ΕΙ ΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» ΜΕΓΑΛΗΣ. «Οι. Λ. Γούτα Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» ΜΕΓΑΛΗΣ. «Οι. Λ. Γούτα Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ"

Transcript

1 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ /ΤΜΗΜΑΧΗΜΕΙΑΣΑ. Π. Θ. 17 Μαρτίου 2004 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ: ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΙ ΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΩΝ ΕΛΠΕ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΣΑΤΑΜΕ «Οι Σωστές Αντιδράσεις σε Περίπτωση Ατυχήµατος» Λ. Γούτα Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.- ΒΕΘ 1

2 EIΣΑΓΩΓΗ Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ Σχέση κοινωνίας-βιοµηχανίας τις τελευταίες δεκαετίες: 70 : Οι εταιρίες προς την κοινωνία: Εµπιστευτείτε µας 80 : H κοινωνία προς τις εταιρίες : Πληροφορείστε µας 90 :» : Αποδείξτε µας 2000 :» : Εµπλέξτε µας SEVESO II 2

3 EIΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ Μελέτες Ασφάλειας Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (ΒΑΜΕ) Εξωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (ΣΑΤΑΜΕ) Ενηµέρωση-Πληροφόρηση κοινού Πραγµατοποίηση ασκήσεων κλπ 3

4 ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO II 1.1 ΚΥΑ 5697/590/2000, άρθρο 9 : Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (ΒΑΜΕ)» Κατάστρωση, δοκιµή, αναθεώρηση από την εταιρία, σε συνεργασία µε το προσωπικό. Υποβολή στις Αρχές.» Το Πυροσβεστικό Σώµα µεριµνά για πραγµατοποίηση ασκήσεων ετοιµότητας για εφαρµογή και εκπαίδευση των σχεδίων Εξωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης 4

5 ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO II Εξωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (ΕΣΕΑ ή αλλιώς ΣΑΤΑΜΕ) ΕΙ ΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ Από ΥΠΕΧΩ Ε / ΠΣΕΑ Η εταιρία παρέχει τις πληροφορίες. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας µεριµνά ώστε: 1. Να καταρτίσει το σχέδιο 2. Να ζητείται η γνώµη του κοινού για το σχέδιο 3. Να πραγµατοποιούνται ασκήσεις ετοιµότητας σε συνεργασία µε την εταιρία για εφαρµογή και εκπαίδευση 4. Επανεξέταση, δοκιµή, αναθεώρηση κάθε 3 έτη 5

6 ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO II 1.2 ΚΥΑ 5697/590/2000, άρθρο 13 : Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο µεριµνά για τα εξής : α. ηµοσίευση στον τύπο/ανάρτηση από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη φύση των ουσιών, των κινδύνων και των ενδεχόµενων επιπτώσεών τους Πληροφορίες για τρόπους προειδοποίησης και ενηµέρωσης του κοινού Αναφορά στο Εξωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, κλπ. β. Παροχή πλήρους ενηµέρωσης των κατοίκων για τα µέτρα και τις ενέργειες σε περίπτωση µεγάλου ατυχήµατος γ. ιενέργεια ασκήσεων ετοιµότητας σε συνεργασία µε την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και τους οικείους δήµους 6

7 ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» 2. H EΛΛΗNIKH ΠΡAΓMATIKOTHTA Σήµερα: ΒΑΜΕ κάθε εγκατάστασης Γενικά ΣΑΤΑΜΕ (Θριάσιο, Θεσ/νίκη) Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ (ξεκίνησε η κατάστρωση των πρώτων) Επόµενα βήµατα : Ολοκλήρωση Γενικών ΣΑΤΑΜΕ για όλες τις περιοχές της Ελλάδας Κατάστρωση Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ για όλες τις εγκαταστάσεις κάθε περιοχής Ενηµέρωση - Εκπαίδευση κοινού οκιµή εφαρµογής - Ασκήσεις ετοιµότητας 7

8 ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ Σε αρκετές χώρες όλα τα παραπάνω εφαρµόζονται εδώ και χρόνια και έχουν προσαρµοσθεί στην Επόµενα Οδηγία Seveso βήµατα II : πχ. Αγγλία, Γαλλία, ανία, Ολλανδία,...αλλά και σε χώρες εκτός Οδηγίας, όπως οι ΗΠΑ που έχουν µεγάλη παράδοση στο θέµα ιαθέτουν και εφαρµόζουν: Πολιτική ανοιχτών θυρών από τη βιοµηχανία Σχέδια αντιµετώπισης Ενηµέρωση-εκπαίδευση κοινού : από τις Αρχές και κυρίως την Πυροσβεστική Υπηρεσία µε κατάλληλο ενηµερωτικό-εκπαιδευτικό υλικό Πραγµατοποίηση ασκήσεων σε τακτική βάση Έρευνες για καταγραφή του επιπέδου ενηµέρωσης ιαπιστώνουν περιθώρια και ανάγκη βελτίωσης 8

9 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ Παραδείγµατα ενηµερωτικού υλικού : Γενικά φυλλάδια προστασίας για ΣΑΤΑΜΕ Ειδικά φυλλάδια, για κάθε εγκατάσταση Ετήσια ηµερολόγια µε σηµειωµένες τις ηµεροµηνίες τακτικών ασκήσεων και άλλες γενικές πληροφορίες Επιστολές σε όλους τους κατοίκους των ζωνών επικινδυνότητας CD-Rom Rom s Ενηµερωτικές ταινίες 9

10 Παραδείγµατα: Γενικό φυλλάδιο ισέλιδο γενικό φυλλάδιο προστασίας, που πρέπει να φυλαχθεί από τους περιοίκους, φτιαγµένο από τη Νοµαρχία και τις βιοµηχανίες Έγγραφο προς φύλαξη 10

11 Παραδείγµατα:Ενηµερωτικό φυλλάδιο Ενηµερωτικά φυλλάδια προστασίας εγκαταστάσεων (5-10 σελ.) Έχουν εκδοθεί από τη Νοµαρχία Έγγραφο προς φύλαξη / Εκδότης η Νοµαρχία 11

12 Παραδείγµατα:Ενηµερωτικό φυλλάδιο 12

13 Παραδείγµατα:Ενηµερωτικό τρίπτυχο Ενηµερωτικό τρίπτυχο για µια εταιρία 13

14 Παραδείγµατα: Φυλλάδιο ισέλιδο φυλλάδιο που πρέπει να φυλαχθεί από τους περιοίκους Να φυλαχθεί Να διαβασθεί προσεκτικά και να φυλαχθεί 14

15 ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ Χρήσιµες διαπιστώσεις από τις χώρες αυτές : Τα Εξωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης δεν δοκιµάζονται ικανοποιητικά. Tο επίπεδο ενηµέρωσης του κοινού δεν είναι αρκετά ικανοποιητικό και επιδέχεται βελτιώσεων. Απαιτείται συµµετοχή ΟΛΩΝ των ενδιαφεροµένων για τον σχεδιασµό της αντιµετώπισης των περιστατικών αλλά και τη σωστή και διαρκή ενηµέρωση-εκπαίδευση του κοινού. 15

16 ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» 4. ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΠΕ Τα ΕΛΠΕ διαθέτουν Εσωτερικό Σχέδιο Αντιµετώπισης (ΒΑΜΕ) Καταστρώθηκε το Ειδικό Σχέδιο (ΣΑΤΑΜΕ) για τα ΕΛΠΕ, µετά από σύσταση Οµάδας από τη ΝΑΘ Έχει υποβληθεί για έγκριση από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Αφού εγκριθεί, ο κάθε εµπλεκόµενος φορέας θα πρέπει να προσθέσει το δικό του µνηµόνιο ενεργειών Πρέπει να ακολουθήσουν οι ενέργειες για την ενηµέρωση του κοινού από τη ΝΑΘ 16

17 ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» 4. ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΠΕ ΒΑΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Το Γενικό ΣΑΤΑΜΕ της Θεσ/νίκης και το υπόδειγµα Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ που περιλαµβάνεται σε αυτό. Τα στοιχεία των καταχωρηµένων Μελετών Ασφαλείας Καταγραφή και αποτύπωση στο Σχέδιο των χειρότερων σεναρίων µε τς µεγαλύτερες ακτίνες Ζωνών Επικινδυνότητας (Bleve δεξαµενών υγραερίων) 17

18 ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» 4. ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΠΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ : Αποτελούνταν από εκπροσώπους 12 Υπηρεσιών & Φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και γειτονικών ήµων και εκπροσώπου της εταιρίας. Υπήρξε ανάγκη ενηµέρωσης των Μελών για τεχνικά και διαδικαστικά θέµατα σύνταξης και αξιολόγησης των Μελετών Ασφαλείας. Μακρόχρονη διαδικασία καθώς έπρεπε να επιλυθούν θέµατα οργανωτικά και διαδικαστικά. 18

19 ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» 4. ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΠΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 1. Έλλειψη χαρτογράφησης της περιοχής 2. Προβλήµατα λειτουργίας και χρήσης του συστήµατος GIS του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ 3. Σύστηµα ειδοποίησης κοινού µε σειρήνες 4. Ακραίος σχεδιασµός-μη ρεαλιστικός 5. εν είναι διαθέσιµο το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΚΕΚΑΠ) 6. Μεγάλος αριθµός ραδιοφωνικών σταθµών για µετάδοση µηνυµάτων 7. Απαιτείται επικαιροποίηση του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (1999) 8. Σχεδιασµός, οργάνωση, υλοποίηση της πληροφόρησης και εκπαίδευσης του κοινού, των Αρχών, των ραδιοφωνικών σταθµών κλπ. 19

20 ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» 4. ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΠΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΠΕ 20

21 ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Πρόγραµµα επικοινωνίας µε το κοινό: Ετήσια συνάντηση εταιρίας-τοπικού συµβουλίου (εκπρόσωποι κατοίκων) Παρουσίαση της ιστορίας του συγκροτήµατος και των αλλαγών που κατά καιρούς γίνονται στην πορεία και τους στόχους του Προσδιορισµός των ερωτηµατικών των περιοίκων µε πραγµατοποίηση σχετικής έρευνας στη γύρω περιοχή Επισκέψεις κοινού-σχολείων καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου σε συνεργασία µε το Γραφείο Τουρισµού της πόλης. ιοργάνωση ανοιχτών παρουσιάσεων και πληροφόρησης στο ηµαρχείο 21

22 ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (συνέχεια) Ενηµέρωση γύρω από τα Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης (Seveso II) : Ενηµερωτικά φυλλάδια µε Αυτά που πρέπει να γνωρίζετε για την εγκατάσταση κλπ. Ενηµερωτικό φυλλάδιο µε αναφορά στην Οδηγία Seveso II σε αντίτυπα που µοιράσθηκε µε το ταχυδροµείο σε όλους τους περιοίκους. ηµιουργία και προβολή ενηµερωτικών ταινιών. Ταινία µε θέµα την εφαρµογή του Εξωτερικού Σχεδίου (ΣΑΤΑΜΕ) που µοιράσθηκε σε 800 αντίτυπα σε σχολεία και κολέγια. Προβολή αυτών των ταινιών και στην τηλεόραση. Πραγµατοποίηση ασκήσεων ετοιµότητας: Ασκήσεις Εξωτερικού Σχεδίου (ΣΑΤΑΜΕ) Ασκήσεις Εσωτερικού Σχεδίου (ΒΑΜΕ) Εκπαιδεύσεις και δοκιµές µικρότερης κλίµακας σε συχνότερη βάση 22

23 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ» «Μια ξεκάθαρη εµπιστοσύνη» (Πραγµατοποίηση άσκησης Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ) Πετροχηµικό συγκρότηµα στη Berre, Γαλλία 23

24 Παρουσίαση της περιοχής Προβολή Ταινίας Στην Berre, στην περιοχή Rognac της Μασσαλίας αναπτύχθηκε σηµαντική βιοµηχανική δραστηριότητα κατά τον 20 ο αιώνα, βοηθώντας την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Η ανάπτυξη αυτή έγινε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, από την άποψη των διαθέσιµων τεχνολογιών και της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Λέξεις κλειδιά που κυριαρχούν στην ανάπτυξη της περιοχής αυτής και του βιοµηχανικού της ιστού: µεγάλη σηµασία και ποιότητα στην πληροφόρηση των κατοίκων αυστηρές απαιτήσεις κατά τον προσδιορισµό των βιοµηχανικών κινδύνων και την προστασία του περιβάλλοντος επικοινωνία και πληροφόρηση 24

25 Παρουσίαση της βιοµηχανικής δραστηριότητας Προβολή Ταινίας BUTAGAS : Εγκαταστάσεις στις οποίες εµφιαλώνεται προπάνιοβουτάνιο που παράγεται στο διυλιστήριο της Berre, και διανέµεται σε όλη τη νότια Γαλλία. Μια οµάδα 30 εργαζοµένων εξασφαλίζει κάθε χρόνο τον έλεγχο και το γέµισµα φιαλών. Αποστέλλονται µε βαγόνια και τρένα tn LPG ετησίως. SHELL : Εγκαταστάσεις αποθήκευσης της Shell όπου φορτώνονται βυτιοφόρα τα οποία ανεφοδιάζουν τους αστικούς σταθµούς καυσίµων και τους µεγάλους χρήστες καυσίµου αερίου της νότιας Γαλλίας. Οι νέες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται από το 1999 επιτρέπουν τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ατµών καυσίµου και βενζινών. 25

26 Παρουσίαση της βιοµηχανικής δραστηριότητας Προβολή Ταινίας SITE PETROCHIMIQUE DE BERRE : Πετροχηµικό εργοστάσιο Ιδρύθηκε το 1929 Καλύπτει έκταση περίπου 1000 εκταρίων Είναι ένα από τα πιο σηµαντικά συγκροτήµατα της νότιας Ευρώπης Επεξεργάζεται υγρά και αέρια καύσιµα µε τις καλύτερες διαθέσιµες τεχνολογίες. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στους τοµείς ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος. Παράγει κυρίως υγρά και αέρια καύσιµα, πλαστικά,,συνθετικό καουτσούκ, διαλύτες, πρόσθετα τα οποία εξάγονται σε όλο τον κόσµο. 26

27 Παρουσίαση της βιοµηχανικής δραστηριότητας Προβολή Ταινίας Στην εγκατάσταση εργάζονται περισσότερα από 2400 άτοµα τα οποία εκπαιδεύονται τακτικά στους ειδικούς βιοµηχανικούς κινδύνους, δηλαδή : στον κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή διαρροής τοξικής ουσίας Εκτάσεις µε πράσινο µεσολαβούν ανάµεσα στις εγκαταστάσεις και τις κατοικηµένες περιοχές, εξασφαλίζοντας µια ζώνη προστασίας. Η διατήρηση των αποθεµάτων περίπου στο 50% βοηθά ακόµα περισσότερο στη βελτίωση των συνθηκών γειτνίασης. Επίσης οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης του λιµανιού βρίσκονται σε ένα ακρωτήρι της περιοχής έτσι ώστε επιτρέπουν την αποθήκευση υγρών και αερίων καυσίµων µε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες σε σχέση µε την κατοικηµένη περιοχή. 27

28 Σκοπός της ταινίας υστυχώς, παρόλα αυτά και παρά : τα µέτρα ασφαλείας, τον επαγγελµατισµό των εργαζοµένων στις εγκαταστάσεις, την αυστηρότητα των ελεγκτικών φορέων: Προβολή Ταινίας Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΜΗ ΕΝΙΚΟΣ! Είναι πολύ σηµαντικό λοιπόν για το σύνολο του πληθυσµού της περιοχής που επηρεάζεται και πολύ περισσότερο των άµεσων γειτόνων της βιοµηχανικής εγκατάστασης να είναι πολύ καλοί γνώστες της σωστής άµεσης αντίδρασης ώστε να προστατευθούν µε τον καλύτερο τρόπο οι ίδιοι και να προστατέψουν τους γύρω τους σε περίπτωση ατυχήµατος. ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η παρακάτω ταινία δηµιουργήθηκε για να δείξει τους εµπλεκόµενους στην αντιµετώπιση καθώς και τις ενέργειες των υπευθύνων και του κοινού σε περίπτωση ατυχήµατος στις εγκαταστάσεις της Site Petrochimique de Berre. 28

29 Περιστατικό-Σενάριο ατυχήµατος Προβολή Ταινίας Κατά τη διάρκεια της καθηµερινής επιθεώρησης ο χειριστής βλέπει ύποπτο καπνό. Ενηµερώνει τον προϊστάµενό του στον Θάλαµο Ελέγχου: «Υπάρχει καπνός και φλόγες σε γραµµή της µονάδας 37» Ζητούνται περισσότερα στοιχεία για τον προσδιορισµό του σηµείου και επιβεβαιώνεται η ανάγκη να ενεργοποιηθεί ο συναγερµός. Από αυτό το σηµείο ο αρχηγός της βάρδιας θα ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται σε τέτοια περίσταση. Κλήση των πυροσβεστών της εγκατάστασης στη µονάδα 37. Επαγγελµατίες πυροσβέστες της εγκατάστασης επί 24ώρου βάσεως 29

30 Περιστατικό-Σενάριο ατυχήµατος Προβολή Ταινίας Με την αναγγελία της κλήσης οι πυροσβέστες εξοπλίζονται κατάλληλα και φεύγουν αµέσως για την επέµβαση. Ο επικεφαλής βρίκεται στον τόπο του περιστατικού, είναι σε συνεχή επαφή µε την οµάδα και δίνει οδηγίες για το σηµείο συνάντησης. Ο επικεφαλής και η οµάδα θα αποφασίσουν και θα συντονίσουν την τακτική της αντιµετώπισης και την εφαρµογή της. Η οµάδα ζητά στοιχεία για το ακριβές σηµείο συνάντησης και για την κατάσταση στο σηµείο του περιστατικού. «Συνάντηση στη συµβολή των οδών 4/15». Χάρη σε συνεχές περιοδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης το προσωπικό της εγκατάστασης ανταποκρίνεται µε τρόπο γρήγορο και αποτελεσµατικό προκειµένου να ελεγχθεί το περιστατικό όσο το δυνατό γρηγορότερα 30

31 Περιστατικό-Σενάριο ατυχήµατος Προβολή Ταινίας «Η φωτιά καίει για περίπου 5 min, εξαπλώνεται και είναι αδύνατο να διακόψουµε τη διαρροή. Κατευθύνεται προς τον εξωτερικό φράχτη και µας αποµένουν 300 m για να φθάσει εκεί. Θα προσπαθήσουµε να εµποδίσουµε τη φωτιά προς εκείνη την κατεύθυνση». «Θα ενεργοποιήσουµε ψύξη στα όρια της εγκατάστασης. Πρέπει να εκκενώσουµε το κτίριο που είναι εκεί κοντά. Θα ειδοποιήσω τον ιευθυντή Λειτουργίας». Ενηµέρωση του ιευθυντή Λειτουργίας. Ενηµέρωση του Γενικού ιευθυντή από τον ιευθυντή Λειτουργίας: «Φωτιά µε σηµαντική έκλυση καυσαερίων και µε κίνδυνο αυτά να φθάσουν στην πόλη». Πρόταση για εφαρµογή σχεδίου PCX(?). Ορίζεται ο χώρος συνάντησης για ενηµέρωση και συντονισµό. Εν τω µεταξύ, στην πόλη σε απόσταση περίπου 500 m, σε γειτονικό σχολείο. 31

32 Ενεργοποίηση Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης - Ρ.Ο.Ι. Συγκέντρωση-ενηµέρωση της ιεύθυνσης: Προσδιορισµός του σηµείου της φωτιάς. - «Η φωτιά έλαβε έκταση και σύµφωνα µε τους πνέοντες ανέµους τα καυσαέρια θα κατευθυνθούν προς την πόλη». Αποφασίζεται η ενεργοποίηση του P.O.I. : Εσωτερικό Σχέδιο Έκτ. Ανάγκης Ο Γενικός ιευθυντής : - ορίζει τον αρµόδιο για Κλήση της Πυροσβεστικής - ειδοποιεί τον ήµαρχο Ο ήµαρχος ειδοποιεί : - Tις Τεχνικές Υπηρεσίες - Την Αστυνοµία Προβολή Ταινίας Σε περίπτωση ατυχήµατος λαµβάνονται από την εγκατάσταση όλα τα µέτρα έκτακτης ανάγκης. - Τη ηµοτική Αστυνοµία (τίθεται στη διάθεση της Αστυν.) Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βerre: ενηµερώνεται από τους υπεύθυνους της εγκατάστασης και σπεύδει στον τόπο του περιστατικού P.O.I. : Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 32

33 Εξέλιξη του περιστατικού-κήρυξη Ρ.Ρ.Ι.(ΣΑΤΑΜΕ) Προβολή Ταινίας «Το σύννεφο του καπνού µεγαλώνει, και µε τον αέρα που φυσά κατευθύνεται προς την πόλη και φαίνεται ότι θα καλύψει όλη την πόλη». «Η κατάσταση γίνεται πολύ σοβαρή! Θα καλέσω τον Νοµάρχη για την κήρυξη P.P.I.» : Ειδικό Σχέδιο Επέµβασης Ενηµερώνεται ο Νοµάρχης και αυτός αποφασίζει την κύρυξη του Ρ.Ρ.Ι. Η σειρήνα ΡΡΙ θα ενεργοποιηθεί από τους υπεύθυνους της εγκατάστασης. «Θα πάρουµε όλα τα µέτρα για να υποδεχθούµε όλες τις ενισχύσεις. Σας γνωρίζω ότι είµαστε στη διάθεσή σας για το γενικό συντονισµό των επιχειρήσεων»! Ρ.Ρ.Ι. : Ειδικό Σχέδιο Επέµβασης (Αντίστοιχο του ΣΑΤΑΜΕ) : Αν η καταστροφή εκτείνεται έξω από την εγκατάσταση, η Νοµαρχία, ενηµερωµένη από την εγκατάσταση, συντονίζει το σύνολο των επιχειρήσεων 33

34 Οι αντιδράσεις στο γειτονικό σχολείο Ακούγεται η σειρήνα! «Πρόκειται για σειρήνα Ρ.Ρ.Ι.! Ξέρουµε τι πρέπει να κάνουµε. Ας ενεργήσουµε γρήγορα! Παιδιά πρέπει να είµαστε ήρεµοι». «Σας θυµίζω ότι η σειρήνα Ρ.Ρ.Ι. ενεργοποιείται από κίνδυνο Βιοµηχανικού Ατυχήµατος Μεγάλης Έκτασης, δηλαδή έκρηξης, πυρκαγιάς ή τοξικού νέφους». «Γι αυτό πρέπει να κλείσουµε πόρτες, παράθυρα και κουρτίνες. Θα συγκεντρωθούµε σε έναν περιορισµένο χώρο, ήσυχα και χωρίς φασαρία». «Κλείνουµε τις πόρτες». Προβολή Ταινίας 34

35 Γενικές οδηγίες όταν είµαστε σε κλειστό χώρο Προβολή Ταινίας Μόλις σηµάνει η σειρήνα Ρ.Ρ.Ι. : Είναι σηµαντικό να ξέρουµε ότι πρέπει να προστατευτούµε αµέσως από τα πρώτα δευτερόλεπτα που θα ακούσουµε τον συναγερµό: Κλείνουµε πόρτες και παράθυρα και πολύ προσεκτικά όλα τα ανοίγµατα Κλείνουµε τις κουρτίνες Σταµατάµε αµέσως: το υγραέριο τον κλιµατισµό όλες τις ηλεκτρικές συσκευές το κάπνισµα!! ε ξεχνάµε κανένα άνοιγµα! 35

36 Οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι περίοικοι Προβολή Ταινίας «Κύριε θέλω να γυρίσω στο σπίτι µου»! «Αυτό αποκλείεται! Είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνουµε γιατί έξω υπάρχει κίνδυνος. Εδώ είµαστε προστατευµένοι. Εξάλλου η πόλη ερηµώνει γιατί ο καθένας πρέπει να προστατευτεί κάπου». Όσο χάνετε χρόνο τόσο περισσότερο θα είστε εκτεθειµένοι στον κίνδυνο Μη πηγαίνετε να πάρετε τα παιδιά σας από το σχολείο. Εκεί είναι ασφαλή και υπό τις οδηγίες των δασκάλων τους. Η τροχαία και η αστυνοµία βοηθά για να παρεκτρέπεται η κίνηση των οχηµάτων από την µεριά του κινδύνου. «Είµαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παρακαλώ αφήστε το αυτοκίνητο σας, µπείτε σ εκείνο το κατάστηµα και περιµένετε οδηγίες». 36

37 Προστασία των περιοίκων Προβολή Ταινίας Οι πυροσβέστες θα σας οδηγήσουν στο πλησιέστερο προφυλαγµένο σηµείο. «Που πηγαίνετε»; «Στο σπίτι µας» «Ωραία. Μη βγαίνετε από εκεί και περιµένετε οδηγίες. Μη τρέχετε». «ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ! Για λόγους ασφαλείας µείνετε στα σπίτια σας. Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακούτε τις συχνότητες ασφαλείας στο ραδιόφωνο και περιµένετε οδηγίες». Ακούτε το τοπικό ραδιόφωνο Μη στέκεστε έξω : Οι δρόµοι είναι τα πιο εκτεθειµένα µέρη. Η αστυνοµία είναι εκεί για εξασφαλίσει την ασφάλεια των ανθρώπων και των ιδιοκτησιών. 37

38 Οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι περίοικοι Προβολή Ταινίας «Κύριε τι κάνουµε τώρα»; «Μπορώ να τηλεφωνήσω στους γονείς µου»; «Όχι παιδιά! εν πρέπει να τηλεφωνήσουµε. Πρέπει να αφήσουµε τις τηλεφωνικές γραµµές ελεύθερες για την ασφάλεια. Εξάλλου οι γονείς σας ενηµερώθηκαν για τις ενέργειες µας». «Αντ αυτού πρέπει να ακούσουµε το ραδιόφωνο. Θα µας δώσει πληροφορίες για την κατάσταση και το τι πρέπει να κάνουµε». 38

39 Ενηµέρωση και οδηγίες από το ραδιόφωνο Οδηγίες από το ραδιόφωνο : «Αν είστε έξω πηγαίνετε στο πλησιέστερο κτίριο» «Βεβαιωθείτε ότι κλείσατε πόρτες και παράθυρα. Μη κλείνετε τα παντζούρια εκτός αν χειρίζονται από µέσα» «Ακολουθείστε τις οδηγίες που σας δίνονται από εδώ» «Περιµένετε µέχρι να ακούσετε τη σειρήνα λήξης Ρ.Ρ.Ι.» Ακούτε το τοπικό ραδιόφωνο Προβολή Ταινίας «Η ώρα είναι Ακούτε έκτακτη εκποµπή. Έχει σηµάνει η σειρήνα ΡΡΙ στη περιοχή της Berre και καλείστε όλοι να ακολουθήσετε τις «Σωστές Αντιδράσεις». Άλλες οδηγίες : Αν είστε στη δουλειά σας, κλείστε τα µηχανήµατα. Μη τηλεφωνείτε πουθενά γιατί οι τηλεφωνικές γραµµές πρέπει να µείνουν ελεύθερες για να οργανωθεί η επέµβαση. 39

40 Λήξη του συναγερµού Προβολή Ταινίας Ενώ οι κάτοικοι ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών, οι οµάδες επέµβασης που κινητοποιήθηκαν µε την έναρξη του συναγερµού, αντιµετωπίζουν επιτυχώς το περιστατικό, το οποίο και φθάνει στη λήξη του. Ακούγεται η σειρήνα! «Κύριε, κι άλλος συναγερµός;» «Προσοχή αυτή η σειρήνα σηµαίνει τη λήξη του συναγερµού». «Μπορούµε να φύγουµε;» «Περιµένετε να σταµατήσει η σειρήνα και ν ακούσουµε το µήνυµα που θα µας επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πια κίνδυνος». Ενηµέρωση µε Έκτακτο δελτίο : «Πρόκειται για τη λήξη του συναγερµού Ρ.Ρ.Ι. σε όλη την περιοχή. Σας θυµίζουµε ότι µπορείτε να επιστρέψετε κανονικά στις δραστηριότητές σας. Ο συναγερµός Ρ.Ρ.Ι. έληξε. Θα σας ενηµερώσουµε µε στοιχεία και πληροφορίες για το περιστατικό». Στο σχολείο: «Επιστρέφουµε στην αίθουσα. εν υπάρχει πια κίνδυνος». «Ανοίγουµε τις κουρτίνες και βγαίνουµε για διάλειµµα!» 40

41 Ανακεφαλαίωση Προβολή Ταινίας Μηδενικός κίνδυνος δεν υπάρχει! Σ αυτή την ταινία είδαµε ότι η περιοχή της Berre είναι προετοιµασµένη για να αντιµετωπίσει τέτοιου είδους έκτακτες καταστάσεις. Πρέπει να θυµόµαστε τις βασικές ενέργειες σε περίπτωση σειρήνας Ρ.Ρ.Ι.: ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Μπείτε αµέσως σε κλειστό χώρο Κλείστε τα πάντα Ακούτε ραδιόφωνο Μη πηγαίνετε να πάρετε τα παιδιά σας από το σχολείο Μη καπνίζετε Αποφύγετε κάθε φλόγα ή σπινθήρα Μη τηλεφωνείτε 41

42 ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ «ΣΑΤΑΜΕ» 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Οι πληροφορίες που αφορούν τα Βιοµηχ. Ατυχ. Μεγ. Έκτασης δίνονται από τις εγκαταστάσεις. Η ενηµέρωση / εκπαίδευση οργανώνεται, συντονίζεται και πραγµατοποιείται από τις Αρχές. Οι ασκήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα µέχρι στιγµής είναι περισσότερο ασκήσεις Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης ή ασκήσεις Πυρασφάλειας και λιγότερο ασκήσεις ΣΑΤΑΜΕ. Ασκήσεις ΣΑΤΑΜΕ : Εµπλοκή της εγκατάστασης, όλων των εµπλεκοµένων φορέων (Νοµαρχία, Πυροσβεστική, Αστυνοµία), ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ! Προϋπόθεση η ολοκλήρωση των Σχεδίων Προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθούν τέτοιες ασκήσεις είναι να έχει προηγηθεί πολύ καλά οργανωµένη και συστηµατική ενηµέρωση και εκπαίδευση του κοινού και των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης! ΜΕΙΖΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ:? ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ? ΠΟΙΑ Η ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ? ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ 42

43 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Υπάρχει πολλή δουλειά ακόµα να γίνει και χρειάζεται πολύ προσεκτικός και µελετηµένος κεντρικός σχεδιασµός και συντονισµός και αντίστοιχη εκπαίδευση των τοπικών Υπηρεσιών και Φορέων 43

44 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Είναι µακρύς ο δρόµος για την ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση, εκπαίδευση και συνεργασία των γύρω κοινωνιών και απαιτεί την εµπλοκή, τη συνεργασία και την καλή διάθεση όλων των µερών για το βέλτιστο αποτέλεσµα που είναι : Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΝΑΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Θερµές ευχαριστίες στον κ. Α. Deport, ιευθυντή ηµοσίων Σχέσεων της Shell, Berre, για την ευγενική παραχώρηση της ταινίας. 44

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΙΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 4-5 Νοεµβρίου 2003 ΕΙ ΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΣΑΤΑΜΕ «Οι Σωστές

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για την περίπτωση Ατυχήματος Μεγάλης Κλίμακας

Προετοιμασία για την περίπτωση Ατυχήματος Μεγάλης Κλίμακας Οι εταιρείες πετρελαιοειδών, για την ετοιμασία των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο, έχουν διαβουλευθεί μεταξύ άλλων και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και με την Πολιτική Άμυνα αλλά ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της ΕΛΠΕ για ΥΑΠ

Πολιτική της ΕΛΠΕ για ΥΑΠ Αυτή η αναφορά είναι αποκλειστικά για χρήση της Ελληνικά Πετρέλαια. Ηµερίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας µε θέµα:«ατυχήµατα µεγάλης έκτασης (οδηγία SEVESO)», Αθήνα, 9.5.2007 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού Σχέδια Εκκένωσης Κτιρίων Μέτρα Αντισεισµικής Προστασίας ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. email: akourou@oasp.gr Ενηµερωτική Ηµερίδα: «ιαχείριση Κρίσεων Φυσικές Καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

Δεκάλογος της πρόληψης ή έστω της μείωσης του κινδύνου μιας πυρκαγιάς :

Δεκάλογος της πρόληψης ή έστω της μείωσης του κινδύνου μιας πυρκαγιάς : ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ --------------- ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ «ΛΟΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ» ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά στην κατασκήνωση ή κάπου κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση ατυχηµάτων όπου εµπλέκονται επικίνδυνα εµπορεύµατα.

Αντιµετώπιση ατυχηµάτων όπου εµπλέκονται επικίνδυνα εµπορεύµατα. ΠΣΣΑΜΕΕ ΑΜΣ 24371 / 14-02-03, Α. Α. 7520/02 Μ. Πρ. Αθηνών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3ης Σεπτεµβρίου 53, 104 33 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 8210175, Τηλεοµ. 210 8231483,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιά στα διϋλιστήρια του Ασπρόπυργου το 1989

Φωτιά στα διϋλιστήρια του Ασπρόπυργου το 1989 ΓΕΝΙΚΑ Φωτιά στα διϋλιστήρια του Ασπρόπυργου το 1989 Εάν διαμένετε ή βρίσκεστε συχνά σε περιοχή στην οποία υπάρχουν τεχνολογικοί κίνδυνοι (μπορείτε να ενημερωθείτε για το είδος τους από τις Υπηρεσίες της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Επιπυραγός Νικόλαος Γρ. Σακκαλής ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος Α Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ελέγχου συναγερμού Easy Series Κάνουμε την ασφάλεια εύκολη υπόθεση διαθέτοντας wlsn*

Πίνακας ελέγχου συναγερμού Easy Series Κάνουμε την ασφάλεια εύκολη υπόθεση διαθέτοντας wlsn* «Η προστασία απενεργοποιήθηκε» Πίνακας ελέγχου συναγερμού Easy Series Κάνουμε την ασφάλεια εύκολη υπόθεση διαθέτοντας wlsn* * Ασύρματο τοπικό δίκτυο ασφαλείας 2 Πρώτα απ όλα η ασφάλεια Φυσικά επιθυμείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΡΡΟΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΡΡΟΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΡΡΟΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ Πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιµασµένοι για την περίπτωση που θα ξεσπάσει φωτιά σε κάποιον από τους χώρους του

Διαβάστε περισσότερα

Προσπαθούµε συνεχώς να εµπεδώσουµε ασφαλή συµπεριφορά σε όλες τις

Προσπαθούµε συνεχώς να εµπεδώσουµε ασφαλή συµπεριφορά σε όλες τις µεταξύ άλλων... ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Προσπαθούµε συνεχώς να εµπεδώσουµε ασφαλή συµπεριφορά σε όλες τις δραστηριότητές της οργάνωσης και να δηµιουργούµε ένα περιβάλλον όπου ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινοτική Οδηγία 96/82/ΕΚ

Η Κοινοτική Οδηγία 96/82/ΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO II ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Γεώργιος Π. Μουζάκης ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Πατησίων 147 ΑΘΗΝΑ 11251 Τηλ. 2108629928 - Fax 2108662968 E mail: mouzakis@minenv.gr Η

Διαβάστε περισσότερα

Σίδνεϊ ας ετοιμαστούμε

Σίδνεϊ ας ετοιμαστούμε Σίδνεϊ ας ετοιμαστούμε Πως να ετοιμαστείτε για έκτακτη ανάγκη στον Δήμο του Σίδνεϊ. Σημαντικές πληροφορίες για δημότες, εργαζομένους και επισκέπτες. www.getreadysydney.com.au 1 Δημιουργήστε προσωπικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Jablotron;

Ποια είναι η Jablotron; Ποια είναι η Jablotron; H Jablotron είναι µία τσέχικη εταιρία που ιδρύθηκε το 1990. Είναι εξειδικευµένη στα συστήµατα ασφαλείας και ειδικότερα έχει υψηλή τεχνογνωσία στα ασύρµατα συστήµατα ασφαλείας. ιαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώ στην Εγνατία Οδό. Οδηγώ µε ασφάλεια. ασφαλούς οδήγησης. Εγνατία Οδός

Οδηγώ στην Εγνατία Οδό. Οδηγώ µε ασφάλεια. ασφαλούς οδήγησης. Εγνατία Οδός Οδηγώ στην Εγνατία Οδό Οδηγώ µε ασφάλεια 5 Θέµατα ασφαλούς οδήγησης Εγνατία Οδός Οδηγώ άνετα - φτά ΓΕΝΙΚΑ Η Εγνατία Οδός θα είναι έτοιµη σε λίγους µήνες και θα φέρει πιο κοντά την Ελλάδα στην Ευρώπη, συµβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

EΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

EΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ EΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 10245/ 713/1997(ΦΕΚ 311/Β/1997) «Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ Συντάκτης: Γιάννης Μητσός Ανδρέας Πολυράκης Κωδικός: NOC CP 0002 Αρμόδιο Τμήμα: Τεχνική διεύθυνση Κέντρο Αριθμός Αναθεώρησης: R2 Περιεχόμενα 1 Σκοπός... 3 2 Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk... 3 3 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία 2011 Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς All Rights Reserved Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ: «Οι µορφές βίας κατά των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία» Πρακτικές Συµβουλές για Ασφαλή Χρήση του ιαδικτύου.

1 η ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ: «Οι µορφές βίας κατά των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία» Πρακτικές Συµβουλές για Ασφαλή Χρήση του ιαδικτύου. 1 η ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ: «Οι µορφές βίας κατά των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία» Πρακτικές Συµβουλές για Ασφαλή Χρήση του ιαδικτύου Γιάννης Νάνος Καθηγητής Mediterranean College Τµήµα Πληροφορικής Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Αν το σπίτι σας βρίσκεται µέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση...

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Αν το σπίτι σας βρίσκεται µέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση... Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών. Μην ανάβετε τους θερινούς µήνες υπαίθριες ψησταριές στα

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Για κάθε Σχολική Μονάδα έχει ανοιχθεί λογαριασµός στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και έχει πιστωθεί µε το ποσό της κατανοµής όπως φαίνεται στον πίνακα που επισυνάπτεται.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού.

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Θέμα Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πρέπει να ενημερώνονται κατά την εισαγωγή τους (ημέρα υποδοχής πρωτοετών), για τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι.

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι. ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΑνΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο για τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό Νίκη Ματθαίου Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου ΑνΑ 18 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ Η ιστορία της Σ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ξεκινά από την δεκαετία του 70,

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ........................................23 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2015. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σχεδιασμού και Προστασίας

Αθήνα 2015. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σχεδιασμού και Προστασίας Αθήνα 2015 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ (Ε.Κ.Π.Π.Σ.) Ο σεισμός Ο σεισμός είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ένα αθλητικό κέντρο για να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές Ασφάλεια Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει Αυτό το χειμώνα Δεκέμβρης 2013 Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει και όχι να μας κάψει Συμβουλές για τη χρήση των εναλλακτικών πηγών θέρμανσης, αυτό το δύσκολο χειμώνα Τα τελευταία χρόνια, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

26-29 Μαΐου 2011, Μ.Ε.Κ. Παιανίας Επιστολή Χαιρετισµός Η αναµφισβήτητη επιτυχία της InterAigis 09, της 1 ης ιεθνούς Έκθεσης Πολιτικής Προστασίας. Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Ειδικού Εξοπλισµού Οργανισµών

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Κυρκίτσος Φίλιππος ρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Επίσημη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό ιαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Final version for publication Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το ΚΕΠΠ που, ως γνωστόν, λειτουργεί σε μόνιμη βάση και καθ όλη τη διάρκεια του έτους, επί 24ώρου βάσεως, κατά το έτος 2006 ανέλαβε την κινητοποίηση και το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Τηλεφωνητής Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Χρήσιμες Συμβουλές: Τηλεφωνητής Η Vodafone σου παρέχει την υπηρεσία Vodafone Business Connect Voicemail ώστε όποιος σε καλεί στον επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕ ΙΑΜΟΥ BS5839 Pt1: 1988 Design,

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Πληροφορίες: Δρ Κούρου Α. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ) ΘΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ Οι Κανόνες Διαμονής ισχύουν για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αννα Πετρίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Επικοινωνίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») AIG Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Πρωτόκολλο διαχείρισης αποζημιώσεων Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») Το όραμά μας είναι να είμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

1. ήµαρχο Πεντέλης κ. ηµήτριο Στεργίου Καψάλη 2. Θεµατική Αντιδήµαρχο κα. Αρχοντία Μπούσουλα - Χάνου

1. ήµαρχο Πεντέλης κ. ηµήτριο Στεργίου Καψάλη 2. Θεµατική Αντιδήµαρχο κα. Αρχοντία Μπούσουλα - Χάνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 07.03.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 5223 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ Ταχ. /νση: Καλαµβόκη 2α Προς: Τηλ: 213 2050000 Fax: 210 6137497 Τους

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ/01/00/30-06-2008 1/5 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ Έκδοση: 01

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν Ποιοι είµαστε Η SANECO ιδρύθηκε το 1996 µε σκοπό την ανάπτυξη αξιόπιστων λύσεων διαχείρισης παρασίτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά Το Πανελλήνιο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης είναι το συντονιστικό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Diploma in Environmental Management

Diploma in Environmental Management Diploma in Environmental Management Ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την εφαρμογή, υλοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος Αποκτήστε εξειδίκευση στη Διοίκηση σύνθετων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικά µέτρα- Ασφάλεια. 1. Πυρόσβεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

Προληπτικά µέτρα- Ασφάλεια. 1. Πυρόσβεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης 1. Πυρόσβεση Ικανοποιητικός αριθµός πυροσβεστήρων όλων των τύπων στους κατάλληλους χώρους Εργαστήρια Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΓΝΟΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΓΝΟΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ONLY FOR GREEK CLIENTS ASSOCIATES Αγαπητοί Πελάτες / Συνεργάτες, ** ΑΓΝΟΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ** ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #3 ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΜΕΡΟΣ Γ» ΠΙΟ ΚΑΤΩ - ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Σεισμός Μέτρα Προστασίας www.oasp.gr Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Μέτρα Αυτοπροστασίας Πριν το σεισμό Κατά τη διάρκεια του σεισμού Μετά το σεισμό Μέτρα Αυτοπροστασίας Πριν το σεισμό Πριν το σεισμό:

Διαβάστε περισσότερα