ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE DUTH DEPARTMENT OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND DEVELOPMENT ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Τηλ ΚΟΜΟΤINI Tel fax: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ IOYNIOΣ

2 Πίνακας Περιεχομένων ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... Πρόλογος Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Παρουσιάση του Τμήματος Γεωγραφική θέση του Τμήματος Ιστορικό εξέλιξης του Τμήματος Σκοποί και Στόχοι του Τμήματος Διοίκηση του Τμήματος Ποίες Επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί υπάρχουν στο Τμήμα; Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Κατευθύνσεις; Προγράμματα Σπουδών Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σκοπός-Αντικείμενο Διάρκεια Μεταπτυχιακοί τίτλοι Αριθμός εισακτέων Προσωπικό Υλικοτεχνική-Ακαδημαϊκή υποδομή Διάρκεια Λειτουργίας Δίδακτρα Οικονομική Διαχείριση Δημιουργία Εργαστηρίου του ΠΜΣ Αιτήματα Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Πως κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας; Πως κρίνετε τη δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; Πως κρίνετε τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; Πως κρίνετε την οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών; Πως κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; Πως κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; Διδακτικό Έργο Πως κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; Πως κρίνετε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας; Πως κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου; Πως κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; Πως κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές; Υποδομή και Εξοπλισμός Πως κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ); Πως κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκόμενων και τη μεταξύ τους συνεργασία; Πως κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα;

3 4.9 Πως κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; Ερευνητικό Έργο Πως κρίνετε την παραγωγή έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος; Πως κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται στο Τμήμα; Πως κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές; Πως κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία; Πως κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος; Πως κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του τμήματος; Πως κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών στην έρευνα; Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς; Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές Πως κρίνετε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών; Πως κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας; Πως κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος; Πως κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού; Πως κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων; Συμπεράσματα Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης; Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχομένους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία; Σχέδια Βελτίωσης Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό στο Διαδίκτυο Τρόποι Αξιολόγησης των Φοιτητών Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών Ανάπτυξη Συνεργασιών Ο Θεσμός του Συμβούλου Σπουδών Προσωπικό Προγραμματισμός Παράρτημα 1: Ερευνητικά Προγράμματα στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Παράρτημα 2: Αξιολόγηση ΠΠΑ από φοιτητές-φορείς υλοποίησης ΠΠΑ ( ) Παράρτημα 3: Αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας από τους Φοιτητές του Τμήματος Παράρτημα 4: Πρόγραμμα Σπουδών Παράρτημα : Συμμετοχή του Τμήματος στο ΠΜΣ Σπουδές στη Νοτιονατολική Ευρώπη Παράρτημα 6: Δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΔΟΣΑ Παράρτημα 7: Βαθμολογία μεταπτυχιακών φοιτητών τμήματος ΔΟΣΑ 112 3

4 Παράρτημα 8: Τα χαρακτηριστικά των φοιτητών του τμήματος ΔΟΣΑ Παράρτηματα 9 Α- 9 Β:Στοιχεία τακτικού προυπολογισμού-δαπανών τμήματος

5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΔΙΠ ΓΣ ΓΣΕΣ ΔΠΘ ΕΕΑ ΜΔ ΜΦ ΜΟΔΙΠ ΜΦ ΟΜΕΑ ΠΠΑ ΠΜΣ ΤΠΕ ΤΔΟΣΑ ΥΠΔΒΜΑΘ Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Γενική Συνέλευση Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

6 Πρόλογος Η παρούσα Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) έγινε για το ακαδημαϊκό έτος Σκοπός της αξιολόγησης αυτής είναι να διαμορφώσει και να διατυπώσει κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης (ΤΔΟΣΑ) με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής. Οι επιμέρους στόχοι της αξιολόγησης περιλαμβάνουν: 1. Την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος. 2. Την ανάδειξη σημείων που χρήζουν βελτίωσης. 3. Τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης. 4. Την ανάληψη δράσεων για αυτοτελή δράση εντός του Τμήματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό. Η ΕΕΑ εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση και διαβιβάζεται στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΔΠΘ και στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ). 6

7 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει την περιγραφή και την ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; Η ΟΜΕΑ ορίστηκε με την ακόλουθη σύνθεση: 1. Ιωάννης Κ. Μουρμούρης, Καθηγητής, (Πρόεδρος Τμήματος, Διευθυντής Π.Μ.Σ.) ως Πρόεδρος. 2. Διονύσιος Χιόνης, Καθηγητής, ως μέλος. 3. Γεώργιος Σαραφόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, ως μέλος. 4. Κωνσταντίνος Αξαρλόγλου, Επικ. Καθηγητής, ως μέλος.. Θεόφιλος Παπαδημητρίου, Επικ. Καθηγητής, ως μέλος. 6. Κωνσταντίνος Χαζάκης, Επίκ. Καθηγητής, ως μέλος. 7. Περικλής Γκόγκας, Επίκ. Καθηγητή, ως μέλος. 8. Σύλβια Σταυρίδου, Επίκ. Καθηγητή, ως μέλος. 9. Εκπρόσωπος Φοιτητών, (δεν ορίστηκε από το σύλλογο Φοιτητών) Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; Στο έργο της ΟΜΕΑ συνέβαλαν οι παρακάτω: Τη σύνταξη της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης ανέλαβε ο Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Χαζάκης. Την σύνταξη του οικονομικού προγραμματισμού ανέλαβε ο Καθηγητής Διονύσιος Χιόνης. Την εισαγωγή-δακτυλογράφηση-επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηματολογίων Αξιολόγηση Μαθήματος / Διδασκαλίας από τους Φοιτητές σε βάση δεδομένων ανέλαβε ο Επίκουρος Καθηγητής Θεόφιλος Παπαδημητρίου. Την συγκέντρωση των δελτίων εξαμηνιαίου μαθήματος, ανέλαβε ο κ. Θεόφιλος Παπαδημητρίου. Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το επιμελήθηκε ο Καθηγητής Ιωάννης Μουρμούρης και ο Επίκουρος Καθηγητής Θεόφιλος Παπαδημητρίου. Τον προγραμματισμό πρόσληψης εκπαιδευτικού-ερευνητικού προσωπικού καθώς και τον προγραμματισμό βελτίωσης των υποδομών, ανέλαβε ο Καθηγητής Ιωάννης Μουρμούρης. Το άνοιγμα των φακέλων που περιείχαν τα ερωτηματολόγια των φοιτητών Αξιολόγηση Μαθήματος / Διδασκαλίας από τους Φοιτητές το ανέλαβε ο Καθηγητής Ιωάννης Μουρμούρης, μαζί με άλλα μέλη της ΟΜΕΑ. Την συγκέντωση και επεξεργασία δεδομένων για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις ανέλαβε ο Επίκουρος Καθηγητής Περικλής Γκόγκας Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; Η κυριότερη πηγή πληροφοριών ήταν ο ιστότοπος της ΑΔΙΠ και τα σχέδια εγγράφων που υπήρχαν σε αυτήν (www.adip.gr). Όσον αφορά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, έγιναν τα εξής: Α. Το ερωτηματολόγιο «ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», αφού υιοθετήθηκε στη μορφή που υπάρχει στην 7

8 ιστοσελίδα της ΑΔΙΠ, συμπληρώθηκε από τα μέλη ΔΕΠ του ΤΔΟΣΑ. Δεν συμπληρώθηκε από όλα τα μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων που διδάσκουν μαθήματα στο ΤΔΟΣΑ. Β. Το ερωτηματολόγιο «ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ», υιοθετήθηκε στη μορφή που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΑΔΙΠ, συμπληρώθηκε σε όλα τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και σε αρκετά μαθήματα των προπτυχιακών σπουδών. Συμπεριελήφθησαν τα μαθήματα των ξένων γλωσσών. Γ. Το ερωτηματολόγιο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ», συμπληρώθηκε για μαθήματα του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η συμπλήρωση έγινε σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες που δόθηκαν σε όλους τους διδάσκοντες. Οι μέσοι όροι των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια της βρίσκονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Γ.1.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Οι διδάσκοντες, (Μέλη ΔΕΠ και 407), θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος / διδασκαλίας από τους φοιτητές. Η συμπλήρωση θα γίνει από την 8 η έως τη 10 η διδακτική εβδομάδα του τρέχοντος εξαμήνου και κατά την ώρα του μαθήματος. Ο διδάσκων θα φέρει στο μάθημα φωτοτυπημένη την φόρμα αξιολόγησης, σε αριθμό αντιγράφων που να φτάνει να καλύψει τον αναμενόμενο αριθμό φοιτητών που παρακολουθούν. Για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας θα πρέπει να τυπωθεί κάθε ερωτηματολόγιο σε ένα φύλλο χαρτιού, (μπροστά και πίσω, όχι συνδετήρες). Επίσης θα φέρει φάκελο που θα αναγράφει στο εξωτερικό του τα στοιχεία του μαθήματος. Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να φέρει αυτοκόλλητο σφράγισης. Ο διδάσκων θα ενημερώσει τους φοιτητές για τα παρακάτω: 1. Τη σημασία της αξιολόγησης ως ένα μέσο βελτίωσης της λαμβανόμενης εκπαίδευσης. 2. Τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. 3. Τη σημασία ειλικρινών απαντήσεων. 4. Τη διασφάλιση της ανωνυμίας.. Ότι ο διδάσκων θα λάβει γνώση των απαντήσεών τους μετά την παράδοση βαθμολογίας της εξεταστικής περιόδου. Στη συνέχεια θα πρέπει: 1. Να συλλέξει τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και να τα εσωκλείσει στον φάκελο. 2. Να κολλήσει το αυτοκόλλητο στο σημείο που σφραγίζει ο φάκελος. 3. Να παραδώσει άμεσα το φάκελο αυτό στη Γραμματεία του Τμήματος Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος; Η αξιολόγηση συζητήθηκε ως θέμα στην Γ.Σ. του ΤΔΟΣΑ. Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε στο σύνολό της από την ΓΣ (με αριθμό 74/ ) Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Η διαδικασία βοήθησε, ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι της αξιολόγησης όπως αυτοί περιγράφονται από την κείμενη νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα: Την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του ΤΔΟΣΑ. 8

9 Την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης. Τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελείς ενέργειες εντός του τμήματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό. Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του ΔΠΘ, όπου και εφόσον είναι εφικτό. 9

10 2. Παρουσίαση του Τμήματος Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Τμήμα και την λειτουργία του Γεωγραφική θέση του Τμήματος Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ιδρύθηκε το 1974 και εκτείνεται σε όλο το Θρακικό χώρο. Στην Κομοτηνή εδρεύουν η Πρυτανεία και η Κεντρική Διοίκηση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Στην Κομοτηνή εδρεύουν τα τμήματα που παρουσιάζονται παρακάτω ακολουθούμενα από το έτος ίδρυσης: I. Τμήμα Νομικής (1974). II. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής (1983). III.Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας (1990). ΙV.Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (1993). V.Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης (1994). VI.Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης (1999). VII.Τμήμα Γλωσσών,Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών (2000). VIII.Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (2009). VIIII.Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (2009). 2.2 Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Το Τμήμα Ιδρύθηκε το 1999 με το Π.Δ.208 της Οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος Το Τμήμα έχει εγκατασταθεί στο χώρο της νέας Πανεπιστημιούπολης, χιλιόμετρα έξω από την Κομοτηνή. Από το έτος 2007, που το ΤΔΟΣΑ του ΔΠΘ έγινε αυτοδύναμο, τέθηκε σε εφαρμογή η κατάλληλη στοχοθέτηση, ώστε το Τμήμα να διεκδικήσει μια εξέχουσα θέση στη σημερινή Ελληνική κοινωνία αλλά και στο διεθνές Ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, με εργαλεία αφενός ένα ευέλικτο αλλά και πλήρες πρόγραμμα οικονομικών σπουδών και αφετέρου την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων στον ευρύτερο χώρο της οικονομικής επιστήμης Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία. Η Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στον Πίνακα Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών, (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί), κατά την τελευταία πενταετία. Ο αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών, προπτυχιακοί και διδακτορικοί κατά την τελευταία πενταετία, φαίνεται στους Πίνακες 2 και 3 αντίστοιχα. 10

11 Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη* 1 1 Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Αναπληρωτές Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές Παραιτήσεις* Αναστολή Σύνολο Από εξέλιξη* 1 Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* 1 Παραιτήσεις* Σύνολο Από εξέλιξη* 2 1 Νέες προσλήψεις* 2 Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* 1 1 Λέκτορες Σύνολο Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Μέλη Σύνολο ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Διδάσκοντες επί Σύνολο συμβάσει** Αποσπασμένοι Σύνολο 2 1 Διοικητικό προσωπικό Σύνολο * Αναφέρεται στο τελευταίο έτος ** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις) 11

12 Πίνακας 2. Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί Διδακτορικοί Πίνακας 3. Εξέλιξη των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Εισαγωγικές 181 εξετάσεις Μετεγγραφές* Κατατακτήριες εξετάσεις(πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ) Άλλες κατηγορίες: Ειδ περ.κοιν κριτήρια 2 10% 1 ΜΜΘ 1 ΕιδΠερ.Πολ 1 Ειδ ΠερΤριτ 2 ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ 1 10% 21 ΜΜΘ 1 ΑΛ/ΝΕΙΣ 2 Κύπριοι 1 Αλλοδαποί 2 ΑΘΛΗΤΕΣ0 10% 11 ΜΜΘ 1 ΑΛ/ΝΕΙΣ 6 % Σύνολο Στη γραμμή «Μετεγγραφές» αναγράφεται ο καθαρός αριθμός μετεγγραφομένων φοιτητών (Εισροές-εκροές). 12

13 Προγραμματισμός Ο αριθμός των εισακτέων μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος ορίστηκε από το ΥΠΠΔΜΘ στους 220. Μαζί με τις μεταγραφές και τις κατατακτήριες εξετάσεις, ο τελικός αριθμός των φοιτητών διαμορφώθηκε στους 207. H πρόταση της ΓΣ του τμήματος συμπίπτει με την στοχοθέτηση του Υπουργείου όπως φαίνεται και στον ακόλουθο Πίνακα. Πίνακας 4 Πρόταση αριθμού εισακτέων Ακαδημαϊκά έτη Προπτυχιακοί Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του; Σύμφωνα με το ιδρυτικό Π.Δ. 208 της , αποστολή του ΤΔΟΣΑ, είναι: Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης με προσανατολισμό τη μελέτη, διδασκαλία και έρευνα των διεθνών οικονομικών σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευρωπαϊκές και διαβαλκανικές σχέσεις και τις σχέσεις με τις παρευξείνιες χώρες, και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της οικονομικής θεωρίας και των εφαρμογών της στους προαναφερθέντες τομείς Με βάση την αποστολή αυτή, το τμήμα προκρίνει τέσσερις βασικούς άξονες στόχων οι οποίοι θα προσδιορίσουν την ανάπτυξη και εξέλιξη του τα επόμενα χρόνια: 1. Την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 2. Την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στο τμήμα. 3. Την αναβάθμιση της συμμετοχής του τμήματος στην διεθνή εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα. 4. Την αύξηση των δεσμών του τμήματος με τον περιφερειακό κοινωνικοοικονομικό περίγυρο και την ολοκληρωμένη ένταξη του στην περιφερειακή αναπτυξιακή διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άξονες αυτοί δεν αποτελούν ανεξάρτητες ενότητες στόχων, αλλά τελούν υπό καθεστώς αλληλεξάρτησης και αμοιβαίας συμπληρωματικότητας. Το τμήμα έχοντας υπόψη του τους πεπερασμένους πόρους που διαθέτει, θα επιδιώξει την μέγιστη δυνατή συνέργεια και επίτευξη οικονομιών φάσματος μεταξύ τους. 13

14 Στην συνέχεια οι παραπάνω άξονες αναλύονται ως προς το περιεχόμενο, την εξειδίκευση τους, αλλά και τις δράσεις που προτείνονται για την επίτευξη τους Συνεχής Βελτίωση και Ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας Βασικός στόχος κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος είναι να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση τους, αλλά και υψηλή ανταγωνιστικότητα στην επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ο στόχος αυτός εξειδικεύεται ως εξής : Α. Συνεχής εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών. Κάθε τμήμα Οικονομικών Επιστημών βρίσκεται αντιμέτωπο και πρέπει να ενσωματώσει 2 βασικές προκλήσεις: ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και μια ταχύτατη εξέλιξη της Οικονομικής επιστήμης που βελτιώνει, αντικαθιστά αλλά και απαξιώνει θεωρίες, μεθόδους και γνώσεις. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το πρόγραμμα σπουδών ενός τμήματος Οικονομικών Σπουδών δεν καθίσταται ποτέ άριστο. Αντίθετα, πρέπει να διαθέτει την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα ώστε να αντιμετωπίζει τις εξελίξεις αυτές. Το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης προχώρησε το 2006 σε μια σημαντική πρώτη αναβάθμιση του προγράμματος Σπουδών υπό το φως τόσο των εξελίξεων στην Οικονομική Επιστήμη και πραγματικότητα, όσο και της αύξησης του έμψυχου δυναμικού. Τον Απρίλιο του 2010 έλαβε χώρα η προγραμματισμένη συνολική επανεξέταση-αξιολόγηση, (υπό τις συνθήκες μιας πλήρους τετραετίας εφαρμογής του), των δυνατοτήτων του Τμήματος και πραγματοποιήθηκε η αναμόρφωση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Β. Η αύξηση του ακαδημαϊκού προσωπικού. Το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης στελεχώνεται αυτήν την στιγμή από 12 μέλη ΔΕΠ διαφόρων βαθμίδων. Καθώς πρόκειται για ένα καινούργιο τμήμα δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη την προσδωκόμενη εσωτερική επάρκεια διδακτικού προσωπικού. Ένα πρώτο επίπεδο επάρκειας ορίζεται στα 21 άτομα. Το επίπεδο αυτό θα προσπαθήσει το Τμήμα να επιτύχει με τους ταχύτερους κατά το δυνατόν ρυθμούς τα επόμενα χρόνια. Ήδη έχουν εκλεγεί Έξι νέα μέλη ΔΕΠ, (ωστόσο εκκρεμεί ο διορισμός τους), ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες πλήρωσης άλλων δύο θέσεων (βλέπε παράρτηματα 9Α και 9Β). Γ. Σημαντική βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής Όπως και στο επίπεδο του έμψυχου δυναμικού, και σε ότι αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή, η σχετικά πρόσφατη ίδρυση του τμήματος δεν έχει επιτρέψει την επίτευξη του βέλτιστου επιπέδου επάρκειας. Το Τμήμα σκοπεύει στην άμεση εκμετάλλευση κάθε δυνατότητας που του δίνεται, σε αυτήν την κατεύθυνση. Οι επιμέρους στόχοι-δράσεις αναλύονται στην αντίστοιχη ενότητα. Δ. Επέκταση των μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης διαθέτει δικό του, αυτόνομο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος, (με ουσιαστική συνεισφορά στην διδασκαλία από δύο μέλη ΔΕΠ του τμήματος αλλά και συμμετοχή των περισότερων μελών ΔΕΠ στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των πτυχιακών εργασιών), σε διατμηματικό πρόγραμμα με 14

15 τη Νομική Σχολή του ΔΠΘ, (ΠΜΣ στις Σπουδές στην ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη, βλέπε Παράρτημα ). Επιπρόσθετα με την απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος δύναται να προκηρυχθεί από την ακαδημαική περίοδο το ΠΜΣ του τμήματος, (τιτλοφορείται Διεθνείς Οικονομικές και Επιχειρηματικές Σχέσεις) «International Economics and Business Relations»., εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα εν μέρει ή εν όλω, με τίτλο «MBA: Master of Business Administration» (Διοίκηση Επιχειρήσεων), με έμφαση στον Διεθνή χαρακτήρα. H συγκεκριμένη ρύθμιση δίνει την δυνατότητα περαιτέρω διεθνοποίησης των εκπαιδευτικών-ερευνητικών δραστηριοτήτων του τμήματος και προκύπτει από την επιτυχημένη πορεία του Ελληνόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ειδικότερα, οι στόχοι και ο προγραμματισμός του τμήματος αναφορικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αναλύονται στην αντίστοιχη ενότητα. Ε. Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού, (Σημειώσεις, Ασκήσεις, Διαφάνειες Διαλέξεων κλπ.), για χρήση από το διαδίκτυο μέσα από τον δικτυακό τόπο του Τμήματος αποτελεί μια προσπάθεια που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ο τόπος κάθε μαθήματος μπορεί να περιέχει: Περιεχόμενο μαθήματος, πληροφορίες για την οργάνωση, διεξαγωγή και τρόπο αξιολόγησης, υποχρεώσεις των φοιτητών και προαπαιτούμενες γνώσεις, βιβλιογραφία, σημειώσεις του μαθήματος εφ όσον διανέμονται, διαφάνειες (εφ όσον χρησιμοποιούνται), φροντιστηριακές ασκήσεις. Η χρήση και ανοιχτή διαθεσιμότητα του υλικού αυτού αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία σε κάθε μάθημα. Κρίνεται απαραίτητη λοιπόν η διεύρυνση της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ στο συγκεκριμένο εγχείρημα με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του ακαδημαικού έτους Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Δεν υπάρχει απόκλιση Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Επιτυγχάνονται, ωστόσο η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων ερευνητικής και διδακτικής προσπάθειας προυποθέτει την εκπλήρωση των στόχων προγραμματισμού του τμήματος σε ανθρώπινους πόρους Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων,(στο ΦΕΚ ίδρυσης), στόχων του Τμήματος; Το τμήμα είναι σχετικά νέο και το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώθηκε με γνώμονα τους ανωτέρω στόχους. Το πρόγραμμα σπουδών αναθεωρήθηκε δύο φορές και έγινε αξιολόγησή του. Η ποιότητα διδακτικού-μαθησιακού υλικού αναβαθμίστηκε και η χρήση ΤΠΕ εισήχθη στην καθημερινή πρακτική της διδασκαλίας. Κάθε χρονιά, η ΓΣ του Τμήματος κάνει έλεγχο και κριτική στην πορεία του και τίθενται νέοι στόχοι.με βάση τις προαναφερθείσες διαπιστώσεις δεν συντρέχουν λόγοι αναθεώρησης των στόχων του Τμήματος. Η προταθείσα μετονομασία του ΤΔΟΣΑ σε τμήμα Οικονομικών Επιστημών, (17 Μαρτίου 2010), όχι μόνον δεν αλλοιώνει τους στόχους του Τμήματος, 1

16 αλλά αντιθέτως τους κάνει πιο κατανοητούς προωθώντας την πραγματική εικόνα και το περιεχόμενο του Προγράμματος, αποσαφηνίζοντας χωρίς περιφράσεις την φύση του τμήματος και την παρεχόμενη εκπαίδευση οικονομικών επιστημών Διοίκηση του Τμήματος Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; Στο τμήμα λειτουργούν οι εξής επιτροπές Α Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών : (ΓΣ.42/ ) 1. Μουρμούρης Ιωάννης, Καθηγητής, ως Δ/ντής Π.Μ.Σ. 2. Αξαρλόγλου Κων/νος, Επίκουρος Καθηγητής, ως Μέλος. 3. Σαραφόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως Μέλος. 4. Παπαδημητρίου Θεόφιλος, Επίκουρος Καθηγητής, ως Μέλος.. Γκόγκας Περικλής, Επίκουρος Καθηγητής, ως Μέλος. Β Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών: (ΓΣ.42/ ) 1. Χιόνης Διονύσιος, Καθηγητής, ως Πρόεδρος. 2. Αξαρλόγλου Κων/νος, Επίκουρος Καθηγητής, ως Μέλος. 3. Δρυμπέτας Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής, ως Μέλος. 4. Σαραφόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως Μέλος.. Χαζάκης Κων/νος, Επίκουρος Καθηγητής, ως Μέλος. 6. Γκόγκας Περικλής, Επίκουρος Καθηγητής, ως Μέλος. Γ Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (ΓΣ.42/ ) 1. Παπαδόπουλος Σάββας, Επίκ.Καθηγητής. 2. Σταυρίδου Σύλβια, Επίκουρος Καθηγητής Δ Επιτροπή Προγραμμάτων SOCRATES και ERASMUS: (ΓΣ.42/ ) 1. Χαζάκης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, ως Πρόεδρος. 2. Παπαδημητρίου Θεόφιλος, Επίκ.Καθηγητής, ως Μέλος. 3. Γκόγκας Περικλής, Επίκουρος Καθηγητής, ως Μέλος. Ε Επιτροπή Πρόχειρων Διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών, υλικών και εκτελέσεως μικροεργασιών (Α399/ έγγραφο Πρυτανικού Συμβουλίου Δ.Π.Θ.) Τακτικά Μέλη 1. Ευάγγελος Δρυμπέτας, Επίκουρος Καθηγητής, ως Πρόεδρος 2. Χαζάκης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, ως Μέλος 3. Γεωργία Γαβριηλίδου, Διοικ.Υπάλληλος, ως Μέλος. Αναπληρωματικά Μέλη 1. Σύλβια Σταυρίδου, Επίκουρος.Καθηγήτρια, ως Αν.Πρόεδρος 2. Γκόγκας Περικλής, Επίκουρος Καθηγητής, ως Μέλος 3. Θεόφιλος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής, ως Μέλος. 16

17 ΣΤ Επιτροπή Παραλαβής πάσης φύσεως οργάνων, ειδών και υλικών και εκτελέσεως μικροεργασιών (Α399/ έγγραφο Πρυτανικού Συμβουλίου Δ.Π.Θ.) Τακτικά Μέλη 1. Σαραφόπουλος Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής, ως Πρόεδρος 2. Ελευθέριος Σπυρομήτρος, Λέκτορας, ως Μέλος 3. Όλγα Αναγνωστοπούλου, Διοικ.Υπάλληλος, Αν.Γραμματέας, ως Μέλος Αναπληρωματικά Μέλη 1. Αξαρλόγλου Κων/νος, Επίκ.Καθηγητής, ως Αν.Πρόεδρος 2. Χαρίλαος Βλάδος, Λέκτορας, ως Μέλος 3. Δημήτριος Κόνιαρης, Διοικ.Υπάλληος, ως Μέλος. Ζ Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδ. έτους (ΓΣ.67/ ) 1. Σαραφόπουλος Γεώργιος, Αναπλ.Καθηγητής, ως Πρόεδρος 2. Χιόνης Διονύσιος, Καθηγητής, ως Μέλος 3. Δρυμπέτας Ευάγγελος, Επίκ.Καθηγητής, ως Μέλος 4. Αξαρλόγλου Κωνσταντίνος, Επίκ.Καθηγητής, ως Μέλος. Παπαδημητρίου Θεόφιλος, Επίκ.Καθηγητής, ως Μέλος 6. Χαζάκης Κων/νος, Επίκ.Καθηγητής, ως Μέλος 7. Γκόγκας Περικλής, Επίκ.Καθηγητής, ως Μέλος Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα; Το Τμήμα έχει τους παρακάτω εσωτερικούς κανονισμούς: Μεταπτυχιακών Σπουδών Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Κατευθύνσεις; Σε ποιές; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του; Το Τμήμα έχει τρείς θεσμοθετημένες κατευθύνσεις σπουδών που είναι οι εξής κάτωθι: 1. Η κατεύθυνση διεθνών και ευρωπαικών οικονομικών σχέσεων. 2. Η κατεύθυνση οικονομικής συνεργασίας και διαβαλκανικών σχέσεων. 3. Η κατεύθυνση διεθνών επιχειρησιακών σχέσεων. 17

18 3. Προγράμματα Σπουδών 3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας; Το τμήμα είναι σχετικά νέο. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της κοινωνίας που σχετίζονται με θέματα της οικονομικής επιστήμης. Το πρόγραμμα σπουδών δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του τμήματος. Η επαγγελματική παρακολούθηση των αποφοίτων επιδιώκεται να γίνεται με συστηματικούς τρόπους, προκειμένου να εξάγονται συμπεράσματα για την ανταπόκριση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που το τμήμα προσφέρει στους απόφοιτους του Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και παρακολουθεί τις διεθνείς εξελιξεις από αντίστοιχα τμηματα καθώς και τις κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει την γενική δομή που παρουσιάζεται παρακάτω. Το πρόγραμμα σπουδών είναι κοινό για όλους τους φοιτητές/τριες κατά τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα και παρουσιάζεται ακολούθως: 18

19 Πίνακας : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Κοινό Πρόγραμμα B11 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Β ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Οικονομική Ι (Μικροοικονομία) B21 Οικονομική ΙΙ (Μακροοικονομία) B12 Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Β22 Στατιστική Ι B13 Μαθηματικά Ι Β23 Μαθηματικά ΙΙ B14 Λογιστική Ι Β24 Λογιστική ΙΙ B1 Πληροφορική Ι B2 Πληροφορική ΙΙ 4 B16 Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι 4 B26 Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ 2 AΓ1 Αγγλικά - ΑΓ1 Αγγλικά B31 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Μακροοικονομική Θεωρία B41 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Μικροοικονομική Θεωρία B32 Στατιστική ΙΙ B42 Μαρκετινγκ B33 Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ B43 Οικονομική Πολιτική B34 Β3B36 ΑΓ2 Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων Αγγλικά 4 - B44 B4 Β46 ΑΓ2 Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης Οικονομικοί και Πολιτικοί Θεσμοί της Ε.Ε. Οικονομία και Περιβάλλον Αγγλικά 4 2 Κατά το πέμπτο εξάμηνο φοίτησης οι φοιτητές/τριες του τμήματος επιλέγουν μία από τις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις σπουδών: α. Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων. β. Κατεύθυνση Οικονομικής Συνεργασίας και Διαβαλκανικών Σχέσεων. γ. Κατεύθυνση Διεθνών Επιχειρησιακών Σχέσεων.Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών της κάθε κατεύθυνσης έχει ως εξής: Πίνακας 6: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Κατευθύνσεις 19

20 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ E ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά ECTS ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά ECT S K1 Διεθνής Οικονομική Ι Κ61 Διεθνής Οικονομική ΙΙ Κ2 Οικονομετρία Ι Κ62 Οικονομετρία ΙΙ Κ3 Διεθνής Πολιτική Οικονομία 4 Κ63 Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Κ4 Κ ΑΓ3 Κ6 Κ7 Οικονομική των Μεταφορών Δίκαιο των ρυθμιστικών Αρχών Αγγλικά Κατ επιλογήν Οικονομικά της Μετάβασης Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων - Κ64 Κ6 ΑΓ3 Κ66 Κ67 Εξελικτική Οικονομικών Συστημάτων Κλαδική Οικονομική Αγγλικά Κατ επιλογήν Οικονομικά της Εργασίας Δίκαιο της Ενιαίας Αγοράς και των Εξ. Εμπορικών Σχέσεων 4 2 Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά ECTS Η ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά ECT S Κ701 Κ702 Κ703 Κ704 Κ70 ΑΓ4 Κ706 Κ707 Νομισματική Θεωρία & Πολιτική Δημόσια Οικονομική Ευρωπαϊκή Οικονομία Αρχές Τραπεζικής Ειδικά Θέματα Μαθηματικής Οικονομικής Αγγλικά Κατ επιλογήν Θέματα Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας Επιχειρηματικότητα Ι 4 2 Κ801 Κ802 Κ803 Κ804 Κ80 ΑΓ04 Κ806 Κ807 Διεθνείς Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρείες Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις Αγορές Κεφαλαίου και Χρήματος Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης και Διακυμάνσεων Αγγλικά Κατ επιλογήν Ηλεκτρονικό Εμπόριο Επιχειρηματικότητα ΙΙ

21 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ E ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά K1 Διεθνής Οικονομική Ι Κ61 Διεθνής Οικονομική ΙΙ Κ2 Οικονομετρία Ι Κ62 Οικονομετρία ΙΙ Κ3 Διεθνής Πολιτική Οικονομία 4 Κ63 Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Κ4 Οικονομική των Μεταφορών Κ68 Διεθνείς Ευρωπαϊκές Σχέσεις Κ6 Οικονομικά της Μετάβασης Κ6 Κλαδική Οικονομική 4 ΑΓ3 Αγγλικά 2 AΓ3 Αγγλικά 2 Κατ επιλογήν Κ66 Κατ επιλογήν Κ Δίκαιο των ρυθμιστικών Αρχών Κ67 Οικονομικά της Εργασίας Κ7 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Δίκαιο της Ενιαίας Αγοράς και των Εξ. Εμπορικών Σχέσεων Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Η ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά Κ701 Κ702 Κ703 Κ704 Κ708 Νομισματική Θεωρία & Πολιτική Δημόσια Οικονομική Ευρωπαϊκή Οικονομία Αρχές Τραπεζικής Οικονομικές Σχέσεις και Θεσμοί της ΝΑ Ευρώπης 4 Κ801 Κ802 Κ803 Κ804 Κ808 ΑΓ4 Διεθνείς Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρείες Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις Αγορές Κεφαλαίου και Χρήματος Περιφερειακή Οικονομική 4 ΑΓ4 Κ706 Κ707 Αγγλικά Κατ επιλογήν Θέματα Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας Επιχειρηματικότητα Ι - Κ806 Κ807 Κ807 Αγγλικά Κατ επιλογήν Ηλεκτρονικό Εμπόριο Επιχειρηματικότητα ΙΙ 2 21

22 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ E ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά K1 Διεθνής Οικονομική Ι Κ61 Διεθνής Οικονομική ΙΙ Κ2 Οικονομετρία Ι Κ62 Οικονομετρία ΙΙ Κ3 Διεθνής Πολιτική Οικονομία 4 Κ63 Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Κ4 Οικονομική των Μεταφορών Κ69 Επιχειρησιακή Στρατηγική Κ7 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Κ6 Κλαδική Οικονομική 4 ΑΓ3 Αγγλικά - AΓ3 Αγγλικά 2 Κατ επιλογήν Κατ επιλογήν Κ Δίκαιο των ρυθμιστικών Αρχών Κ66 Οικονομικά της Εργασίας Κ6 Οικονομικά της Μετάβασης Κ67 Δίκαιο της Ενιαίας Αγοράς και των Εξ. Εμπορικών Σχέσεων Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Η ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά Κ701 Κ707 Νομισματική Θεωρία & Πολιτική Επιχειρηματικότητα Ι Κ801 Κ807 Διεθνείς Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρείες Κ703 Ευρωπαϊκή Οικονομία Κ803 Επιχειρηματικότητα ΙΙ Κ709 Επέκταση, Απορρόφηση, Συγχώνευση Επιχειρήσεων & Στρατηγικές Συμμαχίες Κ809 Κ810 Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις Επιχειρησιακή Έρευνα 4 Κ710 ΑΓ4 Κ706 Κ702 Ειδικά Θέματα Μαρκετινγκ Αγγλικά Κατ επιλογήν Θέματα Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας Δημόσια Οικονομική 4 - ΑΓ4 Κ806 Κ802 Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων και Επιστημονικό Management Αγγλικά Κατ επιλογήν Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 2 Πρέπει να σημειωθεί ότι με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος το πρόγραμμα σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος έχει αλλάξει και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο φθινοπωρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους. Το παλαιό πρόγραμμα σπουδών, βρίσκεται στο παράρτημα 4. 22

23 Η δομή των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών κατά επιστημονική κατεύθυνση παρατίθεται στον Πίνακα 7: Πίνακας 7: Δομή Πρόγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Είδος Μαθημάτων Οικονομικά Μαθηματικά/ Ποσοτικά Διεθνείς Σχέσεις/ Πολιτικές Επιστήμες Νομικά Πληροφορική Κατεύθυνση ΔΕΟΣ Κατεύθυνση ΟΣΔΣ Κατεύθυνση ΔΕΣ Επιλογής Α. Δομή Υποχρεωτικών Μαθημάτων Όπως φαίνεται από τους προηγούμενους πίνακες, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα Οικονομικά/Επιχειρησιακά μαθήματα, που αποτελούν το 70,4% των μαθημάτων της Κατεύθυνσης Οικονομικής Συνεργασίας και Διαβαλκανικών Σχέσεων, το 70,4% της Κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων και το 7% της Κατεύθυνσης Διεθνών Επιχειρησιακών Σχέσεων. Τα ποσοτικά μαθήματα που αφορούν τα μαθηματικά και την στατιστική σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο αποτελούν αντίστοιχα, το 16%, 16% και 13,% του συνόλου των μαθημάτων της κάθε κατεύθυνσης. Η πληροφορική αποτελεί το 4,% των μαθημάτων όλων των προγραμμάτων σπουδών ενώ τα μαθήματα νομικής κατεύθυνσης αποτελούν το 6,8% στην Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων και το 4,% στις υπόλοιπες δύο Κατευθύνσεις. Η Κατεύθυνση Οικονομικής Συνεργασίας και Διαβαλκανικών Σχέσεων επίσης περιλαμβάνει μαθήματα του επιστημονικού πεδίου των Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικών Σπουδών κατά 4,% του συνόλου των υποχρεωτικών μαθημάτων. Β. Δομή Μαθημάτων Επιλογής Τα μαθήματα επιλογής είναι κοινά και για τις τρεις κατευθύνσεις του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης. Το 62,% των μαθημάτων αυτών είναι μαθήματα οικονομικού και επιχειρηματικού περιεχομένου, το 2% αφορά μαθήματα του νομικού πεδίου και το 12,% αφορά ποσοτικά μαθήματα, κυρίως εφαρμοσμένων μαθηματικών και στατιστικής. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ως μαθήματα επιλογής τα μαθήματα κορμού, διαφορετικών κατευθύνσεων από αυτήν που έχουν επιλέξει. 23

24 Γ. Άξονες Διαμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει διαμορφώσει το παραπάνω πρόγραμμα σπουδών με τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις εξειδίκευσης με βάση τους ακόλουθους κανόνες και στόχους του Τμήματος: - Την άρτια επιστημονική εξειδίκευση όλων των αποφοίτων του Τμήματος στον βασικό πυρήνα της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας και σκέψης. - Τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών αντίστοιχων τμημάτων πανεπιστημίων της Β. Αμερικής και της Ε.Ε. - Τις ειδικές συνθήκες και απαιτήσεις προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης στην Ελληνική πραγματικότητα και στις ιδιαιτερότητες της γεωγραφικής και στρατηγικής θέσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. - Τις επαγγελματικές απαιτήσεις των φοιτητών του τμήματος τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μέσο-μακροπρόθεσμα, με βάση την διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας, τόσο λόγω της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και λόγω της αυτοδύναμης ανάπτυξης επιχειρηματικών και οικονομικών δραστηριοτήτων της Ελλάδας στις χώρες της χερσονήσου του Αίμου. - Την ανάγκη όσο το δυνατόν καλύτερης επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τμήματος. - Την διδασκαλία και την εφαρμογή των οικονομικών θεωριών στα πλαίσια ενός διεθνοποιημένου οικονομικού συστήματος, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης των φοιτητών του Τμήματος, αλλά και την συμβολή στο θεωρητικό υπόβαθρο της οικονομικής επιστήμης. - Την δημιουργία ενός ικανού θεωρητικού υπόβαθρου για τους φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης όσο και σε αντίστοιχα τμήματα ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, με την διδασκαλία μαθημάτων οικονομικού, επιχειρηματικού αλλά και ποσοτικού περιεχομένου. - Την προσαρμογή στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως αυτή επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; Η εξέταση κάθε μαθήματος διενεργείται με ευθύνη του διδάσκοντα, ο οποίος ανάλογα με τους στόχους του μαθήματος καθορίζει από την αρχή και τον τρόπο εξέτασης των φοιτητών. Κυρίως γίνεται με γραπτές εξετάσεις. Μαθήματα που η φύση τους το απαιτεί ή το επιτρέπει, παραδίδονται και εξετάζονται με τη μορφή εξαμηνιαίας εργασίας, (τόσο σε προπτυχιακό οσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο). Αυτό διευκολύνεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο από τον μικρό αριθμό φοιτητών ανά μάθημα. Η διαφάνεια της εξέτασης διασφαλίζεται με τη δυνατότητα που δίνεται στους φοιτητές, από όλους τους διδάσκοντες, να δουν το γραπτό τους και τιε εργασίες τους Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι προσαρμοσμένο στις διεθνείς απαιτήσεις καθώς διδάσκονται σχεδόν παρόμοια μαθήματα με αυτά των κυριότερων αντιστοίχων τμημάτων Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Επιπλέον, η δομή και η διάρθρωση των περισσοτέρων μαθημάτων βρίσκεται σε 24

25 αντιστοιχία με αυτή που ακολουθούν οι αντίστοιχοι συνάδελφοι τμημάτων του εξωτερικού κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων τους. Δεν υπάρχει προς το παρόν, συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό. Οι αλλοδαποί φοιτητές, που φοιτούν στο ΤΔΟΣΑ, ( ), είναι 30 Κύπριοι και 9 Φοιτητές από άλλες χώρες, ( 1 από την Τουρκία, 3 από την Αλβανία, 1 από την Ρωσία, 1 από την Βραζιλία, 1 από την Ουκρανία και 2 από την Ζιμπάμπουε). Δεν διδάσκονται μαθήματα σε ξένη γλώσσα. Το τμήμα συμμετέχει με επιτυχία στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS. Δεν διδάσκονται μαθήματα σε ξένη γλώσσα. Το τμήμα συμμετέχει με επιτυχία στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS. Από τον Σεπτέμβριο του 2009 εφαρμόζεται πλήρως το σύστημα των διδακτικών μονάδων (ECTS), διευκολύνοντας σημαντικά την μετακίνηση των φοιτητών του ΤΔΟΣΑ σε πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία το τμήμα έχει εκπαιδευτική συνεργασία Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ) ξεκίνησε στο ΤΔΟΣΑ τον Σεπτέμβριο του 200, μετά την χρηματοδότηση σχετικού προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ (Μέτρο 2.4), από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του Ασκήθηκαν συνολικά 112 φοιτητές και φοιτήτριες η συντριπτική πλειψηφεία των οποίων ήταν τριτοετείς και τεταρτοετείς, (68%). Στο εγχείρημα της πρακτικής άσκησης συμμετείχαν 88 επιχειρήσεις κυρίως από τον χώρο της παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών εργασιών, (48.9%), και του εμπορίου, (11.4%). Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τους εξής λόγους: (α) την πληρέστερη κατάρτιση των φοιτητών του Τμήματος, (β) την δημιουργία προϋποθέσεων για την μελλοντική ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης στην αγορά εργασίας, (γ) την ενίσχυση της γενικότερης προσπάθειας για ουσιαστική σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την παραγωγή,(για την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης από τους φοιτητές και τους φορείς της πρακτικής άσκησης βλέπε τα στοιχεία του παραρτήματος 2). Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ένταξη του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Η σημασία της ΠΑ για τους αποφοίτους του ΤΔΟΣΑ είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού λόγω του νεαρού της ηλικίας του, οι απόφοιτοί του δεν είναι ευρέως γνωστοί στην αγορά εργασίας. Άμεσοι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι: 1. Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα στο χώρο που πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση. 2. Η εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής εξάσκησης. 3. Η ανάδειξη δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης. 4. Η ομαλή μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους,(δηλαδή το Πανεπιστήμιο), στο χώρο της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των επιχειρήσεων και των οργανισμών.. Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και με τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα. 2

26 6. Η δημιουργία ενός δικτύου μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων, για την προώθηση συνεργασιών στην Ελλάδα αλλά και στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται λοιπόν η ενσωμάτωση του ΠΠΑ στο πρόγραμμα των προπτυχιακών σπουδών, προκειμένου να βελτιωθεί η δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών σε επόμενα ΠΠΑ. Η επιλογή των φορέων εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε με βάση το αντικείμενο ενασχόλησης του φορέα, που θα πρέπει να σχετίζεται με την επιστήμη του οικονομολόγου. Η συμμετοχή ενός φορέα στο πρόγραμμα του ΠΠΑ του ΤΔΟΣΑ πραγματοποιούνταν κατόπιν αμοιβαίας γραπτής συμφωνίας, κάθε φορά που ένας φοιτητής επρόκειτο να συνεργασθεί με τον συγκεκριμένο φορέα. Έτσι, είχε δημιουργηθεί ένα μητρώο φορέων, από το οποίο ο ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορούσε να επιλέξει. Οι ασκούμενοι φοιτητές εποπτεύονταν από εκπροσώπους του φορέα εκπαίδευσης και τους επόπτες που όριζε το ΤΔΟΣΑ. Παρά την έλλειψη χρηματοδότησης καταβλήθηκε προσπάθεια συνέχισης του ΠΠΑ και για το ακαδημαϊκό έτος συμεμτείχαν στο πρόγραμμα συνολικά 26 φοιτητές που εξασφάλισαν πρακτική άσκηση στον ιδιωτικό τομέα (το 2012 ο συνολικός αριθμός φοιτητών που πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση ήταν 10) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος , με τίτλο «Διεθνείς Οικονομικές και Επιχειρηματικές Σχέσεις», σύμφωνα με το ΦΕΚ 73/ και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 14 του N. 2083/1992. Αναλυτικές πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ και του τμήματος ΔΟΣΑ: Σκοπός - Αντικείμενο Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. αποσκοπεί: Α. στην εμβάθυνση και στη μεγαλύτερη εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στις βασικές και στις επιμέρους κατευθύνσεις της Οικονομικής επιστήμης και Β. στην προπαρασκευή των φοιτητών για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής Διάρκεια I. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης περιλαμβάνει δύο επίπεδα σπουδών, στα οποία αντιστοιχούν: Α. το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, και Β. το Διδακτορικό Δίπλωμα. II. Το πρώτο επίπεδο, που οδηγεί στη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, περιλαμβάνει έναν κύκλο υποχρεωτικής φοίτησης που διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα. Κατά τα τρία (3) πρώτα διδακτικά εξάμηνα, παράλληλα με την ερευνητική εργασία, διδάσκονται 26

27 III. εξειδικευμένα αντικείμενα. Στο 4 ο και τελευταίο εξάμηνο συγγράφεται και υποστηρίζεται μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Το δεύτερο επίπεδο, που οδηγεί στη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος, περιλαμβάνει, ως συνέχεια του πρώτου, έναν ακόμη κύκλο σπουδών διάρκειας έξι (6) εξαμήνων, κατά τον οποίο προβλέπεται συγγραφή πρωτότυπης μονογραφίας Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει: α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης : «Διεθνών οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων», β) Διδακτορικό Δίπλωμα στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο Κατηγορίες Μεταπτυχιακών Φοιτητών και κριτήρια επιλογής Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εγγράφονται πτυχιούχοι των Τμημάτων Οικονομικής και Διοικητικής επιστήμης,(ή άλλων ειδικοτήτων και επιστημών Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών), καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων, (αναγνωρισμένων ως ισότιμων), Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, με κριτήρια που θεσπίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.). Για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, γίνονται δεκτοί κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Τμήματος ΔΟΣΑ, ή αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος άλλου A.E.I., σύμφωνα με κριτήρια που θεσπίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.). Πρόγραμμα μαθημάτων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Διεθνών οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων» : Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους συνολικά δεκατρία (13) μαθήματα, και συγκεκριμένα: α) ένδεκα (11) μαθήματα κορμού β) δύο, (2) μαθήματα επιλογής, (ένα από κάθε εξάμηνο). Για τους φοιτητές του Προγράμματος που δεν έχουν υπόβαθρο στα Οικονομικά ακολουθείται και το πρόσθετο παράλληλο πρόγραμμα τεσσάρων μαθημάτων εκ του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Το πρόγραμμα μπορεί να εμπλουτισθεί ή να αναθεωρηθεί σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος. 27

28 Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα: Α Εξάμηνο Οικονομικά Ι: Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου. Οικονομικά ΙΙ: Διεθνή Χρηματοοικονομικά. Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων. Β Εξάμηνο Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Κινδύνων Οργανισμών Μέθοδοι Διοίκησης και Πρόβλεψης Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Μάθημα επιλογής Γ Εξάμηνο Διεθνές Δίκαιο των Οικονομικών Σχέσεων Διεθνές Management και Στρατηγική Επιχειρηματικό Σχέδιο Μάθημα επιλογής Δ Εξάμηνο Διπλωματική εργασία (Συνοδεύεται από εισαγωγικό σεμινάριο Μεθόδων έρευνας και εκπόνησης εργασιών). Προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά διδακτικό εξάμηνο: B Εξάμηνο Κανονιστικό πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου Οικονομικά των μη-κερδοσκοπικών οργανισμών Γ Εξάμηνο Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού της ΕΕ Μαθηματικά Χρηματοοικονομικής Πρόσθετο πρόγραμμα: (για τους φοιτητές του Προγράμματος που δεν θα έχουν υπόβαθρο στα Οικονομικά), Μικροοικονομική Μακροοικονομική Στατιστική Οικονομετρία Αριθμός εισακτέων Το ανώτατο όριο αριθμού εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30) φοιτητές/φοιτήτριες,(και ισοψηφίζαντες με τον τελευταίο επιλεγέντα φοιτητή) Προσωπικό Tα μέλη ΔEΠ του Τμήματος επαρκούν για την εφαρμογή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, είναι δυνατή η ανάθεση ορισμένων γνωστικών αντικειμένων του μεταπτυχιακού προγράμματος σε εξωτερικούς συνεργάτες. 28

29 Την γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ έχει αναλάβει η γραμματεία του τμήματος ΔΟΣΑ Υλικοτεχνική - Ακαδημαϊκή υποδομή Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διεξάγεται σε μία εκ των τεσσάρων (4) αιθουσών διδασκαλίας του ΤΔΟΣΑ, ( πλήρως εξοπλισμένη με εποπτικά και ηλεκτρονικά μέσα), καθώς και την αίθουσα εργαστηρίου του ΤΔΟΣΑ τριάντα (30) θέσεων εργασίας. Στη διάθεση του Τμήματος έχει τεθεί εξάλλου από τη Διοίκηση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και το Κεντρικό Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών σκοπών και τη διεξαγωγή συνεδρίων. Από τον Οκτώβριο του 2009 λειτουργεί και δεύτερη αίθουσα εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχει ως στόχο την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας συναφούς με τους στόχους του ΠΜΣ. Το τμήμα συνεργάζεται επίσης με το Ερευνητικό Ινστιτούτο CEDIMES: Centre d etudes du Developpement International et des Mouvements Economiques et Sociaux, (Κέντρο Μελετών Διεθνούς Ανάπτυξης και Οικονομικών και Κοινωνικών Τάσεων), του πανεπιστημίου Paris-II της Γαλλίας Διάρκεια λειτουργίας Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει σύμφωνα με την ιδρυτική του απόφαση κατ αρχήν για διάστημα έξι (6) ετών, δηλαδή έως και το ακαδημαϊκό έτος Δίδακτρα Οι εισαγόμενοι φοιτητές/τριες πληρώνουν δίδακτρα ύψους 2.00 ευρώ ετησίως Οικονομική Διαχείριση Το Π.M.Σ. υποστηρίζεται στην οικονομική του διαχείριση από την Επιτροπή Ερευνών, ακολουθεί τον κανονισμό αυτής και τηρεί τους κανόνες του δημοσίου λογιστικού στις δαπάνες του. Ουδεμία οικονομική πράξη είναι δυνατή εκτός του πλαισίου αυτού. Το ΠΜΣ υπόκειται σε ΦΠΑ. Υπόλογος στην Επιτροπή Ερευνών είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ. Άπαντα τα οικονομικά στοιχεία τηρούνται, ελέγχονται και φυλάσσονται στην Επιτροπή Ερευνών και είναι στην διάθεση της ΓΣΕΣ Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Τμήμα ΔΟΣΑ και Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας Διοικητικά Όργανα Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος ΔΟΣΑ (Πρόγραμμα εφεξής) διοικείται από τον Διευθυντή των Μεταπτυχιακών Σπουδών (Διευθυντή εφεξής) και την Επιτροπή του Προγράμματος (Επιτροπή εφεξής) της οποίας προΐσταται και η οποία απαρτίζεται από πέντε μέλη ΔΕΠ του τμήματος ΔΟΣΑ που ορίζονται από την ΓΣ του Τμήματος. 29

30 Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα Τα μαθήματα του Προγράμματος διδάσκονται κατά κανόνα από μέλη ΔΕΠ του τμήματος ΔΟΣΑ. Επιτρέπεται επίσης η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος ή μαθημάτων σε μέλη ΔΕΠ εκτός ΔΟΣΑ Διδακτικές Υποχρεώσεις Τα μέλη ΔΕΠ του ΔΟΣΑ μπορούν να διδάξουν μαθήματα στο Πρόγραμμα, με την προυποθεση βεβαια ότι πληρουν τις κατά τον νόμο διδακτικές τους υποχρεώσεις στο προπτυχιακό προγράμμα του Τμήματος Διάρκεια Μαθημάτων Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο διαρκεί δέκα (10) εβδομάδες Εξετάσεις Οι φοιτητές του Προγράμματος εξετάζονται ανά μάθημα στις περιόδους του Φεβρουαρίου, (για τα εξάμηνα Α και Γ του Προγράμματος), του Ιουνίου (για το Β εξάμηνο) και του Σεπτεμβρίου, (για τις επαναληπτικές εξετάσεις των εξαμήνων Α και Β). Επίσης, η επαναληπτική εξεταστική περίοδος για το Γ εξάμηνο του Προγράμματος ορίζεται δύο εβδομάδες μετά το τέλος της κανονικής εξεταστικής περιόδου του συγκεκριμένου εξαμήνου. Ως βαθμός ελάχιστης επιτυχημένης εξέτασης σε κάθε μάθημα ορίζεται το πέντε () και ως υψηλότερος το δέκα (10). Ο βαθμός αυτός μπορεί να αποτελείται εν μέρει από αποτελέσματα στις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις του σχετικού μαθήματος και εν μέρει από αποτελέσματα σε αναθέσεις εργασιών ή άλλου είδους εξέταση κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα με την κρίση του διδάσκοντος Ελάχιστος Αριθμός Φοιτητών Για τα μαθήματα επιλογής του Προγράμματος προϋπόθεση λειτουργίας τους είναι η επιλογή τους από τουλάχιστον 6 φοιτητές Υποχρεώσεις των Φοιτητών του Προγράμματος Οι φοιτητές του Προγράμματος είναι υποχρεωμένοι: 1. Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του Προγράμματος και να υπογράφουν στο παρουσιολόγιο. 2. Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα. 3. Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις. 4. Να καταβάλουν τα δίδακτρα που προβλέπονται στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.. Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του Προγράμματος του Τμήματος ΔΟΣΑ και του Πανεπιστημίου καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία Παρακολούθηση του Προγράμματος Η παρακολούθηση όλων των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, (δηλαδή παραδόσεις μαθημάτων, σεμινάρια, διαλέξεις από επισκέπτες, και όποιες άλλες δραστηριότητες προβλέπονται), στα πλαίσια 30

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση!

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Λίγα λόγια για να μας γνωρίσετε: Θεσμική Κατοχύρωση Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας (εφεξής ΔΜΥΠ) συστάθηκε με το Π.Δ. 95/2013, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΜΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 4 Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 6 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011-2012 ΓΡΕΒΕΝΑ Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 1 1. Η διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ -ΣΤΟΧΟΙ Να εξασφαλιστεί, μέσω της ΠΑ, ένας ουσιαστικός και λειτουργικός συγκερασμός της Παιδαγωγικής Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και έργο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών

Αποστολή και έργο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινα, Ιούνιος 2012 Αποστολή και έργο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Νίκος Ζάικος Eπίκουρος καθηγητής Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Υπεύθυνος Συντονιστής Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών ΠΔΜ 1 Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα