Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία / Greek Bibliography

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία / Greek Bibliography"

Transcript

1 ΕΛΛΑ Α ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ GREECE REFUGEES IMMIGRANTS AND IMMIGRATION REPATRIATED GREEKS Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία / Greek Bibliography Αµήρα, Α. (1980), Κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά και κίνητρα µεταναστεύσεως των Ελλήνων επιστηµόνων που επαναπατρίστηκαν την περίοδο , Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 39-40, σ Αµήρα, Α. και Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. (1983), Επαναπατρισθέντες επιστήµονες από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, , Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 51, σ Αµίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ. επ. (2001), Νοµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης Αµίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ. (2001), Οι πολιτικές ρυθµίσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, στο Αµίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ. επ., Νοµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης, σ Αναστασίου, Σ. (1988), Η µετανάστευση και η επίδρασή της στην ανθρώπινη συµπεριφορά, Κοινωνική Εργασία, 9/10, σ Βαϊου, Ν. και Χατζηµιχάλης (1997), Με τη ραπτοµηχανή στην κουζίνα και τους Πολωνούς στους αγρούς: Πόλεις, Περιφέρειες και Άτυπη εργασία, Αθήνα: Εξάντας Βαλέντσια, Ντ. (1995), Η κατάσταση των Φιλιππινέζων γυναικών στην Ελλάδα Μια γυναίκα από τις Φιλιππίνες αφηγείται, στο Βωβού, Σ., Μποµπόλου, Λ. και Παµπούκη, Ε. (επ.), Εθνικισµός, Ρατσισµός, Κοινωνικό Φύλο, Πρακτικά ιήµερης Συνάντησης Γυναικών 11-12/11/94, Ευρωπαϊκό Φόρουµ Αριστερών Φεµινιστριών Ελληνικό Τµήµα, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ

2 2 Βγενόπουλος, Κ. (1998), Πρόσφυγες και µετανάστες στην ελληνική αγορά εργασίας, Αθήνα: ΕΚΕΜ Βεϊκου, Μ. (2001), Μετανάστευση και πρακτικές ένταξης. Μια «εκ των έσω» αποτίµηση της σύγχρονης Ελληνικής και Ιταλικής κοινωνικής πραγµατικότητας, στο Αµίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ. επ., Νοµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης, σ Βεϊκου, Μ. (2001), Η επιτελεστική κατασκευή της εθνοτικής ταυτότητας: Ελληνο- Αλβανοί µετανάστες και η καθηµερινή τους εµπειρία στη γειτονιά µιας ελληνικής πόλης, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ Βεϊκου, Μ. (1998), Αναγκαστική µετανάστευση: Στοιχεία κοινωνικού αποκλεισµού και εθελοντικής αποδοχής ανισοτήτων, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ Βεϊκου, Χ. (2000), Ζώντας ανάµεσα σε «άλλους». Η βίωση ενός εκούσιου αποκλεισµού, στο Καυτατζόγλου, Ρ. και Πετρονώτη, Μ. επ., Όρια και περιθώρια. Εντάξεις και αποκλεισµοί, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ Βεντούρα, Λ. (1993), Μετανάστευση γυναικών: Γέννηση και εξέλιξη του επιστηµονικού ενδιαφέροντος, ίνη, 6, Μάιος Βιδάλη, Α. (1996), Σύγχρονη ελληνική ταυτότητα και µειονότητες, Ο Πολίτης, 23, σ Βλάχος, Ε. (1966), Εργάτες µετανάστες που επιστρέφουν από τη υτική Ευρώπη στην Ελλάδα, Κοινωνιολογική σκέψη, Ι, σ Βούλγαρης, Γ., ώδος,., Καφετζής, Π., Λυριντζής, Χ., Μιχαλοπούλου, Κ., Νικολακόπουλος, Η., Σπουρδαλάκης, Μ., Τσουκαλάς, Κ. (1995), Η πρόσληψη και η αντιµετώπιση του «άλλου» στη σηµερινή Ελλάδα. Πορίσµατα εµπειρικής έρευνας, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, 5, σ Γαλάνης, Γ. (1999), Εθνικές-µεταναστευτικές µειονότητες και κοινωνικός αποκλεισµός, Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, ΣΤ, 25/26, σ

3 3 Γαλάνης, Γ. (1993), Η Γνώµη των Κατοίκων των Ιωαννίνων για τους Αλβανούς στην Ελλάδα, Επιστηµονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος.Ε., 6, Ιωάννινα, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Γεωργάς,. και Παπαστυλιανού, Α. (1993), Επιπολιτισµός Ποντίων και Βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα, ψυχολογικές διεργασίες προσαρµογής, Αθήνα: Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού (ΓΓΑΕ) Γκιζέλης, Γ. (1994), Οι αλλαγές στην ελληνική πολιτισµική ταυτότητα και οι επιπτώσεις τους στον παλιννοστούντα µετανάστη, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 84-84, σ Γλυτσός, Ν. (1993), Προσφορά και ανάγκες σε εργασία στην ελληνική οικονοµία κατά περιφέρεια και επάγγελµα µέχρι το τέλος του αιώνα και δυνατότητα απασχόλησης πολιτικών προσφύγων και Ποντίων, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήµιο, ΚΕΚΜΟΚΟΠ και Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού (ΓΓΑΕ) Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού (1990), Πρόγραµµα Ερευνών Αποδηµίας - Παλιννόστησης του Ελληνικού Πληθυσµού, Α, Αθήνα αµανάκης, Μ. (1997), Η εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών µαθητών στην Ελλάδα. ιαπολιτισµική Προσέγγιση, Αθήνα: Gutenberg αµανάκης, Μ. (1987), Μετανάστευση και εκπαίδευση, Αθήνα: Gutenberg ικαίου, Μ. (1999), Μειονοτικές οµάδες: Έρευνα και παρέµβαση στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα, Ψυχολογία, 6/2, σ Εµκε-Πουλοπούλου, Η. (1990), Μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα , Εκλογή Θεµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, 85/86 'Εµκε-Πουλοπούλου, Η. (1986), Προβλήµατα µετανάστευσης - παλιννόστησης, Αθήνα: ΙΜΕΟ / Ε ΗΜ Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000), Η πρωτοβουλία DAPHNE, Γυναίκες πρόσφυγες - Να σταµατήσει η σεξουαλική εκµετάλλευση και διακίνηση των γυναικών, Τελέσιλλα, 31, Νοέµβριος, σ. 1-17

4 4 Ζωγράφος, Α. (1991), Η κατάσταση των τριτοκοσµικών εργατών στην Ελλάδα, Κοινωνική Εργασία, 23, σ Θεοδωρόπουλος, Χ. και Σικιώτου, Α. (1994), Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογενειών τους. Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Εστία 'Ιδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ικαιώµατα του Aνθρώπου (1994), Τα δικαιώµατα των µεταναστών εργατών, Αθήνα: Εστία Ι.Π.Ο..Ε. (2001), Ένταξη των µεταναστών, Ελληνο-ολλανδικό σεµινάριο, Αθήνα Ιωακείµογλου, Η. (2001), Οι µετανάστες και η απασχόληση, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ Ιωσηφίδης, Θ. (2001), Συνθήκες εργασίες τριών µεταναστευτικών οµάδων στην Αθήνα, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ Καβουνίδη, Τ. (2002), Τα χαρακτηριστικά των µεταναστών, Αθήνα: Σάκκουλας Καβουνίδη, Τ. (2001), Η µετανάστευση στην Ελλάδα και η γήρανση του πληθυσµού, στο Κικίλιας Η., Μπάγκαβος, Π., Τήνιος, Π. και Χλέτσος, Μ. επ., ηµογραφική Γήρανση, Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Προστασία: Τάσεις Προκλήσεις και Πολιτικές, Αθήνα: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, σελ Καβουνίδη, Τ. (1998), Μετανάστευση, νοµιµοποίηση και κοινωνικά δίκτυα, Πρόσφυγες και µετανάστες στην Ελληνική αγορά εργασίας, Αθήνα: ΕΚΕΜ Καβουνίδη, Τ. και Χατζάκη, Λ. (1999), Αλλοδαποί που υπέβαλαν αίτηση για κάρτα προσωρινής παραµονής: Υπηκοότητα, φύλο και χωροθέτηση, Αθήνα: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας Κανταράκη, Μ. (2000), Γυναίκες πρόσφυγες και µετανάστριες θύµατα εξαναγκασµού σε πορνεία, στο ασκαλάκη, Η., Παπαδοπούλου, Π., Τσαµπαρλή., Τσιγκάνου, Ι. και Φρονίµου, Ε. επ., Εγκληµατίες και Θύµατα στο κατώφλι του 21 ου αιώνα, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ

5 5 Καρασαββόγλου, Α. (2001), Ο ρόλος της µετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και ειδικότερα στις εργασιακές σχέσεις και η περίπτωση της Ελλάδας, στο Ναξάκης, Χ. και Χλέτσος, Μ. επ., Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονοµικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Πτυχές, Αθήνα: Πατάκης, σ Καρασαββόγλου, Α. (1998), Μετανάστευση, αγορά εργασίας και ελληνική οικονοµία, στο Χλέτσος, Μ., Κατσορίδης,., Ναξάκης, Χ., Ιακειµόγλου, Η., Καρασαββόγλου, Α. επ., Ανεργία, Μύθοι και Πραγµατικότητα, Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις- οκίµια 8, σ Καρύδης, Β.(2000), Το νέο Σχέδιο Νόµου για την µεταναστευτική πολιτική ή «Ώδινεν όρος και έτεκε µυν», Ποινική ικαιοσύνη, 32, σ Καρύδης, Β. (1997), Η εγκληµατικότητα των µεταναστών: Μύθος και πραγµατικότητα, στο ηµητρίου, Σ. επ., Μορφές κοινωνικού αποκλεισµού και µηχανισµοί παραγωγής του, Αθήνα: Ιδεοκίνηση, σ Καρύδης, Β. (1996), Η εγκληµατικότητα των µεταναστών στην Ελλάδα - Ζητήµατα θεωρίας και αντεγκληµατικής πολιτικής, Αθήνα: Παπαζήσης Καρύδης, Β. (1996), Λαθροµετανάστευση, εγκληµατικότητα και αντεγκληµατική πολιτική, Αθήνα: Σάκκουλας Καρύδης, Β. (1994), Αλβανοί Λαθροµετανάστες: ράστες ή Θύµατα;, στο Πανούσης, Γ., ηµόπουλος, Χ. και Καρύσης, Β., Θυµατολογικά κείµενα, Αθήνα- Κοµοτινή: Σάκκουλας Καρύδης, Β. (1992), Ο Φόβος της Εγκληµατικότητας στην Αθήνα και η Κατασκευή του Στερεότυπου του Επικίνδυνου Αλβανού, Χρονικά, 5, Εργαστήριο Εγκληµατολογίας, Νοµική Σχολή ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιο Θράκης Κασιµάτη, Κ. (2002), Αλβανοί µετανάστες στα Κύθηρα, ΝΟΣΤΟΣ, 1 Κασιµάτη, Κ. (1998), Πόντιοι στην Ελλάδα και Κοινωνικός Αποκλεισµός, στο Κασιµάτη, Κ. επ., Κοινωνικός Αποκλεισµός: Η Ελληνική Εµπειρία, Αθήνα: Gutenberg, σ

6 6 Κασιµάτη, Κ. (1998), Μετανάστες και ελληνική πολιτική. Πόντιοι από την πρώην ΕΣΣ, στο Κατσέλη, Λ. και Πελαγίδης, Θ. επ., Για µια Ευρώπη των Κοινωνικών ικαιωµάτων, Αθήνα: Παπαζήσης, σ Κασιµάτη, Κ. (1993), Πόντιοι Μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση: Κοινωνική και Οικονοµική τους Ένταξη, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήµιο και Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού Κασιµάτη, Κ. (1984), Μετανάστευση-Παλλινόστηση. Η προβληµατική της δεύτερης γενιάς, Αθήνα: ΕΚΚΕ Κασιµάτη, Κ. και Ψηµµένος, Ι. (2003), Οργανωτική κουλτούρα και κοινωνικός αποκλεισµός, Επιθεώρηση Κοινωνικής Πολιτικής, 1 Κασιµάτη, Κ. και Ψηµµένος, Ι. (2003), Μεταναστευτικές ροές και άτυπες πολιτικές µετανάστευσης, Αθήνα: Gutenberg Κασίµης, Χ., Νιτσιάκος, Β., Ζακοπούλου, Ε., Παπαδόπουλος, Α. (2002), Οι επιπτώσεις της εγκατάστασης και απασχόλησης ξένου εργατικού δυναµικού στην Ελληνική ύπαιθρο, Πάτρα: Πανεπιστήµιο Πατρών, Ιωάννινα: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Κάτσικας, Χ. (1998), Αποκλεισµός από την εκπαίδευση απόρριψη από την εργασία. Η περίπτωση των παιδιών των Ποντίων µεταναστών από την πρώην ΕΣΣ, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ Κατσορίδας,. (1994), Ξένοι ( ;) εργάτες στην Ελλάδα, Αθήνα: 'Ιαµος Κατσορίδας,. (1991), Οι ξένοι εργάτες στην Ελλάδα, Ενηµερωτικό ελτίο ΙΝΕ- ΓΣΕΕ, 4-5, σ Κατσορίδας,., Καψάλης, Α. και Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (2003), Οι Νέες Προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ιανουάριος, Αθήνα: ΙΝΕ- ΓΣΕΕ/Α Ε Υ Κοιλιάρη, Α. (1997), Ξένος στην Ελλάδα. Μετανάστες, γλώσσα και κοινωνική ένταξη, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής

7 7 Κοινωνία των Εθνών (1997), Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, (µτφρ. Φ. και Μ. Βεϊνόγλου), (Γενεύη 1926), Αθήνα: Τροχαλία Κολλιάς, Γ. και Κατσορίδας,. (2000), Αλλοδαποί Εργαζόµενοι: Ένταξη ή καταστολή;, Ενηµέρωση ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 48 (στο διαδίκτυο 1 Κόνιορδος, Μ. (1994), Απασχόληση και ελληνική µεταναστευτική πολιτική, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. (επ.), Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σ Κόντης, Α. (2001), Οικονοµική ενσωµάτωση µεταναστών στη χώρα υποδοχής, στο Αµίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ. επ., Νοµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης, σ Κόντης, Α. (2000), Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής αλλοδαπών µεταναστών, στο Κωνσταντινίδης, Σ. και Πελαγίδης, Θ. επ., Η Ελλάδα στον 21 ο αιώνα, Αθήνα: Παπαζήσης, σ Κόντης, Α. (2000), Νοµιµοποίηση παράνοµων οικονοµικών µεταναστών στην Ελλάδα, στο Πάκος, Θ. επ., ιεθνές Συνέδριο «Η Κοινωνία των 2/3». ιαστάσεις του Σύγχρονου Κοινωνικού Προβλήµατος, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, σ Κόντης, Α. (1998), Ηµεδαπό και αλλοδαπό εργατικό δυναµικό στην ελληνική αγορά εργασίας, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ Κόντης, Α. (1998), Συνέπειες της εργασίας των µεταναστών για την Ελληνική οικονοµία, στο Μετανάστες, Ρατσισµός και Ξενοφοβία. Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Εµπειρίες ιακρίσεων. Πρακτικά Συνεδρίου Μάιος 1997, Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, σ Κόντης, Α. (1997), Η έρευνα στην Ελλάδα για τον ελληνισµό της διασποράς, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 92-93/Α -Β, σ

8 8 Κόντης, Α. (1996), Μετανάστευση και αγορά εργασίας, στο Καζάκος, Π. και Λιαργκόβας, Π. επ., Μεταρρύθµιση και οικονοµική συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη, Αθήνα: Σιδέρης, σ Κοντογιάννη, Χ. (1994), Κοινωνικά και οικογενειακά προβλήµατα των µεταναστών, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. επ., Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σ Κοντογιάννη, Χ., Στρατή, Π., Τσίαντη, Β (1990), Παιδιά διαπολιτισµικών γονιών σε διάφορες χώρες, Κοινωνική Εργασία, 18, σ Κοτζαµάνης, Β., Πετρονώτη, Μ. και Τζωτζοπούλου, Μ. (2002), Πολιτικοί πρόσφυγες: εξελίξεις και θέµατα πολιτικής, στο Καραντινός,., Μαράτου- Αλιπράντη, Λ. και Φρονίµου, Ε. επ., ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα: Κύρια θέµατα και προσδιορισµός προτεραιοτήτων πολιτικής, Τόµος Α, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ Κοτσιώνης, Π. (1992), Η προβληµατική της µετανάστευσης και της παλιννόστησης στη χώρα µας από εκπαιδευτική σκοπιά, ιαβάζω, 285, σ Κούρτοβικ, Ι. (2001), Μετανάστες: ανάµεσα στο δίκαιο και στη νοµιµότητα, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ Κούρτοβικ, Γ. (1997), Οι ποινικές διαδικασίες ως µοχλός διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισµού, στο ηµητρίου, Σ. επ. Μορφές κοινωνικού αποκλεισµού και µηχανισµοί παραγωγής του, Αθήνα: Ιδεοκίνηση, σ Κούρτοβικ, Ι. (1994), Το νοµικό καθεστώς των µεταναστών στην Ελλάδα, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. επ., Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σ Κουτσούµπας, Χ. (1985), Η απασχόληση των αλλοδαπών στην Ελλάδα, Επιθεώρηση ΙΚΑ Ασφαλιστικού και Εργατικού ικαίου, 19/226, σ

9 9 Κωνσταντινίδου, Χ. (1999), Κοινωνικές αναπαραστάσεις του εγκλήµατος. Η εγκληµατικότητα των Αλβανών µεταναστών στον αθηναϊκό τύπο, στο Κουτσουκάκη, Α. επ., Εικόνες εγκλήµατος, Αθήνα: Πλέθρον, σ Κωστοπούλου, Β. (1995), Τα αποτελέσµατα της κρίσης ασύλου και των διαδικασιών των διεθνών οργανισµών στις γυναίκες πρόσφυγες: Η ιδιαιτερότητα της γυναίκας πρόσφυγα, Εκλογή, 107, Οκτώβριος-Νοέµβριος- εκέµβριος, σ Λαζαρίδου, Γ. (1995), Μετανάστριες στην Ελλάδα Οικιακές βοηθοί από Φιλιππίνες και Αλβανία µια επιτόπια µελέτη, στο Βωβού, Σ., Μποµπόλου, Λ. και Παµπούκη, Ε. (επ.), Εθνικισµός, Ρατσισµός, Κοινωνικό Φύλο, Πρακτικά ιήµερης Συνάντησης Γυναικών 11-12/11/94, Ευρωπαϊκό Φόρουµ Αριστερών Φεµινιστριών Ελληνικό Τµήµα, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ Λάζος, Γ. (1997), Η αλλοδαπή πόρνη στη σύγχρονη Ελλάδα, στο ηµητρίου, Σ. επ., Μηχανισµοί κοινωνικού αποκλεισµού και µηχανισµοί παραγωγής τους, Αθήνα: Ιδεοκίνηση, σ Λαµπριανίδης, Λ. και Λυµπεράκη, Α. (2001), Αλβανοί µετανάστες στη Θεσσαλονίκη ιαδροµές ευηµερίας και παραδροµές δηµόσιας εικόνας, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής Λιανός, Θ., Σαρρής, Α. και Κατσέλη, Λ. (1998), Παράνοµη µετανάστευση και τοπικές αγορές εργασίας: Η περίπτωση της Βόρειας Ελλάδας, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (1995), Η ελληνική κοινωνία και η νέα µετανάστευση, Τετράδια πολιτικού διαλόγου, έρευνας και κριτικής, Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (1994), Μετανάστευση και αγορά εργασίας στην Ελλάδα, στο Χρ. Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. επ., Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, σ , Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας» Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (1993), Αλλοδαποί εργαζόµενοι και αγορά εργασίας στην Ελλάδα, Αθήνα: ΙΝ.Ε. - Γ.Σ.Ε.Ε./Α Ε Υ

10 10 Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (1992), Μετανάστευση και Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα : Πρώτες ιαπιστώσεις, Ενηµερωτικό ελτίο ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-12-13, Φεβρουάριος-Μάρτιος, Αθήνα, σ Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (1992), Αλλοδαποί Εργαζόµενοι και Αγορά Εργασίας, Νέες Μορφές Απασχόλησης και Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα, Αθήνα: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/Α Ε Υ Λυµπεράκη, Α., Πελαγίσης, Τ. (2000), Ο «Φόβος του Ξένου» στην αγορά εργασίας: ανοχές και προκαταλήψεις στην ανάπτυξη, Αθήνα: Πόλις Μαλκίδης, Φ. (1998), Προβλήµατα κοινωνικής ένταξης Ποντίων από την τέως Σοβιετική Ένωση στη Θράκη, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. (2002), Ξένο εργατικό δυναµικό: τάσεις και προβλήµατα της κοινωνικής ενσωµάτωσης, στο Καραντινός,., Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. και Φρονίµου, Ε. επ., ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα: Κύρια θέµατα και προσδιορισµός προτεραιοτήτων πολιτικής, Τόµος Α, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ. (2001), Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. (2001), Μετανάστες στην Ελλάδα: «προβλήµατα», κοινωνικά φαινόµενα και υποκείµενα, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ Μάρκοβα, Ε. (2001), Η παρουσία των Βούλγαρων µεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας και στην ελληνική κοινωνία, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ Μάρκου, Γ. (1994), Προβλήµατα σχολικής ένταξης παλιννοστούντων µαθητών, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 84-85, σ Μαυρέας, Κ. (1998), ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού: Πόντιοι και Βορειοηπειρώτες πρόσφυγες στην Ελλάδα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 96-97/Β -Γ, σ

11 11 Μήτσος, Ι. ( ), Μετανάστευσις και Παλιννόστησης, Επιθεώρισις Κοινωνικών Ερευνών, Α /2-3 Μιχαλοπούλου, Α., Τσάρτας, Π., Γιαννησοπούλου, Μ., Καφετζής, Π. και Μανώλογλου, Ε. (1998), Μακεδονία και Βαλκάνια. Ξενοφοβία και Ανάπτυξη, Αθήνα: ΕΚΚΕ - Αλεξάνδρεια Μουσούρου, Λ. (1990), Οικογένειες και µετανάστευση: προβλήµατα και προβληµατική, Εκλογή, 87, Οκτώβριος Νοέµβριος εκέµβριος, σ Μουσούρου, Λ. (1990), Μετανάστες και µεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Αθήνα: Gutenberg Μουσούρου, Λ. (1993), Από τους γκάσταρµπάιτερ στο πνεύµα του Σένγκεν, Αθήνα: Gutenberg Μπάγκαβος, Χ. και Παπαδοπούλου,. (2003), Μεταναστευτικές Τάσεις και Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική, Μελέτες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α Ε Υ, 15 Μπίµπου-Νάκου, Ι. και Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1998), Οµάδα αυτοβοήθειας µε άτοµα που µετακινήθηκαν από την Αλβανία: Πλαίσιο αναφοράς και ευρήµατα σε σχέση µε τις διαδικασίες ενίσχυσης του κοινωνικού αποκλεισµού, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ Μπέργκερ Τ. - Μορ Τ. (1979), Ο έβδοµος άνθρωπος. Η ιστορία του µετανάστη εργάτη στην Ευρώπη, Αθήνα: Καστανιώτης Μπόµπας, Λ. (1994), Για την εκπαίδευση των αλλοδαπών παιδιών στην Ελλάδα, Αθήνα: Φολόη Ναξάκης, Χ. και Χλέτσος, Μ. επ. (2001), Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονοµικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Πτυχές, Αθήνα: Πατάκης Νάσκου-Περράκη, Π. (1991), Το νοµικό καθεστώς των προσφύγων στη διεθνή και ελληνική έννοµη τάξη, Αθήνα: Σάκκουλας Νικολινάκος, Μ. (1973), Καπιταλισµός και µετανάστευση, Αθήνα: Παπαζήσης

12 12 Νικολινάκος, Μ. (1964), Η ροπή προς µόνιµη εγκατάσταση των µεταναστών εργατών, Νέα Οικονοµία, 18 Νικολινάκος, Μ. επ. - 'Ενωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών. Ευρώπης (1974), Οικονοµική ανάπτυξη και µετανάστευση στην Ελλάδα, Εισηγήσεις από σεµινάριο στο Παρίσι 1973, Αθήνα: Κάλβος Πανουργιά, Ν. (1992), Ο ρατσιστικός λόγος στην Ελλάδα: Οι ιθαγενείς στοχασµοί, Ο Πολίτης, 117, σ Παπαδηµητρίου, Ζ. (1995), Ρατσισµός και Μετανάστευση, στο Κίνηση Πολιτών Κατά του Ρατσισµού επ., Η Ευρώπη αντιµέτωπη µε το φαινόµενο του ρατσισµού, Αθήνα: Παρασκήνιο, σ Παπαζήση, Θ. (1999), Αρχή της ισότητας και γυναίκα µη χριστιανικών θρησκευτικών µειονοτήτων: Η ταυτότητα της εβραίας γυναίκας στη Θεσσαλονίκη σήµερα, στο Κωνσταντόπουλος Χρ., Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Γερµανός., Οικονόµου Θ. επ., «Εµείς» και οι «άλλοι»: Αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, σ , Αθήνα: ΕΚΚΕ Παπαθεοδοσίου, Θ. (1994), Η Ένταξη των Παλιννοστούντων Οµογενών από την Πρώην Σοβιετική Ένωση στην Ελληνική Αγορά Εργασίας, Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων/ Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Παπαντωνίου-Φραγκούλη, Μ. (1979), Προβλήµατα παλιννόστησης ή Σε τι συνίσταται η πρόκληση του 80, Εποπτεία, 41, σ Παπασιώπη, Ζ. (1995), Τα δικαιώµατα των αλλοδαπών όπως πηγάζουν από τον Νόµο 1975/1991, Αθήνα, Κοµοτινή: Σάκκουλας Παπαφιλίππου,. (1998), Η ευρωπαϊκή σύµβαση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και η προστασία των προσφύγων και των µεταναστών, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ Πατηνιώτης, Ν. (1990), Εξάρτηση και µετανάστευση. Η περίπτωση της Ελλάδας, Αθήνα: ΕΚΚΕ

13 13 Παύλου, Μ. (2001), Οι «λαθρέµποροι του φόβου»: ρατσιστικός λόγος και µετανάστες στον τύπο µιας υποψήφιας µητρόπολης, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ Πετράκου, Η. (2001), Η κατασκευή της µετανάστευσης στην ελληνική κοινωνία, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ Πετρινιώτη, Ξ. (1995), Η ετερογένεια των µεταναστών και η εθνική ετερότητα. Μια ολοκληρωµένη εικόνα, Σύγχρονα Θέµατα, 54, Ιανουάριος-Μάρτιος, σ Πετρινιώτη, Ξ. (1993), Η µετανάστευση προς την Ελλάδα. Μια πρώτη καταγραφή, ταξινόµηση και ανάλυση, Αθήνα: Οδυσσέας Πετρινιώτη, Ξ. (1990), Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, Ο αγώνας της γυναίκας, 43, Ιανουάριος Ιούνιος, Πετρονώτη, Μ. (1998), Το πορτραίτο µιας διαπολιτισµικής σχέσης, Αθήνα: UNESCO, ΕΚΚΕ, Πλέθρον Πετρονώτη, Μ. (1996), Η φιλανθρωπία και η αρωγή ως συµβολικοί µηχανισµοί κοινωνικού αποκλεισµού, Ο Πολίτης, 22, σ , αναδηµοσίευση στο ηµητρίου, Σ. (1997) επ., Μορφές κοινωνικού αποκλεισµού και µηχανισµοί παραγωγής του, Αθήνα: Ιδεοκίνηση, σ Πετρόπουλος, Ν. (1990), Παλιννόστηση : Πορίσµατα της µικροαπογραφής το και προτάσεις κυβερνητικής πολιτικής, στο Πετρόπουλος, Ν. επ., Προγράµµατα ερευνών αποδηµίας-παλιννόστησης του ελληνικού πληθυσµού, Αθήνα: Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού (ΓΓΑΕ), σ Ρωµανίδου, Ν. (2000), Αλλοδαποί πρόσφυγες και µετανάστες ως θύµατα, στο ασκαλάκη, Η., Παπαδοπούλου, Π., Τσαµπαρλή., Τσιγκάνου, Ι. και Φρονίµου, Ε. επ., Εγκληµατίες και Θύµατα στο κατώφλι του 21 ου αιώνα, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ Σιταρόπουλος, Ν. (2002), Ζητήµατα σχετικά µε την υποδοχή και την πρόσβαση αιτούντων άσυλο στη διαδικασία ασύλου, Νοµικό Βήµα, 50, σ

14 14 Σιταρόπουλος, Ν. (2002), Το καθεστώς προστασίας των κοινωνικών δικαιωµάτων των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα Σχετικά ζητήµατα και προτάσεις, Εθνική Επιτροπή για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ Α), Εκθεση 2001, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, σ Σιταρόπουλος, Ν. (2001), Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόµου «Μετανάστευση και παραµονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια» µε ηµεροµηνία Μαίου 2000, Εθνική Επιτροπή για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου, Ετήσια Εκθεση 2000, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, σ Σιταρόπουλος, Ν. (2001), Το δικαίωµα οικογενειακής ενότητας και επανένωσης αλλοδαπών µεταναστών στη χώρα υποδοχής: ιαστάσεις διεθνούς, ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου, Εθνική Επιτροπή για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου, Ετήσια Εκθεση 2001, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, σ Σιταρόπουλος, Ν. (1998), Σύγχρονο ελληνικό προσφυγικό δίκαιο και πράξη µε ειδική αναφορά στις δυνατότητες ενεργοποίησης της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ικαιωµάτων (ΕΣ Α) για την προστασία προσφύγων και αιτούντων άσυλο, Yπεράσπιση, σ Σιταρόπουλος, N. (1997), Η νοµική προστασία προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα Τα σχετικά διαπλεκόµενα νοµικά πλαίσια και ο ρόλος τους στη σύγχρονη ελληνική πρακτική, Noµικό Βήµα, 45, σ Σιταρόπουλος, Ν. και Σακελλαροπούλου, Ι. (2002), Προτάσεις για την προώθηση ενός σύγχρονου, αποτελεσµατικού πλαισίου προστασίας προσφύγων (ασύλου) στην Ελλάδα, ικαιώµατα του Ανθρώπου, 4, σ Σιταρόπουλος, Ν. και Σισιλιάνος, Λ. (2001), Το δικαίωµα νοµικής συνδροµής - Βασικές σχετικές ευρωπαϊκές αρχές και µείζονα ζητήµατα της ελληνικής νοµοθεσίας και πράξης, Νοµικό Βήµα, 49, σ Σταυροπούλου, Μ. (1994), Ελληνικές µη κυβερνητικές οργανώσεις και µετανάστες εργάτες στην Ελλάδα, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. επ., Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σ

15 15 Σταύρου, Σ. (1992), Ο νόµος 1975/1991 για τον έλεγχο των αλλοδαπών, κάτω από το πρίσµα των διεθνών συµβάσεων για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, του πρόσφυγα και του µετανάστη, Νοµικό Βήµα, 40, σ Συρίγου-Ρήγου, Ε. επ. (2000), Συζητώντας µε τη Λίντα. Μια Αλβανίδα µετανάστρια µιλάει για τη ζωή της, Αθήνα: Νέα Σύνορα και ίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων Σωτηριάδου, Α. (1999), Η εκπαίδευση και πολιτισµική ανάπτυξη των αποδήµων. Η περίπτωση των γυναικών, στο Κωνσταντόπουλος Χρ., Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Γερµανός., Οικονόµου Θ. επ., «Εµείς» και οι «άλλοι»: Αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, σ , Αθήνα: ΕΚΚΕ Τερζίδης, Κ. (1995), Όψεις του προβλήµατος κοινωνικής και οικονοµικής ολοκλήρωσης παλιννοστούντων Ελληνοποντίων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 88, σ Τζαβάρας, Ν. (1995), Η προκατάληψη και ο ξένος, στο Κίνηση Πολιτών Κατά του Ρατσισµού επ., Η Ευρώπη αντιµέτωπη µε το φαινόµενο του ρατσισµού, Αθήνα: Παρασκήνιο, σ Τζωρτζοπούλου, Μ. (2002), Η θέση των µεταναστών στην Ελλάδα, στο Μουρίκη, Α., Ναούµη, Μ. και Παπαπέτρου, Γ. επ., Το κοινωνικό πορτραίτο της Ελλάδας 2001, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ Τοπάλη, Π. (2001), Ο διασυσχετισµός της έµµισθης οικιακής εργασίας και Φιλιππινέζων µεταναστριών στην Αθήνα, Αθήνα: ΚΕΘΙ Τζωρτζοπούλου, Μ. (1999), Στάσεις απέναντι στη διαφορετικότητα, στο Τεπέρογλου, Α., Μπαλούρδος,., Μυριζάκης, Γ. και Τζωρτζοπούλου, Μ., Η ταυτότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της νεολαίας στο Νοµό Θεσσαλονίκης: Αποτελέσµατα εµπειρικής έρευνας, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ Τζωρτζοπούλου, Μ. (1999), Η νεολαία των Ποντίων: Ζητήµατα κοινωνικής ενσωµάτωσης, στο Κωνσταντοπούλου, Χ., Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Γερµανός,. και Οικονόµου, Θ. επ., «Εµείς» και οι «άλλοι» αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ

16 16 Τούση, Μ. (1994), Ελλάδα και Schengen, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. (επ.), Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σ Τριανταφυλλίδου, Α. (1999), Η πολιτική µετανάστευσης της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής µεταναστών στο νέο διεθνές περιβάλλον. Κριτικές προσεγγίσεις και προοπτικές βελτίωσης, Βήµα ιεθνών Σχέσεων, 9, σ Τριανταφυλλίδου, Α. (1998), Οι «άλλοι» ανάµεσά µας ελληνική εθνική ταυτότητα και στάσεις προς τους µετανάστες, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ Τριχοπούλου, Α. (1992), Κοινωνικά προβλήµατα που προκύπτουν από την εγκατάσταση των προσφύγων και παλιννοστούντων στην Ελλάδα, Κοινωνική Εργασία, 26, σ Τριχοπούλου, Α. και Χατζηβαρνάβα, Ε. ( ), Παλιννόστηση και φτώχεια. Η περίπτωση των επαναπατρισθέντων πολιτικών προσφύγων, Εκλογή, 83/84, Οκτ.- εκ., Ιαν.-Μάρτ., σ Τρουµπέτα, Σ. (2000), Μερικές σκέψεις σχετικά µε την παράσταση του «άλλου» και το φαινόµενο του ρατσισµού στην ελληνική κοινωνία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, /Α -Β, σ Τσακίρης, Κ. (2002), Πόντιοι παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, στο Καραντινός,., Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. και Φρονίµου, Ε. επ., ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα: Κύρια θέµατα και προσδιορισµός προτεραιοτήτων πολιτικής, Τόµος Α, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ Τσίµπος, Κ. (2001), Η σηµασία της µετανάστευσης στην εκτίµηση του µεγέθους και την κατά ηλικία δοµή του πληθυσµού της Ελλάδας, στο Κικίλιας Η., Μπάγκαβος, Π., Τήνιος, Π. και Χλέτσος, Μ. επ., ηµογραφική Γήρανση, Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Προστασία: Τάσεις Προκλήσεις και Πολιτικές, Αθήνα: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, σελ Τσουκαλάς, Κ. (1994), Παλιννόστηση και καταµερισµός εργασίας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 84-85, σ

17 17 Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυφες (1998), Επετηρίδα ικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών, Αθήνα: Σάκκουλας ΥΠΕΠΘ UNESCO (1984), Σχολική επανένταξη παλιννοστούντων µαθητών: Προβλήµατα και προοπτικές, Αθήνα Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (1997), Πρόσφυγες του Κόσµου , Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα 'Yπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (1998), Οι πρόσφυγες του Κόσµου Προβλήµατα και στρατηγικές, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα 'Yπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (2000), Ετήσια έκθεση για την προστασία των προσφύγων στην Ελλάδα 1999, Φεβρουάριος, Αθήνα Φακιολάς, Ρ. (2002), Μετανάστευση: Η νοµιµοποίηση των παράνοµων µεταναστών στην Ελλάδα, Εργασία, Αθήνα: ΙΑΠΑ, Πάντειο Πανεπιστήµιο, σ Φακιολάς, Π. (2001), Η ενσωµάτωση των Ελληνοποντίων στην Ελληνική κοινωνία, στο Αµίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ. επ. (2001), Νοµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, σελ , Αθήνα: Παπαζήσης Φακιολάς, Ρ. (2000), Ανεργία και νοµιµοποίηση των οικονοµικών µεταναστών, Τάσεις, 28 Ιανουαρίου Φακιολάς, Ρ. (1998), Μετανάστευση, στο Πετρινιώτη, Ξ. και Κουκουλές, Γ., Επετηρίδα Εργασίας, Αθήνα: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Παντείου Πανεπιστηµίου, σ Φακιολάς, Ρ. (1998), Η νοµιµοποίηση των παράνοµων µεταναστών, Επιλογή, σ Φακιολάς, Ρ. (1994), Απασχόληση ξένων και ανεργία στην Ελλάδα, Επιλογή, σ. 3-15

18 18 Φακιολάς, Ρ. (1990), Αλλοδαποί απασχολούµενοι στην Ελλάδα, Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 12 Ιουλίου Φεραλδή, Ε. (1994), Πρόσφυγες-µετανάστες, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. επ., Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σ Χλέπας Α. και Σπυράκος. (1992), Ο Νόµος 1975/91 για τους Αλλοδαπούς και το Σύνταγµα, Αθήνα-Κοµοτινή: Σάκκουλας Χλέτσος, Μ. (2001), Η πολιτική οικονοµία της µετανάστευσης, στο Ναξάκης, Χ. και Χλέτσος, Μ. επ., Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονοµικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Πτυχές, Αθήνα: Πατάκης, σ Ψηµµένος, Ι. (2002), Μετανάστευση και κοινωνική πρόνοια, Αθήνα: ΚΕΚΜΟΚΟΠ Πάντειο Πανεπιστήµιο Ψηµµένος, Ι. (2001), Μετανάστευση και Νέα Εργασία, στο Κ. Κασιµάτη, Κοινωνικός Αποκλεισµός: Η Ελληνική Εµπειρία, Αθήνα: Gutenberg Ψηµµένος, Ι. (2001), Νέα εργασία και ανεπίσηµοι µετανάστες στη µητροπολιτική Αθήνα, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ Ψηµµένος, Ι. (2000), Εργασία και Ρατσισµός: Κοινωνική διαχείριση και Μεταναστευτικό εργατικό δυναµικό, στο Φαινόµενα Κοινωνικής Παθογένειας σε Οµάδες Κοινωνικού Αποκλεισµού, Αθήνα: ΚΕΚΜΟΚΟΠ-ΓΓΑΕ Ψηµµένος, Ι. (1999), Μετανάστευση και εργασία στην Ευρώπη: η δηµιουργία νέων κοινωνικών χώρων, Αθήνα: Κέντρο ιαπολιτισµικής Αγωγής Ψηµµένος, Ι. (1998), ηµιουργώντας χώρους κοινωνικού αποκλεισµού: Η περίπτωση των Αλβανών ανεπίσηµων µεταναστών στο κέντρο της Αθήνας, στο Κασιµάτη, Κ., Κοινωνικός Αποκλεισµός: Η Ελληνική Εµπειρία, Αθήνα: Gutenberg, σ

19 19 Ψηµµένος, Ι. (1995), Μετανάστευση από τα Βαλκάνια (πρόλογος R. Brown, Dr. D. Glavanis), Αθήνα: Glorybook Παπαζήσης Bade K. J. (1993), Η µετανάστευση στην Ευρώπη, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Baldwin-Edwards, M. (2002), Αγορές εργασίας της Ν. Ευρώπης: δοµικές και λειτουργικές αναλύσεις, Εργασία 2002, Αθήνα: ΙΑΠΑ Πάντειο Πανεπιστήµιο, σ Baldwin-Edwards, M. (2001), Εγκληµατικότητα και Μετανάστευση: µύθοι και πραγµατικότητες, Αστυνοµική Επιθεώρηση, Ιούλιος-Αύγουστος, σ Baldwin-Edwards, M. (1998), Κρατικές πολιτικές για τη µετανάστευση: Συγκριτική ανάλυση στον Ευρωπαϊκό Νότο, στο Πετρινιώτη, Ξ. και Κουκουλές, Γ., Επετηρίδα Εργασίας 1998, Αθήνα: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Παντείου Πανεπιστηµίου, σ

20 20 Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία/Non-Greek Bibliography Angouras, V. (1998), Greece s Northern Frontier, in Bort, E., Borders and Borderlands in Europe, Edinburgh: International Social Sciences Institute, pp Antoniou, T. (1993), Issues and problems in the Greek law of aliens, in Schermers, H. et al. eds., Free Movement of Persons in Europe, The Hague: T.M.C. Asser Instituut, Martinus Nijhoff Publishers, p 125 Baldwin-Edwards, M. (2003):, Mediterranean Migrations: regionalisms versus globalisation, Revista Finisterra, Universidade de Lisboa [forthcoming] Baldwin-Edwards, M. (2002), Immigration and the Welfare State: A European Challenge to American Mythology, ΜΜΟ, Working Paper 4, November (on the web at 2 ;http://www.antigone.gr/immigration%20and%20the%20w elfare%20state%20v4.pdf 3 ) Baldwin-Edwards, M. (2002), Southern European Labour Markets and Immigration: A structural and Functional Analysis, ΜΜΟ, Working Paper 5, November (on the web at 4 ; 5 ) Baldwin-Edwards, M. (2002), Semi-Reluctant Hosts: Southern Europe's Ambivalent Response to Immigration, Brown Journal of World Affairs, Fall; revised version published in Studi Emigrazione, 145, July, pp 27-48; ΜΜΟ, Working Paper 3, November (on the web at 6 Baldwin-Edwards, M. (2001), An analytic commentary on the Greek Immigration Law, 2000, ΜΜΟ, Working Paper 1, February (on the web at

Πολιτικές πρακτικές και πολυπολιτισµικότητα: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης Πολιτισµικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1997

Πολιτικές πρακτικές και πολυπολιτισµικότητα: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης Πολιτισµικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1997 ΠΟΛΙΤΗΣ, Τεύχος 107, Ιανουάρ. 2003, σσ. 35-43 Πολιτικές πρακτικές και πολυπολιτισµικότητα: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης Πολιτισµικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1997 Γιώργος Αγγελόπουλος Οι κοινωνικές και

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Oδηγός ΜΚΟ και Συλλόγων Μεταναστών Καταγραφή φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια σε θέματα μετανάστευσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2009 Φορείς υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα στο οποίο επικεντρώνεται το άρθρο αυτό αφορά την διάσταση ανάμεσα στην ζήτηση

Το πρόβλημα στο οποίο επικεντρώνεται το άρθρο αυτό αφορά την διάσταση ανάμεσα στην ζήτηση Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2009 4 (1), 95-108 Social Cohesion and Development 2009 4 (1), 95-108 Άτυπη οικιακή εργασία και μετανάστευση: ευκαιρία προς μία διαφορετική θεώρηση της αγοράς εργασίας Θάνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ). Τμήμα Νομικής ΔΠΘ, Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών ( 1985-1989)

- Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ). Τμήμα Νομικής ΔΠΘ, Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών ( 1985-1989) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ- Δεκέμβριος 2013 I- Προσωπικά Βασίλειος Καρύδης του Χαριλάου Καθηγητής Παν/μίου Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Επικεφαλής του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα παρέχει στους φοιτητές-φοιτήτριες την απαραίτητη θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Επιβλέπουσα: ρ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάνος Ματσαγγάνης ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάνος Ματσαγγάνης ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Μάνος Ματσαγγάνης Ημερομηνία (τόπος) γέννησης 4 Οκτωβρίου 1963 (Ανόβερο, Γερμανία) Διεύθυνση εργασίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

510044 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Διδάσκων: Α. Μωυσίδης

510044 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Διδάσκων: Α. Μωυσίδης 510044 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Διδάσκων: Α. Μωυσίδης ΕΠ ΕΣ 3 ΔΜ 3 ΕΕ Κύκλος: 2 Χώρος και Κοινωνία 1. Η Κοινωνική και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH Eρ ε υ ν α - Με λ ε τ η Ερευνεσ για τουσ Μεταναστεσ στην Ελλαδα Ερευνητικεσ Εμμονεσ και Εκκρεμοτητεσ Χαρα Στρατουδακη Κείμενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ. Βιογραφικό σημείωμα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ. Βιογραφικό σημείωμα ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ Βιογραφικό σημείωμα Α) Ιδιότητα: Καθηγητής Β) Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική πολιτική με έμφαση στις εργασιακές σχέσεις Γ) Πεδία επιστημονικού ενδιαφέροντος: Σύγχρονες τάσεις στις εργασιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Θεολόγου ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕΧΟΜ ΕΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 2. Προσωπικά Στοιχεία Διευθύνσεις 3. Σπουδές 4. Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S) ΣΠΙΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1, ΚΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2, ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 3 1 Επίκουρος Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το µεταναστευτικό ζήτηµα στην ελληνική διοίκηση. Η εφαρ-µογή του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου e-mail: ventura@uop.gr venturas@otenet.gr Τηλέφωνο γραφείου: 27410-74353

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος Υπηρεσιακή Κατάσταση E-mail Επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ): Η ατελής λειτουργία ενός σημαντικού θεσμού για την αυτοδιοίκηση

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ): Η ατελής λειτουργία ενός σημαντικού θεσμού για την αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2013 8 (2), 165-176 Social Cohesion and Development 2013 8 (2), 165-176 Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ): Η ατελής λειτουργία ενός σημαντικού θεσμού για την αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(1), 28-41 ιοίκησης Αθλητισµού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ειρήνη Χρυσοβαλάντου-Λιάπη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ Ισμήνη Κριάρη Κατράνη Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI

ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI CRI(2007)38 Version grecque Greek version Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI Στρασβούργο, Οκτώβρης 2007 Secrétariat de l'ecri /

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 132-133, B - Γ 2010, 171-196 Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην περίοδο της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: διστακτικός βηματισμός ή ένα (ακόμα) μετέωρο άλμα;

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: διστακτικός βηματισμός ή ένα (ακόμα) μετέωρο άλμα; Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2013 8 (2), 151-164 Social Cohesion and Development 2013 8 (2), 151-164 Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: διστακτικός βηματισμός ή ένα (ακόμα) μετέωρο άλμα; Μαρίνα Αγγελάκη, ΠΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΑNAΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γεννήσεως: 14.12.1964 Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ Ασημάκης Ταμουραντζής arkad@ath.forthnet.gr Περίληψη Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν ghettos στο κέντρο της Αθήνας; Μια εγκληματολογική αναδόμηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των κατοίκων της περιοχής*

Υπάρχουν ghettos στο κέντρο της Αθήνας; Μια εγκληματολογική αναδόμηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των κατοίκων της περιοχής* ΥΠΑΡΧΟΥΝ GHETTOS ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ; Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) 15 Υπάρχουν ghettos στο κέντρο της Αθήνας; Μια εγκληματολογική αναδόμηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των κατοίκων της περιοχής*

Διαβάστε περισσότερα