Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου"

Transcript

1 Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης ιδρύθηκε το 1968 και αποτελεί το μοναδικό, αναγνωρισμένο, πανελλήνιο επιστημονικό σωματείο των Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων. Με την αλλαγή του καταστατικού της το 2004 μετονομάστηκε σε «Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης» και αποτελεί το συλλογικό όργανο έκφρασης των επαγγελματιών του χώρου με 40 χρόνια παρουσίας στον χώρο των βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης στην Ελλάδα. Στα 40 χρόνια πορείας η Ένωση, με αρκετά προβλήματα, υποστήριξε με την βοήθεια των μελών της σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες αφορούσαν στην ανάδειξη και καταξίωση του επαγγέλματος. Βάσει του Καταστατικού της, οι σκοποί της Ένωσης είναι πολλαπλοί, με κυριότερους: 1. την αναγνώριση και προώθηση της επιστήμης της βιβλιοθηκονομίας και την αναγνώριση του ρόλου του βιβλιοθηκονόμου στην κοινωνία, την εφαρμογή της επαγγελματικής δεοντολογίας και την προώθηση των θεμάτων της βιβλιοθηκονομικής παιδείας όλων των βαθμίδων στη χώρα μας. 2. την προώθηση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των βιβλιοθηκών της χώρας ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας για: παιδεία έρευνα ενημέρωση ελεύθερη διακίνηση των ιδεών προώθηση της μόρφωσης και δημιουργία προγραμμάτων για τον αναλφαβητισμό προβολή των συγγραφέων και των βιβλίων 3. την ενημέρωση των βιβλιοθηκονόμων σχετικά με την εξέλιξη της επιστήμης τους με την διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και συναντήσεων σε συνεργασία και με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται σε συναφείς χώρους. 4. την αναβάθμιση των βιβλιοθηκών και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους ώστε να είναι σε θέση να παίξουν τον ρόλο κέντρων πληροφόρησης για όλους τους πολίτες και να αναπτύξουν σύγχρονους τρόπους εξυπηρέτησης. 5. την αξιολόγηση και αξιοποίηση της πληθώρας των πληροφοριών που διακινούνται με τα σύγχρονα μέσα (διαδίκτυο) και την πρόσβαση σε αυτές των πολιτών μέσω των βιβλιοθηκών. Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα σεμινάρια και ημερίδες για ειδικά θέματα, επτά πανελλήνια συνέδρια και έχει εκδώσει σειρά εγχειριδίων και περιοδικών. Παράλληλα είναι μέλος διεθνών οργανισμών (EBLIDA, IFLA), έχει συμβουλευτικό ρόλο για θέματα της αρμοδιότητας της και συνεργάζεται με φορείς που προωθούν τις εξελίξεις στον χώρο της οργάνωσης και της διάδοσης της πληροφορίας. Σήμερα, η έχει 4 περιφερειακά τμήματα, στην Β. Ελλάδα, την Θεσσαλία, τη Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άμεσοι στόχοι για τη σημερινή δράση της αφορούν κατά κύριο λόγο τη συνεργασία με σχετικούς φορείς, οι οποίοι θα προάγουν την επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας ως κατ εξοχήν επιστημονικό κλάδο, ο οποίος θα συνδέεται με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις στον τομέα της επιστήμης, της πολιτικής και της συνεργασίας όλων των φορέων του πολιτισμού όπως είναι οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία, για την ανάδειξη, διατήρηση και συντήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ούτως ώστε να γίνει κοινωνός και δίαυλος των νέων ιδεών που προβληματίζουν έναν ευρύτερο συγγενή χώρο. Οι δραστηριότητες της Ένωσης για το 2007, περιλάμβαναν μεταξύ των άλλων: Α. Εθνική πολιτική βιβλιοθηκών Η έχει ξεκινήσει την προσπάθεια για την χάραξη μιας Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών στη χώρα μας μέσω της Επιτροπής για την Εθνική Πολιτική, η οποία έχει συγκροτηθεί με απώτερο στόχο την σύσταση ενός «Εθνικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών», το οποίο θα μελετά όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις και τους θεσμούς οι οποίοι είναι απαραίτητη για την ύπαρξη μιας εθνικής πολιτικής και στρατηγικής. Σκοπός της επιτροπής είναι να διατυπωθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση, σύμφωνα με την οποία, αφενός θα αναφέρεται το αρμόδιο υπουργείο στο οποίο θα υπάγεται η σύνθεση του οργάνου, οι σκοποί του, η χρηματοδότησή του, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του και αφετέρου η αποσαφήνιση του έργου του Εθνικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, η οποία μπορεί να είναι μεταξύ των άλλων: εθνικός σχεδιασμός περί ιδρύσεως βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης. εθνικός συλλογικός κατάλογος. εθνικά συνεργατικά δίκτυα, ομοιογενή ανάπτυξη και καταμερισμού των πόρων σε εθνικό επίπεδο. διεθνής συνεργασίες και εκπροσώπηση της χώρας σε θέματα βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης κλπ.. Β. Συναντήσεις με φορείς Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης την χρονιά που πέρασε πραγματοποίησε ένα μεγάλο κύκλο συναντήσεων με σχετικά υπουργεία και φορείς προκειμένου να γνωστοποιήσει την δράση της, να υπάρξει ο απαιτούμενος συντονισμός με την πολιτεία και να διατυπώσει αιτήματα προβλήματα του κλάδου. Οι συναντήσεις αυτές ήταν: 1. Υπουργείο Παιδείας Με το υπουργείο Παιδείας το ΔΣ της πραγματοποίησε συναντήσεις και κατέθεσε τα παρακάτω υπομνήματα: A. Υπόμνημα στην κ. Κεφαλληναίου με τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα:ααπο

2 - Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών Για τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, το οποίο θα έχει την εποπτεία για θέματα της Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών και θα λειτουργεί ως επίσημος εθνικός φορέας για παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και διαμόρφωσης προτύπων για τις ελληνικές βιβλιοθήκες. Επισήμανε ότι στην Ελλάδα έχει υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με άλλες χώρες, για τη διαμόρφωση μιας Εθνικής Πολιτικής μέσω ενός θεσμοθετημένου φορέα στο θέμα των Βιβλιοθηκών με αποτέλεσμα να παρατηρείται: ανισομερής ανάπτυξη των βιβλιοθηκών και των διαθέσιμων πόρων. έλλειψη νομοθετικού πλαισίου. ελλείψεις στις κτιριακές υποδομές και την υλικοτεχνική υποδομή. η μη στελέχωση των βιβλιοθηκών με εξειδικευμένο προσωπικό. η έλλειψη συντονισμού συνεργατικών δράσεων κ.λ.π.. Για το σκοπό αυτό η ξεκίνησε ανοιχτό δημόσιο διάλογο με τα μέλη: μέσω του διαδικτύου από την ιστοσελίδα της. με αποστολή πρόσκλησης σε φορείς. με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. τους προέδρους των περιφερειακών τμημάτων (ΠΕΤ) της. με προσωπικότητες και ιστορικά στελέχη του επαγγελματικού μας χώρου. Στη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29/09/2007 στα γραφεία της ΠΟΕΒ. συγκροτήθηκε σχετική επιτροπή για την διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης, η οποία αφού αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου θα κατατεθεί στα συναρμόδια υπουργεία προκειμένου να υποβληθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και να ψηφιστεί Νόμος. Η παραπάνω επιτροπή έχει πραγματοποιήσει ήδη τρεις συναντήσεις στα γραφεία της. Για τη δυνατότητα του διαλόγου ανάμεσα στα μέλη της επιτροπής και στα μέλη της έχει δημιουργηθεί σχετικό forum το οποίο σύντομα θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα της Ένωσης. - Εθνική Βιβλιοθήκη Το ΔΣ της χαιρέτισε ως εθνικής σημασίας την συμφωνία που υπεγράφη από την Κυβέρνηση και το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την ίδρυση της ψηφιακής Εθνικής Βιβλιοθήκης, της Εθνικής Λυρικής σκηνής και του Εθνικού Θεματικού Πάρκου στο χώρο του πρώην ιπποδρόμου στην Καλλιθέα. Σχετικά με την Εθνική Βιβλιοθήκη ζήτησε με σχετικό υπόμνημα: να υπάρχει ενημέρωση για την πορεία των ενεργειών της παραπάνω συμφωνίας. υπέβαλλε αίτημα εκπροσώπησης της στη σχετική επιτροπή για την μελέτη και τον σχεδιασμό της Εθνικής Βιβλιοθήκης. πρόβλεψη χώρου για την μόνιμη στέγαση της στο νέο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης ακολουθώντας την πρακτική άλλων χωρών. εκπροσώπηση της στο Εφορευτικό Συμβούλιο της ΕΒΕ. - Δημοτικές Βιβλιοθήκες Σχετικά με τις δημοτικές βιβλιοθήκες έγινε ενημέρωση για την επικοινωνία της και του υπομνήματος που κατετέθη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και αφορούσε τα προβλήματα των δημοτικών βιβλιοθηκών. Σε ότι αφορά το Υπουργείο παιδείας για τις δημοτικές βιβλιοθήκες ζητήθηκε να υπάρξει: συνέχεια του έργου για τη Δημιουργία Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες, με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για την λειτουργία του εξοπλισμού των ΑΜΕΑ. συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για κατάθεση πρότασης με τίτλο Συλλογικός Κατάλογος Λαϊκών Βιβλιοθηκών, για τη δημιουργία Συλλογικού Καταλόγου Δημοτικών/Κοινοτικών Βιβλιοθηκών. Β. Κατάθεση ψηφίσματος καταγγελία για τις σχολικές βιβλιοθήκες Η θέση του ΔΣ της για την κατάσταση των σχολικών Βιβλιοθηκών καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διατυπώθηκαν σε σχετικό ψήφισμα της, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας. Στο εν λόγω ψήφισμα με τίτλο «Αθέτηση της δέσμευσης του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την προκήρυξη 100μόνιμων θέσεων βιβλιοθηκονομίας στις Σχολικές Βιβλιοθήκες», η καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία δεν τήρησε την δέσμευση της, για προκήρυξη 100 μόνιμων θέσεων βιβλιοθηκονόμων(50 ΤΕ 50 ΠΕ), για την στελέχωση των σχολικών βιβλιοθηκών εντός των πρώτων μηνών του 2007, καθώς δεν προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες προς τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας, ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες και να δεσμευθούν οι απαιτούμενοι πόροι που θα επέτρεπαν την πρόσληψη πτυχιούχων Βιβλιοθηκονομίας. Η αδιέξοδη και ανακόλουθη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας συνεχίζεται δυστυχώς με τέτοιο τρόπο που απαξιώνει τις σχολικές βιβλιοθήκες. Το Υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί να αγνοεί την ύπαρξη των 3 σχολών Βιβλιοθηκονομίας (ΤΕΙ Αθήνας, Θες/νίκης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) και τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων που αποφοιτούν ετησίως, υπονομεύοντας τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και οδηγώντας τους βιβλιοθηκονόμους στην ανεργία. H σημασία των σχολικών βιβλιοθηκών στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία ως κέντρα πληροφόρησης και τεκμηρίωσης, καθιστά αναγκαία την στελέχωσή τους με επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να

3 προσεγγίσουν τη γνώση με τρόπο κριτικό και επαγωγικό. Κάποτε πρέπει η Πολιτεία να αντιληφθεί πως η βιβλιοθήκη χρειάζεται βιβλιοθηκονόμο, η θεατρολογία θεατρολόγο, η μουσική παιδεία μουσικό, η εικαστική ζωγράφο. Την ίδια περίοδο στις 13/2/2007 με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα κυρίου Καραμάνου γνωστοποιείτε η πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς για υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα διάρκειας 70 ωρών επιμορφωτικά σεμινάρια για τη λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών. Με τον τρόπο αυτό υπονομεύθηκαν για ακόμη μια χρονιά τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Βιβλιοθηκονομίας, οδηγώντας τις Σχολές Βιβλιοθηκονομίας στο περιθώριο και τους αποφοίτους στην ανεργία. Η επίκληση της πληροφοριακής παιδείας δυστυχώς δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να καλύψει την ολιγωρία και τον εμπαιγμό που υφίσταται ο κλάδος μας από τις ευκαιριακές πρακτικές και από υποσχέσεις που αποδεικνύονται στην πράξη άνευ περιεχομένου. Με δεδομένα τα εγγενή προβλήματα προσωπικού, ανανέωσης των συλλογών και λειτουργίας τους οι 499 σχολικές βιβλιοθήκες που υπάρχουν αδυνατούν να διαδραματίσουν το πολύπλευρο ρόλο τους και τη θέση για την οποία είναι προορισμένες τόσο στο σχολείο όσο και στην ευρύτερη κοινότητα. Ως εκ τούτου οι εξαγγελίες περί δημιουργίας 268 σχολικών βιβλιοθηκών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 25 σχολικών βιβλιοθηκών σε πιλοτική φάση στην πρωτοβάθμια να μην πείθουν πλέον κανένα όταν οι υπεύθυνοι ακολουθούν την ίδια πολιτική που μόνο αδιέξοδα έχει προκαλέσει και χωρίς να έχουν προβλέψει και σ αυτή την περίπτωση για την απασχόληση επαγγελματιών βιβλιοθηκονόμων δείχνοντας για ακόμη μια φορά σαφή δείγματα του πως πράττουν και ενεργούν. Η Ελληνική Πολιτεία επιτέλους πρέπει να αναλογιστεί τις μεγάλες ευθύνες που έχει και να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στους βιβλιοθηκονόμους γιατί με την πολιτική που εφαρμόζει οδηγεί το θεσμό των σχολικών βιβλιοθηκών σε αφανισμό. Στο εν λόγω ψήφισμα καλούσαμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις της και όλους τους αρμόδιους φορείς να μην επιτρέψουν την συνέχιση αυτής της κατάστασης που προσβάλλει τους βιβλιοθηκονόμους, την εκπαιδευτική κοινότητα και το κοινωνικό γίγνεσθαι. Επιπλέον σχετικά με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, προκειμένου για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία τους ζητήθηκε να υπάρξει: διεύθυνση στο Υπουργείο Παιδείας στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό βιβλιοθηκονόμων, η οποία θα εποπτεύει και θα παρακολουθεί τα θέματα των σχολικών βιβλιοθηκών πρόβλεψη στον οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας για μόνιμες θέσεις βιβλιοθηκονόμων σε κάθε σχολική βιβλιοθήκη. ενιαίο θεσμικό πλαίσιο από κοινού με το Υπουργείο Εσωτερικών, για την συνεργασία των Σχολικών Βιβλιοθηκών με τις κατά τόπους Δημοτικές /Κοινοτικές Βιβλιοθήκες σχετικό με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Γ. Ειδική Γραμματεία Βιβλιοθηκών Αναφορικά με το ζήτημα της κατάργησης της Ειδικής Γραμματείας Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ που συνέβη μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, όταν ο νυν υπουργός Παιδείας Ε. Στυλιανίδης ζήτησε τις παραιτήσεις όλων των υπηρεσιακών παραγόντων και προχώρησε στη μείωση των ειδικών γραμματειών από 6 σε 4, η κατέθεσε επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπουργό. Ως θεσμός η Ειδική Γραμματεία Βιβλιοθηκών αποτελούσε σημείο αναφοράς γιατί συνιστούσε το μοναδικό φορέα στο οποίο μπορούσε κανείς να απευθυνθεί για θέματα βιβλιοθηκών. Πιο συγκεκριμένα : ζητήθηκε συνάντηση με τον υπουργό για να τεθεί το ζήτημα χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση. εστάλη επιστολή στην οποία κατατέθηκαν οι παρακάτω θέσεις της : - υπογραμμίστηκε ο ρόλος των βιβλιοθηκών ως δείκτης πολιτιστικής ανάπτυξης μιας χώρας, με απόδειξη το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι διεθνώς οι πιο αναπτυγμένες οικονομικά και κοινωνικά χώρες παρουσιάζουν και τα πιο υψηλά επίπεδα ανάπτυξης στο βιβλιοθηκονομικό τους γίγνεσθαι. - ο μεγάλος αριθμός και η βαρύτητα των έργων των οποίων εκκρεμεί η ολοκλήρωση απαιτούν την ενοποίηση των δράσεων και των υπηρεσιών που αφορούν τις βιβλιοθήκες σε μία, μέσα από τον σχεδιασμό μιας Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών. Η αναγκαιότητα αυτή είναι επιβεβλημένη για την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, ανθρώπινου δυναμικού, χρόνου και κόπου για την αποτελεσματική και αποδοτική παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας βιβλιοθηκών. Δ. Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών Την πρωτοβουλία του Υπουργού Παιδείας κ. Στυλιανίδη, που δυο βδομάδες μετά το παραπάνω αίτημα της για ενοποίηση των υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ που αφορούν τις βιβλιοθήκες, προχώρησε στη υλοποίηση του μέσω της θεσμοθέτησης του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών και τον ορισμό των μελών του πράγμα που η χαιρέτισε με ανακοίνωσή της τονίζοντας παράλληλα: η πράξη αυτή αποτελεί τον αρχικό βηματισμό στην πορεία μας προς το Εθνικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών που θα χαράζει και θα υλοποιεί την Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών, όπως αναφέραμε στο υπόμνημά μας προς τον κ. Υπουργό, με το οποίο αιτούμεθα τη θεσμοθέτηση αυτή. Επισημάνθηκε ότι η σύνθεση του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, κατά κοινή ομολογία πάσχει στις ιδιότητες των μελών της, αφού επαγγελματίες, στην πλειοψηφία τους μη βιβλιοθηκονόμοι, καλούνται να αποφασίζουν για τα θέματα των βιβλιοθηκών. βάση του νόμου 3149/2003, ο οποίος δημιουργεί αυτό το Συμβούλιο, μεγάλες κατηγορίες βιβλιοθηκών με τεράστια εμπειρία και επιστημονικά επιτεύγματα, όπως οι ακαδημαϊκές, οι ειδικές και οι δημοτικές, δεν εκπροσωπούνται, το ίδιο και οι σχολές βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ. Η θετική κατά τα άλλα αρχή, ενισχύει την πεποίθησή μας για την ορθότητα των επιλογών μας και ενδυναμώνει τον αγώνα που ξεκινήσαμε για τη δημιουργία ενός Εθνικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών που θα παράγει την εθνική πολιτική, για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, με εξοικονόμηση ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων και ανταγωνιστική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για το σύνολο των

4 βιβλιοθηκών της χώρας, με ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων και εξειδίκευση ανάλογα με την κατηγορία και τις ανάγκες. Για τον λόγο αυτό άλλωστε έχει δημιουργηθεί όπως αναφέρθηκε και η σχετική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, στόχος της οποίας είναι η κατάθεση συγκροτημένης και ολοκληρωμένης μελέτης για την δημιουργία ενός εθνικού οργάνου, με κριτήριο την επαγγελματική εμπειρία, αποτελεσματικότητα και πάνω απ όλα την εθελοντική προσφορά, των προσώπων που την απαρτίζουν ώστε να δημιουργηθούν όλες τις προϋποθέσεις και οι βάσεις για την υλοποίηση του στόχου μας αυτού, που θα επηρεάσει θετικά το σύνολο του βιβλιοθηκονομικού χώρου. Τα μέλη της επιτροπής αυτής είναι: 1. Αναπληρωτής καθηγητής Σ. Καπιδάκης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 2. Επίκουρη καθηγήτρια Μ. Τσάφου, ΤΕΙ Αθήνας. 3. Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου, διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου. 4. Μ. Τζεκάκης, π. διευθυντής βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Κρήτης και νυν συνεργάτης της Βιβλιοθήκης της Βουλής. 5. Μ. Τσουμή, βιβλιοθηκονόμος, εκπρόσωπος του ΕΚΕΒΙ. 6. Α. Παπάζογλου, διευθύντρια των βιβλιοθηκών του Κολεγίου Ψυχικού. 7. Ε. Σεμερτζάκη, βιβλιοθήκη της Τραπέζης της Ελλάδος. 8. τα 9 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της. Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, πιστεύουμε ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, γι αυτό θεωρούμε ότι στην επιτροπή αυτή, της, θα πρέπει να εκπροσωπηθεί, με ένα μέλος του, τόσο το Γενικό Συμβούλιο βιβλιοθηκών, όσο και αυτό των Αρχείων, που θεσμοθετήθηκαν και στελεχώθηκαν με την ίδια Υπουργική Aπόφαση. Με έγγραφό μας, έχει ζητήσαμε από τα δύο Συμβούλια, να ορίσουν εκπρόσωπό τους, για να συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής. 2.Υπουργείο Εσωτερικών Σχετικά με τα υπομνήματα στο πλαίσιο αλλεπάλληλων συναντήσεων που κατατέθηκαν από την προς το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Γεωργιάδη, έγιναν γνωστά τα προβλήματα των Δημοτικών Βιβλιοθηκών της χώρας, καταθέτοντας παράλληλα και συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυσή τους Σήμερα οι ραγδαίες αλλαγές στην εξέλιξη της τεχνολογίας και η δημιουργία νέων μορφών καταγραφής του υλικού και διάδοσης των γνώσεων και των πληροφοριών έρχονται να μεταβάλλουν το ρόλο των Δημοτικών Βιβλιοθηκών καθώς και την πολιτική των διαφόρων χωρών για την ανάπτυξή τους. Στη χώρα μας, οι λαϊκές(δημόσιες /δημοτικές) βιβλιοθήκες, απευθυνόμενες στις τοπικές κοινωνίες, έχουν τη δυνατότητα και τη δυναμική με το διευρυμένο πλέον κοινό τους, να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές για να προσεγγίσουν το κοινό και να συμβάλλουν στην πολιτιστική αναβάθμιση των κοινωνιών αυτών. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται ο σχεδιασμός μιας μακροχρόνιας πολιτικής αναβάθμισης του ρόλου των δημοτικών βιβλιοθηκών μέσα από θεσμούς οι οποίοι θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την λειτουργία τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η Επιτροπή για τις Λαϊκές Βιβλιοθήκες της έχει καταγράψει και γνωστοποιήσει τα προβλήματα αυτά όπως: έλλειψη θεσμικού πλαισίου ειδικά για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες. έλλειψη ενιαίας χρηματοδότησης με αποδέκτη τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες μη στελέχωση με ειδικευμένο προσωπικό. έλλειψη Οργανισμών και Κανονισμών Λειτουργίας τα οποία συνιστούν απαραίτητα εργαλεία για τη βιωσιμότητά τους. έλλειψη ενός Δικτύου Λαϊκών Βιβλιοθηκών με σκοπό την κεντρική βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού για τη διαμόρφωση συλλογικού καταλόγου κλπ. Η πρότεινε στο Υπουργείο Εσωτερικών τα παρακάτω: να υπάρξει Διεύθυνση στο Υπουργείο, η οποία να στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό. Στις αρμοδιότητες της εν λόγω διεύθυνσης να περιλαμβάνεται η: - δυνατότητα έκδοσης κατευθυντήριων οδηγιών με την μορφή εγκυκλίων με την αποτύπωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των Δημοτικών/Κοινοτικών Βιβλιοθηκών με διεθνώς αποδεκτές αρχές όπως διατυπώνονται στο Μανιφέστο για τις Λαϊκές Βιβλιοθήκες (UNESCO), τη Διακήρυξη της Κοπεγχάγης και το Μανιφέστο για το Διαδίκτυο (IFLA) - έκδοση Κανονισμών Εσωτερικής λειτουργίας και Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας δημιουργία προτύπων κτιριακών προδιαγραφών απευθείας χρηματοδότηση των παραπάνω βιβλιοθηκών με αποδέκτη τις ίδιες τις βιβλιοθήκες κλπ. να υπάρξει συνέχεια του Έργου «Δημιουργία Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης», με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού προκειμένου να λειτουργήσει τον εξοπλισμό για τα ΑΜΕΑ. να δημιουργηθούν θεσμικά οι προϋποθέσεις για τη συνεργασία με τις σχολικές βιβλιοθήκες με συγκεκριμένο ενιαίο θεσμικό πλαίσιο χρηματοδοτούμενο από κοινού με το Υπουργείο Παιδείας. να υπάρξει επιτροπή-ομάδα εργασίας στο πλαίσιο του Υπουργείου για επεξεργασία θεμάτων σχετικά με τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες και την εκπροσώπηση της σ αυτή. να ενταχθούν οι Δημοτικές/Κοινοτικές βιβλιοθήκες σε αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία να αφορούν τη χρηματοδότηση για ψηφιοποίηση των τοπικών συλλογών, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που να αφορούν την κοινωνική συμμετοχή, τον ψηφιακό αναλφαβητισμό, τη δια βίου μάθηση κλπ. να κατατεθεί πρόταση για χρηματοδότηση των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) να αξιοποιηθούν τα κρατικά κέντρα συνεχούς εκπαίδευσης (ΕΕΤΑΑ κ.ά.) για την συνεχή κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων με διάφορα προγράμματα και έργα. να υπάρξει συνεργασία, σύμφωνα με σχετικό αίτημα της Επιτροπής Λαϊκών Βιβλιοθηκών, για κατάθεση πρότασης με την τίτλο «Συλλογικός Κατάλογος Λαϊκών Βιβλιοθηκών», αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των Δημοσίων Βιβλιοθηκών για τη δημιουργία Συλλογικού Καταλόγου Δημοτικών/Κοινοτικών βιβλιοθηκών. Η σχετική πρόταση μπορεί να κατατεθεί από

5 κοινού με τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες γιατί οι συλλογές των δύο αυτών κατηγοριών βιβλιοθηκών παρουσιάζουν αρκετά κοινά σημεία. επισημάνθηκε η ανάγκη εκπροσώπησης του εν λόγω Υπουργείου στον Εθνικό Φορέα που προτείνει η μέσα από το διάλογο με πρόσωπα και φορείς για τη διαμόρφωση πρότασης σχετικής με την Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών καθώς και την εκπροσώπηση των Δημοτικών/Κοινοτικών βιβλιοθηκών σε ένα τέτοιο όργανο όπου θα μπορούσε να την αναλάβει η σχετική Διεύθυνση του Υπουργείου. να δημιουργηθεί Επιτροπή για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας των βιβλιοθηκών. Τα αποτελέσματα των συναντήσεων με το εν λόγω Υπουργείο είναι : ψηφίστηκε σχετικός ο Ν.263 /άρθρο 240Α/ εδάφιο 9, ο οποίος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καταρτίζεται πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της χώρας. δημιουργήθηκε Επιτροπή Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία του εν λόγω Κανονισμού με εκπροσώπηση της προέδρου της και αναπληρώτρια την αντιπρόεδρο. υπήρξε θετική ανταπόκριση από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόταση που κατατέθηκε από την στον πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ και αφορούσε την ένταξη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στο ΕΣΠΑ επίσης υπήρξε δέσμευση από την πλευρά του Υπουργείου για την δημιουργία της Επιτροπής Κωδικοποίησης της νομοθεσίας των βιβλιοθηκών. 3. Υπουργείο Πολιτισμού Κατατέθηκαν ανάλογα υπομνήματα στην Διεύθυνση Γραμμάτων & Τεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με την: εθνική πολιτική στο πλαίσιο ενός διυπουργικού συντονιστικού φορέα. παραχώρηση ακινήτου υπό την κυριότητα του εν λόγω Υπουργείου, προκειμένου να στεγαστεί η Ένωση, μετά την απαίτηση των Εκδοτών να παραχωρηθεί ο χώρος στο οποίο στεγάζονταν τα γραφεία της από το έτος από κοινού δράση των φορέων πολιτισμού Μουσείων Βιβλιοθηκών Αρχείων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, ακολουθώντας και την πρακτική άλλων χωρών. 4. Εθνικό Κέντρο Βιβλίου(ΕΚΕΒΙ) Στο πλαίσιο της δράσης της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της κατέθεσε υπομνήματα συνεργασίας στο Εθνικό Kέντρο Βιβλίου που αφορούν από κοινού δράσεις της με το ΕΚΕΒΙ: συνεργασία ΕΚΕΒΙ για τη διεξαγωγή ημερίδας στις 30 Μαΐου 2008 στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου που οργανώνει το ΕΚΕΒΙ στη Θεσσαλονίκη από της 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Προτεινόμενο θέμα για την εν λόγω ημερίδα είναι η «Συνεργασία βιβλιοθηκών σε : Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο». ζητήθηκε οικονομική υποστήριξη από το ΕΚΕΒΙ για τη από κοινού διοργάνωση έκθεσης βιβλιοθηκονομικής αφίσας (αναδρομικής και τρέχουσας) που μπορεί να πλαισιώνει την ημερίδα ή και την Έκθεση Βιβλίου. Η έκθεση αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες εκδηλώσεις. από κοινού έκδοση αφίσας με το Η καμπάνια αυτή έχει ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση Βιβλιοθηκών και μας έχουν παραχωρηθεί τα πνευματικά δικαιώματα. Σκοπό έχει να προτρέψει το ευρύτερο κοινό στη χρήση των υπηρεσιών βιβλιοθηκών. Μπορεί να ξεκινήσει ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή του Διεθνούς Συνεδρίου που οργανώνουν κάθε χρόνο οι ξένες αποστολές στην Ελλάδα και να προβληθεί μέσα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. στο πλαίσιο της ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας στόχο που οφείλουν να καλύπτουν οι λαϊκές βιβλιοθήκες και της προαγωγής της ανάγνωσης, σε συνάρτηση με την δράση του ΕΚΕΒΙ που αφορά τις λέσχες ανάγνωσης προτείνουμε, συνεργασία των δύο φορέων για την δημιουργία λεσχών ανάγνωσης στις δημοτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες. καθιέρωση μέρας βιβλιοθηκών σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Η δράση αυτή σκοπό θα έχει την διαφήμιση του ρόλου των βιβλιοθηκών και της ανάδειξης του έργου τους στην ελληνική κοινωνία. στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου προτείνεται η υλοποίηση κοινής δράσης για την ανάδειξη των παιδικών βιβλιοθηκών ή των παιδικών τμημάτων των δημόσιων δημοτικών βιβλιοθηκών. καθιέρωση τακτικής οικονομικής ενίσχυσης της από το ΕΚΕΒΙ για τη χρηματοδότηση των δράσεών της, για την ανάδειξη του ρόλου των βιβλιοθηκών στην προαγωγή της φιλαναγνωσίας και του ρόλου του βιβλίου στην πνευματική και οικονομική ανάπτυξη του πολίτη. Η συνεργασία με το ΕΚΕΒΙ ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική για το λόγω ότι: - χρηματοδότησε τις δράσεις της για το θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης βιβλίου στις , με θέμα: «Συνεργασία βιβλιοθηκών σε: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο». - συμμετοχή της με περίπτερο στην Έκθεση Παιδικού- Βιβλίου για το 2009 και διοργάνωση εκδήλωσης για τις παιδικές Βιβλιοθήκες. - έκδοση από κοινού αφίσας με το yourlibrary, η οποία θα αφορά τις λέσχες ανάγνωσης στις δημοτικές βιβλιοθήκες. - θα εξεταστεί το αίτημα για καθιέρωση τακτικής οικονομικής ενίσχυσης της από το ΕΚΕΒΙ. - το ΕΚΕΒΙ έχει ορίσει εκπρόσωπο στην Επιτροπή για την Εθνική Πολιτική. 5. Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) Με την ευκαιρία της πραγματοποίησης του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) στις Νοεμβρίου και του ειδικού θεματικού συνεδρίου «Ευρυζωνικότητα- Υποδομές και υπηρεσίες» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις Νοεβρίου, η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης κατέθεσε αίτημα για να συμπεριληφθούν και οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες στον στρατηγικό σχεδιασμό της ΚΕΔΚΕ στο πλαίσιο

6 της συμμετοχής της στο «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) » με την παρακάτω διατυπωμένη πρόταση: Η απάντηση του προέδρου της ΚΕΔΚΕ ήταν ότι: - βρίσκει ενδιαφέρουσα την πρόταση για την ανάπτυξη πληροφοριακής παιδείας μέσω των δημοτικών βιβλιοθηκών, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Ε.Σ.Π.Α η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών θα δώσει την δυνατότητα για τον εκσυγχρονισμό των δημοτικών βιβλιοθηκών ώστε να προσαρμόσουν τον παραδοσιακό τους ρόλο στην εποχή μας. - με την επιστολή αυτή παράλληλα υπήρξε δέσμευση να θέσει την πρόταση υπόψη της αρμόδιας επιτροπής της ΚΕΔΚΕ, η οποία ασχολείται με την προετοιμασία των Ο.Τ.Α. για την αξιοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου και εφόσον ανοίξει η προοπτική χρηματοδότησης Συντονισμός δραστηριοτήτων για την παροχή πληροφοριακής παιδείας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω των δημοτικών βιβλιοθηκών με στόχο: Την παροχή πληροφοριακής παιδείας για τη δια βίου μάθηση με ιδιαίτερη έμφαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Την συνεργασία με τις κατά τόπους ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για την ανάπτυξη συλλογικών καταλόγων και εθνικών προτύπων στο πλαίσιο μιας Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών για την δυνατότητα προσαρμογής των επιστημονικών εξελίξεων στα πληροφοριακά συστήματα και τις υπηρεσίες. από αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα θα επικοινωνήσει ο αρμόδιος με την. 6. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ) Η συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου της με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης αφορούσε την: παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος για την Δημιουργία των Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες, καθώς και την προτροπή για ένταξη και άλλων βιβλιοθηκών προκειμένου να γίνει η απορρόφηση των κονδυλίων του Έργου. παρέμβαση με καταγεγραμμένα ερωτήματα - προβλήματα των βιβλιοθηκών οι οποίες κάνουν χρήση του ΑΒΕΚΤ 5.5., καθώς και για την προοπτική του εν λόγω προγράμματος. συμβολή του ΕΚΤ από κοινού με την Κοινωνία της Πληροφορίας για την εφαρμογή - υλοποίηση προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας σε δημοτικές βιβλιοθήκες. 7. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών(ΠΟΕΒ) Η επικοινωνία της Ένωσης με την Ομοσπονδία των Εκδοτών βιβλιοπωλών σε θεσμικό επίπεδο αφορούσε : το αίτημα της ΠΟΕΒ για την παραχώρηση των γραφείων στα οποία στεγάζονταν η Ένωση επικαλούμενοι το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Χρησιδανείου, το οποίο είχε υπογραφεί από τους τότε προέδρους ΠΟΕΒ-. την επισήμανση της προς τους εκδότες για την έλλειψη συνεργασίας σε θέματα Εθνικής Πολιτικής Βιβλίου- Βιβλιοθηκών. τη συνεργασία για την ίδρυση από κοινού ΠΟΕΒ- βιβλιοθήκης στις πυρόπληκτες περιοχές(η Ένωση θα μπορούσε να συμβάλει σε μια τέτοια δραστηριότητα με εθελοντές βιβλιοθηκονόμους). Ενημερώνουμε ότι: - Η θα εξαντλήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της σχετικά με την παραχώρηση του χώρου, παρότι σήμερα στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο επι της οδού Σκουφά. - Θα είμαστε σε αναμονή των παραπάνω αιτημάτων μας για συνεργασία με τους εκδότες. 8. Οργανωτική Επιτροπή για την Ενίσχυση των Βιβλιοθηκών Η συμμετοχή της με δυο μέλη του ΔΣ στην Επιτροπή για την Ενίσχυση των Βιβλιοθηκών έχει σαν στόχο την κατάθεση προτάσεων της στην εν λόγω επιτροπή. 9.Εκδόσεις Ιανός Το ΔΣ της συνεργάστηκε με την Αλυσίδα Πολιτισμού Βιβλιοπωλεία ΙΑΝΟΣ για την: έκδοση του πρώτου ημερολογίου με αφιέρωμα υπό τον τίτλο «Ελληνικές Βιβλιοθήκες» θέλοντας αφενός να τιμήσει την σαραντάχρονη παρουσία της Ένωσης στα βιβλιοθηκονομικά δρώμενα της χώρας και αφετέρου να παρουσιάσει την ιστορία και την δράση όσον το δυνατόν περισσοτέρων βιβλιοθηκών. μετάφραση των οδηγιών κατευθύνσεων των διεθνών οργανισμών IFLA, ΟΥΝΕΣΚΟ. από κοινού διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. συνεργασία των ιστοσελίδων. διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων σε Δημοτικές και Δημόσιες βιβλιοθήκες. έκδοση φακέλου της. Η παραπάνω συνεργασία πέραν των άλλων απέφερε και σημαντικά οικονομικά οφέλη για την Ένωση, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει. Η παρουσίαση του ημερολογίου πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2008 στο Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ στην Αθήνα από τους εκλεκτούς συναδέλφους : - Κυριάκος Ντελόπουλο, 1ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης και πρωτοπόρος συνάδελφος με διακεκριμένη και πολυσχιδή παρουσία στα βιβλιοθηκονομικά δρώμενα. - Μαρία Αλεξανδράκη, μέλος επίσης του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρος της Ένωσης από το και

7 νυν μέλος του ΔΣ της, - Βασίλης Παπάζογλου, Καθηγητής του Ε.Μ.Π, μέλος της ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση(α.δι.π.) και Πρόεδρος του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών(ΣΕΑΒ). - Γιώργος Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης κατά το διάστημα και προϊστάμενος του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας, Γ. Εκδόσεις του 2007 ημερολόγιο 2008, σε συνεργασία με τις εκδόσεις ΙΑΝΟΣ. ISBN: τιμητική έκδοση για τον Μιχάλη Τζεκάκη. ISBN: Η τιμητική έκδοση για τον συνάδελφο Μιχάλη Τζεκάκη αποτελεί την αρχή μιας σειράς σχετικών τιμητικών εκδόσεων της, οι οποίες έχουν σαν στόχο αφενός να καταγράψουν την ιστορική διαδρομή της Ένωσης, μέσα από την ξεχωριστή και πρωτοπόρα δράση επιφανών συναδέλφων και αφετέρου να συμβάλουν με την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάδειξη του έργου τους εποικοδομητικά προς τις νέες γενιές. περιοδικό Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση Επίσης, έχει δημοσιεύσει στο παρελθόν και κυκλοφορεί 1. DEWEY Δεκαδική Ταξινόμηση - Ελληνική Λογοτεχνία 2. DEWEY Δεκαδική Ταξινόμηση - Ελληνική Ιστορία Εισηγητής Θέμα Τόπος Χρόνος Διάρκεια Βαλάση, Ζωή Βιβλία για παιδιά και παραμύθια Δ. Διοργάνωση σεμιναρίων 2007 Ιανός, Σταδίου 24 Αθήνα 19/4 Βαλάσης, Διονύσης Συντήρηση Βιβλίου, προληπτική προστασία Ιανός, Σταδίου 24 Αθήνα 20/4 Τοράκη, Κατερίνα ΤΕΕ Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών Γενικά Αρχεία του Κράτους, Δάφνης 61, ΤΚ Ψυχικό /4 Τοράκη, Κατερίνα ΤΕΕ Διοίκηση -δημοσιοποίηση υπηρεσιών βιβλιοθήκης Γενικά Αρχεία του Κράτους, Δάφνης 61, ΤΚ Ψυχικό /4 Τοράκη, Κατερίνα ΤΕΕ Ορολογία και κατασκευή θησαυρών Γενικά Αρχεία του Κράτους, Δάφνης 61, ΤΚ Ψυχικό /4 Χρήστος Παπαθεοδώρου Καθηγητής ΤΑΒ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων Ρέθυμνο Πανεπιστήμιο Κρήτης Διαμαντάκη Ελένη, uoc.gr 27/ Τοράκη, Κατερίνα ΤΕΕ Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών. Διοίκηση -δημοσιοποίηση υπηρεσιών βιβλιοθήκης. Ορολογία και κατασκευή θησαυρών. Ρέθυμνο Πανεπιστήμιο Κρήτης Διαμαντάκη Ελένη, / Τσιμπόγλου, Φίλιππος Πανεπιστήμιο Κύπρου Μοντέλα Υλοποίησης Συνεργατικών Δράσεων ΟΜΕΔ, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα (εσωτ. 2702) 7/5

8 Κουης, Δημήτρης Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Συλλογικοί Κατάλογοι ΟΜΕΔ, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα (εσωτ. 2702) 8/5 Χριστοδούλου, Γιώργος ΑΠΘ Συνεργατικά μοντέλα για την καταλογογράφηση ΟΜΕΔ, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα (εσωτ. 2702) 9/5 Φράγκου, Άννα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πνευματικά δικαιώματα Γκαίτε Βασ. Όλγας Θεσσαλονίκη /ins/gr/ the/knt /anf/elindex.htm 21/ μμ Βασιλακάκη, Ευγενία, DBS Dynamic Business Solutions και Χαλεπλίογλου, Άρτεμις, Ακαδημία Αθηνών Ηλεκτρονικά αποθετήρια Ρέθυμνο Πανεπιστήμιο Κρήτης Διαμαντάκη Ελένη, / Χρήστος Παπαθεοδώρου Καθηγητής ΤΑΒ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων Ιανός, Σταδίου 24 Αθήνα 4/ μμ Φράγκου, Άννα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πνευματικά δικαιώματα Ιανός, Σταδίου 24 Αθήνα 18/ μμ Κωσταγιόλας, Πέτρος Μπάνου, Χριστίνα Λέκτορες, ΤΑΒ/ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Σύγχρονες πτυχές διοίκησης βιβλιοθηκών: διαμόρφωση καινοτόμων δράσεων για την πολιτική του βιβλίου» Μνήμων Ζωσίμου 11 και Λασκάρεως 51, Αθήνα Θεσσαλονίκη 25-26/6 10 ώρες Βασιλακάκη, Ευγενία, DBS Dynamic Business Solutions και Χαλεπλίογλου, Άρτεμις, Ακαδημία Αθηνών Ηλεκτρονικά αποθετήρια Ακαδημία Αθηνών 10/10 Κατσιρίκου, Ανθή Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύνταξη προϋπολογισμού, ανάλυση κόστους. Ιανός, Σταδίου 24 Αθήνα 3/12/10 5 ώρες Γιαννακόπουλος Γ. ΤΕΙ Αθήνας Διαχείριση αρχείων οργανισμών Ακαδημία Αθηνών 19/10 Τα παραπάνω σεμινάρια συνέβαλλαν σημαντικά εκτός από τον αρχικό σκοπό για την επιμόρφωση των μελών, στην επικοινωνία και την συσπείρωση με την εγγραφή νέων μελών, καθώς νέων συναδέλφων στην. Ε. Συμμετοχή σε συνέδρια 2007 Η Ένωση παρακολουθεί και συμμετάσχει στα κυριότερα επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

9 Το έτος 2007 η συμμετείχε: συνέδριο ΕΚΕΒΙ Οργανωτικής Επιτροπής για την Ενίσχυση των Βιβλιοθηκών με θέμα: Βιβλιοθήκες Σταυροδρόμι πολιτισμών στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία με περίπτερο. Στο χαιρετισμό της πρόεδρου επισημάνθηκαν: - ότι το εν λόγω συνέδριο έχει γίνει πλέον θεσμός και αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η πραγματοποίηση του στη Θεσσαλονίκη μια πόλη, η οποία λόγω της γεωγραφικής της θέσης έχει υπάρξει σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της ένα σπουδαίο σταυροδρόμι πολιτισμών. - τονίστηκε ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των σύγχρονων κοινωνιών με τις νέες συνθέσεις που δοκιμάζουν την αντοχή και την αποτελεσματικότητά τους σε διαφορετικά πλέον πολιτισμικά περιβάλλοντα, καθώς η κινητικότητα των ανθρώπων και η τάση για ευρύτερες οικονομικοπολιτικές ολοκληρώσεις είναι τα πλέον βασικά χαρακτηριστικά μιας αναπότρεπτης πορείας προς την οικουμενική κοινότητα, μια κοινότητα που θα χαρακτηρίζεται από την συμπληρωματικότατα και την πολυμορφία με αμοιβαίες επιδράσεις ανάμεσα στους λαούς, οι οποίες όμως θα ευνοούν τη γονιμοποιό επαφή των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων. - σήμερα οι ραγδαίες αλλαγές στην εξέλιξη της τεχνολογίας και η δημιουργία νέων μορφών υλικού καταγραφής και διάδοσης των γνώσεων και των πληροφοριών έρχονται να μεταβάλλουν το ρόλο των βιβλιοθηκών καθώς και την πολιτική των διαφόρων χωρών για την ανάπτυξή τους. - οι λαϊκές βιβλιοθήκες απευθυνόμενες στις τοπικές κοινωνίες, έχουν τη δυνατότητα και τη δυναμική με το διευρυμένο πλέον κοινό τους, να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές ένταξης και να συμβάλλουν στην ενσωμάτωση του κοινού αυτού στον κοινωνικό ιστό. - απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βελτιωθούν οι υποδομές με την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την σύγχρονη οργάνωση και την στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό. Ημερίδα για τις Λαϊκές Βιβλιοθήκες, 23 Νοεμβρίου στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Λειβαδιάς. Στον χαιρετισμό της προέδρου τονίστηκε ο ρόλος των λαϊκών βιβλιοθηκών καθώς και η σημασία του συντονισμού των δράσεων τους 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτώβριος 2007 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Παρουσία της με περίπτερο. Στο χαιρετισμό της προέδρου του ΔΣ μεταξύ άλλων τονίστηκαν: - η ιδιαίτερη σημασία του για την ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα στη σημερινή και μελλοντική βιβλιοθήκη. - το γεγονός πως πίσω από κάθε τεχνολογικό επίτευγμα και στην προκειμένη περίπτωση πίσω από κάθε τεχνολογική εφαρμογή στις βιβλιοθήκες υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, υπάρχει ο βιβλιοθηκονόμος, ο επιστήμονας της πληροφόρησης, καθώς και η συμβολή του στα συστήματα διαχείρισης των πληροφοριών εντός και εκτός του περιβάλλοντος της βιβλιοθήκης. Στο συνέδριο ετέθη επίσης από την Ένωση: - το μείζον θέμα της ανανέωσης των συμβάσεων των συναδέλφων που απασχολούνται μέσω του ΕΠΕΑΕΚ, στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. - η προοπτική μετεξέλιξης του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε Σύνδεσμο Ελληνικών Βιβλιοθηκών. συμμετοχή με εισήγηση της Προέδρου της στη διημερίδα που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Πειραιά στην Ερμούπολη της Σύρου με θέμα: Λαϊκές Βιβλιοθήκες στο Σύγχρονο Περιβάλλον των Νέων Τεχνολογιών τον Οκτώβριο του Παρουσία του Γενικού Γραμματέα της στο 73rd IFLA General Conference and Council and World Library and Information Congress, στο Durban της Νοτίου Αφρικής και συμμετοχή στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των μελών της IFLA, ως η μόνη αναγνωρισμένη ελληνική Ένωση / εκπρόσωπος στην Παγκόσμια Ένωση Βιβλιοθηκών. ΣΤ. Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης Το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της εσωτερικής αναδιάρθρωσης για την καλύτερη λειτουργία της: προχώρησε στην δημιουργία Επιτροπής Αρχείου Μελών. Η επιτροπή λειτούργησε σύμφωνα και με σχετικές αποφάσεις του ΔΣ για την τακτοποίηση του αρχείου μελών. δημιουργία καινούργιας ιστοσελίδας για την καλύτερη ενημέρωση των μελών στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις δραστηριότητες της Ένωσης και για τα βιβλιοθηκονομικά δρώμενα. Ζ. Περιφερειακά τμήματα (ΠΕΤ) Η από κοινού με τα περιφερειακά τμήματα (ΠΕΤ Βορείου Ελλάδος, ΠΕΤ Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ΠΕΤ Θεσσαλίας, ΠΕΤ Κρήτης) συνεργάστηκαν για: διεξαγωγή σεμιναρίων. τακτοποίηση αρχείου μελών. έκδοση ημερολογίου παρουσίαση ημερολογίου από ΠΕΤ Βορείου Ελλάδος. ΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α. Εκδόσεις Ημερολόγιο Τιμητική έκδοση για τη αξέχαστη συνάδελφο Ρωξάνη Φέσσα. Έκδοση του αρχείου επίσης της αξέχαστης συναδέλφου Βουτιέρη Θανοπούλου. Κανονισμοί και Ορθές Πρακτικές της IFLA, μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Περιοδικό Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση (20ο τεύχος). Επίσης, προγραμματίζεται η επανέκδοση των επιστημονικών εγχειριδίων: - DEWEY Δεκαδική Ταξινόμηση - Ελληνική Λογοτεχνία - DEWEY Δεκαδική Ταξινόμηση - Ελληνική Ιστορία σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκδόσεις στην αγγλική οι οποίες

10 συμπεριλαμβάνουν τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, γεγονός που απαιτεί υψηλό κόστος αγοράς των πνευματικών δικαιωμάτων για τη μετάφραση και την έκδοση. Β. Διοργάνωση σεμιναρίων 2008 Τα σεμινάρια τα οποία διοργανώνονται για το έτος 2008 με ευθύνη της ταμία από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι: Θέμα Τόπος Χρόνος Διάρκεια Εισηγητές Πληροφοριακή Παιδεία 1 17 Μαρ Χριστίνε Τζίμης και Χαρά Μπρίντεζη Πληροφοριακή Παιδεία: αξιολόγηση και ηθική χρήση της πληροφορίας. 28 Μαρτίου μμ O. Παρασκευά και Χ. Ζαρβαλά Το Ελληνικό Ψηφιακό περιεχόμενο: δημιουργία και διαχείριση. Νομική Σχολή ΕΚΠΑ 2 1 Απριλίου μμ Όλγα Παρασκευά Ηλεκτρονική μάθηση εκπαίδευση από απόσταση και ο ρόλος των βιβλιοθηκών 7 Απριλίου μμ Άρτεμις Χαλεπλίογλου Υπηρεσίες διαδανεισμού και παράδοσης τεκμηρίων στο σύγχρονο περιβάλλον πληροφόρησης. 30 Απριλίου μμ Δ. Κόκκινος και Θ. Τσώλη Πληροφοριακή Παιδεία Κολέγιο Ψυχικού 3 Μάιος μμ Α. Παπάζογλου Βάσεις δεδομένων Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομική Σχολή ΕΚΠΑ 14 Μαΐου μμ Βίκυ Ρηγάκου και Μαρία Αδαμάκη Creative commons και βιβλιοθήκες Νομική Σχολή ΕΚΠΑ 20 Μαίου πμ Δ. Καλλινίκου, Μ. Παπαδόπουλος, Θ. Καρούνος, Β. Στρακαντούνα, Αλ. Νούσιας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών 23 Μαίου Γιάννης Παπαδάκης Βιβλιοθήκη 2.0: το Web 2.0 στις διαδικτυακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. ΔΙΚΕΜΕΣ 4 3 Ιουνίου Γ. Kατσαρού, Πανωραία Γαϊτάνου Ιωάννα Ανδρέου Καταλογογράφηση ηλεκτρονικών πηγών 9 Ιουνίου 5-8 μμ Χριστίνα Δεληόγλου Μάρκετινγκ βιβλιοθηκών 2 οκτ μμ Π. Πασσαλής Συστήματα ποιότητας, εφαρμογή σε βιβλιοθήκες 10 Οκτ. Έλενα Πρεντάκη 1 Σκουφά Ασκληπιού 9, 1 ος όροφος. 3 Στέφανου Δέλτα 15, Π. Ψυχικό. 4 Πλατεία Σταδίου 5 (δίπλα στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο)

11 Πολιτικές για την προσέγγιση των μη- χρηστών 13 Οκτ. Α. Κατσιρίκου Περιφερειακή ανάπτυξη και συνεργασία των βιβλιοθηκών: καλές πρακτικές και αναμενόμενα αποτέλεσμα 17 Οκτ Ε. Σεμερτζάκη Εισηγητές: 1. Μαρία Αδαμάκη (Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) 2. Ιωάννα Ανδρέου (Βιβλιοθήκη Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος) 3. Πανωραία Γαϊτάνου (Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπενάκη) 4. Χριστίνα Δεληόγλου, Msc (Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ) 5. Χ. Ζαρβαλά Msc (Επιστημονική Συνεργάτις ΤΑΒ, Ιονίου Πανεπιστημίου) 6. Δ. Καλλινίκου (Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ) 7. Θ. Καρούνος PhD (Nομικός) 8. Γεωργία Κατσαρού (Βιβλιοθήκη Διεθνούς Κέντρου Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών) 9. Α. Κατσιρίκου (Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Πανεπιστημίου Πειραιά) 10. Δ. Κόκκινος Msc (βιβλιοθήκη ΕΜΠ) 11. Χαρά Μπρίντεζη (Διευθύντρια της βιβλιοθήκης του Ευγενιδείου) 12. Αλ. Νούσιας (Nομικός) 13. Γιάννης Παπαδάκης (Λέκτορας ΤΑΒ, Ιονίου Πανεπιστημίου) 14. Μ. Παπαδόπουλος PhD (Nομικός) 15. Α. Παπάζογλου Msc (Διευθύντρια των βιβλιοθηκών του Ελληνο αμερικανικού εκπαιδευτηρίου Κολέγια Ψυχικού και Αθηνών) 16. O. Παρασκευά Msc (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά) 17. Π. Πασσαλής Msc 18. Έλενα Πρεντάκη Msc (Βιβλιοθήκη Πολυτεχνείου Κρήτης) 19. Βίκυ Ρηγάκου (Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Συντονίστρια των ΚΕΤ επί 10 έτη) 20. Ε. Σεμερτζάκη Msc (Διευθύντρια της βιβλιοθήκης της Τράπεζας της Ελλάδας) 21. Β. Στρακαντούνα Msc (Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ) 22. Χριστίνε Τζίμης (Βιβλιοθήκη Γκαίτε) 23. Θ. Τσώλη Msc (ΕΚΤ) 24. Άρτεμις Χαλεπλίογλου Msc (Ακαδημία Αθηνών) Γ. Συμμετοχή σε συνέδρια 2008 συμμετοχή με περίπτερο στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στην Θεσσαλονίκη. συμμετοχή με περίπτερο στο 17ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που θα λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. συμμετοχή με εκπροσώπηση στο 74rd IFLA General Conference and Council and World Library and Information Congress, στο Quebec του Καναδά, ως εκπρόσωποι της Ελλάδος από την. Δ. Διοργάνωση εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης βιβλίου στις , με θέμα: «Συνεργασία βιβλιοθηκών σε: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο». συμμετοχή της με περίπτερο στην Έκθεση Παιδικού- Εφηβικού Βιβλίου για το 2009 και διοργάνωση εκδήλωσης για τις παιδικές Βιβλιοθήκες. έκδοση από κοινού αφίσας με το yourlibrary, η οποία θα αφορά τις λέσχες ανάγνωσης στις δημοτικές βιβλιοθήκες. πραγματοποίηση συνεδρίου με θέμα τον βιβλιοθηκονόμο στην Ελλάδα του 21ου αιώνα ως επιστήμονα της πληροφόρησης, τον Σεπτέμβριο του διοργάνωση του συνεδρίου1ου των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Ε. Ίδρυμα Νιάρχος Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΒΕΒ προκειμένου να εξασφαλίσει τα απαραίτητα οικονομικά για την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων για το 2008 κατάθεσε ολοκληρωμένη πρόταση προς το Ίδρυμα Νιάρχος προκειμένου να τύχει σχετικής χρηματοδότησης. Η απάντηση εκ μέρους του Ιδρύματος είναι ότι θα εξετάσει το αίτημά μας και θα μας απαντήσει. ΣΤ. Διάφορα θέματα θα εξεταστεί το αίτημα για καθιέρωση τακτικής οικονομικής ενίσχυσης της από το ΕΚΕΒΙ. η κατάθεση πρότασης εκ μέρους της για να συμπεριληφθούν και οι άνεργοι βιβλιοθηκονόμοι στους αντίστοιχους καταλόγους του ΟΑΕΔ. η οργάνωση της βιβλιοθήκης στα νέα γραφεία της και ο εμπλουτισμός της με τα σχετικά βιβλιοθηκονομικά εγχειρίδια καθώς και τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών των σχολών βιβλιοθηκονομίας. η συνέχιση των εργασιών της επιτροπής για την ολοκλήρωση της τακτοποίησης του αρχείου μελών. Χριστίνα Κυριακοπούλου Προέδρος του ΔΣ της

40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ)- ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ

40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ)- ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ()- ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης ιδρύθηκε το 1968 και αποτελεί το μοναδικό, αναγνωρισμένο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Β.Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. Ημερίδα με θέμα: «Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΑΖΙ...

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΑΖΙ... ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 55 ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΑΖΙ... Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Γενικός Διευθυντής της Ε.Β.Ε. Αιδεσιμότατε, κ. Εκπρόσωπε του Νομάρχη, κ. Εκπρόσωπε

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. για την διετία

Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. για την διετία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- Τηλ. Φαξ: 2310265772 e-mail: info@sdatmbe.gr Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. για την διετία

Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. για την διετία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 49 (ΤΕΕ/ΤΚΜ), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ e-mail: info@sdatmbe.gr www.sdatmbe.gr Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ) ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3/2011, ΩΡΑ 11.00, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ) ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3/2011, ΩΡΑ 11.00, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Διεύθυνση: ΣΤΑΔΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr Ιστοσελίδα: www.posdep.gr Τηλέφωνο: 210-3689372 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασµός της Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε «Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Σχολιασµός της Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε «Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Σχολιασµός της Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε θέµα «Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Βασίλης Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Μέλος Α. Ι.Π. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά ΔΣ στις 26/09/15

Πρακτικά ΔΣ στις 26/09/15 Πρακτικά ΔΣ στις 26/09/15 Σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε η 3 η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας στα γραφεία του συλλόγου. Παρόντες ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με Συμβάσεις Έργου» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με Συμβάσεις Έργου» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ:. Αθήνα,.Φεβρουαρίου 2008 Πρωτ :.. Αριθμ. Διεκπ :.. ΑΠΟΦΑΣΗ «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕ ΑΠΟ 01/01/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕ ΑΠΟ 01/01/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση :Βασ. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 Φαξ :210-3617859 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Η ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης Η αναγκαιότητα για Δια Βίου Μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.09.10-31.08.11 1 A. Σύντομη περιγραφή λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης Το (ΓΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) αποτελώντας μέρος της κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 10 11 Μαΐου 2011 (διάρκειας 2 ημερών για περισσότερη δημοσιότητα και αξιοποίησή της από τις συμμετέχουσες εταιρίες)

Σας ενημερώνουμε ότι από 10 11 Μαΐου 2011 (διάρκειας 2 ημερών για περισσότερη δημοσιότητα και αξιοποίησή της από τις συμμετέχουσες εταιρίες) K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 114/368 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: «Καταγραφή και αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής»

ΘΕΜΑ 1ο: «Καταγραφή και αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 23-4-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/21/3162 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ: Σχολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 Ο συνολικός αριθμός των Δήμων, Κοινοτήτων, Τ.Ε.Δ.Κ & Δ.Ε.Υ.Α που εκπροσωπούνται στο Δίκτυο ανέρχονται σε 472. Ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που καλύπτονται από τους προαναφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: /Γ7

Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: /Γ7 Ε Λ Λ ΗΝΙ Κ Η Δ ΗΜΟΚΡ ΑΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας

Μνημόνιο Συνεργασίας Μνημόνιο Συνεργασίας Για τη δημιουργία διαδημοτικού δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κρήτης και νήσων Αιγαίου σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 27 Μαρτίου 2009 Μνημόνιο Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2010

Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2010 Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2010 Τ.Θ. 3804-10210 ΑΘΗΝΑ www.musika.gr Αρ.Πρωτ.: ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 Αποτελείται σήμερα από 29 μέλη (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 24/4/2013 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. κώδικας: Τ.Κ. 22100-Τρίπολη Τηλέφωνο/ Fax: 2713-601191

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Ηράκλειο, 29-9-2014 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/12096 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες Π.Ε.

Ν. Ηράκλειο, 29-9-2014 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/12096 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Αποστόλων και Ανάφης Τ.Κ. - Πόλη: 14121 Ν.Ηράκλειο Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή. δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών»

«Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή. δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών» «Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών» Παπάζογλου Έµµη, Σύµβουλος ΚΕ ΚΕ Είναι ιδιαίτερη τιµή και χαρά για µας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος» Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

ΘΕΜΑ: «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Στόχοι Αποτελέσματα μέχρι σήμερα Ποιές δράσεις προγραμματίζονται ακόμα Κριτική 2 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διασύνδεσης ΠΔΜ: μία νέα αρχή. Ελένη Γ. Γαβρά επίκουρη καθηγήτρια ΠΔΜ συντονίστρια γραφείου διασύνδεσης. μία νέα αρχή

Γραφείο Διασύνδεσης ΠΔΜ: μία νέα αρχή. Ελένη Γ. Γαβρά επίκουρη καθηγήτρια ΠΔΜ συντονίστρια γραφείου διασύνδεσης. μία νέα αρχή Γραφείο Διασύνδεσης ΠΔΜ: Ελένη Γ. Γαβρά επίκουρη καθηγήτρια ΠΔΜ συντονίστρια γραφείου διασύνδεσης 1. Γραφείο Διασύνδεσης ΠΔΜ: ανασκόπηση πρώτης φάσης λειτουργίας Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Καθ οδόν προς τον Σύγχρονο Δήμο Ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της Αυτοδιοίκησης

Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Καθ οδόν προς τον Σύγχρονο Δήμο Ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της Αυτοδιοίκησης Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2009 Δελτίο Τύπου Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Καθ οδόν προς τον Σύγχρονο Δήμο Ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της Αυτοδιοίκησης Η εταιρεία Πληροφόρηση Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων

Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων Πρωτ. ΥΕΕΠ: 661 Αθήνα, 22.10. 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα