Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου"

Transcript

1 Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης ιδρύθηκε το 1968 και αποτελεί το μοναδικό, αναγνωρισμένο, πανελλήνιο επιστημονικό σωματείο των Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων. Με την αλλαγή του καταστατικού της το 2004 μετονομάστηκε σε «Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης» και αποτελεί το συλλογικό όργανο έκφρασης των επαγγελματιών του χώρου με 40 χρόνια παρουσίας στον χώρο των βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης στην Ελλάδα. Στα 40 χρόνια πορείας η Ένωση, με αρκετά προβλήματα, υποστήριξε με την βοήθεια των μελών της σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες αφορούσαν στην ανάδειξη και καταξίωση του επαγγέλματος. Βάσει του Καταστατικού της, οι σκοποί της Ένωσης είναι πολλαπλοί, με κυριότερους: 1. την αναγνώριση και προώθηση της επιστήμης της βιβλιοθηκονομίας και την αναγνώριση του ρόλου του βιβλιοθηκονόμου στην κοινωνία, την εφαρμογή της επαγγελματικής δεοντολογίας και την προώθηση των θεμάτων της βιβλιοθηκονομικής παιδείας όλων των βαθμίδων στη χώρα μας. 2. την προώθηση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των βιβλιοθηκών της χώρας ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας για: παιδεία έρευνα ενημέρωση ελεύθερη διακίνηση των ιδεών προώθηση της μόρφωσης και δημιουργία προγραμμάτων για τον αναλφαβητισμό προβολή των συγγραφέων και των βιβλίων 3. την ενημέρωση των βιβλιοθηκονόμων σχετικά με την εξέλιξη της επιστήμης τους με την διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και συναντήσεων σε συνεργασία και με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται σε συναφείς χώρους. 4. την αναβάθμιση των βιβλιοθηκών και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους ώστε να είναι σε θέση να παίξουν τον ρόλο κέντρων πληροφόρησης για όλους τους πολίτες και να αναπτύξουν σύγχρονους τρόπους εξυπηρέτησης. 5. την αξιολόγηση και αξιοποίηση της πληθώρας των πληροφοριών που διακινούνται με τα σύγχρονα μέσα (διαδίκτυο) και την πρόσβαση σε αυτές των πολιτών μέσω των βιβλιοθηκών. Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα σεμινάρια και ημερίδες για ειδικά θέματα, επτά πανελλήνια συνέδρια και έχει εκδώσει σειρά εγχειριδίων και περιοδικών. Παράλληλα είναι μέλος διεθνών οργανισμών (EBLIDA, IFLA), έχει συμβουλευτικό ρόλο για θέματα της αρμοδιότητας της και συνεργάζεται με φορείς που προωθούν τις εξελίξεις στον χώρο της οργάνωσης και της διάδοσης της πληροφορίας. Σήμερα, η έχει 4 περιφερειακά τμήματα, στην Β. Ελλάδα, την Θεσσαλία, τη Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άμεσοι στόχοι για τη σημερινή δράση της αφορούν κατά κύριο λόγο τη συνεργασία με σχετικούς φορείς, οι οποίοι θα προάγουν την επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας ως κατ εξοχήν επιστημονικό κλάδο, ο οποίος θα συνδέεται με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις στον τομέα της επιστήμης, της πολιτικής και της συνεργασίας όλων των φορέων του πολιτισμού όπως είναι οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία, για την ανάδειξη, διατήρηση και συντήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ούτως ώστε να γίνει κοινωνός και δίαυλος των νέων ιδεών που προβληματίζουν έναν ευρύτερο συγγενή χώρο. Οι δραστηριότητες της Ένωσης για το 2007, περιλάμβαναν μεταξύ των άλλων: Α. Εθνική πολιτική βιβλιοθηκών Η έχει ξεκινήσει την προσπάθεια για την χάραξη μιας Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών στη χώρα μας μέσω της Επιτροπής για την Εθνική Πολιτική, η οποία έχει συγκροτηθεί με απώτερο στόχο την σύσταση ενός «Εθνικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών», το οποίο θα μελετά όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις και τους θεσμούς οι οποίοι είναι απαραίτητη για την ύπαρξη μιας εθνικής πολιτικής και στρατηγικής. Σκοπός της επιτροπής είναι να διατυπωθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση, σύμφωνα με την οποία, αφενός θα αναφέρεται το αρμόδιο υπουργείο στο οποίο θα υπάγεται η σύνθεση του οργάνου, οι σκοποί του, η χρηματοδότησή του, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του και αφετέρου η αποσαφήνιση του έργου του Εθνικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, η οποία μπορεί να είναι μεταξύ των άλλων: εθνικός σχεδιασμός περί ιδρύσεως βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης. εθνικός συλλογικός κατάλογος. εθνικά συνεργατικά δίκτυα, ομοιογενή ανάπτυξη και καταμερισμού των πόρων σε εθνικό επίπεδο. διεθνής συνεργασίες και εκπροσώπηση της χώρας σε θέματα βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης κλπ.. Β. Συναντήσεις με φορείς Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης την χρονιά που πέρασε πραγματοποίησε ένα μεγάλο κύκλο συναντήσεων με σχετικά υπουργεία και φορείς προκειμένου να γνωστοποιήσει την δράση της, να υπάρξει ο απαιτούμενος συντονισμός με την πολιτεία και να διατυπώσει αιτήματα προβλήματα του κλάδου. Οι συναντήσεις αυτές ήταν: 1. Υπουργείο Παιδείας Με το υπουργείο Παιδείας το ΔΣ της πραγματοποίησε συναντήσεις και κατέθεσε τα παρακάτω υπομνήματα: A. Υπόμνημα στην κ. Κεφαλληναίου με τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα:ααπο

2 - Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών Για τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, το οποίο θα έχει την εποπτεία για θέματα της Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών και θα λειτουργεί ως επίσημος εθνικός φορέας για παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και διαμόρφωσης προτύπων για τις ελληνικές βιβλιοθήκες. Επισήμανε ότι στην Ελλάδα έχει υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με άλλες χώρες, για τη διαμόρφωση μιας Εθνικής Πολιτικής μέσω ενός θεσμοθετημένου φορέα στο θέμα των Βιβλιοθηκών με αποτέλεσμα να παρατηρείται: ανισομερής ανάπτυξη των βιβλιοθηκών και των διαθέσιμων πόρων. έλλειψη νομοθετικού πλαισίου. ελλείψεις στις κτιριακές υποδομές και την υλικοτεχνική υποδομή. η μη στελέχωση των βιβλιοθηκών με εξειδικευμένο προσωπικό. η έλλειψη συντονισμού συνεργατικών δράσεων κ.λ.π.. Για το σκοπό αυτό η ξεκίνησε ανοιχτό δημόσιο διάλογο με τα μέλη: μέσω του διαδικτύου από την ιστοσελίδα της. με αποστολή πρόσκλησης σε φορείς. με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. τους προέδρους των περιφερειακών τμημάτων (ΠΕΤ) της. με προσωπικότητες και ιστορικά στελέχη του επαγγελματικού μας χώρου. Στη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29/09/2007 στα γραφεία της ΠΟΕΒ. συγκροτήθηκε σχετική επιτροπή για την διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης, η οποία αφού αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου θα κατατεθεί στα συναρμόδια υπουργεία προκειμένου να υποβληθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και να ψηφιστεί Νόμος. Η παραπάνω επιτροπή έχει πραγματοποιήσει ήδη τρεις συναντήσεις στα γραφεία της. Για τη δυνατότητα του διαλόγου ανάμεσα στα μέλη της επιτροπής και στα μέλη της έχει δημιουργηθεί σχετικό forum το οποίο σύντομα θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα της Ένωσης. - Εθνική Βιβλιοθήκη Το ΔΣ της χαιρέτισε ως εθνικής σημασίας την συμφωνία που υπεγράφη από την Κυβέρνηση και το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την ίδρυση της ψηφιακής Εθνικής Βιβλιοθήκης, της Εθνικής Λυρικής σκηνής και του Εθνικού Θεματικού Πάρκου στο χώρο του πρώην ιπποδρόμου στην Καλλιθέα. Σχετικά με την Εθνική Βιβλιοθήκη ζήτησε με σχετικό υπόμνημα: να υπάρχει ενημέρωση για την πορεία των ενεργειών της παραπάνω συμφωνίας. υπέβαλλε αίτημα εκπροσώπησης της στη σχετική επιτροπή για την μελέτη και τον σχεδιασμό της Εθνικής Βιβλιοθήκης. πρόβλεψη χώρου για την μόνιμη στέγαση της στο νέο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης ακολουθώντας την πρακτική άλλων χωρών. εκπροσώπηση της στο Εφορευτικό Συμβούλιο της ΕΒΕ. - Δημοτικές Βιβλιοθήκες Σχετικά με τις δημοτικές βιβλιοθήκες έγινε ενημέρωση για την επικοινωνία της και του υπομνήματος που κατετέθη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και αφορούσε τα προβλήματα των δημοτικών βιβλιοθηκών. Σε ότι αφορά το Υπουργείο παιδείας για τις δημοτικές βιβλιοθήκες ζητήθηκε να υπάρξει: συνέχεια του έργου για τη Δημιουργία Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες, με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για την λειτουργία του εξοπλισμού των ΑΜΕΑ. συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για κατάθεση πρότασης με τίτλο Συλλογικός Κατάλογος Λαϊκών Βιβλιοθηκών, για τη δημιουργία Συλλογικού Καταλόγου Δημοτικών/Κοινοτικών Βιβλιοθηκών. Β. Κατάθεση ψηφίσματος καταγγελία για τις σχολικές βιβλιοθήκες Η θέση του ΔΣ της για την κατάσταση των σχολικών Βιβλιοθηκών καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διατυπώθηκαν σε σχετικό ψήφισμα της, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας. Στο εν λόγω ψήφισμα με τίτλο «Αθέτηση της δέσμευσης του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την προκήρυξη 100μόνιμων θέσεων βιβλιοθηκονομίας στις Σχολικές Βιβλιοθήκες», η καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία δεν τήρησε την δέσμευση της, για προκήρυξη 100 μόνιμων θέσεων βιβλιοθηκονόμων(50 ΤΕ 50 ΠΕ), για την στελέχωση των σχολικών βιβλιοθηκών εντός των πρώτων μηνών του 2007, καθώς δεν προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες προς τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας, ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες και να δεσμευθούν οι απαιτούμενοι πόροι που θα επέτρεπαν την πρόσληψη πτυχιούχων Βιβλιοθηκονομίας. Η αδιέξοδη και ανακόλουθη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας συνεχίζεται δυστυχώς με τέτοιο τρόπο που απαξιώνει τις σχολικές βιβλιοθήκες. Το Υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί να αγνοεί την ύπαρξη των 3 σχολών Βιβλιοθηκονομίας (ΤΕΙ Αθήνας, Θες/νίκης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) και τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων που αποφοιτούν ετησίως, υπονομεύοντας τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και οδηγώντας τους βιβλιοθηκονόμους στην ανεργία. H σημασία των σχολικών βιβλιοθηκών στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία ως κέντρα πληροφόρησης και τεκμηρίωσης, καθιστά αναγκαία την στελέχωσή τους με επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να

3 προσεγγίσουν τη γνώση με τρόπο κριτικό και επαγωγικό. Κάποτε πρέπει η Πολιτεία να αντιληφθεί πως η βιβλιοθήκη χρειάζεται βιβλιοθηκονόμο, η θεατρολογία θεατρολόγο, η μουσική παιδεία μουσικό, η εικαστική ζωγράφο. Την ίδια περίοδο στις 13/2/2007 με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα κυρίου Καραμάνου γνωστοποιείτε η πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς για υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα διάρκειας 70 ωρών επιμορφωτικά σεμινάρια για τη λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών. Με τον τρόπο αυτό υπονομεύθηκαν για ακόμη μια χρονιά τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Βιβλιοθηκονομίας, οδηγώντας τις Σχολές Βιβλιοθηκονομίας στο περιθώριο και τους αποφοίτους στην ανεργία. Η επίκληση της πληροφοριακής παιδείας δυστυχώς δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να καλύψει την ολιγωρία και τον εμπαιγμό που υφίσταται ο κλάδος μας από τις ευκαιριακές πρακτικές και από υποσχέσεις που αποδεικνύονται στην πράξη άνευ περιεχομένου. Με δεδομένα τα εγγενή προβλήματα προσωπικού, ανανέωσης των συλλογών και λειτουργίας τους οι 499 σχολικές βιβλιοθήκες που υπάρχουν αδυνατούν να διαδραματίσουν το πολύπλευρο ρόλο τους και τη θέση για την οποία είναι προορισμένες τόσο στο σχολείο όσο και στην ευρύτερη κοινότητα. Ως εκ τούτου οι εξαγγελίες περί δημιουργίας 268 σχολικών βιβλιοθηκών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 25 σχολικών βιβλιοθηκών σε πιλοτική φάση στην πρωτοβάθμια να μην πείθουν πλέον κανένα όταν οι υπεύθυνοι ακολουθούν την ίδια πολιτική που μόνο αδιέξοδα έχει προκαλέσει και χωρίς να έχουν προβλέψει και σ αυτή την περίπτωση για την απασχόληση επαγγελματιών βιβλιοθηκονόμων δείχνοντας για ακόμη μια φορά σαφή δείγματα του πως πράττουν και ενεργούν. Η Ελληνική Πολιτεία επιτέλους πρέπει να αναλογιστεί τις μεγάλες ευθύνες που έχει και να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στους βιβλιοθηκονόμους γιατί με την πολιτική που εφαρμόζει οδηγεί το θεσμό των σχολικών βιβλιοθηκών σε αφανισμό. Στο εν λόγω ψήφισμα καλούσαμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις της και όλους τους αρμόδιους φορείς να μην επιτρέψουν την συνέχιση αυτής της κατάστασης που προσβάλλει τους βιβλιοθηκονόμους, την εκπαιδευτική κοινότητα και το κοινωνικό γίγνεσθαι. Επιπλέον σχετικά με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, προκειμένου για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία τους ζητήθηκε να υπάρξει: διεύθυνση στο Υπουργείο Παιδείας στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό βιβλιοθηκονόμων, η οποία θα εποπτεύει και θα παρακολουθεί τα θέματα των σχολικών βιβλιοθηκών πρόβλεψη στον οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας για μόνιμες θέσεις βιβλιοθηκονόμων σε κάθε σχολική βιβλιοθήκη. ενιαίο θεσμικό πλαίσιο από κοινού με το Υπουργείο Εσωτερικών, για την συνεργασία των Σχολικών Βιβλιοθηκών με τις κατά τόπους Δημοτικές /Κοινοτικές Βιβλιοθήκες σχετικό με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Γ. Ειδική Γραμματεία Βιβλιοθηκών Αναφορικά με το ζήτημα της κατάργησης της Ειδικής Γραμματείας Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ που συνέβη μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, όταν ο νυν υπουργός Παιδείας Ε. Στυλιανίδης ζήτησε τις παραιτήσεις όλων των υπηρεσιακών παραγόντων και προχώρησε στη μείωση των ειδικών γραμματειών από 6 σε 4, η κατέθεσε επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπουργό. Ως θεσμός η Ειδική Γραμματεία Βιβλιοθηκών αποτελούσε σημείο αναφοράς γιατί συνιστούσε το μοναδικό φορέα στο οποίο μπορούσε κανείς να απευθυνθεί για θέματα βιβλιοθηκών. Πιο συγκεκριμένα : ζητήθηκε συνάντηση με τον υπουργό για να τεθεί το ζήτημα χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση. εστάλη επιστολή στην οποία κατατέθηκαν οι παρακάτω θέσεις της : - υπογραμμίστηκε ο ρόλος των βιβλιοθηκών ως δείκτης πολιτιστικής ανάπτυξης μιας χώρας, με απόδειξη το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι διεθνώς οι πιο αναπτυγμένες οικονομικά και κοινωνικά χώρες παρουσιάζουν και τα πιο υψηλά επίπεδα ανάπτυξης στο βιβλιοθηκονομικό τους γίγνεσθαι. - ο μεγάλος αριθμός και η βαρύτητα των έργων των οποίων εκκρεμεί η ολοκλήρωση απαιτούν την ενοποίηση των δράσεων και των υπηρεσιών που αφορούν τις βιβλιοθήκες σε μία, μέσα από τον σχεδιασμό μιας Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών. Η αναγκαιότητα αυτή είναι επιβεβλημένη για την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, ανθρώπινου δυναμικού, χρόνου και κόπου για την αποτελεσματική και αποδοτική παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας βιβλιοθηκών. Δ. Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών Την πρωτοβουλία του Υπουργού Παιδείας κ. Στυλιανίδη, που δυο βδομάδες μετά το παραπάνω αίτημα της για ενοποίηση των υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ που αφορούν τις βιβλιοθήκες, προχώρησε στη υλοποίηση του μέσω της θεσμοθέτησης του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών και τον ορισμό των μελών του πράγμα που η χαιρέτισε με ανακοίνωσή της τονίζοντας παράλληλα: η πράξη αυτή αποτελεί τον αρχικό βηματισμό στην πορεία μας προς το Εθνικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών που θα χαράζει και θα υλοποιεί την Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών, όπως αναφέραμε στο υπόμνημά μας προς τον κ. Υπουργό, με το οποίο αιτούμεθα τη θεσμοθέτηση αυτή. Επισημάνθηκε ότι η σύνθεση του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, κατά κοινή ομολογία πάσχει στις ιδιότητες των μελών της, αφού επαγγελματίες, στην πλειοψηφία τους μη βιβλιοθηκονόμοι, καλούνται να αποφασίζουν για τα θέματα των βιβλιοθηκών. βάση του νόμου 3149/2003, ο οποίος δημιουργεί αυτό το Συμβούλιο, μεγάλες κατηγορίες βιβλιοθηκών με τεράστια εμπειρία και επιστημονικά επιτεύγματα, όπως οι ακαδημαϊκές, οι ειδικές και οι δημοτικές, δεν εκπροσωπούνται, το ίδιο και οι σχολές βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ. Η θετική κατά τα άλλα αρχή, ενισχύει την πεποίθησή μας για την ορθότητα των επιλογών μας και ενδυναμώνει τον αγώνα που ξεκινήσαμε για τη δημιουργία ενός Εθνικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών που θα παράγει την εθνική πολιτική, για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, με εξοικονόμηση ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων και ανταγωνιστική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για το σύνολο των

4 βιβλιοθηκών της χώρας, με ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων και εξειδίκευση ανάλογα με την κατηγορία και τις ανάγκες. Για τον λόγο αυτό άλλωστε έχει δημιουργηθεί όπως αναφέρθηκε και η σχετική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, στόχος της οποίας είναι η κατάθεση συγκροτημένης και ολοκληρωμένης μελέτης για την δημιουργία ενός εθνικού οργάνου, με κριτήριο την επαγγελματική εμπειρία, αποτελεσματικότητα και πάνω απ όλα την εθελοντική προσφορά, των προσώπων που την απαρτίζουν ώστε να δημιουργηθούν όλες τις προϋποθέσεις και οι βάσεις για την υλοποίηση του στόχου μας αυτού, που θα επηρεάσει θετικά το σύνολο του βιβλιοθηκονομικού χώρου. Τα μέλη της επιτροπής αυτής είναι: 1. Αναπληρωτής καθηγητής Σ. Καπιδάκης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 2. Επίκουρη καθηγήτρια Μ. Τσάφου, ΤΕΙ Αθήνας. 3. Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου, διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου. 4. Μ. Τζεκάκης, π. διευθυντής βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Κρήτης και νυν συνεργάτης της Βιβλιοθήκης της Βουλής. 5. Μ. Τσουμή, βιβλιοθηκονόμος, εκπρόσωπος του ΕΚΕΒΙ. 6. Α. Παπάζογλου, διευθύντρια των βιβλιοθηκών του Κολεγίου Ψυχικού. 7. Ε. Σεμερτζάκη, βιβλιοθήκη της Τραπέζης της Ελλάδος. 8. τα 9 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της. Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, πιστεύουμε ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, γι αυτό θεωρούμε ότι στην επιτροπή αυτή, της, θα πρέπει να εκπροσωπηθεί, με ένα μέλος του, τόσο το Γενικό Συμβούλιο βιβλιοθηκών, όσο και αυτό των Αρχείων, που θεσμοθετήθηκαν και στελεχώθηκαν με την ίδια Υπουργική Aπόφαση. Με έγγραφό μας, έχει ζητήσαμε από τα δύο Συμβούλια, να ορίσουν εκπρόσωπό τους, για να συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής. 2.Υπουργείο Εσωτερικών Σχετικά με τα υπομνήματα στο πλαίσιο αλλεπάλληλων συναντήσεων που κατατέθηκαν από την προς το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Γεωργιάδη, έγιναν γνωστά τα προβλήματα των Δημοτικών Βιβλιοθηκών της χώρας, καταθέτοντας παράλληλα και συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυσή τους Σήμερα οι ραγδαίες αλλαγές στην εξέλιξη της τεχνολογίας και η δημιουργία νέων μορφών καταγραφής του υλικού και διάδοσης των γνώσεων και των πληροφοριών έρχονται να μεταβάλλουν το ρόλο των Δημοτικών Βιβλιοθηκών καθώς και την πολιτική των διαφόρων χωρών για την ανάπτυξή τους. Στη χώρα μας, οι λαϊκές(δημόσιες /δημοτικές) βιβλιοθήκες, απευθυνόμενες στις τοπικές κοινωνίες, έχουν τη δυνατότητα και τη δυναμική με το διευρυμένο πλέον κοινό τους, να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές για να προσεγγίσουν το κοινό και να συμβάλλουν στην πολιτιστική αναβάθμιση των κοινωνιών αυτών. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται ο σχεδιασμός μιας μακροχρόνιας πολιτικής αναβάθμισης του ρόλου των δημοτικών βιβλιοθηκών μέσα από θεσμούς οι οποίοι θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την λειτουργία τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η Επιτροπή για τις Λαϊκές Βιβλιοθήκες της έχει καταγράψει και γνωστοποιήσει τα προβλήματα αυτά όπως: έλλειψη θεσμικού πλαισίου ειδικά για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες. έλλειψη ενιαίας χρηματοδότησης με αποδέκτη τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες μη στελέχωση με ειδικευμένο προσωπικό. έλλειψη Οργανισμών και Κανονισμών Λειτουργίας τα οποία συνιστούν απαραίτητα εργαλεία για τη βιωσιμότητά τους. έλλειψη ενός Δικτύου Λαϊκών Βιβλιοθηκών με σκοπό την κεντρική βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού για τη διαμόρφωση συλλογικού καταλόγου κλπ. Η πρότεινε στο Υπουργείο Εσωτερικών τα παρακάτω: να υπάρξει Διεύθυνση στο Υπουργείο, η οποία να στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό. Στις αρμοδιότητες της εν λόγω διεύθυνσης να περιλαμβάνεται η: - δυνατότητα έκδοσης κατευθυντήριων οδηγιών με την μορφή εγκυκλίων με την αποτύπωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των Δημοτικών/Κοινοτικών Βιβλιοθηκών με διεθνώς αποδεκτές αρχές όπως διατυπώνονται στο Μανιφέστο για τις Λαϊκές Βιβλιοθήκες (UNESCO), τη Διακήρυξη της Κοπεγχάγης και το Μανιφέστο για το Διαδίκτυο (IFLA) - έκδοση Κανονισμών Εσωτερικής λειτουργίας και Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας δημιουργία προτύπων κτιριακών προδιαγραφών απευθείας χρηματοδότηση των παραπάνω βιβλιοθηκών με αποδέκτη τις ίδιες τις βιβλιοθήκες κλπ. να υπάρξει συνέχεια του Έργου «Δημιουργία Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης», με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού προκειμένου να λειτουργήσει τον εξοπλισμό για τα ΑΜΕΑ. να δημιουργηθούν θεσμικά οι προϋποθέσεις για τη συνεργασία με τις σχολικές βιβλιοθήκες με συγκεκριμένο ενιαίο θεσμικό πλαίσιο χρηματοδοτούμενο από κοινού με το Υπουργείο Παιδείας. να υπάρξει επιτροπή-ομάδα εργασίας στο πλαίσιο του Υπουργείου για επεξεργασία θεμάτων σχετικά με τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες και την εκπροσώπηση της σ αυτή. να ενταχθούν οι Δημοτικές/Κοινοτικές βιβλιοθήκες σε αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία να αφορούν τη χρηματοδότηση για ψηφιοποίηση των τοπικών συλλογών, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που να αφορούν την κοινωνική συμμετοχή, τον ψηφιακό αναλφαβητισμό, τη δια βίου μάθηση κλπ. να κατατεθεί πρόταση για χρηματοδότηση των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) να αξιοποιηθούν τα κρατικά κέντρα συνεχούς εκπαίδευσης (ΕΕΤΑΑ κ.ά.) για την συνεχή κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων με διάφορα προγράμματα και έργα. να υπάρξει συνεργασία, σύμφωνα με σχετικό αίτημα της Επιτροπής Λαϊκών Βιβλιοθηκών, για κατάθεση πρότασης με την τίτλο «Συλλογικός Κατάλογος Λαϊκών Βιβλιοθηκών», αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των Δημοσίων Βιβλιοθηκών για τη δημιουργία Συλλογικού Καταλόγου Δημοτικών/Κοινοτικών βιβλιοθηκών. Η σχετική πρόταση μπορεί να κατατεθεί από

5 κοινού με τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες γιατί οι συλλογές των δύο αυτών κατηγοριών βιβλιοθηκών παρουσιάζουν αρκετά κοινά σημεία. επισημάνθηκε η ανάγκη εκπροσώπησης του εν λόγω Υπουργείου στον Εθνικό Φορέα που προτείνει η μέσα από το διάλογο με πρόσωπα και φορείς για τη διαμόρφωση πρότασης σχετικής με την Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών καθώς και την εκπροσώπηση των Δημοτικών/Κοινοτικών βιβλιοθηκών σε ένα τέτοιο όργανο όπου θα μπορούσε να την αναλάβει η σχετική Διεύθυνση του Υπουργείου. να δημιουργηθεί Επιτροπή για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας των βιβλιοθηκών. Τα αποτελέσματα των συναντήσεων με το εν λόγω Υπουργείο είναι : ψηφίστηκε σχετικός ο Ν.263 /άρθρο 240Α/ εδάφιο 9, ο οποίος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καταρτίζεται πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της χώρας. δημιουργήθηκε Επιτροπή Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία του εν λόγω Κανονισμού με εκπροσώπηση της προέδρου της και αναπληρώτρια την αντιπρόεδρο. υπήρξε θετική ανταπόκριση από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόταση που κατατέθηκε από την στον πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ και αφορούσε την ένταξη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στο ΕΣΠΑ επίσης υπήρξε δέσμευση από την πλευρά του Υπουργείου για την δημιουργία της Επιτροπής Κωδικοποίησης της νομοθεσίας των βιβλιοθηκών. 3. Υπουργείο Πολιτισμού Κατατέθηκαν ανάλογα υπομνήματα στην Διεύθυνση Γραμμάτων & Τεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με την: εθνική πολιτική στο πλαίσιο ενός διυπουργικού συντονιστικού φορέα. παραχώρηση ακινήτου υπό την κυριότητα του εν λόγω Υπουργείου, προκειμένου να στεγαστεί η Ένωση, μετά την απαίτηση των Εκδοτών να παραχωρηθεί ο χώρος στο οποίο στεγάζονταν τα γραφεία της από το έτος από κοινού δράση των φορέων πολιτισμού Μουσείων Βιβλιοθηκών Αρχείων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, ακολουθώντας και την πρακτική άλλων χωρών. 4. Εθνικό Κέντρο Βιβλίου(ΕΚΕΒΙ) Στο πλαίσιο της δράσης της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της κατέθεσε υπομνήματα συνεργασίας στο Εθνικό Kέντρο Βιβλίου που αφορούν από κοινού δράσεις της με το ΕΚΕΒΙ: συνεργασία ΕΚΕΒΙ για τη διεξαγωγή ημερίδας στις 30 Μαΐου 2008 στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου που οργανώνει το ΕΚΕΒΙ στη Θεσσαλονίκη από της 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Προτεινόμενο θέμα για την εν λόγω ημερίδα είναι η «Συνεργασία βιβλιοθηκών σε : Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο». ζητήθηκε οικονομική υποστήριξη από το ΕΚΕΒΙ για τη από κοινού διοργάνωση έκθεσης βιβλιοθηκονομικής αφίσας (αναδρομικής και τρέχουσας) που μπορεί να πλαισιώνει την ημερίδα ή και την Έκθεση Βιβλίου. Η έκθεση αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες εκδηλώσεις. από κοινού έκδοση αφίσας με το Η καμπάνια αυτή έχει ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση Βιβλιοθηκών και μας έχουν παραχωρηθεί τα πνευματικά δικαιώματα. Σκοπό έχει να προτρέψει το ευρύτερο κοινό στη χρήση των υπηρεσιών βιβλιοθηκών. Μπορεί να ξεκινήσει ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή του Διεθνούς Συνεδρίου που οργανώνουν κάθε χρόνο οι ξένες αποστολές στην Ελλάδα και να προβληθεί μέσα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. στο πλαίσιο της ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας στόχο που οφείλουν να καλύπτουν οι λαϊκές βιβλιοθήκες και της προαγωγής της ανάγνωσης, σε συνάρτηση με την δράση του ΕΚΕΒΙ που αφορά τις λέσχες ανάγνωσης προτείνουμε, συνεργασία των δύο φορέων για την δημιουργία λεσχών ανάγνωσης στις δημοτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες. καθιέρωση μέρας βιβλιοθηκών σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Η δράση αυτή σκοπό θα έχει την διαφήμιση του ρόλου των βιβλιοθηκών και της ανάδειξης του έργου τους στην ελληνική κοινωνία. στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου προτείνεται η υλοποίηση κοινής δράσης για την ανάδειξη των παιδικών βιβλιοθηκών ή των παιδικών τμημάτων των δημόσιων δημοτικών βιβλιοθηκών. καθιέρωση τακτικής οικονομικής ενίσχυσης της από το ΕΚΕΒΙ για τη χρηματοδότηση των δράσεών της, για την ανάδειξη του ρόλου των βιβλιοθηκών στην προαγωγή της φιλαναγνωσίας και του ρόλου του βιβλίου στην πνευματική και οικονομική ανάπτυξη του πολίτη. Η συνεργασία με το ΕΚΕΒΙ ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική για το λόγω ότι: - χρηματοδότησε τις δράσεις της για το θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης βιβλίου στις , με θέμα: «Συνεργασία βιβλιοθηκών σε: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο». - συμμετοχή της με περίπτερο στην Έκθεση Παιδικού- Βιβλίου για το 2009 και διοργάνωση εκδήλωσης για τις παιδικές Βιβλιοθήκες. - έκδοση από κοινού αφίσας με το yourlibrary, η οποία θα αφορά τις λέσχες ανάγνωσης στις δημοτικές βιβλιοθήκες. - θα εξεταστεί το αίτημα για καθιέρωση τακτικής οικονομικής ενίσχυσης της από το ΕΚΕΒΙ. - το ΕΚΕΒΙ έχει ορίσει εκπρόσωπο στην Επιτροπή για την Εθνική Πολιτική. 5. Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) Με την ευκαιρία της πραγματοποίησης του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) στις Νοεμβρίου και του ειδικού θεματικού συνεδρίου «Ευρυζωνικότητα- Υποδομές και υπηρεσίες» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις Νοεβρίου, η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης κατέθεσε αίτημα για να συμπεριληφθούν και οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες στον στρατηγικό σχεδιασμό της ΚΕΔΚΕ στο πλαίσιο

6 της συμμετοχής της στο «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) » με την παρακάτω διατυπωμένη πρόταση: Η απάντηση του προέδρου της ΚΕΔΚΕ ήταν ότι: - βρίσκει ενδιαφέρουσα την πρόταση για την ανάπτυξη πληροφοριακής παιδείας μέσω των δημοτικών βιβλιοθηκών, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Ε.Σ.Π.Α η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών θα δώσει την δυνατότητα για τον εκσυγχρονισμό των δημοτικών βιβλιοθηκών ώστε να προσαρμόσουν τον παραδοσιακό τους ρόλο στην εποχή μας. - με την επιστολή αυτή παράλληλα υπήρξε δέσμευση να θέσει την πρόταση υπόψη της αρμόδιας επιτροπής της ΚΕΔΚΕ, η οποία ασχολείται με την προετοιμασία των Ο.Τ.Α. για την αξιοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου και εφόσον ανοίξει η προοπτική χρηματοδότησης Συντονισμός δραστηριοτήτων για την παροχή πληροφοριακής παιδείας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω των δημοτικών βιβλιοθηκών με στόχο: Την παροχή πληροφοριακής παιδείας για τη δια βίου μάθηση με ιδιαίτερη έμφαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Την συνεργασία με τις κατά τόπους ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για την ανάπτυξη συλλογικών καταλόγων και εθνικών προτύπων στο πλαίσιο μιας Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών για την δυνατότητα προσαρμογής των επιστημονικών εξελίξεων στα πληροφοριακά συστήματα και τις υπηρεσίες. από αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα θα επικοινωνήσει ο αρμόδιος με την. 6. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ) Η συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου της με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης αφορούσε την: παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος για την Δημιουργία των Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες, καθώς και την προτροπή για ένταξη και άλλων βιβλιοθηκών προκειμένου να γίνει η απορρόφηση των κονδυλίων του Έργου. παρέμβαση με καταγεγραμμένα ερωτήματα - προβλήματα των βιβλιοθηκών οι οποίες κάνουν χρήση του ΑΒΕΚΤ 5.5., καθώς και για την προοπτική του εν λόγω προγράμματος. συμβολή του ΕΚΤ από κοινού με την Κοινωνία της Πληροφορίας για την εφαρμογή - υλοποίηση προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας σε δημοτικές βιβλιοθήκες. 7. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών(ΠΟΕΒ) Η επικοινωνία της Ένωσης με την Ομοσπονδία των Εκδοτών βιβλιοπωλών σε θεσμικό επίπεδο αφορούσε : το αίτημα της ΠΟΕΒ για την παραχώρηση των γραφείων στα οποία στεγάζονταν η Ένωση επικαλούμενοι το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Χρησιδανείου, το οποίο είχε υπογραφεί από τους τότε προέδρους ΠΟΕΒ-. την επισήμανση της προς τους εκδότες για την έλλειψη συνεργασίας σε θέματα Εθνικής Πολιτικής Βιβλίου- Βιβλιοθηκών. τη συνεργασία για την ίδρυση από κοινού ΠΟΕΒ- βιβλιοθήκης στις πυρόπληκτες περιοχές(η Ένωση θα μπορούσε να συμβάλει σε μια τέτοια δραστηριότητα με εθελοντές βιβλιοθηκονόμους). Ενημερώνουμε ότι: - Η θα εξαντλήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της σχετικά με την παραχώρηση του χώρου, παρότι σήμερα στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο επι της οδού Σκουφά. - Θα είμαστε σε αναμονή των παραπάνω αιτημάτων μας για συνεργασία με τους εκδότες. 8. Οργανωτική Επιτροπή για την Ενίσχυση των Βιβλιοθηκών Η συμμετοχή της με δυο μέλη του ΔΣ στην Επιτροπή για την Ενίσχυση των Βιβλιοθηκών έχει σαν στόχο την κατάθεση προτάσεων της στην εν λόγω επιτροπή. 9.Εκδόσεις Ιανός Το ΔΣ της συνεργάστηκε με την Αλυσίδα Πολιτισμού Βιβλιοπωλεία ΙΑΝΟΣ για την: έκδοση του πρώτου ημερολογίου με αφιέρωμα υπό τον τίτλο «Ελληνικές Βιβλιοθήκες» θέλοντας αφενός να τιμήσει την σαραντάχρονη παρουσία της Ένωσης στα βιβλιοθηκονομικά δρώμενα της χώρας και αφετέρου να παρουσιάσει την ιστορία και την δράση όσον το δυνατόν περισσοτέρων βιβλιοθηκών. μετάφραση των οδηγιών κατευθύνσεων των διεθνών οργανισμών IFLA, ΟΥΝΕΣΚΟ. από κοινού διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. συνεργασία των ιστοσελίδων. διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων σε Δημοτικές και Δημόσιες βιβλιοθήκες. έκδοση φακέλου της. Η παραπάνω συνεργασία πέραν των άλλων απέφερε και σημαντικά οικονομικά οφέλη για την Ένωση, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει. Η παρουσίαση του ημερολογίου πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2008 στο Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ στην Αθήνα από τους εκλεκτούς συναδέλφους : - Κυριάκος Ντελόπουλο, 1ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης και πρωτοπόρος συνάδελφος με διακεκριμένη και πολυσχιδή παρουσία στα βιβλιοθηκονομικά δρώμενα. - Μαρία Αλεξανδράκη, μέλος επίσης του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρος της Ένωσης από το και

7 νυν μέλος του ΔΣ της, - Βασίλης Παπάζογλου, Καθηγητής του Ε.Μ.Π, μέλος της ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση(α.δι.π.) και Πρόεδρος του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών(ΣΕΑΒ). - Γιώργος Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης κατά το διάστημα και προϊστάμενος του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας, Γ. Εκδόσεις του 2007 ημερολόγιο 2008, σε συνεργασία με τις εκδόσεις ΙΑΝΟΣ. ISBN: τιμητική έκδοση για τον Μιχάλη Τζεκάκη. ISBN: Η τιμητική έκδοση για τον συνάδελφο Μιχάλη Τζεκάκη αποτελεί την αρχή μιας σειράς σχετικών τιμητικών εκδόσεων της, οι οποίες έχουν σαν στόχο αφενός να καταγράψουν την ιστορική διαδρομή της Ένωσης, μέσα από την ξεχωριστή και πρωτοπόρα δράση επιφανών συναδέλφων και αφετέρου να συμβάλουν με την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάδειξη του έργου τους εποικοδομητικά προς τις νέες γενιές. περιοδικό Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση Επίσης, έχει δημοσιεύσει στο παρελθόν και κυκλοφορεί 1. DEWEY Δεκαδική Ταξινόμηση - Ελληνική Λογοτεχνία 2. DEWEY Δεκαδική Ταξινόμηση - Ελληνική Ιστορία Εισηγητής Θέμα Τόπος Χρόνος Διάρκεια Βαλάση, Ζωή Βιβλία για παιδιά και παραμύθια Δ. Διοργάνωση σεμιναρίων 2007 Ιανός, Σταδίου 24 Αθήνα 19/4 Βαλάσης, Διονύσης Συντήρηση Βιβλίου, προληπτική προστασία Ιανός, Σταδίου 24 Αθήνα 20/4 Τοράκη, Κατερίνα ΤΕΕ Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών Γενικά Αρχεία του Κράτους, Δάφνης 61, ΤΚ Ψυχικό /4 Τοράκη, Κατερίνα ΤΕΕ Διοίκηση -δημοσιοποίηση υπηρεσιών βιβλιοθήκης Γενικά Αρχεία του Κράτους, Δάφνης 61, ΤΚ Ψυχικό /4 Τοράκη, Κατερίνα ΤΕΕ Ορολογία και κατασκευή θησαυρών Γενικά Αρχεία του Κράτους, Δάφνης 61, ΤΚ Ψυχικό /4 Χρήστος Παπαθεοδώρου Καθηγητής ΤΑΒ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων Ρέθυμνο Πανεπιστήμιο Κρήτης Διαμαντάκη Ελένη, uoc.gr 27/ Τοράκη, Κατερίνα ΤΕΕ Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών. Διοίκηση -δημοσιοποίηση υπηρεσιών βιβλιοθήκης. Ορολογία και κατασκευή θησαυρών. Ρέθυμνο Πανεπιστήμιο Κρήτης Διαμαντάκη Ελένη, / Τσιμπόγλου, Φίλιππος Πανεπιστήμιο Κύπρου Μοντέλα Υλοποίησης Συνεργατικών Δράσεων ΟΜΕΔ, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα (εσωτ. 2702) 7/5

8 Κουης, Δημήτρης Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Συλλογικοί Κατάλογοι ΟΜΕΔ, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα (εσωτ. 2702) 8/5 Χριστοδούλου, Γιώργος ΑΠΘ Συνεργατικά μοντέλα για την καταλογογράφηση ΟΜΕΔ, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα (εσωτ. 2702) 9/5 Φράγκου, Άννα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πνευματικά δικαιώματα Γκαίτε Βασ. Όλγας Θεσσαλονίκη /ins/gr/ the/knt /anf/elindex.htm 21/ μμ Βασιλακάκη, Ευγενία, DBS Dynamic Business Solutions και Χαλεπλίογλου, Άρτεμις, Ακαδημία Αθηνών Ηλεκτρονικά αποθετήρια Ρέθυμνο Πανεπιστήμιο Κρήτης Διαμαντάκη Ελένη, / Χρήστος Παπαθεοδώρου Καθηγητής ΤΑΒ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων Ιανός, Σταδίου 24 Αθήνα 4/ μμ Φράγκου, Άννα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πνευματικά δικαιώματα Ιανός, Σταδίου 24 Αθήνα 18/ μμ Κωσταγιόλας, Πέτρος Μπάνου, Χριστίνα Λέκτορες, ΤΑΒ/ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Σύγχρονες πτυχές διοίκησης βιβλιοθηκών: διαμόρφωση καινοτόμων δράσεων για την πολιτική του βιβλίου» Μνήμων Ζωσίμου 11 και Λασκάρεως 51, Αθήνα Θεσσαλονίκη 25-26/6 10 ώρες Βασιλακάκη, Ευγενία, DBS Dynamic Business Solutions και Χαλεπλίογλου, Άρτεμις, Ακαδημία Αθηνών Ηλεκτρονικά αποθετήρια Ακαδημία Αθηνών 10/10 Κατσιρίκου, Ανθή Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύνταξη προϋπολογισμού, ανάλυση κόστους. Ιανός, Σταδίου 24 Αθήνα 3/12/10 5 ώρες Γιαννακόπουλος Γ. ΤΕΙ Αθήνας Διαχείριση αρχείων οργανισμών Ακαδημία Αθηνών 19/10 Τα παραπάνω σεμινάρια συνέβαλλαν σημαντικά εκτός από τον αρχικό σκοπό για την επιμόρφωση των μελών, στην επικοινωνία και την συσπείρωση με την εγγραφή νέων μελών, καθώς νέων συναδέλφων στην. Ε. Συμμετοχή σε συνέδρια 2007 Η Ένωση παρακολουθεί και συμμετάσχει στα κυριότερα επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

9 Το έτος 2007 η συμμετείχε: συνέδριο ΕΚΕΒΙ Οργανωτικής Επιτροπής για την Ενίσχυση των Βιβλιοθηκών με θέμα: Βιβλιοθήκες Σταυροδρόμι πολιτισμών στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία με περίπτερο. Στο χαιρετισμό της πρόεδρου επισημάνθηκαν: - ότι το εν λόγω συνέδριο έχει γίνει πλέον θεσμός και αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η πραγματοποίηση του στη Θεσσαλονίκη μια πόλη, η οποία λόγω της γεωγραφικής της θέσης έχει υπάρξει σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της ένα σπουδαίο σταυροδρόμι πολιτισμών. - τονίστηκε ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των σύγχρονων κοινωνιών με τις νέες συνθέσεις που δοκιμάζουν την αντοχή και την αποτελεσματικότητά τους σε διαφορετικά πλέον πολιτισμικά περιβάλλοντα, καθώς η κινητικότητα των ανθρώπων και η τάση για ευρύτερες οικονομικοπολιτικές ολοκληρώσεις είναι τα πλέον βασικά χαρακτηριστικά μιας αναπότρεπτης πορείας προς την οικουμενική κοινότητα, μια κοινότητα που θα χαρακτηρίζεται από την συμπληρωματικότατα και την πολυμορφία με αμοιβαίες επιδράσεις ανάμεσα στους λαούς, οι οποίες όμως θα ευνοούν τη γονιμοποιό επαφή των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων. - σήμερα οι ραγδαίες αλλαγές στην εξέλιξη της τεχνολογίας και η δημιουργία νέων μορφών υλικού καταγραφής και διάδοσης των γνώσεων και των πληροφοριών έρχονται να μεταβάλλουν το ρόλο των βιβλιοθηκών καθώς και την πολιτική των διαφόρων χωρών για την ανάπτυξή τους. - οι λαϊκές βιβλιοθήκες απευθυνόμενες στις τοπικές κοινωνίες, έχουν τη δυνατότητα και τη δυναμική με το διευρυμένο πλέον κοινό τους, να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές ένταξης και να συμβάλλουν στην ενσωμάτωση του κοινού αυτού στον κοινωνικό ιστό. - απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βελτιωθούν οι υποδομές με την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την σύγχρονη οργάνωση και την στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό. Ημερίδα για τις Λαϊκές Βιβλιοθήκες, 23 Νοεμβρίου στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Λειβαδιάς. Στον χαιρετισμό της προέδρου τονίστηκε ο ρόλος των λαϊκών βιβλιοθηκών καθώς και η σημασία του συντονισμού των δράσεων τους 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτώβριος 2007 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Παρουσία της με περίπτερο. Στο χαιρετισμό της προέδρου του ΔΣ μεταξύ άλλων τονίστηκαν: - η ιδιαίτερη σημασία του για την ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα στη σημερινή και μελλοντική βιβλιοθήκη. - το γεγονός πως πίσω από κάθε τεχνολογικό επίτευγμα και στην προκειμένη περίπτωση πίσω από κάθε τεχνολογική εφαρμογή στις βιβλιοθήκες υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, υπάρχει ο βιβλιοθηκονόμος, ο επιστήμονας της πληροφόρησης, καθώς και η συμβολή του στα συστήματα διαχείρισης των πληροφοριών εντός και εκτός του περιβάλλοντος της βιβλιοθήκης. Στο συνέδριο ετέθη επίσης από την Ένωση: - το μείζον θέμα της ανανέωσης των συμβάσεων των συναδέλφων που απασχολούνται μέσω του ΕΠΕΑΕΚ, στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. - η προοπτική μετεξέλιξης του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε Σύνδεσμο Ελληνικών Βιβλιοθηκών. συμμετοχή με εισήγηση της Προέδρου της στη διημερίδα που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Πειραιά στην Ερμούπολη της Σύρου με θέμα: Λαϊκές Βιβλιοθήκες στο Σύγχρονο Περιβάλλον των Νέων Τεχνολογιών τον Οκτώβριο του Παρουσία του Γενικού Γραμματέα της στο 73rd IFLA General Conference and Council and World Library and Information Congress, στο Durban της Νοτίου Αφρικής και συμμετοχή στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των μελών της IFLA, ως η μόνη αναγνωρισμένη ελληνική Ένωση / εκπρόσωπος στην Παγκόσμια Ένωση Βιβλιοθηκών. ΣΤ. Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης Το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της εσωτερικής αναδιάρθρωσης για την καλύτερη λειτουργία της: προχώρησε στην δημιουργία Επιτροπής Αρχείου Μελών. Η επιτροπή λειτούργησε σύμφωνα και με σχετικές αποφάσεις του ΔΣ για την τακτοποίηση του αρχείου μελών. δημιουργία καινούργιας ιστοσελίδας για την καλύτερη ενημέρωση των μελών στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις δραστηριότητες της Ένωσης και για τα βιβλιοθηκονομικά δρώμενα. Ζ. Περιφερειακά τμήματα (ΠΕΤ) Η από κοινού με τα περιφερειακά τμήματα (ΠΕΤ Βορείου Ελλάδος, ΠΕΤ Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ΠΕΤ Θεσσαλίας, ΠΕΤ Κρήτης) συνεργάστηκαν για: διεξαγωγή σεμιναρίων. τακτοποίηση αρχείου μελών. έκδοση ημερολογίου παρουσίαση ημερολογίου από ΠΕΤ Βορείου Ελλάδος. ΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α. Εκδόσεις Ημερολόγιο Τιμητική έκδοση για τη αξέχαστη συνάδελφο Ρωξάνη Φέσσα. Έκδοση του αρχείου επίσης της αξέχαστης συναδέλφου Βουτιέρη Θανοπούλου. Κανονισμοί και Ορθές Πρακτικές της IFLA, μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Περιοδικό Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση (20ο τεύχος). Επίσης, προγραμματίζεται η επανέκδοση των επιστημονικών εγχειριδίων: - DEWEY Δεκαδική Ταξινόμηση - Ελληνική Λογοτεχνία - DEWEY Δεκαδική Ταξινόμηση - Ελληνική Ιστορία σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκδόσεις στην αγγλική οι οποίες

10 συμπεριλαμβάνουν τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, γεγονός που απαιτεί υψηλό κόστος αγοράς των πνευματικών δικαιωμάτων για τη μετάφραση και την έκδοση. Β. Διοργάνωση σεμιναρίων 2008 Τα σεμινάρια τα οποία διοργανώνονται για το έτος 2008 με ευθύνη της ταμία από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι: Θέμα Τόπος Χρόνος Διάρκεια Εισηγητές Πληροφοριακή Παιδεία 1 17 Μαρ Χριστίνε Τζίμης και Χαρά Μπρίντεζη Πληροφοριακή Παιδεία: αξιολόγηση και ηθική χρήση της πληροφορίας. 28 Μαρτίου μμ O. Παρασκευά και Χ. Ζαρβαλά Το Ελληνικό Ψηφιακό περιεχόμενο: δημιουργία και διαχείριση. Νομική Σχολή ΕΚΠΑ 2 1 Απριλίου μμ Όλγα Παρασκευά Ηλεκτρονική μάθηση εκπαίδευση από απόσταση και ο ρόλος των βιβλιοθηκών 7 Απριλίου μμ Άρτεμις Χαλεπλίογλου Υπηρεσίες διαδανεισμού και παράδοσης τεκμηρίων στο σύγχρονο περιβάλλον πληροφόρησης. 30 Απριλίου μμ Δ. Κόκκινος και Θ. Τσώλη Πληροφοριακή Παιδεία Κολέγιο Ψυχικού 3 Μάιος μμ Α. Παπάζογλου Βάσεις δεδομένων Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομική Σχολή ΕΚΠΑ 14 Μαΐου μμ Βίκυ Ρηγάκου και Μαρία Αδαμάκη Creative commons και βιβλιοθήκες Νομική Σχολή ΕΚΠΑ 20 Μαίου πμ Δ. Καλλινίκου, Μ. Παπαδόπουλος, Θ. Καρούνος, Β. Στρακαντούνα, Αλ. Νούσιας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών 23 Μαίου Γιάννης Παπαδάκης Βιβλιοθήκη 2.0: το Web 2.0 στις διαδικτυακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. ΔΙΚΕΜΕΣ 4 3 Ιουνίου Γ. Kατσαρού, Πανωραία Γαϊτάνου Ιωάννα Ανδρέου Καταλογογράφηση ηλεκτρονικών πηγών 9 Ιουνίου 5-8 μμ Χριστίνα Δεληόγλου Μάρκετινγκ βιβλιοθηκών 2 οκτ μμ Π. Πασσαλής Συστήματα ποιότητας, εφαρμογή σε βιβλιοθήκες 10 Οκτ. Έλενα Πρεντάκη 1 Σκουφά Ασκληπιού 9, 1 ος όροφος. 3 Στέφανου Δέλτα 15, Π. Ψυχικό. 4 Πλατεία Σταδίου 5 (δίπλα στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο)

11 Πολιτικές για την προσέγγιση των μη- χρηστών 13 Οκτ. Α. Κατσιρίκου Περιφερειακή ανάπτυξη και συνεργασία των βιβλιοθηκών: καλές πρακτικές και αναμενόμενα αποτέλεσμα 17 Οκτ Ε. Σεμερτζάκη Εισηγητές: 1. Μαρία Αδαμάκη (Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) 2. Ιωάννα Ανδρέου (Βιβλιοθήκη Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος) 3. Πανωραία Γαϊτάνου (Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπενάκη) 4. Χριστίνα Δεληόγλου, Msc (Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ) 5. Χ. Ζαρβαλά Msc (Επιστημονική Συνεργάτις ΤΑΒ, Ιονίου Πανεπιστημίου) 6. Δ. Καλλινίκου (Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ) 7. Θ. Καρούνος PhD (Nομικός) 8. Γεωργία Κατσαρού (Βιβλιοθήκη Διεθνούς Κέντρου Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών) 9. Α. Κατσιρίκου (Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Πανεπιστημίου Πειραιά) 10. Δ. Κόκκινος Msc (βιβλιοθήκη ΕΜΠ) 11. Χαρά Μπρίντεζη (Διευθύντρια της βιβλιοθήκης του Ευγενιδείου) 12. Αλ. Νούσιας (Nομικός) 13. Γιάννης Παπαδάκης (Λέκτορας ΤΑΒ, Ιονίου Πανεπιστημίου) 14. Μ. Παπαδόπουλος PhD (Nομικός) 15. Α. Παπάζογλου Msc (Διευθύντρια των βιβλιοθηκών του Ελληνο αμερικανικού εκπαιδευτηρίου Κολέγια Ψυχικού και Αθηνών) 16. O. Παρασκευά Msc (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά) 17. Π. Πασσαλής Msc 18. Έλενα Πρεντάκη Msc (Βιβλιοθήκη Πολυτεχνείου Κρήτης) 19. Βίκυ Ρηγάκου (Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Συντονίστρια των ΚΕΤ επί 10 έτη) 20. Ε. Σεμερτζάκη Msc (Διευθύντρια της βιβλιοθήκης της Τράπεζας της Ελλάδας) 21. Β. Στρακαντούνα Msc (Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ) 22. Χριστίνε Τζίμης (Βιβλιοθήκη Γκαίτε) 23. Θ. Τσώλη Msc (ΕΚΤ) 24. Άρτεμις Χαλεπλίογλου Msc (Ακαδημία Αθηνών) Γ. Συμμετοχή σε συνέδρια 2008 συμμετοχή με περίπτερο στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στην Θεσσαλονίκη. συμμετοχή με περίπτερο στο 17ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που θα λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. συμμετοχή με εκπροσώπηση στο 74rd IFLA General Conference and Council and World Library and Information Congress, στο Quebec του Καναδά, ως εκπρόσωποι της Ελλάδος από την. Δ. Διοργάνωση εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης βιβλίου στις , με θέμα: «Συνεργασία βιβλιοθηκών σε: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο». συμμετοχή της με περίπτερο στην Έκθεση Παιδικού- Εφηβικού Βιβλίου για το 2009 και διοργάνωση εκδήλωσης για τις παιδικές Βιβλιοθήκες. έκδοση από κοινού αφίσας με το yourlibrary, η οποία θα αφορά τις λέσχες ανάγνωσης στις δημοτικές βιβλιοθήκες. πραγματοποίηση συνεδρίου με θέμα τον βιβλιοθηκονόμο στην Ελλάδα του 21ου αιώνα ως επιστήμονα της πληροφόρησης, τον Σεπτέμβριο του διοργάνωση του συνεδρίου1ου των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Ε. Ίδρυμα Νιάρχος Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΒΕΒ προκειμένου να εξασφαλίσει τα απαραίτητα οικονομικά για την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων για το 2008 κατάθεσε ολοκληρωμένη πρόταση προς το Ίδρυμα Νιάρχος προκειμένου να τύχει σχετικής χρηματοδότησης. Η απάντηση εκ μέρους του Ιδρύματος είναι ότι θα εξετάσει το αίτημά μας και θα μας απαντήσει. ΣΤ. Διάφορα θέματα θα εξεταστεί το αίτημα για καθιέρωση τακτικής οικονομικής ενίσχυσης της από το ΕΚΕΒΙ. η κατάθεση πρότασης εκ μέρους της για να συμπεριληφθούν και οι άνεργοι βιβλιοθηκονόμοι στους αντίστοιχους καταλόγους του ΟΑΕΔ. η οργάνωση της βιβλιοθήκης στα νέα γραφεία της και ο εμπλουτισμός της με τα σχετικά βιβλιοθηκονομικά εγχειρίδια καθώς και τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών των σχολών βιβλιοθηκονομίας. η συνέχιση των εργασιών της επιτροπής για την ολοκλήρωση της τακτοποίησης του αρχείου μελών. Χριστίνα Κυριακοπούλου Προέδρος του ΔΣ της

40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ)- ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ

40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ)- ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ()- ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης ιδρύθηκε το 1968 και αποτελεί το μοναδικό, αναγνωρισμένο,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ vii Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 8.00-9.30 Προσέλευση συνέδρων - Εγγραφές 9.00-9.30 Χαιρετισμοί 9.30-10.00 Άνοιγμα του Συνεδρίου Ν. Σταυρόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΔΧ-ΓΚ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΔΧ-ΓΚ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διασύνδεσης ΠΔΜ: μία νέα αρχή. Ελένη Γ. Γαβρά επίκουρη καθηγήτρια ΠΔΜ συντονίστρια γραφείου διασύνδεσης. μία νέα αρχή

Γραφείο Διασύνδεσης ΠΔΜ: μία νέα αρχή. Ελένη Γ. Γαβρά επίκουρη καθηγήτρια ΠΔΜ συντονίστρια γραφείου διασύνδεσης. μία νέα αρχή Γραφείο Διασύνδεσης ΠΔΜ: Ελένη Γ. Γαβρά επίκουρη καθηγήτρια ΠΔΜ συντονίστρια γραφείου διασύνδεσης 1. Γραφείο Διασύνδεσης ΠΔΜ: ανασκόπηση πρώτης φάσης λειτουργίας Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: ΕΤΕΚ Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Τ.Θ. 21826 1513, Λευκωσία, Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 Νέα προγραμματική περίοδος Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ7Γ-2ΡΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ7Γ-2ΡΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Χαράλαμπος Ράπτης Τηλέφωνο : 2103307648 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

18η Διημερίδα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 25-26 Ιουνίου 2015 Ρέθυμνο

18η Διημερίδα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 25-26 Ιουνίου 2015 Ρέθυμνο 18η Διημερίδα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 25-26 Ιουνίου 2015 Ρέθυμνο Η αρχική ιδέα για τη δημιουργία Ομίλου Πρακτικής Άσκησης δια μέσου του προγράμματος LLP- ERASMUS έγινε από τους υπευθύνους των Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη..3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Σπουδές.4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους Τμήματος Ιστορίας. 5 Καταγραφή Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Καθ οδόν προς τον Σύγχρονο Δήμο Ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της Αυτοδιοίκησης

Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Καθ οδόν προς τον Σύγχρονο Δήμο Ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της Αυτοδιοίκησης Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2009 Δελτίο Τύπου Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Καθ οδόν προς τον Σύγχρονο Δήμο Ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της Αυτοδιοίκησης Η εταιρεία Πληροφόρηση Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Ελληνικό, 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.636 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: «Καταγραφή και αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής»

ΘΕΜΑ 1ο: «Καταγραφή και αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 23-4-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/21/3162 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ: Σχολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα «Ενέργεια Περιβάλλον Οικονοµία» 17-18 Οκτωβρίου 2013 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλαδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη 54643 Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη 3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας -Σπουδές... 5 Απορρόφηση Αποφοίτων Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 8.30 Προσέλευση 9.00 9.30 Χαιρετισμοί Μαριλένα Λασκαρίδου, Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» Τάσος Κουράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 26-8-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/1/6852 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 26-8-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/1/6852 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 26-8-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/1/6852 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ: Σχολικές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Εκπαιδευτική και Πολιτισμική ανέλιξη της κοινωνίας. Το εγχείρημα ανοίγματος της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Μαρία Κορκίδη, Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Μαρία Κορκίδη, Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Μαρία Κορκίδη, Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου H βιβλιοθήκη σήμερα δεν είναι το προνόμιο λίγων ανθρώπων όπως τότε που στεγάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 Κοζάνη, Δεκέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο... 3 3. Αρμοδιότητες & Στόχοι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα