Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ."

Transcript

1 Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Αρ συνεδρίας: 17/2010 Παρόντες: κ.κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος Σταύρος Γερολατσίτης, Αντιδήμαρχος Μαρία Πασχάλη Μενέλαος Κωμοδίκης Ανδρούλα Αντωνίου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους Χάρια Παπαγεωργίου Ανδρέας Μαϊμάρης Βαλεντίνος Πολυκάρπου Φρόσω Γεωργιάδου Μέλη Κωνσταντίνος Κούκος Στέλλα Σουρμελή Δημοτικού Ανδρέας Κωνσταντίνου Στέλλα Αυλωνίτη Συμβουλίου Χρίστος Τσίγκης Παντελάκης Αγκαστινιώτης Μαρίνος Αθανασιάδης Παναγιώτης Ουστάς Μιχαήλ Ιερείδης Σωτήρης Λουκαΐδης Σταύρος Σταυρινίδης Απόντες: κ.κ. Γιώργος Χρυσάνθου Δημήτρης Τσίγκης Άθως Παρισινός Μάριος Ανδρέου Κώστας Σωφρονίου Άθως Αγαπητός Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Παρευρισκόμενος: κ. Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας Δικαιολόγηση Απουσιών: Όλες οι απουσίες δικαιολογήθηκαν. 1 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

2 494.1 Διόρθωση /Συμπλήρωση και Επικύρωση πρακτικών Διόρθωση / Συμπλήρωση πρακτικών [ ] Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δημοτικού Συμβουλίου στις εκδρομές των μελών της Δημοτικής Χορωδίας και του Φωτογραφικού Ομίλου για το έτος 2010 (Η παρ των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 7/9/2010 είναι σχετική). Ο κ. Α. Αγαπητός με επιστολή του ημερ. 1/12/10 ζήτησε όπως η διαφωνία του καθώς και η σχετική αναφορά του που έγινε κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος περιληφθεί στα πρακτικά. Ενόψει τούτου στο τέλος της παραγράφου των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 7/9/10 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: Επίσης ο κ. Α. Αγαπητός, ο οποίος διαφώνησε, εξέφρασε την απορία γιατί να πάνε πέντε δημοτικοί σύμβουλοι με το Φωτογραφικό Όμιλο και διερωτήθηκε κατά πόσο θα βγάζουν και αυτοί φωτογραφίες ή θα έχουν επίσημες συναντήσεις εκεί που θα πάνε Επικύρωση πρακτικών Τα πρακτικά της 489 ης, 490 ης και 491 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 7/9/10, 12/10/10 και 25/10/10 αντίστοιχα αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσωπικού Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού ημερ. 18/11/2010 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο Θέματα προσωπικού [ ] Έγκριση καταλόγων αιτητών για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων: - Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας - Βιβλιοθηκονόμου - Λειτουργού Κήπων και Πρασίνου (Γεωπόνου) Για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων υποβλήθηκαν οι πιο κάτω αιτήσεις: Για τη θέση του Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας:408 Για τη θέση του Τεχνικού Γεωπονίας:41 Για τη θέση του Βιβλιοθηκονόμου:55 Οι Τριμελείς Ειδικές Επιτροπές που ορίστηκαν από την αρμόδια αρχή (Δήμαρχο) με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 6(Ι)/98 όπως έχει τροποποιηθεί για να αναλάβει την ευθύνη της διεξαγωγής των εξετάσεων, προχώρησαν στην ετοιμασία των καταλόγων με τα ονόματα, τα ακαδημαϊκά προσόντα και όλα τα σχετικά έγγραφα 2 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

3 που υπέβαλαν οι αιτητές για να μπορέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει ποιοι από αυτούς, με βάση το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης και την σχετική προκήρυξη, κατέχουν ή δεν κατέχουν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, για να θεωρούνται ή όχι υποψήφιοι και κατ επέκταση να τους εγκρίνει ή αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία πλήρωσης των θέσεων. Όλα τα έγγραφα που ετοίμασαν οι Τριμελείς Ειδικές Επιτροπές κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη. Επίσης με την ημερήσια διάταξη κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο αντίγραφο εγκυκλίου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με αρ. 214 ημερ. 15/7/10 η οποία αφορά τα αποδεκτά τεκμήρια από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας. Το Συμβούλιο αφού προέβη στη δέουσα έρευνα σε σχέση με τα ακαδημαϊκά προσόντα των αιτητών και αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των Τριμελών Ειδικών Επιτροπών υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Προσωπικού και αποφάσισε: (α) να υιοθετήσει το περιεχόμενο της εγκυκλίου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με αρ. 214 ημερ. 15/7/10 που αφορά τα αποδεκτά τεκμήρια από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας (β) να εγκρίνει κατάλογο με τους υποψηφίους τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο Παράρτημα «Α» των πρακτικών που έκρινε, εκ πρώτης όψεως, ότι πληρούν τα απαιτούμενα, για διορισμό στην ανάλογη θέση, ακαδημαϊκά προσόντα. Τα λοιπά απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης προσόντα θα διαπιστωθούν σε κατοπινό στάδιο με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής ή/και της προφορικής εξέτασης. (γ) Να αποκλείσει τη συμμετοχή από την περαιτέρω διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, τους αιτητές που φαίνονται στο Παράρτημα «Β» των πρακτικών που έκρινε ότι δεν πληρούν όλα τα απαιτούμενα για διορισμό στη θέση, προσόντα, για τους λόγους που αναφέρονται στους πίνακες του εν λόγω παραρτήματος. Οι κ.κ. Χρ. Τσίγκης και Στ. Αυλωνίτου εισήλθαν στην αίθουσα κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος. Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 29/10/10 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο [ ] Κανονισμοί Λειτουργίας γηπέδων Φούτσαλ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 29/10/10 είναι σχετική). 3 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

4 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και αποφάσισε να εγκρίνει τους Κανονισμούς λειτουργίας των γηπέδων φούτσαλ που επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Γ» στα πρακτικά. Το δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε γηπέδου από τα τέσσερα καθορίστηκε στο ποσόν των 50 και για ολόκληρο ενιαίο γήπεδο, δηλ. και τα τέσσερα γήπεδα μαζί, στο ποσόν των 120. Περαιτέρω, ενόψει σχετικής αναφοράς της κ. Τ. Αντωνίου, αποφάσισε να ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο για δωρεάν διάθεση ενός γηπέδου για χρήση από μη οργανωμένα σύνολα. Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων Τα σημειώματα των συνεδριών της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 και 30/8/10 κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο [ ] Προσφορά θεατρικών παραστάσεων σε σχολεία του Στροβόλου (Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 είναι σχετική). Αναφέρθηκε από το Δημοτικό Γραμματέα ότι οι θεατρικές παραστάσεις στα σχολεία του Στροβόλου έχουν γίνει. Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση [ ] Έσοδα συναυλίας της Ορχήστρας Δωματίου Βασιλείας Ελβετίας που έγινε στις 24/9/10 (Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να εγκρίνει την διάθεση των εσόδων από την πιο πάνω συναυλία στο Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου» [ ] Προτάσεις από Καλλιτεχνικά Σχήματα (Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 είναι σχετική). Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται προτάσεις για συμπερίληψη τους στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2010: Πίνακας Καλλιτεχνικά Σχήματα Πρόταση 1. Νικόλας Θεοφάνους Σειρά προτάσεων για το Καλοκαίρι- Φθινόπωρο Τσούκας Γιώργος Τετραμελές Συμμετοχή σε εκδηλώσεις που νεανικό Συγκρότημα «Grounded» διοργανώνονται από το Δήμο 4 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

5 3. Παραδοσιακό μουσικό συγκρότημα «Οι ΛΑΣ» 4. Εταιρία Παραγωγής Tutto Arte Ανδρέας Πιερή 5. Ροκ μουσικό συγκρότημα «ANASA» - Σοφία Καλαϊτζή 6. Τετραμελές Γυναικείο electric string quartet «4tissimo» 7. Μουσικό έθνικ συγκρότημα «X Darawish» 8. Εταιρία Παραγωγής «Beyond Reality Events» Κωνσταντίνος Θεοδώρου 9. Sophia Foundation for Children Μαρίνα Σιακόλα 10. Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου το έτος 2010 Αμοιβές και ηχητική κάλυψη: Σειρά προτάσεων για συναυλίες με Έλληνες καλλιτέχνες Πραγματοποίηση συναυλίας Αμοιβές: Πραγματοποίηση συναυλίας Αμοιβές: Πραγματοποίηση συναυλίας Αμοιβές μουσικών και συνοδού και έκδοση αφισών: Παράσταση με τον mentalist Kary Novel, ή συμμετοχή του σε άλλες εκδηλώσεις του Δήμου Χορηγία για την οικονομική στήριξη συναυλίας με τη Χάρις Αλεξίου το Σεπτέμβριο 2010, στη Σχολή Τυφλών Οικονομική στήριξη για την πραγματοποίηση ταξιδιού τον Ιούλιο 2010, στην πόλη Corigliano D Otrano (ελληνόφωνη περιοχή της Κάτω Ιταλίας) για παρουσίαση κυπριακών χορών. Το συνολικό κόστος του ταξιδιού είναι Καίτη Οικονομίδου Καλοκαιρινή ή χριστουγεννιάτικη συναυλία με μουσικό σχήμα από δύο φωνές και πιάνο. 12. Mascot Puppet Theatre - Lidia Χορευτική παράσταση με μαριονέτες Bliznakova 13. Γιώργος Κριμιζάκης Καλοκαιρινή συναυλία με την τραγουδίστρια Παμπίνα Προδρόμου και το Γιώργο Κριμιζάκη Αμοιβές: Θέατρο «Σταγόνες Ζωής» - Τάκης Χριστοφάκης και Δώρος Κυριακίδης 15. Θέατρο Διόνυσος Χρήστος Γιάγκου Αγορά θεατρικής παράστασης «Η φτώχεια θέλει καλοπέραση». Αμοιβές: Αγορά θεατρικής παράστασης «Οι Όρνιθες του Αριστοφάνη», του Αντρέα Κουκίδη, για την καλοκαιρινή περίοδο. Αμοιβές: Ελεύθερη σκηνή Πάφου, Θέατρο Χ Επιχορήγηση θεατρικής παράστασης «Το τραγούδι των Γλάρων», της Βασιλικής Φωτίου ή αγορά μίας θεατρικής παράστασης του εν λόγω έργου. Τιμή παράστασης: (συμπεριλαμβάνει ηχητική κάλυψη) 5 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

6 17. Πολιτιστικός Όμιλος «Αθανασία» - Γιώργος Αδάμου 18. Ίδρυμα Κυριάκου Μάτση Δόξα Κωμοδρόμου Παρουσίαση του χοροδράματος «Τζήντα χρόνια τα παλιά», με κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς, σε κυπριακά δίστιχα. Τιμή παράστασης: (περιλαμβάνει αμοιβές, φωτισμό και ηχητική κάλυψη) Αίτημα για παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου την 01/11/10 για την πραγματοποίηση πρόβας για τη Τιμητική συναυλία Αφιέρωμα στον Κυριάκο Μάτση. Ο Δημοτικός Γραμματέας πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι η συναυλία με την Χάρις Αλεξίου η οποία ήταν προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 2010 στη Σχολή Τυφλών (πρόταση με αρ. 9 στον πίνακα) δεν έγινε. Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε: (α) να εγκρίνει την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου την 1/11/10 για τους σκοπούς της πρόβας της συναυλίας που θα γίνει στις 2/11/10 (πρόταση με αρ. 18 στον πίνακα) (β) να απορρίψει τις προτάσεις με αρ. 1 8 και στον πίνακα [ ] Πρόταση κ Ανδρέα Μαϊμάρη, Δημοτικού Συμβούλου, με θέμα τη δημιουργία Εργαστηρίου Αγιογραφίας, ως τμήματος του Εικαστικού Ομίλου του Δήμου Στροβόλου (Η παρ. 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να εγκρίνει την πιο πάνω πρόταση για δημιουργία Εργαστηρίου Αγιογραφίας [ ] Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού «Μουσικόραμα», για δημιουργία Ορχήστρας Κιθάρων στο Δήμο Στροβόλου (Η παρ. 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση [ ] Πρόταση της κ. Ε. Παπαγεωργίου για τη δημιουργία Θεατρικού Εργαστηρίου 6 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

7 (Η παρ. 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι στο Δήμο λειτουργούν ήδη δύο θεατρικά εργαστήρια, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση [ ] Πρόταση από τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρο για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης με τίτλο «Δώσε Φως σε μια Ζωή» (Η παρ. 12 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 είναι σχετική). Αναφέρθηκε από τον Δημοτικό Γραμματέα ότι η πιο πάνω εκδήλωση η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 5/12/10, δεν έγινε [ ] Λειτουργία Εργαστηρίων Καλλιτεχνικών Κατασκευών (Η παρ. 13 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να εγκρίνει την επαναλειτουργία των τριών Εργαστηρίων Καλλιτεχνικών Κατασκευών [ ] Φθινοπωρινό πρόγραμμα εκδηλώσεων (Η παρ. 15 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 είναι σχετική). Το Φθινοπωρινό πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου όπως αυτό ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Δ» στα πρακτικά. Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση [ ] Αίτημα από Κ.Μ.Κ Media Administration Services Ltd για επιχορήγηση της επιθεώρησης Που πας ρε Γιωργάκη με τέτοιο καιρό (Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 30/8/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα [ ] Προτάσεις από καλλιτεχνικά σχήματα για συμπερίληψη τους στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Δήμου 7 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

8 (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 30/8/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να απορρίψει τις πιο κάτω προτάσεις που υποβλήθηκαν για συμπερίληψη τους στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Δήμου [14.2.2] Χριστουγεννιάτικη παιδική εκδήλωση του Δήμου (Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 30/8/10 είναι σχετική). Για τις ανάγκες της Χριστουγεννιάτικης παιδικής εκδήλωσης του Δήμου που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2010 ενοικιάστηκαν δέκα πτυσσόμενα περίπτερα εκ των οποίων τα έξι δόθηκαν στους πιο κάτω φιλανθρωπικούς οργανισμούς /οργανώσεις για διάθεση προϊόντων τους και ενημερωτικού υλικού: - Europa Donna Cyprus Καλλιτεχνικό Σχήμα Πρόταση 1. Θέατρο μαριονέτων Aristofunny Παρουσίαση του έργου «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» κατά την περίοδο Δεκεμβρίου Ιανουαρίου Κόστος 2. Θίασος Άννας Βαγενά Πέτρα Τερζή έκαστης παράστασης: Θεατρική Παράσταση «Το Γάλα», του Βασίλη Κατσικονούρη, τον Οκτώβριο Αμοιβές: Σύνδεσμος Μικρών Εθελοντών - Κοινοτική Αστυνόμευση Στροβόλου - Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Αγίου Βασιλείου - Φιλόπτωχος Αδελφότητα Στροβόλου - Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος «Βαγόνι Αγάπης» Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 8 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

9 [ ] Προτάσεις Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων για συμπερίληψη στον Προϋπολογισμό του έτους 2011 (Οι παρ. 5 έως 13 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 30/8/10 είναι σχετικές). Ο Δημοτικός Γραμματέας ανάφερε ότι όλες οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αφορούν το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν συμπεριληφθεί ήδη οι αναγκαίες πρόνοιες στον Προϋπολογισμό του έτους Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας Τα σημειώματα των συνεδριών της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας ημερ. 22/4/10 και 14/7/10 κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο [ ] Ανάπτυξη Δικτύου Πράσινων Σημείων (Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας ημερ. 14/7/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας και αποφάσισε να προτείνει το κρατικό τεμάχιο με αρ. 198, Φ/Σχ ΧΧΧ/14W2 του Τμήματος «L» παρά τον κυκλικό κόμβο του Γ.Σ.Π. για τη δημιουργία πράσινου σημείου. Ο Δημοτικός Γραμματέας ανάφερε ότι ο Δήμος έχει προτείνει και δεύτερο τεμάχιο παρά τη Σχολή Τυφλών το οποίο δεν υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών γι αυτό γίνεται προσπάθεια για τον εντοπισμό άλλου τεμαχίου. Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημερ. 5/7/10 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο [5.5.20] Αξιοποίηση του προγράμματος «Leonardo Da Vinci Κινητικότητα» στα πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημερ. 5/7/10 είναι σχετική). Τα προγράμματα της Δια Βίου Μάθησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας βασισμένης στη γνώση, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας παράλληλα ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Αποσκοπούν ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς. 9 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

10 Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci-Κινητικότητα επιχορηγεί την τοποθέτηση ατόμων σε οργανισμούς άλλων συμμετεχουσών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση. Η επιχορήγηση καλύπτει έξοδα γλωσσικής-πολιτιστικής προετοιμασίας, έξοδα διακίνησης και έξοδα συντήρησης στο εξωτερικό για τους δικαιούχους, καθώς και έξοδα για οργάνωση της κινητικότητας για τον φορέα συντονιστή. Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο Δήμος έχει υποβάλει στα πλαίσια του πιο πάνω προγράμματος τρεις προτάσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί και αφορούν εκπαίδευση προσωπικού για θέματα: - ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, στο Δήμο Αμαρουσίου - η-διακυβέρνησης, στο Δήμο Τρικάλων - διαχείρισης και αναβάθμισης της βιβλιοθήκης, στο Δήμο Βέροιας - προβολής και επικοινωνίας Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση και να ζητήσει όπως για όλα τα προγράμματα που εγκρίνονται ετοιμάζονται σχετικές αναφορές για ενημέρωση του γύρω από την πορεία υλοποίησης τους. Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο [ ] Δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Ελαιώνων, στο ύψος της γέφυρας, παρά το Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου (Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να εγκρίνει τη δημιουργία ισόπεδης διάβασης πεζών τύπου zebra επί της γέφυρας της οδού Ελαιώνων, μεταξύ των δύο υφιστάμενων κυρτωμάτων οδοστρώματος [ /3] Δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Δημοκρατίας, παρά την Εκκλησία της Παναγίας του Τράχωνα (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε νε εγκρίνει τη δημιουργία διάβασης πεζών με προβολείς floodlight στην οδό Δημοκρατίας παρά την Εκκλησία της Παναγίας του Τράχωνα [ ] Μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης παρά τα Αρμένικα Σχολεία Ναρέκ 10 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

11 (Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να εγκρίνει την κατασκευή δύο κυρτωμάτων οδοστρώματος ύψους 7,5 εκ. στην οδό Ερμουπόλεως για την ασφαλή διακίνηση μαθητών και κατοίκων της περιοχής [ /2] Προβλήματα τροχαίας στην οδό Έβρου (Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να εγκρίνει την χάραξη διπλής κίτρινης γραμμής στη δυτική πλευρά της οδού Έβρου, από την συμβολή με την οδό Σαν Σουσί μέχρι τη συμβολή με την οδό Εδέσσης για αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργείται στην οδό Έβρου από την ανεξέλεγκτη στάθμευση [ ] Αίτημα για μονοδρόμηση τμήματος της οδού Γ. Αξιώτη (Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι το οδικό δίκτυο της περιοχής δεν είναι ακόμη πλήρως διαμορφωμένο και ότι δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερο πρόβλημα, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα [ /2] Προβλήματα τροχαίας στην οδό Αμφιπόλεως (Η παρ. 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να εγκρίνει τη χάραξη διπλής κίτρινης γραμμής στην ανατολική πλευρά της οδού Αμφιπόλεως από τη συμβολή με τη Λεωφ. Αθαλάσσας μέχρι και την συμβολή με την οδό Αναβύσσου [ ] Αίτημα για δημιουργία χώρου στάθμευσης αναπήρων στην οδό Αρχ Κυπριανού (Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το αίτημα αφορά τη δημιουργία χώρου στάθμευσης αναπήρων επί του οδοστρώματος, μπροστά από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας για βαριά ανάπηρα άτομα, στην οδό Αρχ. Κυπριανού. 11 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

12 Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη το περιορισμένο πλάτος του οδοστρώματος και την εγγύτητα του κτιρίου σε στροφή χωρίς ορατότητα, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα [ ] Αίτημα για δημιουργία χώρου στάθμευσης αναπήρων στην οδό Σταδίου (Η παρ. 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το αίτημα αφορά τη δημιουργία χώρου στάθμευσης αναπήρων στους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης επί του οδοστρώματος στην οδό Σταδίου αρ.51. Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα [ ] Αίτημα για δημιουργία χώρου στάθμευσης αναπήρων στην οδό Δενούσης (Η παρ. 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το αίτημα αφορά δημιουργία χώρου στάθμευσης στο οδόστρωμα της οδού Δενούσης αρ. 7. Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα [ ] Αίτημα για δημιουργία χώρων στάθμευσης αναπήρων στις Λεωφόρους Στροβόλου και Αθαλάσσας και στις οδούς Ιφιγενείας, Π. Κάσπη και Θουκιδίδου (Η παρ. 11 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε: (α) να εγκρίνει τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αναπήρων: i. Στη Λεωφ. Στροβόλου αρ. 243, στους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης επί του οδοστρώματος. ii. Στη Λεωφ. Αθαλάσσης, στους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης επί του οδοστρώματος μπροστά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. iii. Στην Λεωφ. Αθαλάσσης 173, στους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης επί του οδοστρώματος. iv. Στην οδό Παν. Κασπή, στους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης στην πρόσοψη του πάρκου Ακροπόλεως. 12 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

13 (β) να απορρίψει το αίτημα για δημιουργία χώρου στάθμευσης αναπήρων στην οδό Θουκυδίδου γιατί τυχόν δημιουργία του θα προκαλέσει σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων ημερ. 9/9/10 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο [ ] Προτάσεις της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων για συμπερίληψη στον Προϋπολογισμό του έτους 2011 (Η παρ. 2 του σημειώματος της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων ημερ. 9/9/10 είναι σχετική). Ο Δημοτικός Γραμματέας ανάφερε ότι όλες οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στα πιο πάνω πρακτικά και αφορούν δραστηριότητες της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν ήδη συμπεριληφθεί οι αναγκαίες πρόνοιες στον Προϋπολογισμό του έτους [ ] Έγκριση για επιπρόσθετες δαπάνες σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 66(1) του Περί Δήμων Νόμου Το Συμβούλιο με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 66(1) του Περί Δήμων Νόμου αποφάσισε: (α) Κώδικας Προϋπολογισμού: Ποσό πρόνοιας: ,00 Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους ,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα «Σήμανση οδών». (β) Κώδικας Προϋπολογισμού: Ποσό πρόνοιας: ,00 Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους 8.000,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα «Συντήρηση, Βελτίωση Υποστατικών». (γ) Κώδικας Προϋπολογισμού: Ποσό πρόνοιας: ,00 Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους ,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα «Συνεισφορά στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο». (δ) Κώδικας Προϋπολογισμού: Ποσό πρόνοιας: ,00 13 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

14 Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους 1.500,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα «Ανταλλαγή Αντιπροσωπειών» [ ] Δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης αυτοματοποιημένου συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων στη Μείζονα Λευκωσία (Η παρ των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 31/5/10 είναι σχετική). Με την ημερήσια διάταξη κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο: (α) το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της ΔΕΠΛ (Διαδημοτική Εταιρεία Ποδηλάτων Λευκωσίας Λίμιτεδ) καθώς και ο Προϋπολογισμός της εταιρείας (β) προσχέδιο των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του συστήματος ποδηλάτων. Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου στη ΔΕΠΛ. Επίσης αποφάσισε να εγκρίνει το Καταστατικό και τον Προϋπολογισμό της εταιρείας. Περαιτέρω το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη σχετική αναφορά του Δημάρχου για προβλήματα που παρουσιάζονται σε ότι αφορά την προμήθεια των ποδηλάτων από τον επιτυχόντα προσφοροδότη, αποφάσισε όπως εφαρμοστούν πλήρως οι πρόνοιες του σχετικού συμβολαίου [ /3] Διαγραφή Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την έντονη διαφωνία του κ. Π. Αγκαστινιώτη για διαγραφή των πιο πάνω τελών, αποφάσισε να ορίσει ειδική Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. Μ. Αθανασιάδη, Β. Πολυκάρπου, Στ. Σταυρινίδη και Π. Ουστά, η οποία να εξετάσει σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου τις δυνατότητες που υπάρχουν, με βάση το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος που παρατηρείται με τα ανείσπρακτα τέλη αποκομιδής σκυβάλων [ ] Σχέδιο δράσης για τη μείωση των εκπομπών CO 2 Διεύρυνση κριτηρίων για απόκτηση δικαιώματος δωρεάν στάθμευσης Στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου δράσης για μείωση των εκπομπών CO 2 ο Δήμος παραχωρεί σε δημότες του, κατόχους υβριδικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δικαίωμα για δωρεάν στάθμευση στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης. Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως το δικαίωμα αυτό επεκταθεί ώστε να καλύψει πέραν των δημοτών του Στροβόλου και άτομα που εργάζονται ή διακινούνται στο Στρόβολο και θα υποβάλουν την αναγκαία, προς τούτο, αίτηση [ ] Έκδοση μη μετατρέψιμων ομολόγων από τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Στροβόλου-Αίτηση Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Δήμου Στροβόλου για εγγραφή για συνολικό ποσό ύψους ,00 14 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

15 Με την ημερήσια διάταξη κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: - Το μνημόνιο της έκδοσης του ομολογιακού δανείου - Οι βασικοί όροι της έκδοσης του ομολογιακού δανείου - Επιστολή των Εσωτερικών Ελεγκτών του Δήμου με την οποία συστήνουν την αγορά ομολόγων συνολικής αξίας ,00 από το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Δήμου. Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την υποβολή αίτησης για εγγραφή στο όνομα του, ομολόγων συνολικού ύψους ,00, ακολουθώντας πλήρως την οδηγία 2/2010 της Αρμόδιας Αρχής [ /7] Έργο βελτίωσης αριθμού δρόμων στην περιοχή «Παρισσινός», σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 17 του Νόμου, Κεφ 96 Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη, η έκθεση προόδου με αρ. 3 για το πιο πάνω έργο, για ενημέρωση [ ] Καταστροφή αχρήστων μηχανημάτων Τα πιο κάτω μηχανήματα έχουν επιθεωρηθεί και έχει διαπιστωθεί ότι είναι άχρηστα: - Κόπτης ασφάλτου Partner (M029) ημερ. αγοράς 2/9/89, 2.337,78 - Κόπτης ασφάλτου Vanguard (Μ197) ημερ. αγοράς 7/6/95, 3.446,08 Το Συμβούλιο αποφάσισε με βάση τους Κανονισμούς Αποθηκών να εγκρίνει την καταστροφή τους. Δήμαρχος Κοιν: Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ΚΠ Γ/ΜΕ-ΑΑ 15 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

16 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Κατάλογος Υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας 1. 1 Θάλεια Στυλιανού Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας Universite de Cergy Pontoise Master Ευρωπαϊκής Ιστορίας Ευρωπαϊκές Σπουδές 2. 2 Κωνσταντίνα Μέρικου Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης 3. 3 Έμιλυ Δημητρίου Πτυχίο Κοινωνιολογίας University of Birmingham Business School MSc in Human Resource Management 4. 4 Κωνσταντίνα Σοφοκλέους Intercollege Diploma (with merit) in Communications Intercollege BSc in Business Administration Πανεπιστήμιο Λευκωσίας MBA 5. 5 Μαρία Γιάλλουρου Πτυχίο Κλασσικών Σπουδών 2009 σήμερα CIIM Human Resource Management 6. 6 Έλενα Χρυσοστόμου Πανεπιστήμιο Κρήτης Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική 7. 7 Ελένη Γεωργίου European University Cyprus Bachelor of Arts in European Studies 8. 8 Μαρία Κοιλανιώτου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πτυχίο Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας 9. 9 Μαρία Πολυκάρπου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας 16

17 Κατάλογος Υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας Κωνσταντίνα Παπαπαύλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Χρυσοβαλάντω - Ειρήνη Παύλου Πτυχίο Μεσαιωνικής Νεοελληνικής Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο Θεολογίας Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σταύρος Σάντης University of Salford Bachelor of Science in Business and Management Studies Περσεφόνη Ανδρέου Πάντειο Πανεπιστήμιο Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Intercollege Master in International Relations Ειρήνη Σάββα Πτυχίο Οικονομικών Μοδέστια Κωνσταντίνου Πτυχίο Οικονομικών University of Essex Master of Science in Finance Μαρίνα Μνάσωνος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ευρωπαϊκό Master of Arts στην Ειδική (ενιαία Εκπαίδευση) Κωνσταντίνος Αναστασίου Cyprus College Bachelor of Arts in Social Sciences University of Bristol Master of Education in Counseling Education The Open University Bachelor of Science in Psychology Παναγιώτα Τζιωνή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αλέξης Χαραλάμπους University of Nicosia Bachelor of Science (Cum Laude) in Business Administration 17

18 Κατάλογος Υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας Άντρη Γεωργίου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο Μεσαιωνικής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πραξούλα Αρέστη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πτυχίο Ιστορίας Αρχαιολογίας University of London Royal Holloway and Bedford New College Master of Arts in Late Antique and Byzantine Studies Περσεφόνη Μάρκου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών - Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών Mediterranean Institute of Management Postgraduate Management Diploma Program Diploma in Management Ελένη Βολή Πτυχίο Οικονομικών Μεταπτυχιακό Τίτλο Magister Scientiae στη Χρηματοοικονομική Κυριακή Καποδίστρια Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας University of Exeter Master of Arts in European Governance Αγγελική Γεωργίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών University of Lancaster Master of Laws in European and International Legal Studies Αλεξάνδρα Ευθυμίου Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας Άντρη Φυλακτού Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πτυχίο Τούρκικων Σπουδών Μαρία Ευστρατιάδη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πτυχίο Ιστορίας Αρχαιολογίας University of Essex Master of Arts in Gallery Studies with Dissertation 18

19 Κατάλογος Υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας Μάριος Λυωνάς Intercollege Associate of Science Degree in Business Administration South Bank University London Bachelor of Arts in Accounting and Finance Ιωάννα Γεωργίου Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης Κατερίνα Σταματίου Intercollege Nicosia-Bachelor in Business Administration Midlesex, University of London Master Marketing Management Μαρία Θεοφάνους Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ειδίκευση: Λογοτεχνία UNIVERSITE Catholique de Lourain-Βέλγιο Μεταπτυχιακό στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Ειδίκευση: Πολιτικές Επιστήμες Ανδρέας Παστός Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ανδρούλλα Λοϊζου University of Nicosia, Intercollege Πτυχίο Computer Science University of Nicosia, Intercollege Μεταπτυχιακό MBA MIS Γεωργία Καριoλή Πτυχίο Οικονομικών Μεταπτυχιακό στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά Μαρία Ζαπίτη Πτυχίο Φιλοσοφίας Μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Διδασκαλία Άντρια Λάμπρου Πανεπιστήμιο Πατρών Πτυχίο Φιλολογίας University of Hull, UK Master of Education 19

20 Κατάλογος Υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας Ελένη Σταυροπούλου Anatolia College Secretarial Studies University of Nicosia Bachelor of Science in Business Administration Μάριος Λευτέρη Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών City University, London ΜΑ in International Politics Μαργαρίτα Καψού Rutgers, The State University of New Jersey BA in Psychology & Philosophy Eotvos Lorand University,Budapest MA in Child & Adult Clinical Psychology Χρίστος Τζώρτζιης Cyprus College Bachelor of Business Administration (Banking and Finance) Cyprus College Bachelor of Business Administration (Accounting) Γεωργία Ζηντίλη Πτυχίο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Πάντειο Πανεπιστήμιο Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Γιώργος Κοζάκος European University Cyprus Bachelor of Business Administration in Accounting Βάσω Ασπρομάλλη Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας Middlesex University Master Human Resource Management Μαρία Πιττάου Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας University of Bristol Master-Contemporary History Σάββας Ανδρέου Πάντειο Πανεπιστήμιο Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 20

Βαλεντίνος Πολυκάρπου Στέλλα Αυλωνίτη Μέλη Θωμάς Βασιλείου Μάριος Χατζηβασιλείου ημοτικού Χρίστος Τσίγκης Αντώνης Μηχανικός Συμβουλίου

Βαλεντίνος Πολυκάρπου Στέλλα Αυλωνίτη Μέλη Θωμάς Βασιλείου Μάριος Χατζηβασιλείου ημοτικού Χρίστος Τσίγκης Αντώνης Μηχανικός Συμβουλίου Πρακτικά 515 ης συνεδρίας του ημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του ήμου στις 29/05/2012 από τις 6:30μμ 8:15 μμ Αρ συνεδρίας: 7/2012 Παρόντες: ρ Λάζαρος Σ. Σαββίδης, ήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ικαιολόγηση απουσιών: Η απουσία του κ. Φάνου Κουρουφέξη δικαιολογήθηκε.

ικαιολόγηση απουσιών: Η απουσία του κ. Φάνου Κουρουφέξη δικαιολογήθηκε. Πρακτικά 525 ης συνεδρίας του ημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του ήμου στις 26 Μαρτίου 2013 από τις 6.30μμ 9.00μμ Αρ. συνεδρίας: 3/2013 Παρόντες: ρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, ήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Π ο λ ι τ ι κ ή ε θ ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς, αυτονόμησης και ισχύος

Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Π ο λ ι τ ι κ ή ε θ ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς, αυτονόμησης και ισχύος ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 42 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ISSN 1986-132X Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Π ο λ ι τ ι κ ή ε θ ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Πασχάλη Στέλλα Αυλωνίτη Μέλη Βαλεντίνος Πολυκάρπου Αντώνης Μηχανικός ημοτικού Θωμάς Βασιλείου Γεώργιος Χρυσάνθου Συμβουλίου

Μαρία Πασχάλη Στέλλα Αυλωνίτη Μέλη Βαλεντίνος Πολυκάρπου Αντώνης Μηχανικός ημοτικού Θωμάς Βασιλείου Γεώργιος Χρυσάνθου Συμβουλίου Πρακτικά 527 ης συνεδρίας του ημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του ήμου στις 14/5/2013 από τις 6.00μμ-6.30μμ Αρ. συνεδρίας: 5/2013 Παρόντες: ρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, ήμαρχος, Πρόεδρος κ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4547 Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 103 Αριθμός 253 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση real #1studies ΕΚΔΟΣΗ KYΡΙΑΚΗ 30.8.2009 Νέος χάρτης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ισότιμα τα πτυχία των Κολεγίων που συνεργάζονται με ξένα Πανεπιστήμια Το Διάταγμα του υπουργείου Παιδείας για τα επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τη Γιορτή των Γραμμάτων, «μία διοργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός 25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07 Χορηγός Νοέμβριος 2007 Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο από την πρώτη του συνεδρία έθεσε τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητό νέο μέλος της μεγάλης μας εκπαιδευτικής «οικογένειας»,

Αγαπητό νέο μέλος της μεγάλης μας εκπαιδευτικής «οικογένειας», > page _ 2 Αγαπητό νέο μέλος της μεγάλης μας εκπαιδευτικής «οικογένειας», Σε καλωσορίζουμε στο σύγχρονο κόσμο του ΙΕΚ ΞΥΝΗ. Όπως ήδη γνωρίζεις, το ΙΕΚ ΞΥΝΗ εμπεριέχει σε κάθε του κύτταρο όλη την εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΑΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ Δείτε τί κρύβεί το εξώφύλλο & κατεβαστε εκδοσείσ τού ΠανεΠίστήμίού στο κίνήτο σασ Κατεβάστε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Πέμπτη 5.3.2015, η εφημερίδα «ΧΑ-

Την περασμένη Πέμπτη 5.3.2015, η εφημερίδα «ΧΑ- ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1318 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Από που κι ως που η ΠΑΣΥΔΥ στο... dinner Την περασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 09-10-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/11/71074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ICBS ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τα εκπαιδευτικά κέντρα ICBS, που ιδρύθηκαν πριν από 3 δεκαετίες, λειτουργούν πλέον, από το 2009, ως Κολέγια, σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2011 2013 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά Έκθεση Πεπραγμένων 2011, 2012, 2013 Εισαγωγικό σημείωμα Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 73 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ISSN 1450-1295 (print), ISSN 1986-3829 (online) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009 Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους Μια μοναδική ευκαιρία για Ηγέτες με Όραμα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μερικής φοίτησης για επαγγελματίες, στην

Διαβάστε περισσότερα

Το 2012 το Ίδρυµα Fulbright συμπληρώνει 64 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. 2η έκδοση Καλοκαίρι 2012

Το 2012 το Ίδρυµα Fulbright συμπληρώνει 64 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. 2η έκδοση Καλοκαίρι 2012 Το Fulbright, είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα υποτροφιών στον κόσµο και λειτουργεί σε περισσότερες από 155 χώρες. Το Ίδρυµα Fulbright στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1948 (το πρώτο στην Ευρώπη και το

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΔΕΛΤΙO ΤOΥ ΥΠOΥΡΓΕΙOΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΥ. ομολόγους του το «Πρόγραμμα κατά της πρόωρης εγκατάλειψης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΔΕΛΤΙO ΤOΥ ΥΠOΥΡΓΕΙOΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΥ. ομολόγους του το «Πρόγραμμα κατά της πρόωρης εγκατάλειψης ΤΕΥΧΟΣ [ 52 ] MAΡΤΙΟΣ 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΔΕΛΤΙO ΤOΥ ΥΠOΥΡΓΕΙOΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΥ ISSN 1986-1338 O Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού βασικός ομιλητής στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας και Πολιτισμού της

Διαβάστε περισσότερα