ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισήγηση της Υπηρεσίας του Ταµείου Πίνακες εσόδων - εξόδων προϋπολογισµού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Προϋπολογισμός Σελίδα 2

3 Εισήγηση της Υπηρεσίας του Ταµείου Ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιοικητικού θέτει υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου τα ακόλουθα: 1. Σε εφαρµογή της µε αρ. 2/44483/ ΠΓΚ/ εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών (Γ.Λ.Κ.), καταρτίστηκε από την Υπηρεσία µας και εγκρίθηκε κατά την 27 η Συνεδρίαση του.σ. του Ταµείου της 21 ης /7/2014 (Θέµα 1.10), ο συνοπτικός Προϋπολογισµός του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονοµικό έτος. Υπενθυµίζουµε ότι ο εν λόγω Προϋπολογισµός καταρτίστηκε σύµφωνα µε τους στόχους και τα συνολικά όρια δαπανών, όπως αυτά προσδιορίστηκαν στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ Σ) 2018 και είναι δεσµευτικός, τόσο για το.σ. του Ταµείου όσο και για το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο συνοπτικό Προϋπολογισµό του Ταµείου οικονοµικού έτους, τα βασικά οικονοµικά µεγέθη του Ταµείου προϋπολογίστηκαν ως εξής: Έσοδα ,00 Έξοδα ,00 Έλλειµµα ,00 2. Με το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160 Α ) και ειδικότερα τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 220, ορίζεται ότι «µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ ύλην αρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται µέχρι την , µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράµετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιµότητας ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία ετησίων ελλειµµάτων σε ταµειακή και δεδουλευµένη βάση, για το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή τους. Το αρµόδιο ιοικητικό Συµβούλιο εφαρµόζει την προσαρµογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως µηδενικό έλλειµµα στα Ταµεία. Μέχρι την 30 η Νοεµβρίου κάθε έτους το αρµόδιο.σ. αποφασίζει την εφαρµογή της προσαρµογής για το επόµενο οικονοµικό έτος σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και σε περίπτωση µη εφαρµογής του ιοικητικό Συµβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρµογής». 3. Η Υπηρεσία, σε εφαρµογή σχετικής απαίτησης προηγούµενης νοµοθεσίας και συγκεκριµένα της διάταξης του εδαφίου Ε της υποπαραγράφου ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4062/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α ), σύµφωνα µε Προϋπολογισμός Σελίδα 3

4 την οποία «το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υποβάλλουν υποχρεωτικά κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) αναλογιστική µελέτη και οικονοµικές καταστάσεις για έλεγχο βιωσιµότητας», ήδη από το µήνα Μάιο τρέχοντος έτους εισηγήθηκε σχετικά και το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού κατά τη 17 η Συνεδρίασή του της 12 ης /5/2014 (Θέµα 1.13). Η εν λόγω αναλογιστική µελέτη εκπονήθηκε από την εταιρεία «Prudential Actuarial Solutions Ltd. Β. Μαργιός & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.», σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που όρισε η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και η µε αρ. οικ.21533/293/ Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 85 Α ), και κατατέθηκε στο Ταµείο στις 24/10/2014 σε εκτέλεση του άρθρου 3 της σχετικής σύµβασης ανάθεσης έργου. Στη συνέχεια, µε το µε αρ. γρ.πρ. 317/ έγγραφο, η αναλογιστική µελέτη διαβιβάστηκε αρµοδίως στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, προκειµένου εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 220 του Ν. 4281/2014 (ήτοι την ) η τελευταία να διαθέτει τις εκ του νόµου απαιτούµενες πληροφορίες για τον καθορισµό των τεχνικών παραµέτρων από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιµότητας για το Μ.Τ.Π.Υ. Επίσης, µε το µε αρ. γρ.πρ. 319/ έγγραφο, η αναλογιστική µελέτη διαβιβάστηκε στη ιεύθυνση Οικονοµικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νοµικών Προσώπων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και κοινοποιήθηκε τόσο στον αρµόδιο Υπουργό, όσο και στην αρµόδια Προϊσταµένη της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου. 4. Με το µε αρ. Φ /οικ /2075/ έγγραφο της Προϊσταµένης της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δόθηκαν οι τελικές οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή του Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους. Στο έγγραφο αυτό τονίζεται ιδιαίτερα ότι «ο προς έγκριση προϋπολογισµός θα εγκριθεί µόνο αν είναι συνεπής µε τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισµών που διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 54 του ν. 4270/2014 και συµµορφώνονται µε τους δεσµευτικούς στόχους, τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και τα ανώτερα όρια δαπανών που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π..Σ. και µε τις εγκυκλίους που εκδίδονται». Ορίζεται επίσης ότι ο Προϋπολογισµός πρέπει να υποβληθεί έως και δεν πρόκειται να δοθεί καµία απολύτως παράταση. 5. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, µε το µε αρ. οικ.547/ έγγραφό της, ζήτησε νέα αναλογιστική µελέτη, καθώς και όλα τα οικονοµικά στοιχεία του Μ.Τ.Π.Υ. για τις χρήσεις 2012, και 2014 ως το µήνα που έχει οριστικοποιηθεί, τα οποία απεστάλησαν στο σύνολό τους την εποµένη ηµέρα µε το µε αρ. 329/ έγγραφο του Ταµείου. Προϋπολογισμός Σελίδα 4

5 6. Η Υπηρεσία, καίτοι έγκαιρα έχει προπαρασκευάσει εντός των προβλεποµένων προθεσµιών τα µεγέθη του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους του Ταµείου, µέχρι σήµερα δεν έχει λάβει από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή τις εκ του νόµου προβλεπόµενες τεχνικές παραµέτρους από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιµότητας για το ίδιο έτος, προκειµένου να εισηγηθεί αρµοδίως προς το.σ. για την αντίστοιχη προσαρµογή των παροχών µερισµάτων για τη διασφάλιση ετήσιου µηδενικού ελλείµµατος. Αποτέλεσµα αυτού είναι, παρότι εξέπνευσε η προαναφερθείσα προθεσµία της 14 ης και εξαντλήθηκε κάθε ανεκτό όριο χρόνου, η Υπηρεσία να µην έχει τη δυνατότητα κατάρτισης Προϋπολογισµού µε βάση τις απαιτήσεις της νέας νοµοθεσίας. 7. Η ανάλυση των προϋπολογισθέντων µερισµάτων (υφισταµένων και νέων) για το έτος απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Έτος Μήνας Παλαιοί Νέοι μερισματούχοι Θανόντες Προς Πληρωμή Παλαιοί Νέα μερίσματα (Ατομικά & Μεταβιβάσεις) Θανόντες Μερίσματα περιόδου Κρατήσεις των Ν.4024/11 & 4093/12 Υπόλοιπο πληρωτέο περιόδου Αναδρομικά Νέων μερισματούχων Κρατήσεις των Ν.4024/11 & 4093/12 Πληρωτέα Αναδρομικά Σύνολο Πληρωτέων μερισμάτων (προ φόρων) , ,75 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 0,00 0,00 0, , , , , , , ,38 0,00 0,00 0, ,38 Σύνολα , , , , , , , , , ,26 Παραδοχές Μέσο μηνιαίο μέρισμα Ατομικού μερίσματος = 205,35 Μέσο μηνιαίο μέρισμα Μεταβιβασμένου μερίσματος = 128,35 (205,36* 5/8) Εισερχόμενες νέες μηνιαίες αιτήσεις ανά μήνα 850 από 1/1/ (765 αιτήσεις ατομικού μερίσματος, 85 αιτήσεις μεταβίβασης) Θανόντες ανά μήνα 350 (Αριάδνη) Αιτήσεις που υπάρχουν την 18/12/ ( αιτήσεις ατομικού μερίσματος, αιτήσεις μεταβίβασης) Προϋπολογισμός Σελίδα 5

6 8. Μετά από τα παραπάνω αναλυτικά εκτεθέντα, η Υπηρεσία παραθέτει τους ακόλουθους πίνακες εσόδων εξόδων του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους του Ταµείου, όπως αυτοί προσαρµόστηκαν µε βάση τα δεδοµένα που έχουν µέχρι σήµερα περιέλθει σε γνώση της, καθώς και το γεγονός της απορρόφησης του συνόλου της έκτακτης χρηµατοδότησης για την κάλυψη ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. ύψους κατά το τρέχον έτος: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 0,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α (Κρατήσεις των Ν.4024/11 & 4093/12) ,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0,00 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ,00 Σύνολο εσόδων (Α) ,00 ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ,00 ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ,00 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 Σύνολο εξόδων (Β) ,00 Έλλειμμα Προϋπολογισμού (Α-Β) ,00 Στο Παράτηµα Ι της παρούσας παρατίθενται οι αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων Εξόδων ανά Κωδικό Αριθµό, καθώς και τα αντίστοιχα µεγέθη του Απολογισµού έτους, της εκτίµησης Απολογισµού για το 2014 και του Προϋπολογισµού έτους Επισηµαίνουµε ότι στους προαναφερόµενους πίνακες έχει προϋπολογιστεί η δαπάνη πληρωµής µερισµάτων για το σύνολο των µερισµατούχων του Ταµείου (υφισταµένων, αιτούντων σε εκκρεµότητα και αιτούντων που αναµένονται µέχρι 31/12/), σύµφωνα µε τα σήµερα ισχύοντα δεδοµένα (µέσο µηνιαίο ύψος νέου ατοµικού µερίσµατος, µέσος αριθµός διαγραφών ανά µήνα, υφιστάµενες µειώσεις Ν. 4024/11 και Ν. 4093/12). Επίσης, δε λογίστηκε κανένα ποσό εσόδων από πόρους υπέρ του Ταµείου, σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4254/2014 µε τις οποίες αυτοί καταργούνται από Προϋπολογισμός Σελίδα 6

7 9. Για την αντιµετώπιση του ελλείµµατος του προϋπολογισµού για το έτος και µέχρι την οριστικοποίηση και γνωστοποίηση των τεχνικών παραµέτρων από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιµότητας προς διασφάλιση ετήσιου µηδενικού ελλείµµατος, θέτουµε υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου τα ακόλουθα στοιχεία αποτίµησης της κινητής περιουσίας του Ταµείου, τόσο σε τρέχουσες τιµές όσο και σε τιµές κτήσης: ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( uro) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αποτίµηση Μερίδας της 16/12/14 Τρέχουσα τιµή Μεριδίου: 22,2596. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ,50 Αριθµός Μεριδίων: ,4290 Αξία Κτήσης Μερίδας: ,95. ΕΤΕ: τµχ x 1,51 (ΜΤΚ 90,21 ) ΕΛΛ: τµχ x 9,93 (ΜΤΚ 5,35 ) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ,07 ΕΧΑΕ: τµχ x 5,24 (ΜΤΚ 3,73 ) ΟΤΕ: τµχ x 9,25 (ΜΤΚ 16,74 ) ΕΛΠΕ: τµχ x 4,00 (ΜΤΚ 9,67 ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,66 Αποτίµηση της 28/11/14 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,01 ΗΛΟΣ (Μικτό εσώτ.) Αποτίµ. της 16/12/14 Αριθµός Μεριδίων: ,36 Τρέχουσα τιµή Μεριδίου: 10,1978 Μέση Τιµή Κτήσης Μεριδίου: 23,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (Β) ,25 Επισηµαίνουµε ότι µετά τη λήψη από την Εθνική αναλογιστική Αρχή των τεχνικών παραµέτρων από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιµότητας προς διασφάλιση ετήσιου µηδενικού ελλείµµατος, η Υπηρεσία θα προβεί σε ανάλογες προσαρµογές των οικείων πιστώσεων του παραπάνω Προϋπολογισµού, τις οποίες και θα θέσει εκ νέου προς έγκριση από.σ. του Ταµείου. Τέλος µε σχετική επιστολή του προέδρου Σ από , έχουν ζητηθεί σχετικές οδηγίες από την αρµόδια /νση Οικονοµικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Προνοίας αναφορικά µε τις αναγκαίες προσαρµογές των µερισµάτων του, κατ εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4281/14. Παρακαλείται το ιοικητικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Ο Λογιστής Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου O ιευθυντής ιοικητικού Μιλτιάδης Μουραφέτης Ζαφείριος Παγιώτας Ζαφείριος Ορφανός Προϋπολογισμός Σελίδα 7

8 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Απόφαση υπ αρ. Φ.30316/49893/2798// του κ. Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Προνοίας ( Α Α: 65ΡΕΛ-Γ7Φ ) Προϋπολογισμός Σελίδα 8

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισµένης δαπάνης 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Κ.Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠ 1100 ΦΟΡΟΙ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Έσοδα από κρατήσεις σε δαπάνες ή έσοδα του ηµοσίου, άλλων Ν.Π..., Οργανισµών κ.λ.π. Κράτηση 3% σε δαπάνες ηµοσίου για έργα, προµήθειες και προσφερόµενες προς αυτό από τρίτους 0, , , ,41 υπηρεσίες Κράτηση 3% σε δαπάνες για έργα προµήθειες κ.λ.π. Νοµικών Προσώπων, Ειδικών Ταµείων, Αυτόνοµων 0, , , ,97 Οργανισµών κ.λ.π Κράτηση 3% στα ενοίκια των ηµοσίων Καταστηµάτων που καταβάλουν οι Πολιτικές 0, , , ,39 Υπηρεσίες στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό 0, , , ,77 Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0, , , ,04 Σύνολο Κ.Α , , , ,81 ΚΑ 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0, , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ & 2100 ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 2121 Τακτικές καταβολές ασφαλισµένων Ε Σ Ο Α Υποχρεωτικές κρατήσεις 4% στις αποδοχές των Μετόχων , , , , Καταβολές Μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους Εισφορές για εφ άπαξ αποζηµίωση λόγω έξοδου από την υπηρεσία Εισφορές σε πρόσθετες αποζηµιώσεις (Κράτηση 2% στις πρόσθετες αµοιβές, επιδόµατα & άλλες αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στους Πολιτικούς Υπαλλήλους) , , , , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας , , , , Εισφορές στον πρώτο µισθό - ικαίωµα εγγραφής νεοδιοριζοµένων ηµοσίων Υπαλλήλων Μετόχων , , , ,85 Ταµείου (Άρθρα 25-30, Π.. 422/ 1981) Σύνολο Κ.Α , , , ,44 Κ.Α 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,44 Προϋπολογισμός Σελίδα 9

10 Προϋπολογισμός Σελίδα 10

11 ΚΩ ΙΚΟΙ Ε Σ Ο Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Κ.Λ.Π. ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. λοιπών κινητών αξιών 0, , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκµίσθωση οικιών και γραφείων Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Λυκούργου ,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή , , , , Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων πλ. Συντάγµατος , , , , Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Λ. Κηφισίας , , , , Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Λ. Συγγρού ,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων γενικά , , , , Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Λυκούργου 10 0,00 0,00 0, , Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων πλ. Συντάγµατος Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου , , , , , , , , , , , , Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Λυκούργου , , , , , , , ,89 Σύνολο Κ.Α , , , ,53 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες , , , , Τόκοι από υπαλληλικά άνεια 0,00 0,00 0, , Τόκοι λοιπών περιπτώσεων Τόκοι από οφειλές Μερισµατούχων , , , ,33 Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων και παν άλλο 5.000, , ,00 0,00 απρόβλεπτο Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλληλικά άνεια , , , , , 04 Τόκοι από καθυστέρηση µισθωµάτων και παν άλλο απρόβλεπτο , , , , , , , , , , , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Τοκοµερίδια , , , , Μερίσµατα , , , , Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου , , , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,93 Κ.Α 3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡIOTHTA ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , , , ,46 Προϋπολογισμός Σελίδα 11

12 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, XΡHMATΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Ε Σ Ο Α Πρόστιµα από ποινές σε βάρος ηµοσίων Υπαλλήλων 1.000, , ,00 0, Λοιπά πρόστιµα & χρηµατικές ποινές (κράτηση λόγω εκπτώσεως-αργίες-διαθεσιµότητα ηµοσίων 2.000, , ,00 0,00 Υπαλλήλων) Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Κ.Α ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000, , ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟ ΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 5110 ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Μερίσµατα Ν. 1897/ 90) Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (προσλήψεις µέσω ΟΑΕ ) , , ,00 0, , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Απόδοση στo Τ.Π..Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό , , , , , , , , ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Έσοδα υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , , , , Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε , , , , Έσοδα υπέρ Τ. Σ. Νοµικών 5.000, , ,00 0, Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ ,00 0,00 0,00 0, , , , , ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Εσοδα υπέρ Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού 3.000, , ,00 0, Έσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε , , , , , , , , ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Έσοδα υπέρ του Τ.Ε.Α..Υ Έσοδα υπέρ Τ.Ε.Α..Υ. (πρώην Ταµείο Αρωγής και Υγείας Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονοµικών) Έσοδα υπέρ Ταµείου Αρωγής Μονίµων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άµυνας , , , , , , ,00 975, Έσοδα υπέρ λοιπών Ταµείων Αρωγής (ΚΥΤ) , , , , , , , ,02 Προϋπολογισμός Σελίδα 12

13 ΚΩ ΙΚΟΙ , 54.04, 54.09, , , , , , ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠ, ΝΠΙ, ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ κ.λ.π 5291 Έσοδα υπέρ του ηµοσίου Ε Σ Ο Α Φόροι ηµοσίου , , , ,22 Τέλη Χαρτοσήµου , , , , Υγειονοµική περίθαλψη 0, , , , Κρατήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων για συνταξιοδότηση , , , , Από κατασχέσεις µερισµατούχων κ.λ.π 5.000, , , , , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π... & αποκεντρωµένων ηµοσίων Υπηρεσιών Έσοδα υπέρ Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων , , , , Έσοδα υπέρ Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , , , , Έσοδα υπέρ ΟΓΑ , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠ , , ,00 0, , , , , Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές 6.000, , , , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό των Ν.Π.Ι.. (συνεταιρισµών, συλλόγων, σωµατείων κ.λ.π.) , , , , Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων αρχών και λοιπών φορέων , , ,00 299,56 Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση Χρηµατικών Ενταλµάτων και προκαταβολών γενικά ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθηµάτων και αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται , , , , Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0,00 0,00 0, , , , , ,73 Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ κ.λ.π ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Έσοδα από συµµετοχή άλλων νοµικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης (Αρθ.10,11 Ν.1405/ 83) , , , , , , , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά , , , , , , , ,35 Σύνολο Κ.Α , , , ,33 Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α , , , ,02 Προϋπολογισμός Σελίδα 13

14 ΚΩ ΙΚΟΙ Ε Σ Ο Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0, , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000, , ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α , , , ,02 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε τις 0, , , ,00 διατάξεις της υπ. Γ2 του άρθρου 1του Ν.4093/ 12 Σύνολο Κ.Α , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων , , , ,04 Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΕΣΟ Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Χρεωλύσια δανείων που χορηγήθηκαν Χρεωλύσια Υπαλληλικών ανείων 0, , , , Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συνταξεων (Άρθρο 58, 59, 60 Π. 422/ 81) 0,00 0,00 0,00 276, Χρεωλύσια Υπαλληλικών ανείων υπό εκκαθάριση 0, ,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,30 Κ.Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0, , , , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8200 Φόροι - Τέλη - ικαιώµατα Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους ,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΌ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές ασφαλισµένων , , ,69 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,69 0, ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠO ΑΝΕΙΑ Εσοδα προερχόµενα από συναφθέντα δάνεια ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Κ.Α ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ , , ,69 0,00 Προϋπολογισμός Σελίδα 14

15 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 0, , , , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , , , ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0, , , , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ , , ,69 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Ω Ν , , , ,07 Προϋπολογισμός Σελίδα 15

16 ΚΩ ΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Ξ Ο Α ΕΙ ΙΚO ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Βασικός µισθός τακτικών (µονίµων, αιρετών, µετακλητών) , , , , Βασικός µισθός λοιπών υπαλλήλων (έµµισθη εντολή) , ,00 0,00 0, ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ , , , , Οικογενειακή παροχή , , , , ιαφορές αποδοχών Ν.4024/ , , , , , , , , Επίδοµα θέσης ευθύνης , , , , Λοιπά γενικά τακτικά επιδόµατα 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία , ,00 0,00 0, Ε Ξ Ο Α Αποζηµίωση για συµµετοχή σε Συµβούλια, Επιτροπές (απ.ρθ. 17 Ν.3205/ 03) ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Αποζηµίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων ιοίκησης (Απόφ.2/ 7382/ 0022/ & παρ.2 αρ.8 Ν.1810/ 88) ιάφορες αποζηµιώσεις που δεν κατονοµάζονται ειδικά (Αποζ. πολιτών αρ.5 Ν.1943/ 1991) , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 30, , , , ,94 Σύνολα Κ.Α , , , ,12 Προϋπολογισμός Σελίδα 16

17 ΚΩ ΙΚΟΙ Ε Ξ Ο Α 0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές νοµικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Ν.3026/ 54 Αµοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (N.33616/ 05) Αµοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελµατιών , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΩΣΩΠΟΥ Αµοιβές πραγµατογνωµόνων , , , , Λοιπές Αµοιβές Φυσικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0430 ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ , ,00 0,00 0, , , , , Αµοιβές και Προµήθειες Τραπεζών , , , , Αµοιβές της ΙΑΣ ΑΕ για την πληρωµή των µερισµάτων , , , , Αµοιβή νοµικών προσώπων ή οργανισµών για την µηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων , , , , , , , ,03 Λοιπές αµοιβές Νοµικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,17 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 500 ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ απάνες επιµόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π , , ,00 720, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ , , ,00 720, Εισφορές στο ΙΚΑ , , , , Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς , , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α..(Ν.3918/ 11) , , , , , , , ,91 Σύνολο Κ.Α , , , ,91 Προϋπολογισμός Σελίδα 17

18 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 0620 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μηνιαία Μερίσµατα, µε βάση τις διατάξεις απονοµής µερισµάτων Π..422/ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Ξ Ο Α Βοηθήµατα εφ άπαξ (Αρθ.5 Ν.1395/ 83 ΦΕΚ125 Αποφ.Υπουρ.1097/ ΦΕΚ35Β' ) Αποζηµιώσεις απολυοµένων (αρθ.94 Ν..3026/ 54 & αρθ.9 Ν.2335/ 95) ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΠ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ Συµµετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης Αρθ. 10 Ν.1405/ 83 ΦΕΚ 180/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Σύνολο Κ.Α , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ή ΜΗ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας , , ,00 16, Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που µετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές πληρωµές για µετακίνηση υπαλλήλων 2.000, , ,00 0, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας , , ,00 136,92 Σύνολο Κ.Α , , ,00 153,72 Προϋπολογισμός Σελίδα 18

19 ΚΩ ΙΚΟΙ Ε Ξ Ο Α 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0813 Μισθώµατα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων Μισθώµατα κτιρίων , , , , Έξοδα κοινοχρήστων χώρων , , , , , , , , ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΓΑΘΩΝ Μεταφορές αγαθών & φορτοεκφορτωτικά 6.000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ Ταχυδροµικά Τέλη , , , , Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού , , , , Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κ.λ.π , ,00 0,00 0, απάνες κινητής Τηλεφωνίας 7.000, , , , , Λοιπές επικοινωνίες 9.000, , , , , , , , Υ ΡΕΥΣΗ-ΑΡ ΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Υδρευση και Άρδευση 9.000, , , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας) , , , , απάνες καθαρισµού γραφείων , , , , Λοιπές απάνες 8.000, , ,00 282, , , , , ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Λοιπές δαπάνες ηµοσίων σχέσεων 2.500, ,00 200,00 0, , ,00 200,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου , , ,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή , , ,00 369, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγµατος , , , , Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Ακαδηµίας & Κανάρη , , ,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πινδάρου , , ,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λ. Κηφισίας , ,00 0,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου , ,00 700,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λ. Συγγρού , , ,00 774, , , , , Συντήρηση & επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων , , , , , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Συντήρηση - Επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς 3.000, ,00 100,00 662, Συντήρηση - Επισκευή επίπλων & σκευών 3.500, ,00 450,00 602, Συντήρηση & Επισκευή λοιπού εξοπλισµού , , , , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 3.000, ,00 70,00 180, Ασφάλιστρα ακινήτων , , , , Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβ. Πράξεων , , , , ικαστικά έξοδα , , , , Επιδόσεις, ηµοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λπ , , , , , , , ,77 Σύνολο Κ.Α , , , , ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 0910 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ Φόροι ηµοσίου & ηµοτικοί , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,33 Προϋπολογισμός Σελίδα 19

20 ΚΩ ΙΚΟΙ Ε Ξ Ο Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1250 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών εκδόσεων 1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου γενικά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 1280 ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Προµήθεια υλικών µηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρµογών , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Προµήθεια εντύπων µηχανογράφησης για ενηµέρωση των µερισµατούχων , , , , Λοιπές προµήθειες εξοπλισµού γραφείων 5.000, ,00 0,00 59, , , , ,21 Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1310 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού 500,00 500,00 0,00 120,23 500,00 500,00 0,00 120, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Προµήθεια χηµικού υλικού για πυροσβεστήρες 2.500, ,00 500,00 495, , ,00 500,00 495, ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισµού 6.000, , ,00 959, , , ,00 959, Σύνολο Κ.Α , , , ,26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µονίµων εγκαταστάσεων Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά , , ,00 909, , , ,00 909, Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µονίµων εγκαταστάσεων Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων , , , , , , , , Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού & λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς , ,00 150, , Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων ξηράς 500, ,00 0,00 0, , ,00 150, ,05 Σύνολο Κ.Α , , , ,76 Προϋπολογισμός Σελίδα 20

21 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. Ε Ξ Ο Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών , , , , , , , ,47 Σύνολο Κ.Α , , , ,47 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Προµήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού , , , , , , , ,95 Σύνολο Κ.Α , , , ,95 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ 1800 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠAΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά , , , , , , , ,04 Σύνολο Κ.Α , , , ,04 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π..., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιχορηγήσεις & συνδροµές για την πληρωµή λοιπών δαπανών διοικήσεως και λειτουργίας , , , , , , , ,65 Σύνολο Κ.Α , , , , ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Λοιπές χορηγίες Κοινωνικής Πρόνοιας 8.000, , , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 3100 ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 3190 ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Εγγυήσεις-παρακαταθήκες , ,00 850,00 0, , ,00 850,00 0,00 Προϋπολογισμός Σελίδα 21

22 ΚΩ ΙΚΟΙ Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονοµάζονται ειδικά Κρατήσεων σε αποδοχές, δάνεια, προεξοφλήσεις συντάξεων που έχουν εισπραχθεί χωρίς να οφείλονται σε υπαλλήλους-µετόχους του Ταµείου , , , ,46 Ποσών που καταβλήθηκαν από µετόχους για αναγνώριση προϋπηρεσίας, τόκους και δικαίωµα εγγραφής , , , ,61 νεοδιοριζοµένων Ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από µερισµατούχους και µη µετόχους , , , , , , , ,34 Σύνολο Κ.Α , , , , ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ Απόδοση στo Τ.Π..Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό , , , , , , , , ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤA Απόδοση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , , , , Απόδοση στο ΤΣΜΕ Ε , , , , Απόδοση στο Ταµείο Νοµικών 5.000, , ,00 0, Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ,00 0,00 0,00 0, , , , , ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤA Απόδοση στον Ο.Α.Ε.. των εισπράξεων που έγιναν γι` αυτό 3.000, , ,00 0, Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε , , , , , , , ,76 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥTA Απόδοση στο T.E.A..Υ.(πρώην Τ.Α.Υ.Ο.Υ.) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό Απόδοση στο ΤΑΜΠΥΥ Εθνικής Αµύνης των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό Απόδοση στα λοιπά ταµεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά , 54.04, 54.09, , , , , , Ε Ξ Ο Α ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κλπ. Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου Απόδοση εισπράξεων από φόρους για λογαριασµό ηµοσίου , , , , , , ,00 975, , , , , , , , , , , , ,01 Απόδοση εισπράξεων από τέλη χαρτοσήµου για ηµόσιο , , , , Απόδοση εισπράξεων από λοιπές περιπτώσεις (Υγιειονοµική Περιθαλψη Υπαλλήλων) 0, , , , Απόδοση εισπράξεων από κρατήσεις επι αποδοχών για σύνταξη , , , , Απόδοση εισπράξεων για ηµόσιο από κατασχέσεις 5.000, , , , , , , ,85 Προϋπολογισμός Σελίδα 22

23 ΚΩ ΙΚΟΙ Απόδοση εισπράξεων για λογαριασµό λοιπών ΝΠ και αποκεντρωµένων ηµοσίων Υπηρεσιών Απόδοση στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων των κρατήσεων που έγιναν γι αυτό , , , , Απόδοση στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο των κρατήσεων που έγιναν γι αυτό , , , , Απόδοση στον ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι` αυτό , , , , Απόδοση στα λοιπά ΝΠ των κρατήσεων που έγιναν γι` αυτό , , ,00 0, , , , , Απόδοση εισπράξεων για λογ/ σµό τρίτων από διατροφές 6.000, , , , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό των Ν.Π.Ι.. (συνεταιρισµών, συλλόγων κ.λ.π.) , , , , Λοιπές αποδόσεις , , ,00 376,75 Σύνολο Κ.Α , , , , Ε Ξ Ο Α ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ, ΝΠ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠO ΑΥΤA ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ή ΝΠ Απόδοση στο ηµόσιο των πληρωµών που έγιναν από αυτό επί απολήψει , , ,00 0, , , ,00 0,00 Συνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α , , , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠO ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α , , , , , , , , ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΕΣ 4600 ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΕΣ 4630 Λοιπές δαπάνες σύνθετου περιεχοµένου 4631 απάνες σύνθετου περιεχοµένου π.δ.κ.ε , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Κ.Α ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ , , ,00 0,00 ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Λοιπές πληρωµές υποχρεώσεων π.δ.κ.ε ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Κ.Α ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,00 0,00 0,00 0, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Προµήθεια επίπλων 8.000, ,00 0,00 129, Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµάτων κλιµατισµού γραφείων 7.000, ,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υπολογιστικών & λογιστικών µηχανών 8.000, ,00 0,00 0, Προµήθεια Η/ Υ, λογισµικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισµού , , , , Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων 7.000, ,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,62 Κ.Α ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , , ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,00 0,00 0,00 0, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , , , , , ,62 Προϋπολογισμός Σελίδα 23

24 ΚΩ ΙΚΟΙ Ε Κ Τ Α Κ Τ Α Ε Ξ Ο Α 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9700 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠO ΤΑ ΕΣΟ Α 11, ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 11.00, ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ` ΑΥΤΑ , Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Λυκούργου , , ,00 0, Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή , , , , Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου πλ. Συντάγµατος , , , , Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Ακαδηµίας & Κανάρη , , , , Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου , , ,00 0, Ανακαίνιση κτιρίου Λ. Κηφισίας , ,00 0,00 0, Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου , ,00 0,00 0, Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Λ. Συγγρού , , ,00 0, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , , , , Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων , , ,00 0, απάνες για συστήµατα µελετών εφαρµογής - οργάνωσης απλούστευσης µεθόδων & διαδικασιών Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες που δεν κατονοµάζονται ειδικά Ε Ξ Ο Α , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,60 Σύνολο Κ.Α , , , ,60 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,60 Προϋπολογισμός Σελίδα 24

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ.Σ. 48

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 09-06-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7100 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-05-2016 Σχετ.: Η υπ' αριθμ.δηδ./φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 16-02-2016 Αριθμ. Πρωτ.:1662 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-01-2016 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82217 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ-ΠΑΠΠΑ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 5/8/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 54208 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 3.043.055,03 1.557.563,62 4-0210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 11-07-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 9329 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 30-06-2016 Σχετ.: Η υπ' αριθμ.δηδ./φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 82116 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΛΛΑ ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό έτος 2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Μ.Τ.Σ. ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Μάρτιος 2016 Ιστοσελίδα: http://mts.army.gr E-mail: doy@army.gr Κολοκοτρώνη 13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ.: 2821027900-01-02, fax: 2821027903 e-mail: teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.: 2190

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Μ.Τ.Σ. ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Νοέμβριος 2016 Ιστοσελίδα: mts.army.gr E-mail: doy@army.gr Κολοκοτρώνη 13 ΤΚ 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 1. Στους πίνακες του Απολογισµού 2001 εµφανίζονται οι εισπράξεις και οι πληρωµές κατά τη διάταξη και τους κωδικούς αριθµούς του Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.9912/ 9-11-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4900 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/7/2015 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0211 1223 1224 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδο από πραγματογνωμοσύνες 245.00 245.00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 6884 /6-8-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.9368/20-10-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.6629/31-07- 2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr Νάξος 06/7/2015 Αριθ. Πρωτ. 3624 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ---------------------- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. /νση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.: 84300 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2016 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2016 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6876 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 12/8/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ.Πρωτ.6475/29-07-15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ. : 698 ΑΔΑ: 7Ρ8Ο46Ψ8ΝΖ-2ΥΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. :3684 ΑΔΑ: 71Γ646Ψ8ΝΖ-ΣΓΥ ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 183 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 15/1/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘ ΕΝΤΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & 0219 ΥΠΗΡΕΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ 60000,00 4459,00 0,00 ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑ) 4200,00 317,04 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 60, , , , ,

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 60, , , , , 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 60,00 6,556.27 53,443.73 6,556.27 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 10,00 2,28 802.06 19

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2511 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/4/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 8573 /25-9-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 8038 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 6/10/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 4758/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82251 ΑΘΛΟΘΕΣΙΑ ΟΛΓΑΣ ΤΣΑΚΑΤΙΚΑ - ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Απολογισµός Εσόδων -

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8200 ΚΛΗΡ/ΜΑ. ΩΡΙ ΟΥ ΕΣΟ Α TAKTIKA Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης 210.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 1 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 4 Αριθµός Κώδικα Κατονοµασία Προϋπολογισθέντα Εισπραχθέντα Κατηγορία Ι Α' ΤΑΚΤΙΚΑ 0000 Επιχορηγήσεις 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

, ,27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

, ,27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό Έτος:2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/03/2016 έως 31/03/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα 106 79 Τηλ:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, Άνω Γλυφάδα 16674 Τηλ.: 210-9609961

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Οικονοµικό έτος 2012 ΚΩ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΗ 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4.520.000,00 4.520.000,00 3.857.910,90 662.089,10 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 170.972.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 1 2 2 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.6882 /6-8-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Έχοντας υπόψη: Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια < Περιφέρεια > Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.β-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 1. Στους πίνακες του Απολογισµού 2002 εµφανίζονται οι εισπράξεις και οι πληρωµές κατά τη διάταξη και τους κωδικούς αριθµούς του Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 733.564,28 312.164,76 312.164,76 02

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 0115 ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 420.023,00 0,00 105.005,75 0116 ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙ 580.200,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ. 28210 83235-39 Οικονομικό Έτος: Αρ.Πρωτ: 44-2016 10/01/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα 106 79 Τηλ:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, Άνω Γλυφάδα 16674 Τηλ.: 210-9609961

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΡΙΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ Π/Υ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Σύνολο - 40219 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 427.918,79 298.732,19 259.515,79

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ. Πρωτ. 259 Ηµ/νία Εκτύπωσης:4/11/25 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ IOYNIOY 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ IOYNIOY 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.6559/18-7-16 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ IOYNIOY 2016 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ : Επιµελητήριο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ : Επιµελητήριο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ 1000 Φόροι - Τέλη και ικαιώµατα υπέρ Ν.Π... 1200 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα. 1210 Tέλη χορήγησης διπλωµάτων, πτυχίων, αδειών κ.τ.λ. (εφάπαξ τέλος). 1215 Tέλη χορήγησης διπλωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σ κ ο π ό ς: ''Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών''. (Εζητήθη τροποποίηση του σκοπού).

Σ κ ο π ό ς: ''Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών''. (Εζητήθη τροποποίηση του σκοπού). EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΊΜΗ Σ κ ο π ό ς: ''Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών''.

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

2. Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμών (σχετ. Ν. 3861/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 Ν.4305/2014)

2. Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμών (σχετ. Ν. 3861/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 Ν.4305/2014) Ε.3/ΓΡ.ΔΙΟΙΚ.3: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αθήνα 12-1-216 Αρ. πρωτ. :133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ:137/3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Συνεδρίαση: 1.11.215... Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 2.

Διαβάστε περισσότερα