3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ( ) Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-2010) Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης"

Transcript

1 Πορεία Εφαρμογής 1

2 Συγκεντρωτικά στοιχεία πορείας εφαρμογής του Ε.Π.«Διοικητική Μεταρρύθμιση » Συνοπτικά, η ενεργοποίηση του Προγράμματος, έως και την 21 η Μαΐου 2010, αποτυπώνεται ως ακολούθως: έχει εξειδικευτεί το 93,82% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Ε.Π., ήτοι συνολικό ποσό Ευρώ (Συνημμένος Πίνακας 1) έχουν εκχωρηθεί συνολικά ,00 Ευρώ στους δύο (2) από τους τρεις Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, ήτοι την ΕΥΣΣΕΠ/ΓΓΔΔ & ΗΔ και την ΕΥΕ/ΓΓΙ (Συνημμένος Πίνακας 2). έχουν εκδοθεί 33 προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης (13 στο Γενικό Στόχο Ι, 8 στο Γενικό Στόχο ΙΙ, 5 στο Γενικό Στόχο ΙΙΙ, 7 στο Γενικό Στόχο ΙV), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης Ευρώ, ενεργοποιώντας το 36,02% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Ε.Π.. Οι τριάντα (30) εξ αυτών έχουν εκδοθεί από την (ΕΥΔ) και οι τρεις (3) από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ). έχουν υπογραφεί αποφάσεις ένταξης συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,47 Ευρώ (ποσοστό 13,60% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π.) έχουν προκηρυχθεί πράξεις προϋπολογισμού ,14 Ευρώ (ποσοστό 6,70% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π.) έχουν συμβασιοποιηθεί ή υλοποιούνται με ίδια μέσα πράξεις προϋπολογισμού ,11 Ευρώ (ποσοστό 3,80% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π.) έχουν δηλωθεί πιστοποιημένες δαπάνες ύψους ,70 Eυρώ (Αίτημα Πληρωμής ). έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες συνολικής δημόσιας δαπάνης Ευρώ, οι οποίες δεν είναι καταχωρημένες στο ΟΠΣ. Επισυνάπτεται ο Πίνακας 3 στον οποίο αποτυπώνεται η πορεία εφαρμογής του Ε.Π. ανά Γενικό και Ειδικό Στόχο, καθώς και ο Πίνακας 4, στον οποίο αποτυπώνεται η ενεργοποίηση με έκδοση προσκλήσεων, των κωδικών θεματικής προτεραιότητας σε επίπεδο κατηγορίας πράξης. 2

3 Πίνακας 1. Εξειδίκευση των παρεμβάσεων που αντιστοιχούν σε κάθε Γενικό Στόχο (Άξονες Προτεραιότητας) του Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2, 3):ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4, 5, 6): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8, 9): ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10,11,12): ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,10% ,00% ,00% ,00% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ,82% 3

4 Πίνακας 2: Εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων στους Ε.Φ.Δ. του Ε.Φ.Δ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. Θ.Π. ΠAΡATHΡHΣEIΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΦΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π / ΓΓΔΔ&ΗΔ I: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.1: Ενδυνάμωση των μηχανισμών σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου των δημόσιων πολιτικών β. «Δράσεις για τον εξορθολογισμό και την οργανωτική και επιχειρησιακή ανασυγκρότηση/βελτίωση Υπηρεσιών και Μονάδων» για φορείς της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, εξαιρουμένης της ενδεικτικής δράσης «Μελέτες για Οριζόντια θέματα που αφορούν το γενικό στόχο του Ε.Π.» 1.3: Βελτίωση της «Διοικητικές Κωδικοποιήσεις του ποιότητας των ρυθμιστικού πλαισίου της δημόσιας νομοθετικών και δράσης» κανονιστικών ρυθμίσεων ΥΑ οικ. 880/ : Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την υποκατηγορία πράξης β. «Δράσεις για τον εξορθολογισμό και την οργανωτική και επιχειρησιακή ανασυγκρότηση/βελτίωση Υπηρεσιών και Μονάδων» για φορείς της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, εξαιρουμένης της ενδεικτικής δράσης «Μελέτες για Οριζόντια θέματα που αφορούν το γενικό στόχο του Ε.Π.», των Αξόνων Προτεραιότητας 01, 02, 03 του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση » (ΦΕΚ766/Β/ ) ΥΑ οικ. 881/ : Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία πράξης «Διοικητικές Κωδικοποιήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου της δημόσιας δράσης» των Αξόνων Προτεραιότητας 01, 02, 03 του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση » (ΦΕΚ766/Β/ ) 1Η Πρόσκληση ΕΥΣΣΕΠ 01_02_ / 1261/ ) ΙΙ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2.1: Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων μέσω διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών Δράσεις ενίσχυσης της οργανωτικής και επιχειρησιακής επάρκειας των Διευθύνσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση, εξαιρουμένου του Έργου Σημαία «Αναβάθμιση, ενίσχυση ή και αναδιοργάνωση της Γενικής Δ/νσης Κατάστασης Προσωπικού» ΥΑ οικ. 882/ : Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία πράξεων Δράσεις ενίσχυσης της οργανωτικής και επιχειρησιακής επάρκειας των Διευθύνσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση, εξαιρουμένου του Έργου Σημαία «Αναβάθμιση, ενίσχυση ή και αναδιοργάνωση της Γενικής Δ/νσης Κατάστασης Προσωπικού», των Αξόνων Προτεραιότητας 01, 02, 03 του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση » (ΦΕΚ766/Β/ ) Ε.Υ.Ε. "Επιχειρησιακών του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών Προγραμμάτων"/ Γ.Γ.Ι. ΙΙΙ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 3.2: Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα «Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας YA οικ.1806/ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τις κατηγορίες πράξης «Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» και «Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας», των Αξόνων Προτεραιότητας 07, 08, 09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » (ΦΕΚ1876/Β/ ) 1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΥΕ/ΓΓΙΦ 07_08_ / 743/ H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΥΕ/ΓΓΙΦ 07_08_ / 358/ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ε.Π. Δ,Μ. 14,48% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ 17,18% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Ε.Π. Δ,Μ

5 Πίνακας 3: Πορεία Εφαρμογής ανά Ειδικό και Γενικό Στόχο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ α/α Τίτλος ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ/ΕΠΔΜ ΑΡΙΘΜΟΣ % Κάλυψης E.Σ. ή Γ.Σ. ή Συνόλου αποφάσεις ένταξης % Προκηρύξεων Αποφάσεων Ένταξης % κάλυψης Ε.Σ. ή Γ.Σ. ή συνόλου προκηρύξεις % Νομικών Δεσμεύσεων Προκηρύξεων % κάλυψης Ε.Σ. ή Γ.Σ. ή συνόλου ΕΠΔΜ από τις νομικές δεσμεύσεις % κάλυψης % Δαπανών Ε.Σ. ή Γ.Σ. ή συνόλου Νομικών Δεσμεύσεων δαπάνες 1.1 Ενδυνάμωση των μηχανισμών σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου των δημόσιων πολιτικών ,58% ,00 0,62% ,00 75,19% 0,47% ,17 49,45% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 1.2 Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας ,91% ,20 6,54% ,00 9,28% 0,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.3 Βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων ,22% 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.4 Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων ,12% ,00 7,48% ,00 20,83% 1,56% ,30 72,16% 1,12% 0,00% 0,00% 0,00% ΓΝ Σ. Ι: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ,93% ,20 3,87% ,00 17,94% 0,69% ,47 49,72% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 2.1 Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων μέσω διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών ,98% ,28 0,05% ,28 100,00% 0,05% ,28 100,00% 0,05% 0,00 0,00% 0,00% 2.2 Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη θεσμικών και διαρθρωτικών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση ,24% ,32 45,52% ,09 56,75% 25,84% ,09 58,26% 15,05% ,74 13,00% 1,96% ΓΝ Σ. ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ,80% ,60 29,70% ,37 56,78% 16,87% ,37 58,30% 9,83% ,74 12,98% 1,28% Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ισότητας, και των μηχανισμών και δομών εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέματα ισότητας των φύλων Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα" ,01% ,95 2,44% ,96 14,90% 0,31% ,96 100,00% 0,36% ,96 24,59% 0,09% ,78% ,08% 0,24 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΓΝ Σ. ΙΙΙ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ,38% ,95 3,75% ,96 4,88% 0,18% ,96 100,00% 0,18% ,96 24,59% 0,05% 4.1 Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής" ,00% ,00 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4.2 Δράσεις τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος ,71% ,72 1, ,81 61,63% 74,96% ,31 44,68% 33,49% ,00 8,63% 2,89% ΓΝ Σ. ΙV ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,82% ,72 29,21% ,81 53,27% 15,56% ,31 44,68% 6,95% ,00 8,63% 0,60% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ ΔΜ ,02% ,47 13,60% ,14 49,27% 6,70% ,11 56,69% 3,80% ,70 12,11% 0,46% 5

6 Πίνακας 4: Ενεργοποίηση Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας Κατηγορίες Πράξεων Ε.Π. / Κωδικοί Παρέμβασης (Στρατηγική της Λισσαβόνας) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Εγκεκριμένος Υπόλοιπο Εγκεκριμένος Υπόλοιπο Εγκεκριμένος Υπόλοιπο Εγκεκριμένος Υπόλοιπο Εγκεκριμένος Υπόλοιπο Εγκεκριμένος Υπόλοιπο Εγκεκριμένος Υπόλοιπο Εγκεκριμένος Υπόλοιπο Εγκεκριμένος Υπόλοιπο Εγκεκριμένος Υπόλοιπο Εγκεκριμένος Υπόλοιπο ΕΠ ΔΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ι:ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Ενίσχυση του σχεδιασμού (οριοθέτηση των πεδίων πολιτικής μέσα από την άρση των επικαλύψεων), της παρακολούθησης, του συντονισμού και της αξιολόγησης της πολιτικής σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο Δράσεις οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού (συστήματα στοχοθεσίας και αποδοτικότητας) φορέων της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης , , , , , , , , , , , , , , Δράσεις για την ενδυνάμωση της πολιτικής προστασίας , , , , Δράσεις εκσυγχρονισμού του συστήματος προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης Ενσωμάτωση των πορισμάτων των ελεγκτικών σωμάτων και του Συνηγόρου του Πολίτη στις οικείες πολιτικές προκειμένου να επέλθουν ρυθμιστικές και οργανωτικές αλλαγές που οδηγούν στην αντιμετώπιση της διαφθοράς Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ, μέσω και διακρατικών συνεργασιών Δράσεις αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας των δικαστηρίων Εφαρμογή πολιτικής για την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας νομοθετικών ρυθμίσεων σε επιλεγμένους τομείς βάσει της Εγκυκλίου του Πρωθυπουργού Υ190/2006 (βλ. «Εκθέσεις Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων») Παρακολούθηση, συντονισμός και επίσπευση της ενσωμάτωσης του Κοινοτικού Δικαίου με εφαρμογή των Αρχών της Εγκυκλίου του Πρωθυπουργού Υ190/ Διοικητικές κωδικοποιήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου της δημόσιας δράσης Δράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών που οδηγούν σε μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής σε δημόσιες υπηρεσίες, για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων Σχεδιασμός και εφαρμογή των απαραίτητων οργανωτικών αλλαγών σε δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήματα ΤΠΕ, για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 77, ,69 77, ,00-4, ,00-4, , , , , , , , , , ,00 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΙΙ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Δράσεις υποστήριξης και εφαρμογής θεσμικών αλλαγών για ένα αποτελεσματικό, αποδοτικό και αξιοκρατικό σύστημα ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων της δημόσιας διοίκησης , , , , , , Δράσεις ενίσχυσης της οργανωτικής και επιχειρησιακής επάρκειας των Διευθύνσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασμού και εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη δημόσια διοίκηση Δράσεις ενδυνάμωσης και προσαρμογής των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΙΙΙ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων σε τομείς πολιτικής Αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών στην ισότητα των φύλων Προαγωγή της ενσωμάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συμβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας των φύλων Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων Δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας των φύλων. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας , , , , Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων) , , , ,00 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ IV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , : Δράσεις δημιουργίας και υποστήριξης της λειτουργίας μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής , , , , : Δράσεις υποστήριξης της προετοιμασίας, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και των επιθεωρήσεων του προγράμματος , , , , : Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας , , , , : Δράσεις εκπόνησης μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ

7 Αναλυτικά ανά Γενικό Στόχο, τα στοιχεία εφαρμογής έχουν ως εξής: Γενικός Στόχος Ι «Αναβάθμιση των Δημοσίων Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης»: Έχει εξειδικευτεί το 88,10% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Γενικού Στόχου, ήτοι συνολικό ποσό ,00 Ευρώ. Έχουν δημοσιευτεί δέκα τρείς (13) προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (.) Ευρώ, ενεργοποιώντας το 27,93% του συνολικού προϋπολογισμού (.) του Γενικού Στόχου και εκδόθηκαν δέκα πέντε (15) Αποφάσεις Ένταξης συνολικής δημόσιας δαπάνης ,20 Ευρώ. Στο πλαίσιο των προσκλήσεων δύναται να χρηματοδοτηθούν: πέντε (5) από τα οκτώ (8) Έργα-σημαία του Γενικού Στόχου Ι, τα εξής: 1. Μοντελοποίηση διαδικασιών εφαρμογής του νέου υπαλληλικού κώδικα. 2. Επανασχεδιασμός της Δασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο. 3. Κωδικοποιήσεις στους τομείς κυβερνητικής προτεραιότητας: Δάση, Τουρισμός, Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση. 4. Μελέτη και εφαρμογή ανασχεδιασμού διαδικασιών για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους. 5. Ενίσχυση του διοικητικού και οργανωτικού περιβάλλοντος και θεσμική κατοχύρωση του ΗΦΑ (Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς) σχέδια δράσης για τις Θεματικές Προτεραιότητες του Ε.Π. και για τα Έργασημαία του Ε.Π. η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, με πρόσκληση-πιλότο, των κοινωνικών εταίρων ΑΔΕΔΥ και ΣΕΒ, καθώς και των ενδεικτικών ΜΚΟ «Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία» και «Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς» η υποστήριξη της Επιχειρησιακής Λειτουργίας των διαδικασιών της «Ανοικτής Διακυβέρνησης» ο σχεδιασμός, η υποστήριξη και η θεσμοθέτηση των διαδικασιών της «Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» δράσεις που αφορούν στην απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, ενδεικτικά αναφέρονται οι 20 βασικές δημόσιες υπηρεσίες (i-2010), εκείνες που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Πολιτικής καθώς και στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 7

8 Σημειώνεται ότι είναι σε διαδικασία προκήρυξης έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης Ευρώ και έχουν υπογραφεί συμβάσεις/νομικές δεσμεύσεις συνολικού προϋπολογισμού ,47 Ευρώ. Οι εν λόγω προσκλήσεις ενεργοποιούν τους εξής δείκτες του Ε.Π.: Αριθμός Δημοσίων φορέων όπου εφαρμόζεται οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασμός και διοικητική ανασυγκρότηση (εκροής). Αριθμός υλοποιηθεισών δράσεων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης (εκροής). Αριθμός σχεδίων ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ (εκροής). Αριθμός τομέων δημοσίας δράσης για καθένα από τους οποίους το θεσμικό πλαίσιο (Νόμοι, προεδρικά διατάγματα, κλπ.) συγκεντρώνεται σε ενιαίο διοικητικό κώδικα και διατίθεται από το Διαδίκτυο (εκροής). Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών (εκροής). Αριθμός βασικών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (εκροής). Ποσοστό μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων που προέρχεται από την υποχρέωση συμμόρφωσής τους προς το θεσμικό πλαίσιο (αποτελέσματος). Επισυνάπτεται ο Πίνακας 5 στον οποίο αποτυπώνεται η πορεία εφαρμογής του Γενικού Στόχου Ι. 8

9 Πίνακας 5: Γενικός Στόχος Ι «Αναβάθμιση των Δημοσίων Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης» ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΩΔΙΚ Σ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΣ Θ.Π. ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑ - ΣΗΜΑΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠ ΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΑΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ % Κάλυψης πρόσκλησης ή Ε.Σ ή Γ.Σ. ή συνόλου αποφάσεις ένταξης % % κάλυψης Προκηρύξεων Ε.Σ. ή Γ.Σ. ή συνόλου ΕΠΔΜ Αποφάσεων από τις Ένταξης προκηρύξεις % κάλυψης % Νομικών Ε.Σ. ή Γ.Σ. ή Δεσμεύσεων επί συνόλου ΕΠΔΜ από των τις νομικές Προκηρύξεων δεσμεύσεις % Δαπανών Νομικών Δεσμεύσεων % κάλυψης Ε.Σ. ή Γ.Σ. ή συνόλου δαπάνες Ενίσχυση του σχεδιασμού (οριοθέτηση των πεδίων Δημιουργία Μονάδων Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης πολιτικής στα Υπουργεία υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 01_02_ / 356/ πολιτικής μέσα από την άρση των επικαλύψεων), της παρακολούθησης, του συντονισμού και της αξιολόγησης της πολιτικής σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ,77 81 Επιχειρησιακή λειτουργία της κεντρικής «Μονάδας ελέγχου ποιότητας Ρυθμίσεων» στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και συντονισμός της με τις Μονάδες Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης πολιτικής των Υπουργείων. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ 336/ Μοντελοποίηση διαδικασιών εφαρμογής του νέου υπαλληλικού κώδικα. 7Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 01_02_ / 357/ ,90% #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 01_02_ β.02 / 2029/ ,15% #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 01_02_ / 827/ ,67% ,47% ,19% ,45% Δράσεις οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού (συστήματα στοχοθεσίας και αποδοτικότητας) φορέων της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης ,00 63 ΥΑ οικ 880/ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΥΣΣΕΠ/ΓΓΔΔ&ΗΔ (1.1.2β) ,67% 19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 01_02_ β_02.01/ ,44% #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 76/ Δράσεις για την ενδυνάμωση της πολιτικής προστασίας ,35 81 Επανασχεδιασμός της πολιτικής Δασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο. 20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 01_02_ / 1710/ ,00 172,41% #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ , ,00 36,58% ,62% ,19% 0,47% ,45% 0,23% Δράσεις εκσυγχρονισμού του συστήματος προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης , η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 01_02_ β_02.01/ 1576/ ,50% #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! Ενσωμάτωση των πορισμάτων των ελεγκτικών σωμάτων και του Συνηγόρου του Πολίτη στις οικείες πολιτικές προκειμένου να επέλθουν ρυθμιστικές και οργανωτικές αλλαγές που οδηγούν στην αντιμετώπιση της διαφθοράς , Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 18η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ, , _02_ ,72% ,59% ,28% 0 #ΔΙΑΙΡ/0! μέσω και διακρατικών συνεργασιών. /1481/ Δράσεις αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας των δικαστηρίων ,00 63 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ , ,00 9,91% ,54% ,28% 0,61% Εφαρμογή πολιτικής για την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας νομοθετικών ρυθμίσεων σε επιλεγμένους τομείς βάσει της Εγκυκλίου του Πρωθυπουργού Υ190/2006 (βλ. «Εκθέσεις Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων») , Παρακολούθηση, συντονισμός και επίσπευση της ενσωμάτωσης του Κοινοτικού Δικαίου με εφαρμογή των Αρχών της Εγκυκλίου του Πρωθυπουργού Υ190/ , Διοικητικές κωδικοποιήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου της δημόσιας δράσης ,69 81 Κωδικοποιήσεις στους τομείς κυβερνητικής προτεραιότητας όπως Δάση, Τουρισμός, Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση. ΥΑ οικ 881/ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΥΣΣΕΠ/ΓΓΔΔ&ΗΔ Η Πρόσκληση ΕΥΣΣΕΠ 01_02_ / 1261/ ) ,999% ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ , , ,00 16,22% 1 8H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών Μελέτη και εφαρμογή ανασχεδιασμού 01_02_ / 1η που οδηγούν σε μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων ,00 63 διαδικασιών για τη μείωση των διοικητικών ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (1573/ ,00% ,00% ,83% ,30 72,16% #ΔΙΑΙΡ/0! και του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις. επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους. 2009) ( αρχική 358/ ) Ενίσχυση του διοικητικού και οργανωτικού 14H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ περιβάλλοντος και θεσμική κατοχύρωση του 01_02_ / ,64% #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! ηλεκτρονικού φακέλλου ασθενούς. οικ1246/ Απλούστευση των διαδικασιών για τη χορήγηση κύριας και διαδοχικής ασφάλισης του ΙΚΑ. 25H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής σε δημόσιες υπηρεσίες, για την , _02_ / 137/ η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 436/ ,64% εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. 28H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 01_02_ / 578/ ,13% H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 01_02_ / ,05% 897/ H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14 01_02_ / 554/ ,51% #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! Σχεδιασμός και εφαρμογή των απαραίτητων οργανωτικών αλλαγών σε δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήματα ΤΠΕ, για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων ,00 63 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ , ,00 46,12% ,00 7,48% ,00 20,83% 1,56% ,30 72,16% 1,12% ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ι , ,93% ,87% ,94% 0,69% ,72% 0,35% 9

10 Γενικός Στόχος ΙΙ «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης»: Έχει εξειδικευτεί το 100% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Γενικού Στόχου, ήτοι συνολικό ποσό ,00 Ευρώ. Έχουν δημοσιευτεί οκτώ (8) προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (.) Ευρώ, ενεργοποιώντας το 48,80% του συνολικού προϋπολογισμού (.) του Γενικού Στόχου και έχουν εκδοθεί σαράντα τρείς (43) Αποφάσεις Ένταξης συνολικής δημόσιας δαπάνης ,60 Ευρώ. Στο πλαίσιο των προσκλήσεων δύναται να χρηματοδοτηθούν: τα τέσσερα (4) έργα σημαία του Γενικού Στόχου ΙΙ, τα εξής: 1. Ανάπτυξη συστήματος περιγραμμάτων θέσεων. 2. Αναβάθμιση, ενίσχυση ή και αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του ΥΠΕΣ. 3. Εκπόνηση σχεδίων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών και ΝΠΔΔ. 4. Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών σχεδίων των Οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού προγραμμάτων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης βάσει σχεδίων εκπαίδευσηςκατάρτισης δράσεις που αφορούν στο παραγωγικό έργο, φορέων που έχουν τη θεσμική αρμοδιότητα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Δημοσίους Υπαλλήλους και ειδικότερα: - του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών - της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών - της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας η εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων των Οργανισμών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση δράσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης δημοσίων υπαλλήλων σε ΤΠΕ. 10

11 Σημειώνεται ότι είναι σε διαδικασία προκήρυξης έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης ,37 Ευρώ και έχουν υπογραφεί συμβάσεις/νομικές δεσμεύσεις συνολικού προϋπολογισμού ,37 Ευρώ. Έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους ,74 Ευρώ. Οι εν λόγω προσκλήσεις ενεργοποιούν τους εξής δείκτες του Ε.Π.: Πλήθος Διευθύνσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών που ενισχύονται, αναβαθμίζονται ή αναδιοργανώνονται οι λειτουργίες τους (εκροής). Πλήθος θέσεων δημόσιας διοίκησης για τις οποίες αναπτύσσονται περιγράμματα (εκροής). Ποσοστό Διευθύνσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, που εφαρμόζουν σύγχρονες πολιτικές ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων (αποτελέσματος). Μέσο ετήσιο πλήθος συμμετοχών δημοσίων υπαλλήλων (κάθε υπάλληλος μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός προγράμματα) σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης (εκροής). Πλήθος εκπαιδευτών δημόσιας διοίκησης σε προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών ενηλίκων (εκροής). Διείσδυση συνεχιζόμενης κατάρτισης μεταξύ του πληθυσμού των δημοσίων υπαλλήλων: ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν μία ή περισσότερες φορές σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης επί του συνολικού πληθυσμού των δημοσίων υπαλλήλων (αποτελέσματος). Ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων με πιστοποιημένη κατοχή βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ (αποτελέσματος). Επισυνάπτεται ο Πίνακας 6 στον οποίο αποτυπώνεται η πορεία εφαρμογής του Γενικού Στόχου ΙΙ. 11

12 Πίνακας 6: Γενικός Στόχος ΙΙ «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης» ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Π. ΕΡΓΑ - ΣΗΜΑΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΑΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ % Κάλυψης πρόσκλησης ή Ε.Σ ή Γ.Σ. ή συνόλου αποφάσεις ένταξης % Προκηρύξεων Αποφάσεων Ένταξης % κάλυψης Ε.Σ. ή Γ.Σ. ή συνόλου ΕΠΔΜ από τις προκηρύξεις % Νομικών Δεσμεύσεων επί των Προκηρύξεων % κάλυψης Ε.Σ. ή Γ.Σ. ή συνόλου νομικές δεσμεύσεις % Δαπανών Νομικών Δεσμεύσεων % κάλυψης Ε.Σ. ή Γ.Σ. ή συνόλου ΕΠΔΜ από τις δαπάνες Δράσεις υποστήριξης και εφαρμογής θεσμικών αλλαγών για ένα αποτελεσματικό, αποδοτικό και αξιοκρατικό σύστημα ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων της δημόσιας διοίκησης , Ανάπτυξη Συστήματος Περιγραμμάτων Θέσεων 17H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04_05_ / ,77% ,28 2,26% ,28 100,00% ,28 100,00% Δράσεις ενίσχυσης της οργανωτικής και επιχειρησιακής επάρκειας των Διευθύνσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση ,91 72 Αναβάθμιση, ενίσχυση ή και αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του ΥΠΕΣΔΔΑ. 10H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04_05_ / 622/ ,89% #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! ΥΑ οικ 882/ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΥΣΣΕΠ/ΓΓΔΔ&ΗΔ ,38% ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ , ,00 2,98% ,28 0,05% ,28 100,00% 0,05% ,28 100,00% 0,05% 81 Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων των Οργανισμών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση. 22H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04_05_ /1957/ ,90% #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 23H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04_05_ _ /2027/ ,62% ,00 100,00% 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασμού και εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη δημόσια διοίκηση ,44 26H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04_05_ _02.02 /387/ ,26% 73 27H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04_05_ _02.04 /545/ ,61% Εκπόνηση Σχεδίων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών και ΝΠΔΔ. 5Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04_05_ _02.01 / 432/ ,43% ,09 99,63% ,09 77,72% ,09 58,26% 0,00% ,74 13,00% 2η τροπ. 311/ η τροπ. 792/ ,20% 21H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04_05_ _1 /659/ ,93% #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! Δράσεις ενδυνάμωσης και προσαρμογής των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές , H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04_05_ _ /2027/ H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04_05_ _02.02 /387/ ,82% ,34% Βλέπε 23η Πρόσκληση ανωτέρω, κατηγορία πράξης Βλέπε 26η Πρόσκληση ανωτέρω, κατηγορία πράξης H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04_05_ _02.04 /545/ ,26% ,23 69 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ , ,00 73,24% ,32 45,52% ,09 56,75% 25,84% ,09 58,26% 15,05% ,74 13,00% 1,96% ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΙΙ , ,00 48,80% ,60 29,70% ,37 56,78% 16,87% ,37 58,30% 9,83% ,74 12,98% 1,28% 12

13 Γενικός Στόχος ΙΙΙ «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης». Έχει εξειδικευτεί το 100% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Γενικού Στόχου, ήτοι συνολικό ποσό Ευρώ. Έχουν δημοσιευτεί πέντε (5) προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (.) , ενεργοποιώντας το 19,38% του συνολικού προϋπολογισμού (.) του Γενικού Στόχου και υπεγράφησαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης συνολικής δημόσιας δαπάνης ,95 Ευρώ. Στο πλαίσιο των προσκλήσεων δύναται να χρηματοδοτηθούν: τα τρία (3) έργα σημαία του Γενικού Στόχου ΙΙΙ, ήτοι τα εξής: 1. Διοικητική Κωδικοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στον τομέα της ισότητας των φύλων. 2. Αποτίμηση των επιπτώσεων 100 νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην πολιτική ισότητας των φύλων. 3. Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας στο πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας» Σημειώνεται ότι είναι σε διαδικασία προκήρυξης έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης ,96 Ευρώ και έχουν υπογραφεί συμβάσεις/νομικές δεσμεύσεις συνολικού προϋπολογισμού ,96 Ευρώ. Έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους ,96 Ευρώ. Οι εν λόγω προσκλήσεις ενεργοποιούν τους εξής δείκτες του Ε.Π.: Αριθμός θετικών ενεργειών για την προαγωγή της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές (εκροής). Αριθμός δράσεων για την ενίσχυση των συμβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας των φύλων (εκροής). Αριθμός ετήσιων εκθέσεων για την πρόοδο της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας (εκροής). Αριθμός ενεργειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με θύματα γυναίκες (εκροής). Επισυνάπτεται ο Πίνακας 7 στον οποίο αποτυπώνεται η πορεία εφαρμογής του Γενικού Στόχου ΙΙΙ. 13

14 Πίνακας 7: Γενικός Στόχος ΙΙΙ «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης» ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΓΙ (*) ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Π. ΕΡΓΑ - ΣΗΜΑΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΑΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ % Κάλυψης πρόσκλησης ή Ε.Σ ή Γ.Σ. ή συνόλου ΕΠΔΜ από τις αποφάσεις ένταξης % Προκηρύξεων Αποφάσεων Ένταξης % κάλυψης Ε.Σ. ή Γ.Σ. ή συνόλου νομικές δεσμεύσεις % Νομικών Δεσμεύσεων επί των Προκηρύξεων % κάλυψης Ε.Σ. ή Γ.Σ. ή συνόλου ΕΠΔΜ από τις νομικές δεσμεύσεις % Δαπανών Νομικών Δεσμεύσεων % κάλυψης Ε.Σ. ή Γ.Σ. ή συνόλου δαπάνες Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων σε τομείς πολιτικής , ,00 69 Διοικητική Κωδικοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στον τομέα της ισότητας των φύλων. 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_ / 261/ ,30% ,95 79,93% ,96 14,90% ,96 100,00% ,96 24,59% Αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών στην ισότητα των φύλων , ,00 69 Aποτίμηση των επιπτώσεων 100 νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην πολιτική ισότητας των φύλων. 16H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_ / 1282/ ,01% 0,00% #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! Προαγωγή της ενσωμάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές , , Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συμβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας των φύλων , ,00 69 Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης. 15H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_ / 1247/ ,14% ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ , , ,00 18,01% ,95 2,44% ,96 14,90% 0,31% ,96 100,00% 0,36% ,96 24,59% 0,09% Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων , ,00 69 ΥΑ οικ 883/ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΥΕ/ΓΓΙ ,00% Δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας των φύλων , , Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας , ,00 69 ΥΑ οικ 883/ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΥΕ/ΓΓΙ H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΥΕ/ΓΓΙΦ 07_08_ /7 43/ H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΥΕ/ΓΓΙΦ 07_08_ /3 58/ ,29% ,00 0,00% #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! ,74% Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων) , ,00 69 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ , , , ,00 20,78% ,00 5,08% 0,00 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΙΙΙ , , , ,00 19,38% ,95 3,75% ,96 4,88% 0,18% ,96 100,00% 0,18% ,96 24,59% 0,05% 14

15 Γενικός Στόχος ΙV «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»: Έχει εξειδικευτεί το 100% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Γενικού Στόχου, ήτοι συνολικό ποσό ,00 Ευρώ. Έχουν δημοσιευτεί επτά (7) προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (.) Ευρώ, ενεργοποιώντας το 75,82% του συνολικού προϋπολογισμού (.) του Γενικού Στόχου και υπεγράφησαν ογδόντα επτά (87) Αποφάσεις Ένταξης συνολικής δημόσιας δαπάνης ,72 Ευρώ. Στο πλαίσιο των προσκλήσεων δύναται να χρηματοδοτηθούν: το έργο-σημαία του Γενικού Στόχου ΙV πράξεις που περιλαμβάνονται στα ετήσιο εγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας στήριξης της ΕΥΔ του ο Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια (on going) του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση ο Σύμβουλος Δημοσιότητας του ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Σημειώνεται ότι είναι σε διαδικασία προκήρυξης έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης ,81 Ευρώ και έχουν υπογραφεί συμβάσεις/νομικές δεσμεύσεις συνολικού προϋπολογισμού ,31 Ευρώ. Έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους Ευρώ. Οι εν λόγω προσκλήσεις ενεργοποιούν τους εξής δείκτες του Ε.Π.: Απολογιστικές εκθέσεις της Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., οι οποίες υποβάλλονται στον εποπτεύοντα φορέα (εκροής). Ποσοστό φορέων (Υπουργείων, Γ.Γ. Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης) στους οποίους υλοποιούνται δράσεις του Προγράμματος και υποστηρίζονται από τη δομή (αποτελέσματος). Αριθμός ελέγχων επιθεωρήσεων που λαμβάνουν χώρα (εκροής). Αριθμός μελετών, ερευνών και αξιολογήσεων (εκροής). Ποσοστό πολιτών που γνωρίζουν το ΕΠ και τους κύριους στόχους του (αποτελέσματος). Επισυνάπτεται ο Πίνακας 8 στον οποίο αποτυπώνεται η πορεία εφαρμογής του Γενικού Στόχου ΙV. 15

16 Πίνακας 8: Γενικός Στόχος ΙV «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Π. ΕΡΓΑ - ΣΗΜΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ % Κάλυψης πρόσκλησης ή Ε.Σ ή Γ.Σ. ή συνόλου αποφάσεις ένταξης % Προκηρύξεων Αποφάσεων Ένταξης % κάλυψης Ε.Σ. ή Γ.Σ. ή συνόλου νομικές δεσμεύσεις % Νομικών Δεσμεύσεων Προκηρύξεων % κάλυψης Ε.Σ. ή Γ.Σ. ή συνόλου νομικές δεσμεύσεις % Δαπανών Νομικών Δεσμεύσεων % κάλυψης Ε.Σ. ή Γ.Σ. ή συνόλου δαπάνες 4Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_ / 428 / (1η τροπ 705/ ) , : Δράσεις δημιουργίας και υποστήριξης της λειτουργίας μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής ,91 85 Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία δομής υποστήριξης της οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής των δημοσίων φορέων. 30a_Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κωδικός Πρόσκλησης: 10_11_ _02.01_01 (920/ ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ , , ,00 5,00% 2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_ /365/ ,00 79,17% ,81 8,53% 7.971,81 8,14% 4.2.1: Δράσεις υποστήριξης της προετοιμασίας, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και των επιθεωρήσεων του προγράμματος , η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_ _02 / 1029/ ,00 75,54% 30b_Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κωδικός Πρόσκλησης: 10_11_ _02.01_01 (920/ ) H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_ _03.01/ 366/ ,72 53,27% ,00 96,79% ,50 89,50% ,00 8,67% 4.2.2: Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας , η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_ _03.02 / 1030/ ,00 53,78% ,00 57,00% 0,00% 31η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_ _03.03 /921/ H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_ _03.01 /366/ Βλέπε 3η Πρόσκληση ανώτέρω, κατηγορία πράξης : Δράσεις εκπόνησης μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων , η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_ _03.02 / 1030/ Βλέπε 13η Πρόσκληση ανώτέρω, κατηγορία πράξης η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_ _03.03 /921/ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ , ,72 121,63% ,81 61,63% 74,96% ,31 44,68% 33,49% ,00 8,63% 2,89% ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΙV , , ,72 29,21% ,81 53,27% 15,56% ,31 44,68% 6,95% ,00 8,63% 0,60% 16

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013. Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση Επιτελική Σύνοψη

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013. Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση Επιτελική Σύνοψη Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση Επιτελική Σύνοψη Αθήνα, Nοέμβριος 2007 2 Ι. ΑΝΆΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-8 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011. Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/24

ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-8 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011. Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ...

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ... 1) A ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ.:I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Χ-ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Πληροφορίες : Αγγελική Τζανέτου Τηλ. : 213 13 06 208 Fax : 210 34 28 045 E mail :

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-Α1Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-Α1Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ειδική Γραμματεία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR05M2OP001 Τίτλος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Έκδοση 1.2 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα