Στρατηγικός σχεδιασμός και αστική ανάπτυξη Η περίπτωση των Ιωαννίνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικός σχεδιασμός και αστική ανάπτυξη Η περίπτωση των Ιωαννίνων"

Transcript

1 Στρατηγικός σχεδιασμός και αστική ανάπτυξη Η περίπτωση των Ιωαννίνων Αθανασίου Α. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή Καρακούνος Ι. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή Περίληψη Στη συγκεκριμένη εργασία εξετάζονται οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού και αναλύονται τα αποτελέσματα διαφόρων στρατηγικών ανάπτυξης και διαχείρισης των πόλεων σε χωρικό και αναπτυξιακό επίπεδο. Αρχικά, παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του στρατηγικού σχεδιασμού των πόλεων στον ευρωπαϊκό χώρο (πολεοδομικές πολιτικές, ανταγωνιστικότητα πόλεων κ.α.) και δίνονται αντίστοιχα παραδείγματα (Στρατηγικό Σχέδιο της Βαρκελώνης και Στρατηγικό Σχέδιο της Πράγας). Επιπλέον, επισημαίνονται οι βασικές κατευθύνσεις για την αστική ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές πόλεις για την Προγραμματική Περίοδο Στη συνέχεια, εξετάζεται ο ελλαδικός χώρος και αναλύονται οι πολιτικές αστικής ανάπτυξης που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα. Σημαντική βαρύτητα δίνεται στα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν όσον αφορά την οικιστική ανάπτυξη και την πολεοδομική οργάνωση. Ως μελέτη περίπτωσης διερευνάται η πόλη των Ιωαννίνων. Παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της πόλης σε χωρικό και οικονομικό επίπεδο και εξετάζεται η αναπτυξιακή δυναμική της ευρύτερης περιοχής. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και επισημαίνονται οι προτεραιότητες και οι στόχοι που πρέπει να τεθούν σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό των Ιωαννίνων. Οι παραπάνω στόχοι και προτεραιότητες εξειδικεύονται με συγκεκριμένες δράσεις. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας, όπου αξιολογούνται τα εργαλεία εφαρμογής του στρατηγικού σχεδιασμού στο χώρο. Λέξεις-κλειδιά: στρατηγικός σχεδιασμός, πολεοδομική πολιτική, αστική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο στρατηγικός σχεδιασμός των πόλεων αποτελεί μια πολυδιάστατη διαδικασία, η οποία αποκτά συνεχώς αυξανόμενη βαρύτητα όχι μόνο όσον αφορά την αστική ανάπτυξη, αλλά και την περιφερειακή. Πέραν των προβλημάτων που μπορεί να παρουσιάζουν οι πόλεις ως προς την πολεοδομική τους οργάνωση, πολλές φορές σημαντικές είναι και οι δυσλειτουργίες ως προς την κοινωνικο-οικονομική τους ανάπτυξη, η οποία συνδέεται άμεσα με τις αναπτυξιακές διαδικασίες της ευρύτερης περιοχής. Επομένως, ο στρατηγικός σχεδιασμός των πόλεων καλείται να συμβάλλει όχι μόνο στην επίλυση των πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων μιας πόλης, αλλά και να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός σύνδεσμος της πόλης με τον ύπαιθρο χώρο. 2. Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, η διαδικασία του στρατηγικού πολεοδομικού σχεδιασμού είχε ελάχιστα παραδείγματα εφαρμογής στις ευρωπαϊκές πόλεις. Οι χωρικές παρεμβάσεις στον αστικό χώρο επικεντρώνονταν κυρίως στον φυσικό σχεδιασμό 1, με σαφείς επιρροές από τις ιδέες του μοντέρνου κινήματος 2. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, εμφανίζεται σταδιακά η ανάγκη να αποκτήσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός στρατηγικό χαρακτήρα, καθώς τα προβλήματα των πόλεων γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική διάσταση), και ο φυσικός σχεδιασμός δεν αρκεί πλέον για την επίλυσή τους. Έτσι, κάθε ευρωπαϊκή πόλη ξεκινά μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης της πολεοδομικής της πολιτικής, εισάγοντας βασικά στοιχεία του στρατηγικού σχεδιασμού, όπως (Μεταξάς και Λαλένης, 2006): Αξιολόγηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών μιας κοινωνίας σε σχέση με τις ευκαιρίες και τις απειλές από το ευρύτερο περιβάλλον της Συμμετοχικές διαδικασίες Μακροπρόθεσμος χαρακτήρας (προοπτική για το μέλλον). 1 Ως φυσικός σχεδιασμός ορίζονται οι παρεμβάσεις που τροποποιούν την υλική ή φυσική (physical) μορφή και οργάνωση του χώρου (Οικονόμου, 2008). 2 Η κεντρική ιδέα του μοντέρνου κινήματος περιλάμβανε τις πράσινες ζώνες, την αραιή δόμηση και τα ψηλά κτίρια (Ανδρικοπούλου κ.α., 2007).

3 Από το 1990 μέχρι σήμερα, ο στρατηγικός πολεοδομικός σχεδιασμός εστιάζει στην δημιουργία ανταγωνιστικών πόλεων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Η ανταγωνιστικότητα 3 (στόχος) μπορεί να επιτευχθεί με τα εξής μέσα: Μεγάλης κλίμακας πολεοδομικές παρεμβάσεις (π.χ. Potsdamer Platz στο Βερολίνο) ιοργάνωση σημαντικών γεγονότων (π.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες) Μάρκετινγκ του τόπου (προβολή και ανάδειξη της πόλης) ύο από τα σημαντικότερα Ευρωπαϊκά παραδείγματα είναι τα εξής: Στρατηγικό Σχέδιο της Βαρκελώνης: Ολοκληρώθηκε το 1999 και είχε στόχο την προσαρμογή της πόλης στις νέες κοινωνικές, πολιτικές και τεχνολογικές συνθήκες της εποχής. Οι βασικοί άξονες δράσης ήταν η αναβίωση των ιστορικών περιοχών και η διασύνδεση του δικτύου των οικισμών της μητροπολιτικής περιοχής. Στρατηγικό Σχέδιο της Πράγας: Ολοκληρώθηκε το 2000 μετά από μια εκτεταμένη διαδικασία κοινωνικής διαβούλευσης. Το σχέδιο εστίασε στις δυνατότητες της πόλης, ειδικότερα στην πνευματική και πολιτιστική της παράδοση, τις αστικές αξίες, το οικονομικό και ανθρώπινο δυναμικό, την πλεονεκτική θέση της πόλης στην καρδιά της Ευρώπης και την έλξη που ασκεί στους επισκέπτες. Επίσης, επικεντρώθηκε στις μεταφορές, την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και στην αστική διαχείριση και διοίκηση (Ανδρικοπούλου, 2007) Το πρότυπο, λοιπόν, της σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης αποτελεί η επιχειρηματική και παγκοσμιοποιημένη πόλη. Ο στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός αποτελεί το βασικό εργαλείο για να αποτελέσει η ευρωπαϊκή πόλη ελκυστικό προορισμό επενδύσεων. Οι βασικοί άξονες δράσης που υιοθετεί κάθε σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη είναι οι εξής (Γκάμα, 2006): Η βελτίωση των υποδομών (π.χ. Αθήνα - Αττική Οδός, Λονδίνο - ανάπλαση της περιοχής Wembley). Η παροχή κινήτρων και εγκατάσταση απαραίτητων υπηρεσιών (χρηματιστηριακές υπηρεσίες κ.α.) για την πραγματοποίηση επενδύσεων. Η προβολή της εικόνας της πόλης μέσα από τον πολιτισμό (π.χ. Μπιλμπάο - μουσείο Guggenheim, Βιέννη - συνοικία των μουσείων). 3 Ως ανταγωνιστικότητα ορίζεται η ικανότητα των επιχειρήσεων, των περιφερειών, των χωρών να παράγουν εφόσον έχουν εκτεθεί στο διεθνή ανταγωνισμό υψηλά επίπεδα εισοδήματος και απασχόλησης (Organization for Economic Co-operation and Development, 1996, όπως αναφέρεται στο Μεταξάς και Αυγερινού, 2004).

4 Όσον αφορά την Προγραμματική Περίοδο , τα δύο έγγραφα που αποτυπώνουν τις βασικές κατευθύνσεις για την αστική ανάπτυξη είναι ο Χάρτης της Λειψίας για Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις και η Εδαφική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία υιοθετήθηκαν από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών στη Λειψία το Τα παραπάνω κείμενα τονίζουν την ανάγκη δημιουργίας μιας πολιτικής ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης και ορίζουν χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το URBACT και το ESPON (Ανδρικοπούλου, 2007). 3. Ο ΕΛΛΑ ΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Η πρώτη προσπάθεια συγκρότησης πολεοδομικής πολιτικής στην Ελλάδα γίνεται το 1923 με το Νομοθετικό ιάταγμα «Περί Σχεδίων Πόλεων, Κωμών και Συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών», όπου διαχωρίζεται ο χώρος σε εντός και εκτός σχεδίου και επιβάλλεται σε κάθε οικισμό να βασίζεται σε σχέδιο πόλης. Στη συνέχεια, παρατηρείται μια νομοθετική στασιμότητα όσον αφορά τα πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα. Ο νόμος 947/1979 «Περί Οικιστικών Περιοχών» αποτελεί το νομικό εφαλτήριο για τον στρατηγικό πολεοδομικό σχεδιασμό στην Ελλάδα, καθώς γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο διαχωρισμό των επιπέδων πολεοδομικού σχεδιασμού (στρατηγικός φυσικός). Επειδή ο νόμος 947/1979 δεν είχε την ανάλογη πολεοδομική εφαρμογή, αντικαταστάθηκε από τον 1337/1983 «Επέκταση των Πολεοδομικών Σχεδίων, Οικιστική Ανάπτυξη και Σχετικές Ρυθμίσεις», που όρισε το ιεραρχικό σύστημα πολεοδομικής οργάνωσης στην Ελλάδα (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πολεοδομική Μελέτη Πράξη Εφαρμογής). Ο τελευταίος σημαντικός πολεοδομικός νόμος είναι ο 2508/1997 «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των Πόλεων και Οικισμών της Χώρας και Άλλες ιατάξεις», ο οποίος ορίζει τρία σημαντικά εργαλεία στρατηγικού πολεοδομικού σχεδιασμού: α) Τα Ρυθμιστικά Σχέδια β) Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια γ) Τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης. Στη πρώτη περίοδο της μεταπολίτευσης διακρίνονται σημαντικές τομές όσον αφορά την πολεοδομική πρακτική. Γίνεται μαζική μείωση κατά 40% των συντελεστών δόμησης στις πόλεις και ιδρύεται ειδικό υπουργείο για το χωρικό σχεδιασμό - Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (Οικονόμου και Πετράκος, 2005). Επίσης σημαντικές ρυθμίσεις για την μετέπειτα αστική ανάπτυξη αποτέλεσαν ο μηχανισμός της εισφοράς σε γη για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και η θέσπιση των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (1983). Παρόλο που υπήρξε νομική

5 κατοχύρωση των ρυθμίσεων αυτών (ν.1337/1983), τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Το μεγαλύτερο ποσοστό του οικιστικού χώρου στην Ελλάδα αναπτύχθηκε άναρχα μέσω της παράνομης κατάτμησης και αυθαίρετης δόμησης. (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν πολλές περιοχές της ανατολικής Αττικής). Επίσης, υπήρχε καθυστέρηση εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων και έτσι δινόταν ο χρόνος για καταπατήσεις. Έτσι, όταν έφτανε η χρονική στιγμή εφαρμογής ενός πολεοδομικού σχεδίου, ο οικιστικός χώρος είχε ήδη διαμορφωθεί από τους εκάστοτε καταπατητές. Την δεκαετία του 1990, ξεκίνησαν αρκετές δράσεις σχετικά με την πολεοδομική πολιτική στην Ελλάδα, οι οποίες επικεντρώθηκαν στον στρατηγικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η Κοινοτική Πρωτοβουλία Urban, που εστίασε στην εξάλειψη των κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων των πόλεων, με μέτρα όπως οι επιδοτήσεις νέων επιχειρήσεων και τα προγράμματα κατάρτισης (Οικονόμου και Πετράκος, 2005). Επίσης, με το ν. 2508/1997, ο πολεοδομικός σχεδιασμός απέκτησε και «νομικά» πλέον στρατηγικό χαρακτήρα. Από το 2000 και ύστερα, παρατηρήθηκε η δημιουργία μεγάλων έργων αστικών υποδομών, όπως η Αττική Οδός, το Αττικό Μετρό και το ιεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η ολοκλήρωση των έργων αυτών δεν ήταν τυχαία. Βασίστηκε κατά πολύ στον διεθνή ρόλο που καλούνταν να παίξει η Αθήνα λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων του Τα τελευταία χρόνια, γίνονται αποσπασματικές κινήσεις σχετικά με την αστική ανάπτυξη, όπως η δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και διαφόρων πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται από την Ευρωπαική Ένωση (π.χ. η πρωτοβουλία JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Το σημαντικότερο όμως είναι να υπάρξει μια ολοκληρωμένη ρύθμιση για την οικιστική οργάνωση της ελληνικής επικράτειας, καθώς και μηχανισμοί ελέγχου της πολεοδομικής πολιτικής.. 4. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.1 Αναπτυξιακά Χαρακτηριστικά Τα Ιωάννινα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας με δυνατότητες και προοπτικές που μπορούν να την καταστήσουν ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο αστικό δίκτυο. εν απουσιάζουν ωστόσο οι ανασταλτικοί παράγοντες που εντοπίζονται στις σύγχρονες ελληνικές πόλεις και επιδρούν

6 σημαντικά στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η πόλη χωροθετείται στο βορειοδυτικό κομμάτι της ηπειρωτικής Ελλάδας, στο κέντρο του ομώνυμου λεκανοπεδίου και σε υψόμετρο 470 μέτρων. Γύρω απ το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων υψώνονται ορεινοί όγκοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη επικοινωνία και τη ροή αγαθών και ανθρώπων από την περιοχή προς την υπόλοιπη Ελλάδα και αντίστροφα. Η πόλη πρόσκειται στη λίμνη Παμβώτιδα, η οποία σε συνδυασμό με το κάστρο της πόλης και τους ορεινούς όγκους αποτελούν αξιόλογα τοπιολογικά στοιχεία. Αποτελεί την έδρα της περιφέρειας Ηπείρου, της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων και του καλλικρατικού δήμου Ιωαννιτών. Ο δήμος Ιωαννιτών αποτελείται από τις δημοτικές ενότητες Ιωαννιτών, Ανατολής, Μπιζανίου, Παμβώτιδος, Περάματος και της πρώην κοινότητας Νήσου Ιωαννίνων. Είναι η 7 η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας με πληθυσμό κατοίκους, ενώ ο δήμος έχει μόνιμο πληθυσμό κατοίκους και αποτελεί τον 10 ο μεγαλύτερο στη χώρα σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (ΕΣΥΕ, 2012). Η οικονομία της πόλης έχει αμιγώς αστικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται από το γεγονός ότι η πόλη αποτελεί το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της περιφέρειας, καθώς και από την ύπαρξη του πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Παρατηρείται η σημαντική υπεροχή της πόλης σε απασχολούμενους στον τριτογενή τομέα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον πρωτογενή τομέα είναι ελάχιστο (Παπασπύρου, 2009). Από το δευτερογενή τομέα εξέχουσα θέση κατέχει η μεταποιητική δραστηριότητα που συγκεντρώνεται τόσο στη βιομηχανική περιοχή της πόλης όσο και σε διάσπαρτη μορφή και κυρίως η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ ανεπτυγμένη είναι και η εξόρυξη μαρμάρου. Ένας ακόμη κλάδος όπου ανθεί αρκετούς αιώνες στα Ιωάννινα είναι η ασημουργία που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής παράδοσης και που λαμβάνει μέχρι σήμερα μερίδιο στην τοπική οικονομία. Τα τελευταία χρόνια η οικονομία της πόλης όπως αντίστοιχα και της Ελλάδας έχει γνωρίσει ύφεση με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση της ανεργίας. Η κατασκευή νέων και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχουσών μεγάλων υποδομών στα Ιωάννινα τις τελευταίες δεκαετίες βελτίωσαν σημαντικά την ποιότητα ζωής, ωστόσο υπάρχουν ακόμα ελλείψεις. Στις υποδομές μεταφορών αναφέρεται ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας οδού ο οποίος αποτελεί τον πλέον αναδυόμενο

7 αναπτυξιακό άξονα της χώρας, ενώ ευεργετικά αποτελέσματα αναμένεται να επιφέρει και η υπό κατασκευή Ιόνια οδός. Το τοπικό οδικό δίκτυο της πόλης και της ευρύτερης περιοχής βελτιώνεται σταδιακά, ενώ αρνητική είναι η έλλειψη σιδηροδρομικού δικτύου και η περιορισμένη λειτουργία του αερολιμένα Ιωαννίνων. Στον τομέα της εκπαίδευσης σημαντικό για την τοπική οικονομία και κοινωνία αποτελεί το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με 17 τμήματα και περίπου φοιτητές, ενώ στην πόλη φιλοξενούνται και τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Στον τομέα της υγείας αναφέρεται η ύπαρξη δύο νοσοκομείων (γενικό και πανεπιστημιακό). Οι περιβαλλοντικές υποδομές για τη διάθεση και επεξεργασία των στερεών και υγρών αποβλήτων (ΧΥΤΑ και βιολογικός καθαρισμός) εξυπηρετούν τα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή. Τα Ιωάννινα αποτελούν τόπο συγκέντρωσης πλήθους ιστορικών μνημείων και μουσείων, ενώ το φυσικό τοπίο της ευρύτερης περιοχής είναι ιδιαίτερα αξιόλογο. Η λίμνη Παμβώτιδα αποτελεί υδρόβιο οικοσύστημα και έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή οικοανάπτυξης 4. Το νησί της λίμνης που κατοικείται αποτελεί τουριστικό πόλο έλξης, όπως και το σπήλαιο Περάματος. Από το φυσικό περιβάλλον της περιοχής ξεχωρίζει και το περιαστικό δάσος της πόλης που αποτελεί ένα από τα 19 αισθητικά δάση της χώρας 5. Πέρα από το περιαστικό δάσος, οι χώροι πρασίνου στην πόλη είναι περιορισμένοι και εστιάζονται στα μικρά πάρκα Λιθαριτσίων και Κουραμπά στο κέντρο της πόλης, στο πάρκο Κατσαρή στην παραλίμνια περιοχή, καθώς και στο πάρκο Πυρσινέλλα που καταλαμβάνει μεγάλη έκταση και βρίσκεται στην είσοδο της πόλης. Η πόλη αποτελεί εθνικό πόλο ανάπτυξης, του οποίου η ελκυστικότητα αναμένεται να ενισχυθεί, κάτι στο οποίο θα συμβάλλει και η ολοκλήρωση των βασικών οδικών αξόνων και λοιπών υποδομών της χώρας (ΓΠΧΣΑΑ, 2008). Με τη δυναμική που παρουσιάζουν τα Ιωάννινα δύνανται να αποτελέσουν το δυναμικό κέντρο της περιφέρειας και να συγκροτήσουν ένα παραγωγικό πρότυπο που να στηρίζεται στο δυναμισμό τους, ωστόσο ως κέντρο οφείλουν να αναπτύξουν δικτυακή λειτουργία και εξειδίκευση και όχι να μεγεθύνονται εις βάρος της περιφερειακής ενδοχώρας (Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε, 2008). Η άμεση ακτίνα επιρροής των Ιωαννίνων 4 Βλ. Νόμο 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 5 Βλ. Νόμο 996/ 71 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικος»

8 περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου, στην οποία συνωστίζονται η πλειονότητα του ανθρώπινου δυναμικού, των παραγωγικών υποδομών, των πολιτιστικών στοιχείων και των υποδομών έρευνας και τεχνολογίας του συνόλου της Περιφέρειας Ηπείρου (Ε..Α.Π.Η, 2007). 4.2 Μελέτες και αστικές παρεμβάσεις στρατηγικού χαρακτήρα Η εμπειρία των Ιωαννίνων όσον αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό εστιάζεται μέχρι σήμερα σε διάφορες μελέτες και σχέδια που έχουν συνταχθεί.. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων αποτελεί το σημαντικότερο σχέδιο στρατηγικού χαρακτήρα που υπάρχει, ωστόσο είναι ορατό το ενδεχόμενο να καταργηθεί πριν καν θεσμοθετηθεί, όπως και τα υπόλοιπα ρυθμιστικά πλην των μητροπολιτικών περιοχών Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Παρ όλα αυτά πρόκειται για ένα χωρικό σχέδιο με στρατηγικό χαρακτήρα, ο οποίος αναδεικνύεται από το γεγονός ότι εκτός από την οργάνωση του χώρου και των δραστηριοτήτων, βασικό του άξονα αποτελεί η βιώσιμη αστική ανάπτυξη με την υιοθέτηση αναπτυξιακού προτύπου συμβατού με τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Ο στρατηγικός χαρακτήρας αποτυπώνεται και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου Ιωαννιτών παρά την τεχνική του φύση, καθώς εκτός από την εσωτερική οργάνωση και βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου οι στόχοι του είναι η προώθηση της συλλογικής προσπάθειας τοπικών φορέων, η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, η βελτίωση του επιπέδου ευημερίας των κατοίκων και ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός που δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη οι συγκυρίες της εκάστοτε προγραμματικής περιόδου. Συγκεκριμένα λόγω της ύφεσης των τελευταίων χρόνων λαμβάνεται υπόψη η έλλειψη πόρων, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση αναπροσαρμοσμένου προτύπου ανάπτυξης από αυτά των προηγουμένων προγραμματικών περιόδων καθώς και λιγότερο φιλόδοξων στόχων. Η κοινή συνισταμένη των υφιστάμενων σχεδίων αναδεικνύει τα Ιωάννινα ως ένα μητροπολιτικό κέντρο το οποίο έχει την δυνατότητα να τύχει βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, καθώς διαθέτει τα μέσα που ενισχύουν την ελκυστικότητά του και να αποτελέσει δυναμικό αναπτυξιακό πόλο στο ιεραρχημένο αστικό σύστημα της χώρας καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εδραίωση του νέου ρόλου αποτελεί η αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της πόλης, αλλά και της περιαστικής περιοχής, με σκοπό τη διεύρυνση

9 του ρόλου της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τη διάχυση της ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή στο πλαίσιο της χωρικής ισότητας, της ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής και της ποιότητας ζωής των πολιτών (Ε..Α.Π.Η, 2007). Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών πραγματοποιήθηκαν διάφορες παρεμβάσεις στον αστικό ιστό με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας της πόλης και κυρίως του κάστρου και του ιστορικού κέντρου. Η θεσμική προστασία αρχικά και οι αναπλάσεις που έλαβαν χώρα μετέπειτα, με την αποκατάσταση και αξιοποίηση των τειχών του κάστρου και την προστασία και ανάδειξη της αγοράς του ιστορικού κέντρου μέσω πεζοδρομήσεων και διαμόρφωση οδών σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, είχαν ως σκοπό τη διαφύλαξη της πολεοδομικής ιστορίας των Ιωαννίνων. Παράλληλα, διάφορες άλλες παρεμβάσεις στο πολεοδομικό κέντρο της πόλης όπως πεζοδρομήσεις και η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας με την παράλληλη κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, είχαν ως σκοπό την αισθητική αναβάθμιση των ανοιχτών δημόσιων χώρων, ωστόσο υπήρξαν σοβαρές κριτικές και αντιπαραθέσεις μεταξύ των τοπικών φορέων για το τελικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας αποτέλεσε πεδίο αντιπαραθέσεων ως προς τη μείωση του πρασίνου, τη χρήση υλικών αφιλόξενων προς το περιβάλλον και την κατασκευή του υπόγειου χώρου στάθμευσης που δεν βελτίωσε καθόλου την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή, καθώς σε αυτή συγκλίνουν βασικοί άξονες. Παράλληλα το ιστορικό κέντρο εξακολουθεί να δέχεται αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ η αυξημένη παρουσία χώρων διασκέδασης σε αυτό τείνουν να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα του. Σε καμία πάντως περίπτωση οι παραπάνω αστικές παρεμβάσεις δεν είχαν εκτεταμένο χαρακτήρα και δεν θεωρήθηκαν ιδιαίτερα ριζικές ως προς την ουσιαστική βελτίωση του αστικού τοπίου παρά μόνο σε τμηματικά αισθητική. Στρατηγικής σημασίας αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των μεταφορικών υποδομών της πόλης που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Η οδική απομόνωση της πόλης και της περιφέρειας από την υπόλοιπη χώρα είχαν ως αποτέλεσμα τη χαμηλή επίδοση των αναπτυξιακών μεγεθών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η άρση της απομόνωσης άρχισε να επιτυγχάνεται με τη σταδιακή παράδοση τμημάτων της Εγνατίας οδού στην Ήπειρο, καθώς μειώθηκαν σημαντικά οι χρονοαποστάσεις από την υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ενώ αυξήθηκε και η

10 ασφάλεια των υπεραστικών μετακινήσεων, ενώ σε συνδυασμό με την περιφερειακή οδό αποσυμφορήθηκε και η πόλη των Ιωαννίνων από τις διαμπερείς μετακινήσεις που διέρχονταν από τον αστικό ιστό. Η μετεγκατάσταση του υπεραστικού σταθμού λεωφορείων από το κέντρο της πόλης συνέβαλλε επίσης καθοριστικά στην αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης, παρόλο που η χωροθέτηση του νέου σταθμού έχει δημιουργήσει επίσης αντιδράσεις ως προς τη μεγάλη απόσταση από το εθνικό οδικό δίκτυο. Το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων συνδέει την πόλη και την ευρύτερη περιοχή με την Αθήνα, ενώ τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια για την αναβάθμισή του με σκοπό την προσέλκυση νέων προορισμών εξωτερικού για την αύξηση της τουριστικής κίνησης. Ως προς τις αστικές μετακινήσεις διερευνάται τα τελευταία χρόνια η σκοπιμότητα για τη δημιουργία γραμμών τραμ για τη μείωση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και αστικών λεωφορείων, καθώς και για τη μείωση των κυκλοφοριακών ρύπων. Ωστόσο τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα για την οικονομική βιωσιμότητα του μέσου, σε συνδυασμό με το υψηλό και απαγορευτικό κόστος και το στενό πλάτος των δρόμων της πόλης το καθιστούν προσωρινά αδύνατο. Η τοπική οικονομία τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει αναπτύξει ιδιαίτερα μεγάλα κίνητρα για τη βελτίωση του μακροοικονομικού της περιβάλλοντος. Πέρα από την ύπαρξη της βιομηχανικής περιοχής Ιωαννίνων και την ίδρυση του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου πλησίον του πανεπιστημίου δεν αναπτύχθηκαν πολιτικές για την αναδιοργάνωση και ανάδειξη της τοπικής οικονομίας, ώστε να πραγματοποιηθούν μεγάλες επενδύσεις. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι η πόλη των Ιωαννίνων αναβαθμίστηκε σε σημαντικό βαθμό και κυρίως στη δημιουργία ροών αγαθών και ανθρώπων μέσω της άρσης της γεωγραφικής απομόνωσης, ενώ και η αισθητική αναβάθμιση των ευαίσθητων περιοχών της πόλης, αν και κατά περιπτώσεις αμφιλεγόμενη, είναι εμφανής. Εν τούτοις οι μέχρι στιγμής παρεμβάσεις θεωρούνται αποσπασματικές, καθώς είναι χαρακτηριστική η απουσία του ολοκληρωμένου σχεδιασμού που θα τις καταστήσει λειτουργικές στο μέγιστο βαθμό, θα προτείνει νέες ολοκληρωμένες, θα συμβάλλει στην πλήρη εξωστρέφεια της πόλης και θα την καταστήσει ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό κέντρο σε εθνικό, διαπεριφερειακό και διακρατικό κέντρο στην περιοχή της δυτικής Βαλκανικής όπου εμπίπτει και δύναται να διευρυνθεί η εμβέλειά της.

11 4.3 Στόχοι και δράσεις του στρατηγικού σχεδιασμού Ο ρόλος του ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού σε κάθε περίπτωση όπως και σε αυτή των Ιωαννίνων επιφορτίζεται από το όραμα και τους στόχους που θέτει. Θεμελιώδεις αρχές όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η χωρική ισότητα και η εδαφική συνοχή αποτελούν τη βάση στην οποία θα στηριχθεί το συνολικό εγχείρημα. Από το αναπτυξιακό όραμα προκύπτουν οι επιμέρους άξονες που με τη σειρά τους εξειδικεύονται σε δράσεις. Το αναπτυξιακό όραμα για τα Ιωάννινα που προκύπτει απ την αξιολόγηση των δεδομένων του περιβάλλοντος και που δύναται να τεθεί από τις τοπικές αρχές για τον σχεδιασμό της πόλης συνοψίζεται ως εξής: Εδραίωση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής ως πρωτεύων αναπτυξιακός πόλος της χώρας και της δυτικής Βαλκανικής και ανάδυσή της ανταγωνιστικότητάς της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζητούμενο αποτελεί η βελτίωση της προσπελασιμότητας της περιοχής, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με παρεμβάσεις εκτεταμένου χαρακτήρα και την υιοθέτηση βιώσιμου και μακροπρόθεσμου προτύπου ανάπτυξης συμβατού με τη φυσιογνωμία της περιοχής και με την επιβεβλημένη υιοθέτηση ρεαλιστικών στόχων που πηγάζει από την περιορισμένη ύπαρξη πόρων. Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας και των αρχών που επιφορτίζονται με σημαντικούς ρόλους κρίνεται απαραίτητη, ενώ η ανάπτυξη του μάρκετινγκ του τόπου δύναται να προωθήσει τη συνολική προσπάθεια και να επιδώσει ευρύτερα την ταυτότητα, τα πλεονεκτήματα και την τοπική παράδοση που θα προσελκύσει ανθρώπινους και μη πόρους για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και του τουρισμού με θεματικές μορφές τόσο στα Ιωάννινα όσο και στην υπόλοιπη Ήπειρο της οποίας αποτελούν κέντρο. Η αστική ανάπτυξη επιθυμείται και επιβάλλεται να διαχέεται στην υπόλοιπη ενδοχώρα της περιφέρειας μέσω δικτυακών σχέσεων και να μην λειτουργεί πολωτικά προς αυτήν. Εξειδικεύοντας το αναπτυξιακό όραμα του στρατηγικού σχεδιασμού σε άξονες και ενδεικτικές δράσεις προκύπτουν τα εξής: 1. Βελτίωση των υποδομών: Αναφέρεται ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων και η υλοποίηση νέων υποδομών όλων των κατηγοριών:

12 Ολοκλήρωση του δικτύου αυτοκινητοδρόμων που διέρχονται από τα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή (οριζόντιος άξονας Εγνατίας οδού και κατακόρυφος άξονας Ιόνιας οδού), ολοκλήρωση περιφερειακού δακτυλίου Ιωαννίνων, βελτίωση ποιότητας τοπικού οδικού δικτύου. Μελετητική ωρίμανση κατασκευής σιδηροδρομικής Εγνατίας ούτως ώστε να ξεκινήσει μεσοπρόθεσμα ή και μακροπρόθεσμα όπου θα υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Ολοκλήρωση έργων αναβάθμισης αερολιμένα Ιωαννίνων ούτως ώστε να προστεθούν νέοι προορισμοί εξωτερικού όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια σε πολλά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Προώθηση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (αστικά λεωφορεία και ενδεχομένως στο μέλλον τραμ) μέσω επιδοτήσεων από ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό τους, την αύξηση των δρομολογίων και της επιδότησης της τιμής του κομίστρου. Προώθηση ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης και κατασκευή αντίστοιχων υποδομών. ημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου πεζοδρόμων στο κέντρο της πόλης για την εξυγίανση της εικόνας του. ιερεύνηση επάρκειας κοινωνικών υποδομών στο δήμο Ιωαννιτών και ποιότητας εξυπηρέτησης (εκπαίδευση, υγεία, χώροι πρασίνου). Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης στις τοπικές υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των πολιτών. Προώθηση προγράμματος ανακύκλωσης στην πόλη και στους περιαστικούς οικισμούς με την εξασφάλιση και εγκατάσταση αντίστοιχων υποδομών. Ολοκληρωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός χρήσεων γης στον αστικό και εξωαστικό χώρο για την χωροθέτηση επιχειρήσεων στους υφιστάμενους υποδοχείς (ΒΙΠΕ Επιστημονικό και Τεχνολογικό πάρκο) και δημιουργία νέων σε περιοχές ενδεδειγμένες από τα ανώτερα επίπεδα σχεδιασμού. 2. Παροχή κινήτρων και εγκατάσταση απαραίτητων υπηρεσιών για την πραγματοποίηση επενδύσεων: Σε αυτόν τον άξονα αναλύονται δράσεις για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της τοπικής οικονομίας μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων

13 Επιβολή χαμηλών χρεώσεων στον αερολιμένα Ιωαννίνων για την προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιριών. Χρήση αερολιμένα Ιωαννίνων ως εμπορευματικός εκτός από πολιτικός. Βελτίωση της εικόνας και προώθηση παραγωγικών υποδοχέων μεταποιητικής και εμπορικής δραστηριότητας μέσω χρήσης νέων και καινοτόμων τεχνολογιών που αναπτύσσονται στο επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο της πόλης. Ολοκληρωμένη συνεργασία τοπικών αρχών, πανεπιστημίου, επιμελητηρίων και τοπικών επιχειρήσεων για την αύξηση της επιχειρηματικότητας και συγκρότησης συλλογικής προσπάθειας για την αναστροφή των αρνητικών οικονομικών συγκυριών στην τοπική οικονομία. 3. Προβολή της εικόνας της πόλης μέσα από τον πολιτισμό: Σε αυτό τον άξονα αναλύονται δράσεις για την προώθηση και την αισθητική αναβάθμιση της εικόνας της πόλης μέσω της τοπικής ιστορίας και παράδοσης. ιερεύνηση για την αποκατάσταση του χώρου του στρατοπέδου Βελισσαρίου όταν απομακρυνθεί για την ανάπτυξη μητροπολιτικού πάρκου, τη μετεγκατάσταση διοικητικών υπηρεσιών της πόλης, καθώς και δημιουργία πολιτιστικών χώρων και χώρων αναψυχής. Ο συγκεκριμένος χώρος προσφέρεται για την πραγματοποίηση πολεοδομικής παρέμβασης εκτεταμένης εμβέλειας που θα επιφέρει σημαντική πολεοδομική εξυγίανση της πόλης. Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την αναβάθμιση και την εύρυθμη λειτουργία των πολιτιστικών υποδομών της πόλης. ημιουργία θεματικών περιπάτων σε ενοποιημένους άξονες στο ιστορικό κέντρο και στην παραλίμνια περιοχή. Ανάδειξη της πόλης και ιδιαίτερα της λίμνης ως κέντρο κωπηλασίας για τη διεξαγωγή μεγάλων αγωνιστικών διοργανώσεων. Σύνταξη και προώθηση σχεδίου Μάρκετινγκ της πόλης που θα βασίζεται στην μακραίωνη ιστορία και το αξιόλογο πολιτιστικό απόθεμα της πόλης, καθώς και στον φυσικό πλούτο ολόκληρης της Ηπείρου. Συγκεκριμένα τα αξιόλογα στοιχεία για την προβολή της πόλης αποτελούν τα τοπιολογικά της στοιχεία (λίμνη, κάστρο, ιστορικό κέντρο και ορεινοί όγκοι).

14 Για την αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω δράσεων απαραίτητη είναι η συνεργασία και η επικοινωνία των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης (τοπικοί φορείς, πολίτες και δημόσια διοίκηση), οι οποίοι καλύπτουν και υποστηρίζουν τις προτεινόμενες δράσεις. Ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν θα πρέπει να υποκαθιστά ούτε να ακυρώνει τις αποφάσεις και τον σχεδιασμό των αρμόδιων φορέων, αλλά να επιδιώκει να βελτιστοποιήσει το συνολικό αποτέλεσμα όλων, επισημαίνοντας κενά, επικαλύψεις και γενικά τα προβλήματα που προκύπτουν από έλλειψη συντονισμού και διακυβέρνησης της πόλης και των γύρω αυτής αναπτυσσόμενων οικισμών ως ενιαίο σύνολο. Σημαντικός είναι ο ρόλος του υπερκείμενου σχεδιασμού, ο οποίος έχει στρατηγικό χαρακτήρα, καθώς ενδεδειγμένες θεωρούνται οι κατευθύνσεις του, οι οποίες αποτελούν δεδομένα εισόδου που θα επεξεργαστούν και θα εξειδικευτούν σε τοπικό επίπεδο. Σημαντικός είναι και ο ρόλος της διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων διακυβέρνησης, οι οποίοι αλληλεπιδρούν σημαντικά. Κάθε εμπλεκόμενος φορέας επιφορτίζεται με διάφορους ρόλους και έργα. Η κεντρική διοίκηση μέσω του σχεδιασμού αναδεικνύει τη θέση της πόλης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την εντάσσει σε αναπτυξιακούς άξονες και συνθέτει το γενικό παραγωγικό πρότυπο, ενώ προγραμματίζει τις υποδομές εθνικής εμβέλειας και τις υλοποιεί είτε αμιγώς είτε σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης είναι υπεύθυνη για την εξεύρεση και απρόσκοπτη εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων, τόσο για την υλοποίηση των μεγάλων υποδομών όσο και για τη χρηματοδότηση των κατώτερων επιπέδων διακυβέρνησης (κοινοτικά πλαίσια στήριξης, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, κονδύλια σε δήμους, εκπαίδευση, υγεία πρόνοια κλπ). Η περιφερειακή διοίκηση εξειδικεύει τον σχεδιασμό της κεντρικής διοίκησης λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, ενώ είναι υπεύθυνη για τη ροή της χρηματοδότησης και την υλοποίηση μεγάλων υποδομών και γενικότερα για την ισόρροπη δικτύωση της πόλης με την περιφερειακή ενδοχώρα. Συγκεκριμένα, η περιφερειακή διοίκηση είναι υπεύθυνη μέσω του περιφερειακού σχεδιασμού για την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων που προέρχονται από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και από διάφορα άλλα προγράμματα (π.χ. JESSICA) και ο ρόλος της είναι κομβικός ανάμεσα στο κράτος και στο τοπικό επίπεδο της δημοτικής διακυβέρνησης. Η δημοτική αρχή επιφορτίζεται με τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του αστικού περιβάλλοντος και αποτελεί τον άμεσα υπεύθυνο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης σε θέματα παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής εξυπηρέτησης κ.ά. μέσω των επιμέρους

15 υπηρεσιών της. Παράλληλα αναπτύσσει δίκτυα συνεργασίας με τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη (πανεπιστήμιο, ΜΚΟ, επιμελητήρια). Στην εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού επιτελεί τον σημαντικότερο ρόλο που έχει να κάνει με την εποπτεία της διαδικασίας και της προβολής της εικόνας της πόλης στον υπόλοιπο κόσμο. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο σκοπός του στρατηγικού σχεδιασμού των πόλεων έχει σαν στόχο να καταστήσει τις πόλεις ανταγωνιστικές κατά τα νέα πρότυπα διεθνοποίησης, εμβαθύνοντας στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και στις δυνατότητες. Οι σύγχρονες πόλεις συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των δραστηριοτήτων, καθώς και μεγάλο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς αποτελούν θύλακες κοινωνικής και πολιτισμικής ολοκλήρωσης. Η ενσωμάτωση του στρατηγικού σχεδιασμού στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις αποτελεί γεγονός τις τελευταίες δεκαετίες του 20 ου αιώνα. Στην Ελλάδα, ωστόσο η άναρχη εξάπλωση των πόλεων και η σημαντική κωλυσιεργία των αρχών ως προς την παραγωγή σχεδιασμού στρατηγικού χαρακτήρα καθιστούν τη διαδικασία αργή και δύσκολη. Τα πρώτα σχέδια (αστικής και μητροπολιτικής εμβέλειας) που συντάχθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ ή εφαρμόστηκαν σε περιορισμένο βαθμό. Το έναυσμα άρχισε να δίνεται με το χαρακτηριστικό παράδειγμα των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Τα διάφορα χωρικά σχέδια που συντάχθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία εμπεριέχουν σε ένα βαθμό και στρατηγικό χαρακτήρα, ενώ αμιγώς στρατηγικό χαρακτήρα έχουν και τα δημοτικά επιχειρησιακά σχέδια που συντάχθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα εμφανή, καθώς η κεντρική διοίκηση δεν έχει αποδώσει πλήρως την πρέπουσα σημασία. Η μελέτη περίπτωσης των Ιωαννίνων ανέδειξε ένα από τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, στο οποίο ο στρατηγικός σχεδιασμός δύναται να επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στην τοπική ανάπτυξη. Από τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στην περιοχή ορισμένες έχουν επιφέρει αποτελέσματα, ενώ υπήρξαν και αυτές που δεν απέδωσαν, καθώς ήταν αποσπασματικές και δεν βασίζονταν σε κάποιου είδους σχεδιασμό που θα τις καθιστούσε λειτουργικές. Η ύπαρξη ενός σχεδίου για την πόλη και την ευρύτερη αστική περιοχή, το οποίο θα αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την αναδιοργάνωση του αστικού τοπίου. Με τη συλλογική προσπάθεια νοούνται οι

16 συμβαλλόμενοι διοικητικοί και μη φορείς απ όλες τις κλίμακες που έχουν τη δυνατότητα με το έργο τους να συμβάλλουν στην αναδιοργάνωση του περιβάλλοντος και στην ευημερία της τοπικής κοινωνίας. Μεταξύ των φορέων απαιτείται οριζόντιος και κατακόρυφος συντονισμός και διαβούλευση, οι οποίοι εκτός από τη διαδικασία του σχεδιασμού θα επιμεριστούν και την εφαρμογή του. Η υλοποίηση δράσεων στην τρέχουσα περίοδο προσκρούει στην υφεσιακή πορεία της οικονομίας και ως εκ τούτου απαιτούνται περισσότερο από ποτέ στοχευμένες παρεμβάσεις, καθώς αυτές θα επιτρέψουν την αναστροφή της τοπικής κοινωνίας και θα εδραιώσουν την περιοχή ως δυναμικό πόλο ανάπτυξης στην Ελλάδα και στην ευρύτερη επικράτεια. Βιβλιογραφικές Αναφορές Άρθρα Μεταξάς Θ. και Αυγερινού Β. (2004) Ανταγωνιστικότητα και Μάρκετινγκ της Πόλης: Η περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων ως «Mega» Γεγονότα, ΤΜΧΠΠΑ: Σειρά Ερευνητικών Εργασιών 10 (15), Μεταξάς Θ. και Λαλένης Κ. (2006) Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ως τύπος σχεδιασμού και ως εργαλείο αποτελεσματικής αστικής διαχείρισης, Αειχώρος 5(1), 4-37 Οικονόμου. και Πετράκος Γ. (2005) Πολιτικές οικιστικής ανάπτυξης και πολεοδομικής οργάνωσης στην Ελλάδα στο Οικονόμου. και Πετράκος Γ. (επ.) Η ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βιβλία Ανδρικοπούλου Ε., Γιαννακού Α., Καυκαλάς Γ., Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ. (2007) Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική Μελέτες

17 Ενδιάμεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου (2007), Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Ιωαννίνων και ευρύτερης περιοχής ΥΠΕΧΩ Ε (2008), Ρυθμιστικό Σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος του οικιστικού συγκροτήματος Ιωαννίνων Αδημοσίευτα κείμενα Γκάμα Ε. (2006) Από τον καθολικό στο στρατηγικό σχεδιασμό: η ευρωπαϊκή και η ελληνική πρακτική. Το παράδειγμα του Bercy στο Παρίσι και των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονόμου. (2008) Χωροταξική Πολιτική, Σημειώσεις, Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παπασπύρου Α. (2009) Πολεοδομική Ιστορία των Ιωαννίνων, Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Θεσμικά κείμενα Νομοθετικό ιάταγμα 1923, Περί Σχεδίων Πόλεων, Κωμών και Συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών Νόμος 996/1971, Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.. 86/69 περί ασικού Κώδικος, Φ.Ε.Κ. Α 192 Νόμος 947/1979, Περί Οικιστικών Περιοχών, Φ.Ε.Κ. Α 169 Νόμος 1337/1983, Επέκταση των Πολεοδομικών Σχεδίων, Οικιστική Ανάπτυξη και Σχετικές Ρυθμίσεις, Φ.Ε.Κ. 33 Α Νόμος 1650/1986, Για την προστασία του περιβάλλοντος, Φ.Ε.Κ. 160 Α Νόμος 2508/1997, Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των Πόλεων και Οικισμών της Χώρας και Άλλες ιατάξεις, Φ.Ε.Κ. 124 Α ΥΠΕΧΩ Ε (2008), Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ), Φ.Ε.Κ. 128 Α ιαδίκτυο Ελληνική Στατιστική Αρχή (2012) Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της απογραφής πληθυσμού κατοικιών 2011 για το μόνιμο πληθυσμό της χώρας (διαθέσιμο στο: πρόσβαση στις )

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αν. Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Όραµα Το Ιόνιο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΕΣ. Ματθαίος Τσιμπισκάκης, ημοτικός Σύμβουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Ρέθυμνο, 01.11.013

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΕΣ. Ματθαίος Τσιμπισκάκης, ημοτικός Σύμβουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Ρέθυμνο, 01.11.013 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΕΣ, Τοπογράφος Μηχανικός Ρέθυμνο, 01.11.013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, με δυο λέξεις ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης»

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» «Χωροταξικός Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» ΔΕΘ 3 ο Διεθνές Συνέδριο Real Estate Προοπτικές χωρίς όρια 11 13 Σεπτ 2008 Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος Ε.Ε. ΟΡΘΕ Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος

Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος Πληθυσμός 28,5 εκατομμύρια 5,5 από τα οποία δεν είναι Σαουδάραβες SAGIA Saudi Arabian General

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΑΗ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...1 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολικής Πελοποννήσου 2 Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 30

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 30 2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 30 2.0 SWOT AΝΑΛΥΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος Γειτνίασης κρίνεται απαραίτητη η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων της εξεταζόμενης περιοχής. H

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1 Α. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 1 Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Εφαρμοσμένα ευρωπαϊκά παραδείγματα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΓΚΟΥ, Υπ/νη Περ. Εκπ. Δυτικής Αττικής Εργαστήριο: «Σχεδιασμός προγράμματος ΠΕ με τη μορφή εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα