PUCCI S.r.l. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 0051 CPD CPD 0081

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PUCCI S.r.l. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 0051 CPD 0080 0051 CPD 0081"

Transcript

1 ΣΕΙΡΑ 60 ΣΕΙΡΆ 80 ΣΕΙΡΑ 100 ΜΟΝΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CPD CPD 0081 MI-MP_gr_1.1.odt 1/8

2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό όπως προβλέπεται από τον Νόμο με αριθ. 46/90 del 05/03/1990, επομένως από προσωπικό που θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μία την εγκατάσταση σε συμμόρφωση με τους τρέχοντες κανονισμούς/νομοθεσίες. Πριν την οποιαδήποτε επέμβαση στην εγκατάσταση σας παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να είναι ενημερωμένος σχετικά τις νομοθεσία που αφορά την εγκατάσταση, καθώς και στους κανονισμούς που πρέπει να υιοθετήσει και που σχετίζονται με την ασφάλεια. Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη ένδυση εργασίας και να κάνει χρήση προϊόντων για την πρόληψη των ατυχημάτων, όπως γάντια, σε συμμόρφωση με την τρέχουσα νομοθεσία. Τα προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τους προβλεπόμενους σκοπούς που περιγράφονται στην παράγραφο ΠΕΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. Η χάρτινες συσκευασίες που περιέχουν το προϊόν θα πρέπει να απορριφθούν σε συμμόρφωση με την τρέχουσα νομοθεσία ΠΕΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Τα προϊόντα της Σειράς 60, Σειράς 80 και Σειράς 100 είναι κατάλληλα για χρήση σε συστήματα καπνοδόχωνεστιών, καπνοδόχοι και αγωγοί για διασωλήνωση σε καυστήρες υγραερίου που λειτουργούν με υγρό σε θετική πίεση (μέχρι και 200 Pa) και θερμοκρασία μέχρι 200 C. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τα στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους μέσω συνδέσμων τύπου αρσενικό-θηλυκό. Πριν από την εγκατάσταση οποιουδήποτε τμήματος σιγουρευτείτε ότι οι σύνδεσμοι είναι καθαροί και χωρίς βλάβες η φθορές. Ένα ευθύγραμμο στοιχείο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν λυγιστεί κατά μήκος του άξονα τουo. Αφού ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι των υλικών, ακλουθώντας το σχέδιο Σχήμα σχέδιο τοποθέτησης καπνοδόχων, μπορεί να προχωρήσετε με την εγκατάσταση της βάσης στήριξης (που πρέπει να στηριχθεί στον τοίχο) ελέγχοντας την σταθερότητα καθώς και το αλφάδιασμα της που επηρεάζει φυσικά και την ευθυγράμμιση της καπνοδόχου. Πάνω από την βάση στήριξης τοποθετήστε το στοιχείο σε σχήμα Τ με την οπή επιθεώρησης και τον συλλέκτη υγρασίας ενώνοντας τον καπναγωγό που προέρχεται από τον καυστήρα. Τοποθετήστε λοιπόν τα απαραίτητα τμήματα για να φτάσετε το ζητούμενο ύψος ενώνοντας τα μέσω των ειδικών συνδέσμων τύπου αρσενικό-θηλυκό και στηρίζοντας στον τοίχο κάθε ένα μέτρο με τα ειδικά στηρίγματα. Για τις μη κάθετε τοποθετήσεις στηρίξτε στο τοίχο κάθε σύνδεσμο. Όταν φτάσετε στο ζητούμενο ύψος την καμινάδα, έχοντας υπόψιν τα ελάχιστα ανώτερα ύψη που προβλέπονται από την τρέχουσα νομοθεσία (0,94 m), τοποθετήστε το καπέλο αερισμού με πριτσίνια (δεν παρέχονται). Κατά την τοποθέτηση συνιστάται να γίνεται ο έλεγχος της στεγανοποίησης σιλικόνης ώστε αυτή να βρίσκεται στο εσωτερικό της έδρας της και ώστε να έχει τοποθετηθεί με την σωστή φορά το τόξο κατεύθυνσης καπνών που βρίσκεται πάνω στην πινακίδα που είναι τοποθετημένη σε κάθε τμήμα. Σε περίπτωση όπου υπάρχει κίνδυνος επαφής με την καπνοδόχο είναι απαραίτητη η χρήση προστασιών σε απόσταση ίση με τουλάχιστον 100 χιλ. Στο τέλος της εγκατάστασης τοποθετήστε πινακίδα της καπνοδόχου ακολουθώντας τις οδηγίες στην παράγραφο ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ. MI-MP_gr_1.1.odt 2/8

3 Σχήμα σχέδιο τοποθέτησης καπνοδόχων MI-MP_gr_1.1.odt 3/8

4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η καλή συντήρηση της εγκατάστασης απαγωγής των καυσαερίων προϋποθέτει τις παρακάτω περιοδικές διαδικασίες (τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο): - έλεγχος της σωστής σύζευξης ανάμεσα στο επιμέρους στοιχεία: - έλεγχος τυχών διαρροών των προϊόντων καύσης στα σημεία σύζευξης των τμημάτων: - έλεγχος της γενικής κατάστασης της εσωτερικής επιφάνειας του καπναγωγού, καθαρισμός και αφαίρεση τυχών ακαθαρσιών από την επιφάνεια; ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται με ειδικά εργαλεία και υλικά που δεν αλλοιώνουν τα φυσικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των προϊόντων (ειδικότερα μην χρησιμοποιείτε συρμάτινες βούρτσες από μαύρο ατσάλι); - αφαίρεση, μέσω της οπής επιθεώρησης τυχών ακαθαρσιών και στερεών γενικότερα υλών τα οποία θα μπορούσαν να εμποδίσουν την εκροή της υγρασίας ή του βρόχινου νερού από την αποχέτευση. ΕΓΓΥΗΣΗ Η εγγύηση δεν ισχύει στην περίπτωση όπου: η εγκατάσταση δεν γίνεται με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές; η εγκατάσταση και η συντήρηση της εγκατάστασης γίνονται από μη εξειδικευμένους τεχνικούς όπως προβλέπεται από τον Νόμο με αριθ. 46/90 τις 05/03/1990; τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος διαφοροποιούνται. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ Μαζί με την καπνοδόχο παρέχεται και μια πινακίδα (Σχήμα Πινακίδα καπνοδόχου ) ανθεκτική και αυτοκόλλητη η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί και να τοποθετηθεί κοντά στην καπνοδόχο σε εμφανές σημείο στην επένδυση ή στο κάλυμμα έτσι ώστε να είναι μπορεί να την συμβουλευτεί στο μέλλον ένας τεχνικός. Η εταιρεία PUCCI Srl θα παρέχει μία νέα πινακίδα, σε όποιον την ζητήσει και για οποιονδήποτε λόγο, για παράδειγμα εάν φθαρεί ή αποκολληθεί. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ Η πινακίδα θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον τεχνικό εγκατάστασης και πρέπει να αναγράφει: - χαρακτηρισμός της καπνοδόχου βάσει του κανονισμού EN εσωτερική ονομαστική διάμετρος της καπνοδόχου (σε χιλ.) - ελάχιστη απόσταση του καύσιμου υλικού (σε χιλ.) - στοιχεία τεχνικού εγκατάστασης - στοιχεία εγκατάστασης MI-MP_gr_1.1.odt 4/8

5 Σχήμα "Πινακίδα καπνοδόχου" MI-MP_gr_1.1.odt 5/8

6 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Ακολουθεί ένα παράδειγμα χαρακτηρισμού βάσει του κανονισμού EN 1443 με επεξήγηση: Προδιαγραφή Επίπεδο θερμοκρασίας Επίπεδο πίεσης Αντοχή στην υγρασία Αντοχή στην διάβρωση EN1443 T200 P1 W 2 O100 Αντοχή στην φωτιά με αιθάλη και απόσταση από τις καύσιμες ύλες Ακολουθεί ένα παράδειγμα χαρακτηρισμού βάσει του κανονισμού EN με επεξήγηση: Περιγραφή προϊόντος Προδιαγραφή Επίπεδο θερμοκρασίας Επίπεδο πίεσης Αντοχή στην υγρασία Αντοχή στην διάβρωση Προδιαγραφή υλικού Σύστημα καπνοδόχων EN T200 P1 W VM L10175 O100 Αντοχή στην φωτιά με αιθάλη και απόσταση από τις καύσιμες ύλες Ακολουθεί ένα παράδειγμα χαρακτηρισμού καπνοδόχου βάσει του κανονισμού EN με επεξήγηση: Περιγραφή προϊόντος Προδιαγραφή Επίπεδο θερμοκρασίας Επίπεδο πίεσης Αντοχή στην υγρασία Αντοχή στην διάβρωση Προδιαγραφή υλικού Καπνοδόχος EN T200 P1 W VM L10175 O100 Αντοχή στην φωτιά με αιθάλη και απόσταση από τις καύσιμες ύλες MI-MP_gr_1.1.odt 6/8

7 Ακολουθεί ένα παράδειγμα χαρακτηρισμού του αγωγού για διασωλήνωση βάσει του κανονισμού EN με επεξήγηση: Περιγραφή προϊόντος Προδιαγραφή Επίπεδο θερμοκρασίας Επίπεδο πίεσης Αντοχή στην υγρασία Αντοχή στην διάβρωση Προδιαγραφή υλικού Αντοχή στην φωτιά με αιθάλη Αγωγός για διασωλήνωση EN T200 P1 W VM L10175 O ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ Τα πρότυπα βάση οδηγιών είναι: UNI EN :2005 Καπνοδόχοι - Προδιαγραφές για μεταλλικές καπνοδόχους - Τμήμα 1: Προϊόντα για συστήματα Καπνοδόχων UNI EN :2006 Καπνοδόχοι - Προδιαγραφές για μεταλλικές καπνοδόχους - Τμήμα 2: Εσωτερικοί αγωγοί και μεταλλικές καπνοδόχοι UNI EN 1443:2005 Καπνοδόχοι - Γενικές προδιαγραφές UNI EN 1859:2002 Καπνοδόχοι - Μεταλλικά καπνοδόχοι Μέθοδοι δοκιμών ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η εταιρεία PUCCI Srl θα απαντήσει στην όποια σας ερώτηση σχετικά τα προϊόντα της. Στις αιτήσεις σας αναγράφεται πάντα: - τυπολογία: μονό η διπλό τοίχωμα: - εσωτερική ονομαστική διάμετρος: - λεπτομέρειες σχετικές με τυχών ελαττώματα. MI-MP_gr_1.1.odt 7/8

8 PUCCI Srl Uffici: Strada di Chiano, Barberino Val d'elsa (FI) Tel/Fax Stabilimento: Via Torino, Vicopisano (PI) Tel/Fax MI-MP_gr_1.1.odt 8/8

PUCCI S.r.l. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 0051 CPD 0080

PUCCI S.r.l. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 0051 CPD 0080 ΣΕΙΡΑ 80-100 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΣΕΙΡΑ 100-125 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 06 0051 0051 CPD 0080 MI-DP_gr_1.1.odt 1/8 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια ποιότητα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49. Ελληνικά/greco

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49. Ελληνικά/greco ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49 Ελληνικά/greco 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Enersave / Enersave Plus

Enersave / Enersave Plus Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave / Enersave Plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.2 10/2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ SYG4 & SYG1316 ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ-ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 4 SYG3741 & SYG3757 ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το δικό σας μπόιλερ pellet maxi30/ Biodom27 2010.

Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το δικό σας μπόιλερ pellet maxi30/ Biodom27 2010. Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το δικό σας μπόιλερ pellet maxi30/ Biodom27 2010. Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής καλούμενες ως μπόιλερ pellet )

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανία ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003 και ήδη έχει κατακτήσει την κορυφή της αγοράς. ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε.

Η βιομηχανία ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003 και ήδη έχει κατακτήσει την κορυφή της αγοράς. ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε. Η βιομηχανία ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003 και ήδη έχει κατακτήσει την κορυφή της αγοράς. ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε. Μια πρότυπη βιομηχανία στην κατασκευή αεραγωγών, καμινάδων και εξαρτημάτων. Τα προϊόντα της ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Brenner und Heizsysteme "GIEGA NTG 4-9" 27-84 kw ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Έκδοση: SATURN - Giega NTG - 060-00 Σελίδα / 7 Ø 50 267 O 00 4 x M 8 A Εικ. 46 49 43

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina Ελληνικά/Greco 2 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ... 3

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ... 3 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο... 4 2.2 Τοποθέτηση του μονωτικού υλικού... 5 2.3 Ασφαλίστε με τα στηρίγματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Esperos KL Esperos VLT

Esperos KL Esperos VLT Esperos KL Esperos VLT Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή. 3 2. Γενικές πληροφορίες... 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. 4 Οδηγίες για το χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας ξύλου. Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβητας ξύλου. Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβητας ξύλου Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 1 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 4 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.1 / Μάιος 2014 1 Παρακαλούμε, διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του λέβητα πέλλετ Grande.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Οδηγίες εγκατάστασης Ξυλόσομπα blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...........................

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΒΡΑΝΙΕ Radnička 1,Τηλ.: 017/421-121 ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΣ: CENTRAL-23 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 Ονομασία κουζίνας Χωρητικότητ α της θέρμανσης του χώρου Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ]

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ] 2014 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ] Αγαπητέ πελάτες! Σας παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή τις πιο κάτω οδηγίες οι οποίες έχουν ως σκοπό την ασφαλή εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΕΣ ΛΕΒΗΤΕΣ PELLET ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ. Τιμοκατάλογος προϊόντων 2012 Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Η Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α

ΣΟΜΠΕΣ ΛΕΒΗΤΕΣ PELLET ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ. Τιμοκατάλογος προϊόντων 2012 Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Η Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α ΣΟΜΠΕΣ ΛΕΒΗΤΕΣ PELLET ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ Τιμοκατάλογος προϊόντων 2012 Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Η Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Οδηγίες σωστής αρχικής εγκατάστασης 10 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Εξακριβώστε τις ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ-KΑΠΝΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ-KΑΠΝΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ-KΑΠΝΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Σειρές SYG1304 & SYG1316 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Υλικό κατασκευής: Πάχος ελάσματος: Τύπος συγκόλλησης: Θερμοκρασία λειτουργίας: Πίεση λειτουργίας: Ανοξείδωτος

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

VIADRUS U22 C/D ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

VIADRUS U22 C/D ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 Περιεχόμενα: σελίδα 1. Ονοματολογία λέβητα...4 2. Χρήση και ιδιότητες του λέβητα:...4 3. Τεχνικά στοιχεία λέβητα VIADRUS U22...5 4. Περιγραφή...6 4.1

Διαβάστε περισσότερα