1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή"

Transcript

1 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή του διεθνούς εµπορίου και η διεθνής κίνηση κεφαλαίων απαιτούν τη µετατροπή του νοµίσµατος µιας χώρας σε νοµίσµατα άλλων χωρών. Έστω ένας έλληνας εισαγωγέας αγοράζει υπολογιστές από Η.Π.Α. Εκτελεί δύο συναλλαγές, α) συναλλαγή ευρώ( ) µε δολάρια($) µέσω εµπορικής τράπεζας, β) συναλλαγή δολάρια($) µε υπολογιστές. Εάν η συναλλαγή γίνει σε ευρώ( ), τότε ο αµερικανός εξαγωγέας µετατρέπει ευρώ( ) σε δολάρια($). Εποµένως, η εισαγωγή υπολογιστών από Η.Π.Α. στην Ελλάδα µετατροπή ευρώ ( ) σε δολάρια ($). 1

2 Στη διεθνή οικονοµία η ανταλλαγή των περισσότερων νοµισµάτων γίνεται συνήθως έµµεσα µε τη µεσολάβηση ενός κοινού νοµίσµατος. Μέχρι πρόσφατα η ανταλλαγή δραχµών µε ιταλικές λιρέτες γινόταν µέσου δολαρίου (ενδιάµεσο ή διαµεσολαβητικό νόµισµα). Ο όγκος των διεθνών συναλλαγών σε δολάρια είναι µεγάλος (ρευστότητα). Αντίθετα, ο µικρός όγκος των συναλλαγών σε δραχµές ή λιρέτες περιορίζει τη δυνατότητα άµεσης ανταλλαγής των δύο αυτών νοµισµάτων. Τα διαµεσολαβητικά νοµίσµατα χρησιµοποιούνται και ως µέσα διακράτησης πλούτου (αποθεµατικά). Στην αγορά συναλλάγµατος ο µεγάλος όγκος των συναλλαγών διεξάγεται από τις τράπεζες, µεγάλες επιχειρήσεις και κεντρικές τράπεζες. 2

3 Η συναλλαγµατική ισοτιµία ορίζεται ως η τιµή του ξένου νοµίσµατος εκφρασµένη σε µονάδες του εγχώριου νοµίσµατος. Η ισοτιµία του ευρώ( ) µε το δολάριο($) είναι 0.79 ευρώ( ) που ανταλλάσονται µε ένα δολάριο ($), δηλ. S = 0.79 / 1$ ή 1$ = Τρέχουσα και προθεσµιακή αγορά συναλλάγµατος Στην τρέχουσα αγορά συναλλάγµατος γίνονται πράξεις αγοράς και πώλησης συναλλάγµατος µε υποχρέωση άµεσης παράδοσης. Στην προθεσµιακή αγορά οι συναλλασσόµενοι καθορίσουν σήµερα την τιµή του συναλλάγµατος για µελλοντική παράδοση (µετά τρεις µήνες). Η προθεσµιακή αγορά συναλλάγµατος δίνει τη δυνατότητα κάλυψης από το συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκαλείται από τις µεταβολές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. 3

4 Έστω ένας έλληνας εισαγωγέας αγοράζει υπολογιστές από Η.Π.Α. και πληρώνει σε δολάρια ($) σε τρεις µήνες αντιµετωπίζει το κίνδυνο αύξησης της τιµής του δολαρίου($) έναντι του ευρώ( ). Για να καλυφθεί από το συναλλαγµατικό κίνδυνο αγοράζει δολάρια($) στην προθεσµιακή αγορά σήµερα. Έστω ένας ιταλός εξαγωγέας πουλάει τυρί mozzarella στις Η.Π.Α. και τιµολογεί σε δολάρια. ιατρέχει τον κίνδυνο µείωσης της τιµής του δολαρίου($) τότε πουλάει τα δολάρια στην προθεσµιακή αγορά που αναµένεται να εισπράξει σε τρεις µήνες. Επίσης, στη προθεσµιακή αγορά συναλλάγµατος γίνονται και κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Εάν ο κερδοσκόπος αναµένει ότι η τρέχουσα τιµή του συναλλάγµατος σε τρεις µήνες θα είναι υψηλότερη από την προθεσµιακή τιµή των τριών 4

5 µηνών, θα αγοράσει συνάλλαγµα µε προθεσµία µε την προσδοκία να το πουλήσει στην τρέχουσα αγορά σε τρεις µήνες σε υψηλότερη τιµή. Εάν ο κερδοσκόπος αναµένει ότι η τρέχουσα τιµή του συναλλάγµατος σε τρεις µήνες θα είναι χαµηλότερη από την προθεσµιακή τιµή, θα πουλήσει προθεσµιακό συνάλλαγµα µε την προσδοκία ότι θα το αγοράσει στην τρέχουσα αγορά σε τρεις µήνες σε χαµηλότερη τιµή. Αν η προθεσµιακή τιµή συναλλάγµατος είναι µεγαλύτερη από την τρέχουσα τιµή, τότε το ξένο νόµισµα πωλείται στην προθεσµιακή αγορά µε πριµ (εγχώριο νόµισµα πωλείται µε προεξόφληση). Αντίθετα, αν η προθεσµιακή τιµή συναλλάγµατος είναι µικρότερη από την τρέχουσα τιµή, τότε το ξένο νόµισµα πωλείται στην προθεσµιακή αγορά µε προεξόφληση (εγχώριο νόµισµα πωλείται µε πριµ). 5

6 Η ισοτιµία του ευρώ( ) µε το δολάριο($) στην τρέχουσα αγορά είναι 1$ = 0.79 και στη προθεσµιακή αγορά τριών µηνών είναι 1$ = 0.76, το δολάριο($) πωλείται στην προθεσµιακή αγορά µε προεξόφληση ενώ το ευρώ( ) µε πριµ. Το προθεσµιακό πριµ ή η προθεσµιακή προεξόφληση είναι ίση µε (F-S)/S, όπου F η προθεσµιακή ισοτιµία και S η τρέχουσα ισοτιµία, ( ) / 0.79 = Αρµπιτράζ συναλλάγµατος Η συναλλαγµατική ισοτιµία τείνει να είναι ενιαία σε όλες τις αγορές συναλλάγµατος. Αρµπιτράζ παρατηρείται όταν υπάρχουν διαφορές στην ισοτιµία νοµισµάτων στα διάφορα χρηµατοπιστωτικά κέντρα τότε δηµιουργούνται ευκαιρίες κέρδους. Εάν η ισοτιµία µεταξύ ευρώ( ) και δολαρίου($) είναι στην αγορά της New York 1$ = 0.79 και 6

7 στην αγορά της Frankfurt είναι 1$ = 0.77, οι συναλλασσόµενοι αγοράζουν δολάρια στη Frankfurt και πουλάνε δολάρια στη New York. Η πράξη αυτή αρµπιτράζ οδηγεί σε ενιαία ισοτιµία και στις δύο αγορές. Στο αρµπιτράζ οι συναλλασσόµενοι επιδιώκουν να επωφεληθούν σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις ισοτιµίες νοµισµάτων αγοράζοντας ένα νόµισµα στην αγορά που είναι φθηνότερο και πουλώντας το ταυτόχρονα στη αγορά όπου είναι ακριβότερο. Στην κερδοσκοπική δραστηριότητα υπάρχει το στοιχείο του κινδύνου, δεδοµένου ότι ο κερδοσκόπος αγοράζει ένα νόµισµα µε την προσδοκία ότι θα το πουλήσει στο µέλλον ακριβότερα. Εδώ υπάρχει αβεβαιότητα! 1.4 Προσδιορισµός της τιµής συναλλάγµατος Υποθέσεις υποδείγµατος α) η ζήτηση συναλλάγµατος προέρχεται µόνο από εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, ενώ η 7

8 προσφορά συναλλάγµατος µόνο από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. β) υπάρχουν µόνο δύο χώρες, ευρωζώνη και Η.Π.Α. γ) ξένο νόµισµα το δολάριο($) δ) σύστηµα ελεύθερα κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών Η ζήτηση συναλλάγµατος καθορίζεται από την Ε.Ε. ζήτηση εισαγώµενων αγαθών και υπηρεσιών από Η.Π.Α. Είναι φθίνουσα συνάρτηση των τιµών των εισαγώµενων αγαθών και υπηρεσιών σε εγχώριο νόµισµα όπου P = * SP * P είναι οι τιµή σε δολάρια($) και S είναι η συναλλαγµατική ισοτιµία. Έστω το εισαγώµενο αγαθό (PC) κοστίζει 1500$ και η ισοτιµία του ευρώ( ) µε το δολάριο($) είναι 1$ = 0.79, =

9 Υπόθεση Έστω ότι οι τιµές των υπολογιστών σε δολάρια($) * είναι σταθερές ( P σταθερό), πλήρως ελαστική καµπύλη προσφοράς των υπολογιστών. Εάν η ισοτιµία του ευρώ( ) µε το δολάριο($) διαµορφωθεί σε 1$ = 0.85 (αύξηση της τιµής του $), = Εάν η ισοτιµία του ευρώ( ) µε το δολάριο($) διαµορφωθεί σε 1$ = 0.75 (µείωση της τιµής του $), = Οι µεταβολές του S επηρεάζουν τη ζήτηση εισαγωγών και τη ζήτηση συναλλάγµατος. ιάγραµµα 1 Η θέση της καµπύλης ζήτησης συναλλάγµατος προσδιορίζεται από παράγοντες όπως, το εισόδηµα, οι τιµές των εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών σε σχέση µε τις τιµές των ξένων αγαθών και υπηρεσιών, και τα επιτόκια εσωτερικού και εξωτερικού. Εάν το εισόδηµα στην ευρωζώνη αυξηθεί, οι τιµές των εγχώριων αγαθών 9

10 και υπηρεσιών αυξηθούν, µείωση των επιτοκίων εσωτερικού µετατοπίζουν την καµπύλη ζήτησης συναλλάγµατος προς τα δεξιά. ιάγραµµα 2 Η προσφορά συναλλάγµατος είναι η ζήτηση Ε.Ε. αγαθών και υπηρεσιών από τις Η.Π.Α., δηλ. η ζήτηση Ε.Ε. εξαγωγών. Είναι φθίνουσα συνάρτηση των τιµών των εξαγώγιµων αγαθών και υπηρεσιών σε δολάρια($) P * = 1 P S όπου P είναι οι τιµή σε ευρώ( ) και S είναι η συναλλαγµατική ισοτιµία. Έστω το εξαγώγιµο αγαθό (mozzarella) κοστίζει 2.5 και η ισοτιµία του δολαρίου($) µε το ευρώ( ) είναι 1 = 1.27$, = 3.18$. 10

11 Υπόθεση Έστω ότι οι τιµές της mozzarella σε ευρώ( ) είναι σταθερές (P σταθερό), πλήρως ελαστική καµπύλη προσφοράς της mozzarella. Εάν η ισοτιµία του δολαρίου($) µε το ευρώ( ) διαµορφωθεί σε 1 = 1.20$ (µείωση της τιµής του ), = 3$. Αποτέλεσµα Α 1 Η µείωση της τιµής του ευρώ( )( S ή ) S αύξηση της ζήτησης εξαγωγών αύξηση της ζητούµενης ποσότητας ευρώ αύξηση της προσφερόµενης ποσότητας δολαρίων. Αποτέλεσµα Β Η µείωση της τιµής του ευρώ( ) αντιστοιχεί µικρότερη ποσότητα δολαρίων($) στο ευρώ( ) (από 1 = 1.27$ σε 1 = 1.20$) µείωση της προσφερόµενης ποσότητας δολαρίων. Εάν αποτέλεσµα Α > αποτέλεσµα Β η προσφερόµενη ποσότητα δολαρίων($) θα αυξηθεί 11

12 ( S αύξηση της προσφερόµενης ποσότητας δολαρίων($)) η ελαστικότητα της ζήτησης για εξαγωγές > 1. Συνεπώς, η κλίση της καµπύλης προσφοράς δολαρίων εξαρτάται από την ελαστικότητα της ζήτησης εξαγωγών. ιάγραµµατα 3, 4 Στο σύστηµα των ελεύθερα κυµαινοµένων ισοτιµιών ο µηχανισµός της αγοράς καθορίζει τη συναλλαγµατική τιµή ισορροπίας ζητούµενη ποσότητα είναι ίση µε τη προσφερόµενη ποσότητα συναλλάγµατος. Μετατοπίσεις των καµπυλών ζήτησης ή/και προσφοράς µεταβολή του σηµείου ισορροπίας. Όταν η καµπύλη προσφοράς έχει θετική κλίση η ισορροπία είναι ευσταθής. Όταν η καµπύλη προσφοράς έχει αρνητική κλίση η ισορροπία είναι ευσταθής µόνο όταν η κλίση της καµπύλης προσφοράς > η κλίση της καµπύλης ζήτησης. ιάγραµµατα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΡΩ - ΟΛΑΡΙΟΥ του ΘΩΜΑ ΛΑΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΦΕΡΔΟΥΤΣΗ ΕΜΜ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ (AM 162) ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Εµπόριο και Συναλλαγµατική Ισοτιµία. Η περίπτωση της Ευρωζώνης.

Διεθνές Εµπόριο και Συναλλαγµατική Ισοτιµία. Η περίπτωση της Ευρωζώνης. Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής Διοίκησης Διπλωµατική Εργασία µε θέµα: Διεθνές Εµπόριο και Συναλλαγµατική Ισοτιµία. Η περίπτωση της

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Διπλωματική Εργασία Άρη Αποστόλου Πτυχιούχος Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ.

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ. Παράγωγα προϊόντα Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης Ορόλος των χρηµατοπιστωτικών αγορών Χρηµατοπιστωτικές Αγορές: µέσω αυτών διοχετεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΕΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.2 Επιχειρήματα υπέρ και κατά των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμών 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διατριβή προς μερική εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Η έννοια του χρήματος Με τον όρο χρήμα ή μέσο πληρωμών νοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα