ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ Τάξη: Α Σχολικό έτος: Α Τετράµηνο 1 ο ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ 1

2 Μαθητές- τριες που συµµετείχαν: 1. Αλεξανδράκης Εµµανουήλ 2. Αποστολάκης Μιχαήλ 3. Αποστολάκης ηµήτριος 4. Κουτσάκης Εµµανουήλ 5. Κυριακάκης Εµµανουήλ 6. Λεµονάκη Αικατερίνη 7. Μακρυδάκης Νικόλαος 8. Μανασάκης Παύλος 9. Παπουτσάκης Γεώργιος 10. Τζαγκαράκης Ιωάννης 11. Τζαγκαράκης Παύλος 12. Τσικριτσάκη Άρτεµις 13. Χουστουλάκης ηµήτριος - Αλέξανδρος ηµιουργήσαµε δύο οµάδες (Α και Β ) όπως αναφερόµαστε στις παρακάτω σελίδες 7 και 9. Επιβλέπων καθηγητής: Γιακουµάκης Γεώργιος 2

3 Η ερευνητική εργασία «ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ» διεξάγεται στα πλαίσια του µαθήµατος «Ερευνητική Εργασία» της Α τάξης του 1 ου ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ. 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. 4 Εισαγωγή....5 Θεωρητικό µέρος εργασίας Επιχειρηµατικές ιδέες µαθητών και έρευνα για την χρηµατοδότηση τους...6 Συµπεράσµατα

4 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στα πλαίσια του µαθήµατος της «Ερευνητικής Εργασίας» αποφασίσαµε να µελετήσουµε ως θέµα εργασίας πως είναι δυνατόν να υλοιποιηθεί µια επιχειρηµατική ιδέα που θα εµπνευστεί κάποιος και δεν έχει τα απαιτούµενα χρήµατα για την υλοποίηση της. Θέλαµε να βρούµε τρόπους αναζήτησης χρηµάτων για να δηµιουργήσουµε µια επιχείρηση που θα στηριχθεί στην ιδέα που έχουµε. Ευχαριστούµε τη ιεύθυνση του σχολείου που διέθεσε τα εργαστήρια Η/Υ για την εξεύρεση υλικού και τη διευκόλυνση της έρευνάς µας, τη σχολική επιτροπή για τη διάθεση των υλικών που χρειαστήκαµε, τους καθηγητές του σχολείου µας για τη βοήθειά τους και την ΤΡΑΠΕΖΑ που έδειξε ενδιαφέρον να αξιολογήσει δύο επιχειρηµατικές ιδέες µας. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΚΟΠΟΙ Το θέµα επελέγη µε βάση: 1. Το ενδιαφέρον µας για την επαγγελµατική αποκατάστασή µας. 2. Το ενδιαφέρον µας για να δηµιουργήσουµε µελλοντικά µια δική µας επιχείρηση. 3. Να προσεγγίσουµε τι επιτέλους είναι η επιχειρηµατικότητα που προβάλλεται σαν λύση στη οικονοµική κρίση που βιώνει η χώρα µας. Το ενδιαφέρον µας για να δηµιουργήσουµε µελλοντικά µια δική µας επιχείρηση. Σκοπός µας ήταν µέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια συνεργασίας : 1. Να αναζητήσουµε προοπτικές στο σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον. 2. Να αναζητήσουµε πληροφορίες για τα δάνεια που δίδουν οι Τράπεζες. 3. Να µάθουµε τρόπους αναζήτησης χρηµάτων για να φτιάξουµε µια επιχείρηση µελλοντικά. 4

5 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ Οικονοµικός οργανισµός είναι η κοινή προσπάθεια (ένωση - οργάνωση) ατόµων ή οµάδων ατόµων που προσπαθούν να επιτύχουν κοινούς σκοπούς για να ικανοποιήσουν ατοµικές ή συλλογικές ανάγκες. Επιχείρηση είναι ένας οικονοµικός οργανισµός που παράγει υλικά προϊόντα ή υπηρεσίες µε τον κατάλληλο συνδυασµό των συντελεστών παραγωγής και των οικονοµικών πόρων και τα διαθέτει στην αγορά µε σκοπό το κέρδος. Οι επιχειρήσεις από νοµική άποψη λειτουγούν ως ατοµικές όπου ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης είναι ένα µόνο άτοµο (φυσικό πρόσωπο) ή ως εταιρείες µε την σύµπραξη τουλάχιστον δύο ατόµων. Επιχειρηµατικότητα είναι η ανάληψη κινδύνων για τη δηµιουργία: νέων επιχειρήσεων, νέων προϊόντων, την εισαγωγή καινοτοµιών κλπ. Η επιχειρηµατικότητα έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για το άτοµο όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Ως επιχειρηµατική ιδέα µπορούµε να θεωρήσουµε την έµπνευση ενός ατόµου η µιας οµάδας για την δηµιουργία ενός υλικού προϊόντος ή µιας υπηρεσίας που µπορεί να προσελκύσει πελάτες και να κατακτήσει µερίδιο σε µια αγορά. Χρηµατοδότηση είναι το σύνολο των ενεργειών εκείνων για την εξεύρεση και τη διάθεση των απαιτούµενων χρηµάτων σε µια ανεξαρτήτως είδους νόµιµη επιχείρηση που στοχεύουν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. άνειο είναι µια συµφωνία µεταξύ δύο προσώπων όπου το ένα (δανειστής) παραδίδει στον άλλο (δανειολήπτης) ένα χρηµατικό ποσό ή κάποιο πράγµα το οποίο ο δανειολήπτης θα χρησιµοποιήσει για συγκεκριµένο σκοπό και για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Το αντικείµενο του δανείου (χρήµα ή πράγµα) θα επιστραφεί στον δανειστή είτε τµηµατικά (δόσεις) ή εφάπαξ. Τόκος είναι η αµοιβή του δανειστή για για το ποσό των χρηµάτων ή το πράγµα που διαθέτει στον δανειολήπτη. Επιτόκιο είναι ο τόκος των 100 χρηµατικών µονάδων για ένα έτος. Επιδότηση είναι δωρεάν χρήµατα που δίδει συνήθως το κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσει την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η επιδοτήσεις αποδίδονται στους επιχειρηµατίες µέσω των λεγόµενων αναπτυξιακών νόµων (Ν1262/82, Ν1892/90, Ν2601/98, Ν3299/2004 Ν3908/2011 κλπ) ή µέσω των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μ.Ο.Π., ΕΣΠΑ κλπ) 5

6 4. ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ Ι ΕΕΣ Προσπαθήσαµε να εµπνευστούµε επιχειρηµατικές ιδέες και τις οποίες καταγράφουµε παρακάτω και συνδέονται µε το επαγγελµατικό µας προσανατολισµό ή τα ενδιαφέροντα του καθενός µας. ηµιουργία και λειτουργία: 1. Ενός σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήµατος. 2. Ενός σύγχρονου συνεργείου επισκευής οχηµάτων. 3. Ενός γραφείου λογιστικής εξυπηρέτησης. 4. Ενός νυκτερινού κέντρου διασκέδασης ή ενός µπαρ. 5. Ενός τυροκοµείου. 6. Ενός εκτροφείου pit bull. 7. Μιας επιχείρησης µηχανολογικών κατασκευών. 8. Ενός κοµµωτηρίου. 9. Ενός ινστιτούτου αισθητικής. 10. Θερµοκηπιακών καλλιεργειών. 11. Ενός µεσιτικού γραφείου. 12. Κατασκευαστικής εταιρείας παραθεριστικών κατοικιών. Από τις παραπάνω ιδέες αποφασίσαµε να ερευνήσουµε τις δυνατότητες χρηµατοδότησης δύο από αυτές και συγκεκριµένα της δηµιουργίας και λειτουργίας ενός σύγχρονου συνεργείου επισκευής οχηµάτων και ενός τυροκοµείου. 6

7 Ι. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Σχεδιάσαµε να δηµιουργήσουµε ένα σύγχρονο συνεργείο επισκευής οχηµάτων (σχέδιο στο παράρτηµα 1) που θα ιδρύσουµε και να λειτουργήσουµε µε τη µορφή εταιρείας (υπό σύσταση) οι παρακάτω αναφερόµενοι εταίροι (Α ΟΜΑ Α) 1. Αλεξανδράκης Εµµανουήλ 2. Κουτσάκης Εµµανουήλ 3. Μακρυδάκης Νικόλαος 4. Μανασάκης Παύλος 5. Τζαγκαράκης Ιωάννης 6. Χουστουλάκης ηµήτριος - Αλέξανδρος Τα βιογραφικά µας σηµειώµατα επισυνάπτονται χειρόγραφα στο παράρτηµα της εργασίας µας. Οι περισσότεροι από εµάς ειδικευόµαστε και θα αποκτήσουµε πτυχίο από το ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ πάνω στο αντικείµενο της επιχείρησης και θα εργαζόµαστε σε αυτή. Ταυτόχρονα θα ασκούµε και την διοίκηση της επιχείρησης από κοινού. Το συνεργείο µας θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει στο δηµοτικό διαµέρισµα Μοιρών του δήµου Φαιστού σε ιδιόκτητο χώρο παρακείµενο της νέας οδού Ηρακλείου - Μοιρών. Θα περιλαµβάνει τµήµα επισκευής, φανοποιείο βαφείο και πλυντήριο οχηµάτων και βουλκανιζατέρ. Η ιδέα της δηµιουργίας αυτής της επιχείρησης οφείλεται στο ότι στην περιοχή µας δεν υπάρχει ανάλογη επιχείρηση που να προσφέρει συγχρόνως και τα τέσσερα αυτά αντικείµενα σε ένα ιδιοκτήτη αυτοκινήτου και προπάντων γεωργικού µηχανήµατος. Την πελατεία µας θα αποτελούν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και γεωργικών µηχανηµάτων της περιοχής της Μεσσαράς. 7

8 Το κόστος της επένδυσής µας αναλύεται παρακάτω. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ : ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕ Ο 1500 τµ ,00 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σε κτίριο 600 τµ ,00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ,00 Φορτηγό µεταφορά οχηµάτων ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ,00 Φώτα 2.000,00 Προβολείς 2.000,00 Φούρνος βαφής ,00 Πιστόλι βαφής 1.500,00 Καλύµπρα 8.000,00 Αναβατόριο ,00 Κοµπρεσέρ 2.000,00 Ηλεκτροσυγκόληση 2.000,00 Τόρνος 4.000,00 Τρυπάνια 1.000,00 Μηχανήµατα βουλκανιζατέρ ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,00 Γραφεία 1.000,00 Καρέκλες 500,00 Έπιπλα 3.000,00 Υπολογιστές 2.000,00 Ράφια 1.000,00 Εργαλειοθήκες 2.000,00 Πάγκοι 1.000,00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ,00 Οι οικονοµικές µας δυνατότητες µας επιτρέπουν να πληρώσουµε µόνο ευρώ από το παραπάνω ποσό δηλαδή ευρώ ο καθένας µας. Προσπαθώντας να βρούµε τρόπους για να καταφέρουµε να υλοποιήσουµε την ιδέα µας ανακαλύψαµε - επισκεπτόµενοι ιστοτόπους τραπεζών (ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΥΡΩΜΠΑΝΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) καθώς και µε ερωτήµατα σε τραπεζικά καταστήµατα της περιοχής µας - ότι µπορούµε να πάρουµε ένα µέρος των υπολοίπων χρηµάτων ευρώ που µας χρειάζονται µε τη µορφή δανείου ευρώ από την τράπεζα και για το υπόλοιπο η τράπεζα θα µας βοηθήσει να ενταχθούµε σε κάποιο πρόγραµµα ΕΣΠΑ που προσφέρει δωρεάν χρηµατοδότηση για το ποσό των ευρώ µε τη µορφή επιδότησης. 8

9 Το χρηµατοδοτικό σχήµα για την υλοποίηση της επένδυσης µας δίδεται από τον παρακάτω πίνακα. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ,00 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΝΕΙΟ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ,00 ΙΙ. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ Σχεδιάσαµε ένα τυροκοµείο (σχέδιο στο παράρτηµα 2) που θα ιδρύσουµε και να λειτουργήσουµε µε τη µορφή εταιρείας (υπό σύσταση) οι παρακάτω αναφερόµενοι εταίροι (Β ΟΜΑ Α) 1. Αποστολάκης Μιχαήλ 2. Αποστολάκης ηµήτριος 3. Κυριακάκης Εµµανουήλ 4. Λεµονάκη Αικατερίνη 5. Παπουτσάκης Γεώργιος 6. Τζαγκαράκης Παύλος 7. Τσικριτσάκη Άρτεµις Τα βιογραφικά µας σηµειώµατα επισυνάπτονται χειρόγραφα στο παράρτηµα της εργασίας µας. Οι περισσότεροι από εµάς θα αποκτήσουµε πτυχίο από το ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ κυρίως στη διοίκηση επιχειρήσεων που θα µας βοηθήσει στην διοίκηση της επιχείρησης και στη µελλοντική ανάπτυξή της. Το τυροκοµείο θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει στο δηµοτικό διαµέρισµα Μοιρών του δήµου Φαιστού σε ιδιόκτητο χώρο και θα έχει εύκολη πρόσβαση στη νέα οδό Ηρακλείου - Μοιρών. Η ιδέα της δηµιουργίας αυτής της επιχείρησης οφείλεται στο ότι στην περιοχή µας υπάρχουν πολλοί κτηνοτρόφοι και µεγάλη παραγωγή γάλακτος που διατίθεται δύσκολα σε τυροκοµεία που εδρεύουν µακρία από την περιοχή µας και το προϊόντα τους επιστρέφουν στους καταναλωτές της περιοχής µας ακριβότερα. Πιστεύουµε ότι η ιδέα µας πέρα από τις θέσεις εργασίας που θα δηµιουργήσει θα προσφέρει στους ντόπιους κτηνοτρόφους καλύτερο εισόδηµα και στους ντόπιους καταναλωτές φτηνότερα και ποιοτικά προϊόντα. Στόχος µας µελλοντικά είναι και η διάθεση των προϊόντων µας εκτός της περιοχής. 9

10 Το κόστος της επένδυσής µας αναλύεται παρακάτω. ΕΠΩΝΥΜΙΑ υπό σύσταση εταιρεία των: Αποστολάκης Μιχαήλ - Αποστολάκης ηµήτριος - Κυριακάκης Εµµανουήλ - Λεµονάκη Αικατερίνη - Παπουτσάκης Γεώργιος - Τζαγκαράκης Παύλος - Τσικριτσάκη Άρτεµις ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ : ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΟΙΚΟΠΕ Ο τµ ,00 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σε κτίριο 800 τµ µε βιοµηχανικό δάπεδο ,00 ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΥΠΟ ΟΜΕΣ ,00 Καζάνια γιαουρτιού 1000 κιλών ,00 Καζάνια γάλακτος 3000 κιλών ,00 Ψυγεία θάλαµοι (3*10.000) ,00 Οριµαντήριο τυριού 5.000,00 Λέβητες (2*10000) ,00 Συσκευστήριο 2.000,00 Αποθηκευτικοί χώροι τουπιών 500,00 Ψύκτες γάλακτος 7.000,00 Πιεστήριο τυριού 5.000,00 Πιεστήριο µυζήθρας 5.000,00 ιαχωριστήρας γάλακτος 3.000,00 Χηµικό εργαστήριο 5.000,00 Ζυγαριές 1.000,00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ,00 Βυτιοφόρο µεταφοράς γάλακτος ,00 Αυτοκίνητο φορτηγό ψυγείο µεταφοράς προϊόντων ,00 Αυτοκίνητο φορτηγό ,00 Αυτοκίνητο τύπου κλούβα ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,00 Κλιµατισµός ,00 Λεβητοστάσιο ,00 ΛΟΙΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,00 Βαρέλια 200 κιλών ,00 Ντενέκες 50 κιλών 5.000,00 Τουπιά µυζήθρας 2.000,00 Τουπιά τυριού 3.000,00 Στολές εργασίας 2.000,00 Εξοπλισµός εργαζοµένων (γαλότσες-γάντια σκουφάκια κλπ) 3.000,00 Πάγκοι 1.000,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5.500,00 Γραφεία 1.000,00 Καρέκλες 500,00 Έπιπλα 2.000,00 Υπολογιστές 2.000,00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ,00 10

11 Οι οικονοµικές µας δυνατότητες µας επιτρέπουν να πληρώσουµε µόνο ευρώ από το παραπάνω ποσό δηλαδή ευρώ ο καθένας µας. Προσπαθώντας να βρούµε τρόπους για να καταφέρουµε να υλοποιήσουµε την ιδέα µας ανακαλύψαµε - επισκεπτόµενοι ιστοτόπους τραπεζών (ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΥΡΩΜΠΑΝΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) καθώς και µε ερωτήµατα σε τραπεζικά καταστήµατα της περιοχής µας - ότι µπορούµε να πάρουµε 50% των υπολοίπων χρηµάτων δηλαδή των ευρώ που µας χρεάζονται µε τη µορφή δανείου ( ευρώ) από την τράπεζα και το υπόλοιπο η τράπεζα θα µας βοηθήσει να ενταχθούµε στον ισχύοντα αναπτυξιακό νόµο (Ν3908/2011) που προσφέρει για την περιοχή µας δωρεάν επιχορήγηση (επιδότηση) το 40% του κόστους της επένδυσης ήτοι *40%= ευρώ χρηµατοδότηση για το ποσό των ευρώ µε τη µορφή επιδότησης. Το χρηµατοδοτικό σχήµα για την υλοποίηση της επένδυσης µας δίδεται από τον παρακάτω πίνακα. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ,00 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΝΕΙΟ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ,00 Μας ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία για το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεών µας, για τα προβλεπόµενα µελλοντικά τους έσοδα και για τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα. Θα τους τα παραδώσουµε σε µεταγενέστερο χρόνο. 11

12 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τις έρευνες που κάναµε για την χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών ιδεών ανακαλύψαµε ότι σε περίπτωση που κάποιος έχει µια ιδέα αλλά δεν έχει αρκετά χρήµατα για να την µετατρέψει σε οφέλη γι αυτόν και την κοινωνία υπάρχουν τρόποι να το πραγµατοποιήσει αρκεί να αναλάβει τον κίνδυνο που συνεπάγεται η επιχειρηµατικότητα. Τα χρήµατα που χρειάζονται για να χρηµατοδοτηθεί η ιδέα του µπορεί να τα βρει εντάσσοντας την επιχειρηµατική του ιδέα σε ευεργετικές διατάξεις αναπτυξιακών νόµων ή προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λάβει ένα µέρος του κόστους δωρεάν (επιδότηση) ενώ συγχρόνως λαµβάνει και κάποιο δάνειο από µια Τράπεζα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 1. Τα σχολικά µας βιβλία «Αρχές Λογιστικής» και «Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων» 2. Ιστότοποι των µεγαλύτερων ελληνικών εµπορικών τραπεζών και της Τράπεζας Ελλάδος («alpha.gr», «nbg.gr», «piraeusbank.gr», «eurobank.gr», «bankofgreece.gr»). 3. Ιστότοποι «espa.gr» και «wikipedia.gr».. 12

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η χρηματοδότηση μιας νέας επιχείρησης αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχημένη λειτουργία της. Άλλωστε, η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη ιοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη ιοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη ιοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Επιχειρηµατικού Σχεδίου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 1 Έντυπο Υποβολής Επιχειρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Πτυχιακή εργασία : Σιδηρά Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΛΟΓΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2005 Αγαπητοί επιχειρηµατίες ή υποψήφιοι επενδυτές, Το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΑΝΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΚΟΥΣΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ - ΧΑΡΑ ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα MBA TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤO ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤO ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤO ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ ΓΚΑΣΔΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Καβάλας Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Pets Paradise ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ»

Pets Paradise ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» Παρουσίαση Επιχειρησιακού Σχεδίου: Pets Paradise Υπεύθυνος Καθηγητής: Μπιτζένης

Διαβάστε περισσότερα

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον Μα τι είναι ποια αυτή η Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυδιάστατη και µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονοµικά ή µη)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2005

Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2005 Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2005 Βουλιαγµένη Μάιος 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α : ΕΙ Η ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ... 7 1. ΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ... 7 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε., ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε., ΣΕΡΓΑΛ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Νοέµβριος - εκέµβριος 2009 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ PORT PAYE Κοζάνης Αρ. Αδ. 1 ΕΛΛΑΣ-HELLAS ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ N. A. KOZANHΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕΠΕΚ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. επενδυτές. Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κλάδων της Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών, και Τουρισμού από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1999-2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1999-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1999-2013 Γενικό Λύκειο Αγρού Κέρκυρας Α τετράμηνο σχολικού έτους 2012-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1999-2013 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η εξέλιξη ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ιούνιος 2002 Θέµα : Εκπόνηση οικονοµοτεχνικής µελέτης για εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Εδώ κάνουμε παρουσίαση περίπου μιας σελίδας συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΝΙΟΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:ΝΤΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

University of the Aegean ICS Department - IS. Management. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Βαβούρη Ειρήνη Α.Μ: 323M/2013011

University of the Aegean ICS Department - IS. Management. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Βαβούρη Ειρήνη Α.Μ: 323M/2013011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-2014 Διοίκηση Επιχειρήσεων University of the Aegean ICS Department - IS Βαβούρη Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα