Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων. Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων. Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός."

Transcript

1 Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων - εκέµβρης 2016 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Α και Β ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια ενός υγρού µε το ίδιο πλάτος Α. Τα σηµεία της µεσοκαθέτου του τµήµατος ΑΒ της επιφάνειας του υγρού, µετά τη συµβολή των κυµάτων σε αυτά, ϑα ταλαντώνονται µε πλάτος : (α) 0 (ϐ) A 2 (γ) Α δ. 2Α 1.2. Οταν δύο κύµατα διαδίδονται ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή ενός ελαστικού µέσου, η αρχή της επαλληλίας των κυµάτων : α. ισχύει µόνο αν έχουν το ίδιο πλάτος. ϐ. δεν ισχύει στις περιπτώσεις που η ισχύς των κυµάτων µεταβάλλει τις ιδιότητες του µέσου. γ. καθορίζει το ποσοστό συνεισφοράς του κάθε κύµατος, ανάλογα µε την ταχύτητα διάδοσης. δ. ορίζει ότι τα υλικά σηµεία του µέσου ακολουθούν τη συχνότητα του κύµατος µε το µεγαλύτερο πλάτος ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1, Π 2 ταλαντώνονται κάθετα στην ελαστική επιφάνεια ενός υγρού µε το ίδιο πλάτος Α, παράγοντας κύµατα µε µήκος κύµατος λ. Τα κύµατα συµβάλλουν στη επιφάνεια του υγρού. Σηµείο (Σ) της επιφάνειας του υγρού : α. ϑα παραµείνει ακίνητο µετά τη συµβολή των κυµάτων σε αυτό, εάν ισαπέχει από τις πηγές Π 1 και Π 2. ϐ. ϑα είναι σηµείο ενίσχυσης αν οι αποστάσεις του (Σ) από τις πηγές Π 1 και Π 2 διαφέρουν κατά 1,5λ. γ. ϑα είναι σηµείο απόσβεσης αν οι αποστάσεις του (Σ) από τις πηγές Π 1 και Π 2 διαφέρουν κατά 1,5λ. δ. ϑα ταλαντώνεται µε πλάτος Α, µετά τη συµβολή των κυµάτων, αν οι αποστάσεις του (Σ) από τις πηγές Π 1, Π 2 διαφέρουν κατά 0,5λ.

2 1.4. ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1, Π 2 ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια ενός υγρού µε το ίδιο πλάτος Α. Σηµείο (Σ) της επιφάνειας απέχει κατά r 1 = 35λ από την 6 πηγή Π 1 και κατά r 2 = 11λ 6 από την πηγή Π 2, όπου λ το µήκος κύµατος των κυµάτων. α. Το (Σ) είναι σηµείο ενίσχυσης. ϐ. Το (Σ) µετά τη συµβολή των κυµάτων σε αυτό ταλαντώνεται µε πλάτος 3A. γ. Τα κύµατα ϕτάνουν στο (Σ) µε χρονική διαφορά T 2. δ. Το (Σ) είναι σηµείο απόσβεσης ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1, Π 2 ταλαντώνονται κάθετα στην ελαστική επιφάνεια ενός υγρού µε το ίδιο πλάτος Α, παράγοντας κύµατα µε µήκος κύµατος λ. Τα κύµατα συµβάλλουν στη επιφάνεια του υγρού. α. Αν r 1, r 2 οι αποστάσεις ενός σηµείου της επιφάνειας από τις κυµατικές πηγές, τότε το πλάτος ταλάντωσής του σηµείου µετά τη συµβολή των κυµάτων ισούται µε 2Aσυν(2π r 1 r 2 2λ ). ϐ. Τα υλικά σηµεία που ταλαντώνονται έχουν την ίδια συχνότητα. γ. ύο οποιαδήποτε σηµεία της επιφάνειας, αν κινούνται µετά τη συµβολή των κυµάτων σε αυτά, τότε ταλαντώνονται είτε σε αντίθεση είτε σε συµφωνία ϕάσης. δ. Τα υλικά σηµεία όπου τα κύµατα συµβάλλουν ενισχυτικά ταλαντώνονται µε ενέργεια ταλάντωσης διπλάσια από την ενέργεια ταλάντωσης των πηγών ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1, Π 2 ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια ενός υγρού µε το ίδιο πλάτος Α, παράγοντας κύµατα µε µήκος κύµατος λ. Τα κύµατα συµβάλλουν στη επιφάνεια του υγρού. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες α. Ολα τα σηµεία που ταλαντώνονται µε πλάτος 2Α ισαπέχουν από τις πηγές. ϐ. Αν η διαφορά των αποστάσεων ενός σηµείου της επιφάνειας από τις κυµατικές πηγές ισούται µε ακέραιο πολλαπλάσιο του λ 2, τότε το σηµείο είναι σηµείο απόσβεσης. γ. Αν τα κύµατα ϕτάνουν σε ένα σηµείο της επιφάνειας µε χρονική διαφορά 3T 2, όπου Τ περίοδος των κυµάτων, τότε το σηµείο είναι σηµείο ενίσχυσης. δ. Αν τα κύµατα ϕτάνουν σε ένα σηµείο της επιφάνειας µε διαφορά ϕάσης 12π τότε το σηµείο είναι σηµείο ενίσχυσης. ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 2

3 1.7. Σε ένα γραµµικό ελαστικό µέσο διαδίδονται προς αντίθετες κατευθύνσεις τα εγκάρσια αρµονικά κύµατα : y 1 = Aηµ2π( t T x λ ) και y 2 = Aηµ2π( t T + x λ ) δηµιουργώντας στάσιµο κύµα. Ολα τα σηµεία του µέσου που ταλαντώνονται : α. έχουν ίσα πλάτη. ϐ. ϐρίσκονται σε συµφωνία ϕάσης. γ. διέρχονται ταυτόχρονα από τη ϑέση ισορροπίας. δ. έχουν την ίδια ενέργεια ταλάντωσης Σε ένα γραµµικό ελαστικό µέσο διαδίδονται προς αντίθετες κατευθύνσεις τα εγκάρσια αρµονικά κύµατα : y 1 = Aηµ2π( t T x λ ) και y 2 = Aηµ2π( t T + x λ ) δηµιουργώντας στάσιµο κύµα. Το πλάτος ταλάντωσης των σηµείων του µέσου : α. εξαρτάται από τη ϑέση του υλικού σηµείου. ϐ. εξαρτάται από τη ϑέση του σηµείου και τη χρονική στιγµή. γ. εξαρτάται από τη χρονική στιγµή. δ. είναι το ίδιο για όλα τα σηµεία του µέσου 1.9. Σε ένα γραµµικό ελαστικό µέσο διαδίδονται προς αντίθετες κατευθύνσεις τα εγκάρσια αρµονικά κύµατα : y 1 = Aηµ2π( t T x λ ) και y 2 = Aηµ2π( t T + x λ ) δηµιουργώντας στάσιµο κύµα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες ; α. Η συχνότητα ταλάντωσης των σηµείων της χορδής εξαρτάται από τη ϑέση τους. ϐ. Η χορδή ευθυγραµµίζεται ανά T 2 όπου Τ η περίοδος των κυµάτων. γ. Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ δύο δεσµών ισούται µε λ 2. δ. ύο διαδοχικές κοιλίες ταλαντώνονται εν ϕάση Σε ένα γραµµικό ελαστικό µέσο διαδίδονται προς αντίθετες κατευθύνσεις τα εγκάρσια αρµονικά κύµατα : y 1 = Aηµ2π( t T x λ ) και y 2 = Aηµ2π( t T + x λ ) δηµιουργώντας στάσιµο κύµα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες ; α. Η διαφορά ϕάσης δύο σηµείων που ϐρίσκονται µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών είναι µηδενική. ϐ. Το πλάτος των σηµείων που ταλαντώνονται µεταβάλλεται περιοδικά µε το χρόνο. γ. Η ενέργεια δεν διαδίδεται στη χορδή αλλά παραµένει εντοπισµένη. ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 3

4 δ. Η απόσταση µίας κοιλίας από τον πλησιέστερο δεσµό ισούται µε λ, όπου λ το µήκος 4 κύµατος των κυµάτων Κατά µήκος ενός γραµµικού ελαστικού µέσου δηµιουργείται στάσιµο κύµα µε περισσότερους από δύο δεσµούς. Ολα τα σηµεία του ελαστικού µέσου που ταλαντώνονται : α. έχουν την ίδια ολική ενέργεια ϐ. έχουν την ίδια µέγιστη ταχύτητα γ. έχουν κάθε στιγµή την ίδια ϕορά κίνησης δ. ακινητοποιούνται στιγµιαία ταυτόχρονα Στη χορδή µιας κιθάρας, της οποίας τα άκρα είναι σταθερά στερεωµένα, δηµιουργείται στάσιµο κύµα. Το µήκος της χορδής είναι ίσο µε L. Τέσσερα (4) συνολικά σηµεία (µαζί µε τα άκρα) παραµένουν συνεχώς ακίνητα. Αν λ είναι το µήκος κύµατος των κυµάτων από τη συµβολή των οποίων προήλθε το στάσιµο κύµα, τότε : (α) L = 3λ (ϐ) L = 2λ (γ) L = 3λ 2 δ. L = λ Κατά µήκος µιας χορδής, µήκους L, µε σταθερά άκρα δηµιουργείται στάσιµο κύµα µε 4 δεσµούς (συµπεριλαµβανοµένων των άκρων). Το µήκος κύµατος των αρχικών κυµάτων που συµβάλλουν για να δηµιουργήσουν το στάσιµο κύµα είναι : (α) λ = 3L 2 (ϐ) λ = L 3 (γ)λ = 2L 3 2. Θέµα Β - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής µε αιτιολόγηση (δ)λ = L 2.1. ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1, Π 2 ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια ενός υγρού µε το ίδιο πλάτος Α, παράγοντας κύµατα συχνότητας f και µήκους κύµατος λ. Σηµείο (Σ) της επιφάνειας του υγρού απέχει κατά r 1 = 4λ από την πηγή Π 1 και κατά r 2 = 17λ από την πηγή Π 2. Η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του σηµείου (Σ) αφού 6 συµβάλλουν σε αυτό τα κύµατα ισούται µε : (α) 2 3πfA (ϐ) 4πfA (γ) πfa 2.2. Κατά µήκος µίας ελαστικής χορδής που ταυτίζεται µε τον άξονα x Ox έχει δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα, ως αποτέλεσµα της συµβολής δύο αντίθετα διαδιδόµενων αρµονικών κυµάτων µε το ίδιο πλάτος Α και το ίδιο µήκος κύµατος λ = 0, 8m. Στο σηµείο Ο (x = 0) έχει δηµιουργηθεί κοιλία. Τα σηµεία Α ( x A = 0, 4m ) και Β ( x B = 1, 6m) παρουσιάζουν διαφορά ϕάσης : (α) πrad (ϐ) π rad (γ) 0rad 2 ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 4

5 2.3. ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Α και Β ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια ενός υγρού µε το ίδιο πλάτος, παράγοντας κύµατα µε µήκος κύµατος λ = 0, 8m. Σηµείο Σ της επιφάνειας του υγρού απέχει r 1 = 2, 6m από την πηγή Α και µετά τη συµβολή των κυµάτων σε αυτό παραµένει ακίνητο. Η απόσταση r 2 του Σ από την πηγή Β µπορεί να είναι ίση µε : (α) 1, 8m (ϐ) 0, 6m (γ) 2m 2.4. ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Α και Β ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια ενός υγρού µε το ίδιο πλάτος, παράγοντας κύµατα µε µήκος κύµατος λ. Αν η απόσταση των πηγών ισούται µε λ, τότε µεταξύ των πηγών διέρχονται : α. δύο υπερβολές ενίσχυσης και δύο υπερβολές απόσβεσης. ϐ. µία υπερβολή ενίσχυσης και δύο υπερβολές απόσβεσης. γ. µία υπερβολή ενίσχυσης και καµία υπερβολή απόσβεσης ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1,Π 2 ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια ενός υγρού µε το ίδιο πλάτος A = 0, 4m και περίοδο T = 0, 1s. Τα παραγόµενα κύµατα έχουν µήκος κύµατος λ. Σηµείο (Σ) της επιφάνειας απέχει r 1 από την πηγή Π 1 και r 2 από την πηγή Π 2, µε r 1 r 2 = 31λ. Το σηµείο (Σ), µετά τη συµβολή των κυµάτων σε 6 αυτό, έχει µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης µέτρου α. 16πm/s ϐ. 8π 3m/s γ. 2πm/s 2.6. ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1,Π 2 ταλαντώνονται κάθετα στην ελαστική επιφάνεια ενός υγρού µε το ίδιο πλάτος A, παράγοντας κύµατα µε µήκος κύµατος λ. Τα κύµατα συµβάλλουν στη επιφάνεια του υγρού. Το πλήθος των υπερβολών ενίσχυσης που τέµνουν το τµήµα που συνδέει τις πηγές : α. είναι άρτιο. ϐ. είναι περιττό. γ. είναι άρτιο αν οι πηγές απέχουν κατά ακέραιο πολλαπλάσιο του και περιττό αν οι πηγές απέχουν περιττό πολλαπλάσιο του λ 2. ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 5

6 2.7. Σε ένα γραµµικό ελαστικό µέσο διαδίδονται προς αντίθετες κατευθύνσεις δύο εγκάρσια αρµονικά κύµατα µε το ίδιο πλάτος Α και το ίδιο µήκος κύµατος λ, µε αποτέλεσµα στη χορδή να έχει δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα. Τα σηµεία Α και Β του µέσου είναι κοιλίες ενώ (ΑΒ)=3λ. Μεταξύ των Α και Β εµφανίζονται : α. 6 κοιλίες. ϐ. 6 δεσµοί. γ. 5 δεσµοί Σε ένα γραµµικό ελαστικό µέσο διαδίδονται προς αντίθετες κατευθύνσεις δύο εγκάρσια αρµονικά κύµατα µε πλάτος A = 0, 2m και συχνότητα f = 5Hz. Τα κύµατα διαδίδονται µε ταχύτητα υ = 2m/s και δηµιουργούν στάσιµο κύµα, µε κοιλία στο σηµείο Ο(x = 0), για το οποίο γνωρίζουµε ότι τη χρονική στιγµή t = 0 διέρχεται από τη ϑέση ισορροπίας του µε ϑετική ταχύτητα. Το στάσιµο κύµα έχει εξίσωση : α. y = 0, 4συν(5πx)ηµ(10πt) (S.I.) ϐ. y = 0, 4συν(10πx)ηµ(5πt) (S.I.) γ. y = 0, 4συν(5πx)ηµ(5πt) (S.I.) 2.9. Κατά µήκος µίας ελαστικής χορδής που ταυτίζεται µε τον άξονα x Ox έχει δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα, ως αποτέλεσµα της συµβολής δύο αντίθετα διαδιδόµενων αρµονικών κυµάτων µε το ίδιο πλάτος και την ίδια συχνότητα. Τα σηµεία Α και Β της χορδής είναι διαδοχικά σηµεία στα οποία εµφανίζονται κοιλίες σε συµφωνία ϕάσης. Μεταξύ των Α και Β υπάρχουν : α. δύο δεσµοί. ϐ. ένας δεσµός. γ. τρεις δεσµοί Σε ένα γραµµικό ελαστικό µέσο διαδίδονται προς αντίθετες κατευθύνσεις δύο εγκάρσια αρµονικά κύµατα µε ίσα πλάτη και ίσες συχνότητες. Τα κύµατα συµβάλλουν και δηµιουργούν στάσιµο κύµα. ύο υλικά σηµεία Κ, Λ του µέσου απέχουν µεταξύ τους απόσταση λ. Η διαφορά ϕάσης µε την οποία ταλαντώνονται τα σηµεία Κ και Λ µπορεί 4 να είναι ίση µε : (α) 0 (ϐ) π 4 (γ) π 2 ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 6

7 2.11. Σε ένα γραµµικό ελαστικό µέσο διαδίδονται προς αντίθετες κατευθύνσεις δύο εγκάρσια αρµονικά κύµατα µε πλάτος Α και µήκος κύµατος λ = 1, 2m. Τα κύµατα συµβάλλουν και δηµιουργούν στάσιµο κύµα, µε κοιλία στο σηµείο. Τα υλικά σηµεία Ο (x = 0) και Α(x A > 0) είναι διαδοχικά σηµεία µε µέγιστο πλάτος ταλάντωσης που ϐρίσκονται σε συµφωνία ϕάσης. Η συντεταγµένη της ϑέσης του σηµείου Α είναι : (α) x A = 0, 3m (ϐ) x A = 0, 6m (γ) x A = 1, 2m Σε ένα γραµµικό ελαστικό µέσο διαδίδονται προς αντίθετες κατευθύνσεις δύο εγκάρσια αρµονικά κύµατα µε πλάτος Α και µήκος κύµατος λ. Το σηµείο Α του µέσου είναι δεσµός ενώ το σηµείο Β είναι κοιλία. Μεταξύ των Α και Β εµφανίζονται τρεις κοιλίες.η απόσταση µεταξύ των Α και Β ισούται µε : (α) 5λ 4 (ϐ) 7λ 4 (γ) 7λ ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1,Π 2 ϐρίσκονται στα σηµεία (Α) και (Β) αντίστοιχα της ελαστικής επιφάνειας ενός υγρού. Οι πηγές ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού µε το ίδιο πλάτος Α, παράγοντας κύµατα µε µήκος κύµατος λ. Αν (ΑΒ) = 2, 4λ, τότε µεταξύ των (Α) και (Β) και επί του (ΑΒ) το πλήθος των σηµείων απόσβεσης είναι : (α) 4. (ϐ) 5. (γ) ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1,Π 2 ϐρίσκονται στα σηµεία (Α) και (Β) αντίστοιχα της ελαστικής επιφάνειας ενός υγρού. Οι πηγές ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού µε το ίδιο πλάτος Α, παράγοντας κύµατα µε µήκος κύµατος λ. Τα κύµατα των πηγών συµβάλλουν σε σηµείο (Σ) της επιφάνειας µε χρονική διαφορά t = T. Η µέγιστη ταχύτητα του υλικού σηµείου (Σ) µετά τη συµβολή των κυµάτων είναι : α. ίση µε τη µέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης των πηγών. ϐ. διπλάσια από τη µέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης των πηγών. γ. τριπλάσια από τη µέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης των πηγών ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1,Π 2 ϐρίσκονται στα σηµεία (Α) και (Β) αντίστοιχα της ήρεµης επιφάνειας ενός υγρού. Οι πηγές ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού µε το ίδιο πλάτος Α, παράγοντας κύµατα µε µήκος κύµατος λ. Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών σηµείων απόσβεσης που ανήκουν στο τµήµα (ΑΒ) ισούται µε : (α) λ (ϐ) λ 2 (γ) λ 4 ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 7

8 2.16. ύο σύγχρονες πηγές κυµάτων Π 1 και Π 2 που ϐρίσκονται αντίστοιχα στα σηµεία Κ και Λ της επιφάνειας υγρού παράγουν πανοµοιότυπα εγκάρσια αρµονικά κύµατα µε ίδιο πλάτος, ίσες συχνότητες f 1 και ίσα µήκη κύµατος λ 1. Αν η απόσταση των σηµείων Κ και Λ είναι d = 2λ 1, τότε δηµιουργούνται τέσσερις υπερβολές απόσβεσης, µεταξύ των σηµείων Κ και Λ. Αλλάζοντας την συχνότητα των δύο πηγών σε f 2 = 3f 1 και διατηρώντας το ίδιο πλάτος, ο αριθµός των υπερβολών απόσβεσης, που δηµιουργούνται µεταξύ των δύο σηµείων Κ και Λ, είναι : (α) 6 (ϐ) 8 (γ) 12 Πανελλήνιες Εξετάσεις - Μάης ύο σύγχρονες πηγές κυµάτων Π 1 και Π 2 δηµιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια κύµατα. Ενα µικρό κοµµάτι ϕελλού ϐρίσκεται σε κάποιο σηµείο Σ της επιφάνειας του υγρού σε τέτοιες αποστάσεις από τις πηγές, ώστε τα κύµατα να συµβάλλουν σε αυτό µε χρονική διαφορά t = T, όπου Τ η περίοδος ταλάντωσης των πηγών. 4 εύτερο κοµµάτι ϕελλού ίδιας µάζας µε το προηγούµενο ϐρίσκεται στο µέσο Μ της απόστασης των πηγών Π 1 και Π 2. Αν A Σ και A M είναι τα πλάτη ταλάντωσης των δύο κοµµατιών ϕελλού µετά τη συµβολή, τότε ο λόγος των ενεργειών τους E Σ είναι : E M (α) E Σ 2 = (ϐ) E Σ = 1 E M 2 E M 2 (γ) E Σ = 1 E M 4 Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις - Ιούνης Κατά µήκος µιας οριζόντιας ελαστικής χορδής µήκους L της οποίας τα άκρα είναι ακλόνητα στερεωµένα σε ακίνητα εµπόδια, έχει δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα ως αποτέλεσµα της συµβολής δύο αντίθετα διαδιδόµενων αρµονικών κυµάτων µε το ίδιο πλάτος και την ίδια συχνότητα f. Τα κύµατα διαδίδονται µε ταχύτητα 7, 2m/s. Αν µεταξύ των άκρων της χορδής εµφανίζονται 4 δεσµοί, τότε η συχνότητα των κυµάτων είναι : (α) 2, 5Hz (ϐ) 5Hz (γ) 7, 5Hz Κατά µήκος µίας ελαστικής χορδής που ταυτίζεται µε τον άξονα x Ox έχει δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα, ως αποτέλεσµα της συµβολής δύο αντίθετα διαδιδόµενων αρµονικών κυµάτων µε το ίδιο πλάτος Α και το ίδιο µήκος κύµατος λ. Το στάσιµο κύµα έχει εξίσωση y = 2Aσυν( 2πx 2πt )ηµ( λ T ). Η αποµάκρυνση του σηµείου Α(x A = λ ) τη χρονική 3 στιγµή που το σηµείο Β(x B = 6λ ) ϐρίσκεται σε µέγιστη ϑετική αποµάκρυνση ισούται 5 µε : (α) 0, 4m (ϐ) 0, 4m (γ) 0, 2m ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 8

9 2.20. Κατά µήκος µίας ελαστικής χορδής που ταυτίζεται µε τον άξονα x Ox έχει δηµιουργη- ϑεί στάσιµο κύµα, ως αποτέλεσµα της συµβολής δύο αντίθετα διαδιδόµενων αρµονικών κυµάτων ίδιας συχνότητας και ίδιου πλάτους, έτσι ώστε στο σηµείο Ο(x = 0) να δη- µιουργείται κοιλία. Τα σηµεία Α(x A = 4, 5λ) και Β(x B = 6λ) : α. ταλαντώνονται σε αντίθεση ϕάσης. ϐ. ταλαντώνονται σε συµφωνία ϕάσης. γ. είναι ακίνητα Σε γραµµικό ελαστικό µέσο, κατά µήκος του ηµιάξονα Οξ, δηµιουργείται στάσιµο κύµα µε κοιλία στη ϑέση x = 0. ύο σηµεία Κ και Λ του ελαστικού µέσου ϐρίσκονται αριστερά και δεξιά του πρώτου δεσµού, µετά τη ϑέσηx = 0, σε αποστάσεις λ 6 και λ από αυτόν 12 αντίστοιχα, όπου λ το µήκος κύµατος των κυµάτων που δηµιουργούν το στάσιµο κύµα. Ο λόγος των µεγίστων ταχυτήτων υ K των σηµείων αυτών είναι : υ Λ (α) 3 (ϐ) 1 3 Πανελλήνιες Εξετάσεις - Μάης Το παρακάτω σχήµα δίνει το στιγµιότυπο στάσιµου κύµατος, µε περίοδο Τ και µήκος κύµατος λ, τη χρονική στιγµή t = T 8. (γ) 3 Το σηµείο 0 είναι κοιλία που για t = 0s διέρχεται από τη ϑέση ισορροπίας µε ϑετική ταχύτητα. Το πλάτος της ταλάντωσης σηµείου Β µε Β x B = λ 8 είναι : (α) 0, 05m (ϐ) 0, 1m (γ) 0, 1 2 Επαναληπτικές Πανελλήνιες-Ιούνης 2013 ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 9

10 2.23. ύο σύγχρονες πηγές Π 1 και Π 2 δηµιουργούν στην επιφάνεια ενός υγρού αρµονικά κύµατα ίδιου πλάτους. Σηµείο Σ της επιφάνειας του υγρού απέχει αποστάσεις r 1, r 2 αντίστοιχα από τις δύο πηγές. Μεταβάλλοντας ταυτόχρονα την συχνότητα ταλάντωσης των δύο πηγών µπορούµε να καθορίσουµε το είδος της συµβολής στο σηµείο Σ. Εάν f 1(min) η ελάχιστη δυνατή συχνότητα ταλάντωσης των δυο πηγών ώστε τα κύµατα να συµ- ϐάλλουν ενισχυτικά στο σηµείο Σ και f 2(min) η ελάχιστη δυνατή συχνότητα ταλάντωσης των δύο πηγών ώστε τα κύµατα να συµβάλλουν αποσβεστικά στο σηµείο Σ, τότε ο λόγος f 1(min) f 2(min) είναι ίσος µε : (α) 1 (ϐ) 1 2 Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας Σε κάποιο σηµείο στην επιφάνεια ενός υγρού δηµιουργούµε κύµατα µε την σηµειακή πηγή Π. Στο σηµείο Σ της επιφάνειας, σε απόσταση α από την πηγή, τα κύµατα µπορούν να ϕτάσουν απευθείας ή να ανακλαστούν στον ανακλαστήρα Α που ϐρίσκεται στην επιφάνεια του υγρού και πάνω στην µεσοκάθετο του τµήµατος ΠΣ. (γ) 2 Αν µετακινήσουµε τον ανακλαστήρα παρατηρούµε πως όταν απέχει απόσταση H από το Ο, το σηµείο Σ παραµένει συνέχεια ακίνητο, ενώ για πρώτη ϕορά, κάνει ταλάντωση µε µέγιστο πλάτος, όταν ο ανακλαστήρας µετακινείται κατά d. Το µήκος κύµατος ισούται µε : (α) 4(H + d) 2 + a 2 4H 2 + a 2 (ϐ) 2 4(H + d) 2 + a 2 2 4H 2 + a 2 (γ) 2 H 2 + d 2 + a 2 2 H 2 + a 2 Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 10

11 2.25. ιαθέτουµε δύο πανοµοιότυπες χορδές (1) και (2). Στην χορδή (1) στερεώνουµε ακλόνητα τα άκρα της και δηµιουργούµε µε κατάλληλο τρόπο στάσιµο κύµα µε Ν συνολικά κοιλίες, οι οποίες έχουν συχνότητα ταλάντωσης f 1 η καθεµία. Στη χορδή (2) στερεώνουµε ακλόνητα το ένα άκρο της ενώ το άλλο άκρο της είναι ελεύθερο και δηµιουργούµε µε κατάλληλο τρόπο στάσιµο κύµα, οπότε το ελεύθερο άκρο της είναι κοιλία. Αν ο συνολικός αριθµός των κοιλιών στην χορδή (2) είναι επίσης Ν και η συχνότητα ταλάντωσης τους f 2 τότε ισχύει : (α) f 1 = 1 (ϐ) f 1 = 2N f 2 f 2 2N 1 (γ) f 1 = N f 2 N 1 Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας Σε γραµµικό ελαστικό µέσο (1) δηµιουργείται στάσιµο κύµα έτσι ώστε το ένα άκρο του µέσου να είναι δεσµός και το άλλο άκρο να είναι κοιλία. Μεταξύ των δύο άκρων υπάρχουν άλλοι 5 δεσµοί. Σε ένα δεύτερο ελαστικό µέσο (2) από το ίδιο υλικό αλλά µε διπλάσιο µήκος από το πρώτο, δηµιουργείται άλλο στάσιµο κύµα, έτσι ώστε και τα δύο άκρα του δεύτερου µέσου να είναι δεσµοί. Μεταξύ των δύο άκρων του δεύτερου µέσου υπάρχουν άλλοι οκτώ δεσµοί. Ο λόγος των συχνοτήτων ταλάντωσης των δύο µέσων είναι : (α) f 1 = 11 f 2 9 (ϐ) f 1 = 2 f 2 3 (γ) f 1 = 9 f 2 11 Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Επαναληπτικές Πανελλήνιες-Ιούνης Ενα στάσιµο κύµα που δηµιουργείται σε ένα γραµµικό ελαστικό µέσο περιγράφεται από την εξίσωση : y = 2Aσυν 2πx λ ηµ2πt T Το πλάτος ταλάντωσης A ενός σηµείου Μ του ελαστικού µέσου που ϐρίσκεται δεξιά του τρίτου δεσµού από το σηµείο x = 0 και σε απόσταση λ από αυτόν είναι : 12 (α) A = A 3 (ϐ) A = A 2 = 2 3 (γ) A = A Πανελλήνιες-Μάης 2015 ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 11

12 2.28. ύο όµοιες και σύγχρονες πηγές αρµονικών κυµάτων, χωρίς αρχική ϕάση, παράγουν κύµατα στην ελεύθερη επιφάνεια ηρεµούντος υγρού. Τα κύµατα έχουν περίοδο Τ και πλάτος Α. Τα δύο κύµατα ϕθάνουν σε σηµείο Σ της επιφάνειας του υγρού µε χρονική διαφορά 3T 4. Το σηµείο Σ ταλαντώνεται µε πλάτος ίσο µε : (α) A 3 (ϐ) A 2 (γ) A Πανελλήνιες - Σεπτέµβρης Σε χορδή που εκτείνεται κατά µήκος του άξονα x x, έχει δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα που προέρχεται από τη συµβολή δύο απλών αρµονικών κυµάτων πλάτους A, µήκους κύµατος λ και περιόδου T. Το σηµείο Ο, που ϐρίσκεται στη ϑέση x o = 0, είναι κοιλία και τη χρονική στιγµή t = 0 ϐρίσκεται στη ϑέση ισορροπίας του, κινούµενο προς τη ϑετική κατεύθυνση της αποµάκρυνσής του. Το µέτρο της µέγιστης ταχύτητας ταλάντωσης ενός σηµείου M της χορδής που ϐρίσκεται x M = 9λ 8 (α) 2 2πA T Πανελλήνιες - Μάης Θέµα Γ - Ασκήσεις (ϐ) 2πA T, είναι ίσο µε : (γ) 4πA T 3.1. ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1, Π 2 ταλαντώνονται µε το ίδιο πλάτος A = 0, 2m, κάθετα στην ελαστική επιφάνεια ενός υγρού, παράγοντας κύµατα µε µήκος κύµατος λ = 0, 6m. Οι πηγές ξεκινούν να ταλαντώνονται τη χρονική στιγµή t = 0 µε ϑετική ταχύτητα. Σηµείο (Σ) της επιφάνειας απέχει κατά r 1 = 7, 6m από την πηγή Π 1 και κατά r 2 = 4, 8m από την πηγή Π 2. Το (Σ) ξεκινά να ταλαντώνεται τη χρονική στιγµή t = 12s. α. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του (Σ) µετά τη συµβολή των κυµάτων σε αυτό. ϐ. Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης του (Σ) σε συνάρτηση µε το χρόνο, αφού συµβάλλουν σε αυτό τα κύµατα. γ. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του (Σ) τη χρονική στιγµή t = s. δ. Να υπολογίσετε το πηλίκο της κινητικής ενέργειας του σηµείου Σ προς την ενέργεια ταλάντωσις του, τη χρονική στιγµή t. (Θεωρήστε ότι π 2 10 ) ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 12

13 3.2. ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1 και Π 2 ϐρίσκονται στα σηµεία Α και Β αντίστοιχα, της ήρεµης επιφάνειας ενός υγρού και απέχουν κατά d = 4m. Οι πηγές ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού χωρίς αρχική ϕάση, δηµιουργώντας κύµατα µήκους λ = 0, 8m τα οποία διαδίδονται µε ταχύτητα υ = 2m/s. Η πηγή ισαπέχει από το σηµείο (Σ) της επιφάνειας και από το µέσο Μ του ΑΒ. Στο (Σ) τα κύµατα ϕτάνουν µε χρονική διαφορά t = 0, 8s. Το σηµείο Μ ταλαντώνεται µε πλάτος 0, 8m. α. Να εξετάσετε το είδος της συµβολής που συµβαίνει στο (Σ). ϐ. Να υπολογίσετε τις αποστάσεις r 1 και r 2. γ. Να προσδιορίσετε τις ϑέσεις των σηµείων απόσβεσης µεταξύ των Α και Β ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1 και Π 2 ϐρίσκονται στα σηµεία Α και Β αντίστοιχα, της επιφάνειας ενός υγρού. Τη χρονική στιγµή t = 0 οι πηγές ξεκινούν να ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού, µε την αποµάκρυνση τους να περιγράφεται από την εξίσωση y = Aηµωt. Τα κύµατα που δηµιουργούν διαδίδονται µε ταχύτητα 2m/s. Σηµείο (Σ) της επιφάνειας απέχει κατά r 1 από την πηγή Π 1 και κατά r 2 = 2m(r 2 > r 1 ) από την πηγή Π 2. Εξαιτίας του κύµατος που προέρχεται από την πηγή το (Σ) εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε εξίσωση y 1Σ = 0, 4ηµ2π(2t 1, 75) (S.I.). α. Να υπολογίσετε την απόσταση r 1. ϐ. Να γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας του σηµείου (Σ). γ. Να υπολογίσετε την ελάχιστη συχνότητα ταλάντωσης των πηγών, ώστε το (Σ) να είναι σηµείο απόσβεσης ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1 και Π 2 ϐρίσκονται στα σηµεία Α και Β αντίστοιχα, της επιφάνειας ενός υγρού. Τη χρονική στιγµή t = 0 οι πηγές ξεκινούν να ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού, µε την αποµάκρυνση τους να περιγράφεται από την εξίσωση y = Aηµωt. Τα κύµατα που δηµιουργούν έχουν µήκος κύµατος λ = 0, 4m. Σηµείο (Σ) της επιφάνειας απέχει κατά r 1 = 2, 5m από την πηγή Π 1 και κατά r 2 = 4m από την πηγή Π 2. Αφού τα κύµατα συµβάλλουν στο (Σ), αυτό εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε συχνότητα 5Hz και πλάτος 1m. α. Να υπολογίσετε τη χρονική διαφορά άφιξης των κυµάτων στο (Σ) καθώς και τη διαφορά ϕάσης µε την οποία ϕτάνουν. ϐ. Να υπολογίσετε το πλάτος των κυµάτων. γ. Να γράψετε την εξίσωση αποµάκρυνσης του Σ σε συνάρτηση µε το χρόνο, µετά τη συµβολή των κυµάτων σε αυτό. δ. Να υπολογίσετε την ελάχιστη συχνότητα ταλάντωσης των πηγών, ώστε το (Σ) να είναι α- κίνητο µετά τη συµβολή των κυµάτων. ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 13

14 3.5. ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1 και Π 2 ϐρίσκονται στα σηµεία Α και Β αντίστοιχα, της επιφάνειας ενός υγρού. Τη χρονική στιγµή t = 0 οι πηγές ξεκινούν να ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού, µε την αποµάκρυνση τους να περιγράφεται από την εξίσωση y = 0, 2ηµ(10πt). Τα κύµατα που δηµιουργούν έχουν µήκος κύµατος λ = 0, 4m. Σηµείο (Σ) της επιφάνειας απέχει κατά r 1 = 2, 5m από την πηγή Π 1 και κατά r 2 > r 1 από την πηγή Π 2. Τα δύο κύµατα ϕτάνουν στο (Σ) µε χρονική διαφορά 0, 3s. α. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης των κυµάτων. ϐ. Να υπολογίσετε την απόσταση r 2. γ. Να εξετάσετε το είδος της συµβολής που συµβαίνει στο σηµείο (Σ). δ. Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της δύναµης επαναφοράς που δέχεται ένα σηµειακό κοµµάτι ξύλου µάζας m = 5g που αρχικά ισορροπούσε στο σηµείο (Σ). (Θεωρήστε ότι π 2 10 ) 3.6. ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1 και Π 2 ϐρίσκονται στα σηµεία Α και Β αντίστοιχα, της επιφάνειας ενός υγρού και απέχουν κατά d = 2m. Οι πηγές ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού χωρίς αρχική ϕάση, δηµιουργώντας κύµατα µήκους κύµατος λ = 1, 2m και πλάτους A = 1m. Σηµείο (Λ) του ΑΒ ξεκινά να ταλαντώνεται τη χρονική στιγµή t = 0, 2s και είναι το πλησιέστερο σηµείο στην πηγή Π 2 το οποίο µετά τη συµβολή των κυµάτων σε αυτό ταλαντώνεται µε µέγιστο πλάτος. α. Να υπολογίσετε τις αποστάσεις του (Λ) από τις κυµατικές πηγές. ϐ. Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης του (Λ) τη στιγµή που τα κύµατα συµβάλλουν στο µέσο Μ του ΑΒ. γ. Να υπολογίσετε την απόσταση (ΚΛ) όπου (Κ) το πλησιέστερο στην Π 1 ακίνητο σηµείο του ΑΒ. δ. Σηµείο (Ζ) της επιφάνειας ανήκει στην ίδια υπερβολή απόσβεσης µε το (Κ). Αν αυξήσουµε κατά 20% τη συχνότητα των πηγών, να υπολογίσετε το νέο πλάτος ταλάντωσης του σηµείου (Ζ). ίνεται συν 4π 5 0, ύο σύγχρονες σηµειακές πηγές Π 1 και Π 2 δηµιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια κύµατα που διαδίδονται µε ταχύτητα υ = 5m/s. Μικρό κοµµάτι ϕελλού ϐρίσκεται σε κάποιο σηµείο Σ της επιφάνειας πλησιέστερα στην πηγή Π 2. Η αποµάκρυνση του σηµείου Σ από τη ϑέση ισορροπίας του σε συνάρτηση µε τον χρόνο περιγράφεται από τη γραφική παράσταση του σχήµατος. Οι πηγές αρχίζουν να ταλαντώνονται τη χρονική στιγµή t = 0 και εκτελούν ταλαντώσεις της µορφής y = Aηµωt. (α) Να ϐρείτε τις αποστάσεις r 1 και r 2 του σηµείου Σ από τις πηγές Π 1 και Π 2, αντίστοιχα. ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 14

15 (ϐ) Να γράψετε τη σχέση που δίνει την αποµάκρυνση του ϕελλού από τη ϑέση ισορροπίας του σε συνάρτηση µε τον χρόνο, για t 0. (γ) Ποιο είναι το µέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης του ϕελλού κάποια χρονική στιγµή t 1, κατά την οποία η αποµάκρυνσή του από τη ϑέση ισορροπίας του είναι y = m (δ) Εστω K 1 η µέγιστη κινητική ενέργεια του ϕελλού µετά τη συµβολή. Αλλάζουµε τη συχνότητα των ταλαντώσεων των πηγών Π 1 και Π 2 έτσι ώστε η συχνότητά τους να είναι ίση µε τα 10 της αρχικής τους συχνότητας. Αν µετά τη νέα συµβολή η µέγιστη κινητική ενέργεια 9 του ϕελλού είναι K 2, να ϐρεθεί ο λόγος K 1 ίνεται ότι : συν π 3 = 1 2 Πανελλήνιες Εξετάσεις - Ιούνης Οριζόντια ελαστική χορδή µήκους L έχει τα άκρα της στερεωµένα σε ακλόνητα εµπόδια. Στη χορδή έχει δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα, ως αποτέλεσµα της ταυτόχρονης διάδοσης στη χορδή δύο αντίρροπα διαδιδόµενων κυµάτων, µε το ίδιο πλάτος A = 0, 2m και το ίδιο µήκος κύµατος λ = 0, 4m. α. Πόσες κοιλίες εµφανίζονται στη χορδή ; K 2 ϐ. Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο της χορδής τη χρονική στιγµή κατά την οποία η πλησιέστερη κοιλία στο αριστερό άκρο της χορδής ϐρίσκεται σε µέγιστη ϑετική αποµάκρυνση. γ. Να υπολογίσετε το ποσοστό µεταβολής της συχνότητας των κυµάτων που πρέπει να επι- ϕέρουµε, ώστε στη χορδή να εµφανίζονται 5 κοιλίες ύο εγκάρσια αρµονικά κύµατα µε το ίδιο πλάτος και την ίδια συχνότητα διαδίδονται µε αντίθετες κατευθύνσεις σε γραµµικό ελαστικό µέσο το οποίο ταυτίζεται µε τον οριζόντιο άξονα x Ox. Τα κύµατα συµβάλλουν και δηµιουργούν στάσιµο κύµα µε κοιλία στο σηµείο Ο (x = 0).Η εξίσωση του στάσιµου κύµατος είναι : y = 0, 4συν(2, 5πx)ηµ(20πt) (S.I.) ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 15

16 α. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης των οδεύοντων κυµάτων. ϐ. Να γράψετε τις εξισώσεις των οδεύοντων κυµάτων. γ. Να υπολογίσετε την οριζόντια απόσταση µεταξύ του 3ου δεσµού του ϑετικού ηµιάξονα και της 2ης κοιλίας του ϑετικού ηµιάξονα η οποία ϐρίσκεται σε συµφωνία ϕάσης µε την κοιλία που σχηµατίζεται στο σηµείο Ο(x = 0). δ. Να υπολογίσετε τη µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του σηµείου Ζ (x Z > 0) του οποίου η απόσταση από το Ο(x = 0) είναι µεγαλύτερη από την απόσταση του 2ου δεσµού του ϑετικού ηµιάξονα από το Ο(x = 0) κατά d = 1 3 m ύο εγκάρσια αρµονικά κύµατα µε πλάτος Α,µήκος κύµατος λ = 0, 4m και συχνότητα f = 1Hz διαδίδονται µε αντίθετες κατευθύνσεις σε χορδή η οποία ταυτίζεται µε τον οριζόντιο άξονα x Ox. Τα κύµατα συµβάλλουν δηµιουργώντας στάσιµο κύµα το οποίο στη ϑέση O(x = 0) της χορδής εµφανίζει κοιλία. Το µέγιστο πλάτος ταλάντωσης των σηµείων του µέσου ισούται µε 1, 6cm. α. Να γράψετε την εξίσωση του δηµιουργούµενου στάσιµου κύµατος. ϐ. Αν (x = 8 m) υλικό σηµείο της χορδής µε µάζα m = 2gr, να υπολογίσετε τη µέγιστη 15 δύναµη επαναφοράς που δέχεται το κατά την ταλάντωση του. γ. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σηµείου Α (x A = 4, 25m)τη στιγµή που το σηµείο Β(x B = 4, 65m) διέρχεται από τη ϑέση ισορροπίας του µε ϑετική ταχύτητα. ( ίνεται π 2 10) ύο εγκάρσια αρµονικά κύµατα µε πλάτος A = 0, 4m, µήκος κύµατος λ = 0, 4m και συχνότητα f = 4Hz διαδίδονται µε αντίθετες κατευθύνσεις σε ελαστική χορδή η οποία ταυτίζεται µε τον οριζόντιο άξονα x Ox. Τα κύµατα συµβάλλουν και δηµιουργούν στάσιµο κύµα το οποίο στη ϑέση O(x = 0) εµφανίζει κοιλία. Τα σηµεία Α και Β της χορδής ταλαντώνονται µε πλάτος A = 0, 8m και µεταξύ τους παρεµβάλλονται 3 δεσµοί. α. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιµου κύµατος. ϐ. Να υπολογίσετε την απόσταση ΑΒ. γ. Να υπολογίσετε την αποµάκρυνση και την ταχύτητα του σηµείου Α όταν η αποµάκρυνση του σηµείου Β είναι y B = 0, 2 7m και η ταχύτητα του ϑετική. δ. Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του τµήµατος ΑΒ τη χρονική στιγµή t 2 = t 1 + T 4, όπου t 1 χρονική στιγµή κατά την οποία το σηµείο Α διέρχεται από τη ϑέση ισορροπίας µε ϑετική ταχύτητα. ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 16

17 3.12. ύο εγκάρσια αρµονικά κύµατα µε το ίδιο πλάτος και την ίδια συχνότητα διαδίδονται µε αντίθετες κατευθύνσεις σε γραµµικό ελαστικό µέσο το οποίο ταυτίζεται µε τον οριζόντιο άξονα ξ Οξ. Τα κύµατα συµβάλλουν και δηµιουργούν στάσιµο κύµα το οποίο στη ϑέση O(x = 0) εµφανίζει κοιλία. Η εξίσωση του στάσιµου κύµατος είναι : y = 0, 4συν(2, 5πx)ηµ(20πt) α. Να προσδιορίσετε τη ϑέση του δεσµού Α(x A ) του ϑετικού ηµιάξονα µεταξύ του οποίου και του O(x = 0) παρεµβάλλονται 2 ακόµα δεσµοί. ϐ. Να γράψετε την εξίσωση ταλάντωσης του σηµείου Β (x B = 3, 2m). γ. Να υπολογίσετε το πλήθος των δεσµών µεταξύ των Α και Β ύο εγκάρσια αρµονικά κύµατα µε πλάτος 0, 8m και συχνότητα 5Hz διαδίδονται µε αντίθετες κατευθύνσεις σε γραµµικό ελαστικό µέσο το οποίο ταυτίζεται µε τον οριζόντιο άξονα x Ox. Το κάθε κύµα εξαναγκάζει το σηµείο O(x = 0) σε ταλάντωση της µορφής y = Aηµ(ωt). Τα κύµατα συµβάλλουν και δηµιουργούν στάσιµο κύµα όπου δύο διαδοχικές κοιλίες απέχουν κατά 0, 2m. α. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης των οδεύοντων κυµάτων. ϐ. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιµου κύµατος. γ. Να υπολογίσετε το πλήθος των ακίνητων σηµείων του τµήµατος Ο, όπου (x = 0, 8m). δ. Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του τµήµατος Ο της χορδής τη χρονική στιγµή t 1 = 0, 35s Σε ένα γραµµικό ελαστικό µέσο το οποίο ταυτίζεται µε τον οριζόντιο άξονα x Ox, διαδίδονται τα : { y 1 = 0, 2ηµ2π(t 2, 5x) y 2 = 0, 2ηµ2π(t + 2, 5x) Τα κύµατα συµβάλλουν και δηµιουργούν στάσιµο κύµα. (S.I.) α. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιµου κύµατος. ϐ. Να γράψετε τη συνθήκη κοιλιών και τη συνθήκη δεσµών. γ. Να υπολογίσετε το πλήθος των δεσµών µεταξύ του σηµείου O(x = 0) και του σηµείου A(x A = 5m). ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 17

18 3.15. Το άκρο Ο µιας οµογενούς και ελαστικής χορδής, που εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του ϑετικού ηµιάξονα Ox, εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις κατά τη διεύθυνση του άξονα y y και γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας. Οι εξισώσεις των ταλαντώσεων στο S.I. είναι : y 1 = 0, 1ηµ(50πt) και y 2 = ηµ(50πt π) Από την ταλάντωση του άκρου Ο δηµιουργείται αρµονικό κύµα που διαδίδεται κατά µήκος της χορδής µε ταχύτητα υ = 2m/s. (α.) Να γράψετε την εξίσωση ταλάντωσης του άκρου Ο της χορδής. (ϐ.) Να γράψετε την εξίσωση ταλάντωσης του άκρου Ο της χορδής. (γ.) Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης υλικού σηµείου της χορδής που ϐρίσκεται στη ϑέση x = 0, 4m τη χρονική στιγµή t 1 = 0, 1s και τη χρονική στιγµή t 2 = 0, 3s. (δ.) Αν τα σηµεία Β και Γ της χορδής απέχουν µεταξύ τους ΒΓ =d = 3λ, όπως ϕαίνεται στο 2 σχήµα, να υπολογίσετε την αποµάκρυνση του σηµείου Β (y B ), όταν το σηµείο Γ ϐρίσκεται στη µέγιστη ϑετική του αποµάκρυνση. (λ είναι το µήκος του κύµατος) Πανελλήνιες Οµογενών - Σεπτέµβρης Το σηµείο Ο γραµµικού ελαστικού µέσου το οποίο ταυτίζεται µε τον άξονα x Ox, εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις που γίνονται στην ίδια διεύθυνση, κάθετα στον άξονα x x και γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας. Οι ταλαντώσεις περιγράφονται από τις εξισώσεις : y = 0, 1ηµ(10πt + π 3 ) (S.I.) y = 0, 1 3ηµ(10πt π 6 ) (S.I.) (α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της συνισταµένης ταλάντωσης που εκτελεί το σηµείο Ο είναι : y = 0, 2ηµ(10πt) (S.I.) (ϐ) Θεωρούµε το σηµείο Ο σαν πηγή αρµονικού κύµατος που διαδίδεται κατά µήκος του Ox ηµιάξονα. Αν τη χρονική στιγµή t 1 που η πηγή ολοκληρώνει δύο ταλαντώσεις το κύµα ϕθάνει σε ένα σηµείο Γ που απέχει από την πηγή x Γ = 20cm, να γράψετε την εξίσωση του αρµονικού κύµατος που διαδίδεται κατά µήκος της χορδής. ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 18

19 (γ) Η ϕάση ταλάντωσης ενός σηµείου Κ του ελαστικού µέσου την χρονική στιγµή t 1 ισούται µε φ k = 3π. Να υπολογίσετε την διαφορά ϕάσης ανάµεσα στο Κ και στο πιο αποµακρυσµένο 2 σηµείο Λ από την πηγή που αρχίζει να ταλαντώνεται την χρονική στιγµή t 2 = 0, 7s. Να σχεδιαστεί το στιγµιότυπο του κύµατος την χρονική στιγµή t 2. (δ) Να γράψετε την εξίσωση ενός δεύτερου κύµατος που όταν διαδίδεται κατά µήκος του ίδιου ελαστικού µέσου µε το πρώτο δηµιουργεί στάσιµο κύµα. Ποια ϑα είναι η εξίσωση του στάσιµου κύµατος που προκύπτει ; Να ϑεωρήσετε ότι το υλικό σηµείο Ο είναι κοιλία του στάσιµου κύµατος και τα κύµατα συµβάλλουν την t = 0 εκεί. (ε) Να ϐρείτε πόσες κοιλίες και πόσοι δεσµοί του στάσιµου κύµατος ϐρίσκονται µεταξύ των σηµείων Κ, Λ ύο σύγχρονες πηγές Π 1 και Π 2 ϐρίσκονται σε σηµεία Α και Β ενός ήρεµου υγρού, αρχίζουν τη χρονική στιγµή t = 0 να εκτελούν απλή αρµονική ταλάντωση δηµιουργώντας επιφανειακά κύµατα. Ενα µικρό κοµµάτι ϕελλού µάζας m = 0, 01kg ϐρίσκεται σε κάποιο σηµείο Σ της επιφάνειας του υγρού, το οποίο απέχει αποστάσεις r 1 = 6m και r 2 = 10m από τις πηγές Π 1 και Π 2, αντίστοιχα. Το κύµα που προέρχεται από την πηγή Π 2 ϕτάνει στο σηµείο Σ τη χρονική στιγµή t 2 = 5s. Ο ϕελλός µετά τη χρονική στιγµή t 2 παρουσιάζει µέγιστη κινητική ενέργεια ίση µε 0, 2J και διέρχεται από τη ϑέση ισορροπίας του κάθε 0, 2s. Η απόσταση των δύο πηγών σας δίνεται η απόσταση των δύο πηγών (ΑΒ) = d = 12m. (α) Να διερευνήσετε αν στο σηµείο Σ έχουµε ενισχυτική ή αποσβεστική συµβολή. (ϐ) Να γραφτεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης από την Θέση ισορροπίας για τον ϕελλό σε συνάρτηση µε τον χρόνο για t 0 και να γίνει το αντίστοιχο διάγραµµα. (γ) Να ϐρεθεί η κινητική ενέργεια του ϕελλού την χρονική στιγµή t 3 = 5, 3s. (δ) Να ϐρεθεί το πλήθος τον υπερβολών ενίσχυσης που δηµιουργούνται πάνω στο ευθύγραµµο τµήµα (ΑΒ) που ενώνει τις δύο πηγές και να προσδιοριστεί το σηµείο Ζ του ευθυγράµµου τµήµατος που ϐρίσκεται πάνω στην ίδια υπερβολή µε το Σ. (ε) Να υπολογίσετε την ελάχιστη συχνότητα ταλάντωσης των δύο πηγών Π 1 και Π 2, ώστε το σηµείο Σ να παραµένει διαρκώς ακίνητο µετά την συµβολή των δύο κυµάτων. ίνεται : π 2 = 10 ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 19

20 4. Θέµα - Προβλήµατα 4.1. ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1 και Π 2 ϐρίσκονται στα σηµεία Α και Β αντίστοιχα, της επιφάνειας ενός υγρού. Τη χρονική στιγµή t = 0 οι πηγές ξεκινούν να ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού, µε την αποµάκρυνση τους να περιγράφεται από την εξίσωση y = 0, 2ηµ(4πt)(S.I.). Τα παραγόµενα κύµατα έχουν µήκος κύµατος λ = 0, 1m. Σηµείο (Σ) της επιφάνειας απέχει κατά r 1 = 0, 3m από την πηγή Π 1 και κατά r 2 = 0, 8m από την πηγή Π 2. α. Να γράψετε τις εξισώσεις των επιµέρους ταλαντώσεων που υποχρεώνεται να εκτελέσει το σηµείο (Σ), εξαιτίας των δύο κυµάτων που ϕτάνουν σε αυτό από κάθε πηγή. ϐ. Να υπολογίσετε το πλάτος ταλάντωσης του σηµείου (Σ), µετά τη συµβολή των κυµάτων σε αυτό. γ. Να γράψετε την εξίσωση επιτάχυνσης του υλικού σηµείου (Σ) σε συνάρτηση µε το χρόνο για t 0. (Θεωρήστε ότι π 2 10 ) 4.2. ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1 και Π 2 ϐρίσκονται στα σηµεία Α και Β αντίστοιχα, της επιφάνειας ενός υγρού. Τη χρονική στιγµή t = 0 οι πηγές ξεκινούν να ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού, µε την αποµάκρυνση τους να περιγράφεται από την εξίσωση y = 0, 2ηµ(10πt)(S.I.). Σηµείο (Σ) της επιφάνειας απέχει κατά r 1 = 4, 2m από την πηγή Π 1 και κατά r 2 > r 1 από την πηγή Π 2. Το (Σ) ξεκινά να ταλαντώνεται τη χρονική στιγµή t 1 = 1, 05s ενώ από τη χρονική στιγµή t 2 = 1, 55s και έπειτα σταµατά να κινείται. α. Να υπολογίσετε την ταχύτητα των κυµάτων και την απόσταση r 2. ϐ. Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης του (Σ) σε συνάρτηση µε το χρόνο και της ταχύτητας ταλάντωσης του σε συνάρτηση µε το χρόνο. γ. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της αλγεβρικής τιµής της επιτάχυνσης του (Σ) ως συνάρτηση του χρόνου σε κατάλληλα ϐαθµολογηµένο σύστηµα αξόνων. δ. Να υπολογίσετε την ελάχιστη συχνότητα των κυµάτων που µπορούµε να προκαλέσουµε ώστε στο σηµείο (Σ) να υπάρχει ενίσχυση των κυµάτων. (Θεωρήστε ότι π 2 10 ) 4.3. ύο σύγχρονες ηχητικές πηγές Π 1 και Π 2 ϐρίσκονται στα σηµεία Α και Β αντίστοιχα, της ελαστικής επιφάνειας ενός υγρού και απέχουν κατά d = 5m. Οι πηγές ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού χωρίς αρχική ϕάση µε συχνότητα f = 5Hz δηµιουργώντας κύµατα, τα οποία συµβάλλουν στην επιφάνεια του υγρού. Σηµείο (Σ) απέχει κατά r 1(Σ) = 3m από την πηγή Π 1 και κατά r 2(Σ) > r 1(Σ) από την πηγή Π 2. Μετά τη συµβολή των κυµάτων σε αυτό, το (Σ) ταλαντώνεται σύµφωνα µε την εξίσωση : y Σ = 0, 1ηµπ(10t 35 ), (S.I) 3 ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 20

21 Η ταχύτητα διάδοσης των κυµάτων στην επιφάνεια του υγρού είναι υ = 3m/s. α. Να υπολογίσετε την απόσταση του (Σ) από την Π 2. ϐ. Να υπολογίσετε το πλήθος των σηµείων ενίσχυσης που ϐρίσκονται πάνω στο τµήµα ΑΒ. γ. Να προσδιορίσετε τη ϑέση του σηµείου (Κ) το οποίο ϐρίσκεται επί του ΑΒ και ανήκει στην ίδια υπερβολή σταθερής απόσβεσης µε το (Σ). Η υπερβολή αυτή ϐρίσκεται στο επίπεδο που ορίζουν τα σηµεία Α, Β και Σ. δ. Να γράψετε την εξίσωση αποµάκρυνσης του σηµείου (Κ) σε συνάρτηση µε το χρόνο ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1 και Π 2 ϐρίσκονται στα σηµεία Α και Β αντίστοιχα, της επιφάνειας υγρού και απέχουν κατά d = 4, 8m. Οι πηγές ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού χωρίς αρχική ϕάση, δηµιουργώντας κύµατα µήκους κύµατος λ = 0, 8m και πλάτους A = 0, 5m, τα οποία και συµβάλλουν στην επιφάνεια του υγρού. Σηµείο (Σ) της επιφάνειας απέχει κατά r 1(Σ) από την πηγή Π 1 και κατά r 2(Σ) > r 1(Σ) από την πηγή Π 2. Το (Σ) ξεκινά να ταλαντώνεται τη χρονική στιγµή t 1 = 1, 1s και τη χρονική στιγµή t 2 = αφού εκτελέσει 2,5 ταλαντώσεις ακινητοποιείται. Το κύµα από την Π 2 ϕτάνει στην Π 1 επίσης τη χρονική στιγµή t 2. α. Να υπολογίσετε τις αποστάσεις r 1(Σ) και r 2(Σ). ϐ. Να υπολογίσετε το πλήθος των σηµείων του τµήµατος ΑΣ που είναι ακίνητα τη χρονική στιγµή t 1. γ. Να γράψετε την εξίσωση αποµάκρυνσης του σηµείου (Σ) σε συνάρτηση µε το χρόνο. δ. Να υπολογίσετε το πλήθος των υπερβολών ενίσχυσης που τέµνουν το τµήµα ΑΣ µετά τη συµβολή των κυµάτων στο (Σ) ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π 1 και Π 2 ϐρίσκονται στα σηµεία Α και Β αντίστοιχα, της ελαστικής επιφάνειας ενός υγρού και ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού, σύµφωνα µε τις : { y1 = 0, 2ηµ(10πt + π 3 ) y 2 = 0, 2ηµ(10πt) (S.I.) Τα δηµιουργούµενα κύµατα διαδίδονται µε ταχύτητα υ = 2m/s α. Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης ενός σηµείου (Σ) της επιφάνειας το οποίο απέχει κατά r 1 από την πηγή Π 1 και κατά r 2 από την πηγή Π 2, αφού συµβάλλουν τα κύµατα σε αυτό. ϐ. Να γράψετε τη συνθήκη ενίσχυσης για το (Σ). γ. Αν r 1 = r 2 ποιο είναι το πλάτος ταλάντωσης του (Σ) µετά τη συµβολή ; δ. Αν r 1 = r 2 ποιά ϑα έπρεπε να είναι η αρχική ϕάση της y 1, ώστε το (Σ) να είναι σηµείο απόσβεσης ; ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 21

22 4.6. ύο εγκάρσια αρµονικά κύµατα µε εξισώσεις : y 1 = 0, 2ηµ2π( t T + x λ ) y 2 = 0, 2ηµ2π( t T x λ ) (S.I.) διαδίδονται µε αντίθετες κατευθύνσεις σε γραµµικό ελαστικό µέσο το οποίο ταυτίζεται µε τον οριζόντιο άξονα x Ox. Τα κύµατα συµβάλλουν και δηµιουργούν στάσιµο κύµα το οποίο στη ϑέση O(x = 0) εµφανίζει κοιλία. Στο σηµείο Α (x A = 0, 45m) είναι ο πέµπτος δεσµός του ϑετικού ηµιάξονα. Το σηµείο Β (x B = 1, 025m) διέρχεται από τη ϑέση ισορροπίας του ανά 0, 2s. α. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης των κυµάτων. ϐ. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιµου κύµατος. γ. Να υπολογίσετε την αποµάκρυνση του σηµείου Γ (x Γ = 13 m) τη χρονική στιγµή που το 30 σηµείο (x = 0, 2m) ϐρίσκεται σε ακραία ϑετική αποµάκρυνση. δ. Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του τµήµατος ΑΒ της χορδής τη χρονική στιγµή που η αποµάκρυνση του Ο ισούται µε y o = 0, 4m Οριζόντια ελαστική χορδή µήκους L = 1m έχει το δεξί άκρο της Α (x A = 1m) στερεωµένο σε ακλόνητο εµπόδιο. Το αριστερό άκρο Ο (x o = 0) είναι ελεύθερο να κινηθεί. Στη χορδή έχει δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα, µε το Ο να είναι κοιλία, η οποία ταλαντώνεται µε πλάτος A o = 1, 6m. Η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του Ο ισούται µε υ max(o) = 16πm/s, ενώ µεταξύ των Ο και Α εµφανίζονται δύο δεσµοί. α. Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος των κυµάτων των οποίων η συµβολή παρήγαγε το στάσιµο. ϐ. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιµου κύµατος. γ. Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο της χορδής τη χρονική στιγµή t 1 = 0, 325s. δ. Να υπολογίσετε την αποµάκρυνση του υλικού σηµείου Β(x B = 0, 9m) τη στιγµή που το υλικό σηµείο Ο ϐρίσκεται σε ακραία αρνητική αποµάκρυνση ύο εγκάρσια αρµονικά κύµατα µε το ίδιο πλάτος και την ίδια συχνότητα διαδίδονται µε αντίθετες κατευθύνσεις σε γραµµικό ελαστικό µέσο το οποίο ταυτίζεται µε τον οριζόντιο άξονα x Ox. Το κάθε κύµα εξαναγκάζει το σηµείο O(x = 0) σε ταλάντωση της µορφής y o = Aηµ(ωt). Τα κύµατα συµβάλλουν και δηµιουργούν στάσιµο κύµα µε εξίσωση : y = 2Aσυν(5πx)ηµ(8πt)(S.I.) Το υλικό σηµείο Γ (x Γ = 7 15 m) εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους A Γ = 0, 5m. α. Να γράψετε τις εξισώσεις των οδεύοντων κυµάτων. ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 22

23 ϐ. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του υλικού σηµείου Γ, τη στιγµή που το O(x = 0) ϐρίσκεται στη µέγιστη ϑετική του αποµάκρυνση. γ. Υλικό σηµείο του ϑετικού ηµιάξονα έχει εξίσωση ταχύτητας y = 4 2πσυν(8πt). Αν το σηµείο ϐρίσκεται µεταξύ της 6ης κοιλίας και του 6ου δεσµού του ϑετικού ηµιάξονα, να προσδιορίσετε τη συντεταγµένη της ϑέσης του. δ. Να υπολογίσετε το πλήθος των σηµείων του τµήµατος Ο της χορδής, τα οποία κάθε χρονική στιγµή έχουν ίση αποµάκρυνση και ίση ταχύτητα µε το Σε ένα γραµµικό οµογενές ελαστικό µέσο που συµπίπτει µε τον άξονα x Ox διαδίδεται εγκάρσιο αρµονικό κύµα κατά την ϑετική ϕορά διάδοσης. Το σηµείο Ο (x = 0) του µέσου αρχίζει να ταλαντώνεται την χρονική στιγµή t = 0 µε ταχύτητα υ max = +6, 28m/s. Στο παρακάτω σχήµα ϕαίνεται το στιγµιότυπο του κύµατος την χρονική στιγµή t = t 1. y (m ) 0,2 0,0-0,2 α. Να γραφεί η εξίσωση του κύµατος y = f(x, t). t = t 1 0,3 0,6 0,9 x (m ) Εστω ότι στο παραπάνω ελαστικό µέσο διαδίδεται ταυτόχρονα άλλο ένα κύµα πανοµοιότυπο µε το προηγούµενο µε αντίθετη ϕορά διάδοσης, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός στάσι- µου κύµατος µε κοιλία στην ϑέση Ο(x = 0). Θεωρήστε ως χρονική στιγµή t = 0 την στιγµή συνάντησης των δύο κυµάτων στο σηµείο Ο. ϐ. Να γραφεί η εξίσωση του στάσιµου κύµατος. γ. Να υπολογιστεί η ταχύτητα ταλάντωσης του υλικού σηµείου Κ(x κ = 1 m) την χρονική 30 στιγµή t = 1 40 s. δ. Να προσδιοριστεί ο αριθµός των υλικών σηµείων που ταλαντώνονται µε µέγιστο πλάτος και ϐρίσκονται ανάµεσα στα σηµεία Μ (x M = 0, 6m) και Ν (x N = 2m) του ελαστικού µέσου. ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 23

24 ε. Να υπολογιστεί η ελάχιστη µεταβολή της συχνότητας των τρεχόντων κυµάτων έτσι ώστε ο πλησιέστερος δεσµός στο σηµείο Ο να γίνει κοιλία του στάσιµου κύµατος. ίνεται : π = 3, Με κατάλληλο τρόπο δηµιουργούµε στην ήρεµη επιφάνεια ενός υγρού δύο σύγχρονες πηγές κυµάτων Π 1 και Π 2 που απέχουν µεταξύ τους απόσταση d = 6m. Κάποια χρονική στιγµή που την ϑεωρούµε ως t 0 = 0, οι πηγές αρχίζουν να ταλαντώνονται, παράγοντας εγκάρσια αρµονικά κύµατα που διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού µε ταχύτητα υ = 2m/s. Σε σηµείο Σ της επιφάνειας του υγρού τοποθετείτε ένας ϕελλός, του οποίου η αποµάκρυνση από την ϑέση ισορροπίας σε συνάρτηση µε τον χρόνο περιγράφεται από την ακόλουθη γραφική παράσταση : y (m ) 0, , , ,0 0,2 0,4 0,6 2,0 2,2 2,4 2,6-0, ,0 0 6 t (s ) α. Να γραφούν οι εξισώσεις των κυµάτων που παράγουν οι πηγές Π 1 και Π 2. ϐ. Να εξετάσετε το είδος της συµβολής που συµβαίνει στο σηµείο Σ της επιφάνειας. γ. Να ϐρεθεί η αποµάκρυνση λόγω ταλάντωσης του ϕελλού τις χρονικές στιγµές t 1 = 1sec, t 2 = 2, 125sec και t 3 = 2, 275sec. δ. Να ϐρεθεί το πλήθος των υπερβολών ενίσχυσης που τέµνουν το ευθύγραµµο τµήµα που συνδέει στο σηµείο Σ, µε την πλησιέστερη στο Σ πηγή και ϐρίσκονται µεταξύ του Σ και της πηγής. ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 24

25 ε. Με κατάλληλο τρόπο µεταβάλλουµε την ϕάση της πηγής Π 2 κατά φ 0 και οι πηγές µετατρέπονται σε σύµφωνες. Να ϐρεθεί η ελάχιστη διαφορά ϕάσης φ 0 των δύο πηγών, ώστε ο ϕελλός στο σηµείο Σ να παραµένει ακίνητος µετά την συµβολή των δύο κυµάτων. ίνεται η τριγωνοµετρική ταυτότητα : ηµ(α) + ηµ(β) = 2συν( α β α+β 2 )ηµ( 2 ) Σε γραµµικό ελαστικό µέσο που εκτείνεται κατά µήκος του άξονα x Ox έχει δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα που περιγράφεται από την εξίσωση : y = 0, 1συν(πx)ηµ(10πt) (S.I.) Στην ϑέση Ο(x = 0) εµφανίζεται κοιλία και το σηµείου του ελαστικού µέσου που ϐρίσκεται στην ϑέση αυτή την χρονική στιγµή t = 0 ϐρίσκεται στην ϑέση ισορροπίας του και κινείται κατά την ϑετική ϕορά. (α) Να υπολογιστεί η συχνότητα f και η ταχύτητα υ των κυµάτων από τα οποία προέκυψε το στάσιµο κύµα. (ϐ) Να γραφτούν οι εξισώσεις των 2 κυµάτων που συµβάλλοντας δηµιούργησαν το παραπάνω στάσιµο κύµα. (γ) Να υπολογιστεί τη χρονική στιγµή t 1 = 1 s η αποµάκρυνση ενός σηµείου Κ του ελαστικού 40 µέσου που ϐρίσκεται στην ϑέση x K = 1 4 s. (δ) Να προσδιοριστεί ο αριθµός των κοιλιών που υπάρχουν µεταξύ των σηµείων Μ και Ν του ελαστικού µέσου που ϐρίσκονται στις ϑέσεις x M = 10, 25m και x N = 14, 75m αντίστοιχα (ε) Να σχεδιαστεί το στιγµιότυπο του στάσιµου κύµατος στο ευθύγραµµο τµήµα (ΜΝ) την χρονική στιγµή t = 0, 4s ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 25

26 ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 26

Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs.com

Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs.com Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων - εκέµβρης 2014 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Α και

Διαβάστε περισσότερα

Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων. Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός.

Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων. Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός. Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων - Οκτώβρης 2015 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Α και Β

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Ενδεικτικές Λύσεις Σάββατο 17 εκέµβρη 2016 Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Ενδεικτικές Λύσεις Σάββατο 17 εκέµβρη 2016 Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Ενδεικτικές Λύσεις Σάββατο 17 εκέµβρη 2016 Θέµα Α Α.1 Η συχνότητα ταλάντωσης µιας πηγής, που παράγει εγκάρσιο αρµονικό κύµα σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η ταχύτητα µε την οποία διαδίδεται µια διαταραχή σε ένα οµογενές ελαστικό µέσο : (γ) είναι σταθερή και εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικά Κύµατα - Επαλληλία Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικά Κύµατα - Επαλληλία Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Κύµατα ιδακτική Ενότητα: Μηχανικά Κύµατα - Επαλληλία Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 3ο: (Εσπερινό Μάιος 0) Το άκρο Ο γραµµικού οµογενούς ελαστικού µέσου,

Διαβάστε περισσότερα

διαδίδονται δύο αρμονικά εγκάρσια κύματα πλάτους Α 1 , αντίστοιχα. Αν ισχύει ότι Α 2 1 = α 8 max,1 ii. max,2 ) β. λ 2 (υ 1 /υ 2 > 0, v B > 0, v Γ

διαδίδονται δύο αρμονικά εγκάρσια κύματα πλάτους Α 1 , αντίστοιχα. Αν ισχύει ότι Α 2 1 = α 8 max,1 ii. max,2 ) β. λ 2 (υ 1 /υ 2 > 0, v B > 0, v Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κύματα Γενικά θέματα Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 Αρμονικό κύμα πλάτους Α διαδίδεται κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου με θετική φορά Τη χρονική στιγμή t=0 το υλικό σημείο με x=0 ταλαντώνεται με μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Β Εκδοση

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Β Εκδοση ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Β Εκδοση Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε στο τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ Σε δύο σημεία Π Σε δύο σημεία Π Δύο πηγές Π 1

ΟΡΟΣΗΜΟ Σε δύο σημεία Π Σε δύο σημεία Π Δύο πηγές Π 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συμβολή κυμάτων Στα παρακάτω προβλήματα να θεωρείτε ότι το πλάτος των κυμάτων που συμβάλλουν δεν αλλάζει 5 Σε δύο σημεία Π 1 της ήρεμης επιφάνειας ενός υγρού δημιουργούνται δύο σύγχρονες πηγές,

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Αφού επαναληφθεί το τυπολόγιο, να γίνει επανάληψη στα εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ερωτήσεις: (Από σελ. 7 και μετά)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ. υ=, υ=λ.f, υ= tτ

ΔΙΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ. υ=, υ=λ.f, υ= tτ 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Μήκος κύματος Ταχύτητα διάδοσης Συχνότητα Εξίσωση αρμονικού κύματος Φάση αρμονικού κύματος Ταχύτητα ταλάντωσης, Επιτάχυνση Κινητική Δυναμική ενέργεια ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη ο Κεφάλαιο - Κύµατα. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη ο Κεφάλαιο - Κύµατα. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη 2014 Α.1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα : 2ο Κεφάλαιο - Κύµατα Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α (ϐ) υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. Α.2. υο σύγχρονες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις/Κύµατα/Doppler

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις/Κύµατα/Doppler ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις/Κύµατα/Doppler Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Κυριακή 29 Νοέµβρη 2015 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

2ο Πρόχειρο Τεστ Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Συµβολή Αρµονικών Κυµάτων. Σύνολο Σελίδων: πέντε (5) - ιάρκεια Εξέτασης: 90 λεπτά Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο:

2ο Πρόχειρο Τεστ Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Συµβολή Αρµονικών Κυµάτων. Σύνολο Σελίδων: πέντε (5) - ιάρκεια Εξέτασης: 90 λεπτά Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: 2ο Πρόχειρο Τεστ Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Συµβολή Αρµονικών Κυµάτων Σύνολο Σελίδων: πέντε (5) - ιάρκεια Εξέτασης: 90 λεπτά Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συµβολή και στάσιµα κύµατα. Οµάδα Γ.

2.2. Συµβολή και στάσιµα κύµατα. Οµάδα Γ. 2.2. Συµβολή και στάσιµα κύµατα. Οµάδα Γ. 2.2.21. σε γραµµικό ελαστικό µέσο. ύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρµονικά κύµατα που διαδίδονται µε ταχύτητα υ=2m/s κατά µήκος ενός γραµµικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) U β A

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) U β A Σελίδα 1 από 5 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1- Α και

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Τρέχοντα Κύµατα. Οµάδα.

2.1 Τρέχοντα Κύµατα. Οµάδα. 2.1 Τρέχοντα Κύµατα. Οµάδα. 2.1.41. Κάποια ερωτήµατα πάνω σε µια κυµατοµορφή. Ένα εγκάρσιο αρµονικό κύµα, πλάτους 0,2m, διαδίδεται κατά µήκος ενός ελαστικού γραµµικού µέσου, από αριστερά προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΚΥΜΑΤΑ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες; α Η υπέρυθρη ακτινοβολία έχει µήκη κύµατος µεγαλύτερα από

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η συχνότητα αρμονικού κύματος είναι f = 0,5 Hz ενώ η ταχύτητα διάδοσης του υ = 2 m / s.

1. Η συχνότητα αρμονικού κύματος είναι f = 0,5 Hz ενώ η ταχύτητα διάδοσης του υ = 2 m / s. 1. Η συχνότητα αρμονικού κύματος είναι f = 0,5 Hz ενώ η ταχύτητα διάδοσης του υ = 2 m / s. Να βρεθεί το μήκος κύματος. 2. Σε ένα σημείο του Ειρηνικού ωκεανού σχηματίζονται κύματα με μήκος κύματος 1 m και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Σελίδων: πέντε (5) - ιάρκεια Εξέτασης: 60 λεπτά Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α

Σύνολο Σελίδων: πέντε (5) - ιάρκεια Εξέτασης: 60 λεπτά Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α 3ο Πρόχειρο Τεστ Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Το Στάσιµο Κύµα Σύνολο Σελίδων: πέντε (5) - ιάρκεια Εξέτασης: 60 λεπτά Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε στο τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά μήκος μιας χορδής μεγάλου μήκους, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x Ox, διαδίδονται ταυτόχρονα

1. Κατά μήκος μιας χορδής μεγάλου μήκους, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x Ox, διαδίδονται ταυτόχρονα ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ 1. Κατά μήκος μιας χορδής μεγάλου μήκους, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x Ox, διαδίδονται ταυτόχρονα δύο αρμονικά κύματα που έχουν εξισώσεις y 1 = 0,1ημπ(5t,5x) (S.I.) και y = 0,1ημπ(5t

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. 2.2.1. Συμβολή και μέγιστο πλάτος Σε δύο σημεία μιας ευθείας ε βρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Ο 1 και Ο 2 οι οποίες παράγουν κύματα με πλάτος Α=2cm και μήκος κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 08/01/2017 ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 08/01/2017 ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 08/01/2017 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλού τύπου 1-7, να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και στο απαντητικό σας φύλλο να μεταφέρετε τον αριθμό και το γράμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Στις προτάσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΚΥΜΑΤΑ) ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ 5

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΚΥΜΑΤΑ) ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ 5 ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΚΥΜΑΤΑ) ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ 5 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

Μια χορδή βιολιού µε τα δύο άκρα της στερεωµένα, ταλαντώνεται µε συχνότητα 12 Ηz. Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται δύο στιγµιότυπα του στάσιµου κύµατος.

Μια χορδή βιολιού µε τα δύο άκρα της στερεωµένα, ταλαντώνεται µε συχνότητα 12 Ηz. Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται δύο στιγµιότυπα του στάσιµου κύµατος. ΘΕΜΑ A ΤΕΣΤ 15. 1. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο προκαλούν, πάνω σε μία επιφάνεια υγρού, αρμονικά κύματα με ίσα πλάτη Α. Σ ένα σημείο Μ, πάνω στην επιφάνεια του υγρού, παρατηρείται ενισχυτική συμβολή.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΚΥΜΑΤΑ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΚΥΜΑΤΑ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΚΥΜΑΤΑ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr ΖΗΤΗΜΑ Ο Στις ερωτήσεις -5 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ(μέχρι ΗΜ) Διάρκεια 90 min

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ(μέχρι ΗΜ) Διάρκεια 90 min ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ(μέχρι ΗΜ) Διάρκεια 90 min Θέμα 1 Ερωτήσεις πολαλπλής επιλογής Σε κάθε ερώτηση υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση 1. Η περίοδος (Τ) του κύµατος είναι ίση µε (ποια πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Τρέχοντα Κύματα. Ομάδα Δ.

2.1 Τρέχοντα Κύματα. Ομάδα Δ. 2.1 Τρέχοντα Κύματα. Ομάδα Δ. 2.1.41. Κάποια ερωτήματα πάνω σε μια κυματομορφή. Α d B Γ d Δ t 0 E Ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα, πλάτους 0,2m, διαδίδεται κατά μήκος ενός ελαστικού γραμμικού μέσου, από αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα Β. µάζας m = M και ασκήσουµε την ίδια οριζόντια δύναµη F, όπως ϕαίνεται στο σχήµα (2) ο δίσκος αποκτά γωνιακή επιτάχυνση µέτρου α γων(2).

Θέµα Β. µάζας m = M και ασκήσουµε την ίδια οριζόντια δύναµη F, όπως ϕαίνεται στο σχήµα (2) ο δίσκος αποκτά γωνιακή επιτάχυνση µέτρου α γων(2). Προτεινόµενα Θέµατα - Μάρτης 2015 Φυσική Κατεύθυνσης Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός Msc Θέµα Β Οµογενής ίσκος µάζας Μ και ακτίνας R µπορεί να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Συμβολή κυμάτων Στις ερωτήσεις 1 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αρχή της επαλληλίας των κυμάτων: α. παραβιάζεται μόνον

Διαβάστε περισσότερα

2.6 Κύματα που παράγονται από δύο σύγχρονες. 2.7 Κύματα που παράγονται από δύο σύγχρονες. 2.8 Κύματα παράγονται από δύο σύγχρονες

2.6 Κύματα που παράγονται από δύο σύγχρονες. 2.7 Κύματα που παράγονται από δύο σύγχρονες. 2.8 Κύματα παράγονται από δύο σύγχρονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Συμβολή κυμάτων 2.1 Το φαινόμενο της συμβολής των κυμάτων, ισχύει: α. μόνο στα μηχανικά κύματα, β. σε όλα τα είδη των κυμάτων, γ. μόνο στα ηλεκτρομαγνητικά. 2.2 Δύο σημεία Π, Π της ήρεμης επιφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

ιαγώνισµα στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ιαγώνισµα στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Ηµεροµηνία: / / 2011 Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 Βαθµός Ονοµατεπώνυµο:. Τµήµα: Γ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 016-017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/1/016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

δ) Αν ένα σηµείο του θετικού ηµιάξονα ταλαντώνεται µε πλάτος, να υπολογίσετε την απόσταση του σηµείου αυτού από τον πλησιέστερο δεσµό. ΑΣΚΗΣΗ 4 Μονοχρ

δ) Αν ένα σηµείο του θετικού ηµιάξονα ταλαντώνεται µε πλάτος, να υπολογίσετε την απόσταση του σηµείου αυτού από τον πλησιέστερο δεσµό. ΑΣΚΗΣΗ 4 Μονοχρ ΑΣΚΗΣΗ 1 Κατά µήκος µιας ελαστικής χορδής µεγάλου µήκους που το ένα άκρο της είναι ακλόνητα στερεωµένο, διαδίδονται δύο κύµατα, των οποίων οι εξισώσεις είναι αντίστοιχα: και, όπου και είναι µετρηµένα σε

Διαβάστε περισσότερα

Ταλαντώσεις - Κρούσεις - Κύματα

Ταλαντώσεις - Κρούσεις - Κύματα Μάθημα/Τάξη: Κεφάλαιο: Φυσική Προσανατολισμού Γ Λυκείου Ταλαντώσεις - Κρούσεις - Κύματα Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 07-11-2016 Επιδιωκόμενος Στόχος: 85/100 Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις Α.1 Α.4 επιλέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ. 1ο Κριτήριο αξιολόγησης στα κεφ Θέμα 1. Κριτήρια αξιολόγησης Ταλαντώσεις - Κύματα.

ΟΡΟΣΗΜΟ. 1ο Κριτήριο αξιολόγησης στα κεφ Θέμα 1. Κριτήρια αξιολόγησης Ταλαντώσεις - Κύματα. 1ο Κριτήριο αξιολόγησης στα κεφ. 1-2 Θέμα 1 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 1. Ένα σώμα μάζας m είναι δεμένο στην ελεύθερη άκρη κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k και ηρεμεί στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Φυσική Γ Λυκείου

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Φυσική Γ Λυκείου Επαναληπτικό Χριστουγέννων Φυσική Γ Λυκείου. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης ενός µικρού σώµατος που εκτελεί απλής αρµονική ταλάντωσης σε συνάρτηση µε τον χρόνο. α) Η χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις: 1. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Ταλαντωτής εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις που έχουν ίσες συχνότητες, πλάτη Α1 = 1 m και A2

Μονάδες Ταλαντωτής εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις που έχουν ίσες συχνότητες, πλάτη Α1 = 1 m και A2 Φυσική ΘΕΜΑ A κατεύθυνσης Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις -5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/12 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/0/1 ΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. [Απ.: [Απ.: 3. [Απ.: [Απ.:

1. [Απ.: [Απ.: 3. [Απ.: [Απ.: 1. Η εξίσωση ενός αρμονικού κύματος, το οποίο διαδίδεται κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, που έχει τη διεύθυνση του άξονα x'x, είναι: γ=0,04ημπ(200t - 8x) (τα x και y είναι σε m και το t σε s).

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Αρμονικό κύμα Φάση κύματος

Τεστ Αρμονικό κύμα Φάση κύματος Τεστ Αρμονικό κύμα Φάση κύματος ~Διάρκεια 90 min~ Θέμα Α 1) Όταν ένα κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης, αλλάζουν i) η ταχύτητα διάδοσης του κύματος και η συχνότητά του ii) το μήκος κύματος και η συχνότητά του

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σημείο Ο ομογενούς ελαστικής χορδής, τη χρονική στιγμή t= αρχίζει να εκτελεί Α.Α.Τ. με εξίσωση y=,5ημπt ( SI), κάθετα στη διεύθυνση της χορδής. Το κύμα που παράγεται διαδίδεται κατά τη θετική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στη Φυσική Θετικού Προσανατολισμού στα κεφάλαια Ταλαντώσεις-κρούσεις κύματα και Doppler. Κυριακή

Διαγώνισμα στη Φυσική Θετικού Προσανατολισμού στα κεφάλαια Ταλαντώσεις-κρούσεις κύματα και Doppler. Κυριακή Θέμα ο. Διαγώνισμα στη Φυσική Θετικού Προσανατολισμού στα κεφάλαια Ταλαντώσεις-κρούσεις κύματα και Doppler. Κυριακή 4--06 Στα θέματα Α, Α, Α3,Α4 επιλέξτε το γράμμα που απαντά στην ερώτηση και γράψτε το

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου. Αρμονικό κύμα Συμβολή Στάσιμα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου. Αρμονικό κύμα Συμβολή Στάσιμα Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Αρμονικό κύμα Συμβολή Στάσιμα ~~ Διάρκεια 3 ώρες ~~ Θέμα Α 1) Δύο σημεία ενός γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, στο οποίο έχει δημιουργηθεί στάσιμο εγκάρσιο κύμα, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 Α1. Ένα σώμα εκτελεί ΑΑΤ χωρίς αρχική φάση και σε χρόνο 2s

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ο κεφάλαιο: «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ» 2 ο κεφάλαιο: «ΚΥΜΑΤΑ» 1.1 Ένα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο γραµµικές αρµονικές ταλαντώσεις γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και µε την ίδια διεύθυνση, που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Κύματα Εξισώσεις Μεθοδολογία

Κύματα Εξισώσεις Μεθοδολογία Κύματα Εξισώσεις Μεθοδολογία Η εξίσωση του κύματος που εκφράζει την απομάκρυνση y ενός σημείου του μέσου, έστω Μ, που απέχει απόσταση χ από την πηγή τη χρονική στιγμή, είναι: y A ( ) με Η ταχύτητα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER

ΚΥΜΑΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΚΥΜΑΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Μήκος κύματος Ταχύτητα διάδοσης Συχνότητα Εξίσωση αρμονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 5.4 Η ταχύτητα υ διάδοσης του κύματος, η περίοδός του Τ και το μήκος κύματος λ, συνδέονται με τη σχέση:

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 5.4 Η ταχύτητα υ διάδοσης του κύματος, η περίοδός του Τ και το μήκος κύματος λ, συνδέονται με τη σχέση: Αρμονικό κύμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 51 Κατά τη διάδοση ενός κύματος σε ένα ελαστικό μέσο: α μεταφέρεται ύλη, β μεταφέρεται ενέργεια και ύλη, γ όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου έχουν την ίδια φάση την ίδια χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΚΥΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΚΥΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΥΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ : Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑ Β Ερώτηση. Δύο μηχανικά κύματα ίδιας συχνότητας διαδίδονται σε ελαστική χορδή. Αν λ και λ τα μήκη κύματος αυτών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα

1. Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης του κύματος. Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα O με ταχύτητα 0,8 m/s. To υλικό σημείο που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 03 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 03 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Σελίδα 1 από 5 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 03 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Α1. Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π 1 και Π αρχίζουν τη χρονική στιγμή t=0 να ταλαντώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΦάσµαGroup ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. σύγχρονο. µαθητικό φροντιστήριο

ΦάσµαGroup ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. σύγχρονο. µαθητικό φροντιστήριο σύγχρονο ΦάσµαGrop προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. µαθητικό φροντιστήριο 1. 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 2. 25ης Μαρτίου 74 ΠΛ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 3. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

t 1 t 2 t 3 t 4 δ. Η κινητική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή t 1, ισούται με τη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης τη χρονική στιγμή t 2.

t 1 t 2 t 3 t 4 δ. Η κινητική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή t 1, ισούται με τη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης τη χρονική στιγμή t 2. Τάξη Μάθημα : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Φυσική Εξεταστέα Ύλη : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΙ 2 Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ημερομηνία : 11-11 -2012 ΘΕΜΑ 1ο 1) Η ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση μεταβάλλεται,

Διαβάστε περισσότερα

δ. Ο χρόνος ανάμεσα σε δυο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους είναι Τ =

δ. Ο χρόνος ανάμεσα σε δυο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους είναι Τ = ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/11/2015 ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

t 1 t 2 t 3 t 4 δ. Η κινητική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή t 1, ισούται με τη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης τη χρονική στιγμή t 2.

t 1 t 2 t 3 t 4 δ. Η κινητική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή t 1, ισούται με τη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης τη χρονική στιγμή t 2. Τάξη Μάθημα : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Φυσική Εξεταστέα Ύλη : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΙ 2 Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ημερομηνία : 11-11 -2012 ΘΕΜΑ 1ο 1) Η ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση μεταβάλλεται,

Διαβάστε περισσότερα

1. Δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων βρίσκονται σε δύο σημεία της επιφάνειας ενός υγρού δημιουργώντας

1. Δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων βρίσκονται σε δύο σημεία της επιφάνειας ενός υγρού δημιουργώντας ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ. Δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων βρίσκονται σε δύο σημεία της επιφάνειας ενός υγρού δημιουργώντας εγκάρσια κύματα τα οποία διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού με ταχύτητα 0,5 m/s.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Τρέχοντα Κύματα.

2.1. Τρέχοντα Κύματα. 2.1. Τρέχοντα Κύματα. 2.1.1. Στιγμιότυπο κύματος Στη θέση x=0 ενός γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου υπάρχει πηγή κύματος η οποία αρχίζει να ταλαντώνεται σύμφωνα με την εξίσωση y= 0,2ημπt (μονάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στη δηµιουργία του στάσιµου*

Παρατηρήσεις στη δηµιουργία του στάσιµου* Παρατηρήσεις στη δηµιουργία του στάσιµου* Κατά µήκος γραµµικού ελαστικού µέσου το οποίο ταυτίζεται µε τον άξονα χ χ, διαδίδονται κατά αντίθετη φορά, δύο εγκάρσια αρµονικά κύµατα, ίδιου πλάτους και ίδιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19/01/2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19/01/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19/01/2014 ΘΕΜΑ 1ο Α. Όταν αυξάνεται το πλάτος ενός μηχανικού κύματος που διαδίδεται σε ομογενές ελαστικό μέσο: α) αυξάνεται η ταχύτητά του. β) αυξάνεται η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

1. Πηγή αρμονικών κυμάτων συχνότητας 5 Hz εξαναγκάζει το άκρο Ο ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, το

1. Πηγή αρμονικών κυμάτων συχνότητας 5 Hz εξαναγκάζει το άκρο Ο ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, το Η φάση του αρμονικού κύματος 1. Πηγή αρμονικών κυμάτων συχνότητας 5 Hz εξαναγκάζει το άκρο Ο ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, το οποίο ταυτίζεται με τον οριζόντιο ημιάξονα O, να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/16 - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/16 - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/16 - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκάρσιο αρμονικό κύμα μήκους κύματος 0,2 m διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο το οποίο ταυτίζεται

1. Εγκάρσιο αρμονικό κύμα μήκους κύματος 0,2 m διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο το οποίο ταυτίζεται Με αρχική φάση. 1. Εγκάρσιο αρμονικό κύμα μήκους κύματος 0,2 m διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο το οποίο ταυτίζεται με τον άξονα x Ox προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα, εξαναγκάζοντας το υλικό σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικό διαγώνισµα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ λυκείου 009 ΘΕΜΑ 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. Προτεινόμενα Θέματα

Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. Προτεινόμενα Θέματα Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Προτεινόμενα Θέματα Θέμα ο Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η φάση της ταλάντωσης μεταβάλλεται με το χρόνο όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα : φ(rad) 2π π 6

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ÈÅÌÅËÉÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ÈÅÌÅËÉÏ ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Κύματα που t x t x σχηματίζουν το y1 = A. hm2 p ( - ), y2 = A. hm2 p ( + ) T l T l στάσιμο Εξίσωση στάσιμου c κύματος y = 2 A. sun 2 p. hm2p t l T Πλάτος ταλάντωσης c A = 2A sun 2p l Κοιλίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 06 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Απριλίου 06 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από -4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε

Διαβάστε περισσότερα

1) Κατά μήκος ενός γραμμικού μέσου διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα της.δυο σημεία Κ και Λ του ελαστικού μέσου

1) Κατά μήκος ενός γραμμικού μέσου διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα της.δυο σημεία Κ και Λ του ελαστικού μέσου 1 Επώνυμο. Όνομα. Αγρίνιο 20-01-2013 Ζήτημα 1 0 Α) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 1) Κατά μήκος ενός γραμμικού μέσου διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα της.δυο σημεία Κ και Λ του ελαστικού μέσου μορφής. 2() t T

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1 4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1 4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2013 Γ Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1 4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1. Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Κύµατα. 9 ο Γ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ. π 0 3 x(m) ιον. Μάργαρης

Κύµατα. 9 ο Γ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ. π 0 3 x(m) ιον. Μάργαρης 9 ο Γ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ιον. Μάργαρης Κύµατα 1) ίνονται 4 στιγµιότυπα κύµατος τη χρονική στιγµή t 1. Να σχεδιάστε στους ίδιους άξονες τα στιγµιότυπα τη χρονική στιγµή t 1 + t. 2) Το κύµα του σχήµατος διαδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: , /

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: ,  / Γ.Κονδύλη & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο:20-6.24.000, http:/ / www.akadimos.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 204 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια Θεμάτων: Παπαδόπουλος Πασχάλης ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ιδανικό

Διαβάστε περισσότερα

7. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις με εξισώσεις,

7. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις με εξισώσεις, 1. Κάθε ελατήριο του σχήματος έχει το ένα άκρο του στερεωμένο σε ακίνητο σημείο και το άλλο του άκρο προσδεμένο στο σώμα Σ. Οι σταθερές των δύο ελατηρίων είναι Κ 1 =120Ν/m και Κ 2 =80N/m. To σώμα Σ, έχει

Διαβάστε περισσότερα