ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Εγγραφές Καθιερωµένων Τύπων Αλφαβητικός Κατάλογος για : Επικεφαλίδα Όνοµα Συλλογικού Οργάνου 210 (συλλογικά όργανα, εκδότες, συναντήσεις κλπ.) Καθιερωµένες & Παραπεµπτικές εγγραφές ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας, Παραγωγός του έργου Αικατερίνη Κεράστα, Υπεύθυνη έργου & επιµέλεια έκδοσης Ελένη Μιµίκου, Βιβλιοθηκονόµος Σοφία Παπαλουκά, Πληροφορικός ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑ ΕΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανόνες καθιέρωσης Authorities στο ΣΚ Β (Γενικά) σ. ii Καθιερωµένες Εγγραφές Ονοµάτων Συλλογικών Οργάνων σ. 1 Παραπεµπτικές Εγγραφές Ονοµάτων Συλλογικών Οργάνων σ. 188 Συναντήσεις σ. 272

3 Κανόνες καθιέρωσης Authorities στο ΣΚΔΒ (Γενικά) Στην καθιέρωση των authorities είναι απαραίτητη η συνέπεια στις επιλογές μας: a) για να είναι δυνατή η ευκολότερη, όσο το δυνατόν, και ίσως η μαζική αλλαγή σε περίπτωση μελλοντικής υιοθέτησης διαφορετικών τρόπων και κανόνων και b) για να είναι ευκολότερη η ελεγχόμενη διασύνδεση των καθιερωμένων όρων με τις μονογραφίες κατά την ανταλλαγή δεδομένων Στην καθιέρωση των όρων έχει ληφθεί υπόψη: c) πρωτίστως η δυνατότητα ταύτισης και επιλογής κατά την ελεγχόμενη διασύνδεση των όρων με τις εγγραφές κατά τις ανταλλαγές d) οι κανόνες του UNIMARC e) η βιβλιοθηκονομική εμπειρία και πρακτική f) Οι κανόνες AACR2 (τ. Β εκδ. ΤΕΘ 1997) για τα σημεία πρόσβασης g) τα authorities της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος h) τα authorities της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου i) τα authorities των άλλων Δημοσίων Βιβλιοθηκών j) τα authorities άλλων Βιβλιοθηκών που διαθέτουν τους καταλόγους τους στο Διαδίκτυο k) η ανάγκη δημιουργίας καθιερωμένων όρων για δυνατότητα μελλοντικής ανταλλαγής και με βιβλιοθήκες του εξωτερικού l) οι ανάγκες και ο τρόπος σκέψης, προσέγγισης και αναζήτησης της πληροφορίας από τον μέσο αναγνώστη-χρήστη των δημοσίων βιβλιοθηκών m) οι κανόνες της ελληνικής γλώσσας n) οι δυνατότητες των Windows και του προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5.5, αλλά και γενικότερα της σύγχρονης τεχνολογίας Κάποιοι από τους κανόνες και οδηγίες που ακολουθούν είναι ίσως αυτονόητοι, αλλά στην πράξη παρατηρείται μεγάλη ανομοιογένεια ως προς τις επιλογές των βιβλιοθηκών. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις δεν υπάρχει σταθερή πολιτική επιλογών ούτε μέσα στην ίδια βιβλιοθήκη που να ακολουθείται με συνέπεια. A. Χρησιμοποιούνται οι εξής κατάλογοι σε σχέση με τη γλώσσα: ελληνόγλωσσος και αγγλόφωνος κυρίως, καθώς και λατινικός και γαλλικός π.χ $aεθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) 300 0_ $a $aεβε (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος) $7ba$aNational Library of Greece (NLG) $7ba$aAmerican Library Association (ALA) $7ba$aALA (American Library Association) $7ba$aAcademia Degli Arcadi $7ba$aAcademie de Droit International de la Haye $7ba$aHague Academie of International Law B. Όπου είναι δυνατόν γίνεται χρήση της Δημοτικής γλώσσας π.χ. 250 $aκεφάλι, ανθρώπινο 450 $aανθρώπινο Κεφάλι 450 $aκεφαλή, Ανθρώπινη 550 $aσώμα, Ανθρώπινο ii

4 C. Μετά την τελεία, το κόμμα και την άνω-κάτω στιγμή ακολουθεί κενό διάστημα (γραμματικός κανόνας) - Εξαίρεση στο "π.χ." 200 _1 $7ba$aAl-Farabi$bAbu Nasr Muhammad$fπ _1 $7ba$aGurevich$bA. I. $g(aron Iakovlevich) 200 _1 $aαγαπητός$bιωσήφ Δ. $f _1 $aθεοδωρίδης$bνικήτας Θ. $f _0 $aαίσωπος$f7ος-6ος αι. π.χ. D. Στους όρους που αρχίζουν με κεφαλαίο εφαρμόζεται ο τόνος, καθώς και στις συντετμημένες λέξεις αν είναι εμφανής π.χ $aήπειρος (ΟΧΙ: $aηπειρος) $a20ός αιώνας 215 $aήπειρος (Ελλάς)$xΙστορία$z19ος-20ός αι. E. ΟΧΙ κενό πριν και μετά την παύλα, κυρίως στο $a και στο $f των Ονομάτων Προσώπων (200) 200 _1 $aδραγούμης$bιων$f _0 $aφίλων ο Αλεξανδρεύς$f25 π.χ.-40 μ.χ. F. Χρήση της γραφής ($7) σε όλες τις άλλες γλώσσες πλην της ελληνικής, αρκεί η πρώτη λέξη στο υποπεδίο $a να μην είναι ελληνική π.χ. 200 _0 $7ba$aCarolus Magnus$cβασιλιάς των Φράγκων ( ) & ο πρώτος αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ( ) 700 _0 $aκαρλομάγνος$cβασιλιάς των Φράγκων ( ) & ο πρώτος αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ( ) 200 _1 $7ba$aZoelly-Κουταλίδη$bLila G. Τα πεδία 4xx και 5xx συμπληρώνονται ΜΟΝΟ στην αντίστοιχη γλώσσα, ελληνική ή λατινογενή - Εξαίρεση υπάρχει μόνο στα μικτά ονόματα προσώπων π.χ. 200 _1 $7ba$aDeLillo$bDon$f _1 $7ba$aBirdwell$bCleo$f _1 $aτριανταφυλλίδου-baladie$bγιολάντα 400 _1 $7ba$aBaladie$bΓιολάντα Τριανταφυλλίδου- 200 _0 $aπέτρος$cαπόστολος (29 Ιουνίου) 400 _0 $aαπόστολος Πέτρος H. Στο 4xx ΔΕΝ καταχωρούνται αντίθετοι όροι iii

5 I. Χρήση του 7xx όπου είναι δυνατόν, από εκείνη την εγγραφή που θεωρείται ως η 1η καθιερωμένη προς την άλλη (όχι διπλές καθιερώσεις "από-προς") π.χ $7ba$aGESTAPO (Geheime Staatspolizei) $7ba$aGeheime Staatspolizei (GESTAPO) $aκρατική Μυστική Αστυνομία (Γ' Ράϊχ) $aυπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων $aευρωπαϊκή Κοινότητα$bΥπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων $7ba$aEUR-OP (Office for Official Publications of the EC) J. Τα γεγονότα που αρχίζουν με τόπο καθιερώνονται στο 250, και όχι στο 215 π.χ. 250 $aβαλτέτσι, Μάχη του, 1821 K. Οι συνθήκες, οι συμφωνίες, τα πρωτόκολλα κλπ. καθιερώνονται ως τίτλοι στο 230 π.χ. 230 $aμάαστριχτ, Συνθήκη του (1992) 300 1_ $aτο λήμμα χρησιμοποιείται για εργασίες σχετικά με τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992 στο Μάαστριχτ από τους υπουργούς Εξωτερικών και τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών των δώδεκα κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου $aσυνθήκη του Μάαστριχτ (1992) 430 $aσυνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1992) 230 $aλονδίνο, Πρωτόκολλο του (1830) 230 $aσένγκεν, Συμφωνία του (1985) 530 $aσένγκεν, Σύμβαση του (1990) iv

6 Καθιερωµένες Εγγραφές Αλφαβητικός Κατάλογος για : Επικεφαλίδα Όνοµα Συλλογικού Οργάνου 210 v

7 Οµάδα +γράµµα 11η Εφορεία Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων 1ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου 1ο Γυµνάσιο Ναυπλίου 1ο Γυµνάσιο Ρεθύµνου 1ο Γυµνάσιο Ρεθύµνου--Ιστορία 1ο Γυµνάσιο-Λύκειο Βόλου 1ο ηµοτικό Σχολείο Αλιάρτου 1ο ηµοτικό Σχολείο Παροικιάς (Πάρος) 1ο ηµοτικό Σχολείο Σερρών 1ο Ενιαίο Λύκειο Λιβαδειάς 1ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου 1ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου--Περιοδικά 1ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου--Περιοδικά ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου--Περιοδικά ο Ενιαίο Λύκειο Ρεθύµνου 1ο Εσπερινό ΤΕΕ Περιστερίου 1ο Λύκειο Μυτιλήνης επίσης >> Πειραµατικό Ενιαίο Λύκειο Μυτιλήνης 1ο Λύκειο Μυτιλήνης. Βιβλιοθήκη 1ο Λύκειο Μυτιλήνης. Βιβλιοθήκη--Χειρόγραφα ός αιώνας 24 heures 2ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου. Περιβαλλοντική Οµάδα 2ο ηµοτικό Σχολείο Ορχοµενού 2ο Ενιαίο Λύκειο Αγρινίου. Πολιτιστική Οµάδα 2ο Ενιαίο Λύκειο Θήβας 2ο Ενιαίο Λύκειο Θήβας. Μαθητές 2ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου. Περιβαλλοντική 2ο Εσπερινό ΤΕΕ Καβάλας 2ο Τοσίτσειο-Αρσάκειο Λύκειο 2ου Ενιαίο Λύκειο Αγρινίου. Πολιτιστική Οµάδα 4ο Γυµνάσιο Βόλου 4ο Ενιαίο Λύκειο Αγρινίου. Περιβαλλοντική Οµάδα 5ο Γυµνάσιο Σερρών 5ο ηµοτικό Σχολείο Ναυπάκτου 5ο ηµοτικό Σχολείο Ναυπάκτου. Περιβαλλοντική Οµάδα 5ο ηµοτικό Σχολείο Περιστερίου 70 Πλανήτης 7ο ηµοτικό Σχολείο Σερρών 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Abacus Academia Degli Arcadi Academia. (κέντρο εκµάθησης ξένων γλωσσών) Academie de Droit International de la Haye < Hague Academie of International Law Acton Society Trust Adam Addison-Welsey Adobe Advance publishing Advanced Research Projects Agency (ARPA). (USA) < ARPA (Advanced Research Projects Agency) African National Congress = Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο Agence de l'informatique (ADI) < ADI (Agence de l'informatique) Agricultural Bank of Greece (ΑΤΕ) 1

8 = Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) Agricultural System for Storing and Subsequently Selecting Information (ASSASSIN) < ASSASSIN (Agricultural System for Storing and Subsequently Selecting Information) Air-France. Division Commerciale Al Qaida. (organization) = Αλ Κάιντα. (οργάνωση) < Usama Bin Ladin Organization < Al Qaeda, (organization) < Al-Qaida, (organization) < Al-Qaeda, (organization) < Qaida, (organization) < Qaeda, (organization) Al-Aqsa Intifada. (Organization) = Ιντιφάντα (Οργάνωση) Aladdin Paperbacks Alba Albin Michel Aldebaran Alexander S. Onassis Foundation = Κοινωφελές Ίδρυµα "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" επίσης << Onassis Foundation Alpha media Alpha Τράπεζα Πίστεως επίσης << Τράπεζα Πίστεως ALTEC Alvin Redman (Hellas) American Academy of Arts and Sciences American Accounting Association American Association for Artificial Intelligence American Association for the Advancement of Science American Association of Petroleum Geologists (AAPG ) < AAPG (American Association of Petroleum Geologists) American Association of School Administrators American Book Company American Bureau Shipping American Community Schools American Council on Education American Economic Association (AEA) < AEA (American Economic Association) Alexandros Soutsos Museum = Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου ALFA PRESS. (τυπογρ.) Alfred Wegner Institute (AWI) < AWI (Alfred Wegner Institute) Algeria. Commission Nationale de la Revolution Agraire. Secretariat General All-Russia Research Institute for Fisheries and Oceanography (VNIRO) < VNIRO (All-Russia Research Institute for Fisheries and Oceanography) Alliance of Small Island States (USA) (AOSIS) < AOSIS (Alliance of Small Island States (USA)) American Enterprice Institute for Public Policy Research (AEI) < AEI (American Enterprice Institute for Public Policy Research) American Fisheries Society (AFS) < AFS (American Fisheries Society) American heritage American Hotel and Motel Association Educational Institute American Institute of Certified Public Accountants American Land Development Association American Library Association (ALA) < ALA (American Library Association) 2

9 American Management Association American Marketing Association American Museum of Natural History (AMNH) < AMNH (American Museum of Natural History) American Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML) < AOML (American Oceanographic and Meteorological Laboratory) American School of Classical Studies at Athens American Society for Information Science American Society of Ichthyologists and Herpetologists (ASIH) < ASIH (American Society of Ichthyologists and Herpetologists) American Society of Limnology and Oceanography (ASLO) < ASLO (American Society of Limnology and Oceanography) American Sociological Association American-Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA) = Αµερικανο-Ελληνική Μορφωτική Προοδευτική Ένωση (ΑΧΕΠΑ) < AHEPA (American-Hellenic Educational Progressive Association) Amitie - Hatier Amnesty International = ιεθνής Αµνηστία Amway. (εταιρεία) Amway. (εταιρεία)--ιστορία Anaycom House ANEMOMYLOS Anubis Application Software Development Center Aquarius Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) < ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts) Aquatic Sciences and Fisheries Information System (ASFIS) < ASFIS (Aquatic Sciences and Fisheries Information System) Aquatic Sciences Information Retrieval Center (ASIRC) < ASIRC (Aquatic Sciences Information Retrieval Center) ARA. (Φίλοι της Βιβλιοδετικής τέχνης) Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen Arctic Climate System Study (ACSYS) < ACSYS (Arctic Climate System Study) Arcudius AREIA S. A. Ares Publishers Arrow books Ars Longa Art ipedo Art of Text Art Studio "Est" Artfoto Artigraf Artisan Entertainment Artoon < Επιχειρήσεις ήχου και εικόνος (Artoon) Asian Development Bank (The Philippines) (ADB) < ADB (Asian Development Bank (The Philippines) Aspen Institute for Humanistic Studies Aspen Institute for Humanistic Studies. Program in International Aspen Institute for Humanistic Studies. Program on Justice Society 3

10 Associated Press = Ηνωµένος Τύπος Association de Reflection sur les Enseignements Superieurs et la Recherche Association des Bibliotecaires Francais Association des Etudes Foncieres (ADEF) < ADEF (Association des Etudes Foncieres) επίσης << Athens University of Economics and Business (AUEB) Aufbau Aufbau Taschenbuch Australian Institute of Marine Science (AIMS) < AIMS (Australian Institute of Marine Science) Association des Ruralistes Francais Association for the Monetary Union of Europe (AUME) < AUME (Association for the Monetary Union of Europe) Association Internationale d' Etudes du Sud-Est Europeen Association Internationale de Droit Economique Association Internationale de Juristes Democrates Associazione Italiana per la Documentazione Avanzata Ateneul Roman Ateneul Roman--Αρχεία Athens Centre Academic Press Athens News Agency (ANA) = Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ) < ANA (Athens News Agency) Athens University of Economics and Business (AUEB) = Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ) επίσης >> AUEB (Athens University of Economics and Business) Athens Voice Athens voice books Atlantis = Ατλαντίς Australian National University Australian National University. The Australia- Japan Research Centre < Australia-Japan Research Centre (Australian National University) The Australian Oceanographic Data Centre (AODC) < AODC (Australian Oceanographic Data Centre) Australian Water Quality Centre (AWQC) < AWQC (Australian Water Quality Centre) Aventis Avon books AXON Badisches Landesumuseum Karlsruhe Ballantine books Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM) < HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission) Banco Exterior de Espana Banco Exterior de Espana. Servicio de Estudios Economicos Banks Upshaw and Company Banque Agricole de Greece (ΑΤΕ) = Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) Audio Video Enterprises Audiovisual Enterprises AUEB (Athens University of Economics and Business) Bantam Books Bantam edition Bastei-Lubbe 4

11 Bauhaus. (µουσικό συγκρότηµα) Beatles. The (µουσικό συγκρότηµα) = Μπητλς. (µουσικό συγκρότηµα) Beautiful America. (εκδοτικός οίκος) Behavioral and Social Sciences Survay Comittee. The Belgique Bibliotheque Royale Bell BENELUX (Belgique-Netherlanden-Luxemburg) < Belgique-Netherlanden-Luxemburg (BENELUX) < Βέλγιο-Ολλανδία-Λουξεµβούργο (BENELUX) < BE.NE.LUX. (Belgique-Netherlanden-Luxemburg) Berkley Books Berkley Medalion Book Bertelsmann BIBLIONET = ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ Biblioteca Alexandrina = Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας Biblioteca Apostolica Vaticana = Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού Biblioteca Apostolica Vaticana--Βιβλιογραφία Biblioteca Apostolica Vaticana--Ιστορία Biblioteca Apostolica Vaticana--Μετάλλια Biblioteca Apostolica Vaticana--Συλλογές νοµισµάτων Biblioteca Apostolica Vaticana--Χειρόγραφα Biblioteca Apostolica Vaticana--Χειρόγραφα, Ελληνικά Biblioteca Nazionale Marciana (Βενετία) Biblioteca Nazionale Marciana (Βενετία)-- Κατάλογοι Biblioteca Vedovato Bibliotheca Auerbachiana Bibliotheca Bottigeriana Bibliothek des von Thierseh Bibliotheque d'ouvrages de Droit Social Bibliotheque de Jean N. Svoronos Bibliotheque de M. B. Bibliotheque de M. Pierre-Henri Larcher Bibliotheque de Mac-Carthy Reagh Bibliotheque Scientifique de M. M. de Jussieu Bibliotheques des Ecoles Francaises d'athenes et de Rome Biogas Transfer in Estuaries (Belgium) (BIOGEST) < BIOGEST (Biogas Transfer in Estuaries (Belgium)) Biopolitics International Organisation (BIO) = ιεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (ΒΙΟ) < BIO (Biopolitics International Organisation) Blur. (µουσικό συγκρότηµα) Bodleian Library < University of Oxford, Bodleian Library Body Shop. The Bourrelier Bowiling Green State University Brimax Books British Academy British and Foreign Bible Society. The British Antarctic Survey (BAS) < BAS (British Antarctic Survey) British Association for the Advancement of Science British Association for the Advancement of Science. Section F British Broadcasting Corporation (BBC) = Βρετανικό Ίδρυµα Ραδιοφωνίας (BBC) < BBC (British Broadcasting Corporation) British Broadcasting Corporation (BBC). Συµφωνική Ορχήστρα British Council 5

12 = Βρετανικό Συµβούλιο British Council - Greece = Βρετανικό Συµβούλιο Ελλάδος British International Studies Association British Library British Library Research and Development Deptartment British Library. Department of Manuscripts British Medical Association British Medical Association. The British Museum (BM) = Βρετανικό Μουσείο < BM (British Museum) British North-America Comittee British Oceanographic Data Centre (BODC) < BODC (British Oceanographic Data Centre) British Petroleum Ελλάδος (B.P. Ελλάδος) < BP Ελλάδος (British Petroleum Ελλάδος) < B.P. Ελλάδος (British Petroleum Ελλάδος) British Publishers Guild British School at Athens British School at Rome British School of Archaelogy at Athens. The British Sociological Association British Standards Institution (BSI) < BSI (British Standards Institution) Brookings Institution. The BTB. (εκδοτικός οίκος) Budapest Sessions. The : (1998 : : Βουδαπέστη) Buena Vista Home Entertainment Bundersregierung Bundesforschungsanstalt fuer Fischerei (BF) < BF (Bundesforschungsanstalt fuer Fischerei) Cal Industries Cambridge Scientific Abstracts (CSA) < CSA (Cambridge Scientific Abstracts) Cambridge University Cambridge University Press Canada Privy Council Office Canadian Institute of Marine Engineering, Canada (CIMarE) < CIMarE (Canadian Institute of Marine Engineering, Canada) Canadian Society for Computational Studies of Intelligence Canongate Cardiff Carl Hanser Carmania Press Carnegie Institute of Technology CAS Occasional Paper Casterman Center for Advanced Research in Phenomenology Center for Migration Studies (CMS) < CMS (Center for Migration Studies) Central Bank of Nigeria Central Committee of Korean Writers' Union Central Intelligence Agency (CIA) = Αµερικάνικη Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) < CIA (Central Intelligence Agency) < United States of America (USA), Central Intelligence Agency (CIA) Centre culturel international de Cerisy-la-Salle Centre d' Etude et de Promotion de la Lecture Centre d'economie International des Pays Socialistes Centre d'economie International des Pays Socialistes. Groupe de Recherche sur la Theorie 6

13 de l'economie Socialiste Centre d'etude des Collectivites Locales Centre d'etude et de Recherche sur les Civilisations Slaves Centre d'etudes des Systemes et Technologies Avancees Centre d'etudes Economiques Centre d'etudes et de Recherches sur les Qualifications (CEREQ) < CEREQ (Centre d'etudes et de Recherches sur les Qualifications) Centre d'etudes Mediterraneennes du Laboratoire de Geographie Centre d'etudes Prospectives et d'informations Internationales (CEPII) < CEPII (Centre d'etudes Prospectives et d'informations Internationales) Centre de Recherche Tsiganes Centre de Recherches Economiques, Sociologiques, et de Gestion Centre de Recherches et d'etudes sur les Societes Mediterraneennes (CRESM) < CRESM (Centre de Recherches et d'etudes sur les Societes Mediterraneennes) Centre de Recherches Scientifiques Centre Europeen Culturel de Delphes = Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών Centre for Contemporary Cultural Studies Centre for Earth Observation [Programme] (CEO) < CEO (Centre for Earth Observation [Programme]) Centre for Economic Policy Research (CERP) < CEPR (Centre for Economic Policy Research) Centre for Educational Research and Innovation (CERI) < CERI (Centre for Educational Research and Innovation) < Centre pour la Recherche et l'innovation dans l'enseignement (CERI) Centre for Environmental and Estuarine Studies (CEES) < CEES (Centre for Environmental and Estuarine Studies) Centre for European Policy Studies (CEPS) < CEPS (Centre for European Policy Studies) Centre for European Policy Studies. Financial Markets Unit Centre for Research on European Women Centre for the Economics and Management of Aquatic Resources (CEMARE) < CEMARE (Centre for the Economics and Management of Aquatic Resources) Centre Europeen pour le Developpement de la Formation Professionnelle (CEDEFOP) = Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (CEDEFOP) < CEDEFOP (Centre Europeen pour le Developpement de la Formation Professionnelle) < European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) Centre for Asia Minor Studies = Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Centre for Co-operation with European Economies in Transition < Centre pour la Cooperation avec les Economies Europeennes en Transition Centre National de Reserches Scientifiques (CNRS) < CNRS (Centre National de Reserches Scientifiques) Centre National pour l'exploitation des Oceans (CNEXO) < CNEXO (Centre National pour l'exploitation des Oceans) Centre of Planning and Economic Research (CPER) = Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) < KEPE (Centre of Planning and Economic Research) < CPER (Centre of Planning and Economic Research) 7

14 Centre Universitaire de Recherches Administratives et Politiques de Picardie Centro de Informacion Cientifica y Humanistica (CICH) < CICH (Centro de Informacion Cientifica y Humanistica) Centro Studi di Politica Internazionale Centro Studi Investimenti Sociali Charles Scribner's Son Charles Scribner's Sons Charpentier Chartered Institute of Management Accountants Chez Firmin Didot Chiesa della Martorana (Παλέρµο) Cinar Cinemarque Entertainent Citibank Civitas Cociety Clare Group Clarendon Press Clark Boardman Company Limited Cle International Clisthene Club d'information et de Reflexion sur l'economie Mondiale Club of Rome Cobb Group. The Coca Cola corporation College of Europe Comision de Derechos Humanos de El Salvador Comitato Cittadino per le Celebrazioni Colombiane Comite des Organisations Professionnelles Agricoles de la Communaute Europeenne (COPA) = Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Επιτροπή Επαγγελµατικών Γεωργικών Οργανισµών < COPA (Comite des Organisations Professionnelles Agricoles de la Communaute Europeenne) Commercial Bank of Greece (CBG) = Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) < CBG (Commercial Bank of Greece) < Emporiki Bank Corporate < Banque Commercial de Grece (BCG) < BCG (Banque Commercial de Grece) Commission International Olympique (CIO) < CIO (Commission International Olympique) Commission Internationale d'histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales Commission of the European Community = Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων < European Community, Commission < Communaute Europeenne, Commission < Commission Europeene des Droits de l'homme (ECHR) Commission on Storage, Automatic Processing and Retrieval of Geological Data (IUGS/COGEODATA) < IUGS/COGEODATA (Commission on Storage, Automatic Processing and Retrieval of Geological Data) Commission on Tectonics (IUGS/COMTEC) < IUGS/COMTEC (Commission on Tectonics) Commission pour l'etude des Communautes Europeennes (CEDECE) < CEDECE (Commission pour l'etude des Communautes Europeennes) Committee for International Coordination on National Research in Demography (CICRED) < CICRED (Committee for International Coordination on National Research in Demography) Committee of the Regions of the European Union Committee on Taxation, Resources and Economic Development (TRED). (USA) < TRED (Committee on Taxation, Resources and Economic Development, (USA) Committee on Technological Innovation in 8

15 Medicine Committee on Technological Innovation in Medicine. Institute of Medicine Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People Commonwealth Consultative Group on Mineral Resources and Geology (CCMRG) < CCMRG (Commonwealth Consultative Group on Mineral Resources and Geology) Commonwealth Group of Eminent Persons. The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) < CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) Community Research and Development Information Service (CORDIS) < CORDIS (Community Research and Development Information Service) < European Community Research and Development Information Service (CORDIS) The Consultans Bureau Contact Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) < CCAMLR (Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) Copy city Corgi Cornafion Group Coronation Press Coronet books Corporate Monitor. (Inc.) Cosmos Greek-American Council for International Cooperation for the Exploitation of the Cosmos (INTERCOSMOS) < INTERCOSMOS (Council for International Cooperation for the Exploitation of the Cosmos) COMPUPRESS Computer Academy Computer Board for Universities and Research Councils Computer Technology Research Corp Conceptum Congress of Local and Regional Authorities of Europe Conseil pour la Conservation des Ressources Halieutiques (Canada) (CCRH) < CCRH (Conseil pour la Conservation des Ressources Halieutiques (Canada)) Consortium for International Earth Science Information Network (CIESIN) < CIESIN (Consortium for International Earth Science Information Network) Consortium for Research in Elastic Wave Exploration Seismology (CREWES Project). The < CREWES Project (The Consortium for Research in Elastic Wave Exploration Seismology) Council of Europe = Συµβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) < Conseil de l' Europe Council of Europe--Συνθήκες Council of Europe. Human Rights Documentation Centre < Human Rights Documentation Centre (Council of Europe) Council of European Municipalities and Regions Council of Mutual Economic Aid (COMECON) = Συµβούλιο Αµοιβαίας Οικονοµικής Βοήθειας (COMECON) < COMECON (Council of Mutual Economic Aid) Council of the European Union = Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων < Communaute Europeenne, Conseil < European Community, Council Counsil for the United States and Italy. The Court of Justice of the European Communities 9

16 = ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων < Communatue Europeenne, Court de Justice < Cour de Justice de la Communaute Europeenne < European Communtiy, Court of Justice Cure. The (µουσικό συγκρότηµα) Cypress House Cyprus Museum = Κυπριακό Μουσείο Cyprus Museum. Departementof Antiquities Cyprus. Ministry of Interior. Press and Information Office < Cyprus PIO < Cyprus Press and Information Office Cyprus. Εθνική Φρουρά < Εθνική Φρουρά Κύπρου Cyprus. Στρατός Cyprus. Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας Cyprus. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Cyprus. Υπουργείο Εσωτερικών Cyprus. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Cyprus. Υπουργείο Παιδείας Cyprus. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Υπηρεσία Καθοδηγήσης και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. ιεύθυνση Μέσης Eκπαίδευσης Cyprus. Υπουργείο Παιδείας. Μορφωτική Υπηρεσία Danish Centre of Human Rights Darrell Waters Limited David Time Share Group. The DeAgostini Hellas Delacorte Press Delco. Κ. Ι. ηµόπουλος Dell Dell book. A Dell Publishing Depeche Mode. (µουσικό συγκρότηµα) Dersa Despec Multimedia Systems Deutesche Forschungsgemeisnschaft Deutsche Demokratische Republic Deutsche Gesellschaft fur Operations Research Deutsche Gesellschaft fur Sozialmedizin und Pravention Deutsche Hydrographische Institut (DHI) < DHI (Deutsche Hydrographische Institut) Deutsche Institut fϋr Zeitungskunde Deutsche National Bibliothek Deutsche Staatsbibliothek Deutscher Katecheten-Verein Deutscher Taschenbuch Verlag Deutsches Bibiotheksinstitut Deutsches Institut fuer Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) < DIMDI (Deutsches Institut fuer Medizinische Dokumentation und Information) Deutsches Jugendinstitut Dian Dian Books Dieterichschen Buchhandlung Dionysos Books Diputacio de Barcelona Discovery Channel Discovery Communications Discovery. (πλοίο) = Ντισκάβερυ. (πλοίο) Divry D. C. Doors. (µουσικό συγκρότηµα) Dorling Kindersley (DK) 10

17 < DK (Dorling Kindersley) = Ζαπατίστας (Μεξικό) Drifters. The (µουσικό συγκρότηµα) Droemer Droemer Knaur Dumbarton Oaks Dumbarton Oaks Research Library and Collection Dumbarton Oaks Research Library and Collection--Κατάλογοι DuMont Dural ΑΕΒΕ Dynamo Earthworks Group. The Eastern Atlantic Hydrographic Commission (EAtHC) < EAtHC (Eastern Atlantic Hydrographic Commission) Ecole Francaise d'athenes = Γαλλική Σχολή Αθηνών ELIT Emden. (καταδροµικό) = Εµντεν. (καταδροµικό) EMI record company < Electrical and Music Industries (EMI record company) επίσης >> MINOS-EMI Encyclopedia Britannica. (Inc.) < Britannica Encyclopedia, (Inc.) English School Book Publish English Tourist Board Development Guides Enimerossi Environment and Natural Resources Management (ENRM) < ENRM (Environment and Natural Resources Management) Ecole Nationale de la Statistique et de l'administration Economique Ecole Nationale Superieure des Bibliotheques Ecological Society of America (USA) (ESA) < ESA (Ecological Society of America (USA)) Econometric Society World Congress Economic History Society Economic Intelligemence Unit. The Economic Research Centre Edition Erde Editions du Seuil Edizioni del Grifo Education Resources Information Center (ERIC) < ERIC (Education Resources Information Center) Efstathiadis Group Ejircito Zapatista de Liberacion Nacional (Μεξικό) Environment Canada (EC) < EC (Environment Canada) Epicom Erasmus Bureau Ergo Ergonomics Society Ernest & Young Etudes des Droit des Communautes Europeennes Eupopean Institute of Public Administration (EIPA) < EIPA (Eupopean Institute of Public Administration) EUR-OP (Office for Official Publications of the EC) = Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΥΕΕΕΚ) < Office for Publications (EUR-OP) Euratom Supply Agency (ESA) = Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ) 11

18 = Οργανισµός Εφοδιασµού Euratom < Agence d'approvisionnement d' Euratom (ESA) < ESA (Euratom Supply Agency) Eurobank Eurobooks Europaverlag European Air Law Association European Association of Exploration Geophysicists (EAEG) < EAEG (European Association of Exploration Geophysicist) European Association of Marine and Aquatic Sciences Libraries and Information Centers (EURASLIC) < EURASLIC (European Association of Marine and Aquatic Sciences Libraries and Information) European Central Bank (ECB) = Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) < ECB (European Central Bank) επίσης >> European Court of Human Rights (ECHR) European Convention on Human Rights. Commission European Convention on Human Rights. Court European Coordination Centre for Research and Documentation in Social Sciences European Court of Auditors = Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο European Court of Human Rights (ECHR) = Ευρωπαϊκό ικαστήριο των ικαιωµάτων του Ανθρώπου < Cour Europeenne des Droits de l' Homme < ECHR (European Court of Human Rights) επίσης << European Commission on Human Rights (ECHR) << European Convention on Human Rights European Documentation Centres European Economic and Social Committee = Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή < Economic and Social Committee European Centre for Parliamentary Research and Documentation European Centre for Parliamentary Research and Documentation. Working Party on Macroeconomic Research European Commission Host Organisation (ECHO) < ECHO (European Commission Host Organisation) European Commission on Human Rights (ECHR) = Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ικαιωµάτων του Ανθρώπου < ECHR (European Commission on Human Rights) επίσης >> European Court of Human Rights (ECHR) European Community = Ευρωπαϊκή Κοινότητα < Communaute Europeenne European Economic Community (EEC) = Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) < EEC (European Economic Community) επίσης << European Union (EU) European Environment Agency (EEA) < EEA (European Environment Agency) European Environment Information and Observation NETwork < EIONET (European Environment Information and Observation NETwork) European Environmental Management Association (EEMA) < EEMA (European Environmental Management Association) European Community Studies Association European Consortium for Political Research European Convention on Human Rights European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions = Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για την Βελτίωση των Συνθηκών ιαβιώσεως και Εργασίας 12

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr

e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα-Επώνυμο Στέφανος Καραγιάννης Τηλ.6977 80 87 22 Τηλέφωνο: e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr ΣΠΟΥΔΕΣ. Dr (V.W.L). Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE)

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Dr. JOHN (YANNIS) DESYPRIS Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Born 1952, a Chemical Engineer (UK), PhD in fuels and energy

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο άρθρο 7: α) οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «1. α) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται: - στις αναφερόμενες στο άρθρο

1. Στο άρθρο 7: α) οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «1. α) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται: - στις αναφερόμενες στο άρθρο 31997L0052 Οδηγία 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Με την συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2012 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης - 1 - Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία: :Τσούνης Επίθετο Όνομα : Νικόλαος Όνομα Πατρός : Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός : Αλίκη Ημ. Γέννησης : 26-03 - 1966 Τόπος Γέννησης : Ιωάννινα Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Καθηγητή Δρος Κωνσταντίνου Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Καθηγητή Δρος Κωνσταντίνου Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Δρος Κωνσταντίνου Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Ημερομηνία Γέννησης: 02.10.1959 Tόπος Γέννησης: Ελευθεροχώρι / Κιλκίς Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) Επανεκκινώντας την ανάπτυξη Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα 20-21 IANOYAΡΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL www.aenergyinvestments.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles TOWER Conference 2010 Speakers Profiles Brigitta Papastavrou, President & Chief Executive, ELAGRO Μπριγκίττα Παπασταύρου, Πρόεδρος & ιευθύνουσα Σύµβουλος, ΕΛΑΓΡΟ E-mail: info@agrotour.gr Brigitta Papastavrou,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974. Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 fpapadop@gmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974. Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 fpapadop@gmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974 Εθνικότητα: Ελληνική Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 e-mail: fpapadop@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Department of Economics, University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΑΤΡΑ, 2014 Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Περιεχόµενα ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ 1 Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Julie Lutran Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων Αθήνα, 2008 ii ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Julie Lutran Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων Αθήνα, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ Ισμήνη Κριάρη Κατράνη Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΠΤΥΧΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: MBA, CARDIFF, UNIVERSITY OF WALES Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΙΑΦΗΜΙΣΗ) ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάνος Ματσαγγάνης ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάνος Ματσαγγάνης ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Μάνος Ματσαγγάνης Ημερομηνία (τόπος) γέννησης 4 Οκτωβρίου 1963 (Ανόβερο, Γερμανία) Διεύθυνση εργασίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

DIPLÔME DE DOCTEUR - INGÉNIEUR

DIPLÔME DE DOCTEUR - INGÉNIEUR Vassilios Stergiopoulos (Docteur d Etat, Docteur-Ingénieur, D.E.A. de Mécanique des Fluides, Civil Engineer) Professor Department of Civil Engineering Educators School of Pedagogical & Technological Education

Διαβάστε περισσότερα