ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 1 ΠΑΠΠΑΣ.Κ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ I.U.A.V. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΙ. ΘΕΣΗ ΙΙΙ. ΣΠΟΥ ΕΣ ΙV. ΓΛΩΣΣΕΣ V. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ VI. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ VII. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ VIII. ΙΑΤΡΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ IX. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ-ΦΟΡΕΙΣ. X. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΣΥΝΕ ΡΙΑ. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ XI. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ- ΙΑΛΕΞΕΙΣ -ΟΜΙΛΙΕΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ XII. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ XIII. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΤΥΠΟ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος µε ένα παιδί Εθνικότητα: Ελληνική Ηλικία: 52 ετών Τόπος γέννησης: Άµφισσα - Φωκίδας ΙΙ. ΘΕΣΗ ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ήµου Μενεµένης Θεσσαλονίκης Μέλος της E.Ε του Οργανισµού Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης (ΟΡ. ΘΕ.) Αντιπρόεδρος της Ε.Ε του Οργανισµού Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης.( ΟΡ.ΘΕ.) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε αριθµ.13604/ ΦΕΚ 917/ /Β ΙΙΙ. ΣΠΟΥ ΕΣ Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Βενετίας. VENEZIA-ITALIA 100/110 Απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής Κατά την διάρκεια των σπουδών του ακολούθησε τον τοµέα ειδίκευσης «Θεωρία και τεχνική του αστικού σχεδιασµού».

2 Στην πτυχιακή εργασία µε τίτλο Η λαϊκή κατοικία στην Ελλάδα. Η κρατική παρέµβαση, όρια και προοπτικές αναλύθηκε το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης και µελετήθηκε η ανάπλαση του οικισµού ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΙV. ΓΛΩΣΣΕΣ ΙΤΑΛΙΚΑ Με την 5/2155/ απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χορηγήθηκε άδεια επάρκειας προσόντων για την διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας σε φροντιστήρια V. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 1988 Σεµινάριο Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης (Ι Ε) Εφαρµογή- υλοποίηση-αξιολόγηση του Ρυθµιστικού σχεδίου και Π.Π Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη Περαία 07-11/12/ Σεµινάριο Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης (Ι Ε) Περιφερειακή ανάπτυξη -αποκέντρωση-τοπική αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκη Περαία 23-27/11/ Σεµινάριο Υπουργείου Εσωτερικών / ιεύθυνσης Οργάνωσης-Εκπαίδευσης. ιοίκηση-διαχείριση µελετών, έργων, προµηθειών ΟΤΑ Νέων Θεσµών. Αθήνα 19-22/04/ Σεµινάριο Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αναδιάρθρωση καλλιεργειών Συµµετοχή ως εκπρόσωπος του Γ.Γ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Γ Γ. ΕΠ των Μ Ο Π.). Αθήνα 14/11/ Σεµινάριο ACON. EΠΕ εκ µέρους της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Περί οδηγιών ΕΟΚ και δηµόσιες συµβάσεις Αθήνα Νοέµβριος Σεµινάριο επαγγελµατικής κατάρτισης του ΤΕΕ/ΤΚΜ Σχεδιασµός για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ ). Θεσσαλονίκη 18/05/ ΣεµινάριοΕθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης Θεσµικό πλαίσιο πολεοδοµικών εφαρµογών και δόµησης Θεσσαλονίκη 03-07/10/2005. (Έγγραφο Ε.Κ / ) ΜΟΥΣΩΝ 5 4 ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ / / ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟ p a p p a m e n e m e n i. g r i n f a - p a p p a s. g r S IT E :www. a -pap p as.gr 2

3 2005 Σεµινάριο-διηµερίδα της ΚΕ ΚΕ και του ΤΕΕ,µε θέµα: Τοπική αυτοδιοίκηση Α βαθµού. Νέο πλαίσιο και ρυθµίσεις-προκλήσεις,για τον χωροταξικόπολεοδοµικό σχεδιασµό Έκθεση ΠΟΛΙΣ, συνεδριακό κέντρο Ν.Γερµανός.Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου (Έγγραφο ΚΕ ΚΕ αριθµ.4743/ ) 2006 Σεµινάριο Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης (ΠΙΝΕΠ Θεσ/νικης Κωδικός:08024P06) Στρατηγικός προγραµµατισµός των δηµοσίων τεχνικών Θεσσαλονίκη εως (Έγγραφο Ε.Κ / ) IV. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2008 Σεµινάριο Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης υπηρεσιών Επιµόρφωση και εκπαίδευση στην σύγχρονη δηµόσια διοίκηση Αθήνα 21-22/ (ΑΠ10209/Φ235.01/ Έγγραφο Ε.Κ.. - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠ ΤΥ282/ Έγγραφο ήµου Μενεµένης) 2008 Σεµινάριο Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης Σύγχρονες µέθοδοι δηµόσιας διοίκησης: Από την διοίκηση των διαδικασιών στη διοίκηση των αποτελεσµάτων Θεσσαλονίκη / Πιστοποιητικό παρακολούθησης Α.Π 4681Φ / Σεµινάριο Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Θεσσαλονίκη 21-23/05/2008 Πιστοποιητικό παρακολούθησης Α.Π 7249/Φ / VI. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Σεπτέµβρης του 1978 έως τον Ιούλιο του 1979 Εργάζεται σαν ιδιωτικός υπάλληλος σε τεχνική εταιρεία. Σεπτέµβρης του 1981 έως τον Ιούλιο του 1982 Ασκεί το επάγγελµα του αρχιτέκτονα σαν ελεύθερος επαγγελµατίας. Ασχολείται µε την σύνταξη µελετών ιδιωτικών και δηµοσίων έργων. Έχει στις κατηγορίες 02 και 06. Αύγουστος 1982 έως σήµερα πτυχίο µελετητή του Ν.716/1977 Απασχολείται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου Μενεµένης οι οποίες είναι στο ξεκίνηµά τους. Κατόπιν Προϊστάµενος του Τµήµατος της Τεχνικής Υπηρεσίας και στην συνέχεια ιευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών. Συµµετέχει στην εκπόνηση µελετών και στην κατασκευή κτιριακών έργων, έργων ανάπλασης-αναβάθµισης του αστικού περιβάλλοντος.

4 Η πολεοδοµική οργάνωση του ήµου η εκπόνηση ειδικών πολεοδοµικών µελετών,µελετών σε επίπεδο ΓΠΣ, τα θέµατα τοπικής ανάπτυξης και σχεδιασµός υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων συνιστούν βασικό αντικείµενο στις δραστηριότητές του. Πιστοποιητικό εµπειρίας του ΥΠΕΧΩ Ε -Γ.Γ. ηµοσίων Έργων Βεβαίωση(Α.Π. 7119/ ) για το Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών Αύξων Αριθµός Κατηγορία Οικοδοµικών ΒΑΘΜΙ Α β Πρασίνου ΒΑΘΜΙ Α β Αναβαθµισµένο πτυχίο ΜΕΚ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.4085/ ) του ΥΠΕΧΩ Ε. Οικοδοµικά -Βαθµίδα Γ Έργα πρασίνου- Βαθµίδα Γ VII. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ ιάκριση µελέτης από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας για το έργο Κατοικία στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης ΕUROPAN-2. ιάκριση και συµµετοχή στον Πανευρωπαϊκό αρχιτεκτονικό διαγωνισµό µε θέµα «Πρόταση ανάπτυξης κεντρικής περιοχής ήµου Μενεµένης και ένταξης της στον πολεοδοµικό ιστό». *Επιλογή της πρότασης και υλοποίηση σχεδιασµού (Βραβευθείσα µελέτη ΞΦ 797) EUROPAN PARTICIPATING MUNICIPALITIES SUBJECT OF STUDY : PROPOSAL FOR THE DEVELOPMENT OF AN AREA AT MENEMENI -PROVINCE OF THESSALONIKI EYPΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ LIFE ΣΧΕ ΙΟ ENVI-ROM ιάκριση και χρηµατοδότηση πρότασης : «Μοντέλο ολοκληρωµένης διαχείρισης της εγκατάστασης αστέγων Νοµάδων Τσιγγάνων σε περιαστικές περιοχές Ελληνικών πόλεων και πρότυπη εφαρµογή στο ήµο Μενεµένης» Σχέδιο ENVIROM (LIFE 97/ENV/GR/000372) Πιλοτική εφαρµογή και χρηµατοδότηση στα πλαίσια του LIFE/enviromment 1997,XI Γ..ΕΕ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ UIA «Αρχιτεκτονική και εξάλειψη της φτώχειας» ιάκριση µελέτης από την UIA για το έργο «Βιοκλιµατική κατοικία για αστέγους Τσιγγάνους». International ideas competion Architecture and the eradication of poverty (Region II ) Lausanne, th June Απονοµή βραβείων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, όπου στην κατηγορία «έργα δηµοσίου» επελέγη το Πολύκεντρο ενδροποτάµου µαζί µε 17 αρχιτεκτονικά έργα, από 129 συµµετοχές ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2000 Απονοµή βραβείων αρχιτεκτονικής, από το Ελληνικό Ινστιτούτο (Ε.Ι.Α.) ιάκριση ήµου για το Πολύκεντρο δενδροποτάµου Μελέτη Μ Παπανικολάου, Ρ Σακελλαρίδου, Π Μιµίδης Επίβλεψη-κατασκευή έργου από το ήµο. VIII. ΙΑΤΡΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Περιοδικό ΣΑΘ τεύχος 1 *1995 4

5 Υπεύθυνος έκδοσης ως Πρόεδρος ΣΑΘ. Περιοδικό ΣΑΘ τεύχος 2 *1997 Υπεύθυνος έκδοσης ως Πρόεδρος ΣΑΘ. Περιοδικό ΣΑΘ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ *τεύχος 1 «Η αρχιτεκτονική ως τέχνη» Υπεύθυνος έκδοσης ως Πρόεδρος ΣΑΘ. ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Υπεύθυνος του Γραφείου τύπου και εκδόσεων, ως µέλος της Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ. ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ: ΤΕΕ/ΤΚΜ- ράσεις Υπεύθυνος έκδοσης εκ µέρους της Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πρόταση ανάπλασης Συνοικισµού ενδροποτάµου στο ήµο Μενεµένης. Πιλοτικό πρόγραµµα Μενεµένη Νοέµβριος 1992 ιαµόρφωση -εξέλιξη-προοπτικές της ΕΠΑ στο ΠΣΘ.Ο απόηχος της ΕΠΑ και ο πολεοδοµικός σχεδιασµός στο ήµο Μενεµένης. Μενεµένη Μάιος Πρόγραµµα για την κοινωνική ανάπτυξη.γειτονιές σε κρίση. Παρεµβάσεις της ΤΑ σε θέµατα τεχνικής υποδοµής και ανάπλασης των υποβαθµισµένων περιοχών. Μενεµένη Φεβρουάριος Πρόγραµµα µελετών και έργων για την προσπελασιµότητα όλων των δηµοσίων χώρων για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες στο ήµο Μενεµένης. Μενεµένη Απρίλιος Η προσπελασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Προβλήµατα-Προοπτικές. Θεσσαλονίκη Απρίλιος Χωροθέτηση -κατασκευή-χρηµατοδότηση σταθµού εµπορευµατικών µεταφορών στο ήµο Μενεµένης. Μενεµένη Μάρτιος Συνοικισµός Αγίας Βαρβάρας. Μετεγκατάσταση και υλοποίηση ενός στεγαστικού προγράµµατος. Μενεµένη Μάρτιος Σχεδιασµός για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η προσπελασιµότητα προβλήµατα -προοπτικές. Μενεµένη Μάρτιος Πρόταση αναδιάρθρωσης υπηρεσιών των ΝΠ στο ήµο Μενεµένης. Μενεµένη Νοέµβριος Η αρχιτεκτονική και η γραφειοκρατία.πορεία υλοποίησης του EUROPAN-2 στο ήµο Μενεµένης Μενεµένη Σεπτέµβριος EUROPAN-2.Πορεία και προοπτικές υλοποίησης στο ήµο Μενεµένης. Θεσσαλονίκη Σεπτέµβριος Εγκατάσταση διαµονή κατοικία Τσιγγάνων πολιτών. Τοποθέτηση ενός πλαισίου για την ένταξη. Μενεµένη 20 Ιουνίου Καταγραφή, επισήµανση προβληµάτων και προτάσεις σχετικά µε την διαχείριση του δηµοσίου χώρου, στο ήµο Μενεµένης Μενεµένη Απρίλιος PACTE/EEP*Restraining Private Vehicles. 5

6 Η θέση του ήµου στο ΠΣΘ. Αναπτυξιακές και πολεοδοµικές προτεραιότητες. Αποµακρύνοντας το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Μενεµένη Οκτώβριος Oλοκληρωµένο πλαίσιο δράσης για την εγκατάσταση διαµονή των αστέγων Τσιγγάνων στο ήµο Μενεµένης. Μενεµένη Ιούλιος 1997 Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN Πρόγραµµα µελετών κι έργων, στο ήµο Μενεµένης. Μενεµένη Απρίλιος Προτάσεις έργων για την βελτίωση της αθλητικής υποδοµής στο ήµο Μενεµένης. Μενεµένη Ιούνιος Για µια βιώσιµη ανάπτυξη του ήµου,εναλλακτική χωροθέτηση και κατασκευή του ηλεκτραµαξοστασίου του ΟΣΕ. Μενεµένη Νοέµβριος Μελέτη βραχυχρόνιων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο ήµο Μενεµένης. Μενεµένη Νοέµβριος Ολοκληρωµένος σχεδιασµός του χώρου προσωρινής διαµονής σκηνιτών Τσιγγάνων του ήµου Μενεµένης. Μενεµένη εκέµβριος DOSSIER: Βασικά θέµατα του ήµου. Ενέργειες και πρωτοβουλίες για υλοποίηση δράσεων. Μενεµένη Φεβρουάριος Σχεδιασµός-εφαρµογή ολοκληρωµένου τοπικού προγράµµατος στο ήµο Μενεµένης,, σύµφωνα µε το HABITAT -AGENDA. Μενεµένη Σεπτέµβριος Πολεοδοµικός σχεδιασµός στο ήµο.επιδράσεις στον αστικό χώρο. Προγραµµατισµός έργων και κατάρτιση τεχνικού προγράµµατος στους ΟΤΑ. οµή-λειτουργίες των ΟΤΑ.(Οργανισµός -προσωπικό-όργανα των ΟΤΑ- ιαγράµµατα). Μέθοδοι -εργαλεία-παρεµβάσεις της ΤΑ στον πολεοδοµικό σχεδιασµό. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. οµή- Λειτουργία-Παρεµβάσεις.( ιάρθρωση υπηρεσιών-όργανα διοίκησης- Οργάνωση- οµή-ποσοτικά στοιχεία). Σχεδιασµός του ήµου Μενεµένης και η ανάπτυξη της περιοχής Λαχανόκηπων. Μενεµένη-Απρίλιος Μελέτη τροποποίησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ήµου Μενεµένης. Μενεµένη-Μάρτιος IX. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ-ΦΟΡΕΙΣ. Από τον Ιανουάριο του 1982 έως τον εκέµβριο του 1990 είναι εκλεγµένο µέλος στο.σ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης. Στο διάστηµα αυτό έχει διατελέσει Γενικός Γραµµατέας και Αντιπρόεδρος. 6

7 Το 1990 είναι εκλεγµένο µέλος στο.σ του ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ (Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων) στη θέση του Ειδικού Γραµµατέα. Το 1990 είναι εκλεγµένο µέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων στην ΕΜ Υ ΑΣ. Το 1991 εκλέγεται µέλος της.ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ,όπως και το 1994, παραµένοντας έως το Μάρτιο του Τον Απρίλιο του 1995, µετά τις εκλογές στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, εκλέγεται στο.σ και στην θέση του Προέδρου του Συλλόγου. Στις 18 Μάιου 1997, µετά τις εκλογές επανεκλέγεται ως Πρόεδρος, µέχρι τον Ιούνιο του Από τον Μάρτιο του 1997 είναι µέλος της Αντιπροσωπείας στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. Το 1998 είναι εκλεγµένο µέλος στο.σ του Συλλόγου εργαζοµένων στους Ο.Τ.Α. Από το 1995 είναι µέλος της Αντιπροσωπείας στην Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ.) Από το 1985 έχει διατελέσει µέλος και κατά καιρούς υπεύθυνος εκ µέρους της.ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε πολλές Μόνιµες Επιτροπές και Συµβούλια : 1985 Μ.Ε. Χωροταξίας-Οικιστικών θεµάτων 1988 Μ.Ε. Χωροταξίας-Πολεοδοµίας και θεµάτων Πολιτιστικής- Αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς Μ.Ε. Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μ.Ε. Χωροταξίας Πολεοδοµίας-Οικιστικών θεµάτων ΜΕ Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς και νεώτερου αρχιτεκτονικού έργου. Το 1994 ήταν υποψήφιος Νοµαρχιακός Σύµβουλος στο συνδυασµό «ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» για τις εκλογές της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Από το 1999 είναι µέλος της Ε.Ε. στον Οργανισµό Ρυθµιστικού Θεσ/νίκης,µε τριετή θητεία. (Απόφαση Υπουργού Αριθµ.8908/2042/ ). Με την αριθµ / απόφαση Υπουργού (ΦΕΚ 917/ ),ορίζεται Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. µε τριετή θητεία. Στις 11 Μαρτίου 2004,υπέβαλε την παραίτησή του στον νέο Υπουργό ΠΕΧΩ Ε, προκειµένου η νέα πολιτική ηγεσία να ορίσει νέα διοίκηση. Mετά τις εκλογές στην Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων- ΣΑ ΑΣ, ( ) εκλέγεται στην Αντιπροσωπεία και στο ιοικητικό Συµβούλιο, στο οποίο µετά την συγκρότησή του σε σώµα ( ) κατέχει την θέση του Γενικού Γραµµατέα. Στις εκλογές της εκλέγεται στο νέο Σ και στην συγκρότησή του σε σώµα, στις ,καταλαµβάνει την θέση του Γενικού Γραµµατέα,στην οποία παραµένει µέχρι τον Νοέµβριο του Μετά τις εκλογές στις 5 Ιουνίου 2005, εκλέγεται στην Πανελλαδική Αντιπροσωπεία και εν συνεχεία µέλος του.σ. την περίοδο από τον Νοέµβριο 2005 έως τον 7 Στις εκλογές της ΕΜ Υ ΑΣ/ Κεντρικής Μακεδονίας ( ) εκλέγεται στην Ελεγκτική Επιτροπή, µε το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Συνεργασίας Μηχανικών του ηµοσίου, ως ταχτικό µέλος. Στις δηµοτικές εκλογές τον Οκτώβρη του 2002, ήταν υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος µε τον συνδυασµό «ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ», µε υποψήφιο ήµαρχο τον Σπύρο Βούγια ήµος Θεσσαλονίκης. Σύσταση επιτροπής ιαγωνισµού δηµόσιας ανοιχτής δηµοπρασίας για την επιλογή τριών(3) αναδόχων για την εκπόνηση προκαταρκτικών µελετών και για την επιλογή αναδόχου της προµελέτης µε τίτλο: Μελέτη ανάπλασης της Πλατείας ιοικητηρίου Θεσσαλονίκης, π.δ ,00. Μέλος στην Επιτροπή ιαγωνισµού. Απόφαση αριθµ. 2611/ ηµαρχιακής Επιτροπής ήµου Θεσσαλονίκης.(Έγγραφο Α.Π.64668/ ήµου Θεσσαλονίκης).

8 2008. Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισµός ήµου Μηχανιώνας µε θέµα: ιοικητικό κέντρο ήµου Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως ταχτικό µέλος. Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ. 6736/ X. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΣΥΝΕ ΡΙΑ. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘ -INFACOMA ( ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ) Οργανωτική επιτροπή Συνεδρίου. (15-22/02/1984.) Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης ιεύθυνση Πολεοδοµίας Θεσσαλονίκης. Σύσταση γνωµοδοτικών επιτροπών της /νσης Πολεοδοµίας και πολεοδοµικών γραφείων. Εκπρόσωπος στην τριµελή γνωµοδοτική επιτροπή πολεοδοµικού γραφείου Αµπελοκήπων Περιφερειακό Συµβούλιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων έργων, της /νσης Οικισµού Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως ταχτικό µέλος. (Απόφαση αριθµ. 8344/197/ ) Νοµαρχιακό Συµβούλιο Χωροταξίας,Οικισµού, Περιβάλλοντος. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως ταχτικό µέλος. (Έγγραφο αριθµ. 3454/ και απόφαση Νοµάρχη αριθµ / ) Επιτροπή κρίσης για καλλιτεχνικό διαγωνισµό ιδεών για το έµβληµα του ήµου Μενεµένης. Εκπρόσωπος του ήµου. (Απόφαση Νοµάρχη αριθµ / ) Επιτροπή για την εξέταση προτάσεων για την χωροθέτηση της Κρεαταγοράς. Εκπρόσωπος του ήµου Μενεµένης. (Απόφαση Νοµάρχη αριθµ.16963/ ) Επιτροπή κρίσης για Πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό ιδεών για ένα πολυδύναµο ηµοτικό Κέντρο, στο ήµο Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως αναπληρωµατικό µέλος. (Απόφαση Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης αριθµ / και έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ. 2175/ ) Επιτροπές συντονισµού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σύµβουλος του Γ.Γ κ.. Βλάχου. Μέλος Περιφερειακής Οµάδας Παρακολούθησης. Π.Ο.Π.-Μ.Ο.Π και Περιβάλλοντος. (Απόφαση Γ.Γ Περιφέρειας αριθµ. 3298/ ) Επιτροπή διενέργειας αυτοψιών για την καταλληλότητα οικοπέδων, για ίδρυση πρατηρίων υγρών καυσίµων. Εκπρόσωπος ήµου Μενεµένης, ως ταχτικό µέλος. (Απόφαση /νσης Συγκοινωνιών αριθµ.22166/ ) Ηµερίδα µε θέµα «υνατότητες συµβολής στην αναπτυξιακή προσπάθεια Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 8

9 Εκπρόσωπος του Γ.Γ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Βλάχου. (Έγγραφο Περιφέρειας αριθµ. 3448/ ) Επιτροπή εισήγησης για ανάθεση του ΓΣΣ. Έργο : «Μελέτη-κατασκευή δυο κτιρίων στρατωνισµού». Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ως αναπληρωµατικό µέλος. (Απόφαση Γ.Σ. Στρατού αριθµ. 917,1/1100/5/50855/ & Έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ. 4719/ ) ηµοτική επιχείρηση.η.κ.ε, ήµου Σταυρούπολης. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2684/ ) Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ROVERTV-3. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στην επιτροπή συντονισµού του προγράµµατος. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ 4646/ ) Επιτροπή παρακολούθησης µελετών έξ (6) ανισόπεδων κόµβων Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην επιτροπή παρακολούθησης µελετών έξ (6) ανισόπεδων κόµβων και έρευνας περιβαλλοντικών επιπτώσεων της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Θεσσαλονίκης. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ. 3942/ ) Επιτροπή αξιολόγησης των προκαταρκτικών µελετών του έργου: «Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων και διαµόρφωση πλατείας Ελευθερίας ήµου Ελευθερίου Κορδελιού». 9 Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ.5709/ ) Νοµαρχιακό Συµβούλιο Χωροταξίας, Οικισµού, Περιβάλλοντος. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως ταχτικό µέλος. (Έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ 5820/ και Απόφαση Νοµάρχη Θεσσαλονίκης 124/ ) Επιτροπή συντονισµού-δράσης και παρακολούθησης του Προτύπου σχεδίου ανάπτυξης και αναβίωσης του ιστορικού-εµπορικού κέντρου Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ως µέλος της.ε., στην επιτροπή της Περιφέρειας. Κ. Μακεδονίας. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ 5783/ ) Επιτροπή αξιολόγησης και εισήγησης για ανάθεση µελέτης για το έργο: «Μεγάλο κλειστό γυµναστήριο Θέρµης-Θεσσαλονίκης.». Εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ως ταχτικό µέλος. (Έγγραφο ΤΕΕ αριθµ.1850/ και απόφαση Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ΤΥ- α/φ /65/382/ ) Επιτροπή εισήγησης για ανάθεση µελέτης πολεοδοµικής ρύθµισης και οικονοµικής αξιοποίησης περιοχής ΑΓΝΟ του ήµου Σταυρούπολης. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως αναπληρωµατικό µέλος. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ 437/ ) Οµάδα σύστασης προδιαγραφών και προκήρυξης αρχιτεκτονικών διαγωνισµών στον Οργανισµό Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωπος της.ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ.3653/ ) Επιτροπή εισήγησης ανάθεσης και εκτέλεσης έργου : «Μελέτη-κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών ανακατασκευής θεάτρου ΑΝΕΤΟΝ ήµου Θεσσαλονίκης». Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ως ταχτικό µέλος.

10 (Απόφαση ηµαρχιακής Επιτροπής ήµου Θεσσαλονίκης αριθµ.1217/ , Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ 4691/ ) Συνέδριο µε θέµα: «Ευρώπη -Μακεδονία-Θεσσαλονίκη 2000» ιήµερο περιφερειακό Συνέδριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ και Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας 24-25/11/1993 *Συνεδριακό Κέντρο.Ε.Θ. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ως µέλος της.ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, και εισαγωγική οµιλία έναρξης του Συνεδρίου. Επιτροπή εισήγησης για ανάθεση τοπικού αναπτυξιακού προγράµµατος του αναπτυξιακού Συνδέσµου Αξιού- Λουδία. Eκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ.3869/ ) 1993.Επιτροπή παρακολούθησης αρχιτεκτονικής µελέτης κτιρίου ΤΕΕ/ΤΚΜ. Συµµετοχή στην επιτροπή,ως µέλος της.e. του ΤΕΕ/ΤΚΜ. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ. 5009/ ) Επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασίας για την κατασκευή του έργου : «Αποκατάσταση -επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου της ΕΣΗΕΜΘ επί της οδού Στρ. Καλλάρη αριθµ. 5». Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην επιτροπή διεξαγωγής της δηµοπρασίας και εισήγησης στο.σ της Ένωσης Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Μακεδονίας-Θράκης Νοµαρχιακό Συµβούλιο Χωροταξίας,Οικισµού, Περιβάλλοντος. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως ταχτικό µέλος. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ 348/ και Απόφαση Νοµάρχη αριθµ.π. 3083/ ) Έκθεση ηµερίδα : «Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί για τα νέα κτίρια του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕ Ε.» Πολιτιστικό κέντρο Πανεπιστηµίου Αθηνών.( ). Συµµετοχή στο προεδρείο της ηµερίδας ως Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης Επιτροπή παρακολούθησης κοινοτικής πρωτοβουλίας URBAN. Eκπρόσωπος του ήµου Μενεµένης στην επιτροπή του Ο.Ρ.ΘΕ. (Έγγραφο ήµου Μενεµένης αριθµ. 5008/ ΤΥ1055/ ) ιεθνές FORUM του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών µε θέµα : «ιερεύνηση προβληµάτωνπροοπτικών οικονοµικής και εµπορικής συνεργασίας µεταξύ Παρευξείνιων Χωρών». Θεσσαλονίκη 24-26/11/1994. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ως µέλος της.ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ. (Έγγραφο Ε.Κ.Ε.Μ. από Οργανωτική επιτροπή έκθεσης : «Το ευρωπαϊκό πρόσωπο της σύγχρονης Θεσσαλονίκης». Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ως µέλος της.ε. στην Οργανωτική Επιτροπή της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ. 4876/ ) Εκδήλωση: «Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική» Βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης -Παιδεία. Θεσσαλονίκη : Οµιλητής στην εκδήλωση, ως Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ΙΗΜΕΡΙ Α : «Το κυκλοφοριακό στην Θεσσαλονίκη: Προτάσεις-αντιφάσεις -συγκρούσεις.» Συνεδριακό κέντρο HELEXPO- ΕΘ. (6-7/11/1996) Συµµετοχή στην οργανωτική επιτροπή και χαιρετισµός ως Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης. 10

11 Εκδήλωση «Ο Αρχιτέκτονας Giancarlo de Carlo», του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ- ΣΑΘ -ΟΠΠ Θ 97. Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ./ Χαιρετισµός ως Πρόεδρος Συλλόγου αρχιτεκτόνων και πρόλογος στον κατάλογο ΗΜΕΡΙ Α : «Άνω πόλη: Ένας ιστορικός τόπος. Οπτικές προστασίας και ανάδειξης». Συνδιοργάνωση ήµου Θεσσαλονίκης και Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Πατριαρχικό Ίδρυµα Πατερικών Μελετών Μονής Βλατάδων. Θεσσαλονίκη Συµµετοχή στην οργανωτική επιτροπή και χαιρετισµός ως Πρόεδρος του ΣΑΘ ΗΜΕΡΙ Α : «Κτίζοντας θέατρα» Συνδιοργάνωση: ΟΠΠ Θ 97-ΣΑΘ-ΚΤΙΡΙΟ. Αίθουσα κτιρίου-βuilding CENTER /01/1997. Συµµετοχή στην οργανωτική επιτροπή και χαιρετισµός της εκδήλωσης ως πρόεδρος του Συλλόγου αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης ΙΗΜΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ του Τουρκικού και Ελληνικού ICOMOS Κωνσταντινούπολη 18-20/02/1998, µε θέµα : «Σύγχρονα προβλήµατα της προστασίας και διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. Προσεγγίσεις και προτάσεις». Συµµετοχή ως πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης και µέλος Προεδρείου στην συνεδρία στις Οικονοµική-Κοινωνική επιτροπή άρθρου 4Ν.2218/94 της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ,ως ταχτικό µέλος. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ 1489/ ) ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ και ΕΚΘΕΣΗ. «Αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και πόλεων στα Βαλκάνια». Θεσσαλονίκη 20-22/01/1999 Αποθήκη Γ στον Ο.Λ.Θ. Οργάνωση :ΤΕΕ- ΤΕΕ/ΤΚΜ -ΙCOMOS. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής και συµµετοχή στο Προεδρείο (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ 1393/ ) ΕΚΑΤΟ(10 ο ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ : «Η αρχιτεκτονική και η ελληνική πόλη στον 21ο αιώνα.» Μέλος της οργανωτικής επιτροπής,συµµετοχή στο προεδρείο και στις παράλληλες εκδηλώσεις. Ζάππειο Μέγαρο 8-11/12/ Εκτελεστική Επιτροπή Οργανισµού Θεσσαλονίκης. Συµµετοχή ως µέλος της Ε.Ε. (Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε 8908/2042/ ) ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ µε θέµα : «Το σηµαντικό αρχιτεκτονικό έργο της πενταετίας ».

12 ιοργάνωση ΣΑΘ- ήµος Θεσσαλονίκης- ΤΕΕ/ΤΚΜ. Θεσσαλονίκη 04-14/06/1999. Θέατρο ΚΗΠΟΥ. Οµιλία στην έναρξη ως πρόεδρος του ΣΑΘ και πρόλογος στον κατάλογο της έκθεσης Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων ερευνητικών οµάδων για το πρόγραµµα παρακολούθησης αστικού θορύβου στην Θεσσαλονίκη από τον ΟΡΘ. Ορισµός ως πρόεδρος της επιτροπής,ως µέλος της Ε.Ε του ΟΡΘ. (Έγγραφο ΟΡΘ αριθµ. 3063/ ) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για τον διαγωνισµό για την επικοινωνιακή πολιτική του Οργανισµού Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης. Ορισµός ως Πρόεδρος επιτροπής ενστάσεων,ως µέλος της Ε.Ε του ΟΡΘ. (Έγγραφο ΟΡΘ αριθµ. 3206/ ) Εθνικό Συµβούλιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, σε εφαρµογή του Ν. 2742/9. (Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε αριθµ.15148/2263/28,06,20010) Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισµός, ήµου Καλαµαριάς µε θέµα: ιοικητικό κέντρο ήµου Καλαµαριάς. Εκπρόσωπος, ως αν. µέλος του Σ.Α.Θ. Έγγραφο αριθµ.369/ Επιτροπή πολεοδοµικού και αρχιτεκτονικού ελέγχου (ΕΠΑΕ) στον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ. ) Εκπρόσωπος ως αν. µέλος του ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ. Έγγραφο Ο.Σ.Κ. µε απόφαση του.σ. της 131 συνεδρίας της Επιτροπή αξιολόγησης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ στην επιτροπή για αξιολόγηση αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη µελετών. Έγγραφο ΤΕΕ αριθµ. 2463/ Εκπρόσωπος του ήµου Μενεµένης στην διεθνή έκθεση ΜIPIM 2002,στις Κάνες µε στόχο την υλοποίηση διεθνούς διαγωνισµού για την ανάπλαση της περιοχής των Λαχανόκηπων. Κάννες-Γαλλία/12-15 Μαρτίου Έκθεση MIPIM-Real estate Εκπρόσωπος του ήµου Μενεµένης και της Αναπτυξιακής Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης σε αντιπροσωπεία του ΥΜΑΘ και επίσκεψη στην Αγγλία. Περιοδεία και ξενάγηση για θέµατα αστικής ανάπτυξης. Programme of arrangements His Excellency Mr George PASCHALIDIS Minister for Macedonia and Thtace. London-Gateshead-Newcaste-Edinburgh-Glasgow 24 Febryary- 1 March

13 2002. Εκπρόσωπος του ΟΡ.ΘΕ στην επιτροπή παρακολούθησης Ε.Π «Περιβάλλον» (ΕΠΠΕΡ) του ΥΠΕΧΩ Ε Έγγραφο ΟΡ.ΘΕ αριθµ. 1972/ προς ΥΠΕΧΩ Ε- Υπηρεσία διαχείρισης Γ Κ.Π.Σ Εκπρόσωπος του ΟΡ.ΘΕ. στην Συντονιστική Επιτροπή ιεκδίκησης (ΣΕ ), για την ΕΧΡΟ το 2008 και µέλος των οµάδων εργασίας 1 «Επιχειρησιακό σχέδιο Θεσσαλονίκης» και 5 «Αξιοποίηση αποθεµάτων για την µετά ΕΧΡΟ εποχή. Έγγραφο ΟΡ.ΘΕ. αριθµ.1768/ προς γρ. Υπουργού ΜΑ.Θ κ. Γ. Πασχαλίδη Εκπρόσωπος του ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ στην επιτροπή επιλογής για την αξιολόγηση µελετών για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-ΦΙΧ. στην Αθήνα. Έγγραφο ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ αριθµ.3015/ Επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ στην Γενική Συνέλευση του Architects Council of Europe,στις Βρυξέλες. Βρυξέλες Νοεµβρίου Εκπρόσωπος του ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ στο Ανώτατο Πολεοδοµικό και Αρχιτεκτονικό Συµβούλιο(ΑΠΑΣ),στο ΥΠΕΧΩ Ε. Έγγραφο ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ αριθµ / Επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ στην Γενική Συνέλευση του Architects Council of Europe,στο Μιλάνο. Μιλάνο-Ιταλία (6-7 Μαΐου 2004) 2004.Ηµερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ ;Θεσσαλονίκη πάνω-κάτω.κεντρικοί αρχαιολογικοί χώροι ως σύγχρονες πλατείες. Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2004,κτίριο ικηγορικού Συλλόγου. Παρέµβαση µε θέµα:αρχαιο-λογικοί χώροι και δηµόσια αρχιτεκτονική Συµµετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή, για την διοργάνωση της 5 ης έκθεσης αρχιτεκτονικού έργου του ΣΑΘ, µε γενικό θέµα ΜΕΤΑ,στην Θεσσαλονίκη 1-16 Οκτωβρίου Το αντικείµενο της έκθεσης αφορά στην καταγραφή, προβολή και ανάδειξη του αρχιτεκτονικού έργου στην Μακεδονία και την Θράκη κατά την περίοδο Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ,στις επιτροπές ανάθεσης µελετών του ήµου Θεσσαλονίκης α)τροποποίηση µελέτης ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου του Λευκού Πύργου β)αρχιτεκτονική µελέτη εφαρµογής υπαιθρίου χώρου στην περιοχή της Αλάνας Τούµπας Έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ.5336/ ,προς τον ήµο Θεσσαλονίκης- ιεύθυνση µελετών αρχιτεκτονικών έργων, ήµου Θεσσαλονίκης. Απόφαση ηµαρχιακής Επιτροπής αριθµ.4674/ ,για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρµογής Υπαιθρίου Χώρου στην Αλάνα της Τούµπας

14 2006.ΤΕΕ/ΤΚΜ Συµµετοχή στο Συντονιστικό Όργανο, για την οργάνωση,τον συντονισµό και την υλοποίηση δράσεων, στο πλαίσιο του προγράµµατος Αστικές οχλήσεις στο Π.Σ.Θ. Απόφαση.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ (3 η συνεδρίαση Τρίτης ) 2007 Εκπρόσωπος του ήµου Κιλκίς, ως Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, στον πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό ιδεών, για την ανάπλαση της περιοχής Σαλάτς του ήµου Κιλκίς. Απόφαση ηµάρχου Κιλκίς ηµητρίου Τερζίδη, αριθµ. 94, µε Α.Π.3950/ XI. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ- ΙΑΛΕΞΕΙΣ -ΟΜΙΛΙΕΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1980 Συνέδριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ. «Ο Μηχανικός στην δεκαετία του 80». Εισήγηση µε θέµα: «Ο τοµέας της δόµησης.όρια και προοπτικές». Θεσσαλονίκη. Αίθουσα Συνεδρίων ΕΘ * /05/ Πρόγραµµα κατάρτισης Αιρετών Νοµού Θεσσαλονίκης Εισηγήσεις µε θέµα: «ιαδικασία εκτέλεση έργων µελετών» και «Προγραµµατισµός έργων και κατάρτιση τεχνικού προγράµµατος στους ΟΤΑ». ιοργάνωση ΤΕ Κ-ΕΕΤΑΑ. Θεσσαλονίκη * ηµαρχείο Καλαµαριάς 11/12/ Εισήγηση στην ηµερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα µε θέµα : «Εφαρµογή και υλοποίηση ενός συντονισµένου προγράµµατος για την πολιτιστική πρωτεύουσα». HELEXPO- ΕΘ *Θεσσαλονίκη 12/12/ EUROPAN. Το µέλλον του θεσµού.νέοι αρχιτέκτονες και EUROPAN. Συνδιοργάνωση ήµου Θεσσαλονίκης- ΤΕΕ/ΤΚΜ- ΕΘ. Εισήγηση µε θέµα: «Πολεοδοµικός µετασχηµατισµός σε υποβαθµισµένες περιοχές. Η περίπτωση της Μενεµένης». Συνεδριακό κέντρο ΕΘ *24/02/ Πρόγραµµα ανταλλαγών Γειτονιές σε κρίση. Εισήγηση µε θέµα: «Παρεµβάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέµατα τεχνικής υποδοµής και ανάπλασης υποβαθµισµένων περιοχών». Συνδιοργάνωση ΤΕ Κ και ήµοι Ελευθερίου-Κορδελιού, Εύοσµου, Μενεµένης, Ιωνίας, Σταυρούπολης. Θεσσαλονίκη * 20-27/02/ ιηµερίδα µε θέµα «ΕΠΑ στο ΠΣΘ» Εισήγηση µε θέµα «Ο απόηχος της ΕΠΑ και ο πολεοδοµικός σχεδιασµός στο ήµο Μενεµένης». ιοργάνωση ΤΕΕ/ΤΚΜ *Θεσσαλονίκη 15-16/03/ Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων κοινωνικής-πολιτιστικής ανάπτυξης. Καινοτοµικό πρόγραµµα επαγγελµατικής προσαρµογής Ελλήνων Ποντίων. *Σεµινάρια τεχνικού κύκλου. µε θέµα: «Νοµοθεσία για τα δηµόσια έργα» Θεσσαλονίκη Τρίτη 12/04/ Σεµινάριο επαγγελµατικής κατάρτισης του ΤΕΕ/ΤΚΜ. «Αστικός σχεδιασµός.ο δηµόσιος χώρος της πόλης.» Θέµα: «Πολεοδοµικός σχεδιασµός στο ήµο Μενεµένης. Επιδράσεις στον αστικό χώρο». Θεσσαλονίκη 23-30/05/

15 1995. Εισήγηση στη διήµερη συνάντηση και έκθεση : EUROPAN-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ µε θέµα: «Η συµµετοχή του ήµου Μενεµένης στο Europan 2, υλοποίηση της βραβευµένης µελέτης». Μύλος *Θεσσαλονίκη 07-08/11/ ιήµερη συνάντηση στα πλαίσια της Κοινοτικής πρωτοβουλίας HORIZON «Η τοπική αυτοδιοίκηση και τα προβλήµατα των Ελλήνων Τσιγγάνων» Εισήγηση µε θέµα: «Προβλήµατα εγκατάστασης και διαµονής των Ελλήνων Τσιγγάνων». Συνδιοργάνωση : Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς -ΕΕΤΑΑ- ήµος Μενεµένης Πολιτιστικό Κέντρο Νοµαρχίας *Θεσσαλονίκη 19-20/09/ Εισήγηση στο Ευρωπαϊκό σεµινάριο υλοποιήσεων EUROPAN: «Από τις ιδέες στην εφαρµογή». Θεσσαλονίκη /09/1996*Βυζαντινό Μουσείο Συντονισµός εκδήλωσης «Κτίζοντας θέατρα», ως Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Αίθουσα ΚΤΙΡΙΟ-BUILDING CENTER*05/02/ Ηµερίδα : «Αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί- πόλις - ηµόσιο κτίριο και δηµόσιος χώρος.» Εισήγηση µε θέµα «Σκέψεις για το θεσµικό πλαίσιο των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών». ιοργάνωση Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας. Κτίριο ΤΕΕ* Λάρισα 28/02/ Ηµερίδα µε θέµα : «Πλαίσιο άσκησης και παραγωγής αρχιτεκτονικού έργου». Εισήγηση µε θέµα: «Η οργανωµένη υπόσταση των αρχιτεκτόνων. Προς νέα αναζήτηση ρόλου ή προς αναζήτηση νέου ρόλου ;». ιοργάνωση Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης. Αµφιθέατρο Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού *Θεσσαλονίκη 20/11/ Συνέδριο FORUM «Το κατοικείν των Τσιγγάνων στην Ελλάδα του 21 αιώνα Προτάσεις -παράµετροιπροοπτικές» Εισήγηση µε θέµα : «Μέτρα-δράσεις µακροπρόθεσµης διαχείρισης του οικιστικού προβλήµατος των Τσιγγάνων του ήµου Μενεµένης». ιοργάνωση : ίκτυο ROM- ηµοτική Επιχείρηση ήµου Μενεµένης. Θεσσαλονίκη * 25-26/02/ Ηµερίδα Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης : «Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πρακτική» Εισήγηση µε θέµα : Στο µεταίχµιο µεταξύ σπουδών και επαγγέλµατος Εκδήλωση του ΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ µε θέµα : Η Θεσσαλονίκη του 21 αιώνα. Το τέλος της µοναξιάς. Θεσσαλονίκη ευτέρα 11 Ιουνίου Εισήγηση µε θέµα : Πολεοδοµικές προτεραιότητες για την ανασύνταξη της µητροπολιτικής Θεσσαλονίκης Εκδήλωση : Το EUROPAN και η νέα ελληνική πραγµατικότητα. Οι υλοποιήσεις του Εuropan στην Ελλάδα. Εισήγηση για την ανάπλαση της κεντρικής περιοχής και την κατασκευή του πολιτιστικού κέντρου, στο ήµο Μενεµένης Εκδήλωση εφ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ,για την διεκδίκηση της παγκόσµιας έκθεσης ΕΧΡΟ. Θεσσαλονίκη στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νοµαρχίας. Συµµετοχή- παρέµβαση ως εκπρόσωπος της ΑΕΚΑ Εκδήλωση «Βιώσιµες πόλεις-ζώνες πρασίνου» Θεσσαλονίκη. Το πρώην στρατόπεδα-η τελευταία ευκαιρία για το πράσινο. Συνδιοργάνωση Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 15

16 Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας Θράκης Ένωση γυναικείων σωµατείων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2002-Ξενοδοχείο MEDITERRANEAN Οµιλία µε θέµα «Οι θέσεις της Πολιτείας για την αξιοποίηση των στρατοπέδων στο Π.Σ.Θ Εκδήλωση «Σχεδιάζουµε ξανά το πρόσωπο της πόλης.ανάβουµε ξανά τα φώτα της πόλης» Τετάρτη 09 Οκτωβρίου Πολιτιστικό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς. Προεκλογική εκδήλωση, ως υποψήφιος µε το ψηφοδέλτιο Ξηµερώνει-Θεσσαλονίκη ανθρώπινη πόλη, µε τον Σπύρο Βούγια ιηµερίδα «Αστική ανάπλαση, µια ολική προσέγγιση» Νοεµβρίου 2002,HYATT REGENCY HOTEL, Θεσσαλονίκης. ιοργάνωση Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Βρετανική Πρεσβεία- BRITTSH COYNCIL Οµιλία την Τετάρτη 20 Νοεµβρίου 2002, Συνεδρία 1 «Το στρατηγικό σχέδιο για την Θεσσαλονίκη και η εφαρµογή του.» Εκδήλωση «Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Σύλλογος µεσιτών αστικών συµβάσεων. MONEY SHOW εκεµβρίου 2002-HYATT REGENCY HOTEL Οµιλία «Οι δράσεις του Οργανισµού Ρυθµιστικού και ο αστικός σχεδιασµός.» 2003.Ηµερίδα<< Νέα δηµόσια αρχιτεκτονική στην Θεσσαλονίκη>> ιοργάνωση ΤΕΕ/ΤΚΜ -ΣΑΘ. Κιν. ΟΛΥΜΠΙΟΝ-Σάββατο 17 Μάιου 2003 Συµµετοχή στο στρογγυλό τραπέζι µε θέµα Ανάµεσα σε συµπληγάδες η δηµόσια αρχιτεκτονική στη Ελλάδα Ετήσια Γενική Συνέλευση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Προσφώνηση-χαιρετισµός εκ µέρους του ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ Λευκωσία Μαΐου Η Συνέδριο πολιτιστικών Φορέων Ν. Θεσσαλονίκης. ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ Νεοχωρούδα Σεπτεµβρίου 2003 Οµιλία<<Ανάπτυξη & σχεδιασµός στην ευρύτερη Θεσ/νικη>> 2003.Ηµερίδα ήµου Χορτιάτη. <<Ανάπτυξη-σχεδιασµός& περιβάλλον στο ήµο Χορτιάτη>>. Φίλυρο- Θεσ/νικης 19 Οκτωβρίου Οµιλία<< Ανάπτυξη και σχεδιασµός στην ευρύτερη περιοχή.>> Ηµερίδα Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νοµού Μαγνησίας. Βόλος- Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2003.Κτίριο ΤΕΕ/ΤΜ. 16

17 17 Οµιλία<<Η εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων και µετά τι >> Ηµερίδα ΕΕΤΕΜ.<<Η Θεσσαλονίκη σε πορεία ανάπτυξης>> Αποθήκη του ΟΛΘ-Σάββατο 17 Ιανουαρίου Οµιλία <<Η νέα Θεσσαλονίκη ως µητροπολιτικός χώρος.>> 2004.Ηµερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ. <<Θεσσαλονίκη πάνω-κάτω. Κεντρικοί αρχαιολογικοί χώροι ως σύγχρονες πλατείες>> Εισήγηση ως εκπρόσωπος του ΣΑΘ <<Αρχαιο-λογικοί χώροι και δηµόσια αρχιτεκτονική>> Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2004,κτίριο ικηγορικού Συλλόγου Ηµερίδα Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης <<Αρχιτεκτονική και ποιότητα ζωής>> Εισήγηση µε θέµα <<Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα. οµική υστέρηση της Ελληνικής πραγµατικότητας ; Σάββατο 06 Νοεµβρίου 2004.Αµφιθέατρο Τελλόγλειου Ιδρύµατος ΗΜΕΡΙ Α <<Στρατόπεδα στην πόλη. Ανάδειξη και αξιοποίηση>> Συνδιοργάνωση ΤΕΕ/ΤΚΜ και Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης Σάββατο 1 Απριλίου 2006,στο Πολεµικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Εισήγηση µε θέµα: Για µια νέα Αρχιτεκτονική στη διαχείριση των στρατοπέδων, ως εκπρόσωπος του ΣΑΘ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ήµου Μενεµένης Εισήγηση µε θέµα: Ο ΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Grand Hotel Palace 2007 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ηµοτικής Παράταξης Αµπελοκήπων-Υποψήφιας ηµάρχου Βούλας Τεκτονίδου - ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Εισήγηση µε θέµα: Για µια ''νέα προοπτική'' στην δυτική Θεσσαλονίκη. Προς µητροπολιτική διαχείριση; Κυριακή 18 Μαρτίου ηµοτικό Θέατρο ήµου Αµπελοκήπων XII.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ έως σήµερα

18 Εκπόνηση αρχιτεκτονικών µελετών, υλοποίηση και κατασκευή έργων στην Τ.Υ του ήµου Μενεµένης, µε την συγκρότησή της και την αναγνώριση της πρώην Κοινότητας σε ήµο. Υπεύθυνος τεχνικής υπηρεσίας,προϊστάµενος της και σήµερα διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών. Ενασχόληση µε αναπτυξιακά, πολεοδοµικά θέµατα και υλοποίηση δράσεων σε όλους τους τοµείς των αρµοδιοτήτων του. Θεµατικές ενότητες δραστηριοτήτων: κτιριακά έργα πεζόδροµοι- πλατείες-αστικός εξοπλισµός υπαίθριοι χώροι αναψυχής- αθλητισµού πολεοδοµικά θέµατα. Αναπτυξιακά προγράµµατα διαχείριση κοινοτικών πρωτοβουλιών και δράσεων των κοινοτικών πλαισίων στήριξης. Ειδικότερες δράσεις Συµµετοχή στην πρώτη έκθεση αρχιτεκτονικού έργου. ιοργάνωση Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης. 30/10-12/ ,περίπτερο 10 helexpo- ΕΘ. Έργα : κατοικία στην Άνω Πόλη, νέο ηµαρχείο Ευόσµου Συµµετοχή στην οργανωτική επιτροπή και ως Γ.Γραµµατέας του ΣΑΘ, στην 2η έκθεση αρχιτεκτονικού έργου µε θέµα: «Αρχιτεκτονικές επεµβάσεις στην πόλη. ρόµος-πλατεία- Οικοδοµικό τετράγωνο» Τρίτη έκθεση αρχιτεκτονικού έργου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης- ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ. Παρουσίαση έργων στο ήµο Μενεµένης Συµµετοχή στην εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ µε θέµα : «Το δηµόσιο κτίριο». Θεσσαλονίκη,Μύλος Μάιος Παρουσίαση δηµοσίων κτιρίων του ήµου Μενεµένης. XIII. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΤΥΠΟ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ «Η επαγγελµατική κρίση των Μηχανικών» Άρθρο στην Τεχνική Ενηµέρωση,έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ «Το Η Αρχιτεκτονικό Συνέδριο» Άρθρο στην Τεχνική Ενηµέρωση,έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ (αριθµ. 37) «Η κρίση µαστίζει τον κλάδο των αρχιτεκτόνων» Εφηµερίδα Θεσσαλονίκη 01/10/ «Μεγάλη είναι η ανεργία των νέων αρχιτεκτόνων» Συνέντευξη ως Αντιπρόεδρος του Σ των Αρχιτεκτόνων. Εφηµερίδα Μακεδονία 11/01/

19 1986.«Απολογισµός δραστηριοτήτων Σ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων » ελτίο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 08/11/ «Το ΤΕΕ ως θεµατοφύλακας της αρχιτεκτονικής. Η περίπτωση του κτιρίου του Τµήµατος» Άρθρο στην Τεχνική Ενηµέρωση, έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ (ΑΡΊΘΜ 12) 1990.«Έκτακτες συνθήκες,έκτακτα µέτρα και δηµοκρατία παντού» Άρθρο στην εφηµερίδα Ριζοσπάστης, στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου για το 13 Συνέδριο του ΚΚΕ (21/12/1990) «Το τραµ επανέρχεται ;» Άρθρο στην εφ. Θεσσαλονίκη 03/11/ «Βαρύ+ελαφρύ µετρό.=1997χωρίς µέσο» Άρθρο στην Τεχνική Ενηµέρωση, έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ «Το άµεσο και το κρίσιµο για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα» Άρθρο στην εφ.θεσσαλονίκη,ω ς µέλος της Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 10/11/ «Προγραµµατισµός έργων και κατάρτιση τεχνικού προγράµµατος στους ΟΤΑ» περιοδικό ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ (τεύχος 6*1992) 1992.«Έργα στα..δυτικά» Άρθρο στην εφ. Θεσσαλονίκη,ως µέλος της Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ (28/11/1992) 1993.«Θεσσαλονίκη : πού πέφτει η παραλία ;» Συνέντευξη στην εφ. Ελευθεροτυπία,ως µέλος της Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ.(26/08/1993) 1993.«Εύοσµος Κατάφωρη παραβίαση του πολεοδοµικού σχεδιασµού» Συνέντευξη στην εφ. Θεσσαλονίκη, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ (07/07/1993) 1993.«Εταιρείες πετρελαιοειδών. Ζωτικής σηµασίας για το ΠΣΘ;» Άρθρο στο Τεχνογράφηµα, έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ (10/03/1993) 1993.«Σκοπεύσατε τα στρατόπεδα» Άρθρο στην εφ. Θεσσαλονίκη (05/08/1993) 1993.«Ιδιωτικά πρακτορεία υπεραστικών µεταφορών» Άρθρο στην εφ. Θεσσαλονίκη (10/08/1993) «Θεσσαλονίκη-πολιτιστική πρωτεύουσα. Συνολική επανεξέταση αµέσως µετά τις εκλογές» Άρθρο στην εφ Θεσσαλονίκη (21/09/1993) «Τολ τραίνων στην Μενεµένη» Συνέντευξη στην εφ. Θεσσαλονίκη (10/10/1993) «Παρεµβάσεις κοινωνικής υποδοµής στο ήµο Μενεµένης» Συνέντευξη στην εφ. Μακεδονία (27/06/1993) «Προτεραιότητα στο περιβάλλον» Άρθρο στην εφ.θεσσαλονίκη (28/12/1993) «Πρόγραµµα αναζωογόνησης της Μενεµένης» Συνέντευξη στην εφ Μακεδονία 18/03/ «Αποχαρακτηρισµός χώρων σχολείων στο ήµο Αµπελοκήπων» Άρθρο στην Τεχνική Ενηµέρωση,έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ «Περί πρωτευούσης πολιτιστικής» Άρθρο ως µέλος της Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην εφ. Θεσσαλονίκη(16/02/1994) «Η πρώην πολιτιστική πρωτεύουσα και το κουτί της Πανδώρας» Άρθρο στο Τεχνογράφηµα, ως µέλος της Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ (14/03/1994) 19

20 1994.«Αξιοποίηση στρατοπέδων από τους ΟΤΑ. Καταστροφική η λογική της µικροδιαχείρισης» Άρθρο στην εφ. Θεσσαλονίκη (08/11/1994) «Στρατόπεδα ΠΣΘ : «Χώροι για αστική ανάπτυξη η οικόπεδα των ήµων;» Άρθρο στο Τεχνογράφηµα,έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ(15/12/1994) «Αεροδρόµιο ΣΕ ΕΣ.Τα κτηµατικά οµόλογα σε κάθετη προσγείωση» Άρθρο στο Τεχνογράφηµα, έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ(15/12/1994) «Κυκλοφοριακό : Εµφύλιος στους δρόµους» Άρθρο στην εφ. Θεσσαλονίκη (15/02/1995) «Θεσσαλονίκη ΠΠ : Η Θεσσαλονίκη απούσα από την διοργάνωση» Συνέντευξη τύπου ως µέλος της Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Εφ. Αυγή (10/03/1995) «Πλατεία Ναυαρίνου : Χωρίς σεβασµό για ανθρώπους και µνηµεία» Συνέντευξη ως Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων στην εφ. Θεσσαλονίκη(07/08/1995) «Χώροι υποχρεωτικής στάθµευσης Ι.Χ στις νέες οικοδοµές» Συνέντευξη ως Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, στην εφ. Ελληνικός Βορράς (11/02/1996) «Σκέψεις για το νέο θεσµικό πλαίσιο των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών» Άρθρο στο Ε του ΤΕΕ(Αριθµ.1924), ως Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (07/10/1996) «Θεσσαλονίκη.Πτυχές της πολιτιστικής πρωτεύουσας» Συνέντευξη στο περιοδικό Αρχιτέκτονες(τεύχος 5/6 1996) «Θεατρικές αίθουσες Θεσσαλονίκης.Το θέατρο του παραλόγου» Συνέντευξη στην εφ. Εξουσία(11/02/1997) «Το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης µέσα από την αρχιτεκτονική» Συνέντευξη στην εφ. Νέα Μακεδονία (22/02/1998) «Αρχιτεκτονική. Σύγχρονες τάσεις και εθνικός χώρος» Άρθρο στην εφ. Αγγελιοφόρος (20/03/1998) «Θεσσαλονίκη..Αλήθειες και µύθοι για το όραµα της πόλης» Άρθρο στην εφ. Εξουσία (23/09/1998) «Ασήµαντα προβλήµατα και αυτοδιοίκηση» Άρθρο στο Τεχνογράφηµα, έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ (15/10/1998) «Κέντρο αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης. Χώρος υπάρχει,οργανισµός όχι» Άρθρο στην εφ. Μακεδονία (28/01/1999) «Αναµένοντας το τραµ» Συνέντευξη στην εφ. Θεσσαλονίκη (27/04/1999) «Κέντρο αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης. Χώρος υπάρχει αλλά κάποιος πρέπει να Άρθρο στο Τεχνογράφηµα (15/06/1999) «ήµος Μενεµένης : Έργα οδοποιίας-ανάπλασης» Συνέντευξη στην εφ. ΒΟΝΥS (03/10/1999) «Νέο αθλητικό κέντρο και παιδικός σταθµός στο ήµο Μενεµένης» Συνέντευξη στην εφ. Τα Νέα (23/10/1999) «4 η Εκθεση Αρχιτεκτονικού έργου ΣΑΘ. είγµατα πειραµατισµού και ζωντανής σκέψης» Περιοδικό Αρχιτεκτονική Αντίληψη (τεύχος 27*Οκτώµβριος 1999) «Η αναγκαιότητα της αρχιτεκτονικής.ο αρχιτέκτων ως παραγωγός και η αρχιτεκτονική εκπαίδευση» 20

21 21 Άρθρο στο περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ (Τεύχος 18* εκέµβριος 1999 ) «Επεκτάσεις σχεδίου πόλης στο ΠΣΘ.» Συνέντευξη στην εφ. Αγγελιοφόρος (26/01/2000) «Χτίζοντας οικοδοµές πάνω σε προβληµατικά εδάφη» Συνέντευξη στην εφ. Αγγελιοφόρος (28/01/ Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ένα σχέδιο µακράς πνοής. Άρθρο στην εφ. Μακεδονία. (05/08/2001) Οι αρχιτέκτονες και η µελετοκατασκευή Άρθρο στο περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. ( Τεύχος 29- Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2001.) ( Hel) EXΡO. Αναγκαία η ρεαλιστική προσέγγιση. Άρθρο στην εφ. Μακεδονία ( Κυριακή 28/10/2001 ) 2002.Στην αυγή της νέας εποχής. Άρθρο στο περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ-Τεύχος 31, Ιανουάριος-Φεβρουάριος Η εµπειρία των ευρωπαϊκών πόλεων, το παρόν και το µέλλον της µητροπολιτικής Θεσσαλονίκης. Άρθρο στο τεχνογράφηµα.( Τ. 219/1 Μάιου 2002) Το νέο τοπίο στην άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού και το παλιό τοπίο για τους αρχιτέκτονες. Ενηµερωτικό ελτίο ΤΕΕ. Τεύχος Σεπτεµβρίου 2002,σελ Πρόγραµµα διαχείρησης και προστασίας του Σειχ-Σου. Εφ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, Κυριακή 8 Σεπτεµβρίου Ο σχεδιασµός για την αλάνα της Τούµπας. Εφ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, Κυριακή 22 Σεπτεµβρίου Στο µεταίχµιο µεταξύ σπουδών και επαγγέλµατος. Ηµερίδα ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ, Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Ξάνθης. Έκδοση ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ Αρχιτεκτονική εκπαίδευση και επαγγελµατική πρακτική. Αθήνα Μεγάλες αστικές αναπλάσεις. Εφ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ Κυριακή 06 Οκτωβρίου Το µέλλον της Θεσσαλονίκης, µπροστά στις δηµοτικές εκλογές Οκτωβρίου Πρωταγωνιστής ο πολίτης. Εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 06 Οκτωβρίου Προτεραιότητα στα λεωφορεία. Εφ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Τρίτη 08 Οκτωβρίου Ένας Φορέας για το κυκλοφοριακό. Εφ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, Τρίτη 12 Νοεµβρίου Η χρήση πολεοδοµικών εργαλείων. Ο κοινωνικός συντελεστής. Εφ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ Παρασκευή 06 εκεµβρίου Τα προβλήµατα στην Άνω Πόλη. Εφ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Εφ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ. Πέµπτη 19 εκεµβρίου προτάσεις για µια βιώσιµη πόλη. Εφ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ. Σάββατο 21 εκεµβρίου Τροχιά ανάπτυξης από τα δυτικά. Το δυτικό τόξο. Εφ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ. Κυριακή 24 Νοεµβρίου ΑΝΩ ΠΟΛΗ. Στην προοπτική µιας συνολικής αναβάθµισης.

22 Εφ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ.Σάββατο 08 Φεβρουαρίου Σχολική στέγη Νοµού Θεσσαλονίκης.Η δεύτερη γραµµή παραγωγής. Τεχνογράφηµα Τ Ιουλίου Πρώτο σχόλιο για την πορεία του Συλλόγου. Επίκαιρα. Περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, τεύχος 45 Μάιος-Ιούνιος ιαµόρφωση πλατείας ιοικητηρίου Θεσσαλονίκης.Παρελθόν- Παρόν -Μέλλον. Περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ-Τεύχος 45.Ιούλιος-Αύγουστος Η ανάκτηση των υποβαθµισµένων-φθαρµένων περιοχών στον αστικό χώρο.(οι σχεδιασµοί για την περιοχή της Θεσσαλονίκης). ΙΑΥΛΟΣ -Μάρτιος-Απρίλιος Η αρχιτεκτονική και η διεύθυνση των τεχνικών υπηρεσιών, στο ήµο Μενεµένης ΜΕΝΕΜΕΝΗ-Περιοδική έκδοση του ήµου Μενεµένης Νοέµβριος 2005-Τεύχος Η Ατζέντα του µέλλοντος Εφηµ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, Σάββατο 25 Φεβρουαρίου Θεσσαλονίκη, ΕΧΠΟ 2012: Σταθµός-Ορόσηµο στα 100 χρόνια πορείας. Περιοδικό ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ,Τεύχος 09-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Μεταρρύθµιση αντί ρυθµίσεων για το κύκλωµα κατασκευής ιδιωτικών έργων. Ε.. του ΤΕΕ Τεύχος 2418, 4 εκεµβρίου 2006) Να τεθούν νέοι όροι σχεδιασµού των κτιρίων. Εφηµ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 23 Φεβρουαρίου Είναι εφαρµόσιµος ο χωροταξικός σχεδιασµός; Εφηµ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 26 Φεβρουαρίου Η αρχιτεκτονική ως πολιτιστική αξία Εφηµ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ευτέρα 19 Μαρτίου Για µια νέα προοπτική, στην υτική Θεσσαλονίκη. Εφηµ. Αγγελιοφόρος 2 Απριλίου Ο σχεδιασµός στα δυτικά. Εφηµ. Αγγελιοφόρος 19 Απριλίου Ευρωπαϊκές πολιτικές για την αρχιτεκτονική. Εφηµ. Αγγελιοφόρος 23 Απριλίου Προς µητροπολιτική διαχείριση; Εφηµ. ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Αριθµ. Φύλλου 031/Σεπτέµβριος Ναι στην Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη Εφηµ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, Κυριακή 18 Νοεµβρίου Ολυµπιάδος-Κασσάνδρου αναστενάζουν Εφηµ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, Παρασκευή 30 Νοεµβρίου Οι ζώνες Οικιστικού ελέγχου Εφηµ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, Παρασκευή 07 Νοεµβρίου Ο βιοκλιµατικός οικισµός έγινε παραπήγµατα. Εφηµ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Τετάρτη 19 Μαρτίου Χωροθέτηση ΕΘ. Θρυαλλίδα για µια νέα αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη. Εφηµ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ευτέρα 08 εκεµβρίου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΠΑΠΠΑΣ.Κ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ I.U.A.V. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΙ. ΘΕΣΗ ΙΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΙV. ΓΛΩΣΣΕΣ V. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ VI. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ VII. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ VIII. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1983-2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1983-2010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1983-2010 Εργασίες Δήμου Τεύχη / Θεματικές περιοχές Εργασίες / Τεύχη Βασικών Φορέων Βιβλία Ιστορικό Αρχείο Δήμου Συγγραφή, Εποπτεία, Τήρηση, Αρχειοθέτηση Θανάσης Κων/νου Παππάς Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Δ. Τ Ρ Ι Π Ο Δ Α Κ Η Σ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Δ. Τ Ρ Ι Π Ο Δ Α Κ Η Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Δ. Τ Ρ Ι Π Ο Δ Α Κ Η Σ 1. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Δηµήτριος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ Μάιος 1947 Τ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Αθήνα 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Απόφοιτος Βαρβακείου Πρότυπου Σχολής (1965) Αρχιτέκτων-Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1η Ενδιάµεση Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999-2004 1

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999-2004 1 ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999-2004 1 Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθηγητής Ιωάννης. Κουκιάδης Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007 2009 Μια πλούσια δραστηριότητα ανέπτυξε το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κατά τη τριετία 2007-2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ χωροταξίας, πολεοδομίας & περιφερειακής ανάπτυξης

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ χωροταξίας, πολεοδομίας & περιφερειακής ανάπτυξης ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ χωροταξίας, πολεοδομίας & περιφερειακής ανάπτυξης 03 01 Think Before You Print Ενημερωτικό Δελτίο Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Ιούλιος -2- ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-YΠEYΘYNOΣ ΣYMΦΩNA ME TO NOMO Παναγιώτης Γεωργακόπουλος

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-YΠEYΘYNOΣ ΣYMΦΩNA ME TO NOMO Παναγιώτης Γεωργακόπουλος ΠEPIO IKO ΣYΛΛOΓOY APXITEKTONΩN IΠΛΩMATOYXΩN ANΩTATΩN ΣXOΛΩN ΠANEΛΛHNIAΣ ENΩΣHΣ APXITEKTONΩN Bρυσακίου 15 & Kλάδου, 105 65 Aθήνα τηλ.: 210 3215 146/fax: 210 3215 147 e-mail: sadas-pea@tee.gr www.sadas-pea.gr

Διαβάστε περισσότερα

χωροταξίας, πολεοδοµίας & περιφερειακής ανάπτυξης

χωροταξίας, πολεοδοµίας & περιφερειακής ανάπτυξης ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ χωροταξίας, πολεοδοµίας & περιφερειακής ανάπτυξης 12 Επιστηµονικά Θέµατα Η µεταρρύθµιση του συστήµατος για τον χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-YΠEYΘYNOΣ ΣYMΦΩNA ME TO NOMO Παναγιώτης Γεωργακόπουλος

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-YΠEYΘYNOΣ ΣYMΦΩNA ME TO NOMO Παναγιώτης Γεωργακόπουλος ΠEPIO IKO ΣYΛΛOΓOY APXITEKTONΩN IΠΛΩMATOYXΩN ANΩTATΩN ΣXOΛΩN ΠANEΛΛHNIAΣ ENΩΣHΣ APXITEKTONΩN Bρυσακίου 15 & Kλάδου, 105 55 Aθήνα τηλ.: 210 3215 146/fax: 210 3215 147 e-mail: sadas-pea@tee.gr www.sadas-pea.gr

Διαβάστε περισσότερα

01/ 445 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22

01/ 445 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 01/ 445 1 5 I O YΛ I O Y 2 0 1 2 ΤΕΥΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 020037 Tιμοκατάλογος Eνοικίασης Aιθουσών TEE/TKM* Aίθουσες Kαθημερινή πρωί ή απόγευμα Kαθημερινή όλη μέρα Σάββατο-Kυριακή πρωί ή απόγευμα Σάββατο-Kυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 29/06/2013, ώρα 10:00, αίθουσα ΤΕΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 29/06/2013, ώρα 10:00, αίθουσα ΤΕΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 29/06/2013, ώρα 10:00, αίθουσα ΤΕΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η Ημερήσια Διάταξη της πρόσκλησης: 1.Ασφαλιστικό (45λεπτά) 2.Οικονομικά προβλήματα σύγκλησης της Αντιπροσωπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη

Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιηµερίδα : Αστική ανάπλαση, µια ολική προσέγγιση Hyatt Real - Estate Show Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Βρετανική Πρεσβεία Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη Θανάσης Κ. Παππάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Το έργο του Τµήµατος θα προέλθει κατά βάση από την συλλογική δράση των µελών µας οργανωµένων κατά τα θεσµοθετηµένα πλαίσια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Σ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ ΕΛΦΟΥΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2002

ΤΟ Σ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ ΕΛΦΟΥΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2002 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΕΠΟΧ 01/02 23 Ιανουαρίου 2002 ΤΟ Σ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ ΕΛΦΟΥΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΣΤΙΣ 22.2.02 (βλ. αναλυτική πρόσκληση και ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ετήσιος Απολογισµός Ε.Κ.Κ.Α. 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπελαβίλας ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Νίκος Μπελαβίλας ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος Μπελαβίλας ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Νοέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1.3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικός Οδηγός για

Επαγγελµατικός Οδηγός για ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο Νέων Μηχανικών Επαγγελµατικός Οδηγός για Νέους Μηχανικούς Αθήνα, 2004 Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο Επαγγελµατικός Οδηγός για Νέους Μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικός Οδηγός για

Επαγγελµατικός Οδηγός για ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο Νέων Μηχανικών Επαγγελµατικός Οδηγός για Νέους Μηχανικούς Αθήνα, 2004 Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο Επαγγελµατικός Οδηγός για Νέους Μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

01/ 382 ΤΕΥΧΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 4055 1 OKTΩBPIOY 2009, ENTYΠO KΛEIΣTO, AP. AΔEIAΣ 157/92, K.T.Θ. TIMH 0.01 E 1OKTΩBPIOY 2009 382ΤΕΥΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22

01/ 382 ΤΕΥΧΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 4055 1 OKTΩBPIOY 2009, ENTYΠO KΛEIΣTO, AP. AΔEIAΣ 157/92, K.T.Θ. TIMH 0.01 E 1OKTΩBPIOY 2009 382ΤΕΥΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 01/ 382 1OKTΩBPIOY 2009 382ΤΕΥΧΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 4055, ENTYΠO KΛEIΣTO, AP. AΔEIAΣ 157/92, K.T.Θ. TIMH 0.01 E ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 Ιδιοκτήτης: TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ NΠΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα