Ανθρωποµετρικά Χαρακτηριστικά Επίλεκτων Αθλητών Οµαδικών Αθληµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανθρωποµετρικά Χαρακτηριστικά Επίλεκτων Αθλητών Οµαδικών Αθληµάτων"

Transcript

1 Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), ηµοσιεύτηκε: 20 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), Released: September 20, ISSN Ανθρωποµετρικά Χαρακτηριστικά Επίλεκτων Αθλητών Οµαδικών Αθληµάτων ηµήτρης Χατζηµανουήλ 1, Νίκος Οξύζογλου 2, Αφροδίτη Χατζηµανουήλ 1, Παναγιώτης Πάντος 1, & Στυλιανός Ρίζος 2 1 ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 2 ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Η ανθρωποµετρία αποτελεί τοµέα της φυσικής ανθρωπολογίας που µελετά τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά, συµβάλλοντας παράλληλα στο πεδίο της αθλητικής επιστήµης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά το σωµατότυπο και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά κορυφαίων αθλητών που συµµετέχουν σε γνωστά οµαδικά αθλήµατα (υδατοσφαίριση, χειροσφαίριση, πετοσφαίριση, ποδοσφαίριση, καλαθοσφαίριση) και επιπλέον να διαπιστωθεί η σχέση τους µε το επίπεδο της αθλητικής απόδοσης. Τα δεδοµένα των ερευνών δείχνουν ότι ο σωµατότυπος και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά των αθλητών σχετίζονται µε το είδος του αθλήµατος στο οποίο αναφέρονται. Επιπλέον υπάρχει σχέση µεταξύ υψηλής αθλητικής απόδοσης και σωµατικών χαρακτηριστικών, όπως είναι το υψηλό σωµατικό ανάστηµα, το χαµηλό ποσοστό σωµατικού λίπους και η µεγάλη µυϊκή µάζα. Λέξεις κλειδιά: ανθρωποµετρία, σωµατότυπος, αθλοπαιδιές Anthropometric Characteristics of Elite Athletes in Team Sports Dimitris Hatzimanouil 1, Nikos Oxizoglou 2, Aphrodite Hatzimanouil 1, Panagiotis Pantos 1 & Stylianos Rizos 2 1 Department of Physical Education and Sports Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Hellas 2 Department of Physical Education and Sports Sciences at Serres, Aristotle University of Thessaloniki, Hellas Abstract Anthropometry is a field of physical anthropology which studies the anthropometry characteristics, and contributes to the field of sport science. The aim of this study was to review the literature about somatotype and anthropometric characteristics of known elite athletes in team sports (waterpolo, handball, volleyball, football, basketball) and also to clarify the relation between these characteristics and athletic performance. The research findings showed that the athletes somatotype and anthropometric characteristics are related to the type of each sport. In addition there is a relation between high athletic performance and physical characteristics like high height, low percentage of body fat and high muscle mass. Key words: anthropometry, somatotype, sport Γενική Εισαγωγή Η ανθρωποµετρία αποτελεί τοµέα της φυσικής ανθρωπολογίας η οποία µε τη σειρά της αποτελεί κλάδο της ευρύτερης επιστήµης που ονοµάζεται εθνολογία. Ο ρόλος της ανθρωποµετρίας είναι σηµαντικός στην αθλητική επιστήµη και τη φυσική αγωγή. Τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά είναι η µέτρηση των µεγεθών ύψους, βάρους και αναλογιών που περιλαµβάνει το ολικό µέγεθος και το µέγεθος των µελών του ανθρώπινου σώµατος (Baechle, 1994). Στα τέλη του 19 ου αιώνα, ο Hitchcock που ήταν ο πρωτοπόρος στον τοµέα αυτόν, διεξήγαγε µετρήσεις σε παραµέτρους όπως η ηλικία, το ύψος, το βάρος, η περίµετρος του θώρακα, η περίµετρος του βραχίονα, του πήχη και η λειτουργική ικανότητα των πνευ- ιεύθυνση επικοινωνίας: ηµήτρης Χατζηµανουήλ Γληνού , Πυλαία Θεσσαλονίκης e mail:

2 . Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), µόνων, οι οποίες περιγράφονται στο κείµενο που συνέγραψε µε τη συνεργασία του Seelye και του Phillips το Ανατρέχοντας στις ρίζες της Ιατρικής, αναφέρεται ότι ο Ιπποκράτης καθόρισε δυο σωµατότυπους, τους ισχνόσωµους και τους στρογγυλόσω- µους. Σήµερα όπως αναφέρουν οι Πέντζου- απόντε και Νεοφύτου (1999), ο διαχωρισµός των σωµατότυπων γίνεται βάση της Γερµανικής, της Αγγλοσαξωνικής και της Γαλλικής σχολής. Η κάθε µία από αυτές τις σχολές διακρίνει τους σωµατότυπους και τους διαχωρίζει ανάλογα. Ο Rostan, ο οποίος εκφράζει και τη Γαλλική σχολή, στο τέλος του 19 ου αιώνα, πρότεινε ένα σύστηµα ταξινόµησης που περιλάµβανε τέσσερις τύπους. Τον πεπτικό, το µυικό, τον αναπνευστικό και τον εγκεφαλικό. Ο Sheldon ως κύριος εκφραστής της Αγγλοσαξωνικής σχολής, ήταν αυτός που καθόρισε τη γνωστή διάκριση των σωµατότυπων σε εκτοµορφικούς, µεσοµορφικούς και ενδοµορφικούς (Sheldon, Stevenes, & Tucker, 1940). Τέλος η γερµανική σχολή εκφράζει δύο τάσεις. Την κλασσική γερµανική σχολή (λεπτόσωµοι αθλητικοί πυκνοί) και τη σύγχρονη γερµανική σχολή (λεπτόµορφος πυκνόµορφος υποπλαστικός υπερπλαστικός). Οι Πέντζου- απόντε και Νεοφύτου (1999), αναφέρουν ότι ο υπολογισµός του ποσοστού λίπους µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών εντάσσεται στο αντικείµενο της ανθρωποµετρίας, και γίνεται µε ειδικά όργανα τα δερµατοπτυχόµετρα σε συγκεκριµένα σηµεία του σώµατος όπως οι δερµατοπτυχές τρικεφάλου, δικεφάλου, υπερλαγόνια και ωµοπλατιαία δερµατοπτυχή (Χατζηµανουήλ, Κουτλιάνος, & Μεταξάς, 2003). Η ανθρωποµετρία εκτός των ανθρωπολόγων, παλαιοντολόγων, ιατροδικαστών, ενδοκρινολόγων ιατρών, σχολιάτρων και παιδιάτρων ενδιαφέρει και την επιστήµη της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού. Μετρήσεις του αναστήµατος και του σωµατικού βάρους, αποτελούν πλαίσιο αναφοράς για τον υπολογισµό φυσιολογικών παραµέτρων (όπως η σχετική πρόσληψη οξυγόνου), ενώ οι µετρήσεις µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της σωµατικής σύστασης. Πολλές είναι οι έρευνες που αναφέρουν ότι τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά σχετίζονται και επηρεάζουν την αθλητική απόδοση. Η Diaczuk (1982), ερεύνησε τη σηµασία της υψηλής αθλητικής απόδοσης και βρήκε πως αυτή εξαρτάται από το σωµατικό ύψος, µήκος άνω και κάτω άκρων, καθώς και το µήκος παλάµης. Ο Pokrajac (1983), συσχετίζοντας τα σωµατικά χαρακτηριστικά και τις κινητικές ικανότητες αθλητών διαφορετικού αγωνιστικού επιπέδου, διαπίστωσε σηµαντικές διαφορές και στους δύο τοµείς ανάλογες µε το αγωνιστικό επίπεδο των αθλητών. O Bajos (1991), σε παρόµοια έρευνα σύγκρινε τα δικά του αποτελέσµατα µε αυτά του Pokrajac (1983), καταδεικνύοντας τη διαφορά στο αγωνιστικό επίπεδο συγκεκριµένων αθλητών µεταξύ των χωρών της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας. Οι Χατζηµανουήλ et al. (2003), αναφέρουν ότι σύµφωνα µε τις µετρήσεις και τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους το ποσοστό υποδόριου λίπους καθώς και το σωµατικό βάρος των εφήβων και προεφήβων Ελλήνων χειροσφαιριστών, αποτελούν παράγοντες που µπορούν να µεταβάλλουν θετικά τη VO 2 max αυτών των αθλητών. Παρόµοιες αναφορές µπορούν να γίνουν και για άλλες παραµέτρους της αθλητικής απόδοσης (Malina, 1995). Ο Hopper (1997), αναφέρει ότι ο σωµατότυπος επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά την αγωνιστική θέση που κατέχουν οι αθλητές στο γήπεδο, ενώ οι Rienzi, Reilly και Malkin (1999), υποστηρίζουν ότι παρ όλο που τα ανθρωπο- µετρικά χαρακτηριστικά σχετίζονται µε τα συστατικά ενός αγώνα, αυτά δεν καθορίζουν απαραίτητα το ποιος θα κερδίσει ή θα χάσει τον αγώνα αυτόν. Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι η ανθρωποµετρία είναι συνυφασµένη µε τη φυσική δραστηριότητα. Για παράδειγµα, παιδιά που συµµετείχαν σε αθλητικά προγράµµατα εµφανίστηκαν να είναι πιο λεπτά και να αναπτύσσουν σε µεγαλύτερο βαθµό ένα σώµα µε λιγότερο σωµατικό λίπος σε σχέση µε τα φυσιολογικά µοντέλα ανάπτυξης (Slaughter, Christ, Boileau, Stillman, & Lohman, 1993). Σύµφωνα µε τον Konopka (1996), η φυσική δραστηριότητα και η θερµιδική πρόσληψη επηρεάζουν το σωµατότυπο, ο οποίος αποτελεί παράµετρο της ανθρωποµετρίας. Ενώ αυτά τα δύο στοιχεία είναι οι θεµελιώδεις παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό σωµατικού λίπους και το µυϊκό σύστηµα, µία ποικιλία περιβαλλοντικών παραγόντων επηρεάζει την ισορροπία οιστρογόνων και ανδρογόνων µε συνέπεια την ενδεχόµενη µετατροπή της σωµατικής σύνθεσης έµµεσα (Martin & Daniel, 1993). Ο σωµατότυπος αποτελείται από τρία συστατικά: την ενδοµορφία, τη µεσοµορφία και την εκτοµορφία. Το πρώτο συστατικό βαθµολογεί τη λιποβρίθεια, το δεύτερο τη µυοσκελετική ανάπτυξη και το τρίτο την έκταση της δερµατικής επιφάνειας του σώµατος. Η επιφάνεια αυτή είναι σχετικά µεγαλύτερη στα άτοµα που το ανάστηµά τους είναι µεγάλο σε σχέση µε το βάρος τους ή αντίθετα, το βάρος τους µικρό σε σχέση µε το ανάστηµά τους. Η αναλογία αυτή (αναστήµατος σωµατικού βάρους) κάνει τα εκτοµορφικά άτο- µα να πλεονεκτούν αγωνιστικά σε ορισµένα αθλή- µατα, γιατί τα µέλη του σώµατός τους (ως µοχλοί ορισµένου µήκους) µετακινούν στο χώρο σχετικά ελαφρότερη σωµατική µάζα ή αντίθετα η σωµατική τους µάζα µετακινείται µε τη βοήθεια σχετικά µακρύτερων µοχλών. Ο σωµατότυπος εκφράζεται µ ένα τριψήφιο αριθµό, που το πρώτο ψηφίο του αντιπροσωπεύει την τιµή της ενδοµορφίας, το δεύτερο την τιµή της µεσοµορφίας και το τρίτο την τιµή της εξωµορφίας. Οι τιµές των τριών αυτών συστατικών καθορίζονται µε βάση µία κλίµακα, που αρχίζει από το µηδέν και καταλήγει στο 7. Η καταγραφή του σω- µατότυπου γίνεται σε ειδικό διάγραµµα, που λέγεται σωµατόγραµµα. Στο διάγραµµα αυτό σηµειώνε-

3 . Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), ται ένα σηµείο (σωµατοτυπικό στίγµα) που καθορίζεται µε τη βοήθεια δύο συντεταγµένων, απ τις οποίες η Χ αντιπροσωπεύει τη διαφορά των τιµών εξωµορφίας ενδοµορφίας, ενώη Ψ τη διαφορά του αθροίσµατος των τιµών της εξωµορφίας και της ενδοµορφίας από το διπλάσιο της τιµής της µεσοµορφίας (Χατζηκωνσταντίνου, Πουλµέντης, & Αβερκίου, 1987). Η µέθοδος του σωµατοτυπικού στίγµατος και του σωµατότυπου που χρησιµοποιείται ευρέως είναι αυτή των Heath και Carter (1967), η οποία είναι δοκιµασµένη διεθνώς και αξιόλογη για την πρακτικότητα και την ακρίβειά της. Το σωµατόγραµµα διαιρείται σε 12 ζώνες, που καθεµία απ αυτές αντιπροσωπεύει και µία ιδιαίτερη σωµατοτυπική παραλλαγή Οι σωµατοτυπικές παραλλαγές των αθλητών συγκεντρώνονται κυρίως στο πάνω δεξιό µέρος του διαγράµµατος (Χατζηκωνσταντίνου et al., 1987). Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά και ο σωµατότυπος αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την αθλητική απόδοση. Εποµένως µε τη συνεχόµενη εδραίωση της αθλητικής επιστήµης, γίνεται σαφές ότι η ανθρωποµετρία αποτελεί τοµέα αυτής της επιστήµης διότι δε χρησι- µοποιείται πλέον αποκλειστικά µόνο στην ιατρική και τη φυσιολογία. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συµµετέχει στη διάδοση της γνώσης των ζητηµάτων που σχετίζονται µε την ανθρωποµετρία και το σωµατότυπο και να συνεισφέρει στην επιµόρφωση των καθηγητών φυσικής αγωγής και των προπονητών τόσο στο σχολικό όσο και στο σωµατειακό αθλητισµό µε στόχο την κατάλληλη επιλογή ταλέντων ανά άθληµα. Εξάλλου οι Hatzimanouil και Oxizoglou (2004), διαπιστώνουν ότι οι διαφορές ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών αθλητών, µεταξύ ορισµένων χωρών, που οδηγούν σε διαφορές στο αγωνιστικό επίπεδο αυτών των χωρών, οφείλονται στη διακύµανση του αυστηρού τρόπου επιλογής που ακολουθούν οι χώρες αυτές στις µικρές ηλικίες. Επιπλέον οι Χατζηκωνσταντίνου et al. (1987), αναφέρουν ότι η σηµασία του σωµατότυπου αφορά και τους ίδιους τους αθλητές κατά τον αγωνιστικό προσανατολισµό τους αλλά και γιατί ο σωµατότυπος είναι αξιόλογο κριτήριο της φυσικής κατάστασης των αθλητών, µια και αλλάζει ριζικά, όταν ο αθλητής δεν γυµνάζεται αρκετά, ενώ αντίθετα παραµένει σταθερά ικανοποιητικός, όταν η ένταση του προπονητικού προγράµµατος είναι επαρκής. Η διάδοση της γνώσης αφορά και τους συµµετέχοντες σε φυσικές δραστηριότητες ψυχαγωγικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα των γνωστών οµαδικών αθλη- µάτων. Επιπλέον αν αναλογιστεί κανείς ότι το ποσοστό της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα ξεπερνά το 20% (αθροιστικά ως προς τις περιοχές της), είναι ευνόητη η σηµασία της γνώσης της σωµατικής σύστασης στους καθηγητές φυσικής αγωγής, οι οποίοι διαχειρίζονται την προώθηση της φυσικής άσκησης στις κρίσιµες νεαρές ηλικίες, ιδιαίτερα όταν αυτή έχει µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Αρχικά παρουσιάζονται τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά και ο σωµατότυπος των πιο γνωστών οµαδικών αθληµάτων ενώ παρακάτω γίνεται µία σύγκριση αυτών των αθληµάτων σε σχέση µε τα στοιχεία αυτά. Τέλος, παρατίθεται ο σχολιασµός και η συζήτηση των αθληµάτων συνολικά καθώς επίσης οι πρακτικές εφαρµογές της µελέτης, οι προτάσεις για µελλοντικές έρευνες και η σηµασία της παρούσας εργασίας για τη φυσική αγωγή και την ποιότητα ζωής. Ανασκόπηση σχετικών ερευνών Ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά κατά άθληµα Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των αθλητών, παίζουν σπουδαίο ρόλο και συνεισφέρουν κατά µεγάλο µέρος στην αθλητική απόδοση των γνωστών οµαδικών αθληµάτων (Burke, Read, & Gollan, 1985; Cherwinski, 2000; Mocsai, 2002; Soares & Anjos, 1993; Taborsky, 2001; Χατζηµανουήλ et al., 2003). Υδατοσφαίριση. Όσον αφορά την υδατοσφαίριση οι Πλατάνου, Νικολόπουλος και Καλουψής (1999), σε δείγµα Ελλήνων υδατοσφαιριστών Α1 κατηγορίας και της Ελληνικής εθνικής οµάδας, διαπίστωσαν ότι οι αθλητές της εθνικής ήταν λιγότερο ενδόµορφοι µε λιγότερο ποσοστό λίπους, έναντι των αθλητών της Α1 κατηγορίας. Επίσης οι Χατζηκωνσταντίνου et al. (1987), µετά από εξέταση µελών της εθνικής µας οµάδας κατέγραψαν το µέσο σωµατότυπο των Ελλήνων αθλητών της υδατοσφαίρισης ως ενδοµεσορφικό. Οι Ackland, Mazza και Carter (1994), µέτρησαν 190 άντρες υδατοσφαιριστές που πήραν µέρος στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα του Πέρθ το 1991, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι γενικά ο µέσος σωµατότυπος αυτών των αθλητών ήταν ο µεσοµορφικός (2.1/2 5.1/2 2.1/2). Όσον αφορά στα υπόλοιπα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά ταξινοµηµένα κατά αγωνιστική θέση, οι ίδιοι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι εκτός των τερµατοφυλάκων, των κεντρικών αµυντικών και των κεντρικών επιθετικών, όλοι οι υπόλοιποι αθλητές που αγωνίζονται στις άλλες αγωνιστικές θέσεις σε σχέση µε τις τρεις προαναφερόµενες θέσεις, ήταν κοντύτεροι, πιο λεπτοί, µε µικρότερη σωµατική µάζα και µικρότερα µέλη σώµατος. Οι κεντρικοί επιθετικοί σε σχέση µε όλες τις υπόλοιπες αγωνιστικές θέσεις ήταν οι πιο µεγαλόσωµοι και οι πιο εύσωµοι. Επιπλέον είχαν το υψηλότερο αναλογικά βάρος από όλους τους άλλους, πιθανώς εξαιτίας του πάχους των δερµατοπτυχών και του µεγέθους της µέσης τους. Οι τερµατοφύλακες ήταν σχεδόν ίδιοι µε τους υπόλοιπους παίκτες, αλλά είχαν µεγαλύτερο ανάστηµα και µεγαλύτερα µήκη µελών. Επιπλέον είχαν σηµαντικά χαµηλότερο αναλογικά βάρος σε σχέση µε τους άλλους παίκτες. Στην ίδια µελέτη βρέθηκε ότι οι πιο πετυχηµένες οµάδες είχαν χαµηλότερο αναλογικά βάρος σε σχέση µε τις λιγότερο επιτυχηµένες οµάδες, πιθανώς εξαιτίας των χαµηλών τιµών στα µή-

4 . Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), κη, πλάτη και µεγέθη των µελών που µετρήθηκαν καθώς και του πάχους των δερµατοπτυχών. Χειροσφαίριση. Για τη χειροσφαίριση ο Stawiarski (1989), µετρώντας το ύψος και τη σωµατική σύσταση χειροσφαιριστών, προσπάθησε να συσχετίσει αυτές τις παραµέτρους µε την αθλητική απόδοση. Ως αθλητική απόδοση καθόρισε το αγωνιστικό επίπεδο των αθλητών. Συγκεκριµένα εξακρίβωσε ότι υπάρχει ση- µαντική σχέση ανάµεσα στη σωµατική σύσταση και το αγωνιστικό επίπεδο. Οι Hatzimanouil και Oxizoglou (2004), διαπιστώνουν ότι στοιχεία όπως το σωµατικό ανάστηµα, σωµατικό βάρος, αµφοακρω- µιακή απόσταση, έκταση χεριών και µήκος παλά- µης είναι πολύ σηµαντικά στη χειροσφαίριση. Συγκεκριµένα Ο Roman Seco (1989), αναφέρει ότι υπάρχει µία συνεχόµενη τάση αύξησης του σωµατικού αναστήµατος στους υψηλού επιπέδου χειροσφαιριστές. O Bajos (1991), συσχετίζοντας σωµατικά χαρακτηριστικά και κινητικές ικανότητες χειροσφαιριστών διαπίστωσε σηµαντικές διαφορές και στους δύο το- µείς ανάλογες µε το αγωνιστικό επίπεδο των αθλητών. Οι τιµές της έκτασης χεριών, της αµφοακρω- µιακής απόστασης και του µήκους παλάµης στους υψηλού επιπέδου χειροσφαιριστές, θα πρέπει να κυµαίνονται ανάµεσα από συγκεκριµένους δείκτες και όρια (Focseneanu & Parasschiv, 1986; Fulkozi, 1994; Germanescu, 1989). Επίσης ο Profeta (1983), στη µελέτη του παρατήρησε ότι ο µέσος σωµατότυπος σε κορυφαίους χειροσφαιριστές ήταν ο µεσοµορφικός. Ο ίδιος συγγραφέας διαπίστωσε ότι υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ ηλικίας και σωµατότυπου. Ο ενδοµορφικός τύπος κυριαρχούσε στους µεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες και φάνηκε ότι, µε την αύξηση της ηλικίας µειώνεται και το ποσοστό εκτοµορφικού τύπου. Στα ίδια αποτελέσµατα δηλαδή ότι οι χειροσφαιριστές ανήκουν στο µεσοενδοµορφικό σωµατότυπο κατέληξαν και πολλοί άλλοι ερευνητές (Musaiger, Ragheb, & Marzooq, 1994; Reilly, Secher, Snell, & Williams, 1990; Vitasalo & Kujala, 1995). Mια άλλη σειρά εργασιών παρουσιάζει διαφοροποιηµένη εικόνα για τους χειροσφαιριστές τους οποίους διακρίνει σε εξωµορφικούς και µεσοµορφικούς τύπους, ανάλογα µε την αγωνιστική τους θέση (Cwik, 1980; Khosla, 1983; Κοτζαµανίδης, 1992). O Roman Seco (1998), στην έρευνά του στη χειροσφαίριση σύγκρινε ορισµένα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά, σε σχέση µε την αγωνιστική θέση. Από τα αποτελέσµατά του φάνηκε ότι υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά τα οποία σύγκρινε, σε σχέση µε την αγωνιστική θέση. Πιο συγκεκριµένα παρατήρησε ότι οι τ/φ (τερµατοφύλακες) είχαν ανάστηµα cm και βάρος kg, οι κεντρικοί επιθετικοί αντίστοιχα cm και 87 kg, οι ενδιάµεσοι (αριστερός δεξιός) cm και 90 kg, οι παίκτες γραµµής cm και 93.2 kg και οι πλάγιοι επιθετικοί cm και 78.1 kg. Ο Deng-Peining (1990) σε έρευνα που έκανε, µε δείγµα που αποτελείτο από 86 Κινέζους χειροσφαιριστές υψηλού επιπέδου, διαπίστωσε ότι ο µέσος σωµατότυπος αυτών των αθλητών ήταν ο µεσοµορφικός ( ). Κατά τον Sobral (1983), ο σωµατότυπος των νεαρών χειροσφαιριστών υψηλού επιπέδου, αντιπροσωπεύει ένα υψηλότερο δείκτη ενδοµορφίας σε σχέση µε τον µεσοµορφικό τύπο που χαρακτηρίζει τους αθλητές άλλων οµαδικών αθληµάτων. Όσον αφορά τους Έλληνες χειροσφαιριστές στην έρευνα των Μπάγιου, Αναστασοπούλου και Μπουντόλου (2001), βρέθηκε ότι ο µέσος σωµατότυπος των Ελλήνων χειροσφαιριστών υψηλού επιπέδου ήταν ο ενδοµεσοµορφικός. Πετοσφαίριση. Στο άθληµα της πετοσφαίρισης, ξεχωρίζει η εργασία των Gerard, Lardinoit και Louis (1991), στην οποία συσχετίστηκαν οι µέσες τιµές στην ηλικία, στο ύψος, στο βάρος και στο σωµατότυπο, πετοσφαιριστών που συµµετείχαν στην Ολυµπιάδα της Σεούλ µε τη βαθµολογική θέση των οµάδων στις οποίες ανήκαν. Τα αποτελέσµατα έδειξαν τη σηµαντικότητα αυτών των στοιχείων αναφορικά µε τις επιδόσεις που είχαν οι οµάδες στους αγώνες αυτούς. Εξάλλου στην εργασία των Heimer, Misigoj και Medved (1988), που αφορούσε τον εντοπισµό των ανθρωπο- µετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών αθλητών πετοσφαίρισης της εθνικής ανδρών Γιουγκοσλαβίας, προσδιορίστηκε ότι οι παίκτες αυτοί είχαν µεσο-εκτοµορφικό σωµατότυπο. Στην έρευνα των Toriola, Adeniran και Ogunremi (1987), εξετάστηκαν υψηλού αγωνιστικού επιπέδου πετοσφαιριστές της Νιγηρίας ηλικίας χρονών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι συγκεκριµένοι αθλητές ανήκαν στον εκτο-µεσοµορφικό σωµατότυπο και παρουσίασαν υψηλότερα εκτοµορφικά συνθετικά στοιχεία από µη αθλητές. Τέλος, το γεγονός ότι οι επίλεκτοι αθλητές πετοσφαίρισης, τείνουν να είναι αδύνατοι και άπαχοι, επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα µετρήσεων αθλητών εθνικού επιπέδου της Αυστραλίας, όπου καταγράφηκε ποσοστό σωµατικού λίπους 9.8% (Roche, Heymsfield, & Lohman, 1996). Όσον αφορά στην έρευνα για το συγκεκριµένο άθληµα στον Ελλαδικό χώρο οι Χατζηκωνσταντίνου et al. (1987), διαπίστωσαν ότι οι υψηλού επιπέδου πετοσφαιριστές έχουν έκτο-µεσοµορφικό σωµατότυπο, ο οποίος θεωρείται και ο ιδανικός τύπος για την πετοσφαίριση. Ποδόσφαιρο. Όσον αφορά στην ποδοσφαίριση και την αθλητική απόδοση, αυτή επηρεάζεται από τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά. Αυτό φάνηκε στην έρευνα των Soares και Anjos (1993), στην οποία καταδείχτηκε ότι η σωµατική µάζα είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας καθορισµού της αναερόβιας ικανότητας. Επιπλέον αυτά τα χαρακτηριστικά ταξινοµούν τους αθλητές στις διάφορες αγωνιστικές κατηγορίες. Πιο συγκεκριµένα οι Mohacsi και Meszaros (1986),

5 . Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), εξέτασαν 40 Ούγγρους ποδοσφαιριστές της εθνικής οµάδας ανδρών και 112 ποδοσφαιριστές της πρώτης κατηγορίας. Συγκεκριµένα µέτρησαν το ανάστηµα, τη σωµατική µάζα, το σωµατότυπο, και το σχετικό σωµατικό λίπος. Τα µέλη της εθνικής οµάδας ήταν υψηλότερα και βαρύτερα. Ο σωµατότυπός τους ήταν εκτο-µεσοµορφικός, ενώ των παικτών της πρώτης κατηγορίας µεσοµορφικός. Για το σωµατικό λίπος αν και οι ποδοσφαιριστές της πρώτης κατηγορίας είχαν χαµηλές τιµές, οι ποδοσφαιριστές της εθνικής βρέθηκε να έχουν ακόµη χαµηλότερες. Τα ίδια αποτελέσµατα σε υψηλού επιπέδου ποδοσφαιριστές φάνηκαν και από τη µελέτη των Farmosi, Apor, Mecseki και Haasz, (1984). Οι ποδοσφαιριστές αυτοί χαρακτηρίστηκαν από υψηλό ανάστηµα, ανάλογο σωµατικό βάρος και χαµηλό σωµατικό λίπος. Όσον αφορά στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, στη µελέτη των Χατζηκωνσταντίνου και Πουλµέντη (1986), σε ποδοσφαιριστές µέλη της Ελληνικής εθνικής οµάδας, διαπιστώθηκε µικρότερο ποσοστό σωµατικού λίπους σε σχέση µε αυτούς που αγωνίζονταν µόνο στο πρωτάθληµα. Στην ίδια έρευνα βρέθηκε ότι ο σωµατότυπος αυτών των αθλητών ήταν ο εκτο-µεσοµορφικός τύπος. Οι έρευνες στο παγκόσµιο ποδόσφαιρο γενικότερα, δείχνουν διαφορές ποδοσφαιριστών στα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά όσον αφορά στο αγωνιστικό επίπεδο, στην αγωνιστική θέση, αλλά και διαφορές στα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά µεταξύ χωρών ή ηπείρων. Αναλυτικότερα για το αγωνιστικό επίπεδο θα λέγαµε ότι στο ποδόσφαιρο, το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει τους αθλητές υψηλού επιπέδου και τους κάνει να διαφέρουν από άλλους ποδοσφαιριστές χαµηλότερης κατηγορίας είναι το ποσοστό σωµατικού λίπους και το ύψος (Hansen, Klausen, Bangsbo, & Mueller, 1999; Tamer, Ugras, Buyukyazi, Ozkara, & Kutay, 1997). Όσον αφορά στις διαφορές µεταξύ αγωνιστικών θέσεων οι Ramadan & Byrd (1987), αναφέρουν ότι οι τερµατοφύλακες και οι κεντρικοί παίκτες είναι οι αθλητές µε το λιγότερο ποσοστό σωµατικού λίπους µέσα σε µία οµάδα. Επιπλέον στην έρευνα των Chin, Lo και Li (1992), σε επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου πριν από τους Ασιατικούς αγώνες, µετρήθηκε το ύψος, το βάρος και το λίπος. Οι µέσοι όροι ήταν για το ύψος cm, για το βάρος 67.7 kg και για το σωµατικό λίπος 7.3 %. Από τη έρευνα αυτή φάνηκε, ότι από ανθρωποµετρική άποψη οι αθλητές αυτοί ήταν πιο κοντοί και αδύνατοι σε σχέση µε αυτούς που αγωνίζονταν στην Ευρώπη. Τέλος ο Rienzi, Drust, Reilly, Carter και Martin (2000), διαπίστωσαν ότι ο µέσος σωµατότυπος ποδοσφαιριστών υψηλού επιπέδου της Ν. Αµερικής ήταν ο µεσοµορφικός (2 5.1/2 2). Καλαθοσφαίριση. Ο Khanna, Ahuja και Ghosh (1985), εξέτασαν δείγµα Ινδών καλαθοσφαιριστών της εθνικής οµάδας και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ο µέσος σωµατότυπος αυτών των αθλητών ήταν ( ) µεσοεκτοµορφικός. Στην έρευνα των Toriola et al. (1987), υπολογίστηκε η σωµατική σύνθεση και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά επίλεκτων καλαθοσφαιριστών της Νιγηρίας, ηλικίας χρονών. Οι καλαθοσφαιριστές παρουσίασαν υψηλό σωµατικό ανάστηµα και ο σωµατότυπός τους ήταν ο εκτο- µεσοµορφικός. Η έρευνα των Mathur, Toriola και Igbokwe (1985), οι οποίοι συνέκριναν Νιγηριανούς επίλεκτους καλαθοσφαιριστές µε πετοσφαιριστές, κατέληξε στο ίδιο συµπέρασµα. Στην έρευνα του Viviani (1994), φάνηκε ότι οι καλαθοσφαιριστές µεσαίου επιπέδου ανήκουν στους µεσοµορφικούς και εκτοµορφικούς σωµατότυπους. Οι ελλείψεις που είχαν αυτοί οι αθλητές στα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά, καθόριζαν και τις διαφορές που είχαν στην απόδοση µε τους υψηλού επιπέδου αθλητές. Τα ερευνητικά δεδοµένα του Bakler (2000), αφορούσαν τη σωµατική σύσταση και τις διαστάσεις υψηλού επιπέδου καλαθοσφαιριστών. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα, µία από τις πιο σηµαντικές παρα- µέτρους στην καλαθοσφαίριση είναι το σωµατικό ανάστηµα. Στο άθληµα αυτό, όπως στο ποδόσφαιρο αλλά και στη χειροσφαίριση, από τα σηµαντικότερα στοιχεία που διακρίνουµε είναι τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των αθλητών και ο σωµατότυπός τους. Αυτά τα στοιχεία διαφέρουν κατά α- γωνιστική θέση, ενώ όσον αφορά γενικά το σωµατότυπο των καλαθοσφαιριστών, κυριαρχεί ο εκτο- µεσοµορφικός τύπος. Επιπλέον, το ποσοστό λίπους των καλαθοσφαιριστών είναι χαµηλότερο των άλλων αθλητών και κυµαίνεται από 9 έως 10,6%. Οι Smith και Thomas (1991), αναφέρουν ότι στην καλαθοσφαίριση σε υψηλό και διεθνές επίπεδο, υ- πάρχει µία συνεχόµενη τάση για υψηλότερο σω- µατικό ανάστηµα αφού από τα ερευνητικά τους δεδοµένα φάνηκε ότι οι υψηλού επιπέδου καλαθοσφαιρίστριες ήταν πιο υψηλές και πιο βαριές σε σχέση µε υψηλού επιπέδου καλαθοσφαιρίστριες που µετρήθηκαν επτά και δέκα χρόνια παλαιότερα. Αναλυτικότερα σε έρευνα που έγινε σε καλαθοσφαιρίστριες φάνηκε ότι οι κεντρικές παίκτριες (Centers) είχαν τις υψηλότερες τιµές σε ανθρωπο- µετρικά χαρακτηριστικά και σωµατική σύσταση, ακολουθούµενες από τις (Forwards), δηλαδή τις παίκτριες που αποτελούν το συνδετικό κρίκο µεταξύ των περιφερειακών (Guards) και των κεντρικών (Centers) και τις περιφερειακές παίκτριες (Guards). Συγκεκριµένα οι κεντρικές (Centers) είχαν υψηλότερο σωµατικό ανάστηµα, είχαν µακρύτερα µέλη σώµατος, είχαν πιο πλατιά ισχία και ήταν πιο µυώδεις (Bale, 1991). Σε αντίστοιχη έρευνα φάνηκε ότι οι κεντρικές παίκτριες (Centers) είχαν το µεγαλύτερο ποσοστό λίπους σε σχέση µε τις άλλες αγωνιστικές θέσεις, ενώ το µικρότερο ποσοστό το είχαν οι περιφερειακές παίκτριες (Guards). Επιπλέον στην ίδια έρευνα φάνηκε ότι όσο αυξανόταν το ύψος,

6 . Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Πίνακας 1. Σωµατότυπος οµαδικών αθληµάτων υψηλού επιπέδου Ερευνητές Υδατοσφαίριση Χειροσφαίριση Πετοσφαίριση Ποδοσφαίριση Καλαθοσφαίριση Έλληνες Ενδοµεσοµορφικός Πλατάνου και συν. (1999) Ενδοµεσοµορφικός Μπάγιος και συν. (2001) Εκτοµεσοµορφικός Χ" Κων/νου και Πουλµέντης (1987) Εκτοµεσοµορφικός Χ" Κων/νου και Πουλµέντης (1986) εν υπάρχουν αναφορές Ξένοι Μεσοµορφικός Ackland και συν. (1994) Μεσοµορφικός Deng-Peiling (1990) Μεσοεκτοµορφικός Heimer και συν. (1988) Μεσοµορφικός Rienzi και συν. (2000) Εκτοµεσοµορφικός Bakler (2000) τόσο αυξανόταν και το ποσοστό σωµατικού λίπους (Matlowic, Matkowic, & Ivanek, 1994). Στον πίνακα 1 φαίνεται συγκεντρωτικά ο σω- µατότυπος Ελλήνων και αλλοδαπών αθλητών ανά άθληµα, ενώ στον πίνακα 2 φαίνονται ενδεικτικές τιµές των σωµατοτυπικών δεικτών ανά άθληµα σύµφωνα µε την µέθοδο των Heath και Carter (Carter & Heath, 1990) και η βιβλιογραφική αναφορά από την οποία προέρχονται Σχέση ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών οµαδικών αθληµάτων Σε έρευνα αθλητών των παρακάτω οµαδικών αθλη- µάτων (χειροσφαίριση, υδατοσφαίριση, καλαθοσφαίριση, κ.ά.), η οποία έγινε από τον Carter (1980), οι αθλητές ταξινοµήθηκαν σε σωµατότυπους µετά από σωµατοµετρήσεις. Στην έρευνα των Musaiger et al. (1994), οι χειροσφαιριστές υψηλού επιπέδου είχαν µικρότερο σωµατικό ανάστηµα και περισσότερο βάρος σε σχέση µε καλαθοσφαιριστές και πετοσφαιριστές. Μαζί µε τους καλαθοσφαιριστές είχαν το µεγαλύτερο υποδόριο λίπος σε σχέση µε ποδοσφαιριστές και πετοσφαιριστές. Εξάλλου, στη συγκριτική µελέτη των Rigler και Derzsy (1994), σε δείγµα χειροσφαιριστών και πετοσφαιριστών µετρήθηκε το σωµατικό ανάστηµα, το βάρος, η σωµατική σύσταση και άλλες φυσικές ικανότητες για να αναδειχθούν οι σωµατικές διαφορές µεταξύ των δυο αθληµάτων, σωµατοµετρικά και φυσιολογικά. Οι Toriola et al. (1987), συσχέτισαν την σωµατική σύσταση και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά επίλεκτων ενήλικων καλαθοσφαιριστών και πετοσφαιριστών υψηλού αγωνιστικού επιπέδου. Σε αυτή την έρευνα οι παραπάνω συγγραφείς διαπίστωσαν ότι οι καλαθοσφαιριστές ήταν ψηλότεροι και είχαν µεγαλύτερη περίµετρο στο βραχίονα από τους πετοσφαιριστές, ενώ ο σωµατότυπος και στις δυο οµάδες ήταν ο εκτο-µεσοµορφικός. Σχόλια και συζήτηση Ο σωµατότυπος και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά των αθλητών στα οµαδικά αθλήµατα, σχετίζονται τόσο µε το είδος του αθλήµατος, όσο και µε την αγωνιστική θέση (Bakler, 2000). Αυτό είναι λογικό αφού το κάθε άθληµα ξεχωριστά έχει διαφορετικές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες σε σωµατότυπο και σε ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά τόσο σε γενική µορφή, όσο και ειδικά σε κάθε αγωνιστική θέση. Συγκεκριµένα θα λέγαµε ότι το σωµατικό ανάστηµα, το µήκος άνω - κάτω άκρων και το βάρος σώµατος θα πρέπει να σχετίζονται µε τις συγκεκριµένες αγωνιστικές θέσεις µέσα στο ίδιο το άθληµα (Ackland et al., 1994; Ramadan & Byrd, 1987; Roche, Heymsfield, & Lohman, 1996; Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος που διαφέρουν τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά µεταξύ των αθλητών διαφορετικών αθληµάτων. Πίνακας 2. Ενδεικτικές τιµές σωµατοτυπικών δεικτών αθλητών οµαδικών αθληµάτων Αθλήµατα Μεσοµορφία Μεσοεκτοµορφία Εκτοµεσοµορφία Βιβλιογραφική Αναφορά Υδατοσφαίριση (2.1/2 5.1/2-2.1/2) Ackland, Mazza & Carter (1994) Χειροσφαίριση ( ) Deng-Peiling (1990) Πετοσφαίριση ( ) Ποδοσφαίριση (2-5.1/2-2) Καλαθοσφαίριση ( ) Χατζηκωνσταντίνου, Πουλµέντης & Αβερκίου (1987) Rienzi, Drust, Reilly, Carter & Martin (2000) Κhanna, Ahuja & Ghosh (1985)

7 . Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Πιο συγκεκριµένα στην υδατοσφαίριση, σε αθλητές υψηλού επιπέδου, εξαιτίας αυτών των διαφοροποιήσεων στα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά, έχουµε σωµατοµετρικές διαφορές (σωµατικό ανάστηµα, βάρος σώµατος), κατά αγωνιστική θέση. Οι κεντρικοί επιθετικοί σε σχέση µε όλες τις υπόλοιπες αγωνιστικές θέσεις είναι οι πιο µεγαλόσωµοι και οι πιο εύσωµοι, ενώ οι τερµατοφύλακες έχουν µεγαλύτερο ανάστηµα, µεγαλύτερα µήκη µελών αλλά και το χαµηλότερο αναλογικά βάρος, σε σχέση µε τους άλλους παίκτες. Γενικά, θα λέγαµε ότι οι υδατοσφαιριστές έχουν ενδο-µεσοµορφικό σωµατότυπο. Οι χειροσφαιριστές ανήκουν στο µεσοµορφικό σωµατότυπο και έχουν µικρότερο σωµατικό ανάστηµα και περισσότερο βάρος σε σχέση µε τους καλαθοσφαιριστές και τους πετοσφαιριστές, ενώ µαζί µε τους καλαθοσφαιριστές έχουν το µεγαλύτερο υποδόριο λίπος σε σχέση µε τους ποδοσφαιριστές και τους πετοσφαιριστές. Στην πετοσφαίριση ο σωµατότυπος των αθλητών είναι εκτο-µεσοµορφικός. Στην ποδοσφαίριση, από ανθρωποµετρική άποψη, οι ποδοσφαιριστές φαίνεται ότι χαρακτηρίζονται από υψηλό ανάστηµα, ανάλογο σωµατικό βάρος και χα- µηλό σωµατικό λίπος δηλαδή έχουν έναν εκτο-µεσο- µορφικό σωµατότυπο, σε σχέση µε παλαιότερες µετρήσεις αθλητών του ιδίου αθλήµατος. Τέλος οι καλαθοσφαιριστές έχουν µια αυξανόµενη τάση του σω- µατικού αναστήµατος, ως προς τα άλλα οµαδικά αθλήµατα και τείνουν να έχουν εκτο-µεσοµορφικό σωµατότυπο. Ξεχωριστά για κάθε οµαδικό άθληµα, υπάρχει σχέση µεταξύ υψηλής αθλητικής απόδοσης και αντίστοιχων ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών όπως: σωµατικό ανάστηµα, ποσοστό σωµατικού λίπους και µυϊκή µάζα. Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά και ο σωµατότυπος, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αθλητική απόδοση, καθώς επίσης και στη διαβάθµιση και ταξινό- µηση των αθλητών ανά κατηγορία και αγωνιστική θέση. Κατά επέκταση, οι µεγάλες επιτυχίες σε ένα άθληµα εξαρτώνται κατά µεγάλο µέρος από το σω- µατότυπο και το επίπεδο των ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών των αθλητών (Bota, 1984; Hošek & Pavlin, 1983). Παρόλα αυτά τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά δεν είναι τα µόνα που καθορίζουν το τελικό αποτέλεσµα σε έναν αγώνα (Rienzi et al., 1999), αφού και άλλοι παράγοντες όπως οι τεχνικοτακτικές, οι κινητικές και οι κιναισθητικές ικανότητες καθορίζουν τις επιδόσεις ενός αθλητή (Μπάγιος, 1999). Πρακτικές εφαρµογές και προτάσεις Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η υψηλή αθλητική απόδοση, ξεχωριστά σε κάθε οµαδικό άθληµα, συνδέεται µε συγκεκριµένα σωµατικά χαρακτηριστικά. Εποµένως η επιλογή των αθλητών υψηλού επιπέδου αλλά και η επιλογή του αθλήµατος από τους αθλητές ή τους συµµετέχοντες απαιτεί σαφή και καθορισµένα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά όπως επίσης και σωµατότυπο. Επιπλέον αυτά τα χαρακτηριστικά καθορίζουν και ταξινοµούν τους αθλητές µέσα στο ίδιο άθληµα τοποθετώντας τους σε ανάλογη κατηγορία αλλά και σε ανάλογη αγωνιστική θέση. Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη τα συγκεκριµένα σωµατικά χαρακτηριστικά, που απαιτεί το κάθε άθληµα ξεχωριστά και χρησιµοποιώντας τα τόσο στην επιλογή των αθλητών όσο και στην επιλογή της αγωνιστικής θέσης δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις για µια µελλοντική υψηλή απόδοση. Προτείνεται εποµένως η διάδοση της γνώσης αυτών των χαρακτηριστικών στους καθηγητές φυσικής αγωγής, στους προπονητές αλλά και στους συµµετέχοντες σε φυσικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στα γνωστά οµαδικά αθλήµατα. Προτάσεις για µελλοντικές έρευνες Η συνεχιζόµενη προσέλευση ανθρώπων σε διάφορες µορφές άθλησης οι οποίες περιλαµβάνουν και τα µη γνωστά διαδεδοµένα οµαδικά αθλήµατα τόσο σε ψυχαγωγικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο, δηµιουργούν την αναγκαιότητα εξεύρεσης παραµέτρων απόδοσης όπως είναι για παράδειγµα ο σω- µατότυπος και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά. Προτείνεται εποµένως η ανάλογη επισκοπική έρευνα σε αυτούς τους τοµείς σε µη γνωστά οµαδικά αθλήµατα, σε υψηλό επίπεδο αθλητών. Επιπρόσθετα προτείνεται η σύγκριση των συγκεκριµένων παραµέτρων σε σχέση µε τα γνωστά οµαδικά αθλή- µατα της παρούσας εργασίας. Σηµασία για τη Φυσική Αγωγή Η ανθρωποµετρία είναι συνυφασµένη µε τη φυσική δραστηριότητα και εποµένως µε την εκπαίδευση και το µάθηµα της φυσικής αγωγής. Επιπλέον, η φυσική δραστηριότητα και η θερµιδική πρόσληψη είναι παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό σωµατικού λίπους και το µυϊκό σύστηµα. Στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα η υπερβολική θερµιδική πρόσληψη ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία έχει κάνει την εµφάνισή της µε ιδιαίτερα δυσάρεστα αποτελέσµατα. Εποµένως, γίνεται κατανοητό ότι ο η οργανωµένη φυσική δραστηριότητα στο σχολείο και συγκεκριµένα στο µάθηµα της φυσικής αγωγής, έχει άµεση σχέση µε την εµφάνιση µιας φυσιολογικής µορφής ανάπτυξης τόσο από πλευράς σωµατικής σύστασης όσο και από µυϊκής άποψης.

8 . Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Σηµασία για την Ποιότητα Ζωής Η συµµετοχή του πληθυσµού σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες έχει αυξηθεί εντυπωσιακά κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Τα οµαδικά αθλήµατα τα οποία αποτελούν µέρος της φυσικής δραστηριότητας παρουσιάζουν µεγάλη ανάπτυξη κυρίως όταν αυτά είναι ευρύτερα διαδεδοµένα και γνωστά. Τα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας που αφορούν το σωµατότυπο και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά, που σχετίζονται µε την αθλητική απόδοση και την εκτελεστική ικανότητα συµβάλουν σηµαντικά στην ποιότητα ζωής τόσο στο σχολικό όσο και στο σωµατειακό αθλητισµό. Επιπλέον αυτά τα στοιχεία καθορίζουν σε ένα βαθµό το επίπεδο απόδοσης των αθλητών και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κριτήριο για την επιλογή των αθλητών στις µικρές ηλικίες. Επιπλέον, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κριτήριο στη διαβάθµιση και ταξινόµηση των αθλητών ανά κατηγορία και αγωνιστική θέση στα οµαδικά αθλήµατα, τα οποία παρουσιάζουν ολοένα και µεγαλύτερη ενδιαφέρον τόσο στο ψυχαγωγικό όσο και στον αγωνιστικό αθλητισµό. Βιβλιογραφία Ackland, T., Mazza, J., & Carter, L. (1994). Summary and Implications. In L. Carter & T. Ackland (Eds.), Kinanthropometry in aquatic sports: A study of world class athletes, (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Baechle, T. (1994). Essentials of strength training and conditioning. Champaign, IL: Human Kinetics. Bajos, J. (1991). Analiza telesnog statusa i motorickih sposobnosti rukometasa Groke na tri takmicarska nivoa. Magistarski rad. Fakultet fizicke culture. Beograd. Bakler, T. (2000). Korvpallurite antropomeetrilised naitajad ja kehakoostis (Anthropometric parameters and body composition of basketball players). Eesti Antropomeetriaregistri, Bale, P. (1991). Anthropometric, body composition and performance variables of young elite female basketball players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 31, Bota, I. (1984). Handbal modele de joc si pregatire. Bucuresti: Sportturism. Burke, M., Read, S., & Gollan, A. (1985). Australian rules football: An anthropometric study of participants. British Journal of Sports Medicine, 19, Carter, L. (1980). The contribution of somatotyping to kinanthropometry. In M. Ostyn, G. Beunen & J. Simons (Eds.), Kinanthropometry III, (pp ). Baltimore: University Park Press. Carter, L. & Heath, B.H. (1990). Somatotyping: Development and applications. Cambridge University Press. Cherwinski, J. (2000). Statistical analysis and remarks on the game character based on the European championship in Croatia EHF Periodical, 1, Chin, M.K., Lo, Y.S., & Li, C.T. (1992) Physiological profiles of Hong Kong elite soccer players. British Journal of Sports Medicine, 26, Cwik, C. (1980). Kharakteristika budowy cialazawodniczek uprawiajacych pilke reczna. Kultura Fizyczna, 10, Deng Peiling, (1990). A study of somatotypes of Chinese elite handball players. Sports Science, 10, Diaczuk, J. (1982). Karakteristika somatske građe rukometašica. Rukomet, 6, Farmosi, I., Apor, P., Mecseki, S., & Haasz, S. (1984). Body composition of notable soccer players. Hungarian Review of Sports Medicine, 25, Fosceneanu, A., & Paraschiv, V. (1986). Criterii, probe si norme pentru selectia in handbal. Bucuresti: C.N.R.E.F.S. Fulkozi, K. (1994). Rukomet: selekcija talenata. Sportski savez Beograda. Gerard, P., Lardinoit, T., & Louis, M. (1991). Volleyball: Relations entre l age la taille, le poids, l index ponderal et les performances de finalistes aux jeux de Seoul Science et Motricite, 13, Ghermanescu, I. (1989). Detemingfactors for the further devolment of Handball. Proceedings of internatioal Szmposium of I.H.F. Portugal, pp Hansen, L., Klausen, K., Bangsbo, J., & Mueller, J. (1999). Short longitudinal study of boys playing soccer: Parental height, birth weight and length, anthropometry and pubertal maturation in elite and non elite players. Pediatric Exercise Science, 11, Hatzimanouil, D., & Oxizoglou, N. (2004). Evaluation of the morphological characteristics and motor skills in the national junior handball teams of Greece and Yugoslavia. Journal of Human Movement Studies, 46, Heath, B.H., & Carter, J.E.L. (1967). A modified somatotype method. American Journal of Physical Anthropology., 27, Heimer, S., Misigoj, M. & Medved, V. (1988). Some anthropological characteristics of top volleyball players in SFR Yugoslavia. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 28, Hitchcock, B., Seelye, H., & Phillips, P. (1900). An anthropometric manual giving physical measurements and tests of Amherst College students between 17 and 26 years of age (4 th ed). Hopper, D. (1997). Somatotype in high performance

9 . Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), female netball players may influence player position and the incidence of lower limb and back injuries. British Journal of Sports Medicine, 31, Hosek, A., & Pavlin, K. (1983). Povezanost između morfoloških dimentija i efikasnosti u rukometu. Kineziologija, 15, Κhanna, G.L., Ahuja, A., & Ghosh, A.K. (1985). Morphophysiological characteristics of Indian National Youth Basketball players. Hugarian Review of Sports Medicine, 26, Khosla, T. (1983). Sport fur ball. British Medical Journal, 267, Konopka, P. (1996). ιατροφή και Άθληση. Θεσσαλονίκη: SALTO. Kοτζαµανίδης, Χρ. (1992). Αθλητική Προπόνηση στο Χάντµπωλ - Θεωρία και Μεθοδική. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδη. Malina, R. (1995). Physiological assesment of human fitness. Champaign IL: Human Kinetics. Martin, A., & Daniel, M. (1993). Regional adiposity and the sex hormones. In W. Dyquet & J. Day (Eds.), Kinanthropometry IV, (pp.19-41). London: E. & F.N. Spon. Mathur, D.N., Toriola, A.L., & Igbokwe, N.U. (1985). Somatotypes of Nigerian athletes of several sports. British Journal of Sports Medicine, 19, Matkowic, B., Matkowic, R., & Ivanek, M. (1994). Morphological characteristics of female basketball players. Biology of Sport, 11, Mocsai, L. (2002). Analysing and evaluating the 5 th men s European Handball Championship. EHF Periodical, 1, Mohacsi, I., & Meszaros, I. (1986). Body build and relative fat content in qualified soccer players. Hungarian Review of Sports Medicine, 27, Μπάγιος, Ι., Αναστασοπούλου, Ε., & Μπουντόλος, Κ. (2001). Σωµατότυπος χειροσφαιριστών σε συνδυασµό µε την ευστοχία και την ταχύτητα της µπάλας. Πρακτικά 2 ου συνεδρίου, Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Επιστήµης, Θεσσαλονίκη. Μπάγιος, Ι. (1999). Η τεχνική της χειροσφαίρισης. Αθήνα: ο συγγραφέας. Musaiger, O., Ragheb, Α., & Marzooq, G. (1994). Body composition of athletes in Bahrein. British Journal of Sports Medicine, 28, Πέντζου- απόντε, Α., & Νεοφύτου, Ε. (1999). Ασκήσεις φυσικής ανθρωπολογίας. Θεσσαλονίκη: εδούση. Πλατάνου, Θ., Νικολόπουλος, Γ., & Καλουψής, Σ. (1999). Περιγραφική κατανοµή ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών Ελλήνων υδατοσφαιριστών. Αθλητική Απόδοση και Υγεία, 4, Pokrajac, B. (1983). Telesni i motorički status rukometaša u odnosu na takmičarski nivo i komparativna analiza sa sportistima drugih sportskih igara. Doktorska disertacija. Fakultet za fizičko vaspitanje. Beograd. Profeta, W. (1983). Caracterizacao de um perfil somatotipico do atleta brasileiro de handebol, baseado no metodo heath e carter. Unpublished Master s Thesis (M.Sc.). Universidade Federal de Santa Maria. Ramadan, J., & Byrd, R. (1987). Physical characteristics of elite soccer players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 27, Reilly, T., Secher, N., Snell, P., & Williams, C. (1990). Physiology of Sports. London: E & FN SPON. Rienzi, E., Drust, B., Reilly, T., Carter, J.E., & Martin, A. (2000). Investigation of anthropometric and work-rate profiles of elite South American international soccer players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 40, Rienzi, E., Reilly, T., & Malkin, C. (1999). Investigation of anthropometric and work rate profiles of Rugby Sevens players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 39, Rigler, E., & Derzsy, B. (1994). Kezi es roplabdas lanyok szomatomotoros jellegeinek osszehasonlito vizsgalata. Kalogagathia: a Magyar Testnevelesi Egyetem Kozlemenyei Budapest, 32, Roche, A., Heymsfield, S., & Lohman, T. (1996). Body composition in athletes. In W. Sinning (Ed.), Human body composition, (pp ). Champaign, IL: Human kinetics. Roman Seco, J.D. (1989). Modern ideas for Handball devolment. Proccedings of international symposium of I.H.F. Portugal, pp Roman Seco, J.D. (1998). Men s Junior European Championship /AUT. EHF Periodical 2, Sheldon, H., Stevenes, S., & Tucker, B. (1940). The varietes of human physique. New York: Harper and Brothers. Slaughter, H., Christ, C., Boileau, R., Stillman, R., & Lohman, T. (1993). Mineral and water contents of the fat free body: Effect of the gender, activity level, age and maturation. In W. Dyquet & J. Day (Eds.), Kinanthropometry IV, (pp ). London: E. & F.N. Spon. Smith, K., & Thomas, G. (1991). Physiological characteristics of elite female basketball players. Canadian Journal of Sport Sciences, 16, Soares, J., & Anjos, L. (1993). Relation of anthropometric measures and anaerobic performance in young Brazilian soccer players. In W. Dyquet & J. Day (Eds.), Kinanthropometry IV, (pp ). London: E. & F. N. Spon. Sobral, F. (1983). Physique of young outstanding athletes. Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 6, Stawiarski, W. (1989). Wynik a cechy morfilogiczne i wiek pilkarzy recznych. Sport Wyczynowy, 27, Taborsky, F. (2001). Game performance in handball. EHF Periodical, 2, Tamer, K., Ugras, A., Buyukyazi, G., Ozkara, A., & Kutay, S. (1997). Some anthropometric charac

10 . Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), teristics and physical parameters of 13years old football players of a sport club. Turkish Journal of Sports Medicine, 32, Toriola, L., Adeniran, A., & Ogunremi, T. (1987). Body composition and anthropometric characteristics of elite male basketball and volleyball players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 27, Viitasalo, J., & Kujala, U. (1995). The way to win. Proceedings of the International Congress on Applied Research in Sports, Helsinki, Finland. Viviani, F. (1994). The somatype of medium class Italian basketball players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 34, Χατζηκωνσταντίνου, Σ., Πουλµέντης, Π., & Αβερκίου, Μ. (1987). Σωµατοτυπική σύγκριση Ελλήνων και ξένων αθλητών υψηλής αγωνιστικής στάθµης. Αθλητική Επιστήµη Θεωρία και Πράξη, 2, Χατζηκωνσταντίνου, Σ., & Πουλµέντης, Π. (1986). Σωµατοτυπική αξιολόγηση Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Αθλητική Επιστήµη Θεωρία και Πράξη, 1, Χατζηµανουήλ,., Κουτλιάνος, Ν., & Μεταξάς, Θ. (2003). Ανθρωποµετρικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά αθλητών χειροσφαίρισης τοπικών κατηγοριών σε διάφορες ηλικίες. Φυσική Αγωγή και Αθλητισµός, 48, Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδηµία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλµπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συµεών, Γούδας Μάριος, έρρη Βασιλική, ιγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουµουρτζόγλου Ευθύµης, Κουρτέσης Θωµάς, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίµων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. ιαχείριση και επιµέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κινανθρωπομετρία. Μέγεθος σώματος Σχήμα σώματος Αναλογίες σώματος Βιολογική Ωρίμανση. Σύσταση σώματος

Κινανθρωπομετρία. Μέγεθος σώματος Σχήμα σώματος Αναλογίες σώματος Βιολογική Ωρίμανση. Σύσταση σώματος Φροντιστήριο 2: Αξιολόγηση της σύστασης σώματος σε αθλητές και ασκούμενους 3 ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης Φροντιστήριο 2 Αξιολόγηση της σύστασης σώματος σε αθλητές και ασκούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Multiball Training Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Επιτραπέζια Αντισφαίριση The Sport which perform chess while carrying out 100m. running I.Ogimura Εισαγωγικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά του Αθλήματος Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: -

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: - Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Αθανάσιος Λάϊος ΔΕΠ Καθηγητής Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε:

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερολόγιο επιμορφωτικών διαλέξεων Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review).

Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review). Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review). Ιωάννης I. Ντουρουντός MSc. PhD. 70 ο Ηλεκτρονικό περιοδικό (e-magazine, Science

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας Θέµατα διάλεξης Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Φιλοσοφία ψυχολογικής υποστήριξης Περιεχόµενο Ψυχολογικής Υποστήριξης Έννοιες και Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Επισκέπτης καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τράνακας Σπ. Βασίλειος

Τράνακας Σπ. Βασίλειος Τράνακας Σπ. Βασίλειος Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Εργαστηριακός συνεργάτης του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού A/θμιας Εκπ/σης Σπουδές 2010-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 0103 «Φυσιολογία της Άσκησης: Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σπουδές 2006- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (PhD σε εξέλιξη). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του μυικού τραυματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ) Γιώργος Κ. Γάλλος, Ph.D., ιδάσκων στο ΤΕΦΑΑ Σερρών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σύσταση του ανθρωπίνου σώµατος λέγεται η ποσοτική συµµετοχή των διαφόρων συστατικών, από τα

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές

Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές Βενετία Χαραλαμποπούλου 1, Αντζουλάς Παναγιώτης 2, Δρ. Κωνσταντίνος Φουσέκης 3, 4 1 Φυσικοθεραπεύτρια- Φυσικοθεραπεύτρια Κέντρο Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Η σύνθεση της ομάδας αναφέρεται στον αριθμό των επιθετικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Ονοματεπώνυμο : Hμερ. Γέννησης: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ Δημήτρης Κουρέτας, PhD Τμήμα Βιοχημείας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Η παχυσαρκία θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό αμαξίδιο wheelchair basketball

Καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό αμαξίδιο wheelchair basketball Καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό wheelchair basketball Σοφία Μπάτσιου Οκτώβρης 2013 Καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό (Wheelchair basketball) Άτομα με κινητικά προβλήματα Αναπηρικό Ο αγώνας διεξάγεται στο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού Πορεία εµφάνισης Ελλήνων αθλητών σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες και συγκριτική πορεία µεσοπρόθεσµης αθλητικής ανάπτυξης µεταξύ της Ελλάδος και οµοειδών ευρωπαϊκών χωρών Προτάσεις για το µέλλον Σαρασλανίδης Πλούταρχος

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση του αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2004 έως σήμερα 1998-2004 2001-04: 2001-02: 2002-03:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2004 έως σήμερα 1998-2004 2001-04: 2001-02: 2002-03: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ H Γιαγκάζογλου Παρασκευή είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής στο ΤΕΦΑΑ Σερρών Α.Π.Θ. Αποφοίτησε από το ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ το 1996 και αναγορεύθηκε διδάκτορας της Ανθρώπινης απόδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ Ελένη ούδα Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ H Κινανθρωποµετρία είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήριος Α. Δρίκος. Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc στην Προπονητική των Αθλοπαιδιών ΑΘΗΝΑ 2010

Σωτήριος Α. Δρίκος. Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc στην Προπονητική των Αθλοπαιδιών ΑΘΗΝΑ 2010 Sotiris Drikos ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σωτήριος Α. Δρίκος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc στην Προπονητική των Αθλοπαιδιών ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΘΕΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Παντελή Νικολαΐδη Διδάσκων 407/80 Γενικής Φυσικής Αγωγής

Βιογραφικό σημείωμα Παντελή Νικολαΐδη Διδάσκων 407/80 Γενικής Φυσικής Αγωγής Βιογραφικό σημείωμα Παντελή Νικολαΐδη Διδάσκων 407/80 Γενικής Φυσικής Αγωγής Εκπαίδευση 2005-2008 : Διδακτορικός Τίτλος σπουδών (PhD.) στην Εργοφυσιολογία, Πανεπιστήμιο της Πράγας, Εκπόνηση Διδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM

ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM Η Arsenal FC είναι μία από τις αρχαιότερες και ιστορικότερες ομάδες της Αγγλίας με μια συνεχή παρουσία στην Α Εθνική Κατηγορία από το 1919. Οι Arsenal Soccer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΥΗΛ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΥΗΛ 1 Περιεχόμενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ σελ. Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Προσωπικά στοιχεία..2 2. Σπουδές...2 3. Διδακτική δραστηριότητα. 3 4. Προεδρεία Οργανωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... IX ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες [1] Σύνταγμα της Ελλάδος [1975/1986/2001]...3 [2] Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν;

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Γρηγόρης Μπογδάνης, PhD Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης»

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης» Θέµατα διάλεξης Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα 1. Ηδιέγερση στον αγωνιστικό αθλητισµό 2. Τι είναι η διέγερση 3. Ποια η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD)

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Γρηγόρης Μπογδάνης, Ph.D Τ.Ε.Φ.Α.Α. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνική υποστήριξη & Συνεργασία: Σ. Μεθενίτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525 mtsetsel@phyed.duth.gr Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 6η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 6: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης ταχύτητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.gr Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015 ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Θεωρία & Πρακτική Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Οικονόμου Χαράλαμπου του Χρήστου Καθηγητή Εφαρμογών Φ. Αγωγής του Τ.Ε.Ι Σερρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Οικονόμου Χαράλαμπου του Χρήστου Καθηγητή Εφαρμογών Φ. Αγωγής του Τ.Ε.Ι Σερρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του Οικονόμου Χαράλαμπου του Χρήστου Καθηγητή Εφαρμογών Φ. Αγωγής του Τ.Ε.Ι Σερρών Κάτοικος Ν. Σουλίου Σερρών Ημερομηνία γέννησης 21-5-1956 Τόπος γέννησης. Άμπελοι Βισαλτίας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Σχεδιασμού και Κριτήρια Ένταξης στον Σχεδιασμό της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ για τα έτη 2010-2012. Ατομικά Αθλήματα:

Κατηγορίες Σχεδιασμού και Κριτήρια Ένταξης στον Σχεδιασμό της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ για τα έτη 2010-2012. Ατομικά Αθλήματα: Κατηγορίες Σχεδιασμού και Κριτήρια Ένταξης στον Σχεδιασμό της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ για τα έτη 2010-2012 Ατομικά Αθλήματα: Για τα ατομικά αθλήματα: Στίβος, Κολύμβηση, Σκοποβολή, Άρση Βαρών σε πάγκο, Ποδηλασία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Ιστορία αθλητικών εγκαταστάσεων. Αθλητικές. στην Αρχαία Ελλάδα. στην Αρχαία Ρώµη. Χαρακτηριστικό. παράδειγµα τα «γυµνάσια»

Περιεχόµενο. Ιστορία αθλητικών εγκαταστάσεων. Αθλητικές. στην Αρχαία Ελλάδα. στην Αρχαία Ρώµη. Χαρακτηριστικό. παράδειγµα τα «γυµνάσια» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρο Θέµα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βασικοί άξονες του αθλητικού συστήματος Ανίχνευση-ανεύρεση ταλαντούχων παιδιών Επιλογή ταλέντων - επίλεκτων αθλητών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο www.handball.org.gr ΕΑΠ//Ο.Χ.Ε Άσκηση και εκπαίδευση Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο ένα γενικό μοντέλο που βασίζεται στην επαφή και εξάσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΖΑΚΑ. Σύντομο βιογραφικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΖΑΚΑ. Σύντομο βιογραφικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΖΑΚΑ Σύντομο βιογραφικό Ο Αθανάσιος Ζάκας κατάγεται από ένα χωριό του Νομού Πιερίας (Γανόχωρα), που απέχει 4 χιλιόμετρα από την Κατερίνη και 10 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Μετά τη

Διαβάστε περισσότερα

10η ιάλεξη: Υπερπροπόνηση (Ι) Overtraining (Ι)

10η ιάλεξη: Υπερπροπόνηση (Ι) Overtraining (Ι) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0910 «Εργοφυσιολογία στον Αγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τότε που δημιουργήθηκαν τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, με τη σημερινή τους μορφή, το καλοκαίρι του 2005.

Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τότε που δημιουργήθηκαν τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, με τη σημερινή τους μορφή, το καλοκαίρι του 2005. Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τότε που δημιουργήθηκαν τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, με τη σημερινή τους μορφή, το καλοκαίρι του 2005. Ένας από τους ανθρώπους που ξεκίνησαν τότε τη νέα αυτή προσπάθεια,

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 3 o Μάιος - Ιούνιος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 3 o Μάιος - Ιούνιος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αθλητισμός & Υγεία Υπεύθυνος Έκδοσης: Οικονόμου Χαράλαμπος Προϊστάμενος Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. Συντάκτης: Γκότσης Κωνσταντίνος Καθηγητής Φ.Α. Τεύχος 3 o Μάιος - Ιούνιος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ. Email: doganis@phed.auth.gr Τηλ. Εργασίας: 2310992211

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ. Email: doganis@phed.auth.gr Τηλ. Εργασίας: 2310992211 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ Email: doganis@phed.auth.gr Τηλ. Εργασίας: 2310992211 19.06.2013 Θέση: Βιογραφικό Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η Πετοσφαίριση ή αλλιώς Βόλεϊ όπως είναι πιο

Διαβάστε περισσότερα

Eργομετρική Αξιολόγηση

Eργομετρική Αξιολόγηση Eργομετρική Αξιολόγηση Εργο μετρι Αξιο λόγ κή Αθ λητ ών ηση Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία Life-Ergo δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ /νση: Παν/πολη-Πάτρα Αρ. Πρωτ. Τ.Κ. : 265.00 ΤΗΛ κ FAX : 2610-993055 Προς : Όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Θ. Παπακώστας, MD Sports Orthopaedic Surgeon Sports Clinic Thessaloniki FIS Medical Committee

Εμμανουήλ Θ. Παπακώστας, MD Sports Orthopaedic Surgeon Sports Clinic Thessaloniki FIS Medical Committee Συνήθεις τραυματισμοί στο αλπικό SKI Πρόληψη και αντιμετώπισή τους Εμμανουήλ Θ. Παπακώστας, MD Sports Orthopaedic Surgeon Sports Clinic Thessaloniki FIS Medical Committee Κώστας Επαμεινωντίδης PT Θάνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Αλλαγής των Κανονισµών στη ιακύµανση του Σκορ στα Παιχνίδια της Πετοσφαίρισης Παραλίας

Η Επίδραση της Αλλαγής των Κανονισµών στη ιακύµανση του Σκορ στα Παιχνίδια της Πετοσφαίρισης Παραλίας Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), 43 48 ηµοσιεύτηκε: 15 Φεβρουαρίου 2003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), 43 48 Released: February

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος προγραμματισμός. Αγωνιστική περίοδος ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Μεταβατική περίοδος Περίοδος αποκατάστασης

Ετήσιος προγραμματισμός. Αγωνιστική περίοδος ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Μεταβατική περίοδος Περίοδος αποκατάστασης τήσιος προγραμματισμός γωνιστική Μεταβατική ερίοδος αποκατάστασης ΓΩΝΤΗ Ρ τόχος της αγωνιστικής περιόδου είναι η μεγιστοποίηση της αγωνιστικής απόδοσης και η σταθεροποίησή της (κυρίως ατομικά αθλήματα),

Διαβάστε περισσότερα

Κάρδαρης Διονύσιος. Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο : Φυσική Αγωγή με έμφαση Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς

Κάρδαρης Διονύσιος. Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο : Φυσική Αγωγή με έμφαση Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς Κάρδαρης Διονύσιος Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο : Φυσική Αγωγή με έμφαση Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς Τομέας Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής Σ.Σ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 24 χρόνια διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο»

«Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο» «Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο» ΤΕΦΑΑ Σερρών Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής Παραολυμπιακή Ημέρα Σχολείο Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, νέους και εκπαιδευτικούς που στοχεύει να διδάξει

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας Ταχύτητα Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Βασιλική Μάνου Επίκουρος καθηγήτρια προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ vmanou@phed.auth.gr Ταχύτητα Είναι η κινητική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχετική Συμβολή του Αερόβιου Μηχανισμού κατά τη Διάρκεια Εξομοιωμένου Αγώνα Κωπηλασίας. Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Σχετική Συμβολή του Αερόβιου Μηχανισμού κατά τη Διάρκεια Εξομοιωμένου Αγώνα Κωπηλασίας. Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), 57 62 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7(1), 57-62 Released: April 30, 2009 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα