Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ."

Transcript

1 Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Αρ συνεδρίας: 17/2010 Παρόντες: κ.κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος Σταύρος Γερολατσίτης, Αντιδήμαρχος Μαρία Πασχάλη Μενέλαος Κωμοδίκης Ανδρούλα Αντωνίου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους Χάρια Παπαγεωργίου Ανδρέας Μαϊμάρης Βαλεντίνος Πολυκάρπου Φρόσω Γεωργιάδου Μέλη Κωνσταντίνος Κούκος Στέλλα Σουρμελή Δημοτικού Ανδρέας Κωνσταντίνου Στέλλα Αυλωνίτη Συμβουλίου Χρίστος Τσίγκης Παντελάκης Αγκαστινιώτης Μαρίνος Αθανασιάδης Παναγιώτης Ουστάς Μιχαήλ Ιερείδης Σωτήρης Λουκαΐδης Σταύρος Σταυρινίδης Απόντες: κ.κ. Γιώργος Χρυσάνθου Δημήτρης Τσίγκης Άθως Παρισινός Μάριος Ανδρέου Κώστας Σωφρονίου Άθως Αγαπητός Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Παρευρισκόμενος: κ. Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας Δικαιολόγηση Απουσιών: Όλες οι απουσίες δικαιολογήθηκαν. 1 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

2 494.1 Διόρθωση /Συμπλήρωση και Επικύρωση πρακτικών Διόρθωση / Συμπλήρωση πρακτικών [ ] Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δημοτικού Συμβουλίου στις εκδρομές των μελών της Δημοτικής Χορωδίας και του Φωτογραφικού Ομίλου για το έτος 2010 (Η παρ των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 7/9/2010 είναι σχετική). Ο κ. Α. Αγαπητός με επιστολή του ημερ. 1/12/10 ζήτησε όπως η διαφωνία του καθώς και η σχετική αναφορά του που έγινε κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος περιληφθεί στα πρακτικά. Ενόψει τούτου στο τέλος της παραγράφου των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 7/9/10 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: Επίσης ο κ. Α. Αγαπητός, ο οποίος διαφώνησε, εξέφρασε την απορία γιατί να πάνε πέντε δημοτικοί σύμβουλοι με το Φωτογραφικό Όμιλο και διερωτήθηκε κατά πόσο θα βγάζουν και αυτοί φωτογραφίες ή θα έχουν επίσημες συναντήσεις εκεί που θα πάνε Επικύρωση πρακτικών Τα πρακτικά της 489 ης, 490 ης και 491 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 7/9/10, 12/10/10 και 25/10/10 αντίστοιχα αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσωπικού Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού ημερ. 18/11/2010 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο Θέματα προσωπικού [ ] Έγκριση καταλόγων αιτητών για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων: - Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας - Βιβλιοθηκονόμου - Λειτουργού Κήπων και Πρασίνου (Γεωπόνου) Για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων υποβλήθηκαν οι πιο κάτω αιτήσεις: Για τη θέση του Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας:408 Για τη θέση του Τεχνικού Γεωπονίας:41 Για τη θέση του Βιβλιοθηκονόμου:55 Οι Τριμελείς Ειδικές Επιτροπές που ορίστηκαν από την αρμόδια αρχή (Δήμαρχο) με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 6(Ι)/98 όπως έχει τροποποιηθεί για να αναλάβει την ευθύνη της διεξαγωγής των εξετάσεων, προχώρησαν στην ετοιμασία των καταλόγων με τα ονόματα, τα ακαδημαϊκά προσόντα και όλα τα σχετικά έγγραφα 2 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

3 που υπέβαλαν οι αιτητές για να μπορέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει ποιοι από αυτούς, με βάση το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης και την σχετική προκήρυξη, κατέχουν ή δεν κατέχουν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, για να θεωρούνται ή όχι υποψήφιοι και κατ επέκταση να τους εγκρίνει ή αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία πλήρωσης των θέσεων. Όλα τα έγγραφα που ετοίμασαν οι Τριμελείς Ειδικές Επιτροπές κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη. Επίσης με την ημερήσια διάταξη κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο αντίγραφο εγκυκλίου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με αρ. 214 ημερ. 15/7/10 η οποία αφορά τα αποδεκτά τεκμήρια από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας. Το Συμβούλιο αφού προέβη στη δέουσα έρευνα σε σχέση με τα ακαδημαϊκά προσόντα των αιτητών και αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των Τριμελών Ειδικών Επιτροπών υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Προσωπικού και αποφάσισε: (α) να υιοθετήσει το περιεχόμενο της εγκυκλίου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με αρ. 214 ημερ. 15/7/10 που αφορά τα αποδεκτά τεκμήρια από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας (β) να εγκρίνει κατάλογο με τους υποψηφίους τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο Παράρτημα «Α» των πρακτικών που έκρινε, εκ πρώτης όψεως, ότι πληρούν τα απαιτούμενα, για διορισμό στην ανάλογη θέση, ακαδημαϊκά προσόντα. Τα λοιπά απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης προσόντα θα διαπιστωθούν σε κατοπινό στάδιο με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής ή/και της προφορικής εξέτασης. (γ) Να αποκλείσει τη συμμετοχή από την περαιτέρω διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, τους αιτητές που φαίνονται στο Παράρτημα «Β» των πρακτικών που έκρινε ότι δεν πληρούν όλα τα απαιτούμενα για διορισμό στη θέση, προσόντα, για τους λόγους που αναφέρονται στους πίνακες του εν λόγω παραρτήματος. Οι κ.κ. Χρ. Τσίγκης και Στ. Αυλωνίτου εισήλθαν στην αίθουσα κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος. Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 29/10/10 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο [ ] Κανονισμοί Λειτουργίας γηπέδων Φούτσαλ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 29/10/10 είναι σχετική). 3 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

4 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και αποφάσισε να εγκρίνει τους Κανονισμούς λειτουργίας των γηπέδων φούτσαλ που επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Γ» στα πρακτικά. Το δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε γηπέδου από τα τέσσερα καθορίστηκε στο ποσόν των 50 και για ολόκληρο ενιαίο γήπεδο, δηλ. και τα τέσσερα γήπεδα μαζί, στο ποσόν των 120. Περαιτέρω, ενόψει σχετικής αναφοράς της κ. Τ. Αντωνίου, αποφάσισε να ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο για δωρεάν διάθεση ενός γηπέδου για χρήση από μη οργανωμένα σύνολα. Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων Τα σημειώματα των συνεδριών της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 και 30/8/10 κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο [ ] Προσφορά θεατρικών παραστάσεων σε σχολεία του Στροβόλου (Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 είναι σχετική). Αναφέρθηκε από το Δημοτικό Γραμματέα ότι οι θεατρικές παραστάσεις στα σχολεία του Στροβόλου έχουν γίνει. Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση [ ] Έσοδα συναυλίας της Ορχήστρας Δωματίου Βασιλείας Ελβετίας που έγινε στις 24/9/10 (Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να εγκρίνει την διάθεση των εσόδων από την πιο πάνω συναυλία στο Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου» [ ] Προτάσεις από Καλλιτεχνικά Σχήματα (Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 είναι σχετική). Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται προτάσεις για συμπερίληψη τους στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2010: Πίνακας Καλλιτεχνικά Σχήματα Πρόταση 1. Νικόλας Θεοφάνους Σειρά προτάσεων για το Καλοκαίρι- Φθινόπωρο Τσούκας Γιώργος Τετραμελές Συμμετοχή σε εκδηλώσεις που νεανικό Συγκρότημα «Grounded» διοργανώνονται από το Δήμο 4 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

5 3. Παραδοσιακό μουσικό συγκρότημα «Οι ΛΑΣ» 4. Εταιρία Παραγωγής Tutto Arte Ανδρέας Πιερή 5. Ροκ μουσικό συγκρότημα «ANASA» - Σοφία Καλαϊτζή 6. Τετραμελές Γυναικείο electric string quartet «4tissimo» 7. Μουσικό έθνικ συγκρότημα «X Darawish» 8. Εταιρία Παραγωγής «Beyond Reality Events» Κωνσταντίνος Θεοδώρου 9. Sophia Foundation for Children Μαρίνα Σιακόλα 10. Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου το έτος 2010 Αμοιβές και ηχητική κάλυψη: Σειρά προτάσεων για συναυλίες με Έλληνες καλλιτέχνες Πραγματοποίηση συναυλίας Αμοιβές: Πραγματοποίηση συναυλίας Αμοιβές: Πραγματοποίηση συναυλίας Αμοιβές μουσικών και συνοδού και έκδοση αφισών: Παράσταση με τον mentalist Kary Novel, ή συμμετοχή του σε άλλες εκδηλώσεις του Δήμου Χορηγία για την οικονομική στήριξη συναυλίας με τη Χάρις Αλεξίου το Σεπτέμβριο 2010, στη Σχολή Τυφλών Οικονομική στήριξη για την πραγματοποίηση ταξιδιού τον Ιούλιο 2010, στην πόλη Corigliano D Otrano (ελληνόφωνη περιοχή της Κάτω Ιταλίας) για παρουσίαση κυπριακών χορών. Το συνολικό κόστος του ταξιδιού είναι Καίτη Οικονομίδου Καλοκαιρινή ή χριστουγεννιάτικη συναυλία με μουσικό σχήμα από δύο φωνές και πιάνο. 12. Mascot Puppet Theatre - Lidia Χορευτική παράσταση με μαριονέτες Bliznakova 13. Γιώργος Κριμιζάκης Καλοκαιρινή συναυλία με την τραγουδίστρια Παμπίνα Προδρόμου και το Γιώργο Κριμιζάκη Αμοιβές: Θέατρο «Σταγόνες Ζωής» - Τάκης Χριστοφάκης και Δώρος Κυριακίδης 15. Θέατρο Διόνυσος Χρήστος Γιάγκου Αγορά θεατρικής παράστασης «Η φτώχεια θέλει καλοπέραση». Αμοιβές: Αγορά θεατρικής παράστασης «Οι Όρνιθες του Αριστοφάνη», του Αντρέα Κουκίδη, για την καλοκαιρινή περίοδο. Αμοιβές: Ελεύθερη σκηνή Πάφου, Θέατρο Χ Επιχορήγηση θεατρικής παράστασης «Το τραγούδι των Γλάρων», της Βασιλικής Φωτίου ή αγορά μίας θεατρικής παράστασης του εν λόγω έργου. Τιμή παράστασης: (συμπεριλαμβάνει ηχητική κάλυψη) 5 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

6 17. Πολιτιστικός Όμιλος «Αθανασία» - Γιώργος Αδάμου 18. Ίδρυμα Κυριάκου Μάτση Δόξα Κωμοδρόμου Παρουσίαση του χοροδράματος «Τζήντα χρόνια τα παλιά», με κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς, σε κυπριακά δίστιχα. Τιμή παράστασης: (περιλαμβάνει αμοιβές, φωτισμό και ηχητική κάλυψη) Αίτημα για παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου την 01/11/10 για την πραγματοποίηση πρόβας για τη Τιμητική συναυλία Αφιέρωμα στον Κυριάκο Μάτση. Ο Δημοτικός Γραμματέας πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι η συναυλία με την Χάρις Αλεξίου η οποία ήταν προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 2010 στη Σχολή Τυφλών (πρόταση με αρ. 9 στον πίνακα) δεν έγινε. Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε: (α) να εγκρίνει την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου την 1/11/10 για τους σκοπούς της πρόβας της συναυλίας που θα γίνει στις 2/11/10 (πρόταση με αρ. 18 στον πίνακα) (β) να απορρίψει τις προτάσεις με αρ. 1 8 και στον πίνακα [ ] Πρόταση κ Ανδρέα Μαϊμάρη, Δημοτικού Συμβούλου, με θέμα τη δημιουργία Εργαστηρίου Αγιογραφίας, ως τμήματος του Εικαστικού Ομίλου του Δήμου Στροβόλου (Η παρ. 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να εγκρίνει την πιο πάνω πρόταση για δημιουργία Εργαστηρίου Αγιογραφίας [ ] Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού «Μουσικόραμα», για δημιουργία Ορχήστρας Κιθάρων στο Δήμο Στροβόλου (Η παρ. 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση [ ] Πρόταση της κ. Ε. Παπαγεωργίου για τη δημιουργία Θεατρικού Εργαστηρίου 6 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

7 (Η παρ. 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι στο Δήμο λειτουργούν ήδη δύο θεατρικά εργαστήρια, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση [ ] Πρόταση από τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρο για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης με τίτλο «Δώσε Φως σε μια Ζωή» (Η παρ. 12 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 είναι σχετική). Αναφέρθηκε από τον Δημοτικό Γραμματέα ότι η πιο πάνω εκδήλωση η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 5/12/10, δεν έγινε [ ] Λειτουργία Εργαστηρίων Καλλιτεχνικών Κατασκευών (Η παρ. 13 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να εγκρίνει την επαναλειτουργία των τριών Εργαστηρίων Καλλιτεχνικών Κατασκευών [ ] Φθινοπωρινό πρόγραμμα εκδηλώσεων (Η παρ. 15 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 16/7/10 είναι σχετική). Το Φθινοπωρινό πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου όπως αυτό ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Δ» στα πρακτικά. Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση [ ] Αίτημα από Κ.Μ.Κ Media Administration Services Ltd για επιχορήγηση της επιθεώρησης Που πας ρε Γιωργάκη με τέτοιο καιρό (Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 30/8/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα [ ] Προτάσεις από καλλιτεχνικά σχήματα για συμπερίληψη τους στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Δήμου 7 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

8 (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 30/8/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να απορρίψει τις πιο κάτω προτάσεις που υποβλήθηκαν για συμπερίληψη τους στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Δήμου [14.2.2] Χριστουγεννιάτικη παιδική εκδήλωση του Δήμου (Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 30/8/10 είναι σχετική). Για τις ανάγκες της Χριστουγεννιάτικης παιδικής εκδήλωσης του Δήμου που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2010 ενοικιάστηκαν δέκα πτυσσόμενα περίπτερα εκ των οποίων τα έξι δόθηκαν στους πιο κάτω φιλανθρωπικούς οργανισμούς /οργανώσεις για διάθεση προϊόντων τους και ενημερωτικού υλικού: - Europa Donna Cyprus Καλλιτεχνικό Σχήμα Πρόταση 1. Θέατρο μαριονέτων Aristofunny Παρουσίαση του έργου «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» κατά την περίοδο Δεκεμβρίου Ιανουαρίου Κόστος 2. Θίασος Άννας Βαγενά Πέτρα Τερζή έκαστης παράστασης: Θεατρική Παράσταση «Το Γάλα», του Βασίλη Κατσικονούρη, τον Οκτώβριο Αμοιβές: Σύνδεσμος Μικρών Εθελοντών - Κοινοτική Αστυνόμευση Στροβόλου - Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Αγίου Βασιλείου - Φιλόπτωχος Αδελφότητα Στροβόλου - Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος «Βαγόνι Αγάπης» Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 8 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

9 [ ] Προτάσεις Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων για συμπερίληψη στον Προϋπολογισμό του έτους 2011 (Οι παρ. 5 έως 13 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 30/8/10 είναι σχετικές). Ο Δημοτικός Γραμματέας ανάφερε ότι όλες οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αφορούν το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν συμπεριληφθεί ήδη οι αναγκαίες πρόνοιες στον Προϋπολογισμό του έτους Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας Τα σημειώματα των συνεδριών της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας ημερ. 22/4/10 και 14/7/10 κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο [ ] Ανάπτυξη Δικτύου Πράσινων Σημείων (Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας ημερ. 14/7/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας και αποφάσισε να προτείνει το κρατικό τεμάχιο με αρ. 198, Φ/Σχ ΧΧΧ/14W2 του Τμήματος «L» παρά τον κυκλικό κόμβο του Γ.Σ.Π. για τη δημιουργία πράσινου σημείου. Ο Δημοτικός Γραμματέας ανάφερε ότι ο Δήμος έχει προτείνει και δεύτερο τεμάχιο παρά τη Σχολή Τυφλών το οποίο δεν υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών γι αυτό γίνεται προσπάθεια για τον εντοπισμό άλλου τεμαχίου. Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημερ. 5/7/10 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο [5.5.20] Αξιοποίηση του προγράμματος «Leonardo Da Vinci Κινητικότητα» στα πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημερ. 5/7/10 είναι σχετική). Τα προγράμματα της Δια Βίου Μάθησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας βασισμένης στη γνώση, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας παράλληλα ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Αποσκοπούν ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς. 9 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

10 Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci-Κινητικότητα επιχορηγεί την τοποθέτηση ατόμων σε οργανισμούς άλλων συμμετεχουσών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση. Η επιχορήγηση καλύπτει έξοδα γλωσσικής-πολιτιστικής προετοιμασίας, έξοδα διακίνησης και έξοδα συντήρησης στο εξωτερικό για τους δικαιούχους, καθώς και έξοδα για οργάνωση της κινητικότητας για τον φορέα συντονιστή. Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο Δήμος έχει υποβάλει στα πλαίσια του πιο πάνω προγράμματος τρεις προτάσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί και αφορούν εκπαίδευση προσωπικού για θέματα: - ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, στο Δήμο Αμαρουσίου - η-διακυβέρνησης, στο Δήμο Τρικάλων - διαχείρισης και αναβάθμισης της βιβλιοθήκης, στο Δήμο Βέροιας - προβολής και επικοινωνίας Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση και να ζητήσει όπως για όλα τα προγράμματα που εγκρίνονται ετοιμάζονται σχετικές αναφορές για ενημέρωση του γύρω από την πορεία υλοποίησης τους. Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο [ ] Δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Ελαιώνων, στο ύψος της γέφυρας, παρά το Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου (Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να εγκρίνει τη δημιουργία ισόπεδης διάβασης πεζών τύπου zebra επί της γέφυρας της οδού Ελαιώνων, μεταξύ των δύο υφιστάμενων κυρτωμάτων οδοστρώματος [ /3] Δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Δημοκρατίας, παρά την Εκκλησία της Παναγίας του Τράχωνα (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε νε εγκρίνει τη δημιουργία διάβασης πεζών με προβολείς floodlight στην οδό Δημοκρατίας παρά την Εκκλησία της Παναγίας του Τράχωνα [ ] Μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης παρά τα Αρμένικα Σχολεία Ναρέκ 10 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

11 (Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να εγκρίνει την κατασκευή δύο κυρτωμάτων οδοστρώματος ύψους 7,5 εκ. στην οδό Ερμουπόλεως για την ασφαλή διακίνηση μαθητών και κατοίκων της περιοχής [ /2] Προβλήματα τροχαίας στην οδό Έβρου (Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να εγκρίνει την χάραξη διπλής κίτρινης γραμμής στη δυτική πλευρά της οδού Έβρου, από την συμβολή με την οδό Σαν Σουσί μέχρι τη συμβολή με την οδό Εδέσσης για αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργείται στην οδό Έβρου από την ανεξέλεγκτη στάθμευση [ ] Αίτημα για μονοδρόμηση τμήματος της οδού Γ. Αξιώτη (Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι το οδικό δίκτυο της περιοχής δεν είναι ακόμη πλήρως διαμορφωμένο και ότι δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερο πρόβλημα, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα [ /2] Προβλήματα τροχαίας στην οδό Αμφιπόλεως (Η παρ. 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να εγκρίνει τη χάραξη διπλής κίτρινης γραμμής στην ανατολική πλευρά της οδού Αμφιπόλεως από τη συμβολή με τη Λεωφ. Αθαλάσσας μέχρι και την συμβολή με την οδό Αναβύσσου [ ] Αίτημα για δημιουργία χώρου στάθμευσης αναπήρων στην οδό Αρχ Κυπριανού (Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το αίτημα αφορά τη δημιουργία χώρου στάθμευσης αναπήρων επί του οδοστρώματος, μπροστά από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας για βαριά ανάπηρα άτομα, στην οδό Αρχ. Κυπριανού. 11 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

12 Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη το περιορισμένο πλάτος του οδοστρώματος και την εγγύτητα του κτιρίου σε στροφή χωρίς ορατότητα, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα [ ] Αίτημα για δημιουργία χώρου στάθμευσης αναπήρων στην οδό Σταδίου (Η παρ. 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το αίτημα αφορά τη δημιουργία χώρου στάθμευσης αναπήρων στους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης επί του οδοστρώματος στην οδό Σταδίου αρ.51. Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα [ ] Αίτημα για δημιουργία χώρου στάθμευσης αναπήρων στην οδό Δενούσης (Η παρ. 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το αίτημα αφορά δημιουργία χώρου στάθμευσης στο οδόστρωμα της οδού Δενούσης αρ. 7. Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα [ ] Αίτημα για δημιουργία χώρων στάθμευσης αναπήρων στις Λεωφόρους Στροβόλου και Αθαλάσσας και στις οδούς Ιφιγενείας, Π. Κάσπη και Θουκιδίδου (Η παρ. 11 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 23/9/10 είναι σχετική). Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε: (α) να εγκρίνει τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αναπήρων: i. Στη Λεωφ. Στροβόλου αρ. 243, στους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης επί του οδοστρώματος. ii. Στη Λεωφ. Αθαλάσσης, στους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης επί του οδοστρώματος μπροστά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. iii. Στην Λεωφ. Αθαλάσσης 173, στους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης επί του οδοστρώματος. iv. Στην οδό Παν. Κασπή, στους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης στην πρόσοψη του πάρκου Ακροπόλεως. 12 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

13 (β) να απορρίψει το αίτημα για δημιουργία χώρου στάθμευσης αναπήρων στην οδό Θουκυδίδου γιατί τυχόν δημιουργία του θα προκαλέσει σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων ημερ. 9/9/10 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο [ ] Προτάσεις της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων για συμπερίληψη στον Προϋπολογισμό του έτους 2011 (Η παρ. 2 του σημειώματος της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων ημερ. 9/9/10 είναι σχετική). Ο Δημοτικός Γραμματέας ανάφερε ότι όλες οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στα πιο πάνω πρακτικά και αφορούν δραστηριότητες της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν ήδη συμπεριληφθεί οι αναγκαίες πρόνοιες στον Προϋπολογισμό του έτους [ ] Έγκριση για επιπρόσθετες δαπάνες σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 66(1) του Περί Δήμων Νόμου Το Συμβούλιο με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 66(1) του Περί Δήμων Νόμου αποφάσισε: (α) Κώδικας Προϋπολογισμού: Ποσό πρόνοιας: ,00 Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους ,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα «Σήμανση οδών». (β) Κώδικας Προϋπολογισμού: Ποσό πρόνοιας: ,00 Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους 8.000,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα «Συντήρηση, Βελτίωση Υποστατικών». (γ) Κώδικας Προϋπολογισμού: Ποσό πρόνοιας: ,00 Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους ,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα «Συνεισφορά στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο». (δ) Κώδικας Προϋπολογισμού: Ποσό πρόνοιας: ,00 13 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

14 Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους 1.500,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα «Ανταλλαγή Αντιπροσωπειών» [ ] Δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης αυτοματοποιημένου συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων στη Μείζονα Λευκωσία (Η παρ των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 31/5/10 είναι σχετική). Με την ημερήσια διάταξη κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο: (α) το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της ΔΕΠΛ (Διαδημοτική Εταιρεία Ποδηλάτων Λευκωσίας Λίμιτεδ) καθώς και ο Προϋπολογισμός της εταιρείας (β) προσχέδιο των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του συστήματος ποδηλάτων. Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου στη ΔΕΠΛ. Επίσης αποφάσισε να εγκρίνει το Καταστατικό και τον Προϋπολογισμό της εταιρείας. Περαιτέρω το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη σχετική αναφορά του Δημάρχου για προβλήματα που παρουσιάζονται σε ότι αφορά την προμήθεια των ποδηλάτων από τον επιτυχόντα προσφοροδότη, αποφάσισε όπως εφαρμοστούν πλήρως οι πρόνοιες του σχετικού συμβολαίου [ /3] Διαγραφή Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την έντονη διαφωνία του κ. Π. Αγκαστινιώτη για διαγραφή των πιο πάνω τελών, αποφάσισε να ορίσει ειδική Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. Μ. Αθανασιάδη, Β. Πολυκάρπου, Στ. Σταυρινίδη και Π. Ουστά, η οποία να εξετάσει σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου τις δυνατότητες που υπάρχουν, με βάση το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος που παρατηρείται με τα ανείσπρακτα τέλη αποκομιδής σκυβάλων [ ] Σχέδιο δράσης για τη μείωση των εκπομπών CO 2 Διεύρυνση κριτηρίων για απόκτηση δικαιώματος δωρεάν στάθμευσης Στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου δράσης για μείωση των εκπομπών CO 2 ο Δήμος παραχωρεί σε δημότες του, κατόχους υβριδικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δικαίωμα για δωρεάν στάθμευση στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης. Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως το δικαίωμα αυτό επεκταθεί ώστε να καλύψει πέραν των δημοτών του Στροβόλου και άτομα που εργάζονται ή διακινούνται στο Στρόβολο και θα υποβάλουν την αναγκαία, προς τούτο, αίτηση [ ] Έκδοση μη μετατρέψιμων ομολόγων από τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Στροβόλου-Αίτηση Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Δήμου Στροβόλου για εγγραφή για συνολικό ποσό ύψους ,00 14 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

15 Με την ημερήσια διάταξη κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: - Το μνημόνιο της έκδοσης του ομολογιακού δανείου - Οι βασικοί όροι της έκδοσης του ομολογιακού δανείου - Επιστολή των Εσωτερικών Ελεγκτών του Δήμου με την οποία συστήνουν την αγορά ομολόγων συνολικής αξίας ,00 από το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Δήμου. Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την υποβολή αίτησης για εγγραφή στο όνομα του, ομολόγων συνολικού ύψους ,00, ακολουθώντας πλήρως την οδηγία 2/2010 της Αρμόδιας Αρχής [ /7] Έργο βελτίωσης αριθμού δρόμων στην περιοχή «Παρισσινός», σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 17 του Νόμου, Κεφ 96 Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη, η έκθεση προόδου με αρ. 3 για το πιο πάνω έργο, για ενημέρωση [ ] Καταστροφή αχρήστων μηχανημάτων Τα πιο κάτω μηχανήματα έχουν επιθεωρηθεί και έχει διαπιστωθεί ότι είναι άχρηστα: - Κόπτης ασφάλτου Partner (M029) ημερ. αγοράς 2/9/89, 2.337,78 - Κόπτης ασφάλτου Vanguard (Μ197) ημερ. αγοράς 7/6/95, 3.446,08 Το Συμβούλιο αποφάσισε με βάση τους Κανονισμούς Αποθηκών να εγκρίνει την καταστροφή τους. Δήμαρχος Κοιν: Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ΚΠ Γ/ΜΕ-ΑΑ 15 Πρακτικά 494ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 14/12/2010

16 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Κατάλογος Υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας 1. 1 Θάλεια Στυλιανού Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας Universite de Cergy Pontoise Master Ευρωπαϊκής Ιστορίας Ευρωπαϊκές Σπουδές 2. 2 Κωνσταντίνα Μέρικου Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης 3. 3 Έμιλυ Δημητρίου Πτυχίο Κοινωνιολογίας University of Birmingham Business School MSc in Human Resource Management 4. 4 Κωνσταντίνα Σοφοκλέους Intercollege Diploma (with merit) in Communications Intercollege BSc in Business Administration Πανεπιστήμιο Λευκωσίας MBA 5. 5 Μαρία Γιάλλουρου Πτυχίο Κλασσικών Σπουδών 2009 σήμερα CIIM Human Resource Management 6. 6 Έλενα Χρυσοστόμου Πανεπιστήμιο Κρήτης Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική 7. 7 Ελένη Γεωργίου European University Cyprus Bachelor of Arts in European Studies 8. 8 Μαρία Κοιλανιώτου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πτυχίο Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας 9. 9 Μαρία Πολυκάρπου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας 16

17 Κατάλογος Υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας Κωνσταντίνα Παπαπαύλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Χρυσοβαλάντω - Ειρήνη Παύλου Πτυχίο Μεσαιωνικής Νεοελληνικής Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο Θεολογίας Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σταύρος Σάντης University of Salford Bachelor of Science in Business and Management Studies Περσεφόνη Ανδρέου Πάντειο Πανεπιστήμιο Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Intercollege Master in International Relations Ειρήνη Σάββα Πτυχίο Οικονομικών Μοδέστια Κωνσταντίνου Πτυχίο Οικονομικών University of Essex Master of Science in Finance Μαρίνα Μνάσωνος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ευρωπαϊκό Master of Arts στην Ειδική (ενιαία Εκπαίδευση) Κωνσταντίνος Αναστασίου Cyprus College Bachelor of Arts in Social Sciences University of Bristol Master of Education in Counseling Education The Open University Bachelor of Science in Psychology Παναγιώτα Τζιωνή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αλέξης Χαραλάμπους University of Nicosia Bachelor of Science (Cum Laude) in Business Administration 17

18 Κατάλογος Υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας Άντρη Γεωργίου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο Μεσαιωνικής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πραξούλα Αρέστη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πτυχίο Ιστορίας Αρχαιολογίας University of London Royal Holloway and Bedford New College Master of Arts in Late Antique and Byzantine Studies Περσεφόνη Μάρκου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών - Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών Mediterranean Institute of Management Postgraduate Management Diploma Program Diploma in Management Ελένη Βολή Πτυχίο Οικονομικών Μεταπτυχιακό Τίτλο Magister Scientiae στη Χρηματοοικονομική Κυριακή Καποδίστρια Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας University of Exeter Master of Arts in European Governance Αγγελική Γεωργίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών University of Lancaster Master of Laws in European and International Legal Studies Αλεξάνδρα Ευθυμίου Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας Άντρη Φυλακτού Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πτυχίο Τούρκικων Σπουδών Μαρία Ευστρατιάδη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πτυχίο Ιστορίας Αρχαιολογίας University of Essex Master of Arts in Gallery Studies with Dissertation 18

19 Κατάλογος Υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας Μάριος Λυωνάς Intercollege Associate of Science Degree in Business Administration South Bank University London Bachelor of Arts in Accounting and Finance Ιωάννα Γεωργίου Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης Κατερίνα Σταματίου Intercollege Nicosia-Bachelor in Business Administration Midlesex, University of London Master Marketing Management Μαρία Θεοφάνους Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ειδίκευση: Λογοτεχνία UNIVERSITE Catholique de Lourain-Βέλγιο Μεταπτυχιακό στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Ειδίκευση: Πολιτικές Επιστήμες Ανδρέας Παστός Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ανδρούλλα Λοϊζου University of Nicosia, Intercollege Πτυχίο Computer Science University of Nicosia, Intercollege Μεταπτυχιακό MBA MIS Γεωργία Καριoλή Πτυχίο Οικονομικών Μεταπτυχιακό στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά Μαρία Ζαπίτη Πτυχίο Φιλοσοφίας Μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Διδασκαλία Άντρια Λάμπρου Πανεπιστήμιο Πατρών Πτυχίο Φιλολογίας University of Hull, UK Master of Education 19

20 Κατάλογος Υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας Ελένη Σταυροπούλου Anatolia College Secretarial Studies University of Nicosia Bachelor of Science in Business Administration Μάριος Λευτέρη Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών City University, London ΜΑ in International Politics Μαργαρίτα Καψού Rutgers, The State University of New Jersey BA in Psychology & Philosophy Eotvos Lorand University,Budapest MA in Child & Adult Clinical Psychology Χρίστος Τζώρτζιης Cyprus College Bachelor of Business Administration (Banking and Finance) Cyprus College Bachelor of Business Administration (Accounting) Γεωργία Ζηντίλη Πτυχίο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Πάντειο Πανεπιστήμιο Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Γιώργος Κοζάκος European University Cyprus Bachelor of Business Administration in Accounting Βάσω Ασπρομάλλη Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας Middlesex University Master Human Resource Management Μαρία Πιττάου Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας University of Bristol Master-Contemporary History Σάββας Ανδρέου Πάντειο Πανεπιστήμιο Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 20

Χρίστο Τσίγκη Άθω Παρισινό Συμβουλίου

Χρίστο Τσίγκη Άθω Παρισινό Συμβουλίου [Αρ Φακ: 6.31.01 3 Μαΐου 2011 Κυρίους Σταύρο Γερολατσίτη, Αντιδήμαρχο Μαρία Πασχάλη Φρόσω Γεωργιάδου Ανδρούλα Αντωνίου Στέλλα Σουρμελή Χάρια Παπαγεωργίου Γεώργιο Χρυσάνθου Βαλεντίνο Πολυκάρπου Στέλλα Αυλωνίτη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ Φακ: Απριλίου Κυρίους Ανδρέα Μαϊμάρη, Αντιδήμαρχο

Αρ Φακ: Απριλίου Κυρίους Ανδρέα Μαϊμάρη, Αντιδήμαρχο Αρ Φακ: 6.31.01 23 Απριλίου 2012 Κυρίους Ανδρέα Μαϊμάρη, Αντιδήμαρχο Γιάννο Κατσουρίδη Ανδρέα Παπαχαραλάμπους Σταύρο Γερολατσίτη Φρόσω Γεωργιάδου Ανδρούλα Αντωνίου Δημήτρη Τσίγκη Μαρία Πασχάλη Στέλλα Αυλωνίτη

Διαβάστε περισσότερα

Βαλεντίνος Πολυκάρπου Στέλλα Αυλωνίτη Μέλη Κωνσταντίνος Κούκος Δημήτρης Τσίγκης Δημοτικού Χρίστος Τσίγκης Παντελάκης Αγκαστινιώτης Συμβουλίου

Βαλεντίνος Πολυκάρπου Στέλλα Αυλωνίτη Μέλη Κωνσταντίνος Κούκος Δημήτρης Τσίγκης Δημοτικού Χρίστος Τσίγκης Παντελάκης Αγκαστινιώτης Συμβουλίου Πρακτικά 493 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 8/12/2010 από τις 6:30μμ-7:30μμ. Αρ συνεδρίας: 16/2010 Παρόντες: κ.κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Χρίστο Τσίγκη Άθω Παρισινό Δημοτικού Μαρίνο Αθανασιάδη Παναγιώτη Ουστά Συμβουλίου

Χρίστο Τσίγκη Άθω Παρισινό Δημοτικού Μαρίνο Αθανασιάδη Παναγιώτη Ουστά Συμβουλίου Αρ Φακ: 6.31.01 4 Νοεμβρίου 2011 Κυρίους Σταύρο Γερολατσίτη, Αντιδήμαρχο Μαρία Πασχάλη Φρόσω Γεωργιάδου Ανδρούλα Αντωνίου Στέλλα Σουρμελή Βαλεντίνο Πολυκάρπου Γεώργιο Χρυσάνθου Κωνσταντίνο Κούκο Στέλλα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ Φακ: Απριλίου Κυρίους Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχο

Αρ Φακ: Απριλίου Κυρίους Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχο Αρ Φακ: 6.31.01 20 Απριλίου 2016 Κυρίους Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχο Γιάννο Κατσουρίδη Μάρκο Κληρίδη Σταύρο Γερολατσίτη Φρόσω Γεωργιάδου Ανδρούλα Αντωνίου Δημήτρη Τσίγκη Μαρία Πασχάλη Μάριο Χατζηβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

Times και Guardian στα top 20 αποδέχτηκαν τους αποφοίτους. μας με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19+ και σπουδών.

Times και Guardian στα top 20 αποδέχτηκαν τους αποφοίτους. μας με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19+ και σπουδών. 3 μαθητές μας εξασφάλισαν ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΣ στην πρώτη επιλογή τους μέσα από τη διαδικασία των Παγκύπριων Εξετάσεων. 10 μαθητές μας εξασφάλισαν βαθμολογία πάνω από 19 στις Παγκύπριες εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς Βασιλείου Αντώνης Μηχανικός Μέλη Γεώργιος Αναστασίου Ιωάννης Κληρίδης Δημοτικού Στέλιος Γεωργίου Σωτήρης Λουκαΐδης Συμβουλίου

Θωμάς Βασιλείου Αντώνης Μηχανικός Μέλη Γεώργιος Αναστασίου Ιωάννης Κληρίδης Δημοτικού Στέλιος Γεωργίου Σωτήρης Λουκαΐδης Συμβουλίου Πρακτικά 565 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 9/2/2016 από τις 6.30μμ 7.45μμ Αρ. συνεδρίας: 2/2016 Παρόντες: Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας!

Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας! Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας! 1 Μάρτιος 2014 Ιούλιος 2014 O Νίκος Χατζηλιασή είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ευτυχία

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1 η Ιουλίου 2015 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ.

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αξίες, Γνώση, Αγωγή ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. Αποτελέσματα Παγκύπριων Εισαγωγικών Εξετάσεων Από τον Ιούνιο του 2008, οπόταν και αποφοίτησαν

Διαβάστε περισσότερα

Αρ Φακ: 6.31.01. 4 Απριλίου 2014. Κυρίους Ανδρέα Μαϊμάρη, Αντιδήμαρχο

Αρ Φακ: 6.31.01. 4 Απριλίου 2014. Κυρίους Ανδρέα Μαϊμάρη, Αντιδήμαρχο P συνεδρία P συνεδρία Αρ Φακ: 6.31.01 4 Απριλίου 2014 Κυρίους Ανδρέα Μαϊμάρ, Αντιδήμαρχο Γιάννο Κατσουρίδ Ανδρέα Παπαχαραλάμπους Σταύρο Γερολατσίτ Φρόσω Γεωργιάδου Ανδρούλα Αντωνίου Δμήτρ Τσίγκ Μαρία Πασχάλ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Studies Abroad Αμερικής Μαθητές Harvard 8 Stanford 1 Princeton 5 Yale 8 Columbia 1 Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ) 3 Duke 4 California Institute

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3411 Οι διάφορες μετρήσεις οργανισμών και ιδρυμάτων απασχόλησης έχουν δείξει ότι η εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Συμβούλιο αποφάσισε με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 5(3)(β) του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, να υποδείξει τους κ.κ.

Το Συμβούλιο αποφάσισε με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 5(3)(β) του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, να υποδείξει τους κ.κ. Πρακτικά 510 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 24/01/2012 από τις 6:00μμ 9:00 μμ Αρ συνεδρίας: 2/2012 Παρόντες: Δρ Λάζαρος Σ. Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπατζόλης. Γεώργιος Σύκας. Βασιλική Αηδονίδου

Γεώργιος Μπατζόλης. Γεώργιος Σύκας. Βασιλική Αηδονίδου Γεώργιος Μπατζόλης Ηλεκτρολόγων Μηx. & Μηχ. Υπολογιστών Θεσ/νίκης Μόρια 18.920 University Of Cambridge (UK) Durham University (UK) Ηλεκτρολόγων Μηx. & Μηχ. Υπολογιστών Θεσ/νίκης Μόρια 18.899 Γεώργιος Σύκας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Υπεύθυνοι Καθηγητές: 1. π. Περδίκης Ανδρέας 2. κ. Γεωργίου Αλεξία Τμήμα: Α1 1. Πρόεδρος Γιαννακού Κλεάνθης 2. Αντιπρόεδρος Αντέλ Τζόσεφ 3. Γραμματέας Φαϊζή Αριάνα 4. Ταμίας Ζηκοπούλου Σοφία 5. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικύρωση των πρακτικών της πιο κάτω συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Επικύρωση των πρακτικών της πιο κάτω συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου: P συνεδρία Αρ Φακ: 6.31.01 28 Μαΐου 2015 Κυρίους Γιάννο Κατσουρίδ Μάρκο Κλρίδ Σταύρο Γερολατσίτ Φρόσω Γεωργιάδου Ανδρούλα Αντωνίου Δμήτρ Τσίγκ Μαρία Πασχάλ Μάριο Χατζβασιλείου Βαλεντίνο Πολυκάρπου Αντών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Φοιτητών 1 ου Έτους 1. Αθανασίου Δέσποινα 2. Γιακουμή Ανδρονίκη 3. Ιταλός Χρίστος 4. Πανουσόπουλος Λέανδρος 5. Προεστός Χαράλαμπος 1. Ιωακείμ Γεωργία 2. Ιωάννου Άντρεα 3. Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA Συνεργασία Α.Ι.Κ και C.I.I.M στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master of Science in Management with Specialization in Insurance Στις 10 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδήλωση στο CIIM κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στήριξε την Καλύτερη Ομάδα Στήριξε ΠΑ.Δ.Ε.Δ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. Αγγελίδου Ρεβέκκα 2. Ανδρέου Έλενα 3. Αντωνίου Αντρέας 4. Βασιλείου Ελένη Αντικαταστάτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ» Ρόδος, 0/08/016 Α.Π. 0 ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Συνεδρίας: 2/2016

Αρ. Συνεδρίας: 2/2016 Πρακτικά 89 ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου την Τετάρτη 16 Μαρτίου, 2016, ώρα 7:00μμ Αρ. Συνεδρίας: 2/2016 Παρόντες: Αργύρης Αργυρού - Δήμαρχος Γερίου Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Βαλεντίνος Πολυκάρπου Φάνος Κουρουφέξης Μέλη Θωμάς Βασιλείου Ιωάννης Κληρίδης Δημοτικού Γεώργιος Αναστασίου Έλλη Σολομωνίδου Συμβουλίου

Βαλεντίνος Πολυκάρπου Φάνος Κουρουφέξης Μέλη Θωμάς Βασιλείου Ιωάννης Κληρίδης Δημοτικού Γεώργιος Αναστασίου Έλλη Σολομωνίδου Συμβουλίου Πρακτικά 570 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/6/16 από τις 6.00μμ 8.00μμ Αρ. συνεδρίας: 7/2016 Παρόντες: Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Ρόδος, 10.07.201 Α.Π. 0 Το Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ ΗΛΙΑΝΑ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2001 10.36 2 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ ΛΑΝΙΤΕΙΟ 2000 10.90 3 ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος A Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015

Μέρος A Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015 A A1 Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου Βασικές Αρχές A1.1 Το Πανεπιστήμιο προσφέρει τους κύριους τίτλους σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο Α2. Ενδέχεται να προστεθούν και άλλοι τίτλοι κατόπιν έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σ - 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ - 3 ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΛΑΡΝΑΚΑ 4 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, που έγινε την Τρίτη, 4 Απριλίου 2013, στις 6:30μμ. στα γραφεία του Συμβουλίου. Παρόντες 1. κ. Γιώργος Στυλιανού Κοινοτάρχης / Πρόεδρος 2. κ. Σάββας Νικολάου Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Μητρώα γνωστικού αντικειμένου «Στρατηγική Αμυντική Ανάλυση με έμφαση στις κοινότητες ασφαλείας» Εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση Υπ. Αριθμ. «4» της ΑΣ 02/2/204 επικυρώθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ. Στρατιωτικών Επιστημών

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ. Στρατιωτικών Επιστημών ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ για τα γνωστικά αντικείμενα α. «Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στη Διατλαντική Αμυντική Συνεργασία» και β. «Στρατηγική Αμυντική Ανάλυση με έμφαση στις κοινότητες ασφαλείας» Α/Α 1 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2009 OVERALL STANDINGS 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 10 10 8 10 10 48 48 2 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίµος 4 8 10 6 10 38 38 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παρασκευάς 6 8 5 6 8 8 41 36 4 ΑΝ ΡΕΟΥ Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΜεταπτυχιακέςΣπουδές Σπουδέςστη Αγγλίακαι καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ph.D. ΣΠΟΥ ΕΣ-ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Πολλά Πανεπιστήµια έχουν σχολές Business and Management

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ον : Αιτήσεις για κρατική χορηγία σύμφωνα με τις πρόνοιες των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θέμα 1 ον : Αιτήσεις για κρατική χορηγία σύμφωνα με τις πρόνοιες των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρακτικά 39 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2010 Παρόντες : 1. Εύη Τσολάκη - Πρόεδρος της Επιτροπής 2. Καρεκλάς Ανδρέας - Μέλος 3. Χωματάς Χρίστος - Μέλος 4. Στούππας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Κωνσταντίνου Στέλλα Σουρμελή Μέλη Χρίστος Τσίγκης Στέλλα Αυλωνίτη Δημοτικού Μαρίνος Αθανασιάδης Δημήτρης Τσίγκης Συμβουλίου

Ανδρέας Κωνσταντίνου Στέλλα Σουρμελή Μέλη Χρίστος Τσίγκης Στέλλα Αυλωνίτη Δημοτικού Μαρίνος Αθανασιάδης Δημήτρης Τσίγκης Συμβουλίου Πρακτικά 502 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 28/07/2011 από τις 7:15μμ 8:30 μμ Αρ συνεδρίας: 8/2011 Παρόντες: κ.κ Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ πρόσκληση Ημερομηνία Σάββατο, 3 Μαΐου 2014 Ώρα 9:30-17:00 Τοποθεσία Αίθουσα Β108 Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 2109 Αγλαντζιά Ιστοσελίδα logipaignion.cs.ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ. Στρατιωτικών Επιστημών

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ. Στρατιωτικών Επιστημών ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ για τα γνωστικά αντικείμενα α. «Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στη Διατλαντική Αμυντική Συνεργασία» και β. «Στρατηγική Αμυντική Ανάλυση με έμφαση στις κοινότητες ασφαλείας» Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΑΝΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γν ωρίσ τ ε τ ους Α ργον α ύτ ε ς µ ας!

Γν ωρίσ τ ε τ ους Α ργον α ύτ ε ς µ ας! Γν ωρίσ τ ε τ ους Α ργον α ύτ ε ς µ ας Οκτώβριος 2015 Φεβρουάριος 2016 Η Άννα Σοφοκλέους είναι απόφοιτος του τµήµατος Επιστήµη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού πανεπιστηµίου Κύπρου. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 Αριθμός 394 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 383 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 884027 ΔΜ-ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΦΠΨ 1034448 ΔΜ-ΔΙΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ 417 973928 ΔΜ-ΔΙΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ225 1038676 ΔΜ-ΔΙΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ 236 884235 ΔΜ-ΔΙΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ 3035 Φ371189

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO Page 1 / 7 06:23 Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ BALDWIN MICHAEL EDWARD A046272 711043 BALDWIN ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A056751 610443 KOUYOUMDJIAN SHOGHER A056763 717736 MHLABA

Διαβάστε περισσότερα

[Α] ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

[Α] ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - 1 ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ SPEECH LANGUAGE (BOSTON COLLEGE- PATHOLOGY - COLLEGE OF ARTS & BOSTON UNIVERSITY SCIENCES) ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ 11 ΕΤΗ 2 ΕΤΗ: Δημοσίευιςανακοινώις ΛΓ-01, ΛΓ-03 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - - - ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ ΝΑΙ ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βαλεντίνος Πολυκάρπου Δημήτρης Τσίγκης Μέλη Θωμάς Βασιλείου Μάριος Χατζηβασιλείου Δημοτικού Γεώργιος Αναστασίου Αντώνης Μηχανικός Συμβουλίου

Βαλεντίνος Πολυκάρπου Δημήτρης Τσίγκης Μέλη Θωμάς Βασιλείου Μάριος Χατζηβασιλείου Δημοτικού Γεώργιος Αναστασίου Αντώνης Μηχανικός Συμβουλίου Πρακτικά 550 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 13/1/2015 από τις 6.00μμ-7.45μμ Αρ. συνεδρίας: 1/2015 Παρόντες: Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α ΜΕΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. Ιωσηφίδης Γιώργος, Διευθυντής 2. Φιλίππου Αυγούστα, Β.Δ.Α 3. Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. 13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. 13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ 3 ος Ετήσιος Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιγνιδιών για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές «ΛΟΓΙΠΑΙΓΝΕΙΟΝ 2011». 1 ο Βραβείο: Μάριος Χατζημιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Αθανασία Νικολαΐδου Ανώτερη Λειτουργός Εκπαίδευσης Tηλ.: 00357 22800788 Fax:00357 22427560 E-mail: anicolaidou@moec.gov.cy 1 To σύστημα της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Ψηφιακός Πρωταθλητής και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Οδοντιατρικής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

383 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο

383 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 383 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 02-11-2012 Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 19-06-2013 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθµ. Πρωτ.: 27124 ήµος Κεφαλλονιάς Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση: Π. Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 email: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ "53Α ΜΑΤΣΕΙΑ" Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ 53Α ΜΑΤΣΕΙΑ Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ "53Α ΜΑΤΣΕΙΑ" Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΗΜΕΡΑΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 Κυριάκου Χρυστάλλα ΓΣΠ 04.10.1996 50.64Μ. (49.49-50.64-50.01-Χ- 47.54-48.00)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ, πτυχιούχος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής 1

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ, πτυχιούχος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής 1 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Ρόδος, 12.07.2016 Α.Π. : 2570/στο ΟΡΘΟΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά) ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ. Πρωτ.: 1627

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Ρόδος, 10.06.2015 Αρ. Πρωτ.: 1157 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 1 ΣΚΥΤΑΛΟ ΡΟΜΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΕΤΟΙ ΑΤΙ 2 ΜΙΚΤΟ ΑΝ ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΛΠΑΤΡΟΣ 83 3 ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge University (UK) Imperial College London (UK) University College London (UK) University of Warwick (UK) King s College, London (UK)

Cambridge University (UK) Imperial College London (UK) University College London (UK) University of Warwick (UK) King s College, London (UK) Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Θεσ/νίκης μόρια 18.324 Columbia University (USA) (Δε ζητήθηκε οικονομική βοήθεια) Ιωάννης Κάουαρντ - Αμβροσιάδης Cambridge University (UK) Imperial College London (UK)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 2012 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΡΕΝΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ Κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 λειτουργούν δεκαοκτώ συνολικά Επιτροπές για την προώθηση των σχολικών στόχων υπό την ευθύνη των Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών του Σχολείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2014 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1. ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 30 ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΝΝΑ Ειδικός Εκπαιδευτικός (Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Τα τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατάλογος συμμετεχόντων στην ημερίδα με θέμα «Πρόληψη και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή»

ΘΕΜΑ: Κατάλογος συμμετεχόντων στην ημερίδα με θέμα «Πρόληψη και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016 216 215 639 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 125 12 5 61 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & 13 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα