Απόντες: Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, καθηγητής κ. Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόντες: Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, καθηγητής κ. Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος."

Transcript

1 - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Απόσπασμα από τα πρακτικά της 26 ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους , Αίθουσα Συγκλήτου 27 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 10:00. Παρόντες: Ο Πρύτανης καθηγητής κ. Γρηγόριος Τσάλτας, τα μέλη: οι Κοσμήτορες των Σχολών: Πολιτικών Επιστημών, καθηγήτρια κ. Χριστίνα Κουλούρη, Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, καθηγητής κ. Αναστάσιος Τασόπουλος και Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, καθηγητής κ. Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης (προσήλθε στην έναρξη της συζήτησης του 4 ου θέματος), οι Πρόεδροι των Τμημάτων κ.κ.: καθηγητής Ιωάννης Κουζής (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής), καθηγητής Σταύρος Περεντίδης (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης), καθηγήτρια Ειρήνη Χειλά (Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών), αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος Τσιμουρής (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) [προσήλθε στην έναρξη της συζήτησης του 9 ου θέματος] και καθηγητής Ρόμπερτ-Τσάρλς Μέλλον (Τμήμα Ψυχολογίας). Απόντες: Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, καθηγητής κ. Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος. Ο Σύλλογος Φοιτητών δεν όρισε ακόμη τον εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, αν και του ζητήθηκε με το υπ αριθ. πρωτ. Παν/μιου 3034/ έγγραφο του Πρύτανη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 19 εδαφ. δ του Ν. 4009/11. Το σώμα συνεδριάζει νόμιμα και χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων αυτών (άρθρο 13 2 του Ν. 4009/11). Επίσης, ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών δεν όρισε ακόμη τους εκπροσώπους του (έναν (1) εκπρόσωπο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και έναν (1) εκπρόσωπο των Υποψηφίων Διδακτόρων), αν και του ζητήθηκε με το υπ αριθ. πρωτ. Παν/μιου 3035/ έγγραφο του Πρύτανη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 19 εδαφ. δ του Ν. 4009/11. Το σώμα συνεδριάζει νόμιμα και χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων αυτών (άρθρο 13 2 του Ν. 4009/11). Στη σημερινή συνεδρίαση δεν προσκλήθηκαν να παραστούν αντίστοιχα οι δύο (2) εκπρόσωποι των κατηγοριών: Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), διότι στην Ημερήσια Διάταξη δεν υπήρχαν θέματα που αφορούσαν αυτές τις κατηγορίες προσωπικού (άρθρο 8 19 εδαφ. ε του Ν. 4009/11). 1

2 Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού, κ. Γεώργιος Λυκουργιώτης (Θέμα 2 ο ). Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι κ.κ: Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθηγητής κ. Ευάγγελος Πρόντζας και Ιωάννης Βλάσσης, Γραμματέας του Πανεπιστημίου. Προσκλήθηκαν, δε, και δεν παρέστησαν οι κ.κ.: Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη και Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, καθηγητής Στυλιανός Περράκης. Τέλος, προσκλήθηκε και παρέστη η κ. Αικ. Φωτεινοπούλου, ως Πρόεδρος του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου (Θέμα 1 ο ). Στη συνεδρίαση παρέστη για την τήρηση των πρακτικών η Γραμματέας της Συγκλήτου, κ. Βασιλική Βουρλιώτη. Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση.... Θέμα 4 ο Έγκριση πινάκων Μητρώων Εξωτερικών Αξιολογητών για την εξέλιξη των καθηγητών του Πανεπιστημίου.... Η Σύγκλητος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 3 εδαφ. α του Ν. 4009/11και 2. Το από 14/2/2014 απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης της συνέλευσης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας (συνεδρίαση 19/12/2013) 3. Τα από 5/12/2013 (συνεδρίαση 4/11/2013), 4/12/2013 (συνεδρίαση 29/11/2013) και 26/2/2014 (συνεδρίαση 26/2/2014) αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού και 4. Το από 26/2/2014 απόσπασμα πρακτικών της 3 ης συνεδρίασης της συνέλευσης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης (συνεδρίαση 11/2/2014) αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τον πίνακα Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών για την εξέλιξη των καθηγητών των Σχολών: Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού και Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης αντίστοιχα ως ακολούθως: 2

3 ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα - Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο Ηλ. ταχυδρομείο ΝΑΥΣΙΚΑ Καθηγήτρια ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ sci.umu.se PETER ALLEN FLOYA ANTHIAS Applied Educational Science, Umeå University, Σουηδία Rhodes Island College, Anthropology Department Sociology, University of East London & Sociology and Social Justice Roehampton University, London of Anthropology Διακυβέρνηση και εκπαίδευση, Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπαιδευτική πολιτική ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Το έργο του σχετίζεται με ζητήματα κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών με την αστικοποίηση, καθώς και τη συγκρότηση των έμφυλων ταυτοτήτων στην Ν.Α. Μεσόγειο, κυρίως δε την Ελλάδα και την Κύπρο Gender and nationalism, social theory, migration, identity and multiculturalism, Greece, Cyprus, Southern Europe Βιογραφικό ominstitutionen/personal/nafs ika-alexiadou Συνημμένο 3

4 JANE COWAN LORING DANFORTH Sussex- Anthropology, Sussex Centre for Migration Research, Centre for Gender Studies Bates College, Anthropology of Social Anthropology Charles A. Dana of Anthropo-logy ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Το έργο της αφορά θέματα εθνικότητας, ταυτότητας εθνοτικών μειονοτήτων, και των πολιτισμικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων του πολίτη και από τη σκοπιά του φύλου. Έχει κάνει έρευνα στην Ελλάδα, στα αρχεία της Κοινωνίας των Εθνών (για το ζήτημα της Μακεδονίας ) και σε σύγχρονους φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ (Γενεύη). ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟ-ΓΙΑ Το έργο του αφορά ζητήματα εθνικότητας και εθνικισμού, παγκοσμιοποίησης και διασποράς, καθώς και διαδικασιών Τηλ. (κιν.) Συνημμένο Συνημμένο 4

5 IACOVOS FARSEDAKIS University Cyprus The School of Humanities and Social Sciences διαμόρφωσης διεθνικών κοινοτήτων. Στα γενικότερα ενδιαφέροντά του εντάσσεται επίσης η προφορική ιστορία, η εθνογραφική γραφή. Σημαντικό μέρος του ερευνητικού έργου του αφορά τη διένεξη ελλήνων και σκοπιανών μεταναστών στην Αυστραλία. Έχει διεξαγάγει πολύχρονη έρευνα και στην Ελλάδα σε θέματα θρησκευτικών και συμβολικών συστημάτων στην ελληνική κοινωνία. Criminology European console.cfm/id/183/dep/11 59/c_id/337 5

6 JAMES FAUBION Rice University Sexuality, biopolitics, anthropological theory, ethnography of Greece, USA THOMAS GALLANT HILLEVI GANETZ EUGENIA GEORGES University Of California San Diego, History Head of Program of Gender Studies, Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Stockholm University Anthropology, School of Social Sciences, Affiliated Faculty with Center for the Study of Women, Gender and Sexuality, Rice University of Modern Greek History και Chair Modern Greek History, Rural Society and Culture, Banditry- Piracy and Violence, Cultural Identity, Social History and Anthropology of Mediterranean media, gender and popular culture New reproductive technologies, women's health issues, medicalization of the life cycle, medical anthropology, Greece, Brazil and Latin America Συνημμένο Συνημμένο sh/research/researchers/h illevi-ganetz ay.rice.edu/facultysearch_ name.aspx? Name=Nia+Georges faculty.detail? p=7fc937c03ce74afa, 6

7 SARAH GREEN LAURIE KAIN HART The Manchester- School of Social Sciences & Helsinki, Social and Cultural Anthropology Haverfort College, Anthropology 794 College Ave. Apt. B, Haverford, PA of Social Anthropo-logy & of Social Anthropo-logy Edmund and Margiana Stinnes ship in Global Studies and in Anthropology ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟ-ΓΙΑ Το έργο της αφορά το ζήτημα της πολιτισμικήςκοινωνικοπολιτικής συγκρότησης και ανασυγκρότησης συνόρων, με έμφαση στις διασυνοριακές οικονομικές και άλλες συναλλαγές. Επίσης, η έρευνά της εντάσσεται στην ανθρωπολογία του φύλου και την αστική ανθρωπολογία. Έχει κάνει εθνογραφική έρευνα στην Ελλάδα, σε περιοχές της που συνορεύουν με την Αλβανία καθώς και την Τουρκία. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟ-ΓΙΑ Το έργο της σχετίζεται με θέματα εθνικότητας και εθνικισμού, βίας er.ac.uk tel#: & tel#: Συνημμένο 7

8 MICHAEL HERZFELD Harvard University- Anthropology of Social Anthropo-logy και συγκρούσεων σε καταστάσεις εμφύλιων και άλλων πολέμων. Επίσης, την έχουν απασχολήσει εκτενώς το θέμα του φύλου, της οικογένειας/συγγένειας και των θρησκευτικών πεποιθήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου κυρίως δε στην Ελλάδα. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Το έργο του αφορά την κοινωνική ποιητική και τη ρητορική επιτέλεση πολιτισμικώνεθνικών και άλλων ταυτοτήτων. Επίσης, την κοινωνική κατασκευή του φύλου (με έμφαση στην κατασκευή του ανδρισμού ), την πολιτική του χώρου, ζητήματα γραφειοκρατίας στην Ελλάδα από ιδρύσεώς της ως du Τηλ. (κιν.)

9 ΜΑΙΡΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ANASTASIA KARAKASIDOU ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΑΒΙΤΣΑΣ MARK MAZOWER Τμήμα Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κύπρου Wellesley College, Anthropology, Massachusetts, USA SOAS London Columbia University, History Καθηγήτρια of Anthropology Ira D. Wallach, of History, Department Chair εθνικού κράτους. Έχει κάνει εθνογραφική έρευνα στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ταϊλάνδη. Curriculum development and evaluation, Teaching and Learning, Teacher education and development, History of Education, Women studies and citizenship education Economic Development Modern Greece, 20th century Europe, history, History of Greek Independence, History of Norms and Institutions, Historical Evolution u Tel# (office) 001(781) u ponent/comprofiler/userpr ofile/edmaryk nthropology/faculty/karaka sidou, f/staff31299.php Συνημμένο, 9

10 DIMITRIS MICHAILAKIS MARILIZA MITSOU ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ISV- Social and Welfare Studies, Linkoping University, Sweden, Ècole des Hautes Études en Sciences Sociales Τμήμα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Universite de Lorraine Brunel University London Directrice d etudes, Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Καθηγήτρια of the Greek Islands in the very long run sociology, Social welfare and health, solidarity and social exclusion, sociology of the body, sociology of death Histoire (Contemporaine &Moderne grecque), Historiographie, Formes du Biographique, Identite(s) grecques ( ), Littérature, Philosophie Κοινωνιολογία και Δημόσια Υποδοχή» Ποινική δικαιοσύνη (criminal justice) yahoo.fr uk https://www.isv.liu.se/med arbetare-vidisv/michailakis-dimitris? l=en Συνημμένο pe/professeurs/127- antigonemouchtouris.html w/people/academic/ 10

11 NIKOS PAPASTERGIADIS ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ School of Culture and Communication, Melbourne, Australia Universite Paris Director UFR GHSS/LADYSS Sociology of culture and art, media studies, migration and cultural representations of space and identity. Changement in institutional et organisationnel, Cooperation et reseaux d enterpises, Investissement direct etranger et strategies politiques des firmes multinationals, Relations public/prive de politique publique, Retionalite et processus deciosionnel, Dynamique des firmes dans les economies en transition, με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης nic-paris-diderot.fr du.au/about/staff/professo r-nikos-papastergiadis rgos-rizopoulos?lang=fr 11

12 ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ ΒΙΚΤΩΡ CHARLES STEWART DAVID SUTTON Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου University College of London- Department of Anthropology Southern Illinois University, Carbondale- Anthropology Αναπληρωτής of Social Anthropology Associate of Social Anthropology Κοινωνιολογία Αφορά θέματα της ανθρωπολογίας της θρησκείας, της ψυχαναλυτικής ανθρωπολογίας με έμφαση στα όνειρα, τις θεωρίες του συγκρητισμού και της κρεολοποίησης. Επίσης, αφορά τη σχέση μεταξύ Ιστορίας και Ανθρωπολογίας, με έμφαση σε θέματα όπως συνέχεια/ασυνέχεια/αλλαγή, ιστορικότητα και χρονικότητα. Έχει κάνει εθνογραφική έρευνα στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Material culture, memory, historical consciousness, nationalism and transnationalism, kinship, gender m/docs/roudometof_shortcv.pdf Συνημμένο Συνημμένο 12

13 MARIA TAMBOUKOU Feminist Studies, School of Law and Social Sciences, Co- Director of the Center for Narrative Research, University of East London and power, food, Greece and the Balkans Critical feminisms auto/biographical narratives, discourse analysis, qualitative research methods and gender arch/profiles/mariatambou kou/ TSELONI ANDROMACHI GEORGINA TSOLIDIS ΕΛΕΝΗ ΦΤΙΑΚΑ ΝΙΚΟΣ ΦΩΚΑΣ Dept. of Social Sciences Loughborough University Leicestershire LE11 3TU, UK School of Education and Arts, Ballarat, Australia, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Budapest, Hungary Αναπληρώτρια καθηγήτρια Quantitative Criminology Identification processes, gender, education, schooling and minority students Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και ενιαία εκπαίδευση Sociology, Research of Southeastern Europe partments/socialsciences/ staff/andromachitseloni-.html culties-andschools/faculty-ofeducation-andarts/education-andarts/about-us/staffprofiles/education2/staff/g eorgina-tsolidis ponent/comprofiler/userpr ofile/helen interdiszciplinaris.elte.hu/ phd_eng/instructors/fokas.html 13

14 ACHILLES BARDOS ANDREAS DEMETRIOU ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ANDREW C. PAPANICOLAOU ANDREW C. PAPANICOLAOU CONSTANTINE SEDIKIDES Northern Colorado School Psychology Nicosia Research Foundation Πανεπιστήμιο GLASGOW The University Of Tennessee, Division of Clinical Neurosciences Paediatrics Houston Psychology Southampton Psychology Management/SM E izatio n, Enterpreneurship in Multinational Subsidiaries, Entrepreneurship and Management, με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης gow.ac.uk /schoolpsych/faculty/bard os.html /Andreas_Demetriou ols/business/staff/pavlosdi mitratos/ https://academic.uthsc.ed u/faculty/facepage.php? netid=apapanic&personn el_id= nicalneuro/papanicolaour ev.htm rsi/constantineprofile 14

15 DIOMIDIS MARKOULIS EDUARDO MARTI SALA EVANGELIA DEMEROUTI Neapolis University Pafos School of Health Sciences Barcelona Developmental and Educational Psychology Eindhoven University of Technology Human Performance Management ychology/meetourfaculty.a spx? udt_1270_param_detail=5 8 accio=sel&id=se65w8j39 aouv72r&lang=ca evangeliademerouti/8/491/b6 EVANTHIA LYONS EVELYNE CLEMENT IRENE-ANNA DIAKIDOU JOHN ADAMOPOULOS Queen's University Belfast Psychology Université de Rouen Département de Psychologie Cyprus Psychology Grand Valley State University Psychology Associate Associate k/staff/staff.aspx? name=lyons ft.jtf.core.sg ponent/comprofiler/userpr ofile/eddiak hology/johnadamopoulos-89.htm KONSTANTINIDOU FOFI Cyprus Psychology GR/~constaf.aspx LIBBY TATTA- ARCEL Copenhagen, Denmark Psychology src.org/libby-tataarcel/person_view 15

16 MARCEL VAN AKEN MARILYN WELSH MARK ALCORN NATALIE A. POLITIKOS NIKOS KALAMPALIKIS Universiteit Utrecht Behavioural Sciences Northern Colorado School of Psychological Sciences Northern Colorado School of Psychological Sciences Hartford Psychology Université Lyon 2 Psychology Associate Associate GvanAken/0 /psychsci/faculty/welsh.ht ml /psychsci/faculty/alcorn.ht ml honedirectory/detail.aspx? id= article12 RAFTOPOULOS ATHANASSIOS Cyprus Psychology GR/~raftop.aspx SAROGLOU VASSILIS Université Catholique de Louvain Psychology n-saroglou.html SERGIO MORRA STELIOS N. GEORGIOU THEMISTOKLIS APOSTOLIDIS Università di Genova, DISA Sezione Psicologia Cyprus Psychology Université de Provence Psychology ersone/rdn/sqyndvneb gqjaua= ponent/comprofiler/userpr ofile/edstelio olidis.htm TIMOTHY PAPADOPOULOS Cyprus Psychology Associate ponent/comprofiler/userpr ofile/tpapadop 16

17 WOLFGANG SCHNEIDER ZOE KOURTZI ΚΑΤΣΙΚIΔΗΣ ΣAΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ/ GEORGE ANTONOPOULOS GERRY JOHNSTONE ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΜΑΣ VALSAMIS MITSILEGAS Wuerzburg Psychology Birmingham Psychology Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών Tesside University/ School of Social Sciences and Law (UK) Law School, Hull, UK Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου /Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Law, Queen Mary London Εγκληματολογίας/ of Criminology, Director of MA in Restorative Justice Αναπληρωτής Head of Law/ of European Criminal Law/ Director of the Criminal Justice Centre, Queen Mary University of London Εγκληματολογία/ Criminology Criminology, Restorative Justice Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Πολιτική Υγείας European criminal law and justice/ Transnational criminal law/ Security and human rights/ Immigration and crime c.uk. k /25 gy/kourtzi-zoe.aspx GR/~savvask.aspx, ools/sssl/staff_profile_det ails.cfm? staffprofileid=u s/law/staff/johnstone_g.as px. SYSTEM/51219/parties/fil es/355/short%20%20cv %20Mamas %20Theodorou %20%28Greek%20& %20English%29.pdf /staff/mitsilegas.html 17

18 ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/ GEORGE PAPANIKOLAOU ΝΙΚΟΣ ΠΑΣΣΑΣ/NIKOS PASSAS TASTSOGLOU EVIE Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου (London School of Economics)/ Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ( Social Policy) Teesside University/ School of Social Sciences and Law (UK) Northeastern University/ School of Criminology and Criminal Justice (USA) ST MARY S COLLEGE Πολιτική Υγείας k Αναπληρωτής Εγκληματολογίας/ Reader in Criminology Εγκληματολογίας/ of Criminology/ Editor of Crime, Law and Social Change: an Journal ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Εγκληματολογία/ Criminology Εγκληματολογία/ Criminology Research Areas: gender and international migration; gender and diasporas; migration and citizenship; immigrant women in Atlantic Canada; gender, migration and ethnicity; migration, identity and the politics of HealthAndSocialCare/who swho/lsehealth/profiles/ eamossialos %40lseacuk.aspx ions/resaerch/social_futur es/staff_profile_details.cf m? staffprofileid_u du/sccj/faculty-andstaff/faculty/nikos-passas/ mic/arts/wstudies/grad_fa culty.html 18

19 BALZER M MARJORIE ΚΑΝΑΒΟΣ ΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ FLEMING KATHERINE Georgetown University, Berkley Center Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου (London School of Economics)/ Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ( Social Policy) INALCO Institut National des Langues Orientals Paris 13-Τμήμα Europe Centrale et Oriental New York University History Research Αναπληρωτής (Reader) Καθηγήτρια belonging; development and globalization Social Theory, Interethnic Relations, Religion, The Dynamics of Nationalism, The Anthropology of the Russian Federation Διεθνής Πολιτική Υγείας ( Health Policy) Οθωμανική Ιστορία Hellenic Culture and Civilization du nalco.fr edu/people/balzern HealthAndSocialCare/who swho/lsehealth/profiles/ df/anastassiadou_me ropi.pdf u/object/katherine.fleming 19

20 ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επώνυμο / Όνομα Ιδιότητα Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Apostolidis Charalambos Arestis Phillip Attina Fulvio Avgouleas Emilios Bellamy Richard Benoit-Rohmer Florence Bianchi Andrea Senior Departmental Fellow Jean Monnet of Universite de Bourgogne Cambridge Catania, Italy Edinburgh University College London Strasbourg Graduate Institute of and Development Studies Blyth Mark Brown University Faculte de droit et de science politique de Dijon Centre for Economic & Public Policy Faculty of Political Sciences School of Law School of Public Policy Faculté de Droit, Sciences Politiques et Gestion Law Department Political Science Γνωστικό Αντικείμενο Law Land Economy, Public Policy Relations, European Studies and European Finance Law and Economics Political Science Law, European Law Law Comparative Politics, Political Economy Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

21 Christakis Theodore Christodoulidis Emilios Faculte de Droit de Grenoble Centre d'etudes sur la Sécurité e et le Coopérations Européennes Law Glagow School of Law Legal Theory De Stefani Paolo Padova Decaux Emmanuel Paris II Dyson Kenneth English Richard Evrigenis Ioannis Featherstone Kevin Gamble Andrew Gillespie Richard Research Associate Cardiff University St. Andrews University Tufts University London School of Economics Cambridge Liverpool Political Science (Scienze Politiche) Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire (CRDH) School of European Studies School of Relations Political Science Hellenic Observatory Politics and Studies Politics Law Human Rights Law European Studies, Comparative Political Economy, German Studies Politics, Relations Politics, Relations Greek politics/eu politics/emu Politics, Political Economy, Governance Politics k

22 Gills Barry Gray Christine Guzzini Stefano Hancké Bob Hay Colin Proessor of Government Reader Newcastle Cambridge Uppsala University London School of Economics Sciences Po, Paris & Sheffield Henrikson Alan K. Tufts University Hofmann Ekkehard Jackson Richard Jones Erik Jørgensen Knud-Erik Universitat Wurzburg Otago University, New Zealand The Johns Hopkins University Aarhus University, Denmark School of Geography, Politics, and Sociology Political Economy Faculty of Law Law Government European Institute Sheffield Politics The Fletcher School of Law and Diplomacy Institut für Rechtsphilosophie, Staats- und Verwaltungsrecht National Center for Peace and Conflict Studies Paul H. Nitze School of Advanced Studies (SAIS) Political Science and Government Relations European Political Economy Political Economy, Relations Diplomatic History, Relations Public Law, & European Law, Environmental Law Relations European Studies Relations, European Studies

23 Justes-Ruiz Jose Valencia Kalyvas Stathis Yale University Karagiannis Symeon Universite de Strasbourg Kirchner Emil Essex Kolb Robert Koutrakos Panos Lord Cristopher Louis Jean-Victor Lysandrou Photis Emeritus Geneva City University London Reading Brussels London Metropolitan University Unitat Docent de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales Political Science Faculte de droit, de sciences politiques et de gestion Government Law Political Science, Relations Law European Studies Faculté de droit Law City Law School Politics and Relations London Metropolitan Business School European Union Law Politics and Studies European Law Global Political Economy 23

24 Mavroidis Constantinos Mearsheimer John Monastiriotis Vassilis Senior Lecturer - Neuchatel, Faculty of Law, Switzerland -European University Institute (EUI) -Columbia Law School, New York Chicago London School of Economics Nikolaidis Kalypso Oxford University Papadimitriou Dimitris Pfaltzgraff Robert Phillips Nicola Manchester University Tufts University, USA Sheffield Law Department Political Science Department Law, Foreign and Comparative Law Relations, Strategic Studies European Institute Political Economy Politics and Relations School of Social Sciences The Fletcher School of Law and Diplomacy Politics Relations, European Studies Relations, European Studies Relations, Strategic Studies Global Political Economy, Political Economy of Development c.uk Reus-Smit Christian Queensland, Australia School of Political Science and Studies Relations 24

25 Roche Jean- Jaques Rosamond Ben Sambanis Nicholas Schmidt Vivien Scovazzi Tullio Simon Hix Sinclair Timothy J. Jean Monnet Associate Université Panthéon-Assas, Paris II Copenhagen, Denmark Yale University Boston University Milan- Bicocca London School of Economics and Political Science Warwick Science politique Political Science Political Science Relations Relations Relations, European Studies Political Science, Relations European Political Economy, Relations Faculty of Law Law Government Politics and Studies European and Comparative Politics Political Economy Skordas Achilles Bristol Law School Law Skouteris Thomas Stivachtis Ioannis Tesar Linda L. Associate of Economics American University in Cairo Law Virginia Tech Michigan Political Science Economics Law Relations Finance & Trade, Macroeconomics 25

26 Tridimas Takis London, Queen Mary Centre for Commercial Law Studies Banking Law Tsagourias Nicholas Sheffield School of Law Law Tsebelis George Michigan Political Science Political Science, Relations Watson Matthew Warwick Politics and Studies Political Economy Zahariadis Nikolaos Alabama at Birmingham Government Political Science, Relations Γεωργής Γεώργιος Αναπληρωτής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Eleftheria Neframi Université du Luxembourg Faculté de Droit, d'economie et de Finance European Law & Institutions Παπαδόπουλος Ιωάννης Lausanne Faculty of Social and Political Science Political Science Παπαπολυβίου Πέτρος Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Ιωσήφ Ιωσήφ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεθνείς Σχέσεις & Ευρωπαϊκές Σπουδές 26

27 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα-Τμήμα ή Σχολή Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο Ηλ. ταχυδρομείο Δικτυακός τόπος με βιογραφικό Sabina Loriga Michael WERNER Bertrand BINOCHE Costas Douzinas Elina Gayle- Sarkane Katherina Sarikakis Thimios Zaharopoulos Κώστας Γουλιάμος Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris Prof Histoire Prof Histoire id=1166 Université Paris-I Prof. Philosophie Birbeck, Univ. of Prof. Law London, School of ac.uk Law Riga Technical University, Faculty of Engineering Economics and Management Vienna, Dep. of Communication Vice President of Park University, USA Αντιπρύτανης στο Ευρωπαϊκό Παν/μιο Κύπρου Prof. Prof. Prof. Prof. Management Human Resource Management ΜΜΕ & Επικοινωνία ΜΜΕ & Επικοινωνία Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις katharine.sarikaki u c.ac.cy article42 ikakis/?lang=el_gr earch/thimios_zaharopoulos_cv.pdf 181/lang/el/c_id/88/dep/162 27

28 Δημήτρης Τζιόβας Γιάννης Χαμηλάκης Σοφία Βουτσάκη Στάθης Γουργουρής Ελένη Μπαστέα Άρτεμις Λεοντή Βασίλης Λαμπρόπουλος Dimitris Elefteriotis Maria Stassinopoulou Birmingham, Dept. of Classics, Ancient History and Archaeology Southampton, Faculty of Humanities Groningen, The Groningen Institute of Archaeology Columbia University, Dept. of Classics, Institute of Comparative Literature & Society The New Mexico, Dept. of Architecture and Planning Michigan, Dept. of Classical Studies Michigan, Dept. of Classical Studies Glasgow Vienna Prof. Modern Greek Studies m.ac.uk Prof. Archeology on.ac.uk Prof. Prof. Greek Archaeology Classics, English, and Comparative Literature nl edu Prof. Architecture du Assist Prof. Classical Studies du Prof. Classical Studies/Comparat ive Literature Prof. Film Studies Dimitris.Elefterioti Prof. Modern Greek maria.stassinopo Studies /bomg/tziovas-dimitris.aspx y/about/staff/yh1.page? s/gourgouriscv.pdf ystaff/programfaculty/ci.leontisartemis_ci. detail ystaff/programfaculty/ci.lambropoulosvass ilis_ci.detail itriseleftheriotis/ /akademisches-personal/stassinopouloumaria-a/ 28

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας»

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας» 10 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) Διοργανωτής: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς «Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

H.A.R.S. - RSI J ΚΠΕ - R ICR ZRW Editorial Board 2011 2012

H.A.R.S. - RSI J ΚΠΕ - R ICR ZRW Editorial Board 2011 2012 2 H.A.R.S. - RSI J ΚΠΕ - R ICR ZRW Editorial Board 2011 2012 The Board of the HELLENIC ASSOCIATION OF REGIONAL SCIENTISTS H.A.R.S. 2011-2012 [H.A.R.S. is a Think Tank of groups of people with multidisciplinary

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης - 1 - Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία: :Τσούνης Επίθετο Όνομα : Νικόλαος Όνομα Πατρός : Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός : Αλίκη Ημ. Γέννησης : 26-03 - 1966 Τόπος Γέννησης : Ιωάννινα Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΟ ΠΑΝΕΕΠΙΙΣΣΤΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ D E Tails ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΔΕΛΤΙΙΟ ΤΤΟΥ ΤΤΜΗΜΑΤΤΟΣΣ Διιοιικητιικής Επιιστήμης & Τεχνολογίίας (Δ..Ε..Τ..) 9 2006 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 101 Δημοσιεύσεις το 2006 (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

EVANGELIA GEORGITSOYANNI GEORGIA KAPLANOGLOU BENIAMINO MURGANTE GEORGIOS SIDIROPOULOS

EVANGELIA GEORGITSOYANNI GEORGIA KAPLANOGLOU BENIAMINO MURGANTE GEORGIOS SIDIROPOULOS 3 3 PROFESSOR DANIELA PROFESSOR L. CONSTANTIN DANIELA L. CONSTANTIN ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PANTELIS PROFESSOR SKLIAS PANTELIS SKLIAS Dr STILIANOS Dr ALEXIADIS STILIANOS ALEXIADIS rector of the Research

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Θεολόγου ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕΧΟΜ ΕΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 2. Προσωπικά Στοιχεία Διευθύνσεις 3. Σπουδές 4. Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974. Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 fpapadop@gmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974. Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 fpapadop@gmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974 Εθνικότητα: Ελληνική Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 e-mail: fpapadop@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Department of Economics, University

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος

11 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος 11 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και 13 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι, Αγαπητοί Σύνεδροι, Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

H.A.R.S. - RSI J ΚΠΕ - R ICR ZRW GGGR. Editorial Board 2014

H.A.R.S. - RSI J ΚΠΕ - R ICR ZRW GGGR. Editorial Board 2014 Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος V, (1), 2014 H.A.R.S. - RSI J ΚΠΕ - R ICR ZRW GGGR Editorial Board 2014 The Board of the HELLENIC ASSOCIATION OF REGIONAL SCIENTISTS H.A.R.S. - 2014 [H.A.R.S. is

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάνος Ματσαγγάνης ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάνος Ματσαγγάνης ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Μάνος Ματσαγγάνης Ημερομηνία (τόπος) γέννησης 4 Οκτωβρίου 1963 (Ανόβερο, Γερμανία) Διεύθυνση εργασίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr

e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα-Επώνυμο Στέφανος Καραγιάννης Τηλ.6977 80 87 22 Τηλέφωνο: e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr ΣΠΟΥΔΕΣ. Dr (V.W.L). Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) Επανεκκινώντας την ανάπτυξη Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα 20-21 IANOYAΡΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL www.aenergyinvestments.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Απόσπασμα από τα πρακτικά της 33 ης υνεδρίασης της υγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, Αίθουσα υγκλήτου 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ Επιστήμη των Υπολογιστών Computer Science 1. 003 BRI ΜΤΦ, Briggs John 1945, Ο ταραγμένος καθρέφτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE)

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Dr. JOHN (YANNIS) DESYPRIS Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Born 1952, a Chemical Engineer (UK), PhD in fuels and energy

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Με την συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2012 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Commencement Αποφοίτηση 2014

Commencement Αποφοίτηση 2014 Commencement Αποφοίτηση 2014 The American College of Greece Aghia Paraskevi Campus Campus Αγίας Παρασκευής Saturday, June 28, 2014, 8:30 p.m. Σάββατο 28 Ιουνίου 2014, 8:30 μ.μ. Dear Graduate, Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος. Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος. Βιογραφικό Σημείωμα 1 Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος Βιογραφικό Σημείωμα Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας gvoskop@uom.gr Σπουδές Πτυχίο (BA), Brock University

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα