Ψηφιακό Χάσμα και Έξυπνες Πόλεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακό Χάσμα και Έξυπνες Πόλεις"

Transcript

1 Ψηφιακό Χάσμα και Έξυπνες Πόλεις Γιάννης Παραβάντης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σε σύνολο 39

2 Ποιος είναι ο ομιλητής: Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος (ΕΜΠ) Μάστερ σε Μεταφορές και Διδακτορικό σε Περιβάλλον/Ενέργεια (Northwestern University, Chicago, ΗΠΑ) Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος) στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Πολιτικές στην Τεχνολογία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον» 2 σε σύνολο 39

3 Δομή της παρουσίασης: Στο πρώτο μέρος θα σας μιλήσω για την έρευνά μας επί του ψηφιακού χάσματος: θεωρητικό υπόβαθρο, επισκόπηση βιβλιογραφίας, μεθοδολογία, αποτελέσματα και συμπεράσματα. Στο δεύτερο μέρος θα συνδέσω το ψηφιακό χάσμα με τις έξυπνες πόλεις (smart cities) και τις πράσινες ενεργειακές τεχνολογίες. Θα επιχειρήσω επίσης μερικές σκέψεις για το μέλλον 3 σε σύνολο 39

4 4 σε σύνολο 39

5 Το πρώτο μέρος της παρουσίασης βασίζεται στην δημοσίευση: Iliadis, M. & Paravantis, J. A. (2011). A multivariate cross-country empirical analysis of the digital divide IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), June 28 July 1, Michael S. Iliadis Department of Electrical Engineering & Computer Science Northwestern University John A. Paravantis Department of International & European Studies University of Piraeus Η δημοσίευση ήταν δύσκολη 5 σε σύνολο 39

6 Τι είναι το ψηφιακό χάσμα; Το χάσμα που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν πρόσβαση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής Και Τηλεπικοινωνιών (Information and Communication Technologies ή ICT) και σε εκείνους που δεν έχουν. Σε αυτή την έρευνα διευρύνουμε την αιχμή της γνώσης (state of the art) του παγκοσμίου ψηφιακού χάσματος (cross-country digital divide) με την ανάλυση 22 μεταβλητών ICT με καθιερωμένες τεχνικές πολυμεταβλητής στατιστικής επί διατμηματικών (cross sectional, όχι χρονοσειρών) δεδομένων από 141 χώρες (πλήρη στοιχεία). 6 σε σύνολο 39

7 7 σε σύνολο 39

8 Τι αναφέρει η βιβλιογραφία για το παγκόσμιο ψηφιακό χάσμα: Η διείσδυση προσωπικών υπολογιστών (PC) είναι υψηλότερη στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Ενώ σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, ο αριθμός αυτός είναι μόλις 1% στην υποσαχάρια Αφρική. Το παγκόσμιο ψηφιακό χάσμα είναι ένα πολυδιάστατο και σύνθετο φαινόμενο που επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών, οικονομικών, κοινωνικών, θεσμικών, πολιτικών και πολιτιστικών παραγόντων. 8 σε σύνολο 39

9 9 σε σύνολο 39

10 Μελέτες του παγκοσμίου ψηφιακού χάσματος: Μερικές διατμηματικές εργασίες επιχειρούν να περιγράψουν το ψηφιακό χάσμα, δηλαδή να εξετάσουν τις μεταβλητές διείσδυσης των ICTs χωρίς να εξετάσουν την εξάρτησή τους από άλλα χαρακτηριστικά. Άλλες διατμηματικές εργασίες αναλύουν μια σειρά από μεταβλητές ως παράγοντες καθοριστικούς του ψηφιακού χάσματος. Παραδόξως, λίγες έχουν προσπαθήσει να ομαδοποιήσουν τις χώρες με βάση τη διάχυση των ICT. 10 σε σύνολο 39

11 Ερευνητικά ερωτήματα που απαντάμε με την έρευνά μας: Ε1 Ποια χαρακτηριστικά των ICT είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν σε ένα συνθετικό δείκτη διείσδυσης του ψηφιακού χάσματος από χώρα σε χώρα; Ε2 Πώς εντάσσονται οι χώρες σε συστάδες (clusters) σε παγκόσμιο επίπεδο, αν ένας τέτοιος δείκτης χρησιμοποιηθεί για να τις ταξινομήσει σε ομάδες; Ε3 Ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες της ψηφιακής διάχυσης από χώρα σε χώρα; Ποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά διαμορφώνουν κάθε παράγοντα; 11 σε σύνολο 39

12 Τι συνεισέφερε η προσέγγισή μας; Το εύρος της έρευνάς μας είναι μεγαλύτερο από εκείνο πολλών άλλα εργασιών, που αναλύουν ένα μόνο συστατικό του ψηφιακού χάσματος, όπως το διαδίκτυο ή την κινητή τηλεφωνία. Η χρήση Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis ή PCA) διασφαλίζει ότι οι βαρυτικοί συντελεστές με τους οποίους πολλαπλασιάζονται οι μεταβλητές για να πάρουμε τους παράγοντες, επιλέγονται αντικειμενικά. Ελάχιστες εργασίες έχουν υιοθετήσει μια τέτοια προσέγγιση. Αναλύουμε μεγαλύτερο αριθμό χωρών (141, χωρίς ελλιπή δεδομένα) από ότι οι περισσότερες άλλες εργασίες που α αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Τέλος, αναλύουμε ρητά την συμμετοχή σε συστάδα ως παράγοντα καθοριστικό της ψηφιακής διείσδυσης. 12 σε σύνολο 39

13 Δεδομένα και μεταβλητές: Τα διατμηματικά δεδομένα διατέθηκαν από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Union ή ITU, την οποία ευχαριστούμε) και συμπληρώθηκαν με δεδομένα από την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) και τα Ηνωμένα Έθνη (United Nations). Όλα τα στοιχεία αναφέρονται στο έτος Η συνιστώσα των ICT διαμορφώθηκε από έξι μεταβλητές και θεωρήθηκε ως εξαρτημένη (dependent). Οι ανεξάρτητες (independent) συνιστώσες διατυπώθηκαν από 16 οικονομικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτικές μεταβλητές. 13 σε σύνολο 39

14 Στατιστική ανάλυση: Αρχικά χρησιμοποιήθηκε Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA) για να συμπεριλάβει το μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης των μεταβλητών σε έναν μικρό αριθμό συνιστωσών (δηλαδή ασυσχέτιστων γραμμικών συνδυασμών των αρχικών μεταβλητών). Ακολούθως εκτελέστηκε Ανάλυση Συστάδων (Cluster Analysis) επί των τιμών των κύριων συνιστωσών (principal components), προκειμένου να ταξινομηθούν οι χώρες σε ομοιογενείς ομάδες που αντανακλούν τα διαφορετικά επίπεδα της ψηφιακής διείσδυσης. Τέλος, εκτιμήθηκε μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης (multiple regression) επί των τιμών των κύριων συνιστωσών και τη συμμετοχή σε συστάδες, προκειμένου να εκτιμηθεί σε τι βαθμό αυτές καθορίζουν την εξαρτημένη συνιστώσα των ICT. 14 σε σύνολο 39

15 Η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Components Analysis) έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα: Οι μεταβλητές ICT συντέθηκαν σε μια μόνο κύρια συνιστώσα, PCICT, που αποτελεί το δείκτη διείσδυσης του παγκοσμίου ψηφιακού χάσματος (ερευνητικό ερώτημα Ε1). Δύο κύριες συνιστώσες, PCECON1 και PCECON2, εξήχθησαν από τις οικονομικές μεταβλητές. Οι κοινωνικές μεταβλητές έδωσαν μια μόνο κύρια συνιστώσα, PCSOC. Τέλος, μια κύρια συνιστώσα, PCPOL, εξήχθη από τις πολιτικές μεταβλητές. 15 σε σύνολο 39

16 Όσον αφορά την Ανάλυση Συστάδων (Cluster Analysis): Η ανάλυση διενεργήθηκε επί των τιμών έξι μεταβλητών: των πέντε κύριων συνιστωσών και των τυποποιημένων τιμών του δείκτη εκπαίδευσης (ZEDU). Εντοπίστηκαν δυο συστάδες: Η Συστάδα 1 περιελάμβανε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όπως το Μεξικό, τη Βραζιλία και την Κένυα. Η Συστάδα 2 περιελάμβανε αναπτυγμένες χώρες, όπως τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Γερμανία (ερευνητικό ερώτημα Ε2). Η Ελλάδα εντάχθηκε στη δεύτερη συστάδα (με τις αναπτυγμένες χώρες που έχουν υψηλή ψηφιακή διείσδυση). 16 σε σύνολο 39

17 Μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης 17 σε σύνολο 39

18 Τα κύρια ευρήματά μας (ερευνητικό ερώτημα Ε3): Ο μεγάλος συντελεστής της μεταβλητής που δείχνει τη συμμετοχή στη δεύτερη συστάδα, CLUSTER, σημαίνει ότι η ένταξη στην συστάδα των αναπτυγμένων κρατών συνεπάγεται ωφέλειες πέραν εκείνων που αντιπροσωπεύονται από τις άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές! Αν και δεν το περιμέναμε, η κοινωνική κύρια συνιστώσα (PCSOC) άσκησε τη δεύτερη μεγαλύτερη επιρροή στην ψηφιακή διείσδυση, μεγαλύτερη από εκείνη των οικονομικών! Επισημαίνουμε ότι ψηλότερες τιμές της κοινωνικής συνιστώσας σημαίνουν: μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων στην ηλικιακή ομάδα ετών, μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, και περισσότερο ποσοστό του πληθυσμού σε αστικές περιοχές. 18 σε σύνολο 39

19 Περισσότερα ευρήματα: Η σημασία της εκπαίδευσης υπογραμμίστηκε από τη στατιστική σημαντικότητα του τυποποιημένου δείκτη εκπαίδευση (ZEDU). Οι οικονομικές και πολιτικές κύριες συνιστώσες κύριος (PCECON1, PCECON2 και PCPOL) ασκούν την ασθενέστερη (αλλά στατιστικά σημαντική) επίπτωση στην PCICT. 19 σε σύνολο 39

20 20 σε σύνολο 39

21 Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι πολιτικές που θα στοχεύουν στον τερματισμό της απομόνωσης και τη μετατόπιση μιας χώρας από την πρώτη (λιγότερο αναπτυγμένες) στη δεύτερη συστάδα (αναπτυγμένες), έχουν καλές πιθανότητας να μειώσουν το παγκόσμιο ψηφιακό χάσμα. Η σημασία της εκπαίδευσης συνεπάγεται ότι η επένδυση στην επιστήμη και την έρευνα αξίζει τον κόπο. 21 σε σύνολο 39

22 22 σε σύνολο 39

23 Έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο (και μεγαλύτερο) μέρος της παρουσίασης, τώρα θα επιχειρήσω να συνδέσω το ψηφιακό χάσμα με τις έξυπνες πόλεις (smart cities). 23 σε σύνολο 39

24 Smart is the new e : οι έξυπνες πόλεις είναι της μόδας: Είχαμε , ecommerce (ηλεκτρονικό εμπόριο), ehealth (ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας), evoting (ηλεκτρονική ψηφοφορία). Έχουμε smart phones (έξυπνα τηλέφωνα), smart transport (έξυπνες μεταφορές) ακόμα και smart water (έξυπνη υδροδότηση). το «δοχείο» που περιέχει όλα αυτά είναι οι έξυπνες πόλεις (στις οποίες, όπως είδαμε, θα παιχτεί το παιχνίδι της ψηφιοποίησης). 24 σε σύνολο 39

25 Προβάλλεται ότι τα έξυπνα δίκτυα (smart grids) αποτελούν εξαιρετικά καλή λύση για το ενεργειακό πρόβλημα την ανθρωπογενή συνεισφορά στο φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου (greenhouse effect), που εικάζεται ότι προκαλεί την παγκόσμια κλιματική αλλαγή (global climate change) και την υπερθέρμανση του πλανήτη (global warming). Το σίγουρο είναι ότι τα έξυπνα δίκτυα διανέμουν, παρακολουθούν και ρυθμίζουν αυτόματα την παροχή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 25 σε σύνολο 39

26 Παραδοσιακά η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από μικρό αριθμό μεγάλων σταθμών μεταδίδεται (transmission system) σε περιοχές ζήτησης με πολύ υψηλή τάση και διανέμεται (distribution network) στον τελικό καταναλωτή με χαμηλή τάση. Τα παραδοσιακά δίκτυα πάντοτε ήταν σχετικά έξυπνα στο δίκτυο μετάδοσης και σχετικά μη ευφυή (dumb, δηλαδή άνευ αυτοματισμών) στο δίκτυο διανομής. Οι ροές ενέργειας σε τέτοια παραδοσιακά δίκτυα είναι μονόδρομες (one way). 26 σε σύνολο 39

27 Αυτά όλα αλλάζουν με την βαθμιαία μετατροπή των παραδοσιακών δικτύων σε έξυπνα. Δεν γίνεται αντικατάσταση των παραδοσιακών τεχνολογιών αλλά (κατά κύριο λόγο) πρόσθεση ICTs πάνω στην παραδοσιακή μη ευφυή υποδομή. Εκτός από μεταβολές στην τεχνολογία, λαμβάνουν χώρα και σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό/ρυθμιστικό πλαίσιο και την κουλτούρα! Με όλες αυτές τις αλλαγές, ένα έξυπνο δίκτυο μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως την υποδομή ( sweat the assets ) πρέπει όμως να προστατεύεται από κακόβουλες ενέργειες και επιθέσεις Δηλαδή τα έξυπνα δίκτυα αναλαμβάνουν αυξημένη σημασία ως γεωπολιτικός παράγοντας! 27 σε σύνολο 39

28 Δεν χωράει αμφιβολία ότι η απειλή της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής με την προβαλλόμενη ως λύση αλλαγή της πορείας μας προς οικονομίες χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα και τη βιώσιμη ανάπτυξη ευθύνεται για την στροφή προς τα στα έξυπνα δίκτυα. Τι είναι βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development); Οικονομική ανάπτυξη που μεταφράζεται σε ποιότητα ζωής για όλους χωρίς όμως να ξεπερνάμε την αφομοιωτική ικανότητα των αποδεκτών (ρύπανση) ούτε το ρυθμό αναγέννησης των διαθέσιμων πόρων και πρώτων υλών. 28 σε σύνολο 39

29 Όμως, η μετάβαση σε οικονομίες χαμηλότερης κατανάλωσης άνθρακα σκοντάφτει στο φυσικό ασταθές και απρόβλεπτο της παροχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)! Πότε θα λάμψει ο ήλιος (ηλιοφάνεια); Πότε θα φυσήξει ο άνεμος (αιολικό δυναμικό); Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στην αποθήκευση ενέργειας ή να μπορούμε να προγραμματίσουμε την κατανάλωσή ώστε αυτή να συμπίπτει με τις περιόδους μέγιστης διαθεσιμότητας. Επομένως οι μελλοντικοί καταναλωτές ενέργειας από έξυπνα δίκτυα θα πρέπει να είναι πιο ενημερωμένοι και αναμεμειγμένοι σε θέματα της ενεργειακής βιομηχανίας. 29 σε σύνολο 39

30 Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας (World Energy Council) προβλέπει ότι μέχρι το 2050 η ενέργεια που καταναλώνουμε θα προέρχεται από τουλάχιστον οκτώ διαφορετικές πηγές: άνθρακα (coal) πετρέλαιο (oil) φυσικό αέριο (natural gas) πυρηνική (nuclear) υδροηλεκτρική (hydro) βιομάζα (biomass) αιολική (wind) και ηλιακή (solar). ορυκτά καύσιμα (fossil fuels) Ο ηλεκτρισμός είναι η λύση! Θα ενσωματώσει όλες αυτές τις πηγές σε μορφή αξιοποιήσιμη από τους καταναλωτές. 30 σε σύνολο 39

31 Η μεγαλύτερη αύξηση κατανάλωσης ενέργειας πιθανότατα θα εμφανιστεί στους εξής δυο τομείς που επί του παρόντος αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας από ορυκτά καύσιμα (fossil fuels): οικιακή θέρμανση και ψύξη π.χ. οι κεντρικές θερμάνσεις (central heating) θα γίνει ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας (electric heat pumps) μεταφορές π.χ. τα τζιπ θα γίνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα (electric vehicles). 31 σε σύνολο 39

32 Η συμμετοχή των ΑΠΕ στην μελλοντική αυτή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα περιλαμβάνει π.χ.: τεράστια παράκτια αιολικά πάρκα (massive offshore wind farms) τοπικές υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις (community hydroelectric schemes) οικιακές ανεμογεννήτριες (backyard wind farms) και φωτοβολταϊκά σε οροφές κατοικιών (roof solar panels). Δηλαδή θα έχουμε μεγάλο ποσοστό παραγωγής μικρής κλίμακας (microgeneration) από καταναλωτές που ταυτόχρονα είναι και παραγωγοί ( prosumers ). 32 σε σύνολο 39

33 Επομένως: η ενέργεια θα παράγεται πλησιέστερα στην κατανάλωση οι απώλειες θα είναι πολύ μικρότερες οι ανάγκες αποθήκευσης επίσης το περιβάλλον (ακόμα πιο) καθαρό και όλοι θα είναι ευτυχισμένοι! 33 σε σύνολο 39

34 Χμμμ όχι τόσο βιαστικά. Ο δρόμος προς το μελλοντικό αυτό τοπίο θα έχει δυσκολίες. Θα πρέπει να αναμένονται αναπάντεχες αναδυόμενες συμπεριφορές (emergent behaviors), καθώς οι δρώντες (agents, άτομα) και μεταδρώντες (meta-agents, νοικοκυριά, κοινωνικές ομάδες) του πολύπλοκου συστήματος (complex system) της κοινωνίας, προσαρμόζονται (adapt) σε νέα δεδομένα 34 σε σύνολο 39

35 Η Θεωρία της Πολυπλοκότητας (Complexity Theory) μας προειδοποιεί να είμαστε προσεκτικοί και έτοιμοι: Οι μετέχοντες στην αγορά ενέργειας συνθέτουν ένα πολύπλοκο σύστημα με δρώντες (άτομα) και μεταδρώντες νοικοκυριά σύλλογοι φορείς συνδικάτα κοινωνία εταιρείες κοινής ωφελείας κράτη υπερεθνικές οργανώσεις π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι εύκολη η πρόβλεψη της αντίδρασης τέτοιων συστημάτων σε οποιαδήποτε μέτρα. Οι αρχές πρέπει να είναι προετοιμασμένες για το απροσδόκητο. 35 σε σύνολο 39

36 Η Θεωρία Παιγνίων (Game Theory) και τα Συμπεριφορικά Οικονομικά (Behavioral Economics) μας διδάσκουν ότι οι δρώντες στα πολύπλοκα κοινωνικά συστήματα είναι ορθολογικοί παίκτες και επιλέγουν με γνώμονα την υψηλότερη αναμενόμενη ανταμοιβή (και όχι τι είναι καλό για το περιβάλλον). Όχι πάντα όμως τα ακόλουθα βάζουν νερό στην ορθολογικότητα της λήψης αποφάσεων: η επιστήμης της πειθούς (influence science) η διαισθητική λήψη αποφάσεων (judgment in decision making) άλλοι αυτοματισμοί. 36 σε σύνολο 39

37 Για παράδειγμα: Πηγές αναφέρουν ότι μέχρι ένα στα πέντε σπίτια θα μπορούσε να εγκαταστήσει και να συνδέσει με το δίκτυο μια μικρή ανεμογεννήτρια ή ένα φωτοβολταϊκό χωρίς να επηρεαστεί σημαντικά το δίκτυο διανομής. Αν όμως τα σπίτια είναι στην ίδια γεωγραφική περιοχή, τα δεδομένα αλλάζουν και θα πρέπει να γίνουν σημαντικές μεταβολές στο δίκτυο. Δυστυχώς όμως τόσο λίγη παραγωγή μικρής κλίμακας (microgeneration, μόνο το ένα στα πέντε σπίτια δηλαδή 20%) δεν θα είναι επαρκής για να πετύχουμε φιλόδοξους στόχους όπως το της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 20% λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (κυρίως CO 2 ) τουλάχιστον 20% παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 20% καλύτερη ενεργειακή απόδοση. 37 σε σύνολο 39

38 Θυμάστε το αμυντικό πρόγραμμα Star Wars (Strategic Defense Initiative) του Προέδρου Ronald Reagan; Έτσι θα γίνει και με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή! Και να μην υπάρχει σημαντική επίδραση του ανθρώπου, στόχοι όπως ο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμβάλει στο να γυρίσουμε σελίδα στην παραγωγή, διανομή και κατανάλωση ενέργειας, και τελικά στον τρόπο ζωής μας. 38 σε σύνολο 39

39 Τελειώσαμε! «Κάθε δύσκολο πρόβλημα έχει μια απλή απάντηση, που είναι σύντομη, κομψή και λάθος» Γιάννης Παραβάντης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών τηλ & s & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 39 σε σύνολο 39

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ (5 FORCES) ΤΟΥ MICHAEL PORTER ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για τον ενεργειακό τοµέα στον ελληνικό χώρο Στέλιος Ψωµάς Νοέµβριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΌΝΩΣΗ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΚΑΜΨΗ 4 ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ; 6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΡΆΣΙΝΩΝ ΘΈΣΕΩΝ 8

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση Project1:Layout 1 7/11/2011 3:53 μμ Page 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο 1 Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Κλιματική Αλλαγή KAI Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Πρόγραμμα Life+ «climabiz» (LIFE08 ENV/GR/000552) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανάλωση καυσόξυλου στην Ελλάδα: Η περίπτωση του νομού Λάρισας

Η κατανάλωση καυσόξυλου στην Ελλάδα: Η περίπτωση του νομού Λάρισας Η κατανάλωση καυσόξυλου στην Ελλάδα: Η περίπτωση του νομού Λάρισας Γαρύφαλλος Αραμπατζής *, Χρυσοβαλάντης Μαλέσιος ** και Ασπασία Δεληγιάννη * * Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014 STATE OF THE FUTURE

2013-2014 STATE OF THE FUTURE 2013-2014 STATE OF THE FUTURE Jerome C. Glenn, Theodore J. Gordon, and Elizabeth Florescu Μετάφραση: Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, Σταύρος Μαντζανάκης Περίληψη Η κατάσταση της ανθρωπότητας συνεχίζει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα