Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση"

Transcript

1 Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση Μεταβολές σε πολλούς παράγοντες, όπως η επιθυμητή δαπάνη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, μπορούν να προκαλέσουν μετατόπιση της καμπύλης συναθροιστικής ζήτησης, προκαλώνταςβραχυχρόνιεςδιακυμάνσειςστην παραγωγή και απασχόληση. Η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντισταθμίσει τις μεταβολές αυτές και να σταθεροποιήσει την οικονομία. Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 2 1

2 Επιρροή της νομισματικής πολιτικής στην συναθροιστική ζήτηση Όπως είδαμε στο προηγούμενο Κεφάλαιο η καμπύλη συναθροιστικής ζήτησης έχει αρνητική κλίση για τρείς κυρίως λόγους: Το αποτέλεσμα Pigou για τον πλούτο. Το αποτέλεσμα Keynes για το επιτόκιο. Το αποτέλεσμα Mundell-Fleming για τη συναλλαγματική ισοτιμία Πιο σημαντική Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 3 Θεωρία προτίμησης ρευστότητας Ο Keynes ανέπτυξε την θεωρία προτίμησης ρευστότητας (theory of liquidity preference) γιαναεξηγήσειτιςπαραμέτρουςπου επηρεάζουν την διαμόρφωση του επίπεδου του επιτοκίου. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, το επιτόκιο προσαρμόζεται έτσι ώστε να ισορροπήσουν η προσφορά και η ζήτηση. Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 4 2

3 Προσφορά Η Κεντρική Τράπεζα ελέγχει την προσφορά μέσο: Συναλλαγών ανοικτής αγοράς (αγορά πώληση κρατικών ομολόγων) Μεταβολών της ποσότητας αποθεμάτων στο τραπεζικό σύστημα (reserve requirements) Μεταβολών στο προεξοφλητικό επιτόκιο Καθώς προσδιορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα, η προσφορά είναι ανεξάρτητη από το επιτόκιο Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 5 Ζήτηση Ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση, σύμφωνα με τον Κέϋνς, είναι το επιτόκιο. Τα άτομα επιλέγουν να κρατούν χρήματα ενώ προφανώςμιατέτοιακίνησηέχειένακόστος ευκαιρίας (των διαφυγόντων τόκων) για τους εξής λόγους: Διευκόλυνση των συναλλαγών (αγορά αγαθών και υπηρεσιών) Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 6 3

4 Ζήτηση Το κόστος ευκαιρίας της ζήτησης είναι το επιτόκιο το οποίο θα μπορούσαν να κερδίσουν επενδύοντας για παράδειγμα σε έντοκα ομόλογα. Μια αύξηση του επιτοκίου αυξάνει το κόστος ευκαιρίας του και επομένως μειώνει τη ζήτηση. Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 7 Ισορροπία στην αγορά Ας υποθέσουμε ότι σε μια οικονομία το επίπεδο τιμών είναι σταθερό: Στο επίπεδο αυτό των τιμών, το επιτόκιο προσαρμόζεται ώστε η αγορά να βρίσκεται σε ισορροπία. Η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών προσαρμόζεται στην συνολική ζήτηση. Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 8 4

5 Επιτόκιο Harcourt, Inc. items and derived items copyright 21 by Harcourt, Inc. Ισορροπία στην αγορά... Προσφορά r 1 Επιτόκιο ισορροπίας r 2 Ζήτηση Χρήματος M d 1 Ποσότητα που M 2 d προσδιορίζεται από την Κ.Τ. Ποσότητα Η αρνητική κλίση της καμπύλης συναθροιστικής ζήτησης Το επίπεδο τιμών είναι μία παράμετρος που διαμορφώνει την ζήτηση. Σε υψηλότερες τιμές η ζήτηση είναι μεγαλύτερη για κάθε επίπεδο επιτοκίου. Η αυξημένη ζήτηση οδηγεί σε αύξηση του επιτοκίου. Η ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών μειώνεται. Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 1 5

6 Η αγορά και η αρνητική κλίση της συναθροιστικής ζήτησης... Επιτόκιο (a) Αγορά Προσφορά Τιμή (b) Η συναθροιστική ζήτηση r 2 r 1 2. αυξάνει τη ζήτηση P 2 Ζήτηση σε τιμές P 2, MD 2 P 1 Ζήτηση σε τιμές P 1, MD 1 1. Μια αύξηση του επιπέδου τιμών Συναθροιστική ζήτηση Ποσότητα που προσδιορίζει η Κ.Τ. 3. η οποία οδηγεί σε αύξηση του επιτοκίου Ποσότητα Y 2 Y 1 Παραγωγή 4. και επομένως μειώνει την ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών. Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 11 Μεταβολές στην προσφορά ΗΚ.Τ. μπορεί με εφαρμογή νομισματικής πολιτικής να μετακινήσει την συναθροιστική ζήτηση. Μια αύξηση της προσφοράς μετατοπίζει την προσφορά στα δεξιά. Με σταθερή ζήτηση το επιτόκιο ισορροπίας μειώνεται. Και αυξάνει η ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών. Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 12 6

7 Harcourt, Inc. items and derived items copyright 21 by Harcourt, Inc. Μια νομισματική τόνωση... (a) Αγορά (b) Συναθροιστική ζήτηση Επιτόκιο r 1 Προσφορά, MS 1 MS 2 1. Όταν η ΚΤ αυξάνει την προσφορά Τιμή P 3. και αυξάνει η ζήτηση για δεδομένο επίπεδο τιμών. r 2 AD 2 Συναθροιστική ζήτηση, AD 1 2. το επιτόκιο μειώνεται Ποσότητα Y 1 Y 2 Παραγωγή Το επιτόκιο και η νομισματική πολιτική Η νομισματική πολιτική μπορεί να περιγραφεί είτε από τη μεριά της προσφοράς είτε από τη μεριά των επιτοκίων. Οι μεταβολές στην νομισματική πολιτική μπορεί να αφορούν τον στόχο του επιτοκίου που χρεώνουν οι τράπεζες μεταξύ τους για δανεισμό κεφαλαίων, είτε τον στόχο της προσφοράς. Πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό η ΚΤς αντί να παρεμβαίνουν μέσο της προσφοράς παρεμβαίνουν μέσο των επιτοκίων, τα οποία επηρεάζουν άμεσα την συναθροιστική ζήτηση. Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 14 7

8 Δημοσιονομική πολιτική και συναθροιστική ζήτηση Δημοσιονομική πολιτική (Fiscal policy) ασκείται μέσο των αλλαγών στο συνολικό επίπεδο των κυβερνητικών δαπανών και των φόρων. Η δημοσιονομική πολιτική επηρεάζει τις αποταμιεύσεις, τις επενδύσεις και την μακροχρόνια μεγέθυνση. Βραχυχρόνια, η δημοσιονομική πολιτική επηρεάζει την συναθροιστική ζήτηση κυρίως. Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 15 Αλλαγή δαπανών Δύο κύρια αποτελέσματα: Η επίδραση πολλαπλασιαστή (multiplier effect) To αποτέλεσμα του παραγκωνισμού (crowding-out effect) Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 16 8

9 Η επίδραση του πολλαπλασιαστή... Τιμή 2. αλλά η επίδραση πολλαπλασιαστή μπορεί να διευρύνει τη μετατόπιση της συναθροιστικής ζήτησης. $2 δισ 1. Μια αύξηση στις δημόσιες δαπάνες κατά $2 δισ αυξάνει αρχικά την συναθροιστική ζήτηση κατά $2 δισ AD 2 Συναθροιστική ζήτηση, AD 1 Παραγωγή AD 3 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 17 Ο τύπος του πολλαπλασιαστή δημόσιων δαπανών Ο τύποςείναι: πολλαπλασιαστής = 1/(1 - MPC) Όπου MPC είναι η οριακή ροπή προς κατανάλωση (marginal propensity to consume). Είναι το μέρος του πρόσθετου εισοδήματος το οποίο καταναλώνει ένα νοικοκυριό (το υπόλοιπο MPS=1-MPC, το αποταμιεύει). Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 18 9

10 Οτύποςτου πολλαπλασιαστή δημόσιων δαπανών Αν MPC = 3/4, τότε: Πολλαπλασιαστής = 1/(1-3/4) = 4 Στην περίπτωση αυτή η αρχική αύξηση των δημοσίων δαπανών κατά $2 δισ θα επιφέρει μια συνολική αύξηση της ζήτησης κατά $8 δισ. Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 19 Το αποτέλεσμα του παραγκωνισμού Αλλά καθώς η αύξηση των δημοσίων δαπανών αυξάνει το επιτόκιο, οδηγεί στην μείωση των επενδύσεων και ως εκ τούτου η συνολική αύξηση δεν θα είναι τετραπλάσια όπως στο προηγούμενο παράδειγμα. Η μείωση αυτή που προκύπτει ονομάζεται αποτέλεσμα του παραγκωνισμού (crowdingout effect). Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 2 1

11 Το αποτέλεσμα του παραγκωνισμού Επιτόκιο r 2 (a) Αγορά Προσφορά 2. η αυξανόμενη δαπάνη αυξάνει τη ζήτηση (b) Συναθροιστική ζήτηση Τιμή $2 δισ 4. και επομένως μειώνει την αρχική αύξηση της Σ.Ζ. r 1 MD 2 AD 3 AD 2 Σταθερή από την Κ.Τ. Ζήτηση, MD 1 3. η οποία αυξάνει το επιτόκιο Ποσότητα Συναθροιστική ζήτηση, AD 1 Παραγωγή 1. Μια αύξηση των δημοσίων δαπανών μετακινεί την Σ.Ζ. Μεταβολές στη φορολογία Μιαμείωσηστηφορολογίαεισοδήματοςtaxes, αυξάνει το εισόδημα Τα νοικοκυριά αποταμιεύουν μέρος του επιπλέον εισοδήματος και το υπόλοιπο το δαπανούν. Επομένως, η συναθροιστική ζήτηση μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Το μέγεθος της αύξησης της Σ.Ζ. εξαρτάται από την επίδραση του πολλαπλασιαστή και από το αποτέλεσμα του παραγκωνισμού. Επίσης εξαρτάται από το κατά πόσο τα νοικοκυριά πιστεύουν ότι η αλλαγή αυτή είναι μόνιμη. Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 22 11

12 Εφαρμογές σταθεροποιητικών πολιτικών Η οικονομική σταθερότητα είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων σε όλες τις χώρες κυρίως μετά τον WW II. Στις ΗΠΑ η πολιτική αυτή ξεκίνησε με τον Νόμο για την Απασχόληση Employment Act of Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 23 Υπέρ των σταθεροποιητικών πολιτικών Η κυβέρνηση πρέπει: να προσπαθεί να αποφεύγονται οι λόγοι που δημιουργούν ανεργία (πρόληψη). να αντιδρά όταν δημιουργούνται αρνητικές τάσεις στην οικονομία (διόρθωση). Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 24 12

13 Κατά των σταθεροποιητικών πολιτικών Κάποιοι οικονομολόγοι διατείνονται ότι η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική αποσταθεροποιεί την οικονομία. Γιατί επηρεάζουν τα οικονομικά μεγέθη όχι άμεσααλλάμεχρονικήκαθυστέρηση. Και υποστηρίζουν ότι η οικονομία θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερη να αντιμετωπίσει και να εξομαλύνει τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις. Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 25 Αυτόματοι σταθεροποιητές Αυτόματοι σταθεροποιητές (Automatic stabilizers) είναι αλλαγές στη δημοσιονομική πολιτική που ενθαρύνουν τη συναθροιστική ζήτηση όταν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση χωρίς να χρειαστεί οι σχεδιαστές της οικονομικής πολιτικής να κάνουν κάποια εσκεμμένη ενέργεια. Αυτόματοι σταθεροποιητές είναι το φορολογικό σύστημα και κάποιες μορφές κρατικών δαπανών. Εισαγωγή στην Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ευτύχιος Σαρτζετάκης 26 13

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Μακροοικονομική: dap_naut@yahoo.gr Είναι η μελέτη της οικονομίας σαν σύνολο, ασχολείται δηλαδή με τα συνολικά μεγέθη της οικονομίας μιας

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

«Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment 1. Κεϋνσιανή θεωρία - Υπόδειγμα. Keynesian Model 1 Βασικές αρχές: Το μέγεθος του Εθνικού εισοδήματος (παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.2 Επιχειρήματα υπέρ και κατά των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμών 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 5 Πολλαπλασιαστής δαπανών Πολλαπλασιαστής των επενδύσεων! Η μεταβολή του αυτόνομου μέρους των συνολικών δαπανών έχει πολλαπλάσια επίδραση στο επίπεδο των δαπανών και

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 μονάδες) Υποθέστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Lowland ασκεί πολιτική ανοικτής αγοράς με στόχο την διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. α) Παρουσιάστε διαγραμματικά την πιθανή επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΣΟΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΑΡΙΝΟ-ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ Κεφάλαιο 3ο Εισαγωγή! Στο μέρος αυτό του μαθήματος θα εξετάσουμε πως προσδιορίζεται η κατανάλωση και η αποταμίευση των νοικοκυριών (τα δύο μέρη του διαθέσιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Η έννοια του χρήματος Με τον όρο χρήμα ή μέσο πληρωμών νοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 2012 ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 1. Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η οικονομική πολιτική; Τα βασικά ερωτήματα στα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Ηνοµισµατική πολιτική και η κεντρική τράπεζα

Κεφάλαιο 14. Ηνοµισµατική πολιτική και η κεντρική τράπεζα Κεφάλαιο 14 Ηνοµισµατική πολιτική και η κεντρική τράπεζα Περίγραµµα κεφαλαίου Αρχές προσδιορισµού της προσφοράς χρήµατος ΟνοµισµατικόςέλεγχοςστιςΗΠΑ Η άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής: Κανόνες ή διακριτική

Διαβάστε περισσότερα