ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΑΣΗΣ ΨΑΧΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 009 0

2 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΤΡ... 3 ΑΣΚΗΣΗ 1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΗΣΗ : ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ FERRANT ΑΣΚΗΣΗ 3: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ... 1 ΑΣΚΗΣΗ 4: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 4 ΑΣΚΗΣΗ 5: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 8 ΑΣΚΗΣΗ 6: ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 31 ΑΣΚΗΣΗ 7: ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 8: ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ POWER WORLD SMULATOR ΑΣΚΗΣΗ 9: ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο εργαστηριακό μάθημα των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ επιχειρείται η εξοικείωση των σπουδαστών με τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας και της ανάλυσης των ΣΗΕ. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται εξειδικευμένο λογισμικό εξομοίωσης (ΕΜΤΡ, Power World Simulator) με τη βοήθεια του οποίου είναι δυνατή η λεπτομερής ανάλυση ενός ΣΗΕ. Το πρώτο τμήμα του εργαστηρίου αναφέρεται στον υπολογισμό των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών γραμμών μεταφοράς και στη συμπεριφορά τους όταν αυτές λειτουργούν αφόρτιστες και υπό φορτίο. Εξετάζονται επίσης θέματα αντιστάθμισης φορτίου και αύξησης της ικανότητας μεταφοράς μιας γραμμής μεταφοράς με εν σειρά αντιστάθμιση. Το δεύτερο τμήμα αναφέρεται σε υπολογισμούς σε δίκτυα: εξετάζονται θέματα ανάλυσης ροής φορτίου, υπολογισμού βραχυκυκλωμάτων και οικονομικής λειτουργίας ΣΗΕ.

4 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΤΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΤΡ Στην παράγραφο αυτή γίνεται μια περιγραφή του προγράμματος υπολογισμού ταχέων ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων ΕΜΤΡ. Σκοπός της περιγραφής αυτής είναι να γίνει γνωστή και κατανοητή η χρήση του προγράμματος για τους υπολογισμούς των φαινομένων που εμφανίζονται σε ένα ΣΗΕ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στις ιδέες του H.Maier, οι οποίες αναπτύχθηκαν κοντά στο 1970 στο πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης. Με την πάροδο μερικών ετών, οι τελευταίες μεταφυτεύθηκαν στην Αμερική από τον H.Dommel. Το πρόγραμμα αυτό διατίθεται σήμερα από την Αμερικάνικη Εταιρεία Bonneville Power Administration σε εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και σε ηλεκτρικές εταιρείες. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Για την πραγματοποίηση των υπολογισμών γίνεται χρήση των συνεχώς εξελισσόμενων δυνατοτήτων του προγράμματος. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν μοντέλα, με τη μορφή ισοδύναμων κυκλωμάτων, διαφόρων στοιχείων που συναντώνται σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Μερικά από αυτά είναι, 1. Μοντέλα γραμμών μεταφοράς με συγκεντρωμένες παραμέτρους, με κατανεμημένες παραμέτρους, με εξάρτηση και όχι από την συχνότητα.. Μοντέλα μετασχηματιστών. 3. Μοντέλα διακοπτών οι οποίοι μπορεί να είναι ιδανικοί, ντετερμινιστικοί, στοχαστικοί, ανεξάρτητοι, εξαρτημένοι, ελεγχόμενοι πλήρως ή μερικώς κλπ. 4. Μοντέλα γεννητριών που υπακούν στο μοντέλο Park. 5. Μοντέλα μηχανών που μοντελοποιούνται από γενικευμένο μοντέλο μηχανής, όπως είναι οι κινητήρες, μηχανές συνεχούς ρεύματος κλπ. 6. Μοντέλα ιδανικών πηγών τάσεως ή ρεύματος όπως είναι οι βηματικές, οι κρουστικές, οι ημιτονοειδείς κλπ. 7. Μοντέλα αντιστάσεων, πηνίων και πυκνωτών με συγκεντρωμένες παραμέτρους, γραμμικά ή μη γραμμικά κλπ. 8. Μοντέλα φορτίων υπό μορφή αντιστάσεων. 9. Μοντέλα κυκλωμάτων ελέγχου μηχανών, πηγών, διακοπτών, ή συγκεκριμένων χρονομεταβλητών στοιχείων. 10. Μοντέλα υποκυκλωμάτων που μπορεί να πάρουν οποιαδήποτε μορφή από τις προαναφερθείσες. Με βάση αυτά, ο χρήστης κατασκευάζει ένα αρχείο δεδομένων στο οποίο ορίζεται το κύκλωμα που θα εξεταστεί καθώς επίσης και οι άγνωστες μεταβλητές που μπορεί να είναι τάσεις, ρεύματα, ισχύεις, καταστάσεις διακοπτών κλπ. Ακολουθεί η επίλυση του κυκλώματος με την ολοκλήρωση των διαφορικών εξισώσεων που το περιγράφουν και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε ένα αρχείο εξόδου για περαιτέρω επεξεργασία. Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί έμφαση στην δημιουργία αρχείου δεδομένων από σχεδιαστικά πακέτα και στην επεξεργασία του αρχείου εξόδου από πακέτα γραφικών. Σύντομη περιγραφή του προγράμματος και των μοντέλων που χρησιμοποιεί για την παράσταση των διαφόρων στοιχείων ενός ηλεκτρικού δικτύου δίνεται στο παράρτημα Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΤΡ DRAW Το πρόγραμμα ATP Draw είναι ένας γραφικός επεξεργαστής του προγράμματος ΑΤΡ ΕΜΤΡ ο οποίος υλοποιείται στην πλατφόρμα των Windows. Στο πρόγραμμα αυτό, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει το προς εξέταση κύκλωμα κάνοντας χρήση των προκατασκευασμένων στοιχείων του, τα οποία βρίσκονται 3

5 αποθηκευμένα σε ειδικές βιβλιοθήκες του προγράμματος. Στο σχήμα 1 απεικονίζονται τα βασικότερα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο ATP Draw για την δημιουργία ενός κυκλώματος. Εφόσον το κύκλωμα δημιουργηθεί, ο χρήστης πρέπει να θέσει ορισμένες παραμέτρους για την εξομοίωση του όπως για παράδειγμα, τις τιμές των στοιχείων, το χρονικό διάστημα στο οποίο εκτείνεται η εξομοίωση κλπ. Εν συνεχεία το πρόγραμμα εξάγει ένα αρχείο το οποίο χρησιμοποιείται ως είσοδος στο πρόγραμμα ΕΜΤΡ. Στο αρχείο αυτό καταγράφονται και μπορούν να μορφοποιηθούν όλα τα δεδομένα των στοιχείων του εξεταζόμενου δικτύου και η τοπολογία του. Σχήμα 1-Μερικά από τα πιο χρησιμοποιούμενα στοιχεία στο ATP Draw Πέραν αυτής της λειτουργίας, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί άλλους δύο τύπους αρχείων. Το πρώτο αρχείο ονομάζεται circuit file και σ αυτό αποθηκεύονται οι απαραίτητες πληροφορίες του εξεταζόμενου κυκλώματος. Κάνοντας φόρτωση αυτών των αρχείων στο ATP Draw εμφανίζεται γραφικά το εκάστοτε κύκλωμα. Τα αρχεία αυτού του είδους φέρουν την επέκταση.cir που είναι καθοριστική για την ταυτοποίηση τους. Ο δεύτερος τύπος αρχείων ονομάζεται support file και είναι ιδιαιτέρως σημαντικός αφού χαρακτηρίζει οποιοδήποτε στοιχείο χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα. Το τελευταίο καθορίζει τα δεδομένα, τους κόμβους, την απεικόνιση καθώς και το αρχείο βοήθειας οποιουδήποτε στοιχείου ενώ υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας του, μέσα από το ίδιο πρόγραμμα, στις ανάγκες του χρήστη. Μπορεί ακόμη να πραγματοποιηθεί και αλλαγή της γραφικής αναπαράστασης ενός στοιχείου αφού το πρόγραμμα παρέχει ειδικό μορφοποιητή για αυτήν την περίπτωση. Η επέκταση.sup χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει αυτό το είδος αρχείων. Για την πραγματοποίηση της δημιουργίας ενός κυκλώματος ο χρήστης μπορεί να κάνει χρήση των κάτωθι δυνατοτήτων του προγράμματος: Χρήση πάνω από 65 ειδών βασικών στοιχείων και 5 ειδών στοιχείων TACS, ενώ με την παρέμβαση του χρήστη μπορούν να δημιουργηθούν νέα κάνοντας χρήση Models ή της μεθόδου Data Base Modularization. 4

6 Υποστήριξη πολλαπλών βοηθητικών εγγράφων τα οποία επεξηγούν τους πιο βασικούς κανόνες χρήσης του προγράμματος. Χρήση των πιο κλασσικών μεθόδων μορφοποίησης όπως είναι η αντιγραφή, η επικόλληση, η περιστροφή κ.α. Χρήση ειδικού μορφοποιητή για την διαμόρφωση του αρχείου εξόδου ΑΤΡ. Δυνατότητα εξαγωγής του αρχείου σε μορφή bitmap ή metafile. Δυνατότητα ονομασίας των κόμβων του κυκλώματος. Ύπαρξη γραμμής εργαλείων η οποία περιέχει τα πιο χρησιμοποιημένα στοιχεία στο εκάστοτε κύκλωμα. Εκτεταμένη λειτουργία αναίρεσης (Undo) και κατάργησης αυτής (Redo) με πάνω από εκατό βήματα επαναληψιμότητας. Η χρήση των δυνατοτήτων αυτών μπορεί να γίνει μέσω της βασικής γραμμής εργαλείων στο πάνω μέρος της οθόνης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές λειτουργίες κάθε επιλογής της γραμμής εργαλείων. Πίνακας 1 Επεξήγηση βασικών λειτουργιών γραμμής εργαλείων Κυρίως μενού File Edit iew ATP Objects Tools Window Help Περιεχόμενα Φόρτωση και αποθήκευση κυκλωματικών αρχείων, εισαγωγή και εξαγωγή κυκλωματικών αρχείων, δημιουργία αρχείων postscript και Metafile/Bitmap. Μορφοποίηση κυκλωμάτων: Αντιγραφή/Επικόλληση/Διαγραφή/Διπλή εγγραφή, επιλογή και μετακίνηση ετικετών, αντιγραφή γραφικών. Γραμμή εργαλείων, γραμμή κατάστασης και γραμμή σχολίων, ζούμ, ανανέωση, και επιλογές προβολής. Δημιουργία κομβικών ονομάτων, δημιουργία αρχείου ATP, μορφοποίηση αρχείου ATP, ρυθμίσεις αρχείου ATP. Λοιπές μορφοποιήσεις και εκτέλεση των προγραμμάτων ATP. Μορφοποίηση αρχείων υποστήριξης (αρχικές τιμές, ανώτατα και κατώτατα όρια, εικονίδια και αρχεία βοήθειας). Δημιουργία νέων αρχείων υποστήριξης. Μορφοποιητής εικονιδίων, βοήθειας, κειμένου, διάφορες επιλογές. Λειτουργίες των παραθύρων των κυκλωμάτων. Χάρτης παραθύρου. Περί του προγράμματος και αρχεία βοηθείας των Windows. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Η δημιουργία ενός κυκλώματος στο ATP Draw γίνεται σχετικά εύκολη υπόθεση αφού ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να κάνει χρήση ενός αναδυόμενου μενού πατώντας δεξί κλικ σε κενή περιοχή της φόρμας. Το μενού αυτό επιτρέπει, με την χρήση του ποντικιού, την εισαγωγή των στοιχείων και την σύνδεση τους. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η δημιουργία ενός κυκλώματος και το μενού επιλογής των στοιχείων. 5

7 Σχήμα 1-Δημιουργία κυκλώματος στο ATP Draw Μετά την εισαγωγή ενός στοιχείου δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης του, πατώντας και κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού. Η απελευθέρωση του τελευταίου, σε κενό σημείο της φόρμας, μετακινεί οριστικά το στοιχείο στην νέα επιθυμητή θέση. Σε περίπτωση που το στοιχείο μετακινηθεί σε θέση άλλου, τότε το πρόγραμμα προειδοποιεί τον χρήστη για επικάλυψη. Η ίδια διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί για «ομάδα στοιχείων» κατά την οποία γίνεται μετακίνηση πολλών στοιχείων ταυτόχρονα. Η επιλογή αυτών γίνεται κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού σε κενή θέση και τραβώντας τον δείκτη προς τα στοιχεία που θα μετακινηθούν. Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι το μέγεθος ενός κυκλώματος δεν περιορίζεται στα άκρα του παραθύρου της οθόνης. Οι διαστάσεις κάθε φόρμας του προγράμματος αντιστοιχούν σε 5000x5000 pixels κάτι που δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης ενός αρκετά μεγάλου σχεδίου. Για την επίβλεψη αυτού, ο χρήστης μπορεί είτε να κάνει χρήση των ράβδων κυλίσεως στα άκρα του παραθύρου είτε να χρησιμοποιήσει τον «χάρτη» που παρέχεται από το πρόγραμμα για μια συνολική εικόνα. Η σύνδεση των στοιχείων γίνεται με χρήση κόμβων των οποίων η εγκατάσταση γίνεται από το μενού επιλογής του προγράμματος. Έπειτα τα στοιχεία μπορούν να συνδεθούν μέσω των κόμβων, αρκεί ο χρήστης να πατήσει το αριστερό κουμπί του ποντικιού ώστε να συνδεθεί με τον κόμβο του πρώτου στοιχείου, να συνδέσει τη γραμμή με τον κόμβο του επόμενου στοιχείου και να πατήσει πάλι το ίδιο κουμπί για την τελική σύνδεση. Χρησιμοποιώντας το δεξί κουμπί του ποντικιού σε ένα μη επιλεγμένο στοιχείο του κυκλώματος, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δώσει ορισμένα δεδομένα για αυτό. Τα δεδομένα συμπληρώνονται στην καρτέλα Attributes η οποία είναι σχεδόν ίδια για όλα τα στοιχεία. Στη περίπτωση που το στοιχείο είναι μη γραμμικό τότε προστίθεται και μια καρτέλα Characteristic για την συμπλήρωση περαιτέρω πληροφοριών. Στα σχήματα 3 και 4 φαίνονται οι καρτέλες εισαγωγής δεδομένων στο ATP Draw. 6

8 Σχήμα 3-Καρτέλα εισαγωγής δεδομένων στο ATP Draw Σχήμα 4-Καρτέλα εισαγωγής δεδομένων για μη γραμμικά στοιχεία στο ATP Draw ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Με τη δημιουργία του κυκλώματος, ο χρήστης θα πρέπει να σώσει το αρχείο το οποίο δημιούργησε. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από το μενού File της βασικής γραμμής εργαλείων και έπειτα από την επιλογή Save. Αν το κύκλωμα δεν έχει «σωθεί» στο παρελθόν θα εμφανιστεί ένα παράθυρο Save As στο οποίο μπορεί να καθοριστεί το όνομα του αρχείου καθώς και η τοποθεσία στην οποία θα αποθηκευτεί. Τονίζεται ότι, στο όνομα θα προστεθεί και η επέκταση.cir που είναι ο τύπος του αρχείου. Με την αποθήκευση του αρχείου, ο χρήστης οδηγείται και πάλι στην φόρμα του προγράμματος η οποία στην 7

9 κορυφή της γράφει πλέον το όνομα που δόθηκε κατά την αποθήκευση. Τότε αν πατηθεί ο συνδυασμός των πλήκτρων Ctrl+S ή το εικονίδιο της δισκέτας στη γραμμή εργαλείων, το αρχείο σώζεται αυτόματα. ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΤΡ Για την εξομοίωση ενός κυκλώματος απαιτείται το αρχείο ΑΤΡ το οποίο δημιουργείται από το μενού ΑΤΡ και από την επιλογή Make File. Πριν όμως πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει πρώτα να οριστούν οι παράμετροι της εξομοίωσης. Ο ορισμός πραγματοποιείται μέσω της επιλογής Settings από το μενού ATP. Οι πιο βασικές παράμετροι για την εξομοίωση απεικονίζονται στην καρτέλα Simulation και αναφέρονται στον χρόνο και στον τύπο της εξομοίωσης. Στις υπόλοιπες απεικονίζονται ρυθμίσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων όπως η συχνότητα βημάτων της εξομοίωσης. Το σχήμα 5 απεικονίζει την καρτέλα ρυθμίσεων. Σχήμα 5-Καρτέλα παραμέτρων εξομοίωσης Οι αλλαγές που θα συμβούν στις παραμέτρους της εξομοίωσης αποθηκεύονται μαζί με το κυκλωματικό διάγραμμα, κάτι που σημαίνει ότι σε κάθε αλλαγή αυτών καλό θα ήταν να γίνεται αποθήκευση του έργου. Εφόσον γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την επιλογή Make File. Η τελευταία ξεκινά μια διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται εξέταση του κυκλώματος για τυχόν λάθη ενώ ταυτόχρονα δίνονται ονόματα στους κόμβους του κυκλώματος. Το επόμενο βήμα είναι η εμφάνιση ενός παραθύρου αποθήκευσης στο οποίο ο χρήστης πρέπει να αποθηκεύσει το αρχείο.atp δίνοντας του ένα όνομα και καθορίζοντας και την θέση. Για λόγους απλοποίησης συνίσταται να δίνεται η ίδια ονομασία με το κυκλωματικό αρχείο, μόνο που αυτή τη φορά στο αρχείο θα εμπεριέχεται η επέκταση.atp για τον καθορισμό του. Το αρχείο.atp που θα δημιουργηθεί θα έχει τη μορφή του σχήματος 6. Το αρχείο αυτό μπορεί να τροποποιηθεί ή να απεικονισθεί μέσω της επιλογής Edit File από το μενού ATP. 8

10 Σχήμα 6-Μορφή του αρχείου.atp 9

11 ΑΣΚΗΣΗ 1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΥΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μια γραμμή μεταφοράς αποτελείται από αγωγούς φάσεων, μονωτήρες και αγωγούς προστασίας. Οι αγωγοί φάσεων αναρτώνται από πύργους, οι οποίοι είναι απλού ή διπλού κυκλώματος. Η μορφή των πύργων παρουσιάζεται στο σχήμα 1. Σχήμα 1: τύποι πύργων γραμμών μεταφοράς ΑΓΩΓΟΙ Το πρώτο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των αγωγών φάσεων των γραμμών μεταφοράς (Γ.Μ.) ήταν ο χαλκός, λόγω της μεγάλης ειδικής αγωγιμότητας που παρουσιάζει. Σταδιακά όμως έδωσε τη θέση του στο αλουμίνιο λόγω του ότι για την ίδια αντίσταση, οι αγωγοί αλουμινίου είναι πολύ φθηνότεροι και ελαφρότεροι από τους αγωγούς χαλκού. Το γεγονός ότι ένας αγωγός αλουμινίου έχει μεγαλύτερη διατομή από έναν αγωγό χαλκού ίδιας αντίστασης αποτελεί ένα επί πλέον πλεονέκτημα: η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αναπτύσσεται γύρω από τον αγωγό αλουμινίου είναι μικρότερη από ότι γύρω από τον αγωγό χαλκού. Έτσι, η τάση για σχηματισμό κορώνα η οποία είναι ένα ανεπιθύμητο φαινόμενο (προκαλεί απώλειες ισχύος, ραδιοφωνικές παρεμβολές κλπ) γύρω από τον αγωγό αλουμινίου είναι μικρότερη. 10

12 Οι συμβολισμοί για τα διάφορα είδη αγωγών αλουμινίου που χρησιμοποιούνται είναι οι πιο κάτω: Τύπος Περιγραφή AAC Αγωγοί αλουμινίου AAAC Αγωγοί κραμάτων αλουμινίου ACSR Αγωγοί αλουμινίου, ενίσχυση χάλυβα ACAR Αγωγοί αλουμινίου, ενίσχυση κράματος Οι αγωγοί αυτοί αποτελούνται από επάλληλες στρώσεις συνεστραμμένων συρμάτων έτσι ώστε η εσωτερική διάμετρος μίας στρώσης να είναι ίση με την εξωτερική της προηγούμενης. Η διάταξη αυτού του είδους εξασφαλίζει ελαστικότητα ακόμα και σε μεγάλες διατομές αγωγών. Ο συνηθέστερος τύπος αγωγών, τουλάχιστον στον Ελληνικό χώρο, είναι ο ACSR. Στο σχήμα παρουσιάζεται η μορφή ενός τυπικού ACSR αγωγού με 7 κλάδους χάλυβα και 4 κλάδους αλουμινίου. Ο αγωγός χαρακτηρίζεται σαν 4Al/7St, ή απλά 4/7. Χρησιμοποιώντας διαφορετικούς συνδυασμούς χάλυβα και αλουμινίου είναι δυνατόν να επιτευχθούν διάφορα χαρακτηριστικά (μηχανική αντοχή, ικανότητα μεταφοράς ρεύματος, μέγεθος αγωγού). Σχήμα : Μορφή αγωγού ACSR ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αντίσταση γραμμής ρ: ειδική αντίσταση l: μήκος γραμμής S: διατομή αγωγού Η ειδική αντίσταση μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία: Για το αλουμίνιο,. και Τ 0 =8.1 Η αντίσταση που παρουσιάζει ο αγωγός σε εναλλασσόμενο ρεύμα είναι μεγαλύτερη λόγω του επιδερμικού φαινομένου (επαύξηση της τάξης του 3 5%). Σε συνεστραμμένους αγωγούς, επειδή οι κλώνοι που τους αποτελούν περιελίσσονται γύρω από ένα κεντρικό αγωγό, το μήκος των κλώνων είναι μεγαλύτερο από το συνολικό μήκος του αγωγού, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη τιμή αντίστασης (επαύξηση της τάξης του 1 %). Επαγωγή και χωρητικότητα γραμμής Τα στοιχεία αυτά εξαρτώνται όχι μόνο από τον τύπο του αγωγού φάσης αλλά και από τις σχετικές θέσεις των αγωγών φάσεων μεταξύ τους, την απόστασή τους από το έδαφος και τους αγωγούς προστασίας, στοιχεία που καθορίζουν τη γεωμετρία της γραμμής. 11

13 Γραμμές με ισαπέχοντες αγωγούς φάσεων D D D Επαγωγή Χωρητικότητα Όπου r η ακτίνα του αγωγού φάσης, D η απόσταση μεταξύ των αγωγών και η μέση γεωμετρική ακτίνα του αγωγού, /. Γραμμές με αντιμετάθεση φάσεων 1 3 Επαγωγή Χωρητικότητα Όπου r η ακτίνα του αγωγού φάσης, D 1, D 3, D 31 οι αποστάσεις μεταξύ των πιθανών θέσεων κάθε αγωγού φάσης, η μέση γεωμετρική απόσταση των αγωγών και η μέση γεωμετρική ακτίνα του αγωγού, /. Στην περίπτωση γραμμών με αγωγούς δέσμης στις παραπάνω σχέσεις, στη θέση των r και χρησιμοποιείται η μέση γεωμετρική ακτίνα της δέσμης αγωγών που αποτελεί την κάθε φάση,. Για δίδυμους αγωγούς φάσης,, ενώ για τρίδυμους αγωγούς φάσης,, όπου r η ακτίνα κάθε αγωγού της δέσμης και d μεταξύ τους απόσταση. ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Προκειμένου να είναι δυνατή η ανάλυση των ενεργειακών συστημάτων είναι απαραίτητη η ύπαρξη ισοδύναμων κυκλωμάτων για κάθε ένα από τα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται (γεννήτριες, μετασχηματιστές, γραμμές μεταφοράς κ.λ.π.). Βασική παράμετρος για την επιλογή του κατάλληλου ισοδύναμου για μια Γ.Μ. αποτελεί το μήκος της που καθορίζει το μέγεθος της χωρητικής της αντίδρασης, το μέγεθος δηλαδή των απωλειών ρεύματος προς τη γή. Για γραμμές μήκους μικρότερου των 80km, οι απώλειες ρεύματος είναι αμελητέες και έτσι δεν είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η επίδραση της χωρητικότητας της γραμμής. Οι γραμμές αυτές ονομάζονται γραμμές μικρού μήκους. Γραμμές μήκους μεταξύ 80 και 40 km, χαρακτηρίζονται σαν γραμμές μέσου μήκους. Η χωρητικότητα των γραμμών αυτών είναι σημαντική και δεν μπορεί να αμεληθεί η επίδρασή της. Γραμμές μήκους μεγαλυτέρου των 40km χαρακτηρίζονται σαν γραμμές μεγάλου μήκους και απαιτούν ιδιαίτερη αντιμετώπιση. 1

14 ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Οπως ήδη αναφέρθηκε, στις γραμμές μικρού μήκους η επίδραση της χωρητικότητας είναι αμελητέα. Το ισοδύναμο κύκλωμα λοιπόν θα περιλαμβάνει μόνο την αντίσταση και την επαγωγική αντίδραση της γραμμής. ~ U S Z = R + jx U R U S = U R + Z Σχήμα 3: Ισοδύναμο γραμμής μικρού μήκους ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΣΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Για τις γραμμές μέσου μήκους το ισοδύναμο τροποποιείται κατάλληλα ώστε να περιλαμβάνει και τη χωρητικότητα της γραμμής. Ανάλογα με τις ανάγκες είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα πιο κάτω ισοδύναμα. π ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Στο ισοδύναμο αυτό θεωρείται ότι η χωρητικότητα της γραμμής ισοκατανέμεται στα δύο άκρα της. Για απλοποίηση, αντί της χωρητικής αντίδρασης χρησιμοποιείται η εγκάρσια αγωγιμότητα της γραμμής. S 1 Z = R + jx 3 R U S U R Σχήμα 4: π ισοδύναμο Θεωρώντας γνωστά τα μεγέθη της εξόδου (U R, R ), υπολογίζουμε τα μεγέθη της εισόδου (U S, S ). U S S Z = + 1 U = U R R Z τ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ + R + Z Z 1+ R Στο ισοδύναμο αυτό θεωρείται ότι η αντίδραση της γραμμής ισοκατανέμεται στα δύο άκρα της, ενώ η χωρητικότητα είναι συγκεντρωμένη στο μέσο της. Για απλοποίηση, αντί της χωρητικής αντίδρασης χρησιμοποιείται η εγκάρσια αγωγιμότητα της γραμμής. 13

15 U S S 1 R Z Z U R Σχήμα 5: τ ισοδύναμο Οπως και προηγουμένως, υπολογίζουμε τα μεγέθη της εισόδου συναρτήσει των μεγεθών της εξόδου. U S S Z = 1 + = U R U R Z Z R ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Z R Γραμμές αυτού του είδους δεν μπορούν να αναπαρασταθούν με τη χρήση συγκεντρωμένων παραμέτρων. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι κάθε στοιχειώδες τμήμα της γραμμής παρουσιάζει αντίσταση και επαγωγική και χωρητική αντίδραση. +ΔΙ γεννήτρια S + Δ R φορτίο Δx Σχήμα 6: Γραμμή μεγάλου μήκους x Η τάση και το ρεύμα σε οποιοδήποτε σημείο, x, της γραμμής υπολογίζονται από τις ακόλουθες σχέσεις: U = U cosh( γ x) + Z sinh( γ x) R U R = R cosh( γ x) + sinh( γ x) Z C R C Z όπου Z C = η χαρακτηριστική αντίδραση της γραμμής και γ = z y το μέτρο μεταφοράς με z και y την ανά μονάδα μήκους αντίδραση και εγκάρσια αγωγιμότητα της γραμμής αντίστοιχα. 14

16 ΔΕΔΟΜΕΝΑ Α. ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΓΩΝ ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Τύπος πύργου S7 G7 R7 T7 Z7 Ποσοστό χρήσης 50% 5% 1% 10% 3% (μέσο άνοιγμα μεταξύ πύργων 350m) B. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΓΩΓΩΝ ΦΑΣΕΩΝ Stranding Number & Diameter (nches) Diameter (nches) Weight Code Word Size AWG or Kcmil Aluminum Steel Complete Diameter Steel Core Rated Strength (Lbs.) Total Aluminum Steel REDBRD x x ,196 0, TOWHEE x x ,175 0, RAL x x ,165 0, CARDNAL x x ,196 0, Βέλος κάμψης 10.8m Size & Stranding Resistance AC 60HZ Code Word AWG Kcmil or Stranding DC (OHMS/ C Capacitive (Megohms Ohms1000 Ft.) nductive Ohms/1000 Ft. REDBRD 954 4\7 0,0179 0,0186 0,004 0,01 0,47 0,074 TOWHEE \7 0,018 0,0188 0,005 0,03 0,473 0,0745 RAL \7 0,018 0,0188 0,006 0,03 0,474 0,0748 CARDNAL \7 0,0179 0,0186 0,005 0,0 0,47 0,0757 (τρείς υποαγωγοί ανά φάση, διατεταγμένοι στις κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 35cm) Γ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εξωτερική διάμετρος 1.6 mm, αντίσταση.875ω/km, βέλος κάμψης 8 m 15

17 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ «ΜΕΣΟΥ» ΠΥΡΓΟΥ τύπος πύργου ποσοστό χρήσης ύψος ανάρτησης αγωγών φάσης οριζόντια απόσταση αγωγών φάσης ύψος ανάρτησης αγωγών προστασίας οριζόντια απόσταση αγωγών προστασίας S7 50 0,650 8,500 7,750 1,000 G7 5 0,650 8,500 7,750 1,000 R7 1 0,650 10,300 8,800 14,00 T7 10 0,650 10,150 7,150 14,400 Z7 3 0,650 10,300 7,050 14,600 "ΜΕΣΟΣ" 0,650 8,935 7,795 1,58 Β. ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ LCC ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ATP 16

18 17

19 ΑΣΚΗΣΗ : ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ FERRANT 1. Θεωρητικό υπόβαθρο Σε γραμμές μεγάλου μήκους που λειτουργούν αφόρτιστες, το μόνο ρεύμα που διαρρέει τους αγωγούς φάσεων της γραμμής είναι αυτό που απαιτείται για τη φόρτιση των χωρητικοτήτων της γραμμής. Στην περίπτωση αυτή, η τάση στο τέλος της γραμμής είναι δυνατόν να υπερβαίνει την τάση στην αρχή της γραμμής. Χρησιμοποιώντας το π ισοδύναμο της γραμμής και το διανυσματικό διάγραμμα του σχήματος 1, είναι εύκολο να διαπιστωθεί η αύξηση της τάσης στο ανοικτό άκρο της γραμμής. Ι C C R jx C Ι C s j c X c R r Σχήμα 1: π ισοδύναμο και διανυσματικό διάγραμμα γραμμής Οι εγκάρσιες χωρητικότητες βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος της γραμμής και τα ρεύματα που τις διαρρέουν εξαρτώνται από την τάση αναχωρήσεως και την τάση αφίξεως. Το ρεύμα που διαρρέει την γραμμή εξαιτίας των χωρητικοτήτων αυτών προπορεύεται της τάσεως και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανύψωση της τάσεως που μεταφέρει η γραμμή. Οι εγκάρσιες χωρητικότητες στην αρχή και στο τέλος της γραμμής παράγουν άεργη ισχύ που ξεπερνάει εκείνη που καταναλώνεται από την επαγωγή σειράς. Επομένως σε γραμμές μεγάλου μήκους όταν λειτουργούν με ανοικτό το ένα άκρο τους, ή με πολύ χαμηλό φορτίο παρουσιάζεται ανύψωση της τάσεως της γραμμής που είναι γνωστή ως φαινόμενο Ferranti.. Διεξαγωγή της Άσκησης. Η μελέτη του φαινομένου Ferranti πραγματοποιείται σε γραμμή μεταφοράς 400k απλού κυκλώματος με τρίδυμους αγωγούς φάσης, της οποίας τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά δίνονται στον πίνακα Ι. Για τη μοντελοποίηση της γραμμής χρησιμοποιείται το πρόγραμμα ΑΤΡ. Το ισοδύναμο κύκλωμα της γραμμής παρουσιάζεται στο σχήμα. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ B'B'B'/400 R1 X1 B1 0,0070 (Ω/Km) 0,640 (Ω/Km) R0 X0 B0 0,9980 (Ω/Km) 1,0680 (Ω/Km) 4,05600 (μmho/km),69900 (μmho/km) (B1 B0)/3 0,4533 (μmho/km) 18

20 3.3E5L E5L L89.98 PE RPHASA 3.3E5L E5L-10. SRC 66.59L -30. RPHASB 3.3E5L E5L L-150. RPHASC Σχήμα : Ισοδύναμο γραμμής.1. Χρησιμοποιείστε το πρόγραμμα Atpdraw και ανοίξτε το αρχείο bbb400line_100km.acp που βρίσκεται στο folder c:\power_systems\ferranti... Εκτελέστε το πρόγραμμα ΑΤΡ και στη συνέχεια με τη βοήθεια των μετρητικών διατάξεων μετρήστε την τάση εξόδου της γραμμής καθώς και το ρεύμα που διαρρέει τη γραμμή. Καταχωρήστε τα αποτελέσματα στον πίνακα ΙΙ.3. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του πίνακα Ι, προσαρμόστε τις τιμές των στοιχείων του ισοδυνάμου κυκλώματος της γραμμής ώστε το μήκος της να γίνει 00km, 300km και 400km. Για κάθε μήκος γραμμής να επαναλάβετε τις μετρήσεις της παραγράφου. και να καταχωρήσετε τα αποτελέσματα στον πίνακα ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ ΦΑΣΙΚΗ ΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΦΑΣΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 100 km 00 km 300 km 400 km ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ , , ,6 ΕΞΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΑΣΙΚΗ ΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΦΑΣΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΛΑΤΟΣ ΡΕΥΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΝΕΡΓΟΣ 19

21 3. Επεξεργασία μετρήσεων 3.1. Με βάση τις μετρήσεις που πραγματοποιήσατε, να κατασκευάσετε το διάγραμμα του λόγου της τάσης εξόδου προς την τάση εισόδου της γραμμής συναρτήσει του μήκους της. 3.. Για κάθε μήκος γραμμής να υπολογίσετε: Το ρεύμα που απορροφά η χωρητικότητα εισόδου της γραμμής, C Το ρεύμα που απορροφά η χωρητικότητα εξόδου της γραμμής, C Την άεργο ισχύ που παράγεται από τη χωρητικότητα εισόδου της γραμμής, Q C Την άεργο ισχύ που παράγεται από τη χωρητικότητα εξόδου της γραμμής, Q C Τη συνολική άεργο ισχύ που παράγεται από τη γραμμή, Q C Την άεργο ισχύ που καταναλώνεται από τη γραμμή, Q L Την πραγματική ισχύ που καταναλώνεται από τη γραμμή, P Καταχωρήστε τα αποτελέσματα των υπολογισμών σας στον πίνακα ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ C1 (A) ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 100 km 00 km 300 km 400 km C (A) Q C1 (Ar) Q C (Ar) Q C (Ar) Q L (Ar) P (W) 3.3. Να κατασκευάσετε το διανυσματικό διάγραμμα της γραμμής για μήκος γραμμής 400km Σχολιάστε τα αποτελέσματά σας. 0

22 ΑΣΚΗΣΗΗ 3: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ - 1. Θεωρητικό υπόβαθρο Το ισοδύναμο κύκλωμα της γραμμής μέσου μήκους με ωμικό φορτίο έχει τη μορφή: Σχήμα 1: Ισοδύναμο κύκλωμα της γραμμής μέσου μήκους με ωμικό φορτίο Εφ όσον το φορτίο είναι ωμικό το U και το είναι συμφασικά. Το ρεύμα του πυκνωτή εξόδου ο ο προηγείται της τάσεως εξόδου κατά 90 μοίρες, μαζί δε με το ρεύμα Ι παράγουν το ρεύμα Ι L όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. " C Η πτώση τάσης στην ωμική αντίσταση της γραμμής είναι και είναι διάνυσμα παράλληλο προς το ρεύμα L. Η πτώση τάσης στην επαγωγική αντίδραση της γραμμής είναι jx L L και προηγείται 90 μοίρες του διανύσματος της πτώσης τάσης στην ωμική αντίσταση της γραμμής. L R L Σχήμα : Διανυσματικό διάγραμμα γραμμής μέσου μήκους με ωμικό φορτίο 1

23 . Διεξαγωγή της Άσκησης. Για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς γραμμής υπό φορτίο χρησιμοποιείται γραμμή μεταφοράς 150k απλού κυκλώματος με αγωγούς φάσης MCM, της οποίας τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά δίνονται στον πίνακα Ι. Για τη μοντελοποίηση της γραμμής χρησιμοποιείται το πρόγραμμα ΑΤΡ. Το ισοδύναμο κύκλωμα της γραμμής παρουσιάζεται στο σχήμα 3. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ E/150 R1 X1 B1 0,18310 (Ω/Km) 0,4458 (Ω/Km),5840 (μmho/km) R0 X0 B0 (B1 B0)/3 0,4397 (Ω/Km) 1,360 (Ω/Km) 1,970 (μmho/km) 0,040 (μmho/km) 1.E5L E5L L L-8.89 PE 1.E5L E5L L L E5L E5L L L111.1 Σχήμα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα της γραμμής Χρησιμοποιείστε το πρόγραμμα Atpdraw και ανοίξτε το αρχείο e150line_100km.acp που βρίσκεται στο folder c:\power_systems \loaded_line\resistive_load. Για κάθε μία από τις τιμές φορτίου στον πίνακα ΙΙ, εκτελέστε το πρόγραμμα ΑΤΡ και στη συνέχεια με τη βοήθεια των μετρητικών διατάξεων μετρήστε το ρεύμα εισόδου της γραμμής, το ρεύμα που διαρρέει την εν σειρά αντίδραση της γραμμής, την τάση εξόδου της γραμμής, καθώς και το ρεύμα εξόδου της γραμμής. Καταχωρήστε τα αποτελέσματα στον πίνακα ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Φορτίο R [Ω] 50,00 Τάση Us [κ] Εισόδου Ρεύμα s [Α] Εισόδου Ρεύμα L [Α] γραμμής Τάση Ur [k] Εξόδου Ρεύμα r [Α] Εξόδου 750,00 450,00 375,00 50,00 5,00

24 3. Επεξεργασία μετρήσεων 3.1. Υπολογίστε την ονομαστική ισχύ του φορτίου που αντιστοιχεί σε κάθε τιμή αντίστασης. 3.. Για κάθε φορτίο υπολογίστε την πραγματική ισχύ, την άεργο ισχύ και το συντελεστή ισχύος στην είσοδο της γραμμής, την πραγματική ισχύ στην έξοδο της γραμμής και τις απώλειες πραγματικής ισχύος της γραμμής. Καταχωρήστε τα αποτελέσματα στον πίνακα ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Φορτίο R [Ω] Πραγματική Ισχύς Εισόδου Ps [MW] Αεργος Ισχύς Εισόδου Qs [ΜAr] Συντελεστής Ισχύος Εισόδου cosφs Πραγματική Ισχύς Εξόδου Pr [MW} Απώλειες Ισχύος PL [MW] πραγματικής Γραμμής 50,00 750,00 450,00 375,00 50,00 5, Να κατασκευάσετε το διάγραμμα του λόγου της τάσης εξόδου προς την τάση εισόδου της γραμμής συναρτήσει του ονομαστικού φορτίου που τροφοδοτεί η γραμμή Να κατασκευάσετε το διάγραμμα των απωλειών πραγματικής ισχύος της γραμμής συναρτήσει του ονομαστικού φορτίου που τροφοδοτεί η γραμμή Να κατασκευάσετε το διανυσματικό διάγραμμα της γραμμής για αντιστάσεις φορτίου 50Ω και 5Ω. Σχολιάστε τα αποτελέσματά σας. 3

25 ΑΣΚΗΣΗΗ 4: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ-ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 1. Θεωρητικό υπόβαθρο Το ισοδύναμο κύκλωμα της γραμμής μέσου μήκους με ωμικό επαγωγικό φορτίο έχει τη μορφή: : Σχήμα 1: Ισοδύναμο κύκλωμα της γραμμής μέσου μήκους με ωμικό επαγωγικό φορτίο Εφ όσον το φορτίο είναι ωμικό επαγωγικό, η τάση U θα προηγείται του ρεύματος. Το ρεύμα '' C στον πυκνωτή εξόδου προηγείται της τάσεως εξόδου U κατά 90 μοίρες, μαζί δε με το ρεύμα παράγουν το ρεύμα L. Η πτώση τάσης στην ωμική αντίσταση της γραμμής είναι L R L και είναι διάνυσμα παράλληλο προς το L. Η πτώση τάσης στην επαγωγική αντίδραση της γραμμής είναι jx κα L L αι προηγείται 90 μοίρες του διανύσματος της πτώσης τάσης στην ωμική αντίσταση της γραμμής. U 1 U ΔU Ι L jx L Ι L R L Ι L Σχήμα : Διανυσματικό διάγραμμα γραμμής μέσου μήκους με ωμικό επαγωγικό φορτίο. Διεξαγωγή της Άσκησης. Για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς γραμμής υπό φορτίο χρησιμοποιείται γραμμή μεταφοράς 150k απλού κυκλώματος με αγωγούς φάσης MCM, της οποίας τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά δίνονται στον πίνακα Ι. Για τη μοντελοποίηση της γραμμής χρησιμοποιείται το πρόγραμμα ΑΤΡ. Το ισοδύναμο κύκλωμα της γραμμής παρουσιάζεται στο σχήμα 3. 4

26 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ E/150 R1 X1 B1 0,18310 (Ω/Km) 0,4458 (Ω/Km),5840 (μmho/km) R0 X0 B0 (B1 B0)/3 0,4397 (Ω/Km) 1,360 (Ω/Km) 1,970 (μmho/km) 0,040 (μmho/km) 1.3E5L E5L L L-1.9 PE RPHASA 1.3E5L E5L-11. SRC 44.94L L-14. RPHASB 1.3E5L E5L L L98.11 RPHASC Σχήμα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα της γραμμής Χρησιμοποιείστε το πρόγραμμα Atpdraw και ανοίξτε το αρχείο e150line_100km.acp που βρίσκεται στο folder c:\power_systems \loaded_line\inductive_load. Για κάθε μία από τις τιμές φορτίου στους πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ, εκτελέστε το πρόγραμμα ΑΤΡ και στη συνέχεια με τη βοήθεια των μετρητικών διατάξεων μετρήστε το ρεύμα εισόδου της γραμμής, το ρεύμα που διαρρέει την εν σειρά αντίδραση της γραμμής, την τάση εξόδου της γραμμής, καθώς και το ρεύμα εξόδου της γραμμής. Καταχωρήστε τα αποτελέσματα στους αντίστοιχους πίνακες. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Φορτίο R [Ω] X [Ω] Τάση Εισόδου Us [κ] Ρεύμα s [Α] Εισόδου Ρεύμα L [Α] γραμμής Τάση Ur [k] Εξόδου Ρεύμα r [Α] Εξόδου

27 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Φορτίο R [Ω] X [Ω] Τάση Εισόδου Us [κ] Ρεύμα s [Α] Εισόδου Ρεύμα L [Α] γραμμής Τάση Ur [k] Εξόδου Ρεύμα r [Α] Εξόδου Επεξεργασία μετρήσεων 3.1. Υπολογίστε την ονομαστική ισχύ και το συντελεστή ισχύος του φορτίου που αντιστοιχεί σε κάθε τιμή αντίδρασης φορτίου. 3.. Για κάθε φορτίο υπολογίστε την πραγματική ισχύ, την άεργο ισχύ και το συντελεστή ισχύος στην είσοδο της γραμμής, την πραγματική ισχύ στην έξοδο της γραμμής και τις απώλειες πραγματικής ισχύος της γραμμής. Καταχωρήστε τα αποτελέσματα στον πίνακα Ι Να κατασκευάσετε το διάγραμμα του λόγου της τάσης εξόδου προς την τάση εισόδου της γραμμής συναρτήσει του ονομαστικού φορτίου που τροφοδοτεί η γραμμή Να κατασκευάσετε το διάγραμμα των απωλειών πραγματικής ισχύος της γραμμής συναρτήσει του ονομαστικού φορτίου που τροφοδοτεί η γραμμή Να κατασκευάσετε το διανυσματικό διάγραμμα της γραμμής για φορτίο (180+j135)Ω Σχολιάστε τα αποτελέσματά σας 6

28 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Φορτίο R [Ω] X [Ω] Πραγματική Ισχύς Εισόδου Ps [MW] Αεργος Ισχύς Εισόδου Qs [ΜAr] Συντελεστής Ισχύος Εισόδου cosφs Πραγματική Ισχύς Εξόδου Pr [MW} Αεργος Ισχύς Εξόδου Qr [ΜAr] Συντελεστής Ισχύος Εξόδου cosφr Απώλειες πραγματικής Ισχύος Γραμμής PL [MW]

29 ΑΣΚΗΣΗΗ 5: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ-ΧΩΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 1. Θεωρητικό υπόβαθρο Το ισοδύναμο κύκλωμα της γραμμής μέσου μήκους με ωμικό χωρητικό φορτίο έχει τη μορφή: Σχήμα 1: Ισοδύναμο κύκλωμα της γραμμής μέσου μήκους με ωμικό χωρητικό φορτίοο Εφ όσον το φορτίο είναι ωμικό χωρητικό, η τάση U θα έπεται του ρεύματος. Το ρεύμα '' C στον πυκνωτή εξόδου προηγείται της τάσεως εξόδου U κατά 90 μοίρες, μαζί δε με το ρεύμα παράγουν το ρεύμα όπως φαίνεται στο παρακάτω διανυσματικό διάγραμμα. Η πτώση τάσης στην ωμική αντίσταση L της γραμμής είναι LR L και είναι διάνυσμα παράλληλο προς το. Η πτώση L τάσης στην επαγωγική αντίδραση της γραμμής είναι L jx L και προηγείται 90 μοίρες του διανύσματος της πτώσης τάσης στην ωμική αντίσταση της γραμμής. δ Σχήμα : Διανυσματικό διάγραμμα γραμμής μέσου μήκους με ωμικό χωρητικό φορτίο 8

30 . Διεξαγωγή της Άσκησης. Για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς γραμμής υπό φορτίο χρησιμοποιείται γραμμή μεταφοράς 150k απλού κυκλώματος με αγωγούς φάσης MCM, της οποίας τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά δίνονται στον πίνακα Ι. Για τη μοντελοποίηση της γραμμής χρησιμοποιείται το πρόγραμμα ΑΤΡ. Το ισοδύναμο κύκλωμα της γραμμής παρουσιάζεται στο σχήμα 3. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ E/150 R1 X1 B1 0,18310 (Ω/Km) 0,4458 (Ω/Km),5840 (μmho/km) R0 X0 B0 (B1 B0)/3 0,4397 (Ω/Km) 1,360 (Ω/Km) 1,970 (μmho/km) 0,040 (μmho/km) 1.E5L E5L L L 14.9 PE RPHASA 1.E5L E5L-13. SRC 553.1L L-105. RPHASB 1.E5L E5L L L134.9 RPHASC Σχήμα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα της γραμμής Χρησιμοποιείστε το πρόγραμμα Atpdraw και ανοίξτε το αρχείο e150line_100km.acp που βρίσκεται στο folder c:\power_systems \loaded_line\capacitive_load. Για κάθε μία από τις τιμές φορτίου στον πίνακα ΙΙ, εκτελέστε το πρόγραμμα ΑΤΡ και στη συνέχεια με τη βοήθεια των μετρητικών διατάξεων μετρήστε το ρεύμα εισόδου της γραμμής, το ρεύμα που διαρρέει την εν σειρά αντίδραση της γραμμής, την τάση εξόδου της γραμμής, καθώς και το ρεύμα εξόδου της γραμμής. Καταχωρήστε τα αποτελέσματα στον πίνακα ΙΙ. 9

31 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Φορτίο R [Ω] [μmho] Τάση Εισόδου Us [κ] Ρεύμα s [Α] Εισόδου Ρεύμα L [Α] γραμμής Τάση Ur [k] Εξόδου Ρεύμα r [Α] Εξόδου Επεξεργασία μετρήσεων 3.1. Υπολογίστε την ονομαστική ισχύ και το συντελεστή ισχύος του φορτίου που αντιστοιχεί σε κάθε τιμή αντίδρασης φορτίου. 3.. Για κάθε φορτίο υπολογίστε την πραγματική ισχύ, την άεργο ισχύ και το συντελεστή ισχύος στην είσοδο της γραμμής, την πραγματική ισχύ στην έξοδο της γραμμής και τις απώλειες πραγματικής ισχύος της γραμμής. Καταχωρήστε τα αποτελέσματα στον πίνακα Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ Φορτίο R [Ω] [μmho] Πραγματική Ισχύς Εισόδου Ps [MW] Αεργος Ισχύς Εισόδου Qs [ΜAr] Συντελεστής Ισχύος Εισόδου cosφs Πραγματική Ισχύς Εξόδου Pr [MW} Αεργος Ισχύς Εξόδου Qr [ΜAr] Απώλειες πραγματικής Ισχύος Γραμμής PL [MW] Να κατασκευάσετε το διάγραμμα του λόγου της τάσης εξόδου προς την τάση εισόδου της γραμμής συναρτήσει του ονομαστικού φορτίου που τροφοδοτεί η γραμμή Να κατασκευάσετε το διάγραμμα των απωλειών πραγματικής ισχύος της γραμμής συναρτήσει του ονομαστικού φορτίου που τροφοδοτεί η γραμμή. Σχολιάστε τα αποτελέσματά σας. 30

32 ΑΣΚΗΣΗ 6: ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1. Θεωρητικό υπόβαθρο Στις γραμμές μεταφοράς προσπαθούμε να διατηρήσουμε σταθερή την τάση εξόδου ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των καταναλωτών. Στην πράξη αυτό δεν είναι εύκολο γιατί τα φορτία των καταναλωτών αλλάζουν συνεχώς καθώς συνδέονται και αποσυνδέονται διάφορα είδη φορτίων. Σύμφωνα με τους κανονισμούς επιτρέπεται μια μικρή διακύμανση τάσης της τάξεως του 5%. Για να περιορίσουμε την διακύμανση της τάσης χρησιμοποιόυμε διατάξεις ρύθμισης τάσης τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση Ρύθμιση τάσης στην παραγωγή Η ρύθμιση της τάσης μπορεί να γίνει απ ευθείας στους σταθμούς παραγωγής από τις γεννήτριες παραγωγής που είναι σύγχρονες μηχανές. Στις σύγχρονες μηχανές η άεργη ισχύς ρυθμίζεται με το ρεύμα διέγερσης. Έτσι και η διόρθωση της τάσης γίνεται ρυθμίζοντας το ρεύμα διέγερσης. 1.. Ρύθμιση τάσης στην έξοδο μιας γραμμής μεταφοράς Το ρεύμα σε μια συσκευή με πραγματική ισχύ P δίνεται από τον τύπο : P3 P = 3 3 U Φ συνφ = Φ 3 U συνφ Βλέπουμε ότι το ρεύμα στην συσκευή είναι αντιστρόφως ανάλογο του συντελεστού ισχύος. Επομένως η συσκευή συμφέρει να λειτουργεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο συντελεστή ισχύος. Όταν ο συντελεστής ισχύος είναι πολύ μικρός προσπαθούμε να τον αυξήσουμε συνδέοντας πυκνωτές παράλληλα προς το φορτίο. Ο υπολογισμός της ισχύος των πυκνωτών αντιστάθμισης γίνεται ως εξής: Από το τρίγωνο ισχύος προκύπτει ότι η άεργος ισχύς που απορροφά κάθε φάση του φορτίου είναι Q = P tanφόπου φ η γωνία του συντελεστή ισχύος του φορτίου πριν την αντιστάθμιση. Μετά την προσθήκη των πυκνωτών αντιστάθμισης, η συνολική άεργος ισχύς που απορροφάται από τη γραμμή ' ' ' γίνεται Q = P tanφ και η γωνία του συντελεστή ισχύος στην έξοδο της γραμμής, φ. Επομένως, η άεργος ισχύς που απαιτείται ανά φάση για τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος από cos φ σε ' Q = Q Q. C ' cos φ είναι 31

33 Q Q S φ P ' φ S P Q C Σχήμα 1: Τρίγωνο ισχύος πριν και μετά την προσθήκη πυκνωτών αντιστάθμισης. Το διανυσματικό διάγραμμα της γραμμής πριν και μετά την προσθήκη των πυκνωτών αντιστάθμισης δίνεται στα σχήματα και 3 αντίστοιχα. U Ι L R ΔU U 1 Ι L jx Ι L Σχήμα : Διανυσματικό διάγραμμα της γραμμής πριν την προσθήκη πυκνωτών αντιστάθμισης. Ι C ΔU U 1 ΙjX Ι U ΙR Ι L Σχήμα 3: Διανυσματικό διάγραμμα της γραμμής μετά την προσθήκη πυκνωτών αντιστάθμισης. Από τα παραπάνω διαγράμματα προκύπτει ότι με την προσθήκη των πυκνωτών αντιστάθμισης η πτώση τάσης ΔU στην έξοδο μειώνεται και επομένως, εκτός από τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος βελτιώνεται και η τάση στο τέλος της γραμμής.. Διεξαγωγή της Άσκησης. Για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς γραμμής χρησιμοποιείται γραμμή μεταφοράς 150k απλού κυκλώματος με αγωγούς φάσης MCM, της οποίας τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά δίνονται στον πίνακα Ι. Για τη μοντελοποίηση της γραμμής χρησιμοποιείται το πρόγραμμα ΑΤΡ. Το ισοδύναμο κύκλωμα της γραμμής παρουσιάζεται στο σχήμα 4. 3

34 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ E/150 R1 X1 B1 0,18310 (Ω/Km) 0,4458 (Ω/Km),5840 (μmho/km) R0 X0 B0 (B1 B0)/3 0,4397 (Ω/Km) 1,360 (Ω/Km) 1,970 (μmho/km) 0,040 (μmho/km) XX00 XX0015 XX003 X0001 XX00 XX0007 XX0015 XX003 X0001 X E5L E5L -0.8 XX00 SRC 43.13L5.553 SRC XX004 XX004 1.E5L-10. XX004 PE 44.48L-15. XX000 RPHASA XX003 XX0005 XX E5L-11. XX0005 X0001 X0001 SRC 43.13L-114. SRC XX0007 XX E5L L-135. XX0007 XX0003 RPHASB X0001 X E5L119. X0001 X0001 X0001 X L15.6 XX004 SRC SRC XX L104.8 XX0015 XX0004 RPHASC X0001 X0001 XX0008 XX0007 XX0015 XX0005 X0001 X0001 XX0009 Σχήμα 4: Ισοδύναμο κύκλωμα της γραμμής Χρησιμοποιείστε το πρόγραμμα Atpdraw και ανοίξτε το αρχείο e150line_100km_shunt_capacitors.acp που βρίσκεται στο folder c:\power_systems \loaded_line\inductive_load. Για κάθε μία από τις τιμές φορτίου στον πίνακα ΙΙ εκτελέστε το πρόγραμμα ΑΤΡ και στη συνέχεια με τη βοήθεια των μετρητικών διατάξεων μετρήστε το ρεύμα που διαρρέει την εν σειρά αντίδραση της γραμμής, την τάση εξόδου της γραμμής, καθώς και το ρεύμα εξόδου της γραμμής. 33

35 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Φορτίο R [Ω] X [Ω] Τάση Εισόδου Us [κ] Ρεύμα γραμμής [Α] Τάση Ur [k] Εξόδου Ρεύμα r [Α] Εξόδου ,5 795,5 318, 318, 65,17 65,17 176,78 176,78 159,1 159,1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Φορτίο Πυκνωτής αντιστάθμισης R [Ω] X [Ω] Β(μmho) Τάση Εισόδου Us [κ] Ρεύμα γραμμής [Α] Τάση Ur [k] Εξόδου Ρεύμα r [Α] Εξόδου ,50 795,5 795,5 39,00 318, 318, 597,51 65,17 65,17 717,00 176,78 176, ,51 159,1 159,1 1195,0 3. Επεξεργασία μετρήσεων 3.1. Υπολογίστε την ονομαστική ισχύ και το συντελεστή ισχύος του φορτίου που αντιστοιχεί σε κάθε τιμή αντίδρασης φορτίου. 3.. Για κάθε φορτίο υπολογίστε τις απώλειες πραγματικής ισχύος της γραμμής με και χωρίς τους πυκνωτές αντιστάθμισης. Καταχωρήστε τα αποτελέσματα στον πίνακα Ι Να κατασκευάσετε το διάγραμμα του λόγου της τάσης εξόδου προς την τάση εισόδου της γραμμής συναρτήσει του ονομαστικού φορτίου που τροφοδοτεί η γραμμή Να κατασκευάσετε το διάγραμμα των απωλειών πραγματικής ισχύος της γραμμής συναρτήσει του ονομαστικού φορτίου που τροφοδοτεί η γραμμή. 34

36 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Φορτίο R [Ω] Χ [Ω] χωρίς αντιστάθμιση Συντελεστής Ισχύος Εξόδου cosφr Απώλειες πραγματικής Ισχύος Γραμμής PL [MW] με αντιστάθμιση Συντελεστής Ισχύος Εξόδου cosφr Απώλειες πραγματικής Ισχύος Γραμμής PL [MW] ,5 795,5 318, 318, 65,17 65,17 176,78 176,78 159,1 159,1 35

37 ΑΣΚΗΣΗ 7: ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1. Θεωρητικό υπόβαθρο Η μέγιστη ισχύς που μπορεί να μεταφέρει μια γραμμή μεταφοράς αυξάνεται ανάλογα με το τετράγωνο της τάσης μεταφοράς. Η πραγματική ισχύς P που μεταφέρεται από μια γραμμή με αμελητέα ωμική αντίσταση εξαρτάται από τα μέτρα των τάσεων στα άκρα της και την γωνία μεταξύ των τάσεων αυτών. inout P = sinδ X Όπου : L P η πραγματική ισχύς εξόδου in η φασική τάση εισόδου out η φασική τάση εξόδου X L η επαγωγική αντίδραση κάθε φάσης της γραμμής δ η διαφορά φάσης μεταξύ των ανυσμάτων τάσεων στην αρχή και στο τέλος της γραμμής. Η γραφική παράσταση της πραγματικής ισχύος συναρτήσει της γωνίας δ δίνεται στο παρακάτω σχήμα. > P >δ Σχήμα 1: Μεταφερόμενη ισχύς συναρτήσει της διαφοράς φάσης μεταξύ τάσης εισόδου και τάσης εξόδου γραμμής Όπως φαίνεται από το σχήμα η μέγιστη ισχύς που μπορεί μια γραμμή να μεταφέρει είναι για γωνία δ ίση με 90 ο. in P = X P max out L in = X sinδ out L in sin 90 = X out L 36

38 43.16L E5L L E5L L L L L E5L E5L E5L E5L L L L E5L E5L E5L E5L119.9 Αλλά τα μέτρα των τάσεων in, out σε ένα σύστημα που λειτουργεί κανονικά είναι περίπου ίσα μεταξύ τους. Άρα : P max = X L Επομένως η μέγιστη μεταφερόμενη ισχύς είναι ανάλογη με το τετράγωνο της τάσεως μεταφοράς. Οι απώλειες ωφέλιμης ισχύος σε μια γραμμή μεταφοράς είναι αντιστρόφως ανάλογες με το τετράγωνο της τάσεως μεταφοράς. Προκειμένου να αυξηθεί η μέγιστη ικανότητα μεταφοράς της γραμμής, απαιτείται αντιστάθμιση της επαγωγικής αντίδρασης που παρουσιάζουν οι αγωγοί φάσης της γραμμής. Η αντιστάθμιση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την προσθήκη σε κάθε φάση της γραμμής πυκνωτών εν σειρά. Στην περίπτωση αυτή η συνολική αντίδραση μεταξύ των άκρων της γραμμής γίνεται X=X L X C < X L, οπότε αυξάνεται η μέγιστη μεταφερόμενη ισχύς από τη γραμμή.. Διεξαγωγή της Άσκησης. Για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς γραμμής χρησιμοποιείται γραμμή μεταφοράς 150k απλού κυκλώματος με αγωγούς φάσης MCM, της οποίας τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά δίνονται στον πίνακα Ι. Για τη μοντελοποίηση της γραμμής χρησιμοποιείται το πρόγραμμα ΑΤΡ. Το ισοδύναμο κύκλωμα της γραμμής παρουσιάζεται στο σχήμα. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ E/150 R1 X1 B1 0,18310 (Ω/Km) 0,4458 (Ω/Km),5840 (μmho/km) R0 X0 B0 (B1 B0)/3 0,4397 (Ω/Km) 1,360 (Ω/Km) 1,970 (μmho/km) 0,040 (μmho/km) PE PE Σχήμα : Ισοδύναμο κύκλωμα της γραμμής Χρησιμοποιείστε το πρόγραμμα Atpdraw και ανοίξτε το αρχείο e150line_100km_seres_compensaton.acp που βρίσκεται στο folder c:\power_systems \loaded_line\inductive_load. Για κάθε μία από τις τιμές φορτίου στον πίνακα ΙΙ εκτελέστε το πρόγραμμα ΑΤΡ και στη συνέχεια με τη βοήθεια των μετρητικών διατάξεων μετρήστε την τάση εξόδου της γραμμής. Να επαναλάβετε τη διαδικασία αυξάνοντας την τάση εισόδου κατά 5% και να καταχωρήσετε τα αποτελέσματα στον πίνακα ΙΙΙ. 37

39 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Φορτίο R [Ω] X [Ω] Τάση Εισόδου Us [k] , , , , , ,474 Τάση Ur [k] Εξόδου ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Φορτίο R [Ω] X [Ω] Τάση Εισόδου Us [k] Τάση Ur [k] Εξόδου Επεξεργασία μετρήσεων 3.1. Υπολογίστε την ονομαστική ισχύ και το συντελεστή ισχύος του φορτίου που αντιστοιχεί σε κάθε τιμή αντίδρασης φορτίου. 3.. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα της pu τιμής της τάσης εξόδου της γραμμής συναρτήσει του ονομαστικού φορτίου που τροφοδοτεί η γραμμή. (1pu=1,474k) 3.3. Διατυπώστε τα συμπεράσματά σας. 38

40 ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Στα επόμενα περιγράφονται μέθοδοι σχηματισμού των εξισώσεων ενός κυκλώματος, η επίλυση των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση αριθμητικών μεθόδων ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΠΗΓΩΝ Η αντικατάσταση πηγών ρεύματος από πηγές τάσεως αποτελεί συχνά χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση ηλεκτρικών δικτύων. Στα κυκλώματα του σχήματος 1 1, η αντίδραση Z L παριστάνει είτε ένα φορτίο, είτε την αντίσταση εισόδου ενός παθητικού κυκλώματος. S L L Z g L s Z p L Ζ L Ζ L E g (α) (β) Σχήμα 1: Κυκλώματα ισοδυνάμων πηγών Για το κύκλωμα του σχήματος 1(α), η τάση στα άκρα του φορτίου είναι: L = E Z 1 g L g ενώ για το κύκλωμα του σχήματος 1(β): L ( S L ) Zp = SZp LZp = Οι δύο πηγές θα χαρακτηρίζονται ως ισοδύναμες όταν η τάση στα άκρα του φορτίου είναι ίδια και για τα δύο κυκλώματα. Φυσικά, ίσες τιμές L σημαίνουν ίσα ρεύματα φορτίου για ίσα φορτία. Από τις σχέσεις αυτές προκύπτει ότι: E = Z 3 g και S p Z g = Z p 4 Οι πιο πάνω σχέσεις καθορίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες πηγές τάσεως μπορούν να αντικατασταθούν από πηγές ρεύματος και το αντίστροφο. 1.. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΟΜΒΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΩΝ Για τον υπολογισμό των μεγεθών που περιγράφουν την κατάσταση ενός δικτύου, αρχικά κατασκευάζεται το διάγραμμα αντιδράσεων του δικτύου και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις κόμβων για την ανάλυση του κυκλώματος που προκύπτει. Η κατάστρωση των εξισώσεων αυτών περιγράφεται με τη βοήθεια του δικτύου του σχήματος. 39

41 1 3 4 Σχήμα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα αντιδρά- Σχήμα : Μονογραμμικό διάγραμμα ενός απλού δικτύου σεων για το δίκτυο του σχή- ματος. Οι τιμές που πα- ρουσιάζονται είναι αντιδρά- σεις σε p.u. Μετατρέποντας τις πηγές τάσης σε πηγές ρεύματος και τις αντιδράσεις των στοιχείων σε αγωγιμότητες, το ισοδύναμοο κύκλωμα του δικτύου παίρνει τη μορφή του σχήματος 4. των Σχήμα 4: Ισοδύναμο κύκλωμα αγωγιμοτή- για το δίκτυο του σχήματος. Οι τιμές που παρουσιάζονται είναι αγωγιμότητες σε p.u. 40

42 41 Εφαρμογή του νόμου του Kirchhoff στο κύκλωμα του σχήματος 4 δίνει: ( ) ( ) d 4 1 f 3 1 a = 5 ( ) ( ) h 4 g 3 b + + = 6 ( ) ( ) e 4 3 g 3 f 1 3 c 3 3 ) ( = 7 ( ) ( ) ( ) e 3 4 h 4 d = 8 Αναδιατάσσοντας τις εξισώσεις προκύπτει: ( ) d 4 f 3 f d a = 9 ( ) h 4 g 3 h g b + + = 10 ( ) e 4 e g f c 3 g f = 11 ( ) e h d 4 e 3 h d = 1 Με μορφή πινάκων οι εξισώσεις αυτές γράφονται: = e h d e h d e e g f c g f h g h g b d f f d a Τα στοιχεία του πίνακα συντελεστών του συστήματος εξισώσεων που δίνεται στην πιο πάνω σχέση παρουσιάζουν δύο πολύ σημαντικές ιδιότητες: i. Τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα αντιστοιχούν στο άθροισμα των αγωγιμοτήτων που καταλήγουν στον αντίστοιχο κόμβο του κυκλώματος του σχήματος 4. ii. Τα μη διαγώνια στοιχεία του πίνακα είναι το αντίθετο της αγωγιμότητας που βρίσκεται μεταξύ των αντίστοιχων κόμβων i και j του κυκλώματος του σχήματος 4. Εκμεταλλευόμενοι τις ιδιότητες αυτές, οι οποίες ισχύουν γενικά και όχι μόνο για το δίκτυο που χρησιμοποιήθηκε σαν παράδειγμα μπορούμε να κατασκευάσουμε τον πίνακα αυτό για οποιοδήποτε δίκτυο χωρίς να αναγκασθούμε να γράψουμε τις εξισώσεις κόμβων. Ο πίνακας που προκύπτει ονομάζεται πίνακας αγωγιμοτήτων και συμβολίζεται με BUS. Οι διαστάσεις του είναι nxn όπου n είναι ο αριθμός των ζυγών του δικτύου, είναι συμμετρικός και περιέχει μεγάλο αριθμό μηδενικών στοιχείων (αραιός πίνακας) ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΖΥΓΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ Σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, οι διαστάσεις του πίνακα αγωγιμοτήτων είναι nxn όπου n είναι ο αριθμός των ζυγών του δικτύου. Πολλές φορές όμως, είναι επιθυμητό, η επίλυση του δικτύου να περιορισθεί σε ορισμένους ζυγούς μόνον. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται μια διαδικασία με την οποία θα απαλείφονται οι

43 ζυγοί στους οποίους δεν απαιτούνται πληροφορίες και το δίκτυο που απομένει θα είναι ισοδύναμο με το αρχικό. Από το σύνολο των ζυγών ενός δικτύου μπορούν να απαλειφθούν μόνον εκείνοι στους οποίους δεν υπάρχουν συνδεδεμένες γεννήτριες, εκείνοι δηλαδή για τους οποίους τα εισερχόμενα ρεύματα είναι μηδενικά. Προκειμένου να είναι δυνατή η απαλοιφή ζυγών, είναι απαραίτητο οι εξισώσεις που αντιστοιχούν στους προς απαλοιφή ζυγούς να καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις του συστήματος εξισώσεων που περιγράφουν το δίκτυο. Έστω ότι οι εξισώσεις ενός δικτύου n ζυγών έχουν την ακόλουθη μορφή: Ι1 y Ι y.... Ιk = y 0 yk y 11 1 k1 1,1 n1 y y y y 1 k k+ 1, y.... n y y y y 1k k kk k+ 1,k y.... nk y y y y 1,k + 1,k + 1 k,k + 1 k+ 1,k + 1 y.... n,k y y y y 1n n kn k+ 1,n y.... nn 1.. k k+.. n όπου y ij είναι τα στοιχεία του πίνακα BUS του δικτύου. Οι ζυγοί k+1, k+,, n του δικτύου δεν έχουν γεννήτριες συνδεδεμένες και επομένως είναι δυνατόν να απαλειφθούν. Η διαδικασία της απαλοιφής περιγράφεται στη συνέχεια: Οι εξισώσεις 1 14 μπορούν να γραφούν με τη μορφή: 1 14 A B όπου = A C 1 A =,.. k B D A B 1 k k + 1 = A, B = =......, B =.. και n 0 n k y11 y1.. y1k = y 1 y.. y k A, yk1 yk.. ykk D yk+ yk+ =.. yn,k 1,k + 1,k y y k+ 1,k + k+,k + y.. n,k y1,k + 1 y1,k +.. y1,n = y,k + 1 y,k +.. y,n B, yk,k + 1 yk,k +.. yk,n y y k+ 1,n k+,n y.. nn 15 yk+ 1,1 yk+ 1,.. yk+ 1,k = yk+,1 yk+,.. yk+,k C, yn1 yn.. ynk Η σχέση 15 μπορεί να γραφεί: A B = = A C A A + + B D B B 16 4

44 ή A = 0 = C A A A + + D B B B Λύνοντας τη δεύτερη από τις εξισώσεις ως προς B, προκύπτει: B = 1 D και αντικαθιστώντας την τιμή του B : C A 17 A A A B 1 D C A 1 ( A B D C ) A = = 18 Η σχέση 3 18 μπορεί να γραφεί με τη μορφή: =, όπου A BUS,EQ A BUS, EQ A B 1 D = 19 C Ο πίνακας που ορίζεται από τη σχέση BUS, EQ A B 1 D = 0 C ονομάζεται ισοδύναμος πίνακας αγωγιμοτήτων, το δε δίκτυο που κατασκευάζεται με βάση τον πίνακα αυτό είναι το ισοδύναμο του αρχικού.. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Οι εξισώσεις που αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο περιλαμβάνουν τάσεις ζυγών και ρεύματα εισερχόμενα στους ζυγούς ενός ηλεκτρικού δικτύου. Σε αντίθεση με τις τάσεις ζυγών οι οποίες είτε μπορούν να μετρηθούν είτε ενδιαφέρει να υπολογισθούν, τα εισερχόμενα ρεύματα στους ζυγούς του δικτύου δεν είναι δυνατόν εύκολα να μετρηθούν αλλά και δεν ενδιαφέρει άμεσα ο υπολογισμός τους. Οι ποσότητες που εύκολα μπορούν να μετρηθούν αλλά και ενδιαφέρει να υπολογισθούν είναι η ενεργός και άεργος ισχύς σε κάθε ζυγό του δικτύου. Πρέπει λοιπόν να αναπτυχθούν εξισώσεις οι οποίες θα συνδέουν τις τάσεις με τις ισχύες των ζυγών του δικτύου. Οι εξισώσεις αυτές ονομάζονται εξισώσεις ροής φορτίου και η κατάστρωσή τους παρουσιάζεται με τη βοήθεια του παραδείγματος του σχήματος 5(α). 43

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς)

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) - 1 - Ενότητα 3 η (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θέμα της ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά συμμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα

Διπλωματική εργασία με θέμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική εργασία με θέμα Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Π. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΥΡΤΩ Θ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΑΕΜ: 355 ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ. Του Π. ΚΟΥΚΟΥ Έκτακτου (Καθ. Εφαρμογών)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ. Του Π. ΚΟΥΚΟΥ Έκτακτου (Καθ. Εφαρμογών) Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο ΕΚ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ ΥΜ Α Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α :Η 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Του Π. ΚΟΥΚΟΥ Έκτακτου (Καθ. Εφαρμογών)

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Ηλεκτρολογικών εκτελείται με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, οπότε μετά από λίγο εμφανίζεται το παράθυρο:

Η εφαρμογή των Ηλεκτρολογικών εκτελείται με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, οπότε μετά από λίγο εμφανίζεται το παράθυρο: 8. Ηλεκτρολογικά Η εφαρμογή των Ηλεκτρολογικών εκτελείται με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, οπότε μετά από λίγο εμφανίζεται το παράθυρο: Παρατηρούμε, ότι οι επιλογές του βασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Λ. Μπισδούνης, Καθηγητής Χ. Κωνσταντέλλος-Κοντογούρης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α. Κατσαϊτης, Τεχνικός Εργαστηρίων Πάτρα 2015 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ.....3 1.1 Εισαγωγικά στοιχεία...3 1.1.1 Αρμονική παραμόρφωση..3 1.1.2 Αρμονικές και μεταβατικά... 4 1.1.3 Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - - Ενότητα 4 η (Συστηματική μελέτη και ανάλυση κυκλωμάτων με τις μεθόδους των βρόχων και κόμβων. Θεωρήματα κυκλωμάτωνthevenin, Norton, επαλληλίας, μέγιστης μεταφοράς ισχύος) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Φεβρουάριος 2012 Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης Επαγωγικής Θέρμανσης Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δυναμική συμπεριφορά συστήματος καλωδίου και μετασχηματιστή διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θερμική συμπεριφορά γραμμών διανομής Μέσης Τάσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συμβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τυπική Εφαρμογή τους»

«Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συμβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τυπική Εφαρμογή τους» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Πάτρα 0 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενότητες του μαθήματος Η πιο συνηθισμένη επεξεργασία αναλογικών σημάτων είναι η ενίσχυση τους, που επιτυγχάνεται με

Διαβάστε περισσότερα

δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra

δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra Αγρίνιο, 2015 1 Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra 2 Μιχάλης Τζούμας Αγρίνιο 2015 ISBN: 978-960-85583-7-3 Εκδόσεις: Αγριώνιον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Μαστοράκης Ιωάννης Τσιμπίσης Σωτήρης Υπεύθυνος : Μαγκαφάς Λυκούργος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ( DC ) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ( DC ) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ( DC ) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Ν.Π. ΤΡΩΓΑ Α ΙΠΛ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα η Μετασχηµατιστές

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΑΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΟΠΑΑΙΔΗΣ ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ Η/Μ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ Η/Μ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ Η/Μ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Επιβλέπων καθηγητής: Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος Σπουδαστής: Βαρουξής Δημήτριος Α.Μ.: 29940

Διαβάστε περισσότερα