Η Η-1501 rev1.0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η-1501. Η-1501 rev1.0 www.ready.gr"

Transcript

1 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ Η-1501 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟ ΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚ Η ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 1. H θερµάστρα προορίζεται για χρήση µόνο σε εξωτερικούς χώρους. 2. Η αλλαγή της φιάλης υγραερίου πρέπει να γίνεται µόνο σε ανοιχτούς, πολύ καλά αεριζόµενους χώρους και µακριά από κάθε πηγή φλόγας ή σπινθήρα. 3. Η αποθήκευση της συσκευής πρέπει να γίνεται σε χώρο που υπάρχει καλός εξαερισµός. 4. Ποτέ µην µετακινείτε την συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Πάντα να περιµένετε να κρυώσει η συσκευή πριν την µετακινήσετε. 1

2 5. Αν πρόκειται να µετακινήσετε την συσκευή κλείστε την βαλβίδα της φιάλης και θέστε το ρυθµιστικό της συσκευής σε θέση OFF. 6. Πριν την αποθήκευση της συσκευής πρέπει να έχετε κλείσει την φιάλη και να την έχετε αποσυνδέσει. 7. Ποτέ µην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε την συσκευή µε οποιοδήποτε τρόπο. Ποτέ µην βάφετε τις επιφάνειες της. 8. Φροντίστε ώστε οι σχισµές εξαερισµού της συσκευής να είναι πάντα ελεύθερες και καθαρές από σκόνη. 9. Η σύνδεση της συσκευής µε την φιάλη υγραερίου πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς και νοµοθεσία. 10. H συντήρηση και επισκευές πρέπει να γίνονται µόνο από ειδικευµένο προσωπικό. 11. Πριν ξεκινήσει η λειτουργία της συσκευής, µετά από ένα µακρύ διάστηµα αχρηστίας η συσκευή πρέπει να επιθεωρείται από ειδικευµένο τεχνικό. 12. Η συσκευή πρέπει να επιθεωρείται για διαρροές τουλάχιστον µια φορά τον µήνα. 13. Ο σωλήνας σύνδεσης της φιάλης µε την συσκευή πρέπει να αλλάζει µια φορά τον χρόνο ή όποτε ορίζουν οι εθνικοί κανονισµοί. 14. Για την εύρυθµη λειτουργία της θερµάστρας είναι απαραίτητος ο προσεκτικός καθαρισµός όλων των λειτουργικών µερών της σύµφωνα µε τις οδηγίες. 15. Σβήστε αµέσως την θερµάστρα και κάνετε προσεκτικό έλεγχο αν συµβεί κάτι από τα παρακάτω: Υπάρχει έντονη µυρωδιά αερίου Η φλόγα έχει έντονα κίτρινες άκρες Η θερµοκρασία έχει πέσει κάτω από 5 ο C και η τροφοδοσία του αερίου δεν είναι οµαλή. Κατά την διάρκεια της λειτουργία παρατηρούνται µικροί κρότοι (αυτό µπορεί να συµβαίνει µόνο κατά την εξαέρωση) 16. Οι σωλήνες τροφοδοσίας, η ρυθµιστική βαλβίδα και όλα τα εξαρτήµατα σύνδεσης πρέπει να παραµένουν ασφαλή και εγκατεστηµένα µε τρόπο που δεν µπορεί να καταστραφούν από κάποια τυχαία κίνηση ενός παρισταµένου. 17. Όλα τα προστατευτικά πλέγµατα της θερµάστρας πρέπει να είναι κανονικά τοποθετηµένα όταν αυτή βρίσκεται σε κανονική λειτουργία. 18. Παιδιά και ενήλικες πρέπει να ενηµερώνονται µε σαφήνεια πως η θερµάστρα κατά την λειτουργία της έχει επιφάνειες που καίνε ώστε να παραµένουν σε ασφαλή απόσταση από αυτή και να µην ακουµπούν οι ίδιοι ή ρούχα τους επάνω στις επιφάνειες της. 19. Παιδιά και ζώα πρέπει να επιτηρούνται προσεκτικά όταν βρίσκονται κοντά στην θερµάστρα. 20. Σε καµία περίπτωση µην πλησιάζετε στην θερµάστρα ρούχα ή άλλα εύφλεκτα υλικά. 21. Μην πλησιάζετε στην θερµάστρα αντικείµενα που µπορεί να καταστραφούν από την θερµότητα. 22. Μην αποθηκεύετε κοντά στην σόµπα εύφλεκτα αντικείµενα. 23. Σε καµία περίπτωση µην χρησιµοποιείτε σπρέι κοντά στην θερµάστρα όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία. 2

3 24. Η θερµάστρα πρέπει να είναι πάντα αλφαδιασµένη όταν λειτουργεί και να βρίσκεται εγκατεστηµένη σε επίπεδη επιφάνεια. 25. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία κανένα εύφλεκτο υλικό δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη τους ενός (1) µέτρου. 26. Η θερµάστρα επιτρέπεται να λειτουργεί µόνο σε ανοικτούς χώρους. Αν στο χώρο υπάρχουν όρια (τοίχοι) τουλάχιστον το 25% της συνολικής επιφανείας πρέπει να είναι ανοιχτό. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 4 τεµ βίδες Μ5 Χ 8 και 4 ροδέλες Φ 5 για την σύνδεση του καυστήρα µε την βάση 8 τεµ βίδες Μ5 Χ 8 και 8 ροδέλες Φ 5 για την σύνδεση του κάτω µέρους του πλαισίου µε την βάση. 8 τεµ βίδες Μ5 Χ 8 και 8 ροδέλες Φ 5 για την σύνδεση του πάνω µέρους του πλαισίου µε τον ανακλαστήρα. 4 τεµ βίδες Μ5 Χ 14 και 4 ροδέλες Φ 5 για την σύνδεση των µεταλλικών stop µε τον ανακλαστήρα. ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ Αρ. Περιγραφή Τεµ 1 Βάση 1 2 Πυρίµαχο γυάλινος κύλινδρος 2 3 Κάτω προστατευτικές γρίλιες 4 4 Κάτω γωνίες προφίλ πλαισίου 4 5 Βίδες Μ5Χ Ροδέλες Φ Πάνω γωνίες προφίλ πλαισίου 4 8 Πάνω προστατευτικές γρίλιες 4 9 Βίδες Μ5Χ Στοπ µεταλλικής γρίλιας 4 11 Ανακλαστήρας 1 12 Μηχανισµός καυστήρα 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Για την συναρµολόγηση θα χρειαστείτε: Κατσαβίδι µε µύτη τύπου Philips Υγρό για τον εντοπισµό διαρροής (σαπουνόνερο) Στην αρχή σφίξτε ελαφρά όλες τις βίδες στα σηµεία συναρµογής. Όταν ολοκληρωθεί η συναρµολόγηση σφίξτε καλά όλες τις βίδες. Έτσι διευκολύνεται η συναρµολόγηση και αυξάνεται η αντοχή της κατασκευής. 3

4 Πριν την συσκευασία αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά της συσκευασίας από τις επιφάνειες της συσκευής. ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑ 1 Συναρµολογήστε την βάση του καυστήρα (12) στην βάση της συσκευής (1) χρησιµοποιώντας 4 βίδες Μ5 (5) και 4 ροδέλες (6). Εικόνα 1 ΒΗΜΑ 2 Συναρµολογήστε τα 4 κοµµάτια (γωνίες προφίλ) του πάνω µέρος του πλαισίου (4) στην βάση (1) χρησιµοποιώντας 8 βίδες Μ5 (5) και 8 ροδέλες (6). Εικόνα 2 ΒΗΜΑ 3 Συναρµολογήστε τα 4 κοµµάτια του πάνω µέρους του πλαισίου (γωνίες προφίλ) (7) στο ανακλαστήρα (11) χρησιµοποιώντας 8 βίδες Μ8 Χ 5 (5) και 8 ροδέλες (6). Εικόνα 3 ΒΗΜΑ 4 Ενώστε τις γωνίες του πλαισίου (πάνω και κάτω τµήµα). Σφίξτε τις βίδες χρησιµοποιώντας 8 βίδες Μ5 (4) και 8 ροδέλες (5). Εικόνα 4 ΒΗΜΑ 5 Τοποθετήστε το κάτω προστατευτικό πλέγµα (3) στις πάνω υποδοχές του κάτω πλαισίου (4) από µέσα προς τα έξω (α) και σύρετε το προς τα κάτω (b). Προσαρµόστε το κάτω µέρος µε τις υποδοχές που υπάρχουν στο κάτω µέρος του πλαισίου (c) και εξασφαλίστε πως έχει εισέλθει καλά στις υποδοχές (d). Με τον ίδιο τρόπο προσαρµόστε το πάνω προστατευτικό 4

5 πλέγµα (8). Όµοια βάλτε τα προστατευτικά πλαίσια στις υπόλοιπες 2 πλευρές (καλύψτε τις 3 πλευρές). Εικόνα 5 ΒΗΜΑ 6 Από την πλευρά που δεν έχετε βάλει ακόµα τις γρίλιες εισάγετε τον γυάλινο κύλινδρο στην τρύπα του ανακλαστήρα και στην συνέχεια αφήστε το κάτω µέρος να κάτσει προσεκτικά στο κάτω µέρος όπου υπάρχει η οπή του «καυστήρα» Εικόνα 6. ώστε ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή εφαρµογή του ελαστικού δακτυλίου. (Λεπτοµέρεια 2-1 και 2-2) BHMA 7 Τοποθετήστε τα προστατευτικά πλέγµατα στην 4 η πλευρά που δεν τα έχετε τοποθετήσει κάνοντας όµοια βήµατα µε όπως περιγράφονται στο Bήµα 4. BHMΑ 8 Στερεώστε τα 4 στοπ (10) που βρίσκονται στο πάνω προστατευτικό πλέγµα µε 4 βίδες Μ4 Χ 14 (9) και 4 ροδέλες. 5

6 ΒΗΜΑ 9 Τοποθετήστε την πόρτα στο κάτω µέρος της βάσης. ΒΗΜΑ 10 (Προαιρετικό) Αν η φλόγα βάζοντας τον ρυθµιστή στον µέγιστο (ΜΑΧ) δεν είναι αρκετά ψηλή µπορείτε να προσθέσετε την συρµάτινος θώρακας (11-2) µεταξύ του ανακλαστήρα (11-1) και του µεταλλικού δίσκου (11-3) όπως φαίνεται και στην Εικόνα 10 και την λεπτοµέρεια J. J 11-1 ανακλαστήρας 11-2 συρµάτινος θώρακας 11-3 µεταλλικός δίσκος Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΕΡΑΣ ΠΡΙΝ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ PILOT 6

7 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ 3 ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΦΛΟΓΑ «ΠΙΛΟΤΟ» Ελέγξετε την στεγανότητα όλων των συνδέσεων πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Ανοίξτε την παροχή της φιάλης υγραερίου 1. Πιέστε το ρυθµιστικό και στρέψτε το αντίθετα µε την φορά των δεικτών του ρολογιού στην θέση PILOT. είτε και την εικόνα δεξιά. 2. Κρατήστε το ρυθµιστικό πιεσµένο και πιέστε το κουµπί IGNITION επανειληµµένα εωσότου ανάψει η φλόγα πιλότος. 3. Συνεχίστε να κρατάτε το ρυθµιστικό πιεσµένο για 10 δευτερόλεπτα στην συνέχεια σταµατήστε να το πιέζετε. Ο πιλότος πρέπει να παραµείνει αναµµένος. Αν ο πιλότος δεν ανάψει γυρίστε το ρυθµιστικό στην θέση OFF και επαναλάβετε την διαδικασία 1 έως 3. ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΟΜΠΑ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η φλόγα πιλότος πρέπει να είναι αναµµένη και το ρυθµιστικό να είναι στη θέση PILOT. Κρατήστε το ρυθµιστικό ελαφρά πιεσµένο και στρέψτε το αντίστροφα µε την φορά των δεικτών του ρολογιού στη θέση LOW. Όταν το µεταλλικός πλέγµα ανάψει-φωτοβολεί γυρίστε το διακόπτη σύµφωνα µε την φορά του ρολογιού στην θέση HIGH αν είναι αναγκαίο. Σηµείωση: Το εξάρτηµα καύσης µπορεί να κάνει αρκετό θόρυβο όταν αρχικά ανάβει, για να µειωθεί αυτός ο θόρυβος στρέψτε τον διακόπτη στην θέση PILOT και στην συνέχεια στρέψτε τον εκ νέου στην επιθυµητή θέση. ΣΒΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΜΑ ΕΚ ΝΕΟΥ Γυρίστε το ρυθµιστικό στην θέση OFF Περιµένετε τουλάχιστον 5 λεπτά για να καταναλωθεί το αέριο πριν επιχειρήσετε να ανάψετε εκ νέου την φλόγα πιλότο. Επαναλάβετε τα βήµατα της προηγούµενης παραγράφου. ΓΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ Πιέστε το ρυθµιστικό και στρέψτε το σύµφωνα µε την φορά των δεικτών του ρολογιού στη θέση OFF. Κλείστε την παροχή του αερίου και την κεντρική βαλβίδα της φιάλης. Σηµείωση: Μετά την χρήση µπορεί να εµφανιστεί αποχρωµατισµός στα µέρη που θερµαίνονται, αυτό είναι φυσιολογικό. Πάντα να περιµένετε να κρυώσει η συσκευή πριν την µετακινήσετε. Πάντα να κλείνετε την βαλβίδα της φιάλης όταν σβήνετε την συσκευή. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΙΑΡΡΟΗ 7

8 ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΦΛΟΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗΣ. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΙΑΡΡΟΕΣ ΕΝΩ ΚΑΠΝΙΖΕΤΑΙ Όλες οι συνδέσεις της συσκευής έχουν ελεγχτεί για διαρροές πριν η συσκευή φύγει από το εργοστάσιο. Η συσκευή πρέπει να ελέγχεται περιοδικά για τυχόν διαρροές. Η συσκευή πρέπει να ελεγχτεί άµεσα για διαρροή αν αντιληφθείτε µυρωδιά υγραερίου. Για να ελέγξετε πιθανή διαρροή χρησιµοποιήστε ένα διάλλειµα σαπουνόνερου (1 µέρος υγρού σαπουνιού 3 µέρη νερού). Σταγόνες σαπουνόνερο πρέπει να εφαρµόζονται στα σηµεία που πιθανόν υπάρχει διαρροή. Τα πλέον πιθανά σηµεία διαρροής εµφανίζονται στο διπλανό σχήµα. Αρχικά η βαλβίδα της φιάλης πρέπει να είναι εντελώς κλειστή. Όταν εφαρµόστε το σαπουνόνερο στα σηµεία που πρέπει ανοίξτε την βαλβίδα της φιάλης. Φούσκες θα αρχίσουν να εµφανίζονται στα σηµεία διαρροής. Σε περίπτωση διαρροής κλείστε την παροχή του αερίου, αντικαταστήσετε τα φθαρµένα σηµεία ή σφίξτε τις συνδέσεις και επαναλάβετε τον έλεγχο. Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει καµία διαρροή. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ποτέ µην χρησιµοποιείτε µια φιάλη µε κατεστραµµένα ή οξειδωµένα µέρη ή κατεστραµµένα κολάρα, σφιγκτήρες κλπ. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε φθορές τα εξαρτήµατα πρέπει να επιθεωρηθούν από εξειδικευµένο τεχνικό. Ποτέ µην συνδέετε την συσκευή χωρίς να υπάρχει στην παροχή αερίου βαλβίδα σταθερής πίεσης. Όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση πάντα να κλείνετε την βαλβίδα της φιάλης. Σε τακτικά διαστήµατα να κάνετε έλεγχο για τυχόν διαρροές. Αντίστοιχος έλεγχος πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αλλάζετε την φιάλη. Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Χρησιµοποιήστε µόνο φιάλες µε κατάλληλες διαστάσεις ώστε να χωρούν στην βάση της θερµάστρας. Πρέπει να χρησιµοποιείτε ρυθµιστή πίεσης µε κατάλληλες προδιαγραφές σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς. Η εγκατάσταση αλλαγή της φιάλης πρέπει να γίνεται από ειδικευµένο τεχνικό. Η αλλαγή της φιάλης πρέπει να γίνεται πάντα σε εξωτερικό χώρο, µακριά από σηµεία µε φλόγα ή οποιαδήποτε άλλη πιθανή πηγή ανάφλεξης. Σφίξτε όλες τις συνδέσεις χρησιµοποιώντας κατάλληλα εργαλεία. Η φιάλη πρέπει να βρίσκεται πάντα στην βάση της συσκευής. 8

9 Ελέγχετε για διαρροές τακτικά χρησιµοποιώντας σαπουνόνερο, Αν εντοπίσετε διαρροή αποκαταστήστε την πριν θέσετε την θερµάστρα σε λειτουργία. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η θερµάστρα µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτούς χώρους ή σε χώρους πολύ καλά αεριζόµενους (η ανοικτή επιφάνεια του χώρου πρέπει να είναι τουλάχιστον το 25% της συνολικής επιφάνειας των τοίχων του). Η χρήση αυτής της θερµάστρας σε κλειστούς χώρους µπορεί να είναι επικίνδυνη και απαγορεύεται. Στην θερµάστρα υπάρχου περιοχές που αναπτύσσεται πολύ υψηλή θερµοκρασία, τα παιδιά πρέπει να έχουν προσεκτική επιτήρηση όταν είναι κοντά στην συσκευή. Ποτέ µην κρεµάτε αντικείµενα ή υφάσµατα από την θερµάστρα. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε την θερµάστρα αν δεν είναι πλήρως συναρµολογηµένη. Η θερµάστρα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη από 90cm (36 ) από τα όρια του δωµατίου ή εύφλεκτα υλικά. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Για να εξασφαλίσετε υψηλή απόδοση από την θερµάστρα για πολλά χρόνια σας προτείνουµε να κάνετε τις ακόλουθες διαδικασίες συντήρησης. Κρατάτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες. Για τον καθαρισµό των επιφανειών της συσκευής χρησιµοποιείται µόνο χλιαρό σαπουνόνερο. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε διαλυτικά ή χηµικά για τον καθαρισµό των επιφανειών. Κατά την διάρκεια του καθαρισµού πρέπει να κρατάτε στεγνές τις περιοχές γύρω από τον καυστήρα και το µπεκ της φλόγας πιλότου. Αν το ρυθµιστικό βραχεί από οποιαδήποτε αιτία ΜΗΝ χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Το ρυθµιστικό πρέπει να αντικατασταθεί. Η κυκλοφορία του αέρα µέσα και γύρω από την συσκευή πρέπει να είναι ελεύθερη. Κρατάτε ελεύθερες και χωρίς σκόνη όλες τις σχισµές εξαερισµούς της θερµάστρας. Ενδείξεις πως οι σχισµές εξαερισµού είναι φραγµένες ή δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός είναι οι ακόλουθες: 9

10 Μυρωδιά αερίου και πολύ κίτρινη φλόγα Η θερµάστρα δεν φτάνει στην επιθυµητή θερµοκρασία Η λάµψη της φλόγας είναι πολύ ανοµοιόµορφη Ακούγεται περιοδικά θόρυβος σαν µικρή έκρηξη. Αράχνες ή άλλα έντοµα µπορεί να κάνουν τις φωλιές τους γύρω από την περιοχή του καυστήρα. Αυτή η πιθανότητα εµπεριέχει κινδύνους και πρέπει να καθαρίζετε τις επιφάνειες της περιοχής καύσης χρησιµοποιώντας µόνο πεπιεσµένο αέρα. Καµένα υπολείµµατα που έχουν «καρβουνιάσει» µπορεί να αναφλεγούν. Πρέπει να καθαρίζονται µε ζεστό σαπουνόνερο. Σε περιοχές κοντά στην θάλασσα σηµάδια οξείδωσης εµφανίζονται πιο γρήγορα. Ελέγχετε συχνά τις επιφάνειες της συσκευής και επισκευάζετε της αν χρειαστεί. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Σε περίπτωση που η συσκευή χρειαστεί επισκευή αυτή πρέπει να γίνει µόνο από ειδικευµένο προσωπικό. Να χρησιµοποιείτε πάντα µόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήµατα. Η χρήση µη κατάλληλων ανταλλακτικών ακυρώνει την εγγύηση της συσκευής και µπορεί να δηµιουργεί κινδύνους κατά την λειτουργία της. Για να αποθηκεύσετε την θερµάστρα βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα Αφαιρέστε την φιάλη από την συσκευή Το ρυθµιστικό πρέπει να είναι σε θέση OFF H θερµάστρα αποθηκεύεται όρθια σε ένα µέρος πουν δεν εκτίθεται άµεσα σε βροχή ή σκόνη. Είναι καλύτερα να χρησιµοποιήσετε ένα επιπλέον κάλυµµα ώστε να εµποδίσετε την συσσώρευση σκόνης στις σχισµές εξαερισµού της συσκευές. Πάντα να είστε σίγουροι πως όλες οι επιφάνειες της θερµάστρας είναι κρύες πριν την αποθηκεύσετε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η φλόγα πιλότος δεν ανάβει Η βαλβίδα της φιάλης είναι κλειστή Το ακροφύσιο του πιλότου είναι βρόµικο ή Ανοίξτε την βαλβίδα Καθαρίσετε το ακροφύσιο ή αντικαταστήστε το. 10

11 Η φλόγα πιλότος δεν µένει αναµµένη εν ανάβει ο καυστήρας Η φλόγα δεν έχει ικανό ύψος Σηµείωση: η θερµάστρα δεν πρέπει να λειτουργεί όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5 ο C Η φλόγα δεν είναι οµοιόµορφη Σηµείωση: τα πρώτα 2.5cm από την βάση της φλόγας συνήθως δεν ανάβουν Συσσώρευση καπνιάςκάρβουνου Βγαίνει πυκνός µαύρος καπνός κατεστραµµένο. Υπάρχει αέρας στον κύκλωµα τροφοδοσίας µε αέριο. Χαµηλή πίεση του αερίου εν υπάρχει σπινθήρας Υπάρχει συσσωρευµένη βρώµα γύρο από το ακροφύσιο στης φλόγας πιλότου. Κάποια σύνδεση είναι χαλαρή και υπάρχει διαρροή. Ελαττωµατικός ρυθµιστής Χαµηλή πίεση του αερίου Το στόµιο έχει φράξει Ο διακόπτης του ρυθµιστικού δεν είναι σε θέση ΟΝ. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5 ο C και η φιάλη κοντεύει σχεδόν να αδειάσει. Το λάστιχο που συνδέει την φιάλη είναι τσακισµένο Χαµηλή πίεση του αερίου Η συσκευή δεν είναι αλφαδιασµένη Υπάρχουν υπολείµµατα καύση στον ανακλαστήρα και το κυλινδρικό γυαλί Ο καυστήρας δεν είναι καθαρός. Κάντε εξαέρωση όπως αναφέρεται στις οδηγίες. Η φιάλη έχει σχεδόν αδειάσει αντικαταστήστε την. Πρέπει να αντικαταστήσετε την συσκευή ανάφλεξης. Καθαρίστε το ακροφύσιο. Ελέγξετε και αποκαταστήστε τις συνδέσεις. Αντικαταστήστε τον ρυθµιστή. Η φιάλη έχει σχεδόν αδειάσει αντικαταστήστε την. Καθαρίστε το στόµιο του καυστήρα. Βάλτε το ρυθµιστικό στη θέση ΟΝ. Αντικαταστήστε την φιάλη Τακτοποιήστε το λάστιχο ώστε να µην έχει τσακίσµατα. Η φιάλη έχει σχεδόν αδειάσει αντικαταστήστε την. Τοποθετήστε την συσκευή σε µια οριζόντια επιφάνεια Καθαρίστε τα υπολείµµατα. Βάλτε το ρυθµιστικό στη θέση OFF. Κλείστε την βαλβίδα της φιάλης. Περιµένετε να κρυώσει η συσκευή. Καθαρίστε προσεκτικά όλα τα µέρη του καυστήρα. Τεχνικά χαρακτηριστικά Μοντέλο Η 1501/I /37 Τύπος αερίου / πίεση Συνολική 30mbar/37mbar 11.2ΚW 11

12 καταναλισκόµενη ισχύς Κατανάλωση αερίου ιάµετρος Εγχυτήρα 850gr/Ωρα 1,6mm 12

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολόγηση και Οδηγίες Χρήσης για Ψησταριές Mayfair/Tungsten, Spirit/Titanium, Hooded Gas Barbecues

Συναρμολόγηση και Οδηγίες Χρήσης για Ψησταριές Mayfair/Tungsten, Spirit/Titanium, Hooded Gas Barbecues Ψησταριές Υγραερίου Συναρμολόγηση και Οδηγίες Χρήσης για Ψησταριές Mayfair/Tungsten, Spirit/Titanium, Hooded Gas Barbecues GR Οι φωτογραφίες δεν αντιστοιχούν στην πραγματική αναλογία μεγέθους. Τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο μαγειρικό πλατώ αερίου Εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο μαγειρικό πλατώ αερίου Αγαπητέ πελάτη! Το εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2-5 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Συνδέσεις αερίου Πίνακας χαρακτηριστικών Προδιαγραφές καυστήρων και μπεκ

Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2-5 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Συνδέσεις αερίου Πίνακας χαρακτηριστικών Προδιαγραφές καυστήρων και μπεκ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-5 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Συνδέσεις αερίου Πίνακας χαρακτηριστικών Προδιαγραφές καυστήρων και μπεκ Περιγραφή της συσκευής, 6 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ÅÓÔÉA ÁÅÑÉÏÕ PH 750 T IX PH 741 RQO GH PH 750RT GH

ÅÓÔÉA ÁÅÑÉÏÕ PH 750 T IX PH 741 RQO GH PH 750RT GH ÅÓÔÉ ÁÅÑÉÏÕ PH 750 T IX PH 741 RQO GH PH 750RT GH Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα 2 Εγκατάσταση, 3-6 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Σύνδεση αερίου Πίνακας δεδομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D)

ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D) ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D) Μετά την παραλαβή της θερμάστρας, εφ όσον είστε κάτοικος Αθηνών, Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΛΟΓΑΣ Κύριου Καυστηρα. ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΛΟΓΑΣ Πίσω Καυστήρα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΛΟΓΑΣ Κύριου Καυστηρα. ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΛΟΓΑΣ Πίσω Καυστήρα GAS BARBECUES ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΒΟΥΤΑΝΙΟ Η ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι3+(28-30/37) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι3Β/Ρ(30) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 2 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ/ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ... 3 ΙΑΤΡΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ... 3 ΒΟΥΤΑΝΙΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FZ G/HA FZ G IX/HA FB G/HA FB G IX/HA FR G/HA FR G IX/HA FR G0/HA FR G0 IX/HA. Ελληνικά. Περιεχόμενα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FZ G/HA FZ G IX/HA FB G/HA FB G IX/HA FR G/HA FR G IX/HA FR G0/HA FR G0 IX/HA. Ελληνικά. Περιεχόμενα Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά Περιεχόμενα FZ G/HA FZ G IX/HA FB G/HA FB G IX/HA FR G/HA FR G IX/HA FR G0/HA FR G0 IX/HA Εγκατάσταση, Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Σύνδεση με το αέριο Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΟ 6

Περιεχόμενα 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΟ 6 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΟ 6 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 9 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 10 6. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB NL F I E P GR Instructions for use and installations instructions Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Instructions d installation et d utilisation Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Οδηγίες χρήσης και συντήρησης (Μετάφραση από το πρωτότυπο) Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu FR BG RO SI GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ TYΠΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ. 66 σβηστό 15 W 45 W 2265 W 2245 W 1415 W 2265 W 2295 W 1445 W

ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ TYΠΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ. 66 σβηστό 15 W 45 W 2265 W 2245 W 1415 W 2265 W 2295 W 1445 W ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται πάντα από έµπειρο προσωπικό. α) ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ Κρατάτε τα παιδιά µακριά από τη γυάλινη πόρτα του φούρνου κατά τα µαγειρέµατα. Αν ακουµπήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 17F έως 70 S A T U R N 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/08 7082672-01 CN(es)... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα