«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)"

Transcript

1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ067 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 18 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ ) KRUGMAN, OBSTFELD: «Διεθνής Οικονομική: Θεωρία & Πολιτική» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 18 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος του αποθεματικού νομίσματος Η νομισματική προσαρμογή σε ένα καθεστώς αποθεματικού νομίσματος Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος του Χρυσού Κανόνα Η νομισματική προσαρμογή στο σύστημα του Χρυσού Κανόνα Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Χρυσού Κανόνα Ο χρυσός συναλλαγματικός κανόνας (ορισμός & τρόπος λειτουργίας)

2 ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1.) Ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος του αποθεματικού νομίσματος; Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα συστήματος αποθεματικού νομίσματος ήταν αυτό που καθιερώθηκε μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο (Bretton Woods). Σε αυτό το σύστημα αποθεματικού νομίσματος κάθε κεντρική τράπεζα καθόριζε τη συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος της έναντι του δολαρίου μέσω ανταλλαγών στην αγορά συναλλάγματος μεταξύ εγχώριου νομίσματος και τίτλων δολαρίων. Λόγω της ανάγκης συχνών παρεμβάσεων κάθε κεντρική τράπεζα έπρεπε να διαθέτει ικανό απόθεμα δολαρίων για να αντιμετωπίζει μια ενδεχόμενη υπερβάλλουσα προσφορά του νομίσματος της. Έτσι, οι κεντρικές τράπεζες είχαν ένα μεγάλο ποσοστό των διεθνών διαθεσίμων τους σε μορφή εντόκων γραμματίων του αμερικανικού δημοσίου και βραχυπρόθεσμων καταθέσεων δολαρίου, οι οποίες απέδιδαν τόκο και μπορούσαν να ρευστοποιηθούν με σχετικά χαμηλό κόστος. Καθώς η τιμή κάθε νομίσματος σε σχέση με το δολάριο καθοριζόταν από την κεντρική τράπεζα, η συναλλαγματική ισοτιμία κάθε ζεύγους νομισμάτων καθοριζόταν αυτομάτως μέσω του αρμπιτράζ στην αγορά συναλλάγματος. Επίσης, παρά το γεγονός ότι κάθε τράπεζα όριζε τη συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος της μόνο σε σχέση με το δολάριο, οι δυνάμεις της αγοράς αυτομάτως κρατούσαν όλες τις άλλες συναλλαγματικές ισοτιμίες σταθερές στις τιμές που υπαγόρευαν οι ισοτιμίες έναντι του δολαρίου (σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών). 2.) Τι ισχύει σε ότι αφορά την νομισματική προσαρμογή σε ένα καθεστώς αποθεματικού νομίσματος; Σε ένα σύστημα αποθεματικού νομίσματος η νομισματική προσαρμογή είναι εξαιρετικά ασύμμετρη. Αυτό οφείλεται στο ότι η χώρα που το νόμισμα της παίζει το ρόλο του διεθνούς αποθεματικού, έχει μια ιδιαίτερη θέση επειδή δεν χρειάζεται να παρέμβει ποτέ στην αγορά συναλλάγματος. Αυτό με τη σειρά του οφείλεται στο ότι αν υπάρχουν Ν νομίσματα υπάρχουν Ν-1 συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του αποθεματικού νομίσματος. Αν οι χώρες των Ν-1 αποθεματικών νομισμάτων καθορίζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των νομισμάτων τους έναντι του αποθεματικού νομίσματος δεν υφίσταται ζήτημα καθορισμού σταθερής ισοτιμίας για το αποθεματικό νόμισμα. Έτσι, η χώρα που βρίσκεται στο κέντρο του συστήματος δεν χρειάζεται να παρέμβει ποτέ και δεν επωμίζεται το κόστος της χρηματοδότησης του ισοζυγίου πληρωμών της. Συνεπώς, η χώρα του αποθεματικού νομίσματος, έχοντας τη δυνατότητα να διατηρεί σταθερή την ισοτιμία του νομίσματος της, χωρίς να παρεμβαίνει στην

3 αγορά συναλλάγματος, μπορεί να επηρεάσει τόσο τη δική της οικονομική δραστηριότητα όσο και των άλλων χωρών, μέσω της νομισματικής της πολιτικής. Αντιθέτως, όλες οι άλλες χώρες δεν έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν το δικό τους προϊόν ή το προϊόν των άλλων χωρών μέσω της νομισματικής πολιτικής, με αποτέλεσμα να παραιτούνται από την άσκηση αυτής και να ακολουθούν παθητικά τη νομισματική πολιτική της χώρας του αποθεματικού νομίσματος, λόγω της υποχρέωσης τους να τηρούν σταθερή τη συναλλαγματική ισοτιμία των νομισμάτων τους έναντι του αποθεματικού νομίσματος. Αυτή η εγγενής ασυμμετρία του συστήματος δίνει τεράστια οικονομική δύναμη στη χώρα του αποθεματικού νομίσματος και συχνά οδηγεί σε διαφωνίες σχετικά με την ακολουθητέα πολιτική. 3.) Ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος του Χρυσού Κανόνα; Στην περίπτωση του Χρυσού Κανόνα κάθε χώρα καθορίζει την τιμή του νομίσματος της σε σχέση με τον χρυσό και είναι πάντα έτοιμη να ανταλλάξει εγχώριο νόμισμα με χρυσό, όποτε χρειαστεί να υποστηρίξει την επίσημη τιμή του νομίσματος της. Τα επίσημα διεθνή αποθεματικά των χωρών που συμμετέχουν στο σύστημα αποτελούνται από χρυσό, ενώ οι κανόνες λειτουργίας του συστήματος απαιτούν από κάθε χώρα να επιτρέπει ανεμπόδιστα τις εισαγωγές και εξαγωγές χρυσού. Επιπλέον, όπως και στο σύστημα του αποθεματικού νομίσματος, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες διατηρούνται σταθερές, μέσω της διαδικασίας του αρμπιτράζ που κρατάει τις ισοτιμίες τριών νομισμάτων σταθερές. 4.) Τι ισχύει σε ότι αφορά την νομισματική προσαρμογή στο σύστημα του Χρυσού Κανόνα; Η διεθνής νομισματική προσαρμογή σε ένα σύστημα Χρυσού Κανόνα παρουσιάζει συμμετρικό χαρακτήρα. Επειδή στο σύστημα του Χρυσού Κανόνα υπάρχουν Ν νομίσματα και Ν τιμές χρυσού σε σχέση με αυτά τα νομίσματα, καμία χώρα δεν έχει προνομιούχο θέση μέσα στο σύστημα: κάθε χώρα είναι υπεύθυνη να καθορίζει την τιμή του νομίσματος της σε σχέση με το επίσημο διεθνές αποθεματικό, που είναι ο χρυσός. Όταν μια χώρα χάνει διαθέσιμα και βλέπει κατά συνέπεια την προσφορά χρήματος της να περιορίζεται, τα διαθέσιμα των άλλων χωρών αυξάνονται, ενώ παράλληλα ανεβαίνει και η προσφορά χρήματος σε αυτές τις χώρες. 5.) Ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Χρυσού Κανόνα; Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος του Χρυσού Κανόνα είναι η συμμετρία που παρουσιάζει ως σύστημα και αναφέραμε παραπάνω, αλλά και το γεγονός, ότι θέτει αυτόματα όρια στη δυνατότητα της κεντρικής τράπεζας να

4 προκαλεί αυξήσεις του επιπέδου τιμών μέσω της άσκησης επεκτατικής πολιτικής. Αυτό οφείλεται στο ότι επειδή όλες οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να κρατούν σταθερή την χρηματική τιμή του χρυσού, δεν μπορούν να αφήσουν την προσφορά χρήματος να αυξάνεται ταχύτερα από την πραγματική ζήτηση χρήματος, αφού μια ταχεία αύξηση της προσφοράς χρήματος θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών όλων των αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και του χρυσού. Έτσι, τα όρια αυτά καθιστούν την πραγματική αξία των νομισμάτων πιο σταθερή και προβλέψιμη, διευρύνοντας έτσι τις οικονομίες που προκύπτουν από τη χρήση του νομίσματος. Στα μειονεκτήματα του Χρυσού Κανόνα περιλαμβάνονται: α.) το ότι θέτει ανεπιθύμητους περιορισμούς στη χρησιμοποίηση της νομισματικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας β.) το ότι η πρόσδεση της τιμής των νομισμάτων στον χρυσό κανόνα εξασφαλίζει την σταθερότητα των τιμών μόνον αν η σχετική τιμή του χρυσού και των άλλων αγαθών και υπηρεσιών είναι σταθερή (γεγονός που δεν επιβεβαιώνεται βάσει μελετών για την εποχή του χρυσού κανόνα, οπότε και παρατηρούνταν μεγάλες διακυμάνσεις τιμών που οφείλονταν σε μεταβολές της σχετικής τιμής του χρυσού) γ.) το ότι ένα διεθνές σύστημα πληρωμών που βασίζεται στον χρυσό είναι προβληματικό γιατί οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να αυξήσουν τα διεθνή διαθέσιμα τους, καθώς οι οικονομίες των χωρών τους αναπτύσσονται, μόνο αν υπάρχουν συνεχείς νέες ανακαλύψεις χρυσού και δ.) το ότι ο Χρυσός Κανόνας δίνει τη δυνατότητα σε χώρες με μεγάλη δυνητική παραγωγή χρυσού να επηρεάσουν τις διεθνείς μακροοικονομικές συνθήκες μέσω των πωλήσεων χρυσού. 6.) Τι είναι και πώς λειτουργεί ο χρυσός συναλλαγματικός κανόνας; Ο χρυσός συναλλαγματικός κανόνας βρίσκεται μεταξύ του Χρυσού Κανόνα και του συστήματος του αποθεματικού νομίσματος. Σε αυτό το σύστημα τα διαθέσιμα των κεντρικών τραπεζών αποτελούνται από χρυσό και νομίσματα, των οποίων οι τιμές σε χρυσό είναι σταθερές, και κάθε κεντρική τράπεζα καθορίζει την ισοτιμία του νομίσματος της ως προς κάποιο άλλο νόμισμα, του οποίου η τιμή σε χρυσό είναι σταθερή. Ο χρυσός συναλλαγματικός κανόνας μπορεί να λειτουργήσει όπως και ο Χρυσός Κανόνας σε ότι αφορά την αύξηση της προσφοράς χρήματος διεθνώς, επιτρέποντας, όμως, μεγαλύτερη ελαστικότητα στην αύξηση των διεθνών διαθεσίμων, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται και τίτλοι πέραν του χρυσού. Ωστόσο, και αυτού του είδους το σύστημα παρουσιάζει τα μειονεκτήματα του Χρυσού Κανόνα που αναφέραμε παραπάνω.

5 ΓΛΩΣΣΑΡΙ Αγορά συναλλάγματος: είναι η αγορά στην οποία πωλούνται και αγοράζονται ξένα νομίσματα. Αυτή μπορεί να είναι ελεύθερη ή μονοπώλιο του κράτους. Όταν η αγορά συναλλάγματος είναι ελεύθερη οι συναλλαγές γίνονται στο χρηματιστήριο και στην τραπεζική ή εξωτραπεζική αγορά. Αποθεματικό νόμισμα: το νόμισμα στο οποίο κρατούν οι κεντρικές τράπεζες τα συναλλαγματικά τους διαθέσιμα. Αρμπιτράζ: είναι μια δραστηριότητα η οποία προσπαθεί να εκμεταλλευθεί τις αποκλίσεις ισοτιμιών των ιδίων νομισμάτων που ενδεχομένως προκύψουν ανάμεσα στις αγορές όψεως (= η αγορά συναλλάγματος στην οποία γίνεται αγοραπωλησία νομισμάτων στην τρέχουσα τιμή τους), ώστε να αποκομίσει κέρδη. Ισοζύγιο πληρωμών: είναι αυτό που συνοψίζει για μια δεδομένη χρονική περίοδο τις συναλλαγές μιας χώρας που δημιουργούν υποχρεώσεις πληρωμής προς τις άλλες χώρες και τις συναλλαγές που δημιουργούν απαιτήσεις είσπραξης από τις άλλες χώρες, δηλ. τις συναλλαγές από τις οποίες προέρχονται τα μέσα για την εξόφληση των υποχρεώσεων. Νομισματική πολιτική: είναι θεμελιώδης άξονας της οικονομικής πολιτικής ενός κράτους, ο οποίος ασχολείται με τον καθορισμό της ποσότητας του χρήματος στην αγορά, του ύψους των επιτοκίων και της αξίας των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Συναλλαγματική ισοτιμία: είναι η τιμή του συναλλάγματος που συμβατικά ορίζεται ως το ποσό του νομίσματος μιας χώρας που πρέπει να πληρωθεί για κάθε μονάδα του νομίσματος μιας άλλης χώρας. Σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών: σε αυτό το σύστημα οι κυβερνήσεις ορίζουν την τιμή με την οποία το νόμισμα τους θα μετατραπεί σε άλλα νομίσματα Σύστημα Bretton Woods: στο σύστημα αυτό κάθε κεντρική τράπεζα καθόριζε τη συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος της έναντι του δολαρίου μέσω ανταλλαγών στην αγορά συναλλάγματος μεταξύ εγχώριου νομίσματος και τίτλων δολαρίων. Σύστημα Χρυσού Κανόνα: στο σύστημα αυτό κάθε χώρα καθορίζει την τιμή του νομίσματος της σε σχέση με τον χρυσό και είναι πάντα έτοιμη να ανταλλάξει εγχώριο νόμισμα με χρυσό, όποτε χρειαστεί να υποστηρίξει την επίσημη τιμή του νομίσματος της. Χρυσός συναλλαγματικός κανόνας: βρίσκεται μεταξύ του Χρυσού Κανόνα και του συστήματος του αποθεματικού νομίσματος. Σε αυτό το σύστημα τα διαθέσιμα των κεντρικών τραπεζών αποτελούνται από χρυσό και νομίσματα, των οποίων οι τιμές σε χρυσό είναι σταθερές, και κάθε κεντρική τράπεζα καθορίζει την ισοτιμία του νομίσματος της ως προς κάποιο άλλο νόμισμα, του οποίου η τιμή σε χρυσό είναι σταθερή.

6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1.) Ως αποθεματικό νόμισμα ορίζεται α.) το «νόμιμο» κυκλοφορούν χρήμα, το οποίο διαθέτει το κράτος και καθίσταται υποχρεωτικό μέσο συναλλαγής με εξοφλητική δύναμη β.) το νόμισμα στο οποίο κρατούν οι κεντρικές τράπεζες τα συναλλαγματικά τους διαθέσιμα γ.) κάθε εθνικό νόμισμα δ.) το (α) και το (β) 2.) Το μεταπολεμικό (μετά Β Π.Π) σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών ήταν ένα σύστημα: α.) κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών β.) ερπουσών ισοτιμιών γ.) σταθερών αλλά εκάστοτε αναπροσαρμοζόμενων ισοτιμιών δ.) σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών 3.) Στο μεταπολεμικό σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών η συναλλαγματική ισοτιμία κάθε ζεύγους νομισμάτων καθοριζόταν μέσω: α.) των κυβερνήσεων των χωρών β.) της κεντρικής τράπεζας γ.) του αρμπιτράζ στην αγορά συναλλάγματος δ.) το (α) και (γ) 4.) Σε ένα σύστημα αποθεματικού νομίσματος η χώρα που το νόμισμα της παίζει το ρόλο του αποθεματικού νομίσματος έχει μια ιδιαίτερη θέση επειδή: α.) έχει το ισχυρότερο νόμισμα β.) παρεμβαίνει στην αγορά συναλλάγματος όποτε θέλει γ.) δεν χρειάζεται να παρέμβει ποτέ στην αγορά συναλλάγματος και δεν επωμίζεται το κόστος της χρηματοδότησης του ισοζυγίου πληρωμών της δ.) το (α) και (β) 5.) Σε ένα σύστημα αποθεματικού νομίσματος η χώρα του αποθεματικού νομίσματος μέσω της νομισματικής της πολιτικής: α.) επηρεάζει την οικονομία της και τις ξένες οικονομίες β.) επηρεάζει μόνο την οικονομία της γ.) επηρεάζει μόνο τις ξένες οικονομίες δ.) δεν επηρεάζει τίποτα

7 6.) Το σύστημα του Χρυσού Κανόνα χαρακτηρίζεται από συμμετρία καθώς: α.) μία μόνο χώρα έχει προνομιούχο θέση β.) περισσότερες από μία χώρες βρίσκονται σε προνομιούχο θέση γ.) όλες οι χώρες βρίσκονται σε προνομιούχο θέση δ.) καμία χώρα δεν βρίσκεται σε προνομιούχο θέση 7.) Στο σύστημα του Χρυσού Κανόνα ο χαρακτήρας της διεθνούς νομισματικής προσαρμογής είναι συμμετρικός γιατί όταν μια χώρα χάνει διαθέσιμα με αποτέλεσμα η προσφορά χρήματος της να περιορίζεται: α.) τα διαθέσιμα των άλλων χωρών παραμένουν σταθερά, καθώς και η προσφορά χρήματος σε αυτές β.) τα διαθέσιμα των άλλων χωρών αυξάνουν και παραμένει σταθερή η προσφορά χρήματος σε αυτές γ.) τα διαθέσιμα των άλλων χωρών αυξάνουν και παραμένει σταθερή η προσφορά χρήματος σε αυτές δ.) τα διαθέσιμα των άλλων χωρών μειώνονται, καθώς και η προσφορά χρήματος σε αυτές ε.) τα διαθέσιμα των άλλων χωρών αυξάνονται, καθώς και η προσφορά χρήματος ανεβαίνει σε αυτές 8.) Ποια από τα παρακάτω αποτελούν πλεονεκτήματα του χρυσού κανόνα; α.) η συμμετρία που χαρακτηρίζει το σύστημα β.) τα αυτόματα όρια στη δυνατότητα της κεντρικής τράπεζας να προκαλεί αυξήσεις του επιπέδου τιμών μέσω της άσκησης επεκτατικής νομισματικής πολιτικής γ.) η υποβολή των χωρών που συμμετέχουν στο σύστημα σε διαδικασία ύφεσης ή πληθωρισμού ανάλογα με το αν παρουσιάζουν ελλειμματικό ή πλεονασματικό ισοζύγιο δ.) το (α) και (β) ε.) όλα τα παραπάνω 9.) Ποια από τα παρακάτω αποτελούν μειονεκτήματα του Χρυσού Κανόνα; α.) η επιβολή περιορισμών στη χρησιμοποίηση της νομισματικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της ανεργίας β.) η εξασφάλιση της σταθερότητας των τιμών μόνο αν η σχετική τιμή του χρυσού και των άλλων αγαθών και υπηρεσιών είναι σταθερή γ.) η δυνατότητα που παρέχει το σύστημα σε χώρες με μεγάλη δυνητική παραγωγή χρυσού να επηρεάσουν τις διεθνείς μακροοικονομικές συνθήκες μέσω των πωλήσεων χρυσού δ.) το (α), (β) και (γ) ε.) τίποτα από τα παραπάνω 10.) Στο σύστημα του χρυσού συναλλαγματικού κανόνα τα διαθέσιμα των κεντρικών τραπεζών αποτελούνται: α.) μόνο από χρυσό β.) από χρυσό και δολάρια γ.) από χρυσό και νομίσματα των οποίων οι τιμές σε χρυσό είναι σταθερές δ.) από χρυσό και νομίσματα των οποίων οι τιμές σε χρυσό είναι κυμαινόμενες

8 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 β 2 δ 3 γ 4 γ 5 α 6 δ 7 ε 8 δ 9 δ 10 γ

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΒΑΡΒΕΡΗ Γ. ΑΘΗΝΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΒΑΡΒΕΡΗ Γ. ΑΘΗΝΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΒΑΡΒΕΡΗ Γ. ΑΘΗΝΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Η έννοια του χρήματος Με τον όρο χρήμα ή μέσο πληρωμών νοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

«Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΦΕΡΔΟΥΤΣΗ ΕΜΜ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ (AM 162) ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Εµπόριο και Συναλλαγµατική Ισοτιµία. Η περίπτωση της Ευρωζώνης.

Διεθνές Εµπόριο και Συναλλαγµατική Ισοτιµία. Η περίπτωση της Ευρωζώνης. Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής Διοίκησης Διπλωµατική Εργασία µε θέµα: Διεθνές Εµπόριο και Συναλλαγµατική Ισοτιµία. Η περίπτωση της

Διαβάστε περισσότερα

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.2 Επιχειρήματα υπέρ και κατά των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμών 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Διπλωματική Εργασία Άρη Αποστόλου Πτυχιούχος Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΕΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Η Εξέλιξη του Διεθνούς Νοµισµατικού Συστήµατος

Κεφάλαιο 2 Η Εξέλιξη του Διεθνούς Νοµισµατικού Συστήµατος Κεφάλαιο 2 Η Εξέλιξη του Διεθνούς Νοµισµατικού Συστήµατος Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε µια σύντοµη επισκόπηση της εξέλιξης του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος, από το διµεταλλισµό έως σήµερα. Το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (CARRY TRADE) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>>

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία με τίτλο: Υλοποίηση Εργασίας: Καλιμαγκίνα Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα