Περίληψη Εκδήλωσης. Το καθ ηµάς έλλειµµα στα ανθρώπινα δικαιώµατα. 3. Το έλλειµµα στα οικονοµικά κοινωνικά πολιτιστικά δικαιώµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη Εκδήλωσης. Το καθ ηµάς έλλειµµα στα ανθρώπινα δικαιώµατα. 3. Το έλλειµµα στα οικονοµικά κοινωνικά πολιτιστικά δικαιώµατα"

Transcript

1 Περίληψη Εκδήλωσης Το καθ ηµάς έλλειµµα στα ανθρώπινα δικαιώµατα ιονύσης Γουσέτης Περιεχόµενα της οµιλίας 1. Εισαγωγή 2. Το έλλειµµα στα ατοµικά πολιτικά δικαιώµατα 3. Το έλλειµµα στα οικονοµικά κοινωνικά πολιτιστικά δικαιώµατα 4. Πού οφείλεται το έλλειµµα 01 Εισαγωγή Αντικείµενο της οµιλίας µου είναι το έλλειµµα στα ανθρώπινα δικαιώµατα στη χώρα µας. Θα ξεκινήσω µε µερικά ευρωπαϊκά ρεκόρ της χώρας µας στα ανθρώπινα δικαιώµατα, που έχω µαζέψει από διάφορες πηγές: 1. Την προπέρσινη χρονιά (2011) αναδειχτήκαµε από το Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων (Ε Α ) πρώτοι σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Ε.Ε. και τέταρτοι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, µετά την Τουρκία, τη Ρωσία και την Ουκρανία. [Καθηµερινή, 27/1/2012] 2. Το 2005 αναδειχτήκαµε, µαζί µε την Ιταλία, πρώτοι πελάτες του Κοινοτικού ικαστηρίου της ΕΕ για παραβιάσεις του κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [ΤΟ ΒΗΜΑ 16/10/2005] 3. Είµαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη σε χορηγήσεις ασύλου σε πολιτικούς πρόσφυγες για µια σειρά ετών. Π.χ. το 2002 χορηγήσαµε άσυλο στο 1.1% αυτών που το ζήτησαν, όταν ο ευρωπαϊκός µέσος όρος ήταν 20,1%. εν προσµετρούνται οι διάφορες µεθοδεύσεις αποκλεισµού ατόµων στο να υποβάλουν αίτηση (φυλάκιση, µη ενηµέρωση, απουσία µετάφρασης, άµεση επιστροφή µετά την άφιξη χωρίς να δοθεί ευκαιρία υποβολής αίτησης) [Αυγή, 8/10/2003] 4. Είµαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη στη θέση της γυναίκας στην κοινωνία µας. Ακόµα και οι γείτονές µας Σερβία, Βουλγαρία, ΠΓ Μ, έχουν τη γυναίκα σε πιο ψηλό σηµείο. [Το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ

2 δηµοσιεύει κάθε χρονιά έκθεση για το χάσµα µεταξύ ανδρών και γυναικών σε τέσσερις τοµείς: προσπέλαση σε υπηρεσίες υγείας, προσπέλαση στην εκπαίδευση, συµµετοχή στην πολιτική, οικονοµική ισότητα. Το 2011 η χώρα µας κατελάµβανε την 82 η θέση, ενώ οι γειτονικές χώρες µας ξεπερνούσαν: η Σερβία 50 η, η Βουλγαρία 52 η, η ΠΓ Μ 61 η, η Ουκρανία 64 η, και µόνο η Κύπρος µας πλησιάζει, αν και βρίσκεται και αυτή σε καλύτερη θέση (79 η )] [World Economic Forum] 5. Είµαστε η δεύτερη χώρα σε βιασµούς τουριστριών [Ελευθεροτυπία, 13/8/2008] 6. Είµαστε πρώτοι σε ποσοστά νεοναζί σε παγκόσµιο επίπεδο. Κανένα άλλο κόµµα νεοφασιστών δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τόσο υψηλό ποσοστό σε παγκόσµιο επίπεδο από το 1945 έως σήµερα. [ΤΑ ΝΕΑ 12/5/2012] 7. Έχουµε -µαζί µε Κύπρο, Αυστρία και Λετονία- τις δυσµενέστερες µεταναστευτικές νοµοθεσίες και πολιτικές στην ΕΕ για την ένταξη των µεταναστών. Συγκεκριµένες ελλείψεις είναι: - Η κλειστή και περιοριστική πολιτικής ιθαγένειας και η απουσία ευνοϊκών όρων πολιτογράφησης για τους µετανάστες δεύτερης γενιάς - Η ανύπαρκτη πολιτική συµµετοχή και ο αποκλεισµός τους από το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι - Η δυσµενής πρόσβαση και τα περιορισµένα δικαιώµατα των µεταναστών στην αγορά εργασίας - Η δυσχερής οικογενειακή συνένωση - Το παράβολο για την αίτηση παραµονής είναι το πιο ακριβό στην Ε.Ε. [Αυγή, 17/10/2007] - O ελληνικός νόµος καθιστά την παράτυπη είσοδο και έξοδο από τη χώρα ποινικό αδίκηµα 8. Είµαστε πιθανόν οι χειρότεροι στην Ευρώπη σε συνθήκες κράτησης, αν κρίνω από τον αριθµό των διεθνών εκθέσεων, καταγγελιών, καταδικών σε βάρος της χώρας µας. Αυτά τα ρεκόρ δεν δηλώνουν απλά κάποια συσσώρευση δυσµενών για µας ποσοτικών στατιστικών στοιχείων. Όπως θα έλεγαν οι µαρξιστές, η ποσοτική συσσώρευση δηλώνει κάποια ποιοτική αλλαγή. Στην περίπτωση, δηλώνει κάποια χαρακτηριστικά της κοινωνίας µας διαφορετικά από εκείνα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Πέρα όµως κι απ αυτό, υπάρχει και απ ευθείας διαφορά στην ποιότητα των παραβιάσεων. Όλες οι κυβερνήσεις της Ευρώπης παραβιάζουν κάποια άρθρα της διεθνούς νοµοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα ή της διεθνούς ανθρωπιστικής νοµοθεσίας. Κάθε χρόνο, η ιεθνής Αµνηστία εκδίδει µια έκθεση όπου υπάρχουν όλες οι χώρες αλφαβητικά. Ωστόσο, οι παραβιάσεις στη δική µας χώρα δεν είναι απλώς περισσότερες. Είναι διαφορετικές από αυτές των υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης, πλην πιθανώς των δυτικών Βαλκανίων. Μερικές παραβιάσεις µπορεί είναι µεν ίδιες, αλλά δεν αφορούν µόνο τις κυβερνήσεις, αλλά την πλειοψηφία της κοινωνίας. Συνήθως και τα δυο.

3 Θα ήθελα να δούµε µερικά παραδείγµατα αυτής της διαφοράς σε περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στη συνέχεια θα προσπαθήσω να ερµηνεύσω τούτο το φαινόµενο. Θα ήθελα εισαγωγικά να κάνω δυο διευκρινίσεις: 1. Η πρώτη: όταν µιλώ για ανθρώπινα δικαιώµατα, αναφέροµαι περιοριστικά στα δικαιώµατα εκείνα που περιλαµβάνονται στην Οικουµενική ιακήρυξη του ΟΗΕ και στη σχετική διεθνή νοµοθεσία, περιλαµβανοµένης της ανθρωπιστικής νοµοθεσίας. 2. Η δεύτερη: χωρίς να θέλω να µπω στη θεωρία και στη φιλοσοφία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, χρησιµοποιώ την ορολογία του ΟΗΕ, κατά την οποία τα ανθρώπινα δικαιώµατα διαιρούνται σε: α. Ατοµικά και πολιτικά, που στόχο έχουν την προστασία από τον φόβο και είναι αρνητικά απαιτούν δηλαδή την αποχή της κυβέρνησης από κάποιες ενέργειες β. Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά, που στόχο έχουν την προστασία από τη στέρηση και είναι θετικά απαιτούν δηλαδή όχι την αποχή, αλλά αντίθετα την δράση της κυβέρνησης. 02. Το έλλειµµα στα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα 02.1 Το έλλειµµα των πολιτικών µας στα ανθρώπινα δικαιώµατα Κανένας πολιτικός της ύσης και καµιά εκκλησία της ύσης δεν θα έκανε δηλώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως οι παρακάτω: α. Ο τότε, πρωθυπουργός της χώρας Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει, σε προεκλογική του οµιλία στην Κοζάνη [14 Απριλίου (;) 1989], τη φράση που έµεινε «ιστορική»: «εν υπάρχουν θεσµοί, παρά µόνον ο λαός». Οι θεσµοί της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων βούλιξαν µε µιας. β. Ο Αντώνης Σαµαράς µίλησε προεκλογικά στις 25/4/2012 σε ανθρώπους του Πνεύµατος, στο ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης στους οποίους παρουσίασε το όραµά του για την Ελλάδα και είπε µεταξύ άλλων: «Σεβασµός στα ατοµικά δικαιώµατα, ασφαλώς. Αλλά και σεβασµός στο Νόµο». εν βρέθηκε κανένας να του εξηγήσει ότι ο σεβασµός στο νόµο δεν αντιπαρατίθεται στα ανθρώπινα δικαιώµατα, διότι οι νόµοι είναι φτιαγµένοι ακριβώς για να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. γ. ΣΥΡΙΖΑ Στις προτάσεις της ΚΠΕ για το Προγραµµατικό Συνέδριο του ΣΥΝ, Ιούνιος 2003, υπάρχει το εξής εδάφιο: «Το γεγονός ότι η Ευρώπη υποτασσόταν ολόκληρη στα κελεύσµατα της παγκόσµιας αγοράς, τους όρους λειτουργίας της οποίας διαµόρφωναν καθοριστικά οι ΗΠΑ, µε γνώµονα, βέβαια, το δικό τους συµφέρον, δεν είχε ακόµη αρχίσει να ανησυχεί τους πολλούς. Αντίθετα, η υπεράσπιση των ατοµικών δικαιωµάτων, ο σεβασµός στη διαφορά, και η ενίσχυση της πολυπολιτισµικότητας, που επένδυαν ιδεολογικά το

4 όλο εγχείρηµα, προσέδωσαν στηρίγµατα στην πολιτική Κλίντον ακόµη και σε µέρος της ευρωπαϊκής Αριστεράς». ηλαδή, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, κατά τον ΣΥΝ, δεν είναι παρά ιδεολογική επένδυση του εγχειρήµατος του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού. δ. KKE Αντιγράφω από πρόσφατη (10/2/2013) συνέντευξη της Αλέκας Παπαρήγα στην εφηµερίδα real news, που χτυπάει ευθέως τα δικαιώµατα του ανθρώπου και του πολίτη, όπως αυτά εκφράζονται στη διακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη, της γαλλικής επανάστασης: «Η αστική κοινοβουλευτική δηµοκρατία επιτρέπει στους εργαζόµενους να διαλέγουν ποια κυβέρνηση θα εφαρµόζει σε βάρος τους µέτρα και επιλογές που συµφέρουν τους εκµεταλλευτές τους. Η αστική δηµοκρατία για τον λαό τελειώνει εκεί που αρχίζουν τα συµφέροντα των καπιταλιστών». ε. Εκκλησία «Η Εκκλησία, δεν µπορεί να δεχθεί αυτό που µέσω του κινήµατος των δικαιωµάτων προωθεί ο άρχων του κόσµου τούτου: την κατάργηση της αµαρτίας. Αυτό που θέλουν να εµφανίσουν ως δικαίωµα δεν είναι ο σεβασµός του ανθρωπίνου προσώπου αλλά η εξαλλοίωσή του, η απαγόρευση να συναισθάνεται ο άνθρωπος την αδυναµία του έναντι του θεού, την αµαρτωλότητά του» Χριστόδουλος εναντίον ανθρωπίνων δικαιωµάτων [AVGI Eleftherotypia] Ελευθερία έκφρασης Σύµφωνα µε έκθεση των Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα (RSF) που δηµοσιεύθηκε στις 20/10/2010, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην ελευθερία του τύπου και την 73 η θέση σε παγκόσµιο επίπεδο, ενώ το 2013 έπεσε στην 84 η θέση. Στη λίστα µε τις χώρες κατά φθίνουσα σειρά, εντοπίζονται χώρες που έχουν περισσότερη ελευθερία του Τύπου, όπως την Παπούα Νέα Γουινέα, το βασίλειο του Κουβέιτ, το βασίλειο του Μπουτάν, το βασίλειο της Τόγκο, το Λεσόθο και το Κογκό. Συνεχίζω µε µερικές χαρακτηριστικές παραβιάσεις της ελευθερίας έκφρασης, αδιανόητες σε προηγµένη χώρα: *** α. Το 1959 ο τότε υπουργός προεδρίας της Κυβερνήσεως και µετέπειτα Πρόεδρος της ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος απαγορεύει την παράσταση των Ορνίθων του Αριστοφάνη σε µεταφορά Καρόλου Κουν στο Ηρώδειο: «Το χθες εµφανισθέν έργον ατελέστατα προπαρασκευασµένον απετέλεσε παραµόρφωσιν του πνεύµατος του κλασικού κειµένου, ωρισµέναι δε σκηναί αυτού παρουσιάσθησαν κατά τρόπον προσβάλλοντα το θρησκευτικόν αίσθηµα του λαού». Έκτοτε, ο γελοιογράφος Φωκίων ηµητριάδης απεικόνιζε τον Τσάτσο παρέα µε µία κότα.

5 β. Τον Απρίλη του 1980 ο Τζίµης Πανούσης και οι Μουσικές Ταξιαρχίες συλλαµβάνονται σε συναυλία στην Καρδίτσα, καταδικάζονται στον πρώτο βαθµό συνολικά σε 54 µήνες για περιύβριση της αρχής και των θείων και αθωώνονται στο Εφετείο (βλ. πληροφορίες εδώ). γ. Το 1981 γίνεται δίκη για το βιβλίο του Ηλία Πετρόπουλου "Εγχειρίδιον του καλού κλέφτη" και ο συγγραφέας καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης. δ. Το 1988, κατά την προβολή της ταινίας του Μάρτιν Σκορτσέζε «Ο Τελευταίος Πειρασµός», από το µυθιστόρηµα του Νίκου Καζαντζάκη, αγανακτισµένοι θρησκευόµενοι κατέστρεψαν κινηµατογραφικές αίθουσες, µέχρι που η δικαιοσύνη απαγόρευσε την προβολή της ταινίας. ε. Τον Μάιο του 1998, το Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης υποχρέωσε τον Γ. Μπαµπινιώτη, συντάκτη του οµώνυµου λεξικού, να παραλείψει από αυτό τη σχετική µε τους οπαδούς τού ΠΑΟΚ ερµηνεία του λήµµατος «Βούλγαρος», αλλά και τα σχετικά µε τα λήµµατα «Πόντιος» και «Τουρκόσπορος». Την απόφαση ανέτρεψε ο Άρειος Πάγος. στ. Στις 11/2/1999, ο τότε υπουργός τύπου ηµήτρης Ρέππας καταφέρθηκε εναντίον των δηµοσιογράφων που "κάνουν έρευνες ή δηµοσιεύουν κείµενα που δεν συµβιβάζονται µε το συµφέρον της χώρας". Αν σε κάποια άλλη χώρα της Ε.Ε. ο αρµόδιος υπουργός ζητούσε από τους δηµοσιογράφους να αυτολογοκρίνονται χάριν του «εθνικού συµφέροντος», οι δηµοσιογράφοι θα απορούσανε ή θα καγχάζανε, ο δε υπουργός µπορεί να κινδύνευε από καµιά ντοµάτα. Aν ένας δηµοσιογράφος δηµοσιεύσει απόρρητα ή εµπιστευτικά κρατικά έγγραφα, δεν φταίει αυτός. Φταίνε εκείνοι που του τα διέρρευσαν. ικαίωµα (ή και καθήκον) κάθε δηµοσιογράφου είναι η αποκάλυψη της αλήθειας. Από κάτι τέτοιες διαρροές αποκαλύπτονται σκάνδαλα. ζ. Τον Ιούνιο του 2001, ένα από τα γνωστά σαχλά σίριαλ της τηλεόρασης, µε τίτλο «Μεγάλος αδερφός» (Big brother) δηµιούργησε σάλο. ιαδήλωναν οι αντιιµπεριαλιστές της οργάνωσης «Γένοβα 2001» µε απαίτηση να απαγορευτούν τα «τηλεσκουπίδια». Ο πρόεδρος του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου το απαγόρευσε. Τότε ο Στέφανος Μάνος έβγαλε την εξής ανακοίνωση: «Αυτός που επιχειρεί να περιορίσει τα δικαιώµατα ενός ατόµου χρησιµοποιώντας την δύναµη της πλειοψηφίας, βλάπτει την δηµοκρατία. Αυτός που αρνείται να προστατεύσει τα δικαιώµατα ενός ατόµου που του ζήτησε βοήθεια επειδή ο ίδιος δεν συµφωνεί, δεν είναι καλύτερος. Και αυτός που θεωρεί ότι έχει δικαίωµα να προστατεύει τα συµφέροντα ενός ατόµου παρά την θέληση του ίδιου του ατόµου, είναι ο χειρότερος απ όλους». Το συµβούλιο δεν κάλυψε την απόφαση του προέδρου του, µε αποτέλεσµα ο τελευταίος να παραιτηθεί. η. Το 2003 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιβάλλει πρόστιµο ευρώ για ένα επεισόδιο της σειράς "Κλείσε τα µάτια" στο οποίο µεταξύ άλλων µεταδόθηκε ένα φιλί ανάµεσα σε δύο άνδρες.

6 θ. Στις 12/12/2003 ο τότε υπουργός πολιτισµού Ευάγγελος Βενιζέλος αφαίρεσε πίνακα του Βέλγου καλλιτέχνη Τιερί ντε Κορντιέ από την εικαστική έκθεση outlook διότι κατά την άποψή του (και κατά την άποψη διαφόρων ευσεβών) ήταν «βλάσφηµο». Προφανώς διαθέτουν βλασφηµόµετρο. ι. Στις 25/6/2006, η οργανωτική και επιστηµονική επιτροπή του συνεδρίου µε θέµα «Μνήµες των Εµφυλίων Πολέµων. Τόποι και Εργαλεία», το οποίο διοργανώνει το ίκτυο για τη Μελέτη των Εµφυλίων Πολέµων, βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να εκφράσει τη διαµαρτυρία της για την -δυστυχώς όχι πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδοµένα των τελευταίων χρόνων- απόπειρα φίµωσης και λογοκρισίας από ακραίους κύκλους». Το συνέδριο γινόταν στην Καστοριά. Η οργανωτική και επιστηµονική επιτροπή: Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Τασούλα Βερβενιώτη, ρ. Ιστορικός - Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, Ευτυχία Βουτυρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Βασίλης αλκαβούκης, Λέκτορας ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Νίκος Μαραντζίδης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Κωνσταντίνα Μπάδα, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. ια. To 2007 ο υπεύθυνος και γενικός διευθυντής της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Art Athina οδηγείται στον εισαγγελέα για παράβαση του νόµου περί ασέµνων και προσβολή συµβόλων του ελληνικού κράτους. Μετά από καταγγελία η Αστυνοµία µετέβη στο χώρο και διαπιστώθηκε ότι στην αίθουσα γινόταν προβολή DVD το οποίο παρουσίαζε άσεµνη σκηνή µε µουσική υπόκρουση τον Εθνικό Ύµνο. Το επίµαχο έργο κατασχέθηκε. Στις 5/3/2008, ο /ντης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης απαγόρευσε τη συµµετοχή των µαθητών Γυµνασίων και Λυκείων στην έκθεση χαρακτικών του Πικάσο «Suite 347», διότι «ύστερα από προσωπική επίσκεψη, τα εκτιθέµενα έργα κρίθηκαν ακατάλληλα για µαθητές». ιβ. Μετά τον Πικάσο και ο Τένεσι Ουίλιαµς κρίθηκε ακατάλληλος για τους µαθητές. Στις 13/3/2008, ο διευθυντής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών απαγόρευσε σε µαθητές ενός Γυµνασίου και ενός Λυκείου των Σερρών να παρακολουθήσουν την παράσταση «Λεωφορείον ο Πόθος» του ΚΘΒΕ στη Θεσσαλονίκη ιγ. Το 2008 το βραβευµένο µυθιστόρηµα «Ζιγκ - ζαγκ στις νεραντζιές» της Έρσης Σωτηροπούλου τίθεται στο στόχαστρο του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από αίτηση ασφαλιστικών µέτρων του Κ.Πλεύρη, o oποίος ζητά την απόσυρσή του από τις σχολικές βιβλιοθήκες. Με την µνηµειώδη απόφαση 511/2008, ο δικαστής κ. Γαβαλάς κάνει δεκτή την αίτηση. Όµως την επόµενη χρονια το δικαστήριο την ανατρέπει. ιδ. Τον Ιανουάριο του 2009,η Ιερά Σύνοδος ζήτησε από τον τότε υπουργό Πολιτισµού Αντώνη Σαµαρά, να λογοκρίνει και να περικόψει φιλµάκι του σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά µε την ιστορία της Ακρόπολης, που προοριζόταν για το νέο µουσείο της Ακρόπολης. Ο λόγος ήταν ότι το φιλµάκι έδειχνε καταστροφές

7 αρχαιοτήτων από τους χριστιανούς των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Ο κ. Σαµαράς, µε τη σύµφωνη γνώµη του προέδρου του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως καθηγητή κ. ηµήτρη Παντερµαλή, δέχτηκε τη λογοκρισία, ο δε κ. Παντερµαλής, πρώην βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, βραβεύτηκε µε το αργυρούν µετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Το φιλµάκι αποκαταστάθηκε µετά από εκβιασµό του Κ. Γαβρά ότι το αποσύρει. ιε. Τον Μάρτη του 2009 συνέβη και το περιστατικό πιέσεων στην σκηνοθέτη της όπερας "Ρούσαλκα" για την αφαίρεση ενός φιλιού ανάµεσα σε δύο ρόλους της παράστασης. Μέλη του δ.σ. της Ορχήστρας Λυρικής διένειµαν ένα φυλλάδιο µε το οποίο προειδοποιούσαν ότι στον ήρωα αποδόθηκαν οµοφυλοφιλικές τάσεις. ιστ. Στις αρχές Σεπτεµβρίου του 2011, το Μονοµελές Πρωτοδικείο Λαµίας έκρινε παράνοµη και απέρριψε την αίτηση για ίδρυση συλλόγου που είχαν υποβάλει σπουδαστές στο ΤΕΙ Λαµίας διότι στους βασικούς σκοπούς του συλλόγου συµπεριλαµβάνονταν η δράση ενάντια «στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ». Σύµφωνα µε την απόφαση, ο σύλλογος ενδέχεται να επιδιώκει σκοπούς οι οποίοι δεν εναρµονίζονται µε τη νοµιµότητα, αντίκεινται σε κανόνες δηµόσιας τάξης, δηλαδή σε «διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που συγκροτούν τα θεµέλια του κρατικού κοινωνικού και οικονοµικού συστήµατος της χώρας». Το δικαστήριο δηλώνει πως φοβάται ότι εξαιτίας της δράσης του συλλόγου µπορεί να διαταραχθούν οι φιλικές σχέσεις της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ! ζ. Τον Σεπτέµβριο του 2012 πέρασαν χειροπέδες σ ένα νεαρό 27 ετών, που έπαιζε στο facebook κάνοντας παραφθορά στο όνοµα του νεκρού καλόγερου Παΐσιου µε το παστίτσιο. Κατηγορήθηκε για βλασφηµία των θείων, ενώ ο Παΐσιος δεν ήταν καν όσιος. ιη. Στις 16/11/2012 ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά των συντελεστών της παράστασης Corpus Christi για καθύβριση θρησκεύµατος και κακόβουλη βλασφηµία. Τη δίωξη εναντίον τους άσκησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, βασιζόµενη στη µήνυση του µητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείµ. Στη µήνυση, η παράσταση κατηγορείται ότι περιέχει βλάσφηµα µηνύµατα και υπονοούµενα οµοφυλοφιλικού περιεχοµένου σε βάρος των προσώπων της χριστιανικής πίστης. Είχαν προηγηθεί, στις 12 Οκτωβρίου, έκτροπα έξω από το θέατρο Χυτήριο από µέλη θρησκευτικών οργανώσεων και µέλη της Χρυσής Αυγής κατά την πρεµιέρα της παράστασης Σύµµαχοι των Σέρβων που διαπράττουν µέχρι γενοκτονίες Το 1995 έως 2000, οι Σέρβοι εθνικιστές µε επικεφαλής τους Μιλόσεβιτς, Κάρατζιτς Μλάντιτς, διαπράττουν τη µεγαλύτερη γενοκτονία στην Ευρώπη µετά το Β παγκόσµιο πόλεµο. Ελληναράδες και Χρυσαυγίτες εθελοντές συµµετέχουν. Οι Έλληνες πολιτικοί των δυο κοµµάτων εξουσίας, οι αριστεροί αντιιµπεριαλιστές και οι ελληνορθόδοξοι χειροκροτούν και φιλοξενούν τους εγκληµατίες πολέµου. Μόνο οι βοµβαρδισµοί του ΝΑΤΟ τους ενοχλούν. Έγκληµα που δεν διαπράττεται από Αµερικανούς και ΝΑΤΟικούς δεν είναι έγκληµα κατ αυτούς.

8

9

10 02.4 To τροµοκρατικό χτύπηµα στο Μανχάταν Το ότι ολόκληρη, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, η ελληνική κοινωνία πανηγύρισε για τη συµφορά που έπληξε τον αµερικανικό λαό, δεν εκφράζει απλά µια αναλγησία. Είναι τόσο σηµαντική κοινωνική έκφραση, που αρκεί νοµίζω για να κατατάξει τη χώρα µας στις χώρες της αραβικής µέσης Ανατολής. Εκεί µόνο παρατηρήθηκαν τόσο οµόθυµοι

11 και τόσο εκρηκτικοί πανηγυρισµοί. εν αποκαλύπτει απλά µια στάση απέναντι στις ΗΠΑ. Αποκαλύπτει µια ολόκληρη ιδεολογία. Αξίζει να έχει κανείς στη βιβλιοθήκη του το βιβλίο του Μανώλη Βασιλάκη «Καλά να πάθουν» (εκδόσεις Γνώσεις), ως βιβλίο αναφοράς της ιδεολογίας πολιτικών, δηµοσιογράφων, διανοούµενων, πανεπιστηµιακών, καλλιτεχνών, λογοτεχνών, κληρικών. Όλου του πολιτικού φάσµατος. εν είναι τυχαία η οργή πολλών από αυτούς, ιδιαίτερα των προοδευτικών, εναντίον του βιβλίου. Ο Μανώλης Βασιλάκης, αν και δεν έκανε τίποτε άλλο από το να αναδηµοσιεύσει δηµόσιες δηλώσεις, χαρακτηρίστηκε συκοφάντης. Επίσης στολίστηκε µε όρους όπως: χαφιές, µίσθαρνο όργανο της αµερικανικής πρεσβείας, λεχρίτης, κοπρωνυµίτης και άλλα. Η ποσότητα του µίσους που εκτοξεύτηκε δείχνει το βαθµό έλλειψης προσωπικής ευθύνης αυτών των οργισµένων, απέναντι στις ίδιες τις απόψεις τους. Αντίστοιχες εθνικές οµοψυχίες που δείχνουν τη ξεχωριστή θέση της κοινωνίας µας ανάµεσα στις κοινωνίες της δυτικής Ευρώπης θα βρει κανείς στην Ισραηλοπαλαιστινιακή σύγκρουση, στον πόλεµο του Αφγανιστάν, στην υπόθεση Οτσαλάν, στα µνηµόνια καταδίκης των εγκληµάτων του κοµµουνισµού του Συµβουλίου της Ευρώπης, του Ευρωκοινοβουλίου και του ΟΑΣΕ, και σε άλλα θέµατα Το όνοµα (της γειτονικής χώρας) Οι µακεδονοφαγικές διαδηλώσεις των ετών ήσαν οµόψυχες. Μετείχαν όλα τα ελληνικά κόµµατα πλην ΚΚΕ και ο κλήρος. Τον Φεβρουάριο του 1994 η κυβέρνηση Α. Παπανδρέου εφάρµοσε τιµωρητικό εµπορικό εµπάργκο που διήρκεσε 18 µήνες. Ζηµίωσε την οικονοµία των γειτόνων κατά περίπου 2 δισ. δολλάρια, ενώ παράλληλα έθρεψε Έλληνες λαθρέµπορους. Στις 2 Απριλίου 2008, η κυβέρνηση Καραµανλή (του µικρού) έβαλε βέτο στην είσοδο της ΠΓ Μ στο ΝΑΤΟ, παρ όλες τις πιέσεις των ΗΠΑ. Μια από τις συνέπειες ήταν η διατήρηση της βίζας σε όσους έλληνες επισκέπτονται τις ΗΠΑ. Η κυριότερη συνέπεια της κωµικο-τραγικής αυτής υπόθεσης είναι ότι η ΠΓ Μ έχει αναγνωριστεί µε το συνταγµατικό της όνοµα ( ηµοκρατία της Μακεδονίας) από 130 χώρες, περιλαµβανοµένων των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Κίνας.

12 02.6 Τα άκρα συναντώνται εναντίον της προστασίας προσωπικών δεδοµένων - ταυτότητες Στο θέµα των ταυτοτήτων, ο Αρχιεπίσκοπος πέτυχε την ιδιότυπη ανοχή (κατά περίπτωση και σύµπλευση) του ΚΚΕ. Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ ηµήτρης Καλτσώνης δήλωσε ότι το µέτρο για τις ταυτότητες ήλθε καθ υπαγόρευσιν από την Ενωµένη Ευρώπη. Εννοώντας την επάρατη, σατανική, αιρετική, ιµπεριαλιστική Ευρώπη.

13 02.7 Μειονότητες. Το ΠΑΣΟΚ και η Ν Η σύµβαση-πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης Το 1997 ο τότε ΥΠΕΞ Γιώργος Παπανδρέου υπέγραψε τη Σύµβαση Πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών µειονοτήτων. Έκτοτε, καµία κυβέρνηση δεν τη έχει φέρει στη Βουλή για κύρωση. Η Μαρία αµανάκη, ως βουλευτής τότε του ΣΥΝ, έκανε τρεις ερωτήσεις για τον λόγο που δεν κυρώνεται η σύµβαση. Πήρε τις εξής απαντήσεις: α) «Το θέµα αντιµετωπίζεται θετικά και έχει γίνει αντικείµενο προσεκτικής εξέτασης από τους αρµοδίους παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών. Για τον σκοπό αυτόν έχουν συνταχθεί ειδικές µελέτες (από την Ειδική Νοµική Υπηρεσία του Υπουργείου µας, καθώς και από το επιστηµονικό Συµβούλιο) και έχουν πραγµατοποιηθεί υπηρεσιακές συσκέψεις, στις οποίες µετείχαν και παράγοντες άλλων Υπουργείων (Παιδείας, ικαιοσύνης, Εσωτερικών)» (23/6/1999) β) «Η κύρωση της Σύµβασης Πλαισίου του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι ζήτηµα χρόνου».(23/8/1999) γ) «η κύρωση θα γίνει σύντοµα και µόλις ολοκληρωθούν οι κατάλληλες προεργασίες για την ενσωµάτωσή του στην εσωτερική µας έννοµη τάξη». (11/11/1999). Πιο πολύ από αυτό το κυβερνητικό καραγκιοζιλίκι όµως, σοκάρει η φοβία µε την οποία οι ελληνικές κυβερνήσεις αντιµετωπίζουν τις µειονότητες. Το 2009 είχαν υπογράψει 43 χώρες µέλη από τις 47 που απαρτίζουν το Συµβούλιο της Ευρώπης και από αυτές την έχουν επικυρώσει 39 χώρες. Ανάµεσα σε αυτές και χώρες που δεν έχουν λιγότερες δυσκολίες από µας µε τις µειονότητές τους, όπως η Αλβανία, η Σερβία, η Κροατία, η Βοσνία, η ΠΓ Μ, η Κύπρος. Με τις ίδιες φοβίες η Ελλάδα οδηγήθηκε στο να µην εφαρµόσει αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου Ανθρωπίνων ικαιωµάτων. Η απαγόρευση των σωµατείων «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» και «Στέγη Μακεδονικού Πολιτισµού» από την ελληνική δικαιοσύνη κρίθηκε απαράδεκτη από το Ε Α. Εµείς όµως περιφρονήσαµε την απόφασή του και συνεχίζουµε απτόητοι την επαρχιώτικη, φοβική αυθαιρεσία µας. Αυτός είναι και ο λόγος της επίθεσης που δέχτηκε ο Υπουργός ικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτης, όταν πρότεινε το αυτονόητο: την αναψηλάφηση δικών, όταν το Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων (Ε Α ) τις κρίνει µη δίκαιες. Το ΚΚΕ Το ΚΚΕ αντιτίθεται στον αγώνα των εθνικών µειονοτήτων για αυτοπροσδιορισµό, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Πλαίσιο για την Προστασία τους. Η Κεντρική Επιτροπή (10/7/99) αποφάσισε τα εξής χαρακτηριστικά: «Τα κοινά ταξικά συµφέροντα αποτελούν τη βάση για την αντιµετώπιση των διαιρετικών προσπαθειών [των µειονοτήτων], είτε αυτές προέρχονται από τις εγχώριες κυβερνήσεις και τον ξένο παράγοντα, είτε από τις ίδιες τις ηγεσίες τους, που πολλές φορές επιδιώκουν τον

14 αποχωρισµό ή την αυτονοµία, όχι για να ελευθερώσουν το λαό τους από την καταπίεση, αλλά για να τον καταπιέζουν οι ίδιες». Ο Συνασπισµός Στις 1/4/2000, η Αυγή δηµοσίευσε ένα προεκλογικό κείµενο του ΣΥΝ, µε τίτλο «Ναι! Θα ψηφίσουµε Συνασπισµό». Κείµενο που φέρει υπογραφές αριστερών διανοουµένων και που συνεπώς δεν είναι σε καµιά περίπτωση αµελητέο. Το κείµενο είναι αντιεθνικιστικό και αντιρατσιστικό. Περιέχει όµως και την ακόλουθη παράγραφο: «Για την επίλυση των διαφορών που υπάρχουν ανάµεσα σε θρησκευτικές ή εθνοπολιτισµικές οµάδες, που σήµερα ζουν και εργάζονται στον τόπο µας, θεωρούµε ότι την κύρια ευθύνη έχει ο ελληνικός λαός, η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού ετούτου του τόπου, που είµαστε οι Έλληνες και το ελληνικό κράτος». Οι «διαφορές», όπως χαρακτηρίζονται στην παράγραφο αυτή, δεν είναι διαφορές οµάδων που ισότιµα διαφωνούν. Είναι το µείζον θέµα της προστασίας των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων των εθνικών, θρησκευτικών, γλωσσικών κλπ. µειονοτήτων και µειοψηφιών από την πλειονότητα και τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού ετούτου του τόπου και από το ελληνικό κράτος. Είναι τουλάχιστον παράξενο να ανατίθεται από τους αριστερούς διανοούµενους η κύρια ευθύνη για την προστασία τους σ αυτούς ακριβώς από τους οποίους κινδυνεύουν. Επαναλαµβάνω ότι το κείµενο στο σύνολό του είναι αντιεθνικιστικό και αντιρατσιστικό. Οι υπογράφοντες, απλώς δεν έχουν την κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως και η ελληνική κοινωνία γενικότερα. εν µπορώ να ερµηνεύσω αλλιώς τις υπογραφές κάτω από αυτό το κείµενο ανθρώπων όπως ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Άγγελος Ελεφάντης, ο Σταύρος Ζουµπουλάκης, ο Βασίλης Ζουναλής, ο Λεωνίδας Λουλούδης. Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος "Να σταµατήσει η είσοδος Μουσουλµάνων µεταναστών! Η Ελλαδική Εκκλησία δεν είναι διατεθειµένη να εκχωρήσει τα δικαιώµατα των πιστών της στα όποια 'ανθρωπίνα δικαιώµατα' των όποιων µειονοτήτων" (7/2/2002) Ios_Hristodoulos vs ad 02.9 Συµβίωση και γάµος οµοφύλων Με την θέσπιση του γάµου µεταξύ οµοφύλων έχουν ταχθεί η πλειοψηφία των βρετανών βουλευτών, των γάλλων βουλευτών, ο αµερικανός πρόεδρος Οµπάµα, ο Σαλί Μπερίσα της Αλβανίας, ενώ ο γάµος αυτός είναι ήδη νόµιµος στην Αργεντινή, στο Βέλγιο, στη Σουηδία, στη Νορβηγία, στην Ολλανδία, στην Ισπανία, στον Καναδά, στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης και πιθανόν να µου διαφεύγει και κάποια άλλη χώρα.

15 Στην Ελλάδα, όχι µόνο δεν είναι νοητός ο γάµος οµοφύλων, αλλά οι άνθρωποι αυτοί εξαιρούνται ακόµα και από το Σύµφωνο Συµβίωσης, µε δυσµενείς έως δραµατικές οικονοµικές και συναισθηµατικές συνέπειες γι αυτούς. Η εξαίρεση αυτή αποτελεί διάκριση που παραβιάζει την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Ήδη εκκρεµεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων απόφαση επί προσφυγών οµόφυλων ζευγαριών. Τόσο η Ν.. όσο και το ΚΚΕ έχουν διαγράψει στελέχη τους επειδή ήσαν οµοφυλόφιλοι. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι κατά του γάµου οµοφύλων, αν και υποστηρίζει την ένταξή τους στο θεσµό του Συµφώνου Συµβίωσης. Στις 14/3 2000, ο µακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλο επιτέθηκε κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα αστικά δικαιώµατα που το Κοινοβούλιο ζητά να αναγνωρισθούν στους οµοφυλόφιλους. «Εν ονόµατι των ανθρωπίνων δικαιωµάτων επιχειρούν να επιβραβεύσουν καταστάσεις και συµπεριφορές που εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, ήταν στο περιθώριο, συµπεριφορές που η παράδοσή µας ορθώς έχει αποδοκιµάσει. Ο λαός µας ορθώς και δικαίως και σοφώς πράττων, υιοθετεί την ελληνο-ορθόδοξη παράδοση» Περιφρόνηση στους θεσµούς να καεί η Βουλή α)«θα µπω και µέσα στη Βουλή και θα την κάψω όλη» τραγούδησε πριν µπει ως εκπρόσωπος του έθνους στη Βουλή, ο νέος βουλευτής Σερρών της Χρυσής Αυγής, µουσικός, Αρτέµης Ματθαιόπουλος. β) Την παραµονή των Χριστουγέννων του 2008, όταν η Αθήνα είχε παραδοθεί στις φλόγες µε πρόσχηµα το φόνο του Αλέξη Γρηγορόπουλου από αστυνοµικό, η «Αυγή» δηµοσίευε σατιρικά κάλαντα µε τη φράση: «Η Βουλή ειν ένα ντου» γ) Στις 8/9/2012 η Μαρία Κατσουνάκη περιγράφει στην Καθηµερινή: «Μπάτσοι συγκεντρωµένοι µπροστά από τη Βουλή φωνάζουν να καεί, να καεί το µπ η Βουλή Αλλά βέβαια, οι τωρινοί επίδοξοι καταληψίες της Βουλής δεν πρωτοτυπούν. Η απουσία του σεβασµού των θεσµών στη χώρα µας είναι παλιός. Στα 1964 το «ντου» στη Βουλή είχε πραγµατοποιηθεί. Αντιγράφω την κωµικοτραγική ιστορία από το βιβλίο «Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας» του Σόλωνα Νεοκ. Γρηγοριάδη, από το κεφάλαιο «Επάνοδος του Κέντρου» (σελ. 122) Επιδροµή κατά της Βουλής Στο µεταξύ είχε δηµιουργηθεί νέο κλίµα στην Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός είχε δώσει αυστηρές διαταγές προς τις δυνάµεις της τάξης να δείχνουν απεριόριστη ανοχή προς τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Και φυσικά επωφελούνταν οµάδες, οργανώσεις, κλάδοι ολόκληροι για να προβάλουν µε µαχητικό µαζικό τρόπο τα αιτήµατα τους. εν είχε καταρχάς τίποτα το τροµερό εκείνη η δραστηριοποίηση και συνήθως δεν είχε τίποτα το επιλήψιµο. Αλλά επέτρεπε στη εξιά να παρουσιάζει την κατάσταση

16 σαν αναρχία. Και επιδίωκε να φοβίζει τα συντηρητικά στρώµατα. Ο ίδιος ο Γ. Παπανδρέου άρχισε να το αντιλαµβάνεται και την 4η Ιουνίου 1964 έκανε δηλώσεις µε τις οποίες καθόριζε ότι στο εξής οι πορείες θα επιτρέπονται «από το πεζοδρόµιον και όχι από το κατάστρωµα των δρόµων». Αλλά η εξιά έκανε και άµεση εκµετάλλευση των νέων συνθηκών. Εξαπέλυε και αυτή τις αναταραχές της. Και στις 3 Ιουλίου αναστατώθηκε η Αθήνα από ένα απροσδόκητο επεισόδιο. Το βράδυ εκείνο, ενώ στο βήµα της Βουλής βρισκόταν ο Σπ. Μαρκεζίνης, εισέβαλε στο κτίριο µια πολυάριθµη οµάδα αντικυβερνητικών διαδηλωτών. Συνεπλάκησαν µε βουλευτές -δύο από τους οποίους ποδοπάτησαν ανηλεώς- αλλά και υπουργούς. Τελικά η εισβολή αποκρούστηκε και συνελήφθησαν 31 εισβολείς, από τους οποίους οι 15 είχαν δαρθεί σκληρά και ήταν καταµατωµένοι. Επί οκτώ ηµέρες -από τις 7 έως τις 15 Ιουλίου- απασχόλησε το κοινό η δίκη των 31 συλληφθέντων διαδηλωτών. Και υπήρξε γραφικότατη, µε τις συνεχείς εκρήξεις και τα άπαυτα επεισόδια µεταξύ των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης^ Μάρτυρες κατηγορίας ήταν κυρίως οι συµπλακέντες υπουργοί και βουλευτές. Το κατηγορητήριο τους υπήρξε αµείλικτο. Μερικοί όµως έφτασαν µέχρις υπερβολής. Μεταξύ των προθέσεων που απέδωσαν στους «εισβολείς» ήταν: «Θα συνελάµβαναν και θα έδεναν µε αλυσίδες και ηµάς και τον πρωθυπουργόν». «Θα διέλυαν την Βουλήν και θα κατέλυαν τας αρχάς». «Οµοίαζαν µε Τούρκους κατά την Άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως και θα πυρπολούσαν την Βουλήν». «Αν κατελάµβαναν την αίθουσαν συνεδριάσεων θα γινόταν εµφύλιος πόλεµος, αυτό δε επεζήτουν». «Θα κατελάµβαναν την εξουσίαν. Άλλος θα γινόταν πρωθυπουργός, άλλος πρόεδρος της Βουλής ή υπουργός». Το δικαστήριο καταδίκασε τους 23 από τους κατηγορούµενους σε ποινές φυλάκισης µέχρι 2,5 ετών.

17 02.11 περιφρόνηση στους θεσµούς Μοναχοί Αγ. όρους Στις 17 Απριλίου 2013, η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους επέδωσε στον πρωθυπουργό επιστολή στην οποία ανέφερε ότι οι µοναχοί θα αντιδράσουν φανερά και σφόδρα στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική. Ξεκαθάρισε, ακόµη, ότι δεν υπάρχει περίπτωση καµία Ιερά Μονή του Αγίου Όρους να παραχωρήσει, πουλήσει, διαθέσει ή επιτρέψει απαλλοτρίωση δασικής έκτασης που της ανήκει στο δάσος των Σκουριών για να χτιστεί φράγµα από την «Ελληνικός Χρυσός», σύµφωνα µε το σχεδιασµό της εταιρείας. Επειδή η απαλλοτρίωση συντελείται από το κράτος και δεν απαιτείται η άδεια ή η συναίνεση του ιδιοκτήτη, επειδή προφανώς αυτό το γνωρίζει η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, είναι φανερό πως η επιστολή απειλεί µε ανυπακοή (πιθανόν και βίαιη) στο νόµο Μακελειό στη Μανωλάδα εν έχω ακούσει τέτοια συµπεριφορά εργοδότη προς εργαζόµενους στις χώρες των εταίρων µας. Ούτε όµως και απάθεια της Πολιτείας σαν και αυτό. Οι εργαζόµενοι στις φράουλες Μανωλάδας ζητούσαν να πληρωθούν για τους 6 µήνες που ήσαν απλήρωτοι και αντ αυτού δέχτηκαν σφαίρες που έστειλαν 28 άτοµα στο νοσοκοµείο. Οι εργαζόµενοι ήσαν µετανάστες, αλλά η µόνη σηµασία που έχει αυτό είναι ότι αποθρασύνει περισσότερο τους νεαρούς -κάτω των 30- οπλοφόρους µε τα κτηνώδη ένστικτα. εν επρόκειτο περί µεµονωµένου περιστατικού, ούτε η κατάσταση ήταν άγνωστη. Στις 30/3/2008 η Ελευθεροτυπία είχε πολυσέλιδο αφιέρωµα µε τίτλο «Κόκκινος Χρυσός». Στις 22/4/2008 ο τότε Συνήγορος του Πολίτη Γιώργος Καµίνης στέλνει επείγον έγγραφο σε 5 υπουργούς, σε αξιωµατούχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους Επιθεωρητές Εργασίας, στο ΙΚΑ, στον ΟΓΑ και στον Αστυνοµικό ιευθυντή Ηλείας µε κοινοποίηση στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αµαλιάδας. Τον Ιούνιο του 2009 δυο κτηνοτρόφοι βασάνισαν και λήστεψαν δύο αλλοδαπούς, στη συνέχεια τους έδεσαν πίσω από δίκυκλο και τους έσυραν στο κέντρο της Νέας Μανωλάδας για... παραδειγµατισµό, επειδή νόµιζαν ότι έκλεψαν αιγοπρόβατα από το αγρόκτηµα τους. Ακολουθεί πλήθος δηµοσιευµάτων γι αυτήν και για άλλες αθλιότητες. Ποτέ η Πολιτεία δεν ανταποκρίθηκε στο έγγραφο του Συνήγορου ή στα φρικτά γεγονότα.

18 03. Το έλλειµµα στα κοινωνικά δικαιώµατα Για το κεφάλαιο αυτό στηρίζοµαι σε ένα κείµενο της Αντιγόνης Λυµπεράκη για τη ράση. Η υποχρέωση της κυβέρνησης να ικανοποιεί τα κοινωνικά δικαιώµατα των πολιτών, η λεγόµενη «κοινωνική πολιτική», έχει εκφυλιστεί σε ένα µέσον για την ικανοποίηση των συντεχνιών και του πελατειακού κράτους. Υποκλέπτει τους πόρους για τα κοινωνικά δικαιώµατα, ώστε να συντηρεί τις συντεχνίες, µε στόχο να τις κρατήσει ως κοµµατικούς πελάτες. Κλέβει δηλαδή από τους φτωχούς για να δίνει στους ηµέτερους (τα «ρετιρέ» που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν οι συντεχνίες δεν έπαιζαν το παιχνίδι του), ενώ για τη στήριξη εκείνων που χρειάζεται να υποστηριχθούν προσφέρονται τα περισσεύµατα. Μετατρέπει τα κοινωνικά δικαιώµατα σε προνόµια προς µειοψηφίες πελατών και την αλληλεγγύη σε δωροδοκία. Μετατρέπει τελικά τα κοινωνικά δικαιώµατα στο αντίθετό τους. Από εργαλεία για την κοινωνική συνοχή σε εργαλεία για τον κοινωνικό κατακερµατισµό. Η δοµή των υπηρεσιών που προσφέρουν την κοινωνική προστασία είναι κοµµένη και ραµµένη στα µέτρα των συντεχνιών που τις στελεχώνουν Εκπαίδευση Τα σχολεία είναι φτιαγµένα περισσότερο για τους δασκάλους, και λιγότερο για τους µαθητές. Ο Στέφανος Μάνος έχει κάνει την πρόταση για χρηµατοδότηση όχι των σχολείων, αλλά των µαθητών µε κουπόνια, ώστε να επιλέγουν αυτοί σχολείο. Η πρόταση αυτή, που εφαρµόζεται σε σχολεία προηγµένων χωρών, ούτε που συζητήθηκε. Αντ αυτής, γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί η σπατάλη µε τη συγχώνευση σχολείων, πράγµα όµως που σκοντάφτει στη συντεχνία της ΟΛΜΕ. Φαίνεται ότι η ΟΛΜΕ ετοιµάζει πανηγύρια τον Μάιο και τον Ιούνιο, αφου µε ανακοίνωσή της ζήτησε από τα µέλη της καθηγητές να αποτρέψουν την οργάνωση σεµιναρίων που προγραµµατίζει το υπουργείο παιδείας για τους διευθυντές των σχολείων αναφορικά µε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Την αξιολόγηση απορρίπτουν επίσης οι συνδικαλιστές των δασκάλων και των νηπιαγωγών. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε τις συγχωνεύσεις των πανεπιστηµίων µε βάση το σχέδιο «Αθηνά». Προ ηµερών σπουδαστές ΤΕΙ στην Πάτρα κλείδωσαν τους καθηγητές τους διότι δεν δέχτηκαν να παραιτηθούν, ενώ διάφοροι δήµαρχοι αποφαίνονται επί της χρησιµότητας των ΑΕΙ στον τόπο τους Υγεία Τα νοσοκοµεία υπάρχουν περισσότερο για το προσωπικό και λιγότερο για τους ασθενείς. Η Τρόικα τα υποχρέωσε να δηµοσιεύουν τους ισολογισµούς τους. Από τους ισολογισµούς του 2009 αποκαλύφτηκε ότι τα έσοδά τους δεν καλύπτουν ούτε καν τη

19 µισθοδοσία τους, ενώ οι προµήθειες και λοιπές δαπάνες είναι υπερδιπλάσιες των εσόδων, αφήνοντας µια τρύπα δισεκατοµµυρίων που καλύπτεται από κρατικές επιχορηγήσεις. Πέρα από τη διαφθορά, πηγή των ζηµιών είναι και ότι η συντριπτική πλειοψηφία των διοικητικών υπαλλήλων είναι περιττοί, ιδιαίτερα αν εισαχθούν σύγχρονα λογιστικά συστήµατα που ενηµερώνουν τη διοίκηση σε πραγµατικό χρόνο για έσοδα, προµήθειες κ.λπ. Αντίθετα τα ιδιωτικά νοσοκοµεία την ίδια χρονιά ήταν κερδοφόρα (τα στοιχεία από άρθρο της Μιράντας Ξαφά στην Καθηµερινή, 7/4/2011) Το ασφαλιστικό Τα χρήµατα που δαπανά το κράτος για τις συντάξεις, αν διαιρεθούν µε το πλήθος των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 67, δίνουν ένα πηλίκον 700 ευρώ ανά συνταξιούχο. Το ποσόν αυτό πρότεινε η ράση να χορηγείται δωρεάν, χωρίς κρατήσεις των ασφαλιζοµένων ή των εργοδοτών τους, σε όλους τους συνταξιούχους και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες του δηµοσίου να κλείσουν. Όσοι θέλουν µεγαλύτερη σύνταξη, µπορούν να απευθυνθούν σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αντ αυτού, έχουµε την πλειοψηφία των συντάξεων στα όρια της φτώχειας, υπέρ των συντεχνιών, των επιτήδειων, του πλεονάζοντος προσωπικού κλπ. Κυρίως έχουµε τους απατεώνες να βάζουν χέρι στα ταµεία, όπως έκαναν µε τα δοµηµένα οµόλογα.

20 03.4 Οι δηµόσιες υπηρεσίες Το πόσο οι δηµόσιες υπηρεσίες είναι φτιαγµένες για την υπαλληλική πελατεία και όχι για την εξυπηρέτηση των πολιτών φαίνεται από την υπερπληθώρα των διορισµών, από τα προνόµια των δ. υπαλλήλων έναντι των υπαλλήλων του ιδιωτικού τοµέα και από το χάος της πολυδαίδαλης νοµοθεσίας, που επιτρέπει στον δηµόσιο υπάλληλο να υπαγάγει κάθε υπόθεση στην νοµική περίπτωση που τον βολεύει, ώστε να φέρνει σε δύσκολη θέση τον πολίτη και να τον αναγκάζει σε δωροδοκία. Η εύνοια των πολιτικών στους δηµόσιους υπάλληλους γίνεται όλο και πιο σαφής, όσο συνεχίζεται η απεγνωσµένη αντίσταση στην εντολή της Τρόικας και στην αδήριτη ανάγκη να συρρικνωθεί το υδροκέφαλο δηµόσιο για πολλούς λόγους. Γιατί τόση επιµονή της εξουσίας στην εύνοια προς τους δηµόσιους υπάλληλους; Αντί για θεωρητικές αναζητήσεις, ας δούµε ένα και µόνο παράδειγµα: οι βουλευτές των (τέως) κοµµάτων εξουσίας αµνήστευσαν µε νόµο τα µεγαλοστελέχη των τραπεζών που δάνειζαν τα κόµµατα χωρίς καµία εµπράγµατη εγγύηση, διαπράττοντας απιστία σε βάρος των (κρατικών) τραπεζών. Αυτά τα δάνεια εξασφάλιζαν χλιδή και πολυτέλεια στους ανεπάγγελτους κοµµατικούς στρατούς. Καµία δυτική κυβέρνηση δεν θα διενοούνταν να κάνει τέτοια αντισυνταγµατική λαθροχειρία. Να ακυρώσει τους νόµους και τους κανόνες της δικαιοσύνης. Αυτό και µόνο το περιστατικό µας κατατάσσει αναµφίβολα στη Μέση Ανατολή, µακριά από την Ευρώπη. Εκεί όπου η κοινωνική ευαισθησία είναι µόνο για τα τηλεπαράθυρα.

21 04. Πού οφείλεται το έλλειµµα στα ανθρώπινα δικαιώµατα; Όταν τίθεται το ερώτηµα «πού οφείλεται το έλλειµµα στα ανθρώπινα δικαιώµατα;» η στερεότυπη απάντηση είναι «φταίει το έλλειµµα στην παιδεία» και στο ερώτηµα πού οφείλεται το έλλειµµα στην παιδεία, το στερεότυπο απαντά «στην τουρκοκρατία», εφαρµόζει δηλαδή την αρχή ότι για όλα τελικά φταίνε κάποιοι άλλοι και εµείς για τίποτα. Προφανώς δεν φταίει το έλλειµµα στην παιδεία, αλλά το έλλειµµα στην συµπεριφορά και απόδειξη είναι οι Έλληνες που µεταναστεύουν σε χώρες της ύσης. Κουβαλούν την παιδεία που απέκτησαν στη χώρα µας, αλλά προσαρµόζουν τη συµπεριφορά τους σ εκείνην της κοινωνίας που ζουν, η οποία επίσης δεν έχει ενιαία παιδεία. Και κλέφτες και παλιάνθρωποι υπάρχουν στη ύση. Αλλά η συµπεριφορά τους προσαρµόζεται, αλλιώς έχουν να κάνουν µε την απόρριψη, την αποµόνωση και τελικά µε τη δικαιοσύνη. Και προφανώς δεν φταίει η τουρκοκρατία. Ο Στέλιος Ράµφος µας θύµισε ότι τα Επτάνησα (εγώ προσθέτω και τις Κυκλάδες) δεν γνώρισαν τουρκοκρατία, αλλά εντούτοις δεν διαφέρουν στη συµπεριφορά από τους υπόλοιπους Έλληνες. Η ιστορία της διαµόρφωσης αυτής της συµπεριφορά και αυτής της παιδείας πάει πολύ πίσω, στους βυζαντινούς χρόνους, αλλά αυτό ξεπερνάει τον ορίζοντα τούτης της οµιλίας. Ίσως σε κάποια επόµενη. Η υποδοχή του Αγ. Φωτός µε τιµές αρχηγού κράτους Η κοινωνία µας είναι µεταξύ των πλέον θρήσκων: 81% δηλώνουν ότι πιστεύουν στο θεό. Ακολουθούν οι Μαλτέζοι, οι Κύπριοι, οι Πορτογάλοι. Αντίθετα, από τους Εσθονούς πιστεύει µόνο το 16%, τους Τσέχους το 19%, τους Σουηδούς το 23%, τους ανούς το 31%, τους Γάλλους και τους Ολλανδούς το 34%.

22 Θέλω να κλείσω µε µια ιστορία. Περιέχεται στην παρουσίαση του βιβλίου «Γιατί έθνη αποτυγχάνουν» των καθηγητών Ντάρον Άτζέµογκλου (Daron Acemoglou) που διδάσκει στο ΜΙΤ και Τζαίηµς Ρόµπινσον (James Robinson) που διδάσκει στο γειτονικό Χάρβαρντ. Η παρουσίαση δηµοσιεύεται στην µηνιαία εφηµερίδα του Κέντρου Σοσιαλιστικών µελετών, τεύχος Απριλίου 2013 και αρχίζει ως εξής: «Το βιβλίο περιέχει την ιστορία της µικρής πόλης Νογκάλες, την οποία διασχίζει η οριογραµµή µεταξύ των Ην. Πολιτειών και του Μεξικού. Η περίεργη αυτή διαίρεση του Νογκάλες πραγµατοποιήθηκε το 1853, όταν οι ΗΠΑ αγόρασαν µια λωρίδα µεξικάνικου εδάφους. Οι συγγραφείς µας διαβεβαιώνουν, ότι οι κάτοικοι αµφοτέρων των τµηµάτων τής πόλης είναι Μεξικανοί, ισπανικής καταγωγής, έχουν την ίδια θρησκεία, αγαπούν τα ίδια φαγητά και διατηρούν την κοινή κουλτούρα. Στο αµερικανικό κοµµάτι της πόλης το µέσο κατά νοικοκυριό εισόδηµα είναι περίπου $ το χρόνο. Το µέσο κατά νοικοκυριό εισόδηµα του µεξικανικού κοµµατιού του είναι το ένα τρίτο αυτού του ποσού. Ενώ όµως το αµερικανικό Νογκάλες διαθέτει υψηλό επίπεδο υγιεινής, καλά σχολεία, ατοµικά δικαιώµατα και δηµοκρατική διακυβέρνηση, εκείνοι που κατοικούν στην µεξικανική πλευρά έχουν την ατυχία να ζουν σε ένα διαφορετικό κόσµο πού οι θεσµοί του λειτουργούν αρνητικά. Στα δικαιώµατα υπάρχει έλλειµµα. εν υπάρχουν τα κίνητρα για την ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας και την πραγµατοποίηση καινούργιων επενδύσεων, διότι όλος ο µεξικανικός κρατικός οργανισµός λειτουργεί για την αποµύζηση των πολιτών προς όφελος των κρατούντων. Η οικονοµία του µεξικάνικου Νογκάλες είναι καχεκτική και γι' αυτό είναι χαµηλό το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων του». Στη συνέχεια, ο συντάκτης της παρουσίασης δίνει τις δικές του ερµηνείες, αλλά εγώ θέλω να επισηµάνω δυο δικά µου συµπεράσµατα: 1. Το ότι η παιδεία όλων των κατοίκων της πόλης είναι η ίδια δείχνει ακριβώς ότι η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν είναι θέµα παιδείας αλλά συµπεριφοράς, που καθορίζεται από τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που ζουν. Συγκεκριµένες ιστορικές συνθήκες που υπαινίχτηκα πιο πάνω µας εµπόδισαν να φτιάξουµε κοινωνία έννοµης τάξης, που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 2. Η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν είναι µόνο θέµα ηθικής τάξης. Είναι και θέµα δηµιουργίας συνθηκών ανάπτυξης. Φαίνεται στη ιστορία που σας διάβασα, αλλά το βιώνουµε κι εδώ. Η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων προκαλεί ένα αίσθηµα ασφάλειας που διευκολύνει τους επενδυτές να τοποθετήσουν τα χρήµατά τους και να ανοίξουν επιχειρήσεις, αφού το επιχειρηµατικό ρίσκο µειώνεται.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι. πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές

Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι. πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές τις λύσεις εµφανίζει την ίδια αδυναµία µε τις υπόλοιπες. Οπότε τι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!!

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!! 1 ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝ ΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΕΛΛΗΝΑ ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση ΤΑ ΝΕΑ Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση Του Αποστολου Λακασα Από μηδενική βάση ξεκινά πλέον τον διάλογο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ο υπουργός Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτης, βάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073-32 21 255 www.olme.gr Fax: 210 33 11 338 email: olme@otenet.gr Aθήνα, 30/10/15

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073-32 21 255 www.olme.gr Fax: 210 33 11 338 email: olme@otenet.gr Aθήνα, 30/10/15 ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΣΕ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ (24/10/2015) Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στους διωκόμενους συναδέλφους Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα. ΠΑΣΟΚ & Διακυβέρνηση 30 χρόνια 1981-2011. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. www.publicissue.

Αφιέρωμα. ΠΑΣΟΚ & Διακυβέρνηση 30 χρόνια 1981-2011. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. www.publicissue. Αφιέρωμα ΠΑΣΟΚ & Διακυβέρνηση χρόνια 9- Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Οκτώβριος Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 19 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα»

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Πατάει γερά ο Σαμαράς, υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Παρά την εμφανή οικονομική δυσπραγία και την προφανή δυσκολία της πλειονότητας των πολιτών να εκπληρώσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 200 Μάιος 2008 Έρευνα 6-8/5

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 200 Μάιος 2008 Έρευνα 6-8/5 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 2008 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 6 έως και 8 Μαΐου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση Μεταβολές 2008-2009 Ιούνιος 2009 PI0960/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ *Η έρευνα του 2008 δημοσιεύθηκε στην ειδική έκδοση του ECONOMIST, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007 ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ καιτηνκαθημερινη 8-10 Οκτωβρίου2007 TΑΥΤΟΤΗΤΑΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8). ΑΝΑΘΕΣΗ: Τηλεοπτικός- Ραδιοφωνικός Σταθµός«ΣΚΑΪ»& εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 87

Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Φεβρουάριος 2011 ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 13/2/2011 Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου:

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Επειδή όμως φαίνεται ότι η εκστρατεία εκτόξευσης ανυπόστατων καταγγελιών από τον κ. Παπαγεωργίου τυγχάνει κομματικής εκμετάλλευσης, θα σχολιάσω ορισμένα ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Η αμφιφυλοφιλία και ομοφυλοφιλία με τα μάτια των πολιτικών νεολαιών»

«Η αμφιφυλοφιλία και ομοφυλοφιλία με τα μάτια των πολιτικών νεολαιών» «Η αμφιφυλοφιλία και ομοφυλοφιλία με τα μάτια των πολιτικών νεολαιών» Με πρωτοβουλία της Σύμπραξης Κατά της Ομοφυλοφοβίας, την 26η Ιούνη 1997, διεθνή ημέρα της ομοφυλοφιλίας, διοργανώθηκε στο κτίριο ΕΔΟΘ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε, για το σχέδιο Π.Δ για την Αξιολόγηση Κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Στάσεις απέναντι στη μετανάστευση και το νέο νομοθετικό πλαίσιο Μεταβολές 2008-2010 Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ιανουάριος 2010 PI2010006

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. Και δεν μιλώ για την παιδεία που παρέχει το «υπουργείο Παιδείας». Η παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 118

Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Μάρτιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 74% 73% Ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο & Χρέος: Ένας χρόνος μετά

Μνημόνιο & Χρέος: Ένας χρόνος μετά Μνημόνιο & Χρέος: Ένας χρόνος μετά Τι έχει αλλάξει. Τι πιστεύει σήμερα η ελληνική κοινή γνώμη Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΣΚΑΪ Μάιος 2011 Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Ημερομηνία 25/2/2015 Μέσο Συντάκτης Link diastixo.gr Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης http://diastixo.gr/sinentefxeis/xenoi/3524-william-landay ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: Αποτύπωση της πολιτικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο και πιο συχνά κάνει την εµφάνισή

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007 Βαρόµετροτης γιατονσκαϊκαιτηνκαθημερινη 4-5 Ιουνίου 2007 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PUBLIC ISSUE/ VPRC Μέλος του ΣΕ ΕΑ, της ESOMAR και της WAPOR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.electionwatch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα δικαιώματα είναι η ισότητα, η ελευθερία, η ασφάλεια και η ιδιοκτησία.

Αυτά τα δικαιώματα είναι η ισότητα, η ελευθερία, η ασφάλεια και η ιδιοκτησία. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1 της 24ης Ιουνίου 1793 Ο γαλλικός λαός, πεπεισμένος ότι η λήθη και η περιφρόνηση των φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι οι μόνες αιτίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καταγραφής Πολιτικών Εξελίξεων πριν τις Εκλογές. Ιανουάριος 2015. Συλλογή στοιχείων: 5 8 Ιανουαρίου 2015. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα

Έρευνα καταγραφής Πολιτικών Εξελίξεων πριν τις Εκλογές. Ιανουάριος 2015. Συλλογή στοιχείων: 5 8 Ιανουαρίου 2015. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα Έρευνα καταγραφής Πολιτικών Εξελίξεων πριν τις Εκλογές Ιανουάριος 2015 Συλλογή στοιχείων: 5-8 Ιανουαρίου 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Φεβρουάριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ σας προσκαλεί σε ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα. 29-30 Μαρτίου 2006

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ σας προσκαλεί σε ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα. 29-30 Μαρτίου 2006 Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ σας προσκαλεί σε ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 29-30 Μαρτίου 2006 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE ΑΘΗΝΩΝ (ΟΜΗΡΟΥ 14-16) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλωσορίζω και φέτος στην εκδήλωση μας που πραγματοποιείται με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας.

Σας καλωσορίζω και φέτος στην εκδήλωση μας που πραγματοποιείται με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας. Άνοιγμα Μαρίνας Κούκου Εκδήλωση 10 Μαρτίου 2014 ΠΕΟ Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Σας καλωσορίζω και φέτος στην εκδήλωση μας που πραγματοποιείται με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες αντιδράσεις έναντι της αναγγελίας έναρξης της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας

Πρώτες αντιδράσεις έναντι της αναγγελίας έναρξης της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΤΕΣ Χαρακτηριστικά και πρότυπα της πολιτικής ηγεσίας στην Ελλάδα της κρίσης Πρώτες αντιδράσεις έναντι της αναγγελίας έναρξης της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας;

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας; Η πανελλαδική έρευνα της GPO για την εκπομπή του MEGA "Ανατροπή" διενεργήθηκε στο διάστημα 12,13 και 15 Ιουνίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων. Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης: - Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 17 έως και 19 Απριλίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α. Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α. Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης Αριστείδης Ν. Χατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. 17/3/2014 ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 20

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ.2. Η οπτική γωνία του δηµοσιογράφου στην είδηση. ΙΙ.2.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ.2. Η οπτική γωνία του δηµοσιογράφου στην είδηση. ΙΙ.2.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ.2. Η οπτική γωνία του δηµοσιογράφου στην είδηση ΙΙ.2.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ.2.1.1. Στο µάθηµα δηµοσιογραφίας που παρακολουθείτε σας δίνονται οι πληροφορίες που ακολουθούν και σας ζητείται

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα του 132ου ηµοτικού της Γκράβας ήταν το σχολείο του µέλλοντος

Το παράδειγµα του 132ου ηµοτικού της Γκράβας ήταν το σχολείο του µέλλοντος ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΑΠΘ ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ ΟΥ 13.07.08 Το παράδειγµα του 132ου ηµοτικού της Γκράβας ήταν το σχολείο του µέλλοντος Η ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc. Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα;

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; 23 9 7 6 Πολύ

Διαβάστε περισσότερα