Generator G11 (GEN11) Εγχειρίδιο χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Generator G11 (GEN11) Εγχειρίδιο χρήσης"

Transcript

1 Generator G11 (GEN11) Εγχειρίδιο χρήσης

2 Αυτή η σελίδα αφέθηκε σκόπιμα κενή.

3 Πίνακας περιεχομένων Επισκόπηση 5 Τυπικές επισημάνσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο 5 Κεφάλαιο 1 - Γενικές πληροφορίες 5 Ενδείξεις 5 Αντενδείξεις 5 Περιγραφή του εργαλείου 5 Τρόπος διάθεσης 5 Εικόνες και Ονοματολογία 6 Γενικές προειδοποιήσεις 7 Γενικές προφυλάξεις 8 Εξυπηρέτηση πελατών 8 Κεφάλαιο 2 - Οδηγίες Χρήσης - Συσκευές Harmonic 9 Ρύθμιση 9 Επιλογές οθόνης ετοιμότητας 11 Λειτουργία Προειδοποίηση 13 Κεφάλαιο 3 - Οδηγίες Χρήσης - Συσκευές EnSeal 13 Ρύθμιση 13 Επιλογές οθόνης ετοιμότητας 14 Λειτουργία Κεφάλαιο 4 - Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων και περιγραφή οθονών 17 Αντιμετώπιση γενικών προβλημάτων 17 Αντιμετώπιση προβλημάτων για συσκευές Harmonic 19 Αντιμετώπιση προβλημάτων συσκευών EnSeal 21 Περιγραφή οθονών 23 Κεφάλαιο 5 - Καθαρισμός, απολύμανση, προληπτική συντήρηση και επισκευή 29 Έλεγχοι ηλεκτρικής ασφάλειας 29 Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης 29 Συντήρηση και Επισκευή 32 Διάθεση της γεννήτριας G11 Ethicon Endo-Surgery στα απορρίμματα (Περιβαλλοντική προστασία) 32 Κεφάλαιο 6 - Συμμόρφωση με πρότυπα 32 Παράρτημα 33 Προδιαγραφές συστήματος 33 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) 34 Σύμβολα 37 3 Γεννήτρια G11

4 Αυτή η σελίδα αφέθηκε σκόπιμα κενή.

5 Επισκόπηση Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες. Αν δεν ακολουθήσετε επακριβώς τις οδηγίες, πιθανόν να προκληθούν σοβαρές χειρουργικές επιπλοκές. Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία της γεννήτριας GEN11. Θα πρέπει να διατηρείται σε σημείο όπου να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό κατά τη διάρκεια της χρήσης, ειδικά για τις μεταφράσεις της οθόνης. Εκτυπώστε ή αντιγράψτε τις σελίδες, όπως κρίνετε απαραίτητο, για να τις έχετε σε κοντινό σημείο. Σημαντικό: Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες χρήσης για τη γεννήτρια G11. Δεν είναι εγχειρίδιο αναφοράς χειρουργικής τεχνικής. Για την τελευταία έκδοση αυτού του εγχειριδίου επισκεφθείτε τον ιστότοπο: Τα Harmonic και EnSeal είναι εμπορικά σήματα της Ethicon Endo-Surgery. Τυπικές επισημάνσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο Η χρήση των επισημάνσεων Προσοχή, Προειδοποίηση και Σημείωση Πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφαλή και ορθή εκτέλεση μιας εργασίας παρέχονται με την επισήμανση Προσοχή, Προειδοποίηση ή Σημείωση. Τέτοιες επισημάνσεις θα βρείτε σε όλο το εγχειρίδιο. Πρέπει να διαβάζετε αυτές τις επισημάνσεις πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα μιας διαδικασίας. Προειδοποίηση: Η επισήμανση Προειδοποίηση υποδεικνύει διαδικασία, μέθοδο ή συνθήκη λειτουργίας ή συντήρησης, η οποία, εάν δεν τηρηθεί αυστηρά, ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο. Προσοχή: Η επισήμανση Προσοχή υποδεικνύει διαδικασία, μέθοδο ή συνθήκη λειτουργίας ή συντήρησης, η οποία, εάν δεν τηρηθεί αυστηρά, ενδέχεται να οδηγήσει σε ζημιά ή καταστροφή του εξοπλισμού. Σημείωση: Η επισήμανση Σημείωση υποδεικνύει πρόβλημα, μέθοδο ή συνθήκη λειτουργίας ή συντήρησης που απαιτείται για τη σωστή εκτέλεση μιας εργασίας. Κεφάλαιο 1 - Γενικές πληροφορίες Ενδείξεις Η γεννήτρια G11 παρέχει ισχύ ραδιοσυχνοτήτων για τη λειτουργία ηλεκτροχειρουργικών εργαλείων EnSeal τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ανοικτών ή λαπαροσκοπικών γενικών και γυναικολογικών χειρουργικών επεμβάσεων για την κοπή και στεγανοποίηση αγγείων καθώς και για κοπή, σύλληψη και εκτομή ιστών. Επιπλέον, η γεννήτρια παρέχει ισχύ για τη λειτουργία υπερηχητικών χειρουργικών εργαλείων Harmonic τα οποία ενδείκνυνται για τομές μαλακών ιστών στις περιπτώσεις όπου είναι επιθυμητός ο έλεγχος της αιμορραγίας, καθώς και ο ελάχιστος δυνατός θερμικός τραυματισμός. Τα εργαλεία EnSeal και Harmonic, όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη γεννήτρια G11, δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά για επεμβάσεις στείρωσης ή για ηλεκτροπηξία των σαλπίγγων. Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία για τις συγκεκριμένες επεμβάσεις. Αντενδείξεις Η χρήση της γεννήτριας G11 και των προσαρτημένων εργαλείων αντενδείκνυται όταν, κατά την κρίση του ιατρού, η χειρουργική με χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή υπερήχων δεν συνάδει με το βέλτιστο όφελος του ασθενή. Τα εργαλεία δεν ενδείκνυνται για τομή οστών. Περιγραφή του εργαλείου Η γεννήτρια G11 τροφοδοτεί με ισχύ τα χειρουργικά εργαλεία Harmonic και EnSeal. Η γεννήτρια διαθέτει οθόνη αφής για το χρήστη και έχει μόνο μία θύρα υποδοχής που μπορεί να δεχθεί είτε συσκευή Harmonic είτε συσκευή EnSeal. Η γεννήτρια μπορεί να τροφοδοτήσει παλαιότερες συσκευές με τη χρήση κατάλληλων συνδέσμων (HGA11 για Harmonic και EGA11 για EnSeal). Τρόπος διάθεσης Η γεννήτρια G11 παρέχεται σε ημι-έτοιμη κατάσταση. Το κουτί αποστολής περιέχει τη γεννήτρια G11, καλώδιο ρεύματος και εγχειρίδιο χρήστη. Τα αναλώσιμα εργαλεία EnSeal ή Harmonic της Ethicon Endo-Surgery δεν περιλαμβάνονται σ αυτή τη συσκευασία και πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά. Ο σύνδεσμος της συσκευής Harmonic (HGA11), ο σύνδεσμος της συσκευής EnSeal (EGA11), ο ποδοδιακόπτης (FSW11) και η τροχήλατη βάση (CRT11) διατίθενται επίσης χωριστά. 5 Γεννήτρια G11

6 Εικόνες και Ονοματολογία Μπροστινή πλευρά της γεννήτριας Εικόνα 1 1 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Φωτίζεται με πράσινο χρώμα όταν η γεννήτρια τεθεί σε λειτουργία. 2 ΟΘΟΝΗ/ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ Εμφανίζει πληροφορίες του συστήματος και λειτουργεί ως διασύνδεση για το χειρισμό της συσκευής και την τροποποίηση ρυθμίσεων. 3 ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ/ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Υποδοχή που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των συνδέσμων ή των συσκευών στη γεννήτρια. Πίσω πλευρά της γεννήτριας Εικόνα 2 4 ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Υποδοχή που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του καλωδίου ρεύματος στη γεννήτρια. 5 ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Υποδοχή για τη σύνδεση του ποδοδιακόπτη στη γεννήτρια. 6 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Χρησιμοποιείται ως μέσο σύνδεσης σε αγωγό ισοστάθμισης δυναμικού. Γεννήτρια G11 6

7 Ποδοδιακόπτης Εικόνα 3 7 MIN [ΕΛΑΧ.] (ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΕΝΤΑΛ) Ενεργοποιεί την παροχή ισχύος για συσκευή EnSeal ή ελάχιστη ισχύ για συσκευές Harmonic. 8 MAX [ΜΕΓ.] (ΔΕΞΙ ΠΕΝΤΑΛ) Ενεργοποιεί μέγιστη ισχύ για συσκευές Harmonic. Γενικές προειδοποιήσεις Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα λειτουργεί απολύτως σωστά πριν την χρησιμοποιήσετε για τη στεγανοποίηση ιστού. Ο εξοπλισμός αυτός προορίζεται για χρήση μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό εκπαιδευμένο στην ηλεκτροχειρουργική ή τη χειρουργική υπερήχων. Ακατάλληλη χρήση του εξοπλισμού από ανειδίκευτο ιατρικό προσωπικό ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνη ηλεκτρική ισχύ. Μην χρησιμοποιείται τη συσκευή παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών ή οξειδωτικών αερίων όπως το υποξείδιο του αζώτου (N 2 O) και το οξυγόνο, γιατί ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη. Για τον καθαρισμό και την απολύμανση πρέπει να χρησιμοποιούνται μη εύφλεκτοι παράγοντες, όποτε είναι δυνατόν. Εάν χρησιμοποιούνται εύφλεκτοι παράγοντες για καθαρισμό ή απολύμανση, ή ως διαλυτικά κόλλας, πρέπει να περιμένετε να εξατμιστούν πριν από την εφαρμογή χειρουργικής με χρήση υψηλών συχνοτήτων (HF). Υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης εύφλεκτων διαλυμάτων κάτω από τον ασθενή σε κοιλότητες όπως ο ομφαλός ή σε σωματικές κοιλότητες όπως ο κόλπος. Σ αυτή την περίπτωση, τυχόν συσσωρευμένο υγρό πρέπει να απομακρύνεται πριν από την ηλεκτροχειρουργική επέμβαση. Πρέπει επίσης να είστε προσεκτικοί γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης ενδογενών ή άλλων εύφλεκτων αερίων. Ορισμένα υλικά, όπως το βαμβάκι και η γάζα, όταν κορεσθούν με οξυγόνο ενδέχεται να αναφλεγούν από σπινθήρες που δημιουργούνται κατά τη συνήθη χρήση στη διάρκεια ηλεκτροχειρουργικής επέμβασης. Μην χρησιμοποιείτε τη γεννήτρια G11 σε υγρό περιβάλλον, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Εάν εισέλθουν υγρά στη γεννήτρια G11, πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή για έλεγχο πριν χρησιμοποιηθεί ξανά. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα πολύ κοντά σε πτητικούς διαλύτες, όπως η μεθανόλη ή η αλκοόλη, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη. Αποφεύγετε τη χρήση της γεννήτριας G11 δίπλα ή πάνω σε άλλο εξοπλισμό. Εάν η χρήση της γεννήτριας κοντά ή πάνω σε άλλο εξοπλισμό είναι απαραίτητη, φροντίστε να παρακολουθείτε τόσο τη γεννήτρια G11 όσο και τον άλλο εξοπλισμό, ώστε να διασφαλίσετε την κανονική τους λειτουργία. Παρεμβολές που προκαλούνται από τη χρήση χειρουργικού εξοπλισμού υψηλής συχνότητας μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά τη λειτουργία άλλου ηλεκτρονικού ιατρικού εξοπλισμού, όπως μόνιτορ και απεικονιστικά συστήματα. Ελέγξτε εάν ο ασθενής έχει βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιομετατροπέα/απινιδωτή. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του βηματοδότη ή του εμφυτευμένου καρδιομετατροπέα/απινιδωτή για πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις της ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων σε αυτού του είδους τις συσκευές. Η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων και καλωδίων διαφορετικών από αυτά που προσδιορίζονται ενδέχεται να οδηγήσει σε απρόβλεπτη απόδοση, αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ατρωσία. Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση 7 Γεννήτρια G11

8 από τον χρήστη. Τροποποίηση αυτού του εξοπλισμού μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην ηλεκτρολογική ασφάλεια και τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές. Η μονάδα δεν περιλαμβάνει στο εσωτερικό της εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για σέρβις, επιστρέψτε τη γεννήτρια σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Ethicon Endo-Surgery. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται μόνο σε κεντρικό δίκτυο τροφοδοσίας με προστατευτική γείωση. Για να απομονώσετε τη γεννήτρια G11 από το κεντρικό δίκτυο τροφοδοσίας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πίσω πλευρά της γεννήτριας ή από την πρίζα τοίχου. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση σ αυτά τα σημεία δεν παρεμποδίζεται. Η συσκευή αυτή δεν είναι ασφαλής για χρήση με μαγνητική τομογραφία (MR) ούτε είναι συμβατή με μαγνητική τομογραφία (MR). Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση αγγείων διαμέτρου μέχρι 7 mm το μέγιστο ανάλογα με το εργαλείο που χρησιμοποιείται. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του εργαλείου. Όπως με όλες τις πηγές ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτροχειρουργική, λέιζερ, ή υπέρηχοι), υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους καρκινογένεσης και λοιμώξεων των παραπροϊόντων, όπως ο καπνός και τα αερολύματα, που δημιουργούνται κατά την πήξη ιστού. Τόσο στις ανοικτές όσο και στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, πρέπει να χρησιμοποιείται προστατευτικός εξοπλισμός, όπως προστατευτικά για τα μάτια, μάσκες φιλτραρίσματος και αποτελεσματικός εξοπλισμός απομάκρυνσης καπνού. Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, διασφαλίστε τη διαθεσιμότητα κατάλληλου εφεδρικού εξοπλισμού που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση. Μετά την αφαίρεση του εργαλείου, εξετάστε τον ιστό για αιμόσταση. Εάν δεν έχει επιτευχθεί αιμόσταση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες τεχνικές για την επίτευξή της. Γενικές προφυλάξεις Η οθόνη αφής της γεννήτριας είναι πολύ ευαίσθητη. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα πάνω στην οθόνη αφής. Η αφαίρεση των βιδών από το κάτω μέρος της συσκευής ή το άνοιγμα αυτής της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση και μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες. Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση και ακολουθήστε την κλινική πρακτική του νοσηλευτικού ιδρύματος που αφορά χειρουργικές επεμβάσεις με χρήση υπερήχων, ηλεκτροχειρουργικές, γυναικολογικές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Οι ασφάλειες πρέπει να αντικαθίστανται με ασφάλειες κατάλληλου τύπου και ονομαστικής ισχύος. Βλ. Προδιαγραφές συστήματος. Μην αποστειρώνετε τη γεννήτρια G11. Η αποστείρωση θα προκαλέσει ζημιά στη μονάδα. Μην παρεμποδίζετε τα ανοίγματα στο κάτω μέρος και στην πίσω πλευρά της γεννήτριας G11, γιατί χρησιμεύουν για την κυκλοφορία του απαραίτητου αέρα για την ψύξη της μονάδας. Εάν υπάρχει υποψία ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής με άλλο εξοπλισμό, αλλάξτε τον προσανατολισμό της συσκευής ή απομακρύνετε πιθανές πηγές που προκαλούν παρεμβολές (π.χ., κινητά τηλέφωνα, ραδιόφωνα, κ.λπ.) από το χώρο. Οποιαδήποτε ηλεκτρόδια παρακολούθησης πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις αναλώσιμες απολήξεις της συσκευής όταν χρησιμοποιείται χειρουργικός εξοπλισμός υψηλής συχνότητας και εξοπλισμός παρακολούθησης φυσιολογικής λειτουργίας ταυτόχρονα. Συνιστάται η χρήση συστημάτων παρακολούθησης που περιέχουν συσκευές περιορισμού ρεύματος υψηλής συχνότητας. Η χρήση βελονοειδών ηλεκτροδίων παρακολούθησης δεν συνιστάται. Η ενεργοποίηση συσκευής ραδιοσυχνοτήτων ενώ δεν βρίσκεται σε επαφή με τον ιστό-στόχο ή σε θέση να παρέχει ενέργεια μπορεί να προκαλέσει χωρητική σύζευξη. Ο ασθενής δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με μεταλλικά μέρη που είναι γειωμένα ή που έχουν επαρκή ηλεκτροχωρητικότητα ώστε να λειτουργήσουν ως γείωση (π.χ. βάσεις χειρουργικών τραπεζών, κ.λπ.). Τα καλώδια που συνδέουν τα χειρουργικά ηλεκτρόδια πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τον ασθενή ή με άλλους ακροδέκτες. Εάν η γεννήτρια G11 πρέπει να μετακινηθεί εκτός της αίθουσας του χειρουργείου, συνιστάται η χρήση της τροχήλατης βάσης CRT11. Φροντίστε να έχετε πάντα τον έλεγχο της γεννήτριας και της τροχήλατης βάσης όταν διέρχεστε από κατώφλια. Εξυπηρέτηση πελατών Εγγύηση Η παρούσα εγγύηση, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, θα ερμηνεύονται και θα διέπονται από τη νομοθεσία της Πολιτείας του Οχάιο των Η.Π.Α. Γεννήτρια G11 8

9 Η Ethicon Endo-Surgery παρέχει εγγύηση έναντι οποιασδήποτε ανεπάρκειας του προϊόντος σε ότι αφορά το υλικό κατασκευής και την ποιότητα εργασίας με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται κανονικά και υποβάλλεται σε προληπτική συντήρηση για την αντίστοιχη περίοδο εγγύησης που αναγράφεται παρακάτω. Η υποχρέωση της Ethicon Endo-Surgery σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή ή την αντικατάσταση, κατά την κρίση της, οποιουδήποτε προϊόντος ή μέρους αυτού, το οποίο έχει επιστραφεί στην Ethicon Endo-Surgery ή στον επίσημο διανομέα της εντός της ισχύουσας χρονικής περιόδου που αναγράφεται παρακάτω και η εξέταση του οποίου αποδεικνύει, προς ικανοποίηση της Ethicon Endo-Surgery, ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για οποιοδήποτε προϊόν ή μέρος αυτού, το οποίο: (1) έχει υποστεί σοβαρή βλάβη λόγω χρήσης σε συνδυασμό με συσκευές που κατασκευάζονται ή διανέμονται από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους από την Ethicon Endo-Surgery, (2) έχει επισκευαστεί ή τροποποιηθεί εκτός του εργοστασίου της Ethicon Endo-Surgery με τρόπο που, κατά την κρίση της Ethicon Endo-Surgery, επηρεάζει τη σταθερότητα ή την αξιοπιστία του, (3) έχει υποβληθεί σε εσφαλμένη χρήση, αμέλεια ή ατύχημα, ή (4) χρησιμοποιήθηκαν παράμετροι, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές διαφορετικές από αυτές που υπαγορεύουν ο σχεδιασμός και η χρήση του προϊόντος ή από λειτουργικά ή περιβαλλοντικά πρότυπα για παρόμοια προϊόντα συνήθως αποδεκτά στο χώρο. Τα προϊόντα της Ethicon Endo-Surgery διαθέτουν εγγύηση για τις περιόδους που αναφέρονται παρακάτω μετά την αποστολή τους στον αρχικό αγοραστή: Γεννήτρια και καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας Ένα (1) έτος, εξαρτήματα και εργασία Ποδοδιακόπτης Ένα (1) έτος, εξαρτήματα και εργασία Τροχήλατη βάση Ένα (1) έτος, εξαρτήματα και εργασία ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ή ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ETHICON ENDO-SURGERY ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η ETHICON ENDO-SURGERY ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΤΥΧΑΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΑΠΟ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ. Η Ethicon Endo-Surgery ούτε αναλαμβάνει ούτε εξουσιοδοτεί κανένα άλλο πρόσωπο να αναλάβει για λογαριασμό της οποιαδήποτε άλλη ευθύνη σε σχέση με την πώληση ή τη χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων της Ethicon Endo-Surgery. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις που εκτείνονται πέραν των όρων της παρούσας. Η Ethicon Endo-Surgery διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε προϊόντα που κατασκευάζει ή/ και πωλεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς την υποχρέωση να κάνει τις ίδιες ή παρόμοιες αλλαγές σε προϊόντα που είχε κατασκευάσει ή/και πωλήσει στο παρελθόν. Εξυπηρέτηση πελατών Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της Ethicon Endo-Surgery για οποιαδήποτε βοήθεια ή τεχνική υποστήριξη. Καλέστε στο USE-ENDO ( ) στις Η.Π.Α μόνο. Κεφάλαιο 2 - Οδηγίες Χρήσης - Συσκευές Harmonic Ρύθμιση Προσοχή: Μην παρεμποδίζετε τις οπές εξαερισμού της γεννήτριας για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της γεννήτριας. 1 Ελέγξτε τη γεννήτρια G11 και τη συσκευή Harmonic για ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές που έχουν υποστεί ζημιά. 2 Στερεώστε τη γεννήτρια σωστά στην τροχήλατη βάση της ή σε άλλη κατάλληλη βάση και στη σωστή θέση. 3 Συνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας στην υποδοχή του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της γεννήτριας και σε μία γειωμένη πρίζα τοίχου. Οι απαιτήσεις ισχύος για τη γεννήτρια G11 αναγράφονται στην ετικέτα στο πίσω μέρος της γεννήτριας. 4 Συνδέστε το σύνδεσμο του ποδοδιακόπτη στην υποδοχή του ποδοδιακόπτη στο πίσω μέρος της γεννήτριας εάν απαιτείται. 5 Συνδέστε το εργαλείο Harmonic στη γεννήτρια G11. 9 Γεννήτρια G11

10 Εάν το βύσμα έχει τη μορφή που εικονίζεται παρακάτω, συνδέστε τη συσκευή απευθείας στην υποδοχή της γεννήτριας G11. Εικόνα 4 Εάν το βύσμα έχει τη μορφή που εικονίζεται παρακάτω, χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο ως διασύνδεση μεταξύ της συσκευής και της γεννήτριας. Σύνδεσμος Βύσμα Εικόνα 5 Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η γεννήτρια είναι στερεωμένη στην τροχήλατη βάση ή σε άλλη κατάλληλη βάση πριν την θέσετε σε λειτουργία. 6 Ενεργοποιήστε τη γεννήτρια από το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της γεννήτριας. 7 Η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναμονής ανάβει και το σύστημα θα εκτελέσει την ακολουθία εκκίνησης. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας εκκίνησης ακούγεται ένας ηχητικός τόνος. Όταν η ακολουθία εκκίνησης ολοκληρωθεί, εμφανίζεται η οθόνη εντολής ελέγχου. 8 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτελέσετε τον έλεγχο. 9 Εμφανίζεται η οθόνη ετοιμότητας Harmonic και η γεννήτρια είναι έτοιμη προς χρήση. Γεννήτρια G11 10

11 Επιλογές οθόνης ετοιμότητας Η οθόνη ετοιμότητας Harmonic έχει τις ακόλουθες επιλογές: Εικόνα 6 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του συστήματος. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Δείχνει τη συσκευή που είναι σε χρήση. 3 MIN [ΕΛΑΧ.] Δείχνει τη ρυθμιζόμενη από το χρήστη ελάχιστη στάθμη ισχύος. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η στάθμη ισχύος (με τον ποδοδιακόπτη ή το διακόπτη χειρός), η ένδειξη MIN αναβοσβήνει. Η προεπιλεγμένη στάθμη MIN του συστήματος είναι 3. Για τη συνιστώμενη ελάχιστη στάθμη ισχύος, ανατρέξτε στα ένθετα του εκάστοτε εργαλείου. 4 MAX [ΜΕΓ.] Δείχνει τη ρύθμιση μέγιστης στάθμης ισχύος. Αυτή η ρύθμιση είναι πάντοτε 5. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η στάθμη ισχύος (με τον ποδοδιακόπτη ή το διακόπτη χειρός), η ένδειξη MAX αναβοσβήνει. 5 ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 6 ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε την ελάχιστη (MIN) ρύθμιση ισχύος στην επιθυμητή στάθμη (από 1 έως 5). Η επιλεγμένη στάθμη εμφανίζεται στην οθόνη. Η στάθμη ισχύος μπορεί να ρυθμιστεί όταν η γεννήτρια είναι έτοιμη. Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να μειώσετε την ελάχιστη (MIN) ρύθμιση ισχύος στην επιθυμητή στάθμη (από 1 έως 5). Η επιλεγμένη στάθμη εμφανίζεται στην οθόνη. Η στάθμη ισχύος μπορεί να ρυθμιστεί όταν η γεννήτρια είναι έτοιμη. 7 ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ Αγγίξτε το κουμπί συν ή πλην για να ρυθμίσετε την ένταση των τόνων ενεργοποίησης. Όταν επιλεχθεί η επιθυμητή ένταση ήχου ακούγεται ένας ηχητικός τόνος. Λειτουργία Η μέγιστη ή ελάχιστη ισχύς ενεργοποιείται από τη συσκευή Harmonic ή από τον ποδοδιακόπτη. Χρησιμοποιήστε το αριστερό πεντάλ του ποδοδιακόπτη για να ενεργοποιήσετε ελάχιστη ισχύ και το δεξί πεντάλ για μέγιστη ισχύ. 11 Γεννήτρια G11

12 Κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης ελάχιστης ισχύος, η περιοχή MIN της οθόνης της γεννήτριας θα φωτιστεί πράσινη και θα πάλλεται. Κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης μέγιστης ισχύος, η περιοχή MAX της οθόνης της γεννήτριας φωτίζεται πράσινη και πάλλεται. Κατά την ενεργοποίηση της ισχύος, ξεκινά ηχητική ένδειξη. Η προεπιλεγμένη στάθμη ισχύος είναι 3 για την ελάχιστη. Αγγίξτε το κουμπί αύξησης στάθμης ισχύος ή το κουμπί μείωσης στάθμης ισχύος για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη ισχύος που θέλετε να παράγεται στο συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Σημείωση: Μόνο η ελάχιστη (MIN) στάθμη ισχύος είναι ρυθμιζόμενη. Η μέγιστη (MAX) στάθμη ισχύος είναι ρυθμισμένη πάντα στο 5. Ένταση ήχου Ρυθμίστε την ένταση ήχου με το κουμπί συν ή πλην. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την ένταση ήχου είναι 7. Τερματισμός λειτουργίας Απενεργοποιήστε τη γεννήτρια από το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της μονάδας. Η ακολουθία τερματισμού λειτουργίας δεν μπορεί να ξεκινήσει κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης ισχύος. Κατά τον τερματισμό λειτουργίας, η γεννήτρια διαγράφει όλο το περιεχόμενο από την οθόνη, πληροφορεί το χρήστη εάν απομένουν 10 ή λιγότερες χρήσεις της χειρολαβής για την προσαρτημένη χειρολαβή και εμφανίζει τις κινούμενες εικόνες του τερματισμού λειτουργίας. Βασική πλοήγηση Αγγίξτε το κουμπί για να κάνετε τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις του συστήματος και να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος. Η οθόνη ανοίγει. Κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για περισσότερες επιλογές. Σημείωση: Εάν ενεργοποιηθεί η ισχύς ενόσω βρίσκεστε στο μενού, το παράθυρο κλείνει αυτόματα και επιστρέφετε στην οθόνη ετοιμότητας. Αγγίξτε το κουμπί κλεισίματος X για να βγείτε από οπουδήποτε βρίσκεστε στο μενού. Αγγίξτε το βέλος πίσω για να μεταβείτε στο προηγούμενο μενού από τις οθόνες υπομενού. Φωτεινότητα οθόνης Ενεργ/ση διακόπτη χειρός/ποδοδιακόπτη Γλώσσα Έλεγχος χειρολαβής Πληροφορίες συστήματος Εικόνα 7 Φωτεινότητα οθόνης Επιλέξτε Φωτεινότητα οθόνης για να δείτε μία προεπισκόπηση της οθόνης ετοιμότητας ενόσω ρυθμίζετε τη φωτεινότητα. Αγγίξτε το κουμπί συν ή πλην για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, αγγίξτε το βέλος πίσω ή το κουμπί κλεισίματος για έξοδο από το μενού. Μόλις επιλέξετε νέα ρύθμιση φωτεινότητας, η ρύθμιση αυτή γίνεται η νέα προεπιλογή του συστήματος. Ενεργοποίηση διακόπτη χειρός / ποδοδιακόπτη Επιλέξτε την ενεργοποίηση διακόπτη χειρός ή την ενεργοποίηση ποδοδιακόπτη ή και τις δύο στην οθόνη Ενεργοποίηση διακόπτη χειρός / ποδοδιακόπτη κατά τη διάρκεια της εκκίνησης. Αυτή η επιλογή μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η τρέχουσα ρύθμιση υποδεικνύεται από μία τελεία ενώ η τρέχουσα επιλογή φωτίζεται πράσινη. Γεννήτρια G11 12

13 Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, αγγίξτε το βέλος πίσω ή το κουμπί κλεισίματος για έξοδο από το μενού. Γλώσσα Επιλέξτε την γλώσσα προτίμησης από τις επιλογές της οθόνης Γλώσσα. Υπάρχουν έξι επιλογές γλώσσας. Η γλώσσα προεπιλογής είναι τα Αγγλικά. Μόλις ο χρήστης επιλέξει και επιβεβαιώσει την επιλογή νέας γλώσσας, η γλώσσα αυτή γίνεται η νέα γλώσσα προεπιλογής του συστήματος. Αγγίξτε την επιθυμητή επιλογή. Εμφανίζεται μία οθόνη επιβεβαίωσης. Επιλέξτε OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή γλώσσας ή Ακύρωση για να ακυρώσετε την αλλαγή γλώσσας. Έλεγχος χειρολαβής Επιλέξτε Έλεγχος χειρολαβής για να ελέγξετε εάν η χειρολαβή λειτουργεί κανονικά, τοποθετώντας μία δοκιμαστική απόληξη και εκτελώντας τον έλεγχο χωρίς να έχετε προσαρτήσει εργαλείο. Στην οθόνη εμφανίζονται οδηγίες και αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη χειρολαβή που υποβάλλεται σε έλεγχο. Πληροφορίες συστήματος Επιλέξτε Πληροφορίες συστήματος για να δείτε συνοπτικές πληροφορίες που αφορούν τη γεννήτρια και την τρέχουσα συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη γεννήτρια. Το προσωπικό του νοσοκομείου μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να προσδιορίσει εάν πρέπει να γίνει παραγγελία νέας χειρολαβής. Στην οθόνη αυτή μπορείτε να δείτε επίσης την τρέχουσα αναθεώρηση λογισμικού της γεννήτριας που είναι εγκατεστημένη. Πληροφορίες Biomed Η επιλογή Πληροφορίες Biomed επιτρέπει στους τεχνικούς να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν κάθε σφάλμα που συνέβη στη γεννήτρια και επιτρέπει την πρόσβαση σε μία οθόνη Τρόπος λειτουργίας Biomed η οποία εμφανίζει δεδομένα κατά τη διάρκεια χρήσης του εργαλείου. Αγγίξτε το βέλος πίσω ή το κουμπί κλεισίματος για έξοδο από την οθόνη αυτή. Προειδοποίηση Η ενεργός λεπίδα ενός εργαλείου Harmonic θερμαίνει τον ιστό μέσω τριβής και προορίζεται να παρέχει επαρκή τριβή και δύναμη διάτμησης για την κοπή και πήξη του ιστού που είναι σε επαφή με την ενεργό λεπίδα. Ως εκ τούτου, ο χρήστης πρέπει να είναι προσεκτικός κατά τη χρήση της λεπίδας, του βραχίονα σύσφιξης και του άπω τμήματος του άξονα καθώς ενδέχεται να είναι πολύ θερμά. Πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τη θερμοκρασία μπορεί να υπάρχουν στις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε εργαλείου. Κεφάλαιο 3 - Οδηγίες Χρήσης - Συσκευές EnSeal Ρύθμιση Προσοχή: Μην παρεμποδίζετε τις οπές εξαερισμού της γεννήτριας για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της γεννήτριας. 1 Ελέγξτε τη γεννήτρια G11 και τη συσκευή EnSeal για ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές που έχουν υποστεί ζημιά. 2 Στερεώστε τη γεννήτρια σωστά στην τροχήλατη βάση της ή σε άλλη κατάλληλη βάση και στη σωστή θέση. 3 Συνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας στην υποδοχή του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της γεννήτριας και σε μία γειωμένη πρίζα τοίχου. Οι απαιτήσεις ισχύος για τη γεννήτρια G11 αναγράφονται στην ετικέτα στο πίσω μέρος της γεννήτριας. 4 Συνδέστε το σύνδεσμο του ποδοδιακόπτη στην υποδοχή του ποδοδιακόπτη στο πίσω μέρος της γεννήτριας εάν απαιτείται. 5 Συνδέστε τη συσκευή στεγανοποίησης ιστού EnSeal στη γεννήτρια G11. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του εργαλείου. Εάν το βύσμα έχει τη μορφή που εικονίζεται παρακάτω, συνδέστε τη συσκευή απευθείας στην υποδοχή της γεννήτριας G Γεννήτρια G11

14 Εικόνα 8 Εάν το βύσμα έχει τη μορφή που εικονίζεται παρακάτω, χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο ως διασύνδεση μεταξύ της συσκευής και της γεννήτριας. Σύνδεσμος Βύσμα Εικόνα 9 Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η γεννήτρια είναι στερεωμένη στην τροχήλατη βάση ή σε άλλη κατάλληλη βάση πριν την θέσετε σε λειτουργία. 6 Ενεργοποιήστε τη γεννήτρια από το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της γεννήτριας. 7 Η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναμονής ανάβει και το σύστημα θα εκτελέσει την ακολουθία εκκίνησης. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας εκκίνησης ακούγεται ένας ηχητικός τόνος. Μόλις ολοκληρωθεί η ακολουθία εκκίνησης, εμφανίζεται η οθόνη ετοιμότητας EnSeal και η γεννήτρια είναι έτοιμη προς χρήση. Επιλογές οθόνης ετοιμότητας Η οθόνη ετοιμότητας EnSeal έχει τις επιλογές που ακολουθούν: 2 Έτοιμο Εικόνα 10 Γεννήτρια G11 14

15 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Χρησιμοποιείται για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του συστήματος. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Δείχνει τη συσκευή που είναι σε χρήση. 3 ΕΤΟΙΜΟ Οθόνη ετοιμότητας συστήματος. 4 ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ Αγγίξτε το κουμπί συν ή πλην για να ρυθμίσετε την ένταση των τόνων ενεργοποίησης. Όταν επιλεχθεί η επιθυμητή ένταση ήχου ακούγεται ένας ηχητικός τόνος. Λειτουργία Η παροχή ισχύος ενεργοποιείται από τη συσκευή EnSeal ή από το αριστερό πεντάλ του ποδοδιακόπτη. Η συσκευή EnSeal έχει μόνο έναν τρόπο λειτουργίας. Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις στάθμης ισχύος. Κατά την ενεργοποίηση της ισχύος, ξεκινά ηχητική ένδειξη. Όταν η τιμή της αντίστασης φθάσει στο ανώτερο όριο και προτού προωθήσετε πλήρως τη λεπίδα, η ηχητική ένδειξη αλλάζει σε τόνο υψηλότερης συχνότητας. Όταν η τιμή της αντίστασης φθάσει στο ανώτερο όριο και η λεπίδα έχει προωθηθεί πλήρως (η λαβή έχει κλείσει εντελώς), ακούγεται ένα απλό ηχητικό σήμα, υποδεικνύοντας την ολοκλήρωση του κύκλου. Προωθείτε πάντα τη λεπίδα υπό ισχύ. Το απλό ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ολοκλήρωση του κύκλου είναι η μοναδική ένδειξη ολοκλήρωσης κύκλου και κοπής. Ένταση ήχου Ρυθμίστε την ένταση ήχου με το κουμπί συν ή πλην. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την ένταση ήχου είναι 7. Τερματισμός λειτουργίας Απενεργοποιήστε τη γεννήτρια από το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της μονάδας. Η ακολουθία τερματισμού λειτουργίας δεν μπορεί να ξεκινήσει κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης ισχύος. Κατά τον τερματισμό λειτουργίας, η γεννήτρια διαγράφει όλο το περιεχόμενο από την οθόνη και εμφανίζει τις κινούμενες εικόνες του τερματισμού λειτουργίας. Βασική πλοήγηση Αγγίξτε το κουμπί για να κάνετε τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις του συστήματος και να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος. Η οθόνη ανοίγει. Κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για περισσότερες επιλογές. Σημείωση: Εάν ενεργοποιηθεί η ισχύς ενόσω βρίσκεστε στο μενού, το παράθυρο κλείνει αυτόματα και επιστρέφετε στην οθόνη ετοιμότητας. Αγγίξτε το κουμπί κλεισίματος X για να βγείτε από οπουδήποτε βρίσκεστε στο μενού. Αγγίξτε το βέλος πίσω για να μεταβείτε στο προηγούμενο μενού από τις οθόνες υπομενού. 15 Γεννήτρια G11

16 Φωτεινότητα οθόνης Ενεργ/ση διακόπτη χειρός/ποδοδιακόπτη Γλώσσα Πληροφορίες συστήματος Πληροφορίες Biomed Εικόνα 11 Φωτεινότητα οθόνης Επιλέξτε Φωτεινότητα οθόνης για να δείτε μία προεπισκόπηση της οθόνης ετοιμότητας ενόσω ρυθμίζετε τη φωτεινότητα. Αγγίξτε το κουμπί συν ή πλην για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, αγγίξτε το βέλος πίσω ή το κουμπί κλεισίματος για έξοδο από το μενού. Μόλις επιλέξετε νέα ρύθμιση φωτεινότητας, η ρύθμιση αυτή γίνεται η νέα προεπιλογή του συστήματος. Ενεργοποίηση διακόπτη χειρός / ποδοδιακόπτη Επιλέξτε την ενεργοποίηση διακόπτη χειρός ή την ενεργοποίηση ποδοδιακόπτη ή και τις δύο στην οθόνη Ενεργοποίηση διακόπτη χειρός / ποδοδιακόπτη κατά τη διάρκεια της εκκίνησης. Αυτή η επιλογή μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η τρέχουσα ρύθμιση υποδεικνύεται από μία τελεία ενώ η τρέχουσα επιλογή φωτίζεται πράσινη. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, αγγίξτε το βέλος πίσω ή το κουμπί κλεισίματος για έξοδο από το μενού. Γλώσσα Επιλέξτε την γλώσσα προτίμησης από τις επιλογές της οθόνης Γλώσσα. Υπάρχουν έξι επιλογές γλώσσας. Η γλώσσα προεπιλογής είναι τα Αγγλικά. Μόλις ο χρήστης επιλέξει και επιβεβαιώσει την επιλογή νέας γλώσσας, η γλώσσα αυτή γίνεται η νέα γλώσσα προεπιλογής του συστήματος. Αγγίξτε την επιθυμητή επιλογή. Εμφανίζεται μία οθόνη επιβεβαίωσης. Επιλέξτε OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή γλώσσας ή Ακύρωση για να ακυρώσετε την αλλαγή γλώσσας. Πληροφορίες συστήματος Επιλέξτε Πληροφορίες συστήματος για να δείτε συνοπτικές πληροφορίες που αφορούν τη γεννήτρια και την τρέχουσα συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη γεννήτρια. Στην οθόνη αυτή μπορείτε να δείτε επίσης την τρέχουσα αναθεώρηση λογισμικού της γεννήτριας που είναι εγκατεστημένη. Πληροφορίες Biomed Η επιλογή Πληροφορίες Biomed επιτρέπει στους τεχνικούς να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν κάθε σφάλμα που συνέβη στη γεννήτρια. Κεφάλαιο 4 - Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων και περιγραφή οθονών Αντιμετώπιση γενικών προβλημάτων Ενημερωτικές οθόνες Η διασύνδεση με το χρήστη της γεννήτριας G11 διαθέτει διάφορες ενημερωτικές οθόνες οι οποίες εξασφαλίζουν αποτελεσματική χρήση της γεννήτριας. Οι ενημερωτικές οθόνες έχουν μαύρο υπόβαθρο για να ξεχωρίζουν από τις οθόνες συναγερμών που παρουσιάζονται παρακάτω. Γεννήτρια G11 16

17 Σύστημα συναγερμών Η γεννήτρια G11 περιλαμβάνει ενσωματωμένο σύστημα διαγνωστικού ελέγχου το οποίο παρακολουθεί τη λειτουργία της γεννήτριας και των βοηθητικών εξαρτημάτων και εμφανίζει είτε ενημερωτικές οθόνες είτε συναγερμούς χωρίς καθυστέρηση. Εκτός από τους ηχητικούς συναγερμούς, ο χειρουργός ή το νοσηλευτικό προσωπικό μπορούν να ελέγχουν άνετα από το χειρουργικό πεδίο την οθόνη συναγερμών στο μπροστινό μέρος της γεννήτριας. Όλοι οι συναγερμοί αφορούν τεχνικά θέματα και βασίζονται σε ηλεκτρικές παραμέτρους. Δεν υπάρχουν συναγερμοί φυσιολογικών λειτουργιών που ενεργοποιούνται από τη γεννήτρια G11. Οι ρυθμίσεις συναγερμών δεν μπορούν να τροποποιηθούν από το χειριστή ούτε μπορεί να επαναπροσδιοριστεί η προτεραιότητά τους. Οι ρυθμίσεις συναγερμών δεν προσαρμόζονται επίσης με εισαγωγή δεδομένων από το χειριστή ούτε αλλάζουν σε περίπτωση απώλειας ισχύος. Ο αυτόματος έλεγχος ισχύος (POST) επαληθεύει τη λειτουργία της γεννήτριας. Επειδή οι συναγερμοί είναι ενσωματωμένοι στους αλγόριθμους του λογισμικού που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία των κατάλληλων εργαλείων, ο έλεγχος POST επαληθεύει επίσης τη λειτουργία των συναγερμών. Επομένως, δεν απαιτείται ξεχωριστός έλεγχος για την επαλήθευση της λειτουργίας των συναγερμών. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου POST, η γεννήτρια εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα ώστε ο χρήστης να μπορεί να επαληθεύσει ότι η έξοδος ήχου λειτουργεί. Η οπτική έξοδος μπορεί επίσης να επαληθευτεί μέσω των οθονών εκκίνησης. Ο ήχος συναγερμού δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί αλλά ο ήχος σταματά αυτόματα όταν ο χρήστης διακόψει την ενεργοποίηση του εργαλείου. Συναγερμοί και άλλα συμβάντα καταγράφονται στη γεννήτρια. Το αρχείο καταγραφής διατηρείται μετά την αποσύνδεση ισχύος και ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτό μέσω της οθόνης biomed. Δεν υπάρχει σήμα υπενθύμισης. Στάθμη ηχητικής ισχύος Συναγερμοί μεσαίου επιπέδου: Μεγαλύτερη από 75 dba (μη ρυθμιζόμενη) Συναγερμοί χαμηλού επιπέδου: Μεταξύ 70 και 75 dba (μη ρυθμιζόμενη) Ορισμοί συναγερμών Στη γεννήτρια G11 χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες προτεραιότητες συναγερμών. Όλοι οι συναγερμοί διακόπτουν τη λειτουργία της γεννήτριας και οι συναγερμοί υψηλής προτεραιότητας τίθενται σε προτεραιότητα σε σχέση με συναγερμούς χαμηλότερης προτεραιότητας. Επειδή οποιοσδήποτε συναγερμός διακόπτει τη λειτουργία, εμφανίζεται μόνο ένας συναγερμός τη φορά. Συναγερμοί χαμηλής προτεραιότητας Απαιτούν προσοχή του προσωπικού του χειρουργείου για συνεχή, αποτελεσματική εκτέλεση της διαδικασίας. Ένα πρόβλημα χαμηλής προτεραιότητας υπό κανονικές συνθήκες δεν οδηγεί σε επικίνδυνη κατάσταση ακόμη και αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί οπωσδήποτε προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Η οθόνη έχει έντονο κίτρινο υπόβαθρο και ένα σύμβολο συναγερμού χαμηλής προτεραιότητας. Ο συναγερμός χαμηλής προτεραιότητας συνοδεύεται από έναν ηχητικό συναγερμό δύο τόνων. Συναγερμοί μεσαίας προτεραιότητας Απαιτούν άμεση παρέμβαση του προσωπικού του χειρουργείου για να μειωθεί ή να μετριαστεί μια επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση αυτού του συναγερμού μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Η οθόνη έχει έντονο κίτρινο υπόβαθρο και ένα σύμβολο συναγερμού μεσαίας προτεραιότητας που αναβοσβήνει. Ο συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας συνοδεύεται από έναν ηχητικό συναγερμό τριών τόνων. Συναγερμοί υψηλής προτεραιότητας Δεν υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες να ενεργοποιούν συναγερμούς υψηλής προτεραιότητας στη γεννήτρια G11. Ακολουθούν γενικοί συναγερμοί χαμηλής προτεραιότητας: Οπτικοί συναγερμοί Περιγραφή Ενέργειες αντιμετώπισης προβλημάτων Ενεργοποιήστε ξανά Ανιχνεύθηκαν δύο ενεργοποιήσεις διακόπτη: ΧΕΙΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Ενεργοποιήστε ξανά το εργαλείο για να συνεχίσετε. Δύο διακόπτες ενεργοποίησης είναι κλειστοί στο σύστημα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω εμπλοκής του διακόπτη ή κλεισίματος ενός πρόσθετου διακόπτη λόγω απροσεξίας. Ενεργοποιήστε ξανά το εργαλείο για να συνεχίσετε. Εάν το προσωπικό του χειρουργείου έχει ενεργοποιήσει μόνο έναν διακόπτη, αντικαταστήστε το εργαλείο ή τον ποδοδιακόπτη που μπορεί να φέρει τον διακόπτη που έχει πάθει εμπλοκή. 17 Γεννήτρια G11

18 Επανεκκίνηση γεννήτριας Επανεκκινήστε τη γεννήτρια για επαναφορά συστήματος και συνέχεια. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της EES. Πατήστε OK για συνέχεια Πατήστε OK για επαναφορά συστήματος και συνέχεια. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της EES. OK Απαιτείται επαναφορά του συστήματος. Απαιτείται επαναφορά του συστήματος. Αφαιρέστε το εργαλείο από την τομή και απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη γεννήτρια χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά. Εάν το πρόβλημα επιμένει, στείλτε τη γεννήτρια σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Ethicon Endo-Surgery. Πατήστε OK για να επαναφέρετε το σύστημα στην κατάσταση που ήταν προτού παρουσιαστεί το σφάλμα. Εάν το πρόβλημα επιμένει, στείλτε τη γεννήτρια σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Ethicon Endo-Surgery. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της EES Ανιχνεύτηκε σφάλμα ανεμιστήρα ψύξης. Υποδηλώνει την ύπαρξη εσωτερικού σφάλματος με τους ανεμιστήρες ψύξης της γεννήτριας. Στείλτε τη γεννήτρια σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Ethicon Endo-Surgery. Υπερθέρμανση γεννήτριας Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια από τις οπές εξαερισμού. Η γεννήτρια υπερθερμαίνεται. Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια από τις οπές εξαερισμού στην πίσω και κάτω πλευρά της γεννήτριας. Εάν οι οπές εξαερισμού δεν παρεμποδίζονται και το πρόβλημα παραμένει, επιστρέψτε τη γεννήτρια σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Ethicon Endo-Surgery. Απαιτείται αναβάθμιση λογισμικού για λειτουργία συσκευής Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της EES Η συσκευή απαιτεί αναβάθμιση λογισμικού της γεννήτριας. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Ethicon Endo-Surgery για αναβάθμιση του λογισμικού. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της EES Οποιοδήποτε γενικό πρόβλημα με το σύστημα. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Ethicon Endo- Surgery. Αντιμετώπιση προβλημάτων για συσκευές Harmonic Σημείωση: Οι συναγερμοί που ακολουθούν αφορούν συσκευές Harmonic που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη γεννήτρια G11. Γεννήτρια G11 18

19 Συναγερμοί Η γεννήτρια G11 υποστηρίζει τους συναγερμούς που ακολουθούν για να βοηθήσει στον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη χρήση συσκευών Harmonic. Οι συμβουλές που παρέχονται στον κατάλογο που ακολουθεί προορίζονται για συμπληρωματική βοήθεια και όχι για να υποκαταστήσουν την κλινική κρίση και παρατήρηση. Εκτός από τις ασφάλειες, η γεννήτρια G11 δεν περιέχει άλλα εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χειριστή. Για αντικατάσταση ή σέρβις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Ethicon Endo-Surgery ή τον τοπικό αντιπρόσωπο. Οπτικοί συναγερμοί Περιγραφή Ενέργειες αντιμετώπισης προβλημάτων Δεν υπάρχουν άλλες χρήσεις Αντικαταστήστε τη χειρολαβή. Δεν υπάρχουν άλλες χρήσεις Αντικαταστήστε τη χειρολαβή. Η χειρολαβή συμπλήρωσε τη λειτουργική της ζωή. Αντικαταστήστε τη χειρολαβή. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της Ethicon Endo- Surgery (καλέστε στο USE- ENDO ( ) μόνο στις Η.Π.Α.) για να συζητήσετε λύσεις και διαδικασίες διάθεσης απορριμμάτων στην περιοχή σας. Αντικαταστήστε τη χειρολαβή Αντικαταστήστε τη χειρολαβή Η χειρολαβή δεν εκτέλεσε τους εσωτερικούς ελέγχους και η γεννήτρια δεν θα είναι ικανή να λειτουργήσει τη χειρολαβή αξιόπιστα. Αντικαταστήστε τη χειρολαβή. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της Ethicon Endo- Surgery (καλέστε στο USE- ENDO ( ) μόνο στις Η.Π.Α.) για να συζητήσετε λύσεις και διαδικασίες διάθεσης απορριμμάτων στην περιοχή σας. Ελαττώστε την πίεση στη λεπίδα Ενεργοποιήστε ξανά το εργαλείο για να συνεχίσετε. Το εργαλείο φορτώθηκε έως του σημείου να διακοπεί η έξοδος ισχύος. Ελαττώστε την πίεση στο εργαλείο ή αλλάξτε του θέση ώστε να υπάρχει λιγότερος ιστός στις σιαγόνες. Απελευθερώστε το διακόπτη ενεργοποίησης και ενεργοποιήστε ξανά το εργαλείο για να συνεχίσετε. 19 Γεννήτρια G11

20 Αφαιρέστε το εργαλείο από τον ασθενή Επόμενο Η οθόνη αυτή είναι εισαγωγική περαιτέρω διαγνωστικού ελέγχου. Για να αποφευχθεί ακούσια ιστική βλάβη κατά τη διάρκεια του διαγνωστικού ελέγχου, ζητείται από το χειρουργό να απομακρύνει το εργαλείο από την τομή πριν προχωρήσει. Απομακρύνετε το εργαλείο από την τομή. Όταν απομακρύνετε το εργαλείο, αγγίξτε το κουμπί Επόμενο για περισσότερες οδηγίες διαγνωστικού ελέγχου. Αντικατάσταση εργαλείου Ανιχνεύθηκε σφάλμα λεπίδας. Έξοδος χειρολαβής από πρίζα & αντικατάσταση εργαλείου. Το εργαλείο Harmonic ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Βγάλτε από την πρίζα τη χειρολαβή και αντικαταστήστε το εργαλείο. Σφίξτε τη διάταξη Σφίξτε τη διάταξη Επόμενο Το εργαλείο ενδέχεται να μην έχει συναρμολογηθεί σωστά στη χειρολαβή. Πατήστε το κουμπί Επόμενο για να συνεχίσετε. Σφίξτε ξανά το εργαλείο. Βεβαιωθείτε ότι με το ένα χέρι κρατάτε το κατάλληλο ροπόκλειδο και με το άλλο τη χειρολαβή (όχι το εργαλείο). Επόμενο Ανοίξτε τις σιαγόνες κατά τον έλεγχο Εάν χρησιμοποιείτε ψαλίδι, διατηρείτε τις σιαγόνες της συσκευής ανοικτές κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Πατήστε Επόμενο για να προχωρήσετε, για να επαναλάβετε τη δοκιμή με τις σιαγόνες ανοικτές. Επόμενο Ανοίξτε τις σιαγόνες κατά τον έλεγχο Εάν χρησιμοποιείτε ψαλίδι, διατηρείτε τις σιαγόνες της συσκευής ανοικτές κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Πατήστε Επόμενο για να προχωρήσετε, για να επαναλάβετε τη δοκιμή με τις σιαγόνες ανοικτές. Επόμενο Αντικατάσταση εργαλείου Ανιχνεύθηκε σφάλμα εργαλείου. Έξοδος χειρολαβής από πρίζα & αντικατάσταση εργαλείου. Δείχνει την ύπαρξη εσωτερικού σφάλματος του εργαλείου που δεν του επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί. Βγάλτε από την πρίζα τη χειρολαβή και αντικαταστήστε το εργαλείο. Σημείωση: Αν πολλά εργαλεία εμφάνισαν σφάλμα εργαλείου στην ίδια χειρολαβή, δοκιμάστε να αντικαταστήσετε τη χειρολαβή για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα σχετίζεται με τα εργαλεία. Γεννήτρια G11 20

21 Ενεργοποιήστε ξανά Ενεργοποιήστε ξανά το εργαλείο για επαναφορά συστήματος και συνέχεια Απαιτείται επαναφορά του συστήματος. Ενεργοποιήστε ξανά το εργαλείο για να επαναφέρετε το σύστημα και να συνεχίσετε. Αντικατάσταση εργαλείου Ανιχνεύθηκε σφάλμα εργαλείου. Έξοδος χειρολαβής από πρίζα & αντικατάσταση εργαλείου. Δείχνει εσωτερικό πρόβλημα με το κύκλωμα αναγνώρισης εργαλείου. Ορισμένες προηγμένες συσκευές διαθέτουν ειδικό κύκλωμα για να την αναγνώριση της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στη γεννήτρια και την προσαρμογή της ισχύος εξόδου της γεννήτριας στην εν λόγω συσκευή. Βγάλτε από την πρίζα τη χειρολαβή και αντικαταστήστε το εργαλείο. Αλλάξτε χειρολαβή Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της EES για έλεγχο της τωρινής χειρολαβής για σφάλματα. Αν το πρόβλημα επιμένει, αντικαταστήστε το όργανο. Αλλάξτε χειρολαβή Υποδηλώνει την ύπαρξη εσωτερικού σφάλματος που μπορεί να αφορά είτε τη χειρολαβή είτε το εργαλείο. Αλλάξτε πρώτα τη χειρολαβή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της EES για να ελέγξετε την υπάρχουσα χειρολαβή για τυχόν σφάλματα. Εάν το πρόβλημα επιμένει, βγάλτε από την πρίζα τη χειρολαβή και αντικαταστήστε το εργαλείο. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της EES για έλεγχο της τωρινής χειρολαβής για σφάλματα. Αν το πρόβλημα επιμένει, αντικαταστήστε το όργανο. Αντιμετώπιση προβλημάτων συσκευών EnSeal Σημείωση: Οι συναγερμοί που ακολουθούν αφορούν συσκευές EnSeal που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη γεννήτρια G11. Συναγερμοί Η γεννήτρια G11 υποστηρίζει τους συναγερμούς που ακολουθούν για να βοηθήσει στον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη χρήση συσκευών στεγανοποίησης ιστού EnSeal. Οι συμβουλές που παρέχονται στον κατάλογο που ακολουθεί προορίζονται για συμπληρωματική βοήθεια και όχι για να υποκαταστήσουν την κλινική κρίση και παρατήρηση. Εκτός από τις ασφάλειες, η γεννήτρια G11 δεν περιέχει άλλα εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χειριστή. Για αντικατάσταση ή σέρβις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Ethicon Endo-Surgery ή τον τοπικό αντιπρόσωπο. Οπτικοί συναγερμοί Περιγραφή Ενέργειες αντιμετώπισης προβλημάτων Αλλάξτε θέση στις σιαγόνες και ενεργοποιήστε ξανά Το εργαλείο ενεργοποιείται σε ιστό χαμηλής αντίστασης (λεπτό ιστό) ή σε μέταλλα (όπως συνδετήρες, κλιπ, διαστολείς ή σφιγκτήρες). Αλλάξτε τη θέση των σιαγόνων του εργαλείου και ενεργοποιήστε ξανά. 21 Γεννήτρια G11

22 Αντικατάσταση εργαλείου Ο ίδιος συναγερμός ενεργοποιήθηκε τρεις φορές διαδοχικά. Πιθανόν να υπάρχει πρόβλημα στο εργαλείο. Αντικαταστήστε το εργαλείο. Αντικατάσταση εργαλείου Αντικατάσταση εργαλείου Ανιχνεύθηκε σφάλμα εργαλείου. Δείχνει εσωτερικό πρόβλημα με το κύκλωμα αναγνώρισης εργαλείου. Ορισμένες προηγμένες συσκευές διαθέτουν ειδικό κύκλωμα για να την αναγνώριση της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στη γεννήτρια και την προσαρμογή της ισχύος εξόδου της γεννήτριας στην εν λόγω συσκευή. Αντικαταστήστε το εργαλείο. Ενεργοποιήστε ξανά Ενεργοποιήστε ξανά το εργαλείο για επαναφορά συστήματος και συνέχεια. Αν το πρόβλημα επιμένει, αντικαταστήστε το όργανο. Απαιτείται επαναφορά του συστήματος. Ενεργοποιήστε ξανά το εργαλείο για να επαναφέρετε το σύστημα και να συνεχίσετε. Εάν το πρόβλημα επιμένει, αντικαταστήστε το εργαλείο. Κλείστε τις σιαγόνες πάνω στον ιστό και ενεργοποιήστε ξανά. Πρόκειται για συναγερμό μεσαίας προτεραιότητας. Η γεννήτρια δεν μπορεί να τροφοδοτήσει με ενέργεια. (Το εργαλείο μπορεί να κόψει ιστό χωρίς στεγανοποίηση εάν ο χειρουργός προωθήσει τη λεπίδα.) Εάν οι σιαγόνες του εργαλείου είναι ανοικτές, κλείστε τις σιαγόνες πάνω στον ιστό και ενεργοποιήστε ξανά. Εάν οι σιαγόνες είναι κλειστές πάνω στον ιστό και ηχήσει αυτός ο συναγερμός, μην προωθήσετε τη λεπίδα. Εάν προωθήσετε τη λεπίδα, μην απελευθερώσετε το εργαλείο. Πριν απελευθερώσετε το εργαλείο, χρησιμοποιήστε περισσότερους σφιγκτήρες κατά το δέον, για να αποτραπεί η απώλεια αίματος. Γεννήτρια G11 22

23 Περιγραφή οθονών Γενικές οθόνες Οθόνη Περιγραφή Ethicon Endo-Surgery (Σημείωση: Εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του συστήματος.) Εκκίνηση Εκκίνηση (Σημείωση: Το σύστημα εκκινεί.) Δεν βρέθηκε συσκευή Συνδέστε συσκευή για να συνεχίσετε. Δεν βρέθηκε συσκευή: Συνδέστε συσκευή για να συνεχίσετε. (Σημείωση: Πατήστε για το μενού.) Ενεργ/ση διακόπτη χειρός/ποδοδιακόπτη Γλώσσα Πληροφορίες συστήματος Καταγραφές συμβάντων συστήματος : Ενεργοποίηση διακόπτη χειρός / ποδοδιακόπτη Γλώσσα Πληροφορίες συστήματος Αρχείο καταγραφής συμβάντων συστήματος Έτοιμο το σύστημα Έτοιμο το σύστημα (Σημείωση: Η εκκίνηση του συστήματος ολοκληρώθηκε.) Ενεργ/ση διακόπτη χειρός/ποδοδιακόπτη Ενεργό με χειρο/ποδοδιακόπτη Ενεργό μόνο με χειροδιακόπτη Ενεργό μόνο με ποδοδιακόπτη Ενεργοποίηση διακόπτη χειρός / ποδοδιακόπτη: Διακόπτης χειρός και ποδοδιακόπτης ενεργοί και οι δύο Μόνο ο διακόπτης χειρός ενεργός Μόνο ο ποδοδιακόπτης ενεργός 23 Γεννήτρια G11

24 Γλώσσα Γλώσσα: Αγγλικά Γερμανικά Γαλλικά Ιταλικά Ισπανικά Γλώσσα Γλώσσα: Ισπανικά Ρωσικά Σουηδικά Φιλανδικά Δανικά Γλώσσα Γλώσσα: Δανικά Ολλανδικά Πορτογαλικά Νορβηγικά Ελληνικά Γλώσσα Γλώσσα: Ελληνικά Πολωνικά Τσεχικά Σλοβακικά Ουγγρικά Γλώσσα Γλώσσα: Ουγγρικά Ρουμανικά Τουρκικά ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΡΑ Ελληνικά Cancel to return to English. Η τρέχουσα επιλεγμένη γλώσσα είναι (όνομα γλώσσας). Πατήστε Cancel για να επιστρέψετε στην προηγούμενη γλώσσα. Cancel Αναγνώριση συσκευής Αναγνώριση συσκευής (Σημείωση: Το σύστημα αναγνωρίζει τη νέα συσκευή που μόλις συνδέθηκε στη γεννήτρια.) Γεννήτρια G11 24

25 Τερματισμός σε εξέλιξη Τερματισμός λειτουργίας (Σημείωση: Η λειτουργία του συστήματος τερματίζεται.) Οθόνες Harmonic Οθόνη Περιγραφή Απομένουν 7 χρήσεις Αντικαταστήστε τη χειρολαβή μετά από 7 χρήσεις Απομένουν (Αριθμός χρήσεων): Αντικαταστήστε τη χειρολαβή μετά από (Χ) χρήσεις. Απομένουν 7 χρήσεις Αντικαταστήστε τη χειρολαβή μετά από 7 χρήσεις Απομένουν (Αριθμός χρήσεων): Αντικαταστήστε τη χειρολαβή μετά από (Χ) χρήσεις. Ενεργοποιήστε το εργαλείο για 2 δευτ. για να εκτελέσετε έλεγχο Αν χρησιμοποιείτε ψαλίδι, ανοίξτε τις σιαγόνες κατά τον έλεγχο. Ενεργοποιήστε το εργαλείο για 2 δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε έλεγχο. Εάν χρησιμοποιείτε ψαλίδι, ανοίξτε τις σιαγόνες κατά τη διάρκεια του ελέγχου. (Σημείωση: Πατήστε για το μενού.) Ενεργοποιήστε το εργαλείο για 2 δευτ. για να εκτελέσετε έλεγχο Αν χρησιμοποιείτε ψαλίδι, ανοίξτε τις σιαγόνες κατά τον έλεγχο. Ενεργοποιήστε το εργαλείο για 2 δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε έλεγχο. Εάν χρησιμοποιείτε ψαλίδι, ανοίξτε τις σιαγόνες κατά τη διάρκεια του ελέγχου. (Σημείωση: Πατήστε για το μενού.) Έλεγχος Έλεγχος (Σημείωση: Διενεργείται έλεγχος του συστήματος.) Ενεργ/ση με ποδοδιακόπτη ανενεργή Ενεργοποίηση με ποδοδιακόπτη απενεργοποιημένη (Σημείωση: Ενεργοποιήστε ξανά με το διακόπτη χειρός ή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις. Πατήστε για το μενού.) 25 Γεννήτρια G11

26 Ενεργ/ση με χειροδιακόπτη ανενεργή Ενεργοποίηση με διακόπτη χειρός απενεργοποιημένη (Σημείωση: Ενεργοποιήστε ξανά με τον ποδοδιακόπτη ή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις. Πατήστε για το μενού.) Ελαττώστε την πίεση στη λεπίδα Ελαττώστε την πίεση στη λεπίδα (Σημείωση: Πατήστε για το μενού.) Καθαρίστε λεπίδα Αφαιρέστε ιστό που ενδεχομένως έχει συσσωρευτεί μέσα στο άκρο του θηκαριού του εργαλείου. Καθαρίστε τη λεπίδα. Αφαιρέστε ιστό που ενδεχομένως έχει συσσωρευτεί μέσα στο άκρο του θηκαριού του εργαλείου. (Σημείωση: Πατήστε Επόμενο για να προχωρήσετε.) Επόμενο Σφίξτε τη διάταξη Σφίξτε τη διάταξη (Σημείωση: Πατήστε Επόμενο για να προχωρήσετε.) Επόμενο Σφίξτε τη διάταξη Σφίξτε τη διάταξη (Σημείωση: Πατήστε Επόμενο για να προχωρήσετε.) Επόμενο Ενεργοποιήστε το εργαλείο εκτός ασθενή για να διενεργήσετε έλεγχο Αν χρησιμοποιείτε ψαλίδι, ανοίξτε τις σιαγόνες κατά τον έλεγχο. Ενεργοποιήστε το εργαλείο εκτός ασθενούς για να διενεργήσετε έλεγχο. Εάν χρησιμοποιείτε ψαλίδι, ανοίξτε τις σιαγόνες κατά τη διάρκεια του ελέγχου Ενεργοποιήστε το εργαλείο εκτός ασθενή για να διενεργήσετε έλεγχο Αν χρησιμοποιείτε ψαλίδι, ανοίξτε τις σιαγόνες κατά τον έλεγχο. Ενεργοποιήστε το εργαλείο εκτός ασθενούς για να διενεργήσετε έλεγχο. Εάν χρησιμοποιείτε ψαλίδι, ανοίξτε τις σιαγόνες κατά τη διάρκεια του ελέγχου Γεννήτρια G11 26

27 Φωτεινότητα οθόνης Ενεργ/ση διακόπτη χειρός/ποδοδιακόπτη Γλώσσα Έλεγχος χειρολαβής Πληροφορίες συστήματος Harmonic: Φωτεινότητα οθόνης Ενεργοποίηση διακόπτη χειρός / ποδοδιακόπτη Γλώσσα Έλεγχος χειρολαβής Πληροφορίες συστήματος Έλεγχος χειρολαβής Πληροφορίες συστήματος Πληροφορίες Biomed Harmonic: Έλεγχος χειρολαβής Πληροφορίες συστήματος Πληροφορίες Biomed Φωτεινότητα οθόνης Φωτεινότητα οθόνης Harmonic. Έλεγχος χειρολαβής Προσαρμόστε δοκιμαστική απόληξη για έναρξη. Έλεγχος χειρολαβής. Συναρμολογήστε δοκιμαστική απόληξη για να ξεκινήσετε. (Σημείωση: Πατήστε Δοκιμή για να εκτελέσετε τον έλεγχο.) Δοκιμή Έλεγχος χειρολαβής Προσαρμόστε δοκιμαστική απόληξη για έναρξη. Έλεγχος χειρολαβής. Συναρμολογήστε δοκιμαστική απόληξη για να ξεκινήσετε. (Σημείωση: Πατήστε Δοκιμή για να εκτελέσετε τον έλεγχο.) Δοκιμή Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε Έλεγχος πλήρης Αποτελέσματα ελέγχου χειρολαβής ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΦΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Αποτελέσματα ελέγχου χειρολαβής: ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΦΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 27 Γεννήτρια G11

28 Πληροφορίες συστήματος ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ Πληροφορίες συστήματος: ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ Οθόνες EnSeal Οθόνη Περιγραφή Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση (Σημείωση: Γίνεται ενεργοποίηση ισχύος.) Κύκλος πλήρης Ο κύκλος ολοκληρώθηκε (Σημείωση: Η κοπή ολοκληρώθηκε. Πατήστε για το μενού.) Λήξη χρόνου κύκλου ενεργοποίησης Ενεργοποιήστε ξανά Λήξη χρόνου κύκλου ενεργοποίησης: Ενεργοποιήστε ξανά (Σημείωση: Δεν επιτεύχθηκε Ολοκλήρωση κύκλου. Ενεργοποιήστε ξανά για να συνεχίσετε. Πατήστε για το μενού.) Ενεργ/ση με χειροδιακόπτη ανενεργή Έτοιμο Ενεργοποίηση με διακόπτη χειρός απενεργοποιημένo: Έτοιμο (Σημείωση: Ενεργοποιήστε ξανά με τον ποδοδιακόπτη ή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις. Πατήστε για το μενού.) Ενεργ/ση με ποδοδιακόπτη ανενεργή Έτοιμο Ενεργοποίηση με ποδοδιακόπτη απενεργοποιημένo: Έτοιμο (Σημείωση: Ενεργοποιήστε ξανά με το διακόπτη χειρός ή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις. Πατήστε για το μενού.) Γεννήτρια G11 28

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως ZTE WF630 Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM Οδηγίες Χρήσεως 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...4 2.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...4 2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή του προϊόντος

Προσαρμογή του προϊόντος ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος 50 100 m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100 m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Ιανουάριος 2014 190-01658-67_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Παρουσίαση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα