Η Η-1501 rev1.0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η-1501. Η-1501 rev1.0 www.ready.gr"

Transcript

1 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ Η-1501 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟ ΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚ Η ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 1. H θερµάστρα προορίζεται για χρήση µόνο σε εξωτερικούς χώρους. 2. Η αλλαγή της φιάλης υγραερίου πρέπει να γίνεται µόνο σε ανοιχτούς, πολύ καλά αεριζόµενους χώρους και µακριά από κάθε πηγή φλόγας ή σπινθήρα. 3. Η αποθήκευση της συσκευής πρέπει να γίνεται σε χώρο που υπάρχει καλός εξαερισµός. 4. Ποτέ µην µετακινείτε την συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Πάντα να περιµένετε να κρυώσει η συσκευή πριν την µετακινήσετε. 1

2 5. Αν πρόκειται να µετακινήσετε την συσκευή κλείστε την βαλβίδα της φιάλης και θέστε το ρυθµιστικό της συσκευής σε θέση OFF. 6. Πριν την αποθήκευση της συσκευής πρέπει να έχετε κλείσει την φιάλη και να την έχετε αποσυνδέσει. 7. Ποτέ µην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε την συσκευή µε οποιοδήποτε τρόπο. Ποτέ µην βάφετε τις επιφάνειες της. 8. Φροντίστε ώστε οι σχισµές εξαερισµού της συσκευής να είναι πάντα ελεύθερες και καθαρές από σκόνη. 9. Η σύνδεση της συσκευής µε την φιάλη υγραερίου πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς και νοµοθεσία. 10. H συντήρηση και επισκευές πρέπει να γίνονται µόνο από ειδικευµένο προσωπικό. 11. Πριν ξεκινήσει η λειτουργία της συσκευής, µετά από ένα µακρύ διάστηµα αχρηστίας η συσκευή πρέπει να επιθεωρείται από ειδικευµένο τεχνικό. 12. Η συσκευή πρέπει να επιθεωρείται για διαρροές τουλάχιστον µια φορά τον µήνα. 13. Ο σωλήνας σύνδεσης της φιάλης µε την συσκευή πρέπει να αλλάζει µια φορά τον χρόνο ή όποτε ορίζουν οι εθνικοί κανονισµοί. 14. Για την εύρυθµη λειτουργία της θερµάστρας είναι απαραίτητος ο προσεκτικός καθαρισµός όλων των λειτουργικών µερών της σύµφωνα µε τις οδηγίες. 15. Σβήστε αµέσως την θερµάστρα και κάνετε προσεκτικό έλεγχο αν συµβεί κάτι από τα παρακάτω: Υπάρχει έντονη µυρωδιά αερίου Η φλόγα έχει έντονα κίτρινες άκρες Η θερµοκρασία έχει πέσει κάτω από 5 ο C και η τροφοδοσία του αερίου δεν είναι οµαλή. Κατά την διάρκεια της λειτουργία παρατηρούνται µικροί κρότοι (αυτό µπορεί να συµβαίνει µόνο κατά την εξαέρωση) 16. Οι σωλήνες τροφοδοσίας, η ρυθµιστική βαλβίδα και όλα τα εξαρτήµατα σύνδεσης πρέπει να παραµένουν ασφαλή και εγκατεστηµένα µε τρόπο που δεν µπορεί να καταστραφούν από κάποια τυχαία κίνηση ενός παρισταµένου. 17. Όλα τα προστατευτικά πλέγµατα της θερµάστρας πρέπει να είναι κανονικά τοποθετηµένα όταν αυτή βρίσκεται σε κανονική λειτουργία. 18. Παιδιά και ενήλικες πρέπει να ενηµερώνονται µε σαφήνεια πως η θερµάστρα κατά την λειτουργία της έχει επιφάνειες που καίνε ώστε να παραµένουν σε ασφαλή απόσταση από αυτή και να µην ακουµπούν οι ίδιοι ή ρούχα τους επάνω στις επιφάνειες της. 19. Παιδιά και ζώα πρέπει να επιτηρούνται προσεκτικά όταν βρίσκονται κοντά στην θερµάστρα. 20. Σε καµία περίπτωση µην πλησιάζετε στην θερµάστρα ρούχα ή άλλα εύφλεκτα υλικά. 21. Μην πλησιάζετε στην θερµάστρα αντικείµενα που µπορεί να καταστραφούν από την θερµότητα. 22. Μην αποθηκεύετε κοντά στην σόµπα εύφλεκτα αντικείµενα. 23. Σε καµία περίπτωση µην χρησιµοποιείτε σπρέι κοντά στην θερµάστρα όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία. 2

3 24. Η θερµάστρα πρέπει να είναι πάντα αλφαδιασµένη όταν λειτουργεί και να βρίσκεται εγκατεστηµένη σε επίπεδη επιφάνεια. 25. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία κανένα εύφλεκτο υλικό δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη τους ενός (1) µέτρου. 26. Η θερµάστρα επιτρέπεται να λειτουργεί µόνο σε ανοικτούς χώρους. Αν στο χώρο υπάρχουν όρια (τοίχοι) τουλάχιστον το 25% της συνολικής επιφανείας πρέπει να είναι ανοιχτό. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 4 τεµ βίδες Μ5 Χ 8 και 4 ροδέλες Φ 5 για την σύνδεση του καυστήρα µε την βάση 8 τεµ βίδες Μ5 Χ 8 και 8 ροδέλες Φ 5 για την σύνδεση του κάτω µέρους του πλαισίου µε την βάση. 8 τεµ βίδες Μ5 Χ 8 και 8 ροδέλες Φ 5 για την σύνδεση του πάνω µέρους του πλαισίου µε τον ανακλαστήρα. 4 τεµ βίδες Μ5 Χ 14 και 4 ροδέλες Φ 5 για την σύνδεση των µεταλλικών stop µε τον ανακλαστήρα. ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ Αρ. Περιγραφή Τεµ 1 Βάση 1 2 Πυρίµαχο γυάλινος κύλινδρος 2 3 Κάτω προστατευτικές γρίλιες 4 4 Κάτω γωνίες προφίλ πλαισίου 4 5 Βίδες Μ5Χ Ροδέλες Φ Πάνω γωνίες προφίλ πλαισίου 4 8 Πάνω προστατευτικές γρίλιες 4 9 Βίδες Μ5Χ Στοπ µεταλλικής γρίλιας 4 11 Ανακλαστήρας 1 12 Μηχανισµός καυστήρα 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Για την συναρµολόγηση θα χρειαστείτε: Κατσαβίδι µε µύτη τύπου Philips Υγρό για τον εντοπισµό διαρροής (σαπουνόνερο) Στην αρχή σφίξτε ελαφρά όλες τις βίδες στα σηµεία συναρµογής. Όταν ολοκληρωθεί η συναρµολόγηση σφίξτε καλά όλες τις βίδες. Έτσι διευκολύνεται η συναρµολόγηση και αυξάνεται η αντοχή της κατασκευής. 3

4 Πριν την συσκευασία αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά της συσκευασίας από τις επιφάνειες της συσκευής. ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑ 1 Συναρµολογήστε την βάση του καυστήρα (12) στην βάση της συσκευής (1) χρησιµοποιώντας 4 βίδες Μ5 (5) και 4 ροδέλες (6). Εικόνα 1 ΒΗΜΑ 2 Συναρµολογήστε τα 4 κοµµάτια (γωνίες προφίλ) του πάνω µέρος του πλαισίου (4) στην βάση (1) χρησιµοποιώντας 8 βίδες Μ5 (5) και 8 ροδέλες (6). Εικόνα 2 ΒΗΜΑ 3 Συναρµολογήστε τα 4 κοµµάτια του πάνω µέρους του πλαισίου (γωνίες προφίλ) (7) στο ανακλαστήρα (11) χρησιµοποιώντας 8 βίδες Μ8 Χ 5 (5) και 8 ροδέλες (6). Εικόνα 3 ΒΗΜΑ 4 Ενώστε τις γωνίες του πλαισίου (πάνω και κάτω τµήµα). Σφίξτε τις βίδες χρησιµοποιώντας 8 βίδες Μ5 (4) και 8 ροδέλες (5). Εικόνα 4 ΒΗΜΑ 5 Τοποθετήστε το κάτω προστατευτικό πλέγµα (3) στις πάνω υποδοχές του κάτω πλαισίου (4) από µέσα προς τα έξω (α) και σύρετε το προς τα κάτω (b). Προσαρµόστε το κάτω µέρος µε τις υποδοχές που υπάρχουν στο κάτω µέρος του πλαισίου (c) και εξασφαλίστε πως έχει εισέλθει καλά στις υποδοχές (d). Με τον ίδιο τρόπο προσαρµόστε το πάνω προστατευτικό 4

5 πλέγµα (8). Όµοια βάλτε τα προστατευτικά πλαίσια στις υπόλοιπες 2 πλευρές (καλύψτε τις 3 πλευρές). Εικόνα 5 ΒΗΜΑ 6 Από την πλευρά που δεν έχετε βάλει ακόµα τις γρίλιες εισάγετε τον γυάλινο κύλινδρο στην τρύπα του ανακλαστήρα και στην συνέχεια αφήστε το κάτω µέρος να κάτσει προσεκτικά στο κάτω µέρος όπου υπάρχει η οπή του «καυστήρα» Εικόνα 6. ώστε ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή εφαρµογή του ελαστικού δακτυλίου. (Λεπτοµέρεια 2-1 και 2-2) BHMA 7 Τοποθετήστε τα προστατευτικά πλέγµατα στην 4 η πλευρά που δεν τα έχετε τοποθετήσει κάνοντας όµοια βήµατα µε όπως περιγράφονται στο Bήµα 4. BHMΑ 8 Στερεώστε τα 4 στοπ (10) που βρίσκονται στο πάνω προστατευτικό πλέγµα µε 4 βίδες Μ4 Χ 14 (9) και 4 ροδέλες. 5

6 ΒΗΜΑ 9 Τοποθετήστε την πόρτα στο κάτω µέρος της βάσης. ΒΗΜΑ 10 (Προαιρετικό) Αν η φλόγα βάζοντας τον ρυθµιστή στον µέγιστο (ΜΑΧ) δεν είναι αρκετά ψηλή µπορείτε να προσθέσετε την συρµάτινος θώρακας (11-2) µεταξύ του ανακλαστήρα (11-1) και του µεταλλικού δίσκου (11-3) όπως φαίνεται και στην Εικόνα 10 και την λεπτοµέρεια J. J 11-1 ανακλαστήρας 11-2 συρµάτινος θώρακας 11-3 µεταλλικός δίσκος Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΕΡΑΣ ΠΡΙΝ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ PILOT 6

7 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ 3 ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΦΛΟΓΑ «ΠΙΛΟΤΟ» Ελέγξετε την στεγανότητα όλων των συνδέσεων πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Ανοίξτε την παροχή της φιάλης υγραερίου 1. Πιέστε το ρυθµιστικό και στρέψτε το αντίθετα µε την φορά των δεικτών του ρολογιού στην θέση PILOT. είτε και την εικόνα δεξιά. 2. Κρατήστε το ρυθµιστικό πιεσµένο και πιέστε το κουµπί IGNITION επανειληµµένα εωσότου ανάψει η φλόγα πιλότος. 3. Συνεχίστε να κρατάτε το ρυθµιστικό πιεσµένο για 10 δευτερόλεπτα στην συνέχεια σταµατήστε να το πιέζετε. Ο πιλότος πρέπει να παραµείνει αναµµένος. Αν ο πιλότος δεν ανάψει γυρίστε το ρυθµιστικό στην θέση OFF και επαναλάβετε την διαδικασία 1 έως 3. ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΟΜΠΑ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η φλόγα πιλότος πρέπει να είναι αναµµένη και το ρυθµιστικό να είναι στη θέση PILOT. Κρατήστε το ρυθµιστικό ελαφρά πιεσµένο και στρέψτε το αντίστροφα µε την φορά των δεικτών του ρολογιού στη θέση LOW. Όταν το µεταλλικός πλέγµα ανάψει-φωτοβολεί γυρίστε το διακόπτη σύµφωνα µε την φορά του ρολογιού στην θέση HIGH αν είναι αναγκαίο. Σηµείωση: Το εξάρτηµα καύσης µπορεί να κάνει αρκετό θόρυβο όταν αρχικά ανάβει, για να µειωθεί αυτός ο θόρυβος στρέψτε τον διακόπτη στην θέση PILOT και στην συνέχεια στρέψτε τον εκ νέου στην επιθυµητή θέση. ΣΒΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΜΑ ΕΚ ΝΕΟΥ Γυρίστε το ρυθµιστικό στην θέση OFF Περιµένετε τουλάχιστον 5 λεπτά για να καταναλωθεί το αέριο πριν επιχειρήσετε να ανάψετε εκ νέου την φλόγα πιλότο. Επαναλάβετε τα βήµατα της προηγούµενης παραγράφου. ΓΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ Πιέστε το ρυθµιστικό και στρέψτε το σύµφωνα µε την φορά των δεικτών του ρολογιού στη θέση OFF. Κλείστε την παροχή του αερίου και την κεντρική βαλβίδα της φιάλης. Σηµείωση: Μετά την χρήση µπορεί να εµφανιστεί αποχρωµατισµός στα µέρη που θερµαίνονται, αυτό είναι φυσιολογικό. Πάντα να περιµένετε να κρυώσει η συσκευή πριν την µετακινήσετε. Πάντα να κλείνετε την βαλβίδα της φιάλης όταν σβήνετε την συσκευή. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΙΑΡΡΟΗ 7

8 ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΦΛΟΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗΣ. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΙΑΡΡΟΕΣ ΕΝΩ ΚΑΠΝΙΖΕΤΑΙ Όλες οι συνδέσεις της συσκευής έχουν ελεγχτεί για διαρροές πριν η συσκευή φύγει από το εργοστάσιο. Η συσκευή πρέπει να ελέγχεται περιοδικά για τυχόν διαρροές. Η συσκευή πρέπει να ελεγχτεί άµεσα για διαρροή αν αντιληφθείτε µυρωδιά υγραερίου. Για να ελέγξετε πιθανή διαρροή χρησιµοποιήστε ένα διάλλειµα σαπουνόνερου (1 µέρος υγρού σαπουνιού 3 µέρη νερού). Σταγόνες σαπουνόνερο πρέπει να εφαρµόζονται στα σηµεία που πιθανόν υπάρχει διαρροή. Τα πλέον πιθανά σηµεία διαρροής εµφανίζονται στο διπλανό σχήµα. Αρχικά η βαλβίδα της φιάλης πρέπει να είναι εντελώς κλειστή. Όταν εφαρµόστε το σαπουνόνερο στα σηµεία που πρέπει ανοίξτε την βαλβίδα της φιάλης. Φούσκες θα αρχίσουν να εµφανίζονται στα σηµεία διαρροής. Σε περίπτωση διαρροής κλείστε την παροχή του αερίου, αντικαταστήσετε τα φθαρµένα σηµεία ή σφίξτε τις συνδέσεις και επαναλάβετε τον έλεγχο. Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει καµία διαρροή. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ποτέ µην χρησιµοποιείτε µια φιάλη µε κατεστραµµένα ή οξειδωµένα µέρη ή κατεστραµµένα κολάρα, σφιγκτήρες κλπ. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε φθορές τα εξαρτήµατα πρέπει να επιθεωρηθούν από εξειδικευµένο τεχνικό. Ποτέ µην συνδέετε την συσκευή χωρίς να υπάρχει στην παροχή αερίου βαλβίδα σταθερής πίεσης. Όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση πάντα να κλείνετε την βαλβίδα της φιάλης. Σε τακτικά διαστήµατα να κάνετε έλεγχο για τυχόν διαρροές. Αντίστοιχος έλεγχος πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αλλάζετε την φιάλη. Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Χρησιµοποιήστε µόνο φιάλες µε κατάλληλες διαστάσεις ώστε να χωρούν στην βάση της θερµάστρας. Πρέπει να χρησιµοποιείτε ρυθµιστή πίεσης µε κατάλληλες προδιαγραφές σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς. Η εγκατάσταση αλλαγή της φιάλης πρέπει να γίνεται από ειδικευµένο τεχνικό. Η αλλαγή της φιάλης πρέπει να γίνεται πάντα σε εξωτερικό χώρο, µακριά από σηµεία µε φλόγα ή οποιαδήποτε άλλη πιθανή πηγή ανάφλεξης. Σφίξτε όλες τις συνδέσεις χρησιµοποιώντας κατάλληλα εργαλεία. Η φιάλη πρέπει να βρίσκεται πάντα στην βάση της συσκευής. 8

9 Ελέγχετε για διαρροές τακτικά χρησιµοποιώντας σαπουνόνερο, Αν εντοπίσετε διαρροή αποκαταστήστε την πριν θέσετε την θερµάστρα σε λειτουργία. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η θερµάστρα µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτούς χώρους ή σε χώρους πολύ καλά αεριζόµενους (η ανοικτή επιφάνεια του χώρου πρέπει να είναι τουλάχιστον το 25% της συνολικής επιφάνειας των τοίχων του). Η χρήση αυτής της θερµάστρας σε κλειστούς χώρους µπορεί να είναι επικίνδυνη και απαγορεύεται. Στην θερµάστρα υπάρχου περιοχές που αναπτύσσεται πολύ υψηλή θερµοκρασία, τα παιδιά πρέπει να έχουν προσεκτική επιτήρηση όταν είναι κοντά στην συσκευή. Ποτέ µην κρεµάτε αντικείµενα ή υφάσµατα από την θερµάστρα. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε την θερµάστρα αν δεν είναι πλήρως συναρµολογηµένη. Η θερµάστρα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη από 90cm (36 ) από τα όρια του δωµατίου ή εύφλεκτα υλικά. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Για να εξασφαλίσετε υψηλή απόδοση από την θερµάστρα για πολλά χρόνια σας προτείνουµε να κάνετε τις ακόλουθες διαδικασίες συντήρησης. Κρατάτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες. Για τον καθαρισµό των επιφανειών της συσκευής χρησιµοποιείται µόνο χλιαρό σαπουνόνερο. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε διαλυτικά ή χηµικά για τον καθαρισµό των επιφανειών. Κατά την διάρκεια του καθαρισµού πρέπει να κρατάτε στεγνές τις περιοχές γύρω από τον καυστήρα και το µπεκ της φλόγας πιλότου. Αν το ρυθµιστικό βραχεί από οποιαδήποτε αιτία ΜΗΝ χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Το ρυθµιστικό πρέπει να αντικατασταθεί. Η κυκλοφορία του αέρα µέσα και γύρω από την συσκευή πρέπει να είναι ελεύθερη. Κρατάτε ελεύθερες και χωρίς σκόνη όλες τις σχισµές εξαερισµούς της θερµάστρας. Ενδείξεις πως οι σχισµές εξαερισµού είναι φραγµένες ή δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός είναι οι ακόλουθες: 9

10 Μυρωδιά αερίου και πολύ κίτρινη φλόγα Η θερµάστρα δεν φτάνει στην επιθυµητή θερµοκρασία Η λάµψη της φλόγας είναι πολύ ανοµοιόµορφη Ακούγεται περιοδικά θόρυβος σαν µικρή έκρηξη. Αράχνες ή άλλα έντοµα µπορεί να κάνουν τις φωλιές τους γύρω από την περιοχή του καυστήρα. Αυτή η πιθανότητα εµπεριέχει κινδύνους και πρέπει να καθαρίζετε τις επιφάνειες της περιοχής καύσης χρησιµοποιώντας µόνο πεπιεσµένο αέρα. Καµένα υπολείµµατα που έχουν «καρβουνιάσει» µπορεί να αναφλεγούν. Πρέπει να καθαρίζονται µε ζεστό σαπουνόνερο. Σε περιοχές κοντά στην θάλασσα σηµάδια οξείδωσης εµφανίζονται πιο γρήγορα. Ελέγχετε συχνά τις επιφάνειες της συσκευής και επισκευάζετε της αν χρειαστεί. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Σε περίπτωση που η συσκευή χρειαστεί επισκευή αυτή πρέπει να γίνει µόνο από ειδικευµένο προσωπικό. Να χρησιµοποιείτε πάντα µόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήµατα. Η χρήση µη κατάλληλων ανταλλακτικών ακυρώνει την εγγύηση της συσκευής και µπορεί να δηµιουργεί κινδύνους κατά την λειτουργία της. Για να αποθηκεύσετε την θερµάστρα βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα Αφαιρέστε την φιάλη από την συσκευή Το ρυθµιστικό πρέπει να είναι σε θέση OFF H θερµάστρα αποθηκεύεται όρθια σε ένα µέρος πουν δεν εκτίθεται άµεσα σε βροχή ή σκόνη. Είναι καλύτερα να χρησιµοποιήσετε ένα επιπλέον κάλυµµα ώστε να εµποδίσετε την συσσώρευση σκόνης στις σχισµές εξαερισµού της συσκευές. Πάντα να είστε σίγουροι πως όλες οι επιφάνειες της θερµάστρας είναι κρύες πριν την αποθηκεύσετε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η φλόγα πιλότος δεν ανάβει Η βαλβίδα της φιάλης είναι κλειστή Το ακροφύσιο του πιλότου είναι βρόµικο ή Ανοίξτε την βαλβίδα Καθαρίσετε το ακροφύσιο ή αντικαταστήστε το. 10

11 Η φλόγα πιλότος δεν µένει αναµµένη εν ανάβει ο καυστήρας Η φλόγα δεν έχει ικανό ύψος Σηµείωση: η θερµάστρα δεν πρέπει να λειτουργεί όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5 ο C Η φλόγα δεν είναι οµοιόµορφη Σηµείωση: τα πρώτα 2.5cm από την βάση της φλόγας συνήθως δεν ανάβουν Συσσώρευση καπνιάςκάρβουνου Βγαίνει πυκνός µαύρος καπνός κατεστραµµένο. Υπάρχει αέρας στον κύκλωµα τροφοδοσίας µε αέριο. Χαµηλή πίεση του αερίου εν υπάρχει σπινθήρας Υπάρχει συσσωρευµένη βρώµα γύρο από το ακροφύσιο στης φλόγας πιλότου. Κάποια σύνδεση είναι χαλαρή και υπάρχει διαρροή. Ελαττωµατικός ρυθµιστής Χαµηλή πίεση του αερίου Το στόµιο έχει φράξει Ο διακόπτης του ρυθµιστικού δεν είναι σε θέση ΟΝ. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5 ο C και η φιάλη κοντεύει σχεδόν να αδειάσει. Το λάστιχο που συνδέει την φιάλη είναι τσακισµένο Χαµηλή πίεση του αερίου Η συσκευή δεν είναι αλφαδιασµένη Υπάρχουν υπολείµµατα καύση στον ανακλαστήρα και το κυλινδρικό γυαλί Ο καυστήρας δεν είναι καθαρός. Κάντε εξαέρωση όπως αναφέρεται στις οδηγίες. Η φιάλη έχει σχεδόν αδειάσει αντικαταστήστε την. Πρέπει να αντικαταστήσετε την συσκευή ανάφλεξης. Καθαρίστε το ακροφύσιο. Ελέγξετε και αποκαταστήστε τις συνδέσεις. Αντικαταστήστε τον ρυθµιστή. Η φιάλη έχει σχεδόν αδειάσει αντικαταστήστε την. Καθαρίστε το στόµιο του καυστήρα. Βάλτε το ρυθµιστικό στη θέση ΟΝ. Αντικαταστήστε την φιάλη Τακτοποιήστε το λάστιχο ώστε να µην έχει τσακίσµατα. Η φιάλη έχει σχεδόν αδειάσει αντικαταστήστε την. Τοποθετήστε την συσκευή σε µια οριζόντια επιφάνεια Καθαρίστε τα υπολείµµατα. Βάλτε το ρυθµιστικό στη θέση OFF. Κλείστε την βαλβίδα της φιάλης. Περιµένετε να κρυώσει η συσκευή. Καθαρίστε προσεκτικά όλα τα µέρη του καυστήρα. Τεχνικά χαρακτηριστικά Μοντέλο Η 1501/I /37 Τύπος αερίου / πίεση Συνολική 30mbar/37mbar 11.2ΚW 11

12 καταναλισκόµενη ισχύς Κατανάλωση αερίου ιάµετρος Εγχυτήρα 850gr/Ωρα 1,6mm 12

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΤ743 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. 2. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/ντριες Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (υπόψη προέδρου της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας της σχολικής μονάδας)

Διευθυντές/ντριες Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (υπόψη προέδρου της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας της σχολικής μονάδας) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ : 18.4.49 Αρ. Τηλ. : 22800988 Αρ. Φαξ : 22809584 Email: gkolyfas@moec.gov.cy cantoniades@moec.gov.cy ykasoulides@moec.gov.cy ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB made in Italy ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 1.1 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 2. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3.1 ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΥΣΚΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ 3.2 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 1 1 Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 21 21 Capsules Dark Roasting 21 Capsules Medium Roasting 14 Capsules Decaffeinated Το

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH2500 RW Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος γυµναστικής. Για να το ευχαριστηθείτε και για να γυµναστείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

VDP 112 VDP 113 VDP 123

VDP 112 VDP 113 VDP 123 VDP 112 VDP 113 VDP 123 Οδηγίες Χρήσης και εγκατάστασης Βασικά χαρακτηριστικά συστήµατος ιαγώνιος οθόνης : 7 (16:9) Ανάλυση: 480 x 234 RGB ιαστάσεις : 154.08mm x 86.58mm Τροφοδοτικό: Είσοδος 230VAC / Έξοδος:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης και Χρήσης

Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης και Χρήσης Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης και Χρήσης ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν η ψησταριά είναι σε χρήση, μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη. Μαγειρεύετε πάντα με πολύ προσοχή Να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση ατυχημάτων, η

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FOCUS ST-IIIB 1 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (LPG/LNG) / CGD 541 & CGD 542 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) CGD 341 & CGD 342 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

PAINT ZOOM ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PAINT ZOOM ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PAINT ZOOM ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το Paint Zoom. Φυλάξτε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ. ΕΠΙΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει Αυτό το χειμώνα Δεκέμβρης 2013 Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει και όχι να μας κάψει Συμβουλές για τη χρήση των εναλλακτικών πηγών θέρμανσης, αυτό το δύσκολο χειμώνα Τα τελευταία χρόνια, στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποσυναρµολογηµενη διάταξη µονόφυλλου ανοιγόµενου παραθυρου..σελ 3 Πίνακας απαιτούµενων εξαρτηµάτων..σελ 4 Συναρµολόγηση κάσας.....σελ

Διαβάστε περισσότερα

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Διαβάστε με προσοχή. Κρατήστε για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Aσφαλείας Σωστή χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λανθασµένη χρήση της συσκευής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό,

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ES 184 CB

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ES 184 CB Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ES 184 CB Γενικές οδηγίες ασφαλείας ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή και κρατήστε το µαζί µε την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα