Αυχενικές κακώσεις και ΩΡΛ συμπτωματολογία Whiplash injuries and otolaryngologic symptoms

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυχενικές κακώσεις και ΩΡΛ συμπτωματολογία Whiplash injuries and otolaryngologic symptoms"

Transcript

1 Μπαλατσούρας Δ. Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική - Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιώς Αυχενικές κακώσεις και ΩΡΛ συμπτωματολογία Whiplash injuries and otolaryngologic symptoms Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου Τόμος 32 - Τεύχος 3 Balatsouras D., MD, PhD Department of Otolaryngology, Tzanion General Hospital, Piraeus, Greece Hellenic Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery Volume 32 - Issue 3 Περίληψη Εισαγωγή. Η αυχενική θλάση είναι υπεύθυνη για ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής βλάβης και αναπηρίας, που προκαλείται από τα τροχαία ατυχήματα. Παρότι συμβαίνει αρκετά συχνά, ο παθογενετικός μηχανισμός της και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή της δεν έχουν πλήρως διακριβωθεί. Περίπου το 10% των ασθενών με αυχενική θλάση θα αναπτύξει ωτολογικά συμπτώματα, όπως βαρηκοία, εμβοές και ίλιγγο. Για όλες τις κλινικές αυτές εκδηλώσεις υπάρχουν ειδικές δοκιμασίες, ώστε να προσδιορισθεί η έκταση και η βαρύτητα των συμπτωμάτων, αλλά και για να μας βοηθήσουν στην ορθή διαδικασία αποκατάστασης. Στο άρθρο αυτό επιχειρείται μια ανασκόπηση των κυριοτέρων σημείων της συμπτωματολογίας, διάγνωσης, πρόγνωσης και θεραπείας της νόσου, ενώ συζητούνται εκτεταμένα τα ωτολογικά συμπτώματα της αυχενικής θλάσης, παρέχοντας μια γενική εικόνα χρήσιμη στους ωτορινολαρυγγολόγους. Συμπέρασμα: Η αυχενική θλάση συνήθως δεν προκαλεί βλάβη, και η πλειοψηφία των ασθενών επιστρέφει κανονικά στην εργασία. Εντούτοις, αρκετά συχνές είναι οι εκδηλώσεις που σχετίζονται με την πάθηση αυτή, μεταξύ των οποίων σημαντική θέση κατέχουν τα ωτολογικά συμπτώματα. Η διάγνωση επιτυγχάνεται με συνήθεις ακοολογικές δοκιμασίες, αλλλά ενίοτε μπορεί να απαιτηθούν πλέον εξειδικευμένες εξετάσεις, ιδίως όταν εγείρονται ζητήματα ασφαλιστικής αποζημίωσης. Λέξεις κλειδιά: Αυχενική θλάση, βαρηκοία, εμβοές, ίλιγγος, αιθουσαίες δοκιμασίες. Abstract Background: Whiplash-associated disorders account for a large proportion of the overall impairment and disability caused by traffic injuries. Although it is a relatively common occurrence, its mechanism and optimal treatment remain poorly understood. Approximately 10% of patients with whiplash injury will develop otological symptoms such as hearing loss, tinnitus and vertigo. For all these clinical manifestations, specific tests can be undertaken to quantify the extent and severity of the symptoms as well as provide guidance as to the correct rehabilitation process. This article reviews the main aspects of symptomatology, diagnosis, prognosis and treatment of the disease, and specifically focuses on the otologic aspects of whiplash injury, giving an overview useful to otolaryngologists. Conclusion: Most whiplash trauma will not cause injury, and the majority of patients will return to work. However, chronic whiplash-associated disorders are a common occurrence, and among them, otological symptoms are frequently encountered. Diagnosis may be obtained using common audiologic tests, but occasionally, specific examinations may be needed, especially in medicolegal cases. Key words: Whiplash injuries, hearing loss, tinnitus, vertigo, vestibular function tests. 136 Εισαγωγή Η αυχενική θλάση περιγράφεται στην Αγγλική ως whiplash injury. Ο όρος αυτός εισήχθη από τον Crowe το 1928, για περιγραφή της κλινικής εικόνας ασθενών με έμμεσο τραυματισμό της ΑΜΣΣ κατόπιν τροχαίου ατυχήματος 1. Η Quebec Task Force προσδιόρισε το τον όρο Whiplash ως τον μηχανισμό ενεργειακής μεταφοράς στον αυχένα, λόγω επιτάχυνσης-επιβράδυνσης. Συνήθως οφείλεται σε οπίσθιες ή πλάγιες συγκρούσεις οχημάτων, με αποτέλεσμα βλάβες των μαλθακών ιστών ή των οστών, οι οποίες οδηγούν στην εμφάνιση διαφόρων κλινικών εκδηλώσεων (whiplash-associated disorders). Υπάρχουν 4 βαθμοί βαρύτητας της παθήσεως, όπως φαίνεται στον κατωτέρω Πίνακα.

2 Βαθμός 0 I II III IV Κλινική εικόνα Aπουσία αυχενικών συμπτωμάτων Απουσία φυσικών σημείων Άλγος, δυσκαμψία, ευαισθησία αυχένος Απουσία φυσικών σημείων Αυχενικά συμπτώματα και μυοσκελετικά ευρήματα Αυχενικά συμπτώματα και νευρολογικά ευρήματα Αυχενικά συμπτώματα και ρήξη, μετατόπιση ή κάταγμα συνδέσμων Παθοφυσιολογία της βλάβης Σύμφωνα με τις επικρατούσες θεωρίες 8-11, η βλάβη παρατηρείται συνήθως σε οπίσθια σύγκρουση του αυτοκινήτου, οπότε η κεφαλή κινείται προς τα οπίσω, προκαλώντας έκταση της κατώτερης αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ). Τούτο προκαλεί κάμψη της ανώτερης ΑΜΣΣ, με αποτέλεσμα η συνολική ΑΜΣΣ να παραμορφώνεται δίκην S. Στη συνέχεια η κεφαλή μετακινείται προς τα πρόσω, προκαλώντας κάμψη ολοκλήρου του αυχένος. Αρκεί ταχύτητα 6-8 km/h για την εκδήλωση της βλάβης, η οποία προκαλεί οριζόντια επιτάχυνση της κεφαλής 4-5 g (με ταχύτητα 32 km/h, η επιτάχυνση φθάνει τα 12 g). Οι ζώνες ασφαλείας, δυστυχώς, είναι ανεπαρκείς για προφύλαξη. Ειδικότερα, είναι δυνατόν να επέλθουν οι εξής βλάβες (Σχ. 1): Επιδημιολογικά στοιχεία Συχνότητα: 1-7/1000 κατ έτος στις ΗΠΑ και Δυτική Ευρώπη, με ελαφρά υπεροχή των θηλέων. Το 25% των πασχόντων εμφανίζει χρόνια προβλήματα, ενώ το 10% παρουσιάζει μόνιμη αναπηρία. Η πάθηση είναι υπεύθυνη για το 1/3 των ασφαλιστικών απαιτήσεων θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων, με σημαντικό οικονομικό κόστος. Η επίδραση της ασφαλιστικής αποζημίωσης είναι αμφιλεγόμενη. Από πολλούς συγγραφείς διατυπώνεται η άποψη ότι η αυχενική θλάση αποτελεί μύθο, και χρσηιμοποιείται αποκλειστικά για ασφαλιστικές αποζημιώσεις. Σε δύο γνωστές μελέτες από την Λιθουανία και από την χώρα μας, οι οποίες δεν διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο ασφαλιστικών ικανοποιήσεων, διαπιστώθηκαν: Μελέτη Λιθουανίας 3 33% αυχεναλγία, τόσο σε πάσχοντες, όσον και σε μάρτυρες 53% κεφαλαλγίες στους πάσχοντες, με αντίστοιχο 50% στους μάρτυρες Eλληνική μελέτη 4 Δεν υπάρχει διαφορά συχνότητας σε αιτούντες αποζημίωση και μη. Παρότι όμως, σύμφωνα με τις ανωτέρω μελέτες, δεν υπάρχει ιδιαίτερη συμπτωματολογία σε όσους έχουν υποστεί αυχενική θλάση, φαίνεται από το μεγαλύτερο μέρος της πρόσφατης βιβλιογραφίας, ότι υπάρχει στην πραγματικότητα οργανικό υπόστρωμα της πάθησης Σχ. 1. Βλάβες αυχενικής χώρας, κατά την αυχενική θλάση. Άνω δεξιά. Στεφανιαία MRI της ΑΜΣΣ, απεκονίζουσα τους πτερυγοειδείς συνδέσμους. Άνω αριστερά. Αντίστοιχη ανατομική εικόνα. Κάτω. Οι συνήθεις βλάβες της αυχενικής χώρας κατά την θλάση. Οι αρθρώσεις των αρθρικών αποφύσεων των σπονδύλων (ιδιαίτερα η Α2-Α3) υφίστανται κακώσεις και μικροαιμορραγίες.

3 Ρήξεις των πτερυγοειδών συνδέσμων (alar ligaments) του οδόντος. Αντανακλαστική κεφαλαλγία οφείλεται στο 3ο ινιακό νεύρο, το οποίο νευρώνει την Α2-Α3 άρθρωση, καθώς και το οπίσθιο τμήμα της κεφαλής. Βλάβη της κροταφογναθικής αρθρώσεως, όταν κατά την έκταση της κεφαλής διανοίγεται υπερβολικά η κάτω γνάθος. Βλάβη των μεσοσπονδυλίων δίσκων. Βλάβες των νευρικών ριζών και των περιφερικών νεύρων. Τραυματισμός των αυχενικών μυών (τραπεζοειδής, στερνοκλειδομαστοειδής). Διαταραχές των ιδιοδεκτικών μηχανισμών (βλάβες μυικών ατράκτων, υποδοχέων αρθρικών θυλάκων και τενοντίων οργάνων του Golgi). Συνοδός εγκεφαλική βλάβη (διαταραχές προσοχής και μνήμης, λόγω βρεγματοϊνιακής ισχαιμίας). Διάγνωση Δεν υπάρχουν ειδικές αιματολογικές, νευροφυσιολογικές ή ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες για την διάγνωση. Γενικά, διαπιστώνεται απουσία απεικονιστικών ευρημάτων 12. Η διάγνωση, σε γενικές γραμμές, στηρίζεται στο ιστορικό αυχενικής κακώσεως εκ τροχαίου ατυχήματος με παρουσία κλινικών εκδηλώσεων. Συμπτωματολογία Η συμπτωματολογία της παθήσεως χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασμό κλινικών και ψυχοσωματικών εκδηλώσεων13,14. Οι κλινικές εκδηλώσεις είναι: Άλγος και δυσκαμψία αυχένος, κεφαλαλγία, άνω θωρακικό άλγος, ίλιγγος, ζάλη, κόπωση, διαταραχές κροταφογναθικής αρθρώσεως, άλγος άνω άκρων, παραισθησίες, αδυναμία, οπτικές διαταραχές, εμβοές, άλγος πλάτης, διαταραχές λόγου Οι ψυχοσωματικές εκδηλώσεις είναι: Κατάθλιψη, θυμός, άγχος, επαγγελματικό και οικογενειακό στρες, υποχονδρίαση, φαρμακευτική εξάρτηση, μετατραυματικό στρες, διαταραχές ύπνου, κοινωνική απομόνωση Τα αρχικά συμπτώματα της αυχενικής θλάσης είναι κατά σειρά συχνότητας: Δυσκαμψία αυχένος (96%), αυχεναλγία (94%), κεφαλαλγία (44%), άλγος στην πλάτη (35%), διαταραχές ύπνου (35%), στρες (30%), αιμωδίες και παραισθησίες (22%), ίλιγγος (15%), διαταραχές μνήμης (15%), βαρηκοία και εμβοές (13%), διαταραχές οράσεως (12%). 138 H αρχική κλινική παρουσίαση των ασθενών με αυχενική θλάση χαρακτηρίζεται από: Άλγος και δυσκαμψία αυχένος, δίχως κλινικά σημεία (βαθμός Ι) ή με συνοδό ευαισθησία και ελαττωμένη κινητικότητα (βαθμός ΙΙ). Άλλα συνήθη συμπτώματα είναι η κεφαλαλγία και άλγος στην πλάτη και στην περιοχή της ΣΣ. Νευρολογικά συμπτώματα υπάρχουν στο 20%, αλλά μόνον στο 3-4% διαπιστώνονται αντικειμενικά νευρολογικά ευρήματα (βαθμός ΙΙΙ). Συμπτώματα όπως διαταραχές μνήμης και συγκέντρωσης ή σημεία στρες απαντούν στο 25%. Πρόγνωση 70%: Ίαση εντός ολίγων ημερών, με μέγιστο τις 2-3 εβδομάδες. 20%: Παραμένουν κάποια μόνιμα συμπτώματα, αλλά δεν εμποδίζεται η εργασία των ασθενών. 10%: Μόνιμα προβλήματα, τόσον στην εργασία, όσο και στον ελεύθερο χρόνο των πασχόντων. Στις περιπτώσεις που διατηρείται κάποια χρόνια συμπτωματολογία των ασθενών, τα συνήθη συμπτώματα που ανευρίσκονται είναι: Aυχεναλγία, κεφαλαλγία, άλγος στην πλάτη Ελαττωμένη κινητικότητα αυχένος Εκφυλιστική αρθρική δισκοπάθεια Αυξημένη μυική τάση Νευρολογικά ευρήματα: διαταραχές της αισθητικότητας (μυρμηκίες, αιμωδίες) του προσώπου, του τραχήλου και των άνω άκρων Νευροωτολογικά συμπτώματα Ψυχολογικά προβλήματα και μετατραυματικό στρες Οι κρίσιμοι προγνωστικοί παράγοντες που καθορίζουν εάν θα παραμείενι χρόνια συμπτωματολογία στους ασθενείς είναι: Η αρχική ένταση του άλγους του αυχένος Ο βαθμός βαρύτητας Bιοψυχολογικά συμπτώματα (στρες, περιορισμένη κινητικότητα, εργασιακές δυσκολίες, προϋπάρχοντα συμπτώματα, άγχος) Ψυχιατρικά συμπτώματα (διαταραχές ύπνου, ανησυχία, κατάθλιψη) Η προχωρημένη ηλικία και το φύλο (οι θήλεις είναι πλέον επιρρεπείς σε χρονιότητα)

4 Η παρουσία ασφαλιστικών απαιτήσεων Η αρχική ιατρική αντιμετώπιση Αντιμετώπιση 8,10,15,16 Αρχική φάση Κορτικοστεροειδή (μεθυλπρεδνιζολόνη σε υψηλές δόσεις ΙV) Η χρήση κολλάρου δεν βελτιώνει την πρόγνωση Η πρόωρη κινητοποίηση και φυσιολογική δραστηριότητα βελτιώνει την πρόγνωση, ενώ ο κλινοστατισμός δεν βοηθάει. Χρόνια φάση Διαδερμική νευροτομή με ραδιοσυχνότητες Aσκήσεις ενδυναμώσεως της ΑΜΣΣ Ένεση τοξίνης botulinum σε σημεία με μυική ευαισθησία Oι ενδαρθρικές εγχύσεις κορτικοστεροειδών δεν βοηθούν Κατά περιόδους έχουν χρησιμοποιηθείς διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι που αποδείχθηκαν μη αποτελεσματικές (διαδερμική νευρική διέγερση, αναλγητικά, βελονισμός, αυχενική έλξη). Νευροωτολογικά συμπτώματα Τα συμπτώματα από την αυχενική θλάση που αφορούν κυρίως τους ωτορινολαρυγγολόγους είναι τα νευροωτολογικά, που μπορεί να ταξινομηθούν σε 3 μεγάλες κατηγορίες, την βαρηκοία, τις εμβοές και τα αιθουσαία συμπτώματα. Ι. Βαρηκοία Σχετικά με την βαρηκοία που συχνά διαπιστώνεται σε ασθενείς με αυχενική θλάση, υπάρχουν τα εξής στοιχεία: Σε ασθενείς με αυχενική θλάση, κυμαίνεται από 5% έως 50%, σύμφωνα με διάφορες μελέτες, αφορά δε συνήθως τις υψηλές συχνότητες. Συχνά οφείλεται σε προϋπάρχουσα βλάβη. Θα πρέπει να διερευνηθεί η περίπτωση της λειτουργικής βαρηκοίας. Συχνότερη είναι η υποκλινική βλάβη της ακοής, δηλαδή ακουστική δυσλειτουργία με φυσιολογικές ακοολογικές δοκιμασίες (King-Kopetzky syndrome). Συχνά (30%) διαπιστώνεται φυσιολογικό ακοόγραμμα, αλλά παθολογική δοκιμασία φωνητικής ακοομετρίας σε θόρυβο (Speech in noise test). Οι κυριότερες παθοφυσιολογικές θεωρίες δημιουργίας βαρηκοΐας κατά την αυχενική θλάση είναι: 139 Τραυματισμός του κοχλία, κατά το τροχαίο ατύχημα (συνήθως ρήξη θυρίδων) και άμεση εκδήλωση βαρηκοίας Βλάβες του εγκεφαλικού στελέχους και της κεντρικότερης ακουστικής οδού, οι οποίες όμως θεωρούνται μη πιθανές (τα ακουστικά προκλητά δυναμικά σπανίως είναι παθολογικά) Αδυναμία ορθής ακοομέτρησης, λόγω έλλειψης συγκεντρώσεως, αυξημένης μυικής τάσεως, ψυχικού στρες Υποκλινική βλάβη: Σύνδρομο King-Kopetzky και σύνδρομο τείνοντος το τύμπανο μυός Ο ακοολογικός έλεγχος της λειτουργικής βαρηκοΐας, η οποία απαντάται συχνά σε περιπτώσεις ασφαλιστικών απαιτήσεων περιλαμβάνει : Δοκιμασία Stenger Δοκιμασία Doerfler-Steward Ακοομετρία Bekesy (κυματομορφή τύπου V) Δοκιμασία Lombard Επιβραδυνομένη ακουστική ανάδραση Δοκιμασία Swinging story Low level phonetically balanced word tests Μέθοδοι pulse-count Humming Ανιούσες-κατιούσες δοκιμασίες Ηλεκτροφυσιολογικές εξετάσεις λειτουργικής βαρηκοΐας Ακ. προκλητά δυναμικά εγκ. στελέχους Ωτοακουστικές εκπομπές Ηλεκτροκοχλιογραφία Middle latency response Cortical electric response Auditory steady-state responses ΙΙ. Εμβοές Οι εμβοές συνήθως συνοδεύουν την βαρηκοΐα, αλλά συχνά απαντούν και μόνες τους 18,22. Η συχνότητά τους είναι 15% περίπου. Τα κυριότερα παθοφυσιολογικά στοιχεία των εμβοών κατά την αυχενική θλάση είναι: Μπορεί να οφείλονται σε κοχλιακό τραύμα Πολλοί ασθενείς έχουν ψυχολογικά προβλήματα, όπως κατάθλιψη, η οποία αποτελεί γνωστό αίτιο χρόνιων εμβοών Είναι δυνατόν να επέλθει το αποκαλούμενο σύνδρομο του τείνοντος το τύμπανο μυός (σ. Κlockhoff), λόγω ψυχικής εντάσεως και ψυχοσωματικής μυικής δυσλειτουργίας του μέσου ωτός, του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου (αυξημένη τάση των αυχενικών μυών). Το σύνδρομο αυτό εκδηλώνεται με εμβοές και ακουστική δυσλειτουργία.

5 Οι εμβοές μπορεί να μην είναι αποτέλεσμα περιφερικής ή κεντρικής ακουστικής βλάβης, αλλά μπορεί να οφείλονται σε ανώμαλη διασυστηματική (crossmodal) επεξεργασία πληροφοριών του εγκεφάλου, σαν αποτέλεσμα της ιδιότητας της νευροπλαστικότητας που διατηρεί το ΚΝΣ. Πηγή των εμβοών, μπορεί να είναι η διαταραχή της σωματοαισθητικότητας ή της κινητικότητας του αυχένος. Το αποτέλεσμα είναι η παροχή λανθασμένων πληροφοριών στους προμηκικούς σωματοαισθητικούς πυρήνες, η τροποποίηση της νευρικής οδού προς τους ομοπλεύρους ραχιαίους κοχλιακούς πυρήνες και η δημιουργία εμβοών, με την παράκαμψη της ακουστικής περιφέρειας Ο διαγνωστικός έλεγχος των εμβοών περιλαμβάνει: Βασικό ακοολογικό έλεγχο (φωνητική και τονική ακοομετρία, μετρήσεις ακουστικής αντιστάσεως) Ειδικό ακοολογικό έλεγχο εμβοών Προσδιορισμός της συχνότητας των εμβοών Προσδιορισμός της εντάσεως των εμβοών Ελάχιστο επίπεδο ηχοκάλυψης (minimal masking level: MΜL) Παροδική καταστολή των εμβοών Την διάγνωση ψευδοεμβοών Η προσφορότερη μέθοδος είναι ο προσδιορισμός της έντασης των εμβοών 5-6 φορές. Τούτο γίνεται με χορήγηση τόνου ή ΝΒΝ στα 1000 Ηz και στη συχνότητα των εμβοών. Στα μεσοδιαστήματα διεξάγονται άλλες εξετάσεις, ή λαμβάνεται ιστορικό. Εάν ο ασθενής προσδιορίσει αξιόπιστα την ένταση των εμβοών, με αποτελέσματα που δεν διαφέρουν άνω των 3 db σε όλες τις επαναλήψεις της δοκιμασίας, θεωρείται ότι όντως πάσχει από εμβοές και δεν υποκρίνεται. ΙΙΙ. Αιθουσαία συμπτώματα Είναι από τα πλέον συχνά συμπτώματα. Ίλιγγος (συνήθως με ναυτία και όχι εμέτους), αστάθεια και ζάλη απαντούν στο 25-50% των πασχόντων Θεωρούνται από τα πλέον συχνά, σταθερά και σοβαρά συμπτώματα της παθήσεως, αποτελούν δε συχνή αιτία αιτήσεως ασφαλιστικής αποζημίωσης. Ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος του αιθουσαίου συστήματος πρέπει να διεξάγεται το ενωρίτερο, σε όλα τα θύματα τροχαίου με whiplash κάκωση, ακόμη και επί απουσίας συμπτωμάτων. Διαπιστώνονται, επίσης, και διαταραχές της στάσεως και βαδίσεως. Τα αιθουσαία ευρήματα της πάθησης μπορεί να είναι κεντρικά ή περιφερικά. Κεντρικά αιθουσαία ευρήματα (Σχ. 2) Σχ. 2. Κεντρικά αιθουσαία ευρήματα. Άνω. Αμφίπλευρος νυσταγμός βλέμματος. Μέσον. Υπομετρία. Κάτω. Σακκαδική pursuit. Αυχενο-οφθαλμικό αντανακλαστικό και αυχενικός νυσταγμός Διαταραχές του οφθαλμοκινητικού συστήματος Αδυναμία σύγκλεισης Πρόσκαιρη παράλυση οφθαλμοκινητικών μυών Δοκιμασία βλέμματος: μονόπλευρος ή αμφίπλευρος νυσταγμός βλέμματος Σακκαδικές κινήσεις: ελαττωμένη ταχύτητα, υπομετρία, διαταραχή εκουσίων σακκαδικών κινήσεων Διαταραχές οπτοκινητικού νυσταγμού Δοκιμασία εκκρεμούς: χαμηλό gain, σακκαδική pursuit Yπάρχουν οι εξής παθοφυσιολογικές θεωρίες δημιουργίας κεντρικών αιθουσαίων ευρημάτων: Νευρομυική υπόθεση: Διαταραχή της ιδιοδεκτικότητας της ΑΜΣΣ, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υπερδραστηριότητα με ασυμφωνία ιδιοδεκτικών και οπτικών πληροφοριών. Δυσλειτουργία του ΚΝΣ: Συμπίεση, ισχαιμία ή έμφρακτο του εγκεφαλικού στελέχους, της παρεγκεφαλίδος, ή του μετωπιαίου φλοιού. 140

6 Σχ. 3. Παθοφυσιολογία περιφερικών αιθουσαίων ευρημάτων κατά την μετωπική και την οπίσθια σύγκρουση: H απότομη μεταβολή της θέσεως των ωτολιθικών οργάνων είναι δυνατόν να επιφέρει εκτόπιση ωτοκονίας, αλλά και βλάβη των τριχοκυττάρων. Νευροαγγειακή υπόθεση: Στένωση, επιμήκυνση ή συμπίεση των σπονδυλικών αρτηριών και διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Περιφερικά αιθουσαία ευρήματα Αυτόματος νυσταγμός (5-63%) Διαταραχές του ψυχροθερμών διακλυσμών Μονόπλευρη καλορική υπαισθησία Αμφίπλευρη καλορική υπαισθησία Υπεροχή νυσταγμικής κατεύθυνσης Αιθουσαία υπερδιεγερσιμότητα Ωτολιθικές διαταραχές Καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσεως Οι παθοφυσιολογικές θεωρίες των περιφερικών αιθουσαίων ευρημάτων είναι: Η προσθιοπίσθια γραμμική κίνηση μπορεί να προκαλέσει παροδική ή μόνιμη βλάβη των αιθουσαίων τριχωτών κυττάρων, είτε των ωτολίθων είτε των ληκύθων (Σχ. 3). Διάφορα συμπτώματα, όπως έλλειψη συγκέντρωσης, νοητικές διαταραχές και κατάθλιψη, μπορεί να αποτελούν εκδηλώσεις περιφερικής αιθουσαίας υπολειτουργίας, με ανεπαρκή αντιρρόπηση. Αιθουσαία υπερδιεγερσιμότητα: Οφείλεται σε πλαστικότητα του αιθουσαίου συστήματος, που αντισταθμίζει την ελάττωση της κινητικότητας του αυχένος. Άλλοι παράγοντες είναι αντίδραση στρες και ο υπεραερισμός (αναπνευστικό κέντρο εγκ. στελέχους και δικτυωτός σχηματισμός). Ο συχνά παρατηρούμενος μετά την αυχενική θλάση καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσεως, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα 33 : Οφείλεται σε απόσπαση ωτοκονίας, κατά τη διάρκεια του ατυχήματος Η διάγνωση τίθεται με την δοκιμασία Dix-Hallpike και την δοκιμασία πλαγίας κατακλίσεως Η θεραπεία επιτυγχάνεται με καταλλήλους χειρισμούς επανατοποθετήσεως της ωτοκονίας Παρότι τα ποσοστά θεραπευτικής επιτυχίας είναι αρκετά υψηλά, υπολείπονται των ποσοστών του ιδιοπαθούς καλοήθους παροξυσμικού ιλίγγου θέσεως 34 Οι διαταραχές ισορροπίας και βαδίσεως είναι πολύ συχνές και οφείλονται, συνήθως, σε διαταραχές του αυχενικού ιδιοδεκτικού συστήματος Ο διαγνωστικός έλεγχος γίνεται με την δυναμική υπολογιστική ισορροπομετρία, η οποία δεικνύει πρότυπα ιδιοδεκτικής ή οπτικής προτίμησης. Η θεραπεία με κατάλληλες ασκήσεις αιθουσαίας αποκαταστάσεως είναι συνήθως επιτυχής. Ο εργαστηριακός έλεγχος του αιθουσαίου συστήματος περιλαμβάνει: Ηλεκτρο- ή βιντεονυσταγμογραφία Δοκιμασία βλέμματος και θέσεως Αιθουσο-οπτικές δοκιμασίες (σακκαδικό, οπτοκινητικό και τεστ εκκρεμούς) Θερμικές δοκιμασίες Δοκιμασία περιστρεφομένου εδράνου Δοκιμασία υποκειμενικής οπτικής καθέτου Αιθουσαία προκλητά μυογενή δυναμικά (VEMPs) Δυναμική υπολογιστική ισορροπομετρία Oλοκληρώνοντας, επισημαίνουμε επιγραμματικά τα κυριότερα στοιχεία της κλινικής προσέγγισης του ασθενούς με αυχενική κάκωση από τον ωτορινολαρυγγολόγο. Ιστορικό: Ηλικία και φύλο Συνύπαρξη τραύματος κεφαλής Αιθουσοκοχλιακή συμπτωματολογία προ της βλάβης Λήψη φαρμάκων 141

7 Άμεση ή όψιμη συμπτωματολογία Ύπαρξη ασφαλιστικών απαιτήσεων Κλινική ωτορινολαρυγγολογική και νευρολογική κλινική εξέταση Τονική και φωνητική ακοομετρία, έλεγχος ψευδοϋπακουσίας (δοκιμασίες ακουστικής αντιστάσεως, ωτοακουστικές εκπομπές, ακουστικά προκλητά δυναμικά) Έλεγχος εμβοών Ηλεκτρο- ή βιντεονυσταγμογραφία Δοκιμασία υποκειμενικής οπτικής καθέτου VEMPs Δυναμική υπολογιστική ισορροπομετρία Μερικές εξετάσεις βεβαίως, εκτελούνται μόνον σε εξειδικευμένα κέντρα, και θα πρέπει να παραγγέλονται σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών, με χρόνια και ανθιστάμενα στην αγωγή συμπώματα, ή σε περιπτώσεις εγέρσεως αιτήματος για ασφαλιστική αποζημίωση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. CroweΗ.Injuriestothecervicalspine.Presentationtotheannualmeetingofthe WesternOrthopaedicAssociation.SanFrancisco, SpitzerWO,SkovronML,SalmiLR,CassidyJD,DuranceauJ,SuissaS,etal.Scientific monographofthequebectaskforceonwhiplash-associateddisorders:redefining "whiplash"anditsmanagement.spine(philapa1976)1995;20(8suppl):1s-73s. 3. SchraderH,ΟbelienieneD,BovimG,SurkieneD,MickevicieneD,MisevicieneI,etal. Naturalevolutionoflatewhiplashsyndromeoutsidethemedicolegalcontext.Lancet 1996;347: PartheniM,ConstantoyannisC,FerrariR,NikiforidisG,VoulgarisS,PapadakisN.A prospectivecohortstudyoftheoutcomeofacutewhiplashinjuryingreece.clinexp Rheumatol2000;18: JansenGB,EdlundC,GraneP,HildingssonC,KarlbergM,LinkH,etal.;SwedishSocietyofMedicine;WhiplashCommissionMedicalTaskForce.Whiplashinjuries:diagnosisandearlymanagement.TheSwedishSocietyofMedicineandtheWhiplash CommissionMedicalTaskForce.EurSpineJ2008;17Suppl3:S PoorbaughK,BrisméeJM,PhelpsV,SizerPSJr.Latewhiplashsyndrome:aclinical science approach to evidence-based diagnosis and management. Pain Pract 2008;8: TranterRM,GrahamJR.Areviewoftheotologicalaspectsofwhiplashinjury.J ForensicLegMed2009;16: RodriquezAA,BarrKP,BurnsSP.Whiplash:pathophysiology,diagnosis,treatment, andprognosis.musclenerve2004;29: SternerY,GerdleB.Acuteandchronicwhiplashdisorders-areview.JRehabilMed 2004;36: FerrariR.Mythsofwhiplash.Surgeon2003;1: FischerAJ,VerhagenWI,HuygenPL.Whiplashinjury.Aclinicalreviewwithemphasisonneuro-otologicalaspects.ClinOtolaryngolAlliedSci1997;22: HolPK.Imaginginwhiplash.Cephalalgia2008;28Suppl1: EckJC,HodgesSD,HumphreysSC.Whiplash:areviewofacommonlymisunderstoodinjury.AmJMed2001;110: LovellME,GalaskoCS.Whiplashdisorders-areview.Injury2002;33: Fernández-de-Las-PeñasC.Physicaltherapyandexerciseinheadache.Cephalalgia 2008;28Suppl1: Gross AR, Goldsmith C, Hoving JL, Haines T, Peloso P, Aker P, et al.; Cervical OverviewGroup.Conservativemanagementofmechanicalneckdisorders:asystematicreview.JRheumatol2007;34: FitzgeraldDC.Headtrauma:hearinglossanddizziness.JTrauma1996;40: RowlandsRG,CampbellIK,KenyonGS.Otologicalandvestibularsymptomsinpatientswithlowgrade(Quebecgradesoneandtwo)whiplashinjury.JLaryngol Otol2009;123: TjellC,TenenbaumA,RosenhallU.Auditoryfunctioninwhiplash-associateddisorders.ScandAudiol1999;28: BalatsourasDG,KaberosA,KorresS,KandilorosD,FerekidisE,EconomouC.Detectionofpseudohypacusis:aprospective,randomizedstudyoftheuseofotoacousticemissions.EarHear2003;24: LinJ,StaeckerH.Nonorganichearingloss.SeminNeurol2006;26: BoniverR.Temporomandibularjointdysfunctioninwhiplashinjuries:association withtinnitusandvertigo.inttinnitusj2002;8: Carney AL. Vertigo following whiplash-vertebral artery injury? JAMA 1978;240(21): ClaussenCF,ClaussenE.Neurootologicalcontributionstothediagnosticfollowupafterwhiplashinjuries.ActaOtolaryngolSuppl1995;520Pt1: EkvallHanssonE,MånssonNO,RingsbergKA,HåkanssonA.Dizzinessamongpatientswithwhiplash-associateddisorder:arandomizedcontrolledtrial.JRehabil Med2006;38: MallinsonAI,LongridgeNS.Dizzinessfromwhiplashandheadinjury:differences betweenwhiplashandheadinjury.amjotol1998;19: GimseR,TjellC,BjørgenIA,SaunteC.Disturbedeyemovementsafterwhiplashdue toinjuriestotheposturecontrolsystem.jclinexpneuropsychol1996;18: MosimannUP,MüriRM,FelblingerJ,RadanovBP.Saccadiceyemovementdisturbances inwhiplashpatientswithpersistentcomplaints.brain2000;123(pt4): WenngrenBI,PetterssonK,LowenhielmG,HildingssonC.Eyemotilityandauditory brainstem response dysfunction after whiplash injury. Acta Otolaryngol 2002;122: OosterveldWJ,KortschotHW,KingmaGG,deJongHA,SaatciMR.Electronystagmographicfindingsfollowingcervicalwhiplashinjuries.ActaOtolaryngol1991;111: VibertD,HäuslerR.Acuteperipheralvestibulardeficitsafterwhiplashinjuries.Ann OtolRhinolLaryngol2003;112: ErnstA,BastaD,SeidlRO,TodtI,SchererH,ClarkeA.Managementofposttraumatic vertigo.otolaryngolheadnecksurg2005;132: GordonCR,LeviteR,JoffeV,GadothN.Isposttraumaticbenignparoxysmalpositionalvertigodifferentfromtheidiopathicform?ArchNeurol2004;61: KorresS,BalatsourasDG,FerekidisE.Prognosisofpatientswithbenignparoxysmal positional vertigo treated with repositioning manoeuvres. J Laryngol Otol 2006;120: EndoK,SuzukiH,YamamotoK.Consciouslyposturalswayandcervicalvertigo afterwhiplashinjury.spine(philapa1976)2008;33:e KoglerA,LindforsJ,OdkvistLM,LedinT.Posturalstabilityusingdifferentneckpositions in normal subjects and patients with neck trauma. Acta Otolaryngol 2000;120: MontfoortI,VanDerGeestJN,SlijperHP,DeZeeuwCI,FrensMA.Adaptationofthe cervico-andvestibulo-ocularreflexinwhiplashinjurypatients.jneurotrauma 2008;25: TreleavenJ,JullG,LowchoyN.Standingbalanceinpersistentwhiplash:acomparisonbetweensubjectswithandwithoutdizziness.JRehabilMed2005;37: RubinAM,WoolleySM,DaileyVM,GoebelJA.Posturalstabilityfollowingmild headorwhiplashinjuries.amjotol1995;16: MadeleineP,PrietzelH,SvarrerH,Arendt-NielsenL.Quantitativeposturographyin alteredsensoryconditions:awaytoassessbalanceinstabilityinpatientswith chronicwhiplashinjury.archphysmedrehabil2004;85:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ίλιγγος στα παιδιά:

Ο ίλιγγος στα παιδιά: Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 26, Oκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2006, σελίδες 19-25 Ο ίλιγγος στα παιδιά: διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση Σtayροσ Ντουμaζιος,

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική φυσιολογία αιθουσαίου συστήματος Clinical Physiology of the vestibular system

Κλινική φυσιολογία αιθουσαίου συστήματος Clinical Physiology of the vestibular system 06_00_PAPADIMITRIOY-6:MASTER ORL 09/02/2010 12:45 ΜΜ Page 171 Ν. Παπαδημητρίου Π. Μαραγκουδάκης Α. Δελίδης Θ. Μανδραλή Π. Γκερμπεσιώτης Α. Τζαγκαρουλάκης Β Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθήνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ; ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ; ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ 51 ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ; ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Δημ. Ι. Γουλές 1, Γ. Λεντάρης 2 1. Ρευματολόγος, Αθήνα, 2. Γενικός Ιατρός (Σύμφωνα με τους κανόνες της Γλωσσολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV): diagnosis and management of the commonest cause of peripheral vertigo.

Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV): diagnosis and management of the commonest cause of peripheral vertigo. Otorhinolaryngologia Head and Neck Surgery Issue 52, April May June 2013, pages 814 Review REVIEW Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV): diagnosis and management of the commonest cause of peripheral

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Μ.:4362 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α.Μ.:4392

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σπουδάστρια: Πρόκλου Αθανασία Υπεύθυνος καθηγητής: Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΔΙΑΣΕΙΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΗΠΙΑ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ» ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΣΙΝΤΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá ÁöéÝñùìá óôç ÂáñçêïÀá Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 21 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2014

éáôòéëà áîàìåëôá ÁöéÝñùìá óôç ÂáñçêïÀá Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 21 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2014 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 21 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2014 ÁöéÝñùìá óôç ÂáñçêïÀá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí Nïóïêïìåßùí ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995 2004 ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗ ΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» ΔΙΠΛΗ ΤΥΦΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ανατομία και φυσιολογία του συστήματος ισορροπίας

Βασική ανατομία και φυσιολογία του συστήματος ισορροπίας Βασική ανατομία και φυσιολογία του συστήματος ισορροπίας 1 Εισαγωγή Αν έχετε αρχίσει να διαβάζετε αυτό το βιβλίο είστε σχεδόν σίγουρα ένας πολυάσχολος κλινικός γιατρός. Καταλαβαίνουμε τον δισταγμό σας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...σελ. 5. Ευχαριστίες...σελ. 5

Περιεχόμενα. Πρόλογος...σελ. 5. Ευχαριστίες...σελ. 5 Περιεχόμενα Πρόλογος...σελ. 5 Ευχαριστίες...σελ. 5 1. Εισαγωγή και ορισμοί...σελ. 6 1.1. Παραπληγία...σελ. 6 1.2. Ανατομικά στοιχεία της σπονδυλικής στήλης...σελ. 7 1.3. Ανατομικά στοιχεία του νωτιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Δυσαρθρία. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία με Θέμα. Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος

Δυσαρθρία. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία με Θέμα. Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία με Θέμα Δυσαρθρία Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος Επιμέλεια: Μποτσέτος Κωνσταντίνος Α.Μ. : 591 Ιωάννινα 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π. ΓΑΡΕΦΗΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεραπευτική χορήγηση μαγνησίου στην οξεία νευροαισθητήριο βαρηκοΐα

Η θεραπευτική χορήγηση μαγνησίου στην οξεία νευροαισθητήριο βαρηκοΐα 000-000_BALATSOURAS-6 13/1/2009 11:39 ÂÏ 163 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL ARTICLE Δ. Μπαλατσούρας 1 Γ. Κουκούτσης 1 Π. Γκανελής 1 Δ. Αχριάνης 1 Γ. Κλούτσος 1 Γ. Κορρές 2 Α. Καμπέρος 1 1 - Ωτορινολαρυγγολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΕΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α. ΨΗΦΙΔΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΕΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α. ΨΗΦΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β. ΒΙΤΑΛ -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΟΠΤΗΣ : Ζηδιανάκης Ζαχαρίας Ειδικός Παθολόγος Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟ-ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ...

ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟ-ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ... 35 ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟ-ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ... Δημ. Ι. Γουλές Ρευματολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης Παν. Αθηνών Για την καλύτερη κατανόηση της εισηγήσεως μας κρίθηκε σκόπιμο το κείμενο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Εκτίμηση Λήψη Ιστορικού Εξέταση των Ψυχοδιανοητικών Λειτουργιών Εξέταση του Λόγου Εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών Οι λειτουργίες των Εγκεφαλικών Συζυγιών Ι-ΧΙΙ Λειτουργική εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών

Διαβάστε περισσότερα

Anterior Semicircular Canal Benign Paroxysmal Positional Vertigo: from pathophysiology to diagnosis and treatment.

Anterior Semicircular Canal Benign Paroxysmal Positional Vertigo: from pathophysiology to diagnosis and treatment. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 47, January - February - March 2012, pages 4-16 REVIEW Anterior Semicircular Canal Benign Paroxysmal Positional Vertigo: from pathophysiology to diagnosis

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Φοιτήτρια: Α.Μ. 3528/07. Θεσσαλονίκη

Εισηγήτρια: Φοιτήτρια: Α.Μ. 3528/07. Θεσσαλονίκη ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: Χρόνιος αυχενικός πόνος και αναπνοή Εισηγήτρια: Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιος Πόνος Καλοήθους Αιτιολογίας

Χρόνιος Πόνος Καλοήθους Αιτιολογίας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 49 Χρόνιος Πόνος Καλοήθους Αιτιολογίας ΑΝΝΑ ΖΑΡΑΛΙΔΟΥ Χρόνιος καλοήθης πόνος', σύμφωνα με ορισμό της IASP (International Association for the Study of Pain),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιγεννητική ασφυξία και νοσηλευτική φροντίδα

ΘΕΜΑ: Περιγεννητική ασφυξία και νοσηλευτική φροντίδα ΣΧΟΛΗ:Σ.Ε.Υ.Π ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ:ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. :350 ΘΕΜΑ: Περιγεννητική ασφυξία και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠIΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΣΧΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Π.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Α.Μ. 11243 Β.ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 5 Τελειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

3 o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκη, 24, 25 & 26 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

3 o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκη, 24, 25 & 26 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Τίτλος: Τραυματική μερική ρήξη του τριγώνου ινοχόνδρινου συμπλέγματος του καρπού: Μελέτη με την μαγνητική τομογραφία και φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση. Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα