Ι δ ρ υ μ α Σ τ α Y ρ ο Σ Σ. Ν Ι A ρ χ ο Σ S T A V R O S S. N I A R C H O S F O U N D A T I O N

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι δ ρ υ μ α Σ τ α Y ρ ο Σ Σ. Ν Ι A ρ χ ο Σ S T A V R O S S. N I A R C H O S F O U N D A T I O N"

Transcript

1 Ι δ ρ υ μ α Σ τ α Y ρ ο Σ Σ. Ν Ι A ρ χ ο Σ S T A V R O S S. N I A R C H O S F O U N D A T I O N

2

3 Contents 1 A Message from the Directors 2 Stavros S. Niarchos 4 Mission Statement 5 Grants by Program Area 6 Directors of the Foundation 7 Staff 8 World Grants Map International Grants 11 Arts & Culture 29 Education 51 Health & Medicine 67 Social Welfare Grants Made in Greece 99 Arts & Culture 125 Education 145 Health & Medicine 161 Social Welfare Περιεχόμενα 1 Μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου 3 Σταύρος Σ. Νιάρχος 4 Σκοπός 5 Κατανομή Δωρεών ανά κατηγορία 6 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 7 Προσωπικό 8 Παγκόσμιος Χάρτης Δωρεών Δωρεές εκτός Ελλάδος 19 Τέχνη & Πολιτισμός 39 Παιδεία 58 Υγεία 78 Κοινωνική Πρόνοια Δωρεές εντός Ελλάδος 91 Τέχνη & Πολιτισμός 109 Παιδεία 141 Υγεία 149 Κοινωνική Πρόνοια

4

5 A Message from the Directors Give me where to stand and I will move the earth. These words, attributed to the mathematician Archimedes, seem a fitting way to introduce this report from the Stavros S. Niarchos Foundation. As those charged with executing Mr. Niarchos s wishes with regard to the Foundation he established, we can confidently state that his vision for the Foundation and the commitment of resources he made to it have provided us with a firm place to stand. In developing the mission, establishing program guidelines and engaging in the process of making grants, we have come to realize that the philanthropy made possible through his foresight and generosity can, indeed, help us provide a firmer foundation for others at large. This report, which documents the Foundation s first decade, is the opening chapter of what we are confident will be an enduring legacy both in Greece, where at least half of the funds are directed, and internationally. We are honored to be the stewards of this significant philanthropic commitment and ever mindful of the responsibility such stewardship entails. As importantly, we are proud to have as our partners the exceptional organizations and the people who make their work possible, represented by the listing of grants that follows. Stavros S. Niarchos was considered to be one of the most successful businessmen of the twentieth century. In bringing his charitable intent to life, we believe the Stavros S. Niarchos Foundation can become one of the most successful philanthropic ventures of the twenty-first century. Μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου Δώσε μου σημείο να σταθώ και θα κινήσω τη γη. Αυτά τα λόγια, που αποδίδονται στον μαθηματικό Αρχιμήδη, μπορούν να αποτελέσουν μια κατάλληλη εισαγωγή γι αυτή την ενημερωτική δημοσίευση σχετικά με το σκοπό και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Μας ανατέθηκε να εκτελέσουμε τις επιθυμίες του αείμνηστου Σταύρου Σ. Νιάρχου για το Ίδρυμα το οποίο δημιούργησε και μπορούμε να δηλώσουμε με αυτοπεποίθηση ότι το όραμά του και η δέσμευση των πόρων του για τους σκοπούς του Ιδρύματος μας παρείχαν μια στέρεη βάση για το ξεκίνημα. Όσο ο σκοπός εκπληρώνεται, οι προδιαγραφές σχετικά με τις δωρεές καθιερώνονται και οι προσφορές μας αυξάνονται, συνειδητοποιούμε ότι η φιλανθρωπία που έγινε πραγματικότητα χάρη στη μεγαλοψυχία και την προνοητικότητά του μπορεί να μας βοηθήσει στο να προσφέρουμε μεγαλύτερες δυνατότητες στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η έκθεση αυτή των δραστηριοτήτων μας, που μαρτυρεί για τα πεπραγμένα της πρώτης δεκαετίας του Ιδρύματος, είναι το αρχικό βήμα για την εκμετάλλευση μιας κληρονομιάς που αφορά τόσο την Ελλάδα, όπου χορηγούνται τουλάχιστον οι μισές δωρεές, όσο και τον κόσμο ολόκληρο. Είναι τιμή μας να είμαστε επιμελητές αυτής της σημαντικής φιλανθρωπικής αποστολής και έχουμε επίγνωση των ευθυνών που απορρέουν από μια τέτοια διαχείριση. Νιώθουμε υπερήφανοι που έχουμε ως συνεταίρους εξαίρετες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, καθώς και τα άτομα που καθιστούν εφικτό το έργο τους. Οι επωνυμίες τους ανευρίσκονται στον κατάλογο των δωρεών που ακολουθεί. Ο Σταύρος Σ. Νιάρχος θεωρείται από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες του 20ού αιώνα. Στο μέτρο που εκπληρώνουμε τις φιλανθρωπικές προθέσεις του, πιστεύουμε ότι το έργο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» μπορεί να αποβεί ένα από τα τολμηρότερα εγχειρήματα του 21ου αιώνα. 1

6 Stavros S. Niarchos Stavros Spyros Niarchos understood the meaning of thinking and acting globally long before the term globalization became so prominently used in public policy and economics. His business operations began in Greece, the country of his birth and heritage, yet his accomplishments were notable worldwide. He was considered to be one of the most successful businessmen of the twentieth century. Although known predominantly for his shipping business, Niarchos s diversified financial activities were at the core of global industry from the time he formed the Niarchos Group in 1939 until his death in April His legacy continues into the twenty-first century with the establishment, upon his death, of the Stavros S. Niarchos Foundation. Committed to working in Greece and internationally, the Foundation derives its mission from Niarchos s keen instincts and interests in providing access to opportunity in the fields of arts and culture, education, health and medicine, and social welfare. Stavros Spyros Niarchos was born July 3, 1909 in. His parents, Spyros Niarchos and Eugenia Coumandaros, both came from small villages near Sparta in southern Greece. He studied law at the University of and began working in 1929 in his family s grain business. The business quickly provided him with management opportunities. Recognizing the substantial transportation expense in importing wheat from Argentina and the former Soviet Union, Niarchos convinced his family that it could save money by owning the ships that provided the transportation. The first six freighters were bought during the Great Depression. While Niarchos served in the Greek Navy during World War II, the Allied Forces leased his first vessel. Niarchos participated in the Allied operations in Normandy and was awarded the Order of the Phoenix, the Royal Order of King George I, and the Royal House Order of SS George and Constantine, among other distinguished service medals. The ship leased to the Allies was destroyed and Niarchos used the resulting insurance funds as capital to expand his fleet after the War. Most notably, he bought oil tankers. Thus began the emergence of Stavros Niarchos as a significant participant in the world of international commerce. In 1956, less than twenty years after creating his own firm, Niarchos agreed to build and operate the Hellenic Shipyards, the first such private investment in Greece. Known as the Skaramanga Yard, it employed over 6,000 skilled workers and rapidly became the largest Mediterranean shipyard for repairs and new construction. In 1985 the shipyard was placed under state control, but Niarchos s early and considerable commitment to Greece still stands as an effective demonstration of the power of private investment for the country s economic well-being. Niarchos s business philosophy in shipping was to buy and build big; his supertankers set world records for size and carrying capacity. For many years he owned the largest private fleet in the world. At its peak, his shipping company operated more than 80 tankers. Beyond the shipping business, Niarchos saw opportunities in many venues. His accomplishments ranged from competitive sailing to championship horse racing. He earned recognition as an important investor in and collector of fine art. He worked tirelessly and demanded much from those who worked for him. As the master of his own success, he understood well the potential of every individual. He believed strongly in his family and despite travels and residences throughout the world, he never lost his commitment to Greece and his belief in Hellenism. Stavros Niarchos recognized the importance of having a global strategy early in his career. His vision enhanced his business and investment successes and contributed to the quality of his many exceptional collections. The family members and business associates charged with executing his philanthropic goals use the lessons and capital from his achievements to direct the Foundation s activities in Greece and throughout the world. By designating a significant part of his estate to establish the Stavros S. Niarchos Foundation, Niarchos created an enduring commitment to enriching the lives of others around the world. 2

7 Σταύρος Σ. Νιάρχος Ο Σταύρος Σ. Νιάρχος συνέλαβε τη σημασία του να σκέφτεται και να δρα κανείς σε παγκόσμιο επίπεδο πολλά χρόνια προτού ο όρος «παγκοσμιοποίηση» αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως στους τομείς της διεθνούς πολιτικής και της οικονομίας. Παρότι οι επιχειρήσεις του ξεκίνησαν από τον τόπο της καταγωγής και γέννησής του, την Ελλάδα, τα επιτεύγματά του αναδείχθηκαν διεθνώς. Ο Σταύρος Νιάρχος αναγνωρίστηκε ως ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες του 20ού αιώνα. Αν και ήταν κυρίως γνωστός από τις δραστηριότητές του στο χώρο της ναυτιλίας, οι πολλαπλές και διαφορετικές επιχειρηματικές του δραστηριότητες βρέθηκαν στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομίας από την εποχή της σύστασης του «Ομίλου Νιάρχου» το 1939 μέχρι και το θάνατό του, τον Απρίλιο του Τα επιτεύγματά του επεκτείνονται και στον 21ο αιώνα με την ίδρυση, μετά το θάνατό του, του Ιδρύματος «Σταύρος Σ. Νιάρχος». Αφοσιωμένο στη δράση του τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, το Ίδρυμα έχει ως αποστολή του την εκπλήρωση των ενδιαφερόντων και των ανησυχιών του ίδιου του Σταύρου Νιάρχου, πραγματοποιώντας δωρεές στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Ο Σταύρος Νιάρχος γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου του 1909 στην Αθήνα. Η καταγωγή και των δύο γονέων του, του πατέρα του Σπύρου Νιάρχου και της μητέρας του Ευγενίας Κουμαντάρου, ήταν από μικρά χωριά του νομού Λακωνίας, κοντά στη Σπάρτη. Αφού παρακολούθησε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ξεκίνησε να εργάζεται το 1929 στην οικογενειακή επιχείρηση αλευρομύλων. Η εργασία του εκεί ανέδειξε σύντομα τα διοικητικά του προσόντα. Αντιλαμβανόμενος το σημαντικό κόστος μεταφοράς του εισαγόμενου σιταριού από την Αργεντινή και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ο Νιάρχος έπεισε την οικογένειά του ότι θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν χρήματα με την αγορά των πλοίων τα οποία εκτελούσαν τις μεταφορές. Τα πρώτα έξι φορτηγά πλοία αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης των χρόνων του Μεσοπολέμου. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και ενώ ο Νιάρχος υπηρετούσε στο Ελληνικό Ναυτικό, οι Συμμαχικές Δυνάμεις μίσθωσαν το πρώτο πλοίο του. Ο Νιάρχος συμμετείχε στις συμμαχικές επιχειρήσεις στη Νορμανδία, όπου και του απονεμήθηκαν, μεταξύ άλλων τιμητικών διακρίσεων, ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Φοίνικα, του Ταξιάρχη του Τάγματος του Γεωργίου του Α και του Ταξιάρχη του Τάγματος των Αγίων Γεωργίου και Κωνσταντίνου. Το πλοίο το οποίο είχε εκμισθωθεί στους Συμμάχους καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, και ο Νιάρχος χρησιμοποίησε τα χρήματα που προήλθαν από την ασφάλεια ως κεφάλαιο για να επεκτείνει το στόλο του. Αγόρασε, κυρίως, δεξαμενόπλοια. Κατ αυτόν τον τρόπο, ξεκίνησε η παρουσία του Σταύρου Νιάρχου ως σημαντικού παράγοντα στο χώρο του διεθνούς εμπορίου. Πριν ακόμη συμπληρωθούν είκοσι χρόνια από τη δημιουργία της εταιρείας του, ο Νιάρχος αποφάσισε το 1956 να ιδρύσει καθώς και να θέσει σε λειτουργία τα Ελληνικά Ναυπηγεία, που ήταν η πρώτη ιδιωτική επένδυση τέτοιας μορφής στην Ελλάδα. Γνωστά ως Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οποία απασχολούσαν πάνω από εργαζομένους, γρήγορα έγιναν το μεγαλύτερο ναυπηγικό και επισκευαστικό κέντρο-εργοστάσιο στη Μεσόγειο. Το 1985, τα ναυπηγεία περιήλθαν στο Δημόσιο, αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον του Σταύρου Νιάρχου για την Ελλάδα εξακολούθησε να αποτελεί πραγματική απόδειξη της σημασίας που μπορεί να έχει η ιδιωτική επένδυση για το καλό της οικονομικής ζωής της χώρας. Η στρατηγική του Νιάρχου στο χώρο της ναυτιλίας ήταν να αγοράζει και και να κατασκευάζει πλοία μεγάλων διαστάσεων. Γι αυτό, άλλωστε, τα supertankers του δημιούργησαν παγκόσμια ρεκόρ για το μέγεθος και τη χωρητικότητά τους. Για πολλά χρόνια τού ανήκε ο μεγαλύτερος ιδιωτικός στόλος στον κόσμο. Στην περίοδο της αιχμής του, η ναυτιλιακή του εταιρεία διαχειριζόταν πάνω από ογδόντα πλοία. Πέρα από τις ναυτιλιακές του επιχειρήσεις, ο Νιάρχος έδειξε ενδιαφέρον και για πολλούς άλλους τομείς. Τα ενδιαφέροντά του επεκτάθηκαν από την ανταγωνιστική ιστιοπλοΐα μέχρι την εκτροφή αλόγων ιπποδρομιών. Αναγνωρίστηκε ως σημαντικός επενδυτής και συλλέκτης έργων τέχνης. Δούλεψε ακούραστα και απαιτούσε πολλά από τους συνεργάτες του. Αυτοδημιούργητος ως ήταν, είχε την ικανότητα να κατανοεί καλά την αξία και τις ικανότητες του κάθε ατόμου. Πίστευε ακράδαντα στην οικογένειά του και μολονότι ταξίδευε και διέμενε σε πολλά μέρη του κόσμου δεν έχασε ποτέ το δεσμό του με την Ελλάδα και την πίστη του στον Ελληνισμό. Ο Σταύρος Νιάρχος συνειδητοποίησε από νωρίς στη σταδιοδρομία του το πόσο σημαντικό ήταν να ενστερνιστεί μια παγκόσμια στρατηγική. Το όραμά του έδωσε μεγάλη ώθηση στις πολύ μεγάλες επιχειρηματικές του επιτυχίες και συνετέλεσε στον εμπλουτισμό των πολλών και εξαιρετικών συλλογών του με έργα αδιαμφισβήτητης αξίας. Τα μέλη της οικογένειάς του και οι συνεργάτες του στους οποίους ανατέθηκε η διεύθυνση και η εκτέλεση των φιλανθρωπικών σκοπών του Ιδρύματος στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο έχουν ως οδηγό τους την κληρονομιά που άφησε πίσω του ο Σταύρος Νιάρχος. Έχοντας διαθέσει ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας του στο Ίδρυμα το οποίο φέρει και το όνομά του, ο Νιάρχος έδωσε μια διαρκή υπόσχεση, αυτή του να βελτιώνει, μέσα στο πλαίσιο του δυνατού, τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. 3

8 Mission Statement Σκοπός The Stavros S. Niarchos Foundation, an international philanthropic organization, supports charitable activities in four primary areas: arts and culture, education, health and medicine, and social welfare. The Foundation makes grants to not-for-profit organizations throughout the world. In addition, the Foundation maintains a major commitment to supporting programs in Greece through the guidance of a locally based advisory committee. The Foundation seeks to provide contributions that have the potential to add value in a significant way. Within each program category, the Foundation supports initiatives that feature strong leadership and sound management and that can demonstrate a tangible impact over time. The Foundation hopes to foster exchange and collaboration among recipient institutions by supporting a broad range of organizations across its target program areas in locations around the world. The Foundation places particular emphasis on endeavors that address education, social welfare, and health issues for underserved populations, with special attention given to programs for children and the elderly. Selectively, the Foundation also seeks to support programs within and outside Greece that promote, maintain, and preserve Greek heritage and culture. Foundation grants include, as appropriate, funds for operating and program support as well as funds for select capital projects and endowments. A limited number of grants in areas of long-standing interest to the donor or that are deemed to be of special interest to the donor s family are also made. No grants are made to individuals. Since its inception in 1996, the Stavros S. Niarchos Foundation has provided total grant commitments of US$267,000,000 through 1,194 grants to various not-for-profit organizations. Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» είναι διεθνής κοινωφελής οργανισμός, ο οποίος δραστηριοποιείται σε τέσσερις, κυρίως, τομείς: τέχνη και πολιτισμός, παιδεία, υγεία και κοινωνική πρόνοια. Το Ίδρυμα εγκρίνει δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς πρωτίστως στην Ελλάδα, αλλά και ανά τον κόσμο, και έχει αναλάβει μια σημαντική δέσμευση, την υποστήριξη προγραμμάτων στη χώρα μας, υπό την καθοδήγηση της Ελληνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής. Επιδίωξή του είναι να συνεισφέρει στην υλοποίηση προγραμμάτων από τα οποία να επωφελείται σημαντική μερίδα του κοινωνικού συνόλου. Εντός της κάθε κατηγορίας προγραμμάτων, το Ίδρυμα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε φορείς που έχουν θέσει σαφείς και μακροπρόθεσμους στόχους και είναι σε θέση να επιφέρουν σημαντική αλλαγή στον τομέα τους με την πάροδο του χρόνου, και ευελπιστεί να καλλιεργήσει την ανταλλαγή απόψεων και τη συνεργασία ανάμεσα στους αποδέκτες των δωρεών του, υποστηρίζοντας σημαντικό αριθμό οργανισμών σε όλους τους τομείς της δραστηροποίησής του ανά τον κόσμο. Επιπλέον, το Ίδρυμα δίνει ιδιαίτερο βάρος σε προσπάθειες στους τομείς της παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας και της υγείας, οι οποίες αφορούν τα λιγότερο προνομιούχα στρώματα του πληθυσμού, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα που αφορούν παιδιά και ηλικιωμένους, και υποστηρίζει επίλεκτα προγράμματα τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, τα οποία προάγουν, διατηρούν και συντηρούν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και την παράδοση. Οι δωρεές εξασφαλίζουν, όπου αυτό κρίνεται πρόσφορο, κεφάλαια για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και την υλοποίηση προγραμμάτων, καθώς και για κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. Περιοχές με τις οποίες συνδεόταν ο Ιδρυτής ή θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας για την οικογένειά του είναι αποδέκτες σημαντικού αριθμού δωρεών. Δωρεές σε ιδιώτες δεν προσφέρονται. Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» έχει εγκρίνει τη διάθεση ποσού US$ κατανεμημένο σε δωρεές σε διάφορους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 4

9 Grants by Program Area Κατανομή Δωρεών ανά κατηγορία Total Greek and International Commitments 1996 Total = US$267,000,000 Σύνολο Δωρεών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 1996 Σύνολο = US$ Arts & Culture Τέχνη & Πολιτισμός Social Welfare 15% Κοινωνική Πρόνοια 31% Education Παιδεία Health & Medicine 35% Υγεία 19% 5

10 Directors of the Foundation Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Sir Dennis Weatherstone, Chairman Philip Niarchos Spyros Niarchos Andreas Dracopoulos Donald Harrison Kurt Arnold Peter Sprenger Dennis Weatherstone, Πρόεδρος Φίλιππος Νιάρχος Σπύρος Νιάρχος Ανδρέας Δρακόπουλος Donald Harrison Kurt Arnold Peter Sprenger Advisors to the Directors Alois Jurt Hildy Simmons Maria Niarchos-Gouazé Hilary White Σύμβουλοι Alois Jurt Hildy Simmons Maria Niarchos-Gouazé Hilary White Greek Advisory Committee Constantine Dracopoulos, Chairman Emeritus George Agouridis, Chairman Costas Iordanidis Adonis Kyrou Anna Pouskouri-Reiche Eleni Triantafyllides Eftychios Voridis Yerassimos Yannopoulos Ελληνική Συμβουλευτική Επιτροπή Κωνσταντίνος Δρακόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος Γιώργος Αγουρίδης, Πρόεδρος Ευτύχιος Βορίδης Γεράσιμος Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος Ιορδανίδης Άδωνις Κύρου Άννα Πουσκούρη-Reiche Ελένη Τριανταφυλλίδη Previously Served Constantine Dracopoulos, (Chairman) John Andreou, George Diamantopoulos, - John Goumas, Stavros Triantafyllides (deceased), - Andreas Vourecas-Petalas, Στο παρελθόν έχουν διατελέσει μέλη Κωνσταντίνος Δρακόπουλος, (Πρόεδρος) Γιάννης Ανδρέου, Ανδρέας Βουρέκας Πεταλάς, Γιάννης Γκούμας, Γιώργος Διαμαντόπουλος, - Σταύρος Τριανταφυλλίδης, - The Directors wish to recognize the contributions of the late Constantine Niarchos. Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» επιθυμεί να αναγνωρίσει τη συνεισφορά του αείμνηστου Κωνσταντίνου Νιάρχου. 6

11 Staff, Greece Epaminondas Farmakis Chief Operating Officer / Secretary to the Greek Advisory Committee Petros Agelakos Operations Advisor Technical Theodore Maravelias, Architect, Department Head Ioannis Zervakis, Advisor /Coordinator Program Management Titica Emmanouil, Assistant Program Management Eleni Agouridi, Assistant Program Officer Ioanna Savvaides, Assistant Program Officer Ioanna Kiosse-Avrasoglou, Assistant Program Officer Public Affairs Penny Dagre, Assistant Public Affairs Officer Accounting Pavlos Pezaros, Department Head Lily Milioni, Assistant IT / Web Development Thanassis Politis, Department Head Emmanouil Vazaios, Systems Administrator Elina Stavropoulou, Assistant Administration Eirini Vazaiou, Executive Assistant Anna Liosatou, Executive Assistant Προσωπικό Αθήνα, Ελλάδα Επαμεινώνδας Φαρμάκης Εκτελεστικός Διευθυντής / Γραμματέας Ελληνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Πέτρος Αγγελάκος Σύμβουλος Διοικητικής Λειτουργίας Τεχνική Υποστήριξη Δωρεών Θεόδωρος Μαραβέλιας, Δρ. Αρχιτέκτων, Διευθυντής Τμήματος Γιάννης Ζερβάκης, Τεχνικός Σύμβουλος / Συντονιστής Διαχείριση Δωρεών Τιτίκα Εμμανουήλ, Βοηθός Διαχείριση Δωρεών Ελένη Αγουρίδη, Βοηθός Ιωάννα Σαββαΐδη, Βοηθός Ιωάννα Κιοσσέ-Αβράσογλου, Βοηθός Επικοινωνία και Τύπος Πέννυ Δαγρέ Λογιστήριο Παύλος Πέζαρος, Διευθυντής Τμήματος Λίλυ Μηλιώνη, Βοηθός Πληροφορική / Web Site Θανάσης Πολίτης, Διευθυντής Τμήματος Εμμανουήλ Βαζαίος, Διαχειριστής Συστημάτων Ελίνα Σταυροπούλου, Βοηθός Γραμματειακή Υποστήριξη Ειρήνη Βαζαίου, Υπεύθυνη Γραφείου Διευθύνσεως Άννα Λιοσάτου, Γραμματεία Διευθύνσεως / Τμήμα Προσωπικού Monte Carlo, Monaco Program Management Jeannette Giorsetti, Program Officer Sandra Tosello, Assistant Program Officer Accounting Michel Georgiadis, Senior Accountant IT Stéphane Gastaud, Systems Administrator Administration Sarah Cooper, Assistant Monte Carlo, Monaco Διαχείριση Δωρεών Jeannette Giorsetti, Διευθύντρια Τμήματος Sandra Tosello, Βοηθός Λογιστήριο Μιχάλης Γεωργιάδης, Υπεύθυνος Λογιστηρίου Πληροφορική Stéphane Gastaud, Διαχειριστής Συστημάτων Γραμματειακή Υποστήριξη Sarah Cooper, Βοηθός New York, New York, United States Jeffrey K. Brinck Chief Administrative Officer of the Stavros S. Niarchos Foundation; Executive Secretary to the Board; Assistant to the Chairman Program Management Argero Siklas, Associate Program Officer New York, New York, United States Jeffrey K. Brinck Διευθυντής Διοικητικής Υποστήριξης του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», Εκτελεστικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, Βοηθός Προέδρου Δ. Σ. Διαχείριση Δωρεών Αργυρώ Συκλά, Βοηθός 7

12 World Grants Map Παγκόσμιος Χάρτης Δωρεών Afghanistan Αφγανιστάν Albania Αλβανία Algeria Αλγερία Angola Αγκόλα Argentina Αργεντινή Armenia Αρμενία Australia Αυστραλία Austria Αυστρία Botswana Μποτσουάνα Brazil Βραζιλία Burkina Faso Μπουρκίνα Φάσο Burundi Μπουρούντι Cambodia Καμπότζη Cameroon Καμερούν Canada Καναδάς China Κίνα Colombia Κολομβία Cyprus Κύπρος Egypt Αίγυπτος El Salvador Ελ Σαλβαδόρ Ethiopia Αιθιοπία Finland Φιλανδία France Γαλλία Gambia Γκάμπια Germany Γερμανία Greece Ελλάδα Guatemala Γουατεμάλα Haiti Αϊτή Honduras Ονδούρα India Ινδία Indonesia Ινδονησία Iran Ιράν Ireland Ιρλανδία Israel Ισραήλ Italy Ιταλία Jordan Ιορδανία Kenya Κένυα Korea Κορέα Lebanon Λίβανος Liechtenstein Λιχτενστάιν Lithuania Λιθουανία Madagascar Μαδαγασκάρη Malawi Μαλάουι Mali Μάλι Monaco Μονακό Mozambique Μοζαμβίκη Nepal Νεπάλ Nicaragua Νικαράγουα Niger Νίγηρας Pakistan Πακιστάν Peru Περού Poland Πολωνία Portugal Πορτογαλία Republic of Vanuatu Δημοκρατία του Βανουάτου Romania Ρουμανία Rwanda Ρουάντα São Tomé and Principe Σάο Τομέ και Πρίνσιπε Senegal Σενεγάλη Serbia Σερβία South Africa Νότιος Αφρική Spain Ισπανία Sri Lanka Σρι Λάνκα Sudan Σουδάν 8

13 Since its inception, the Stavros S. Niarchos Foundation has funded charitable endeavors in 78 nations around the world. Από την ίδρυσή του, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» έχει ενισχύσει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε 78 χώρες ανά την υφήλιο. Switzerland Ελβετία Tanzania Τανζανία Thailand Ταϋλάνδη Tibet Θιβέτ Togo Τόγκο Tunisia Τυνησία Turkey Τουρκία Uganda Ουγκάντα Ukraine Ουκρανία United Kingdom Ηνωμένο Βασίλειο United States Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Uruguay Ουρουγουάη Vietnam Βιετνάμ Zambia Ζάμπια Zimbabwe Ζιμπάμπουε 9

14 10

15 International Grants Arts & Culture Abbaye Notre Dame de la Paix (Association La Plane) for renovating the oldest portion of the abbey, dated 1572 Castagniers, France Académie Nationale de Chirurgie for restoring the library collection and upgrading the premises Paris, France Annunciation Greek Orthodox Church for renovating the cultural and educational center facilities Antikenmuseum Basel for the exhibition Homer, Werk und Wirkung Basel, Switzerland Ascot Racecourse for the South Window project Ascot, United Kingdom Ashmolean Museum of Art and Archaeology for the Money and Coinage Before Alexander research project Oxford, United Kingdom Association Cornelius Castoriadis for computer equipment and a language specialist for conservation of the archives Paris, France / The Atlantic Arts Foundation for producing Semele for producing Hercules in Nemea Paris, France The British Library for the Codex Sinaiticus project London, United Kingdom The Bronx Museum of the Arts for education programs to introduce young people to contemporary art Bronx, New York, U.S.A. The Burlington Magazine Foundation for The Burlington Magazine London, United Kingdom Denotes programs related to Greece or Hellenism International Grants ~ Arts & Culture 11

16 Carnegie Hall for the Distinctive Debuts series and the Carnegie Hall Fellows programs Checkerboard Film Foundation for a documentary film about Ross Bleckner Children s Museum of Manhattan for the exhibition Gods, Myths and Mortals: Discover Ancient Greece / Church of the Holy Sepulchre for renovating St. George Church Jerusalem, Israel Community of St. Moritz for restoring pictures in the Segantini Museum St. Moritz, Switzerland Congrès JMJ for operating support Paris, France Courtauld Institute of Art for a five-year scholarship fund London, United Kingdom / Cutty Sark Trust for conservation and maintenance of the extreme clipper ship Cutty Sark London, United Kingdom Dahesh Museum of Art for the exhibition The Legacy of Homer: Four Centuries of Art from the École des Beaux-Arts, Paris The Drawing Center for an exhibition featuring the work of Zoe Keramea for operating support for the Fund for the Future campaign Drylands Institute for research on the Sand Tank Mountains area Tucson, Arizona, U.S.A. Embassy of Greece for a presentation of Greek musical traditions from Southern Italy Washington, D.C., U.S.A. Evang. Kirchgemeinde Sils/Segl. ί.e. for maintaining frescoes of the Fex-Crasta Mountain Church Sils, Switzerland 12 International Grants ~ Arts & Culture

17 The Festival Chamber Music Society for commissioning two works by composer Athena Adamopoulos Fondazione Ente Museo Poschiavino for renovating Casa Tomé, a medieval farm house Poschiavo, Switzerland Fondazione Garbald for restoring interior paintings in the Villa Garbald Zurich, Switzerland Fondazione Mudima for the exhibition The Effect: Photography in Contemporary Greek Art Milan, Italy Fondazione Terra Vecchia Villagio for renovating houses I and II in Terra Vecchia for renovations and equipment for a school house in Terra Vecchia Palagnedra-Bordei, Switzerland / Foundation for Hellenic Culture for the Greek Cinema Festival Greek Consulate General for a piano Greek Orthodox Archdiocese of America for preserving the archives Greek Orthodox Patriarchate Jordan for construction of a Greek Orthodox church Amman, Jordan / Greek Orthodox Patriarchate Library for construction of a new building for the library for equipment and maintenance Jerusalem, Israel Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa for church construction and renovations Dar Es Salaam, Tanzania Greekworks Foundation for acquiring 800 copies of a collection of three books on the role of Greece in the revival of the modern Olympic games for publishing 2,000 copies of Wrestling With the Ancients: Modern Greek Identity & the Olympics by Alexander Kitroeff for a Web site for collecting and distributing traditional Greek music International Grants ~ Arts & Culture 13

18 Hellenic Centre for an exhibition of Greek embroideries from the collections of the Victoria and Albert Museum for the exhibition Realism and Humor in Contemporary Greek Painting London, United Kingdom Hellenic Cultural Foundation for a mural about the Olympic games St. Louis, Missouri, U.S.A. The Hellenic Foundation for Culture for the world premiere of The Troparion of Kassiani at the Byzantine Festival and for a Greece in Britain exhibition for the sixth season of Greece in Britain Opera for the Greece in Britain cultural program with the first London appearance of the 75-member Orchestra of Colours London, United Kingdom Hellenic Institute for Byzantine and Post-Byzantine Studies for restoring St. George Church and for the icon collection Venice, Italy / Hellenic Literature Society for Greek and English language editions of an anthology of twentieth-century Greek poetry River Vale, New Jersey, U.S.A. Helsinki City Art Museum for the Athos exhibition of Byzantine art Helsinki, Finland Historisches Museum Basel for the exhibition The Bronze Sky Religion and Astronomy 3,600 Years Ago Basel, Switzerland Holy Trinity Greek Orthodox Church for expansion of the facilities Waterbury, Connecticut, U.S.A. / Intermedio for renovating the Riom Castle in Graubünden Savognin, Switzerland International Maritime Organization for cultural programs and a monument memorializing sailors London, United Kingdom International Tennis Hall of Fame and Museum for the Information Research Center in honor of Pete Sampras Newport, Rhode Island, U.S.A. 14 International Grants ~ Arts & Culture

19 Internationaler Musikwettbewerb der ARD München for a concert in organized by the ARD International Music Competition Munich, Germany Kingston Theatre Trust for building a new arts venue with two studio spaces Kingston upon Thames, United Kingdom Kloster Einsiedeln for renovating historic stables Einsiedeln, Switzerland Kloster St. Johann in Müstair for restoring St. Ulrich s Chapel for renovating the Convent Müstair Müstair, Switzerland / Kritas Productions for the National Theatre of Greece production of Medea Kulturarchiv Oberengadin for a Web site devoted to the Engadine for publishing a book of photographs of the Engadine by Elizabeth Main Samedan, Switzerland La MaMa Experimental Theatre Club for producing (NoB) Odyssey s Maliotis Cultural Center for upgrading the theatrical lighting system Brookline, Massachusetts, U.S.A. Manhattan Theatre Club for TheatreLink, a distance-learning playwriting and production program / Mayor s Fund to Advance New York City for the Olympic Torch Relay McDonald Institute for Archaeological Research for the Cyclades Colloquium Cambridge, United Kingdom Meet the Composer for a composition fee for Stanley Silverman s Eridos, performed by Antigoni Goni at Delphi International Grants ~ Arts & Culture 15

20 Metropolitan Museum of Art for serving as a sponsor of the exhibition Byzantium: Faith and Power ( ) Monum Centre des Monuments Nationaux for a multi-sensorial box dedicated to the Basilique Royale de Saint Denis in Paris Paris, France Musée du Louvre for renovating rooms containing eighteenth-century furniture and decorative art for publishing articles from the international and scientific symposium on Greek antique painting Paris, France Musée Masséna for renovating bronze and light furnishings from the Empire period Nice, France Museum of Fine Arts for the Classical Art Curatorial Internship Boston, Massachusetts, U.S.A. The Museum of Modern Art (MoMA) for the Access education programs for an exhibition of works by the Greek artist George Hadjimichalis for the Museum for the 21st Century campaign 1997 The National Horse Racing Museum for updated guidebooks, conservation projects and the archives Newmarket, United Kingdom New Contemporaries for touring costs London, United Kingdom New York Studio School of Drawing, Painting and Sculpture for a lecture series on Greek art The Paper Bag Players for a ticket program for disadvantaged public school children The Pearl Theatre Company, Inc. for producing Euripides Hecuba for producing Aeschylus s The Persians 16 International Grants ~ Arts & Culture

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf.

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf. Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011 www.snf.org Φωτογραφίες εξωφύλλου (από αριστερά προς δεξιά): Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles TOWER Conference 2010 Speakers Profiles Brigitta Papastavrou, President & Chief Executive, ELAGRO Μπριγκίττα Παπασταύρου, Πρόεδρος & ιευθύνουσα Σύµβουλος, ΕΛΑΓΡΟ E-mail: info@agrotour.gr Brigitta Papastavrou,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Νέα από το Γηροκομείο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΑΣ Ο νέος Πρόξενος επισκέπτεται την Κοινότητα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Νέα από το Γηροκομείο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΑΣ Ο νέος Πρόξενος επισκέπτεται την Κοινότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ξεκινά η νέα σχολική χρονιά Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας-- --Ηχηρό μήνυμα για περισσότερη ισότητα Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Νέα από το Γηροκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE)

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Dr. JOHN (YANNIS) DESYPRIS Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Born 1952, a Chemical Engineer (UK), PhD in fuels and energy

Διαβάστε περισσότερα

Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά. CTY Greece at Anatolia College. www.cty-greece.gr

Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά. CTY Greece at Anatolia College. www.cty-greece.gr Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά CTY Greece at Anatolia College www.cty-greece.gr Στο Κολλέγιο Ανατόλια, στη Θεσσαλονίκη, μαθητές, γονείς και καθηγητές μπορούν να ζήσουν πλέον την εμπειρία του τι

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 11 COMMUNITY PULSE FREE Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας Άνοια και ευημερία μπορούν να συνυπάρξουν The event of the year kicks off next month!

Διαβάστε περισσότερα

Commencement Αποφοίτηση 2014

Commencement Αποφοίτηση 2014 Commencement Αποφοίτηση 2014 The American College of Greece Aghia Paraskevi Campus Campus Αγίας Παρασκευής Saturday, June 28, 2014, 8:30 p.m. Σάββατο 28 Ιουνίου 2014, 8:30 μ.μ. Dear Graduate, Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου. In honor of Professor Takis Papaioannou

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου. In honor of Professor Takis Papaioannou Νέα του ΕΣΙ, Νο. 43, Φεβρ. 2011 GSI News, Nr.43 Febr. 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου In honor of Professor Takis Papaioannou 2 Takis Papaioannou

Διαβάστε περισσότερα

performativity intermediality sound art visual arts

performativity intermediality sound art visual arts architecture cyborgs hybridity 21st century performativity intermediality sound art bio-art expanded field new technologies neuroscience second life visual arts ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Ο Performer στον

Διαβάστε περισσότερα

2-4 June. 1st Aegean Airlines PRO AM. 76th MOTOR SHOW GENEVA DESTINATION TASTE EUROVISION FOOD TRAVELLER. Το σαλόνι των ονείρων

2-4 June. 1st Aegean Airlines PRO AM. 76th MOTOR SHOW GENEVA DESTINATION TASTE EUROVISION FOOD TRAVELLER. Το σαλόνι των ονείρων >> TO ΠPOΣΩΠIKO ΣAΣ TEYXOΣ - YOUR COMPLIMENTARY ISSUE ISSUE Νο 03 SPRING 2006 76th MOTOR SHOW GENEVA Το σαλόνι των ονείρων DESTINATION Κρήτη, Β. Εύβοια, Aράχοβα, Πήλιο, Κ. Πελοπόννησος 1st Aegean Airlines

Διαβάστε περισσότερα

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Heritage walks in Thessaloniki CITY OF THESSALONIKI

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 COMMUNITY PULSE ΤΕΥΧΟΣ 13 FREE Καλό Πάσχα Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Κοινότητα τιμά την Διεθνή Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

LET S GO GREEK ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά

LET S GO GREEK ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 LET S GO GREEK Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών Ματιά στην αρχειοθέτηση της Κοινότητας Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά Νέα από

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

KPHTH. Ismene Kefaloyiannis June 2012 www.pancretan.org. PAA: KPHTH Magazine's Woman of the Year. ΠΕΑ: Περιοδικό ΚΡΗΤΗ Γυναίκα της Χρονιάς

KPHTH. Ismene Kefaloyiannis June 2012 www.pancretan.org. PAA: KPHTH Magazine's Woman of the Year. ΠΕΑ: Περιοδικό ΚΡΗΤΗ Γυναίκα της Χρονιάς official publication of the pancretan association of america KPHTH PAA: KPHTH Magazine's Woman of the Year Ismene Kefaloyiannis June 2012 www.pancretan.org ΠΕΑ: Περιοδικό ΚΡΗΤΗ Γυναίκα της Χρονιάς KPHTH

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Με την συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2012 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Archdiocesan Council Gives Total Support on Lynn Issue

Archdiocesan Council Gives Total Support on Lynn Issue MAY 2011 Vol. 76 No. 1265 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 AHEPA, IOCC Aid Victims of Deadly Storms, Tornadoes WASHINGTON-BALTIMORE The devastating storms that wreaked havoc across

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

In THIS ISSUE. 26 years later S.F. Cathedral construction progress. HCHC 73 rd commencement Fr. Triantafilou awarded honorary doctorate P.

In THIS ISSUE. 26 years later S.F. Cathedral construction progress. HCHC 73 rd commencement Fr. Triantafilou awarded honorary doctorate P. JUNE 2015 Vol. 80 No. 1306 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 In THIS ISSUE Santiago Calatrava design St. Nicholas Shrine National Philoptochos Board members visit the site of St.

Διαβάστε περισσότερα