Η Η-1501 rev1.0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η-1501. Η-1501 rev1.0 www.ready.gr"

Transcript

1 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ Η-1501 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟ ΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚ Η ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 1. H θερµάστρα προορίζεται για χρήση µόνο σε εξωτερικούς χώρους. 2. Η αλλαγή της φιάλης υγραερίου πρέπει να γίνεται µόνο σε ανοιχτούς, πολύ καλά αεριζόµενους χώρους και µακριά από κάθε πηγή φλόγας ή σπινθήρα. 3. Η αποθήκευση της συσκευής πρέπει να γίνεται σε χώρο που υπάρχει καλός εξαερισµός. 4. Ποτέ µην µετακινείτε την συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Πάντα να περιµένετε να κρυώσει η συσκευή πριν την µετακινήσετε. 1

2 5. Αν πρόκειται να µετακινήσετε την συσκευή κλείστε την βαλβίδα της φιάλης και θέστε το ρυθµιστικό της συσκευής σε θέση OFF. 6. Πριν την αποθήκευση της συσκευής πρέπει να έχετε κλείσει την φιάλη και να την έχετε αποσυνδέσει. 7. Ποτέ µην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε την συσκευή µε οποιοδήποτε τρόπο. Ποτέ µην βάφετε τις επιφάνειες της. 8. Φροντίστε ώστε οι σχισµές εξαερισµού της συσκευής να είναι πάντα ελεύθερες και καθαρές από σκόνη. 9. Η σύνδεση της συσκευής µε την φιάλη υγραερίου πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς και νοµοθεσία. 10. H συντήρηση και επισκευές πρέπει να γίνονται µόνο από ειδικευµένο προσωπικό. 11. Πριν ξεκινήσει η λειτουργία της συσκευής, µετά από ένα µακρύ διάστηµα αχρηστίας η συσκευή πρέπει να επιθεωρείται από ειδικευµένο τεχνικό. 12. Η συσκευή πρέπει να επιθεωρείται για διαρροές τουλάχιστον µια φορά τον µήνα. 13. Ο σωλήνας σύνδεσης της φιάλης µε την συσκευή πρέπει να αλλάζει µια φορά τον χρόνο ή όποτε ορίζουν οι εθνικοί κανονισµοί. 14. Για την εύρυθµη λειτουργία της θερµάστρας είναι απαραίτητος ο προσεκτικός καθαρισµός όλων των λειτουργικών µερών της σύµφωνα µε τις οδηγίες. 15. Σβήστε αµέσως την θερµάστρα και κάνετε προσεκτικό έλεγχο αν συµβεί κάτι από τα παρακάτω: Υπάρχει έντονη µυρωδιά αερίου Η φλόγα έχει έντονα κίτρινες άκρες Η θερµοκρασία έχει πέσει κάτω από 5 ο C και η τροφοδοσία του αερίου δεν είναι οµαλή. Κατά την διάρκεια της λειτουργία παρατηρούνται µικροί κρότοι (αυτό µπορεί να συµβαίνει µόνο κατά την εξαέρωση) 16. Οι σωλήνες τροφοδοσίας, η ρυθµιστική βαλβίδα και όλα τα εξαρτήµατα σύνδεσης πρέπει να παραµένουν ασφαλή και εγκατεστηµένα µε τρόπο που δεν µπορεί να καταστραφούν από κάποια τυχαία κίνηση ενός παρισταµένου. 17. Όλα τα προστατευτικά πλέγµατα της θερµάστρας πρέπει να είναι κανονικά τοποθετηµένα όταν αυτή βρίσκεται σε κανονική λειτουργία. 18. Παιδιά και ενήλικες πρέπει να ενηµερώνονται µε σαφήνεια πως η θερµάστρα κατά την λειτουργία της έχει επιφάνειες που καίνε ώστε να παραµένουν σε ασφαλή απόσταση από αυτή και να µην ακουµπούν οι ίδιοι ή ρούχα τους επάνω στις επιφάνειες της. 19. Παιδιά και ζώα πρέπει να επιτηρούνται προσεκτικά όταν βρίσκονται κοντά στην θερµάστρα. 20. Σε καµία περίπτωση µην πλησιάζετε στην θερµάστρα ρούχα ή άλλα εύφλεκτα υλικά. 21. Μην πλησιάζετε στην θερµάστρα αντικείµενα που µπορεί να καταστραφούν από την θερµότητα. 22. Μην αποθηκεύετε κοντά στην σόµπα εύφλεκτα αντικείµενα. 23. Σε καµία περίπτωση µην χρησιµοποιείτε σπρέι κοντά στην θερµάστρα όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία. 2

3 24. Η θερµάστρα πρέπει να είναι πάντα αλφαδιασµένη όταν λειτουργεί και να βρίσκεται εγκατεστηµένη σε επίπεδη επιφάνεια. 25. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία κανένα εύφλεκτο υλικό δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη τους ενός (1) µέτρου. 26. Η θερµάστρα επιτρέπεται να λειτουργεί µόνο σε ανοικτούς χώρους. Αν στο χώρο υπάρχουν όρια (τοίχοι) τουλάχιστον το 25% της συνολικής επιφανείας πρέπει να είναι ανοιχτό. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 4 τεµ βίδες Μ5 Χ 8 και 4 ροδέλες Φ 5 για την σύνδεση του καυστήρα µε την βάση 8 τεµ βίδες Μ5 Χ 8 και 8 ροδέλες Φ 5 για την σύνδεση του κάτω µέρους του πλαισίου µε την βάση. 8 τεµ βίδες Μ5 Χ 8 και 8 ροδέλες Φ 5 για την σύνδεση του πάνω µέρους του πλαισίου µε τον ανακλαστήρα. 4 τεµ βίδες Μ5 Χ 14 και 4 ροδέλες Φ 5 για την σύνδεση των µεταλλικών stop µε τον ανακλαστήρα. ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ Αρ. Περιγραφή Τεµ 1 Βάση 1 2 Πυρίµαχο γυάλινος κύλινδρος 2 3 Κάτω προστατευτικές γρίλιες 4 4 Κάτω γωνίες προφίλ πλαισίου 4 5 Βίδες Μ5Χ Ροδέλες Φ Πάνω γωνίες προφίλ πλαισίου 4 8 Πάνω προστατευτικές γρίλιες 4 9 Βίδες Μ5Χ Στοπ µεταλλικής γρίλιας 4 11 Ανακλαστήρας 1 12 Μηχανισµός καυστήρα 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Για την συναρµολόγηση θα χρειαστείτε: Κατσαβίδι µε µύτη τύπου Philips Υγρό για τον εντοπισµό διαρροής (σαπουνόνερο) Στην αρχή σφίξτε ελαφρά όλες τις βίδες στα σηµεία συναρµογής. Όταν ολοκληρωθεί η συναρµολόγηση σφίξτε καλά όλες τις βίδες. Έτσι διευκολύνεται η συναρµολόγηση και αυξάνεται η αντοχή της κατασκευής. 3

4 Πριν την συσκευασία αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά της συσκευασίας από τις επιφάνειες της συσκευής. ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑ 1 Συναρµολογήστε την βάση του καυστήρα (12) στην βάση της συσκευής (1) χρησιµοποιώντας 4 βίδες Μ5 (5) και 4 ροδέλες (6). Εικόνα 1 ΒΗΜΑ 2 Συναρµολογήστε τα 4 κοµµάτια (γωνίες προφίλ) του πάνω µέρος του πλαισίου (4) στην βάση (1) χρησιµοποιώντας 8 βίδες Μ5 (5) και 8 ροδέλες (6). Εικόνα 2 ΒΗΜΑ 3 Συναρµολογήστε τα 4 κοµµάτια του πάνω µέρους του πλαισίου (γωνίες προφίλ) (7) στο ανακλαστήρα (11) χρησιµοποιώντας 8 βίδες Μ8 Χ 5 (5) και 8 ροδέλες (6). Εικόνα 3 ΒΗΜΑ 4 Ενώστε τις γωνίες του πλαισίου (πάνω και κάτω τµήµα). Σφίξτε τις βίδες χρησιµοποιώντας 8 βίδες Μ5 (4) και 8 ροδέλες (5). Εικόνα 4 ΒΗΜΑ 5 Τοποθετήστε το κάτω προστατευτικό πλέγµα (3) στις πάνω υποδοχές του κάτω πλαισίου (4) από µέσα προς τα έξω (α) και σύρετε το προς τα κάτω (b). Προσαρµόστε το κάτω µέρος µε τις υποδοχές που υπάρχουν στο κάτω µέρος του πλαισίου (c) και εξασφαλίστε πως έχει εισέλθει καλά στις υποδοχές (d). Με τον ίδιο τρόπο προσαρµόστε το πάνω προστατευτικό 4

5 πλέγµα (8). Όµοια βάλτε τα προστατευτικά πλαίσια στις υπόλοιπες 2 πλευρές (καλύψτε τις 3 πλευρές). Εικόνα 5 ΒΗΜΑ 6 Από την πλευρά που δεν έχετε βάλει ακόµα τις γρίλιες εισάγετε τον γυάλινο κύλινδρο στην τρύπα του ανακλαστήρα και στην συνέχεια αφήστε το κάτω µέρος να κάτσει προσεκτικά στο κάτω µέρος όπου υπάρχει η οπή του «καυστήρα» Εικόνα 6. ώστε ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή εφαρµογή του ελαστικού δακτυλίου. (Λεπτοµέρεια 2-1 και 2-2) BHMA 7 Τοποθετήστε τα προστατευτικά πλέγµατα στην 4 η πλευρά που δεν τα έχετε τοποθετήσει κάνοντας όµοια βήµατα µε όπως περιγράφονται στο Bήµα 4. BHMΑ 8 Στερεώστε τα 4 στοπ (10) που βρίσκονται στο πάνω προστατευτικό πλέγµα µε 4 βίδες Μ4 Χ 14 (9) και 4 ροδέλες. 5

6 ΒΗΜΑ 9 Τοποθετήστε την πόρτα στο κάτω µέρος της βάσης. ΒΗΜΑ 10 (Προαιρετικό) Αν η φλόγα βάζοντας τον ρυθµιστή στον µέγιστο (ΜΑΧ) δεν είναι αρκετά ψηλή µπορείτε να προσθέσετε την συρµάτινος θώρακας (11-2) µεταξύ του ανακλαστήρα (11-1) και του µεταλλικού δίσκου (11-3) όπως φαίνεται και στην Εικόνα 10 και την λεπτοµέρεια J. J 11-1 ανακλαστήρας 11-2 συρµάτινος θώρακας 11-3 µεταλλικός δίσκος Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΕΡΑΣ ΠΡΙΝ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ PILOT 6

7 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ 3 ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΦΛΟΓΑ «ΠΙΛΟΤΟ» Ελέγξετε την στεγανότητα όλων των συνδέσεων πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Ανοίξτε την παροχή της φιάλης υγραερίου 1. Πιέστε το ρυθµιστικό και στρέψτε το αντίθετα µε την φορά των δεικτών του ρολογιού στην θέση PILOT. είτε και την εικόνα δεξιά. 2. Κρατήστε το ρυθµιστικό πιεσµένο και πιέστε το κουµπί IGNITION επανειληµµένα εωσότου ανάψει η φλόγα πιλότος. 3. Συνεχίστε να κρατάτε το ρυθµιστικό πιεσµένο για 10 δευτερόλεπτα στην συνέχεια σταµατήστε να το πιέζετε. Ο πιλότος πρέπει να παραµείνει αναµµένος. Αν ο πιλότος δεν ανάψει γυρίστε το ρυθµιστικό στην θέση OFF και επαναλάβετε την διαδικασία 1 έως 3. ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΟΜΠΑ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η φλόγα πιλότος πρέπει να είναι αναµµένη και το ρυθµιστικό να είναι στη θέση PILOT. Κρατήστε το ρυθµιστικό ελαφρά πιεσµένο και στρέψτε το αντίστροφα µε την φορά των δεικτών του ρολογιού στη θέση LOW. Όταν το µεταλλικός πλέγµα ανάψει-φωτοβολεί γυρίστε το διακόπτη σύµφωνα µε την φορά του ρολογιού στην θέση HIGH αν είναι αναγκαίο. Σηµείωση: Το εξάρτηµα καύσης µπορεί να κάνει αρκετό θόρυβο όταν αρχικά ανάβει, για να µειωθεί αυτός ο θόρυβος στρέψτε τον διακόπτη στην θέση PILOT και στην συνέχεια στρέψτε τον εκ νέου στην επιθυµητή θέση. ΣΒΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΜΑ ΕΚ ΝΕΟΥ Γυρίστε το ρυθµιστικό στην θέση OFF Περιµένετε τουλάχιστον 5 λεπτά για να καταναλωθεί το αέριο πριν επιχειρήσετε να ανάψετε εκ νέου την φλόγα πιλότο. Επαναλάβετε τα βήµατα της προηγούµενης παραγράφου. ΓΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ Πιέστε το ρυθµιστικό και στρέψτε το σύµφωνα µε την φορά των δεικτών του ρολογιού στη θέση OFF. Κλείστε την παροχή του αερίου και την κεντρική βαλβίδα της φιάλης. Σηµείωση: Μετά την χρήση µπορεί να εµφανιστεί αποχρωµατισµός στα µέρη που θερµαίνονται, αυτό είναι φυσιολογικό. Πάντα να περιµένετε να κρυώσει η συσκευή πριν την µετακινήσετε. Πάντα να κλείνετε την βαλβίδα της φιάλης όταν σβήνετε την συσκευή. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΙΑΡΡΟΗ 7

8 ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΦΛΟΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗΣ. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΙΑΡΡΟΕΣ ΕΝΩ ΚΑΠΝΙΖΕΤΑΙ Όλες οι συνδέσεις της συσκευής έχουν ελεγχτεί για διαρροές πριν η συσκευή φύγει από το εργοστάσιο. Η συσκευή πρέπει να ελέγχεται περιοδικά για τυχόν διαρροές. Η συσκευή πρέπει να ελεγχτεί άµεσα για διαρροή αν αντιληφθείτε µυρωδιά υγραερίου. Για να ελέγξετε πιθανή διαρροή χρησιµοποιήστε ένα διάλλειµα σαπουνόνερου (1 µέρος υγρού σαπουνιού 3 µέρη νερού). Σταγόνες σαπουνόνερο πρέπει να εφαρµόζονται στα σηµεία που πιθανόν υπάρχει διαρροή. Τα πλέον πιθανά σηµεία διαρροής εµφανίζονται στο διπλανό σχήµα. Αρχικά η βαλβίδα της φιάλης πρέπει να είναι εντελώς κλειστή. Όταν εφαρµόστε το σαπουνόνερο στα σηµεία που πρέπει ανοίξτε την βαλβίδα της φιάλης. Φούσκες θα αρχίσουν να εµφανίζονται στα σηµεία διαρροής. Σε περίπτωση διαρροής κλείστε την παροχή του αερίου, αντικαταστήσετε τα φθαρµένα σηµεία ή σφίξτε τις συνδέσεις και επαναλάβετε τον έλεγχο. Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει καµία διαρροή. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ποτέ µην χρησιµοποιείτε µια φιάλη µε κατεστραµµένα ή οξειδωµένα µέρη ή κατεστραµµένα κολάρα, σφιγκτήρες κλπ. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε φθορές τα εξαρτήµατα πρέπει να επιθεωρηθούν από εξειδικευµένο τεχνικό. Ποτέ µην συνδέετε την συσκευή χωρίς να υπάρχει στην παροχή αερίου βαλβίδα σταθερής πίεσης. Όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση πάντα να κλείνετε την βαλβίδα της φιάλης. Σε τακτικά διαστήµατα να κάνετε έλεγχο για τυχόν διαρροές. Αντίστοιχος έλεγχος πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αλλάζετε την φιάλη. Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Χρησιµοποιήστε µόνο φιάλες µε κατάλληλες διαστάσεις ώστε να χωρούν στην βάση της θερµάστρας. Πρέπει να χρησιµοποιείτε ρυθµιστή πίεσης µε κατάλληλες προδιαγραφές σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς. Η εγκατάσταση αλλαγή της φιάλης πρέπει να γίνεται από ειδικευµένο τεχνικό. Η αλλαγή της φιάλης πρέπει να γίνεται πάντα σε εξωτερικό χώρο, µακριά από σηµεία µε φλόγα ή οποιαδήποτε άλλη πιθανή πηγή ανάφλεξης. Σφίξτε όλες τις συνδέσεις χρησιµοποιώντας κατάλληλα εργαλεία. Η φιάλη πρέπει να βρίσκεται πάντα στην βάση της συσκευής. 8

9 Ελέγχετε για διαρροές τακτικά χρησιµοποιώντας σαπουνόνερο, Αν εντοπίσετε διαρροή αποκαταστήστε την πριν θέσετε την θερµάστρα σε λειτουργία. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η θερµάστρα µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτούς χώρους ή σε χώρους πολύ καλά αεριζόµενους (η ανοικτή επιφάνεια του χώρου πρέπει να είναι τουλάχιστον το 25% της συνολικής επιφάνειας των τοίχων του). Η χρήση αυτής της θερµάστρας σε κλειστούς χώρους µπορεί να είναι επικίνδυνη και απαγορεύεται. Στην θερµάστρα υπάρχου περιοχές που αναπτύσσεται πολύ υψηλή θερµοκρασία, τα παιδιά πρέπει να έχουν προσεκτική επιτήρηση όταν είναι κοντά στην συσκευή. Ποτέ µην κρεµάτε αντικείµενα ή υφάσµατα από την θερµάστρα. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε την θερµάστρα αν δεν είναι πλήρως συναρµολογηµένη. Η θερµάστρα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη από 90cm (36 ) από τα όρια του δωµατίου ή εύφλεκτα υλικά. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Για να εξασφαλίσετε υψηλή απόδοση από την θερµάστρα για πολλά χρόνια σας προτείνουµε να κάνετε τις ακόλουθες διαδικασίες συντήρησης. Κρατάτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες. Για τον καθαρισµό των επιφανειών της συσκευής χρησιµοποιείται µόνο χλιαρό σαπουνόνερο. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε διαλυτικά ή χηµικά για τον καθαρισµό των επιφανειών. Κατά την διάρκεια του καθαρισµού πρέπει να κρατάτε στεγνές τις περιοχές γύρω από τον καυστήρα και το µπεκ της φλόγας πιλότου. Αν το ρυθµιστικό βραχεί από οποιαδήποτε αιτία ΜΗΝ χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Το ρυθµιστικό πρέπει να αντικατασταθεί. Η κυκλοφορία του αέρα µέσα και γύρω από την συσκευή πρέπει να είναι ελεύθερη. Κρατάτε ελεύθερες και χωρίς σκόνη όλες τις σχισµές εξαερισµούς της θερµάστρας. Ενδείξεις πως οι σχισµές εξαερισµού είναι φραγµένες ή δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός είναι οι ακόλουθες: 9

10 Μυρωδιά αερίου και πολύ κίτρινη φλόγα Η θερµάστρα δεν φτάνει στην επιθυµητή θερµοκρασία Η λάµψη της φλόγας είναι πολύ ανοµοιόµορφη Ακούγεται περιοδικά θόρυβος σαν µικρή έκρηξη. Αράχνες ή άλλα έντοµα µπορεί να κάνουν τις φωλιές τους γύρω από την περιοχή του καυστήρα. Αυτή η πιθανότητα εµπεριέχει κινδύνους και πρέπει να καθαρίζετε τις επιφάνειες της περιοχής καύσης χρησιµοποιώντας µόνο πεπιεσµένο αέρα. Καµένα υπολείµµατα που έχουν «καρβουνιάσει» µπορεί να αναφλεγούν. Πρέπει να καθαρίζονται µε ζεστό σαπουνόνερο. Σε περιοχές κοντά στην θάλασσα σηµάδια οξείδωσης εµφανίζονται πιο γρήγορα. Ελέγχετε συχνά τις επιφάνειες της συσκευής και επισκευάζετε της αν χρειαστεί. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Σε περίπτωση που η συσκευή χρειαστεί επισκευή αυτή πρέπει να γίνει µόνο από ειδικευµένο προσωπικό. Να χρησιµοποιείτε πάντα µόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήµατα. Η χρήση µη κατάλληλων ανταλλακτικών ακυρώνει την εγγύηση της συσκευής και µπορεί να δηµιουργεί κινδύνους κατά την λειτουργία της. Για να αποθηκεύσετε την θερµάστρα βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα Αφαιρέστε την φιάλη από την συσκευή Το ρυθµιστικό πρέπει να είναι σε θέση OFF H θερµάστρα αποθηκεύεται όρθια σε ένα µέρος πουν δεν εκτίθεται άµεσα σε βροχή ή σκόνη. Είναι καλύτερα να χρησιµοποιήσετε ένα επιπλέον κάλυµµα ώστε να εµποδίσετε την συσσώρευση σκόνης στις σχισµές εξαερισµού της συσκευές. Πάντα να είστε σίγουροι πως όλες οι επιφάνειες της θερµάστρας είναι κρύες πριν την αποθηκεύσετε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η φλόγα πιλότος δεν ανάβει Η βαλβίδα της φιάλης είναι κλειστή Το ακροφύσιο του πιλότου είναι βρόµικο ή Ανοίξτε την βαλβίδα Καθαρίσετε το ακροφύσιο ή αντικαταστήστε το. 10

11 Η φλόγα πιλότος δεν µένει αναµµένη εν ανάβει ο καυστήρας Η φλόγα δεν έχει ικανό ύψος Σηµείωση: η θερµάστρα δεν πρέπει να λειτουργεί όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5 ο C Η φλόγα δεν είναι οµοιόµορφη Σηµείωση: τα πρώτα 2.5cm από την βάση της φλόγας συνήθως δεν ανάβουν Συσσώρευση καπνιάςκάρβουνου Βγαίνει πυκνός µαύρος καπνός κατεστραµµένο. Υπάρχει αέρας στον κύκλωµα τροφοδοσίας µε αέριο. Χαµηλή πίεση του αερίου εν υπάρχει σπινθήρας Υπάρχει συσσωρευµένη βρώµα γύρο από το ακροφύσιο στης φλόγας πιλότου. Κάποια σύνδεση είναι χαλαρή και υπάρχει διαρροή. Ελαττωµατικός ρυθµιστής Χαµηλή πίεση του αερίου Το στόµιο έχει φράξει Ο διακόπτης του ρυθµιστικού δεν είναι σε θέση ΟΝ. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5 ο C και η φιάλη κοντεύει σχεδόν να αδειάσει. Το λάστιχο που συνδέει την φιάλη είναι τσακισµένο Χαµηλή πίεση του αερίου Η συσκευή δεν είναι αλφαδιασµένη Υπάρχουν υπολείµµατα καύση στον ανακλαστήρα και το κυλινδρικό γυαλί Ο καυστήρας δεν είναι καθαρός. Κάντε εξαέρωση όπως αναφέρεται στις οδηγίες. Η φιάλη έχει σχεδόν αδειάσει αντικαταστήστε την. Πρέπει να αντικαταστήσετε την συσκευή ανάφλεξης. Καθαρίστε το ακροφύσιο. Ελέγξετε και αποκαταστήστε τις συνδέσεις. Αντικαταστήστε τον ρυθµιστή. Η φιάλη έχει σχεδόν αδειάσει αντικαταστήστε την. Καθαρίστε το στόµιο του καυστήρα. Βάλτε το ρυθµιστικό στη θέση ΟΝ. Αντικαταστήστε την φιάλη Τακτοποιήστε το λάστιχο ώστε να µην έχει τσακίσµατα. Η φιάλη έχει σχεδόν αδειάσει αντικαταστήστε την. Τοποθετήστε την συσκευή σε µια οριζόντια επιφάνεια Καθαρίστε τα υπολείµµατα. Βάλτε το ρυθµιστικό στη θέση OFF. Κλείστε την βαλβίδα της φιάλης. Περιµένετε να κρυώσει η συσκευή. Καθαρίστε προσεκτικά όλα τα µέρη του καυστήρα. Τεχνικά χαρακτηριστικά Μοντέλο Η 1501/I /37 Τύπος αερίου / πίεση Συνολική 30mbar/37mbar 11.2ΚW 11

12 καταναλισκόµενη ισχύς Κατανάλωση αερίου ιάµετρος Εγχυτήρα 850gr/Ωρα 1,6mm 12

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή εστία γκαζιού Εγχειρίδιο χρήσης

Φορητή εστία γκαζιού Εγχειρίδιο χρήσης Φορητή εστία γκαζιού Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλο: PGC-2324 Διαβάστε και κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2X2.3KW(166g/h) Σύστημα πιεζοηλεκτρικής ανάφλεξης Βαλβίδα χαμηλής πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: EUROGAS Snc Apparecchiature a gas industriali e domestiche 0051-06 IT 25015 Desenzano del Garda (Brescia) - Via Ticino 10/A Tel. (030) 9990471 / Fax (030) 9990481 PIN 51AR1013 www.eurogasitaly.it - info@eurogasitaly.it

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σειρές 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα πάνελ που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης και Χρήσης

Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης και Χρήσης Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης και Χρήσης ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν η ψησταριά είναι σε χρήση, μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη. Μαγειρεύετε πάντα με πολύ προσοχή. Να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση ατυχημάτων ή

Διαβάστε περισσότερα

/AC. EM-610

/AC. EM-610 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ EM-610 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) ΗΧ-426

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) ΗΧ-426 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) ΗΧ-426 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ Εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν η ψησταριά είναι σε χρήση, μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη. Μαγειρεύετε πάντα με πολύ προσοχή. Να είστε προετοιμασμένοι σε

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν η ψησταριά είναι σε χρήση, μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη. Μαγειρεύετε πάντα με πολύ προσοχή. Να είστε προετοιμασμένοι σε ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν η ψησταριά είναι σε χρήση, μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη. Μαγειρεύετε πάντα με πολύ προσοχή. Να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση ατυχημάτων ή πυρκαγιάς. Να ξέρετε πού βρίσκονται κιτ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa

Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa ΠΡΟΕΙΔΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΟΝΟΥ TIMMY MD 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΟΝΟΥ TIMMY MD 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΟΝΟΥ TIMMY MD 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή....3 Περιγραφή εξαρτημάτων και χειριστηρίων....3 Λειτουργίες κουμπιών και διακοπτών....4 Τεχνικά χαρακτηριστικά....4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB8053 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 INFRARED Η 2 INFRARED N ss 1 jgjj] 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-840 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. SCARIFIER SP36 Οδηγίες Χρήσης ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Ορισµός Συµβόλων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ! ιαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης της µηχανής και του σέρβις. Να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόμετρο για μετρήσεις χωρίς επαφή με το αντικείμενο μέτρησης

Θερμόμετρο για μετρήσεις χωρίς επαφή με το αντικείμενο μέτρησης Θερμόμετρο για μετρήσεις χωρίς επαφή με το αντικείμενο μέτρησης Σύντομη περιγραφή Το είναι θερμόμετρο το οποίο μπορεί να μετρήσει την θερμοκρασία χωρίς να έρθει σε επαφή με το αντικείμενο. Η μέτρηση γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΤ743 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. 2. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΝ ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Οδηγίες χρήσεως Αγαπητέ Πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόντα LAFE. Είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για τη φροντίδα του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: /

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: / ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ Κωδικός προϊόντος: 107-48590 / 107-48593 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή κερμάτων. Κουμπιά & οθόνη. Διακόπτης ενεργοποίησης

Υποδοχή κερμάτων. Κουμπιά & οθόνη. Διακόπτης ενεργοποίησης ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Η συσκευή κατά τη λειτουργία της πρέπει να είναι τοποθετηµένη σε µια σταθερή οριζόντια επιφάνεια. Σε καµία περίπτωση µην ανοίγετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER1511 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός της

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα SB-80 / SB-85C

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα SB-80 / SB-85C Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα SB-80 / SB-85C Κεφαλή καταστροφέα εγγράφων Ενδεικτικές λυχνίες (κόκκινες) Εμπλοκή χαρτιού Ανοικτή θύρα Υπερθέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση. Φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10 Oδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Σύντομη εισαγωγή 2 Εξαρτήματα, κουμπιά ελέγχου και ενδεικτικά της συσκευής 2 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια σας 3 Λειτουργίες καταμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Πρόκειται για μια ασύρματη, εύχρηστη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB made in Italy ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 1.1 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 2. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3.1 ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΥΣΚΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ 3.2 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL- Παρακαλώ πριν τη χρήση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Ασφαλείας Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ 1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ Μέτρα Ασφάλειας κατά τη χρήση τους Ένα πλήθος βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργοταξίων, εργαστηρίων, συνεργείων, νοσοκομείων και άλλων μονάδων χρησιμοποιούν βιομηχανικά αέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ ΡΕΥΜΑΤΟΣ UHG-844

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ ΡΕΥΜΑΤΟΣ UHG-844 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ ΡΕΥΜΑΤΟΣ UHG-844 Εγχειρίδιο χρήσης Αγαπητέ πελάτη: Ευχαριστούμε για την επιλογή του προιόντος της εταιρίας μας. Πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή που μπορούσατε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΥΠΑΚΙ CLEANMAXX 4380 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΥΠΑΚΙ CLEANMAXX 4380 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΥΠΑΚΙ CLEANMAXX 4380 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΜΑΧ4380 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές σηµείο για µελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα