ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0

2 Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων...0 Έκθεση Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου...4 Κεφάλαιο 1 - Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρίας Γενικά Συντάκτες του Ετήσιου ελτίου Ελεγκτές Συγχωνευόµενων Εταιρειών Φορολογικοί Έλεγχοι...8 Κεφάλαιο 2 - Πληροφορίες Σχετικά µε τις ηµόσιες Προσφορές...9 Κεφάλαιο 3 - Πρόσωπα που δύνανται να καταρτίζουν συναλλαγές στο Χ.Α.Α Κεφάλαιο 4 - Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής...11 Κεφάλαιο 5 - ικαιώµατα Μετόχων Γενικά Φορολογία Μερισµάτων Μερισµατική πολιτική ιανοµή Μερίσµατος...17 Κεφάλαιο 6 - Πληροφορίες για την εταιρία "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε Γενικές Πληροφορίες - Ιστορικό Σκοπός και δραστηριότητα της Εταιρίας Άδεια Λειτουργίας Εµπορικά Σήµατα Πηγές εφοδιασµού ραστηριότητα Προϊόντα Παραγωγικές Εγκαταστάσεις Παραγωγική ιαδικασία Κατηγορίες παραγόµενων και εµπορευόµενων προϊόντων ίκτυο πωλήσεων - Παροχή υπηρεσιών Εποχικότητα Πωλήσεων Ανθρώπινο υναµικό Πάγια περιουσιακά στοιχεία Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια Κεφάλαια Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των Μελών του.σ. της Εταιρίας σε άλλες εταιρίες Οργανόγραµµα...32 Κεφάλαιο 7 Στοιχεία κλάδου Ζωοτροφών - Ιχθυοτροφών

3 7.1. Γενικά Στοιχεία του Κλάδου Τάσεις και προοπτικές του Κλάδου Θέση της εταιρίας στον Κλάδο...37 Κεφάλαιο 8 Απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας Εταιρίας Αποτελέσµατα Χρήσεως Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές & Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµιακές Ροές...43 Κεφάλαιο 9 - Ενοποιηµένα Απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας Εταιρίας Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσεως Ανάλυση Ενοποιηµένης Οικονοµικής Κατάστασης Ταµιακές Ροές, σε Ενοποιηµένη Βάση...50 Κεφάλαιο 10 - Λόγοι για τους οποίους η Εταιρία είναι ενταγµένη στην κατηγορία "Υπό Επιτήρηση"...54 Κεφάλαιο 11 - Μακροχρόνιοι Στόχοι και Προοπτικές της Εταιρίας...55 Κεφάλαιο 12 - Πληροφορίες για τη συνδεδεµένη µε την "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε." εταιρία " ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε Γενικά Ιστορικό Μετοχική Σύνθεση ιοικητικό Συµβούλιο Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Εξέλιξη Προοπτικές Οι επιπτώσεις στην οικονοµική θέση της "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε."...59 Κεφάλαιο 13. Στοιχεία κλάδου υγείας Γενικά Στοιχεία του Κλάδου ιαγνωστικά Κέντρα Ανταγωνισµός στον Κλάδο Τάσεις και Προοπτικές του Κλάδου...65 Κεφάλαιο 14 - Πληροφορίες για την απορροφηθείσα εταιρία "Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε." Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Πάγια περιουσιακά στοιχεία Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια Κεφάλαια Συνδεδεµένη εταιρία...71 Κεφάλαιο 15 - Πληροφορίες για την εταιρία "Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε." (πρώην "Μοσχολιός Χηµικά Α.Ε.") Γενικές Πληροφορίες

4 15.2. Απόσχιση του Κλάδου Χηµικών Χρήση κεφαλαίων αντληθέντων κεφαλαίων της δηµόσιας εγγραφής της εταιρίας "Μοσχολιός Χηµικά Α.Ε." Αιτίες µη πραγµατοποίησης επενδύσεων της Εταιρίας και τρόπος ενηµέρωσης του Χ.Α.Α Πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας Μεταβολή στη µετοχική σύνθεση της εταιρίας...75 Κεφάλαιο 16 ιεταιρικές Συναλλαγές...76 Κεφάλαιο 17 Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρίας Ισολογισµός Χρήσεως Προσάρτηµα Χρήσεως Έκθεση.Σ. Χρήσεως Ταµειακές Ροές Χρήσεως Κεφάλαιο 18 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένο Προσάρτηµα Ενοποιηµένη Έκθεση.Σ Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές Κεφάλαιο 19 Παράρτηµα Οικονοµικών Καταστάσεων

5 Έκθεση Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου Αγαπητοί Μέτοχοι, Όπως γνωρίζετε αυτή είναι η πρώτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας µας, µετά τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της εταιρίας "Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε.". Αµέσως µετά τη συγχώνευση, η ιοίκηση και τα στελέχη της Εταιρίας εστίασαν την προσπάθειά τους στη δηµιουργία σταθερών προϋποθέσεων κερδοφόρου ανάπτυξης της εταιρίας, µε θετικά αποτελέσµατα. Ειδικότερα, δηµιουργήθηκε τµήµα εξαγωγών, µε στόχο στο τέλος του 2006 οι εξαγωγές να αποτελέσουν το 40% της παραγωγής. Ακόµα, ξεκίνησε ο σχεδιασµός νέων προϊόντων µε τα οποία θα µπορούν να τραφούν και άλλα είδη ψαριών, εκτός από την τσιπούρα και το λαβράκι. Η Εταιρία έθεσε ως στόχο της την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων, ώστε η γεύση των ψαριών που τρέφονται µε τις ιχθυοτροφές της να µη διαφέρει από τη γεύση των ψαριών ελευθέρας βοσκής. Μια σειρά νέων επενδύσεων σε εξοπλισµό σύγχρονης τεχνολογίας θα συµβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και την µείωση του κόστους παραγωγής. Τέλος, η Εταιρία ανάπτυξε το δίκτυο πωλήσεών και βελτίωσε τις σχέσεις της µε τους πελάτες της. Ως επακόλουθο των παραπάνω ενεργειών, ήδη από το 2002, τα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρίας αναµένεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 4,5 εκ. ευρώ, όταν το 2001 ήταν περίπου 1,5 εκ. ευρώ. Επίσης, οι εξαγωγές για το 2002 αναµένεται να φτάσουν τους τόνους, έναντι µηδέν για το Η υλοποίηση του πενταετούς προγράµµατος ανάπτυξης απαιτεί περίπου 23,0 εκ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα προέλθουν κατ αρχήν από κρατικές επιδοτήσεις, προβλεπόµενου ύψους 1,5 εκ. ευρώ και αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά 11,5 εκ. ευρώ. Η Εταιρία βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε τράπεζες προκειµένου να εξευρεθεί ο καλύτερος για την Εταιρία τρόπος άντλησης των περαιτέρω κεφαλαίων που θα χρειαστούν για την ανάπτυξή της. Επιπλέον, µια σειρά ενεργειών της διοίκησης, στα πλαίσια της υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου, συνέβαλαν περαιτέρω στην διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη της Εταιρίας. Συγκεκριµένα, η σύµβαση συνεργασίας που υπεγράφη τον Απρίλιο του 2002 µε την εταιρία "Veterin Α.Β.Ε.Ε." για την από κοινού ίση συµµετοχή των δύο εταιριών σε µια νέα εταιρία του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, συνέβαλε στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, καθώς και στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας για καθετοποίηση, παραγωγή και εµπορία επωνύµου προϊόντος. Παράλληλα, η Εταιρία, µετά τη συµφωνία αυτή, θα αποτελεί αποκλειστικό προµηθευτή των ιχθυοκαλλιεργειών ιδιοκτησίας της "Veterin Α.Β.Ε.Ε." και των ιχθυοκαλλιεργειών κοινής ιδιοκτησίας των δύο εταιριών. Από τη συγκεκριµένη συνεργασία η Εταιρία αναµένει αύξηση των πωλήσεων κατά τόνους, φτάνοντας στο σύνολο τους τόνους, έναντι τόνων για το 2001, και σηµαντική αύξηση του µεριδίου αγοράς ιχθυοτροφών από 22% το 2001 σε 28% το Επίσης, η Εταιρία, στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρηµατικού της σχεδίου για καθετοποίηση της δραστηριότητάς της και επέκταση στην έρευνα και ανάπτυξη (research & development) υπέγραψε, από 4

6 κοινού µε το "Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης" (ΙΘΑΒΙΚ) και την εταιρία "Veterin Α.Β.Ε.Ε.", την σύσταση της εταιρίας "AQUA BIOTECH HELLENIC Ανώνυµη Συµβουλευτική, Εµπορική, Τεχνολογική Εταιρία Στήριξης & Ανάπτυξης Έρευνας". Η Εταιρία, αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας της "AQUA BIOTECH HELLENIC" θα αναπτύξει νέα καινοτόµα προϊόντα ιχθυοτροφών, φιλικότερα προς το υδάτινο περιβάλλον, και άριστα προσαρµοσµένα στις ανάγκες θρέψης κάθε είδους ψαριού. Η συνεργασία αυτή θα εδραιώσει ουσιαστικά την τεχνογνωσία της Εταιρίας σε θέµατα εφαρµογής της διατροφής στην ιχθυοκαλλιέργεια, ενισχύοντας την ανταγωνιστική της θέση στην αγορά και εξυπηρετώντας µε τον πλέον άρτιο τρόπο την πρότυπη λειτουργία των θυγατρικών της επιχειρήσεων στην ιχθυοκαλλιέργεια, µε απώτερο στόχο την παραγωγή επώνυµων αλιευµάτων ανώτερης ποιότητας. Επιπλέον, µέσω αυτής της επιχειρηµατικής επιλογής, η Εταιρία θα είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της, ιχθυοκαλλιεργητές, ολοκληρωµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες, που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση των παραγωγικών τους εγκαταστάσεων. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί το πρόβληµα που φαίνεται να αντιµετωπίζει η τιµή της µετοχής της εταιρίας στο Χρηµατιστήριο. Συγκεκριµένα, όταν το 2000 αποσχίσθηκε ο κλάδος των χηµικών από την προκάτοχο της "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε." ("Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε."), και καθώς η εταιρία δεν είχε αντικείµενο δραστηριότητας, η µετοχή της τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης από την διοίκηση του Χ.Α.Α. Αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος αποτελούν και οι απότοµες διακυµάνσεις της τιµής της µετοχής µε πολύ χαµηλή εµπορευσιµότητα. Ενδεικτικά και µόνο αναφέρω ότι στις 15/04/2002 η τιµή της µετοχής έπεσε κατά 9,66%, µε την πώληση µετοχών, ενώ την εποµένη ανέβηκε κατά 10,69, µε την αγορά 140 µετοχών. Πιθανό επακόλουθο της κατάστασης αυτής είναι και το ότι, µε βάση τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα του 2002, ο δείκτης τιµής προς κέρδη (P/E) της µετοχής κυµαίνεται µεταξύ 7 και 8, όταν αντίστοιχοι δείκτες άλλων εταιριών, στους κλάδους διατροφής και ιχθυοκαλλιεργειών, υπερβαίνουν το 20. Η ιοίκηση της εταιρίας θα υποβάλλει αίτηµα για την άρση της επιτήρησης εντός του Ιουνίου. Πιστεύουµε ότι η απόφαση του Χ.Α.Α. θα είναι θετική και ότι µέχρι την αύξηση κεφαλαίου θα έχουµε καλύτερη συµπεριφορά της τιµής της µετοχής και µεγαλύτερη εµπορευσιµότητα. Η εταιρία " ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε.", η οποία ελέγχεται κατά 100% από την εταιρία, βρίσκεται και αυτή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, µε µερικό εκσυγχρονισµό των διαγνωστικών κέντρων και εκπόνση πενταετούς προγράµµατος ανάπτυξης, το οποίο θέτει συγκεκριµένους στρατηγικούς στόχους. Ήδη τα ιαγνωστικά Κέντρα, για το 2002, προβλέπεται να έχουν λειτουργικά κέρδη ευρώ, έναντι ζηµιών ευρώ το Για τον πλήρη εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη της εταιρίας " ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε." απαιτούνται επενδύσεις ύψους ευρώ, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στο τέλος του έτους ή τις αρχές του Οι παραπάνω παρατιθέµενες προβλέψεις για τα αποτελέσµατα των εταιριών, στηρίζονται στα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία που έχει η διοίκηση της "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε.". Πάγια πρακτική της διοίκησης είναι να φροντίζει για την ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά µε 5

7 την εξέλιξη των αποτελεσµάτων, µε επίσηµη εταιρική ανακοίνωση κάθε τρίµηνο. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση σηµαντικών αποκλίσεων (θετικών ή αρνητικών) από τις παραπάνω προβλέψεις, απόφαση της διοίκησης είναι να εκδίδεται έκτακτη ανακοίνωση. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εµπιστοσύνη που δείχνετε στη ιοίκηση και τα στελέχη της εταιρίας, επενδύοντας σε αυτήν. Ιωσήφ Γλυνιαδάκης Πρόεδρος του.σ. 6

8 Κεφάλαιο 1 - Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρίας 1.1. Γενικά Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο αναφέρονται στις 31/12/2001, εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγιναν σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το περιεχόµενο του ελτίου καλύπτει όλες τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Ζευγολατιό Κορινθίας, , τηλ.: , στον ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Κώστα Κατσογιάννη Συντάκτες του Ετήσιου ελτίου Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που αυτό περιέχει είναι οι κ.κ.: Ιωσήφ Γλυνιαδάκης, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ελευθέριος Τσακανίκας, Αντιπρόεδρος Εντεταλµένος Σύµβουλος Αντώνιος Βαρθολοµαίος, Εντεταλµένος Σύµβουλος Σταύρος Αναστασίου, Γενικός ιευθυντής Κώστας Κατσογιάννης, Οικονοµικός ιευθυντής Γιώργος Μαλόγλου, Συντονιστής Οικονοµικού Προγραµµατισµού Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας «Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε.» (στο εξής η Εταιρία) δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του δηλώνουν υπεύθυνα ότι: Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σ αυτό είναι πλήρη και ακριβή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο. 7

9 Σε βάρος της εταιρίας, και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτήν, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση Ελεγκτές Συγχωνευόµενων Εταιρειών Η Εταιρία ελέγχεται από τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρίας ορκωτών Ελεγκτών KPMG Α.Ε. κ. Μάριο Τ. Κυριάκου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 11121). Ο τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής διενήργησε τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα του παρόντος κάτω από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2001 περιλαµβάνουν, πέραν της µητρικής εταιρίας, την εταιρία " ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε.". Ο κ. Κυριάκου διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο Παράρτηµα του παρόντος κάτω από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι δύο συγχωνευθείσες εταιρίες, από τις οποίες προέκυψε η εταιρία Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε. έχουν ελεγχθεί: I. II. Η Εταιρία «Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε.» ελέγχθηκε από τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Σ.Ο.Λ. Α.Ε., κ. Γρηγόριο ηµόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.; 10501). Ο τακτικός Ορκωτός ελεγκτής διενήργησε τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο παράρτηµα του παρόντος κάτω από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρία «Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε.» ελέγχθηκε από τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της εταιρίας ορκωτών Ελεγκτών Σ.Ο.Λ. Α.Ε. κ. Γρηγόριο Λιούλια (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 13781). Ο τακτικός Ορκωτός ελεγκτής διενήργησε τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο παράρτηµα του παρόντος κάτω από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις Φορολογικοί Έλεγχοι Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση 2000, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Η εταιρία «Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε.» έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος αφορούσε τις χρήσεις 1999 και 2000, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Η εταιρία «Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε.», που απορροφήθηκε από την «Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε.» εντός της χρήσης 2001, έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις µέχρι και την χρήση που έληξε στις 30 Απριλίου Σύµφωνα µε τον έλεγχο, τα οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. 8

10 Κεφάλαιο 2 - Πληροφορίες Σχετικά µε τις ηµόσιες Προσφορές Κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Εταιρίας. 9

11 Κεφάλαιο 3 - Πρόσωπα που δύνανται να καταρτίζουν συναλλαγές στο Χ.Α.Α. Τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 8 της Απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη γνωστοποίηση της Εταιρίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είναι τα παρακάτω: Ιωσήφ Γλυνιαδάκης Ελευθέριος Τσακανίκας Αντώνιος Βαρθολοµαίος Γεώργιος Ζουµής Βασίλειος Πάτκος Παρασκευή-Ευαγγελία Κεχρή Αριστείδης Χρόνης Βέρα Χαλκίδη Γεώργιος Μαλόγλου Βασίλειος Μητσόπουλος Ευαγγελία Κοφινά Σταύρος Αναστασίου Κωνσταντίνος Κατσογιάννης Αργύρης Παναγιωτόπουλος Μάριος Κυριάκου Αθηναϊκές Συµµετοχές Κεφαλαίου Α.Ε. ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε. Πρόεδρος.Σ. Αντιπρόεδρος - Εντεταλµένος Σύµβουλος Εντεταλµένος Σύµβουλος - Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων Μέλος.Σ. Μέλος.Σ. Ανεξάρτητο µέλος της Επιτροπής Ελέγχου Μέλος.Σ. Μέλος.Σ. Μέλος.Σ. - Συντονιστής Οικονοµικού Προγραµµατισµού Μέλος.Σ. Υπεύθυνη Τµήµατος Μετόχων Γενικός ιευθυντής Οικονοµικός ιευθυντής Εσωτερικός Ελεγκτής Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Συµµετοχή Συµµετοχή 10

12 Κεφάλαιο 4 - Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Εταιρίας, στην τελευταία συνεδρίαση κάθε µήνα, και τον όγκο συναλλαγών, για το διάστηµα 01/01/ /03/2002 (σε ευρώ). Η µετοχή αντιστοιχεί στην εταιρία "Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε." ως και την 30/11/2001, ενώ αντιστοιχεί στην εταιρία "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε. από τον 12 ο του Ηµεροµηνία Τιµή Κλεισίµατος Αξία Μηνιαίου Όγκου Συναλλαγών 31/1/2001 9, ,40 28/2/2001 8, ,40 30/3/ , ,20 30/4/ , ,20 31/5/2001 8, ,60 29/6/2001 5, ,60 31/7/2001 5, ,80 31/8/2001 6, ,00 28/9/2001 3, ,80 31/10/2001 3, ,40 30/11/2001 5, ,40 27/12/2001 4, ,20 31/1/2002 3, ,60 28/2/2002 3, ,40 28/3/2002 3, ,6 Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία της µετοχής της Εταιρίας, σε σχέση µε την πορεία του Γενικού είκτη, για το ίδιο διάστηµα. Συγκριτική Ανάλυση Μετοχών / Γενικού είκτη /01 03/01 05/01 07/01 09/01 11/01 01/02 03/02 Γενικός είκτης ΠΕΡΣΕΥΣ 11

13 Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται η εξέλιξη του µηνιαίου όγκου συναλλαγών των µετοχών της Εταιρίας, για το διάστηµα 01/01/ /03/2002. Ο όγκος συναλλαγών αφορά ως τον 11 ο την µετοχή που αντιστοιχεί στην εταιρία "Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε.", ενώ από τον 12ο αφορά την µετοχή που αντιστοιχεί στην εταιρία ""Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε.". Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών Χιλιάδες τεµάχια /1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 12

14 Κεφάλαιο 5 - ικαιώµατα Μετόχων 5.1. Γενικά Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει ο νόµος και το καταστατικό, όπως: Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη, ποσοστό 6% του καταβεβληµένου κεφαλαίου διανέµεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους µετόχους ως πρώτο µέρισµα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος παραγράφεται και περιέρχεται στο ηµόσιο µετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο η Γενική Συνέλευση των µετόχων ενέκρινε τη διανοµή του. Το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση. Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και την ανάληψη νέων µετοχών. Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου του ισολογισµού και της έκθεσης των ελεγκτών και του ιοικητικού Συµβουλίου. Το δικαίωµα συµµετοχής στις γενικές συνελεύσεις που εξειδικεύονται στα δικαιώµατα νοµιµοποίησης, παρουσίας, συµµετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και τέλος το δικαίωµα της ψήφου. Όλα τα δικαιώµατα των µετόχων που πηγάζουν από τη µετοχή είναι ανάλογα µε το ποσοστό κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, µέσα σε 6 µήνες από τη λήξη της. Έκτακτα, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται όταν το απαιτούν οι ανάγκες της εταιρίας. Επίσης, συνέρχεται σε κάθε περίπτωση που το επιβάλλει ο νόµος και ιδίως όταν το αποφασίσει η ίδια ή το ζητήσουν οι ελεγκτές ή µέτοχοι, των οποίων οι µετοχές αντιστοιχούν στο ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου κεφαλαίου µε έγγραφο προς τον Πρόεδρο του.σ., το οποίο περιέχει τα προς συζήτηση θέµατα. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ιοικητικό Συµβούλιο και σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο νόµος. Στην πρόσκληση περιλαµβάνονται και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Εάν το.σ. παραλείψει να 13

15 συγκαλέσει τη Γ.Σ., καθένας που έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να διαταχθεί δικαστικώς η σύγκληση της Γ.Σ.. Με την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εάν µετέχουν σε αυτή, µέχρι και την ψηφοφορία, αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο, µέτοχοι, των οποίων οι µετοχές αντιστοιχούν στο ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου κεφαλαίου. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που διατίθενται κατά το χρόνο της ψηφοφορίας. Εάν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί ή εκλείψει, η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου κατά τους όρους του νόµου και τότε βρίσκεται σε απαρτία, όσον αφορά τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, οσεσδήποτε µετοχές και αν διαθέτουν οι µέτοχοι που µετέχουν σε αυτήν. Θέµατα για τα οποία απαιτείται αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 29 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920. Συγκεκριµένα και προκειµένου να ληφθεί απόφαση για τα παραπάνω θέµατα, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εάν µετέχουν σε αυτή, µέχρι και την ψηφοφορία, αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο, µέτοχοι των οποίων οι µετοχές αντιστοιχούν στα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου κεφαλαίου. Εάν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί ή εκλείψει, η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου κατά τους όρους του νόµου και τότε βρίσκεται σε απαρτία, όσον αφορά τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, εάν µετέχουν σε αυτήν µέτοχοι των οποίων οι µετοχές αντιστοιχούν στο ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβληµένου κεφαλαίου. Εάν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί ή εκλείψει, η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου κατά τους όρους του νόµου και τότε βρίσκεται σε απαρτία για τα ίδια θέµατα, εάν οι µέτοχοι που µετέχουν σε αυτήν διαθέτουν µετοχές που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου κεφαλαίου. Για τα θέµατα για τα οποία απαιτείται αυξηµένη απαρτία, η Γ.Σ. αποφασίζει µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που διατίθενται σε αυτήν κατά το χρόνο της ψηφοφορίας. Η Γ.Σ. είναι αρµόδια να αποφασίσει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκτός από αυτές που ο νόµος ή το καταστατικό αναθέτουν σε άλλο όργανο. Η Τακτική Γ.Σ. ψηφίζει τον Ισολογισµό της προηγούµενης εταιρικής χρήσης και στη συνέχεια αποφασίζει για την απαλλαγή ή µη των µελών του.σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης, καθώς και για την αποζηµίωση των µελών του.σ. Επίσης, εκλέγει τους ελεγκτές και τους αναπληρωτές τους για την επόµενη εταιρική χρήση και ορίζει την αµοιβή τους, εκλέγει µέλη του.σ., εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά το νόµο ή το καταστατικό, και αποφασίζει για κάθε άλλο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα που ορίστηκε για τη Γ.Σ. βεβαίωση της Α.Ε. "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε." ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της Α.Ε. "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.", στην οποία βεβαιώνεται η ιδιότητα του µετόχου και από την οποία προκύπτουν οι µετοχές που παρέχουν το δικαίωµα συµµετοχής στη Γ.Σ.. Οι µέτοχοι που πρόκειται να αντιπροσωπευτούν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρία και τα έγγραφα νοµιµοποίησης 14

16 αντιπροσώπων µαζί µε τις ανωτέρω βεβαιώσεις. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε την παραπάνω διαδικασία µετέχουν στη Γ.Σ. µόνο µετά από άδειά της. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει Γ.Σ. των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασής της, η οποία να µην απέχει περισσότερο από 30 ηµέρες από την ηµέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του.σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται µε ακρίβεια το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος να αναβάλει για µία µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ., ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να καταβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν την τακτική Γ.Σ., το.σ. είναι υποχρεωµένο: Nα ανακοινώσει στη Γ.Σ. τα ποσά που µέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε µέλη του.σ. ή στους ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύµβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία µε τα ίδια πρόσωπα. Να παρέχει τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις υποθέσεις της εταιρίας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το.Σ. µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου και εφόσον οι µέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο.σ., το.σ. έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γ.Σ., ή εάν προτιµά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το.Σ. µπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Οποιαδήποτε αµφισβήτηση, σχετικά µε το βάσιµο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της ηµερήσιας διάταξης της Γ.Σ. γίνεται µε ονοµαστική κλήση. Οι µέτοχοι που ασκούν τα δικαιώµατα αυτά οφείλουν να έχουν καταθέσει σχετική βεβαίωση, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ΚΑΑ) ή 15

17 βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση ΚΑΑ, µε την οποία βεβαιώνεται η ιδιότητα τους ως µετόχων, µε βάση την οποία ασκούν τα ανωτέρω δικαιώµατα από της χρονολογίας της αιτήσεως µέχρι της συνεδριάσεως της Γ.Σ., στις περιπτώσεις δε της ανωτέρω παραγράφου, µέχρι της εκδόσεως της απόφασης του Προέδρου. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρµόδιο ικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι µε τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόµων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γ.Σ.. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασµών της χρήσης µέσα στην οποία τελέστηκαν. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, αλλά δεν αντιπροσωπεύονται στο.σ., έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούµενη παράγραφο αρµόδιο ικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Οι µέτοχοι που ασκούν το δικαίωµα των τελευταίων δύο περιπτώσεων πρέπει να καταθέτουν σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 σχετική βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) ή βεβαίωση που αντιστοιχεί µε βεβαίωση του Κ.Α.Α., µε την οποία βεβαιώνεται η ιδιότητά τους ως µετόχων, µε βάση την οποία ασκούν τα ανωτέρω δικαιώµατα κατά την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ηµερών από της υποβολής της αιτήσεως Φορολογία Μερισµάτων Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 109 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει) οι ανώνυµες εταιρίες, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, βαρύνονται µε φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη, τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (αν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής εταιρίας της επόµενης χρήσης. 16

18 5.3. Μερισµατική πολιτική Η Εταιρία δεν θα µοιράσει µέρισµα για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, όµως σκοπεύει στο µέλλον, σύµφωνα πάντα µε τις δεσµεύσεις που απορρέουν από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε συνάρτηση µε το ύψος της κερδοφορίας της, τις επενδυτικές και τις χρηµατοδοτικές της ανάγκες, να διανέµει µέρισµα κυµαινόµενο µεταξύ του 38% και 40% των καθαρών κερδών της, µετά από φόρους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στις παραπάνω προβλέψεις δεν έχουν αποτυπωθεί τα πιθανά οφέλη που θα αποκοµίσουν οι µέτοχοι της Εταιρίας από το υπό ψήφιση φορολογικό νοµοσχέδιο ιανοµή Μερίσµατος Το µέρισµα που έχει ως τώρα διανεµηθεί από την Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε. (από την οποία προέκυψε µε συγχώνευση µε απορρόφηση της Ζωοτεχνικής Ελλάς Α.Ε. η εταιρία Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε.) παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΡΑΧΜΕΣ - ΕΥΡΩ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΡΑΧΜΕΣ-ΕΥΡΩ δρχ ( ΕΥΡΩ) 95 δρχ. (0,28 ΕΥΡΩ) δρχ ( ΕΥΡΩ) 45 δρχ. (0,13 ΕΥΡΩ) δρχ ( ΕΥΡΩ) 12 δρχ. (0,03 ΕΥΡΩ) 17

19 Κεφάλαιο 6 - Πληροφορίες για την εταιρία "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ιατροφής Α.Β.Ε.Ε 6.1. Γενικές Πληροφορίες - Ιστορικό Η Εταιρία δηµιουργήθηκε από τη συγχώνευση των εταιριών "Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε." και "Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε.", τη µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής ιχθυοτροφών στην Ελλάδα, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η Εταιρία έχει έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 4. Πληροφορίες για την εταιρία "Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε." Η εταιρία "Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε." (πρώην "Μοσχολιός Χηµικά Α.Ε.") λειτούργησε ως Ανώνυµη Εµπορική Εταιρία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, όπως ισχύει. Ο σκοπός της εταιρίας και οι τροποποιήσεις αυτού Μέσα στα πλαίσια υλοποίησης των στρατηγικών σχεδίων της εταιρίας αποφασίστηκε η δραστηριοποίησή της στον κλάδο υγείας. Έτσι, σύµφωνα µε την από 31η Ιουλίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυµίας σε "Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Ανώνυµη Εµπορική Εταιρία", η τροποποίηση του σκοπού της, έτσι ώστε να µπορεί να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας, καθώς επίσης και η απόσχιση του κλάδου των χηµικών και η εισφορά του σε 100% θυγατρική ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία "Μοσχολιός Προϊόντα Χηµικής Βιοµηχανίας Α.Ε." (πρώην "Home Tech Αντιπροσωπείες ιανοµές Α.Ε."). Σκοπός της εταιρίας "Μοσχολιός Χηµικά Α.Ε." όπως προέκυπτε από το άρθρο 3 του Καταστατικού της ήταν: α) Η βιοτεχνική παραγωγή και ανακατασκευασία χηµικών προϊόντων και συναφών ειδών. β) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εµπορία χηµικών προϊόντων παραγωγής εσωτερικού ή εξωτερικού. γ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν ή παράγουν τα παραπάνω αναφερόµενα είδη. Μετά την αλλαγή της επωνυµίας της εταιρίας σε "Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Ανώνυµη Εµπορική Εταιρία" ο σκοπός της εταιρίας όπως προέκυπτε από το άρθρο 3 του Καταστατικού της ήταν: α) Η διοίκηση, εκµετάλλευση και λειτουργία κάθε είδους νοµίµως λειτουργούντων ιδιωτικών νοσηλευτικών µονάδων, όπως επίσης και κάθε είδους φορέων µέριµνας, φροντίδας και προστασίας εν γένει της υγείας, φορέων ενδονοσοκοµειακής περίθαλψης, έρευνας και πρόληψης παθήσεων που λειτουργούν εντός τω πλαισίων της ισχύουσας εκάστοτε νοµοθεσίας. 18

20 β) Η ανακατασκευασία χηµικών προϊόντων και συναφών ειδών. γ) η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν ή παράγουν τα παραπάνω αναφερόµενα είδη. Για την επιδίωξη σκοπού της η εταιρία µπορούσε: α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου, εργοστάσια ή υποκαταστήµατα ή πρακτορεία. δ) Να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες συµβούλων για τις άνω περιπτώσεις. ε) Να αναλαµβάνει αντιπροσωπείες οίκων εξωτερικού και του εσωτερικού, συναφών µε το σκοπό της εταιρίας. στ) Να µεταφέρει είδη µε ίδια ή ξένα µεταφορικά µέσα. ζ) Να εισάγει και εξάγει ίδια και συναφή προϊόντα και πρώτες ύλες. η) Να οργανώνει σεµινάρια και διαλέξεις µε θέµατα σχετικά µε το σκοπό της εταιρίας. Ιστορικό της εταιρίας "Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.Ε." Η εταιρία ιδρύθηκε στις 10 εκεµβρίου 1968 µε την µετατροπή της προϋφιστάµενης οµόρρυθµης εταιρίας των φορέων της, που έφερε την επωνυµία «Ι. Μοσχολιός Ο.Ε.», η οποία ιδρύθηκε από τον κ. Ιωάννη Μοσχολιό την 1 Ιανουαρίου 1957, µε σκοπό την εµπορία χηµικών προϊόντων. Με την πάροδο του χρόνου, η παρουσία της εταιρίας στην αγορά έγινε ολοένα ισχυρότερη και επεκτάθηκε σε ολοένα και περισσότερους κλάδους της ελληνικής αγοράς χηµικών. Η εταιρία κάλυπτε σταδιακά όλους τους κλάδους βιοµηχανίας και βιοτεχνίας, προωθώντας ένα συνεχώς αυξανόµενο αριθµό χηµικών προϊόντων. Έτος σταθµό αποτελεί το 1998, καθόσον οι µετοχές της "Μοσχολιός Χηµικά Α.Ε." εισήχθησαν στην Παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, κατόπιν αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της, η οποία καλύφθηκε µε ηµόσια Εγγραφή και Ιδιωτική Τοποθέτηση. Έτσι εισήχθησαν συνολικά κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,58 (δρχ. 200) η κάθε µία. Το εκέµβριο 1999, το 66,5% της εταιρίας εξαγοράστηκε από την εταιρία συµµετοχών "Αθηναϊκές Συµµετοχές Κεφαλαίου Α.Ε.". Ο κύριος µέτοχος της εταιρίας, στα πλαίσια της υλοποίησης των στρατηγικών σχεδίων του αποφάσισε τη δραστηριοποίησή της εταιρίας στον κλάδο υγείας. Την 1 Σεπτεµβρίου 2000 η εταιρία αποφάσισε να προχωρήσει στην εξαγορά του 100% των µετοχών της εταιρίας " ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε.". Με 19

21 τη συγκεκριµένη εξαγορά η εταιρία υλοποίησε και το πρώτο άξονα στρατηγικής διείσδυσης στον κλάδο της υγείας που αφορούσε στον τοµέα των διαγνωστικών κέντρων. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των ανωτέρω, την 28 Σεπτεµβρίου 2000 η εταιρία προέβη στην πώληση του συνόλου των µετοχών της εταιρίας "Μοσχολιός Προϊόντα Χηµικής Βιοµηχανίας Α.Ε." έναντι του ποσού των ,92 ευρώ (δρχ εκατ.). Η εταιρία "ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" εξαγόρασε το 52% των µετοχών της εν λόγω εταιρίας, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό εξαγοράστηκε από τα µέλη της οικογένειας του Νέστορα Παπαθανασίου, η οποία είναι και ο κύριος µέτοχος της εταιρίας "ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.". Ο δεύτερος τοµέας στον οποίο η εταιρία είχε στρέψει αρχικά τις επενδυτικές της βλέψεις αφορούσε στους τοµείς των ιδιωτικών κλινικών και µαιευτηρίων. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία σύναψε την 26 Ιουλίου 2000 συµφωνία µε την εταιρία "Περσεύς Ανώνυµος Εταιρία Εκµετάλλευσης και Λειτουργίας Φορέων Υγειονοµικής Μέριµνας" για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της µε εισφορά εις είδος των µετοχών της δεύτερης στην πρώτη. Η οριστική συµφωνία και η εν λόγω αύξηση κεφαλαίου προβλεπόταν να τεθεί προς έγκριση στην επόµενη Γενική Συνέλευση των Μετοχών της εταιρίας, εφόσον πρώτα είχε καθοριστεί από επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 η αποτίµηση των δύο εταιρειών και η σχέση ανταλλαγής των µετοχών αυτών. Παρ όλα αυτά η εταιρία δεν προχώρησε τελικά στην ολοκλήρωση της συµφωνίας. Μετά από επίµονες διαπραγµατεύσεις µε διάφορους οµίλους και µε γνώµονα την ίδια στρατηγική ανάπτυξης στον κλάδο της υγείας, η εταιρία κατέληξε σε συµφωνία συνεργασίας µε το "Ιατρικό Ινστιτούτο Υψηλής Τεχνολογίας Κρήτης Α.Ε." (Euromedica Κρήτης), το οποίο εντάσσεται στον όµιλο Euromedica. Συγκεκριµένα, η συµφωνία προέβλεπε τη συγχώνευση της Euromedica Κρήτης µε την εταιρία ανοίγοντας έναν κύκλο διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη στρατηγική συνεργασίας. Η συµφωνία δέσµευε τα δύο µέρη ως προς την εξεύρεση πρόσφορης διαδικασίας για την αποτίµηση αµφότερων των εταιρειών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη της συγχώνευσης. Καθώς οι διοικήσεις αυτών δεν συνέκλιναν σε οικονοµική συµφωνία, αποδεσµεύτηκαν αζηµίως από το µεταξύ τους ιδιωτικό συµφωνητικό. Η εταιρία µετά τις τελευταίες εξελίξεις, προχώρησε ανεξάρτητα στο επενδυτικό πρόγραµµα της και µε γνώµονα της αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναµικού θυγατρικών εταιρειών των "Αθηναϊκών Συµµετοχών Κεφαλαίου Α.Ε.". Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία "Αθηναϊκές Συµµετοχές Κεφαλαίου Α.Ε." και η διοίκηση της εταιρίας αποφάσισαν να προχωρήσουν στη συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρίας "Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε." από την εταιρία. Οι λόγοι που οδήγησαν σε µία τέτοια απόφαση συνδέονται τόσο µε την ιδιαίτερη δυναµική της εταιρίας "Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε." όσο και µε τη χάραξη στρατηγικής αυτόνοµης ανάπτυξης της θυγατρικής εταιρίας " ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε.". 20

22 6.2. Σκοπός και δραστηριότητα της Εταιρίας Η Εταιρία έχει σαν σκοπό µετά τη συγχώνευση: 1. α) Την παρασκευή και διάθεση παντός είδους κτηνοτροφών, πτηνοτροφών, ιχθυοτροφών και τροφών για οικιακά ζώα (pet). β) Την εµπορία (αγορές πωλήσεις) παντός είδους ζωοτροφών και ειδών εξοπλισµού κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και ιχθυοτροφικών µονάδων και µονάδων παραγωγής τροφών για οικιακά ζώα (pet food). γ) Την εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών. δ) Κάθε άλλη συναφή προς τα παραπάνω εργασία ή υπηρεσία. 2. Την παροχή υπηρεσιών υγείας µέσω της θυγατρικής της εταιρίας " ιαγνωστικό Κέντρο Λεκατσά Α.Ε.", η οποία ελέγχεται κατά 100% από την Εταιρία. Η δραστηριότητα της εταιρίας κατά τον κωδικό ΣΤΑΚΟ 91:157.1 αφορά στην παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήµατα καθώς και συµπληρωµένων ζωοτροφών Άδεια Λειτουργίας Η Εταιρία κατέχει άδεια λειτουργίας από το Τµήµα Λειτουργίας Βιοµηχανιών της ιεύθυνσης Βιοµηχανίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, η οποία λήγει την 11η Νοεµβρίου 2003, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. πρωτοκόλλου Φ14 / 1888 απόφαση του Νοµάρχη Κορινθίας την 29 εκεµβρίου Εµπορικά Σήµατα Τα εµπορικά σήµατα της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα : "ΙΧΘΥΣ" και "ΑΙΓΑΙΟΝ" Η Εταιρία δεν έχει καταθέσει και κατοχυρώσει τα σήµατα της ΙΧΘΥΣ και ΑΙΓΑΙΟΝ τα οποία χρησιµοποιεί από το έτος 1997 και 2000 αντίστοιχα και έχουν καθιερωθεί στην συνείδηση των πελατών του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας Πηγές εφοδιασµού Η εταιρία για την επίτευξη τελικού προϊόντος υψηλής ποιότητας προµηθεύεται πρώτες ύλες από τους µεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού και του εσωτερικού. Το κόστος των πρώτων υλών 21

23 αντιπροσωπεύει το 75% του συνολικού κόστους της. Οι κύριες πρώτες ύλες (ιχθυάλευρο, ιχθυέλαιο) παράγονται σε δύο γεωγραφικές περιοχές : Α. Βόρεια Θάλασσα ( ανία, Νορβηγία),και Β. Λατινική Αµερική ( Χιλή, Περού). Η εταιρία προµηθεύεται την πρώτη ύλη από τις αγορές της Βόρειας Θάλασσας, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες των αλιευµάτων της περιοχής αυτής και της µικρής πιθανότητας αλλοίωσης τους, δεδοµένου του µειωµένου χρόνου µεταφοράς. Οι υπόλοιπες πρώτες ύλες (σογιάλευρο, λεκιθίνη κλπ.) προµηθεύονται από εγχώριους οίκους που έχουν θεσπίσει υψηλού επιπέδου κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης για µια σταθερή και αξιόπιστη ροή προµήθειας. Γεωγραφική Κατανοµή Προµηθευτών Εσωτερικού - Εξωτερικού Προµηθευτές Αριθµός Εσωτερικού 90 Εξωτερικού 7 Σύνολο 97 Η εταιρία έχει εφαρµόσει τις κατάλληλες διαδικασίες προµηθείας των πρώτων και βοηθητικών υλών της σύµφωνα µε σύγχρονους εκλεκτικούς κανονισµούς που στηρίζονται σε αυστηρά κριτήρια επιλογής προµηθευτών και διαδικασίες επιλογής τελικών προσφορών µετά από διαγωνισµό για κάθε αιτούµενο είδος. Όσον αφορά τις πρώτες ύλες η εταιρία τις προµηθεύεται από δύο τουλάχιστον προµηθευτές προκειµένου να µειώσει τους κινδύνους ελλείψεως πρώτης ύλης. Σηµειώνεται ότι στις εγκαταστάσεις της εταιρίας λειτουργεί τµήµα ποιοτικού ελέγχου όπου δείγµατα για κάθε παραλαβή πρώτης ύλης υποβάλλονται σε έλεγχο διαπίστωσης των ποιοτικών standards που προβλέπονται από την αντίστοιχη παραγγελία ραστηριότητα Προϊόντα Τα προϊόντα της Εταιρίας αντιστοιχούν στα προϊόντα της συγχωνευθείσας (µετ' απορροφήσεως) εταιρίας "Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε.", τα οποία περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Η δραστηριότητα της εταιρίας, επικεντρώνεται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων διατροφής ψαριών (ιχθυοτροφών), η οποία αντιπροσωπεύει το 95% της συνολικής παραγωγής, και στη διάθεση απλών, συµπληρωµατικών και πλήρων ζωοτροφών, σε µορφή αλευρώδη ή κοκκώδη (crumbles, pellets), για εκτρεφόµενα χερσαία µονογαστρικά ζώα. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα προϊόντα διατροφής ψαριών, από το 1994 µέχρι και σήµερα η εταιρία σχεδιάζει και παράγει εξειδικευµένες ιχθυοτροφές µε την εµπορική επωνυµία "ΙΧΘΥΣ". Με τη βαθµιαία εξάπλωση των προϊόντων σε όλη σχεδόν τη γεωγραφική επικράτεια και σε ένα ευρύτατο πελατολόγιο, η 22

24 εταιρία είναι ο κύριος προµηθευτής του κλάδου ιχθυοκαλλιεργειών σε ιχθυοτροφές µε συνολικές πωλήσεις τόνων το έτος 2001 και µερίδιο αγοράς περίπου 22%. Η λειτουργία της νέας παραγωγικής µονάδας µε τεχνολογία εξώθησης (extrusion) από τον Ιούλιο 2000, επέτρεψε στην εταιρία να αυξήσει σηµαντικά τη δυναµικότητά της στον τοµέα των ιχθυοτροφών. Η νέα αυτή γραµµή παραγωγής χρησιµοποιείται για την παραγωγή υγροθερµικά επεξεργασµένων ιχθυοτροφών ανώτερης ποιότητας µε την εµπορική επωνυµία "ΑΙΓΑΙΟΝ". Σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία για την προστασία των βοοειδών και του καταναλωτή από τη νόσο της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας, η εταιρία δεν παράγει προϊόντα διατροφής µηρυκαστικών και οικόσιτων ζώων συντροφιάς (pets). Στον τοµέα των ζωοτροφών η εταιρία παράγει πάσης φύσεως προϊόντα πλήρους ή συµπληρωµατικής διατροφής που προορίζονται για µονογαστρικά ζώα (χοίροι, πτηνά, κόνικλοι). Από τις ζωοτροφές, τα πρωτεϊνούχα συµπυκνώµατα και οι ισορροπιστές βιταµινών αποτελούν τα προϊόντα αιχµής για την επέκταση των πωλήσεων της εταιρίας στον κτηνοτροφικό κλάδο, λόγω της τεχνογνωσίας και της υπεραξίας που ενσωµατώνουν. 6.7 Παραγωγικές Εγκαταστάσεις Παραγωγική ιαδικασία Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στη θέση "Στανοτόπι" του Ζευγολατιού Κορινθίας, σε ιδιόκτητο οικόπεδο τ.µ. Η καλυπτόµενη από κτιριακά συγκροτήµατα επιφάνεια ανέρχεται σε τ.µ. και περιλαµβάνει : Α) Βιοµηχανοστάσιο µε δύο γραµµές παραγωγής µε τεχνολογία σύµπηξης (pelleting). Η δυναµικότητα παραγωγής της µονάδος φτάνει τους τόνους ετοίµων προϊόντων, σε µορφή συµπήκτων ή αλευρωδών. Η µονάδα παράγει προϊόντα ιχθυοτροφών, πλήρη ή συµπληρωµατικά προϊόντα ζωοτροφών, καθώς και συσκευασµένες απλές ζωοτροφές. Β) Βιοµηχανοστάσιο µε µία γραµµή παραγωγής µε τεχνολογία εξώθησης (extrusion) δυναµικότητας τόνων ετοίµων προϊόντων ιχθυοτροφών. Τα δύο βιοµηχανοστάσια είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και ενσωµατώνουν λογισµικά και ηλεκτρονικά συστήµατα αυτόµατης λειτουργίας της παραγωγής. Η γραµµή εξώθησης (extrusion) περιλαµβάνει συστήµατα ελέγχου και ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας, σύστηµα ανακύκλωσης του παραγόµενου ατµού για ενεργειακή εξοικονόµηση και καινοτόµο σύστηµα απόσµησης των αέριων εκποµπών ηλεκτροχηµικού τύπου. Γ) Αποθηκευτικούς χώρους (silos) πρώτων υλών χωρητικότητας τόνων και έτοιµων προϊόντων χωρητικότητας 400 τόνων. Η παραλαβή των πρώτων υλών σε µορφή χύδην εξυπηρετείται από δύο ανεξάρτητες χοάνες υποδοχής, ενώ η παραλαβή πρώτων υλών σε συσκευασµένη µορφή και η φόρτωση ετοίµων προϊόντων εξυπηρετείται από τέσσερις ράµπες υδραυλικού τύπου, εγκατεστηµένες στο χώρο παραλαβής και ελέγχου εισροών-εκροών. Η παραλαβή και αποθήκευση των υγρών πρώτων υλών 23

25 (έλαια) εξυπηρετείται από κλειστού τύπου συγκρότηµα που περιλαµβάνει δεξαµενές χωρητικότητας 350 κ.µ., εξοπλισµένες µε δίκτυο δοσοµετρικής αποστολής των υγρών υψηλής ακριβείας. ) Κτιριακό συγκρότηµα για την εγκατάσταση των διοικητικών, οικονοµικών και τεχνικών υπηρεσιών, του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου και των υπηρεσιών κινήσεως και αποστολής εµπορευµάτων. Οι εγκαταστάσεις συµπληρώνονται από πλήρως εξοπλισµένο µηχανουργείο-ηλεκτρολογείο. Oσον αφορά στη διαδικασία παραγωγής, η οποία συνοπτικά περιγράφεται παρακάτω, εφαρµόζεται για πρώτη φορά στη χώρα µας σε βιοµηχανική κλίµακα ένα σύνολο τεχνολογικών καινοτοµιών που επιτρέπουν την ελεγχόµενη παραγωγή υψηλής ποιότητας ανταγωνιστικών προϊόντων. Η εφαρµογή τεχνολογίας extrusion για την υγροθερµική επεξεργασία του προϊόντος, σε συνδυασµό µε τη δοσοµετρική ενσωµάτωση λιπαρών υλών σε συνθήκες κενού, την ανακύκλωση του θερµού αέρα ξήρανσης για την εξοικονόµηση ενέργειας και την πλήρη απόσµηση των αερίων εκποµπών για τη διατήρηση του περιβάλλοντος χώρου, αποτελούν πρότυπο αναφοράς στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία ζωοτροφών. Η εφαρµογή της τεχνολογίας αυτής επιτρέπει στην εταιρία να παράγει ιχθυοτροφές υψηλής θρεπτικής αξίας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η διαδικασία παραγωγής, περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: Παραλαβή και αποθήκευση (storage) σε κυψέλες (silos) των πρώτων υλών. Παραλαβή και δοσοµετρική ζύγιση κάθε πρώτης ύλης, σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη συνταγή (Automatic Batching System). Προανάµιξη και λεπτή άλεση των υλικών (Fine Grinding). Πλήρης ανάµιξη των πρώτων υλών (Mixing). Ρύθµιση θερµοκρασίας και υγρασίας του µίγµατος µε προσθήκη ατµού και νερού (Conditioning). Σύµπηξη (Pelleting) του µίγµατος για τη µορφοποίησή του σε σύµπηκτα ή υγροθερµική επεξεργασία και εξώθηση (extrusion) για τη µορφοποίησή του σε ελεγχόµενης πυκνότητας κροκέτες. Ξήρανση (Drying) του προϊόντος για τη ρύθµιση της υγρασίας του. Λίπανση (Coating) του προϊόντος µε προσθήκη υγρών πρώτων υλών (έλαια). Ψύξη (Cooling) του προϊόντος, και Συσκευασία (Packing) και αποθήκευση (Storage) του προϊόντος σε σάκους 25 και 500 Kg. Η παραγωγική διαδικασία συµπληρώνεται από την παραγωγή ηµιτελών προϊόντων που αφορούν προ- µίγµατα βιταµινών, ιχνοστοιχείων και λοιπών µικροστοιχείων, τα οποία κατά τη φάση της ανάµιξης αποθηκεύονται σε ειδικού τύπου κυψέλες και ενσωµατώνονται στο µίγµα των πρώτων υλών. 24

26 Για τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου πραγµατοποιείται δειγµατοληψία στη φάση της περάτωσης της ξήρανσης για τον προσδιορισµό της υγρασίας και των λοιπών χηµικών παραµέτρων όπως επίσης και στη φάση της συσκευασίας για τον τελικό προσδιορισµό των χηµικών παραµέτρων. Παράλληλα, πριν την αποστολή του τελικού προϊόντος στην αγορά γίνεται έλεγχος της πυκνότητας και της σκληρότητάς του, της περιεκτικότητάς του σε σκόνη και των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του. Ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας πραγµατοποιείται από τους προϊστάµενους κάθε γραµµής παραγωγής, τον προϊστάµενο του τεχνικού τµήµατος υποστήριξης και τον υπεύθυνο του ποιοτικού ελέγχου. Ο σχεδιασµός των προϊόντων ως προς τη σύνθεση, τη µορφή και τις ιδιότητες πραγµατοποιείται από το Τµήµα Συνθέσεων της εταιρίας, το οποίο είναι στελεχωµένο από επιστήµονες που ειδικεύονται σε θέµατα διατροφής. Στο πρόγραµµα επενδύσεων της εταιρίας περιλαµβάνεται η δηµιουργία µίας επιπλέον γραµµής παραγωγής extrusion εντός του νέου εργοστασίου, µε στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας της υπάρχουσας µονάδας Κατηγορίες παραγόµενων και εµπορευόµενων προϊόντων Οι παραγόµενες ιχθυοτροφές περιλαµβάνουν 33 διαφορετικά είδη που καλύπτουν τις απαιτήσεις διατροφής έξι (6) ειδών θαλασσινών ψαριών για όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου τους. Από τα είδη αυτά παράγονται 20 τύποι µε τεχνολογία σύµπηξης (pelleting) µε την εµπορική επωνυµία "ΙΧΘΥΣ", η οποία καθιέρωσε την εταιρία στο κλάδο των ιχθυοτροφών. Οι υπόλοιποι τύποι παράγονται µε τεχνολογία εξώθησης (extrusion) µε την εµπορική επωνυµία "ΑΙΓΑΙΟΝ" και αντιπροσωπεύουν σήµερα το 45% των συνολικών πωλήσεων ιχθυοτροφών της εταιρίας. Η εταιρία υπήρξε εξ αρχής προσανατολισµένη στην εξειδίκευση της διατροφής κάθε είδους εκτρεφόµενου ψαριού, σχεδιάζοντας και παράγοντας διαφορετικά προϊόντα, τα οποία την διαφοροποίησαν από τον ανταγωνισµό. Σήµερα σχεδιάζονται και δοκιµάζονται τρία νέα πρωτοποριακά προϊόντα για τη διατροφή του σαργού, της ιαπωνικής τσιπούρας και της γαρίδας, τα οποία θα συµβάλουν στον εξαγωγικό προσανατολισµό της εταιρίας. Οι παραγόµενες ζωοτροφές περιλαµβάνουν 37 εξειδικευµένα προϊόντα διατροφής, από τα οποία 16 απευθύνονται στη συστηµατική πτηνοτροφία (κρεοπαραγωγής & ωοτοκίας), 4 στη διατροφή της στρουθοκαµήλου, 5 για τα θηραµατικά πτηνά, 10 για τη συστηµατική χοιροτροφία και 2 για την κονικλοτροφία. Από το σύνολο των παραγόµενων προϊόντων ζωοτροφών το 40% αφορά είδη υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνογνωσίας, όπως είναι οι ισορροπιστές βιταµινών και ιχνοστοιχείων καθώς και τα πρωτεϊνικά συµπυκνώµατα. Τα εµπορευόµενα προϊόντα της εταιρίας αφορούν υποκατάστατα γάλακτος για θηλάζοντα ζώα, δηµητριακούς καρπούς και σογιάλευρο. 25

27 6.9. ίκτυο πωλήσεων - Παροχή υπηρεσιών Η εταιρία έχει αναπτύξει ένα εκτεταµένο δίκτυο πωλήσεων και µεταφορικών µέσων τόσο για τις ιχθυοτροφές όσο και για τις ζωοτροφές. Το πελατολόγιο της εταιρίας διαµορφώνεται µετά από αυστηρή επιλογή, έτσι ώστε να περιλαµβάνει µονάδες µε ικανή οργάνωση που διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις και οικονοµική ευρωστία. Ειδικότερα, η Εταιρία, αναπτύσσοντας τον εξαγωγικό της προσανατολισµό, παράγει και εξάγει στην Μαδαγασκάρη γαριδοτροφή, που για το 2002 θα ανέλθει σε ΜΤ περίπου (ποσοστό 8% της συνολικής πρόβλεψης πωλήσεων του έτους). Η ιεύθυνση Marketing και Πωλήσεων έχει στελεχωθεί και συνεργάζεται µε εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό που περιλαµβάνει γεωπόνους ζωοτέχνες, κτηνίατρους ιχθυοπαθολόγους, χηµικό µηχανικό και τεχνολόγο τροφίµων, οι οποίοι διαθέτουν υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εµπειρίας στους τοµείς που καλύπτουν. Τα στελέχη αυτά συµβάλουν ουσιαστικά στη διαχείριση του έργου των πελατών µέσω των προϊόντων της εταιρίας, παρέχουν κτηνιατρική υποστήριξη για την ελαχιστοποίηση των απωλειών του ζωικού κεφαλαίου και θεµελιώνουν την ισχυρή ανταγωνιστικότητα της εταιρίας. Η άριστη και άµεση εξυπηρέτηση και η συνεχής παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία στους πελάτες της πριν, µετά και κατά τη διάρκεια της πώλησης έχει δηµιουργήσει ισχυρούς δεσµούς εµπιστοσύνης µε την αγορά και σταθερότητα συνεργασίας µε το µεγαλύτερο µέρος του πελατολογίου της εταιρίας. Σηµειώνεται ότι η εταιρία είναι η µόνη βιοµηχανία µε άδεια από τον ΕΟΦ για την παραγωγή θεραπευτικών προϊόντων διατροφής. Με τη δυνατότητα αυτή η εταιρία παρέχει υπηρεσίες που εδραιώνουν τις εµπορικές σχέσεις της, αφού διασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των απωλειών και προάγουν την ποιότητα της παραγωγής των πελατών της. Επίσης, η εταιρία έχει στην ιδιοκτησία της 10 φορτηγά οχήµατα, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και παραδίδουν άµεσα τα παραγόµενα προϊόντα στους κατά τόπους πελάτες. Παράλληλα, η εταιρία έχει συνάψει ασφαλιστικό συµβόλαιο κάλυψης πιστωτικού κινδύνου, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλών απαιτήσεών της Εποχικότητα Πωλήσεων Λόγω των βιολογικών χαρακτηριστικών του ψαριού, οι ποσοτικές ανάγκες διατροφής του µεταβάλλονται ανάλογα µε τη θερµοκρασία του νερού εκτροφής. Το στοιχείο αυτό έχει ως αποτέλεσµα την υψηλή κατανάλωση ιχθυοτροφών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (Ιούνιος-Οκτώβριος), κατά την οποία πραγµατοποιείται το 65% των πωλήσεων του έτους, για την εσωτερική αγορά. Αντίθετα, ο βιολογικός κύκλος ανάπτυξης και εκτροφής της γαρίδας ακολουθεί συµπληρωµατική πορεία, µε αποτέλεσµα να διασφαλίζεται καθόλη τη διάρκεια του έτους υψηλός βαθµός παραγωγικής απασχόλισης. 26

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «INTRAKAT» ΑΡ. Μ.Α.Ε.

«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «INTRAKAT» ΑΡ. Μ.Α.Ε. «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «INTRAKAT» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του οποίου συνέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3.) και το άρθρο 32 κν. 2190/1920, ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011, που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ΑΡ. ΜΑΕ : 8406/06/B/86/15 Της 4ης Ιουνίου 2013 Στην Ελευσίνα Aττικής, σήµερα την 4 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20.5.2008 ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική Συνέλευση -----.-----

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α.

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α. Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 3.4.2008 (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α.) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ. Αποφάσεις και Αποτελέσµατα Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 18.4.2006 (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2006 έχουν καταρτιστεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π).

Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2006 έχουν καταρτιστεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π). ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 36 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 08/06/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ., στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΤΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. Η παρούσα έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ EKTH (16η)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών ΟΠΑΠ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών Ο Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Χ.Α. και την Ε.Κ. 5/204/14.11.2000, ότι την 31 η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/96/101 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 07/04/2015

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/96/101 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 07/04/2015 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :004465901000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 07/04/2015 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι, Σας υϖοβάλουµε ϖρος έγκριση τις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Ι.Φ.Ε.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚ ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 25 Μαΐου 2017 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ. PAPERPACK

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ΥΠΟΨΗ : ΑΦΟΡΑ : ΗΜ/ΝΙΑ : 06/05/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ:

«ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ: «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16226/06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ:406501000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax: ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 12 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 15082945000) www.karelia.gr Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του κωδ.ν.2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 14 ης Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00)

(Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 14 ης Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30 ης Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 14 ης Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00) Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 913601000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. της 30ης Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. της 30ης Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30ης Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ (Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 20 ης Ιουλίου 2017, ώρα 11:00 πμ) (Β Επαναληπτική Γ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα