ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

2 Περιεχόµενα Έκθεση Αντιπροέδρου ιοικητικού Συµβουλίου Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Φορολογικός Έλεγχος Σύστηµα Εταιρικής ιακυβέρνησης Πληροφορίες Σχετικά µε τις ηµόσιες Προσφορές Πρόσωπα των οποίων οι Συναλλαγές υπόκεινται στις προϋποθέσεις του άρθρου 8 της Απόφ. 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής Εξέλιξη Τιµής Μετοχής Εξέλιξη Όγκου Συναλλαγών Μετοχής ικαιώµατα Μετόχων Γενικά Φορολογία Μερισµάτων Πληροφορίες για την Εταιρία Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών ίκτυο Πωλήσεων ιανοµής Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Οικόπεδα και Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός Εγγυήσεις και εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση ή/ και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Οργανόγραµµα Προσωπικό Επενδύσεις περιόδου ικαστικές Εκκρεµότητες

3 7 Απολογιστικά Στοιχεία ραστηριότητας της Εταιρίας Αποτελέσµατα Χρήσεων Έξοδα ιοικήσεως Έξοδα ιαθέσεως Έκτακτα Ανόργανα Αποτελέσµατα Αποσβέσεις Χρηµατοοικονοµικές απάνες Ανάλυση Ισολογισµών 31/12/ /12/ Ενεργητικό Παθητικό Χρηµατοοικονοµικοί είκτες ( ) Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές & Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµιακές Ροές Ενοποιηµένα Απολογιστικά Στοιχεία ραστηριότητας Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσεων Ενοποιηµένοι Ισολογισµοί Αποτελέσµατα ανά Μετοχή Συνδεδεµένες Εταιρίες Εταιρίες που περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΜΑ Α.Ε ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε Ανώνυµη Γεωργική - Εµπορική Εταιρία Υδατοκαλλιεργειών RHODOS AQUACULTURE Aqua Biotech Hellenic Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Ε.Π.Ε AQUANET A.E Εταιρίες που δεν περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις TREASURE HOLDINGS INC PALLAS HOLDINGS LTD. (πρώην LFG HOLDINGS LTD) HELLENIA S.A ΠΑΛΛΑΣ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. (πρώην LFG FINANCE (HELLAS) S.A.) ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε UNIBRAIN Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Α.Ε

4 9.2.8 EQUITY TREND Α.Ε Η εταιρία από 20/7/2004 έχει τεθεί σε εκκαθάριση και ως εκ τούτου δεν έχει συντάξει οικονοµικές καταστάσεις µε ηµεροµηνία 31/12/2004. Η ηµεροµηνία ισολογισµού εκκαθάρισης θα είναι η 20/7/ Ν. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε ΝΕΚΤΑΡ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε ιεταιρικές Συναλλαγές Μακροχρόνιοι Στόχοι Προοπτικές της Εταιρίας Πολιτική Μερισµάτων Παράρτηµα Α' Συµπληρωµατικά Στοιχεία Παράρτηµα Β' Οικονοµικές Καταστάσεις ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΑΚΜΑ Α.Ε ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ Α.Ε ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ ΟΝΗΣΙΟΥ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ ΟΥ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Ε.Π.Ε AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε AQUAΝΕΤ Α.Ε

5 Έκθεση Αντιπροέδρου ιοικητικού Συµβουλίου Κύριοι µέτοχοι, Θέλω να σας ευχαριστήσω για την συνεχιζόµενη εµπιστοσύνη στην Εταιρία µας, τη ιοίκηση και τα στελέχη της. Στη διάρκεια του 2004 η διοίκηση και τα στελέχη της εταιρίας µας προχώρησαν µε συνέπεια στην υλοποίηση της στρατηγικής που έχουµε ήδη χαράξει µε στόχους τη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών και προοπτικών της εταιρίας µέσω αφενός της βελτίωσης των µεγεθών της κύριας συµµετοχής της στην ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και αφετέρου µέσω της πώλησης συµµετοχών σε εταιρίες που έχουν αναδείξει την αξία τους. Το 2004 υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντικό έτος για την ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. καθώς στη διάρκεια του ετέθησαν οι βάσεις για την περαιτέρω αναπτυξιακή της πορεία. Συγκεκριµένα: Προχώρησε η καθετοποίηση της παραγωγής της µε την συµµετοχή της στις εταιρείες του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας την απόκτηση πλήρους ελέγχου και την περαιτέρω αξιοποίηση των συνεργιών. Επετεύχθησαν σηµαντικές συνεργασίες που θα ενισχύσουν σηµαντικά την πορεία της εταιρείας. Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για τη αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισµού της εταιρίας µε σκοπό την απελευθέρωση πολύτιµων κεφαλαίων για την εκπλήρωση των στρατηγικών και επενδυτικών στόχων της εταιρίας. Σαν αποτέλεσµα ο κύκλος εργασιών της εταιρίας διαµορφώθηκε στα 43,3 εκατ. ενισχυµένος κατά 4% περίπου, ενώ η µείωση που παρατηρείται στα καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν στα 1,98 εκατ. έναντι 4,1 εκατ. το 2003 οφείλεται πρωτίστως στην µη επανεµφάνιση εκτάκτων κερδών. Όσον αφορά το σκέλος των λοιπών συµµετοχών, στα πλαίσια της ήδη χαραγµένης στρατηγικής, η κατά 100% θυγατρική εταιρία TREASURE HOLDINGS INC προχώρησε στην µεταβίβαση του µεριδίου της στην Pallas Holdings Ltd, µειώνοντας τις υποχρεώσεις της. Με τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας Treasure Holdings Inc. η Ευρωσυµµετοχές Κεφαλαίου και Επενδύσεων Α.Ε. ανέλαβαν από την λυθείσα εταιρία το προϊόν της πώλησης των µετοχών της Pallas Holdings Limited. Στα πλαίσια αυτά, και µέσα στις αντίξοες συνθήκες της χρονιάς που πέρασε, τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη της εταιρίας διαµορφώθηκαν στα 3,3 εκατ. από ζηµίες ύψους 1,5 εκατ. το

6 Κλείνοντας ως εκπρόσωπος του ιοικητικού Συµβουλίου θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε όσους καθηµερινά συµµετέχουν στο δύσκολο έργο της εταιρίας καθώς και τους Μετόχους της οι οποίοι εξακολουθούν να δείχνουν την ίδια εµπιστοσύνη στη διοίκηση της Εταιρίας και τις επιλογές της. Ο Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου 6

7 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο αναφέρονται στις 31/12/2004, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το περιεχόµενο του Ετήσιου ελτίου καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Πανεπιστηµίου 39, Γραφείο 501, 15064, Αθήνα, (Αρµόδιοι: κα Αλεξάνδρα Ρούκα, τηλ ). Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που αυτό περιέχει, είναι οι κ.κ.: Μηνάς Κυριακού, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Γεώργιος Λεονταρίτης, Αντιπρόεδρος.Σ. & ιευθύνων Σύµβουλος Κωνσταντίνος Λυγίζος, Εντεταλµένος Σύµβουλος & Γενικός ιευθυντής ηµήτριος Ζαγκότσης, Υπεύθυνος Λογιστηρίου Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής Εταιρία) δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο παρόν Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση, πλην αυτών που αναφέρονται στον παρόν Ετήσιο ελτίο. 1.1 Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Η Εταιρία ελέγχεται από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. κ. Απόστολο Θωµ. Πολύζο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 14491). Ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής διενήργησε τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2004, καθώς και των ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης

8 Στο Πιστοποιητικό Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή των Οικονοµικών Καταστάσεων της Χρήσης 2004 της Εταιρίας επισηµαίνονται τα ακόλουθα: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.» Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς το σχετικό Προσάρτηµα και την Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχος µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεση µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1. Η εταιρεία σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία (άρθρο 37 Ν.2874/2000), τις ζηµίες που προέκυψαν στη χρήση 2000 από πώληση και αποτίµηση χρεογράφων, συνολικού ποσού ,06, τις εµφάνισε στο λογαριασµό του Ενεργητικού "Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως", για να αποσβεσθούν ισόποσα σε πέντε χρήσεις, ενώ σύµφωνα µε τον κωδ. Ν.2190/1920 έπρεπε να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσεως αυτής. Η εταιρεία και στην παρούσα χρήση, κατελόγισε τις αναλογούσες αποσβέσεις ,21, απευθείας σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 2. Στο λογαριασµό του Ενεργητικού "Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις" περιλαµβάνεται ποσό ,04, που αφορά στην αξία κτήσεως συµµετοχής στην εταιρεία εξωτερικού TREASURE HOLDINGS INC (ποσοστό 100%), η εσωτερική λογιστική αξία της οποίας δεν µπορεί να προσδιορισθεί από εµάς, επειδή δεν τέθηκαν υπόψη µας Οικονοµικές Καταστάσεις της. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω θυγατρική εταιρεια µεταβίβασε ποσοστό 16%, (από το κατεχόµενο 100%, επι της µοναδικής θυγατρικής της PALLAS HOLDINGS LTD), µε αξία η οποία, αναλογικά, δεν αποκλίνει της προαναφερθείσας αξίας κτήσεως. 3. Από την εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας TREASURE HOLDINGS INC, η οποία πραγµατοποιήθηκε την 31/03/2005, προέκυψε προϊόν αξίας ,00 το οποίο περιήλθε στη µητρική εταιρεία κατά ,00 σε µετρητά, µε τα οποία 8

9 αποπληρώθηκαν δάνεια και κατά ,00 ως µακροπρόθεσµες απαιτήσεις επταετούς διάρκειας, οι οποίες εκχωρήθηκαν µε εντολή της εκκαθαρισθείσας. 4. εν επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως 1/1-31/12/2004, αλλά απευθείας τα Ίδια Κεφάλαια, µε ζηµιές από αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων ποσού ,00 περίπου και µε χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση απαιτήσεων σε Ξ.Ν. ποσού ,00 περίπου. 5. Οι λοιπές καθυστερηµένες απαιτήσεις, εκτός από την αναφερόµενη στην υπ αριθ. 4 σηµείωση της εταιρείας, ανέρχονται την 31/12/2004 σε ,00 περίπου και για την κάλυψη των ενδεχόµενων απωλειών από την ρευστοποίηση τους έπρεπε, κατά τη γνώµη µας, να σχηµατισθεί πρόβλεψη ποσού ,00 τουλάχιστον. Σηµειώνεται ότι για την αναφερόµενη απαίτηση στην υπ αριθ. 4 σηµείωση της εταιρείας δεν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη ζηµίας, λόγω της διαβεβαίωσης των νοµικών που χειρίζονται την υπόθεση, περί της θετικής έκβασης της ένδικης διεκδίκησης της απαίτησης. 6. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου και για το λόγο αυτό συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του κωδ. Ν 2190/ Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 και µετά και ως εκ τούτου δεν έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις. Κατά τη γνώµη µας και υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα συνεχίσει τη δραστηριότητα της, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2004 και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία καθώς και τις Ταµιακές Ροές από τις δραστηριότητες της εταιρείας για τη χρήση αυτή βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. Ειδικότερα, στον Ισολογισµό της Χρήσης 2004 της Εταιρίας, σηµειώνονται τα παρακάτω: 1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι οι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσεως. 2. Μετοχές οι οποίες περιλαµβάνονται στο λογαριασµό του Ενεργητικού "Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις" και η αξία των οποίων στις 31/12/2004 ανέρχονταν σε 7,3 εκατ. περίπου, έχουν δεσµευθεί για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 3. Μέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως του Ισολογισµού, οι παρασχεθείσες εγγυήσεις σε τράπεζες για λογαριασµό της θυγατρικής εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ 9

10 ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ, καθώς και για λογαριασµό τρίτων, ανέρχονται σε ,00. Επίσης παρασχέθηκαν εγγυήσεις σε προµηθευτές της θυγατρικής εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ, για εµπορικές συναλλαγές, ανεξαρτήτως ορίου. 4. Το αποτέλεσµα των ένδικων µέσων για την είσπραξη απαίτησης από εταιρεία του εξωτερικού, η αξία της οποίας στις 31/12/2004 ανέρχονταν σε ,47 και η οποία περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Λοιπές απαιτήσεις» σύµφωνα µε εκτιµήσεις των νοµικών που χειρίζονται την υπόθεση, θα είναι θετικό για την εταιρεία. Επίσης και οι λοιπές πάσης φύσεως επίδικες διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. 5. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2004: 6 άτοµα. 6. Οι ενσώµατες παγιοποιήσεις στην κλειόµενη χρήση 01/01-31/12/2004 ανήλθαν σε 4.455, Η κύρια οικονοµική δραστηριότητα της εταιρείας σύµφωνα µε το ΣΤΑΚΟ 03 αντιστοιχεί στον κωδικό Η εταιρεία στην κλειόµενη χρήση, όπως και στην προηγούµενη, δεν πραγµατοποίησε έσοδα από την κύρια οικονοµική της δραστηριότητα. 8. Η απόφαση της από 26/11/2003 Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (της από 14/11/2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 µε καταβολή µετρητών και έκδοση κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,00 η κάθε µία και τιµή διάθεσης 1,05, η οποία εγκρίθηκε µε την ΑΠ Κ / απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ανακλήθηκε µε απόφαση της από 30/6/2004 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Σηµειώνεται ότι επί του θέµατος της ανανεώσεως της απόφασης περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν λήφθηκε απόφαση στην από 30/6/2004 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καθώς και στην από 14/7/2004 Α Επαναληπτική αυτής. Ενώ στην από 28/7/2004 Β Επαναληπτική αποφασίσθηκε να µην ανανεωθεί η απόφαση περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου. 9. Την 31/03/2005 οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις µειώθηκαν κατά ,00, το οµολογιακό δάνειο κατά ,56 και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση κατά ,00. Τέλος, στο Πιστοποιητικό Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Χρήσης 2004 της Εταιρίας επισηµαίνονται τα ακόλουθα: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.» και των θυγατρικών της." Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. ν. 2190/1920, τον έκτο ενοποιηµένο ισολογισµό, την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, την Ενοποιηµένη Κατάσταση 10

11 Ταµιακών Ροών καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της ενοποιηµένης Εκθέσεως ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της θυγατρικής εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ, που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 52,70% και 89,00% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, αλλά βασιστήκαµε στο οικείο πιστοποιητικό ελέγχου αυτού. Επίσης δεν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση (έµµεσες συµµετοχές) και δεν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό 14,17% και 11,00% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Στην ενοποίηση δεν περιλαµβάνεται η εταιρεία TREASURE HOLDING INC καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συµµετέχει αυτή, όπως αναφέρονται στην παρατιθέµενη από την εταιρεία σηµείωση αριθ. 3. Όπως µας δηλώθηκε η ανωτέρω εταιρεία δεν συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις. Από τον παραπάνω έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής : 1. Στο λογαριασµό του Ενεργητικού "Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις" περιλαµβάνεται ποσό ,04, που αφορά στην αξία κτήσεως συµµετοχής, της µητρικής εταιρείας, στην εταιρεία εξωτερικού TREASURE HOLDINGS INC (ποσοστό 100%), η εσωτερική λογιστική αξία της οποίας δεν µπορεί να προσδιορισθεί από εµάς, επειδή δεν τέθηκαν υπόψη µας Οικονοµικές Καταστάσεις της. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω θυγατρική εταιρεία µεταβίβασε ποσοστό 16%, (από το κατεχόµενο 100%, επί της µοναδικής θυγατρικής της PALLAS HOLDINGS LTD), µε αξία η οποία, αναλογικά, δεν αποκλίνει της προαναφερθείσας αξίας κτήσεως. 2. Από την εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας TREASURE HOLDINGS INC, η οποία πραγµατοποιήθηκε την 31/03/2005, προέκυψε προϊόν αξίας ,00 το οποίο περιήλθε στη µητρική εταιρεία κατά ,00 σε µετρητά, µε τα οποία αποπληρώθηκαν δάνεια και κατά ,00 ως µακροπρόθεσµες απαιτήσεις επταετούς διάρκειας, οι οποίες εκχωρήθηκαν µε εντολή της εκκαθαρισθείσας. 3. Η µητρική εταιρεία καταχώρησε απ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ποσό ,00 περίπου, που αφορά ζηµιές από αποτίµηση χρεογράφων και χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση απαιτήσεων σε Ξ.Ν. Επίσης η θυγατρική εταιρεία, "ΠΕΡΣΕΥΣ Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε.", καταχώρησε απευθείας στα Ίδια κεφάλαια, ποσό ,00 περίπου, που αφορά ζηµιές από αποτίµηση 11

12 χρεογράφων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 µε τα ποσά αυτά έπρεπε να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσεως. 4. Πέραν του ποσού που αναφέρεται στη σηµείωση αριθ. 5 της εταιρείας, στους λογαριασµούς των απαιτήσεων περιλαµβάνονται υπόλοιπα σε καθυστέρηση ύψους ,00 περίπου. Για τις απαιτήσεις αυτές καθώς και για µέρος των επίδικων απαιτήσεων που αναφέρονται στη σηµείωση αριθ. 5 της εταιρείας, θα έπρεπε, κατά τη γνώµη µας, πλέον της σχηµατισθείσας, από την θυγατρική εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ πρόβλεψης ,35, να σχηµατισθεί επιπλέον πρόβλεψη ύψους ,00 περίπου, µε ισόποση µείωση των Ιδίων κεφαλαίων. 5. εν σχηµατίσθηκε η προβλεπόµενη από την παρ. 14 του άρθρου 42ε του κωδ. Ν. 2190/1920, πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ποσού ,00 περίπου, από το οποίο ποσό ,00 περίπου αφορά την κλειόµενη χρήση. 6. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της µητρικής εταιρείας έχει γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου και για το λόγο αυτό συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του κωδ. Ν 2190/ Η µητρική εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2003 και µετά ενώ η θυγατρική της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ, δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2001 και µετά. Κατά συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώµη µας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας και οι παρατηθέµενες, κάτω από τον Ισολογισµό, σηµειώσεις της εταιρείας, οι ενοποιηµένες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις Ταµιακές Ροές του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της Ειδικότερα, στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της Χρήσης 2004 της Εταιρίας, σηµειώνονται τα παρακάτω: 1. Στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, εκτός από την µητρική εταιρεία, περιλαµβάνεται η εταιρεία "ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε." (άµεση συµµετοχή %), η οποία ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 2. Eπίσης στις Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνονται οι κατωτέρω εταιρείες: Α. Με τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης: α' : IΧΘΥΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ Α.Ε έµµεση συµµετοχή 51,61 % 12

13 β' : ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ ΑΤ/ΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΕ έµµεση συµµετοχή 54,33 % γ' : ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ ΟΝΗΣΙΟΥ ΑΕ έµµεση συµµετοχή 54,33 % δ' : ΙΧΘΥΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ ΡΟ ΟΥ ΑΓΕΕ έµµεση συµµετοχή 54,33 % ε' : ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΠΕ έµµεση συµµετοχή 54,33 % στ' : AQUA BIOTECH HELLENIC A.E έµµεση συµµετοχή 36,22 % οι οποίες περιλαµβάνονταν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της , µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Β. Με τη µέθοδο της καθαρής θέσης: AQUAΝΕΤ A.E έµµεση συµµετοχή 25,88 % η οποία δεν περιλαµβάνονταν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31/12/ Στην ενοποίηση δεν περιλαµβάνονται: η εταιρεία TREASURE HOLDINGS INC στην οποία συµµετέχει η µητρική εταιρεία µε ποσοστό 100%, η εταιρεία PALLAS HOLDINGS LTD, στην οποία συµµετέχει η εταιρεία TREASURE HOLDINGS INC µε ποσοστό 84%, η εταιρεία HELLENIA S.A. στην οποία συµµετέχει η PALLAS HOLDINGS LTD µε ποσοστό 100%, η εταιρεία ΠΑΛΛΑΣ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. στην οποία αφ' ενός συµµετέχουν οι εταιρείες PALLAS HOLDINGS LTD µε ποσοστό 17,50% και HELLENIA S.Α. µε ποσοστό 82,50% και αφ' ετέρου συµµετέχει στις εταιρείες ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ µε ποσοστό 96,88%, UNIBRAIN Α.Ε. µε ποσοστό 18,74%, Ν. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε. µε ποσοστό 2,47%, EQUITY TREND Α.Ε. µε ποσοστό 100%, ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. µε ποσοστό 9,11% καθώς και η εταιρεία ΝΕΚΤΑΡ Α.Ε. µε ποσοστό 11,60%, η οποία συµµετέχει στο ΚΑΖΙΝΟ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. µε ποσοστό 40,53%. 4. Στην παρούσα χρήση έγινε αναπροσαρµογή των παγίων της θυγατρικής εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92 όπως ισχύει, εξ αιτίας της οποίας η αξία κτήσεως των γηπέδων αυξήθηκε κατά ,82 και των κτιρίων κατά ,65 ενώ οι συσσωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων αυξήθηκαν κατά ,83. Οι αποσβέσεις των κτιρίων υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία τους και είναι µεγαλύτερες από εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή κατά ,78. Η προκύψασα διαφορά αναπροσαρµογής ποσού ,64 καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του παθητικού «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» και δεν µειώθηκε κατά το ποσό ,08 που αφορά την αναπροσαρµογή των επιχορηγήσεων παγίων, µε ισόποση αύξηση του λογαριασµού «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού» (χωρίς µεταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων). εν έγινε αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων για τις λοιπές θυγατρικές εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, διότι η αντικειµενική αξία τους υπολείπεται της αξίας των βιβλίων. 5. Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων περιλαµβάνονται επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ύψους ,41, οι οποίες δεν έχουν εκδικασθεί τελεσιδίκως και θεωρείται ότι θα εισπραχθούν κατά το µεγαλύτερο µέρος. Επίσης και οι λοιπές πάσης φύσεως επίδικες 13

14 διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση του οµίλου. 6. Μετοχές κυριότητας της µητρικής εταιρείας, η αξία των οποίων στις 31/12/2004 ανέρχονταν σε 7,3 εκ. περίπου, έχουν δεσµευθεί για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 7. Από τη µητρική εταιρεία, µέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως του Ισολογισµού, οι παρασχεθείσες εγγυήσεις σε τράπεζες για λογαριασµό της θυγατρικής εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ, καθώς και για λογαριασµό τρίτων, ανέρχονται σε ,00. Επίσης παρασχέθηκαν εγγυήσεις σε προµηθευτές της θυγατρικής εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ, για εµπορικές συναλλαγές, ανεξαρτήτως ορίου. 8. Επί των παγίων στοιχείων ενοποιούµενων εταιρειών, έχουν εγγραφεί υποθήκες ως εξής: α) Για την εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει εγγραφεί υποθήκη υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας ποσού ,00 για υπόλοιπο δανείου που στις 31/12/2004 ανερχόταν στο ποσό των ,00. β) Για την εταιρία Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ ΟΥ Α.Γ.Ε.Ε. έχει εγγραφεί Υποθήκη υπέρ της Τράπεζας Κύπρου ποσού ,43 για υπόλοιπο δανείου που στις 31/12/2004 ανερχόταν στο ποσό των ,22 και γ) για την εταιρεία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ Α.Ε, έχει εγγραφεί Υποθήκη υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας ποσού ,43 για υπόλοιπο δανείου που στις 31/12/2004 ανερχόταν στο ποσό των , Η απόφαση της από 26/11/2003 Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (της από 14/11/2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης) της µητρικής εταιρείας, περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 µε καταβολή µετρητών και έκδοση κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,00 η κάθε µία και τιµή διάθεσης 1,05, η οποία εγκρίθηκε µε την ΑΠ Κ / απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ανακλήθηκε µε απόφαση της από 30/6/2004 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Σηµειώνεται ότι επί του θέµατος της ανανεώσεως της απόφασης περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν λήφθηκε απόφαση στην από 30/6/2004 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καθώς και στην από 14/7/2004 Α Επαναληπτική αυτής. Ενώ στην από 28/7/2004 Β Επαναληπτική αποφασίσθηκε να µην ανανεωθεί η απόφαση περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου. 10. Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2002, ενώ η θυγατρική της "ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε." έχει ελεγχθεί µέχρι και τη χρήση 2000, οπότε οι φορολογικές τους υποχρεώσεις έχουν καταστεί οριστικές ως και τις χρήσεις αυτές. 1.2 Φορολογικός Έλεγχος Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήµου, Φόρους Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρου αµοιβών τρίτων) µέχρι και τη χρήση 2002, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και 14

15 ακριβή. Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 και µετά και ως εκ τούτου δεν έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις. 1.3 Σύστηµα Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία εφαρµόζει τις αρχές της Εταιρικής ιακυβέρνησης, καθώς και καταγεγραµµένες διαδικασίες λειτουργίας µε στόχο τη µέγιστη διαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση και γενικότερα, στη διοίκηση και λειτουργία της. Οι αρχές και διαδικασίες αυτές περιλαµβάνουν και δεσµεύσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένης και της αποφάσεως 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του νόµου 3016/ , µε την πεποίθηση ότι έτσι αυξάνεται η αξιοπιστία της και κατ επέκταση, µακροπροθέσµως και η αξία της µετοχής της. Ειδικότερα, µε την από 29/11/2001 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται ο κ. Αργύρης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος αναφέρεται στο ιοικητικό Συµβούλιο. 15

16 2 Πληροφορίες Σχετικά µε τις ηµόσιες Προσφορές Κατά τη χρήση 2004 δεν υπεβλήθη από την Εταιρία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Εταιρίας. 16

17 3 Πρόσωπα των οποίων οι Συναλλαγές υπόκεινται στις προϋποθέσεις του άρθρου 8 της Απόφ. 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 8 της Απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη γνωστοποίηση της Εταιρίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είναι τα παρακάτω: Μηνάς Κυριακού Πρόεδρος. Σ. Γεώργιος Λεονταρίτη Ελευθέριος Τσακανίκας Ευάγγελος Θεοχάρης Βασίλειος Σαρσέντης Παρασκευή Ευαγγελία Κεχρή Βασίλειος Πάτκος ηµήτριος Ζαγκότσης Αργύρης Παναγιωτόπουλος Απόστολος Πολύζος Αλεξάνδρα Ρούκα ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε. TREASURE HOLDINGS INC. ΠΑΛΛΑΣ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. PALLAS HOLDINGS LTD. Αντιπρόεδρος.Σ & /νων Σύµβουλος Εντ. Σύµβουλος Γενικός ιευθυντής Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου Υπεύθυνος Λογιστηρίου Εσωτερικός Ελεγκτής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Υπ. Τµ. Μετόχων -Σχέσεων µε Επενδυτές Άµεση Συµµετοχή Άµεση Συµµετοχή Άµεση Συµµετοχή Έµµεση Συµµετοχή Έµµεση Συµµετοχή Σηµειώνεται ότι ο κος Τσακανίκας παραιτήθηκε και στη θέση του εξελέγη ο κος Κωνσταντίνος Λυγίζος σύµφωνα µε το από 1/6/2005 πρακτικό του.σ. 17

18 4 Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής Οι µετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών την 1/1/1985. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Εταιρίας, της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα, τον όγκο συναλλαγών ανά µήνα, καθώς και την αξία του συνολικού όγκου συναλλαγών ανά µήνα (σε ευρώ) για το διάστηµα 01/01/ /05/2005: Ηµεροµηνία Κλείσιµο Όγκος Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών είκτης Συµµετοχών Γενικός είκτης 31/12/2003 1, , ,58 30/1/2004 1, , ,58 27/2/2004 1, , ,50 31/3/2004 1, , ,65 30/4/2004 1, , ,62 28/5/2004 1, , ,72 30/6/2004 0, , ,16 30/7/2004 0, , ,30 31/8/2004 0, , ,26 30/9/2004 0, , ,24 29/10/2004 0, , ,19 30/11/2004 0, , ,81 31/12/2004 0, , ,18 31/1/2005 0, , ,93 28/2/2005 0, , ,16 31/3/2005 0, , ,91 28/4/2005 0, , ,45 31/5/2005 0, , , Εξέλιξη Τιµής Μετοχής Στο διάγραµµα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής των µετοχών της Εταιρίας, σε σχέση µε το Γενικό είκτη του Χ.Α. και το είκτη Συµµετοχών, για το ίδιο διάστηµα. 18

19 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΚΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 01/12/03 01/01/04 01/02/04 01/03/04 01/04/04 01/05/04 01/06/04 01/07/04 01/08/04 01/09/04 01/10/04 01/11/04 01/12/04 01/01/05 01/02/05 01/03/05 01/04/05 01/05/05 ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ 4.2 Εξέλιξη Όγκου Συναλλαγών Μετοχής Στο διάγραµµα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η εξέλιξη του Όγκου Συναλλαγών των µετοχών της Εταιρίας, για το διάστηµα 01/01/ /05/ /12/ /1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/ /8/ /9/ /10/ /11/ /12/ /1/ /2/ /3/ /4/ /5/

20 5 ικαιώµατα Μετόχων 5.1 Γενικά Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος 10 µετοχών. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στον Κωδικοποιηµένο Ν. 2190/1920. Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία και κάθε σχετική διαφορά υπάγεται στα δικαστήρια της έδρας της Εταιρίας. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής για να έχουν δικαίωµα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω πληρεξουσίου. Όσοι µέτοχοι επιθυµούν να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, µέσω του χειριστού τους στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση για την δέσµευση τους, την οποία πρέπει να 20

21 καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από ηµεροµηνία της Συνέλευσης, στο Τµήµα Μετόχων της Εταιρίας, Πανεπιστηµίου 39, τηλ , κα Αλεξάνδρα Ρούκα. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι µετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασµό, βεβαίωση δεσµεύσεως µετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πεσµατζόγλου 1, Αθήνα, ). Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας που κατέχουν οι µέτοχοι της εταιρίας είναι τα προβλεπόµενα στον κωδικοποιηµένο Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύσει. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται δια του Τύπου. Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Λόγω της αποϋλοποίησης των µετοχών της Εταιρίας, στην σχέση της Εταιρίας και των µετόχων, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 5.2 Φορολογία Μερισµάτων Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 109, Ν. 2238/1994) οι ανώνυµες εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, πλην των τραπεζών, βαρύνονται µε φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στην µητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (αν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής εταιρίας της επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρίας που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν, καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. 21

22 6 Πληροφορίες για την Εταιρία 6.1 Γενικές Πληροφορίες Η εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, µε το διακριτικό τίτλο EUROHOLDINGS CAPITAL & INVESTMENT CORP. (πρώην ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1933, µε την επωνυµία ΕΡΙΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΗΤΡΙΑ Η Α.Ε. Η συστατική πράξη της Εταιρίας δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (ΦΕΚ 225/ ) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 6049/06/Β/86/70. Η Εταιρία λειτουργεί εντός του πλαισίου που ορίζει ο Ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιριών. Η Εταιρία εδρεύει στον ήµο Αθηναίων, και στεγάζεται στην οδό Πανεπιστηµίου 39, Αθήνα (τηλέφωνο ). Η διάρκεια της Εταιρίας έχει ορισθεί, σύµφωνα µε το Καταστατικό της, µέχρι την 15η Σεπτεµβρίου Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της είναι: α) Η συµµετοχή της Εταιρίας στο κεφάλαιο εταιριών, εισηγµένων ή όχι στο Χρηµατιστήριο, του χρηµατοοικονοµικού, εµπορικού και βιοµηχανικού τοµέα. β) Η συµµετοχή της Εταιρίας σε επιχειρήσεις στα πλαίσια των επιταγών της νοµοθεσίας µε οποιαδήποτε νοµική µορφή ή σχέση, για την παραγωγή και εµπορία οποιουδήποτε προϊόντος και την παροχή υπηρεσιών. Στο καταστατικό της Εταιρίας ορίζεται περαιτέρω ότι η Γενική Συνέλευση των µετόχων δύναται, µε τροποποίηση του καταστατικού της, να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες που θα εµπίπτουν στο σκοπό της. Σύµφωνα µε την ταξινόµηση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ 2003) ο κλάδος δραστηριότητας στον οποίο υπάγεται η Εταιρία είναι «ραστηριότητες ιαχείρισης Ελεγχουσών Εταιριών» µε κωδικό Ιστορικό Η Εταιρία, από την ίδρυσή της το 1933 µέχρι την τροποποίηση του καταστατικού της που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της , δραστηριοποιήτο στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και ειδικότερα στην εριοϋφαντουργία µε την επωνυµία ΕΡΙΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ Α.Ε. Στο τέλος του 1998 έγινε ουσιαστικά διακοπή της δραστηριότητας εριοϋφαντουργίας, ως συνέπεια της πώλησης του εργοστασίου της Εταιρίας επί της οδού Αχαρνών. Στις το µεγαλύτερο µέρος του πλειοψηφικού πακέτου που κατείχε η οικογένεια του κ. Βασίλειου Θεοχαράκη (περίπου το 72%) µεταβιβάστηκε σε οµάδα επενδυτών στους 22

23 οποίους περιλαµβάνονταν η LFG CAPITAL MANAGEMENT LTD, η M.H. MEDIA PRODUCTIONS HOLDINGS LTD (συµφερόντων κ. Μηνά Κυριακού), η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ο κ. Χρήστος Παπαέλληνας, ο κ. Ανδρέας Κορασίδης, ο κ. Ιωάννης Βεζανής, ενώ ο κ. Βασίλης Θεοχαράκης παρέµεινε µέτοχος της εταιρίας. Στις πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, κατά την οποία αποφασίστηκε η αλλαγή του σκοπού της σε Εταιρία Συµµετοχών (Holding). Σε εκτέλεση σχετικής εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίαση της αποφάσισε τη µεταβίβαση της άδειας λειτουργίας του εργοστασίου της Εταιρίας και του συνόλου των παγίων περιουσιακών στοιχείων, των αποθεµάτων και των απαιτήσεών της µε ελάχιστο τίµηµα τη λογιστική τους αξία. Ειδικότερα, όλες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και τα πάγια και τα αποθέµατα, που αφορούσαν στην βιοµηχανική και εµπορική δραστηριότητα της Εταιρίας, µεταβιβάσθηκαν εντός του Α εξαµήνου 1999 στην εταιρία ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ Α.Ε. (συµφερόντων της οικογένειας του κ. Βασ. Θεοχαράκη). Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας, στις , η Εταιρία προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου ύψους ,17 χιλ., διαδικασία που ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις Τον Οκτώβριο του 1999, η Εταιρία απέκτησε ποσοστό 87,78% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε., ποσοστό 29,5% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και ποσοστό 25% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας UNION PLC µε έδρα το Λονδίνο. Στις 13 Οκτωβρίου 1999 η Εταιρία κατάρτισε συµφωνία µε την εταιρία MEGAVIEW CONSULTANTS Limited σύµφωνα µε την οποία η τελευταία ανέλαβε να αποκαταστήσει στην Εταιρία τυχόν ζηµία της από τυχόν πτώση των τιµών των εισηγµένων µετοχών του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας. Σε εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων της MEGAVIEW CONSULTANTS Limited, τελικά περιήλθε στην Εταιρία την 31 εκεµβρίου 2000 το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της TREASURE HOLDINGS INC η αξία του χαρτοφυλακίου των πάγιων συµµετοχών της οποίας αποτιµήθηκε από τις εταιρίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών KPMG και ΣΟΛ Α.Ε. σε 23,5 εκατ. περίπου, έναντι απαίτησης ύψους 22,6 εκατ. περίπου. Τον εκέµβριο του 1999, η Εταιρία προέβη σε συµφωνία για την εξαγορά της πλειοψηφίας των µετοχών της ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. Τον Ιανουάριο του 2000, µετά από έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, η Εταιρία εξαγόρασε επιπλέον ποσοστό 41,65% των µετοχών της εταιρίας ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., αποκτώντας έτσι συνολικά το 71,15% του µετοχικού κεφαλαίου της. Τον Ιούλιο του 2000, η Εταιρία έλαβε τη στρατηγική απόφαση να επικεντρωθούν οι δραστηριότητες της θυγατρικής της ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. στον τοµέα της παροχής 23

24 υπηρεσιών υγείας. Για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε η απόσχιση του κλάδου των χηµικών και η πώλησή του στην εταιρία ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε., η οποία ολοκληρώθηκε το Σεπτέµβριο του Επίσης, αποφασίστηκε και η µετονοµασία της ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. σε ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τον Σεπτέµβριο του 2000 η ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.Ε. εξαγόρασε το 100% των µετοχών της εταιρίας ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΚΑΤΣΑ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ιατρικών διαγνωστικών υπηρεσιών. Τον Νοέµβριο του 2000 µεταβλήθηκε η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας µε την αύξηση της συµµετοχής εταιριών συµφερόντων του κ. Μ. Κυριακού. Τη θέση του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου ανέλαβε ο κ. Μηνάς Κυριακού, ενώ τη θέση του Αντιπροέδρου ανέλαβε ο κ. Ιωσήφ Γλυνιαδάκης. Από το ιοικητικό Συµβούλιο αποχώρησαν οι κ.κ. Παύλος Παπαδόπουλος, Ευάγγελος Μυτιληναίος και Μιχαήλ Παπαέλληνας. Τον Ιούλιο του 2001 η Εταιρία µεταβίβασε τη συµµετοχή της στην UNION PLC, αντί 10,27 εκατ. περίπου, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης σχετικής δηµόσιας προσφοράς. Τον εκέµβριο του 2001 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. από την ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.Ε. και η τροποποίηση της επωνυµίας της σε ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Η εταιρία κατέκτησε ηγετική θέση στον κλάδο ιχθυοτροφών, ως προµηθευτής των ιχθυοτροφείων και σήµερα έχει ως κύριο έργο την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων διατροφής, για την παραγωγή υψηλής ποιότητας αλιευµάτων. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετοχών της Εταιρίας στις αποφασίστηκε η µετονοµασία της εταιρίας από ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. σε ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, µε διακριτικό τίτλο EUROHOLDINGS CAPITAL & INVESTMENT CORP., ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η Εταιρία να µεταβιβάσει στην εταιρία ΠΑΛΛΑΣ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. τη συµµετοχή της στην ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε. αντί τιµήµατος 7,6 εκατ., σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. της αποφασίστηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρίας ΛΕΚΑΤΣΑ Α.Ε., αντί τιµήµατος 1 εκ., πιστούµενου για 4 χρόνια, απεµπλέκοντας την εταιρία οριστικά από τον χώρο των υπηρεσιών υγείας. Σύµφωνα µε την απόφαση της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της , η εταιρία προέβη στη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της µε συνένωση κάθε 10 παλαιών κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,16, σε 3 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,00. Η έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών µε αναπροσαρµοσµένη τιµή και 24

25 µε νέα ονοµαστική αξία 1,00 πραγµατοποιήθηκε την (για αναλυτικότερες πληροφορίες ως προς την Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, βλέπε κεφ. 6, παράγραφος 6.9, του παρόντος Ετήσιου ελτίου). Στις , κατόπιν της αποχώρησης του κ. Ιωσήφ Γλυνιαδάκη για προσωπικούς λόγους από τη θέση του Αντιπροέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου τη θέση αναλαµβάνει ο κ. Βαρθολοµαίος Αντώνιος. Στην Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις αποφασίστηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών κατά ,75 ευρώ µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης, µε τιµή διάθεσης 1,05 ευρώ για κάθε νέα µετοχή και παροχή δικαιώµατος προτίµησης στην αύξηση στους υφιστάµενους κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, µετόχους, σε αναλογία 5 νέων µετοχών για κάθε 3 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ. Η ανωτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ακυρώθηκε λόγω παρόδου του προβλεπόµενου χρόνου από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και ανακλήθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις Στις µετά την αποχώρηση για προσωπικούς λόγους των κ.κ. Βαρθολοµαίου Αντώνιου από Αντιπρόεδρο του.σ. και Γλυνιαδάκη Ιωσήφ, από µέλος του.σ. της Εταιρίας, το νέο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει ως εξής: 1. ΜΗΝΑΣ ΚΥΡIΑΚΟΥ τoυ Ξεvoφώvτoς, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος, 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, 3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ του Αθανασίου, Εντεταλµένος Σύµβουλος & Γενικός ιευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος, 4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Ευαγγέλου, µη Εκτελεστικό Mέλος, 5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΣΕΝΤΗΣ του Νικολάου, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος, 6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΕΧΡΗ, του Νικολάου, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος, 7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΚΟΣ του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος. Το θέµα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου µε τους ίδιους όρους της από Γενικής Συνέλευσης τέθηκε εκ νέου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις και η Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις αποφάσισε, έπειτα από εισήγηση του.σ. της εταιρίας και λαµβανοµένου υπόψη των προσπαθειών που συντελούνται από πλευράς της διοίκησης για την εξεύρεση συµπληρωµατικών διαρθρωτικών κινήσεων που θα επιτρέψουν την ενίσχυση των ταµειακών ροών και της κεφαλαιακής βάσης της εταιρίας, καθώς και του αρνητικού χρηµατιστηριακού κλίµατος που έχει συντελέσει στη διαµόρφωση της τρέχουσας τιµής της µετοχής σε επίπεδα κατώτερα της ονοµαστικής της αξίας, περί µη αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 25

26 Η κατά 100% θυγατρική εταιρία TREASURE HOLDINGS INC προέβη στις στην πώληση του 16% της Pallas Holdings LTD αντί ποσού χιλ., εκ των οποίων κατεβλήθησαν µετρητοίς χιλ. και χρησιµοποιήθηκαν για ισόποση µείωση υποχρεώσεων. Στις προέβη στην πώληση του 18% της Pallas Holdings LTD αντί ποσού χιλ., εκ των οποίων κατεβλήθησαν µετρητοίς χιλ. και χρησιµοποιήθηκαν για ισόποση µείωση υποχρεώσεων, ενώ στις προέβη στην πώληση του υπολοίπου των µετοχών που κατέχει στην Pallas Holdings LTD, ήτοι ποσοστό 66%, ως εξής: 1. Ποσοστό 20% µεταβιβάστηκε αντί ποσού χιλ., εκ των οποίων κατεβλήθησαν µετρητοίς χιλ. και χρησιµοποιήθηκαν για ισόποση µείωση υποχρεώσεων. 2. Ποσοστό 24% µεταβιβάστηκε αντί ποσού χιλ., εκ των οποίων κατεβλήθησαν µετρητοίς χιλ. και χρησιµοποιήθηκαν για ισόποση µείωση υποχρεώσεων. 3. Ποσοστό 22% µεταβιβάστηκε αντί ποσού χιλ., εκ των οποίων κατεβλήθησαν µετρητοίς χιλ. και χρησιµοποιήθηκαν για ισόποση µείωση υποχρεώσεων. Την η Εταιρία προέβη στην λύση και εκκαθάριση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας Treasure Holdings Inc. Η εν λόγω εταιρία µετά την πώληση του 100% των µετοχών της Pallas Holdings Limited που ολοκληρώθηκε την δεν διέθετε πλέον συµµετοχές ή δραστηριότητα. Κατόπιν των ανωτέρω, η Ευρωσυµµετοχές Κεφαλαίου και Επενδύσεων Α.Ε. ανέλαβαν από την λυθείσα εταιρία το προϊόν της πώλησης των µετοχών της Pallas Holdings Limited. 6.3 Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Η οικονοµική δραστηριότητα της Εταιρίας σήµερα συνίσταται αποκλειστικά σε εταιρικές συµµετοχές. Η επενδυτική πολιτική της συνίσταται στην απόκτηση και τη διαχείριση συµµετοχών και τη διακράτησή τους επί µακρό χρόνο, µε στόχο τη δηµιουργία υπεραξίας και προσόδων σε µακροχρόνια βάση καθώς και τη δυνατότητα δηµιουργίας στρατηγικών συµµαχιών στο επίπεδο της κάθε δραστηριότητας. Οι συµµετοχές της Εταιρίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα κλάδων της οικονοµικής δραστηριότητας. Κατ αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται αφενός η διασπορά επενδυτικού κινδύνου και αφετέρου η εκµετάλλευση νέων ευκαιριών. Ο χρονικός ορίζοντας των κατ αρχήν επενδυτικών επιλογών, οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραµµα επενδύσεων της Εταιρίας, είναι µακροπρόθεσµος, ενώ η πολιτική διαχείρισης των συµµετοχών της Εταιρίας χαράζεται µε γνώµονα την επίτευξη µέγιστης απόδοσης επί των κεφαλαίων της, µε την ανάληψη ανεκτού και ελεγχόµενου επενδυτικού κινδύνου και παράλληλα τη διασφάλιση των επενδεδυµένων κεφαλαίων της. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται 26

27 µε την επιλογή επενδύσεων των οποίων οι αποδόσεις εκτιµώνται ότι θα είναι υψηλότερες από το µέσο όρο αποδόσεων της αγοράς ως σύνολο. Καθώς η έντονη και κατά κανόνα απρόβλεπτη µεταβλητότητα αποτελεί εγγενές στοιχείο του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, και λόγω της φύσης της ως εταιρίας συµµετοχών, η Εταιρία πρέπει και διατηρεί ευελιξία στην κατάστρωση και υλοποίηση της επενδυτικής της πολιτικής και επενδύει και µε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα προσδοκώντας σε υπεραξίες. 6.4 ίκτυο Πωλήσεων ιανοµής Η Εταιρία δεν έχει δίκτυο πωλήσεων. 6.5 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Η Εταιρία στεγάζεται σε ενοικιαζόµενους χώρους και τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία είναι κυρίως έπιπλα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 6.6 Οικόπεδα και Κτιριακές Εγκαταστάσεις Η Εταιρία δεν κατέχει οικόπεδα, οι δε εγκαταστάσεις της αφορούν κυρίως διαρρυθµίσεις χώρων. 6.7 Μηχανολογικός Εξοπλισµός εν υπάρχει. 6.8 Εγγυήσεις και εµπράγµατες Ασφάλειες Αναλυτικά οι Εγγυήσεις και εµπράγµατες Ασφάλειες που παρέχει η Εταιρία είναι οι εξής: Α. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας. 1. Εγγύηση που αντιστοιχεί σε µετοχές της εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (α ενέχυρο), για δάνειο από την Εµπορική Τράπεζα, το υπόλοιπο του οποίου την ανέρχονταν σε , Εγγύηση που αντιστοιχεί σε µετοχές της εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (β ενέχυρο), µετοχές της εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., (α ενέχυρο), για δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς, το υπόλοιπο του οποίου την ανέρχονταν σε ,45. Β. Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρία υπέρ τρίτων 27

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002

ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 1 Έκθεση Αντιπροέδρου ιοικητικού Συµβουλίου... 4 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας... 6 1.1 Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005-1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 4-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ... 6 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ... 8 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... 9 5 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2003 1. Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... - 3-2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ... - 6-3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ... - 8-4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... - 10-5 ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει µε ενηµέρωση µέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 Στο ήµο Νάξου σήµερα την 01 / 09 / 2015 και ώρα 10 π.µ συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΓΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3.) και το άρθρο 32 κν. 2190/1920, ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ, ΕΤΕΜ Α.Ε., ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε., BLYTHE LIMITED, ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., BRIDGNORTH ALUMINIUM

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 Στο ήµο Νάξου σήµερα την 01 / 09 / 2015 και ώρα 10 π.µ συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 551,36 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 2,91%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,39 εκατ. εκ των οποίων 2,34 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα