ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννης Α. Ραγιές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννης Α. Ραγιές"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννης Α. Ραγιές Ι. ΣΠΟΥΔΕΣ : Διδακτορικό δίπλωμα, διεθνείς σχέσεις και στρατηγικές σπουδές, Τομέας Διεθνών Σχέσεων -Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο πανεπιστήμιο 1. 1 Απενεμήθη: Μάρτιος, Τίτλος διατριβής: η διατλαντική αμυντική- βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία και οι επιπτώσεις της στην ανάπτυξη των αμυντικών ικανοτήτων του ΝΑΤΟ: η περίπτωση της Operation Allied Force, Περιεχόμενα: Κεφάλαιο 1: εισαγωγή: το θέμα στόχος της έρευνας- μεθοδολογία Κεφάλαιο 2: στρατιωτική ισχύς και ασφάλεια: το θεωρητικό πλαίσιο (ο προσδιορισμός της εθνικής ισχύος; ρεαλισμός και νεορεαλισμός; οι δομικοί παράμετροι του ρεαλισμού; ο τροποποιημένος δομικός ρεαλισμός; στρατιωτική ασφάλεια και οικονομική ικανότητα; συστημικές θεωρίες και αλληλεξάρτηση; διεθνή καθεστώτα; στρατιωτικές συμμαχίες; η αλληλεξάρτηση στον τομέα της άμυνας) Κεφάλαιο 3: αμυντική αλληλεξάρτηση: η περίπτωση της Ατλαντικής Συμμαχίας (εισαγωγή; η Συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού; το Άρθρο 5; συνεργασία -σχεδιασμός & τυποποίηση εξοπλισμών; Η Πρωτοβουλία Αμυντικών Ικανοτήτων / DCI; ο νέος αμυντικός σχεδιασμός; ο ρόλος των συμμαχικών δυνάμεων στο νέο στρατηγικό περιβάλλον; αμυντικές συμμαχίες και ad hoc συνασπισμοί; η νέα στρατηγική κατεύθυνση; οι διατλαντικές σχέσεις μετά τον ψυχρό πόλεμο; η ασυμμετρία στην ανάπτυξη στρατιωτικών ικανοτήτων) Κεφάλαιο 4: η διατλαντική αμυντική- βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία (εισαγωγή; διεθνής συνεργασία στους εξοπλισμούς: η πολιτική των ΗΠΑ; το πλαίσιο διατλαντικής συνεργασίας; πρότυπα διατλαντικής αμυντικήςβιομηχανικής συνεργασίας; το διατλαντικό κενό: αμυντικές δαπάνες, τεχνολογία και στρατιωτικές ικανότητες; η ευρωπαϊκή αμυντική- βιομηχανική και τεχνολογική βάση/ EDITB; η θεσμική αναδιοργάνωση στον ευρωπαϊκό χώρο ανταγωνισμός εναντίον βιομηχανικής ενοποίησης: οι πολιτικές των ΗΠΑ και της Ευρώπης; τα σχέδια βιομηχανικής προσαρμογής; η αντίδραση των εταιρειών: διεθνικοί όμιλοι και ανεξάρτητες εταιρείες; προοπτικές) Κεφάλαιο 5: Operation Allied Force (OAF), 1999 (εισαγωγή; η απόφαση για επέμβαση; η στρατιωτική στρατηγική του ΝΑΤΟ; η διενέργεια των επιχειρήσεων; ενδοσυμμαχικές διενέξεις; συνολική αποτίμηση της επιχείρησης; oι προοπτικές των διατλαντικών σχέσεων στον πολιτικό και αμυντικό τομέα; συμπεράσματα) Κεφάλαιο 6: συμπεράσματα (εισαγωγή; η εφαρμογή των θεωριών των διεθνών σχέσεων; το διατλαντικό κενό στις αμυντικές δαπάνες, τεχνολογία και στρατιωτικές ικανότητες; οι προοπτικές της διατλαντικής αμυντικής- βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας; αντιγράφοντας το ΝΑΤΟ: η δημιουργία διακριτών στρατιωτικών δομών της ΕΕ; η ανάπτυξη αυτόνομων στρατιωτικών ικανοτήτων από την ΕΕ; η συνεργασία ΝΑΤΟ και ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης ικανοτήτων; επίλογος).

2 : Στρατιωτική θητεία (έφεδρος Υπαξιωματικός πληροφοριών, Σ.Ξ./ ΠΖ) : Μaster of Arts, διεθνείς σχέσεις και στρατηγικές σπουδές, University of Lancaster, Μ. Βρετανία : Πτυχίο, πολιτικές επιστήμες, Πάντειο πανεπιστήμιο : Ιπποκράτειο Γυμνάσιο Κω. II. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Ελληνική αμυντική πολιτική, ΝΑΤΟ, ευρωπαϊκή άμυνα κ ασφάλεια, στρατιωτική στρατηγική/ στρατηγική θεωρία, θεωρία διεθνών σχέσεων/ στρατηγικών σπουδών αμυντική/ στρατιωτική διπλωματία, ευρωπαϊκή πολιτική εξοπλισμών, αμυντική βιομηχανία, οικονομικά της άμυνας- πολέμου, διαχείριση κρίσεων/ λήψη αποφάσεων, ηγεσία, Πολιτική Άμυνα/ Πολιτική Προστασία, διεθνική τρομοκρατία/ ασύμμετρες απειλές. IΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Εντεταλμένος λέκτορας διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών 3, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων [ΣΣΕ], Εντεταλμένος λέκτορας διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών 4, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Έκτακτος επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων 5, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Έκτακτος διδάσκων διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών 6, Σχολή Εθνικής Άμυνας [ΣΕΘΑ], Επιστημονικός συνεργάτης 7, Κέντρο Μελετών Ασφάλειας [ΚΕΜΕΑ], Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, IV. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Εργαστηριακός συνεργάτης διοίκησης-ηγεσίας 8, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Επισκέπτης καθηγητής Πολιτικής Προστασίας κ διαχείρισης κρίσεων, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης [ΕΚΔΔΑ], Μαθήματα: α) ανάλυση στις διεθνείς σχέσεις β) εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ μετά το Β ΠΠ γ) διεθνείς οργανισμοί και εξωτερική πολιτική δ) συγκριτική αμυντική πολιτική. Μεταπτυχιακή διατριβή: The creation of a Εuropean defence- industrial cοmmunity: some thoughts on the current structure of NATO- European defence- industrial and technological base (συγκριτική αμυντική πολιτική). 3 Μαθήματα: στρατιωτική στρατηγική; στρατηγική- αμυντική ανάλυση; χειρισμός κρίσεων; ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια (Διδάσκων ΠΔ 407/ 80). 4 Μαθήματα: αμυντική στρατηγική και πολιτική; πυρηνική στρατηγική και πολιτική (Διδάσκων ΠΔ 407/ 80). 5 Μαθήματα: επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων; διεθνείς σχέσεις και επικοινωνίες; διεθνείς οργανισμοί; θεσμοί και πολιτικές της ΕΕ; πολιτική επικοινωνία. 6 Σύμβουλος, Τομέας Σπουδών: χειρισμός κρίσεων - διαδικασία λήψης αποφάσεων (2012-). 7 Επιστημονικός σύμβουλος διοίκησης ( ). 8 Μαθήματα: διοικητική δεοντολογία; οργανωσιακή θεωρία και συμπεριφορά; δημόσια διοίκηση.

3 3. Επισκέπτης καθηγητής αμυντικών κ στρατηγικών σπουδών, α. Διακλαδική Σχολή Πληροφοριών [ΔΙΣΧΠΛΗ] ( ) β. Σχολή Πολέμου Αεροπορίας [ΣΠΑ] ( ) γ. Διακλαδική Σχολή Επιτελών Άμυνας [ΔΣΕΑ] ( ). δ. Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης [ΠΚΕΕΥΕ] ( ) ε. Ναυτική Σχολή Πολέμου [ΝΣΠ] ( ) στ. Σχολή Εθνικής Ασφάλειας [ΣΕΑ] ( ) ζ. Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής [ΣΑΝ] ( ). 4. Τακτικός καθηγητής Πολιτικής Άμυνας κ διαχείρισης κρίσεων, Πυροσβεστική Ακαδημία & Σχολή Eπιμόρφωσης Πυροσβεστικού Σώματος, Αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ), Σχολή Αξιωματικών ΕΛ. ΑΣ., Τακτικός Καθηγητής αμυντικών σπουδών κ διοίκησης- ηγεσίας, Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας [ΣΤΥΑ], Υπότροφος- ερευνητής/ βοηθός διδασκαλίας [ΕΜΥ] 9, Τομέας Διεθνών Σχέσεων -Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ερευνητής, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) / ΥπΕξ. Ερευνητήςσυντάκτης μελέτης, οι στρατιωτικές και μη- στρατιωτικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ: η συνεισφορά τους στην ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλεια [ερευνητικό πρόγραμμα: ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας: μια κριτική αποτίμηση της συνεισφοράς της ΕΠΑΑ στην περιφερειακή/ διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. προκλήσεις και προοπτικές στο νέο περιβάλλον ασφάλειας -προτάσεις πολιτικής για την Ελλάδα ( )], Ερευνητής, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων [ΙΑΑ], ΥπΕθΑ. Επιστημονικός υπεύθυνος- συντονιστής/ συντάκτης μελέτης, ερευνητικό πρόγραμμα, στρατιωτική διπλωματία [ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια; διεθνής και περιφερειακή ασφάλεια: παραδοσιακές και νέες σχέσεις μεταξύ κρατών στον τομέα της άμυνας; ευρωπαϊκή πολιτική εξοπλισμών; νέοι ρόλοι και καθήκοντα για τις Ένοπλες Δυνάμεις στο νέο διεθνές περιβάλλον ασφάλειας ( )]. Ερευνητής, ερευνητικό πρόγραμμα, ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια: οι στρατιωτικές όψεις της Ατλαντικής Συμμαχίας στον 21 ο αιώνα [η μετεξέλιξη της Συμμαχίας; νέες απειλές κατά της διεθνούς και περιφερειακής ασφάλειας; νέα στρατιωτικά καθήκοντα κ αποστολές; σχέσεις NATO- ΕΕ στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας; οι πρωτοβουλίες προσαρμογής στο στρατιωτικό τομέα (2003)], Ερευνητής, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ)- Πάντειο πανεπιστήμιο. Ερευνητής, ερευνητικό πρόγραμμα ΥπΕθΑ, ελληνική αμυντική πολιτική και στρατηγική στα Βαλκάνια ( ). Ερευνητής, ερευνητικό πρόγραμμα ΥπΕθΑ, χειρισμός κρίσεων ( ). Κύριος ερευνητής/ συντάκτης μελέτης, ερευνητικό πρόγραμμα ΥπΕθΑ, η ελληνική αμυντική βιομηχανία στο σύγχρονο ευρωπαϊκό και διατλαντικό περιβάλλον ( ). Συντονιστής- σύμβουλος (Project Partner- Consultant), ΕU PHARE /TACIS democratic security building Black Sea Project ( ). Βοηθός συντονιστή, ερευνητικό πρόγραμμα, EC Royaumont Process, the strengthening of civil society in the Balkans ( ), Ερευνητής, Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), α. το παγκόσμιο γεωστρατηγικό περιβάλλον μετά την 11 η Σεπτεμβρίου: συνέπειες για την ελληνική ασφάλεια στο πλαίσιο διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, με 9 Συν-διδασκαλία στα Μαθήματα: στρατηγικές σπουδές Ι & ΙΙ; διεθνής πολιτική [διδάσκων, αν. καθ., Αθ. Πλατιάς]

4 ιδιαίτερη έμφαση στο περιβάλλον ασφάλειας στα Βαλκάνια ΓΕΕΘΑ- ΕΛΙΑΜΕΠ (2002). β. νέες ιδέες για την ελληνική αμυντική διπλωματία στον 21 ο αιώνα, ΓΕΕΘΑ- ΕΛΙΑΜΕΠ (2001) γ. δίκτυα εξτρεμιστών στις βαλκανικές χώρες και τη ΝΑ Μεσόγειο: οι επιδράσεις τους σε θέματα ασφάλειας και πολιτικής σταθερότητας στην περιοχή, ΓΕΕΘΑ/ ΕΛΙΑΜΕΠ (2009), Ειδικός επιστήμων χειρισμού κρίσεων, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, V. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Βιβλία / Μονογραφές / Συμμετοχή σε Συλλογικούς Τόμους 1. Θεωρίες αμυντικής αλληλεξάρτησης: η περίπτωση της Ατλαντικής Συμμαχίας, (υπό έκδοση) 2. Στρατηγικές επικοινωνίας διεθνών οργανισμών σε πολυεθνικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων (υπό έκδοση) 3. Οι επιχειρήσεις στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, EKEM Paper (υπό έκδοση) 4. Σύγχρονες προκλήσεις για τις υπηρεσίες πληροφοριών- ρόλος στην άσκηση της πολιτικής, Κράτος- ασφάλεια - ρόλος των υπηρεσιών πληροφοριών, Σάκουλας, Οι στρατιωτικές όψεις της ατλαντικής συμμαχίας στο νέο διεθνές περιβάλλον ασφάλειας, Θέματα Πολιτικής και Άμυνας, Νο 24, Μάιος Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας ως στρατιωτική επιχείρηση, Το Τρομοκρατικό Χτύπημα της 11 ης Σεπτεμβρίου, Α. Δήμου-Ι. Α. Ραγιές (επιμ.), ΙΑΑ- Σταμούλης, Η εφαρμογή της στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ibid 8. Η στρατιωτική στρατηγική των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας, ibid 9. Οι αναδυόμενες τάσεις της αμυντικής βιομηχανίας στον Ευρω-Ατλαντικό χώρο μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11 ης Σεπτεμβρίου, ibid 10. Homeland defence και αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ibid 11. Αμυντική και στρατιωτική διπλωματία: η γέφυρα μεταξύ της διπλωματίας και της στρατιωτικής ισχύος, Εγχειρίδιο Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής, ΓΕΕΘΑ - ΕΛΙΑΜΕΠ, Σύγχρονες μορφές στρατιωτικών επιχειρήσεων: τα μεταβαλλόμενα επίπεδα του πολέμου και των ενόπλων συγκρούσεων, ibid 13. Οι επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης (ειρηνευτικές επιχειρήσεις) και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ibid 14. Συγκρούσεις χαμηλής έντασης, ibid 15. Πως η αναζήτηση της αποτροπής ενδυναμώνει τη δυναμική και τον ανταγωνισμό των εξοπλισμών, ibid 16. Η συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης, Θέματα Πολιτικής και Άμυνας, Νο. 10, Απρίλιος Ερμηνευτικό Εγχειρίδιο Αγγλικών Όρων Στρατιωτικής Διπλωματίας, ΙΑΑ/ Σιδέρης, 2000 (με Μ. Λ. Ευρυβιάδη) Επιστημονικά Περιοδικά / Πρακτικά Συνεδρίων 1. Διακλαδικότητα: το τέλος στη διαίρεση της στρατιωτικής ισχύος; Διακλαδική Επιθεώρηση, Τεύχος 12, Μάρτιος- Ιούνιος Ομάδα Σχεδιασμού Ασκήσεων (ΟΣΧΑ) / Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων (ΔΑΟΑ)/ ΑΕΑ.

5 2. The future of NATO- EU cooperation, Defensor Pacis, Issue 13, July Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας ως στρατιωτική επιχείρηση, πρακτικά ημερίδας Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών [ΕΛΕΣΜΕ], Ασύμμετρες Απειλές, New approaches to military diplomacy: from conflict control to peacemaking and conflict resolution, NATO -PfP Crisis Management Seminar, πρακτικά, Η διενέργεια ανθρωπιστικών στρατιωτικών επεμβάσεων από την EURRF: προκλήσεις για την ΚΕΠΠΑ σε ένα ασταθές Ευρωπαϊκό περιβάλλον ασφάλειας, πρακτικά ημερίδας Ανωτάτης Σχολής πολέμου [ΑΣΠ], Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση- Κοινή Εξωτερική Πολιτική- Πολιτική Ασφάλειας Διατλαντικός Δεσμός, Η δημιουργία της EURRF και η οικοδόμηση μιας αυτόνομης Ευρωπαϊκής αμυντικής ικανότητας, Επιθεώρηση ΣΕΘΑ, Έτος 5 ο, Τεύχος 18, Military diplomacy in the Balkan context, πρακτικά συνεδρίου British Political Studies Association [BISA], πανεπιστήμιο του Aberdeen Η.Β., Δυναμική και ανταγωνισμός των εξοπλισμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας: προϋπόθεση λειτουργίας, φυσικό αποτέλεσμα ή απόδειξη κατάρρευσης της αποτρεπτικής στρατηγικής; πρακτικά διεθνούς συνεδρίου ΕΛΕΣΜΕ, Στρατηγική 2001 Στρατηγική και Τακτικές Εφαρμογές Οπλικών Συστημάτων, Armaments procurement: factor of stability or cause of instability, NATO -PfP Crisis Management Seminar, πρακτικά, Στρατιωτική διπλωματία, Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις & η πολιτική ασφάλειας στον 21 ο Αιώνα, Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας [ΕΠΥΕΘΑ], Εθνική στρατηγική και αμυντική διπλωματία, πρακτικά διημερίδας ΣΕΘΑ, Γεωστρατηγική και η Στρατιωτική Διπλωματία της Ελλάδος στον 21 ο αιώνα, Η σημασία της αμυντικής τεχνολογικής εξάρτησης για την εθνική άμυνα και ασφάλεια, Επιθεώρηση ΣΕΘΑ, Έτος 3 ο, Τεύχος 12, Armaments procurement: factor of stability or cause of instability, NATO -PfP Crisis Management Seminar, πρακτικά, Hellenic national defence and security policy, : a critical approach, Defensor Pacis, Issue 4, January The evolution in strategic thinking. Classic and new forms of warfare, Defensor Pacis, Issue 2, April Η Ευρωπαϊκή πολιτική εξοπλισμών σήμερα: Η διατλαντική συνεργασία και η νέα Ευρωπαϊκή αμυντική ταυτότητα, Επιθεώρηση ΣΕΘΑ, Έτος 2 ο -Τεύχος 6, Μάρτιος Armaments procurement: factor of stability or cause of instability, NATO -PfP Crisis Management Seminar, πρακτικά, Η διαμόρφωση της αμυντικής πολιτικής: θεωρητικό πλαίσιο-διαδικασίες, Επιθεώρηση ΣΕΘΑ, Έτος 1 ο - Νο. 2, Μάρτιος 1998 Τύπος 1. Σύγχρονες τάσεις στην τρομοκρατία κατά της παγκόσμιας ναυτιλίας, SECURITY INSIDER, Φεβρουάριος Homeland defence ή homeland security: το δίλημμα για την ελληνική πολιτική εσωτερικής ασφάλειας στον 21 ο αιώνα, SECURITY INSIDER, Μάρτιος Στρατηγικό δόγμα: προς ένα ρεαλιστικό αποτρεπτικό δόγμα, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Ιούλιος Αμυντική -στρατιωτική διπλωματία: η ένστολη εξωτερική πολιτική, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Σεπτέμβριος 2008

6 VI. ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΕΣ 1. Χειρισμός κρίσεων, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, ΣΕΘΑ, Οικονομικά της άμυνας, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, ΣΣΕ, Ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια: στρατιωτικές διαστάσεις, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, ΣΣΕ, Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας- ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Χειρισμός κρίσεων, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, ΣΣΕ, Παγκόσμιο γεωστρατηγικό περιβάλλον - ασύμμετρες απειλές, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, ΣΕΘΑ, Εισαγωγή στη στρατηγική, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, ΣΣΕ, Στρατηγική- αμυντική ανάλυση, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, ΣΣΕ, Ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια: ΚΕΠΠΑ/ ΕΠΑΑ- ΝΑΤΟ, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, ΣΕΘΑ, Συστήματα διοίκησης Πολιτικής Προστασίας, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, ΕΚΔΔΑ, Το σύστημα χειρισμού κρίσεων και εκτάκτων αναγκών των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, ΕΚΔΔΑ, Η διατλαντική αμυντική- βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία και οι επιπτώσεις της στην ανάπτυξη των αμυντικών ικανοτήτων του ΝΑΤΟ: η περίπτωση της Operation Allied Force, 1999, διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δίκτυα εξτρεμιστών στις Βαλκανικές χώρες και τη ΝΑ Μεσόγειο: οι επιδράσεις τους σε θέματα ασφάλειας και πολιτικής σταθερότητας στην περιοχή, ΓΕΕΘΑ/ ΕΛΙΑΜΕΠ, Το παγκόσμιο γεωστρατηγικό περιβάλλον μετά την 11 η Σεπτεμβρίου: συνέπειες για την Ελληνική ασφάλεια στο πλαίσιο διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, με ιδιαίτερη έμφαση στο περιβάλλον ασφάλειας στα Βαλκάνια, ΓΕΕΘΑ- ΕΛΙΑΜΕΠ, Νέες ιδέες για την ελληνική αμυντική διπλωματία στον 21 ο αιώνα, ΓΕΕΘΑ- ΕΛΙΑΜΕΠ, Hellenic Air Force Capabilities in the framework of Eastern Mediterranean: technological & military aspects, Ελληνική Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας [ΕΕΣΙ]- ΓΕΕΘΑ, Οι κατευθύνσεις της Ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό και διατλαντικό περιβάλλον, ΙΔΙΣ - ΥΠΕΘΑ, Πολιτικό - Στρατιωτικά Θέματα Ασφάλειας: Ο Κώδικας Συμπεριφοράς του ΟΑΣΕ, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο ΣΤΥΑ/ ΥΑΕ, Αμυντικά Θέματα, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο ΣΤΥΑ/ ΥΑΕ, The creation of a European defence- industrial Community: some thoughts on the current structure of NATO- European defence- industrial and technological base [DITB], M.A. Dissertation, Lancaster University, VII. ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1. Η συμβολή της αμυντικής βιομηχανίας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Τεχνολογία αιχμής για την άμυνα και ασφάλεια της χώρας, 11 ο διεθνές συνέδριο άμυνας και ασφάλειας EXPOSEC, Φεβρουαρίου, 2012, Αθήνα. 2. International Seminar on Common European Security and Defence Policy {External evaluator}, ΕU Security and Defence College/ Hellenic Air Force Academy, Tatoi- Attica, November 15-19, 2010.

7 3. Σύγχρονες προκλήσεις για τις υπηρεσίες πληροφοριών- ρόλος στην άσκηση της πολιτικής, Κράτος- ασφάλεια -ρόλος των υπηρεσιών πληροφοριών, EYΠ, Αθήνα, 11 Ιουνίου, ESDP as a Crisis Management & Conflict Prevention Instrument: the case of South Eastern Europe/ SEE, Assessing current regional security environment in SE Europe, RACVIAC Center for Security Cooperation, Croatia, 2-4 Ιουνίου, Military Education in SSE: the case of Greece, Education/ Training Systems of Candidate Armed Forces Officers in SEE, RACVIAC Center for Security Cooperation, Croatia, 5-8 Οκτωβρίου The Greek Armed Forces contribution during Athens 2004 Olympic Games, Common Approaches to Homeland Defence/ Homeland Security, Marshall European Center for Security Studies, Garmisch, Οκτωβρίου NATO & EU s Strategies against Terrorism {Working Group Moderator}, Marshall European Center for Security Studies, Garmisch, Ιουλίου Greek Threat Assessment, NATO s Black Sea Region Security, Marshall European Center for Security Studies, Σόφια, Ιουνίου ΝΑΤΟ s security assistance during 2004 Olympic Games: lessons learned, Realities for world security in the 21 st cent., Britannia Royal Naval College [BRNC]- Department of Strategic Studies and International Affairs, Dartmouth, Μ. Βρετανία, 24 Φεβρουαρίου Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας ως στρατιωτική επιχείρηση, ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών [ΕΛΕΣΜΕ], Ασύμμετρες Απειλές, 30 Νοεμβρίου Future security roles for NATO forces in the Mediterranean, 6 th Mediterranean Dialogue Seminar, NATO s Parliamentary Assembly, Ρόδος, Οκτωβρίου, New approaches in military diplomacy: from conflict control to peacemaking and conflict resolution, NATO-PfP Crisis Management Seminar, ΓΕΕΘΑ, Αθήνα, 3-6 Ιουλίου Ανθρωπιστικές στρατιωτικές επεμβάσεις και EURRF: προκλήσεις για την ΚΕΠΠΑ σε ένα ασταθές Ευρωπαϊκό περιβάλλον ασφάλειας, διημερίδα της Ανωτέρας Σχολής Πολέμου [ΑΣΠ], ΚEΠΠΑ Διατλαντικός Δεσμός, Θεσσαλονίκη, Μαΐου Military diplomacy in the Balkan context, Annual conference of the British International Studies Association [BISA], Aberdeen, 5-7 April, Δυναμική και ανταγωνισμός των εξοπλισμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας: προϋπόθεση λειτουργίας, φυσικό αποτέλεσμα ή απόδειξη κατάρρευσης της αποτρεπτικής στρατηγικής; Β' διεθνές συνέδριο ΕΛΕΣΜΕ, Στρατηγική 2001 στρατηγική και τακτικές εφαρμογές οπλικών συστημάτων, Δεκεμβρίου Αrmaments procurement: factor of stability or cause of instability, NATO PfP Crisis Management Seminar, ΓΕΕΘΑ, Αθήνα, Ιούνιος Εθνική στρατηγική και αμυντική διπλωματία: γεωστρατηγική και η στρατιωτική διπλωματία της Ελλάδος στον 21 ο αιώνα, διημερίδα της Σχολής Εθνικής Άμυνας [ΣΕΘΑ], Αθήνα, Φεβρουαρίου Στρατιωτική διπλωματία: δεδομένα και προοπτικές για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στο νέο διεθνές κ περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας, Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και η πολιτική ασφάλειας στον 21 ο αιώνα, διημερίδα του ΥΠΕΘΑ, Καβούρι, Νοεμβρίου 2000

8 19. Greek Turkish relations and the new cooperative security environment in SE Europe, EU PHARE /TACIS Democratic Security Building Black Sea Region - Kos conference, 7-9 Σεπτεμβρίου, Αrmaments procurement: factor of stability or cause of instability, NATO PfP Crisis Management Seminar, ΓΕΕΘΑ, Αθήνα, Ιούνιος Η σημασία της αμυντικής τεχνολογικής εξάρτησης για την εθνική άμυνα και ασφάλεια, Α' διεθνές συνέδριο ΕΛΕΣΜΕ, Στρατηγική '99 Αμυντικά Προγράμματα, Δεκέμβριος NATO s expansion in Black Sea region: security and military aspects, EU PHARE /TACIS Democratic Security Building Black Sea Region - Kiev Workshop, 10 Σεπτεμβρίου, Greek security strategies, EU PHARE / TACIS Democratic Security Building Black Sea Region - Bucharest Workshop, 13 Ιουνίου Defence - Parliament relations [policy guidance] the Greek experience, EU PHARE / TACIS Democratic Security Building Black Sea Region - Athens Workshop, 17 Μαΐου Armaments procurement: factor of stability or cause of instability, NATO - PfP Crisis Management Seminar, ΓΕΕΘΑ, Αθήνα, Ιούνιος 1998 VIII. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 1. Επισκέπτης διδάσκων 11, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Επισκέπτης διδάσκων 12, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ιατρική Σχολή- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, External evaluator, International Seminar on Common European Security and Defence Policy, ΕU Security and Defence College/ Hellenic Air Force Academy, Aθήνα, Νοεμβρίου, International expert, Security Governance- Counterterrorism Unit, UN Inter-regional Crime Research Institute /UNICRI, ΟΗΕ, Συνεργάτης, Defence and Political Consultancy [DPC] -Scottish Center for International Security [SCIS], University of Aberdeen Μ. Βρετανία, Συνεργάτης, α. περιοδικό ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, β. περιοδικό SECURITY INSIDER, Εισηγητής θεμάτων εσωτερικής ασφάλειας- διεθνικής τρομοκρατίας, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας [ΓΕΕΘΑ- ΕΛΙΑΜΕΠ], Ομιλητής θεμάτων ελληνικής αμυντικής πολιτικής, στρατιωτικής διπλωματίας κ πολιτικής εξοπλισμών, ΥΠΕΘΑ, Instructor, Multinational Operations Course, NATO School Oberammergau, Managing Editor, Defensor Pacis, Eπιστημονικός Συνεργάτης, Ελληνική Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας [ΕΕΣΙ]- ΓΕΕΘΑ/ ΥΠΕΘΑ, Σύμβουλος ελληνικής- ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας κ ασφάλειας, Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, Aθήνα, Επισκέπτης διδάσκων γεωπολιτικής κ στρατηγικής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Συμμετοχή στη διδασκαλία των Μαθημάτων: Αμερικανικές σπουδές: ειδικά θέματα (κατεύθυνση: διεθνείς σχέσεις και στρατηγικές σπουδές) & εφαρμοσμένη γεωπολιτική (κατεύθυνση: διεθνής πολιτική οικονομία) [διδάσκων, αν. καθ., Μάριος Ευρυβιάδης]. 12 Κατεύθυνση: διεθνής ιατρική -διαχείριση κρίσεων υγείας.

9 14. Μέλος, α. Σύγκλητο ( ) β. Γενική Συνέλευση ( ) γ. Τομέας διεθνών σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο. IΧ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 1. Αγγλικά (άριστα)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος Υπηρεσιακή Κατάσταση E-mail Επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος. Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος. Βιογραφικό Σημείωμα 1 Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος Βιογραφικό Σημείωμα Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας gvoskop@uom.gr Σπουδές Πτυχίο (BA), Brock University

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΟΡΑΜΑ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΟΡΑΜΑ 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΟΡΑΜΑ 2020 του Ταξχου ε.α Πολυχρόνη Ναλμπάντη, MPhil ΓΕΝΙΚΑ Η Πολιτική Εθνικής Άμυνας, η Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική και ο Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΜΕΣΟΡΟΠΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επιχειρήσεις Επίδρασης σε 15 ερωτήσεις.

Οι Επιχειρήσεις Επίδρασης σε 15 ερωτήσεις. Οι Επιχειρήσεις Επίδρασης σε 15 ερωτήσεις. Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012 του Ακριβού ΣΤΕΡΓΙΟΥ Περίληψη Οι «Επιχειρήσεις Επίδρασης» ( Επ.Επ. ) αποτελούν μία νέα αντίληψη και μέθοδο που άρχισε ήδη να εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Επιχειρησιακό Περιβάλλον Μετά τη δραματική αύξηση των τρομοκρατικών ενεργειών, νέες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Π Α Σ Τ Α Υ Ρ Ι Δ Η Σ Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Σ

Π Α Π Α Σ Τ Α Υ Ρ Ι Δ Η Σ Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Σ Π Α Π Α Σ Τ Α Υ Ρ Ι Δ Η Σ Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Σ Επάγγελμα: Δικηγόρος (μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών) Ειδικός Επιστήμονας, Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Επιστημονικός Συνεργάτης, Ακαδημία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ

Επιμέλεια: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ Ελληνιική Πολιτιική Εθνικής Ασφάλειιας στον 21 ο Αιώνα ** Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των προκλήσεων για την ελληνική εθνική ασφάλεια στον 21 ο αιώνα. Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ Ισμήνη Κριάρη Κατράνη Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr

e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα-Επώνυμο Στέφανος Καραγιάννης Τηλ.6977 80 87 22 Τηλέφωνο: e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr ΣΠΟΥΔΕΣ. Dr (V.W.L). Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 Τόπος γέννησης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικογενειακή κατάσταση: ΑΓΑΜΟΣ Θέση: ΛΕΚΤΟΡΑΣ Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Θεολόγου ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕΧΟΜ ΕΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 2. Προσωπικά Στοιχεία Διευθύνσεις 3. Σπουδές 4. Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Πολιτικής. Παιδεία στα Μέσα και Ελληνική Κρίση: Ρυθμιστικά Πρότυπα και Προτάσεις Εθνικής Πολιτικής

Κείμενο Πολιτικής. Παιδεία στα Μέσα και Ελληνική Κρίση: Ρυθμιστικά Πρότυπα και Προτάσεις Εθνικής Πολιτικής No 6_Μάιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Παιδεία στα Μέσα και Ελληνική Κρίση: Ρυθμιστικά Πρότυπα και Προτάσεις Εθνικής Πολιτικής Ειρήνη Ανδριοπούλου Επικοινωνιολόγος, Ερευνήτρια ΜΜΕ, EU Media Literacy Expert

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ. Βιογραφικό σημείωμα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ. Βιογραφικό σημείωμα ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ Βιογραφικό σημείωμα Α) Ιδιότητα: Καθηγητής Β) Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική πολιτική με έμφαση στις εργασιακές σχέσεις Γ) Πεδία επιστημονικού ενδιαφέροντος: Σύγχρονες τάσεις στις εργασιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2012 1. Σκλιάς Π., Ρουκανάς Σ., Μαρής Γ. (2012), Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2009 Eπίθετο: Mαυρογιώργος Όνομα: Γιώργος Έτος γεννήσεως: 1944 Διεύθυνση Τμήμα Φ.Π.Ψ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, Δουρούτη

Διαβάστε περισσότερα

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week).

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελισάβετ Πατηράκη Κουρµπάνη KΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ» Αθήνα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ατοµικά στοιχεία 3 2. Σπουδές 3 3. Βραβεία ιακρίσεις 4 4. Επαγγελµατική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΟΨΗ Προσωπικά Στοιχεία... 1 Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης Ημερομηνία γέννησης/οικογ. κατάσταση: 4-10-1970 / Έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) Επανεκκινώντας την ανάπτυξη Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα 20-21 IANOYAΡΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL www.aenergyinvestments.gr

Διαβάστε περισσότερα