Η διαφοροποίηση του προϊόντος κριτήριο ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιοµηχανίας κοµπόστας ροδάκινου: Η περίπτωση της ρωσικής αγοράς.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διαφοροποίηση του προϊόντος κριτήριο ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιοµηχανίας κοµπόστας ροδάκινου: Η περίπτωση της ρωσικής αγοράς."

Transcript

1 Η διαφοροποίηση του προϊόντος κριτήριο ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιοµηχανίας κοµπόστας ροδάκινου: Η περίπτωση της ρωσικής αγοράς. Μαντζάρης Γιάννης Τµήµα Λογιστικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυµα Σερρών Περίληψη Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα µπορεί να αντιµετωπιστεί κύρια µε την εκµετάλλευση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της εγχώριας παραγωγής και την οικονοµική ανάπτυξη που θα προκύψει. Τα ελληνικά προϊόντα επιβάλλεται να αποκτήσουν ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και να αυξήσουν το µερίδιό τους στις διεθνείς αγορές. Στον τοµέα αυτό η ελληνική βιοµηχανία κονσερβοποίησης ροδάκινου κατέχει εξέχουσα θέση, καθότι σχεδόν το σύνολο της παραγωγής διατίθεται στις διεθνείς αγορές. Ο τοµέας αντιστέκεται, παρά τον σφοδρό ανταγωνισµό που δέχονται από τα οµοειδή προϊόντα χωρών, µε φθηνότερων κόστος παραγωγής. Ποια στρατηγική όµως πρέπει να ακολουθήσει ο τοµέας αυτός στην προσπάθεια διατήρησης ή βελτίωσης του µεριδίου του στις διεθνείς αγορές; Πώς θα µπορούσαν οι ελληνικές εξαγωγές να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα των φτηνών ανταγωνιστικών προϊόντων σε αναδυόµενες χώρες, όπως η Ρωσία; Με ποιο τρόπο µπορεί να συµβάλλει η διαφοροποίηση του προϊόντος στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος; Τα παραπάνω αποτελούν κρίσιµα ερωτήµατα, που θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε µε την εργασία αυτή. Λέξεις κλειδιά: Βιοµηχανία, κοµπόστα ροδάκινου, ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, διαφοροποίηση προϊόντος. JEL Classifications: M11, M31, F14. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Ο ανταγωνισµός των προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά γίνεται σκληρότερος και η πίεση στις τιµές αυξάνεται. Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να επιβιώσουν σε αυτόν τον σκληρό ανταγωνισµό, πρέπει να στοχεύουν στην παραγωγή διαφοροποιηµένων προϊόντων από τα ανταγωνιστικά, σε καινοτοµίες προϊόντων και διαδικασιών (Μαντζάρης Γιάν., 2008β, σ. 45 επ.) που να ικανοποιούν τις συνεχώς εξελισσόµενες ανάγκες και επιθυµίες των καταναλωτών (Meffert et al, 2007). Αποτέλεσµα της φιλελευθεροποίησης των αγορών είναι τα προϊόντα να διακινούνται στις διεθνείς αγορές ελεύθερα, ταχύτερα, σε ανταγωνιστικότερες τιµές και σε µεγαλύτερες ποσότητες. Ο κόσµος αποτελεί πλέον µια αγορά, όπου η κάθε επιχείρηση (ή κλάδος) µπορεί να διαθέσει τα προϊόντα της χωρίς σηµαντικούς περιορισµούς και εµπόδια. Με την απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου και την αλλαγή στο οικονοµικό Paradigm των ΧΚΑΕ (Χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης), ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 44

2 εµφανίστηκαν νέες οικονοµικές, παραγωγικές, αλλά και καταναλωτικές δυνάµεις, όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία κ.α. Οι αγορές κατακλύζονται από «φτηνά» προϊόντα αναπτυσσόµενων χωρών (Κίνα, Ινδία, Ταιβάν κ.α.) και οι ελκυστικές νέες καταναλωτικές αγορές (Ρωσία, Βραζιλία κ.α.) γνωρίζουν πρωτοφανή εισροή εισαγόµενων προϊόντων. Στον καταµερισµό αυτό της εργασίας και στην διαφοροποίηση του διεθνούς ανταγωνισµού, η Ελλάδα δεν πρέπει να µείνει απαθής. Ανακύπτει όµως ένα ουσιαστικό ερώτηµα: Μπορεί η Ελλάδα να ανταγωνιστεί στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών τις χώρες του τρίτου κόσµου, που παράγουν προϊόντα χαµηλού κόστους; Πρέπει η Ελλάδα να εφαρµόσει εξαγωγική στρατηγική χαµηλών τιµών, δηλ. προϊόντων χαµηλής ποιότητας; Η εκτίµησή µας είναι, ότι η Ελλάδα όχι µόνο δεν µπορεί να ανταγωνιστεί τις χώρες αυτές, αλλά µε κανένα τρόπο δεν πρέπει να πέσει σε αυτή την παγίδα και να εγκλωβιστεί στην λογική της παραγωγής «φτηνών» και χαµηλής ποιότητας προϊόντων. Η χώρα µας πρέπει να επιλέξει ένα παραγωγικό µοντέλο, το οποίο θα στοχεύει στην εκµετάλλευση των συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων των ελληνικών προϊόντων. Να παράγει δηλ. προϊόντα µάρκας µε µεγάλη προστιθέµενη αξία και διαφοροποιηµένα από τα ανταγωνιστικά. Η αναπτυξιακή στρατηγική βασισµένη στην έρευνα των δυναµικών που παρουσιάζουν οι αγορές στόχοι (π.χ. Ρωσία), στην συσσωρευµένη εµπειρία που έχουν ορισµένοι τοµείς παραγωγής µε υψηλό βαθµό εξωστρέφειας (π.χ. τοµέας κονσερβοποίησης ροδάκινων), και στην χρήση των ενδογενών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων (προϊόντα άριστης ποιότητας), θα πρέπει να στρέψη την παραγωγή σε καινοτόµα και υψηλής ποιότητας προϊόντα. Στρατηγικές διαφοροποίησης και ανταγωνισµός Στο Management η στρατηγική διαφοροποίησης του προϊόντος αποτελεί ουσιαστική µεταβλητή της στρατηγικής ανταγωνισµού της επιχείρησης ή του κλάδου. Βασικός στόχος είναι η δηµιουργία ενός ή πολλών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, τα οποία θα τους δώσουν την δυνατότητα να επιβιώσουν έναντι των ανταγωνιστών τους στην εγχώρια ή διεθνή αγορά (βλ. Bohn Andreas, 1993, σ. 85 επ.). Τυπικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής διαφοροποίησης είναι η προώθηση και εφαρµογή µιας πολιτικής ανάδειξης επώνυµων προϊόντων, που θα κάνει σαφή και θα προβάλλει στην αγορά τα διακριτά στοιχεία της διαφοροποίησης. Μια επιτυχής στρατηγική διαφοροποίησης έχει κατά κανόνα ως αποτέλεσµα την µεγαλύτερη εξάρτηση των καταναλωτών από το προϊόν και την µείωση της ευαισθησίας τους στις διαφοροποιήσεις των τιµών (βλ. Brandweiner R., 2000, σ. 89). Η στρατηγική διαφοροποίησης, ως µέρος του στρατηγικού Management χαρακτηρίζεται από το γεγονός, ότι µια επιχείρηση ή κλάδος δεν αναπτύσσει την στρατηγική της µεµονωµένα και ανεξάρτητα από το περιβάλλον που δραστηριοποιείται, αλλά παράλληλα και στενά εξαρτηµένα από αυτό. Στόχος της στρατηγικής ανταγωνισµού, άρα και της στρατηγικής διαφοροποίησης, είναι η απόκτηση ή υπεράσπιση µιας ηγετικής θέσης σε έναν τοµέα παραγωγής ή σε µια αγορά (Porter,M.E., 1984). Στο Marketing, µε τον όρο διαφοροποίηση εννοούµε την αλλαγή των χαρακτηριστικών και των συνθετικών στοιχείων του Marketing mix (4P, Product, Price, Promotion και Place), µε προσθήκη νέων ή διαφορετικών στοιχείων και χαρακτηριστικών σε αυτά, για την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών και επιθυµιών των καταναλωτών και την διατήρηση ή βελτίωση της θέσης στην αγορά. Συνεπώς οµιλούµε για διαφοροποίηση των πολιτικών της επιχείρησης ή του κλάδου στο προϊόν, την τιµή, την προώθηση και την διανοµή (βλ. Kotler Phil., Armstrong Gar., χ.η., σ. 299 επ.). Οι επιχειρήσεις ή οι κλάδοι παραγωγής µιας χώρας έχουν πολλούς και ισχυρούς λόγους να επεκτείνουν τις δράσεις τους ή τις εµπορικές συναλλαγές τους στις διεθνείς αγορές (βλ. Kentaro Sakai, 2002). ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 45

3 Ιδιαίτερα για τους κλάδους, που η εγχώρια αγορά δεν µπορεί να απορροφήσει την εγχώρια παραγωγή, οι αγορές του εξωτερικού αποτελούν µονόδροµο, όπως η παραγωγή κοµπόστας ροδάκινου στην Ελλάδα. Για να µπορέσουν όµως οι επιχειρήσεις να κατακτήσουν τις διεθνείς αγορές, πρέπει να διαµορφώσουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους. Το επικρατέστερο σήµερα υπόδειγµα ανταγωνιστικότητας ενός κλάδου είναι αυτό του Michael E. Porter, γνωστό ως υπόδειγµα των 5 δυνάµεων (Porter M.E., 1986). Ο Porter προσδιόρισε πέντε ανταγωνιστικές δυνάµεις που διαµορφώνουν τις συνθήκες ανταγωνιστικότητας κάθε κλάδου και κάθε αγοράς. Το χαρακτηριστικό της κάθε δύναµης καθορίζει την ένταση του ανταγωνισµού σε έναν τοµέα και εποµένως την πιθανή ελκυστικότητα και τα κέρδη για τους δυνητικούς νεοεισερχόµενους ανταγωνιστές. Με βάση τις πληροφορίες για τις 5 δυνάµεις, οι φορείς λήψης αποφάσεων της επιχείρησης µπορούν να αποφασίσουν για την καταλληλότητα των στρατηγικών που θα εφαρµόσουν. ιάγραµµα 1: Το µοντέλο των 5 δυνάµεων του M. Porter Πηγή: Μαντζάρης Γιάν., 2008α, σ Οι 5 ανταγωνιστικές δυνάµεις που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα του κάθε τοµέα κατά το υπόδειγµα του Michael E. Porter, πάντα σε σχέση µε τον τοµέα της κονσερβοποίησης του συµπύρηνου ροδάκινου, είναι οι: 1. ιαπραγµατευτική ισχύς των αγοραστών: Η Ελλάδα καταναλώνει πολύ µικρό ποσοστό της εγχώριας παραγωγής κοµπόστας ροδάκινου (περίπου 16 χιλ. τόνοι το 2010, δηλ. 5-6%), κύρια µέσω ξενοδοχείων, Super Markets ή ζαχαροπλαστείων. Λόγω της µικρής κατανάλωσης, η διαπραγµατευτική ισχύς των αγοραστών εκτιµάται ότι είναι σχετικά χαµηλή. Αντίθετα στις αγορές του εξωτερικού, και ιδιαίτερα στη Ρωσία, η διάθεση του προϊόντος γίνεται από µεγάλες χονδρεµπορικές επιχειρήσεις (στην περίπτωσή µας από έναν και µοναδικό), που προµηθεύουν µεγάλες αλυσίδες Super Markets. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που η διαπραγµατευτική ικανότητα των αγοραστών κρίνεται αρκετά ισχυρή. 2. ιαπραγµατευτική ισχύς των προµηθευτών: Κύριοι προµηθευτές της βιοµηχανίας κοµπόστας, σε συµπύρηνο ροδάκινο, είναι οι ανένταχτοι παραγωγοί, οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί και οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών. Η πολυδιάσπαση και η αποσύνθεση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων εκµηδενίζει ουσιαστικά την διαπραγµατευτική τους ισχύ. Οι Οµάδες Παραγωγών του Ν. 1035/72 (βλ. ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 46

4 Μαντζάρης Γιάννης κ.α., 2004, σ. 22), διάδοχοι του εκφυλισµένου Συνεταιριστικού Κινήµατος δεν διαµόρφωσαν συνθήκες συγκέντρωσης της παραγωγής και συνεπώς δεν βελτίωσαν ουσιαστικά την διαπραγµατευτική θέση των προµηθευτών. 3. Απειλές εισόδου νέων ανταγωνιστών: Ο υψηλός βαθµός οργάνωσης του τοµέα και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν, αποτελούν παράγοντες που αποτρέπουν ή µειώνουν στο ελάχιστο την πιθανότητα εισόδου νέων ανταγωνιστών στην ελληνική αγορά. Εκεί που πράγµατι υπάρχει υψηλός κίνδυνος εισόδου ανταγωνιστών, είναι οι αγορές των τρίτων χωρών (Ρωσίας, ΕΕ, ΗΠΑ κ.α.) από προϊόντα χωρών χαµηλού κόστους παραγωγής (Κίνα, Χιλή, Αργεντινή). Αναφέρουµε, ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη ακριβότερη χώρα στον κόσµο στις τιµές των συµπύρηνων ροδάκινων µετά την Ισπανία. Στη χώρα µας η τιµή του συµπύρηνου ροδάκινου είναι 0,23 /Κg, στην Ισπανία 0,32, στη Χιλή και την Αργεντινή δεν ξεπερνά τα 0,12 και στην Κίνα τα 0,14 /Kg (http://www.makthes.gr/news/economy/36749/, ). 4. Βαθµό ανταγωνισµού στις υφιστάµενες επιχειρήσεις: Ο κλάδος της κοµπόστας ροδάκινου είναι άκρως εξωστρεφείς. Σε πολύ ανταγωνιστικές συνθήκες κατόρθωσε να κυριαρχήσει στην παγκόσµια αγορά και να καταλάβει την πρώτη θέση στις παγκόσµιες εξαγωγές µε ποσοστό 60 65%. Για την αντιµετώπιση του οξυµένου ανταγωνισµού στις διεθνείς αγορές (π.χ. πρώην ΕΣΣ, ΧΚΑΕ κ.α.), ιδρύθηκε µε το πρόγραµµα Cluster της ΕΕ το 1999 και πρωτοβουλία της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος (ΕΚΕ) η ΕΛΚΟΦ Α.Ε. ( ίκτυο Ελληνικών Κονσερβοποιών Φρούτων). Σήµερα µέλη του της ΕΛΚΟΦ είναι οι 19 µεγαλύτερες και σηµαντικότερες βιοµηχανίες κοµπόστας φρούτων της Ελλάδας. 5. Κίνδυνος εισόδου υποκατάστατων προϊόντων: Ο τοµέας της κονσερβοποίησης συµπύρηνου ροδάκινου µπορεί να δεχθεί πιέσεις µόνο από τα οµοειδή νωπά φρούτα. Η φύση όµως των νωπών δεν επιτρέπει πολύ την χωρική επέκταση της κατανάλωσης. Πίεση ίσως να δεχτεί ο κλάδος στις αγορές του εξωτερικού από άλλα προϊόντα, που χρησιµοποιούν κατεψυγµένο ροδάκινο (π.χ. τούρτες, γλυκά κ.α.). Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της στρατηγικής ανταγωνισµού, είναι η θετική διαφοροποίηση των προϊόντων του τοµέα, έναντι αυτών του ανταγωνισµού. Για να είναι η επιχείρηση και τα προϊόντα της ανταγωνιστικά, πρέπει να κατέχουν δυο τουλάχιστον στρατηγικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα (Βλ. Vollert Klaus, 2004). Αυτό επιβάλει το στρατηγικό τρίγωνο, που πρέπει να ακολουθήσει κάθε επιχείρηση και το οποίο έχει την παρακάτω µορφή: ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 47

5 ιάγραµµα 2: Στρατηγικό τρίγωνο ανταγωνισµού Πηγή: Μαντζάρης, Γιάν. 2007, σ Μόνο µε την γνώση των στοιχείων που συνθέτουν το στρατηγικό τρίγωνο, δηλ. των καταναλωτών, του ανταγωνισµού και της υφιστάµενης κατάστασης της επιχείρησης (κλάδου), µπορεί αυτή να εφαρµόσει αποτελεσµατική ανταγωνιστική στρατηγική στις διεθνείς αγορές (βλ. Zentes Joachim, Swoboda Bernhard, 2001). Με βάση το στρατηγικό τρίγωνο, ο Μ. Porter διαχωρίζει σε τέσσερις τις βασικές µορφές της στρατηγικής ανταγωνισµού, δηλ. σε: Στρατηγική Ηγεσίας Κόστους. Στρατηγική Ηγεσίας Τιµών. Στρατηγική ιαφοροποίησης Ποιότητας. Στρατηγική εισόδου σε αγορές φωλιές. Κάνοντας χρήση των παραπάνω, εκτιµούµε ότι ο κλάδος της κονσερβοποίησης συµπύρηνου ροδάκινου στην χώρας, για να κρατήσει ή και ν αυξήσει το µερίδιό του στις διεθνείς αγορές, πρέπει να επιλέξει την στρατηγικής διαφοροποίησης της ποιότητας του προϊόντος και την παραγωγή προϊόντων µάρκας, η οποία εκτιµούµε ότι είναι η πλέον αποτελεσµατική (βλ. επίσης Kirsch Werner, 1997, σ. 472 επ.). Αυτό διότι η χώρα µας δεν µπορεί και δεν πρέπει να ανταγωνιστεί τις χώρες χαµηλού κόστους α υλών και συντελεστών παραγωγής, άρα χαµηλής τιµής και ποιότητας. Στα πλαίσια της διαφοροποίησης του προϊόντος υπάρχει και η δυνατότητα επικέντρωσης σε αγορές φωλιές, όπως είναι τα παιδιά, τα ξενοδοχεία κ.α. Επίσης µπορούν να διαφοροποιηθούν και ορισµένα άλλα συνθετικά του Marketing mix, όπως διαφοροποίηση της διαφήµισης, διαφοροποίηση των µορφών διάθεσης, διανοµής κ.α. Τα παραπάνω αν και πολύ σηµαντικά στην προσπάθεια διάθεσης του προϊόντος, εκτιµούµε ότι πρέπει να συµπληρώνουν την πολιτική διαφοροποίησης της ποιότητας. Η διαφοροποίηση του προϊόντος αποσκοπεί στην αλλαγή (µεγάλη ή µικρή) ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών ενός ήδη προσφερόµενου προϊόντος, προκειµένου να γίνει ελκυστικότερο. Τα βασικά όµως χαρακτηριστικά του αγαθού παραµένουν αµετάβλητα. Με την διαφοροποίηση του προϊόντος γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης νέων χρήσεων και εξεύρεσης νέων καταναλωτών. Η διαφοροποίηση µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορους τρόπους, όπως: ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 48

6 ιαφοροποίηση στην ποιότητα του προϊόντος: Η ελληνική κοµπόστα ροδάκινου είναι άριστης ποιότητας, όσον αφορά την α ύλη. Τα ελληνικά ποιοτικά Standards (Choice, Standard), αποτελούν το ποιοτικό συγκριτικό µέγεθος για τα οµοειδή προϊόντα άλλων χωρών. Η στρατηγική διαφοροποίησης της ποιότητας αποσκοπεί στην αύξηση της χρηστικότητας και της λειτουργικότητας του προϊόντος, την αύξηση του χρόνου συντήρησης, την βελτίωση της αξιοπιστίας του µέσω πιστοποιήσεων, την διαφοροποίηση γεύσεων, τις διάφορες εκδοχές στο περιεχόµενο (µισόκαρπα, φέτες, κύβους, τέταρτα κ.α.). Π.χ. για παιδιά δεν ενδείκνυται η διάθεση µισών καρπών, αλλά κύβων ή άλλων ελκυστικών σχηµάτων. Με την εισαγωγή στην αγορά της νέας και βελτιωµένης πλέον εκδοχής του προϊόντος, µπορεί κανείς να παρακάµψει σε µεγάλο βαθµό τις δυσκολίες, που προκαλεί ο ανταγωνισµός. ιαφοροποίηση του εξοπλισµού του προϊόντος. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην ενσωµάτωση βελτιωµένων τεχνολογιών στο προϊόν (π.χ. νέα τεχνική ανοίγµατος, Use open, ανθεκτικότερα κουτιά κ.α.), στοιχεία που µπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια και την λειτουργικότητά του. ιαφοροποίηση της εξωτερικής αισθητικής και του Style. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην διαφοροποίηση και βελτίωση της αισθητικής του προϊόντος. Στα είδη διατροφής, οι κατασκευαστές προσφέρουν προϊόντα µε άλλα χρώµατα και σχήµατα, διαφοροποιούν το Styling της συσκευασίας και αυτό το παρουσιάζουν ως µια εξέλιξη του προϊόντος. Με την διαφοροποίηση του προϊόντος, ο προσφέρων επιδιώκει να εισέλθει σε άλλες ποιοτικές κατηγορίες αγαθών και άλλα επίπεδα τιµών (κάθετη διαφοροποίηση, βλ. Bohn Andreas, 1993, σ. 14). Συνεπώς µε σχετικά χαµηλότερο επίπεδο ποιότητας µπορεί να έχει µεγαλύτερο κέρδος, λόγω του ότι έχει κατακτήσει υψηλότερα ποιοτικά επίπεδα Image (αποτέλεσµα συνέργιας). Συχνά µέσω της διαφοροποίησης των προϊόντων ο παραγωγός καλύπτει τις επιθυµίες των καταναλωτών ή/και των εµπόρων του για ολοκληρωτική κάλυψη µιας συγκεκριµένης αγοράς. Με τον τρόπο αυτό δεν αφήνει ακάλυπτη καµία αγορά φωλιά στους ανταγωνιστές του (βλ. Schmedes E., Weseloch C., 2004, σ ). O κλάδος της Κονσερβοποίησης ροδάκινου στην Ελλάδα Η βιοµηχανία κονσερβοποίησης ροδάκινου είναι από τους ανταγωνιστικότερους παραγωγικούς κλάδους της Ελλάδας (Μαντζάρης Γιάν., 2010). Αυτό στηρίζεται στο γεγονός, ότι περίπου το 98% της παραγωγής εξάγεται στις διεθνείς αγορές και µάλιστα µε µεγάλη γεωγραφική διασπορά. Οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι κύρια ΜικροΜεσαίες, µε υψηλή χωροταξική συγκέντρωση και υψηλό βαθµό εποχικότητας στη δράση τους. Ο κλάδος απασχολεί περίπου 1000 εργαζόµενους µε συµβάσεις αορίστου χρόνου, 400 µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου (πάνω από 6 µήνες) και πάνω από άτοµα για ηµέρες (http://www.sbbe.gr/ekd/060705_hermes. Η παραγωγική λειτουργία διαρκεί µόνο ηµέρες/έτος (τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο). Η δυναµικότητα επεξεργασίας τους κυµαίνεται από τόνους/24 ώρες. Βέβαια το µικρό µέγεθος ορισµένων επιχειρήσεων δηµιουργεί προβλήµατα ανταγωνιστικότητας στις διεθνείς αγορές. Η παραγωγή κοµπόστας ροδάκινου στη χώρα µας τα τελευταία 40 χρόνια παρουσίασε αλµατώδη ανάπτυξη. Ο όγκος της παραγωγής κυµαίνεται µεταξύ εκατ. ΧαρτοΚιβώτια (Χ/Κ) 24x1 Kg, ή χιλ. τόνους συµπύρηνου ροδάκινου. Οι επιχειρήσεις του κλάδου περιορίστηκαν το 2010 ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 49

7 σε 15 από 70 που ήταν το 1980 (Mantzaris Ioan., 1986, σ. 275). Λειτουργούν σήµερα 15 µονάδες, οι οποίες το 2007 (ICAP, 2009) είχαν τον παρακάτω κύκλο εργασιών: Alexander Ltd (12,6 εκ. ), AL.M.ME (25,12 εκ. ), Del Monde Hellas S.A. (33,63 εκ. ), Conex S.A. (14,8 εκ. ), Covita S.A. (24,5 εκ. ), Danais S.A. (19,36 εκ. ), Elvak S.A. (31,6 εκ. ), Filippos S.A. (13,72 εκ. ), Intercom Foods S.A. (42,98 εκ. ), Kronos S.A. (43,4 εκ. ), P. Pavlides S.A. (59,1 εκ. ), SKO (6,67 εκ. ), Union of Agricultural Coop of Giannitsa (11,4 εκ. ), Venus Growerds (48,1 εκ. ), Vitom S.A. (5,1 εκ. ). Είναι συγκεντρωµένες στην Πέλλα (7), Ηµαθία (5), Λάρισα (2), Κιλκίς (1). Οι περισσότερες από αυτές δηµιούργησαν τελευταία γραµµές παραγωγής χυµού, κατάψυξης, πουρέ, µε στόχο την πλήρη αξιοποίηση της α ύλης και κάλυψη ευρύτερων αγορών. Η Ελλάδα κατέχει υψηλή θέση στην παραγωγή κοµπόστας ροδάκινου και είναι σηµαντική παγκόσµια δύναµη στις εξαγωγές. Μεγαλύτερος παραγωγός είναι οι ΗΠΑ µε 26,2 Mio Χ/Κ το Η Ελλάδα το 1992 παρήγαγε το 31% της παγκόσµιας παραγωγής (ΕΚΕ, 1996) και το 2008 το 23%. Ανερχόµενη δύναµη στον τοµέα και µεγάλος ανταγωνιστής της χώρας µας τα επόµενα χρόνια θα είναι η Κίνα, που το 2008 κάλυψε το 20% της παγκόσµιας παραγωγής. Πίνακας 1:Ροδάκινα που κονσερβοποιήθηκαν διεθνώς, ,000 τον. Χώρα USA 472,8 427,2 441,6 403,2 302,4 324,0 S. AFRICA 98,9 87,4 85,9 66,8 84,5 68,7 ITALIA 18,4 19,6 19,4 18,0 18,0 13,0 ESPAGNΕ 144,0 190,1 139,4 183,5 129,3 124,3 ARGENTINA 57,6 76,8 87,8 85,5 106,8 84,3 AUSTRALIA 65,5 32,3 36,3 34,8 26,8 21,2 CHILE 81,3 91,2 94,8 69,6 98,4 89,3 CHINA 210, ,1 207,0 234,0 254,6 HELLAS 275,0 62,2 285,0 306,0 280,0 282,1 Σύνολο 1.433, , , , ,3 1261,5 Πηγή: CanCon (09) και US International Trade Commission, 2007, σ Σε αντίθεση µε τις ΗΠΑ, που το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής καταναλώνεται εγχώρια, το 98% της παραγωγής της Ελλάδας εξάγεται, εξασφαλίζοντας στη χώρα την πρώτη θέση στις παγκόσµιες εξαγωγές (65% περίπου). υο στις τρεις κοµπόστες που εξάγονται παγκοσµίως, είναι ελληνικές. ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 50

8 ιάγραµµα 3:Εξαγωγές ελληνικής κοµπόστας ροδάκινου, , 000 Χ/Κ 24x1 Kg Πηγή: ΕΚΕ, Το διάγραµµα δείχνει, ότι οι ελληνικές εξαγωγές για τα έτη (εκτός το που ήταν µειωµένες) είναι σχετικά σταθερές και κυµαίνονται µεταξύ εκατ. Χ/Κ 24x1 Kg. Το εισαχθέν συνάλλαγµα κυµαίνεται στα 250 εκ., και το 2008 καταλάµβανε το 2% των συνολικών εξαγωγών και το 6% των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Το 2009 και το 2010 υπήρχε µείωση εξαγωγών λόγω µειωµένης διεθνούς ζήτησης, αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης. Το 2011 αναµένεται αύξηση των εξαγωγών λόγω ανάκαµψης διαφόρων οικονοµιών και µείωσης της ισοτιµίας /$. Το σκληρό Ευρώ, κατά δήλωση του ιευθυντή της ΕΚΕ (ΕΚΕ, 2010), αποτελεί σηµαντικό αρνητικό παράγοντα στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κοµπόστας, καθότι η αποπληρωµή των εξαγωγών γίνεται σε $. Παρακάτω παρουσιάζουµε τις ενδεικτικές τιµές ενός Χ Β /24x1 Kg σε $, όταν η µέση τιµή ενός Χ Β ex Works είναι 13. Πίνακας 2: Τιµή Χ Β 24x1 Kg κοµπόστας ροδάκινου σε $, σε διάφορες ισοτιµίες προς $ 1 = 0,9 $ 1 = 1 $ 1 = 1,2 $ 1 = 1,46 $ 13 /X B = 11,7$ 13 / X B = 13 $ 13 /X B = 15,6 $ 13 /X B = 18,98 $ 11% 0% 20% 46% Το ότι η ελληνική κοµπόστα ροδάκινου είναι προϊόν µε υψηλό δείκτη διείσδυσης στις ξένες αγορές, δεν αποτελεί από µόνο του κριτήριο ανταγωνιστικότητας, αποτελεί όµως ένδειξη ευρωστίας του κλάδου. Μπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα, ότι στις περιοχές παραγωγής ροδάκινου στήθηκε ένας τοµέας µεταποίησης µε σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Στοιχείο της ανταγωνιστικότητας του κλάδου είναι όχι µόνο το µεγάλο µερίδιο των εξαγωγών, αλλά και η µεγάλη διασπορά τoυς. Είναι ίσως η µοναδική περίπτωση, που η Ελλάδα για πολλά χρόνια κατέχει παγκόσµια πρωτιά. Το προϊόν αυτό αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή της χώρας µας για πάνω από 50 διεθνείς αγορές, και διαµορφώνει σηµαντικές θετικές επιπτώσεις και για τα υπόλοιπα προϊόντα του ροδάκινου: Τον χυµό, την βαθιά κατάψυξης, τη νωπή µορφή κτλ. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει τους φορείς για εφαρµογή µιας στρατηγικής συνολικής και ενιαίας προβολής του προϊόντος στις ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 51

9 διεθνείς αγορές (ΕΚΕ, 1996). Η εξέλιξη της εξαγωγής κοµπόστας ροδάκινου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 3: Εξέλιξη εξαγωγών ελληνικής κοµπόστας ροδάκινου κατά χώρα προορισµού, σε ΜΤ και US-$ Χώρα 000 USD MT 000 USD MT 000 MT GER UK IT FR RUS POL ÖSTER THAIL HUN NED USA Κόσµος Πηγή: ΕΚΕ, 2010 και USDA, Ο πίνακας δείχνει, ότι οι εξαγωγές τα τελευταία χρόνια έχουν µικρή πτωτική τάση της τάξεως του 8% στο διάστηµα , λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Από τον πίνακα αντλούµε ένα ενδιαφέρον στοιχείο για την ενσωµατωµένη αξία του προϊόντος (σχέση αξίας προς ποσότητα). Το 2007 για το σύνολο των εξαγωγών ήταν 1,067 και το 2008 έγινε 1,204. Για την Γερµανία το 2007 ήταν 1,118 και το ,27, για την Αγγλία το 2007 ήταν 1,577 και το ,574 και για την Ρωσία το 2007 ήταν 1,075 και το 2008 έγινε 1,36. Η θετική αυτή εξέλιξη φαίνεται να ανατρέπεται το 2009, κάτι που κατά την γνώµη µας οφείλεται στην διεθνή οικονοµική κρίση και την προσπάθεια των επιχειρήσεων να πωλήσουν τα προϊόντα τους σε χαµηλότερες τιµές. Την µερίδα του λέοντος στις εξαγωγές το 2008 (77% της αξίας και 65% της ποσότητας) απορροφούν οι χώρες της Ε.Ε. και κύρια η Γερµανία (27% της αξίας και 25% της ποσότητας). Υπάρχουν χώρες, π.χ. Ρωσία (το 2008 κατείχε το 5,5% της αξίας και το 4,9% της ποσότητας), που θα µπορούσαν να απορροφήσουν σηµαντικές ποσότητες ελληνικής κοµπόστας. Τα εγχείρηµα της ΕΛΚΟΦ στην ρωσική αγορά εκτιµάται ως θετικό (ΕΚΕ, 2010). υνατότητες αύξησης και επέκτασης των εξαγωγών υπάρχουν, τόσο στις υφιστάµενες αγορές, όσο και σε νέες, καθότι η Κατά Κεφαλήν Κατανάλωση είναι πολύ µικρή (βλ. Μαντζάρης Γιάννης / Αλεξανδράκης Αλ., 2002, σ. 298). Οι ροές προϊόντων στο εµπόριο κοµπόστας παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα. ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 52

10 ιάγραµµα 4: Παγκόσµιες εµπορικές ροές στην κοµπόστα ροδάκινου Πηγή: US International Trade Commission, 2007, σ Οι διεθνείς ανταγωνιστές του κλάδου είναι η Ν. Αφρική, η Ισπανία, η Αργεντινή, η Χιλή, αλλά κύρια η Κίνα. Η χώρα αυτή, που το 1992 δεν αναφερόταν καθόλου στις διεθνείς στατιστικές, έφτασε το 2008 να παράγει 14,6 εκατ. Χ/Κ, δηλ. το 22,6% παγκοσµίως. Ορισµένες άλλες ανταγωνιστικές χώρες, όπως ΗΠΑ, Ν. Αφρική, Ισπανία, Ν. Αφρική, παρά την σχετικά υπολογίσιµη παραγωγή, δεν εξάγουν σηµαντικές ποσότητες λόγω της εγχώριας διάθεσης του προϊόντος. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Ισπανία, που το συµπύρηνο ροδάκινο δεν απευθύνεται αποκλειστικά στην µεταποίηση, αλλά και στη νωπή κατανάλωση, αφού οι ανάγκες του τουρισµού δεν καλύπτονται από την παραγωγή επιτραπέζιου ροδάκινου. Από στοιχεία της ΕΚΕ (ΕΚΕ, 2010), χώρες όπως ΗΠΑ, Ν. Αφρική, Αργεντινή, Αυστραλία, έχουν αγγίξει τα όρια των παραγωγικών τους δυνατοτήτων, και στα επόµενα χρόνια δεν θα διαφοροποιήσουν την παραγωγή. Η Ν. Αφρική, λόγω εποχικής διαφοροποίησης και πρωιµότητας, προτιµά την παραγωγή επιτραπέζιου ροδάκινου, που έχει και υψηλότερη τιµή. Η ρωσική αγορά Τα τελευταία χρόνια η ρωσική αγορά, µαζί µε τις αγορές της Κίνας, Βραζιλίας και Ινδίας, αποτελεί µία από τις πιο ενδιαφέρουσες αγορές των αναδυόµενων χωρών. Σε πρόσφατη µελέτη της Παγκόσµιας Τράπεζας (βλ. Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα, 2010) αναφέρεται, ότι η αγορά της Ρωσίας είναι περισσότερο ελκυστική για εξαγωγές, παρά εκείνη της Κίνας. H Ρωσία δεν αποτελεί µόνο εξαγωγική δύναµη προϊόντων πετρελαίου, αλλά και εισαγωγική αγορά µε µεγάλη ανάπτυξη, η οποία προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες στις ελληνικές επιχειρήσεις. Τα βασικά µεγέθη της ρωσικής οικονοµίας παρουσιάζονται στον πίνακα 4. Η επιτυχής επιχειρηµατική δραστηριοποίηση στην αγορά της Ρωσίας εξαρτάται από την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής εκ µέρους των ελληνικών επιχειρήσεων. Λόγω της µεγάλης γεωγραφικής έκτασης της χώρας, οι επιχειρηµατίες θα πρέπει να προσπαθήσουν να εισέλθουν στην αγορά µεγάλων πόλεων, π.χ. Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης, που αποτελούν τις πόλεις µε το µεγαλύτερο πληθυσµό, εισόδηµα και επίπεδο κατανάλωσης. Τα βασικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της ρωσικής αγοράς παρουσιάζονται στον πίνακα 5. ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 53

11 Πίνακας 4: Στοιχεία ρωσικής οικονοµίας Πληθυσµός: (2010) Ενεργός πληθυσµός (2010) 0 14 ετών: 15% ετών: 71,3% πάνω από 65 έτη: 13,7% Επίπεδο φτώχειας Αστικός πληθυσµός: % του πληθυσµού 73% Εµβαδόν: Υπηρεσίες: Βιοµηχανία: Γεωργία: Πυκνότητα Πληθυσµού: ΑΕΠ: Σύνολο (Ονοµαστικό) Μον. Αγορ. ύναµης (ΜΑ ) ΑΕΠ / Κάτοικο (Ονοµαστικό) ΑΕΠ/ Κάτοικο (Purchasing Power Parity, ΜΑ ) km² (1η στον κόσµο) 58 % 35 % 7 % 9 κάτοικοι / km² Mrd. US$ Mrd. US$ US$ US$ Ισοτιµία (4/2011): 1 EUR =40,26 RUB Πληθωρισµός: 10% Κυριότερες πόλεις: Εκατ. κάτοικοι Moscow: 10,5 εκ. St. Petersburg: 4,6 Novosibirsk: 1,40 Nizhniy Novgorod: 1,28 Yekaterinburg: 1,32 Η Μόσχα καταλαµβάνει περίπου το 40% του συνόλου της αγοράς, η Αγία Πετρούπολη το 8-12% και άλλες 5 πόλεις έχουν µερίδιο 5-8%, ανάλογα µε το προϊόν. Μισθοί: 2010 Μέσος µισθός: 650 Μόσχα: 1260 Πηγή: Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα, Η αύξηση του εισοδήµατος άλλαξε τις συνήθειες του Ρώσου καταναλωτή. Χαρακτηρίζεται πλέον για την στροφή του προς την κατανάλωση και την έλλειψη προθυµίας για αποταµίευση. Η Ρωσία αποτελεί την 17η αγορά στον κόσµο από πλευράς λιανικής κατανάλωσης. Εξετάζοντας την κατανάλωση των οικογενειών χαµηλού και υψηλού εισοδήµατος διαπιστώνουµε: Η οικογένεια χαµηλού εισοδήµατος δαπανά µηνιαίως 1100 ρούβλια ( 30 ), εκ των οποίων το 49,7% αφορά τρόφιµα, το 17,4% άλλα προϊόντα εκτός τροφίµων, το 20,1% προµήθεια υπηρεσιών, το 9,1% ίδια παραγωγή τροφίµων, το 2,4% τρόφιµα ως δώρα, το 1,1% αλκοολούχα ποτά, το 0,2% δώρα εργοδότη. Η οικογένεια υψηλού εισοδήµατος δαπανά µηνιαίως ρούβλια ( 330 ), εκ των οποίων το 69,7% για υπηρεσίες, το 17% για αγορά χρηµατοδοτικών µέσων, το 2,3% για ακίνητα και το 18% για τρόφιµα. ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 54

12 Πίνακας 5: Μειονεκτήµατα και Πλεονεκτήµατα της ρωσικής αγοράς Πηγή: Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα, Η άνοδος των ατοµικών εισοδηµάτων, σε συνδυασµό µε την γοητεία που ασκούσαν τα ξένα εµπορικά σήµατα, οδήγησαν σε µεγάλη αύξηση τις εισαγωγές καταναλωτικών ειδών. Ο τοµέας αναπτύσσεται δυναµικά µε µέσο ετήσιο ρυθµό 11% για την περίοδο Οι πωλήσεις το 2006 ανήλθαν σε 318 δις. $, ή 32% του ΑΕΠ. ιάγραµµα 5: Σύστηµα προώθησης ελληνικής κοµπόστας ροδάκινου στη Ρωσία ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 55

13 Η απελευθέρωση των τιµών το 1992 και η ανάπτυξη ενός πιο εύκαµπτου συστήµατος εισαγωγής προϊόντων, βοήθησε στην δηµιουργία καταστηµάτων, περιπτέρων και Supermarkets. Σε µεγάλες πόλεις, όπως Μόσχα και Αγ. Πετρούπολη δηµιουργήθηκαν καλά οργανωµένα δίκτυα διανοµής προϊόντων λιανικής πώλησης. Το µοντέλο διανοµής της ελληνικής κοµπόστας στη Ρωσία και τις άλλες χώρες της πρώην ΕΣΣ, είναι αυτό του αποκλειστικού αντιπροσώπου (βλ. παραπάνω διάγραµµα). ηλ. η ΕΛΚΟΦ δέχεται παραγγελίες από τον αντιπρόσωπο στη Ρωσία και τις άλλες χώρες της πρώην ΕΣΣ και τις προωθεί στις διάφορες ελληνικές επιχειρήσεις. Τα συµβόλαια υπογράφονται µεταξύ αντιπροσώπου και εξαγωγικής επιχείρησης. Τα προϊόντα που εξάγονται έχουν µια και µοναδική ετικέτα για όλες τις επιχειρήσεις και για όλες τις ποιοτικές κατηγορίες, κάτι που κατά την άποψή µας είναι λάθος καθότι έχει πολλά µειονεκτήµατα, όσον αφορά τη στρατηγική διείσδυσης στην αγορά της Ρωσίας, όπως θα αναπτύξουµε παρακάτω. ιάγραµµα 6: Μορφές καναλιών διανοµής τροφίµων στην Ρωσία Πηγή: Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μόσχα, Στην ρωσική αγορά οι τιµές κάποιων αγαθών είναι διπλάσιες αυτών της Ευρώπης. Οι τιµές της ελληνικής κοµπόστας ροδάκινου του 1Kg στη ρωσική αγορά, είναι ακριβότερες από τις αντίστοιχες των ανταγωνιστικών χωρών κατά Ruble. Π.χ. το 2010 (βλ. rad0a97.pdf, ), στα ράφια των Super Markets της Αγίας Πετρούπολης υπήρχαν κονσέρβες Κίνας µε ρούβλια, Ελλάδας µε ρούβλια και Ισπανίας µε ρούβλια. Οι εµπορικές ανταλλαγές των δυο χωρών εξελίχθηκαν εις βάρος της Ελλάδας. Παρά την αύξηση των εξαγωγών µας, το Ισοζύγιο των Εµπορικών Συναλλαγών µε τη Ρωσία είναι πολύ αρνητικό για τη χώρα µας. ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 56

14 ιάγραµµα 7: Ισοζύγιο Εµπορικών Συναλλαγών Ελλάδας Ρωσίας, Πίνακας 6: Ισοζύγιο Εµπορικών Συναλλαγών Ελλάδας Ρωσίας, , εκ. $ Ελληνικές εξαγωγές Ελληνικές Εισαγωγές 262,0 275,7 319,7 356,5 418,8 234, , , , , , ,3 Εµπορικό Ισοζύγιο , , ,0 Πηγή: Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μόσχα, , , ,8 Το 2009, το εµπορικό ισοζύγιο µεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας ήταν έντονα ελλειµµατικό και οφείλονταν κατά κύριο λόγο, στις εισαγωγές πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου. Οι ελληνικές εξαγωγές µειώθηκαν κατά 44% το 2009 σε σχέση µε το Από 418,8 εκ. $ το 2008 έπεσαν στα 234,5 εκ. $. Οι εξαγωγές κοµπόστας ροδάκινου µε 18,3 εκ. $, αντιπροσώπευαν το 2008 το 4,5% περίπου της αξίας των συνολικών εξαγωγών µας στη Ρωσία. Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία το 2009 είναι η ακόλουθη: 1 η θέση γουνοδέρµατα και γουναρικά µε 143,876 εκ. ή 30%, 2 η θέση νωπά φρούτα µε 32,743 εκ. ή 13,94%, 3 η θέση καπνός µε 18,304 εκ. ή 7,79%, 4 η θέση καλλυντικά µε 17,2 εκ. ή 7,3%, 5 η θέση κονσερβοποιηµένα φρούτα µε περίπου 13 εκ. ή 5,5% και 6 η θέση προϊόντα αλουµινίου. Τα προϊόντα που εισάγονται στην αγορά της Ρωσίας θα πρέπει να συνοδεύονται από ετικέτες στη ρωσική γλώσσα και από ανάλογες ποιοτικές πιστοποιήσεις (τέτοιο πιστοποιηµένο κέντρο είναι το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της ΕΛΚΟΦ). Στρατηγική διαφοροποίησης µέσω προϊόντος Ας υποθέσουµε, ότι µια επιχείρηση µετά από έρευνα, επέλεξε την αγορά, στην οποία επιθυµεί να διαθέσει τα προϊόντα της. Εάν δραστηριοποιείται µόνη της σε αυτή, τότε µπορεί να διαµορφώσει την τιµολογιακή της πολιτική µε τέτοιο τρόπο, που να πετύχει το µέγιστο δυνατό κέρδος. Εάν ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 57

15 οι τιµές της είναι πολύ υψηλές και δεν υπάρχουν ουσιαστικά εµπόδια στην είσοδο νέων ανταγωνιστών (µοντέλο Porter), τότε υπάρχει ο κίνδυνος εισόδου νέων ανταγωνιστών, οι οποίοι θα ρίξουν τις τιµές. Εάν στην συγκεκριµένη αγορά υπάρχουν περισσότεροι του ενός προσφέροντες, που τα προϊόντα τους δεν είναι διαφοροποιηµένα, τότε οι περισσότεροι καταναλωτές θα επιλέξουν εκείνα τα προϊόντα, που έχουν χαµηλότερη τιµή. Οι άλλοι προσφέροντες προφανώς είναι υποχρεωµένοι να κάνουν κάτι. Το πιθανότερο είναι να µειώσουν τις τιµές τους, αν αυτό είναι εφικτό από το κόστος παραγωγής. Η άλλη εναλλακτική κίνηση σε αυτό τον εµφύλιο τιµών, είναι η επιχείρηση να προσφέρει (σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της) ποιοτικά διαφοροποιηµένο προϊόν. Εάν αυτή η διαφοροποίηση είναι αποτελεσµατική και θεωρηθεί από τους καταναλωτές, ότι τους προσφέρει µια επιπλέον υπεραξία ή χρησιµότητα, τότε η επιχείρηση δεν ευρίσκεται σε άµεση συγκρισιµότητα τιµών µε τους ανταγωνιστές. Συνεπώς µπορεί να «απαιτήσει» και να πετύχει µια επιπλέον τιµή γι αυτή την επιπλέον αξία που τους προσφέρει. Επιχειρήσεις όµως που επιθυµούν να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές τους µόνο µέσω φτηνότερων τιµών, πρέπει να λάβουν υπόψη ορισµένα σηµαντικά στοιχεία όπως: Το προϊόν τους µπορεί να θεωρηθεί από τους ανταγωνιστές ως προϊόν χαµηλής αξίας και στάθµης και γι αυτό το λόγο έχει χαµηλότερη τιµή. Αυτή την αίσθηση µπορεί να έχουν και οι καταναλωτές. Η επιχείρηση λόγω πίεσης κόστους και οικονοµικής αδυναµίας είναι συχνά αναγκασµένη να µειώσει τις δορυφορικές παροχές και υπηρεσίες προς τους πελάτες, οι οποίοι µπορούν να παρεξηγήσουν κάτι τέτοιο. Μπορεί επίσης, εάν το προϊόν έχει ικανοποιητική ζήτηση, ένας άλλος ανταγωνιστής να προσφέρει ακόµη φτηνότερη εκδοχή του προϊόντος. Εάν λοιπόν το προϊόν δεν µπορεί να διαφοροποιηθεί µε τίποτε άλλο, παρά µόνο µε την φτηνότερη τιµή, τότε δεν µπορεί να ανταγωνιστεί στην αγορά. Είναι γεγονός, ότι τα υψηλής τυποποίησης προϊόντα (όπως καφές, τσιγάρα, κοµπόστες, νερό κ.λπ.) έχουν σχετικά µικρές δυνατότητες διαφοροποίησης. Όµως και σε αυτά τα προϊόντα µπορούν οι κατασκευαστές να διαµορφώσουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις, προκειµένου να τα προωθήσουν στην αγορά δικαιολογώντας υψηλότερες τιµές. Ακόµη και σε οµοιογενή αγαθά, όπως ο καφές, το νερό, οι έµπειρες επιχειρήσεις διαφοροποιούν τα προϊόντα τους µε στοχευµένες δράσεις Marketing. Θα µπορούσαν λοιπόν να υπάρχουν στα ράφια του ίδιου Super Market διαφορετικές µάρκες κοµπόστας ροδάκινου και να ανταγωνίζονται µεταξύ τους. Για ποιο λόγο όµως θα έπρεπε µια επιχείρηση κοµπόστας ροδάκινου να προσφέρει διαφορετικές µάρκες κοµπόστας, αντί να συγκεντρωθεί σε µια µοναδική υψηλής ποιότητας µάρκα; Η απάντηση είναι, ότι τα διαφορετικά άτοµα έχουν διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές χρησιµότητες, ή συνδυασµούς χρησιµότητας, τους οποίους µπορούν να ικανοποιήσουν αγοράζοντας διαφορετικά προϊόντα. Αυτό µπορεί να συµβεί και µε την κοµπόστα ροδάκινο. Για ορισµένους καταναλωτές είναι το µέγεθος του ροδάκινου σηµαντικό, άλλοι το θέλουν σε φέτες, σε κύβους, άλλοι θέλουν µε ζάχαρη, χωρίς ζάχαρη, σε χυµό κτλ. Οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν µπορούν να προσφερθούν µε µια ενιαία ετικέτα, µέγεθος συσκευασίας, ή εµφάνιση προϊόντος. Για το λόγο αυτό τα διαφορετικής ποιότητας προϊόντα πρέπει να προσφερθούν σε διαφορετικές µορφές και διαφορετικό Design για να καλύψουν τις διαφορετικές επιθυµίες και αντιλήψεις των διαφόρων τµηµάτων των καταναλωτών. Επίσης η διαφοροποίηση µπορεί να γίνει λειτουργική µέσα και µέσω µιας διαφορετικής συσκευασίας και να προσφέρει µε τον τρόπο αυτό σε κάθε προϊόν µια ξεχωριστή προσωπικότητα µάρκας µε την χρήση και άλλων µέσων επικοινωνίας και προβολής. ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 58

16 Με την πρόσθεση ενός ή περισσότερων στοιχείων, ο κατασκευαστής έχει την δυνατότητα να προσφέρει προϊόντα υψηλής αξίας. Στην κοµπόστα αυτά µπορεί να είναι ο διαφορετικός τρόπος ανοίγµατος του κουτιού (Use open), η διαφορετική ετικέτα, η διαφορετική περιεκτικότητα σε ζάχαρη κ.λπ. Ο κατασκευαστής µπορεί να επιλέξει ποια στοιχεία διαφοροποίησης µπορεί να προσφέρει µαζικά (εν σειρά παραγωγής) και ποια µετά από επιθυµία των πελατών του. Κάθε στοιχείο διαφοροποίησης µπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον διαφορετικών οµάδων καταναλωτών. Ο εξοπλισµός του προϊόντος αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και διαφοροποίησης του ίδιου προϊόντος, έναντι αυτών του ανταγωνισµού (βλ. Borner Silvio, 1984, σ ). Τα νέα στοιχεία εξοπλισµού είναι πολύ σηµαντικά στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, όταν κάποιος τα προβάλλει πρώτος και βέβαια όταν έχει διερευνήσει, ότι αυτά θεωρούνται σηµαντικά και αξιόλογα από τους καταναλωτές. Πώς µπορεί όµως ένας παραγωγός να διαπιστώσει και να αποφασίσει ποια στοιχεία είναι σηµαντικά, προκειµένου να τα προσφέρει µέσω των προϊόντων του; Στην περίπτωση αυτή ο παραγωγός θα πρέπει σε τακτά διαστήµατα να έρθει σε επαφή µε τους καταναλωτές και µέσα από έρευνα αγοράς να τους θέσει τις παρακάτω ερωτήσεις: Τι σας αρέσει στο προϊόν µας; Υπάρχουν επιπλέον στοιχεία που θα έπρεπε να έχει το προϊόν και κατά την αντίληψή σας θα έπρεπε να βελτιωθούν; Ποια είναι αυτά; Ποια τιµή θα ήσαστε διατεθειµένοι να καταβάλετε για τα στοιχεία αυτά; Τι έχετε να προσθέσετε για τα παρακάτω στοιχεία που προβάλουν οι άλλοι πωλητές; (Παρατίθεται κατάλογος στοιχείων). Πόσο θα ήσαστε διατεθειµένοι να πληρώσετε για κάθε επιπλέον στοιχείο που σας ενδιαφέρει; Με τον τρόπο αυτό µπορεί ο παραγωγός να εκµαιεύσει τις διαθέσεις των καταναλωτών και να αντλήσει ιδέες προκειµένου ενσωµατώσει στο προϊόν του στοιχεία και να το «εξοπλίσει» ανταγωνιστικά. Ο προσφέρων µε βάση τις παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να προσδιορίσει τρία κύρια ζητήµατα (Kotler Philip, Friedhelm Bliemel, 1995, σ. 468 επ.): Πρώτον ποια από τα παραπάνω επιπρόσθετα στοιχεία του προϊόντος είναι σηµαντικά για τον δυνητικό πελάτη. εύτερον ποιο επιπλέον χρηµατικό ποσό είναι διατεθειµένος αυτός να καταβάλει προκειµένου να το αποκτήσει. Τρίτον το κόστος που δηµιουργούν τα παραπάνω επιπρόσθετα χαρακτηριστικά για ην επιχείρηση και να το αντιπαραβάλει µε την επιπλέον τιµή που είναι διατεθειµένος να καταβάλει ο πελάτης. Ας παραθέσουµε ένα ενδεικτικό παράδειγµα: Πίνακας 7: Αντιπαραβολή χρησιµότητας πελάτη και κόστους για την επιχείρηση για τρία εξωτερικά στοιχεία µιας κοµπόστας (1 Kg) Επιπλέον στοιχεία Κόστος για την επιχείρηση (1) Αξία τον (2) για πελάτη Σχέση Χρησιµότητας / Κόστος (3) = (2) : (1) Ετικέτα Μεταλλικό κουτί: Χωρίς Use Open Με Use Open 0,001 0,185 0,140 Πηγή: Πρωτογενής έρευνα δική µας 0,04 0,10 0,30 40,0 0,54 2,14 ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 59

17 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει, ότι στην περίπτωση της ετικέτα, επενδύοντας η επιχείρηση π.χ. 100 για τη βελτίωσή της, δηµιουργεί χρησιµότητα για τους πελάτες 400. Στην περίπτωση του µεταλλικού κουτιού, η επένδυση στο κλασικό µεταλλικό κουτί χωρίς Use Open είναι ασύµφορη, ενώ η επένδυση 100 σε καπάκι Use Open δηµιουργεί π.χ. χρησιµότητα για τους πελάτες 214. Όσον αφορά την διαφοροποίηση του προϊόντος, η επιχείρηση µπορεί να ακολουθήσει µερικές ή ολικές βελτιώσεις (καινοτοµίες), π.χ. µικρή διαφοροποίηση της ονοµασίας του προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό και µε µικρές διαφοροποιήσεις του ονόµατος µπορούν να προσφέρουν το ίδιο προϊόν σε διαφορετική εκδοχή, το οποίο όµως µπορεί να φανεί επικοινωνιακά διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση ο παραγωγός θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στην κάθε οµάδα καταναλωτών να προσωποποιεί την κατανάλωση ανάλογα µε τα δικά της κριτήρια και επιθυµίες και όχι τα κριτήρια και τις επιθυµίες του παραγωγού. Συµπεράσµατα Ο σηµαντικότερος σήµερα στόχος για την Ελλάδα που είναι η οικονοµική ανάπτυξη, από την οποία θα αντιµετωπιστεί και η οικονοµική κρίση, µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την αξιοποίηση των συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων που έχουν ορισµένοι κλάδοι παραγωγής και προϊόντα. Η ελληνική κοµπόστα ροδάκινου και κατ επέκταση η βιοµηχανία κονσερβοποίησης, αποτελούν υπόδειγµα ενός τέτοιου δυναµικού και εξωστρεφούς κλάδου. Πάνω από 50 χώρες στον κόσµο γίνονται αποδέκτες αυτού του εξαιρετικού σε ποιότητα προϊόντος. Ο κλάδος όµως παρουσιάζει σηµαντικά συγκριτικά µειονεκτήµατα σε σχέση µε τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές χώρες, Αργεντινή, Χιλή, Ν. Αφρική, αλλά κυρίως την Κίνα, όσον αφορά: Το κόστος εργασίας και ασφάλισης. Το κόστος α ύλης, υλικών, εφοδίων, κεφαλαίου, κ.λπ. Το κόστος της γραφειοκρατίας και της κακής λειτουργίας των θεσµών. Το κύριο συγκριτικό πλεονέκτηµα του προϊόντος είναι η εξαιρετική ποιότητα της α ύλης και του τελικού προϊόντος. Στην στέρεα αυτή βάση θα πρέπει να στηριχθεί η στρατηγική διαφοροποίησης της ποιότητας του προϊόντος για την «διείσδυση» στις διεθνείς αγορές. Μια ενδιαφέρουσα αγορά είναι αυτή της Ρωσίας (και των χωρών της πρώην ΕΣΣ ), η «κατάκτηση» της οποίας αποτελεί στρατηγικό στόχο του ΕΛΚΟΦ. Στην κατεύθυνση της καλύτερης κάλυψης των διαφόρων τµηµάτων της αγοράς, κρίνεται απαραίτητη η διαφοροποίηση του προϊόντος µέσω διαφοροποίησης των στοιχείων του Marketing mix, ιδιαίτερα των χαρακτηριστικών της συσκευασίας, της σήµανσης, της ετικέτας, του εξοπλισµού του προϊόντος και γενικά εκείνων των στοιχείων, που βελτιώνουν την χρησιµότητα των καταναλωτών για κάθε ποιοτική κατηγορία. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί συστηµατικά από δράσεις προβολής και προώθησης των προϊόντων στην αγορά, κάτι που σήµερα γίνεται αποσπασµατικά και µόνο όταν ενισχύεται από ευρωπαϊκά προγράµµατα. Η επιστηµονική τεχνολογική γνωσιακή υποστήριξη του κλάδου στους παραπάνω τοµείς κρίνεται άκρως απαραίτητη. Επίσης ο κλάδος επηρεάζεται αρνητικά από ζητήµατα νοµισµατικής, δηµοσιονοµικής και δασµολογικής φύσης. Το ισχυρό Ευρώ, ενώ δυσκολεύει τις εξαγωγές στις τρίτες χώρες, καθιστά ελκυστικότερες τις αγορές των χωρών της ΟΝΕ για τους ανταγωνιστές µας. Τα ελληνικά προϊόντα αντιµετωπίζουν προβλήµατα στις διεθνείς αγορές λόγω των υψηλών δασµών ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 60

18 που επιβάλλουν πολλές χώρες (και η Ρωσία), ενώ αυτό δεν συµβαίνει για τα προϊόντα των ανταγωνιστών µας στο έδαφος της ΕΕ, τα οποία εισάγονται χωρίς περιορισµούς. Ο κλάδος είναι αυτοδύναµος και δεν στηρίζεται σε καµία άµεση ενίσχυση, απεναντίας συµβάλλει θετικά στην εθνική οικονοµία. Αυτό που ζητούν οι εκπρόσωποι του κλάδου από την πολιτεία και τα όργανα της ΕΕ, είναι η διαµόρφωση συνθηκών ισονοµίας για τα ελληνικά προϊόντα στις αγορές των τρίτων χωρών, όπως ισχύει για τα προϊόντα αυτά στο έδαφος της ΕΕ. Βιβλιογραφία: Ελληνόγλωσση και Ξενόγλωσση Bohn, Andreas, 1993, Differenzierungsstrategien Kritische Würdigung eines zentralen Konzeptes der strategischen Unternehmensführung, Verlag Barbara Kirsch, München. Borner, Silvio, 1984, Internationale Wettbewerbsfähigkeit Fragmente zu einer Theorie internationaler Unternehmenstätigkeit, Review of World Economics, Volume 120, Nummer 3. Brandtweiner, Roman,2000, Differenzierung und elektronische Vertrieb Digitaler Informationsgüter Symposion Publishing, Düsseldorf. CanCon, 09, 9th World Deciduous Canning Fruit Conference, March 2009, Shepparton, Victoria, Australia. ΕΚΕ, 2010, Πληροφορίες του υπευθύνου τύπου της ΕΚΕ κ. Γιάννη ουράκη. ΕΚΕ, 1996, 3 rd World Peach Conference, Oct., Naoussa-Greece. Zentes, Joachim and Swoboda, Bernhard, 2001, Grundbegriffe des Marketing: Marktorientiertes globales Management Wissen, Schäffer Poeschel Verlag. ICAP, 2009, Κλαδική Μελέτη, Κονσερβοποιηµένα Φρούτα, Αθήνα Φεβρουάριος Kirsch, Werner, 1997, Wegweiser zur Konstruktion einer europäischen Theorie der strategischen Führung, Verlag Barbara Kirsch, München. Kotler, Philip and Friedhelm, Bliemel, 1995, Marketing Management: Analyse, Planung, Umsetzung und Steuerung, 8., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Schäffer Poeschel Verlag, Stuttgart. Kotler, Phil. and Armstrong, Gar. (χ.η.), Αρχές ΜΑΡΚΕΤΙΝΓ, 9η αµερικάνικη έκδοση, Β. Γκιούρδας Εκδοτική, Αθήνα. Mantzaris Ioan. (1986), Die Strukturentwicklung der griechischen Landwirtschaft nach dem Beitritt in die EG, Probleme und Perspektiven, Diss., Μ+Μ Wissenschaftsverlag, Krefeld. Μαντζάρης, Γιάν., Λάζος, Βάϊος, Μαντζάρη Ελισ.,2004, Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις στον αγροτικό τοµέα υπό το πρίσµα της οικονοµικής θεωρίας της πολιτικής: Η περίπτωση της ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης ( Ο) στο συµπύρηνο ροδάκινο στην Ελλάδα, Μονογραφία, Θεσ/νίκη. Μαντζάρης, Γιάννης, 2007, υναµικό Marketing Αγαθών και Υπηρεσιών, Γκιούρδας, Αθήνα. Μαντζάρης, Γιάν., 2008α, Management Επιχειρήσεων και Οργανισµών, τόµος Α, Γκιούρδας, Αθήνα. Μαντζάρης, Γιάν., 2008β, Management Επιχειρήσεων και Οργανισµών, τόµος Β, Γκιούρδας, Αθήνα. Μαντζάρης, Γιάν., 2010, Η Ελληνική βιοµηχανία κονσερβοποίησης ροδάκινου: Προβλήµατα και Προοπτικές 11 th International Conference on «Global Crisis and Economic Policies», Economic Society of Thessaloniki, Θεσσαλονίκη, Νοεµβρίου Meffert, Heribert, Burmann, Christoph and Kirchgeorg, Manfred, 2007, Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung. Konzepte, Instrumente, Praxisbeispiele, 10., überarb. u. erw. Aufl., Gabler, Dezember. Porter, M.E., 1984, Wettbewerbsstrategien, Frankfurt a. M. ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 61

19 Porter, M.E., 1986, Wettbewerbsvorteile, Frankfurt a.m. Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα, 2010, Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, Η οικονοµία της Ρωσίας, Ιούνιος 2010, στο: pdf, Sakai, Kentaro, 2002, OECD, Global Industrial Restructuring: Implications for Small Firms, OECD Working Paper 2002/4. Schmedes E. and Weseloh, C., 2004, Die Nutzung von Informationen zur Umsetzung von Preisstrategien im Lebensmitteleinzelhandel, στο: GIL Jahrestagung, Jg. 49. US International Trade Commission, 2007, Canned Peaches, Pears and Fruit mixtures: Conditions of Competition between US and Principal Foreign Supplier Industries, Investigation No , Publication 3972, December, στο: USDA, 2010, Foreign Agricultural Service, GAIN Report Nr. GR9013. Vollert, Klaus, 2004, Grundlagen des strategischen Marketing: Komparative Konkurrenzvorteile aufbauen und erhalten, P.C.O. Verlag(Taschenbuch. Mantzaris Ioannis is a Professor in Management in the Accounting Department of the Education Institute of Serres (University of Applied Sciences), Greece and the Head of the Accounting Department. He received his BSc in Economics from the University of Macedonia, Greece and holds a Dr.rer.pol. from the University of Stuttgart, Germany. Prior to becoming an academic, he served as a Director in small and medium-sized (SM) export companies. His research focuses on business administration, competitiveness and export activity of SM companies. ΕΣ Ο 2011 Παρουσιάσεις 62

Product Differentiation as a criterion of competitiveness of the Yellow Cling Peaches Industry: the case of the Russian market

Product Differentiation as a criterion of competitiveness of the Yellow Cling Peaches Industry: the case of the Russian market Product Differentiation as a criterion of competitiveness of the Yellow Cling Peaches Industry: the case of the Russian market Mantzaris Giannis Department of Accounting TEI of Serres mantzaris@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι Simina 15 Beograd 11000 Tel. +381 11 3222338-3231577 Fax +381 11 3249215 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- «Proba merx facile emptorem repetit» (Το καλό εµπόρευµα εύκολα βρίσκει αγοραστή) Παναγιώτης Ι. Παπασταύρου ΜέλοςτηςΕπιτροπήςΕµπειρογνωµόνων Του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention»

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention» 26.11.2014 Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών «1ο Eurobank Greek Exports Convention» Αθήνα, 26.11.2014 Ξενοδοχείο Intercontinental 1. Εισαγωγή Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Δίκτυα Πωλήσεων στο Εξωτερικό Βέλτιστες Ελληνικές Λουτράκι,9 Ιουνίου 2010 0 Άγις Πιστιόλας Διευθυντής Marketing & Eξαγωγών Αgrino - ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε. Κρίση και Εξαγωγές «Η απάντηση η είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ανασκόπηση της αγοράς φέτας στις ΗΠΑ κατά το α εξάµηνο του 2012

ΘΕΜΑ Ανασκόπηση της αγοράς φέτας στις ΗΠΑ κατά το α εξάµηνο του 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 150 East 58 th Str. (17 th Floor), New York, NY 10155 Tel: 1-212-751-2404, Fax: 1-212-593-2278, E-mail: greektradeoffice@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Τζένη Σκοτίδη Συντονίστρια Επιτροπής Εξαγωγών Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Τζένη Σκοτίδη Συντονίστρια Επιτροπής Εξαγωγών Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Τζένη Σκοτίδη Συντονίστρια Επιτροπής Εξαγωγών Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ Το Ελληνορωσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικό ροδάκινο

Βιομηχανικό ροδάκινο Βιομηχανικό ροδάκινο Προϊόντα που παράγει η βιομηχανία Κομπόστα μισού ροδακίνου Κομπόστα σε φέτες Κύβο ροδακίνου Φρουτοσαλάτα Καταψυγμένο κύβο(γιαούρτι, παγωτό, παιδικές τροφές κλπ) Χυμό Μεταποιημένα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino 1955 Ίδρυση της εταιρείας με έδρα το Αγρίνιο. 1962 Κατασκευή του πρώτου εργοστασίου στο Αγρίνιο. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation» Δόικα Δήμητρα 7724 Τζωρτζάκη Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ρ Κων. Λυµπερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εγχώρια & παγκόσµια αγορά ελαιολάδου. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ιευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ, Αθήνα, 9/5/2015

Η εγχώρια & παγκόσµια αγορά ελαιολάδου. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ιευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ, Αθήνα, 9/5/2015 Η εγχώρια & παγκόσµια αγορά ελαιολάδου Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ιευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ, Αθήνα, 9/5/2015 Ελιά, το ευλογηµένο δένδρο της Μεσογείου. Το προϊόν της, το ελαιόλαδο είναι ένα ζωντανό προϊόν που χρειάζεται ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012.

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. Αναλύονται ακολούθως οι εμπορικές ροές προϊόντων (εξαγωγές - εισαγωγές) της Ν. Αφρικής για το έτος 2012, βάσει των επίσημων στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Β4 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α Ο.Ε.Υ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο.Ε.Υ. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Έκταση: 450.295 τετρ.χλμ. Πληθυσμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ερεβάν, 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ερεβάν, 13 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., 375002 Yerevan Τηλέφωνο : 003741-530051,530446 Τηλ/τυπο : 0037410-530049 Ηλεκ. Δ/νση : ecocom-yerevan@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 2 Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 2: Αγροτικά Προϊόντα μικρών παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

καταγραφή τεκμηρίωση πιστοποίηση ιχνηλάτηση

καταγραφή τεκμηρίωση πιστοποίηση ιχνηλάτηση καταγραφή τεκμηρίωση πιστοποίηση ιχνηλάτηση cert in-progress ltd Πατρ. Γρηγορίου Ε 24 - Έδεσσα - Τ.Κ. 58200. Eπικοινωνία: Τηλ.+30.23810.25689 URL: http://www.yourpoint.gr email:info@yourpoint.gr Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Ο κλάδος της Ποτοποιίας 1 υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες, και συγκεκριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών περιλαμβάνει τους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Ένας προσανατολισμός μία επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές

Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές Κλασική, Νεοκλασική και σύγχρονη προσέγγιση Προκλασικοί Μερκαντιλισμός Κλασικοί David Ricardo(συγκριτικό πλεονέκτημα) Το αγαθό με το χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ Rm 2511, Jang Kyo Bldg, 1, Jang Kyo-dong, Chung-ku, Seoul, Korea 100-797 Τηλ:82-2-754-8292, Fax:82-2-754-8293 E-MAIL: commercial@greekemb.net

Διαβάστε περισσότερα

Ρ. Χάουσμαν: Η λύση βρίσκεται στις εξαγωγές Κέρδος online 10/6/2011 15:26 http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1511781&nt=103 Περισσότερα προβλήματα θα δημιουργούσε παρά θα επέλυε τυχόν έξοδος της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων

15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων 15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων 1. ιαµόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εµπειρία και αναλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Καΐρου Κάιρο, Μάιος 2014 1. Εισαγωγικά 2. Στατιστικά στοιχεία - παρατηρήσεις 3. Συµπεράσµατα 4. Πηγές 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Παραδοσιακά,

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας

Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 18 Ιουνίου 2008 Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

. . 2005, 23,4%. ),, . RFID) HACCP ISO) 30%-75% . , . 2005 77,5% 65,9% 2004. . www.hellastat.eu

. . 2005, 23,4%. ),, . RFID) HACCP ISO) 30%-75% . , . 2005 77,5% 65,9% 2004. . www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος Case Study Astrofos Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Astrofos Η Astrofos ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Κωνσταντινούπολη Đnönü Caddesi No:49, Akun Apt., D:8, K:7 80090 Gümüşsuyu, Đstanbul Tel. +90-212-245

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Προφίλ. Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας.

Εταιρικό Προφίλ. Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας. Εταιρικό Προφίλ Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας. Ιδρύθηκε στις αρχές του 2012 "Messolongi Fields are located in the Greek Aetolia-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ Πληθυσμός: 311,591,917 New York: 21,900,000 Los Angeles: 18,000,000 Chicago: 9.850.000 Οι Η.Π.Α. είναι η μεγαλύτερη και ποιο δυναμική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- Click to edit Master text styles -Förderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse Second level Η Third Πιστοποίηση level ως Διαβατήριο στις Εξαγωγές Fourth level Fifth level Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

www.hellastat.gr/industry_reports

www.hellastat.gr/industry_reports Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα