ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. ΒΙΒΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. ΒΙΒΛΙΑ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. ΒΙΒΛΙΑ 7) The Wine Law of the European Union, éd. Edward Elgar, Cheltenham (υπό δημοσίευση) 6) To Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε συνεργασία με Γ.-Ε, Καλαβρό), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010, 358 σελ. 5) Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουσιαστικό Δίκαιο (σε συνεργασία με Γ.-Ε, Καλαβρό), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010, 358 σελ. 4) Η εκτελεστική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το φαινόμενο της επιτροπολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010, 158 σελ. 3) La séparation horizontale des pouvoirs en France et en Allemagne à l épreuve du droit communautaire : la fonction de contre-pouvoir, éd. Dalloz, Paris, 2005, 658 p. 2) La responsabilité du législateur hellénique en cas de violation du droit communautaire, éd. Sakkoulas, Athènes / Bruylant, Bruxelles, 2002, 189 p. 1) Οι συμφωνίες απλοποιημένης μορφής Μελέτη της ελληνικής πρακτικής υπό το καθεστώς του Συντάγματος 1975/86, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2001, 172 σελ. Β. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3) Théodore Georgopoulos (επιμ.), Les AOC à l ère de la nouvelle OCM vitivinicole, éd. Bruylant, Bruxelles, ) Théodore Georgopoulos (επιμ.), Les spécificités juridiques de la Champagne vitivinicole, éd. Bruylant, Bruxelles, ) Théodore Georgopoulos, Olivier Debarge, Olivier Rabaey (επιμ.), La Constitution économique de l Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2008, 371 p. Γ. ΑΡΘΡΑ 35) France, in Vicki Waye & Matt Harvey (επιμ.), Global Wine Regulation, éd. Thomson Reuters, Pyrmont, 2013 (υπο δημοσίευση) 34) «Organizing the Impossible : Constitutional Law in Icaria», Utopian Studies (υπό δημοσίευση) 33) L européanisation de la notion juridique de terroir», in Théodore Georgopoulos (επιμ.), Les AOC à l ère de la nouvelle OCM vitivinicole, éd. Bruylant, Bruxelles, (υπο δημοσίευση) - 1 -

2 32) «The legal foundations of European Copyright Law, in Tatiana-Eleni Synodinou (επιμ.), Codification of European Copyright Law Challenges and Perspectives, Wolters Kluwer, 2012, pp ) «The legal context of champagne», in St. Charters (επιμ.), The Business of Champagne A delicate balance, éd. Routledge, Oxon New York, pp ) «Les marques commerciales nationales à l'épreuve des indications géographiques européennes. A propos de l'affaire du "cognac" finlandais», Revue du droit rural, n 401, 2012, pp ) Conclusion générale, in Théodore Georgopoulos (επιμ.), Les spécificités juridiques de la Champagne vitivinicole, éd. Bruylant, Bruxelles, 2012, pp ) «A la recherche des spécificités du régime fiscal des vins de Champagne», in Théodore Georgopoulos (επιμ.), Les spécificités juridiques de la Champagne vitivinicole, éd. Bruylant, Bruxelles, 2012, pp ) «La protection renforcée des appellations d origine à l égard des marques viticoles A propos de l arrêt «Abadia Retuerta» du Tribunal de l Union européenne», Revue du droit rural, novembre 2010, pp ) «Η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου ως γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου», Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, 2010, σελ. 140 επ. 25) «Doctrine de séparation des pouvoirs et intégration européenne», in M. Blanquet (επιμ.), La prise de décision dans l Union européenne, 2011, Bruylant, Bruxelles 24) Alcohol Taxation and Consumers Attitude in EU Law : Is the ECJ Sober?, European Consumer Law Journal, 2010, pp ) «Can Tax Authorities Scrutinize the Ideas of Foreign Charities? The ECJ s Persche Decision and Lessons from U.S. Tax Law» European Law Journal, 2010, pp ) L influence du droit européen sur les catégories juridiques du contentieux administratif français, in J.-B. Auby (επιμ.), L influence du droit européen sur les catégories du droit public, Dalloz, Paris, 2010, pp ) Εξουσιοδότηση και θεσμική ισορροπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το νέο καθεστώς επιτροπολογίας, Πρακτικά Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Δεκεμβρίου 2007, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή, 2010, σελ ) «The Impact of European Union Law on the National Identity», Revue hellénique de droit international, 2010, pp et Modern Greek Studies Yearbook, vol. 24/25, 2008/2009, pp ) «Sur le concept de constitution économique de l Union européenne», in Théodore Georgopoulos, Olivier Debarge, Olivier Rabaey (επιμ.), La Constitution économique de l Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2008, pp ) «La résidence européenne Réflexions sur un chantier juridique en pleine expansion», in Citoyenneté dans l Union européenne, Bibliothèque de droit public européen, 2007, pp

3 17) Grèce et Chypre, in Gilbert Orsoni (επιμ.), Les finances publiques en Europe, éd. Economica, 2007, pp et ) Direct Taxation and EC Law in Greece (en collaboration avec M. Panos Mantzouranis),Working Paper du 21 e Congrès de FIDE, ) «La doctrine de séparation des pouvoirs dans le système institutionnel de l Union européenne», in Α. Pariente (επιμ.), Actualité de la séparation des pouvoirs, éd. Dalloz, Paris, 2007, pp ) «La méthode ouverte de coordination européenne: "En attendant Godot"?», Revue de la Recherche juridique, 2006, pp ) Quelle doctrine de gouvernance pour l Union européenne? (en collaboration avec Mlle Audrey Prat), in Laurence Boisson de Chazournes et R. Mehdi (επιμ.), Une société internationale en mutation : quels acteurs pour une nouvelle gouvernance?, éd. Bruylant, Bruxelles, 2005, pp ) Η λειτουργία της φορολογικής ισότητας στο κοινοτικό δίκαιο: η περίπτωση της έμμεσης φορολογίας, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, ΙΙΙ/2005, σελ ) «La neutralisation de la justice constitutionnelle nationale en matière d intégration européenne Transformations et limites de la fonction de contre-pouvoir en France et en Allemagne», Revue européenne de droit public, 2005/4, pp ) «La franchise douanière : le droit communautaire entre cohérence et flexibilité», Revue des affaires européennes, 2005/4, pp ) «L exécution de la directive en France : quel rôle pour les autorités administratives décentralisées?», in S. Maljean-Dubois (sous la dir.), Natura 2000, De l injonction européenne aux négociations locales, La Documentation française, Paris, 2005, pp ) «What Kind of EU Treaty-Making Power? : Constitutional Problems Related to the Conclusion of the EU-US Agreements on Extradition and Mutual Legal Assistance», European Law Review, 2/2005, pp ) «Le rôle créatif du juge communautaire en matière de fiscalité directe De l affaire sur l avoir fiscal français à celle sur l avoir fiscal finlandais», Revue trimestrielle de droit européen, n 2005/1, pp ) «Le retrait des actes administratifs contraires au droit communautaire : quelles obligations pour les Etats membres?», Les Petites Affiches, 26 janvier 2005, pp ) «Le droit intertemporel et les dispositions conventionnelles évolutives Quelle thérapie contre la vieillesse des traités?», Revue générale de droit international public, 2004, pp ) «The Checks and Balances Doctrine in Member States as a Rule of EC Law: The Cases of France and Germany», European Law Journal, 2003, pp ) «Avez-vous bien dit "crime contre la culture"? La protection internationale des monuments», Revue hellénique de droit international, 2001, pp ) «La Commission européenne après le Traité de Nice : Métamorphose ou continuité?» (en collaboration avec M. Silvère Lefèvre), Revue trimestrielle de droit européen, 2001, pp

4 1) «De la compétence des Etats fédérés américains de prendre des contre-mesures internationales», L Observateur des Nations Unies, 2000/2, pp etι Revista Cena Internacional, 2001, pp (ftp.unb.br/pub/unb/ipr/rel/cena/2001/3285.pdf) Γ. ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 30) «L appellation d origine transfrontalière - À propos de l arrêt du tribunal fédéral suisse relatif à l AOC Genève», Revue des Œnologues, n 142, 2012, pp ) «AOC viticoles et zones de proximité géographique», Revue du droit rural, n 406, 2012, pp ) «Plantations illégales et défaillance de contrôle national. La réponse du juge de l'ue», Revue du droit rural, n 404, 2012, pp et Revue des Œnologues, n 145, 2012, p ) «Le contentieux de la délimitation géographique des AOC», Revue administrative, avril 2010, pp ) «Les AOC entre notoriété et confusion : Le contentieux autour des vins «(Quarts de) Chaume»», Revue de droit rural, mars 2010, pp ) Παρατηρήσεις σε ΔΕΚ, 15 Ιανουαρίου 2009, K-1, C-502/07, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, (υπό δημοσίευση) 24) «L annulation du classement des vins Saint-Émilion grand cru», JCP Administration et collectivités territoriales, 2009/01-02, σελ ) Παρατηρήσεις σε ΔΕΚ, 12 Ιουνίου 2008, Επιτροπή κατά Πορτογαλίας, υπόθ. C-452/05, Revue de droit fiscal, 24 Ιουλίου 2008, σελ ) Βιβλιοκρισία: Alexander Somek, Individualism An Essay on the Authority of the European Union, εκδ. Oxford University Press, 2008, 307 σελ., Το Σύνταγμα 21) Παρατηρήσεις σε ΔΕΚ, 27 Σεπτεμβρίου 2007, Teleos, υπόθ. C-409/04, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (υπό δημοσίευση) 20) Βιβλιοκρισία: J. Faull & A. Nikpay (eds), The EC Law of Competition, 2 nd edition, Oxford University Press, 2007, σε European Law Books The Jean Monnet Program (υπό δημοσίευση) 19) Σχόλιο σε ΔΕΚ, 18 Ιουλίου 2007, Lucchini, υπόθ. C-119/05, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2007, σελ ) Σχόλιο σε ΔΕΚ, 15 Μαρτίου 2007, Reemtsma, C-35/05, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2007, σελ )Σχόλιο σε ΕΔΔΑ, 25 Ιανουαρίου 2007, AON Conseil κατά Γαλλίας, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2007, σελ ) «Le mandat d arrêt européen en Grèce à l épreuve du droit allemand», Areios Pagos, 2483/2005, σε Annuaire de droit européen 2005, (υπό δημοσίευση) 15) «Η απόπειρα έλεγχου των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας από τον κοινοτικό δικαστή: από τα θεμελιώδη δικαιώματα στο jus cogens», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 5/2006,

5 14) Παρατηρήσεις σε ΔΕΚ, 15 Νοεμβρίου 2005, Επιτροπή κατά Αυστρίας, υπόθ. C-320/03, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2006, σελ ) Παρατηρήσεις σε ΔΕΚ, 13 Οκτωβρίου 2005, Parking Brixen, υπόθ. C-458/03, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2006, σελ ) Παρατηρήσεις σε ΔΕΚ, 6 Δεκεμβρίου 2005, Fratelli Martini κ.α.; υποθ. C /03, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2006, σελ ) Παρατηρήσεις σε ΔΕΚ, 6 Δεκεμβρίου 2005, Gaston Schul; υποθ. C-461/03, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2006, σελ ) Παρατηρήσεις σε ΔΕΚ, Kapferer, υποθ. C-234/04, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2006, σελ ) Παρατηρήσεις σε ΕΔΔΑ, 9 Μαρτίου 2006, ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ κατά Ελλάδος, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2006, σελ ) «A propos des limites du droit fiscal communautaire», Les Petites Affiches, 19 Οκτωβρίου 2005, σελ ) «L application du droit communautaire par les juridictions helléniques en 2003» (χρονικό νομολογίας), Revue hellénique de droit international, 2003, σελ ) Παρατηρήσεις σε ΔΕΚ, 16 Σεπτεμβρίου 2004, Gérard Merida, υποθ. C-400/02, Revue de droit fiscal, 49/2004, σελ ) «Le Conseil constitutionnel face à la directive communautaire : trois destinataires pour un message ambivalent», Les Petites Affiches, 15 Νοεμβρίου 2005, σελ ) Παρατηρήσεις σε ΔΕΚ, 26 Απριλίου 2005, Goen Wonen, υποθ. C-376/02, Revue de droit fiscal, 22/2005, σελ ) Παρατηρήσεις σε ΔΕΚ, 17 Φεβρουαρίου 2005, Linneweber και Akritidis, συνεκδ. υποθ. C- 453 και 462/02, Revue de droit fiscal, n 12/2005, σελ ) «La "Constitution", la "Loi" et le juge communautaires», Les Petites Affiches, 3 Ιουλίου 2002, σελ ) «Libertés fondamentales communautaires et droits fondamentaux européens : la guerre n aura pas lieu», Les Petites Affiches, 8 Ιανουαρίου 2004, σελ