Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου."

Transcript

1 Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα Dr. Nikos Vogiatzis Director of Operations / gi-cluster manager

2 [Clusters] Πλαίσιο Αναφοράς

3 Συνεργατικοί Σχηματισμοί (clusters) «Ένα σύνολο ανεξάρτητων, συμπληρωματικών και συν-ανταγωνιστικών φορέων [1], που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη βιομηχανική/ οικονομική/ θεματική περιοχή/ κλάδο [2] και σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή [3], συνδεδεμένων σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, με ισχυρές αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγή πληροφορίας / γνώσης / καλών πρακτικών, με κοινούς προμηθευτές ή/ και πελάτες, με από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, υποδομών και υπηρεσιών, και υπαρκτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο» [1]μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, παραγωγοί, αγοραστές, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, πάροχοι υπηρεσιών, τεχνολογικά πάρκα, δίκτυα, ενώσεις, σύνδεσμοι, φορείς μεταφοράς τεχνογνωσίας, εμπορικές ή επενδυτικές τράπεζες, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, επιχειρηματικοί άγγελοι, στρατηγικοί επενδυτές, εθνικές και περιφερειακές αρχές και υπηρεσίες που ασχολούνται με την βιομηχανική, περιφερειακή, ερευνητική ή τεχνολογική ανάπτυξη και πολιτική και MME [2]τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, μικρο/νανοτεχνολογίες, δομικά υλικά, κατασκευαστικός τομέας, γεωργική παραγωγή, χημική βιομηχανία, τρόφιμα, τουριστικές υπηρεσίες, ναυτιλία, κλωστοϋφαντουργία, ενέργεια, μεταφορές, κ.λπ. [3]πόλη, νομό, περιφέρεια, χώρα, αλλά και διασυνοριακά, κ.λπ.

4 Προαπαιτούμενα Θεματική περιοχή έντασης γνώσης, με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα σε ανάπτυξη και παραγωγή γνώσης και καινοτόμων προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Επιτυχημένα παραδείγματα (success stories) διεθνούς βεληνεκούς, τα οποία να λειτουργούν ως «μοντέλα αναφοράς». ΜμΕ επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων start-ups και spin-offs, με εξόχως καινοτόμα χαρακτηριστικά διεθνούς επιπέδου. Μεγάλες επιχειρήσεις, αναγνωρισμένες διεθνώς, με στρατηγική τοποθέτηση και πρόσβαση στις αγορές. Κρίσιμη μάζα υψηλά καταρτισμένου και εκπαιδευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου. Yψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς, με σταθερό/αυξανόμενο ενδιαφέρον προς τον τομέα ενδιαφέροντος.

5

6

7

8 Cluster = Οικοσυστήματα Καινοτομίας

9 [gi-cluster] Πλαίσιο Αναφοράς

10 Χρονικό Ευκαιρία (2Η2010) Χαρτογράφηση (1Η2011) Σύσταση (2Η2011) Ανάπτυξη (>2012)

11 Ευκαιρία Σύγκλιση που συντελείται τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας (ΥΠ/κονσόλες/έξυπνα τηλέφωνα) όσο και σε επιχειρηματικά μοντέλα (social/casual/igaming), δημιουργώντας σταδιακά ευκαιρίες και ανοίγοντας νέες αγορές. Παγκόσμια αγορά 250+ δισεκατομμυρίων με σημαντικές τάσεις ανόδου. παγκόσμιος τζίρος παιχνιδιών κινητών τηλεφώνων, διαδικτύου και ψηφιακών παιχνιδιών > 74 δισεκατομμύρια για το 2011, 10.4% παραπάνω από το Tο 2015 αναμένεται να φτάσει τα 112 δισεκατομμύρια. (πηγή: Gartner) igaming μεγαλώνει κατά μέσο όρο κατά 7.2% ανά τον κόσμο και υπολογίζεται να φτάσει τα 144 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του Το νούμερο θα μπορούσε να διπλασιαστεί αν οι παγκόσμιες λοταρίες επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους στο διαδίκτυο. (πηγή: PriceWaterhouseCoopers) Επιτυχημένες προσπάθειες-φάροι που δημιουργούν νοοτροπία νικητή.

12 Χαρτογράφηση Ύπαρξη δομικών στοιχείων (game development, platforms, middleware, tools, content, κλπ) για την ανάπτυξη ενός gaming & creative industries cluster. Ελληνικές εταιρείες Success Stories που μπορούν να στηρίξουν θετικά την εγχώρια αγορά στο πλαίσιο ενός cluster. Σημαντική δυναμική στο χώρο του mobile, social & casual gaming. Πλούσιο δημιουργικό δυναμικό για την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου με δυναμική παρουσία μικρών 3D animation studios. Πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, που μπορεί να προσφέρει εξαιρετικό υλικό για δημιουργικές εφαρμογές, όπως και δραστήρια κοινότητα στο χώρο των κόμικς. Υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά/τεχνολογικά/ερευνητικά ιδρύματα σε αυτή τη θεματική περιοχή.

13 Στόχοι Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αύξηση της παραγωγικότητας, του κύκλου εργασιών, καθώς και των εξαγωγών. Αύξηση απασχόλησης σε μια βιώσιμη αγορά, με μοχλό ένα οικοσύστημα καινοτομίας. Βελτίωση τεχνολογίας και υποστήριξη στην ανάπτυξη των μεγαλύτερων και πιο προηγμένων τεχνολογικά προϊόντων και εφαρμογών. Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και του προσανατολισμό των Ελληνικών ΜμΕ, καθώς και ανάπτυξη σχέσεων με διεθνή clusters. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της δημιουργίας ενός συγκριτικού πλεονεκτήματος που θα βασίζεται στον συνδυασμό της καινοτομίας των ΜμΕ και στη γνώση της αγοράς που φέρνουν οι μεγάλες εταιρίες.

14 Δείκτες Κύκλος Εργασιών: > 250 εκατ. Εξαγωγές: > 150 εκατ. Απασχόληση: > 1000 θέσεις εργασίας

15 Αντίκτυπος 1/3 - ΜμΕ Ενίσχυση διεθνούς παρουσίας μέσω κοινής (συλλογικής) στρατηγικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ. Βελτίωση πρόσβασης σε αγορές, μέσω κοινής συμμετοχής του gi-cluster σε εμπορικές εκθέσεις και διεθνή θεματικά συνέδρια. Πρόσβασης σε κοινές επιχειρηματικές υποδομές, όπως εγκαταστάσεις γραφείων, τεχνολογικές υποδομές και χώρο θερμοκοιτίδας. Δημιουργία οριζόντιας αλυσίδας-αξίας για ανάγκες μεγάλων αναπτυξιακών έργων ή/και για πολύπλοκα έργα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις. Δημιουργία κάθετων αλυσίδων αξίας που συμβάλουν στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας (μείωση κόστους αγοράς εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού, μείωση κόστους για ενέργειες μάρκετινγκ και branding, μείωση λειτουργικού κόστος, κ.λπ.). Επιχειρηματική υποστήριξη και χρηματοδότηση (π.χ. αρχικό κεφάλαιο, εξοπλισμός, μάρκετινγκ, εκπαίδευση, συνεργασίες). Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων (διάχυση ιδεών, στρατηγικές προώθησης, δημιουργία συνεργιών).

16 Αντίκτυπος 2/3 Μεγάλες Επιχειρήσεις Βελτίωση της καινοτομίας μέσω συνεργασιών ή ανάθεσης ερευνητικών εργασιών σε μέλη του gi-cluster, και διατήρηση αριστείας σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη και διάθεση παιχνιδιών. Ανάπτυξη προϊοντικού χαρτοφυλάκιου μέσω ανταλλαγής καινοτομίας και ιδεών επί των υφιστάμενων τεχνολογικών πλατφόρμων τους με νέες, βελτιωμένες και καινοτόμες δυνατότητες που μπορούν να παρέχουν οι ΜμΕ. Διατήρηση υπεροχής έναντι διεθνών ανταγωνιστών μέσω στρατηγικών επενδύσεων σε σχήματα/ομάδες που κινούνται στην αιχμή της τεχνολογίας. Δοκιμή νέων ιδεών/παιχνιδιών στο πλαίσιο της "πλατφόρμας" του Cluster, τα οποια στη συνέχεια θα μπορούν να προωθηθούν και να διανεμηθούν μέσω του διεθνούς δικτύου διανομής και πωλήσεων που διαθέτουν. Αναβάθμιση του ρόλου των μεγάλων επιχειρήσεων ως αρωγοί της νεανικής επιχειρηματικότητας και της ερευνητικής δραστηριότητας. gi-

17 Αντίκτυπος 3/3 Ακαδημαϊκός & Ερευνητικός ιστός Βελτίωση της σύνδεσης έρευνας με την παραγωγή μέσω παροχής στρατηγικών κατευθύνσεων από την «αγορά» προς τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες των αντίστοιχων οργανισμών. Δημιουργία θέσεων εργασίας για απόφοιτους και ερευνητές, είτε ως στελέχη είτε ως νεοφυείς επιχειρηματίες, αντιστρέφοντας το brain-drain φαινόμενο της περιόδου που διανύουμε. Προοπτικές αξιοποίησης του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού ταλέντου μέσω συνεργατικών έργων (collaborative projects) με σαφή πελατοκεντρική κατεύθυνση. Δυνατότητα πρακτικών (internships) και άλλων ευέλικτων μορφών πρόσβασης των φοιτητών και ερευνητών σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα μέσω οργανωμένων και συστηματικών διαδικασιών. Διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων σε πλειάδα αντικειμένων κοινού ενδιαφέροντος όπως career days, networking days, carpe diem days, επιστημονικά συνέδρια, κ.α.

18 Δράσεις 2012 Ανάπτυξη κοινών υποδομών: κοινές κτηριακές εγκαταστάσεις συστέγασης, κοινές τεχνολογικές υποδομές όπως υπολογιστικά clusters και εγκαταστάσεις για τηλεργασία και χώρος για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων (incubator space). Εδραίωση συνεργατικής ανάπτυξης νέων και καινοτόμων προϊόντων για τις ΜμΕ και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές των μεγάλων επιχειρήσεων για την διανομή των προϊόντων. Υλοποίηση εντατικού προγράμματος προώθησης, εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμού των μελών του gi-cluster. Υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων (πχ τοπικά κεφάλαια σε συνεργασία με διεθνείς επενδυτές) για την «έξυπνη χρηματοδότηση» των επιχειρήσεων. Ενέργειες προσέλκυσης Ελλήνων (έμπειρα στελέχη, developers κλπ) από την αλλοδαπή για να επαναπατριστούν και να στηρίξουν την εγχώρια βιομηχανία.

19 Συμπεράσματα Υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την δημιουργία ενός δυναμικού cluster, με εταιρείες-μέλη που κυριαρχούν στις διεθνείς αγορές, καινοτόμους δημιουργούς και state-of-the-art έρευνα και ανάπτυξη. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν ήδη επιτύχει και μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα επιτυχίας για αντίστοιχες νέες επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο. Υπάρχουν ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα τα οποία δείχνουν ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον και εστίαση σε gaming & creative technologies. Υπάρχει πλεονέκτημα κόστους για θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση σε σχέση με την πλειονότητα των Ευρωπαϊκών, Βορειοαμερικανικών και Ασιατικών χωρών. Υπάρχει σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό περιεχόμενο και παράδοση στη χώρα μας που δύναται να τροφοδοτήσει τη δημιουργικότητα για την ανάπτυξη νέων παιχνιδιών με διεθνή απήχηση.

20

21

Το Corallia ως καταλύτης καινοτομίας Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια

Το Corallia ως καταλύτης καινοτομίας Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Το Corallia ως καταλύτης καινοτομίας Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Prof. Vassilios Makios Dr. Jorge-A. Sanchez-P. Dr. Nikos Vogiatzis [v.makios@corallia.org] [j.sanchez@corallia.org] [n.vogiatzis@corallia.org]

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική»

Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική» Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική» Αθήνα Ιούλιος 2012 1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ DG COMP : Γ.Δ. Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ έ λ ο ς τ η ς ο μ ά δ ο ς ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η ς Ε υ ρ ω

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Innovation Business Technology

Innovation Business Technology Innovation Business Technology Corallia Clusters Initiative Athens InnoCenter: Sorou 12, GR 15125 Maroussi Τ: +30.210.63.00.770 Patras InnoHub: Kastritsiou 4, GR 26504 Patras Τ: +30.2610.93.40.20 Corallia

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ Στις ανεπτυγμένες τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Corallia ως καταλύτης καινοτομίας Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια

Το Corallia ως καταλύτης καινοτομίας Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Το Corallia ως καταλύτης καινοτομίας Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Διάλεξη: ΤΕΙ Πάτρας 05.11.2012 Presented by: Prof. Vassilios Makios Contributors: Prof. Vassilios Makios Dr. Jorge-A. Sanchez-P.

Διαβάστε περισσότερα

Smart Specialization, INTERREG Greece Bulgaria Σεμινάριο για την «Έξυπνη Εξειδίκευση»

Smart Specialization, INTERREG Greece Bulgaria Σεμινάριο για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» Smart Specialization, INTERREG Greece Bulgaria Σεμινάριο για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» «Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας Συμπεράσματα των μελετών και διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Corallia σε ρόλο καταλύτη καινοτομίας

Το Corallia σε ρόλο καταλύτη καινοτομίας Το Corallia σε ρόλο καταλύτη καινοτομίας Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια «Συνεργασία στην έρευνα και επαγγελματικές προοπτικές νέων επιστημόνων» Πολυτεχνείο Κρήτης, 17.10.2012 Εισηγητής: καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ) 0251658240025165824002516623360251671552

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων

Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων Στις 17/7/2014 κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 Συνοπτικές Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) για το σχεδιασμό των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Έξυπνης Ειδίκευσης (RIS3)

Στρατηγική Έξυπνης Ειδίκευσης (RIS3) Προτάσεις Επιμελητηρίου Αχαΐας για τη Στρατηγική Έξυπνης Ειδίκευσης (RIS3) Μάιος 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Ενότητα ΠΡΩΤΗ 6 Ενότητα ΔΕΥΤΕΡΗ 9 Ενότητα ΤΡΙΤΗ 15 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών. Σύνοψη έργου

Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών. Σύνοψη έργου Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών Σύνοψη έργου Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθήνα, Μάιος 2012 Το «ΠρότυποΣχέδιοΔιαχείρισηςΑλλαγώνσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της ΓΓΕΤ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της ΓΓΕΤ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της ΓΓΕΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ (Μάιος 2014) H παρούσα έκθεση επιχειρεί να συνοψίσει τα συμπεράσματα από τη συμμετοχή στην 1 η συνάντηση εργασίας για την Πλατφόρμα Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δήμος Αθηναίων: Δράσεις για την προώθηση και ενίσχυση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας νοεμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Κρήτης

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Κρήτης Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Κρήτης J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ έ λ ο ς τ η ς ο μ ά δ ο ς ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνη εξειδίκευση στην Ελλάδα 2014-2020

Έξυπνη εξειδίκευση στην Ελλάδα 2014-2020 Έξυπνη εξειδίκευση στην Ελλάδα 2014-2020 Στρατηγικές για έρευνα, καινοτομία και παραγωγική ανανέωση Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτελειο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46 TK 112 51 Αθήνα ΤΗΛ.: 2108665350 FAX: 2108676265 www.rc.aueb.gr Κείμενο Μελέτης Σύμφωνα με τις Εργασίες 6

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Κατευθύνσεις στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση

RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Κατευθύνσεις στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Κατευθύνσεις στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γ.Δ. Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Γιάννης Καλογήρου. Yet not to innovate is to die. Some firms actually do elect to die Chris Freeman and Luc Soete, 1997

Περίληψη. Γιάννης Καλογήρου. Yet not to innovate is to die. Some firms actually do elect to die Chris Freeman and Luc Soete, 1997 Η τεχνολογική ταυτότητα και η καινοτομική επίδοση του επιχειρηματικού τομέα στην ελληνική οικονομία. Δημόσιες πολιτικές και επιχειρηματικές στρατηγικές για την αναβάθμισή του Yet not to innovate is to

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Επιτελική σύνοψη... 4 i. Αντικείμενο του έργου... 7 ii. Στόχοι του Έργου... 8 ΜΕΡΟΣ Ι... 10 1. Προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας και παρεχόμενες υπηρεσίες... 10 1.1. Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. τεύχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. τεύχος Μέσα από το ΕΠΑΝ, έχουν επιδοτηθεί αξιόλογα επιχειρηµατικά σχέδια. Στην προσπάθεια µας, να αναδείξουµε καλές πρακτικές, η σελίδα αυτή είναι αφιερωµένη σε δράσεις άξιες µνείας από επιχειρήσεις που προσπάθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering)

εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering) εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering) εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering)

Διαβάστε περισσότερα