Παρ' Ολίγον Πνιγμός ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΕΚΕΤΕ ΠΑΣΣΑ ΚΑΤΑΛΙΝ. ασφυξία, λόγω βύθισης σε νερό ή άλλο υγρό. Και παρ'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρ' Ολίγον Πνιγμός ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΕΚΕΤΕ ΠΑΣΣΑ ΚΑΤΑΛΙΝ. ασφυξία, λόγω βύθισης σε νερό ή άλλο υγρό. Και παρ'"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 43 Παρ' Ολίγον Πνιγμός ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΕΚΕΤΕ ΠΑΣΣΑ ΚΑΤΑΛΙΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΝ Ο παρ' ολίγον πνιγμός παραμένει μια από τις κυρίαρχες αιτίες παιδιατρικών θανάτων. Αποτελεί το 0,8-6,8%/ /έτος ποσοστό θανάτων ( ΗΠΑ), 500 θάνατοι ανά έτος, οφείλονται σε πνιγμό στην Αυστραλία, 700 στη Βρετανία, στις ΗΠΑ.2'3 Είναι η τρίτη κατά σειρά αιτία «αιφνιδίου» θανάτου παιδιών, ηλικίας μικρότερης των 4 ετών, από ατύχημα. Το οικογενειακό περιβάλλον σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται σε έντονο ψυχολογικό stress (επιβάρυνση από τύψεις, διότι με απλά μέτρα θα μπορούσε να προληφθεί το συμβάν). Περίπου 60% των ατυχημάτων πνιγμονής συμβαίνουν τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ακριβής στατιστική ανάλυση του παρ' ολίγον πνιγμού είναι δύσκολη, γιατί δεν χρειάζονται νοσηλεία όλα τα θύματα, αλλά υπολογίζεται ότι περίπου το 15% των παιδιών ηλικίας έως 12 ετών έχει τουλάχιστον 1 εμπειρία aπειλητικής aσφυξίας. Η έλλειψη επίβλεψης από ενήλικα, η ηλικία (προσχολική ηλικία, εφηβεία), το φύλο (άρρεν>θήλυ), η κοινωνική ομάδα, όπως επίσης και νόσοι του κεντρικού νευρικού συστ1ίματος (π.χ. επιληψία, κινητικές δυσκολίες) και λήψη ψυχοτρόπων ουσιών (π.χ. επιληψία, κινητικές δυσκολίες) και λήψη ψυχοτρόπων ουσιών (οινόπνευμα, φάρμακα ναρκωτικά κ.λ.π.) για μεγάλα παιδιά προδιαθέτουν σε ατυχήματα τύπου πνιγμονής. Προσοχή πρέπει να δίδεται στις ποινικές πράξεις, (τυχόν κακομεταχείριση, πρόθεση φόνου, εγκληματική αμέλεια) οι οποίες αποτελούν το 6% των πνιγμών και παρ' ολίγον πνιγμών, συνήθως ηλικίας μηνών, και το συμβάν αφορά «μπανιέρα» (bathtub drowning), ενώ τα μη βίαια ατυχήματα στην μπανιέρα συμβαίνουν σε παιδιά ηλικίας 7-15 μηνών. Ορ ι σμόι;9,ιι,ι4.ιs,ι6 Πνιγμός ονομάζεται ο θάνατος σε 24 ώρες από ασφυξία, λόγω βύθισης σε νερό ή άλλο υγρό. Και παρ' ο λ ίγ ο ν πν ι γμ ό ς ονομάζεται, ασχέτως έκβασης, όταν το θύμα επιβιώνει πέραν του 24 ωρο από την βύθιση σε νερό. Για πρακτικούς λόγους όλα τα θύματα τα οποία εισάγονται στην μονάδα εντατικής θεραπείας εκλαμβάνονται ως θύματα παρ' ολίγον πνιγμού ασχέτως εάν θα έχουν επιβιώσει 24 ώρες ή όχι. Το 10-15% των περιστατικών πεθαίνουν χωρίς να εισροφήσουν καν νερό στους πνεύμονές τους και η πάθηση χαρακτηρίζεται ως «ξηρός πνιγμός». Ο όρος «δευτερεύων πνιγμός» αφορά την επιβραδυνόμενη έναρξη συμπτωμάτων αναπνευστικής ανεπάρκειας. Η βύθιση στο νερό χαρακτηρίζεται και βάση της θερμοκρασίας ως θερμό (;:::200C). ψυχρό ( <20 C), και πολύ ψυχρό ( 5 C) ατύχημα. Παθο φ υσιολο γ ία9'11'14'15'16 Μετά από τον αρχικό πανικό του θύματος ακολουθούν αυτόματες κινήσεις κολύμβησης με συγκράτηση της αναπνοής και κατάποση μεγάλων ποσοτήτων υγρού. Αμέσως ακολουθεί η εισρόφηση ως αποτέλεσμα εισπνευστικών προσπαθειών. Σπασμοί και σπασμωδικές προσπάθειες προηγούνται του θανάτου απιi ασφυξία. Η μία και μοναδική, μέγιστης προγνωστικ1jς αξίας συνέπεια της καταβύθισης είναι η μειωμένη παροχή οξυγόνου στους ιστούς. Η παθοφυσιολογία των θυμάτων του παρ' ολίγον πνιγμού είναι άμεσα συνδεδεμένη με την γένεση της υποξαιμίας και την επίδρασ1i της σε διάφορες λειτουργίες και όργανα (καρδιοπνευμονικές, νευρολογικές επιπλοκές) (εικόνα 1 ). Όσον αφορά τον «ξηρό πνιγμό» οι ερευνητές υπέθεσαν πως ο αντανακλαστικός λαρυγγόσπασμος δεν αφήνει την είσοδο των υγρών, η υπόθεση αυτή όμως αμφισβητείται διότι με την παρουσία της υποξαιμίας και των έντονων εισπνευστικών προσπαθειών δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί ο λαρυγγόσπασμος. Πιο πιθανόν να οφείλεται σε υπεραερισμό προ της κατάδυσης-καταβύθισης, κατ' επέκταση δε καθυστέρηση της υπερκαπνίας ως κύριο διεγέρτη του αναπνευστικού κέντρου.

2 44 l ΝΑΠΝΕΥΣΊ'l.ΚΟ ΣΥΣΤΙΙΜΑ Δεοπ:ρογενής άπνοια _...,_. Μαζιι.:ή ειcrρ6φηση YΠ"oκ rι rr.viα I / ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ fν vα;ικfι β λάβη 2. Εγκεφαλικό οίδημα - 3. Ελλ:ιιη'ιςαvτορ(!1Jθμιση,. 4. 1' Εvδοκράνια πίιiση i r-π-:α ' - \4111 / r-- ---'(,4.ΣΦΥΞ'ΙΑ Εικ. 1: Παθοψυσιολογία του Παρ' ολίγον Πνιγμού. Ο τύπος του υγρού που έχει εισροφηθεί παίζει σημαντικό ρόλο στην έκβαση του ασθενούς. Το «γλυκό» νερό αποτελεί υποτονικό διάλυμα και απορροφάται ταχύτερα μέσω των κυψελίδων και εισέρχεται στην συστηματική κυκλοφορία, προκαλώντας αυξημένο ενοδοαγγειακό όγκο (μετά από εισρόφηση 11 ml/kg υγρού), αιμαραίωση, διαταραχές ηλεκτρολυτών (με εισρόφηση > 22 ml/kg) και αιμόλυση. Τα περισσότερα θύματα εισροφούν περίπου 3-4 ml/kg βάρους σώματος υγρό. Παλαιότερα διδόταν έμφαση στις διαφορές με το θαλασσινό νερό, αλλά αποδείχτηκε χωρίς ιδιαίτερη κλινική σημασία. Εισροφήσεις της τάξης 1-3 ml/kg σπάνια μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ηλεκτρολυτικές αλλαγές και αυξομείωση ΚΛΟΑ, ενώ προκαλούν σημαντικές αλλαγές στην σχέση αερισμού-αιμάτωσης. Η υπερογκαιμία σπάνια προκαλεί κλινικό πρόβλημα, διότι οι περισσότεροι ασθενείς είναι υποογκαιμικοί λόγω αυξημένης τριχοειδικής διαπερατότητας εξαιτίας της υποξαιμίας και της εκροής πρωτε"ίνούχου διαλύματος στις κυψελίδες. Παθοφυσιολογία αλλοιώσεων στον πνεύμονα Η ανοξία, ο λαρυγγόσπασμος, και η έστω μικρή εισρόφηση υγρών προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση, απόφραξη και σύμπτωση των μικρών αεροφόρων, και εικόνα RDS. Η διαπερατότητα της κυψελιδοτριοειδικής μεμβράνης αυξάνεται με αποτέλεσμα: το πνευμονικό οίδημα, με συνοδό υποξυγοναιμία, υπερκαπνία, μεταβολική και αναπνευστική οξέωση. Η αδρανοποίηση, αραίωση και το ξέπλυμα του επιφανειοδραστικού παράγοντα (surfactant) επιδεινώνει την κατάσταση και προκαλεί ατελεκτασίες με ενδοπνευμονικό shunt συμμετέχοντας έτσι στην δημιουργία του RDS. Εκτός από τη δυσλειτουργία του συστήματος του surfactant, σε περίπτωση υπεροσμωτικού, θαλασσινού νερού υπάρχει άμεση εξοίδηση υγρών στις κυψελίδες. Η πλήρης εκδήλωση της αναπνευστικής ανεπάρκειας εμφανίζεται προοδευτικά μετά από αρκετές ώρες. Το στάδιο αυτό αποκαλείται και ως δευτερογενής πνιγμός, χαρακτηρίζεται δε από απόφραξη κυψελιδικών τριχοειδών, πνευμονικό οίδημα (από το εισροφηθέν υγρό και την εξοίδηση πρωτεϊνούχου διαλύματος), ανωμαλία συστήματος surfactant, βαρότραυμα και shock. Καρδιαγγειακές διαταραχές Η έντονη αστάθεια και η τάση για αρρυθμίες, ταχυκαρδίες είναι αποτέλεσμα της υποξυγοναιμίας, θέτει δε σε κίνδυνο τη ζωή του θύματος. Επίσης συνυπάρχει και ανοξαιμική βλάβη του μυοκαρδίου η οποία μπορεί να προκαλέσει έως και καρδιογενές shock. Η συνυπάρχουσα μεταβολική οξέωση επιφέρει περαιτέρω επιδείνωση στην λειτουργία του μυοκαρδίου προκαλώντας σύσπαση των στεφανιαίων αγγείων, εωσινοφιλία

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 και εστιακές νεκρώσεις των μυοκυττάρων της καρδιάς. Περιγράφεται ως συμπαθητικομιμητική καταιγίδα η υπέρμετρη έκκριση κατεχολαμινών ιδία της νορεπινεφρίyης προκαλώντας αγγειόσπασμο των στεφανιαίων και ισχαιμία του μυοκαρδίου. Ενοχοποιήθηκαν επίσης οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, και το ενδοκυττάριο ασβέστιο στους μηχανισμούς που επιφέρουν τις βλάβες του μυοκαρδίου σε ασθενείς μετά από ΚΑΡΠΑ. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν χαμηλή πίεση επαναπλήρωσης της αριστερής κοιλίας λόγω της μεγάλης διαπερατότητας ιδίως στην πνευμονική κυκλοφορία και της υποογκαιμίας. Νευρολογικές διαταραχές11'1''9'14 Η σοβαρότητα των νευρολογικών συμβαμάτων εξαρτάται από τον χρόνο καταβύθισης, την θερμοκρασία του νερού, τον χρόνο μέχρι την έναρξη της ορθής ΚΑΡΠΑ και της χορήγησης πρώτων βοηθειών. Ο χρόνος παραμονής στο νερό αναφέρεται συν1ίθως λανθασμένα από τους παρευρισκόμενους λόγω συναισθηματική φόρτισης, και ο χρόνος της καρδιακής ασυστολίας δεν μπορεί να διευκρινιστεί άμεσα. Η τρίλεπτη καταβύθιση σε ζεστό νερό είναι ικανή να προκαλέσει απώλεια συνειδήσεως ως επακόλουθο εγκεφαλικής ισχαιμίας. Εάν η καταβύθιση συνεχίζεται, επέρχεται μεγαλύτερη εγκεφαλική δυσλειτουργία. Στο ΗΕΓ διακρίνονται χαμηλά δυναμικά ή ισοπέδωση, (πιθανόν ακόμη η κατάσταση να θεωρείται αναστρέψιμη). Με περαιτέρω ανοξία του εγκεφάλου επέρχεται ο εγκεφαλικός θάνατος. Τα μικρά παιδιά δύνανται να επιβιώσουν από καταβύθιση σε πολύ ψυχρό υγρό, λόγω της «Προστατευτικής» δράσης της υποθερμίας (μειώνεται η κατανάλωση του οξυγόνου). Με την καταβύθιση των μικρών παιδιών σε κρύο νερό ενεργοποιείται το αντανακλαστικό της κατάδυσης με άπνοια, βραδυκαρδία, υπέρταση και παράκαμψη κυκλοφορίας μη ζωτικών οργάνων. Σε αυτ1ίν την περίπτωση μειώνεται ο μεταβολισμός και με την επανακατανομή της κυκλοφορίας του aρτηριακού αίματος προστατεύεται το θύμα από τις νευρολογικές βλάβες (αν και αυτή η προστασία αναφέρεται σποραδικά). Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση φαίνεται ότι η στατιστική ανάλυση του παρ' ολίγον πνιγμού είναι δυσχερέστατη. Η παραμονή στο νερό πέραν του Sλέπτου συνδυάζεται ως επί το πλείστον με σοβαρή νευρολογική υπολειμματικίί βλάβη ή και εγκεφαλικό θάνατο. Μετά από ώρες από το επεισόδιο αναπτύσσεται κυτταροτοξικό εγκεφαλικό οίδημα, λόγω της κυτταρικής βλάβης. Η υποξία και η υπερκαπνία με την σύνολο οξέωση προκαλεί κυτταροτοξικό εγκεφαλικό οίδημα, η παθογένεια του οποίου δεν είναι πλήρως γνωστή. Ερευνητές περιγράφουν ότι οι βλάβες γίνονται κατά την διάρκεια της επαναιμάτωσης λόγω ανώμαλης επανακατανομής της κυκλοφορίας. Στον παθογενετικό μηχανισμό συμπεριλαμβάνεται η αυξημένη ενδοκράνια πίεση, το εγκεφαλικό οίδημα, η αύξηση ενδοκυττάριου ασβεστίου και οι βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Η αξονική τομογραφία είναι παθογνωμονική μετά από 3-7 ημέρες (διάγνωση εγκεφαλικού οιδήματος). Η δε ενδοκράνια πίεση αρχίζει να αυξάνεται επίσης μετά από 72 ώρες. Ο σπασμός των εγκεφαλικών αρτηριών (λόγω εισροής ασβεστίου στο κυτταρόπλασμα των λείων μυ'ίκών ινών) πιθανολογείται ως μηχανισμός εγκεφαλικής ισχαιμίας μετά από ΚΑΡΠΑ στα θύματα πνιγμού. Ο ρόλος του αντανακλαστικού κατάδυσης των θηλαστικών αμφισβητείται στον άνθρωπο και στα νέα παιδιά. Ενώ περιγράφεται αντανακλαστικό άπνοιας και κολύμβησης στα βρέφη έως 8 μηνών. Άλλες εκδηλώσεις Τα περισσότερα παιδιά μετά τον παρ' ολίγον πινγμό, όταν δεν έχει συμβεί εκσεσημασμένη υποξία, παρουσιάζουν καλ1i κλινικ1i κατάσταση και βελτιώνονται ταχύτατα, αναφέρεται σπάνια καθυστερημένη έναρξη σημαντικής πνευμονικής βλάβης σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει και η ομάδα επιζώντων παιδιών, τα οποία έχουν υποστεί βαρειά ανοξία και καρδιακή ανακοπ1ί στον τόπο του ατυχήματος με όλα τα επακόλουθα εγκεφαλικής δυσλειτουργίας-πολυοργανικ1ίς ανεπάρκειας. Αλγόριθμος αντιμετώπισης 9'1 1'14'15'16 Όλοι οι χειρισμοί κατά την διάρκεια της θεραπείας ακολουθούν τους κανόνες διατήρησης ζωτικών λειτουργιών (ABC). Επισημάνσεις: 1. Το παιδί πρέπει να εξεταστεί για συνυπάρχοντα τραύματα όπως ΚΕΚ, θλαστικά τραύματα, αιματώματα. Ιδιαίτερη προσοχ1i πρέπει να δίδεται στα θύματα του παρ' ολίγον πνιγμού στην μπανιέρα, με την υποψία κακοποίησης. 2. Στους εφήβους πρέπει να γίνεται τοξικολογική εξέταση, όπως και έρευνα για τραύματα νωτιαίου μυελού. 3. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ακτινολογική εικόνα δεν συμβαδίζει πάντα με την κλινική βαρύτητα.

4 46 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'ΓΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας Παρακολούθηση 6-12 ώρες Εισαγωγή σε Παιδιατρική ΜΕΘ ενδονοσοκομεια- ή γενική ΜΕΘ κάόλων των ζωτικών παραμέτρων, καρδιοαγγειακό monitoring Ετοιμότητα για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής Υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας (κατά Rogers)1'' Σε περίπτωση: α) Άπνοιας ή κωματώδους κατάστασης (GCS<9) β)οααή γ) Pa02<100 με Fi02::=:40% με κυψελιδοαρτηριακή διαφορά > 150mmHg δ) Αιμοδυναμικής αστάθειας και αυξημένου αναπνευστικού έργου η μηχανική υποστήριξη της ανα - πνοής κρίνεται απαραίτητη. Παιδιά στα οποία καταργήθηκε το αντανακλαστικό του οπισθοφάρυγγα, (το λεγόμενο gag reflex), επίσης πρέπει να διασωληνώνονται. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη εισρόφησης γαστρικού περιεχομένου, διότι οι ανάρροιες είναι συχνές και σχεδόν πάντοτε συνυπάρχει γαστρικός φόρτος λόγω κατάποσης μεγάλης ποσότητς υγρού. Οριακή αναπνευστική λειτουργία με σημαντική εγκεφαλική βλάβη επίσης δεν πρέπει να παρατείνεται με αυτόματη αναπνοή. Οι ασθενείς διασωληνώνονται και τίθενται άμεσα σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Η θετική τελοεκπνευστική πίεση ΡΕΕΡ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας των θυμάτων με αυξημένο shunt, αποδείχτηκε ότι στατιστικά σημαντικά επηρεάζει την επιβίωση. Χρειάζεται ακριβής τιτλοποίηση της ΡΕΕΡ, για να αποφεύγεται η αύξηση ενδοκράνιας πίεσης, η καταστολή της αιμοδυναμικής λειτουργίας και η δημιουργία βαροτραύματος. Εάν το επίπεδο της ΡΕΕΡ υπερβαίνει το mmhg επιβάλλεται ο καθετηριασμός της πνευμονικής αρτηρίας για ορθή παρακολούθηση της παροχής οξυγόνου και των αιμοδυναμικών παραμέτρων. Οι αρχές μηχανικής υποστήριξης είναι όπως και στο RDS. Αντιμικροβιακή θεραπεία Η χρήση προφυλακτικής aντιβιοτικής αγωγής δεν αποδείχτηκε να μειώνει τη νοσηρότητα ή τη θνησιμότητα των θυμάτων του παρ' ολίγον πνιγμού. Η πνευμονία εξ εισροφήσεως πρέπει να αντιμετωπίζεται με το φάσμα αντιβιοτικών που αναφέρεται και στο ανάλογο κεφάλαιο του τεύχους μας. Αιμοδυναμική υποστήριξη Με προσοχή πρέπει να παρακολουθούνται: Οι σφύξεις, η ποιότητα των αφίξεων (γεμάτος ή νηματοειδής σφυγμός), η αρτηριακή πίεση, η μέση πίεση, οι ενδείξεις περιφερικής μικροκυκλοφορίας, όπως επαναπλ11- ρωση τριχοειδών και διούρηση. Επειδή με μειωμένη καρδιακή λειτουργία δεν μπορεί να διατηρηθεί ικανοποιητική εγκεφαλική κυκλοφορία, η διατήρηση επαρκούς ενδοαγγειακού όγκου είναι σημαντικότερη από την αποιδηματική αγωγή. Τα θύματα του παρ' ολίγον πνιγμού συνήθως χρειάζονται έντονη αναπλήρωση όγκου, πολλές φορές και ινότροπη υποστήριξη. Η διατήρηση της αιμοδυναμικής σταθερότητας στα παιδιά είναι δύσκολη, διότι δύναται να συνυπάρχει μειωμένη συσταλτικότητα από θλάση του μυοκαρδίου λόγω βεβιασμένης ΚΑΡΠΑ, όπως επίσης και μειωμένος κατά λεπτό κυκλοφορών όγκος αίματος λόγω απώλειας υγρών στο τρίτο χώρο, και αγγειοκινητικιi κατάρριψη (shock) λόγω ανακατανομής της κυκλοφορίας εξ αιτίας της υποθερμίας. Αντιμετώπιση υποθερμίας Τα παιδιά λόγω της μεγάλης επιφάνειας σώματος σε σχέση με το βάρος τους είναι περισσότερο εκτεθειμένα στην υποθερμία από τους ενήλικες. Τα θύματα με κάτω από 30 C κεντρική θερμοκρασία βρίσκονται σε κώμα, ενώ με θερμοκρασία κάτω των 25 ο C αναμένεται η κοιλιακή μαρμαρυγή. Συνιστάται, η εκτίμηση της νευρολογικής εικόνας του ασθενούς πριν από την επαναθέρμανσή του να μην είναι καθοριστική για την μετέπειτα πορεία του. Προσοχή πρέπει να δίδεται στην αγγειοδιαστολή κατά την διάρκεια της θέρμανσης του σώματος. Η κατάσταση αντιμετωπίζεται πρώτιστα με εσωτερικές μεθόδους (θέρμανση ορών, εισπνεόμενου αέρα, θερμές πλύσεις κύστης, στομάχου, αναφέρεται επίσης περιτοναϊκή πλύση και εξωσωματική κυκλοφορία με σκοπό την αύξηση της κεντρικής θερμοκρασίας) και ταυτόχρονα με εξωτερικές θερμαντικές μεθόδους

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 47 όπως: θερμική κουβέρτα, θερμαντική λάμπα, ζεστά επιθέματα, ζεστό μπάνιο. Πρέπει να αποφεύγεται η υπερθέρμανση, και η δημιουργία εγκαυμάτων. Χορήγηση ενδοαγγειακού όγκου υγρών και ηλεκτρολυτών Θεωρείται σημαντική η συχνή παρακολούθηση των εργαστηριακών δεδομένων (Ht, MCV, Κ, Na, Ca) και των ζωτικών παραμέτρων ΚΦΠ, Μ.Α.Π. ωριαίας διούρησης κλπ) για την εκτίμηση του ισοζυγίου, και της τιμής των ηλεκτρολυτών. Σχεδόν όλα τα είδη παθολογικών αλλοιώσεων απαντώνται, λόγω της δυσανάλογης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης και των αλατοκορτικοειδών. Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην υπερφόρτιση με υγρά. Τυχόν εμφάνιση άποιου διαβήτη αντιμετωπίζεται με συνεχή χορήγηση διαλύματος βαζοπρεσσίνης σε δοσολογία 0,5-10mU/Κg/h. Για αρχική αποκατάσταση όγκου χορηγούνται 20ml/kg κρυσταλλοειδούς ή 10ml/kg κολλοειδούς διαλύματος σε διάστημα λεπτών. Η πρόσθετη χορήγηση υγρών καθοδηγείται βάσει των κλινικών και αιμοδυναμικών παραμέτρων και της ημερήσιας ανάγκης υγρών. με δεδομένο το σωματικό βάρος. Αντιμετώπιση γαστρεντερικών διαταραχών Η μεγάλη ισχαιμία και ανοξία του θύματος οδηγεί σε έντονες αιμορραγικές κενώσεις οι οποίες προμηνύουν κακή πρόγνωση, είναι δε απαγορευτικές της εντερικής σίτισης. Η γαστροοισοφαγική παροχέτευση, και η ελεγχόμενη μέιωση του γαστρικού ph είναι η προτεινόμενη αγωγή. Η σίτιση των παιδιατρικών ασθενών μετά από παρ' ολίγον πνιγμό δεν έχει μελετηθεί πλήρως. Είναι σημαντική η θερμιδική κάλυψη με παρεντερική διατροφή και εντερική κατά προτίμηση εάν είναι δυνατόν βάσει των αρχών της εντερικής και παρεντερικής θρέψης των παιδιών. Αντιμετώπιση νευρολογικών επιπλοκών1"' 9'15 1' Η παρακολούθηση πρέπει να γίνται ανά 24ωρο το ολιγότερο, με εκτίμηση επιπέδου συνείδησης, κινητικών απαντήσεων, τύπου αναπνευστικού ρυθμού, GCS (και να υπάρχει αρχική καταγραφή χρόνου καταβύθισης και χρόνου ΚΑΡΠΑ). Ως πρωταρχική αντιμετώπιση θεωρείται η λεπτομερειακή παρακολούθηση και διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών με καλή ιστική οξυγόνωση και καλή αιματική διήθηση των ιστών. Να υπάρχει έλεγχος και πρό- ληψη των επιληπτικών σπασμών και του πυρετού (είναι πολύ σημαντικό, για τη μείωση της ενδοκράνιας κατανάλωσης οξυγόνου). Ο έλεγχος της ενδοκράνιας πίεσης και η μείωσή της για την πρόληψη του τοξικού εγκεφαλικού οιδήματος είναι επιβεβλημένη. Από τα βιβλιογραφικά δεδομένα φαίνεται ότι η αιματηρή μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης δεν προσέφερε σε αυτήν την ομάδα ασθενών καλύτερη αντιμετώπιση. Η έντονη αποιδηματική αγωγή με υπεραερισμό και μαννιτόλη και μη ταυτόχρονη παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών, του ενδοαγγειακού όγκου και της ιστικής οξυγόνωσης, αυξάνει τα περιστατικά των ασθενών τα οποία εξέρχονται σε απαλική κατάσταση. Δεν υπάρχει επίσης απόδειξη εάν τα κορτικοστεροειδή προλαμβάνουν την ισχαιμική, ανοξική βλάβη. Οι μη επεμβατικές τεχνικές που μειώνουν την ενδοκράνια πίεση αυξάνοντας τη φλεβικ1j εκροή αίματος είναι ενδεδειγμένες. α) Τοποθέτηση της κεφαλής του ασθενή σε 30 ο, β) Αποφυγή των υψηλών μέσων πιέσεων στις αναπνευστικές οδούς. Οι διάφορες μέθοδοι μέιωσης του μεταβολισμού και βελτίωσης της εγκεφαλική λειτουργίας έχουν θέση στην θεραπευτική αγωή όπως: α) Καταστολή με βαρβιτουρικά, β) Αναστολείς ασβεστίου, γ) Υποθερμία και δ) Δεσμευτές ελεύθερων ριζών. Από τα προαναφερόμενα θεραπευτικά μέτρα μόνο τα βαρβιτουρικά έχουν πειραματικά αποδεδειγμένη επίδραση στο μεταβολισμό του εγκεφάλου. Π ρ ό γ νωση Ιι,ι6,Ιs,Ι4,Ι2,6,Ιs Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο παρ' ολίγον πνιγμ6ς έχει 30% θνησιμότητα όσον αφορά τα περιστατικά των ΜΕΘ, και 10-30% των επιβιωσάντων ασθενών έχουν σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Η έκβαση εξαρτάται περισσότερο από τις νευρολογικές βλάβες και λιγότερο από την αναπνευστική ανεπάρκεια. (Παρ' όλες τις προσπάθειες τυποποίησης κανένα από τα συστήματα αυτά δεν συσχετίζεται ικανοποιητικά με την επιβίωση). Για την ποιότητα της επιβίωσης το GCS είναι ο καταλληλότερος δείκτης: Κλίμακα Γλασκώβης άνω των 6 δείχνει γενικώς καλή έκβαση. Ορισμένοι συγγραφείς περιγράφουν έως και 10% επιβίωση με καλή νευρολογική εικόνα παρ' όλη την αρχική αντίθετη εκτίμηση (π.χ. χαλαρή τετραπάρεση).

6 48 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Μσν(}ιW;uρη εξ&ψη ανtαινεοοτηωό ψιθορ.τος 1im.λοκ 1. Πυρετός, 2. Βήχας, 3. Απι'>χρεμψη, 4. Θωpακ:ικό άλγος, 5. Α τελεκτασία, 6. Πνευμονία, 7. Απόστημα Εισρόφηση γαστρικοί> περιεχόμενου (σιωπηλές εισpοψησεις σε ΜΕΘ) :;... Ηαρ'ολiγον πνιyμός: Απώλεια επιφανειοοραστικσι) παρόγονrα, n Διαταραχt) αερίων αίματος,: Υποξiα, οξέωση Η Μηχανικ:ι)uποστήpιξη της αvαπνοι)ς + ΡΕΕΡ

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 49 Απουσία περιφερικών σφύξεων κατά την είσοδο στη ΜΕΘ Ασυστολία κατά την είσοδο στη ΜΕΘ Glasgow Coma Scale (GCS)<4+ανανrίδpαστες κόρες για 24 ώρες στη ΜΕΘ Καταβύθιση > 10 λεmά ή ΚΑΡΠΑ>25 λεmά εάν πρόκεται για>5"c θερμοκρασία νερού ο Ενδείξεις καλής έκβασης Χρόνος παραμονής στο νερό<5 λεmά επίβλεψη και έναρξη Βασικής Υποστήριξης Ζωτικών Λειτουργιών Άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ με διασωλήνωση Χρόνος ΚΑΡΠΑ< 1 Ο λεmά Φλεβοκομβική ταχυκαρδία, αντιδρώσες κόρες στον τόπο του ατυχήματος ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Andήan F., et al: Systemic harmful effect of ingestion of household bleaches. Drug Chemical Toxilcol, : Bandla Η, Davis SH, Hopkins ΝΕ: Lipoid pneumonia: a silent complication of mineral oil aspiration Pediatήcs : Ε Barlett JG: Aspiration Pneumonia. Goldbach et al Nosocomial Infectious diseases 1992, Bless D., Plinkeri Pk: Removal of foreign bodies from the trancheobronchial system in childhood ΗΝΟ 1998, 46: Del Giudice Ε., et al: Gastrointestinal manifestations in children with cerebral palsy. Brain Dev 1999, 21: Dubowitz DJ et al: MR of hypoxic encephalopathy in children after near drowning: correlation with quantative proton MR spectroscopy and cilinical outcome AJNR ΑΜ J Neuroradiol : Elperin ΕΗ, Petro L, Reis ΜΗ: Pulmonary aspiration in mechanically ventilated patients Chest 1994; 105: Fonklalsrud E.W., et al: Antireflux surgery in children under 3 month of age. J. Pediatr Surg. 34: Fuhrmann Zimmermann: Pediatric Critical Care 430, , ,536, , Gibb 's et al: The effectiveness of sodium critrate as an antacid Anaesthesiology 1982, 57: Hazinski M.F.: Pediatric cήtical care 1999, , , Joseph ΜΜ., King WD: Epidemiology of hospitalization for near drowning. South Med. J. 1998, 9: Metrangle S., et al: Eight years' experience witl1 foreign-body aspiration in children: what is really important for a timely diagnosis? J. Pediatr Surg : Nelson's Textbook of Pediatrics 15th edition p , , , , Oh: Pediatric Critical Care p. 128, m Rogers: Pediatήc Intensive Care , Zerella JT at al: Foreign body aspiration in children: value of radiography and complication of bronchoscopy J. Pediatr. Surg : Zuckerman Gb, Gregory Pmm, Santos-Damianί SM: Predictors of death and neurologic impairment in pediatric submersion injuries. The Pediatric Risk ofmortality Score. Pediatr Res :1-10.

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n Κεφάλαιο 6 Προσοµοίωση Αυτό το κεφάλαιο συµπληρώνει το προηγούµενο κεφάλαιο το οποίο αναφερόταν στο πώς µπορεί να γίνει απλός προγραµµατισµός στην R. Θα χρησιµοποιηθούν οι έννοιες του προγραµµατισµού για

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσεως για την υπηρεσία «NT BULK SMS»...3 1. Είσοδος στην Υπηρεσία...3 2. Περιγραφή Λειτουργικών Περιοχών Οθόνης...3 3. Αρχική Σελίδα Υπηρεσίας...4

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα