ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5176 /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5176 /07-10-2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5176 / Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/ ), β) την υπ αριθμ. K / απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «καθορισμός κριτηρίων επιλογής και προσόντων εξεταστών της Υπηρεσίας Σημάτων κατ εφαρμογή του Ν. 4072/2012», γ) τις υπ αριθμ / , 74178/ και 43493/ , πράξεις του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Σημάτων «ορισμός εξεταστών», Ο εξεταστής ΓΙΑΓΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, απορρίπτει μερικά τη με αριθμό N δήλωση σήματος, με ημερομηνία κατάθεσης 24/06/2015: 1 ( 38)

2 CoMPi Τύπος σήματος: Figurative-word Καταθέτης: ΛΑΜΠΡΟΥ Δ. - ΠΕΤΡΕΛΗΣ Ν. Ο.Ε., Λ. Κηφισίας 125, - Αθήνα, Νομός Αττικής ΕΛΛΑΔΑ, , Πληρεξούσιος δικηγόρος: Αντίκλητος: Διονύσιος Λάμπρου, Λ. Κηφισίας 125, Αθήνα, Νομός Αττικής ΕΛΛΑΔΑ, , Αιτήθηκε να διακρίνει τα κάτωθι προϊόντα/υπηρεσίες: Κλάση 9: Τοπογραφικά όργανα και συσκευές Κλάση 36: Χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις ακινήτων Υπηρεσίες αποτίμησης ακίνητης περιουσίαςμεσιτεία ακινήτων Κλάση 42: Εξερεύνηση υποθαλάσσιαεπιστημονική έρευναέρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων για άλλουςλογισμικό σαν υπηρεσίαμελέτες τεχνικών έργωνσχεδιασμός ΧωροταξικόςΤοπογράφησηΧαρτογραφία 2 ( 38)

3 Με την από επιστολή του εξεταστή, γνωστοποιήθηκε στον καταθέτη ότι συντρέχει λόγος απαραδέκτου κατά το άρθρο 124 του Νόμου 4072/2012. Ειδικότερα οι λόγοι απόρριψης αναφέρονται στην επιστολή αντιρρήσεων η οποία επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. Ο καταθέτης κλήθηκε, με την ίδια επιστολή, μέσα σε ένα μήνα είτε να ανακαλέσει τη δήλωση, είτε να περιορίσει τη δήλωση ή να υποβάλει παρατηρήσεις. Ο καταθέτης δεν υπέβαλε παρατηρήσεις εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Επειδή δεν συντρέχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί την άρση ή τροποποίηση των λόγων απόρριψης της δήλωσης όπως αυτοί αναφέρονται στην προαναφερθείσα επιστολή του εξεταστή. Η δήλωση κατάθεσης σήματος με αριθμό N / 24/06/2015 απορρίπτεται για τα προϊόντα/υπηρεσίες της παρακάτω κλάσης: Κλάση : 9 Η δήλωση κατάθεσης σήματος με αριθμό N γίνεται δεκτή μόνο ως προς [τα προϊόντα / τις υπηρεσίες των παρακάτω κλάσεων: Κλάσεις : 36, 42. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή και κοινοποιείται στον καταθέτη. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 144, του Ν. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4155/2013. O εξεταστής ΓΙΑΓΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 ( 38)

4 Annex pdf ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αντιρρήσεις, σχετικά με την παραδοχή αίτησης για καταχώριση σήματος, λόγω ύπαρξης σχετικών λόγων απαραδέκτου, σύμφωνα με τα άρθρα 124, παρ. 1, εδ. α & β και 139 του Νόμου 4072/ (ΦΕΚ 86/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/ ) Αριθ. Αίτησης: N Αθήνα, Ημερ. Κατάθεσης: 24/06/2015 Καταθέτης: ΛΑΜΠΡΟΥ Δ. - ΠΕΤΡΕΛΗΣ Ν. Ο.Ε., Λ. Κηφισίας 125, - Αθήνα, Νομός Αττικής ΕΛΛΑΔΑ, , Εθνικό σήμα: CoMPi 4 ( 38)

5 Τύπος σήματος: Figurative-word Πληρεξούσιος δικηγόρος: Αντίκλητος: Διονύσιος Λάμπρου, Λ. Κηφισίας 125, Αθήνα, Νομός Αττικής ΕΛΛΑΔΑ, , Η αίτησή σας για καταχώριση σήματος δεν μπορεί να γίνει δεκτή γιατί συντρέχει λόγος απαραδέκτου κατά το άρθρο 124 [ παράγραφος 1β] του Νόμου 4072/2012. Το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση συνίσταται από τη λέξη/τις λέξεις CoMPi και απεικόνιση 5 ( 38)

6 Αιτείται να διακρίνει τα ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες: Κλάση 9: Τοπογραφικά όργανα και συσκευές Κλάση 36: Χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις ακινήτων Υπηρεσίες αποτίμησης ακίνητης περιουσίαςμεσιτεία ακινήτων Κλάση 42: Εξερεύνηση υποθαλάσσιαεπιστημονική έρευναέρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων για άλλουςλογισμικό σαν υπηρεσίαμελέτες τεχνικών έργωνσχεδιασμός ΧωροταξικόςΤοπογράφησηΧαρτογραφία Ο έλεγχος της Υπηρεσίας Σημάτων κατέδειξε ότι το σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση προσκρούει στο ακόλουθο προγενέστερο κοινοτικό σήμα με ισχύ στην Ελλάδα [Κοινοτικό Η απεικόνιση του σήματος είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο https://www.tmdn.org/tmview/welcome] Το προγενέστερο σήμα έχει καταχωρισθεί για τα ακόλουθα προϊόντα/υπηρεσίες. Κλάση: 2 Χρώματα, βερνίκια, λάκες Μέσα προφυλάξεως κατά της σκωρίας και μέσα συντηρήσεως ξύλου Χρωστικές ουσίες Αντιδιαβρωτικές ουσίες Ακατέργαστες φυσικές ρητίνες Μέταλλα σε 6 ( 38)

7 φύλλα (ελάσματα) και σε μορφή σκόνης για ζωγράφους, διακοσμητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες Αντιοξειδωτικά έλαια Έλαια για τη συντήρηση του ξύλου Συνδετικά μέσα για χρώματα Σκόνη αλουμινίου για χρώματα Τιτανίου διοξείδιο [βαφή] Λουλάκι [χρωστικό] Αντισκωριακά προϊόντα [προστατευτικά κατά της σκουριάς] Αντισκωριακά προϊόντα [προστατευτικά κατά της σκουριάς] Ουραμίνη Κρόκος [χρωστικές ύλες] Βάλσαμο του Καναδά Λάκες και βερνίκια Άσφαλτο (Βερνίκια από -) Βιτούμιου βερνίκι Κοπαλίου (Βερνίκι -) Annatto [βαφές] Ασβέστου γάλα Λευκά [χρωστικές ουσίες ή βαφές] Σκόνη μπρούντζου Καραμελόχρωμα [εδώδιμο χρωστικό] Καρβονύλιο για την προστασία του ξύλου Κάμινο κοχινίλλης Φυσίγγια τονιστή, γεμάτα, για εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Μόλυβδος ανθρακικός [στουπέτσι] Αντιδιαβρωτικές ταινίες Κολοφώνιο Χρωστικοί παράγοντες Χρωστικές ύλες για είδη διατροφής Βαφή αλιζαρίνης Ανιλίνης (Χρώματα -) Βύνη χρωστική Ποτά (Χρωστικές ύλες για -) Χρωστικές ουσίες μπύρας Χρωστικά για ηδύποτα Χρωστικές ουσίες για βούτυρο Παρασκευάσματα για πρόληψη της φθοράς του ξύλου Κοπάλιο Κριεζότο για τη συντήρηση του ξύλου Κουρκούμη [χρωστική ουσία] Στέγνωμα χρωμάτων (Προϊόντα για το -) Μέταλλα (προϊόντα αμαύρωσης -ων) Διαλυτικά για λάκες Διαλυτικά για βαφές Επιχρυσώσεις Άργυρο (γαλακτώματα από -) [χρωστικές ουσίες] Πισσόχαρτο (επιχρίσματα από - ) [βαφές] Ξύλο (επιχρίσματα για το -) [βαφές] Επιχρίσματα/Επιστρώσεις Σμάλτου [βερνίκια] Συνδετικά μέσα για χρώματα Υδροβαφές Στερεωτικά [βερνίκια] Υδατογραφίας (Συγκολλητικές ουσίες -) Σουμάκι [χρωστικό] Γομολάκα Γομορητίνη Αντισκορίασης λιπαντικά Οξείδιο του ψευδαργύρου [χρωστική ύλη] Γόμμα της Καμπότζης για βαφή Αιθάλη [χρωστικές ύλες] Λάκες και βερνίκια Μπρούντζου (Λάκκα για βαφή -) Ασβέστου γάλα Λιθάργυρος Ξύλο που παράγει χρωστικές ουσίες Βαφές ξύλου Καραμελόχρωμα (βύνη από -) [εδώδιμο χρωστικό] Μαστίχα [φυσική ρητίνη] Μέταλλα σε φύλλα για ζωγράφους, διακοσμητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες Μέταλλα σε μορφή σκόνης για ζωγράφους, διακοσμητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες Μέταλλα (προϊόντα προστασίας των -ων) Μίνιο κόκκινο Αντιδιαβρωτικές ουσίες Αντιδιαβρωτικά για ξύλο Φούμο (αιθάλη) [χρωστικό] Φούμο (αιθάλη) [χρωστικό] Κοβαλτίου οξείδιο [χρωστική ουσία] Χαρτί βαφής για αυγά πασχαλιάτικα Τυπογραφία (πολτός -ας) [μελάνες] Βαφές Επιθέματα βαφής (μετακινούμενα) Χρώματα και υδατοχρώματα Σμάλτο για βαφή Βαφές αντιρυπαντικές Βαφές βακτηριοκτόνες Χρώματα για την κεραμική Αλουμινίου χρώματα Αμιάντου (Βαφές -) Επίχρισμα (Χρώματα για -) Βαφές πυρίμαχες Φύλλα άργυρου Άργυρος υπό μορφή πολτού Σκόνες επαργύρωσης Ακατέργαστες φυσικές ρητίνες Επιστρώσεις προστατευτικές για πλαίσια οχημάτων Σανδαράχη Υδροχρώματα Γαία Σιέννας Μελάνες για τονιστές για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Τυπογραφία (πολτός -ας) [μελάνες] Βυρσοδεψίας μελάνες Μελάνες για το δέρμα Χαρακτική (μελάνες -ής) Μελάνες για το μαρκάρισμα ζώων Βαφές Υποδήματα (Βαφές για -) Χρώσεις ξύλου Προστύμματα για δέρμα Τερεβινθίνη [διαλυτικό για ζωγραφική] Εφυαλώματα [επιχρίσματα] Σουμάκι για βερνίκια. 4Βιομηχανικά έλαια και γράσα Λιπαντικά Συνθέσεις για τον έλεγχο της σκόνης Καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων και των καυσίμων για κινητήρες) και φωτιστικές ουσίες Κεριά και φιτίλια φωτισμού Έλαιο λιθανθρακόπισσας Ηλιέλαιο βιομηχανικό Οστά (Έλαιο από -) βιομηχανικό Νάφθα από άνθρακα Κράμβη (έλαιο -ης) βιομηχανικό Ψαριού (Έλαιο -) μη εδώδιμο Καστορέλαιο για τεχνική χρήση Σογιέλαιο (παρασκευάσματα -ου) για την αντικολλητική επίστρωση των μαγειρικών σκευών Έλαια συντήρησης δέρματος Έλαια για τη συντήρηση της 7 ( 38)

8 τοιχοποιίας Μαζούτ Έλαιο κοπής Ξεκαλούπωμα (Έλαια για το -) Έλαια υφαντουργίας Έλαια κινητήρα Έλαια διαπότισης Λίπη βιομηχανικά Λίπανση (έλαια -ης) Έλαια ζωγραφικής Μη χημικά πρόσθετα καυσίμων Συνθέσεις για τον έλεγχο της σκόνης Αλκοόλη [καύσιμη] Οινόπνευμα φωτιστικό Ιμάντων παρασκευάσματα αντιολισθητικά Ανθρακίτης Βενζόλιο Πετρέλαιο Βενζόλη Καύσιμα σε μορφή μπρικέτας Πλιθάνθρακες (μπρικέτα) Μπρικέτες από ξύλο Πλιθάνθρακες από τύρφη[καύσιμο] Ορυκτός άνθρακας Καύσιμα Αεροποιημένων καυσίμων (Μείγματα -) Μελισσών (Κερί -) Καρναουβικός κηρός Κερί για ιμάντες Κερί φωτιστικό Κεριά βιομηχανικά Κεριά [πρώτες ύλες] Κηροζίνη Κεριά Καύσιμα Οινόπνευμα (Καύσιμα με βάση το -) Ορυκτά (- καύσιμα) Φωτιστικές (Ύλες -) Δέρματος (προϊόντα για τη συντήρηση του -) [έλαια και λιπαντικά] Οπτάνθρακες Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης Προσανάμματα Ηλεκτρική ενέργεια Στεατίνη Αιθανόλη [καύσιμα] Αιθέρας πετρελαϊκός Μαζούτ Αέρια για φωτιστική χρήση Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης Αέριο πτωχό Αέριο καύσιμο Αέρια στερεοποιημένα [καύσιμα] Πετρέλαιο Λίπανσης γραφίτης Λιπαντικό για όπλα Λιπαντικά για υποδήματα Γράσο για ιμάντες Λίπη για δέρματα Λίπη βιομηχανικά Λίπανση (λίπη -ης) Λιπαντικά φωτιστικά Ορυκτός άνθρακας Βαζελίνη πετρελαίου για βιομηχανική χρήση Κηροζίνη Καντήλια [κεριά] Λίπος ερίου Ξυλεία (καύσιμη) Λιγνίτης Λιγροϊνη [ελαφρύ πετρέλαιο] Λιπαντικά Θρυαλλίδες λάμπας Θρυαλλίδες λυχνιών Νάφθα Ελαϊνη Οζοκηρίτης [ορυκτή παραφίνη] Παραφίνη Πετρέλαιο, αργό ή διυλισμένο Συνθέσεις για τη σκόνη σκουπίσματος Ορυκτός άνθρακας Αφαίρεση σκόνης (Προϊόντα -) Στεατικό οξύ Ταινίες χάρτινες για προσάναμμα Τύρφη [καύσιμο] Χριστουγεννιάτικα φώτα (κεριά) Αρωματικά κεριά Ξύλου ροκανίδια για προσάναμμα Ξυλίνιο Ξυλίνιο Ίσκα. 6Κοινά μέταλλα και κράματα αυτών Μεταλλικά υλικά οικοδομών Λυόμενες μεταλλικές κατασκευές Μεταλλικά υλικά για σιδηροτροχιές Συρματόσκοινα και μεταλλικά σύρματα μη ηλεκτροφόρα Είδη κλειθροποιίας και σιδηροπωλείου Μεταλλικοί σωλήνες Χρηματοκιβώτια Άλλα μεταλλικά προϊόντα μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις Μεταλλεύματα Χαλύβδινα σύρματα Χάλυβα κράματα Πλάκες σιδήρου Χάλυβα (Κατασκευές από -) Σίδηρος ακατέργαστος ή μη επεξεργασμένος Χάλυβας χυτός Χαλύβδινες στήλες Χαλυβδινα παραπετάσματα Χαλύβδινοι σωλήνες Σιδηροδρόμου σημεία αλλαγής κατεύθυνσης Διατάξεις απομάκρυνσης πτηνών κινούμενες με τον αέρα από μέταλλο Αέρα συμπιεσμένου (Εξαρτήματα για αγωγούς -) μεταλλικά Συρματόπλεγμα ακιδωτό Σύρματα μεταλλικά Σύρμα από κράματα κοινών μετάλλων, εκτός του σύρματος ασφαλείας Μεταλλικά ρόπτρα θυρών Κοινά μέταλλα και κράματα αυτών Κράμα αργυρονικελίου Κράματα σκληρής συγκόλλησης Αλουμίνιο Αλουμινίου σύρμα Αλουμινόχαρτο Ελάσματα σύνδεσης Άγκυρες Σκελετοί ικριωμάτων από μέταλλο Σιδηρογωνίες Δακτύλιοι μεταλλικοί Δακτύλιοι μεταλλικοί για κλειδιά Αντιτριβικό μέταλλο Ροδέλλες μεταλλικές Μπαούλα μεταλλικά Ενισχυτικά μεταλλικά για σκυρόδεμα Πλαίσια μεταλλικά κατασκευής Πλαίσια για θερμοκήπια [μεταλλικά] Αγωγών ενισχυτικά [μεταλλικά] Ενισχυτικά για ιμάντες μηχανών [μεταλλικά] Κατασκευής ενισχυτικά [μεταλλικά] Κοχλιοδακτύλιοι Φορτία (μεταλλικές θηλιές ανύψωσης για) Μεταλλικές ξυλεπενδύσεις Τέχνης (Αντικείμενα -) από κοινά μέταλλα Σκάφες μεταλλικές για την ανάμειξη κονιάματος Κρίκοι μεταλλικοί για γεωργική χρήση Πλακίδια επίστρωσης μεταλλικά Πλακίδια κατασκευών μεταλλικά Σηματοδότες μη φωτεινοί [μεταλλικοί] Πάγκοι εργασίας (Μέγγενες -ων -) μεταλλικοί Δίσκοι από μέταλο Πτηνών (λουτήρες -) [μεταλλικές κατασκευές] Ράβδοι από μέταλλο Βαρέλια μεταλλικά Κιγκλιδώματα με 8 ( 38)

9 σχάρες μεταλλικές Βηρύλλιο [γλυκίνιο] Ποδήλατα (Εγκαταστάσεις στάθμευσης για -) μεταλλικές Εργαλεία σφυρηλάτησης Μεντεσέδες μεταλλικοί Πώματα μεταλλικά [βύσματα] Λευκό μέταλλο Θωρακίσεις Πρόσδεσης (Πάσσαλοι -) μεταλλικοί Χάλυβα σφαιρίδια Αέρια πεπιεσμένα (Δοχεία για -) μεταλλικά Ακροστόμια μεταλλικά Μεταλλικές μεσοκαναλικές σημαδούρες (προσόρμιση) Καλωδίων ή αγωγών άγκιστρα μεταλλικά Ιμάντας [δακτύλιος] μεταλλικός Μεταλλικοί συνδετήρες σωλήνων Μπρούντζος Επιτάφια μνημεία μπρούντζινα Μπρούτζινα [αντικείμενα τέχνης] Αγαλμάτια από κοινά μέταλλα Γραμματοκιβώτια [μεταλλικά] Σταύλοι από μέταλο Λουτρών (Καμπίνες -) μεταλλικές Βαφής πάγκοι με πιστολάκι μεταλλικοί Θάλαμοι τηλεφωνικοί μεταλλικοί Καλώδια μεταλλικά μη ηλεκτρικά Καλώδια εναέριας μεταφοράς (τελεφερίκ) Συρματόσχοινο Αλυσίδες ασφάλειας Αλυσίδες μεταλλικές Κάδμιο Μεταλλικές εργαλειοθήκες, κενές Κουτιά από κοινά μέταλλα Μεταλλικά χρηματοκιβώτια Μεταλλικά χρηματοκιβώτια Μεταλλικά χρηματοκιβώτια Κλίνες (τροχίσκοι -ών) μεταλλικοί Οροφές μεταλλικές Σωλήνες εκροής μεταλλικοί Λουκέτα Καπνοδόχων (Καλύπτρες -) μεταλλικές Πωματισμού (Κάλυκες -) μεταλλικοί Προκατασκευασμένες μεταλλικές κατοικίες Περσίδες μεταλλικές Κέλτιο [χάφνιο] Αναδενδράδες (πέργκολες) [μεταλλικές κατασκευές] Κώδωνες για ζώα Σφιγκτήρες τροχών Επιτύμβιων πλακών (Πλαίσια -) μεταλλικά Στεφάνες βαρελιών μεταλλικές Κεραμομέταλλα Ελατήρια [κλειδαριές] Κλειδαριές οχημάτων [μεταλλικές] Μη ηλεκτρικές κλειδαριές από μέταλλο Σύρτες (θυρών) από μέταλλο Κάνιστρα μεταλλικά Πλάκες αναμνηστικές μεταλλικές Πλάκες σιδήρου Λαμαρίνες Ασφαλιστικές περόνες (κοπίλιες) από μέταλλο Καπνοδόχων (σωλήνες -) [μεταλλικοί] Τζάκια μεταλλικά Υποστήριξης (Σφήνες μεταλλικές -) Μη ηλεκτρικοί μηχανισμοί για το κλείσιμο θυρών Κλείθρα για τσάντες [μεταλλικά] Πώματα για φιάλες μεταλλικά Κιβωτίων (Κλείθρα -) μεταλλικά Καπάκια δοχείων [μεταλλικά] Επίδεσης ταινίες μεταλλικές Φορτία (μεταλλικές θηλιές ανύψωσης για) Ταινιών μεταλλικών (εντατήρες -) [αναβολείς έντασης] Πείροι μεταλλικοί Καρφιά Κοβάλτιο, ακατέργαστο Χάλκινο σύρμα μη μονωμένο Χάλκινοι δακτύλιοι Χαλκός ακατέργαστος ή ημικατεργασμένος Σιδηρογωνίες [μεταλλικές] Μεταλλικά ερμάρια εργαλείων, κενά Συζεύξεις μεταλλικές δικτύων διανομής Στήλες μεταλλικές [μέρη οικοδομών] Στήλες αγγελιών μεταλλικές Υδραγωγοί μεταλλικοί Σωλήνες μεταλλικοί για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης Αγωγοί μεταλλικοί εγκαταστάσεων εξαερισμού και κλιματισμού Μεταλλικά υλικά οικοδομών Κατασκευές μεταλλικές Λυόμενες μεταλλικές κατασκευές Εμπορευματοκιβώτια πλωτά μεταλλικά Μεταλλικά δοχεία Μύτες μεταλλικές ράβδων περιπάτου Κιγκλιδώματα μεταλλικά Παραθυρόφυλλα μεταλλικά Καλούπια Θωρακίσεις Κορνίζες μεταλλικές Κορνίζες (Εκμαγεία για -) μεταλλικές Αρπάγες από μέταλλο [αγκύλες] Άρπαγες ορειβασίας μεταλλικές Σιδηροχρώμιο (σίδηρος χρωμιούχος) Χρώμιο Χρώμιου (Μεταλλεύματα -) Δεξαμενές μεταλλικές Επικαλύψεις στέγης [μεταλλικές] Καλώδια μεταλλικά Υδροροές δρόμου από μέταλο Αποχέτευσης (αγωγοί -) [μεταλλικοί] Έλικτρα μη μηχανικά για εύκαμπτους σωλήνες [μεταλλικά] Υπέρθυρα [πρέκια] μεταλλικά Σήματα διακριτικά για οχήματα (μεταλλικά) Διανεμητές επίτοιχοι (πετσετών -) [μεταλλικοί] Αρμοκαλύπτρες σιδηρογραμμών Συσκευασίες από λευκοσίδηρο Πλακίδια επίστρωσης μεταλλικά Φρακτες μεταλλικοί Διακλάδωση (αγωγοί -ης) [μεταλλικοί] Μεταλλικές συνδέσεις καλωδίων, μη ηλεκτρικές Αλυσίδες (Κρίκοι για -) Σκυροδέματος (Τύποι μεταλλικοί για το χύσιμο του -) Τοιχώματα μεταλλικά για δεξαμενές πετρελαίου Μεταλλικές πλατφόρμες για διάβαση πάνω από λάσπη Έλικτρα μη μηχανικά για εύκαμπτους σωλήνες [μεταλλικά] Σωληνώσεις μεταλλικές Μεταλλικά καφασωτά Μεταλλικές σκάλες Μεταλλικές 9 ( 38)

10 φορητές σκάλες επιβίβασης επιβατών Κλίμακες μεταλλικές Γωνιές μεταλλικές [κατασκευές] Φορτία (μεταλλικές θηλιές ανύψωσης για) Μεταλλικές βρύσες για βαρέλια Χειροπέδες Σπιρούνια Πασσαλίσκοι σκηνών μεταλλικοί Κασσίτερος Αγαλμάτια από κοινά μέταλλα Αγαλμάτια από κοινά μέταλλα Επιτύμβιες (- στήλες) μεταλλικές Μεταλλικές φορητές σκάλες Πλαίσια μεταλλικά [κατασκευή] Παραθυροφύλλων μάνταλα Μεταλλικoί μηχανισμοί κλειδώματος παραθύρων Yλικά για σιδηρόδρομους Σιδηρομολυβδένιο Σιδηροπυρίτιο Σιδηροτιτάνιο Σιδηροβολφραίμιο Ελάσματα σιδήρου Ελάσματα σιδήρου Οψοφυλάκια κρέατος μεταλλικά Επιτύμβια (Μνημεία -) μεταλλικά Τελεφερίκ (Μόνιμο υλικό -) Γαληνίτης [ορυκτό] Φόρτωσης (όργανα ελέγχου ύψους -) για σιδηροδρόμους [μεταλλικά] Ορνιθώνες μεταλλικοί Ζώα (Αλυσίδες για -) Άγκιστρα μεταλλικά Άγκιστρα μεταλλικά για ενδύματα Άγκιστρα μεταλλικά για ενδύματα Δέματα (δεσίματα -ων) μεταλλικά Γερμάνιο Κορνίζες μεταλλικές Μεντεσέδες Συνδέσεις μεταλλικές για ιμάντες μηχανής Δακτύλιοι για σχοινιά Κιγκλιδώματα προστατευτικά οδών [μεταλλικά] Αγκράφες από κοινά μέταλλα [ε'ιδη σιδηροπωλείου] Πέταλα (Καρφιά για -) Μεντεσέδες πορτών Μεντεσέδες παραθύρων Εξαρτήματα για φέρετρα μεταλλικά Κλινών εξαρτήματα [μεταλλικά] Εξαρτήματα επίπλων [μεταλλικά] Εξαρτήματα πορτών [μεταλλικά] Εξαρτήματα παραθύρων μεταλλικά Σιδηρές βάσεις κατασκευής Χαλύβδινα σύρματα Σίδηρος ακατέργαστος ή ημι-επεξεργασμένος Σίδηρος ακατέργαστος ή μη επεξεργασμένος Σίδηρος (μεταλλεύματα -ου) Σίδηρος (εντατήρες ιμάντων εκ -ου) [σύνδεσμοι τάνυσης] Σύρματα μεταλλικά για συνδέσεις Κασσίτερος Ίνδιον Θερμοκήπια μεταφερόμενα μεταλλικά Μεταλλικά κλουβιά για άγρια ζώα Κασσίτερος (φύλλα -ου) Φύλλα μεταλλικά για συσκευασία και περιτύλιγμα Δοχεία κονσέρβας Χαλκός ακατέργαστος ή ημικατεργασμένος Γράμματα και αριθμοί από κοινά μέταλλα, εκτός των αλφαριθμητικών χαρακτήρων τύπου Πινακίδες από μέταλλο Σύνδεσμοι μεταλλικοί Ρινίσματα μετάλλου Λιμονίτης Ξέστρα για καθάρισμα υποδημάτων Χελώνες ρευστοχάλυβα από κοινά μέταλλα Οροφοπήχεις μεταλλικοί Άγκιστρα μεταλλικά Κλειδιά (εργαλεία) Μεταλλικές ταφόπλακες Χελώνες σφυρήλατου σιδήρου [μεταλλουργία] Μαγνήσιο Μαγγάνιο Μαχαίρια (Χειρολαβές για -) μεταλλικές Σκούπες (Λαβές για -) μεταλλικές Δρέπανα (λαβές -ων) [μεταλλικές] Λαβές εργαλείων [μεταλλικές] Δακτύλιοι Κολεοί σύνδεσης σωλήνων [μεταλλικές] Χερούλια για πόρτες [μεταλλικά] Μεταλλικά πλαίσια πόρτας Πλαίσια για παράθυρα [μεταλλικά] Μεταλλικά σκέπαστρα [κατασκευές] Ιστοί [πάσσαλοι] μεταλλικοί Πυρίμαχα μεταλλικά υλικά κατασκευών Αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινητων πινακίδες μεταλλικές Μεταλλεύματα μεταλλικά Μέταλλα κοινά ακατέργαστα ή ημιεπεξεργασμένα Μέταλλα σε μορφή σκόνης Μέταλλα πυροφωσφορικά Σήματα οδικά όχι φωτεινά ή μηχανικά [μεταλλικά] Καλούπια Παγος (φόρμες -ου) μεταλλικές Μολυβδένιο Περιστρεφόμενοι δίοδοι Μνημεία μεταλλικά Σιαγώνες [μεταλλική κιγκαλερία] Σιδερένια υποστηρίγματα για κούτσουρα τζακιού [σιδεροστιές] Κουνουπιέρες [μεταλλικά πλαίσια] Ελατήρια [είδη μεταλλικής κιγκαλερίας] Αποβάθρες πλωτές πρόσδεσης πλοίων μεταλλικές Τοίχοι (επενδύσεις -ων) [κατασκευαστικές] μεταλλικές Νιόβιο Νικέλιο Οικίες (αριθμοί -ών) μη φωτεινοί [μεταλλικοί] Ορνιθοτροφεία μεταλλικά Παλέτες φόρτωσης μεταλλικές Διακίνηση (δίσκοι [παλέτες] -ης) μεταλλικοί Διακίνηση (δίσκοι [παλέτες] - ης) μεταλλικοί Πινακίδες σήμανσης όχι φωτεινές ή μηχανικές [μεταλλικές] Προστατευτικά πλέγματα εστιών από μέταλλο Τάφοι μεταλλικοί Προστατευτικά πλέγματα εστιών από μέταλλο Τοιχωμάτων (επιστρώσεις -) [κατασκευή] μεταλλικές Καρφιών είδη [είδη κιγκαλερίας] Μάνταλα μεταλλικά Σύρτες (θυρών) από μέταλλο Πλακόστρωτα μεταλλικά Σκαλοπάτια [κλίμακες] 10 ( 38)

11 μεταλλικά Κοχλίες μεταλλικοί Στόρια εξωτερικά μεταλλικά Σύρτες κλειδαριών Σύρτες μεταλλικοί Πισίνες [μεταλλικές κατασκευές] Πατώματα μεταλλικά Παγοδρόμια [κατασκευές] μεταλλικά Αγκύλια ορειβασίας μεταλλικά Σχιστολίθους (Άγκιστρα για -) Ταυτότητα (πλάκες στοιχείων -ας) μεταλλικές Μεταλλικές ταφόπλακες Πλάκες περιστροφικές [σιδηροδρομικό υλικό] Κράμα αργυρονικελίου Αργυρόχαλκο (Διάκοσμοι από -) για κτήρια και έπιπλα Πλατφόρμες προκατασκευασμένες μεταλλικές Επάργυρου (Κράμα κασσίτερου -) Μόλυβδος ακατέργαστος ή ημικατεργασμένος Χοιροστάσια από μέταλο Μεταλλικές τροχαλίες, εκτός αυτών που προορίζονται για μηχανές Τροχαλίες παραθύρων Πόμολα μεταλλικά Θύρες μεταλλικές Ιστοί [πάσσαλοι] μεταλλικοί Δίκτυα ηλεκτρικά (γραμμές -ών -ων) μεταλλικές Στύλοι τηλεγραφικοί μεταλλικοί Δένδρων (Προστατευτικές διατάξεις -) μεταλλικές Πόρτες (Τύμπανα για -) μεταλλικά Πόρτες (Μηχανισμοί μη ηλεκτρικοί για το άνοιγμα στις -) Πόρτες μεταλλικές Αναγνωριστικά βραχιόλια από μέταλλο Υποστυλώματα μεταλλικά Μεταλλικός εξοπλισμός (είδη σιδηροπωλείου) Γρασάρισμα (υποδοχές -ος) [γρασαδόροι] Προσαρμογές σωλήνων [μεταλλικές] Σιδηροτροχιές Πύραυλοι (εξέδρες εκτόξευσης -ων) μεταλλικές Δοχεία μεταλλικά για αποθήκευση οξέων Καύσιμα υγρά (Δοχεία για -) μεταλλικά Συσκευασία (σκεύη -ας) από μέταλλο Αέρια πεπιεσμένα (Δοχεία για -) μεταλλικά Μεταλλικά πλέγματα Γυρωτικοί ήλοι (πριτσίνια) από μέταλλο Επενδύσεις μεταλλικές για κατασκευές και οικοδομές Τροχίσκοι επίπλων μεταλλικοί Ράγιες συρόμενων πορτών μεταλλικές Μολυβδοσφραγίδες Σηματοδότηση μη φωτεινή και μη μηχανική [μεταλλική] Βαλβίδες σωλήνων αποξήρανσης [από μέταλλο] Σιλό μεταλλικά Συγκόλλησης (Ράβδοι μεταλλικοί -) Συγκόλληση χρυσού Συγκόλληση άργυρου Συγκόλλησης (Καλώδια -) από μέταλλο Συγκόλλησης (Καλώδια -) από μέταλλο Καπνοδόχων (Καλύπτρες -) μεταλλικές Στηρίγματα μεταλλικά για βαρέλια Καλώδια (Βίδες σύσφιγξης για -) μεταλλικές Μεταλλικά χωρίσματα [διαφράγματα] Φατνώματα κατασκευής μεταλλικά Πασσαλοσανίδες μεταλλικές Καρφάκια με αφανή κεφαλή Βύσματα τοίχου μεταλλικά Δεξαμενές μεταλλικές Ταντάλιο [μέταλλο] Υδρωθήσεις [κατασκευή] μεταλλικές Η κορυφή της βίδας από μέταλο για μπουκάλια Επικαλύμματα ανθρωποθυρίδων [μεταλλικά] Πώματα για φιάλες μεταλλικά Άκμονες [φορητοί] Μεταλλικές οροφές Οροφές μεταλλικές Κεραμίδια μεταλλικά Υφάσματα μεταλλικά Έντασης (Διατάξεις -) Σύρματα μεταλλικά (εντατήρες -ών -ων) [σύνδεσμοι τάνυσης] Εντατήρες για ιμάντες μεταλλικοί Κώδωνες Μη ηλεκτρικά μεταλλικά κουδούνια πόρτας Τιτάνιο Ακροφύσια μεταλλικά Μεταλλικές χοάνες πλήρωσης, μη μηχανικές Βαρέλια μεταλλικά Εμποδίου διατάξεις [στοπ] για πόρτες και παράθυρα από μέταλλο Σφήνες [στοπ] για πόρτες μεταλλικές Εξαρτήματα στερέωσης μεταλλικά για παράθυρα Κοχλίες μεταλλικοί Πλαίσια παραθύρου μεταλλικά Παγίδες άγριων ζώων Καταδύσεων βατήρες μεταλλικοί Στρωτήρες μεταλλικοί σιδηροτροχιάς Μεταλλικοί υδροσωλήνες Αγωγοί μεταλλικοί Αγωγοί μεταλλικοί Μεταλλικά παξιμάδια Τομβάκιο Τάφοι μεταλλικοί Βολφράμιο (στοιχείο) Περβάζια μεταλλικά Περιφράξεις μεταλλικές Βαλβίδες υδραγωγών [από μέταλλο] Μεταλλικές βαλβίδες, εκτός των μερών μηχανών Βανάδιο Συγκόλλησης (Ράβδοι μεταλλικοί -) Ανεμοδείκτες από μέταλλο Μεταλλικά παράθυρα Υποστηρίγματα μεταλλικά Υποστηρίγματα μεταλλικά Δακτύλιοι Κρίκοι στερέωσης λαβών μεταλλικών Εργαλεία σφυρηλάτησης Ανάβαθρα [μέρη κλιμάκων] μεταλλικά Ψευδάργυρος Ζιρκόνιο. 8Εργαλεία και συσκευές (χειροκίνητες) Όργανα κοπής, Μαχαιροπήρουνα Αιχμηρά όπλα Ξυράφια Απόξεση (Όργανα χειρός για -) Κονσερβών (Ανοιχτήρια -) μη ηλεκτρικά Στρείδια 11 ( 38)

12 (ανοιχτήρια -ών) Τροχίσματος ακονιστήρια Ακονίσματος εργαλεία Γεωργικά εργαλεία χειρός Βελόνες (Λίμες για -) Επιμηκυντήρες τρυπάνων για κοχλιοτομές Πένσες Παρωνυχίδες (πένσες - ων) Ηλάγρες Βαριοπούλες Συσκευές και όργανα σφαγής ζώων Συσκευές και όργανα εκδοράς ζώων Δακτυλιοειδείς ελικωτήρες Πλακοστρώσεων κόπανοι [εργαλεία χειρός] Κριοί [εργαλεία χειρός] Αιχμηρά όπλα Καμάκια αλιευτικά Ηλάγρες Εκσκαφής [εργαλεία χειρός] Όργανα κοπής, Μαχαιροπήρουνα Τσιμπίδες αναμόχλευσης φωτιάς [τζακιού] Εντομοκτόνα (ψεκαστήρες κονιορτοποίησης -ων) [εργαλεία χειρός] Αναισθητοποίησης συσκευές για ζώα Σκαπάνες [εργαλεία] Αξίνες Τσεκούρια για σύνδεση με μόρσο Τσεκούρια για σύνδεση με μόρσο Λάμες κοπής Τρυπάνια λογχοφόρα [εργαλεία χειρός] Τρυπάνια λογχοφόρα [εργαλεία χειρός] Λοστοί Γναφέων κόπανοι [εργαλεία] Ξιφολόγχες Στροφαλοφόροι άξονες [εργαλεία] Δελτίων [εισιτηρίων] (μηχανήματα διάτρησης -) Εξολκείς καρφιών [εργαλείο] Μικροτρύπανα Δράπανα Τρυπάνια [μέρη εργαλείων] Χαρακτικές γλυφίδες μετάλλου Γλυφίδες Σφυριά για κάρφωμα[εργαλεία] Εργαλεία χειρός για δημιουργία κυματισμών στα μαλλιά Ξύστρες [εργαλεία] Φαλτσογωνιές [εργαλεία χειρός] Καλφατίσματος (Σίδερα -) Σφιγκτήρες για ξυλουργούς ή βυτιοποιούς Καρυοθραύστες Κυνηγιού μαχαίρια Χοάνες χυτηρίου [εργαλεία χειρός] Πλάνες [εργαλεία χειρός] Τροχίσματος ακονιστήρια Σκαρπέλα Ατσαλίνες [εργαλεία χειρός] Ζώνες - εργαλειοθήκες Ψαλίδες Ακόνια (Θήκες για -) Χλοοτάπητας (κουρευτικές μηχανές -α) [χειροκίνητες] Μαλλιά (ψαλίδια κοπής για κούρεμα -ών) ηλεκτρικά και μη Τυριών κόπτες μη ηλεκτρικοί Κοπίδια Διατάξεις κοπής αβγών σε φέτες, μη ηλεκτρικές Εργαλεία κοπής φιτιλιών [ψαλίδια] Εργαλεία κοπής για πίτσα, μη ηλεκτρικά Κοπής αγωγών (Όργανα -) Κόπτες σωλήνων [εργαλεία] Νυχοκόπτες (ηλεκτρικοί και μη) Λαχανοκόπτης Κοπτικές ράβδοι Εργαλεία κοπής [εργαλεία χειρός] Αργυροχοϊα[μαχαιροποιία, πηρούνια και κουτάλια] Σερβίτσια [μαχαίρια, κουταλοπήρουνα] Κουτάλια Κουτάλες [εργαλεία χειρός] Κουτάλια Λεπίδες πλαγιοξόων Μαχαίρια Μπαλντάδες [μαχαίρια] Μαχαίρια για καθάρισμα ψαριών Εγκεντρίδες (όργανα εμβολιασμού) Ιμάντες δερμάτινοι ακονίσματος ξυραφιών Απόσταξη (Συσκευές χειροκίνητες για - ) Αποτρίχωση (συσκευές -ης) ηλεκτρικές ή μη Συσκευές και εργαλεία εκδοράς ζώων Μυστριά [κηπουρική] Κατσαβίδια Διαμάντια (κοπής υάλου) [μέρη εργαλείων χειρός] Βελονοπεραστές Αξίνες Ακανθοτόμα εργαλεία Λειαντήρες Λιθόσφυρες Ράσπες [εργαλεία χειρός] Σκαρπέλα ξυλουργικά Γνώμονες [εργαλεία] Σμυριδοτροχοί λείανσης Ξίφη Σπάτουλες (εργαλεία) Σπάτουλες [εργαλεία χειρός] Κούρεμα ζώων (Εργαλέια χειρός για -) Σφραγίδες [εργαλεία χειρός] Περιποίησης χεριών (Θήκες οργάνων -) Σετ ποδοκομίας (πεντικιούρ) Εκγλύφανα [εργαλεία] Φυσερά τζακιών [εργαλεία χειρός] Θήκες για ξυράφια Ζώα (Εργαλεία κουρέματος για -) Πλάνες Γρύλοι χειροκίνητοι ανάρτησης Κλειδιά [εργαλεία χειρός] Δρέπανα (δακτύλιοι -ων) Ψαλίδι κήπου Γλύφανα[εργαλεία χειρός] Πλαγιοξόοι Τσεκούρια Μπαλτάδες (κρεοπώλη) Κλαδευτήρια μικρά Τσεκούρια Εργαλεία χειρός χειροκίνητα Σήμανσης όργανα για ζώα Λεπίδες πλαγιοξόων Σίδερα [μη ηλεκτρικά εργαλεία] Σιδηρά όργανα για ανεξίτηλη σήμανση Σίδερα για κυμάτωση Κλαδευτήρια Ψαλίδι κήπου Ψαλίδι κήπου Λεπίδες [όπλα] Λεπίδες ξυραφιών Ψαλίδες (Λεπίδες για -) Λεπίδες πριονιών [μέρη εργαλείων] Λεπίδες [εργαλεία] Λεπίδες (εργαλεία ακονίσματος -ων) Πηρούνια Υποδήματα (καλαπόδια για -) [εργαλεία υποδηματοποιών] Χειροκίνητες τρόμπες Εγκεντρίδες Εργαλεία κηπουρικής, χειροκίνητα Εντομοκτόνα (τρόμπες ψεκασμού -ων) Τσάπες Πεταλωτών εργαλεία Σουβλιά Νυχιών (Λίμες - ) Λίμες ονύχων [ηλεκτρικές] Λίμες [εργαλεία] Μυστριά Κλειδιά [εργαλεία χειρός] Βαριοπούλες 12 ( 38)

13 Μανσέτες Ελικοτόμοι Σφιγκτήρες [εργαλεία χειρός] Πλαίσια πρίονιων χεριού Λειαντήρων (Χερούλια -) Κόπανοι Ξυράφια Γενειάδας (Ψαλίδες κοπής -) Σφυριά [εργαλεία χειρός] Ματσόλες (ξύλινα σφυριά) Βαριές Γουδιά για κοπάνισμα Τρόχισμα (ακονόπετρες για -) [εργαλεία χειρός] Ακονόπετρες δρεπανιών Μαχαίρια τσέπης Κλαδέματος (Μαχαίρια -) Σετ ξυρίσματος Περιποίησης νυχιών (Σετ με είδη -) ηλεκτρικά Αυτιών (Συσκευές για το τρύπημα των -) Μοχλοί Φτυάρια [εργαλεία χειρός] Εξολόθρευσης συσκευές για παράσιτα φυτών Ξυλόσφηνες Δράπανα Δράπανα Καμάκια αλιείας Μαχαίρια κοπής κιμά [εργαλεία χειρός] Λαχανοκόπτης Αξίνες Αξίνες [εργαλεία] Ακονίσματος πέτρες Τσιμπίδες Αποτρίχωση (τσιμπιδάκια -ης) Λαβίδες για κύβους ζάχαρης Απογυμνωτές σύρματος [εργαλεία χειρός] Τσιμπιδάκια φρυδιών Παγοκόφτες Πιστολέτα χειροκίνητα για εξώθηση στόκου Πιστολάκια [εργαλεία] Σίδερα για πτυχώσεις (τσακίσματα) Σίδερα σιδερώματος Κλαδευτήρια δέντρων Ψαλίδες κλαδέματος Γκλομπ αστυνομικά Τρυπάνια (υποδοχείς -ών) [εργαλεία] Θήκες για πριόνια Κοπίδες σκυτοτόμων [εργαλεία] Σιδερα στίλβωσης Εργαλεία για γυάλισμα των νυχιών, ηλεκτρικά ή μη Στιλέτα Σιδερογροθιές Εξολκείςκαρφιών Διατρητήρες [εργαλεία χειρός] Διατρητικά εργαλεία Αρίθμηση (λαβίδες -ης) Ξέστρα [εργαλεία] Ξέστρα [εργαλεία] Τσουγκράνες του γκολφ Τσουγκράνες [εργαλεία χειρός] Λανάρια [εργαλεία χειρός] Νομισματοσυλλέκτες Συγκομιδής φρούτων [εργαλεία χειρός] Εργαλεία κοπής [εργαλεία χειρός] Χειροκίνητα εργαλεία καρφώματος Εργαλεία χειρός για δημιουργία κυματισμών στα μαλλιά Πενσάκια για γυριστές βλεφαρίδες Σπαθιά Στιγεύς (ζουμπάς) [εργαλείο] Ηλάγρες Χειροκίνητες σέγες Τοξωτά πριόνια Πριόνια [εργαλεία] Ιμάντες δερμάτινοι ακονίσματος ξυραφιών Κοπίδια [εργαλεία] Δράπανα Τρυπάνια Συσκευές για κατασκευή τατουάζ Σιδερα πλισαρίσματος Πιρούνια (μαχαιροπίρουνα) Μηχάνημα τεντώματος μεταλλικών ταινιών [εργαλεία χειρός] Ελικωτήρες [εργαλεία χειρός] Ψαλίδι Ψαλίδια κλαδέματος Συνδήκτορες Σμίλες Τροχίσκοι [εργαλεία] Καστάνιες [εργαλεία χειρός] Σφραγίδες [εργαλεία χειρός] Ψαλίδες [εργαλεία χειρός] Νυχιών (Λίμες -) Γλυφεία [μέρη χειροκίνητων εργαλείων] Σπαθιών θηκάρια Τσάπες [εργαλεία] Ψαλίδι κήπου. 9Συσκευές και όργανα επιστημονικά, ναυτικά, τοπογραφικά, φωτογραφικά, κινηματογραφικά, οπτικά, ζύγισης, μέτρησης, σηματοδότησης, ελέγχου (επίβλεψης), διάσωσης και εκπαίδευσης Συσκευές για την εγγραφή, τη μετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας Μέσα αποθήκευσης μαγνητικών δεδομένων, δίσκοι εγγραφών Σύμπυκνοι δίσκοι ήχου, ψηφιακοί βιντεοδίσκοι και άλλα ψηφιακά μέσα εγγραφής Μηχανισμοί με κερματοδέκτη Ταμειακές μηχανές, αριθμομηχανές, εξοπλισμός για την επεξεργασία δεδομένων και ηλεκτρονικοί υπολογιστές Λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές Συσκευές πυρόσβεσης Άβακες Ατυχημάτων (Μηχανισμοί ατομικής προστασίας κατά των -) Επιταχυντές μορίων Οξύμετρο Αζιμουθιακά όργανα Συνδέσεις ηλεκτρικών δικτύων Συζεύκτες ακουστικοί Ζεύκτες [εξοπλισμός γι ατην επεξεργασία δεδομένων] Ακτινόμετρα Ηλεκτρικοί συσσωρευτές Ηχογραφικών (Συσκευές καθαρισμού δίσκων -) Κεραίες, αερόμετρα Ατζέντες ηλεκτρονικές Τοπογραφικά όργανα Ηλεκτροδυναμικής συσκευές για την εξ' αποστάσεως ρύθμιση των βελονών σιδηροτροχιάς Βελόνες γραμμοφώνων Αέρα (Συσκευές για την ανάλυση του -) Αποστακτήρια για εργαστηριακά πειράματα Συναγερμού (Όργανα -) Συναγερμοί αντικλεπτικοί Συναγερμοί πυροσβεστικοί Ηχητικοί συναγερμοί Αλκοολόμετρα Κράματα μεταλλικά (σύρματα από -) [εύτηκτα] Προστατευτικές βάσεις για ποντίκια (ηλεκτρονικών υπολογιστών) Γωνιόμετρα με διόπτρες 13 ( 38)

14 Τροφίμων (Συσκευές για την ανάλυση -) Ηχεία Υψόμετρα Αμιάντου (Ενδύματα -) πυροπροστασίας Αμπερόμετρα Μεγεθυντικές (Συσκευές φωτογραφιών -) Ενισχυτές Ανάλυσης (Συσκευές -) για χρήση μη ιατρική Ανεμόμετρα Δακτύλιοι διαβάθμισης Άνοδοι (θετικά ηλεκτρόδια) Κεραίες Διόπτρες (Χωρομέτρες με -) Αντικάθοδοι Αντισκωρικοί (Μηχανισμοί καθοδικοί -) Αντιπαρασιτικοί μηχανισμοί [ηλεκτρισμός] Αντιθαμβωτικά γυαλιά Αντικλεπτικές εγκαταστάσεις ηλεκτρικές Συσκευές παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης [GPS] Συσκευή επεξεργασίας δεδομένων Συσκευές ακτινών Χ όχι για ιατρική χρήση Ζεύκτες (εξοπλισμός για την επεξεργασία δεδομένων) Διαφραγματόμετρα [οπτικά είδη] Τηλεφορτώσιμα αρχεία μουσικής Τηλεφορτώσιμα αρχεία μουσικής Κυτία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος Διατάξεις στερέωσης ασφαλείας, εκτός από αυτές που προορίζονται για καθίσματα οχημάτων και αθλητικό εξοπλισμό Αμιάντου (Γάντια -) για την προστασία κατά των ατυχημάτων Αστρονομίας (Συσκευές και όργανα -) Οπτικοακουστικές (Συσκευές διδασκαλίας -) Κάσκες ακουστικών Ακουστικά τηλεφώνου Πυροσβεστικά οχήματα Διάσωσης (Μηχανισμοί -) Ζυγαριές Ακριβείας ζυγοί Σταθεροποιητές φωτισμού Φωτοσημαντήρες Σήματα οδικά φωτεινά ή μηχανικά Λέμβοι σωστικές Εργαστήριο (δίσκοι -ου) Λέμβοι πυρόσβεσης Βαρόμετρα Όργανα μέτρησης του βάρους Κλάρες κατασβέσεως πυρκαγιάς Συσσωρευτές (Οξύμετρο για -) Ανόδου μπαταρίες Μπαταρίες φωτισμού Συσσωρευτές ηλεκτρικοί οχημάτων Συσσωρευτών ηλεκτρικών (Πλάκες -) Βήτατρα Κιάλια Πηνία ηλεκτρικών καλωδίων Στηρίγματα για πηνία ηλεκτρικών καλωδίων Ηλεκτρομαγνητικά πηνία Ακουστικοί σωλήνες Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών Πυροσβεστικά οχήματα Φωτογραφικά φλας Συρμάτων συνδέσεις [ηλεκτρισμός] Ακροδέκτες [ηλεκτρισμός] Κουμπιά κουδουνιών Εντοπισμού σημαντήρες Εντοπισμού σημαντήρες Βραχίονες πικάπ Εντοπισμού νήματα για ηλεκτρικά καλώδια Πυξίδες Ναυτικά όργανα μέτρησης Στάθμες (αλφάδια) Καλώδια ομοαξονικά Καλώδια εκκίνησης για κινητήρες Οπτικές ίνες Καλώδια ηλεκτρικά Τοπογραφικές αλυσίδες Γυαλιών αλυσιδίτσες Κουτιά ηχείων Συσσωρευτών (Κιβώτια -) Κουτιά διακλάδωσης [ηλεκτρισμός] Κουτιά [πίνακες] ηλεκτρικών διακοπτών Κουτιά διανομής [ηλεκτρισμός] Τρυβλίο Petri Δοχεία για πλάκες μικροσκοπίου Μηχανές ταμειακές Αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές [ΑΤΜ] Κάλτσες θερμαινόμενες ηλεκτρικά Αριθμομηχανές Αριθμομηχανές τσέπης Θερμαντήρων (Όργανα ελέγχου -) Μετρητές ελέγχου χωρητικότητας Κυρτοσκελής διαβήτης Παπούστια για προστασία από ατυχήματα, ακτινοβολία και πυρκαγιά Κινηματογραφικές κάμερες Θάλαμοι αποσυμπίεσης Φωτογραφικές μηχανές Συσκευές εναλλαγής δίσκων [πληροφορική] Σήμανσης κώδωνες Προστατευτικές ασπίδες προσώπου Συγκόλληση (Μάσκες για -) Φορτιστές μπαταριών Φορτιστές μπαταριών Πηνία περιτύλιξης [φωτογραφία] Φυσίγγια παιχνιδιών βίντεο Κράνη ιππασίας Προστατευτικά κεφαλής Κράνη προστασίας για αθλήματα Κασέτες βίντεο Τηλεσκόπια Κάθοδοι Ηλεκτρικές μπαταρίες Φωτοβολταϊκά στοιχεία Εργαστηριακές μηχανές φυγοκέντρισης Κλειδαριές ηλεκτρικές Αλεξίσφαιρα γιλέκα Ζώνες σωστικές Τσιπς ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Πλινθία DNA Κύκλοτρα Κινηματογραφικοί μηχανισμοί για μοντάζ ταινιών Μαγνητικές ταινίες Απομαγνητισμού συσκευές μαγνητικών ταινιών Ταινίες ηχογράφησης Ταινίες καθαρισμού κεφαλών ανάγνωσης Ζώνες σωστικές Ολοκληρωμένα κυκλώματα Ολοκληρωμένα κυκλώματα Κλίσης δείκτες Χάλκινο σύρμα μονωμένο Κρυπτογραφικά μαγνητικά μηχανήματα Γραμμικού κώδικα αναγνώστες Συλλέκτες ηλεκτρικοί Συσκευές σύγκρισης Πυξίδες Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές Πυκνωτές ηλεκτρικοί Πυκνωτές οπτικοί Καλωδιώσεις ηλεκτρικές Υλικά για δίκτυα 14 ( 38)

15 ηλεκτρισμού [σύρματα, καλώδια] Αγωγοί ηλεκτρικοί Αγωγοί ακουστικοί Αγωγοί ηλεκτρικού δικτύου Ρευματοδότες Μεταγωγής (Συσκευές ηλεκτρικές -) Μεταγωγοί Μετατροπείς περιστροφικοί Κώνοι οδικής σήμανσης Διανομής (κονσόλες -) [ηλεκτρισμός] Επαφές ηλεκτρικές Μετρητές Αυτόματοι τηλεφωνητές Ελέγχου (Συσκευές ηλεκτρικές -) Ελέγχου ταχύτητας (Όργανα -) για οχήματα Γραμματοσήμανσης (Συσκευές ελέγχου -) Τηλεχειρισμού (Συσκευές -) Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για τον έλεγχο από απόσταση βιομηχανικών εργασιών Ηλεκτροδυναμικές συσκευές για χειρισμό από απόσταση σημάτων Χοάνες[εργαστηρια] Κορδόνια γυαλιών επιρρίνιων Λουράκια για κινητα τηλέφωνα Δρομόμετρα Κοσμογραφίας (Όργανα -) Μοδιστρών (Μεζούρες -) Διακόπτες κυκλώματος Γαληνίτης [ανιχνευτές] Χρωματογραφίας (Συσκευές -) εργαστηριακές Χρονογράφοι [συσκευές καταγραφής χρόνου] Θάλαμοι σκοτεινοί [φωτογραφία] Κάδοι έκπλυσης [φωτογραφία] Κουταλάκια δοσομετρικά Μετρητές σπειρώματος Μετρητές χιλιομετρικοί για οχήματα Στροφόμετρα Πάχος δερμάτων (Όργανα μέτρησης του -ς -) Μετρητές πηκτότητας Πυκνόμετρα Απόσταξης (Συσκευές -) για χρήση επιστημονική Ανιχνευτές Ανιχνευτές πλαστού νομίσματος Ανιχνευτές καπνού Ανιχνευτές μεταλλικών αντικειμένων για χρήση βιομηχανική ή στρατιωτική Διαφράγματα [ακουστικά] Διαφράγματα [φωτογραφικά] Επιστημονικές (Μεμβράνες για συσκευές -) Διαγνωστικές συσκευές, για μη ιατρική χρήση Διαφάνειες [φωτογραφία] Πλαισίωσης συσκευές για φωτογραφικές διαφάνειες Κινούμενα σχέδια Υπαγόρευσης (Συσκευές -) Διάθλασης (Συσκευές -) μικροσκοπικές Δυναμόμετρα Χρημάτων (Μηχανές μέτρησης και διαλογής -) Δίοδοι εκπομπής φωτός Ηχογραφήσεων δίσκοι Δίσκοι σύμπυκνοι [ήχου-βίντεο] Υπολογιστικοί δίσκοι Δίσκοι μαγνητικοί Δίσκοι οπτικοί Σύμπυκνοι δίσκοι απλής ανάγνωσης (CD-ROM) Αντανάκλασης ατομικοί δίσκοι για την πρόληψη των ατυχημάτων κυκλοφορίας Διακόπτες φωτογραφικού διαφράγματος Δισκέτες Συσκευές μέτρησης αποστάσεων Διανεμητές εισιτηρίων Κυκλώματος (Διακόπτες -) Δοσομετρητές Ηχοβολιστές υποθαλάσσιοι Ηλεκτρόλυσης συσκευές Πομποί ηλεκτρονικών σημάτων Πομποί τηλεπικοινωνίας Ρευματοδότες Ανάφλεξης από απόσταση (Ηλεκτρικοί μηχανισμοί -) Ρευματοδότες,ρευματολήπτες και άλλες επαφές [ηλεκτρικές συνδέσεις] Δοκιμές υλικών (Όργανα και συσκευές για -) Επιδιασκόπια Ζυγαριές Εργόμετρα Φόρμες κατάδυσης Σκάλες κινδύνου Βολιδόσχοινο βυθομετρήσεως Σαρωτές [εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων] Διδασκαλία (συσκευές -ας) Στραγγιστήρια για επεξεργασία φωτογραφιών Σφαιρόμετρα Φασματογράφοι Έλεγχος (κάτοπτρα -ου) εργασιών Κάτοπτρα [οπτικά είδη] Πάχος δερμάτων (Όργανα μέτρησης του -ς -) Φωτογραφία (Σχάρες στεγνώματος για -) Στερεοσκοπικές συσκευές Στερεοσκόπια Στροβοσκόπιο Ανατομίας (θήκες οργάνων -) [μικροσκοπικές] Θήκες ειδικά σχεδιασμένες για φωτογραφικές συσκευές και όργανα Επιρρίνιων γυαλιών οράσεως θήκες Δοχεία για φακούς επαφής Επιρρίνιων γυαλιών οράσεως θήκες Ετικέτες ηλεκτρονικές για εμπορεύματα Δείκτες ένειξης θερμοκρασίας, όχι για ιατρικούς σκοπούς Φωτόμετρα Συσκευές πυρόσβεσης Τιμολόγια έκδοση (μηχανές -ης -ων) Συσκευές τηλεομοιοτυπίας Ζύμωση (συσκευές -ης) [συσκευές εργαστηρίου] Οπτικές ίνες Κέρμα [κερματοδέκτες] Φίλτρα για υπεριώδεις ακτίνες για τη φωτογραφία Φίλτρα για κάμερες Φίλτρα για μάσκες αναπνευστικές Φυσικής (Συσκευές και όργανα -) Λυχνίες αναλαμπής (φλας) [φωτογραφία] Κυανοτυπίας (Συσκευές -) Φωτοτυπικα μηχανηματα Φωτογραφικών εκτυπώσεων συσκευές στίλβωσης Εκτυπώσεων φωτογραφικών (Συσκευές για το στέγνωμα των -) Φωτόμετρα Συχνότητα (συσκευές υψηλής -ας) Συχνότητας 15 ( 38)

16 μετρητές Καλώδια ηλεκτρικά (κουτιά εντοπισμού -ών -ων) Καλώδια ηλεκτρικά (Περιβλήματα για -) Θήκες για φορητούς υπολογιστές Ασφάλειες ηλεκτρικού κυκλώματος Γυαλιά προστατευτικά για αθλήματα Γυαλιά ηλίου Διόπτρες [οπτικά είδη] Διαβήτες [όργανα μέτρησης] Γαλβανόμετρα Αέρια (όργανα ανάλυσης -ων) Αερόμετρα [όργανα μέτρησης] Τοπογραφικές (- συσκευές και όργανα) Αερόστατα μετεωρολογικά Εγγραφή ήχου (Όργανα για τη -) Εγγραφές ηχητικές (φορείς -ών -ών) Μαγνητοσκόπια Μετρητές σήμανσης [ξυλουργική] Γάντια κατάδυσης Γάντια για προστασία από ατυχήματα Γάντια κατά των ακτίνων Χ βιομηχανικής χρήσης Ηλιογραφικά (- όργανα) Υδρόμετρα Υγρόμετρα Καλώδια ηλεκτρικά Καλώδια μαγνητικά Καλώδια τηλεφωνικά Σύρματα τηλεγραφικά Ολογράμματα Φούρνοι για εργαστηριακή χρήση Ηλεκτρομαγνητικά πηνία Μαγνήτες (Διακοσμητικοί -) Εκτυπωτές για ηλεκτρονικούς υπολογιστές Επωαστικοί κλίβανοι για την καλλιέργεια βακτηρίων Μηχανισμοί αυτόματης ένδειξης απώλειας στην πίεση των ελαστικών Δείκτες ποσότητας Μετρητές στάθμης βενζίνης Δείκτες ηλεκτρικής διαρροής Συσκευές ένδειξης θερμοκρασίας Δείκτες ταχύτητας Δείκτες στάθμης ύδατος Επαγωγικοί οπλισμοί [ηλεκτρισμός] Ηλεκτρικοί επαγωγείς Ενδοεπικοινωνία (συσκευές -ας) Διεπαφές (για ηλεκτρονικούς υπολογιστές) Πλαίσια φωτογραφικών πλακών Διακόπτες ηλεκτρικοί Εναλλάκτες [ηλεκτρικού ρεύματος] Συσκευές ιονισμού όχι για την επεξεργασία του αέρα ή του νερού Χωροστάθμισης πήχυς [όργανα χωρομέτρησης] Σετ ανοικτής ακρόασης για τηλέφωνα Γαλακτόμετρα Οπτικοί λαμπτήρες Θάλαμους σκοτεινούς (λυχνίες για -) [φωτογραφία] Ακροφύσια πυροσβεστικών σωλήνων Ηλεκτρονικές γραφίδες [για μονάδες οπτικής παρουσίασης] Λέιζερ μη ιατρικής χρήσης Κασετόφωνα Συσκευές για σύμπυκνους δίσκους (CD) Συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών βιντεοδίσκων Αναγνώστες [εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων] Οπτικοί αναγνώστες χαρακτήρων Διορθωτικοί φακοί [οπτικά] Φακοί επαφής Διόπτρες (όργανα -ών) Οπτικοί φακοί Φακοί για γυαλιά οράσεως Καπάκια φακών Φωσφορίζουσες (λυχνίες -) διαφημιστικές [νέον] Επιγραφές φωτεινές Σήματα μηχανικά Αναστολείς μεγέθους [ηλεκτρισμός] Φακοί για σήματα Συσκευές προβολής [μαζικοί φακοί] Αδιαβροχοποιημένα υφάσματα [μουσαμάδες] διάσωσης Λαμπτήρες αποστολής φωτεινών σημάτων Φακοί μεγεθυντικοί [οπτικά είδη] Συσκευές καταγραφής με μαγνητική ταινία Ανεμοδείκτης [για την κατεύθυνση του αέρα] Πυροσβεστικοί εύκαμπτοι σωλήνες Δακτύλιοι σύνδεσης για καλώδια ηλεκτρικά Ανδρείκελα για δοκιμές σύγκρουσης Ανδρείκελα για ασκήσεις κινδύνου [συσκευές παιδαγωγικής] Όργανα μέτρησης πίεσης Καλύμματα πυροσβεστικά Διατάξεις σημείωσης μάκρους στριφώματος Πλαίσια για φωτογραφικές διαφάνειες Ψηφιακές κορνίζες φωτογραφιών Κατάδυσης μάσκες Προστατευτικές μάσκες Αναπνευστικές μάσκες, εκτός αυτών που προορίζονται για τεχνητή αναπνοή Μαθηματικά (όργανα -ών) Μέτρηση (όργανα -ης) Μέτρηση (ηλεκτρικές συσκευές -ης) Μέτρηση (όργανα -ης) Μέτρηση ακριβείας (Συσκευές -ης -) Μέτρα προληπτικά Μέτρηση ταχύτητας (συσκευές -ης -ας) [φωτογραφία] Τηλεβόες Διατάξεις μνήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών Οδηγοί USB (καθολικού σειριακού αγωγού) Υδράργυρος (στάθμες -ου) Μετεωρολογικά (- όργανα) Μετρονόμοι Μέτρα [όργανα μέτρησης] Μικρόφωνα Μικροεπεξεργαστές Μικροσκόπια Μικροτόμοι Τηλεσκοπικές διόπτρες όπλων πυροβόλων Μάτι πορτών Εργαστήριο (ειδική επίπλωση -ου) Μόντεμ [διαποδιαμορφωτές] Οθόνες [μόνιτορ] υλικό Η/Υ Οθόνες [μόνιτορ] προγράμματα Η/Υ Σκελετοί γυαλιών Σκελετοί γυαλιών Κολύμβηση υποβρύχια (αναπνευστικές συσκευές -ας -ης) Ναυτικά (Συσκευές και όργανα -) Ναυτική (συσκευές -ής σήμανσης) Πλοήγησης (συσκευές -) για 16 ( 38)

17 οχήματα [Η/Υ καταστρώματος] Πλοήγησης (Συσκευές -) μέσω δορυφόρου Ναυσιπλοία (όργανα -ας) Διόπτρες (Χωρομέτρες με -) Στάθμες (αλφάδια) Κυρτοσκελής διαβήτης Αστροφωτογραφίας φακοί Φακοί αντικειμενικοί [οπτικά είδη] Πλακέτα για ολοκληρωμένα συστήματα Παρατήρηση (όργανα -ης) Διακόπτες φωτογραφικού διαφράγματος Οκτάς Φακοί προσοφθάλμιοι Γραφείου (Διατρητικές μηχανές -) για κάρτες Ωμόμετρα Κυματόμετρα Οπτικά είδη Οπτικές (συσκευές και όργανα) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Φορητοί υπολογιστές Παλμογράφοι Ωροσκόπια Οξυγόνο (συσκευές μεταφοράς -ου) Οζονιστήρες Χοάνες μεγαφώνων για ομιλητές Μικρομέσων μετρητές Σήμανσης πινακίδες φωτεινές ή μηχανικές Προστατευτικά πετάσματα αμιάντου για πυροσβέστες Οθόνες προβολής Οθόνες βίντεο Οθόνες φθορισμού Οθόνες [φωτογραφία] Οθόνες ακτινολογικές για βιομηχανική χρήση Προφυλακτήρες σπινθήρα Αλεξικέραυνα Παρκόμετρα Ταινίες [φιλμ] (συσκευές για τη κοπή των -ών) Φωτοεκτεθειμένα κινηματογραφικά φιλμ Φιλμ (ακτινών Χ), φωτοεκτεθειμένα Φωτοεκτεθειμένα φιλμ Περιφερειακός εξοπλισμός προσαρμοσμένος για χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές Περισκόπια Επιστολές (ζυγαριές-ών) Ζύγισης (Συσκευές και όργανα -) Όργανα μέτρησης του βάρους Γαλακτόμετρα Βάρη Κυρτοσκελής διαβήτης Τρίποδα φωτογραφικών μηχανών Ηλεκτρικές μπαταρίες Ηλεκτρικές μπαταρίες Συσσωρευτές ηλιακοί Οδήγηση αυτόματη (Μηχανισμοί για -) οχημάτων Ρινικά κλιπ για δύτες και κολυμβητές Σιφώνια (πιπέτες) Πυρόμετρα Μετροτράπεζες [τοπογραφικά όργανα] Εμβαδόμετρα Νήματα στάθμης Νήματα στάθμης Εγχάραξης τραπέζια[σχεδιογράφοι] Βηματόμετρα [ποδόμετρα] Πολωσίμετρα Πυλώνες ασύρματων κεραιών Όργανα μέτρησης πίεσης Μηχανισμοί με κερματοδέκτη Πρίσματα [οπτικά είδη] Δοκιμαστικοί σωλήνες Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας Προγράμματα λειτουργικά υπολογιστών εγγεγραμμένα Η/Υ (Προγράμματα -) εγγεγραμμένα Η/Υ (προγράμματα -) [τηλεμεταφερόμενο λογισμικό] Απαγωγείς ρεύματος Δοντιών (Προστατευτικά -) Προβολής (Συσκευές -) Συσκευές προβολής διαφανειών Βελονών γραμμοφώνου (Μηχανισμοί για την αλλαγή των -) Ηλεκτρονικές εκδόσεις, με δυνατότητα μεταφόρτωσης Μαγνητικά κωδικοποιημένα περιβραχιόνια αναγνώρισης ταυτότητας Χρονομετρητές ηλεκτρονικοί φωτοκινούμενοι Γυαλιά οράσεως επιρρίνια Χημείας (Συκευές και όργανα -) Ραντάρ Συσκευές ραδιοφωνικές Οχημάτων ραδιόφωνα Ραδιοτηλεφωνίας (Συσκευές τηλεειδοποίησης -) Ακτίνων Χ φωτογραφικές συσκευές, εκτός αυτών που προορίζονται για ιατρική χρήση Ακτινολογικές συσκευές για επαγγελματική χρήση Σταθμοί ραδιοτηλεφωνικοί Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας [γουόκι-τώκι] Σταθμοί ραδιοτηλεγραφικοί Ράβδοι ηλεκτρικές για συναρμολόγηση προβολέων Ποντίκια [εξοπλισμός πληροφορικής] Φασματοσκόπια Διατάξεις προστασίας από τις ακτίνες Χ, όχι για ιατρική χρήση Πηνία επαγωγής Οπτικοακουστικοί δέκτες Γυαλιού είδη βαθμονομημένα Ανορθωτές Ατυχημάτων (Δίχτυα προστασίας κατά των -) Δίχτυα ασφαλείας Κυτταρομεταγωγείς [ηλεκτρισμός] Διάθλασης (Μετρητές -) Διαθλαστήρες Καταγραφή αποστάσεων (Όργανα για τη - ) Πιεσόμετρα Καταγραφή χρόνου (Όργανα για τη -) Λογαριθμικοί κανόνες Κανόνες συρταρωτοί Μέτρα [όργανα μέτρησης] Φωτισμός σκηνής (ροοστάτες -ού -ής) Ρυθμιστές ταχύτητας γραμμοφώνων Ρυθμιστές τάσης για οχήματα Συσσωρευτών ηλεκτρικών (Σχάρες -) Ηλεκτρικός (Ηλεκτρονόμος -) Κλεψύδρες Χρονομετρητές [χρονομετρικά ρολόγια] Ροοστάτες Καρπών στηρίγματα για χρήση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές Αναπαραγωγής ήχου (Συσκευές - ) Γουόκμαν Φορητές συσκευές αναπαραγωγής μέσων Αντιστάσεις ηλεκτρικές Αναπνευστικές συσκευές με εξαίρεση τεχνητούς αναπνευστήρες Απορροφητήρες για το φιλτράρισμα του αέρα 17 ( 38)

18 Αποστακτήρες Συστήματα εκτοξευτών πυρασφάλειας Αυτόματα μηχανήματα μουσικής με προπληρωμή Επιγονατίδες εργατών Καντάρια [ζυγαριές] Ενδύματα ειδικά κατασκευασμένα για εργαστήρια Πυρίμαχα ενδύματα Ελικώσεων [σπειρωμάτων] (μετρητές -) Σακχάρου (Μετρητές - ) Αλατόμετρα Ζώνες σωστικές Δορυφόροι για επιστημονική χρήση Ασφάλεια σιδηροδρομικής συγκοινωνίας (Συσκευές για την -) Συσκευές για φανάρια διαχείρισης κυκλοφορίας [διατάξεις σήμανσης] Ημιαγωγοί Ομίχλης (Σήματα -) μη εκρηκτικά Σηματοδότηση φωτεινή ή μηχανική Εξάντες Συναγερμός (Σφυρίγματος -) Σφυρίχτρες σηματοδότησης Σκύλων (Σφυρίκτρες για κάλεσμα -) Προσομοιωτές για οδήγηση και χειρισμό οχημάτων Σειρήνες Λογισµικό ηλεκτρονικών παιχνιδιών Η/Υ (Προγράμματα -) εγγεγραμμένα Ηχοεντοπιστές (σόναρ) Νήματα βυθομέτρησης Αισθητήρες για επιστημονική χρήση Βυθομέτρησης (Συσκευές και μηχανήματα - ) Ήχου (Συσκευές και μηχανήματα μετάδοσης -) Ήχου (Όργανα μέτρησης -) Μαγνητικοί φορείς δεδομένων Οπτικά μέσα δεδομένων Αποστακτήρες (Στηρίγματα για -) Μετρητές θείου Ταμειακές μηχανές Σύνδεσης (Πίνακες -) Ελέγχου (πίνακες -) [ηλεκτρισμός] Πίνακες διανομής [ηλεκτρισμού] Ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων Στροφόμετρα Καλύμματα για ηλεκτρικές πρίζες Αυτιών (πώματα [βύσματα] -) κατάδυσης Πώματα πιεσόμετρων για βαλβίδες Ολοκληρωμένα κυκλώματα Κάρτες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων [έξυπνες κάρτες] Κωδικοποιημένες μαγνητικές κάρτες Κάρτες μαγνητικές αναγνώρισης Ταξίμετρα Πληκτρολόγια ηλεκτρονικού υπολογιστή Τηλεϋποβολείου (Συσκευές -) Τηλέφωνα Τηλεφωνικοί πομποί Τηλέφωνα φορητά Φωτοτηλεγραφικές συσκευές Τηλέγραφοι Τηλέμετρα Κυκλώματος (Διακόπτες -) Τηλεκτυπωτές Τηλεόρασης (Συσκευές -) Τηλεόρασης (Μηχανισμοί με προπληρωμή για συσκευές -) Αυτόματοι χρονοδιακόπτες Θεοδόλιχοι Θερμόμετρα όχι ιατρικά Θερμότητας (Συσκευές ελέγχου -) Συσκευές ρύθμισης θερμοκρασίας Θερμοστάτες οχημάτων Κουδούνια [συσκευές ειδοποίησης] Συναγερμού ηλεκτρικά κουδούνια Κουδουνάκια για πόρτες ηλεκτρικά Πικάπ Τηλεφορτώσιμοι ήχοι κλήσης για κινητά τηλέφωνα Μικρομετρικές (- βίδες) για οπτικά όργανα Καταγραφής στοιχημάτων (Συσκευή -) Μεταφραστές ηλεκτρονικοί τσέπης Ενδύματα για προστασία από ατυχήματα, ακτινοβολία και πυρκαγιά Αεροπόρων (Ειδικά προστατευτικά ενδύματα -) Πυρίμαχα ενδύματα Φωτοχαρακτική (Διαφράγματα για -) Ηλεκτρικού ρεύματος (Μετασχηματιστές -) Μετασχηματιστές πολλαπλασιασμού (ανύψωσης) Τρανζίστορ [ηλεκτρονικά] Πομποί τηλεπικοινωνίας Αναμεταδότες Μοιρογνωμόνια [όργανα μέτρησης] Τρίγωνα προειδοποίησης για οχήματα που έχουν υποστεί βλάβη Τρίοδοι Τρίποδα φωτογραφικών μηχανών Ηλεκτρονικός ενισχυτής Τριχοειδείς ηλεκτρικοί σωλήνες Αγωγοί εκκενώσεων ηλεκτρικών όχι για φωτισμό Σωλήνας Pitot Σωλήνες ακτινών Χ όχι για ιατρική χρήση Λυχνίες ηλεκτρικές [ραδιοφωνο] Θερμιονικές βαλβίδες Μονάδες μαγνητοταινίας για ηλεκτρονικούς υπολογιστές Οδηγοί δίσκου για ηλεκτρονικούς υπολογιστές Ουρόμετρα Δείκτες κενού Περιφράξεις ηλεκτροφόρες Ροοστάτες[ρυθμιστές φωτός] Ράβδοι ραβδοσκόπων Βαριόμετρα Περιβλήματα συσσωρευτών Κάμερες βίντεο Κασέτες βίντεο Βιντεόφωνα Αγωγιμο υλικό (Γυαλί επενδεδυμένο με -) Γυαλί οπτικό Εποπτείας (Συσκευές ηλεκτρικές -) Ιξωδόμετρα Αντιθαμβωτικά γείσα Φωτογραφικά στόχαστρα Βολτόμετρα Μηχανές για χρήση σε διαδικασίες ψηφοφορίας Βομβητές Κανένα από τα προαναφερόμενα προϊόντα δεν προορίζεται για τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα ή κάθε άλλου είδους μεταφερόμενες οικίες. 10Συσκευές και εργαλεία χειρουργικά, ιατρικά, οδοντιατρικά και κτηνιατρικά, τεχνητά μέλη, μάτια και δόντια Ορθοπεδικά είδη Υλικό χειρουργικών ραμμάτων Κοιλιακές ζώνες Βελονισμού 18 ( 38)

19 (Ηλεκτρικά όργανα -) Ύδωρ (σακούλες -ος) ιατρικής χρήσης Βελόνες για βελονισμό Βελόνες για ιατρική χρήση Αέρα θερμού (Συσκευές θεραπευτικές -) Προσκέφαλα κατά της αϋπνίας Αέρα (Μαξιλάρια -) για ιατρική χρήση Επιθέματα υπογάστρια Θερμαινόμενα ηλεκτρικά μαξιλάρια για χρήση ιατρική Επιθέματα [θύλακες] κατά ελκών κατάκλισης Επιθέματα θερμικά για πρώτες βοήθειες Συσκευές ανάλυσης για χρήση ιατρική Συσκευές αιματολογικής ανάλυσης Αναισθησίας (Συσκευές -) Ασθενοφόρου φορεία Δακτύλιοι για την ανακούφιση ή τη διευκόλυνση της οδοντοφυίας Οδοντιατρικός εξοπλισμός Βοηθήματα ακοής Ταινίες γαλβανικές για χρήση ιατρική Υποδοχείς για θήλαστρα Μαχαίρια για χειρουργικούς σκοπούς Παγοκύστες ιατρικής χρήσης Ασκοί κολπικών πλύσεων Αντλίες για ιατρικούς σκοπούς Αμπούλες ραδιογόνες για χρήση ιατρική Μπότες για χρήση ιατρική Επίδεσμοι εντεροκήλης Επίδεσμοι-σφενδόνες [επίδεσμοι υποστήριξης] Ορθωτικά υποδήματα Κλίνες υδροστατικές ιατρικής χρήσης Κλίνες ειδικά κατασκευασμένες για ιατρική χρήση Φορεία τροχήλατα Ζουρλομανδύες Αποστειρωμένα σεντόνια, χειρουργικά Κάνουλες (βελόνες) χειρουργικες Σετ καθετήρων Ράμματα ζωικά Κοιλοτήτων σωματικών (Συσκευές για το πλύσιμο των -) Βούρτσες καθαρισμού σωματικών κοιλοτήτων Πιπίλες (θηλές) για βρέφη Βαλβίδες κλεισίματος για μπιμπερό Ζώνες ιατρικές ηλεκτρικές Υπογάστριες (Ζώνες -) Ζώνες ιατρικές Αέρα (Μαξιλάρια -) για ιατρική χρήση Μαξιλάρια για χρήση ιατρική Αέρα (Στρώματα -) για ιατρική χρήση Στρώματα τοκετού Κομπρέσες θερμοηλεκτρικές [χειρουργική] Συμπιεστές [χειρουργική] Προφυλακτικά Καλύπτρες για δεκανίκια αναπήρων Συσκευές αντισύλληψης Κοπής όργανα για κάλους Χαλαζία (Λαμπτήρες -) για χρήση ιατρική Κουταλάκια για χορήγηση φαρμάκων Υγιεινής λεκάνες Δακτυλήθρες για ιατρική χρήση Οδοντιατρικά προσθετικά Οδοντιατρικές (Συσκευές -) ηλεκτρικές Καρέκλες οδοντιατρικής εξέτασης Απινιδωτές Διαγνωστικές (Συσκευές -) για χρήση ιατρική Διαλυτές Τεχνητά δόντια Παροχετευτικοί σωλήνες για χρήση ιατρική Ιατρικές συσκευές για σωματική άσκηση Ηλεκτροκαρδιογράφοι Ηλεκτρόδια για ιατρική χρήση Εγκυμοσύνη (Ζώνες -ης -) Εγχυτήρες ιατρικής χρήσης Μαχαίρια για χειρουργικούς σκοπούς Πτυελοδοχεία για ιατρική χρήση Οδοντιάτρων (Κάτοπτρα -) Χειρουργούς (Κατοπτρα για -) Σπιρόμετρα [ιατρικές συσκευές] Χειρουργικοί σπόγγοι Αισθητική (συσκευές για μαλάξεις -ής) Στηθοσκόπια Διατάξεις τόνωσης της καρδιάς Ιατροί (κασετίνες οργάνων -ών) Ετικέτες δείκτες θερμοκρασίας για ιατρική χρήση Κοιλιακοί κοιλεπίδεσμοι Ζώνες για ορθοπαιδική χρήση Ζώνες ιατρικής χρήσης Χειρουργικοί νάρθηκες Φίλτρα για υπεριώδεις ακτίνες ιατρικής χρήσης Εξοπλισμός φυσικοθεραπείας Εμβρυουλκοί Σταγονόμετρων φιαλίδια ιατρικής χρήσης Τροχοί οδοντικής χρήσης Καπνού εκπομπή (συσκευές ατμοθεραπείας) ιατρικής χρήσης Γαλβανικές (- θεραπευτικές συσκευές) Ζώα (Συσκευές μαιευτικές για -) Γαστροσκόπια Σταγονόμετρα για χρήση ιατρική Χειρουργικά τσιμπιδάκια Γάντια για μαλάξεις Γάντια ιατρικής χρήσης Αιμοκυτταρόμετρα Κλωστή, χειρουργική Ιατρικά σύρματα καθοδήγησης Σύριγγες ενέσεων Χειρουργικά εμφυτεύματα από τεχνητά υλικά Θερμοκοιτίδες για μωρά Επωαστικοί κλίβανοι για ιατρική χρήση Εισπνευστικά μηχανήματα Μαχαίρια για χειρουργικούς σκοπούς Φυσητήρες Σύριγγες για ιατρική χρήση Σύριγγες ενέσεων Σύριγγες για ιατρική χρήση Θηλασμού (Συσκευές -) Λυχνίες ιατρικής χρήσης Νυστέρια Λέιζερ ιατρικής χρήσης Προσθετική[- ενδοφθάλμιων φακών] χειρουργικής εμφύτευσης Ωτογλυφίδες Βαλίτσες ειδικές για ιατρικά εργαλεία Τεχνητοί γνάθοι Κλινοσκεπάσματα θερμαινόμενα για χρήση ιατρική Συσκευές μασαζ Αναισθητικές μάσκες Μάσκες για το ιατρικό προσωπικό Ελαστικές κάλτσες [χειρουργική] Κάλτσες για 19 ( 38)

20 κιρσούς Ιατρικά (Συσκευές και όργανα -) Τραπέζια χειρουργικά Συσκευές μικροδερμοαπόξεσης Επίπλωση ειδική ιατρικής χρήσης Δεκανίκια αναπήρων Κούκλες ως σεξουαλικά παιχνίδια Μαιευτικά (Όργανα -) Οφθαλμόμετρα Οφθαλμοσκόπια Συσκευές προστασίας ακοής Μάτια τεχνητά Ουροσυλλέκτες [δοχεία] Συσκευές για χρήση σε ορθοδοντική Ορθοπεδικά είδη Λεκάνες για ιατρική χρήση Οθόνες ακτινολογικές ιατρικής χρήσης Μηχανισμοί για μετακίνηση αναπήρων Πεσσοί Δέρμα τεχνητό για χρήση χειρουργική Υποστηρίξεις πλατυποδίας Ευνουχισμού (λαβίδες -) [κτηνιατρικά] Χαπιών (Όργανα διοχέτευσης -) Οδοντικές σφήνες Ορθοπεδικές σόλες Μέλη τεχνητά Προσθετικά μαλλιών Τεχνητές προσθήκες στήθους Πιεσόμετρα Ψεκαστήρες αερολυμάτων για ιατρική χρήση Χειρουργικές συσκευές και όργανα Ακτινογραφίες για χρήση ιατρική Ακτινογραφίες για χρήση ιατρική Ραδιοθεραπείας (Συσκευές -) Γλυφίδες γλώσσας Λαμπτήρες υπεριωδών ακτίνων για ιατρική χρήση Συσκευές ακτινών Χ για ιατρική χρήση Ακτίνων Χ (Συσκευές και εγκαταστάσεις για την παραγωγή -) για χρήση ιατρική Διατάξεις προστασίας από τις ακτίνες Χ, για ιατρική χρήση Αναζωογόνησης (Συσκευές -) Δοχεία ειδικά κατασκευασμένα για ιατρικά απόβλητα Φάρμακα (σκεύη εναπόθεσης -ων) Συσκευές αποκατάστασης (του σώματος) για ιατρική χρήση Αναπνευστήρες Αναπνευστήρες για τεχνητή αναπνοή Ορθοπεδικοί επίδεσμοι γόνατος Ενδύματα (Ειδικά για χειρουργεία -) Σεντόνια για την ακράτεια Σεντόνια χειρουργικά Θήλαστρα Καλύμματα πολυστρωματικά, αδιάβροχα, στρώματος (ασθενών) Πριόνια για χειρουργική χρήση Καθίσματα με άνοιγμα για τοποθέτηση ουροδοχείου Πολυθρόνες ιατρικής ή οδοντιατρικής χρήσης Καθετήρες Στηρίγματα της καμάρας του ποδιού για υποδήματα Βαρηκοϊας (Συσκευές για τη θεραπεία της -) Ενδοπροσθέσεις Κηλεπίδεσμοι ανάρτησης Ράμματα χειρουργικής (Βελόνες για -) Υλικό χειρουργικών ραμμάτων Ωτοασπίδες [διατάξεις προστασίας των αυτιών] Πιεσόμετρα Θερμόμετρα ιατρικά Θηλές για μπιμπερό Φωτάκια [χειρουργείου] Ψαλίδια χειρουργικά Έκταση (συσκευές -ης) ιατρικής χρήσης Βελόνες παρακέντησης (τροκάρ) Ακουστικές χοάνες Σωλήνες ακτινών Χ για ιατρική χρήση Ομφάλιες (Ζώνες -) Ουρήθρας (Σύριγγες -) Ουρήθρας (Καθετήρες -) Ουρολογικές (Συσκευές και όργανα -) Μήτρα (Σύριγγες για τη -) Κολπικές (Σύριγγες -) Ψεκαστήρες για ιατρική χρήση Υποστήριξης επίδεσμοι Επίδεσμοι γύψινοι Επίδεσμοι ελαστικοί Βεντούζες ιατρικές Κτηνιατρικές (Συσκευές και όργανα - ) Δονητικές συσκευές για μαλάξεις Αέρα θερμού (Δονητές -) για χρήση ιατρική Δόνησης (Συσκευές -) για κρεβάτια. 11Συσκευές φωτισμού, παραγωγής ατμού, μαγειρικής Ποτίσματος (Αυτόματες εγκαταστάσεις -) Διήθηση ελαίου (Συσκευές -ης -) Έλαιο (καυστήρες -ου) Ασετυλίνης προβολείς Ατμού συσσωρευτές Εγκαταστάσεις φωτισμού για οχήματα εναέρια Ύδωρ (Συσκευές υδροληψίας -) Καζανάκια Ύδωρ (συσκευές φιλτραρίσματος του -ος) Ύδωρ (συσκευές και μηχανήματα καθαρισμού του -ος) Ύδωρ (αποστειρωτές-ος) Ύδωρ (εγκαταστάσεις παροχής -ος) Φίλτρα για ύδωρ πόσιμο Αέρα (Φίλτρα -) για τον κλιματισμό Αέρα (Συσκευές για την αφαίρεση των οσμών του -) Αέρα (Συσκευές και μηχανηματα καθαρισμού -) Συσκευές για λουτρά αέρα θερμού Αέρα (Εγκαταστάσεις αποστείρωσης του -) Αέρα (Εγκαταστάσεις φιλτραρίσματος -) Συσκευές ιονισμού για την επεξεργασία του αέρα ή του νερού Αποστακτήρια Θερμαινόμενοι ηλεκτρικά τάπητες Τροφοδότες για θερμαντήρες Θερμαινόμενα μαξιλάρια [υποθέματα]ηλεκτρικά όχι για χρήση ιατρική Φωτισμός (μηχανισμοί και εγκαταστάσεις -ού) Μάτια κουζίνας Αντιθαμβωτικοί μηχανισμοί για οχήματα [εξαρτήματα λαμπτήρων] Αντιθαμβωτικοί μηχανισμοί για οχήματα 20 ( 38)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2443/9-5-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 30/5/2013 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 19/7/2013 ΔΙΕΘΝΕΣ 43668 ΗΜΕΡ. ΔΙΕΘΝ. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 28/7/2011

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 30/5/2013 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 19/7/2013 ΔΙΕΘΝΕΣ 43668 ΗΜΕΡ. ΔΙΕΘΝ. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 28/7/2011 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΔΕΒΙ 5/2010 ΔΙΕΘΝΕΣ 9831 ΗΜΕΡ. ΔΙΕΘΝ. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 16/9/2002 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 30/5/2013 213532 ΚΛΑΣΕΙΣ 35,40,41 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΚ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 639 Το ορθό σήμα είναι ΑΝΑΡΤΗΣΗ 19/7/2013 ΔΙΕΘΝΕΣ 43668

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CODE EL 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4765/15-09-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4765/15-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4765/15-09-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789. Ασφάλεια εργασίας. Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του!

Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789. Ασφάλεια εργασίας. Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του! Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789 Ασφάλεια εργασίας Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του! Η ποιότητα Bosch εκφράζεται επίσης σε ένα πλήρες πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ4461 /07-10 -2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ4461 /07-10 -2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ4461 /07-10 -2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012),όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2206/17-4-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2206/17-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με : ΑΘΗΝΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2206/17-4-2015 1. Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5085 /30-09-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5085 /30-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5085 /30-09-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2515 /21.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2515 /21.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2515 /21.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3667 / 13.07.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3667 / 13.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3667 / 13.07.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2014 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) A/A Ειδος Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4352 / 13-08-2015 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012),όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Τρύπα για κρέμασμα στην λαβή για προστασία STHT0-05786 Σπάτουλα γυψοσανιδάς 4 /101MM - 6 3253560057862 7,18 STHT0-05799 Σπάτουλα γυψοσανιδάς 5 /127MM - 6 3253560057992

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4717/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4717/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4717/2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2045/17-4-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2045/17-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με : ΑΘΗΝΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2045/17-4-2015 1. Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Η εξεταστής Βασιλική Πέτσα, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 221962 δήλωση του σήματος με απεικόνιση :

Η εξεταστής Βασιλική Πέτσα, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 221962 δήλωση του σήματος με απεικόνιση : ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 3835 / 27-07-2013 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(φεκ120/α/29-5-2013),

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Eφαρμογή μονωτικών υλικών σε δομικά στοιχεία του κτιρίου. Στα πλαίσια ανακαινίσεων / επισκευών γίνεται καθαρισμός με βούρτσα, αμμοβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 2015 1 ΑΚΟΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 2,00 2 ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΔΑΣ 2,00 3 ΑΡΜΟΣΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 220V 22,00 4 ΑΡΜΟΣΤΗΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΑ 12V 6,00 5 ΑΡΜΟΣΤΗΡΑΣ ΡΟΔΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΡΗΘΡΩΝ 6,00 6 ΑΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΣΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4260/2013 Αθήνα 1/10/2013 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α (62-05-000225) Περιέχει: πολλά χρήσιμα εξαρτήματα. Πρακτική θήκη τρυπανιών στη χειρολαβή. Σε πρακτική βαλίτσα. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DYN SDS-plus ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Φ26 (62-05-000146)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5802 /2-10-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5802 /2-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5802 /2-10-2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) Π Ρ ΟΣ Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5235/5-9-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5235/5-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5235/5-9-2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Προστασία κεφαλής 1. Κράνος 2. Κράνος αμμοβολής 3. Μάλλινο κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) για προστασία από το κρύο 4. Κάλυμμα κεφαλής κουκούλα για βαφή με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 804/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 804/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 804/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες ΕΕ 2.1.1 : Τοποθετεί τις συντήρησης πινακίδες εργασιών Πληροφόρηση χρηστών ανελκυστήρα ότι αυτός είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης Τοποθετώντας σε εμφανές σημείο πινακίδες που να ειδοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1α. Ενδεικτικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών - Ορισμός και συχνότητα των εργασιών καθαρισμού. Αίθουσες

Παράρτημα 1α. Ενδεικτικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών - Ορισμός και συχνότητα των εργασιών καθαρισμού. Αίθουσες Σπίτι τ Ευρωπαϊκή Ένωσ: Συνολική επιφάνεια των χώρων εργασία και κοινόχρηστων χώρων (συνολική επιφάνεια: 1.470 m²) Πόλη και διεύθυνση: Λεωφόρο Βύρωνο 30, 1096 Λευκωσία, Κύπρο Ενδεικτικό πρόγραμμα παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 204 ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ... 208 ΕΞΏΛΚΕΥΣΗ... 2 203 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ - Συλλογή ιδανική για μετακινούμενη συντήρηση. - 24 τεμ. - Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΗΤΑΣ BIOMHXANIKA ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΛΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ### 65 KG 2,60 169,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ8 0 100 ΤΕΜ 3,80 0,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ6 Χ40-60- 80-10-120-140 ### 55 100 ΤΕΜ 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 11 Απριλίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 11 Απριλίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 11 Απριλίου 2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Βερνίκια Στόκοι Περιποίηση αυτοκινήτου Λιπαντικά Καθαριστικά. Υγρά φρένων Τεχνικά χημικά Προσθετικά Είδη υγιεινής Εξαρτήματα

Βερνίκια Στόκοι Περιποίηση αυτοκινήτου Λιπαντικά Καθαριστικά. Υγρά φρένων Τεχνικά χημικά Προσθετικά Είδη υγιεινής Εξαρτήματα ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 7 Χημικά συνεργείων Κόλλες τζαμιών Σετ για τα τζάμια και διάφορα σετ επισκευής Κόλλες, Μονωτικά Κολλητικές ταινίες, μονωτικές πλάκες Προστασία κάτω μέρους αμαξώματος Βερνίκια Στόκοι Περιποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ4760/30-09-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ4760/30-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ4760/30-09-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HOBBY VAN EXCLUSIVE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HOBBY VAN EXCLUSIVE HOBBY VAN EXCLUSIVE ΚΙΛΑ 60 ES 60 KL ΤΙΜΗ ΜΕ 23% Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 60 ES 60 KL FIAT Ducato 2,0L 115 Multijet II 85KW/115PS, 6 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ, 3.500kg - EURO 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FIAT Ducato 2,0L

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5616/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5616/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5616/2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού.

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού. Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ 1.. 3. 4. Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου, ισχύος : 15W HG με κάλυκα Ε7 Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2760/ 29.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2760/ 29.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2760/ 29.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Μελέτης: 14 / 28-06-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ EURO ALARM ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ OASIS > Ο BS-468 είναι πίνακας αντικλεπτικού συναγερμού > Στην κεντρική πλακέτα του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ VII ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ Περιεχόμενα 116 1.1. Ελαφρού τύπου πριόνια ταινίας 117 1.2. Ημιαυτόματα πριόνια με υδραυλικό φρένο 118 1.3. Ημιαυτόματα, υδραυλικά πριόνια 120 2. Εξοπλισμός για πριόνια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002815750 2015-06-02

15PROC002815750 2015-06-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 15PROC002815750 2015-06-02 Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΥΠΟΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πρωτογενείς και δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012. Παπανικολάου Νίκος Τρίμμης Γιάννης Τσαγκρή Μαρία Τσιαδής Γιώργος

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012. Παπανικολάου Νίκος Τρίμμης Γιάννης Τσαγκρή Μαρία Τσιαδής Γιώργος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012 Παπανικολάου Νίκος Τρίμμης Γιάννης Τσαγκρή Μαρία Τσιαδής Γιώργος Κοιτώντας γύρω μας, καταλαβαίνουμε εύκολα ότι περιτριγυριζόμαστε από πλαστικό. Παιχνίδια,

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων X-ήκη εφημερίδων Η έξτρα θέση για το «Έξτρα φύλλο» X-ήκη εφημερίδων Κάτι διαφορετικό από μια x-τυχαία θήκη εφημερίδων: Αυτό το όμορφο έπιπλο φυλάσσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με ένα διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ 1 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΒΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 2 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 100% ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΤΡΑ 100

Διαβάστε περισσότερα

FELCO 16 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες

FELCO 16 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες FELCO 16 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες Made in Switzerland by FELCO 7 8 3 9 2 9 1 0 0 6 4 7 > Αξιοπιστία: πρακτικές λαβές, ελαφριές και ισχυρές, από σφυρηλατημένο

Διαβάστε περισσότερα

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας 02.10.2014 Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Πληθυσμός (2013) 5.451.270 Έκταση 303.891 χλμ 2 Κάτοικοι ανά χλμ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

E U R O L O C A R N O (Νέος κατάλογος Ισχύει από 04/10/2012) Κατάλογος Κλάσεων

E U R O L O C A R N O (Νέος κατάλογος Ισχύει από 04/10/2012) Κατάλογος Κλάσεων Κλάση ΚΛΑΣΗ 1 ΚΛΑΣΗ 2 ΚΛΑΣΗ 3 ΚΛΑΣΗ 4 ΚΛΑΣΗ 5 ΚΛΑΣΗ 6 ΚΛΑΣΗ 7 ΚΛΑΣΗ 8 ΚΛΑΣΗ 9 ΚΛΑΣΗ 10 ΚΛΑΣΗ 11 ΚΛΑΣΗ 12 ΚΛΑΣΗ 13 ΚΛΑΣΗ 14 ΚΛΑΣΗ 15 ΚΛΑΣΗ 16 ΚΛΑΣΗ 17 ΚΛΑΣΗ 18 ΚΛΑΣΗ 19 ΚΛΑΣΗ 20 ΚΛΑΣΗ 21 ΚΛΑΣΗ 22 ΚΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός συνεργείου

Εξοπλισμός συνεργείου Εργονομία UNIOR προστατέψτε τα χέρια σας Εξοπλισμός συνεργείου Εργαλειοφορείς Πάγκοι εργασίας Εργαλειοθήκες Εργαλειοθήκες Ντουλάπια Ερμάρια ιματιοθήκης Καθαρή αποθήκευση του εργαλείου Ο εξοπλισμός συνεργείου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 7 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 19 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4355/18-08-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4355/18-08-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4355/18-08-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ECF ECF/542 : 0.5 m 3 /h 1.6 m 3 /h Χρονική ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 01 Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τίτλος IV παράρτημα Ι-Α της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τίτλος IV παράρτημα Ι-Α της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2013 COM(2013) 290 final Annex II - Part 10/22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τίτλος IV παράρτημα Ι-Α της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ

PEARLS OF CRETE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ PEARLS OF CRETE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

VIII ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Βοηθητικός εξοπλισμός. Περιεχόμενα. 1. Συσκευές φίλτρων-εξαερισμού 124 2. Μετρητές συγκόλλησης 127

VIII ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Βοηθητικός εξοπλισμός. Περιεχόμενα. 1. Συσκευές φίλτρων-εξαερισμού 124 2. Μετρητές συγκόλλησης 127 VIII ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα 1. Συσκευές φίλτρων-εξαερισμού 124 2. Μετρητές συγκόλλησης 127 123 1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Ώμοι αναρρόφησης MOSTAIR n Όι ωμοι αναρρόφησης MOST χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti.

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti. Η χρήση Σχηµάτων και Χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις Προειδοποιητικό σήµα Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα