Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2 Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από τη κρίση αλλά κυρίως να δηµιουργήσει τις βάσεις µιας Βιώσιµης Οικονοµίας, η οποία θα µπορεί να διασφαλίσει τη Κοινωνική Συνοχή µέσω της ισόρροπης ανάπτυξης του τρίπτυχου Οικονοµία-Κοινωνία- Περιβάλλον. Τη κρίσιµη αυτή στιγµή, χρειαζόµαστε ένα µοντέλο Βιώσιµης Ανάπτυξης µε άξονες τη καινοτοµία, την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια για µια κοινωνία ευηµερίας χωρίς αποκλεισµούς. Είναι απαραίτητη η συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων φορέων και η συνεργασία της ιδιωτικής και της δηµόσιας πρωτοβουλίας προκειµένου να καταλήξουµε στη σύνθεση και ανάπτυξη συγκεκριµένων προτάσεων και δράσεων που συµβάλλουν σε µία Βιώσιµη Κοινωνία. Η πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» προσβλέπει στην ανάπτυξη ενός συστηµατοποιηµένου ιαλόγου καθώς και στη δηµιουργία µεθοδολογιών & εργαλείων που θα υποστηρίζουν την πορεία της χώρας µας προς την Βιώσιµη Ανάπτυξη τόσο σε µικροοικονοµικό όσο και σε µακροοικονοµικό επίπεδο.

3 Συστηµατοποιηµένος ηµόσιος ιάλογος µε στόχο την ανάδειξη οράµατος, ιδεών, προγραµµάτων, κατάλληλων επιχειρησιακών δράσεων και µεθοδολογιών που θα υποστηρίζουν την πορεία της χώρας µας προς τη Βιώσιµη Ανάπτυξη Συµµετοχή εκπροσώπων των σηµαντικότερων επιχειρηµατικών φορέων της ελληνικής αγοράς, κορυφαίων επιχειρήσεων, εκπροσώπων της πολιτείας και της Κοινωνίας Πολιτών

4 Υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το World Business Council for Sustainable Development και το German Sustainability Council Τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας καθώς και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Χρηµατοδοτείται εξολοκλήρου από την ιδιωτική πρωτοβουλία

5 Η Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, το ίκτυο Υπεύθυνων Οργανισµών και Ενεργών Πολιτών, σε συνεργασία µε ιεθνείς, Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς φορείς µε στόχο την προώθηση της Βιώσιµης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Ιδρυτικοί Φορείς της Πρωτοβουλίας Σύνδεσµος Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών ΣΕΒ, Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη ΣΦΕΕ, Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος ΣΕΤΕ, Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ΣΕΒΤ, Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων Όµιλος Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών

6 Η Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» συµµετέχουν: Επαγγελµατικοί & επιχειρηµατικοί φορείς Επιχειρήσεις Θεσµικοί φορείς Κοινωνικοί φορείς

7 Άξονες ιαλόγου Ο διάλογος που θα αναπτυχθεί στηρίζεται στη φιλοσοφία του EUROPE 2020 Βιώσιµη Οικονοµία Καινοτοµία & Ανταγωνιστικότητα Εκπαίδευση ιαφάνεια Κλιµατική Αλλαγή & Εξοικονόµηση Πόρων Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει Θέσεις / Απόψεις Ποιοι είναι οι στόχοι για το 2020 & τα προγράµµατα που τους υποστηρίζουν

8 Τα αποτελέσµατα του ιαλόγου Policy Paper Παρατηρητήριο Βιωσιµότητας Σχέδιο ράσης 2020 Εθνικός είκτης Βιωσιµότητας Μηχανισµός Καταγραφής Κοινωνικών Αναγκών

9 Policy Paper Συστηµατική Καταγραφή θέσεων όλων των εµπλεκοµένων στους Άξονες του διαλόγου Συµβολή στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στην Ελλάδα Προώθηση στα αρµόδια Εθνικά & Ευρωπαϊκά όργανα µε στόχο τη διαµόρφωση των αντίστοιχων νοµοθετικών/ κανονιστικών πρωτοβουλιών

10 Παρατηρητήριο Βιωσιµότητας Συστηµατική καταγραφή των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται από Κυβέρνηση, Φορείς, Παν/µια, Επιχειρήσεις, Κοινωνία Πολιτών πάνω στα θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική αγορά ηµιουργία Οδηγού Καλών Πρακτικών Βιώσιµης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας

11 Σχέδιο ράσης 2020 ηµιουργία Σχεδίου ράσης που θα υλοποιήσουν οι φορείς, οι επιχειρήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι µε ορίζοντα το 2020 Ανάδειξη & Επιβράβευση των πρωτοβουλιών που έχουν ολοκληρωθεί και συµβάλλουν σε θέµατα Βιωσιµότητας

12 Εθνικός είκτης Βιωσιµότητας Επιλογή παραµέτρων της Βιώσιµης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας βάσει διεθνών εικτών µε προσαρµογή στην ελληνική αγορά - ιαµόρφωση επιπέδων συµµετοχής - ηµιουργία είκτη Βιωσιµότητας σε διαµορφωµένα επίπεδα ανάλογα µε το µέγεθος του Οργανισµού Σύνδεση του είκτη Βιωσιµότητας µε αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς είκτες/κώδικες (European Sustainability Code) Σύνδεση του είκτη Βιωσιµότητας µε: - Επιβραβεύσεις- ιακρίσεις -Αξιολόγηση Οργανισµού - Χρηµατοπιστωτικές αγορές (διευκόλυνση δανεισµού & εισροή κεφαλαίων

13 Μηχανισµός Καταγραφής Κοινωνικών Αναγκών Έρευνα και καταγραφή των Κοινωνικών Αναγκών στη χώρα µας Σύνδεσή τους µε τις δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας που εφαρµόζει ο Ιδιωτικός τοµέας Ανάπτυξη προγραµµάτων συνεργασίας µεταξύ Ιδιωτικού & ηµοσίου Τοµέα

14 Stakeholder Board Ι ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ- STAKEHOLDER BOARD κ. Ευθύµιος Βιδάλης, Αντιπρόεδρος Συνδέσµου Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) & Πρόεδρος Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη κ. Χρήστος Γκόρτσος,Γενικός Γραµµατέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Κων/νος Φρουζής, Πρόεδρος Συνδέσµου κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, ιευθύνων Σύµβουλος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Οµίλου Ελληνικά Χρηµατιστήρια κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Κ. Κων/νος Μίχαλος, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος κ. Ευάγγελος Καλούσης, Πρόεδρος Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων (ΣΕΒΤ)

15 Stakeholder Board κ. Σπύρος Λιούκας, Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόεδρος, QualityNet Foundation κ. Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ κ. Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Συµµόρφωσης στην ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ κ. Γρηγόρης Ι. Τσάλτας, Καθηγητής ιεθνούς ικαίου, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστηµίου κ. Ανδρέας Ανδρεόπουλος, Καθηγητής, Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ κ. Σάββας Ροµπόλης, Επιστηµονικός ιευθυντής, Ινστιτούτο Εργασίας ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

16 Οφέλη Συµµετοχής των Επιχειρήσεων Σύνδεση της εταιρίας µε τα θέµατα της Βιώσιµης Ανάπτυξης. Συµµετοχή στη χάραξη της Εθνικής στρατηγικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη µέσω της ανοιχτής διαβούλευσης Συµµετοχή στον Οδηγό ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ δηµοσιεύοντας στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της Πρωτοβουλίας τις «καλές πρακτικές» τους στο τρίπτυχο Οικονοµία, Κοινωνία, Περιβάλλον µε δυνατότητα παρουσίασής τους στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά Συµµετοχή στη διαµόρφωση και χρήση όλων των µεθοδολογιών και εργαλείων που θα προκύψουν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας π.χ. Οδηγός Καλών Πρακτικών, Ανάπτυξη ιαλόγου µε ενδιαφερόµενα µέρη, εκπαίδευση.

17 Οφέλη Συµµετοχής των Φορέων Αξιοποίηση των απόψεων σας στη διαµόρφωση των νοµοθετικών πρωτοβουλιών από τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά όργανα Συµµετοχή στη συνδιαµόρφωση των µεθοδολογιών και των εργαλείων που θα υποστηρίξουν την υιοθέτηση Βιώσιµων πρακτικών από τις επιχειρήσεις/ µέλη σας Ανάδειξη των επιχειρήσεων που πρωτοστατούν ανά τοµέα στα θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης ως «πρεσβευτές» Αφύπνιση & Εκπαίδευση των επιχειρήσεων/µελών σας µέσα από τη συµµετοχή τους στη διαδικασία διαλόγου

18 Βήµατα Συµµετοχής Φορέων Επίσηµη Ενηµέρωση Φορέα σε επίπεδο.σ. Υπογραφή MOU µεταξύ Φορέα και QNF Ενηµέρωση & ενεργοποίηση των µελών του Φορέα για την πρωτοβουλία Κατάθεση προτάσεων του φορέα για τη διαµόρφωση του policy paper

19 Χρονοδιάγραµµα Εκδηλώσεων 29 Απριλίου Νοεµβρίου 2015 Κλειστό Γεύµα Φορέων Εναρκτήρια Εκδήλωση Παρουσίαση του Policy Paper & Εθνικού είκτη Βιωσιµότητας Παρουσίαση του Μηχανισµού Καταγραφής των Κοινωνικών Αναγκών 19 Φεβρουαρίου Σεπτεµβρίου 2014

20 Χρυσούλα Εξάρχου Αντιπρόεδρος.Σ. Υπεύθυνη Επιχειρηµατικού Τοµέα Τηλ Κιν

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

2010-2012. ό μεγάλος διάλογος για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα & τη Βιώσιμη ανάπτυξη

2010-2012. ό μεγάλος διάλογος για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα & τη Βιώσιμη ανάπτυξη 2010-2012 ό μεγάλος διάλογος για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα & τη Βιώσιμη ανάπτυξη Πλεονεκτήματα συμμετοχής για τους κοινωνικούς εταίρους: Οι Κοινωνικοί Εταίροι που συμμετέχουν στο διάλογο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Λ. Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ SUSTAINABLE GREECE 2020 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΜΙΛΙΑ Λ. Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ SUSTAINABLE GREECE 2020 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑ Λ. Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ SUSTAINABLE GREECE 2020 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 28.05.2015 Κύριε Πρόεδρε του QualityNet Foundation, Κυρίες και Κύριοι, Είναι με μεγάλη χαρά που

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EXPORTS FORUM 2013 1

GREEK EXPORTS FORUM 2013 1 GREEK EXPORTS FORUM 2013 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε συνέχεια της διοργάνωσης των επιτυχηµένων εξαγωγικών συνεδρίων Exports Money Conference 2011 & 2012 και της µεγάλης ανταπόκρισης του κλάδου σε αυτά, η Ένωση ιπλωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ κ. ΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Αγαπητά µέλη, Όπως γνωρίζετε, εσείς που παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Υγεία «ΣΦΕΕ Innovation Project»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Υγεία «ΣΦΕΕ Innovation Project» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Υγεία «ΣΦΕΕ Innovation Project» Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 1 Νοεμβρίου 2013 Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013 Με σύνθημα «Επιβραβεύουμε την Καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Το 3ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link CSR Forum στις 27 Ιουνίου - ΕΡΤ http://www.ert.gr/eidiseis/politismos/i-ert-proteinei/story/163702/to-3o-... of 3 29/5/2013 10:39 πµ Τρίτη, 28 Μαΐου 2013 11:52 Η ΕΡΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 5 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

2 συναντήσεις για διαπεριφερειακές ανταλλαγές µεταξύ δήµων Επεξεργασία 27 Σχεδίων ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων 27 περιφερειακά σεµινάρια 1 τελική διεθνή συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Δελτίο Τύπου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με τον Απολογισμό 2 Μήνυμα από τη Διοίκηση 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Η παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 8 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Naftika Chronika: 1ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης"/>

Naftika Chronika: 1ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης/> Naftika Chronika: 1ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης"/> http://www.naftikachronika.gr/index.asp?pid=1&articleid=4421&lang... Αρχική > Ναυτιλιακό Forum > 1ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

1 of 5 5/4/2012 2:20 µµ

1 of 5 5/4/2012 2:20 µµ 2ο Ετήσιο Συνεδρίο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Αθήνα, 26/4 http://www.epixeiro.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2823:2-264&catid=8... 1 of 5 5/4/2012 2:20 µµ 2ο Ετήσιο Συνεδρίο Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

EXPORTS MONEY CONFERENCE 2012 1

EXPORTS MONEY CONFERENCE 2012 1 EXPORTS MONEY CONFERENCE 2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Ethos Media S.A. µε τη συνεργασία της Ένωσης ιπλωµατικών Υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (ΕΝ Υ ΟΕΥ) και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1η Ενδιάµεση Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα