Η ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΡΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΡΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ"

Transcript

1

2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΚΑΓΚΑΛΙΔΟΥ Η ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΡΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Εισαγωγικά Ύστερα από τη ρωσική επανάσταση (1917) και το άδοξο τέλος της μικρασιατικής εκστρατείας (1922) η εσωτερική κατάσταση στην Ελλάδα οξύνεται με ραγδαίους ρυθμούς σε όλα τα επίπεδα. Στην έντονη σύγκρουση μεταξύ συντηρητικών και φιλελευθέρων έρχεται να προστεθεί και η σύγκρουση με τη νεόκοπη Αριστερά. Η πολιτική αστάθεια, η πολιτική πόλωση, οι κοινωνικές τριβές που προσλάμβαναν ορισμένες φορές διαστάσεις ανοικτής ταξικής αντιπαράθεσης και οι μαζικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων είναι μερικά από τα γεγονότα που χαρακτηρίζουν τη δεκαετία του 20. Από μια άποψη όλα έδειχναν -κατά Μάρξ- ότι σήμανε και στην Ελλάδα η στιγμή της εμφάνισης της εργατικής τάξης στο προσκήνιο της Ιστορίας. Οι πολιτικο-ιδεολογικές και κοινωνικές εντάσεις αντανακλώνται διαυγώς και στα εκπαιδευτικά δρώμενα και γενικότερα στην πνευματική ζωή της χώρας. Οι αντιπαραθέσεις και στο πεδίο αυτό πυκνώνουν. Το 1921, ύστερα από την Έκθεση της Επιτροπείας συντελείται η πρώτη αντιμεταρρυθμιστική πράξη με την κατάργηση της δημοτικής και των δημοτικιστικών αναγνωστικών της περιόδου και την επαναφορά της καθαρεύουσας. Το 1925 θα σημειωθούν τα Μαρασλειακά, με πέτρα του σκανδάλου τη διδασκαλία της ιστορίας με τη μέθοδο του ιστορικού υλισμού. Την ίδια χρονιά, ύστερα από το πραξικόπημα του στρατηγού Θ. Πάγκαλου θα ακυρωθεί το μεταρρυθμιστικό γλωσσοεκπαιδευτικό έργο της περιόδου και θα σημειωθεί και πάλι η παλινδρόμηση προς παραδοσιακότερα σχήματα. Το 1927 η πολιτική πόλωση θα επηρεάσει πολλούς συλλογικούς χώρους: θα διασπαστεί ο Εκπαιδευτικός Όμιλος, η Φοιτητική Συντροφιά, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Το 1928 θα λάβει χώρα το επεισόδιο Παναΐτ Ιστράτη, ενώ τον Απρίλιο του 1928 θα αρχίσουν τα «διδασκαλειακά» στη Θεσσαλονίκη με κύριο στόχο τον Μ. Κουντουρά και το εκεί νεωτερικό παιδαγωγικό του έργο 1. Τα παραπάνω σκιαγραφούν μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα φιλύποπτη σε φιλελεύθερους νεωτερισμούς, καθώς με όλο και μεγαλύτερη ευκολία και 1. Για όλα τα παραπάνω ζητήματα, Δημ. Φ. Χαραλάμπους, Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος: η ίδρυση, η δράση του για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και η διάσπασή του, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 1987.

3 552 Δημήτριος Φ. Χαραλάμπους - Ζαφειρούλα Καγκαλίδου συχνότητα φιλελεύθερες ιδέες ή μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις συνδέονται από τους αντιπάλους με τον κομμουνισμό. Η ίδρυση Διδασκαλείων Τα πρώτα μονοτάξια Διδασκαλεία ιδρύθηκαν ύστερα από τους βαλκανικούς πολέμους που διπλασίασαν την εδαφική έκταση της Ελλάδας, αλλά δημιούργησαν και μεγάλες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό στις Νέες Χώρες 2. Έτσι, για να επιτευχθεί η ταχύρρυθμη παραγωγή δασκάλων και να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ανάγκες, με το Β.Δ. 1/ ιδρύονται τρία μονοτάξια Διδασκαλεία αρρένων, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Σε αυτά τα ιδρύματα μπορούσαν να εγγράφονται χωρίς εξετάσεις απόφοιτοι γυμνασίου με βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον «καλώς». Ενώ τα μονοτάξια Διδασκαλεία προβλέπονταν να είναι αυτοτελή ιδρύματα εκπαίδευσης δασκάλων, ο Ν. 381/ , ο οποίος καθιερώνει τα τριτάξια Διδασκαλεία, δίνει τη δυνατότητα να προσαρτώνται αυτά ως τάξεις στα τριτάξια Διδασκαλεία και να δέχονται -εκτός από αποφοίτους γυμνασίων και ισοτίμων Ιερατικών Σχολών- και εν ενεργεία δασκάλους αποφοίτους γυμνασίων. Υστερα από τη μικρασιατική καταστροφή και την εισροή μεγάλου αριθμού προσφύγων δημιουργήθηκαν και πάλι πιεστικές ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Για την αντιμετώπιση της νέας κατάστασης αναγνωρίστηκαν ως δάσκαλοι και όσοι είχαν πρότερη εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία της Μικράς Ασίας. Η πιστοποίηση της υπηρεσίας τους μπορούσε να γίνει από την Αρμοστεία της Σμύρνης, τις οικείες κοινότητες ή απλώς με ένορκη βεβαίωση των ιδίων (παρουσία δύο μαρτύρων, είναι οι γνωστοί ως δάσκαλοι των δύο μαρτύρων). Όπως ήταν όμως αναμενόμενο με αυτά τα κριτήρια παρεισέφρησαν στη διδασκαλική τάξη και άτομα των οποίων η σχέση με την εκπαίδευση ήταν πολύ αμφίβολη. 2. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι δεκάδες δάσκαλοι έρχονται ακόμη και από την Κύπρο για να υπηρετήσουν στις Νέες Χώρες. Σχετικές πληροφορίες, Κ. Κοκκινόφτα, «Κύπριοι δάσκαλοι στα χωριά της Βορείου Ελλάδος στις αρχές της δεκαετίας του 1920», στην: Επιστημονική Επετηρίς της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, 4 (Λευκωσία 1999) Ο νόμος αυτός προσδιορίζει ως ανώτατο αριθμό Διδασκαλείων, ιδιωτικών και δημοσίων, τα 14 (7 αρρένων και 7 θηλέων). Προφανώς εκ παραδρομής ο Χρ. Λέφας αναφέρει ότι «δυνάμει του Ν. δ/τος της 26 Αυγούστου 1914 και του κυρώσαντος αυτό υπ αριθμ. 381 νόμου, δι ων ωρίσθη εις 20 κατ ανώτατον όριον ο αριθμός των διδασκαλείων του Κράτους αμφοτέρων των φύλων, ιδρύθησαν εκ παραλλήλου προς τα υπό της Φιλεκπ. Εταιρείας συντηρούμενα και δύο διδασκαλεία δημόσια θηλέων, το έν εν Θεσσαλονίκη και το έτερον εν Σέρραις. Τα δημόσια ταύτα διδασκαλεία ελειτούργησαν μέχρι του 1931, οπότε το μεν εν Θεσσαλονίκη κατηργήθη, το δ εν Σέρραις μετετράπη εις μικτόν», Χρ. Λέφα, Ιστορία της Εκπαιδεύσεως, ΟΕΣΒ, Εν Αθήναις 1942, σ Ανακριβείς φαίνεται να είναι και ορισμένες αναφορές μελετητών της ιστορίας της πόλης των Σερρών σε ό,τι αφορά στην έναρξη της λειτουργίας, το χαρακτήρα και στα πρόσωπα και τα πράγματα των Διδασκαλείων της.

4 Η Μαρία Αμαριώτου και το Διδασκαλείο Σερρών 553 Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες πραγματικότητες και να στελεχωθεί η δημοτική εκπαίδευση με καλύτερα εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό με το Β.Δ. της /ΦΕΚ 217 ιδρύονται 7 μονοτάξια Διδασκαλεία, ενώ ταυτόχρονα καταργούνται οι προσαρτημένες τάξεις του Ν. 381/ Ως έδρες αυτών των Διδασκαλείων ορίστηκαν αρχικά η Αθήνα, ο Πύργος, τα Χανιά, η Καστοριά, οι Σέρρες, η Μυτιλήνη και τα Ιωάννινα. Το ιδρυτικό διάταγμα έδινε τη δυνατότητα στον υπουργό Παιδείας, μετά από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, να αλλάζει κάθε Μάιο την έδρα κάποιου Διδασκαλείου για την επόμενη σχολική χρονιά. Επίσης ο νόμος προέβλεπε ότι «η αυτή πόλις δεν δύναται να χρησιμεύση συνεχώς ως έδρα μονοταξίου διδασκαλείου επί πλείονα των πέντε ετών» 5. Πάντως, με δύο νέα διατάγματα που σχετίζονται με την πόλη των Σερρών τροποποιείται ο εκπαιδευτικός της χάρτης. Σύμφωνα με το διάταγμα Περί λειτουργίας κ.λπ. Μονοταξίων Διδασκαλείων της /ΦΕΚ 143, κατά το σχολικό έτος το μονοτάξιο Διδασκαλείο των Σερρών μεταφέρεται στην Αλεξανδρούπολη, ενώ με το διάταγμα Περί ιδρύσεως Διδασκαλείων της /ΦΕΚ 259 ιδρύεται στις Σέρρες «εξατάξιον Διδασκαλείον Θηλέων» 6. Παράλληλα, από το 1914, εκδηλώνονται συστηματικότερες συγκριτικά με το παρελθόν- προσπάθειες για την εκπαίδευση των νηπιαγωγών. Ήδη στα αψήφιστα νομοσχέδια του Ι. Τσιριμώκου (1913) παρεχόταν η δυνατότητα σε υπάρχοντα Διδασκαλεία Θηλέων να προσφέρουν σειρά ετήσιων νηπιαγωγικών μαθημάτων σε ήδη απόφοιτες Διδασκαλείου, ώστε να μπορούν να υπηρετήσουν και σε νηπιαγωγεία. Με το ΒΔ της , άρθρο 9, δίνεται η δυνατότητα στο υπουργείο, ύστερα από γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου «να προσαρτά εις τα διδασκαλεία των θηλέων και διδασκαλείον νηπιαγωγών αποτελούμενον εκ δύο τάξεων ενιαυσίων [ ]» 7. Έτσι με το ΒΔ της /ΦΕΚ 288 αναγνωρίζεται ως ισότιμο με τα κρατικά το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών εν Αθήναις (Καλλιθέα) της Ενώσεως των Ελληνίδων και προσαρτάται Διδασκαλείο Νηπιαγωγών στο 4. Για τα μονοτάξια Διδασκαλεία, Χρ. Αντωνίου, Η Εκπαίδευση των Ελλήνων Δασκάλων ( ), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002, σσ Σ. Μπουζάκη-Χρ. Τζήκα, Η κατάρτιση των Δασκάλων-Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στην Ελλάδα, τόμ. Α, Gutenberg, Αθήνα ²2002, σσ , όπου βρίσκεται αναδημοσιευμένο το διάταγμα Περί ιδρύσεως μονοταξίων Διδασκαλείων. Τα μονοτάξια καταργούνται με το νόμο 4358/ Τα δύο διατάγματα αναδημοσιεύονται στο, Σ. Μπουζάκη-Χρ. Τζήκα, Η κατάρτιση, ό.π., σσ. 567 και 586 αντίστοιχα. Ας σημειωθεί επίσης ότι από το σχολικό έτος το Διδασκαλείο Θηλέων μετατρέπεται σε μικτό σύμφωνα με το διάταγμα της /ΦΕΚ 253 «Περί μετατροπής Διδασκαλείων εις μικτά τοιαύτα». Αναδημοσιεύεται στο ίδιο, σ Σ. Μπουζάκη-Χρ. Τζήκα ό.π., σ Ο νομοθέτης αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να λειτουργήσουν και ως αυτοτελή τα Διδασκαλεία Νηπιαγωγών «καθ α διάταγμα θέλει κανονίσει».

5 554 Δημήτριος Φ. Χαραλάμπους - Ζαφειρούλα Καγκαλίδου Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης 8. Στη συνέχεια με το ΒΔ της /ΦΕΚ 342 «ιδρύεται εν Ιωαννίνοις διδασκαλείον νηπιαγωγών», ενώ με το Βασιλικό Διάταγμα της /ΦΕΚ ιδρύονται ταυτόχρονα Διδασκαλεία Νηπιαγωγών στην πόλη των Σερρών και στην Καστοριά 10. Οι Σέρρες, λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 20 γίνεται η πόληυποδοχέας του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών (1919 και εφεξής), του μονοτάξιου Διδασκαλείου ( ) και από το έδρα του εξαταξίου Διδασκαλείου Θηλέων. Θα ήταν πράγματι ενδιαφέρον να διερευνηθούν τα πρόσωπα που στελεχώνουν τα δύο Διδασκαλεία (Νηπιαγωγών και Δασκάλων), οι ιδέες τους και οι μεταξύ τους σχέσεις. Όμως υπάρχει αδυναμία για κάτι τέτοιο, καθώς το επίπεδο της σημερινής έρευνας δεν προσφέρει επαρκή στοιχεία για μια τέτοια φιλόδοξη διερεύνηση. Εξαιρετικά λίγα είναι και τα στοιχεία που έχουν σχέση με την παρουσία της Αμαριώτου στην πόλη των Σερρών και με αυτό το δεδομένο η παρούσα εισήγηση είναι πολύ πιθανόν να εγείρει περισσότερα ερωτήματα από αυτά στα οποία ενδεχομένως μπορεί να απαντήσει. Η Αμαριώτου στην πόλη των Σερρών και στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Η Μαρία Αμαριώτου ( ) γεννήθηκε στο Καστέλλι Φουρνής Μεραμπέλλου Λασιθίου, στην Κρήτη. Φοίτησε στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο Ηρακλείου και στη συνέχεια στο Διδασκαλείο Ηρακλείου, από το οποίο αποφοίτησε τον Ιούλιο του Εργάστηκε ως δασκάλα από έως και από έως , οπότε και έφυγε στη Γερμανία. Παρακολούθησε μαθήματα Παιδαγωγικής στο πανεπιστήμιο της Ιένας (2 εξάμηνα ) και στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου (6 εξάμηνα). Το 1926 αναγορεύθηκε διδάκτωρ με άριστα και με θέμα διατριβής «Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στο μάθημα της γραφής» 11. Κατά την παραμονή της στη Γερμανία επηρεάζεται από το κίνημα της Νέας Αγωγής και ερχόμενη στην Ελλάδα προσπαθεί να διαδώσει τη θεωρία και την πράξη του κινήματος. Αυτονόητα, λοιπόν, η Αμαριώτου ήταν οπαδός του δημοτικισμού -και μάλιστα από τις προωθημένες περιπτώσεις-, αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι εκδίδει το 1935 σε επεξεργασμένη μορφή τη διατριβή της σε μονοτονικό σύστημα με τίτλο «Το γράψιμο και η Αγωγή» 12. Μπορούμε επίσης 8. Το τελευταίο καθίσταται αυτοτελές σύμφωνα με το ΒΔ της /ΦΕΚ 43, ενώ με το ΒΔ της /ΦΕΚ 221 καταργείται και ιδρύεται αντίστοιχο στην πόλη της Έδεσσας. 9. Σ. Μπουζάκη-Χρ. Τζήκα ό.π., σ Γενικότερα για την εξέλιξη της εκπαίδευσης των νηπιαγωγών στην Ελλάδα, Χ. Χαρίτου, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι Ρίζες του. Συμβολή στην Ιστορία της Προσχολικής Αγωγής, Gutenberg, Αθήνα 1996, σσ Καθηγητές της μεταξύ άλλων ήταν οι Kerschensteiner, Drexler, Fisser, Heisenberg (πατέρας του Νομπελίστα Φυσικού), κ.ά. 12. Ορισμένα βιογραφικά στοιχεία για την Αμαριώτου υπάρχουν στην ιστοσελίδα: Πλήρες βιογραφικό της σημείωμα καθώς και αρχειακό υλι-

6 Η Μαρία Αμαριώτου και το Διδασκαλείο Σερρών 555 να υποθέσουμε εύλογα ότι κινήθηκε πολιτικά-ιδεολογικά στις τάξεις του βενιζελισμού, αφού μετά από το σχηματισμό της τελευταίας κυβέρνησης Βενιζέλου, διορίζεται από τον ίδιο το Βενιζέλο μέλος του Ανωτάτου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Ήταν η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του νεοελληνικού κράτους που κατέλαβε ανώτατη κρατική θέση, γεγονός που σχολιάστηκε στον τύπο της εποχής και θετικά και αρνητικά. Τη θέση αυτή την απώλεσε στις και αφού βέβαια προηγήθηκε η πτώση της κυβέρνησης Βενιζέλου. Έκτοτε η Αμαριώτου δεν υπηρέτησε ξανά σε θέση του δημοσίου. Παράλληλα, η Αμαριώτου έχει μια πολύπλευρη κοινωνική δράση. Πέρα από την ενασχόλησή της με τα εκπαιδευτικά πράγματα και τις δημοτικιστικές της ιδέες, δραστηριοποιείται στο γυναικείο ζήτημα. Ενδεικτικά, τον Απρίλιο του 1929 μιλά σε συγκέντρωση στην Αθήνα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος «Για τα Δικαιώματα της Γυναίκας» 13 σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων και άλλων οργανώσεων για τη «δημοτική ψήφο της γυναικός» 14. Μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι η κίνηση που σημειώνεται στις Σέρρες, την άνοιξη του 1928, δεν είναι άσχετη με την παρουσία της στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Σερρών: «η φεμινιστική κίνησις στην πόλη μας, γράφει η Ιουλία Αργυριάδου, χρονολογείται από την άνοιξη του 1928, οπότε τη ενεργεία της δίδος Παπούλη υπεβλήθησαν εκ μέρους των λειτουργών της μέσης εκπαιδεύσεως και του συλλόγου των Δεσποινίδων, δύο ψηφίσματα στην τότε Κυβέρνηση και στην Βουλή και εζητείτο να χορηγηθεί στας γυναίκας το δικαίωμα της ψήφου» 15. Ας σημειωθεί ότι η Παπούλη ήταν καθηγήτρια στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών και ανέλαβε τη διεύθυνσή του μετά από την «εξαφάνιση», όπως θα αναφερθεί παρακάτω της Αμαριώτου, τον Απρίλιο του Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην παρουσία της Αμαριώτου στην πόλη των Σερρών εντοπίζεται χρονικά από έως και υπηκό που αφορά τη θητεία της στις Σέρρες, μας διέθεσε ο κ. Μανώλης Αμαριώτης, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε και από τη θέση αυτή. Όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά ο Μ. Κουντουράς, «Η άλλη άποψη του τονισμού του Γιαννίδη, που θέλει δηλαδή την τονιζόμενη λήγουσα χωρίς τονικό σημάδι και που τελευταία βρήκε οπαδό και τη δα Αμαριώτου στο λαμπρό βιβλίο της «το Γράψιμο και η Αγωγή..», Μ. Κ(ουντουρά), «Γλωσσικά», στο: περ. Παιδεία, τόμ. Α, φυλλάδιο 2, Φλεβάρης 1936, σ Πρόεδρος του Συνδέσμου ήταν η Αύρα Θεοδωροπούλου. 14. Περ. Εβδομάς, τόμ. Β, τεύχ. 79, 1929, σ Οι άλλες ομιλήτριες ήταν η Γιαννιού, η Στουδίτου (-Ρουσοπούλου) και η Σβώλου. 15. Β. Τζανακάρη, «Το γυναικείο κίνημα στα Σέρρας, στα χρόνια του Μεσοπολέμου», στο περ. Γιατί, τεύχ. 389 (Μάρτιος 2006) Στις γυμναστικές επιδείξεις του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών στα τέλη Μαΐου του 1928 εμφανίζεται η Παπούλη ως διευθύντρια. Σχετικά, «Αι Γυμναστικαί επιδείξεις του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών», στην: εφημ. Μακεδονία Ήδη η Μ. Αμαριώτου απουσιάζει από τις γυμναστικές επιδείξεις του Διδασκαλεί-

7 556 Δημήτριος Φ. Χαραλάμπους - Ζαφειρούλα Καγκαλίδου ρετεί αρχικά ως καθηγήτρια και κατόπιν ως διευθύντρια στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών. Είναι πολύ πιθανόν να διαμεσολάβησε για την τοποθέτησή της στο Διδασκαλείο των Σερρών ο Μ. Κουντουράς, ο οποίος διορίζεται εκεί ως διευθυντής, αλλά η παρουσία του ήταν πολύ σύντομη, γιατί προσβλήθηκε από τύφο και βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια μέχρι τον Απρίλιο του 1927, οπότε τοποθετήθηκε διευθυντής στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης. Η Αμαριώτου συνδεόταν με το Μ. Κουντουρά με μακροχρόνια φιλική σχέση, αφού τους ενώνουν οι κοινές σπουδές τους στη Γερμανία, αλλά και οι ταυτόσημες πολιτικο-ιδεολογικές τους αντιλήψεις (δημοτικισμός-βενιζελισμός). Άλλωστε και οι δύο θα διοριστούν μέλη του Εκπαιδευτικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και η Αμαριώτου συχνά τάσσεται με τη γνώμη του Κουντουρά, όταν αυτός μειοψηφεί 18. Οι συνθήκες του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών, στο οποίο υπηρετεί η Αμαριώτου είναι μάλλον άθλιες, σύμφωνα με την περιγραφή του Ν. Φαρδή: «Εντός της πόλεως των Σερρών λειτουργεί και διδασκαλείον Νηπιαγωγών. Το διδασκαλείον τούτο στερείται παντελώς οικήματος, έχει δε στεγασθεί εις μίαν καπναποθήκην παρά την καείσαν ζώνην, ήτις μετεβλήθη αυτομάτως εις σχολικόν κτίριον και εις την οποίαν έχει εγκατασταθεί και έν εξατάξιον Δημοτικόν Σχολείον [ ]. Το διδασκαλείον Νηπιαγωγών έχει παντελώς εγκαταλειφθεί υπό του επισήμου Κράτους. [ ] Παρίσταται όθεν απόλυτος και εξαιρετική ανάγκη όπως η Γενική Διοίκησις λάβη τα μέτρα εκείνα τα οποία θα εξασφαλίσουν την λειτουργίαν του σχολείου τούτου κατά το προσεχές σχολικόν έτος. Διότι φρονούμεν ότι το Διδασκαλείον τούτο άνευ επαρκούς προσωπικού, άνευ διδακτηρίου καταλλήλου, έστω και ολίγον ακαταλλήλου, άνευ επίπλων και οργάνων σχολικών, είναι αδύνατον να εκτελέση τον προορισμόν του» 19. Το σημαντικότερο ίσως παιδαγωγικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να συνδεθεί με την παρουσία της Αμαριώτου στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών, ήταν το γεγονός της λειτουργίας μαθητικής κοινότητας. «Εις το διδασκαλείον των νηπιαγωγών αι μαθήτριαι έχουν οργανωθεί σε ομάδες ερυθρού Σταυρού, ως δε αντελήφθημεν πολύ συντόμως θα αποβούν άρισται νοσοκόμοι. Προς τούτο διδάσκονται μαθήματα παιδαγωγικής και νοσηλευτικής. Επίσης, αι αυταί μαθήτριαι είναι οργανωμέναι εις μαθητικάς κοινότητας, εις τας οποίου Νηπιαγωγών που πραγματοποιούνται στα τέλη Μαΐου του Απούσα είναι και στα μέσα Ιουνίου κατά τις αντίστοιχες γυμναστικές επιδείξεις του Διδασκαλείου Θηλέων. «Αι Γυμναστικαί επιδείξεις» ό.π. Γυμναστικές επιδείξεις του Διδασκαλείου Θηλέων Σερρών, στην: εφημ. Μακεδονία, Μ. Κουντουρά, Κλείστε τα Σχολειά (Εκπαιδευτικά Άπαντα. Επιμ. Α. Δημαράς), τόμ. Β, Γνώση, Αθήνα 1985, σ Ν. Φαρδή, «Τα διδασκαλεία θηλέων και νηπιαγωγών», στην: εφ. Μακεδονία,

8 Η Μαρία Αμαριώτου και το Διδασκαλείο Σερρών 557 ας αναπτύσσεται η αυτενέργειά των και εν μέρει η αυτοδιοίκησίς των» 20. Οι μαθητικές κοινότητες αποτελούσαν ένα σημαντικό στοιχείο της θεωρίας της Νέας Αγωγής και το οποίο προώθησε ιδιαίτερα ο Georg Kerschensteiner, δάσκαλος της Αμαριώτου και του Κουντουρά. Είναι ίσως ενδεικτικό το γεγονός ότι ο Αλ. Δελμούζος, επηρεασμένος όπως ο ίδιος ρητά αναφέρει από τον Georg Kerschensteiner, κατά την περίοδο που διευθύνει το Μαράσλειο Διδασκαλείο, εισάγει το θεσμό των μαθητικών κοινοτήτων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του κινήματος της Νέας Αγωγής η στροφή προς το φυσικό κόσμο, η φυσιολατρεία- το οποίο φαίνεται να ενέπνευσε προς τις μαθήτριές της 21 κατά τη σύντομη παραμονή της στην πόλη των Σερρών προκύπτει από αδημοσίευτη επιστολή των μαθητριών της, ύστερα από την αιφνίδια αποχώρησή της από το Διδασκαλείο. Όμως, μέσα από την ίδια επιστολή, τεκμαίρεται και μια άλλη παιδαγωγική σχέση μεταξύ δασκάλας και μαθητριών. Σχέση η οποία επίσης παραπέμπει ευθέως στο κίνημα της Νέας Αγωγής. Γράφουν σε δημοτικιστικό λόγο και με πολλή ενάργεια οι μαθήτριες: «Σέρραι τη 9 η Μαΐου 1928 Αξιαγάπητη και γλυκειά μας Διευθύντρια Γιατί τόσον γρήγορα μας αφίσατε καλή μας Διευθύντρια; Γιατί με το αιφνίδιον αυτό ταξίδι σας μας εκάνατε τόσον να λυπηθούμε; Ω! μας είναι αδύνατον να σας ξεχάσωμε και είναι αδύνατον να λησμονήσωμεν εκείνη που τόσο προσπαθούσε για μας. Ω! ποτέ!!! ποτέ!!! Θα σας ενθυμούμεθα πάντα σαν να είσαστε κοντά μας, σαν ν ακούμε και πάλιν τη γλυκειά σας φωνή ν αντηχή μεσ τις καρδιές μας με τα διδακτικά σας λόγια. Λίγον καιρό μείνατε μαζί μας αλλά μας ανοίξατε μπορούμε να πούμε τα κλειστά μας μάτια, μας κάνατε ν αγαπήσωμε τόσο πολύ όλα τα πράγματα, ιδίως την φύσιν με το ποιο μικρό της χορταράκι. Το κάθε τι μας θυμίζει εσάς το κάθε τι μας κάνει να μην σας ξεχνούμε ποτέ και ούτε θα σας ξεχάσωμε όσος καιρός και αν περάση. Άλλοτε περισσότερα. Την σύστασίν σας. Με σεβασμό και με άσβυστο πόθο να σας ξαναδούμε το μόνο που δεν πιστεύομε- Πάντα στα όνειρα όλων μας είσθε, κάθε βράδυ. Αι αιωνίως δικαί σας μαθήτριαι Αντιγόνη Βάσου, Ελενίτσα Αλεξάνδρου, Ελενίτσα Γούσκα, Ελενίτσα Σταυροπούλου και Μάρθα Παπαϊωακειμίδου. Υ.Γ. Από τη φύση μας από τον άη Γιάννη την εκδρομή που κάναμε μετά το Πάσχαμόνον με τον κ. Δροσάκη και Δα Κραμβή αλλά εάν χίλιες φορές καλύτερα. 20. Ν. Φαρδή, Τα διδασκαλεία ό.π. 21. Η φυσιολατρεία της ίδιας της Αμαριώτου επιβεβαιώνεται και από τη βράβευσή της το 1928 από την Ακαδημία ΑΘηνών, μαζί με την αδελφή της, για την πρωτοβουλία τους να κηρύξουν εβδομάδα πρασίνου στην Αθήνα.

9 558 Δημήτριος Φ. Χαραλάμπους - Ζαφειρούλα Καγκαλίδου Υ.Γ. Έχετε πολλούς πολλούς χαιρετισμούς από την Μαρία Δουλή» 22. Τις παιδαγωγικές της ιδέες προσπάθησε να τις διαχύσει στην κοινωνία των Σερρών και μέσω του τύπου, προκαλώντας μάλιστα και σχετικό διάλογο. Αυτό προκύτπει από ένα τουλάχιστον εκτενές χειρόγραφο άρθρο από το αρχείο της, το οποίο απευθύνεται στην τοπική εφημερίδα «Πολίτης» με ημερομηνία Το άρθρο αυτό επικρίνει την υπάρχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα της χώρας με την εξαθλίωση του διδασκαλικού κόσμου, τα πεπαλαιωμένα αναλυτικά προγράμματα, την εφαρμογή παρωχημένων διδακτικών μεθόδων και γενικότερα τη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος που απονεκρώνει αντί να απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις μαθητών και εκπαιδευτικών. Το άρθρο της Αμαριώτου προκάλεσε την απάντηση του εκπαιδευτικού Χατζηϊακώβου, ο οποίος υπερασπίστηκε τους εκπαιδευτικούς, και την ανταπάντηση της Αμαριώτου, όπως φαίνεται από ένα επίσης χειρόγραφο κείμενο που απόκειται στο αρχείο της με ημερομηνία Η έστω και βραχύχρονη- παρουσία μιας γυναίκας με τα χαρακτηριστικά της Αμαριώτου δεν μπορούσε βέβαια να είναι συμβατή με τον κοινωνικό περίγυρο μιας ελληνικής επαρχιακής πόλης της εποχής, όπως ήταν οι Σέρρες. Η χρήση ποδηλάτου, η μοντέρνα εμφάνισή της, το κάπνισμα, οι άνετες κοινωνικές της σχέσεις και η γενικότερη βιοθεωρία της είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι θα ήταν δύσκολα ανεκτές, αν όχι προκλητικές. Γι αυτό και αποτελούσε, σύμφωνα με το Μανώλη Αμαριώτη (προφορική μαρτυρία), στόχο του τοπικού συντηρητικού τύπου και γενικότερα των συντηρητικών κοινωνικών στρωμάτων. Ταυτόχρονα βέβαια με την ανώτερη μόρφωση που διέθετε, την ευχάριστη -ως φαίνεται- προσωπικότητα, αλλά και την «αριστοτεχνικήν διεύθυνσιν του Διδασκαλείου, κατέκτησε τας συμπαθείας και την εκτίμησιν της κοινής γνώμης των Σερρών, συνεδέθη δε διά στενών φιλικών δεσμών με αριστοκρατικάς οικογενείας» 23. Η διακοπή πάντως της σχέσης της με το Διδασκαλείο και την πόλη των Σερρών υπήρξε απότομη, αφού το πρωΐ της «εξηφανίσθη απροόπτως και εις μάτην ανεζητήθη» 24. Η Αμαριώτου είχε ζητήσει άδεια από τη Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως, αλλά αυτή δεν ενεκρίθη. Έτσι, αφήνοντας μια «ασαφή» επιστολή σε μία εκ των καθηγητριών αναχώρησε με αυτόν τον «αήθη» τρόπο, δίνοντας τροφή σε εικασίες και σπερμολογίες 25. Εξ όσων πάντως αναφέρει ο Ν. Φαρδής ο λόγος της απρόοπτης αναχώρησης αποδί- 22. Αρχείο Μ. Αμαριώτου. 23. Ν. Φαρδή, «Πώς εξηφανίσθη μίαν ωραίαν πρωΐαν η διευθύντρια του Διδασκαλείου Σερρών», στην: εφημ. Μακεδονία, Ν. Φαρδή, Πως εξηφανίσθη ό.π. 25. Στο αρχείο της Αμαριώτου υπάρχει, σύμφωνα με το Μανώλη Αμαριώτη, έγγραφο, με το οποίο απολύεται λόγω εγκατάλειψης της θέσης της.

10 Η Μαρία Αμαριώτου και το Διδασκαλείο Σερρών 559 δεται σε κάποιο «χρυσοκάνθαρο» της κοινωνίας των Σερρών: «έν μυστηριώδες αυτοκίνητον παρηκολούθη τας εκδρομάς του Διδασκαλείου, ουχί δε σπανίως εθεάθη σταθμεύον προ του κιγκλιδώματος του Διδασκαλείου τας νυκτερινάς ώρας. Κατ αρχάς η εμφάνισις του αυτοκινήτου δεν έκαμεν εντύπωσιν εις το διδάσκον προσωπικόν. Βραδύτερον όμως παρετηρήθη, ότι δεν ήταν εντελώς αθώα η συχνή παρουσία του εις τα μέρη όπου ευρίσκετο η δ/νίς Αμαριώτου. Εις τον επιβάτην του αυτοκινήτου αυτού ευθύς αμέσως απεδόθη και η αιτία της εξαφανίσεως της Δ/δος Διευθυντρίας». Ο Φαρδής με τη δημοσιογραφική του ιδιότητα ζητά να επέμβει η δικαιοσύνη για να διερευνήσει το ζήτημα εις βάθος, χωρίς να σταματήσει «εμπρός εις τα χρυσοστόλιστα κατώφλια των μεγάρων των χρυσοκανθάρων» 26. Επιλογικά Ανακεφαλαιώνοντας θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η Μ. Αμαριώτου, παρά το σύντομο πέρασμά της από το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών των Σερρών, φαίνεται, από τα λιγοστά έστω τεκμήρια που διαθέτουμε, ότι άφησε τη σφραγίδα της σε όσους ήρθαν σε επαφή με τη διδασκαλία και τις ιδέες της και κατέβαλε την προσπάθειά της να διαδοθούν και σε αυτήν την πόλη οι ιδέες του κινήματος της Νέας Αγωγής και της έκφρασής του στην Ελλάδα, δηλ. του κινήματος του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. 26. Ν. Φαρδή, Πως εξηφανίσθη ό.π.

11 ABSTRACT DIMITRIΟS F. CHARALAMBOUS - ZAFIROULA KANGALIDOU MARIA AMARIOTOU AND THE SERRES COLLEGE OF EDUCATION Maria Amariotou was an educationist whose work made a positive contribution in a period of decisive importance for Greek education. Born on Crete, she attended the Iraklio College of Education and received her teaching certificate in She taught in primary schools in Lasithi until 1921, when she went to Germany to study pedagogics, first at the University of Jena and then at the University of Munich, where she attended courses in pedagogics, Byzantine studies, educational psychology, and linguistics under such professors as Kerschensteiner, Drexler, Fischer, and Heisenberg. In 1926 she was awarded her doctorate by the University of Munich. She served as vice-principal of the Serres College of Education until May 1928, with Miltos Koundouras as principal for a while. During the short time he was there, with Amariotou s help he promoted the new approach to education, the biggest difficulty he encountered being the mindset of the teachers, who were opposed to it. It was a time when Greek educationists who supported the New Education, like the pioneers abroad, had problems with their colleagues (and with others too). Koundouras was transferred to the Women s College of Education in Thessaloniki early in Maria Amariotou remained vice-principal at Serres until May 1928, when she was dismissed for scandalous behaviour : smoking in front of the students, cycling in the town, and other such misdemeanours. She remained unemployed until 1930, when she was appointed, like Koundouras, to the newly established (by George Papandreou) National Advisory Council. After the fall of Eleftherios Venizelos and the abolition of the National Advisory Council, she never held a public post again. As a member of Dexameni, Amariotou met Palamas, Sikelianos, Avyeris, and Elli and Galatia Alexiou. After the War she entered journalism and became a regular contributor to the newspapers To Vima and Ta Nea. Her column From a woman s point of view gave her the opportunity to comment on educational issues and to teach in her own special way. Her participation in the Women s Literary Company (1958), which stimulated the revival of children s literature in Greece, with Tatiana Stavrou as its prime mover and first president, was decisive.

12

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 10: Η Παιδαγωγική στο Αθηνών (19ος αι.) Ε. Αβτζή,

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μπασλής ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Το μακροβιότερο εκπαιδευτικό περιοδικό

Γιάννης Μπασλής ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Το μακροβιότερο εκπαιδευτικό περιοδικό Γιάννης Μπασλής ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Το μακροβιότερο εκπαιδευτικό περιοδικό Το 1976 υπήρξε, όπως γνωρίζουμε, μια καταλυτική χρονιά για τη νεοελληνική κοινωνία και εκπαίδευση. Ήταν η χρονιά που σημάδεψε όσο καμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών Ενότητα: Διδασκαλία Παιδαγωγικής Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΏΝΥΜΟ: ΝΤΙΛΟΥΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Πενταπλάτανος Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Παπαμαύρος. Ένας πρωτοπόρος του Σχολείου Εργασίας στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου.

Μιχάλης Παπαμαύρος. Ένας πρωτοπόρος του Σχολείου Εργασίας στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Μιχάλης Παπαμαύρος. Ένας πρωτοπόρος του Σχολείου Εργασίας στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Μαρτίνου Σωτηρία, Δρ., Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70. 4η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Π.Ε. Ν. Ηρακλείου, Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης smartikan@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ επιστημονική ημερίδα: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Τσιμπιδάκη Ασημίνα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων Αρ. Πρωτ. 33 Ημερ.: 18/4/2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2. Πρόεδρο της Βουλής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ. Χριστίνα Ορφανίδη, Γ2 Ειρήνη Χήρα, Γ2 Σώτια Κωνσταντίνου, Γ2 Σχολική Χρονιά 2013-2014

ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ. Χριστίνα Ορφανίδη, Γ2 Ειρήνη Χήρα, Γ2 Σώτια Κωνσταντίνου, Γ2 Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ Χριστίνα Ορφανίδη, Γ2 Ειρήνη Χήρα, Γ2 Σώτια Κωνσταντίνου, Γ2 Σχολική Χρονιά 2013-2014 Γυμνάσια στην κατεχόμενη Κύπρο Το 1974 καταλαμβάνεται το 36,5% των δημοσίων σχολών Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ PESTALOZZI PROGRAMME COUNCIL OF EUROPE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE (CYPRUS) PEDAGOGICAL INSTITUTE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ EΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.) Μαρασλή 35, Τ.Κ.:106 76, Αθήνα e-mail: 7synedrioelliepek2014@gmail.com Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.elliepek.gr 7 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 18-5-2015 Αρ. Πρωτ. 17. Πληροφορίες: Μ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 2310 995068. Προς Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη 18-5-2015 Αρ. Πρωτ. 17. Πληροφορίες: Μ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 2310 995068. Προς Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Μ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 2310 995068 Θεσσαλονίκη 18-5-2015 Αρ. Πρωτ. 17 Προς Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη Θέμα: Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων 2015-2016 και προκήρυξη εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Α. Σύντοµη ιστορική διαδροµή Η ελληνική προσχολική εκπαίδευση γεννιέται και αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012

8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012 8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012 ΗΕξέλιξηκαιη Ιστορίατης Εκπαίδευσηςανά τουςαιώνες Τομάθημαστην αρχαίαελλάδα. Αντί για βιβλία είχαν πήλινες πλάκες και το μάθημα γινόταν με δύο άτομα, τον μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ FREDERICK ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ FREDERICK ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010 / Αριθμός Φύλλου 169 ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ Η ΜΑΚΙ σημαντικά ενισχυμένη Ο λοκληρώθηκε χθες η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy Αντλεί από το πρόσφατο βιβλίο μας: Gravani, M. N. & Ioannidou, A. (2014). Adult and Continuing Education in Cyprus. W. Bertelmann Verlag DIE (German Institute for Adult Education): Bonn, Germany. [Country

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών 1 ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Γενικοί άξονες όλων των αναλυτικών 2 Εισαγωγή του ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στα Σχολεία Η εισαγωγή του ΝΑΠ στα Αρχαία Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως:

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως: 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών Αθήνα, 19 21 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη 1 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη Χρήστος Ηρ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη. Ελλάδα antwniou@auth.gr 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.8 Aρ. Τηλ.: 22800661 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: 10 Δεκεμβρίου 2007 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα: Εγγραφές μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Αλλάζουν όλα στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου, που παρουσιάζει σήµερα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Νόμου που παραβιάζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο τόσο των

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Χρήστος 2. Επώνυμο: Δημητρίου 3. Ημερομηνία Γέννησης: 9/7/1960 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 6: Διδασκαλείο αρρένων (1834-1864) Χ. Καραθύμιος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 1.1 Βασικές κατευθύνσεις Η αξιολόγηση ενός μαθήματος είναι αρχικά θέμα προσδιορισμού και κατανόησης της ταυτότητάς του. Θέματα όπως είναι ο τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α Υπουργική τροπολογία στο νομοσχέδιο «Για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα» Για την Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3966/20 (Φ.Ε.Κ. 8 Α ) όσον αφορά τα Πειραματικά Πρότυπα σχολεία. Γενικά Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμια Τμήμα Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου) 2014 2013 2012 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 19.964

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Τσάρας, αναπληρωτής καθηγητής

Γεώργιος Τσάρας, αναπληρωτής καθηγητής Πληροφορίες: Σ. Τσέργα Τηλέφωνο: 2310 995068 Θεσσαλονίκη 14-5-2013 Αρ. Πρωτ. 9 Προς Όλες τις Περιφέρειες Δ/νσης Πρωτ. & Δευτ. Εκπ/σης Ελλάδος: Δ/νσης Ανατολ. Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΘΕΜΑ Η Επιμορφωτική πολιτική σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας: Μύθος ή πραγματικότητα Δ' Κύκλος Σεμιναρίων Υπεύθυνος καθηγητής Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία στην ΚΡΗΤΗ 1898-1913. Τζένη Κόσοβα Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Τμήμα ΓΝ1

Η Υγεία στην ΚΡΗΤΗ 1898-1913. Τζένη Κόσοβα Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Τμήμα ΓΝ1 Η Υγεία στην ΚΡΗΤΗ 1898-1913 Τζένη Κόσοβα Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Τμήμα ΓΝ1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η Κρητική Πολιτεία κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για την βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2.

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ ΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 1.1. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται μετά από έγκρισηη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ιδρυτής μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86)

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9.1 Εκλογικό σώμα (σελ. 77) Εκλογικό σώμα: οι πολίτες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ο λαός που έχει την εξουσία ταυτίζεται με το εκλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία Δημοτικά Σχολεία) για το σχολικό έτος 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία Δημοτικά Σχολεία) για το σχολικό έτος 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 08/05/2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επιστημινικό πεδίο

1ο Επιστημινικό πεδίο 1ο Επιστημινικό πεδίο ΑΕΙ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20.206 20.759-553 21.504-1.298 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.499 19.964-465 20.229-730 117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.223

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Κουνέλη Βασιλική ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Απολυτήριο 2 ου Ενιαίου Λυκείου Πατρών. Γενικός βαθμός 18 8/10. 2002 Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Έτος εισαγωγής 1998 Έτος κτήσης πτυχίου 2002).

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α.

Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α. Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999 ΕΤΟΣ Aρ. ΦΕΚ Π../ Υ.Α. 1899 48/Α 16-Φεβ Περί εισαγωγής της διδασκαλίας του μαθήματος της ελληνικής γραμματολογίας εν τοις Γυμνασίοις του Κράτους 1899 57/Α

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα

Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα Επ. fcoiv. Ερ., Gr. R. So. Re. 1983 Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη* Το πρώτο διεθνές συνέδριο για την «Έρευνα και εκπαίδευση γύρω από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 Τ.Θ.: 534, 715 00 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ.: 2810 763141 FAX: 2810 762701 www.ppkae.gr / e-mail: info@ppkae.gr Αγαπητοί φίλοι, Κρατάτε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί;

Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί; Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί; Πολλά έχουν αλλάξει ήδη Μισθολόγιο Αποκέντρωση Καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολείων «Νέο Λύκειο» Διαμαντοπούλου Υποχρεωτικές μεταθέσεις Αξιολόγηση Αύξηση ωραρίου εκδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό κομματικό σύστημα μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Το Ελληνικό κομματικό σύστημα μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Το Ελληνικό κομματικό σύστημα μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. 11-12 Ιουνίου 2015, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος) Διοργάνωση: Δίκτυο Μελέτης των Εκλογών, της Κοινής Γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV)

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑς ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗς, ΦΥΣΙΚΗς ΑΓΩΓΗς & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ mpolymer@pe.uth.gr Curriculum Vitae A curriculum vitae

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*)

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Σ. Αναγνωστάκης 1, Α. Μαργετουσάκη 2, Π. Γ. Μιχαηλίδης 3 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 sanagn@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1824 της 30.12.1998

Νόµος 1824 της 30.12.1998 Νόµος 1824 της 30.12.1998 Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Αρθρο 1 Καταργήθηκε Αρθρο 2 Προµήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προµήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα»

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα» ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα» Παράμετρος Λυκείου Κοκκινοχωρίων: «Η απαξίωση των νέων απέναντι στους θεσμούς» Συντονιστές παραμέτρου:

Διαβάστε περισσότερα