Ανθρωποµετρικά Χαρακτηριστικά Επίλεκτων Αθλητών Οµαδικών Αθληµάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανθρωποµετρικά Χαρακτηριστικά Επίλεκτων Αθλητών Οµαδικών Αθληµάτων"

Transcript

1 Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), ηµοσιεύτηκε: 20 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), Released: September 20, ISSN Ανθρωποµετρικά Χαρακτηριστικά Επίλεκτων Αθλητών Οµαδικών Αθληµάτων ηµήτρης Χατζηµανουήλ 1, Νίκος Οξύζογλου 2, Αφροδίτη Χατζηµανουήλ 1, Παναγιώτης Πάντος 1, & Στυλιανός Ρίζος 2 1 ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 2 ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Η ανθρωποµετρία αποτελεί τοµέα της φυσικής ανθρωπολογίας που µελετά τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά, συµβάλλοντας παράλληλα στο πεδίο της αθλητικής επιστήµης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά το σωµατότυπο και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά κορυφαίων αθλητών που συµµετέχουν σε γνωστά οµαδικά αθλήµατα (υδατοσφαίριση, χειροσφαίριση, πετοσφαίριση, ποδοσφαίριση, καλαθοσφαίριση) και επιπλέον να διαπιστωθεί η σχέση τους µε το επίπεδο της αθλητικής απόδοσης. Τα δεδοµένα των ερευνών δείχνουν ότι ο σωµατότυπος και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά των αθλητών σχετίζονται µε το είδος του αθλήµατος στο οποίο αναφέρονται. Επιπλέον υπάρχει σχέση µεταξύ υψηλής αθλητικής απόδοσης και σωµατικών χαρακτηριστικών, όπως είναι το υψηλό σωµατικό ανάστηµα, το χαµηλό ποσοστό σωµατικού λίπους και η µεγάλη µυϊκή µάζα. Λέξεις κλειδιά: ανθρωποµετρία, σωµατότυπος, αθλοπαιδιές Anthropometric Characteristics of Elite Athletes in Team Sports Dimitris Hatzimanouil 1, Nikos Oxizoglou 2, Aphrodite Hatzimanouil 1, Panagiotis Pantos 1 & Stylianos Rizos 2 1 Department of Physical Education and Sports Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Hellas 2 Department of Physical Education and Sports Sciences at Serres, Aristotle University of Thessaloniki, Hellas Abstract Anthropometry is a field of physical anthropology which studies the anthropometry characteristics, and contributes to the field of sport science. The aim of this study was to review the literature about somatotype and anthropometric characteristics of known elite athletes in team sports (waterpolo, handball, volleyball, football, basketball) and also to clarify the relation between these characteristics and athletic performance. The research findings showed that the athletes somatotype and anthropometric characteristics are related to the type of each sport. In addition there is a relation between high athletic performance and physical characteristics like high height, low percentage of body fat and high muscle mass. Key words: anthropometry, somatotype, sport Γενική Εισαγωγή Η ανθρωποµετρία αποτελεί τοµέα της φυσικής ανθρωπολογίας η οποία µε τη σειρά της αποτελεί κλάδο της ευρύτερης επιστήµης που ονοµάζεται εθνολογία. Ο ρόλος της ανθρωποµετρίας είναι σηµαντικός στην αθλητική επιστήµη και τη φυσική αγωγή. Τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά είναι η µέτρηση των µεγεθών ύψους, βάρους και αναλογιών που περιλαµβάνει το ολικό µέγεθος και το µέγεθος των µελών του ανθρώπινου σώµατος (Baechle, 1994). Στα τέλη του 19 ου αιώνα, ο Hitchcock που ήταν ο πρωτοπόρος στον τοµέα αυτόν, διεξήγαγε µετρήσεις σε παραµέτρους όπως η ηλικία, το ύψος, το βάρος, η περίµετρος του θώρακα, η περίµετρος του βραχίονα, του πήχη και η λειτουργική ικανότητα των πνευ- ιεύθυνση επικοινωνίας: ηµήτρης Χατζηµανουήλ Γληνού , Πυλαία Θεσσαλονίκης e mail:

2 . Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), µόνων, οι οποίες περιγράφονται στο κείµενο που συνέγραψε µε τη συνεργασία του Seelye και του Phillips το Ανατρέχοντας στις ρίζες της Ιατρικής, αναφέρεται ότι ο Ιπποκράτης καθόρισε δυο σωµατότυπους, τους ισχνόσωµους και τους στρογγυλόσω- µους. Σήµερα όπως αναφέρουν οι Πέντζου- απόντε και Νεοφύτου (1999), ο διαχωρισµός των σωµατότυπων γίνεται βάση της Γερµανικής, της Αγγλοσαξωνικής και της Γαλλικής σχολής. Η κάθε µία από αυτές τις σχολές διακρίνει τους σωµατότυπους και τους διαχωρίζει ανάλογα. Ο Rostan, ο οποίος εκφράζει και τη Γαλλική σχολή, στο τέλος του 19 ου αιώνα, πρότεινε ένα σύστηµα ταξινόµησης που περιλάµβανε τέσσερις τύπους. Τον πεπτικό, το µυικό, τον αναπνευστικό και τον εγκεφαλικό. Ο Sheldon ως κύριος εκφραστής της Αγγλοσαξωνικής σχολής, ήταν αυτός που καθόρισε τη γνωστή διάκριση των σωµατότυπων σε εκτοµορφικούς, µεσοµορφικούς και ενδοµορφικούς (Sheldon, Stevenes, & Tucker, 1940). Τέλος η γερµανική σχολή εκφράζει δύο τάσεις. Την κλασσική γερµανική σχολή (λεπτόσωµοι αθλητικοί πυκνοί) και τη σύγχρονη γερµανική σχολή (λεπτόµορφος πυκνόµορφος υποπλαστικός υπερπλαστικός). Οι Πέντζου- απόντε και Νεοφύτου (1999), αναφέρουν ότι ο υπολογισµός του ποσοστού λίπους µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών εντάσσεται στο αντικείµενο της ανθρωποµετρίας, και γίνεται µε ειδικά όργανα τα δερµατοπτυχόµετρα σε συγκεκριµένα σηµεία του σώµατος όπως οι δερµατοπτυχές τρικεφάλου, δικεφάλου, υπερλαγόνια και ωµοπλατιαία δερµατοπτυχή (Χατζηµανουήλ, Κουτλιάνος, & Μεταξάς, 2003). Η ανθρωποµετρία εκτός των ανθρωπολόγων, παλαιοντολόγων, ιατροδικαστών, ενδοκρινολόγων ιατρών, σχολιάτρων και παιδιάτρων ενδιαφέρει και την επιστήµη της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού. Μετρήσεις του αναστήµατος και του σωµατικού βάρους, αποτελούν πλαίσιο αναφοράς για τον υπολογισµό φυσιολογικών παραµέτρων (όπως η σχετική πρόσληψη οξυγόνου), ενώ οι µετρήσεις µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της σωµατικής σύστασης. Πολλές είναι οι έρευνες που αναφέρουν ότι τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά σχετίζονται και επηρεάζουν την αθλητική απόδοση. Η Diaczuk (1982), ερεύνησε τη σηµασία της υψηλής αθλητικής απόδοσης και βρήκε πως αυτή εξαρτάται από το σωµατικό ύψος, µήκος άνω και κάτω άκρων, καθώς και το µήκος παλάµης. Ο Pokrajac (1983), συσχετίζοντας τα σωµατικά χαρακτηριστικά και τις κινητικές ικανότητες αθλητών διαφορετικού αγωνιστικού επιπέδου, διαπίστωσε σηµαντικές διαφορές και στους δύο τοµείς ανάλογες µε το αγωνιστικό επίπεδο των αθλητών. O Bajos (1991), σε παρόµοια έρευνα σύγκρινε τα δικά του αποτελέσµατα µε αυτά του Pokrajac (1983), καταδεικνύοντας τη διαφορά στο αγωνιστικό επίπεδο συγκεκριµένων αθλητών µεταξύ των χωρών της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας. Οι Χατζηµανουήλ et al. (2003), αναφέρουν ότι σύµφωνα µε τις µετρήσεις και τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους το ποσοστό υποδόριου λίπους καθώς και το σωµατικό βάρος των εφήβων και προεφήβων Ελλήνων χειροσφαιριστών, αποτελούν παράγοντες που µπορούν να µεταβάλλουν θετικά τη VO 2 max αυτών των αθλητών. Παρόµοιες αναφορές µπορούν να γίνουν και για άλλες παραµέτρους της αθλητικής απόδοσης (Malina, 1995). Ο Hopper (1997), αναφέρει ότι ο σωµατότυπος επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά την αγωνιστική θέση που κατέχουν οι αθλητές στο γήπεδο, ενώ οι Rienzi, Reilly και Malkin (1999), υποστηρίζουν ότι παρ όλο που τα ανθρωπο- µετρικά χαρακτηριστικά σχετίζονται µε τα συστατικά ενός αγώνα, αυτά δεν καθορίζουν απαραίτητα το ποιος θα κερδίσει ή θα χάσει τον αγώνα αυτόν. Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι η ανθρωποµετρία είναι συνυφασµένη µε τη φυσική δραστηριότητα. Για παράδειγµα, παιδιά που συµµετείχαν σε αθλητικά προγράµµατα εµφανίστηκαν να είναι πιο λεπτά και να αναπτύσσουν σε µεγαλύτερο βαθµό ένα σώµα µε λιγότερο σωµατικό λίπος σε σχέση µε τα φυσιολογικά µοντέλα ανάπτυξης (Slaughter, Christ, Boileau, Stillman, & Lohman, 1993). Σύµφωνα µε τον Konopka (1996), η φυσική δραστηριότητα και η θερµιδική πρόσληψη επηρεάζουν το σωµατότυπο, ο οποίος αποτελεί παράµετρο της ανθρωποµετρίας. Ενώ αυτά τα δύο στοιχεία είναι οι θεµελιώδεις παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό σωµατικού λίπους και το µυϊκό σύστηµα, µία ποικιλία περιβαλλοντικών παραγόντων επηρεάζει την ισορροπία οιστρογόνων και ανδρογόνων µε συνέπεια την ενδεχόµενη µετατροπή της σωµατικής σύνθεσης έµµεσα (Martin & Daniel, 1993). Ο σωµατότυπος αποτελείται από τρία συστατικά: την ενδοµορφία, τη µεσοµορφία και την εκτοµορφία. Το πρώτο συστατικό βαθµολογεί τη λιποβρίθεια, το δεύτερο τη µυοσκελετική ανάπτυξη και το τρίτο την έκταση της δερµατικής επιφάνειας του σώµατος. Η επιφάνεια αυτή είναι σχετικά µεγαλύτερη στα άτοµα που το ανάστηµά τους είναι µεγάλο σε σχέση µε το βάρος τους ή αντίθετα, το βάρος τους µικρό σε σχέση µε το ανάστηµά τους. Η αναλογία αυτή (αναστήµατος σωµατικού βάρους) κάνει τα εκτοµορφικά άτο- µα να πλεονεκτούν αγωνιστικά σε ορισµένα αθλή- µατα, γιατί τα µέλη του σώµατός τους (ως µοχλοί ορισµένου µήκους) µετακινούν στο χώρο σχετικά ελαφρότερη σωµατική µάζα ή αντίθετα η σωµατική τους µάζα µετακινείται µε τη βοήθεια σχετικά µακρύτερων µοχλών. Ο σωµατότυπος εκφράζεται µ ένα τριψήφιο αριθµό, που το πρώτο ψηφίο του αντιπροσωπεύει την τιµή της ενδοµορφίας, το δεύτερο την τιµή της µεσοµορφίας και το τρίτο την τιµή της εξωµορφίας. Οι τιµές των τριών αυτών συστατικών καθορίζονται µε βάση µία κλίµακα, που αρχίζει από το µηδέν και καταλήγει στο 7. Η καταγραφή του σω- µατότυπου γίνεται σε ειδικό διάγραµµα, που λέγεται σωµατόγραµµα. Στο διάγραµµα αυτό σηµειώνε-

3 . Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), ται ένα σηµείο (σωµατοτυπικό στίγµα) που καθορίζεται µε τη βοήθεια δύο συντεταγµένων, απ τις οποίες η Χ αντιπροσωπεύει τη διαφορά των τιµών εξωµορφίας ενδοµορφίας, ενώη Ψ τη διαφορά του αθροίσµατος των τιµών της εξωµορφίας και της ενδοµορφίας από το διπλάσιο της τιµής της µεσοµορφίας (Χατζηκωνσταντίνου, Πουλµέντης, & Αβερκίου, 1987). Η µέθοδος του σωµατοτυπικού στίγµατος και του σωµατότυπου που χρησιµοποιείται ευρέως είναι αυτή των Heath και Carter (1967), η οποία είναι δοκιµασµένη διεθνώς και αξιόλογη για την πρακτικότητα και την ακρίβειά της. Το σωµατόγραµµα διαιρείται σε 12 ζώνες, που καθεµία απ αυτές αντιπροσωπεύει και µία ιδιαίτερη σωµατοτυπική παραλλαγή Οι σωµατοτυπικές παραλλαγές των αθλητών συγκεντρώνονται κυρίως στο πάνω δεξιό µέρος του διαγράµµατος (Χατζηκωνσταντίνου et al., 1987). Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά και ο σωµατότυπος αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την αθλητική απόδοση. Εποµένως µε τη συνεχόµενη εδραίωση της αθλητικής επιστήµης, γίνεται σαφές ότι η ανθρωποµετρία αποτελεί τοµέα αυτής της επιστήµης διότι δε χρησι- µοποιείται πλέον αποκλειστικά µόνο στην ιατρική και τη φυσιολογία. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συµµετέχει στη διάδοση της γνώσης των ζητηµάτων που σχετίζονται µε την ανθρωποµετρία και το σωµατότυπο και να συνεισφέρει στην επιµόρφωση των καθηγητών φυσικής αγωγής και των προπονητών τόσο στο σχολικό όσο και στο σωµατειακό αθλητισµό µε στόχο την κατάλληλη επιλογή ταλέντων ανά άθληµα. Εξάλλου οι Hatzimanouil και Oxizoglou (2004), διαπιστώνουν ότι οι διαφορές ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών αθλητών, µεταξύ ορισµένων χωρών, που οδηγούν σε διαφορές στο αγωνιστικό επίπεδο αυτών των χωρών, οφείλονται στη διακύµανση του αυστηρού τρόπου επιλογής που ακολουθούν οι χώρες αυτές στις µικρές ηλικίες. Επιπλέον οι Χατζηκωνσταντίνου et al. (1987), αναφέρουν ότι η σηµασία του σωµατότυπου αφορά και τους ίδιους τους αθλητές κατά τον αγωνιστικό προσανατολισµό τους αλλά και γιατί ο σωµατότυπος είναι αξιόλογο κριτήριο της φυσικής κατάστασης των αθλητών, µια και αλλάζει ριζικά, όταν ο αθλητής δεν γυµνάζεται αρκετά, ενώ αντίθετα παραµένει σταθερά ικανοποιητικός, όταν η ένταση του προπονητικού προγράµµατος είναι επαρκής. Η διάδοση της γνώσης αφορά και τους συµµετέχοντες σε φυσικές δραστηριότητες ψυχαγωγικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα των γνωστών οµαδικών αθλη- µάτων. Επιπλέον αν αναλογιστεί κανείς ότι το ποσοστό της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα ξεπερνά το 20% (αθροιστικά ως προς τις περιοχές της), είναι ευνόητη η σηµασία της γνώσης της σωµατικής σύστασης στους καθηγητές φυσικής αγωγής, οι οποίοι διαχειρίζονται την προώθηση της φυσικής άσκησης στις κρίσιµες νεαρές ηλικίες, ιδιαίτερα όταν αυτή έχει µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Αρχικά παρουσιάζονται τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά και ο σωµατότυπος των πιο γνωστών οµαδικών αθληµάτων ενώ παρακάτω γίνεται µία σύγκριση αυτών των αθληµάτων σε σχέση µε τα στοιχεία αυτά. Τέλος, παρατίθεται ο σχολιασµός και η συζήτηση των αθληµάτων συνολικά καθώς επίσης οι πρακτικές εφαρµογές της µελέτης, οι προτάσεις για µελλοντικές έρευνες και η σηµασία της παρούσας εργασίας για τη φυσική αγωγή και την ποιότητα ζωής. Ανασκόπηση σχετικών ερευνών Ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά κατά άθληµα Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των αθλητών, παίζουν σπουδαίο ρόλο και συνεισφέρουν κατά µεγάλο µέρος στην αθλητική απόδοση των γνωστών οµαδικών αθληµάτων (Burke, Read, & Gollan, 1985; Cherwinski, 2000; Mocsai, 2002; Soares & Anjos, 1993; Taborsky, 2001; Χατζηµανουήλ et al., 2003). Υδατοσφαίριση. Όσον αφορά την υδατοσφαίριση οι Πλατάνου, Νικολόπουλος και Καλουψής (1999), σε δείγµα Ελλήνων υδατοσφαιριστών Α1 κατηγορίας και της Ελληνικής εθνικής οµάδας, διαπίστωσαν ότι οι αθλητές της εθνικής ήταν λιγότερο ενδόµορφοι µε λιγότερο ποσοστό λίπους, έναντι των αθλητών της Α1 κατηγορίας. Επίσης οι Χατζηκωνσταντίνου et al. (1987), µετά από εξέταση µελών της εθνικής µας οµάδας κατέγραψαν το µέσο σωµατότυπο των Ελλήνων αθλητών της υδατοσφαίρισης ως ενδοµεσορφικό. Οι Ackland, Mazza και Carter (1994), µέτρησαν 190 άντρες υδατοσφαιριστές που πήραν µέρος στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα του Πέρθ το 1991, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι γενικά ο µέσος σωµατότυπος αυτών των αθλητών ήταν ο µεσοµορφικός (2.1/2 5.1/2 2.1/2). Όσον αφορά στα υπόλοιπα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά ταξινοµηµένα κατά αγωνιστική θέση, οι ίδιοι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι εκτός των τερµατοφυλάκων, των κεντρικών αµυντικών και των κεντρικών επιθετικών, όλοι οι υπόλοιποι αθλητές που αγωνίζονται στις άλλες αγωνιστικές θέσεις σε σχέση µε τις τρεις προαναφερόµενες θέσεις, ήταν κοντύτεροι, πιο λεπτοί, µε µικρότερη σωµατική µάζα και µικρότερα µέλη σώµατος. Οι κεντρικοί επιθετικοί σε σχέση µε όλες τις υπόλοιπες αγωνιστικές θέσεις ήταν οι πιο µεγαλόσωµοι και οι πιο εύσωµοι. Επιπλέον είχαν το υψηλότερο αναλογικά βάρος από όλους τους άλλους, πιθανώς εξαιτίας του πάχους των δερµατοπτυχών και του µεγέθους της µέσης τους. Οι τερµατοφύλακες ήταν σχεδόν ίδιοι µε τους υπόλοιπους παίκτες, αλλά είχαν µεγαλύτερο ανάστηµα και µεγαλύτερα µήκη µελών. Επιπλέον είχαν σηµαντικά χαµηλότερο αναλογικά βάρος σε σχέση µε τους άλλους παίκτες. Στην ίδια µελέτη βρέθηκε ότι οι πιο πετυχηµένες οµάδες είχαν χαµηλότερο αναλογικά βάρος σε σχέση µε τις λιγότερο επιτυχηµένες οµάδες, πιθανώς εξαιτίας των χαµηλών τιµών στα µή-

4 . Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), κη, πλάτη και µεγέθη των µελών που µετρήθηκαν καθώς και του πάχους των δερµατοπτυχών. Χειροσφαίριση. Για τη χειροσφαίριση ο Stawiarski (1989), µετρώντας το ύψος και τη σωµατική σύσταση χειροσφαιριστών, προσπάθησε να συσχετίσει αυτές τις παραµέτρους µε την αθλητική απόδοση. Ως αθλητική απόδοση καθόρισε το αγωνιστικό επίπεδο των αθλητών. Συγκεκριµένα εξακρίβωσε ότι υπάρχει ση- µαντική σχέση ανάµεσα στη σωµατική σύσταση και το αγωνιστικό επίπεδο. Οι Hatzimanouil και Oxizoglou (2004), διαπιστώνουν ότι στοιχεία όπως το σωµατικό ανάστηµα, σωµατικό βάρος, αµφοακρω- µιακή απόσταση, έκταση χεριών και µήκος παλά- µης είναι πολύ σηµαντικά στη χειροσφαίριση. Συγκεκριµένα Ο Roman Seco (1989), αναφέρει ότι υπάρχει µία συνεχόµενη τάση αύξησης του σωµατικού αναστήµατος στους υψηλού επιπέδου χειροσφαιριστές. O Bajos (1991), συσχετίζοντας σωµατικά χαρακτηριστικά και κινητικές ικανότητες χειροσφαιριστών διαπίστωσε σηµαντικές διαφορές και στους δύο το- µείς ανάλογες µε το αγωνιστικό επίπεδο των αθλητών. Οι τιµές της έκτασης χεριών, της αµφοακρω- µιακής απόστασης και του µήκους παλάµης στους υψηλού επιπέδου χειροσφαιριστές, θα πρέπει να κυµαίνονται ανάµεσα από συγκεκριµένους δείκτες και όρια (Focseneanu & Parasschiv, 1986; Fulkozi, 1994; Germanescu, 1989). Επίσης ο Profeta (1983), στη µελέτη του παρατήρησε ότι ο µέσος σωµατότυπος σε κορυφαίους χειροσφαιριστές ήταν ο µεσοµορφικός. Ο ίδιος συγγραφέας διαπίστωσε ότι υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ ηλικίας και σωµατότυπου. Ο ενδοµορφικός τύπος κυριαρχούσε στους µεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες και φάνηκε ότι, µε την αύξηση της ηλικίας µειώνεται και το ποσοστό εκτοµορφικού τύπου. Στα ίδια αποτελέσµατα δηλαδή ότι οι χειροσφαιριστές ανήκουν στο µεσοενδοµορφικό σωµατότυπο κατέληξαν και πολλοί άλλοι ερευνητές (Musaiger, Ragheb, & Marzooq, 1994; Reilly, Secher, Snell, & Williams, 1990; Vitasalo & Kujala, 1995). Mια άλλη σειρά εργασιών παρουσιάζει διαφοροποιηµένη εικόνα για τους χειροσφαιριστές τους οποίους διακρίνει σε εξωµορφικούς και µεσοµορφικούς τύπους, ανάλογα µε την αγωνιστική τους θέση (Cwik, 1980; Khosla, 1983; Κοτζαµανίδης, 1992). O Roman Seco (1998), στην έρευνά του στη χειροσφαίριση σύγκρινε ορισµένα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά, σε σχέση µε την αγωνιστική θέση. Από τα αποτελέσµατά του φάνηκε ότι υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά τα οποία σύγκρινε, σε σχέση µε την αγωνιστική θέση. Πιο συγκεκριµένα παρατήρησε ότι οι τ/φ (τερµατοφύλακες) είχαν ανάστηµα cm και βάρος kg, οι κεντρικοί επιθετικοί αντίστοιχα cm και 87 kg, οι ενδιάµεσοι (αριστερός δεξιός) cm και 90 kg, οι παίκτες γραµµής cm και 93.2 kg και οι πλάγιοι επιθετικοί cm και 78.1 kg. Ο Deng-Peining (1990) σε έρευνα που έκανε, µε δείγµα που αποτελείτο από 86 Κινέζους χειροσφαιριστές υψηλού επιπέδου, διαπίστωσε ότι ο µέσος σωµατότυπος αυτών των αθλητών ήταν ο µεσοµορφικός ( ). Κατά τον Sobral (1983), ο σωµατότυπος των νεαρών χειροσφαιριστών υψηλού επιπέδου, αντιπροσωπεύει ένα υψηλότερο δείκτη ενδοµορφίας σε σχέση µε τον µεσοµορφικό τύπο που χαρακτηρίζει τους αθλητές άλλων οµαδικών αθληµάτων. Όσον αφορά τους Έλληνες χειροσφαιριστές στην έρευνα των Μπάγιου, Αναστασοπούλου και Μπουντόλου (2001), βρέθηκε ότι ο µέσος σωµατότυπος των Ελλήνων χειροσφαιριστών υψηλού επιπέδου ήταν ο ενδοµεσοµορφικός. Πετοσφαίριση. Στο άθληµα της πετοσφαίρισης, ξεχωρίζει η εργασία των Gerard, Lardinoit και Louis (1991), στην οποία συσχετίστηκαν οι µέσες τιµές στην ηλικία, στο ύψος, στο βάρος και στο σωµατότυπο, πετοσφαιριστών που συµµετείχαν στην Ολυµπιάδα της Σεούλ µε τη βαθµολογική θέση των οµάδων στις οποίες ανήκαν. Τα αποτελέσµατα έδειξαν τη σηµαντικότητα αυτών των στοιχείων αναφορικά µε τις επιδόσεις που είχαν οι οµάδες στους αγώνες αυτούς. Εξάλλου στην εργασία των Heimer, Misigoj και Medved (1988), που αφορούσε τον εντοπισµό των ανθρωπο- µετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών αθλητών πετοσφαίρισης της εθνικής ανδρών Γιουγκοσλαβίας, προσδιορίστηκε ότι οι παίκτες αυτοί είχαν µεσο-εκτοµορφικό σωµατότυπο. Στην έρευνα των Toriola, Adeniran και Ogunremi (1987), εξετάστηκαν υψηλού αγωνιστικού επιπέδου πετοσφαιριστές της Νιγηρίας ηλικίας χρονών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι συγκεκριµένοι αθλητές ανήκαν στον εκτο-µεσοµορφικό σωµατότυπο και παρουσίασαν υψηλότερα εκτοµορφικά συνθετικά στοιχεία από µη αθλητές. Τέλος, το γεγονός ότι οι επίλεκτοι αθλητές πετοσφαίρισης, τείνουν να είναι αδύνατοι και άπαχοι, επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα µετρήσεων αθλητών εθνικού επιπέδου της Αυστραλίας, όπου καταγράφηκε ποσοστό σωµατικού λίπους 9.8% (Roche, Heymsfield, & Lohman, 1996). Όσον αφορά στην έρευνα για το συγκεκριµένο άθληµα στον Ελλαδικό χώρο οι Χατζηκωνσταντίνου et al. (1987), διαπίστωσαν ότι οι υψηλού επιπέδου πετοσφαιριστές έχουν έκτο-µεσοµορφικό σωµατότυπο, ο οποίος θεωρείται και ο ιδανικός τύπος για την πετοσφαίριση. Ποδόσφαιρο. Όσον αφορά στην ποδοσφαίριση και την αθλητική απόδοση, αυτή επηρεάζεται από τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά. Αυτό φάνηκε στην έρευνα των Soares και Anjos (1993), στην οποία καταδείχτηκε ότι η σωµατική µάζα είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας καθορισµού της αναερόβιας ικανότητας. Επιπλέον αυτά τα χαρακτηριστικά ταξινοµούν τους αθλητές στις διάφορες αγωνιστικές κατηγορίες. Πιο συγκεκριµένα οι Mohacsi και Meszaros (1986),

5 . Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), εξέτασαν 40 Ούγγρους ποδοσφαιριστές της εθνικής οµάδας ανδρών και 112 ποδοσφαιριστές της πρώτης κατηγορίας. Συγκεκριµένα µέτρησαν το ανάστηµα, τη σωµατική µάζα, το σωµατότυπο, και το σχετικό σωµατικό λίπος. Τα µέλη της εθνικής οµάδας ήταν υψηλότερα και βαρύτερα. Ο σωµατότυπός τους ήταν εκτο-µεσοµορφικός, ενώ των παικτών της πρώτης κατηγορίας µεσοµορφικός. Για το σωµατικό λίπος αν και οι ποδοσφαιριστές της πρώτης κατηγορίας είχαν χαµηλές τιµές, οι ποδοσφαιριστές της εθνικής βρέθηκε να έχουν ακόµη χαµηλότερες. Τα ίδια αποτελέσµατα σε υψηλού επιπέδου ποδοσφαιριστές φάνηκαν και από τη µελέτη των Farmosi, Apor, Mecseki και Haasz, (1984). Οι ποδοσφαιριστές αυτοί χαρακτηρίστηκαν από υψηλό ανάστηµα, ανάλογο σωµατικό βάρος και χαµηλό σωµατικό λίπος. Όσον αφορά στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, στη µελέτη των Χατζηκωνσταντίνου και Πουλµέντη (1986), σε ποδοσφαιριστές µέλη της Ελληνικής εθνικής οµάδας, διαπιστώθηκε µικρότερο ποσοστό σωµατικού λίπους σε σχέση µε αυτούς που αγωνίζονταν µόνο στο πρωτάθληµα. Στην ίδια έρευνα βρέθηκε ότι ο σωµατότυπος αυτών των αθλητών ήταν ο εκτο-µεσοµορφικός τύπος. Οι έρευνες στο παγκόσµιο ποδόσφαιρο γενικότερα, δείχνουν διαφορές ποδοσφαιριστών στα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά όσον αφορά στο αγωνιστικό επίπεδο, στην αγωνιστική θέση, αλλά και διαφορές στα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά µεταξύ χωρών ή ηπείρων. Αναλυτικότερα για το αγωνιστικό επίπεδο θα λέγαµε ότι στο ποδόσφαιρο, το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει τους αθλητές υψηλού επιπέδου και τους κάνει να διαφέρουν από άλλους ποδοσφαιριστές χαµηλότερης κατηγορίας είναι το ποσοστό σωµατικού λίπους και το ύψος (Hansen, Klausen, Bangsbo, & Mueller, 1999; Tamer, Ugras, Buyukyazi, Ozkara, & Kutay, 1997). Όσον αφορά στις διαφορές µεταξύ αγωνιστικών θέσεων οι Ramadan & Byrd (1987), αναφέρουν ότι οι τερµατοφύλακες και οι κεντρικοί παίκτες είναι οι αθλητές µε το λιγότερο ποσοστό σωµατικού λίπους µέσα σε µία οµάδα. Επιπλέον στην έρευνα των Chin, Lo και Li (1992), σε επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου πριν από τους Ασιατικούς αγώνες, µετρήθηκε το ύψος, το βάρος και το λίπος. Οι µέσοι όροι ήταν για το ύψος cm, για το βάρος 67.7 kg και για το σωµατικό λίπος 7.3 %. Από τη έρευνα αυτή φάνηκε, ότι από ανθρωποµετρική άποψη οι αθλητές αυτοί ήταν πιο κοντοί και αδύνατοι σε σχέση µε αυτούς που αγωνίζονταν στην Ευρώπη. Τέλος ο Rienzi, Drust, Reilly, Carter και Martin (2000), διαπίστωσαν ότι ο µέσος σωµατότυπος ποδοσφαιριστών υψηλού επιπέδου της Ν. Αµερικής ήταν ο µεσοµορφικός (2 5.1/2 2). Καλαθοσφαίριση. Ο Khanna, Ahuja και Ghosh (1985), εξέτασαν δείγµα Ινδών καλαθοσφαιριστών της εθνικής οµάδας και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ο µέσος σωµατότυπος αυτών των αθλητών ήταν ( ) µεσοεκτοµορφικός. Στην έρευνα των Toriola et al. (1987), υπολογίστηκε η σωµατική σύνθεση και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά επίλεκτων καλαθοσφαιριστών της Νιγηρίας, ηλικίας χρονών. Οι καλαθοσφαιριστές παρουσίασαν υψηλό σωµατικό ανάστηµα και ο σωµατότυπός τους ήταν ο εκτο- µεσοµορφικός. Η έρευνα των Mathur, Toriola και Igbokwe (1985), οι οποίοι συνέκριναν Νιγηριανούς επίλεκτους καλαθοσφαιριστές µε πετοσφαιριστές, κατέληξε στο ίδιο συµπέρασµα. Στην έρευνα του Viviani (1994), φάνηκε ότι οι καλαθοσφαιριστές µεσαίου επιπέδου ανήκουν στους µεσοµορφικούς και εκτοµορφικούς σωµατότυπους. Οι ελλείψεις που είχαν αυτοί οι αθλητές στα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά, καθόριζαν και τις διαφορές που είχαν στην απόδοση µε τους υψηλού επιπέδου αθλητές. Τα ερευνητικά δεδοµένα του Bakler (2000), αφορούσαν τη σωµατική σύσταση και τις διαστάσεις υψηλού επιπέδου καλαθοσφαιριστών. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα, µία από τις πιο σηµαντικές παρα- µέτρους στην καλαθοσφαίριση είναι το σωµατικό ανάστηµα. Στο άθληµα αυτό, όπως στο ποδόσφαιρο αλλά και στη χειροσφαίριση, από τα σηµαντικότερα στοιχεία που διακρίνουµε είναι τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των αθλητών και ο σωµατότυπός τους. Αυτά τα στοιχεία διαφέρουν κατά α- γωνιστική θέση, ενώ όσον αφορά γενικά το σωµατότυπο των καλαθοσφαιριστών, κυριαρχεί ο εκτο- µεσοµορφικός τύπος. Επιπλέον, το ποσοστό λίπους των καλαθοσφαιριστών είναι χαµηλότερο των άλλων αθλητών και κυµαίνεται από 9 έως 10,6%. Οι Smith και Thomas (1991), αναφέρουν ότι στην καλαθοσφαίριση σε υψηλό και διεθνές επίπεδο, υ- πάρχει µία συνεχόµενη τάση για υψηλότερο σω- µατικό ανάστηµα αφού από τα ερευνητικά τους δεδοµένα φάνηκε ότι οι υψηλού επιπέδου καλαθοσφαιρίστριες ήταν πιο υψηλές και πιο βαριές σε σχέση µε υψηλού επιπέδου καλαθοσφαιρίστριες που µετρήθηκαν επτά και δέκα χρόνια παλαιότερα. Αναλυτικότερα σε έρευνα που έγινε σε καλαθοσφαιρίστριες φάνηκε ότι οι κεντρικές παίκτριες (Centers) είχαν τις υψηλότερες τιµές σε ανθρωπο- µετρικά χαρακτηριστικά και σωµατική σύσταση, ακολουθούµενες από τις (Forwards), δηλαδή τις παίκτριες που αποτελούν το συνδετικό κρίκο µεταξύ των περιφερειακών (Guards) και των κεντρικών (Centers) και τις περιφερειακές παίκτριες (Guards). Συγκεκριµένα οι κεντρικές (Centers) είχαν υψηλότερο σωµατικό ανάστηµα, είχαν µακρύτερα µέλη σώµατος, είχαν πιο πλατιά ισχία και ήταν πιο µυώδεις (Bale, 1991). Σε αντίστοιχη έρευνα φάνηκε ότι οι κεντρικές παίκτριες (Centers) είχαν το µεγαλύτερο ποσοστό λίπους σε σχέση µε τις άλλες αγωνιστικές θέσεις, ενώ το µικρότερο ποσοστό το είχαν οι περιφερειακές παίκτριες (Guards). Επιπλέον στην ίδια έρευνα φάνηκε ότι όσο αυξανόταν το ύψος,

6 . Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Πίνακας 1. Σωµατότυπος οµαδικών αθληµάτων υψηλού επιπέδου Ερευνητές Υδατοσφαίριση Χειροσφαίριση Πετοσφαίριση Ποδοσφαίριση Καλαθοσφαίριση Έλληνες Ενδοµεσοµορφικός Πλατάνου και συν. (1999) Ενδοµεσοµορφικός Μπάγιος και συν. (2001) Εκτοµεσοµορφικός Χ" Κων/νου και Πουλµέντης (1987) Εκτοµεσοµορφικός Χ" Κων/νου και Πουλµέντης (1986) εν υπάρχουν αναφορές Ξένοι Μεσοµορφικός Ackland και συν. (1994) Μεσοµορφικός Deng-Peiling (1990) Μεσοεκτοµορφικός Heimer και συν. (1988) Μεσοµορφικός Rienzi και συν. (2000) Εκτοµεσοµορφικός Bakler (2000) τόσο αυξανόταν και το ποσοστό σωµατικού λίπους (Matlowic, Matkowic, & Ivanek, 1994). Στον πίνακα 1 φαίνεται συγκεντρωτικά ο σω- µατότυπος Ελλήνων και αλλοδαπών αθλητών ανά άθληµα, ενώ στον πίνακα 2 φαίνονται ενδεικτικές τιµές των σωµατοτυπικών δεικτών ανά άθληµα σύµφωνα µε την µέθοδο των Heath και Carter (Carter & Heath, 1990) και η βιβλιογραφική αναφορά από την οποία προέρχονται Σχέση ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών οµαδικών αθληµάτων Σε έρευνα αθλητών των παρακάτω οµαδικών αθλη- µάτων (χειροσφαίριση, υδατοσφαίριση, καλαθοσφαίριση, κ.ά.), η οποία έγινε από τον Carter (1980), οι αθλητές ταξινοµήθηκαν σε σωµατότυπους µετά από σωµατοµετρήσεις. Στην έρευνα των Musaiger et al. (1994), οι χειροσφαιριστές υψηλού επιπέδου είχαν µικρότερο σωµατικό ανάστηµα και περισσότερο βάρος σε σχέση µε καλαθοσφαιριστές και πετοσφαιριστές. Μαζί µε τους καλαθοσφαιριστές είχαν το µεγαλύτερο υποδόριο λίπος σε σχέση µε ποδοσφαιριστές και πετοσφαιριστές. Εξάλλου, στη συγκριτική µελέτη των Rigler και Derzsy (1994), σε δείγµα χειροσφαιριστών και πετοσφαιριστών µετρήθηκε το σωµατικό ανάστηµα, το βάρος, η σωµατική σύσταση και άλλες φυσικές ικανότητες για να αναδειχθούν οι σωµατικές διαφορές µεταξύ των δυο αθληµάτων, σωµατοµετρικά και φυσιολογικά. Οι Toriola et al. (1987), συσχέτισαν την σωµατική σύσταση και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά επίλεκτων ενήλικων καλαθοσφαιριστών και πετοσφαιριστών υψηλού αγωνιστικού επιπέδου. Σε αυτή την έρευνα οι παραπάνω συγγραφείς διαπίστωσαν ότι οι καλαθοσφαιριστές ήταν ψηλότεροι και είχαν µεγαλύτερη περίµετρο στο βραχίονα από τους πετοσφαιριστές, ενώ ο σωµατότυπος και στις δυο οµάδες ήταν ο εκτο-µεσοµορφικός. Σχόλια και συζήτηση Ο σωµατότυπος και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά των αθλητών στα οµαδικά αθλήµατα, σχετίζονται τόσο µε το είδος του αθλήµατος, όσο και µε την αγωνιστική θέση (Bakler, 2000). Αυτό είναι λογικό αφού το κάθε άθληµα ξεχωριστά έχει διαφορετικές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες σε σωµατότυπο και σε ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά τόσο σε γενική µορφή, όσο και ειδικά σε κάθε αγωνιστική θέση. Συγκεκριµένα θα λέγαµε ότι το σωµατικό ανάστηµα, το µήκος άνω - κάτω άκρων και το βάρος σώµατος θα πρέπει να σχετίζονται µε τις συγκεκριµένες αγωνιστικές θέσεις µέσα στο ίδιο το άθληµα (Ackland et al., 1994; Ramadan & Byrd, 1987; Roche, Heymsfield, & Lohman, 1996; Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος που διαφέρουν τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά µεταξύ των αθλητών διαφορετικών αθληµάτων. Πίνακας 2. Ενδεικτικές τιµές σωµατοτυπικών δεικτών αθλητών οµαδικών αθληµάτων Αθλήµατα Μεσοµορφία Μεσοεκτοµορφία Εκτοµεσοµορφία Βιβλιογραφική Αναφορά Υδατοσφαίριση (2.1/2 5.1/2-2.1/2) Ackland, Mazza & Carter (1994) Χειροσφαίριση ( ) Deng-Peiling (1990) Πετοσφαίριση ( ) Ποδοσφαίριση (2-5.1/2-2) Καλαθοσφαίριση ( ) Χατζηκωνσταντίνου, Πουλµέντης & Αβερκίου (1987) Rienzi, Drust, Reilly, Carter & Martin (2000) Κhanna, Ahuja & Ghosh (1985)

7 . Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Πιο συγκεκριµένα στην υδατοσφαίριση, σε αθλητές υψηλού επιπέδου, εξαιτίας αυτών των διαφοροποιήσεων στα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά, έχουµε σωµατοµετρικές διαφορές (σωµατικό ανάστηµα, βάρος σώµατος), κατά αγωνιστική θέση. Οι κεντρικοί επιθετικοί σε σχέση µε όλες τις υπόλοιπες αγωνιστικές θέσεις είναι οι πιο µεγαλόσωµοι και οι πιο εύσωµοι, ενώ οι τερµατοφύλακες έχουν µεγαλύτερο ανάστηµα, µεγαλύτερα µήκη µελών αλλά και το χαµηλότερο αναλογικά βάρος, σε σχέση µε τους άλλους παίκτες. Γενικά, θα λέγαµε ότι οι υδατοσφαιριστές έχουν ενδο-µεσοµορφικό σωµατότυπο. Οι χειροσφαιριστές ανήκουν στο µεσοµορφικό σωµατότυπο και έχουν µικρότερο σωµατικό ανάστηµα και περισσότερο βάρος σε σχέση µε τους καλαθοσφαιριστές και τους πετοσφαιριστές, ενώ µαζί µε τους καλαθοσφαιριστές έχουν το µεγαλύτερο υποδόριο λίπος σε σχέση µε τους ποδοσφαιριστές και τους πετοσφαιριστές. Στην πετοσφαίριση ο σωµατότυπος των αθλητών είναι εκτο-µεσοµορφικός. Στην ποδοσφαίριση, από ανθρωποµετρική άποψη, οι ποδοσφαιριστές φαίνεται ότι χαρακτηρίζονται από υψηλό ανάστηµα, ανάλογο σωµατικό βάρος και χα- µηλό σωµατικό λίπος δηλαδή έχουν έναν εκτο-µεσο- µορφικό σωµατότυπο, σε σχέση µε παλαιότερες µετρήσεις αθλητών του ιδίου αθλήµατος. Τέλος οι καλαθοσφαιριστές έχουν µια αυξανόµενη τάση του σω- µατικού αναστήµατος, ως προς τα άλλα οµαδικά αθλήµατα και τείνουν να έχουν εκτο-µεσοµορφικό σωµατότυπο. Ξεχωριστά για κάθε οµαδικό άθληµα, υπάρχει σχέση µεταξύ υψηλής αθλητικής απόδοσης και αντίστοιχων ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών όπως: σωµατικό ανάστηµα, ποσοστό σωµατικού λίπους και µυϊκή µάζα. Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά και ο σωµατότυπος, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αθλητική απόδοση, καθώς επίσης και στη διαβάθµιση και ταξινό- µηση των αθλητών ανά κατηγορία και αγωνιστική θέση. Κατά επέκταση, οι µεγάλες επιτυχίες σε ένα άθληµα εξαρτώνται κατά µεγάλο µέρος από το σω- µατότυπο και το επίπεδο των ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών των αθλητών (Bota, 1984; Hošek & Pavlin, 1983). Παρόλα αυτά τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά δεν είναι τα µόνα που καθορίζουν το τελικό αποτέλεσµα σε έναν αγώνα (Rienzi et al., 1999), αφού και άλλοι παράγοντες όπως οι τεχνικοτακτικές, οι κινητικές και οι κιναισθητικές ικανότητες καθορίζουν τις επιδόσεις ενός αθλητή (Μπάγιος, 1999). Πρακτικές εφαρµογές και προτάσεις Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η υψηλή αθλητική απόδοση, ξεχωριστά σε κάθε οµαδικό άθληµα, συνδέεται µε συγκεκριµένα σωµατικά χαρακτηριστικά. Εποµένως η επιλογή των αθλητών υψηλού επιπέδου αλλά και η επιλογή του αθλήµατος από τους αθλητές ή τους συµµετέχοντες απαιτεί σαφή και καθορισµένα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά όπως επίσης και σωµατότυπο. Επιπλέον αυτά τα χαρακτηριστικά καθορίζουν και ταξινοµούν τους αθλητές µέσα στο ίδιο άθληµα τοποθετώντας τους σε ανάλογη κατηγορία αλλά και σε ανάλογη αγωνιστική θέση. Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη τα συγκεκριµένα σωµατικά χαρακτηριστικά, που απαιτεί το κάθε άθληµα ξεχωριστά και χρησιµοποιώντας τα τόσο στην επιλογή των αθλητών όσο και στην επιλογή της αγωνιστικής θέσης δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις για µια µελλοντική υψηλή απόδοση. Προτείνεται εποµένως η διάδοση της γνώσης αυτών των χαρακτηριστικών στους καθηγητές φυσικής αγωγής, στους προπονητές αλλά και στους συµµετέχοντες σε φυσικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στα γνωστά οµαδικά αθλήµατα. Προτάσεις για µελλοντικές έρευνες Η συνεχιζόµενη προσέλευση ανθρώπων σε διάφορες µορφές άθλησης οι οποίες περιλαµβάνουν και τα µη γνωστά διαδεδοµένα οµαδικά αθλήµατα τόσο σε ψυχαγωγικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο, δηµιουργούν την αναγκαιότητα εξεύρεσης παραµέτρων απόδοσης όπως είναι για παράδειγµα ο σω- µατότυπος και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά. Προτείνεται εποµένως η ανάλογη επισκοπική έρευνα σε αυτούς τους τοµείς σε µη γνωστά οµαδικά αθλήµατα, σε υψηλό επίπεδο αθλητών. Επιπρόσθετα προτείνεται η σύγκριση των συγκεκριµένων παραµέτρων σε σχέση µε τα γνωστά οµαδικά αθλή- µατα της παρούσας εργασίας. Σηµασία για τη Φυσική Αγωγή Η ανθρωποµετρία είναι συνυφασµένη µε τη φυσική δραστηριότητα και εποµένως µε την εκπαίδευση και το µάθηµα της φυσικής αγωγής. Επιπλέον, η φυσική δραστηριότητα και η θερµιδική πρόσληψη είναι παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό σωµατικού λίπους και το µυϊκό σύστηµα. Στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα η υπερβολική θερµιδική πρόσληψη ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία έχει κάνει την εµφάνισή της µε ιδιαίτερα δυσάρεστα αποτελέσµατα. Εποµένως, γίνεται κατανοητό ότι ο η οργανωµένη φυσική δραστηριότητα στο σχολείο και συγκεκριµένα στο µάθηµα της φυσικής αγωγής, έχει άµεση σχέση µε την εµφάνιση µιας φυσιολογικής µορφής ανάπτυξης τόσο από πλευράς σωµατικής σύστασης όσο και από µυϊκής άποψης.

8 . Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Σηµασία για την Ποιότητα Ζωής Η συµµετοχή του πληθυσµού σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες έχει αυξηθεί εντυπωσιακά κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Τα οµαδικά αθλήµατα τα οποία αποτελούν µέρος της φυσικής δραστηριότητας παρουσιάζουν µεγάλη ανάπτυξη κυρίως όταν αυτά είναι ευρύτερα διαδεδοµένα και γνωστά. Τα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας που αφορούν το σωµατότυπο και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά, που σχετίζονται µε την αθλητική απόδοση και την εκτελεστική ικανότητα συµβάλουν σηµαντικά στην ποιότητα ζωής τόσο στο σχολικό όσο και στο σωµατειακό αθλητισµό. Επιπλέον αυτά τα στοιχεία καθορίζουν σε ένα βαθµό το επίπεδο απόδοσης των αθλητών και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κριτήριο για την επιλογή των αθλητών στις µικρές ηλικίες. Επιπλέον, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κριτήριο στη διαβάθµιση και ταξινόµηση των αθλητών ανά κατηγορία και αγωνιστική θέση στα οµαδικά αθλήµατα, τα οποία παρουσιάζουν ολοένα και µεγαλύτερη ενδιαφέρον τόσο στο ψυχαγωγικό όσο και στον αγωνιστικό αθλητισµό. Βιβλιογραφία Ackland, T., Mazza, J., & Carter, L. (1994). Summary and Implications. In L. Carter & T. Ackland (Eds.), Kinanthropometry in aquatic sports: A study of world class athletes, (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Baechle, T. (1994). Essentials of strength training and conditioning. Champaign, IL: Human Kinetics. Bajos, J. (1991). Analiza telesnog statusa i motorickih sposobnosti rukometasa Groke na tri takmicarska nivoa. Magistarski rad. Fakultet fizicke culture. Beograd. Bakler, T. (2000). Korvpallurite antropomeetrilised naitajad ja kehakoostis (Anthropometric parameters and body composition of basketball players). Eesti Antropomeetriaregistri, Bale, P. (1991). Anthropometric, body composition and performance variables of young elite female basketball players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 31, Bota, I. (1984). Handbal modele de joc si pregatire. Bucuresti: Sportturism. Burke, M., Read, S., & Gollan, A. (1985). Australian rules football: An anthropometric study of participants. British Journal of Sports Medicine, 19, Carter, L. (1980). The contribution of somatotyping to kinanthropometry. In M. Ostyn, G. Beunen & J. Simons (Eds.), Kinanthropometry III, (pp ). Baltimore: University Park Press. Carter, L. & Heath, B.H. (1990). Somatotyping: Development and applications. Cambridge University Press. Cherwinski, J. (2000). Statistical analysis and remarks on the game character based on the European championship in Croatia EHF Periodical, 1, Chin, M.K., Lo, Y.S., & Li, C.T. (1992) Physiological profiles of Hong Kong elite soccer players. British Journal of Sports Medicine, 26, Cwik, C. (1980). Kharakteristika budowy cialazawodniczek uprawiajacych pilke reczna. Kultura Fizyczna, 10, Deng Peiling, (1990). A study of somatotypes of Chinese elite handball players. Sports Science, 10, Diaczuk, J. (1982). Karakteristika somatske građe rukometašica. Rukomet, 6, Farmosi, I., Apor, P., Mecseki, S., & Haasz, S. (1984). Body composition of notable soccer players. Hungarian Review of Sports Medicine, 25, Fosceneanu, A., & Paraschiv, V. (1986). Criterii, probe si norme pentru selectia in handbal. Bucuresti: C.N.R.E.F.S. Fulkozi, K. (1994). Rukomet: selekcija talenata. Sportski savez Beograda. Gerard, P., Lardinoit, T., & Louis, M. (1991). Volleyball: Relations entre l age la taille, le poids, l index ponderal et les performances de finalistes aux jeux de Seoul Science et Motricite, 13, Ghermanescu, I. (1989). Detemingfactors for the further devolment of Handball. Proceedings of internatioal Szmposium of I.H.F. Portugal, pp Hansen, L., Klausen, K., Bangsbo, J., & Mueller, J. (1999). Short longitudinal study of boys playing soccer: Parental height, birth weight and length, anthropometry and pubertal maturation in elite and non elite players. Pediatric Exercise Science, 11, Hatzimanouil, D., & Oxizoglou, N. (2004). Evaluation of the morphological characteristics and motor skills in the national junior handball teams of Greece and Yugoslavia. Journal of Human Movement Studies, 46, Heath, B.H., & Carter, J.E.L. (1967). A modified somatotype method. American Journal of Physical Anthropology., 27, Heimer, S., Misigoj, M. & Medved, V. (1988). Some anthropological characteristics of top volleyball players in SFR Yugoslavia. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 28, Hitchcock, B., Seelye, H., & Phillips, P. (1900). An anthropometric manual giving physical measurements and tests of Amherst College students between 17 and 26 years of age (4 th ed). Hopper, D. (1997). Somatotype in high performance

9 . Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), female netball players may influence player position and the incidence of lower limb and back injuries. British Journal of Sports Medicine, 31, Hosek, A., & Pavlin, K. (1983). Povezanost između morfoloških dimentija i efikasnosti u rukometu. Kineziologija, 15, Κhanna, G.L., Ahuja, A., & Ghosh, A.K. (1985). Morphophysiological characteristics of Indian National Youth Basketball players. Hugarian Review of Sports Medicine, 26, Khosla, T. (1983). Sport fur ball. British Medical Journal, 267, Konopka, P. (1996). ιατροφή και Άθληση. Θεσσαλονίκη: SALTO. Kοτζαµανίδης, Χρ. (1992). Αθλητική Προπόνηση στο Χάντµπωλ - Θεωρία και Μεθοδική. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδη. Malina, R. (1995). Physiological assesment of human fitness. Champaign IL: Human Kinetics. Martin, A., & Daniel, M. (1993). Regional adiposity and the sex hormones. In W. Dyquet & J. Day (Eds.), Kinanthropometry IV, (pp.19-41). London: E. & F.N. Spon. Mathur, D.N., Toriola, A.L., & Igbokwe, N.U. (1985). Somatotypes of Nigerian athletes of several sports. British Journal of Sports Medicine, 19, Matkowic, B., Matkowic, R., & Ivanek, M. (1994). Morphological characteristics of female basketball players. Biology of Sport, 11, Mocsai, L. (2002). Analysing and evaluating the 5 th men s European Handball Championship. EHF Periodical, 1, Mohacsi, I., & Meszaros, I. (1986). Body build and relative fat content in qualified soccer players. Hungarian Review of Sports Medicine, 27, Μπάγιος, Ι., Αναστασοπούλου, Ε., & Μπουντόλος, Κ. (2001). Σωµατότυπος χειροσφαιριστών σε συνδυασµό µε την ευστοχία και την ταχύτητα της µπάλας. Πρακτικά 2 ου συνεδρίου, Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Επιστήµης, Θεσσαλονίκη. Μπάγιος, Ι. (1999). Η τεχνική της χειροσφαίρισης. Αθήνα: ο συγγραφέας. Musaiger, O., Ragheb, Α., & Marzooq, G. (1994). Body composition of athletes in Bahrein. British Journal of Sports Medicine, 28, Πέντζου- απόντε, Α., & Νεοφύτου, Ε. (1999). Ασκήσεις φυσικής ανθρωπολογίας. Θεσσαλονίκη: εδούση. Πλατάνου, Θ., Νικολόπουλος, Γ., & Καλουψής, Σ. (1999). Περιγραφική κατανοµή ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών Ελλήνων υδατοσφαιριστών. Αθλητική Απόδοση και Υγεία, 4, Pokrajac, B. (1983). Telesni i motorički status rukometaša u odnosu na takmičarski nivo i komparativna analiza sa sportistima drugih sportskih igara. Doktorska disertacija. Fakultet za fizičko vaspitanje. Beograd. Profeta, W. (1983). Caracterizacao de um perfil somatotipico do atleta brasileiro de handebol, baseado no metodo heath e carter. Unpublished Master s Thesis (M.Sc.). Universidade Federal de Santa Maria. Ramadan, J., & Byrd, R. (1987). Physical characteristics of elite soccer players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 27, Reilly, T., Secher, N., Snell, P., & Williams, C. (1990). Physiology of Sports. London: E & FN SPON. Rienzi, E., Drust, B., Reilly, T., Carter, J.E., & Martin, A. (2000). Investigation of anthropometric and work-rate profiles of elite South American international soccer players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 40, Rienzi, E., Reilly, T., & Malkin, C. (1999). Investigation of anthropometric and work rate profiles of Rugby Sevens players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 39, Rigler, E., & Derzsy, B. (1994). Kezi es roplabdas lanyok szomatomotoros jellegeinek osszehasonlito vizsgalata. Kalogagathia: a Magyar Testnevelesi Egyetem Kozlemenyei Budapest, 32, Roche, A., Heymsfield, S., & Lohman, T. (1996). Body composition in athletes. In W. Sinning (Ed.), Human body composition, (pp ). Champaign, IL: Human kinetics. Roman Seco, J.D. (1989). Modern ideas for Handball devolment. Proccedings of international symposium of I.H.F. Portugal, pp Roman Seco, J.D. (1998). Men s Junior European Championship /AUT. EHF Periodical 2, Sheldon, H., Stevenes, S., & Tucker, B. (1940). The varietes of human physique. New York: Harper and Brothers. Slaughter, H., Christ, C., Boileau, R., Stillman, R., & Lohman, T. (1993). Mineral and water contents of the fat free body: Effect of the gender, activity level, age and maturation. In W. Dyquet & J. Day (Eds.), Kinanthropometry IV, (pp ). London: E. & F.N. Spon. Smith, K., & Thomas, G. (1991). Physiological characteristics of elite female basketball players. Canadian Journal of Sport Sciences, 16, Soares, J., & Anjos, L. (1993). Relation of anthropometric measures and anaerobic performance in young Brazilian soccer players. In W. Dyquet & J. Day (Eds.), Kinanthropometry IV, (pp ). London: E. & F. N. Spon. Sobral, F. (1983). Physique of young outstanding athletes. Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 6, Stawiarski, W. (1989). Wynik a cechy morfilogiczne i wiek pilkarzy recznych. Sport Wyczynowy, 27, Taborsky, F. (2001). Game performance in handball. EHF Periodical, 2, Tamer, K., Ugras, A., Buyukyazi, G., Ozkara, A., & Kutay, S. (1997). Some anthropometric charac

10 . Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), teristics and physical parameters of 13years old football players of a sport club. Turkish Journal of Sports Medicine, 32, Toriola, L., Adeniran, A., & Ogunremi, T. (1987). Body composition and anthropometric characteristics of elite male basketball and volleyball players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 27, Viitasalo, J., & Kujala, U. (1995). The way to win. Proceedings of the International Congress on Applied Research in Sports, Helsinki, Finland. Viviani, F. (1994). The somatype of medium class Italian basketball players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 34, Χατζηκωνσταντίνου, Σ., Πουλµέντης, Π., & Αβερκίου, Μ. (1987). Σωµατοτυπική σύγκριση Ελλήνων και ξένων αθλητών υψηλής αγωνιστικής στάθµης. Αθλητική Επιστήµη Θεωρία και Πράξη, 2, Χατζηκωνσταντίνου, Σ., & Πουλµέντης, Π. (1986). Σωµατοτυπική αξιολόγηση Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Αθλητική Επιστήµη Θεωρία και Πράξη, 1, Χατζηµανουήλ,., Κουτλιάνος, Ν., & Μεταξάς, Θ. (2003). Ανθρωποµετρικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά αθλητών χειροσφαίρισης τοπικών κατηγοριών σε διάφορες ηλικίες. Φυσική Αγωγή και Αθλητισµός, 48, Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδηµία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλµπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συµεών, Γούδας Μάριος, έρρη Βασιλική, ιγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουµουρτζόγλου Ευθύµης, Κουρτέσης Θωµάς, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίµων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. ιαχείριση και επιµέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική

Τηλ., FAX: 2310482503, κιν: 6974128041 Tel., fax: 2310482503, mob: 6974128041 e-mail:oxyzoglou@sch.gr

Τηλ., FAX: 2310482503, κιν: 6974128041 Tel., fax: 2310482503, mob: 6974128041 e-mail:oxyzoglou@sch.gr ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Περιοδική έκδοση της ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Νοµού Ηρακλείου, τεύχος 16-17: 147-155, 2004. ιαφορές στη βιολογική κατανοµή επίλεκτων Ελλήνων και Γιουγκοσλάβων

Διαβάστε περισσότερα

Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος. ηµοσιεύτηκε: 15 Νοεµβρίου 2003

Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος. ηµοσιεύτηκε: 15 Νοεµβρίου 2003 Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 221 227 ηµοσιεύτηκε: 15 Νοεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 221 227 Released: November 15, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 1: Άσκηση, ανάπτυξη και ωρίμανση Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ Αξιόπιστη και τεκμηριωμένη γνώση σε θέμα (περιοχή) ανάλογη με το επιστημονικό ενδιαφέρον του φοιτητή. Εκμάθηση της διαδικασίας απόκτησης τεκμηριωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αποστολίδης Νικόλαος ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 7276050 FAX 210 7276085 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 1 ο. Μέτρηση της σύστασης του σώµατος

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 1 ο. Μέτρηση της σύστασης του σώµατος Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο Πείραµα 1 ο Μέτρηση της σύστασης του σώµατος Εισαγωγή Ένας από τους στόχους πολλών προγραµµάτων είναι ο έλεγχος και η διατήρηση του κατάλληλου επιπέδου σωµατικού βάρους

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Προπονησιολογία της Πετοσφαίρισης (Μέλος.Ε.Π.) 2001-έως σήµερα Ειδικά Θέµατα Αθλοπαιδιών (Μέλος.Ε.Π.) Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Προπονησιολογία της Πετοσφαίρισης (Μέλος.Ε.Π.) 2001-έως σήµερα Ειδικά Θέµατα Αθλοπαιδιών (Μέλος.Ε.Π.) Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Παναγιώτης Κουντούρης ιεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, άφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6081 Fax : 210-727-6081 E-mail : pankount@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.»

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» «Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσει τις επιδράσεις ενός προγράμματος ανάπτυξης μυϊκής δύναμης και υπερτροφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6078 : gmalous@phed.uoa.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6078 : gmalous@phed.uoa. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαλουσάρης Γρηγόρης Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6078 E-mail : gmalous@phed.uoa.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της Αμυντικής Συμπεριφοράς Ομάδων Υψηλού Επιπέδου της Ελληνικής Χειροσφαίρισης

Ανάλυση της Αμυντικής Συμπεριφοράς Ομάδων Υψηλού Επιπέδου της Ελληνικής Χειροσφαίρισης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 38 314 Δημοσιεύτηκε: 3 Σεπτεμβρίου 7 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 38-314 Released: September 3, 7 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Αξιολόγησης Φυσικής Κατάστασης στο Μαζικό & Αγωνιστικό Αθλητισµό Μαντζουράνης Ι. Νικόλαος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc,, PhD Γιατί κάνουµε τεστ? Τι τεστ κάνουµε? Πότε κάνουµε τεστ? Τι είναι Ταλέντο?.ας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

www.epsarg.gr www.epsarg.gr

www.epsarg.gr www.epsarg.gr Καταγραφή και αξιολόγηση τερµάτων και πειθαρχικών αποφάσεων στο πρωτάθληµα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας 2008-2010. Αρµατάς, Β. 1,2, Αποστολόπουλος, Ι. 1, Αποστολόπουλος, Α. 1, Γιαννακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Κινανθρωπομετρία. Μέγεθος σώματος Σχήμα σώματος Αναλογίες σώματος Βιολογική Ωρίμανση. Σύσταση σώματος

Κινανθρωπομετρία. Μέγεθος σώματος Σχήμα σώματος Αναλογίες σώματος Βιολογική Ωρίμανση. Σύσταση σώματος Φροντιστήριο 2: Αξιολόγηση της σύστασης σώματος σε αθλητές και ασκούμενους 3 ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης Φροντιστήριο 2 Αξιολόγηση της σύστασης σώματος σε αθλητές και ασκούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Τ.Ε.Φ.Α.Α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Τ.Ε.Φ.Α.Α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Τ.Ε.Φ.Α.Α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ Αυτεπιστασία.

Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ Αυτεπιστασία. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ Ορισμός Χρησιμοποιούμενα εργαλεία για τις μετρήσεις Σωματικό μέγεθος Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του σώματος Σωματότυποι Σωματικές

Διαβάστε περισσότερα

(Β. Κλεισούρας, 2004)

(Β. Κλεισούρας, 2004) Όρια Αθλητικής Απόδοσης Γενετικά προκαθορισμένα όρια Κοσμάς Χριστούλας Αν. Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. Άμεσες προσαρμογές / αντιδράσεις Πρόσκαιρες φυσιολογικές αποκρίσεις ή απαντήσεις ή αντιδράσεις στη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση φυσιολογικών χαρακτηριστικών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο

Αξιολόγηση φυσιολογικών χαρακτηριστικών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αξιολόγηση φυσιολογικών χαρακτηριστικών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο Στέλιος Πούλος M.Sc., A.C.S.M., UEFA A Και όμως

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» Το περιοδικό Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός δέχεται ερευνητικά άρθρα σε οποιαδήποτε περιοχή της Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 2: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Multiball Training Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Επιτραπέζια Αντισφαίριση The Sport which perform chess while carrying out 100m. running I.Ogimura Εισαγωγικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά του Αθλήματος Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Πέιραµα 4 ο : Σχέση ισοκινητικής ροπής των εκτεινόντων µυών του γονάτου µε την επίδοση στο κατακόρυφο άλµα (60º/sec, 180º/sec) Εισαγωγή Η ισοκινητική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 6. Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Τί είναι η εργομετρία;

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Τί είναι η εργομετρία; ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Τί είναι η εργομετρία; Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας μετριούνται και μελετούνται τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και οι φυσικές ικανότητες του ανθρώπου. Η εργομετρία χρησιμοποιεί εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 1: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ατοµικές διαφορές και κινητικές ικανότητες. Ικανότητες: KM ιάλεξη 7

Ατοµικές διαφορές και κινητικές ικανότητες. Ικανότητες: KM ιάλεξη 7 Ατοµικές διαφορές και κινητικές ικανότητες KM 0907- ιάλεξη 7 Αναµόρφωση προγράµµατος σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α Π.Θ. Αυτεπιστασία Κάποιος που είναι καλός στο τένις είναι το ίδιο καλός και σε άλλα αθλήµατα;

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η καθοδήγηση της προπόνησης με βάρη στην καλαθοσφαίριση σε 7 βήματα

Ο Σχεδιασμός και η καθοδήγηση της προπόνησης με βάρη στην καλαθοσφαίριση σε 7 βήματα Ο Σχεδιασμός και η καθοδήγηση της προπόνησης με βάρη στην καλαθοσφαίριση σε 7 βήματα του ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ph.D. / athchatz.tefaa@gmail.com Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ / Προπονητής Καλαθοσφαιρίσης Η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές ιάρκεια ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές ιάρκεια ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ Θωμάς Μεταξάς, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913 MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΡΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΡΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Πτυχιούχου Διαιτολόγου ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 1η ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: -

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: - Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Αθανάσιος Λάϊος ΔΕΠ Καθηγητής Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προετοιµασία των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική σεζόν Θέµατα ανάπτυξης Ο σκοπός της προετοιµασίας Η δοµή του προπονητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να N161 _ (262) Στατιστική στη Φυσική Αγωγή Βιβλία ή 1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Προγραµµάτων Χειροσφαίρισης και Φυσικής Αγωγής στη ιαµόρφωση των Ανθρωποµετρικών Χαρακτηριστικών σε Μαθητές Ηλικίας 12-14 Ετών

Συγκριτική Μελέτη Προγραµµάτων Χειροσφαίρισης και Φυσικής Αγωγής στη ιαµόρφωση των Ανθρωποµετρικών Χαρακτηριστικών σε Μαθητές Ηλικίας 12-14 Ετών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), 123 130 ηµοσιεύτηκε: 20 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), 123-130 Released: September 20, 2005

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 2. Βασικές έννοιες - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ ΩΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ Το βόλεϊ κατατάσσεται στις αθλοπαιδιές Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αθλητικός Προσανατολισµός Αθλητών Καλαθοσφαίρισης σε Καροτσι

Ο Αθλητικός Προσανατολισµός Αθλητών Καλαθοσφαίρισης σε Καροτσι Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 2 (1), 67 72 ηµοσιεύτηκε: 15 Ιουνίου 2004 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (1), 67 72 Released: June 15, 2004 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 424 430 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 424-430 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή και Αξιολόγηση των Επιτυχημένων Στημένων Φάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία 2004

Καταγραφή και Αξιολόγηση των Επιτυχημένων Στημένων Φάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία 2004 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 302 307 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 302-307 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Κυριακή, 24 Μάιος :24 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :41

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Κυριακή, 24 Μάιος :24 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :41 Είναι αντικειμενικός κανόνας ότι η καριέρα κάθε παίκτη θα πρέπει να ακολουθεί ένα ακριβές πλάνο και ότι όλοι οι προπονητές θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες για να μπορούν να παρέχουν ιδανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαρία Ψυχουντάκη Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6053 Fax : 210-727-6054 E-mail : mpsychou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΝΑ ΑΕΜ:15296

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της αντοχής στο ποδόσφαιρο. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ανάπτυξη της αντοχής στο ποδόσφαιρο. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Ανάπτυξη της αντοχής στο ποδόσφαιρο Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βασικά ερωτήματα και προβληματισμοί για το σχεδιασμό προπόνησης αντοχής Είναι η αντοχή σημαντική για το ποδόσφαιρο; Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό. Μάριος Γούδας

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό. Μάριος Γούδας ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό Μάριος Γούδας η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ. Μεγιστοποίηση Απόδοσης Αθλητών

ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ. Μεγιστοποίηση Απόδοσης Αθλητών Ελένη Αυλωνίτου, Ph.D. Εργοφυσιολογία-Ενδοκρινολογία Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών) Βαλκανιονίκης Κολύµβησης ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ Μεγιστοποίηση Απόδοσης Αθλητών Το φουτσάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

www.hape.gr/e mag.asp

www.hape.gr/e mag.asp Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 431 436 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 431-436 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/e

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2016

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2016 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2016 Μαρκαριάν Παναγιώτα, Πυλιανίδης Θεόφιλος, Μαντζουράνης Νικόλαος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B

Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B ΟΡΙΣΜΟΣ Γενικά με τον όρο αντοχή εννοούμε την φυσική (σωματική) και ψυχική ανθεκτικότητα του παίκτη στην κόπωση σε επιβαρύνσεις μεγάλης διάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review).

Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review). Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review). Ιωάννης I. Ντουρουντός MSc. PhD. 70 ο Ηλεκτρονικό περιοδικό (e-magazine, Science

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν: Ποια είναι τα ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν ότι η προαγωγή της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προπόνηση φυσικής κατάσταση στο ποδόσφαιρο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΟΝΑΔΕΣ E.C.T.S.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΑΛΕΝΤΟ. Επιμέλεια football-academies Δευτέρα, 04 Μάρτιος 2013

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΑΛΕΝΤΟ. Επιμέλεια football-academies Δευτέρα, 04 Μάρτιος 2013 Στο ποδόσφαιρο η έναρξη της συστηματικής προπονητικής διαδικασίας γίνεται ολοένα και πιο νωρίς. Αυτό πλέον αποτελεί τη βάση της προπονητικής φιλοσοφίας μεγάλων ευρωπαϊκών και όχι μόνο συλλόγων. Η προπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξώφυλλο Το εξώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 2. Το όνομα του φοιτητή στη γενική 3. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που συντελούν στη φυσική απόδοση. Φυσική κατάσταση

Παράγοντες που συντελούν στη φυσική απόδοση. Φυσική κατάσταση Παράγοντες που συντελούν στη φυσική απόδοση. Φυσική κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Παράγοντες που συντελούν στη φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1999-2003 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Η σύνθεση της ομάδας αναφέρεται στον αριθμό των επιθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 11.GYM22-23:Layout 1 6/25/09 12:03 PM Page 195 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Στο περιοδικό γίνονται δεκτές εργασίες που καλύπτουν όλα τα θέµατα της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισµού. Οι εργασίες χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης4 Καθορισµός στόχων στον Αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Θεωρία στόχων -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερολόγιο επιμορφωτικών διαλέξεων Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΕΣΤ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΕΣΤ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: EΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΕΣΤ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα

Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα Αποτελέσματα σωματομετρικών μετρήσεων Ελένη Πέππα, Διατροφολόγος Επιστημονική Συνεργάτις Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιρροή της Πάσας από τους πασαδόρους της Α1 Εθνικής Κατηγορίας στη οµή του Αντίπαλου Μπλοκ.

Η Επιρροή της Πάσας από τους πασαδόρους της Α1 Εθνικής Κατηγορίας στη οµή του Αντίπαλου Μπλοκ. Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 2 (1), 18 25 ηµοσιεύτηκε: 30 Ιανουαρίου 2004 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2(1), 18 25 Released: January 30, 2004 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό αμαξίδιο wheelchair basketball

Καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό αμαξίδιο wheelchair basketball Καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό wheelchair basketball Σοφία Μπάτσιου Οκτώβρης 2013 Καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό (Wheelchair basketball) Άτομα με κινητικά προβλήματα Αναπηρικό Ο αγώνας διεξάγεται στο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Δευτέρα, 31 Αύγουστος :22 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :48

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Δευτέρα, 31 Αύγουστος :22 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :48 Τα οφέλη για την υγεία που κερδίζονται μέσω της αερόβιας άσκησης έχουν αποδειχτεί. Η έρευνα έχει δείξει ότι συστηματική και μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα, έχει ευεργετική επίδραση στην υγεία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή. Γρίβας Γεράσιμος

Αντοχή. Γρίβας Γεράσιμος Αντοχή Γρίβας Γεράσιμος Αντοχή είναι η ικανότητα: α. αντίστασης στην κόπωση και β. γρήγορης ανάληψης. Η ικανότητα αντοχής χαρακτηρίζεται από: Ø Τη σωματική, πνευματική και ψυχική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης9 Βία και στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επιθετικότητα - έννοια - διαφορά βίας - ς Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Αργύρης Θεοδοσίου

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Αργύρης Θεοδοσίου ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Αργύρης Θεοδοσίου AEROBIA IKANOTHTA μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου καρδιακή συχνότητα συγκέντρωση γαλακτικού οξέος Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου Η VO 2 max αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα