ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013"

Transcript

1 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Μαΐου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. α. Οι ροές αγαθών, παραγωγικών συντελεστών και χρήµατος µεταξύ των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και του κράτους είναι συνεχείς και έχουν πάντοτε το ίδιο µέγεθος. β. Ο αριθµός των καταναλωτών αφορά τόσο την ατοµική όσο και την αγοραία καµπύλη ζήτησης. γ. Το οριακό προϊόν της εργασίας, είναι το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο επιπλέον εργάτης που προστίθεται στην παραγωγή. δ. Η επιχείρηση δεν προσφέρει για τιµές που είναι µικρότερες από το µέσο µεταβλητό κόστος. ε. Οι τιµές παρέµβασης ή ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων είναι µια κατηγορία ανώτατων τιµών, προκειµένου να προστατευτεί το εισόδηµα των αγροτών. Μονάδες 15 ÔÑÉÐÔÕ Ï Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α2. Η καµπύλη ζήτησης του κατώτερου αγαθού Κ µετατοπίστηκε προς τα αριστερά. Αυτό προήλθε από: α. τη µείωση του εισοδήµατος των καταναλωτών. β. την πρόβλεψη για µελλοντική µείωση της τιµής του αγαθού Κ. γ. την αύξηση του αριθµού των καταναλωτών. δ. την αύξηση της τιµής του αγαθού Λ, το οποίο είναι υποκατάστατο του αγαθού Κ. Μονάδες 5 Í. ÓÌÕÑÍÇ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 1 ΑΠΟ 5

2 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Αλ3Ε(ε) Α3. Για ένα αγαθό µε γραµµική συνάρτηση ζήτησης (Q D = α + β Ρ, α > 0, β < 0, Q D 0, Ρ 0) και γραµµική συνάρτηση προσφοράς (Q S = γ + δ Ρ, δ > 0, Q S 0, Ρ 0) αν µειωθεί ο αριθµός των καταναλωτών που επιλέγουν το αγαθό αυτό και ταυτόχρονα αυξηθεί ο αριθµός των επιχειρήσεων που παράγουν και προσφέρουν το αγαθό αυτό, µε την υπόθεση «ceteris paribus», τότε η τιµή ισορροπίας του αγαθού: α. θα αυξηθεί. β. θα µειωθεί. γ. θα παραµείνει σταθερή. δ. µπορεί, ή να αυξηθεί ή να µειωθεί ή να παραµείνει σταθερή. Μονάδες 5 ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ Β1. Να εξηγήσετε µε τη βοήθεια των κατάλληλων διαγραµµάτων την περίπτωση της µεταβολής µόνο της προσφερόµενης ποσότητας ενός αγαθού, καθώς και την περίπτωση της µεταβολής µόνο της προσφοράς του. Μονάδες 12 Β2. Να εξηγήσετε µε τη βοήθεια του κατάλληλου διαγράµµατος την περίπτωση της ταυτόχρονής µεταβολής προσφερόµενης ποσότητας και προσφοράς ενός αγαθού, λόγω ταυτόχρονης αύξησης της τιµής του και µείωσης του κόστους παραγωγής του. Μονάδες 13 ΟΜΑ Α ΤΡΙΤΗ Τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε µια υποθετική οικονοµία, η οποία, µε δεδοµένη τεχνολογία παράγει µόνο τα αγαθά Χ και Ψ χρησιµοποιώντας αποδοτικά όλους τους παραγωγικούς συντελεστές της. Συνδυασµοί Ποσοτήτων ÔÑÉÐÔÕ Ï Παραγόµενες Ποσότητες Αγαθού Χ Παραγόµενες Ποσότητες Αγαθού Ψ Α ; ; Β 400 ; Γ ; ; 0 Κόστος Ευκαιρίας Αγαθού Χ (σε µονάδες Ψ) Κόστος Ευκαιρίας Αγαθού Ψ (σε µονάδες Χ) ; ; Í. ÓÌÕÑÍÇ 4 ; ; ; ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 2 ΑΠΟ 5

3 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Αλ3Ε(ε) Γ1. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα και να συµπληρώσετε τα δέκα (10) κενά στα οποία υπάρχουν ερωτηµατικά, παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισµούς, αν είναι γνωστό ότι: Γ2. Γ3. Γ4. όταν η οικονοµία παράγει στο συνδυασµό Α, όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Ψ. όταν η οικονοµία παράγει στο συνδυασµό Β, η ποσότητα του αγαθού Ψ που παράγεται είναι αυξηµένη κατά 80% σε σχέση µε την ποσότητα του αγαθού Ψ που παράγεται στο συνδυασµό Γ. για να παραχθεί µια (1) επιπλέον µονάδα του αγαθού Χ σε µονάδες του αγαθού Ψ από το συνδυασµό Α στο Β, θα πρέπει να θυσιαστούν 2 µονάδες από το αγαθό Ψ. για να παραχθεί µια (1) επιπλέον µονάδα του αγαθού Ψ σε µονάδες του αγαθού Χ από το συνδυασµό Γ στο, θα πρέπει να θυσιαστούν 1/8 µονάδες από το αγαθό Χ. Μονάδες 5 α. Να κατασκευάσετε την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (Κ.Π..) της υποθετικής αυτής οικονοµίας. β. Να αιτιολογήσετε τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει στην καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (Κ.Π..) η εµφάνιση στην οικονοµία ποσοστού ανεργίας 25%. α. Εάν µοναδικό κριτήριο αποτελεί το κόστος ευκαιρίας, να αιτιολογήσετε µεταξύ ποιων συνδυασµών συµφέρει την οικονοµία να παράγει µια µονάδα από το αγαθό Χ. ÔÑÉÐÔÕ Ï β. Κάτω από ποίες προϋποθέσεις θα µπορούσε αυτή η οικονοµία να παράγει το συνδυασµό Λ, που περιλαµβάνει 800 µονάδες από το αγαθό Χ και µονάδες από το αγαθό Ψ; α. Í. ÓÌÕÑÍÇ i. Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας (υπολογιστικά) να εξετάσετε αν ο συνδυασµός Κ (Χ = 50 και Ψ = 4.250) είναι εφικτός ή ανέφικτος. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 3 ΑΠΟ 5

4 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ii. iii. Να σχολιάσετε την οικονοµική σηµασία του συνδυασµού Κ (Χ = 50 και Ψ = 4.250). Να υπολογίσετε πόσο πρέπει να µεταβληθεί η παραγωγή του αγαθού Ψ, ώστε ο συνδυασµός Κ (Χ = 50 και Ψ = 4.250) να µετατραπεί σε µέγιστο συνδυασµό. β. Να υπολογίσετε πόσες µονάδες από το αγαθό Χ πρέπει να θυσιαστούν, αν η οικονοµία αποφασίσει να αυξήσει την παραγωγή του αγαθού Ψ από τις στις µονάδες. ΟΜΑ Α ΤΕΤΑΡΤΗ Με βάση την αγοραία συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ, η οποία είναι γραµµική, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας. Ζητούµενη Συνολική απάνη Τιµή Ελαστικότητα Ποσότητα Καταναλωτών (Ρ) Ζήτησης (Q (σε ευρώ) D ) (Σ ) (Ε (σε κιλά) (σε ευρώ) D ) Α 90 Q D(A) ,5 Β Ρ (Β) Η ατοµική συνάρτηση προσφοράς του αγαθού Χ, δίνεται από τη σχέση: 1. Q S = P α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα και υπολογίσετε τη ζητούµενη ποσότητα Q D(A) καθώς και την τιµή Ρ (Β), παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισµούς. ÔÑÉÐÔÕ Ï β. Να βρείτε την αγοραία συνάρτηση ζήτησης (Q D ) του αγαθού Χ. Í. ÓÌÕÑÍÇ γ. Αν το αγαθό Χ παράγεται από δέκα (10) πανοµοιότυπες επιχειρήσεις, να βρείτε την αγοραία συνάρτηση προσφοράς (Q S1 ) του αγαθού Χ. δ. Να υπολογίσετε (αλγεβρικά) την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 4 ΑΠΟ 5

5 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Αλ3Ε(ε) 2. Μια µεταβολή των τιµών (αµοιβών) των συντελεστών παραγωγής του αγαθού Χ είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθεί η προσφερόµενη ποσότητα του αγαθού Χ, σε κάθε τιµή κατά µονάδες. 3. α. Να βρείτε τη νέα αγοραία συνάρτηση της προσφοράς (Q S2 ) του αγαθού Χ. β. Να υπολογίσετε (αλγεβρικά) την νέα τιµή και την νέα ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ. γ. i. Οι τιµές (αµοιβές) των συντελεστών παραγωγής του αγαθού Χ, αυξήθηκαν ή µειώθηκαν; Μονάδες 1 ii. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. α. Να υπολογίσετε την µεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών, εξαιτίας της µεταβολής της προσφοράς του αγαθού Χ. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ÔÑÉÐÔÕ Ï 4. Να υπολογίσετε το έλλειµµα ή το πλεόνασµα το οποίο θα δηµιουργηθεί στην αγορά του αγαθού Χ, στην αρχική τιµή ισορροπίας, µετά τη µεταβολή των συντελεστών παραγωγής του αγαθού Χ. Í. ÓÌÕÑÍÇ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 5 ΑΠΟ 5

6 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1 Η σχέση µεταξύ τεχνολογίας και συνάρτησης παραγωγής βραχυχρόνια είναι υπαρκτή αλλά απροσδιόριστη. (3 µονάδες) Α.2 Η αποξήρανση ενός βάλτου για καλλιεργητικούς σκοπούς θα µετατοπίσει την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας προς τα δεξιά. (3 µονάδες) Α.3 Μεταξύ παράλληλων ευθειών ζήτησης µε αρνητική κλίση, στα σηµεία που αντιστοιχούν στην ίδια τιµή, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή είναι διαφορετική. (3 µονάδες) Α.4 Ο παράγοντας χρόνος αποτελεί τον σπουδαιότερο προσδιοριστικό παράγοντα της προσφοράς. (3 µονάδες) Α.5 Στην αγορά του γάλακτος µια αύξηση του κόστους αγοράς µηχανηµάτων για την επεξεργασία του, µε µια ταυτόχρονη αναµονή από πλευράς καταναλωτών για µείωση της τιµής του, είναι δυνατόν να αφήσει την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού ανεπηρέαστη. (3 µονάδες) Α.6 Στην αγορά ενός αγαθού, µετά από µια αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών, η γραµµική συνάρτηση ζήτησης µετατρέπεται σε συνάρτηση που σε κάθε τόξο της η Εd= 1. Αυτό σηµαίνει ότι: ÈÅÌÁÔÁ 2012 α) Η συνολική δαπάνη της συνάρτησης ζήτησης που προκύπτει µετά τη µεταβολή του εισοδήµατος, παραµένει σταθερή σε όλο το µήκος της. β) Η συνολική δαπάνη είναι µέγιστη στο µέσον της νέας συνάρτησης ζήτησης. γ) Η συνάρτηση ζήτησης που προκύπτει µετά τη µεταβολή του εισοδήµατος είναι ισοσκελής υπερβολή. δ) Τα (α) και (γ) µαζί. (5 µονάδες) ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 1 ΑΠΟ 4

7 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Αλ3Ε(ε) Α.7 Ο συνδυασµός Ζ (χ=40, ψ=200) είναι εφικτός εάν: α) Η µέγιστη παραγωγή του χ µε ψ=200 είναι 30. β) Η µέγιστη παραγωγή του ψ µε χ=40 είναι 180. γ) Η µέγιστη παραγωγή του χ µε ψ=200 είναι 50. δ) Η µέγιστη παραγωγή του ψ µε χ=40 είναι 100. ΟΜΑ Α Β Β.1 Να δώσετε τον ακριβή ορισµό της καµπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων. (5 µονάδες) (3 µονάδες) Β.2 Ποιές οι βασικές υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων; (6 µονάδες) Β.3 Πώς είναι δυνατόν να παραχθούν οι ποσότητες δύο προϊόντων που αντιστοιχούν σε έναν ανέφικτο συνδυασµό; Πώς αυτό θα επηρεάσει την Καµπύλη Παραγωγικών υνατοτήτων της οικονοµίας. (5 µονάδες) Β.4 Ποιά είναι η πραγµατική έννοια του κόστους; (5 µονάδες) Β.5 Το Κόστος Ευκαιρίας δεν είναι συνήθως σταθερό. Ποιά είναι όµως η συνήθης µορφή του και που αυτή οφείλεται; (6 µονάδες) ΟΜΑ Α Γ Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται σε µία αντιπροσωπευτική επιχείρηση ενός πλήρως ανταγωνιστικού κλάδου, στην βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, που αποτελείται από 50 όµοιες επιχειρήσεις. Η αγοραία συνάρτηση προσφοράς είναι Qs = P ÈÅÌÁÔÁ 2012 Q VC MC ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 2 ΑΠΟ 4

8 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Αλ3Ε(ε) Γ1. Να υπολογιστούν τα κενά των πέντε (5) πρώτων γραµµών του πίνακα. Οµοίως τα κενά των δύο (2) τελευταίων γραµµών του πίνακα. (6 µονάδες) (8 µονάδες) Γ2. Αν η επιχείρηση χρησιµοποιεί 4 µονάδες ενός σταθερού παραγωγικού συντελεστή και για Q = 50, το συνολικό κόστος ανά προϊόν είναι 59 χ.µ. Να βρεθεί η τιµή κάθε µονάδας σταθερού συντελεστή. (5 µονάδες) Γ3. Αν η επιχείρηση έχει µεταβλητό κόστος 1550 και αυξηθεί κατά 625 χ.µ πόσο θα αυξηθεί η παραγωγή. (6 µονάδες) Σηµειώσεις: 1. Να παρουσιαστούν αναλυτικά όλες οι σχετικές πράξεις. 2. Οι υπολογισµοί να γίνουν µέχρι το πρώτο δεκαδικό ψηφίο. ΟΜΑ Α Αν η αγοραία ζήτηση ενός προϊόντος εκφράζεται από την συνάρτηση QD1 = 200 5P, ενώ η αγοραία προσφορά του από τον ακόλουθο πίνακα: P Qs A B 30 X.1 α) Αν καθώς µειώνεται η τιµή (P) του προϊόντος η ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιµή είναι ίση µε 0,6 να βρείτε την γραµµική συνάρτηση προσφοράς του και να υπολογίσετε την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας του. (6 µονάδες) ÈÅÌÁÔÁ 2012 β) Σε ποια τιµή οι παραγωγοί µεγιστοποιούν την πρόσοδό τους; Να υπολογιστεί. (2 µονάδες).2 Αν το εισόδηµα των καταναλωτών αυξηθεί κατά 10% η νέα συνάρτηση ζήτησης που θα προκύψει είναι QD2 = 240 6P. Να υπολογιστεί η εισοδηµατική ελαστικότητα και να χαρακτηριστεί το αγαθό. (4 µονάδες) ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 3 ΑΠΟ 4

9 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Αλ3Ε(ε).3 Να υπολογίσετε το έλλειµµα που θα δηµιουργηθεί στην αρχική τιµή ισορροπίας µετά την µεταβολή της ζήτησης. (3 µονάδες).4 Έστω ότι ισχύουν οι αρχικές συναρτήσεις ζήτησης (QD1) και προσφοράς (Qs). Το κράτος επιβάλει κατώτατη τιµή πώλησης P Κ, προστατεύοντας τους παραγωγούς. Αν η επιβάρυνση του κράτους από την αγορά του πλεονάσµατος που δηµιουργήθηκε είναι 2000 χ.µ. να υπολογίσετε την P Κ. (6 µονάδες).5 Να υπολογίσετε την µεταβολή που θα επέλθει στα συνολικά έσοδα των παραγωγών µετά την επιβολή τη κατώτατης τιµής P Κ. (4 µονάδες) Σηµειώσεις: 1. Να παρουσιαστούν αναλυτικά όλες οι σχετικές πράξεις. 2. Οι υπολογισµοί να γίνουν µέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. ÈÅÌÁÔÁ 2012 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 4 ΑΠΟ 4

10 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α.1. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη α. Αν η ζήτηση ενός αγαθού έχει τη µορφή ισοσκελούς υπερβολής, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα έσοδά τους όταν υπάρχει προσδοκία για αύξηση της τιµής στο µέλλον. β. Όταν το οριακό προϊόν είναι µικρότερο από το µέσο προϊόν, τότε το µέσο προϊόν θα αυξάνεται µε την προσθήκη εργασίας. γ. Οι ροές του οικονοµικού κυκλώµατος συµβαίνουν σε κάθε χρονική στιγµή. δ. Στα ευπαθή γεωργικά προϊόντα η καµπύλη προσφοράς τους είναι παράλληλη στον άξονα των ποσοτήτων. ε. Μετά από κάποιο επίπεδο παραγωγής, όσο η παραγωγή θα αυξάνεται, η σηµασία του µέσου σταθερού κόστους θα µειώνεται και το µέσο συνολικό κόστος θα επηρεάζεται κυρίως από το µέσο µεταβλητό κόστος και θα ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία. Για τις προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Α.2. ÈÅÌÁÔÁ 2011 Αν στην αγορά του φρέσκου βουτύρου αυξάνεται η τιµή των παραγωγικών συντελεστών τότε: α. θα µειωθεί η προσφορά στο φρέσκο βούτυρο, θα µειωθεί η τιµή ισορροπίας στη µαργαρίνη β. θα µειωθεί η προσφορά στο φρέσκο βούτυρο, θα µειωθεί η τιµή ισορροπίας του καθώς και η τιµή ισορροπίας στη µαργαρίνη Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 1

11 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ γ. θα αυξηθεί η τιµή ισορροπίας στο φρέσκο βούτυρο, και θα αυξηθεί η τιµή ισορροπίας της µαργαρίνης δ. θα αυξηθεί η προσφορά στο φρέσκο βούτυρο και ως αποτέλεσµα θα µειωθεί η τιµή ισορροπίας στη µαργαρίνη Μονάδες 5 Α.3. Αν το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ είναι 2 αυτό σηµαίνει: α. για να παραχθεί µία µονάδα Χ απαιτείται θυσία 2 µονάδων Ψ. β. οι παραγωγικοί συντελεστές είναι περισσότερο αποδοτικοί στο Χ. γ. για να παραχθεί µία µονάδα Ψ απαιτείται θυσία 2 µονάδων Χ. δ. για να παραχθούν 2 µονάδες Χ απαιτείται θυσία 1 µονάδα Ψ. ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ Μονάδες 5 Με ποιο σκοπό το κράτος παρεµβαίνει στην αγορά ενός αγαθού και θέτει ανώτατη τιµή διατίµησης (µονάδες 4); Ποια είναι η άµεση συνέπεια από την επιβολή της και πως το κράτος προσπαθεί να τη διορθώσει (µονάδες 8); Ποιο φαινόµενο εµφανίζεται και πώς θα µπορούσε να αποφευχθεί (µονάδες 8); Να δείξετε διαγραµµατικά όλα τα παραπάνω (µονάδες 5). 5 ΟΜΑ Α ΤΡΙΤΗ Μια επιχείρηση παράγει στη βραχυχρόνια περίοδο µε δεδοµένη τεχνολογία, χρησιµοποιώντας 10 µονάδες σταθερού παραγωγικού συντελεστή και µε µοναδικό µεταβλητό συντελεστή την εργασία. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα στοιχεία της παραγωγής της. Εργασία (L) Συνολικό Προϊόν (ΤΡ) Μέσο Προϊόν (ΑΡ) Οριακό Κόστος (MC) Μέσο Μεταβλητό Κόστος Συνολικό Κόστος (ΤC) (AVC) ÈÅÌÁÔÁ 2011 Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 2

12 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ.1. Να µεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας. α. Αν είναι γνωστό ότι στον 4 ο εργάτη το µέσο προϊόν είναι µέγιστο να συµπληρωθούν τα κενά του πίνακα. Μονάδες 8 β. να βρεθεί η τιµή του σταθερού παραγωγικού συντελεστή. (Οι πράξεις σας θα πρέπει να φαίνονται και θα χρησιµοποιηθεί µόνο ένα δεκαδικό ψηφίο στα αποτελέσµατα) Γ.2. Γ.3. Γ.4. Να εξηγήσετε, αν ισχύει ο νόµος φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης και µετά από ποιόν εργάτη φαίνεται η λειτουργία του. Μονάδες 6 Να βρεθεί η µεταβολή στο συνολικό κόστος, αν η παραγωγή µεταβληθεί από 42 σε 32 µονάδες. Μονάδες 6 Να βρεθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης. ΟΜΑ Α ΤΕΤΑΡΤΗ Στην αγορά ενός αγαθού η αγοραία ζήτηση είναι Q D = P και η αγοραία προσφορά είναι Q S1 = P..1. Να βρεθεί το σηµείο ισορροπίας στην αγορά του αγαθού..2. Λόγω µεταβολής στις τιµές των παραγωγικών συντελεστών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού η προσφορά µεταβάλλεται και στο νέο σηµείο ισορροπίας ισχύει Ε D = α. Να βρεθεί το νέο σηµείο ισορροπίας. Μονάδες 5 ÈÅÌÁÔÁ 2011 β. Αυξήθηκαν ή µειώθηκαν οι τιµές των παραγωγικών συντελεστών; Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. Μονάδες 4 Πώς µεταβλήθηκαν τα έσοδα των παραγωγών; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 4 Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 3

13 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Μετά την µεταβολή της τιµής των παραγωγικών συντελεστών η προσφορά µετατοπίζεται παράλληλα σε σχέση µε την αρχική καµπύλη και τώρα το κράτος θέτει κατώτατη τιµή 60. α. Να βρεθεί η επιβάρυνση του κράτους και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών. Μονάδες 4 β. Ποια η µεταβολή στα έσοδα των παραγωγών µετά την επιβολή της κατώτατης τιµής στην νέα καµπύλη προσφοράς. γ. Να κατασκευάσετε διάγραµµα στο οποίο θα δείξετε την αγοραία καµπύλη ζήτησης, τις δύο αγοραίες καµπύλες προσφοράς και την κατώτατη τιµή. Στο διάγραµµα αυτό να δικαιολογήσετε σε ποια από τις δυο καµπύλες προσφοράς, θα συνέφερε το κράτος να θέσει την κατώτατη τιµή. ÈÅÌÁÔÁ 2011 Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 4

14 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Α.1. Αν σε κάθε επίπεδο τιµής (Ρ), ενός αγαθού Κ, ισχύει ότι Q D =Q S, τότε Ε D =E S =0. () Α.2. Αν η καµπύλη ζήτησης ενός αγαθού Μ, είναι ισοσκελής υπερβολή, τότε υπάρχει µόνο ένα σηµείο της, στο οποίο η Συνολική απάνη των καταναλωτών, γι αυτό το αγαθό, είναι µέγιστη. () Α.3. Στο σηµείο όπου το οριακό κόστος (M.C.) είναι ίσο µε το µέσο µεταβλητό κόστος (A.V.C.), το A.V.C. γίνεται ελάχιστο. () Α.4. Σε µια ευθύγραµµη καµπύλη ζήτησης, δύο σηµεία, συµµετρικά ως προς το µέσο της, έχουν όµοια Συνολική απάνη και η τοξοειδής ελαστικότητα ζήτησης (Ε τόξου ) ισούται µε 1. () Α.5. Η επιχείρηση µεγιστοποιεί το ανά µονάδα κέρδος της όταν, µε δεδοµένη την τιµή, µειώνει στο ελάχιστο το ανά µονάδα κόστος της. () Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ÈÅÌÁÔÁ 2010 Α.6. Ο νόµος της φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης αρχίζει όταν: α. Το οριακό προϊόν (Μ.Ρ.) αρχίζει να µειώνεται. β. Το οριακό κόστος (Μ.C.) αρχίζει να αυξάνεται. γ. Αλλάζει ο ρυθµός αύξησης του Συνολικού Προιόντος (Τ.Ρ.) και του Συνολικού Κόστους (Τ.C.). δ. Όλα τα παραπάνω. 1

15 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Α.7. Αν το κόστος ευκαιρίας δύο αγαθών Κ και Λ είναι αύξον, τότε όταν µειώνεται η παραγωγή του αγαθού Κ, ταυτόχρονα : α. Αυξάνεται το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Κ. β. Μειώνεται το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Λ. γ. Όλα τα παραπάνω. δ. Κανένα από τα παραπάνω. ΟΜΑ Α Β Β.1. Να αναπτύξετε (και µε τη βοήθεια διαγράµµατος) όλους τους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς. (5) ΟΜΑ Α Γ Μια υποθετική οικονοµία παράγει δύο αγαθά το Χ και το Ψ, µε δεδοµένη την τεχνολογία παραγωγής και χρησιµοποιώντας πλήρως και αποδοτικά όλους τους παραγωγικούς της συντελεστές. Γ.1. Γ.2. Γ.3. Συν. Χ Ψ A Β Γ Ε κόστος ευκαιρίας x σε όρους y 2 1/2 κόστος ευκαιρίας y σε όρους x Να συµπληρωθούν τα κενά του πίνακα. Όταν, στον συνδυασµό Ε, όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές ασχολούνται µε την παραγωγή του Χ, τότε η παραγωγή του Χ ανέρχεται στις 180 µονάδες. ÈÅÌÁÔÁ 2010 Να χαρακτηρίσετε ως φθίνον ή αύξον το κόστος ευκαιρίας Χ σε όρους Ψ και να εξηγήσετε την απάντησή σας. Να χαρακτηρίσετε τους συνδυασµούς Ζ(Χ=170, Ψ=5), Η(Χ=50, Ψ=120) και Θ(Χ=100, Ψ=80). 1/3 1 2

16 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ.4. Γ.5. Γ.6. Πόσες µονάδες Ψ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν 15 µονάδες Χ στον συνδυασµό ΓΒ; Πόσες µονάδες Ψ πρέπει να θυσιαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή του Χ από 20 µονάδες σε 40 µονάδες; Η οικονοµία παράγει τον συνδυασµό Ω(Χ=5, Ψ=200) και λόγω αυξηµένης ζήτησης για το αγαθό Χ, αποφασίζει να διπλασιάσει την παραγωγή του Χ. Πόση θα πρέπει να είναι η ποσοστιαία µεταβολή του Ψ, έτσι ώστε ο συνδυασµός να γίνει µέγιστος. () ΟΜΑ Α ίνεται ο παρακάτω πίνακας για το αγαθό Λ, µε τα στοιχεία της τιµής (Ρ), της ζητούµενης ποσότητας (Q D ), του εισοδήµατος (Υ), των προτιµήσεων των καταναλωτών (Π.Κ), της σταθεράς (α) και του συντελεστή (διεύθυνσης) (β) των γραµµικών συναρτήσεων ζήτησης, που αφορούν τέσσερις διαφορετικούς καταναλωτές. Για την επίλυση της άσκησης να ληφθεί υπ όψην ότι Ρ [0, 20]. Συνδ. P QD Υ Π.Κ α β Α δυσµενείς Β δυσµενείς Γ δυσµενείς ευνοϊκές Ε ευνοϊκές Ζ ευνοϊκές Να βρεθούν οι ατοµικές συναρτήσεις ζήτησης του αγαθού. (Μονάδες 4).2 Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση ζήτησης και να σχεδιαστεί. (Μονάδες 4).3 Αν στο σηµείο όπου η ελαστικότητα ζήτησης Ε D = -0,5 είναι το σηµείο ισορροπίας, να βρεθεί η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας..4 Αν στο σηµείο ισορροπίας η ελαστικότητα προσφοράς Ε S =1, να βρεθεί η γραµµική συνάρτηση προσφοράς και να σχεδιαστεί στο ίδιο διάγραµµα µε την αγοραία συνάρτηση ζήτησης. (Μονάδες 6).5 Το κράτος διατιµά το αγαθό Λ. Η προσφερόµενη ποσότητα του Λ, στην τιµή διατίµησης, πωλείται µε ένα "καπέλο πάνω στην τιµή που καθόρισε το κράτος, το µέγεθος του οποίου είναι 15. Να υπολογιστεί η τιµή διατίµησης, ÈÅÌÁÔÁ 2010 τα νόµιµα έσοδα των παραγωγών, καθώς και τα έσοδα των παραγωγών όταν πουλάνε όλη την ποσότητα τους στην τιµή που είναι διατεθειµένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν. (Μονάδες 6) 3

17 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Α.1 Αν αυξηθεί η τιµή ενός αγαθού Χ, θα µειωθεί η συνολική δαπάνη του υποκατάστατου αγαθού Ψ. Α.2 Σε µια υποθετική οικονοµία, µε σταθερό κόστος ευκαιρίας, η µεταβολή του αριθµού των εργαζοµένων, δεν µεταβάλλει το κόστος ευκαιρίας. Α.3 Όταν το συνολικό προϊόν (Τ.Ρ.) είναι µέγιστο, τότε το οριακό προϊόν (Μ.Ρ.) είναι 0 και το οριακό κόστος (Μ.C.) είναι. Α.4 Αν η καµπύλη ζήτησης είναι ευθεία γραµµή που τέµνει τον άξονα των τιµών στο σηµείο Α και τον άξονα των ποσοτήτων στο σηµείο Β, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς τη τιµή είναι διαφορετική σε όλο το µήκος της. Τέ τους Α.5 Ο είκτης Τιµών ενός έτους προκύπτει από το τύπο:. Τ. έ = 100 Τ όταν η οικονοµία παράγει ένα µόνο αγαθό. τους, έτουςβάσης ÈÅÌÁÔÁ 2009 Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.6 Όταν υπολογίζουµε την ελαστικότητα τόξου, E T βρίσκουµε: AB α. την Ε D ως προς την τιµή στο µέσο του τόξου ΑΒ. β. την Ε D ως προς την τιµή στο σηµείο Α. γ. την Ε D ως προς την τιµή στο σηµείο Β. δ. την Ε D ως προς την τιµή, κατά προσέγγιση στο µέσο του τόξου ΑΒ. Μονάδες 5 1

18 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Α.7 Όταν η µείωση της ζήτησης είναι µικρότερη από τη µείωση της προσφοράς, τότε: α. αυξάνεται η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. β. µειώνεται η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. γ. αυξάνεται η τιµή ισορροπίας και µειώνεται η ποσότητα ισορροπίας. δ. µειώνεται η τιµή ισορροπίας και αυξάνεται η ποσότητα ισορροπίας. Μονάδες 5 Να περιγράψετε: α. τον πληθωρισµό ζήτησης. β. τον πληθωρισµό κόστους. γ. το στασιµοπληθωρισµό. ΟΜΑ Α Β ΟΜΑ Α Γ Μονάδες 8 Μονάδες 10 Μονάδες 7 ίνεται ο παρακάτω πίνακας που παρουσιάζει την τιµή (Ρ), την προσφερόµενη ποσότητα (Q s ) και το ηµεροµίσθιο (W). Συνδυασµοί Τιµή Q s W Α Β Γ Ε Ζ Γ.1 Να υπολογίσετε τις τοξοειδείς ελαστικότητες προσφοράς σε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς. (Μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία) Μονάδες 5 Γ.2 α. Πόσες καµπύλες προσφοράς µπορούν να γίνουν µε τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα και γιατί; Μονάδες 5 β. Να προσδιοριστεί η αλγεβρική µορφή της συνάρτησης προσφοράς. Μονάδες 5 γ. Να γίνει διαγραµµατική απεικόνιση. Μονάδες 5 ÈÅÌÁÔÁ

19 Γ.3 Σε ποιο σηµείο της καµπύλης προσφοράς η Ε s = 2 1 ; Μονάδες 5 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΟΜΑ Α ίνεται ο πίνακας για ένα αγαθό Χ, τα στοιχεία του πίνακα προκύπτουν από τον κλάδο παραγωγής του αγαθού Χ στον οποίο υπάρχουν 100 επιχειρήσεις. L (εργασία) Q (παραγωγή) T.C. (συνολικό κόστος) Να κατασκευάσετε τον αγοραίο πίνακα προσφοράς..2 Στο σηµείο Κ (Q D =25, P=15) η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή είναι Ε D =-3. α. Να υπολογίσετε την αγοραία συνάρτηση ζήτησης θεωρώντας ότι είναι γραµµική. β. Να βρείτε την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας. γ. Να δείξετε σε διάγραµµα το σηµείο ισορροπίας της αγοράς του αγαθού x..3 Να υπολογίσετε και να εξηγήσετε την ποσοστιαία µεταβολή της Συνολικής απάνης των καταναλωτών, όταν η τιµή αυξάνεται από 8 σε 13. Μονάδες 4 ÈÅÌÁÔÁ Αν το κράτος επιβάλλει στην αγορά του αγαθού Χ κατώτατη τιµή Ρ κ =15, τότε: α. ποια θα είναι τα συνολικά έσοδα των παραγωγών του αγαθού x και από ποιους; β. ποια θα είναι η ποσοστιαία µεταβολή των κερδών των παραγωγών, αν η τιµή αυξηθεί από 10 σε 15 ; 3

20 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Αν το κράτος επιβάλλει στην αγορά του αγαθού Χ ανώτατη τιµή Ρ Α =5, τότε: α. να υπολογίσετε το έλλειµµα ή το πλεόνασµα προσφοράς που θα δηµιουργηθεί. β. να υπολογίσετε το µέγιστο πιθανό ύψος του καπέλου που θα πληρώσουν οι καταναλωτές προκειµένου να αγοράσουν την περιορισµένη προσφερόµενη ποσότητα από το αγαθό Χ. γ. να υπολογίσετε τα νόµιµα και τα παράνοµα συνολικά έσοδα των παραγωγών του αγαθού Χ. ÈÅÌÁÔÁ

21 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Αγοραία ζήτηση ενός αγαθού είναι το άθροισµα των ποσοτήτων που όλοι οι καταναλωτές ζητούν από αυτό σε κάθε τιµή. () Μια αύξηση της τιµής ενός αγαθού κατά 10% θα αυξήσει την προσφορά του αγαθού κατά 20%, αν η Ε s =2. () Η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ µεταξύ δύο ετών είναι ίδια ανεξάρτητα από το ποιο έχει επιλεχθεί ως έτος βάσης. () Αν η ποσοστιαία µεταβολή του ονοµαστικού εισοδήµατος είναι µεγαλύτερη από το ρυθµό πληθωρισµού, τότε το πραγµατικό εισόδηµα µειώνεται. () Η διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων µιας οικονοµίας στο µέλλον µπορεί να επέλθει και από την αυξηµένη παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών. () Για τις προτάσεις Α6 και Α7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α6 ÈÅÌÁÔÁ 2008 Για άγνωστο αριθµό εργατών το µέσο προϊόν είναι 25 µονάδες. Με την προσθήκη ενός επιπλέον εργάτη η αύξηση του συνολικού προϊόντος είναι 30 µονάδες. Αυτό σηµαίνει ότι το µέσο προϊόν µε την αύξηση της εργασίας: α. θα αυξηθεί β. θα µειωθεί γ. δεν θα επηρεαστεί δ. θα γίνει ίσο µε το οριακό προϊόν. 1

22 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Α7 Έστω τα αγαθά Χ και Ψ είναι µεταξύ τους υποκατάστατα. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του Χ τι θα συµβεί στην αγορά του Ψ; α. αύξηση της τιµής και της ποσότητας ισορροπίας του Ψ. β. µείωση της τιµής και της ποσότητας ισορροπίας του Ψ. γ. αύξηση της τιµής και µείωση της ποσότητας ισορροπίας του Ψ. δ. µείωση της τιµής και αύξηση της ποσότητας ισορροπίας του Ψ. ΟΜΑ Α Β Να περιγραφεί (0) και να σχεδιαστεί το οικονοµικό κύκλωµα. (5) ΟΜΑ Α Γ ίνεται ο παρακάτω πίνακας για ένα αγαθό Χ. Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Ρ Q D Y ΤΙΜΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Α 40 Q A ,8 Β Γ 50 Q Γ Ε Ζ Υ Ζ 35 Να υπολογιστούν οι ζητούµενες ποσότητες (Μονάδες 6) καθώς και το εισόδηµα. (Μονάδες 4). Τι γνωρίζετε για το εισόδηµα ως προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης; Να προσδιοριστεί η συνάρτηση ζήτησης για το αγαθό Χ. Ποιο το χαρακτηριστικό της; ÈÅÌÁÔÁ 2008 Λόγω πρόβλεψης για µείωση του φόρου εισοδήµατος στο µέλλον οι καταναλωτές θα µεταβάλλουν τις τρέχουσες αγορές τους σε κάθε τιµή κατά 25%. Να προσδιοριστεί η νέα συνάρτηση ζήτησης για το αγαθό Χ. Ε D E Y 2

23 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΟΜΑ Α ίνεται ο πίνακας προσφοράς µιας αντιπροσωπευτικής επιχείρησης του κλάδου στη βραχυχρόνια περίοδο. Ρ Q S Στο επίπεδο παραγωγής Q=700, το µέσο µεταβλητό κόστος είναι 100. Το σταθερό κόστος είναι FC= Αν η επιχείρηση παράγει 1300 µονάδες προϊόντος και θέλει να µειώσει το µεταβλητό της κόστος κατά , πόσο πρέπει να µειώσει την παραγωγή της; (Μονάδες 10) Αν υπάρχουν στην αγορά 10 πανοµοιότυπες επιχειρήσεις τότε ποια είναι η αγοραία συνάρτηση προσφοράς (γραµµική); () Αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι Q D = P να υπολογίσετε την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας. Τι τιµή πρέπει να επιβάλλει το κράτος ώστε να υπάρξει στην αγορά έλλειµµα προσφοράς 1800 µονάδων; Γιατί την επιβάλλει αυτή την τιµή το κράτος; Για P K = 60, ποια θα είναι τα συνολικά έσοδα των παραγωγών και από πού θα προέρχονται; ÈÅÌÁÔÁ

24 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.6 να γράψετε τον αριθµό της καθεµίας και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Α.1 Στο σηµείο ισορροπίας η Ε D = Εs Μονάδες 4 Α.2 Ένας προσδιοριστικός παράγοντας της ευαισθησίας κάθε επιχείρησης στις µεταβολές της τιµής του αγαθού που παράγει και προσφέρει είναι το µέγεθος της επιχείρησης. Α.3 Αν το κράτος ανακοινώσει την επιβολή Φ.Π.Α. στο εγγύς µέλλον, σήµερα θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας ενώ η τιµή ισορροπίας θα µειωθεί. Α.4 Η πορεία της καµπύλης του οριακού κόστους (Μ. C.) και της καµπύλης του οριακού προϊόντος (M. P.), βραχυχρόνια, εξηγείται από το νόµο της φθίνουσας απόδοσης. Α.5 Το ονοµαστικό Α.Ε.Π. αυξάνεται µόνο λόγω αύξησης των τιµών των τελικών αγαθών. ÈÅÌÁÔÁ 2007 Α.6 Το κλειδί για την κατανόηση των οικονοµικών κύκλων είναι η εξέλιξη του ποσοστού του κέρδους, από το οποίο εξαρτάται η επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. 1

25 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Για τις προτάσεις Α.7, Α.8 και Α.9 να γράψετε τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.7 Το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος µε την µόρφωση και την εµπειρία του το ονοµάζουµε : α. εργασία β. πνευµατικό κεφάλαιο γ. επιχειρηµατικότητα δ. ανθρώπινο κεφάλαιο Α.8 Για το αγαθό x, η ε D = 1, 3 και για το αγαθό y συµπληρωµατικό του x, η ε = Η αύξηση του κόστους παραγωγής του αγαθού D, x θα οδηγήσει σε : α. αύξηση τιµής ισορροπίας για x και y. β. αύξηση ποσότητας ισορροπίας για x και µείωση της ποσότητας ισορροπίας για y. γ. αύξηση ποσότητας ισορροπίας για x και y. δ. µείωση της ποσότητας ισορροπίας για το x και το y. Α.9 Πληθωρισµός σηµαίνει : α. υψηλό επίπεδο τιµών β. σταθερό επίπεδο τιµών γ. συνεχώς ανερχόµενο επίπεδο τιµών δ. φθίνον επίπεδο τιµών. ΟΜΑ Α Β Β.1 Τι γνωρίζετε για τη φάση της κρίσης ; ÈÅÌÁÔÁ 2007 Β.2 Τι γνωρίζετε για τη φάση της καθόδου ; Β.3 Σε τι διαφέρουν οι οικονοµικοί κύκλοι ; Μονάδες 6 Μονάδες 6 Μονάδες 5 Β.4 Ποια τα αίτια των οικονοµικών κύκλων ; Μονάδες 8 2

26 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΟΜΑ Α Γ Σε µια υποθετική οικονοµία παράγονται δύο τελικά αγαθά, το x και το y. Για την παραγωγή αυτών των αγαθών χρησιµοποιείται µόνο εργασία. Στη συγκεκριµένη οικονοµία απασχολούνται πέντε (5) εργαζόµενοι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται πλήρως και αποδοτικά είτε στην παραγωγή του x, είτε στην παραγωγή του y. Ανεξάρτητα του αριθµού των απασχολούµενων στην παραγωγή του ίδιου αγαθού, ένας εργαζόµενος µπορεί να παράγει είτε 20 µονάδες από το x είτε 10 µονάδες από το y. Αν είναι γνωστό ότι το έτος 2001 η οικονοµία παρήγαγε 40 µονάδες από το αγαθό x και η τιµή πώλησης του x ήταν P x= 10 και η τιµή πώλησης του y ήταν P y= 15, ενώ το έτος 2002 παρήγαγε 56 µονάδες από το αγαθό x και η τιµή πώλησης του x ήταν 12 x P = και του y ήταν P = 20, ζητείται : Γ.1 Να βρεθεί το Α.Ε.Π σε τρέχουσες τιµές κάθε έτους. ÈÅÌÁÔÁ 2007 y Μονάδες 4 Γ.2 Ο δείκτης τιµών κάθε έτους αν θεωρηθεί έτος βάσης το Μονάδες 4 Γ.3 Ο ρυθµός πληθωρισµού µεταξύ των δύο ετών. Μονάδες 4 Γ.4 Η πραγµατική µεταβολή και στην συνέχεια η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή µεταξύ των ετών 2001 και 2002 σε σταθερές τιµές του Μονάδες 4 Γ.5 Να σχολιαστεί ο συνδυασµός παραγωγής Λ(x = 12, y = 43). Μονάδες 5 Γ.6 Ποια µεταβολή οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής και ποια στην αύξηση των τιµών µεταξύ των δύο ετών ; Μονάδες 4 3

27 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΟΜΑ Α Για την παραγωγή του αγαθού x, βραχυχρόνια πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες δαπάνες από την επιχείρηση που το παράγει. Q T. C Στον κλάδο παραγωγής του αγαθού x υπάρχουν ακόµη 99 όµοιες επιχειρήσεις που έχουν όλες τα ίδια δεδοµένα κόστους. Όταν η τιµή του αγαθού x είναι P = 60 χρηµατικές µονάδες η συνολική δαπάνη των καταναλωτών είναι χρ. µον. και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή είναι ε = 1 5. Οι καµπύλες αγοραίας ζήτησης και D, αγοραίας προσφοράς είναι γραµµικές. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ζητείται :.1 Να υπολογιστεί η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού x Μονάδες 10.2 Το κράτος διατιµεί το αγαθό x και ολόκληρη η προσφερόµενη ποσότητα στην τιµή διατίµησης πωλείται µε ένα «καπέλο» πάνω στην τιµή που καθόρισε το κράτος, το µέγεθος του οποίου είναι 15 χρ. µονάδες. Να βρεθεί η τιµή διατίµισης. Μονάδες 8.3 Αν λόγω αύξησης του εισοδήµατος η ζήτηση σε κάθε τιµή µεταβλήθηκε ισοποσοστιαία και δηµιουργήθηκε έλλειµµα 1400 µον. του αγαθού x στην προηγούµενη τιµή ισορροπίας, να βρεθεί η νέα συνάρτηση ζήτησης (είναι γραµµική) και να υπολογιστεί η νέα τιµή και η νέα ποσότητα ισορροπίας. Μονάδες 7 ÈÅÌÁÔÁ 2007 Καλή Επιτυχία 4

28 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6., να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του τη ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Α.1. Μια οικονοµία, στην οποία όλοι ή ορισµένοι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται, δεν απεικονίζεται πάνω στην καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. () Α.2. Αγαθό Χ µε Ε D =-1,2 έχει υποκατάστατο το αγαθό Υ µε Ε D =-0,5. Αν µειωθεί η προσφορά του αγαθού Χ, τότε θα αυξηθεί η συνολική δαπάνη και των δύο αγαθών. (Μονάδες 4) Α.3. Στη µακροχρόνια περίοδο η ελαστικότητα ζήτησης είναι µεγαλύτερη απ ότι στη βραχυχρόνια περίοδο, αφού οι καταναλωτές µπορούν ευκολότερα να προσαρµόσουν τις προτιµήσεις τους στις µεταβολές των τιµών. (Μονάδες 4) Α.4. Το πραγµατικό εισόδηµα ενός ατόµου ή µιας οικονοµίας εξαρτάται από το ονοµαστικό, δηλαδή το χρηµατικό εισόδηµα και από το επίπεδο των τιµών. (Μονάδες 4) Α.5. Η επιχείρηση δεν προσφέρει το προϊόν της όταν η τιµή είναι µικρότερη από το µέσο µεταβλητό κόστος. () Α.6. Οι οικονοµικές διακυµάνσεις χαρακτηρίζονται από συστηµατική κυκλικότητα τεσσάρων φάσεων, οι οποίες δεν έχουν πάντα την ίδια ένταση φαινοµένων και την ίδια χρονική διάρκεια. () Για τις προτάσεις Α.7. και Α.8., να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.7. Το µεταβλητό κόστος σε κάθε επίπεδο παραγωγής είναι πάντοτε: α) µικρότερο του σταθερού κόστους. β) µεγαλύτερο του σταθερού κόστους. γ) µικρότερο του συνολικού κόστους. δ) µεγαλύτερο του συνολικού κόστους. Α.8. Μια επιχείρηση που χρησιµοποιεί ως µοναδικό µεταβλητό συντελεστή την εργασία, όταν απασχολεί 5 εργάτες επιτυγχάνει µέσο προϊόν 18 και µέσο µεταβλητό κόστος 200. Αν προσλάβει έναν ακόµη εργάτη, το οριακό κόστος θα είναι 360. Ποια θα είναι η παραγωγή της µε το νέο εργάτη; α) 95. β) 110. γ) 100. δ) 120. ÈÅÌÁÔÁ

29 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2006 ΟΜΑ Α Β 2 Β.1. α) Ποια η βασική επιδίωξη του καταναλωτή; β) Ποιος καταναλωτής ονοµάζεται ορθολογικός; () () γ) Πότε ο ορθολογικός καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία; () Β.2. Για να έχουµε µείωση της προσφοράς, τι είδους µεταβολές πρέπει να γίνουν στους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς; (Μονάδες 10) Β.3. α) Τι είναι τα τελικά και τα ενδιάµεσα αγαθά; () β) Πώς ο πληθωρισµός βλάπτει τους Αποταµιευτές; () ΟΜΑ Α Γ ίνεται ο πιο κάτω πίνακας που αφορά µια υποθετική οικονοµία: Ονοµαστικό Α.Ε.Π. Ποσοστό Έτη (σε εκατοµµύρια ) ανεργίας % % Ρυθµός πληθωρισµού Η κυβέρνηση της χώρας παίρνοντας µέτρα καταπολέµησης της ανεργίας κατόρθωσε να µειώσει το ποσοστό ανεργίας το 2004, κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες, αλλά το ίδιο έτος ο πληθωρισµός ήταν 5%. Αν ο αριθµός των άνεργων το έτος 2003 ήταν και µε την προϋπόθεση ότι το εργατικό δυναµικό της εν λόγω οικονοµίας παρέµεινα σταθερό µεταξύ των ετών 2003 και 2004, να βρείτε: Γ.1. Τον αριθµό των ανέργων το έτος (Μονάδες 10) Γ.2. Την πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. µεταξύ των ετών 2003 και 2004 σε σταθερές τιµές του (Μονάδες 10) Γ.3. Το πραγµατικό κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. του έτους 2004, αν γνωρίζουµε ότι ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός είναι τα 3/5 του συνολικού πληθυσµού της χώρας. ίνεται ο πίνακας για ένα αγαθό Χ. ΟΜΑ Α Τιµή Ζητούµενη Συνολική απάνη Προσφερόµενη Πλεόνασµα Ποσότητα Καταναλωτών Ποσότητα προσφοράς ; ; ; ; ; 90 Έλλειµµα προσφοράς ÈÅÌÁÔÁ Αφού συµπληρώσετε τα κενά του παραπάνω πίνακα α) να βρεθούν οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς του αγαθού Χ, λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι γραµµικές και β) να προσδιορισθεί η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ. 2

30 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Αν το κράτος θεωρεί την τιµή ισορροπίας υψηλή για τους καταναλωτές και επιβάλλει την τιµή Ρ=15, τότε: α) πώς ονοµάζεται η τιµή µε την οποία το κράτος παρεµβαίνει στην αγορά του αγαθού Χ; β) να υπολογισθεί το έλλειµµα ή το πλεόνασµα το οποίο θα δηµιουργηθεί στην αγορά του αγαθού Χ εξαιτίας της κρατικής παρέµβασης. γ) να υπολογιστεί η τιµή που είναι διατεθειµένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν, προκειµένου να απορροφήσουν την ποσότητα που προσφέρουν οι παραγωγοί στην τιµή παρέµβασης. δ) ποιο είναι το µέγιστο πιθανό ύψος του «καπέλου» που θα πληρώσουν οι καταναλωτές, αν θελήσουν να αγοράσουν την περιορισµένη προσφερόµενη ποσότητα από το αγαθό Χ; () ε) Αν η τιµή µε την οποία το κράτος παρεµβαίνει στην αγορά του αγαθού Χ µειωθεί από P=15 σε Ρ=5, ποιες θα είναι οι συνέπειες στην αγορά του αγαθού Χ, σε ό,τι αφορά το δηµιουργούµενο έλλειµµα, την τιµή που είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές, για να αγοράσουν την ποσότητα που προσφέρουν οι παραγωγοί στην νέα τιµή παρέµβασης και το µέγιστο πιθανό ύψος του νέου καπέλου. Ποιό συµπέρασµα προκύπτει;.3. Αν λόγω διπλασιασµού του εισοδήµατος των καταναλωτών, διπλασιαστεί η ζήτηση του αγαθού Χ για κάθε τιµή. α) να προσδιοριστεί η νέα τιµή και ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ. β) να βρεθεί η ποσοστιαία µεταβολή της τιµής και της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού Χ, που προκλήθηκε από την αύξηση του εισοδήµατος κατά 100% σε σχέση µε την αρχική ισορροπία στην αγορά του αγαθού Χ; γ) να γίνει στο ίδιο διάγραµµα η απεικόνιση του αρχικού και του νέου σηµείου ισορροπίας του αγαθού Χ. δ) να βρεθεί η εισοδηµατική ελαστικότητα για Ρ = 35. ÈÅÌÁÔÁ

31 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2005 ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις από Α.1. µέχρι και Α.6. να γράψετε τον αριθµό της καθεµίας και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Α.1. Αντικείµενο της Πολιτικής Οικονοµίας είναι η µελέτη των οικονοµικών προβληµάτων, παραγωγής, διανοµής και ανάπτυξης, που δηµιουργούνται µέσα σε µια κοινωνία καθώς και η επίλυσή τους. () Α.2. Το χρηµατικό κόστος ενός αγαθού, είναι το κόστος ευκαιρίας του εκφρασµένο σε χρήµα. (Μονάδες 4) Α.3. Η ελαστικότητα της ζήτησης αποτελεί σηµαντικό δείκτη για τις επιχειρήσεις, διότι βάση αυτής, οι επιχειρήσεις διαµορφώνουν την τιµολογιακή πολιτική τους, χωρίς να διακινδυνεύουν την µείωση των εσόδων τους. (Μονάδες 4) Α.4. Η αγοραία καµπύλη προσφοράς είναι το άθροισµα των καµπυλών προσφοράς όλων των επιχειρήσεων που προσφέρουν το προϊόν. (Μονάδες 4) Α.5. Η επιβολή ανώτατης τιµής πρέπει να είναι µακροχρόνια, για να αποφεύγεται η «µαύρη αγορά». () Α.6. Αν αυξηθεί η ανεργία της Ελλάδας, η Κ.Π.. της Ελλάδας θα παραµείνει σταθερή. () Για τις προτάσεις Α.7. και Α.8. να γράψετε τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.7. Α.8. Η Κ.Π.. δείχνει: α) όλους τους εφικτούς, ανέφικτους και µέγιστους παραγωγικούς συνδυασµούς. β) τα κόστη ευκαιρίας των δύο αγαθών. γ) το οικονοµικό πρόβληµα δ) όλα τα παραπάνω. ε) κανένα από τα παραπάνω. ÈÅÌÁÔÁ 2005 Αν το κατά κεφαλήν πραγµατικό Α.Ε.Π. της χώρας Α είναι σχετικά µεγαλύτερο από της χώρας Β, τότε: α) η ζωή στη χώρα Α είναι καλύτερη. β) η ζωή στη χώρα Β είναι καλύτερη. γ) όλα τα παραπάνω. δ) κανένα από τα παραπάνω.

32 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΟΜΑ Α Β Β.1. Β.2. Β.3. Β.4. Β.5. ΟΜΑ Α Γ Το κόστος παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο. Να παρασταθούν σε ένα διάγραµµα οι καµπύλες του Συνολικού Κόστους (T.C.), του Σταθερού Κόστους (F.C.) και του Μεταβλητού Κόστους (V.C.). Να εξηγηθεί η πορεία των καµπυλών T.C., F.C. και V.C.. Να παρασταθούν σε ένα διάγραµµα οι καµπύλες του Μέσου Συνολικού Κόστους (A.T.C.), του Μέσου Σταθερού Κόστους (A.F.C.) και του Μέσου Μεταβλητού Κόστους (A.V.C.). Πώς επηρεάζεται το A.T.C. από το A.F.C. και το A.V.C.; Μια υποθετική οικονοµία παράγει µόνο τα αγαθά x και y σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Οι παραγωγικοί συντελεστές της λειτουργούν πλήρως και αποδοτικά. Έτη Px Py Qx Qy Γ.1. Να υπολογίσετε το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές κάθε έτους. Γ.2. α) Να εξηγήσετε τι µετρά το ονοµαστικό ΑΕΠ και τι µετρά το πραγµατικό ΑΕΠ. (,5) β) Γιατί η χρησιµοποίηση του όρου «εγχώριο» έχει σηµασία στο ΑΕΠ; (,5) Γ.3. Να υπολογίσετε το είκτη Τιµών κάθε έτους θεωρώντας ως έτος βάσης το Γ.4. Να παρασταθεί διαγραµµατικά η καµπύλη Παραγωγικών υνατοτήτων της οικονοµίας. Γ.5. Να εξετάσετε αν ο συνδυασµός Λ ( x = 110,y= 250) µπορεί να παραχθεί µε τις δοσµένες παραγωγικές δυνατότητες. ΟΜΑ Α.1. Η καµπύλη ζήτησης για ένα αγαθό x είναι ευθεία γραµµή και τέµνει τον άξονα Ρ στο σηµείο Α και τον άξονα Q D στο σηµείο Β. Αν στο µέσο της ΑΒ η τιµή είναι 20 ευρώ και η ζητούµενη ποσότητα 40 µονάδες και η τιµή µεταβληθεί σε 30 ευρώ, να βρεθεί η εξίσωση της καµπύλης ζήτησης αυτού του αγαθού x. (Μονάδες 4).2. α) Ποια είναι η µέγιστη δυνατή τιµή του ζητούµενου αγαθού x; ÈÅÌÁÔÁ 2005 β) Ποια είναι η µέγιστη ποσότητα που θα µπορούσε να ζητηθεί από το αγαθό x; γ) Για ποια τιµή και για ποια ζητούµενη ποσότητα, οι καταναλωτές θα έχουν την µέγιστη συνολική δαπάνη για το αγαθό x;

33 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Έστω ότι το αγαθό x παράγεται από 10 πανοµοιότυπες επιχειρήσεις. Ο πίνακας προσφοράς είναι ο παρακάτω:.4. P Q s Να υπολογίσετε την τιµή ισορροπίας και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς. () Τι θα συµβεί στην αγορά αν το κράτος επιβάλλει Ρ = 20ευρώ; Πώς ονοµάζεται αυτή η τιµή και ποιο πιθανό πρόβληµα θα δηµιουργήσει στην αγορά; (Μονάδες 4).5. α) Τι θα συµβεί στην αγορά αν το κράτος επιβάλλει Ρ κ = 30, πλεόνασµα ή έλλειµµα προσφοράς και πόσο θα είναι αυτό; (Μονάδες 4) β) Ποια θα είναι η κρατική επιβάρυνση αν το κράτος πουλήσει το πλεόνασµα ως εξής: - ένα µέρος µέχρι την ποσότητα ισορροπίας στην τιµή ισορροπίας. - το υπόλοιπο στην τιµή που είναι διατεθειµένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν. (Μονάδες 4) ÈÅÌÁÔÁ 2005

34 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε Θέµατα Οικονοµικής Θεωρίας Γ Λυκείου Επιλογής ΟΜΑ Α Α 1. Στις προτάσεις από Α.1. µέχρι και Α.6. να γράψετε τον αριθµό της καθεµίας και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Α.1. Τα ελεύθερα αγαθά έχουν συνήθως ανελαστική ζήτηση. () Α.2. Η σχετική έλλειψη αγαθών είναι στην πραγµατικότητα έλλειψη παραγωγικών συντελεστών. (Μονάδες 4) Α.3. Ο νόµος της φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης είναι µια εµπειρική διαπίστωση της σχέσης ανάµεσα στις µεταβολές ενός µεταβλητού συντελεστή και στις αντίστοιχες µεταβολές του συνολικού προϊόντος. (Μονάδες 4) Α.4. Η επιχείρηση βραχυχρόνια για να αρχίσει την παραγωγή, θα πρέπει µε τα συνολικά έσοδα αυτής της παραγωγής να καλύπτει τουλάχιστον το σταθερό κόστος της. (Μονάδες 4) Α.5. Ο πληθωρισµός µειώνει την αξία των αποταµιεύσεων για αυτό σε περιόδους έντονου πληθωρισµού µειώνεται τόσο η κατανάλωση όσο και η αποταµίευση. () Α.6. Αν ένα µέρος των ανέργων της Ελλάδας µεταναστεύσει στο εξωτερικό, η Κ.Π. της Ελλάδας θα µετατοπισθεί προς τα αριστερά. () 2. Για τις προτάσεις Α.7. και Α.8. να γράψετε τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.7. Το Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονοµικής ευηµερίας παρουσιάζει και ατέλειες όπως: α) Περιλαµβάνει µόνο την αξία της παραγωγής αγαθών που είναι αντικείµενα αγοραπωλησίας. β) Είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης. γ) εν εκφράζει τη σύνθεση της παραγωγής. δ) Αγνοεί την αξία αγαθών της παραοικονοµίας. ε) Όλα τα παραπάνω. Α.8. Αν αυξηθεί η ζήτηση και ταυτόχρονα µειωθεί η προσφορά, είναι δυνατόν να συµβούν τα εξής: α) Η ποσότητα ισορροπίας να παραµείνει σταθερή. β) Να αυξηθεί η τιµή ισορροπίας και η ποσότητα ισορροπίας. γ) Να αυξηθεί η τιµή ισορροπίας και να µειωθεί η ποσότητα ισορροπίας. δ) Όλα τα παραπάνω. ε) Κανένα από τα παραπάνω. ÈÅÌÁÔÁ 2004

35 ΟΜΑ Α Β Β.1. Να παρασταθούν σε ένα διάγραµµα οι καµπύλες του Συνολικού Προϊόντος (T.P.), του Οριακού Προϊόντος (M.P.) και του Μέσου Προϊόντος (A.P.). Β.2. Να εξηγηθεί η πορεία του Συνολικού Προϊόντος (Τ.Ρ.) και η σχέση του µε το Οριακό Προϊόν (Μ.Ρ.). Β.3. Β.4. Β.5. Ποια η επίδραση της µεταβολής της τεχνολογίας στην παραγωγή; Να το δείξετε και διαγραµµατικά. Ποια η διαφορά ως προς τη µέθοδο µεταξύ µικροοικονοµικής και µακροοικονοµικής ανάλυσης; Ποιος ο βασικός λόγος διάκρισης µικροοικονοµίας και µακροοικονοµίας; Να δοθεί και ένα παράδειγµα. ΟΜΑ Α Γ Γ.1. Μια οικονοµία παράγει δύο αγαθά: Πουκάµισα και Παπούτσια, σε ένα συνδυασµό Α (Πουκάµισα = 100, Παπούτσια = 140) της καµπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων της το έτος Γ.2. Πουκάµισα Στάδια Παραγωγής Πρώτο Στάδιο: βαµβάκι 50 εύτερο Στάδιο: νήµα 65 Τρίτο Στάδιο: πουκάµισο 80 Τέταρτο Στάδιο: εµπόριο 120 Αξία πώλησης σε ευρώ Παπούτσια Στάδια Παραγωγής Πρώτο Στάδιο: δέρµα 45 εύτερο Στάδιο: επεξεργασία δέρµατος 80 Τρίτο Στάδιο: παπούτσια 110 Αξία πώλησης σε ευρώ Τέταρτο Στάδιο: εµπόριο 150 Να υπολογιστούν: α) οι προστιθέµενες αξίες των σταδίων παραγωγής για Πουκάµισα και Παπούτσια. β) Αν λόγω αλλαγής των προτιµήσεων των καταναλωτών, η οικονοµία επιλέξει έναν άλλο συνδυασµό Β (Πουκάµισα = 60, Παπούτσια = 180), τότε σε ποιον από τους δύο συνδυασµούς η οικονοµία θα έχει το µεγαλύτερο Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιµές; ÈÅÌÁÔÁ 2004 Σε µια οικονοµία το 2001 το Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιµές είναι 50 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ το 2003 το Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές του 2001 είναι ίσο µε 50 εκατοµµύρια ευρώ. Ο ρυθµός πληθωρισµού στα έτη είναι σταθερός και ίσος προς 10%. Να υπολογιστούν: α) ο είκτης τιµών κάθε έτους. β) η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. µεταξύ των ετών σταθερές τιµές γ) το Α.Ε.Π. κάθε έτους σε τρέχουσες τιµές.

36 ΟΜΑ Α ίνεται ο πίνακας: α) Σε ποια Ρ ισορροπίας και Q ισορροπίας, οι παραγωγοί έχουν max Συνολικά Έσοδα και πόσα είναι αυτά; Να γίνει το σχετικό διάγραµµα. β) ίνεται ο πίνακας: P i. Να βρεθεί η νέα Ρ ισορροπίας και η νέα Q ισορροπίας. ii. Να υπολογιστούν η ( ) D P Q D Q S E ελαστικότητα ζήτησης και η ( ) (Μονάδες 6,5) E S ελαστικότητα προσφοράς στο σηµείο ισορροπίας. (Μονάδες 6,5) γ) Να υπολογιστούν τα Συνολικά έσοδα των παραγωγών στο νέο σηµείο ισορροπίας και να εξηγηθεί γιατί υπήρξε αυτή η µεταβολή στο µέγεθός τους. (Μονάδες 7) Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραµµικές. ÈÅÌÁÔÁ 2004

37 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΑ Α Α 1. Στις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθµό της καθεµίας πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Α.1. Η τάση των ανθρώπων να ζητούν την επανάληψη µιας απόλαυσης από τη χρησιµοποίηση ενός αγαθού οδηγεί σε προσωρινό κορεσµό. (4 µονάδες) Α.2. Στο οικονοµικό κύκλωµα, οι ροές είναι συνεχείς και έχουν πάντοτε το ίδιο µέγεθος. (4 µονάδες) Α.3. Τα συνολικά έσοδα των παραγωγών, ή οι συνολικές δαπάνες των καταναλωτών είναι µέγιστες στο µέσο µιας ευθύγραµµης καµπύλης ζήτησης. (4 µονάδες) Α.4. Στο ίδιο διάγραµµα δίνονται δύο παράλληλες καµπύλες προσφοράς και σε σταθερή τιµή, µεγαλύτερη ελαστικότητα προσφοράς θα έχει αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην αρχή των αξόνων. (4 µονάδες) Α.5. Τιµές παρέµβασης είναι οι ανώτατες και οι κατώτατες τιµές. 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω προτάσεις: Α.6. Το κατά κεφαλήν πραγµατικό Α.Ε.Π. είναι: (4 µονάδες) α) η συνολική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγει µια χώρα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. β) το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ενός έτους σε τρέχουσες τιµές προς τον πληθυσµό της χώρας του ίδιου έτους. γ) το πραγµατικό εγχώριο προϊόν ενός έτους προς τον πληθυσµό της χώρας στο έτος βάσης. δ) το πραγµατικό εγχώριο προϊόν ενός έτους προς τον πληθυσµό της χώρας του ίδιου έτους. ε) κανένα από τα παραπάνω δεν είναι σωστό. (3 µονάδες) ÈÅÌÁÔÁ 2003 Α.7. Όταν υπάρχει κεϋνσιανή ανεργία, οι άνεργοι δεν µπορούν να βρουν απασχόληση: α) επειδή δε θέλουν να εργαστούν. β) επειδή δε διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. γ) επειδή η οικονοµία αδυνατεί να απορροφήσει τη συνολική προσφορά εργατικού δυναµικού. δ) επειδή η εποχή δεν ευνοεί την εργασία τους. ε) κανένα από τα παραπάνω δεν είναι σωστό. (3 µονάδες)

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Μαΐου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ 1 Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α.1. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν δημιουργεί συνήθως «μαύρη αγορά». Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. Α.1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών.

ΟΜΑ Α Α. Α.1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 24 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης.

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Α.1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. Α.1.1. Η ουσία του οικονοµικού προβλήµατος των κοινωνιών οφείλεται στην έλλειψη χρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Μονάδες ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις από Α µέχρι και Α, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Σ Λ Α. 2. Έστω δύο αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΟΝΟΜΙΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2006 ΕΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 206 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Α. 2. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. Α2 Η φάση της κρίσης στον οικονοµικό κύκλο χαρακτηρίζεται από εκτεταµένη ανεργία. Μονάδες 3

ΟΜΑ Α Α. Α2 Η φάση της κρίσης στον οικονοµικό κύκλο χαρακτηρίζεται από εκτεταµένη ανεργία. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6. Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.5., να γράψετε τον αριθμό

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6. Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.5., να γράψετε τον αριθμό ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.5.,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

α. Η εκμετάλλευση ακαλλιέργητης γης δε μετατοπίζει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά.

α. Η εκμετάλλευση ακαλλιέργητης γης δε μετατοπίζει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2003 ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2003 ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2003 ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο Μ Α Δ Α Π Ρ Ω Τ Η Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τέλος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα 1ο Α. ii. iii. iv. (Μονάδες 15) ii. iii. iv. (Μονάδες 5) ii. iii. iv. (Μονάδες 5)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα 1ο Α. ii. iii. iv. (Μονάδες 15) ii. iii. iv. (Μονάδες 5) ii. iii. iv. (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. i. Ηουσία του οικονοµικού προβλήµατος των κοινωνιών οφείλεται στην έλλειψη χρηµατικού κεφαλαίου. ii. Η µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β )

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΘΕΜΑ Α ΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης:

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης: ΘΕΜΑ 1ο Για τις προτάσεις από 1 μέχρι και 15 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σάββατο, 11 Ιουνίου 2005 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριµθό της καθεµιάς και δίπλα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.6.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΘΕΜΑ Α ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004 ΑΡΧΕΣ ΟΙΟΝΟΜΙΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΛΥΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΗΣ ΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004 ΕΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ια τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

6. Η ελαστικότητα της προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της μεταβολής της προσφερόμενης ποσότητας προς τη μεταβολή της τιμής.

6. Η ελαστικότητα της προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της μεταβολής της προσφερόμενης ποσότητας προς τη μεταβολή της τιμής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η ελαστικότητα προσφοράς είναι μικρότερη στη μακροχρόνια περίοδο από ότι είναι στη βραχυχρόνια περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΕΠΤΑ(7) ΟΜΑΔΑ Α

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΕΠΤΑ(7) ΟΜΑΔΑ Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΕΠΤΑ(7) ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.6., να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου ο ι κονομικών σπουδών

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου ο ι κονομικών σπουδών Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α δ υ α δ ι κ ό ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς 2 0 6 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου ο ι κονομικών σπουδών Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει

Α3. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5., να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004 ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004 ΟΜΑ Α Α ΑΡΕΣ ΟΙΟΝΟΜΙΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΛΥΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΗΣ ΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004 ΟΜΑ Α Α ια τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

= γ + δ P απαιτεί γ > 0

= γ + δ P απαιτεί γ > 0 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 10 (για καλά διαβασµένους) ΟΜΑ Α Α Να απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Α1. Η τιµή ενός αγαθού Χ αυξάνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Το χρηματικό κόστος ενός αγαθού είναι το πραγματικό ή εναλλακτικό κόστος του εκφρασμένο σε χρήμα. Μονάδες 3

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Το χρηματικό κόστος ενός αγαθού είναι το πραγματικό ή εναλλακτικό κόστος του εκφρασμένο σε χρήμα. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμίας και δίπλα του τη λέξη «Σωστό», αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D )

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D ) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες την περιορίζουν; 2. Ποιος καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός και πότε λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία; 3. Να διατυπώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Η µεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε µια δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ περιορισµένη, µετατρέπει την εργασία σε ανιαρή απασχόληση. Σ β. Οι ανάγκες ως σύνολο δεν είναι απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 04 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.4 Ο πληθωρισμός αποτελεί αντικίνητρο για κατανάλωση. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Α.4 Ο πληθωρισμός αποτελεί αντικίνητρο για κατανάλωση. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : Ο ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : Ο ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : Ο ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( µε τις λύσεις ) Οι ακόλουθες ασκήσεις αποτέλεσαν στην πλειονότητά τους θέµατα ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ÌÁÈÅÉÍ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ÌÁÈÅÉÍ ΘΕΜΑ Α ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Σωστό ε. Λάθος Α2. α Α3. γ ΘΕΜΑ Β ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α1. α. Λάθος β. Σωστό γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. δ Α3. β Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσα θέματα είναι σκιασμένα με θαλασσί χρώμα είναι ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ 2000 Α1 Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ευτέρα, 10 Ιουνίου 00 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α, να γράψετε στο τετράδιό σας ττον αριθµό της καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

Α.6 Το οριακό κόστος (ΜC) δίνεται από το λόγο. Μονάδες 5

Α.6 Το οριακό κόστος (ΜC) δίνεται από το λόγο. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού.

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιδίωξη της µέγιστης χρησιµότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 4 ο : Η Προσφορά των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Δίνονται τα διπλανά δεδομένα μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο. i. Να κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (7/6/2004) ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (7/6/2004) ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (7/6/2004) ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη "Σωστό", αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1. Σωστό. Α.. Λάθος. Ο πληθωρισμός πλήττει όλα τα άτομα που το χρηματικό τους εισόδημα είναι σταθερό ή αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης 1 Πέµπτη, 1 Ιουνίου 014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (7)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (7) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (7) ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.6., να γράψετε τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.5: Σωστό Α.6: β, Α.7: γ ΟΜΑ Α Β Υπάρχουν αγαθά στα οποία η τιµή του ενός αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση ενός άλλου αγαθού. Τα αγαθά αυτά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. 1. Να χαρακτηρίσετε Σωστή ή Λάθος καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. α. Η αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών θα αυξήσει και τη ζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα