ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

2 Περιεχόµενα Έκθεση Αντιπροέδρου ιοικητικού Συµβουλίου Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Φορολογικός Έλεγχος Σύστηµα Εταιρικής ιακυβέρνησης Πληροφορίες Σχετικά µε τις ηµόσιες Προσφορές Πρόσωπα των οποίων οι Συναλλαγές υπόκεινται στις προϋποθέσεις του άρθρου 8 της Απόφ. 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής Εξέλιξη Τιµής Μετοχής Εξέλιξη Όγκου Συναλλαγών Μετοχής ικαιώµατα Μετόχων Γενικά Φορολογία Μερισµάτων Πληροφορίες για την Εταιρία Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών ίκτυο Πωλήσεων ιανοµής Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Οικόπεδα και Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός Εγγυήσεις και εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση ή/ και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Οργανόγραµµα Προσωπικό Επενδύσεις περιόδου ικαστικές Εκκρεµότητες

3 7 Απολογιστικά Στοιχεία ραστηριότητας της Εταιρίας Αποτελέσµατα Χρήσεων Έξοδα ιοικήσεως Έξοδα ιαθέσεως Έκτακτα Ανόργανα Αποτελέσµατα Αποσβέσεις Χρηµατοοικονοµικές απάνες Ανάλυση Ισολογισµών 31/12/ /12/ Ενεργητικό Παθητικό Χρηµατοοικονοµικοί είκτες ( ) Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές & Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµιακές Ροές Ενοποιηµένα Απολογιστικά Στοιχεία ραστηριότητας Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσεων Ενοποιηµένοι Ισολογισµοί Αποτελέσµατα ανά Μετοχή Συνδεδεµένες Εταιρίες Εταιρίες που περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΜΑ Α.Ε ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε Ανώνυµη Γεωργική - Εµπορική Εταιρία Υδατοκαλλιεργειών RHODOS AQUACULTURE Aqua Biotech Hellenic Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Ε.Π.Ε AQUANET A.E Εταιρίες που δεν περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις TREASURE HOLDINGS INC PALLAS HOLDINGS LTD. (πρώην LFG HOLDINGS LTD) HELLENIA S.A ΠΑΛΛΑΣ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. (πρώην LFG FINANCE (HELLAS) S.A.) ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε UNIBRAIN Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Α.Ε

4 9.2.8 EQUITY TREND Α.Ε Η εταιρία από 20/7/2004 έχει τεθεί σε εκκαθάριση και ως εκ τούτου δεν έχει συντάξει οικονοµικές καταστάσεις µε ηµεροµηνία 31/12/2004. Η ηµεροµηνία ισολογισµού εκκαθάρισης θα είναι η 20/7/ Ν. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε ΝΕΚΤΑΡ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε ιεταιρικές Συναλλαγές Μακροχρόνιοι Στόχοι Προοπτικές της Εταιρίας Πολιτική Μερισµάτων Παράρτηµα Α' Συµπληρωµατικά Στοιχεία Παράρτηµα Β' Οικονοµικές Καταστάσεις ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΑΚΜΑ Α.Ε ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ Α.Ε ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ ΟΝΗΣΙΟΥ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ ΟΥ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Ε.Π.Ε AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε AQUAΝΕΤ Α.Ε

5 Έκθεση Αντιπροέδρου ιοικητικού Συµβουλίου Κύριοι µέτοχοι, Θέλω να σας ευχαριστήσω για την συνεχιζόµενη εµπιστοσύνη στην Εταιρία µας, τη ιοίκηση και τα στελέχη της. Στη διάρκεια του 2004 η διοίκηση και τα στελέχη της εταιρίας µας προχώρησαν µε συνέπεια στην υλοποίηση της στρατηγικής που έχουµε ήδη χαράξει µε στόχους τη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών και προοπτικών της εταιρίας µέσω αφενός της βελτίωσης των µεγεθών της κύριας συµµετοχής της στην ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και αφετέρου µέσω της πώλησης συµµετοχών σε εταιρίες που έχουν αναδείξει την αξία τους. Το 2004 υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντικό έτος για την ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. καθώς στη διάρκεια του ετέθησαν οι βάσεις για την περαιτέρω αναπτυξιακή της πορεία. Συγκεκριµένα: Προχώρησε η καθετοποίηση της παραγωγής της µε την συµµετοχή της στις εταιρείες του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας την απόκτηση πλήρους ελέγχου και την περαιτέρω αξιοποίηση των συνεργιών. Επετεύχθησαν σηµαντικές συνεργασίες που θα ενισχύσουν σηµαντικά την πορεία της εταιρείας. Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για τη αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισµού της εταιρίας µε σκοπό την απελευθέρωση πολύτιµων κεφαλαίων για την εκπλήρωση των στρατηγικών και επενδυτικών στόχων της εταιρίας. Σαν αποτέλεσµα ο κύκλος εργασιών της εταιρίας διαµορφώθηκε στα 43,3 εκατ. ενισχυµένος κατά 4% περίπου, ενώ η µείωση που παρατηρείται στα καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν στα 1,98 εκατ. έναντι 4,1 εκατ. το 2003 οφείλεται πρωτίστως στην µη επανεµφάνιση εκτάκτων κερδών. Όσον αφορά το σκέλος των λοιπών συµµετοχών, στα πλαίσια της ήδη χαραγµένης στρατηγικής, η κατά 100% θυγατρική εταιρία TREASURE HOLDINGS INC προχώρησε στην µεταβίβαση του µεριδίου της στην Pallas Holdings Ltd, µειώνοντας τις υποχρεώσεις της. Με τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας Treasure Holdings Inc. η Ευρωσυµµετοχές Κεφαλαίου και Επενδύσεων Α.Ε. ανέλαβαν από την λυθείσα εταιρία το προϊόν της πώλησης των µετοχών της Pallas Holdings Limited. Στα πλαίσια αυτά, και µέσα στις αντίξοες συνθήκες της χρονιάς που πέρασε, τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη της εταιρίας διαµορφώθηκαν στα 3,3 εκατ. από ζηµίες ύψους 1,5 εκατ. το

6 Κλείνοντας ως εκπρόσωπος του ιοικητικού Συµβουλίου θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε όσους καθηµερινά συµµετέχουν στο δύσκολο έργο της εταιρίας καθώς και τους Μετόχους της οι οποίοι εξακολουθούν να δείχνουν την ίδια εµπιστοσύνη στη διοίκηση της Εταιρίας και τις επιλογές της. Ο Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου 6

7 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο αναφέρονται στις 31/12/2004, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το περιεχόµενο του Ετήσιου ελτίου καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Πανεπιστηµίου 39, Γραφείο 501, 15064, Αθήνα, (Αρµόδιοι: κα Αλεξάνδρα Ρούκα, τηλ ). Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που αυτό περιέχει, είναι οι κ.κ.: Μηνάς Κυριακού, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Γεώργιος Λεονταρίτης, Αντιπρόεδρος.Σ. & ιευθύνων Σύµβουλος Κωνσταντίνος Λυγίζος, Εντεταλµένος Σύµβουλος & Γενικός ιευθυντής ηµήτριος Ζαγκότσης, Υπεύθυνος Λογιστηρίου Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής Εταιρία) δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο παρόν Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση, πλην αυτών που αναφέρονται στον παρόν Ετήσιο ελτίο. 1.1 Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Η Εταιρία ελέγχεται από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. κ. Απόστολο Θωµ. Πολύζο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 14491). Ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής διενήργησε τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2004, καθώς και των ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης

8 Στο Πιστοποιητικό Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή των Οικονοµικών Καταστάσεων της Χρήσης 2004 της Εταιρίας επισηµαίνονται τα ακόλουθα: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.» Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς το σχετικό Προσάρτηµα και την Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχος µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεση µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1. Η εταιρεία σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία (άρθρο 37 Ν.2874/2000), τις ζηµίες που προέκυψαν στη χρήση 2000 από πώληση και αποτίµηση χρεογράφων, συνολικού ποσού ,06, τις εµφάνισε στο λογαριασµό του Ενεργητικού "Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως", για να αποσβεσθούν ισόποσα σε πέντε χρήσεις, ενώ σύµφωνα µε τον κωδ. Ν.2190/1920 έπρεπε να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσεως αυτής. Η εταιρεία και στην παρούσα χρήση, κατελόγισε τις αναλογούσες αποσβέσεις ,21, απευθείας σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 2. Στο λογαριασµό του Ενεργητικού "Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις" περιλαµβάνεται ποσό ,04, που αφορά στην αξία κτήσεως συµµετοχής στην εταιρεία εξωτερικού TREASURE HOLDINGS INC (ποσοστό 100%), η εσωτερική λογιστική αξία της οποίας δεν µπορεί να προσδιορισθεί από εµάς, επειδή δεν τέθηκαν υπόψη µας Οικονοµικές Καταστάσεις της. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω θυγατρική εταιρεια µεταβίβασε ποσοστό 16%, (από το κατεχόµενο 100%, επι της µοναδικής θυγατρικής της PALLAS HOLDINGS LTD), µε αξία η οποία, αναλογικά, δεν αποκλίνει της προαναφερθείσας αξίας κτήσεως. 3. Από την εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας TREASURE HOLDINGS INC, η οποία πραγµατοποιήθηκε την 31/03/2005, προέκυψε προϊόν αξίας ,00 το οποίο περιήλθε στη µητρική εταιρεία κατά ,00 σε µετρητά, µε τα οποία 8

9 αποπληρώθηκαν δάνεια και κατά ,00 ως µακροπρόθεσµες απαιτήσεις επταετούς διάρκειας, οι οποίες εκχωρήθηκαν µε εντολή της εκκαθαρισθείσας. 4. εν επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως 1/1-31/12/2004, αλλά απευθείας τα Ίδια Κεφάλαια, µε ζηµιές από αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων ποσού ,00 περίπου και µε χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση απαιτήσεων σε Ξ.Ν. ποσού ,00 περίπου. 5. Οι λοιπές καθυστερηµένες απαιτήσεις, εκτός από την αναφερόµενη στην υπ αριθ. 4 σηµείωση της εταιρείας, ανέρχονται την 31/12/2004 σε ,00 περίπου και για την κάλυψη των ενδεχόµενων απωλειών από την ρευστοποίηση τους έπρεπε, κατά τη γνώµη µας, να σχηµατισθεί πρόβλεψη ποσού ,00 τουλάχιστον. Σηµειώνεται ότι για την αναφερόµενη απαίτηση στην υπ αριθ. 4 σηµείωση της εταιρείας δεν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη ζηµίας, λόγω της διαβεβαίωσης των νοµικών που χειρίζονται την υπόθεση, περί της θετικής έκβασης της ένδικης διεκδίκησης της απαίτησης. 6. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου και για το λόγο αυτό συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του κωδ. Ν 2190/ Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 και µετά και ως εκ τούτου δεν έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις. Κατά τη γνώµη µας και υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα συνεχίσει τη δραστηριότητα της, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2004 και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία καθώς και τις Ταµιακές Ροές από τις δραστηριότητες της εταιρείας για τη χρήση αυτή βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. Ειδικότερα, στον Ισολογισµό της Χρήσης 2004 της Εταιρίας, σηµειώνονται τα παρακάτω: 1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι οι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσεως. 2. Μετοχές οι οποίες περιλαµβάνονται στο λογαριασµό του Ενεργητικού "Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις" και η αξία των οποίων στις 31/12/2004 ανέρχονταν σε 7,3 εκατ. περίπου, έχουν δεσµευθεί για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 3. Μέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως του Ισολογισµού, οι παρασχεθείσες εγγυήσεις σε τράπεζες για λογαριασµό της θυγατρικής εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ 9

10 ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ, καθώς και για λογαριασµό τρίτων, ανέρχονται σε ,00. Επίσης παρασχέθηκαν εγγυήσεις σε προµηθευτές της θυγατρικής εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ, για εµπορικές συναλλαγές, ανεξαρτήτως ορίου. 4. Το αποτέλεσµα των ένδικων µέσων για την είσπραξη απαίτησης από εταιρεία του εξωτερικού, η αξία της οποίας στις 31/12/2004 ανέρχονταν σε ,47 και η οποία περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Λοιπές απαιτήσεις» σύµφωνα µε εκτιµήσεις των νοµικών που χειρίζονται την υπόθεση, θα είναι θετικό για την εταιρεία. Επίσης και οι λοιπές πάσης φύσεως επίδικες διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. 5. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2004: 6 άτοµα. 6. Οι ενσώµατες παγιοποιήσεις στην κλειόµενη χρήση 01/01-31/12/2004 ανήλθαν σε 4.455, Η κύρια οικονοµική δραστηριότητα της εταιρείας σύµφωνα µε το ΣΤΑΚΟ 03 αντιστοιχεί στον κωδικό Η εταιρεία στην κλειόµενη χρήση, όπως και στην προηγούµενη, δεν πραγµατοποίησε έσοδα από την κύρια οικονοµική της δραστηριότητα. 8. Η απόφαση της από 26/11/2003 Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (της από 14/11/2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 µε καταβολή µετρητών και έκδοση κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,00 η κάθε µία και τιµή διάθεσης 1,05, η οποία εγκρίθηκε µε την ΑΠ Κ / απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ανακλήθηκε µε απόφαση της από 30/6/2004 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Σηµειώνεται ότι επί του θέµατος της ανανεώσεως της απόφασης περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν λήφθηκε απόφαση στην από 30/6/2004 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καθώς και στην από 14/7/2004 Α Επαναληπτική αυτής. Ενώ στην από 28/7/2004 Β Επαναληπτική αποφασίσθηκε να µην ανανεωθεί η απόφαση περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου. 9. Την 31/03/2005 οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις µειώθηκαν κατά ,00, το οµολογιακό δάνειο κατά ,56 και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση κατά ,00. Τέλος, στο Πιστοποιητικό Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Χρήσης 2004 της Εταιρίας επισηµαίνονται τα ακόλουθα: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.» και των θυγατρικών της." Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. ν. 2190/1920, τον έκτο ενοποιηµένο ισολογισµό, την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, την Ενοποιηµένη Κατάσταση 10

11 Ταµιακών Ροών καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της ενοποιηµένης Εκθέσεως ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της θυγατρικής εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ, που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 52,70% και 89,00% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, αλλά βασιστήκαµε στο οικείο πιστοποιητικό ελέγχου αυτού. Επίσης δεν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση (έµµεσες συµµετοχές) και δεν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό 14,17% και 11,00% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Στην ενοποίηση δεν περιλαµβάνεται η εταιρεία TREASURE HOLDING INC καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συµµετέχει αυτή, όπως αναφέρονται στην παρατιθέµενη από την εταιρεία σηµείωση αριθ. 3. Όπως µας δηλώθηκε η ανωτέρω εταιρεία δεν συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις. Από τον παραπάνω έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής : 1. Στο λογαριασµό του Ενεργητικού "Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις" περιλαµβάνεται ποσό ,04, που αφορά στην αξία κτήσεως συµµετοχής, της µητρικής εταιρείας, στην εταιρεία εξωτερικού TREASURE HOLDINGS INC (ποσοστό 100%), η εσωτερική λογιστική αξία της οποίας δεν µπορεί να προσδιορισθεί από εµάς, επειδή δεν τέθηκαν υπόψη µας Οικονοµικές Καταστάσεις της. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω θυγατρική εταιρεία µεταβίβασε ποσοστό 16%, (από το κατεχόµενο 100%, επί της µοναδικής θυγατρικής της PALLAS HOLDINGS LTD), µε αξία η οποία, αναλογικά, δεν αποκλίνει της προαναφερθείσας αξίας κτήσεως. 2. Από την εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας TREASURE HOLDINGS INC, η οποία πραγµατοποιήθηκε την 31/03/2005, προέκυψε προϊόν αξίας ,00 το οποίο περιήλθε στη µητρική εταιρεία κατά ,00 σε µετρητά, µε τα οποία αποπληρώθηκαν δάνεια και κατά ,00 ως µακροπρόθεσµες απαιτήσεις επταετούς διάρκειας, οι οποίες εκχωρήθηκαν µε εντολή της εκκαθαρισθείσας. 3. Η µητρική εταιρεία καταχώρησε απ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ποσό ,00 περίπου, που αφορά ζηµιές από αποτίµηση χρεογράφων και χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση απαιτήσεων σε Ξ.Ν. Επίσης η θυγατρική εταιρεία, "ΠΕΡΣΕΥΣ Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε.", καταχώρησε απευθείας στα Ίδια κεφάλαια, ποσό ,00 περίπου, που αφορά ζηµιές από αποτίµηση 11

12 χρεογράφων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 µε τα ποσά αυτά έπρεπε να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσεως. 4. Πέραν του ποσού που αναφέρεται στη σηµείωση αριθ. 5 της εταιρείας, στους λογαριασµούς των απαιτήσεων περιλαµβάνονται υπόλοιπα σε καθυστέρηση ύψους ,00 περίπου. Για τις απαιτήσεις αυτές καθώς και για µέρος των επίδικων απαιτήσεων που αναφέρονται στη σηµείωση αριθ. 5 της εταιρείας, θα έπρεπε, κατά τη γνώµη µας, πλέον της σχηµατισθείσας, από την θυγατρική εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ πρόβλεψης ,35, να σχηµατισθεί επιπλέον πρόβλεψη ύψους ,00 περίπου, µε ισόποση µείωση των Ιδίων κεφαλαίων. 5. εν σχηµατίσθηκε η προβλεπόµενη από την παρ. 14 του άρθρου 42ε του κωδ. Ν. 2190/1920, πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ποσού ,00 περίπου, από το οποίο ποσό ,00 περίπου αφορά την κλειόµενη χρήση. 6. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της µητρικής εταιρείας έχει γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου και για το λόγο αυτό συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του κωδ. Ν 2190/ Η µητρική εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2003 και µετά ενώ η θυγατρική της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ, δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2001 και µετά. Κατά συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώµη µας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας και οι παρατηθέµενες, κάτω από τον Ισολογισµό, σηµειώσεις της εταιρείας, οι ενοποιηµένες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις Ταµιακές Ροές του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της Ειδικότερα, στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της Χρήσης 2004 της Εταιρίας, σηµειώνονται τα παρακάτω: 1. Στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, εκτός από την µητρική εταιρεία, περιλαµβάνεται η εταιρεία "ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε." (άµεση συµµετοχή %), η οποία ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 2. Eπίσης στις Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνονται οι κατωτέρω εταιρείες: Α. Με τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης: α' : IΧΘΥΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ Α.Ε έµµεση συµµετοχή 51,61 % 12

13 β' : ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ ΑΤ/ΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΕ έµµεση συµµετοχή 54,33 % γ' : ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ ΟΝΗΣΙΟΥ ΑΕ έµµεση συµµετοχή 54,33 % δ' : ΙΧΘΥΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ ΡΟ ΟΥ ΑΓΕΕ έµµεση συµµετοχή 54,33 % ε' : ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΠΕ έµµεση συµµετοχή 54,33 % στ' : AQUA BIOTECH HELLENIC A.E έµµεση συµµετοχή 36,22 % οι οποίες περιλαµβάνονταν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της , µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Β. Με τη µέθοδο της καθαρής θέσης: AQUAΝΕΤ A.E έµµεση συµµετοχή 25,88 % η οποία δεν περιλαµβάνονταν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31/12/ Στην ενοποίηση δεν περιλαµβάνονται: η εταιρεία TREASURE HOLDINGS INC στην οποία συµµετέχει η µητρική εταιρεία µε ποσοστό 100%, η εταιρεία PALLAS HOLDINGS LTD, στην οποία συµµετέχει η εταιρεία TREASURE HOLDINGS INC µε ποσοστό 84%, η εταιρεία HELLENIA S.A. στην οποία συµµετέχει η PALLAS HOLDINGS LTD µε ποσοστό 100%, η εταιρεία ΠΑΛΛΑΣ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. στην οποία αφ' ενός συµµετέχουν οι εταιρείες PALLAS HOLDINGS LTD µε ποσοστό 17,50% και HELLENIA S.Α. µε ποσοστό 82,50% και αφ' ετέρου συµµετέχει στις εταιρείες ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ µε ποσοστό 96,88%, UNIBRAIN Α.Ε. µε ποσοστό 18,74%, Ν. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε. µε ποσοστό 2,47%, EQUITY TREND Α.Ε. µε ποσοστό 100%, ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. µε ποσοστό 9,11% καθώς και η εταιρεία ΝΕΚΤΑΡ Α.Ε. µε ποσοστό 11,60%, η οποία συµµετέχει στο ΚΑΖΙΝΟ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. µε ποσοστό 40,53%. 4. Στην παρούσα χρήση έγινε αναπροσαρµογή των παγίων της θυγατρικής εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92 όπως ισχύει, εξ αιτίας της οποίας η αξία κτήσεως των γηπέδων αυξήθηκε κατά ,82 και των κτιρίων κατά ,65 ενώ οι συσσωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων αυξήθηκαν κατά ,83. Οι αποσβέσεις των κτιρίων υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία τους και είναι µεγαλύτερες από εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή κατά ,78. Η προκύψασα διαφορά αναπροσαρµογής ποσού ,64 καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του παθητικού «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» και δεν µειώθηκε κατά το ποσό ,08 που αφορά την αναπροσαρµογή των επιχορηγήσεων παγίων, µε ισόποση αύξηση του λογαριασµού «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού» (χωρίς µεταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων). εν έγινε αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων για τις λοιπές θυγατρικές εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, διότι η αντικειµενική αξία τους υπολείπεται της αξίας των βιβλίων. 5. Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων περιλαµβάνονται επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ύψους ,41, οι οποίες δεν έχουν εκδικασθεί τελεσιδίκως και θεωρείται ότι θα εισπραχθούν κατά το µεγαλύτερο µέρος. Επίσης και οι λοιπές πάσης φύσεως επίδικες 13

14 διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση του οµίλου. 6. Μετοχές κυριότητας της µητρικής εταιρείας, η αξία των οποίων στις 31/12/2004 ανέρχονταν σε 7,3 εκ. περίπου, έχουν δεσµευθεί για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 7. Από τη µητρική εταιρεία, µέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως του Ισολογισµού, οι παρασχεθείσες εγγυήσεις σε τράπεζες για λογαριασµό της θυγατρικής εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ, καθώς και για λογαριασµό τρίτων, ανέρχονται σε ,00. Επίσης παρασχέθηκαν εγγυήσεις σε προµηθευτές της θυγατρικής εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ, για εµπορικές συναλλαγές, ανεξαρτήτως ορίου. 8. Επί των παγίων στοιχείων ενοποιούµενων εταιρειών, έχουν εγγραφεί υποθήκες ως εξής: α) Για την εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει εγγραφεί υποθήκη υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας ποσού ,00 για υπόλοιπο δανείου που στις 31/12/2004 ανερχόταν στο ποσό των ,00. β) Για την εταιρία Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ ΟΥ Α.Γ.Ε.Ε. έχει εγγραφεί Υποθήκη υπέρ της Τράπεζας Κύπρου ποσού ,43 για υπόλοιπο δανείου που στις 31/12/2004 ανερχόταν στο ποσό των ,22 και γ) για την εταιρεία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ Α.Ε, έχει εγγραφεί Υποθήκη υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας ποσού ,43 για υπόλοιπο δανείου που στις 31/12/2004 ανερχόταν στο ποσό των , Η απόφαση της από 26/11/2003 Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (της από 14/11/2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης) της µητρικής εταιρείας, περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 µε καταβολή µετρητών και έκδοση κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,00 η κάθε µία και τιµή διάθεσης 1,05, η οποία εγκρίθηκε µε την ΑΠ Κ / απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ανακλήθηκε µε απόφαση της από 30/6/2004 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Σηµειώνεται ότι επί του θέµατος της ανανεώσεως της απόφασης περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν λήφθηκε απόφαση στην από 30/6/2004 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καθώς και στην από 14/7/2004 Α Επαναληπτική αυτής. Ενώ στην από 28/7/2004 Β Επαναληπτική αποφασίσθηκε να µην ανανεωθεί η απόφαση περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου. 10. Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2002, ενώ η θυγατρική της "ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε." έχει ελεγχθεί µέχρι και τη χρήση 2000, οπότε οι φορολογικές τους υποχρεώσεις έχουν καταστεί οριστικές ως και τις χρήσεις αυτές. 1.2 Φορολογικός Έλεγχος Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήµου, Φόρους Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρου αµοιβών τρίτων) µέχρι και τη χρήση 2002, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και 14

15 ακριβή. Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 και µετά και ως εκ τούτου δεν έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις. 1.3 Σύστηµα Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία εφαρµόζει τις αρχές της Εταιρικής ιακυβέρνησης, καθώς και καταγεγραµµένες διαδικασίες λειτουργίας µε στόχο τη µέγιστη διαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση και γενικότερα, στη διοίκηση και λειτουργία της. Οι αρχές και διαδικασίες αυτές περιλαµβάνουν και δεσµεύσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένης και της αποφάσεως 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του νόµου 3016/ , µε την πεποίθηση ότι έτσι αυξάνεται η αξιοπιστία της και κατ επέκταση, µακροπροθέσµως και η αξία της µετοχής της. Ειδικότερα, µε την από 29/11/2001 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται ο κ. Αργύρης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος αναφέρεται στο ιοικητικό Συµβούλιο. 15

16 2 Πληροφορίες Σχετικά µε τις ηµόσιες Προσφορές Κατά τη χρήση 2004 δεν υπεβλήθη από την Εταιρία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Εταιρίας. 16

17 3 Πρόσωπα των οποίων οι Συναλλαγές υπόκεινται στις προϋποθέσεις του άρθρου 8 της Απόφ. 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 8 της Απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη γνωστοποίηση της Εταιρίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είναι τα παρακάτω: Μηνάς Κυριακού Πρόεδρος. Σ. Γεώργιος Λεονταρίτη Ελευθέριος Τσακανίκας Ευάγγελος Θεοχάρης Βασίλειος Σαρσέντης Παρασκευή Ευαγγελία Κεχρή Βασίλειος Πάτκος ηµήτριος Ζαγκότσης Αργύρης Παναγιωτόπουλος Απόστολος Πολύζος Αλεξάνδρα Ρούκα ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε. TREASURE HOLDINGS INC. ΠΑΛΛΑΣ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. PALLAS HOLDINGS LTD. Αντιπρόεδρος.Σ & /νων Σύµβουλος Εντ. Σύµβουλος Γενικός ιευθυντής Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου Υπεύθυνος Λογιστηρίου Εσωτερικός Ελεγκτής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Υπ. Τµ. Μετόχων -Σχέσεων µε Επενδυτές Άµεση Συµµετοχή Άµεση Συµµετοχή Άµεση Συµµετοχή Έµµεση Συµµετοχή Έµµεση Συµµετοχή Σηµειώνεται ότι ο κος Τσακανίκας παραιτήθηκε και στη θέση του εξελέγη ο κος Κωνσταντίνος Λυγίζος σύµφωνα µε το από 1/6/2005 πρακτικό του.σ. 17

18 4 Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής Οι µετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών την 1/1/1985. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Εταιρίας, της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα, τον όγκο συναλλαγών ανά µήνα, καθώς και την αξία του συνολικού όγκου συναλλαγών ανά µήνα (σε ευρώ) για το διάστηµα 01/01/ /05/2005: Ηµεροµηνία Κλείσιµο Όγκος Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών είκτης Συµµετοχών Γενικός είκτης 31/12/2003 1, , ,58 30/1/2004 1, , ,58 27/2/2004 1, , ,50 31/3/2004 1, , ,65 30/4/2004 1, , ,62 28/5/2004 1, , ,72 30/6/2004 0, , ,16 30/7/2004 0, , ,30 31/8/2004 0, , ,26 30/9/2004 0, , ,24 29/10/2004 0, , ,19 30/11/2004 0, , ,81 31/12/2004 0, , ,18 31/1/2005 0, , ,93 28/2/2005 0, , ,16 31/3/2005 0, , ,91 28/4/2005 0, , ,45 31/5/2005 0, , , Εξέλιξη Τιµής Μετοχής Στο διάγραµµα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής των µετοχών της Εταιρίας, σε σχέση µε το Γενικό είκτη του Χ.Α. και το είκτη Συµµετοχών, για το ίδιο διάστηµα. 18

19 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΚΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 01/12/03 01/01/04 01/02/04 01/03/04 01/04/04 01/05/04 01/06/04 01/07/04 01/08/04 01/09/04 01/10/04 01/11/04 01/12/04 01/01/05 01/02/05 01/03/05 01/04/05 01/05/05 ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ 4.2 Εξέλιξη Όγκου Συναλλαγών Μετοχής Στο διάγραµµα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η εξέλιξη του Όγκου Συναλλαγών των µετοχών της Εταιρίας, για το διάστηµα 01/01/ /05/ /12/ /1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/ /8/ /9/ /10/ /11/ /12/ /1/ /2/ /3/ /4/ /5/

20 5 ικαιώµατα Μετόχων 5.1 Γενικά Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος 10 µετοχών. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στον Κωδικοποιηµένο Ν. 2190/1920. Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία και κάθε σχετική διαφορά υπάγεται στα δικαστήρια της έδρας της Εταιρίας. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής για να έχουν δικαίωµα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω πληρεξουσίου. Όσοι µέτοχοι επιθυµούν να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, µέσω του χειριστού τους στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση για την δέσµευση τους, την οποία πρέπει να 20

21 καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από ηµεροµηνία της Συνέλευσης, στο Τµήµα Μετόχων της Εταιρίας, Πανεπιστηµίου 39, τηλ , κα Αλεξάνδρα Ρούκα. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι µετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασµό, βεβαίωση δεσµεύσεως µετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πεσµατζόγλου 1, Αθήνα, ). Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας που κατέχουν οι µέτοχοι της εταιρίας είναι τα προβλεπόµενα στον κωδικοποιηµένο Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύσει. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται δια του Τύπου. Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Λόγω της αποϋλοποίησης των µετοχών της Εταιρίας, στην σχέση της Εταιρίας και των µετόχων, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 5.2 Φορολογία Μερισµάτων Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 109, Ν. 2238/1994) οι ανώνυµες εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, πλην των τραπεζών, βαρύνονται µε φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στην µητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (αν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής εταιρίας της επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρίας που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν, καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. 21

22 6 Πληροφορίες για την Εταιρία 6.1 Γενικές Πληροφορίες Η εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, µε το διακριτικό τίτλο EUROHOLDINGS CAPITAL & INVESTMENT CORP. (πρώην ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1933, µε την επωνυµία ΕΡΙΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΗΤΡΙΑ Η Α.Ε. Η συστατική πράξη της Εταιρίας δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (ΦΕΚ 225/ ) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 6049/06/Β/86/70. Η Εταιρία λειτουργεί εντός του πλαισίου που ορίζει ο Ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιριών. Η Εταιρία εδρεύει στον ήµο Αθηναίων, και στεγάζεται στην οδό Πανεπιστηµίου 39, Αθήνα (τηλέφωνο ). Η διάρκεια της Εταιρίας έχει ορισθεί, σύµφωνα µε το Καταστατικό της, µέχρι την 15η Σεπτεµβρίου Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της είναι: α) Η συµµετοχή της Εταιρίας στο κεφάλαιο εταιριών, εισηγµένων ή όχι στο Χρηµατιστήριο, του χρηµατοοικονοµικού, εµπορικού και βιοµηχανικού τοµέα. β) Η συµµετοχή της Εταιρίας σε επιχειρήσεις στα πλαίσια των επιταγών της νοµοθεσίας µε οποιαδήποτε νοµική µορφή ή σχέση, για την παραγωγή και εµπορία οποιουδήποτε προϊόντος και την παροχή υπηρεσιών. Στο καταστατικό της Εταιρίας ορίζεται περαιτέρω ότι η Γενική Συνέλευση των µετόχων δύναται, µε τροποποίηση του καταστατικού της, να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες που θα εµπίπτουν στο σκοπό της. Σύµφωνα µε την ταξινόµηση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ 2003) ο κλάδος δραστηριότητας στον οποίο υπάγεται η Εταιρία είναι «ραστηριότητες ιαχείρισης Ελεγχουσών Εταιριών» µε κωδικό Ιστορικό Η Εταιρία, από την ίδρυσή της το 1933 µέχρι την τροποποίηση του καταστατικού της που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της , δραστηριοποιήτο στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και ειδικότερα στην εριοϋφαντουργία µε την επωνυµία ΕΡΙΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ Α.Ε. Στο τέλος του 1998 έγινε ουσιαστικά διακοπή της δραστηριότητας εριοϋφαντουργίας, ως συνέπεια της πώλησης του εργοστασίου της Εταιρίας επί της οδού Αχαρνών. Στις το µεγαλύτερο µέρος του πλειοψηφικού πακέτου που κατείχε η οικογένεια του κ. Βασίλειου Θεοχαράκη (περίπου το 72%) µεταβιβάστηκε σε οµάδα επενδυτών στους 22

23 οποίους περιλαµβάνονταν η LFG CAPITAL MANAGEMENT LTD, η M.H. MEDIA PRODUCTIONS HOLDINGS LTD (συµφερόντων κ. Μηνά Κυριακού), η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ο κ. Χρήστος Παπαέλληνας, ο κ. Ανδρέας Κορασίδης, ο κ. Ιωάννης Βεζανής, ενώ ο κ. Βασίλης Θεοχαράκης παρέµεινε µέτοχος της εταιρίας. Στις πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, κατά την οποία αποφασίστηκε η αλλαγή του σκοπού της σε Εταιρία Συµµετοχών (Holding). Σε εκτέλεση σχετικής εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίαση της αποφάσισε τη µεταβίβαση της άδειας λειτουργίας του εργοστασίου της Εταιρίας και του συνόλου των παγίων περιουσιακών στοιχείων, των αποθεµάτων και των απαιτήσεών της µε ελάχιστο τίµηµα τη λογιστική τους αξία. Ειδικότερα, όλες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και τα πάγια και τα αποθέµατα, που αφορούσαν στην βιοµηχανική και εµπορική δραστηριότητα της Εταιρίας, µεταβιβάσθηκαν εντός του Α εξαµήνου 1999 στην εταιρία ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ Α.Ε. (συµφερόντων της οικογένειας του κ. Βασ. Θεοχαράκη). Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας, στις , η Εταιρία προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου ύψους ,17 χιλ., διαδικασία που ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις Τον Οκτώβριο του 1999, η Εταιρία απέκτησε ποσοστό 87,78% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε., ποσοστό 29,5% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και ποσοστό 25% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας UNION PLC µε έδρα το Λονδίνο. Στις 13 Οκτωβρίου 1999 η Εταιρία κατάρτισε συµφωνία µε την εταιρία MEGAVIEW CONSULTANTS Limited σύµφωνα µε την οποία η τελευταία ανέλαβε να αποκαταστήσει στην Εταιρία τυχόν ζηµία της από τυχόν πτώση των τιµών των εισηγµένων µετοχών του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας. Σε εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων της MEGAVIEW CONSULTANTS Limited, τελικά περιήλθε στην Εταιρία την 31 εκεµβρίου 2000 το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της TREASURE HOLDINGS INC η αξία του χαρτοφυλακίου των πάγιων συµµετοχών της οποίας αποτιµήθηκε από τις εταιρίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών KPMG και ΣΟΛ Α.Ε. σε 23,5 εκατ. περίπου, έναντι απαίτησης ύψους 22,6 εκατ. περίπου. Τον εκέµβριο του 1999, η Εταιρία προέβη σε συµφωνία για την εξαγορά της πλειοψηφίας των µετοχών της ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. Τον Ιανουάριο του 2000, µετά από έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, η Εταιρία εξαγόρασε επιπλέον ποσοστό 41,65% των µετοχών της εταιρίας ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., αποκτώντας έτσι συνολικά το 71,15% του µετοχικού κεφαλαίου της. Τον Ιούλιο του 2000, η Εταιρία έλαβε τη στρατηγική απόφαση να επικεντρωθούν οι δραστηριότητες της θυγατρικής της ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. στον τοµέα της παροχής 23

24 υπηρεσιών υγείας. Για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε η απόσχιση του κλάδου των χηµικών και η πώλησή του στην εταιρία ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε., η οποία ολοκληρώθηκε το Σεπτέµβριο του Επίσης, αποφασίστηκε και η µετονοµασία της ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. σε ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τον Σεπτέµβριο του 2000 η ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.Ε. εξαγόρασε το 100% των µετοχών της εταιρίας ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΚΑΤΣΑ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ιατρικών διαγνωστικών υπηρεσιών. Τον Νοέµβριο του 2000 µεταβλήθηκε η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας µε την αύξηση της συµµετοχής εταιριών συµφερόντων του κ. Μ. Κυριακού. Τη θέση του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου ανέλαβε ο κ. Μηνάς Κυριακού, ενώ τη θέση του Αντιπροέδρου ανέλαβε ο κ. Ιωσήφ Γλυνιαδάκης. Από το ιοικητικό Συµβούλιο αποχώρησαν οι κ.κ. Παύλος Παπαδόπουλος, Ευάγγελος Μυτιληναίος και Μιχαήλ Παπαέλληνας. Τον Ιούλιο του 2001 η Εταιρία µεταβίβασε τη συµµετοχή της στην UNION PLC, αντί 10,27 εκατ. περίπου, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης σχετικής δηµόσιας προσφοράς. Τον εκέµβριο του 2001 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. από την ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.Ε. και η τροποποίηση της επωνυµίας της σε ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Η εταιρία κατέκτησε ηγετική θέση στον κλάδο ιχθυοτροφών, ως προµηθευτής των ιχθυοτροφείων και σήµερα έχει ως κύριο έργο την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων διατροφής, για την παραγωγή υψηλής ποιότητας αλιευµάτων. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετοχών της Εταιρίας στις αποφασίστηκε η µετονοµασία της εταιρίας από ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. σε ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, µε διακριτικό τίτλο EUROHOLDINGS CAPITAL & INVESTMENT CORP., ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η Εταιρία να µεταβιβάσει στην εταιρία ΠΑΛΛΑΣ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. τη συµµετοχή της στην ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε. αντί τιµήµατος 7,6 εκατ., σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. της αποφασίστηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρίας ΛΕΚΑΤΣΑ Α.Ε., αντί τιµήµατος 1 εκ., πιστούµενου για 4 χρόνια, απεµπλέκοντας την εταιρία οριστικά από τον χώρο των υπηρεσιών υγείας. Σύµφωνα µε την απόφαση της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της , η εταιρία προέβη στη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της µε συνένωση κάθε 10 παλαιών κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,16, σε 3 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,00. Η έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών µε αναπροσαρµοσµένη τιµή και 24

25 µε νέα ονοµαστική αξία 1,00 πραγµατοποιήθηκε την (για αναλυτικότερες πληροφορίες ως προς την Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, βλέπε κεφ. 6, παράγραφος 6.9, του παρόντος Ετήσιου ελτίου). Στις , κατόπιν της αποχώρησης του κ. Ιωσήφ Γλυνιαδάκη για προσωπικούς λόγους από τη θέση του Αντιπροέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου τη θέση αναλαµβάνει ο κ. Βαρθολοµαίος Αντώνιος. Στην Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις αποφασίστηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών κατά ,75 ευρώ µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης, µε τιµή διάθεσης 1,05 ευρώ για κάθε νέα µετοχή και παροχή δικαιώµατος προτίµησης στην αύξηση στους υφιστάµενους κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, µετόχους, σε αναλογία 5 νέων µετοχών για κάθε 3 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ. Η ανωτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ακυρώθηκε λόγω παρόδου του προβλεπόµενου χρόνου από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και ανακλήθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις Στις µετά την αποχώρηση για προσωπικούς λόγους των κ.κ. Βαρθολοµαίου Αντώνιου από Αντιπρόεδρο του.σ. και Γλυνιαδάκη Ιωσήφ, από µέλος του.σ. της Εταιρίας, το νέο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει ως εξής: 1. ΜΗΝΑΣ ΚΥΡIΑΚΟΥ τoυ Ξεvoφώvτoς, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος, 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, 3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ του Αθανασίου, Εντεταλµένος Σύµβουλος & Γενικός ιευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος, 4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Ευαγγέλου, µη Εκτελεστικό Mέλος, 5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΣΕΝΤΗΣ του Νικολάου, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος, 6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΕΧΡΗ, του Νικολάου, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος, 7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΚΟΣ του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος. Το θέµα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου µε τους ίδιους όρους της από Γενικής Συνέλευσης τέθηκε εκ νέου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις και η Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις αποφάσισε, έπειτα από εισήγηση του.σ. της εταιρίας και λαµβανοµένου υπόψη των προσπαθειών που συντελούνται από πλευράς της διοίκησης για την εξεύρεση συµπληρωµατικών διαρθρωτικών κινήσεων που θα επιτρέψουν την ενίσχυση των ταµειακών ροών και της κεφαλαιακής βάσης της εταιρίας, καθώς και του αρνητικού χρηµατιστηριακού κλίµατος που έχει συντελέσει στη διαµόρφωση της τρέχουσας τιµής της µετοχής σε επίπεδα κατώτερα της ονοµαστικής της αξίας, περί µη αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 25

26 Η κατά 100% θυγατρική εταιρία TREASURE HOLDINGS INC προέβη στις στην πώληση του 16% της Pallas Holdings LTD αντί ποσού χιλ., εκ των οποίων κατεβλήθησαν µετρητοίς χιλ. και χρησιµοποιήθηκαν για ισόποση µείωση υποχρεώσεων. Στις προέβη στην πώληση του 18% της Pallas Holdings LTD αντί ποσού χιλ., εκ των οποίων κατεβλήθησαν µετρητοίς χιλ. και χρησιµοποιήθηκαν για ισόποση µείωση υποχρεώσεων, ενώ στις προέβη στην πώληση του υπολοίπου των µετοχών που κατέχει στην Pallas Holdings LTD, ήτοι ποσοστό 66%, ως εξής: 1. Ποσοστό 20% µεταβιβάστηκε αντί ποσού χιλ., εκ των οποίων κατεβλήθησαν µετρητοίς χιλ. και χρησιµοποιήθηκαν για ισόποση µείωση υποχρεώσεων. 2. Ποσοστό 24% µεταβιβάστηκε αντί ποσού χιλ., εκ των οποίων κατεβλήθησαν µετρητοίς χιλ. και χρησιµοποιήθηκαν για ισόποση µείωση υποχρεώσεων. 3. Ποσοστό 22% µεταβιβάστηκε αντί ποσού χιλ., εκ των οποίων κατεβλήθησαν µετρητοίς χιλ. και χρησιµοποιήθηκαν για ισόποση µείωση υποχρεώσεων. Την η Εταιρία προέβη στην λύση και εκκαθάριση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας Treasure Holdings Inc. Η εν λόγω εταιρία µετά την πώληση του 100% των µετοχών της Pallas Holdings Limited που ολοκληρώθηκε την δεν διέθετε πλέον συµµετοχές ή δραστηριότητα. Κατόπιν των ανωτέρω, η Ευρωσυµµετοχές Κεφαλαίου και Επενδύσεων Α.Ε. ανέλαβαν από την λυθείσα εταιρία το προϊόν της πώλησης των µετοχών της Pallas Holdings Limited. 6.3 Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Η οικονοµική δραστηριότητα της Εταιρίας σήµερα συνίσταται αποκλειστικά σε εταιρικές συµµετοχές. Η επενδυτική πολιτική της συνίσταται στην απόκτηση και τη διαχείριση συµµετοχών και τη διακράτησή τους επί µακρό χρόνο, µε στόχο τη δηµιουργία υπεραξίας και προσόδων σε µακροχρόνια βάση καθώς και τη δυνατότητα δηµιουργίας στρατηγικών συµµαχιών στο επίπεδο της κάθε δραστηριότητας. Οι συµµετοχές της Εταιρίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα κλάδων της οικονοµικής δραστηριότητας. Κατ αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται αφενός η διασπορά επενδυτικού κινδύνου και αφετέρου η εκµετάλλευση νέων ευκαιριών. Ο χρονικός ορίζοντας των κατ αρχήν επενδυτικών επιλογών, οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραµµα επενδύσεων της Εταιρίας, είναι µακροπρόθεσµος, ενώ η πολιτική διαχείρισης των συµµετοχών της Εταιρίας χαράζεται µε γνώµονα την επίτευξη µέγιστης απόδοσης επί των κεφαλαίων της, µε την ανάληψη ανεκτού και ελεγχόµενου επενδυτικού κινδύνου και παράλληλα τη διασφάλιση των επενδεδυµένων κεφαλαίων της. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται 26

27 µε την επιλογή επενδύσεων των οποίων οι αποδόσεις εκτιµώνται ότι θα είναι υψηλότερες από το µέσο όρο αποδόσεων της αγοράς ως σύνολο. Καθώς η έντονη και κατά κανόνα απρόβλεπτη µεταβλητότητα αποτελεί εγγενές στοιχείο του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, και λόγω της φύσης της ως εταιρίας συµµετοχών, η Εταιρία πρέπει και διατηρεί ευελιξία στην κατάστρωση και υλοποίηση της επενδυτικής της πολιτικής και επενδύει και µε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα προσδοκώντας σε υπεραξίες. 6.4 ίκτυο Πωλήσεων ιανοµής Η Εταιρία δεν έχει δίκτυο πωλήσεων. 6.5 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Η Εταιρία στεγάζεται σε ενοικιαζόµενους χώρους και τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία είναι κυρίως έπιπλα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 6.6 Οικόπεδα και Κτιριακές Εγκαταστάσεις Η Εταιρία δεν κατέχει οικόπεδα, οι δε εγκαταστάσεις της αφορούν κυρίως διαρρυθµίσεις χώρων. 6.7 Μηχανολογικός Εξοπλισµός εν υπάρχει. 6.8 Εγγυήσεις και εµπράγµατες Ασφάλειες Αναλυτικά οι Εγγυήσεις και εµπράγµατες Ασφάλειες που παρέχει η Εταιρία είναι οι εξής: Α. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας. 1. Εγγύηση που αντιστοιχεί σε µετοχές της εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (α ενέχυρο), για δάνειο από την Εµπορική Τράπεζα, το υπόλοιπο του οποίου την ανέρχονταν σε , Εγγύηση που αντιστοιχεί σε µετοχές της εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (β ενέχυρο), µετοχές της εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., (α ενέχυρο), για δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς, το υπόλοιπο του οποίου την ανέρχονταν σε ,45. Β. Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρία υπέρ τρίτων 27

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2003-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 5/204/14-11-2000 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Ιούνιος 2004 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΥΙΟΙ ΕΥΡ. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Υπεύθυνοι σύνταξης 5 1.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 5 1.3 Φορολογικοί έλεγχοι 7 1.4 ιαθεσιµότητα Οικονοµικών καταστάσεων 7

1.1 Υπεύθυνοι σύνταξης 5 1.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 5 1.3 Φορολογικοί έλεγχοι 7 1.4 ιαθεσιµότητα Οικονοµικών καταστάσεων 7 FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε µε την 7/372/15.02.2006 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Π Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002 INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ιούνιος 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 9 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2004-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2004 (από 01.01.2004 έως 31.12.2004) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

EÙ ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2004. πà π ƒπ ƒπ À A.E.

EÙ ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2004. πà π ƒπ ƒπ À A.E. EÙ ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2004 πà π ƒπ ƒπ À A.E. πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2004 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...9 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

' æ π π π π À À ø ª Ãø πƒ π π À ª ƒπ À µ π π π ƒπ ø ª ø à ø 2003. ( ÌÊˆÓ Ì ٠ÔÚÈ fiìâó ÛÙËÓ applefiê ÛË Ì ÚÈıÌfi 5/204/14.11.

' æ π π π π À À ø ª Ãø πƒ π π À ª ƒπ À µ π π π ƒπ ø ª ø à ø 2003. ( ÌÊˆÓ Ì ٠ÔÚÈ fiìâó ÛÙËÓ applefiê ÛË Ì ÚÈıÌfi 5/204/14.11. ' æ π π π π À À ø ª Ãø πƒ π π À ª ƒπ À µ π π π ƒπ ø ª ø à ø 2003 ( ÌÊˆÓ Ì ٠ÔÚÈ fiìâó ÛÙËÓ applefiê ÛË Ì ÚÈıÌfi 5/204/14.11.2000 ÙË appleèùúôapple ÂÊ Ï È ÁÔÚ ) π À π 2004 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AΘHNA MAΪOΣ 2007 KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα