ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013"

Transcript

1 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Μαΐου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. α. Οι ροές αγαθών, παραγωγικών συντελεστών και χρήµατος µεταξύ των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και του κράτους είναι συνεχείς και έχουν πάντοτε το ίδιο µέγεθος. β. Ο αριθµός των καταναλωτών αφορά τόσο την ατοµική όσο και την αγοραία καµπύλη ζήτησης. γ. Το οριακό προϊόν της εργασίας, είναι το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο επιπλέον εργάτης που προστίθεται στην παραγωγή. δ. Η επιχείρηση δεν προσφέρει για τιµές που είναι µικρότερες από το µέσο µεταβλητό κόστος. ε. Οι τιµές παρέµβασης ή ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων είναι µια κατηγορία ανώτατων τιµών, προκειµένου να προστατευτεί το εισόδηµα των αγροτών. Μονάδες 15 ÔÑÉÐÔÕ Ï Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α2. Η καµπύλη ζήτησης του κατώτερου αγαθού Κ µετατοπίστηκε προς τα αριστερά. Αυτό προήλθε από: α. τη µείωση του εισοδήµατος των καταναλωτών. β. την πρόβλεψη για µελλοντική µείωση της τιµής του αγαθού Κ. γ. την αύξηση του αριθµού των καταναλωτών. δ. την αύξηση της τιµής του αγαθού Λ, το οποίο είναι υποκατάστατο του αγαθού Κ. Μονάδες 5 Í. ÓÌÕÑÍÇ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 1 ΑΠΟ 5

2 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Αλ3Ε(ε) Α3. Για ένα αγαθό µε γραµµική συνάρτηση ζήτησης (Q D = α + β Ρ, α > 0, β < 0, Q D 0, Ρ 0) και γραµµική συνάρτηση προσφοράς (Q S = γ + δ Ρ, δ > 0, Q S 0, Ρ 0) αν µειωθεί ο αριθµός των καταναλωτών που επιλέγουν το αγαθό αυτό και ταυτόχρονα αυξηθεί ο αριθµός των επιχειρήσεων που παράγουν και προσφέρουν το αγαθό αυτό, µε την υπόθεση «ceteris paribus», τότε η τιµή ισορροπίας του αγαθού: α. θα αυξηθεί. β. θα µειωθεί. γ. θα παραµείνει σταθερή. δ. µπορεί, ή να αυξηθεί ή να µειωθεί ή να παραµείνει σταθερή. Μονάδες 5 ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ Β1. Να εξηγήσετε µε τη βοήθεια των κατάλληλων διαγραµµάτων την περίπτωση της µεταβολής µόνο της προσφερόµενης ποσότητας ενός αγαθού, καθώς και την περίπτωση της µεταβολής µόνο της προσφοράς του. Μονάδες 12 Β2. Να εξηγήσετε µε τη βοήθεια του κατάλληλου διαγράµµατος την περίπτωση της ταυτόχρονής µεταβολής προσφερόµενης ποσότητας και προσφοράς ενός αγαθού, λόγω ταυτόχρονης αύξησης της τιµής του και µείωσης του κόστους παραγωγής του. Μονάδες 13 ΟΜΑ Α ΤΡΙΤΗ Τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε µια υποθετική οικονοµία, η οποία, µε δεδοµένη τεχνολογία παράγει µόνο τα αγαθά Χ και Ψ χρησιµοποιώντας αποδοτικά όλους τους παραγωγικούς συντελεστές της. Συνδυασµοί Ποσοτήτων ÔÑÉÐÔÕ Ï Παραγόµενες Ποσότητες Αγαθού Χ Παραγόµενες Ποσότητες Αγαθού Ψ Α ; ; Β 400 ; Γ ; ; 0 Κόστος Ευκαιρίας Αγαθού Χ (σε µονάδες Ψ) Κόστος Ευκαιρίας Αγαθού Ψ (σε µονάδες Χ) ; ; Í. ÓÌÕÑÍÇ 4 ; ; ; ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 2 ΑΠΟ 5

3 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Αλ3Ε(ε) Γ1. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα και να συµπληρώσετε τα δέκα (10) κενά στα οποία υπάρχουν ερωτηµατικά, παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισµούς, αν είναι γνωστό ότι: Γ2. Γ3. Γ4. όταν η οικονοµία παράγει στο συνδυασµό Α, όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Ψ. όταν η οικονοµία παράγει στο συνδυασµό Β, η ποσότητα του αγαθού Ψ που παράγεται είναι αυξηµένη κατά 80% σε σχέση µε την ποσότητα του αγαθού Ψ που παράγεται στο συνδυασµό Γ. για να παραχθεί µια (1) επιπλέον µονάδα του αγαθού Χ σε µονάδες του αγαθού Ψ από το συνδυασµό Α στο Β, θα πρέπει να θυσιαστούν 2 µονάδες από το αγαθό Ψ. για να παραχθεί µια (1) επιπλέον µονάδα του αγαθού Ψ σε µονάδες του αγαθού Χ από το συνδυασµό Γ στο, θα πρέπει να θυσιαστούν 1/8 µονάδες από το αγαθό Χ. Μονάδες 5 α. Να κατασκευάσετε την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (Κ.Π..) της υποθετικής αυτής οικονοµίας. β. Να αιτιολογήσετε τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει στην καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (Κ.Π..) η εµφάνιση στην οικονοµία ποσοστού ανεργίας 25%. α. Εάν µοναδικό κριτήριο αποτελεί το κόστος ευκαιρίας, να αιτιολογήσετε µεταξύ ποιων συνδυασµών συµφέρει την οικονοµία να παράγει µια µονάδα από το αγαθό Χ. ÔÑÉÐÔÕ Ï β. Κάτω από ποίες προϋποθέσεις θα µπορούσε αυτή η οικονοµία να παράγει το συνδυασµό Λ, που περιλαµβάνει 800 µονάδες από το αγαθό Χ και µονάδες από το αγαθό Ψ; α. Í. ÓÌÕÑÍÇ i. Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας (υπολογιστικά) να εξετάσετε αν ο συνδυασµός Κ (Χ = 50 και Ψ = 4.250) είναι εφικτός ή ανέφικτος. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 3 ΑΠΟ 5

4 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ii. iii. Να σχολιάσετε την οικονοµική σηµασία του συνδυασµού Κ (Χ = 50 και Ψ = 4.250). Να υπολογίσετε πόσο πρέπει να µεταβληθεί η παραγωγή του αγαθού Ψ, ώστε ο συνδυασµός Κ (Χ = 50 και Ψ = 4.250) να µετατραπεί σε µέγιστο συνδυασµό. β. Να υπολογίσετε πόσες µονάδες από το αγαθό Χ πρέπει να θυσιαστούν, αν η οικονοµία αποφασίσει να αυξήσει την παραγωγή του αγαθού Ψ από τις στις µονάδες. ΟΜΑ Α ΤΕΤΑΡΤΗ Με βάση την αγοραία συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ, η οποία είναι γραµµική, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας. Ζητούµενη Συνολική απάνη Τιµή Ελαστικότητα Ποσότητα Καταναλωτών (Ρ) Ζήτησης (Q (σε ευρώ) D ) (Σ ) (Ε (σε κιλά) (σε ευρώ) D ) Α 90 Q D(A) ,5 Β Ρ (Β) Η ατοµική συνάρτηση προσφοράς του αγαθού Χ, δίνεται από τη σχέση: 1. Q S = P α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα και υπολογίσετε τη ζητούµενη ποσότητα Q D(A) καθώς και την τιµή Ρ (Β), παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισµούς. ÔÑÉÐÔÕ Ï β. Να βρείτε την αγοραία συνάρτηση ζήτησης (Q D ) του αγαθού Χ. Í. ÓÌÕÑÍÇ γ. Αν το αγαθό Χ παράγεται από δέκα (10) πανοµοιότυπες επιχειρήσεις, να βρείτε την αγοραία συνάρτηση προσφοράς (Q S1 ) του αγαθού Χ. δ. Να υπολογίσετε (αλγεβρικά) την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 4 ΑΠΟ 5

5 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Αλ3Ε(ε) 2. Μια µεταβολή των τιµών (αµοιβών) των συντελεστών παραγωγής του αγαθού Χ είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθεί η προσφερόµενη ποσότητα του αγαθού Χ, σε κάθε τιµή κατά µονάδες. 3. α. Να βρείτε τη νέα αγοραία συνάρτηση της προσφοράς (Q S2 ) του αγαθού Χ. β. Να υπολογίσετε (αλγεβρικά) την νέα τιµή και την νέα ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ. γ. i. Οι τιµές (αµοιβές) των συντελεστών παραγωγής του αγαθού Χ, αυξήθηκαν ή µειώθηκαν; Μονάδες 1 ii. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. α. Να υπολογίσετε την µεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών, εξαιτίας της µεταβολής της προσφοράς του αγαθού Χ. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ÔÑÉÐÔÕ Ï 4. Να υπολογίσετε το έλλειµµα ή το πλεόνασµα το οποίο θα δηµιουργηθεί στην αγορά του αγαθού Χ, στην αρχική τιµή ισορροπίας, µετά τη µεταβολή των συντελεστών παραγωγής του αγαθού Χ. Í. ÓÌÕÑÍÇ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 5 ΑΠΟ 5

6 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1 Η σχέση µεταξύ τεχνολογίας και συνάρτησης παραγωγής βραχυχρόνια είναι υπαρκτή αλλά απροσδιόριστη. (3 µονάδες) Α.2 Η αποξήρανση ενός βάλτου για καλλιεργητικούς σκοπούς θα µετατοπίσει την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας προς τα δεξιά. (3 µονάδες) Α.3 Μεταξύ παράλληλων ευθειών ζήτησης µε αρνητική κλίση, στα σηµεία που αντιστοιχούν στην ίδια τιµή, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή είναι διαφορετική. (3 µονάδες) Α.4 Ο παράγοντας χρόνος αποτελεί τον σπουδαιότερο προσδιοριστικό παράγοντα της προσφοράς. (3 µονάδες) Α.5 Στην αγορά του γάλακτος µια αύξηση του κόστους αγοράς µηχανηµάτων για την επεξεργασία του, µε µια ταυτόχρονη αναµονή από πλευράς καταναλωτών για µείωση της τιµής του, είναι δυνατόν να αφήσει την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού ανεπηρέαστη. (3 µονάδες) Α.6 Στην αγορά ενός αγαθού, µετά από µια αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών, η γραµµική συνάρτηση ζήτησης µετατρέπεται σε συνάρτηση που σε κάθε τόξο της η Εd= 1. Αυτό σηµαίνει ότι: ÈÅÌÁÔÁ 2012 α) Η συνολική δαπάνη της συνάρτησης ζήτησης που προκύπτει µετά τη µεταβολή του εισοδήµατος, παραµένει σταθερή σε όλο το µήκος της. β) Η συνολική δαπάνη είναι µέγιστη στο µέσον της νέας συνάρτησης ζήτησης. γ) Η συνάρτηση ζήτησης που προκύπτει µετά τη µεταβολή του εισοδήµατος είναι ισοσκελής υπερβολή. δ) Τα (α) και (γ) µαζί. (5 µονάδες) ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 1 ΑΠΟ 4

7 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Αλ3Ε(ε) Α.7 Ο συνδυασµός Ζ (χ=40, ψ=200) είναι εφικτός εάν: α) Η µέγιστη παραγωγή του χ µε ψ=200 είναι 30. β) Η µέγιστη παραγωγή του ψ µε χ=40 είναι 180. γ) Η µέγιστη παραγωγή του χ µε ψ=200 είναι 50. δ) Η µέγιστη παραγωγή του ψ µε χ=40 είναι 100. ΟΜΑ Α Β Β.1 Να δώσετε τον ακριβή ορισµό της καµπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων. (5 µονάδες) (3 µονάδες) Β.2 Ποιές οι βασικές υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων; (6 µονάδες) Β.3 Πώς είναι δυνατόν να παραχθούν οι ποσότητες δύο προϊόντων που αντιστοιχούν σε έναν ανέφικτο συνδυασµό; Πώς αυτό θα επηρεάσει την Καµπύλη Παραγωγικών υνατοτήτων της οικονοµίας. (5 µονάδες) Β.4 Ποιά είναι η πραγµατική έννοια του κόστους; (5 µονάδες) Β.5 Το Κόστος Ευκαιρίας δεν είναι συνήθως σταθερό. Ποιά είναι όµως η συνήθης µορφή του και που αυτή οφείλεται; (6 µονάδες) ΟΜΑ Α Γ Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται σε µία αντιπροσωπευτική επιχείρηση ενός πλήρως ανταγωνιστικού κλάδου, στην βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, που αποτελείται από 50 όµοιες επιχειρήσεις. Η αγοραία συνάρτηση προσφοράς είναι Qs = P ÈÅÌÁÔÁ 2012 Q VC MC ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 2 ΑΠΟ 4

8 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Αλ3Ε(ε) Γ1. Να υπολογιστούν τα κενά των πέντε (5) πρώτων γραµµών του πίνακα. Οµοίως τα κενά των δύο (2) τελευταίων γραµµών του πίνακα. (6 µονάδες) (8 µονάδες) Γ2. Αν η επιχείρηση χρησιµοποιεί 4 µονάδες ενός σταθερού παραγωγικού συντελεστή και για Q = 50, το συνολικό κόστος ανά προϊόν είναι 59 χ.µ. Να βρεθεί η τιµή κάθε µονάδας σταθερού συντελεστή. (5 µονάδες) Γ3. Αν η επιχείρηση έχει µεταβλητό κόστος 1550 και αυξηθεί κατά 625 χ.µ πόσο θα αυξηθεί η παραγωγή. (6 µονάδες) Σηµειώσεις: 1. Να παρουσιαστούν αναλυτικά όλες οι σχετικές πράξεις. 2. Οι υπολογισµοί να γίνουν µέχρι το πρώτο δεκαδικό ψηφίο. ΟΜΑ Α Αν η αγοραία ζήτηση ενός προϊόντος εκφράζεται από την συνάρτηση QD1 = 200 5P, ενώ η αγοραία προσφορά του από τον ακόλουθο πίνακα: P Qs A B 30 X.1 α) Αν καθώς µειώνεται η τιµή (P) του προϊόντος η ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιµή είναι ίση µε 0,6 να βρείτε την γραµµική συνάρτηση προσφοράς του και να υπολογίσετε την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας του. (6 µονάδες) ÈÅÌÁÔÁ 2012 β) Σε ποια τιµή οι παραγωγοί µεγιστοποιούν την πρόσοδό τους; Να υπολογιστεί. (2 µονάδες).2 Αν το εισόδηµα των καταναλωτών αυξηθεί κατά 10% η νέα συνάρτηση ζήτησης που θα προκύψει είναι QD2 = 240 6P. Να υπολογιστεί η εισοδηµατική ελαστικότητα και να χαρακτηριστεί το αγαθό. (4 µονάδες) ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 3 ΑΠΟ 4

9 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Αλ3Ε(ε).3 Να υπολογίσετε το έλλειµµα που θα δηµιουργηθεί στην αρχική τιµή ισορροπίας µετά την µεταβολή της ζήτησης. (3 µονάδες).4 Έστω ότι ισχύουν οι αρχικές συναρτήσεις ζήτησης (QD1) και προσφοράς (Qs). Το κράτος επιβάλει κατώτατη τιµή πώλησης P Κ, προστατεύοντας τους παραγωγούς. Αν η επιβάρυνση του κράτους από την αγορά του πλεονάσµατος που δηµιουργήθηκε είναι 2000 χ.µ. να υπολογίσετε την P Κ. (6 µονάδες).5 Να υπολογίσετε την µεταβολή που θα επέλθει στα συνολικά έσοδα των παραγωγών µετά την επιβολή τη κατώτατης τιµής P Κ. (4 µονάδες) Σηµειώσεις: 1. Να παρουσιαστούν αναλυτικά όλες οι σχετικές πράξεις. 2. Οι υπολογισµοί να γίνουν µέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. ÈÅÌÁÔÁ 2012 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 4 ΑΠΟ 4

10 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α.1. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη α. Αν η ζήτηση ενός αγαθού έχει τη µορφή ισοσκελούς υπερβολής, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα έσοδά τους όταν υπάρχει προσδοκία για αύξηση της τιµής στο µέλλον. β. Όταν το οριακό προϊόν είναι µικρότερο από το µέσο προϊόν, τότε το µέσο προϊόν θα αυξάνεται µε την προσθήκη εργασίας. γ. Οι ροές του οικονοµικού κυκλώµατος συµβαίνουν σε κάθε χρονική στιγµή. δ. Στα ευπαθή γεωργικά προϊόντα η καµπύλη προσφοράς τους είναι παράλληλη στον άξονα των ποσοτήτων. ε. Μετά από κάποιο επίπεδο παραγωγής, όσο η παραγωγή θα αυξάνεται, η σηµασία του µέσου σταθερού κόστους θα µειώνεται και το µέσο συνολικό κόστος θα επηρεάζεται κυρίως από το µέσο µεταβλητό κόστος και θα ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία. Για τις προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Α.2. ÈÅÌÁÔÁ 2011 Αν στην αγορά του φρέσκου βουτύρου αυξάνεται η τιµή των παραγωγικών συντελεστών τότε: α. θα µειωθεί η προσφορά στο φρέσκο βούτυρο, θα µειωθεί η τιµή ισορροπίας στη µαργαρίνη β. θα µειωθεί η προσφορά στο φρέσκο βούτυρο, θα µειωθεί η τιµή ισορροπίας του καθώς και η τιµή ισορροπίας στη µαργαρίνη Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 1

11 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ γ. θα αυξηθεί η τιµή ισορροπίας στο φρέσκο βούτυρο, και θα αυξηθεί η τιµή ισορροπίας της µαργαρίνης δ. θα αυξηθεί η προσφορά στο φρέσκο βούτυρο και ως αποτέλεσµα θα µειωθεί η τιµή ισορροπίας στη µαργαρίνη Μονάδες 5 Α.3. Αν το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ είναι 2 αυτό σηµαίνει: α. για να παραχθεί µία µονάδα Χ απαιτείται θυσία 2 µονάδων Ψ. β. οι παραγωγικοί συντελεστές είναι περισσότερο αποδοτικοί στο Χ. γ. για να παραχθεί µία µονάδα Ψ απαιτείται θυσία 2 µονάδων Χ. δ. για να παραχθούν 2 µονάδες Χ απαιτείται θυσία 1 µονάδα Ψ. ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ Μονάδες 5 Με ποιο σκοπό το κράτος παρεµβαίνει στην αγορά ενός αγαθού και θέτει ανώτατη τιµή διατίµησης (µονάδες 4); Ποια είναι η άµεση συνέπεια από την επιβολή της και πως το κράτος προσπαθεί να τη διορθώσει (µονάδες 8); Ποιο φαινόµενο εµφανίζεται και πώς θα µπορούσε να αποφευχθεί (µονάδες 8); Να δείξετε διαγραµµατικά όλα τα παραπάνω (µονάδες 5). 5 ΟΜΑ Α ΤΡΙΤΗ Μια επιχείρηση παράγει στη βραχυχρόνια περίοδο µε δεδοµένη τεχνολογία, χρησιµοποιώντας 10 µονάδες σταθερού παραγωγικού συντελεστή και µε µοναδικό µεταβλητό συντελεστή την εργασία. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα στοιχεία της παραγωγής της. Εργασία (L) Συνολικό Προϊόν (ΤΡ) Μέσο Προϊόν (ΑΡ) Οριακό Κόστος (MC) Μέσο Μεταβλητό Κόστος Συνολικό Κόστος (ΤC) (AVC) ÈÅÌÁÔÁ 2011 Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 2

12 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ.1. Να µεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας. α. Αν είναι γνωστό ότι στον 4 ο εργάτη το µέσο προϊόν είναι µέγιστο να συµπληρωθούν τα κενά του πίνακα. Μονάδες 8 β. να βρεθεί η τιµή του σταθερού παραγωγικού συντελεστή. (Οι πράξεις σας θα πρέπει να φαίνονται και θα χρησιµοποιηθεί µόνο ένα δεκαδικό ψηφίο στα αποτελέσµατα) Γ.2. Γ.3. Γ.4. Να εξηγήσετε, αν ισχύει ο νόµος φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης και µετά από ποιόν εργάτη φαίνεται η λειτουργία του. Μονάδες 6 Να βρεθεί η µεταβολή στο συνολικό κόστος, αν η παραγωγή µεταβληθεί από 42 σε 32 µονάδες. Μονάδες 6 Να βρεθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης. ΟΜΑ Α ΤΕΤΑΡΤΗ Στην αγορά ενός αγαθού η αγοραία ζήτηση είναι Q D = P και η αγοραία προσφορά είναι Q S1 = P..1. Να βρεθεί το σηµείο ισορροπίας στην αγορά του αγαθού..2. Λόγω µεταβολής στις τιµές των παραγωγικών συντελεστών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού η προσφορά µεταβάλλεται και στο νέο σηµείο ισορροπίας ισχύει Ε D = α. Να βρεθεί το νέο σηµείο ισορροπίας. Μονάδες 5 ÈÅÌÁÔÁ 2011 β. Αυξήθηκαν ή µειώθηκαν οι τιµές των παραγωγικών συντελεστών; Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. Μονάδες 4 Πώς µεταβλήθηκαν τα έσοδα των παραγωγών; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 4 Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 3

13 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Μετά την µεταβολή της τιµής των παραγωγικών συντελεστών η προσφορά µετατοπίζεται παράλληλα σε σχέση µε την αρχική καµπύλη και τώρα το κράτος θέτει κατώτατη τιµή 60. α. Να βρεθεί η επιβάρυνση του κράτους και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών. Μονάδες 4 β. Ποια η µεταβολή στα έσοδα των παραγωγών µετά την επιβολή της κατώτατης τιµής στην νέα καµπύλη προσφοράς. γ. Να κατασκευάσετε διάγραµµα στο οποίο θα δείξετε την αγοραία καµπύλη ζήτησης, τις δύο αγοραίες καµπύλες προσφοράς και την κατώτατη τιµή. Στο διάγραµµα αυτό να δικαιολογήσετε σε ποια από τις δυο καµπύλες προσφοράς, θα συνέφερε το κράτος να θέσει την κατώτατη τιµή. ÈÅÌÁÔÁ 2011 Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 4

14 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Α.1. Αν σε κάθε επίπεδο τιµής (Ρ), ενός αγαθού Κ, ισχύει ότι Q D =Q S, τότε Ε D =E S =0. () Α.2. Αν η καµπύλη ζήτησης ενός αγαθού Μ, είναι ισοσκελής υπερβολή, τότε υπάρχει µόνο ένα σηµείο της, στο οποίο η Συνολική απάνη των καταναλωτών, γι αυτό το αγαθό, είναι µέγιστη. () Α.3. Στο σηµείο όπου το οριακό κόστος (M.C.) είναι ίσο µε το µέσο µεταβλητό κόστος (A.V.C.), το A.V.C. γίνεται ελάχιστο. () Α.4. Σε µια ευθύγραµµη καµπύλη ζήτησης, δύο σηµεία, συµµετρικά ως προς το µέσο της, έχουν όµοια Συνολική απάνη και η τοξοειδής ελαστικότητα ζήτησης (Ε τόξου ) ισούται µε 1. () Α.5. Η επιχείρηση µεγιστοποιεί το ανά µονάδα κέρδος της όταν, µε δεδοµένη την τιµή, µειώνει στο ελάχιστο το ανά µονάδα κόστος της. () Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ÈÅÌÁÔÁ 2010 Α.6. Ο νόµος της φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης αρχίζει όταν: α. Το οριακό προϊόν (Μ.Ρ.) αρχίζει να µειώνεται. β. Το οριακό κόστος (Μ.C.) αρχίζει να αυξάνεται. γ. Αλλάζει ο ρυθµός αύξησης του Συνολικού Προιόντος (Τ.Ρ.) και του Συνολικού Κόστους (Τ.C.). δ. Όλα τα παραπάνω. 1

15 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Α.7. Αν το κόστος ευκαιρίας δύο αγαθών Κ και Λ είναι αύξον, τότε όταν µειώνεται η παραγωγή του αγαθού Κ, ταυτόχρονα : α. Αυξάνεται το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Κ. β. Μειώνεται το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Λ. γ. Όλα τα παραπάνω. δ. Κανένα από τα παραπάνω. ΟΜΑ Α Β Β.1. Να αναπτύξετε (και µε τη βοήθεια διαγράµµατος) όλους τους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς. (5) ΟΜΑ Α Γ Μια υποθετική οικονοµία παράγει δύο αγαθά το Χ και το Ψ, µε δεδοµένη την τεχνολογία παραγωγής και χρησιµοποιώντας πλήρως και αποδοτικά όλους τους παραγωγικούς της συντελεστές. Γ.1. Γ.2. Γ.3. Συν. Χ Ψ A Β Γ Ε κόστος ευκαιρίας x σε όρους y 2 1/2 κόστος ευκαιρίας y σε όρους x Να συµπληρωθούν τα κενά του πίνακα. Όταν, στον συνδυασµό Ε, όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές ασχολούνται µε την παραγωγή του Χ, τότε η παραγωγή του Χ ανέρχεται στις 180 µονάδες. ÈÅÌÁÔÁ 2010 Να χαρακτηρίσετε ως φθίνον ή αύξον το κόστος ευκαιρίας Χ σε όρους Ψ και να εξηγήσετε την απάντησή σας. Να χαρακτηρίσετε τους συνδυασµούς Ζ(Χ=170, Ψ=5), Η(Χ=50, Ψ=120) και Θ(Χ=100, Ψ=80). 1/3 1 2

16 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ.4. Γ.5. Γ.6. Πόσες µονάδες Ψ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν 15 µονάδες Χ στον συνδυασµό ΓΒ; Πόσες µονάδες Ψ πρέπει να θυσιαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή του Χ από 20 µονάδες σε 40 µονάδες; Η οικονοµία παράγει τον συνδυασµό Ω(Χ=5, Ψ=200) και λόγω αυξηµένης ζήτησης για το αγαθό Χ, αποφασίζει να διπλασιάσει την παραγωγή του Χ. Πόση θα πρέπει να είναι η ποσοστιαία µεταβολή του Ψ, έτσι ώστε ο συνδυασµός να γίνει µέγιστος. () ΟΜΑ Α ίνεται ο παρακάτω πίνακας για το αγαθό Λ, µε τα στοιχεία της τιµής (Ρ), της ζητούµενης ποσότητας (Q D ), του εισοδήµατος (Υ), των προτιµήσεων των καταναλωτών (Π.Κ), της σταθεράς (α) και του συντελεστή (διεύθυνσης) (β) των γραµµικών συναρτήσεων ζήτησης, που αφορούν τέσσερις διαφορετικούς καταναλωτές. Για την επίλυση της άσκησης να ληφθεί υπ όψην ότι Ρ [0, 20]. Συνδ. P QD Υ Π.Κ α β Α δυσµενείς Β δυσµενείς Γ δυσµενείς ευνοϊκές Ε ευνοϊκές Ζ ευνοϊκές Να βρεθούν οι ατοµικές συναρτήσεις ζήτησης του αγαθού. (Μονάδες 4).2 Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση ζήτησης και να σχεδιαστεί. (Μονάδες 4).3 Αν στο σηµείο όπου η ελαστικότητα ζήτησης Ε D = -0,5 είναι το σηµείο ισορροπίας, να βρεθεί η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας..4 Αν στο σηµείο ισορροπίας η ελαστικότητα προσφοράς Ε S =1, να βρεθεί η γραµµική συνάρτηση προσφοράς και να σχεδιαστεί στο ίδιο διάγραµµα µε την αγοραία συνάρτηση ζήτησης. (Μονάδες 6).5 Το κράτος διατιµά το αγαθό Λ. Η προσφερόµενη ποσότητα του Λ, στην τιµή διατίµησης, πωλείται µε ένα "καπέλο πάνω στην τιµή που καθόρισε το κράτος, το µέγεθος του οποίου είναι 15. Να υπολογιστεί η τιµή διατίµησης, ÈÅÌÁÔÁ 2010 τα νόµιµα έσοδα των παραγωγών, καθώς και τα έσοδα των παραγωγών όταν πουλάνε όλη την ποσότητα τους στην τιµή που είναι διατεθειµένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν. (Μονάδες 6) 3

17 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Α.1 Αν αυξηθεί η τιµή ενός αγαθού Χ, θα µειωθεί η συνολική δαπάνη του υποκατάστατου αγαθού Ψ. Α.2 Σε µια υποθετική οικονοµία, µε σταθερό κόστος ευκαιρίας, η µεταβολή του αριθµού των εργαζοµένων, δεν µεταβάλλει το κόστος ευκαιρίας. Α.3 Όταν το συνολικό προϊόν (Τ.Ρ.) είναι µέγιστο, τότε το οριακό προϊόν (Μ.Ρ.) είναι 0 και το οριακό κόστος (Μ.C.) είναι. Α.4 Αν η καµπύλη ζήτησης είναι ευθεία γραµµή που τέµνει τον άξονα των τιµών στο σηµείο Α και τον άξονα των ποσοτήτων στο σηµείο Β, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς τη τιµή είναι διαφορετική σε όλο το µήκος της. Τέ τους Α.5 Ο είκτης Τιµών ενός έτους προκύπτει από το τύπο:. Τ. έ = 100 Τ όταν η οικονοµία παράγει ένα µόνο αγαθό. τους, έτουςβάσης ÈÅÌÁÔÁ 2009 Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.6 Όταν υπολογίζουµε την ελαστικότητα τόξου, E T βρίσκουµε: AB α. την Ε D ως προς την τιµή στο µέσο του τόξου ΑΒ. β. την Ε D ως προς την τιµή στο σηµείο Α. γ. την Ε D ως προς την τιµή στο σηµείο Β. δ. την Ε D ως προς την τιµή, κατά προσέγγιση στο µέσο του τόξου ΑΒ. Μονάδες 5 1

18 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Α.7 Όταν η µείωση της ζήτησης είναι µικρότερη από τη µείωση της προσφοράς, τότε: α. αυξάνεται η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. β. µειώνεται η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. γ. αυξάνεται η τιµή ισορροπίας και µειώνεται η ποσότητα ισορροπίας. δ. µειώνεται η τιµή ισορροπίας και αυξάνεται η ποσότητα ισορροπίας. Μονάδες 5 Να περιγράψετε: α. τον πληθωρισµό ζήτησης. β. τον πληθωρισµό κόστους. γ. το στασιµοπληθωρισµό. ΟΜΑ Α Β ΟΜΑ Α Γ Μονάδες 8 Μονάδες 10 Μονάδες 7 ίνεται ο παρακάτω πίνακας που παρουσιάζει την τιµή (Ρ), την προσφερόµενη ποσότητα (Q s ) και το ηµεροµίσθιο (W). Συνδυασµοί Τιµή Q s W Α Β Γ Ε Ζ Γ.1 Να υπολογίσετε τις τοξοειδείς ελαστικότητες προσφοράς σε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς. (Μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία) Μονάδες 5 Γ.2 α. Πόσες καµπύλες προσφοράς µπορούν να γίνουν µε τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα και γιατί; Μονάδες 5 β. Να προσδιοριστεί η αλγεβρική µορφή της συνάρτησης προσφοράς. Μονάδες 5 γ. Να γίνει διαγραµµατική απεικόνιση. Μονάδες 5 ÈÅÌÁÔÁ

19 Γ.3 Σε ποιο σηµείο της καµπύλης προσφοράς η Ε s = 2 1 ; Μονάδες 5 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΟΜΑ Α ίνεται ο πίνακας για ένα αγαθό Χ, τα στοιχεία του πίνακα προκύπτουν από τον κλάδο παραγωγής του αγαθού Χ στον οποίο υπάρχουν 100 επιχειρήσεις. L (εργασία) Q (παραγωγή) T.C. (συνολικό κόστος) Να κατασκευάσετε τον αγοραίο πίνακα προσφοράς..2 Στο σηµείο Κ (Q D =25, P=15) η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή είναι Ε D =-3. α. Να υπολογίσετε την αγοραία συνάρτηση ζήτησης θεωρώντας ότι είναι γραµµική. β. Να βρείτε την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας. γ. Να δείξετε σε διάγραµµα το σηµείο ισορροπίας της αγοράς του αγαθού x..3 Να υπολογίσετε και να εξηγήσετε την ποσοστιαία µεταβολή της Συνολικής απάνης των καταναλωτών, όταν η τιµή αυξάνεται από 8 σε 13. Μονάδες 4 ÈÅÌÁÔÁ Αν το κράτος επιβάλλει στην αγορά του αγαθού Χ κατώτατη τιµή Ρ κ =15, τότε: α. ποια θα είναι τα συνολικά έσοδα των παραγωγών του αγαθού x και από ποιους; β. ποια θα είναι η ποσοστιαία µεταβολή των κερδών των παραγωγών, αν η τιµή αυξηθεί από 10 σε 15 ; 3

20 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Αν το κράτος επιβάλλει στην αγορά του αγαθού Χ ανώτατη τιµή Ρ Α =5, τότε: α. να υπολογίσετε το έλλειµµα ή το πλεόνασµα προσφοράς που θα δηµιουργηθεί. β. να υπολογίσετε το µέγιστο πιθανό ύψος του καπέλου που θα πληρώσουν οι καταναλωτές προκειµένου να αγοράσουν την περιορισµένη προσφερόµενη ποσότητα από το αγαθό Χ. γ. να υπολογίσετε τα νόµιµα και τα παράνοµα συνολικά έσοδα των παραγωγών του αγαθού Χ. ÈÅÌÁÔÁ

21 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Αγοραία ζήτηση ενός αγαθού είναι το άθροισµα των ποσοτήτων που όλοι οι καταναλωτές ζητούν από αυτό σε κάθε τιµή. () Μια αύξηση της τιµής ενός αγαθού κατά 10% θα αυξήσει την προσφορά του αγαθού κατά 20%, αν η Ε s =2. () Η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ µεταξύ δύο ετών είναι ίδια ανεξάρτητα από το ποιο έχει επιλεχθεί ως έτος βάσης. () Αν η ποσοστιαία µεταβολή του ονοµαστικού εισοδήµατος είναι µεγαλύτερη από το ρυθµό πληθωρισµού, τότε το πραγµατικό εισόδηµα µειώνεται. () Η διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων µιας οικονοµίας στο µέλλον µπορεί να επέλθει και από την αυξηµένη παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών. () Για τις προτάσεις Α6 και Α7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α6 ÈÅÌÁÔÁ 2008 Για άγνωστο αριθµό εργατών το µέσο προϊόν είναι 25 µονάδες. Με την προσθήκη ενός επιπλέον εργάτη η αύξηση του συνολικού προϊόντος είναι 30 µονάδες. Αυτό σηµαίνει ότι το µέσο προϊόν µε την αύξηση της εργασίας: α. θα αυξηθεί β. θα µειωθεί γ. δεν θα επηρεαστεί δ. θα γίνει ίσο µε το οριακό προϊόν. 1

22 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Α7 Έστω τα αγαθά Χ και Ψ είναι µεταξύ τους υποκατάστατα. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του Χ τι θα συµβεί στην αγορά του Ψ; α. αύξηση της τιµής και της ποσότητας ισορροπίας του Ψ. β. µείωση της τιµής και της ποσότητας ισορροπίας του Ψ. γ. αύξηση της τιµής και µείωση της ποσότητας ισορροπίας του Ψ. δ. µείωση της τιµής και αύξηση της ποσότητας ισορροπίας του Ψ. ΟΜΑ Α Β Να περιγραφεί (0) και να σχεδιαστεί το οικονοµικό κύκλωµα. (5) ΟΜΑ Α Γ ίνεται ο παρακάτω πίνακας για ένα αγαθό Χ. Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Ρ Q D Y ΤΙΜΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Α 40 Q A ,8 Β Γ 50 Q Γ Ε Ζ Υ Ζ 35 Να υπολογιστούν οι ζητούµενες ποσότητες (Μονάδες 6) καθώς και το εισόδηµα. (Μονάδες 4). Τι γνωρίζετε για το εισόδηµα ως προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης; Να προσδιοριστεί η συνάρτηση ζήτησης για το αγαθό Χ. Ποιο το χαρακτηριστικό της; ÈÅÌÁÔÁ 2008 Λόγω πρόβλεψης για µείωση του φόρου εισοδήµατος στο µέλλον οι καταναλωτές θα µεταβάλλουν τις τρέχουσες αγορές τους σε κάθε τιµή κατά 25%. Να προσδιοριστεί η νέα συνάρτηση ζήτησης για το αγαθό Χ. Ε D E Y 2

23 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΟΜΑ Α ίνεται ο πίνακας προσφοράς µιας αντιπροσωπευτικής επιχείρησης του κλάδου στη βραχυχρόνια περίοδο. Ρ Q S Στο επίπεδο παραγωγής Q=700, το µέσο µεταβλητό κόστος είναι 100. Το σταθερό κόστος είναι FC= Αν η επιχείρηση παράγει 1300 µονάδες προϊόντος και θέλει να µειώσει το µεταβλητό της κόστος κατά , πόσο πρέπει να µειώσει την παραγωγή της; (Μονάδες 10) Αν υπάρχουν στην αγορά 10 πανοµοιότυπες επιχειρήσεις τότε ποια είναι η αγοραία συνάρτηση προσφοράς (γραµµική); () Αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι Q D = P να υπολογίσετε την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας. Τι τιµή πρέπει να επιβάλλει το κράτος ώστε να υπάρξει στην αγορά έλλειµµα προσφοράς 1800 µονάδων; Γιατί την επιβάλλει αυτή την τιµή το κράτος; Για P K = 60, ποια θα είναι τα συνολικά έσοδα των παραγωγών και από πού θα προέρχονται; ÈÅÌÁÔÁ

24 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.6 να γράψετε τον αριθµό της καθεµίας και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Α.1 Στο σηµείο ισορροπίας η Ε D = Εs Μονάδες 4 Α.2 Ένας προσδιοριστικός παράγοντας της ευαισθησίας κάθε επιχείρησης στις µεταβολές της τιµής του αγαθού που παράγει και προσφέρει είναι το µέγεθος της επιχείρησης. Α.3 Αν το κράτος ανακοινώσει την επιβολή Φ.Π.Α. στο εγγύς µέλλον, σήµερα θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας ενώ η τιµή ισορροπίας θα µειωθεί. Α.4 Η πορεία της καµπύλης του οριακού κόστους (Μ. C.) και της καµπύλης του οριακού προϊόντος (M. P.), βραχυχρόνια, εξηγείται από το νόµο της φθίνουσας απόδοσης. Α.5 Το ονοµαστικό Α.Ε.Π. αυξάνεται µόνο λόγω αύξησης των τιµών των τελικών αγαθών. ÈÅÌÁÔÁ 2007 Α.6 Το κλειδί για την κατανόηση των οικονοµικών κύκλων είναι η εξέλιξη του ποσοστού του κέρδους, από το οποίο εξαρτάται η επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. 1

25 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Για τις προτάσεις Α.7, Α.8 και Α.9 να γράψετε τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.7 Το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος µε την µόρφωση και την εµπειρία του το ονοµάζουµε : α. εργασία β. πνευµατικό κεφάλαιο γ. επιχειρηµατικότητα δ. ανθρώπινο κεφάλαιο Α.8 Για το αγαθό x, η ε D = 1, 3 και για το αγαθό y συµπληρωµατικό του x, η ε = Η αύξηση του κόστους παραγωγής του αγαθού D, x θα οδηγήσει σε : α. αύξηση τιµής ισορροπίας για x και y. β. αύξηση ποσότητας ισορροπίας για x και µείωση της ποσότητας ισορροπίας για y. γ. αύξηση ποσότητας ισορροπίας για x και y. δ. µείωση της ποσότητας ισορροπίας για το x και το y. Α.9 Πληθωρισµός σηµαίνει : α. υψηλό επίπεδο τιµών β. σταθερό επίπεδο τιµών γ. συνεχώς ανερχόµενο επίπεδο τιµών δ. φθίνον επίπεδο τιµών. ΟΜΑ Α Β Β.1 Τι γνωρίζετε για τη φάση της κρίσης ; ÈÅÌÁÔÁ 2007 Β.2 Τι γνωρίζετε για τη φάση της καθόδου ; Β.3 Σε τι διαφέρουν οι οικονοµικοί κύκλοι ; Μονάδες 6 Μονάδες 6 Μονάδες 5 Β.4 Ποια τα αίτια των οικονοµικών κύκλων ; Μονάδες 8 2

26 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΟΜΑ Α Γ Σε µια υποθετική οικονοµία παράγονται δύο τελικά αγαθά, το x και το y. Για την παραγωγή αυτών των αγαθών χρησιµοποιείται µόνο εργασία. Στη συγκεκριµένη οικονοµία απασχολούνται πέντε (5) εργαζόµενοι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται πλήρως και αποδοτικά είτε στην παραγωγή του x, είτε στην παραγωγή του y. Ανεξάρτητα του αριθµού των απασχολούµενων στην παραγωγή του ίδιου αγαθού, ένας εργαζόµενος µπορεί να παράγει είτε 20 µονάδες από το x είτε 10 µονάδες από το y. Αν είναι γνωστό ότι το έτος 2001 η οικονοµία παρήγαγε 40 µονάδες από το αγαθό x και η τιµή πώλησης του x ήταν P x= 10 και η τιµή πώλησης του y ήταν P y= 15, ενώ το έτος 2002 παρήγαγε 56 µονάδες από το αγαθό x και η τιµή πώλησης του x ήταν 12 x P = και του y ήταν P = 20, ζητείται : Γ.1 Να βρεθεί το Α.Ε.Π σε τρέχουσες τιµές κάθε έτους. ÈÅÌÁÔÁ 2007 y Μονάδες 4 Γ.2 Ο δείκτης τιµών κάθε έτους αν θεωρηθεί έτος βάσης το Μονάδες 4 Γ.3 Ο ρυθµός πληθωρισµού µεταξύ των δύο ετών. Μονάδες 4 Γ.4 Η πραγµατική µεταβολή και στην συνέχεια η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή µεταξύ των ετών 2001 και 2002 σε σταθερές τιµές του Μονάδες 4 Γ.5 Να σχολιαστεί ο συνδυασµός παραγωγής Λ(x = 12, y = 43). Μονάδες 5 Γ.6 Ποια µεταβολή οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής και ποια στην αύξηση των τιµών µεταξύ των δύο ετών ; Μονάδες 4 3

27 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΟΜΑ Α Για την παραγωγή του αγαθού x, βραχυχρόνια πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες δαπάνες από την επιχείρηση που το παράγει. Q T. C Στον κλάδο παραγωγής του αγαθού x υπάρχουν ακόµη 99 όµοιες επιχειρήσεις που έχουν όλες τα ίδια δεδοµένα κόστους. Όταν η τιµή του αγαθού x είναι P = 60 χρηµατικές µονάδες η συνολική δαπάνη των καταναλωτών είναι χρ. µον. και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή είναι ε = 1 5. Οι καµπύλες αγοραίας ζήτησης και D, αγοραίας προσφοράς είναι γραµµικές. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ζητείται :.1 Να υπολογιστεί η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού x Μονάδες 10.2 Το κράτος διατιµεί το αγαθό x και ολόκληρη η προσφερόµενη ποσότητα στην τιµή διατίµησης πωλείται µε ένα «καπέλο» πάνω στην τιµή που καθόρισε το κράτος, το µέγεθος του οποίου είναι 15 χρ. µονάδες. Να βρεθεί η τιµή διατίµισης. Μονάδες 8.3 Αν λόγω αύξησης του εισοδήµατος η ζήτηση σε κάθε τιµή µεταβλήθηκε ισοποσοστιαία και δηµιουργήθηκε έλλειµµα 1400 µον. του αγαθού x στην προηγούµενη τιµή ισορροπίας, να βρεθεί η νέα συνάρτηση ζήτησης (είναι γραµµική) και να υπολογιστεί η νέα τιµή και η νέα ποσότητα ισορροπίας. Μονάδες 7 ÈÅÌÁÔÁ 2007 Καλή Επιτυχία 4

28 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6., να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του τη ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Α.1. Μια οικονοµία, στην οποία όλοι ή ορισµένοι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται, δεν απεικονίζεται πάνω στην καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. () Α.2. Αγαθό Χ µε Ε D =-1,2 έχει υποκατάστατο το αγαθό Υ µε Ε D =-0,5. Αν µειωθεί η προσφορά του αγαθού Χ, τότε θα αυξηθεί η συνολική δαπάνη και των δύο αγαθών. (Μονάδες 4) Α.3. Στη µακροχρόνια περίοδο η ελαστικότητα ζήτησης είναι µεγαλύτερη απ ότι στη βραχυχρόνια περίοδο, αφού οι καταναλωτές µπορούν ευκολότερα να προσαρµόσουν τις προτιµήσεις τους στις µεταβολές των τιµών. (Μονάδες 4) Α.4. Το πραγµατικό εισόδηµα ενός ατόµου ή µιας οικονοµίας εξαρτάται από το ονοµαστικό, δηλαδή το χρηµατικό εισόδηµα και από το επίπεδο των τιµών. (Μονάδες 4) Α.5. Η επιχείρηση δεν προσφέρει το προϊόν της όταν η τιµή είναι µικρότερη από το µέσο µεταβλητό κόστος. () Α.6. Οι οικονοµικές διακυµάνσεις χαρακτηρίζονται από συστηµατική κυκλικότητα τεσσάρων φάσεων, οι οποίες δεν έχουν πάντα την ίδια ένταση φαινοµένων και την ίδια χρονική διάρκεια. () Για τις προτάσεις Α.7. και Α.8., να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.7. Το µεταβλητό κόστος σε κάθε επίπεδο παραγωγής είναι πάντοτε: α) µικρότερο του σταθερού κόστους. β) µεγαλύτερο του σταθερού κόστους. γ) µικρότερο του συνολικού κόστους. δ) µεγαλύτερο του συνολικού κόστους. Α.8. Μια επιχείρηση που χρησιµοποιεί ως µοναδικό µεταβλητό συντελεστή την εργασία, όταν απασχολεί 5 εργάτες επιτυγχάνει µέσο προϊόν 18 και µέσο µεταβλητό κόστος 200. Αν προσλάβει έναν ακόµη εργάτη, το οριακό κόστος θα είναι 360. Ποια θα είναι η παραγωγή της µε το νέο εργάτη; α) 95. β) 110. γ) 100. δ) 120. ÈÅÌÁÔÁ

29 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2006 ΟΜΑ Α Β 2 Β.1. α) Ποια η βασική επιδίωξη του καταναλωτή; β) Ποιος καταναλωτής ονοµάζεται ορθολογικός; () () γ) Πότε ο ορθολογικός καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία; () Β.2. Για να έχουµε µείωση της προσφοράς, τι είδους µεταβολές πρέπει να γίνουν στους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς; (Μονάδες 10) Β.3. α) Τι είναι τα τελικά και τα ενδιάµεσα αγαθά; () β) Πώς ο πληθωρισµός βλάπτει τους Αποταµιευτές; () ΟΜΑ Α Γ ίνεται ο πιο κάτω πίνακας που αφορά µια υποθετική οικονοµία: Ονοµαστικό Α.Ε.Π. Ποσοστό Έτη (σε εκατοµµύρια ) ανεργίας % % Ρυθµός πληθωρισµού Η κυβέρνηση της χώρας παίρνοντας µέτρα καταπολέµησης της ανεργίας κατόρθωσε να µειώσει το ποσοστό ανεργίας το 2004, κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες, αλλά το ίδιο έτος ο πληθωρισµός ήταν 5%. Αν ο αριθµός των άνεργων το έτος 2003 ήταν και µε την προϋπόθεση ότι το εργατικό δυναµικό της εν λόγω οικονοµίας παρέµεινα σταθερό µεταξύ των ετών 2003 και 2004, να βρείτε: Γ.1. Τον αριθµό των ανέργων το έτος (Μονάδες 10) Γ.2. Την πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. µεταξύ των ετών 2003 και 2004 σε σταθερές τιµές του (Μονάδες 10) Γ.3. Το πραγµατικό κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. του έτους 2004, αν γνωρίζουµε ότι ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός είναι τα 3/5 του συνολικού πληθυσµού της χώρας. ίνεται ο πίνακας για ένα αγαθό Χ. ΟΜΑ Α Τιµή Ζητούµενη Συνολική απάνη Προσφερόµενη Πλεόνασµα Ποσότητα Καταναλωτών Ποσότητα προσφοράς ; ; ; ; ; 90 Έλλειµµα προσφοράς ÈÅÌÁÔÁ Αφού συµπληρώσετε τα κενά του παραπάνω πίνακα α) να βρεθούν οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς του αγαθού Χ, λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι γραµµικές και β) να προσδιορισθεί η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ. 2

30 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Αν το κράτος θεωρεί την τιµή ισορροπίας υψηλή για τους καταναλωτές και επιβάλλει την τιµή Ρ=15, τότε: α) πώς ονοµάζεται η τιµή µε την οποία το κράτος παρεµβαίνει στην αγορά του αγαθού Χ; β) να υπολογισθεί το έλλειµµα ή το πλεόνασµα το οποίο θα δηµιουργηθεί στην αγορά του αγαθού Χ εξαιτίας της κρατικής παρέµβασης. γ) να υπολογιστεί η τιµή που είναι διατεθειµένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν, προκειµένου να απορροφήσουν την ποσότητα που προσφέρουν οι παραγωγοί στην τιµή παρέµβασης. δ) ποιο είναι το µέγιστο πιθανό ύψος του «καπέλου» που θα πληρώσουν οι καταναλωτές, αν θελήσουν να αγοράσουν την περιορισµένη προσφερόµενη ποσότητα από το αγαθό Χ; () ε) Αν η τιµή µε την οποία το κράτος παρεµβαίνει στην αγορά του αγαθού Χ µειωθεί από P=15 σε Ρ=5, ποιες θα είναι οι συνέπειες στην αγορά του αγαθού Χ, σε ό,τι αφορά το δηµιουργούµενο έλλειµµα, την τιµή που είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές, για να αγοράσουν την ποσότητα που προσφέρουν οι παραγωγοί στην νέα τιµή παρέµβασης και το µέγιστο πιθανό ύψος του νέου καπέλου. Ποιό συµπέρασµα προκύπτει;.3. Αν λόγω διπλασιασµού του εισοδήµατος των καταναλωτών, διπλασιαστεί η ζήτηση του αγαθού Χ για κάθε τιµή. α) να προσδιοριστεί η νέα τιµή και ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ. β) να βρεθεί η ποσοστιαία µεταβολή της τιµής και της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού Χ, που προκλήθηκε από την αύξηση του εισοδήµατος κατά 100% σε σχέση µε την αρχική ισορροπία στην αγορά του αγαθού Χ; γ) να γίνει στο ίδιο διάγραµµα η απεικόνιση του αρχικού και του νέου σηµείου ισορροπίας του αγαθού Χ. δ) να βρεθεί η εισοδηµατική ελαστικότητα για Ρ = 35. ÈÅÌÁÔÁ

31 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2005 ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις από Α.1. µέχρι και Α.6. να γράψετε τον αριθµό της καθεµίας και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Α.1. Αντικείµενο της Πολιτικής Οικονοµίας είναι η µελέτη των οικονοµικών προβληµάτων, παραγωγής, διανοµής και ανάπτυξης, που δηµιουργούνται µέσα σε µια κοινωνία καθώς και η επίλυσή τους. () Α.2. Το χρηµατικό κόστος ενός αγαθού, είναι το κόστος ευκαιρίας του εκφρασµένο σε χρήµα. (Μονάδες 4) Α.3. Η ελαστικότητα της ζήτησης αποτελεί σηµαντικό δείκτη για τις επιχειρήσεις, διότι βάση αυτής, οι επιχειρήσεις διαµορφώνουν την τιµολογιακή πολιτική τους, χωρίς να διακινδυνεύουν την µείωση των εσόδων τους. (Μονάδες 4) Α.4. Η αγοραία καµπύλη προσφοράς είναι το άθροισµα των καµπυλών προσφοράς όλων των επιχειρήσεων που προσφέρουν το προϊόν. (Μονάδες 4) Α.5. Η επιβολή ανώτατης τιµής πρέπει να είναι µακροχρόνια, για να αποφεύγεται η «µαύρη αγορά». () Α.6. Αν αυξηθεί η ανεργία της Ελλάδας, η Κ.Π.. της Ελλάδας θα παραµείνει σταθερή. () Για τις προτάσεις Α.7. και Α.8. να γράψετε τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.7. Α.8. Η Κ.Π.. δείχνει: α) όλους τους εφικτούς, ανέφικτους και µέγιστους παραγωγικούς συνδυασµούς. β) τα κόστη ευκαιρίας των δύο αγαθών. γ) το οικονοµικό πρόβληµα δ) όλα τα παραπάνω. ε) κανένα από τα παραπάνω. ÈÅÌÁÔÁ 2005 Αν το κατά κεφαλήν πραγµατικό Α.Ε.Π. της χώρας Α είναι σχετικά µεγαλύτερο από της χώρας Β, τότε: α) η ζωή στη χώρα Α είναι καλύτερη. β) η ζωή στη χώρα Β είναι καλύτερη. γ) όλα τα παραπάνω. δ) κανένα από τα παραπάνω.

32 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΟΜΑ Α Β Β.1. Β.2. Β.3. Β.4. Β.5. ΟΜΑ Α Γ Το κόστος παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο. Να παρασταθούν σε ένα διάγραµµα οι καµπύλες του Συνολικού Κόστους (T.C.), του Σταθερού Κόστους (F.C.) και του Μεταβλητού Κόστους (V.C.). Να εξηγηθεί η πορεία των καµπυλών T.C., F.C. και V.C.. Να παρασταθούν σε ένα διάγραµµα οι καµπύλες του Μέσου Συνολικού Κόστους (A.T.C.), του Μέσου Σταθερού Κόστους (A.F.C.) και του Μέσου Μεταβλητού Κόστους (A.V.C.). Πώς επηρεάζεται το A.T.C. από το A.F.C. και το A.V.C.; Μια υποθετική οικονοµία παράγει µόνο τα αγαθά x και y σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Οι παραγωγικοί συντελεστές της λειτουργούν πλήρως και αποδοτικά. Έτη Px Py Qx Qy Γ.1. Να υπολογίσετε το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές κάθε έτους. Γ.2. α) Να εξηγήσετε τι µετρά το ονοµαστικό ΑΕΠ και τι µετρά το πραγµατικό ΑΕΠ. (,5) β) Γιατί η χρησιµοποίηση του όρου «εγχώριο» έχει σηµασία στο ΑΕΠ; (,5) Γ.3. Να υπολογίσετε το είκτη Τιµών κάθε έτους θεωρώντας ως έτος βάσης το Γ.4. Να παρασταθεί διαγραµµατικά η καµπύλη Παραγωγικών υνατοτήτων της οικονοµίας. Γ.5. Να εξετάσετε αν ο συνδυασµός Λ ( x = 110,y= 250) µπορεί να παραχθεί µε τις δοσµένες παραγωγικές δυνατότητες. ΟΜΑ Α.1. Η καµπύλη ζήτησης για ένα αγαθό x είναι ευθεία γραµµή και τέµνει τον άξονα Ρ στο σηµείο Α και τον άξονα Q D στο σηµείο Β. Αν στο µέσο της ΑΒ η τιµή είναι 20 ευρώ και η ζητούµενη ποσότητα 40 µονάδες και η τιµή µεταβληθεί σε 30 ευρώ, να βρεθεί η εξίσωση της καµπύλης ζήτησης αυτού του αγαθού x. (Μονάδες 4).2. α) Ποια είναι η µέγιστη δυνατή τιµή του ζητούµενου αγαθού x; ÈÅÌÁÔÁ 2005 β) Ποια είναι η µέγιστη ποσότητα που θα µπορούσε να ζητηθεί από το αγαθό x; γ) Για ποια τιµή και για ποια ζητούµενη ποσότητα, οι καταναλωτές θα έχουν την µέγιστη συνολική δαπάνη για το αγαθό x;

33 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Έστω ότι το αγαθό x παράγεται από 10 πανοµοιότυπες επιχειρήσεις. Ο πίνακας προσφοράς είναι ο παρακάτω:.4. P Q s Να υπολογίσετε την τιµή ισορροπίας και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς. () Τι θα συµβεί στην αγορά αν το κράτος επιβάλλει Ρ = 20ευρώ; Πώς ονοµάζεται αυτή η τιµή και ποιο πιθανό πρόβληµα θα δηµιουργήσει στην αγορά; (Μονάδες 4).5. α) Τι θα συµβεί στην αγορά αν το κράτος επιβάλλει Ρ κ = 30, πλεόνασµα ή έλλειµµα προσφοράς και πόσο θα είναι αυτό; (Μονάδες 4) β) Ποια θα είναι η κρατική επιβάρυνση αν το κράτος πουλήσει το πλεόνασµα ως εξής: - ένα µέρος µέχρι την ποσότητα ισορροπίας στην τιµή ισορροπίας. - το υπόλοιπο στην τιµή που είναι διατεθειµένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν. (Μονάδες 4) ÈÅÌÁÔÁ 2005

34 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε Θέµατα Οικονοµικής Θεωρίας Γ Λυκείου Επιλογής ΟΜΑ Α Α 1. Στις προτάσεις από Α.1. µέχρι και Α.6. να γράψετε τον αριθµό της καθεµίας και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Α.1. Τα ελεύθερα αγαθά έχουν συνήθως ανελαστική ζήτηση. () Α.2. Η σχετική έλλειψη αγαθών είναι στην πραγµατικότητα έλλειψη παραγωγικών συντελεστών. (Μονάδες 4) Α.3. Ο νόµος της φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης είναι µια εµπειρική διαπίστωση της σχέσης ανάµεσα στις µεταβολές ενός µεταβλητού συντελεστή και στις αντίστοιχες µεταβολές του συνολικού προϊόντος. (Μονάδες 4) Α.4. Η επιχείρηση βραχυχρόνια για να αρχίσει την παραγωγή, θα πρέπει µε τα συνολικά έσοδα αυτής της παραγωγής να καλύπτει τουλάχιστον το σταθερό κόστος της. (Μονάδες 4) Α.5. Ο πληθωρισµός µειώνει την αξία των αποταµιεύσεων για αυτό σε περιόδους έντονου πληθωρισµού µειώνεται τόσο η κατανάλωση όσο και η αποταµίευση. () Α.6. Αν ένα µέρος των ανέργων της Ελλάδας µεταναστεύσει στο εξωτερικό, η Κ.Π. της Ελλάδας θα µετατοπισθεί προς τα αριστερά. () 2. Για τις προτάσεις Α.7. και Α.8. να γράψετε τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.7. Το Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονοµικής ευηµερίας παρουσιάζει και ατέλειες όπως: α) Περιλαµβάνει µόνο την αξία της παραγωγής αγαθών που είναι αντικείµενα αγοραπωλησίας. β) Είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης. γ) εν εκφράζει τη σύνθεση της παραγωγής. δ) Αγνοεί την αξία αγαθών της παραοικονοµίας. ε) Όλα τα παραπάνω. Α.8. Αν αυξηθεί η ζήτηση και ταυτόχρονα µειωθεί η προσφορά, είναι δυνατόν να συµβούν τα εξής: α) Η ποσότητα ισορροπίας να παραµείνει σταθερή. β) Να αυξηθεί η τιµή ισορροπίας και η ποσότητα ισορροπίας. γ) Να αυξηθεί η τιµή ισορροπίας και να µειωθεί η ποσότητα ισορροπίας. δ) Όλα τα παραπάνω. ε) Κανένα από τα παραπάνω. ÈÅÌÁÔÁ 2004

35 ΟΜΑ Α Β Β.1. Να παρασταθούν σε ένα διάγραµµα οι καµπύλες του Συνολικού Προϊόντος (T.P.), του Οριακού Προϊόντος (M.P.) και του Μέσου Προϊόντος (A.P.). Β.2. Να εξηγηθεί η πορεία του Συνολικού Προϊόντος (Τ.Ρ.) και η σχέση του µε το Οριακό Προϊόν (Μ.Ρ.). Β.3. Β.4. Β.5. Ποια η επίδραση της µεταβολής της τεχνολογίας στην παραγωγή; Να το δείξετε και διαγραµµατικά. Ποια η διαφορά ως προς τη µέθοδο µεταξύ µικροοικονοµικής και µακροοικονοµικής ανάλυσης; Ποιος ο βασικός λόγος διάκρισης µικροοικονοµίας και µακροοικονοµίας; Να δοθεί και ένα παράδειγµα. ΟΜΑ Α Γ Γ.1. Μια οικονοµία παράγει δύο αγαθά: Πουκάµισα και Παπούτσια, σε ένα συνδυασµό Α (Πουκάµισα = 100, Παπούτσια = 140) της καµπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων της το έτος Γ.2. Πουκάµισα Στάδια Παραγωγής Πρώτο Στάδιο: βαµβάκι 50 εύτερο Στάδιο: νήµα 65 Τρίτο Στάδιο: πουκάµισο 80 Τέταρτο Στάδιο: εµπόριο 120 Αξία πώλησης σε ευρώ Παπούτσια Στάδια Παραγωγής Πρώτο Στάδιο: δέρµα 45 εύτερο Στάδιο: επεξεργασία δέρµατος 80 Τρίτο Στάδιο: παπούτσια 110 Αξία πώλησης σε ευρώ Τέταρτο Στάδιο: εµπόριο 150 Να υπολογιστούν: α) οι προστιθέµενες αξίες των σταδίων παραγωγής για Πουκάµισα και Παπούτσια. β) Αν λόγω αλλαγής των προτιµήσεων των καταναλωτών, η οικονοµία επιλέξει έναν άλλο συνδυασµό Β (Πουκάµισα = 60, Παπούτσια = 180), τότε σε ποιον από τους δύο συνδυασµούς η οικονοµία θα έχει το µεγαλύτερο Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιµές; ÈÅÌÁÔÁ 2004 Σε µια οικονοµία το 2001 το Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιµές είναι 50 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ το 2003 το Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές του 2001 είναι ίσο µε 50 εκατοµµύρια ευρώ. Ο ρυθµός πληθωρισµού στα έτη είναι σταθερός και ίσος προς 10%. Να υπολογιστούν: α) ο είκτης τιµών κάθε έτους. β) η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. µεταξύ των ετών σταθερές τιµές γ) το Α.Ε.Π. κάθε έτους σε τρέχουσες τιµές.

36 ΟΜΑ Α ίνεται ο πίνακας: α) Σε ποια Ρ ισορροπίας και Q ισορροπίας, οι παραγωγοί έχουν max Συνολικά Έσοδα και πόσα είναι αυτά; Να γίνει το σχετικό διάγραµµα. β) ίνεται ο πίνακας: P i. Να βρεθεί η νέα Ρ ισορροπίας και η νέα Q ισορροπίας. ii. Να υπολογιστούν η ( ) D P Q D Q S E ελαστικότητα ζήτησης και η ( ) (Μονάδες 6,5) E S ελαστικότητα προσφοράς στο σηµείο ισορροπίας. (Μονάδες 6,5) γ) Να υπολογιστούν τα Συνολικά έσοδα των παραγωγών στο νέο σηµείο ισορροπίας και να εξηγηθεί γιατί υπήρξε αυτή η µεταβολή στο µέγεθός τους. (Μονάδες 7) Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραµµικές. ÈÅÌÁÔÁ 2004

37 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΑ Α Α 1. Στις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθµό της καθεµίας πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Α.1. Η τάση των ανθρώπων να ζητούν την επανάληψη µιας απόλαυσης από τη χρησιµοποίηση ενός αγαθού οδηγεί σε προσωρινό κορεσµό. (4 µονάδες) Α.2. Στο οικονοµικό κύκλωµα, οι ροές είναι συνεχείς και έχουν πάντοτε το ίδιο µέγεθος. (4 µονάδες) Α.3. Τα συνολικά έσοδα των παραγωγών, ή οι συνολικές δαπάνες των καταναλωτών είναι µέγιστες στο µέσο µιας ευθύγραµµης καµπύλης ζήτησης. (4 µονάδες) Α.4. Στο ίδιο διάγραµµα δίνονται δύο παράλληλες καµπύλες προσφοράς και σε σταθερή τιµή, µεγαλύτερη ελαστικότητα προσφοράς θα έχει αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην αρχή των αξόνων. (4 µονάδες) Α.5. Τιµές παρέµβασης είναι οι ανώτατες και οι κατώτατες τιµές. 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω προτάσεις: Α.6. Το κατά κεφαλήν πραγµατικό Α.Ε.Π. είναι: (4 µονάδες) α) η συνολική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγει µια χώρα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. β) το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ενός έτους σε τρέχουσες τιµές προς τον πληθυσµό της χώρας του ίδιου έτους. γ) το πραγµατικό εγχώριο προϊόν ενός έτους προς τον πληθυσµό της χώρας στο έτος βάσης. δ) το πραγµατικό εγχώριο προϊόν ενός έτους προς τον πληθυσµό της χώρας του ίδιου έτους. ε) κανένα από τα παραπάνω δεν είναι σωστό. (3 µονάδες) ÈÅÌÁÔÁ 2003 Α.7. Όταν υπάρχει κεϋνσιανή ανεργία, οι άνεργοι δεν µπορούν να βρουν απασχόληση: α) επειδή δε θέλουν να εργαστούν. β) επειδή δε διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. γ) επειδή η οικονοµία αδυνατεί να απορροφήσει τη συνολική προσφορά εργατικού δυναµικού. δ) επειδή η εποχή δεν ευνοεί την εργασία τους. ε) κανένα από τα παραπάνω δεν είναι σωστό. (3 µονάδες)

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Α.1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. Α.1.1. Η ουσία του οικονοµικού προβλήµατος των κοινωνιών οφείλεται στην έλλειψη χρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5., να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1. Σωστό. Α.. Λάθος. Ο πληθωρισμός πλήττει όλα τα άτομα που το χρηματικό τους εισόδημα είναι σταθερό ή αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.5: Σωστό Α.6: β, Α.7: γ ΟΜΑ Α Β Υπάρχουν αγαθά στα οποία η τιµή του ενός αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση ενός άλλου αγαθού. Τα αγαθά αυτά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. 1. Να χαρακτηρίσετε Σωστή ή Λάθος καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. α. Η αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών θα αυξήσει και τη ζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος Α.2. β Α.3. δ ΘΕΜΑ Β ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16//201)-ΣΕΙΡΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. (β) Α. (γ) ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.Η μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σηµειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Αν η μεταβολή των προτιμήσεων δεν είναι ευνοϊκή για ένα προϊόν, τότε μειώνεται η ζήτησή του.

Αν η μεταβολή των προτιμήσεων δεν είναι ευνοϊκή για ένα προϊόν, τότε μειώνεται η ζήτησή του. ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α: Α1: α=σ β=λ γ=σ δ=λ ε=λ Α2: β Α3: δ Β1 Α. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, αλλάζουν τα έθιμα, οι καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2015 ΘΕΜΑ Α Α.1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος Α.2. β Α.3. δ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β α. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2015 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται για διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. β τόμος. αρχές. οικονομικής. θεωρίας Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. β τόμος. αρχές. οικονομικής. θεωρίας Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ β τόμος αρχές οικονομικής θεωρίας Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο - Οικονομικές Επιστήμες Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Γ Λυκείου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούμε πόσες φορές θα κάνουμε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή? Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 10 Το παραγωγής! Ο Νόµος της προσφοράς:! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή! Ως εκ τούτου, η καµπύλη προσφοράς έχει αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία

Μικροοικονοµική Θεωρία Μικροοικονοµική Θεωρία Ειδικά Θέµατα της Θεωρίας της Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Το Συνολικό Αποτέλεσµα. Το Αποτέλεσµα Υποκατάστασης. Το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα. Κανονικά Αγαθά. Κατώτερα Αγαθά. Παράδοξο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Α 5 5 Β 8 2. β) Qd = Qd+15%Qd= 10-P +0,15*(10-P)=10-P+1,5-1,5P=11,5-1,15P

Α 5 5 Β 8 2. β) Qd = Qd+15%Qd= 10-P +0,15*(10-P)=10-P+1,5-1,5P=11,5-1,15P ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Να λυθούν οι παρακάτω ασκήσεις: 1. Αν η τιµή των Ιταλικών επίπλων µειωθεί τι θα συµβεί στη ζήτηση α) των Ιταλικών επίπλων και β) των Ελληνικών επίπλων. 2. Αν η τιµή του υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Σκοπός των Σημειώσεων για το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με οικονομικές έννοιες και θεωρίες. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ορισµένες από τις ακόλουθες ασκήσεις αποτέλεσαν θέµατα στις πανελλαδικές εξετάσεις προηγούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 1 ΚΦΑΛΑΙΟ 6 ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Οι καµπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι αναγκαίες για να προσδιορίσουν την τιµή στην αγορά. Η εξοµοίωσή τους καθορίζει την τιµή και τη ποσότητα ισορροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-10

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-10 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-10 Οι ακόλουθες ασκήσεις αποτέλεσαν θέµατα στις πανελλαδικές εξετάσεις και αφορούν την ύλη της Μακροοικονοµίας στα ΕΠΑΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΜλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο Μ Η Ρ Ο Σ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο Μ Η Ρ Ο Σ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1α) Λάθος Α1β) Σωστό Α1γ) Σωστό Α1δ) Λάθος Α1ε)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ. Ελαστικότητα... Κεφάλαιο 5

ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ. Ελαστικότητα... Κεφάλαιο 5 ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ Κεφάλαιο 5 Ελαστικότητα...... µετρά τον βαθµό αντίδρασης των καταναλωτών και των παραγωγών στις αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς...... µας επιτρέπει να αναλύουµε

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους Τέλειος ανταγωνισµός Τέλειος ανταγωνισµός Η συνάρτηση προσφοράς της Η συνάρτηση προσφοράς του κλάδου Βραχυχρόνια ισορροπία Μακροχρόνια ισορροπία Τούψος παραγωγής κάθε µεµονωµένης επηρεάζει ανεπαίσθητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Θ Η Ν Α

ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Θ Η Ν Α ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Θ Η Ν Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΥΚΕΙΟΥ Γ' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. Απαντήσεις ερωτήσεων Και Λύσεις ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική Μακροοικονομική Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του Η Μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 2o (συνέχεια) b) Υπολογισμός των βασικών Μακροοικονομικών μεγεθών Συνολικό εισόδημα και συνολική δαπάνη! Για μια οικονομία συνολικά, το εισόδημα πρέπει να είναι ίσο

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment 1. Κεϋνσιανή θεωρία - Υπόδειγμα. Keynesian Model 1 Βασικές αρχές: Το μέγεθος του Εθνικού εισοδήματος (παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

13 Το κόστος Παραγωγής Οι αγοραίες δυνάµεις της Προσφοράς και της Ζήτησης ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι οικονοµικοί όροι που χρησιµοποιούνται από τους οικονοµολόγους ευρέως. ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι κινητήριες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΘΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 5. Σαρτζετάκης 1 Συνάρτηση παραγωγής Προσδιορίζει τις δυνατότητες παραγωγής ενός αγαθού ή υπηρεσίας (εκροής) ως συνάρτησης των παραγωγικών συντελεστών (εισροών) δεδομένης της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Οι τιµές Στην οικονοµία οι τιµές παίζουν βασικό ρόλο. Κατανέµουν τους παραγωγικούς πόρους στις τοµείς όπου υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση µε το πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Αυτό το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών 1 Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών Βασικές συνιστώσες της οικονοµικής ανάλυσης στις µεταφορές Ζήτηση, Προσφορά και αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις, κοινωνικό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η σωστή και αποτελεσματική διδασκαλία είναι μια δύσκολη υπόθεση. Απαιτεί γνώση, φαντασία και προσεκτική προετοιμασία.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η σωστή και αποτελεσματική διδασκαλία είναι μια δύσκολη υπόθεση. Απαιτεί γνώση, φαντασία και προσεκτική προετοιμασία. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η σωστή και αποτελεσματική διδασκαλία είναι μια δύσκολη υπόθεση. Απαιτεί γνώση, φαντασία και προσεκτική προετοιμασία. Το Βιβλίο του καθηγητή έχει στόχο να βοηθήσει τον καθηγητή στην προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Ημερομηνία, ώρα)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Ημερομηνία, ώρα) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος 008-009 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Ημερομηνία, ώρα) Να απαντηθούν 5

Διαβάστε περισσότερα

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα.

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Η εξέταση αποτελείται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Κεφάλαιο 8 Ε. Σαρτζετάκης Διαφορισμός τιμών Τιμολόγησηότανηεπιχείρησηέχειισχυρήθέσηστηναγορά: διαφορισμός τιμών Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σε κάποιο βαθμό δύναμη σε κάποια αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Β.1. Το Πλεόνασµα του Καταναλωτή Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιοι καταναλωτές πληρώνουν για ένα αγαθό λιγότερο από αυτό

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Μέτρηση οικονομικής επιτυχίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): μετρά συγχρόνως (α) το συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί από την παραγωγή του μέσα στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Συναρτήσεις ζήτησης Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6784 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Τα άριστα επίπεδα των 2 n ως συναρτήσεις όλων των τιμών και του εισοδήματος n συναρτήσεις ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου Η εξέταση αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα