ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οι σχέσεις της ΕΕ µε το Ισραήλ: παρελθόν, παρόν και προοπτικές για το µέλλον Επιβλέπων: Π. Λιαργκόβας Σπουδάστρια: Καµπερέα Σταυρούλα Αθήνα 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.. 1 Μεθοδολογία...2 Λέξεις-Κλειδιά..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος.. 5 Ιστορικό πλαίσιο..6 Η ΕΥΡΩ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 9 Στόχοι..13 Πυλώνες. 14 Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών..17 Συµφωνίες Σύνδεσης..18 Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα MEDA 19 Αίτια των προβληµάτων της Μεσογείου-Ανασφάλεια για την ΕΕ.. 21 Άλλες πτυχές της ΕΜΣ.23 Αδύνατα σηµεία της ΕΜΣ.23 Προτάσεις-Λύσεις..25 Θετικά σηµεία-πλεονεκτήµατα της ΕΜΣ 27 Σύµφωνο Σταθερότητας για τη Μεσόγειο;.29 Αδυναµία της ΕΕ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.30 Η περίπτωση του Ισραήλ.31 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΕΕ-ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ.34 Ιστορικό πλαίσιο 34 Θέσεις της ΕΕ µε βάση τις διεθνείς διακηρύξεις..36 ΕΜΣ: συµπληρώνει δεν αντικαθιστά τη ιαδικασία Ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή 37 Ο ρόλος της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία σήµερα.38 Ο Ειδικός Απεσταλµένος.41 Η Αντιπροσωπεία..41 Απόψεις για το ρόλο της ΕΕ στη Μέση Ανατολή.43

3 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΕ-ΙΣΡΑΗΛ..46 Χαρακτηριστικά της οικονοµίας του Ισραήλ..46 Οικονοµικές-εµπορικές σχέσεις ΕΕ-Ισραήλ..48 Ιστορικό πλαίσιο 49 Η Συµφωνία Σύνδεσης.52 Σηµείο αντιπαράθεσης.53 Άλλες µορφές συνεργασίας.55 ΑΙΤΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ.57 Το ζήτηµα των Κατεχοµένων Εδαφών..59 Προτάσεις...61 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ-παραδείγµατα...62 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΡΑΗΛ-ΕΕ.67 Προτάσεις...67 Προοπτικές-Σενάρια.68 Αναβάθµιση της ΕΜΣ...68 Ένταξη στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.69 Άλλες πιθανές µορφές συνεργασίας..70 Ένταξη στην ΕΕ ως πλήρες µέλος.71 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 74 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.76

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τις σχέσεις ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ. Αρχικά σε πολυµερές, µέσα από το πρίσµα της Ευρω- Μεσογειακής Συνεργασίας (ΕΜΣ), και στη συνέχεια σε διµερές επίπεδο σκιαγραφείται το πλαίσιο συνεργασίας, διαλόγου και φιλίας ανάµεσα στους δύο παραδοσιακούς εταίρους. Οι πολιτικές και οι εµπορικές σχέσεις µελετώνται πιο επισταµένως. Από µια τέτοια έρευνα δε θα µπορούσε να λείπει και ο συσχετισµός των πολιτικών σχέσεων µε το Μεσανατολικό πρόβληµα και τη ιαδικασία Ειρήνευσης για τη Μέση Ανατολή καθώς και ο ρόλος και οι πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει η ΕΕ στο συγκεκριµένο θέµα και η αντίστοιχη στάση του Ισραήλ. Το ουσιωδέστερο, ίσως, µέρος της µελέτης είναι η διερεύνηση των προοπτικών για το µέλλον του Ισραήλ, όσον αφορά τις σχέσεις και τη συνεργασία µε την Ένωση (αναβάθµιση της ΕΜΣ, ένταξη στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, ένταξη ως πλήρες µέλος στην ΕΕ). This paper deals with the Euro-Israeli relations. Cooperation, dialogue and friendship are studied primarily on a multilateral level under the Euro- Mediterranean Partnership (EMP) and then on a bilateral level. More specifically, political, economic and trade relations between the two traditional partners is the main issue addressed. As far as political relations is concerned, they are studied in relation with the Israeli-Palestinian conflict and the Middle East Peace Process, the EU s initiatives and stance on the issue and the subsequent Israeli position and reaction. Perhaps the most fundamental issue raised in this paper is about the future prospects of the Euro-Israeli cooperation. Would the most appropriate and suiting solution for Israel be an upgraded Euro-Med Partnership, integration to the European Economic Area or a potential membership in the EU?

5 Μεθοδολογία Η παρούσα εργασία είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσµα δευτερογενούς έρευνας η οποία συνίσταται στη µελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας (βιβλία, άρθρα, εργασίες, επιστηµονικά περιοδικά) και στην επεξεργασία δεδοµένων από το ιαδίκτυο. Λέξεις - Κλειδιά Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία, ιαδικασία της Βαρκελώνης, πυλώνες, πολιτικές σχέσεις, Μεσανατολικό πρόβληµα, ιαδικασία Ειρήνευσης, εµπορικές σχέσεις, Συµφωνία Συνεργασίας, Συµφωνία Σύνδεσης, εµπορικό έλλειµµα, µελλοντικές προοπτικές, Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος, ένταξη

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα µελέτη ασχολείται µε τις σχέσεις ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ. Στο πρώτο µέρος εξετάζονται οι εν λόγω σχέσεις σε πολυµερές και διµερές επίπεδο µέσα από το πρίσµα της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας (ΕΜΣ) ή, όπως αλλιώς ονοµάζεται, της ιαδικασίας της Βαρκελώνης. Και τούτο διότι αποτέλεσε το πρώτο πλαίσιο ανάπτυξης των σχέσεων συνεργασίας και φιλίας ανάµεσα στους δύο εταίρους. Στην πρώτη ενότητα, γίνεται µια σύντοµη αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο των σχέσεων ανάµεσα στο Ισραήλ και τις µεγάλες ευρωπαϊκές δυνάµεις Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία, καθώς αντικείµενο της συγκεκριµένης έρευνας δεν είναι η λεπτοµερής περιγραφή των ιστορικών γεγονότων. Στη δεύτερη ενότητα, πραγµατοποιείται η σκιαγράφηση ων ιστορικών αναγκών που οδήγησαν στην πραγµατοποίηση της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας ως ένα µέσο πρωτίστως για την προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας µε απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφάλειας, ειρήνης και ευηµερίας για την περιοχή της Μεσογείου. Καταγράφονται τα θετικά αλλά και τα αδύναµα σηµεία της, ενώ διατυπώνονται και προτάσεις, προκειµένου να ανταποκριθεί σε µεγαλύτερο βαθµό στις παρούσες ανάγκες και απαιτήσεις των µεσογειακών εταίρων. Το δεύτερο µέρος ασχολείται πιο συγκεκριµένα µε τις πολιτικές σχέσεις ανάµεσα στην ΕΕ και το Ισραήλ. Και πάλι, γίνεται µια σύντοµη αναφορά στην ιστορική διαδροµή των σχέσεών τους και υπό το πρίσµα των διεθνών διακηρύξεων. Παράλληλα, µελετώνται η στάση του Ισραήλ απέναντι στην ΕΕ και της ΕΕ απέναντι στο Ισραήλ κυρίως µέσω της αντιµετώπισης του Μεσανατολικού προβλήµατος και της ιαδικασίας για την Ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ΕΕ για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας µε την αποστολή του Ειδικού Απεσταλµένου (EU Special Envoy) και της Αντιπροσωπείας (Delegation). Πραγµατοποιείται, επίσης, ανάλυση του ρόλου της ΕΕ στον Μεσανατολικό χώρο και διατυπώνονται απόψεις από διάφορες πλευρές (αµερικανική, ρωσική, ευρωπαϊκή) σχετικά µε περιορισµό του ρόλου της σε απλό χρηµατοδοτικό φορέα χωρίς άλλη ουσιαστικότερη συµµετοχή (αµερικανική

7 άποψη) ή σε ανάληψη ενεργότερης δράσης, περισσότερων πρωτοβουλιών και πρωταγωνιστικού ρόλου στο πλευρό των ΗΠΑ (ρωσική, ευρωπαϊκή άποψη). Τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι η ΕΜΣ δρα συµπληρωµατικά και όχι µε σκοπό να αντικαταστήσει τη ιαδικασία Ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Στο τρίτο µέρος εξετάζονται οι εµπορικές σχέσεις ανάµεσα στους δύο εταίρους ιδίως µέσα από τη Συµφωνία Συνεργασίας που µετεξελίχθηκε σε Συµφωνία Σύνδεσης. Ταυτοχρόνως γίνεται αναφορά και στο ζήτηµα που προέκυψε µε την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής προϊόντων ότι προέρχονται από το Ισραήλ, τη στιγµή που ο τόπος προέλευσής τους ήταν τα Κατεχόµενα Εδάφη Παρακολουθείται η εξέλιξη του συγκεκριµένου περιστατικού, ενώ, παράλληλα, ερευνώνται τα αίτια του εµπορικού ελλείµµατος µε την ΕΕ, σηµαντικός παράγοντας δυσχερειών για την ισραηλινή οικονοµία. Περιγράφονται και άλλες µορφές συνεργασίας στους τοµείς των επιστηµών, των τεχνολογιών, του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης κτλ. Σηµαντικό εργαλείο στις σχέσεις µε το Ισραήλ αναδεικνύεται η επονοµαζόµενη οικονοµική διπλωµατία, µε πιέσεις, ανταλλάγµατα και συµφωνίες, προκειµένου να εφαρµοστούν οι επιταγές του διεθνούς δικαίου και τα συµπεφωνηµένα των διεθνών, διµερών και πολυµερών, συµφωνιών. Στο τρίτο και τελευταίο µέρος προβάλλονται οι προοπτικές για το µέλλον των σχέσεων του Ισραήλ µε την Ένωση µε όλα τα θετικά και τα αρνητικά επακόλουθα από την κάθε επιλογή. Πρόκειται για το σενάριο αναβάθµισης του ρόλου και της συµβολής της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας µέσα από την οποία θα µπορούσε να αναβαθµιστούν και οι σχέσεις µεταξύ των δύο εταίρων που όµως, όπως αποδεικνύεται, δεν ανταποκρίνεται και τόσο στις επιδιώξεις και τα συµφέροντα του Ισραήλ. Ένα δεύτερο σενάριο αναφέρεται στην ένταξη του Ισραήλ στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο µε όλα τα θετικά στοιχεία που απορρέουν από µια τέτοια συνεργασία, ενώ η τρίτη προοπτική αφορά την ένταξη του Ισραήλ στην ΕΕ ως πλήρες µέλος. Η τελευταία επιλογή αποδεικνύεται εξαιρετικά δεσµευτική για την περίπτωση του Ισραήλ µε τα συγκεκριµένα πολιτικά προβλήµατα, ενώ προκρίνεται η δεύτερη της ένταξης στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ως η πλέον ενδεδειγµένη για τη συγκεκριµένη χώρα.

8 Πρόλογος Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί περιοχή µεγίστης γεωστρατηγικής σηµασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο από οικονοµικής όσο και από πολιτικής άποψης και ότι η διεθνής τάξη διαµορφώνεται σε συνάρτηση µε τη δυναµική της κάθε γεωγραφικής περιοχής, ώστε η συγκεκριµένη περιοχή να αναδεικνύεται σε µείζονα στρατηγικό εταίρο για µια υπερδύναµη, όπως αποδεικνύεται η ΕΕ στον 21 ο αιώνα. Ωστόσο, ξεχωριστή θέση κατέχει το Ισραήλ µε την αλµατώδη πρόοδο και εξέλιξη που έχει σηµειώσει από τη στιγµή της ίδρυσής του ως ανεξάρτητο κράτος αναγνωρισµένο από τη διεθνή κοινότητα το Η ΕΕ και το Ισραήλ έχουν να επιδείξουν κατά την πορεία της κοινής ιστορίας τους σχέσεις συνεργασίας και αλληλεξάρτησης, ίδιο σεβασµό για τις δηµοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου και την πίστη για ένα διεθνές οικονοµικό σύστηµα που θεµελιώνεται στις αρχές της αγοράς. Οι ισραηλινοί ταγοί όλων των τοµέων, της πολιτικής, της οικονοµίας και των επιστηµών, διατηρούν στενές σχέσεις και επαφές µε την Ένωση. Οι αµφίδροµες σχέσεις µεταξύ των δύο εταίρων έχουν σφυρηλατηθεί µέσα από εµπορικές συναλλαγές, πολιτικές συνεργασίες και πολιτιστικές ανταλλαγές, ενώ µια νέα προοπτική διαγράφεται για ακόµα στενότερη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω της Πρωτοβουλίας για την Ευρύτερη Ευρώπη. Στην παρούσα εργασία θα σκιαγραφηθεί το φάσµα των σχέσεων ανάµεσα στην ΕΕ και το Ισραήλ σε διµερές επίπεδο αλλά και σε πολυµερές στα πλαίσια της Ευρω-Mεσογειακής Συνεργασίας. Σε µια αναλυτική περιγραφή της τελευταίας διερευνώνται τα προβλήµατα αλλά και τα πλεονεκτήµατα από µια τέτοια συνεργασία, όπως επίσης και οι προοπτικές που διαγράφονται για το µέλλον. Από µια τέτοια θεµατική δε θα µπορούσε να λείπει και η διερεύνηση του βαθµού και της έκτασης που επηρεάζονται οι σχέσεις των δυο χωρών από το Μεσανατολικό πρόβληµα, τα βήµατα στα οποία έχει προβεί η ΕΕ για την επίλυση του προβλήµατος και τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες από τους άµεσα ενδιαφερόµενους, κυρίως από το Ισραήλ που αποτελεί και κεντρικό άξονα της µελέτης. Τέλος, προβαίνουµε σε µια εκτίµηση για το µέλλον των Ευρω-

9 Ισραηλινών σχέσεων ακόµα και για τη δυνατότητα ένταξης του Ισραήλ στις δοµές της ΕΕ ως πλήρες µέλος. Ιστορικό πλαίσιο Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, έχοντας συνειδητοποιήσει τη στρατηγική σηµασία της λεκάνης της Μεσόγειου, προχώρησε στην ανάπτυξη συµβατικών σχέσεων µε τις χώρες της από πολύ νωρίς µε την παρουσία των γαλλικών αποικιών στη Βόρειο Αφρική αλλά κυρίως από το 1962 µε τη συµµετοχή της στον πολιτικό διάλογο που διεξαγόταν στην περιοχή και µάλιστα από το 1975 και στα πλαίσια του Ευρω-Αραβικού διαλόγου. Έντονο ήταν το ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 µε την ένταξη πλέον της Ελλάδας και των χωρών της Ιβηρικής χερσονήσου στις δοµές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και φυσικά στις αρχές του 1990 κατά τον Πόλεµο του Κόλπου. Αντικειµενικός σκοπός, όπως καθίσταται κατανοητό, ήταν το άνοιγµα της ευρωπαϊκής αγοράς στις χώρες της Μεσογείου και η δηµιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα επέτρεπαν και θα ευνοούσαν ακόµα και τη δυνατότητα ένταξής τους στις ευρωατλαντικές δοµές 1. Η ΕΕ είχε ήδη κατανοήσει τα οφέλη από µια στενότερη συνεργασία µε το Ισραήλ, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, προχωρώντας πρωτίστως προς την οικονοµική συνεργασία στο πλαίσιο της τότε Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς. Η παροχή οικονοµικής βοήθειας και οι στρατηγικές και διπλωµατικές συνεργασίες προσδιορίζουν τις σχέσεις ανάµεσα στην ΕΕ και το Ισραήλ από τότε µέχρι σήµερα 2. Από ιστορικής, τώρα, άποψης οι σχέσεις του Ισραήλ µε τις τρεις µεγάλες ευρωπαϊκές δυνάµεις της εποχής διαµορφώνονταν ως εξής: η Γαλλία προσέφερε υποστήριξη κατά την περίοδο µε την παροχή 1 Xenakis D.K., Order and Change in the Euro-Mediterranean System. Mediterranean Quarterly, Vol. 11, No. 1, Winter 2000, Published by Duke University Press under the editorial direction of Mediterranean Affairs, Inc., p Nisan M., Israel : Purpose and Predicament in History. Israel Affairs, Vol. 8, No. 1&2, Autumn/Winter 2002, Special Issue: Israeli Politics and Society Since 1948, A Frank Cass Journal, Great Britain, 2002, p. 9.

10 στρατιωτικής τεχνολογίας για την εναέρια άµυνα και για το πυρηνικό πρόγραµµα, που τότε έκανε τα πρώτα του βήµατα, στο «µικρό» Ισραήλ, που αγωνιζόταν να αποκτήσει µια πατρίδα και ασφαλή σύνορα, µε στρατηγικά ανταλλάγµατα στην Αλγερία ήταν καθαρά θέµα επιβίωσης. Η υτική Γερµανία κατά την περίοδο και υπό την ηγεσία του Καγκελάριου Αντενάουερ προσέφερε σηµαντική οικονοµική βοήθεια και στρατιωτικό εξοπλισµό υπό τις µνήµες της «επίδρασης» του Ναζισµού στο εβραϊκό έθνος, ενώ η Βρετανία διατηρούσε µια πιο συγκρατηµένη και αποστασιοποιηµένη στάση, εφόσον αποτελούσε στο παρελθόν την αποικιακή δύναµη που κατείχε την Παλαιστίνη και µεγάλο µέρος της Μέσης Ανατολής και διατηρούσε εγγενή συµφέροντα που θεµελιώνονταν στην ανεξαρτησία του Σουέζ και στην περιοχή του Κόλπου. Κατά την κρίση του Σουέζ το 1956, Γαλλία και Βρετανία συνεργάστηκαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Αιγύπτου, ενώ οι ΗΠΑ ήταν αντίθετες µε την ισραηλινή στάση και τάχθηκαν υπέρ της κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Αιγύπτου. Αποφασιστικής σηµασίας ήταν ο Πόλεµος των Έξη Ηµερών τον Ιούνιο του 1967, έχοντας ήδη προηγηθεί η άρνηση του ΝτεΓκωλ στο Ισραήλ για σύνδεση µε τη νεότευκτη τότε Κοινότητα, και η αναπάντεχη ισραηλινή νίκη, µε τη συνακόλουθη κατοχή της υτικής Όχθης, της Γάζας, των Υψιπέδων του Γκολάν και του Σινά, µετατρέποντάς το (το Ισραήλ), τουλάχιστον στα µάτια των Ευρωπαίων, σε µια επεκτατική δύναµη που συνέβαλλε στην ανατροπή των ευαίσθητων ισορροπιών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι δύο σηµερινοί εταίροι ακολούθησαν τότε αντίθετες πορείες, µε εξαίρεση τις προσπάθειες προσέγγισης το 1991 µε τη ιάσκεψη της Μαδρίτης µέχρι το 1996 και την ανάδειξη του Νετανιάχου στο αξίωµα του Πρωθυπουργού της χώρας. Οι περιπτώσεις ψύχρανσης των σχέσεων περιλαµβάνουν την άρνηση της Ευρώπης για πέρασµα των αµερικανικών εναέριων δυνάµεων προς ενίσχυση του Ισραήλ κατά τον Πόλεµο του Yom Kippur τον Οκτώβριο του 1973, τον Πόλεµο εναντίον του Λιβάνου το 1982 και τις περιόδους κήρυξης της πρώτης intifada το 1987 και της δεύτερης το Πιο συγκεκριµένα, οι σχέσεις ανάµεσα στην ΕΕ και το Ισραήλ σήµερα χαρακτηρίζονται από την καχυποψία και επιφυλακτικότητα του δεύτερου ως 3

11 προς τα κίνητρα πίσω από τις δράσεις και πολιτικές της πρώτης. Οι Ισραηλινοί στην πλειοψηφία τους θεωρούν τους Ευρωπαίους υποκριτές, υποκινούµενους από αισθήµατα αντισηµιτισµού. ιατείνονται ότι οι Ευρωπαίοι µεροληπτούν υπέρ των Παλαιστινίων, ότι ασκούν έντονη και άδικη κριτική κατά των ισραηλινών πρακτικών ως προς τον τρόπο αντιµετώπισης του παλαιστινιακού πληθυσµού και ότι κατ επέκταση έχουν αναπτύξει αισθήµατα συµπόνιας και συµπαράστασης προς τους αναξιοπαθούντες Παλαιστίνιους και περιφρόνησης και αποτροπιασµού για τους «βάναυσους» Ισραηλινούς 4. Η Ευρώπη, από την πλευρά της, αντιµετωπίζει το Ισραήλ ως πολιτιστικά αποµακρυσµένο από τις δικές της συνήθειες, εξαιτίας του ετοιµοπόλεµου χαρακτήρα του, την άνοδο του θρησκευτικού εξτρεµισµού, τη µονοµέρεια στην αντιµετώπιση των διεθνών σχέσεων, την πλήρη περιφρόνηση για τα ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών και για τους Ευρωπαίους αξιωµατούχους και την αντιµετώπιση του φαινοµένου της τροµοκρατίας ως κάτι άσχετο και αποκοµµένο από τις πολιτικές και ιστορικές του ρίζες και καταβολές. Αντίθετα, η εµπειρία από τους δύο παγκόσµιους πολέµους οδήγησε την ΕΕ, ως ενότητα και ως κάθε ευρωπαϊκό κράτος χωριστά, σε µια πιο φιλελεύθερη αντιµετώπιση των πραγµάτων, όπου το εµπόριο, η απελευθέρωση των αγορών, η συνεργασία και η αλληλεξάρτηση, η χάραξη των κανόνων του διεθνούς δικαίου και η πιστή εφαρµογή τους, οι διεθνείς οργανισµοί και οι διαπραγµατεύσεις, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, κατέχουν κεντρική θέση. Επιπλέον, θεωρείται παράλογη η αποκοπή της τροµοκρατίας από το πολιτικό και ιστορικό πλαίσιο δηµιουργίας της. Αντιµετωπίζοντάς την ως πολιτικό φαινόµενο, που πραγµατικά είναι στη συγκεκριµένη περίπτωση, απαιτεί λύσεις σε πολιτικό επίπεδο. Σύµφωνα µ αυτήν την άποψη και αντιµετώπιση της πολιτικής κατάστασης από τους Ευρωπαίους, θεωρείται απαράδεκτη η στάση του Ισραήλ µε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τρία χρόνια για άντρες και γυναίκες, τη λογική της λήψης προληπτικών και όχι κατασταλτικών µέτρων και την παραχώρηση µεγάλου µέρους του κρατικού προϋπολογισµού στον τοµέα της άµυνας, συγκριτικά µε την Ένωση, όπου το µέρος του προϋπολογισµού σε όρους ΑΕΠ που απευθύνεται σ αυτόν τον τοµέα παραµένει κατά µέσο όρο χαµηλότερο. Επίσης, οι κατηγορίες περί 4

12 αντισηµιτισµού, που προσάπτουν στην Ευρώπη, είναι πλήρως ανυπόστατες, δεδοµένου ότι πρόκειται για ένα φαινόµενο που αντιµετωπίζεται ως απαράδεκτο και κατακριτέο στην Ένωση, εξού και οι µεµονωµένες τέτοιες πράξεις και δηλώσεις πολιτικών προσώπων του περιθωρίου (όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Αµερική και αλλού) που σίγουρα αποτελούν τη θλιβερή µειοψηφία. Όµως, όπως θα καταδειχθεί και στη συνέχεια της παρούσας εργασία, η ΕΕ αποτελεί τον σηµαντικότερο, ίσως, εµπορικό εταίρο του Ισραήλ και µη στρατιωτικό δωρητή οικονοµικής βοήθειας στην περιοχή, κυρίως προς τους Παλαιστινίους που το έχουν και µεγαλύτερη ανάγκη. Τέλος, οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεργαστούν µε την ΕΕ στην προώθηση της εύρεσης ειρηνικών λύσεων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος ασφάλειας και αστάθειας που αντιµετωπίζει η περιοχή, δεδοµένου του επιτυχηµένου πειράµατος της ΕΕ για τον εκδηµοκρατισµό της Νοτίου Ευρώπης τη δεκαετία του 1970 και πιο πρόσφατα της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης τη δεκαετία του 1990, εν συγκρίσει µε τις αµερικανικές προσπάθειες για «αλλαγή καθεστώτος» µε τα γνωστά αποσταθεροποιητικά αποτελέσµατα στην περιοχή του Ιράκ και αλλού στη Μέση Ανατολή 5. Καθίσταται, εν συντοµία, κατανοητό ότι υπάρχει διάσταση απόψεων ανάµεσα στην ΕΕ και το Ισραήλ όσον αφορά σηµαντικά πολιτικά προβλήµατα για την περιοχή. Ακόµα και οι πολιτισµικές διαφορές και τα διαφορετικά στοιχεία της ταυτότητας των δύο εταίρων, όπως αυτά διαµορφώνονται σήµερα µετά από διαφορετικές εµπειρίες και βιώµατα του καθενός συντείνουν προς αυτήν την διάσταση, η οποία δείχνει να υπερσκελίζεται υπό το βάρος άλλων παραγόντων, όπως οικονοµικών συµφωνιών, εµπορικών συναλλαγών και ανταλλαγών προσώπων, αγαθών και γνώσεων. Η Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία Εύκολα καταλήγει κανείς στο συµπέρασµα ότι η λεκάνη της Μεσογείου συνιστά µια περιοχή που χαρακτηρίζεται από θρησκευτική και πολιτισµική ποικιλοµορφία, γεγονός που συµβάλλει στην εκδήλωση συγκρούσεων και 5

13 εθνικών αντιπαραθέσεων, απειλώντας µε αποσταθεροποίηση όχι µόνο την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης αλλά και του διεθνούς συστήµατος στο σύνολό του. Η περιφερειακή συνεργασία, που θεωρείται σηµείο-κλειδί για την εξοµάλυνση των αντιθέσεων, συναντά τον πολιτισµικό κατατεµαχισµό ως ανυπέρβλητο εµπόδιο. Συνεπώς, η εξεύρεση αποτελεσµατικών λύσεων, κυρίως, στην οικονοµική κρίση και τη συνακόλουθη κοινωνική αναταραχή, που ταλανίζουν την περιοχή, και η ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στην προσπάθεια κατευνασµού των όποιων εθνικιστικών αντιθέσεων είναι σαφώς προς το συµφέρον της ΕΕ 6. Ας µη λησµονούµε το γεγονός ότι η ΕΕ αποτελεί σήµερα τον σηµαντικότερο εµπορικό εταίρο για τις χώρες στα νότια της Μεσογείου, και, παράλληλα, ότι στα πλαίσια της ανάπτυξης διµερών σχέσεων έχουν υπογραφεί Συµφωνίες Συνεργασίας και Σύνδεσης αφενός µε τις χώρες οι οποίες θεωρούνται ότι είναι δυνατόν και επιθυµητό να ενταχθούν στην ΕΕ, όπως η Κύπρος, η Μάλτα (που είναι ήδη µέλη της ΕΕ) και η Τουρκία (η δυνατότητα για υποψηφιότητα της οποίας είναι υπό µελέτη) και αφετέρου µε τις χώρες (Μαρόκο, Τυνησία, Ιορδανία, Αλγερία, Αίγυπτος Ισραήλ, Συρία, Λίβανος και Παλαιστινιακή Αρχή) η υποψηφιότητα για ένταξη των οποίων δεν εντάσσεται στις προοπτικές της πολιτικής της ΕΕ πέρα από τις επιφυλάξεις και των ίδιων των χωρών για µια τέτοια προοπτική (ήδη από µια επιφανειακή παρατήρηση καθίσταται εµφανής η διάκριση ανάµεσα στις πλούσιες χώρες του Βορρά και τις φτωχότερες του Νότου) 7. Ειδικά για την περίπτωση του Ισραήλ και της προοπτικές ένταξής του θα αναφερθούµε σε επόµενο κεφάλαιο της εργασίας. Έτσι ξεκίνησε, λοιπόν, η προσπάθεια, ως προοπτική για τη δηµιουργία µιας ιάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στη Μεσόγειο, ενός forum για την επίλυση των προβληµάτων ασφάλειας µέσω του διαλόγου µε τη συµµετοχή των χωρών της περιοχής αλλά και άλλων χωρών µε εγγενή σ αυτήν συµφέροντα 8, κατά το πρότυπο της ΑΣΕ ( ιάσκεψη για τη Συνεργασία 6 Xenakis, όπ.π., σελ Xenakis, όπ.π., σελ Βλ. Ντόκος Θ. Πιέρρος Φ., Η Μεσόγειος προς τον 21 ο αιώνα: Η θέση της Ελλάδας. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1996, σελ. 299.

14 και την Ασφάλεια στην Ευρώπη) και της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι 9. Μετά από ανεπίσηµη ιταλική πρόταση το εκέµβριο του 1989 και στη συνέχεια επίσηµη παρουσίασή της το 1991 από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία, έγινε δεκτή και από το Ισραήλ, την Παλαιστινιακή Αρχή (εκπροσωπούµενη από την PLO), την Τουρκία, την Ιορδανία και τις χώρες της Βορείου Αφρικής η ιδέα για συνεργασία ανάµεσα στους λαούς της Μεσογείου και την ΕΕ σε θεσµικό επίπεδο. Αν και δεν πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικά βήµατα προς τη δηµιουργία ενός τέτοιου σώµατος (µεσογειακή ΑΣΕ), εξαιτίας κατά κύριο λόγο της έλλειψης ενδιαφέροντος από την πλευρά των ΗΠΑ, έντονη ήταν η πίεση για έµπρακτη εκδήλωση του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και προς τις χώρες της Βορείου Αφρικής και προς εκείνες της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς θεωρείτο ότι η προσοχή επικεντρωνόταν περισσότερο στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Υπό αυτές τις συνθήκες συγκλήθηκε διάσκεψη στην Βαρκελώνη το Νοέµβριο του Η προκύπτουσα ιακήρυξη της Βαρκελώνης αποτέλεσε το επιστέγασµα των µέχρι εκείνου του σηµείου προσπαθειών για προσέγγιση των χωρών της περιοχής (Τυνησία, Μαρόκο, Αίγυπτος, Αλγερία, Ιορδανία, Ισραήλ, αυτόνοµα Παλαιστινιακά εδάφη, Συρία, Λίβανος, Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία) 10. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας εντάσσεται η Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία (ΕΜΣ) ή όπως διαφορετικά καλείται ιαδικασία της Βαρκελώνης, όπως προέκυψε από τη ιακήρυξη της Βαρκελώνης το Νοέµβριο του 1995 ανάµεσα στις 15 χώρες µέλη της ΕΕ και τις κυβερνήσεις 12 χωρών της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής (αντικαθιστώντας τις προηγούµενες Μεσογειακές πολιτικές της Ένωσης). Οι Ευρωπαίοι εταίροι (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, ανία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία) υπέγραψαν µε τους Μεσογειακούς εταίρους συµφωνίες που προέβλεπαν στα πλαίσια της ΕΜΣ δύο επίπεδα συνεργασίας, το διµερές και το περιφερειακό. 9 Colas A., The Limits of Mediterranean Partnership: Civil Society and the Barcelona Conference of Mediterranean Quarterly, Vol. 8, No. 4, Fall 1997, Published by Duke University Press under the editorial direction of Mediterranean Affairs, Inc., p Hadar L., Meddling in the Middle East? Europe Challenges U.S. Hegemony in the Region. Mediterranean Quarterly, Vol. 7, No. 7, Fall 1996, Published by Duke University Press under the editorial direction of Mediterranean Affairs, Inc., p

15 Στο µεν πρώτο (διµερές) υπάγονται οι Συµφωνίες Σύνδεσης, η προοπτική Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών ως το 2010, ο διάλογος σε πολιτικό, οικονοµικό και πολιτιστικό επίπεδο και η δηµιουργία πρόσφορων συνθηκών για την πραγµατοποίηση Ξένων Άµεσων Επενδύσεων για την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής της Μεσογείου. Στο δε δεύτερο (πολυµερές) εντάσσονται τα προγράµµατα, τα δίκτυα και τα fora που προβλέπονται και στους τρεις πυλώνες συνεργασίας, επαφές ανάµεσα στα Κοινοβούλια, τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου, µε απώτερο σκοπό την εµφύσηση αισθηµάτων εµπιστοσύνης µέσω της διαρκούς συνεργασίας σε επιχειρηµατικό κυρίως, αλλά όχι µόνο, επίπεδο 11. Όπως θα καταδειχθεί και στη συνέχεια, η ιαδικασία της Βαρκελώνης αποσκοπεί στην κάλυψη των σηµαντικών σε δοµικό επίπεδο ανεπαρκειών των προηγούµενων ευρωπαϊκών πολιτικών, (πολιτικών) που απευθύνονται στη συγκεκριµένη περιοχή, τις ανάγκες και τα προβλήµατά της 12. Πρόκειται, συνεπώς, για διµερή και πολυµερή ή περιφερειακή συνεργασία η οποία είναι διακριτή αλλά και συµπληρωµατική της ιαδικασίας της Μαδρίτης (1991) ή αλλιώς της ιαδικασίας Ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Αν και οι δράσεις της πραγµατοποιούνται σε πολυµερές επίπεδο, δε θίγονται σε καµία περίπτωση οι διµερείς σχέσεις ανάµεσα στην ΕΕ και τον κάθε µεσογειακό εταίρο. Όπως αναλύεται και στη συνέχεια, η Ευρω- Μεσογειακή Συνεργασία αποτελείται από τη ιακήρυξη και ένα Πρόγραµµα ράσης τριπλής συνεργασίας 13. Στόχος της είναι ουσιαστικά η αναβάθµιση των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης µε τις χώρες της περιοχής 14 αλλά και η προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των δύο µερών. Θα µπορούσε να ειπωθεί Xenakis D., The Politics of Order-Building in Europe and the Mediterranean. Themata: Policy & Defence, Defence Analysis Institute, January, Athens 2004, p Λιάνου Ε., Η Ευρω Μεσογειακή Συνεργασία: Από τη ιαδικασία της Βαρκελώνης προς τη ηµιουργία Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών. Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού ικαίου, ΕΛΙΑΜΕΠ, Βλ. Ξενάκης., Η Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία µετά την Κρίση. Ανασκόπηση 2002 Αµυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής. Η Ελλάδα και ο Κόσµος , επιµέλεια: Θ. Κουλουµπή, Θ. Ντόκου, Α. Κιντή, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, Αθήνα 2002, σελ. 115.

16 ότι αυτό το µόρφωµα συνεργασίας εγκολπώνει τα διεθνή «καθεστώτα» της υτικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής και τις περιφερειακές υποοµάδες της Νότιας Ευρώπης (Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος, Μάλτα), των χωρών Μασρέκ (Αίγυπτος Ιορδανία, Λίβανος, Ισραήλ, και Παλαιστινιακή Αρχή) και των χωρών Μαγκρέµπ (Αλγερία, Μαρόκο και Τυνησία) 15. Θεωρείται ως το πιο αποτελεσµατικό «πολυµερές σχήµα συνεργασίας των Ευρωπαϊκών κρατών και των κρατών του Μεσογειακού Νότου» 16. Στόχοι Σύµφωνα, λοιπόν, µε το επίσηµο κείµενο, αντικειµενικός και απώτερος στόχος είναι να µετατραπεί η Μεσόγειος σε µια «περιοχή ειρήνης, σταθερότητας και ευηµερίας» 17, σε έναν «κοινό χώρο διαλόγου και συνεργασίας, ειρήνης, σταθερότητας και ευηµερίας». Κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω του «σεβασµού των δηµοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µέσω κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης, µέσω της λήψης µέτρων για την αντιµετώπιση της φτώχειας και την προσπάθεια για µεγαλύτερη ανοχή και κατανόηση ανάµεσα στους διαφορετικούς πολιτισµούς» 18. Χρήσιµος είναι ο ακόλουθος σχηµατικός πίνακας που απεικονίζει τους σκοπούς και τα µέσα για την επίτευξή τους 15 Xenakis, όπ.π., σελ Βλ. Ξενάκης., Ο Ευρω-Μεσογειακός χώρος: Πολυπλοκότητα, συνεργασία και προοπτική. Αγορά Χωρίς Σύνορα, Τόµος 6, Νο. 4, Ινστιτούτο ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, Αθήνα 2001, σελ Επίσηµο κείµενο στο Mediterranean Politics, Vol. 2, No. 1,Summer1997, p Zaafrane H. and Mahjoub A., The Euro-Mediterranean Free Trade Zone: Economic Challenges and Social Impacts on the Countries of the South and East Mediterranean. Mediterranean Politics, Issue 5, No. 1, Spring 2000, A Frank Cass Journal, p. 9.

17 Σκοποί Αύξηση του ρυθµού βιώσιµης οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης, άνοδος του επιπέδου εργασίας και µείωση του αναπτυξιακού κενού στην Ευρω-Μεσογειακή περιοχή Προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και της περιφερειακής ολοκλήρωσης Πηγή: Zaafrane and Mahjoub, p.12 Μέσα Καθιέρωση Ζώνης Ελευθέρων Εµπορικών Συναλλαγών Προώθηση της οικονοµικής συνεργασίας και του διαλόγου στους αντίστοιχους τοµείς Σηµαντική αύξηση της παρεχόµενης από την ΕΕ οικονοµικής βοήθειας Πυλώνες Το Πρόγραµµα της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας στην οποία κατέληξαν οι εργασίες της ιάσκεψης στη Βαρκελώνη θεµελιώνεται στους τρεις πυλώνες δράσης/συνεργασίας: 1) οικονοµική και χρηµατοδοτική συνεργασία (η επίτευξη οικονοµικής ενοποίησης αναµένεται να συντελέσει στο να καταστεί η περιοχή της Μεσογείου περιοχή ευηµερίας και προόδου, προβλέπεται και συνεργασία σε θέµατα περιβάλλοντος, µεταφορών, ενέργειας, µεταφορών, επενδύσεων και κεφαλαίου), 2) πολιτική συνεργασία και συνεργασία ασφάλειας (προσπάθεια να µετατραπεί η Μεσόγειος σε περιοχή ειρήνης και σταθερότητας, προβλέπεται ανάπτυξη συνθηκών συνεργασίας και εµπιστοσύνης µέσω της προώθησης του πολιτικού διαλόγου, των δηµοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τίθενται οι στόχοι για ένα µελλοντικό Ευρω-Μεσογειακό Σύµφωνο Σταθερότητας, προβλέπονται για το κάθε κράτος ή πολιτική οντότητα διεθνώς αναγνωρισµένη αρχές και κανόνες συµπεριφοράς γενικώς παραδεδεγµένων και αποδεκτών για τις σχέσεις στο εσωτερικό τους αλλά και µε τα υπόλοιπα κράτη, ακολουθείται το παράδειγµα του Ελσίνκι) και 3) κοινωνικο-πολιτιστική συνεργασία (πολιτισµική προσέγγιση των λαών της Μεσογείου µέσω της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) και των Μη Κυβερνητικών Υποκειµένων, ανταλλαγές µεταξύ της ΚτΠ των συµβαλλόµενων µερών, προβλέπεται συνεργασία σε θέµατα µετανάστευσης, τροµοκρατίας και

18 αντιµετώπισης του διεθνούς εγκλήµατος) µε κεντρικό πάντα µέληµα να καταστεί η περιοχή µια περιοχή ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας 19. Η συνεργασία χαρακτηρίζεται από διµερείς, πολυµερείς συµφωνίες αλλά και µονοµέρεια (στις εσωτερικές δοµές της ΕΕ). Οι διµερείς σχέσεις ΕΕ και Μεσογειακών εταίρων εστιάζονται στην υπογραφή Συµφωνιών Συνεργασίας που σταδιακά αναβαθµίζονται σε Ευρω-Μεσογειακές Συµφωνίες Σύνδεσης (ΕΜΣΣ) για τις χώρες εκείνες, όπου προς το παρόν τουλάχιστον, δεν υπάρχουν προοπτικές ένταξης στην ΕΕ (πλην της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας) 20. Το εµπόριο, βασικό στοιχείο αυτών των συµφωνιών, αναγνωρίζεται ως ο κεντρικός παράγοντας για την επίτευξη οικονοµικής ευηµερίας και προόδου για την περιοχή. Οι εµπορικές συµφωνίες, που προβλέπονται από την ΕΜΣ, πραγµατοποιούνται τόσο ανάµεσα στην ΕΕ και τις χώρες της περιοχής («κάθετη» απελευθέρωση του εµπορίου σε διµερές επίπεδο) όσο και ανάµεσα στους ίδιους τους Μεσογειακούς εταίρους («οριζόντια» ή αλλιώς «ολοκλήρωση Νότου µε Νότο») και αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας. Η κατάργηση των τελωνειακών δασµών απαιτεί σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στους τοµείς της βιοµηχανίας, της οικονοµίας και των οικονοµικών, κατ επέκταση είναι αποφασιστικής σηµασίας προς αυτή την κατεύθυνση η συνεισφορά του χρηµατοδοτικού προγράµµατος MEDA όπως επίσης και για την πραγµατοποίηση των απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων στο δηµόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα 21. Βασική προτεραιότητα θεωρείται, συνεπώς, η απελευθέρωση της οικονοµίας, ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ο πολιτικός διάλογος, η παροχή οικονοµικής και τεχνικής βοήθειας στις χώρες της Μεσογείου αλλά και ο αφοπλισµός και η αντιµετώπιση της τροµοκρατίας και της παράνοµης µετανάστευσης, ως προσδιοριστικά στοιχεία της έννοιας της ασφάλειας για την ΕΕ. Κεντρικό σηµείο της όλης προσπάθειας είναι η σταδιακή δηµιουργία µιας Ευρω-Μεσογειακής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών 19 Licari J., The Euro-Mediterranean Partnership: Economic and Financial Aspects. Mediterranean Politics, Vol. 3, No. 3, Winter 1998, A Frank Cass Journal, p Philippart E., The Euro-Mediterranean Partnership: A Critical Evaluation of an Ambitious Scheme. European Foreign Affairs Review, Vol. 8, Issue 2, Kluwer Law International, p

19 (ΖΕΣ) µέχρι το (ως ΖΕΣ ορίζεται το σύνολο των τελωνειακών περιοχών µεταξύ των οποίων έχουν καταργηθεί οι δασµοί σε όλες τις εµπορικές συναλλαγές και για τα αγαθά που προέρχονται από αυτές τις περιοχές 23 -πρόκειται για Εµπορικές Προτιµησιακές ιευθετήσεις που µπορούν να θεωρηθούν και περιφερειακές. Περιλαµβάνουν προτιµησιακή πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά, την προοπτική για τη δηµιουργία ζώνης ελευθέρου εµπορίου, χρηµατοδοτική, οικονοµική και τεχνική βοήθεια και συνεργασία αλλά και τη δυνατότητα για ορισµένες από τις συνδεδεµένες χώρες να γίνουν πλήρη µέλη της ΕΕ 24. Η ΖΕΣ πραγµατοποιείται µέσω των Ευρω-Μεσογειακών Συµφωνιών και των Συµφωνιών Ελεύθερης Εµπορικής Ζώνης οι οποίες είναι πάντα συµβατές µε τις δεσµεύσεις των κρατών µελών µε τον ΠΟΕ 25. Απαιτείται η εφαρµογή των αρχών της οικονοµίας της ελεύθερης αγοράς, η εφαρµογή οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, όπως η αναβάθµιση του ιδιωτικού τοµέα και του τοµέα παραγωγής, ο εκσυγχρονισµός των οικονοµικών και κοινωνικών δοµών και η λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της φτώχειας και της ανέχειας, ενώ η σπουδαιότερη ίσως προϋπόθεση είναι η δηµιουργία θεσµικών µηχανισµών για την τήρηση και εφαρµογή των κανόνων της ελεύθερης αγοράς 26. Προϋποτίθεται απελευθέρωση της γεωργικής παραγωγής µέσω προτιµησιακής και αµοιβαίας πρόσβασης, ελευθερία στην εγκατάσταση εταιρειών, στη µεταφορά βιοµηχανικών προϊόντων και στην κίνηση κεφαλαίων σύµφωνα µε την GATS (Γενική Συµφωνία Εµπορίου Υπηρεσιών που προβλέπεται από τον Γύρο της Ουρουγουάης του 1994). Η προώθηση της συνεργασίας πραγµατοποιείται σε επίπεδο όχι µόνο µεταξύ της ΕΕ και των κρατών της περιοχής αλλά και σε επίπεδο µεταξύ των ίδιων των κρατών. Προβλέπεται συνεργασία και στους τοµείς των µεταφορών, των επιχειρήσεων, των επενδύσεων, της αλιείας, της 22 Colas, όπ. π., σελ Licari, όπ. π., σελ. 7 (Article XXIV, par. 8 (b) of the GATT). 24 Λιάνου, όπ. π. 25 Λιάνου, όπ. π. 26 Zaafrane, όπ. π., σελ. 12.

20 γεωργίας, της ενέργειας, της έρευνας και ανάπτυξης, της πληροφόρησης και των τηλεπικοινωνιών 27. Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών Μέσω της ΕΜΣ υπάρχει η δέσµευση για δηµιουργία Ζώνης Ελευθέρου Εµπορίου (ΖΕΕ) µεταξύ των ίδιων των εταίρων, όπως ήδη αναφέρθηκε, τη στιγµή που το διαπεριφερειακό εµπόριο φτάνει µόλις το 5%. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία περιφερειακής ολοκλήρωσης που ανέλαβε το Μαρόκο, η Τυνησία, η Αίγυπτος και η Ιορδανία κατά την επονοµαζόµενη «ιαδικασία Agadir» από την πόλη όπου ανακοινώθηκε στις 8 Μαΐου 2001 η συγκεκριµένη συνεργασία, αποτελώντας σηµαντικό βήµα δηµιουργίας ισχυρών δεσµών µεταξύ των χωρών Μασρέκ και των χωρών Μαγκρέµπ. Ύστερα από τη συγκεκριµένη κίνηση συνεργασίας, προέκυψε και η Συµφωνία Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών στις 11 Ιανουαρίου 2003 στο Αµάν της Ιορδανίας ανάµεσα στις προαναφερθείσες χώρες 28. Βέβαια, η τελική αποτελεσµατική και επιτυχής λειτουργία της ΖΕΣ συνίσταται στην ταυτόχρονη εισροή ξένων επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και στην ύπαρξη κοινών πολιτικών και θεσµικών δοµών και µηχανισµών, ανεξάρτητων δικαστικών αρχών, οικονοµικής και πολιτικής διαφάνειας και κράτους δικαίου ανάµεσα στους εταίρους, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρµογή των συµπεφωνηµένων 29. Ας αναφερθεί ότι εκτός από την ελεύθερη µεταφορά αγαθών δεν υπάρχει πρόβλεψη για ελεύθερη µεταφορά και εγκατάσταση προσώπων, εφόσον πέραν ορισµένων εξαιρέσεων (Κύπρος, Μάλτα, Τουρκία) καµία από τις Μεσογειακές χώρες-εταίρους δεν έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηµα για ένταξη στην ΕΕ Λιαργκόβας Π., Η Οικονοµική ιάσταση της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας. Κείµενα Έρευνας και Τεκµηρίωσης, Αρ. 36, Οι νέες προοπτικές της Ευρωµεσογειακής συνεργασίας, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, Οκτώβριος 1995, σελ Λιάνου, όπ. π. 29 Zaafrane, όπ. π., σελ Licari, όπ. π., σελ. 13.

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE PUBLIC EDUC 118 SOC 253 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

7770/11 GA/ag,nm TEFS

7770/11 GA/ag,nm TEFS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2011 (OR. en) 7770/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0042 (NLE) MED 9 WTO 108 AGRI 223 PECHE 78 UD 65 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/EG/el 1

TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/EG/el 1 TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/EG/el 1 Οι πληρεξούσιοι : ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης.

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Ευρωπαϊκή Οικονομία Νίκος Κουτσιαράς σε συνεργασία με την Ειρήνη Τσακνάκη Πηγές- Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Εγκρίθηκε στο συνέδριο της Στοκχόλµης, 31 Οκτωβρίου 2008 ΟΙ 15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΝΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Το ευρωπαϊκό big-bang, η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των 732. Ευρωεκλογές 13 Ιουνίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των 732. Ευρωεκλογές 13 Ιουνίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των 732 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2003. Γενική ιεύθυνση Πληρоφόρησης και ηβσίων Σ έσεων. www.europarl.eu.int VO Communication - QA-55-03-536-GR-C - ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ THE 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT?» ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2013)0028. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

P7_TA(2013)0028. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, P7_TA(2013)0028 Συστάσεις της ιάσκεψης Αναθεώρησης της Συνθήκης για τη µη διάδοση των πυρηνικών όπλων όσον αφορά τη δηµιουργία Μέσης Ανατολής χωρίς όπλα µαζικής καταστροφής Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF 7.6.2017 A8-0055/30 30 Αιτιολογική σκέψη B B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι προετοιμασίες για την προσχώρηση παρεμποδίζονται από την πολιτική πόλωση, τη βαθιά αμοιβαία καχυποψία και την

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ. 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ελτίο EL - PE 305.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ. 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ελτίο EL - PE 305. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 35 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι ήλωση για την πρόληψη της διάδοσης βαλλιστικών πυραύλων...

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 7873/17 DCL 1 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 1 του εγγράφου: Με ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2017 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα: RECH 98 MED 23 AGRI 179 MIGR

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0155(NLE) Σχέδιο έκθεσης Vital Moreira (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0155(NLE) Σχέδιο έκθεσης Vital Moreira (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2009/0155(NLE) 17.7.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-26 Σχέδιο έκθεσης Vital Moreira (PE483.808v01-00) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες Το Βήµα 12/10/1997 Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΥΣΚΟΛΙΕΣ Η δεκαετία του 1990 έχει ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Προστασία των ελληνικών γεωργικών προϊόντων από τις επιπτώσεις της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Μαρόκου»

Θέμα : «Προστασία των ελληνικών γεωργικών προϊόντων από τις επιπτώσεις της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Μαρόκου» Δελτίο Τύπου Σπάρτη, 15 Νοεμβρίου 2012 Θέμα : «Προστασία των ελληνικών γεωργικών προϊόντων από τις επιπτώσεις της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Μαρόκου» Η Βουλευτής Λακωνίας κ. Φεβρωνία Πατριανάκου κατέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

11 η Διάλεξη «ΔΟΟ ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου»

11 η Διάλεξη «ΔΟΟ ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου» ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 11 η Διάλεξη «ΔΟΟ ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου» ΠΟΕ - Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION Professor Angelos Kotios Albania, November 2013 1 Αντικείμενο παρουσίασης Χαρακτηριστικά της περιοχής Λόγοι για την καθυστέρηση στην ενσωμάτωση τω

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ Νοεμβρίου

2 η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ Νοεμβρίου 2 η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ 10-14 Νοεμβρίου 2008 -------------------------------------- Ημερίδα ΥΠΕΞ «Ενέργεια και Εξωτερική Πολιτική» Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 --------------------------------- Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Χαιρετισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη με θέμα «Η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου και η γεωστρατηγική σημασία του για την περιοχή», στο συνέδριο του Economist,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης.

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Ευρωπαϊκή Οικονομία Νίκος Κουτσιαράς σε συνεργασία με την Ειρήνη Τσακνάκη Πηγές- Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου)

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης Υλοποίηση Σχεδίου ράσης Φόρουµ Κοινωνικού ιαλόγου ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 3.1.1 Ανταλλαγές νέων µε χώρες γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Β 1 ΓΕΛ. Θέμα: Μετανάστευση Καθηγήτρια: Στέλλα Τσιακμάκη

PROJECT Β 1 ΓΕΛ. Θέμα: Μετανάστευση Καθηγήτρια: Στέλλα Τσιακμάκη PROJECT Β 1 ΓΕΛ Θέμα: Μετανάστευση Καθηγήτρια: Στέλλα Τσιακμάκη ΟΡΙΣΜΟΣ Μετανάστευση ονομάζεται η γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες. Υπάρχουν δυο είδη μετανάστευσης : 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 419 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος «Pericles 2020»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποιο είναι το μήνυμά σας προς την κινεζική κυβέρνηση;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποιο είναι το μήνυμά σας προς την κινεζική κυβέρνηση; Συνέντευξη στο πρακτορείο ειδήσεων XINHUA 28/9/2009 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Φέτος τον Οκτώβριο, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας θα διοργανώσει έναν μεγάλο εορτασμό για την 60 η επέτειο από την ίδρυσή της. Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Επίτροπε, Αγαπητοί Συνάδελφοι Υπουργοί, Αξιότιµοι Φίλοι Προσκεκληµένοι, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Επίτροπε, Αγαπητοί Συνάδελφοι Υπουργοί, Αξιότιµοι Φίλοι Προσκεκληµένοι, Κυρίες και Κύριοι, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κύριε Επίτροπε, Αγαπητοί Συνάδελφοι Υπουργοί, Αξιότιµοι Φίλοι Προσκεκληµένοι, Κυρίες και Κύριοι, Είµαι εξαιρετικά ευτυχής, που µου δίνεται η ευκαιρία, από τις πρώτες κιόλας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικος Σ. Παναγιωτου Λέκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Δρ. Νικος Σ. Παναγιωτου Λέκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Δρ. Νικος Σ. Παναγιωτου Λέκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Διάκριση κατά Nye, μεταξύ, «Σκληρής» και «Ήπιας» Ισχύος. Σκληρή ισχύς, κατά βάση η στρατιωτική Η «ήπια ισχύς» έχει πολλές πηγές προέλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Ο καθένας χρειάζεται να νιώθει ασφάλεια στην καθηµερινή του ζωή. Αν και οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν ζήσει πόλεµο εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ PRESIDENT OF THE HELLENIC PARLIAMENT TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business and investment

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Φωτεινακοπούλου Αναστασία, Υπ. Διδάκτωρ 2/4/2015 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.9.2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Αυγούστου 2006 για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Κύπρος στον 21 ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα Ευρισκόμενοι στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21 ου

Η Κύπρος στον 21 ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα Ευρισκόμενοι στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21 ου Η Κύπρος στον 21 ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα Ευρισκόμενοι στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21 ου αιώνα οι μελλοντικές διεθνολογικές προκλήσεις κρύβουν για

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική Συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 4.9.2006 B6-0481/2006 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συµβουλίου και της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 28.11.2013 B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την κύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.4.2015 COM(2015) 183 final 2015/0095 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Βασικά θέματα προς συζήτηση:

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Τι είναι η διεθνής περιφερειακή συνεργασία και ποια η εξέλιξη του φαινομένου; Μορφές Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, Π.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ L 322/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.12.2009 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση των μέτρων εφαρμογής της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα