ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999"

Transcript

1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... IX ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες [1] Σύνταγμα της Ελλάδος [1975/1986/2001]...3 [2] Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας...4 IΙ. Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις [3] Ν 2725/1999 Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις...7 ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999 [4] Ν 3057/2002 Τροποποιήσεις και συμπλήρωση του Ν 2725/1999 ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις [5] Ν 3262/2004 Τροποποιήσεις άρθρων του N 2725/1999 (ΦΕΚ Α 121) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού [6] Ν 3372/2005 Ρύθμιση θεμάτων αθλητισμού [7] Ν 3479/2006 Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις [8] N 3807/2008 Καταπολέμηση της βίας σε αθλητικές εκδηλώσεις, ντόπινγκ, ωράριο γυμν/ρίων, παροχές σε πρωταθλητές κ.λπ XIII

2 V. Ελληνική Ολυμπιακή- Παραολυμπιακή Επιτροπή 1. Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή [9] ΠΔ 130/ Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία [10] ΠΔ 302/2003 Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή [11] ΠΔ 22/2004 Οργάνωση και λειτουργία της «Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής» V. Περί Φιλάθλου Πνεύματος [12] Ν 3148/1955 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Νομοθεσίας [13] ΒΔ της Περί του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Φιλάθλου Ιδιότητος (ΕΦΙ) [14] ΒΔ 26.9./ Περί του Κανονισμού της Φιλάθλου Ιδιότητος [15] ΥΑ 15732/1975 Περί καθορισμού των προϋποθέσεων υφ ας νομικά ή φυσικά πρόσωπα χαρακτηρίζονται ως φίλαθλα [16] Ν 1808/1951 Περί Ολυμπιακών Συμβόλων ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ι. Ερασιτεχνικός Αθλητισμός 1. Συγχώνευση Αθλητικών Σωματείων [17] ΥΑ 24731/1999 Συγχώνευση Αθλητικών Σωματείων XIV

3 2. Εγγραφή - Μεταγραφή Αθλητών 2.1 Μεταγραφή, ομογενή ή αλλοδαπού αθλητή [18] ΥΑ 49653/ Κανονισμός εγγράφων - μεταγραφών ομογενών και αλλοδαπών αθλητών Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων [19] ΥΑ 12794/ Εγγραφή Ομογενών και αλλοδαπών αθλητών στα Ελληνικά αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία Καλαθοσφαίρισης και συμμετοχής τους στα Ελληνικά Πρωταθλήματα και τους Αγώνες Κυπέλλου Κανονισμός καλαθοσφαίρισης εγγραφών - μεταγραφών [20] ΥΑ 14728/ Όροι και προϋποθέσεις εγγραφών - μεταγραφών Ελλήνων αθλητών καλαθοσφαίρισης σε ερασιτεχνικά σωματεία Εγγραφή ομογενών και αλλοδαπών αθλητών πετοσφαίρισης [21] ΥΑ 15135/ Εγγραφή ομογενών και αλλοδαπών αθλητών στα Ελληνικά Αθλητικά Ερασιτεχνικά Σωματεία Πετοσφαίρισης και συμμετοχή τους στα Ελληνικά Πρωταθλήματα και τους αγώνες Κυπέλλου ΙΙ. Επαγγελματισμός Αθλητισμός 1. Όργανα 1.1 Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού [22] ΥΑ 2513/ Ορισμός της ημερομηνίας έναρξης της λειτουργίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και του χρονικού διαστήματος μέσα στο όποιο πρέπει να χορηγήσει αυτή για το τρέχον πρωτάθλημα το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του Ν 2725/ [23] YA 8826/ Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού Ελεγκτικό Συμβούλιο [24] ΥΑ 10942/ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και τρόπος διενέργειας των ελέγχων του Ελεγκτικού Συμβουλίου XV

4 2. Ποδοσφαίριση 2.1 Εγγραφή - Μεταγραφή επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών [25] ΥΑ 18337/ Κανονισμός Νο 1 άρθρου 88 N 2725/1999 «Εγγραφές - Μεταγραφές επαγγελματιών ποδοσφαιριστών» Επαγγελματικές Σχέσεις Ποδοσφαιριστών [26] ΥΑ 18338/ Κανονισμός σχέσεων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και ΠΑΕ (ΚΕΠ Νο 2) (άρθρο 87 N 2725/1999) Πετοσφαίριση 3.1 Εγγραφές - μεταγραφές αμειβομένων Πετοσφαιριστών [27] ΥΑ 18540/ Καθορισμός κατηγοριών και αριθμός κατά κατηγορία αθλητών, όροι εγγραφών και μεταγραφών, αποδεσμεύσεων αθλητών TAA Πετοσφαίρισης, χρόνος διενέργειας τους, διαδικασία και αρμόδια για την έγκριση αυτών όργανα και κάθε άλλο συναφές θέμα Σχέσεις αμειβομένων Πετοσφαιριστών με σωματεία και ΤΑΠ [28] ΥΑ 17007/ Κανονισμός σχέσεων σωματείων και αμειβομένων πετοσφαιριστών Καλαθοσφαίριση 3.1 Εγγραφές μεταγραφές αμειβομένων και επαγγελματιών Καλαθοσφαιριστών [29] ΥΑ 14484/ Καθορισμός Κατηγοριών και αριθμός κατά κατηγορία αθλητών, όροι εγγραφών και μεταγραφών, αποδε σμεύσεων αμειβόμενων και επαγγελματιών αθλητών Καλαθοσφαίρισης, χρόνος διενέργειας τους, διαδικα σία και αρμόδια για την έγκριση αυτών όργανα και κά θε άλλο συναφές θέμα Επαγγελματικές σχέσεις Καλαθοσφαιριστών με ΤΑΚ - ΚΑΕ [30] ΥΑ 14485/ Κανονισμός σχέσεων των καλαθοσφαιριστών με τα τμήματα αμειβομένων καλαθοσφαιριστών σωματείων ή με τις καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 87 του N 2725/ XVI

5 4.3. Κριτήρια προσδιορισμού της αξίας των αθλητών [31] ΥΑ 44048/ Καθορισμός των κριτηρίων και του συντελεστή βαρύτητας αυτών και του τρόπου προσδιορισμού της αξίας των αθλητών, σύμφωνα με το άρθρο 76Α του Ν 2725/ [32] ΥΑ 45178/ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1671/Β/2004) IV. Κανονισμοί Προπονητών [33] ΥΑ 25533/ Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου [34] ΥΑ 36123/ Κανονισμός Προπονητών Πετοσφαίρισης [35] ΥΑ 11671/ Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης [36] ΥΑ 34137/ Κανονισμός Προπονητών Ιστιοπλοΐας [37] ΥΑ 34138/ Κανονισμός Προπονητών θαλασσίου Σκι [38] ΥΑ 28478/ Κανονισμός Προπονητών Κανόε-Καγιάκ [39] ΥΑ 54385/ Κανονισμός Προπονητών Ράγκμπυ [40] ΥΑ Δ.Υ./ Κανονισμός Προπονητών Αντισφαίρισης V. Κίνητρα στους Αθλητές - Εκπαίδευση 1. Οικονομική επιβράβευση αθλητών - προπονητών 1.1 Προϋποθέσεις οικονομικής επιβράβευσης [41] ΥΑ 14771/ Παροχή οικονομικής επιβράβευσης σε διακρινόμενους αθλητές και προπονητές Παροχή οικονομικής επιβράβευσης σε αθλητές με ειδικές ανάγκες [42] ΥΑ 8905/ Παροχή οικονομικής επιβράβευσης σε διακρινόμενους μεταμοσχευμένους και αιμοκαθαιρόμενους αθλητές και προπονητές αυτών [43] ΥΑ 3099/ Παροχή οικονομικής επιβράβευσης σε διακρινόμενους κωφούς αθλητές και προπονητές XVII

6 1.3. Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις σε πίνακα [44] ΥΑ 30952/ Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις σε πίνακα κατά το άρθρο 34 του N 2725/ Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διευκολύνσεις [45] ΥΑ Φ /Β6/2000/ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διευκολύνσεις και μετεγγραφές αθλητών - φοιτητών ή σπουδαστών ΑΕΙ ΤΕΙ και της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ Εισαγωγή αθλητών στη Σχολή Αστυφυλάκων [46] ΥΑ 1000/3/6-ιζ / Προϋποθέσεις, απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία - Παροχή διευκολύνσεων για συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες Εισαγωγή αθλητών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων [47] ΥΑ /10/99/ Προϋποθέσεις, προσόντα και διαδικασία εισαγωγής στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων αθλητών με εξαιρετική αγωνιστική διάκριση - Παροχή διευκολύνσεων για συμμετοχή σε προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες στο προσωπικό Λ.Σ. που είναι αθλητές Διευκολύνσεις αθλητών υπαλλήλων [48] ΥΑ 16117/ Διευκολύνσεις σε αθλητές - υπαλλήλους του δημοσίου τομέα VI. Επάγγελμα Διαμεσολαβητής αθλητικών συμβάσεων (manager ή agent) [49] ΥΑ 23788/ Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων της άσκησης του επαγγέλματος των προσώπων που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση των συμβολαίων μεταξύ επαγγελματιών αθλητών ή αθλητών με αμοιβή ή προπονητών και των ανωνύμων αθλητικών εταιριών ή τμημάτων αμειβομένων αθλητών, κατ άρθρο 90 παρ. 9 Ν 2725/ XVIII

7 VII. Κανονιστικές διατάξεις περί απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ και αντι - ντόπινγκ 1. Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ [50] ΥΑ 55769/ Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του N 2725/ Καθορισμός των διαδικασιών του ελέγχου ντόπινγκ σε αθλητές [51] ΥΑ 19514/ Καθορισμός των διαδικασιών του ελέγχου ντόπινγκ σε αθλητές και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας Κανονισμός λειτουργίας Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) [52] ΥΑ 5387/ Κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (κατ άρθρο 128ΣΤ στο Ν 2725/1999, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 57 του Ν 3057/2002) Συμπληρώματα Διατροφής Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική [53] ΥΑ Υ1/Γ.Π /03/ Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική Οδηγία 2002/46/ΕΚ «σχετικά με τα Συμπληρώματα Διατροφής» VIII. Βία στα γήπεδα 1. Εκτέλεση Παρεπόμενων Ποινών [54] ΥΑ 24232/ Εκτέλεση των παρεπομένων ποινών που προβλέπονται από το άρθρο 41ΣΤ Ν 2725/1999, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν 3057/ Ηλεκτρονικό Σύστημα Εποπτείας Αθλητικών Εγκαταστάσεων [55] ΥΑ 24560/ Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων XIX

8 3. Προσωπικό Ασφαλείας [56] ΥΑ 37914/ Όροι και προϋποθέσεις της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας των ΠΑΕ Α και Β Εθνικής Κατηγορίας και των ΚΑΕ Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ηλεκτρονικά Εισιτήρια [57] ΥΑ 62038/ Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/ αριθμημένων εισιτηρίων των αγωνιστικών αγώνων του επαγγελματικού αθλητισμού Δελτία ελευθέρας εισόδου [58] ΥΑ 34599/ Δελτία ελευθέρας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους Προδιαγραφές ασφαλείας αθλητικών εγκαταστάσεων [59] ΥΑ 46596/ Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν 2725/ Απόδοση στο Δημόσιο ποσοστού επί των τηλεοπτικών δικαιωμάτων [60] Πολ. 1008/ Απόδοση στο Δημόσιο του ποσοστού επί των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αθλητικών σωματείων κ.λπ ΙX. Σχολές Ναυαγοσωστικής 1. Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής [61] ΠΔ 23/2000 Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο XX

9 ΙΧ. Σκοπευτήρια [62] ΥΑ 19180/ Όροι, Προϋποθέσεις και Άδεια Λειτουργίας Σκοπευτηρίων Χ. Αυτοκινητοδρόμια [63] ΠΔ 14/2007 Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Παράρτημα Ι: Εισηγητική Έκθεση Ν 3708/2008 Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις Παράρτημα ΙΙ: Εισηγητική Έκθεση N 3479/2006 Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις Παράρτημα ΙΙΙ: Εισηγητική Έκθεση N 3372/2005 Ρύθμιση θεμάτων αθλητισμού Παράρτημα IV: Εισηγητική Έκθεση N 3262/2004 Τροποποιήσεις άρθρων του N 2725/1999 (ΦΕΚ Α 121) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού Παράρτημα V: Εισηγητική Έκθεση Ν 3057/2002 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις Παράρτημα VI: Εισηγητική Έκθεση Ν 2725/1999 Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις XXI

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς Αθλητικοί φορείς κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι φορείς, με οποιαδήποτε νομική μορφή, οργάνωσης του αγωνιστικού αθλητισμού, όπως: τα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 35 23 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4049 Aντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 4 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΟΡΙΣΜΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων Έκδοση 2012 Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων Έκδοση 2012 Ε.Π.Ο. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 Τίτλος Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9-3-2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9-3-2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9-3-2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ σελ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ-ΣΧΕΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Τετραμηνιαία Έκδοση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 1. Ιδιοκτήτης - Εκδότης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ.1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 49 13 Μαΐου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4326 Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Ι έκδοσης Πρόλογοι προηγουµένων εκδόσεων Α. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 1. Έµποροι Εµπορικές Πράξεις Ι. Β της 2/14 Μαΐου 1835 «Περί αρµοδιότητος των Εµποροδικείων» ΙΙ. Εµπορικός Νόµος. Άρθρα 17 Περί

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ. Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ. Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 Τίτλος Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Δικαιούχων

Κατηγορίες Δικαιούχων Στο παρών κείμενο τονίζονται τα σημαντικότερα σημεία του άρθρου 38 /ΦΕΚ 24 Α/2013 που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής των Αθλητών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο τέλος υπάρχει και ένα παράδειγμα που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ...1 1. Εισαγωγικά... 3 I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας...3 1. Έννοια... 3 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας... 3 α. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν 2725/1999/Α-121 Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 971 26 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση της διαδικασίας για την αναγνώρι ση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιρική ΑΕ Υποχρεώσεις-Φορολογία-Νοµικό Καθεστώς- Αδειοδότηση

Ποδοσφαιρική ΑΕ Υποχρεώσεις-Φορολογία-Νοµικό Καθεστώς- Αδειοδότηση Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Ποδοσφαιρική ΑΕ Υποχρεώσεις-Φορολογία-Νοµικό Καθεστώς- Αδειοδότηση Σπουδαστές: Ανωγειανάκη Αργυρώ Καµπαναράκη Καλλιόπη Τσιριγωτάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΑΝ ΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 236-16341 Ηλιούπολη ΤΗΛ.: 2105233950 FAX: 2105233968 http://www.omke.gr E-Mail: hfd@otenet.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 236-16341 Ηλιούπολη ΤΗΛ.: 2105233950 FAX: 2105233968 http://www.omke.gr E-Mail: hfd@otenet. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 236-16341 Ηλιούπολη ΤΗΛ.: 2105233950 FAX: 2105233968 http://www.omke.gr E-Mail: hfd@otenet.gr ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΩΦΑ-ΒΑΡΗΚΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ

Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το επάγγελµα του προπονητή Πετοσφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ο.Ε) Ν.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ο.Ε) Ν. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ο.Ε) Ν.2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Διοικητική οργάνωση υπηρεσιών Άρθρο 1 Οργάνωση Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999 Τελευταία ενηµέρωση: 19/6/2012 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (1) Έχουν ενσωµατωθεί στο Νόµο 2725/1999 οι τροποποιητικές διατάξεις των: Ν 2858/2000,Ν.2947/2001,Ν.3057/2002,Ν.3207/2003, Ν.3262/2004,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002213204 2014-07-31

14PROC002213204 2014-07-31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988571, e-mail:th.papadopoulos@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα