ΕΝΑΣ ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑΣ ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.Α."

Transcript

1 «ΣΠΟΥ ΑΙ», Τόµος 53, Τεύχος 3ο, (2003) / «SPOUDAI», Vol. 53, No 3, (2003), University of Piraeus, pp ΕΝΑΣ ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.Α. Υπό Νικολάου ριτσάκη 1, Αναστασίου Κάπαρη 1, Χρήστου Μιστριώτη 2, ηµητρίου Τζιλιλή 3 1 Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 2 Integra Ltd, Athens, 3 Analyst Barclays Bank PLC, London. Abstract AN INDEX OF EFFICIENCY FOR THE ATHENS STOCK EXCHANGE This paper attempts to construct a new more efficient index, which examines the behaviour of stock return in the Athens Stock Exchange, the market efficiency in evaluating equity and finally the relation between returns and volatility. Using daily data from January 1990 until December 1999, we examine the index of all the public quoted companies in the Athens Stock Exchange. The data was collected from the Imperial College database. The models estimated are a special case of the Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) family; more specifically the GARCH (p,q)-m (JEL classification: G14). 1. Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών έχει από την µία υποστεί έναν αρκετά µεγάλο αριθµό οργανωτικών αλλαγών ενώ από την άλλη έχει αυξήσει κατά πολύ τη ρευστότητά του, γεγονότα τα οποία προσέλκυσαν το εδιαφέρον τόσο των ιδιωτών επενδυτών όσο και των µεγάλων χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, αντιλαµβανόµενοι τις δυναµικές - υψηλές αποδόσεις που προσφερόταν από την διασπορά των χαρτοφυλακίων τους σε αναδυόµενες χρηµαταγορές, όπως το (Χ.Α.Α.). Το µεγάλο ενδιαφέρον στις προβλέψεις των χρηµαταγορών µπορούµε να το αποδώσουµε κατηγορηµατικά σε µια σειρά ανακοινώσεων προς το κοινό µετρήσεων, οι οποίες προετοιµάζουν το δρόµο για τον εκσυγχρονισµό και τη διεθνοποίηση της ελληνικής χρηµαταγοράς. Σε ένα µεγάλο βαθµό, αυτή η πολιτική είναι αρκετά πετυχηµένη και έχει καταφέρει να προσελκύσει το ενδιαφέρον όχι µόνο των µεγάλων θεσµικών επενδυτών, οι οποίοι προσβλέπουν σε ακόµη µεγαλύτερη διαφοροποίηση των επενδύσεων τους µέσω του ελληνικού

2 38 χρηµατιστηρίου, αλλά και των εγχώριων ιδιωτών επενδυτών οι οποίοι έχουν επενδύσει µαζικά στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Αυτές λοιπόν οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν επίσης προσελκύσει το ενδιαφέρον για το αν και κατά πόσο µέσα από τις αλλαγές αυτές το χρηµατιστήριο λειτουργεί πλέον αποτελεσµατικότερα. Μια προϋπόθεση για να µπορέσει µια χρηµαταγορά να χαρακτηριστεί αποτελεσµατική είναι ότι πρέπει να είναι πλήρης, µε την έννοια ότι το µέγεθός της πρέπει να είναι αρκετά µεγάλο και ο κάθε παράγοντας της αγοράς πρέπει να έχει οµοιογενής προσδωκίες, στάση καθώς και την ίδια αίσθηση ανταλλαγής µαταξύ κινδύνου και αποδόσεων (Samuels, 1981). Σε µικρές αγορές, όπως το Χ.Α.Α., οι περιορισµοί προσφοράς, συνδυασµένοι µε το µικρό µέγεθος ύπαρξης µεγάλων επενδυτικών οίκων, εµποδίζουν - αποκλείουν τους επενδυτές από την οικοδόµηση ισορρπηµένου δηλαδή µε καλές αναλογίες χαρτοφυλακίου. Κατά συνέπεια σε τέτοιες αγορές οι λίγες συναλλαγές που διεξάγονται σε διαφόρως ειδών ζητήσεις εκ µέρους των επενδυτών, µπορούν να προκαλέσουν µεγάλες ταλαντώσεις στις τιµές και σηµαντικές αποκλίσεις των τιµών των µετοχών από την πραγµατική τους αξία. Αναγνωρίζοντας την αξία του προαναφερθέντος, οι Jennergan και Korsvold (1974) παρατήρησαν ότι οι µικρές αγορές είναι πιθανότατα λιγότερο αποτελεσµατικές εξαιτίας του χαµηλού τους όγκου και των ελαχίστων συναλλαγών. Από την άλλη ο Kalu Ojan (1999) µελέτησε την αµεροληψία των τιµών των µετοχών και την υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς για τις αναδυόµενες χρηµαταγορές της Λατινικής Αµερικής και κατέληξε σε αντικρουόµενα συµπεράσµατα. Τεκµηριώνοντας τις αποδείξεις έδειξε ότι οι τιµές στις αναδυόµενες χρηµαταγορές της Λατινικής Αµερικής - Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή και Μεξικό - ακολουθούν τον τυχαίο περίπατο και απότέλεσµα αυτού, την υπόθεση της αδύναµης αποτελεσµατικής αγοράς. Συνολικά, προτείνει ότι οι διεθνείς επενδυτές σε αυτές τις αγορές δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις παρελθούσες πληροφορίες για το σχεδιασµό ενός συστηµατικού κερδοφόρου τρόπου συναλλαγής, επειδή οι µελλοντικές αποδόσεις δεν οφείλονται στις παρελθούσες αποδόσεις. Επίσης ο Cornelis Los (1998), µελέτησε την αποτελεσµατικότητα των κερδοσκοπικών αγορών, σύµφωνα µε το µοντέλο δίκαιου παιχνιδιού του Fama Εξέτασε έτσι τους δείκτες τιµών, σε εβδοµαδιαία βάση, έξι Ασιατικών χρηµαταγορών - Χονγκ Κονγκ, Ινδονησίας, Μαλαισίας, Σιγκαπούρης, Ταϊβάν και Ταϊλάνδης - χρησιµοποιώντας τη µη-παραµετρική µέθοδο του Sherry (1992). Σύµφωνα λοιπόν µε τα συµπεράσµατά του και οι έξι

3 39 αγορές στερούνται τουλάχιστον από µία εκ των δύο απαιτήσεων του δίκαιου παιχνιδιού και έτσι σύµφωνα µε τον Fama, η υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς πρέπει να απορριφθεί για αυτές τις αγορές. Και οι έξι Ασιατικές αγορές επιδεικνύουν συµπεριφορά υψηλής τάσης τιµών, την οποία πιθανόν να την εκµεταλλευτεί κάποιος κερδοφόρα µε τη χρήση της τεχνικής ανάλυσης µε τα φίλτρα των πρώτων διαφορών του Markov (π.χ. Kalman filters) για διαστήµατα µεταξύ µίας εβδοµάδας αλλά άλλες φορές και περισσότερο από µήνα. Οι Dockery E., Vergari D. και Vergari F.(2001), χρησιµοποιώντας το µοντέλο VAR του Lo και του MacKinlay(1998) και του Robinson(1991), µελέτησαν για την ύπαρξη κλασµατικής (συν)ολοκλήρωσης για να ερευνήσουν την ύπαρξη µέσης εξάρτησης σε ένα ολοκληρωµένο δείγµα µετοχών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Χρησιµοποιώντας µηνιαία στοιχεία, ο έλεγχός που έκαναν απέρυψε τη µηδενική υπόθεση του τυχαίου περιπάτου για περίπου τα δύο τρίτα των µετοχών για την περίοδο από το 1988 µέχρι το Τέλος, οι Mecagni και Shawky Sourial (1999) στο άρθρο τους, βάσει του οποίου στηρίχθηκε περισσότερο και η µεθοδολογία µας, εξετάζουν τη συµπεριφορά των αποδόσεων των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών της Αιγύπτου, την αποτελεσµατικότητα αποτίµησης των χρεογράφων και τη σχέση ανάµεσα στις αποδόσεις και την εξαρτηµένη αστάθεια. Τα αποτελέσµατα έδειξαν σηµαντικές αποκλίσεις από την υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς, την τάση των αποδόσεων των µετοχών να επιδεικνύουν συλλογική αστάθεια και την σηµαντικά θετική σύνδεση µεταξύ ρίσκου και αποδόσεων, γεγονός το οποίο επηρεάζεται σηµαντικά κατά τη διάρκεια πτώσης της χρηµαταγοράς η οποία ακολουθείται από την εισαγωγή κυκλικών πτώσεων βάσει της φόρµας των συµµετρικών ορίων των τιµών που επιβάλλονται σε κάθε µετοχή. Εξετάζοντας την υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς (efficient market hypothesis - EMH), την οποία και πρώτος δηµοσίευσε ο Fama (1970) και στην συνέχεια (1991) ξαναδιατύπωσε, πρέπει να τονίσουµε ότι τα χαρακτηριστικά που την διέπουν είναι: οι τιµές των µετοχών αντικατοπτρίζουν κάθε στιγµή όλη τη διαθέσιµη πληροφορία που σχετίζεται µε την κάθε µία (δηλαδή πληροφορίες που σχετίζονται µε την εταιρία ή και τον όµιλο για τον οποίο αντιπροσωπεύεται η µετοχή στο χρηµατιστήριο). Ο κατάλληλος ορισµός της έννοιας "όλη τη διαθέσιµη" ποικίλει και δίνει χώρο στην ανάπτυξη εναλλακτικών tests για την εφαρµογή της υπόθεσης της αποτελεσµατικής αγοράς. Η υπάρχουσα πληροφορία η οποία χαρακτηρίζει µια αγορά απότελεσµατική µπορεί να έχει τρεις πιθανές εκδοχές, κάθε µία από τις οποίες

4 40 δίνει περισσότερη ισχύ στην υπόθεση της αποτελεσµατικότητας και σχετίζεται µε την κατά το δυνατό περισσότερη διαθέσιµη πληροφορία που αντικατοπτρίζεται στις τιµές των µετοχών. Έτσι σύµφωνα µε τις απόψεις του η πρώτη πιθανή της παραπάνω διαφοροποίησης είναι η Αδύναµη Υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς (The Weak EMH) η οποία δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες εµπεριέχονται στις ιστορικές τιµές της µετοχής και ότι όλα τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης (όπως το µέγεθος, οι δυνάµεις της κ.τ.λ.) ενσωµατώνονται στην πραγµατική (τωρινή) τιµή της µετοχής. Έτσι όλη η παρελθούσα πληροφορία αντικατοπτρίζεται στην χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής. Σηµειώνει ότι δεν υπάρχει καµιά άλλη αξίωση για την συµπερίληψη κανενός άλλου τύπου πληροφορίας καθώς επίσης ούτε για την ταχύτητα µε την οποία ενσωµατώνονται οι πληροφορίες στις τιµές των µετοχών. Η δεύτερη πιθανή είναι η Ηµί-Ισχυρή Υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς (The Semi-Strong EMH). Αυτή εµπεριέχει τις ιστορικές τιµές καθώς και όλη τη δηµοσιευµένη διαθέσιµη πληροφορία σχετικά µε τις αποδώσεις των µετοχών, όπως αποκαλύψεις, παραθέσεις, ανακοινώσεις και δελτία τύπου που είναι διαθέσιµα σε καθέναν που συµµετέχει στην χρηµαταγορά. Όλη η παραπάνω πληροφορία αντικατοπτρίζεται στην τωρινή τιµή κάθε µετοχής. Τέλος η τρίτη πιθανή είναι η Ισχυρή Υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς (The Strong EMH). Σε αντίθεση µε τις προηγούµενες αυτή εµπεριέχει και όλη τη διαθέσιµη ιδιωτική πληροφόρηση σχετικά µε τις µετοχές, όπως ιδιωτικές πληροφορίες σε συγκεκριµένους αναλυτές και διαχειριστές (managers). Η πιο κοινή τέτοιου είδους πληροφορία είναι οι προσωπικές προβλέψεις για τις αποδώσεις των µετοχών. Η έννοια της αποτελεσµατικής αγοράς συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε πως υποθέτει ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι στην αγορά είναι λογικοί επενδυτές που σηµαίνει αποστροφή κινδύνου, αµερόληπτη πρόβλεψη και άµεση ανταπόκριση στο σύνολο της πληροφορίας. Έτσι αν οι αγορές είναι αναποτελεσµατικές δεν µπορεί να προσµένεις αµερόληπτες τιµές µετοχών εξ αιτίας της εσωτερικής πληροφόρησης. Γενικά όµως οι αναποτελεσµατικές αγορές υπάρχουν εκεί όπου ίσως οι ίδιοι επενδυτές στερούνται άµεσης αξιόπιστης πληροφόρησης ή εκεί όπου η ίδια η πληροφορία στερείται αξιοπιστίας. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι µπορούν να συµβάλλουν µεµονοµένα στην αναποτελεσµατικότητα της αγοράς, είναι η έλλειψη ρευστότητας της ίδιας χρηµαταγοράς, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί σε ελάχιστες συναλλαγές, οι περιορισµοί των συναλλαγών και οι ελάχιστα ρυθµιστικά µέτρα.

5 41 Σύµφωνα µε αυτά, ο Samuels (1981) επίσης σηµείωσε ότι η ανεπάρκεια του συντονισµού της αγοράς καθώς επίσης και η ανεπάρκεια αποκαλύψεων ρυθµίσεων και η έλλειψη αποτελεσµατικών υποδοµών επικοινωνίας είναι περισσότερο συχνά φαινόµενα αλλά όχι τα σοβαρότερα εµπόδια στην προσέγγιση της σχετικής οικονοµικού περιεχοµένου πληροφορίας η οποία προσβάλει σαν εµπόδιο για µια αποτελεσµατική αγορά. Το άρθρο είναι δοµηµένο ως εξής. Στην επόµενη παράγραφο, ππαρέχουµε µια σύντοµη περιγραφή της δοµής της Ελληνικής Χρηµαταγοράς. Στην Παράγραφο 3 περιγράφουµε τα δεδοµένα και µερικά στατιστικά στοιχεία όλου του δείγµατος. Στην Παράγραφο 4 περιγράφουµε τη µεθοδολογία που ακολουθούµε, ενώ στη παράγραφο 5 αναφερόµαστε στα αποτελέσµατα της ανάλυσης που ακολουθήθηκε. Τέλος στην παράγραφο 6 καταλήγουµε στα συµπεράσµατα του άρθρου. 2. Η οµή της Ελληνικής Χρηµαταγοράς Η Χρηµαταγορά στην Ελλάδα ξεκινάει την ύπαρξή της ως δοµηµένη αγορά το Αν και έχει αρκετά χρόνια ιστορίας, θεωρείται από πολλούς ως αναδυόµενη αγορά, µε την έννοια ότι είναι ακόµα µία µικρή αγορά κεφαλαίου, µε περιορισµένες συναλλαγές, µε µικρή ρευστότητα και µε ακόµη λιγότερες ευκαιρίες διασποράς χαρτοφυλακίου. Η ελληνική χρηµαταγορά δηλαδή το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) όπως αποκαλείται, σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χρηµαταγορές εξειδιεκύεται σε σχετικά χαµηλού επιπέδου συναλλαγές µετοχών. Παρά τα αρκετά χρόνια ύπαρξής της, η αγορά µόλις τώρα αρχίζει και παίζει έναν ενεργό ρόλο σαν ένα εργαλείο αύξησης της ρευστότητας της αγοράς κεφαλαίου και διευκόλυνσης της κίνησης των εγχώριων αποταµιεύσεων καθώς επίσης και της πρόκλησης ενδιαφέροντος χρηµατοοικονοµκών πηγών. Το µεγαλύτερο µέρος της ανάπτυξης της επιτυχίας του Χ.Α.Α., µε την έννοια της αύξησης της δραστηριότητάς του, συγκρατήθηκε από τον εκσυγχρονισµό του ο οποίος οργανώθηκε και παρακολουθήθηκε από την κυβέρνηση µέσω διαφόρων πολιτικών και προγραµµάτων τα οποία σχεδιάστηκαν για να βελτιώσουν την ανταγωνισηµότητα, την αποκάλυψη της πληροφορίας και να συντονίσουν την αγορά χρεωγράφων. Την περίοδο 1988 µέχρι 1994, στο Χ.Α.Α. συνέβησαν σηµαντικές θεσµικές αλλαγές οι οποίες δηµιούργησαν την εικόνα της επέκτασης της αγοράς. Η µεγαλύτερη ώθηση δόθηκε µε την αλλαγή και ψήφιση του νόµου 1806 που ίσχυε από το 1988, ο οποίος νέος νόµος επέφερε σηµαντικές αλλαγές στο

6 42 νοµικό πλαίσιο λειτουργίας του Χ.Α.Α.. Η πιο σηµαντικές αλλαγές ση- µειώθηκαν στη διαχείριση του συναλλάγµατος, στην εισαγωγή επιχειρησιακών χρηµατοµεσιτών ως µέλη του Χ.Α.Α., στις νέες κατατάξεις λιστών απαιτήσεων του Χρηµατιστηρίου για τις εισηγµένες εταιρίες και η δη- µιουργία της παράλληλης αγοράς, η οποία άρχισε τη λειτουργία της τον Ιούνιο του Με την ψήφιση του νέου νόµου 1806, η αγορά αρχισε να αναπτύσσεται και µάλιστα µε πολύ ραγδαίου ρυθµούς συναλλαγών όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 1. Επιπρόσθετα, η εφαρµογή του νόµου 1892 του 1991 καθιέρωσε τον θεµατοφύλακα των µετοχών και λίγο νωρίτερα το Χ.Α.Α. αντικατέστησε το ανοιχτό σύστηµα συναλλαγών µε ένα πλήρως αυτοµατοποιηµένο συνεχές σύστηµα συναλλαγών, συνδυασµένο µε την επιβολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της καθηµερινής επίβλεψης της λειτουργίας των συναλλαγών. Αυτές οι αλλαγές µαζί µε την αύξηση των τιµών τνω µετοχών, οδήγησαν σε µία απότοµη αύξηση της ρευστότητας όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Χαρακτηριστικά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνων Έτος Κεφαλαιοποίηση ( ρχ. Εκατ.) Τζίρος ( ρχ. Εκατ.) Εισηγµένες Εταιρείες Πηγή: Προσαρµοσµένος από το: Emerging Stock Market Factbook 1995, International Finance Corporation, Washington. Η αποτελεσµατικότητα µιας χρηµαταγοράς εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον αριθµό και την ποικιλία των µετοχών. Στην περίπτωση του Χ.Α.Α., ο αριθµός των διαπραγµατεύσιµων µετοχών αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου, από 143 το 1976, σε 119 το 1988 και σε 216 το 1994 µε συνολική κεφαλαιοποίηση από εκατοµµύρια δραχµές το 1988 σε εκατοµµύρια δραχµές το Η εµπορική αξία όλων των διαπραγµατεύσιµων µετοχών του Χ.Α.Α. επίσης αυξήθηκε από εκκατοµύρια δραχµές

7 43 το 1972, σε εκκατοµύρια δραχµές το 1988 και σε εκατοµµύρια δραχµές το 1994 όπως επίσης φαίνεται στον Πίνακα Περιγραφή εδοµένων Τα δεδοµένα αποτελούνται από ηµερήσιες παρατηρήσεις, των προσαρµοσµένων τιµών κλεισίµατος, όλων των εισηγµένων εταιριών του Χρη- µατιστηρίου Αξιών Αθηνών για την περίοδο από 17/01/90 µέχρι και 06/12/99. Η πηγή άντλησης των παραπάνω δεδοµένων είναι η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του InBroker και η προαναφερθείσα προσαρµογή γίνεται µε βάση τις τελευταίες διαιρέσεις (splits) ή αυξήσεις κεφαλαίων των εταιριών. Χρησιµοποιήσαµε ηµερήσιες τιµές κλεισίµατος για να µπορέσουµε να δη- µιουργήσουµε το νέο δείκτη στον οποίο επιθυµούµε να απεικονίζονται, µε το ανάλογο βάρος, όλες οι εισηγµένες εταιρίες του Χ.Α.Α.. Έτσι για την εξέταση της αποτελεσµατικότητας της ελληνικής χρηµαταγοράς, έχουµε συνολικά 2456 παρατηρήσεις των δεικτών, All Shares Index (ASI), ο οποίος ξεκινάει στις 2 Ιανουαρίου του και αποτελείται από όλες τις µετοχές των εισηγµένων εταιριών, µε το αντίστοιχο βάρος σύµφωνα µε τη χρηµατιστηριακή αξία κάθε εταιρίας σε σχέση µε τη συνολική χρηµατιστηριακή αξία της χρηµαταγοράς και του Γενικού είκτη (GASE), ο οποίος δείκτης αποτελείται από µετοχές που καθορίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προσαρµόζεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. Τα πιο σηµαντικά από τα στατιστικά στοιχεία των αποδόσεων των εξεταζόµενων δεικτών δίνονται στον Πίνακα 2. Από τις παραπάνω τιµές των πιο σηµαντικών στατιστικών µπορούµε να επισηµάνουµε τα παρακάτω, ύστερα από την διευκρίνιση ότι η απόδοση κάθε δείκτη υπολογίζεται από τον τύπο R t = log (P t /P t-1 ), όπου R t είναι η απόδοση του δείκτη τη χρονική στιγµή t και P t, P t-1 οι τιµές των δεικτών στους χρόνους t και t-1, αντίστοιχα. Έτσι παρατηρούµε ότι η Μέση Απόδωση για το δείκτη ASI, η απόδοση είναι σαφώς µικρότερη και περίπου ίση µε τα δύο τρίτα του δείκτη GASE. Για τους διάµεσους παρατηρούµε µεγάλες διαφορές. Μικρότερη τιµή έχει αυτός του δείκτη GASE και αυξηµένη τιµή κατά ένα δεύτερο, σε σχεση µε τον προηγούµενο, έχει η διάµεση τιµή του δείκτη ASI. Οι παρατηρήσεις που έχουµε να κάνουµε για τις τιµές των τυπικών αποκλίσεων είναι ακριβώς οι ίδιες µε την µέση απόδοση των δεικτών και αφορούν τους αντίστοιχους δείκτες. ηλαδή, η τυπική απόκλιση για τον δείκτη ASI είναι σαφώς µικρότερη και περίπου ίση µε τα δύο τρίτα του δείκτη GASE. Επίσης παρατηρούµε ότι για το δείκτη ASI η ασυµµετρία είναι αρνητική αλλά κοντά στο µηδέν, ενώ για τον GASE η ασυµµετρία είναι θετική αλλά επίσης κοντά

8 44 στο µηδέν. Τέλος παρατηρούµε και για τους δύο δείκτες υπερβολικά θετική κύρτωση, πράγµα που σηµαίνει ότι η κατανοµές τους ως προς τη µέση απόδοσή τους είναι λεπτόκυρτες και έτσι οι κατανοµές τους έχουν λεπτότερες ουρές σε σχέση µε την κανονική κατανοµή. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βασικές στατιστικές για τις ηµερήσιες αποδόσεις των δεικτών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χρονική περίοδος 18/01/ /12/1999) ASI GASE Μέσος ιάµεσος Τυπική Απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο Ασυµµετρία \ Κύρτωση 3 \ Αριθµός Παρατηρήσεων \1 Η τιµή του συντελεστή ασυµµετρίας για την κανονική κατανοµή είναι ίση µε µηδέν. \2 Η τιµή του συντελεστή κύρτωσης για την κανονική κατανοµή είναι ίση µε µηδέν. 4. Μεθοδολογία Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε συνοπτικά την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κατασκευή ενός νέου δείκτη, που αφορά όλες τις µετοχές. Για τη διαδικασία υπολογισµού και τις αρχές δόµησης του νέου αυτού δείκτη ακολουθήσαµε τις αρχές και τους αλγορίθµους που ακολουθούν οι δείκτες FTSE-20 και FTSE-40. Πρόκειται λοιπόν για ένα σταθµισµένο αριθµητικά δείκτης στον οποίο τα βάρη είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κάθε εταιρίας. Ο δείκτης είναι το άθροισµα της χρηµατιστηριακής αξίας όλων των εταιριών που απαρτίζουν το δείκτη, δηλαδή όλων των εταιριών, µε κάθε εταιρία να σταθµίζεται στο δείκτη µε το δικό της βάρος (µετοχές που εκδόθηκαν πολλαπλασιασµένες µε τη χρηµατιστηριακή τους τιµή). Η φόρµα που χρησιµοποιείται είναι συνεπής. Όµως, καθορίζοντας την κεφαλαιοποίηση κάθε εταιρίας και υπολογίζοντας τις κεφαλαιοποιήσεις και τις προσαρµογές στο δείκτη, είναι πολύ πιο σύνθετη διαδικασία. Η τιµή του δείκτη από µόνη της είναι απλά ένας αριθµός ο οποίος αντιπροσωπεύει την αξία της αγοράς στο σύνολό της, µε το δείκτη σε ένα

9 45 συγκεκριµένο σηµείο τη στιγµή που συγκρίνουµε µε τον αντίστοιχο στην αρχή της περιόδου που δηµιουργήθηκε. Η καθηµερινή τιµή του δείκτη υπολογίζεται διαιρώντας τη συνολική αξία της αγοράς όλων των εταιριών µε έναν αριθµό ο οποίος ονοµάζεται διαιρέτης. Ο διαιρέτης είναι ένα αυθαίρετο νούµερο το οποίο διαλέγεται στο αρχικό σηµείο της περιόδου δόµησης του δείκτη για να διορθώσει τον δείκτη σε µια αρχική τιµή (π.χ µονάδες). Ο διαιρέτης από τότε και στο εξής αναπροσαρµόζεται όταν οι κεφαλαιοποιήσεις των εταιριών τροποποιούνται, επιτρέποντας τον δείκτη να είναι διαχρονικά αξιόπιστος (Συνολική αξία της αγοράς όλων των εταιριών / Τελευταίος διαιρέτης δείκτη = Τιµή είκτη). Στη συνέχεια εξετάζουµε την αποτελεσµατικότητα της χρηµαταγοράς. Σύµφωνα µε το Fama (1976), µια αγορά είναι αποτελεσµατική αν οι τιµές ακαριαίως κατοπτρίζουν όλη τη διαθέσιµη πληροφορία και δε µένουν ευκαιρίες κέρδους ανεκµετάλλευτες. Σε µια αποτελεσµατική αγορά υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός από λογικούς επενδυτές, δηλαδή επενδυτές µε στόχο τη µεγιστοποίηση του κέρδους, που ανταγωνίζονται πλήρως ο ένας τον άλλον και προσπαθούν να προβλέψουν τις µελλοντικές τιµές των χρεογράφων τους, ενώ σηµαντικές άµεσες πληροφορίες είναι σχεδόν πλήρως διαθέσιµες σε όλα τα µέλη της αγοράς. Σε µια αποτελεσµατική αγορά, τα ανταγωνιστικά µέλη που την απαρτίζουν, αντανακλούν την πληροφορία λογικά και ακαριαία στην τιµή, κάνοντας έτσι την σχετικά παρελθούσα πληροφορία χρήσιµη για την πρόβλεψη µελλοντικών τιµών. Μια αποτελεσµατική αγορά οφείλει να αντιδρά µόνο στη νέα πληροφόρηση, αλλά επειδή αυτό είναι εξ ορισµού κάτι απρόβλεπτο, οι αλλαγές των τιµών και των αποδόσεων σε µια αποτελεσµατική αγορά δεν µπορούν αν προβλεφθούν. Έτσι, κάτω από την υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς, έχουµε P t P t * / I t-1 = u t όπου I t-1 είναι η διαθέσιµη πληροφόρηση σε χρόνο t 1, P t * είναι η αναµενόµενη τιµή η οποία στηρίζεται στο σετ πληροφοριών I t-1, έτσι ώστε η P t * να είναι ασυσχέτιστη µε το u t και επιπλέον το λάθος πρόβλεψης P t P t * είναι ασυσχέτιστο µε τις µεταβλητές του σετ πληροφοριών I t-1, έτσι ώστε E[(P t P t * ) / I t-1 ] = 0 ή E(u t ) = 0 κάτω από τις υποθέσεις της µηδενικής σταθερής ισορροπίας των αποδόσεων και της ουδετερότητας του ρίσκου.

10 46 Τα τεστ για την αποτελεσµατικότητα της αγοράς συνήθως εξετάζουν αν το λάθος πρόβλεψης είναι ασυσχέτιστο µε µεταβλητές σχετικές µε το σετ των πληροφοριών I t-1. Σύµφωνα µε την υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς η καλύτερη πρόβλεψη για την αυριανή τιµή, η οποία µπορεί να γίνει από το διαθέσιµο σετ πληροφοριών I t, που δίνει τη σηµερινή τιµή, είναι η σηµερινή τιµή. Έτσι, σε µία αποτελεσµατική αγορά, οι χρονοσειρές των αλλαγών των τιµών είναι ασυσχέτιστες µε το σετ των µεταβλητών των σχετικών µε την πληροφόρηση I t-1. Η αποτελεσµατικότητα της πληροφόρησης και ο βαθµός κατά τον οποίο η διακύµανση επηρεάζει τις αποδόσεις των µετοχών, αναλύεται µε τη µέθοδο των γενικευµένων αυτοπαλινδροµούµενων εξαρτηµένης ετεροσκεδαστικότητας µοντέλων (GARCH). Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει µια εµπειρική εκτί- µηση µεταξύ ρίσκου και αποδόσεων λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των λεπτόκυρτων κατανοµών και την παρατηρηθήσα διαστρωµάτωση των αποκλίσεων στις αποδόσεις των µετοχών. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούµε µια παραλλαγή των µοντέλων GARCH, γνωστά ως GARCH-in-mean ή (GARCH(p,q)-M), τα οποία επιτρέπουν οι µέσες αποδόσεις να προσδιορίζονται σαν γραµµική συνάρτηση εξαρτηµένων δευτέρου χρόνου κινήσεις. Σαν αποτέλεσµα το µοντέλο χρησιµοποιεί την εξαρτηµένη διακύµανση των αποδόσεων σαν µέτρο του χρονικά µεταβαλλόµενου ρίσκου και συλλαµβάνει την αλληλεξάρτηση ανάµεσα στις αναµενόµενες αποδόσεις και στη µεταβολή της διακύµανσης. Σε χρηµαταγορές στις οποίες οι µετέχοντες είναι ενάντια στο ρίσκο, τα τυπικά µοντέλα αποτελεσµατικότητας αυτών των χρηµαταγορών δεν µπορούν να εξετάσουν την πιθανότητα πρόβλεψης υπερβολικών αποδόσεων. Μια σηµαντική κατηγορία µοντέλων τιµολόγησης αξιόγραφων προβλέπει µια θετική σχέση µεταξύ της υποθετικής ελπίδας για υπερβολικές αποδόσεις και της εξαρτηµένης διακύµανσης. Έτσι στο προηγούµενο παράδειγµα η προς εκτίµηση συνάρτηση σύµφωνα µε το µοντέλο του Merton (1980) µπορεί να γραφεί ως ακολούθως: log(asi t ) = β log(asi t-1 ) + γv( log(asi t ) Ω t-1 ) + u t όπου V( log(asi t ) Ω t-1 ) = V(u t Ω t-1 ) = h t 2 Ω t-1 είναι η διαθέσιµη δηµόσια πληροφορία τη χρονική στιγµή t 1 και το h t 2 καθορίζεται όπως και προηγουµένως από τον τύπο

11 47 h t 2 = α 0 + α 1 u t φ 1 h t-1 2 Με αυτό το σκελετό, ο όρος u t µας δίνει ένα κανάλι για να εξετάσουµε την αποτελεσµατικότητα των πληροφοριών του δείκτη ASI. Στην πραγµατικότητα, χρησιµοποιώντας το εξαρτηµένο σετ πληροφοριών το οποίο εµπεριέχει η ακολουθία των παρελθουσών αποδόσεων του δείκτη ASI, θα εξετάσουµε την αδύναµη µορφή (weak form) της αποτελεσµατικότητας της χρηµαταγοράς. Το τελευταίο εµπεριέχει τη διαπίστωση για το αν υπάρχει κάποιος συστηµατικός τρόπος για τη χρονική εξάρτηση στις αποδόσεις των µετοχών τέτοια ώστε να µας επιτρέψει να χρησιµοποιήσουµε τις παρελθούσες πληροφορίες για να βελτιώσουµε την προβλεπτική µας ικανότητα. Σε µια αποτελεσµατική αγορά, όπως έχουµε ήδη πει, οι τωρινές τιµές τείνουν να συσσωµατώσουν όλη τη διαθέσιµη πληροφορία κάθε στιγµής, και για αυτό οι µελλοντικές αποδόσεις θεωρούνται µη προβλέψιµες στη βάση των σηµερινών και παρελθουσών παρατηρήσεων των αποδόσεων των τιµών. Η υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς συνδέεται µε την απουσία της σειριακής συσχέτισης των χρονοσειρών των αποδόσεων. Από την άλλη, ο όρος h t συνδέει τις αποδόσεις της αγοράς µε την ζωηρότητα της αγοράς, η οποία µετράται µε τη διακύµανση της εξαρτηµένης κατανοµής των αποδόσεων. Βασιζόµενοι στη θεωρία χαρτοφυλακίου (portfolio theory), µία θετική και στατιστικά σηµαντική παράµετρος φ 1 αναµένεται να υποδηλώσει ότι οι επενδυτές που κάνουν χρηµατιστηριακές συναλλαγές, ανταµείβονται µε υψηλότερες αποδόσεις όταν αναλαµβάνουν µεγαλύτερο ρίσκο κατά την διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Η ανταµοιβή ποικίλει κατά h t,για να µπορέσει να αντικατοπτρίσει περιόδους χαµηλής ή υψηλής ζωηρότητας της χρηµαταγοράς. 5. Οικονοµετρικά Αποτελέσµατα Εκτιµήσαµε µοντέλα GARCH(p,q)-M για κάθε ένα από τους δείκτες ASI και GASE, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που παρουσιάσαµε. Με τη µέθοδο αυτή ελέγχουµε την αδύναµη υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς (Weak EMH), όπως και προαναφέραµε, ελέγχοντας για γραµµική συσχέτιση στις χρονοσειρές των αποδόσεων των µετοχών. Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων για τους παραπάνω δείκτες παρουσιάζονται στους Πίνακες 3 6 του παραρτήµατος. Έτσι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των Πινάκων 3 και 4 για το δείκτη ASI το µοντέλο που έχει τα πιο ικανοποιητικά και ταυτόχρονα στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα είναι το GARCH(2,1)-M της κανονικής κατανοµής, ενώ αντίστοιχα για το

12 48 είκτη GASE, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των Πινάκων 5 και 6, δεν υπάρχει µοντέλο που να έχει ικανοποιητικά και ταυτόχρονα στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα. Το πιο ικανοποιητικό είναι το GARCH(1,1)-M της t κατανοµής. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζουµε και στον Πίνακα 7. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Εκτιµήσεις GARCH(p,q)-M Μοντέλου για το δείκτη ASI του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χρονική περίοδος 17/01/ /12/1999) Αποδόσεις είκτη ASI GARCH(p,q)-M Κανονική κατανοµή (p,q) (1,0) (0,1) (1,1) (1,2) (2,1) (2,2) Συντ. AR(1) (9.19)** (6.83)** (5.81)** (4.08)** γ (1.60)* (2.31)** (1.86)* (.78).9039E E E E-5 α 0 (39.78)** (2.77)** Ο πίνακας (0.49) (0.46) α διακύ (12.34)** (7.64)** µανσης- (4.73)** Πολύ α συνδιακύ- µεγάλη - µανσης (65.07)** εξάρτηση των φ 1 διακύ (3.26)** εκτιµήσεω µανσης ν δεν είναι φ θετικά (53.25)** (124.2)** Σα i + Σφ j ορισµένος R-Squared S.E.E A.I.C S.B.C L.L Παρατηρήσεις: t-στατιστική στις παρενθέσεις * ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 10% επίπεδο σηµαντικότητας ** ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 5% επίπεδο σηµαντικότητας S.E.E.: Standard error of the regression A.I.C.: Akaike Information Criterion S.B.C.: Schwarz Bayesian Criterion L.L.: Equation Log-Likelihood

13 49 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Εκτιµήσεις GARCH(p,q)-M Μοντέλου για το δείκτη ASI του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χρονική περίοδος 17/01/ /12/1999) Αποδόσεις είκτη ASI t-student κατανοµή GARCH(p,q)-M (p,q) (1,0) (0,1) (1,1) (1,2) (2,1) (2,2) Συντ AR(1) (10.41)** (8.02)** (7.69)** (7.86)** (7.39)** γ (3.22)** (3.20)** (1.97)** (3.81)** (1.64)*.8279E E E-5 α 0 (36.55)** (1.77)* (1.39) α 1 Χαµηλή - (7.40)** (6.51)** τιµή του α 2 D.F. για - - (4.66)** την t φ 1 κατανοµή - (25.66)** (30.61)** συναντήθ φ 2 ηκε E-5 (2.38)** (6.76)** E-5 (0,98) (3.82)** (23.63)** (31.83)** Σα i + Σφ j R-Squared S.E.E A.I.C S.B.C L.L Παρατηρήσεις: t-στατιστική στις παρενθέσεις * ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 10% επίπεδο σηµαντικότητας ** ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 5% επίπεδο σηµαντικότητας S.E.E.: Standard error of the regression A.I.C.: Akaike Information Criterion S.B.C.: Schwarz Bayesian Criterion L.L.: Equation Log-Likelihood

14 50 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Εκτιµήσεις GARCH(p,q)-M Μοντέλου για το δείκτη GASE του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χρονική περίοδος 17/01/ /12/1999) Αποδόσεις είκτη GASE Κανονική κατανοµή GARCH(p,q)-M (p,q) (1,0) (0,1) (1,1) (1,2) (2,1) (2,2) Συντ AR(1) (8.36)** (8.39)** (8.56)** (8.67)** γ (-1.05) (1.40) (1.21) (.53).2047E E E E-5 α 0 (106.1)** (1.37) (1.31) Ο πίνακας (0.19) α 1 - διακύ- - (11.54)** (7.50)** µανσης- Πολύ α συνδιακύ- µεγάλη (5.34)** µανσης (2.45)** εξάρτηση των φ 1 διακύ- - - (68.77)** (49.46)** εκτιµήσεω µανσης ν δεν είναι φ θετικά (44.72)** Σα i + Σφ j ορισµένος R-Squared S.E.E A.I.C S.B.C L.L Παρατηρήσεις: t-στατιστική στις παρενθέσεις * ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 10% επίπεδο σηµαντικότητας ** ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 5% επίπεδο σηµαντικότητας S.E.E.: Standard error of the regression A.I.C.: Akaike Information Criterion S.B.C.: Schwarz Bayesian Criterion L.L.: Equation Log-Likelihood

15 51 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Εκτιµήσεις GARCH(p,q)-M Μοντέλου για το δείκτη GASE του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χρονική περίοδος 17/01/ /12/1999) Αποδόσεις είκτη GASE t-student κατανοµή GARCH(p,q)-M (p,q) (1,0) (0,1) (1,1) (1,2) (2,1) (2,2) Συντ. AR(1) (9.80)** (9.07)** (9.31)** (8.40)** (8.96)** γ (.12) (1.74)* (1.13) (1.07) (.78).1793E E E-5 α 0 (72.44)** (2.81)** (2.09)** α 1 - (7.83)** (6.70)** Χαµηλή τιµή α 2 του D.F. για - - (5.26)** την t φ 1 κατανοµή - (37.22)** (39.47)** συναντήθηκε φ E-4 (3.94)** (7.13)** E-5 (2.49)** (5.53)** (36.06)** (39.54)** Σα i + Σφ j R-Squared S.E.E A.I.C S.B.C L.L Παρατηρήσεις: t-στατιστική στις παρενθέσεις * ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 10% επίπεδο σηµαντικότητας ** ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 5% επίπεδο σηµαντικότητας S.E.E.: Standard error of the regression A.I.C.: Akaike Information Criterion S.B.C.: Schwarz Bayesian Criterion L.L.: Equation Log-Likelihood

16 52 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Εκτιµήσεις των πιο Στατιστικά Σηµαντικών GARCH(p,q)-M Μοντέλων για τους είκτες ASI και TMI του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χρονική περίοδος 17/01/ /12/1999) Αποδόσεις είκτη ASI GASE GARCH-(p,q)-M (p,q) (2,1) n (1,1) t Συντ AR(1) (5.81)** (9.07)** γ (1.86)* (1.74)* α E E-5 (0.49) (2.81)** α (4.73)** (6.70)** α φ (37.22)** φ (53.25)** - Σα i + Σφ j R-Squared S.E.E A.I.C S.B.C L.L n: Κανονική κατανοµή t: t-κατανοµή Παρατηρήσεις: t-στατιςτική στις παρενθέσεις * ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 10% επίπεδο σηµαντικότητας ** ηλώνει στατιστικά σηµαντική τιµή για 5% επίπεδο σηµαντικότητας S.E.E.: Standard error of the regression A.I.C.: Akaike Information Criterion S.B.C.: Schwarz Bayesian Criterion L.L.: Equation Log-Likelihood

17 53 Η υπόθεση της γραµµικής ανεξαρτησίας των µεταβολών των αποδόσεων των τιµών απορρίπτεται και για τους δύο δείκτες. Σε όλες τις περιπτώσεις των αποδόσεων φαίνεται µια σηµαντική πρώτης τάξης γραµµική συσχέτιση, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επιτύχουµε σε κάποιο βαθµό προβλέψεις των δεικτών στη βάση των παρελθουσών αποδόσεών τους. Ο δείκτης αυτής της εξάρτησης για τις αποδόσεις των δεικτών κυµαίνεται µεταξύ του 2.3 και 3.5 τοις εκατό. Αυτό το ποσοστό, παρά το ότι είναι µικρό, µπορεί να βελτιώσει την προβλεπτική µας ικανότητα. Οι διαπιστώσεις αυτές µας οδηγούν σε παρέκκλιση από την υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς (EMH), διαπιστώνοντας ότι η διαθέσιµη πληροφορία της αγοράς βαθµιαία αντικατοπτρίζεται στις µεταβολές των αποδόσεων. Το αποτέλεσµα είναι πολύ φανερό σε όλους τους δείκτες και µπορεί να εξαχθεί από τους περιορισµούς στις διαδικασίες συναλλαγής, στις περιορισµένες προβλέψεις για τις πληροφορίες ανάπτυξης των επιχειρήσεων στα µέλη της χρηµαταγοράς ή ακόµα και σε άλλα χαρακτηριστικά όπως ο περιορισµένος ρόλος των στελεχών χρηµατοοικονοµικής διοίκησης. Τα απότελέσµατα άρα είναι συνεπές, και είναι σύµφωνα και µε άλλες µελέτες, οι οποίες προτείνουν έναν εκσυγχρονισµό της χρηµαταγοράς ο οποίος θα βελτιώσει και την αποτελεσµατικότητά του συστήµατος συναλλαγών και θα συµβάλλει στην αποτελεσµατική αποκάλυψη των αξιώσεων και των προβλέψεων καθώς και τη διασπορά των πληροφοριών για την επίδοση των εισηγµένων εταιριών. Η υπόθεση ότι η ζωηρότητα της χρηµαταγοράς είναι ένας σηµαντικός καθοριστικός παράγοντας στην αποτίµηση των αποδόσεων των µετοχών επιβεβαιώνεται, σε όλους τους υπό εξέταση δείκτες. Ανεξαρτήτως του δείκτη, η εκτιµηµένη παράµετρος της τιµής γ, υπογραµµίζει την επιρροή της ζωηρότητας στις αποδόσεις των µετοχών, τη θετική τους και στατιστικά σηµαντική εξάρτησής τους. Οι τιµές των εκτιµητών των παραπάνω δεικτών είναι για τους δείκτες της ίδια περίπου σηµασίας, µε ελαφρώς µεγαλύτερη αυτή του δείκτη ASI. Έτσι, οι εκτιµήσεις επιβεβαιώνουν µια θετική σχέση του ρίσκου και της απόδοσης. Αυτά τα αποτελέσµατα είναι συνεπή µε τη βασική αξίωση της χρηµατοοικονοµικής θεωρίας (portfolio theory), και δείχνουν ότι οι µέσοι επενδυτές που διαπραγµατεύονται µετοχές, αποζηµιώνονται µε µεγαλύτερες αποδόσεις όταν αναλαµβάνουν µεγαλύτερο ρίσκο. Οι εκτιµήσεις, του ένα από τους δύο δείκτες, απορρίπτουν την υπόθεση της σταθερής, κατά την διάρκεια του χρόνου, εξαρτηµένης ζωηρότητας για τις

18 54 αποδόσεις των τιµών των µετοχών. Η εξαρτηµένη διακύµανση ht απόδείχθηκε ότι αλλάζει κατά τη διάρκεια του χρόνου σαν αποτέλεσµα της συλλογικής επίδρασης της ζωηρότητας, πράγµα το οποίο δείχνεται από τις στατιστικώς σηµαντικές τιµές στους δύο αυτούς δείκτες, των παραµέτρων α. Τα αποτελέσµατα δηλαδή επιβεβαιώνουν την τάση εµµονής των διαφόρων σοκ, µε αποτέλεσµα µεγάλες (µικρές) καινοτοµίες να ακολουθούνται από παρόµοιες. Με άλλα λόγια, οι περίοδοι σχετικά µεγάλης (µικρής) ζωηρότητας της αγοράς βρέθηκε ότι είναι χρονικά εξαρτηµένες, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Πίνακα 6. Στο δείκτη ASI τα αποτελέσµατα δείχνουν την επιλογή των GARCH µοντέλων. Η εξαρτηµένη διακύµανσηπαρατηρείται από τη σηµαντικότητα των εκτιµητών φ i. Η σηµαντικότητα αυτή δείχνει µια σχετικά µεγάλη χρονική διάρκειας ζωηρότητας (έντονης διακύµανσης), από το σοκ που προκαλείται στην αγορά. Οι µετρήσεις για τη διάρκεια της ζωηρότητας αυτής δίνονται από το άθροισµα των εκτιµητών α i και φ i. Αν το άθροισµα αυτό είναι θετικό και τείνει προς την µονάδα τότε οι επιδράσεις του σοκ στη ζωηρότητα της αγοράς φθίνουν µετά από αρκετές χρονικές υστερήσεις. Τέλος, στην περίπτωση του δείκτη GASE, παρατηρούµε ότι παραβιάζεται µια βασική υπόθεση για την ύπαρξη µοντέλων GARCH (αυτή του αθροίσµατος των εκτιµητών α i και φ i ). Οπότε δεν µπορούµε να αναφερθούµε σε επιδράσεις των µοντέλων αυτών. Στην περίπτωση του δείκτη GASE παρατηρούµε ότι παραβιάζεται µία βασική συνθήκη για την ύπαρξη επιδράσεων GARCH, αυτή α + φ < 1. Οπότε εδώ δεν µπορούµε να αναφερθούµε σε επιδράσεις GARCH. 6. Συµπεράσµατα Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να ερευνήσει την εµπειρική συµπεριφορά των αποδόσεων των µετοχών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, την πληροφοριακή αποτελεσµατικότητα της χρηµαταγοράς και τη σχέση µεταξύ της ζωηρότητας και των αποδόσεων για να αναδείξουµε το ρόλο της λειτουργίας της χρηµαταγοράς έτσι ώστε να µπορεί να οδηγεί σε υψηλότερες και αποτελεσµατικότερες αποδόσεις τις επενδύσεις και ταυτόχρονα να µας οδηγήσει στην οικονοµική ανάπτυξη. Η εµπειρική ανάλυση έδειξε ότι ανεξάρτητα από το δείκτη που εξετάζουµε, οι αποδόσεις του Χ.Α.Α. χαρακτηρίζονται από την µη κανονική κατανοµή τους, και µε εξαίρεση το δείκτη GASE, για το οποίο από την αρχή

19 55 της µελέτης εκφράσαµε κάποιες αµφιβολίες για το αν και κατά πόσο αντικατοπτρίζει τη συνολική εικόνα της χρηµαταγοράς, χαρακτηρίζονται και από τη ζωηρότητά τους που τείνει να αλλάζει σε σχέση µε το χρόνο και η οποία είναι γραµµικά συσχετισµένη. Η εφαρµογή του µοντέλου που ακολουθήθηκε είναι συνεπής µε τις παραπάνω διαπιστώσεις και δείχνει την απόκλιση από τη υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς στην αποτίµηση των µετοχών. Αυτό το αποτέλεσµα αντικατοπτρίζει το πλήθος των παραγόντων που εµπλέκονται και επηρεάζουν την διαδικασία της νέας πληροφόρησης, όπως η επιµονή του µεγάλου αριθµού µη ενεργών, δηλαδή χωρίς µεγάλη εµπορευσιµότητα µετοχών και ακόµα ο περιορισµένος ρόλος των µεγάλων επενδυτικών οίκων. Γενικότερα, όµως, η απόρριψη της υπόθεσης της αποτελεσµατικής αγοράς σηµαίνει ότι αναφερόµαστε σε συναλλαγµατικές προστριβές και χρονικές αποκαλύψεις όπως και σε διασπορά της νέας πληροφορίας στο κοινό για τις επιδόσεις των εισηγµένων εταιριών, στοιχεία στρατηγικής σηµασίας αν θέλουµε να ευελπιστούµε στην περαιτέρω ανάπτυξη της χρηµαταγοράς του Χ.Α.Α.. Η ανάλυση επίσης έδειξε την ύπαρξη σηµαντικών εξαρτήσεων µεταξύ της ζωηρότητας της χρηµαταγοράς και των αποδόσεών της. Οι εκτιµήσεις έδειξαν ότι η παράµετρος ρίσκου-απόδοσης είναι θετική και στατιστικά σηµαντική, σύµφωνη µάλιστα µε τις απαιτήσεις της θεωρίας χαρτοφυλακίου. Εδώ όµως µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι παρατηρείται ίσως µια κίνηση προς τα κάτω στην παράµετρο του ρίσκου-απόδοσης εξαιτίας των συµµετρικών ορίων στο ηµερήσιο όριο αποδόσεων των µετοχών που ισχύει στη χρηµαταγορά. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι κατά µέσο όρο οι επενδυτές αµείβονται σηµαντικά λιγότερο για το ρίσκο που αναλαµβάνουν κατά την περίοδο του παρατεταµένου µε αργό ρυθµό µετασχηµατισµού της αγοράς. Αν και όλα τα αποτελέσµατα τις έρευνας µπορεί να αντικατοπτρίζουν διαφορετικούς πιθανούς παράγοντες, καλό θα ήταν να επανεξεταζόταν ο παραδοσιακός µέχρι τώρα τρόπος λειτουργίας της χρηµαταγοράς σε σχέση µε τα συµµετρικά όρια ηµερήσιας απόδοσης των µετοχών. Ακόµα και αν τα όρια αυτά έχουν εµποδίσει παράλογες αυξήσεις των αξιών των εταιριών τη στιγµή της εισαγωγής τους, οι παραµορφώσεις που επιβάλλονται στις συναλλαγές µε τον τρόπο αυτό λειτουργίας της χρηµαταγοράς αναστέλλουν την ανάπτυξη του χρηµατιστηρίου.

20 56 Βιβλιογραφία Brio E., Miguel A., Perote J. (2002), An investigation of insider trading profits in the Spanish stock market, The Quarterly Review of Economics and Finance 42 (2002) Caporale G., Pittis N.(1998), Cointegration and predictability of asset prices, Journal of International Money and Finance 17 (1998) Coche J. (1998), An Evolutionary Approach to the Examination of Capital Market Efficiency, Journal of Evolutionary Economics, Vol.8, Issue 4. Dockery E., Vergari D., Vergari F. (2001), Explaining the Behaviour of Stock Prices in an Emerging Market: An Empirical Analysis of the Greek Stock Market, Managerial Finance 27 (2001) 1/2. FTSE Actuaries Share Indices Steering Committee (1995), Guide to Calculation Methods, FTSE. FTSE Actuaries Share Indices Steering Committee (2000), Ground Rules for the Management of the FTSE/ASE 20 and the FTSE/ASE 40, FTSE. Los C. (1998), Nonparametric Efficiency Testing of Asian Stock Markets Using Weekly Data, Center for Research in Financial Services Working Paper No Mecagni M., Sourial M. (1999), The Egyptian Stock Market: Efficiency Tests and Volatility Effects, International Monetary Fund, WP/99/48. Niarchos N., Alexakis C. (1998), Stock Market Prices, Causality and Efficiency: Evidence from the Athens Stock Exchange, Applied Financial Economics Vol. 8, pp Ojah K., Karamera D. (1999), Random Walks and Market Efficiency Tests of Latin American Emerging Equity Markets: A Revisit, The Financial Review. Peijie Wang, Trefor Jones (2002), Testing for efficiency and rationality in foreign exchange markets a review of the literature and research on foreign exchange market efficiency and rationality with comments, Journal of International Money and Finance 21 (2002) Pena I. (1998), Can Output Explain the Predictability and Volatility of Stock Returns?, CERP Discussion Paper No Schwaiger W. (1995), A note on GARCH predictable variances and stock market efficiency, Journal of Banking & Finance 19 (1995) Tambakis D. (1999), Asset Management: Lecture 5, Market Efficiency, CUBS MSc Finance Zalewska-Mitura A., Hall S. (1999), Examining the first stages of market erformance: a test forevolving market efficiency, Economics Letters 64 (1999) Επιτροπή για την Εταιρική ιακυβέρνηση στην Ελλάδα (1999), Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης στην Ελλάδα: Συστάσεις για την Ενίσχυση της Αποτελεσµατικότητας και του Ανταγωνιστικού Μετασχηµατισµού της, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPITAL ASSET PRICING MODEL - CAPM) ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Xωρικές κατανομές και χρόνος παραμονής Δημήτριος Θωμάκος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Περίληψη Στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί;

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Οι δείκτες περιοδικά επανεξετάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισής τους ώστε να περιλαµβάνουν τις αξίες εκείνες που πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Γενικές οδηγίες για την εργασία Τέταρτη Γραπτή Εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργασία για το σεµινάριο «Στατιστική περιγραφική εφαρµοσµένη στην ψυχοπαιδαγωγική(β06σ03)» ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α ριτσάκης Νικόλαος, Στεφανίδης Γεώργιος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΘΕΩΡΙΑ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Κρίση & η τιμολόγηση στις αγορές

ΣΤ. Κρίση & η τιμολόγηση στις αγορές ΣΤ Κρίση & η τιμολόγηση στις αγορές Συστηματικά σφάλματα στις προβλέψεις των αναλυτών και τακτική κατανομή επενδύσεων Περίληψη Νικόλαος Κουρογένης επικουροσ καθηγητησ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ Α ] Η Αναζήτηση της Πραγματικής Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ποσοτικές Μέθοδοι Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης MBA Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Εισαγωγή στη Στατιστική Διδακτικοί Στόχοι Μέτρα Σχετικής Διασποράς Κατανομές Πιθανοτήτων Η Κανονική Κατανομή Η Τυποποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 23.06.

Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 23.06. 1. Γενικά Στοιχεία Ονοµατεπώνυµο : ηµήτρης Κυριαζής 2. Τίτλοι Σπουδών Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής B.Sc. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Πρώτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 159-166 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ Μελίνα ριτσάκη- Μπαργιώτα, MSc Χάιδω ριτσάκη, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια)

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια) ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Απλή γραµµική παλινδρόµηση Παράδειγµα 6: Χρόνος παράδοσης φορτίου ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι:

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: Κατανοµές ειγµατοληψίας 1.Εισαγωγή Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: 1. Στατιστικής και 2. Κατανοµής ειγµατοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 15/10/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 15/10/2014

Greek Finance Forum* 15/10/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 15/10/2014 15/10/14 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015 28/04/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών - FTSE 1. Βασικοί Κανόνες ιαχείρισης και Υπολογισµού των εικτών FTSE/ASE 20 και FTSE/ASE Mid 40

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών - FTSE 1. Βασικοί Κανόνες ιαχείρισης και Υπολογισµού των εικτών FTSE/ASE 20 και FTSE/ASE Mid 40 Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών - FTSE 1 Βασικοί Κανόνες ιαχείρισης & Υπολογισµού των εικτών FTSE / ASE 20 και FTSE / ASE Mid 40 Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών - FTSE 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

British Middlesex University

British Middlesex University Καρακολτζίδης Ιωάννης Υποψήφιος ιδάκτωρ British Middlesex University Ερευνητικό πεδίο: Αποκωδικοποίηση της µεταβλητότητας και της διακύµανσης των χρηµατοπιστωτικών αγορών, ως εργαλείο ανάλυσης, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τα «Υπέρ» και τα «Κατά» όταν τα ικαιώµατα Προτίµησης Αποτελούν Λογιστικά Έξοδα 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Θεόδωρος Συριόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγικό Πλαίσιο Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της σύγχρονης χρηματοοικονομικής αναφορικά με τη λήψη επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 29/06/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 29/06/2015

Greek Finance Forum* 29/06/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 29/06/2015 29/06/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων 1. Αναζήτηση των κατάλληλων δεδοµένων. 2. Έλεγχος µεταβλητών και κωδικών για συµβατότητα. 3. Αποθήκευση σε ηλεκτρονική µορφή (αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρούµε να εξάγουµε τις συνιστώσες της µαθητικής επίδοσης, χρησιµοποιώντας παραγοντική

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Στα πλαίσια της ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ προσπαθούµε να προσεγγίσουµε τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου (πληθυσµός) δια της µελέτης των χαρακτηριστικών αυτών επί ενός µικρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Με την ευγενική χορηγία Οι οµοιότητες και οι διαφορές των δύο µεθόδων ανάλυσης & η συµπληρωµατική σχέση τους 1

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Περιγραφικοί παράµετροι ή περιγραφικά µέτρα Τα περιγραφικά µέτρα διακρίνονται σε: µέτρα θέσης των στατιστικών δεδο- µένων ή παράµετροι κεντρικής τάσης µέτρα διασποράς µέτρα ή συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές

Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 14 (3) 2009: 218-237 Κωνσταντίνος Σταθόπουλος* Αθανάσιος Κουλακιώτης** Νικόλαος Παπασυριόπουλος*** Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας Κατιρτζόγλου Σοφία Στόχος της εργασίας Διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις οικονομικές και χρηματιστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΧΑΑ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΧΑΑ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 21 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2008), σελ 283-290 Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΧΑΑ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου.

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Εισηγήτρια: Άρτεμις Παναγιωτοπούλου Διάρκεια Σεμιναρίου: 8 ώρες Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράρτηµα θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι δυνατότητες δύο προγραµµάτων Το ένα είναι το Professional Portfolio Manager (-P.P.M-) µε το οποίο µπορεί

Στο παράρτηµα θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι δυνατότητες δύο προγραµµάτων Το ένα είναι το Professional Portfolio Manager (-P.P.M-) µε το οποίο µπορεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παράρτηµα θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι δυνατότητες δύο προγραµµάτων Το ένα είναι το Professional Portfolio Manager (-P.P.M-) µε το οποίο µπορεί ο χρήστης να πραγµατοποιήσει τις µεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Οι είκτες Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

Οι είκτες Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Γενικά περί εικτών Οι είκτες ή Γενικοί ή Σύνθετοι είκτες (Indces, Composte Indces Index στον ενικό αριθµό) χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην Οικονοµική Επιστήµη και έχουν ως σκοπό να καταγράψουν τη µέση τάση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Κώστας Κτωρής (Κεντρική Τράπεζα) Λούης Χριστοφίδης (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Όνομα : Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος Μάρκος Κωνσταντινούπολη Τίτλοι Σπουδών 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σχολή, Τμήμα Οικονομικό, 1975. 2. Μaster

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση.

Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση. 0180/00008563/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση. Attachment: 1. GMM_Hellas Cyprus_1S report 2014_V3_dr_f_020814

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ (Roadshows) ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ (Roadshows) ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ (Roadshows) ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Τoυ Νίκου Ντέμου* Ο βασικός στόχος του τμήματος Σχέσεων με Επενδυτές - Investor Relations (IR) είναι 1) η δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρά κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 861,24 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,27%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 71,04 εκατ. εκ των οποίων 2,58 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο είκτης Συσχέτισης. Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών

Ο είκτης Συσχέτισης. Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών Κεφάλαιο 8 Ο είκτης Συσχέτισης 1 Η έννοια της Αλληλεξάρτησης Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών ηλαδή, µας ενδιαφέρει να

Διαβάστε περισσότερα

«JANUARY EFFECT : Η επίδραση του φαινομένου σε 7 Ευρωπαϊκούς δείκτες»

«JANUARY EFFECT : Η επίδραση του φαινομένου σε 7 Ευρωπαϊκούς δείκτες» Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Β.Α) 29/10/ «JANUARY EFFECT : Η επίδραση του φαινομένου σε 7 Ευρωπαϊκούς Επιβλέπων καθηγητής: Συριόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφοριακό Σημείωμα Μεθοδολογία προσδιορισμού Θεωρητικής Τιμής για Covered Warrants Bermudan Style. Έκδοση 1.0 17 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μάρτιος 2014 Όνομα : Αναστάσιος Δράκος Ημερομηνία Γέννησης : 18 Μαΐου 1972 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις : Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο 8.1 Συντελεστές συσχέτισης: 8.1.1 Συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman 8.1.2 Υπολογισµός του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 12 (4) 2007: 390-413 Χατζηκωστής Κωνσταντίνος* Αθανάσιος Κουλακιώτης* Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης** και Νικόλας Παπασυριόπουλος*** Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα