ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 1 ΠΑΠΠΑΣ.Κ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ I.U.A.V. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΙ. ΘΕΣΗ ΙΙΙ. ΣΠΟΥ ΕΣ ΙV. ΓΛΩΣΣΕΣ V. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ VI. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ VII. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ VIII. ΙΑΤΡΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ IX. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ-ΦΟΡΕΙΣ. X. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΣΥΝΕ ΡΙΑ. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ XI. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ- ΙΑΛΕΞΕΙΣ -ΟΜΙΛΙΕΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ XII. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ XIII. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΤΥΠΟ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος µε ένα παιδί Εθνικότητα: Ελληνική Ηλικία: 52 ετών Τόπος γέννησης: Άµφισσα - Φωκίδας ΙΙ. ΘΕΣΗ ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ήµου Μενεµένης Θεσσαλονίκης Μέλος της E.Ε του Οργανισµού Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης (ΟΡ. ΘΕ.) Αντιπρόεδρος της Ε.Ε του Οργανισµού Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης.( ΟΡ.ΘΕ.) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε αριθµ.13604/ ΦΕΚ 917/ /Β ΙΙΙ. ΣΠΟΥ ΕΣ Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Βενετίας. VENEZIA-ITALIA 100/110 Απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής Κατά την διάρκεια των σπουδών του ακολούθησε τον τοµέα ειδίκευσης «Θεωρία και τεχνική του αστικού σχεδιασµού».

2 Στην πτυχιακή εργασία µε τίτλο Η λαϊκή κατοικία στην Ελλάδα. Η κρατική παρέµβαση, όρια και προοπτικές αναλύθηκε το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης και µελετήθηκε η ανάπλαση του οικισµού ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΙV. ΓΛΩΣΣΕΣ ΙΤΑΛΙΚΑ Με την 5/2155/ απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χορηγήθηκε άδεια επάρκειας προσόντων για την διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας σε φροντιστήρια V. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 1988 Σεµινάριο Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης (Ι Ε) Εφαρµογή- υλοποίηση-αξιολόγηση του Ρυθµιστικού σχεδίου και Π.Π Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη Περαία 07-11/12/ Σεµινάριο Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης (Ι Ε) Περιφερειακή ανάπτυξη -αποκέντρωση-τοπική αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκη Περαία 23-27/11/ Σεµινάριο Υπουργείου Εσωτερικών / ιεύθυνσης Οργάνωσης-Εκπαίδευσης. ιοίκηση-διαχείριση µελετών, έργων, προµηθειών ΟΤΑ Νέων Θεσµών. Αθήνα 19-22/04/ Σεµινάριο Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αναδιάρθρωση καλλιεργειών Συµµετοχή ως εκπρόσωπος του Γ.Γ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Γ Γ. ΕΠ των Μ Ο Π.). Αθήνα 14/11/ Σεµινάριο ACON. EΠΕ εκ µέρους της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Περί οδηγιών ΕΟΚ και δηµόσιες συµβάσεις Αθήνα Νοέµβριος Σεµινάριο επαγγελµατικής κατάρτισης του ΤΕΕ/ΤΚΜ Σχεδιασµός για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ ). Θεσσαλονίκη 18/05/ ΣεµινάριοΕθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης Θεσµικό πλαίσιο πολεοδοµικών εφαρµογών και δόµησης Θεσσαλονίκη 03-07/10/2005. (Έγγραφο Ε.Κ / ) ΜΟΥΣΩΝ 5 4 ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ / / ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟ p a p p a m e n e m e n i. g r i n f a - p a p p a s. g r S IT E :www. a -pap p as.gr 2

3 2005 Σεµινάριο-διηµερίδα της ΚΕ ΚΕ και του ΤΕΕ,µε θέµα: Τοπική αυτοδιοίκηση Α βαθµού. Νέο πλαίσιο και ρυθµίσεις-προκλήσεις,για τον χωροταξικόπολεοδοµικό σχεδιασµό Έκθεση ΠΟΛΙΣ, συνεδριακό κέντρο Ν.Γερµανός.Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου (Έγγραφο ΚΕ ΚΕ αριθµ.4743/ ) 2006 Σεµινάριο Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης (ΠΙΝΕΠ Θεσ/νικης Κωδικός:08024P06) Στρατηγικός προγραµµατισµός των δηµοσίων τεχνικών Θεσσαλονίκη εως (Έγγραφο Ε.Κ / ) IV. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2008 Σεµινάριο Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης υπηρεσιών Επιµόρφωση και εκπαίδευση στην σύγχρονη δηµόσια διοίκηση Αθήνα 21-22/ (ΑΠ10209/Φ235.01/ Έγγραφο Ε.Κ.. - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠ ΤΥ282/ Έγγραφο ήµου Μενεµένης) 2008 Σεµινάριο Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης Σύγχρονες µέθοδοι δηµόσιας διοίκησης: Από την διοίκηση των διαδικασιών στη διοίκηση των αποτελεσµάτων Θεσσαλονίκη / Πιστοποιητικό παρακολούθησης Α.Π 4681Φ / Σεµινάριο Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Θεσσαλονίκη 21-23/05/2008 Πιστοποιητικό παρακολούθησης Α.Π 7249/Φ / VI. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Σεπτέµβρης του 1978 έως τον Ιούλιο του 1979 Εργάζεται σαν ιδιωτικός υπάλληλος σε τεχνική εταιρεία. Σεπτέµβρης του 1981 έως τον Ιούλιο του 1982 Ασκεί το επάγγελµα του αρχιτέκτονα σαν ελεύθερος επαγγελµατίας. Ασχολείται µε την σύνταξη µελετών ιδιωτικών και δηµοσίων έργων. Έχει στις κατηγορίες 02 και 06. Αύγουστος 1982 έως σήµερα πτυχίο µελετητή του Ν.716/1977 Απασχολείται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου Μενεµένης οι οποίες είναι στο ξεκίνηµά τους. Κατόπιν Προϊστάµενος του Τµήµατος της Τεχνικής Υπηρεσίας και στην συνέχεια ιευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών. Συµµετέχει στην εκπόνηση µελετών και στην κατασκευή κτιριακών έργων, έργων ανάπλασης-αναβάθµισης του αστικού περιβάλλοντος.

4 Η πολεοδοµική οργάνωση του ήµου η εκπόνηση ειδικών πολεοδοµικών µελετών,µελετών σε επίπεδο ΓΠΣ, τα θέµατα τοπικής ανάπτυξης και σχεδιασµός υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων συνιστούν βασικό αντικείµενο στις δραστηριότητές του. Πιστοποιητικό εµπειρίας του ΥΠΕΧΩ Ε -Γ.Γ. ηµοσίων Έργων Βεβαίωση(Α.Π. 7119/ ) για το Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών Αύξων Αριθµός Κατηγορία Οικοδοµικών ΒΑΘΜΙ Α β Πρασίνου ΒΑΘΜΙ Α β Αναβαθµισµένο πτυχίο ΜΕΚ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.4085/ ) του ΥΠΕΧΩ Ε. Οικοδοµικά -Βαθµίδα Γ Έργα πρασίνου- Βαθµίδα Γ VII. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ ιάκριση µελέτης από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας για το έργο Κατοικία στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης ΕUROPAN-2. ιάκριση και συµµετοχή στον Πανευρωπαϊκό αρχιτεκτονικό διαγωνισµό µε θέµα «Πρόταση ανάπτυξης κεντρικής περιοχής ήµου Μενεµένης και ένταξης της στον πολεοδοµικό ιστό». *Επιλογή της πρότασης και υλοποίηση σχεδιασµού (Βραβευθείσα µελέτη ΞΦ 797) EUROPAN PARTICIPATING MUNICIPALITIES SUBJECT OF STUDY : PROPOSAL FOR THE DEVELOPMENT OF AN AREA AT MENEMENI -PROVINCE OF THESSALONIKI EYPΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ LIFE ΣΧΕ ΙΟ ENVI-ROM ιάκριση και χρηµατοδότηση πρότασης : «Μοντέλο ολοκληρωµένης διαχείρισης της εγκατάστασης αστέγων Νοµάδων Τσιγγάνων σε περιαστικές περιοχές Ελληνικών πόλεων και πρότυπη εφαρµογή στο ήµο Μενεµένης» Σχέδιο ENVIROM (LIFE 97/ENV/GR/000372) Πιλοτική εφαρµογή και χρηµατοδότηση στα πλαίσια του LIFE/enviromment 1997,XI Γ..ΕΕ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ UIA «Αρχιτεκτονική και εξάλειψη της φτώχειας» ιάκριση µελέτης από την UIA για το έργο «Βιοκλιµατική κατοικία για αστέγους Τσιγγάνους». International ideas competion Architecture and the eradication of poverty (Region II ) Lausanne, th June Απονοµή βραβείων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, όπου στην κατηγορία «έργα δηµοσίου» επελέγη το Πολύκεντρο ενδροποτάµου µαζί µε 17 αρχιτεκτονικά έργα, από 129 συµµετοχές ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2000 Απονοµή βραβείων αρχιτεκτονικής, από το Ελληνικό Ινστιτούτο (Ε.Ι.Α.) ιάκριση ήµου για το Πολύκεντρο δενδροποτάµου Μελέτη Μ Παπανικολάου, Ρ Σακελλαρίδου, Π Μιµίδης Επίβλεψη-κατασκευή έργου από το ήµο. VIII. ΙΑΤΡΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Περιοδικό ΣΑΘ τεύχος 1 *1995 4

5 Υπεύθυνος έκδοσης ως Πρόεδρος ΣΑΘ. Περιοδικό ΣΑΘ τεύχος 2 *1997 Υπεύθυνος έκδοσης ως Πρόεδρος ΣΑΘ. Περιοδικό ΣΑΘ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ *τεύχος 1 «Η αρχιτεκτονική ως τέχνη» Υπεύθυνος έκδοσης ως Πρόεδρος ΣΑΘ. ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Υπεύθυνος του Γραφείου τύπου και εκδόσεων, ως µέλος της Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ. ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ: ΤΕΕ/ΤΚΜ- ράσεις Υπεύθυνος έκδοσης εκ µέρους της Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πρόταση ανάπλασης Συνοικισµού ενδροποτάµου στο ήµο Μενεµένης. Πιλοτικό πρόγραµµα Μενεµένη Νοέµβριος 1992 ιαµόρφωση -εξέλιξη-προοπτικές της ΕΠΑ στο ΠΣΘ.Ο απόηχος της ΕΠΑ και ο πολεοδοµικός σχεδιασµός στο ήµο Μενεµένης. Μενεµένη Μάιος Πρόγραµµα για την κοινωνική ανάπτυξη.γειτονιές σε κρίση. Παρεµβάσεις της ΤΑ σε θέµατα τεχνικής υποδοµής και ανάπλασης των υποβαθµισµένων περιοχών. Μενεµένη Φεβρουάριος Πρόγραµµα µελετών και έργων για την προσπελασιµότητα όλων των δηµοσίων χώρων για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες στο ήµο Μενεµένης. Μενεµένη Απρίλιος Η προσπελασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Προβλήµατα-Προοπτικές. Θεσσαλονίκη Απρίλιος Χωροθέτηση -κατασκευή-χρηµατοδότηση σταθµού εµπορευµατικών µεταφορών στο ήµο Μενεµένης. Μενεµένη Μάρτιος Συνοικισµός Αγίας Βαρβάρας. Μετεγκατάσταση και υλοποίηση ενός στεγαστικού προγράµµατος. Μενεµένη Μάρτιος Σχεδιασµός για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η προσπελασιµότητα προβλήµατα -προοπτικές. Μενεµένη Μάρτιος Πρόταση αναδιάρθρωσης υπηρεσιών των ΝΠ στο ήµο Μενεµένης. Μενεµένη Νοέµβριος Η αρχιτεκτονική και η γραφειοκρατία.πορεία υλοποίησης του EUROPAN-2 στο ήµο Μενεµένης Μενεµένη Σεπτέµβριος EUROPAN-2.Πορεία και προοπτικές υλοποίησης στο ήµο Μενεµένης. Θεσσαλονίκη Σεπτέµβριος Εγκατάσταση διαµονή κατοικία Τσιγγάνων πολιτών. Τοποθέτηση ενός πλαισίου για την ένταξη. Μενεµένη 20 Ιουνίου Καταγραφή, επισήµανση προβληµάτων και προτάσεις σχετικά µε την διαχείριση του δηµοσίου χώρου, στο ήµο Μενεµένης Μενεµένη Απρίλιος PACTE/EEP*Restraining Private Vehicles. 5

6 Η θέση του ήµου στο ΠΣΘ. Αναπτυξιακές και πολεοδοµικές προτεραιότητες. Αποµακρύνοντας το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Μενεµένη Οκτώβριος Oλοκληρωµένο πλαίσιο δράσης για την εγκατάσταση διαµονή των αστέγων Τσιγγάνων στο ήµο Μενεµένης. Μενεµένη Ιούλιος 1997 Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN Πρόγραµµα µελετών κι έργων, στο ήµο Μενεµένης. Μενεµένη Απρίλιος Προτάσεις έργων για την βελτίωση της αθλητικής υποδοµής στο ήµο Μενεµένης. Μενεµένη Ιούνιος Για µια βιώσιµη ανάπτυξη του ήµου,εναλλακτική χωροθέτηση και κατασκευή του ηλεκτραµαξοστασίου του ΟΣΕ. Μενεµένη Νοέµβριος Μελέτη βραχυχρόνιων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο ήµο Μενεµένης. Μενεµένη Νοέµβριος Ολοκληρωµένος σχεδιασµός του χώρου προσωρινής διαµονής σκηνιτών Τσιγγάνων του ήµου Μενεµένης. Μενεµένη εκέµβριος DOSSIER: Βασικά θέµατα του ήµου. Ενέργειες και πρωτοβουλίες για υλοποίηση δράσεων. Μενεµένη Φεβρουάριος Σχεδιασµός-εφαρµογή ολοκληρωµένου τοπικού προγράµµατος στο ήµο Μενεµένης,, σύµφωνα µε το HABITAT -AGENDA. Μενεµένη Σεπτέµβριος Πολεοδοµικός σχεδιασµός στο ήµο.επιδράσεις στον αστικό χώρο. Προγραµµατισµός έργων και κατάρτιση τεχνικού προγράµµατος στους ΟΤΑ. οµή-λειτουργίες των ΟΤΑ.(Οργανισµός -προσωπικό-όργανα των ΟΤΑ- ιαγράµµατα). Μέθοδοι -εργαλεία-παρεµβάσεις της ΤΑ στον πολεοδοµικό σχεδιασµό. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. οµή- Λειτουργία-Παρεµβάσεις.( ιάρθρωση υπηρεσιών-όργανα διοίκησης- Οργάνωση- οµή-ποσοτικά στοιχεία). Σχεδιασµός του ήµου Μενεµένης και η ανάπτυξη της περιοχής Λαχανόκηπων. Μενεµένη-Απρίλιος Μελέτη τροποποίησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ήµου Μενεµένης. Μενεµένη-Μάρτιος IX. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ-ΦΟΡΕΙΣ. Από τον Ιανουάριο του 1982 έως τον εκέµβριο του 1990 είναι εκλεγµένο µέλος στο.σ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης. Στο διάστηµα αυτό έχει διατελέσει Γενικός Γραµµατέας και Αντιπρόεδρος. 6

7 Το 1990 είναι εκλεγµένο µέλος στο.σ του ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ (Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων) στη θέση του Ειδικού Γραµµατέα. Το 1990 είναι εκλεγµένο µέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων στην ΕΜ Υ ΑΣ. Το 1991 εκλέγεται µέλος της.ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ,όπως και το 1994, παραµένοντας έως το Μάρτιο του Τον Απρίλιο του 1995, µετά τις εκλογές στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, εκλέγεται στο.σ και στην θέση του Προέδρου του Συλλόγου. Στις 18 Μάιου 1997, µετά τις εκλογές επανεκλέγεται ως Πρόεδρος, µέχρι τον Ιούνιο του Από τον Μάρτιο του 1997 είναι µέλος της Αντιπροσωπείας στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. Το 1998 είναι εκλεγµένο µέλος στο.σ του Συλλόγου εργαζοµένων στους Ο.Τ.Α. Από το 1995 είναι µέλος της Αντιπροσωπείας στην Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ.) Από το 1985 έχει διατελέσει µέλος και κατά καιρούς υπεύθυνος εκ µέρους της.ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε πολλές Μόνιµες Επιτροπές και Συµβούλια : 1985 Μ.Ε. Χωροταξίας-Οικιστικών θεµάτων 1988 Μ.Ε. Χωροταξίας-Πολεοδοµίας και θεµάτων Πολιτιστικής- Αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς Μ.Ε. Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μ.Ε. Χωροταξίας Πολεοδοµίας-Οικιστικών θεµάτων ΜΕ Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς και νεώτερου αρχιτεκτονικού έργου. Το 1994 ήταν υποψήφιος Νοµαρχιακός Σύµβουλος στο συνδυασµό «ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» για τις εκλογές της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Από το 1999 είναι µέλος της Ε.Ε. στον Οργανισµό Ρυθµιστικού Θεσ/νίκης,µε τριετή θητεία. (Απόφαση Υπουργού Αριθµ.8908/2042/ ). Με την αριθµ / απόφαση Υπουργού (ΦΕΚ 917/ ),ορίζεται Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. µε τριετή θητεία. Στις 11 Μαρτίου 2004,υπέβαλε την παραίτησή του στον νέο Υπουργό ΠΕΧΩ Ε, προκειµένου η νέα πολιτική ηγεσία να ορίσει νέα διοίκηση. Mετά τις εκλογές στην Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων- ΣΑ ΑΣ, ( ) εκλέγεται στην Αντιπροσωπεία και στο ιοικητικό Συµβούλιο, στο οποίο µετά την συγκρότησή του σε σώµα ( ) κατέχει την θέση του Γενικού Γραµµατέα. Στις εκλογές της εκλέγεται στο νέο Σ και στην συγκρότησή του σε σώµα, στις ,καταλαµβάνει την θέση του Γενικού Γραµµατέα,στην οποία παραµένει µέχρι τον Νοέµβριο του Μετά τις εκλογές στις 5 Ιουνίου 2005, εκλέγεται στην Πανελλαδική Αντιπροσωπεία και εν συνεχεία µέλος του.σ. την περίοδο από τον Νοέµβριο 2005 έως τον 7 Στις εκλογές της ΕΜ Υ ΑΣ/ Κεντρικής Μακεδονίας ( ) εκλέγεται στην Ελεγκτική Επιτροπή, µε το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Συνεργασίας Μηχανικών του ηµοσίου, ως ταχτικό µέλος. Στις δηµοτικές εκλογές τον Οκτώβρη του 2002, ήταν υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος µε τον συνδυασµό «ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ», µε υποψήφιο ήµαρχο τον Σπύρο Βούγια ήµος Θεσσαλονίκης. Σύσταση επιτροπής ιαγωνισµού δηµόσιας ανοιχτής δηµοπρασίας για την επιλογή τριών(3) αναδόχων για την εκπόνηση προκαταρκτικών µελετών και για την επιλογή αναδόχου της προµελέτης µε τίτλο: Μελέτη ανάπλασης της Πλατείας ιοικητηρίου Θεσσαλονίκης, π.δ ,00. Μέλος στην Επιτροπή ιαγωνισµού. Απόφαση αριθµ. 2611/ ηµαρχιακής Επιτροπής ήµου Θεσσαλονίκης.(Έγγραφο Α.Π.64668/ ήµου Θεσσαλονίκης).

8 2008. Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισµός ήµου Μηχανιώνας µε θέµα: ιοικητικό κέντρο ήµου Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως ταχτικό µέλος. Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ. 6736/ X. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΣΥΝΕ ΡΙΑ. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘ -INFACOMA ( ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ) Οργανωτική επιτροπή Συνεδρίου. (15-22/02/1984.) Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης ιεύθυνση Πολεοδοµίας Θεσσαλονίκης. Σύσταση γνωµοδοτικών επιτροπών της /νσης Πολεοδοµίας και πολεοδοµικών γραφείων. Εκπρόσωπος στην τριµελή γνωµοδοτική επιτροπή πολεοδοµικού γραφείου Αµπελοκήπων Περιφερειακό Συµβούλιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων έργων, της /νσης Οικισµού Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως ταχτικό µέλος. (Απόφαση αριθµ. 8344/197/ ) Νοµαρχιακό Συµβούλιο Χωροταξίας,Οικισµού, Περιβάλλοντος. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως ταχτικό µέλος. (Έγγραφο αριθµ. 3454/ και απόφαση Νοµάρχη αριθµ / ) Επιτροπή κρίσης για καλλιτεχνικό διαγωνισµό ιδεών για το έµβληµα του ήµου Μενεµένης. Εκπρόσωπος του ήµου. (Απόφαση Νοµάρχη αριθµ / ) Επιτροπή για την εξέταση προτάσεων για την χωροθέτηση της Κρεαταγοράς. Εκπρόσωπος του ήµου Μενεµένης. (Απόφαση Νοµάρχη αριθµ.16963/ ) Επιτροπή κρίσης για Πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό ιδεών για ένα πολυδύναµο ηµοτικό Κέντρο, στο ήµο Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως αναπληρωµατικό µέλος. (Απόφαση Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης αριθµ / και έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ. 2175/ ) Επιτροπές συντονισµού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σύµβουλος του Γ.Γ κ.. Βλάχου. Μέλος Περιφερειακής Οµάδας Παρακολούθησης. Π.Ο.Π.-Μ.Ο.Π και Περιβάλλοντος. (Απόφαση Γ.Γ Περιφέρειας αριθµ. 3298/ ) Επιτροπή διενέργειας αυτοψιών για την καταλληλότητα οικοπέδων, για ίδρυση πρατηρίων υγρών καυσίµων. Εκπρόσωπος ήµου Μενεµένης, ως ταχτικό µέλος. (Απόφαση /νσης Συγκοινωνιών αριθµ.22166/ ) Ηµερίδα µε θέµα «υνατότητες συµβολής στην αναπτυξιακή προσπάθεια Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 8

9 Εκπρόσωπος του Γ.Γ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Βλάχου. (Έγγραφο Περιφέρειας αριθµ. 3448/ ) Επιτροπή εισήγησης για ανάθεση του ΓΣΣ. Έργο : «Μελέτη-κατασκευή δυο κτιρίων στρατωνισµού». Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ως αναπληρωµατικό µέλος. (Απόφαση Γ.Σ. Στρατού αριθµ. 917,1/1100/5/50855/ & Έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ. 4719/ ) ηµοτική επιχείρηση.η.κ.ε, ήµου Σταυρούπολης. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2684/ ) Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ROVERTV-3. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στην επιτροπή συντονισµού του προγράµµατος. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ 4646/ ) Επιτροπή παρακολούθησης µελετών έξ (6) ανισόπεδων κόµβων Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην επιτροπή παρακολούθησης µελετών έξ (6) ανισόπεδων κόµβων και έρευνας περιβαλλοντικών επιπτώσεων της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Θεσσαλονίκης. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ. 3942/ ) Επιτροπή αξιολόγησης των προκαταρκτικών µελετών του έργου: «Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων και διαµόρφωση πλατείας Ελευθερίας ήµου Ελευθερίου Κορδελιού». 9 Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ.5709/ ) Νοµαρχιακό Συµβούλιο Χωροταξίας, Οικισµού, Περιβάλλοντος. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως ταχτικό µέλος. (Έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ 5820/ και Απόφαση Νοµάρχη Θεσσαλονίκης 124/ ) Επιτροπή συντονισµού-δράσης και παρακολούθησης του Προτύπου σχεδίου ανάπτυξης και αναβίωσης του ιστορικού-εµπορικού κέντρου Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ως µέλος της.ε., στην επιτροπή της Περιφέρειας. Κ. Μακεδονίας. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ 5783/ ) Επιτροπή αξιολόγησης και εισήγησης για ανάθεση µελέτης για το έργο: «Μεγάλο κλειστό γυµναστήριο Θέρµης-Θεσσαλονίκης.». Εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ως ταχτικό µέλος. (Έγγραφο ΤΕΕ αριθµ.1850/ και απόφαση Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ΤΥ- α/φ /65/382/ ) Επιτροπή εισήγησης για ανάθεση µελέτης πολεοδοµικής ρύθµισης και οικονοµικής αξιοποίησης περιοχής ΑΓΝΟ του ήµου Σταυρούπολης. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως αναπληρωµατικό µέλος. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ 437/ ) Οµάδα σύστασης προδιαγραφών και προκήρυξης αρχιτεκτονικών διαγωνισµών στον Οργανισµό Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωπος της.ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ.3653/ ) Επιτροπή εισήγησης ανάθεσης και εκτέλεσης έργου : «Μελέτη-κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών ανακατασκευής θεάτρου ΑΝΕΤΟΝ ήµου Θεσσαλονίκης». Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ως ταχτικό µέλος.

10 (Απόφαση ηµαρχιακής Επιτροπής ήµου Θεσσαλονίκης αριθµ.1217/ , Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ 4691/ ) Συνέδριο µε θέµα: «Ευρώπη -Μακεδονία-Θεσσαλονίκη 2000» ιήµερο περιφερειακό Συνέδριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ και Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας 24-25/11/1993 *Συνεδριακό Κέντρο.Ε.Θ. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ως µέλος της.ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, και εισαγωγική οµιλία έναρξης του Συνεδρίου. Επιτροπή εισήγησης για ανάθεση τοπικού αναπτυξιακού προγράµµατος του αναπτυξιακού Συνδέσµου Αξιού- Λουδία. Eκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ.3869/ ) 1993.Επιτροπή παρακολούθησης αρχιτεκτονικής µελέτης κτιρίου ΤΕΕ/ΤΚΜ. Συµµετοχή στην επιτροπή,ως µέλος της.e. του ΤΕΕ/ΤΚΜ. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ. 5009/ ) Επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασίας για την κατασκευή του έργου : «Αποκατάσταση -επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου της ΕΣΗΕΜΘ επί της οδού Στρ. Καλλάρη αριθµ. 5». Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην επιτροπή διεξαγωγής της δηµοπρασίας και εισήγησης στο.σ της Ένωσης Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Μακεδονίας-Θράκης Νοµαρχιακό Συµβούλιο Χωροταξίας,Οικισµού, Περιβάλλοντος. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως ταχτικό µέλος. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ 348/ και Απόφαση Νοµάρχη αριθµ.π. 3083/ ) Έκθεση ηµερίδα : «Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί για τα νέα κτίρια του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕ Ε.» Πολιτιστικό κέντρο Πανεπιστηµίου Αθηνών.( ). Συµµετοχή στο προεδρείο της ηµερίδας ως Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης Επιτροπή παρακολούθησης κοινοτικής πρωτοβουλίας URBAN. Eκπρόσωπος του ήµου Μενεµένης στην επιτροπή του Ο.Ρ.ΘΕ. (Έγγραφο ήµου Μενεµένης αριθµ. 5008/ ΤΥ1055/ ) ιεθνές FORUM του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών µε θέµα : «ιερεύνηση προβληµάτωνπροοπτικών οικονοµικής και εµπορικής συνεργασίας µεταξύ Παρευξείνιων Χωρών». Θεσσαλονίκη 24-26/11/1994. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ως µέλος της.ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ. (Έγγραφο Ε.Κ.Ε.Μ. από Οργανωτική επιτροπή έκθεσης : «Το ευρωπαϊκό πρόσωπο της σύγχρονης Θεσσαλονίκης». Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ως µέλος της.ε. στην Οργανωτική Επιτροπή της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ. 4876/ ) Εκδήλωση: «Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική» Βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης -Παιδεία. Θεσσαλονίκη : Οµιλητής στην εκδήλωση, ως Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ΙΗΜΕΡΙ Α : «Το κυκλοφοριακό στην Θεσσαλονίκη: Προτάσεις-αντιφάσεις -συγκρούσεις.» Συνεδριακό κέντρο HELEXPO- ΕΘ. (6-7/11/1996) Συµµετοχή στην οργανωτική επιτροπή και χαιρετισµός ως Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης. 10

11 Εκδήλωση «Ο Αρχιτέκτονας Giancarlo de Carlo», του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ- ΣΑΘ -ΟΠΠ Θ 97. Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ./ Χαιρετισµός ως Πρόεδρος Συλλόγου αρχιτεκτόνων και πρόλογος στον κατάλογο ΗΜΕΡΙ Α : «Άνω πόλη: Ένας ιστορικός τόπος. Οπτικές προστασίας και ανάδειξης». Συνδιοργάνωση ήµου Θεσσαλονίκης και Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Πατριαρχικό Ίδρυµα Πατερικών Μελετών Μονής Βλατάδων. Θεσσαλονίκη Συµµετοχή στην οργανωτική επιτροπή και χαιρετισµός ως Πρόεδρος του ΣΑΘ ΗΜΕΡΙ Α : «Κτίζοντας θέατρα» Συνδιοργάνωση: ΟΠΠ Θ 97-ΣΑΘ-ΚΤΙΡΙΟ. Αίθουσα κτιρίου-βuilding CENTER /01/1997. Συµµετοχή στην οργανωτική επιτροπή και χαιρετισµός της εκδήλωσης ως πρόεδρος του Συλλόγου αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης ΙΗΜΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ του Τουρκικού και Ελληνικού ICOMOS Κωνσταντινούπολη 18-20/02/1998, µε θέµα : «Σύγχρονα προβλήµατα της προστασίας και διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. Προσεγγίσεις και προτάσεις». Συµµετοχή ως πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης και µέλος Προεδρείου στην συνεδρία στις Οικονοµική-Κοινωνική επιτροπή άρθρου 4Ν.2218/94 της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ,ως ταχτικό µέλος. (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ 1489/ ) ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ και ΕΚΘΕΣΗ. «Αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και πόλεων στα Βαλκάνια». Θεσσαλονίκη 20-22/01/1999 Αποθήκη Γ στον Ο.Λ.Θ. Οργάνωση :ΤΕΕ- ΤΕΕ/ΤΚΜ -ΙCOMOS. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής και συµµετοχή στο Προεδρείο (Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ 1393/ ) ΕΚΑΤΟ(10 ο ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ : «Η αρχιτεκτονική και η ελληνική πόλη στον 21ο αιώνα.» Μέλος της οργανωτικής επιτροπής,συµµετοχή στο προεδρείο και στις παράλληλες εκδηλώσεις. Ζάππειο Μέγαρο 8-11/12/ Εκτελεστική Επιτροπή Οργανισµού Θεσσαλονίκης. Συµµετοχή ως µέλος της Ε.Ε. (Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε 8908/2042/ ) ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ µε θέµα : «Το σηµαντικό αρχιτεκτονικό έργο της πενταετίας ».

12 ιοργάνωση ΣΑΘ- ήµος Θεσσαλονίκης- ΤΕΕ/ΤΚΜ. Θεσσαλονίκη 04-14/06/1999. Θέατρο ΚΗΠΟΥ. Οµιλία στην έναρξη ως πρόεδρος του ΣΑΘ και πρόλογος στον κατάλογο της έκθεσης Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων ερευνητικών οµάδων για το πρόγραµµα παρακολούθησης αστικού θορύβου στην Θεσσαλονίκη από τον ΟΡΘ. Ορισµός ως πρόεδρος της επιτροπής,ως µέλος της Ε.Ε του ΟΡΘ. (Έγγραφο ΟΡΘ αριθµ. 3063/ ) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για τον διαγωνισµό για την επικοινωνιακή πολιτική του Οργανισµού Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης. Ορισµός ως Πρόεδρος επιτροπής ενστάσεων,ως µέλος της Ε.Ε του ΟΡΘ. (Έγγραφο ΟΡΘ αριθµ. 3206/ ) Εθνικό Συµβούλιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, σε εφαρµογή του Ν. 2742/9. (Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε αριθµ.15148/2263/28,06,20010) Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισµός, ήµου Καλαµαριάς µε θέµα: ιοικητικό κέντρο ήµου Καλαµαριάς. Εκπρόσωπος, ως αν. µέλος του Σ.Α.Θ. Έγγραφο αριθµ.369/ Επιτροπή πολεοδοµικού και αρχιτεκτονικού ελέγχου (ΕΠΑΕ) στον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ. ) Εκπρόσωπος ως αν. µέλος του ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ. Έγγραφο Ο.Σ.Κ. µε απόφαση του.σ. της 131 συνεδρίας της Επιτροπή αξιολόγησης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ στην επιτροπή για αξιολόγηση αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη µελετών. Έγγραφο ΤΕΕ αριθµ. 2463/ Εκπρόσωπος του ήµου Μενεµένης στην διεθνή έκθεση ΜIPIM 2002,στις Κάνες µε στόχο την υλοποίηση διεθνούς διαγωνισµού για την ανάπλαση της περιοχής των Λαχανόκηπων. Κάννες-Γαλλία/12-15 Μαρτίου Έκθεση MIPIM-Real estate Εκπρόσωπος του ήµου Μενεµένης και της Αναπτυξιακής Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης σε αντιπροσωπεία του ΥΜΑΘ και επίσκεψη στην Αγγλία. Περιοδεία και ξενάγηση για θέµατα αστικής ανάπτυξης. Programme of arrangements His Excellency Mr George PASCHALIDIS Minister for Macedonia and Thtace. London-Gateshead-Newcaste-Edinburgh-Glasgow 24 Febryary- 1 March

13 2002. Εκπρόσωπος του ΟΡ.ΘΕ στην επιτροπή παρακολούθησης Ε.Π «Περιβάλλον» (ΕΠΠΕΡ) του ΥΠΕΧΩ Ε Έγγραφο ΟΡ.ΘΕ αριθµ. 1972/ προς ΥΠΕΧΩ Ε- Υπηρεσία διαχείρισης Γ Κ.Π.Σ Εκπρόσωπος του ΟΡ.ΘΕ. στην Συντονιστική Επιτροπή ιεκδίκησης (ΣΕ ), για την ΕΧΡΟ το 2008 και µέλος των οµάδων εργασίας 1 «Επιχειρησιακό σχέδιο Θεσσαλονίκης» και 5 «Αξιοποίηση αποθεµάτων για την µετά ΕΧΡΟ εποχή. Έγγραφο ΟΡ.ΘΕ. αριθµ.1768/ προς γρ. Υπουργού ΜΑ.Θ κ. Γ. Πασχαλίδη Εκπρόσωπος του ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ στην επιτροπή επιλογής για την αξιολόγηση µελετών για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-ΦΙΧ. στην Αθήνα. Έγγραφο ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ αριθµ.3015/ Επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ στην Γενική Συνέλευση του Architects Council of Europe,στις Βρυξέλες. Βρυξέλες Νοεµβρίου Εκπρόσωπος του ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ στο Ανώτατο Πολεοδοµικό και Αρχιτεκτονικό Συµβούλιο(ΑΠΑΣ),στο ΥΠΕΧΩ Ε. Έγγραφο ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ αριθµ / Επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ στην Γενική Συνέλευση του Architects Council of Europe,στο Μιλάνο. Μιλάνο-Ιταλία (6-7 Μαΐου 2004) 2004.Ηµερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ ;Θεσσαλονίκη πάνω-κάτω.κεντρικοί αρχαιολογικοί χώροι ως σύγχρονες πλατείες. Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2004,κτίριο ικηγορικού Συλλόγου. Παρέµβαση µε θέµα:αρχαιο-λογικοί χώροι και δηµόσια αρχιτεκτονική Συµµετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή, για την διοργάνωση της 5 ης έκθεσης αρχιτεκτονικού έργου του ΣΑΘ, µε γενικό θέµα ΜΕΤΑ,στην Θεσσαλονίκη 1-16 Οκτωβρίου Το αντικείµενο της έκθεσης αφορά στην καταγραφή, προβολή και ανάδειξη του αρχιτεκτονικού έργου στην Μακεδονία και την Θράκη κατά την περίοδο Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ,στις επιτροπές ανάθεσης µελετών του ήµου Θεσσαλονίκης α)τροποποίηση µελέτης ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου του Λευκού Πύργου β)αρχιτεκτονική µελέτη εφαρµογής υπαιθρίου χώρου στην περιοχή της Αλάνας Τούµπας Έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ αριθµ.5336/ ,προς τον ήµο Θεσσαλονίκης- ιεύθυνση µελετών αρχιτεκτονικών έργων, ήµου Θεσσαλονίκης. Απόφαση ηµαρχιακής Επιτροπής αριθµ.4674/ ,για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρµογής Υπαιθρίου Χώρου στην Αλάνα της Τούµπας

14 2006.ΤΕΕ/ΤΚΜ Συµµετοχή στο Συντονιστικό Όργανο, για την οργάνωση,τον συντονισµό και την υλοποίηση δράσεων, στο πλαίσιο του προγράµµατος Αστικές οχλήσεις στο Π.Σ.Θ. Απόφαση.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ (3 η συνεδρίαση Τρίτης ) 2007 Εκπρόσωπος του ήµου Κιλκίς, ως Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, στον πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό ιδεών, για την ανάπλαση της περιοχής Σαλάτς του ήµου Κιλκίς. Απόφαση ηµάρχου Κιλκίς ηµητρίου Τερζίδη, αριθµ. 94, µε Α.Π.3950/ XI. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ- ΙΑΛΕΞΕΙΣ -ΟΜΙΛΙΕΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1980 Συνέδριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ. «Ο Μηχανικός στην δεκαετία του 80». Εισήγηση µε θέµα: «Ο τοµέας της δόµησης.όρια και προοπτικές». Θεσσαλονίκη. Αίθουσα Συνεδρίων ΕΘ * /05/ Πρόγραµµα κατάρτισης Αιρετών Νοµού Θεσσαλονίκης Εισηγήσεις µε θέµα: «ιαδικασία εκτέλεση έργων µελετών» και «Προγραµµατισµός έργων και κατάρτιση τεχνικού προγράµµατος στους ΟΤΑ». ιοργάνωση ΤΕ Κ-ΕΕΤΑΑ. Θεσσαλονίκη * ηµαρχείο Καλαµαριάς 11/12/ Εισήγηση στην ηµερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα µε θέµα : «Εφαρµογή και υλοποίηση ενός συντονισµένου προγράµµατος για την πολιτιστική πρωτεύουσα». HELEXPO- ΕΘ *Θεσσαλονίκη 12/12/ EUROPAN. Το µέλλον του θεσµού.νέοι αρχιτέκτονες και EUROPAN. Συνδιοργάνωση ήµου Θεσσαλονίκης- ΤΕΕ/ΤΚΜ- ΕΘ. Εισήγηση µε θέµα: «Πολεοδοµικός µετασχηµατισµός σε υποβαθµισµένες περιοχές. Η περίπτωση της Μενεµένης». Συνεδριακό κέντρο ΕΘ *24/02/ Πρόγραµµα ανταλλαγών Γειτονιές σε κρίση. Εισήγηση µε θέµα: «Παρεµβάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέµατα τεχνικής υποδοµής και ανάπλασης υποβαθµισµένων περιοχών». Συνδιοργάνωση ΤΕ Κ και ήµοι Ελευθερίου-Κορδελιού, Εύοσµου, Μενεµένης, Ιωνίας, Σταυρούπολης. Θεσσαλονίκη * 20-27/02/ ιηµερίδα µε θέµα «ΕΠΑ στο ΠΣΘ» Εισήγηση µε θέµα «Ο απόηχος της ΕΠΑ και ο πολεοδοµικός σχεδιασµός στο ήµο Μενεµένης». ιοργάνωση ΤΕΕ/ΤΚΜ *Θεσσαλονίκη 15-16/03/ Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων κοινωνικής-πολιτιστικής ανάπτυξης. Καινοτοµικό πρόγραµµα επαγγελµατικής προσαρµογής Ελλήνων Ποντίων. *Σεµινάρια τεχνικού κύκλου. µε θέµα: «Νοµοθεσία για τα δηµόσια έργα» Θεσσαλονίκη Τρίτη 12/04/ Σεµινάριο επαγγελµατικής κατάρτισης του ΤΕΕ/ΤΚΜ. «Αστικός σχεδιασµός.ο δηµόσιος χώρος της πόλης.» Θέµα: «Πολεοδοµικός σχεδιασµός στο ήµο Μενεµένης. Επιδράσεις στον αστικό χώρο». Θεσσαλονίκη 23-30/05/

15 1995. Εισήγηση στη διήµερη συνάντηση και έκθεση : EUROPAN-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ µε θέµα: «Η συµµετοχή του ήµου Μενεµένης στο Europan 2, υλοποίηση της βραβευµένης µελέτης». Μύλος *Θεσσαλονίκη 07-08/11/ ιήµερη συνάντηση στα πλαίσια της Κοινοτικής πρωτοβουλίας HORIZON «Η τοπική αυτοδιοίκηση και τα προβλήµατα των Ελλήνων Τσιγγάνων» Εισήγηση µε θέµα: «Προβλήµατα εγκατάστασης και διαµονής των Ελλήνων Τσιγγάνων». Συνδιοργάνωση : Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς -ΕΕΤΑΑ- ήµος Μενεµένης Πολιτιστικό Κέντρο Νοµαρχίας *Θεσσαλονίκη 19-20/09/ Εισήγηση στο Ευρωπαϊκό σεµινάριο υλοποιήσεων EUROPAN: «Από τις ιδέες στην εφαρµογή». Θεσσαλονίκη /09/1996*Βυζαντινό Μουσείο Συντονισµός εκδήλωσης «Κτίζοντας θέατρα», ως Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Αίθουσα ΚΤΙΡΙΟ-BUILDING CENTER*05/02/ Ηµερίδα : «Αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί- πόλις - ηµόσιο κτίριο και δηµόσιος χώρος.» Εισήγηση µε θέµα «Σκέψεις για το θεσµικό πλαίσιο των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών». ιοργάνωση Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας. Κτίριο ΤΕΕ* Λάρισα 28/02/ Ηµερίδα µε θέµα : «Πλαίσιο άσκησης και παραγωγής αρχιτεκτονικού έργου». Εισήγηση µε θέµα: «Η οργανωµένη υπόσταση των αρχιτεκτόνων. Προς νέα αναζήτηση ρόλου ή προς αναζήτηση νέου ρόλου ;». ιοργάνωση Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης. Αµφιθέατρο Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού *Θεσσαλονίκη 20/11/ Συνέδριο FORUM «Το κατοικείν των Τσιγγάνων στην Ελλάδα του 21 αιώνα Προτάσεις -παράµετροιπροοπτικές» Εισήγηση µε θέµα : «Μέτρα-δράσεις µακροπρόθεσµης διαχείρισης του οικιστικού προβλήµατος των Τσιγγάνων του ήµου Μενεµένης». ιοργάνωση : ίκτυο ROM- ηµοτική Επιχείρηση ήµου Μενεµένης. Θεσσαλονίκη * 25-26/02/ Ηµερίδα Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης : «Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πρακτική» Εισήγηση µε θέµα : Στο µεταίχµιο µεταξύ σπουδών και επαγγέλµατος Εκδήλωση του ΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ µε θέµα : Η Θεσσαλονίκη του 21 αιώνα. Το τέλος της µοναξιάς. Θεσσαλονίκη ευτέρα 11 Ιουνίου Εισήγηση µε θέµα : Πολεοδοµικές προτεραιότητες για την ανασύνταξη της µητροπολιτικής Θεσσαλονίκης Εκδήλωση : Το EUROPAN και η νέα ελληνική πραγµατικότητα. Οι υλοποιήσεις του Εuropan στην Ελλάδα. Εισήγηση για την ανάπλαση της κεντρικής περιοχής και την κατασκευή του πολιτιστικού κέντρου, στο ήµο Μενεµένης Εκδήλωση εφ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ,για την διεκδίκηση της παγκόσµιας έκθεσης ΕΧΡΟ. Θεσσαλονίκη στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νοµαρχίας. Συµµετοχή- παρέµβαση ως εκπρόσωπος της ΑΕΚΑ Εκδήλωση «Βιώσιµες πόλεις-ζώνες πρασίνου» Θεσσαλονίκη. Το πρώην στρατόπεδα-η τελευταία ευκαιρία για το πράσινο. Συνδιοργάνωση Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 15

16 Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας Θράκης Ένωση γυναικείων σωµατείων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2002-Ξενοδοχείο MEDITERRANEAN Οµιλία µε θέµα «Οι θέσεις της Πολιτείας για την αξιοποίηση των στρατοπέδων στο Π.Σ.Θ Εκδήλωση «Σχεδιάζουµε ξανά το πρόσωπο της πόλης.ανάβουµε ξανά τα φώτα της πόλης» Τετάρτη 09 Οκτωβρίου Πολιτιστικό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς. Προεκλογική εκδήλωση, ως υποψήφιος µε το ψηφοδέλτιο Ξηµερώνει-Θεσσαλονίκη ανθρώπινη πόλη, µε τον Σπύρο Βούγια ιηµερίδα «Αστική ανάπλαση, µια ολική προσέγγιση» Νοεµβρίου 2002,HYATT REGENCY HOTEL, Θεσσαλονίκης. ιοργάνωση Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Βρετανική Πρεσβεία- BRITTSH COYNCIL Οµιλία την Τετάρτη 20 Νοεµβρίου 2002, Συνεδρία 1 «Το στρατηγικό σχέδιο για την Θεσσαλονίκη και η εφαρµογή του.» Εκδήλωση «Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Σύλλογος µεσιτών αστικών συµβάσεων. MONEY SHOW εκεµβρίου 2002-HYATT REGENCY HOTEL Οµιλία «Οι δράσεις του Οργανισµού Ρυθµιστικού και ο αστικός σχεδιασµός.» 2003.Ηµερίδα<< Νέα δηµόσια αρχιτεκτονική στην Θεσσαλονίκη>> ιοργάνωση ΤΕΕ/ΤΚΜ -ΣΑΘ. Κιν. ΟΛΥΜΠΙΟΝ-Σάββατο 17 Μάιου 2003 Συµµετοχή στο στρογγυλό τραπέζι µε θέµα Ανάµεσα σε συµπληγάδες η δηµόσια αρχιτεκτονική στη Ελλάδα Ετήσια Γενική Συνέλευση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Προσφώνηση-χαιρετισµός εκ µέρους του ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ Λευκωσία Μαΐου Η Συνέδριο πολιτιστικών Φορέων Ν. Θεσσαλονίκης. ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ Νεοχωρούδα Σεπτεµβρίου 2003 Οµιλία<<Ανάπτυξη & σχεδιασµός στην ευρύτερη Θεσ/νικη>> 2003.Ηµερίδα ήµου Χορτιάτη. <<Ανάπτυξη-σχεδιασµός& περιβάλλον στο ήµο Χορτιάτη>>. Φίλυρο- Θεσ/νικης 19 Οκτωβρίου Οµιλία<< Ανάπτυξη και σχεδιασµός στην ευρύτερη περιοχή.>> Ηµερίδα Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νοµού Μαγνησίας. Βόλος- Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2003.Κτίριο ΤΕΕ/ΤΜ. 16

17 17 Οµιλία<<Η εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων και µετά τι >> Ηµερίδα ΕΕΤΕΜ.<<Η Θεσσαλονίκη σε πορεία ανάπτυξης>> Αποθήκη του ΟΛΘ-Σάββατο 17 Ιανουαρίου Οµιλία <<Η νέα Θεσσαλονίκη ως µητροπολιτικός χώρος.>> 2004.Ηµερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ. <<Θεσσαλονίκη πάνω-κάτω. Κεντρικοί αρχαιολογικοί χώροι ως σύγχρονες πλατείες>> Εισήγηση ως εκπρόσωπος του ΣΑΘ <<Αρχαιο-λογικοί χώροι και δηµόσια αρχιτεκτονική>> Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2004,κτίριο ικηγορικού Συλλόγου Ηµερίδα Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης <<Αρχιτεκτονική και ποιότητα ζωής>> Εισήγηση µε θέµα <<Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα. οµική υστέρηση της Ελληνικής πραγµατικότητας ; Σάββατο 06 Νοεµβρίου 2004.Αµφιθέατρο Τελλόγλειου Ιδρύµατος ΗΜΕΡΙ Α <<Στρατόπεδα στην πόλη. Ανάδειξη και αξιοποίηση>> Συνδιοργάνωση ΤΕΕ/ΤΚΜ και Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης Σάββατο 1 Απριλίου 2006,στο Πολεµικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Εισήγηση µε θέµα: Για µια νέα Αρχιτεκτονική στη διαχείριση των στρατοπέδων, ως εκπρόσωπος του ΣΑΘ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ήµου Μενεµένης Εισήγηση µε θέµα: Ο ΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Grand Hotel Palace 2007 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ηµοτικής Παράταξης Αµπελοκήπων-Υποψήφιας ηµάρχου Βούλας Τεκτονίδου - ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Εισήγηση µε θέµα: Για µια ''νέα προοπτική'' στην δυτική Θεσσαλονίκη. Προς µητροπολιτική διαχείριση; Κυριακή 18 Μαρτίου ηµοτικό Θέατρο ήµου Αµπελοκήπων XII.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ έως σήµερα

18 Εκπόνηση αρχιτεκτονικών µελετών, υλοποίηση και κατασκευή έργων στην Τ.Υ του ήµου Μενεµένης, µε την συγκρότησή της και την αναγνώριση της πρώην Κοινότητας σε ήµο. Υπεύθυνος τεχνικής υπηρεσίας,προϊστάµενος της και σήµερα διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών. Ενασχόληση µε αναπτυξιακά, πολεοδοµικά θέµατα και υλοποίηση δράσεων σε όλους τους τοµείς των αρµοδιοτήτων του. Θεµατικές ενότητες δραστηριοτήτων: κτιριακά έργα πεζόδροµοι- πλατείες-αστικός εξοπλισµός υπαίθριοι χώροι αναψυχής- αθλητισµού πολεοδοµικά θέµατα. Αναπτυξιακά προγράµµατα διαχείριση κοινοτικών πρωτοβουλιών και δράσεων των κοινοτικών πλαισίων στήριξης. Ειδικότερες δράσεις Συµµετοχή στην πρώτη έκθεση αρχιτεκτονικού έργου. ιοργάνωση Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης. 30/10-12/ ,περίπτερο 10 helexpo- ΕΘ. Έργα : κατοικία στην Άνω Πόλη, νέο ηµαρχείο Ευόσµου Συµµετοχή στην οργανωτική επιτροπή και ως Γ.Γραµµατέας του ΣΑΘ, στην 2η έκθεση αρχιτεκτονικού έργου µε θέµα: «Αρχιτεκτονικές επεµβάσεις στην πόλη. ρόµος-πλατεία- Οικοδοµικό τετράγωνο» Τρίτη έκθεση αρχιτεκτονικού έργου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης- ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ. Παρουσίαση έργων στο ήµο Μενεµένης Συµµετοχή στην εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ µε θέµα : «Το δηµόσιο κτίριο». Θεσσαλονίκη,Μύλος Μάιος Παρουσίαση δηµοσίων κτιρίων του ήµου Μενεµένης. XIII. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΤΥΠΟ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ «Η επαγγελµατική κρίση των Μηχανικών» Άρθρο στην Τεχνική Ενηµέρωση,έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ «Το Η Αρχιτεκτονικό Συνέδριο» Άρθρο στην Τεχνική Ενηµέρωση,έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ (αριθµ. 37) «Η κρίση µαστίζει τον κλάδο των αρχιτεκτόνων» Εφηµερίδα Θεσσαλονίκη 01/10/ «Μεγάλη είναι η ανεργία των νέων αρχιτεκτόνων» Συνέντευξη ως Αντιπρόεδρος του Σ των Αρχιτεκτόνων. Εφηµερίδα Μακεδονία 11/01/

19 1986.«Απολογισµός δραστηριοτήτων Σ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων » ελτίο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 08/11/ «Το ΤΕΕ ως θεµατοφύλακας της αρχιτεκτονικής. Η περίπτωση του κτιρίου του Τµήµατος» Άρθρο στην Τεχνική Ενηµέρωση, έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ (ΑΡΊΘΜ 12) 1990.«Έκτακτες συνθήκες,έκτακτα µέτρα και δηµοκρατία παντού» Άρθρο στην εφηµερίδα Ριζοσπάστης, στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου για το 13 Συνέδριο του ΚΚΕ (21/12/1990) «Το τραµ επανέρχεται ;» Άρθρο στην εφ. Θεσσαλονίκη 03/11/ «Βαρύ+ελαφρύ µετρό.=1997χωρίς µέσο» Άρθρο στην Τεχνική Ενηµέρωση, έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ «Το άµεσο και το κρίσιµο για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα» Άρθρο στην εφ.θεσσαλονίκη,ω ς µέλος της Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 10/11/ «Προγραµµατισµός έργων και κατάρτιση τεχνικού προγράµµατος στους ΟΤΑ» περιοδικό ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ (τεύχος 6*1992) 1992.«Έργα στα..δυτικά» Άρθρο στην εφ. Θεσσαλονίκη,ως µέλος της Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ (28/11/1992) 1993.«Θεσσαλονίκη : πού πέφτει η παραλία ;» Συνέντευξη στην εφ. Ελευθεροτυπία,ως µέλος της Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ.(26/08/1993) 1993.«Εύοσµος Κατάφωρη παραβίαση του πολεοδοµικού σχεδιασµού» Συνέντευξη στην εφ. Θεσσαλονίκη, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ (07/07/1993) 1993.«Εταιρείες πετρελαιοειδών. Ζωτικής σηµασίας για το ΠΣΘ;» Άρθρο στο Τεχνογράφηµα, έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ (10/03/1993) 1993.«Σκοπεύσατε τα στρατόπεδα» Άρθρο στην εφ. Θεσσαλονίκη (05/08/1993) 1993.«Ιδιωτικά πρακτορεία υπεραστικών µεταφορών» Άρθρο στην εφ. Θεσσαλονίκη (10/08/1993) «Θεσσαλονίκη-πολιτιστική πρωτεύουσα. Συνολική επανεξέταση αµέσως µετά τις εκλογές» Άρθρο στην εφ Θεσσαλονίκη (21/09/1993) «Τολ τραίνων στην Μενεµένη» Συνέντευξη στην εφ. Θεσσαλονίκη (10/10/1993) «Παρεµβάσεις κοινωνικής υποδοµής στο ήµο Μενεµένης» Συνέντευξη στην εφ. Μακεδονία (27/06/1993) «Προτεραιότητα στο περιβάλλον» Άρθρο στην εφ.θεσσαλονίκη (28/12/1993) «Πρόγραµµα αναζωογόνησης της Μενεµένης» Συνέντευξη στην εφ Μακεδονία 18/03/ «Αποχαρακτηρισµός χώρων σχολείων στο ήµο Αµπελοκήπων» Άρθρο στην Τεχνική Ενηµέρωση,έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ «Περί πρωτευούσης πολιτιστικής» Άρθρο ως µέλος της Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην εφ. Θεσσαλονίκη(16/02/1994) «Η πρώην πολιτιστική πρωτεύουσα και το κουτί της Πανδώρας» Άρθρο στο Τεχνογράφηµα, ως µέλος της Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ (14/03/1994) 19

20 1994.«Αξιοποίηση στρατοπέδων από τους ΟΤΑ. Καταστροφική η λογική της µικροδιαχείρισης» Άρθρο στην εφ. Θεσσαλονίκη (08/11/1994) «Στρατόπεδα ΠΣΘ : «Χώροι για αστική ανάπτυξη η οικόπεδα των ήµων;» Άρθρο στο Τεχνογράφηµα,έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ(15/12/1994) «Αεροδρόµιο ΣΕ ΕΣ.Τα κτηµατικά οµόλογα σε κάθετη προσγείωση» Άρθρο στο Τεχνογράφηµα, έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ(15/12/1994) «Κυκλοφοριακό : Εµφύλιος στους δρόµους» Άρθρο στην εφ. Θεσσαλονίκη (15/02/1995) «Θεσσαλονίκη ΠΠ : Η Θεσσαλονίκη απούσα από την διοργάνωση» Συνέντευξη τύπου ως µέλος της Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Εφ. Αυγή (10/03/1995) «Πλατεία Ναυαρίνου : Χωρίς σεβασµό για ανθρώπους και µνηµεία» Συνέντευξη ως Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων στην εφ. Θεσσαλονίκη(07/08/1995) «Χώροι υποχρεωτικής στάθµευσης Ι.Χ στις νέες οικοδοµές» Συνέντευξη ως Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, στην εφ. Ελληνικός Βορράς (11/02/1996) «Σκέψεις για το νέο θεσµικό πλαίσιο των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών» Άρθρο στο Ε του ΤΕΕ(Αριθµ.1924), ως Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (07/10/1996) «Θεσσαλονίκη.Πτυχές της πολιτιστικής πρωτεύουσας» Συνέντευξη στο περιοδικό Αρχιτέκτονες(τεύχος 5/6 1996) «Θεατρικές αίθουσες Θεσσαλονίκης.Το θέατρο του παραλόγου» Συνέντευξη στην εφ. Εξουσία(11/02/1997) «Το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης µέσα από την αρχιτεκτονική» Συνέντευξη στην εφ. Νέα Μακεδονία (22/02/1998) «Αρχιτεκτονική. Σύγχρονες τάσεις και εθνικός χώρος» Άρθρο στην εφ. Αγγελιοφόρος (20/03/1998) «Θεσσαλονίκη..Αλήθειες και µύθοι για το όραµα της πόλης» Άρθρο στην εφ. Εξουσία (23/09/1998) «Ασήµαντα προβλήµατα και αυτοδιοίκηση» Άρθρο στο Τεχνογράφηµα, έκδοση του ΤΕΕ/ΤΚΜ (15/10/1998) «Κέντρο αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης. Χώρος υπάρχει,οργανισµός όχι» Άρθρο στην εφ. Μακεδονία (28/01/1999) «Αναµένοντας το τραµ» Συνέντευξη στην εφ. Θεσσαλονίκη (27/04/1999) «Κέντρο αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης. Χώρος υπάρχει αλλά κάποιος πρέπει να Άρθρο στο Τεχνογράφηµα (15/06/1999) «ήµος Μενεµένης : Έργα οδοποιίας-ανάπλασης» Συνέντευξη στην εφ. ΒΟΝΥS (03/10/1999) «Νέο αθλητικό κέντρο και παιδικός σταθµός στο ήµο Μενεµένης» Συνέντευξη στην εφ. Τα Νέα (23/10/1999) «4 η Εκθεση Αρχιτεκτονικού έργου ΣΑΘ. είγµατα πειραµατισµού και ζωντανής σκέψης» Περιοδικό Αρχιτεκτονική Αντίληψη (τεύχος 27*Οκτώµβριος 1999) «Η αναγκαιότητα της αρχιτεκτονικής.ο αρχιτέκτων ως παραγωγός και η αρχιτεκτονική εκπαίδευση» 20

21 21 Άρθρο στο περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ (Τεύχος 18* εκέµβριος 1999 ) «Επεκτάσεις σχεδίου πόλης στο ΠΣΘ.» Συνέντευξη στην εφ. Αγγελιοφόρος (26/01/2000) «Χτίζοντας οικοδοµές πάνω σε προβληµατικά εδάφη» Συνέντευξη στην εφ. Αγγελιοφόρος (28/01/ Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ένα σχέδιο µακράς πνοής. Άρθρο στην εφ. Μακεδονία. (05/08/2001) Οι αρχιτέκτονες και η µελετοκατασκευή Άρθρο στο περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. ( Τεύχος 29- Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2001.) ( Hel) EXΡO. Αναγκαία η ρεαλιστική προσέγγιση. Άρθρο στην εφ. Μακεδονία ( Κυριακή 28/10/2001 ) 2002.Στην αυγή της νέας εποχής. Άρθρο στο περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ-Τεύχος 31, Ιανουάριος-Φεβρουάριος Η εµπειρία των ευρωπαϊκών πόλεων, το παρόν και το µέλλον της µητροπολιτικής Θεσσαλονίκης. Άρθρο στο τεχνογράφηµα.( Τ. 219/1 Μάιου 2002) Το νέο τοπίο στην άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού και το παλιό τοπίο για τους αρχιτέκτονες. Ενηµερωτικό ελτίο ΤΕΕ. Τεύχος Σεπτεµβρίου 2002,σελ Πρόγραµµα διαχείρησης και προστασίας του Σειχ-Σου. Εφ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, Κυριακή 8 Σεπτεµβρίου Ο σχεδιασµός για την αλάνα της Τούµπας. Εφ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, Κυριακή 22 Σεπτεµβρίου Στο µεταίχµιο µεταξύ σπουδών και επαγγέλµατος. Ηµερίδα ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ, Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Ξάνθης. Έκδοση ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ Αρχιτεκτονική εκπαίδευση και επαγγελµατική πρακτική. Αθήνα Μεγάλες αστικές αναπλάσεις. Εφ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ Κυριακή 06 Οκτωβρίου Το µέλλον της Θεσσαλονίκης, µπροστά στις δηµοτικές εκλογές Οκτωβρίου Πρωταγωνιστής ο πολίτης. Εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 06 Οκτωβρίου Προτεραιότητα στα λεωφορεία. Εφ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Τρίτη 08 Οκτωβρίου Ένας Φορέας για το κυκλοφοριακό. Εφ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, Τρίτη 12 Νοεµβρίου Η χρήση πολεοδοµικών εργαλείων. Ο κοινωνικός συντελεστής. Εφ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ Παρασκευή 06 εκεµβρίου Τα προβλήµατα στην Άνω Πόλη. Εφ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Εφ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ. Πέµπτη 19 εκεµβρίου προτάσεις για µια βιώσιµη πόλη. Εφ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ. Σάββατο 21 εκεµβρίου Τροχιά ανάπτυξης από τα δυτικά. Το δυτικό τόξο. Εφ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ. Κυριακή 24 Νοεµβρίου ΑΝΩ ΠΟΛΗ. Στην προοπτική µιας συνολικής αναβάθµισης.

22 Εφ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ.Σάββατο 08 Φεβρουαρίου Σχολική στέγη Νοµού Θεσσαλονίκης.Η δεύτερη γραµµή παραγωγής. Τεχνογράφηµα Τ Ιουλίου Πρώτο σχόλιο για την πορεία του Συλλόγου. Επίκαιρα. Περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, τεύχος 45 Μάιος-Ιούνιος ιαµόρφωση πλατείας ιοικητηρίου Θεσσαλονίκης.Παρελθόν- Παρόν -Μέλλον. Περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ-Τεύχος 45.Ιούλιος-Αύγουστος Η ανάκτηση των υποβαθµισµένων-φθαρµένων περιοχών στον αστικό χώρο.(οι σχεδιασµοί για την περιοχή της Θεσσαλονίκης). ΙΑΥΛΟΣ -Μάρτιος-Απρίλιος Η αρχιτεκτονική και η διεύθυνση των τεχνικών υπηρεσιών, στο ήµο Μενεµένης ΜΕΝΕΜΕΝΗ-Περιοδική έκδοση του ήµου Μενεµένης Νοέµβριος 2005-Τεύχος Η Ατζέντα του µέλλοντος Εφηµ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, Σάββατο 25 Φεβρουαρίου Θεσσαλονίκη, ΕΧΠΟ 2012: Σταθµός-Ορόσηµο στα 100 χρόνια πορείας. Περιοδικό ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ,Τεύχος 09-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Μεταρρύθµιση αντί ρυθµίσεων για το κύκλωµα κατασκευής ιδιωτικών έργων. Ε.. του ΤΕΕ Τεύχος 2418, 4 εκεµβρίου 2006) Να τεθούν νέοι όροι σχεδιασµού των κτιρίων. Εφηµ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 23 Φεβρουαρίου Είναι εφαρµόσιµος ο χωροταξικός σχεδιασµός; Εφηµ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 26 Φεβρουαρίου Η αρχιτεκτονική ως πολιτιστική αξία Εφηµ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ευτέρα 19 Μαρτίου Για µια νέα προοπτική, στην υτική Θεσσαλονίκη. Εφηµ. Αγγελιοφόρος 2 Απριλίου Ο σχεδιασµός στα δυτικά. Εφηµ. Αγγελιοφόρος 19 Απριλίου Ευρωπαϊκές πολιτικές για την αρχιτεκτονική. Εφηµ. Αγγελιοφόρος 23 Απριλίου Προς µητροπολιτική διαχείριση; Εφηµ. ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Αριθµ. Φύλλου 031/Σεπτέµβριος Ναι στην Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη Εφηµ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, Κυριακή 18 Νοεµβρίου Ολυµπιάδος-Κασσάνδρου αναστενάζουν Εφηµ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, Παρασκευή 30 Νοεµβρίου Οι ζώνες Οικιστικού ελέγχου Εφηµ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, Παρασκευή 07 Νοεµβρίου Ο βιοκλιµατικός οικισµός έγινε παραπήγµατα. Εφηµ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Τετάρτη 19 Μαρτίου Χωροθέτηση ΕΘ. Θρυαλλίδα για µια νέα αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη. Εφηµ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ευτέρα 08 εκεµβρίου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΠΑΠΠΑΣ.Κ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ I.U.A.V. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΙ. ΘΕΣΗ ΙΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΙV. ΓΛΩΣΣΕΣ V. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ VI. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ VII. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ VIII. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη

Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιηµερίδα : Αστική ανάπλαση, µια ολική προσέγγιση Hyatt Real - Estate Show Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Βρετανική Πρεσβεία Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη Θανάσης Κ. Παππάς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο Επίκαιρο Σεμινάριο Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης Δυνατότητα Παρακολούθησης του σεμιναρίου: On-Line / ζωντανά μέσω Διαδικτύου με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Προς:Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν:1. Ε.Μ..Y..A.Σ 2. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε..Υ. ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση - ιαµονή - Κατοικία Τσιγγάνων Πολιτών Τοποθέτηση ενός πλαισίου για την ένταξη

Εγκατάσταση - ιαµονή - Κατοικία Τσιγγάνων Πολιτών Τοποθέτηση ενός πλαισίου για την ένταξη 1 Εγκατάσταση - ιαµονή - Κατοικία Τσιγγάνων Πολιτών Τοποθέτηση ενός πλαισίου για την ένταξη Θανάσης Κ. Παππάς Αρχιτέκτων EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΙΑΜΟΝΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΣΙΓΓΓΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα Γενικά Στοιχεία Επίθετο: Φιλίππου - Τσιώνα Όνομα: Καλλιόπη Ημερομηνία γέννησης: 14 Ιουλίου 1957 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο τέκνα Διεύθυνση Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 1 Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από την µηχανοργάνωση στις ψηφιακές δράσεις Ευρυζωνικότητα οπτικές ίνες 70 χιλ οπτικές ίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 1400 γονείς

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 1400 γονείς ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 1400 γονείς ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα Γονέων µε

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών και πριν την εγκατάσταση, πραγματοποιείται η

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ M.Sc. Μικροβιολόγος Τροφίμων Διεύθυνση (-εις) Δημοφώντος 160, Τ.Κ. 11 852, Πετράλωνα, Αθήνα Μαγνήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò 16 &17 Ìáñôßïõ 2006 Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2007 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: Ειδικότητα Ιδιότητα: Έτος, τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΕΣ. Ματθαίος Τσιμπισκάκης, ημοτικός Σύμβουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Ρέθυμνο, 01.11.013

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΕΣ. Ματθαίος Τσιμπισκάκης, ημοτικός Σύμβουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Ρέθυμνο, 01.11.013 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΕΣ, Τοπογράφος Μηχανικός Ρέθυμνο, 01.11.013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, με δυο λέξεις ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πετρίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ελευθέριος Ιακώβου Πρόεδρος, EEL Βορείου Ελλάδος Πρόεδρος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. eiakovou@auth.gr, www.gascm.

Καθηγητής Ελευθέριος Ιακώβου Πρόεδρος, EEL Βορείου Ελλάδος Πρόεδρος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. eiakovou@auth.gr, www.gascm. Καθηγητής Ελευθέριος Ιακώβου Πρόεδρος, EEL Βορείου Ελλάδος Πρόεδρος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. eiakovou@auth.gr, www.gascm.org Σάββατο 29 Μαρτίου 2014, Ξενοδοχείο Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη Καλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα Αθηνά ελλαπόρτα ιεύθυνση Λάσσης 18, Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλέφωνα 2671022849 6979244774 Υπηκοότητα Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης 12/06/1978

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάρισα, 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Γ. Καραμανές Ημερομηνία Γέννησης : 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηπείρου 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ45332 Πληροφορίες: Ν.Θεοδόσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 9 Απριλίου 2009 η εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1983-2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1983-2010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1983-2010 Εργασίες Δήμου Τεύχη / Θεματικές περιοχές Εργασίες / Τεύχη Βασικών Φορέων Βιβλία Ιστορικό Αρχείο Δήμου Συγγραφή, Εποπτεία, Τήρηση, Αρχειοθέτηση Θανάσης Κων/νου Παππάς Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α. Ανακοινώσεις εισηγήσεις-προτάσεις σε Συμβούλια Επιτροπές

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α. Ανακοινώσεις εισηγήσεις-προτάσεις σε Συμβούλια Επιτροπές Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ανακοινώσεις εισηγήσεις-προτάσεις σε Συμβούλια Επιτροπές Εισηγήσεις για θέματα πορείας υλοποίησης και ένταξης έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΣΤ.Κυβέλου Κυβέλου, Επ.καθηγήτρια Υπεύθυνη Ασκήσεων : Ν.Μαραβά, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ)

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Ιάσων Τσάκωνας, Διευθύνων Σύμβουλος, OLIAROS Property Development PRODEXPO 14o Συνέδριο για την ανάπτυξη & αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: E-Mail: dgeorgopoulos@tee.gr α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11 ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ» ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ» Η «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΟΒΙΑΣ» : ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ «ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ο» ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΤΗ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 19-06-2013 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθµ. Πρωτ.: 27124 ήµος Κεφαλλονιάς Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση: Π. Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 email: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΘΕΜΑ 22 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ο οικισμός έχει κατασκευαστεί στην περιαστική περιοχή

ΣΤ. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ο οικισμός έχει κατασκευαστεί στην περιαστική περιοχή ΣΤ. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ο οικισμός έχει κατασκευαστεί στην περιαστική περιοχή του Δήμου Μενεμένης σε έκταση 13.458 τ.μ. κι αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ, ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ, ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ, ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ 2010 2013 1. Αρχές και στόχοι Στην παρούσα χρονική συγκυρία ο Έλληνας Μηχανικός και ευρύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων w w w. p e d - i n. g r Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα Τηλ: 2661049008, 27823, 25657, Fax: 2661081823, Email: info (at) ped-in.gr Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων Οµάδα εργασίας Ξενοφών Γιαννάκης Πρόδροµος Νικηφορίδης Κυριακή Πετρίδου Παρασκευή Ταράνη Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται απόέντονηοικιστικήπυκνότητα, η οποία καθιστά εξαιρετικά πολύτιµη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr ΑΠ..140 Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2015 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 1 2 / 2 0 1 5 Προς τις Βιοµηχανίες & τους Συνδέσµους Μέλη του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) Θέµα : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ 24 η ιεθνής Έκθεση Τουρισμού 30 Οκτωβρίου 2 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ Τετάρτη 29/10 Αίθουσα CORONA 19:00 21:00 είπνο εργασίας για Νομάρχες και Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 2014

Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 2014 Παρακολουθήστε όλα τα σεμινάρια ON-LINE / REAL TIME με Νέα Έκπτωση Από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο και αν βρίσκεστε, παρακολουθείτε τον εισηγητή ζωντανά στην οθόνη του Η/Υ σας, με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 21-06- 2011 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Π.Βαρθολοµαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 3038 Τηλ.:283340543,501 FAX : 2843024584 E-mail : info@sitia.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια 2008-2013 (Α εξάμηνο) η ΣΥΜΒΟΛΗ ανέλαβε την διοργάνωση 12 ημερίδων στις οποίες συμμετείχαν κατά μέσο όρο 150-200 άτομα 2008 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

( ) 1 0 , 5 6 6 2 5 , 2 3 1 0 6 2 1 1 4 6, 6 9 3 2 1 7 0 5 9 6 e m a i l s t j i b i l @ g m a i l. c o m 2008 1993 2003 - 2005-2006

(   ) 1 0 , 5 6 6 2 5 , 2 3 1 0 6 2 1 1 4 6, 6 9 3 2 1 7 0 5 9 6 e m a i l s t j i b i l @ g m a i l. c o m 2008 1993 2003 -  2005-2006 Σωκράτους (πρώην πάροδος Φιλίππου) 10 Α, 56625 Συκιές, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο2310 621146, 6932 170596 e mail stjibil@gma il.com ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΖΙΜΠΙΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµη µε 1 παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝ YΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝ YΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ενημερωμένο μέχρι τις 15/10 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝ YΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 22 & 23 Νοεµβρίου 2013 Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» Θεσσαλονίκη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. & 1996 2002 2004

1. 2. & 1996 2002 2004 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο: Ευαγγέλου Όνοµα: Φίλιππος Χρόνος/ Τόπος γέννησης: 06.05.1978, Κατσικά Ιωαννίνων ιεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 160, 45500 Κατσικά Τηλέφωνο οικίας: 2651091285

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ΗΣ /08-03-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ΗΣ /08-03-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 12 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/νση: Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 541 10 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ / ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ

ΚΑΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ / ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ ΚΑΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ / ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο Κατζός Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης 5 Οκτωβρίου 1968 Διεύθυνση Καλλιδοπούλου 18, 54642, Θεσσαλονίκη Ειδικότητα Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα «Ενέργεια Περιβάλλον Οικονοµία» 17-18 Οκτωβρίου 2013 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλαδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη 54643 Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε δ ι εθ ν ή συ μ μ ε τοχ ή. Πρώτη Ανακοίνωση

Μ ε δ ι εθ ν ή συ μ μ ε τοχ ή. Πρώτη Ανακοίνωση Μ ε δ ι εθ ν ή συ μ μ ε τοχ ή Πρώτη Ανακοίνωση 32ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΤΕΜΑΘ Πρόεδρος Ι. Στ. Μπισχινιώτης Α Αντιπρόεδρος Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 28 Ιανουαρίου 1959 Τόπος Γέννησης: Χερσόνησος Ηρακλείου Κρήτης Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα