Ι δ ρ υ μ α Σ τ α Y ρ ο Σ Σ. Ν Ι A ρ χ ο Σ S T A V R O S S. N I A R C H O S F O U N D A T I O N

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι δ ρ υ μ α Σ τ α Y ρ ο Σ Σ. Ν Ι A ρ χ ο Σ S T A V R O S S. N I A R C H O S F O U N D A T I O N"

Transcript

1 Ι δ ρ υ μ α Σ τ α Y ρ ο Σ Σ. Ν Ι A ρ χ ο Σ S T A V R O S S. N I A R C H O S F O U N D A T I O N

2

3 Contents 1 A Message from the Directors 2 Stavros S. Niarchos 4 Mission Statement 5 Grants by Program Area 6 Directors of the Foundation 7 Staff 8 World Grants Map International Grants 11 Arts & Culture 29 Education 51 Health & Medicine 67 Social Welfare Grants Made in Greece 99 Arts & Culture 125 Education 145 Health & Medicine 161 Social Welfare Περιεχόμενα 1 Μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου 3 Σταύρος Σ. Νιάρχος 4 Σκοπός 5 Κατανομή Δωρεών ανά κατηγορία 6 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 7 Προσωπικό 8 Παγκόσμιος Χάρτης Δωρεών Δωρεές εκτός Ελλάδος 19 Τέχνη & Πολιτισμός 39 Παιδεία 58 Υγεία 78 Κοινωνική Πρόνοια Δωρεές εντός Ελλάδος 91 Τέχνη & Πολιτισμός 109 Παιδεία 141 Υγεία 149 Κοινωνική Πρόνοια

4

5 A Message from the Directors Give me where to stand and I will move the earth. These words, attributed to the mathematician Archimedes, seem a fitting way to introduce this report from the Stavros S. Niarchos Foundation. As those charged with executing Mr. Niarchos s wishes with regard to the Foundation he established, we can confidently state that his vision for the Foundation and the commitment of resources he made to it have provided us with a firm place to stand. In developing the mission, establishing program guidelines and engaging in the process of making grants, we have come to realize that the philanthropy made possible through his foresight and generosity can, indeed, help us provide a firmer foundation for others at large. This report, which documents the Foundation s first decade, is the opening chapter of what we are confident will be an enduring legacy both in Greece, where at least half of the funds are directed, and internationally. We are honored to be the stewards of this significant philanthropic commitment and ever mindful of the responsibility such stewardship entails. As importantly, we are proud to have as our partners the exceptional organizations and the people who make their work possible, represented by the listing of grants that follows. Stavros S. Niarchos was considered to be one of the most successful businessmen of the twentieth century. In bringing his charitable intent to life, we believe the Stavros S. Niarchos Foundation can become one of the most successful philanthropic ventures of the twenty-first century. Μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου Δώσε μου σημείο να σταθώ και θα κινήσω τη γη. Αυτά τα λόγια, που αποδίδονται στον μαθηματικό Αρχιμήδη, μπορούν να αποτελέσουν μια κατάλληλη εισαγωγή γι αυτή την ενημερωτική δημοσίευση σχετικά με το σκοπό και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Μας ανατέθηκε να εκτελέσουμε τις επιθυμίες του αείμνηστου Σταύρου Σ. Νιάρχου για το Ίδρυμα το οποίο δημιούργησε και μπορούμε να δηλώσουμε με αυτοπεποίθηση ότι το όραμά του και η δέσμευση των πόρων του για τους σκοπούς του Ιδρύματος μας παρείχαν μια στέρεη βάση για το ξεκίνημα. Όσο ο σκοπός εκπληρώνεται, οι προδιαγραφές σχετικά με τις δωρεές καθιερώνονται και οι προσφορές μας αυξάνονται, συνειδητοποιούμε ότι η φιλανθρωπία που έγινε πραγματικότητα χάρη στη μεγαλοψυχία και την προνοητικότητά του μπορεί να μας βοηθήσει στο να προσφέρουμε μεγαλύτερες δυνατότητες στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η έκθεση αυτή των δραστηριοτήτων μας, που μαρτυρεί για τα πεπραγμένα της πρώτης δεκαετίας του Ιδρύματος, είναι το αρχικό βήμα για την εκμετάλλευση μιας κληρονομιάς που αφορά τόσο την Ελλάδα, όπου χορηγούνται τουλάχιστον οι μισές δωρεές, όσο και τον κόσμο ολόκληρο. Είναι τιμή μας να είμαστε επιμελητές αυτής της σημαντικής φιλανθρωπικής αποστολής και έχουμε επίγνωση των ευθυνών που απορρέουν από μια τέτοια διαχείριση. Νιώθουμε υπερήφανοι που έχουμε ως συνεταίρους εξαίρετες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, καθώς και τα άτομα που καθιστούν εφικτό το έργο τους. Οι επωνυμίες τους ανευρίσκονται στον κατάλογο των δωρεών που ακολουθεί. Ο Σταύρος Σ. Νιάρχος θεωρείται από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες του 20ού αιώνα. Στο μέτρο που εκπληρώνουμε τις φιλανθρωπικές προθέσεις του, πιστεύουμε ότι το έργο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» μπορεί να αποβεί ένα από τα τολμηρότερα εγχειρήματα του 21ου αιώνα. 1

6 Stavros S. Niarchos Stavros Spyros Niarchos understood the meaning of thinking and acting globally long before the term globalization became so prominently used in public policy and economics. His business operations began in Greece, the country of his birth and heritage, yet his accomplishments were notable worldwide. He was considered to be one of the most successful businessmen of the twentieth century. Although known predominantly for his shipping business, Niarchos s diversified financial activities were at the core of global industry from the time he formed the Niarchos Group in 1939 until his death in April His legacy continues into the twenty-first century with the establishment, upon his death, of the Stavros S. Niarchos Foundation. Committed to working in Greece and internationally, the Foundation derives its mission from Niarchos s keen instincts and interests in providing access to opportunity in the fields of arts and culture, education, health and medicine, and social welfare. Stavros Spyros Niarchos was born July 3, 1909 in. His parents, Spyros Niarchos and Eugenia Coumandaros, both came from small villages near Sparta in southern Greece. He studied law at the University of and began working in 1929 in his family s grain business. The business quickly provided him with management opportunities. Recognizing the substantial transportation expense in importing wheat from Argentina and the former Soviet Union, Niarchos convinced his family that it could save money by owning the ships that provided the transportation. The first six freighters were bought during the Great Depression. While Niarchos served in the Greek Navy during World War II, the Allied Forces leased his first vessel. Niarchos participated in the Allied operations in Normandy and was awarded the Order of the Phoenix, the Royal Order of King George I, and the Royal House Order of SS George and Constantine, among other distinguished service medals. The ship leased to the Allies was destroyed and Niarchos used the resulting insurance funds as capital to expand his fleet after the War. Most notably, he bought oil tankers. Thus began the emergence of Stavros Niarchos as a significant participant in the world of international commerce. In 1956, less than twenty years after creating his own firm, Niarchos agreed to build and operate the Hellenic Shipyards, the first such private investment in Greece. Known as the Skaramanga Yard, it employed over 6,000 skilled workers and rapidly became the largest Mediterranean shipyard for repairs and new construction. In 1985 the shipyard was placed under state control, but Niarchos s early and considerable commitment to Greece still stands as an effective demonstration of the power of private investment for the country s economic well-being. Niarchos s business philosophy in shipping was to buy and build big; his supertankers set world records for size and carrying capacity. For many years he owned the largest private fleet in the world. At its peak, his shipping company operated more than 80 tankers. Beyond the shipping business, Niarchos saw opportunities in many venues. His accomplishments ranged from competitive sailing to championship horse racing. He earned recognition as an important investor in and collector of fine art. He worked tirelessly and demanded much from those who worked for him. As the master of his own success, he understood well the potential of every individual. He believed strongly in his family and despite travels and residences throughout the world, he never lost his commitment to Greece and his belief in Hellenism. Stavros Niarchos recognized the importance of having a global strategy early in his career. His vision enhanced his business and investment successes and contributed to the quality of his many exceptional collections. The family members and business associates charged with executing his philanthropic goals use the lessons and capital from his achievements to direct the Foundation s activities in Greece and throughout the world. By designating a significant part of his estate to establish the Stavros S. Niarchos Foundation, Niarchos created an enduring commitment to enriching the lives of others around the world. 2

7 Σταύρος Σ. Νιάρχος Ο Σταύρος Σ. Νιάρχος συνέλαβε τη σημασία του να σκέφτεται και να δρα κανείς σε παγκόσμιο επίπεδο πολλά χρόνια προτού ο όρος «παγκοσμιοποίηση» αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως στους τομείς της διεθνούς πολιτικής και της οικονομίας. Παρότι οι επιχειρήσεις του ξεκίνησαν από τον τόπο της καταγωγής και γέννησής του, την Ελλάδα, τα επιτεύγματά του αναδείχθηκαν διεθνώς. Ο Σταύρος Νιάρχος αναγνωρίστηκε ως ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες του 20ού αιώνα. Αν και ήταν κυρίως γνωστός από τις δραστηριότητές του στο χώρο της ναυτιλίας, οι πολλαπλές και διαφορετικές επιχειρηματικές του δραστηριότητες βρέθηκαν στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομίας από την εποχή της σύστασης του «Ομίλου Νιάρχου» το 1939 μέχρι και το θάνατό του, τον Απρίλιο του Τα επιτεύγματά του επεκτείνονται και στον 21ο αιώνα με την ίδρυση, μετά το θάνατό του, του Ιδρύματος «Σταύρος Σ. Νιάρχος». Αφοσιωμένο στη δράση του τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, το Ίδρυμα έχει ως αποστολή του την εκπλήρωση των ενδιαφερόντων και των ανησυχιών του ίδιου του Σταύρου Νιάρχου, πραγματοποιώντας δωρεές στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Ο Σταύρος Νιάρχος γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου του 1909 στην Αθήνα. Η καταγωγή και των δύο γονέων του, του πατέρα του Σπύρου Νιάρχου και της μητέρας του Ευγενίας Κουμαντάρου, ήταν από μικρά χωριά του νομού Λακωνίας, κοντά στη Σπάρτη. Αφού παρακολούθησε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ξεκίνησε να εργάζεται το 1929 στην οικογενειακή επιχείρηση αλευρομύλων. Η εργασία του εκεί ανέδειξε σύντομα τα διοικητικά του προσόντα. Αντιλαμβανόμενος το σημαντικό κόστος μεταφοράς του εισαγόμενου σιταριού από την Αργεντινή και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ο Νιάρχος έπεισε την οικογένειά του ότι θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν χρήματα με την αγορά των πλοίων τα οποία εκτελούσαν τις μεταφορές. Τα πρώτα έξι φορτηγά πλοία αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης των χρόνων του Μεσοπολέμου. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και ενώ ο Νιάρχος υπηρετούσε στο Ελληνικό Ναυτικό, οι Συμμαχικές Δυνάμεις μίσθωσαν το πρώτο πλοίο του. Ο Νιάρχος συμμετείχε στις συμμαχικές επιχειρήσεις στη Νορμανδία, όπου και του απονεμήθηκαν, μεταξύ άλλων τιμητικών διακρίσεων, ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Φοίνικα, του Ταξιάρχη του Τάγματος του Γεωργίου του Α και του Ταξιάρχη του Τάγματος των Αγίων Γεωργίου και Κωνσταντίνου. Το πλοίο το οποίο είχε εκμισθωθεί στους Συμμάχους καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, και ο Νιάρχος χρησιμοποίησε τα χρήματα που προήλθαν από την ασφάλεια ως κεφάλαιο για να επεκτείνει το στόλο του. Αγόρασε, κυρίως, δεξαμενόπλοια. Κατ αυτόν τον τρόπο, ξεκίνησε η παρουσία του Σταύρου Νιάρχου ως σημαντικού παράγοντα στο χώρο του διεθνούς εμπορίου. Πριν ακόμη συμπληρωθούν είκοσι χρόνια από τη δημιουργία της εταιρείας του, ο Νιάρχος αποφάσισε το 1956 να ιδρύσει καθώς και να θέσει σε λειτουργία τα Ελληνικά Ναυπηγεία, που ήταν η πρώτη ιδιωτική επένδυση τέτοιας μορφής στην Ελλάδα. Γνωστά ως Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οποία απασχολούσαν πάνω από εργαζομένους, γρήγορα έγιναν το μεγαλύτερο ναυπηγικό και επισκευαστικό κέντρο-εργοστάσιο στη Μεσόγειο. Το 1985, τα ναυπηγεία περιήλθαν στο Δημόσιο, αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον του Σταύρου Νιάρχου για την Ελλάδα εξακολούθησε να αποτελεί πραγματική απόδειξη της σημασίας που μπορεί να έχει η ιδιωτική επένδυση για το καλό της οικονομικής ζωής της χώρας. Η στρατηγική του Νιάρχου στο χώρο της ναυτιλίας ήταν να αγοράζει και και να κατασκευάζει πλοία μεγάλων διαστάσεων. Γι αυτό, άλλωστε, τα supertankers του δημιούργησαν παγκόσμια ρεκόρ για το μέγεθος και τη χωρητικότητά τους. Για πολλά χρόνια τού ανήκε ο μεγαλύτερος ιδιωτικός στόλος στον κόσμο. Στην περίοδο της αιχμής του, η ναυτιλιακή του εταιρεία διαχειριζόταν πάνω από ογδόντα πλοία. Πέρα από τις ναυτιλιακές του επιχειρήσεις, ο Νιάρχος έδειξε ενδιαφέρον και για πολλούς άλλους τομείς. Τα ενδιαφέροντά του επεκτάθηκαν από την ανταγωνιστική ιστιοπλοΐα μέχρι την εκτροφή αλόγων ιπποδρομιών. Αναγνωρίστηκε ως σημαντικός επενδυτής και συλλέκτης έργων τέχνης. Δούλεψε ακούραστα και απαιτούσε πολλά από τους συνεργάτες του. Αυτοδημιούργητος ως ήταν, είχε την ικανότητα να κατανοεί καλά την αξία και τις ικανότητες του κάθε ατόμου. Πίστευε ακράδαντα στην οικογένειά του και μολονότι ταξίδευε και διέμενε σε πολλά μέρη του κόσμου δεν έχασε ποτέ το δεσμό του με την Ελλάδα και την πίστη του στον Ελληνισμό. Ο Σταύρος Νιάρχος συνειδητοποίησε από νωρίς στη σταδιοδρομία του το πόσο σημαντικό ήταν να ενστερνιστεί μια παγκόσμια στρατηγική. Το όραμά του έδωσε μεγάλη ώθηση στις πολύ μεγάλες επιχειρηματικές του επιτυχίες και συνετέλεσε στον εμπλουτισμό των πολλών και εξαιρετικών συλλογών του με έργα αδιαμφισβήτητης αξίας. Τα μέλη της οικογένειάς του και οι συνεργάτες του στους οποίους ανατέθηκε η διεύθυνση και η εκτέλεση των φιλανθρωπικών σκοπών του Ιδρύματος στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο έχουν ως οδηγό τους την κληρονομιά που άφησε πίσω του ο Σταύρος Νιάρχος. Έχοντας διαθέσει ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας του στο Ίδρυμα το οποίο φέρει και το όνομά του, ο Νιάρχος έδωσε μια διαρκή υπόσχεση, αυτή του να βελτιώνει, μέσα στο πλαίσιο του δυνατού, τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. 3

8 Mission Statement Σκοπός The Stavros S. Niarchos Foundation, an international philanthropic organization, supports charitable activities in four primary areas: arts and culture, education, health and medicine, and social welfare. The Foundation makes grants to not-for-profit organizations throughout the world. In addition, the Foundation maintains a major commitment to supporting programs in Greece through the guidance of a locally based advisory committee. The Foundation seeks to provide contributions that have the potential to add value in a significant way. Within each program category, the Foundation supports initiatives that feature strong leadership and sound management and that can demonstrate a tangible impact over time. The Foundation hopes to foster exchange and collaboration among recipient institutions by supporting a broad range of organizations across its target program areas in locations around the world. The Foundation places particular emphasis on endeavors that address education, social welfare, and health issues for underserved populations, with special attention given to programs for children and the elderly. Selectively, the Foundation also seeks to support programs within and outside Greece that promote, maintain, and preserve Greek heritage and culture. Foundation grants include, as appropriate, funds for operating and program support as well as funds for select capital projects and endowments. A limited number of grants in areas of long-standing interest to the donor or that are deemed to be of special interest to the donor s family are also made. No grants are made to individuals. Since its inception in 1996, the Stavros S. Niarchos Foundation has provided total grant commitments of US$267,000,000 through 1,194 grants to various not-for-profit organizations. Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» είναι διεθνής κοινωφελής οργανισμός, ο οποίος δραστηριοποιείται σε τέσσερις, κυρίως, τομείς: τέχνη και πολιτισμός, παιδεία, υγεία και κοινωνική πρόνοια. Το Ίδρυμα εγκρίνει δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς πρωτίστως στην Ελλάδα, αλλά και ανά τον κόσμο, και έχει αναλάβει μια σημαντική δέσμευση, την υποστήριξη προγραμμάτων στη χώρα μας, υπό την καθοδήγηση της Ελληνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής. Επιδίωξή του είναι να συνεισφέρει στην υλοποίηση προγραμμάτων από τα οποία να επωφελείται σημαντική μερίδα του κοινωνικού συνόλου. Εντός της κάθε κατηγορίας προγραμμάτων, το Ίδρυμα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε φορείς που έχουν θέσει σαφείς και μακροπρόθεσμους στόχους και είναι σε θέση να επιφέρουν σημαντική αλλαγή στον τομέα τους με την πάροδο του χρόνου, και ευελπιστεί να καλλιεργήσει την ανταλλαγή απόψεων και τη συνεργασία ανάμεσα στους αποδέκτες των δωρεών του, υποστηρίζοντας σημαντικό αριθμό οργανισμών σε όλους τους τομείς της δραστηροποίησής του ανά τον κόσμο. Επιπλέον, το Ίδρυμα δίνει ιδιαίτερο βάρος σε προσπάθειες στους τομείς της παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας και της υγείας, οι οποίες αφορούν τα λιγότερο προνομιούχα στρώματα του πληθυσμού, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα που αφορούν παιδιά και ηλικιωμένους, και υποστηρίζει επίλεκτα προγράμματα τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, τα οποία προάγουν, διατηρούν και συντηρούν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και την παράδοση. Οι δωρεές εξασφαλίζουν, όπου αυτό κρίνεται πρόσφορο, κεφάλαια για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και την υλοποίηση προγραμμάτων, καθώς και για κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. Περιοχές με τις οποίες συνδεόταν ο Ιδρυτής ή θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας για την οικογένειά του είναι αποδέκτες σημαντικού αριθμού δωρεών. Δωρεές σε ιδιώτες δεν προσφέρονται. Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» έχει εγκρίνει τη διάθεση ποσού US$ κατανεμημένο σε δωρεές σε διάφορους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 4

9 Grants by Program Area Κατανομή Δωρεών ανά κατηγορία Total Greek and International Commitments 1996 Total = US$267,000,000 Σύνολο Δωρεών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 1996 Σύνολο = US$ Arts & Culture Τέχνη & Πολιτισμός Social Welfare 15% Κοινωνική Πρόνοια 31% Education Παιδεία Health & Medicine 35% Υγεία 19% 5

10 Directors of the Foundation Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Sir Dennis Weatherstone, Chairman Philip Niarchos Spyros Niarchos Andreas Dracopoulos Donald Harrison Kurt Arnold Peter Sprenger Dennis Weatherstone, Πρόεδρος Φίλιππος Νιάρχος Σπύρος Νιάρχος Ανδρέας Δρακόπουλος Donald Harrison Kurt Arnold Peter Sprenger Advisors to the Directors Alois Jurt Hildy Simmons Maria Niarchos-Gouazé Hilary White Σύμβουλοι Alois Jurt Hildy Simmons Maria Niarchos-Gouazé Hilary White Greek Advisory Committee Constantine Dracopoulos, Chairman Emeritus George Agouridis, Chairman Costas Iordanidis Adonis Kyrou Anna Pouskouri-Reiche Eleni Triantafyllides Eftychios Voridis Yerassimos Yannopoulos Ελληνική Συμβουλευτική Επιτροπή Κωνσταντίνος Δρακόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος Γιώργος Αγουρίδης, Πρόεδρος Ευτύχιος Βορίδης Γεράσιμος Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος Ιορδανίδης Άδωνις Κύρου Άννα Πουσκούρη-Reiche Ελένη Τριανταφυλλίδη Previously Served Constantine Dracopoulos, (Chairman) John Andreou, George Diamantopoulos, - John Goumas, Stavros Triantafyllides (deceased), - Andreas Vourecas-Petalas, Στο παρελθόν έχουν διατελέσει μέλη Κωνσταντίνος Δρακόπουλος, (Πρόεδρος) Γιάννης Ανδρέου, Ανδρέας Βουρέκας Πεταλάς, Γιάννης Γκούμας, Γιώργος Διαμαντόπουλος, - Σταύρος Τριανταφυλλίδης, - The Directors wish to recognize the contributions of the late Constantine Niarchos. Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» επιθυμεί να αναγνωρίσει τη συνεισφορά του αείμνηστου Κωνσταντίνου Νιάρχου. 6

11 Staff, Greece Epaminondas Farmakis Chief Operating Officer / Secretary to the Greek Advisory Committee Petros Agelakos Operations Advisor Technical Theodore Maravelias, Architect, Department Head Ioannis Zervakis, Advisor /Coordinator Program Management Titica Emmanouil, Assistant Program Management Eleni Agouridi, Assistant Program Officer Ioanna Savvaides, Assistant Program Officer Ioanna Kiosse-Avrasoglou, Assistant Program Officer Public Affairs Penny Dagre, Assistant Public Affairs Officer Accounting Pavlos Pezaros, Department Head Lily Milioni, Assistant IT / Web Development Thanassis Politis, Department Head Emmanouil Vazaios, Systems Administrator Elina Stavropoulou, Assistant Administration Eirini Vazaiou, Executive Assistant Anna Liosatou, Executive Assistant Προσωπικό Αθήνα, Ελλάδα Επαμεινώνδας Φαρμάκης Εκτελεστικός Διευθυντής / Γραμματέας Ελληνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Πέτρος Αγγελάκος Σύμβουλος Διοικητικής Λειτουργίας Τεχνική Υποστήριξη Δωρεών Θεόδωρος Μαραβέλιας, Δρ. Αρχιτέκτων, Διευθυντής Τμήματος Γιάννης Ζερβάκης, Τεχνικός Σύμβουλος / Συντονιστής Διαχείριση Δωρεών Τιτίκα Εμμανουήλ, Βοηθός Διαχείριση Δωρεών Ελένη Αγουρίδη, Βοηθός Ιωάννα Σαββαΐδη, Βοηθός Ιωάννα Κιοσσέ-Αβράσογλου, Βοηθός Επικοινωνία και Τύπος Πέννυ Δαγρέ Λογιστήριο Παύλος Πέζαρος, Διευθυντής Τμήματος Λίλυ Μηλιώνη, Βοηθός Πληροφορική / Web Site Θανάσης Πολίτης, Διευθυντής Τμήματος Εμμανουήλ Βαζαίος, Διαχειριστής Συστημάτων Ελίνα Σταυροπούλου, Βοηθός Γραμματειακή Υποστήριξη Ειρήνη Βαζαίου, Υπεύθυνη Γραφείου Διευθύνσεως Άννα Λιοσάτου, Γραμματεία Διευθύνσεως / Τμήμα Προσωπικού Monte Carlo, Monaco Program Management Jeannette Giorsetti, Program Officer Sandra Tosello, Assistant Program Officer Accounting Michel Georgiadis, Senior Accountant IT Stéphane Gastaud, Systems Administrator Administration Sarah Cooper, Assistant Monte Carlo, Monaco Διαχείριση Δωρεών Jeannette Giorsetti, Διευθύντρια Τμήματος Sandra Tosello, Βοηθός Λογιστήριο Μιχάλης Γεωργιάδης, Υπεύθυνος Λογιστηρίου Πληροφορική Stéphane Gastaud, Διαχειριστής Συστημάτων Γραμματειακή Υποστήριξη Sarah Cooper, Βοηθός New York, New York, United States Jeffrey K. Brinck Chief Administrative Officer of the Stavros S. Niarchos Foundation; Executive Secretary to the Board; Assistant to the Chairman Program Management Argero Siklas, Associate Program Officer New York, New York, United States Jeffrey K. Brinck Διευθυντής Διοικητικής Υποστήριξης του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», Εκτελεστικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, Βοηθός Προέδρου Δ. Σ. Διαχείριση Δωρεών Αργυρώ Συκλά, Βοηθός 7

12 World Grants Map Παγκόσμιος Χάρτης Δωρεών Afghanistan Αφγανιστάν Albania Αλβανία Algeria Αλγερία Angola Αγκόλα Argentina Αργεντινή Armenia Αρμενία Australia Αυστραλία Austria Αυστρία Botswana Μποτσουάνα Brazil Βραζιλία Burkina Faso Μπουρκίνα Φάσο Burundi Μπουρούντι Cambodia Καμπότζη Cameroon Καμερούν Canada Καναδάς China Κίνα Colombia Κολομβία Cyprus Κύπρος Egypt Αίγυπτος El Salvador Ελ Σαλβαδόρ Ethiopia Αιθιοπία Finland Φιλανδία France Γαλλία Gambia Γκάμπια Germany Γερμανία Greece Ελλάδα Guatemala Γουατεμάλα Haiti Αϊτή Honduras Ονδούρα India Ινδία Indonesia Ινδονησία Iran Ιράν Ireland Ιρλανδία Israel Ισραήλ Italy Ιταλία Jordan Ιορδανία Kenya Κένυα Korea Κορέα Lebanon Λίβανος Liechtenstein Λιχτενστάιν Lithuania Λιθουανία Madagascar Μαδαγασκάρη Malawi Μαλάουι Mali Μάλι Monaco Μονακό Mozambique Μοζαμβίκη Nepal Νεπάλ Nicaragua Νικαράγουα Niger Νίγηρας Pakistan Πακιστάν Peru Περού Poland Πολωνία Portugal Πορτογαλία Republic of Vanuatu Δημοκρατία του Βανουάτου Romania Ρουμανία Rwanda Ρουάντα São Tomé and Principe Σάο Τομέ και Πρίνσιπε Senegal Σενεγάλη Serbia Σερβία South Africa Νότιος Αφρική Spain Ισπανία Sri Lanka Σρι Λάνκα Sudan Σουδάν 8

13 Since its inception, the Stavros S. Niarchos Foundation has funded charitable endeavors in 78 nations around the world. Από την ίδρυσή του, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» έχει ενισχύσει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε 78 χώρες ανά την υφήλιο. Switzerland Ελβετία Tanzania Τανζανία Thailand Ταϋλάνδη Tibet Θιβέτ Togo Τόγκο Tunisia Τυνησία Turkey Τουρκία Uganda Ουγκάντα Ukraine Ουκρανία United Kingdom Ηνωμένο Βασίλειο United States Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Uruguay Ουρουγουάη Vietnam Βιετνάμ Zambia Ζάμπια Zimbabwe Ζιμπάμπουε 9

14 10

15 International Grants Arts & Culture Abbaye Notre Dame de la Paix (Association La Plane) for renovating the oldest portion of the abbey, dated 1572 Castagniers, France Académie Nationale de Chirurgie for restoring the library collection and upgrading the premises Paris, France Annunciation Greek Orthodox Church for renovating the cultural and educational center facilities Antikenmuseum Basel for the exhibition Homer, Werk und Wirkung Basel, Switzerland Ascot Racecourse for the South Window project Ascot, United Kingdom Ashmolean Museum of Art and Archaeology for the Money and Coinage Before Alexander research project Oxford, United Kingdom Association Cornelius Castoriadis for computer equipment and a language specialist for conservation of the archives Paris, France / The Atlantic Arts Foundation for producing Semele for producing Hercules in Nemea Paris, France The British Library for the Codex Sinaiticus project London, United Kingdom The Bronx Museum of the Arts for education programs to introduce young people to contemporary art Bronx, New York, U.S.A. The Burlington Magazine Foundation for The Burlington Magazine London, United Kingdom Denotes programs related to Greece or Hellenism International Grants ~ Arts & Culture 11

16 Carnegie Hall for the Distinctive Debuts series and the Carnegie Hall Fellows programs Checkerboard Film Foundation for a documentary film about Ross Bleckner Children s Museum of Manhattan for the exhibition Gods, Myths and Mortals: Discover Ancient Greece / Church of the Holy Sepulchre for renovating St. George Church Jerusalem, Israel Community of St. Moritz for restoring pictures in the Segantini Museum St. Moritz, Switzerland Congrès JMJ for operating support Paris, France Courtauld Institute of Art for a five-year scholarship fund London, United Kingdom / Cutty Sark Trust for conservation and maintenance of the extreme clipper ship Cutty Sark London, United Kingdom Dahesh Museum of Art for the exhibition The Legacy of Homer: Four Centuries of Art from the École des Beaux-Arts, Paris The Drawing Center for an exhibition featuring the work of Zoe Keramea for operating support for the Fund for the Future campaign Drylands Institute for research on the Sand Tank Mountains area Tucson, Arizona, U.S.A. Embassy of Greece for a presentation of Greek musical traditions from Southern Italy Washington, D.C., U.S.A. Evang. Kirchgemeinde Sils/Segl. ί.e. for maintaining frescoes of the Fex-Crasta Mountain Church Sils, Switzerland 12 International Grants ~ Arts & Culture

17 The Festival Chamber Music Society for commissioning two works by composer Athena Adamopoulos Fondazione Ente Museo Poschiavino for renovating Casa Tomé, a medieval farm house Poschiavo, Switzerland Fondazione Garbald for restoring interior paintings in the Villa Garbald Zurich, Switzerland Fondazione Mudima for the exhibition The Effect: Photography in Contemporary Greek Art Milan, Italy Fondazione Terra Vecchia Villagio for renovating houses I and II in Terra Vecchia for renovations and equipment for a school house in Terra Vecchia Palagnedra-Bordei, Switzerland / Foundation for Hellenic Culture for the Greek Cinema Festival Greek Consulate General for a piano Greek Orthodox Archdiocese of America for preserving the archives Greek Orthodox Patriarchate Jordan for construction of a Greek Orthodox church Amman, Jordan / Greek Orthodox Patriarchate Library for construction of a new building for the library for equipment and maintenance Jerusalem, Israel Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa for church construction and renovations Dar Es Salaam, Tanzania Greekworks Foundation for acquiring 800 copies of a collection of three books on the role of Greece in the revival of the modern Olympic games for publishing 2,000 copies of Wrestling With the Ancients: Modern Greek Identity & the Olympics by Alexander Kitroeff for a Web site for collecting and distributing traditional Greek music International Grants ~ Arts & Culture 13

18 Hellenic Centre for an exhibition of Greek embroideries from the collections of the Victoria and Albert Museum for the exhibition Realism and Humor in Contemporary Greek Painting London, United Kingdom Hellenic Cultural Foundation for a mural about the Olympic games St. Louis, Missouri, U.S.A. The Hellenic Foundation for Culture for the world premiere of The Troparion of Kassiani at the Byzantine Festival and for a Greece in Britain exhibition for the sixth season of Greece in Britain Opera for the Greece in Britain cultural program with the first London appearance of the 75-member Orchestra of Colours London, United Kingdom Hellenic Institute for Byzantine and Post-Byzantine Studies for restoring St. George Church and for the icon collection Venice, Italy / Hellenic Literature Society for Greek and English language editions of an anthology of twentieth-century Greek poetry River Vale, New Jersey, U.S.A. Helsinki City Art Museum for the Athos exhibition of Byzantine art Helsinki, Finland Historisches Museum Basel for the exhibition The Bronze Sky Religion and Astronomy 3,600 Years Ago Basel, Switzerland Holy Trinity Greek Orthodox Church for expansion of the facilities Waterbury, Connecticut, U.S.A. / Intermedio for renovating the Riom Castle in Graubünden Savognin, Switzerland International Maritime Organization for cultural programs and a monument memorializing sailors London, United Kingdom International Tennis Hall of Fame and Museum for the Information Research Center in honor of Pete Sampras Newport, Rhode Island, U.S.A. 14 International Grants ~ Arts & Culture

19 Internationaler Musikwettbewerb der ARD München for a concert in organized by the ARD International Music Competition Munich, Germany Kingston Theatre Trust for building a new arts venue with two studio spaces Kingston upon Thames, United Kingdom Kloster Einsiedeln for renovating historic stables Einsiedeln, Switzerland Kloster St. Johann in Müstair for restoring St. Ulrich s Chapel for renovating the Convent Müstair Müstair, Switzerland / Kritas Productions for the National Theatre of Greece production of Medea Kulturarchiv Oberengadin for a Web site devoted to the Engadine for publishing a book of photographs of the Engadine by Elizabeth Main Samedan, Switzerland La MaMa Experimental Theatre Club for producing (NoB) Odyssey s Maliotis Cultural Center for upgrading the theatrical lighting system Brookline, Massachusetts, U.S.A. Manhattan Theatre Club for TheatreLink, a distance-learning playwriting and production program / Mayor s Fund to Advance New York City for the Olympic Torch Relay McDonald Institute for Archaeological Research for the Cyclades Colloquium Cambridge, United Kingdom Meet the Composer for a composition fee for Stanley Silverman s Eridos, performed by Antigoni Goni at Delphi International Grants ~ Arts & Culture 15

20 Metropolitan Museum of Art for serving as a sponsor of the exhibition Byzantium: Faith and Power ( ) Monum Centre des Monuments Nationaux for a multi-sensorial box dedicated to the Basilique Royale de Saint Denis in Paris Paris, France Musée du Louvre for renovating rooms containing eighteenth-century furniture and decorative art for publishing articles from the international and scientific symposium on Greek antique painting Paris, France Musée Masséna for renovating bronze and light furnishings from the Empire period Nice, France Museum of Fine Arts for the Classical Art Curatorial Internship Boston, Massachusetts, U.S.A. The Museum of Modern Art (MoMA) for the Access education programs for an exhibition of works by the Greek artist George Hadjimichalis for the Museum for the 21st Century campaign 1997 The National Horse Racing Museum for updated guidebooks, conservation projects and the archives Newmarket, United Kingdom New Contemporaries for touring costs London, United Kingdom New York Studio School of Drawing, Painting and Sculpture for a lecture series on Greek art The Paper Bag Players for a ticket program for disadvantaged public school children The Pearl Theatre Company, Inc. for producing Euripides Hecuba for producing Aeschylus s The Persians 16 International Grants ~ Arts & Culture

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αφήγηση και εθνική ταυτότητα: Η Κυπριακή Συλλογή στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία: Εξαγωγές Μαρμάρου (*2515) Αξία Εξαγωγών σε χιλίαδες ευρώ

Τουρκία: Εξαγωγές Μαρμάρου (*2515) Αξία Εξαγωγών σε χιλίαδες ευρώ Τουρκία: Εξαγωγές Μαρμάρου 2011-2015 (*2515) Αξία Εξαγωγών σε χιλίαδες ευρώ Importers 2011 2012 2013 2014 2015 World 553,015.00 721,765.00 843,510.00 734,227.00 785,603.00 China 452,579.00 606,384.00 735,665.00

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

AFRICA AT A GLANCE ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

AFRICA AT A GLANCE ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ Το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο σας καλωσορίζει στην παρουσίαση του Africa At A Glance, ενός online εργαλείου που παρέχει επικαιροποιημένη κομβική πληροφόρηση επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για τις 53

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics Nafplio 15.4.2016 POLYTECH will participate as a sponsor and speaker in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics organized

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Μ. Τζακώστα, Α. Σφακιανάκη & Α. Πατσιάς Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Abstract In this paper

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 6ο Δμοτικό Σχολείο Κηφησιας Πηνελόπη Δέλτα, Β Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

School of History and Archaeology. Department of Ancient Greek, Roman, Byzantine and Medieval History. Head of Department: Professor P.

School of History and Archaeology. Department of Ancient Greek, Roman, Byzantine and Medieval History. Head of Department: Professor P. School of History and Archaeology Department of Ancient Greek, Roman, Byzantine and Medieval History Head of Department: Professor P. Nigdelis Teaching Staff Καθηγητής Παντελής Νίγδελης, της Αρχαίας Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - εκέµβριος 2016 Reference Period: January - December 2016 Τελευταία Ενηµέρωση: 17/01/2017 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini 18 Ιουλίου 2014, Βορόκληνη Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, την

Διαβάστε περισσότερα

Impact Hub Athens. The first locally global collaboration network

Impact Hub Athens. The first locally global collaboration network Impact Hub Athens The first locally global collaboration network Impact HUB Athens Tο Impact HUB Athens είναι το πρώτο διεθνές δίκτυο χώρων, προγραμμάτων και ανθρώπων που αναπτύσσουν υπεύθυνες και βιώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Νοέµβριος 2016 Reference Period: January - November 2016 Τελευταία Ενηµέρωση: 19/12/2016 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα

Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα Συνέδριο Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα Δρ. Μάρκος Λουκογιαννάκης Γενικός Διευθυντής Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 11 Μαρτίου 2015 Dr Geoff Kendall Sustainability and the Future of Business SEVBCSD

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud Πρόσκληση 2 ο μινι-σχολείο στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?)

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?) Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?) Συγγραφή : Mary H. Dickson και Mario Fanelli Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR, Pisa, Italy Μετάφραση : Μιχάλης Φυτίκας και Μαρία Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Research and IR, University of Cyprus 2BEConnected Project

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Θεσσαλονίκη 10 Δεκεμβρίου 2016 Λουκάς Ζαχείλας, Επικεφαλής Τομέα DSI, Cedefop

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Θεσσαλονίκη 10 Δεκεμβρίου 2016 Λουκάς Ζαχείλας, Επικεφαλής Τομέα DSI, Cedefop Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Θεσσαλονίκη 10 Δεκεμβρίου 2016 Λουκάς Ζαχείλας, Επικεφαλής Τομέα DSI, Cedefop Οι σύγχρονες προκλήσεις Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop 2 ΑΝΕΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες 224 Πέτρου Πατιά Πηγή: Eurostat Pocketbooks, Science, Technology and Innovation in Europe, 2007 edition, ISSN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια - University Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Stating that you want to enroll Θα ήθελα να γραφτώ για. Stating that you want to apply for a course ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Capital Link 7 th Annual Greek Shipping Forum

Capital Link 7 th Annual Greek Shipping Forum Capital Link 7 th Annual Greek Shipping Forum Opportunities & Challenges Tuesday, February 16, 2016 Athens, Greece Το 2016 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD απενεμήθη στους κκ. Νίκο Α. Τσαβλίρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο νοµικός κίνδυνος στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Απόστολος Αθ. Γκουτζίνης Partner Head of European Capital Markets 8 Απριλίου 2016

Ο νοµικός κίνδυνος στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Απόστολος Αθ. Γκουτζίνης Partner Head of European Capital Markets 8 Απριλίου 2016 Ο νοµικός κίνδυνος στις διεθνείς κεφαλαιαγορές Απόστολος Αθ. Γκουτζίνης Partner Head of European Capital Markets 8 Απριλίου 2016 Περιεχόµενα 1. Κίνδυνος και Κεφάλαιο 2. Το Παγκόσµιο Περιβάλλον 3. Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το

Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το 2010-2001 Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας, οι εξαγωγές αγαθών της Αυστραλίας κατά το οικονομικό έτος 2010-11

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ. Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS LLP : ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ERASMUS LLP : ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ERASMUS LLP : ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ D.M.REKKAS MSc,PhD ASSOCIATE PROFESSOR PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY FACULTY OF PHARMACY UNIVERSITY OF ATHENS HELLAS ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ/ΙΚΥ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μαρία Χρίστου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rethymno, Crete 13 March 2013 6.30 pm Xenia Hall, Rethymno TITLE: THE MENTAL HEALTH TODAY: THE ROLE OF THE BRAIN 1 Title of the 2 Title of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA CYMEPA Cyprus Marine Environment Protection Association Αυτόνομος μη-κυβερνητικός οργανισμός Ιδρύθηκε το 1992 Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Μέλος του FEE Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια Τζελίνα Χαρλαύτη, Διευθύντρια Δρ Μαρίνος Σαρηγιάννης, Αναπλ. Διευθυντής

Καθηγήτρια Τζελίνα Χαρλαύτη, Διευθύντρια Δρ Μαρίνος Σαρηγιάννης, Αναπλ. Διευθυντής Καθηγήτρια Τζελίνα Χαρλαύτη, Διευθύντρια Δρ Μαρίνος Σαρηγιάννης, Αναπλ. Διευθυντής Παραγωγή γνώσης Στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου Σύνολο: 42 Ερευνητές- 6 Συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ- 8 Μεταδιδάκτορες - 12 Μεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα