Γήρανσης. Κ.Ε.Κ.-Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Μπουγάτσα Ζαχαρούλα Ελένη Πάτρα Δέσποινα Γαβρίλη-Αλεξανδρή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γήρανσης. Κ.Ε.Κ.-Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Μπουγάτσα Ζαχαρούλα Ελένη Πάτρα Δέσποινα Γαβρίλη-Αλεξανδρή"

Transcript

1 ΔΡΑΣΗ: 7 Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση Μικρών Επιχειρήσεων του Τομέα της Μεταποίησης και των Υπηρεσιών στα Ζητήματα της Ενεργού ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Έκθεση κρίσιμων παραμέτρων λειτουργικότητας τυποποιημένων διαδικασιών διαχείρισης ενεργού γήρανσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα και των αυτοαπασχολουμένων» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ : ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Κ.Ε.Κ.-Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Μπουγάτσα Ζαχαρούλα Ελένη Πάτρα Δέσποινα Γαβρίλη-Αλεξανδρή Ελένη Πάτρα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1

2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ Έκθεση κρίσιμων παραμέτρων λειτουργικότητας τυποποιημένων διαδικασιών διαχείρισης ενεργού γήρανσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα και των αυτοαπασχολουμένων. ΔΡΑΣΗ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή: Αντικείμενο και δομή της μελέτης σ. 3 Μέρος Α: Αναφορά στα εργαλεία για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης στις επιχειρήσεις: Θεωρητική επισκόπηση. σ. 5 Μέρος Β: Προσδιορισμός των επιχειρήσεων, του μεγέθους τους και του κλάδου όπου ανήκουν: Μεθοδολογική προσέγγιση. σ. 10 Μέρος Γ: Εφαρμογή των εργαλείων. Καταγραφή των αντιδράσεων και των θετικών επιπτώσεων των ενεργειών αυτών: Ειδικά συμπεράσματα. σ. 17 Μέρος Δ: Συμπεράσματα. Αξιολόγηση εφικτών εργαλείων στην ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) και πολύ μικρή επιχείρηση (ΠΜΕ). σ. 39 Πηγές Βιβλιογραφία σ. 44 Παραρτήματα σ. 45 Πίνακας καταγραφής απαντήσεων σ. 46 Επιστολή προς Εργοδότες σ. 58 Ερωτηματολόγιο προς Εργοδότες σ. 59 2

3 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ Έκθεση κρίσιμων παραμέτρων λειτουργικότητας τυποποιημένων διαδικασιών διαχείρισης ενεργού γήρανσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα και των αυτοαπασχολουμένων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την πιλοτική εφαρμογή τυποποιημένων εργαλείων και διαδικασιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις σε περιπτώσεις διαχείρισης του ζητήματος της ενεργού γήρανσης και καταγραφή της αποτελεσματικότητάς τους. Η εφαρμογή των εργαλείων αυτών έγινε στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και σε αυτοαπασχολούμενους, σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, που απασχολούν άτομα ηλικιών άνω των 55 ετών, ή είναι οι ίδιοι απασχολούμενοι στην επιχείρησή τους και έχουν ηλικία άνω των 55 ετών. Τα εργαλεία αναφέρονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες: 1. Εξατομικευμένη συμβουλευτική και συμβουλευτική καριέρας 2. Εφαρμογή ευέλικτων μορφών οργάνωσης της εργασίας 3. Βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 4. Προτυποποιημένες διαδικασίες στη διοίκηση προσωπικού των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, με την παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια εισαγωγής ή /και πιλοτικής εφαρμογής εργαλείων διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, όπως έχουν προκύψει από την προηγούμενη Δράση 4, με στόχο να καταγραφούν οι αντιδράσεις και οι επιπτώσεις, θετικές και πιθανά αρνητικές των ενεργειών αυτών. 3

4 Σχεδιασμός της μελέτης - Μεθοδολογία: Τα στάδια που θα ακολουθήσει η μελέτη, είναι τα εξής: Α. Οριστικοποίηση και αποδοχή των συγκεκριμένων εργαλείων που θα εφαρμοστούν, τα οποία προέρχονται από τα αποτελέσματα της Δράσης 4. Β. Προσδιορισμός των επιχειρήσεων, του μεγέθους τους και του κλάδου όπου θα ανήκουν και τεκμηρίωση αυτών. Γ. Προετοιμασία ερωτηματολογίου, που θα απευθύνεται στους επιχειρηματίες ή διευθυντές προσωπικού (εάν και όπου υπάρχουν), που θα παρακολουθούν την εφαρμογή των εργαλείων, έτσι ώστε να καταγραφούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής από τους ερευνητές (με τη σύμπραξη των επιχειρηματιών ή και διευθυντών προσωπικού). Δ. Πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων αυτών στις προεπιλεγμένες επιχειρήσεις, παρακολούθηση και καταγραφή των κρίσιμων παραμέτρων λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των τυποποιημένων διαδικασιών διαχείρισης της ενεργού γήρανσης (αντιδράσεις και θετικές επιπτώσεις των ενεργειών αυτών). Ε. Επιμέλεια της σύνθεσης της μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει την (α) αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής των εργαλείων για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης στις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα καταγραφή των θετικών αντιδράσεων, αλλά και ενδεχομένως των αρνητικών επιπτώσεων των ενεργειών αυτών, (β) τα σχετικά συμπεράσματα και (γ) πιθανές υποδείξεις για τη βελτιστοποίηση των εργαλείων και διαδικασιών διαχείρισης της ενεργού γήρανσης. Αντιστοίχως, η δομή της μελέτης περιλαμβάνει τα εξής μέρη: ΜΕΡΟΣ Α: Αναφορά στα εργαλεία για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης στις επιχειρήσεις: Θεωρητική επισκόπηση. ΜΕΡΟΣ Β: Προσδιορισμός των επιχειρήσεων, του μεγέθους τους και του κλάδου όπου ανήκουν: Μεθοδολογική προσέγγιση. ΜΕΡΟΣ Γ: Εφαρμογή των εργαλείων. Καταγραφή των αντιδράσεων και των θετικών επιπτώσεων των ενεργειών αυτών: Ειδικά συμπεράσματα. ΜΕΡΟΣ Δ: Συμπεράσματα. Αξιολόγηση εφικτών εργαλείων στην Ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) και πολύ μικρή επιχείρηση (ΠΜΕ). 4

5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Η ενεργός γήρανση, η απασχόληση δηλαδή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, εξακολουθεί να αποτελεί ένα καίριο θέμα στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των κρατώνμελών της, αλλά και των επιχειρήσεων. Από την αρκετά πλούσια βιβλιογραφία, από τις μελέτες που έχουν αναλάβει διάφοροι φορείς στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής, αλλά και από τις πρωτογενείς παρατηρήσεις μας κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας μελέτης, συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν (α) ορισμένες κατηγορίες που δεν επιθυμούν να αποχωρήσουν πρόωρα από τον εργασιακό βίο και ότι υπάρχουν (β) ορισμένες επιχειρήσεις που έχουν λάβει μέτρα για τη διατήρηση αυτού του πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου. (α) Τα άτομα που επιθυμούν να εξακολουθούν να απασχολούνται είναι πρώτον οι επιχειρηματίες, εκείνοι δηλαδή που επένδυσαν και διακινδύνευσαν το χρόνο τους και τα κεφάλαιά τους για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας δικής τους επιχείρησης. Η ιδιοσυγκρασία των επιχειρηματιών χαρακτηρίζεται από: πολύ μεγάλη ανάγκη επίτευξης των σκοπών τους, ροπή προς ανάληψη υπολογισμένου ρίσκου, ανεκτικότητα στη λήψη αποφάσεων σε περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ευμετάβλητες ή άστατες συνθήκες, μεγάλη ανάγκη ανεξαρτησίας και αυτονομίας, εφευρετικότητα, διαίσθηση, αυτοπεποίθηση 1 και μεγάλη εργατικότητα. Tα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των επιχειρηματιών, ο φόβος της απώλειας της ισχύος και του σεβασμού από τον περίγυρό τους λόγω αποχώρησης από την επιχείρηση, η έλλειψη άλλων ενδιαφερόντων λόγω της συνεχούς ενασχόλησης με την επιχείρηση, η έλλειψη εμπιστοσύνης προς οποιονδήποτε, ακόμα και προς τα παιδιά τους να αναλάβουν την επιχείρηση, που με τόσο κόπο έστησαν, 2 αλλά και η μεγάλη ενεργητικότητα που τους χαρακτηρίζει, αποτελούν παράγοντες που οδηγούν τους επιχειρηματίες να παραμένουν στην εργασία τους έως τη συνταξιοδότηση τους, ορισμένοι μάλιστα συνεχίζουν ως σύμβουλοι στην επιχείρηση και μετά τη συνταξιοδότηση τους, για όσο αισθάνονται σωματικά και ψυχικά ακμαίοι. Εξάλλου, κανείς δεν υποχρεώνει έναν αυτοαπασχολούμενο να Διαγράφηκε: τους Διαγράφηκε: έως ότου 1 Ibrahim, A. Bark & Willard H. Ellis, Family Business Management, Concepts and Practice, 2 nd Edition, Kendall/Hunt Publishing Company, 2004, σ Για τα χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών βλ. επίσης και σε: Siropolis, Nicholas C. Small Business Management, 5 th Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 1994 και Κανελλόπουλος, Χαράλαμπος «Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα», Β Έκδοση, Αθήνα, 1994, (σ ). 2 Ibrahim & Ellis,. ibid, σ

6 συνταξιοδοτηθεί ή να εγκαταλείψει την ενεργό δράση. 3 Πράγματι, οι περισσότεροι επιχειρηματίες δήλωσαν ότι η δουλειά τους αποτελεί πρόκληση ή ότι «την κάνουν κέφι», τους διατηρεί το ενδιαφέρον, κ.ά. Από την άλλη πλευρά, δήλωσαν ότι αισθάνονται κούραση, ότι θα επιθυμούσαν να εργάζονται λιγότερες ώρες και να έχουν λιγότερα διοικητικά καθήκοντα. Στις συνεντεύξεις σε βάθος με μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ακόμα και με αυτούς που δεν συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγιά μας, η έρευνα μας έδειξε ότι αρκετοί από αυτούς ναι μεν επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν, και μάλιστα σε ηλικία γύρω στα 62, αλλά δεν τους το επιτρέπουν οι συνταξιοδοτικές συνθήκες (συμπλήρωση συντάξιμης ηλικίας ή απαραίτητου αριθμού ενσήμων), ή οι ανειλημμένες οικονομικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, μία εκ των οποίων είναι η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του διαδόχου. Επίσης, μας είπαν ότι ενώ θα επιθυμούσαν να συνταξιοδοτηθούν, θα ήθελαν να εξακολουθούν να έρχονται στην επιχείρηση, να «βοηθούν» το διάδοχο, ή να συμμετέχουν στην επιχείρηση ως «σύμβουλοι». Άλλες κατηγορίες ατόμων τα οποία επιθυμούν να απασχολούνται και σε μεγάλη ηλικία είναι οι αυτοαπασχολούμενοι, αλλά και αυτοί οι οποίοι εκτελούν εργασίες πολύ ενδιαφέρουσες, πνευματικές ή που έχουν σχέση με τις καλές τέχνες, όπως καθηγητές, συγγραφείς, ζωγράφοι, μουσικοί, ηθοποιοί κ.ά. Για τα άτομα αυτά η εργασία δεν αποτελεί μόνο πηγή βιοπορισμού, αλλά και μια πηγαία ή ευχάριστη ενασχόληση ή και το χόμπι τους. Και πάλι βλέπουμε ότι ακόμα και τα άτομα αυτά, προτιμούν να έχουν τη σιγουριά που τους παρέχει η συνταξιοδότηση και απλά να απασχολούνται ως «επίτιμοι» ή «βετεράνοι» σε κάποιες επί πλέον εκδηλώσεις του χώρου τους, ή να ασχολούνται ως «δάσκαλοι», εκπαιδεύοντας νεώτερους, μέσω σεμιναρίων ολίγων ωρών κατ έτος. Ακόμη, οι ίδιες συνεντεύξεις έδειξαν ότι, ενώ οι επιχειρηματίες, ακόμη και σε μεγάλη ηλικία, βρίσκουν ευχαρίστηση μέσω της εργασίας τους, έχουν ενδοιασμούς στο να εμπιστευτούν ή να προσλάβουν υπαλλήλους άνω των 55 ετών, επικαλούμενοι την πιθανή έλλειψη ενέργειας, κινήτρων και αφοσίωσης των τελευταίων, αλλά και πιστεύοντας ότι ένας υπάλληλος άνω των 55 ετών δεν θα προλάβει ποτέ, μέχρι τη συνταξιοδότησή του, να αποδώσει ως «επένδυση» στην επιχείρηση, με άλλα λόγια να αποδείξει τον εαυτό του και να λειτουργήσει προσθετικά στην αξία της επιχείρησης. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία. Πράγματι, σύμφωνα με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου (human capital theory), οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν προσωπικό επιλέγουν εκείνους οι οποίοι απαιτούν την μικρότερη επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο και ταυτόχρονα αυτούς Διαγράφηκε: 3 Gerontocapitalism, Economist, Dec. 20, 2005, Subject/PrinterFriendly.cfstory_ID= (visited 12/6/2006). 6

7 οι οποίοι είναι πιθανόν να μείνουν στην επιχείρηση για περισσότερο χρονικό διάστημα: όσο μεγαλύτερος είναι ένας εργαζόμενος ηλικιακά, τόσο μειώνεται το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει ενεργός στην επιχείρηση. 4 Επομένως, η «επένδυση» παρουσιάζει μικρότερη απόδοση. (β) Εξάλλου, από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας και ιδιαίτερα από τις μελέτες περιπτώσεων που εμπεριέχονται στη Δράση 4, γίνεται φανερό ότι υπάρχουν επιχειρήσεις, σχετικά μεγάλες σε μέγεθος, που έχουν λάβει μέτρα για τη διατήρηση και διευκόλυνση των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων, δηλαδή των ατόμων ετών, καθώς δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για πλήρη συνταξιοδότηση, έχουν δηλαδή χρησιμοποιήσει επαρκώς κάποια από τα εργαλεία διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, τα οποία καλούμαστε να εφαρμόσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πόσο εφικτή μπορεί να είναι η εφαρμογή αυτών των εργαλείων στη μικρομεσαία ή και στην πολύ μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα, μένει να διερευνηθεί στα πλαίσια της παρούσας Δράσης. Τα εργαλεία για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης, όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, αναφέρονται σε τέσσερις κατηγορίες: (1) Εξατομικευμένη συμβουλευτική και συμβουλευτική καριέρας, (2) Εφαρμογή ευέλικτων μορφών οργάνωσης της εργασίας, (3) Βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, και (4) Προτυποποιημένες διαδικασίες στη διοίκηση προσωπικού των επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά έχουν αναλυθεί δε βάθος σε προηγούμενες δράσεις. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούμε τα τέσσερα εργαλεία-ερωτηματολόγια, που απευθύνονται σε εργαζόμενους ηλικίας 55+, όπως προέκυψαν από τη Δράση 4, μαζί με τα τρία παραρτήματά τους. Επίσης, δημιουργήσαμε ένα εργαλείο, βασισμένο στα τέσσερα πρώτα, το οποίο απευθύνεται στους εργοδότες 5 αυτοαπασχολούμενους ή Διευθυντές Ανθρώπινων Πόρων, άτομα δηλαδή που θα παρακολουθήσουν την εφαρμογή των πρώτων. Το εργαλείο αυτό κρίθηκε αναγκαίο, λόγω της δυσχέρειας να εφαρμοσθούν σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις τα ερωτηματολόγια της Δράσης 4, καθώς οι επιχειρήσεις αυτές δεν 4 Bromwhich, William & Olga Rymkevitch. Report on the Conference on Age, Ageing and Ageism in Working Life organized by the Marco Biagi Foundation & ADAPT in collaboration with the European Commission, University of Modena and Reggio Emilia, 24 November 2004, The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Volume 22/1, , 2006, p Για τις θεωρίες του ανθρώπινου κεφαλαίου βλ. και Becker, Garry S. Human Capital, Second Edition, The University of Chicago Press, 1975 και Mincer, Jacob Schooling, Experience and Earnings, National Bureau of Economic Research, New York, Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ζαχαρούλα Μπουγάτσα, Υπεύθυνη Συντονίστρια του Προγράμματος EQUAL για το ΚΕΚ-ΓΣΕΒΕΕ, για την πολύτιμη συνεισφορά της στη δημιουργία του ερωτηματολογίου αυτού. 7

8 διαθέτουν ούτε πολιτικές, ούτε οργανωμένη υπηρεσία ανθρώπινων πόρων, ούτε εφαρμόζουν τεχνικές της διοίκησης ανθρώπινων πόρων, όπως οι μεγάλες επιχειρήσεις, λόγω της μη ύπαρξης ικανού αριθμού εργαζομένων ηλικίας 55+ στις υπό εξέταση ΜΜΕ, και λόγω έλλειψης εργαλείου το οποίο να απευθύνεται στους ίδιους τους αυτοαπασχολούμενους. Στη φάση αυτή, προέκυψε ένα μεγάλο ερώτημα: Γιατί δεν υπάρχει ικανός αριθμός εργαζομένων στις ΜΜΕ και ΠΜΕ ηλικίας 55+, ενώ συναντάμε αρκετούς επιχειρηματίες, αυτοαπασχολουμένους ή και διευθυντικά στελέχη σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, που ανήκουν στο ηλικιακό αυτό πεδίο, παρόλο το γεγονός ότι το ζήτημα της δημογραφικής γήρανσης απασχολεί όλο και περισσότερο όλα τα κράτη του δυτικού κόσμου, ανάμεσα στα οποία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη χώρα μας. Μία υπόθεση που προέκυψε ως πιθανή απάντηση στο ζήτημα αυτό, υπήρξε το ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας προτιμούν μορφές απασχόλησης, που είτε τους εξασφαλίζουν εργασιακή σταθερότητα (job security), καθώς έτσι και απομακρυνθούν από μία θέση εργασίας, δύσκολα επανέρχονται στην αγορά εργασίας, είτε τους παρέχουν τη δυνατότητα σταδιακής απομάκρυνσης από τον ενεργό βίο, μέχρι την έλευση του χρόνου συνταξιοδότησης. Πράγματι, η αναφορά στην βιβλιογραφία 6 έδειξε ότι άτομα της ηλικιακής κατηγορίας ετών, καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες να παραμείνουν απασχολούμενοι ή αποσύρονται από την ενεργό δράση πριν από την συντάξιμη ηλικία, ή απασχολούνται με άτυπες ή ελαστικές σχέσεις εργασίας, δηλαδή με μερική απασχόληση, αυτοαπασχόληση, ή και σαν επιχειρηματίες, ανοίγοντας δικές τους επιχειρήσεις συνήθως στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας με εκείνο που εργάζονταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ειδικά για τις ΜΜΕ οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι μεταπηδούν από τη σχέση εξαρτημένης εργασίας σε αυτοαπασχόληση ή επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι Morris & Mallier αναφέρουν ότι μόνο ένα μικρό μέρος των μεγαλυτέρων σε ηλικία εργαζομένων στην ΕΕ παραμένουν σε μισθωτή εργασία. Το 2002 οι μισοί από τους άνδρες και το 70% των γυναικών ετών κατηγοριοποιήθηκαν ως οικονομικά ανενεργοί. Ο κύριος τρόπος απασχόλησης για τους μεγαλύτερους σε ηλικία οικονομικά ενεργούς πολίτες ήταν η πλήρης απασχόληση (full time employment). Επίσης αναφέρουν ότι κατά μέσο όρο οι αυτοαπασχολούμενοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας από τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση και ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ η σχετική σημασία της αυτοαπασχόλησης ήταν μεγαλύτερη για την ηλικιακή ομάδα των 50-69, παρά για Διαγράφηκε: που 6 Βλ. χαρακτηριστικά τη μελέτη των Morris, David & Tony Mallier, Employment of Older People in the European Union, Labour, 17 (4), ,

9 τις νεώτερες ηλικιακά ομάδες, παρότι υπήρχαν διαφορές στη σπουδαιότητα των διαφόρων τρόπων απασχόλησης στα διάφορα κράτη. Για παράδειγμα στην Ελλάδα πάνω από το 60% των μεγαλυτέρων σε ηλικία ανδρών ήταν αυτοαπασχολούμενοι σε σύγκριση με το 12% στο Λουξεμβούργο. Όσον αφορά τις γυναίκες, όλων των ηλικιών, η αυτοαπασχόληση ήταν μικρότερης σπουδαιότητας απ ότι για τους άνδρες. Συγκεκριμένα, βρήκαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (46%) των μεγαλυτέρων σε ηλικία αυτοαπασχολουμένων γυναικών υπήρχε στην Πορτογαλία, ενώ κάτω από 10% ήταν τα αντίστοιχα ποσοστά για τις αυτοαπασχολούμενες μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες στη Δανία, τη Γερμανία και την Σουηδία. 7 Όσον αφορά τους τρόπους απασχόλησης, τα δύο τρίτα των ανδρών ετών στην ΕΕ εργάζονταν με σχέση πλήρους απασχόλησης, με εξαίρεση την Ελλάδα, όπου τουλάχιστον το 50% των μεγαλυτέρων σε ηλικία ανδρών εργάζονταν με σχέση πλήρους απασχόλησης, κατά τη διάρκεια της έρευνας. 8 Για τους άνδρες ετών στην ΕΕ η μερική απασχόληση δεν ήταν σημαντικός τρόπος σχέσης εργασίας, ενώ ήταν για τις γυναίκες, που παρέμειναν στην εργασία. Η τάση για αυτοαπασχόληση δεν ήταν ομοιόμορφη στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Στην Ελλάδα, καθώς και στην Φιλανδία, Ιρλανδία και Πορτογαλία το ένα τρίτο των αυτοαπασχολούμενων ανδρών μεγαλύτερης ηλικίας ήταν στη γεωργία, ενώ για τις υπόλοιπες χώρες δεν ίσχυε το ίδιο. Τέλος, σύμφωνα με μελέτη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ΔΓΕ) η σταδιακή ή μερική συνταξιοδότηση προωθήθηκε στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Πορτογαλία την Ισπανία και τη Σουηδία, όχι όμως και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν μια από τις χώρες όπου πάνω από τους μισούς εργαζόμενους με σχέση μερικής απασχόλησης κατείχε τέτοιες θέσεις ακούσια, επειδή δεν εύρισκαν θέση πλήρους απασχόλησης. 9 Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι στις ΜΜΕ υπάρχει μικρότερο ποσοστό απασχολουμένων μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ οι επιχειρηματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι παραμένουν ενεργοί για μεγαλύτερο διάστημα. Για όλους τους παραπάνω λόγους χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο-ερωτηματολόγιο προς εργοδότες (βλ. σ. 59), με βάση το οποίο κινηθήκαμε για την ποιοτική και σε βάθος ανάλυση των εργαλείων της ενεργού γήρανσης. 7 Morris & Mallier, ibid, σ Morris & Mallier, ibid, σ Morris & Mallier, ibid, σ

10 Στο αμέσως επόμενο Μέρος Β εξετάζουμε τη Μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνάς μας, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο έγινε η επιλογή των επιχειρήσεων. Στο Μέρος Γ αναλύουμε τα αποτελέσματα και ακολουθούν τα γενικά συμπεράσματα από την εφαρμογή των εργαλείων για την ενεργό γήρανση στο Μέρος Δ. 10

11 ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων, του μεγέθους και του κλάδου στον οποίο ανήκουν, χρησιμοποιήθηκαν οι εξής μεθοδολογικές προσεγγίσεις: Μεθοδολογία: Β.1. Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης αποτέλεσε η οριστικοποίηση και αποδοχή των συγκεκριμένων εργαλείων που θα εφαρμοστούν, τα οποία προέρχονται από τα αποτελέσματα της Δράσης Τα τυποποιημένα εργαλεία και διαδικασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις σε περιπτώσεις διαχείρισης του ζητήματος της ενεργού γήρανσης, όπως ήδη έχουμε σημειώσει, αναφέρονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες: 1. Εξατομικευμένη συμβουλευτική και συμβουλευτική καριέρας 2. Εφαρμογή ευέλικτων μορφών οργάνωσης της εργασίας 3. Βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 4. Προτυποποιημένες διαδικασίες στη διοίκηση προσωπικού των επιχειρήσεων. Πράγματι, η Δράση 4 παρήγαγε τέσσερα ερωτηματολόγια, τα οποία προορίζονται για εργαζόμενους ηλικίας ετών, ένα για την κάθε κατηγορία διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, καθώς και τρία ερωτηματολόγια-παραρτήματα, τα οποία αφορούν την αυτοαξιολόγηση των εργαζομένων αυτών, μετά παρέλευση ενός έτους, από την εφαρμογή των διαδικασιών. Καθώς ο τομέας της παρούσας μελέτης περιλαμβάνει μικρομεσαίες, μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, τα ερωτηματολόγια αυτά έπρεπε να διανεμηθούν σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό λιγότερο από 250 άτομα. Για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων αυτών έγιναν οι ακόλουθες υποθέσεις εργασίας και οι ακόλουθες προσπάθειες: 10 Ε.Ε.Δ..Ε. & Γνώση Αναπτυξιακή, Μιλτιάδης Σταμπουλής, Βαδράτσικα Ζωή, Καλύβας Ιωάννης, Κρητικού Χριστίνα, Λιτσαρδάκης Μιχάλης, Μανωλά Άννα & Σκρίνη Σταυρούλα. «Εγχειρίδιο διαδικασιών και εργαλείων διαχείρισης της ενεργού γήρανσης από επιχειρήσεις όλων των τομέων της οικονομίας». Δράση 4 «Μέθοδοι αντιμετώπισης των προβλημάτων της ενεργού γήρανσης», 1/

12 Β.2. Προσδιορισμός με πρωτογενή έρευνα των επιχειρήσεων οι οποίες θα δηλώσουν δεκτικές σε δοκιμές νέων εργαλείων διαχείρισης προσωπικού μεγάλης ηλικίας (55+), του μεγέθους τους και του κλάδου όπου θα ανήκουν και τεκμηρίωση αυτών. Κρίθηκε σκόπιμο να εφαρμόσουμε τα εργαλεία σε 10 επιχειρήσεις κατά κατηγορία μεγέθους και κλάδου. Συγκεκριμένα, η αρχική υπόθεση υπήρξε ότι θα ήταν σκόπιμο να εξετασθούν από 2 περίπου επιχειρήσεις ανά κατηγορία μεγέθους επιχείρησης, δηλαδή: 0-10 εργαζόμενοι (πολύ μικρή επιχείρηση) εργαζόμενοι (μικρή επιχείρηση) εργαζόμενοι (μεσαία επιχείρηση). 11 Επίσης, ότι θα έπρεπε να εξετασθούν οι κλάδοι, όπου υπάρχει συγκέντρωση μεγαλυτέρων σε ηλικία εργαζομένων, ανάμεσα στους εξής κυρίως κλάδους, ενδεικτικά: Ξενοδοχεία και εστίαση Μεταλλικές κατασκευές Συντήρηση και εμπορία οχημάτων Πρατήρια καυσίμων Μεταφορές, κ.ά. και να τεκμηριωθεί η επιλογή των συγκεκριμένων κλάδων. Μια τέτοια κατηγοριοποίηση θα ήταν ιδανική. Όπως όμως συμβαίνει αρκετές φορές στη χώρα μας, αλλά και αλλού, η ανάληψη ερευνητικού έργου προσκρούει συχνά πάνω στο θέμα της διαθεσιμότητας πληροφοριών, της διάθεσης εκ μέρους των επιχειρηματιών να διαθέσουν το χρόνο τους, το χρόνο των εργαζομένων τους ή και να καταθέσουν στοιχεία από τη λειτουργία της επιχείρησής τους τα οποία είναι ή θεωρούν εμπιστευτικά και στο θέμα της προσβασιμότητας από την πλευρά της ερευνητικής ομάδας. Έτσι, προσπαθήσαμε σε πρώτη φάση να έρθουμε σε επαφή με επιχειρήσεις τις οποίες είχαμε χρησιμοποιήσει σε προηγούμενες έρευνες και πράγματι κάποιες απ αυτές μας παραχώρησαν ευχαρίστως στοιχεία και το χρόνο τους. Το πρωταρχικό κριτήριο για την επαφή με κάποια επιχείρηση απετέλεσε η ύπαρξη επιχειρηματία ή εργαζομένων ηλικίας ετών. Έτσι, δεν ζητήσαμε στοιχεία από επιχειρήσεις που δεν πληρούσαν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια αυτά. 11 Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, βλ. Σύσταση Επιτροπής της 6 ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ) 12

13 Το δεύτερο κριτήριο υπήρξε το κριτήριο της προσβασιμότητας, η διάθεση δηλαδή των επιχειρηματιών να μας δώσουν στοιχεία. Τελικά, το δείγμα μας διαμορφώθηκε ως εξής, με κύρια κριτήρια την ηλικία και την προσβασιμότητα: 1. Επιχείρηση Κατασκευής και Εμπορίας Σωλήνων Υψηλής Πίεσης, Μεταλλικών Άκρων («Δ. Τ.» Ο.Ε.). Κλάδος δραστηριότητας: Μηχανουργείο. Χαρακτηριστικά: Κατασκευή, εμπορία χονδρική και λιανική και εξαγωγές. Αριθμός απασχολουμένων: άτομα. Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Ο ένας επιχειρηματίας και τέσσερις εργαζόμενοι. 2. «Γ. Α.Ε.Ε.», Εμπόριο Ειδών Χαρτοπωλείου: εισαγωγές και εμπορία σφραγίδων, χαρακτικών μηχανημάτων λέιζερ, μερική συναρμολόγηση στις σφραγίδες και σέρβις μηχανημάτων. Κλάδος δραστηριότητας: Εμπόριο ειδών χαρτοπωλείου μικρή παραγωγική διαδικασία. Αριθμός απασχολουμένων: 9 άτομα. Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Ένα, ο επιχειρηματίας 59 ετών. 3. «Δ. Τ. ΕΠΕ» Εισαγωγές Πωλήσεις Υποδημάτων Κλάδος δραστηριότητας: Εμπόριο Υποδημάτων Αριθμός απασχολουμένων: 15 άτομα. Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Ο επιχειρηματίας πωλήσεις και ένας οδηγός. ετών και δύο υπάλληλοι, ένας στις 4. Ξενοδοχείο «Π» και Συγκρότημα ενοικίασης πολυτελών κατοικιών Κλάδος δραστηριότητας: Ξενοδοχεία-Εστιατόρια Αριθμός απασχολουμένων: 100 άτομα. Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Δύο: Ο Γενικός Διευθυντής, η Διευθύντρια Δεξιώσεων. 5. «Δ. ΕΤΕ» Ενοικιάσεις θέσεων parking (σε κλειστά, φυλασσόμενα κτίρια) και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες. Κλάδος δραστηριότητας: Υπηρεσίες προς καταναλωτές και υπηρεσίες προς εταιρείες και πρεσβείες. 13

14 Αριθμός απασχολουμένων: 10 άτομα. Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Δύο: Ο Ιδιοκτήτης και ο Γενικός Διαχειριστής. 6. Επιμέλεια εκδόσεων Κλάδος δραστηριότητας: Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις. Αριθμός απασχολουμένων: Μία αυτοαπασχολούμενη. Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Μία αυτοαπασχολούμενη. 7. «Α. Ν. Α. Ο.Ε.» Βιβλιοπωλείο Κλάδος δραστηριότητας: Κατάστημα. Αριθμός απασχολουμένων: 4 Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Δύο, οι ιδιοκτήτες. 8. «Κ. Μ. Α.Ε. Γραφικές Τέχνες» Τυπογραφείο Κλάδος δραστηριότητας: Τυπογραφείο Αριθμός απασχολουμένων: 3 Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Ένα, ο ιδιοκτήτης. 9. «Π.Τ. Μ-ΕΠΕ» Πρακτορείο Ταξιδίων Κλάδος δραστηριότητας: Τουρισμός Αριθμός απασχολουμένων: 10 Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Ένα, ο ιδιοκτήτης. 10. Εστιατόριο Κλάδος δραστηριότητας: Εστίαση Αριθμός απασχολουμένων: 3-5 άτομα. Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Ένα, ο ιδιοκτήτης. Επίσης έγιναν επαφές με τις εξής επιχειρήσεις, οι οποίες δεν πληρούσαν κάποιο από τα κριτήρια της ηλικίας, της προσβασιμότητας ή του μεγέθους, από τις οποίες, παρόλα αυτά, αντλήσαμε κάποια σημαντικά στοιχεία για την έρευνά μας: (1) Κομμωτήριο: Δεν απασχολεί άτομα άνω των 55 ετών, ούτε καν η επιχειρηματίας δεν πληροί το κριτήριο αυτό και, όπως μας δήλωσε η επιχειρηματίας, δεν κυριαρχεί η τάση 14

15 απασχόλησης μεγαλυτέρων σε ηλικία ατόμων στον κλάδο της αισθητικής-κομμωτηρίων, τουλάχιστον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. (2) Φούρνος-Ζαχαροπλαστείο: Δεν υπήρχε πρόσβαση λόγω προσφάτου προβλήματος υγείας του επιχειρηματία. Απασχολεί άτομα ετών. (3) Πρατήριο βενζίνης: Ατομική επιχείρηση, οικογενειακού χαρακτήρα, χωρίς εργαζόμενους. Δεν υπήρξε πρόσβαση λόγω μη διάθεσης του επιχειρηματία (59 ετών) να παραχωρήσει στοιχεία. (4) Επιχείρηση Ανάπτυξης και Κατασκευής Ηλεκτρονικών Συσκευών («Ε. Π. & Σια Ο.Ε.»): Δεν απασχολεί κανένα άτομο μεγαλύτερο των 55 ετών (ούτε και ο επιχειρηματίας), λόγω της φύσης των εργασιών (ηλεκτρονική τεχνολογία) και της νεαρής ηλικίας της επιχείρησης. (5) Εστιατόριο. Δεν υπήρξε διάθεση παραχώρησης στοιχείων, παρόλο που ο επιχειρηματίας και ο σεφ είναι άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών. (6) Ναυτιλιακή εταιρία. Μόνο ο επιχειρηματίας είναι άνω των 55 ετών. Κρίθηκε ότι ως όμιλος αποτελεί μάλλον μεγάλη επιχείρηση και όχι μικρομεσαία. (7) Επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας μαρμάρου. Ο επιχειρηματίας και ο προϊστάμενος εργοστασίου είναι άνω των 55 ετών, αλλά δεν υπήρξε διάθεση παραχώρησης στοιχείων. (8) Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών προς άλλες επιχειρήσεις. Είναι οικογενειακή επιχείρηση που αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια, απασχολεί κατά τι πάνω από 250 άτομα και μόνο ο επιχειρηματίας είναι άνω των 55 ετών. Κρίνεται ως μεγάλη και όχι μικρομεσαία επιχείρηση, λόγω απασχολούμενου προσωπικού. (9) Επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων με συνεργείο. Μόνο ο επιχειρηματίας είναι 55 ετών. Δεν απασχολεί άτομα της κατηγορίας αυτής, διότι δεν «διαθέτουν τη φυσική κατάσταση που χρειάζεται για βαριά δουλειά». Είχε διάθεση να μας δώσει στοιχεία, αλλά λόγω φόρτου εργασίας δεν στάθηκε δυνατόν. Β.3. Προετοιμασία ερωτηματολογίου, που απευθύνεται προς τους επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους ή διευθυντές προσωπικού (εάν και όπου υπάρχουν), που θα παρακολουθούν την εφαρμογή των εργαλείων, έτσι ώστε να καταγραφούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής από τους ερευνητές (με τη σύμπραξη των επιχειρηματιών ή και διευθυντών προσωπικού.) Με βάση τα εργαλεία που κατατέθηκαν από τη Δράση 4 αλλά και την προηγούμενη εμπειρία που αποκομίσαμε από άλλες δράσεις, κατασκευάσαμε ένα ακόμα εργαλείο 15

16 παρακολούθησης της ενεργού γήρανσης: Ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους. Το εργαλείο αυτό κρίθηκε αναγκαίο από τους εξής λόγους: (α) την έλλειψη προσβασιμότητας στο προσωπικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ η πρόσβαση σε επιχειρηματίες ή αυτοαπασχολούμενους ήταν πιο πρόσφορη και (β) την έλλειψη προσωπικού άνω των 55 ετών στις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το ερωτηματολόγιο αυτό βασίστηκε στα ερωτηματολόγια - εργαλεία, που προήλθαν από τη Δράση 4 προς τους εργαζόμενους και ακολουθεί τη δομή των ερωτηματολογίων αυτών. Β.4. Στη συνέχεια έγινε εφαρμογή των εργαλείων αυτών στις προεπιλεγμένες επιχειρήσεις και παρακολούθηση και καταγραφή των αντιδράσεων και των επιπτώσεων των ενεργειών αυτών. Για την αποτελεσματική διενέργεια αυτής της φάσης ήταν απαραίτητη η υποστήριξη του Φορέα (ΚΕΚ-ΓΣΕΒΕΕ) για την πρόσβαση σε επιχειρήσεις και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τη σημασία της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης. Πράγματι, προετοιμάσαμε μία επιστολή, η οποία έφερε τα λογότυπα του έργου, τα ονόματα και τις υπογραφές της ερευνητικής ομάδας, με την οποία ενημερώναμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για την έρευνά μας, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τη χρήση της μελέτης μας. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο για λόγους προσβασιμότητας, αλλά και σαν μία πιθανή «δέσμευση» των επιχειρήσεων που θα έπαιρναν μέρος στην εφαρμογή των εργαλείων. Παραδώσαμε τα ερωτηματολόγια μαζί με την επιστολή στους επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους και τους ζητήσαμε να μας τα απαντήσουν. Κατόπιν, συμφωνήσαμε να συναντηθούμε μαζί τους, για να παραλάβουμε τα ερωτηματολόγια. Κατά την παραλαβή πραγματοποιήθηκαν σε βάθος συνεντεύξεις, κατά τις οποίες οι επιχειρηματίες εξέφρασαν και κάποια προβλήματα ή ανησυχίες πάνω στο θέμα μας. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό άνω των 55 ετών, παραδώσαμε και τα ερωτηματολόγια-εργαλεία προς τους εργαζομένους, που προέκυψαν από τη Δράση 4, καθώς και τα τέσσερα Παραρτήματα. Στη φάση αυτή αντιμετωπίσαμε τρία βασικά προβλήματα: Πρώτον ότι οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν απασχολούσαν άτομα άνω των 55 ετών. Δεύτερον η χρονική διάρκεια πιλοτικής εφαρμογής των εργαλείων προβλεπόταν να ολοκληρωθεί σε διάστημα πολύ μικρότερο του έτους, ενώ η εφαρμογή τριών συγκεκριμένων 16

17 Παραρτημάτων: «Ετήσιας Αυτοαξιολόγησης Απασχολουμένου», «Ετήσιας Συνέντευξης Αξιολόγησης» και «Αναφοράς Καταγραφής Αποτελεσμάτων της Χρήσης Εργαλείων Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» και η καταγραφή των αποτελεσμάτων τους, θα απαιτούσε μακρόχρονη έρευνα. Και τρίτον ότι οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν εξοικείωση και πείρα με τις μεθόδους διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Παρόλα αυτά, παραδώσαμε τα ερωτηματολόγια, έχοντας θέσει σαν υποθέσεις εργασίας τα παραπάνω αναφερόμενα προβλήματα, και αναμένοντας την επιβεβαίωση ή απόρριψη των υποθέσεών μας. Β.5. Τέλος έγινε η επιμέλεια της σύνθεσης της μελέτης, η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των εργαλείων για τη διαχείριση στις ενεργού γήρανσης στις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Συγκεκριμένα, στο Μέρος Γ καταγράφονται οι αντιδράσεις οι θετικές, αλλά και οι αρνητικές επιπτώσεις των ενεργειών αυτών, και στο Μέρος Δ τα σχετικά συμπεράσματα. 17

18 ΜΕΡΟΣ Γ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ: ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο Μέρος Γ αναφέρονται πρώτον τα ειδικά συμπεράσματα από την εφαρμογή των εργαλείων προς τους εργοδότες για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης στις δέκα επιχειρήσεις. Γίνεται καταγραφή των επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας των εργαλείων από τους εργοδότες και χρησιμοποιούνται σχετικοί πίνακες. Επίσης γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης των εργαλείων που απαντήθηκαν από τους εργαζόμενους καθώς και αξιολόγηση των παραρτημάτων των εργαλείων αυτοαξιολόγησης, όπως έχουν διατυπωθεί από τη Δράση 4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ 7 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Γενικά συμπεράσματα Το βασικότερο συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι οι εργοδότες, όταν αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους ως «εργαζόμενο» στην επιχείρησή τους, θεωρούν ότι ακόμα έχουν πολλά να δώσουν στη δουλειά. Θεωρούν ότι η δουλειά αποδεικνύει την αξία τους, ή ακόμα και την αντοχή και την ύπαρξή τους σε αντιπαράθεση με το χρόνο που περνάει και το επερχόμενο, και αναπόφευκτο, γήρας. Απ την άλλη όμως, οι εργοδότες έχουν επιφυλάξεις στο να προσλάβουν υπαλλήλους άνω των 55 ετών, πιστεύοντας ότι σε τέτοιους υπαλλήλους λείπει το κίνητρο και η ενέργεια που χρειάζεται για να εργαστούν σε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Ας μην ξεχνάμε ότι στις περισσότερες ΜΜΕ ο εργαζόμενος καλείται να εκτελεί πολλά και ποικίλα καθήκοντα σε διαφορετικούς τομείς και με εναλλασσόμενα επίπεδα πολυπλοκότητας, κάτι που απαιτεί υπομονή, προσαρμοστικότητα, και διάθεση για συνεργασία. Ακόμη περισσότερο, οι εργοδότες πιστεύουν ότι ένας υπάλληλος άνω των 55 ετών δεν αποτελεί επένδυση, παρά κόστος, που δεν θα προλάβουν ποτέ να αποσβέσουν. Έτσι, προκειμένου να προσλάβουν υπαλλήλους άνω των 55+, θεωρούν ότι το κράτος πρέπει να 18

19 θεσπίσει κατάλληλα κίνητρα προς τις επιχειρήσεις τους, όπως ελαφρύνσεις στη φορολογία και την ασφάλιση, αλλά και επιπλέον κίνητρα για την δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού τους. Ας δούμε τώρα τα συμπεράσματα που εξάγονται από τις επιμέρους ερωτήσεις: Μέρος 1 ο : Γενικές διαπιστώσεις στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού Ερώτηση 1 η. «Τι από τα παρακάτω στοιχεία καταχωρεί η επιχείρηση αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό (να αναφερθούν αν υπάρχουν και αν καταχωρούνται σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή)». Πέρα από τα προσωπικά στοιχεία, η πλειονότητα των επιχειρήσεων καταχωρεί στοιχεία που αφορούν όλα τα επίπεδα διοίκησης (Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό, Πωλητές, Στελέχη) σε σχέση με την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία των υπαλλήλων, τους αποκτηθέντες τίτλους σπουδών, διάφορες δεξιότητες και επί μέρους εκπαιδεύσεις - καταρτίσεις ανάλογες με την ειδικότητα, καθώς επίσης και όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την πρόοδο των υπαλλήλων στη συγκεκριμένη επιχείρηση, όπως αξιολογήσεις, μισθολογική εξέλιξη και προαγωγές. Τέλος, η πλειονότητα των επιχειρήσεων (9 στις 10) κρατά κάποια «δεξαμενή» βιογραφικών σημειωμάτων, σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικατασταθεί κάποιος υπάλληλος. Να σημειωθεί ότι το αρχείο τηρείται κυρίως σε απλή γραπτή μορφή. Ερώτηση 2 η. «Ποιος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση, επεξεργασία και έλεγχο των παραπάνω» Στην πλειονότητα των επιχειρήσεων του δείγματός μας (9 στις 10) ο ιδιοκτήτης εκτελεί και χρέη προσωπάρχη, και έτσι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης κρατά τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω. Σε δύο περιπτώσεις (Ταξιδιωτικό Γραφείο, Τυπογραφείο) ο ιδιοκτήτης συνεργάζεται με κάποιο στέλεχος της εταιρείας (το Λογιστή) ή κάποια εξωτερική εταιρεία εξειδικευμένη σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Μόνο μία επιχείρηση (ξενοδοχείο που απασχολεί 100 άτομα) έχει οργανωμένο τμήμα προσωπικού που επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία. 19

20 Προφανώς, το μέγεθος της επιχείρησης παίζει καθοριστικό ρόλο για την ύπαρξη τμήματος προσωπικού. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με άλλες μελέτες, που βασίζονται σε πρωτογενή έρευνα σε μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 12 Ερώτηση 3 η. «Σε ποιες περιπτώσεις κάνετε χρήση των παραπάνω στοιχείων στην επιχείρησή σας. Εξηγείστε». Καθ ολοκληρία οι επιχειρήσεις απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τα παραπάνω στοιχεία για προσλήψεις, προαγωγές και μισθολογικές διαφοροποιήσεις. Όσον αφορά το ποιος έχει την τελική ευθύνη για γενικότερα θέματα ανθρώπινου δυναμικού (ερωτήσεις 1, 2 και 3 της σελίδας 2), στο σύνολο του δείγματος ο επιχειρηματίας-ιδιοκτήτης είναι αυτός που έχει την τελική απόφαση. Όμως, αξίζει να σημειωθεί ότι και εκείνος ακολουθεί πιστά τις επιταγές της συλλογικής σύμβασης εργασίας του κλάδου του. Έτσι, ενώ το δείγμα μας απάντησε ότι δεν υπάρχει γραπτή πολιτική στα θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, το γεγονός καλύπτεται από την εκάστοτε κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, που αποτελεί για τους επιχειρηματίες αυτούς μια λεπτομερή ρύθμιση και καταγραφή και των υποχρεώσεων των εργοδοτών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, σχετικά με τα βασικά οικονομικά και θεσμικά ζητήματα του κλάδου. Μέρος 2 ο : Επιμέρους ανάλυση συμπερασμάτων ανά αρμοδιότητα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Εισαγωγική σημείωση: Όπως έχουμε ήδη αναλύσει στη μεθοδολογία της μελέτης, το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους εργοδότες των ΜΜΕ του δείγματος ακολούθησε τη φιλοσοφία των ερωτηματολογίων που απευθύνονται στους εργαζόμενους πάνω από 55 ετών, που έχουν ήδη εκπονηθεί σε προηγούμενη Δράση. Έτσι, τόσο η συνέχεια των ενοτήτων, όσο και συγκεκριμένες ερωτήσεις ανά ενότητα έχουν ομοιότητες με τα προαναφερθέντα. Το ερωτηματολόγιο εργοδοτών χτίστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί ομοιογένεια και εγκυρότητα κατά την διεξαγωγή συμπερασμάτων. 12 Ioannou, Christos A. & Eleni Patra Human Resource & Industrial Relations Development in Family Business: The Case of Greece, Ανακοίνωση στο 14 ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Εργασιακών Σχέσεων (ΙΙRA), Λίμα, Περού, 12/9/2006. Patra, Eleni Managing Human Resources in Small and Medium-Sized Business Units: The Case of Greece, Congress Proceedings, Volume 2, p , IIRA 11 th World Congress, Μπολώνια, Ιταλία, 9/

21 Μέρος 2 ο, 1 η αρμοδιότητα: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ερώτηση 1 η. «Πόσα χρόνια κάνετε τη δουλειά στην οποία βρίσκεστε τώρα;» Ο μέσος όρος ετών απασχόλησης είναι τα 27,4 έτη. Ερώτηση 2 η. «Τι σας αρέσει σε αυτήν την απασχόληση;» Οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση είχαν ένα κοινό άξονα, την αίσθηση επιτυχίας και δημιουργικότητας που προσφέρει στους εργοδότες η δουλειά τους. Ερώτηση 3 η. «Τι δεν σας αρέσει σε αυτήν την απασχόληση;» Εδώ οι απαντήσεις είχαν μεγαλύτερη ανομοιομορφία. Αναφέρθηκαν θέματα όπως το μεγάλο ρίσκο που συνδέεται με την επιχειρηματικότητα (2 στους 10 ερωτηθέντες), η υπερβολική γραφειοκρατία που περιπλέκει ακόμα και φαινομενικά εύκολες λειτουργίες της επιχείρησης, η υψηλή φορολογία και το κόστος κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και οι κρατικές παρεμβάσεις που αλλάζουν απότομα τη ροή ενός επιχειρηματικού τομέα. Ερώτηση 4 η. «(Αν ο ερωτώμενος είναι μεγαλύτερος από 55 ετών) Θέλετε να σταματήσετε να εργάζεστε σύντομα; 4α. (Αν ναι) Για ποιο λόγο; Παρακαλώ εξηγήστε. 4β. (Αν όχι) Θα θέλατε να τροποποιήσετε κάτι στις παρούσες συνθήκες εργασίας σας;» Μόνο δύο επιχειρηματίες δήλωσαν ότι θέλουν να σταματήσουν σύντομα, και αυτό γιατί θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Η κούραση που συνδέεται με την ηλικία, παρόλο που αναφέρεται σαν ανασταλτικός παράγοντας απόδοσης, δεν θεωρείται πρωταρχικός λόγος αποχώρησης από την επιχείρηση. Όμως, οι περισσότεροι εργοδότες ηλικίας άνω των 55 ετών (7 στους 10) θα ήθελαν να εργάζονται λιγότερες ώρες, να έχουν λιγότερα διοικητικά καθήκοντα, να βελτιώσουν το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και να επεκταθούν και σε άλλους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. 21

22 Μέρος 2 ο, 2 η αρμοδιότητα: ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ερώτηση 1 η. «Πόσες ημέρες εργάζεστε την εβδομάδα;» Οι εργοδότες στο δείγμα μας εργάζονται κατά μέσο όρο 5,36 ημέρες την εβδομάδα. Ερώτηση 2 η. «Ποιες ημέρες εργάζεστε;» Η πλειονότητα των ερωτηθέντων εργάζεται πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ερώτηση 3 η. «Πόσες ώρες δουλεύετε την εβδομάδα;» Και οι 10 στους 10 εργοδότες ήταν σε θέση να υπολογίσουν πόσες ώρες δουλεύουν την εβδομάδα, και ο μέσος όρος είναι 49,82 ώρες την εβδομάδα. Ερώτηση 4 η. «Ποιες ώρες δουλεύετε;» Οι απαντήσεις του δείγματος είναι μοιρασμένες: Οι μισοί δουλεύουν πρωινά μέχρι νωρίς το απόγευμα χωρίς ενδιάμεση παύση και οι άλλοι μισοί από το πρωί έως αργά το απόγευμα, πάλι χωρίς ενδιάμεση παύση. Μόνο ένας (βιβλιοπωλείο) κλείνει το κατάστημα το μεσημέρι, και ένας (εστιατόριο) δουλεύει μόνον απόγευμα. Ερώτηση 5 η. «Οι ώρες απασχόλησής σας καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο του τομέα σας (π.χ. ωράριο καταστημάτων);» Παρόλο που η απάντηση εδώ είναι προφανής, το ωράριο, δηλαδή είναι ανάλογο με τον τύπο της επιχείρησης, αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν όλοι οι επιχειρηματίες εργάζονται πολύ περισσότερο από αυτό που απαιτείται από το νομικό πλαίσιο του τομέα τους. Μόνο το βιβλιοπωλείο ακολουθεί το παλιό ωράριο (μεσημεριανή παύση, Δευτέρα-Τετάρτη κλειστά, Σάββατο λειτουργία μέχρι 15:00) και αυτό γιατί η αγορά που εξυπηρετεί δεν ανταποκρίνεται στο διευρυμένο ωράριο. Εντούτοις, παρόλο που οι περισσότεροι επιχειρηματίες εργάζονται περισσότερο από το μίνιμουμ, κανείς δεν βρίσκει τις απαιτούμενες ώρες εργασίας ως εμπόδιο στην προσωπική του ζωή, ούτε τις χαρακτηρίζει ως ανελαστικές και μη αντίστοιχες στις απαιτήσεις της δουλειάς του. 22

23 Ερώτηση 6 η. «Θα θέλατε να αλλάξετε κάτι στο ωράριο εργασίας σας ;» Σε αυτή την ερώτηση διαπιστώνουμε μια αντίφαση σε σχέση με τα προηγούμενα: Είναι η πρώτη φορά που οι εργοδότες ομόφωνα αναφέρουν ότι θα ήθελαν να δουλεύουν λιγότερες ώρες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι η εργασία τους δίνει κίνητρο, αλλά η επερχόμενη κούραση λόγω ηλικίας λειτουργεί ως αντικίνητρο στην απόδοσή τους. Ερώτηση 7 η. «Πιστεύετε ότι υπάρχει ιδανικό ωράριο για την εργασία σας;» Το 70% των ερωτηθέντων πιστεύει πως δεν υπάρχει ιδανικό ωράριο, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχουν ιδανικά ωράρια στις ελληνικές συνθήκες.» Ερώτηση 8 η. «Όσον αφορά τους εργαζόμενους στην επιχείρησή σας, ποιες είναι οι κύριες μορφές συμβάσεων εργασίας τους;» Η πλειονότητα των εργοδοτών (80%) χρησιμοποιεί τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην επιχείρηση. Μόνο το ταξιδιωτικό πρακτορείο και το εστιατόριο χρησιμοποιούν συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης, και αυτό μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Ερώτηση 9 η. «Τι ισχύει για το πρόγραμμα εργασίας τους;» Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις οι ώρες εργασίας είναι σταθερές και αποφασίζονται από την επιχείρηση. Σε δύο μάλιστα περιπτώσεις στις συνεντεύξεις σε βάθος (Εμπόριο Ειδών Χαρτοπωλείου και Εισαγωγές-Πωλήσεις Υποδημάτων) οι επιχειρηματίες δήλωσαν ότι είναι αδύνατον να υπάρχουν ελαστικά ωράρια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω της φύσης της εργασίας. Φυσικά όμως γίνονται διευκολύνσεις για την κάλυψη προσωπικών αναγκών των εργαζομένων, «εφόσον το ζητήσουν μια-δυο μέρες νωρίτερα, μπορούν να πάρουν από την ετήσια άδειά τους». «Δεν έχει περιθώριο η μικρομεσαία επιχείρηση για ελαστικά ωράρια». Ερώτηση 10 η : «Υπάρχει κάποια ελαστικότητα στους υπαλλήλους σας όσον αφορά στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία ή κάποια άλλη μορφή ελαστικού ωραρίου;» Και πάλι κατά γενική ομολογία υπάρχει ελαστικότητα προσέλευσης ή / και αποχώρησης από την εργασία, με τη βασική προϋπόθεση να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις που τους έχουν ανατεθεί. 23

24 Ερώτηση 11 η. «Απασχολείτε στην επιχείρηση σας άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών;» Μόνο τρεις επιχειρήσεις απασχολούν άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών, όμως και αυτές δεν απασχολούν πάνω από 5 τέτοια άτομα, πάντα σε χαμηλές υπαλληλικές θέσεις ή θέσεις που απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες (π.χ. τορναδόρος στην επιχείρηση κατασκευής σωλήνων). Ερώτηση 12 η. «Θεωρείτε ότι η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη της ικανοποιητικά τις ατομικές ανάγκες εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών) στην κατάρτιση του προγράμματος εργασίας ;» Όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν θετικά, λαμβάνοντας υπόψη τους τόσο τους υπαλλήλους άνω των 55 ετών (οι τρεις προαναφερθείσες περιπτώσεις), όσο και την προσωπική τους εμπειρία από το θέμα, λογαριάζοντας τον εαυτό τους ως εργαζόμενο με τους ίδιους όρους που εργάζονται οι υπάλληλοί τους. Ο λόγος που δεν εξαιρέσαμε την προσωπική τους εμπειρία είναι γιατί όλοι ανεξαιρέτως οι εργοδότες συνδέουν άμεσα το πρόγραμμα εργασίας τους με τον όγκο δουλειάς που πρέπει να καλυφθεί. Ερώτηση 13 η. «Για τους υπαλλήλους σας που είναι άνω των 55 χρονών, θα επιθυμούσατε να παραμείνουν στην εργασία σας έχοντας τη δυνατότητα να εργάζονται με μεταβλητό αριθμό ωρών κατά εβδομάδα ή κατά μήνα, να εργάζονται με ιδιαίτερα ευέλικτο ωράριο ή χωρίς ωράριο και συμφωνημένο αριθμό ωρών εργασίας αποκλειστικά σε ετήσια βάση, να εργάζονται από το σπίτι (τηλε-εργασία).» Είναι αξιοσημείωτο ότι, με εξαίρεση δύο εργοδότες, οι υπόλοιποι δεν εκτιμούν τα προαναφερθέντα μέτρα του ευέλικτου ωραρίου και της τηλε-εργασίας, επειδή κατ αυτούς, η μεν τηλε-εργασία είναι ανεφάρμοστη στην Ελλάδα, το δε ευέλικτο ωράριο αναιρείται από τον όγκο δουλειάς που πρέπει να καλυφθεί, και λειτουργεί ανελέητα ως προς τα ωράρια εργασίας. Άλλωστε, όπως σημειώνει ο επιχειρηματίας Γ. Α.Ε. (σφραγίδες χαρτοπωλείο), μετά την ηλικία των 55 ετών υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ υπαλλήλων και επιχείρησης, ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει έναν ολοένα αυξανόμενο ρόλο, και η μικρομεσαία επιχείρηση δυσκολεύεται να βρει εξειδικευμένο προσωπικό. Ο κύριος λόγος, κατά τη γνώμη του, είναι ότι οι υπάλληλοι κάτω των 40 ζητούν δουλειά πολύ επιλεκτικά και αποφεύγουν τις ΜΜΕ, γιατί έχει αποδειχθεί ότι στις ΜΜΕ οι υπάλληλοι κάνουν «λίγο απ όλα» όπως λέει χαρακτηριστικά, «δουλεύουν πολύ, έχουν αυξημένες ευθύνες, ενώ αυτοί που πραγματικά θέλουν να δουλέψουν είναι πραγματικά πολύ λίγοι». Αντίθετα, οι άνω των 40 παραμένουν πιστοί στην επιχείρηση, 24

25 δεν ρισκάρουν να αλλάξουν δουλειά εύκολα, και προτιμούν τη σταθερότητα, με αποτέλεσμα να αποδίδουν περισσότερο στην εργασία τους, και άρα να αποτελούν καλύτερη επένδυση ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.» Ο επιχειρηματίας Τ. (εμπορία υποδημάτων) στη συνέντευξη μας δήλωσε ότι όσον αφορά την τηλε-εργασία έχει αρχίσει να την σκέπτεται σαν μια χρήσιμη λύση στην περίπτωση μιας πολύ αποτελεσματικής υπαλλήλου (αν και κάτω των 55 ετών), που πρόκειται να αποχωρήσει προσωρινά με άδεια μητρότητας. Δηλαδή να εγκαταστήσει στο σπίτι της ένα υπολογιστή, έτσι ώστε να διευκολύνει τα γονικά καθήκοντά της αλλά και να μην χάσει την πολύτιμη γνώση της όσο θα λείπει. Επομένως βλέπουμε ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν αρχίσει να εισχωρούν, έστω και σαν σκέψη, στο σχεδιασμό της πολιτικής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 25

26 Μέρος 2 ο, 3 η αρμοδιότητα: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ερώτηση 1: «Χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα (1=ποτέ, 5=συνέχεια) αναφέρατε αν στην εργασία σας υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι εκτίθενται σε...» Σε αυτή την ερώτηση προσπαθήσαμε να εκτιμήσουμε τον τύπο και τη συχνότητα κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι. Κατατάξαμε τους κινδύνους στις εξής κατηγορίες: Κραδασμούς από εργαλεία χειρός, μηχανήματα, κλπ. Θόρυβο τόσο δυνατό που θα χρειαζόταν να υψώσουν τη φωνή τους για να μιλήσουν σε άλλα άτομα. Υψηλές θερμοκρασίες που προκαλούν εφίδρωση ακόμα και όταν δεν εργάζονται. Χαμηλές θερμοκρασίες. Αναπνοή καπνού, αναθυμιάσεων (π.χ. από συγκόλληση), σκόνης (π.χ. ξύλου). Εισπνοή ατμών όπως διαλύτες και αραιωτικά. Επαφή με χημικά προϊόντα ή ουσίες υλικά που μπορεί να είναι μολυσμένα όπως απόβλητα, σωματικά υγρά, υλικά εργαστηρίου κλπ. Ακτινοβολία, όπως ακτίνες Χ, ραδιενεργό ακτινοβολία, λάμψη οξυγονοκόλλησης, ακτίνες λέιζερ. Οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παθητικό κάπνισμα. Πολύωρη καθημερινή ορθοστασία. Στρες λόγω διαρκούς επαφής με πελάτες (μετωπική θέση). Οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση είναι ενδεικτικές του βαθμού που η υγιεινή και η ασφάλεια στην εργασία έχει βελτιωθεί. Ενώ οι ερευνητές περίμεναν απαντήσεις που να τονίζουν παραδοσιακούς κινδύνους (συνδεδεμένους π.χ. με χρήση εργαλείων, χημικά, κλπ) η πλειοψηφία των εργοδοτών (70%) τονίζουν ως κίνδυνο τη συνεχή έκθεση σε ακτινοβολία από οθόνη υπολογιστή, και αρκετοί τονίζουν το στρες που δημιουργείται από τη διαρκή επαφή με πελάτες, ειδικά σε μετωπικά τμήματα. Διαγράφηκε: ν 26

27 Ερώτηση 2 η. «Θεωρείτε ότι η επιχείρησή σας λαμβάνει υπόψη ικανοποιητικά τις ατομικές ανάγκες των εργαζομένων ετών όσον αφορά την προστασία της υγείας στον εργασιακό χώρο ;» Για άλλη μια φορά η απάντηση ήταν ομόφωνη, όσο και εντυπωσιακή: Ανεξάρτητα από την ηλικία των υπαλλήλων τους, οι εργοδότες προσπαθούν, σε ικανοποιητικό βαθμό, να προστατεύσουν τις ανάγκες των εργαζομένων τους. Φυσικά, σε περίπτωση που απασχολούν άτομα άνω των 55 ετών, η προστασία της υγείας στον εργασιακό χώρο παίζει ακόμα σημαντικότερο ρόλο. Ερώτηση 3 η. «Θεωρείτε ότι η υγεία σας επηρεάζεται από την εργασία σας;» Αυτή η ερώτηση έχει να κάνει περισσότερο με τον τρόπο που σχετίζονται οι εργοδότες με την εργασία τους. Ας μην ξεχνάμε ότι στις ΜΜΕ ο επιχειρηματίας-εργοδότης είναι συχνότατα ο πιο σκληρά εργαζόμενος από όλους. Σε αυτή την ερώτηση, λοιπόν το 60% πιστεύει ότι η υγεία επηρεάζεται άμεσα από την εργασία τους, και μόνο το 40% πιστεύει το αντίθετο. 27

28 Μέρος 2 ο, 4 η αρμοδιότητα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ερώτηση 1 η : «Πως γίνεται η εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών την επιχείρησή σας. Εξηγείστε.» Δυστυχώς, σε αυτή την ενότητα της έρευνας τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο ρόδινα, όσο στις προηγούμενες τρεις. Ενώ, δηλαδή, οι εργοδότες θεωρούν πολύ σημαντικό τον παράγοντα υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συνδέουν το ωράριο εργασίας με τον όγκο εργασίας δείχνοντας όμως ελαστικότητα όσον αφορά στην ώρα προέλευσης και αποχώρησης από την εταιρεία, μόνο το 50% των ερωτηθέντων κάνει κάποια εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών στην επιχείρησή του, και αυτό, με βάση τις παρούσες επιταγές της αγοράς, και όχι κάποιες τάσεις που υπαγορεύουν πώς θα διαμορφωθεί η αγορά στο μέλλον. Έτσι, θα έλεγε κανείς, ότι περισσότερο ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του παρόντος, παρά προετοιμάζονται για τις δυσκολίες τους μέλλοντος. Διαγράφηκε: ω Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η στάση των επιχειρηματιών προς τις ανάγκες εκπαίδευσης στην επιχείρησή τους (ή η άρνηση αυτής) καθορίζει τις απαντήσεις που λάβαμε, και που αναλύονται παρακάτω, σε επιμέρους θέματα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, μόνο μία επιχείρηση (ταξιδιωτικό πρακτορείο) συμπεριλαμβάνει στους ετήσιους στόχους του τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και του ίδιου του ιδιοκτήτη, πιστεύοντας ότι μόνο έτσι θα μπορέσει η επιχείρηση να παραμείνει ανταγωνιστική. Ερώτηση 2 η. «Σε ποια αντικείμενα εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της επιχείρησης» Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε τεχνικά θέματα πάνω στο αντικείμενο δουλειάς, σε θέματα πληροφορικής, μάρκετινγκ και πωλήσεων και, κυρίως, στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τόσο σε επίπεδο εργαζομένων, όσο και σε επίπεδο στελεχών. Αντιθέτως, καμία επιχείρηση δεν θεωρεί άξια προς εκπαίδευση θέματα που άπτονται της οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης, της διοίκησης και της δυναμικής ομάδων, καθώς και γενικότερα θέματα ηγεσίας-επικοινωνίας, ούτε για το προσωπικό, ούτε και για τα στελέχη. Επιπλέον, το ταξιδιωτικό πρακτορείο εκπαιδεύει τους υπαλλήλους του σε θέματα εξειδικευμένα στην τουριστική βιομηχανία. 28

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 25 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα στα ζητήματα της ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΔΡΑΣΗ: Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα στα ζητήματα της ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 6 Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα στα ζητήματα της ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Tεύχος έκθεσης της λειτουργικότητας των τυποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 18. Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ομαδικά Εργαστήρια

Δράση 18. Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ομαδικά Εργαστήρια Δράση 18 Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας Ομαδικά Εργαστήρια «Ανάπτυξη & ενίσχυση ικανοτήτων συνέντευξης, ως εργαζόμενος ή ως εργοδότης» Προετοιμασία για τη συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria Mελέτη μάρκετινγκ για επιλογή πελατών της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων "ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση»

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση» Ημερίδα: Ισορροπία εργασίας, οικογένειας και προσωπικής ζωής σε κρίση; Συνεδρία 4 η : Η Οικογενειακή και Επαγγελματική ζωή των γυναικών σε πίεση: Πολιτικές, Μαθήματα και Προκλήσεις Αθήνα, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση: Η επόμενη ημέρα για τους εργαζόμενους Αποτελέσματα Έρευνας. 13 Φεβρουαρίου 2014

Αναδιοργάνωση: Η επόμενη ημέρα για τους εργαζόμενους Αποτελέσματα Έρευνας. 13 Φεβρουαρίου 2014 Αναδιοργάνωση: Η επόμενη ημέρα για τους εργαζόμενους Αποτελέσματα Έρευνας 13 Φεβρουαρίου 2014 Γενικά Στοιχεία της Έρευνας Σκοπός Αποτύπωση ενεργειών διαχείρισης εργαζομένων στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Αθήνα, 9/6/2011 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπεύθυνη έρευνας: Αμάντα Σουκουλιά Σχεδίαση ερωτηματολογίου: Αμάντα Σουκουλιά, Θάνος Πανταζής ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Εισαγωγή σε μια γνωστή άγνωστη έννοια. Δημήτρης Βέργαδος Συντονιστής Επικοινωνίας ΣΕΒ

Επιχειρηματικότητα. Εισαγωγή σε μια γνωστή άγνωστη έννοια. Δημήτρης Βέργαδος Συντονιστής Επικοινωνίας ΣΕΒ Επιχειρηματικότητα Εισαγωγή σε μια γνωστή άγνωστη έννοια Δημήτρης Βέργαδος Συντονιστής Επικοινωνίας ΣΕΒ Τι είναι επιχειρηματικότητα; Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία δημιουργίας μιας νέας επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση 72% 71% 69% 68% Randstad Hellas Λεωφ. Μεσογείων 2 & Σινώπης Πύργος Αθηνών, Κτίριο Α' 11527 Αθήνα www.randstad.gr Δελτίο Τύπου Ημερομηνία 26.1.2017 Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Σύκαλου Telephone +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Survey Report. Supported by: Ms. Vicky Chatzidogiannaki. Ms. Elena Papanikitopoulou Linkage Greece. TLN Manager Linkage Greece

Survey Report. Supported by: Ms. Vicky Chatzidogiannaki. Ms. Elena Papanikitopoulou Linkage Greece. TLN Manager Linkage Greece Survey Report Supported by: Ms. Vicky Chatzidogiannaki TLN Manager Linkage Greece Ms. Elena Papanikitopoulou Linkage Greece Σκοπός Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να μελετήσουμε αν οι εταιρίες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

1. Μοντέλα συνδικαλιστικής οργάνωσης των στελεχών στην Ευρώπη.

1. Μοντέλα συνδικαλιστικής οργάνωσης των στελεχών στην Ευρώπη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΤΕΛΕΧΗ & ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ 1. Μοντέλα συνδικαλιστικής οργάνωσης των στελεχών στην Ευρώπη. Στο προηγούμενο κεφάλαιο διαπιστώσαμε πόσο σημαντικός, αν όχι κομβικός παρουσιάζεται ο ρόλος των στελεχών,

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα Ηλικία - Επιχειρηματικότητα 40% 35% 34,3% 34,0% 30% 25% 20% 21,3% 15% 10% 5% 0% 1,3% 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 9,0% 1 Τι επιλέγει 84% επιλέγει την έναρξη νέας δραστηριότητας ανεξάρτητα επιπέδου εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 16o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 16o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 16o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Στο Newsletter αυτό σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Μάθηση και επαγγελματική εξέλιξη. Μια δουλειά που αξίζει πραγματικά. Ένα ελκυστικό πακέτο.

Απασχόληση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Μάθηση και επαγγελματική εξέλιξη. Μια δουλειά που αξίζει πραγματικά. Ένα ελκυστικό πακέτο. Απασχόληση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Μια δουλειά που αξίζει πραγματικά Ένα ελκυστικό πακέτο Μάθηση και επαγγελματική εξέλιξη Πώς δουλεύουμε Τι λένε οι υπάλληλοί μας Αποδοχές Παροχές διευκολύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Στόχοι της έρευνας Οι βασικοί στόχοι της ad-hoc έρευνας για τη μετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη είναι : Να μελετήσει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

Theo Nichols Nadir Suğur

Theo Nichols Nadir Suğur 1 2 The Nichls Nadir Suğur 3 4 Ευχαριστίες Ευχαριστίες οφείλονται σε όλους τους εταίρους του προγράμματος που συμμετείχαν στην άσκηση αυτή, τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ευχαριστήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για το υποέργο: «Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξης» Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές Παροχές και Benefits

Εταιρικές Παροχές και Benefits Εταιρικές Παροχές και Benefits Οι επιπτώσεις τους στο εργασιακό περιβάλλον 30/11/2005 Γιατί παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον; Το κόστος παροχών και benefits είναι υψηλό για τις επιχειρήσεις χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα