ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΦΕΔ)» 1η Έκδοση: 2016

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΦΕΔ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΦΕΔ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ Δημιουργία / Αναζήτηση Επαλήθευσης Επεξεργασία στοιχείων Επαλήθευσης Καταχώρηση Ευρημάτων Διαγραφή Επαλήθευσης ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΦΕΔ Επικύρωση Ευρημάτων Καταλογισμοί και Αναστολές Οριστικοποίηση Ευρημάτων Κλείσιμο Επαλήθευσης

3 Εικόνα 1: Κεντρική οθόνη διαχείρισης Επαληθεύσεων ΦΕΔ... 4 Εικόνα 2: Πρώτη οθόνη εισαγωγής νέας Επαλήθευσης ΦΕΔ... 5 Εικόνα 3: Δεύτερη οθόνη εισαγωγής νέας Επαλήθευσης ΦΕΔ... 6 Εικόνα 4: Αναζήτηση Επαληθεύσεων ΦΕΔ με κριτήρια αναζήτησης... 7 Εικόνα 5: Οθόνη επεξεργασίας στοιχείων Επαλήθευσης Στοιχεία Ταυτότητας... 8 Εικόνα 6: Οθόνη επεξεργασίας στοιχείων Επαλήθευσης Ευρήματα Επαλήθευσης (χωρίς καταχωρημένα ευρήματα) Εικόνα 7: Οθόνη εισαγωγής ευρήματος Επαλήθευσης Εικόνα 8: Οθόνη επεξεργασίας στοιχείων Επαλήθευσης Ευρήματα Επαλήθευσης (με καταχωρημένα ευρήματα) Εικόνα 9: Πλήκτρο διαγραφής Επαλήθευσης Έργου σε κατάσταση «Ευρήματα Ελέγχου» Εικόνα 10: Οθόνη επεξεργασίας Επαλήθευσης με επικυρωμένα ευρήματα Εικόνα 11: Καρτέλα «Καταλογισμοί» Επαλήθευσης ΦΕΔ Εικόνα 12: Παράθυρο προσθήκης καταλογισμού Εικόνα 13: Δυνατότητα προβολής καταλογισμών Κατάλογος Καταλογισμών Εικόνα 14: Δυνατότητα προβολής καταλογισμών Κατάλογος Επικυρωμένων Ευρημάτων Επαλήθευσης Εικόνα 15: Καρτέλα «Αναστολές» Επαλήθευσης ΦΕΔ Εικόνα 16: Παράθυρο προσθήκης αναστολής Εικόνα 17: Παράθυρο οριστικοποίησης ευρήματος

4 Το παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης (user manual) περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους χρήστες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Προγραμματικής Περιόδου Ειδικότερα, στο παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης περιλαμβάνονται οδηγίες προς τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Φορέα Επαληθεύσεων Δαπανών (ΦΕΔ) που διαθέτουν τα κατάλληλα δικαιώματα (βάσει του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους), για την καταχώρηση των αποτελεσμάτων διενέργειας Επαληθεύσεων σε Έργα Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΣ) που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου Η διενέργεια Επαληθεύσεων από τον ΦΕΔ υποστηρίζεται από το Υποσύστημα «Έλεγχοι και Επαληθεύσεις -> Επαληθεύσεις ΦΕΔ». Σημειώνεται ότι ο ΦΕΔ διενεργεί τις Διοικητικές Επαληθεύσεις των Δελτίων Δαπανών Έργων ΔΣ μέσω του Υποσυστήματος «Έργα ΔΣ» -> «Δελτία Δαπανών». Το Υποσύστημα «Έλεγχοι και Επαληθεύσεις -> Επαληθεύσεις ΦΕΔ» που περιγράφεται στο παρόν Εγχειρίδιο αφορά σε εκ των υστέρων Επαληθεύσεις που διενεργεί ο ΦΕΔ προκειμένου να καταχωρήσει στο ΟΠΣ ευρήματα, καταλογισμούς ή αναστολές σε ήδη επικυρωμένα ΔεΔα Έργων ΔΣ. Συγκεκριμένα, το Υποσύστημα «Έλεγχοι και Επαληθεύσεις -> Επαληθεύσεις ΦΕΔ» καλύπτει τις ακόλουθες λειτουργίες: o Δημιουργία και Επεξεργασία Στοιχείων Επαλήθευσης ΦΕΔ - Καταχώρηση Ευρημάτων Δημιουργία / Αναζήτηση Επαλήθευσης, Επεξεργασία στοιχείων Επαλήθευσης Καταχώρηση ευρημάτων, Διαγραφή Επαλήθευσης, o Επικύρωση και Διαχείριση Ευρημάτων Κλείσιμο Επαλήθευσης ΦΕΔ Επικύρωση ευρημάτων, Καταλογισμοί και αναστολές, Οριστικοποίηση ευρημάτων, Κλείσιμο Επαλήθευσης. Στα κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που απαιτείται να γίνουν από τους κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες του ΟΠΣ για την εκτέλεση των ανωτέρω λειτουργιών. 3

5 2.1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΦΕΔ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ Δημιουργία / Αναζήτηση Επαλήθευσης Ο χρήστης με τα κατάλληλα δικαιώματα καταχώρησης Επαληθεύσεων ΦΕΔ πλοηγείται στο κεντρικό μενού επιλογών αριστερά και επιλέγει «Έλεγχοι & Επαληθεύσεις» και στη συνέχεια «Επαληθεύσεις ΦΕΔ», όπως φαίνεται στην αριστερή στήλη της οθόνης που ακολουθεί. Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται στην οθόνη του ΟΠΣ η κεντρική λίστα με τις Επαληθεύσεις που έχουν δημιουργηθεί από τον Οργανισμό που ανήκει ο χρήστης, ο οποίος είναι ο ΦΕΔ. Για κάθε Επαλήθευση εμφανίζονται βασικές πληροφορίες, όπως Α/Α Επαλήθευσης, Κωδικός Έργου, Κατάσταση, Ημερομηνία Διενέργειας Επαλήθευσης, Ημερομηνία Κλεισίματος, Ενδιάμεσος Φορέας και Δικαιούχος. Πλήκτρο ανανέωσης λίστας Δημιουργία νέας Επαλήθευσης ΦΕΔ Πλήκτρο εξαγωγής λίστας σε αρχείο Excel Εικόνα 1: Κεντρική οθόνη διαχείρισης Επαληθεύσεων ΦΕΔ Στην κεντρική λίστα των Επαληθεύσεων ΦΕΔ ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μία νέα Επαλήθευση, να εφαρμόσει φίλτρα για την αναζήτηση μιας συγκεκριμένης, ήδη καταχωρημένης Επαλήθευσης, να ανανεώσει την λίστα ή να εξάγει την λίστα σε αρχείο Excel, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Για την δημιουργία μιας νέας Επαλήθευσης, ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία «Δημιουργία Επαλήθευσης ΦΕΔ» πατώντας το πλήκτρο 4

6 με το σύμβολο +. Το σύστημα μεταφέρει τον χρήστη στις οθόνες δημιουργίας της Επαλήθευσης. Στην πρώτη από τις οθόνες δημιουργίας Επαλήθευσης, που φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα, ο χρήστης πρέπει να δηλώσει το Έργο το οποίο επαληθεύεται, πατώντας στην ένδειξη «Αναζήτηση» και επιλέγοντας το Έργο από τον αναδυόμενο παράθυρο με τον κατάλογο Έργων ΔΣ. Διαφορετικά, όπως αναφέρεται ως οδηγία και στην οθόνη, ο χρήστης μπορεί να προσδιορίσει το συγκεκριμένο Έργο στο οποίο αφορά η υπό καταχώρηση Επαλήθευση, επιλέγοντας κατά σειρά: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Άξονα Προτεραιότητας, Ειδικό Στόχο, Ενδιάμεσο Φορέα Έργων ΔΣ, Δικαιούχο και Έργο, από τις αναδυόμενες λίστες των αντίστοιχων πεδίων της οθόνης. Εικόνα 2: Πρώτη οθόνη εισαγωγής νέας Επαλήθευσης ΦΕΔ Με την επιλογή του Έργου και πατώντας το πλήκτρο «Επόμενο», ο χρήστης μεταφέρεται στη δεύτερη οθόνη εισαγωγής νέας Επαλήθευσης ΦΕΔ, που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, όπου συμπληρώνει το είδος της Επαλήθευσης (Διοικητική / Επιτόπια), την ημερομηνία της διενέργειας της Επαλήθευσης και τον Αριθμό Φακέλου. Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των παραπάνω στοιχείων και πατώντας το πλήκτρο «Εισαγωγή», η Επαλήθευση αποθηκεύεται στο σύστημα και παίρνει την κατάσταση «ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ», ενώ ο χρήστης οδηγείται αυτόματα στο περιβάλλον επεξεργασίας των στοιχείων της Επαλήθευσης. 5

7 Εικόνα 3: Δεύτερη οθόνη εισαγωγής νέας Επαλήθευσης ΦΕΔ Επεξεργασία στοιχείων Επαλήθευσης Καταχώρηση Ευρημάτων Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, με τη δημιουργία μιας Επαλήθευσης ΦΕΔ, ο χρήστης οδηγείται αυτόματα στην οθόνη επεξεργασίας των στοιχείων της Επαλήθευσης που δημιούργησε. Εναλλακτικά, για την επεξεργασία Επαλήθευσης που βρίσκεται σε κατάσταση «ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ», ο χρήστης πλοηγείται στην κεντρική οθόνη διαχείρισης Επαληθεύσεων ΦΕΔ και επιλέγει την λειτουργία «Επεξεργασία», πατώντας στο εικονίδιο που εμφανίζεται δίπλα από την τελευταία στήλη της λίστας, για την Επαλήθευση που επιθυμεί (ή πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην Επαλήθευση που επιθυμεί και επιλέγοντας «Επεξεργασία» από το εμφανιζόμενο μενού επιλογών). Στην κεντρική οθόνη διαχείρισης Επαληθεύσεων ΦΕΔ, κάθε χρήστης με δικαιώματα προβολής (read-only) ή επεξεργασίας (read-write) μπορεί να αναζητήσει μία ή πολλαπλές Επαληθεύσεις βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, πατώντας το πλήκτρο «ΦΙΛΤΡΑ», οπότε και εμφανίζονται τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης στο αριστερό μέρος της οθόνης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής ενός ή περισσοτέρων κριτηρίων αναζήτησης, τα οποία και εφαρμόζονται ως φίλτρα στη λίστα των Επαληθεύσεων, οπότε και εμφανίζονται μόνο οι Επαληθεύσεις που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 6

8 Εικόνα 4: Αναζήτηση Επαληθεύσεων ΦΕΔ με κριτήρια αναζήτησης Τα κριτήρια που η τιμή τους επιλέγεται από αναδυόμενη λίστα (π.χ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα), εφαρμόζονται άμεσα ως φίλτρα στη λίστα των Επαληθεύσεων ενώ τα υπόλοιπα κριτήρια (π.χ. Κωδικός Έργου, στην ομάδα Στοιχεία Έργου) για να εφαρμοστούν θα πρέπει, αφού εισαχθεί ο κατά περίπτωση ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων που ορίζεται σε αυτά, να πατηθεί το πλήκτρο «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» που εμφανίζεται κάτω από τη σχετική ομάδα κριτηρίων αναζήτησης (Στοιχεία Ταυτότητας, Στοιχεία Έργου ή Στοιχεία Επαλήθευσης). Το πλήκτρο «Reset» διαγράφει όλες τις τιμές από τα επιλεγμένα κριτήρια επαναφέροντας τη συνολική λίστα των Επαληθεύσεων. Τα φίλτρα που δημιουργούνται από τα κριτήρια αναζήτησης (μπλε τετράγωνα πάνω από τον πίνακα) μπορεί να είναι πολλαπλά, ενώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα διαγραφής κάποιου φίλτρου πατώντας στο σύμβολο x δεξιά από τον τίτλο του φίλτρου, σε περίπτωση που θέλει να διευρύνει τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Μετά την επιλογή της επιθυμητής Επαλήθευσης, το σύστημα μεταφέρει το χρήστη στην οθόνη επεξεργασίας των στοιχείων της Επαλήθευσης: 7

9 Γραμμή Κατάστασης Κατάσταση Επαλήθευσης Εικόνα 5: Οθόνη επεξεργασίας στοιχείων Επαλήθευσης Στοιχεία Ταυτότητας Στην ανωτέρω οθόνη διακρίνεται η Γραμμή Κατάστασης πάνω από τον τίτλο «Επεξεργασία Στοιχείων Επαλήθευσης», η οποία περιλαμβάνει τη διαδρομή στο σύστημα (Έλεγχοι & Επαληθεύσεις -> Επαληθεύσεις ΦΕΔ) και τον Α/Α της Επαλήθευσης. Επίσης, στην ίδια γραμμή δεξιά φαίνεται και η κατάσταση της Επαλήθευσης, η οποία κατά τη φάση αυτή είναι «ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ». Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, το περιβάλλον επεξεργασίας των στοιχείων της Επαλήθευσης αποτελείται από διακριτές καρτέλες (φόρμες εισαγωγής στοιχείων), που καθεμία περιλαμβάνει ένα σύνολο ομοειδών στοιχείων που απαιτείται να συμπληρώσει ο χρήστης. Οι καρτέλες αυτές είναι οι εξής: Στοιχεία Ταυτότητας και Ευρήματα Επαλήθευσης. Ο χρήστης προχωρά στη συμπλήρωση / επεξεργασία των στοιχείων της Επαλήθευσης σε κάθε καρτέλα. Στο ΟΠΣ γενικά ο χρήστης συναντά τους ακόλουθους τύπους πεδίων: Πεδίο ελεύθερου κειμένου (free text): Ο χρήστης πληκτρολογεί το κείμενο που επιθυμεί. Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που μπορεί να πληκτρολογήσει φαίνεται δεξιά στο πεδίο (π.χ. ). Αριθμητικό πεδίο: Ο χρήστης εισάγει ελεύθερα τον αριθμό που επιθυμεί (χωρίς δεκαδικά ψηφία). Πεδίο ποσού / ποσοστού: Ο χρήστης εισάγει το ποσό / ποσοστό που επιθυμεί (όλα τα ποσά καταχωρούνται σε Ευρώ ( )), συμπληρώνοντας πάντα και δύο δεκαδικά 8

10 ψηφία. Σε περίπτωση δηλαδή όπου ο χρήστης επιθυμεί να εισάγει π.χ. το ποσό 100, θα πρέπει να πληκτρολογήσει 1 και τέσσερα μηδενικά. Πεδίο αναδυόμενης λίστας (drop-down list): Ο χρήστης επιλέγει μια τιμή από μια λίστα προσυμπληρωμένων τιμών. Πεδίο επιλογής (radio button): Ο χρήστης επιλέγει μία από τις διαθέσιμες επιλογές για την τιμή του πεδίου, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κυκλικό κουμπί ( μη επιλεγμένο, επιλεγμένο). Πεδίο checkbox: Ο χρήστης το επιλέγει όταν ισχύει η δήλωση που εμφανίζεται δίπλα στο πεδίο, π.χ. «Υποστήριξη από Ανάδοχο» (πεδίο TRUE/ FALSE). Όπου εμφανίζεται το εικονίδιο:, είτε στο πάνω δεξιά μέρος μιας ομάδας πεδίων είτε στο τέλος μιας γραμμής ενός πίνακα, σημαίνει ότι πρέπει να πατηθεί από τον χρήστη για να ενεργοποιηθούν και να έρθουν σε κατάσταση επεξεργασίας τα σχετικά πεδία. Το εικονίδιο: χρησιμοποιείται για την επισύναψη εγγράφων στο σύστημα. Όσα πεδία είναι υποχρεωτικά και δεν έχουν συμπληρωθεί, σημειώνονται αυτόματα με κόκκινο πλαίσιο για υποβοήθηση του χρήστη. Όταν ολοκληρώσει την επεξεργασία των πεδίων, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το πλήκτρο «Αποθήκευση» ώστε να αποθηκευτούν άμεσα οι αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει. Εναλλακτικά, μπορεί να επιλέξει το πλήκτρο «Ακύρωση». Τα δύο αυτά πλήκτρα ( ομάδα πεδίων ή γραμμή πίνακα που είναι υπό επεξεργασία. ) εμφανίζονται σε κάθε Τέλος, το πλήκτρο: εμφανίζεται όταν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής μιας γραμμής που προστέθηκε και αποθηκεύτηκε προηγούμενα από το χρήστη σε κάποιον πίνακα. Κάθε αλλαγή αποθηκεύεται άμεσα στη βάση δεδομένων χωρίς να χρειάζεται κάποια άλλη ενέργεια. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των στοιχείων, εμφανίζεται δίπλα στον τίτλο της ενεργής καρτέλας ένα θαυμαστικό (π.χ. ), ώστε να υπενθυμίζει στον χρήστη ότι τα στοιχεία της καρτέλας βρίσκονται υπό επεξεργασία και δεν έχουν αποθηκευτεί. Πιο συγκεκριμένα, στην καρτέλα Στοιχεία Ταυτότητας, που φαίνεται στην προηγούμενη εικόνα, ο χρήστης μπορεί να κάνει τις ακόλουθες ενέργειες: Να συμπληρώσει σχόλια και παρατηρήσεις, καθώς και ένα σύντομο κείμενο με τα τελικά συμπεράσματά του επί της Επαλήθευσης, στα ομώνυμα πεδία, Να επεξεργαστεί τα Στοιχεία: Είδος Επαλήθευσης, Αριθμός Φακέλου και Ημερομηνία Διενέργειας Επαλήθευσης, τα οποία έρχονται προσυμπληρωμένα με 9

11 βάση τις τιμές που είχαν δηλωθεί κατά τη δημιουργία της Επαλήθευσης (βλ. παρ ), Να προσθέσει ένα ή περισσότερα συνημμένα έγγραφα για την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων του. Τα πεδία Ταυτότητας στο αριστερό μέρος της οθόνης (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Άξονας Προτεραιότητας, κλπ) είναι πεδία ταυτότητας του Έργου στο οποίο αφορά η Επαλήθευση και δεν είναι επεξεργάσιμα. Μόλις αποθηκεύσει τα υπό επεξεργασία πεδία της καρτέλας Στοιχεία Ταυτότητας, ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί την καρτέλα Ευρήματα Επαλήθευσης: Εικόνα 6: Οθόνη επεξεργασίας στοιχείων Επαλήθευσης Ευρήματα Επαλήθευσης (χωρίς καταχωρημένα ευρήματα) Δίπλα στον τίτλο της καρτέλας αυτής εμφανίζεται ένα κυκλικό πλαίσιο όπου γίνεται η καταμέτρηση των ευρημάτων που καταχωρούνται με τον τρόπο που εξηγείται στη συνέχεια (αρχικά, όπως φαίνεται στην προηγούμενη οθόνη, ο αριθμός στο κυκλικό πλαίσιο είναι μηδέν (0)). Πατώντας το πλήκτρο + στο δεξί μέρος του καταλόγου, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη όπου ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του ευρήματος, δηλαδή: Την περιγραφή του ευρήματος, στο σχετικό πεδίο ελεύθερου κειμένου (υποχρεωτικό πεδίο), Την κατηγορία του ευρήματος (υποχρεωτικό πεδίο) από την αντίστοιχη αναδυόμενη λίστα, Τη σχετική σύσταση προς τον αρμόδιο φορέα για το υπό επαλήθευση Έργο (υποχρεωτικό πεδίο), Την προθεσμία (προαιρετικά) για τη διόρθωση του εντοπισμένου ευρήματος, Τα μέτρα (προαιρετικά) που αναμένεται να ληφθούν για τη διόρθωση του ευρήματος. 10

12 Την ένδειξη για το αν το συγκεκριμένο εύρημα εμπεριέχει υπόνοια απάτης, στο σχετικό πεδίο επιλογής (checkbox). Εικόνα 7: Οθόνη εισαγωγής ευρήματος Επαλήθευσης Τα πεδία επιλογής (check boxes) «Απαιτείται Έκθεση Παρατυπιών» και «Απαιτείται Έκθεση Παρακολούθησης Παρατυπιών» συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα, ως εξής: Εάν υπάρχει υπόνοια απάτης, τότε τσεκάρονται αυτόματα και τα δύο πεδία 11

13 Εάν υπάρχει καταχωρημένος καταλογισμός για το συγκεκριμένο εύρημα (βλ. παρ ) ποσού > ως προς το ενωσιακό του μέρος, τότε τσεκάρεται αυτόματα το πεδίο «Απαιτείται Έκθεση Παρατυπιών» (δεν απαιτείται έκθεση παρακολούθησης παρατυπιών για τη συγκεκριμένη παρατυπία). Με το κουμπί «Αποθήκευση», ο χρήστης αποθηκεύει τις πληροφορίες που καταχώρησε και επιστρέφει αυτόματα στην οθόνη με τον κατάλογο των Ευρημάτων Επαλήθευσης, όπου μπορεί να καταχωρήσει κι άλλα ευρήματα με τον ίδιο τρόπο. Τα στοιχεία των ευρημάτων που καταχωρούνται, εμφανίζονται στις αντίστοιχες στήλες του καταλόγου, ενώ για κάθε εύρημα δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα επεξεργασίας των καταχωρημένων στοιχείων, επισύναψης εγγράφου, επισύναψης των απαιτούμενων Εκθέσεων Παρατυπιών ή/και Εκθέσεων Παρακολούθησης Παρατυπιών ή διαγραφής του ευρήματος, πατώντας στα αντίστοιχα εικονίδια που εμφανίζονται στο τέλος της γραμμής κάθε ευρήματος, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. Εικόνα 8: Οθόνη επεξεργασίας στοιχείων Επαλήθευσης Ευρήματα Επαλήθευσης (με καταχωρημένα ευρήματα) Σημειώνεται ότι η μεταφόρτωση από τον χρήστη των απαιτούμενων Εκθέσεων Παρατυπιών ή/και Εκθέσεων Παρακολούθησης Παρατυπιών 1 για κάθε εύρημα για το οποίο απαιτούνται, είναι υποχρεωτική, ειδάλλως το σύστημα δεν επιτρέπει την οριστικοποίηση του ευρήματος (βλ. παρ ) Διαγραφή Επαλήθευσης Ο χρήστης με δικαιώματα καταχώρησης Επαλήθευσης ΦΕΔ, μπορεί να διαγράψει μία Επαλήθευση που βρίσκεται σε κατάσταση «Ευρήματα Ελέγχου»: 1 Τα αρχεία των Εκθέσεων Παρατυπιών και Εκθέσεων Παρακολούθησης Παρατυπιών παράγονται από το σύστημα Irregularities Management System (IMS) της ΕΕ, στο οποίο καταχωρούνται με ευθύνη του φορέα που διενεργεί την ελεγκτική ενέργεια. 12

14 με την επιλογή «Διαγραφή» του Μενού επιλογών που εμφανίζεται στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης ή από την κεντρική οθόνη διαχείρισης Επαληθεύσεων ΦΕΔ (βλ. παρ ), επιλέγοντας το εικονίδιο για την Επαλήθευση που επιθυμεί και στη συνέχεια επιλέγοντας «ΔΙΑΓΡΑΦΗ» από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα: Εικόνα 9: Πλήκτρο διαγραφής Επαλήθευσης Έργου σε κατάσταση «Ευρήματα Ελέγχου» Πριν την οριστική διαγραφή, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης στον χρήστη και μετά την θετική του απάντηση διαγράφεται οριστικά η Επαλήθευση ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΦΕΔ Επικύρωση Ευρημάτων Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των εντοπισμένων ευρημάτων, ο χρήστης με τα κατάλληλα δικαιώματα μπορεί να επικυρώσει τα καταχωρημένα ευρήματα. Για το σκοπό αυτό, αναζητά και εντοπίζει στην κεντρική λίστα των Επαληθεύσεων τις Επαληθεύσεις που βρίσκονται κατάσταση «Ευρήματα Ελέγχου» και για τις οποίες απαιτείται η επικύρωση των ευρημάτων τους. Στη συνέχεια, πατώντας στο εικονίδιο επιλέγει «Επεξεργασία» από το μενού που εμφανίζεται, και το σύστημα τον μεταφέρει στην οθόνη επεξεργασίας των στοιχείων της Επαλήθευσης, όπου, στην καρτέλα «Ευρήματα Επαλήθευσης», επικυρώνει μαζικά όλα τα καταχωρημένα ευρήματα, πατώντας το κουμπί «Επικύρωση Ευρημάτων» στο πάνω μέρος της οθόνης. Το σύστημα ζητά την επιβεβαίωση της επικύρωσης με σχετικό παράθυρο που αναδύεται αυτόματα, καθώς μετά την επικύρωση των ευρημάτων δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους. Με την επικύρωση των ευρημάτων, η κατάσταση της Επαλήθευσης μετατρέπεται από «Ευρήματα Ελέγχου» σε «Επικύρωση Ευρημάτων Ελέγχου» και στην οθόνη 13

15 επεξεργασίας των στοιχείων της Επαλήθευσης εμφανίζονται δύο νέες καρτέλες, όπως φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη, με τίτλους: Καταλογισμοί και Αναστολές Δίπλα στον τίτλο κάθε καρτέλας εμφανίζεται και πάλι ένα κυκλικό πλαίσιο όπου γίνεται η καταμέτρηση των εγγραφών που καταχωρούνται σε αυτήν με τον τρόπο που εξηγείται στην επόμενη παράγραφο. Εικόνα 10: Οθόνη επεξεργασίας Επαλήθευσης με επικυρωμένα ευρήματα Καταλογισμοί και Αναστολές Μετά την επικύρωση των ευρημάτων της υπό επεξεργασία Επαλήθευσης ΦΕΔ (βλ. παρ ), ο χρήστης με τα κατάλληλα δικαιώματα μπορεί σε κάθε επικυρωμένο εύρημα να προσθέσει έναν ή περισσότερους καταλογισμούς και μία ή περισσότερες αναστολές. Στην καρτέλα Καταλογισμοί, που φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη, μπορούν να προστεθούν καταλογισμοί που αφορούν σε ήδη επαληθευμένες και επικυρωμένες δαπάνες, προσθέτοντας γραμμές στον εμφανιζόμενο πίνακα με το πλήκτρο +. Εικόνα 11: Καρτέλα «Καταλογισμοί» Επαλήθευσης ΦΕΔ Με την προσθήκη καταλογισμού, ανοίγει το παράθυρο που φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη, όπου ο χρήστης συμπληρώνει στα αντίστοιχα πεδία: τη φύση του εντοπισμένου σφάλματος (π.χ. Συστημικό, Ανώμαλο, Τυχαίο, Γνωστό κλπ), το συγκεκριμένο επικυρωμένο εύρημα στο οποίο θα αντιστοιχιστεί ο καταλογισμός, το είδος του καταλογισμού (Ποσό ή Ποσοστό), το ποσοστό του καταλογισμού (σε περίπτωση που πρόκειται για καταλογισμό ποσοστού), τυχόν σχόλια / παρατηρήσεις, καθώς και τη 14

16 συγκεκριμένη επιμέρους οντότητα στην οποία επιθυμεί να εφαρμοστεί ο καταλογισμός, δηλαδή: Εικόνα 12: Παράθυρο προσθήκης καταλογισμού Ειδικότερα: εάν ο χρήστης θέλει να εφαρμόσει έναν καταλογισμό ποσού, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει τη ΝοΔε, το ΔεΔα και τους συγκεκριμένους συσχετισμούς στους οποίους θέλει να εφαρμοστεί το ποσό καταλογισμού. εάν ο χρήστης θέλει να εφαρμόσει έναν καταλογισμό ποσοστού, μπορεί να τον εφαρμόσει: o στο σύνολο των ΝοΔε, υφιστάμενων και μελλοντικών, του Έργου (μη επιλέγοντας συγκεκριμένη ΝοΔε), 15

17 o σε όλους τους Αναδόχους μιας ΝοΔε του Έργου (επιλέγοντας ΝοΔε και όχι συγκεκριμένο Ανάδοχο), o σε συγκεκριμένο Ανάδοχο μιας ΝοΔε του Έργου (επιλέγοντας συγκεκριμένο Ανάδοχο). Σημειώνεται ότι για κάθε επίπεδο στο οποίο εφαρμόζεται ένας καταλογισμός ποσοστού, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξάγει από το σύστημα ειδικές υποστηρικτικές αναφορές εργαλεία, όπου μπορεί να δει εξω-συστημικά την επίδραση που έχει ένα ποσοστό καταλογισμού σε όλες τις επαληθευμένες δαπάνες που επηρεάζονται από αυτόν, πριν τον καταχωρήσει οριστικά στο σύστημα. Αυτό γίνεται πατώντας πάνω στις αντίστοιχες επιλογές: «Excel Καταλογισμού Έργου», «Excel Καταλογισμού Έργου -> ΝοΔε» κλπ, που εμφανίζονται κατά περίπτωση πάνω από τα αντίστοιχα πεδία, όπως φαίνεται στην προηγούμενη εικόνα. Στην περίπτωση που ο καταλογισμός που καταχωρείται είναι στη μορφή Ποσοστού, αφού συμπληρώσει το επιθυμητό ποσοστό, ο χρήστης αποθηκεύει τον καταλογισμό στο συγκεκριμένο επικυρωμένο εύρημα πατώντας το πλήκτρο «Εισαγωγή» (ή ακυρώνει την εισαγωγή του καταλογισμού πατώντας το πλήκτρο «Κλείσιμο») στο παράθυρο προσθήκης καταλογισμού. Το σύστημα, με σχετικό μήνυμα, ζητά επιβεβαίωση της καταχώρησης του καταλογισμού και στη συνέχεια ο χρήστης μεταφέρεται και πάλι στην καρτέλα Καταλογισμοί. Στην περίπτωση που ο καταλογισμός που καταχωρείται είναι της μορφής Ποσού, αυτό, όπως προαναφέρθηκε, εφαρμόζεται σε επίπεδο συγκεκριμένων συσχετισμών δαπανών, και για το λόγο αυτό, αντί του πλήκτρου «Εισαγωγή», στο παράθυρο προσθήκης καταλογισμού εμφανίζεται το πλήκτρο «Επιλογή Συσχετισμών». Πατώντας το πλήκτρο αυτό, ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη των συσχετισμών του συγκεκριμένου Δελτίου Δαπανών / Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας που επέλεξε, ώστε να καταχωρήσει το επιθυμητό ποσό του καταλογισμού στο συγκεκριμένο συσχετισμό ή τους συγκεκριμένους συσχετισμούς που επιθυμεί. Η προσθήκη καταλογισμού σε ένα συγκεκριμένο συσχετισμό γίνεται πατώντας το πλήκτρο + στο τέλος της γραμμής του συσχετισμού και συμπληρώνοντας το ποσό του καταλογισμού και τυχόν σχόλια στο σχετικό αναδυόμενο παράθυρο. Μετά την καταχώρηση των επιθυμητών καταλογισμών, ο χρήστης επιστρέφει στην καρτέλα Καταλογισμοί της Επαλήθευσης ΦΕΔ πατώντας στο πλήκτρο «Επιστροφή» στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης. Τα καταχωρημένα στοιχεία των καταλογισμών εμφανίζονται στις αντίστοιχες στήλες της καρτέλας «Καταλογισμοί». Εναλλακτικά, οι καταλογισμοί μιας Επαλήθευσης, μπορούν να προστεθούν και από την 16

18 καρτέλα «Επικυρωμένα Ευρήματα», πατώντας το πλήκτρο + που εμφανίζεται στα δεξιά κάθε επικυρωμένου ευρήματος. Ο χρήστης μπορεί να δει τους καταχωρημένους καταλογισμούς, όπως φαίνεται στις ακόλουθες εικόνες: στον Κατάλογο Καταλογισμών (καρτέλα Καταλογισμοί), πατώντας στην ένδειξη «Ανάλυση Καταλογισμών» που φαίνεται κάτω από την ταυτότητα του καταλογισμού και στον Κατάλογο Επικυρωμένων Ευρημάτων Ελέγχου (καρτέλα Επικυρωμένα Ευρήματα Ελέγχου) πατώντας στην ένδειξη «Ανάλυση Καταλογισμών Ευρήματος» και στη συνέχεια «Ανάλυση Καταλογισμών» κάτω από την περιγραφή του Σημείου Ελέγχου που οδήγησε στο αντίστοιχο εύρημα. Εικόνα 13: Δυνατότητα προβολής καταλογισμών Κατάλογος Καταλογισμών Εικόνα 14: Δυνατότητα προβολής καταλογισμών Κατάλογος Επικυρωμένων Ευρημάτων Επαλήθευσης Στην καρτέλα Αναστολές που φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη, πατώντας το πλήκτρο +, ο χρήστης με τα κατάλληλα δικαιώματα μπορεί να θέσει σε αναστολή συγκεκριμένους συσχετισμούς, Δελτία Δαπανών, Νομικές Δεσμεύσεις / Αναδόχους ή ακόμη και ολόκληρο το Έργο, λόγω ενός συγκεκριμένου επικυρωμένου ευρήματος. 17

19 Εικόνα 15: Καρτέλα «Αναστολές» Επαλήθευσης ΦΕΔ Με την προσθήκη αναστολής, ανοίγει το παράθυρο που φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη, όπου ο χρήστης συμπληρώνει το συγκεκριμένο επικυρωμένο εύρημα που αποτελεί την αιτία της αναστολής, τυχόν σχόλια / παρατηρήσεις, καθώς και, προαιρετικά, την επιμέρους οντότητα την οποία επιθυμεί να θέσει σε αναστολή, δηλαδή συγκεκριμένη ΝοΔε, Ανάδοχο, ΔεΔα ή/και συσχετισμούς. Σημειώνεται ότι εάν ο χρήστης: δεν επιλέξει συγκεκριμένο συσχετισμό, τότε θέτει σε αναστολή ολόκληρο το επιλεγμένο ΔεΔα. δεν επιλέξει συγκεκριμένο ΔεΔα, τότε θέτει σε αναστολή ολόκληρη τη ΝοΔε. δεν επιλέξει συγκεκριμένη ΝοΔε, τότε θέτει σε αναστολή ολόκληρο το Έργο. Εικόνα 16: Παράθυρο προσθήκης αναστολής 18

20 Αφού συμπληρώσει τα παραπάνω πεδία, ο χρήστης αποθηκεύει την αναστολή πατώντας το πλήκτρο «Εισαγωγή αναστολής» (ή ακυρώνει την εισαγωγή της αναστολής πατώντας το πλήκτρο «Κλείσιμο») στο παράθυρο εισαγωγής αναστολής, και μεταφέρεται και πάλι στην καρτέλα Αναστολές, όπου τα καταχωρημένα στοιχεία των αναστολών εμφανίζονται στις αντίστοιχες στήλες της καρτέλας. Κάθε αναστολή που προστίθεται, θα πρέπει να επικυρωθεί από τον χρήστη με τα κατάλληλα δικαιώματα, πατώντας το εικονίδιο που εμφανίζεται στα δεξιά της αντίστοιχης γραμμής του πίνακα της καρτέλας Αναστολές. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση της ενέργειας με σχετικό μήνυμα. Εναλλακτικά, οι χρήστες μπορούν να προβάλουν, με το εικονίδιο, ή να διαγράψουν, με το εικονίδιο, κάθε καταχωρημένη αναστολή. Η αναστολή αίρεται (παύει να ισχύει) με το πάτημα του εικονιδίου με την ένδειξη «Κλείσιμο Αναστολής», που εμφανίζεται στα δεξιά της αντίστοιχης γραμμής του πίνακα για τις επικυρωμένες αναστολές. Το σύστημα ζητά σχετική επιβεβαίωση και από τη στιγμή που κλείνει η αναστολή, υπάρχει μόνο δυνατότητα προβολής της, ενώ η οντότητα στην οποία αντιστοιχούσε (Συσχετισμός / ΔεΔα / ΑΚΧ / ΝοΔε / Έργο) παύει πλέον να βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής Οριστικοποίηση Ευρημάτων Αφού ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των καρτελών «Καταλογισμοί» και «Αναστολές» σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο (2.2.2), ο χρήστης πηγαίνει στην καρτέλα «Επικυρωμένα Ευρήματα», όπου μπορεί να οριστικοποιήσει κάθε εύρημα. Αυτό γίνεται πατώντας το εικονίδιο που εμφανίζεται στα δεξιά κάθε γραμμής του πίνακα των επικυρωμένων ευρημάτων. Με την ενέργεια αυτή εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο, όπου ο χρήστης συμπληρώνει στα αντίστοιχα πεδία: την ημερομηνία οριστικοποίησης (κλεισίματος) του κάθε ευρήματος, καθώς και τα απαραίτητα σχόλια που περιγράφουν την τελική έκβαση του ευρήματος. 19

21 Εικόνα 17: Παράθυρο οριστικοποίησης ευρήματος Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων, με το πάτημα του πλήκτρου «Οριστικοποίηση», γίνεται η οριστικοποίηση του ευρήματος. Τα οριστικοποιημένα ευρήματα δεν μπορούν να τροποποιηθούν περαιτέρω, ωστόσο οι χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα μπορούν να προσθέσουν σε αυτά και επιπρόσθετους καταλογισμούς ή αναστολές, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο Κλείσιμο Επαλήθευσης Με την οριστικοποίηση του συνόλου των ευρημάτων της υπό επεξεργασία Επαλήθευσης ΦΕΔ, ενεργοποιείται στο Μενού επιλογών στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης η επιλογή «Κλείσιμο Επαλήθευσης», με την οποία ο χρήστης με τα κατάλληλα δικαιώματα μπορεί να κλειδώσει οριστικά την υπό επεξεργασία Επαλήθευση. Ο χρήστης επιβεβαιώνει το κλείσιμο της Επαλήθευσης σε σχετικό μήνυμα του συστήματος. Η Επαλήθευση είναι πλέον διαθέσιμη στην κεντρική οθόνη διαχείρισης Επαληθεύσεων ΦΕΔ μόνο για προβολή και η κατάστασή της έχει μετατραπεί από «Επικύρωση Ευρημάτων Ελέγχου» σε «Ολοκληρώθηκε», ενώ στο εικονίδιο της κατάστασής της εμφανίζεται το χαρακτηριστικό σύμβολο της ολοκλήρωσης (tick). Σε μία κλεισμένη Επαλήθευση δεν μπορούν να καταχωρηθούν επιπρόσθετοι καταλογισμοί ή αναστολές. 20

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος _ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Δεκέμβριος 2011 [1] Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική Οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 5 3. Αρχική οθόνη... 8 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016 Ver 25052016 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 2.ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 2.1.1.Αναζήτηση Αίτησης / Αρχική Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 1.1. Κοινά Στοιχεία User Interface... 3 1.2. Σχέση δικαιωμάτων με User Interface... 4 1.3. Διαθέσιμα εργαλεία του περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI)... 4 1.4. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.2 Οκτώβριος 2013 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος για την Υποστήριξη του Έργου Διαχείρισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver 04062015 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 1. Αίτηση Μεταβολών ΔΒΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Απένταξη Έργων

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Απένταξη Έργων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Απένταξη Έργων Ημερομηνία: 29 Μαΐου 2014 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Αιτία Τροποποίησης 0.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας Υλοποίηση: Omega Technology Η Πράξη «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» υλοποιείται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντάκτης: Ρούσσος Γιάννης (Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα χρήστη : Εμπορικό όνομα πρακτορείου. Ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες έχετε πρόσβαση (δημιουργούνται από χρήστη επιπέδου «Διοίκηση»)

Όνομα χρήστη : Εμπορικό όνομα πρακτορείου. Ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες έχετε πρόσβαση (δημιουργούνται από χρήστη επιπέδου «Διοίκηση») 1-12-2015 Κεντρική σελίδα επιλογής εταιρείας και προϊόντων Αρχείο με αποθηκευμένες αιτήσεις, τιμολογήσεις, συμβόλαια, προ-συμβόλαια, εντολές πληρωμής, κλπ. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης και ρυθμίσεων Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Σημεία αναζήτησης του Χρήστη στη Σελίδα Διεπαφής Σύνδεσμος Χρήστες (από το μενού στην κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Επαφές. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Επαφών

Pylon Entry. Επαφές. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Επαφών Pylon Entry Επαφές Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Επαφών Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Επαφής... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 6 Καρτέλα Στοιχεία Επαφής... 7 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1. Εισαγωγή και Έξοδος απο το Σύστημα... 4 2. Κουμπί Βοήθεια... 4 3. Μενού Επιλογών...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία Αριθμοδείκτες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικές οδηγίες που αφορούν την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τα φυσικά πρόσωπα... 3 2. Υποβολή Τροποποιητικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π.

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων βάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΕΦΚ) Έκδοση: 01.20

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π.

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων βάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 1 Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Για τη διαδικτυακή εφαρμογή. Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Για τη διαδικτυακή εφαρμογή. Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Για τη διαδικτυακή εφαρμογή Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 4 3. Αρχική οθόνη... 6 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίας Ενεργειών

Δημιουργίας Ενεργειών Δημιουργίας Ενεργειών Περιεχόμενα Δημιουργία Ενεργειών (Επικοινωνίας, Ραντεβού)... 3 Καταχώρηση Επικοινωνίας και Ραντεβού... 4 Βασικά Στοιχεία... 7 Πεδία Χρήστη... 8 Υπομνήματα... 8 Μεταβολή Ενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Pylon Entry Πελάτες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πελάτη... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 4: Καταχώρηση Πρακτικά Ασκούµενων και ιευθυντών

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 4: Καταχώρηση Πρακτικά Ασκούµενων και ιευθυντών ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 4: Καταχώρηση Πρακτικά Ασκούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1.Γενικές παρατηρήσεις... 4 1.2 Είσοδος στην εφαρμογή... 5 2. Πίνακας αναφορών... 5 2.1 Περιγραφή του πίνακα αναφορών... 6 2.2 Ταξινόμηση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής Γενικά Οι Δηλώσεις Φορολογικής Απαλλαγής του Ν.3299/2004 συμπληρώνονται Ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 3.0 Δεκέμβιος 2014 1 Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Management Classes Create Class Create Class Management Classes List of Classes

Management Classes Create Class Create Class Management Classes List of Classes Class Create Class Ο Teacher μπορεί να δημιουργήσει τάξεις για το σχολείο του από το κεντρικό μενού Management Classes Create Class. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη και για τους καθηγητές εφόσον το επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ ΣΤΟΧΟΣ 3

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ ΣΤΟΧΟΣ 3 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3 Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 3: Ωρολόγια Προγράµµατα Καταχώρηση Παρουσιολογίων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 3: Ωρολόγια Προγράµµατα Καταχώρηση Παρουσιολογίων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 3: Ωρολόγια Προγράµµατα Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010 Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Α στην αξιολόγηση (εξέταση πληρότητας) I.1. Προσδιορισμός ερωτημάτων λίστας εξέτασης Λ1 στο ΕΠ I.2. Προσδιορισμός της λίστας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Συστήματος Διαχείρισης & Διακίνησης Εγγράφων DocuTracks

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Συστήματος Διαχείρισης & Διακίνησης Εγγράφων DocuTracks ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Συστήματος Διαχείρισης & Διακίνησης Εγγράφων DocuTracks Dataverse Ltd. Αθήνα, 10/08/2014 Σελίδες: 40 Έκδοση: 1.3 Όνομα : DocuTracks Admin Manual Σελίδα : 2 από 40 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους»

Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους» Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους» Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές

7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές 7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές 7.1 Χρηματορροές 7.1.1 Διαδικασία Δημιουργίας Αιτήσεων Πληρωμής Διάγραμμα Ροής Διαδικασίας Δημιουργίας Αιτήσεων Πληρωμής 1. Λογαριασμοί Φορέων Ορίζονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk Α. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης Για την διασφάλιση των δεδομένων του προγράμματος SEPAdesk, θα πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης στον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ.... 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ... 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης. ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ Το Ιατρικό Εξιτήριο ουσιαστικά είναι εντολή ιατρού για έξοδο του ασθενή από το τμήμα νοσηλείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι : Ημερομηνία εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής Παρόχων/Προμηθευτών για δημιουργία Παραγγελιών

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής Παρόχων/Προμηθευτών για δημιουργία Παραγγελιών Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής Παρόχων/Προμηθευτών για δημιουργία Παραγγελιών στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 1 Καρτέλα «Παραγγελίες»...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή εφαρμογή για τη διαχείριση επιστροφών εξαχθέντων φαρμακευτικών προϊόντων φαρμακαποθηκών

Διαδικτυακή εφαρμογή για τη διαχείριση επιστροφών εξαχθέντων φαρμακευτικών προϊόντων φαρμακαποθηκών Διαδικτυακή εφαρμογή για τη διαχείριση επιστροφών εξαχθέντων φαρμακευτικών προϊόντων φαρμακαποθηκών Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 1.0.0 08/12/2015 Έκδοση 1.0.0 1 / 9 Περιεχόμενα 1.0 Γενικά.... 3 2.0 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα