The analysis of the economic structure and dynamics as well as of the labour markets

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The analysis of the economic structure and dynamics as well as of the labour markets"

Transcript

1 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Του: Χρήστου Ιωάννου* Abstract The analysis of the economic structure and dynamics as well as of the labour markets in the prefectures of the Region of Attica, suggests that in the context of the trend towards the unequal development of the Greek peripheries Athens and Attica have been evolving towards a unified metropolitan economic entity. Considering Athens and Attica from a metropolitan perspective appears necessary for the diagnosis of socioeconomic challenges for sustainable growth beyond the postwar and post metapoliteysi growth model of Greece, product of which is the emergence of the wider Metropolitan region of Athens. Σύνοψη Η ανάλυση της οικονομικής δομής και της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής δείχνει ότι αυτή εξελίσσεται σε ενιαία μητροπολιτική οικονομική οντότητα, και αυτή η οπτική είναι αναγκαία και χρήσιμη για την διάγνωση των κοινωνικο-οικονομικών προκλήσεων της βιώσιμης ανάπτυξης που ανακύπτουν στις επιμέρους περιοχές αυτής, μετά, και μέσα από, τον μεταπολεμικό και μεταπολιτευτικό αναπτυξιακό κύκλο της Ελλάδας, προϊόν του οποίου είναι η ανάδυση της ευρύτερης Μητροπολιτικής περιοχής των Αθηνών. 1. Εισαγωγή και σύνοψη: Η μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας Συνεχίζοντας στους ρυθμούς των στίχων του Βασίλη Τσιτσάνη στο τραγούδι του «Βόλτα στην Ελλάδα» έχοντας ήδη σκιαγραφήσει την οικονομία και τις αγορές εργασίας στην Θράκη, την Πελοπόννησο, την Κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία και γεωοικονομικές ενότητες αυτών (Ιωάννου, 2008, 2009α, 2009β, 2009γ, 2009δ) η παρούσα μελέτη στρέφεται στην ανάλυση της περιφέρειας που επί σειρά δεκαετιών φαίνεται να βγαίνει «κερδισμένη» από την δυναμική της άνισης ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία, την Αθήνα και την Αττική. * Ο Χρήστος Ιωάννου είναι Οικονομολόγος (Ph.D), Μεσολαβητής-Διαιτητής (ΟΜΕΔ). 6

2 Η ανάλυση της οικονομικής δομής και της αγοράς εργασίας στις νομαρχίες της Περιφέρειας Αττικής, δείχνει ότι αυτή εξελίσσεται σε ενιαία μητροπολιτική οικονομική οντότητα, και αυτή η οπτική είναι αναγκαία και χρήσιμη για την διάγνωση των κοινωνικο-οικονομικών προκλήσεων της βιώσιμης ανάπτυξης που ανακύπτουν στις επιμέρους περιοχές αυτής, μετά, και μέσα από, τον μεταπολεμικό αναπτυξιακό κύκλο της Ελλάδας, προϊόν του οποίου είναι η ανάδυση της ευρύτερης Μητροπολιτικής περιοχής των Αθηνών. Όπως δείχνουν τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά και οι προϋπάρχουσες τάσεις που αναλύονται σε αυτήν την μελέτη, η Περιφέρεια Αττικής και οι επιμέρους νομαρχίες της παρουσιάζουν την ιδιομορφία ότι αποτελούν υποσύνολο της ευρύτερης Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας (Μ.Π.Α.), η οποία, όσον αφορά το παραγωγικό σύστημα και σε σημαντικό βαθμό την αγορά εργασίας, περιλαμβάνει επίσης το ηπειρωτικό τμήμα του Ν. Κορινθίας με την ζώνη νοτίως του Ισθμού, το νοτιότερο μισό του Ν. Βοιωτίας και την ζώνη της Χαλκίδας στο νησί της Εύβοιας. Ως συνέπεια του χαρακτηριστικού αυτού, το παραγωγικό σύστημα της Αττικής χωρικά επεκτείνεται στο σύνολο της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας η οποία περιλαμβάνει το Μητροπολιτικό συγκρότημα Αθήνας Πειραιά, την Ανατολική Αττική-Μεσόγεια, την Νοτιοανατολική Αττική Λαυρεωτική, την Βόρειο Αττική, την Δυτική Αττική και το Νησιωτικό τμήμα. Η Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας αναγνωρίζεται ως τέτοια και από το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής, που προβλέπει την ένταξη σε σχέδιο πόλης σχεδόν στρέμματα έως το Έτσι η οικονομία και η αγορά εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, και των διοικητικών διαιρέσεών της, αποκτούν Μητροπολιτική διάσταση και δεν έχουν μόνο περιφερειακή διάσταση για την Αττική ως μία μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας. Όμως τα διοικητικά τεχνητά όρια στο εσωτερικό της δεν είναι χωρίς σημασία, καθώς τα τελευταία χρόνια η επέκταση της Μητροπολιτικής περιοχής συντελείται στην Δυτική και την Ανατολική Αττική. Αν και την περίοδο η Αττική, όντας η πλέον αναπτυγμένη περιφέρεια της χώρας, τοποθετείται, πλέον, σε καθεστώς «στατιστικής σύγκλισης», με επιπτώσεις (περιοριστικές) στο ύψος και της επιλεξιμότητας χρηματοδοτήσεων για κοινοτικές/δημόσιες επενδύσεις και για την ενίσχυση των ιδιωτικών, οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες (με σοβαρά πολεοδομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα) δεν απουσιάζουν. Τα αλλεπάλληλα οικολογικά πλήγματα στην Αττική, που από το 1978 έως το 2007 α- πανθράκωσαν σχεδόν στρέμματα δασών και πράσινης γης, ήταν, εντέλει, συστατικό μέρος του μοντέλου «οικονομικής ανάπτυξης» που ευδοκίμησε κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο μέχρι και πρόσφατα στο νομό και είχε ως βάση την οικοδομή. Στη μετεμφυλιακή Ελλάδα άνθησε πάνω στις συνεχείς πληθυσμιακές ροές «από την επαρχία στην πρωτεύουσα», που είχαν ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί στην περιοχή πάνω από το 1/3 του πληθυσμού της χώρας. Ακολούθησε η ενδοαττική πληθυσμιακή μετακίνηση, από τα παλαιά στα νέα, και συνεχώς επεκτεινόμενα, προάστια πάνω στην οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό «το παραγωγικό σύστημα» της Αττικής. Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής βιομηχανίας συνδέεται με αυτό το μοντέλο ανάπτυξης. Τα παραπάνω εξηγούν τη μεγάλη χωρική συγκέντρωση της ελληνικής μεταποίησης στην Αττική και στις παρυφές της (Βοιωτία, Κορινθία και Εύβοια). Εκεί βρίσκεται το 48% των μονάδων, το 46% της απασχόλησης και το 53% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής, καθώς οι βιομηχανίες της οικοδομής (αλλά και οι άλλες) είναι κοντά στη «δυναμική» αγορά τους. Στην Περιφέρεια Αττικής, σε έκταση του 2,88% της χώρας, όπου συγκεντρώνεται περισσότερο από το 1/3 του πληθυσμού (36,1%) και της απασχόλησης (37,2%) και παράγεται σχεδόν το μισό (49,2%) ΑΕΠ της. 7

3 Κατ ουσίαν, σε αυτό το «μοντέλο ανάπτυξης» έχει εδραιωθεί στην Αττική μια ενδογενής «συστάδα» (cluster) του οικοδομικού τομέα και της αγοράς κατοικίας.το απόγειό του είναι από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 μέχρι πρόσφατα. Συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τη μεγάλη αύξηση του αριθμού νέων κατοικιών ανά 100 κατοίκους που κορυφώθηκε στο υψηλότερο κάθε άλλης περιόδου το 2005, όταν το μερίδιο της Περιφέρειας Αττικής στο ΑΕΠ της χώρας κέρδιζε σχεδόν 13 ποσοστιαίες μονάδες, από το 36,5% το 1998 στο 49,2% το Αυτό το cluster της οικοδομής είναι κύρια συνιστώσα στο «παραγωγικό σύστημα» της Αττικής και είναι κατά κανόνα εσωστρεφές, τροφοδοτεί ωστόσο και τον τριτογενή τομέα. Έτσι ώστε τη δεκαετία του 2000, στο απόγειο αυτού του «μοντέλου ανάπτυξης», ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος, μακράν όλων, σε αριθμό επιχειρήσεων και σε κύκλο εργασιών είναι ο κλάδος «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» στο μέρος του που συνδέεται με την α- γορά γης (που «παράγεται» όταν πράσινη γη «όμορφα καίγεται») και την αγορά κατοικίας. Δεύτερη ισχυρή συνιστώσα του «παραγωγικού συστήματος» της Αττικής την τελευταία δεκαπενταετία κατέστη η «βιομηχανία του αυτοκινήτου» στο σκέλος της κατανάλωσης. Ναι μεν ο πληθυσμός της Αττικής (φαίνεται, κατά τα επίσημα στοιχεία, να) έχει αυξηθεί από το 1991 στο 2007 μόνον 0,4 εκατ. (από 3,6 εκατ. σε 4 εκατ.), αλλά ο πληθυσμός των αυτοκινήτων στην Αττική υπερτριπλασιάσθηκε μεταξύ 1988 και 2007, αυξανόμενος από 0,8 εκατ. το 1988 φτάνοντας τα 2,5 εκατ. το Οταν, πριν απ το πύρινο πλήγμα του 2009 στην Αττική, η ελληνική οικονομία όδευε προς την ύφεση, τα μέτρα οικονομικής στήριξης επικεντρώθηκαν στην αγορά κατοικίας και την αγορά αυτοκινήτου. Το πρόσφατο οικολογικό πλήγμα στην Αττική, αθροιζόμενο στα προηγούμενα, τη μετατρέπει σε τόπο όπου η υψηλότερη οικονομική μεγέθυνση με βάση το ισχύον «μοντέλο ανάπτυξης» όχι μόνο δεν είναι βιώσιμη, αλλά συνεπάγεται, εμφανώς πλέον, και χαμηλότερη ποιότητα ζωής.αν και από την Ελλάδα δεν λείπουν οι επενδυτικοί πόροι, οι ε- θνικοί αλλά κυρίως οι κοινοτικοί, και τα Προγράμματα, οι μελέτες και οι εμπειρογνωμοσύνες, από την Περιφέρεια Αττικής και από τους κοινωνικούς-επαγγελματικούς φορείς αυτής και της χώρας, λείπει η αναλυτική προσέγγιση και το αποτελεσματικό σχέδιο για την βιώσιμη ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση στην Μητροπολιτική περιοχή Αθηνών και Αττικής. Η παρούσα μελέτη σκοπεύει να συμβάλλει προς την ενίσχυση αυτής της ανάλυσης και συζήτησης. Πόσο βιώσιμο είναι το «μοντέλο» ανάπτυξης και απασχόλησης της Αθήνας και της Αττικής; Με το λεγόμενο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής που προβλέπει ένταξη σε σχέδιο πόλης -έως το σχεδόν στρεμμάτων, το πρόβλημα φαίνεται να «προβάλλεται» στο μέλλον. Η ανάλυση οικονομικής δομής και αγοράς εργασίας δείχνει την ανάδυση, μέσα από τον μεταπολεμικό αναπτυξιακό κύκλο της Ελλάδας, και κυρίως την τελευταία δεκαετία, μιας ενιαίας μητροπολιτικής οικονομικής οντότητας της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Πώς οριοθετείται αυτή η μητρόπολη του Νότου; Πρώτον, από τον (επίσημο) πληθυσμό της Περιφέρειας Αττικής που το 2007 ανέρχεται στο 36% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Οι τάσεις πληθυσμιακής συγκέντρωσης, αν και ξεκινούν με τη Μικρασιατική Καταστροφή, και επιταχύνονται τις μεταπολεμικές δεκαετίες, απογειώνονται μετά το Ο ρυθμός μεταβολής τους από το 1991 είναι σχεδόν διπλάσιος του εθνικού. Η δε απογραφή του 2011 μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Δεύτερον, από το μερίδιο της περιφέρειας Αττικής στο ΑΕΠ της χώρας, που κέρδισε σχεδόν 13 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία δεκαετία (36,5% το ,2% το 2006), συγκεντρώνοντας σχεδόν το μισό ΑΕΠ της χώρας. Αποτέλεσμα αυτού του «μοντέλου» ανάπτυξης είναι ότι περί την πρωτεύουσα Αθήνα, που ως έκταση είναι το 0,34% της χώρας, και στην περιφέρεια Αττικής, που ως έκταση είναι σχεδόν το 3% (2,88%) της χώρας, 8

4 συγκεντρώνεται περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού (36,1%) και της απασχόλησης (37,2%) της χώρας, και παράγεται σχεδόν το μισό (49,2%) ΑΕΠ αυτής. Για τη μητροπολιτική διάρθρωση του ΑΕΠ της χώρας είναι αξιοσημείωτο ότι, με κριτήριο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ο Νομός Αττικής δεν είναι ο πρώτος «πλουσιότερος» νομός της χώρας, αλλά ο τρίτος, καθώς προηγούνται οι όμοροι νομοί της μητροπολιτικής Αθήνας, Κορινθίας και Βοιωτίας. Όπου -σημειωτέον- παράγεται αντιστοίχως περισσότερο από το ένα τρίτο (37%) του ΑΕΠ της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, σε ευθεία σύνδεση με την μητροπολιτική περιοχή Αθηνών-Αττικής. Ανάλογο φαινόμενο δεν είναι σύνηθες στην Ευρώπη, αν και παρατηρείται η περιφέρεια της πρωτεύουσας, όταν αποτελεί μοναδική μητροπολιτική περιοχή της χώρας, να κυριαρχεί στην παραγωγή-οικονομία της χώρας. Όμως μόνον στην περιοχή της Βουδαπέστης συγκεντρώνεται το 50% του ΑΕΠ της Ουγγαρίας. Όμως η μητροπολιτική Αθήνα αν και είναι πληθυσμιακά η 9η μητρόπολη στην Ευρώπη, είναι η 23η μητρόπολη ως προς το παραγόμενο προϊόν, την προστιθέμενη αξία. Αυτό την φέρνει στην 22η θέση στην Ευρώπη ως προς την κατά κεφαλήν προστιθέμενη αξία, μετά τη Λισαβόνα. Συγκεκριμένα, η παραγωγική εξειδίκευση της μητροπολιτικής Αττικής, με διεθνή κριτήρια, βρίσκεται στο εμπόριο, ενώ με εθνικά κριτήρια στην εξειδίκευσή της προστίθενται η μεταποίηση και οι κατασκευές. Ως προς το προϊόν και την προστιθέμενη αξία, η περιφέρεια Αττικής είναι το στο απόγειο της ανάπτυξής της- κατά 84,6% περιφέρεια υπηρεσιών και κατά 15% περιφέρεια μεταποίησης, όπου σχεδόν 10% αφορά τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία. Ως προς την απασχόληση το 75,5% είναι στις υπηρεσίες και το 22,5% στη μεταποίηση. Η ενίσχυση αυτού του μοντέλου ανάπτυξης είχε ως αποτέλεσμα το 2001 το ποσοστό της ανεργίας στην Αττική να κινείται, και έκτοτε να παραμένει, σε ποσοστό χαμηλότερο του εθνικού μέσου όρου. Όμως πλέον αυτό δεν μοιάζει βιώσιμο. Οι τάσεις που αναπτύσσονται για τη μεταποίηση, το εμπόριο και τις κατασκευές, οι τάσεις στην αγορά εργασίας, που συνδέονται με ευρύτερες τάσεις υποχώρησης της ειδικευμένης-παραγωγικότερης εργασίας, καθώς και του παραγωγικού ιστού της οικονομίας (και) στην περιφέρεια Αττικής, όπως αυτό εκφράζεται στις ειδικότητες και στη δομή της απασχόλησης ανά επίπεδο εκπαίδευσης, δημιουργούν ερωτήματα ως προς τη βιωσιμότητα του (υφιστάμενου) αναπτυξιακού μοντέλου της μητροπολιτικής Αττικής. 1. Οι Nομαρχίες ως μέρος του νομού και της περιφέρειας: Γεωγραφία και διοίκηση Ο Νομός Αττικής «διασπάται» σε τέσσερις νομαρχίες που προστίθενται αυτόνομα στον αριθμό των λοιπών νομών της Ελλάδος: τη Νομαρχία Αθηνών, τη Νομαρχία Πειραιώς, τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και τη Νομαρχία Δυτικής Αττικής. Στη Νομαρχία Αθηνών εντοπίζεται το αστικό κομμάτι της πρωτεύουσας μαζί με τα προάστιά της. Στη Νομαρχία Πειραιώς εντοπίζεται η ναυτιλιακή πόλη του Πειραιά, μαζί με τα χερσαία προάστιά του, και τα νησιά του Αργοσαρωνικού Κόλπου. Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής καταλαμβάνει το βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό χερσαίο άκρο του Νομού, όπισθεν του Υμηττού, της Πεντέλης και της Πάρνηθας που τη χωρίζουν από το κλεινόν άστυ. Στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής εντοπίζεται το δυτικό άκρο του νομού, με επίκεντρο το Θριάσιο πεδίο και την Ελευσίνα, έως την ζώνη που παρεμβάλλεται μετά τα Μέγαρα έως τον Ισθμό της Κορίνθου που χωρίζει την ευρύτερη Μητροπολιτική περιοχή από την Πελοπόννησο. Η Περιφέρεια Αττικής έχει συνολική έκταση τετραγωνικά χιλιόμετρα και καλύπτει το 2,88% της συνολικής έκτασης της χώρας.από αυτό το 0,34% αφορά την Πρωτεύουσα και το 2,54% το υπόλοιπο της Αττικής. 9

5 2. Βασικά δημογραφικά στοιχεία: Πληθυσμιακή συγκέντρωση Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Αττικής το 2007 ανέρχεται σε άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 36,01% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού της Περιφέρειας την περίοδο είναι 10,5% και είναι σχεδόν διπλάσιος του αντίστοιχου εθνικού (6,8%), επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της πληθυσμιακής συγκέντρωσης στην Αττική. Η εξέταση των δημογραφικών δεδομένων επιβεβαιώνει, εκτός των άλλων, και την έ- νταση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων, που επίσης έχει καταγραφεί σαν βασικό χαρακτηριστικό της μεταπολεμικής οικονομικής ανάπτυξης με την πληθυσμιακή συγκέντρωση στην Αθήνα σε βάρος της Περιφέρειας. Αναλυτικά στοιχεία για τον πληθυσμό και τις τάσεις αυτού στην Περιφέρεια Αττικής συνολικά και τις Νομαρχίες της παρουσιάζονται στους πίνακες 1, 2 και 3. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΛHΘYΣMOΣ ΠEPIΦEPEIAΣ KAI NOMΩN AΘHNAΣ-ΠEIPAIA, YΠOΛOIΠOY ATTIKHΣ Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΛHΘYΣMOΣ ΠPΩTEYOYΣAΣ KAI YΠOΛOIΠOY ATTIKHΣ Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ. 10

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. H AΣYMMETPH ΠΛHΘYΣMIAKH ANAΠTYΞH THΣ ATTIKHΣ Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ. Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο πληθυσμός της Περιφέρειας ανερχόταν σε κατοίκους και αναλογεί σε πλέον του 1/3 (35,6%) του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Το 2001 ο πληθυσμός ετεροδημοτών στην Περιφέρεια υπολογίστηκε στις και ο αριθμός αλλοδαπών στις Πιθανότατα ο πραγματικός αριθμός των αλλοδαπών να είναι μεγαλύτερος. Καθώς υπάρχει σημαντικό ποσοστό παράνομων μεταναστών που αποφεύγουν την στατιστική καταγραφή τους. Οι εκτιμήσεις για την πληθυσμιακή τάση μετά το 2001 συντείνουν στο ότι έλαβε χώρα στην Περιφέρεια Αττικής περαιτέρω πληθυσμιακή συγκέντρωση με ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό στην Δυτική και την Ανατολική Αττική. Η συγκέντρωση πλέον του ενός τρίτου του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της πρωτεύουσας είναι, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4 προϊόν εξελίξεων που, αν και ξεκινούν με την Μικρασιατική Καταστροφή το 1922, είναι κυρίως των μεταπολεμικών δεκαετιών. ΠΙΝΑΚΑΣ 4. IΣTOPIKH ΠΛHΘYΣMIAKH EΞEΛIΞH ΠOΛEOΔOMIKOY ΣYΓKPOTHMATOΣ ΠPΩTEYOYΣHΣ Χρονολογία Πληθυσμός Έκταση Πυκνότητα Προστεθείς Νέα Συνολική Πληθυσμού Πληθυσμός Αύξηση Αύξηση Πληθυσμού χμ κάτοικοι κάτοικοι/χμ 2 κάτοικοι χμ % 114% κάτοικοι κάτοικοι/χμ 2 κάτοικοι χμ ,8% 201,7% κάτοικοι κάτοικοι/χμ 2 κάτοικοι χμ ,1% 462% κάτοικοι κάτοικοι/χμ 2 κάτοικοι χμ ,32% 614,32% κάτοικοι κάτοικοι/χμ 2 κάτοικοι 11

7 Χρονολογία Πληθυσμός Έκταση Πυκνότητα Προστεθείς Νέα Συνολική Πληθυσμού Πληθυσμός Αύξηση Αύξηση Πληθυσμού χμ ,12% 637,43% κάτοικοι κάτοικοι/χμ 2 κάτοικοι χμ ,29% 671,72% κάτοικοι κάτοικοι/χμ 2 κάτοικοι χμ ,30% 699,02% κάτοικοι κάτοικοι/χμ 2 κάτοικοι χμ ,5% 718,525% κάτοικοι κάτοικοι/χμ 2 κάτοικοι χμ ,14% 719,66% κάτοικοι κάτοικοι/χμ 2 κάτοικοι χμ ,02% 722,68% κάτοικοι κάτοικοι/χμ 2 κάτοικοι Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ 3. Το περιφερειακό - μητροπολιτικό Α.Ε.Π. και εισόδημα Το μερίδιο ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας εξελίσσεται αυξητικά την τελευταία δεκαετία, κερδίζοντας σχεδόν 13 ποσοστιαίες μονάδες από το 36,5% το 1998 στο 49,2% το 2006 (Πίνακας 5). Συγκεντρώνοντας πλέον το ½ του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, δηλαδή ποσοστό που δεν συγκρίνεται σε σχέση με τα μερίδια στο ΑΕΠ των λοιπών περιφερειών της χώρας (Πίνακας 6). ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠAPAΓΩΓH KAI MEPIΔIO ΣTO AEΠ ΠEPIΦEPEIA ATTIKHΣ, AΘHNA-ΠEIPAIAΣ,YΠOΛOIΠO ATTIKHΣ Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ. 12

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 6. H ΣYMMETOXH ΠEPIΦEPEIΩN ΣTO ΣXHMATIΣMO TOY AEΠ, 2006 Πηγή: ΕΣΥΕ. Η αυξητική εξέλιξη του ΑΕΠ και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Περιφέρεια Αττικής συνεχώς από το 1998 έως το 2006, έτος για το οποίο υπάρχουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Πίνακας 7), και η αύξησή του από το 103% το 1998 στο 137% το 2006 έχει σαν αποτέλεσμα η Περιφέρεια Αττικής να κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Πίνακας 8). ΠΙΝΑΚΑΣ 7. EΞEΛIΞH KATA KEΦAΛHN AEΠ ΠEPIΦEPEIAΣ ATTIKHΣ Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ. Εν συνόψει, το αποτέλεσμα της αναπτυξιακής διαδικασίας των μεταπολεμικών δεκαετιών, που επιταχύνεται τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ότι περί την Πρωτεύουσα Αθήνα, που ως έκταση καταλαμβάνει το 0,34% της χώρας, και στην Περιφέρεια Αττικής, που ως έ- κταση καταλαμβάνει σχεδόν στο 3% (2,88%) της χώρας, και αναδεικνύεται σε ευρύτερη 13

9 Μητροπολιτική περιοχή, συγκεντρώνεται περισσότερο από το 1/3 του πληθυσμού (36,1%) και της απασχόλησης (37,2%) της χώρας,και παράγεται σχεδόν το ½ (49,2%) ΑΕΠ της χώρας. Σε αυτούς τους βασικούς δείκτες συνοψίζεται η Μητροπολιτική ανάπτυξη της Αττικής. Είναι αξιοσημείωτο ως προς την Μητροπολιτική διάρθρωση του ΑΕΠ της χώρας, ότι αν και ο Νομός Αττικής δεν είναι με κριτήριο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ο πρώτος (1 ος ) «πλουσιότερος» νομός της χώρας, αλλά ο τρίτος (3 ος ), καθώς προηγούνται οι όμοροι νομοί της Μητροπολιτικής Αθήνας, της Βοιωτίας και της Κορινθίας. Εξίσου αξιοσημείωτο είναι ότι περισσότερο από το 1/3 του ΑΕΠ της Πελοποννήσου, το 37,3%, παράγεται στον νομό Κορινθίας, ο οποίος συνδέεται με την ευρύτερη Μητροπολιτική περιοχή των Αθηνών. ΠΙΝΑΚΑΣ 8. H ΣYΓKPITIKH ΘEΣH ATTIKHΣ ΣE 13 ΠEPIΦEPEIEΣ THΣ XΩPAΣ, 2006 Πηγή: ΕΣΥΕ. 4. Η θέση της Αθήνας - Αττικής στις Μητροπόλεις και στις Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάλογο φαινόμενο με την μητροπολιτική θέση και λειτουργία της Αθήνας στην ελληνική οικονομία δεν είναι σύνηθες φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται η περιφέρεια της Πρωτεύουσας, όταν α- ποτελεί την μοναδική μητροπολιτική περιοχή σε μία χώρα, να κυριαρχεί στην παραγωγή και την οικονομία του συνόλου της χώρας. Αλλά μόνον στην περιοχή της Βουδαπέστης συμβαίνει να συγκεντρώνεται το 50% του ΑΕΠ της Ουγγαρίας. Στην Δανία σχεδόν το 40% του ΑΕΠ συγκεντρώνεται στην περιοχή της Κοπεγχάγης, στο Δουβλίνο συγκεντρώνεται το 1/3 του ΑΕΠ της Ιρλανδίας και περίπου το ίδιο ποσοστό συγκεντρώνεται στο Ελσίνκι της Φιλανδίας, στην Λισαβόνα της Πορτογαλίας και στην Βιέννη της Αυστρίας (Laakso, 2003). Είναι αξιοσημείωτο ότι για τον «υδροκεφαλισμό» της Αθήνας ήδη από την δεκαετία του 1960 σημειωνόταν ότι «το 1961 η πρωτεύουσα περικλείει τα 23% του πληθυσμού της χώρας. Από όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη μονάχα η Αυστρία αν εξαιρέσουμε βέβαια τα κρατίδια τύπου Μονακό, που αποτελούνται από μία μοναδική πόλη έχει πρωτεύουσα που μπορεί να συναγωνίζεται την ελληνική στον ανεπιθύμητο υδροκεφαλισμό. Σε αυτό το σημείο η Βιέννη μοιάζει με την Αθήνα» (Ρωμαίος, 1969:653). Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το αντίστοιχο ποσοστό της παραγωγής σχεδόν του μισού ΑΕΠ της ΕΕ των 15 κρατών-μελών συναντιέται όχι σε μία μητροπολιτική περιο- 14

10 χή αλλά σε συνδυασμό πέντε Ευρωπαϊκών μητροπόλεων. Στο «Ευρωπαϊκό Πεντάγωνο» που ως περιοχή οριοθετείται από τις μητροπόλεις του Λονδίνου, Παρισιού, Μιλάνου, Μονάχου και Αμβούργου και το οποίο: α) καταλαμβάνει το 18% της εδαφικής επιφάνειας της ΕΕ15, β) κατέχει το 41% των κατοίκων της, γ) περιλαμβάνει την πλειοψηφία των Βόρειο-Ευρωπαϊκών πόλεων που γνωρίζουν πληθυσμιακή ανάκαμψη, δ) συγκεντρώνει το 75% των επενδύσεων για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και, ε) παράγει το 48 % του ΑΕΠ της ΕΕ15 (CEC, 2004:27). Η σχετική θέση της Περιφέρειας Αττικής έναντι του συνόλου των Περιφερειών της ΕΕ, της 1ης πλουσιότερης και της τελευταίας 268ης φτωχότερης, καθώς και η σχετική θέση έναντι των υπολοίπων περιφερειών της χώρας περιγράφεται στον Πίνακα 9. Παρουσιάζεται επίσης η εξέλιξη της βελτιούμενης συγκριτικής θέσης της Περιφέρειας Αττικής σε σχέση με τις λοιπές Ελληνικές περιφέρειες από την περίοδο έως το ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΔIAXPONIKH ΣYΓKPIΣH AEΠ KATA KEΦAΛH ΣE MONAΔEΣ AΓOPAΣTIKHΣ ΔYNAMHΣ ( EU15=100, 2003 EU25=100, 2005 EU27=100) Πηγή: ΕUROSTAT. Στην περίπτωση της Μητροπολιτικής Αθήνας και της Περιφέρειας Αττικής ισχύει αυτό που ισχύει σε όλες τις μητροπολιτικές περιφέρειες οι οποίες είναι περισσότερο παραγωγικές από τον μέσο όρο της χώρας στην οποία ανήκουν. Με άλλα λόγια η κατά κεφαλήν προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες σε αυτές τις μητροπολιτικές περιφέρειες είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο κάθε χώρας. Επίσης, κατά μέσο όρο σχεδόν το 1/3 της προστιθέμενης αξίας στην Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη παράγεται στις μητροπολιτικές περιοχές τους αν και το μερίδιό τους στην απασχόληση είναι μόνον στο 1/4 (Laakso, 2003). Επίσης, με μερικές εξαιρέσεις, η παραγωγικότητα των μητροπόλεων είναι υψηλότερη του μέσου όρου παραγωγικότητας όλων των χωρών τους. Όμως δεν έχουν όλες οι μητροπόλεις τον ίδιο αναπτυξιακό δυναμισμό ως προς την παραγωγή, την απασχόληση και τον πληθυσμό.υπάρχουν ταχέως αναπτυσσόμενες μητροπόλεις και μητροπόλεις σε στασιμότητα. Η γεωγραφική κατανομή των δυναμικών μητροπολιτικών κέντρων δεν ενισχύει την υπόθεση, και την θέση, ότι οι κεντρικά τοποθετημένες περιοχές της Ευρώπης θα αναπτυχθούν σε βάρος των περιφερειακών περιοχών της παρά το ότι αυτό μπορεί να ισχύει σε επίπεδο κρατών-μελών. 15

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 10. AΘHNA (2001): ΠΛHΘYΣMIAKA 9η EYPΩΠAΪKH MHTPOΠOΛH Πηγή: Laakso, ΠΙΝΑΚΑΣ 11. AΘHNA (2001): 23η EYPΩΠAΪKH MHTPOΠOΛH ΣE ΠPOΪON Πηγή: Laakso, Όμως, εκτός από την γεωοικονομική θέση, ο παραγωγικός ρόλος και η παραγωγική εξειδίκευση κάθε μητρόπολης είναι κρίσιμος για την αναπτυξιακή δυναμική της. Ως προς αυτό η Μητροπολιτική Αθήνα-Αττική, παρά την ταχεία ανάπτυξή της, παρουσιάζει αδυναμίες κρίσιμες για την βιωσιμότητα της ανάπτυξής της. 16

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 12. AΘHNA (2000): ΠPOΣTIΘEMENH AΞIA KATA KEΦAΛH 22η (Mετά την Λισαβόνα - Mαζί με την Aνατ. Eυρώπη;) Πηγή: Laakso, Η μητροπολιτική Αθήνα αν και είναι πληθυσμιακά η 9η μητρόπολη στην Ευρώπη (Πίνακας 10), είναι ως προς το παραγόμενο προϊόν, την προστιθέμενη αξία, η 23η μητρόπολη στην Ευρώπη (Πίνακας 11). Και αυτό την φέρνει στην 22η θέση στην Ευρώπη ως προς την κατά κεφαλήν προστιθέμενη αξία, μετά την Λισαβόνα να προηγείται μόνον των πρωτευουσών της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας (Πίνακας 12). 5. Η παραγωγική διάρθρωση και οι τάσεις Η κατά τομέα παραγωγής σύνθεση του ΑΕΠ που παράγεται στην Περιφέρεια Αττικής προκύπτει από την συμβολή της στο ΑΕΠ της χώρας το 2006 με ποσοστό 5,3% στον πρωτογενή τομέα, με ποσοστό 34% στον δευτερογενή τομέα και με ποσοστό 56,6% στον τριτογενή τομέα. Αξιοσημείωτη είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 13 η αύξηση των μεριδίων κάθε τομέα, που δείχνει ότι η Αττική μεγεθύνεται με υψηλότερους ρυθμούς από τον μέσο όρο του Εθνικού ΑΕΠ, «κερδίζοντας» και μεταξύ δύο ετών ( ) σημαντικά μερίδια από τις τομεακές συνιστώσες του. Αν εξετάσουμε τις τάσεις στην τομεακή σύνθεση του ΑΕΠ της περιφέρειας Αττικής σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως στον πίνακα 14, μεταξύ 2000 και 2005, αφενός μεν ο πρωτογενής τομέας υποχωρεί σημαντικά, όπως συμβαίνει στο σύνολο της χώρας, αν και αναλογικά η μείωση είναι μεγαλύτερη στο σύνολο της χώρας, όπου ο αγροτικός τομέας έχει σημαντική βαρύτητα από ότι στην Αττική, και αναλόγως επεκτείνεται το μερίδιο του τριτογενούς τομέα. Ως προς το προϊόν η περιφέρεια Αττικής είναι το 2005 σε ποσοστό 84,6% περιφέρεια υπηρεσιών και σε ποσοστό 15% περιφέρεια μεταποίησης, ό- που εξ αυτού το σχεδόν 10% αφορά την βιομηχανία και την βιοτεχνία. Ως προς την α- πασχόληση η περιφέρεια Αττικής είναι σε ποσοστό 75,5% περιφέρεια υπηρεσιών και σε ποσοστό 22,5% μεταποίησης. 17

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 13. AKAΘAPIΣTH ΠPOΣTIΘEMENH AΞIA KATA TOMEA ΠAPAΓΩΓHΣ KAI ΠEPIΦEPEIA, Πηγή: ΕΣΥΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ 14.TOMEAKH ΣYNΘEΣH AEΠ KAI AΠAΣXOΛHΣHΣ % ΠEPIΦEPEIAΣ ATTIKHΣ, Πηγή: Eπεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ. 6. Eργατικό δυναμικό, απασχόληση, ανεργία Η αναπτυξιακή δυναμική και η μητροπολιτική συγκέντρωση που παρατηρείται στην περιφέρεια Αττικής τα τελευταία χρόνια έχει ως αποτέλεσμα, καθώς η ζήτηση για εργασία είναι «παράγωγος ζήτηση», στην συγκριτική θέση της Περιφέρειας Αττικής έναντι των λοιπών Περιφερειών με βάση τους κυρίους δείκτες επιδόσεων στην αγορά εργασίας (ποσοστό απασχόλησης, ανεργία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους) να βρίσκεται με δείκτες υψηλότερους του εθνικού μέσου όρου (Πίνακας 15). Είναι χαρακτηριστικό ότι η συγκριτική θέση της Περιφέρειας Αττικής στον τομέα της ανεργίας βελτιώνεται στις αρχές της δεκαετίας (το 2001) όταν το ποσοστό της ανεργίας στην Αττική πέφτει, και έκτοτε παραμένει, σε ποσοστό χαμηλότερο του εθνικού μέσου όρου για το σύνολο της χώρας (ΠΙΝΑΚΑΣ 16 και 17). 18

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 15. ΣYΓKPIΣH EΠIΔOΣEΩN TΩN ΠEPIΦEPEIΩN ΣTHN AΠAΣXOΛHΣH, 2004 Πηγή: Eπεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ 16. ΠOΣOΣTO ANEPΓIAΣ % ΠEPIΦEPEIAΣ KAI NOMΩN, Πηγή: Eπεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ. 19

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 17. AΠO TO 2001 TO ΠOΣOΣTO ANEPΓIAΣ THΣ ATTIKHΣ KINEITAI ΣE EΠIΠEΔO XAMHΛOTEPO TOY MEΣOY OPOY THΣ XΩPAΣ Πηγή: Eπεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ. Η ανωτέρω ανάλυση αφορά την Περιφέρεια συνολικά. Αξιόπιστα στοιχεία σε επίπεδο επιμέρους νομαρχιών δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα, και οι ενδείξεις για το κατά τι υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στις νομαρχίες Αθήνα και Πειραιά το έναντι του μέσου όρου της Περιφέρειας Αττικής δεν επαρκούν για την συναγωγή ασφαλών συμπερασμάτων ή έστω ενδείξεων για τις αγορές εργασίας και την ανεργία στις νομαρχίες Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής. ΠΙΝΑΚΑΣ 18. H KΛAΔIKH ΔOMH THΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ ΣTHN ATTIKH, 2006 Πηγή: Eπεξεργασία στοιχείων ΠAEΠ Στην κλαδική δομή της απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής το 2006 (στοιχεία β τριμήνου) το μεγαλύτερο μερίδιο 19,3% συγκεντρώνεται στο εμπόριο, και εν συνεχεία το 14,2% στην μεταποίηση, σε ποσοστά υψηλότερα του μέσου όρου της χώρας (Πίνακας 18). Όμως η μεταβολή τους έναντι του 2005 δεν δείχνει δυναμισμό αλλά αφενός στην περίπτωση της μεταποίησης συρρίκνωση με ρυθμό γρηγορότερο του μέσου όρου της χώρας (Αττική -3,7%, Ελλάδα -1,6%) αφετέρου στο εμπόριο ανάπτυξη με ρυθμό μικρότερο του μέσου όρου της χώρας (Αττική 3,4%, Ελλάδα 4,5%). Στην επαγγελματική δομή της απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής (Πίνακας 19), εκτός από τα επιστημονικά και συναφή επαγγέλματα όπου συγκεντρώνεται το 17,2%, 20

16 τα μεγαλύτερα μερίδια είναι στους υπαλλήλους γραφείου (15,8%) σε ποσοστό άνω του εθνικού μέσου όρου, των ειδικευμένων τεχνιτών (15%), των απασχολουμένων στην παροχή υπηρεσιών και στους πωλητές (14,7%) σε ποσοστό κατά τι υψηλότερο του ε- θνικού μέσου όρου. Στις μεταβολές μεταξύ 2005 και 2006 είναι αξιοσημείωτη η αύξηση των θέσεων ανειδίκευτων εργατών και μικροεπαγγελματιών (5,8%) των υπαλλήλων γραφείου (4%) και στις δύο περιπτώσεις σε ρυθμό ανώτερο του εθνικού μέσου όρου, και των απασχολουμένων στην παροχή υπηρεσιών και στις πωλήσεις (2,2%). Αξιοσημείωτες είναι και οι μειώσεις στις ειδικευμένες θέσεις διοικητικών στελεχών, επιστημονικών επαγγελμάτων, τεχνολόγων, ειδικευμένων τεχνιτών. Πρόκειται για μεταβολές που συνδέονται με ευρύτερες τάσεις υποχώρησης της ειδικευμένης και παραγωγικότερης εργασίας, και του παραγωγικού ιστού της οικονομίας και στην περιφέρεια Αττικής. Αυτό εκφράζεται και στην δομή της απασχόλησης ανά επίπεδο εκπαίδευσης. ΠΙΝΑΚΑΣ 19. H EΠAΓΓEΛMATIKH ΔOMH THΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ ΣTHN ATTIKH, 2006 Πηγή: Eπεξεργασία στοιχείων ΠAEΠ ΠΙΝΑΚΑΣ 20. H ΔOMH THΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ / EΠIΠEΔO EKΠAIΔEYΣHΣ ΣTHN ATTIKH, 2006 Πηγή: Eπεξεργασία στοιχείων ΠAEΠ

17 Στην Αττική οι δύο μεγαλύτερες ομάδες με επίπεδο εκπαίδευσης πλέον της δευτεροβάθμιας, δηλαδή της Ανώτατης Σχολής και της Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που συγκεντρώνουν αντιστοίχως περί το 21% και 20% της απασχόλησης, και σε ποσοστά υψηλότερα του εθνικού μέσου όρου, υποχωρούν μεταξύ 2005 και 2006, ενώ αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα συνολικά (Πίνακας 20). Με άλλα λόγια φαίνεται ότι στην Αττική αν και παράγονται περισσότερες θέσεις εργασίας αυτές δεν τείνουν να είναι ούτε καλύτερες ως προς την ειδίκευση ούτε ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης. Και αυτό συνδέεται με την παραγωγική διάρθρωση και την παραγωγική εξειδίκευση που διαμορφώνεται, και τις εξελίξεις στον τομέα των επιχειρήσεων. 7. Η παραγωγική διάρθρωση και οι επιχειρήσεις Στην Περιφέρεια Αττικής όπου, όπως ήδη γνωρίζουμε, ως αποτέλεσμα της αναπτυξιακής διαδικασίας των μεταπολεμικών δεκαετιών, που ως έκταση καταλαμβάνει σχεδόν στο 3% (2,88%) της χώρας, συγκεντρώνεται περισσότερο από το 1/3 του πληθυσμού (36,1%) και της απασχόλησης (37,2%) της χώρας, και παράγεται σχεδόν το ½ (49,2%) ΑΕΠ της χώρας, δραστηριοποιείται σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (ΕΣΥΕ Μητρώο Επιχειρήσεων 2003) το 35,2% των επιχειρήσεων της χώρας και πραγματοποιεί σχεδόν το 67% του συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων όλης της χώρας (Πίνακας 21). ΠΙΝΑΚΑΣ 21. APIΘMOΣ EΠIXEIPHΣEΩN KAI KYKΛOΣ EPΓAΣIΩN,TOMEIΣ ME TIΣ ΠEPIΣΣOTEPEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ, ΠEPIΦEPEIA ATTIKHΣ Πηγή: KETA Aττικής 2007 και Iωάννου 2009δ. Η μητροπολιτική διάσταση της περιφέρειας και των Νομών του φαίνεται και από το γεγονός ότι το μερίδιο στον κύκλο εργασιών είναι σχεδόν διπλάσιο του μεριδίου στον α- ριθμό των επιχειρήσεων. Για σύγκριση αναφέρονται ως παράδειγμα τα σχετικά μερίδια του 2 ου «πλουσιότερου» σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ, του Ν. Κορινθίας όπου με το 1,2% των 22

18 επιχειρήσεων της χώρας αντιστοιχεί το 0,7% του συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων της χώρας. Στον πίνακα 21 παρουσιάζονται και οι τομείς με τον πολυπληθέστερο αριθμό επιχειρήσεων, όπου προεξάρχει το εμπόριο τόσο σε αριθμό όσο και σε κύκλους εργασιών. Η αναλυτική εικόνα των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και τα στοιχεία του κύκλου εργασιών τους για το 2002 και το 2003 παρουσιάζονται στον Πίνακα 22. ΠΙΝΑΚΑΣ 22. APIΘMOΣ EΠIXEIPHΣEΩN KAI KYKΛOΣ EPΓAΣIΩN, KATA KATHΓOPIA OIKONOMIKHΣ ΔPAΣTHPIOTHTAΣ, ΠEPIΦEPEIA ATTIKHΣ, Πηγή: KETA Aττικής Η σύγκριση των στοιχείων μεταξύ 2002 και 2003 (Πίνακας 23) δείχνει τις τάσεις της παραγωγικής εξειδίκευσης προς περαιτέρω «τριτογενοποίηση της οικονομίας στην Περιφέρεια Αττικής με μείωση των επιχειρήσεων μεταποίησης, αλλά και τις πηγές αύξησης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων (Πίνακας 24), όπου εκτός από την «τριτογενοποίηση» παρατηρείται και διαδικασία συγκέντρωσης του κύκλου εργασιών σε λιγότερες επιχειρήσεις τόσο στην μεταποίηση όσο και στο εμπόριο. Τόσο τα στοιχεία της απασχόλησης όσο και τα στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του κύκλου εργασιών αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο «δυναμισμό» του κλάδου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ». Σε αυτές περιλαμβάνεται το πλήθος των υπηρεσιών που «ανατίθενται εκτός» σε αυξανόμενο βαθμό από επιχειρήσεις και νοικοκυριά έξω από την δομή και λειτουργία τους, καθώς και νέες δραστηριότητες που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Προς πλήρη αποσαφήνιση του περιεχομένου του εν λόγω κλάδου που αναπτύσσεται δυναμικά στην Μητροπολιτική Αττική ας σημειώσουμε το αναλυτικό περιεχόμενό του σε δραστηριότητες. Περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με ακίνητη περιουσία (ανάπτυξη, πώληση, εκμίσθωση, μεσιτικά), εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή, εκμίσθωση ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, εκμίσθωση αυτοκινήτων, εκμίσθωση λοιπού εξο- 23

19 πλισμού μεταφορών, εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού, εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, την πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες, την παροχή συμβουλών για τον υλικό εξοπλισμό πληροφορικής και λογισμικού (software) και προμήθεια λογισμικού, επεξεργασία δεδομένων, δραστηριότητες σχετικές με τράπεζες δεδομένων, συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής, έρευνα και ανάπτυξη, άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες (νομικές, λογιστικής, τήρησης βιβλίων και ελέγχου, παροχής φορολογικών συμβουλών, έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης, παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών ελέγχουσες εταιρείες). Περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, διαφήμιση, εξεύρεση και προμήθεια προσωπικού, δραστηριότητες ιδιωτικού αστυνομικού και παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων, μέσων μεταφοράς και άλλων χώρων, και διάφορες άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες (φωτογραφικές, συσκευασίας, γραμματείας και μετάφρασης, δραστηριότητες κέντρων κλήσεων). ΠΙΝΑΚΑΣ 23.TOMEIΣ ΔPAΣTHPIOTHTAΣ ME TO MEΓAΛYTEPO ΔYNAMIΣMO ΣTHN ATTIKH (ΠOΣOΣTIAIA AYΞHΣH APIΘMOY EΠIXEIPHΣEΩN, ) Πηγή: KETA Aττικής ΠΙΝΑΚΑΣ 24.TOMEIΣ EΠIXEIPHMATIKHΣ ΔPAΣTHPIOTHTAΣ ME TH MEΓAΛYTEPH AYΞHΣH ΣTON KYKΛO EPΓAΣIΩN ΣTHN ATTIKH, 2003 Πηγή: KETA Aττικής

20 8. Είναι βιώσιμο το μοντέλο ανάπτυξης και απασχόλησης της Aττικής; Η παραγωγική εξειδίκευση της Μητροπολιτικής Αττικής με διεθνή κριτήρια βρίσκεται στο εμπόριο, ενώ και με εθνικά κριτήρια στην παραγωγική εξειδίκευσή της προστίθενται η μεταποίηση και οι κατασκευές. Όμως οι τάσεις που προαναφέρθηκαν για την μεταποίηση και το εμπόριο, και η τυχόν συνέχισή τους δημιουργούν ερωτηματικά ως προς την βιωσιμότητα του αναπτυξιακού μοντέλου της Αττικής. Ως προς την μεταποίηση πρέπει να ληφθεί υπόψη η χωρική συγκέντρωση της ελληνικής μεταποίησης στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Κορινθίας και Εύβοιας όπου βρίσκεται το 48% των μονάδων, το 46% της απασχόλησης, και το 53% της ακαθάριστης α- ξίας παραγωγής. Οι τέσσερις αυτοί νομοί μαζί με τον Θεσσαλονίκης συγκεντρώνουν το 63% των μονάδων, το 57% της απασχόλησης, το 65% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής όλης της ελληνικής μεταποίησης. Αυτή η χωροταξική συγκέντρωση της ελληνικής μεταποίησης περιγράφεται παραστατικά στο Ειδικό Χωροταξικό της Ελληνικής Βιομηχανίας που περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ Αριθμ περί του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού, (Πίνακας 25). ΠΙΝΑΚΑΣ 25. H XΩPOTAΞIA THΣ EΛΛHNIKHΣ BIOMHXANIAΣ Πηγή: KYA 11508/2009. ΠΙΝΑΚΑΣ 26. EIΔIKO XΩPOTAΞIKO ΓIA BIOMHXANIA KAI AΠAΣXOΛHΣH ΣTHN MHTPOΠOΛH-ATTIKH, Πηγή: KYA 11508/2009 και Συνοδευτικές Mελέτες. 25

21 Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο σχεδιασμού οι προοπτικές της βιομηχανικής απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής, και κυρίως εκεί που κυρίως συγκεντρώνεται η βιομηχανική απασχόληση (Δυτική Αττική, Βόρεια Αττική) ορθά, δεν θεωρούνται θετικές, αλλά εκτιμάται ότι, όπως συνοψίζεται στον Πίνακα 26, οι συνέπειες θα απορροφηθούν λόγω των προοπτικών άλλων τομέων ως προς την απασχόληση. Στην εμπορική δραστηριότητα που αποτελεί με διεθνή κριτήρια τον τομέα παραγωγικής εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής, οι ήδη υφιστάμενες τάσεις δείχνουν την γοργή διαδικασία αναδιάρθρωσης και συγκέντρωσης της εμπορικής δραστηριότητας και των δικτύων της στην περιοχή της Αττικής, και είναι συζητήσιμο αφενός σε ποιόν βαθμό το καθαρό αποτέλεσμα ως προς την δημιουργία απασχόλησης και περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας θα είναι σημαντικά θετικό, αφετέρου σε ποιόν βαθμό αυτό το πρότυπο αναδιάρθρωσης που βασίζεται στην σε πλήρη εξέλιξη «στρατηγική των εμπορικών κέντρων», που συνοψίζεται στον Πίνακα 27, είναι αφ εαυτού βιώσιμο σε συνθήκες πιθανής «φούσκας» στον κατασκευαστικό τομέα. Με άλλα λόγια, εάν η Περιφέρεια Αττικής κινδυνεύει να επαναλάβει το «πάθημα» της Ιρλανδίας κατά την κρίση του ΠΙΝΑΚΑΣ 27. ANAΔIAPΘPΩΣH EMΠOPIKHΣ ΔPAΣTHPIOTHTAΣ KAI ΔIKTYΩN ΣTHN MHTPOΠOΛITIKH ΠEPIOXH ATTIKHΣ Πηγή: Eπεξεργασία Στοιχείων Έρευνας σε εξέλιξη. Η περίοδος προετοιμασίας και διεξαγωγής των ολυμπιακών αγώνων, και η μετέπειτα διαχείριση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και υποδομών είναι προσανατολισμένη στην αναπροσαρμογή των οικονομικών, κοινωνικών και χωρικών δομών. Οι τάσεις δείχνουν ό- τι η αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος της Αθήνας δεν οδηγείται στην διεύρυνση και εμβάθυνση της παραγωγικής της βάσης με παραγωγή νέων, υψηλής τεχνολογίας προϊόντων, αλλά σε κλάδους που συνδέονται με την κατασκευαστική, εμπορική και εν μέρει τουριστική δραστηριότητα. Τα δίκτυα υποδομών με έμφαση στα δίκτυα μεταφορών ανθρώπινου δυναμικού και εμπορευμάτων, επιτρέπουν την διαμόρφωση επιμέρους πόλων και αξόνων ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, και ταυτόχρονα αλλάζουν την γεωγραφία της Αττικής, συνδέοντας άμεσα τις τρεις γεωφυσικές ενότητες (Λεκανοπέδιο, Θριάσιο και Μεσόγεια), διαχέοντας την αστικοποίηση στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής και ενοποιώντας την αγορά εργασίας σε μία μητροπολιτική αγορά εργασίας. Όμως το «Μητροπολιτικό σχέδιο» της Αττικής μοιάζει να στερείται μιας συστηματικής συνιστώσας ως προς την πολιτική απασχόληση και την ανεργία και την ανάγκη μείωσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στα ποσοστά απασχόλησης. H γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού που τυχόν μειώνει την τοπική ανεργία δεν αρκεί ως 26

22 λύση για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση.tα υψηλά ποσοστά απασχόλησης πρέπει να είναι δομικό στοιχείο της αναπτυξιακής πολιτικής ως προϋπόθεση διατηρούμενης οικονομικής μεγέθυνσης και σύγκλισης. H στασιμότητά τους στους παραγωγικότερους τομείς δείχνει περιφέρεια που μπορεί να στερηθεί του αναπτυξιακού δυναμισμού και να έρθει σε οικονομική στασιμότητα, παρά το γεγονός των ευνοϊκών προϋποθέσεων βιώσιμης ανάπτυξής της. Oι πολιτικές απασχόλησης κρίνονται κατ εξοχήν στις τοπικές αγορές εργασίας που υφίστανται αναγκαίες αναδιαρθρώσεις. Όλες οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται και καταργούνται σε επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο. Συνεπώς το σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της Μητροπολιτικής περιοχής των Αθηνών, πρέπει να περιλαμβάνει και μια συνιστώσα ως προς την πολιτική απασχόλησης και τις εργασιακές σχέσεις. 9. Προκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Aττικής Αυτή είναι μία πρόκληση για τους ίδιους τους εκπροσώπους των εργατικών και των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να καταστεί δυνατή η ενδογενής ανάπτυξη της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο αποκτούν ουσιαστικό νόημα τα στατιστικά στοιχεία και οι αριθμοί για την οικονομία και την αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν μία σειρά προκλήσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη της Μητροπολιτικής Αττικής που αφορούν αφενός Εργαζόμενους και Συνδικαλιστικές Ενώσεις (Σωματεία-Εργατικά Κέντρα), αφετέρου Επιχειρήσεις & Επιχειρηματικές Ενώσεις (Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Εμπόρων, Επαγγελματιών, Αυτό-απασχολουμένων). Οι προκλήσεις είναι: Μεσοπρόθεσμες για την περίοδο , Μακροπρόθεσμες για την περίοδο Η αναδιοργάνωση και αναβαθμισμένη λειτουργία των ίδιων των επαγγελματικών ενώσεων (εργαζομένων και επιχειρηματιών), ανάλογα με την περιφερειακή / μητροπολιτική διάσταση των ζητημάτων, ώστε η επιχειρηματική δραστηριότητα και η α- πασχόληση να συνδεθεί στην Αττική με πολιτικές για την καινοτομία, την ενδοπεριφερειακή ολοκλήρωση, την επιχειρηματικότητα και την βιώσιμη απασχόληση σε παλιούς και νέους οικονομικούς τομείς, είναι ένα θέμα που παραμένει ανοικτή πρόκληση, και πρέπει να συζητηθεί και να αναλυθεί περαιτέρω. Αν αυτή η μελέτη κατάφερε να οριοθετήσει το θέμα και να ανοίξει /συμβάλλει στην συζήτηση τότε πετυχαίνει τον πρώτο στόχο της. 10. Αντί επιλόγου: Τα επίχειρα της υπανάπτυξης Το πύρινο/οικολογικό πλήγμα στην ΒΑ Αττική το καλοκαίρι του 2009, εκτός από επαναβεβαίωση ελλειμμάτων πρόληψης, σχεδίου, «αντανακλαστικών», διοίκησης, κυβέρνησης, κοκ. απαξίωσε σε 2-3 ημέρες μέρος αυτού που «υπεραξιώθηκε» σε 2-3 δεκαετίες. Η Πεντέλη από δάσος και τροφοδότης μαρμάρου (για νεροχύτες και πλατύσκαλα) σε Αθηναϊκές μονοκατοικίες και πολυκατοικίες του , έγινε το , με τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές (1978,1981,1982,1993,1995,1998,2000,2005) τόπος οικιστικής ανάπτυξης. Στο «μοντέλο» της μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής μεγέθυνσης, με την αυξανόμενη πληθυσμιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, το σήμα κατατεθέν της οικονομικής / κοινωνικής ανόδου πέρασε από την πολυκατοικία του στις συνεχείς μετεγκαταστάσεις στα προάστια, που επεκτείνονταν 5-10 χιλιόμετρα ανά δεκαετία. Όμως όπως και με την «αντιπαροχή» της δεκαετίας του 50 έτσι και στις επόμενες δεκαετίες η καθ ύ- ψος και η κατ έκταση επέκταση της πόλης είχε κοινούς παρονομαστές. 27

23 Πρώτον, παρά την μεγάλη οικονομική μεγέθυνση που έλαβε χώρα, η μονομέρεια του ιδιωτικού/ατομικού εν απουσία του κοινού / κοινοτικού των θεσμών και των υποδομών (δρόμων, σιδηροδρόμων, αποχετεύσεων, προστατευομένων ζωνών και πάρκων, κοκ) ώστε να είναι βιώσιμη η αξία των ιδιωτικών υπερδομών. Δεύτερον, την αθεσμία (χωρίς μίνιμουμ κανόνων και αξιών) της πόλης και της ατάκτως αναδυόμενης Μητρόπολης, με την κρατική παρουσία των υποτίθεται δημόσιων ρυθμιστικών αρχών κυρίως για να παράγουν προσόδους (δηλωμένες και άδηλες). Με αυτό το «μοντέλο» η Περιφέρεια Αττικής με έκταση του 2,88% της χώρας, συγκέντρωσε περί την Πρωτεύουσα Αθήνα περισσότερο από το 1/3 του πληθυσμού (36,1%) και της απασχόλησης (37,2%) και παράγει σχεδόν το ½ (49,2%) ΑΕΠ της χώρας.όμως δεν ή- ταν μοιραίο η πληθυσμιακή συγκέντρωση καθ εαυτή να οδηγεί σε απαξιώσεις οικισμών, περιοχών, περιβάλλοντος.αλλά το ότι, εντέλει, το εγχώριο πολιτ(ευτ)ικό σύστημα, κάθε ε- πιπέδου διοίκησης, «δεν κατάλαβε τίποτα» ούτε από την (Ολυμπιακή) Βαρκελώνη. Στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πόλη της Μεσογειακής ακτής, και στην Περιφέρειά της, ανάλογης έκτασης με της Αττικής, με υψηλότερη πυκνότητα πληθυσμού από την Αττική, ήταν εγκαίρως σχεδιασμένη, οργανωμένη και διοικούμενη ως Μητροπολιτική περιοχή για τα σχεδόν 5 εκ. κατοίκων (όπου τείνει και η Αττική) από τα 7,3 εκ. της Καταλωνίας. Με υποδομές όπως και τα 68 δημοτικά πάρκα, εκ των οποίων 6 μεγάλα Εθνικά Δασικά με αστερισμό μικρών, και αναλογία 181 τ.μ. πάρκου ανά κάτοικο. Όταν πριν 15 χρόνια ο Κ.Καστοριάδης σημείωνε ότι «ένας τόπος, που δεν είχε - με μία έννοια- αλλάξει μέσα από 25 αιώνες, έγινε σμπαράλια μέσα σε 20 χρόνια, και όταν λέω έ- νας τόπος δεν εννοώ μόνον τα τοπία, εννοώ κυρίως τους ανθρώπους και την ποιότητα και την στάση των ανθρώπων», δεν είχε προλάβει να δεί πως μπορεί σε λίγα χρόνια να γίνει «σμπαράλια» και το τοπίο των Αττικών βουνών και δασών, λόγω θεσμικής υπανάπτυξης. Βιβλιογραφικές Αναφορές Commission of the European Communities, 2004, A new partnership for cohesion: convergence, competitiveness, cooperation Commission of the European Communities, Brussels Third Report on Economic and Social Cohesion,, Brussels. Ιωάννου Χρ. 2008, Οικονομία και Αγορά Εργασίας στην Θράκη: Η Πρόκληση της Υπανάπτυξης, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Νο 52 / Ιωάννου Χρ. 2009α, Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Πελοποννήσου: Απασχόληση και Εργασιακές Σχέσεις, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Νο 53/ Ιωάννου Χρ. 2009β, Τα Μάντσεστερ των Βαλκανίων : Οικονομία και Αγορά Εργασίας σε Ημαθία, Πιερία, Πέλλα, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Νο 54/2009. Ιωάννου Χρ. 2009γ, Η Αποκλίνουσα Οικονομία της Θεσσαλίας και Προκλήσεις για την Απασχόληση, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Νο 55 /2009. Ιωάννου Χρ. 2009δ, Η Πρόκληση της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Οικονομία και Απασχόληση στους Νομούς Κορινθίας και Αρκαδίας, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Νο 56/2009. ΚΕΤΑ Αττικής 2007, Έκθεση Επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια Αττικής, Επικαιροποίηση 2006, Ιούνιος 2007, Αθήνα. Laakso Seppo, 2003, The Regional Economy of Helsinki from an International Perspective, Helsinki City Urban Facts Office, Helsinki. ΠΑΕΠ 2009, Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας Περιφέρειες και Νομοί 2006, Μάιος 2009, Αθήνα. Ρωμαίος, Κώστας 1969: Η Πρωτεύουσα στην Εγκυκλοπαίδεια Λαογραφική και Γεωγραφική, Ελλάς, Τόμος Β2, Εκδόσεις Χ. Γιοβάνη, Αθήνα. 28

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Eνώ η Ελλάδα διαθέτει, υποτίθεται, πολιτικές απασχόλησης και περιφερειακής α-

Eνώ η Ελλάδα διαθέτει, υποτίθεται, πολιτικές απασχόλησης και περιφερειακής α- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ: Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Του: Χρήστου Α. Ιωάννου* Σύνοψη Eνώ η Ελλάδα διαθέτει, υποτίθεται, πολιτικές απασχόλησης και περιφερειακής α- νάπτυξης συνοδευόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο.

Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο. Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο. Βάλια Αρανίτου, ΙΝΕΜΥ, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιων Σαγιάς, ΕΜΠ ΟΡΣΑ-ΕΣΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ. Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ως κύρια στοιχεία ανάλυσης της χωροταξικής ένταξης της περιφέρειας εξετάζονται (όπως αναφέρονται και στις προδιαγραφές της µελέτης), ο ρόλος της στο εθνικό, ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι νέες θεωρητικές απόψεις που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, αναφέρονται στον κυρίαρχο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην αναπτυξιακή διαδικασία, στην

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Στη διαδικασία διαμόρφωσης των κοινωνιών, συνέβαλλε και η γυναικεία εργασία κάτω βέβαια από διάφορες μορφές ανισοτιμίας. Σταδιακά όμως, μέσω των γυναικείων συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολικής Πελοποννήσου 2 Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

Ηπύρινη / οικολογική καταστροφή του 2007 στην Πελοπόννησο είναι μία από

Ηπύρινη / οικολογική καταστροφή του 2007 στην Πελοπόννησο είναι μία από ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Του: Χρήστου Α. Ιωάννου* Σύνοψη Ηπύρινη / οικολογική καταστροφή του 2007 στην Πελοπόννησο είναι μία από τις 10 μεγαλύτερες «φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14:

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1449128-05/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ελένη Χήτα, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΘΗΝΑ 2007- Α) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η διάρθρωση του κλάδου των κατασκευών είναι πιο απλή σε σχέση με άλλους, εξίσου σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ο διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μάρτιος 2014 (περιλαμβάνει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές) Πηγές Στοιχείων :Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει ποσοστό 6,9% του πληθυσµού και παράγει 6,3%

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη. Μάντσεστερ, που προηγήθηκε με την ίδρυση το 1778, του πρώτου συνεταιρισμού στον κόσμο, της Κοινής Συντροφίας και Αδελφότητος των Αμπελακίων.

Σύνοψη. Μάντσεστερ, που προηγήθηκε με την ίδρυση το 1778, του πρώτου συνεταιρισμού στον κόσμο, της Κοινής Συντροφίας και Αδελφότητος των Αμπελακίων. ΤΑ «ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ»: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΗΜΑΘΙΑ, ΠΙΕΡΙΑ, ΠΕΛΛΑ Του: Χρήστου Ιωάννου* Σύνοψη Οι κρίσεις στις κλωστοϋφαντουργίες της Μακεδονίας κατέστησαν Νομούς όπως της Νάουσας περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

young people in agriculture remains stable. Brussels: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 5-7/2002.

young people in agriculture remains stable. Brussels: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 5-7/2002. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο οικογενειακές επιχειρήσεις, 1 με σχεδόν ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών, και μικρό ποσοστό μισθωτής απασχόλησης. Σύμφωνα με στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα