ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ»"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ» Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα Υλικών πενταετούς φοίτησης. Η φοίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτική εξάμηνη Διπλωματική Εργασία και πολύ σύντομα θα αποτελέσει το πρώτο Τμήμα της νέας Πολυτεχνικής Σχολής που θα δημιουργηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σκοπός της λειτουργίας του Τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών. Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιδιώκεται οι φοιτητές να αποκτήσουν τη γνώση να παράγουν, να μελετούν και να σχεδιάζουν τεχνολογικά υλικά χρήσιμα για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτό επιτάσσει τη διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σχετικά με τη δομή, τις ιδιότητες και τις κατεργασίες των υλικών. Ο φοιτητής, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, θα είναι ένας μηχανικός ικανός να σχεδιάζει ένα προϊόν με βάση την επιλογή των κατάλληλων υλικών με βέλτιστο τρόπο για τη δεδομένη εφαρμογή. Θα είναι σε θέση να μελετά τη σχέση δομής και ιδιοτήτων του υλικού, που είναι η ουσία της Επιστήμης των Υλικών. Επίσης, θα μπορεί να εφαρμόζει διάφορες κατεργασίες με στόχο να διαφοροποιεί τη δομή των υλικών ώστε να αποκτώνται οι επιθυμητές ιδιότητες, που είναι η ουσία της Τεχνολογίας των Υλικών. Τέλος, θα μπορεί να αξιολογεί υλικά, τόσο την ποιότητα δεδομένου τύπου υλικών όσο και εναλλακτικές επιλογές για τον εντοπισμό του πλέον κατάλληλου για συγκεκριμένη εφαρμογή. Στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών λειτουργούν 12 συνολικά Εργαστήρια που έχουν ως εξής: Ανάπτυξης και Χαρακτηρισμού Σύνθετων Υλικών Πολυμερικής-Κεραμικής ή Μεταλλικής Μήτρας, Βιοϋλικών και Εφαρμογών Ιατρικής Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικών και Νανοδομικών Υλικών, Κατασκευαστικών Υλικών, Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών, Μαθηματικής Μοντελοποίησης και Επιστημονικών Υπολογισμών, Μηχανικής και Αντοχής Υλικών, Πειραματικής Μελέτης & Μικρομηχανικής Σύνθετων και Ευφυών Υλικών, Πολυμερικών Υλικών, Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού Μαγνητικών και Υπεραγώγιμων Υλικών, Υλικών Μεταλλουργίας, Τεχνολογίας Σκυροδέματος και Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών. Εκτός από την Έρευνα, τα Εργαστήρια αυτά υποστηρίζουν, αμιγώς ή σε συνεργασία μεταξύ τους, και φοιτητικά και μεταπτυχιακά εργαστήρια στα πλαίσια του Προπτυχιακού αλλά και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Να σημειωθεί ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών προκύπτει για το Τμήμα από το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Χημεία & Τεχνολογία Υλικών σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών του Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Μέχρι στιγμής στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν λειτουργεί άλλο αυτοδύναμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 1

2 Εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις για προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και προώθηση της έρευνας στην νέα κατεύθυνση των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, που εάν και καινούργια στον Ελλαδικό χώρο, έχει σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη και προώθηση της έρευνας στο εξωτερικό και αποτελεί αναπόσπαστη ειδικότητα Μηχανικών σε όλες σχεδόν τις Πολυτεχνικές Σχολές, θεσμοθετείται η ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Προηγμένα Υλικά από το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ Ίδρυσης: Τεύχος Β, αρ. φύλλου 2121/ ). Σκοπός του Π.Μ.Σ. Η οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα έχει ως βασικό μέρος τους ακόλουθους επιμέρους στόχους : α) Διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας των προσφερομένων Προπτυχιακών Σπουδών με την χορήγηση στους αποφοίτους διπλώματος στην Ελληνική, (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) και στην Αγγλική, (Master s). β) Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των προσφερόμενων μεταπτυχιακών μαθημάτων τόσο υποχρεωτικών όσο και κατ επιλογήν ως προς το αδιαφιλονίκητο μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο της διδακτέας ύλης όσο και των θεμάτων εξετάσεων, προς αποφυγή οποιουδήποτε ενδεχόμενου υποβάθμισης του κανονικού προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σκοπός δεν θα είναι μόνο η εξειδίκευση των αποφοίτων του Τμήματος περαιτέρω σε μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά και η προσέλκυση αποφοίτων άλλων Τμημάτων ισότιμων προς το ανάδοχο Τμήμα. γ) Πλήρη ανταπόκριση στις τρέχουσες και πιθανές μελλοντικές ανάγκες ανάπτυξης πάνω στις προτεινόμενες κατευθύνσεις, αλλά και σε απόλυτα εφαρμοσμένη έρευνα, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων σε τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο. (ε) Προσαρμογή της διάρκειας προς τις ελάχιστες νόμιμες διάρκειες, με στόχο την λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε δώδεκα (12) μήνες (πλήρες ημερολογιακό έτος). Αναγκαιότητα και Περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. Η ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Προηγμένα Υλικά από το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως βασικό σκοπό την αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΑΕΙ μέσω της παροχής σπουδών υψηλού επιπέδου, που να εστιάζονται στην προχωρημένη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση προβλημάτων που βασίζονται σε κάθε φύσεως υλικά, στην ουσιώδη έρευνα και στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω της παραγωγής ικανών και εξειδικευμένων Μηχανικών με ουσιαστικές γνώσεις. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 2

3 προσπάθεια διαμόρφωσης μεταπτυχιακών σπουδών ισοδύναμου επιπέδου με αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού, οπότε να συγκρατείται το ανθρώπινο δυναμικό στον Ελλαδικό χώρο χωρίς να υστερεί σε γνώσεις και επαγγελματικές προοπτικές με αντίστοιχους συναδέλφους του εξωτερικού. Το Π.Μ.Σ. που προτείνεται παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να γεφυρώσει το κενό που υπάρχει στις ειδικότητες των Μηχανικών και άλλων επιστημόνων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Έτσι θα καταστεί δυνατή η πληρέστερη κατανόηση της Επιστήμης των Υλικών και η εφαρμογή της στους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας μέσω της Μηχανικής των Υλικών. Επιπλέον η συγκρότηση τέτοιων σπουδών θα δώσει νέα ώθηση και προοπτική στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αφού θα είναι το πρώτο αντίστοιχο Π.Μ.Σ. που θα στηρίζεται εξολοκλήρου από Τμήμα με απόλυτη συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο. Η υλοποίηση των πιο πάνω στόχων και δράσεων θα επιδιωχθεί μη την δημιουργία προγράμματος διεθνούς προβολής συνδεδεμένο με τις προφανείς και μακροπρόθεσμες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας. Οι ανάγκες της οικονομίας επιζητούν περισσότερο παρά ποτέ την εμπλοκή στην αναπτυξιακή διαδικασία νέων μηχανικών με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης που χωρίς να περιορίζει την ευρύτητα των γνώσεων που αποκτούν κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους και θα τους εφοδιάζει με τις κατάλληλες γνώσεις για την υλοποίηση εξειδικευμένων, σύνθετων εφαρμογών και υπολογισμών. Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός που προκύπτει από την διεθνοποίηση των αγορών, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν την στρατηγική και τις προτεραιότητες στην λειτουργία των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά σημαντικές ανάγκες της κοινωνίας μας διαρθρώνονται γύρω από το αίτημα για περισσότερη εκπαίδευση στην Ελλάδα και παράλληλη μείωση των φοιτητών που οδηγούνται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η παρούσα πρόταση καλύπτει πλήρως αυτή την ανάγκη, κατά το μέρος που της αναλογεί με την δημιουργία ενός πόλου έλξης αποφοίτων από ιδρύματα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού που επιζητούν εξειδίκευση σε θέματα πρώτης προτεραιότητας. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι που Απονέμονται Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Προηγμένα Υλικά», στις εξής εξειδικεύσεις: 1. Οπτοηλεκτρονικά & Μαγνητικά Υλικά 2. Πολυμερή Υλικά 3. Κεραμικά & Πορώδη Υλικά 4. Μεταλλικά Υλικά 5. Βιοϋλικά & Βιοϊατρική Τεχνολογία 6. Υπολογιστική Επιστήμη & Μοντελοποίηση Υλικών 7. Υλικά Κατασκευών & Δομές-Σύνθετα Υλικά 3

4 Προδιαγραφές και Διαδικασίες Γενικής Εφαρμογής για το Π.Μ.Σ. Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. οδηγεί στην χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), οι παρακάτω προτεινόμενες αρχές είναι προσαρμοσμένες στο πρότυπο αυτό. Υπενθυμίζεται ότι: Φορέας κάθε Π.Μ.Σ. είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), με επικεφαλής τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης και δύο (2) εκπρόσωπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων που αφορούν το Π.Μ.Σ., τον ορισμό μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, της επιτροπής επιλογής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης και διδακτορικών, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει και προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις. Καθοδηγητικό και συντονιστικό όργανο είναι η επταμελής Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.) η οποία απαρτίζεται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. (που αποτελεί μέλος Δ.Ε.Π. μίας εκ των 7 ειδικεύσεων) και έξι μέλη Δ.Ε.Π. (ένα από τις υπόλοιπες έξι εξειδικεύσεις) ώστε να εκπροσωπούνται στην Σ.Ε.Μ.Σ. και οι 7 εξειδικεύσεις. Ανώτατο εγκριτικό όργανο είναι η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης ή η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Ιδρύματος που περιλαμβάνει τα μέλη Δ.Ε.Π. που με οποιαδήποτε ιδιότητα είναι και μέλη καθώς και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι αποφάσεις της Σ.Ε.Σ. για τις μεταπτυχιακές σπουδές και επομένως και για τα Π.Μ.Σ., αποτελούν πλαίσιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και των Π.Μ.Σ. στο Ίδρυμα. Χρονική Διάρκεια Μεταπτυχιακών Τίτλων Η ελάχιστη διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε καθορίζεται στο ένα πλήρες ημερολογιακό έτος όπως αυτό ορίζεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και κατόπιν εισήγησης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Π.Μ.Σ. Η μέγιστη συνολική χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των σπουδών ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα (4). Εάν κάποιος φοιτητής υπερβεί το ανώτατο όριο που τίθεται από τον συγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας μπορεί με αιτιολογημένη αίτησή του να ζητήσει παράταση ενός (1) εξαμήνου ή διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 4

5 Χώρος Προέλευσης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) Στο Π.Μ.Σ. του Τ.Μ.Ε.Υ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, γίνονται, κατ αρχήν δεκτοί από την αντίστοιχη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), μετά από ανοικτή προκήρυξη για θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών προς απόκτηση Μ.Δ.Ε.: απόφοιτοι του Τ.Μ.Ε.Υ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των υπόλοιπων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, αρκεί να είναι εμφανής η ενασχόλησή τους με την κατεύθυνση των Υλικών σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ. (ειδικά μαθήματα από την αναλυτική βαθμολογία, κατεύθυνση διπλωματικής εργασίας κ.λ.π.). τελειόφοιτοι του Τ.Μ.Ε.Υ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των υπόλοιπων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του πτυχίου/διπλώματός τους θα προηγηθεί της έναρξης τους ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές. απόφοιτοι λοιπών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας, θετικής, κυρίως κατεύθυνσης, απόφοιτοι Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θετικής, κυρίως, κατεύθυνσης με σπουδές αναγνωρισμένες ως ισότιμες ελληνικών Α.Ε.Ι., Ο συνολικός αριθμός εισακτέων καθορίζεται να είναι το μέγιστο τριάντα (30) με βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν. Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής και Εγγραφής των Μ.Φ. Γενική προϋπόθεση εγγραφής των Μ.Φ. για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. είναι η γνώση ενός ελάχιστου επιστημονικού υποβάθρου. Το υπόβαθρο αυτό καθορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ., και μπορεί να περιέχει ένα σύνολο προαπαιτούμενων Προπτυχιακών Μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τις θεμελιώδεις γνώσεις, στο ευρύτερο επιστημονικό αντικείμενο του Τ.Ε.Τ.Υ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που χορηγεί το Μ.Δ.Ε. Τα αποδεικτικά γνώσης του παραπάνω υποβάθρου καλύπτονται είτε με τα αναλυτικά περιεχόμενα των προηγούμενων σπουδών και υπόμνημα σταδιοδρομίας του Μ.Φ., είτε με την προεγγραφή του για παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση στα προπτυχιακά μαθήματα που καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. Ειδικότερα, κατά την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται από την Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση Επιτροπής Επιλογής των Μ.Φ., η οποία συγκροτείται από την Γ.Σ.Ε.Σ. και τα κριτήρια του άρθρου 12, παρ. 2 α και β του Ν. 2083/92, καθορίζονται δε ενδεχομένως και τα ποσοστά των εγγραφόμενων από κάθε χώρο προέλευσης. Ως προβλεπόμενα και από το Νόμο συμπληρωματικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη και τα παρακάτω: Η σειρά του βαθμού του πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στο ίδιο Τμήμα/Σχολή και Ακαδημαϊκό έτος. Η ερευνητική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου. Οι γνώσεις που είναι συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 5

6 Οι συστατικές επιστολές. Απόδοση του υποψηφίου στην συνέντευξη που διεξάγεται από την Επιτροπή Επιλογής των Μ.Φ. Εξαιρετική ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Διοικητική Υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών Για την πλήρη και ικανοποιητική λειτουργία του εν λόγω Π.Μ.Σ. υπάρχει αντίστοιχη Γραμματεία που στελεχώνεται από μόνιμο διοικητικό προσωπικό. Η υποστήριξη της Γραμματείας καλύπτει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις: 1. Διαδικασία προκήρυξης θέσεων. 2. Συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων. 3. Εγγραφές (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής) των υποψηφίων, καθώς και στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου. 4. Σύνταξη καταλόγου εγγραφόμενων, ανά Πρόγραμμα και μάθημα. 5. Τήρηση καρτέλας για κάθε εγγεγραμμένο και ενημέρωσή της κατά τη διάρκεια των σπουδών. 6. Έκδοση δελτίων βαθμολογίας. 7. Σύνταξη Προγραμμάτων (Ωρολογίων και Εξετάσεων). 8. Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και υπογράφονται από τον Γραμματέα του Τμήματος. 9. Τήρηση μηχανογραφημένου αρχείου Μ.Φ. 10. Στήριξη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος σε κάθε φύσεως διοικητική διαδικασία και γραμματειακή υποστήριξη. 11. Παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τις Μ.Σ. του Τμήματος. 12. Διαδικασίες απονομής τίτλου και αναγόρευσης. Δομή του Π.Μ.Σ. Συνοψίζεται στο διάγραμμα δομής και ροής των προβλεπόμενων μεταπτυχιακών σπουδών από το εν λόγω Π.Μ.Σ ως εξής: Κύριος στόχος των Μ.Φ. είναι η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. Η κάλυψη όλων των προαπαιτούμενων συνθηκών γίνεται με προεγγραφή των υποψηφίων Μ.Φ. Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες στα προαπαιτούμενα μαθήματα Μ.Φ. εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., το οποίο χορηγείται μετά από επιτυχή παρακολούθηση πλήρους ετήσιου (12μηνου) Π.Μ.Σ. Το πρόγραμμα καλύπτεται από δύο εξάμηνα μεταπτυχιακών μαθημάτων εμβάθυνσης τα οποία ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. με ενδεικτικό ακαδημαϊκό ημερολόγιο. και στο 2 ο εξάμηνο ξεκινά η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. 6

7 Σε περιπτώσεις Μ.Φ. Τμημάτων Α.Ε.Ι. τετραετούς φοίτησης, που δεν πληρούν απόλυτα το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι δυνατή η κάλυψη του προγράμματος μαθημάτων και σε τρία, κατά μέγιστο, ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στις περιπτώσεις αυτές τροποποιούνται ανάλογα, το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και οι αντίστοιχες χρονικές δεσμεύσεις σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Το πρόγραμμα προβλέπει ολιγομελή τμήματα της τάξεως των 30 Μ.Φ. (όπως έχει ήδη προαναφερθεί), τον ακριβή αριθμό των οποίων καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., ενώ τα μαθήματα που απαιτούν εργαστηριακή εξάσκηση ή χρήση Η/Υ θα περιλαμβάνουν κατά το δυνατό ατομική εκπαίδευση των Μ.Φ. Όπου κρίνεται απαραίτητο θα δίνεται και η δυνατότητα εκπαίδευσης των Μ.Φ. κατά ομάδες με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση. Η διάρθρωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα. Στον κύκλο των υποχρεωτικών μαθημάτων παρέχονται προαπαιτούμενα μαθήματα κορμού και ειδίκευσης. Είναι προφανές ότι πολλά από τα μαθήματα εμβάθυνσης του Π.Μ.Σ. είναι επιλέξιμα από τους Μ.Φ. που επιθυμούν να εκπονήσουν απευθείας διδακτορική διατριβή. Τα Μεταπτυχιακά Μαθήματα-Υπολογισμός Τελικού Βαθμού Μ.Δ.Ε. Στον κύκλο των υποχρεωτικών μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών παρέχονται θεμελιώδεις γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο των Υλικών, δομικών, βιομηχανικών, λειτουργικών, ηλεκτρονικών και των αντίστοιχων μαθηματικών μοντελοποιήσεων και προσομοιώσεων. Κυρίαρχος σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να αποκτήσουν όσο το δυνατό ενιαίο υπόβαθρο γνώσεων για να παρακολουθήσουν τα μεταπτυχιακά μαθήματα επιλογής που θα είναι περισσότερο εξειδικευμένα. Ο Μ.Φ. πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς και τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα (Υ1 έως Υ4 στον Πίνακα 1 που ακολουθεί) και δύο (2) επιλογής της ειδίκευσης που θα επιλέξει (Ε1 έως Ε14 στον Πίνακα 2 που ακολουθεί) διάρκειας 13 εβδομάδων (συνολικά 18 ωρών ανά εβδομάδα) στο 1 ο εξάμηνο σπουδών τους. Στο 2 ο εξάμηνο σπουδών θα πρέπει να παρακολουθήσει ένα (1) μάθημα επιλογής (Ε1 έως Ε14) εκτός ειδίκευσης. Οι εξετάσεις του 1 ου εξαμήνου διαρκούν τρεις (3) εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων και μία εβδομάδα οι εξετάσεις του 2 ου εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων. Το πρόγραμμα παραδόσεων και εξετάσεων καθορίζεται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των μαθημάτων και την Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών όπως έχει καθοριστεί από την Γ.Σ.Ε.Σ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να εξετασθούν μόνο δύο φορές στο κάθε μάθημα. Αποτυχία και στην δεύτερη εξέταση του ιδίου μαθήματος επιφέρει τη διαγραφή του φοιτητή, μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. κατόπιν ομόφωνης εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. 7

8 Πίνακας 1: Προσφερόμενα Υποχρεωτικά Μαθήματα Εβδομάδες/ώρες ECTS Προσφερόμενα ανά εβδομάδα ανά υποχρεωτικά μαθήματα μάθημα Διδακτικές Μονάδες Συντελεστής μαθήματος 1. Μηχανική Υλικών 2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Υλικών 3. Προηγμένες Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών 4. Μοντελοποίηση και Προσομοίωση ΣΥΝΟΛΟ 13/

9 Πίνακας 2: Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά Ανά Ειδίκευση ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ α/α Τίτλος μαθήματος Εβδομάδες/ ώρες ανά εβδομάδα 1. Οπτοηλεκτρονικά & Μαγνητικά Υλικά Ε1 Ανάπτυξη, Δομή και Ιδιότητες Οπτοηλεκτρονικών και Μαγνητικών Υλικών Ε2 Τεχνολογία Οπτοηλεκτρονικών και Μαγνητικών Διατάξεων 2. Πολυμερή Υλικά Ε3 Ιδιότητες και Σχέση Δομής/Ιδιοτήτων Πολυμερών Ε4 Νανοτεχνολογία Πολυμερών 3. Κεραμικά & Πορώδη Υλικά Ε5 Διεργασίες Υλικών. Υλικά Μίκρο και Νάνο Διαστάσεων Ε6 Χημεία Υλικών, Καταλυτικά και Μοριακά Υλικά 4. Μεταλλικά Υλικά Ε7 Μεταλλικά Υλικά Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Ε8 Επιφανειακή Υποβάθμιση Μεταλλικών Υλικών και Μέθοδοι Προστασίας 5. Βιοϋλικά & Βιοϊατρική Τεχνολογία ECTS ανά μάθημα Διδακτικές Μονάδες Συντελεστή ς μαθήματος Ε9 Μηχανική Βιολογικών Ιστών Ε10 Προχωρημένα Θέματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 6. Υπολογιστική Επιστήμη & Μοντελοποίηση Υλικών Ε11 Υπολογισμοί πρώτων αρχών και ατομιστικές προσομοιώσεις Ε12 Μοντελοποίηση και προσομοίωση υλικών σε πολλαπλές κλίμακες 7. Υλικά Κατασκευών & Δομές-Σύνθετα Υλικά 9

10 Ε13 Τεχνολογικά Υλικά / Σύνθετα Πολύλειτουργικά Ε14 Ανθεκτικότητα και Προηγμένες μέθοδοι Μη καταστροφικού Ελέγχου ΣΥΝΟΛΟ (κατόπιν επιλογής δύο στην επιθυμητή κατεύθυνση και ένα εκτός κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ των επτά (7) μαθημάτων (4 υποχρεωτικά και 3 επιλογής) Εκπόνηση, συγγραφή και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης Συνολικά για όλη την διάρκεια του Π.Μ.Σ. 13/ / / ECTS: 60 Δ.Μ.: 36 Συντ. Μαθ.: 18 Πίνακας 3: Σύνολο ECTS, διδακτικών μονάδων και συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων και μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Σύνολο Μαθημάτων /Εργασίας Σύνολο ECTS Μαθημάτων /Εργασίας Σύνολο Διδακτικών Μονάδων Συντελεστές Μαθημάτων /Εργασίας 7/1 25/35= x1.5/7.5=18 Με βάση τα παραπάνω που στοιχειοθετούνται στον Πίνακα 3 που περιλαμβάνει το συνολικό αριθμό ECTS (60 όπως απαιτείται σε μονοετές Π.Μ.Σ.), τον συνολικό αριθμό διδακτικών μονάδων και συντελεστών μαθημάτων ο τελικός βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο αλγόριθμο: ό x1.5 ( ό x7.5) (7x1.5) 7.5 ή ή ί 1 7 Γίνεται διαχωρισμός ανάλογα με τα μαθήματα επιλογής σε αντίστοιχες ειδικότητες που έχουν ως ακολούθως: 1. Οπτοηλεκτρονικά & Μαγνητικά Υλικά 2. Πολυμερή Υλικά 3. Κεραμικά & Πορώδη Υλικά 4. Μεταλλικά Υλικά 5. Βιοϋλικά & Βιοϊατρική Τεχνολογία 6. Υπολογιστική Επιστήμη & Μοντελοποίηση Υλικών 7. Υλικά Κατασκευών & Δομές-Σύνθετα Υλικά 10

11 Κάθε ειδικότητα περιλαμβάνει δύο (2) μαθήματα επιλογής που θα πρέπει ο μεταπτυχιακός φοιτητής να επιλέξει αφού πρέπει να εξειδικευτεί σε μία από τις προαναφερόμενες επτά (7) ειδικότητες. Το 3 ο μάθημα επιλογής που υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε άλλη από τις υπόλοιπες έξι (6) ειδικότητες. Οι εξετάσεις διαρκούν τρεις (3) εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων στα δύο εξάμηνα όπως έχει αναλυθεί παραπάνω. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται για να αναλάβουν θέμα ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας να περάσουν επιτυχώς 3 από τα 4 υποχρεωτικά μαθήματα και τα δύο επιλογής της επιλεγόμενης κατεύθυνσης τους. Μετά την ολοκλήρωση του 1 ου εξαμήνου, και εφόσον τηρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, επιλέγεται από τους φοιτητές κατόπιν συνεννόησης ο υπεύθυνος Καθηγητής από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με μέγιστο αριθμό ανά μέλος Δ.Ε.Π. τους τρεις (3) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος. Σε περίπτωση που κάποιος Μ.Φ. παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αυτός δεν θα προσμετράται στα νέα άτομα που θα αναλαμβάνει το κάθε μέλος Δ.Ε.Π. κατά την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Για την υλοποίηση των μαθημάτων οι διδάσκοντες είναι δυνατόν να συνεπικουρούνται από «εξωτερικούς συνεργάτες» (έμπειροι ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες κλπ.) για την πραγματοποίηση διαλέξεων σε αρκετά εξειδικευμένα θέματα καθώς και για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου (πειραματικά εργαστήρια, άσκηση σε Η/Υ για τις θεωρητικές κατευθύνσεις κλπ.). Η διάρκεια της εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας θα πρέπει να είναι κατά ελάχιστον είκοσι (20) εβδομάδες και μέγιστο εικοσιτέσσερις (24) συμπεριλαμβανομένου και της επιτυχούς εξέτασης-παρουσίασης ενώπιον κοινού και της 3μελους εξεταστικής επιτροπής αντίστοιχου προς 25 ECTS ή 15 διδακτικές μονάδες. Τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής αυτής καθορίζονται από το επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π. και πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα ακόμα μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, ενώ το 3 ο μέλος μπορεί να είναι Ερευνητής βαθμίδας Α, Β και Γ αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων ο οποίος να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Οκτώβριος: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1-20 Οκτωβρίου), διεκπεραίωση συνεντεύξεων από την Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, εισήγηση επιτυχόντων και επικύρωση από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Μ.Ε.Υ. Διάρκεια και αντικείμενο των εξαμήνων: 1 ο εξάμηνο, Νοεμβρίου - Μαρτίου: 13 διδακτικές εβδομάδες, διακοπές Χριστουγέννων και εξετάσεις τρεις εβδομάδες. Εισήγηση στην Γ.Σ.Ε.Σ. στο Τμήμα 11

12 από τον επιβλέποντα Καθηγητή για την ανάληψη του θέματος από τον Μ.Φ. καθώς και ορισμός της 3μελούς εξεταστικής επιτροπής. 2 ο εξάμηνο, Μαρτίου - Σεπτεμβρίου: 13 διδακτικές εβδομάδες, δύο εβδομάδες διακοπών Πάσχα και εξετάσεις μία εβδομάδα. Εκπόνηση μεταπτυχιακής ερευνητικής διπλωματικής εργασίας Δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου: Παρουσιάσεις εργασιών και εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Σ. στο Τμήμα και αναγόρευση των κατόχων Μ.Δ.Ε. Τα εξάμηνα έχουν δεκαήμερη ανοχή στην ολοκλήρωση του εξεταστικού αντικειμένου τους π.χ. οι εξετάσεις ή μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου ή του Οκτωβρίου, αντίστοιχα. Εγγραφή των επιτυχόντων υποψηφίων ως μεταπτυχιακοί φοιτητές, το τελευταίο δεκαήμερο μηνός Οκτωβρίου. Εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε μαθήματα των εξαμήνων και σε προαπαιτούμενα προπτυχιακά μαθήματα εφόσον απαιτείται και έχει αποφασιστεί από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Μ.Σ. Εντός της 2 ης εβδομάδας από την έναρξη των παραδόσεων των μαθημάτων, η Γραμματεία εκδίδει κατάλογο εγγεγραμμένων σε κάθε μάθημα και τον αποστέλλει στους αντίστοιχους διδάσκοντες και στην Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Μ.Σ. Σημαντική παρατήρηση: Εφόσον οι Μ.Φ. επιλέξουν ειδίκευση δεν δύνανται να την αλλάξουν. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και επιβλέποντος εφόσον διαπιστωθεί εκ μέρους του επιβλέποντα ή του υποψηφίου, ότι δεν είναι δυνατή η συνεργασία. Απαιτείται αίτηση εκ μέρους του επιβλέποντος ή του υποψηφίου προς τη Γραμματεία του προγράμματος και σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο Μ.Φ. σε περίπτωση που επιθυμεί να τον αναλάβει υπεύθυνος μέλος Δ.Ε.Π. άλλης ειδίκευσης είναι υποχρεωμένος να περάσει επιτυχώς και τα μαθήματα επιλογής της νέας ειδίκευσης αλλά στο τελικό Μ.Δ.Ε. θα φαίνεται η αρχικά επιλεγόμενη ειδίκευση. Παρακολούθηση - Εξέταση - Βαθμολογία Μαθημάτων Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρουσίας του μεταπτυχιακού φοιτητή, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να δικαιολογήσει ορισμένες απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/3 των διαλέξεων. Δίνεται το δικαίωμα στον μεταπτυχιακό φοιτητή έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το μάθημα στην επόμενη και τελευταία διδακτική περίοδο κατόπιν απόφασης από την Γ.Σ.Ε.Σ. Η βαθμολογία στα μαθήματα γίνεται στην κλίμακα 0-10, με βάση προαγωγής κατ ελάχιστο το 5. Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει υποχρεωτικά όχι μόνο από την τελική εξέταση αλλά και από τις ασκήσεις, θέματα και λοιπές εργασίες που πιθανόν 12

13 διεξάγονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με σχετική βαρύτητα που καθορίζεται σε κάθε μάθημα από τον αρμόδιο διδάσκοντα ή τους αρμόδιους διδάσκοντες. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί με τεκμηριωμένη απόφασή της να ορίσει επαναληπτική εξέταση για τον μεταπτυχιακό φοιτητή, μετά από αίτησή του, τον Σεπτέμβριο για μαθήματα του 1 ου και του 2 ου εξαμήνου και για δύο μαθήματα κατά μέγιστο, στα οποία δεν μπόρεσε να εξεταστεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής για ιδιαίτερους προσωπικούς ή άλλους δικαιολογημένους λόγους. Τα αποτελέσματα εκδίδονται από τους διδάσκοντες εντός μικρής χρονικής διάρκειας (μέγιστη διάρκεια 3 εβδομάδες) από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης. Οι αποτυχόντες σε μαθήματα μπορούν να εγγραφούν εκ νέου τον επόμενο χρόνο στα ίδια (ή και διαφορετικά αν πρόκειται για επιλογής) μαθήματα. Μεταπτυχιακή Ερευνητική Πρωτότυπη Εργασία - Απονομή και βαθμός Μ.Δ.Ε. Η ανάληψη μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει μετά το τέλος του 1 ου εξαμήνου του πρώτου έτους σπουδών με βασική προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ως τότε εξεταστεί επιτυχώς σε συγκεκριμένο αριθμό από τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Π.Μ.Σ. όπως έχει αναλυθεί παραπάνω. Η εξέταση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων ή τουλάχιστον των υποχρεωτικών μαθημάτων του 1 ου εξαμήνου, από τριμελή εξεταστική επιτροπή που περιλαμβάνει τον επιβλέποντα και ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Βαθμός προαγωγής: 5,0. Η μεταπτυχιακή εργασία υποβάλλεται σε 5 τουλάχιστον αντίτυπα, και περιλαμβάνει οπωσδήποτε περίληψη κατά το μέγιστο 2 σελίδων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Αν η μεταπτυχιακή εργασία δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός του 2 ου εξαμήνου, μπορεί να συνεχιστεί κατά το επόμενο έτος. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης για το Μ.Δ.Ε. είναι 2 χρόνια, υπολογιζόμενη από την κανονική εγγραφή στο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται ο προαγωγικός βαθμός στα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη μεταπτυχιακή εργασία. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αξιολογείται ως προς τον ερευνητικό της προσανατολισμό, την επιστημονική μεθοδολογία συλλογής των αποτελεσμάτων, την παρουσίαση της βιβλιογραφίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων αυτής καθώς και της προφορικής της παρουσίασης. Η διατριβή αξιολογείται ως «Άριστη» (8.5 έως 10), «Πολύ Καλή» (6.5 έως 8.49), «Καλή» (5 έως 6.49) από την τριμελή Επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των δύο μελών αυτής. Εάν η διατριβή κριθεί μη ικανοποιητική, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει την εργασία του σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής και να υποστεί δεύτερη και τελική κρίση. Αφού ο υποψήφιος κάνει τις τυχόν διορθώσεις που προτείνονται και εφόσον η 13

14 διατριβή του κριθεί ως «Ικανοποιητική» (5) από την επιτροπή, ο μεταπτυχιακός φοιτητής ανακηρύσσεται κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) από την Γ.Σ.Ε.Σ. 14

15 Περιεχόμενα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων και Διδάσκοντες Υποχρεωτικά Μαθήματα 1 ου Εξαμήνου Υ1. Μηχανική Υλικών Ελαστικότητα: βασικές έννοιες, καταστατικές εξισώσεις προβλήματα συνοριακών τιμών - Ιξωδοελαστικότητα, μη γραμμική ελαστικότητα - Πλαστικότητα Ερπυσμός / Χαλάρωση - Θραύση - Μηχανική της θραύσης - Μηχανική της βλάβης, Κόπωση- Μηχανική ανισότροπων/συνθέτων υλικών - Μικρομηχανική /ομογενοποίηση Εμβιομηχανική - Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης σε προβλήματα Μηχανικής των Υλικών. Διδάσκοντες: Β. Καλπακίδης, Θ. Ματίκας, Κ. Μπέλτσιος, Δ. Φωτιάδης, Α. Παϊπέτης, Λ. Γεργίδης, Ν.-Μ. Μπάρκουλα, Ε. Χατζηγεωργίου, Κ. Δάσιος 1. Ελαστικότητα: βασικές έννοιες - καταστατικές εξισώσεις προβλήματα συνοριακών τιμών-κύκλος Mohr (Ματίκας) 2. Ελαστικότητα: κύριες τάσεις, αστοχία (Ματίκας) 3. Ιξωδοελαστικότητα, (Μπέλτσιος) 4. Μη γραμμική ελαστικότητα (Γεργίδης) 5. Πλαστικότητα (Καλπακίδης) 6. Ερπυσμός / Χαλάρωση (Καλπακίδης) 7. Μηχανική Θραύσης: Τασική και ενεργειακή προσέγγιση (Δάσιος) 8. Μηχανική Θραύσης: Αντίσταση στη Θραύση, ελαστοπλαστική θραυστομηχανική (Δάσιος) 9. Κόπωση και Μηχανική της βλάβης (Μπάρκουλα/Παϊπέτης) 10. Μηχανική ανισότροπων/συνθέτων υλικών (Χατζηγεωργίου) 11. Μικρομηχανική /ομογενοποίηση (Χατζηγεωργίου) 12. Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης σε προβλήματα Μηχανικής των Υλικών (Φωτιάδης) 13. Εμβιομηχανική (Φωτιάδης) Υ2. Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Νέων Υλικών Σχεδιασμός και ανάπτυξη: (α) Προηγμένων κεραμικών, (β) βιοκεραμικών, (γ) πολυμερικών υλικών, (δ) υπερυδρό-φοβων και υπερυδρόφιλων υλικών, (ε) προηγμένων μεταλλικών, (στ) πορωδών υλικών, (ζ) νανοδομικών υλικών με βάση τον άνθρακα, (η) χαμηλοδιάστατων υλικών, (θ) προηγμένων μαγνητικών και ηλεκτρονικών υλικών, (ι) προηγμένων συνθέτων, (κ) προηγμένων υλικών για περιβαλλοντικές, και ενεργειακές εφαρμογές. Διδάσκοντες: Μ. Καρακασίδης, Δ. Γουρνής, Α. Αυγερόπουλος, Σ. Αγαθόπουλος, Κ. Μπέλτσιος, Ν. Ζαφειρόπουλος, Α. Λεκάτου, Α. Καράντζαλης, Κ. Δάσιος, Α. Παϊπέτης, Θ. Ματίκας, Ν.-Μ. Μπάρκουλα, Ι. Παναγιωτόπουλος Υ3. Προηγμένες Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών Μικροφασματοσκοπία Raman. Θερμοβαρυτική Ανάλυση-Διαφορική Θερμική Ανάλυση (TGA-DTA). Ποροσιμετρία Ν2. Τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών κατά την αλληλεπίδραση ενεργητικών σωματιδίων με την ύλη (φασματοσκοπίες ακτίνων-χ, ηλεκτρονίων, και νετρονίων, σκέδαση ακτίνων-χ και νετρονίων, πειραματικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας).. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (ΤΕΜ). 15

16 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM). Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης (AFM). Διδάσκοντες: Α. Αυγερόπουλος, Μ. Καρακασίδης, Α. Παϊπέτης, Ν. Ζαφειρόπουλος, Δ. Γουρνής, Α. Καράντζαλης, Δ. Αναγνωστόπουλος 1. Μικροφασματοσκοπία Raman. (Καρακασίδης-Παϊπέτης-2 τρίωρα) 2. Θερμοβαρυτική Ανάλυση-Διαφορική Θερμική Ανάλυση (TGA-DTA). (Γουρνής-1 τρίωρο) 3. Ποροσιμετρία Ν2. (Καρακασίδης-1 τρίωρο) 4. Τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών κατά την αλληλεπίδραση ενεργητικών σωματιδίων με την ύλη (φασματοσκοπίες ακτίνων-χ, ηλεκτρονίων, και νετρονίων, σκέδαση ακτίνων-χ και νετρονίων, πειραματικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας). (Αναγνωστόπουλος-Ζαφειρόπουλος-3 τρίωρα) 5. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (ΤΕΜ). (Αυγερόπουλος-2 τρίωρα) 6. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM). (Καράντζαλης-2 τρίωρα) 7. Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης (AFM). (Γουρνής-1 τρίωρο) Υ4. Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Μοντέλα: Μαθηματικό μοντέλο και μοντελοποίηση. Τι είναι η Προσομοίωση. Μοντέλα που βασίζονται σε προβλήματα συνοριακών - αρχικών τιμών. Μοντέλα που βασίζονται στις εξισώσεις κίνησης Νεύτωνα και στις συναρτήσεις δυναμικού. Στοχαστικά μοντέλα. Επίλυση: Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης διαφορικών εξισώσεων (Εuler, Runge Kutta, πολύ-βηματικές, Verlet, μέθοδοι πρόβλεψης διόρθωσης). Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφόρων. Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων. Προβλήματα ιδιοτιμών. Μέθοδοι βελτιστοποίησης. Στοχαστική Μέθοδος Monte-Carlo. Προσομοιώσεις: Κβαντομηχανική Προσομοίωση πρώτων αρχών και ημι-εμπειρικοί υπολογισμοί, Θεωρία συναρτησιακού πυκνότητας (Παράδειγμα). Ατομιστικές και μοριακές προσομοιώσεις (παράδειγμα). Προσομοίωση μηχανικής συμπεριφοράς υλικών (π.χ. εφελκυσμός η κάμψη ελαστικής η πλαστικής ράβδου). Προσομοίωση αλληλεπίδρασης φωτός - ύλης (παράδειγμα) (Όλες οι προσομοιώσεις με απλά παραδείγματα). Διδάσκοντες: Χ. Λέκκα, Ε. Λοιδωρίκης, Λ. Γεργίδης, Δ. Παπαγεωργίου, Δ. Φωτιάδης, Β. Καλπακίδης, Ε. Χατζηγεωργίου 1. Παρουσίαση Εργαστηρίων και προσωπικού. Μαθηματικό μοντέλο και μοντελοποίηση. Τι είναι η Προσομοίωση (Β. Καλπακίδης) 2. Μοντέλα που βασίζονται σε προβλήματα συνοριακών - αρχικών τιμών. Μοντέλα που βασίζονται στις εξισώσεις κίνησης Νεύτωνα και στις συναρτήσεις δυναμικού. Στοχαστικά μοντέλα (Λ. Γεργίδης) 3. Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης διαφορικών εξισώσεων: Εuler, Runge Kutta, πολύβηματικές, Verlet, μέθοδοι πρόβλεψης διόρθωσης (Δ. Φωτιάδης) 4. Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων (Β. Καλπακίδης) 5. Προβλήματα ιδιοτιμών. Μέθοδοι βελτιστοποίησης. Στοχαστική Μέθοδος Monte- Carlo, δυναμική Brown (Λ. Γεργίδης) 6. Κβαντομηχανική Προσομοίωση πρώτων αρχών και ημι-εμπειρικοί υπολογισμοί, Θεωρία συναρτησιακού πυκνότητας (Χ. Λέκκα) 7. Εργαστηριακή άσκηση Κβαντομηχανικής Προσομοίωσης (Χ. Λέκκα) 8. Κλασική ατομιστική προσομοίωση (Δ. Παπαγεωργίου) 9. Εργαστηριακή άσκηση ατομιστικής προσομοιώσης (Δ. Παπαγεωργίου) 16

17 10. Προσομοίωση μηχανικής συμπεριφοράς υλικών (Β. Χατζηγεωργίου) 11. Εργαστηριακή άσκηση μηχανικής συμπεριφοράς υλικών (Β. Χατζηγεωργίου) 12. Προσομοίωση αλληλεπίδρασης φωτός - ύλης (Ε. Λοιδωρίκης) 13. Εργαστηριακή άσκηση αλληλεπίδρασης φωτός - ύλης (Ε. Λοιδωρίκης) Μαθήματα Επιλογής ανά Ειδίκευση: Δύο (2) και Ένα (1) εκτός Ειδίκευσης 1. Οπτοηλεκτρονικά & Μαγνητικά Υλικά Ε1. Ανάπτυξη, Δομή και Ιδιότητες Οπτοηλεκτρονικών και Μαγνητικών Υλικών Ενεργειακές ζώνες, σύνδεση με μεταφορικές και οπτικές ιδιότητες. Διηλεκτρικά, διηλεκτρική συνάρτηση και πολωσιμότητες. Μηχανισμοί πόλωσης σιδηροηλεκτρικά και πιεζοηλεκτρικά. Ημιαγωγοί ενδογενείς, νόθευση, επαφές, περιοχές απογύμνωσης. Πλασμονικά υλικά, γραφένιο. Μαγνητισμός στη ύλη, κρυσταλλικό πεδίο ανισοτροπία και καταστάσεις σπιν, μαγνητισμός ζώνης, πόλωση σπιν φορέων αγωγιμότητας, μαγνητοηλεκτρικά υλικά. Ηλεκτροπτικά και μη-γραμμικά φαινομενα (SHG, Kerr, μαγνητοπτικά). Μέθοδοι ανάπτυξης και χαρακτηρισμού οπτοηλεκτρονικών υλικών. Διδάσκοντες: Ι. Παναγιωτόπουλος, Ε. Λοιδωρίκης, Ε. Σκούρας, Α. Δούβαλης, Π. Πατσαλάς 1. Ενεργειακές ζώνες, σύνδεση με μεταφορικές και οπτικές ιδιότητες. ΣΚΟΥΡΑΣ 2. Διηλεκτρικά, διηλεκτρική συνάρτηση και πολωσιμότητες. ΠΑΤΣΑΛΑΣ 3. Μηχανισμοί πόλωσης σιδηροηλεκτρικά και πιεζοηλεκτρικά. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 4. Ημιαγωγοί ενδογενείς, νόθευση, επαφές, περιοχές απογύμνωσης. ΣΚΟΥΡΑΣ x2 5. Πλασμονικά υλικά, ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣ 6. Γραφένιο. ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣ 7. Μαγνητισμός στη ύλη, κρυσταλλικό πεδίο ανισοτροπία και καταστάσεις σπιν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ x2 8. Mαγνητισμός ζώνης, πόλωση σπιν φορέων αγωγιμότητας, μαγνητοηλεκτρικά υλικά. ΔΟΥΒΑΛΗΣx2 9. Ηλεκτροπτικά και μη-γραμμικά φαινομενα (SHG, Kerr, μαγνητοπτικά). ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣ 10. Μέθοδοι χαρακτηρισμού οπτοηλεκτρονικών υλικών. ΠΑΤΣΑΛΑΣ Ε2. Τεχνολογία Οπτοηλεκτρονικών και Μαγνητικών Διατάξεων Ετεροεπαφές ημιαγωγών, μετάλλων ημιαγωγών, τρανζίστορ διπολικό, τρανζίστορ επίδρασης πεδίου. Δίοδοι εκπομπής φωτός, φωτοβολταικά. Laser. Κβαντικά πηγάδια, νανοσύρματα και νανοτελείες ημιαγωγών. Μήκη κλίμακας μαγνητισμού και νανομαγνητικά υλικά. Μαγνητικές επαφές σήραγγος βαλβίδες, φίλτρα σπιν. Πλασμονικές συσκευές, αισθητήρες. Οπτοηλεκτρονική γραφενίου. Μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα, πιζεοηλεκτρικοί μαγνητοσυστολικοί και μαγνητοηλεκτρικοί ενεργοποιητές και αισθητήρες. Μέθοδοι Ανάπτυξης οπτοηλεκτρονικών και μαγνητικών διατάξεων Διδάσκοντες: Ι. Παναγιωτόπουλος, Ε. Λοιδωρίκης, Ε. Σκούρας, Α. Δούβαλης, Π. Πατσαλάς 1. Ετεροεπαφές ημιαγωγών, μετάλλων ημιαγωγών, τρανζίστορ διπολικό, τρανζίστορ επίδρασης πεδίου. ΣΚΟΥΡΑΣx2 2. Δίοδοι εκπομπής φωτός, φωτοβολταικά. Laser. Κβαντικά πηγάδια, νανοσύρματα και νανοτελείες ημιαγωγών. ΣΚΟΥΡΑΣx2 17

18 3. Μήκη κλίμακας μαγνητισμού και νανομαγνητικά υλικά. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣx2 4. Μαγνητικές επαφές σήραγγος βαλβίδες, φίλτρα σπιν. ΔΟΥΒΑΛΗΣ 5. Πλασμονικές συσκευές, αισθητήρες. ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣx2 6. Οπτοηλεκτρονική γραφενίου. ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣ 7. Μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα, πιζεοηλεκτρικοί μαγνητοσυστολικοί και μαγνητοηλεκτρικοί ενεργοποιητές και αισθητήρες. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 8. Μέθοδοι Ανάπτυξης οπτοηλεκτρονικών ΠΑΤΣΑΛΑΣ 9. Μέθοδοι Ανάπτυξης μαγνητικών διατάξεων ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2. Πολυμερή Υλικά Ε3. Ιδιότητες και Σχέση Δομής/Ιδιοτήτων Πολυμερών Προσδιορισμός μοριακών χαρακτηριστικών πολυμερών σε διάλυμα (υγρή χρωματογραφία αποκελισμού μεγεθών, σκέδαση φωτός, οσμωμετρία, ιξωδομετρία, φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού). Προσδιορισμός ιδιοτήτων με τεχνικές θερμικής ανάλυσης (διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης). Προσδιορισμός δομής πολυμερών (συμπολυμερών/τριπολυμερών) σε στερεά κατάσταση. Αυτόοργάνωση και τεχνικές διαχωρισμού μικροφάσεων. Δυναμική πολυμερών (θεωρία ελεύθερου όγκου, θεωρία συνεργισιμότητας, θεωρία οφιόδους κινήσεως). Θεωρία κρυσταλλώσεως πολυμερών (θεωρία πυρήνωσης, θεωρία κρυστάλλωσης τύπου spinodal, θεωρία κρυστάλλωσης μέσω μεσοφάσης), Πολυμερικά νανοϋλικά (νανοσύνθετα, υβριδικά πολυμερή), μικροπηκτές και νανοπηκτές, νανομηχανές και νανοκυκλώματα από πολυμερικά μονομόρια. Διδάσκοντες: Α. Αυγερόπουλος, Ν. Ζαφειρόπουλος Προσδιορισμός μοριακών χαρακτηριστικών πολυμερών σε διάλυμα (υγρή χρωματογραφία αποκελισμού μεγεθών, σκέδαση φωτός, οσμωμετρία, ιξωδομετρία, φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού). Αυγερόπουλος 3 τρίωρα Προσδιορισμός ιδιοτήτων με τεχνικές θερμικής ανάλυσης (διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης). Αυγερόπουλος 1 τρίωρο Προσδιορισμός δομής πολυμερών (συμπολυμερών/τριπολυμερών) σε στερεά κατάσταση. Αυγερόπουλος 2 τρίωρα Αυτό-οργάνωση και τεχνικές διαχωρισμού μικροφάσεων. Αυγερόπουλος 1 τρίωρο Δυναμική πολυμερών (θεωρία ελεύθερου όγκου, θεωρία συνεργισιμότητας, θεωρία οφιόδους κινήσεως). Ζαφειρόπουλος 2 τρίωρα Θεωρία κρυσταλλώσεως πολυμερών (θεωρία πυρήνωσης, θεωρία κρυστάλλωσης τύπου spinodal, θεωρία κρυστάλλωσης μέσω μεσοφάσης) Ζαφειρόπουλος 1 τρίωρο Πολυμερικά νανοϋλικά (νανοσύνθετα, υβριδικά πολυμερή) Ζαφειρόπουλος 1 τρίωρο Μικροπηκτές και νανοπηκτές, νανομηχανές και νανοκυκλώματα από πολυμερικά μονομόρια. Ζαφειρόπουλος 1 τρίωρο Ε4. Νανοτεχνολογία Πολυμερών Συμπολυμερή κατά συστάδες ως νανοϋλικά. Διαμορφώσεις και δομές πολυμερών σε κλίμακα νανομέτρων (nanopatterning, nanostructuring). Ανάπτυξη τεχνικών λιθογραφίας: φωτολιθογραφία, λιθογραφία δέσμης ηλεκτρονίων, λιθογραφία αποτύπωσης σε διαστάσεις νανομέτρων. Ιοντοεναλλακτική εγχάραξη. Νανοδομημένα σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας. Τρόποι ανάπτυξης πολυμερών/συμπολυμερών για εφαρμογές στην νανοτεχνολογία. Πολυμερικές μήτρες ως μέσα αποθήκευσης υψηλής πυκνότητας. Νέα πολυμερή και υβριδικά υλικά σε εφαρμογές νανοτεχνολογίας. 18

19 Διδάσκοντες: Α. Αυγερόπουλος, Ν. Ζαφειρόπουλος Συμπολυμερή κατά συστάδες ως νανοϋλικά. 1 τρίωρο Διαμορφώσεις και δομές πολυμερών σε κλίμακα νανομέτρων (nanopatterning, nanostructuring). 2 τρίωρα Ανάπτυξη τεχνικών λιθογραφίας: φωτολιθογραφία, λιθογραφία δέσμης ηλεκτρονίων, λιθογραφία αποτύπωσης σε διαστάσεις νανομέτρων. 2 τρίωρα Ιοντοεναλλακτική εγχάραξη. 1 τρίωρο Νανοδομημένα σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας. 3 τρίωρα Τρόποι ανάπτυξης πολυμερών/συμπολυμερών για εφαρμογές στην νανοτεχνολογία. 2 τρίωρα Πολυμερικές μήτρες ως μέσα αποθήκευσης υψηλής πυκνότητας. 1 τρίωρο Νέα πολυμερή και υβριδικά υλικά σε εφαρμογές νανοτεχνολογίας. 1 τρίωρο 3. Κεραμικά & Πορώδη Υλικά Ε5. Διεργασίες Υλικών. Υλικά Μίκρο και Νάνο Διαστάσεων Βασικά στοιχεία μεταφοράς μάζας, θερμότητας και ορμής στα υλικά-στατιστικά χαρακτηριστικά σωματιδίων-σωματίδια και ροή-μεμβράνες- Ισορροπία φάσεων και κρυστάλλωση-διαγράμματα φάσεων, τάξεις μεταπτώσεων, αλλαγή συμμετρίας, Τήξη-κρυστάλλωση -υαλώδης μετάπτωση ενός συστατικού-διαχωρισμοί φάσεων δύο ή περισσοτέρων συστατικών-μετασχηματισμοί τάξης-αταξίας - Τριαδικά Διαγράμματα φάσης Κεραμικών-Διεργασίες παραγωγής προηγμένων κεραμικών υλικών: Σύνθεση κόνεων -Μέθοδοι μορφοποίησης κεραμικών κόνεων (στερεές, υγρές, πλαστικές) -Εψηση και πυροσυσσωμάτωση -Εισαγωγή στα πορώδη υλικά, φυσικά και συνθετικά πορώδη ( ζεόλιθοι, άργιλοι, μεσοπορώδη με βάση το SiO2, άνθρακα, χημικές μέθοδοι τροποποίησης-ενεργοποίησης των επιφανειών τους, υβριδικά πορώδη υλικά με νανοσωματίδια μετάλλων, μαγνητικών οξειδίων και ενεργές ομάδες, τεχνικές χαρακτηρισμού των υλικών (δομικές-φυσικοχημικές), προσρόφηση βαρέων μετάλλων και κινητικές προσρόφηση-μηχανισμοί, τεχνολογίες υαλοποίησης ροφητικών μέσων και ακινητοποίησης των ρυπαντών, εργαστηριακές ασκήσεις ανάπτυξης και εφαρμογής των νανοπορωδών υβριδικών υλικών-- Ινοποίηση, Μεμβράνες, Ροφητικοί κόκκοι. Νανοσύνθεση. Αυτοσυναθρώσεις και αποθέσεις Langmuir-Blodgett μονοστοιβάδων. Επιλεγμένα θέματα δομών μικρο/νανοηλεκτρονικής. Μέθοδοι ανάπτυξης υλικών σε νανοδιαστάσεις. Νανοπορώδη υλικά με βάση τον άνθρακα. Διδάσκοντες: Μ. Καρακασίδης, Δ. Γουρνής, Α. Αυγερόπουλος, Κ. Μπέλτσιος, Α. Μπουρλίνος, Π. Πατσαλάς, Γ. Χρυσικός, Β. Γεωργακίλας, Σ. Αγαθόπουλος, Π. Ψυλλάκη, Ι. Παναγιωτόπουλος, Ε. Λοιδωρίκης «Ινοποίηση, Μεμβράνες, Ροφητικοί κόκκοι. Νανοσύνθεση. Αυτοσυναθρώσεις και αποθέσεις Langmuir-Blodgett μονοστοιβάδων. Επιλεγμένα θέματα δομών μικρο/νανοηλεκτρονικής. Μέθοδοι ανάπτυξης υλικών σε νανοδιαστάσεις,» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ (1η εβδομάδα) «Επιφανειακές κατεργασίες μεταλλικών υλικών για βιομηχανικές εφαρμογές: Συμβατικές μηχανικές, χημικές και θερμοχημικές τεχνικές-τεχνικές επικαλύψεων (PVD, CVD και θερμικοί ψεκασμοί)-μη συμβατικές τεχνικές (χρήση δεσμών υψηλής ενέργειας, π.χ. laser)» ΠΑΝΔΩΡΑ ΨΥΛΛΑΚΗ (2η εβδομάδα) «Βιομιμητικά υλικά και βιοκατάλυση» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΡΝΗΣ (3 η εβδομάδα) 19

20 «Κεραμικά Υμένια: μέθοδοι ανάπτυξης και χαρακτηρισμού» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΣΑΛΑΣ (4η εβδομάδα) «Μέθοδοι παρασκευής νανοσωματιδίων και χημεία Νανουλικών» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ (5 η εβδομάδα) «Βιουλικά και εφαρμογές» ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ(6 η εβδομάδα) «Ενδομεταλλικά υλικά, βιοπολυμερικά υλικά, Δενδρομερή ως ξενιστές φαρμάκων, φωτοαγώγιμα πολυμερικά υλικά». Α.ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (7 η εβδομάδα) «Φυσική και χημική προσρόφηση αερίων στις επιφάνειες λεπτών υμενίων- Πυρηνοποίηση των επιφανειών και τρόποι σχηματισμού υμενίων, επιταξία και ψευδομορφική ανάπτυξη, αναδόμηση και κρυσταλλογραφία επιφανειών» Ι.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (8 η εβδομάδα) «Νανοδομημένα συνθετικά υλικά: ζεόλιθοι και μοριακοί ηθμοί, τεχνικές εναπόθεσης λεπτών υμενίων, τεχνικές χαρακτηρισμού νανοδιάστατων υλικών» Μ.ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ (9 η εβδομάδα) «Ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες γραφενίου και πλασμονικών υλικών» - Ε.ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣ -(10 η εβδομάδα) «Σύγχρονες συνθετικές μέθοδοι και διεργασίες για την ανάπτυξη μοριακών και νανοδομικών υλικών» ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΙΝΟΣ, (11 η εβδομάδα) «Χημικές προσεγγίσεις των κεραμικών σε μικρο και νανοδιαστάσεις»- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΡΝΗΣ (12η εβδομάδα) «Δομικός χαρακτηρισμός των αργίλων -Δονητικά φασματοσκοπικά εργαλεία χαρακτηρισμού, μη καταστροφικές τεχνικές,atr, ΝΙR. Αρχές λειτουργίας- Βιομηχανικές εφαρμογές» ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ, (13 η εβδομάδα) Ε6. Χημεία Υλικών, Καταλυτικά και Μοριακά Υλικά Εισαγωγή στην Χημεία στερεάς κατάστασης- Κρυσταλλικές ατέλειες, μη στοιχειομετρία και στερεά διαλύματα Κατηγορίες ατελειών: α) σημειακές ατέλειες (Schottcky Frenkel), θερμοδυναμική του σχηματισμού τους, β) κέντρα χρώματος. Πλεγματικά κενά και ενδόθετα άτομα σε μη στοχειομετρικούς κρυστάλλους, ενδογενείς και εξωγενείς ατέλειες. Κρυσταλλική δομή και ασυνέχειες. Γραμμικές ατέλειες-διαταραχές (επίπεδα και διευθύνσεις ολισθήσεων-εφελκυσμός). Ιοντική αγωγιμότητα, α) Χλωριούχα άλατα και αγωγιμότητα μέσω πλεγματικών κενών, ενέργεια ενεργοποίησης, εξωγενείς ατέλειες/ β)agcl, γ) φθορίδια αλκαλικών γαιών δ) στερεοί ηλεκτρολύτες:β-αλούμινα και Nasicon, ε) AgI και αγωγοί Αg + στ) ανιοντικοί αγωγοί ζ) αγωγοί LI+ η) ιοντικοί/ηλετκτρονικοί αγωγοί. Παραδείγματα σε συσσωρευτές, αισθητήρες, κελία καυσίμων. Ρόφηση-Χημική κινητική-χημεία solgel- Εισαγωγή στην έννοια της κατάλυσης, Μέταλλα μεταπτώσεως ως καταλύτες (Υδρογόνωση, Ασύμμετρη υδρογόνωση, ισομερίωση, υδροφορμυλίωση, πολυμερισμός, οξείδωση- Σημασία δομή και παρασκευή ετερογενών καταλυτών, Καταλυτικές πορείες, Βιοκαταλύτες, Εφαρμογές (Πετροχημεία, Κατάλυση περιβαντολλογικής κατεύθυνσης-ελέγχου ρύπανσης, οργανική-ανόργανη σύνθεση- Σύγχρονες συνθετικές μέθοδοι και διεργασίες για την ανάπτυξη μοριακών και νανοδομικών υλικών- Μέθοδοι παρασκευής νανοσωματιδίων και χημεία Νανουλικών. Διδάσκοντες: Α. Βλεσσίδης, Μ. Λουλούδη, Ι. Πλακατούρας, Δ. Γουρνής, Α. Γαρούφης, Δ. Φωκάς, Μ. Μαλανδρίνος, Δ. Παπαγιάννης, Ι. Κούτσελας, Μ. Μάνος, Λ. Γεργίδης, Β. Τζιτζιός, Κ. Τσίπης 20

21 «Εισαγωγή στην έννοια της κατάλυσης, Μέταλλα μεταπτώσεως ως καταλύτες (Υδρογόνωση, Ασύμμετρη υδρογόνωση, ισομερίωση, υδροφορμυλίωση, πολυμερισμός, οξείδωση).» ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΕΣΙΔΗΣ, (1 η εβδομάδα) «Σημασία δομή και παρασκευή ετερογενών καταλυτών, Καταλυτικές πορείες, Βιοκαταλύτες, Εφαρμογές (Πετροχημεία, Κατάλυση περιβαντολλογικής κατεύθυνσης-ελέγχου ρύπανσης, οργανική-ανόργανη σύνθεση» ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΗ, (2 η εβδομάδα) «Μεταλλικές πλειάδες και οργανομεταλλικές ενώσεις στην κατάλυση» ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΑΤΟΥΡΑΣ (3 η εβδομάδα) «Βιομιμητικά υλικά και βιοκατάλυση»: χρήση νανοδομικών υλικών» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΡΝΗΣ, (4 η εβδομάδα) «Bιομοριακά Υλικά (Μοριακά συστατικά των βιολογικών συστημάτων)» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΦΩΚΑΣ, (5 η εβδομάδα) «Ηλεκτρονικά ανόργανα υλικά ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΑΡΟΥΦΗΣ (6 η εβδομάδα) «φωτοευαισθητοποιητές /φωταυγή υλικά» Μ.ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ (7 η εβδομάδα) «Οργανικοί ηλεκτρονικοί αγωγοί, Φαινόμενο οργανικής αγωγιμότητας, υβριδικά χαμηλοδιάστατα ημιαγώγιμα συστήματα» ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΕΛΑΣ (8 η εβδομάδα) «Πορώδη ΜΟF» ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΟΣ (9 η εβδομάδα) «Οπτοηλεκτρονικά υλικά/υλικά αποθήκευσης μοριακού υδρογόνου» ΤΣΙΠΗΣ (10 η εβδομάδα) «Ζεόλιθοι και συναφή υλικά»-δημητρησ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ (11 η εβδομάδα) «Μικροπορώδη υλικά Διεργασίες, ρόφηση) ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΡΓΙΔΗΣ (12 εβδομάδα) «Νανοσωματίδια και καταλυτικές εφαρμογες» Β.ΤΖΙΤΖΙΟΣ (13 η εβδομάδα) 4. Μεταλλικά Υλικά Ε7. Μεταλλικά Υλικά Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Ανοξείδωτοι χάλυβες, Εργαλειοχάλυβες, Κράματα Τιτανίου, Κράματα νικελίου, Υπερκράματα, Κράματα χαλκού, Κράματα Αλουμινίου. Διδάσκοντες: Α. Λεκάτου, Α. Καράντζαλης, Ε. Γεωργάτης Ανοξείδωτοι χάλυβες (2*3h: Λεκάτου) Εργαλειοχάλυβες (2*3h: Καράντζαλης) Κράματα Τιτανίου (2*3h: Λεκάτου) Κράματα νικελίου (1*3h: Λεκάτου) Υπερκράματα (Λεκάτου: 2*3h) Κράματα χαλκού (Καράντζαλης: 2*3h) Κράματα Αλουμινίου (Γεωργάτης: 2*3h) Ε8. Επιφανειακή Υποβάθμιση Μεταλλικών Υλικών και Μέθοδοι Προστασίας Μέρος Α: Διάβρωση (Αρχές ηλεκτροχημείας, Μορφές διάβρωσης, Τεχνικές προστασίας, Διάβρωση & προστασία ανοξείδωτων χαλύβων, κραμάτων τιτανίου, νικελίου, χαλκού και αλουμινίου) Μέρος Β: Φθορά (Εισαγωγή-Επιφάνειες σε επαφή, Τριβή σε Μέταλλα, Λίπανση, Φθορά ολίσθησης, Φθορά από σκληρά σωματίδια: ιδιότητες σωματιδίων, Φθορά εκτριβής, Φθορά πρόσκρουσης σωματιδίων, Σχεδιαστικές θεωρήσεις) Διδάσκοντες: Α. Λεκάτου, Α. Καράντζαλης, Ε. Γεωργάτης, Σπ. Κλεφτάκης (εργαστηριακό έργο), Δ. Βάττης, Στ. Θεοχάρη 21

22 Μέρος Α: Διάβρωση Αρχές ηλεκτροχημείας (1*3h: Λεκάτου, Βαττής ΔΠΜΣ) Μορφές διάβρωσης (1*3h: Λεκάτου, Θεοχάρη ΔΠΜΣ) Τεχνικές προστασίας (1*3h: Λεκάτου, Θεοχάρη ΔΠΜΣ) Διάβρωση & προστασία ανοξείδωτων χαλύβων (1*3h: Λεκάτου) Διάβρωση & προστασία κραμάτων τιτανίου (1*3h: Λεκάτου) Διάβρωση & προστασία νικελίου (1*3h: Λεκάτου) Διάβρωση & προστασία χαλκού (1*3h: Λεκάτου) Διάβρωση & προστασία αλουμινίου (1*3h: Λεκάτου) Μέρος Β: Φθορά (Εισαγωγή-Επιφάνειες σε επαφή-τριβή σε Μέταλλα (1*3h, Καράντζαλης) Λίπανση (1*3h, Καράντζαλης) Φθορά ολίσθησης (1*3h, Καράντζαλης) Φθορά από σκληρά σωματίδια: ιδιότητες σωματιδίων (1*3h, Καράντζαλης) Φθορά εκτριβής (1*3h, Καράντζαλης) Φθορά πρόσκρουσης σωματιδίων (1*3h, Καράντζαλης) Σχεδιαστικές θεωρήσεις (1*3h, Καράντζαλης) 5. Βιοϋλικά & Βιοϊατρική Τεχνολογία Ε9. Μηχανική Βιολογικών Ιστών Εισαγωγή. Ανάπτυξη και διαφοροποίηση βιολογικών ιστών. In vitro παρακολούθηση της εξέλιξης των βιολογικών ιστών. In vivo σύνθεση ανθρωπίνων ιστών και οργάνων. Μοντέλα μηχανικής βιολογικών ιστών. Τα βιουλικά στην μηχανική των ιστών ικριώματα μικρο και νανο κλίμακα κατασκευής βιαποικοδομήσιμα πολυμερή. Μεταμόσχευση ιστών. Βλαστοκύτταρα. Αναγεννητική ιατρική και μεθοδολογία. Γονιδιακή θεραπεία. Συστήματα μεταφοράς φαρμάκων. Μελέτη διαφορετικών ιστών (μαστός, καρδιαγγειακό σύστημα, μυοσκελετικό σύστημα, δέρμα, αναπνευστικό σύστημα, νευρικό σύστημα, κ.α.). Κλινική εμπειρία. Κανονιστικό πλαίσιο και ηθική. Διδάσκοντες: Δ. Φωτιάδης, Σ. Αγαθόπουλος, Γ. Ζώνιος, Δ. Φωκάς α/α Μάθημα Διδάσκων 3ωρο 1. Γενικές αρχές βιοχημείας οι σημαντικές Γ. Ζώνιος 2 ουσίες στο ανθρώπινο σώμα (νερό, Δ. Φωκάς 1 πρωτεΐνες, DNA, βιολογικοί κύκλοι) 2. Το ανθρώπινο σώμα, ανάπτυξη και Γ. Ζώνιος 2 διαφοροποίηση βιολογικών ιστών, ιδιότητες βιολογικών οργάνων, μελέτη διαφορετικών ιστών (μαστός, καρδιαγγειακό σύστημα, μυοσκελετικό σύστημα, δέρμα, αναπνευστικό σύστημα, νευρικό σύστημα, κ.α.), μοντέλα μηχανικής βιολογικών ιστών 3. Βασικά στοιχεία φαρμακολογίας, Δ. Φωκάς 3 συστήματα μεταφοράς φαρμάκων 4. Η ανάγκη χρησιμοποίησης βιοϋλικών, Σ. Αγαθόπουλος 2 μοσχεύματα, Ιστοτεχνολογία, ικριώματα της ιστοτεχνολογίας (μεταλλικά, πολυμερή, κεραμικά, σύνθετα) 5 Εμφυτεύματα Αναγγενητική Ιατρική - Δ. Φωτιάδης 1 22

23 Βλαστοκύτταρα 6. Κλινική Εμπειρία - Κανονιστικό πλαίσιο και Δ. Φωτιάδης 1 ηθική Σ. Αγαθόπουλος ΣΥΝΟΛΟ 13 Ε10. Προχωρημένα Θέματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Εισαγωγή. Τεχνητά όργανα. Εμφυτεύσιμες συσκευές. Βιοηλεκτρομαγνητισμός. Ιατρικές συσκευές. Αισθητήρες φυσιολογικών σημτων και βιοαισθητήρες. Βιονανοτεχνολογία. Ιατρική και βιολογική ανάλυση. Απεικονιστικές μέθοδοι. Μοντελοποίηση, προσομοίωση και έλεγχος φυσιολογικών συστημάτων. Συσκευές προσθετικής και αποκατάστασης. Μηχανική αποκατάστασης ιστών, λειτουργίας και οργάνων. Διδάσκοντες: Δ. Φωτιάδης, Σ. Αγαθόπουλος α/α Μάθημα Διδάσκων 3ωρο 1. Τεχνητά όργανα, Εμφυτεύσιμες συσκευές, Δ. Φωτιάδης 2 Ιατρικές συσκευές 2. Ειδικές θεραπείες: Υπερθερμία, Σ. Αγαθόπουλος 1 Χημειοθεραπεία, Βιοηλεκτρομαγνητισμός 3. Μηχανική αποκατάστασης ιστών, Δ. Φωτιάδης 1 λειτουργίας και οργάνων Σ. Αγαθόπουλος 1 4. Αισθητήρες φυσιολογικών σημάτων και Δ. Φωτιάδης 1 βιοαισθητήρες 5. Ιατρική και βιολογική ανάλυση Δ. Φωτιάδης 1 6. Απεικονιστικές μέθοδοι Δ. Φωτιάδης 2 7. Μοντελοποίηση, προσομοίωση και έλεγχος Δ. Φωτιάδης 2 φυσιολογικών συστημάτων 8. Συσκευές προσθετικής και αποκατάστασης Δ. Φωτιάδης 2 ΣΥΝΟΛΟ Υπολογιστική Επιστήμη & Μοντελοποίηση Υλικών Ε11. Υπολογισμοί Πρώτων Αρχών και Ατομιστικές Προσομοιώσεις Ανάπτυξη και Εφαρμογή των διαφορετικών υπολογιστικών μεθόδων στην επιστήμη και μηχανική των υλικών. Υπολογισμοί ατομικής και ηλεκτρονιακής δομής, οπτικών και μηχανικών ιδιοτήτων με κβαντομηχανικούς υπολογισμούς. Υπολογισμός δυνάμεων, Θερμοκρασίας, Πίεσης, Θερμοδυναμικής ισορροπίας, Καμπύλης διασκεδασμού φωνονίων, Συντελεστή διαχύσεως και Μηχανικές ιδιότητες από τις προσομοιώσεις κλασσικής προσέγγισης. Υπολογιστικές τεχνικές της δομής των υλικών βασισμένες στις αρχές της κβαντομηχανικής και ΟΝΙΟΜ μεθοδολογία. Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα εκπονηθεί εργασία όπου εφαρμόζοντας κάποια προσέγγιση θα σχεδιάζεται ένα υλικό στο υπολογιστή με προκαθορισμένες ιδιότητες για συγκεκριμένες σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Διδάσκοντες: Χ. Λέκκα, Ε. Λοιδωρίκης, Δ. Παπαγεωργίου Υπολογισμοί ατομικής και ηλεκτρονιακής δομής, οπτικών και μηχανικών ιδιοτήτων με κβαντομηχανικούς υπολογισμούς (Χ. Λέκκα) Εργαστηριακές ασκήσεις κβαντομηχανικών προσομοιώσεων (Χ. Λέκκα) Κλασσική ατομιστική προσέγγιση: δυναμικά αλληλεπίδρασης, στατικοί υπολογισμοί, προσομοίωση μοριακής δυναμικής, προσομοίωση Monte Carlo. 23

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όπως τροποποιήθηκε από την 41 η Γ.Σ.Ε.Σ. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 2 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Δράση Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες

Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Δράση Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Δράση Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες Διάρκεια σε ώρες Δευ 8 Ιουν 015 16:00-0:00 Ε10 1 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Υλικών Βελώνια Τρι 9 Ιουν 015 Εφαρμογές υπολογιστικών μεθόδων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Το πρόγραμμα... 3 Σε ποιους απευθύνεται... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος 1 ο Εξάμηνο Προγραμματισμός & Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βασικά Εργαλεία Λογισμικού 3-3 Ανόργανη Χημεία 3-5 Τεχνικές Σχεδιάσεις Χρήση Η/Υ (Διαγράμματα Ροής, CAD/CAM) 3 - - Φυσική Ι 3-2 Μαθηματικά Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής Ι) Τροποποίηση της Διάρκειας, Δομής και Περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών 1 Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρια (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων

Διαβάστε περισσότερα

(μετονομάζεται) σε αριθμό μητρώου ΜΦ. Ο νεοεγγραφείς ΜΦ θεωρείται «ενεργός» και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών.

(μετονομάζεται) σε αριθμό μητρώου ΜΦ. Ο νεοεγγραφείς ΜΦ θεωρείται «ενεργός» και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών. Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών «Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού» 1. Αποστολή To ΔΠΜΣ (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Γενικά Στόχος των μεταπτυχιακών σπουδών είναι η απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Εισαγωγή Το Τμήμα Χημείας αυτοδύναμα οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού 1. H λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε ένα προκαθορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων από το σύνολο αυτών που προσφέρονται στα δύο πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρχική ψήφιση: Ιούλιος 2007 Αναθεώρηση: Ιανουάριος 2015 1. Δομή - Τίτλος Σπουδών 1.1 Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Το του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ των Τμημάτων Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, 29/08/2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται ότι κατόπιν διόρθωσης τυπογραφικού λάθους το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2011-2012 διαμορφώνεται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Γενικά Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οπτική και Όραση» οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. «Τεχνολογικές Εφαρμογές και Περιβαλλοντική Συμπεριφορά Σύγχρονων Υλικών»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. «Τεχνολογικές Εφαρμογές και Περιβαλλοντική Συμπεριφορά Σύγχρονων Υλικών» Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων Α.Ε.Ι. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/9/2016 ΠΕΜΠΤΗ 1/9/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8/2016 ΤΡΙΤΗ 30/8/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 29/8/2016 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για τους παλιούς. Σύγχρονη Φυσική Εισαγωγή στην

Για τους παλιούς. Σύγχρονη Φυσική Εισαγωγή στην Για τους παλιούς Κωδικός Α ξάμηνο κατηγορία ECTS Προαπαιτούμενα ΣΧΟΛΙΑ 101 Γενική Φυσική Ι Υ 6 111 Γενικά Μαθηματικά Ι Υ 6 121 Γενική Χημεία Υ 6 141 Υλικά Ι: ισαγωγή στην πιστήμη Υλικών Υ 6 ΗΥ0 EΥ 6 Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 201 Εσωτερικός κανονισμός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών 2 Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείµενο-Σκοπός Το αντικείµενο και ο σκοπός του παρόντος Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι αυτά που περιγράφονται στο ΦΕΚ Β 2733

1. Αντικείµενο-Σκοπός Το αντικείµενο και ο σκοπός του παρόντος Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι αυτά που περιγράφονται στο ΦΕΚ Β 2733 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών Χανιά, 2015 1. Αντικείµενο-Σκοπός Το αντικείµενο και ο σκοπός του παρόντος Προγράµµατος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.1 Γενικά Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3685/2008.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιολογία Συστημάτων»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιολογία Συστημάτων» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιολογία Συστημάτων» 1. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διέπονται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2010 1 Άρθρο 1 Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2016 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Σύμφωνα με το ΦΕΚ 383/25-2-2004) Υπεύθυνος Προγράμματος: Δ. Βλασσόπουλος Διεύθυνση Ιστοσελίδας: http://www.materials.uoc.gr/el/grad/syllabus.html

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα