Γήρανσης. Κ.Ε.Κ.-Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Μπουγάτσα Ζαχαρούλα Ελένη Πάτρα Δέσποινα Γαβρίλη-Αλεξανδρή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γήρανσης. Κ.Ε.Κ.-Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Μπουγάτσα Ζαχαρούλα Ελένη Πάτρα Δέσποινα Γαβρίλη-Αλεξανδρή"

Transcript

1 ΔΡΑΣΗ: 7 Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση Μικρών Επιχειρήσεων του Τομέα της Μεταποίησης και των Υπηρεσιών στα Ζητήματα της Ενεργού ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Έκθεση κρίσιμων παραμέτρων λειτουργικότητας τυποποιημένων διαδικασιών διαχείρισης ενεργού γήρανσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα και των αυτοαπασχολουμένων» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ : ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Κ.Ε.Κ.-Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Μπουγάτσα Ζαχαρούλα Ελένη Πάτρα Δέσποινα Γαβρίλη-Αλεξανδρή Ελένη Πάτρα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1

2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ Έκθεση κρίσιμων παραμέτρων λειτουργικότητας τυποποιημένων διαδικασιών διαχείρισης ενεργού γήρανσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα και των αυτοαπασχολουμένων. ΔΡΑΣΗ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή: Αντικείμενο και δομή της μελέτης σ. 3 Μέρος Α: Αναφορά στα εργαλεία για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης στις επιχειρήσεις: Θεωρητική επισκόπηση. σ. 5 Μέρος Β: Προσδιορισμός των επιχειρήσεων, του μεγέθους τους και του κλάδου όπου ανήκουν: Μεθοδολογική προσέγγιση. σ. 10 Μέρος Γ: Εφαρμογή των εργαλείων. Καταγραφή των αντιδράσεων και των θετικών επιπτώσεων των ενεργειών αυτών: Ειδικά συμπεράσματα. σ. 17 Μέρος Δ: Συμπεράσματα. Αξιολόγηση εφικτών εργαλείων στην ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) και πολύ μικρή επιχείρηση (ΠΜΕ). σ. 39 Πηγές Βιβλιογραφία σ. 44 Παραρτήματα σ. 45 Πίνακας καταγραφής απαντήσεων σ. 46 Επιστολή προς Εργοδότες σ. 58 Ερωτηματολόγιο προς Εργοδότες σ. 59 2

3 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ Έκθεση κρίσιμων παραμέτρων λειτουργικότητας τυποποιημένων διαδικασιών διαχείρισης ενεργού γήρανσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα και των αυτοαπασχολουμένων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την πιλοτική εφαρμογή τυποποιημένων εργαλείων και διαδικασιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις σε περιπτώσεις διαχείρισης του ζητήματος της ενεργού γήρανσης και καταγραφή της αποτελεσματικότητάς τους. Η εφαρμογή των εργαλείων αυτών έγινε στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και σε αυτοαπασχολούμενους, σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, που απασχολούν άτομα ηλικιών άνω των 55 ετών, ή είναι οι ίδιοι απασχολούμενοι στην επιχείρησή τους και έχουν ηλικία άνω των 55 ετών. Τα εργαλεία αναφέρονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες: 1. Εξατομικευμένη συμβουλευτική και συμβουλευτική καριέρας 2. Εφαρμογή ευέλικτων μορφών οργάνωσης της εργασίας 3. Βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 4. Προτυποποιημένες διαδικασίες στη διοίκηση προσωπικού των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, με την παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια εισαγωγής ή /και πιλοτικής εφαρμογής εργαλείων διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, όπως έχουν προκύψει από την προηγούμενη Δράση 4, με στόχο να καταγραφούν οι αντιδράσεις και οι επιπτώσεις, θετικές και πιθανά αρνητικές των ενεργειών αυτών. 3

4 Σχεδιασμός της μελέτης - Μεθοδολογία: Τα στάδια που θα ακολουθήσει η μελέτη, είναι τα εξής: Α. Οριστικοποίηση και αποδοχή των συγκεκριμένων εργαλείων που θα εφαρμοστούν, τα οποία προέρχονται από τα αποτελέσματα της Δράσης 4. Β. Προσδιορισμός των επιχειρήσεων, του μεγέθους τους και του κλάδου όπου θα ανήκουν και τεκμηρίωση αυτών. Γ. Προετοιμασία ερωτηματολογίου, που θα απευθύνεται στους επιχειρηματίες ή διευθυντές προσωπικού (εάν και όπου υπάρχουν), που θα παρακολουθούν την εφαρμογή των εργαλείων, έτσι ώστε να καταγραφούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής από τους ερευνητές (με τη σύμπραξη των επιχειρηματιών ή και διευθυντών προσωπικού). Δ. Πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων αυτών στις προεπιλεγμένες επιχειρήσεις, παρακολούθηση και καταγραφή των κρίσιμων παραμέτρων λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των τυποποιημένων διαδικασιών διαχείρισης της ενεργού γήρανσης (αντιδράσεις και θετικές επιπτώσεις των ενεργειών αυτών). Ε. Επιμέλεια της σύνθεσης της μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει την (α) αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής των εργαλείων για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης στις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα καταγραφή των θετικών αντιδράσεων, αλλά και ενδεχομένως των αρνητικών επιπτώσεων των ενεργειών αυτών, (β) τα σχετικά συμπεράσματα και (γ) πιθανές υποδείξεις για τη βελτιστοποίηση των εργαλείων και διαδικασιών διαχείρισης της ενεργού γήρανσης. Αντιστοίχως, η δομή της μελέτης περιλαμβάνει τα εξής μέρη: ΜΕΡΟΣ Α: Αναφορά στα εργαλεία για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης στις επιχειρήσεις: Θεωρητική επισκόπηση. ΜΕΡΟΣ Β: Προσδιορισμός των επιχειρήσεων, του μεγέθους τους και του κλάδου όπου ανήκουν: Μεθοδολογική προσέγγιση. ΜΕΡΟΣ Γ: Εφαρμογή των εργαλείων. Καταγραφή των αντιδράσεων και των θετικών επιπτώσεων των ενεργειών αυτών: Ειδικά συμπεράσματα. ΜΕΡΟΣ Δ: Συμπεράσματα. Αξιολόγηση εφικτών εργαλείων στην Ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) και πολύ μικρή επιχείρηση (ΠΜΕ). 4

5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Η ενεργός γήρανση, η απασχόληση δηλαδή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, εξακολουθεί να αποτελεί ένα καίριο θέμα στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των κρατώνμελών της, αλλά και των επιχειρήσεων. Από την αρκετά πλούσια βιβλιογραφία, από τις μελέτες που έχουν αναλάβει διάφοροι φορείς στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής, αλλά και από τις πρωτογενείς παρατηρήσεις μας κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας μελέτης, συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν (α) ορισμένες κατηγορίες που δεν επιθυμούν να αποχωρήσουν πρόωρα από τον εργασιακό βίο και ότι υπάρχουν (β) ορισμένες επιχειρήσεις που έχουν λάβει μέτρα για τη διατήρηση αυτού του πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου. (α) Τα άτομα που επιθυμούν να εξακολουθούν να απασχολούνται είναι πρώτον οι επιχειρηματίες, εκείνοι δηλαδή που επένδυσαν και διακινδύνευσαν το χρόνο τους και τα κεφάλαιά τους για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας δικής τους επιχείρησης. Η ιδιοσυγκρασία των επιχειρηματιών χαρακτηρίζεται από: πολύ μεγάλη ανάγκη επίτευξης των σκοπών τους, ροπή προς ανάληψη υπολογισμένου ρίσκου, ανεκτικότητα στη λήψη αποφάσεων σε περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ευμετάβλητες ή άστατες συνθήκες, μεγάλη ανάγκη ανεξαρτησίας και αυτονομίας, εφευρετικότητα, διαίσθηση, αυτοπεποίθηση 1 και μεγάλη εργατικότητα. Tα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των επιχειρηματιών, ο φόβος της απώλειας της ισχύος και του σεβασμού από τον περίγυρό τους λόγω αποχώρησης από την επιχείρηση, η έλλειψη άλλων ενδιαφερόντων λόγω της συνεχούς ενασχόλησης με την επιχείρηση, η έλλειψη εμπιστοσύνης προς οποιονδήποτε, ακόμα και προς τα παιδιά τους να αναλάβουν την επιχείρηση, που με τόσο κόπο έστησαν, 2 αλλά και η μεγάλη ενεργητικότητα που τους χαρακτηρίζει, αποτελούν παράγοντες που οδηγούν τους επιχειρηματίες να παραμένουν στην εργασία τους έως τη συνταξιοδότηση τους, ορισμένοι μάλιστα συνεχίζουν ως σύμβουλοι στην επιχείρηση και μετά τη συνταξιοδότηση τους, για όσο αισθάνονται σωματικά και ψυχικά ακμαίοι. Εξάλλου, κανείς δεν υποχρεώνει έναν αυτοαπασχολούμενο να Διαγράφηκε: τους Διαγράφηκε: έως ότου 1 Ibrahim, A. Bark & Willard H. Ellis, Family Business Management, Concepts and Practice, 2 nd Edition, Kendall/Hunt Publishing Company, 2004, σ Για τα χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών βλ. επίσης και σε: Siropolis, Nicholas C. Small Business Management, 5 th Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 1994 και Κανελλόπουλος, Χαράλαμπος «Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα», Β Έκδοση, Αθήνα, 1994, (σ ). 2 Ibrahim & Ellis,. ibid, σ

6 συνταξιοδοτηθεί ή να εγκαταλείψει την ενεργό δράση. 3 Πράγματι, οι περισσότεροι επιχειρηματίες δήλωσαν ότι η δουλειά τους αποτελεί πρόκληση ή ότι «την κάνουν κέφι», τους διατηρεί το ενδιαφέρον, κ.ά. Από την άλλη πλευρά, δήλωσαν ότι αισθάνονται κούραση, ότι θα επιθυμούσαν να εργάζονται λιγότερες ώρες και να έχουν λιγότερα διοικητικά καθήκοντα. Στις συνεντεύξεις σε βάθος με μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ακόμα και με αυτούς που δεν συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγιά μας, η έρευνα μας έδειξε ότι αρκετοί από αυτούς ναι μεν επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν, και μάλιστα σε ηλικία γύρω στα 62, αλλά δεν τους το επιτρέπουν οι συνταξιοδοτικές συνθήκες (συμπλήρωση συντάξιμης ηλικίας ή απαραίτητου αριθμού ενσήμων), ή οι ανειλημμένες οικονομικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, μία εκ των οποίων είναι η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του διαδόχου. Επίσης, μας είπαν ότι ενώ θα επιθυμούσαν να συνταξιοδοτηθούν, θα ήθελαν να εξακολουθούν να έρχονται στην επιχείρηση, να «βοηθούν» το διάδοχο, ή να συμμετέχουν στην επιχείρηση ως «σύμβουλοι». Άλλες κατηγορίες ατόμων τα οποία επιθυμούν να απασχολούνται και σε μεγάλη ηλικία είναι οι αυτοαπασχολούμενοι, αλλά και αυτοί οι οποίοι εκτελούν εργασίες πολύ ενδιαφέρουσες, πνευματικές ή που έχουν σχέση με τις καλές τέχνες, όπως καθηγητές, συγγραφείς, ζωγράφοι, μουσικοί, ηθοποιοί κ.ά. Για τα άτομα αυτά η εργασία δεν αποτελεί μόνο πηγή βιοπορισμού, αλλά και μια πηγαία ή ευχάριστη ενασχόληση ή και το χόμπι τους. Και πάλι βλέπουμε ότι ακόμα και τα άτομα αυτά, προτιμούν να έχουν τη σιγουριά που τους παρέχει η συνταξιοδότηση και απλά να απασχολούνται ως «επίτιμοι» ή «βετεράνοι» σε κάποιες επί πλέον εκδηλώσεις του χώρου τους, ή να ασχολούνται ως «δάσκαλοι», εκπαιδεύοντας νεώτερους, μέσω σεμιναρίων ολίγων ωρών κατ έτος. Ακόμη, οι ίδιες συνεντεύξεις έδειξαν ότι, ενώ οι επιχειρηματίες, ακόμη και σε μεγάλη ηλικία, βρίσκουν ευχαρίστηση μέσω της εργασίας τους, έχουν ενδοιασμούς στο να εμπιστευτούν ή να προσλάβουν υπαλλήλους άνω των 55 ετών, επικαλούμενοι την πιθανή έλλειψη ενέργειας, κινήτρων και αφοσίωσης των τελευταίων, αλλά και πιστεύοντας ότι ένας υπάλληλος άνω των 55 ετών δεν θα προλάβει ποτέ, μέχρι τη συνταξιοδότησή του, να αποδώσει ως «επένδυση» στην επιχείρηση, με άλλα λόγια να αποδείξει τον εαυτό του και να λειτουργήσει προσθετικά στην αξία της επιχείρησης. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία. Πράγματι, σύμφωνα με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου (human capital theory), οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν προσωπικό επιλέγουν εκείνους οι οποίοι απαιτούν την μικρότερη επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο και ταυτόχρονα αυτούς Διαγράφηκε: 3 Gerontocapitalism, Economist, Dec. 20, 2005, Subject/PrinterFriendly.cfstory_ID= (visited 12/6/2006). 6

7 οι οποίοι είναι πιθανόν να μείνουν στην επιχείρηση για περισσότερο χρονικό διάστημα: όσο μεγαλύτερος είναι ένας εργαζόμενος ηλικιακά, τόσο μειώνεται το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει ενεργός στην επιχείρηση. 4 Επομένως, η «επένδυση» παρουσιάζει μικρότερη απόδοση. (β) Εξάλλου, από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας και ιδιαίτερα από τις μελέτες περιπτώσεων που εμπεριέχονται στη Δράση 4, γίνεται φανερό ότι υπάρχουν επιχειρήσεις, σχετικά μεγάλες σε μέγεθος, που έχουν λάβει μέτρα για τη διατήρηση και διευκόλυνση των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων, δηλαδή των ατόμων ετών, καθώς δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για πλήρη συνταξιοδότηση, έχουν δηλαδή χρησιμοποιήσει επαρκώς κάποια από τα εργαλεία διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, τα οποία καλούμαστε να εφαρμόσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πόσο εφικτή μπορεί να είναι η εφαρμογή αυτών των εργαλείων στη μικρομεσαία ή και στην πολύ μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα, μένει να διερευνηθεί στα πλαίσια της παρούσας Δράσης. Τα εργαλεία για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης, όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, αναφέρονται σε τέσσερις κατηγορίες: (1) Εξατομικευμένη συμβουλευτική και συμβουλευτική καριέρας, (2) Εφαρμογή ευέλικτων μορφών οργάνωσης της εργασίας, (3) Βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, και (4) Προτυποποιημένες διαδικασίες στη διοίκηση προσωπικού των επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά έχουν αναλυθεί δε βάθος σε προηγούμενες δράσεις. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούμε τα τέσσερα εργαλεία-ερωτηματολόγια, που απευθύνονται σε εργαζόμενους ηλικίας 55+, όπως προέκυψαν από τη Δράση 4, μαζί με τα τρία παραρτήματά τους. Επίσης, δημιουργήσαμε ένα εργαλείο, βασισμένο στα τέσσερα πρώτα, το οποίο απευθύνεται στους εργοδότες 5 αυτοαπασχολούμενους ή Διευθυντές Ανθρώπινων Πόρων, άτομα δηλαδή που θα παρακολουθήσουν την εφαρμογή των πρώτων. Το εργαλείο αυτό κρίθηκε αναγκαίο, λόγω της δυσχέρειας να εφαρμοσθούν σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις τα ερωτηματολόγια της Δράσης 4, καθώς οι επιχειρήσεις αυτές δεν 4 Bromwhich, William & Olga Rymkevitch. Report on the Conference on Age, Ageing and Ageism in Working Life organized by the Marco Biagi Foundation & ADAPT in collaboration with the European Commission, University of Modena and Reggio Emilia, 24 November 2004, The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Volume 22/1, , 2006, p Για τις θεωρίες του ανθρώπινου κεφαλαίου βλ. και Becker, Garry S. Human Capital, Second Edition, The University of Chicago Press, 1975 και Mincer, Jacob Schooling, Experience and Earnings, National Bureau of Economic Research, New York, Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ζαχαρούλα Μπουγάτσα, Υπεύθυνη Συντονίστρια του Προγράμματος EQUAL για το ΚΕΚ-ΓΣΕΒΕΕ, για την πολύτιμη συνεισφορά της στη δημιουργία του ερωτηματολογίου αυτού. 7

8 διαθέτουν ούτε πολιτικές, ούτε οργανωμένη υπηρεσία ανθρώπινων πόρων, ούτε εφαρμόζουν τεχνικές της διοίκησης ανθρώπινων πόρων, όπως οι μεγάλες επιχειρήσεις, λόγω της μη ύπαρξης ικανού αριθμού εργαζομένων ηλικίας 55+ στις υπό εξέταση ΜΜΕ, και λόγω έλλειψης εργαλείου το οποίο να απευθύνεται στους ίδιους τους αυτοαπασχολούμενους. Στη φάση αυτή, προέκυψε ένα μεγάλο ερώτημα: Γιατί δεν υπάρχει ικανός αριθμός εργαζομένων στις ΜΜΕ και ΠΜΕ ηλικίας 55+, ενώ συναντάμε αρκετούς επιχειρηματίες, αυτοαπασχολουμένους ή και διευθυντικά στελέχη σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, που ανήκουν στο ηλικιακό αυτό πεδίο, παρόλο το γεγονός ότι το ζήτημα της δημογραφικής γήρανσης απασχολεί όλο και περισσότερο όλα τα κράτη του δυτικού κόσμου, ανάμεσα στα οποία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη χώρα μας. Μία υπόθεση που προέκυψε ως πιθανή απάντηση στο ζήτημα αυτό, υπήρξε το ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας προτιμούν μορφές απασχόλησης, που είτε τους εξασφαλίζουν εργασιακή σταθερότητα (job security), καθώς έτσι και απομακρυνθούν από μία θέση εργασίας, δύσκολα επανέρχονται στην αγορά εργασίας, είτε τους παρέχουν τη δυνατότητα σταδιακής απομάκρυνσης από τον ενεργό βίο, μέχρι την έλευση του χρόνου συνταξιοδότησης. Πράγματι, η αναφορά στην βιβλιογραφία 6 έδειξε ότι άτομα της ηλικιακής κατηγορίας ετών, καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες να παραμείνουν απασχολούμενοι ή αποσύρονται από την ενεργό δράση πριν από την συντάξιμη ηλικία, ή απασχολούνται με άτυπες ή ελαστικές σχέσεις εργασίας, δηλαδή με μερική απασχόληση, αυτοαπασχόληση, ή και σαν επιχειρηματίες, ανοίγοντας δικές τους επιχειρήσεις συνήθως στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας με εκείνο που εργάζονταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ειδικά για τις ΜΜΕ οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι μεταπηδούν από τη σχέση εξαρτημένης εργασίας σε αυτοαπασχόληση ή επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι Morris & Mallier αναφέρουν ότι μόνο ένα μικρό μέρος των μεγαλυτέρων σε ηλικία εργαζομένων στην ΕΕ παραμένουν σε μισθωτή εργασία. Το 2002 οι μισοί από τους άνδρες και το 70% των γυναικών ετών κατηγοριοποιήθηκαν ως οικονομικά ανενεργοί. Ο κύριος τρόπος απασχόλησης για τους μεγαλύτερους σε ηλικία οικονομικά ενεργούς πολίτες ήταν η πλήρης απασχόληση (full time employment). Επίσης αναφέρουν ότι κατά μέσο όρο οι αυτοαπασχολούμενοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας από τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση και ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ η σχετική σημασία της αυτοαπασχόλησης ήταν μεγαλύτερη για την ηλικιακή ομάδα των 50-69, παρά για Διαγράφηκε: που 6 Βλ. χαρακτηριστικά τη μελέτη των Morris, David & Tony Mallier, Employment of Older People in the European Union, Labour, 17 (4), ,

9 τις νεώτερες ηλικιακά ομάδες, παρότι υπήρχαν διαφορές στη σπουδαιότητα των διαφόρων τρόπων απασχόλησης στα διάφορα κράτη. Για παράδειγμα στην Ελλάδα πάνω από το 60% των μεγαλυτέρων σε ηλικία ανδρών ήταν αυτοαπασχολούμενοι σε σύγκριση με το 12% στο Λουξεμβούργο. Όσον αφορά τις γυναίκες, όλων των ηλικιών, η αυτοαπασχόληση ήταν μικρότερης σπουδαιότητας απ ότι για τους άνδρες. Συγκεκριμένα, βρήκαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (46%) των μεγαλυτέρων σε ηλικία αυτοαπασχολουμένων γυναικών υπήρχε στην Πορτογαλία, ενώ κάτω από 10% ήταν τα αντίστοιχα ποσοστά για τις αυτοαπασχολούμενες μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες στη Δανία, τη Γερμανία και την Σουηδία. 7 Όσον αφορά τους τρόπους απασχόλησης, τα δύο τρίτα των ανδρών ετών στην ΕΕ εργάζονταν με σχέση πλήρους απασχόλησης, με εξαίρεση την Ελλάδα, όπου τουλάχιστον το 50% των μεγαλυτέρων σε ηλικία ανδρών εργάζονταν με σχέση πλήρους απασχόλησης, κατά τη διάρκεια της έρευνας. 8 Για τους άνδρες ετών στην ΕΕ η μερική απασχόληση δεν ήταν σημαντικός τρόπος σχέσης εργασίας, ενώ ήταν για τις γυναίκες, που παρέμειναν στην εργασία. Η τάση για αυτοαπασχόληση δεν ήταν ομοιόμορφη στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Στην Ελλάδα, καθώς και στην Φιλανδία, Ιρλανδία και Πορτογαλία το ένα τρίτο των αυτοαπασχολούμενων ανδρών μεγαλύτερης ηλικίας ήταν στη γεωργία, ενώ για τις υπόλοιπες χώρες δεν ίσχυε το ίδιο. Τέλος, σύμφωνα με μελέτη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ΔΓΕ) η σταδιακή ή μερική συνταξιοδότηση προωθήθηκε στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Πορτογαλία την Ισπανία και τη Σουηδία, όχι όμως και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν μια από τις χώρες όπου πάνω από τους μισούς εργαζόμενους με σχέση μερικής απασχόλησης κατείχε τέτοιες θέσεις ακούσια, επειδή δεν εύρισκαν θέση πλήρους απασχόλησης. 9 Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι στις ΜΜΕ υπάρχει μικρότερο ποσοστό απασχολουμένων μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ οι επιχειρηματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι παραμένουν ενεργοί για μεγαλύτερο διάστημα. Για όλους τους παραπάνω λόγους χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο-ερωτηματολόγιο προς εργοδότες (βλ. σ. 59), με βάση το οποίο κινηθήκαμε για την ποιοτική και σε βάθος ανάλυση των εργαλείων της ενεργού γήρανσης. 7 Morris & Mallier, ibid, σ Morris & Mallier, ibid, σ Morris & Mallier, ibid, σ

10 Στο αμέσως επόμενο Μέρος Β εξετάζουμε τη Μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνάς μας, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο έγινε η επιλογή των επιχειρήσεων. Στο Μέρος Γ αναλύουμε τα αποτελέσματα και ακολουθούν τα γενικά συμπεράσματα από την εφαρμογή των εργαλείων για την ενεργό γήρανση στο Μέρος Δ. 10

11 ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων, του μεγέθους και του κλάδου στον οποίο ανήκουν, χρησιμοποιήθηκαν οι εξής μεθοδολογικές προσεγγίσεις: Μεθοδολογία: Β.1. Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης αποτέλεσε η οριστικοποίηση και αποδοχή των συγκεκριμένων εργαλείων που θα εφαρμοστούν, τα οποία προέρχονται από τα αποτελέσματα της Δράσης Τα τυποποιημένα εργαλεία και διαδικασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις σε περιπτώσεις διαχείρισης του ζητήματος της ενεργού γήρανσης, όπως ήδη έχουμε σημειώσει, αναφέρονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες: 1. Εξατομικευμένη συμβουλευτική και συμβουλευτική καριέρας 2. Εφαρμογή ευέλικτων μορφών οργάνωσης της εργασίας 3. Βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 4. Προτυποποιημένες διαδικασίες στη διοίκηση προσωπικού των επιχειρήσεων. Πράγματι, η Δράση 4 παρήγαγε τέσσερα ερωτηματολόγια, τα οποία προορίζονται για εργαζόμενους ηλικίας ετών, ένα για την κάθε κατηγορία διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, καθώς και τρία ερωτηματολόγια-παραρτήματα, τα οποία αφορούν την αυτοαξιολόγηση των εργαζομένων αυτών, μετά παρέλευση ενός έτους, από την εφαρμογή των διαδικασιών. Καθώς ο τομέας της παρούσας μελέτης περιλαμβάνει μικρομεσαίες, μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, τα ερωτηματολόγια αυτά έπρεπε να διανεμηθούν σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό λιγότερο από 250 άτομα. Για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων αυτών έγιναν οι ακόλουθες υποθέσεις εργασίας και οι ακόλουθες προσπάθειες: 10 Ε.Ε.Δ..Ε. & Γνώση Αναπτυξιακή, Μιλτιάδης Σταμπουλής, Βαδράτσικα Ζωή, Καλύβας Ιωάννης, Κρητικού Χριστίνα, Λιτσαρδάκης Μιχάλης, Μανωλά Άννα & Σκρίνη Σταυρούλα. «Εγχειρίδιο διαδικασιών και εργαλείων διαχείρισης της ενεργού γήρανσης από επιχειρήσεις όλων των τομέων της οικονομίας». Δράση 4 «Μέθοδοι αντιμετώπισης των προβλημάτων της ενεργού γήρανσης», 1/

12 Β.2. Προσδιορισμός με πρωτογενή έρευνα των επιχειρήσεων οι οποίες θα δηλώσουν δεκτικές σε δοκιμές νέων εργαλείων διαχείρισης προσωπικού μεγάλης ηλικίας (55+), του μεγέθους τους και του κλάδου όπου θα ανήκουν και τεκμηρίωση αυτών. Κρίθηκε σκόπιμο να εφαρμόσουμε τα εργαλεία σε 10 επιχειρήσεις κατά κατηγορία μεγέθους και κλάδου. Συγκεκριμένα, η αρχική υπόθεση υπήρξε ότι θα ήταν σκόπιμο να εξετασθούν από 2 περίπου επιχειρήσεις ανά κατηγορία μεγέθους επιχείρησης, δηλαδή: 0-10 εργαζόμενοι (πολύ μικρή επιχείρηση) εργαζόμενοι (μικρή επιχείρηση) εργαζόμενοι (μεσαία επιχείρηση). 11 Επίσης, ότι θα έπρεπε να εξετασθούν οι κλάδοι, όπου υπάρχει συγκέντρωση μεγαλυτέρων σε ηλικία εργαζομένων, ανάμεσα στους εξής κυρίως κλάδους, ενδεικτικά: Ξενοδοχεία και εστίαση Μεταλλικές κατασκευές Συντήρηση και εμπορία οχημάτων Πρατήρια καυσίμων Μεταφορές, κ.ά. και να τεκμηριωθεί η επιλογή των συγκεκριμένων κλάδων. Μια τέτοια κατηγοριοποίηση θα ήταν ιδανική. Όπως όμως συμβαίνει αρκετές φορές στη χώρα μας, αλλά και αλλού, η ανάληψη ερευνητικού έργου προσκρούει συχνά πάνω στο θέμα της διαθεσιμότητας πληροφοριών, της διάθεσης εκ μέρους των επιχειρηματιών να διαθέσουν το χρόνο τους, το χρόνο των εργαζομένων τους ή και να καταθέσουν στοιχεία από τη λειτουργία της επιχείρησής τους τα οποία είναι ή θεωρούν εμπιστευτικά και στο θέμα της προσβασιμότητας από την πλευρά της ερευνητικής ομάδας. Έτσι, προσπαθήσαμε σε πρώτη φάση να έρθουμε σε επαφή με επιχειρήσεις τις οποίες είχαμε χρησιμοποιήσει σε προηγούμενες έρευνες και πράγματι κάποιες απ αυτές μας παραχώρησαν ευχαρίστως στοιχεία και το χρόνο τους. Το πρωταρχικό κριτήριο για την επαφή με κάποια επιχείρηση απετέλεσε η ύπαρξη επιχειρηματία ή εργαζομένων ηλικίας ετών. Έτσι, δεν ζητήσαμε στοιχεία από επιχειρήσεις που δεν πληρούσαν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια αυτά. 11 Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, βλ. Σύσταση Επιτροπής της 6 ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ) 12

13 Το δεύτερο κριτήριο υπήρξε το κριτήριο της προσβασιμότητας, η διάθεση δηλαδή των επιχειρηματιών να μας δώσουν στοιχεία. Τελικά, το δείγμα μας διαμορφώθηκε ως εξής, με κύρια κριτήρια την ηλικία και την προσβασιμότητα: 1. Επιχείρηση Κατασκευής και Εμπορίας Σωλήνων Υψηλής Πίεσης, Μεταλλικών Άκρων («Δ. Τ.» Ο.Ε.). Κλάδος δραστηριότητας: Μηχανουργείο. Χαρακτηριστικά: Κατασκευή, εμπορία χονδρική και λιανική και εξαγωγές. Αριθμός απασχολουμένων: άτομα. Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Ο ένας επιχειρηματίας και τέσσερις εργαζόμενοι. 2. «Γ. Α.Ε.Ε.», Εμπόριο Ειδών Χαρτοπωλείου: εισαγωγές και εμπορία σφραγίδων, χαρακτικών μηχανημάτων λέιζερ, μερική συναρμολόγηση στις σφραγίδες και σέρβις μηχανημάτων. Κλάδος δραστηριότητας: Εμπόριο ειδών χαρτοπωλείου μικρή παραγωγική διαδικασία. Αριθμός απασχολουμένων: 9 άτομα. Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Ένα, ο επιχειρηματίας 59 ετών. 3. «Δ. Τ. ΕΠΕ» Εισαγωγές Πωλήσεις Υποδημάτων Κλάδος δραστηριότητας: Εμπόριο Υποδημάτων Αριθμός απασχολουμένων: 15 άτομα. Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Ο επιχειρηματίας πωλήσεις και ένας οδηγός. ετών και δύο υπάλληλοι, ένας στις 4. Ξενοδοχείο «Π» και Συγκρότημα ενοικίασης πολυτελών κατοικιών Κλάδος δραστηριότητας: Ξενοδοχεία-Εστιατόρια Αριθμός απασχολουμένων: 100 άτομα. Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Δύο: Ο Γενικός Διευθυντής, η Διευθύντρια Δεξιώσεων. 5. «Δ. ΕΤΕ» Ενοικιάσεις θέσεων parking (σε κλειστά, φυλασσόμενα κτίρια) και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες. Κλάδος δραστηριότητας: Υπηρεσίες προς καταναλωτές και υπηρεσίες προς εταιρείες και πρεσβείες. 13

14 Αριθμός απασχολουμένων: 10 άτομα. Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Δύο: Ο Ιδιοκτήτης και ο Γενικός Διαχειριστής. 6. Επιμέλεια εκδόσεων Κλάδος δραστηριότητας: Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις. Αριθμός απασχολουμένων: Μία αυτοαπασχολούμενη. Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Μία αυτοαπασχολούμενη. 7. «Α. Ν. Α. Ο.Ε.» Βιβλιοπωλείο Κλάδος δραστηριότητας: Κατάστημα. Αριθμός απασχολουμένων: 4 Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Δύο, οι ιδιοκτήτες. 8. «Κ. Μ. Α.Ε. Γραφικές Τέχνες» Τυπογραφείο Κλάδος δραστηριότητας: Τυπογραφείο Αριθμός απασχολουμένων: 3 Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Ένα, ο ιδιοκτήτης. 9. «Π.Τ. Μ-ΕΠΕ» Πρακτορείο Ταξιδίων Κλάδος δραστηριότητας: Τουρισμός Αριθμός απασχολουμένων: 10 Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Ένα, ο ιδιοκτήτης. 10. Εστιατόριο Κλάδος δραστηριότητας: Εστίαση Αριθμός απασχολουμένων: 3-5 άτομα. Άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών: Ένα, ο ιδιοκτήτης. Επίσης έγιναν επαφές με τις εξής επιχειρήσεις, οι οποίες δεν πληρούσαν κάποιο από τα κριτήρια της ηλικίας, της προσβασιμότητας ή του μεγέθους, από τις οποίες, παρόλα αυτά, αντλήσαμε κάποια σημαντικά στοιχεία για την έρευνά μας: (1) Κομμωτήριο: Δεν απασχολεί άτομα άνω των 55 ετών, ούτε καν η επιχειρηματίας δεν πληροί το κριτήριο αυτό και, όπως μας δήλωσε η επιχειρηματίας, δεν κυριαρχεί η τάση 14

15 απασχόλησης μεγαλυτέρων σε ηλικία ατόμων στον κλάδο της αισθητικής-κομμωτηρίων, τουλάχιστον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. (2) Φούρνος-Ζαχαροπλαστείο: Δεν υπήρχε πρόσβαση λόγω προσφάτου προβλήματος υγείας του επιχειρηματία. Απασχολεί άτομα ετών. (3) Πρατήριο βενζίνης: Ατομική επιχείρηση, οικογενειακού χαρακτήρα, χωρίς εργαζόμενους. Δεν υπήρξε πρόσβαση λόγω μη διάθεσης του επιχειρηματία (59 ετών) να παραχωρήσει στοιχεία. (4) Επιχείρηση Ανάπτυξης και Κατασκευής Ηλεκτρονικών Συσκευών («Ε. Π. & Σια Ο.Ε.»): Δεν απασχολεί κανένα άτομο μεγαλύτερο των 55 ετών (ούτε και ο επιχειρηματίας), λόγω της φύσης των εργασιών (ηλεκτρονική τεχνολογία) και της νεαρής ηλικίας της επιχείρησης. (5) Εστιατόριο. Δεν υπήρξε διάθεση παραχώρησης στοιχείων, παρόλο που ο επιχειρηματίας και ο σεφ είναι άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών. (6) Ναυτιλιακή εταιρία. Μόνο ο επιχειρηματίας είναι άνω των 55 ετών. Κρίθηκε ότι ως όμιλος αποτελεί μάλλον μεγάλη επιχείρηση και όχι μικρομεσαία. (7) Επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας μαρμάρου. Ο επιχειρηματίας και ο προϊστάμενος εργοστασίου είναι άνω των 55 ετών, αλλά δεν υπήρξε διάθεση παραχώρησης στοιχείων. (8) Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών προς άλλες επιχειρήσεις. Είναι οικογενειακή επιχείρηση που αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια, απασχολεί κατά τι πάνω από 250 άτομα και μόνο ο επιχειρηματίας είναι άνω των 55 ετών. Κρίνεται ως μεγάλη και όχι μικρομεσαία επιχείρηση, λόγω απασχολούμενου προσωπικού. (9) Επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων με συνεργείο. Μόνο ο επιχειρηματίας είναι 55 ετών. Δεν απασχολεί άτομα της κατηγορίας αυτής, διότι δεν «διαθέτουν τη φυσική κατάσταση που χρειάζεται για βαριά δουλειά». Είχε διάθεση να μας δώσει στοιχεία, αλλά λόγω φόρτου εργασίας δεν στάθηκε δυνατόν. Β.3. Προετοιμασία ερωτηματολογίου, που απευθύνεται προς τους επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους ή διευθυντές προσωπικού (εάν και όπου υπάρχουν), που θα παρακολουθούν την εφαρμογή των εργαλείων, έτσι ώστε να καταγραφούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής από τους ερευνητές (με τη σύμπραξη των επιχειρηματιών ή και διευθυντών προσωπικού.) Με βάση τα εργαλεία που κατατέθηκαν από τη Δράση 4 αλλά και την προηγούμενη εμπειρία που αποκομίσαμε από άλλες δράσεις, κατασκευάσαμε ένα ακόμα εργαλείο 15

16 παρακολούθησης της ενεργού γήρανσης: Ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους. Το εργαλείο αυτό κρίθηκε αναγκαίο από τους εξής λόγους: (α) την έλλειψη προσβασιμότητας στο προσωπικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ η πρόσβαση σε επιχειρηματίες ή αυτοαπασχολούμενους ήταν πιο πρόσφορη και (β) την έλλειψη προσωπικού άνω των 55 ετών στις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το ερωτηματολόγιο αυτό βασίστηκε στα ερωτηματολόγια - εργαλεία, που προήλθαν από τη Δράση 4 προς τους εργαζόμενους και ακολουθεί τη δομή των ερωτηματολογίων αυτών. Β.4. Στη συνέχεια έγινε εφαρμογή των εργαλείων αυτών στις προεπιλεγμένες επιχειρήσεις και παρακολούθηση και καταγραφή των αντιδράσεων και των επιπτώσεων των ενεργειών αυτών. Για την αποτελεσματική διενέργεια αυτής της φάσης ήταν απαραίτητη η υποστήριξη του Φορέα (ΚΕΚ-ΓΣΕΒΕΕ) για την πρόσβαση σε επιχειρήσεις και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τη σημασία της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης. Πράγματι, προετοιμάσαμε μία επιστολή, η οποία έφερε τα λογότυπα του έργου, τα ονόματα και τις υπογραφές της ερευνητικής ομάδας, με την οποία ενημερώναμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για την έρευνά μας, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τη χρήση της μελέτης μας. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο για λόγους προσβασιμότητας, αλλά και σαν μία πιθανή «δέσμευση» των επιχειρήσεων που θα έπαιρναν μέρος στην εφαρμογή των εργαλείων. Παραδώσαμε τα ερωτηματολόγια μαζί με την επιστολή στους επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους και τους ζητήσαμε να μας τα απαντήσουν. Κατόπιν, συμφωνήσαμε να συναντηθούμε μαζί τους, για να παραλάβουμε τα ερωτηματολόγια. Κατά την παραλαβή πραγματοποιήθηκαν σε βάθος συνεντεύξεις, κατά τις οποίες οι επιχειρηματίες εξέφρασαν και κάποια προβλήματα ή ανησυχίες πάνω στο θέμα μας. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό άνω των 55 ετών, παραδώσαμε και τα ερωτηματολόγια-εργαλεία προς τους εργαζομένους, που προέκυψαν από τη Δράση 4, καθώς και τα τέσσερα Παραρτήματα. Στη φάση αυτή αντιμετωπίσαμε τρία βασικά προβλήματα: Πρώτον ότι οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν απασχολούσαν άτομα άνω των 55 ετών. Δεύτερον η χρονική διάρκεια πιλοτικής εφαρμογής των εργαλείων προβλεπόταν να ολοκληρωθεί σε διάστημα πολύ μικρότερο του έτους, ενώ η εφαρμογή τριών συγκεκριμένων 16

17 Παραρτημάτων: «Ετήσιας Αυτοαξιολόγησης Απασχολουμένου», «Ετήσιας Συνέντευξης Αξιολόγησης» και «Αναφοράς Καταγραφής Αποτελεσμάτων της Χρήσης Εργαλείων Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» και η καταγραφή των αποτελεσμάτων τους, θα απαιτούσε μακρόχρονη έρευνα. Και τρίτον ότι οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν εξοικείωση και πείρα με τις μεθόδους διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Παρόλα αυτά, παραδώσαμε τα ερωτηματολόγια, έχοντας θέσει σαν υποθέσεις εργασίας τα παραπάνω αναφερόμενα προβλήματα, και αναμένοντας την επιβεβαίωση ή απόρριψη των υποθέσεών μας. Β.5. Τέλος έγινε η επιμέλεια της σύνθεσης της μελέτης, η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των εργαλείων για τη διαχείριση στις ενεργού γήρανσης στις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Συγκεκριμένα, στο Μέρος Γ καταγράφονται οι αντιδράσεις οι θετικές, αλλά και οι αρνητικές επιπτώσεις των ενεργειών αυτών, και στο Μέρος Δ τα σχετικά συμπεράσματα. 17

18 ΜΕΡΟΣ Γ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ: ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο Μέρος Γ αναφέρονται πρώτον τα ειδικά συμπεράσματα από την εφαρμογή των εργαλείων προς τους εργοδότες για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης στις δέκα επιχειρήσεις. Γίνεται καταγραφή των επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας των εργαλείων από τους εργοδότες και χρησιμοποιούνται σχετικοί πίνακες. Επίσης γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης των εργαλείων που απαντήθηκαν από τους εργαζόμενους καθώς και αξιολόγηση των παραρτημάτων των εργαλείων αυτοαξιολόγησης, όπως έχουν διατυπωθεί από τη Δράση 4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ 7 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Γενικά συμπεράσματα Το βασικότερο συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι οι εργοδότες, όταν αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους ως «εργαζόμενο» στην επιχείρησή τους, θεωρούν ότι ακόμα έχουν πολλά να δώσουν στη δουλειά. Θεωρούν ότι η δουλειά αποδεικνύει την αξία τους, ή ακόμα και την αντοχή και την ύπαρξή τους σε αντιπαράθεση με το χρόνο που περνάει και το επερχόμενο, και αναπόφευκτο, γήρας. Απ την άλλη όμως, οι εργοδότες έχουν επιφυλάξεις στο να προσλάβουν υπαλλήλους άνω των 55 ετών, πιστεύοντας ότι σε τέτοιους υπαλλήλους λείπει το κίνητρο και η ενέργεια που χρειάζεται για να εργαστούν σε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Ας μην ξεχνάμε ότι στις περισσότερες ΜΜΕ ο εργαζόμενος καλείται να εκτελεί πολλά και ποικίλα καθήκοντα σε διαφορετικούς τομείς και με εναλλασσόμενα επίπεδα πολυπλοκότητας, κάτι που απαιτεί υπομονή, προσαρμοστικότητα, και διάθεση για συνεργασία. Ακόμη περισσότερο, οι εργοδότες πιστεύουν ότι ένας υπάλληλος άνω των 55 ετών δεν αποτελεί επένδυση, παρά κόστος, που δεν θα προλάβουν ποτέ να αποσβέσουν. Έτσι, προκειμένου να προσλάβουν υπαλλήλους άνω των 55+, θεωρούν ότι το κράτος πρέπει να 18

19 θεσπίσει κατάλληλα κίνητρα προς τις επιχειρήσεις τους, όπως ελαφρύνσεις στη φορολογία και την ασφάλιση, αλλά και επιπλέον κίνητρα για την δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού τους. Ας δούμε τώρα τα συμπεράσματα που εξάγονται από τις επιμέρους ερωτήσεις: Μέρος 1 ο : Γενικές διαπιστώσεις στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού Ερώτηση 1 η. «Τι από τα παρακάτω στοιχεία καταχωρεί η επιχείρηση αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό (να αναφερθούν αν υπάρχουν και αν καταχωρούνται σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή)». Πέρα από τα προσωπικά στοιχεία, η πλειονότητα των επιχειρήσεων καταχωρεί στοιχεία που αφορούν όλα τα επίπεδα διοίκησης (Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό, Πωλητές, Στελέχη) σε σχέση με την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία των υπαλλήλων, τους αποκτηθέντες τίτλους σπουδών, διάφορες δεξιότητες και επί μέρους εκπαιδεύσεις - καταρτίσεις ανάλογες με την ειδικότητα, καθώς επίσης και όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την πρόοδο των υπαλλήλων στη συγκεκριμένη επιχείρηση, όπως αξιολογήσεις, μισθολογική εξέλιξη και προαγωγές. Τέλος, η πλειονότητα των επιχειρήσεων (9 στις 10) κρατά κάποια «δεξαμενή» βιογραφικών σημειωμάτων, σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικατασταθεί κάποιος υπάλληλος. Να σημειωθεί ότι το αρχείο τηρείται κυρίως σε απλή γραπτή μορφή. Ερώτηση 2 η. «Ποιος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση, επεξεργασία και έλεγχο των παραπάνω» Στην πλειονότητα των επιχειρήσεων του δείγματός μας (9 στις 10) ο ιδιοκτήτης εκτελεί και χρέη προσωπάρχη, και έτσι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης κρατά τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω. Σε δύο περιπτώσεις (Ταξιδιωτικό Γραφείο, Τυπογραφείο) ο ιδιοκτήτης συνεργάζεται με κάποιο στέλεχος της εταιρείας (το Λογιστή) ή κάποια εξωτερική εταιρεία εξειδικευμένη σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Μόνο μία επιχείρηση (ξενοδοχείο που απασχολεί 100 άτομα) έχει οργανωμένο τμήμα προσωπικού που επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία. 19

20 Προφανώς, το μέγεθος της επιχείρησης παίζει καθοριστικό ρόλο για την ύπαρξη τμήματος προσωπικού. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με άλλες μελέτες, που βασίζονται σε πρωτογενή έρευνα σε μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 12 Ερώτηση 3 η. «Σε ποιες περιπτώσεις κάνετε χρήση των παραπάνω στοιχείων στην επιχείρησή σας. Εξηγείστε». Καθ ολοκληρία οι επιχειρήσεις απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τα παραπάνω στοιχεία για προσλήψεις, προαγωγές και μισθολογικές διαφοροποιήσεις. Όσον αφορά το ποιος έχει την τελική ευθύνη για γενικότερα θέματα ανθρώπινου δυναμικού (ερωτήσεις 1, 2 και 3 της σελίδας 2), στο σύνολο του δείγματος ο επιχειρηματίας-ιδιοκτήτης είναι αυτός που έχει την τελική απόφαση. Όμως, αξίζει να σημειωθεί ότι και εκείνος ακολουθεί πιστά τις επιταγές της συλλογικής σύμβασης εργασίας του κλάδου του. Έτσι, ενώ το δείγμα μας απάντησε ότι δεν υπάρχει γραπτή πολιτική στα θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, το γεγονός καλύπτεται από την εκάστοτε κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, που αποτελεί για τους επιχειρηματίες αυτούς μια λεπτομερή ρύθμιση και καταγραφή και των υποχρεώσεων των εργοδοτών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, σχετικά με τα βασικά οικονομικά και θεσμικά ζητήματα του κλάδου. Μέρος 2 ο : Επιμέρους ανάλυση συμπερασμάτων ανά αρμοδιότητα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Εισαγωγική σημείωση: Όπως έχουμε ήδη αναλύσει στη μεθοδολογία της μελέτης, το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους εργοδότες των ΜΜΕ του δείγματος ακολούθησε τη φιλοσοφία των ερωτηματολογίων που απευθύνονται στους εργαζόμενους πάνω από 55 ετών, που έχουν ήδη εκπονηθεί σε προηγούμενη Δράση. Έτσι, τόσο η συνέχεια των ενοτήτων, όσο και συγκεκριμένες ερωτήσεις ανά ενότητα έχουν ομοιότητες με τα προαναφερθέντα. Το ερωτηματολόγιο εργοδοτών χτίστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί ομοιογένεια και εγκυρότητα κατά την διεξαγωγή συμπερασμάτων. 12 Ioannou, Christos A. & Eleni Patra Human Resource & Industrial Relations Development in Family Business: The Case of Greece, Ανακοίνωση στο 14 ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Εργασιακών Σχέσεων (ΙΙRA), Λίμα, Περού, 12/9/2006. Patra, Eleni Managing Human Resources in Small and Medium-Sized Business Units: The Case of Greece, Congress Proceedings, Volume 2, p , IIRA 11 th World Congress, Μπολώνια, Ιταλία, 9/

21 Μέρος 2 ο, 1 η αρμοδιότητα: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ερώτηση 1 η. «Πόσα χρόνια κάνετε τη δουλειά στην οποία βρίσκεστε τώρα;» Ο μέσος όρος ετών απασχόλησης είναι τα 27,4 έτη. Ερώτηση 2 η. «Τι σας αρέσει σε αυτήν την απασχόληση;» Οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση είχαν ένα κοινό άξονα, την αίσθηση επιτυχίας και δημιουργικότητας που προσφέρει στους εργοδότες η δουλειά τους. Ερώτηση 3 η. «Τι δεν σας αρέσει σε αυτήν την απασχόληση;» Εδώ οι απαντήσεις είχαν μεγαλύτερη ανομοιομορφία. Αναφέρθηκαν θέματα όπως το μεγάλο ρίσκο που συνδέεται με την επιχειρηματικότητα (2 στους 10 ερωτηθέντες), η υπερβολική γραφειοκρατία που περιπλέκει ακόμα και φαινομενικά εύκολες λειτουργίες της επιχείρησης, η υψηλή φορολογία και το κόστος κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και οι κρατικές παρεμβάσεις που αλλάζουν απότομα τη ροή ενός επιχειρηματικού τομέα. Ερώτηση 4 η. «(Αν ο ερωτώμενος είναι μεγαλύτερος από 55 ετών) Θέλετε να σταματήσετε να εργάζεστε σύντομα; 4α. (Αν ναι) Για ποιο λόγο; Παρακαλώ εξηγήστε. 4β. (Αν όχι) Θα θέλατε να τροποποιήσετε κάτι στις παρούσες συνθήκες εργασίας σας;» Μόνο δύο επιχειρηματίες δήλωσαν ότι θέλουν να σταματήσουν σύντομα, και αυτό γιατί θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Η κούραση που συνδέεται με την ηλικία, παρόλο που αναφέρεται σαν ανασταλτικός παράγοντας απόδοσης, δεν θεωρείται πρωταρχικός λόγος αποχώρησης από την επιχείρηση. Όμως, οι περισσότεροι εργοδότες ηλικίας άνω των 55 ετών (7 στους 10) θα ήθελαν να εργάζονται λιγότερες ώρες, να έχουν λιγότερα διοικητικά καθήκοντα, να βελτιώσουν το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και να επεκταθούν και σε άλλους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. 21

22 Μέρος 2 ο, 2 η αρμοδιότητα: ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ερώτηση 1 η. «Πόσες ημέρες εργάζεστε την εβδομάδα;» Οι εργοδότες στο δείγμα μας εργάζονται κατά μέσο όρο 5,36 ημέρες την εβδομάδα. Ερώτηση 2 η. «Ποιες ημέρες εργάζεστε;» Η πλειονότητα των ερωτηθέντων εργάζεται πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ερώτηση 3 η. «Πόσες ώρες δουλεύετε την εβδομάδα;» Και οι 10 στους 10 εργοδότες ήταν σε θέση να υπολογίσουν πόσες ώρες δουλεύουν την εβδομάδα, και ο μέσος όρος είναι 49,82 ώρες την εβδομάδα. Ερώτηση 4 η. «Ποιες ώρες δουλεύετε;» Οι απαντήσεις του δείγματος είναι μοιρασμένες: Οι μισοί δουλεύουν πρωινά μέχρι νωρίς το απόγευμα χωρίς ενδιάμεση παύση και οι άλλοι μισοί από το πρωί έως αργά το απόγευμα, πάλι χωρίς ενδιάμεση παύση. Μόνο ένας (βιβλιοπωλείο) κλείνει το κατάστημα το μεσημέρι, και ένας (εστιατόριο) δουλεύει μόνον απόγευμα. Ερώτηση 5 η. «Οι ώρες απασχόλησής σας καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο του τομέα σας (π.χ. ωράριο καταστημάτων);» Παρόλο που η απάντηση εδώ είναι προφανής, το ωράριο, δηλαδή είναι ανάλογο με τον τύπο της επιχείρησης, αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν όλοι οι επιχειρηματίες εργάζονται πολύ περισσότερο από αυτό που απαιτείται από το νομικό πλαίσιο του τομέα τους. Μόνο το βιβλιοπωλείο ακολουθεί το παλιό ωράριο (μεσημεριανή παύση, Δευτέρα-Τετάρτη κλειστά, Σάββατο λειτουργία μέχρι 15:00) και αυτό γιατί η αγορά που εξυπηρετεί δεν ανταποκρίνεται στο διευρυμένο ωράριο. Εντούτοις, παρόλο που οι περισσότεροι επιχειρηματίες εργάζονται περισσότερο από το μίνιμουμ, κανείς δεν βρίσκει τις απαιτούμενες ώρες εργασίας ως εμπόδιο στην προσωπική του ζωή, ούτε τις χαρακτηρίζει ως ανελαστικές και μη αντίστοιχες στις απαιτήσεις της δουλειάς του. 22

23 Ερώτηση 6 η. «Θα θέλατε να αλλάξετε κάτι στο ωράριο εργασίας σας ;» Σε αυτή την ερώτηση διαπιστώνουμε μια αντίφαση σε σχέση με τα προηγούμενα: Είναι η πρώτη φορά που οι εργοδότες ομόφωνα αναφέρουν ότι θα ήθελαν να δουλεύουν λιγότερες ώρες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι η εργασία τους δίνει κίνητρο, αλλά η επερχόμενη κούραση λόγω ηλικίας λειτουργεί ως αντικίνητρο στην απόδοσή τους. Ερώτηση 7 η. «Πιστεύετε ότι υπάρχει ιδανικό ωράριο για την εργασία σας;» Το 70% των ερωτηθέντων πιστεύει πως δεν υπάρχει ιδανικό ωράριο, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχουν ιδανικά ωράρια στις ελληνικές συνθήκες.» Ερώτηση 8 η. «Όσον αφορά τους εργαζόμενους στην επιχείρησή σας, ποιες είναι οι κύριες μορφές συμβάσεων εργασίας τους;» Η πλειονότητα των εργοδοτών (80%) χρησιμοποιεί τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην επιχείρηση. Μόνο το ταξιδιωτικό πρακτορείο και το εστιατόριο χρησιμοποιούν συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης, και αυτό μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Ερώτηση 9 η. «Τι ισχύει για το πρόγραμμα εργασίας τους;» Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις οι ώρες εργασίας είναι σταθερές και αποφασίζονται από την επιχείρηση. Σε δύο μάλιστα περιπτώσεις στις συνεντεύξεις σε βάθος (Εμπόριο Ειδών Χαρτοπωλείου και Εισαγωγές-Πωλήσεις Υποδημάτων) οι επιχειρηματίες δήλωσαν ότι είναι αδύνατον να υπάρχουν ελαστικά ωράρια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω της φύσης της εργασίας. Φυσικά όμως γίνονται διευκολύνσεις για την κάλυψη προσωπικών αναγκών των εργαζομένων, «εφόσον το ζητήσουν μια-δυο μέρες νωρίτερα, μπορούν να πάρουν από την ετήσια άδειά τους». «Δεν έχει περιθώριο η μικρομεσαία επιχείρηση για ελαστικά ωράρια». Ερώτηση 10 η : «Υπάρχει κάποια ελαστικότητα στους υπαλλήλους σας όσον αφορά στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία ή κάποια άλλη μορφή ελαστικού ωραρίου;» Και πάλι κατά γενική ομολογία υπάρχει ελαστικότητα προσέλευσης ή / και αποχώρησης από την εργασία, με τη βασική προϋπόθεση να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις που τους έχουν ανατεθεί. 23

24 Ερώτηση 11 η. «Απασχολείτε στην επιχείρηση σας άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών;» Μόνο τρεις επιχειρήσεις απασχολούν άτομα μεγαλύτερα των 55 ετών, όμως και αυτές δεν απασχολούν πάνω από 5 τέτοια άτομα, πάντα σε χαμηλές υπαλληλικές θέσεις ή θέσεις που απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες (π.χ. τορναδόρος στην επιχείρηση κατασκευής σωλήνων). Ερώτηση 12 η. «Θεωρείτε ότι η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη της ικανοποιητικά τις ατομικές ανάγκες εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών) στην κατάρτιση του προγράμματος εργασίας ;» Όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν θετικά, λαμβάνοντας υπόψη τους τόσο τους υπαλλήλους άνω των 55 ετών (οι τρεις προαναφερθείσες περιπτώσεις), όσο και την προσωπική τους εμπειρία από το θέμα, λογαριάζοντας τον εαυτό τους ως εργαζόμενο με τους ίδιους όρους που εργάζονται οι υπάλληλοί τους. Ο λόγος που δεν εξαιρέσαμε την προσωπική τους εμπειρία είναι γιατί όλοι ανεξαιρέτως οι εργοδότες συνδέουν άμεσα το πρόγραμμα εργασίας τους με τον όγκο δουλειάς που πρέπει να καλυφθεί. Ερώτηση 13 η. «Για τους υπαλλήλους σας που είναι άνω των 55 χρονών, θα επιθυμούσατε να παραμείνουν στην εργασία σας έχοντας τη δυνατότητα να εργάζονται με μεταβλητό αριθμό ωρών κατά εβδομάδα ή κατά μήνα, να εργάζονται με ιδιαίτερα ευέλικτο ωράριο ή χωρίς ωράριο και συμφωνημένο αριθμό ωρών εργασίας αποκλειστικά σε ετήσια βάση, να εργάζονται από το σπίτι (τηλε-εργασία).» Είναι αξιοσημείωτο ότι, με εξαίρεση δύο εργοδότες, οι υπόλοιποι δεν εκτιμούν τα προαναφερθέντα μέτρα του ευέλικτου ωραρίου και της τηλε-εργασίας, επειδή κατ αυτούς, η μεν τηλε-εργασία είναι ανεφάρμοστη στην Ελλάδα, το δε ευέλικτο ωράριο αναιρείται από τον όγκο δουλειάς που πρέπει να καλυφθεί, και λειτουργεί ανελέητα ως προς τα ωράρια εργασίας. Άλλωστε, όπως σημειώνει ο επιχειρηματίας Γ. Α.Ε. (σφραγίδες χαρτοπωλείο), μετά την ηλικία των 55 ετών υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ υπαλλήλων και επιχείρησης, ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει έναν ολοένα αυξανόμενο ρόλο, και η μικρομεσαία επιχείρηση δυσκολεύεται να βρει εξειδικευμένο προσωπικό. Ο κύριος λόγος, κατά τη γνώμη του, είναι ότι οι υπάλληλοι κάτω των 40 ζητούν δουλειά πολύ επιλεκτικά και αποφεύγουν τις ΜΜΕ, γιατί έχει αποδειχθεί ότι στις ΜΜΕ οι υπάλληλοι κάνουν «λίγο απ όλα» όπως λέει χαρακτηριστικά, «δουλεύουν πολύ, έχουν αυξημένες ευθύνες, ενώ αυτοί που πραγματικά θέλουν να δουλέψουν είναι πραγματικά πολύ λίγοι». Αντίθετα, οι άνω των 40 παραμένουν πιστοί στην επιχείρηση, 24

25 δεν ρισκάρουν να αλλάξουν δουλειά εύκολα, και προτιμούν τη σταθερότητα, με αποτέλεσμα να αποδίδουν περισσότερο στην εργασία τους, και άρα να αποτελούν καλύτερη επένδυση ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.» Ο επιχειρηματίας Τ. (εμπορία υποδημάτων) στη συνέντευξη μας δήλωσε ότι όσον αφορά την τηλε-εργασία έχει αρχίσει να την σκέπτεται σαν μια χρήσιμη λύση στην περίπτωση μιας πολύ αποτελεσματικής υπαλλήλου (αν και κάτω των 55 ετών), που πρόκειται να αποχωρήσει προσωρινά με άδεια μητρότητας. Δηλαδή να εγκαταστήσει στο σπίτι της ένα υπολογιστή, έτσι ώστε να διευκολύνει τα γονικά καθήκοντά της αλλά και να μην χάσει την πολύτιμη γνώση της όσο θα λείπει. Επομένως βλέπουμε ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν αρχίσει να εισχωρούν, έστω και σαν σκέψη, στο σχεδιασμό της πολιτικής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 25

26 Μέρος 2 ο, 3 η αρμοδιότητα: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ερώτηση 1: «Χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα (1=ποτέ, 5=συνέχεια) αναφέρατε αν στην εργασία σας υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι εκτίθενται σε...» Σε αυτή την ερώτηση προσπαθήσαμε να εκτιμήσουμε τον τύπο και τη συχνότητα κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι. Κατατάξαμε τους κινδύνους στις εξής κατηγορίες: Κραδασμούς από εργαλεία χειρός, μηχανήματα, κλπ. Θόρυβο τόσο δυνατό που θα χρειαζόταν να υψώσουν τη φωνή τους για να μιλήσουν σε άλλα άτομα. Υψηλές θερμοκρασίες που προκαλούν εφίδρωση ακόμα και όταν δεν εργάζονται. Χαμηλές θερμοκρασίες. Αναπνοή καπνού, αναθυμιάσεων (π.χ. από συγκόλληση), σκόνης (π.χ. ξύλου). Εισπνοή ατμών όπως διαλύτες και αραιωτικά. Επαφή με χημικά προϊόντα ή ουσίες υλικά που μπορεί να είναι μολυσμένα όπως απόβλητα, σωματικά υγρά, υλικά εργαστηρίου κλπ. Ακτινοβολία, όπως ακτίνες Χ, ραδιενεργό ακτινοβολία, λάμψη οξυγονοκόλλησης, ακτίνες λέιζερ. Οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παθητικό κάπνισμα. Πολύωρη καθημερινή ορθοστασία. Στρες λόγω διαρκούς επαφής με πελάτες (μετωπική θέση). Οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση είναι ενδεικτικές του βαθμού που η υγιεινή και η ασφάλεια στην εργασία έχει βελτιωθεί. Ενώ οι ερευνητές περίμεναν απαντήσεις που να τονίζουν παραδοσιακούς κινδύνους (συνδεδεμένους π.χ. με χρήση εργαλείων, χημικά, κλπ) η πλειοψηφία των εργοδοτών (70%) τονίζουν ως κίνδυνο τη συνεχή έκθεση σε ακτινοβολία από οθόνη υπολογιστή, και αρκετοί τονίζουν το στρες που δημιουργείται από τη διαρκή επαφή με πελάτες, ειδικά σε μετωπικά τμήματα. Διαγράφηκε: ν 26

27 Ερώτηση 2 η. «Θεωρείτε ότι η επιχείρησή σας λαμβάνει υπόψη ικανοποιητικά τις ατομικές ανάγκες των εργαζομένων ετών όσον αφορά την προστασία της υγείας στον εργασιακό χώρο ;» Για άλλη μια φορά η απάντηση ήταν ομόφωνη, όσο και εντυπωσιακή: Ανεξάρτητα από την ηλικία των υπαλλήλων τους, οι εργοδότες προσπαθούν, σε ικανοποιητικό βαθμό, να προστατεύσουν τις ανάγκες των εργαζομένων τους. Φυσικά, σε περίπτωση που απασχολούν άτομα άνω των 55 ετών, η προστασία της υγείας στον εργασιακό χώρο παίζει ακόμα σημαντικότερο ρόλο. Ερώτηση 3 η. «Θεωρείτε ότι η υγεία σας επηρεάζεται από την εργασία σας;» Αυτή η ερώτηση έχει να κάνει περισσότερο με τον τρόπο που σχετίζονται οι εργοδότες με την εργασία τους. Ας μην ξεχνάμε ότι στις ΜΜΕ ο επιχειρηματίας-εργοδότης είναι συχνότατα ο πιο σκληρά εργαζόμενος από όλους. Σε αυτή την ερώτηση, λοιπόν το 60% πιστεύει ότι η υγεία επηρεάζεται άμεσα από την εργασία τους, και μόνο το 40% πιστεύει το αντίθετο. 27

28 Μέρος 2 ο, 4 η αρμοδιότητα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ερώτηση 1 η : «Πως γίνεται η εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών την επιχείρησή σας. Εξηγείστε.» Δυστυχώς, σε αυτή την ενότητα της έρευνας τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο ρόδινα, όσο στις προηγούμενες τρεις. Ενώ, δηλαδή, οι εργοδότες θεωρούν πολύ σημαντικό τον παράγοντα υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συνδέουν το ωράριο εργασίας με τον όγκο εργασίας δείχνοντας όμως ελαστικότητα όσον αφορά στην ώρα προέλευσης και αποχώρησης από την εταιρεία, μόνο το 50% των ερωτηθέντων κάνει κάποια εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών στην επιχείρησή του, και αυτό, με βάση τις παρούσες επιταγές της αγοράς, και όχι κάποιες τάσεις που υπαγορεύουν πώς θα διαμορφωθεί η αγορά στο μέλλον. Έτσι, θα έλεγε κανείς, ότι περισσότερο ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του παρόντος, παρά προετοιμάζονται για τις δυσκολίες τους μέλλοντος. Διαγράφηκε: ω Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η στάση των επιχειρηματιών προς τις ανάγκες εκπαίδευσης στην επιχείρησή τους (ή η άρνηση αυτής) καθορίζει τις απαντήσεις που λάβαμε, και που αναλύονται παρακάτω, σε επιμέρους θέματα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, μόνο μία επιχείρηση (ταξιδιωτικό πρακτορείο) συμπεριλαμβάνει στους ετήσιους στόχους του τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και του ίδιου του ιδιοκτήτη, πιστεύοντας ότι μόνο έτσι θα μπορέσει η επιχείρηση να παραμείνει ανταγωνιστική. Ερώτηση 2 η. «Σε ποια αντικείμενα εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της επιχείρησης» Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε τεχνικά θέματα πάνω στο αντικείμενο δουλειάς, σε θέματα πληροφορικής, μάρκετινγκ και πωλήσεων και, κυρίως, στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τόσο σε επίπεδο εργαζομένων, όσο και σε επίπεδο στελεχών. Αντιθέτως, καμία επιχείρηση δεν θεωρεί άξια προς εκπαίδευση θέματα που άπτονται της οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης, της διοίκησης και της δυναμικής ομάδων, καθώς και γενικότερα θέματα ηγεσίας-επικοινωνίας, ούτε για το προσωπικό, ούτε και για τα στελέχη. Επιπλέον, το ταξιδιωτικό πρακτορείο εκπαιδεύει τους υπαλλήλους του σε θέματα εξειδικευμένα στην τουριστική βιομηχανία. 28

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές Παροχές και Benefits

Εταιρικές Παροχές και Benefits Εταιρικές Παροχές και Benefits Οι επιπτώσεις τους στο εργασιακό περιβάλλον 30/11/2005 Γιατί παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον; Το κόστος παροχών και benefits είναι υψηλό για τις επιχειρήσεις χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων Μάιος Σεπτέμβριος 2009 Τμήμα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Είτε κάνετε αίτηση για θέση εργασίας, είτε για τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ή ακόμα και σε πρόγραμμα προπτυχιακών σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΤΑΣΗ Ελάχιστη έκταση 15 σελίδες κειμένου ανά σπουδαστή σε διάστοιχο 1,5 και γραμματοσειρά 11 σημείων Διαγράμματα και φωτογραφίες, ή παραρτήματα δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές,

Αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές, Αθήνα : 24/06/2011 Αρ. Πρωτ : 1213 Προς : Διακομματική Επιτροπή για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας & των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων Γραφείο 148 Υπόψη κυρίας Καμηλάκη Βασιλίσσης

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη»

Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη» ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 53 εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα Κ Ο Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τη δραστική μείωση του εισοδήματος και της καταναλωτικής δύναμης των μισθωτών σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 Περιεχόμενα 15 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Η σύνταξη μιας περιγραφής εργασίας...25 Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 23 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΜΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΛΓΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

ΔΡΑΣΗ: 23 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΜΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΛΓΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΔΡΑΣΗ: 23 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οριοθέτηση μορφών Κοινωνικού Διαλόγου: ΤΙΤΛΟΣ: ενεργός γήρανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Ελληνικό, 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.636 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Επιχειρηματικότητας

Μάθημα Επιχειρηματικότητας Μάθημα Επιχειρηματικότητας Τίτλος Μαθήματος: «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Καινοτομία» Έτος Διδασκαλίας: 4ο έτος σπουδών, εαρινό εξάμηνο Διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με όλα τα τμήματα του Π.Κ. Διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων στο μισθωτό και άνεργο πληθυσμό της χώρας VPRC Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ VPRC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή των βασικών αρχών. της Διεύθυνσης στο δημόσιο τομέα

Η Εφαρμογή των βασικών αρχών. της Διεύθυνσης στο δημόσιο τομέα 4 Η Εφαρμογή των βασικών αρχών της Διεύθυνσης στο δημόσιο τομέα 4.1 Ανθρώπινο δυναμικό 4.1.1Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού Λέγεται ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο που διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΒΟΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΜΗ ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ.βάσως Κόλλια

Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ.βάσως Κόλλια Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ.βάσως Κόλλια «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» Εκδήλωση της Δομής Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση Σελ. 1 / 5 Ομιλία του κου Περικλή Θανόπουλου, ιευθύνων Σύμβουλος της. Θανόπουλος Α.Ε. για την ημερίδα της Ελ.Ετ.Υπ.Ε. «Υποστηριζόμενη Εργασία για Όλους» που πραγματοποιήθηκε στις 4/11/2009 Καταρχάς θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα