Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία / Greek Bibliography

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία / Greek Bibliography"

Transcript

1 ΕΛΛΑ Α ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ GREECE REFUGEES IMMIGRANTS AND IMMIGRATION REPATRIATED GREEKS Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία / Greek Bibliography Αµήρα, Α. (1980), Κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά και κίνητρα µεταναστεύσεως των Ελλήνων επιστηµόνων που επαναπατρίστηκαν την περίοδο , Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 39-40, σ Αµήρα, Α. και Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. (1983), Επαναπατρισθέντες επιστήµονες από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, , Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 51, σ Αµίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ. επ. (2001), Νοµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης Αµίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ. (2001), Οι πολιτικές ρυθµίσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, στο Αµίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ. επ., Νοµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης, σ Αναστασίου, Σ. (1988), Η µετανάστευση και η επίδρασή της στην ανθρώπινη συµπεριφορά, Κοινωνική Εργασία, 9/10, σ Βαϊου, Ν. και Χατζηµιχάλης (1997), Με τη ραπτοµηχανή στην κουζίνα και τους Πολωνούς στους αγρούς: Πόλεις, Περιφέρειες και Άτυπη εργασία, Αθήνα: Εξάντας Βαλέντσια, Ντ. (1995), Η κατάσταση των Φιλιππινέζων γυναικών στην Ελλάδα Μια γυναίκα από τις Φιλιππίνες αφηγείται, στο Βωβού, Σ., Μποµπόλου, Λ. και Παµπούκη, Ε. (επ.), Εθνικισµός, Ρατσισµός, Κοινωνικό Φύλο, Πρακτικά ιήµερης Συνάντησης Γυναικών 11-12/11/94, Ευρωπαϊκό Φόρουµ Αριστερών Φεµινιστριών Ελληνικό Τµήµα, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ

2 2 Βγενόπουλος, Κ. (1998), Πρόσφυγες και µετανάστες στην ελληνική αγορά εργασίας, Αθήνα: ΕΚΕΜ Βεϊκου, Μ. (2001), Μετανάστευση και πρακτικές ένταξης. Μια «εκ των έσω» αποτίµηση της σύγχρονης Ελληνικής και Ιταλικής κοινωνικής πραγµατικότητας, στο Αµίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ. επ., Νοµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης, σ Βεϊκου, Μ. (2001), Η επιτελεστική κατασκευή της εθνοτικής ταυτότητας: Ελληνο- Αλβανοί µετανάστες και η καθηµερινή τους εµπειρία στη γειτονιά µιας ελληνικής πόλης, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ Βεϊκου, Μ. (1998), Αναγκαστική µετανάστευση: Στοιχεία κοινωνικού αποκλεισµού και εθελοντικής αποδοχής ανισοτήτων, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ Βεϊκου, Χ. (2000), Ζώντας ανάµεσα σε «άλλους». Η βίωση ενός εκούσιου αποκλεισµού, στο Καυτατζόγλου, Ρ. και Πετρονώτη, Μ. επ., Όρια και περιθώρια. Εντάξεις και αποκλεισµοί, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ Βεντούρα, Λ. (1993), Μετανάστευση γυναικών: Γέννηση και εξέλιξη του επιστηµονικού ενδιαφέροντος, ίνη, 6, Μάιος Βιδάλη, Α. (1996), Σύγχρονη ελληνική ταυτότητα και µειονότητες, Ο Πολίτης, 23, σ Βλάχος, Ε. (1966), Εργάτες µετανάστες που επιστρέφουν από τη υτική Ευρώπη στην Ελλάδα, Κοινωνιολογική σκέψη, Ι, σ Βούλγαρης, Γ., ώδος,., Καφετζής, Π., Λυριντζής, Χ., Μιχαλοπούλου, Κ., Νικολακόπουλος, Η., Σπουρδαλάκης, Μ., Τσουκαλάς, Κ. (1995), Η πρόσληψη και η αντιµετώπιση του «άλλου» στη σηµερινή Ελλάδα. Πορίσµατα εµπειρικής έρευνας, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, 5, σ Γαλάνης, Γ. (1999), Εθνικές-µεταναστευτικές µειονότητες και κοινωνικός αποκλεισµός, Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, ΣΤ, 25/26, σ

3 3 Γαλάνης, Γ. (1993), Η Γνώµη των Κατοίκων των Ιωαννίνων για τους Αλβανούς στην Ελλάδα, Επιστηµονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος.Ε., 6, Ιωάννινα, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Γεωργάς,. και Παπαστυλιανού, Α. (1993), Επιπολιτισµός Ποντίων και Βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα, ψυχολογικές διεργασίες προσαρµογής, Αθήνα: Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού (ΓΓΑΕ) Γκιζέλης, Γ. (1994), Οι αλλαγές στην ελληνική πολιτισµική ταυτότητα και οι επιπτώσεις τους στον παλιννοστούντα µετανάστη, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 84-84, σ Γλυτσός, Ν. (1993), Προσφορά και ανάγκες σε εργασία στην ελληνική οικονοµία κατά περιφέρεια και επάγγελµα µέχρι το τέλος του αιώνα και δυνατότητα απασχόλησης πολιτικών προσφύγων και Ποντίων, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήµιο, ΚΕΚΜΟΚΟΠ και Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού (ΓΓΑΕ) Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού (1990), Πρόγραµµα Ερευνών Αποδηµίας - Παλιννόστησης του Ελληνικού Πληθυσµού, Α, Αθήνα αµανάκης, Μ. (1997), Η εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών µαθητών στην Ελλάδα. ιαπολιτισµική Προσέγγιση, Αθήνα: Gutenberg αµανάκης, Μ. (1987), Μετανάστευση και εκπαίδευση, Αθήνα: Gutenberg ικαίου, Μ. (1999), Μειονοτικές οµάδες: Έρευνα και παρέµβαση στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα, Ψυχολογία, 6/2, σ Εµκε-Πουλοπούλου, Η. (1990), Μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα , Εκλογή Θεµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, 85/86 'Εµκε-Πουλοπούλου, Η. (1986), Προβλήµατα µετανάστευσης - παλιννόστησης, Αθήνα: ΙΜΕΟ / Ε ΗΜ Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000), Η πρωτοβουλία DAPHNE, Γυναίκες πρόσφυγες - Να σταµατήσει η σεξουαλική εκµετάλλευση και διακίνηση των γυναικών, Τελέσιλλα, 31, Νοέµβριος, σ. 1-17

4 4 Ζωγράφος, Α. (1991), Η κατάσταση των τριτοκοσµικών εργατών στην Ελλάδα, Κοινωνική Εργασία, 23, σ Θεοδωρόπουλος, Χ. και Σικιώτου, Α. (1994), Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογενειών τους. Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Εστία 'Ιδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ικαιώµατα του Aνθρώπου (1994), Τα δικαιώµατα των µεταναστών εργατών, Αθήνα: Εστία Ι.Π.Ο..Ε. (2001), Ένταξη των µεταναστών, Ελληνο-ολλανδικό σεµινάριο, Αθήνα Ιωακείµογλου, Η. (2001), Οι µετανάστες και η απασχόληση, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ Ιωσηφίδης, Θ. (2001), Συνθήκες εργασίες τριών µεταναστευτικών οµάδων στην Αθήνα, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ Καβουνίδη, Τ. (2002), Τα χαρακτηριστικά των µεταναστών, Αθήνα: Σάκκουλας Καβουνίδη, Τ. (2001), Η µετανάστευση στην Ελλάδα και η γήρανση του πληθυσµού, στο Κικίλιας Η., Μπάγκαβος, Π., Τήνιος, Π. και Χλέτσος, Μ. επ., ηµογραφική Γήρανση, Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Προστασία: Τάσεις Προκλήσεις και Πολιτικές, Αθήνα: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, σελ Καβουνίδη, Τ. (1998), Μετανάστευση, νοµιµοποίηση και κοινωνικά δίκτυα, Πρόσφυγες και µετανάστες στην Ελληνική αγορά εργασίας, Αθήνα: ΕΚΕΜ Καβουνίδη, Τ. και Χατζάκη, Λ. (1999), Αλλοδαποί που υπέβαλαν αίτηση για κάρτα προσωρινής παραµονής: Υπηκοότητα, φύλο και χωροθέτηση, Αθήνα: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας Κανταράκη, Μ. (2000), Γυναίκες πρόσφυγες και µετανάστριες θύµατα εξαναγκασµού σε πορνεία, στο ασκαλάκη, Η., Παπαδοπούλου, Π., Τσαµπαρλή., Τσιγκάνου, Ι. και Φρονίµου, Ε. επ., Εγκληµατίες και Θύµατα στο κατώφλι του 21 ου αιώνα, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ

5 5 Καρασαββόγλου, Α. (2001), Ο ρόλος της µετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και ειδικότερα στις εργασιακές σχέσεις και η περίπτωση της Ελλάδας, στο Ναξάκης, Χ. και Χλέτσος, Μ. επ., Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονοµικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Πτυχές, Αθήνα: Πατάκης, σ Καρασαββόγλου, Α. (1998), Μετανάστευση, αγορά εργασίας και ελληνική οικονοµία, στο Χλέτσος, Μ., Κατσορίδης,., Ναξάκης, Χ., Ιακειµόγλου, Η., Καρασαββόγλου, Α. επ., Ανεργία, Μύθοι και Πραγµατικότητα, Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις- οκίµια 8, σ Καρύδης, Β.(2000), Το νέο Σχέδιο Νόµου για την µεταναστευτική πολιτική ή «Ώδινεν όρος και έτεκε µυν», Ποινική ικαιοσύνη, 32, σ Καρύδης, Β. (1997), Η εγκληµατικότητα των µεταναστών: Μύθος και πραγµατικότητα, στο ηµητρίου, Σ. επ., Μορφές κοινωνικού αποκλεισµού και µηχανισµοί παραγωγής του, Αθήνα: Ιδεοκίνηση, σ Καρύδης, Β. (1996), Η εγκληµατικότητα των µεταναστών στην Ελλάδα - Ζητήµατα θεωρίας και αντεγκληµατικής πολιτικής, Αθήνα: Παπαζήσης Καρύδης, Β. (1996), Λαθροµετανάστευση, εγκληµατικότητα και αντεγκληµατική πολιτική, Αθήνα: Σάκκουλας Καρύδης, Β. (1994), Αλβανοί Λαθροµετανάστες: ράστες ή Θύµατα;, στο Πανούσης, Γ., ηµόπουλος, Χ. και Καρύσης, Β., Θυµατολογικά κείµενα, Αθήνα- Κοµοτινή: Σάκκουλας Καρύδης, Β. (1992), Ο Φόβος της Εγκληµατικότητας στην Αθήνα και η Κατασκευή του Στερεότυπου του Επικίνδυνου Αλβανού, Χρονικά, 5, Εργαστήριο Εγκληµατολογίας, Νοµική Σχολή ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιο Θράκης Κασιµάτη, Κ. (2002), Αλβανοί µετανάστες στα Κύθηρα, ΝΟΣΤΟΣ, 1 Κασιµάτη, Κ. (1998), Πόντιοι στην Ελλάδα και Κοινωνικός Αποκλεισµός, στο Κασιµάτη, Κ. επ., Κοινωνικός Αποκλεισµός: Η Ελληνική Εµπειρία, Αθήνα: Gutenberg, σ

6 6 Κασιµάτη, Κ. (1998), Μετανάστες και ελληνική πολιτική. Πόντιοι από την πρώην ΕΣΣ, στο Κατσέλη, Λ. και Πελαγίδης, Θ. επ., Για µια Ευρώπη των Κοινωνικών ικαιωµάτων, Αθήνα: Παπαζήσης, σ Κασιµάτη, Κ. (1993), Πόντιοι Μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση: Κοινωνική και Οικονοµική τους Ένταξη, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήµιο και Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού Κασιµάτη, Κ. (1984), Μετανάστευση-Παλλινόστηση. Η προβληµατική της δεύτερης γενιάς, Αθήνα: ΕΚΚΕ Κασιµάτη, Κ. και Ψηµµένος, Ι. (2003), Οργανωτική κουλτούρα και κοινωνικός αποκλεισµός, Επιθεώρηση Κοινωνικής Πολιτικής, 1 Κασιµάτη, Κ. και Ψηµµένος, Ι. (2003), Μεταναστευτικές ροές και άτυπες πολιτικές µετανάστευσης, Αθήνα: Gutenberg Κασίµης, Χ., Νιτσιάκος, Β., Ζακοπούλου, Ε., Παπαδόπουλος, Α. (2002), Οι επιπτώσεις της εγκατάστασης και απασχόλησης ξένου εργατικού δυναµικού στην Ελληνική ύπαιθρο, Πάτρα: Πανεπιστήµιο Πατρών, Ιωάννινα: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Κάτσικας, Χ. (1998), Αποκλεισµός από την εκπαίδευση απόρριψη από την εργασία. Η περίπτωση των παιδιών των Ποντίων µεταναστών από την πρώην ΕΣΣ, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ Κατσορίδας,. (1994), Ξένοι ( ;) εργάτες στην Ελλάδα, Αθήνα: 'Ιαµος Κατσορίδας,. (1991), Οι ξένοι εργάτες στην Ελλάδα, Ενηµερωτικό ελτίο ΙΝΕ- ΓΣΕΕ, 4-5, σ Κατσορίδας,., Καψάλης, Α. και Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (2003), Οι Νέες Προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ιανουάριος, Αθήνα: ΙΝΕ- ΓΣΕΕ/Α Ε Υ Κοιλιάρη, Α. (1997), Ξένος στην Ελλάδα. Μετανάστες, γλώσσα και κοινωνική ένταξη, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής

7 7 Κοινωνία των Εθνών (1997), Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, (µτφρ. Φ. και Μ. Βεϊνόγλου), (Γενεύη 1926), Αθήνα: Τροχαλία Κολλιάς, Γ. και Κατσορίδας,. (2000), Αλλοδαποί Εργαζόµενοι: Ένταξη ή καταστολή;, Ενηµέρωση ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 48 (στο διαδίκτυο 1 Κόνιορδος, Μ. (1994), Απασχόληση και ελληνική µεταναστευτική πολιτική, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. (επ.), Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σ Κόντης, Α. (2001), Οικονοµική ενσωµάτωση µεταναστών στη χώρα υποδοχής, στο Αµίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ. επ., Νοµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης, σ Κόντης, Α. (2000), Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής αλλοδαπών µεταναστών, στο Κωνσταντινίδης, Σ. και Πελαγίδης, Θ. επ., Η Ελλάδα στον 21 ο αιώνα, Αθήνα: Παπαζήσης, σ Κόντης, Α. (2000), Νοµιµοποίηση παράνοµων οικονοµικών µεταναστών στην Ελλάδα, στο Πάκος, Θ. επ., ιεθνές Συνέδριο «Η Κοινωνία των 2/3». ιαστάσεις του Σύγχρονου Κοινωνικού Προβλήµατος, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, σ Κόντης, Α. (1998), Ηµεδαπό και αλλοδαπό εργατικό δυναµικό στην ελληνική αγορά εργασίας, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ Κόντης, Α. (1998), Συνέπειες της εργασίας των µεταναστών για την Ελληνική οικονοµία, στο Μετανάστες, Ρατσισµός και Ξενοφοβία. Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Εµπειρίες ιακρίσεων. Πρακτικά Συνεδρίου Μάιος 1997, Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, σ Κόντης, Α. (1997), Η έρευνα στην Ελλάδα για τον ελληνισµό της διασποράς, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 92-93/Α -Β, σ

8 8 Κόντης, Α. (1996), Μετανάστευση και αγορά εργασίας, στο Καζάκος, Π. και Λιαργκόβας, Π. επ., Μεταρρύθµιση και οικονοµική συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη, Αθήνα: Σιδέρης, σ Κοντογιάννη, Χ. (1994), Κοινωνικά και οικογενειακά προβλήµατα των µεταναστών, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. επ., Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σ Κοντογιάννη, Χ., Στρατή, Π., Τσίαντη, Β (1990), Παιδιά διαπολιτισµικών γονιών σε διάφορες χώρες, Κοινωνική Εργασία, 18, σ Κοτζαµάνης, Β., Πετρονώτη, Μ. και Τζωτζοπούλου, Μ. (2002), Πολιτικοί πρόσφυγες: εξελίξεις και θέµατα πολιτικής, στο Καραντινός,., Μαράτου- Αλιπράντη, Λ. και Φρονίµου, Ε. επ., ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα: Κύρια θέµατα και προσδιορισµός προτεραιοτήτων πολιτικής, Τόµος Α, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ Κοτσιώνης, Π. (1992), Η προβληµατική της µετανάστευσης και της παλιννόστησης στη χώρα µας από εκπαιδευτική σκοπιά, ιαβάζω, 285, σ Κούρτοβικ, Ι. (2001), Μετανάστες: ανάµεσα στο δίκαιο και στη νοµιµότητα, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ Κούρτοβικ, Γ. (1997), Οι ποινικές διαδικασίες ως µοχλός διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισµού, στο ηµητρίου, Σ. επ. Μορφές κοινωνικού αποκλεισµού και µηχανισµοί παραγωγής του, Αθήνα: Ιδεοκίνηση, σ Κούρτοβικ, Ι. (1994), Το νοµικό καθεστώς των µεταναστών στην Ελλάδα, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. επ., Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σ Κουτσούµπας, Χ. (1985), Η απασχόληση των αλλοδαπών στην Ελλάδα, Επιθεώρηση ΙΚΑ Ασφαλιστικού και Εργατικού ικαίου, 19/226, σ

9 9 Κωνσταντινίδου, Χ. (1999), Κοινωνικές αναπαραστάσεις του εγκλήµατος. Η εγκληµατικότητα των Αλβανών µεταναστών στον αθηναϊκό τύπο, στο Κουτσουκάκη, Α. επ., Εικόνες εγκλήµατος, Αθήνα: Πλέθρον, σ Κωστοπούλου, Β. (1995), Τα αποτελέσµατα της κρίσης ασύλου και των διαδικασιών των διεθνών οργανισµών στις γυναίκες πρόσφυγες: Η ιδιαιτερότητα της γυναίκας πρόσφυγα, Εκλογή, 107, Οκτώβριος-Νοέµβριος- εκέµβριος, σ Λαζαρίδου, Γ. (1995), Μετανάστριες στην Ελλάδα Οικιακές βοηθοί από Φιλιππίνες και Αλβανία µια επιτόπια µελέτη, στο Βωβού, Σ., Μποµπόλου, Λ. και Παµπούκη, Ε. (επ.), Εθνικισµός, Ρατσισµός, Κοινωνικό Φύλο, Πρακτικά ιήµερης Συνάντησης Γυναικών 11-12/11/94, Ευρωπαϊκό Φόρουµ Αριστερών Φεµινιστριών Ελληνικό Τµήµα, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ Λάζος, Γ. (1997), Η αλλοδαπή πόρνη στη σύγχρονη Ελλάδα, στο ηµητρίου, Σ. επ., Μηχανισµοί κοινωνικού αποκλεισµού και µηχανισµοί παραγωγής τους, Αθήνα: Ιδεοκίνηση, σ Λαµπριανίδης, Λ. και Λυµπεράκη, Α. (2001), Αλβανοί µετανάστες στη Θεσσαλονίκη ιαδροµές ευηµερίας και παραδροµές δηµόσιας εικόνας, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής Λιανός, Θ., Σαρρής, Α. και Κατσέλη, Λ. (1998), Παράνοµη µετανάστευση και τοπικές αγορές εργασίας: Η περίπτωση της Βόρειας Ελλάδας, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (1995), Η ελληνική κοινωνία και η νέα µετανάστευση, Τετράδια πολιτικού διαλόγου, έρευνας και κριτικής, Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (1994), Μετανάστευση και αγορά εργασίας στην Ελλάδα, στο Χρ. Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. επ., Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, σ , Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας» Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (1993), Αλλοδαποί εργαζόµενοι και αγορά εργασίας στην Ελλάδα, Αθήνα: ΙΝ.Ε. - Γ.Σ.Ε.Ε./Α Ε Υ

10 10 Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (1992), Μετανάστευση και Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα : Πρώτες ιαπιστώσεις, Ενηµερωτικό ελτίο ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-12-13, Φεβρουάριος-Μάρτιος, Αθήνα, σ Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (1992), Αλλοδαποί Εργαζόµενοι και Αγορά Εργασίας, Νέες Μορφές Απασχόλησης και Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα, Αθήνα: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/Α Ε Υ Λυµπεράκη, Α., Πελαγίσης, Τ. (2000), Ο «Φόβος του Ξένου» στην αγορά εργασίας: ανοχές και προκαταλήψεις στην ανάπτυξη, Αθήνα: Πόλις Μαλκίδης, Φ. (1998), Προβλήµατα κοινωνικής ένταξης Ποντίων από την τέως Σοβιετική Ένωση στη Θράκη, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. (2002), Ξένο εργατικό δυναµικό: τάσεις και προβλήµατα της κοινωνικής ενσωµάτωσης, στο Καραντινός,., Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. και Φρονίµου, Ε. επ., ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα: Κύρια θέµατα και προσδιορισµός προτεραιοτήτων πολιτικής, Τόµος Α, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ. (2001), Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. (2001), Μετανάστες στην Ελλάδα: «προβλήµατα», κοινωνικά φαινόµενα και υποκείµενα, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ Μάρκοβα, Ε. (2001), Η παρουσία των Βούλγαρων µεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας και στην ελληνική κοινωνία, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ Μάρκου, Γ. (1994), Προβλήµατα σχολικής ένταξης παλιννοστούντων µαθητών, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 84-85, σ Μαυρέας, Κ. (1998), ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού: Πόντιοι και Βορειοηπειρώτες πρόσφυγες στην Ελλάδα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 96-97/Β -Γ, σ

11 11 Μήτσος, Ι. ( ), Μετανάστευσις και Παλιννόστησης, Επιθεώρισις Κοινωνικών Ερευνών, Α /2-3 Μιχαλοπούλου, Α., Τσάρτας, Π., Γιαννησοπούλου, Μ., Καφετζής, Π. και Μανώλογλου, Ε. (1998), Μακεδονία και Βαλκάνια. Ξενοφοβία και Ανάπτυξη, Αθήνα: ΕΚΚΕ - Αλεξάνδρεια Μουσούρου, Λ. (1990), Οικογένειες και µετανάστευση: προβλήµατα και προβληµατική, Εκλογή, 87, Οκτώβριος Νοέµβριος εκέµβριος, σ Μουσούρου, Λ. (1990), Μετανάστες και µεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Αθήνα: Gutenberg Μουσούρου, Λ. (1993), Από τους γκάσταρµπάιτερ στο πνεύµα του Σένγκεν, Αθήνα: Gutenberg Μπάγκαβος, Χ. και Παπαδοπούλου,. (2003), Μεταναστευτικές Τάσεις και Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική, Μελέτες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α Ε Υ, 15 Μπίµπου-Νάκου, Ι. και Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1998), Οµάδα αυτοβοήθειας µε άτοµα που µετακινήθηκαν από την Αλβανία: Πλαίσιο αναφοράς και ευρήµατα σε σχέση µε τις διαδικασίες ενίσχυσης του κοινωνικού αποκλεισµού, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ Μπέργκερ Τ. - Μορ Τ. (1979), Ο έβδοµος άνθρωπος. Η ιστορία του µετανάστη εργάτη στην Ευρώπη, Αθήνα: Καστανιώτης Μπόµπας, Λ. (1994), Για την εκπαίδευση των αλλοδαπών παιδιών στην Ελλάδα, Αθήνα: Φολόη Ναξάκης, Χ. και Χλέτσος, Μ. επ. (2001), Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονοµικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Πτυχές, Αθήνα: Πατάκης Νάσκου-Περράκη, Π. (1991), Το νοµικό καθεστώς των προσφύγων στη διεθνή και ελληνική έννοµη τάξη, Αθήνα: Σάκκουλας Νικολινάκος, Μ. (1973), Καπιταλισµός και µετανάστευση, Αθήνα: Παπαζήσης

12 12 Νικολινάκος, Μ. (1964), Η ροπή προς µόνιµη εγκατάσταση των µεταναστών εργατών, Νέα Οικονοµία, 18 Νικολινάκος, Μ. επ. - 'Ενωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών. Ευρώπης (1974), Οικονοµική ανάπτυξη και µετανάστευση στην Ελλάδα, Εισηγήσεις από σεµινάριο στο Παρίσι 1973, Αθήνα: Κάλβος Πανουργιά, Ν. (1992), Ο ρατσιστικός λόγος στην Ελλάδα: Οι ιθαγενείς στοχασµοί, Ο Πολίτης, 117, σ Παπαδηµητρίου, Ζ. (1995), Ρατσισµός και Μετανάστευση, στο Κίνηση Πολιτών Κατά του Ρατσισµού επ., Η Ευρώπη αντιµέτωπη µε το φαινόµενο του ρατσισµού, Αθήνα: Παρασκήνιο, σ Παπαζήση, Θ. (1999), Αρχή της ισότητας και γυναίκα µη χριστιανικών θρησκευτικών µειονοτήτων: Η ταυτότητα της εβραίας γυναίκας στη Θεσσαλονίκη σήµερα, στο Κωνσταντόπουλος Χρ., Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Γερµανός., Οικονόµου Θ. επ., «Εµείς» και οι «άλλοι»: Αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, σ , Αθήνα: ΕΚΚΕ Παπαθεοδοσίου, Θ. (1994), Η Ένταξη των Παλιννοστούντων Οµογενών από την Πρώην Σοβιετική Ένωση στην Ελληνική Αγορά Εργασίας, Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων/ Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Παπαντωνίου-Φραγκούλη, Μ. (1979), Προβλήµατα παλιννόστησης ή Σε τι συνίσταται η πρόκληση του 80, Εποπτεία, 41, σ Παπασιώπη, Ζ. (1995), Τα δικαιώµατα των αλλοδαπών όπως πηγάζουν από τον Νόµο 1975/1991, Αθήνα, Κοµοτινή: Σάκκουλας Παπαφιλίππου,. (1998), Η ευρωπαϊκή σύµβαση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και η προστασία των προσφύγων και των µεταναστών, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ Πατηνιώτης, Ν. (1990), Εξάρτηση και µετανάστευση. Η περίπτωση της Ελλάδας, Αθήνα: ΕΚΚΕ

13 13 Παύλου, Μ. (2001), Οι «λαθρέµποροι του φόβου»: ρατσιστικός λόγος και µετανάστες στον τύπο µιας υποψήφιας µητρόπολης, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ Πετράκου, Η. (2001), Η κατασκευή της µετανάστευσης στην ελληνική κοινωνία, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ Πετρινιώτη, Ξ. (1995), Η ετερογένεια των µεταναστών και η εθνική ετερότητα. Μια ολοκληρωµένη εικόνα, Σύγχρονα Θέµατα, 54, Ιανουάριος-Μάρτιος, σ Πετρινιώτη, Ξ. (1993), Η µετανάστευση προς την Ελλάδα. Μια πρώτη καταγραφή, ταξινόµηση και ανάλυση, Αθήνα: Οδυσσέας Πετρινιώτη, Ξ. (1990), Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, Ο αγώνας της γυναίκας, 43, Ιανουάριος Ιούνιος, Πετρονώτη, Μ. (1998), Το πορτραίτο µιας διαπολιτισµικής σχέσης, Αθήνα: UNESCO, ΕΚΚΕ, Πλέθρον Πετρονώτη, Μ. (1996), Η φιλανθρωπία και η αρωγή ως συµβολικοί µηχανισµοί κοινωνικού αποκλεισµού, Ο Πολίτης, 22, σ , αναδηµοσίευση στο ηµητρίου, Σ. (1997) επ., Μορφές κοινωνικού αποκλεισµού και µηχανισµοί παραγωγής του, Αθήνα: Ιδεοκίνηση, σ Πετρόπουλος, Ν. (1990), Παλιννόστηση : Πορίσµατα της µικροαπογραφής το και προτάσεις κυβερνητικής πολιτικής, στο Πετρόπουλος, Ν. επ., Προγράµµατα ερευνών αποδηµίας-παλιννόστησης του ελληνικού πληθυσµού, Αθήνα: Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού (ΓΓΑΕ), σ Ρωµανίδου, Ν. (2000), Αλλοδαποί πρόσφυγες και µετανάστες ως θύµατα, στο ασκαλάκη, Η., Παπαδοπούλου, Π., Τσαµπαρλή., Τσιγκάνου, Ι. και Φρονίµου, Ε. επ., Εγκληµατίες και Θύµατα στο κατώφλι του 21 ου αιώνα, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ Σιταρόπουλος, Ν. (2002), Ζητήµατα σχετικά µε την υποδοχή και την πρόσβαση αιτούντων άσυλο στη διαδικασία ασύλου, Νοµικό Βήµα, 50, σ

14 14 Σιταρόπουλος, Ν. (2002), Το καθεστώς προστασίας των κοινωνικών δικαιωµάτων των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα Σχετικά ζητήµατα και προτάσεις, Εθνική Επιτροπή για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ Α), Εκθεση 2001, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, σ Σιταρόπουλος, Ν. (2001), Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόµου «Μετανάστευση και παραµονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια» µε ηµεροµηνία Μαίου 2000, Εθνική Επιτροπή για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου, Ετήσια Εκθεση 2000, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, σ Σιταρόπουλος, Ν. (2001), Το δικαίωµα οικογενειακής ενότητας και επανένωσης αλλοδαπών µεταναστών στη χώρα υποδοχής: ιαστάσεις διεθνούς, ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου, Εθνική Επιτροπή για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου, Ετήσια Εκθεση 2001, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, σ Σιταρόπουλος, Ν. (1998), Σύγχρονο ελληνικό προσφυγικό δίκαιο και πράξη µε ειδική αναφορά στις δυνατότητες ενεργοποίησης της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ικαιωµάτων (ΕΣ Α) για την προστασία προσφύγων και αιτούντων άσυλο, Yπεράσπιση, σ Σιταρόπουλος, N. (1997), Η νοµική προστασία προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα Τα σχετικά διαπλεκόµενα νοµικά πλαίσια και ο ρόλος τους στη σύγχρονη ελληνική πρακτική, Noµικό Βήµα, 45, σ Σιταρόπουλος, Ν. και Σακελλαροπούλου, Ι. (2002), Προτάσεις για την προώθηση ενός σύγχρονου, αποτελεσµατικού πλαισίου προστασίας προσφύγων (ασύλου) στην Ελλάδα, ικαιώµατα του Ανθρώπου, 4, σ Σιταρόπουλος, Ν. και Σισιλιάνος, Λ. (2001), Το δικαίωµα νοµικής συνδροµής - Βασικές σχετικές ευρωπαϊκές αρχές και µείζονα ζητήµατα της ελληνικής νοµοθεσίας και πράξης, Νοµικό Βήµα, 49, σ Σταυροπούλου, Μ. (1994), Ελληνικές µη κυβερνητικές οργανώσεις και µετανάστες εργάτες στην Ελλάδα, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. επ., Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σ

15 15 Σταύρου, Σ. (1992), Ο νόµος 1975/1991 για τον έλεγχο των αλλοδαπών, κάτω από το πρίσµα των διεθνών συµβάσεων για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, του πρόσφυγα και του µετανάστη, Νοµικό Βήµα, 40, σ Συρίγου-Ρήγου, Ε. επ. (2000), Συζητώντας µε τη Λίντα. Μια Αλβανίδα µετανάστρια µιλάει για τη ζωή της, Αθήνα: Νέα Σύνορα και ίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων Σωτηριάδου, Α. (1999), Η εκπαίδευση και πολιτισµική ανάπτυξη των αποδήµων. Η περίπτωση των γυναικών, στο Κωνσταντόπουλος Χρ., Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Γερµανός., Οικονόµου Θ. επ., «Εµείς» και οι «άλλοι»: Αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, σ , Αθήνα: ΕΚΚΕ Τερζίδης, Κ. (1995), Όψεις του προβλήµατος κοινωνικής και οικονοµικής ολοκλήρωσης παλιννοστούντων Ελληνοποντίων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 88, σ Τζαβάρας, Ν. (1995), Η προκατάληψη και ο ξένος, στο Κίνηση Πολιτών Κατά του Ρατσισµού επ., Η Ευρώπη αντιµέτωπη µε το φαινόµενο του ρατσισµού, Αθήνα: Παρασκήνιο, σ Τζωρτζοπούλου, Μ. (2002), Η θέση των µεταναστών στην Ελλάδα, στο Μουρίκη, Α., Ναούµη, Μ. και Παπαπέτρου, Γ. επ., Το κοινωνικό πορτραίτο της Ελλάδας 2001, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ Τοπάλη, Π. (2001), Ο διασυσχετισµός της έµµισθης οικιακής εργασίας και Φιλιππινέζων µεταναστριών στην Αθήνα, Αθήνα: ΚΕΘΙ Τζωρτζοπούλου, Μ. (1999), Στάσεις απέναντι στη διαφορετικότητα, στο Τεπέρογλου, Α., Μπαλούρδος,., Μυριζάκης, Γ. και Τζωρτζοπούλου, Μ., Η ταυτότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της νεολαίας στο Νοµό Θεσσαλονίκης: Αποτελέσµατα εµπειρικής έρευνας, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ Τζωρτζοπούλου, Μ. (1999), Η νεολαία των Ποντίων: Ζητήµατα κοινωνικής ενσωµάτωσης, στο Κωνσταντοπούλου, Χ., Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Γερµανός,. και Οικονόµου, Θ. επ., «Εµείς» και οι «άλλοι» αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ

16 16 Τούση, Μ. (1994), Ελλάδα και Schengen, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. (επ.), Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σ Τριανταφυλλίδου, Α. (1999), Η πολιτική µετανάστευσης της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής µεταναστών στο νέο διεθνές περιβάλλον. Κριτικές προσεγγίσεις και προοπτικές βελτίωσης, Βήµα ιεθνών Σχέσεων, 9, σ Τριανταφυλλίδου, Α. (1998), Οι «άλλοι» ανάµεσά µας ελληνική εθνική ταυτότητα και στάσεις προς τους µετανάστες, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ Τριχοπούλου, Α. (1992), Κοινωνικά προβλήµατα που προκύπτουν από την εγκατάσταση των προσφύγων και παλιννοστούντων στην Ελλάδα, Κοινωνική Εργασία, 26, σ Τριχοπούλου, Α. και Χατζηβαρνάβα, Ε. ( ), Παλιννόστηση και φτώχεια. Η περίπτωση των επαναπατρισθέντων πολιτικών προσφύγων, Εκλογή, 83/84, Οκτ.- εκ., Ιαν.-Μάρτ., σ Τρουµπέτα, Σ. (2000), Μερικές σκέψεις σχετικά µε την παράσταση του «άλλου» και το φαινόµενο του ρατσισµού στην ελληνική κοινωνία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, /Α -Β, σ Τσακίρης, Κ. (2002), Πόντιοι παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, στο Καραντινός,., Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. και Φρονίµου, Ε. επ., ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα: Κύρια θέµατα και προσδιορισµός προτεραιοτήτων πολιτικής, Τόµος Α, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ Τσίµπος, Κ. (2001), Η σηµασία της µετανάστευσης στην εκτίµηση του µεγέθους και την κατά ηλικία δοµή του πληθυσµού της Ελλάδας, στο Κικίλιας Η., Μπάγκαβος, Π., Τήνιος, Π. και Χλέτσος, Μ. επ., ηµογραφική Γήρανση, Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Προστασία: Τάσεις Προκλήσεις και Πολιτικές, Αθήνα: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, σελ Τσουκαλάς, Κ. (1994), Παλιννόστηση και καταµερισµός εργασίας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 84-85, σ

17 17 Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυφες (1998), Επετηρίδα ικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών, Αθήνα: Σάκκουλας ΥΠΕΠΘ UNESCO (1984), Σχολική επανένταξη παλιννοστούντων µαθητών: Προβλήµατα και προοπτικές, Αθήνα Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (1997), Πρόσφυγες του Κόσµου , Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα 'Yπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (1998), Οι πρόσφυγες του Κόσµου Προβλήµατα και στρατηγικές, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα 'Yπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (2000), Ετήσια έκθεση για την προστασία των προσφύγων στην Ελλάδα 1999, Φεβρουάριος, Αθήνα Φακιολάς, Ρ. (2002), Μετανάστευση: Η νοµιµοποίηση των παράνοµων µεταναστών στην Ελλάδα, Εργασία, Αθήνα: ΙΑΠΑ, Πάντειο Πανεπιστήµιο, σ Φακιολάς, Π. (2001), Η ενσωµάτωση των Ελληνοποντίων στην Ελληνική κοινωνία, στο Αµίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ. επ. (2001), Νοµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, σελ , Αθήνα: Παπαζήσης Φακιολάς, Ρ. (2000), Ανεργία και νοµιµοποίηση των οικονοµικών µεταναστών, Τάσεις, 28 Ιανουαρίου Φακιολάς, Ρ. (1998), Μετανάστευση, στο Πετρινιώτη, Ξ. και Κουκουλές, Γ., Επετηρίδα Εργασίας, Αθήνα: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Παντείου Πανεπιστηµίου, σ Φακιολάς, Ρ. (1998), Η νοµιµοποίηση των παράνοµων µεταναστών, Επιλογή, σ Φακιολάς, Ρ. (1994), Απασχόληση ξένων και ανεργία στην Ελλάδα, Επιλογή, σ. 3-15

18 18 Φακιολάς, Ρ. (1990), Αλλοδαποί απασχολούµενοι στην Ελλάδα, Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 12 Ιουλίου Φεραλδή, Ε. (1994), Πρόσφυγες-µετανάστες, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. επ., Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σ Χλέπας Α. και Σπυράκος. (1992), Ο Νόµος 1975/91 για τους Αλλοδαπούς και το Σύνταγµα, Αθήνα-Κοµοτινή: Σάκκουλας Χλέτσος, Μ. (2001), Η πολιτική οικονοµία της µετανάστευσης, στο Ναξάκης, Χ. και Χλέτσος, Μ. επ., Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονοµικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Πτυχές, Αθήνα: Πατάκης, σ Ψηµµένος, Ι. (2002), Μετανάστευση και κοινωνική πρόνοια, Αθήνα: ΚΕΚΜΟΚΟΠ Πάντειο Πανεπιστήµιο Ψηµµένος, Ι. (2001), Μετανάστευση και Νέα Εργασία, στο Κ. Κασιµάτη, Κοινωνικός Αποκλεισµός: Η Ελληνική Εµπειρία, Αθήνα: Gutenberg Ψηµµένος, Ι. (2001), Νέα εργασία και ανεπίσηµοι µετανάστες στη µητροπολιτική Αθήνα, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου,., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ Ψηµµένος, Ι. (2000), Εργασία και Ρατσισµός: Κοινωνική διαχείριση και Μεταναστευτικό εργατικό δυναµικό, στο Φαινόµενα Κοινωνικής Παθογένειας σε Οµάδες Κοινωνικού Αποκλεισµού, Αθήνα: ΚΕΚΜΟΚΟΠ-ΓΓΑΕ Ψηµµένος, Ι. (1999), Μετανάστευση και εργασία στην Ευρώπη: η δηµιουργία νέων κοινωνικών χώρων, Αθήνα: Κέντρο ιαπολιτισµικής Αγωγής Ψηµµένος, Ι. (1998), ηµιουργώντας χώρους κοινωνικού αποκλεισµού: Η περίπτωση των Αλβανών ανεπίσηµων µεταναστών στο κέντρο της Αθήνας, στο Κασιµάτη, Κ., Κοινωνικός Αποκλεισµός: Η Ελληνική Εµπειρία, Αθήνα: Gutenberg, σ

19 19 Ψηµµένος, Ι. (1995), Μετανάστευση από τα Βαλκάνια (πρόλογος R. Brown, Dr. D. Glavanis), Αθήνα: Glorybook Παπαζήσης Bade K. J. (1993), Η µετανάστευση στην Ευρώπη, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Baldwin-Edwards, M. (2002), Αγορές εργασίας της Ν. Ευρώπης: δοµικές και λειτουργικές αναλύσεις, Εργασία 2002, Αθήνα: ΙΑΠΑ Πάντειο Πανεπιστήµιο, σ Baldwin-Edwards, M. (2001), Εγκληµατικότητα και Μετανάστευση: µύθοι και πραγµατικότητες, Αστυνοµική Επιθεώρηση, Ιούλιος-Αύγουστος, σ Baldwin-Edwards, M. (1998), Κρατικές πολιτικές για τη µετανάστευση: Συγκριτική ανάλυση στον Ευρωπαϊκό Νότο, στο Πετρινιώτη, Ξ. και Κουκουλές, Γ., Επετηρίδα Εργασίας 1998, Αθήνα: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Παντείου Πανεπιστηµίου, σ

20 20 Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία/Non-Greek Bibliography Angouras, V. (1998), Greece s Northern Frontier, in Bort, E., Borders and Borderlands in Europe, Edinburgh: International Social Sciences Institute, pp Antoniou, T. (1993), Issues and problems in the Greek law of aliens, in Schermers, H. et al. eds., Free Movement of Persons in Europe, The Hague: T.M.C. Asser Instituut, Martinus Nijhoff Publishers, p 125 Baldwin-Edwards, M. (2003):, Mediterranean Migrations: regionalisms versus globalisation, Revista Finisterra, Universidade de Lisboa [forthcoming] Baldwin-Edwards, M. (2002), Immigration and the Welfare State: A European Challenge to American Mythology, ΜΜΟ, Working Paper 4, November (on the web at 2 ;http://www.antigone.gr/immigration%20and%20the%20w elfare%20state%20v4.pdf 3 ) Baldwin-Edwards, M. (2002), Southern European Labour Markets and Immigration: A structural and Functional Analysis, ΜΜΟ, Working Paper 5, November (on the web at 4 ; 5 ) Baldwin-Edwards, M. (2002), Semi-Reluctant Hosts: Southern Europe's Ambivalent Response to Immigration, Brown Journal of World Affairs, Fall; revised version published in Studi Emigrazione, 145, July, pp 27-48; ΜΜΟ, Working Paper 3, November (on the web at 6 Baldwin-Edwards, M. (2001), An analytic commentary on the Greek Immigration Law, 2000, ΜΜΟ, Working Paper 1, February (on the web at

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας. Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail nspyropou@ekke.gr Σπουδές Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 11: Παραπομπές Υποσημειώσεις (2/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά βιογραφικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Κουζής Διευθύνσεις και τηλέφωνα Εργασίας: s Πάντειο Πανεπιστήμιο, Συγγρού 136, ΤΚ 176 71 - Καλλιθέα, Γραφείο Δ8 νέου κτιρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Χαρά Στρατουδάκη Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 6.6, τηλ. 210-7491.648, e-mail: hstrat@ekke.gr Σπουδές ιδακτορικό ίπλωµα, Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση και Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Μετανάστευση και Εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετανάστευση και Εκπαίδευση στην Ελλάδα Ηλέκτρα Πετράκου 1 και Γιώτα Ξανθάκου 2 H µετανάστευση στην Ευρώπη Η µετανάστευση στην Ευρώπη αφορά τόσο τους ευρωπαίους που µεταναστεύουν σε άλλες χώρες εντός ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 20 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2007), σελ 427-434 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ Γιώργος Χελιδόνης, 1 Μιλτιάδης

Διαβάστε περισσότερα

καθορίζουν τη διάρκεια παραμονής στα στάδια αυτά. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη σημασία στις γενεαλογικές αναλύσεις παρά στις

καθορίζουν τη διάρκεια παραμονής στα στάδια αυτά. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη σημασία στις γενεαλογικές αναλύσεις παρά στις 4. Συμπέρασμα Οι μεταπολεμικές εξελίξεις που αφορούν στη σύνθεση των οικογενειών και των νοικοκυριών στην Ελλάδα φανερώνουν την τάση για διαβίωση των ατόμων σε ολιγομελή νοικοκυριά, τη σημαντική διεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα. Σύγχρονες τάσεις και διαδικασίες εγκατάστασης

Η γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα. Σύγχρονες τάσεις και διαδικασίες εγκατάστασης Η γυναικεια μεταναστευση στην ΕλλΑδα Η γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα. Σύγχρονες τάσεις και διαδικασίες εγκατάστασης Λάουρα Αλιπράντη-Μαράτου Female migration in Greece. Recent developments and settlement

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Δημήτρης Καραντινός Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491699, e-mail dkaradinos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 MSc Economic Development,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(96)43 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 1: Η ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΊΑΣ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

«Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση»

«Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση» ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα / Επώνυμο Ανδρέας Φερώνας Επαγγελματική δραστηριότητα Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Διεύθυνση κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

5Πολιτικές Απασχόλησης

5Πολιτικές Απασχόλησης 5Πολιτικές Απασχόλησης 5.1 Θεωρητικά Arnot, Μ. (1986). State Education Policy and Girls Educational Experiences. Ιn Beechey, V. & Whitelegg, Ε. (eds.) Women in Britain Today, Milton Keynes, OV Press. Askew,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση εργασίας και εργασιακές σχέσεις

Οργάνωση εργασίας και εργασιακές σχέσεις Τµήµα Πολιτικής Εϖιστήµης Πανεϖιστήµιο Κρήτης 2013 Οργάνωση εργασίας και εργασιακές σχέσεις Βάλια Αρανίτου ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Θεωρητικές και μεθοδολογικές Προσεγγίσεις

Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Θεωρητικές και μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Θεωρητικές και μεθοδολογικές Προσεγγίσεις 1. Ιορδάνης Ψημμένος - Χριστόφορος Σκαμνάκης: Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της εργασίας και της μετανάστευσης. Η Κοινωνιολογία μας προσφέρει ένα πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

υπαίθρου Μια πρώτη προσέγγιση

υπαίθρου Μια πρώτη προσέγγιση 1 Μετανάστες και τμηματοποιημένες τοπικές αγορές εργασίας της ελληνικής υπαίθρου Μια πρώτη προσέγγιση Εισαγωγή Κατά τα τελευταία έτη η ελληνική οικονομία παρουσίασε υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης, υπερδιπλάσιους

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Μαρτίου 1955, Winnipeg, Καναδάς.

Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Μαρτίου 1955, Winnipeg, Καναδάς. Διεύθυνση: Δράκου 26 Πειραιάς, 185 33 Ελλάδα Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ Ηλεκτρονική διεύθυνση: helgaki@hotmail.com Τηλέφώνα: 210-4110111 210-4222064 (& φαξ) 6977209035 Ημερομηνία και τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986. 232 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986. 2. LIEGOIS, J, R. «Οι όροι ανάπτυξης του παιδαγωγικού υλικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση και Κοινωνική Ασφάλιση: Μια προσέγγιση µε βάση δεδοµένα της έρευνας EU-SILC και των Ασφαλιστικών Ταµείων

Μετανάστευση και Κοινωνική Ασφάλιση: Μια προσέγγιση µε βάση δεδοµένα της έρευνας EU-SILC και των Ασφαλιστικών Ταµείων Μετανάστευση και Κοινωνική Ασφάλιση: Μια προσέγγιση µε βάση δεδοµένα της έρευνας EU-SILC και των Ασφαλιστικών Ταµείων ρ Λ. Μαράτου-Αλιπράντη και ρ Ε. Γκαζόν, ΕΚΚΕ Περίληψη Από τη δεκαετία του 90, η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 6: Η αστικο-αντιστροφή & οι μετανάστες στη Νότια Ευρώπη και την Ελλάδα 3/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

«Διδάσκω και διερευνώ τη διδασκαλία μου σε μια πολυπολιτισμική τάξη»

«Διδάσκω και διερευνώ τη διδασκαλία μου σε μια πολυπολιτισμική τάξη» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδάσκω και διερευνώ τη διδασκαλία μου σε μια πολυπολιτισμική τάξη»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Γυναίκες ενάντια στη βία Ευρώπη»: έναρξη εκστρατείας Step up! Mediterranean...

Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Γυναίκες ενάντια στη βία Ευρώπη»: έναρξη εκστρατείας Step up! Mediterranean... 1 von 5 06.06.2016 18:55 About Who We Are What We Do Press room Archive Contact Us Calendar Current Projects Memberships News Publications Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Γυναίκες ενάντια στη βία Ευρώπη»: έναρξη εκστρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας

Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας Kyriakopoulou-Baltatzi, C., 2013. Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας. Journal of Modern Greek Studies - Special Issue, 346-361.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΟΜΗΡΟΥ 19 10672 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 8048527, 210-3688935 http://emmedia.pspa.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο:

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ιδεολογικά, θεσµικά και πρακτικά ζητήµατα». ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Επιστηµονική Επετηρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αναστασία Ζάννη

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αναστασία Ζάννη Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αναστασία Ζάννη Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση : Θεοδοσίου 25 Χαλάνδρι, 15234 Τηλέφωνα : 2106001304 6936749742 Email : anastasia@zanni.gr Ημερομηνία Γέννησης : 27 Σεπτεμβρίου 1972

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου e-mail: ventura@uop.gr venturas@otenet.gr Τηλέφωνο γραφείου: 27410-74353

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 6: Η αστικο-αντιστροφή & οι μετανάστες στη Νότια Ευρώπη και την Ελλάδα 2/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας. www.media.uoa.gr/people/demertzis

Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας. www.media.uoa.gr/people/demertzis Νίκος εµετζής 1976: Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης Σπουδές 1980: Πτυχίο Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστηµών (µεταξύ των πρώτων τριών) 1986: ιδακτορικό ίπλωµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις επιπολιτισμού και προσαρμογή ενηλίκων μεταναστών

Διαστάσεις επιπολιτισμού και προσαρμογή ενηλίκων μεταναστών Διαστάσεις επιπολιτισμού και προσαρμογή ενηλίκων μεταναστών Βασίλης Παυλόπουλος, Ηλίας Μπεζεβέγκης Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr ; ebesev@psych.uoa.gr Ανακοίνωση στο συμπόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Acemoglu, D., Robinson, J., Γιατί Αποτυγχάνουν τα Έθνη. Οι Καταβολές της Ισχύος, της Ευημερείας και της Φτώχειας, εκδ. Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2013.

Acemoglu, D., Robinson, J., Γιατί Αποτυγχάνουν τα Έθνη. Οι Καταβολές της Ισχύος, της Ευημερείας και της Φτώχειας, εκδ. Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2013. Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Προτεινόμενη Ενισχυτική Βιβλιογραφία για το μάθημα: «Διεθνές Δίκαιο και Θεσμοί της Ανάπτυξης» Γενικές Οδηγίες: Η ελληνική Βιβλιογραφία είναι, ως επί το πλείστον, διαθέσιμη στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Αχιλλέας Μητσός Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον Στο μάθημα αναλύονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η έκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Context Analysis and Methodology Review Report (WP2)

Context Analysis and Methodology Review Report (WP2) Context Analysis and Methodology Review Report (WP2) Greece Olga Lafazani Gender and Space Centre of the National Technical University of Athens Grant Agreement no. 216065 Table of Contents 1. Introduction...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙ- Α.Ι. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ... 23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙ- Α.Ι. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ... 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 21 Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙ- ΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ... 23 Α.Ι. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ... 23 Α.Ι.1. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ.. 23 Α.Ι.1.1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

Special Issue: Ειδικό Τεύχος RECENT IMMIGRATION FLOWS TO GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Special Issue: Ειδικό Τεύχος RECENT IMMIGRATION FLOWS TO GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Special Issue: Ειδικό Τεύχος RECENT IMMIGRATION FLOWS TO GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Marina Petronoti Μαρίνα Πετρονώτη & Anna Triandafyllidou Αννα Τριανταφυλλίδου BIBLIOGRAPHY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι.

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι. Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Διευθύντρια Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. OæEI EYE I IA T H N E A A KAI THN EYPø H

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. OæEI EYE I IA T H N E A A KAI THN EYPø H ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. M E E T H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 2006 OæEI EYE I IA T H N E A A KAI THN EYPø H M E E T E ISBN: 960-88513 - 4-3 ΟΨΕΙΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Παν/μιο Αιγαίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Παν/μιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοματεπώνυμο: Απασχόληση Ηλέκτρα Πετράκου Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Παν/μιο Αιγαίου Τηλ. Κινητού: + 30 693 6934894 Τηλ. Εργασίας: +30 22510 36460 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Η φτώχεια γένους θυληκού. Δρ Λ. Αλιπράντη- Μαράτου

Η φτώχεια γένους θυληκού. Δρ Λ. Αλιπράντη- Μαράτου Η φτώχεια γένους θυληκού Δρ Λ. Αλιπράντη- Μαράτου Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ΕΚΚΕ Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, η πολυπλοκότητα των μετασχηματισμών που παρατηρούνται έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση και αγορά εργασίας: προσδιοριστικοί παράγοντες των διαφορετικών επιπτώσεων σε άνδρες και γυναίκες

Κρίση και αγορά εργασίας: προσδιοριστικοί παράγοντες των διαφορετικών επιπτώσεων σε άνδρες και γυναίκες Κρίση και αγορά εργασίας: προσδιοριστικοί παράγοντες των διαφορετικών επιπτώσεων σε άνδρες και γυναίκες Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα Τράπεζα Ελλάδος «Η ελληνική αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ Ειδικότητα: Πολιτικός Επιστήµονας Βαθµίδα: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήµονας Δ Βαθµίδας Γνωστικό Αντικείµενο: Εφαρµοσµένη Ανάλυση Μεταναστευτικής Πολιτικής Επικοινωνία Γραφείο: 5.8

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλαμβανόμενες διακρίσεις και ψυχική ανθεκτικότητα μεταναστών και παλιννοστούντων εφήβων

Αντιλαμβανόμενες διακρίσεις και ψυχική ανθεκτικότητα μεταναστών και παλιννοστούντων εφήβων Αντιλαμβανόμενες διακρίσεις και ψυχική ανθεκτικότητα μεταναστών και παλιννοστούντων εφήβων Βασίλης Παυλόπουλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr Συμμετοχή στο συμπόσιο «Ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 09-12-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 2526 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(8.3.2.β. Άρθρα από την εκλογή ως λέκτορα µέχρι την εκλογή στη βαθµίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας)

(8.3.2.β. Άρθρα από την εκλογή ως λέκτορα µέχρι την εκλογή στη βαθµίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας) 8.3 ΑΡΘΡΑ 8.3.1 Άρθρα µετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας 2010 Tsolakidis, C., & Fokiali, P., (2010), Costs of Low-Scale Distance Learning Programs: A Case of Distance Learning Courses

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ικηγόρος Αθηνών Υποψήφιος ιδάκτωρ του Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα διδακτορικής διατριβής: η συνταγµατική και ποινική προστασία των προσωπικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας Τηλ. 22510-36554 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας «Θεσσαλονίκη - Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας «Θεσσαλονίκη - Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας «Θεσσαλονίκη - Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η μετάβαση των νέων στην κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ Α. Προσωπικά Στοιχεία - Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. - Είναι από το 1969 παντρεμένος με τη Χριστίνα (Μ.Α. in Anthropology και Αγιογράφος). - Έχει δύο παιδιά, τον

Διαβάστε περισσότερα

Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ανδρέα Φερώνα. Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ανδρέα Φερώνα. Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ανδρέα Φερώνα Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Γνωστικό Αντικείμενο «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική Σχολή. Πτυχίο Νομικής, Βαθμός πτυχίου 6,4

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική Σχολή. Πτυχίο Νομικής, Βαθμός πτυχίου 6,4 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΣΤΑΜΑΤΗ Όνομα : ΑΝΤΑ Ημ/νία Γέννησης : 05/07/1973 Δ/νση Κατοικίας : Σκουφά 56, Αθήνα Τηλέφωνο : 210-8202250,,6974-380011, 210-3602445 E-Mail :ineobser@inegsee.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2000-2001

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία µιας προσέγγισης για τη µετανάστευση.

Στοιχεία µιας προσέγγισης για τη µετανάστευση. ιαστάσεις της Γυναικείας Μετανάστευσης στην ΕΕ και την Ελλάδα. Ηλέκτρα Πετράκου και Ercan Tatlidil στο συλλογικό τόµο Ελληνοτουρκικές Προσεγγίσεις: Ανακαλύπτοντας τον κοινωνικοοικονοµικό ρόλο της γυναίκας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ (Κ.Μ. 286) Ακαδημαϊκό Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr,

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Κώστας Γκόρτσος Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Σπουδές 2001 MSc Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ 1985 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Γ έτος: 1. Εισαγωγικά στο μάθημα. Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean.

ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Γ έτος: 1. Εισαγωγικά στο μάθημα. Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean. ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Γ έτος: 1. Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean.gr 1 Δραστηριότητα Πόσο διεθνοποιημένος είναι ο ρόλος του

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Τοκαμάνης Φιλόλογος ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Διαπολιτισμική εκπαίδευση: σύγχρονη ανάγκη

Σωτήρης Τοκαμάνης Φιλόλογος ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Διαπολιτισμική εκπαίδευση: σύγχρονη ανάγκη Σωτήρης Τοκαμάνης Φιλόλογος ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Διαπολιτισμική εκπαίδευση: σύγχρονη ανάγκη Από τη δεκαετία του 1990 επισυνέβη μια μεταβολή στη σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας, ως συνέπεια της αθρόας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α. I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση Εργασίας: Ευαγγελία ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτηρια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πεσμαζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

γηγενών στην αγορά εργασίας

γηγενών στην αγορά εργασίας Οι μετανάστες και η θέση των γηγενών στην αγορά εργασίας Ημερίδα Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2010 Κώστας Ν. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Περιεχόμενα Μαθήματος Όνομα καθηγητή:χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΓΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 4: Κοινωνικές Τάξεις & Κοινωνικές Ανισότητες στην Ύπαιθρο (1/2) 2ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Mavrozacharakis Emmanouil Political Scientist Abstract Greek Η προσφυγική κρίση που

Διαβάστε περισσότερα