ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 2013"

Transcript

1 Αρ. Εντύπου: 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λεµεσός, 17 εκεµβρίου 2012 Προς τους Γονείς / Κηδεµόνες των µαθητών και µαθητριών. Αγαπητοί γονείς, Σας πληροφορούµε ότι µε απόφαση του Υπουργείου Παιδείας θα εφαρµοστεί και φέτος το σχέδιο απασχόλησης σε χώρους εργασίας των µαθητών και µαθητριών της Β Λυκείου. Οι µαθητές του Λυκείου µας θα απασχοληθούν σε χώρους εργασίας από 04/03/2013 µέχρι 08/03/2013. Όπως ασφαλώς θα ξέρετε δίνεται σήµερα διεθνώς τεράστια σηµασία στην εκπαιδευτική αξία της εργασίας. ιεθνείς οργανισµοί όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως και η Ουνέσκο σε πολλές εκδόσεις και διακηρύξεις τους τόνισαν ότι η απασχόληση των µαθητών και των µαθητριών σε χώρους εργασίας προσφέρει πολύτιµη εµπειρία, γιατί τους βοηθά να συνειδητοποιήσουν την οικονοµική και κοινωνική αξία της εργασίας, να αποκτήσουν άµεση γνώση των ειδικών απαιτήσεων που επιβάλλουν οι συνθήκες πραγµατικής εργασίας και να κάνουν παρατηρήσεις και διαπιστώσεις πολύ βοηθητικές σε σχέση µε τον επαγγελµατικό τους προσανατολισµό. Σήµερα πιστεύεται πλέον πλατιά ότι δε µαθαίνει µόνο κανείς, όταν διαβάζει βιβλία ή όταν ακούει τον καθηγητή του να τον διδάσκει, αλλά και όταν ασχολείται µε µια δουλειά, οποιαδήποτε και αν είναι η φύση της δουλειάς, στο γραφείο, στην τράπεζα, στο τελωνείο, στο τυπογραφείο, στο εργαστήριο, στο εργοστάσιο, στο νηπιαγωγείο, στην κλινική, στο νοσοκοµείο. Αυτά που µαθαίνει είναι πολλά και ποικίλα, γνώσεις και δεξιότητες, γνώσεις για τους άλλους και γνώσεις για τον εαυτό του (αν µπορεί να εργαστεί σε οµάδα, αν µπορεί να συνεργαστεί, αν τα καταφέρνει σε στιγµές έντασης, αν έχει ηγετικές ικανότητες, κ.λ.π.). Το πρόγραµµα απασχόλησης των µαθητών εξυπηρετεί συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους και οργανώνεται, παρακολουθείται και αξιοποιείται από το Σχολείο. Οι βασικές αρχές που διέπουν το Σχέδιο Απασχόλησης των Μαθητών είναι οι ακόλουθες: 1. Η εργοδότηση διαρκεί µια βδοµάδα (04/03/ /03/2013) 2. εν καταβάλλεται αµοιβή στους µαθητές/τριες. 3. Απασχολούνται µόνο µαθητές της Β Λυκείου. 4. Αποκλείεται η απασχόληση µαθητών από τους γονείς ή από πολύ στενούς συγγενείς τους και µάλιστα εκτός των ορίων της πόλης τους. 5. Ο τόπος απασχόλησης θα διευθετηθεί κατά το δυνατό µε βάση τις προτιµήσεις των µαθητών και των γονιών. 6. Παρέχεται κάλυψη στους µαθητές από το Υπουργείο Παιδείας για τυχόν ατυχήµατα που µπορεί να συµβούν κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, κατά τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθµό ευθύνης που έχει κατά τις εργάσιµες ώρες των σχολείων. 7. Οι µαθητές θα παρουσιάζονται στους χώρους εργασίας µε τη στολή τους εκτός και αν η φύση της εργασίας καθορίζει άλλο τύπο στολής (π.χ. µηχανικός αυτοκινήτων) 8. Οι µαθητές συµπληρώνουν µε το πέρας της εβδοµάδας εργασίας έντυπο, στο οποίο αξιολογούν την εµπειρία τους και καταγράφουν σε ηµερολόγιο το καθηµερινό τους πρόγραµµα εργασίας. 9. Οι εργοδότες παρακαλούνται να συµπληρώνουν ένα ερωτηµατολόγιο για κάθε απασχολούµενο µαθητή, µε το οποίο θα αξιολογούν τις διάφορες πλευρές της προσωπικότητας του (προθυµία, εργατικότητα, συναίσθηση ευθύνης, βαθµός συνεργασίας µε τους άλλους υπαλλήλους και τη διεύθυνση, ακρίβεια στην προσέλευση στην εργασία κ.ά.) /2

2 - 2 - Οι µαθητές θα πρέπει να προσέξουν τα πιο κάτω: 1. Να ακολουθούν το ωράριο εργασίας (7.30 π.µ µ.µ.), που ακολουθούν και οι άλλοι υπάλληλοι στην εργασία που βρίσκονται, να είναι µε τη στολή του σχολείου, να συµµορφώνονται µε τους κανονισµούς λειτουργίας του σχολείου και να ακολουθούν τις οδηγίες των εργοδοτών. 2. Να µην απουσιάζουν αδικαιολόγητα. Για τις απουσίες ισχύουν οι κανονισµοί που ισχύουν και στο σχολείο. Οι απουσίες θεωρούνται αδικαιολόγητες, αν ο µαθητής δεν προσκοµίσει πιστοποιητικό γιατρού ή δικαιολογητικό έντυπο από τον κηδεµόνα. 3. Μαθητής που απουσιάζει από το χώρο εργασίας πρέπει να ειδοποιεί τηλεφωνικώς την ίδια ηµέρα της απουσίας τόσο τον εργοδότη όσο και το σχολείο. 4. Για τυχόν παράπτωµα στο χώρο εργασίας η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια, όπως αν διαπράχθηκε σε εργάσιµο χρόνο στο χώρο του σχολείου. Οι µαθητές δε χάνουν τη µαθητική τους ιδιότητα στη διάρκεια της εβδοµάδας εργασίας. 5. Αν το περιβάλλον εργασίας δεν είναι κατάλληλο, ο µαθητής οφείλει να το αναφέρει και να επιστρέψει στο σχολείο για διευθέτηση του προβλήµατος. 6. Οι καθηγητές επισκέπτονται τους µαθητές στους χώρους εργασίας για τυχόν προβλήµατα. Η επιστολή αυτή αποβλέπει στο να σας ενηµερώσει για το Σχέδιο Σύνδεσης του Σχολείου µε τον Κόσµο της Εργασίας και να ζητήσει τη συνεργασία σας για την επιτυχία του. Σας αποστέλλουµε ήλωση Συγκατάθεσης (Έντυπο αρ.2) και σας παρακαλούµε να µας την επιστρέψετε το αργότερο µέχρι τις 31 Ιανουαρίου Είµαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες. Με εκτίµηση Γιώργος Ιωσηφίδης ιευθυντής

3 Αρ. Εντύπου: 2 ΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΙΟΥ/ ΚΗ ΕΜΟΝΑ Για τη συµµετοχή στο Σχέδιο Απασχόλησης Μαθητών Β Τάξης σε χώρους εργασίας (Εβδοµάδα Εργασίας 04/03/ /03/2013) Ο/Η υπογεγραµµένος/η πατέρας/µητέρα/κηδεµόνας του µαθητή / της µαθήτριας της Β (...) τάξης του Λυκείου Λινόπετρας Λεµεσού, δηλώνω ότι συµφωνώ να εργαστεί το παιδί µου µε πλήρες ωράριο εργασίας και χωρίς αµοιβή σε εργοδότη και τόπο εργασίας, που θα εξασφαλιστεί από εµάς τους γονείς ή το Σχολείο για µια εβδοµάδα, από 04/03/ /03/2013, σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στην ενηµερωτική επιστολή που µας αποστείλατε, µε τίτλο «Απασχόληση µαθητών της Β τάξης σε χώρους εργασίας». ηλώνω επίσης ότι έλαβα γνώση των όρων εφαρµογής του σχεδίου, όπως διατυπώνεται σε σχετική επιστολή του Σχολείου προς τους γονείς των µαθητών του Λυκείου Λινόπετρας. ηλώνω επίσης ότι θα αναλάβω την ευθύνη της µετάβασης του παιδιού µου στο χώρο εργασίας και επιστροφής του στο σπίτι. Γνωρίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας αναλαµβάνει την κάλυψη του για τυχόν ατυχήµατα που είναι δυνατόν να συµβούν στο χώρο εργασίας, κατά τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθµό ευθύνης που έχει το Υπουργείο κατά τις εργάσιµες ώρες του Σχολείου. Τηλέφωνο κατοικίας:... Ο πατέρας / Η µητέρα/κηδεµόνας Τηλέφωνο εργασίας: Ηµεροµηνία:... ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ήλωση Συγκατάθεσης θα πρέπει να επιστραφεί στο σχολείο µέχρι 31/01/2013 στον Υπεύθυνο Τµήµατος.

4 Αρ. Εντύπου: 3 Λεµεσός, 17 εκεµβρίου 2012 Αξιότιµοι Κύριοι/Κύριε/Κυρία ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ ΝΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Θέµα: Απασχόληση µαθητών Β Λυκείου σε χώρους Εργασίας Εβδοµάδα Εργασίας Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού αποφάσισε και φέτος να εφαρµοσθεί το σχέδιο της απασχόλησης σε χώρους εργασίας των µαθητών και µαθητριών της Β Λυκείου. Το σχολείο µας θα πραγµατοποιήσει την Εβδοµάδα Εργασίας από 04/03/2013 µέχρι 08/03/2013. Σήµερα δίνεται διεθνώς τεράστια σηµασία στην εκπαιδευτική αξία της εργασίας και πιστεύεται πλατιά ότι δε µαθαίνει κανείς µόνο όταν διαβάζει ή όταν ακούει τον καθηγητή του να διδάσκει, αλλά και όταν ασχολείται µε µια δουλειά, οποιαδήποτε και αν είναι η φύση της. ιεθνείς οργανισµοί, όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης και η Ουνέσκο, σε πολλές εκδόσεις και διακηρύξεις τους τόνισαν ότι η απασχόληση των µαθητών και µαθητριών σε χώρους εργασίας προσφέρει πολύτιµη εµπειρία, γιατί τους βοηθά να συνειδητοποιήσουν την οικονοµική και κοινωνική αξία της εργασίας, να αποκτήσουν άµεση γνώση των ειδικών απαιτήσεων που επιβάλλουν οι συνθήκες πραγµατικής εργασίας και να κάνουν παρατηρήσεις και διαπιστώσεις πολύ βοηθητικές σε σχέση µε τον επαγγελµατικό τους προσανατολισµό. Το πρόγραµµα απασχόλησης των µαθητών εξυπηρετεί συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους και οργανώνεται, παρακολουθείται και αξιοποιείται από το Σχολείο. Για το σκοπό αυτό έχει καταρτιστεί κατ αρχήν ένα σχέδιο απασχόλησης του οποίου οι βασικές αρχές είναι οι ακόλουθες: 1) Η απασχόληση θα διαρκέσει µια εβδοµάδα (04/03/2013 µέχρι 08/03/2013). 2) Απασχολούνται µαθητές και µαθήτριες της Β Λυκείου. 3) εν καταβάλλεται αµοιβή στους µαθητές/τριες. 4) Παρέχεται κάλυψη στους µαθητές από το Υπουργείο Παιδείας για τυχόν ατυχήµατα που µπορεί να συµβούν κατά τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθµό ευθύνης που έχει κατά τις εργάσιµες ώρες των σχολείων. 5) Οι εργοδότες αποφεύγουν να απασχολήσουν µαθητές που είναι παιδιά τους ή πολύ στενοί συγγενείς. 6) Οι εργοδότες µετά το πέρας της εργασίας παρακαλούνται να συµπληρώνουν ένα ερωτηµατολόγιο για κάθε απασχολούµενο, µε το οποίο θα αξιολογούν τις διάφορες πλευρές της προσωπικότητάς του (προθυµία, εργατικότητα, συναίσθηση ευθύνης, ακρίβεια στην προσέλευση στην εργασία, βαθµό συνεργασίας µε τους υπαλλήλους και τη διεύθυνση κ.ά.). Η επιστολή µας αυτή αποβλέπει στο να σας ενηµερώσει για το Σχέδιο Σύνδεσης του Σχολείου µε τον Κόσµο της Εργασίας και να ζητήσει τη συνεργασία σας για την επιτυχία του. Είµαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στην παράκλησή µας και σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε συµπληρωµένη τη ήλωση (Έντυπο αρ. 4) το αργότερο µέχρι τις 31/01/2013. Είµαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες. Με εκτίµηση.. Γιώργος Ιωσηφίδης ιευθυντής

5 Αρ. Εντύπου: 4 ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (04/03/ /03/2013) Όνοµα Μαθητή/τριας:... Τάξη: Β... Αρ.:... ΜΕΡΟΣ A: Να συµπληρωθεί από τους προσφερόµενους ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ να εργοδοτήσουν µαθητή/τρια Στα πλαίσια του προγράµµατος απασχόλησης µαθητών της Β Λυκείου σε χώρους εργασίας, προσφέρουµε απασχόληση στο/στη µαθητή/τρια... της τάξης Β... του Σχολείου σας, την εβδοµάδα 04/03/ /03/2013 και µε τους όρους που αναφέρονται στην επιστολή που µας αποστείλατε. Το είδος της εργασίας που θα ανατεθεί είναι:.. Άτοµο επικοινωνίας:... Επιχείρηση / Υπηρεσία / Τµήµα / Εταιρεία / Οργανισµός / Τράπεζα / Σχολείο κ.τ.λ: Πλήρης ιεύθυνση: Περιοχή που βρίσκεται ο χώρος εργασίας: Ταχ. Κώδ.:... Τηλέφωνο: Υπογραφή:... Ηµεροµηνία:... ΜΕΡΟΣ B: Να συµπληρωθεί από το γονιό / κηδεµόνα Ο υποφαινόµενος... πατέρας/µητέρα/κηδεµόνας του/της µαθητή/τριας.... της τάξης Β... του Λυκείου Λινόπετρας, συµφωνώ να εργαστεί το παιδί µου µε πλήρες ωράριο εργασίας και χωρίς αµοιβή στον πιο πάνω εργοδότη, σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στην ενηµερωτική επιστολή που µας αποστείλατε, µε τίτλο «Απασχόληση µαθητών της Β Λυκείου σε χώρους εργασίας». ηλώνω επίσης ότι αναλαµβάνω την υποχρέωση να διευθετήσω τη µεταφορά του παιδιού µου στο χώρο εργασίας και την επιστροφή του στο σπίτι. Τηλέφωνα: Κατοικίας:... Εργασίας:... Υπογραφή:... Ηµεροµηνία:... ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το έντυπο αυτό επιστρέφεται στο Σχολείο, στον Υπεύθυνο Τµήµατος µέχρι 31/01/2013.

6 Αρ. Εντύπου: 5 Αρτέµιδος Λεµεσός Τηλεφ.: Φαξ: ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Παρακαλείσθε να συµπληρώσετε το έντυπο αυτό για κάθε εργοδοτούµενο µαθητή και να µας επιστραφεί ταχυδροµικώς ή εσώκλειστο µέσω των µαθητών. Η έκθεσή σας θα αποτελέσει τη βάση για συζήτηση µε το µαθητή µετά την επιστροφή του στο σχολείο. Ονοµατεπώνυµο µαθητή:... Τµήµα:... Όνοµα εργοδότη:... Είδος εργασίας: Γενική στάση 2. Σχέση µε τους άλλους Υπαλλήλους 3. Στάση στη µορφή της εργασίας 4. Επιδειχθέν ενδιαφέρον 5. Σχέση µε το ανώτερο Προσωπικό 6. Συνέπεια στην προσέλευση 7. Τρόποι - Συµπεριφορά Πολύ Καλός Καλός Μέτριος Κακός Πολύ Κακός Γενικά σχόλια του εργοδότη: Ηµεροµηνία έναρξης της εργασίας:... Ηµεροµηνία λήξης της εργασίας:... Θέση:... Υπογραφή:...

7 Αρ. Εντύπου: 6 Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Γ Ι Α ΤΟΥΣ Μ Α Θ Η Τ Ε Σ (Να συµπληρωθεί από τους µαθητές µετά το τέλος της εβδοµάδας εργασίας) Ονοµατεπώνυµο µαθητή: Τµήµα: Ονοµατεπώνυµο εργοδότη: Τόπος εργασίας: Είδος εργασίας: 1. Η εµπειρία εργασίας ήταν: Ωφέλιµη Ενδιαφέρουσα Αξιόλογη Σύντοµη Πάρα πολύ 2. Οι γονείς µας βρήκαν αυτήν την εµπειρία: Ωφέλιµη Ενδιαφέρουσα Αξιόλογη Σύντοµη 3. Οι εργοδότες: Μας είδαν µε κατανόηση Μας είδαν µε αγάπη Μας βοήθησαν Πάρα πολύ Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 4. Θα θέλατε να είχατε και στο µέλλον ανάλογη εµπειρία: ΝΑΙ / ΟΧΙ Γενικά Σχόλια του µαθητή: Υπογραφή:

8

E-mail: edekiagogi@gmail.com

E-mail: edekiagogi@gmail.com ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.1.10.2/4 Αρ. Τηλ.:22800632, 22809521 Αρ. Φαξ:22806326 E-mail: edekiagogi@gmail.com 04 Σεπτεµβρίου 2013 /ντες, /ντριες Σχολείων Μέσης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αγαπητοί γονείς, Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ουσιαστικής και αποδοτικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΟΣ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Το σχολείο, µαθητές και καθηγητές, είναι µια µικρογραφία της ανθρώϖινης κοινωνίας ϖου έχει δικαιώµατα και υϖοχρεώσεις. Μια κοινωνία, για

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Α: Γενικά 2. Β: Άδεια Ασθενείας 2-4. Γ: Άδεια Απουσίας με απολαβές 4-11. 1. Άδεια απουσίας για οικογενειακούς λόγους

Α ΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Α: Γενικά 2. Β: Άδεια Ασθενείας 2-4. Γ: Άδεια Απουσίας με απολαβές 4-11. 1. Άδεια απουσίας για οικογενειακούς λόγους Α ΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Α: Γενικά 2 Β: Άδεια Ασθενείας 2-4 Γ: Άδεια Απουσίας με απολαβές 4-11 1. Άδεια απουσίας για οικογενειακούς λόγους 2. Άδεια απουσίας για προσωπικούς λόγους 3. Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ιευθυντές/ ιευθύντριες και Μέλη ιδακτικού Προσωπικού Σχολείων ημοτικής Εκπαίδευσης

ιευθυντές/ ιευθύντριες και Μέλη ιδακτικού Προσωπικού Σχολείων ημοτικής Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.09/12 5.13.04.3 Αρ. Τηλ. : 22800663 Αρ. Φαξ : 22428277 E-mail : dde@moec.gov.cy ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 26 Αυγούστου 2013 ιευθυντές/

Διαβάστε περισσότερα

ημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα

ημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα ημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα Αν υπάρχει ομορφιά στο χαρακτήρα του ανθρώπου θα υπάρχει αρμονία στο σπίτι. Αν υπάρχει αρμονία στο σπίτι θα υπάρχει τάξη στο έθνος. Αν υπάρχει τάξη στο έθνος, θα υπάρχει ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέματα Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θέματα Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έχει παρατηρηθεί ότι η πλειονότητα των διευθυντών των σχολείων αποστέλλει στο γραφείο εκπαίδευσης στατιστικά στοιχεία και δεδομένα των σχολικών μονάδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Μέλη επιτροπής έκδοσης Οδηγού Υποδοχής: Ανδρέας Σχοινής, Γενικός Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης Γαβριήλ Καράλλης, Προϊστάμενος Τομέα Τεκμηρίωσης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ

ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Η ΣΤΟΛΗ 2-3 ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΥΜΦΑΝΙΣΗ 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 5-12 ΕΚΔΡΟΜΕΣ 12-15 ΔΙΑΦΟΡΑ 15-17 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοδευτική επιστολή προς τους κηδεµόνες µαθητή/τριας λυκείου

Συνοδευτική επιστολή προς τους κηδεµόνες µαθητή/τριας λυκείου Συνοδευτική επιστολή προς τους κηδεµόνες µαθητή/τριας λυκείου Αγαπητέ γονέα/ κηδεµόνα, Ευχαριστούµε που επιλέξατε τον Παγκύπριο Σύνδεσµο για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη νόσο Κρόουνς για την ενηµέρωση τη

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιγραφή της Έρευνας

1. Περιγραφή της Έρευνας 1. Περιγραφή της Έρευνας H Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μια πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα που σκοπό έχει να συλλέξει πληροφορίες για τις στάσεις των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (4 ος ΓΥΡΟΣ, 2008/9) 2008 1 1. Περιγραφή της Έρευνας H Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μια πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα που επαναλαμβάνεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παράκληση να δηµοσιοποιηθεί για την ενηµέρωση των αναγνωστών/ακροατών/τηλεθεατών/µελών σας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Τηλέφωνα: 2103203473 & 2103202292 Τηλεομοιότυπο (fax): 2103231691 Ηλ. Διεύθυνση (e-mail):

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Σ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π.Ε.Σ.Σ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π.Ε.Σ.Σ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1 ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΕΣΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 1.2. ΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011 2 3 Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ... 4 1.2. Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α... 6 1.3. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ... 6 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 7 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ.: 19200 ΤΗΛ:210 5565606-609 Eλευσίνα : 13-05-2015 ΦΑΞ: 210 5565606 Aρ. Πρωτ.: 151 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοδευτική επιστολή προς τους κηδεµόνες µαθητή/τριας δηµοτικού

Συνοδευτική επιστολή προς τους κηδεµόνες µαθητή/τριας δηµοτικού Συνοδευτική επιστολή προς τους κηδεµόνες µαθητή/τριας δηµοτικού Αγαπητέ κηδεµόνα, Ευχαριστούµε που επιλέξατε τον Παγκύπριο Σύνδεσµο για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη νόσο Κρόουνς για την ενηµέρωση τη δική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Επαγγελματική Αγωγή. Σχεδιάζω τις Επιλογές μου Γ~ Γυμνασίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Επαγγελματική Αγωγή. Σχεδιάζω τις Επιλογές μου Γ~ Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Επαγγελματική Αγωγή Σχεδιάζω τις Επιλογές μου Γ~ Γυμνασίου Γνωρίζω Επιλέγω Αποφασίζω Σκέφτομαι Συμμετέχω Αξιολογώ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Écoles Lasalliennes de Grèce ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Το Ελληνογαλλικό Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» ανήκει

Διαβάστε περισσότερα