ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0

2 Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων...0 Έκθεση Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου...4 Κεφάλαιο 1 - Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρίας Γενικά Συντάκτες του Ετήσιου ελτίου Ελεγκτές Συγχωνευόµενων Εταιρειών Φορολογικοί Έλεγχοι...8 Κεφάλαιο 2 - Πληροφορίες Σχετικά µε τις ηµόσιες Προσφορές...9 Κεφάλαιο 3 - Πρόσωπα που δύνανται να καταρτίζουν συναλλαγές στο Χ.Α.Α Κεφάλαιο 4 - Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής...11 Κεφάλαιο 5 - ικαιώµατα Μετόχων Γενικά Φορολογία Μερισµάτων Μερισµατική πολιτική ιανοµή Μερίσµατος...17 Κεφάλαιο 6 - Πληροφορίες για την εταιρία "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε Γενικές Πληροφορίες - Ιστορικό Σκοπός και δραστηριότητα της Εταιρίας Άδεια Λειτουργίας Εµπορικά Σήµατα Πηγές εφοδιασµού ραστηριότητα Προϊόντα Παραγωγικές Εγκαταστάσεις Παραγωγική ιαδικασία Κατηγορίες παραγόµενων και εµπορευόµενων προϊόντων ίκτυο πωλήσεων - Παροχή υπηρεσιών Εποχικότητα Πωλήσεων Ανθρώπινο υναµικό Πάγια περιουσιακά στοιχεία Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια Κεφάλαια Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των Μελών του.σ. της Εταιρίας σε άλλες εταιρίες Οργανόγραµµα...32 Κεφάλαιο 7 Στοιχεία κλάδου Ζωοτροφών - Ιχθυοτροφών

3 7.1. Γενικά Στοιχεία του Κλάδου Τάσεις και προοπτικές του Κλάδου Θέση της εταιρίας στον Κλάδο...37 Κεφάλαιο 8 Απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας Εταιρίας Αποτελέσµατα Χρήσεως Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές & Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµιακές Ροές...43 Κεφάλαιο 9 - Ενοποιηµένα Απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας Εταιρίας Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσεως Ανάλυση Ενοποιηµένης Οικονοµικής Κατάστασης Ταµιακές Ροές, σε Ενοποιηµένη Βάση...50 Κεφάλαιο 10 - Λόγοι για τους οποίους η Εταιρία είναι ενταγµένη στην κατηγορία "Υπό Επιτήρηση"...54 Κεφάλαιο 11 - Μακροχρόνιοι Στόχοι και Προοπτικές της Εταιρίας...55 Κεφάλαιο 12 - Πληροφορίες για τη συνδεδεµένη µε την "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε." εταιρία " ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε Γενικά Ιστορικό Μετοχική Σύνθεση ιοικητικό Συµβούλιο Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Εξέλιξη Προοπτικές Οι επιπτώσεις στην οικονοµική θέση της "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε."...59 Κεφάλαιο 13. Στοιχεία κλάδου υγείας Γενικά Στοιχεία του Κλάδου ιαγνωστικά Κέντρα Ανταγωνισµός στον Κλάδο Τάσεις και Προοπτικές του Κλάδου...65 Κεφάλαιο 14 - Πληροφορίες για την απορροφηθείσα εταιρία "Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε." Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Πάγια περιουσιακά στοιχεία Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια Κεφάλαια Συνδεδεµένη εταιρία...71 Κεφάλαιο 15 - Πληροφορίες για την εταιρία "Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε." (πρώην "Μοσχολιός Χηµικά Α.Ε.") Γενικές Πληροφορίες

4 15.2. Απόσχιση του Κλάδου Χηµικών Χρήση κεφαλαίων αντληθέντων κεφαλαίων της δηµόσιας εγγραφής της εταιρίας "Μοσχολιός Χηµικά Α.Ε." Αιτίες µη πραγµατοποίησης επενδύσεων της Εταιρίας και τρόπος ενηµέρωσης του Χ.Α.Α Πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας Μεταβολή στη µετοχική σύνθεση της εταιρίας...75 Κεφάλαιο 16 ιεταιρικές Συναλλαγές...76 Κεφάλαιο 17 Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρίας Ισολογισµός Χρήσεως Προσάρτηµα Χρήσεως Έκθεση.Σ. Χρήσεως Ταµειακές Ροές Χρήσεως Κεφάλαιο 18 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένο Προσάρτηµα Ενοποιηµένη Έκθεση.Σ Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές Κεφάλαιο 19 Παράρτηµα Οικονοµικών Καταστάσεων

5 Έκθεση Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου Αγαπητοί Μέτοχοι, Όπως γνωρίζετε αυτή είναι η πρώτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας µας, µετά τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της εταιρίας "Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε.". Αµέσως µετά τη συγχώνευση, η ιοίκηση και τα στελέχη της Εταιρίας εστίασαν την προσπάθειά τους στη δηµιουργία σταθερών προϋποθέσεων κερδοφόρου ανάπτυξης της εταιρίας, µε θετικά αποτελέσµατα. Ειδικότερα, δηµιουργήθηκε τµήµα εξαγωγών, µε στόχο στο τέλος του 2006 οι εξαγωγές να αποτελέσουν το 40% της παραγωγής. Ακόµα, ξεκίνησε ο σχεδιασµός νέων προϊόντων µε τα οποία θα µπορούν να τραφούν και άλλα είδη ψαριών, εκτός από την τσιπούρα και το λαβράκι. Η Εταιρία έθεσε ως στόχο της την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων, ώστε η γεύση των ψαριών που τρέφονται µε τις ιχθυοτροφές της να µη διαφέρει από τη γεύση των ψαριών ελευθέρας βοσκής. Μια σειρά νέων επενδύσεων σε εξοπλισµό σύγχρονης τεχνολογίας θα συµβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και την µείωση του κόστους παραγωγής. Τέλος, η Εταιρία ανάπτυξε το δίκτυο πωλήσεών και βελτίωσε τις σχέσεις της µε τους πελάτες της. Ως επακόλουθο των παραπάνω ενεργειών, ήδη από το 2002, τα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρίας αναµένεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 4,5 εκ. ευρώ, όταν το 2001 ήταν περίπου 1,5 εκ. ευρώ. Επίσης, οι εξαγωγές για το 2002 αναµένεται να φτάσουν τους τόνους, έναντι µηδέν για το Η υλοποίηση του πενταετούς προγράµµατος ανάπτυξης απαιτεί περίπου 23,0 εκ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα προέλθουν κατ αρχήν από κρατικές επιδοτήσεις, προβλεπόµενου ύψους 1,5 εκ. ευρώ και αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά 11,5 εκ. ευρώ. Η Εταιρία βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε τράπεζες προκειµένου να εξευρεθεί ο καλύτερος για την Εταιρία τρόπος άντλησης των περαιτέρω κεφαλαίων που θα χρειαστούν για την ανάπτυξή της. Επιπλέον, µια σειρά ενεργειών της διοίκησης, στα πλαίσια της υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου, συνέβαλαν περαιτέρω στην διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη της Εταιρίας. Συγκεκριµένα, η σύµβαση συνεργασίας που υπεγράφη τον Απρίλιο του 2002 µε την εταιρία "Veterin Α.Β.Ε.Ε." για την από κοινού ίση συµµετοχή των δύο εταιριών σε µια νέα εταιρία του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, συνέβαλε στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, καθώς και στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας για καθετοποίηση, παραγωγή και εµπορία επωνύµου προϊόντος. Παράλληλα, η Εταιρία, µετά τη συµφωνία αυτή, θα αποτελεί αποκλειστικό προµηθευτή των ιχθυοκαλλιεργειών ιδιοκτησίας της "Veterin Α.Β.Ε.Ε." και των ιχθυοκαλλιεργειών κοινής ιδιοκτησίας των δύο εταιριών. Από τη συγκεκριµένη συνεργασία η Εταιρία αναµένει αύξηση των πωλήσεων κατά τόνους, φτάνοντας στο σύνολο τους τόνους, έναντι τόνων για το 2001, και σηµαντική αύξηση του µεριδίου αγοράς ιχθυοτροφών από 22% το 2001 σε 28% το Επίσης, η Εταιρία, στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρηµατικού της σχεδίου για καθετοποίηση της δραστηριότητάς της και επέκταση στην έρευνα και ανάπτυξη (research & development) υπέγραψε, από 4

6 κοινού µε το "Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης" (ΙΘΑΒΙΚ) και την εταιρία "Veterin Α.Β.Ε.Ε.", την σύσταση της εταιρίας "AQUA BIOTECH HELLENIC Ανώνυµη Συµβουλευτική, Εµπορική, Τεχνολογική Εταιρία Στήριξης & Ανάπτυξης Έρευνας". Η Εταιρία, αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας της "AQUA BIOTECH HELLENIC" θα αναπτύξει νέα καινοτόµα προϊόντα ιχθυοτροφών, φιλικότερα προς το υδάτινο περιβάλλον, και άριστα προσαρµοσµένα στις ανάγκες θρέψης κάθε είδους ψαριού. Η συνεργασία αυτή θα εδραιώσει ουσιαστικά την τεχνογνωσία της Εταιρίας σε θέµατα εφαρµογής της διατροφής στην ιχθυοκαλλιέργεια, ενισχύοντας την ανταγωνιστική της θέση στην αγορά και εξυπηρετώντας µε τον πλέον άρτιο τρόπο την πρότυπη λειτουργία των θυγατρικών της επιχειρήσεων στην ιχθυοκαλλιέργεια, µε απώτερο στόχο την παραγωγή επώνυµων αλιευµάτων ανώτερης ποιότητας. Επιπλέον, µέσω αυτής της επιχειρηµατικής επιλογής, η Εταιρία θα είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της, ιχθυοκαλλιεργητές, ολοκληρωµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες, που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση των παραγωγικών τους εγκαταστάσεων. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί το πρόβληµα που φαίνεται να αντιµετωπίζει η τιµή της µετοχής της εταιρίας στο Χρηµατιστήριο. Συγκεκριµένα, όταν το 2000 αποσχίσθηκε ο κλάδος των χηµικών από την προκάτοχο της "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε." ("Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε."), και καθώς η εταιρία δεν είχε αντικείµενο δραστηριότητας, η µετοχή της τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης από την διοίκηση του Χ.Α.Α. Αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος αποτελούν και οι απότοµες διακυµάνσεις της τιµής της µετοχής µε πολύ χαµηλή εµπορευσιµότητα. Ενδεικτικά και µόνο αναφέρω ότι στις 15/04/2002 η τιµή της µετοχής έπεσε κατά 9,66%, µε την πώληση µετοχών, ενώ την εποµένη ανέβηκε κατά 10,69, µε την αγορά 140 µετοχών. Πιθανό επακόλουθο της κατάστασης αυτής είναι και το ότι, µε βάση τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα του 2002, ο δείκτης τιµής προς κέρδη (P/E) της µετοχής κυµαίνεται µεταξύ 7 και 8, όταν αντίστοιχοι δείκτες άλλων εταιριών, στους κλάδους διατροφής και ιχθυοκαλλιεργειών, υπερβαίνουν το 20. Η ιοίκηση της εταιρίας θα υποβάλλει αίτηµα για την άρση της επιτήρησης εντός του Ιουνίου. Πιστεύουµε ότι η απόφαση του Χ.Α.Α. θα είναι θετική και ότι µέχρι την αύξηση κεφαλαίου θα έχουµε καλύτερη συµπεριφορά της τιµής της µετοχής και µεγαλύτερη εµπορευσιµότητα. Η εταιρία " ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε.", η οποία ελέγχεται κατά 100% από την εταιρία, βρίσκεται και αυτή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, µε µερικό εκσυγχρονισµό των διαγνωστικών κέντρων και εκπόνση πενταετούς προγράµµατος ανάπτυξης, το οποίο θέτει συγκεκριµένους στρατηγικούς στόχους. Ήδη τα ιαγνωστικά Κέντρα, για το 2002, προβλέπεται να έχουν λειτουργικά κέρδη ευρώ, έναντι ζηµιών ευρώ το Για τον πλήρη εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη της εταιρίας " ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε." απαιτούνται επενδύσεις ύψους ευρώ, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στο τέλος του έτους ή τις αρχές του Οι παραπάνω παρατιθέµενες προβλέψεις για τα αποτελέσµατα των εταιριών, στηρίζονται στα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία που έχει η διοίκηση της "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε.". Πάγια πρακτική της διοίκησης είναι να φροντίζει για την ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά µε 5

7 την εξέλιξη των αποτελεσµάτων, µε επίσηµη εταιρική ανακοίνωση κάθε τρίµηνο. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση σηµαντικών αποκλίσεων (θετικών ή αρνητικών) από τις παραπάνω προβλέψεις, απόφαση της διοίκησης είναι να εκδίδεται έκτακτη ανακοίνωση. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εµπιστοσύνη που δείχνετε στη ιοίκηση και τα στελέχη της εταιρίας, επενδύοντας σε αυτήν. Ιωσήφ Γλυνιαδάκης Πρόεδρος του.σ. 6

8 Κεφάλαιο 1 - Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρίας 1.1. Γενικά Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο αναφέρονται στις 31/12/2001, εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγιναν σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το περιεχόµενο του ελτίου καλύπτει όλες τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Ζευγολατιό Κορινθίας, , τηλ.: , στον ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Κώστα Κατσογιάννη Συντάκτες του Ετήσιου ελτίου Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που αυτό περιέχει είναι οι κ.κ.: Ιωσήφ Γλυνιαδάκης, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ελευθέριος Τσακανίκας, Αντιπρόεδρος Εντεταλµένος Σύµβουλος Αντώνιος Βαρθολοµαίος, Εντεταλµένος Σύµβουλος Σταύρος Αναστασίου, Γενικός ιευθυντής Κώστας Κατσογιάννης, Οικονοµικός ιευθυντής Γιώργος Μαλόγλου, Συντονιστής Οικονοµικού Προγραµµατισµού Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας «Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε.» (στο εξής η Εταιρία) δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του δηλώνουν υπεύθυνα ότι: Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σ αυτό είναι πλήρη και ακριβή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο. 7

9 Σε βάρος της εταιρίας, και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτήν, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση Ελεγκτές Συγχωνευόµενων Εταιρειών Η Εταιρία ελέγχεται από τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρίας ορκωτών Ελεγκτών KPMG Α.Ε. κ. Μάριο Τ. Κυριάκου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 11121). Ο τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής διενήργησε τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα του παρόντος κάτω από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2001 περιλαµβάνουν, πέραν της µητρικής εταιρίας, την εταιρία " ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε.". Ο κ. Κυριάκου διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο Παράρτηµα του παρόντος κάτω από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι δύο συγχωνευθείσες εταιρίες, από τις οποίες προέκυψε η εταιρία Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε. έχουν ελεγχθεί: I. II. Η Εταιρία «Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε.» ελέγχθηκε από τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Σ.Ο.Λ. Α.Ε., κ. Γρηγόριο ηµόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.; 10501). Ο τακτικός Ορκωτός ελεγκτής διενήργησε τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο παράρτηµα του παρόντος κάτω από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρία «Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε.» ελέγχθηκε από τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της εταιρίας ορκωτών Ελεγκτών Σ.Ο.Λ. Α.Ε. κ. Γρηγόριο Λιούλια (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 13781). Ο τακτικός Ορκωτός ελεγκτής διενήργησε τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο παράρτηµα του παρόντος κάτω από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις Φορολογικοί Έλεγχοι Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση 2000, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Η εταιρία «Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε.» έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος αφορούσε τις χρήσεις 1999 και 2000, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Η εταιρία «Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε.», που απορροφήθηκε από την «Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε.» εντός της χρήσης 2001, έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις µέχρι και την χρήση που έληξε στις 30 Απριλίου Σύµφωνα µε τον έλεγχο, τα οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. 8

10 Κεφάλαιο 2 - Πληροφορίες Σχετικά µε τις ηµόσιες Προσφορές Κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Εταιρίας. 9

11 Κεφάλαιο 3 - Πρόσωπα που δύνανται να καταρτίζουν συναλλαγές στο Χ.Α.Α. Τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 8 της Απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη γνωστοποίηση της Εταιρίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είναι τα παρακάτω: Ιωσήφ Γλυνιαδάκης Ελευθέριος Τσακανίκας Αντώνιος Βαρθολοµαίος Γεώργιος Ζουµής Βασίλειος Πάτκος Παρασκευή-Ευαγγελία Κεχρή Αριστείδης Χρόνης Βέρα Χαλκίδη Γεώργιος Μαλόγλου Βασίλειος Μητσόπουλος Ευαγγελία Κοφινά Σταύρος Αναστασίου Κωνσταντίνος Κατσογιάννης Αργύρης Παναγιωτόπουλος Μάριος Κυριάκου Αθηναϊκές Συµµετοχές Κεφαλαίου Α.Ε. ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε. Πρόεδρος.Σ. Αντιπρόεδρος - Εντεταλµένος Σύµβουλος Εντεταλµένος Σύµβουλος - Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων Μέλος.Σ. Μέλος.Σ. Ανεξάρτητο µέλος της Επιτροπής Ελέγχου Μέλος.Σ. Μέλος.Σ. Μέλος.Σ. - Συντονιστής Οικονοµικού Προγραµµατισµού Μέλος.Σ. Υπεύθυνη Τµήµατος Μετόχων Γενικός ιευθυντής Οικονοµικός ιευθυντής Εσωτερικός Ελεγκτής Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Συµµετοχή Συµµετοχή 10

12 Κεφάλαιο 4 - Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Εταιρίας, στην τελευταία συνεδρίαση κάθε µήνα, και τον όγκο συναλλαγών, για το διάστηµα 01/01/ /03/2002 (σε ευρώ). Η µετοχή αντιστοιχεί στην εταιρία "Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε." ως και την 30/11/2001, ενώ αντιστοιχεί στην εταιρία "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε. από τον 12 ο του Ηµεροµηνία Τιµή Κλεισίµατος Αξία Μηνιαίου Όγκου Συναλλαγών 31/1/2001 9, ,40 28/2/2001 8, ,40 30/3/ , ,20 30/4/ , ,20 31/5/2001 8, ,60 29/6/2001 5, ,60 31/7/2001 5, ,80 31/8/2001 6, ,00 28/9/2001 3, ,80 31/10/2001 3, ,40 30/11/2001 5, ,40 27/12/2001 4, ,20 31/1/2002 3, ,60 28/2/2002 3, ,40 28/3/2002 3, ,6 Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία της µετοχής της Εταιρίας, σε σχέση µε την πορεία του Γενικού είκτη, για το ίδιο διάστηµα. Συγκριτική Ανάλυση Μετοχών / Γενικού είκτη /01 03/01 05/01 07/01 09/01 11/01 01/02 03/02 Γενικός είκτης ΠΕΡΣΕΥΣ 11

13 Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται η εξέλιξη του µηνιαίου όγκου συναλλαγών των µετοχών της Εταιρίας, για το διάστηµα 01/01/ /03/2002. Ο όγκος συναλλαγών αφορά ως τον 11 ο την µετοχή που αντιστοιχεί στην εταιρία "Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε.", ενώ από τον 12ο αφορά την µετοχή που αντιστοιχεί στην εταιρία ""Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε.". Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών Χιλιάδες τεµάχια /1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 12

14 Κεφάλαιο 5 - ικαιώµατα Μετόχων 5.1. Γενικά Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει ο νόµος και το καταστατικό, όπως: Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη, ποσοστό 6% του καταβεβληµένου κεφαλαίου διανέµεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους µετόχους ως πρώτο µέρισµα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος παραγράφεται και περιέρχεται στο ηµόσιο µετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο η Γενική Συνέλευση των µετόχων ενέκρινε τη διανοµή του. Το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση. Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και την ανάληψη νέων µετοχών. Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου του ισολογισµού και της έκθεσης των ελεγκτών και του ιοικητικού Συµβουλίου. Το δικαίωµα συµµετοχής στις γενικές συνελεύσεις που εξειδικεύονται στα δικαιώµατα νοµιµοποίησης, παρουσίας, συµµετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και τέλος το δικαίωµα της ψήφου. Όλα τα δικαιώµατα των µετόχων που πηγάζουν από τη µετοχή είναι ανάλογα µε το ποσοστό κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, µέσα σε 6 µήνες από τη λήξη της. Έκτακτα, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται όταν το απαιτούν οι ανάγκες της εταιρίας. Επίσης, συνέρχεται σε κάθε περίπτωση που το επιβάλλει ο νόµος και ιδίως όταν το αποφασίσει η ίδια ή το ζητήσουν οι ελεγκτές ή µέτοχοι, των οποίων οι µετοχές αντιστοιχούν στο ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου κεφαλαίου µε έγγραφο προς τον Πρόεδρο του.σ., το οποίο περιέχει τα προς συζήτηση θέµατα. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ιοικητικό Συµβούλιο και σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο νόµος. Στην πρόσκληση περιλαµβάνονται και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Εάν το.σ. παραλείψει να 13

15 συγκαλέσει τη Γ.Σ., καθένας που έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να διαταχθεί δικαστικώς η σύγκληση της Γ.Σ.. Με την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εάν µετέχουν σε αυτή, µέχρι και την ψηφοφορία, αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο, µέτοχοι, των οποίων οι µετοχές αντιστοιχούν στο ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου κεφαλαίου. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που διατίθενται κατά το χρόνο της ψηφοφορίας. Εάν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί ή εκλείψει, η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου κατά τους όρους του νόµου και τότε βρίσκεται σε απαρτία, όσον αφορά τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, οσεσδήποτε µετοχές και αν διαθέτουν οι µέτοχοι που µετέχουν σε αυτήν. Θέµατα για τα οποία απαιτείται αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 29 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920. Συγκεκριµένα και προκειµένου να ληφθεί απόφαση για τα παραπάνω θέµατα, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εάν µετέχουν σε αυτή, µέχρι και την ψηφοφορία, αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο, µέτοχοι των οποίων οι µετοχές αντιστοιχούν στα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου κεφαλαίου. Εάν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί ή εκλείψει, η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου κατά τους όρους του νόµου και τότε βρίσκεται σε απαρτία, όσον αφορά τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, εάν µετέχουν σε αυτήν µέτοχοι των οποίων οι µετοχές αντιστοιχούν στο ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβληµένου κεφαλαίου. Εάν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί ή εκλείψει, η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου κατά τους όρους του νόµου και τότε βρίσκεται σε απαρτία για τα ίδια θέµατα, εάν οι µέτοχοι που µετέχουν σε αυτήν διαθέτουν µετοχές που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου κεφαλαίου. Για τα θέµατα για τα οποία απαιτείται αυξηµένη απαρτία, η Γ.Σ. αποφασίζει µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που διατίθενται σε αυτήν κατά το χρόνο της ψηφοφορίας. Η Γ.Σ. είναι αρµόδια να αποφασίσει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκτός από αυτές που ο νόµος ή το καταστατικό αναθέτουν σε άλλο όργανο. Η Τακτική Γ.Σ. ψηφίζει τον Ισολογισµό της προηγούµενης εταιρικής χρήσης και στη συνέχεια αποφασίζει για την απαλλαγή ή µη των µελών του.σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης, καθώς και για την αποζηµίωση των µελών του.σ. Επίσης, εκλέγει τους ελεγκτές και τους αναπληρωτές τους για την επόµενη εταιρική χρήση και ορίζει την αµοιβή τους, εκλέγει µέλη του.σ., εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά το νόµο ή το καταστατικό, και αποφασίζει για κάθε άλλο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα που ορίστηκε για τη Γ.Σ. βεβαίωση της Α.Ε. "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε." ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της Α.Ε. "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.", στην οποία βεβαιώνεται η ιδιότητα του µετόχου και από την οποία προκύπτουν οι µετοχές που παρέχουν το δικαίωµα συµµετοχής στη Γ.Σ.. Οι µέτοχοι που πρόκειται να αντιπροσωπευτούν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρία και τα έγγραφα νοµιµοποίησης 14

16 αντιπροσώπων µαζί µε τις ανωτέρω βεβαιώσεις. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε την παραπάνω διαδικασία µετέχουν στη Γ.Σ. µόνο µετά από άδειά της. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει Γ.Σ. των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασής της, η οποία να µην απέχει περισσότερο από 30 ηµέρες από την ηµέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του.σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται µε ακρίβεια το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος να αναβάλει για µία µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ., ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να καταβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν την τακτική Γ.Σ., το.σ. είναι υποχρεωµένο: Nα ανακοινώσει στη Γ.Σ. τα ποσά που µέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε µέλη του.σ. ή στους ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύµβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία µε τα ίδια πρόσωπα. Να παρέχει τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις υποθέσεις της εταιρίας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το.Σ. µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου και εφόσον οι µέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο.σ., το.σ. έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γ.Σ., ή εάν προτιµά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το.Σ. µπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Οποιαδήποτε αµφισβήτηση, σχετικά µε το βάσιµο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της ηµερήσιας διάταξης της Γ.Σ. γίνεται µε ονοµαστική κλήση. Οι µέτοχοι που ασκούν τα δικαιώµατα αυτά οφείλουν να έχουν καταθέσει σχετική βεβαίωση, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ΚΑΑ) ή 15

17 βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση ΚΑΑ, µε την οποία βεβαιώνεται η ιδιότητα τους ως µετόχων, µε βάση την οποία ασκούν τα ανωτέρω δικαιώµατα από της χρονολογίας της αιτήσεως µέχρι της συνεδριάσεως της Γ.Σ., στις περιπτώσεις δε της ανωτέρω παραγράφου, µέχρι της εκδόσεως της απόφασης του Προέδρου. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρµόδιο ικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι µε τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόµων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γ.Σ.. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασµών της χρήσης µέσα στην οποία τελέστηκαν. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, αλλά δεν αντιπροσωπεύονται στο.σ., έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούµενη παράγραφο αρµόδιο ικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Οι µέτοχοι που ασκούν το δικαίωµα των τελευταίων δύο περιπτώσεων πρέπει να καταθέτουν σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 σχετική βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) ή βεβαίωση που αντιστοιχεί µε βεβαίωση του Κ.Α.Α., µε την οποία βεβαιώνεται η ιδιότητά τους ως µετόχων, µε βάση την οποία ασκούν τα ανωτέρω δικαιώµατα κατά την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ηµερών από της υποβολής της αιτήσεως Φορολογία Μερισµάτων Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 109 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει) οι ανώνυµες εταιρίες, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, βαρύνονται µε φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη, τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (αν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής εταιρίας της επόµενης χρήσης. 16

18 5.3. Μερισµατική πολιτική Η Εταιρία δεν θα µοιράσει µέρισµα για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, όµως σκοπεύει στο µέλλον, σύµφωνα πάντα µε τις δεσµεύσεις που απορρέουν από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε συνάρτηση µε το ύψος της κερδοφορίας της, τις επενδυτικές και τις χρηµατοδοτικές της ανάγκες, να διανέµει µέρισµα κυµαινόµενο µεταξύ του 38% και 40% των καθαρών κερδών της, µετά από φόρους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στις παραπάνω προβλέψεις δεν έχουν αποτυπωθεί τα πιθανά οφέλη που θα αποκοµίσουν οι µέτοχοι της Εταιρίας από το υπό ψήφιση φορολογικό νοµοσχέδιο ιανοµή Μερίσµατος Το µέρισµα που έχει ως τώρα διανεµηθεί από την Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε. (από την οποία προέκυψε µε συγχώνευση µε απορρόφηση της Ζωοτεχνικής Ελλάς Α.Ε. η εταιρία Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε.) παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΡΑΧΜΕΣ - ΕΥΡΩ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΡΑΧΜΕΣ-ΕΥΡΩ δρχ ( ΕΥΡΩ) 95 δρχ. (0,28 ΕΥΡΩ) δρχ ( ΕΥΡΩ) 45 δρχ. (0,13 ΕΥΡΩ) δρχ ( ΕΥΡΩ) 12 δρχ. (0,03 ΕΥΡΩ) 17

19 Κεφάλαιο 6 - Πληροφορίες για την εταιρία "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε 6.1. Γενικές Πληροφορίες - Ιστορικό Η Εταιρία δηµιουργήθηκε από τη συγχώνευση των εταιριών "Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε." και "Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε.", τη µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής ιχθυοτροφών στην Ελλάδα, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η Εταιρία έχει έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 4. Πληροφορίες για την εταιρία "Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε." Η εταιρία "Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε." (πρώην "Μοσχολιός Χηµικά Α.Ε.") λειτούργησε ως Ανώνυµη Εµπορική Εταιρία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, όπως ισχύει. Ο σκοπός της εταιρίας και οι τροποποιήσεις αυτού Μέσα στα πλαίσια υλοποίησης των στρατηγικών σχεδίων της εταιρίας αποφασίστηκε η δραστηριοποίησή της στον κλάδο υγείας. Έτσι, σύµφωνα µε την από 31η Ιουλίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυµίας σε "Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Ανώνυµη Εµπορική Εταιρία", η τροποποίηση του σκοπού της, έτσι ώστε να µπορεί να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας, καθώς επίσης και η απόσχιση του κλάδου των χηµικών και η εισφορά του σε 100% θυγατρική ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία "Μοσχολιός Προϊόντα Χηµικής Βιοµηχανίας Α.Ε." (πρώην "Home Tech Αντιπροσωπείες ιανοµές Α.Ε."). Σκοπός της εταιρίας "Μοσχολιός Χηµικά Α.Ε." όπως προέκυπτε από το άρθρο 3 του Καταστατικού της ήταν: α) Η βιοτεχνική παραγωγή και ανακατασκευασία χηµικών προϊόντων και συναφών ειδών. β) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εµπορία χηµικών προϊόντων παραγωγής εσωτερικού ή εξωτερικού. γ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν ή παράγουν τα παραπάνω αναφερόµενα είδη. Μετά την αλλαγή της επωνυµίας της εταιρίας σε "Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Ανώνυµη Εµπορική Εταιρία" ο σκοπός της εταιρίας όπως προέκυπτε από το άρθρο 3 του Καταστατικού της ήταν: α) Η διοίκηση, εκµετάλλευση και λειτουργία κάθε είδους νοµίµως λειτουργούντων ιδιωτικών νοσηλευτικών µονάδων, όπως επίσης και κάθε είδους φορέων µέριµνας, φροντίδας και προστασίας εν γένει της υγείας, φορέων ενδονοσοκοµειακής περίθαλψης, έρευνας και πρόληψης παθήσεων που λειτουργούν εντός τω πλαισίων της ισχύουσας εκάστοτε νοµοθεσίας. 18

20 β) Η ανακατασκευασία χηµικών προϊόντων και συναφών ειδών. γ) η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν ή παράγουν τα παραπάνω αναφερόµενα είδη. Για την επιδίωξη σκοπού της η εταιρία µπορούσε: α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου, εργοστάσια ή υποκαταστήµατα ή πρακτορεία. δ) Να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες συµβούλων για τις άνω περιπτώσεις. ε) Να αναλαµβάνει αντιπροσωπείες οίκων εξωτερικού και του εσωτερικού, συναφών µε το σκοπό της εταιρίας. στ) Να µεταφέρει είδη µε ίδια ή ξένα µεταφορικά µέσα. ζ) Να εισάγει και εξάγει ίδια και συναφή προϊόντα και πρώτες ύλες. η) Να οργανώνει σεµινάρια και διαλέξεις µε θέµατα σχετικά µε το σκοπό της εταιρίας. Ιστορικό της εταιρίας "Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε." Η εταιρία ιδρύθηκε στις 10 εκεµβρίου 1968 µε την µετατροπή της προϋφιστάµενης οµόρρυθµης εταιρίας των φορέων της, που έφερε την επωνυµία «Ι. Μοσχολιός Ο.Ε.», η οποία ιδρύθηκε από τον κ. Ιωάννη Μοσχολιό την 1 Ιανουαρίου 1957, µε σκοπό την εµπορία χηµικών προϊόντων. Με την πάροδο του χρόνου, η παρουσία της εταιρίας στην αγορά έγινε ολοένα ισχυρότερη και επεκτάθηκε σε ολοένα και περισσότερους κλάδους της ελληνικής αγοράς χηµικών. Η εταιρία κάλυπτε σταδιακά όλους τους κλάδους βιοµηχανίας και βιοτεχνίας, προωθώντας ένα συνεχώς αυξανόµενο αριθµό χηµικών προϊόντων. Έτος σταθµό αποτελεί το 1998, καθόσον οι µετοχές της "Μοσχολιός Χηµικά Α.Ε." εισήχθησαν στην Παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, κατόπιν αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της, η οποία καλύφθηκε µε ηµόσια Εγγραφή και Ιδιωτική Τοποθέτηση. Έτσι εισήχθησαν συνολικά κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,58 (δρχ. 200) η κάθε µία. Το εκέµβριο 1999, το 66,5% της εταιρίας εξαγοράστηκε από την εταιρία συµµετοχών "Αθηναϊκές Συµµετοχές Κεφαλαίου Α.Ε.". Ο κύριος µέτοχος της εταιρίας, στα πλαίσια της υλοποίησης των στρατηγικών σχεδίων του αποφάσισε τη δραστηριοποίησή της εταιρίας στον κλάδο υγείας. Την 1 Σεπτεµβρίου 2000 η εταιρία αποφάσισε να προχωρήσει στην εξαγορά του 100% των µετοχών της εταιρίας " ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε.". Με 19

21 τη συγκεκριµένη εξαγορά η εταιρία υλοποίησε και το πρώτο άξονα στρατηγικής διείσδυσης στον κλάδο της υγείας που αφορούσε στον τοµέα των διαγνωστικών κέντρων. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των ανωτέρω, την 28 Σεπτεµβρίου 2000 η εταιρία προέβη στην πώληση του συνόλου των µετοχών της εταιρίας "Μοσχολιός Προϊόντα Χηµικής Βιοµηχανίας Α.Ε." έναντι του ποσού των ,92 ευρώ (δρχ εκατ.). Η εταιρία "ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" εξαγόρασε το 52% των µετοχών της εν λόγω εταιρίας, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό εξαγοράστηκε από τα µέλη της οικογένειας του Νέστορα Παπαθανασίου, η οποία είναι και ο κύριος µέτοχος της εταιρίας "ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.". Ο δεύτερος τοµέας στον οποίο η εταιρία είχε στρέψει αρχικά τις επενδυτικές της βλέψεις αφορούσε στους τοµείς των ιδιωτικών κλινικών και µαιευτηρίων. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία σύναψε την 26 Ιουλίου 2000 συµφωνία µε την εταιρία "Περσεύς Ανώνυµος Εταιρία Εκµετάλλευσης και Λειτουργίας Φορέων Υγειονοµικής Μέριµνας" για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της µε εισφορά εις είδος των µετοχών της δεύτερης στην πρώτη. Η οριστική συµφωνία και η εν λόγω αύξηση κεφαλαίου προβλεπόταν να τεθεί προς έγκριση στην επόµενη Γενική Συνέλευση των Μετοχών της εταιρίας, εφόσον πρώτα είχε καθοριστεί από επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 η αποτίµηση των δύο εταιρειών και η σχέση ανταλλαγής των µετοχών αυτών. Παρ όλα αυτά η εταιρία δεν προχώρησε τελικά στην ολοκλήρωση της συµφωνίας. Μετά από επίµονες διαπραγµατεύσεις µε διάφορους οµίλους και µε γνώµονα την ίδια στρατηγική ανάπτυξης στον κλάδο της υγείας, η εταιρία κατέληξε σε συµφωνία συνεργασίας µε το "Ιατρικό Ινστιτούτο Υψηλής Τεχνολογίας Κρήτης Α.Ε." (Euromedica Κρήτης), το οποίο εντάσσεται στον όµιλο Euromedica. Συγκεκριµένα, η συµφωνία προέβλεπε τη συγχώνευση της Euromedica Κρήτης µε την εταιρία ανοίγοντας έναν κύκλο διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη στρατηγική συνεργασίας. Η συµφωνία δέσµευε τα δύο µέρη ως προς την εξεύρεση πρόσφορης διαδικασίας για την αποτίµηση αµφότερων των εταιρειών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη της συγχώνευσης. Καθώς οι διοικήσεις αυτών δεν συνέκλιναν σε οικονοµική συµφωνία, αποδεσµεύτηκαν αζηµίως από το µεταξύ τους ιδιωτικό συµφωνητικό. Η εταιρία µετά τις τελευταίες εξελίξεις, προχώρησε ανεξάρτητα στο επενδυτικό πρόγραµµα της και µε γνώµονα της αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναµικού θυγατρικών εταιρειών των "Αθηναϊκών Συµµετοχών Κεφαλαίου Α.Ε.". Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία "Αθηναϊκές Συµµετοχές Κεφαλαίου Α.Ε." και η διοίκηση της εταιρίας αποφάσισαν να προχωρήσουν στη συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρίας "Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε." από την εταιρία. Οι λόγοι που οδήγησαν σε µία τέτοια απόφαση συνδέονται τόσο µε την ιδιαίτερη δυναµική της εταιρίας "Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε." όσο και µε τη χάραξη στρατηγικής αυτόνοµης ανάπτυξης της θυγατρικής εταιρίας " ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε.". 20

22 6.2. Σκοπός και δραστηριότητα της Εταιρίας Η Εταιρία έχει σαν σκοπό µετά τη συγχώνευση: 1. α) Την παρασκευή και διάθεση παντός είδους κτηνοτροφών, πτηνοτροφών, ιχθυοτροφών και τροφών για οικιακά ζώα (pet). β) Την εµπορία (αγορές πωλήσεις) παντός είδους ζωοτροφών και ειδών εξοπλισµού κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και ιχθυοτροφικών µονάδων και µονάδων παραγωγής τροφών για οικιακά ζώα (pet food). γ) Την εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών. δ) Κάθε άλλη συναφή προς τα παραπάνω εργασία ή υπηρεσία. 2. Την παροχή υπηρεσιών υγείας µέσω της θυγατρικής της εταιρίας " ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε.", η οποία ελέγχεται κατά 100% από την Εταιρία. Η δραστηριότητα της εταιρίας κατά τον κωδικό ΣΤΑΚΟ 91:157.1 αφορά στην παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήµατα καθώς και συµπληρωµένων ζωοτροφών Άδεια Λειτουργίας Η Εταιρία κατέχει άδεια λειτουργίας από το Τµήµα Λειτουργίας Βιοµηχανιών της ιεύθυνσης Βιοµηχανίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, η οποία λήγει την 11η Νοεµβρίου 2003, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. πρωτοκόλλου Φ14 / 1888 απόφαση του Νοµάρχη Κορινθίας την 29 εκεµβρίου Εµπορικά Σήµατα Τα εµπορικά σήµατα της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα : "ΙΧΘΥΣ" και "ΑΙΓΑΙΟΝ" Η Εταιρία δεν έχει καταθέσει και κατοχυρώσει τα σήµατα της ΙΧΘΥΣ και ΑΙΓΑΙΟΝ τα οποία χρησιµοποιεί από το έτος 1997 και 2000 αντίστοιχα και έχουν καθιερωθεί στην συνείδηση των πελατών του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας Πηγές εφοδιασµού Η εταιρία για την επίτευξη τελικού προϊόντος υψηλής ποιότητας προµηθεύεται πρώτες ύλες από τους µεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού και του εσωτερικού. Το κόστος των πρώτων υλών 21

23 αντιπροσωπεύει το 75% του συνολικού κόστους της. Οι κύριες πρώτες ύλες (ιχθυάλευρο, ιχθυέλαιο) παράγονται σε δύο γεωγραφικές περιοχές : Α. Βόρεια Θάλασσα ( ανία, Νορβηγία),και Β. Λατινική Αµερική ( Χιλή, Περού). Η εταιρία προµηθεύεται την πρώτη ύλη από τις αγορές της Βόρειας Θάλασσας, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες των αλιευµάτων της περιοχής αυτής και της µικρής πιθανότητας αλλοίωσης τους, δεδοµένου του µειωµένου χρόνου µεταφοράς. Οι υπόλοιπες πρώτες ύλες (σογιάλευρο, λεκιθίνη κλπ.) προµηθεύονται από εγχώριους οίκους που έχουν θεσπίσει υψηλού επιπέδου κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης για µια σταθερή και αξιόπιστη ροή προµήθειας. Γεωγραφική Κατανοµή Προµηθευτών Εσωτερικού - Εξωτερικού Προµηθευτές Αριθµός Εσωτερικού 90 Εξωτερικού 7 Σύνολο 97 Η εταιρία έχει εφαρµόσει τις κατάλληλες διαδικασίες προµηθείας των πρώτων και βοηθητικών υλών της σύµφωνα µε σύγχρονους εκλεκτικούς κανονισµούς που στηρίζονται σε αυστηρά κριτήρια επιλογής προµηθευτών και διαδικασίες επιλογής τελικών προσφορών µετά από διαγωνισµό για κάθε αιτούµενο είδος. Όσον αφορά τις πρώτες ύλες η εταιρία τις προµηθεύεται από δύο τουλάχιστον προµηθευτές προκειµένου να µειώσει τους κινδύνους ελλείψεως πρώτης ύλης. Σηµειώνεται ότι στις εγκαταστάσεις της εταιρίας λειτουργεί τµήµα ποιοτικού ελέγχου όπου δείγµατα για κάθε παραλαβή πρώτης ύλης υποβάλλονται σε έλεγχο διαπίστωσης των ποιοτικών standards που προβλέπονται από την αντίστοιχη παραγγελία ραστηριότητα Προϊόντα Τα προϊόντα της Εταιρίας αντιστοιχούν στα προϊόντα της συγχωνευθείσας (µετ' απορροφήσεως) εταιρίας "Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε.", τα οποία περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Η δραστηριότητα της εταιρίας, επικεντρώνεται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων διατροφής ψαριών (ιχθυοτροφών), η οποία αντιπροσωπεύει το 95% της συνολικής παραγωγής, και στη διάθεση απλών, συµπληρωµατικών και πλήρων ζωοτροφών, σε µορφή αλευρώδη ή κοκκώδη (crumbles, pellets), για εκτρεφόµενα χερσαία µονογαστρικά ζώα. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα προϊόντα διατροφής ψαριών, από το 1994 µέχρι και σήµερα η εταιρία σχεδιάζει και παράγει εξειδικευµένες ιχθυοτροφές µε την εµπορική επωνυµία "ΙΧΘΥΣ". Με τη βαθµιαία εξάπλωση των προϊόντων σε όλη σχεδόν τη γεωγραφική επικράτεια και σε ένα ευρύτατο πελατολόγιο, η 22

24 εταιρία είναι ο κύριος προµηθευτής του κλάδου ιχθυοκαλλιεργειών σε ιχθυοτροφές µε συνολικές πωλήσεις τόνων το έτος 2001 και µερίδιο αγοράς περίπου 22%. Η λειτουργία της νέας παραγωγικής µονάδας µε τεχνολογία εξώθησης (extrusion) από τον Ιούλιο 2000, επέτρεψε στην εταιρία να αυξήσει σηµαντικά τη δυναµικότητά της στον τοµέα των ιχθυοτροφών. Η νέα αυτή γραµµή παραγωγής χρησιµοποιείται για την παραγωγή υγροθερµικά επεξεργασµένων ιχθυοτροφών ανώτερης ποιότητας µε την εµπορική επωνυµία "ΑΙΓΑΙΟΝ". Σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία για την προστασία των βοοειδών και του καταναλωτή από τη νόσο της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας, η εταιρία δεν παράγει προϊόντα διατροφής µηρυκαστικών και οικόσιτων ζώων συντροφιάς (pets). Στον τοµέα των ζωοτροφών η εταιρία παράγει πάσης φύσεως προϊόντα πλήρους ή συµπληρωµατικής διατροφής που προορίζονται για µονογαστρικά ζώα (χοίροι, πτηνά, κόνικλοι). Από τις ζωοτροφές, τα πρωτεϊνούχα συµπυκνώµατα και οι ισορροπιστές βιταµινών αποτελούν τα προϊόντα αιχµής για την επέκταση των πωλήσεων της εταιρίας στον κτηνοτροφικό κλάδο, λόγω της τεχνογνωσίας και της υπεραξίας που ενσωµατώνουν. 6.7 Παραγωγικές Εγκαταστάσεις Παραγωγική ιαδικασία Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στη θέση "Στανοτόπι" του Ζευγολατιού Κορινθίας, σε ιδιόκτητο οικόπεδο τ.µ. Η καλυπτόµενη από κτιριακά συγκροτήµατα επιφάνεια ανέρχεται σε τ.µ. και περιλαµβάνει : Α) Βιοµηχανοστάσιο µε δύο γραµµές παραγωγής µε τεχνολογία σύµπηξης (pelleting). Η δυναµικότητα παραγωγής της µονάδος φτάνει τους τόνους ετοίµων προϊόντων, σε µορφή συµπήκτων ή αλευρωδών. Η µονάδα παράγει προϊόντα ιχθυοτροφών, πλήρη ή συµπληρωµατικά προϊόντα ζωοτροφών, καθώς και συσκευασµένες απλές ζωοτροφές. Β) Βιοµηχανοστάσιο µε µία γραµµή παραγωγής µε τεχνολογία εξώθησης (extrusion) δυναµικότητας τόνων ετοίµων προϊόντων ιχθυοτροφών. Τα δύο βιοµηχανοστάσια είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και ενσωµατώνουν λογισµικά και ηλεκτρονικά συστήµατα αυτόµατης λειτουργίας της παραγωγής. Η γραµµή εξώθησης (extrusion) περιλαµβάνει συστήµατα ελέγχου και ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας, σύστηµα ανακύκλωσης του παραγόµενου ατµού για ενεργειακή εξοικονόµηση και καινοτόµο σύστηµα απόσµησης των αέριων εκποµπών ηλεκτροχηµικού τύπου. Γ) Αποθηκευτικούς χώρους (silos) πρώτων υλών χωρητικότητας τόνων και έτοιµων προϊόντων χωρητικότητας 400 τόνων. Η παραλαβή των πρώτων υλών σε µορφή χύδην εξυπηρετείται από δύο ανεξάρτητες χοάνες υποδοχής, ενώ η παραλαβή πρώτων υλών σε συσκευασµένη µορφή και η φόρτωση ετοίµων προϊόντων εξυπηρετείται από τέσσερις ράµπες υδραυλικού τύπου, εγκατεστηµένες στο χώρο παραλαβής και ελέγχου εισροών-εκροών. Η παραλαβή και αποθήκευση των υγρών πρώτων υλών 23

25 (έλαια) εξυπηρετείται από κλειστού τύπου συγκρότηµα που περιλαµβάνει δεξαµενές χωρητικότητας 350 κ.µ., εξοπλισµένες µε δίκτυο δοσοµετρικής αποστολής των υγρών υψηλής ακριβείας. ) Κτιριακό συγκρότηµα για την εγκατάσταση των διοικητικών, οικονοµικών και τεχνικών υπηρεσιών, του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου και των υπηρεσιών κινήσεως και αποστολής εµπορευµάτων. Οι εγκαταστάσεις συµπληρώνονται από πλήρως εξοπλισµένο µηχανουργείο-ηλεκτρολογείο. Oσον αφορά στη διαδικασία παραγωγής, η οποία συνοπτικά περιγράφεται παρακάτω, εφαρµόζεται για πρώτη φορά στη χώρα µας σε βιοµηχανική κλίµακα ένα σύνολο τεχνολογικών καινοτοµιών που επιτρέπουν την ελεγχόµενη παραγωγή υψηλής ποιότητας ανταγωνιστικών προϊόντων. Η εφαρµογή τεχνολογίας extrusion για την υγροθερµική επεξεργασία του προϊόντος, σε συνδυασµό µε τη δοσοµετρική ενσωµάτωση λιπαρών υλών σε συνθήκες κενού, την ανακύκλωση του θερµού αέρα ξήρανσης για την εξοικονόµηση ενέργειας και την πλήρη απόσµηση των αερίων εκποµπών για τη διατήρηση του περιβάλλοντος χώρου, αποτελούν πρότυπο αναφοράς στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία ζωοτροφών. Η εφαρµογή της τεχνολογίας αυτής επιτρέπει στην εταιρία να παράγει ιχθυοτροφές υψηλής θρεπτικής αξίας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η διαδικασία παραγωγής, περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: Παραλαβή και αποθήκευση (storage) σε κυψέλες (silos) των πρώτων υλών. Παραλαβή και δοσοµετρική ζύγιση κάθε πρώτης ύλης, σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη συνταγή (Automatic Batching System). Προανάµιξη και λεπτή άλεση των υλικών (Fine Grinding). Πλήρης ανάµιξη των πρώτων υλών (Mixing). Ρύθµιση θερµοκρασίας και υγρασίας του µίγµατος µε προσθήκη ατµού και νερού (Conditioning). Σύµπηξη (Pelleting) του µίγµατος για τη µορφοποίησή του σε σύµπηκτα ή υγροθερµική επεξεργασία και εξώθηση (extrusion) για τη µορφοποίησή του σε ελεγχόµενης πυκνότητας κροκέτες. Ξήρανση (Drying) του προϊόντος για τη ρύθµιση της υγρασίας του. Λίπανση (Coating) του προϊόντος µε προσθήκη υγρών πρώτων υλών (έλαια). Ψύξη (Cooling) του προϊόντος, και Συσκευασία (Packing) και αποθήκευση (Storage) του προϊόντος σε σάκους 25 και 500 Kg. Η παραγωγική διαδικασία συµπληρώνεται από την παραγωγή ηµιτελών προϊόντων που αφορούν προ- µίγµατα βιταµινών, ιχνοστοιχείων και λοιπών µικροστοιχείων, τα οποία κατά τη φάση της ανάµιξης αποθηκεύονται σε ειδικού τύπου κυψέλες και ενσωµατώνονται στο µίγµα των πρώτων υλών. 24

26 Για τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου πραγµατοποιείται δειγµατοληψία στη φάση της περάτωσης της ξήρανσης για τον προσδιορισµό της υγρασίας και των λοιπών χηµικών παραµέτρων όπως επίσης και στη φάση της συσκευασίας για τον τελικό προσδιορισµό των χηµικών παραµέτρων. Παράλληλα, πριν την αποστολή του τελικού προϊόντος στην αγορά γίνεται έλεγχος της πυκνότητας και της σκληρότητάς του, της περιεκτικότητάς του σε σκόνη και των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του. Ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας πραγµατοποιείται από τους προϊστάµενους κάθε γραµµής παραγωγής, τον προϊστάµενο του τεχνικού τµήµατος υποστήριξης και τον υπεύθυνο του ποιοτικού ελέγχου. Ο σχεδιασµός των προϊόντων ως προς τη σύνθεση, τη µορφή και τις ιδιότητες πραγµατοποιείται από το Τµήµα Συνθέσεων της εταιρίας, το οποίο είναι στελεχωµένο από επιστήµονες που ειδικεύονται σε θέµατα διατροφής. Στο πρόγραµµα επενδύσεων της εταιρίας περιλαµβάνεται η δηµιουργία µίας επιπλέον γραµµής παραγωγής extrusion εντός του νέου εργοστασίου, µε στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας της υπάρχουσας µονάδας Κατηγορίες παραγόµενων και εµπορευόµενων προϊόντων Οι παραγόµενες ιχθυοτροφές περιλαµβάνουν 33 διαφορετικά είδη που καλύπτουν τις απαιτήσεις διατροφής έξι (6) ειδών θαλασσινών ψαριών για όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου τους. Από τα είδη αυτά παράγονται 20 τύποι µε τεχνολογία σύµπηξης (pelleting) µε την εµπορική επωνυµία "ΙΧΘΥΣ", η οποία καθιέρωσε την εταιρία στο κλάδο των ιχθυοτροφών. Οι υπόλοιποι τύποι παράγονται µε τεχνολογία εξώθησης (extrusion) µε την εµπορική επωνυµία "ΑΙΓΑΙΟΝ" και αντιπροσωπεύουν σήµερα το 45% των συνολικών πωλήσεων ιχθυοτροφών της εταιρίας. Η εταιρία υπήρξε εξ αρχής προσανατολισµένη στην εξειδίκευση της διατροφής κάθε είδους εκτρεφόµενου ψαριού, σχεδιάζοντας και παράγοντας διαφορετικά προϊόντα, τα οποία την διαφοροποίησαν από τον ανταγωνισµό. Σήµερα σχεδιάζονται και δοκιµάζονται τρία νέα πρωτοποριακά προϊόντα για τη διατροφή του σαργού, της ιαπωνικής τσιπούρας και της γαρίδας, τα οποία θα συµβάλουν στον εξαγωγικό προσανατολισµό της εταιρίας. Οι παραγόµενες ζωοτροφές περιλαµβάνουν 37 εξειδικευµένα προϊόντα διατροφής, από τα οποία 16 απευθύνονται στη συστηµατική πτηνοτροφία (κρεοπαραγωγής & ωοτοκίας), 4 στη διατροφή της στρουθοκαµήλου, 5 για τα θηραµατικά πτηνά, 10 για τη συστηµατική χοιροτροφία και 2 για την κονικλοτροφία. Από το σύνολο των παραγόµενων προϊόντων ζωοτροφών το 40% αφορά είδη υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνογνωσίας, όπως είναι οι ισορροπιστές βιταµινών και ιχνοστοιχείων καθώς και τα πρωτεϊνικά συµπυκνώµατα. Τα εµπορευόµενα προϊόντα της εταιρίας αφορούν υποκατάστατα γάλακτος για θηλάζοντα ζώα, δηµητριακούς καρπούς και σογιάλευρο. 25

27 6.9. ίκτυο πωλήσεων - Παροχή υπηρεσιών Η εταιρία έχει αναπτύξει ένα εκτεταµένο δίκτυο πωλήσεων και µεταφορικών µέσων τόσο για τις ιχθυοτροφές όσο και για τις ζωοτροφές. Το πελατολόγιο της εταιρίας διαµορφώνεται µετά από αυστηρή επιλογή, έτσι ώστε να περιλαµβάνει µονάδες µε ικανή οργάνωση που διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις και οικονοµική ευρωστία. Ειδικότερα, η Εταιρία, αναπτύσσοντας τον εξαγωγικό της προσανατολισµό, παράγει και εξάγει στην Μαδαγασκάρη γαριδοτροφή, που για το 2002 θα ανέλθει σε ΜΤ περίπου (ποσοστό 8% της συνολικής πρόβλεψης πωλήσεων του έτους). Η ιεύθυνση Marketing και Πωλήσεων έχει στελεχωθεί και συνεργάζεται µε εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό που περιλαµβάνει γεωπόνους ζωοτέχνες, κτηνίατρους ιχθυοπαθολόγους, χηµικό µηχανικό και τεχνολόγο τροφίµων, οι οποίοι διαθέτουν υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εµπειρίας στους τοµείς που καλύπτουν. Τα στελέχη αυτά συµβάλουν ουσιαστικά στη διαχείριση του έργου των πελατών µέσω των προϊόντων της εταιρίας, παρέχουν κτηνιατρική υποστήριξη για την ελαχιστοποίηση των απωλειών του ζωικού κεφαλαίου και θεµελιώνουν την ισχυρή ανταγωνιστικότητα της εταιρίας. Η άριστη και άµεση εξυπηρέτηση και η συνεχής παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία στους πελάτες της πριν, µετά και κατά τη διάρκεια της πώλησης έχει δηµιουργήσει ισχυρούς δεσµούς εµπιστοσύνης µε την αγορά και σταθερότητα συνεργασίας µε το µεγαλύτερο µέρος του πελατολογίου της εταιρίας. Σηµειώνεται ότι η εταιρία είναι η µόνη βιοµηχανία µε άδεια από τον ΕΟΦ για την παραγωγή θεραπευτικών προϊόντων διατροφής. Με τη δυνατότητα αυτή η εταιρία παρέχει υπηρεσίες που εδραιώνουν τις εµπορικές σχέσεις της, αφού διασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των απωλειών και προάγουν την ποιότητα της παραγωγής των πελατών της. Επίσης, η εταιρία έχει στην ιδιοκτησία της 10 φορτηγά οχήµατα, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και παραδίδουν άµεσα τα παραγόµενα προϊόντα στους κατά τόπους πελάτες. Παράλληλα, η εταιρία έχει συνάψει ασφαλιστικό συµβόλαιο κάλυψης πιστωτικού κινδύνου, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλών απαιτήσεών της Εποχικότητα Πωλήσεων Λόγω των βιολογικών χαρακτηριστικών του ψαριού, οι ποσοτικές ανάγκες διατροφής του µεταβάλλονται ανάλογα µε τη θερµοκρασία του νερού εκτροφής. Το στοιχείο αυτό έχει ως αποτέλεσµα την υψηλή κατανάλωση ιχθυοτροφών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (Ιούνιος-Οκτώβριος), κατά την οποία πραγµατοποιείται το 65% των πωλήσεων του έτους, για την εσωτερική αγορά. Αντίθετα, ο βιολογικός κύκλος ανάπτυξης και εκτροφής της γαρίδας ακολουθεί συµπληρωµατική πορεία, µε αποτέλεσµα να διασφαλίζεται καθόλη τη διάρκεια του έτους υψηλός βαθµός παραγωγικής απασχόλισης. 26

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EÙ ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2004. πà π ƒπ ƒπ À A.E.

EÙ ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2004. πà π ƒπ ƒπ À A.E. EÙ ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2004 πà π ƒπ ƒπ À A.E. πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2004 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...9 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2006 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2 Φορολογία Μερισµάτων...9

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο Ù ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2007 2007 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2007 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ 2.2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 Γλυφάδα, Μάρτιος 2004 F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003

π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003 π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003 ΧΡΗΣΗ 01/01/2002-31/12/2002 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 01.01.2006 31.12.2006

ΧΡΗΣΗ 01.01.2006 31.12.2006 ΧΡΗΣΗ 01.01.2006 31.12.2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 1 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου...5

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

ETH IO E TIO XPH H 01/01/2001-31/12/2001 AP PO 16 TH A OºA H 5/204/14.11.2000 TOY.. TH E ITPO H KEºA AIA OPA

ETH IO E TIO XPH H 01/01/2001-31/12/2001 AP PO 16 TH A OºA H 5/204/14.11.2000 TOY.. TH E ITPO H KEºA AIA OPA ETH IO E TIO XPH H 01/01/2001-31/12/2001 AP PO 16 TH A OºA H 5/204/14.11.2000 TOY.. TH E ITPO H KEºA AIA OPA MA O 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΥΙΟΙ ΕΥΡ. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

' æ π π π π À À ø ª Ãø πƒ π π À ª ƒπ À µ π π π ƒπ ø ª ø à ø 2003. ( ÌÊˆÓ Ì ٠ÔÚÈ fiìâó ÛÙËÓ applefiê ÛË Ì ÚÈıÌfi 5/204/14.11.

' æ π π π π À À ø ª Ãø πƒ π π À ª ƒπ À µ π π π ƒπ ø ª ø à ø 2003. ( ÌÊˆÓ Ì ٠ÔÚÈ fiìâó ÛÙËÓ applefiê ÛË Ì ÚÈıÌfi 5/204/14.11. ' æ π π π π À À ø ª Ãø πƒ π π À ª ƒπ À µ π π π ƒπ ø ª ø à ø 2003 ( ÌÊˆÓ Ì ٠ÔÚÈ fiìâó ÛÙËÓ applefiê ÛË Ì ÚÈıÌfi 5/204/14.11.2000 ÙË appleèùúôapple ÂÊ Ï È ÁÔÚ ) π À π 2004 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002 INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ιούνιος 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 9 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα