ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία"

Transcript

1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. του Γεώργιος. Π. Ζαχαρίδης Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα Φεβρουάριος 2013

2 Αυτή η σελίδα παραμένει σκόπιμα κενή - ii -

3 Αυτή η σελίδα παραμένει σκόπιμα κενή - iii -

4 Περίληψη Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σύγκριση των κοινωνικών δικτύων γενικής χρήσης με τα κοινωνικά δίκτυα που είναι προσανατολισμένα στην επιστημονική έρευνα. Με βάση την σύγκριση αυτή θα προσπαθήσουμε να δείξουμε το ποια είναι η συμβολή των κοινωνικών δικτύων στην προώθηση και υποβοήθηση της επιστημονικής Θα αναλύσουμε αναφερθούμε στα πιο διαδεδομένα κοινωνικά δίκτυα αυτή την στιγμή τόσο στον ευρύτερο τομέα της κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στον τομέα της επιστημονικής έρευνας αναφέροντας της δυνατότητες που προσφέρει το κάθε ένα από αυτά. Τέλος θα χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα ελεύθερου λογισμικού Elgg για να φτιάξουμε ένα πρωτότυπο κοινωνικό δίκτυο το οποίο θα προσφέρει όλες τις βασικές λειτουργιές που απαιτείτε να έχει ένα κοινωνικό δίκτυο με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής Abstract The aim of this dissertation is the comparison of social networks of generic social networks and those networks that are oriented to scientific research. Based on this comparison we will try to show what is the contribution of social networks in promoting and assisting scientific research. We will analyze and mention the most popular social networks at the moment both in the broader field of social networking as well as in scientific research indicating the potential of each one of them. Finally we will use the open source platform Elgg to build a prototype social network that offers all the basic functions required to have a social network to promote scientific research. - iv -

5 1 Πίνακας περιεχομένων 1 ) Εισαγωγή ) Βιβλιογραφική Επισκόπηση Εισαγωγή στα κοινωνικά δίκτυα Ιστορική αναδρομή στα κοινωνικά δικτυα Οι γενικές τάσεις στα κοινωνικά δίκτυα Γενικές τάσεις στα κοινωνικά δίκτυα προσανατολισμένα στην έρευνα Αναλυτική περιγραφή των δικτύων που είναι προσανατολισμένα στην έρευνα Research Gate Academia.edu Connotea Mendeley Google Plus Άλλες μορφές κοινωνικών δικτύων και πιθανή συμβολή τους στην επ. έρευνα Dropbox και υπηρεσίες αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων Η συμβολή των κοινωνικών δικτύων στην ακαδημαϊκή έρευνα Τα κοινωνικά δίκτυα ως πηγή άντλησης νέων ιδεών και ανταλλαγής απόψεων Βελτίωση της συνεργασίας μέσω των κοινωνικών δικτύων Ελεύθερη πρόσβαση σε δημοσιεύσεις Η πλατφόρμα λογισμικού Elgg Περισσότερα σχετικά με την πλατφόρμα To Κοινωνικό δικτυο Research Gate αναλυτικά.34 3 ) Μεθοδολογία Ποιες οι προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός κοινωνικού δικτυού Οι λόγοι επιλογής τηε πλατφόρμας 44 4 ) Προδιαγραφές Δημιουργία αρχικού πρωτότυπου δικτύου Παρουσίαση του συστήματος Υποθετικό σενάριο χρήσης 70 5 ) Συμπεράσματα Αξιολόγηση της πλατφόρμας Πλεονεκτήματα χρήσης Μειονεκτήματα Ελλείψεις Συμπεράσματα για την ωφέλεια των κοινωνικών δικτύων..74 Κατάλογος αναφορών 75 - v -

6 Ευρετήριο πινάκων Πίνακας 1 Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα Research Gate...18 Πίνακας 2 - Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα Academia...19 Πίνακας 3 Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα Connotea...21 Πίνακας 4 Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα Mendeley...22 Πίνακας 5 - Δυνατότητες Dropbox...24 Πίνακας 6 Κύριες εφαρμογές για την αποθήκευση και διαμοιρασμό αρχείων vi -

7 1 Εισαγωγή Αρχικώς θα κάνουμε μια ιστορική ανάδρομη στην ιστορία και εξέλιξη των κοινωνικών δικτύων. Καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης των κοινωνικών δικτύων που είναι προσανατολισμένα στην επιστημονική ερευνά και τα οποία παρουσιαστήκαν αρκετά αργότερα. Επόμενο βήμα της έρευνας μας είναι οι τελευταίες τάσεις στα κοινωνικά δίκτυα γενικής χρήσης και στα κοινωνικά δίκτυα που είναι προσανατολισμένα στην επιστημονική έρευνα. Θα αναφερθούμε σε όλα τα κυριότερα και πιο διαδεδομένα κοινωνικά δίκτυα γενικής χρήσης λόγω της μεγάλης τους διάδοσης. Θα παρουσιαστούν ο τρόπος λειτουργιάς του κάθε δικτύου και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του όσο αφορά την χρήση τους για προώθηση και υποβοήθηση της επιστημονικής Καθώς και επίσης αναφορά σε μορφές δικτύωσης που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως κοινωνικό δίκτυο αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επιστημονική έρευνα ως εργαλεία συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων. Θα ακολουθήσει εκτενής αναφορά στα κοινωνικά δίκτυα που είναι προσανατολισμένα στην επιστημονική έρευνα και στα πλεονεκτήματα χρήσης τους καθώς και στο τι παρέχουν στον επιστήμονα που θα επιλέξει να τα χρησιμοποιήσει. Ακολουθεί μια πρόταση για ένα πρότυπο κοινωνικό δίκτυο βασισμένο σε πλατφόρμα ελευθέρου λογισμικού Elgg που είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα και έχει μεγάλα περιθώρια παραμετροποίησης. Γίνεται αναφορά στο γιατί χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα αυτή σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικής τεχνολογίας πλατφόρμες και το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει και να προωθήσει την επιστημονική έρευνα

8 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 2.1 Εισαγωγή στα κοινωνικά δίκτυα. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να ορίσουμε το τι ακριβώς είναι ένα κοινωνικό δίκτυο. Κατά τους Danah M Boyd και Nicole B Ellison (2007) o ορισμός του κοινωνικού δικτύου δίνεται ως εξής : << Κοινωνικό δίκτυο θεωρείται μια διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες του να α) δημιουργήσουν ένα δημόσιο ειτε ημι-δημόσιο προφίλ μέσα σε ένα καλά καθορισμένο σύστημα. β) Να δημιουργήσουν μια λίστα από χρήστες με τους οποίους μπορούν να μοιραστούν ένα κανάλι επικοινωνίας και γ ) να δουν της λίστες και πληροφορίες που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες μέσα στο σύστημα. Το είδος των συσχετίσεων μεταξύ των χρηστών καθώς και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση διαφέρει από σύστημα σε σύστημα>>. Ο τρόπος λειτουργίας ενός κοινωνικού δικτύου διαφέρει ανάλογα με τον σκοπό που έχει δημιουργηθεί αλλά βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι είναι το προφίλ του χρήστη που ορίζει τον χρήστη σαν ένα αντικείμενο οντότητα μέσα στο σύστημα. Στην πλειονότητα των κοινωνικών δικτύων ως προφίλ χρήστη ορίζεται η σελίδα που περιέχει πληροφορίες,φωτογραφίες, κείμενα σχετικά με το ποιος είναι ο χρήστης καθώς και ιδιότητες του όπως το φύλλο, η ημερομηνία γεννήσεως, ο τόπος διαμονής, τα ενδιαφέροντα καθώς και η επαγγελματική του κατάσταση και η μόρφωση. Αυτά ορίζονται σαν χαρακτηριστικά του χρήστη τα οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή κατ επιλογήν του χρήστη να αλλάξουν. Τα στοιχειά αυτά τα παρέχει ο χρήστης στο σύστημα σε μορφή ερωτήσεων στις αντίστοιχες ερωτήσεις του συστήματος κατά την αρχική διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού

9 Η βασική έννοια του δικτύου είναι η δομή που αποτελείται από περισσότερα από δυο άτομα τα οποία ανταλλάσουν μεταξύ τους απόψεις, ιδέες και σκέψεις με βάση τα κοινά τους ενδιαφέροντα και τις κοινές τους πεποιθήσεις. Είναι κοινωνικές δομές που δημιουργούνται με τις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα μελή τους. Συμφώνα με τους Walker, MacBride, Vachon (1977) Το κοινωνικό δίκτυο είναι οποιοδήποτε άθροισμα προσωπικών επαφών μέσω τον οποίων το άτομο διατηρεί την ταυτότητα, λαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη, συμμέτοχη σε κοινές υπηρεσίες και δραστηριότητες και δυνατότητα για δημιουργία νέων κοινωνικών και επαγγελματικών επαφών. Στον 21 ο αιώνα η έννοια του κοινωνικού δικτύου έχει προσανατολιστεί και πλέον γίνει συνώνυμο των ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων όπως τα Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumbler, VK.com κτλ. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι πλέον ένα καθοριστικό κομμάτι της καθημερινότητας μας και αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι καθημερινής ενασχόλησης για πολλά εκατομμύρια άτομα. To Facebook αποτελώντας το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή κοινωνικό δίκτυο δέχεται επισκέψεις μηνιαίως από περισσότερα από άτομα και καθημερινή δημιουργία και σχολιασμό σκέψεων και απόψεων περίπου 3.2 δισεκατομμυρίων σχολιασμών καθημερινά. Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που δεν έχει κάποιο κύριο προσανατολισμό αντιθέτως με το ότι είχε ξεκινήσει σαν κοινωνικό δίκτυο για πανεπιστημιακούς σκοπούς στο πανεπιστήμιο του Harvard στις Ηνωμένες πολιτείες της Αμερικής. Το LinkedIN που είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που απευθύνεται στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις αποτελώντας πλέον το Νο1 διαδικτυακό εργαλείο παγκοσμίως για την αναζήτηση και εύρεση εργασίας

10 Τα Twitter και Tumblr είναι της μορφής micro-blogging και παρέχουν την δυνατότητα παρακολούθησης ατόμων και θεματικών ενοτήτων που βρίσκονται στην περιοχή του ενδιαφέροντος του χρήστη. Κανένα όμως από τα ανωτέρω κοινωνικά δίκτυα δεν προσφέρεται για καθαρά ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς. Μια άλλη μορφή κοινωνικού δικτύου είναι τα δίκτυα διαμοιρασμού και αποθήκευσης αρχείων στο σύννεφο (Cloud). Με κύριο σκοπό την αποθήκευση αρχείων και την δυνατότητα διαμοιρασμού με τρίτους χρηστές ανάλογα με τις επιθυμίες και ανάγκες του κυρίως χρηστή. Υπηρεσίες αυτού του τύπου όπως το Drop box, box.net, SugarSync, Skydrive κλπ έχουν βοηθήσει το έργο τον επιστημόνων ερευνητών καθώς κάνουν άμεση την πρόσβαση σε επιστημονικό υλικό το οποίο είναι προσβάσιμο από όλα τα μέλη που ασχολούνται με την συγγραφή του ( διαμοιρασμός αρχείου ). Η παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα κάνει χρήση των κοινωνικών δικτύων εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες που παρέχουν για συνεχή παρακολούθηση θεμάτων της επιστήμης καθώς και για ανταλλαγή ιδεών απόψεων και σκέψεων μέσα από μια πλατφόρμα που διευκολύνει σε κάθε τι την επικοινωνία ανάμεσα σε ερευνητές και άτομα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις επιστημονικές εξελίξεις. Τα κοινωνικά δίκτυα που είναι προσανατολισμένα στην επιστημονική έρευνα κάνουν ευκολότερη την αναζήτηση της πληροφορίας που ενδιαφέρει τον χρήστη λογω της έλλειψης πληροφοριών από άλλους τομείς άσχετους με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την επιστημονική έρευνα. Όπως αναφέρει ο Δρ Richard Price του πανεπιστήμιου της Οξφόρδης (2007) αυτό βοηθά στον άμεσο εντοπισμό θεμάτων του ενδιαφέροντος κάθε ερευνητή καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο σε κάποιο ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο λόγο της υπερπροσφοράς πληροφορίας που υπάρχει

11 Η δυνατότητα συνεργασίας μέσω του παγκοσμίου ιστού συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της ταχύτητας διαμοιρασμού ενός επιστημονικού έγγραφου δημοσίευσης αλλά και στον σχολιασμό αυτής, καθώς με τον παραδοσιακό ακαδημαϊκό τρόπο τα έπαιρνε μήνες ίσως και χρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο. Παράλληλα με τις δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων στα κοινωνικά δικτυα δημιουργείται μια ψηφιακή βιβλιοθήκη που επιτρέπει στους ενδιαφερομένους να βρουν άμεσα αυτό που ζητούν καθώς και να το σχολιάσουν και να προσθέσουν την άποψη τους. Επίσης ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα είναι η άμεση σχεδόν ανταπόκριση σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η βοήθεια από από άλλους ερευνητές για την επίλυση κάποιου προβλήματος, Είτε από ερευνητές του ιδίου είτε διαφορετικού ερευνητικού πεδίου. Σαν παράδειγμα η δυνατότητα να απευθυνθεί για βοήθεια σε επιστήμονες του πεδίου των μαθηματικών κάποιος ο οποίος είναι επιστήμονας πληροφορικής και αναζητεί ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο Τα κοινωνικά δίκτυα που εξυπηρετούν τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης καθώς πλέον χρησιμοποιούνται από ακαδημαϊκούς ερευνητές μεγαλύτερης ηλικίας κάτι που τα προηγούμενα χρόνια ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Τα άτομα που έκαναν χρήση των κοινωνικών δικτύων με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και την δημιουργία νέων γνωριμιών ήταν κυρίως υποψήφιοι διδάκτορες και νέοι διδάκτορες. Κύριο μέσο τα προηγούμενα χρονια ήταν το το Blogging και η δυνατότητα παρακολούθησης δημοσιεύσεων και επιστημονικών νέων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καθώς όμως το blogging ουτε το micro-blogging δεν αποτελούν ένα τόσο ευέλικτο τρόπο για την επιστημονική συνεργασία και δεν παρέχει ασφάλεια των δημοσιεύσεων από άτομα τα οποία δεν έχουν την κατάλληλη εξουσιοδότηση να διαβάσουν την εκάστοτε δημοσίευση ή άρθρο το νέο ρεύμα των κοινωνικών

12 δικτύων της μορφής Face book είναι αυτά που κερδίζουν κάθε μέρα νέους χρηστές αλλά και την εμπιστοσύνη και προτίμηση της ακαδημαϊκής κοινότητας 2.2 Ιστορική αναδρομή στα κοινωνικά δίκτυα Τα κοινωνικά δίκτυα διαδικτυακής μορφής έχουν πλέον γίνει μέρος της καθημερινότητας μας. Η κοινή αντίληψη είναι ότι πρωτοπόροι στον τομεα αυτό είναι δίκτυα όπως το MySpace το Friendster και το Facebook. Όμως η μορφή αυτή της δικτύωσης ξεκίνησε από το 1997 μέσω του ιστότοπου SixDegrees.com το οποίο είχε την μορφή ιστότοπου με σκοπό την δημιουργία γνωριμιών. Επόμενο βήμα στην εξέλιξη των κοινωνικών δικτύων ήταν η μορφή των blog το Τα blogs η αλλιώς ιστολογία στα οποία ο χρήστης μπορούσε να μοιραστεί τις ιδέες και τις σκέψεις του για κάθε λογής θέμα και να τις κάνει άμεσα διαθέσιμες και προσβάσιμες από το ευρύ κοινό το οποίο μπορούσε να τις διαβάσει και να απαντήσει με την μορφή σχολίων. Τα ιστολογία είναι πλέον ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας και έχουν πλέον τον τίτλο της εναλλακτικής μορφής δημοσιογραφίας. Όπως αναφέρει η Δρ K. Πατέλη στον άρθρο της «Ο εκδημοκρατισμός της έκφρασης» (2006) θεωρούνται ότι συμβάλλουν στον εκδημοκρατισμό της δημόσιας επικοινωνίας και λόγο της ανωνυμίας ευνοούν τον διάλογο και την αλληλεπίδραση με τους αναγνώστες. Η μεγάλη άνθηση των κοινωνικών δικτύων επήλθε την χρονιές του με την εμφάνιση δικτύων όπως τα Facebook, MySpace, LinkedIN, Hi5 και Last.FM. Πλέον η μορφή της κοινωνικής δικτύωσης είχε αλλαξει και ο κάθε χρήστης μπορούσε να δημιουργήσει το προφίλ σελίδα του μέσα στο δίκτυο και να το κάνει προσβάσιμο από άλλους χρήστες που ο ίδιος επέλεγε να αλληλεπιδράσει μαζί τους

13 Πλέον οι χρήστες μπορούσαν να διαμοιραστούν εικόνες, κείμενο, συνδέσμους καθώς και να σχολιάσουν τις δημοσιεύσεις άλλων χρηστών. Η μορφή αυτή των κοινωνικών δικτύων παραμένει η ίδια ακόμα και σήμερα καθώς φυσικά όλα τα ανωτέρω κοινωνικά δίκτυα έχουν υποστεί αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και εμφάνισης τους αλλά η κεντρική ιδέα του ατόμου που διαμοιράζει πληροφορίες στους άλλους χρήστες παραμένει η ίδια. Βασική αλλαγή είναι η δυνατότητα διαμοιρασμού πολυμέσων με την μορφή βίντεο και ήχου αλλά και εικόνων. Το 2005 ήταν η χρόνια που εμφανίστηκαν κοινωνικά δίκτυα με κύριο αντικείμενο διαμοιρασμού το βίντεο όπως το Youtube, Dailymotion, Vimeo και άλλα. Η μορφή αυτή διαμοιρασμού βίντεο είναι πλέον διαθέσιμη σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα ευρείας κλίμακας. Η τελευταία μεγάλη αλλαγή ήταν η μορφή micro-blogging. Με κύριο χαρακτηριστικό τον διαμοιρασμό μηνυμάτων κειμένου που περιοριζόταν σε ένα μικρό αριθμό λέξεων ( λέξεις). Το 2006 εμφανίστηκε το Twitter που ήταν και ο πρωτοπόρος σε αυτή την μορφή κοινωνικής δικτύωσης και αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα από τους πιο διαδεδομένους ισότοπους κοινωνικής δικτύωσης

14 2.3 Οι γενικές τάσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Η μετεξέλιξη του διαδικτύου από μέσο ενημέρωσης και διασκέδασης σε καθημερινό και αναπόσπαστο εργαλείο επικοινωνίας έχει επιφέρει αλλαγές σε αρκετούς τομείς της καθημερινής αλλά και επαγγελματικής ζωής του συγχρόνου ανθρώπου. Πλέον το διαδίκτυο χρησιμοποιείτε για ενημέρωση ανάλογα με της ανάγκες μας, δηλαδή την λήψη νέων που είναι βασισμένα στης απαιτήσεις μας και όχι την απλή ανάγνωση καταλόγων που περιλάμβαναν διάφορα θέματα πιθανόν άσχετα με τα ενδιαφέροντα μας. Κάθε νέα σελίδα και υπηρεσία στο διαδίκτυο είναι πλέον πλήρως παραμετροποιήσιμη ανάλογα με της ανάγκες του εκάστοτε χρήστη με σκοπό να κάνει την λειτουργιά της ευκολότερη και πιο χρήσιμη απέναντι στο χρήστη. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ακλουθούν ακριβώς την ίδια λογική ως ένα βαθμό ώστε να γίνουν πιο φιλικές στον χρήστη. Πλέον ανάλογα με την αλληλεπίδραση του κάθε χρήστη με το κοινωνικό δίκτυο του παρουσιάζονται και προτάσεις που αποτελούσαν πιθανή πηγή ενδιαφέροντος για αυτόν. Βασικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση λέξεων κλειδιών στις αναζητήσεις που εκτελεί ένας χρήστης κοινωνικού δικτυού και η εμφάνιση προτάσεων για την δημιουργία νέων φιλιών με άτομα που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα αλλά και σελίδες που αφορούν το θέμα αυτό καθεαυτό. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν εξελιχτεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία 5 χρόνια που πλέον καταλαμβάνουν και την θέση βασικών υπηρεσιών του διαδικτύου όπως το αλλά και υπηρεσιών άμεσης επικοινωνίας όπως το mirc και το MSN messenger της Microsoft. Πλέον τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν και την δυνατότητα ηχητικής επικοινωνίας (voice messages) αλλά και της άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου(chat). Η σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook έκανε δυνατή την λήψη και αποστολή μέσα από την εφαρμογή μηνυμάτων του δίνοντας στους χρήστες την δυνατότητα να λαμβάνουν στο λογαριασμό τους και παρέχοντας τους μια ηλεκτρονική διεύθυνση της μορφής

15 Τα δυο πιο διαδεδομένα κοινωνικά δίκτυα αυτή τη στιγμή είναι το Facebook και το Twitter. Το πρώτο είναι ένα πλήρες κοινωνικό δίκτυο με δυνατότητα σύναψης φιλιών και δυνατότητα δημοσίευσης κειμένου, φωτογραφιών, βίντεο και συνδέσμων από ιστοσελίδες. Δίνοντας την δυνατότητα στους χρήστες να τα σχολιάσουν, να πουν την άποψη τους, να τα χαρακτηρίσουν χωρίς λόγια ενδιαφέροντα με την επιλογή Like. Φυσικά το Facebook αποτελεί μια πλατφόρμα με παρά πολλές επιλογές όπως παιχνίδια, διαφημίσεις, ερωτηματολόγια με σκοπό την εξόρυξη γνώσης σχετικά με την κοινή γνώμη αλλά και την δημιουργία ομάδων με άτομα με κοινά ενδιαφέροντα. Επίσης παρέχεται η δημιουργία σελίδων που λειτουργούν σαν διαφημιστική σελίδα για κάποιον καλλιτέχνη, εταιρία, προϊόν, δημόσιο πρόσωπο κλπ. Το Twitter είναι μια μορφη blogging με δυνατότητα δημοσίευσης μηνυμάτων κειμένου μέχρι 160 χαρακτήρες και παρακολούθησης καθώς και σχολιασμού και άμεσης απάντησης των μηνυμάτων αυτών από άτομα που ακλουθούν τον χρήστη Η μεγάλη αλλαγή που παρατηρείτε στα κοινωνικά δίκτυα είναι η συνεχής αύξηση του ποσοστού χρήσης εικόνας και ήχου. Τα τελευταία επιτυχημένα κοινωνικά δίκτυα όπως το Path,το Instagram αλλα και το Pinterest βασίζονται στη χρήση εικόνων που δημοσιεύονται με σκοπό να γίνουν ορατές από τους χρηστές που παρακολουθούν την δραστηριότητα του εκάστοτε χρήστη και να σχολιαστούν είτε να χαρακτηριστούν ως ενδιαφέρουσες (Like). Επίσης το κοινωνικό δίκτυο διαμοιρασμού βίντεο Montaj αναμένεται να είναι το επόμενο βήμα στην χρήση οπτικοακουστικού υλικού σε κοινωνικά δίκτυα στα πρότυπα του υπερεπιτυχημένου διαδικτυακού τόπου δημοσίευσης βίντεο YouTube της Google inc. Η χρήση του ήχου ως πληροφορία που διαμοιράζεται σε ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να αφορά την χρήση βίντεο που περιέχει ήχο είτε τον ήχο αυτό καθεαυτό ως αυτόνομη μορφή πληροφορίας. Υπηρεσίες όπως το Soundcloud και το Last.fm χρησιμοποιούν είτε εγγραφές ήχου που έκανε ο ίδιος ο χρήστης είτε τις προτιμήσεις του σε μουσικά κομμάτια σαν μέσο διαμοιρασμού για ακρόαση και σχολιασμό από άλλους χρηστές. Μια ακόμη μορφή κοινωνικής δικτύωσης είναι οι εφαρμογές αναγνώρισης μουσικής

16 που χρησιμοποιούν αλγορίθμους αναγνώρισης ήχου για να αναγνωρίσουν μουσικά κομμάτια που ο χρήστης ηχογραφεί από μια ηχητική πηγή όπως το ραδιόφωνο με σκοπό να επιστρέψουν το όνομα του τραγουδιού και το όνομα του καλλιτέχνη. Τέτοιες υπηρεσίες όπως το Sound Hound και το Shazam είναι ιδιαίτερα επιτυχημένες και παρουσιάζουν συνεχής βελτίωση στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων τους αλλά και στην ευκολία που μπορούν να διαμοιραστούν τα επιστρεφόμενα αποτελέσματα σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Μια ακόμη μορφή πληροφορίας που αποτελεί αντικείμενο δημοσίευσης στα κοινωνικά δίκτυα είναι και η γεωγραφική τοποθεσία ενός χρήστη με σκοπό να βρει αλλά άτομα στην ίδια γεωγραφική περιοχή με τα ίδια ενδιαφέροντα αλλά και μέρη που αποτελούν είτε τόπους διασκέδασης είτε αξιοθέατα είτε θεματικά πάρκα. Το πιο γνωστό κοινωνικό δίκτυο αυτής της μορφής είναι το Foursquare που ουσιαστικά δημοσιεύει την ακριβή γεωγραφική θέση του χρήστη με σκοπό να δημιουργηθούν αξιολογήσεις για διάφορα μέρη ενδιαφέροντος όπως μέρη διασκέδασης και μουσεία όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Το κοινωνικό δίκτυο LinkedIn είναι μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που αφορά επαγγελματίες που αναζητούν δουλεία καθώς και επιχειρήσεις που αναζητούν άτομα για να στελεχώσουν το εργατικό δυναμικό τους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο εν λόγο κοινωνικό δίκτυο η βασική μορφή πληροφορίας που δημοσιοποιείτε και διαμοιράζεται είναι κατά κάποιο τροπο ο ίδιος ο χρήστης και η επαγγελματική του εμπειρία. Τέλος συνεχώς κερδίζει έδαφος η προσπάθεια της Google στα κοινωνικά δίκτυα με τίτλο Google+ (Google Plus). Καθώς προσφέρει υπηρεσίες που καμιά άλλη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης δεν παρέχει. Όπως η δημιουργία τηλεδιασκέψεων με χρήση βίντεο και ήχου για πολλούς χρήστες ταυτόχρονα

17 2.4 Γενικές τάσεις στα κοινωνικά δίκτυα που είναι προσανατολισμένα στην επιστημονική έρευνα. Τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα τα οποία είναι προσανατολισμένα στην επιστημονική έρευνα είναι πλατφόρμες οι οποίες παρέχουν την δυνατότητα στους χρήστες τους να δημοσιεύουν τα ερευνητικά τους άρθρα, να λαμβάνουν στατιστικές αναφορές συμφώνα με την επιρροή που έχει το ερευνητικό τους έργο καθώς και να παρακολουθούν τα νέα και της ενημερώσεις από επιστημονικές ομάδες η ανεξαρτήτους ερευνητές τους οποίους έχουν επιλέξει να ακλουθούν. Παρουσιάζεται μεγάλη ποικιλομορφία στην δομή και τον τρόπο λειτουργιάς τους καθώς και στο πόσο άμεσα διαθέσιμα είναι στο ευρύ κοινό τα επιστημονικά δεδομένα που δημοσιεύονται σε αυτές τις πλατφόρμες. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για δυο μεγάλες κατηγορίες επιστημονικών κοινωνικών δικτύων. Α) Τα δίκτυα γενικού ενδιαφέροντος τα οποία καλύπτουν κάθε επιστημονικό κλάδο και τομέα και είναι ελευθέρα σε πρόσβαση απτό το ευρύ κοινό. Τέτοια παραδείγματα Research Gate, Mendeley, Academia.edu, MyScienseWorks και το Google+ που λόγο των χαρακτηριστικών του για ταυτόχρονη επεξεργασία εγγράφων αλλά και τηλεσυνδιασκεψης πολλών μελών ταυτόχρονα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα κοινωνικό δίκτυο που βοηθού στην προώθηση της επιστημονικής B) Τα συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και θέματος κοινωνικά δικτυα. Όπως τα MalariaWorld, Open Access Directory και το BioMedExperts. Στην περίπτωση του MalariaWorld είναι μια κοινότητα που ξεπερνά τις 7000 και έχει σαν μοναδικό θέμα έρευνας την αντιμετώπιση της ελονοσίας

18 2.4.1 Αναλυτική περιγραφή των κοινωνικών δικτύων που είναι προσανατολισμένα στην επιστημονική έρευνα Research Gate Εικόνα 1 Αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα κοινωνικά δίκτυα της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας. Παρέχει πλήθος δυνατοτήτων όπως δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού προφίλ, σχολιασμού των δημοσιεύσεων από τρίτους, δυνατότητα παρακολούθησης θεμάτων και ατόμων καθώς και δυνατότητα δημοσίευσης αγγελιών για εύρεση εργασίας σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Το δίκτυο προτρέπει τους χρήστες να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα όχι μόνο επιτυχημένων ερευνών και πειραμάτων αλλά και τα αποτελέσματα δεδομένα κάθε αποτυχημένης προσπάθειας ώστε να μην επαναληφτούν από άλλους επιστήμονες. Επίσης δίνεται η δυνατότητα για άμεση ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τυχών νέες δημοσιεύσεις που προέρχονται από τις επαφές του χρήστη. Πίνακας 1 Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Research Gate Κυρία πλεονεκτήματα : Πλήθος δυνατοτήτων, Μεγάλος αριθμός μελών, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρονο. Κυρία μειονεκτήματα : Δυσκολία στην εκμάθηση λειτουργιάς και χρήσης του από επιστήμονες μεγαλύτερης ηλικίας

19 Academia.edu Εικόνα 2 Προκειται για ένα από τα σημαντικότερα αυτή τη στιγμή κοινωνικά δίκτυα προσανατολισμένα στην έρευνα λόγο του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού των εγγεγραμμένων μελών του που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια και τον αριθμό των μοναδικών επισκεπτών κάθε μήνα που αντιστοιχεί σε 3 εκατομμύρια. Αλλά καθώς και του αριθμού των δημοσιεύσεων σε αυτό. Παρέχει την δυνατότητα άμεσης δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων καθώς και την παρακολούθηση συγκεκριμένων επιστημονικών κλάδων για τυχόν νέα και ενημερώσεις.εχει χαρακτηριστεί ως μια πλατφόρμα φιλική απέναντι στις μηχανές αναζήτησης κάνοντας εύκολο και άμεσο τον εντοπισμό και αρχειοθέτηση των περιεχομένων της. Επίσης ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που παρέχει η πλατφόρμα είναι η χρήση του λεγομένου ακαδημαϊκού γενεαλογικού δένδρου, που παρουσιάζει με ένα γραφικό τρόπο αναπαράστασης σε μορφή δένδρου τις σχέσεις ανάμεσα σε επιβλέποντες καθηγητές και υποψηφίους διδάκτορες κάνοντας χρήση όρων όπως «ακαδημαϊκός πατέρας, υιός κλπ. Πίνακας 2 Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Academia.edu Κυρία πλεονεκτήματα : Ευρέως διαδεδομένο, φιλικότητα απέναντι στις μηχανές αναζήτησης, εύκολο στη χρήση. Απεικόνιση σχέσεων με την μορφή ακαδημαϊκού γενεαλογικού δένδρου. Κυρία μειονεκτήματα : Χρήση τεχνολογίας Adobe Flash που πολλές φορές προκαλεί επιβάρυνση στην χρήση και αλληλεπίδραση με το χρήστη

20 Connotea Εικόνα 3 Η πλατφόρμα της Connotea ακλουθεί την φιλοσοφία της αποθήκευσης συνδέσμων που οδηγούν σε επιστημονικά άρθρα. Δεν μπορεί να περιγράφει με την στενή έννοια του όρου ως ένα κοινωνικό δίκτυο αλλά περισσότερο ως ένα σύστημα διαχείρισης βιβλιογραφίας και αρθογραφίας. Καθώς ο χρήστης αποθηκεύει ένα άρθρο στον λογαριασμό του στην Connotea η πλατφόρμα συλλέγει μεταδιδόμενα που αφορούν το εν λόγο άρθρο από πολλές γνώστες επιστημονικές ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι που αποθηκεύονται είναι προσβασιμοι από όλους τους χρήστες αλλά παρέχεται και η δυνατότητα για τήρηση ιδιωτικοτητας όσο αφορά μερικούς συνδέσμους και σύμφωνα πάντα με επιλογή του χρήστη. Σημαντική λειτουργία είναι η δυνατότητα χρήσης RSS feeds για ενημερώσεις σχετικά με άρθρα τα οποία παρουσιάζουν λέξεις κλειδιά ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Πίνακας 3 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα Connotea Κυρία πλεονεκτήματα : Ευκολία χρήσης, Αυτόματη συλλογή μεταδιδόμενων για κάθε άρθρο το οποίο αποθηκεύεται. Χρήση RSS για ενημερώσεις. Κυρία μειονεκτήματα : Όχι ένα κοινωνικό δίκτυο με την στενή έννοια του όρου

21 MENDELEY Εικόνα 4 Η πλατφόρμα Mendeley ακλουθεί την φιλοσοφία της αποθήκευσης αρχείων και την παροχή στατιστικών όσο αφορά την επίδραση τους στην επιστημονική ακαδημαϊκή κοινότητα. Αποτελείται από μια εφαρμογή που απαιτεί εγκατάσταση και εκτελείτε τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη. Με την αποθήκευση αρχείων μέσα στο πρόγραμμα γίνεται αυτόματη εξόρυξη μεταδομένων και αποθήκευση τους στον λογαριασμό του χρήστη με σκοπό να είναι διαθέσιμα τα δεδομένα αυτά ανά πάσα στιγμή και πλήρως συγχρονισμένα σε όλες τις συσκευές που είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα. Προσφέρει την δυνατότητα αναζήτησης σε έγγραφα και δημιουργία εικονικών σημειώσεων και σελιδοδεικτών πάνω σε αυτά. Μια πολύ σημαντική λειτουργία είναι η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας βιβλιογραφίας και αναφορών σε άρθρα σε μορφή Microsoft Word. Παρέχει επίσης αρκετά χαρακτηριστικά κοινωνικού δικτύου καθώς υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, δημιουργία δημόσιου προφίλ και ο σχολιασμός σε δημοσιεύσεις. Ίσως η πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα όσο αφορά την επιστημονική έρευνα και συνεργασία. Πίνακας 4 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα Mendeley Κυρία πλεονεκτήματα : Πληθώρα δυνατοτήτων, Αυτόματος συγχρονισμός, Δυνατότητα λειτουργίας σε φορητές συσκευές όπως Apple iphone και Apple ipad. Κυρία μειονεκτήματα : Δεν παρουσιάζει κάποια έλλειψη

22 Google Plus Η προσπάθεια της Google στα κοινωνικά δίκτυα έχει αποκτήσει μεγάλη δυναμική καθώς τα μέλη της αυξάνονται διαρκώς με μεγάλο ρυθμό. Το εν λόγο δίκτυο παρέχει δυνατότητα παρακολούθησης είτε ομάδων, είτε σελίδων είτε μεμονωμένων ατόμων για να λαμβάνεις τις ενημερώσεις και τα νέα τους. Δυνατότητα για δημοσίευση εικόνων, αρχείων βίντεο καθώς και συνδέσμων προς άλλες σελίδες. Το Google+ (διαβάζεται plus) είναι ένα κοινωνικό δίκτυo με την γενική έννοια του ορου. Δεν είναι προσανατολισμένο προς την επιστημονική έρευνα. Αλλά είναι το μόνο που παρέχει την δυνατότητα τηλεδιάσκεψης πολλών ατόμων μαζί, τα λεγόμενα Google + Hangouts. Η δυνατότητα αυτή το καθιστά μια πρώτης τάξης λύση για την δημιουργία συνεδριών που λαμβάνουν χώρα όχι σε μια συγκεκριμένη φυσική τοποθεσία αλλά κυριολεκτικά και μόνο στο διαδίκτυο. Τα εικονικά αυτά συνέδρια μπορούν να ξεκινήσουν μια συγκεκριμένη ώρα καθώς και να τα παρακολουθήσουν άτομα τα οποία έχει επιλέξει ο διοργανωτής δημιουργός του hangout. Εικόνα 5 Τηλεσυνδιασκεψη πολλών μελών

23 2.4.2 Άλλες μορφές κοινωνικών δικτύων και πιθανή συμβολή τους στην επιστημονική έρευνα Dropbox και υπηρεσίες αποθήκευσης διαμοιρασμού αρχείων μέσω τεχνολογιών σύννεφου. Εικόνα 6 Η υλοποίηση αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων μέσω Cloud της εταιρίας Dropbox είναι μια από τις πιο διαδεδομένες υπηρεσίες αυτή την στιγμή στον τομέα της αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων. Διατίθεται για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows, MAC OSX,Linux OS. Καθώς και για λειτουργικά συστήματα φορητών συσκευών όπως ios (Apple), Android, Blackberry OS, Symbian OS και Meego. Η υπηρεσία παρέχει την δυνατότητα συγχρονισμού των αρχείων ανάμεσα σε διαφόρους υπολογιστές και μεταξύ συνεργατών, κάνοντας δυνατή την επεξεργασία ενός αρχείου από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Αναλυτικά μέσο του cloud collaboration, δηλαδή της συνεργασίας κάνοντας χρήση υπηρεσιών τεχνολογίας σύννεφου (Cloud). οι ερευνητές μπορούν να επωφεληθούν από τις εξής δυνατότητες

24 Πίνακας 5 Δυνατότητες Dropbox 1 Διαβάζουν, επεξεργάζονται αρχεία εγγράφων. 2 Μαρκάρουν περιοχές ενός έγγραφου της οποίες ένας συγκεκριμένος χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί. 3 Ενημερώνουν τους άλλους χρηστές για της αλλαγές που εκτέλεσαν. 4 Δυνατότητα εργασίας από απόσταση. 5 Μείωση του χρόνου μεταφοράς και διαμοιρασμού αρχείων. Παρόμοιες υπηρεσίες είναι οι εξής : Πίνακας 6 Οι κύριες εφαρμογές για αποθήκευση και διαμοιρασμό αρχείων Box.net για όλες τις κύριες πλατφόρμες Skydrive της Microsoft για Windows, ios, Android συσκευές. SugarSync για όλες τις κύριες πλατφόρμες. icloud της Apple για ios και MAC OS συσκευές. Amazon Cloud Services για όλες τις κύριες πλατφόρμες. Google Drive για όλες τις κύριες πλατφόρμες InSync LogMeIn MozyStash SpiderOAK Wuala Avg Live Kive Syncplicity Η σημαντικότερη βοήθεια που παρέχουν οι υπηρεσίας αυτές για ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς είναι η δυνατότητα της άμεσης και ταυτόχρονης εργασίας σε ένα έγγραφο από πολλούς παράλληλα συγγραφείς. Όπως αναφέρεται και από τους Nelly Schusteρ, Christian Zirpins, Stefan Tai, Steve Battle (2009) είναι μια έγγραφοκεντρική χρήση των λειτουργιών του σύννεφου

25 2.5 H συμβολή των κοινωνικών δικτύων στην ακαδημαϊκή ερευνά. Για να κατανοήσουμε καλυτέρα το ποτέ και πως χρησιμοποιούνται τα κοινωνικά δίκτυα με σκοπό να ωφελήσουν και διευκολύνουν την επιστημονική έρευνα θα πρέπει να αριθμήσουμε τις περιπτώσεις χρήσης τους και τα προβλήματα που παρελθόντος που αναλαμβάνουν να λύσουν. Καθώς και να αριθμήσουμε τα όποια νέα προβλήματα δημιουργούνται από την χρήση τους αν αυτά υπάρχουν. Οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές καθώς εκμηδενίζεται η απόσταση και ο χρόνος για συνομιλίες και ανταλλαγή ιδεών και απόψεων ανάμεσα στους ερευνητές. Τα πλεονεκτήματα δεν περιορίζονται μόνο στην διευκόλυνση του έργου των επιστημόνων αλλά και στην δυνατότητα να αντιληφτούν οι ερευνητές ποιοι επιστημονικοί τομείς είναι στο επίκεντρο της έρευνας και το ποσοστό της απήχησης που έχει κάποιο άρθρο τους στην επιστημονική κοινότητα με απλή καταμέτρηση της χρήσης του άρθρου σε άλλα άρθρα ως αναφορά. Οι τελευταίες τάσεις για συνέδρια που δεν λαμβάνουν χώρο σε ένα φυσικό τόπο αλλά με την μορφή τηλεδιάσκεψης εκμηδενίζουν την ανάγκη για συνεχείς μετακινήσεις των επιστημόνων με σκοπό την παρακολούθηση συνέδριων και την δημιουργία νεων γνωριμιών και συνεργασιών με άλλους επιστήμονες ακαδημαϊκούς

26 2.5.1 Τα κοινωνικά δίκτυα ως πηγή άντλησης νέων ιδεών και ανταλλαγής απόψεων. Κύρια προϋπόθεση για την συγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου είναι η αρχική εύρεση μιας ιδέας πρότασης για έρευνα. Τα κοινωνικά δίκτυα με την πληθώρα των πληροφοριών που μπορούν να παρέχουν στην ενδιαφερόμενο ερευνητή επιστήμονα είναι μια πηγή που μπορεί να παρέχει στον ερευνητή το αρχικό έναυσμα για την επιλογή ενός θέματος με ερευνητικό ενδιαφέρον. Η δομή των κοινωνικών δικτύων έτσι μπορεί να προσφέρει την δυνατότητα στον ερευνητή να εντοπίσει τα κυριότερα πεδία έρευνας στον επιστημονική του τομέα και αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθώς και να εντοπίσει ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε νέο έχει δημοσιευτεί πάνω στον τομέα του ερευνητικού του ενδιαφέροντος. Άλλα και από άτομα που ο ίδιος θεώρει ως σημαντικά για τις εξελίξεις του επιστημονικού χώρου. Η άμεση ανταπόκριση σε μια ενδεχόμενη ερώτηση από κάποιον επιστήμονα ερευνητή στην όλη ακαδημαϊκή κοινότητα είναι ένας παράγοντας που μειώνει στο ελάχιστο την χρονοβόρα διαδικασία συνομιλιών ανάμεσα στους ερευνητές και κάνει δυνατή την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών από επιστήμονες από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς

27 2.5.2 Βελτίωση της συνεργασίας μέσω των κοινωνικών δικτύων. Στην περίπτωση συγγραφής ενός επιστημονικού άρθρου με την βοήθεια και άλλων επιστημόνων με τα ιδια ερευνητικά ενδιαφέροντα η χρήση των κοινωνικών δικτύων μπορεί να μας παρουσιάσει με ένα απλό ερώτημα στην βάση δεδομένων αναλυτικούς καταλόγους με τα στοιχειά άλλων ερευνητών και με τα ενδιαφέροντα τους καθώς και προηγούμενα αποσπάσματα της δουλειάς τους. Η δυνατότητα αυτή βοηθαει στην άμεση εύρεση των καταλληλότερων για ένα συγκεκριμένο επιστημονικό θέμα επιστημονικό τομέα, συνεργατών. Παράλληλα μέσο της τηλεδιάσκεψης γίνεται άμεση η δυνατότητα συνομιλίας μεταξύ των επιστημόνων σε θέματα του ενδιαφέροντος τους και η απόφαση για συγγραφή κάποιου άρθρου με την μορφή συνεργασίας. Ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να δείξει το πως τα κοινωνικά δίκτυα συμβάλλουν στην βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων είναι η απλή ανάρτηση δημοσίευση στο προφίλ ενός επιστήμονα ερευνητή για το άρθρο το οποίο εργάζεται αυτό τον καιρό και την αναζήτηση τυχών συνεργατών για συνεργασία στην συγγραφή και δημοσίευση

28 2.5.3 Ελεύθερη πρόσβαση σε δημοσιεύσεις. Η πρόσβαση στην πλειονότητα των κοινωνικών δικτύων παρέχεται δωρεάν και χωρίς την χρέωση εφάπαξ η ετήσιας συνδρομής. Κάτι το οποίο δεν ισχύει στην πλειονότητα των επιστημονικών περιοδικών για τα οποία υπάρχει ετήσια υποχρεωτική συνδρομή. Η δυνατότητα ανάγνωσης ενός άρθρου είτε και ολοκλήρου βιβλίου φυσικά με την συγκατάθεση του συγγραφέα χωρίς κόστος βοηθά τους νέους κυρίως ακαδημαϊκούς και ερευνητές με χαμηλά εισοδήματα να συμμετέχουν ενεργά στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Το παράδειγμα της Mendeley μας δείχνει την επιθυμία των επιστημόνων να δημοσιεύουν άρθρα και βιβλία σε μορφή ελεύθερης πρόσβασης από τρίτους. Η Mendeley εξυπηρετεί 1.7 εκατομμύρια χρήστες και 169 εκατομμύρια δημοσιεύσεις που διατίθενται ελεύθερα και χωρίς καμία συνδρομή. Στο παράδειγμα της Mendeley o χρήστης έχει την δυνατότητα για μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο με την πληρωμή κάποιας συνδρομής κάτι που όμως δεν επηρεάζει την ελεύθερη διακίνηση των επιστημονικών άρθρων. Φυσικά ο συγγραφέας μπορεί να επιλέξει με ποιους θα μοιραστεί κάποιο άρθρο του και για πόσο διάστημα καθώς και αν θα τους δώσει την δυνατότητα σχολιασμού είτε επεξεργασίας του αρχείου αυτού καθ αυτού. Με την λογική της ελεύθερης δημοσίευσης μπορούμε να μιλήσουμε για την δημιουργία μιας παγκόσμιας ανοιχτής στο ευρύ κοινό ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης με όλα τα αρθα και τα βιβλία καθώς και κάθε είδους επιστημονική δημοσίευση άμεσα πρόσβαση από όποιον την αναζητήσει

29 Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι πλέον πολλά πανεπιστήμια κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προσφέρουν ανοιχτή ελεύθερη πρόσβαση σε διαλέξεις που παραδίδονται μέσω διαδικτύου με την δυνατότητα ελεύθερης παρακολούθησης από κάθε ενδιαφερόμενο καθώς και με δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό όπως σημειώσεις και παραπομπές με περισσότερους πληροφορίες σχετικά με μάθημα και τα περιεχόμενα του. Παραδείγματα είναι το MIT OpenCourseware του τεχνολογικού ινστιτούτου της Μασαχουσέτης των Ηνωμένων πολιτειών το οποίο θεωρείται το κορυφαίο πανεπιστήμιο στον κόσμο σε θέματα έρευνας που αφορούν τους υπολογιστές και την τεχνολογία γενικότερα. Επίσης η πλατφόρμα edx που είναι μια προσπάθεια των πανεπιστημίων Harvard Georgetown X University Berkeley California University Of Texas Παρατηρούμε μια τάση προς την ανοιχτή και ελεύθερη παροχή και ανταλλαγή γνώσης, ιδεών και σκέψεων κάτι που πλέον γίνεται με τα κοινωνικά δίκτυα που είναι προσανατολισμένα στην έρευνα και όλες τις μορφές διαμοιρασμού αρχείων που υπάρχουν αυτή την στιγμή. Με την χρήση blogs αλλά καθώς και άλλων υπηρεσιών της μορφής micro blogging όπως το Twitter γίνεται ακόμα πιο άμεση και ευκολότερη η πρόσβαση σε άρθρα και δημοσιεύσεις του ακαδημαϊκού τομέα από άτομα τα οποία δεν σχετίζονται άμεσα με αυτόν

30 Στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 6) γίνεται μια προσπάθεια γραφικής απεικόνισης από τον Brian Reid με σκοπό να παρουσιαστεί η δημιουργία blogs από μεμονωμένους επιστήμονες καθώς και από ομάδες bloggers-επιστημόνων. Συμφώνα με τους ιστότοπους - συγκεντρωτες (Aggregators) όπως το ResearchBlogging είτε το ScienceSeeker τα blog που διατηρούνται και ανανεώνονται από τους επιστήμονες και είναι ελεύθερα για πρόσβαση από τον καθένα είναι αρκετές χιλιάδες. Εικόνα 7 Γραφική απεικόνιση της κοινότητας blogging μεταξύ επιστημόνων

31 2.6 Η πλατφόρμα λογισμικού Elgg Eίναι μια δωρεάν πλατφόρμα που το τελικό της αποτέλεσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε δημόσια όπως το Facebook σαν ένα πλήρες κοινωνικό δίκτυο διαθέσιμο στο ευρύ κοινό είτε σαν ένα τοπικό κοινωνικό δίκτυο που καλύπτει τις ανάγκες μια επιχείρησης για τοπική δικτύωση και χρήση ενός κοινωνικού δικτύου, τέτοιο παράδειγμα είναι το SharePoint της Microsoft. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε το 2004 από τους Ben Werdmuller Von Elgg και David Tosh αρχικά σαν επιχειρηματικό σχέδιο με σκοπό την παροχή άδειας για χρήση της πλατφόρμας σε εταιρίες και οργανισμούς μέσω συνδρομής. Όμως τα επόμενα χρόνια μετατράπηκε σε μια εντελώς ανοιχτή και δωρεάν πλατφόρμα λογισμικού. Η χρήση της είναι δωρεάν όπως και η παραμετροποίηση της και προστατεύεται μέσω της άδειας GNU General Public Licence (GPL) όπως αυτή δημοσιεύεται από το Free Software Foundation. Η ευελιξία της πλατφόρμας βασίζεται στην λογική των πρόσθετων (plug-ins) που μπορούν πολύ απλά να εγκατασταθούν και να αφαιρεθούν από το σύστημα ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάγκες του διαχειριστή και των χρηστών της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα απαιτεί την χρήση Apache server και MySQL server. Τα εν λογω πακέτα λογισμικού είναι διαθέσιμα για όλες τις εκδόσεις Microsoft Windows καθώς και λειτουργικά συστήματα Linux Unix και της οικογένειας των λειτουργικών συστημάτων της Apple όπως το Mac OSX. Αυτό βοηθά στην ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στην χρήση της πλατφόρμας καθώς δεν μας περιορίζει σε ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Ο επίσημος ιστοτοπος της κοινότητας είναι ο από τον οποίον διατίθεται ελεύθερο προς κάθε χρήση το σύνολο του κώδικα της πλατφόρμας καθώς και όλων των πρόσθετων που αυξάνουν την δυνατότητα χρήσης της προσθέτοντας νέες λειτουργιές αλλά και βελτιώνοντας την ασφάλεια που παρέχει στους χρήστες που χρησιμοποιούν το δίκτυο

32 Επίσης δίνεται η δυνατότης για δημιουργία πρόσθετων χαρακτηριστικών αλλά και βελτίωση της πλατφόρμας μέσο της συνεισφοράς σε κομμάτια κώδικα αλλά και σχεδιασμού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη λογαριασμού στην πλατφόρμα συνεργασίας GitHub (http://github.com/elgg/elgg). Κάθε πρόσφορα σε κώδικα ελέγχεται από την κοινότητα προγραμματιστών που ασχολείται με την πλατφόρμα και ανάλογα με το αν γίνει δεκτή η όχι δημοσιεύεται στην επομένη έκδοση. Στην παρούσα έκδοση (Έκδοση / 4 th January,2013 ) οι δυνατότητες που παρέχει η πλατφόρμα σύμφωνα με τον επίσημο ιστοτοπο ( www. Elgg.com ) είναι οι εξής : Διαχείριση χρηστή, αντικειμένου και αρχείων Δυνατότητα κοινωνικών γράφων ( Συνδέσεις ανάμεσα σε χρήστες) Εύκολη παραμετροποίηση όσο αφορά την γλωσσά Αναζήτηση στην βάση δεδομένων με την χρήση tags Δυνατότητα για προσπέλαση από διαφορετικές συσκευές ( κινητά τηλεφωνά) API προέκτασης για σύνδεση με άλλες υπηρεσίες και ιστότοπους. RSS Feeds Ajax για ασύγχρονη μεταφορά δεδομένων. Βασικός λόγος επιλογής της πλατφόρμας είναι η ευελιξία της και η δωρεάν της διάθεση καθώς και το πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ότι επιτρέπει με ελάχιστη πραγματικά προσπάθεια από την πλευρά του administrator διαχειριστή του δικτυου παραμετροποίηση με σκοπό την άμεση πρόσβαση στην πλατφόρμα από συσκευές Google Android και Apple iphone. Η πλειοψηφία των χρηστών στα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα και πιο συγκεκριμένα στα Facebook, Twitter, MySpace προτιμούν τα Smartphone για να κάνουν χρήση των κοινωνικών αυτών δικτύων. Επίσης το γραφικό περιβάλλον του κοινωνικού δικτύου μπορεί να αλλάξει με προσθήκη κάποιων plug-in είτε με παραμετροποίηση αυτών σε επίπεδο κώδικα. Τα πρόσθετα αυτά χαρακτηριστικά είναι και αυτά ανοιχτού κώδικα και γραμμένα σε PHP (Hypertext Preprocessor) γλώσσα προγραμματισμού μορφής σεναρίων

33 2.6.1 Περισσότερα σχετικά με την πλατφόρμα. Η σταθερότητα της πλατφόρμας είναι πολύ υψηλή κάνοντας την ακόμα πιο ελκυστική για την δημιουργία και διαχείριση κοινωνικών δικτύων που απαιτούν σταθερότητα στην χρήση και εύκολη διαχείριση. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείτε από πολλά πανεπιστήμια και οργανισμούς ανά τον κόσμο όπως τα : John Hopkins University Royal College of British Architects Aerospace ( Company ) UNESCO Η παγκόσμια τράπεζα Η κυβέρνηση του Καναδά University of Calgary (Canada) Oregon State University (USA) Stanford University ( USA ) Η Βρετανική κυβέρνηση Αλλά και από εταιρίες ανά τον κόσμο όπως : Oxfarm Aerospace MITRE Tides Hill and Knowlton Interactive Games EA Live Out There Wiley Publishing 7ias Holland Sociaal The Executive Lounge

34 2.7 Το κοινωνικό δίκτυο Research Gate αναλυτικά Σαν πρότυπο μας θα κάνουμε χρήση της δομής και του τρόπου λειτουργίας του ResearchGate που είναι η πιο ολοκληρωμένη κατά κοινή ομολογία και δημοφιλής πρόταση στον χώρο των κοινωνικών δικτύων με έμφαση στην επιστημονική έρευνα. Κύριο μέλημα μας είναι να αριθμήσουμε όλες του της λειτουργιές και δυνατότητες που το εν λόγο δίκτυο μας παρέχει και να το αξιολογήσουμε βάση των δυνατοτήτων αλλά και αδυναμιών του καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών του και τρόπου λειτουργίας του. Βάση αυτής της αξιολόγησης θα καταρτίσουμε τις προδιαγραφές που θα θέσουμε σαν βάση για το δικό μας σύστημα. Το δικό μας σύστημα είναι η προσπάθεια λειτουργίας ενός κοινωνικού δικτύου προσανατολισμένου στην έρευνα κάνοντας χρήση της πλατφόρμας Elgg. Η εν λόγω πλατφόρμα είναι μια δωρεάν πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα με δυνατότητα παραμετροποίησης ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η προσπάθεια για την δημιουργία του δικού μας δικτύου ίσως αρχικά βοηθήσει στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων ερευνητών του πανεπιστήμιου Μακεδονίας καθώς θα δίνεται η δυνατότητα για ένα άμεσο τρόπο επικοινωνίας και δημοσίευσης άρθρων αλλά και ερωτημάτων με την δυνατότητα άμεσου σχολιασμού από τους υπολοίπους επιστήμονες. Αλλά και σαν εργαλείο άμεσης επικοινωνίας με τους φοιτητές εφόσον βέβαια διατηρούν λογαριασμό στο σύστημα μας. Στα πλαισια αυτής της διπλωματικής εργασίας η προσπάθεια μας για την δημιουργία και λειτουργία ενός κοινωνικού δικτύου θα ονομάζεται ResearchBOOK και θα περιέχει όλες τις βασικές δομές και δυνατότητες ενός κοινωνικού δικτύου

35 Δυνατότητες του κοινωνικού δικτύου ResearchGate Το κοινωνικό δίκτυο ResearchGate έχει χαρακτηριστεί ως το Facebook της επιστημονικής κοινότητας. βασική ιδέα πίσω από την δημιουργία του είναι η δυνατότητα της ελεύθερης δημοσίευσης άρθρων και αποτελεσμάτων ερευνών. Καθώς και η δυνατότητα για υποβολή ερωτήσεων που απευθύνονται στην επιστημονική κοινότητα. Πλέον υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες όπως Η δημιουργία αγγελιών για θέσεις εργασίας κυρίως όσο αφορά τον ακαδημαϊκό τομέα αλλά και θέσεις εργασίας στην βιομηχανία κ στον ευρύτερο εργασιακό τομέα. Η δημιουργία διαφόρων γεγονότων που αφορούν την επιστημονική κοινότητα. πχ << Συνέδριο με θέμα την ασφάλεια των δεδομένων στο σύννεφο, 25/01/2013, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. >>. Με άμεσο σκοπό την γνωστοποίηση του γεγονότος σε μέλη της επιστημονικής κοινότητας αλλά και πρόσκληση αυτών μέσω αποστολής προσωπικών προσκλήσεων. Η δημιουργία νέων συνεργασιών πάνω σε νέα η ήδη υπάρχοντα εργα ( projects ) πάνω σε επιστημονικά θέματα με άμεση ανταλλαγή δεδομένων με τους συνεργάτες ερευνητές καθώς και άμεσο και σε πραγματικό χρόνο σχολιασμό από αυτούς. Όπως βλέπουμε και στην εικόνα 9 δίνεται η δυνατότητα για προσθήκη των δημοσιεύσεων μας καθώς και για υποβολής ερωτήσεων στην ακαδημαϊκή κοινότητα. O τομέας Live Feed μας ενημερώνει για τις τελευταίες κινήσεις και ενημερώσεις που εκτελούνται από άτομα που παρακολουθούμε τις κινήσεις τους (δημοσιεύσεις ερωτήσεις). Ακόμα δίνεται η δυνατότητα για αναζήτηση συνεργατών χρηστών του κοινωνικού δικτύου αλλά και η δυνατότητα αποστολής προσκλήσεως μέσω χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να γίνουν χρήστες του δικτυού κατόπιν εγγραφής. Επίσης γίνεται παρουσίαση και πρόταση για παρακολούθηση χρηστών με τα ιδία ερευνητικά ενδιαφέροντα (Related Researchers). Εδώ βλέπουμε μια μορφή προώθησης

36 της αλληλεπίδρασης με άλλους χρηστές κατά την οποία το σύστημα λαμβάνει σαν δεδομένα τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα, το ίδρυμα του οποίου είμαστε μέλη, την περιοχή καθώς και την τυχόν ύπαρξη ατόμων που ακολουθούντα από άλλους χρήστες και τους οποίους ακολουθούμε εμείς με την σειρά μας. Το πεδίο Suggested Topics αναφέρεται στα πεδία του ερευνητικού μας ενδιαφέροντος και σε περίπτωση επιλογής κάποιου από αυτά θα μας επιστραφούν όλα τα τελευταία νέα που αφορούν το εκάστοτε πεδίο ερευνητικό τομέα

37 Εικόνα 8 Η κεντρική Οθόνη του ResearchGate

38 Η διαδικασία εγγραφής απαιτεί την ορθή δήλωση του ονόματος και του επιθέτου (στην περίπτωση μας όπως φαίνεται στην εικόνα 9 τα δηλωθέντα στοιχειά είναι MIS Dissertation ). Και κατόπιν γίνεται η επιλογή του Ερευνητικού - Πανεπιστημιακού ιδρύματος που ανήκουμε, του τμήματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρέχει το πανεπιστήμιο. Για λόγους ασφαλείας γίνεται αποδεκτή μόνο η χρήση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρέχει το πανεπιστήμιο ερευνητικό ίδρυμα για λογούς επιβεβαίωσης της επιστημονικής μας ιδιότητας. Τέλος η απαραίτητη δήλωση ενός κωδικού συνθηματικού για την σύνδεση μας στο σύστημα καθώς και η αποδοχή των ορών για την χρήση του συστήματος. Εικόνα 9 Δημιουργία λογαριασμού

39 Το κύριο χαρακτηριστικό του ResearchGate είναι η δυνατότητα δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων καθώς και δεδομένων. Υπάρχει η δυνατότητα για αναδημοσίευση στο προφίλ του χρήστη κάποιου άρθρου το οποίο είναι ήδη δημοσιευμένο και περιέχει το όνομα του χρήστη. Η εν λόγο διαδικασία γίνεται μέσω λέξεων κλειδιών και #hashtags και ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει αναζήτηση σε έγγραφα που περιέχουν το ονοματεπώνυμο του χρήστη. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για την δημοσίευση ενός μη δημοσιευμένου άρθρου με την μορφή αρχείου εγγράφου. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 11 η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Ο χρήστης πρέπει απλά να σύρει και να αφήσει το αρχείο που σκοπεύει να ανεβάσει μέσα στον ειδικό χώρο Drag & Drop και να συμπληρώσει τον τίτλο της δημοσίευσης. Εικόνα 10 Δημιουργία νέας δημοσίευσης

40 Οι δυνατότητες και παρεχόμενες λειτουργιές του ResearchGate αναλυτικά είναι οι εξής 1. Δημιουργία προφίλ-σελίδας χρήστη. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις για να χαρακτηριστεί κοινωνικό δίκτυο κατά τον ορισμό που δώσαμε. (Εικόνα 9 ) καθώς αποτελεί την αναπαράσταση του φυσικού ατόμου μέσα στο σύστημα. Υπάρχει η δυνατότητα για την προσθήκη εικόνας ως χαρακτηριστικό του μέλους-χρήστη, κάνοντας έτσι ευκολότερη την αναγνώριση του από 3 ους χρήστες. Το προφίλ που δημιουργεί ο χρήστης περιέχει πληροφορίες όπως το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση, η εκπαίδευση, η εργασιακή εμπειρία, τα ενδιαφέροντα καθώς και στοιχειά επικοινωνίας ( τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Skype κλπ ). 2. Δυνατότητα δημιουργίας λίστας αποτελούμενης από προφίλ σελίδες άλλων ατόμων με σκοπό την αλληλεπίδραση και τον κοινή χρήση ενός καναλιού επικοινωνίας. Ικανοποιεί την 2 η απαίτηση του ορισμού καθώς μας δίνει την δυνατότητα να ακλουθούμε / παρακολουθούμε άτομα που μας ενδιαφέρουν (Εικόνα 9, Live Feed ). Φυσικά ο χρήστης μπορεί να σταματήσει να λαμβάνει ενημερώσεις από ένα άτομο, εφόσον σταματήσει να έχει κάποιο ενδιαφέρον απέναντι στις δημοσιεύσεις του. Η δυνατότητα που μας δίνει το σύστημα για αναζήτηση συγκεκριμένων χρηστών αλλά και για πρόσκληση ατόμων που δεν είναι ήδη χρήστες του συστήματος αφορούν την δυνατότητα δημιουργίας λίστας φίλων καθώς το αποτέλεσμα των ανωτέρω πράξεων θα επηρεάσει την λίστα τον ατόμων που αλληλεπιδρά ο χρήστης, είτε μεγαλώνοντας το μέγεθος της λίστας με την προσθήκη περισσότερων ατόμων, είτε το αντίθετο με διακοπή της παρακολουθήσεις συγκεκριμένων ατόμων

41 3. Δυνατότητα δημοσίευσης επιστημονικού έγγραφου. Είναι η δυνατότητα εκείνη που μπορεί να αποδώσει στο δίκτυο τον χαρακτηρισμό << Κοινωνικό δίκτυο με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας>> καθώς πρόκειται για ένα καθαρά επιστημονικό ακαδημαϊκό χαρακτηριστικό. ( Η δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων και δεδομένων, Εικόνα 11 ) 4. Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων. Η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων δίνει στον ερευνητή την ικανότητα για άμεση επαφή με τους υπολοίπους χρήστες του δίκτυο με την μορφή ερωτήσεων απαντήσεων σε διάφορα θέματα που απασχολούν του χρήστες. 5. Δυνατότατα ανταλλαγής προσωπικών μηνυμάτων. Είναι μια κατεξοχήν δυνατότητα που παρέχουν τα κοινωνικά δίκτυα καθώς είναι ο κορμός της επικοινωνίας, δηλαδή η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δυο χρήστες με την μορφή διαλόγου. 6. Η δυνατότητα σχολιασμού των δημοσιεύσεων από τα υπόλοιπα μέλη. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δίνει άμεση ανατροφοδότηση στον επιστήμονα συγγραφέα της εκάστοτε δημοσίευσης καθώς τα σχόλια μπορούν να διαβαστούν άμεσα και να δώσουν στον συγγραφέα την εικόνα για το πώς η υπόλοιπη κοινότητα αντιλαμβάνεται την δουλεία του. 7. Η δυνατότητα δημιουργίας project συνεργασίας. Δίνει στους επιστήμονες την δυνατότητα έναρξης μιας νέας συνεργασίας για την συγγραφή ενός έργου άρθρου. Μια ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα καθώς προωθεί την συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων διευκολύνοντας την μεταξύ τους συνεννόηση (μέσω άμεσου σχολιασμού) καθώς και την παράλληλη ταυτόχρονη εργασία πολλών επιστημόνων πάνω στο ίδιο έργο

Τακοινωνικάδίκτυαστηνπροώθηση τηςεπιστημονικήςέρευνας.

Τακοινωνικάδίκτυαστηνπροώθηση τηςεπιστημονικήςέρευνας. Τακοινωνικάδίκτυαστηνπροώθηση τηςεπιστημονικήςέρευνας. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας MIS 2012 Ζαχαρίδης Γεώργιος Επιβλέπων καθηγητής: Dr Πρωτόγερος Νικόλαος Σκοπόςτηςέρευνας Σύγκριση δικτύων γενικής χρήσης με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA

Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔιοΙκηση, ΟργΑνωση και ΠληροφορικΗ για Μικρο-MεσαΙες ΕπιχειρΗσεις 14/5/2014 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Εισαγωγή Κοινωνικά δίκτυα, αναπόσπαστο κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ì ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Ο.Π.Α.Π.Σ. Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Βαρσάμης Παναγιώτης, Μπέρμπεης Γιάννης, Πλατής Σωτήρης, Τσαγγαίος

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Software ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠ 7/ΑΠ 8 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Μια κορυφαία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Ο έξυπνος τρόπος για να Συνδεθείτε, να Μοιραστείτε και να Συνεργαστείτε

Μια κορυφαία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Ο έξυπνος τρόπος για να Συνδεθείτε, να Μοιραστείτε και να Συνεργαστείτε Elgg.com (http://elgg.com/index.php) Μια κορυφαία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Ο έξυπνος τρόπος για να Συνδεθείτε, να Μοιραστείτε και να Συνεργαστείτε Χαρακτηριστικά (http://elgg.com/features.php) Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Celly Social Network Development

1. Celly Social Network Development 1. Celly Social Network Development Η περιγραφή Το Celly προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικών δικτύων ειδικά προσαρμοσμένων σε φορητές συσκευές καθώς είναι προσβάσιμο και από Android και ios

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά έγγραφα - επεξεργασία

Ηλεκτρονικά έγγραφα - επεξεργασία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ηλεκτρονικά έγγραφα - επεξεργασία Το υλικό παραχωρήθηκε από τον Δρ Σπυρίδων Σαλαμούρα (ssalamouras@gmail.com) και προσαρμόστηκε για χρήση στο μάθημα Έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις

Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Περιεχόμενα ομιλίας Ανάγκη χρήσης Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U e-shop Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Κατάλογος προϊόντων για πώληση Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου απεριόριστου αριθμού προϊόντων και κατηγοριών. Εμφάνιση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας Περιγραφή Εργαλείου Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο μάθησης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να ανακαλύπτουν, να μοιράζονται και να αποθηκεύουν όρους, ορισμούς και γλωσσάρια σε 1487 τομείς και 97 γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες 3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Ιστολόγια και κοινότητες Ιστολόγια (blogs) και εκπαιδευτικές κοινότητες Εισαγωγή Ορισμοί Στόχοι και Όροι χρήσης Στατιστικά Στοιχεία Ιστολόγια Ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Portal Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας και 10 υποκατηγορίες Δημιουργούμε έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας που η κάθε μια μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Στο παρόν έγγραφο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Καρτέλα Ερευνητή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by Οδηγός LinkedIn «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by 2 Οδηγός Linkedin, πώς να βοηθήσετε την επιχείρηση σας χρησιμοποιώντας το Ο ποιο κάτω οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα.

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα. Έγγραφο απαιτήσεων 1 Περιγραφή Συστήματος Η online ιστοσελίδα και η αντίστοιχη έκδοση για κινητά τηλέφωνα έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να ενισχύσει το User Experience (UX) των επισκεπτών του e-museum,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 4 - ΑΝΆΠΤΥΞΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 4 - ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 4 - ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1. Έλεγχος εγγράφου...3 2. Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

11/ Social Media. Η διείσδυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα.

11/ Social Media. Η διείσδυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα. 11/2012 12-2016 Social Media 2016 Η διείσδυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα Ημερομηνία δημοσίευσης 17/3/2016 www.publicissue.gr Η Public Issue ιδρύθηκε το 2001. Εξειδικεύεται στην πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο Λευκωσία Σεπτέμβριος 2010 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Σ.Π.Κ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Διαχείριση Πλατφόρμας Open eclass Ρυθμίσεις πλατφόρμας Λ εωνίδας Φραγγίδης f ragidis@teicm.gr Περίγραμμα Ενότητας 2 Ρυθμίσεις πλατφόρμας Βασικές ρυθμίσεις Εγγραφή Χρηστών Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Biz Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr Το νέο Twinspace Η συνεργατική πλατφόρμα του etwinning, εργαλείο για την κοινωνική δικτύωση, την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση ενός έργου etwinning Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Mahara Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Εισαγωγή στο Mahara Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου http://www.eufolio.eu Εισαγωγή στο Mahara Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Περιεχόμενο Παρουσίασης 1. Εισαγωγή στο Mahara 2. Δημιουργώ το δικό μου Mahara eportfolio 3. Συνεργάζομαι με άλλους στο Mahara 4.

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύοντας με τον Ήχο Πώς να ηχογραφήσετε με διαφορετικές συσκευές

Δουλεύοντας με τον Ήχο Πώς να ηχογραφήσετε με διαφορετικές συσκευές Δουλεύοντας με τον Ήχο Πώς να ηχογραφήσετε με διαφορετικές συσκευές 1 Πίνακας Περιεχομένων Αν χρησιμοποιείτε Υπολογιστή... 3 Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή Android ή IOS (iphone or ipad)... 3 Ηχογραφώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "διαδραστικών" συλλογώναποθετηρίων. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη.

Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία διαδραστικών συλλογώναποθετηρίων. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη. Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "διαδραστικών" συλλογώναποθετηρίων γνώσης Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη Πανωραία Γαϊτάνου Βιβλιοθηκονόμος MSc Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπενάκη gaitanou@benaki.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Βρείτε την εφαρμογή! Χαρακτηριστικά του μαθήματος Οι εφαρμογές πληροφορικής θα προσφέρεται από τη σχολική χρονιά 2016-2017 ως τετράωρο μάθημα κατεύθυνσης στη Β και Γ Λυκείου. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Google Drive Google Docs

Google Drive Google Docs Google Drive Google Docs Το Google Drive είναι ένα cloud αποθήκευσης και ένα πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων που παρέχεται από τη Google. Προηγουμένως η Google είχε διάφορες υπηρεσίες που συνδέονταν μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΑΞΗ Α 2 ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: ΦΙΟΝΑ ΤΖΟΥΜΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΑΤΖΗΠΟΥΦΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ O όρος Κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Ιστολόγιου

Κατασκευή Ιστολόγιου Κατασκευή Ιστολόγιου Τι είναι το ιστολόγιο Τα blog είναι ιστοχώροι ή ιστοσελίδες που ανανεώνονται τακτικά συνήθως σε καθημερινή βάση. Περιέχουν πληροφορίες σχετικές με ένα θέμα και συνήθως χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά.

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά. Πολιτική Απορρήτου Η ιστοσελίδα μας Dietbook.gr έχει δεσμευτεί να διατηρήσει ένα υψηλό πρότυπο, ώστε να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Στο τμήμα «Πολιτική Απορρήτου» θα θέλαμε να μοιραστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Κάργα Σουλτάνα MSc Πληροφορικός skarga@uom.gr Κατσάνα Αικατερίνη MSc Πληροφορικός akatsana@uom.gr «18 ο Συνάντηση Εκπαιδευτικών για θέματα Τ.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία»,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Εργασία 2 - Α' φάση Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος Σταματία Κορρέ Μ1430 2 Περιεχόμενα Τίτλος... 2 Γνωστικό αντικείμενο... 2 Βαθμίδα εκπαίδευσης... 3 Διδακτικοί στόχοι... 3 Αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 12 ΦΙΛΟΙ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 28 ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 12 ΦΙΛΟΙ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 28 ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 12 ΦΙΛΟΙ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 28 ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΩΝ 64 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Άλλες Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης εκτός του e-class Είναι ένα πακέτο λογισµικού για διεξαγωγή ηλεκτρονικών µαθηµάτων µέσω διαδικτύου, το οποίο προσφέρει ολοκληρωµένες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 1 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα Γιατί η επιχείρησή σας χρειάζεται να έχει παρουσία στο διαδίκτυο? 2 1. Η εταιρική σας ιστοσελίδα είναι ανοιχτή στον κόσμο 24 ώρες την ημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου Α Γενικού Λυκείου 87 Διδακτικές ενότητες 10.1 Υπηρεσίες Διαδικτύου 10.2 Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης η-τάξη Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004 Εγχειρίδιο Φοιτητή Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι η παροχή υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΜΑΘΗΜΑ: Ι.Ε.Κ. Νεάπολης Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer developer / video games) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές. Κοινωνική Δικτύωση

Εταιρική Παρουσίαση. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές. Κοινωνική Δικτύωση Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές Εταιρική Παρουσίαση Ιστοσελίδα: http://www.webgift.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810225611 Ε-mail: info@webgift.gr Κοινωνική Δικτύωση Facebook

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Forum Κινητικότητας Υ.Δ.Μ.Η.Δ. /Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων

Οδηγίες χρήσης Forum Κινητικότητας Υ.Δ.Μ.Η.Δ. /Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 4 2.Σύνδεση Χρήστη... 4 2.1. Ανάκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 5 3. Αρχική Σελίδα Εγγεγραμμένου χρήστη... 6 3.1 Επιλογή Προφίλ Χρήστη... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing Presentation

Social Media Marketing Presentation ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 14451 Μεταμόρφωση Αττικής Τηλέφωνο: 210 211 7676 E-mail: socialmedia@ksd.gr Social Media Marketing Presentation Σκοπός Το e-word-of-mouth είναι ο πιο αποδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Δίνουμε λύσεις, δεν προτείνουμε

Δίνουμε λύσεις, δεν προτείνουμε Δίνουμε λύσεις, δεν προτείνουμε Σχετικά με εμάς Ολοκληρωμένες λύσεις προβολής επαγγελματιών στο διαδίκτυο. Ο Όμιλος FOCUS-ON, ένας όμιλος Web & Mobile Services, ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012, #owilupatras, #SL

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012, #owilupatras, #SL Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012, #owilupatras, #SL 1. Τι είναι το Mendeley; 2. Δημιουργία προσωπικής βιβλιοθήκης. 3. Διαχείριση εγγράφων και αναφορών. 4. Αναφορά και διαμοιρασμός εγγραφών. Agenda 1. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Smartphones και πολυμέσα

Smartphones και πολυμέσα Smartphones και πολυμέσα Λογοθέτης Σωτήρης ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Ορισμοί Smartphones - Πολυμέσα Ιστορική Αναδρομή Τελευταίας τεχνολογίας Smartphones

Διαβάστε περισσότερα

Lino it. Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός. Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies)

Lino it. Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός. Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies) Lino it Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies) Το «Lino» είναι µια νέα διαδικτυακή εφαρµογή, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση εικονικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Κωνσταντίνος Τσιμπάνης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, Μάιος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επιχειρηματικότητα

Social Media και Επιχειρηματικότητα Social Media και Επιχειρηματικότητα Γιάννης Νάνος Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εκπαιδευτής Ενηλίκων Υποψήφιος Διδάκτορας Εφαρμ. Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εξωτερικός Συνεργάτης Διατμηματικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα