ΕΝΑΣ ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑΣ ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.Α."

Transcript

1 «ΣΠΟΥ ΑΙ», Τόµος 53, Τεύχος 3ο, (2003) / «SPOUDAI», Vol. 53, No 3, (2003), University of Piraeus, pp ΕΝΑΣ ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.Α. Υπό Νικολάου ριτσάκη 1, Αναστασίου Κάπαρη 1, Χρήστου Μιστριώτη 2, ηµητρίου Τζιλιλή 3 1 Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 2 Integra Ltd, Athens, 3 Analyst Barclays Bank PLC, London. Abstract AN INDEX OF EFFICIENCY FOR THE ATHENS STOCK EXCHANGE This paper attempts to construct a new more efficient index, which examines the behaviour of stock return in the Athens Stock Exchange, the market efficiency in evaluating equity and finally the relation between returns and volatility. Using daily data from January 1990 until December 1999, we examine the index of all the public quoted companies in the Athens Stock Exchange. The data was collected from the Imperial College database. The models estimated are a special case of the Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) family; more specifically the GARCH (p,q)-m (JEL classification: G14). 1. Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών έχει από την µία υποστεί έναν αρκετά µεγάλο αριθµό οργανωτικών αλλαγών ενώ από την άλλη έχει αυξήσει κατά πολύ τη ρευστότητά του, γεγονότα τα οποία προσέλκυσαν το εδιαφέρον τόσο των ιδιωτών επενδυτών όσο και των µεγάλων χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, αντιλαµβανόµενοι τις δυναµικές - υψηλές αποδόσεις που προσφερόταν από την διασπορά των χαρτοφυλακίων τους σε αναδυόµενες χρηµαταγορές, όπως το (Χ.Α.Α.). Το µεγάλο ενδιαφέρον στις προβλέψεις των χρηµαταγορών µπορούµε να το αποδώσουµε κατηγορηµατικά σε µια σειρά ανακοινώσεων προς το κοινό µετρήσεων, οι οποίες προετοιµάζουν το δρόµο για τον εκσυγχρονισµό και τη διεθνοποίηση της ελληνικής χρηµαταγοράς. Σε ένα µεγάλο βαθµό, αυτή η πολιτική είναι αρκετά πετυχηµένη και έχει καταφέρει να προσελκύσει το ενδιαφέρον όχι µόνο των µεγάλων θεσµικών επενδυτών, οι οποίοι προσβλέπουν σε ακόµη µεγαλύτερη διαφοροποίηση των επενδύσεων τους µέσω του ελληνικού

2 38 χρηµατιστηρίου, αλλά και των εγχώριων ιδιωτών επενδυτών οι οποίοι έχουν επενδύσει µαζικά στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Αυτές λοιπόν οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν επίσης προσελκύσει το ενδιαφέρον για το αν και κατά πόσο µέσα από τις αλλαγές αυτές το χρηµατιστήριο λειτουργεί πλέον αποτελεσµατικότερα. Μια προϋπόθεση για να µπορέσει µια χρηµαταγορά να χαρακτηριστεί αποτελεσµατική είναι ότι πρέπει να είναι πλήρης, µε την έννοια ότι το µέγεθός της πρέπει να είναι αρκετά µεγάλο και ο κάθε παράγοντας της αγοράς πρέπει να έχει οµοιογενής προσδωκίες, στάση καθώς και την ίδια αίσθηση ανταλλαγής µαταξύ κινδύνου και αποδόσεων (Samuels, 1981). Σε µικρές αγορές, όπως το Χ.Α.Α., οι περιορισµοί προσφοράς, συνδυασµένοι µε το µικρό µέγεθος ύπαρξης µεγάλων επενδυτικών οίκων, εµποδίζουν - αποκλείουν τους επενδυτές από την οικοδόµηση ισορρπηµένου δηλαδή µε καλές αναλογίες χαρτοφυλακίου. Κατά συνέπεια σε τέτοιες αγορές οι λίγες συναλλαγές που διεξάγονται σε διαφόρως ειδών ζητήσεις εκ µέρους των επενδυτών, µπορούν να προκαλέσουν µεγάλες ταλαντώσεις στις τιµές και σηµαντικές αποκλίσεις των τιµών των µετοχών από την πραγµατική τους αξία. Αναγνωρίζοντας την αξία του προαναφερθέντος, οι Jennergan και Korsvold (1974) παρατήρησαν ότι οι µικρές αγορές είναι πιθανότατα λιγότερο αποτελεσµατικές εξαιτίας του χαµηλού τους όγκου και των ελαχίστων συναλλαγών. Από την άλλη ο Kalu Ojan (1999) µελέτησε την αµεροληψία των τιµών των µετοχών και την υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς για τις αναδυόµενες χρηµαταγορές της Λατινικής Αµερικής και κατέληξε σε αντικρουόµενα συµπεράσµατα. Τεκµηριώνοντας τις αποδείξεις έδειξε ότι οι τιµές στις αναδυόµενες χρηµαταγορές της Λατινικής Αµερικής - Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή και Μεξικό - ακολουθούν τον τυχαίο περίπατο και απότέλεσµα αυτού, την υπόθεση της αδύναµης αποτελεσµατικής αγοράς. Συνολικά, προτείνει ότι οι διεθνείς επενδυτές σε αυτές τις αγορές δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις παρελθούσες πληροφορίες για το σχεδιασµό ενός συστηµατικού κερδοφόρου τρόπου συναλλαγής, επειδή οι µελλοντικές αποδόσεις δεν οφείλονται στις παρελθούσες αποδόσεις. Επίσης ο Cornelis Los (1998), µελέτησε την αποτελεσµατικότητα των κερδοσκοπικών αγορών, σύµφωνα µε το µοντέλο δίκαιου παιχνιδιού του Fama Εξέτασε έτσι τους δείκτες τιµών, σε εβδοµαδιαία βάση, έξι Ασιατικών χρηµαταγορών - Χονγκ Κονγκ, Ινδονησίας, Μαλαισίας, Σιγκαπούρης, Ταϊβάν και Ταϊλάνδης - χρησιµοποιώντας τη µη-παραµετρική µέθοδο του Sherry (1992). Σύµφωνα λοιπόν µε τα συµπεράσµατά του και οι έξι

3 39 αγορές στερούνται τουλάχιστον από µία εκ των δύο απαιτήσεων του δίκαιου παιχνιδιού και έτσι σύµφωνα µε τον Fama, η υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς πρέπει να απορριφθεί για αυτές τις αγορές. Και οι έξι Ασιατικές αγορές επιδεικνύουν συµπεριφορά υψηλής τάσης τιµών, την οποία πιθανόν να την εκµεταλλευτεί κάποιος κερδοφόρα µε τη χρήση της τεχνικής ανάλυσης µε τα φίλτρα των πρώτων διαφορών του Markov (π.χ. Kalman filters) για διαστήµατα µεταξύ µίας εβδοµάδας αλλά άλλες φορές και περισσότερο από µήνα. Οι Dockery E., Vergari D. και Vergari F.(2001), χρησιµοποιώντας το µοντέλο VAR του Lo και του MacKinlay(1998) και του Robinson(1991), µελέτησαν για την ύπαρξη κλασµατικής (συν)ολοκλήρωσης για να ερευνήσουν την ύπαρξη µέσης εξάρτησης σε ένα ολοκληρωµένο δείγµα µετοχών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Χρησιµοποιώντας µηνιαία στοιχεία, ο έλεγχός που έκαναν απέρυψε τη µηδενική υπόθεση του τυχαίου περιπάτου για περίπου τα δύο τρίτα των µετοχών για την περίοδο από το 1988 µέχρι το Τέλος, οι Mecagni και Shawky Sourial (1999) στο άρθρο τους, βάσει του οποίου στηρίχθηκε περισσότερο και η µεθοδολογία µας, εξετάζουν τη συµπεριφορά των αποδόσεων των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών της Αιγύπτου, την αποτελεσµατικότητα αποτίµησης των χρεογράφων και τη σχέση ανάµεσα στις αποδόσεις και την εξαρτηµένη αστάθεια. Τα αποτελέσµατα έδειξαν σηµαντικές αποκλίσεις από την υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς, την τάση των αποδόσεων των µετοχών να επιδεικνύουν συλλογική αστάθεια και την σηµαντικά θετική σύνδεση µεταξύ ρίσκου και αποδόσεων, γεγονός το οποίο επηρεάζεται σηµαντικά κατά τη διάρκεια πτώσης της χρηµαταγοράς η οποία ακολουθείται από την εισαγωγή κυκλικών πτώσεων βάσει της φόρµας των συµµετρικών ορίων των τιµών που επιβάλλονται σε κάθε µετοχή. Εξετάζοντας την υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς (efficient market hypothesis - EMH), την οποία και πρώτος δηµοσίευσε ο Fama (1970) και στην συνέχεια (1991) ξαναδιατύπωσε, πρέπει να τονίσουµε ότι τα χαρακτηριστικά που την διέπουν είναι: οι τιµές των µετοχών αντικατοπτρίζουν κάθε στιγµή όλη τη διαθέσιµη πληροφορία που σχετίζεται µε την κάθε µία (δηλαδή πληροφορίες που σχετίζονται µε την εταιρία ή και τον όµιλο για τον οποίο αντιπροσωπεύεται η µετοχή στο χρηµατιστήριο). Ο κατάλληλος ορισµός της έννοιας "όλη τη διαθέσιµη" ποικίλει και δίνει χώρο στην ανάπτυξη εναλλακτικών tests για την εφαρµογή της υπόθεσης της αποτελεσµατικής αγοράς. Η υπάρχουσα πληροφορία η οποία χαρακτηρίζει µια αγορά απότελεσµατική µπορεί να έχει τρεις πιθανές εκδοχές, κάθε µία από τις οποίες

4 40 δίνει περισσότερη ισχύ στην υπόθεση της αποτελεσµατικότητας και σχετίζεται µε την κατά το δυνατό περισσότερη διαθέσιµη πληροφορία που αντικατοπτρίζεται στις τιµές των µετοχών. Έτσι σύµφωνα µε τις απόψεις του η πρώτη πιθανή της παραπάνω διαφοροποίησης είναι η Αδύναµη Υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς (The Weak EMH) η οποία δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες εµπεριέχονται στις ιστορικές τιµές της µετοχής και ότι όλα τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης (όπως το µέγεθος, οι δυνάµεις της κ.τ.λ.) ενσωµατώνονται στην πραγµατική (τωρινή) τιµή της µετοχής. Έτσι όλη η παρελθούσα πληροφορία αντικατοπτρίζεται στην χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής. Σηµειώνει ότι δεν υπάρχει καµιά άλλη αξίωση για την συµπερίληψη κανενός άλλου τύπου πληροφορίας καθώς επίσης ούτε για την ταχύτητα µε την οποία ενσωµατώνονται οι πληροφορίες στις τιµές των µετοχών. Η δεύτερη πιθανή είναι η Ηµί-Ισχυρή Υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς (The Semi-Strong EMH). Αυτή εµπεριέχει τις ιστορικές τιµές καθώς και όλη τη δηµοσιευµένη διαθέσιµη πληροφορία σχετικά µε τις αποδώσεις των µετοχών, όπως αποκαλύψεις, παραθέσεις, ανακοινώσεις και δελτία τύπου που είναι διαθέσιµα σε καθέναν που συµµετέχει στην χρηµαταγορά. Όλη η παραπάνω πληροφορία αντικατοπτρίζεται στην τωρινή τιµή κάθε µετοχής. Τέλος η τρίτη πιθανή είναι η Ισχυρή Υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς (The Strong EMH). Σε αντίθεση µε τις προηγούµενες αυτή εµπεριέχει και όλη τη διαθέσιµη ιδιωτική πληροφόρηση σχετικά µε τις µετοχές, όπως ιδιωτικές πληροφορίες σε συγκεκριµένους αναλυτές και διαχειριστές (managers). Η πιο κοινή τέτοιου είδους πληροφορία είναι οι προσωπικές προβλέψεις για τις αποδώσεις των µετοχών. Η έννοια της αποτελεσµατικής αγοράς συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε πως υποθέτει ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι στην αγορά είναι λογικοί επενδυτές που σηµαίνει αποστροφή κινδύνου, αµερόληπτη πρόβλεψη και άµεση ανταπόκριση στο σύνολο της πληροφορίας. Έτσι αν οι αγορές είναι αναποτελεσµατικές δεν µπορεί να προσµένεις αµερόληπτες τιµές µετοχών εξ αιτίας της εσωτερικής πληροφόρησης. Γενικά όµως οι αναποτελεσµατικές αγορές υπάρχουν εκεί όπου ίσως οι ίδιοι επενδυτές στερούνται άµεσης αξιόπιστης πληροφόρησης ή εκεί όπου η ίδια η πληροφορία στερείται αξιοπιστίας. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι µπορούν να συµβάλλουν µεµονοµένα στην αναποτελεσµατικότητα της αγοράς, είναι η έλλειψη ρευστότητας της ίδιας χρηµαταγοράς, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί σε ελάχιστες συναλλαγές, οι περιορισµοί των συναλλαγών και οι ελάχιστα ρυθµιστικά µέτρα.

5 41 Σύµφωνα µε αυτά, ο Samuels (1981) επίσης σηµείωσε ότι η ανεπάρκεια του συντονισµού της αγοράς καθώς επίσης και η ανεπάρκεια αποκαλύψεων ρυθµίσεων και η έλλειψη αποτελεσµατικών υποδοµών επικοινωνίας είναι περισσότερο συχνά φαινόµενα αλλά όχι τα σοβαρότερα εµπόδια στην προσέγγιση της σχετικής οικονοµικού περιεχοµένου πληροφορίας η οποία προσβάλει σαν εµπόδιο για µια αποτελεσµατική αγορά. Το άρθρο είναι δοµηµένο ως εξής. Στην επόµενη παράγραφο, ππαρέχουµε µια σύντοµη περιγραφή της δοµής της Ελληνικής Χρηµαταγοράς. Στην Παράγραφο 3 περιγράφουµε τα δεδοµένα και µερικά στατιστικά στοιχεία όλου του δείγµατος. Στην Παράγραφο 4 περιγράφουµε τη µεθοδολογία που ακολουθούµε, ενώ στη παράγραφο 5 αναφερόµαστε στα αποτελέσµατα της ανάλυσης που ακολουθήθηκε. Τέλος στην παράγραφο 6 καταλήγουµε στα συµπεράσµατα του άρθρου. 2. Η οµή της Ελληνικής Χρηµαταγοράς Η Χρηµαταγορά στην Ελλάδα ξεκινάει την ύπαρξή της ως δοµηµένη αγορά το Αν και έχει αρκετά χρόνια ιστορίας, θεωρείται από πολλούς ως αναδυόµενη αγορά, µε την έννοια ότι είναι ακόµα µία µικρή αγορά κεφαλαίου, µε περιορισµένες συναλλαγές, µε µικρή ρευστότητα και µε ακόµη λιγότερες ευκαιρίες διασποράς χαρτοφυλακίου. Η ελληνική χρηµαταγορά δηλαδή το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) όπως αποκαλείται, σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χρηµαταγορές εξειδιεκύεται σε σχετικά χαµηλού επιπέδου συναλλαγές µετοχών. Παρά τα αρκετά χρόνια ύπαρξής της, η αγορά µόλις τώρα αρχίζει και παίζει έναν ενεργό ρόλο σαν ένα εργαλείο αύξησης της ρευστότητας της αγοράς κεφαλαίου και διευκόλυνσης της κίνησης των εγχώριων αποταµιεύσεων καθώς επίσης και της πρόκλησης ενδιαφέροντος χρηµατοοικονοµκών πηγών. Το µεγαλύτερο µέρος της ανάπτυξης της επιτυχίας του Χ.Α.Α., µε την έννοια της αύξησης της δραστηριότητάς του, συγκρατήθηκε από τον εκσυγχρονισµό του ο οποίος οργανώθηκε και παρακολουθήθηκε από την κυβέρνηση µέσω διαφόρων πολιτικών και προγραµµάτων τα οποία σχεδιάστηκαν για να βελτιώσουν την ανταγωνισηµότητα, την αποκάλυψη της πληροφορίας και να συντονίσουν την αγορά χρεωγράφων. Την περίοδο 1988 µέχρι 1994, στο Χ.Α.Α. συνέβησαν σηµαντικές θεσµικές αλλαγές οι οποίες δηµιούργησαν την εικόνα της επέκτασης της αγοράς. Η µεγαλύτερη ώθηση δόθηκε µε την αλλαγή και ψήφιση του νόµου 1806 που ίσχυε από το 1988, ο οποίος νέος νόµος επέφερε σηµαντικές αλλαγές στο

6 42 νοµικό πλαίσιο λειτουργίας του Χ.Α.Α.. Η πιο σηµαντικές αλλαγές ση- µειώθηκαν στη διαχείριση του συναλλάγµατος, στην εισαγωγή επιχειρησιακών χρηµατοµεσιτών ως µέλη του Χ.Α.Α., στις νέες κατατάξεις λιστών απαιτήσεων του Χρηµατιστηρίου για τις εισηγµένες εταιρίες και η δη- µιουργία της παράλληλης αγοράς, η οποία άρχισε τη λειτουργία της τον Ιούνιο του Με την ψήφιση του νέου νόµου 1806, η αγορά αρχισε να αναπτύσσεται και µάλιστα µε πολύ ραγδαίου ρυθµούς συναλλαγών όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 1. Επιπρόσθετα, η εφαρµογή του νόµου 1892 του 1991 καθιέρωσε τον θεµατοφύλακα των µετοχών και λίγο νωρίτερα το Χ.Α.Α. αντικατέστησε το ανοιχτό σύστηµα συναλλαγών µε ένα πλήρως αυτοµατοποιηµένο συνεχές σύστηµα συναλλαγών, συνδυασµένο µε την επιβολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της καθηµερινής επίβλεψης της λειτουργίας των συναλλαγών. Αυτές οι αλλαγές µαζί µε την αύξηση των τιµών τνω µετοχών, οδήγησαν σε µία απότοµη αύξηση της ρευστότητας όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Χαρακτηριστικά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνων Έτος Κεφαλαιοποίηση ( ρχ. Εκατ.) Τζίρος ( ρχ. Εκατ.) Εισηγµένες Εταιρείες Πηγή: Προσαρµοσµένος από το: Emerging Stock Market Factbook 1995, International Finance Corporation, Washington. Η αποτελεσµατικότητα µιας χρηµαταγοράς εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον αριθµό και την ποικιλία των µετοχών. Στην περίπτωση του Χ.Α.Α., ο αριθµός των διαπραγµατεύσιµων µετοχών αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου, από 143 το 1976, σε 119 το 1988 και σε 216 το 1994 µε συνολική κεφαλαιοποίηση από εκατοµµύρια δραχµές το 1988 σε εκατοµµύρια δραχµές το Η εµπορική αξία όλων των διαπραγµατεύσιµων µετοχών του Χ.Α.Α. επίσης αυξήθηκε από εκκατοµύρια δραχµές

7 43 το 1972, σε εκκατοµύρια δραχµές το 1988 και σε εκατοµµύρια δραχµές το 1994 όπως επίσης φαίνεται στον Πίνακα Περιγραφή εδοµένων Τα δεδοµένα αποτελούνται από ηµερήσιες παρατηρήσεις, των προσαρµοσµένων τιµών κλεισίµατος, όλων των εισηγµένων εταιριών του Χρη- µατιστηρίου Αξιών Αθηνών για την περίοδο από 17/01/90 µέχρι και 06/12/99. Η πηγή άντλησης των παραπάνω δεδοµένων είναι η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του InBroker και η προαναφερθείσα προσαρµογή γίνεται µε βάση τις τελευταίες διαιρέσεις (splits) ή αυξήσεις κεφαλαίων των εταιριών. Χρησιµοποιήσαµε ηµερήσιες τιµές κλεισίµατος για να µπορέσουµε να δη- µιουργήσουµε το νέο δείκτη στον οποίο επιθυµούµε να απεικονίζονται, µε το ανάλογο βάρος, όλες οι εισηγµένες εταιρίες του Χ.Α.Α.. Έτσι για την εξέταση της αποτελεσµατικότητας της ελληνικής χρηµαταγοράς, έχουµε συνολικά 2456 παρατηρήσεις των δεικτών, All Shares Index (ASI), ο οποίος ξεκινάει στις 2 Ιανουαρίου του και αποτελείται από όλες τις µετοχές των εισηγµένων εταιριών, µε το αντίστοιχο βάρος σύµφωνα µε τη χρηµατιστηριακή αξία κάθε εταιρίας σε σχέση µε τη συνολική χρηµατιστηριακή αξία της χρηµαταγοράς και του Γενικού είκτη (GASE), ο οποίος δείκτης αποτελείται από µετοχές που καθορίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προσαρµόζεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. Τα πιο σηµαντικά από τα στατιστικά στοιχεία των αποδόσεων των εξεταζόµενων δεικτών δίνονται στον Πίνακα 2. Από τις παραπάνω τιµές των πιο σηµαντικών στατιστικών µπορούµε να επισηµάνουµε τα παρακάτω, ύστερα από την διευκρίνιση ότι η απόδοση κάθε δείκτη υπολογίζεται από τον τύπο R t = log (P t /P t-1 ), όπου R t είναι η απόδοση του δείκτη τη χρονική στιγµή t και P t, P t-1 οι τιµές των δεικτών στους χρόνους t και t-1, αντίστοιχα. Έτσι παρατηρούµε ότι η Μέση Απόδωση για το δείκτη ASI, η απόδοση είναι σαφώς µικρότερη και περίπου ίση µε τα δύο τρίτα του δείκτη GASE. Για τους διάµεσους παρατηρούµε µεγάλες διαφορές. Μικρότερη τιµή έχει αυτός του δείκτη GASE και αυξηµένη τιµή κατά ένα δεύτερο, σε σχεση µε τον προηγούµενο, έχει η διάµεση τιµή του δείκτη ASI. Οι παρατηρήσεις που έχουµε να κάνουµε για τις τιµές των τυπικών αποκλίσεων είναι ακριβώς οι ίδιες µε την µέση απόδοση των δεικτών και αφορούν τους αντίστοιχους δείκτες. ηλαδή, η τυπική απόκλιση για τον δείκτη ASI είναι σαφώς µικρότερη και περίπου ίση µε τα δύο τρίτα του δείκτη GASE. Επίσης παρατηρούµε ότι για το δείκτη ASI η ασυµµετρία είναι αρνητική αλλά κοντά στο µηδέν, ενώ για τον GASE η ασυµµετρία είναι θετική αλλά επίσης κοντά

8 44 στο µηδέν. Τέλος παρατηρούµε και για τους δύο δείκτες υπερβολικά θετική κύρτωση, πράγµα που σηµαίνει ότι η κατανοµές τους ως προς τη µέση απόδοσή τους είναι λεπτόκυρτες και έτσι οι κατανοµές τους έχουν λεπτότερες ουρές σε σχέση µε την κανονική κατανοµή. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βασικές στατιστικές για τις ηµερήσιες αποδόσεις των δεικτών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χρονική περίοδος 18/01/ /12/1999) ASI GASE Μέσος ιάµεσος Τυπική Απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο Ασυµµετρία \ Κύρτωση 3 \ Αριθµός Παρατηρήσεων \1 Η τιµή του συντελεστή ασυµµετρίας για την κανονική κατανοµή είναι ίση µε µηδέν. \2 Η τιµή του συντελεστή κύρτωσης για την κανονική κατανοµή είναι ίση µε µηδέν. 4. Μεθοδολογία Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε συνοπτικά την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κατασκευή ενός νέου δείκτη, που αφορά όλες τις µετοχές. Για τη διαδικασία υπολογισµού και τις αρχές δόµησης του νέου αυτού δείκτη ακολουθήσαµε τις αρχές και τους αλγορίθµους που ακολουθούν οι δείκτες FTSE-20 και FTSE-40. Πρόκειται λοιπόν για ένα σταθµισµένο αριθµητικά δείκτης στον οποίο τα βάρη είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κάθε εταιρίας. Ο δείκτης είναι το άθροισµα της χρηµατιστηριακής αξίας όλων των εταιριών που απαρτίζουν το δείκτη, δηλαδή όλων των εταιριών, µε κάθε εταιρία να σταθµίζεται στο δείκτη µε το δικό της βάρος (µετοχές που εκδόθηκαν πολλαπλασιασµένες µε τη χρηµατιστηριακή τους τιµή). Η φόρµα που χρησιµοποιείται είναι συνεπής. Όµως, καθορίζοντας την κεφαλαιοποίηση κάθε εταιρίας και υπολογίζοντας τις κεφαλαιοποιήσεις και τις προσαρµογές στο δείκτη, είναι πολύ πιο σύνθετη διαδικασία. Η τιµή του δείκτη από µόνη της είναι απλά ένας αριθµός ο οποίος αντιπροσωπεύει την αξία της αγοράς στο σύνολό της, µε το δείκτη σε ένα

9 45 συγκεκριµένο σηµείο τη στιγµή που συγκρίνουµε µε τον αντίστοιχο στην αρχή της περιόδου που δηµιουργήθηκε. Η καθηµερινή τιµή του δείκτη υπολογίζεται διαιρώντας τη συνολική αξία της αγοράς όλων των εταιριών µε έναν αριθµό ο οποίος ονοµάζεται διαιρέτης. Ο διαιρέτης είναι ένα αυθαίρετο νούµερο το οποίο διαλέγεται στο αρχικό σηµείο της περιόδου δόµησης του δείκτη για να διορθώσει τον δείκτη σε µια αρχική τιµή (π.χ µονάδες). Ο διαιρέτης από τότε και στο εξής αναπροσαρµόζεται όταν οι κεφαλαιοποιήσεις των εταιριών τροποποιούνται, επιτρέποντας τον δείκτη να είναι διαχρονικά αξιόπιστος (Συνολική αξία της αγοράς όλων των εταιριών / Τελευταίος διαιρέτης δείκτη = Τιµή είκτη). Στη συνέχεια εξετάζουµε την αποτελεσµατικότητα της χρηµαταγοράς. Σύµφωνα µε το Fama (1976), µια αγορά είναι αποτελεσµατική αν οι τιµές ακαριαίως κατοπτρίζουν όλη τη διαθέσιµη πληροφορία και δε µένουν ευκαιρίες κέρδους ανεκµετάλλευτες. Σε µια αποτελεσµατική αγορά υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός από λογικούς επενδυτές, δηλαδή επενδυτές µε στόχο τη µεγιστοποίηση του κέρδους, που ανταγωνίζονται πλήρως ο ένας τον άλλον και προσπαθούν να προβλέψουν τις µελλοντικές τιµές των χρεογράφων τους, ενώ σηµαντικές άµεσες πληροφορίες είναι σχεδόν πλήρως διαθέσιµες σε όλα τα µέλη της αγοράς. Σε µια αποτελεσµατική αγορά, τα ανταγωνιστικά µέλη που την απαρτίζουν, αντανακλούν την πληροφορία λογικά και ακαριαία στην τιµή, κάνοντας έτσι την σχετικά παρελθούσα πληροφορία χρήσιµη για την πρόβλεψη µελλοντικών τιµών. Μια αποτελεσµατική αγορά οφείλει να αντιδρά µόνο στη νέα πληροφόρηση, αλλά επειδή αυτό είναι εξ ορισµού κάτι απρόβλεπτο, οι αλλαγές των τιµών και των αποδόσεων σε µια αποτελεσµατική αγορά δεν µπορούν αν προβλεφθούν. Έτσι, κάτω από την υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς, έχουµε P t P t * / I t-1 = u t όπου I t-1 είναι η διαθέσιµη πληροφόρηση σε χρόνο t 1, P t * είναι η αναµενόµενη τιµή η οποία στηρίζεται στο σετ πληροφοριών I t-1, έτσι ώστε η P t * να είναι ασυσχέτιστη µε το u t και επιπλέον το λάθος πρόβλεψης P t P t * είναι ασυσχέτιστο µε τις µεταβλητές του σετ πληροφοριών I t-1, έτσι ώστε E[(P t P t * ) / I t-1 ] = 0 ή E(u t ) = 0 κάτω από τις υποθέσεις της µηδενικής σταθερής ισορροπίας των αποδόσεων και της ουδετερότητας του ρίσκου.

10 46 Τα τεστ για την αποτελεσµατικότητα της αγοράς συνήθως εξετάζουν αν το λάθος πρόβλεψης είναι ασυσχέτιστο µε µεταβλητές σχετικές µε το σετ των πληροφοριών I t-1. Σύµφωνα µε την υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς η καλύτερη πρόβλεψη για την αυριανή τιµή, η οποία µπορεί να γίνει από το διαθέσιµο σετ πληροφοριών I t, που δίνει τη σηµερινή τιµή, είναι η σηµερινή τιµή. Έτσι, σε µία αποτελεσµατική αγορά, οι χρονοσειρές των αλλαγών των τιµών είναι ασυσχέτιστες µε το σετ των µεταβλητών των σχετικών µε την πληροφόρηση I t-1. Η αποτελεσµατικότητα της πληροφόρησης και ο βαθµός κατά τον οποίο η διακύµανση επηρεάζει τις αποδόσεις των µετοχών, αναλύεται µε τη µέθοδο των γενικευµένων αυτοπαλινδροµούµενων εξαρτηµένης ετεροσκεδαστικότητας µοντέλων (GARCH). Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει µια εµπειρική εκτί- µηση µεταξύ ρίσκου και αποδόσεων λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των λεπτόκυρτων κατανοµών και την παρατηρηθήσα διαστρωµάτωση των αποκλίσεων στις αποδόσεις των µετοχών. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούµε µια παραλλαγή των µοντέλων GARCH, γνωστά ως GARCH-in-mean ή (GARCH(p,q)-M), τα οποία επιτρέπουν οι µέσες αποδόσεις να προσδιορίζονται σαν γραµµική συνάρτηση εξαρτηµένων δευτέρου χρόνου κινήσεις. Σαν αποτέλεσµα το µοντέλο χρησιµοποιεί την εξαρτηµένη διακύµανση των αποδόσεων σαν µέτρο του χρονικά µεταβαλλόµενου ρίσκου και συλλαµβάνει την αλληλεξάρτηση ανάµεσα στις αναµενόµενες αποδόσεις και στη µεταβολή της διακύµανσης. Σε χρηµαταγορές στις οποίες οι µετέχοντες είναι ενάντια στο ρίσκο, τα τυπικά µοντέλα αποτελεσµατικότητας αυτών των χρηµαταγορών δεν µπορούν να εξετάσουν την πιθανότητα πρόβλεψης υπερβολικών αποδόσεων. Μια σηµαντική κατηγορία µοντέλων τιµολόγησης αξιόγραφων προβλέπει µια θετική σχέση µεταξύ της υποθετικής ελπίδας για υπερβολικές αποδόσεις και της εξαρτηµένης διακύµανσης. Έτσι στο προηγούµενο παράδειγµα η προς εκτίµηση συνάρτηση σύµφωνα µε το µοντέλο του Merton (1980) µπορεί να γραφεί ως ακολούθως: log(asi t ) = β log(asi t-1 ) + γv( log(asi t ) Ω t-1 ) + u t όπου V( log(asi t ) Ω t-1 ) = V(u t Ω t-1 ) = h t 2 Ω t-1 είναι η διαθέσιµη δηµόσια πληροφορία τη χρονική στιγµή t 1 και το h t 2 καθορίζεται όπως και προηγουµένως από τον τύπο

11 47 h t 2 = α 0 + α 1 u t φ 1 h t-1 2 Με αυτό το σκελετό, ο όρος u t µας δίνει ένα κανάλι για να εξετάσουµε την αποτελεσµατικότητα των πληροφοριών του δείκτη ASI. Στην πραγµατικότητα, χρησιµοποιώντας το εξαρτηµένο σετ πληροφοριών το οποίο εµπεριέχει η ακολουθία των παρελθουσών αποδόσεων του δείκτη ASI, θα εξετάσουµε την αδύναµη µορφή (weak form) της αποτελεσµατικότητας της χρηµαταγοράς. Το τελευταίο εµπεριέχει τη διαπίστωση για το αν υπάρχει κάποιος συστηµατικός τρόπος για τη χρονική εξάρτηση στις αποδόσεις των µετοχών τέτοια ώστε να µας επιτρέψει να χρησιµοποιήσουµε τις παρελθούσες πληροφορίες για να βελτιώσουµε την προβλεπτική µας ικανότητα. Σε µια αποτελεσµατική αγορά, όπως έχουµε ήδη πει, οι τωρινές τιµές τείνουν να συσσωµατώσουν όλη τη διαθέσιµη πληροφορία κάθε στιγµής, και για αυτό οι µελλοντικές αποδόσεις θεωρούνται µη προβλέψιµες στη βάση των σηµερινών και παρελθουσών παρατηρήσεων των αποδόσεων των τιµών. Η υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς συνδέεται µε την απουσία της σειριακής συσχέτισης των χρονοσειρών των αποδόσεων. Από την άλλη, ο όρος h t συνδέει τις αποδόσεις της αγοράς µε την ζωηρότητα της αγοράς, η οποία µετράται µε τη διακύµανση της εξαρτηµένης κατανοµής των αποδόσεων. Βασιζόµενοι στη θεωρία χαρτοφυλακίου (portfolio theory), µία θετική και στατιστικά σηµαντική παράµετρος φ 1 αναµένεται να υποδηλώσει ότι οι επενδυτές που κάνουν χρηµατιστηριακές συναλλαγές, ανταµείβονται µε υψηλότερες αποδόσεις όταν αναλαµβάνουν µεγαλύτερο ρίσκο κατά την διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Η ανταµοιβή ποικίλει κατά h t,για να µπορέσει να αντικατοπτρίσει περιόδους χαµηλής ή υψηλής ζωηρότητας της χρηµαταγοράς. 5. Οικονοµετρικά Αποτελέσµατα Εκτιµήσαµε µοντέλα GARCH(p,q)-M για κάθε ένα από τους δείκτες ASI και GASE, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που παρουσιάσαµε. Με τη µέθοδο αυτή ελέγχουµε την αδύναµη υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς (Weak EMH), όπως και προαναφέραµε, ελέγχοντας για γραµµική συσχέτιση στις χρονοσειρές των αποδόσεων των µετοχών. Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων για τους παραπάνω δείκτες παρουσιάζονται στους Πίνακες 3 6 του παραρτήµατος. Έτσι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των Πινάκων 3 και 4 για το δείκτη ASI το µοντέλο που έχει τα πιο ικανοποιητικά και ταυτόχρονα στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα είναι το GARCH(2,1)-M της κανονικής κατανοµής, ενώ αντίστοιχα για το

12 48 είκτη GASE, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των Πινάκων 5 και 6, δεν υπάρχει µοντέλο που να έχει ικανοποιητικά και ταυτόχρονα στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα. Το πιο ικανοποιητικό είναι το GARCH(1,1)-M της t κατανοµής. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζουµε και στον Πίνακα 7. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Εκτιµήσεις GARCH(p,q)-M Μοντέλου για το δείκτη ASI του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χρονική περίοδος 17/01/ /12/1999) Αποδόσεις είκτη ASI GARCH(p,q)-M Κανονική κατανοµή (p,q) (1,0) (0,1) (1,1) (1,2) (2,1) (2,2) Συντ. AR(1) (9.19)** (6.83)** (5.81)** (4.08)** γ (1.60)* (2.31)** (1.86)* (.78).9039E E E E-5 α 0 (39.78)** (2.77)** Ο πίνακας (0.49) (0.46) α διακύ (12.34)** (7.64)** µανσης- (4.73)** Πολύ α συνδιακύ- µεγάλη - µανσης (65.07)** εξάρτηση των φ 1 διακύ (3.26)** εκτιµήσεω µανσης ν δεν είναι φ θετικά (53.25)** (124.2)** Σα i + Σφ j ορισµένος R-Squared S.E.E A.I.C S.B.C L.L Παρατηρήσεις: t-στατιστική στις παρενθέσεις * ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 10% επίπεδο σηµαντικότητας ** ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 5% επίπεδο σηµαντικότητας S.E.E.: Standard error of the regression A.I.C.: Akaike Information Criterion S.B.C.: Schwarz Bayesian Criterion L.L.: Equation Log-Likelihood

13 49 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Εκτιµήσεις GARCH(p,q)-M Μοντέλου για το δείκτη ASI του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χρονική περίοδος 17/01/ /12/1999) Αποδόσεις είκτη ASI t-student κατανοµή GARCH(p,q)-M (p,q) (1,0) (0,1) (1,1) (1,2) (2,1) (2,2) Συντ AR(1) (10.41)** (8.02)** (7.69)** (7.86)** (7.39)** γ (3.22)** (3.20)** (1.97)** (3.81)** (1.64)*.8279E E E-5 α 0 (36.55)** (1.77)* (1.39) α 1 Χαµηλή - (7.40)** (6.51)** τιµή του α 2 D.F. για - - (4.66)** την t φ 1 κατανοµή - (25.66)** (30.61)** συναντήθ φ 2 ηκε E-5 (2.38)** (6.76)** E-5 (0,98) (3.82)** (23.63)** (31.83)** Σα i + Σφ j R-Squared S.E.E A.I.C S.B.C L.L Παρατηρήσεις: t-στατιστική στις παρενθέσεις * ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 10% επίπεδο σηµαντικότητας ** ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 5% επίπεδο σηµαντικότητας S.E.E.: Standard error of the regression A.I.C.: Akaike Information Criterion S.B.C.: Schwarz Bayesian Criterion L.L.: Equation Log-Likelihood

14 50 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Εκτιµήσεις GARCH(p,q)-M Μοντέλου για το δείκτη GASE του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χρονική περίοδος 17/01/ /12/1999) Αποδόσεις είκτη GASE Κανονική κατανοµή GARCH(p,q)-M (p,q) (1,0) (0,1) (1,1) (1,2) (2,1) (2,2) Συντ AR(1) (8.36)** (8.39)** (8.56)** (8.67)** γ (-1.05) (1.40) (1.21) (.53).2047E E E E-5 α 0 (106.1)** (1.37) (1.31) Ο πίνακας (0.19) α 1 - διακύ- - (11.54)** (7.50)** µανσης- Πολύ α συνδιακύ- µεγάλη (5.34)** µανσης (2.45)** εξάρτηση των φ 1 διακύ- - - (68.77)** (49.46)** εκτιµήσεω µανσης ν δεν είναι φ θετικά (44.72)** Σα i + Σφ j ορισµένος R-Squared S.E.E A.I.C S.B.C L.L Παρατηρήσεις: t-στατιστική στις παρενθέσεις * ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 10% επίπεδο σηµαντικότητας ** ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 5% επίπεδο σηµαντικότητας S.E.E.: Standard error of the regression A.I.C.: Akaike Information Criterion S.B.C.: Schwarz Bayesian Criterion L.L.: Equation Log-Likelihood

15 51 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Εκτιµήσεις GARCH(p,q)-M Μοντέλου για το δείκτη GASE του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χρονική περίοδος 17/01/ /12/1999) Αποδόσεις είκτη GASE t-student κατανοµή GARCH(p,q)-M (p,q) (1,0) (0,1) (1,1) (1,2) (2,1) (2,2) Συντ. AR(1) (9.80)** (9.07)** (9.31)** (8.40)** (8.96)** γ (.12) (1.74)* (1.13) (1.07) (.78).1793E E E-5 α 0 (72.44)** (2.81)** (2.09)** α 1 - (7.83)** (6.70)** Χαµηλή τιµή α 2 του D.F. για - - (5.26)** την t φ 1 κατανοµή - (37.22)** (39.47)** συναντήθηκε φ E-4 (3.94)** (7.13)** E-5 (2.49)** (5.53)** (36.06)** (39.54)** Σα i + Σφ j R-Squared S.E.E A.I.C S.B.C L.L Παρατηρήσεις: t-στατιστική στις παρενθέσεις * ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 10% επίπεδο σηµαντικότητας ** ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 5% επίπεδο σηµαντικότητας S.E.E.: Standard error of the regression A.I.C.: Akaike Information Criterion S.B.C.: Schwarz Bayesian Criterion L.L.: Equation Log-Likelihood

16 52 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Εκτιµήσεις των πιο Στατιστικά Σηµαντικών GARCH(p,q)-M Μοντέλων για τους είκτες ASI και TMI του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χρονική περίοδος 17/01/ /12/1999) Αποδόσεις είκτη ASI GASE GARCH-(p,q)-M (p,q) (2,1) n (1,1) t Συντ AR(1) (5.81)** (9.07)** γ (1.86)* (1.74)* α E E-5 (0.49) (2.81)** α (4.73)** (6.70)** α φ (37.22)** φ (53.25)** - Σα i + Σφ j R-Squared S.E.E A.I.C S.B.C L.L n: Κανονική κατανοµή t: t-κατανοµή Παρατηρήσεις: t-στατιςτική στις παρενθέσεις * ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 10% επίπεδο σηµαντικότητας ** ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 5% επίπεδο σηµαντικότητας S.E.E.: Standard error of the regression A.I.C.: Akaike Information Criterion S.B.C.: Schwarz Bayesian Criterion L.L.: Equation Log-Likelihood

17 53 Η υπόθεση της γραµµικής ανεξαρτησίας των µεταβολών των αποδόσεων των τιµών απορρίπτεται και για τους δύο δείκτες. Σε όλες τις περιπτώσεις των αποδόσεων φαίνεται µια σηµαντική πρώτης τάξης γραµµική συσχέτιση, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επιτύχουµε σε κάποιο βαθµό προβλέψεις των δεικτών στη βάση των παρελθουσών αποδόσεών τους. Ο δείκτης αυτής της εξάρτησης για τις αποδόσεις των δεικτών κυµαίνεται µεταξύ του 2.3 και 3.5 τοις εκατό. Αυτό το ποσοστό, παρά το ότι είναι µικρό, µπορεί να βελτιώσει την προβλεπτική µας ικανότητα. Οι διαπιστώσεις αυτές µας οδηγούν σε παρέκκλιση από την υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς (EMH), διαπιστώνοντας ότι η διαθέσιµη πληροφορία της αγοράς βαθµιαία αντικατοπτρίζεται στις µεταβολές των αποδόσεων. Το αποτέλεσµα είναι πολύ φανερό σε όλους τους δείκτες και µπορεί να εξαχθεί από τους περιορισµούς στις διαδικασίες συναλλαγής, στις περιορισµένες προβλέψεις για τις πληροφορίες ανάπτυξης των επιχειρήσεων στα µέλη της χρηµαταγοράς ή ακόµα και σε άλλα χαρακτηριστικά όπως ο περιορισµένος ρόλος των στελεχών χρηµατοοικονοµικής διοίκησης. Τα απότελέσµατα άρα είναι συνεπές, και είναι σύµφωνα και µε άλλες µελέτες, οι οποίες προτείνουν έναν εκσυγχρονισµό της χρηµαταγοράς ο οποίος θα βελτιώσει και την αποτελεσµατικότητά του συστήµατος συναλλαγών και θα συµβάλλει στην αποτελεσµατική αποκάλυψη των αξιώσεων και των προβλέψεων καθώς και τη διασπορά των πληροφοριών για την επίδοση των εισηγµένων εταιριών. Η υπόθεση ότι η ζωηρότητα της χρηµαταγοράς είναι ένας σηµαντικός καθοριστικός παράγοντας στην αποτίµηση των αποδόσεων των µετοχών επιβεβαιώνεται, σε όλους τους υπό εξέταση δείκτες. Ανεξαρτήτως του δείκτη, η εκτιµηµένη παράµετρος της τιµής γ, υπογραµµίζει την επιρροή της ζωηρότητας στις αποδόσεις των µετοχών, τη θετική τους και στατιστικά σηµαντική εξάρτησής τους. Οι τιµές των εκτιµητών των παραπάνω δεικτών είναι για τους δείκτες της ίδια περίπου σηµασίας, µε ελαφρώς µεγαλύτερη αυτή του δείκτη ASI. Έτσι, οι εκτιµήσεις επιβεβαιώνουν µια θετική σχέση του ρίσκου και της απόδοσης. Αυτά τα αποτελέσµατα είναι συνεπή µε τη βασική αξίωση της χρηµατοοικονοµικής θεωρίας (portfolio theory), και δείχνουν ότι οι µέσοι επενδυτές που διαπραγµατεύονται µετοχές, αποζηµιώνονται µε µεγαλύτερες αποδόσεις όταν αναλαµβάνουν µεγαλύτερο ρίσκο. Οι εκτιµήσεις, του ένα από τους δύο δείκτες, απορρίπτουν την υπόθεση της σταθερής, κατά την διάρκεια του χρόνου, εξαρτηµένης ζωηρότητας για τις

18 54 αποδόσεις των τιµών των µετοχών. Η εξαρτηµένη διακύµανση ht απόδείχθηκε ότι αλλάζει κατά τη διάρκεια του χρόνου σαν αποτέλεσµα της συλλογικής επίδρασης της ζωηρότητας, πράγµα το οποίο δείχνεται από τις στατιστικώς σηµαντικές τιµές στους δύο αυτούς δείκτες, των παραµέτρων α. Τα αποτελέσµατα δηλαδή επιβεβαιώνουν την τάση εµµονής των διαφόρων σοκ, µε αποτέλεσµα µεγάλες (µικρές) καινοτοµίες να ακολουθούνται από παρόµοιες. Με άλλα λόγια, οι περίοδοι σχετικά µεγάλης (µικρής) ζωηρότητας της αγοράς βρέθηκε ότι είναι χρονικά εξαρτηµένες, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Πίνακα 6. Στο δείκτη ASI τα αποτελέσµατα δείχνουν την επιλογή των GARCH µοντέλων. Η εξαρτηµένη διακύµανσηπαρατηρείται από τη σηµαντικότητα των εκτιµητών φ i. Η σηµαντικότητα αυτή δείχνει µια σχετικά µεγάλη χρονική διάρκειας ζωηρότητας (έντονης διακύµανσης), από το σοκ που προκαλείται στην αγορά. Οι µετρήσεις για τη διάρκεια της ζωηρότητας αυτής δίνονται από το άθροισµα των εκτιµητών α i και φ i. Αν το άθροισµα αυτό είναι θετικό και τείνει προς την µονάδα τότε οι επιδράσεις του σοκ στη ζωηρότητα της αγοράς φθίνουν µετά από αρκετές χρονικές υστερήσεις. Τέλος, στην περίπτωση του δείκτη GASE, παρατηρούµε ότι παραβιάζεται µια βασική υπόθεση για την ύπαρξη µοντέλων GARCH (αυτή του αθροίσµατος των εκτιµητών α i και φ i ). Οπότε δεν µπορούµε να αναφερθούµε σε επιδράσεις των µοντέλων αυτών. Στην περίπτωση του δείκτη GASE παρατηρούµε ότι παραβιάζεται µία βασική συνθήκη για την ύπαρξη επιδράσεων GARCH, αυτή α + φ < 1. Οπότε εδώ δεν µπορούµε να αναφερθούµε σε επιδράσεις GARCH. 6. Συµπεράσµατα Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να ερευνήσει την εµπειρική συµπεριφορά των αποδόσεων των µετοχών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, την πληροφοριακή αποτελεσµατικότητα της χρηµαταγοράς και τη σχέση µεταξύ της ζωηρότητας και των αποδόσεων για να αναδείξουµε το ρόλο της λειτουργίας της χρηµαταγοράς έτσι ώστε να µπορεί να οδηγεί σε υψηλότερες και αποτελεσµατικότερες αποδόσεις τις επενδύσεις και ταυτόχρονα να µας οδηγήσει στην οικονοµική ανάπτυξη. Η εµπειρική ανάλυση έδειξε ότι ανεξάρτητα από το δείκτη που εξετάζουµε, οι αποδόσεις του Χ.Α.Α. χαρακτηρίζονται από την µη κανονική κατανοµή τους, και µε εξαίρεση το δείκτη GASE, για το οποίο από την αρχή

19 55 της µελέτης εκφράσαµε κάποιες αµφιβολίες για το αν και κατά πόσο αντικατοπτρίζει τη συνολική εικόνα της χρηµαταγοράς, χαρακτηρίζονται και από τη ζωηρότητά τους που τείνει να αλλάζει σε σχέση µε το χρόνο και η οποία είναι γραµµικά συσχετισµένη. Η εφαρµογή του µοντέλου που ακολουθήθηκε είναι συνεπής µε τις παραπάνω διαπιστώσεις και δείχνει την απόκλιση από τη υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς στην αποτίµηση των µετοχών. Αυτό το αποτέλεσµα αντικατοπτρίζει το πλήθος των παραγόντων που εµπλέκονται και επηρεάζουν την διαδικασία της νέας πληροφόρησης, όπως η επιµονή του µεγάλου αριθµού µη ενεργών, δηλαδή χωρίς µεγάλη εµπορευσιµότητα µετοχών και ακόµα ο περιορισµένος ρόλος των µεγάλων επενδυτικών οίκων. Γενικότερα, όµως, η απόρριψη της υπόθεσης της αποτελεσµατικής αγοράς σηµαίνει ότι αναφερόµαστε σε συναλλαγµατικές προστριβές και χρονικές αποκαλύψεις όπως και σε διασπορά της νέας πληροφορίας στο κοινό για τις επιδόσεις των εισηγµένων εταιριών, στοιχεία στρατηγικής σηµασίας αν θέλουµε να ευελπιστούµε στην περαιτέρω ανάπτυξη της χρηµαταγοράς του Χ.Α.Α.. Η ανάλυση επίσης έδειξε την ύπαρξη σηµαντικών εξαρτήσεων µεταξύ της ζωηρότητας της χρηµαταγοράς και των αποδόσεών της. Οι εκτιµήσεις έδειξαν ότι η παράµετρος ρίσκου-απόδοσης είναι θετική και στατιστικά σηµαντική, σύµφωνη µάλιστα µε τις απαιτήσεις της θεωρίας χαρτοφυλακίου. Εδώ όµως µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι παρατηρείται ίσως µια κίνηση προς τα κάτω στην παράµετρο του ρίσκου-απόδοσης εξαιτίας των συµµετρικών ορίων στο ηµερήσιο όριο αποδόσεων των µετοχών που ισχύει στη χρηµαταγορά. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι κατά µέσο όρο οι επενδυτές αµείβονται σηµαντικά λιγότερο για το ρίσκο που αναλαµβάνουν κατά την περίοδο του παρατεταµένου µε αργό ρυθµό µετασχηµατισµού της αγοράς. Αν και όλα τα αποτελέσµατα τις έρευνας µπορεί να αντικατοπτρίζουν διαφορετικούς πιθανούς παράγοντες, καλό θα ήταν να επανεξεταζόταν ο παραδοσιακός µέχρι τώρα τρόπος λειτουργίας της χρηµαταγοράς σε σχέση µε τα συµµετρικά όρια ηµερήσιας απόδοσης των µετοχών. Ακόµα και αν τα όρια αυτά έχουν εµποδίσει παράλογες αυξήσεις των αξιών των εταιριών τη στιγµή της εισαγωγής τους, οι παραµορφώσεις που επιβάλλονται στις συναλλαγές µε τον τρόπο αυτό λειτουργίας της χρηµαταγοράς αναστέλλουν την ανάπτυξη του χρηµατιστηρίου.

20 56 Βιβλιογραφία Brio E., Miguel A., Perote J. (2002), An investigation of insider trading profits in the Spanish stock market, The Quarterly Review of Economics and Finance 42 (2002) Caporale G., Pittis N.(1998), Cointegration and predictability of asset prices, Journal of International Money and Finance 17 (1998) Coche J. (1998), An Evolutionary Approach to the Examination of Capital Market Efficiency, Journal of Evolutionary Economics, Vol.8, Issue 4. Dockery E., Vergari D., Vergari F. (2001), Explaining the Behaviour of Stock Prices in an Emerging Market: An Empirical Analysis of the Greek Stock Market, Managerial Finance 27 (2001) 1/2. FTSE Actuaries Share Indices Steering Committee (1995), Guide to Calculation Methods, FTSE. FTSE Actuaries Share Indices Steering Committee (2000), Ground Rules for the Management of the FTSE/ASE 20 and the FTSE/ASE 40, FTSE. Los C. (1998), Nonparametric Efficiency Testing of Asian Stock Markets Using Weekly Data, Center for Research in Financial Services Working Paper No Mecagni M., Sourial M. (1999), The Egyptian Stock Market: Efficiency Tests and Volatility Effects, International Monetary Fund, WP/99/48. Niarchos N., Alexakis C. (1998), Stock Market Prices, Causality and Efficiency: Evidence from the Athens Stock Exchange, Applied Financial Economics Vol. 8, pp Ojah K., Karamera D. (1999), Random Walks and Market Efficiency Tests of Latin American Emerging Equity Markets: A Revisit, The Financial Review. Peijie Wang, Trefor Jones (2002), Testing for efficiency and rationality in foreign exchange markets a review of the literature and research on foreign exchange market efficiency and rationality with comments, Journal of International Money and Finance 21 (2002) Pena I. (1998), Can Output Explain the Predictability and Volatility of Stock Returns?, CERP Discussion Paper No Schwaiger W. (1995), A note on GARCH predictable variances and stock market efficiency, Journal of Banking & Finance 19 (1995) Tambakis D. (1999), Asset Management: Lecture 5, Market Efficiency, CUBS MSc Finance Zalewska-Mitura A., Hall S. (1999), Examining the first stages of market erformance: a test forevolving market efficiency, Economics Letters 64 (1999) Επιτροπή για την Εταιρική ιακυβέρνηση στην Ελλάδα (1999), Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης στην Ελλάδα: Συστάσεις για την Ενίσχυση της Αποτελεσµατικότητας και του Ανταγωνιστικού Μετασχηµατισµού της, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατερίνα Κύρτσου Σελίδα-1 Υποθέσεις Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών Δεν

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.)

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) Με την ευγενική χορηγία O δείκτης αποτίµησης που συνδυάζει το λόγο «Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή» µε τους διαχρονικούς ρυθµούς

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί;

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Οι δείκτες περιοδικά επανεξετάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισής τους ώστε να περιλαµβάνουν τις αξίες εκείνες που πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικότητα της αγοράς (Efficient Market Hypothesis) Ορισμός EMH Διαβαθμίσεις Fama Πέρα από την EMH

Αποτελεσματικότητα της αγοράς (Efficient Market Hypothesis) Ορισμός EMH Διαβαθμίσεις Fama Πέρα από την EMH Αποτελεσματικότητα της αγοράς (Efficient Market Hypothesis) Ορισμός EMH Διαβαθμίσεις Fama Πέρα από την EMH Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κέρδος στο χρηματιστήριο προβλέποντας τη μελλοντική εξέλιξη των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος ΜΑΘΗΜΑ 10 ο Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPITAL ASSET PRICING MODEL - CAPM) ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διαχείριση Υδατικών Πόρων Γ.. Τσακίρης Μάθημα 3 ο Λεκάνη απορροής Υπάρχουσα κατάσταση Σενάριο 1: Μέσες υδρολογικές συνθήκες Σενάριο : Δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες Μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104 ΘΕΜΑ 3 ΙΑ) Η οικονομική αξία της μετοχής BC θα υπολογιστεί από το συνδυασμό των υποδειγμάτων α) D D προεξόφλησης IV για τα πρώτα έτη 05 και 06 και β) σταθερής k k αύξησης μερισμάτων D IV (τυπολόγιο σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Μοναδιαία ρίζα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Μοναδιαία ρίζα ΜΑΘΗΜΑ 4 ο Μοναδιαία ρίζα Είδαμε προηγουμένως πως ο έλεγχος της στασιμότητας μιας χρονικής σειράς μπορεί να γίνει με τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης. Ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Μελέτες Αξιολόγησης Επιχειρήσεων ως Εργαλεία Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Πρόβλημα: Ένας ραδιοφωνικός σταθμός ενδιαφέρεται να κάνει μια ανάλυση για τους πελάτες του που διαφημίζονται σ αυτόν για να εξετάσει την ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Xωρικές κατανομές και χρόνος παραμονής Δημήτριος Θωμάκος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Περίληψη Στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Εμμανουηλίδης, 1

Χ. Εμμανουηλίδης, 1 Εφαρμοσμένη Στατιστική Έρευνα Απλό Γραμμικό Υπόδειγμα AΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Δρ. Χρήστος Εμμανουηλίδης Αν. Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εφαρμοσμένη Στατιστική, Τμήμα Ο.Ε. ΑΠΘ Χ. Εμμανουηλίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Γενικές οδηγίες για την εργασία Τέταρτη Γραπτή Εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ......3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1.1 Τυχαίοι Περίπατοι (Random Walks) & Υπόθεση Αποτελεσματικών Αγορών...6 1.2 Ο Ανταγωνισμός ως αιτία του Market Efficiency...8

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE SALES RATIO ( ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ )

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE SALES RATIO ( ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE SALES RATIO ( ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ) Με την ευγενική χορηγία Ο δείκτης δείχνει πόσο δηµοφιλής είναι µια εταιρία στους επενδυτικούς κύκλους µε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου Όρου (ARIMA)

Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου Όρου (ARIMA) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής Forecasting & Strategy Unit Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Φεβρουάριος 2005 Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis Journal - Value Invest - www.valueinvest.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 11ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 11ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 11ο Συνολοκλήρωσης και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργασία για το σεµινάριο «Στατιστική περιγραφική εφαρµοσµένη στην ψυχοπαιδαγωγική(β06σ03)» ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

TO ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

TO ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 52, Τεύχος 4ο, (2002), Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 52, No 4, (2002), University of Piraeus TO ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Υπό Λυρούδη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α ριτσάκης Νικόλαος, Στεφανίδης Γεώργιος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΟΟΔΟΑΟΓΙΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF. Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF. Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF Η αγορά και η πώληση µεριδίων ETF δεν διαφέρει σε τίποτα από την αγορά και πώληση µετοχών. Αρκεί κάποιος να απευθυνθεί σε κάποια χρηµατιστηριακή εταιρία της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Κυριότερες Μέθοδοι Αποτίµησης & η ιαδικασία Εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού του Ελληνικού Δείκτη Mid & Small Cap

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού του Ελληνικού Δείκτη Mid & Small Cap Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού του Ελληνικού Δείκτη Mid & Small Cap Νοέμβριος 2014, Έκδοση 1.9 Αρχείο: Index Ground Rules Ver01 9.docx Σελίδα 2 / 18 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 4 1.1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή του Σαράντη το προηγούµενο µήνα κινήθηκε έντονα καθοδικά και οδηγήθηκε στη µακροχρόνια γραµµή στήριξής της και το επίπεδο των 6 ευρώ. Είναι πολύ πιθανό να

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Στατιστική Ι Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2003 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Οι Όροι & οι Συνθήκες του «Παιχνιδιού» 4 Χρόνια μετά το Ιστορικό Υψηλό του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σπυρίδων Ε. Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδηµαϊκό Έτος 01-013 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Κρίση & η τιμολόγηση στις αγορές

ΣΤ. Κρίση & η τιμολόγηση στις αγορές ΣΤ Κρίση & η τιμολόγηση στις αγορές Συστηματικά σφάλματα στις προβλέψεις των αναλυτών και τακτική κατανομή επενδύσεων Περίληψη Νικόλαος Κουρογένης επικουροσ καθηγητησ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ποσοτικές Μέθοδοι Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης MBA Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Εισαγωγή στη Στατιστική Διδακτικοί Στόχοι Μέτρα Σχετικής Διασποράς Κατανομές Πιθανοτήτων Η Κανονική Κατανομή Η Τυποποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΘΕΩΡΙΑ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

3η Ενότητα Προβλέψεις

3η Ενότητα Προβλέψεις ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής Forecasting & Strategy Unit Τεχνικές Προβλέψεων 3η Ενότητα Προβλέψεις (Μέρος 4 ο ) http://www.fsu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 23.06.

Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 23.06. 1. Γενικά Στοιχεία Ονοµατεπώνυµο : ηµήτρης Κυριαζής 2. Τίτλοι Σπουδών Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής B.Sc. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Β

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Β ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Β ηµήτρης Κουγιουµτζής http://users.auth.gr/dkugiu/teach/civilengineer E mail: dkugiu@gen.auth.gr 1/11/2009 2 Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Περίληψη...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προλεγόµενα Αποτελεσµατικές αγορές Υποθέσεις ύπαρξης αποτελεσµατικών αγορών.

Περιεχόµενα Περίληψη...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προλεγόµενα Αποτελεσµατικές αγορές Υποθέσεις ύπαρξης αποτελεσµατικών αγορών. Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ EVENT STUDIES: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή Σαράντης στις αρχές Ιουλίου αφού δεν κατάφερε να διασπάσει ανοδικά τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµ., κινήθηκε έντονα πτωτικά, µε αποτέλεσµα η τιµή της να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια)

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια) ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Απλή γραµµική παλινδρόµηση Παράδειγµα 6: Χρόνος παράδοσης φορτίου ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 Εαρινό Εξάµηνο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Α.Δράκος Διάλεξη 1 η 2 η. Βασικές Έννοιες της Διαχείρισης Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα Ανάλυση Διασποράς Έστω ότι μας δίνονται δείγματα που προέρχονται από άγνωστους πληθυσμούς. Πόσο διαφέρουν οι μέσες τιμές τους; Με άλλα λόγια: πόσο πιθανό είναι να προέρχονται από πληθυσμούς με την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ Α ] Η Αναζήτηση της Πραγματικής Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

cov(x, Y ) = E[(X E[X]) (Y E[Y ])] cov(x, Y ) = E[X Y ] E[X] E[Y ]

cov(x, Y ) = E[(X E[X]) (Y E[Y ])] cov(x, Y ) = E[X Y ] E[X] E[Y ] Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-317: Εφαρµοσµένες Στοχαστικές ιαδικασίες-εαρινό Εξάµηνο 2016 ιδάσκων : Π. Τσακαλίδης Συνδιασπορά - Συσχέτιση Τυχαίων Μεταβλητών Επιµέλεια : Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση

Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Εκεί που είμαστε Κεφάλαια 7 και 8: Οι διωνυμικές,κανονικές, εκθετικές κατανομές και κατανομές Poisson μας επιτρέπουν να κάνουμε διατυπώσεις πιθανοτήτων γύρω από το Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 15/10/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 15/10/2014

Greek Finance Forum* 15/10/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 15/10/2014 15/10/14 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΈΣ. 8.1 Εισαγωγή. 8.2 Κατανομές Συχνοτήτων (Frequency Distributions) ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΤΑΝΟΜΈΣ. 8.1 Εισαγωγή. 8.2 Κατανομές Συχνοτήτων (Frequency Distributions) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΈΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 81 Εισαγωγή Οι κατανομές διακρίνονται σε κατανομές συχνοτήτων, κατανομές πιθανοτήτων και σε δειγματοληπτικές κατανομές Στη συνέχεια θα γίνει αναλυτική περιγραφή αυτών 82 Κατανομές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιχειρήσεων

Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Εκτίμηση Κινδύνου Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής CEO of the Serres Business & Innovation Centre 09 Έννοια του Επιχειρηματικού Κινδύνου Έννοια του Επιχειρηματικού Κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Συντελεστής συσχέτισης (εκτιμητής Person: r, Y ( ( Y Y xy ( ( Y Y x y, όπου r, Y (ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση όταν, ισχυρή αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2003-2004 ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Εργασία 4 - Ενδεικτική λύση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2003-2004 ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Εργασία 4 - Ενδεικτική λύση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 34 ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5 Μαΐου 4 Εργασία 4 - Ενδεικτική λύση Το κείµενο απευθύνεται στους φοιτητές και αιτιολογεί και περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

) = a ο αριθµός των µηχανών n ο αριθµός των δειγµάτων που παίρνω από κάθε µηχανή

) = a ο αριθµός των µηχανών n ο αριθµός των δειγµάτων που παίρνω από κάθε µηχανή Ανάλυση Συνδιακύµανσης Alsis of Covrice Η ανάλυση συνδιακύµανσης είναι µία άλλη τεχνική για να βελτιώσουµε την ακρίβεια της προσέγγισης του µοντέλου µας στο πείραµα. Ας υποθέσουµε ότι σ ένα πείραµα εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ ιαφάνειες για το µάθηµα Information Management ΑθανάσιοςΝ. Σταµούλης 1 ΠΗΓΗ Κονδύλης Ε. (1999) Στατιστικές τεχνικές διοίκησης επιχειρήσεων, Interbooks 2 1 Γραµµική παλινδρόµηση Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό διερευνούµε αν το να είναι κανείς υποψήφιος παλαιοτέρων ετών, που έχει δώσει τουλάχιστον µια φορά εξετάσεις, του προσδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Κίβδηλες παλινδρομήσεις Μια από τις υποθέσεις που χρησιμοποιούμε στην ανάλυση της παλινδρόμησης είναι ότι οι χρονικές σειρές που χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας 01 02 Γιατί να εϖενδύσω σε αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο; Πως µϖορείτε να το ϖετύχετε;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΣΗ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΣΗ Τα μη γραμμικά μοντέλα έχουν την πιο κάτω μορφή: η μορφή αυτή μοιάζει με τη μορφή που έχουμε για τα γραμμικά μοντέλα ( δηλαδή η παρατήρηση Y i είναι το άθροισμα της αναμενόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή Η ανάλυση ευαισθησίας μιάς οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο 9.1 ηµιουργία µοντέλων πρόβλεψης 9.2 Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση 9.3 Αναλυτικά για το ιάγραµµα ιασποράς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή στις αρχές Αυγούστου προσπάθησε να κινηθεί ανοδικά και να διασπάσει τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµ. εν τα κατάφερε όµως µε αποτέλεσµα να συνεχίσει την πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις για Οικονοµετρία 2

Επαναληπτικές Ερωτήσεις για Οικονοµετρία 2 Επαναληπτικές Ερωτήσεις για Οικονοµετρία 2 Κεφάλαιο 8 1) Τι είναι ετεροσκεδαστικότητα και τι είδους προβλήµατα παρουσιάζονται; ( 2, 4, σελίδες 370-372). 2) Γράψτε τον τύπο της διακύµανσης της κλίσης όταν

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015 28/04/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ .3 Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 00 04 Α ΟΜΑ ΑΣ. Έξι διαδοχικοί άρτιοι αριθµοί έχουν µέση τιµή. Να βρείτε τους αριθµούς και τη διάµεσό τους. Αν είναι ο ποιο µικρός άρτιος τότε οι ζητούµενοι αριθµοί θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Πρώτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Λύσεις αντιστρόφων προβλημάτων.

1.4 Λύσεις αντιστρόφων προβλημάτων. .4 Λύσεις αντιστρόφων προβλημάτων. Ο τρόπος παρουσίασης της λύσης ενός αντίστροφου προβλήµατος µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τη «φιλοσοφία» επίλυσης που ακολουθείται και τη δυνατότητα παροχής πρόσθετης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Ο έλεγχος υποθέσεων αναφέρεται στις ιδιότητες µιας άγνωστης παραµέτρους του πληθυσµού: Ο κατηγορούµενος είναι αθώος

1. Εισαγωγή Ο έλεγχος υποθέσεων αναφέρεται στις ιδιότητες µιας άγνωστης παραµέτρους του πληθυσµού: Ο κατηγορούµενος είναι αθώος Έλεγχοι Υποθέσεων 1. Εισαγωγή Ο έλεγχος υποθέσεων αναφέρεται στις ιδιότητες µιας άγνωστης παραµέτρους του πληθυσµού: Ο κατηγορούµενος είναι αθώος µ = 100 Κάθε υπόθεση συνοδεύεται από µια εναλλακτική: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.2 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...6 1.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...9 1.4 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.1 ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ...11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα