ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ»"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ» Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα Υλικών πενταετούς φοίτησης. Η φοίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτική εξάμηνη Διπλωματική Εργασία και πολύ σύντομα θα αποτελέσει το πρώτο Τμήμα της νέας Πολυτεχνικής Σχολής που θα δημιουργηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σκοπός της λειτουργίας του Τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών. Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιδιώκεται οι φοιτητές να αποκτήσουν τη γνώση να παράγουν, να μελετούν και να σχεδιάζουν τεχνολογικά υλικά χρήσιμα για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτό επιτάσσει τη διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σχετικά με τη δομή, τις ιδιότητες και τις κατεργασίες των υλικών. Ο φοιτητής, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, θα είναι ένας μηχανικός ικανός να σχεδιάζει ένα προϊόν με βάση την επιλογή των κατάλληλων υλικών με βέλτιστο τρόπο για τη δεδομένη εφαρμογή. Θα είναι σε θέση να μελετά τη σχέση δομής και ιδιοτήτων του υλικού, που είναι η ουσία της Επιστήμης των Υλικών. Επίσης, θα μπορεί να εφαρμόζει διάφορες κατεργασίες με στόχο να διαφοροποιεί τη δομή των υλικών ώστε να αποκτώνται οι επιθυμητές ιδιότητες, που είναι η ουσία της Τεχνολογίας των Υλικών. Τέλος, θα μπορεί να αξιολογεί υλικά, τόσο την ποιότητα δεδομένου τύπου υλικών όσο και εναλλακτικές επιλογές για τον εντοπισμό του πλέον κατάλληλου για συγκεκριμένη εφαρμογή. Στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών λειτουργούν 12 συνολικά Εργαστήρια που έχουν ως εξής: Ανάπτυξης και Χαρακτηρισμού Σύνθετων Υλικών Πολυμερικής-Κεραμικής ή Μεταλλικής Μήτρας, Βιοϋλικών και Εφαρμογών Ιατρικής Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικών και Νανοδομικών Υλικών, Κατασκευαστικών Υλικών, Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών, Μαθηματικής Μοντελοποίησης και Επιστημονικών Υπολογισμών, Μηχανικής και Αντοχής Υλικών, Πειραματικής Μελέτης & Μικρομηχανικής Σύνθετων και Ευφυών Υλικών, Πολυμερικών Υλικών, Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού Μαγνητικών και Υπεραγώγιμων Υλικών, Υλικών Μεταλλουργίας, Τεχνολογίας Σκυροδέματος και Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών. Εκτός από την Έρευνα, τα Εργαστήρια αυτά υποστηρίζουν, αμιγώς ή σε συνεργασία μεταξύ τους, και φοιτητικά και μεταπτυχιακά εργαστήρια στα πλαίσια του Προπτυχιακού αλλά και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Να σημειωθεί ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών προκύπτει για το Τμήμα από το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Χημεία & Τεχνολογία Υλικών σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών του Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Μέχρι στιγμής στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν λειτουργεί άλλο αυτοδύναμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 1

2 Εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις για προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και προώθηση της έρευνας στην νέα κατεύθυνση των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, που εάν και καινούργια στον Ελλαδικό χώρο, έχει σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη και προώθηση της έρευνας στο εξωτερικό και αποτελεί αναπόσπαστη ειδικότητα Μηχανικών σε όλες σχεδόν τις Πολυτεχνικές Σχολές, θεσμοθετείται η ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Προηγμένα Υλικά από το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ Ίδρυσης: Τεύχος Β, αρ. φύλλου 2121/ ). Σκοπός του Π.Μ.Σ. Η οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα έχει ως βασικό μέρος τους ακόλουθους επιμέρους στόχους : α) Διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας των προσφερομένων Προπτυχιακών Σπουδών με την χορήγηση στους αποφοίτους διπλώματος στην Ελληνική, (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) και στην Αγγλική, (Master s). β) Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των προσφερόμενων μεταπτυχιακών μαθημάτων τόσο υποχρεωτικών όσο και κατ επιλογήν ως προς το αδιαφιλονίκητο μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο της διδακτέας ύλης όσο και των θεμάτων εξετάσεων, προς αποφυγή οποιουδήποτε ενδεχόμενου υποβάθμισης του κανονικού προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σκοπός δεν θα είναι μόνο η εξειδίκευση των αποφοίτων του Τμήματος περαιτέρω σε μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά και η προσέλκυση αποφοίτων άλλων Τμημάτων ισότιμων προς το ανάδοχο Τμήμα. γ) Πλήρη ανταπόκριση στις τρέχουσες και πιθανές μελλοντικές ανάγκες ανάπτυξης πάνω στις προτεινόμενες κατευθύνσεις, αλλά και σε απόλυτα εφαρμοσμένη έρευνα, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων σε τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο. (ε) Προσαρμογή της διάρκειας προς τις ελάχιστες νόμιμες διάρκειες, με στόχο την λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε δώδεκα (12) μήνες (πλήρες ημερολογιακό έτος). Αναγκαιότητα και Περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. Η ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Προηγμένα Υλικά από το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως βασικό σκοπό την αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΑΕΙ μέσω της παροχής σπουδών υψηλού επιπέδου, που να εστιάζονται στην προχωρημένη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση προβλημάτων που βασίζονται σε κάθε φύσεως υλικά, στην ουσιώδη έρευνα και στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω της παραγωγής ικανών και εξειδικευμένων Μηχανικών με ουσιαστικές γνώσεις. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 2

3 προσπάθεια διαμόρφωσης μεταπτυχιακών σπουδών ισοδύναμου επιπέδου με αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού, οπότε να συγκρατείται το ανθρώπινο δυναμικό στον Ελλαδικό χώρο χωρίς να υστερεί σε γνώσεις και επαγγελματικές προοπτικές με αντίστοιχους συναδέλφους του εξωτερικού. Το Π.Μ.Σ. που προτείνεται παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να γεφυρώσει το κενό που υπάρχει στις ειδικότητες των Μηχανικών και άλλων επιστημόνων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Έτσι θα καταστεί δυνατή η πληρέστερη κατανόηση της Επιστήμης των Υλικών και η εφαρμογή της στους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας μέσω της Μηχανικής των Υλικών. Επιπλέον η συγκρότηση τέτοιων σπουδών θα δώσει νέα ώθηση και προοπτική στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αφού θα είναι το πρώτο αντίστοιχο Π.Μ.Σ. που θα στηρίζεται εξολοκλήρου από Τμήμα με απόλυτη συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο. Η υλοποίηση των πιο πάνω στόχων και δράσεων θα επιδιωχθεί μη την δημιουργία προγράμματος διεθνούς προβολής συνδεδεμένο με τις προφανείς και μακροπρόθεσμες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας. Οι ανάγκες της οικονομίας επιζητούν περισσότερο παρά ποτέ την εμπλοκή στην αναπτυξιακή διαδικασία νέων μηχανικών με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης που χωρίς να περιορίζει την ευρύτητα των γνώσεων που αποκτούν κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους και θα τους εφοδιάζει με τις κατάλληλες γνώσεις για την υλοποίηση εξειδικευμένων, σύνθετων εφαρμογών και υπολογισμών. Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός που προκύπτει από την διεθνοποίηση των αγορών, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν την στρατηγική και τις προτεραιότητες στην λειτουργία των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά σημαντικές ανάγκες της κοινωνίας μας διαρθρώνονται γύρω από το αίτημα για περισσότερη εκπαίδευση στην Ελλάδα και παράλληλη μείωση των φοιτητών που οδηγούνται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η παρούσα πρόταση καλύπτει πλήρως αυτή την ανάγκη, κατά το μέρος που της αναλογεί με την δημιουργία ενός πόλου έλξης αποφοίτων από ιδρύματα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού που επιζητούν εξειδίκευση σε θέματα πρώτης προτεραιότητας. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι που Απονέμονται Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Προηγμένα Υλικά», στις εξής εξειδικεύσεις: 1. Οπτοηλεκτρονικά & Μαγνητικά Υλικά 2. Πολυμερή Υλικά 3. Κεραμικά & Πορώδη Υλικά 4. Μεταλλικά Υλικά 5. Βιοϋλικά & Βιοϊατρική Τεχνολογία 6. Υπολογιστική Επιστήμη & Μοντελοποίηση Υλικών 7. Υλικά Κατασκευών & Δομές-Σύνθετα Υλικά 3

4 Προδιαγραφές και Διαδικασίες Γενικής Εφαρμογής για το Π.Μ.Σ. Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. οδηγεί στην χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), οι παρακάτω προτεινόμενες αρχές είναι προσαρμοσμένες στο πρότυπο αυτό. Υπενθυμίζεται ότι: Φορέας κάθε Π.Μ.Σ. είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), με επικεφαλής τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης και δύο (2) εκπρόσωπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων που αφορούν το Π.Μ.Σ., τον ορισμό μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, της επιτροπής επιλογής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης και διδακτορικών, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει και προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις. Καθοδηγητικό και συντονιστικό όργανο είναι η επταμελής Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.) η οποία απαρτίζεται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. (που αποτελεί μέλος Δ.Ε.Π. μίας εκ των 7 ειδικεύσεων) και έξι μέλη Δ.Ε.Π. (ένα από τις υπόλοιπες έξι εξειδικεύσεις) ώστε να εκπροσωπούνται στην Σ.Ε.Μ.Σ. και οι 7 εξειδικεύσεις. Ανώτατο εγκριτικό όργανο είναι η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης ή η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Ιδρύματος που περιλαμβάνει τα μέλη Δ.Ε.Π. που με οποιαδήποτε ιδιότητα είναι και μέλη καθώς και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι αποφάσεις της Σ.Ε.Σ. για τις μεταπτυχιακές σπουδές και επομένως και για τα Π.Μ.Σ., αποτελούν πλαίσιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και των Π.Μ.Σ. στο Ίδρυμα. Χρονική Διάρκεια Μεταπτυχιακών Τίτλων Η ελάχιστη διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε καθορίζεται στο ένα πλήρες ημερολογιακό έτος όπως αυτό ορίζεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και κατόπιν εισήγησης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Π.Μ.Σ. Η μέγιστη συνολική χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των σπουδών ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα (4). Εάν κάποιος φοιτητής υπερβεί το ανώτατο όριο που τίθεται από τον συγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας μπορεί με αιτιολογημένη αίτησή του να ζητήσει παράταση ενός (1) εξαμήνου ή διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 4

5 Χώρος Προέλευσης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) Στο Π.Μ.Σ. του Τ.Μ.Ε.Υ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, γίνονται, κατ αρχήν δεκτοί από την αντίστοιχη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), μετά από ανοικτή προκήρυξη για θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών προς απόκτηση Μ.Δ.Ε.: απόφοιτοι του Τ.Μ.Ε.Υ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των υπόλοιπων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, αρκεί να είναι εμφανής η ενασχόλησή τους με την κατεύθυνση των Υλικών σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ. (ειδικά μαθήματα από την αναλυτική βαθμολογία, κατεύθυνση διπλωματικής εργασίας κ.λ.π.). τελειόφοιτοι του Τ.Μ.Ε.Υ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των υπόλοιπων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του πτυχίου/διπλώματός τους θα προηγηθεί της έναρξης τους ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές. απόφοιτοι λοιπών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας, θετικής, κυρίως κατεύθυνσης, απόφοιτοι Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θετικής, κυρίως, κατεύθυνσης με σπουδές αναγνωρισμένες ως ισότιμες ελληνικών Α.Ε.Ι., Ο συνολικός αριθμός εισακτέων καθορίζεται να είναι το μέγιστο τριάντα (30) με βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν. Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής και Εγγραφής των Μ.Φ. Γενική προϋπόθεση εγγραφής των Μ.Φ. για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. είναι η γνώση ενός ελάχιστου επιστημονικού υποβάθρου. Το υπόβαθρο αυτό καθορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ., και μπορεί να περιέχει ένα σύνολο προαπαιτούμενων Προπτυχιακών Μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τις θεμελιώδεις γνώσεις, στο ευρύτερο επιστημονικό αντικείμενο του Τ.Ε.Τ.Υ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που χορηγεί το Μ.Δ.Ε. Τα αποδεικτικά γνώσης του παραπάνω υποβάθρου καλύπτονται είτε με τα αναλυτικά περιεχόμενα των προηγούμενων σπουδών και υπόμνημα σταδιοδρομίας του Μ.Φ., είτε με την προεγγραφή του για παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση στα προπτυχιακά μαθήματα που καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. Ειδικότερα, κατά την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται από την Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση Επιτροπής Επιλογής των Μ.Φ., η οποία συγκροτείται από την Γ.Σ.Ε.Σ. και τα κριτήρια του άρθρου 12, παρ. 2 α και β του Ν. 2083/92, καθορίζονται δε ενδεχομένως και τα ποσοστά των εγγραφόμενων από κάθε χώρο προέλευσης. Ως προβλεπόμενα και από το Νόμο συμπληρωματικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη και τα παρακάτω: Η σειρά του βαθμού του πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στο ίδιο Τμήμα/Σχολή και Ακαδημαϊκό έτος. Η ερευνητική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου. Οι γνώσεις που είναι συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 5

6 Οι συστατικές επιστολές. Απόδοση του υποψηφίου στην συνέντευξη που διεξάγεται από την Επιτροπή Επιλογής των Μ.Φ. Εξαιρετική ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Διοικητική Υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών Για την πλήρη και ικανοποιητική λειτουργία του εν λόγω Π.Μ.Σ. υπάρχει αντίστοιχη Γραμματεία που στελεχώνεται από μόνιμο διοικητικό προσωπικό. Η υποστήριξη της Γραμματείας καλύπτει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις: 1. Διαδικασία προκήρυξης θέσεων. 2. Συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων. 3. Εγγραφές (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής) των υποψηφίων, καθώς και στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου. 4. Σύνταξη καταλόγου εγγραφόμενων, ανά Πρόγραμμα και μάθημα. 5. Τήρηση καρτέλας για κάθε εγγεγραμμένο και ενημέρωσή της κατά τη διάρκεια των σπουδών. 6. Έκδοση δελτίων βαθμολογίας. 7. Σύνταξη Προγραμμάτων (Ωρολογίων και Εξετάσεων). 8. Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και υπογράφονται από τον Γραμματέα του Τμήματος. 9. Τήρηση μηχανογραφημένου αρχείου Μ.Φ. 10. Στήριξη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος σε κάθε φύσεως διοικητική διαδικασία και γραμματειακή υποστήριξη. 11. Παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τις Μ.Σ. του Τμήματος. 12. Διαδικασίες απονομής τίτλου και αναγόρευσης. Δομή του Π.Μ.Σ. Συνοψίζεται στο διάγραμμα δομής και ροής των προβλεπόμενων μεταπτυχιακών σπουδών από το εν λόγω Π.Μ.Σ ως εξής: Κύριος στόχος των Μ.Φ. είναι η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. Η κάλυψη όλων των προαπαιτούμενων συνθηκών γίνεται με προεγγραφή των υποψηφίων Μ.Φ. Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες στα προαπαιτούμενα μαθήματα Μ.Φ. εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., το οποίο χορηγείται μετά από επιτυχή παρακολούθηση πλήρους ετήσιου (12μηνου) Π.Μ.Σ. Το πρόγραμμα καλύπτεται από δύο εξάμηνα μεταπτυχιακών μαθημάτων εμβάθυνσης τα οποία ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. με ενδεικτικό ακαδημαϊκό ημερολόγιο. και στο 2 ο εξάμηνο ξεκινά η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. 6

7 Σε περιπτώσεις Μ.Φ. Τμημάτων Α.Ε.Ι. τετραετούς φοίτησης, που δεν πληρούν απόλυτα το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι δυνατή η κάλυψη του προγράμματος μαθημάτων και σε τρία, κατά μέγιστο, ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στις περιπτώσεις αυτές τροποποιούνται ανάλογα, το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και οι αντίστοιχες χρονικές δεσμεύσεις σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Το πρόγραμμα προβλέπει ολιγομελή τμήματα της τάξεως των 30 Μ.Φ. (όπως έχει ήδη προαναφερθεί), τον ακριβή αριθμό των οποίων καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., ενώ τα μαθήματα που απαιτούν εργαστηριακή εξάσκηση ή χρήση Η/Υ θα περιλαμβάνουν κατά το δυνατό ατομική εκπαίδευση των Μ.Φ. Όπου κρίνεται απαραίτητο θα δίνεται και η δυνατότητα εκπαίδευσης των Μ.Φ. κατά ομάδες με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση. Η διάρθρωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα. Στον κύκλο των υποχρεωτικών μαθημάτων παρέχονται προαπαιτούμενα μαθήματα κορμού και ειδίκευσης. Είναι προφανές ότι πολλά από τα μαθήματα εμβάθυνσης του Π.Μ.Σ. είναι επιλέξιμα από τους Μ.Φ. που επιθυμούν να εκπονήσουν απευθείας διδακτορική διατριβή. Τα Μεταπτυχιακά Μαθήματα-Υπολογισμός Τελικού Βαθμού Μ.Δ.Ε. Στον κύκλο των υποχρεωτικών μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών παρέχονται θεμελιώδεις γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο των Υλικών, δομικών, βιομηχανικών, λειτουργικών, ηλεκτρονικών και των αντίστοιχων μαθηματικών μοντελοποιήσεων και προσομοιώσεων. Κυρίαρχος σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να αποκτήσουν όσο το δυνατό ενιαίο υπόβαθρο γνώσεων για να παρακολουθήσουν τα μεταπτυχιακά μαθήματα επιλογής που θα είναι περισσότερο εξειδικευμένα. Ο Μ.Φ. πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς και τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα (Υ1 έως Υ4 στον Πίνακα 1 που ακολουθεί) και δύο (2) επιλογής της ειδίκευσης που θα επιλέξει (Ε1 έως Ε14 στον Πίνακα 2 που ακολουθεί) διάρκειας 13 εβδομάδων (συνολικά 18 ωρών ανά εβδομάδα) στο 1 ο εξάμηνο σπουδών τους. Στο 2 ο εξάμηνο σπουδών θα πρέπει να παρακολουθήσει ένα (1) μάθημα επιλογής (Ε1 έως Ε14) εκτός ειδίκευσης. Οι εξετάσεις του 1 ου εξαμήνου διαρκούν τρεις (3) εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων και μία εβδομάδα οι εξετάσεις του 2 ου εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων. Το πρόγραμμα παραδόσεων και εξετάσεων καθορίζεται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των μαθημάτων και την Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών όπως έχει καθοριστεί από την Γ.Σ.Ε.Σ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να εξετασθούν μόνο δύο φορές στο κάθε μάθημα. Αποτυχία και στην δεύτερη εξέταση του ιδίου μαθήματος επιφέρει τη διαγραφή του φοιτητή, μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. κατόπιν ομόφωνης εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. 7

8 Πίνακας 1: Προσφερόμενα Υποχρεωτικά Μαθήματα Εβδομάδες/ώρες ECTS Προσφερόμενα ανά εβδομάδα ανά υποχρεωτικά μαθήματα μάθημα Διδακτικές Μονάδες Συντελεστής μαθήματος 1. Μηχανική Υλικών 2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Υλικών 3. Προηγμένες Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών 4. Μοντελοποίηση και Προσομοίωση ΣΥΝΟΛΟ 13/

9 Πίνακας 2: Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά Ανά Ειδίκευση ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ α/α Τίτλος μαθήματος Εβδομάδες/ ώρες ανά εβδομάδα 1. Οπτοηλεκτρονικά & Μαγνητικά Υλικά Ε1 Ανάπτυξη, Δομή και Ιδιότητες Οπτοηλεκτρονικών και Μαγνητικών Υλικών Ε2 Τεχνολογία Οπτοηλεκτρονικών και Μαγνητικών Διατάξεων 2. Πολυμερή Υλικά Ε3 Ιδιότητες και Σχέση Δομής/Ιδιοτήτων Πολυμερών Ε4 Νανοτεχνολογία Πολυμερών 3. Κεραμικά & Πορώδη Υλικά Ε5 Διεργασίες Υλικών. Υλικά Μίκρο και Νάνο Διαστάσεων Ε6 Χημεία Υλικών, Καταλυτικά και Μοριακά Υλικά 4. Μεταλλικά Υλικά Ε7 Μεταλλικά Υλικά Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Ε8 Επιφανειακή Υποβάθμιση Μεταλλικών Υλικών και Μέθοδοι Προστασίας 5. Βιοϋλικά & Βιοϊατρική Τεχνολογία ECTS ανά μάθημα Διδακτικές Μονάδες Συντελεστή ς μαθήματος Ε9 Μηχανική Βιολογικών Ιστών Ε10 Προχωρημένα Θέματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 6. Υπολογιστική Επιστήμη & Μοντελοποίηση Υλικών Ε11 Υπολογισμοί πρώτων αρχών και ατομιστικές προσομοιώσεις Ε12 Μοντελοποίηση και προσομοίωση υλικών σε πολλαπλές κλίμακες 7. Υλικά Κατασκευών & Δομές-Σύνθετα Υλικά 9

10 Ε13 Τεχνολογικά Υλικά / Σύνθετα Πολύλειτουργικά Ε14 Ανθεκτικότητα και Προηγμένες μέθοδοι Μη καταστροφικού Ελέγχου ΣΥΝΟΛΟ (κατόπιν επιλογής δύο στην επιθυμητή κατεύθυνση και ένα εκτός κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ των επτά (7) μαθημάτων (4 υποχρεωτικά και 3 επιλογής) Εκπόνηση, συγγραφή και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης Συνολικά για όλη την διάρκεια του Π.Μ.Σ. 13/ / / ECTS: 60 Δ.Μ.: 36 Συντ. Μαθ.: 18 Πίνακας 3: Σύνολο ECTS, διδακτικών μονάδων και συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων και μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Σύνολο Μαθημάτων /Εργασίας Σύνολο ECTS Μαθημάτων /Εργασίας Σύνολο Διδακτικών Μονάδων Συντελεστές Μαθημάτων /Εργασίας 7/1 25/35= x1.5/7.5=18 Με βάση τα παραπάνω που στοιχειοθετούνται στον Πίνακα 3 που περιλαμβάνει το συνολικό αριθμό ECTS (60 όπως απαιτείται σε μονοετές Π.Μ.Σ.), τον συνολικό αριθμό διδακτικών μονάδων και συντελεστών μαθημάτων ο τελικός βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο αλγόριθμο: ό x1.5 ( ό x7.5) (7x1.5) 7.5 ή ή ί 1 7 Γίνεται διαχωρισμός ανάλογα με τα μαθήματα επιλογής σε αντίστοιχες ειδικότητες που έχουν ως ακολούθως: 1. Οπτοηλεκτρονικά & Μαγνητικά Υλικά 2. Πολυμερή Υλικά 3. Κεραμικά & Πορώδη Υλικά 4. Μεταλλικά Υλικά 5. Βιοϋλικά & Βιοϊατρική Τεχνολογία 6. Υπολογιστική Επιστήμη & Μοντελοποίηση Υλικών 7. Υλικά Κατασκευών & Δομές-Σύνθετα Υλικά 10

11 Κάθε ειδικότητα περιλαμβάνει δύο (2) μαθήματα επιλογής που θα πρέπει ο μεταπτυχιακός φοιτητής να επιλέξει αφού πρέπει να εξειδικευτεί σε μία από τις προαναφερόμενες επτά (7) ειδικότητες. Το 3 ο μάθημα επιλογής που υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε άλλη από τις υπόλοιπες έξι (6) ειδικότητες. Οι εξετάσεις διαρκούν τρεις (3) εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων στα δύο εξάμηνα όπως έχει αναλυθεί παραπάνω. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται για να αναλάβουν θέμα ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας να περάσουν επιτυχώς 3 από τα 4 υποχρεωτικά μαθήματα και τα δύο επιλογής της επιλεγόμενης κατεύθυνσης τους. Μετά την ολοκλήρωση του 1 ου εξαμήνου, και εφόσον τηρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, επιλέγεται από τους φοιτητές κατόπιν συνεννόησης ο υπεύθυνος Καθηγητής από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με μέγιστο αριθμό ανά μέλος Δ.Ε.Π. τους τρεις (3) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος. Σε περίπτωση που κάποιος Μ.Φ. παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αυτός δεν θα προσμετράται στα νέα άτομα που θα αναλαμβάνει το κάθε μέλος Δ.Ε.Π. κατά την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Για την υλοποίηση των μαθημάτων οι διδάσκοντες είναι δυνατόν να συνεπικουρούνται από «εξωτερικούς συνεργάτες» (έμπειροι ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες κλπ.) για την πραγματοποίηση διαλέξεων σε αρκετά εξειδικευμένα θέματα καθώς και για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου (πειραματικά εργαστήρια, άσκηση σε Η/Υ για τις θεωρητικές κατευθύνσεις κλπ.). Η διάρκεια της εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας θα πρέπει να είναι κατά ελάχιστον είκοσι (20) εβδομάδες και μέγιστο εικοσιτέσσερις (24) συμπεριλαμβανομένου και της επιτυχούς εξέτασης-παρουσίασης ενώπιον κοινού και της 3μελους εξεταστικής επιτροπής αντίστοιχου προς 25 ECTS ή 15 διδακτικές μονάδες. Τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής αυτής καθορίζονται από το επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π. και πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα ακόμα μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, ενώ το 3 ο μέλος μπορεί να είναι Ερευνητής βαθμίδας Α, Β και Γ αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων ο οποίος να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Οκτώβριος: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1-20 Οκτωβρίου), διεκπεραίωση συνεντεύξεων από την Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, εισήγηση επιτυχόντων και επικύρωση από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Μ.Ε.Υ. Διάρκεια και αντικείμενο των εξαμήνων: 1 ο εξάμηνο, Νοεμβρίου - Μαρτίου: 13 διδακτικές εβδομάδες, διακοπές Χριστουγέννων και εξετάσεις τρεις εβδομάδες. Εισήγηση στην Γ.Σ.Ε.Σ. στο Τμήμα 11

12 από τον επιβλέποντα Καθηγητή για την ανάληψη του θέματος από τον Μ.Φ. καθώς και ορισμός της 3μελούς εξεταστικής επιτροπής. 2 ο εξάμηνο, Μαρτίου - Σεπτεμβρίου: 13 διδακτικές εβδομάδες, δύο εβδομάδες διακοπών Πάσχα και εξετάσεις μία εβδομάδα. Εκπόνηση μεταπτυχιακής ερευνητικής διπλωματικής εργασίας Δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου: Παρουσιάσεις εργασιών και εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Σ. στο Τμήμα και αναγόρευση των κατόχων Μ.Δ.Ε. Τα εξάμηνα έχουν δεκαήμερη ανοχή στην ολοκλήρωση του εξεταστικού αντικειμένου τους π.χ. οι εξετάσεις ή μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου ή του Οκτωβρίου, αντίστοιχα. Εγγραφή των επιτυχόντων υποψηφίων ως μεταπτυχιακοί φοιτητές, το τελευταίο δεκαήμερο μηνός Οκτωβρίου. Εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε μαθήματα των εξαμήνων και σε προαπαιτούμενα προπτυχιακά μαθήματα εφόσον απαιτείται και έχει αποφασιστεί από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Μ.Σ. Εντός της 2 ης εβδομάδας από την έναρξη των παραδόσεων των μαθημάτων, η Γραμματεία εκδίδει κατάλογο εγγεγραμμένων σε κάθε μάθημα και τον αποστέλλει στους αντίστοιχους διδάσκοντες και στην Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Μ.Σ. Σημαντική παρατήρηση: Εφόσον οι Μ.Φ. επιλέξουν ειδίκευση δεν δύνανται να την αλλάξουν. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και επιβλέποντος εφόσον διαπιστωθεί εκ μέρους του επιβλέποντα ή του υποψηφίου, ότι δεν είναι δυνατή η συνεργασία. Απαιτείται αίτηση εκ μέρους του επιβλέποντος ή του υποψηφίου προς τη Γραμματεία του προγράμματος και σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο Μ.Φ. σε περίπτωση που επιθυμεί να τον αναλάβει υπεύθυνος μέλος Δ.Ε.Π. άλλης ειδίκευσης είναι υποχρεωμένος να περάσει επιτυχώς και τα μαθήματα επιλογής της νέας ειδίκευσης αλλά στο τελικό Μ.Δ.Ε. θα φαίνεται η αρχικά επιλεγόμενη ειδίκευση. Παρακολούθηση - Εξέταση - Βαθμολογία Μαθημάτων Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρουσίας του μεταπτυχιακού φοιτητή, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να δικαιολογήσει ορισμένες απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/3 των διαλέξεων. Δίνεται το δικαίωμα στον μεταπτυχιακό φοιτητή έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το μάθημα στην επόμενη και τελευταία διδακτική περίοδο κατόπιν απόφασης από την Γ.Σ.Ε.Σ. Η βαθμολογία στα μαθήματα γίνεται στην κλίμακα 0-10, με βάση προαγωγής κατ ελάχιστο το 5. Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει υποχρεωτικά όχι μόνο από την τελική εξέταση αλλά και από τις ασκήσεις, θέματα και λοιπές εργασίες που πιθανόν 12

13 διεξάγονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με σχετική βαρύτητα που καθορίζεται σε κάθε μάθημα από τον αρμόδιο διδάσκοντα ή τους αρμόδιους διδάσκοντες. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί με τεκμηριωμένη απόφασή της να ορίσει επαναληπτική εξέταση για τον μεταπτυχιακό φοιτητή, μετά από αίτησή του, τον Σεπτέμβριο για μαθήματα του 1 ου και του 2 ου εξαμήνου και για δύο μαθήματα κατά μέγιστο, στα οποία δεν μπόρεσε να εξεταστεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής για ιδιαίτερους προσωπικούς ή άλλους δικαιολογημένους λόγους. Τα αποτελέσματα εκδίδονται από τους διδάσκοντες εντός μικρής χρονικής διάρκειας (μέγιστη διάρκεια 3 εβδομάδες) από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης. Οι αποτυχόντες σε μαθήματα μπορούν να εγγραφούν εκ νέου τον επόμενο χρόνο στα ίδια (ή και διαφορετικά αν πρόκειται για επιλογής) μαθήματα. Μεταπτυχιακή Ερευνητική Πρωτότυπη Εργασία - Απονομή και βαθμός Μ.Δ.Ε. Η ανάληψη μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει μετά το τέλος του 1 ου εξαμήνου του πρώτου έτους σπουδών με βασική προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ως τότε εξεταστεί επιτυχώς σε συγκεκριμένο αριθμό από τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Π.Μ.Σ. όπως έχει αναλυθεί παραπάνω. Η εξέταση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων ή τουλάχιστον των υποχρεωτικών μαθημάτων του 1 ου εξαμήνου, από τριμελή εξεταστική επιτροπή που περιλαμβάνει τον επιβλέποντα και ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Βαθμός προαγωγής: 5,0. Η μεταπτυχιακή εργασία υποβάλλεται σε 5 τουλάχιστον αντίτυπα, και περιλαμβάνει οπωσδήποτε περίληψη κατά το μέγιστο 2 σελίδων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Αν η μεταπτυχιακή εργασία δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός του 2 ου εξαμήνου, μπορεί να συνεχιστεί κατά το επόμενο έτος. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης για το Μ.Δ.Ε. είναι 2 χρόνια, υπολογιζόμενη από την κανονική εγγραφή στο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται ο προαγωγικός βαθμός στα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη μεταπτυχιακή εργασία. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αξιολογείται ως προς τον ερευνητικό της προσανατολισμό, την επιστημονική μεθοδολογία συλλογής των αποτελεσμάτων, την παρουσίαση της βιβλιογραφίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων αυτής καθώς και της προφορικής της παρουσίασης. Η διατριβή αξιολογείται ως «Άριστη» (8.5 έως 10), «Πολύ Καλή» (6.5 έως 8.49), «Καλή» (5 έως 6.49) από την τριμελή Επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των δύο μελών αυτής. Εάν η διατριβή κριθεί μη ικανοποιητική, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει την εργασία του σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής και να υποστεί δεύτερη και τελική κρίση. Αφού ο υποψήφιος κάνει τις τυχόν διορθώσεις που προτείνονται και εφόσον η 13

14 διατριβή του κριθεί ως «Ικανοποιητική» (5) από την επιτροπή, ο μεταπτυχιακός φοιτητής ανακηρύσσεται κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) από την Γ.Σ.Ε.Σ. 14

15 Περιεχόμενα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων και Διδάσκοντες Υποχρεωτικά Μαθήματα 1 ου Εξαμήνου Υ1. Μηχανική Υλικών Ελαστικότητα: βασικές έννοιες, καταστατικές εξισώσεις προβλήματα συνοριακών τιμών - Ιξωδοελαστικότητα, μη γραμμική ελαστικότητα - Πλαστικότητα Ερπυσμός / Χαλάρωση - Θραύση - Μηχανική της θραύσης - Μηχανική της βλάβης, Κόπωση- Μηχανική ανισότροπων/συνθέτων υλικών - Μικρομηχανική /ομογενοποίηση Εμβιομηχανική - Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης σε προβλήματα Μηχανικής των Υλικών. Διδάσκοντες: Β. Καλπακίδης, Θ. Ματίκας, Κ. Μπέλτσιος, Δ. Φωτιάδης, Α. Παϊπέτης, Λ. Γεργίδης, Ν.-Μ. Μπάρκουλα, Ε. Χατζηγεωργίου, Κ. Δάσιος 1. Ελαστικότητα: βασικές έννοιες - καταστατικές εξισώσεις προβλήματα συνοριακών τιμών-κύκλος Mohr (Ματίκας) 2. Ελαστικότητα: κύριες τάσεις, αστοχία (Ματίκας) 3. Ιξωδοελαστικότητα, (Μπέλτσιος) 4. Μη γραμμική ελαστικότητα (Γεργίδης) 5. Πλαστικότητα (Καλπακίδης) 6. Ερπυσμός / Χαλάρωση (Καλπακίδης) 7. Μηχανική Θραύσης: Τασική και ενεργειακή προσέγγιση (Δάσιος) 8. Μηχανική Θραύσης: Αντίσταση στη Θραύση, ελαστοπλαστική θραυστομηχανική (Δάσιος) 9. Κόπωση και Μηχανική της βλάβης (Μπάρκουλα/Παϊπέτης) 10. Μηχανική ανισότροπων/συνθέτων υλικών (Χατζηγεωργίου) 11. Μικρομηχανική /ομογενοποίηση (Χατζηγεωργίου) 12. Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης σε προβλήματα Μηχανικής των Υλικών (Φωτιάδης) 13. Εμβιομηχανική (Φωτιάδης) Υ2. Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Νέων Υλικών Σχεδιασμός και ανάπτυξη: (α) Προηγμένων κεραμικών, (β) βιοκεραμικών, (γ) πολυμερικών υλικών, (δ) υπερυδρό-φοβων και υπερυδρόφιλων υλικών, (ε) προηγμένων μεταλλικών, (στ) πορωδών υλικών, (ζ) νανοδομικών υλικών με βάση τον άνθρακα, (η) χαμηλοδιάστατων υλικών, (θ) προηγμένων μαγνητικών και ηλεκτρονικών υλικών, (ι) προηγμένων συνθέτων, (κ) προηγμένων υλικών για περιβαλλοντικές, και ενεργειακές εφαρμογές. Διδάσκοντες: Μ. Καρακασίδης, Δ. Γουρνής, Α. Αυγερόπουλος, Σ. Αγαθόπουλος, Κ. Μπέλτσιος, Ν. Ζαφειρόπουλος, Α. Λεκάτου, Α. Καράντζαλης, Κ. Δάσιος, Α. Παϊπέτης, Θ. Ματίκας, Ν.-Μ. Μπάρκουλα, Ι. Παναγιωτόπουλος Υ3. Προηγμένες Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών Μικροφασματοσκοπία Raman. Θερμοβαρυτική Ανάλυση-Διαφορική Θερμική Ανάλυση (TGA-DTA). Ποροσιμετρία Ν2. Τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών κατά την αλληλεπίδραση ενεργητικών σωματιδίων με την ύλη (φασματοσκοπίες ακτίνων-χ, ηλεκτρονίων, και νετρονίων, σκέδαση ακτίνων-χ και νετρονίων, πειραματικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας).. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (ΤΕΜ). 15

16 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM). Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης (AFM). Διδάσκοντες: Α. Αυγερόπουλος, Μ. Καρακασίδης, Α. Παϊπέτης, Ν. Ζαφειρόπουλος, Δ. Γουρνής, Α. Καράντζαλης, Δ. Αναγνωστόπουλος 1. Μικροφασματοσκοπία Raman. (Καρακασίδης-Παϊπέτης-2 τρίωρα) 2. Θερμοβαρυτική Ανάλυση-Διαφορική Θερμική Ανάλυση (TGA-DTA). (Γουρνής-1 τρίωρο) 3. Ποροσιμετρία Ν2. (Καρακασίδης-1 τρίωρο) 4. Τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών κατά την αλληλεπίδραση ενεργητικών σωματιδίων με την ύλη (φασματοσκοπίες ακτίνων-χ, ηλεκτρονίων, και νετρονίων, σκέδαση ακτίνων-χ και νετρονίων, πειραματικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας). (Αναγνωστόπουλος-Ζαφειρόπουλος-3 τρίωρα) 5. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (ΤΕΜ). (Αυγερόπουλος-2 τρίωρα) 6. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM). (Καράντζαλης-2 τρίωρα) 7. Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης (AFM). (Γουρνής-1 τρίωρο) Υ4. Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Μοντέλα: Μαθηματικό μοντέλο και μοντελοποίηση. Τι είναι η Προσομοίωση. Μοντέλα που βασίζονται σε προβλήματα συνοριακών - αρχικών τιμών. Μοντέλα που βασίζονται στις εξισώσεις κίνησης Νεύτωνα και στις συναρτήσεις δυναμικού. Στοχαστικά μοντέλα. Επίλυση: Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης διαφορικών εξισώσεων (Εuler, Runge Kutta, πολύ-βηματικές, Verlet, μέθοδοι πρόβλεψης διόρθωσης). Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφόρων. Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων. Προβλήματα ιδιοτιμών. Μέθοδοι βελτιστοποίησης. Στοχαστική Μέθοδος Monte-Carlo. Προσομοιώσεις: Κβαντομηχανική Προσομοίωση πρώτων αρχών και ημι-εμπειρικοί υπολογισμοί, Θεωρία συναρτησιακού πυκνότητας (Παράδειγμα). Ατομιστικές και μοριακές προσομοιώσεις (παράδειγμα). Προσομοίωση μηχανικής συμπεριφοράς υλικών (π.χ. εφελκυσμός η κάμψη ελαστικής η πλαστικής ράβδου). Προσομοίωση αλληλεπίδρασης φωτός - ύλης (παράδειγμα) (Όλες οι προσομοιώσεις με απλά παραδείγματα). Διδάσκοντες: Χ. Λέκκα, Ε. Λοιδωρίκης, Λ. Γεργίδης, Δ. Παπαγεωργίου, Δ. Φωτιάδης, Β. Καλπακίδης, Ε. Χατζηγεωργίου 1. Παρουσίαση Εργαστηρίων και προσωπικού. Μαθηματικό μοντέλο και μοντελοποίηση. Τι είναι η Προσομοίωση (Β. Καλπακίδης) 2. Μοντέλα που βασίζονται σε προβλήματα συνοριακών - αρχικών τιμών. Μοντέλα που βασίζονται στις εξισώσεις κίνησης Νεύτωνα και στις συναρτήσεις δυναμικού. Στοχαστικά μοντέλα (Λ. Γεργίδης) 3. Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης διαφορικών εξισώσεων: Εuler, Runge Kutta, πολύβηματικές, Verlet, μέθοδοι πρόβλεψης διόρθωσης (Δ. Φωτιάδης) 4. Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων (Β. Καλπακίδης) 5. Προβλήματα ιδιοτιμών. Μέθοδοι βελτιστοποίησης. Στοχαστική Μέθοδος Monte- Carlo, δυναμική Brown (Λ. Γεργίδης) 6. Κβαντομηχανική Προσομοίωση πρώτων αρχών και ημι-εμπειρικοί υπολογισμοί, Θεωρία συναρτησιακού πυκνότητας (Χ. Λέκκα) 7. Εργαστηριακή άσκηση Κβαντομηχανικής Προσομοίωσης (Χ. Λέκκα) 8. Κλασική ατομιστική προσομοίωση (Δ. Παπαγεωργίου) 9. Εργαστηριακή άσκηση ατομιστικής προσομοιώσης (Δ. Παπαγεωργίου) 16

17 10. Προσομοίωση μηχανικής συμπεριφοράς υλικών (Β. Χατζηγεωργίου) 11. Εργαστηριακή άσκηση μηχανικής συμπεριφοράς υλικών (Β. Χατζηγεωργίου) 12. Προσομοίωση αλληλεπίδρασης φωτός - ύλης (Ε. Λοιδωρίκης) 13. Εργαστηριακή άσκηση αλληλεπίδρασης φωτός - ύλης (Ε. Λοιδωρίκης) Μαθήματα Επιλογής ανά Ειδίκευση: Δύο (2) και Ένα (1) εκτός Ειδίκευσης 1. Οπτοηλεκτρονικά & Μαγνητικά Υλικά Ε1. Ανάπτυξη, Δομή και Ιδιότητες Οπτοηλεκτρονικών και Μαγνητικών Υλικών Ενεργειακές ζώνες, σύνδεση με μεταφορικές και οπτικές ιδιότητες. Διηλεκτρικά, διηλεκτρική συνάρτηση και πολωσιμότητες. Μηχανισμοί πόλωσης σιδηροηλεκτρικά και πιεζοηλεκτρικά. Ημιαγωγοί ενδογενείς, νόθευση, επαφές, περιοχές απογύμνωσης. Πλασμονικά υλικά, γραφένιο. Μαγνητισμός στη ύλη, κρυσταλλικό πεδίο ανισοτροπία και καταστάσεις σπιν, μαγνητισμός ζώνης, πόλωση σπιν φορέων αγωγιμότητας, μαγνητοηλεκτρικά υλικά. Ηλεκτροπτικά και μη-γραμμικά φαινομενα (SHG, Kerr, μαγνητοπτικά). Μέθοδοι ανάπτυξης και χαρακτηρισμού οπτοηλεκτρονικών υλικών. Διδάσκοντες: Ι. Παναγιωτόπουλος, Ε. Λοιδωρίκης, Ε. Σκούρας, Α. Δούβαλης, Π. Πατσαλάς 1. Ενεργειακές ζώνες, σύνδεση με μεταφορικές και οπτικές ιδιότητες. ΣΚΟΥΡΑΣ 2. Διηλεκτρικά, διηλεκτρική συνάρτηση και πολωσιμότητες. ΠΑΤΣΑΛΑΣ 3. Μηχανισμοί πόλωσης σιδηροηλεκτρικά και πιεζοηλεκτρικά. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 4. Ημιαγωγοί ενδογενείς, νόθευση, επαφές, περιοχές απογύμνωσης. ΣΚΟΥΡΑΣ x2 5. Πλασμονικά υλικά, ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣ 6. Γραφένιο. ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣ 7. Μαγνητισμός στη ύλη, κρυσταλλικό πεδίο ανισοτροπία και καταστάσεις σπιν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ x2 8. Mαγνητισμός ζώνης, πόλωση σπιν φορέων αγωγιμότητας, μαγνητοηλεκτρικά υλικά. ΔΟΥΒΑΛΗΣx2 9. Ηλεκτροπτικά και μη-γραμμικά φαινομενα (SHG, Kerr, μαγνητοπτικά). ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣ 10. Μέθοδοι χαρακτηρισμού οπτοηλεκτρονικών υλικών. ΠΑΤΣΑΛΑΣ Ε2. Τεχνολογία Οπτοηλεκτρονικών και Μαγνητικών Διατάξεων Ετεροεπαφές ημιαγωγών, μετάλλων ημιαγωγών, τρανζίστορ διπολικό, τρανζίστορ επίδρασης πεδίου. Δίοδοι εκπομπής φωτός, φωτοβολταικά. Laser. Κβαντικά πηγάδια, νανοσύρματα και νανοτελείες ημιαγωγών. Μήκη κλίμακας μαγνητισμού και νανομαγνητικά υλικά. Μαγνητικές επαφές σήραγγος βαλβίδες, φίλτρα σπιν. Πλασμονικές συσκευές, αισθητήρες. Οπτοηλεκτρονική γραφενίου. Μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα, πιζεοηλεκτρικοί μαγνητοσυστολικοί και μαγνητοηλεκτρικοί ενεργοποιητές και αισθητήρες. Μέθοδοι Ανάπτυξης οπτοηλεκτρονικών και μαγνητικών διατάξεων Διδάσκοντες: Ι. Παναγιωτόπουλος, Ε. Λοιδωρίκης, Ε. Σκούρας, Α. Δούβαλης, Π. Πατσαλάς 1. Ετεροεπαφές ημιαγωγών, μετάλλων ημιαγωγών, τρανζίστορ διπολικό, τρανζίστορ επίδρασης πεδίου. ΣΚΟΥΡΑΣx2 2. Δίοδοι εκπομπής φωτός, φωτοβολταικά. Laser. Κβαντικά πηγάδια, νανοσύρματα και νανοτελείες ημιαγωγών. ΣΚΟΥΡΑΣx2 17

18 3. Μήκη κλίμακας μαγνητισμού και νανομαγνητικά υλικά. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣx2 4. Μαγνητικές επαφές σήραγγος βαλβίδες, φίλτρα σπιν. ΔΟΥΒΑΛΗΣ 5. Πλασμονικές συσκευές, αισθητήρες. ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣx2 6. Οπτοηλεκτρονική γραφενίου. ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣ 7. Μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα, πιζεοηλεκτρικοί μαγνητοσυστολικοί και μαγνητοηλεκτρικοί ενεργοποιητές και αισθητήρες. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 8. Μέθοδοι Ανάπτυξης οπτοηλεκτρονικών ΠΑΤΣΑΛΑΣ 9. Μέθοδοι Ανάπτυξης μαγνητικών διατάξεων ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2. Πολυμερή Υλικά Ε3. Ιδιότητες και Σχέση Δομής/Ιδιοτήτων Πολυμερών Προσδιορισμός μοριακών χαρακτηριστικών πολυμερών σε διάλυμα (υγρή χρωματογραφία αποκελισμού μεγεθών, σκέδαση φωτός, οσμωμετρία, ιξωδομετρία, φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού). Προσδιορισμός ιδιοτήτων με τεχνικές θερμικής ανάλυσης (διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης). Προσδιορισμός δομής πολυμερών (συμπολυμερών/τριπολυμερών) σε στερεά κατάσταση. Αυτόοργάνωση και τεχνικές διαχωρισμού μικροφάσεων. Δυναμική πολυμερών (θεωρία ελεύθερου όγκου, θεωρία συνεργισιμότητας, θεωρία οφιόδους κινήσεως). Θεωρία κρυσταλλώσεως πολυμερών (θεωρία πυρήνωσης, θεωρία κρυστάλλωσης τύπου spinodal, θεωρία κρυστάλλωσης μέσω μεσοφάσης), Πολυμερικά νανοϋλικά (νανοσύνθετα, υβριδικά πολυμερή), μικροπηκτές και νανοπηκτές, νανομηχανές και νανοκυκλώματα από πολυμερικά μονομόρια. Διδάσκοντες: Α. Αυγερόπουλος, Ν. Ζαφειρόπουλος Προσδιορισμός μοριακών χαρακτηριστικών πολυμερών σε διάλυμα (υγρή χρωματογραφία αποκελισμού μεγεθών, σκέδαση φωτός, οσμωμετρία, ιξωδομετρία, φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού). Αυγερόπουλος 3 τρίωρα Προσδιορισμός ιδιοτήτων με τεχνικές θερμικής ανάλυσης (διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης). Αυγερόπουλος 1 τρίωρο Προσδιορισμός δομής πολυμερών (συμπολυμερών/τριπολυμερών) σε στερεά κατάσταση. Αυγερόπουλος 2 τρίωρα Αυτό-οργάνωση και τεχνικές διαχωρισμού μικροφάσεων. Αυγερόπουλος 1 τρίωρο Δυναμική πολυμερών (θεωρία ελεύθερου όγκου, θεωρία συνεργισιμότητας, θεωρία οφιόδους κινήσεως). Ζαφειρόπουλος 2 τρίωρα Θεωρία κρυσταλλώσεως πολυμερών (θεωρία πυρήνωσης, θεωρία κρυστάλλωσης τύπου spinodal, θεωρία κρυστάλλωσης μέσω μεσοφάσης) Ζαφειρόπουλος 1 τρίωρο Πολυμερικά νανοϋλικά (νανοσύνθετα, υβριδικά πολυμερή) Ζαφειρόπουλος 1 τρίωρο Μικροπηκτές και νανοπηκτές, νανομηχανές και νανοκυκλώματα από πολυμερικά μονομόρια. Ζαφειρόπουλος 1 τρίωρο Ε4. Νανοτεχνολογία Πολυμερών Συμπολυμερή κατά συστάδες ως νανοϋλικά. Διαμορφώσεις και δομές πολυμερών σε κλίμακα νανομέτρων (nanopatterning, nanostructuring). Ανάπτυξη τεχνικών λιθογραφίας: φωτολιθογραφία, λιθογραφία δέσμης ηλεκτρονίων, λιθογραφία αποτύπωσης σε διαστάσεις νανομέτρων. Ιοντοεναλλακτική εγχάραξη. Νανοδομημένα σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας. Τρόποι ανάπτυξης πολυμερών/συμπολυμερών για εφαρμογές στην νανοτεχνολογία. Πολυμερικές μήτρες ως μέσα αποθήκευσης υψηλής πυκνότητας. Νέα πολυμερή και υβριδικά υλικά σε εφαρμογές νανοτεχνολογίας. 18

19 Διδάσκοντες: Α. Αυγερόπουλος, Ν. Ζαφειρόπουλος Συμπολυμερή κατά συστάδες ως νανοϋλικά. 1 τρίωρο Διαμορφώσεις και δομές πολυμερών σε κλίμακα νανομέτρων (nanopatterning, nanostructuring). 2 τρίωρα Ανάπτυξη τεχνικών λιθογραφίας: φωτολιθογραφία, λιθογραφία δέσμης ηλεκτρονίων, λιθογραφία αποτύπωσης σε διαστάσεις νανομέτρων. 2 τρίωρα Ιοντοεναλλακτική εγχάραξη. 1 τρίωρο Νανοδομημένα σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας. 3 τρίωρα Τρόποι ανάπτυξης πολυμερών/συμπολυμερών για εφαρμογές στην νανοτεχνολογία. 2 τρίωρα Πολυμερικές μήτρες ως μέσα αποθήκευσης υψηλής πυκνότητας. 1 τρίωρο Νέα πολυμερή και υβριδικά υλικά σε εφαρμογές νανοτεχνολογίας. 1 τρίωρο 3. Κεραμικά & Πορώδη Υλικά Ε5. Διεργασίες Υλικών. Υλικά Μίκρο και Νάνο Διαστάσεων Βασικά στοιχεία μεταφοράς μάζας, θερμότητας και ορμής στα υλικά-στατιστικά χαρακτηριστικά σωματιδίων-σωματίδια και ροή-μεμβράνες- Ισορροπία φάσεων και κρυστάλλωση-διαγράμματα φάσεων, τάξεις μεταπτώσεων, αλλαγή συμμετρίας, Τήξη-κρυστάλλωση -υαλώδης μετάπτωση ενός συστατικού-διαχωρισμοί φάσεων δύο ή περισσοτέρων συστατικών-μετασχηματισμοί τάξης-αταξίας - Τριαδικά Διαγράμματα φάσης Κεραμικών-Διεργασίες παραγωγής προηγμένων κεραμικών υλικών: Σύνθεση κόνεων -Μέθοδοι μορφοποίησης κεραμικών κόνεων (στερεές, υγρές, πλαστικές) -Εψηση και πυροσυσσωμάτωση -Εισαγωγή στα πορώδη υλικά, φυσικά και συνθετικά πορώδη ( ζεόλιθοι, άργιλοι, μεσοπορώδη με βάση το SiO2, άνθρακα, χημικές μέθοδοι τροποποίησης-ενεργοποίησης των επιφανειών τους, υβριδικά πορώδη υλικά με νανοσωματίδια μετάλλων, μαγνητικών οξειδίων και ενεργές ομάδες, τεχνικές χαρακτηρισμού των υλικών (δομικές-φυσικοχημικές), προσρόφηση βαρέων μετάλλων και κινητικές προσρόφηση-μηχανισμοί, τεχνολογίες υαλοποίησης ροφητικών μέσων και ακινητοποίησης των ρυπαντών, εργαστηριακές ασκήσεις ανάπτυξης και εφαρμογής των νανοπορωδών υβριδικών υλικών-- Ινοποίηση, Μεμβράνες, Ροφητικοί κόκκοι. Νανοσύνθεση. Αυτοσυναθρώσεις και αποθέσεις Langmuir-Blodgett μονοστοιβάδων. Επιλεγμένα θέματα δομών μικρο/νανοηλεκτρονικής. Μέθοδοι ανάπτυξης υλικών σε νανοδιαστάσεις. Νανοπορώδη υλικά με βάση τον άνθρακα. Διδάσκοντες: Μ. Καρακασίδης, Δ. Γουρνής, Α. Αυγερόπουλος, Κ. Μπέλτσιος, Α. Μπουρλίνος, Π. Πατσαλάς, Γ. Χρυσικός, Β. Γεωργακίλας, Σ. Αγαθόπουλος, Π. Ψυλλάκη, Ι. Παναγιωτόπουλος, Ε. Λοιδωρίκης «Ινοποίηση, Μεμβράνες, Ροφητικοί κόκκοι. Νανοσύνθεση. Αυτοσυναθρώσεις και αποθέσεις Langmuir-Blodgett μονοστοιβάδων. Επιλεγμένα θέματα δομών μικρο/νανοηλεκτρονικής. Μέθοδοι ανάπτυξης υλικών σε νανοδιαστάσεις,» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ (1η εβδομάδα) «Επιφανειακές κατεργασίες μεταλλικών υλικών για βιομηχανικές εφαρμογές: Συμβατικές μηχανικές, χημικές και θερμοχημικές τεχνικές-τεχνικές επικαλύψεων (PVD, CVD και θερμικοί ψεκασμοί)-μη συμβατικές τεχνικές (χρήση δεσμών υψηλής ενέργειας, π.χ. laser)» ΠΑΝΔΩΡΑ ΨΥΛΛΑΚΗ (2η εβδομάδα) «Βιομιμητικά υλικά και βιοκατάλυση» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΡΝΗΣ (3 η εβδομάδα) 19

20 «Κεραμικά Υμένια: μέθοδοι ανάπτυξης και χαρακτηρισμού» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΣΑΛΑΣ (4η εβδομάδα) «Μέθοδοι παρασκευής νανοσωματιδίων και χημεία Νανουλικών» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ (5 η εβδομάδα) «Βιουλικά και εφαρμογές» ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ(6 η εβδομάδα) «Ενδομεταλλικά υλικά, βιοπολυμερικά υλικά, Δενδρομερή ως ξενιστές φαρμάκων, φωτοαγώγιμα πολυμερικά υλικά». Α.ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (7 η εβδομάδα) «Φυσική και χημική προσρόφηση αερίων στις επιφάνειες λεπτών υμενίων- Πυρηνοποίηση των επιφανειών και τρόποι σχηματισμού υμενίων, επιταξία και ψευδομορφική ανάπτυξη, αναδόμηση και κρυσταλλογραφία επιφανειών» Ι.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (8 η εβδομάδα) «Νανοδομημένα συνθετικά υλικά: ζεόλιθοι και μοριακοί ηθμοί, τεχνικές εναπόθεσης λεπτών υμενίων, τεχνικές χαρακτηρισμού νανοδιάστατων υλικών» Μ.ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ (9 η εβδομάδα) «Ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες γραφενίου και πλασμονικών υλικών» - Ε.ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣ -(10 η εβδομάδα) «Σύγχρονες συνθετικές μέθοδοι και διεργασίες για την ανάπτυξη μοριακών και νανοδομικών υλικών» ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΙΝΟΣ, (11 η εβδομάδα) «Χημικές προσεγγίσεις των κεραμικών σε μικρο και νανοδιαστάσεις»- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΡΝΗΣ (12η εβδομάδα) «Δομικός χαρακτηρισμός των αργίλων -Δονητικά φασματοσκοπικά εργαλεία χαρακτηρισμού, μη καταστροφικές τεχνικές,atr, ΝΙR. Αρχές λειτουργίας- Βιομηχανικές εφαρμογές» ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ, (13 η εβδομάδα) Ε6. Χημεία Υλικών, Καταλυτικά και Μοριακά Υλικά Εισαγωγή στην Χημεία στερεάς κατάστασης- Κρυσταλλικές ατέλειες, μη στοιχειομετρία και στερεά διαλύματα Κατηγορίες ατελειών: α) σημειακές ατέλειες (Schottcky Frenkel), θερμοδυναμική του σχηματισμού τους, β) κέντρα χρώματος. Πλεγματικά κενά και ενδόθετα άτομα σε μη στοχειομετρικούς κρυστάλλους, ενδογενείς και εξωγενείς ατέλειες. Κρυσταλλική δομή και ασυνέχειες. Γραμμικές ατέλειες-διαταραχές (επίπεδα και διευθύνσεις ολισθήσεων-εφελκυσμός). Ιοντική αγωγιμότητα, α) Χλωριούχα άλατα και αγωγιμότητα μέσω πλεγματικών κενών, ενέργεια ενεργοποίησης, εξωγενείς ατέλειες/ β)agcl, γ) φθορίδια αλκαλικών γαιών δ) στερεοί ηλεκτρολύτες:β-αλούμινα και Nasicon, ε) AgI και αγωγοί Αg + στ) ανιοντικοί αγωγοί ζ) αγωγοί LI+ η) ιοντικοί/ηλετκτρονικοί αγωγοί. Παραδείγματα σε συσσωρευτές, αισθητήρες, κελία καυσίμων. Ρόφηση-Χημική κινητική-χημεία solgel- Εισαγωγή στην έννοια της κατάλυσης, Μέταλλα μεταπτώσεως ως καταλύτες (Υδρογόνωση, Ασύμμετρη υδρογόνωση, ισομερίωση, υδροφορμυλίωση, πολυμερισμός, οξείδωση- Σημασία δομή και παρασκευή ετερογενών καταλυτών, Καταλυτικές πορείες, Βιοκαταλύτες, Εφαρμογές (Πετροχημεία, Κατάλυση περιβαντολλογικής κατεύθυνσης-ελέγχου ρύπανσης, οργανική-ανόργανη σύνθεση- Σύγχρονες συνθετικές μέθοδοι και διεργασίες για την ανάπτυξη μοριακών και νανοδομικών υλικών- Μέθοδοι παρασκευής νανοσωματιδίων και χημεία Νανουλικών. Διδάσκοντες: Α. Βλεσσίδης, Μ. Λουλούδη, Ι. Πλακατούρας, Δ. Γουρνής, Α. Γαρούφης, Δ. Φωκάς, Μ. Μαλανδρίνος, Δ. Παπαγιάννης, Ι. Κούτσελας, Μ. Μάνος, Λ. Γεργίδης, Β. Τζιτζιός, Κ. Τσίπης 20

21 «Εισαγωγή στην έννοια της κατάλυσης, Μέταλλα μεταπτώσεως ως καταλύτες (Υδρογόνωση, Ασύμμετρη υδρογόνωση, ισομερίωση, υδροφορμυλίωση, πολυμερισμός, οξείδωση).» ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΕΣΙΔΗΣ, (1 η εβδομάδα) «Σημασία δομή και παρασκευή ετερογενών καταλυτών, Καταλυτικές πορείες, Βιοκαταλύτες, Εφαρμογές (Πετροχημεία, Κατάλυση περιβαντολλογικής κατεύθυνσης-ελέγχου ρύπανσης, οργανική-ανόργανη σύνθεση» ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΗ, (2 η εβδομάδα) «Μεταλλικές πλειάδες και οργανομεταλλικές ενώσεις στην κατάλυση» ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΑΤΟΥΡΑΣ (3 η εβδομάδα) «Βιομιμητικά υλικά και βιοκατάλυση»: χρήση νανοδομικών υλικών» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΡΝΗΣ, (4 η εβδομάδα) «Bιομοριακά Υλικά (Μοριακά συστατικά των βιολογικών συστημάτων)» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΦΩΚΑΣ, (5 η εβδομάδα) «Ηλεκτρονικά ανόργανα υλικά ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΑΡΟΥΦΗΣ (6 η εβδομάδα) «φωτοευαισθητοποιητές /φωταυγή υλικά» Μ.ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ (7 η εβδομάδα) «Οργανικοί ηλεκτρονικοί αγωγοί, Φαινόμενο οργανικής αγωγιμότητας, υβριδικά χαμηλοδιάστατα ημιαγώγιμα συστήματα» ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΕΛΑΣ (8 η εβδομάδα) «Πορώδη ΜΟF» ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΟΣ (9 η εβδομάδα) «Οπτοηλεκτρονικά υλικά/υλικά αποθήκευσης μοριακού υδρογόνου» ΤΣΙΠΗΣ (10 η εβδομάδα) «Ζεόλιθοι και συναφή υλικά»-δημητρησ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ (11 η εβδομάδα) «Μικροπορώδη υλικά Διεργασίες, ρόφηση) ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΡΓΙΔΗΣ (12 εβδομάδα) «Νανοσωματίδια και καταλυτικές εφαρμογες» Β.ΤΖΙΤΖΙΟΣ (13 η εβδομάδα) 4. Μεταλλικά Υλικά Ε7. Μεταλλικά Υλικά Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Ανοξείδωτοι χάλυβες, Εργαλειοχάλυβες, Κράματα Τιτανίου, Κράματα νικελίου, Υπερκράματα, Κράματα χαλκού, Κράματα Αλουμινίου. Διδάσκοντες: Α. Λεκάτου, Α. Καράντζαλης, Ε. Γεωργάτης Ανοξείδωτοι χάλυβες (2*3h: Λεκάτου) Εργαλειοχάλυβες (2*3h: Καράντζαλης) Κράματα Τιτανίου (2*3h: Λεκάτου) Κράματα νικελίου (1*3h: Λεκάτου) Υπερκράματα (Λεκάτου: 2*3h) Κράματα χαλκού (Καράντζαλης: 2*3h) Κράματα Αλουμινίου (Γεωργάτης: 2*3h) Ε8. Επιφανειακή Υποβάθμιση Μεταλλικών Υλικών και Μέθοδοι Προστασίας Μέρος Α: Διάβρωση (Αρχές ηλεκτροχημείας, Μορφές διάβρωσης, Τεχνικές προστασίας, Διάβρωση & προστασία ανοξείδωτων χαλύβων, κραμάτων τιτανίου, νικελίου, χαλκού και αλουμινίου) Μέρος Β: Φθορά (Εισαγωγή-Επιφάνειες σε επαφή, Τριβή σε Μέταλλα, Λίπανση, Φθορά ολίσθησης, Φθορά από σκληρά σωματίδια: ιδιότητες σωματιδίων, Φθορά εκτριβής, Φθορά πρόσκρουσης σωματιδίων, Σχεδιαστικές θεωρήσεις) Διδάσκοντες: Α. Λεκάτου, Α. Καράντζαλης, Ε. Γεωργάτης, Σπ. Κλεφτάκης (εργαστηριακό έργο), Δ. Βάττης, Στ. Θεοχάρη 21

22 Μέρος Α: Διάβρωση Αρχές ηλεκτροχημείας (1*3h: Λεκάτου, Βαττής ΔΠΜΣ) Μορφές διάβρωσης (1*3h: Λεκάτου, Θεοχάρη ΔΠΜΣ) Τεχνικές προστασίας (1*3h: Λεκάτου, Θεοχάρη ΔΠΜΣ) Διάβρωση & προστασία ανοξείδωτων χαλύβων (1*3h: Λεκάτου) Διάβρωση & προστασία κραμάτων τιτανίου (1*3h: Λεκάτου) Διάβρωση & προστασία νικελίου (1*3h: Λεκάτου) Διάβρωση & προστασία χαλκού (1*3h: Λεκάτου) Διάβρωση & προστασία αλουμινίου (1*3h: Λεκάτου) Μέρος Β: Φθορά (Εισαγωγή-Επιφάνειες σε επαφή-τριβή σε Μέταλλα (1*3h, Καράντζαλης) Λίπανση (1*3h, Καράντζαλης) Φθορά ολίσθησης (1*3h, Καράντζαλης) Φθορά από σκληρά σωματίδια: ιδιότητες σωματιδίων (1*3h, Καράντζαλης) Φθορά εκτριβής (1*3h, Καράντζαλης) Φθορά πρόσκρουσης σωματιδίων (1*3h, Καράντζαλης) Σχεδιαστικές θεωρήσεις (1*3h, Καράντζαλης) 5. Βιοϋλικά & Βιοϊατρική Τεχνολογία Ε9. Μηχανική Βιολογικών Ιστών Εισαγωγή. Ανάπτυξη και διαφοροποίηση βιολογικών ιστών. In vitro παρακολούθηση της εξέλιξης των βιολογικών ιστών. In vivo σύνθεση ανθρωπίνων ιστών και οργάνων. Μοντέλα μηχανικής βιολογικών ιστών. Τα βιουλικά στην μηχανική των ιστών ικριώματα μικρο και νανο κλίμακα κατασκευής βιαποικοδομήσιμα πολυμερή. Μεταμόσχευση ιστών. Βλαστοκύτταρα. Αναγεννητική ιατρική και μεθοδολογία. Γονιδιακή θεραπεία. Συστήματα μεταφοράς φαρμάκων. Μελέτη διαφορετικών ιστών (μαστός, καρδιαγγειακό σύστημα, μυοσκελετικό σύστημα, δέρμα, αναπνευστικό σύστημα, νευρικό σύστημα, κ.α.). Κλινική εμπειρία. Κανονιστικό πλαίσιο και ηθική. Διδάσκοντες: Δ. Φωτιάδης, Σ. Αγαθόπουλος, Γ. Ζώνιος, Δ. Φωκάς α/α Μάθημα Διδάσκων 3ωρο 1. Γενικές αρχές βιοχημείας οι σημαντικές Γ. Ζώνιος 2 ουσίες στο ανθρώπινο σώμα (νερό, Δ. Φωκάς 1 πρωτεΐνες, DNA, βιολογικοί κύκλοι) 2. Το ανθρώπινο σώμα, ανάπτυξη και Γ. Ζώνιος 2 διαφοροποίηση βιολογικών ιστών, ιδιότητες βιολογικών οργάνων, μελέτη διαφορετικών ιστών (μαστός, καρδιαγγειακό σύστημα, μυοσκελετικό σύστημα, δέρμα, αναπνευστικό σύστημα, νευρικό σύστημα, κ.α.), μοντέλα μηχανικής βιολογικών ιστών 3. Βασικά στοιχεία φαρμακολογίας, Δ. Φωκάς 3 συστήματα μεταφοράς φαρμάκων 4. Η ανάγκη χρησιμοποίησης βιοϋλικών, Σ. Αγαθόπουλος 2 μοσχεύματα, Ιστοτεχνολογία, ικριώματα της ιστοτεχνολογίας (μεταλλικά, πολυμερή, κεραμικά, σύνθετα) 5 Εμφυτεύματα Αναγγενητική Ιατρική - Δ. Φωτιάδης 1 22

23 Βλαστοκύτταρα 6. Κλινική Εμπειρία - Κανονιστικό πλαίσιο και Δ. Φωτιάδης 1 ηθική Σ. Αγαθόπουλος ΣΥΝΟΛΟ 13 Ε10. Προχωρημένα Θέματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Εισαγωγή. Τεχνητά όργανα. Εμφυτεύσιμες συσκευές. Βιοηλεκτρομαγνητισμός. Ιατρικές συσκευές. Αισθητήρες φυσιολογικών σημτων και βιοαισθητήρες. Βιονανοτεχνολογία. Ιατρική και βιολογική ανάλυση. Απεικονιστικές μέθοδοι. Μοντελοποίηση, προσομοίωση και έλεγχος φυσιολογικών συστημάτων. Συσκευές προσθετικής και αποκατάστασης. Μηχανική αποκατάστασης ιστών, λειτουργίας και οργάνων. Διδάσκοντες: Δ. Φωτιάδης, Σ. Αγαθόπουλος α/α Μάθημα Διδάσκων 3ωρο 1. Τεχνητά όργανα, Εμφυτεύσιμες συσκευές, Δ. Φωτιάδης 2 Ιατρικές συσκευές 2. Ειδικές θεραπείες: Υπερθερμία, Σ. Αγαθόπουλος 1 Χημειοθεραπεία, Βιοηλεκτρομαγνητισμός 3. Μηχανική αποκατάστασης ιστών, Δ. Φωτιάδης 1 λειτουργίας και οργάνων Σ. Αγαθόπουλος 1 4. Αισθητήρες φυσιολογικών σημάτων και Δ. Φωτιάδης 1 βιοαισθητήρες 5. Ιατρική και βιολογική ανάλυση Δ. Φωτιάδης 1 6. Απεικονιστικές μέθοδοι Δ. Φωτιάδης 2 7. Μοντελοποίηση, προσομοίωση και έλεγχος Δ. Φωτιάδης 2 φυσιολογικών συστημάτων 8. Συσκευές προσθετικής και αποκατάστασης Δ. Φωτιάδης 2 ΣΥΝΟΛΟ Υπολογιστική Επιστήμη & Μοντελοποίηση Υλικών Ε11. Υπολογισμοί Πρώτων Αρχών και Ατομιστικές Προσομοιώσεις Ανάπτυξη και Εφαρμογή των διαφορετικών υπολογιστικών μεθόδων στην επιστήμη και μηχανική των υλικών. Υπολογισμοί ατομικής και ηλεκτρονιακής δομής, οπτικών και μηχανικών ιδιοτήτων με κβαντομηχανικούς υπολογισμούς. Υπολογισμός δυνάμεων, Θερμοκρασίας, Πίεσης, Θερμοδυναμικής ισορροπίας, Καμπύλης διασκεδασμού φωνονίων, Συντελεστή διαχύσεως και Μηχανικές ιδιότητες από τις προσομοιώσεις κλασσικής προσέγγισης. Υπολογιστικές τεχνικές της δομής των υλικών βασισμένες στις αρχές της κβαντομηχανικής και ΟΝΙΟΜ μεθοδολογία. Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα εκπονηθεί εργασία όπου εφαρμόζοντας κάποια προσέγγιση θα σχεδιάζεται ένα υλικό στο υπολογιστή με προκαθορισμένες ιδιότητες για συγκεκριμένες σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Διδάσκοντες: Χ. Λέκκα, Ε. Λοιδωρίκης, Δ. Παπαγεωργίου Υπολογισμοί ατομικής και ηλεκτρονιακής δομής, οπτικών και μηχανικών ιδιοτήτων με κβαντομηχανικούς υπολογισμούς (Χ. Λέκκα) Εργαστηριακές ασκήσεις κβαντομηχανικών προσομοιώσεων (Χ. Λέκκα) Κλασσική ατομιστική προσέγγιση: δυναμικά αλληλεπίδρασης, στατικοί υπολογισμοί, προσομοίωση μοριακής δυναμικής, προσομοίωση Monte Carlo. 23

Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Δράση Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες

Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Δράση Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Δράση Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες Διάρκεια σε ώρες Δευ 8 Ιουν 015 16:00-0:00 Ε10 1 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Υλικών Βελώνια Τρι 9 Ιουν 015 Εφαρμογές υπολογιστικών μεθόδων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Γενικά Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οπτική και Όραση» οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Εισαγωγή Δεξιότητες του σύγχρονου φυσικού Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα μεταπτυχιακά Γιατί να σπουδάσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ . 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών www.materials.uoc.gr Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του 21 ου αιώνα με προηγμένα υλικά Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (TETY) Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610 96 9931 Telefax: 2610 997 728 E-mail: pharminf@upatras.gr Πάτρα 31 Μαϊου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Το Τμήμα Φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015 Α/Α Μαθήματος 1η Θεματική Ενότητα: Χημεία Προηγμένων Υλικών και Κατάλυση, Τεχνολογικές Εφαρμογές (ΧΥΚ) Οργανωτής 1 ΧΥΚ1 Σύνθεση Προηγμένων και Νανοδομημένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Σκοπός Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] Θεσσαλονίκη 2012-2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] 1. Εισαγωγή Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

2) Μελέτη Φυσικών Διεργασιών Κατασκευής Νανοδιατάξεων σε Πυρίτιο και Γερμάνιο i) Φαινόμενα διάχυσης και ενεργοποίησης προσμίξεων εκτός

2) Μελέτη Φυσικών Διεργασιών Κατασκευής Νανοδιατάξεων σε Πυρίτιο και Γερμάνιο i) Φαινόμενα διάχυσης και ενεργοποίησης προσμίξεων εκτός ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΤΟ Ε.Μ.Π. Δ, Τσαμάκης Πρόεδρος ΣΗΜΜΥ ΓΕΝΙΚΑ Τελευταία δεκαετία: : Τάση για επενδύσεις στην ΈΡΕΥΝΑ στους τομείς της Νανοτεχνολογίας με στόχο τη δημιουργία υποδομής νέας γνώσης στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση

Ετήσια Απογραφική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Ετήσια Απογραφική Έκθεση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (TETY) Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 Παρουσίαση Τμήματος Παρουσίαση συμβουλευτικού κέντρου φοιτητών Παρουσίαση ΟΦΕΑΚ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Γ.Κ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Διευθυντής Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κουμουνδούρος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Κομοτηνή, Μάρτιος 2014 Συγγραφή - Επιμέλεια: Αυγερινός Ανδρέας, Καζαντζή Μάρθα & Μαυρομμάτης

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα και στις (μονοτμηματικές) Σχολές του Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Α. Υποβολή υποψηφιότητας και επιλογή φοιτητών 1. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ http://www.eled.uowm.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Σ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα