Το Σύγχρονο Μηχάνημα Αναισθησίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Σύγχρονο Μηχάνημα Αναισθησίας"

Transcript

1 23 Το Σύγχρονο Μηχάνημα Αναισθησίας ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΖΟΥΜΠΕΛΟΥΛΗ, ΦΑΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΗ, ΕΛΕΝΗ ΒΟΛΑΚΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κύριος σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες-νοσηλευτές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για τη σωστή χρήση του μηχανήματος αναισθησίας (ΜΑ) που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την χορήγηση ασφαλούς αναισθησίας. Λόγω της πληθώρας των τύπων των ΜΑ που είναι σε χρήση όλες οι γενικές πληροφορίες που θα δοθούν θα πρέπει να προσαρμοστούν στην τοπική κλινική πρακτική και έλεγχο του κάθε ιδρύματος. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Όλα τα ΜΑ διαθέτουν συστήματα παροχής και μέτρησης της σύνθεσης των αερίων όπως του οξυγόνου (O 2 ) που είναι απαραίτητο για τη ζωή, των αναισθητικών αερίων που είναι απαραίτητα για την αναισθησία και του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) που αποτελεί απεκκρινόμενο προϊόν του μεταβολισμού. Εάν γίνει κατανοητή αυτή η βασική αρχή λειτουργίας του ΜΑ τότε αυτό που απομένει είναι να διαπιστωθεί πως ένα συγκεκριμένο μηχάνημα επιτυγχάνει αυτές τις λειτουργίες και ποιος είναι ο σωστός τρόπος ελέγχου για την ασφαλή χρήση του. Η παρουσίαση του ΜΑ θα ακολουθήσει το μοντέλο παροχής (supply-s), επεξεργασίας (processing-p), διανομής (delivery-d) και απομάκρυνσης (disposal-d), SPDD (πίνακας 1). To μοντέλο βοηθά στην κατανόηση της πορείας των αερίων από την άφιξή τους στην χειρουργική αίθουσα μέχρι την απομάκρυνσή τους από αυτή (σχήμα 1). Η ροή των αερίων είναι από τα αριστερά (παροχές) προς τα δεξιά (συστήματα αποχέτευσης). Η μεγάλη κάθετη γραμμή διαχωρίζει τα εσωτερικά ή/και ενσωματωμένα τμήματα του μηχανήματος μέχρι την κοινή έξοδο των αερίων (ΚΕΑ), από τα εξωτερικά που ξεκινούν μετά την ΚΕΑ. Κεντρική θέση στο μοντέλο κατέχει το Ο 2 με τα 5 καθήκοντα που επιτελεί ως το πλέον ουσιώδες αέριο. Το μοντέλο οργανώνει τις πληροφορίες βασισμένο στον τρόπο χρήσης των επιμέρους τμημάτων και όχι πάνω στις πιέσεις που είναι εκτεθειμένο. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του ΜΑ που βασιζόταν στα συστήματα πιέσεων ως επιμέρους συστήματα υψηλών, μετρίων και χαμηλών πιέσεων όπως αναλύεται στον πίνακα 2, τείνει να εγκαταλειφθεί. Η εισαγωγή νέων σύγχρονων ΜΑ στην καθημερινή πρακτική θέτει ερωτηματικά σχετικά με την επάρκεια και ασφαλή χρήση των παλαιότερων μοντέλων. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να εξετασθεί υπό το πρίσμα του πόσο καλύπτει ένα παλαιό μοντέλο τις ανάγκες της καθημερινής πρακτικής και πόσο κοντά στις προδιαγραφές ασφαλείας είναι, από την δυνατότητα επισκευών και από την παρουσία των ελάχιστων απαραίτητων χαρακτηριστικών ασφαλείας. Οι τρέχουσες προδιαγραφές ενός σύγχρονου σταθμού αναισθησίας που συμπεριλαμβάνει και το ΜΑ σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρία Ελέγχου και Υλικών (ASTM F1850) αποδίδονται στον πίνακα 3. ΠΑΡΟΧΕΣ Κεντρικές παροχές αερίων Στα ελληνικά νοσοκομεία η πίεση των αερίων μετριέται σε atm ή bar, οι δε πιέσεις των αεραγωγών στα ΜΑ σε mbar ή cm H 2 O, γι αυτό κρίνεται σκόπιμο να δοθούν αρχικά οι μετατροπές των μονάδων των αερίων. 1 kpa = 0,01 atm 1 psi = 6,89 kpa = 0,0689 atm, συνεπώς 50 psi = ~ 3,5 atm 1 atm = 1 bar = 760 mm Hg = 98,1kPa 1 atm = 1 bar = 10 m H 2 O, 1000 mbar = 1000 cm H 2 O, 1 mbar = 1 cm H 2 O Το Ο 2 παράγεται με την κλασματική απόσταξη του αέρα και μεταφέρεται στα νοσοκομεία σε υγρή μορφή στους

2 24 Συναγερμός πτώσης Αναπνευστήρας Ασθενής πίεσης Flush Ο 2 O 2 Παροχές Ο 2 5 Δράσεις Ροόμετρο Πολλαπλή έξοδος Eξατμιστήρας KEA Κύκλωμα Κάνιστρο CO 2 Απαγωγή Κάνιστρο CO 2 Αναπνευστήρας Απαγωγή αερίων Κύλινδροι Υποξικός φρουρός Παροχές N 2 O Ροόμετρο Κύλινδροι AIR Άλλα Παροχές Κύλινδροι Fail- Safe Fail- Safe Ροόμετρο Σ ή 1 Τ ά θ ί ά SPDD KEA Κ ή έξ δ ί Σχήμα 1. Το μηχάνημα αναισθησίας κατά SPDD. KEA: Κοινή έξοδος αερίων. Σχήμα 1. Το μηχάνημα αναισθησίας κατά SPDD. KEA: Κοινή έξοδος αερίων. Απομάκρυνση

3 ο C. To υγρό Ο 2 μετατρέπεται σε αέριο και φθάνει στις κεντρικές παροχές με πίεση 50 psi (344 kpa ή ~ 3,5 atm ή bar). Kατά τη διαδρομή του και μέσα στην χειρουργική αίθουσα υπάρχουν κύριοι και βοηθητικοί διακόπτες απομόνωσης για να απομονώσουν περιοχές με τυχόν διαφυγές, να διακόψουν την παροχή σε περίπτωση πυρκαγιάς ή για να επιτρέψουν επισκευές. Οι επιτοίχιες παροχές ή οι παροχές οροφής είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να υποδέχονται ταχείας σύνδεσης, μη ανταλλάξιμους ζεύκτες ΝΙST (Νon Interchangeable Screw Treaded) που επιτρέπουν την ταχεία σύνδεση χωρίς εργαλεία. Όμως, τα ελατήρια και οι ελαστικοί δακτύλιοι που διαθέτουν παρέχουν μια σύνδεση πιο ευάλωτη συγκρινόμενη με τις κλασσικές συνδέσεις που σφίγγονται με κλειδί, έτσι μπορεί να αποτελούν μια συνήθη αιτία διαφυγών. Τα συστήματα κεντρικής παροχής του N 2 O είναι παρόμοια με τη διαφορά ότι το Ν 2 Ο παρέχεται στο νοσοκομείο μέσα σε μεγάλους κυλίνδρους (μεγέθους H) που συνδέονται σε ένα σύστημα πολλαπλών εισαγωγών. Υπάρχουν ρυθμιστές (μειωτήρες) πίεσης που ρυθμίζουν την πίεση εξόδου στα 50 psi (~3,5 atm ή bar), όπως απεικονίζεται στο σχήμα 2. Συνεπώς το ΜΑ δουλεύει με πίεση 50 psi (3,5 atm). Oι επιτοίχιες παροχές συνδέονται με το ΜΑ μέσω ασφαλών συνδέσεων του συστήματος DISS (Diameter Index Safety System) που επιβεβαιώνουν ότι μόνο το σωστής διαμέτρου καλώδιο παροχής του συγκεκριμένου αερίου θα προσαρμοστεί στις υποδοχές που βρίσκονται στο πίσω μέρος του ΜΑ για το συγκεκριμένο αέριο (σχήμα 3). Οι υποδοχές του ΜΑ για το κάθε αέριο, πέρα από το σύστημα DISS διαθέτουν επίσης φίλτρα για την προστασία του μηχανήματος από τυχόν ξένα σώματα, βαλβίδες αντεπιστροφής (σχήμα 4) και μανόμετρα. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής επιβεβαιώνουν την μονόδρομη και μόνο πορεία των αερίων προς το ΜΑ ώστε σε περίπτωση δυσλειτουργίας, όταν η λειτουργία του ΜΑ βασίζεται στους κυλίνδρους και οι κεντρικές παροχές είναι αποσυνδεμένες, να μην υπάρχει δυνατότητα διαρροών από το ΜΑ (πίνακας 3). Οι κεντρικές παροχές όλων των αερίων και τα συνδετικά καλώδια σύμφωνα με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές είναι χρωματικά κωδικοποιημένες (Ο 2 άσπρο, Ν 2 Ο μπλε, Air άσπρο/μαύρο, κενό πράσινο-παλαιότερα κόκκινο) και διαθέτουν πάντα μη ανταλλάξιμους ζεύκτες. Πιθανά προβλήματα κεντρικών παροχών Μερικά από τα προβλήματα που σχετίζονται με τις κεντρικές παροχές μπορεί να αποβούν πολύ επικίνδυνα γιατί δεν γίνονται αμέσως αντιληπτά. Υπάρχουν αναφορές για απώλεια πίεσης, ανάπτυξη υπερβολικής πίεσης, λανθασμένες συνδέσεις, μόλυνση, διαφυγές ακόμα και κλοπές Σχήμα 2. Mειωτήρας πίεσης.

4 26 : : E - CO 2 A monitors A 2 () ( ) : Fail-safe ( 2 ) Po Flush O 2 PEEP 2 M - / ( ) : ( ) 2 2 ( ) - :, KEA:, PEEP: 1 SPDD

5 27 ( ) (PISS) - () ( ~50 psi 3-5 Atm), DISS,, ( ) Flush O 2 (, ) ( ) ( ) - 2, Ν 2 Ο για ψυχαγωγική χρήση. Σε περίπτωση προβλημάτων σοβαρές επιπλοκές μπορεί να συμβούν εάν δεν υπάρχει ή δεν λειτουργεί σωστά ο αναλυτής Ο 2, γι αυτό πάντα να εμπιστεύεστε έναν αναλυτή Ο 2 που δείχνει χαμηλή συγκέντρωση εισπνεόμενου Ο 2 (FiO 2 ) μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Απώλεια πίεσης κεντρικών παροχών Ο 2 Μικρή απώλεια πίεσης θα γίνει αντιληπτή από το μανόμετρο το οποίο θα πρέπει να ελέγχεται καθημερινά. Εάν ή πτώση πίεσης είναι > 50% (δηλαδή επίπεδα < psi) τότε θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός χαμηλής πίεσης Ο 2 και οι βαλβίδες ασφαλείας (fail-safe valves) θα διακόψουν την παροχή των άλλων αερίων για προφύλαξη από τη δημιουργία υποξικού μίγματος (σχήμα 5) και ταυτόχρονα θα ενεργοποιηθεί και ο συναγερμός χαμηλής πίεση Ο 2. Μερικά νεότερα ΜΑ θα διακόψουν επίσης την τροφοδοσία του αναπνευστήρα με Ο 2 και θα την γυρίσουν στον αέρα. Με τους σύγχρονους ηλεκτρονικούς συναγερμούς μπορεί να υπάρξει μια σχετικά καθυστερημένη ανταπόκριση συγκριτικά με τους παλαιότερους μηχανικούς μηχανισμούς τύπου σφυρίχτρας που παράγουν τον χαρακτηριστικό γνωστό δυνατό ήχο. Τα ασφαλή βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση πτώσης πίεσης Ο 2 είναι η διατήρηση της οξυγόνωσης και του αερισμού, η διαφύλαξη του βάθους αναισθησίας και η επιβεβαίωση της ασφαλούς αποκατάστασης της πτώσης πίεσης με το σωστό αέριο. Η ανάπτυξη υψηλών πιέσεων δεν θα ενεργοποιήσει κάποιο συναγερμό στο ΜΑ θα πρέπει όμως να ενεργοποιήσει συναγερμό στο τμήμα μηχανικών εγκαταστάσεων των νοσοκομείου διότι οι υψηλές πιέσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο ΜΑ ή και σε άλλα μηχανήματα που συνδέονται με αυτές.

6 28 30 min 1,, PISS, >2 min A () 2 CO 2 >50 psi (350kPa) 2 (-) 2 2 EtCO 2 2 monitoring Flush O lit/min FiO 2 30 sec FiO 2 <18% E 2 - FiO 2 21% mm 15 mm CG 2 2, DISS M M 12,5kPa (125cmH 2 O) - To 3 ASTM F1850

7 29 Παροχή αναπνευστήρα Επιτοίχιες παροχές Βαλβίδα αντεπιστροφής χίσει να πέφτει. Οι ενδεικνυόμενες ενέργειες είναι το άνοιγμα των εφεδρικών κυλίνδρων Ο 2, η αποσύνδεση των κεντρικών παροχών και η χρήση χειροκίνητου (manual) αερισμού με χαμηλές ροές φρέσκων αερίων. Η αποσύνδεση των κεντρικών παροχών είναι επιβεβλημένη γιατί οι κεντρικές παροχές λειτουργούν σε υψηλότερο επίπεδο πίεσης (50 psi) από τους κυλίνδρους (45 psi) και αν παραμείνουν συνδεδεμένες το ΜΑ θα συνεχίσει να τροφοδοτείται από αυτές ακόμα και αν ο κύλινδρος του Ο 2 εί- Βαλβίδα αντεπιστροφής DISS Σχήμα 3. Σύστημα ασφαλείας DISS (Diameter Index Safety System). Διάφραγμα χήμα 3. Σύστημα ασφαλείας DISS (Diameter Index Safety System). Βαλβίδα Ανοικτή Κλειστή Σχήμα 4. Βαλβίδα αντεπιστροφής. Σχήμα 4. Βαλβίδα αντεπιστροφής. Λανθασμένες συνδέσεις αερίων (cross-connection of gases) Λανθασμένες συνδέσεις μπορεί να συμβούν σε όλη την πορεία των αερίων, στην παροχή του υγρού οξυγόνου, στις σωληνώσεις, στις κεντρικές παροχές, στα καλώδια, στη σύνδεση με το ΜΑ. Κοινό σημείο όμως όλων των προβλημάτων που συνδέθηκε με την κακή έκβαση των ασθενών ήταν η μη σωστή χρήση του αναλυτή Ο 2. Σε περίπτωση λανθασμένων συνδέσεων το FiO 2 θα αρ-

8 30 Μ Δεν επιτρέπεται η ροή Ν 2 Ο Παροχή Ο 2 > 20 psi Fail safe βαλβίδα ανοικτή Παροχή Ο 2 < 20 psi Fail safe βαλβίδα κλειστή Σχήμα 5. Βαλβίδα ασφαλείας Fail-safe valve. ναι τέρμα ανοικτός, γεγονός που θα έχει ολέθριες συνέπειες σε περίπτωση π.χ. λανθασμένου αερίου. Οι κύλινδροι είναι κατασκευασμένοι να απελευθερώνουν τα αέριά τους στα 45 psi για να μην υπάρχουν διαρροές αν κατά λάθος μείνουν ανοικτοί μετά τον αρχικό έλεγχο. Σχήμα 5. Βαλβίδα ασφαλείας Fail-safe valve. Παροχές μέσω κυλίνδρων Οι κύλινδροι λειτουργούν στο ΜΑ ως αποθεματικό για επείγουσα χρήση σε περίπτωση προβλημάτων με τις κεντρικές παροχές. Έτσι πρέπει να είναι ανοικτοί μόνο κατά τον αρχικό έλεγχο ή όταν για κάποιο λόγο δεν λειτουργούν οι κεντρικές παροχές. Είναι κατασκευασμένοι από ατσάλι, υλικό που είναι ασύμβατο με τους μαγνητικούς τομογράφους όπου πρέπει να χρησιμοποιούνται κύλινδροι αλουμινίου. Φέρονται σε διάφορα μεγέθη, επισημαίνονται (label), σημαίνονται (mark) και είναι χρωματικά κωδικοποιημένοι. Συνήθως τα ΜΑ δέχονται κυλίνδρους μεγέθους Ε με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Ο 2 (όγκος 660 lit, πίεση 1900 psi), Ν 2 Ο (όγκος 1590 lit, πίεση 745 psi), και αέρας (όγκος 625 lit, πίεση 1900 psi). Η βαλβίδα του κυλίνδρου είναι το πλέον ευάλωτο τμήμα του και θα πρέπει να προστατεύεται κατά τη μεταφορά. Αποτελείται από το σώμα, την πύλη εξόδου του αερίου, μια κωνική προεξοχή για το ασφαλές βίδωμα, τις οπές ασφαλείας PISS, και τη βαλβίδα ασφαλείας η οποία απελευθερώνει ελεγχόμενα το περιεχόμενο του κυλίνδρου σε περίπτωση υπερπίεσης (π.χ. θέρμανσης). Σύμφωνα με το PISS (Pin Index Safety System) κάθε βαλβίδα κυλίνδρου διαθέτει έναν μοναδικό συνδυασμό οπών για κάθε αέριο που προσαρμόζονται στις καρφίδες του ζυγού ανάρτησης για αποτροπή σύνδεσης λανθασμένου κυλίνδρου (σχήμα 6). Οι ζυγοί ανάρτησης προσανατολίζουν τον κύλινδρο, παρέχουν έναν αεροστεγή φραγμό και διαθέτουν φίλτρα και βαλβίδα αντεπιστροφής που εξασφαλίζει την μονόδρομη μόνο πορεία των αερίων προς το ΜΑ προστατεύοντας έτσι από φαινόμενα μετάγγισης όταν είναι συνδεδεμένοι δύο κύλινδροι στη σειρά ή διαρροών προς την ατμόσφαιρα. Το μανόμετρο των κυλίνδρων είναι τύπου Bourdon. Μεταξύ του κυλίνδρου και του ΜΑ παρεμβάλλεται ρυθμιστής (μειωτήρας πίεσης) που μετατρέπει την υψηλή αλλά μεταβαλλόμενη πίεση των κυλίνδρων σε σταθερή πίεση εξόδου 45 psi (310 kpa) η οποία είναι εσκεμμένως ελαφρώς λιγότερη από την πίεση των κεντρικών παροχών (50 psi) για προφύλαξη από σιωπηλή εκκένωση αυτών αν κατά λάθος αφεθούν ανοιχτοί μετά τον αρχικό έλεγχο και η πίεση των κεντρικών παροχών είναι ελαττωμένη (σχήμα 2). Τα αέρια των κυλίνδρων διαθέτουν τεράστια δυναμική ενέργεια η οποία μπορεί να αποβεί καταστροφική εάν απελευθερωθεί χωρίς έλεγχο, γι αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό τους. Ποτέ δεν πρέπει να μένει ένας κύλινδρος όρθιος χωρίς περίδεση ασφαλείας, εάν δεν υπάρχει περίδεση είναι προτιμότερο να παραμένει σε οριζόντια θέση. Επειδή ο ρόλος των κυλίνδρων είναι εφεδρικός πρέπει πάντοτε να γνωρίζουμε για πόσο χρόνο μπορούν να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες. Για παράδειγμα, εάν ένας κύλινδρος Ε που όταν είναι γεμάτος περιέχει 660 L υπό πίεση 1900 psi, κατά τον έλεγχο έχει πίεση 500 psi σημαίνει ότι έχει περιεχόμενο V = 660 L x 500 psi /1900 psi = 174 L, τα οποία εάν χρησιμοποιούνται με ρυθμό 2 L/min μπορούν να εξασφαλίσουν κάλυψη για 174/2 = 87 min. H παραπάνω σχέση δεν ισχύει για αέρια που αποθηκεύονται και μεταφέρονται με τη μορφή υγρού όπως το N 2 O

9 31 A: ζυγός ανάρτησης, Β: σφιγκτήρας, C: βαλβίδα κυλίνδρου, D: έξοδος αερίου, E: oπές PISS, F: είσοδος αερίου στο ΜΑ, G: καρφίδες PISS, H: φλάντζα Σχήμα 6. Σύστημα ασφαλείας PISS (Pin Index Safety System). Σχήμα 6. Σύστημα ασφαλείας PISS (Pin Index Safety System). και το CO 2. Ειδικότερα, αναφορικά με το Ν 2 Ο, η πίεση του μανομέτρου (745 psi) αντιπροσωπεύει την πίεση ατμών του σε θερμοκρασία δωματίου. Η πίεση του μανομέτρου μένει σταθερή στα 745 psi όσο υπάρχει Ν 2 Ο σε υγρή μορφή, μετά αρχίζει να πέφτει κατακόρυφα, γι αυτό ο κύλινδρος του N 2 O θα πρέπει να αλλάζει εάν η πίεση κατά τον έλεγχο είναι < 745 psi. Χαμηλότερα επίπεδα πίεσης υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει απόθεμα Ν 2 Ο σε υγρή μορφή και ότι ο κύλινδρος είναι σχεδόν (κατά τα ¾) άδειος. Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας Όλα τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν καλώδιο σύνδεσης με το ηλεκτρικό ρεύμα, μη αποσπώμενο ή ανθεκτικό σε ατυχηματική αποσύνδεση και εφεδρική λειτουργία μπαταρίας διάρκειας τουλάχιστον 30 min. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος θα πρέπει οι χρήστες να γνωρίζουν ποια συστήματα παραμένουν σε λειτουργία με τη μπαταρία, ανάλογα με το εγχειρίδιο του εκάστοτε κατασκευαστή. Στην οπίσθια επιφάνεια του ΜΑ συνήθως υπάρχουν βοηθητικές πρίζες με αυτόματους διακόπτες και ασφάλειες για σύνδεση με τα μόνιτορ και διάφορες άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Δεν θα πρέπει να συνδέουμε σε αυτές συσκευές υψηλής έντασης που μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμότητα (π.χ. ηλεκτρικές κουβέρτες, διαθερμία) γιατί μπορεί να ενεργοποιήσουν την ασφάλεια η οποία ενδέχεται να διακόψει την παροχή και σε άλλα τμήματα του ΜΑ και να χαθεί πολύτιμος χρόνος προσπαθώντας να αποκαταστήσουμε τη βλάβη. Απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος συνήθως αναλαμβάνουν οι εφεδρικές γεννήτριες του ιδρύματος. Οι μπαταρίες όπως προαναφέρθηκε μπορούν στα σύγχρονα ΜΑ να καλύψουν μέχρι 30 min χρήσης, συνήθως χωρίς υποστήριξη των μόνιτορ και του αναπνευστήρα. Τα πνευματικά τμήματα του ΜΑ (fail-safe valve, υποξικός φρουρός, ροόμετρα, εξατμιστήρες, μανόμετρα) εξακολουθούν να λειτουργούν ακόμη και μετά την εξάντληση της μπαταρίας. Εάν τα ΜΑ διαθέτουν μηχανικά ροόμετρα και

10 32 εξατμιστήρες μεταβλητής παράκαμψης τότε η λειτουργία τους συνεχίζεται απρόσκοπτα. Τα νεότερα μηχανήματα με τα ηλεκτρονικά ροόμετρα ή τα ροόμετρα με ψηφιακές ενδείξεις διαθέτουν και εφεδρικά μηχανικά ροόμετρα τουλάχιστον για τα φρέσκα αέρια. Προβλήματα θα προκύψουν με τους εξατμιστήρες δεσφλουρανίου (Tec 6) και τους εξατμιστήρες που ελέγχονται ηλεκτρονικά μετά την εξάντληση και της μπαταρίας. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Στο στάδιο αυτό τα διάφορα τμήματα του ΜΑ προετοιμάζουν το μίγμα των φρέσκων αερίων για τη μεταφορά τους στον ασθενή. Πορεία των αερίων μέσα στο ΜΑ Το Ο 2, το Ν 2 Ο και ο αέρας ακολουθούν παρόμοια πορεία μέσα στο ΜΑ από τις παροχές μέχρι τα ροόμετρά τους (σχήμα 1). Όλα τα αέρια πλην του Ο 2 (και του αέρα στα νεότερα ΜΑ) πριν την άφιξή τους στα ροόμετρα περνούν από τη βαλβίδα ασφαλείας (fail-safe valve) η οποία για να επιτρέψει τη ροή τους απαιτεί μία ελάχιστη πίεση ασφαλείας του Ο 2 για προφύλαξη δημιουργίας υποξικού μίγματος (σχήμα 5). Μετά από τη δίοδό τους από τα ροόμετρα τα αέρια ενώνονται για πρώτη φορά σε κοινή έξοδο, περνούν από τον επιλεγόμενο εξατμιστήρα και αφού εμπλουτισθούν με πτητικό αναισθητικό κατευθύνονται προς την κοινή έξοδο των φρέσκων αερίων (ΚΕΑ) από όπου μεταφέρονται στο αναπνευστικό κύκλωμα με ένα συνδετικό καλώδιο ασφαλούς σύνδεσης. Το αναπνευστικό κύκλωμα και ο αναπνευστήρας μεταφέρουν τα φρέσκα αέρια στον ασθενή. Μία ποσότητα αερίων ίση με τα μεταφερόμενα προς τον ασθενή (μείον τα αέρια που καταναλώνονται συν τα αέρια που παράγονται) απομακρύνεται από το αναπνευστικό κύκλωμα προς τα συστήματα απαγωγής αερίων. Τα 5 καθήκοντα του Ο 2 To O 2 επιτελεί 5 καθήκοντα στο ΜΑ Ροόμετρο Ο 2 - παρέχει Ο 2 στο ροόμετρο του Ο 2 Flush O 2 - παρέχει Ο 2 υπό πίεση Fail-safe valve - ελέγχει τη λειτουργία της βαλβίδας ασφαλείας Συναγερμός χαμηλής πίεσης Ο 2 - ενεργοποιείται σε πτώση πίεσης Αναπνευστήρας - παρέχει το οδηγό αέριο για τη λειτουργία της φυσούνας 1. Ροόμετρο Ο 2 Τα ροόμετρα διαθέτουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά όπως ο διακόπτης ελέγχου ροής, η βαλβίδα ελέγχου, η βαλβίδα τερματισμού (όχι σε όλα), ο κάθετος γυάλινος σωλήνας και το φλοτέρ ανάγνωσης (σχήμα 7). Tα ροόμετρα κάθε αερίου είναι μη ανταλλάξιμα, βαθμονομημένα σε συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου στο επίπεδο της θάλασσας και η ακρίβειά τους κυμαίνεται π.χ. για το Ο2 + 5% (ή + 20 ml/min). Ο διακόπτης του Ο 2 είναι πάντα χαρακτηριστικός σε χρώμα και αφή ώστε να είναι εύκολα διακριτός ακόμα και σε συνθήκες ελλιπούς φωτισμού. Οι γυάλινοι σωλήνες (Thorpe tube) είναι μεταβαλλόμενης διατομής (variable orifice), στενότεροι στη βάση τους και ευρύτεροι προς την κορυφή τους επιτρέποντας μεγαλύτερο άνοιγμα γύρω από το φλοτέρ σε υψηλότερες ροές. Η ανάγνωση της ροής γίνεται στην επάνω επιφάνεια σε περίπτωση επίπεδου φλοτέρ τύπου σφήνας (παλαιότερα ΜΑ Datex-Ohmeda) και στο κέντρο του φλοτέρ σε περίπτωση στρόγγυλου φλοτέρ τύπου μπίλιας (Drager). Τα ροόμετρα στα περισσότερα ΜΑ τοποθετούνται κάθετα το ένα δίπλα στο άλλο με το ροόμετρο του Ο 2 να τοποθετείται πάντοτε δεξιότερα ή κατωφερέστερα των άλλων ροομέτρων για την ελαχιστοποίηση δημιουργίας υποξικού μίγματος σε περίπτωση κεντρικότερων διαρροών. Μοναδική εξαίρεση η οριζόντια τοποθέτηση ροόμετρων στο Fabius GS. Στα τρέχοντα ΜΑ το ροόμετρα είναι μηχανικά, υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις, π.χ. υπάρχουν ΜΑ που διαθέτουν ηλεκτρονική ανάγνωση ροής όπου η ροή απεικονίζεται με τη μορφή κάθετων έγχρωμων μπαρών και ψηφιακά αριθμητικά στην οθόνη του ΜΑ (ADU, Fabius GS, Aisys, Apollo). Το Narcomed 6400 διαθέτει και τις δύο δυνατότητες. Τα μηχανήματα αυτά διαθέτουν ένα κοινό ροόμετρο στην κοινή έξοδο αερίων για να μετρά την συνολική ροή σε περίπτωση ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής βλάβης. Ορισμένα ΜΑ διαθέτουν εξολοκλήρου ηλεκτρονική διαχείριση τόσο των διακοπτών όσο και της απεικόνισης (Αvance, Αisys), σε αυτά ο χειριστής επιλέγει το επιθυμητό FiO 2, το οδηγό αέριο και την συνολική ροή των φρέσκων αερίων και το ΜΑ καθορίζει το μίγμα των ροών. Τα ροόμετρα αποτελούν το πλέον εύθραυστο τμήμα του ΜΑ και είναι ευάλωτα σε ραγίσματα, διαρροές και ανακρίβειες ανάγνωσης λόγω σκόνης ή στατικού ηλεκτρισμού. Τα κλασσικά μηχανικά ροόμετρα πρέπει να είναι κλειστά πριν τη σύνδεση των κεντρικών παροχών και των κυλίνδρων και το άνοιγμα του γενικού διακόπτη του ΜΑ, διαφορετικά τυχόν απότομη αύξηση των ροών μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο φλοτέρ ανάγνωσης. Στο τέλος της ημέρας πρέπει επίσης τα ροόμετρα να κλεί-

11 33 Έξοδος αερίου Πλωτήρας Διακόπτης ελέγχου Είσοδος αερίου Σχήμα 7. Ροόμετρο μεταβλητής διόδου (variable orifice). σουν καλά γιατί τυχόν υπολειπόμενη ροή μπορεί να προκαλέσει ξήρανση της νατρασβέστου η οποία ευθύνεται όχι μόνο για την γρηγορότερη εξάντλησή της αλλά και για την αυξημένη αποδόμηση των πτητικών αναισθητικών, τη γένεση CO και τη δυνητική πρόκληση ανάφλεξης των κανίστρων. μα 7. Ροόμετρο μεταβλητής διόδου (variable orifice). 2. Flush O 2 To Flush O 2 παρέχει υψηλή ροή Ο 2 (35-75 L/min) κατευθείαν στην ΚΕΑ, παρακάμπτοντας το ΜΑ (τα ροόμετρα και τους εξατμιστήρες), για να γεμίσει γρήγορα το κύκλωμα του ασθενούς με Ο 2 όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Η βαλβίδα του είναι έτσι κατασκευασμένη (συχνά με προστατευτικό χείλος) ώστε για τη λειτουργία του να απαιτείται συνεχής πίεση από τον χειριστή, για αποφυγή ατυχηματικής ενεργοποίησης. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του κατά την εισπνευστική φάση του αναπνευστήρα γιατί τότε η βαλβίδα εκτόνωσης του αναπνευστήρα είναι κλειστή αποκλείοντας έτσι τη διαφυγή τυχόν πλεοναζόντων αερίων στο σύστημα απαγωγής. Όταν χρειάζεται η ενεργοποίησή της πρέπει να γίνεται με μικρά επαναλαμβανόμενα βήματα κατά τη φάση της εκπνοής. Η προσθήκη 100% Ο2 στο αναπνευστικό κύκλωμα ελαττώνει τις μερικές πιέσεις του Ν 2 Ο και των πτητικών αναισθητικών και μπορεί να οδηγήσει σε ελάττωση του βάθους αναισθησίας. 3. Λειτουργία βαλβίδας ασφαλείας (Fail-safe valve) Όλα τα μηχανήματα αναισθησίας διαθέτουν την βαλβίδα ασφαλείας (fail-safe valve) η οποία σε περίπτωση πτώσης της πίεσης του Ο2 διακόπτει τη ροή των άλλων αερίων για προφύλαξη δημιουργίας υποξικού (FiO 2 < 21%) μίγματος (σχήμα 5). Αυτό επιτυγχάνεται τοποθετώντας έναν ουδό για τη λειτουργία των άλλων αερίων που δεν είναι άλλος από μία ελάχιστη προκαθορισμένη πίεση Ο 2 η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία τους. Έτσι, σε περίπτωση πτώσης της πίεσης Ο 2 η ροή του Ν 2 Ο θα διακοπεί (Avance, Fabius GS) ή θα ελαττωθεί ανάλογα (Aestiva, ADU). Στα παλαιότερα μηχανήματα fail-safe valve τοποθετούνταν πριν από τη έξοδο όλων των αερίων συμπεριλαμβανομένου και του αέρα. Αυτό στα σύγχρονα μηχανήματα τείνει να εγκαταλειφθεί, αφενός γιατί η χορήγηση αέρα δεν μπορεί να κάνει το μίγμα υποξικό και αφετέρου γιατί είναι επιθυμητή η ύπαρξη αέρα σε περίπτωση πτώσης της πίεσης του Ο 2 (π.χ. γύρισμα της λειτουργίας της φυσούνας του αναπνευστήρα από το Ο 2 στον αέρα). Η fail-safe valve αναγνωρίζει μόνο πιέσεις, δεν προφυλάσσει σε περίπτωση λανθασμένου αερίου στις κεντρικές παροχές! 4. Συναγερμός πτώσης πίεσης Ο 2 Στα παλαιότερα μηχανήματα αναισθησίας ο συναγερμός πτώσης πίεσης Ο 2 αποτελούνταν από έναν περιέκτη με μία σφυρίχτρα στο άνοιγμά του που κρατιόταν κλειστός από την επαρκή πίεση του Ο 2 όταν άνοιγε ο κεντρικός διακόπτης του μηχανήματος. Αν η πίεση του Ο 2 ελαττωνόταν κάτω από τα 28 psi ή όταν το μηχάνημα έκλεινε τότε ακουγόταν ένας δυνατός χαρακτηριστικός ήχος σφυρίχτρας. Τα σύγχρονα ΜΑ αντί αυτού διαθέτουν μια ποικιλία οπτικών και ακουστικών συναγερμών. 5. Κινητήριο οδηγό αέριο αναπνευστήρα Στα παλαιότερα μοντέλα το Ο 2 αποτελούσε συνήθως το κινητήριο οδηγό αέριο για τη φυσούνα του αναπνευστήρα (pneumatically driven bellow ventilators) γιατί είναι εύκολα διαθέσιμο, ξηρό και σχετικά φθηνό (Julian, Leon Plus, όλα τα ΜΑ της GE Healthcare, το ADU ειδικότερα γυρίζει στον αέρα σε πτώση πίεσης Ο 2 ). Τα αρχαιότερα ΜΑ (Drager AV-E και AV-2) χρησιμοποιούσαν Ο 2 που ενεργοποιούσε με ένα σύστημα Ventouri την τροφοδοσία και με αέρα του περιβάλλοντος μέσω μιας ειδικής οπής, γεγονός που χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση της οπής (κίνδυνος ανεπαρκούς πλήρωσης σε απόφραξη κατά την εισπνοή,

12 Σχήμα 8. Αναλογικό σύστημα προφύλαξης υποξικού μίγματος Link κίνδυνος βαροτραύματος σε απόφραξη κατά την εκπνοή). Τα νεότερα ΜΑ χρησιμοποιούν αναπνευστήρες τύπου εμβόλου (electrically driven piston ventilators) όπου ένας ηλεκτρικός κινητήρας πιέζει το έμβολο και χορηγεί τον αναπνεόμενο όγκο (Narcomed 6000/6400, Fabius GS, Apollo). Οι αναπνευστήρες τύπου εμβόλου πλεονεκτούν διότι η λειτουργία τους είναι ανεξάρτητη των πιέσεων των κεντρικών παροχών και μπορεί να συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα βασιζόμενη μόνο στις παροχές των κυλίνδρων. Υποξικός φρουρός αναλογικά συστήματα Όλα τα σύγχρονα ΜΑ είναι εφοδιασμένα με αναλογικά συστήματα σχεδιασμένα για την αποφυγή χορήγησης υποξικού μίγματος. Όλα συνδέουν τις ροές Ν 2 Ο και Ο 2 με τέτοιο τρόπο ώστε η αναλογία του Ν 2 Ο προς το Ο 2 να μην είναι ποτέ μεγαλύτερη από 3:1 εξασφαλίζοντας έτσι ένα ελάχιστο FiO %. Ένα παράδειγμα αποτελεί το Link-25 (Aestiva και Aespire) όπου τα ροόμετρα είναι συνδεδεμένα με αλυσίδα με αποτέλεσμα να αυξάνεται παράλληλα και η ροή του Ο 2 κάθε φορά που επιχειρείται αύξηση της ροής του Ν 2 Ο (σχήμα 8). Στα σύγχρονα μηχανήματα ο έλεγχος γίνεται ηλεκτρονικά, π.χ. η Drager (Apollo, Fabius, Narcomed 6000) ονομάζει τα αναλογικά της συστήματά της S-ORC (sensitive oxygen ratio controller εξασφάλιση FiO 2 > 23%). Τα αναλογικά συστήματα ελέγχουν μόνο την αναλογία Ν 2 Ο/Ο 2 και όχι κάθε αερίου που συνδέεται με το μηχάνημα. Χορήγηση υποξικού μίγματος μπορεί να συμβεί για άλλους λόγους π.χ., λανθασμένη σύνδεση αερίου όπου ένα διαφορετικά αέριο συνδέεται στην παροχή του Ο 2, χορήγηση αδρανούς αερίου ή βλάβη μετά τα ροόμετρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το μόνο που πραγματικά διαφυλάσσει από τη χορήγηση υποξικού μίγματος είναι ένας αξιόπιστος αναλυτής Ο 2. Αναλυτής Ο 2 Όλα τα προαναφερθέντα συστήματα προφύλαξης δημιουργίας υποξικού μίγματος βασίζονται στις πιέσεις με τις οποίες κυκλοφορεί το Ο 2 εντός του ΜΑ και όχι στην ανίχνευση του είδους του αερίου. Κανένα δεν εξασφαλίζει ότι μέσα στις κεντρικές παροχές Ο 2 πράγματι κυκλοφορεί Ο 2 εκτός από τον αναλυτή Ο 2. Η ύπαρξη των αναλυτών Ο 2 είναι υποχρεωτική σε όλα τα ΜΑ και ο έλεγχος και παρακολούθηση του FiO 2 πρέπει να γίνεται σε κάθε αναισθησιολογική πράξη (γενική ή/και τοποπεριοχική αναισθησία). Στην τρέχουσα πρακτική χρησιμοποιούνται δύο τύποι αναλυτών Ο 2, οι ηλεκτροχημικοί και οι παραμαγνητικοί. Οι ηλεκτροχημικοί ή γαλβανικοί (Julian, Leon Plus, Aestiva, Aespire) τοποθετούνται συνήθως σε κάποιο σημείο του αναπνευστικού κυκλώματος και έχουν σχετικά μακρό χρόνο ανταπόκρισης. Οι παραμαγνητικοί αρχίζουν και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο γιατί έχουν γρήγορη απάντηση, χαμηλό κόστος και εξαιρετικά χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης. Εάν τοποθετηθούν κοντά N 2 O O 2 14 δόντια 28 δόντια Σχήμα 8. Αναλογικό σύστημα προφύλαξης υποξικού μίγματος Link-25.

13 Σχήμα 9. Εξατμιστήρας μεταβλητής παράκαμψης. 35 στο Υ συνδετικό επιτρέπουν την ανάλυση και του τελοεκπνευστικού Ο 2 (EtO 2 ). Παραμαγνητικοί αναλυτές χρησιμοποιούνται επίσης συχνά και στα μόνιτορ ανάλυσης αερίων (ανίχνευση και πτητικών αναισθητικών, CO 2 ). Εξατμιστήρες βασικές αρχές Ως ατμός ορίζεται το σύνολο των μορίων της αέριας φάσης μιας ουσίας που σε συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου και πίεση 1 atm βρίσκεται σε υγρή μορφή. Η εξάτμιση εξαρτάται από τα φυσικά χαρακτηριστικά του υγρού και από τη θερμοκρασία. Ο ρυθμός εξάτμισης εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία, την πίεση ατμών του υγρού και την μερική πίεση των ατμών πάνω από την επιφάνεια του πτητικού υγρού, ενώ δεν εξαρτάται από τη μερική πίεση των υπόλοιπων αερίων που ενδεχόμενα βρίσκονται στον χώρο εξάτμισης. Με την εξάτμιση το εναπομείναν υγρό και ο περιέκτης κρυώνουν γιατί θερμική ενέργεια μεταφέρεται από το περιβάλλον στα ενεργητικά μόρια του ατμού (λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης) με αποτέλεσμα να ελαττώνεται ο ρυθμός της περαιτέρω εξάτμισης. Για να διατηρείται ο ρυθμός της εξάτμισης σταθερός οι εξατμιστήρες είναι κατασκευασμένοι από χαλκό που διαθέτει μεγάλη θερμοαγωγιμότητα (για να μεταφέρεται εύκολα η θερμότητα του περιβάλλοντος στους ατμούς) και υψηλή θερμοχωρητική ικανότητα (για να σταθεροποιείται η θερμοκρασία του υγρού πτητικού παράγοντα). Μεταβλητής παράκαμψης (Variable-Bypass) Όλοι οι σύγχρονοι εξατμιστήρες (Datex-Ohmeda Tec 4, 5, 7, ADU Aladin, Drager Vapor 19, 2000) εμπλουτίζουν τα φρέσκα αέρια με επαρκή πίεση ατμών ώστε να προκύπτουν κλινικά χρήσιμες συγκεντρώσεις πτητικού αναισθητικού. Σε θερμοκρασία 20 ο C και σε επίπεδο ατμοσφαιρικής πίεσης 1 atm η κορεσμένη πίεση ατμών του ισοφλουρανίου είναι 238 mmhg που αντιστοιχεί σε μία πάρα πολύ υψηλή συγκέντρωση ~31% (238 mmg/760mm Hgx100). Το πρόβλημα είναι να διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις αυτές σταθερές στα επιθυμητά όρια. Aυτό επιτυγχάνεται με το πέρασμα μόνο ενός μικρού ποσοστού ροής φρέσκων αερίων επάνω από την επιφάνεια του πτητικού παράγοντα ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ροής παρακάμπτει τον εξατμιστήρα (Variable-Bypass) όπως απεικονίζεται στο σχήμα 9. Ο διακόπτης ελέγχου καθορίζει την εσωτερική αντίσταση στη ροή και προσδιορίζει το ποσοστό της ροής (splitting ratio) που θα περάσει από τον πτητικό παράγοντα για να εμπλουτισθεί, καθορίζοντας έτσι την επιθυμητή συγκέντρωση. Oι εξατμιστήρες μεταβλητής παράκαμψης είναι διαφορετικά σχεδιασμένοι για κάθε πτητικό παράγοντα, ειδικά βαθμονομημένοι, και τοποθετούνται εκτός κυκλώματος (out of circuit). Διαθέτουν αντιστάθμιση θερμότητας διοχετεύοντας μεγαλύτερη ποσότητα φρέσκων αερίων όταν Σχήμα 9. Εξατμιστήρας μεταβλητής παράκαμψης.

14 36 ψύχονται, για αποφυγή ελάττωσης της συγκέντρωσης του πτητικού αναισθητικού κατά τη διάρκεια χρήσης. Ελέγχονται μηχανικά από τον διακόπτη ελέγχου που περιστρέφεται όπως και τα ροόμετρα αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού Μερικοί νεότεροι εξατμιστήρες αυτού του τύπου ελέγχονται ηλεκτρονικά (ΑDU και Aisys). Tec 6 Injector-Desflurane Εντελώς διαφορετικής τεχνολογίας εξατμιστήρας, θερμαινόμενος, διπλού κυκλώματος ειδικά σχεδιασμένος για τη χορήγηση δεσφλουρανίου. Το δεσφλουράνιο έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία βρασμού, κοντά στη θερμοκρασία δωματίου, και είναι αδύνατη η χρήση του με τους συμβατικούς εξατμιστήρες γιατί θα κατέληγε σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις 100%. Έτσι σχεδιάστηκε ο Tec 6 που διαθέτει δύο παράλληλα κυκλώματα. Η ροή των φρέσκων αερίων σε καμία φάση δεν έρχεται σε επαφή με το υγρό δεσφουράνιο. Το δεσφλουράνιο θερμαίνεται στους 39 ο C για να παρέχει μια σταθερή πίεση κορεσμένων ατμών ~1500 mmhg από τους οποίους απελευθερώνεται η επιθυμητή ποσότητα ανάλογα με τον διακόπτη ελέγχου ο οποίος είναι συνδεδεμένη και με τη ροή των φρέσκων αερίων. Χρήση εξατμιστήρων Η σύνδεση με το ΜΑ γίνεται μέσω πολλαπλών συλλεκτών που διαθέτουν μηχανισμό αποκλεισμού (interlock device). Ο μηχανισμός αποκλεισμού διασφαλίζει το άνοιγμα ενός και μόνο εξατμιστήρα τη φορά, την δίοδο των φρέσκων αερίων μόνο από τον εξατμιστήρα που είναι ανοικτός, το κλείδωμα των υπολοίπων και την ελάχιστη απώλεια ατμών όταν ο εξατμιστήρας είναι κλειστός. Η πλήρωση των εξατμιστήρων γίνεται μέσω ειδικών συσκευών πλήρωσης τύπου χωνιού ή τύπου κλειδιού που είναι και οι ασφαλέστερες, ενώ υπάρχει ειδική συσκευή πλήρωσης του Tec 6 με μη ανταλλάξιμο ειδικές κασέτες πλήρωσης του Αladin (ADU και Aisys). Κατά την πλήρωσή τους οι εξατμιστήρες πρέπει να είναι κλειστοί και να πληρούνται μέχρι την συγκεκριμένη ένδειξη αποφεύγοντας την υπερπλήρωση. Οι εξατμιστήρες είναι ευάλωτοι σε ακραίες ροές φρέσκων αερίων, σε ακραίες θερμοκρασίες η ανάπτυξη παλίνδρομης πίεσης (back pressure) από το αναπνευστικό κύκλωμα και τον αναπνευστήρα η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της συγκέντρωσης του πτητικού αναισθητικού. Όλοι οι σύγχρονοι εξατμιστήρες διατηρούν σχετικά σταθερή απόδοση σε ροές 0,2-15 L/min και θερμοκρασίες17-35 ο C, και ιδανικά διαθέτουν βαλβίδες αντεπιστροφής (ενσωματωμένες ή στο ΜΑ) για προφύλαξη από το φαινόμενο της παλίνδρομης πίεσης. Νεότεροι παράγοντες και αναισθησία χαμηλών ροών Η διατήρηση της αναισθησίας με την τεχνική των χαμηλών ροών δεν θα πρέπει να αρχίζει πρόωρα όταν χρησιμοποιείται σεβοφλουράνιο και δεσφλουράνιο γιατί υπάρχει ο κίνδυνος επίγνωσης κατά τη διάρκεια της αναισθησίας εάν δεν επιτευχθεί πρώτα η ισορροπία του πτητικού αναισθητικού στα διάφορα διαμερίσματα (κυκλικό σύστημα, συνδετικά, λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα πνευμόνων, εγκέφαλος). Η ισορροπία επιτυγχάνεται γρηγορότερα με χρήση υψηλότερων ροών αρχικά κατά την εισαγωγή (5-8 l/min) ακολουθούμενη από χαμηλότερες ροές (1-2 L/min) κατά τη συντήρηση. Αυτή η προσέγγιση βοηθά στη διατήρηση θερμότητας και υγρασίας στο τραχειοβρογχικό δέντρο και στην εξοικονόμηση αερίων και πτητικών αναισθητικών. Αντίστροφη πορεία πρέπει να ακολουθηθεί για την επιτάχυνση της ανάνηψης όπου θα πρέπει και πάλι να αυξηθούν οι ροές των φρέσκων αερίων. ΔΙΑΝΟΜΗ Το στάδιο αυτό περιγράφει και παρακολουθεί (monitoring) την ελεγχόμενη ροή των φρέσκων αερίων από το ΜΑ προς τον ασθενή και αντίστροφα. Αναπνευστικά κυκλώματα Θεμελιώδεις αρχές Ο σκοπός όλων των αναπνευστικών κυκλωμάτων (ΑΚ) είναι η παροχή του Ο 2 και των αναισθητικών αερίων και η απομάκρυνση του CO 2. Το CO 2 απομακρύνεται είτε με επαρκείς ροές ή μέσω απορρόφησης από την νατράσβεστο. Όλα τα ΑΚ δημιουργούν κάποια αντίσταση στη ροή. Οι αντιστάσεις ελαττώνονται με την ελάττωση του μήκους και την αύξηση της διαμέτρου των σωληνώσεων, ελαχιστοποιώντας τις βαλβίδες μιας κατεύθυνσης, αποφεύγοντας τις γωνιάσεις και διατηρώντας γραμμική ροή. Είναι σημαντικό να διατηρούνται οι αντιστάσεις όσο το δυνατόν χαμηλότερες γιατί οι αυξημένες αντιστάσεις ελαττώνουν την άνεση του ξύπνιου ασθενή ενώ στον κατασταλμένο αυξάνουν το έργο της αναπνοής γεγονός που αν δεν μπορεί να αντιρροπισθεί θα οδηγήσει σε υποαερισμό. Οι αντιστάσεις των ΑΚ τυπικά είναι χαμηλές (χαμηλότερες από αυτές του ενδοτραχειακού σωλήνα). Αντίθετα από τα ΑΚ των αναπνευστήρων των μονάδων εντατικής θεραπείας που δεν προκαλούν καθόλου επανεισπνοή, όλα τα αναισθησιολογικά ΑΚ, με τυπικό εκπρόσωπό τους το κυκλικό σύστημα, προκαλούν άλλοτε άλλου βαθμού επανεισπνοή. Η επανεισπνοή είναι μέχρις ενός σημείου επιθυμητή, π.χ., βοηθά στη διατήρηση θερμότητας και υγρασίας στο τραχειοβρογχικό δέντρο, ελατ-

15 37 τώνει την κατανάλωση και το κόστος των αναισθητικών αερίων και βοηθά στην προστασία του προσωπικού των χειρουργείων και του περιβάλλοντος μέσω ελαττωμένης έκθεσής τους στα εκπνεόμενα αέρια. Όσο ψηλότερες είναι οι ροές των φρέσκων αερίων τόσο μικρότερη είναι η επανεισπνοή, και τόσο γρηγορότερα θα φθάσει η επιθυμητή συγκέντρωση στον ασθενή, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την εισαγωγή στην αναισθησία. Οι ασθενείς επανεισπνέουν συστατικά των εκπνεομένων αερίων, π.χ. Ο 2, N 2, Ν 2 Ο, CO 2, και πτητικά αναισθητικά, το καθένα από τα οποία μπορεί να προκαλέσει διαφορετικές επιδράσεις. Η επανεισπνοή του Ο 2 δεν δημιουργεί προβλήματα, η επανεισπνοή του Ν 2 μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη εισαγωγή και αυτή του CO 2 σε υπερκαπνία και αναπνευστική οξέωση. Αντίθετα, η επανεισπνοή του Ν 2 Ο και των πτητικών μπορεί να είναι επιθυμητή για οικονομικούς και οικολογικούς λόγους. Επειδή οι υψηλές ροές επιτυγχάνουν γρηγορότερα την εξισορρόπηση της συγκέντρωσης των αερίων είναι επιθυμητές επίσης και κατά τη φάση της ανάνηψης. Μηδενίζοντας το Ν 2 Ο και τα πτητικά στο τέλος της επέμβασης και χρησιμοποιώντας υψηλές ροές που ελαχιστοποιούν την επανεισπνοή επιταχύνεται η αποβολή τους από τον ασθενή. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συσχέτιση της επανεισπνοής με τον νεκρό χώρο (VD) που ορίζεται ως το μέρος του κατά λεπτό αερισμού (VE) που δεν παίρνει μέρος στην ανταλλαγή των κυψελιδικών αερίων (VA), όπου VE = VD + VA. Ο νεκρός χώρος τελειώνει εκεί που διαχωρίζεται το εισπνευστικό από το εκπνευστικό σκέλος του ΑΚ, στην άκρη του Υ συνδετικού. Η χρήση προσωπίδας αυξάνει περισσότερο τον VD σε σχέση με τον ενδοτραχειακό σωλήνα, όπως επίσης και κάθε εξάρτημα που παρεμβάλλεται μεταξύ του τραχειοσωλήνα/προσωπίδας και του Υ συνδετικού. Αντίθετα, η χρήση μακρύτερου εισπνευστικού και εκπνευστικού σκέλους δεν αυξάνει τον VD μπορεί όμως να προκαλέσει απώλειες ευενδοτότητας. Κάθε αύξηση του VD αυξάνει την επανεισπνοή του CO 2 και για τον λόγο αυτό ο αναπνεόμενος όγκος στα ΜΑ τίθεται υψηλότερα από τον όγκο της αυτόματης αναπνοής. Eπίσης, κάθε αύξηση του VD που δεν μπορεί να αντιρροπισθεί από αύξηση του VE (π.χ. αναισθητοποιημένος ασθενής) αυξάνει τον κίνδυνο υποαερισμού, υπερκαπνίας και αναπνευστικής οξέωσης. Το ΜΑ χρησιμοποιεί ξηρά αέρια για να ελαχιστοποιηθούν τα φαινόμενα διάβρωσης του εσωτερικού του μηχανήματος και επιμόλυνσης με βακτήρια. Η παροχή όμως ξηρών αερίων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο τραχειοβρογχικό δέντρο των ασθενών, για την αποφυγή των οποίων χρησιμοποιούνται παθητικά συστήματα ύγρανσης - θέρμανσης όπως οι ανταλλάκτες θερμότητας και υγρασίας (φίλτρα) και χαμηλές ροές. Η χρήση ενεργητικών συστημάτων ύγρανσης με θερμαινόμενους υγραντήρες αποφεύγεται γιατί είναι λιγότερο αποτελεσματική στην αποφυγή υποθερμίας (συγκρινόμενη με τις θερμαινόμενες κουβέρτες) και επειδή η πλεονάζουσα υγρασία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην νατράσβεστο, απόφραξη των μηχανημάτων ανάλυσης αερίων και δυσλειτουργία των εισπνευστικών και εκπνευστικών βαλβίδων μιας κατεύθυνσης. Ταξινόμηση Το πιο απλό ανοικτό σύστημα μπορεί να θεωρηθεί η απλή μάσκα Ο 2 χωρίς αποθεματικό ασκό η οποία δεν επιτρέπει καθόλου επανεισπνοή. Όλα τα υπόλοιπα συστήματα διαθέτουν αποθεματικό ασκό για να επιτρέπουν υψηλότερες ροές κατά την εισπνευστική φάση και προκαλούν άλλοτε άλλου βαθμού επανεισπνοή ανάλογα με τη ροή των φρέσκων αερίων. Εάν οι ροές είναι μικρότερες του κατά λεπτό αερισμού (VE) τότε σίγουρα συμβαίνει κάποιου βαθμού επανεισπνοή. Μη επανεισπνοής - ανοικτά συστήματα O Μapleson (1954) ταξινόμησε τα συστήματα αυτά σε κατηγορίες που ισχύουν μέχρι σήμερα (σχήμα 10). Ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά των ανοικτών κυκλωμάτων είναι ότι δε διαθέτουν βαλβίδες μονής κατεύθυνσης, άρα χαρακτηρίζονται από ελάχιστη αντίσταση στη ροή, και ότι συνοδεύονται από αποθεματικό ασκό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε ηλικία από πρόωρα νεογνά μέχρι ενήλικες. Οι ροές των φρέσκων αερίων που απαιτούνται για αποφυγή επανεισπνοής είναι 2-3 φορές του VE. Στην πράξη χρησιμοποιούνται κατ ελάχιστο 5 L/min. To Μapleson F με τον ανοικτό αποθεματικό ασκό περιγράφεται και ως τροποποίηση κατά Jackson-Rees του Αyre s T-piece και έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στην παιδοναισθησία. Στα πλεονεκτήματα των ανοικτών συστημάτων πέρα από την ελάχιστη αντίσταση στη ροή συγκαταλέγονται και η ευκολία χειρισμού και συντήρησης ενώ τα περισσότερα μειονεκτήματά τους σχετίζονται με την ανάγκη χρήσης υψηλών ροών (ξήρανση αεραγωγών, κίνδυνος υποθερμίας, αυξημένο κόστος, ρύπανση περιβάλλοντος). Επανεισπνοής - κυκλικό σύστημα (Circle system) Το κυκλικό σύστημα (ΚΣ) είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σύστημα στις μέρες μας παγκοσμίως (σχήμα 11). Αποτελείται από το Υ συνδετικό, το εισπνευστικό και εκπνευστικό σκέλος με τις αντίστοιχες βαλβίδες μιας κατεύθυνσης, το κάνιστρο της νατρασβέσου, την είσοδο των φρέσκων αερίων (εισπνευστικό σκέλος), την σύνδεση με

16 38 Σχήμα 10. Συστήματα Mapleson. Jackson Rees FG: φρέσκα αέρια, P: ασθενής τον αναπνευστήρα (εκπνευστικό σκέλος) το μανόμετρο πίεσης αεραγωγών, την βαλβίδα υπερπίεσης η εκτόνωσης (ΑPL valve - adjustuble pressure-limiting valve), τον αποθεματικό ασκό και την βαλβίδα επιλογής χειροκίνητου αερισμού/αναπνευστήρα. Το ΚΣ ακόμη και σε πολύ χαμηλές ροές, εάν οι βαλβίδες μιας κατεύθυνσης και η νατράσβεστος λειτουργούν κανονικά, δεν επιτρέπει την επανεισπνοή του CO 2 ενώ επιτρέπει την επανεισπνοή όλων των άλλων αναισθητικών αερίων. Tα φρέσκα αέρια από την ΚΕΑ εισέρχονται στο εισπνευστικό σκέλος του ΚΣ και εξέρχονται είτε από τη βαλβίδα ΑPL (χειροκίνητος αερισμός) ή μέσω της βαλβίδας εκτόνωσης του αναπνευστήρα προς το σύστημα απαγωγής. Οι βαλβίδες μια κατεύθυνσης προάγουν την κίνηση των εκπνεομένων αερίων μέσω της νατρασβέστου για την εξουδετέρωση του CO 2. Δυσλειτουργίες μπορεί να προκύψουν από διαφυγές λόγω κακών συνδέσεων ή κολλήματα των βαλβίδων, ιδιαίτερα της εκπνευστικής (υγρασία, σκόνη, καταστροφή, ξένα σώματα) γι αυτό επιβάλλεται καθημερινός έλεγχος του μηχανήματος και του ΚΣ και τακτική συντήρηση αυτού. Σε περίπτωση επανεισπνοής CO 2 πρέπει αμέσως να αποκλεισθεί η εξάντληση της νατρασβέστου και να ελεγχθεί η ακεραιότητα των βαλβίδων μιας κατεύθυνσης. Η δυσλειτουργία των βαλβίδων μπορεί να μετατρέψει μεγάλο μέρος του ΚΣ σε νεκρό χώρο με τις επακόλουθες συνέπειες. Εάν στον καπνογράφο ανιχνευτεί επανεισπνοή (π.χ., εισπνεόμενο CO 2 >1-3mmHg) αυξάνουμε τις ροές στα 5-8 L/min και εάν το πρόβλημα αποκατασταθεί αυτό υποδηλώνει εξάντληση της νατρασβέστου η οποία θα πρέπει Σχήμα 10. Συστήματα Mapleson. να αντικατασταθεί. Αντίθετα, εάν το πρόβλημα επιμένει αυτό υποδηλώνει βλάβη στις βαλβίδες μιας κατεύθυνσης οι οποίες θα πρέπει να επιθεωρηθούν. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του κυκλικού συστήματος είναι η διατήρηση της θερμότητας και υγρασίας του ασθενή, η ελάττωση του κόστους και η προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα με τη δυνατότητα που δίνει για την εφαρμογή χαμηλών ροών. Τα κυριότερο μειονέκτημά του είναι ότι διαθέτει πολλές συνδέσεις που είναι ευάλωτες σε αποσύνδεση, απόφραξη και διαφυγές. Για την ελαχιστοποίηση λαθών κατά τη συναρμολόγησή του όλες οι συνδέσεις του ΚΣ είναι συμβατές μόνο με συνδετικά 15 mm / 22 mm που είναι ασύμβατα με τα συνδετικά 19 mm και 30 mm των συστημάτων απαγωγής. Απορρόφηση CO 2 Η απορρόφηση του CO 2 συμβαίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες χημικές αντιδράσεις 1. CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 2. H 2 CO 3 + NaOH (ή KOH) Na 2 CO 3 (ή K 2 CO 3 ) + H 2 O + θερμότητα 3. Na2CO 3 (ή K 2 CO 3 ) + Ca(OH) 2 CaCO 3 (ίζημα) + NaOH (ήκοη) Νατράσβεστος Η νατράσβεστος αποτελείται κυρίως από κοκκία Ca(OH) 2 σε ποσοστό > 80%, ενεργοποιητή ΝaOH ~ 1-3% (το ΚΟΗ τείνει να εγκαταλειφθεί λόγω αυξημένου κινδύνου δημιουργίας συμπλόκου Α και CO από την αποδόμηση των

17 39 A.Εισπνευστική φάση ΚΕΑ Οδηγό αέριο αναπνευστήρα M B. Εκπνευστική φάση ΚΕΑ Οδηγό αέριο αναπνευστήρα APL πτητικών αναισθητικών), νερό (13-20%), σκληρυντικά (πυρίτιο) και δείκτη (ιώδες του αιθυλενίου). Αρχικά ο δείκτης δεν έχει χρώμα (λευκό), καθώς όμως το ph γίνεται λιγότερο αλκαλικό σε ένα κρίσιμο όριο ph < 10,3 αρχίζει να αποκτά το χαρακτηριστικό ιώδες χρώμα. Από τις αντιδράσεις παράγεται ενέργεια ( kcal / 1 mole CO 2 που απορροφάται) γι αυτό η νατράσβεστος θερμαίνεται με την πάροδο του χρόνου. Το μέγεθος των κοκκίων είναι 4-8 mesh (μπορούν να περνούν από oθόνες που διαθέτουν 4-8 οπές / 1 inch), τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη εξουδετέρωση του CO 2 με την ελάχιστη αντίσταση στην ροή. Οι ιοντικές αντιδράσεις συμβαίνουν στην υγρή M/V Bαλβίδα εκτόνωσης αναπνευστήρα Σχήμα 11. Tο κυκλικό σύστημα. Α. Κατά την εισπνοή καθώς το οδηγό αέριο πιέζει τη φυσούνα του αναπνευστήρα προωθεί τα φρέσκα αέρια μέσω του εισπνευστικού σκέλους και της μονόδρομης εισπνευστικής βαλβίδας προς τον ασθενή. Παράλληλα, η πίεση που αναπτύσσεται από το οδηγό αέριο κλείνει την βαλβίδα εκτόνωσης του αναπνευστήρα (η οποία αποτελεί τη δίοδο προς το σύστημα απαγωγής). Β. Κατά την εκπνοή τα εκπνεόμενα αέρια προωθούνται μέσω του εκπνευστικού σκέλους και της μονόδρομης εκπνευστικής βαλβίδας. Το σύστημα είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε αρχικά να απαιτείται μια ελάχιστη πίεση ~ 3 cm H 2 O για να υπερνικήσει την αντίσταση (μπίλια) της βαλβίδας εκτόνωσης του αναπνευστήρα, κατά το στάδιο αυτό γεμίζει πρώτα η φυσούνα ήμα 11. Tο κυκλικό σύστημα. Α. Κατά την εισπνοή καθώς το οδηγό αέριο πιέζει τη φυσούνα του αναπνευστήρα προωθεί τα φρέσκα αέρια μέσω του εισπνευστικού σκέλους και της μονόδρομης πνευστικής βαλβίδας προς τον ασθενή. Παράλληλα, η πίεση που αναπτύσσεται από το οδηγό αέριο κλείνει την βαλβίδα εκτόνωσης του αναπνευστήρα (η οποία αποτελεί τη δίοδο προς το του αναπνευστήρα και αργότερα, καθώς αναπτύσσεται περισσότερη πίεση, ανοίγει η βαλβίδα εκτόνωσης του αναπνευστήρα και στημα απαγωγής). Β. Κατά την εκπνοή τα εκπνεόμενα αέρια προωθούνται μέσω του εκπνευστικού σκέλους και της μονόδρομης εκπνευστικής βαλβίδας. Το σύστημα είναι έτσι κατασκευασμένο τε αρχικά να απαιτείται τα μια εκπνεόμενα ελάχιστη πίεση αέρια ~ 3 cm διαφεύγουν H2O για να υπερνικήσει μέσω αυτής την αντίσταση προς το (μπίλια) σύστημα της απαγωγής. βαλβίδας εκτόνωσης Η είσοδος του αναπνευστήρα, των φρέσκων κατά αερίων το στάδιο στην αυτό γεμίζει ΚΕΑ πρώτα είναι συνεχής η φυσούνα του πνευστήρα και αργότερα, καθώς και αναπτύσσεται η κίνηση γίνεται περισσότερη προς πίεση, μία κατεύθυνση ανοίγει η βαλβίδα πάντα εκτόνωσης μέσω του των αναπνευστήρα μονόδρομων και βαλβίδων, τα εκπνεόμενα έτσι αέρια ώστε διαφεύγουν να προάγεται μέσω αυτής η προς μετακίνηση το σύστημα αγωγής. Η είσοδος των φρέσκων αερίων στην ΚΕΑ είναι συνεχής και η κίνηση γίνεται προς μία κατεύθυνση πάντα μέσω των μονόδρομων βαλβίδων, έτσι ώστε να προάγεται η μετακίνηση των νεομένων αερίων προς των την εκπνεομένων νατράσβεστο (Ν). αερίων ΑPL: βαλβίδα προς την ρυθμιζόμενης νατράσβεστο πίεσης, (Ν). M/V: ΑPL: διακόπτης βαλβίδα επιλογής ρυθμιζόμενης χειροκίνητου αερισμού πίεσης, (Μ) M/V: / αναπνευστήρα διακόπτης (V). επιλογής χειροκίνητου αερισμού (Μ) / αναπνευστήρα (V). επιφάνεια των κοκκίων. Η μέγιστη εξουδετερωτική ικανότητα της νατρασβέστου είναι 26 L CO 2 / 100 gr κοκκίων, ελαττώνεται όμως σε περίπτωση αφυδάτωσης της και από τη δημιουργία πόρων-καναλιών. Η σημασία της χρήσης της και η διάρκεια ζωής της είναι αντιστρόφως ανάλογη της ροής των φρέσκων αερίων. Ένα ΚΣ με ροές 0,3-0,5 L / min βασίζεται εξολοκλήρου στη δραστηριότητα της νατρασβέστου η οποία και θα εξαντληθεί σχετικά γρήγορα. Αντιθέτως, σε ένα ΚΣ με ροές > 5-8 L / min όπου λόγω των υψηλών ροών γίνεται επαρκής έκπλυση του CO 2 προς το σύστημα απαγωγής η εξάρτηση από τη νατράσβεστο είναι αμελητέα και η διάρκεια ζωής της παρατείνεται.

18 40 Επειδή κατά τη διάρκεια ανάπαυσης της νατρασβέστου μπορεί να δημιουργηθεί κάποια αναστροφή χρώματος του δείκτη η εκτίμηση για την ανάγκη αλλαγής πρέπει να γίνεται στο τέλος της ημέρας και όχι το πρωί της επομένης. Ορισμένοι κατασκευαστές συνιστούν την αλλαγή της μετά από περίοδο μη χρήσης 48 ωρών ή τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα στις περιπτώσεις που η χρήση της δεν είναι συχνή για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι η πιθανή απενεργοποίηση του δείκτη κατά μήκος των τοιχωμάτων του κανίστρου σε συνθήκες ξηρασίας και έκθεσης σε έντονο φως, και ο δεύτερος οι αυξημένες πιθανότητες ξήρανσης στις παραπάνω συνθήκες που ελαττώνουν την αποτελεσματικότητά της και αυξάνουν την πιθανότητα δημιουργίας CO (αποδόμηση δεσφλουρανίου) και συμπλόκου A (αποδόμηση σεβοφλουράνιου). Με την τρέχουσα κλινική πρακτική εξοικονόμησης πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος και τη χρήση ολοένα και χαμηλότερων ροών θα πρέπει να αυξηθεί η επαγρύπνηση για τον συχνότερο έλεγχο και αλλαγή της. Αναπνευστήρες Αναπνευστήρες με μηχανισμό Φυσούνας (Electronically controlled - Pneumatically driven Bellow ventilators) Οι αναπνευστήρες με μηχανισμό φυσούνας, είναι διπλού κυκλώματος, ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι αναπνευστήρες πίεσης/όγκου. Επειδή ελέγχονται ηλεκτρονικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς ρεύμα ή μπαταρίες. Η φυσούνα συνδέεται με το ΚΣ, περιέχει τα εισπνεόμενα και εκπνεόμενα αέρια του ασθενή, και είναι τοποθετημένη μέσα σε ένα διάφανο κύλινδρο το οποίο γεμίζει με το οδηγό αέριο (συνήθως Ο 2, σπανιότερα αέρα) που αποτελεί και την κινητήριο δύναμη της φυσούνας. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τη φυσούνα με τον ασκό και το οδηγό αέριο με το χέρι του αναισθησιολόγου σε περίπτωση χειροκίνητου αερισμού. Η ροή των φρέσκων αερίων είναι συνεχής και τυχόν περίσσεια αυτών απομακρύνεται προς το σύστημα απαγωγής μέσα από την βαλβίδα εκτόνωσης του αναπνευστήρα (spill valve ή relief valve) η οποία ανοίγει μόνο κατά την εκπνοή. Ανάλογα με την κίνηση της φυσούνας ταξινομούνται σε ανερχόμενης φυσούνας όταν η φυσούνα ανέρχεται κατά την εκπνοή και κατερχόμενης όταν κατέρχεται. Οι αναπνευστήρες ανερχόμενης φυσούνας θεωρούνται ασφαλέστεροι διότι σε περίπτωση αποσύνδεσης η διαρροών η ανερχόμενη φυσούνα δεν θα ανέβει, ενώ η κατερχόμενη θα κατέβει λόγω της βαρύτητας. Αναπνευστήρες με μηχανισμό Εμβόλου (Electronically controlled Electrically driven Piston ventilators) Οι αναπνευστήρες με μηχανισμό εμβόλου χρησιμοποιούν έναν ηλεκτρικό κινητήρα για συμπιέσει ένα άκαμπτο έμβολο που θα οδηγήσει τα αέρια στον ασθενή κατά τη φάση της εισπνοής. Δεν χρησιμοποιούν οδηγό αέριο και έτσι δεν εξαντλούν τους κυλίνδρους σε περίπτωσης πτώσης της πίεσης Ο 2. Η κίνηση του εμβόλου μπορεί να είναι οριζόντια ή κάθετη ορατή ή μη εξωτερικά, π.χ. Narcomed 6000/6400 Divan (αόρατη/οριζόντια) Fabius/Primus (ορατή/κάθετη). Οι αναπνευστήρες αυτού του τύπου συνοδεύονται από βαλβίδες εκτόνωσης τόσο θετικής (75 ± 7 cm H 2 O) όσο και αρνητικής πίεσης (-8 cm H 2 O). Χορηγούν τον αναπνεόμενο όγκο πιο αξιόπιστα γιατί το άκαμπτο έμβολό τους είναι λιγότερο ευάλωτο σε απώλειες ευενδοτότητας που πιθανά συνοδεύουν τους αναπνευστήρες φυσούνας. Για τον ίδιο λόγο επιτρέπουν την τοποθέτηση του αισθητήρα ροής κοντά στο έμβολο, αποφεύγοντας τη χρήση ογκωδών αισθητήρων κοντά στο Υ συνδετικό και τον ασθενή κάνοντας έτσι το monitoring ασφαλέστερο. Ένα πιθανό μειονέκτημά τους είναι η καθυστερημένη αναγνώριση της αποσύνδεσης επειδή δεν διαθέτουν την επισκόπιση της φυσούνας, γεγονός όμως που έχει αντιρροπισθεί μέσω της δυνατότητας για αποσύζευξη των φρέσκων αερίων (fresh gas decoupling). Συναγερμοί αναπνευστήρα Ο πιο σημαντικός συναγερμός αναπνευστήρα είναι ο συναγερμός αποσύνδεσης που στους σύγχρονους αναπνευστήρες ενεργοποιείται με τη μη ανίχνευση της πρώτης αναπνοής (ανίχνευση χαμηλής πίεσης αεραγωγών, αδυναμία μέτρησης εκπνεόμενου όγκου). Άλλοι σημαντικοί συναγερμοί είναι πίεσης (ανώτερο επιτρεπτό όριο υψηλής πίεσης/προστασίας από βαρότραυμα), όγκου (υψηλού και χαμηλού αναπνεόμενου όγκου και κατά λεπτό αερισμού), και αναπνευστικής συχνότητας (χαμηλό, υψηλό όριο). Μοντέλα αερισμού Όλοι οι σύγχρονοι αναπνευστήρες διαθέτουν μοντέλα αερισμού πίεσης και όγκου, πλήρως ελεγχόμενα (Pressure Controlled Venrilation-PCV / Volume Controlled Ventilation-VCV) ή επιτρέποντας τον συγχρονισμό του ασθενή (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation-SIMV), με ή χωρίς υποστήριξη πίεσης (Pressure Support), για να ικανοποιούν τις ανάγκες της σύγχρονης αναισθησίας. Ορισμένα μοντέλα μάλιστα διαθέτουν και πιο εξεζητημένους τύπους αερισμού όπως ο αερισμός πίεσης με εξασφάλιση όγκου (Pressure Controlled Ventilation with Volume Guarentee / PCV-VG / Aisys / Avance).

19 41 Χαρακτηριστικά ασφαλείας Eυελιξία H δυνατότητα για διάφορους τύπους αερισμού προσέδωσε μεγάλη ευελιξία στα σύγχρονα ΜΑ. Η προσθήκη PCV επιτρέπει τον ασφαλέστερο αερισμό ασθενών με ελαττωμένη ευενδοτότητα (ARDS-παθολογική παχυσαρκία) και περιπτώσεων όπου πρέπει να αποφεύγονται οι υψηλές πιέσεις (νεογνά-βρέφη-εμφυσηματικοί ασθενείς). O αερισμός σε SIMV με ή χωρίς PS επιτρέπει τη διατήρηση της αυτόματης αναπνοής (π.χ., επιθυμητή σε χρήση λαρυγγικής μάσκας). Ακρίβεια χαμηλών όγκων ασφαλής χρήση κυκλικού συστήματος στα παιδιά Η μεγάλη απόκλιση μεταξύ των επιλεγόμενων και χορηγούμενων αναπνεόμενων όγκων είναι ιδιαίτερα συχνή στους παιδιατρικούς ασθενείς λόγω απωλειών ευενδοτότητας στον μεγάλο συμπιεστό όγκο του ΚΣ, διαφυγών γύρω από ενδοτραχειακούς σωλήνες χωρίς αεροθάλαμο, προσαύξησης του αναπνεόμενου όγκου από τη ροή των φρέσκων αερίων και αδυναμίας ρύθμισης χαμηλών όγκων στους αναπνευστήρες φυσούνας. Οι σύγχρονοι αναπνευστήρες διαθέτουν μια πρωτοφανή ακρίβεια σε μεγάλο εύρος αναπνεόμενων όγκων διότι διαθέτουν ηλεκτρονικούς μηχανισμούς ελέγχου ευενδοτότητας και διαφυγών και αντιστάθμισης του αναπνεόμενου όγκου, όπως επίσης και μεταβολών στη ροή των φρέσκων αερίων. Έτσι μπορούν να αερίσουν με ακρίβεια και ασφάλεια σε πολύ χαμηλούς αναπνεόμενους όγκους (10 ml Narcomed 6000, 20 ml (Leon Plus, Primus, Apollo, Aestiva, ADU, Avance και Aisys) με την προϋπόθεση αλλαγής και τοποθέτησης του παιδιατρικού ΚΣ (15 mm) σε βάρος σώματος < 20Kg. Όταν αλλάζονται οι αισθητήρες η το ΚΣ για χρήση σε παιδιατρικούς ασθενείς και αντιστρόφως, είναι απαραίτητος ο επανέλεγχος του τμήματος ελέγχου ευενδοτότητας και διαφυγών. Έλεγχος ευενδοτότητας / απωλειών αντιστάθμιση αναπνεόμενου όγκου Η τοποθέτηση αισθητήρα ελέγχου ευενδοτότητας και απωλειών και αντιστάθμισης του αναπνεόμενου όγκου συνοδεύεται από σημαντικές επιπτώσεις. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη θέση του αισθητήρα στο ΚΣ και να πραγματοποιούμε σωστά τους προβλεπόμενους ελέγχους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αποσύζευξη ροών φρέσκων αερίων (fresh gas decoupling) έναντι αντιστάθμισης αναπνεόμενου όγκου (tidal volume compensation) Ένα ακόμη χαρακτηριστικό ακρίβειας και ασφαλείας των σύγχρονων αναπνευστήρων είναι ότι αντισταθμίζουν τον αναπνεόμενο όγκο σε περίπτωση μεταβολών των ροών των φρέσκων αερίων. Στα παλαιότερα μοντέλα ο αναπνεόμενος όγκος αποτελούνταν από τον όγκο της φυσούνας συν τον όγκο των φρέσκων αερίων κατά την εισπνευστική φάση του αναπνευστήρα γεγονός που μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλες αποκλίσεις. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό σχεδιάστηκαν δύο προσεγγίσεις. Οι αναπνευστήρες Drager (Narcomed 6000, Fabius, Primus, Apollo) και Heinen/Lowenstein (Leon Plus) ξεπερνούν το πρόβλημα με την αποσύζευξη την φρέσκων αερίων (fresh gas decoupling) απομονώνοντας με ειδική βαλβίδα τα φρέσκα αέρια κατά την εισπνοή διοχετεύοντάς τα προς τον αποθεματικό ασκό. Κατά την εκπνοή η βαλβίδα ανοίγει και τα συσσωρευμένα αέρια κατευθύνονται προς το σύστημα απαγωγής μαζί με τα εκπνεόμενα αέρια του αναπνευστήρα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια παράδοξη κίνηση του ασκού ο οποίος γεμίζει κατά την εισπνοή και αδειάζει κατά την εκπνοή, επιβεβαιώνοντας έτσι την έλλειψη διαφυγών. Η δεύτερη προσέγγιση ονομάζεται αντιστάθμιση του αναπνεόμενου όγκου (tidal volume compensation). Εφαρμόζεται στους αναπνευστήρες της GE (Aestiva, ADU, Aisys, Avance) μέσω ειδικών αισθητήρων ροής / όγκου που προσαρμόζουν τον αναπνεόμενο όγκο έτσι ώστε να είναι πάντα σταθερός και ίσος με τον επιλεγόμενο, ανεξάρτητα από τη ροή των φρέσκων αερίων. Ηλεκτρονική επιλογή PEEP Στα παλαιότερα μοντέλα εάν ήταν επιθυμητή η θετική τελοεκπνευστική πίεση (PEEP) τότε έπρεπε να τοποθετηθεί μια εξωτερική βαλβίδα στο εκπνευστικό σκέλος μεταξύ του Υ συνδετικού και της εκπνευστικής βαλβίδας, γεγονός που μπορούσε να οδηγήσει σε δυνητικά προβλήματα. Η ηλεκτρονική τοποθέτηση PEEP στους σύγχρονους αναπνευστήρες προσφέρει αυτή την επιλογή ευκολότερα και ασφαλέστερα. Κρίσιμα συμβάματα σχετιζόμενα με τον Μηχανικό Αερισμό Το πιο κρίσιμο σύμβαμα που σχετίζεται με τον ΜΑ είναι η αδυναμία αερισμού, συνήθως λόγω αποσύνδεσης ή άλλων τεχνικών προβλημάτων. Εάν το πρόβλημα δεν αφορά πλήρη αποσύνδεση (συνήθως στο Υ συνδετικό) τότε θα πρέπει να ανιχνευθούν όλα τα πιθανά αίτια χαμηλής πίεσης αεραγωγών (διαφυγές, κόλλημα βαλβίδων, λάθη συναρμολόγησης, απώλεια πίεσης αερίων, κ.α.). Το κυριότερο κλινικό monitoring επάρκειας του μηχανικού αε-

20 42 ρισμού είναι η συνεχής παρουσία αναπνευστικού ψιθυρίσματος στο προκάρδιο ή οισοφάγειο στηθοσκόπιο και η συνεχής παρακολούθηση της έκπτυξης του θώρακα γιατί όλοι οι υπόλοιποι ηλεκτρονικοί συναγερμοί μπορεί να δυσλειτουργήσουν. Σε περίπτωση χαμηλής πίεσης αεραγωγών η ενδεικνυόμενη ενέργεια είναι o έλεγχος της δυνατότητας χειροκίνητου αερισμού μέσω του αποθεματικού ασκού και εάν αυτό δεν είναι εφικτό τότε επιβάλλεται η άμεση χρησιμοποίηση της ΑΜΒU. Τα προβλήματα ανάπτυξης αυξημένων πιέσεων στους αεραγωγούς είναι σπανιότερα αλλά πολύ πιο επικίνδυνα γιατί μπορούν να οδηγήσουν πολύ γρήγορα σε ανάπτυξη ενδογενούς PEEP με ότι αυτό συνεπάγεται (ελαττωμένη φλεβική επαναφορά, καρδιαγγειακή κατάρριψη, πνευμοθώρακα, μαζικό υποδόριο εμφύσημα και θάνατο). Εάν δεν οφείλονται σε εμφανή τσακίσματα ή αποφράξεις του ΚΣ ή του ενδοτραχειακού σωλήνα τότε συνήθως οφείλονται σε δυσλειτουργία της βαλβίδας εκτόνωσης του αναπνευστήρα, κόλλημα της εκπνευστικής βαλβίδας μιας κατεύθυνσης, ή δυσλειτουργία της βαλβίδας εκτόνωσης (APL valve) και του συστήματος απαγωγής. Σε περίπτωση αυξημένων πιέσεων δοκιμάζουμε τον χειροκίνητο αερισμό με τον αποθεματικό ασκό και εάν το πρόβλημα επιλυθεί τότε οφείλεται πιθανότατα σε δυσλειτουργία του αναπνευστήρα που θα πρέπει να επιδιορθωθεί. Εάν ο χειροκίνητος αερισμός δεν λύνει το πρόβλημα τότε επιβάλλεται η άμεση χρησιμοποίηση της AMBU η οποία θα μας βοηθήσει επιπλέον να διαπιστώσουμε εάν οι αυξημένες πιέσεις οφείλονται στο ΜΑ ή τον ασθενή (π.χ. βρογχόσπασμος). ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την συγκέντρωση των αποβαλλόμενων αναισθητικών αερίων στην χειρουργική αίθουσα όπως ο βαθμός αερισμού, το είδος της αναισθητικής τεχνικής, η κατάσταση του ΜΑ και η καλή ή όχι λειτουργία του συστήματος απαγωγής. Το σύστημα απαγωγής (ΣΑ) παραλαμβάνει την περίσσεια των φρέσκων αερίων από την βαλβίδα εκτόνωσης (ΑPL valve) του ΚΣ και του αναπνευστήρα (relief valve) και τα απομακρύνει (σχήμα 12). Το πιο σημαντικό τμήμα του ΣΑ είναι ο συλλέκτης (interface) γιατί προστατεύει τον ασθενή από ανάπτυξη τόσο θετικών όσο και αρνητικών πιέσεων. Τα παλαιότερα ΜΑ διέθεταν κλειστό σύστημα συλλέκτη αλλά πλέον τα περισσότερα σύγχρονα Μα διαθέτουν ανοικτό σύστημα συλλέκτη που είναι και το ασφαλέστερο. Τα ανοικτά συστήματα απαγωγής συνοδεύονται από δικό τους σύστημα αναρρόφησης το οποίο πρέπει να είναι πάντα ανοικτό (να ακούγεται συνεχώς ο χαρακτηριστικός συριγμός), διαφορετικά τα συλλεγόμενα αέρια θα διαφεύγουν και πάλι πίσω στην χειρουργική αίθουσα. Σωληνώσεις 19 mm, 30 mm Απομάκρυνση Συλλέκτης Ενεργητική Ανοικτός (κενό) Κλειστόςς Παθητικήη ή Bαλβίδα εκτόνωσης αναπνευστήρα Σχήμα 12. Σύστημα απαγωγής. Σχήμα 12. Σύστημα απαγωγής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. To υπό προμήθεια συγκρότημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ: το σύνολο οργάνωνσυσκευών που σκοπό έχουν την παροχή µε ασφάλεια προεπιλεγµένου µείγµατος ιατρικών αερίων ατµών (πτητικά), σε µεταβλητή και µε ακρίβεια ροή και συγκέντρωση ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα ελέγχου Ορισµός εξοπλισµού Κατευθυντήριες οδηγίες Παρουσίαση βηµάτων ελέγχου Περιοδικότητα ελέγχου Ειδικές καταστάσεις Συµπεράσµατα

Αναγκαιότητα ελέγχου Ορισµός εξοπλισµού Κατευθυντήριες οδηγίες Παρουσίαση βηµάτων ελέγχου Περιοδικότητα ελέγχου Ειδικές καταστάσεις Συµπεράσµατα ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αµαλία Ντούµα Αναισθησιολόγος ΓΝΑ «Γ. Γεννηµατάς» ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αναγκαιότητα ελέγχου Ορισµός εξοπλισµού Κατευθυντήριες οδηγίες Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα : 25/06/2013. Αρ. Πρωτ. 29798 ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Λάρισα : 25/06/2013. Αρ. Πρωτ. 29798 ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λάρισα : 25/06/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 29798 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ Αυτονόμηση δισωλήνιας εγκατάστασης

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ Αυτονόμηση δισωλήνιας εγκατάστασης ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ Αυτονόμηση δισωλήνιας εγκατάστασης 1.) Εισαγωγή Οι περισσότερες πολυκατοικίες στον Ελλαδικό χώρο χρησιμοποιούν για την θέρμανση το δισωλήνιο σύστημα. Τα προβλήματα που απορρέουν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2004-2005 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ζ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 08/01 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αυτό το κεφάλαιο έχει σκοπό να δώσει πληροφορίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τροποποίηση και τη συντήρηση συστημάτων για τη συλλογή αναθυμιάσεων κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Θερμοσυσσωρευτές Οι θερμοσυσσωρευτές αποτελούν την ιδανική λύση θέρμανσης για πολλά σπίτια. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και οικονομικοί. Καθώς αποθηκεύουν θερμότητα με τη φθηνότερη χρέωση, συνήθως κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ (ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ) ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ (ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ) ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ (ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ) ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Τι είναι οι µειωτήρες πίεσης αερίων; Τα αέρια εντός των φιαλών βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλές πιέσεις που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πλειοψηφία των εφαρµογών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002862788 2015-06-22

15PROC002862788 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 36/2015 ΚΗΦΙΣΙΑ, 03-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ.

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1044 25 Νοεμβρίου 1997... Καθορισμός (ελαχίστων) ορίων προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 3 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Ψύξεως Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 3 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ Σύστημα ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ» «Πνευμονικός Όγκος» είναι ο όγκος αέρα που περιέχεταισεκάποιοδιακριτόδιαμέρισμαήχώρο των πνευμόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid)

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/CO2/FWR/Rev. 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο,

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem

Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem Κατάλογος προϊόντων Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem Ο παγκόσμιος ηγέτης σε ασύρματες συσκευές μέτρησης ενέργειας Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποτελούν την απόλυτα ολοκληρωμένη λύση αυτονομίας κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου

Προδιαγραφές προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 4-07- 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. /5630 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφoρίες: Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 2521 350228 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Χορήγηση Οξυγόνου

Περιεγχειρητική Χορήγηση Οξυγόνου ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 221 Περιεγχειρητική Χορήγηση Οξυγόνου ουρανια σαχινιδου, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΖΑΪΜΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΛΚΑΝΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SOLAR KIT Ηλιακός σταθμός κυκλοφορίας ηλιακού ρευστού ( γκυκόλης ) για τον αυτοματισμό και έλεγχο του ζεστού νερού μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και boiler αποθήκευσης νερού χρήσης σε κεντρικά ηλιακά συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Β Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ (BG-SENTINEL Trap) Παγίδα κουνουπιών με μοναδικό σχεδιασμό και ελαφριά κατασκευή ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πτυσσόμενη για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά καθώς και γρήγορη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Θόρυβος. Σχήμα 1.1 Παράσταση ενός ανοιχτού συστήματος

Σύστημα. Θόρυβος. Σχήμα 1.1 Παράσταση ενός ανοιχτού συστήματος Ενότητα1: Εισαγωγή Σύστημα Σύστημα είναι ένα σύνολο φυσικών στοιχείων, πραγμάτων, ατόμων, μεγεθών ή εννοιών, που σχηματίζουν μιαν ενότητα και λειτουργούν ως μια ενότητα. Ένα σύστημα που επικοινωνεί με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Νέας Γενιάς Διαχείριση Πίεσης με Θεραπεία I-mmersion

Νέας Γενιάς Διαχείριση Πίεσης με Θεραπεία I-mmersion Νέας Γενιάς Διαχείριση Πίεσης με Θεραπεία I-mmersion ClinActiv r ClinActiv r MCM Το ClinActiv r προστατεύει το δέρμα του ασθενή παρέχοντας θεραπεία I-mmersion Η σωστή επιλογή της επιφάνειας θεραπείας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΙΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ενότητα: Σημειώσεις Εργαστηρίου Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα).

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα). 1. Το κυβικό δοχείο του σχήματος ακμής h = 2 m είναι γεμάτο με υγρό πυκνότητας ρ = 1,1 10³ kg / m³. Το έμβολο που κλείνει το δοχείο έχει διατομή Α = 100 cm². Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα θερμαντικά σώματα αδρανείας

Τα νέα θερμαντικά σώματα αδρανείας Θερμαντικά Σώματα αδρανείας της ELNUR Η νέα τεχνολογία της ELNUR, η οποία έχει κατοχυρωθεί με ευρεσιτεχνία, δεν χρησιμοποιεί κανένα τύπο θερμικού υγρού. Βασίζεται σε έναν πρωτεύοντα πομπό θερμότητας, που

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 23/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 23/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14408 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 13.06.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 Κυλινδροκεφαλή Βενζινοκινητήρων ΑΣΚΗΣΗ 2: ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το υπό προµήθεια αναισθησιολογικό µηχάνηµα θα πρέπει να είναι πλήρες, άριστης αντοχής, αµεταχείριστο, τελευταίας τεχνολογίας, ελεγχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΒΙ ΕΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ) ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

ΒΑΛΒΙ ΕΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ) ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ Αθήνα :τηλ.: 210 4836315-20 Fax: 210 4817000 e-mail: sales@chryssafidis.gr www.chryssafidis.com Θεσσαλονίκη :τηλ.: 2310 754681-3 Fax : 2310 751835 ΒΑΛΒΙ ΕΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ) ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου 1 η. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; διακρίνονται σε : * μηχανικά ( μηχανοϋδραυλικά ) * συνδυασμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι ανάγκεs μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T 1 MITSUBISHI Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T τα μοντέλα Mitsubishi Starion Turbo (1982-88), με κινητήρες με κωδικούς 4G63-F υπάρχει σύστημα ψεκασμού Mitsubishi ECi. το σύστημα αυτό η πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ»

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» Τα χαρακτηριστικά του τόξου Πλάσματος Το Πλάσμα ορίζεται ως «το σύνολο από φορτισμένα σωματίδια, που περιέχει περίπου ίσο αριθμό θετικών ιόντων και ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα