ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ) ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ) ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - Α Ε Υ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ) ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σάββας Ροµπόλης Γιώργος Ρωµανιάς Βασίλης Μαργιός Ιωάννης Χατζηβασίλογλου Αθήνα, Απρίλιος 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εισαγωγή Μεθοδολογία Βασικά Στατιστικά Στοιχεία Παραδοχές Αναλογιστική Ανάπτυξη Αναλογιστικές Προβολές έσµη Συµπερασµάτων και Προτάσεων.. 44

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Απρίλιο 2001, παρουσιάσαµε την εργασία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-Α Ε Υ «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΜΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ», σε µια προσπάθεια υπεύθυνης και αποτελεσµατικής παρέµβασής µας, στην εν εξελίξει ευρισκόµενη, τότε, διαδικασία µεταβολών του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. Σήµερα, παρουσιάζουµε τα πρώτα αλλά βασικά ευρήµατα της νέας µελέτης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-Α Ε Υ και επιχειρούµε νέα υπεύθυνη παρέµβαση στις διαγραφόµενες κυβερνητικές πρωτοβουλίες στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης. Η σηµερινή εργασία αποτελεί συνέχεια και συµπλήρωση και όχι απλή επικαιροποίηση της µελέτης του Εν τούτοις, ανάµεσα στις δυό αυτές µελέτες διαπιστώνονται συγκεκριµένες διαφορές και αποκλίσεις: Η µελέτη του 2001 κάλυπτε το σύνολο του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας µας (πλην ΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΓΑ και κατά περίπτωση ΝΑΤ) ενώ η σηµερινή µελέτη καλύπτει µόνον το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η µελέτη του 2001 είχε στηρίξει τις αναλογιστικές της προσεγγίσεις, στη µέθοδο των «µέσων όρων», σ αντίθεση µε τη σηµερινή µελέτη που στηρίζεται σε πραγµατικά στοιχεία και ακολουθεί τη µέθοδο «άτοµο προς άτοµο», µε συνέπεια να οδηγεί σε περισσότερο αξιόπιστα συµπεράσµατα και πορίσµατα. Οι διαφορές και αποκλίσεις αυτές δικαιολογούνται, απολύτως, από τη νέα, σε σχέση µε εκείνη του 2001, κοινωνικο-οικονοµική πραγµατικότητα που έχει διαµορφωθεί, σήµερα, στη χώρα µας αλλά και από τις δικές µας δυνατότητες στη συγκέντρωση και χρήση πρωτογενών στοιχείων για τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους. 1

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τη νέα πραγµατικότητα ορίζει, κυρίως, η ψήφιση και θέση σε ισχύ του Ν. 3029/2002 µε τον οποίο (µεταξύ άλλων): Εξασφαλίστηκε η πλεονασµατική λειτουργία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για µια υπερεικοσαετή περίοδο, µέσω και της θέσπισης ετήσιας ποσοστιαίας χρηµατοδότησής του, από τον κρατικό προϋπολογισµό (1 % του ΑΕΠ), Προβλέφθηκε η περαιτέρω, µέχρι το 2032, διασφάλιση της πλεονασµατικής λειτουργίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε τη νοµοθέτηση της µέριµνας διεξαγωγής πλήρων αναλογιστικών µελετών, ανά 5ετία και καταβολής συµπληρωµατικού ποσού χρηµατοδότησης, µε ευθύνη του κράτους, Προγραµµατίσθηκε και µάλιστα χωρίς κοινωνικές εντάσεις και αντιδράσεις, η, επιδιωκόµενη εδώ και δεκαετίες, ένταξη, στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (που µετατρέπεται σε ενιαίο και βιώσιµο φορέα κοινωνικής ασφάλισης του συνόλου της µισθωτής εργασίας του ιδιωτικού τοµέα), των 8 ειδικών Ταµείων και Κλάδων κύριας σύνταξης. Αυτονοµήθηκε η επικουρική από την κύρια ασφάλιση µε τη σύσταση αντίστοιχου ανεξάρτητου ειδικού φορέα. Με τις ρυθµίσεις αυτές, όπως και µε άλλες µικρότερης εµβέλειας, του Ν. 3029/2002 (αλλά και του Ν. 3232/2004 όπως και άλλων νόµων), διαµορφώθηκε µια εντελώς νέα πραγµατικότητα στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα µας. Ως συνέπεια της νέας αυτής πραγµατικότητας, οι επιδιώξεις της σηµερινής µας παρέµβασης αποσκοπούν, κυρίως, στη στήριξη των αλλαγών που έχει επιφέρει ο Ν. 3029/2002, σ αντίθεση µε τις στοχεύσεις της παρέµβασής µας το 2001, οπότε και επιδιώκαµε τη νοµοθέτηση των αλλαγών που τελικώς επέφερε ο Ν. 3029/2002. Ασφαλώς, η διαπίστωση, ότι, επιδιώκεται, µε διάφορες προφάσεις, η ανατροπή της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης του 2002 και ότι η ΓΣΕΕ είναι αναγκασµένη να στηρίξει τη µεταρρύθµιση αυτή, δεν µας αφαιρεί το δικαίωµα που αποτελεί και καταστατική υποχρέωση της Συνοµοσπονδίας, να επιδιώξουµε τη βελτίωση της παρεχόµενης κοινωνικής προστασίας προς τη µεγάλη πλειοψηφία των ασφαλισµένων και συνταξιούχων. Πράγµατι, από τα πορίσµατα της νέας µας µελέτης προκύπτει η απίστευτη έκταση της φτώχειας που δυναστεύει την πλειοψηφία των συνταξιούχων και η ανάγκη άµεσων παρεµβάσεων για τη βελτίωση της θέσης των πληθυσµιακών αυτών στρωµάτων. 2

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επισηµαίνεται, ακόµη, ότι δεν δίδουµε σήµερα, στη δηµοσιότητα ολόκληρη τη νέα µελέτη µας. Την ίδια, άλλωστε, πρακτική είχαµε ακολουθήσει και κατά την περίοδο παρουσίασης της µελέτης µας του Όµως, µε τα στοιχεία που δίνουµε, σήµερα, στη δηµοσιότητα, ενηµερώνουµε και τροφοδοτούµε, επαρκώς, την κοινή γνώµη, τα συνδικάτα και τους λοιπούς κοινωνικούς φορείς, την κυβέρνηση και τους πολιτικούς σχηµατισµούς, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τα ερευνητικά κέντρα, µε εξαιρετικώς ενδιαφέροντα, πρωτότυπα και αξιόπιστα ευρήµατα, ικανά να προσανατολίσουν τη γενικότερη συζήτηση που έχει, ήδη, αρχίσει, στις σωστές κατευθύνσεις και να προκαλέσουν τους ανάλογους χρήσιµους προβληµατισµούς. Εννοείται, ότι, διατηρούµε την ευχέρεια ενίσχυσης της παρέµβασής µας µε τα λοιπά στοιχεία της µελέτης µας, ανάλογα µε τη φύση, την έκταση και την εξέλιξη των αντίστοιχων κυβερνητικών πρωτοβουλιών, στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης. 3

6 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Υπενθυµίζεται, ότι, στη µελέτη του 2001, είχαν εκτιµηθεί, κατά την ανάπτυξη των αναλογιστικών ισοζυγίων και των χρηµατορροών, µεγάλος αριθµός εναλλακτικών σεναρίων και συγκεκριµένα εκτιµήθηκαν: 72 σενάρια για τα µακροχρόνια αναλογιστικά ισοζύγια και 38 σενάρια για τις χρηµατορροές. Επισηµαίνεται, ακόµη, ότι, βασική µεταβλητή τόσο των 72 σεναρίων των αναλογιστικών ισοζυγίων όσο και των 38 σεναρίων των χρηµατορροών, αποτέλεσε το κατά περίπτωση εκτιµώµενο ηµογραφικό Υπόδειγµα: στη µελέτη είχαν χρησιµοποιηθεί 3 εναλλακτικά ηµογραφικά Υποδείγµατα. Το 1 ο ηµογραφικό Υπόδειγµα στηριζόταν στην παραδοχή, ότι, η απασχόληση θα παρουσίαζε αύξηση µέχρι να φθάσει στο ποσοστό 72 % στο οποίο και επρόκειτο να σταθεροποιηθεί. Το 2 ο ηµογραφικό Υπόδειγµα στην παραδοχή αύξησης της απασχόλησης µέχρι σταθεροποίησής της στο ποσοστό 62 % και το 3 ο στην παραδοχή αύξησης της απασχόλησης µέχρι σταθεροποίησής στο ποσοστό 82 %. Κεντρικό σηµείο των εκτιµήσεων όλων των πιο πάνω σεναρίων, αποτέλεσε ο παράλληλος διπλός υπολογισµός τους µε βάση τον αριθµό των, εκάστοτε, περιλαµβανοµένων ασφαλιστικών Ταµείων. Πράγµατι, στους υπολογισµούς περιλαµβάνονταν: Είτε το σύνολο των ασφαλιστικών Ταµείων εκτός ΟΓΑ, ΝΑΤ και ΗΜΟΣΙΟΥ, Είτε το σύνολο των ασφαλιστικών Ταµείων εκτός ΟΓΑ και ΗΜΟΣΙΟΥ (δηλαδή στη δεύτερη αυτή οµάδα υπολογισµών περιλαµβανόταν και το ΝΑΤ). Η πρακτική αυτή, εν τούτοις, της συνεκτίµησης των µεγεθών του συνόλου των ασφαλιστικών Οργανισµών για την εξαγωγή συνολικών συµπερασµάτων για την κοινωνικο-ασφαλιστική κατάσταση της χώρας, που ακολουθείται, γενικώς, παρουσιάζει, ειδικώς για την Ελλάδα, µε την 4

7 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ µεγάλη διασπορά των κοινωνικο-ασφαλιστικών καλύψεων και τις εξίσου µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ των καλύψεων αυτών, εγγενή σοβαρά µειονεκτήµατα: Οδηγεί, µέσω αλγεβρικών αθροισµάτων των άνισων ασφαλιστικών µεγεθών σε κρυφούς συµψηφισµούς των υφιστάµενων ανισοτήτων (π.χ. ο υπολογισµός των µέσων συντάξεων για το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων αρχίζει να στερείται νοήµατος όταν οι διάφοροι ασφαλιστικοί Οργανισµοί χορηγούν συντάξεις µε µεγάλες µεταξύ τους αποκλίσεις), Αδυνατεί να εντοπίσει τις πηγές των προβληµάτων αφού µε τα αλγεβρικά αθροίσµατα και τους επαγόµενους συµψηφισµούς, η αναδυόµενη εικόνα ωραιοποιεί την υφιστάµενη, ενδεχοµένως στρεβλή, πραγµατικότητα και παρέχει ένα νέο αλλά πάντως, ανύπαρκτο «κοινωνικό είδωλο» (π.χ. οι µέσες συνολικές συντάξεις, ως προϊόν µεγάλων αποκλίσεων των κατά ασφαλιστικό φορέα συντάξεων, µπορεί να αποδίδουν µια ικανοποιητική η και υψηλού επιπέδου ασφαλιστική κάλυψη των συνταξιούχων, ενώ, την ίδια περίοδο, η µάζα των καταβαλλοµένων συντάξεων µπορεί να βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας), Στερείται της δυνατότητας, ως επακόλουθη συνέπεια της προηγούµενης αδυναµίας εντοπισµού των πηγών των προβληµάτων, να ανιχνεύσει, προκρίνει και εφαρµόσει τα αναγκαία µέτρα πολιτικής για την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας του συστήµατος και Τελικώς, µε την παρεµπόδιση της ευκρινούς διάκρισης των εστιών του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης όπου συσσωρεύονται οι αναπηρίες του και είναι έντονη η προβληµατικότητα της λειτουργίας του και όπου επιβάλλεται, συνεπώς, να κατευθυνθούν, κατά προτεραιότητα, οι προερχόµενοι από τον κρατικό προϋπολογισµό οικονοµικοί πόροι, δεν επιτρέπει στην Πολιτεία να κατανείµει, πράγµατι, τους εκάστοτε διατιθέµενους κρατικούς πόρους κατά τρόπο κοινωνικά αποτελεσµατικό αλλά και οικονοµικά βέλτιστο. Πράγµατι, δεν αποκλείεται η πιθανότητα να καταβάλλονται υψηλού κόστους κρατικοί πόροι, χωρίς, εν τούτοις, να βελτιώνεται η κοινωνική αποδοτικότητα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, τουλάχιστον σε σχέση µε τη µεγάλη πλειοψηφία των ασφαλισµένων και συνταξιούχων. 5

8 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Κατά την περίοδο κατάρτισης της πρώτης µελέτης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ- Α Ε Υ, δεν ήταν δυνατή η εξασφάλιση από τους µελετητές των κατ άτοµο στατιστικών στοιχείων και εποµένως ελήφθησαν υπ όψιν οι συναφείς µέσοι όροι. Η συναγωγή των αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων, όµως, της µελέτης και κυρίως, η προσπάθεια ανάδειξης της δέσµης προτάσεων, κατέστησαν σαφή τα πιο πάνω µειονεκτήµατα. Είναι, συνεπώς, εύλογο, ότι, µε την παρούσα νέα προσπάθεια έχει τεθεί, ως πρωταρχικός στόχος, η επιτυχής και εξ υπαρχής αντιµετώπιση των µειονεκτηµάτων αυτών. Με βάση, ακριβώς, την αποκτηθείσα εµπειρία και µε συνεκτίµηση των σηµερινών αναγκών και κυρίως της ανάγκης εξειδίκευσης των επιβαλλόµενων µέτρων πολιτικής για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας, στο µέλλον, του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας, κρίνουµε, ότι: Ο εντοπισµός των προβληµάτων του συστήµατος και των αντίστοιχων αιτιών τους, οφείλει να αποκτήσει, µε αντίστοιχες αναλογιστικές σε βάθος, κατά περίπτωση, προσεγγίσεις, εξειδικευµένο, κατά µεγάλες πληθυσµιακές οµάδες, χαρακτήρα, ώστε να αποφευχθούν κρυφοί συµψηφισµοί και αναιρέσεις και σχηµατισµοί στρεβλής κοινωνικοασφαλιστικής εικόνας και να καταστεί δυνατή, η εν συνεχεία, επεξεργασία και επιλογή των αναγκαίων µέτρων πολιτικής. Με τη σηµερινή εργασία µας, προχωρούµε σε ένα πρώτο βήµα: τη µελέτη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που, άλλωστε, καλύπτει, κοινωνικοασφαλιστικά, τη µεγάλη πλειοψηφία των εκπροσωπούµενων από τη ΓΣΕΕ, ασφαλισµένων και συνταξιούχων. Εξάλλου, ο νέος προσανατολισµός της µελέτης και η επικέντρωσή της στη διασφάλιση της πλεονασµατικής και κοινωνικά αποτελεσµατικής λειτουργίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατέστη αναγκαίος και για δυό ακόµη, πρόσθετους λόγους: Πρώτον, η νέα πλήρης και πραγµατική βάση δεδοµένων που µας έδινε τη δυνατότητα αναλογιστικών προσεγγίσεων µε τη µέθοδο «άτοµο προς άτοµο» και όχι µε τη µέθοδο «των µέσων όρων» και συναγωγής των πλέον αξιόπιστων συµπερασµάτων. Η πλήρης αυτή βάση δεδοµένων, όµως, περιλαµβάνει τους ασφαλισµένους και συνταξιούχους του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και µόνον και δεν επεκτείνεται και στους ασφαλισµένους των λοιπών Ταµείων και 6

9 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ εύτερον, η ψήφιση του Ν. 3029/2002 που έλαβε µέριµνα για την ενοποίηση των 8 ειδικών Ταµείων και την ένταξή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ώστε, µετά την , το αργότερο, η µισθωτή εργασία του ιδιωτικού τοµέα θα καλύπτεται, στο µέγιστο τµήµα της, από ένα και µόνο βιώσιµο ασφαλιστικό φορέα. Το βάρος, συνεπώς, πρέπει να πέσει, πλέον, στην οικονοµική βιωσιµότητα µε όρους κοινωνικής αποτελεσµατικότητας του ενιαίου αυτού φορέα κοινωνικής ασφάλισης της µισθωτής εργασίας του ιδιωτικού τοµέα. Στην παρούσα εργασία, έχουν συνεκτιµηθεί και αξιολογηθεί, αναλογιστικά, οι παράµετροι λειτουργίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως αυτές καθορίζονται στις ρυθµίσεις του Ν. 3029/2002 (σύστηµα χρηµατοδότησης, εντάξεις ειδικών Ταµείων, αυτονόµηση επικουρικής ασφάλισης κλπ), µε παράλληλη, όµως, διερεύνηση και αναλογιστική ποσοτικοποίηση των αναµενόµενων εξελίξεων σε περίπτωση που δεν υλοποιηθούν οι προβλέψεις του Ν. 3029/2002. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι αναλογιστικές προσεγγίσεις της παρούσας µελέτης στηρίχθηκαν σε συγκεκριµένη Τράπεζα (Βάση) εδοµένων για τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Στη Βάση αυτή εδοµένων περιλαµβάνονται τα πραγµατικά ασφαλιστικά στοιχεία του αντίστοιχου πληθυσµού, χωρίς, βέβαια, ονοµαστική αναφορά. Για τη συγκέντρωση των πρωτογενών στοιχείων αυτών, οφείλουµε να σηµειώσουµε την ευγενική ανταπόκριση του ιοικητή κ. Γιάννη Βαρθολοµαίου αλλά και της ιεύθυνσης Πληροφορικής του Ιδρύµατος, στη σχετική προσπάθειά µας. Βεβαίως, η περαιτέρω ταξινόµηση, επιλογή, ανάλυση και αναλογιστική µεταχείριση και αξιοποίηση των συγκεντρωθέντων πρωτογενών στοιχείων, έγινε από τους µελετητές στους οποίους ανήκει εξ ολοκλήρου η αντίστοιχη ευθύνη. Επισηµαίνουµε, επίσης, ότι για τις αναλογιστικές προσεγγίσεις χρησιµοποιήθηκαν τα αναλογιστικά µοντέλα του ελληνικού Οίκου αναλογιστικών µελετών «PRUENTIAL ΕΠΕ». Για λόγους πληρότητας στην ενηµέρωση, σε σχέση µε τα χρησιµοποιηθέντα στοιχεία, παρέχουµε τη διευκρίνιση, ότι, έχουµε αποφύγει τη χρήση των στοιχείων που ανακοινώνει, κατά καιρούς η ιεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τα στοιχεία αυτά δεν συµφωνούν µε τα αντίστοιχα που διαθέτει η ιεύθυνση Πληροφορικής του Ιδρύµατος, τα οποία και έχουµε επιλέξει 7

10 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ και χρησιµοποιήσει. Με δεδοµένο, ότι, µεταξύ των στοιχείων της ιεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής και εκείνων της ιεύθυνσης Πληροφορικής διαπιστώνονται ουσιώδεις αποκλίσεις, κρίνουµε σκόπιµο να επισηµάνουµε, ότι, τα στοιχεία της ιεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής «δεν αναφέρονται στο σύνολο των εργοδοτών και των ασφαλισµένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διότι προέρχονται αποκλειστικά από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (ΑΠ ) και βασίζονται µόνο στις ελεγµένες κατά το χρόνο εργασίας, εγγραφές» (βλ. «ΙΚΑ - ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», Πρόλογος, σελ. 1). Συνεπώς, στα χρησιµοποιηθέντα στοιχεία, περιλαµβάνεται το σύνολο των ασφαλισµένων (ακόµη και εκείνοι που έχουν µία (1) µόνον ηµέρα ασφάλισης) και το σύνολο των εργοδοτών. Περιλαµβάνονται, επίσης, οι οικοδοµικές επιχειρήσεις και όλοι οι εργαζόµενοι στην οικοδοµή. Σε σχέση µε το ύψος της περιουσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχει ληφθεί ως βάση υπολογισµού της εξέλιξης των αποθεµατικών και των επενδύσεων του Ιδρύµατος (βλ. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) συνεκτιµήθηκαν τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 1: Πίνακας 1 Ανάλυση Αποθεµατικών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ κατά την 31/12/2004 Περιουσία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ 5,555 δις Μείον Οφειλές προς του ΕΤΕΑΜ 2 δις. Λοιπές οφειλές 0,4 δις. Αποθεµατικά του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ 3,155 δις Το ποσό αυτό των 3,155 δις δεν συµφωνεί µε το αναγραφόµενο αντίστοιχο ποσό στον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του 2004 (3,9 δις ), επειδή στο ποσό του Κοινωνικού Προϋπολογισµού δεν έχει συνεκτιµηθεί το σύνολο των οφειλών του Ιδρύµατος. 8

11 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στη σηµερινή παρουσίαση έχουµε επιλέξει µόνο ένα τµήµα των στατιστικών στοιχείων που περιλαµβάνονται στη µελέτη. Η επιλογή των συγκεκριµένων αυτών στατιστικών στοιχείων έχει ως στόχευση, την έγκαιρη ενηµέρωση της κοινής γνώµης, των συνδικάτων, της κυβέρνησης αλλά και των πολιτικών ηγεσιών, µε τα αναγκαία στατιστικά ευρήµατα, ώστε οι συζητήσεις που πρόκειται να ακολουθήσουν να προσανατολιστούν στις σωστές κατευθύνσεις και οι σχετικοί προβληµατισµοί να αποδειχθούν χρήσιµοι και αποτελεσµατικοί. Επιβάλλεται, όµως, να επισηµανθεί, ότι, στην επιλογή των πηγών άντλησης σηµαντικών στοιχείων, έχουµε αποφύγει τη χρήση των αντίστοιχων καταγραφών των ετήσιων Κοινωνικών Προϋπολογισµών ή γνωστών εκδόσεων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Αντιθέτως, τα στοιχεία που έχουµε χρησιµοποιήσει και επεξεργασθεί, µε βάση κριτήρια δικής µας επιλογής, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση τους ως βάσης των αναλογιστικών µας προσεγγίσεων: Πρώτον, αναφέρονται στην τελευταία χρονική περίοδο ( εκέµβριος 2004) και εύτερον, χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά και προέρχονται από την βάση δεδοµένων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 9

12 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A. Στατιστικά Στοιχεία των Ενεργών Ασφαλισµένων Γράφηµα 1 Ηλικιακή Πυραµίδα Ενεργών Ασφαλισµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Άνδρες Γυναίκες Γράφηµα 2 Ηλικιακή Πυραµίδα Ενεργών Ασφαλισµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Άνδρες Έλληνες Άνδρες Αλλοδαποί Γυναίκες Ελληνίδες Γυναίκες Αλλοδαπές 10

13 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γράφηµα ,7% Κατανοµή Ηλικιών του συνόλου των ενεργών ασφαλισµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,4% ,7% ,2% ,4% ,6% Γράφηµα 4 Αριθµός Ασφαλισµένων ανά ύψος µηναίου µισθού Αριθµός Ασφαλισµένων Μέσος Μηνιαιος Μισθός Αλλοδαποί Έλληνες 11

14 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γράφηµα 5 Αριθµός Ασφαλισµένων ανά ηµέρες εργασίας σε ένα έτος Αριθµός Ασφαλισµένων Μέσες ηµέρες εργασίας ανά έτος Αλλοδαποί Έλληνες Σηµείωση: Το ανωτέρω διάγραµµα δεν αποτυπώνει απολύτως συγκρίσιµη εικόνα, επειδή αναφέρεται σε συνολικό πληθυσµό Ελλήνων ασφαλισµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και σε συνολικό πληθυσµό αλλοδαπών ασφαλισµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Β. Στατιστικά Στοιχεία των Συνταξιούχων Γράφηµα 6 Ηλικιακή Πυραµίδα Συνταξιούχων Γήρατος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Άνδρες Γυναίκες 12

15 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γράφηµα 7 Κατανοµή Αριθµού Συνταξιούχων, ανά είδος Αναπηρίας Σύνταξης % Επιβίωσης % Γήρατος % Γήρατος Επιβίωσης Αναπηρίας Γράφηµα 8 Επιβίωσης 19% Κατανοµή Ποσών Καταβαλλόµενων Συντάξεων, ανά είδος Σύνταξης Αναπηρίας 13% Γήρατος 68% Γήρατος Επιβίωσης Αναπηρίας 13

16 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γράφηµα 9 Κατανοµή Ύψους Μηναίων Συντάξεων Γήρατος 1000 και άνω % 7% % % % % % Γράφηµα 10 Κατανοµή Ύψους Μηναίων Συντάξεων Αναπηρίας % 600 και άνω % % % % 14

17 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γράφηµα 11 Κατανοµή Ύψους Μηναίων Συντάξεων Επιβίωσης 400 και άνω % % % % Γράφηµα 12 Μέσος Μηνιαίος Μισθός σε Κατανοµή Μέσου Μηνιαίου Μισθού Ανά Ηλικία και Φύλο Άνδρες Έλληνες Άνδρες Αλλοδαποί Γυναίκες Ελληνίδες Γυναίκες Αλλοδαπές Ηλικία 15

18 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πίνακας 2 Χώρα Προέλευσης Αριθµός Ασφαλισµένων Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Ελλάδα Άλλες χώρες Σύνολο Πίνακας 3 Χώρα Προέλευσης Μέσος αριθµός ηµερών εργασίας ανά µήνα Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Ελλάδα 17,62 17,67 17,64 Άλλες χώρες 13,76 14,95 14,17 Σύνολο 16,90 17,28 17,05 Πίνακας 4 Χώρα Προέλευσης Μέσο ηµεροµίσθιο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Ελλάδα 54,17 40,67 48,50 Άλλες χώρες 38,63 29,52 35,48 Σύνολο 51,26 39,06 46,29 16

19 ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ 4. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ 1. Αναλογιστικές Παραδοχές 1.1. Πίνακας Θνησιµότητας : EVK Τεχνικό επιτόκιο : 2,25%, πλέον πληθωρισµού, λαµβάνοντας υπ όψιν ολόκληρη την καµπύλη επιτοκίων καθώς και το χρονοδιάγραµµα καταβολών των παροχών 1.3 Πληθωρισµός : Η µελέτη εκπονείται σε περιβάλλον σταθερών τιµών. Συνεπώς για τους σκοπούς της µελέτης, τα µεγέθη είναι αποπληθωρισµένα 1.4 Μακροχρόνιος ρυθµός απόδοσης Επενδύσεων σε σταθερές τιµές (δηλαδή καθαρή από πληθωρισµό) : 2,25%, πλέον πληθωρισµού, λαµβάνοντας υπ όψιν ολόκληρη την καµπύλη επιτοκίων καθώς και το χρονοδιάγραµµα καταβολών των παροχών 1.5 ΑΕΠ κατά το 2005 : ,7 εκατ. Βλέπε το αναθεωρηµένο πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης Μέσος Ετήσιος Μακροχρόνιος ρυθµός αύξησης ΑΕΠ σε σταθερές τιµές : Χρησιµοποιήθηκε εναλλακτικά 3% ή 4% ή 5% 17

20 ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ 1.7 απάνες ιοίκησης (ως ποσοστό των καταβαλλόµενων συντάξεων) : 5,7% επί των καταβαλλοµένων παροχών 1.8 Εισπραξιµότητα : 100% 1.9 Οφειλές ΙΚΑ σε τρίτους : Έχουν ληφθεί υπ όψιν κατά τον υπολογισµό των αποθεµατικών του Ταµείου κατά την 31/12/ Ασφαλιστικό Σύστηµα : Το ισχύον καθεστώς κύριας σύνταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά τον Απρίλιο του Ένταξη Ειδικών Ταµείων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ : Άρθρο 5 του Ν.3029/2002 «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Εντασσόµενοι κλάδοι» 2. Λοιπές Παραδοχές Α. Ήδη ενεργοί ασφαλισµένοι 2.Α.1 Ηλικία ενεργών ασφαλισµένων : Η πραγµατική ηλικία ανά ασφαλισµένο (Βλέπε Γραφήµατα 1 και 2 ) 2.Α.2 Μέση ηλικία συνταξιοδότησης : Χρησιµοποιήθηκε εναλλακτικά 61 ή 62 ή 63 ή 64 ή 65 ετών 18

21 ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ 2.Α.3 Ηλικία θανάτου των ήδη ενεργών : Χρησιµοποιήθηκε ολόκληρη η πιθανοθεωριτική κατανοµή της θνησιµότητας, ανά ηλικία και φύλο, όπως παρατίθενται στους αναλογιστικούς πίνακες EVK Α.4 Αριθµός των ήδη ασφαλισµένων : Ελήφθη υπ όψιν ο πραγµατικός πληθυσµός, κατά την 31/12/ Α.5 Ετήσια εισφορά των ήδη ενεργών : Ελήφθησαν υπ όψιν τα ποσοστά εισφορών, βάσει των διατάξεων του ΙΚΑ καθώς και οι πραγµατικοί µισθοί ανά ασφαλισµένο. 2.Α.6 Ετήσια σύνταξη των ήδη ενεργών : Οι εκτιµώµενες βάσει πραγµατικών δηµογραφικών στοιχείων, των καταστατικών διατάξεων του ΙΚΑ, καθώς και των λοιπών παραδοχών της παρούσης. µελέτης 2.Α.7 Ρυθµός αύξησης µισθολογίου/εισφορών : Αντίστοιχα µε την αύξηση του ΑΕΠ 2.Α.8 Ρυθµός αύξησης των συντάξεων : Θα αυξάνουν βάσει της εισοδηµατικής πολιτικής 2.Α.9 Αριθµός ηµεροµισθίων ανά έτος : Τα πραγµατικά, βάσει των ανά ασφαλισµένο στοιχείων 19

22 ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Β. Ήδη Συνταξιούχοι 2.Β.1 Αριθµός των ήδη συνταξιούχων : Ο πραγµατικός αριθµός των ήδη συνταξιούχων 2.Β.2 Μέση ηλικία θανάτου των ήδη συνταξιούχων : Χρησιµοποιήθηκε ολόκληρη η πιθανοθεωριτική κατανοµή της θνησιµότητας, ανά ηλικία και φύλο, όπως παρατίθενται στους αναλογιστικούς πίνακες EVK Β.3 Ηλικία των ήδη συνταξιούχων 2.Β.4 Ετήσια σύνταξη των ήδη συνταξιούχων : Η πραγµατική ηλικία ανά συνταξιούχο : Η πραγµατική βάσει δηµογραφικών στοιχείων 2.Β.5 Ρυθµός αύξησης των συντάξεων : Θα αυξάνουν βάσει της εισοδηµατικής πολιτικής 20

23 ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Γ. Νέα Γενιά (Νεοπροσλαµβανόµενοι) 2.Γ.1 Μεθοδολογία εισόδου νέων γενιών Για κάθε ενεργό ασφαλισµένο που συνταξιοδοτείται 1 νέος λαµβάνει την θέση του. 2.Γ.2 Ποσοστιαία ανάλυση ασφαλισµένων, ανά φύλο, σε µακροχρόνια βάση 2.Γ.3 Μέση ηλικία εισόδου νέων γενιών α. Άνδρες 45% β. Γυναίκες 55% α. Άνδρες 29 ετών β. Γυναίκες 27 ετών 2.Γ.4 Χρονικός ορίζοντας εισόδου νέων γενιών ασφαλισµένων 2.Γ.5 Μέσος µισθός κατά την πρόσληψη 50 έτη

24 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: 1. ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΑΝ ΡΩΝ ( m ) s : = ( m ) N s : όπου: ( m ) m = l v και N = N 1 m s : s : ( s ) 2 2. ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ( m ) ys : y = ( m ) N ys : y y όπου: y ( m ) y m 1 = ly v και N N m ys : y = ys : y ( y s ) 2 22

25 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3. ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝ ΡΩΝ 1 ( cv) 1 ( cv) 50 ( m) 0,5 ( cv) : s 4. ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 ( cv) 1 ( cv) 50 ( m) 0,5 ( cv) y: s y 23

26 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι.Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ: 1. ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΑΝ ΡΩΝ ( m) s s s / = s = ( m) N s s όπου: ( m) m 1 = l v και N = N 2m s s s i = N i όπου: i i i = l v και N = + + L+ i + 1 s 1 w = N w όπου: w w w w = l v και N = + + L s 1 s w s k = N k όπου: k k k k = l v και N = + + L s 1 s k s 24

27 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2. ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ( m) s s s y/ y= s = y y ( m) N s s όπου: y ( m) y m 1 = ly v και N = N 2m s s s i y = N i y y όπου: y y i i i = l v και N = + + L+ y y y i y+ 1 s 1 25

28 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι.Γ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ: 1. ΤΩΝ Η Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΝ ΡΩΝ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ( m) = ( m) N όπου: ( m) m 1 = lv και N = N 2m N = L w = N w όπου: w w w = l v και N = L k = N k όπου: k k k = l v και N = L 26

29 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2. ΤΩΝ Η Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ( m) y = ( m) N y y όπου: ( m) y m 1 y = lyv και N = N 2m N = + + y y y+1 L y y y 3. ΤΩΝ Η Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΝ ΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ( mi ) = ( mi ) N i όπου: i i i ( mi ) i m 1 = v l και N N m i = 2 i N = + +L+ i + 1 s 1 i + N s και iw = N iw i όπου: i i iw = v l και N = L+ s 1+ iw iw iw i s w s 27

30 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ik = N ik i όπου: i = v l και N = + + L+ + i ik ik ik ik + 1 s 1 i s k s 4. ΤΩΝ Η Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ( mi ) y = ( mi ) N i y y όπου: i i ( mi ) i y m 1 y = v l y και N y N y m i = 2 i N = + + L+ + N y i y i y+ 1 s 1 i s y και 5. ΤΩΝ Η Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΧΗΡΩΝ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ( mw ) y = ( mw ) N w y y όπου: w w ( mw ) w m 1 y y = v l y και N y N y m w = 2 w N = + + y w y w y+1 L y και 28

31 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6. ΤΩΝ Η Η ΟΡΦΑΝΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΟΥ) ( m) ( k) z = 1 v 1 v ( k) z όπου: v = ( 1+ i) 1 z= η ηλικία του κάθε τέκνου, κατά την στιγµή εκπόνησης της µελέτης (k)= η, αναλόγως των σπουδών, µέγιστη ηλικία ασφαλιστικής κάλυψης του κάθε τέκνου. 29

32 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 6. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 30

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 ΕΣΜΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 7. ΕΣΜΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ I. Η µακροχρόνια βιωσιµότητα του συστήµατος Για τις καταβαλλόµενες συντάξεις, ισχύει, µε βάση το διανεµητικό (στην αρχική του σύλληψη αλλά µικτό στην εν συνεχεία λειτουργία του) σύστηµα ο µαθηµατικός τύπος: P t = Lc t + Ec t + Sc t + S t όπου: P = Οι καταβαλλόµενες συντάξεις, Lc = Οι εισφορές των ασφαλισµένων και συνταξιούχων, Ec = Οι εισφορές των εργοδοτών, Sc = Οι εισφορές (συµµετοχή) του κράτους, S = Η απόδοση των αποθεµατικών και των επενδύσεων και t = Ο χρόνος αναφοράς των συντάξεων, των εισφορών και των αποδόσεων. Επισηµαίνεται, ότι, ο πιο πάνω µαθηµατικός τύπος αποτελεί την απλή εκδοχή των σχέσεων P, Lc, Ec, Sc και S και επιλέγεται για µεθοδολογικούς λόγους. Στην πραγµατικότητα, ο µαθηµατικός αυτός τύπος µπορεί να λάβει και τη µορφή ανισότητας, οπότε το µέγεθος P t ενδέχεται να υπολείπεται ή να υπερέχει του αθροίσµατος των 4 µερών του δεύτερου σκέλους του ανωτέρω µαθηµατικού τύπου. Σε µια περίπτωση ανισότητας µπορεί να προκύψει: P t < (Lc t + Ec t + Sc t + S t ) ή P t > (Lc t + Ec t + Sc t + S t ) Με βάση το µαθηµατικό αυτόν τύπο, είναι σαφές, ότι, το απαιτούµενο κονδύλι, προς εξόφληση των συντάξεων, για το χρόνο t 1, µε βάση, πάντοτε, το διανεµητικό σύστηµα, συγκροτείται από το άθροισµα 4 επί µέρους ποσών και ειδικότερα από το άθροισµα: 44

47 ΕΣΜΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ των ασφαλιστικών εισφορών των εν ενεργεία και πιθανώς (περίπτωση ΛΑΦΚΑ) των συνταξιούχων του ίδιου χρόνου t 1, των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών του ίδιου, επίσης, χρόνου t 1, της συµµετοχής του κράτους, στα πλαίσια του συστήµατος της τριµερούς χρηµατοδότησης, για τον ίδιο, οµοίως, χρόνο t 1 και της απόδοσης των αποθεµατικών, των επενδύσεων και της εν γένει περιουσίας του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, κατά τον ίδιο, επίσης, χρόνο t 1. Συνεπώς, η πιθανή µείωση οποιουδήποτε από τα 4 αυτά επί µέρους µεγέθη του δεύτερου σκέλους της εξίσωσης, πρέπει να αναπληρωθεί από απολύτως ανάλογη συνολική αύξηση ενός η περισσότερων από τα λοιπά 3 µεγέθη του ίδιου σκέλους. Σε διαφορετική περίπτωση (µετατροπή της εξίσωσης σε ανισότητα µε υπολειπόµενο το µέγεθος P 1 έναντι του αθροίσµατος των λοιπών 4 µερών), θα καταστεί αδύνατη η καταβολή, από τον ασφαλιστικό Οργανισµό, ανάλογου τµήµατος των οφειλοµένων συντάξεων. Στην περίπτωση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ αλλά και γενικότερα του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας µας, είναι σαφώς προβληµατική η συνεισφορά του 4 ου µέρους του δεύτερου σκέλους της εξίσωσης δηλαδή των αποδόσεων των αποθεµατικών και των επενδύσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Έχει εξηγηθεί, επαρκώς, σε προγενέστερες αναλύσεις της ΓΣΕΕ, ο τρόπος και η διαδικασία κατασπατάλησης, µε ευθύνη της ελληνικής Πολιτείας, των αποθεµατικών του συστήµατος και έχει αναδειχθεί, µέσα από τις αναλύσεις αυτές, η σηµερινή αδυναµία του να συµβάλει στις τρέχουσες ανάγκες χρηµατοδότησης των οφειλοµένων ασφαλιστικών παροχών. Την έλλειψη, συνεπώς, δυνατοτήτων του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης στο σύνολό του και ειδικότερα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οφείλουν να καλύψουν τα λοιπά 3 µέρη του δεύτερου σκέλους της εξίσωσης δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισµένων και εργοδοτών και η συµµετοχή του κράτους. Οι συνέπειες της αφαίµαξης του συστήµατος από τα αποθεµατικά του που πραγµατοποιήθηκε σε περασµένες περιόδους, µε πρωτεργάτη το ίδιο το ελληνικό κράτος, εξακολουθεί να ταλανίζει το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας και να µη του επιτρέπει να βρεί το σωστό 45

48 ΕΣΜΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ βηµατισµό του. Το Σύστηµα εµφανίζει εγγενή πλέον παθογένεια, ώστε να παρίσταται άµεση ανάγκη εξ υπαρχής ανακαθορισµού των αναγκών και των προτεραιοτήτων του. Την εικόνα της αναµενόµενης εξέλιξης της οικονοµικής βιωσιµότητας, ειδικότερα, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποδίδουν τα ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από την ανάγνωση των οποίων προκύπτουν τα εξής: Με προϋπόθεση την επακριβή εφαρµογή και τήρηση των ρυθµίσεων του Ν. 3029/2002 και κυρίως των αναφεροµένων στην ετήσια χρηµατοδότηση (1% του ΑΕΠ) του Ιδρύµατος, µε δεδοµένη εισπραξιµότητα 100% των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισµένων και εργοδοτών και µε βάση το σύνολο των παραδοχών που παρατίθενται στην αντίστοιχη ενότητα της παρούσας, η βιωσιµότητα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσεγγίζει (σύµφωνα µε το ευνοϊκότερο σενάριο) µέχρι το έτος Αναλυτικότερα, κατά τη διενέργεια των αναλογιστικών αυτών προσεγγίσεων, έχουν συνδυασθεί ποικίλα σενάρια: εναλλακτικών ετήσιων ρυθµών ανάπτυξης (αυξήσεων του ΑΕΠ) 3% η 4% η 5%, εναλλακτικών τρόπων χρηµατοδότησης (µε η χωρίς τη συµµετοχή του Κράτους), εναλλακτικών ηλικιών συνταξιοδότησης 61, 62, 63, 64 ή 65 έτη ηλικίας. Πέραν, όµως, των σεναρίων αυτών, έχουν πραγµατοποιηθεί αναλογιστικές προσεγγίσεις µε βάση υποθετικά σενάρια: υπαγωγής στο σύστηµα ή νέων ασφαλισµένων, λόγω µείωσης της ανεργίας, αύξησης της απασχόλησης και ελαχιστοποίησης της ανασφάλιστης («µαύρης») και εξοµοίωσης του αριθµού των ηµερών ασφάλισης, κατ έτος, των αλλοδαπών (µεταναστών) µε τον αντίστοιχο αριθµό των Ελλήνων ασφαλισµένων. Με τα υποθετικά αυτά σενάρια επιδιώκεται η µέτρηση, βάσει των δεδοµένων παραµέτρων λειτουργίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των επιπτώσεων και ειδικότερα των νέων εισροών στο σύστηµα από τη µείωση της 46

49 ΕΣΜΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ανεργίας ή την αύξηση της απασχόλησης ή τον περιορισµό της ανασφάλιστης εργασίας. Θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι, τα πορίσµατα των υποθετικών και διερευνητικών αυτών προσεγγίσεων είναι όχι, απλώς, εντυπωσιακά αλλά καταλυτικά, αφού ανατρέπουν γενικώς αποδεκτές απόψεις και παγιωµένες θέσεις µε υποτιθέµενο αδιαφιλονίκητο κύρος. Οι απόψεις αυτές, σ όση τουλάχιστον έκταση αναφέρονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αποδεικνύονται ευχερώς ανατρέψιµοι µύθοι και συνεπώς, η συνεκτίµηση της σηµασίας τους για τις πιθανώς σχεδιαζόµενες αλλαγές οφείλει να οδηγήσει σε δεύτερες σκέψεις. Θα µπορούσαµε π.χ. να αναφερθούµε στις γενικώς θεωρούµενες (και από τη θεωρία) αποδεκτές αρχές, ότι, η µείωση της ανεργίας, η αύξηση της απασχόλησης και ο περιορισµός της ανασφάλιστης εργασίας ενισχύουν την οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, αφού βελτιώνουν τις εξ ασφαλιστικών εισφορών εισροές του και παραλλήλως βελτιώνουν τη σχέση εργαζοµένων προς συνταξιούχους. Οι γενικές αυτές αρχές ισχύουν, απολύτως, σε οποιοδήποτε σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση, ότι, το σύστηµα αυτό έχει δοµηθεί σωστά, οι παράµετροι των εισροών και των εκροών του έχουν συνεκτιµηθεί και συσχετισθεί εξ αρχής ορθολογικά, η εφαρµογή του παρακολουθείται και γίνεται εντός των ορίων που έχουν προβλεφθεί, κατά τη σύσταση και τη δόµηση του συστήµατος και ότι, σε κάθε περίπτωση παρεκκλίσεων από τις λειτουργικές προδιαγραφές του συστήµατος, γίνονται, εγκαίρως, οι αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις αποκατάστασης των δοµικών χαρακτηριστικών και παραµέτρων του συστήµατος. Οι προϋποθέσεις αυτές, όµως, δεν ισχύουν για το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας µας και ειδικότερα για το σύστηµα κοινωνικής προστασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για το λόγο αυτόν, ακριβώς, οι αναλογιστικές µας προσεγγίσεις για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν επαληθεύουν τις γενικώς αποδεκτές αρχές, ότι, η µείωση της ανεργίας, η αύξηση της απασχόλησης και ο περιορισµός της ανασφάλιστης µαύρης εργασίας βελτιώνουν τα οικονοµικά του συστήµατος και επεκτείνουν το χρόνο βιωσιµότητάς του. Αντιθέτως, οι αντίστοιχες προβολές (projections) αποδεικνύουν το «βαθµό παραλογισµού» που χαρακτηρίζει το σύστηµα κοινωνικής συνταξιοδοτικής προστασίας (κύριας σύνταξης) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: όσο βελτιώνεται το ποσοστό απασχόλησης, ελαττώνεται η ανεργία, 47

50 ΕΣΜΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ περιορίζεται η ανασφάλιστη εργασία, τόσο περισσότερο συρρικνώνονται τα οικονοµικά του συστήµατος, διευρύνονται τα µακροχρόνια αναλογιστικά του ελλείµµατα και συντοµεύεται ο χρόνος βιωσιµότητάς του. Στα απίστευτα αυτά ευρήµατα, περαιτέρω αναλογιστικές προσεγγίσεις προσθέτουν τα ακόµη περισσότερο εντυπωσιακά και παράλογα: όσο αυξάνει η παραγωγικότητα της εργασίας, όσο βελτιώνονται οι µισθοί και οι γενικότερες αµοιβές τόσο διευρύνεται το αναλογιστικό έλλειµµα του συστήµατος. Ασφαλώς, σε βραχυχρόνια ετήσια βάση, η µείωση της ανεργίας, η αύξηση της απασχόλησης, ο περιορισµός της ανασφάλιστης εργασίας, η βελτίωση των µισθών και των αµοιβών οδηγούν σε βελτιώσεις των ετήσιων εισροών του συστήµατος. Το πρόβληµα δηµιουργείται κατά τη συνεκτίµηση και συσχέτιση των εισροών αυτών µε τις αντίστοιχες µακροχρόνιες υποχρεώσεις του συστήµατος, επειδή, ακριβώς, οι µακροχρόνιες υποχρεώσεις αυτές αδυνατούν να βρούν συµπληρωµατική στήριξη σε επαρκείς πρόσθετες εισροές προερχόµενες από το 4ο µέρος του 2ου σκέλους της ασφαλιστικής εξίσωσης. Καθίσταται, συνεπώς, σαφές, ότι, το σύστηµα πάσχει από εγγενή, πλέον, έντονη παθογένεια που δηµιουργήθηκε, βασικώς, από την κατασπατάληση των αποθεµατικών του, µε υπαιτιότητα του ίδιου του κράτους. Πρέπει να καταστεί αντιληπτό, ότι, όταν ένα σύστηµα κοινωνικής συνταξιοδοτικής προστασίας πρωτοδηµιουργείται, οπότε και δεν έχει αποθεµατικά αλλά ούτε συνταξιούχους το 4 ο µέρος του δεύτερου σκέλους της εξίσωσης ισούται µε το µηδέν. Όσο εξελίσσεται, όµως, η λειτουργία του συστήµατος και αρχίζουν οι συνταξιοδοτήσεις, η δηµιουργία και επενδυτική αξιοποίηση των αποθεµατικών καθίσταται απαραίτητη και συνιστά ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης της µακροοικονοµικής σταθερότητας και βιωσιµότητας του συστήµατος. Επισηµαίνεται, άλλωστε, ότι, ειδικά στα συστήµατα διανεµητικού χαρακτήρα που, πάντως, όσο περισσότερο ωριµάζουν τόσο περισσότερο µετατρέπονται σε συστήµατα µικτού τύπου, η εξόφληση των τρεχουσών συντάξεων γίνεται µε τις εισροές από τις τρέχουσες εισφορές των εν ενεργεία και όχι βάσει των αποδόσεων της επενδυτικής αξιοποίησης των εισφορών που ήδη έχουν καταβάλλει, διαρκούσης της εργασιακής τους ζωής, οι σηµερινοί συνταξιούχοι. Όσο µεγεθύνεται, όµως, ο αριθµός των συνταξιούχων που σηµαίνει ότι επιδεινώνεται η σχέση ασφαλισµένοι / συνταξιούχοι, τόσο περισσότερο αναγκαία καθίσταται η συµβολή και 48

51 ΕΣΜΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ των αποδόσεων των αποθεµατικών του συστήµατος για την εξόφληση των τρεχουσών συντάξεων. Μεταφερόµενα τα πιο πάνω, στη λειτουργία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µεταφράζονται σε, ήδη υφιστάµενη, υποχρέωση του Ιδρύµατος για καταβολές συντάξεων σε συνταξιούχους, χωρίς, όµως, για τις καταβολές αυτές, να έχει δηµιουργηθεί ένα συγκεκριµένο επίπεδο ετήσιων εισροών από την µέχρι σήµερα αξιοποίηση των εκάστοτε αποθεµατικών του Ιδρύµατος, αφού η ελληνική Πολιτεία είχε µεριµνήσει, ήδη από τη δεκαετία του 1950, να αφαιρεί, κατ έτος, αυτήν τη δυνατότητα του Ιδρύµατος και να διοχετεύει τα αποθεµατικά του προς κατευθύνσεις διαφορετικές από εκείνες για τις οποίες τα αποθεµατικά αυτά είχαν δηµιουργηθεί. Συνεπώς, ενώ, σήµερα, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλει (κύριες) συντάξεις σε δικαιούχους, το 4 ο µέρος του δεύτερου σκέλους του µαθηµατικού τύπου είναι ελάχιστο σε σχέση µε το απαιτούµενο. Αυτό αποτελεί σοβαρότατη αδυναµία η οποία προκλήθηκε από διαχειριστική στρέβλωση στην «αξιοποίηση» των αποθεµατικών και µεταβλήθηκε σε δοµική παθογένεια του συστήµατος συνταξιοδότησης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Συµπέρασµα: οποιαδήποτε προσπάθεια οριστικής διευθέτησης της υφιστάµενης αδυναµίας του συστήµατος προϋποθέτει την άρση της αδυναµίας του 4 ου µέρους του 2 ου σκέλους του προαναφεροµένου µαθηµατικού τύπου. Η αναίρεση αυτή µπορεί να γίνει µε επενέργεια: είτε στο πρώτο σκέλος του µαθηµατικού τύπου που σηµαίνει µείωση των καταβαλλόµενων συντάξεων, είτε στο 1 ο µέρος του 2 ου σκέλους του µαθηµατικού τύπου που σηµαίνει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν οι ασφαλισµένοι, είτε στο 2 ο µέρος του 2 ου σκέλους του µαθηµατικού τύπου που σηµαίνει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν οι εργοδότες, είτε στο 3 ο µέρος του 2 ου σκέλους του µαθηµατικού τύπου που σηµαίνει αύξηση της συµµετοχής του κράτους, είτε συνδυαστική ταυτόχρονη και παράλληλη επενέργεια σε περισσότερα του ενός των πιο πάνω σηµείων. 49

52 ΕΣΜΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αποκτά, συνεπώς, εξαιρετικό ενδιαφέρον η προσπάθεια διερεύνησης του βαθµού µέχρι του οποίου είναι εφικτή η προσπάθεια αναίρεσης του µηδενισµού του 4 ου µέρους του 2 ου σκέλους του µαθηµατικού τύπου, βάσει επιλογής των µορφών επενέργειας στα πιο πάνω σηµεία. Πρέπει, βέβαια, να σηµειωθεί, ότι, ο Ν. 3029/2002 προβλέπει και τη δυνατότητα άρσης της αδυναµίας, αφού το 1% του ΑΕΠ της κρατικής χρηµατοδότησης δεν αποτελεί την οροφή της συµµετοχής του κράτους: ζητούµενο παραµένει η διασφάλιση της πλεονασµατικής λειτουργίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συνεπώς «αν εξελιχθούν δυσµενώς οι προβλέψεις του συνόλου των οικονοµικών µεγεθών, που επηρεάζουν το αναλογιστικό έλλειµµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το κράτος εξασφαλίζει τους απαιτούµενους επιπλέον χρηµατοδοτικούς πόρους, για την πλεονασµατική λειτουργία του ασφαλιστικού συστήµατος» (άρθρο 4 παρ.4 Ν. 3029/2002). Βέβαια, η διάταξη αυτή του Ν. 3029/2002 αναφέρεται στην πλεονασµατική λειτουργία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µέχρι το ηλαδή η προβλεπόµενη µε τη διάταξη αυτή υποκατάσταση των ελλειπόντων πόρων του 4 ου µέρους του δεύτερου σκέλους του µαθηµατικού τύπου γίνεται µε την ανάλογη προσαύξηση του 3 ου µέρους (κρατική χρηµατοδότηση) του ίδιου σκέλους του µαθηµατικού τύπου. II. Οι επιπτώσεις της µειωµένου βαθµού εισπραξιµότητας των εισφορών στη µακροχρόνια βιωσιµότητα του συστήµατος Στο σύνολο των αναλογιστικών µελετών, διεθνώς, οι υπολογισµοί και προσεγγίσεις στηρίζονται στην παραδοχή, ότι, οι προβλεπόµενες εκάστοτε ασφαλιστικές εισφορές θα εισπραχθούν σε ποσοστό 100%. Την ίδια παραδοχή έχουµε δεχθεί και στην παρούσα µελέτη (όπως, άλλωστε, είχαµε δεχθεί και στη µελέτη µας του 2001). Με δεδοµένο, όµως, το υψηλό ποσοστό εισφοροδιαφυγής στο σύστηµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κρίνουµε σκόπιµο, να επιδιώξουµε µια ποσοτική (οικονοµική και χρονική) αποτίµηση των επιπτώσεων της µειωµένης εισπραξιµότητας των ασφαλιστικών εισφορών. Με την ποσοτική αυτή αποτίµηση µετρούµε, κυρίως, την επακόλουθη της µειωµένης εισπραξιµότητας, µείωση του χρόνου βιωσιµότητας του συστήµατος. Όπως προκύπτει από τα ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η µείωση της εισπραξιµότητας κατά 20% έχει διπλή επίπτωση: Πρώτον, «κατεβάζει» το ανώτατο όριο στο οποίο µπορεί να φθάσει η περιουσία του Ιδρύµατος και 50

53 ΕΣΜΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ εύτερον, µειώνει ουσιωδώς το χρόνο οικονοµικής βιωσιµότητας του συστήµατος. Οι επιπτώσεις αυτές, αναλόγως του σεναρίου της µέσης ηλικίας συνταξιοδότησης, αναλύονται ως εξής: Με ηλικία συνταξιοδότησης το 61 ο έτος (σενάριο µε µέση ετήσια ανάπτυξη 3%), το σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το έτος 2024 (αρχές 2025), υπό την προϋπόθεση, ότι, η εισπραξιµότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. Εάν, αντιθέτως, η εισπραξιµότητα µειωθεί στο 80%, το σύστηµα δεν µπορεί να επιβιώσει πέραν του έτους 2017 (αρχές 2018) δηλαδή η κατά 20% µειωµένη εισπραξιµότητα επιφέρει σύντµηση του χρόνου οικονοµικής βιωσιµότητας του συστήµατος κατά 7 ολόκληρα έτη (µείωση του συνολικού χρόνου οικονοµικής βιωσιµότητας κατά 35% περίπου). Η ίδια ουσιώδης επίπτωση παρατηρείται και στα σενάρια των λοιπών ηλικιών συνταξιοδότησης: Στην ηλικία συνταξιοδότησης 62 ο βιωσιµότητας είναι 7 ½ περίπου έτη. έτος, η σύντµηση του χρόνου Στην ηλικία συνταξιοδότησης 63 ο έτος, η σύντµηση είναι 7 έτη. Στην ηλικία συνταξιοδότησης 64 ο έτος, η σύντµηση είναι περίπου 7 έτη. Στην ηλικία συνταξιοδότησης 65 ο έτος, η σύντµηση είναι περίπου 7 έτη. Επίσης, η µειωµένη εισπραξιµότητα, πέρα από τη µείωση, βεβαίως, στα ετήσια έσοδα του Οργανισµού που επιφέρει, περιορίζει και τα ανώτατα όρια στα οποία µπορεί να φθάσει η περιουσία του. Πράγµατι, µε βάση το ίδιο πιο πάνω σενάριο της ηλικίας συνταξιοδότησης του 61 ου έτους, η περιουσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, φθάνει, το έτος 2016, το ανώτατο όριο των 30 δις ευρώ, υπό την προϋπόθεση, ότι, η εισπραξιµότητα ανέρχεται στο 100% των οφειλοµένων ασφαλιστικών εισφορών. 51

54 ΕΣΜΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Στην περίπτωση, όµως, της µειωµένης κατά 20% εισπραξιµότητας, το ανώτατο ύψος των αποθεµατικών του Ιδρύµατος δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσόν των 9 περίπου δις ευρώ, το έτος Τα αντίστοιχα µεγέθη για την ηλικία συνταξιοδότησης του 62 ου έτους διαµορφώνονται ως εξής: Με εισπραξιµότητα 100%, ανώτατο ύψος αποθεµατικών 33 δις ευρώ (έτος 2016). Με εισπραξιµότητα 80%, ανώτατο ύψος αποθεµατικών 12 δις ευρώ (έτος 2012). Επίσης, για την ηλικία συνταξιοδότησης του 63 ου έτους, τα αντίστοιχα µεγέθη διαµορφώνονται ως εξής: Με εισπραξιµότητα 100%, ανώτατο ύψος αποθεµατικών 33 δις ευρώ (έτος 2017). Με εισπραξιµότητα 80%, ανώτατο όριο αποθεµατικών 13 δις ευρώ (έτος 2013). Ανάλογες είναι οι αποκλίσεις και για τις ηλικίες συνταξιοδότησης του 64 ου και του 65 ου έτους. Συµπέρασµα: το πρόβληµα της εισφοροδιαφυγής και συνεπώς, της µειωµένης εισπραξιµότητας των ασφαλιστικών εισφορών, έχει καταγραφεί, ήδη, ως σοβαρό πρόβληµα και επανειληµµένως, έχει επισηµανθεί η ανάγκη αποτελεσµατικής αντιµετώπισής του. Η έκταση, όµως, των συνεπειών του προβλήµατος δεν είχε, ποτέ, µετρηθεί, δεν είχε δηλαδή αποτυπωθεί σε ποσοτικούς µακροχρόνιους όρους ούτε η έκταση της µείωσης των οικονοµικών του συστήµατος ούτε ο βαθµός σύντµησης του χρόνου οικονοµικής βιωσιµότητάς του. Τις ελλείψεις αυτές ακριβώς, επιχειρεί να καλύψει η σηµερινή µελέτη µας. Από τις σχετικές αναλογιστικές προβολές προκύπτει, πλέον, ότι, οι διαστάσεις του προβλήµατος είναι πολύ σοβαρότερες από ό,τι γενικώς (και αορίστως) νοµίζεται και ότι, η διασφάλιση της βιωσιµότητας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ µέχρι το (αναλόγως του εκάστοτε σεναρίου), προϋποθέτει, απαραιτήτως, ότι, θα βελτιωθεί η λειτουργία των εισπρακτικών µηχανισµών του Ιδρύµατος και µάλιστα σε βαθµό που οι µηχανισµοί αυτοί να καταστούν αποτελεσµατικοί. 52

55 ΕΣΜΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Συναφές µε την ανάγκη βελτίωσης των εισπρακτικών µηχανισµών είναι και η ανάγκη διευκρίνησης του όρου της αµεσότητας. Σε κάθε περίπτωση που αναφερόµαστε σε ανάγκες αλλαγών, υπονοείται, ότι, οι αλλαγές αυτές πρέπει να πραγµατοποιηθούν άµεσα για να έχουν τα αναµενόµενα µακροχρόνια αποτελέσµατά τους. Αυτό σηµαίνει, ότι, η βελτίωση των εισπρακτικών µηχανισµών πρέπει να επέλθει αµέσως και σε κάθε περίπτωση χωρίς καθυστέρηση, για να έχει ουσιαστικά αποτελέσµατα στη λειτουργία του συστήµατος. Η ίδια παρατήρηση (ανάγκη άµεσης καταβολής) ισχύει και στις περιπτώσεις εξόφλησης προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της παρούσας αξίας των ελλειµµάτων των εντασσόµενων ταµείων ή στην περίπτωση ενίσχυσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε πρόσθετο ποσοστό, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.3029/02, ώστε το Ίδρυµα να καταστεί βιώσιµο µέχρι το έτος ΙΙΙ. Η ηλικιακή πυραµίδα ασφαλισµένων και συνταξιούχων και οι επιπτώσεις της στην οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος. Ο µύθος των µεταναστών Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, η ελληνική κοινή γνώµη έχει δεχθεί επίµονες απόψεις, σύµφωνα µε τις οποίες, η «σωτηρία» του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης (και ειδικότερα η «σωτηρία» του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) µπορεί να αναζητηθεί και να διασφαλιστεί µε την περαιτέρω ένταξη των οικονοµικών µεταναστών σ αυτό. Οι αναλογιστικές µας µετρήσεις δεν επαληθεύουν την προβαλλόµενη υψηλή σηµαντικότητα των εκτιµήσεων αυτών, στο οικονοµικό, τουλάχιστον, σκέλος τους. Αναλυτικότερα: Από την κατανοµή του συνόλου των ενεργών ασφαλισµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκύπτει, ότι, το 81,9% είναι ηλικίας κάτω των 50 ετών και εξ αυτού το 58,2% είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών, ενώ, από την διαγραµµατική απεικόνιση της ηλικιακής πυραµίδας των Ελλήνων ασφαλισµένων (και ακόµη περισσότερο, των ελληνίδων) φαίνεται, σαφώς, η «ηλικιακή ανάσα» (που µετατρέπεται και σε ανάλογη «οικονοµική ανάσα») που παρέχει στο σύστηµα, η 53

56 ΕΣΜΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ουσιώδης απόκλιση των ηλικιών της πλειοψηφίας των ασφαλισµένων από τις κρίσιµες ηλικίες συνταξιοδότησης. Είναι, όµως, εµφανές, ότι, η εικόνα που παρέχει η ηλικιακή πυραµίδα ανδρών και γυναικών βελτιώνεται σηµαντικά, αν προσθέσουµε και τους αλλοδαπούς (άνδρες και γυναίκες). Η περαιτέρω διερεύνηση, όµως, του θέµατος αποκαλύπτει, ότι, η επερχόµενη βελτίωση της ηλικιακής πυραµίδας, µε την προσθήκη και των µεταναστών ασφαλισµένων κατά ηλικία, δεν επιφέρει ανάλογα αποτελέσµατα και στον οικονοµικό τοµέα. Η αιτία πρέπει να αναζητηθεί πρώτον, στις ολιγότερες ηµέρες εργασίας που πραγµατοποιούν οι µετανάστες έναντι των Ελλήνων, σ όλες τις ηλικίες (14,17 έναντι 17,64 των Ελλήνων, κατά µέσο όρο) αλλά και δεύτερον και στους χαµηλότερους µέσους µισθούς που απολαµβάνουν οι µετανάστες έναντι των Ελλήνων (είναι άξιο παρατήρησης, ότι, οι αλλοδαποί απολαµβάνουν υψηλότερους µέσους µισθού έναντι των Ελλήνων, µόνο µέχρι την ηλικία των 25 ετών βλ. ΓΡΑΦΗΜΑ «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΣΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ»). Με βάση τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών, µπορούµε να προχωρήσουµε στη συναγωγή του συµπεράσµατος, ότι, ένας Έλληνας ασφαλισµένος δεν ισοδυναµεί, από την άποψη του καταβαλλόµενου ύψους εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε ένα οικονοµικό µετανάστη ασφαλισµένο και ότι, συνεπώς, η άποψη που υποστηρίζει ότι η οικονοµική συµµετοχή των ασφαλισµένων µεταναστών στα έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι ανάλογη µε τον αριθµό τους, δεν ανταποκρίνεται στην κοινωνικο-ασφαλιστική πραγµατικότητα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΙV. Η έκταση της φτώχειας στο πληθυσµιακό στρώµα των συνταξιούχων Όπως, έχει, ήδη, επισηµανθεί (βλ. κεφ. 4.Ι), ένα πιθανό ερώτηµα που ανακύπτει, είναι, σε ποιο βαθµό η αναίρεση των αδυναµιών του συστήµατος µπορεί να βασισθεί σε επενέργεια επί του πρώτου σκέλους της ασφαλιστικής εξίσωσης δηλαδή στη µείωση των καταβαλλοµένων συντάξεων. 54

57 ΕΣΜΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό προϋποθέτει την ανάλυση των καταβαλλοµένων συντάξεων, σε σχέση µε το µηνιαίο ύψος των σχετικών ποσών. Από την ανάλυση αυτή προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: Το 68% του συνολικού ποσού των καταβαλλοµένων συντάξεων που αντιστοιχεί σε συνταξιούχους, συνιστούν οι συντάξεις γήρατος, το 13% που αντιστοιχεί σε συνταξιούχους, οι συντάξεις λόγω αναπηρίας και το 19% που αντιστοιχεί σε συνταξιούχους, οι συντάξεις λόγω θανάτου (συντάξεις επιζώντων). Εάν αντιστοιχίσουµε στα ποσά των καταβαλλοµένων ανά κατηγορία συντάξεων, τον αριθµό των κατά κατηγορία, επίσης, συνταξιούχων, διαπιστώνουµε, ότι, οι συνταξιούχοι γήρατος αντιστοιχούν στο 60% του συνόλου (αλλά λαµβάνουν το 68% των σχετικών συνολικών ποσών), οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας αντιστοιχούν στο 14% του συνόλου (αλλά λαµβάνουν το 13% των συνολικών ποσών) και οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου αντιστοιχούν στο 26% του συνόλου και λαµβάνουν µόνο το 19% των συνολικών ποσών. Παρατηρείται δηλαδή µια διόγκωση των ποσών που περιέρχονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος, σε βάρος κυρίως, των συνταξιούχων λόγω θανάτου. Η διόγκωση αυτή, όµως, είναι µάλλον λογική, εφ όσον οι αποχωρούντες λόγω γήρατος έχουν υψηλότερα συνταξιοδοτικά χαρακτηριστικά (βραδύτερη αποχώρηση, υψηλότερες αµοιβές κλπ) σε σχέση µε τους αποχωρούντες λόγω θανάτου. Στην κατηγορία των συντάξεων λόγω γήρατος, το 64,8% των δικαιούχων δηλαδή συνταξιούχοι, εισπράττουν µηνιαίες συντάξεις κατώτερες των 500 ευρώ, ένα επί πλέον 20% δηλαδή ,- συνταξιούχοι εισπράττουν συντάξεις κατώτερες ή ίσες µε ευρώ, ενώ µόλις το 9% ( συνταξιούχοι) εισπράττουν συντάξεις άνω των 1000 ευρώ. Στην κατηγορία των συντάξεων λόγω θανάτου (συντάξεις επιζώντων), το 84% που αντιστοιχεί σε συνταξιούχους εισπράττουν µηνιαίες συντάξεις κατώτερες των 400 ευρώ, ενώ µόλις το 0,128% (285 συνταξιούχοι) εισπράττουν συντάξεις άνω των 1000 ευρώ. Στην κατηγορία των συντάξεων αναπηρίας, το 79% που αντιστοιχεί σε συνταξιούχους, εισπράττουν µηνιαίες 55

58 ΕΣΜΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ συντάξεις κατώτερες των 500 ευρώ, ενώ µόλις το 0,97% (1.207 συνταξιούχοι) εισπράττουν συντάξεις άνω των 1000 ευρώ. Στο σύνολο των συνταξιούχων και των τριών κατηγοριών (γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων), το 73% ( συνταξιούχοι) εισπράττουν συντάξεις κατώτερες των 500 ευρώ, ενώ µόλις το 5,5% ( συνταξιούχοι) εισπράττουν συντάξεις άνω των 1000 ευρώ. Με δεδοµένα τα πιο πάνω ποσά των καταβαλλοµένων συντάξεων, στη συντριπτική, τουλάχιστον, πλειοψηφία τους, είναι αδιανόητη οποιαδήποτε προσπάθεια περαιτέρω µείωσής τους. Αντιθέτως, τα ποσά των καταβαλλοµένων συντάξεων κρίνονται όλως ανεπαρκή, για την κάλυψη των αναγκών αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων και είναι γνωστό, ότι, οι Έλληνες συνταξιούχοι, σύµφωνα µε τις σχετικές µετρήσεις της EUROSTAT, αντιµετωπίζουν υψηλού ποσοστού κίνδυνο περιαγωγής τους σε κατάσταση φτώχειας. Συµπέρασµα: οποιαδήποτε σκέψη αντιµετώπισης της αδυναµίας της ασφαλιστικής (συνταξιοδοτικής) εξίσωσης, µέσω µείωσης του ύψους του πρώτου σκέλους της δηλαδή µείωσης των παρεχοµένων συντάξεων, θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθµιση, της, ήδη, σοβαρώς υποβαθµισµένης, συνταξιοδοτικής προστασίας, µε συνέπεια την ουσιαστική αναίρεσή της για την συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. V. Οι επιπτώσεις από µια πιθανή αύξηση της µέσης πραγµατικής ηλικίας συνταξιοδότησης Είναι, βέβαια, πιθανόν, να προβληθεί το επιχείρηµα, ότι, στο ίδιο αποτέλεσµα δηλαδή στη µείωση του πρώτου σκέλους της ασφαλιστικής εξίσωσης, µπορεί να οδηγήσει και η επιβράδυνση του ρυθµού συνταξιοδοτήσεων µε περιορισµό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και επιµήκυνση των νόµιµων ορίων της ηλικίας συνταξιοδότησης. Συναφή ζητήµατα άλλωστε επιχειρούν να αντιµετωπίσουν και οι σχετικές αποφάσεις των Συνόδων Κορυφής της Ε.Ε. της Στοκχόλµης (2001) και της Βαρκελώνης (2002). Με στόχο την αναλογιστική αποτίµηση των συνεπειών αυτών, επιχειρούµε να µετρήσουµε τις ποσοτικές επιπτώσεις στη διάρκεια του χρόνου οικονοµικής βιωσιµότητας του συστήµατος (πάντοτε αναφερόµαστε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), µε την υποθετική «µετακίνηση» του 56

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Σάββας Ρομπόλης - Γιώργος Ρωμανιάς Βασίλειος Μαργιός - Ιωάννης Χατζηβασίλογλου 26 ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΣΕΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΣΕΕ 1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΣΕΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Η ανισοµέρεια των ρυθµίσεων του ν.σχ. Το ν.σχ. χαρακτηρίζεται από την ανισοµέρεια των επιχειρούµενων αλλαγών. Το µέγιστο τµήµα του (139

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής ιαχειριστής Prudential Consulting ltd

Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής ιαχειριστής Prudential Consulting ltd Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής ιαχειριστής Α2 Α3 Έτος ίδρυσης: 1984 Έδρα: σε Ιδιόκτητο 7-όροφο όροφο, πλησίον Αρείου Πάγου, Αθήνα Εταίροι: - Βασίλειος Μαργιός : CEO, Αναλογιστής Οικονοµολόγος (µέλος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ Μάρτιος 2014 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΑΘΗΝΑ Αύγουστος 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΑΘΗΝΑ Αύγουστος 2014 3 ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ Αύγουστος 2014 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΑ Α ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΑΑ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ... 2 Εισαγωγή... 2 1. Συντάξεις γήρατος... 3 1.1 Γενικό πλαίσιο... 3 1.2 Σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης)... 4 1.3 Καθεστώς συνταξιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 11/1/2016 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ" Παρατήρηση 1η: Το σύστημα δεν αφορά κατ'

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά του Συνταξιοδοτικού Συστήματος: Κύριων και Επικουρικών.

Τα οικονομικά του Συνταξιοδοτικού Συστήματος: Κύριων και Επικουρικών. Τα οικονομικά του Συνταξιοδοτικού Συστήματος: Κύριων και Επικουρικών. Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης και την ένταξή μας στη μνημονιακή εποχή η πρώτη επέμβαση και περικοπή που έγινε στις δαπάνες του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση 19 ο και τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e =

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e = ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 47 48 49 50 5 l 348480 299692 d 43306 q 0.0 0.2 0.5 2 3 4 5 Η ένταση θνησιµότητας µ +t, 0 t, αλλάζει σε µ +t - c, όπου το c είναι θετικός σταθερός αριθµός. Να

Διαβάστε περισσότερα

Το εισοδηματικό προφίλ του Έλληνα συνταξιούχου

Το εισοδηματικό προφίλ του Έλληνα συνταξιούχου Το εισοδηματικό προφίλ του Έλληνα συνταξιούχου Είναι αλήθεια ότι τα διαθέσιμα στοιχεία των Ταμείων αλλά και τα φορολογικά στοιχεία δεν είναι ακριβή για να έχουμε μια απόλυτα καθαρή εικόνα για το εισοδηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πατρών Υπάλληλος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς Τι θέλουµε: Ένα νέο δηµόσιο σύστηµα καθολικής κάλυψης του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος Προσφάτως ψηφίστηκε, δηµοσιεύτηκε και ετέθη σε ισχύ ο Νόµος 3865/2010 περί της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό.

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. ΟΙ ΝΕΕΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ;) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥΣ Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. Προέχει η εργασία και η προστασία των μισθών γιατί οι αξιοπρεπείς

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές σε ασφαλιστικό και επιδόµατα από το 2014

Οι αλλαγές σε ασφαλιστικό και επιδόµατα από το 2014 Οι αλλαγές σε ασφαλιστικό και επιδόµατα από το 2014 Αλλαγές µε 22 τουλάχιστον ρυθµίσεις στο ασφαλιστικό σύστηµα µπαίνουν σε ισχύ από την 1/1/2014,όπου θα επηρεάσουν συντάξεις, όρια ηλικίας, επιδόµατα ανεργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής

Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής Αθήνα, 07/07/2014 1 Εισηγητής oβασίλης Μπέτσης, Αναλογιστής o BSc in Statistics o MSc in Applied Finance o PhDc in Demography and Social Insurance o Εξειδίκευση σε Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ρύθµιση νοµοθετικών κενών και βελτίωση των διατάξεων της υποπαραγράφου Β5 του ν. 4093/2012 που αφορούν τις συντάξεις των άγαµων θυγατέρων

Θέµα: Ρύθµιση νοµοθετικών κενών και βελτίωση των διατάξεων της υποπαραγράφου Β5 του ν. 4093/2012 που αφορούν τις συντάξεις των άγαµων θυγατέρων 17 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 189299/37512/2014 Πληροφορίες: Γιάννης Τσελεκίδης ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.47 /ΝΣΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΥΠΟΨΗ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Παρουσίαση µέρους της εισήγησης στο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη 15 Νοεµβρίου 2014 Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο,

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο, 2012-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΟΡΙΑ_ειδικα ταµεια Αθήνα,. 11. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. Σεπτέμβριος 2016 Απευθύνεται στο ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Β.Α Υπεύθυνοι Π. Ζαμπέλης Αναλογιστής FHAS Μ. Οικονόμου, Αναλογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του Αθήνα, 4/8/2010 Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν την σύγκλιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015 Τροπολογία Στο Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Είναι γνωστό ότι μέχρι σήμερα η χρηματοδότηση των φορέων

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Είναι γνωστό ότι μέχρι σήμερα η χρηματοδότηση των φορέων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Είναι γνωστό ότι μέχρι σήμερα η χρηματοδότηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης γίνεται κατ αρχήν μέσω των ανά φορέα και κατά

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για τα στοιχεία του ΣΕΒ

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για τα στοιχεία του ΣΕΒ Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για τα στοιχεία του ΣΕΒ «Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στο Εβδομαδιαίο Δελτίο του (5.5.2016) για την ελληνική οικονομία, κάνοντας επιλεκτική χρήση ανόμοιων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό: Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις - εισφορές

Ασφαλιστικό: Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις - εισφορές ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ασφαλιστικό: Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις - εισφορές Αποφασισμένη να καταθέσει το ασφαλιστικό στη Βουλή εντός της εβδομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α. ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ» Οµιλία του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ κ. Νίκου Αναλυτή 21 και 22

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Του Κώστα Νικολάου* Την ώρα που άρχισε η σφαγή των συντάξεων, αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ ήταν θετικά: έσοδα 12.600.000.000, έξοδα 9.880.000.000,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ PRUDENTIAL Co. Ltd. An Independent Employee Benefits Consulting Firm ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Εγκ. 33/08 της /νσης Ασφ/σης Εσόδων

Σχετ.: Εγκ. 33/08 της /νσης Ασφ/σης Εσόδων ΙΟΙΚΗΣΗ Aθήνα 29/5/2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & TOΟ/ΦΑ/2327 ΑΡ: 43 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. /νση: Αγ.Κων/νου 8 (102 41) ΠΡΟΣ: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων. Ανατομία και Ευρήματα

Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων. Ανατομία και Ευρήματα Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων Ανατομία και Ευρήματα Ακολουθώντας τον τίτλο της ημερίδας, θα αναφέρω εισαγωγικά πως η Επικουρική Ασφάλιση ασθενεί βαριά. Και η ασθένεια αυτή έχει αρχίσει προ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ EgikliosETAP-MMEn.3863 Διατηρητέο μέχρι 31-12-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.20551/1530 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης»

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης» Αθήνα 17/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α40/1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/16

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/16 Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/16 Η Μεταρρύθμιση του Νόμου 4387/16 για το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί μια ριζοσπαστική τομή τόσο για την οργάνωση όσο και για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία που υποσκάπτουν την αξιοπιστία της κυβερνητικής πολιτικής.

Επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία που υποσκάπτουν την αξιοπιστία της κυβερνητικής πολιτικής. 2 Μαρτίου 2016 Α.Π.: 000319 Κύριο Γεώργιο Κατρούγκαλο Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Κύριε Υπουργέ, Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας υποβάλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας. Σεπτέµβριος 2012

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας. Σεπτέµβριος 2012 Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. Σεπτέµβριος 2012 Απευθύνεται ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ Υπεύθυνοι Π. Ζαµπέλης Αναλογιστής FHAS Μ. Παπαδάκη, Αναλογιστής FHAS Πύργος Αθηνών 24 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121

ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc ιατηρητέο µέχρι 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ. 27093 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή εργασιών για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων της εμπορικής επιχείρησης

Περιγραφή εργασιών για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων της εμπορικής επιχείρησης 620_ Οι λογιστικές επιπτώσεις για τους εργοδότες των διαφορετικών συστημάτων Κάτω από το σύστημα του 1 ου πυλώνα, οι εργοδότες καταβάλλουν τις υποχρεωτικές εισφορές που τους αναλογούν και που προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472 Δ/ΝΣΗ ΚΥΡIΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) Στα πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όπου σημαντικά ζητούμενα αποτελούν τόσο η συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, όσο και η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. November 2014 Απευθύνεται ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ Υπεύθυνοι Π. Ζαµπέλης Αναλογιστής FHAS Μ. Οικονόµου, Αναλογιστής FHAS To protect the confidential

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30 / 10 / 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/8 ΑΡ: 69 ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αθήνα 30 / 10 / 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/8 ΑΡ: 69 ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 30 / 10 / 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/8 ΑΡ: 69 ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες :Μ. Σπυριδάκης ΠΡΟΣ: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 Τ.Κ. 106 71 ΤΗΛ.: 21036 37 726, 21036 23 583 FAX : 210 36 02 101 email : silsinate@hotmail.com Αθήνα 11.5.2016 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 Η προηγούμενη κατάσταση 2 Οι σταθερές αρχές Το ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης διέπεται από τιςεξήςσταθερέςαρχές: ημόσιος, καθολικός, υποχρεωτικός και αναδιανεμητικός χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΥΗΣ

Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΥΗΣ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΥΗΣ του καθηγητή Άγγελου Στεργίου Εφόσον συμφωνήσει κανείς επί της αρχής για τη σκοπιμότητα και την ωφέλεια του λογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης. Με την 65/10 Εγκύκλιό µας σας κοινοποιήσαµε, για αρχική ενηµέρωσή σας, τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα