Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ CARAVAN KAI ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ RM 6290 (L) RM 6291 (L) RM 6401 (L) RM 7270 (L) RM 7290 (L) RM 7360 (L) RM 7370 (L) RM 7400 (L) RM 7540 (L) RM 7550 (L) Ση ειώστε αυτά τα στοιχεία εδώ: Mοντέλο... Aριθ ός προϊόντος... Aριθ ός κατασκευαστικής... GR Ελληνικά EN English MANUAL Typ C40 / T.B. 03/2005 ABSORPTION REFRIGERATOR for CARAVAN and MOTORHOME

2 Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Français Italiano Nederlands Norsk Português Suomi Svensk via INTERNET Kundeservice Kundendienst Εξυπηρέτηση Πελατών Customer Service Servicio de Atención al Cliente Service après-vente Servizio Clienti Klantenservice Kundeservice Serviço de Atendimento a Clientes Asiakaspalvelu Kundservice Υπόδειξη ασφαλείας Οδηγίες για την αποθήκευση τροφί ων σ ένα ψυγείο: Τα ψυγεία δεν πορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των τροφί ων, αλλά να διατηρήσουν το ανώτερο για ένα ικρό χρονικό διάστη α την ποιότητα που είχαν τα τρόφι α την στιγ ή της αποθήκευσής τους. Παρακαλού ε να λάβετε υπόψη τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν κατά την διατήρηση των τροφί ων σ ένα ψυγείο που βρίσκεται έσα σ ένα όχη α: - Αλλαγή των κλι ατικών συνθηκών όπως εταβολή της θερ οκρασίας - Υψηλή εσωτερική θερ οκρασία όταν το όχη α έχει παρκαριστεί κλεισ ένο και εκτίθεται στην ά εση ηλιακή ακτινοβολία (δυνατή ανάπτυξη θερ οκρασίας έχρι τους 50 C βαθ ούς) - Χρήση του ψυγείου ταξιδεύοντας ε πηγή ενέργειας συνεχούς ρεύ ατος των 12V-DC - Ψυγείο τοποθετη ένο πίσω από ένα παράθυρο και ά εση ηλιακή ακτινοβολία - Πολύ γρήγορη αποθήκευση τροφί ων α έσως ετά από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής Σ αυτές τις ειδικές συνθήκες δεν πορεί να εξασφαλίσει το ψυγείο την απαιτού ενη θερ οκρασία για τρόφι α που αλλοιώνονται γρήγορα. Τρόφι α που αλλοιώνονται γρήγορα είναι: όλα τα προϊόντα ε δηλω ένη η ερο ηνία λήξης και ελάχιστη θερ οκρασία συντήρησης στους +4 C βαθ ούς ή και λιγότερο, ειδικότερα δε το κρέας, πουλερικά, ψάρια, αλλαντικά, έτοι α φαγητά. Υποδείξεις - Συσκευάστε ω ά και αγειρε ένα προϊόντα ξεχωριστά (π.χ. σε πολ, αλου ινόχαρτο, κ.ά.) - Αφαιρέστε τα εξωτερικά υλικά συσκευασίας από τις ε ονω ένες συσκευασίες όνο όταν αναγράφονται όλες οι απαιτού ενες πληροφορίες, όπως π.χ. η η ερο ηνία λήξης, και πάνω στις ε ονω ένες συσκευασίες. - Μην αφήνετε προϊόντα που έχουν ήδη κρυώσει για πολλή ώρα έξω από το ψυγείο. - Τοποθετήστε τρόφι α ε την πιο πρόσφατη η ερο ηνία λήξης προς τα ε πρός. - Συσκευάστε τα υπόλοιπα φαγητά πάλι και καταναλώστε τα όσο το συντο ότερο δυνατό. - Πλύνετε τα χέρια σας πριν και αφού αγγίξετε τρόφι α. - Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου σε τακτικά διαστή ατα. Πληροφορίες: Τηρήστε τις υποδείξεις και τις περιγραφές που αφορούν την η ερο ηνία λήξής στις εξωτερικές συσκευασίες των προϊόντων. Τηρήστε τις υποδείξεις των κεφαλαίων «5.1 Καθαρισ ός» και «5.3 Αποθήκευση τροφί ων» στις παρούσες οδηγίες. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης προσεκτικά. Σε περίπτωση που παραχωρήσετε την συσκευή σ άλλον ιδιοκτήτη, επισυνάψετε και τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Dometic GmbH Επιφυλλάσσονται αλλαγές - Τυπώθηκε στην Γερ ανία 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ Προειδοποιήσεις και παρ 4 ατηρήσεις ασφαλείας 2.2 Ψυκτικό ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 5 ΠΕΛΑΤΩΝ 3.1 Ζη ιές κατά τη εταφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Καθαρισ ός Ενεργοποίηση του ψυγείου Απενεργοποίηση του ψυγείου Απόψυξη Αποθήκευση τροφί ων Πως να φτιάξετε παγάκια Η φλάντζα της πόρτας Λειτουργία το χει ώνα Φωτισ ός Αλλαγή διακοσ ητικής πρόσοψης Τοποθέτηση των ραφιών Αλλαγή της φοράς ανοίγ ατος 12 της πόρτας 5.13 Ανίχνευση προβλη άτων Συντήρηση Περιβαλλοντικές παρατηρήσεις Απόρριψη της συσκευής Υποδείξεις εξοικονό ησης 14 ενέργειας 5.18 Τεχνικά χαρακτηριστικά ήλωση συ όρφωσης Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εγκατάσταση Εγκατάσταση χωρίς ρεύ α αέρος Αερισ ός και απαγωγή του αέρα Εγκατάσταση του συστή ατος 21 αερισ ού 6.5 Εσοχή εγκατάστασης Στερέωση του ψυγείου Απαγωγή καυσαερίων Εγκατάσταση αερίου Ηλεκτρική εγκατάσταση 26 Yποδείξεις Περιβαλλοντικές υποδείξεις Προσοχή Κίνδυνος 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Κάνατε ια εξαιρετική αγορά όταν επιλέξατε το Ψυγείο-Απορροφητήρα Dometic Absorber Refrigerator. Εί αστε σίγουροι ότι θα είνετε απόλυτα ικανοποιη ένοι ε τη νέα σας συσκευή από όλες τις απόψεις. Η συσκευή αυτή, λειτουργεί αθόρυβα, συ ορφώνεται ε τα υψηλότερα πρότυπα και εγγυάται την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέ ενων πόρων καθ' όλο τον κύκλο ζωής της, κατά την κατασκευή της, της χρήση της και κατά την τελική της απόρριψη. Πριν αρχίσετε να χρησι οποιείτε την συσκευή αυτή, παρακαλού ε διαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης και χειρισ ού προσεκτικά. Το ψυγείο προορίζεται για εγκατάσταση σε οχή ατα αναψυχής όπως ρυ ουλκού ενα ή αυτοκινού ενα τροχόσπιτα. Η συσκευή έχει πιστοποιηθεί ότι συ ορφώνεται ε την Οδηγία της Ε.Ε. για συσκευές αερίου 90/396/EOK. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ Προειδοποιήσεις και παρατηρήσεις ασφαλείας Κίνδυνος Προσοχή Ποτέ η χρησι οποιείτε κάποια γυ νή φλόγα για να ελέγξετε τη συσκευή για διαρροές. Προστατέψτε τα παιδιά! Όταν έρθει η ώρα να απορρίψετε το ψυγείο, αφαιρέστε όλες τις πόρτες του καιαφήστε το ράφι έσα. Αυτό θα αποτρέψει τυχόν κλείσι ο παιδιών έσα ή ασφυξία. Εάν υρίσετε αέριο: - κλείστε τη βάνα ασφαλείας της παροχής αερίου και την βαλβίδα στη φιάλη. - ανοίξτε τα παράθυρα και απο ακρυνθείτε από το δω άτιο. - ην ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. - σβήστε όλες τις γυ νές φλόγες. Ποτέ ην ανοίγετε το δοχείο ε το απορροφητικό υλικό, είναι υπό υψηλή πίεση. Οποιαδήποτε εργασία στα εξαρτή ατα αερίου, απαγωγής καυσαερίου και των ηλεκτρικών συνδέσεων πρέπει να διεξάγεται όνο από εγκεκρι ένο τεχνικό προσωπικό. Είναι απολύτως απαραίτητο η πίεση λειτουργίας να αντιστοιχεί στις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται στο πινακίδιο χαρακτηριστικών τηςvσυσκευής. Συγκρίνετε την τι ή πίεσης λειτουργίας που αναγράφεται στο πινακίδιο χαρακτηριστικών ε την τι ή στον αισθητήρα πίεσης της φιάλης υγραερίου. Οι φιάλες υγραερίου πρέπει να αλλάζονται όνο από εγκεκρι ένο τεχνικό προσωπικό. εν επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής ε αέριο ενώ το όχη α βρίσκεται σε κίνηση. Τα καλύ ατα εξασφαλίζουν την ηλεκτρική ασφάλεια και πρέπει να αφαιρούνται όνο ε τη βοήθεια ειδικού εργαλείου. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται στη βροχή. Το ψυγείο δεν είναι κατάλληλο για την αποθήκευση φαρ άκων. Ψυκτικό Το ψυκτικό που χρησι οποιείται είναι η α ωνία. Είναι ια φυσική χη ική ένωση που χρησι οποιείται επίσης σε υγρά οικιακού καθαρισ ού (1 λίτρο καθαριστικού όπως το Salmiak περιέχει έχρι 200γρ. α ωνίαπερίπου το διπλάσιο από όσο χρησι οποιείται στο παρόν ψυγείο).το χρω ικό νάτριο χρησι οποιείται για αντιδιαβρωτική προστασία (1,8% του διαλυτικού). Σε περίπτωση διαρροής (εύκολα αναγνωρίσι η από την δυσάρεστη υρωδιά): 4

5 απενεργοποιήστε τη συσκευή. αερίστε πλήρως το δω άτιο. ενη ερώστε το εγκεκρι ένο τ ή α Εξυπηρέτησης Πελατών. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Η διαδικασία της εγγύησης γίνεται βάσει της οδηγίας της ΕΟΚ 44/1999/CE και τις κατά τόπους διατάξεις. Για εγγύηση ή άλλη εξυπηρέτηση, παρακαλού ε επικοινωνήστε ε το τ ή α ^ Εξυπηρέτησης Πελατών. Οποιαδήποτε ζη ιά λόγω λανθασ ένης χρήσης δεν καλύπτεταιαπό την εγγύηση. Η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε ετατροπή της συσκευήςή χρήση η-πρωτότυπων εξαρτη άτων της Dometic. H εγγύηση δεν ισχύει εάν οιοδηγίες εγκατάστασης και χειρισ ού δεν τηρηθούν σωστά και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή κα ία σχετική ευθύνη. Μπορείτε να παραγγείλετε εξαρτή ατα από οπουδήποτε στην Ευρώπη από το τ ή α Εξυπηρέτησης Πελατών ας. Όταν επικοινωνείτε ε το τ ή α Εξυπηρέτησης Πελατών, παρακαλού ε να αναφέρετε το οντέλο και τους κωδικούς του προϊόντος, αζί ε τον Κωδικό MLC, εάν ισχύει. Θα βρείτε τις πληροφορίες αυτές στο πινακίδιο χαρακτηριστικών έσα στο ψυγείο. Ζη ιά κατά τη εταφορά Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, ελέγξτε να δείτε εάν το ψυγείο έχει υποστεί κάποια ζη ιά κατά τη εταφορά. Οποιαδήποτε ζη ιά που έχει συ βεί κατά τη εταφορά πρέπει να αναφερθεί στη σχετική εταιρεία εταφορών έσα σε χρονικό διάστη α όχι εγαλύτερο των επτά η ερών από την παραλαβή των συσκευών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ π.χ. RM 7550 L Φωτιζό ενο Ψυγείο/ Φορητό Ψυγείο Απορρόφησης Φωτισ ός Τελευταίο ψηφίο 1 = αυτό ατη ανάφλεξη Τελευταίο ψηφίο 0 = ανάφλεξη ε το χέρι ψηφίο 5 = κυρτή πόρτα Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Καθαρισ ός Πριν χρησι οποιήσετε το ψυγείο, σας συνιστού ε να το καθαρίσετε έσα και έξω. Χρησι οποιήστε κάποιο αλακό πανί ε χλιαρό νερό και κάποιο ήπιο απορρυπαντικό. Κατόπιν, ξεπλύνετε τη συσκευή ε καθαρό νερό και στεγνώστε την καλά. Αφαιρέστε τη σκόνη από τη ονάδα ψύξης ια φορά το χρόνο ε ια βούρτσα ή ε κάποιο αλακό πανί. ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε φθορά των υλικών του ψυγείου: Μη χρησι οποιείτε σαπούνι ή σκληρά καθαριστικά υλικά ε αποξεστικές σκόνες ή σόδα. Μην επιτρέπετε στη φλάντζα της πόρτας να έρθει σε επαφή ε λάδι ή γράσσο. 5

6 Ενεργοποίηση του ψυγείου Το ψυγείο είναι εντελώς ήσυχο κατά τη λειτουργία του. Όταν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή για πρώτη φορά, ενδέχεται να παραχθεί ια δυσάρεστη οσ ή η οποία εξαφανίζεται έπειτα από ερικές ώρες. Αερίστε καλά το χώρο. Ο θάλα ος βαθιάς ψύξης πρέπει να κρυώσει περίπου ία ώρα ετά την ενεργοποίηση του ψυγείου. Το ψυγείο χρειάζεται αρκετές ώρες για να φτάσει στη σωστή θερ οκρασίας λειτουργίας του. ιακόπτες και ρυθ ιστές A. Χειροκίνητη ανάφλεξη Piezo-ανάφλεξη (π.χ. RM 6270L η RM 7400L) A A= διακόπτης επιλογής ενέργειας B = θερ οστάτης αερίου/ηλεκτρικού C = κου πί «ανάφλεξης ε το χέρι (Piezo-ανάφλεξη)» A B B C RM 6xx0 RM 7xx0 B. Αυτό ατη ανάφλεξη ( π.χ. RM 6271L) A B D A = διακόπτης επιλογής ενέργειας B = θερ οστάτης αερίου/ηλεκτρικού D = ένδειξη «αυτό ατης ανάφλεξης» Ση είωση: Το ψυγείο έχει σχεδιαστεί για λειτουργία από την κεντρική παροχή ηλεκτρισ ού, ηλεκτρική παροχή 12V/24V ή ε υγραέριο. Η επιθυ ητή ορφή ενεργείας επιλέγεται ε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας (A). Ο διακόπτης επιλογής ενέργειας (A) έχει τέσσερεις θέσεις: κεντρική παροχή ηλεκτρισ ού AC, DC (12V/24V), αέριο (υγραέριο), O (εκτός λειτουργίας - OFF). Κλειστό Τάση δικτύου 12V συνεχής τάση Υγραέριο RM 6xx0/1 RM 7xx0 6

7 5.2.2 Λειτουργία ε ρεύ α 1. Λειτουργία 12V/24V (συνεχές ρεύ α) Το ψυγείo πορεί να λειτουργεί ε τη κεντρική παροχή της ηχανής όνο όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία. 1. Θέσετε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας (A) στη θέση Το ψυγείο λειτουργεί χωρίς θερ οστατική ρύθ ιση (συνεχής λειτουργία). 2. Λειτουργία ε την τάση δικτύου Η επιλογή αυτή πρέπει να χρησι οποιείται όνο όταν η τάση της παροχής όπου θα συνδεθεί η συσκευή αντιστοιχεί ε την τι ή που αναγράφεται στο πινακίδιο χαρακτηριστικών. Οποιαδήποτε διαφορά στις τι ές πορεί να προκαλέσει ζη ιά στην συσκευή. A A 1. Θέσετε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας (A) στη θέση B 2. Ρυθ ίστε τη θερ οκρασία του κυρίως θαλά ου του ψυγείου ε τον περιστρεφό- ενο διακόπτη) Λειτουργία ε αέριο Το ψυγείο λειτουργεί αποκλειστικά και όνο ε υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο). Η λειτουργία του ψυγείου ε αέριο επιτρέπεται κατά τη διάρκεια ξιδιών(εκτός από τη Γαλλία και την Αυστραλία). Η λειτουργία του ψυγείου ε αέριο απαγορεύεται πλησίον σταθ ών βενζίνης. 1. Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου 2. Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής ροής της παροχής αερίου. Συνεχίστε σύ φωνα ε την περιγραφή που ισχύει για το ΙΚΟ ΣΑΣ οντέλο. 1. Ανάφλεξη ε το χέρι 1. Θέσετε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας (A) στη θέση για Αέριο (Gas) B 2. Πιέστε και κρατήστε πιεσ ένο τον περιστροφικό διακόπτη (B). A C 3. Ενεργοποιήστε την Piezo-ανάφλεξη (C) αρκετές φορές ανά 1-2 δευτερόλεπτα. 4. Ελέγξτε στο παραθυράκ ι ελέγχου να δείτε εάν έχει ανάψει ια φλόγα (το παραθυράκι ελέγχου βρίσκεται έσα στο ψυγείο, αριστερά κάτω) 5. Κρατήστε τον περιστρεφό ενο διακόπτη (B) πιεσ ένο για επιπλέον δευτερόλεπτα πριν τον ελευθερώσετε. 7

8 6. Ελέγξτε στο παραθυράκι να δείτε εάν η φλόγα είναι ακό α ανα ένη. 7. Επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία εάν η φλόγα έχει σβήσει. 8. Ρυθ ίστε τη θερ οκρασία του κυρίως θαλά ου του ψυγείου ε τον περιστρεφό ενο διακόπτη (B). 2. Αυτό ατη ανάφλεξη A 1. Θέσετε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας (A) στη θέση για Αέριο (Gas) B 2. Ρυθ ίστε τη θερ οκρασία του κυρίως θαλά ου του ψυγείου ε τον περιστρεφό- ενο διακόπτη). D 3. Η διαδικασία ανάφλεξης θα ενεργοποιηθεί αυτό ατα, και θα ακουστεί ένας επαναλα βανό ενος ήχος «κλικ». Η ενδεικτική λυχνία (D) θα αναβοσβήσει. Μόλις επιτευχθεί ανάφλεξη, ο ήχος θα στα ατήσει και η λυχνία θα σβήσει. 4. Κρατήστε τον περιστρεφό ενη διακόπτη (B) πιεσ ένο για επιπλέον δευτερόλεπτα πριν τον ελευθερώσετε. 5. Εάν υπάρχει κάποιο παραθυράκι ελέγχου, ελέγξτε να δείτε εάν η φλόγα είναι ανα ένη. 6. Εάν η φλόγα σβήσει, το σύστη α ανάφλεξης θα επαναλάβει τη διαδικασία ανάφλεξης αυτό ατα. 7. Ρυθ ίστε τη θερ οκρασία του κυρίως θαλά ου του ψυγείου ε τον περιστρεφό ενο διακόπτη (B). Όλα τα ψυγεία, είτε ε χειροκίνητη είτε ε αυτό ατη ανάφλεξη, είναι εξοπλισ ένα ε αυτό ατη προστασία της φλόγας, που αποσυνδέει αυτό ατα την παροχή αερίου περίπου 30 δευτερόλεπτα ετά την εξάλειψη της φλόγας. Όταν χρησι οποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά και ετά από αλλαγή τηςφιάλης αερίου, οι σωλήνες του συστή ατος αερίου πορεί να περιέχουν αέρα. Μετά από βραχεία λειτουργία του ψυγείου ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής (π.χ. κουζίνα), ο αέρας αφαιρείται από το σύστη α αερίου. Το αέριο τότε θα αναφλέγεται χωρίς καθυστέρηση Ρύθ ιση της θερ οκρασίας του θαλά ου ψύξης B Μεσαία θέση Όπως αναφέρθηκε, πορείτε να ρυθ ίσετε την θερ οκρασία του θαλά ου ψύξης ε τον περιστροφικό διακόπτη (Β) ανάλογα ε την περίπτωση. TIP Οι συνθήκες του περιβάλλοντος επηρεάζουν την απόδοση της συσκευής. Επιλέξτε την εσαία θέση όταν η θερ οκρασία του περιβάλλοντος κυ αίνεται εταξύ των +15 C και +25 C βαθ ών. Η συσκευή λειτουργεί στην ιδανική περιοχή απόδοσης. Τα ψυγεία της DOMETIC λειτουργούν σύ φωνα ε την αρχή τηςαπορρόφησης. Σύ φωνα ε τους νό ους της φυσικής ένα σύστη α απορρόφησης αντιδρά ε αδράνεια σε εταβολές του ρυθ ιστή θερ οστάτη, σε απώλεια ψύχους όταν ανοίγουν οι πόρτες ή στην αποθήκευση προϊόντων. Οι συσκευές κατατάσσονται στην κατηγορία κλί ατος SN σύ φωνα ε το πρότυπο EN/ISO 7371 σε θερ οκρασίες περιβάλλοντος που κυ αίνονται εταξύ +10 C έως 32 C βαθ ούς. 8

9 5.3 Απόψυξη Με τον καιρό θα σχη ατιστεί πάγος στα πτερύγια. Όταν ο πάγος είναι περίπου 3 χιλιοστά πάχος, πρέπει να κάνετε απόψυξη. 1. Απενεργοποιήστε το ψυγείο όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Απενεργοποίηση»". 2. Αφαιρέστε το δίσκο ε τα παγάκια και τυχόν τρόφι α. 3. Αφήστε την πόρτα του ψυγείου ανοικτή. 4. Μετά την απόψυξη (ο θάλα ος βαθιάς ψύξης και τα πτερύγια θα είναι καθαρά), στεγνώστε το θάλα ο ε ένα πανί. 5. Χρησι οποιήστε κάποιο πανί για να απορροφήσετε το νερό από το θάλα ο βαθιάς ψύξης. 6. Ενεργοποιήστε εκ νέου το ψυγείο, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.2". Ο πάγος δεν πρέπει ποτέ να αφαιρείται ε τη βία ούτε πρέπει ποτέ να επιταχύνετετην απόψυξη ε κάποιο θερ αντικό έσο. Ση είωση: Ο πάγος που υγροποιείται στον κυρίως θάλα ο στο ψυγείου διοχετεύεται σε ειδικόδοχείο στο πίσω έρος του ψυγείου, απ' όπου εξατ ίζεται Αποθήκευση τροφί ων Θέστε το ψυγείο σε λειτουργία περίπου 12 ώρες πριν το γε ίσετε ε τρόφι α. Τοποθετήστε όνο τρόφι α που τα έχετε κρυώσει πριν. Προσέξτε κατά την αγορά και την εταφορά να παρα ένουν κρύα τα πράγ ατα. Χρησι οποιήστε ονωτικές σακκούλες. Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου όνο σύντο α για να πάρετε κάτι. Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται συσκευασ ένα, κατά προτί ηση σε κλειστά δοχεία, και ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Αφήστε ζεστά προϊόντα να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο. Είδη τα οποία πορούν να απελευθερώσουν ευκόλως πτητικά, εύφλεκτα αέρια δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο. Να αποθηκεύετε τα ευαίσθητα τρόφι α πολύ κοντά στις ράβδους ψύξης. Το ψυγείο δεν επιτρέπεται να εκτεθεί ά εσα στην ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η εσωτερική θερ οκρασία ενός κλειστού οχή ατος ανεβαίνει ση αντικά λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την απόδοση του ψυγείου. Πρέπει να είναι εξασφαλισ ένη η ανε πόδιστη κυκλοφορία του αέρα του οτέρ του ψυγείου (βλ. επίσης το κεφάλαιο ( 6.3 Αερισ ός και εξαερισ ός). Ο θάλα ος κατάψυξης είναι κατάλληλος για να ετοι άζονται παγάκια και για να φυλάσσονται κατεψυγ ένα τρόφι α για ικρό χρονικό διάστη α. εν είναι κατάλληλος για την κατάψυξη τροφί ων. Πως να φτιάξετε παγάκια Είναι προτι ότερο να φτιάχνετε παγάκια τη νύκτα. Τότε, το ψυγείο χρησι οποιείταιλιγότερο και έχει καλύτερη απόδοση. 1. Γε ίστε το δίσκο για τα παγάκια ε πόσι ο νερό. 2. Τοποθετήστε το δίσκο στον θάλα ο βαθιάς ψύξης. Χρησι οποιήστε όνο πόσι ο νερό! 9

10 5.6 Kλείδω α πόρτας κλείστε RM 6xxx ανοίξτε θέση παρκαρίσ ατος / ακινητοποίηση RM 7xx0 ανοίξτε κλείστε θέση παρκαρίσ ατος / ακινητοποίηση 5.7 Σβήσι ο A 1. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας (Α) στην θέση "OFF". Η συσκευή έχει σβήσει εντελώς! 2. Στερεώστε την πόρτα ε την ακινητοποίηση πόρτας. Η πόρτα παρα ένει ανοιχτή ια σχισ ή για την αποφυγή σχη ατισ ού ούχλας έσα στην συσκευή.n. Σβήσι ο λειτουργίας υγραερίου! Αν το ψυγείο είνει εκτός λειτουργίας για πολύ καιρό, κλείστε την βαλβίδα φραγ ού του οχή ατος και την βαλβίδα της φιάλης. 5.8 Τοποθέτηση των ραφιών Αποσυναρ ολόγηση : Ανοίξτε το προστινό και το πίσω κλιπ ασφαλείας. 2. Σπρώξτε το ράφι προς τα αριστερά και τραβήξτε προς τα πάνω για να το βγάλετε. Η συναρ ολόγηση γίνεται ε την αντίθετη σειρά. 10

11 5.9 Χρήση το χει ώνα 1. Ελέγξτε ότι η σχάρα αερισ ού και ο απαγωγέας δεν είναι φραγ ένα από χιόνι, φύλλα ή κάτι παρό οιο. Πλέγ α αερισ ού κάτω (L200) Πλέγ α αερισ ού πάνω ε αγωγό καυσαερίων (L100) 2. Όταν η εξωτερική θερ οκρασία πέσει κάτω από τους +8 C, πρέπει να τοποθετηθεί το χει ερινόκάλυ α. Η συσκευή προστατεύεται έτσι από τον πολύ ψυχρό χει- ερινό αέρα. 3. Τοποθετήστε και κλειδώστε την γρίλλια αερισ ού. TIP Τοποθετήστε το χει ερινό κάλυ α ακό α και όταν το όχη α δεν πρόκειται να πει σε λειτουργία για πολύ καιρό Φωτισ ός Αλλαγή των λα πτήρων Αφαιρέστε το κάλυ α. 2. Αποσπάστε τον παλιό λα πτήρα. 3. Τοποθετήστε ένα νέο λα πτήρα. Ση είωση: Για 12V DC: 1 λα πτήρας 8V, 2W Για 24V DC: 2 λα πτήρες 28V, 1.5W 4. Επανατοποθετήστε το κάλυ α. Παρακαλού ε επικοινωνήστε ε τα κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της Dometic για λα πτήρες αντικατάστασης. 11

12 5.10 Αλλαγή του διακοσ ητικού πινακιδίου 1. Ανοίξτε την πόρτα και ξεσφίξετε τη βίδα του εντεσέ. 2. Αφαιρέστε την πόρτα ανασηκώνοντάς την προς τα νω. 3. Ξεβιδώστε το εσωτερικό πλακίδιο (3 βίδες). 4. Αφαιρέστε το παλιό διακοσ ητικό πινακίδιο και τοποθετήστε το καινούργιο. 5. Ξαναβιδώστε το εσωτερικό πλακίδιο στη θέση του. 6.Επανατοποθετήστε την πόρτα. 7. Σφίξτε τη βίδα του εντεσέ. εσοχής (χιλ.): Μοντέλο Ύψος H Πλάτος W ΒάθοςT RM 6290/ /-1 491,5+1 3,2 RM /-1 491,5+1 3,2 RM /-1 453,5+1 3,2 RM /-1 453,5+1 3,2 RM /-1 453,5+1 3,2 RM /-1 491,5+1 3,2 RM /-1 491,5+1 3,2 RM /-1 491,5+1 3,2 RM /-1 498,5+1 3,0 12

13 5.12 Αλλαγή της φοράς ανοίγ ατος της πόρτας 1. Ανοίξτε την πόρτα, ξεσφίξτε τη βίδα του εντεσέ και κρατήστε την. 2. Αφαιρέστε την πόρτα ανασηκώνοντάς την προς τα πάνω Επανατοποθετήστε την πόρτα. 10. Ξαναβιδώστε τη βίδα του εντεσέ στη θέση της. 13

14 5.13 Ανίχνευση προβλη άτων Πριν τηλεφωνήσετε ένα εγκεκρι ένο συνεργείο σέρβις, ελέγξτε πρώτα αν: 1. Έχουν τηρηθεί οι οδηγίες στο κεφάλαιο «Έναρξη λειτουργίας του ψυγείου». 2. Στέκεται το ψυγείο οριζόντια. 3. Το ψυγείο πορεί να λειτουργήσει ε κάποια από τις διαθέσι ες πηγές ενέργειας. Βλάβη: Το ψυγείο δεν λειτουργεί στην λειτουργίαυγραερίου Πιθανή αιτία α) Η φιάλη υγραερίου είναι άδεια. β) Είναι ανοιχτή η ενδιά εση εγκατάσταση φραγ ού; γ) Υπάρχει αέρας στο σωλήνα; Αυτοβοήθεια α) Αλλάξτε την φιάλη υγραερίου. β) Ανοίξτε την ενδιά εση εγκατάσταση φραγ ού. γ) Αναβοσβήστε την συσκευή. Επαναλάβατε 3-4φορές, αν χρειαστεί. Βλάβη: Το ψυγείο δεν λειτουργεί στα 12V. Πιθανή αιτία α) Η ασφάλεια του οχή ατος κάηκε. β) Η παταρία αποφορτίστηκε. γ) Η ανάφλεξη δεν άναψε. Αυτοβοήθεια α) Βάλτε καινούρια ασφάλεια. β) Ελέγξτε και φορτίστε την παταρία. γ) Βάλτε προς τον κινητήρα. Βλάβη: Το ψυγείο δεν λειτουργεί στα 230V. Πιθανή αιτία α) Η ασφάλεια του οχή ατος κάηκε. β) Το όχη α δεν συνδέθηκε στο δίκτυο ρεύ ατος. Αυτοβοήθεια α) Βάλτε καινούρια ασφάλεια. β) Αποκαταστήστε την σύνδεση ε το δίκτυο ρεύ ατος. Βλάβη: Το ψυγείο δεν ψύχει ικανοποιητικά. Πιθανή αιτία α) Ο αερισ ός της συσκευής ψύξης δεν επαρκεί. β) Η ρύθ ιση του θερ οστάτη είναι πολύ χα ηλή. γ) Ο συ πυκνωτής έχει πιάσει πολύ πάγο. δ) Βάλατε πολύ ζεστά τρόφι α. ε) Η συσκευή δεν έχει πολύ ώρα που λειτουργεί. Αυτοβοήθεια α) Ελέγξτε αν τα πλέγ ατα αερισ ού είναι ελεύθερα. β) Γυρίστε το θερ οστάτη σε εγαλύτερη θέση. γ) Ελέγξτε αν κλείνει ερ ητικά η πόρτα του ψυγείου. δ) Αφήστε τα τρόφι α πρώτα να κρυώσουν. ε) Ελέγξτε την ψύξη ετά από λίγες ώρες λειτουργίας του ψυγείου. 14

15 Συντήρηση Εργασίες στο σύστη α αερίου και στα ηλεκτρικά επιτρέπεται να γίνουν όνο από έναν ειδικευ ένο τεχνικό. Συνιστά ε να αποτανθείτε σε εξουσιοδοτη ένο συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών για τέτοιες εργασίες. Σύ φωνα ε τους ισχύοντες κανονισ ούς πρέπει να επιστήσου ε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η εγκατάσταση αερίου και οι συνδεδε ένοι αγωγοί καυσαερ ίων πρέπει να ελέγχονται από έναν εξουσιοδοτη ένο τεχνικό πριν την πρώτη λειτουργία και κατόπιν κάθε δύο χρόνια για να διαπιστώνετε ότι τηρείται το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ Μετά από αυτόν τον έλεγχο εκδίδεται ένα ανάλογο πιστοποιητικό. Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης είναι υπεύθυνος για να φροντίσει να διεξαχθεί αυτός ο έλεγχος. Ο καυστήρας του υγραερίου πρέπει, αν χρειαστεί, να καθαρίζεται από ρύπους τουλάχιστον ια φορά το χρόνο. Συνιστού ε επίσης να διεξάγεται ια συντήρηση όταν το όχη α δεν έχει χρησι οποιηθεί για ένα εγάλο χρονικό διάστη α. Ευθύνη προϊόντος Η ευθύνη προϊόντος της κατασκευάστριας Dometic ΕΠΕ δεν συ περιλα βάνει ζη ιές που προκαλούνται στην συσκευή ή κοντά σ αυτή από ακατάλληλο χειρισ ό, ετ ατροπές και επε βάσεις στην συσκευή, συνέπειες από επιρροές του περιβάλλοντος, όπως εταβολές θερ οκρασίας και υγρασία αέρα, ή από επε βάσεις τρίτων. Περιβαλλοντικές υποδείξεις Τα ψυγεία της Dometic ΕΠΕ δεν επιβαρύνονται από βλαβερά ψυκτικά υλικά όπως υδρογονάνθρακες του φθορίου (CFC/HCFC και HFC). Στη ονάδα ψύξης χρησι οποιείται σαν ψυκτικό η α ωνία ( ια φυσική ένωση από υδρογόνο και άζωτο). Σαν έσο για την όνωση από αφρό πολυουρεθανίου χρησι οποιείται κυκλοπεντάνιο που δεν είναι βλαβερό για το όζον. Αποκο ιδή Συγκεντρώστε τα ανακυκλώσι α υλικά της συσκευασίας και προσκο ίστε τα στα τοπικά συστή ατα συγκέντρωσης απορρι άτων. Η συσκευή πρέπει να προσκο ιστεί σε ανάλογη εταιρία αποκο ιδής που εγγυάται την εκ ετάλλευση των ανακυκλώσι ων ερών της συσκευής και την κανονική αποκο ιδή των υπολοίπων. Για την περιβαλλοντικά φιλική εκκένωση του ψυκτικού έσου από όλα τα απορροφητικά τ ή ατα του ψυγείου πρέπει να χρησι οποιηθεί ια κατάλληλη εγκατάσταση αποκο ιδής. Υποδείξεις εξοικονό ισης ενέργειας Όταν η εξωτερική θερ οκρασία είναι κατά έσον όρον περίπου 25 C βαθ ούς, αρκεί να λειτουργεί το ψυγείο στη εσαία θέση του θερ οστάτη (λειτουργία υγραερίου ή τάση δικτύου). Αν είναι δυνατόν, να τοποθετείται τρόφι α που είναι ήδη λίγο κρύα. Μην εκτίθετε το ψυγείο στην ά εση ηλιακή ακτινοβολία Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας κυκλοφορεί ανε πόδισταγύρω από την ονάδα ψύξης. Κανονικές αποψύξεις εξοικονο ούν ενέργεια (βλ.κεφ. "5.4 Απόψυξη"). Ανοιγοκλείνετε γρήγορα την πόρτα του ψυγείου όταν βγάζετε τρόφι α. Θέστε το ψυγείο σε λειτουργία περίπου 12 ώρες πριν το γε ίσετε ε τρόφι α. 15

16 5.19 Τεχνικά χαρακτηριστικά Μοντέλο ιαστάσεις Υ x Π x Β (χιλ.), Βάθος ε τηνπόρτα Συνολική χωρητικότητα αζί ε το θάλα ο βαθιάς ψύξης Χρήσι η χωρητικότητα του θαλά ου βαθιάς ψύξης Ισχύς ανάλογα ε τη σύνδεση Κεντρική παροχή / Μπαταρία * Κατανάλωση ηλεκτρισ ού /αερίου σε 24ώρες Συνολικό βάρος Piezo - Αυτό ατη ανάφλεξη ανάφλεξη RM x525x λίτρα 10,5 λίτρα 125W / 120W περίπου 2,5KWh / 270γρ 27 κιλά X X RM x525x λίτρα 10,5 λίτρα 125W / 120W περίπου 2,5KWh / 270γρ 27 κιλά X X RM x525x λίτρα 10,5 λίτρα 135W / 130W περίπου 2,6KWh / 270γρ 29 κιλά X Ερ άριο ε σκαλοπάτι RM 7270(L) 821x486x λίτρα 9,5 λίτρα 125W / 120W περίπου 2,5KWh / 270γρ 26 κιλά X X RM 7290(L) 821x525x λίτρα 10,5 λίτρα 125W / 120W περίπου 2,5KWh / 270γρ 27 κιλά X X RM 7360(L) 821x486x λίτρα 9,5 λίτρα 135W / 130W περίπου 2,6KWh / 270γρ 28 κιλά X RM 7370(L) 821x486x λίτρα 11,0 λίτρα 125W / 120W περίπου 2,5KWh / 270γρ 27 κιλά X X RM 7400(L) 821x525x λίτρα 10,5 λίτρα 135W / 130W περίπου 2,6KWh / 270γρ 29 κιλά X RM 7540(L) 821x525x λίτρα 12,0 λίτρα 135W / 130W περίπου 2,6KWh / 270γρ 30 κιλά X RM 7550(L) 821x525x λίτρα 12,0 λίτρα 135W / 130W περίπου 2,6KWh / 270γρ 30 κιλά X Επιφυλάσσονται τεχνικές αλλαγές *Κατά έσον όρον κατανάλωση ετρη ένη σε έση θερ οκρασία περιβάλλοντος των 25 C σε σύγκλιση στα πρότυπα ISO ήλωση Συ όρφωσης 16

17 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Κατά την συναρ ολόγηση της συσκευής πρέπει να τηρηθούν οι τεχνικές και διοικητικές προδιαγραφές της χώρας, στην οποία θα βγεί η πρώτη άδεια κυκλοφορίας για το όχη α. ιαφορετικά πρέπεινα τηρηθούν οι οδηγίες συναρ ολόγησης του κατασκευαστή. Στην Ευρώπη, π.χ. πρέπει οι συσκευές υγραερίου, οι σωληνώσεις, η τοποθέτηση της φιάλης υγραερίου καθώς και η παραλαβή και ο έλεγχος όνωσης να ανταποκρίνονται στο πρότυπο EN 1949 για εγκαταστάσεις υγραερίου. Εγκατάσταση Η συσκευή και ο αγωγός καυσαερίων πρέπει να συναρ ολογηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν εύκολη πρόσβαση για εργασίες σέρβις,να πορούν να αποσυναρ ολογηθούν και να συναρ ολογηθούν εύκολα, και να πορούν να αφαιρεθούν από το όχη α χωρίς εγάλες δυσκολίες. Η εγκατάσταση της συσκευής επιτρέπεται να γίνει όνο από ειδικευ ένο προσωπικό! Κατά την εγκατάσταση και σύνδεση της συσκευής πρέπει να τηρηθούν οι εξής αντίστοιχες προδιαγραφές που ανταποκρίνονται στην τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας: Η εγκατάσταση αερίου πρέπει να γίνει σύ φωνα ε τις εθνικές και τοπικές προδιαγραφές. Τεχνικοί κανονισ οί ΕΝ 1949, τεχνικοί κανονισ οί ΕΝ 732 Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύ φωνα ε τις εθνικές και τοπικές προδιαγραφές. Τεχνικοί κανονισ οί EN , EN , EN , EN Τοπικές και οικοδο ικές αστυνο ικές προδιαγραφές Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί προστατευό ενη από υπερβολική θερ αντική ακτινοβολία. Η υπερβολική θερ αντική ακτινοβολία προκαλεί απώλειες στην ψυκτική απόδοση και αυξη ένη κατανάλωση ενέργειας. Πλάγια εγκατάσταση Εάν η συσκευή πρόκειται να εγκατασταθεί στην πλευρά του οχή ατος όπου βρίσκεται η πόρτα εισόδου, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσετε ότι η σχάρααερισ ού δεν θα καλύπτεται όταν η πόρτα του τροχόσπιτου θα είναι ανοικτή (Σχή α 1, απόσταση πόρτας πλέγ ατος εξαερισ ού ίν. 25 χιλ). Στην αντίθετη περίπτωση, ο εξαερισ ός είναι ανεπαρκής, ειώνοντας έτσι τη ψυκτική απόδοση. Η πλάγια πόρτα των τροχόσπιτων πoλλές φορές φέρει κάποιο στέγασ α, παρε ποδίζοντας την διαφυγή των καυσαερίων και της θερ ότητας από τη σχάρα ( ειώνοντας τη ψυκτική απόδοση). Σχή α 1 απόσταση πόρτας πλέγ ατος εξαερισ ού ίν. 25 χιλ Ελεύθερη σχάρα αερισ ού: OK 17

18 6.1.2 Εγκατάσταση στο πίσω έρος Η εγκατάσταση στο πίσω έρος του οχή ατος δεν είναι πάντα η ιδεώδης λύση γιατί δεν είναι πάντα δυνατόν να εξασφαλιστεί η βέλτιστη κυκλοφορία αέρος προς και από τη συσκευή (π.χ. η κάτω σχάρα αερισ ού καλύπτεται συχνά από τον προφυλακτήρα ή τα πίσω φώτα του οχή ατος (Σχή α 2)). Το αποτέλεσ α είναι ότι η συσκευή δεν πορεί να προσφέρει τη έγιστή της ψυκτική απόδοση. Ελεύθερη σχάρα αερισ ού: OK Σχή α 2 Ένας άλλος δη οφιλής τρόπος εγκατάστασης στο πίσω έρος είναι ηπλευρική εγκατάσταση των σχαρών αερισ ού προς και από τη συσκευή (B, Σχή α 3). Η κυκλοφορία του αέρα και της θερ ότητας είναι εξαιρετικά περιορισ ένη, ε το αποτέλεσ α οι εναλλάκτες θερ ότητας (ο συ πυκνωτής και ο απορροφητήρας) δεν πορούν πλέον να ψυχθούν επαρκώς. Ανεπαρκής κυκλοφορία αέρος είναι επίσης το αποτέλεσ α της εγκατάστασης των σχαρών αερισ ού στο πάτω α (C, Σχή α 3). Σχή α 3 εν πορεί να επιτευχθεί η έγιστη ψυκτική απόδοση. Οποιαδήποτε θέση και αν επιλέξετε για την εγκατάσταση, πρέπει να εξασφαλιστεί ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα από και προς τη συσκευή, όπως περιγράφεται στο Ση είο 6.3. Μια ακατάλληλη εγκατάσταση από ανειδίκευτο τεχνικό προσωπικό θέτει σε κίνδυνο την εγγύηση και ευθύνη του κατασκευαστή. 18

19 6.2 Εφαρ οστή εγκατάσταση χωρίς ρεύ ατα Τα ψυγεία στα τροχόσπιτα, αυτοκινού ενα οχή ατα ταξιδίου ή άλλα οχή ατα πρέπει να τοποθετούνται εφαρ οστά και ερ ητικά, χωρίς την δη ιουργία ρευ άτων, αυτό ση αίνει, ότι ο αέρας καύσης για τον καυστήρα αερίου δεν αφαιρείται από τον κατοικήσι ο χώρο και τα καυσαέρια παρε ποδίζονται για να ην εισέρχονται στον κατοικήσι ο χώρο (ΕΝ 1949). ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ εύφλεκτα υλικά (ειδικά ονωτική σιλικόνη ή παρό οια υλικά) για όνωση! Σ' αυτή την περίπτωση παύει να ισχύει η ευθύνη για το προϊόν και η εγγύηση του κατασκευαστή της συσκευής. Λύση 1: Χρησι οποιήστε το κιτ όνωσης εγκατάστασης της Dometic (αρ. είδους , διατίθεται από την Dometic ΕΠΕ) Περάστε στην εσοχή τοποθέτησης κάτω και από τις πλευρές ονωτικές γλώσσες (Α). Τοποθετήστε στην εσοχή τοποθέτησης ια λα α-ρίνα (Β) ε ια ονωτική γλώσσα (Α) (βλ. διπλανό σχή α). Η λα αρίνα (Β) πρέπει να περαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πορεί να διαφεύγει ο θερ ασ ένος αέρας από την πάνω γρίλλια προς τα έξω. Στερεώστε την λα αρίνα (Β) στον τοίχο του τροχόσπιτου, όχι στο ψυγείο! Επιπλέον η λα αρίνα (B) αζί ε την ονωτική γλώσσα (Α) πρέπει να ονώνει το ψυγείο από τον κατοικήσι ο χώρο (βλ. σχ.) Το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί οριζόντια στην εσοχή. Λύση 2: Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι να εξοπλίσετε το ψυγείο ε ία επένδυση (Α). Η επένδυση (Α) πρέπει να στε-ρεωθεί στον τοίχο του τροχόσπιτου, όχι στο ψυγείο! Κάτω και πλάι στην επένδυση πρέπει να περαστούν ονωτικές λωρίδες. Το ψυγείο παίνει στο τέλος από προστά έσα στην επένδυση. Και οι δύο λύσεις διευκολύνουν την εισαγωγή και εξαγωγή της συσκευής σε περίπτωση σέρβις. Ο χώρος εταξύ του τοίχου του τροχόσπιτου και του ψυγείου είναι τώρα ονω ένος από τον κατοικήσι ο χώρο και δεν πορούν έτσι πλέον να διεισδύσουν καυσαέρια έσα σ αυτόν. Κατά την ερ ητική εγκατάσταση δεν χρειάζεται να χρησι οποιηθεί ειδικός αγωγός καυσαερίων. Τα καυσαέρια διαφε ύγουν από την πάνω γρίλλια του αερισ ού/εξαερισ ού προς τα έξω. Γι αυτόν τον τρόπο εγκατάστασης συνιστάται να τοποθετηθεί επάνω και κάτω η ίδια γρίλλια εξαερισ ού (L200) χωρίς αγωγό καυσαερίων. 19

20 Σ' αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί το πάνω χει ερινό κάλυ α κατά την λειτουργία υγραερίου! Σε περίπτωση που επιθυ είτε καπνοδόχο καυσαερίων παρόλο που υπάρχει εφαρ οστή εγκατάσταση, τοποθετήστε στο επάνω άνοιγ α του αερισ ού το σύστη α αερισ ού L100 ε αγωγό καυσαερίων. Αποκλίσεις απαιτούν την έγκριση του κατασκευαστή. Εγκατάσταση καπνοδόχου βλ. κεφ Αερισ ός / Εξαερισ ός Η τέλεια εγκατάσταση της συσκευής είναι πολύ ση αντική για την λειτουργία της, επειδή στην πίσω πλευρά της συσκευής φυσιολογικά δη ιουργείται θερ ότητα, που πρέπει να οδηγηθεί προς τα έξω. Όταν η θερ οκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, η πλήρης απόδοση της ονάδας ψύξης εξασφαλίζεται όνο από τον επαρκή αερισ ό/εξαερισ ό χιλ 15-20χιλ Χωρίς σκαλοπάτι 0χιλ 0χιλ Με σκαλοπάτι Ο αερισ ός της ονάδας γίνεται ε δύο ανοίγ ατα στον τοίχο του τροχόσπιτου. Ο φρέσκος αέρας εισέρχεται κάτω και διαφεύγει θερ ασ ένος έσω της επάνω γρίλλιας αερισ ού (σαν σε καπνοδόχο). Η επάνω γρίλλια αερισ ού πρέπει να τοποθετη θεί όσο πιο ψηλά γίνεται πάνω από τον συ πυκνωτή (Α). Για την καλύτερη δυνατή απόδοση συνιστού ε ένα ύψος "X" των τουλάχιστον 110 χιλιοστών. Η κάτω γρίλλια αερισ ού πρέπει να είναι ευθυγρα ισ ένη ε το δάπεδο του οχή ατος, για να πορεί να διαφεύγει κατευθείαν στην ύπαιθρο ια τυχόν διαρροή αερίου (το αέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα). Αν αυτή η κατάταξη δεν είναι δυνατή, τότε ανοίξτε ια τρύπα τουλάχιστον 40 χιλιοστά στο δάπεδο της εσοχής, για να διαφεύγει τυχόν διαρρέον αέριο προς τα έξω (σύ φωνα ε ΕΝ 1949). Οι γρίλλιες αερισ ού πρέπει να έχουν ια ελεύθερη διατο ή τουλάχιστον των 250 τετραγ.εκ. Αυτό γίνεται ε το σύστη α αερισ ού/εξαερισ ού του απορροφητή Dometic L100 / L200, που έχει ελεγχθεί και εγκριθεί γι αυτόν τον σκοπό. Το άνω σύστη α αερισ ού (L100) αποτελείται από ένα πλαίσιο εγκατάστασης (R1640), ια γρίλλιααερισ ού αζί ε αγωγό καυσαερίων (A1620) και ένα χει ερινό κάλυ α (WA120). Το κάτω σύστη α αερισ ού (L200) αποτελείται επίσης από ένα πλαίσιο εγκατάστασης (R1650), ια γρίλλια αερισ ού (A1630, χωρίς αγωγό καυσαερίων) και ένα χει ερινό κάλυ α (WA130). Η σωστή τοποθέτηση της κάτω γρίλλιας αερισ ού διευκολύνει την πρόσβαση προς τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αερίου για εργασίες συντήρησης. 20

21 6.4 Εγκατάσταση του συστή ατος αερισ ού L 100 L 200 Για την εγκατάσταση της γρίλλιας αερισ ού κόβονται δύο τετράγωνα πλαίσια σε έγεθος 451 mm x 156 mm στον εξωτερικό τοίχο του τροχόσπιτου (θέση των πλαισίων βλ. κεφ. 6.3). Ο αρ. 1 δεν ισχύει όταν το πλαίσιο εγκατάστασης διαθέτει ενσω ατω ένη όνωση. 1. Μονώστε αδιάβροχα το πλαίσιο εγκατάστασης. 2. Τοποθετήστε το πλαίσιο και βιδώστε. 3. Τοποθετήστε την γρίλλια αερισ ού. 4. Κλειδώστε την γρίλλια αερισ ού. 5. Περάστε το πλαίσιο του αγωγού καυσαερίων. ( όνο στο πάνω σύστη α εξαερισ ού L100). 6. Τοποθετήστε το χει ερινό κάλυ α. 21

22 6.5 Εσοχή εγκατάστασης Το ψυγείο πρέπει να εγκατασταθεί χωρίς ρεύ α αέρα έσα σε εσοχή. Οι διαστάσεις της εσοχής δίνονται στον πίνακα πιο κάτω. Το στάδιο (A) χρειάζεται όνο για ερ άρια ε σκαλοπάτι. Σπρώξτε τη συσκευή αρκετά έσα στην εσοχή έχρις ότου η πρόσοψη του ψυγείου να είναι ισόπεδη ε την ε πρόσθια άκρη της εσοχής. Αφήστε κενό χιλιοστών εταξύ του πίσω τοίχου της εσοχής και του ψυγείου. Το πάτω α της εσοχής πρέπει να είναι επίπεδο έτσι ώστε να επιτρέπει την εύκολη ετακίνηση της συσκευής στη σωστή της θέση. Το πάτω α πρέπει να έχει αρκετή αντοχή για να αντέξει το βάρος της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι εγκαταστη ένο επίπεδα στην εσοχή. ιαστάσεις εσοχής: Πλάτος της εσοχής = W Πλάτος της εσοχής = W 15-20χιλ χιλ. Μοντέλο Ύψος H Πλάτος W ΒάθοςT Ύψος HSt Βάθος TSt RM χιλ. 529 χιλ. 515 χιλ. 220 χιλ. 235 χιλ. RM χιλ. 529 χιλ. 515 χιλ. - - RM χιλ. 529 χιλ. 515 χιλ. - - RM χιλ. 490 χιλ. 515 χιλ. 220 χιλ. 235 χιλ. RM χιλ. 529 χιλ. 515 χιλ. 220 χιλ. 235 χιλ. RM χιλ. 490 χιλ. 515 χιλ. - - RM χιλ. 529 χιλ. 515 χιλ. - - RM χιλ. 529 χιλ. 570χιλ. 220 χιλ. 235 χιλ. RM χιλ. 529 χιλ. 570 χιλ Στερέωση του ψυγείου Στα πλάγια του ψυγείου υπάρχουν τέσσερα πλαστικά σωληνάκια ε βίδες για τη στερέωση του ψυγείου. Οι πλάγιοι τοίχοι ή οι ράγες που έχουν τοποθετηθεί για τη στερέωση του ψυγείου, πρέπει να είναι σχεδιασ ένα έτσι ώστε οι βίδες να παρα είνουν στη θέση τους ακό α και ε αυξη ένο βάρος (ενώ το όχη α βρίσκεται σε κίνηση). Να χρησι οποιείτε πάντα τα σωληνάκια ε τις βίδες. Αλλιώς, ίσως προξενήσετε ζη ιά σε διάφορα δο ικά εξαρτή ατα που πιθανώς να είναιενσω ατω ένα στην αφρώδη ταινία, όπως καλώδια κλπ. Όταν το ψυγείο είναι στην τελική του θέση, σφίξτε τις βίδες στον τοίχο της εσοχής έσα από το εταλλικό σασί του ψυγείου. 22

23 6.7 Απαγωγή καυσαερίων Η απαγωγή καυσαερίων πρέπει να διευθετηθεί ε τέτοιο τρόπο ώστενα παρέχει πλήρη απαγωγή όλων των προϊόντων της καύσης σε ιαπεριοχή ακριά από την περιοχή όπου παρα ένουν άνθρωποι. Τα καυσαέρια πρέπει να απάγονται πάντα προς τα επάνω για να αποφευχθεί η συσσώρευση νερού λόγω συ πύκνωση ατ ών. Μια ακατάλληλη εγκατάσταση ειώνει την ψυκτική απόδοση και ακυρώνει την εγγύηση του κατασκευαστή Τοποθέτηση του καπνοδόχου καυσαερίων στην επάνω σχάρα αερισ ού min. 10 χιλ. max. 20χιλ. 1. Ενώστε το εξάρτη α -T (E) ε τον προσαρ ογέα (F) ή τον ακραίο σωλήνα (K) όπως απαιτείται, και ασφαλίστε ε τη βίδα (G). Βεβαιωθείτε ότι ο κατανο έας θερ ότητας (H) είναι τοποθετη ένος στη σωστή θέση. 2. Εισάγεται τον ακραίο σωλήνα ε τον πίνακακάλυ α (C) έσα από τηνκατάλληλη τρύπα στο πλαίσιο (I) και συνδέστε τον ε το εξάρτη α-τ(e).εάν είναι απαραίτητο, κόψτε τον ακραίο σωλήνα (C) στο επιθυ ητό ήκος. 3. Εισάγετε τη σχάρα αερισ ού (D) στο πλαίσιο τοποθέτησης (I) και σφίξτετο ε τη λαβή ασφάλισης στα αριστερά της σχάρας. 4. Τοποθετήστε το κάλυ ά (B) στον ακραίο σωλήνα (C). 5. Εισάγετε τον απαγωγέα (A) έσα στη σχάρα αερισ ού (D). Ο τύπος αυτός του απαγωγέα καυσαερίων επιτρέπει τη χρήση του σκέπαστρου για το χει ώνα. 23

24 6.7.2 Ξεχωριστή απαγωγή καυσαερίων min. 10 χιλ. max. 20χιλ. Κόψτε: 80χιλ. ύψος 40χιλ. πλάτος 1. Κόψτε ένα πλαίσιο 80 x 40 χιλιοστά στον εξωτερικό τοίχο του τροχόσπιτου (Ι). Η θέση του πλαισίου πρέπει να αντιστοιχεί στο εκάστοτε οντέλο ψυγείου και τις συνθήκες εγκατάστασης. 2. Τοποθετήστε ένα τε άχιο Τ (Ε) στον αντάπτορα (F) ή πάνω στον σωλήνα καυσαερίων (Κ) και στερεώστε ε την βίδα (G). Βεβαιωθείτε ότι ο διανε ητής θερ ότητας (H) έχει πεί στην προοριζό ενη θέση του. 3. Περάστε το σωλήνα καυσαερίων (C) εντελώς έσα από το άνοιγ α. 4. Συνδέστε το σωλήνα καυσαερίων (C) ε το τε άχιο Τ (Ε). Αν χρειαστεί, κόψτε το σωλήνα καυσαερίων (C) στο σωστό ήκος. 5. Βουλώστε το πλαίσιο ε η αναφλέξι ο υλικό (π.χ. στουπί από πετρο άζα). 6. Βιδώστε την λα αρίνα στερέωσης (D). 7. Τοποθετήστε το καπάκι (Β) πάνω στο σωλήνα καυσαερίων (C). 8. Βιδώστε τον εξωτερικό πίνακα (A). 6.8 Εγκατάσταση αερίου Ουσιαστικά πρέπει να τηρούνται οι κανονισ οί που αναφέρονται στο κεφ. 6.1! Οι συσκευές προορίζονται αποκλειστικά για την λειτουργία ε υγραέριο (προπάνιο/βουτάνιο) και σε κα ία περίπτωση ε φωτιστικό ή φυσικό αέριο (EN 27418). Ένας ρυθ ιστής πίεσης σταθερής ρύθ ισης σύ φωνα ε το πρότυπο ΕΝ πρέπει να συνδεθεί ε τη φιάλη υγραερίου. Ο ρυθ ιστής πίεσης πρέπει να αντιστοιχεί ε την πίεση λειτουργίας που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής. Η πίεση λειτουργίας αντιστοιχεί στην κανονική πίεση της χώρας προορισ ού (EN 1949, EN 732). Για ένα όχη α επιτρέπεται όνο ια ενιαία πίεση σύνδεσης! Μια πινακίδα υποδείξεων πρέπει να βρίσκεται πάντα τοποθετη ένη στο χώρο τοποθέτησης της φιάλης υγραερίου, να είναι καλά ορατή και να αναγράφει διαρκώς και ευκρινώς την υπόδειξη περί της πίεσης λειτουργίας. Η σύνδεση του υγραερίου προς την συσκευή πρέπει να είναι σταθερή και χωρίς τάσεις, να γίνει εσωλήνες και να είναι σταθερά συνδεδε ένη ε το όχη α (απαγορεύονται τα λάστιχα σαν σωλήνες) (EN 1949). 24

25 Η σύνδεση του υγραερίου ε την συσκευή γίνεται ε ένα κοχλιωτή σύνδεση δακτυλίου (Ermeto) L8,DIN 2352-ST σύ φωνα ε το πρότυπο EN Η σύνδεση του υγραερίου επιτρέπεται να γίνει όνο από έναν ειδικευ ένο τεχνικό! Μετά από τη σωστή εγκατάσταση, πρέπει να διεξαχθεί ια δοκι ή διαρροής καθώς και ια δοκι ή φλόγας από SW 14 SW 17 εγκεκρι ένους* τεχνικούς σύ φωνα ε το Φύλλο Εργασίας G607 και EN 1949 αντίστοιχα. Πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό δοκι ής. * εγκεκρι ένο προσωπικό «Εγκεκρι ένο προσωπικό» είναι πιστοποιη ένοι ειδή ονες που έχουν τη δυνατότητα, σαν αποτέλεσ α της εκπαίδευσής τους και των γνώσεώντους, να βεβαιώσουν τη σωστή εφαρ ογή της δοκι ής διαρροής. Το ψυγείο πρέπει να είναι εφοδιασ ένο ε συσκευή διακοπής ροής (C)στο σωλήνα παροχής που να επιτρέπει την διακοπή ροής του αερίου. Ησυσκευή διακοπής ροής πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσι η από τονχρήστη. C Πίεση σύνδεσης αερίου I 3P(30) I 3P(37) I3P(50) I3+ I 3B/P(50) I 3B/P(30) mbar BE X DK X DE X X FI X FR X GR X X IE X X IS X IT X LU X X NL X X NO X AT X X PT X X SE X CH X X ES X UK X X X 25

26 Ηλεκτρική εγκατάσταση Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει από έναν εξουσιοδοτη ένο τεχνίτη! Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύ φωνα ε τις εθνικές προδιαγραφές των εκάστοτε χωρών (για την Ευρώπη ΕΝ , ΕΝ ,ΕΝ ). Τα καλώδια σύνδεσης πρέπει να τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ην έρχονται σε επαφή ε τα θερ ά έρη της ονάδας / του καυστήρα ή ε αιχ ηρές ακ ές. Οι προεκτάσεις στην εσωτερική εγκατάσταση ή η σύνδεση άλλων ηλεκτρικών εξαρτη άτων (π.χ. συ πληρω ατικός ανε ιστήρας) στην εσωτερική καλωδίωση της συσκευής καταστούν άκυρη την άδεια e1/ce καθώς και κάθε απαίτηση εγγύησης και ευθύνης του κατασκευαστή! Σύνδεση δικτύου Η παροχή ρεύ ατος πρέπει να γίνει σε ια πρίζα κανονικά γειω ένη ή σε ια γειω ένη σταθερή σύνδεση. Αν χρησι οποιηθεί σύνδεση δικτύου ε φις, το φις πρέπει να είναι εύκολα προσβάσι ο. Συνιστάται να τοποθετηθεί η παροχή έσω ενός αυτό ατου ασφάλισης από το όχη α. Το καλώδιο σύνδεσης ε το δίκτυο πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να ην έρχεται σε επαφή ε τα θερ ά έρη της ονάδας / του καυστήρα ή ε αιχ ηρές ακ ές. Αν καταστραφεί το καλώδιο σύνδεσης, πρέπει για την αποφυγή κινδύνων να αντικατασταθεί από το συνεργείο της Dometic ή από ένα ανάλογα καταρτισ ένο προσωπικό. Χρησι οποιήστε όνο το αυθεντικό καλώδιο της Dometic αν πρέπει να γίνει ανταλλαγή Σύνδεση ε παταρία Το κεντρικό καλώδιο σύνδεσης ε τη παροχή 12V συνδέεται (εξασφαλίζοντας τη σωστή πολικότητα) ε ένα τερ ατικό. Η καλωδίωση πρέπει να είναι απευθείας και έσω του κοντύτερου δυνατούδρό ου προς τη παταρία και το δυνα ό αντίστοιχα. Motorcaravan Caravan (εσωτερικά) ιατο ές γρα ών Μήκος γρα ών 4 mm ² < 6 m 6 mm ² > 6 m 2,5mm² Caravan (εξωτερικά) min 2,5 mm ² (EN1648-1) Το κύκλω α 12V πρέπει να προστατεύεται ε ια ασφάλεια 16A. Στη σύνδεση C/D (φωτεινή ένδειξη, αυτό ατη έναρξη), θα πρέπει να υπάρχει ονί ως ια συνεχής τάση CC 12V. Στην εγκατάσταση σε κάραβαν δεν επιτρέπεται να συνδεθούν εταξύ τους οι αντίστοιχοι αγωγοί Μείον και Συν των συνδέσεων 12V των A/B και C/D (ΕΝ ). 26

27 6.9.3 ιαγρά ατα καλωδιώσεων 1. ιάγρα α καλωδίωσης ε χειροκίνητη ανάφλεξη χωρίς φωτισ ό Anschluß Batterie Anschluß Netz Thermostrom Σύνδεση παταρίας σύνδεση ε κεντρική παροχή ρεύ α θερ ικής αποσύνδεσης Heizpatrone ~ θερ αντικό στοιχείο ~ Heizpatrone - θερ αντικό στοιχείο - Zündkerze Zündgerät συσκευή ανάφλεξης σπινθηριστής Widerstand αντίσταση (wird bei 24V Batterie- (αντικαθιστάται ε ια γέφυρα spannung durch eine για τάση παταρίας 24V) Brücke ersetzt) Innenbeleuchtung Batterie- Reed- Kontakt auf Gehδuse Innenbeleuchtung Batterie- Reed- Kontakt auf Gehδuse φως παταρίας επαφές «reed» προς το σασί 2. ιάγρα α καλωδίωσης ε χειροκίνητη ανάφλεξη ε φωτισ ό Anschluß Batterie A B C D Anschluß Netz Thermostrom Σύνδεση παταρίας (-), θερ αντικό στοιχείο DC-, ασπρο θερ αντικό στοιχείο DC-, κοκκινο (-), σπινθηριστής / φως παταρίας, µαϖρο σπινθηριστής / φως παταρίας, ϖιολετα σύνδεση ε κεντρική παροχή ρεύ α θερ ικής αποσύνδεσης Heizpatrone ~ θερ αντικό στοιχείο ~ Heizpatrone - θερ αντικό στοιχείο - Zündkerze Zündgerät συσκευή ανάφλεξης σπινθηριστής Widerstand αντίσταση (wird bei 24V Batterie- (αντικαθιστάται ε ια γέφυρα spannung durch eine για τάση παταρίας 24V) Brücke ersetzt) φως παταρίας επαφές «reed» προς το σασί 27

28 3. ιάγρα α καλωδίωσης ε αυτό ατη ανάφλεξη χωρίς φωτισ ό Anschluß Batterie A B C D Anschluß Netz Thermostrom Σύνδεση παταρίας (-), θερ αντικό στοιχείο DC-, ασπρο θερ αντικό στοιχείο DC-, κοκκινο (-), σπινθηριστής / φως παταρίας, µαϖρο σπινθηριστής / φως παταρίας, ϖιολετα σύνδεση ε κεντρική παροχή ρεύ α θερ ικής αποσύνδεσης Heizpatrone ~ θερ αντικό στοιχείο ~ Heizpatrone - θερ αντικό στοιχείο - Zündkerze Zündgerät συσκευή ανάφλεξης σπινθηριστής Widerstand αντίσταση (wird bei 24V Batterie- (αντικαθιστάται ε ια γέφυρα spannung durch eine για τάση παταρίας 24V) Brücke ersetzt) φως παταρίας επαφές «reed» προς το σασί 4. ιάγρα α καλωδίωσης ε αυτό ατη ανάφλεξη ε φωτισ ό Anschluß Batterie A B C D Anschluß Netz Thermostrom Σύνδεση παταρίας (-), θερ αντικό στοιχείο DC-, ασπρο θερ αντικό στοιχείο DC-, κοκκινο (-), σπινθηριστής / φως παταρίας, µαϖρο σπινθηριστής / φως παταρίας, ϖιολετα σύνδεση ε κεντρική παροχή ρεύ α θερ ικής αποσύνδεσης Heizpatrone ~ θερ αντικό στοιχείο ~ Heizpatrone - θερ αντικό στοιχείο - Zündkerze Zündgerät συσκευή ανάφλεξης σπινθηριστής Widerstand αντίσταση (wird bei 24V Batterie- (αντικαθιστάται ε ια γέφυρα spannung durch eine για τάση παταρίας 24V) Brücke ersetzt) Innenbeleuchtung Batterie- Reed- Kontakt auf Gehδuse Innenbeleuchtung Batterie- Reed- Kontakt auf Gehδuse φως παταρίας επαφές «reed» προς το σασί 28

29 29

30 Dometic GmbH In der Steinwiese 16 D Siegen

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ RMT 7650 RMT 7850 RMT 7651 RMT 7851 RMT 7655 RMT 7855. Ελληνικά. ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ + ΦΟΥΡΝΟΣ για ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ GR EN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ RMT 7650 RMT 7850 RMT 7651 RMT 7851 RMT 7655 RMT 7855. Ελληνικά. ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ + ΦΟΥΡΝΟΣ για ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ GR EN ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ + ΦΟΥΡΝΟΣ για ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ RMT 7650 RMT 7850 RMT 7651 RMT 7851 RMT 7655 RMT 7855 GR EN ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ OPERATING INSTRUCTIONS/INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ CARAVAN KAI ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ RM 7271 L RM 7275 L RM 7291 L RM 7295 L RM 7361 L RM 7365 L RM 7371 L RM 7401 L RM 7405 L RM 7541 L RM 7545 L RM

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Ψυγείο απορρόφησης για οχή ατα αναψυχής. Ελληνικά

Οδηγίες λειτουργίας. Ψυγείο απορρόφησης για οχή ατα αναψυχής. Ελληνικά Οδηγίες λειτουργίας Ψυγείο απορρόφησης για οχή ατα αναψυχής RM 8400 RM 8401 RM 8405 RM 8500 RM 8501 RM 8505 RM 8550 RM 8551 RM 8555 RMS 8400 RMS 8401 RMS 8405 RMS 8460 RMS 8461 RMS 8465 RMS 8500 RMS 8501

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PLEASE INSERT THE DRAWING WITH NEW LEGS AND PARKING AREA

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PLEASE INSERT THE DRAWING WITH NEW LEGS AND PARKING AREA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. 660 ΜΟD 660 PLEASE INSERT THE DRAWING WITH NEW LEGS AND PARKING AREA 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ I ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ J A. Ρυθ ιζό ενα πόδια B. Ροδάκια C. ιακόπτης ρύθ ισης απορρόφησης (Ι) και εκπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY S

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY S ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY S,,,. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 638.1 E EDIP 938.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Θερµιδοµετρητές Κάψας -tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Καραολή & ηµητρίου 1 175 62 Π. Φάληρο Αθήνα Τηλ.:+30 210 97 67

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα. Πριν συνδέσετε, σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής αντιστοιχεί με την τάση στην πινακίδα τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο STABILA REC-210 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ

Ο STABILA REC-210 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ Οδηγίες χρήσης Ο STABILA REC-0 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ GR Με το δέκτη REC-0 Line Ϝπορεί να γίνει λήψη Ϝόνο παλϝικής διαϝόρφωσης ακτινών λέιζερ από

Διαβάστε περισσότερα