ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οι σχέσεις της ΕΕ µε το Ισραήλ: παρελθόν, παρόν και προοπτικές για το µέλλον Επιβλέπων: Π. Λιαργκόβας Σπουδάστρια: Καµπερέα Σταυρούλα Αθήνα 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.. 1 Μεθοδολογία...2 Λέξεις-Κλειδιά..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος.. 5 Ιστορικό πλαίσιο..6 Η ΕΥΡΩ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 9 Στόχοι..13 Πυλώνες. 14 Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών..17 Συµφωνίες Σύνδεσης..18 Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα MEDA 19 Αίτια των προβληµάτων της Μεσογείου-Ανασφάλεια για την ΕΕ.. 21 Άλλες πτυχές της ΕΜΣ.23 Αδύνατα σηµεία της ΕΜΣ.23 Προτάσεις-Λύσεις..25 Θετικά σηµεία-πλεονεκτήµατα της ΕΜΣ 27 Σύµφωνο Σταθερότητας για τη Μεσόγειο;.29 Αδυναµία της ΕΕ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.30 Η περίπτωση του Ισραήλ.31 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΕΕ-ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ.34 Ιστορικό πλαίσιο 34 Θέσεις της ΕΕ µε βάση τις διεθνείς διακηρύξεις..36 ΕΜΣ: συµπληρώνει δεν αντικαθιστά τη ιαδικασία Ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή 37 Ο ρόλος της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία σήµερα.38 Ο Ειδικός Απεσταλµένος.41 Η Αντιπροσωπεία..41 Απόψεις για το ρόλο της ΕΕ στη Μέση Ανατολή.43

3 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΕ-ΙΣΡΑΗΛ..46 Χαρακτηριστικά της οικονοµίας του Ισραήλ..46 Οικονοµικές-εµπορικές σχέσεις ΕΕ-Ισραήλ..48 Ιστορικό πλαίσιο 49 Η Συµφωνία Σύνδεσης.52 Σηµείο αντιπαράθεσης.53 Άλλες µορφές συνεργασίας.55 ΑΙΤΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ.57 Το ζήτηµα των Κατεχοµένων Εδαφών..59 Προτάσεις...61 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ-παραδείγµατα...62 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΡΑΗΛ-ΕΕ.67 Προτάσεις...67 Προοπτικές-Σενάρια.68 Αναβάθµιση της ΕΜΣ...68 Ένταξη στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.69 Άλλες πιθανές µορφές συνεργασίας..70 Ένταξη στην ΕΕ ως πλήρες µέλος.71 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 74 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.76

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τις σχέσεις ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ. Αρχικά σε πολυµερές, µέσα από το πρίσµα της Ευρω- Μεσογειακής Συνεργασίας (ΕΜΣ), και στη συνέχεια σε διµερές επίπεδο σκιαγραφείται το πλαίσιο συνεργασίας, διαλόγου και φιλίας ανάµεσα στους δύο παραδοσιακούς εταίρους. Οι πολιτικές και οι εµπορικές σχέσεις µελετώνται πιο επισταµένως. Από µια τέτοια έρευνα δε θα µπορούσε να λείπει και ο συσχετισµός των πολιτικών σχέσεων µε το Μεσανατολικό πρόβληµα και τη ιαδικασία Ειρήνευσης για τη Μέση Ανατολή καθώς και ο ρόλος και οι πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει η ΕΕ στο συγκεκριµένο θέµα και η αντίστοιχη στάση του Ισραήλ. Το ουσιωδέστερο, ίσως, µέρος της µελέτης είναι η διερεύνηση των προοπτικών για το µέλλον του Ισραήλ, όσον αφορά τις σχέσεις και τη συνεργασία µε την Ένωση (αναβάθµιση της ΕΜΣ, ένταξη στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, ένταξη ως πλήρες µέλος στην ΕΕ). This paper deals with the Euro-Israeli relations. Cooperation, dialogue and friendship are studied primarily on a multilateral level under the Euro- Mediterranean Partnership (EMP) and then on a bilateral level. More specifically, political, economic and trade relations between the two traditional partners is the main issue addressed. As far as political relations is concerned, they are studied in relation with the Israeli-Palestinian conflict and the Middle East Peace Process, the EU s initiatives and stance on the issue and the subsequent Israeli position and reaction. Perhaps the most fundamental issue raised in this paper is about the future prospects of the Euro-Israeli cooperation. Would the most appropriate and suiting solution for Israel be an upgraded Euro-Med Partnership, integration to the European Economic Area or a potential membership in the EU?

5 Μεθοδολογία Η παρούσα εργασία είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσµα δευτερογενούς έρευνας η οποία συνίσταται στη µελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας (βιβλία, άρθρα, εργασίες, επιστηµονικά περιοδικά) και στην επεξεργασία δεδοµένων από το ιαδίκτυο. Λέξεις - Κλειδιά Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία, ιαδικασία της Βαρκελώνης, πυλώνες, πολιτικές σχέσεις, Μεσανατολικό πρόβληµα, ιαδικασία Ειρήνευσης, εµπορικές σχέσεις, Συµφωνία Συνεργασίας, Συµφωνία Σύνδεσης, εµπορικό έλλειµµα, µελλοντικές προοπτικές, Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος, ένταξη

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα µελέτη ασχολείται µε τις σχέσεις ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ. Στο πρώτο µέρος εξετάζονται οι εν λόγω σχέσεις σε πολυµερές και διµερές επίπεδο µέσα από το πρίσµα της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας (ΕΜΣ) ή, όπως αλλιώς ονοµάζεται, της ιαδικασίας της Βαρκελώνης. Και τούτο διότι αποτέλεσε το πρώτο πλαίσιο ανάπτυξης των σχέσεων συνεργασίας και φιλίας ανάµεσα στους δύο εταίρους. Στην πρώτη ενότητα, γίνεται µια σύντοµη αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο των σχέσεων ανάµεσα στο Ισραήλ και τις µεγάλες ευρωπαϊκές δυνάµεις Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία, καθώς αντικείµενο της συγκεκριµένης έρευνας δεν είναι η λεπτοµερής περιγραφή των ιστορικών γεγονότων. Στη δεύτερη ενότητα, πραγµατοποιείται η σκιαγράφηση ων ιστορικών αναγκών που οδήγησαν στην πραγµατοποίηση της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας ως ένα µέσο πρωτίστως για την προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας µε απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφάλειας, ειρήνης και ευηµερίας για την περιοχή της Μεσογείου. Καταγράφονται τα θετικά αλλά και τα αδύναµα σηµεία της, ενώ διατυπώνονται και προτάσεις, προκειµένου να ανταποκριθεί σε µεγαλύτερο βαθµό στις παρούσες ανάγκες και απαιτήσεις των µεσογειακών εταίρων. Το δεύτερο µέρος ασχολείται πιο συγκεκριµένα µε τις πολιτικές σχέσεις ανάµεσα στην ΕΕ και το Ισραήλ. Και πάλι, γίνεται µια σύντοµη αναφορά στην ιστορική διαδροµή των σχέσεών τους και υπό το πρίσµα των διεθνών διακηρύξεων. Παράλληλα, µελετώνται η στάση του Ισραήλ απέναντι στην ΕΕ και της ΕΕ απέναντι στο Ισραήλ κυρίως µέσω της αντιµετώπισης του Μεσανατολικού προβλήµατος και της ιαδικασίας για την Ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ΕΕ για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας µε την αποστολή του Ειδικού Απεσταλµένου (EU Special Envoy) και της Αντιπροσωπείας (Delegation). Πραγµατοποιείται, επίσης, ανάλυση του ρόλου της ΕΕ στον Μεσανατολικό χώρο και διατυπώνονται απόψεις από διάφορες πλευρές (αµερικανική, ρωσική, ευρωπαϊκή) σχετικά µε περιορισµό του ρόλου της σε απλό χρηµατοδοτικό φορέα χωρίς άλλη ουσιαστικότερη συµµετοχή (αµερικανική

7 άποψη) ή σε ανάληψη ενεργότερης δράσης, περισσότερων πρωτοβουλιών και πρωταγωνιστικού ρόλου στο πλευρό των ΗΠΑ (ρωσική, ευρωπαϊκή άποψη). Τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι η ΕΜΣ δρα συµπληρωµατικά και όχι µε σκοπό να αντικαταστήσει τη ιαδικασία Ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Στο τρίτο µέρος εξετάζονται οι εµπορικές σχέσεις ανάµεσα στους δύο εταίρους ιδίως µέσα από τη Συµφωνία Συνεργασίας που µετεξελίχθηκε σε Συµφωνία Σύνδεσης. Ταυτοχρόνως γίνεται αναφορά και στο ζήτηµα που προέκυψε µε την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής προϊόντων ότι προέρχονται από το Ισραήλ, τη στιγµή που ο τόπος προέλευσής τους ήταν τα Κατεχόµενα Εδάφη Παρακολουθείται η εξέλιξη του συγκεκριµένου περιστατικού, ενώ, παράλληλα, ερευνώνται τα αίτια του εµπορικού ελλείµµατος µε την ΕΕ, σηµαντικός παράγοντας δυσχερειών για την ισραηλινή οικονοµία. Περιγράφονται και άλλες µορφές συνεργασίας στους τοµείς των επιστηµών, των τεχνολογιών, του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης κτλ. Σηµαντικό εργαλείο στις σχέσεις µε το Ισραήλ αναδεικνύεται η επονοµαζόµενη οικονοµική διπλωµατία, µε πιέσεις, ανταλλάγµατα και συµφωνίες, προκειµένου να εφαρµοστούν οι επιταγές του διεθνούς δικαίου και τα συµπεφωνηµένα των διεθνών, διµερών και πολυµερών, συµφωνιών. Στο τρίτο και τελευταίο µέρος προβάλλονται οι προοπτικές για το µέλλον των σχέσεων του Ισραήλ µε την Ένωση µε όλα τα θετικά και τα αρνητικά επακόλουθα από την κάθε επιλογή. Πρόκειται για το σενάριο αναβάθµισης του ρόλου και της συµβολής της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας µέσα από την οποία θα µπορούσε να αναβαθµιστούν και οι σχέσεις µεταξύ των δύο εταίρων που όµως, όπως αποδεικνύεται, δεν ανταποκρίνεται και τόσο στις επιδιώξεις και τα συµφέροντα του Ισραήλ. Ένα δεύτερο σενάριο αναφέρεται στην ένταξη του Ισραήλ στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο µε όλα τα θετικά στοιχεία που απορρέουν από µια τέτοια συνεργασία, ενώ η τρίτη προοπτική αφορά την ένταξη του Ισραήλ στην ΕΕ ως πλήρες µέλος. Η τελευταία επιλογή αποδεικνύεται εξαιρετικά δεσµευτική για την περίπτωση του Ισραήλ µε τα συγκεκριµένα πολιτικά προβλήµατα, ενώ προκρίνεται η δεύτερη της ένταξης στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ως η πλέον ενδεδειγµένη για τη συγκεκριµένη χώρα.

8 Πρόλογος Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί περιοχή µεγίστης γεωστρατηγικής σηµασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο από οικονοµικής όσο και από πολιτικής άποψης και ότι η διεθνής τάξη διαµορφώνεται σε συνάρτηση µε τη δυναµική της κάθε γεωγραφικής περιοχής, ώστε η συγκεκριµένη περιοχή να αναδεικνύεται σε µείζονα στρατηγικό εταίρο για µια υπερδύναµη, όπως αποδεικνύεται η ΕΕ στον 21 ο αιώνα. Ωστόσο, ξεχωριστή θέση κατέχει το Ισραήλ µε την αλµατώδη πρόοδο και εξέλιξη που έχει σηµειώσει από τη στιγµή της ίδρυσής του ως ανεξάρτητο κράτος αναγνωρισµένο από τη διεθνή κοινότητα το Η ΕΕ και το Ισραήλ έχουν να επιδείξουν κατά την πορεία της κοινής ιστορίας τους σχέσεις συνεργασίας και αλληλεξάρτησης, ίδιο σεβασµό για τις δηµοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου και την πίστη για ένα διεθνές οικονοµικό σύστηµα που θεµελιώνεται στις αρχές της αγοράς. Οι ισραηλινοί ταγοί όλων των τοµέων, της πολιτικής, της οικονοµίας και των επιστηµών, διατηρούν στενές σχέσεις και επαφές µε την Ένωση. Οι αµφίδροµες σχέσεις µεταξύ των δύο εταίρων έχουν σφυρηλατηθεί µέσα από εµπορικές συναλλαγές, πολιτικές συνεργασίες και πολιτιστικές ανταλλαγές, ενώ µια νέα προοπτική διαγράφεται για ακόµα στενότερη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω της Πρωτοβουλίας για την Ευρύτερη Ευρώπη. Στην παρούσα εργασία θα σκιαγραφηθεί το φάσµα των σχέσεων ανάµεσα στην ΕΕ και το Ισραήλ σε διµερές επίπεδο αλλά και σε πολυµερές στα πλαίσια της Ευρω-Mεσογειακής Συνεργασίας. Σε µια αναλυτική περιγραφή της τελευταίας διερευνώνται τα προβλήµατα αλλά και τα πλεονεκτήµατα από µια τέτοια συνεργασία, όπως επίσης και οι προοπτικές που διαγράφονται για το µέλλον. Από µια τέτοια θεµατική δε θα µπορούσε να λείπει και η διερεύνηση του βαθµού και της έκτασης που επηρεάζονται οι σχέσεις των δυο χωρών από το Μεσανατολικό πρόβληµα, τα βήµατα στα οποία έχει προβεί η ΕΕ για την επίλυση του προβλήµατος και τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες από τους άµεσα ενδιαφερόµενους, κυρίως από το Ισραήλ που αποτελεί και κεντρικό άξονα της µελέτης. Τέλος, προβαίνουµε σε µια εκτίµηση για το µέλλον των Ευρω-

9 Ισραηλινών σχέσεων ακόµα και για τη δυνατότητα ένταξης του Ισραήλ στις δοµές της ΕΕ ως πλήρες µέλος. Ιστορικό πλαίσιο Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, έχοντας συνειδητοποιήσει τη στρατηγική σηµασία της λεκάνης της Μεσόγειου, προχώρησε στην ανάπτυξη συµβατικών σχέσεων µε τις χώρες της από πολύ νωρίς µε την παρουσία των γαλλικών αποικιών στη Βόρειο Αφρική αλλά κυρίως από το 1962 µε τη συµµετοχή της στον πολιτικό διάλογο που διεξαγόταν στην περιοχή και µάλιστα από το 1975 και στα πλαίσια του Ευρω-Αραβικού διαλόγου. Έντονο ήταν το ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 µε την ένταξη πλέον της Ελλάδας και των χωρών της Ιβηρικής χερσονήσου στις δοµές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και φυσικά στις αρχές του 1990 κατά τον Πόλεµο του Κόλπου. Αντικειµενικός σκοπός, όπως καθίσταται κατανοητό, ήταν το άνοιγµα της ευρωπαϊκής αγοράς στις χώρες της Μεσογείου και η δηµιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα επέτρεπαν και θα ευνοούσαν ακόµα και τη δυνατότητα ένταξής τους στις ευρωατλαντικές δοµές 1. Η ΕΕ είχε ήδη κατανοήσει τα οφέλη από µια στενότερη συνεργασία µε το Ισραήλ, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, προχωρώντας πρωτίστως προς την οικονοµική συνεργασία στο πλαίσιο της τότε Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς. Η παροχή οικονοµικής βοήθειας και οι στρατηγικές και διπλωµατικές συνεργασίες προσδιορίζουν τις σχέσεις ανάµεσα στην ΕΕ και το Ισραήλ από τότε µέχρι σήµερα 2. Από ιστορικής, τώρα, άποψης οι σχέσεις του Ισραήλ µε τις τρεις µεγάλες ευρωπαϊκές δυνάµεις της εποχής διαµορφώνονταν ως εξής: η Γαλλία προσέφερε υποστήριξη κατά την περίοδο µε την παροχή 1 Xenakis D.K., Order and Change in the Euro-Mediterranean System. Mediterranean Quarterly, Vol. 11, No. 1, Winter 2000, Published by Duke University Press under the editorial direction of Mediterranean Affairs, Inc., p Nisan M., Israel : Purpose and Predicament in History. Israel Affairs, Vol. 8, No. 1&2, Autumn/Winter 2002, Special Issue: Israeli Politics and Society Since 1948, A Frank Cass Journal, Great Britain, 2002, p. 9.

10 στρατιωτικής τεχνολογίας για την εναέρια άµυνα και για το πυρηνικό πρόγραµµα, που τότε έκανε τα πρώτα του βήµατα, στο «µικρό» Ισραήλ, που αγωνιζόταν να αποκτήσει µια πατρίδα και ασφαλή σύνορα, µε στρατηγικά ανταλλάγµατα στην Αλγερία ήταν καθαρά θέµα επιβίωσης. Η υτική Γερµανία κατά την περίοδο και υπό την ηγεσία του Καγκελάριου Αντενάουερ προσέφερε σηµαντική οικονοµική βοήθεια και στρατιωτικό εξοπλισµό υπό τις µνήµες της «επίδρασης» του Ναζισµού στο εβραϊκό έθνος, ενώ η Βρετανία διατηρούσε µια πιο συγκρατηµένη και αποστασιοποιηµένη στάση, εφόσον αποτελούσε στο παρελθόν την αποικιακή δύναµη που κατείχε την Παλαιστίνη και µεγάλο µέρος της Μέσης Ανατολής και διατηρούσε εγγενή συµφέροντα που θεµελιώνονταν στην ανεξαρτησία του Σουέζ και στην περιοχή του Κόλπου. Κατά την κρίση του Σουέζ το 1956, Γαλλία και Βρετανία συνεργάστηκαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Αιγύπτου, ενώ οι ΗΠΑ ήταν αντίθετες µε την ισραηλινή στάση και τάχθηκαν υπέρ της κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Αιγύπτου. Αποφασιστικής σηµασίας ήταν ο Πόλεµος των Έξη Ηµερών τον Ιούνιο του 1967, έχοντας ήδη προηγηθεί η άρνηση του ΝτεΓκωλ στο Ισραήλ για σύνδεση µε τη νεότευκτη τότε Κοινότητα, και η αναπάντεχη ισραηλινή νίκη, µε τη συνακόλουθη κατοχή της υτικής Όχθης, της Γάζας, των Υψιπέδων του Γκολάν και του Σινά, µετατρέποντάς το (το Ισραήλ), τουλάχιστον στα µάτια των Ευρωπαίων, σε µια επεκτατική δύναµη που συνέβαλλε στην ανατροπή των ευαίσθητων ισορροπιών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι δύο σηµερινοί εταίροι ακολούθησαν τότε αντίθετες πορείες, µε εξαίρεση τις προσπάθειες προσέγγισης το 1991 µε τη ιάσκεψη της Μαδρίτης µέχρι το 1996 και την ανάδειξη του Νετανιάχου στο αξίωµα του Πρωθυπουργού της χώρας. Οι περιπτώσεις ψύχρανσης των σχέσεων περιλαµβάνουν την άρνηση της Ευρώπης για πέρασµα των αµερικανικών εναέριων δυνάµεων προς ενίσχυση του Ισραήλ κατά τον Πόλεµο του Yom Kippur τον Οκτώβριο του 1973, τον Πόλεµο εναντίον του Λιβάνου το 1982 και τις περιόδους κήρυξης της πρώτης intifada το 1987 και της δεύτερης το Πιο συγκεκριµένα, οι σχέσεις ανάµεσα στην ΕΕ και το Ισραήλ σήµερα χαρακτηρίζονται από την καχυποψία και επιφυλακτικότητα του δεύτερου ως 3

11 προς τα κίνητρα πίσω από τις δράσεις και πολιτικές της πρώτης. Οι Ισραηλινοί στην πλειοψηφία τους θεωρούν τους Ευρωπαίους υποκριτές, υποκινούµενους από αισθήµατα αντισηµιτισµού. ιατείνονται ότι οι Ευρωπαίοι µεροληπτούν υπέρ των Παλαιστινίων, ότι ασκούν έντονη και άδικη κριτική κατά των ισραηλινών πρακτικών ως προς τον τρόπο αντιµετώπισης του παλαιστινιακού πληθυσµού και ότι κατ επέκταση έχουν αναπτύξει αισθήµατα συµπόνιας και συµπαράστασης προς τους αναξιοπαθούντες Παλαιστίνιους και περιφρόνησης και αποτροπιασµού για τους «βάναυσους» Ισραηλινούς 4. Η Ευρώπη, από την πλευρά της, αντιµετωπίζει το Ισραήλ ως πολιτιστικά αποµακρυσµένο από τις δικές της συνήθειες, εξαιτίας του ετοιµοπόλεµου χαρακτήρα του, την άνοδο του θρησκευτικού εξτρεµισµού, τη µονοµέρεια στην αντιµετώπιση των διεθνών σχέσεων, την πλήρη περιφρόνηση για τα ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών και για τους Ευρωπαίους αξιωµατούχους και την αντιµετώπιση του φαινοµένου της τροµοκρατίας ως κάτι άσχετο και αποκοµµένο από τις πολιτικές και ιστορικές του ρίζες και καταβολές. Αντίθετα, η εµπειρία από τους δύο παγκόσµιους πολέµους οδήγησε την ΕΕ, ως ενότητα και ως κάθε ευρωπαϊκό κράτος χωριστά, σε µια πιο φιλελεύθερη αντιµετώπιση των πραγµάτων, όπου το εµπόριο, η απελευθέρωση των αγορών, η συνεργασία και η αλληλεξάρτηση, η χάραξη των κανόνων του διεθνούς δικαίου και η πιστή εφαρµογή τους, οι διεθνείς οργανισµοί και οι διαπραγµατεύσεις, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, κατέχουν κεντρική θέση. Επιπλέον, θεωρείται παράλογη η αποκοπή της τροµοκρατίας από το πολιτικό και ιστορικό πλαίσιο δηµιουργίας της. Αντιµετωπίζοντάς την ως πολιτικό φαινόµενο, που πραγµατικά είναι στη συγκεκριµένη περίπτωση, απαιτεί λύσεις σε πολιτικό επίπεδο. Σύµφωνα µ αυτήν την άποψη και αντιµετώπιση της πολιτικής κατάστασης από τους Ευρωπαίους, θεωρείται απαράδεκτη η στάση του Ισραήλ µε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τρία χρόνια για άντρες και γυναίκες, τη λογική της λήψης προληπτικών και όχι κατασταλτικών µέτρων και την παραχώρηση µεγάλου µέρους του κρατικού προϋπολογισµού στον τοµέα της άµυνας, συγκριτικά µε την Ένωση, όπου το µέρος του προϋπολογισµού σε όρους ΑΕΠ που απευθύνεται σ αυτόν τον τοµέα παραµένει κατά µέσο όρο χαµηλότερο. Επίσης, οι κατηγορίες περί 4

12 αντισηµιτισµού, που προσάπτουν στην Ευρώπη, είναι πλήρως ανυπόστατες, δεδοµένου ότι πρόκειται για ένα φαινόµενο που αντιµετωπίζεται ως απαράδεκτο και κατακριτέο στην Ένωση, εξού και οι µεµονωµένες τέτοιες πράξεις και δηλώσεις πολιτικών προσώπων του περιθωρίου (όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Αµερική και αλλού) που σίγουρα αποτελούν τη θλιβερή µειοψηφία. Όµως, όπως θα καταδειχθεί και στη συνέχεια της παρούσας εργασία, η ΕΕ αποτελεί τον σηµαντικότερο, ίσως, εµπορικό εταίρο του Ισραήλ και µη στρατιωτικό δωρητή οικονοµικής βοήθειας στην περιοχή, κυρίως προς τους Παλαιστινίους που το έχουν και µεγαλύτερη ανάγκη. Τέλος, οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεργαστούν µε την ΕΕ στην προώθηση της εύρεσης ειρηνικών λύσεων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος ασφάλειας και αστάθειας που αντιµετωπίζει η περιοχή, δεδοµένου του επιτυχηµένου πειράµατος της ΕΕ για τον εκδηµοκρατισµό της Νοτίου Ευρώπης τη δεκαετία του 1970 και πιο πρόσφατα της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης τη δεκαετία του 1990, εν συγκρίσει µε τις αµερικανικές προσπάθειες για «αλλαγή καθεστώτος» µε τα γνωστά αποσταθεροποιητικά αποτελέσµατα στην περιοχή του Ιράκ και αλλού στη Μέση Ανατολή 5. Καθίσταται, εν συντοµία, κατανοητό ότι υπάρχει διάσταση απόψεων ανάµεσα στην ΕΕ και το Ισραήλ όσον αφορά σηµαντικά πολιτικά προβλήµατα για την περιοχή. Ακόµα και οι πολιτισµικές διαφορές και τα διαφορετικά στοιχεία της ταυτότητας των δύο εταίρων, όπως αυτά διαµορφώνονται σήµερα µετά από διαφορετικές εµπειρίες και βιώµατα του καθενός συντείνουν προς αυτήν την διάσταση, η οποία δείχνει να υπερσκελίζεται υπό το βάρος άλλων παραγόντων, όπως οικονοµικών συµφωνιών, εµπορικών συναλλαγών και ανταλλαγών προσώπων, αγαθών και γνώσεων. Η Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία Εύκολα καταλήγει κανείς στο συµπέρασµα ότι η λεκάνη της Μεσογείου συνιστά µια περιοχή που χαρακτηρίζεται από θρησκευτική και πολιτισµική ποικιλοµορφία, γεγονός που συµβάλλει στην εκδήλωση συγκρούσεων και 5

13 εθνικών αντιπαραθέσεων, απειλώντας µε αποσταθεροποίηση όχι µόνο την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης αλλά και του διεθνούς συστήµατος στο σύνολό του. Η περιφερειακή συνεργασία, που θεωρείται σηµείο-κλειδί για την εξοµάλυνση των αντιθέσεων, συναντά τον πολιτισµικό κατατεµαχισµό ως ανυπέρβλητο εµπόδιο. Συνεπώς, η εξεύρεση αποτελεσµατικών λύσεων, κυρίως, στην οικονοµική κρίση και τη συνακόλουθη κοινωνική αναταραχή, που ταλανίζουν την περιοχή, και η ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στην προσπάθεια κατευνασµού των όποιων εθνικιστικών αντιθέσεων είναι σαφώς προς το συµφέρον της ΕΕ 6. Ας µη λησµονούµε το γεγονός ότι η ΕΕ αποτελεί σήµερα τον σηµαντικότερο εµπορικό εταίρο για τις χώρες στα νότια της Μεσογείου, και, παράλληλα, ότι στα πλαίσια της ανάπτυξης διµερών σχέσεων έχουν υπογραφεί Συµφωνίες Συνεργασίας και Σύνδεσης αφενός µε τις χώρες οι οποίες θεωρούνται ότι είναι δυνατόν και επιθυµητό να ενταχθούν στην ΕΕ, όπως η Κύπρος, η Μάλτα (που είναι ήδη µέλη της ΕΕ) και η Τουρκία (η δυνατότητα για υποψηφιότητα της οποίας είναι υπό µελέτη) και αφετέρου µε τις χώρες (Μαρόκο, Τυνησία, Ιορδανία, Αλγερία, Αίγυπτος Ισραήλ, Συρία, Λίβανος και Παλαιστινιακή Αρχή) η υποψηφιότητα για ένταξη των οποίων δεν εντάσσεται στις προοπτικές της πολιτικής της ΕΕ πέρα από τις επιφυλάξεις και των ίδιων των χωρών για µια τέτοια προοπτική (ήδη από µια επιφανειακή παρατήρηση καθίσταται εµφανής η διάκριση ανάµεσα στις πλούσιες χώρες του Βορρά και τις φτωχότερες του Νότου) 7. Ειδικά για την περίπτωση του Ισραήλ και της προοπτικές ένταξής του θα αναφερθούµε σε επόµενο κεφάλαιο της εργασίας. Έτσι ξεκίνησε, λοιπόν, η προσπάθεια, ως προοπτική για τη δηµιουργία µιας ιάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στη Μεσόγειο, ενός forum για την επίλυση των προβληµάτων ασφάλειας µέσω του διαλόγου µε τη συµµετοχή των χωρών της περιοχής αλλά και άλλων χωρών µε εγγενή σ αυτήν συµφέροντα 8, κατά το πρότυπο της ΑΣΕ ( ιάσκεψη για τη Συνεργασία 6 Xenakis, όπ.π., σελ Xenakis, όπ.π., σελ Βλ. Ντόκος Θ. Πιέρρος Φ., Η Μεσόγειος προς τον 21 ο αιώνα: Η θέση της Ελλάδας. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1996, σελ. 299.

14 και την Ασφάλεια στην Ευρώπη) και της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι 9. Μετά από ανεπίσηµη ιταλική πρόταση το εκέµβριο του 1989 και στη συνέχεια επίσηµη παρουσίασή της το 1991 από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία, έγινε δεκτή και από το Ισραήλ, την Παλαιστινιακή Αρχή (εκπροσωπούµενη από την PLO), την Τουρκία, την Ιορδανία και τις χώρες της Βορείου Αφρικής η ιδέα για συνεργασία ανάµεσα στους λαούς της Μεσογείου και την ΕΕ σε θεσµικό επίπεδο. Αν και δεν πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικά βήµατα προς τη δηµιουργία ενός τέτοιου σώµατος (µεσογειακή ΑΣΕ), εξαιτίας κατά κύριο λόγο της έλλειψης ενδιαφέροντος από την πλευρά των ΗΠΑ, έντονη ήταν η πίεση για έµπρακτη εκδήλωση του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και προς τις χώρες της Βορείου Αφρικής και προς εκείνες της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς θεωρείτο ότι η προσοχή επικεντρωνόταν περισσότερο στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Υπό αυτές τις συνθήκες συγκλήθηκε διάσκεψη στην Βαρκελώνη το Νοέµβριο του Η προκύπτουσα ιακήρυξη της Βαρκελώνης αποτέλεσε το επιστέγασµα των µέχρι εκείνου του σηµείου προσπαθειών για προσέγγιση των χωρών της περιοχής (Τυνησία, Μαρόκο, Αίγυπτος, Αλγερία, Ιορδανία, Ισραήλ, αυτόνοµα Παλαιστινιακά εδάφη, Συρία, Λίβανος, Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία) 10. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας εντάσσεται η Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία (ΕΜΣ) ή όπως διαφορετικά καλείται ιαδικασία της Βαρκελώνης, όπως προέκυψε από τη ιακήρυξη της Βαρκελώνης το Νοέµβριο του 1995 ανάµεσα στις 15 χώρες µέλη της ΕΕ και τις κυβερνήσεις 12 χωρών της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής (αντικαθιστώντας τις προηγούµενες Μεσογειακές πολιτικές της Ένωσης). Οι Ευρωπαίοι εταίροι (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, ανία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία) υπέγραψαν µε τους Μεσογειακούς εταίρους συµφωνίες που προέβλεπαν στα πλαίσια της ΕΜΣ δύο επίπεδα συνεργασίας, το διµερές και το περιφερειακό. 9 Colas A., The Limits of Mediterranean Partnership: Civil Society and the Barcelona Conference of Mediterranean Quarterly, Vol. 8, No. 4, Fall 1997, Published by Duke University Press under the editorial direction of Mediterranean Affairs, Inc., p Hadar L., Meddling in the Middle East? Europe Challenges U.S. Hegemony in the Region. Mediterranean Quarterly, Vol. 7, No. 7, Fall 1996, Published by Duke University Press under the editorial direction of Mediterranean Affairs, Inc., p

15 Στο µεν πρώτο (διµερές) υπάγονται οι Συµφωνίες Σύνδεσης, η προοπτική Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών ως το 2010, ο διάλογος σε πολιτικό, οικονοµικό και πολιτιστικό επίπεδο και η δηµιουργία πρόσφορων συνθηκών για την πραγµατοποίηση Ξένων Άµεσων Επενδύσεων για την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής της Μεσογείου. Στο δε δεύτερο (πολυµερές) εντάσσονται τα προγράµµατα, τα δίκτυα και τα fora που προβλέπονται και στους τρεις πυλώνες συνεργασίας, επαφές ανάµεσα στα Κοινοβούλια, τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου, µε απώτερο σκοπό την εµφύσηση αισθηµάτων εµπιστοσύνης µέσω της διαρκούς συνεργασίας σε επιχειρηµατικό κυρίως, αλλά όχι µόνο, επίπεδο 11. Όπως θα καταδειχθεί και στη συνέχεια, η ιαδικασία της Βαρκελώνης αποσκοπεί στην κάλυψη των σηµαντικών σε δοµικό επίπεδο ανεπαρκειών των προηγούµενων ευρωπαϊκών πολιτικών, (πολιτικών) που απευθύνονται στη συγκεκριµένη περιοχή, τις ανάγκες και τα προβλήµατά της 12. Πρόκειται, συνεπώς, για διµερή και πολυµερή ή περιφερειακή συνεργασία η οποία είναι διακριτή αλλά και συµπληρωµατική της ιαδικασίας της Μαδρίτης (1991) ή αλλιώς της ιαδικασίας Ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Αν και οι δράσεις της πραγµατοποιούνται σε πολυµερές επίπεδο, δε θίγονται σε καµία περίπτωση οι διµερείς σχέσεις ανάµεσα στην ΕΕ και τον κάθε µεσογειακό εταίρο. Όπως αναλύεται και στη συνέχεια, η Ευρω- Μεσογειακή Συνεργασία αποτελείται από τη ιακήρυξη και ένα Πρόγραµµα ράσης τριπλής συνεργασίας 13. Στόχος της είναι ουσιαστικά η αναβάθµιση των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης µε τις χώρες της περιοχής 14 αλλά και η προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των δύο µερών. Θα µπορούσε να ειπωθεί Xenakis D., The Politics of Order-Building in Europe and the Mediterranean. Themata: Policy & Defence, Defence Analysis Institute, January, Athens 2004, p Λιάνου Ε., Η Ευρω Μεσογειακή Συνεργασία: Από τη ιαδικασία της Βαρκελώνης προς τη ηµιουργία Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών. Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού ικαίου, ΕΛΙΑΜΕΠ, Βλ. Ξενάκης., Η Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία µετά την Κρίση. Ανασκόπηση 2002 Αµυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής. Η Ελλάδα και ο Κόσµος , επιµέλεια: Θ. Κουλουµπή, Θ. Ντόκου, Α. Κιντή, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, Αθήνα 2002, σελ. 115.

16 ότι αυτό το µόρφωµα συνεργασίας εγκολπώνει τα διεθνή «καθεστώτα» της υτικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής και τις περιφερειακές υποοµάδες της Νότιας Ευρώπης (Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος, Μάλτα), των χωρών Μασρέκ (Αίγυπτος Ιορδανία, Λίβανος, Ισραήλ, και Παλαιστινιακή Αρχή) και των χωρών Μαγκρέµπ (Αλγερία, Μαρόκο και Τυνησία) 15. Θεωρείται ως το πιο αποτελεσµατικό «πολυµερές σχήµα συνεργασίας των Ευρωπαϊκών κρατών και των κρατών του Μεσογειακού Νότου» 16. Στόχοι Σύµφωνα, λοιπόν, µε το επίσηµο κείµενο, αντικειµενικός και απώτερος στόχος είναι να µετατραπεί η Μεσόγειος σε µια «περιοχή ειρήνης, σταθερότητας και ευηµερίας» 17, σε έναν «κοινό χώρο διαλόγου και συνεργασίας, ειρήνης, σταθερότητας και ευηµερίας». Κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω του «σεβασµού των δηµοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µέσω κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης, µέσω της λήψης µέτρων για την αντιµετώπιση της φτώχειας και την προσπάθεια για µεγαλύτερη ανοχή και κατανόηση ανάµεσα στους διαφορετικούς πολιτισµούς» 18. Χρήσιµος είναι ο ακόλουθος σχηµατικός πίνακας που απεικονίζει τους σκοπούς και τα µέσα για την επίτευξή τους 15 Xenakis, όπ.π., σελ Βλ. Ξενάκης., Ο Ευρω-Μεσογειακός χώρος: Πολυπλοκότητα, συνεργασία και προοπτική. Αγορά Χωρίς Σύνορα, Τόµος 6, Νο. 4, Ινστιτούτο ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, Αθήνα 2001, σελ Επίσηµο κείµενο στο Mediterranean Politics, Vol. 2, No. 1,Summer1997, p Zaafrane H. and Mahjoub A., The Euro-Mediterranean Free Trade Zone: Economic Challenges and Social Impacts on the Countries of the South and East Mediterranean. Mediterranean Politics, Issue 5, No. 1, Spring 2000, A Frank Cass Journal, p. 9.

17 Σκοποί Αύξηση του ρυθµού βιώσιµης οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης, άνοδος του επιπέδου εργασίας και µείωση του αναπτυξιακού κενού στην Ευρω-Μεσογειακή περιοχή Προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και της περιφερειακής ολοκλήρωσης Πηγή: Zaafrane and Mahjoub, p.12 Μέσα Καθιέρωση Ζώνης Ελευθέρων Εµπορικών Συναλλαγών Προώθηση της οικονοµικής συνεργασίας και του διαλόγου στους αντίστοιχους τοµείς Σηµαντική αύξηση της παρεχόµενης από την ΕΕ οικονοµικής βοήθειας Πυλώνες Το Πρόγραµµα της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας στην οποία κατέληξαν οι εργασίες της ιάσκεψης στη Βαρκελώνη θεµελιώνεται στους τρεις πυλώνες δράσης/συνεργασίας: 1) οικονοµική και χρηµατοδοτική συνεργασία (η επίτευξη οικονοµικής ενοποίησης αναµένεται να συντελέσει στο να καταστεί η περιοχή της Μεσογείου περιοχή ευηµερίας και προόδου, προβλέπεται και συνεργασία σε θέµατα περιβάλλοντος, µεταφορών, ενέργειας, µεταφορών, επενδύσεων και κεφαλαίου), 2) πολιτική συνεργασία και συνεργασία ασφάλειας (προσπάθεια να µετατραπεί η Μεσόγειος σε περιοχή ειρήνης και σταθερότητας, προβλέπεται ανάπτυξη συνθηκών συνεργασίας και εµπιστοσύνης µέσω της προώθησης του πολιτικού διαλόγου, των δηµοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τίθενται οι στόχοι για ένα µελλοντικό Ευρω-Μεσογειακό Σύµφωνο Σταθερότητας, προβλέπονται για το κάθε κράτος ή πολιτική οντότητα διεθνώς αναγνωρισµένη αρχές και κανόνες συµπεριφοράς γενικώς παραδεδεγµένων και αποδεκτών για τις σχέσεις στο εσωτερικό τους αλλά και µε τα υπόλοιπα κράτη, ακολουθείται το παράδειγµα του Ελσίνκι) και 3) κοινωνικο-πολιτιστική συνεργασία (πολιτισµική προσέγγιση των λαών της Μεσογείου µέσω της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) και των Μη Κυβερνητικών Υποκειµένων, ανταλλαγές µεταξύ της ΚτΠ των συµβαλλόµενων µερών, προβλέπεται συνεργασία σε θέµατα µετανάστευσης, τροµοκρατίας και

18 αντιµετώπισης του διεθνούς εγκλήµατος) µε κεντρικό πάντα µέληµα να καταστεί η περιοχή µια περιοχή ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας 19. Η συνεργασία χαρακτηρίζεται από διµερείς, πολυµερείς συµφωνίες αλλά και µονοµέρεια (στις εσωτερικές δοµές της ΕΕ). Οι διµερείς σχέσεις ΕΕ και Μεσογειακών εταίρων εστιάζονται στην υπογραφή Συµφωνιών Συνεργασίας που σταδιακά αναβαθµίζονται σε Ευρω-Μεσογειακές Συµφωνίες Σύνδεσης (ΕΜΣΣ) για τις χώρες εκείνες, όπου προς το παρόν τουλάχιστον, δεν υπάρχουν προοπτικές ένταξης στην ΕΕ (πλην της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας) 20. Το εµπόριο, βασικό στοιχείο αυτών των συµφωνιών, αναγνωρίζεται ως ο κεντρικός παράγοντας για την επίτευξη οικονοµικής ευηµερίας και προόδου για την περιοχή. Οι εµπορικές συµφωνίες, που προβλέπονται από την ΕΜΣ, πραγµατοποιούνται τόσο ανάµεσα στην ΕΕ και τις χώρες της περιοχής («κάθετη» απελευθέρωση του εµπορίου σε διµερές επίπεδο) όσο και ανάµεσα στους ίδιους τους Μεσογειακούς εταίρους («οριζόντια» ή αλλιώς «ολοκλήρωση Νότου µε Νότο») και αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας. Η κατάργηση των τελωνειακών δασµών απαιτεί σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στους τοµείς της βιοµηχανίας, της οικονοµίας και των οικονοµικών, κατ επέκταση είναι αποφασιστικής σηµασίας προς αυτή την κατεύθυνση η συνεισφορά του χρηµατοδοτικού προγράµµατος MEDA όπως επίσης και για την πραγµατοποίηση των απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων στο δηµόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα 21. Βασική προτεραιότητα θεωρείται, συνεπώς, η απελευθέρωση της οικονοµίας, ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ο πολιτικός διάλογος, η παροχή οικονοµικής και τεχνικής βοήθειας στις χώρες της Μεσογείου αλλά και ο αφοπλισµός και η αντιµετώπιση της τροµοκρατίας και της παράνοµης µετανάστευσης, ως προσδιοριστικά στοιχεία της έννοιας της ασφάλειας για την ΕΕ. Κεντρικό σηµείο της όλης προσπάθειας είναι η σταδιακή δηµιουργία µιας Ευρω-Μεσογειακής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών 19 Licari J., The Euro-Mediterranean Partnership: Economic and Financial Aspects. Mediterranean Politics, Vol. 3, No. 3, Winter 1998, A Frank Cass Journal, p Philippart E., The Euro-Mediterranean Partnership: A Critical Evaluation of an Ambitious Scheme. European Foreign Affairs Review, Vol. 8, Issue 2, Kluwer Law International, p

19 (ΖΕΣ) µέχρι το (ως ΖΕΣ ορίζεται το σύνολο των τελωνειακών περιοχών µεταξύ των οποίων έχουν καταργηθεί οι δασµοί σε όλες τις εµπορικές συναλλαγές και για τα αγαθά που προέρχονται από αυτές τις περιοχές 23 -πρόκειται για Εµπορικές Προτιµησιακές ιευθετήσεις που µπορούν να θεωρηθούν και περιφερειακές. Περιλαµβάνουν προτιµησιακή πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά, την προοπτική για τη δηµιουργία ζώνης ελευθέρου εµπορίου, χρηµατοδοτική, οικονοµική και τεχνική βοήθεια και συνεργασία αλλά και τη δυνατότητα για ορισµένες από τις συνδεδεµένες χώρες να γίνουν πλήρη µέλη της ΕΕ 24. Η ΖΕΣ πραγµατοποιείται µέσω των Ευρω-Μεσογειακών Συµφωνιών και των Συµφωνιών Ελεύθερης Εµπορικής Ζώνης οι οποίες είναι πάντα συµβατές µε τις δεσµεύσεις των κρατών µελών µε τον ΠΟΕ 25. Απαιτείται η εφαρµογή των αρχών της οικονοµίας της ελεύθερης αγοράς, η εφαρµογή οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, όπως η αναβάθµιση του ιδιωτικού τοµέα και του τοµέα παραγωγής, ο εκσυγχρονισµός των οικονοµικών και κοινωνικών δοµών και η λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της φτώχειας και της ανέχειας, ενώ η σπουδαιότερη ίσως προϋπόθεση είναι η δηµιουργία θεσµικών µηχανισµών για την τήρηση και εφαρµογή των κανόνων της ελεύθερης αγοράς 26. Προϋποτίθεται απελευθέρωση της γεωργικής παραγωγής µέσω προτιµησιακής και αµοιβαίας πρόσβασης, ελευθερία στην εγκατάσταση εταιρειών, στη µεταφορά βιοµηχανικών προϊόντων και στην κίνηση κεφαλαίων σύµφωνα µε την GATS (Γενική Συµφωνία Εµπορίου Υπηρεσιών που προβλέπεται από τον Γύρο της Ουρουγουάης του 1994). Η προώθηση της συνεργασίας πραγµατοποιείται σε επίπεδο όχι µόνο µεταξύ της ΕΕ και των κρατών της περιοχής αλλά και σε επίπεδο µεταξύ των ίδιων των κρατών. Προβλέπεται συνεργασία και στους τοµείς των µεταφορών, των επιχειρήσεων, των επενδύσεων, της αλιείας, της 22 Colas, όπ. π., σελ Licari, όπ. π., σελ. 7 (Article XXIV, par. 8 (b) of the GATT). 24 Λιάνου, όπ. π. 25 Λιάνου, όπ. π. 26 Zaafrane, όπ. π., σελ. 12.

20 γεωργίας, της ενέργειας, της έρευνας και ανάπτυξης, της πληροφόρησης και των τηλεπικοινωνιών 27. Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών Μέσω της ΕΜΣ υπάρχει η δέσµευση για δηµιουργία Ζώνης Ελευθέρου Εµπορίου (ΖΕΕ) µεταξύ των ίδιων των εταίρων, όπως ήδη αναφέρθηκε, τη στιγµή που το διαπεριφερειακό εµπόριο φτάνει µόλις το 5%. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία περιφερειακής ολοκλήρωσης που ανέλαβε το Μαρόκο, η Τυνησία, η Αίγυπτος και η Ιορδανία κατά την επονοµαζόµενη «ιαδικασία Agadir» από την πόλη όπου ανακοινώθηκε στις 8 Μαΐου 2001 η συγκεκριµένη συνεργασία, αποτελώντας σηµαντικό βήµα δηµιουργίας ισχυρών δεσµών µεταξύ των χωρών Μασρέκ και των χωρών Μαγκρέµπ. Ύστερα από τη συγκεκριµένη κίνηση συνεργασίας, προέκυψε και η Συµφωνία Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών στις 11 Ιανουαρίου 2003 στο Αµάν της Ιορδανίας ανάµεσα στις προαναφερθείσες χώρες 28. Βέβαια, η τελική αποτελεσµατική και επιτυχής λειτουργία της ΖΕΣ συνίσταται στην ταυτόχρονη εισροή ξένων επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και στην ύπαρξη κοινών πολιτικών και θεσµικών δοµών και µηχανισµών, ανεξάρτητων δικαστικών αρχών, οικονοµικής και πολιτικής διαφάνειας και κράτους δικαίου ανάµεσα στους εταίρους, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρµογή των συµπεφωνηµένων 29. Ας αναφερθεί ότι εκτός από την ελεύθερη µεταφορά αγαθών δεν υπάρχει πρόβλεψη για ελεύθερη µεταφορά και εγκατάσταση προσώπων, εφόσον πέραν ορισµένων εξαιρέσεων (Κύπρος, Μάλτα, Τουρκία) καµία από τις Μεσογειακές χώρες-εταίρους δεν έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηµα για ένταξη στην ΕΕ Λιαργκόβας Π., Η Οικονοµική ιάσταση της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας. Κείµενα Έρευνας και Τεκµηρίωσης, Αρ. 36, Οι νέες προοπτικές της Ευρωµεσογειακής συνεργασίας, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, Οκτώβριος 1995, σελ Λιάνου, όπ. π. 29 Zaafrane, όπ. π., σελ Licari, όπ. π., σελ. 13.

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION Professor Angelos Kotios Albania, November 2013 1 Αντικείμενο παρουσίασης Χαρακτηριστικά της περιοχής Λόγοι για την καθυστέρηση στην ενσωμάτωση τω

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Χαιρετισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη με θέμα «Η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου και η γεωστρατηγική σημασία του για την περιοχή», στο συνέδριο του Economist,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, Π.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Ο καθένας χρειάζεται να νιώθει ασφάλεια στην καθηµερινή του ζωή. Αν και οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν ζήσει πόλεµο εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Βασικά θέματα προς συζήτηση:

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Τι είναι η διεθνής περιφερειακή συνεργασία και ποια η εξέλιξη του φαινομένου; Μορφές Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;».

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;». Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;». 25 Ιουνίου 2014 Venue Centre, Columbia Plaza, Λεμεσός Έντιμε Υπουργέ Ενέργειας, Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ DR NABIL ELARABY SECRETARY GENERAL, LEAGUE OF ARAB STATES TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business and investment

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ :

Η ΕΥΡΩ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : Η ΕΥΡΩ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΠΟ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Ελένη ΛΙΑΝΟΥ ικηγόρος DES στο Ευρωπαϊκό ίκαιο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού ικαίου-βρυξέλλες 1 Η ΕΥΡΩ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ FLAVIA PALANZA DIRECTOR, FACILITY FOR EURO- MEDITERRANEAN INVESTMENT AND PARTNERSHIP (FEMP), EUROPEAN INVESTMENT BANK, LUXEMBOURG TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Ανάλυση Σχολικών Προγραμμάτων Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα,

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, 1 Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, Κοινωνική ικαιοσύνη: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης», ευτέρα 22 Μαρτίου 2011, ώρα 19:00

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Αλλαγές στο Ενεργειακό Τοπίο Πολλά φαίνεται να αλλάζουν με την πρόσφατη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Είναι φανερό πως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ DR ALI OTHMAN BADRI SINDI MINISTER OF PLANNING, KURDISTAN REGION, IRAQ TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα»

«Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα» Αντώνης Μακρυδηµήτρης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών «Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα» Ι Βασικό πρόβληµα της χώρας υπήρξε εδώ και καιρό η ποιότητα της δηµοκρατίας και της λειτουργίας των δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011.

Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011. Κυρίες και Κύριοι, Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011. Η επίκαιρη θεματολογία και οι εμπεριστατωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όποτε η Ελλάδα κλυδωνίζεται, μαζί της κλυδωνίζεται και η Ευρώπη.

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όποτε η Ελλάδα κλυδωνίζεται, μαζί της κλυδωνίζεται και η Ευρώπη. The Economist 19 th Roundtable with Government of Greece EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? Brainstorming with the new Greek government and world leaders Ξενοδοχείο InterContinental, 14-15/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Κάιρο, 26 Νοεµβρίου 2012 Α) Γενικά σχόλια: Η Αίγυπτος παράγει µεγάλες ποσότητες νωπών φρούτων. Η εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ 7 ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΠ7) - 7 th FRAMEWORK PROGRAMME (FP7) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 Τι είναι το 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο...2 οµή και προϋπολογισµός του FP7...2 Συµµετοχή...5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010 Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η αποστολή της Six Billions επέστρεψε από τη Ζιµπάµπουε µετά από δύο µήνες παραµονή στη χώρα, όπου επιτεύχθησαν όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί, τόσο σε ποσοτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» : «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα