ΨΥΓΕΙΟ NO - FROST COMBI ΨΥΓΕΙΟ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Εγχειρίδιο οδηγιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΥΓΕΙΟ NO - FROST COMBI ΨΥΓΕΙΟ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Εγχειρίδιο οδηγιών"

Transcript

1 ΨΥΓΕΙΟ NO - FROST COMBI ΨΥΓΕΙΟ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Εγχειρίδιο οδηγιών

2 Ευρετήριο ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ... 2 Πληροφορίες σχετικά µε την τεχνολογία No-Frost... 2 Πληροφορίες για την ασφάλεια... 3 Προειδοποιήσεις ασφαλείας... 4 Εγκατάσταση και λειτουργία του ψυγείου... 5 Πριν την έναρξη λειτουργίας του ψυγείου... 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ... 6 Οθόνη και πίνακας ελέγχου... 6 Λειτουργίες του ψυγείου... 7 Λειτουργία Super Freeze... 7 Φιλικός φωτισµός... 7 Ρυθµίσεις θερµοκρασίας καταψύκτη... 8 Προειδοποιήσεις σχετικά µε τις ρυθµίσεις θερµοκρασίας... 8 Εξαρτήµατα... 9 Παγοθήκη... 9 Καλάθι κατάψυξης... 9 Φίλτρο οσµών... 9 Κυλιόµενο κουτί αποθήκευσης Γλωσσίδι φρεσκάδας ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Θάλαµος ψύξης Θάλαµος κατάψυξης ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Απόψυξη Αντικατάσταση λαµπτήρα ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ Επανατοποθέτηση της πόρτας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Συµβουλές για εξοικονόµηση ενέργειας ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

3 ΜΕΡΟΣ 1ο ΠΡΙΝ ΑΠΟΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Πληροφορίες σχετικά µε την τεχνολογία No-Frost Τα ψυγεία No-frost διαφέρουν από τα κοινά στατικά ψυγεία στην αρχή λειτουργίας τους. Στα κοινά ψυγεία, η υγρασία που εισέρχεται στο θάλαµο ψύξης όταν ανοίγει η πόρτα της συσκευής, καθώς και η ενυπάρχουσα υγρασία των τροφίµων, προκαλεί τη δηµιουργία πάγου στο θάλαµο κατάψυξης. Για την απόψυξη, απαιτείται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα να θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας, να τοποθετείτε τα τρόφιµα που πρέπει να παραµείνουν κατεψυγµένα σε έναν άλλο, ανεξάρτητο ψυχρό θάλαµο και να αποµακρύνετε τον πάγο που συγκεντρώνεται στο θάλαµο κατάψυξης. Η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική µε τα ψυγεία no-frost. Ξηρός και κρύος αέρας διοχετεύεται στους θαλάµους ψύξης και κατάψυξης οµοιογενώς και οµοιόµορφα, από διάφορα σηµεία µέσω ενός ανεµιστήρα. Ο ψυχρός αέρας που διαχέεται ανάµεσα στα ράφια ψύχει τα τρόφιµα εξίσου και οµοιόµορφα, εµποδίζοντας την υγρασία και τη δηµιουργία πάγου. Με αυτόν τον τρόπο, ένα ψυγείο no-frost προσφέρει ευκολία χρήσης, πέραν της µεγάλης χωρητικότητας και της κοµψής εµφάνισής του

4 Πληροφορίες για την ασφάλεια Κατά τη µεταφορά και τοποθέτηση του ψυγείου, µην προκαλείτε βλάβη στο κύκλωµα κυκλοφορίας του αερίου ψύξης. Αν το παλιό σας ψυγείο διαθέτει κλειδαριά, σπάστε ή αφαιρέστε την κλειδαριά πριν την απόρριψή του, καθώς µπορεί να εγκλωβιστούν εντός του παιδιά και να προκληθεί ατύχηµα. Τα παλιά ψυγεία και καταψύκτες διαθέτουν µονωτικά υλικά και ψυκτικά µέσα που περιέχουν CFC. Συνεπώς, προσέξτε να µη βλάψετε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του παλιού σας ψυγείου. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Αν η συσκευή σας χρησιµοποιεί R600 ως ψυκτικό - µπορείτε να το πληροφορηθείτε από την ετικέτα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη µεταφορά και το µοντάρισµα ώστε να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στα ψυκτικά στοιχεία της συσκευής σας. Το R600a είναι φιλικό προς το περιβάλλον και φυσικό αέριο. Καθώς όµως είναι εύκαυστο, σε περίπτωση διαρροής που προκύπτει λόγω ζηµίας στα ψυκτικά στοιχεία, αποµακρύνετε το ψυγείο σας από εστίες φωτιάς και θέρµανσης και αερίστε το χώρο στον οποίο βρισκόταν η συσκευή για µερικά λεπτά. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής σας. Η εταιρία µας δεν ευθύνεται για ζηµίες που προκαλούνται από κακή χρήση. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για την συσκευή σας και το εγχειρίδιο οδηγιών, και διατηρείστε το εγχειρίδιο σε ασφαλές µέρος για την επίλυση των προβληµάτων που ενδέχεται να προκύψουν στο µέλλον. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο στο σπίτι και για τους συγκεκριµένους σκοπούς. εν είναι κατάλληλη για επαγγελµατική ή κοινή χρήση. Τέτοιου είδους χρήση θα προκαλέσει την ακύρωση της εγγύησης της συσκευής και η εταιρεία µας δεν θα είναι υπεύθυνη για πιθανές ζηµίες. Αυτή η συσκευή έχει παραχθεί για να χρησιµοποιείται στο σπίτι και είναι κατάλληλη µόνο για ψύξη / αποθήκευση τροφίµων. εν είναι κατάλληλη για εµπορική ή κοινή χρήση και / ή για την αποθήκευση ουσιών εκτός από τα τρόφιµα. Η εταιρία µας δεν ευθύνεται για τις ζηµίες που θα προκληθούν σε αντίθετη περίπτωση. Αναζητήστε πληροφορίες στη δηµοτική σας αρχή σχετικά µε την απόρριψη WEEE, την επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση. Πληροφορίες Συµµόρφωσης Τροπική Κατηγορία ορίζεται για θερµοκρασία περιβάλλοντος µεταξύ 16 C και 43 C σύµφωνα µε τα πρότυπα TS EN ISO Η συσκευή έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε τα πρότυπα EN15502, IEC / IEC , 2004/108/EC

5 Προειδοποιήσεις ασφαλείας Προειδοποίηση: Μη χρησιµοποιείτε µηχανικές συσκευές ή άλλα µέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, πέρα από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής. Μη χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός των θαλάµων αποθήκευσης τροφίµων της συσκευής inside, εκτός από τον τύπο που συνιστά ο κατασκευαστής. ιατηρείτε τα ανοίγµατα εξαερισµού, εξωτερικά και εσωτερικά της συσκευής, χωρίς εµπόδια. Μην προκαλείτε ζηµία στο κύκλωµα ψύξης. Μη χρησιµοποιείτε πολύµπριζο ή προέκταση καλωδίου. Μην εισάγετε στην πρίζα ρευµατολήπτη, το καλώδιο του οποίου είναι κατεστραµµένο κοµµένο ή φθαρµένο. Μην τραβάτε, λυγίζετε ή προκαλείτε ζηµία στο καλώδιο. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση από ενήλικους. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν µε τη συσκευή και να κρέµονται από την πόρτα. Ποτέ µην αφαιρείτε τον ρευµατολήπτη από την πρίζα µε βρεγµένα χέρια ώστε να αποφύγετε ηλεκτροπληξία! Μην τοποθετείτε αεριούχα ποτά που περιέχονται σε γυάλινες φιάλες και αλουµινένιες συσκευασίες στο θάλαµο κατάψυξης. Οι συσκευασίες από γυαλί και αλουµίνιο µπορεί να σπάσουν. Για την ασφάλειά σας, µην τοποθετείτε εύκαυστα και εύφλεκτα υλικά στο ψυγείο. Τοποθετήστε τα ποτά µε υψηλή περιεκτικότητα αλκοόλ στο θάλαµο ψύξης µε τα καπάκια καλά κλεισµένα και σε κατακόρυφη θέση. Αποφύγετε την επαφή µε γυµνά χέρια όταν βγάζετε πάγο από την κατάψυξη. Μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήµατα ή εκδορές. Μην αγγίζετε τα κατεψυγµένα τρόφιµα µε γυµνά χέρια! Μην καταναλώνετε το παγωτό και τα παγάκια αµέσως µόλις τα βγάλετε από την κατάψυξη. Μην επανακαταψύχετε τα κατεψυγµένα τρόφιµα αφού αυτά αποψυχθούν. Μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία σας, καθώς µπορεί να προκληθούν προβλήµατα, όπως τροφική δηλητηρίαση. Μην καλύπτετε το σώµα και την οροφή του ψυγείου µε πανιά, τραπεζοµάντηλα κτλ. Θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του ψυγείου. Ασφαλίστε τα εξαρτήµατα εντός της συσκευής ώστε να µην υποστούν ζηµία κατά τη µετακίνηση. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) µε µειωµένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή τις οδηγίες σχετικά µε τη χρήση της συσκευής από άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να βεβαιώνεται ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζηµιά πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτηµένο πάροχο σέρβις ή οµοίως εξειδικευµένο προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος. - 4

6 Εγκατάσταση και λειτουργία του ψυγείου Η τάση λειτουργίας του ψυγείου είναι V και 50 Hz. Ένα ειδικά γειωµένο βύσµα έχει συνδεθεί µε το καλώδιο τροφοδοσίας του ψυγείου. Αυτό το βύσµα πρέπει να χρησιµοποιείται µε µια ειδικά γειωµένη πρίζα των 16 αµπέρ. Εάν δεν διαθέτετε τέτοια υποδοχή στο σπίτι σας, ζητήστε από εξουσιοδοτηµένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει. Η εταιρεία µας δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζηµίες που µπορεί να προκύψουν από χρήση χωρίς εγκατάσταση γείωσης. Τοποθετήστε το ψυγείο σε σηµείο κατάλληλο, που δεν εκτίθεται άµεσα στο ηλιακό φως. Θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 50 εκατοστά από πηγές θερµότητας, όπως κουζίνες, φούρνους, θερµαντικά σώµατα και σόµπες και τουλάχιστον 5 εκατοστά από ηλεκτρικούς φούρνους. Το ψυγείο δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στην ύπαιθρο και δεν θα πρέπει να εκτίθεται στη βροχή. Αν το ψυγείο σας γειτνιάζει µε καταψύκτη, πρέπει να υπάρχει ένα διάστηµα τουλάχιστον 2 εκατοστών µεταξύ τους, ώστε να αποφευχθεί η συµπύκνωση υδρατµών στις εξωτερικές επιφάνειες. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω στο ψυγείο. Τοποθετήστε το ψυγείο σε σηµείο κατάλληλο ώστε να υπάρχει από πάνω ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 15 εκατοστών. Αν σκοπεύετε να τοποθετήσετε το ψυγείο δίπλα στα ντουλάπια της κουζίνας σας, τότε θα πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 2 εκατοστών ανάµεσά τους. Για να αποτρέψετε τον συµπυκνωτή (το µαύρο στοιχείο µε πτερύγια στο πίσω µέρος) να αγγίξει τον τοίχο, τοποθετήστε τον πλαστικό οδηγό απόστασης στη θέση του περιστρέφοντας κατά 90. Για να διασφαλιστεί η οµαλή και χωρίς κραδασµούς λειτουργία του ψυγείου, τα ρυθµιζόµενα µπροστινά πόδια πρέπει να προσαρµοστούν στο κατάλληλο ύψος και να ισορροπούν από κοινού. Αυτό µπορείτε να το διασφαλίσετε, στρέφοντας τα ρυθµιζόµενα πόδια προς τα δεξιά (ή προς τα αριστερά). Η διαδικασία αυτή πρέπει να πραγµατοποιηθεί πριν τα τρόφιµα τοποθετηθούν στο ψυγείο. Πριν χρησιµοποιήσετε το ψυγείο, σκουπίστε όλα τα µέρη µε ζεστό νερό στο οποίο θα έχτε προσθέσει ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα φαγητού, ξεπλύνετε µε καθαρό νερό και στεγνώστε. Μετά τη διαδικασία καθαρισµού, τοποθετήστε ξανά όλα τα µέρη. Πριν την έναρξη λειτουργίας του ψυγείου Κατά την πρώτη λειτουργία ή για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας της συσκευής µετά από µετεγκατάσταση, αφήστε το ψυγείο να παραµείνει αδρανές για 3 ώρες (σε κατακόρυφη θέση), στη συνέχεια τοποθετήστε το φις στην πρίζα. ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί βλάβη στον συµπιεστή. Την πρώτη φορά που θα λειτουργήσει το ψυγείο, µια οσµή µπορεί να αναδυθεί. Αυτή η µυρωδιά θα εξαφανιστεί µόλις ψυγείο αρχίσει να ψύχεται

7 On / Off butonu Dondurucu bölme sıcaklık ayar butonu SR lambası Alarm lambası lv lambası BÖLÜM KULLANIM 2 2 BİLGİLERİ österge ve kontrol paneli super freeze On µ µ µ µ µ / Off (Açma On On On / / / Kapama) Off Off Off tuşu µ µ On / Off Açma / Kapama düğmesine basılarak cihazın..... enerjisi kesilir / açılır... µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ Dondurucu µ µ µ bölme µ sıcaklık ayar butonu Bu µ µ buton, µ µ µ µ µ dondurucunun µ µ µ sıcaklık µ µ µ µ µ ayarının µ µ yapılabildiği µ µ µ µ µ µ µ butondur. µ µ µ µ µ µ µ Dondurucu µ µ µ µ. µ µ µ. bölmesinin µ. µ. µ.,,,,, µ µ µ µ µ değerlerini µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ ayarlamak µ µ µ için bu µ µ butona µ. µ. basılır. Ayrıca,, µ µ SF. SF SF. SF. µ µ µ µ SF. modunu da aktif yapmak için bu buton kullanılır. SR SR SR SR SR lambası SR SR SR Buzdolabında µ µ µ µ µ SR bir sorun meydana geldiğinde µ µ µ µ alarm µ µ µ ve SR.. kırmızı... yanacaktır ve cihaz sesli µ µ.. alarm verilecektir. µ µ µ µ µ µ µ Alarm lambası..... Kapılardan 2 2,,,,, herhangi biri 2 µ. µ. µ. µ. µ. dakikadan.. fazla açık kalırsa; 2,, alarm kırmızı olarak µ. µ. yanacak, uyarı sesi duyulacaktır. lv lv lv lv lv Lv lambası µ, µ, µ, µ, µ, µ µ µ µ µ..... µ, µ, Şebeke gerilimi düşük olduğunda, bu sembol µ µ.. yanar... Kırmızı uyarı lambaları şebeke gerilimi... uygun.. seviyeye geldiğinde söner.!sr alarm lv TR

8 Λειτουργίες του ψυγείου Λειτουργία Super Freeze Πότε πρέπει να χρησιµοποιείται; Για την κατάψυξη µεγάλης ποσότητας τροφίµων Για την κατάψυξη fast food. Για γρήγορη κατάψυξη. Για την αποθήκευση εποχιακών τροφίµων για µακρό χρονικό διάστηµα. Πώς χρησιµοποιείται; Πιέστε το κουµπί ρύθµισης κατάψυξης µέχρι να ανάψει η ένδειξη «Superfreeze». Αν δεν πιέσετε κάποιο άλλο κουµπί για 3 δευτερόλεπτα, θα εµφανιστεί η ένδειξη «Superfreeze» και θα εισαχθεί η ρύθµιση. Η λυχνία θα αναβοσβήσει 5 φορές και θα ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος. Η ένδειξη «Superfreeze» εµφανίζεται κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας. Η µέγιστη ποσότητα νωπών τροφίµων (σε kg) που µπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες αναφέρεται στην ετικέτα της συσκευής. Για τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής και την επίτευξη µέγιστης δυνατότητας κατάψυξης, ενεργοποιήστε τη λειτουργία SF 3 ώρες πριν τοποθετήσετε τα νωπά τρόφιµα στην κατάψυξη. Η διαδικασία κατάψυξης ολοκληρώνεται 24 ώρες µετά την τοποθέτηση των νωπών τροφίµων στον καταψύκτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας: Αν πιέσετε το κουµπί ρύθµισης κατάψυξης, η ενδεικτική λυχνία Superfreeze αναβοσβήνει, αν δεν πιέσετε κάποιο άλλο κουµπί για 3 δευτερόλεπτα, η λειτουργία ακυρώνεται και εισάγεται ως ρύθµιση η προηγούµενη τιµή θερµοκρασίας. Σηµείωση: Η λειτουργία «Super Freeze» θα ακυρωθεί αυτόµατα µετά από 24 ώρες ή όταν η θερµοκρασία του αισθητήρα της κατάψυξης είναι χαµηλότερη από -32 C. Φιλικός φωτισµός Αν επιθυµείτε να ενεργοποιήσετε το σύστηµα φωτισµού σύµφωνα µε την περιβάλλοντα φωτισµό, µπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία. Αν θέλετε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το κουµπί ρύθµισης κατάψυξης για 3 δευτερόλεπτα. Για να ακυρώσετε, πατήστε το κουµπί ρύθµισης κατάψυξης για 3 δευτερόλεπτα ξανά. Όταν αυτή η λειτουργία επιλέγεται και ο περιβάλλον φωτισµός είναι επαρκής, ο εσωτερικός φωτισµός της συσκευής απενεργοποιείται

9 Ρυθµίσεις θερµοκρασίας καταψύκτη Η αρχική τιµή θερµοκρασίας στον δείκτη ρύθµισης κατάψυξης είναι -18 C. Πιέστε το κουµπί ρύθµισης κατάψυξης µία φορά. Όταν πατήσετε για πρώτη φορά αυτό το κουµπί, η τελευταία ρύθµιση θα αναβοσβήσει στην οθόνη. Πατώντας ξανά αυτό το κουµπί, θα ρυθµιστεί χαµηλότερη θερµοκρασία (-16 C, - 18 C, -20 C, Superfreeze). Όταν πατάτε αυτό το κουµπί εωσότου το σύµβολο superfreeze να εµφανιστεί στον δείκτη ρύθµισης κατάψυξης, και εφόσον δεν πατήσετε κάποιο κουµπί για 3 δευτερόλεπτα, η ένδειξη Super Freeze θα αναβοσβήσει. Αν συνεχίσετε να πιέζετε, η διαδικασία θα ξαναρχίσει από τους -16 C. Προειδοποιήσεις σχετικά µε τις ρυθµίσεις θερµοκρασίας Οι ρυθµίσεις θερµοκρασίας δεν διαγράφονται σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. εν συνιστάται η λειτουργία του ψυγείου σε θερµοκρασία µικρότερη από 10 C αναφορικά µε την αποδοτικότητά του. Οι ρυθµίσεις θερµοκρασίας πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τη συχνότητα ανοίγµατος της πόρτας και την ποσότητα τροφίµων εντός του ψυγείου. Μην προβαίνετε σε νέα ρύθµιση αφήνοντας κάποια άλλη ανολοκλήρωτη. Το ψυγείο πρέπει να λειτουργήσει έως και 24 ώρες, ανάλογα και µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, χωρίς διακοπή µετά τη σύνδεση µε το δίκτυο ρεύµατος ώστε να επιτευχθεί επαρκής ψύξη. Μην ανοίγετε τις πόρτες του ψυγείου συχνά και µην τοποθετείτε πολλά τρόφιµα εντός για αυτήν την περίοδο. Μια λειτουργία 5λεπτης καθυστέρησης εφαρµόζεται για την αποφυγή ζηµίας στον συµπυκνωτή, όταν βγάζετε και ξαναβάζετε το φις στην πρίζα ή όταν υπάρξει διακοπή ρεύµατος. Το ψυγείο θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά µετά από 5 λεπτά. Το ψυγείο έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί εντός των περιθωρίων θερµοκρασίας περιβάλλοντος που καθορίζουν τα πρότυπα, όπως αναφέρονται στην ετικέτα πληροφοριών. εν συνιστούµε λειτουργία του ψυγείου πέραν των θερµοκρασιών αυτών όσον αφορά την αποδοτικότητά του. Κατηγορία Περιβάλλον T 16 έως 43 C ST 16 έως 38 C N 16 έως 32 C SN 10 έως 32 C Σηµείωση: Αν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη από 25 C, οι ρυθµίσεις του ψυγείου πρέπει να προσαρµόζονται «µεταξύ των θέσεων 1 και 3». Αν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από 25 C, οι τιµές στις ρυθµίσεις του ψυγείου πρέπει να αυξάνονται, µέχρι να επιτευχθεί ικανοποιητική ψύξη. Για βέλτιστη προσαρµογή, ο καταψύκτης πρέπει να ρυθµίζεται στους -18 C ή -20 C. Το καλοκαίρι, αν το ψυγείο χρησιµοποιείται σε περιβάλλον µε πολύ υψηλή θερµοκρασία, ρυθµίστε το θερµοστάτη της κατάψυξης στους -24 C

10 Εξαρτήµατα Παγοθήκη Για να βγάλετε την παγοθήκη, τραβήξτε το πάνω καλάθι της κατάψυξης προς τα έξω και αφαιρέστε την παγοθήκη. Γεµίστε κατά τα 3/4 µε νερό και τοποθετήστε την παγοθήκη στην κατάψυξη. Σηµείωση: Τοποθετήστε την παγοθήκη στην κατάψυξη σε οριζόντια θέση. ιαφορετικά το νερό της παγοθήκης µπορεί να χυθεί. Καλάθι κατάψυξης Το καλάθι κατάψυξης χρησιµοποιείται για πρόσβαση σε τρόφιµα που καταψύχονται τακτικά. Αφαιρώντας το καλάθι κατάψυξης Τραβήξτε το καλάθι προς τα έξω όσο το δυνατόν περισσότερο. Τραβήξτε το µπροστινό τµήµα του καλαθιού προς τα επάνω και έξω.! Αντιστρέψτε τη διαδικασία αυτή για να ξανατοποθετήσετε τον κυλιόµενο θάλαµο. Σηµείωση: Κρατάτε πάντα τη λαβή του καλαθιού όταν το αφαιρείτε. Φίλτρο οσμών Φίλτρο οσµών Το φίλτρο σε αυτήν την περιοχή, σταµατά τις άσχηµες οσµές στο θάλαµο ψύξης

11 Κυλιόµενο κουτί αποθήκευσης Μπορείτε να προσαρµόσετε και να χρησιµοποιήσετε αυτό το κουτί ως δύο διαφορετικούς λειτουργικούς χώρους. 1-Για να το χρησιµοποιήσετε ως θάλαµο θερµοκρασίας 0 C: Τοποθετήστε το συρόµενο µέρος (κάλυµµα, όπως φαίνεται στην εικόνα) από την κλειστή στην ανοιχτή θέση. 2- Για να το χρησιµοποιήσετε ως καλάθι λαχανικών: Τοποθετήστε το συρόµενο µέρος (κάλυµµα, όπως φαίνεται στην εικόνα) από την ανοιχτή στην κλειστή θέση. Πτερύγιο Όταν αυτός ο χώρος χρησιµοποιείται ως θάλαµος θερµοκρασίας 0 C, η διατήρηση των τροφίµων σε αυτόν αντί της κατάψυξης ή των άλλων χώρων ψύξης επιτρέπει τη διατήρηση της φρεσκάδας και των αρωµάτων για περισσότερο, καθώς και της φρέσκιας εµφάνισής τους. Όταν ο δίσκος λερωθεί, αφαιρέστε και καθαρίστε µε νερό. (Το νερό παγώνει στους 0 C, αλλά τα τρόφιµα που περιέχουν αλάτι ή ζάχαρη παγώνουν σε χαµηλότερες θερµοκρασίες). Αυτός ο χώρος χρησιµοποιείται συνήθως για ωµό ψάρι, ρύζι, κτλ. Τραβήξτε το κουτί προς τα έξω. Το κάλυµµα θα ανοίξει αυτόµατα. Μην τοποθετείτε τρόφιµα που θέλετε να καταψύξετε ή παγοθήκες για παγάκια! Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 Αφαίρεση του κυλιόµενου κουτιού: Ανοίξτε εντελώς το κάλυµµα. (Εικόνα 1) Τραβήξτε το κουτί προς το µέρος σας. (Εικόνα 2) Τραβήξτε τους τροχούς του κουτιού από τους οδηγούς για να αφαιρέσετε. (Εικόνα 3) Γλωσσίδι φρεσκάδας Όταν το καλάθι λαχανικών είναι γεµάτο, το γλωσσίδι που βρίσκεται το µπροστινό µέρος, πρέπει να είναι ανοιχτό. Έτσι, ο αέρας εντός του καλαθιού και η υγρασία ελέγχονται και η διάρκεια ζωής φρούτων και λαχανικών αυξάνεται. Αν εντοπίσετε συγκέντρωση υγρασίας στο γυάλινο ράφι, ανοίξτε το πτερύγιο που βρίσκεται πίσω του

12 ΜΕΡΟΣ 3ο ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Θάλαµος ψύξης Ρύθµιση του θαλάµου ψύξης στη 2η-3η ράβδωση επαρκεί για κανονικές συνθήκες. Για να µειώσετε την υγρασία και την συνεπαγόµενη αύξηση πάγου µην τοποθετείτε υγρά που βρίσκονται σε δοχεία χωρίς κάλυµµα στο ψυγείο. Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό στο ψυγείο. Το ζεστό φαγητό πρέπει να κρυώνει σε θερµοκρασία δωµατίου. Τακτοποιήστε το κρέας και τα καθαρισµένα ψάρια (τυλιγµένα σε πακέτα ή πλαστική µεµβράνη) και καταναλώστε τα σε 1µε 2 ηµέρες. Τοποθετείστε τα φρούτα και τα λαχανικά στο ειδικό καλάθι χωρίς περιτύλιγµα. Τρόφιµα Λαχανικά και φρούτα Κρέας και ψάρι 1 εβδοµάδα 2 έως 3 ηµέρες Χρόνος αποθήκευσης Χώρος τοποθέτησης στο θάλαµο ψύξης Στο καλάθι λαχανικών (χωρίς περιτύλιγµα Καλυµµένα µε πλαστική µεµβράνη και σακούλες ή σε ένα δοχείο στο γυάλινο ράφι Φρέσκο τυρί 3 έως 4 ηµέρες Στο ειδικό ράφι της πόρτας Βούτυρο και µαργαρίνη 1 εβδοµάδα Στο ειδικό ράφι της πόρτας Εµφιαλωµένα προϊόντα, Έως την ηµεροµηνία λήξης που Στο ειδικό ράφι της πόρτας γάλα και γιαούρτι συνιστά ο παραγωγός Αυγά 1 µήνας Στο ράφι αυγών Μαγειρεµένο φαγητό Σε όλα τα ράφια Σηµείωση: Πατάτες, κρεµµύδια και σκόρδα δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο. Θάλαµος βαθιάς κατάψυξης Χρησιµοποιήστε το θάλαµο βαθιάς κατάψυξης για την αποθήκευση κατεψυγµένων τροφίµων για µακρό χρονικό διάστηµα και για την παραγωγή πάγου. Για να χρησιµοποιήσετε τη δυνατότητα κατάψυξης της συσκευής στο µέγιστο: Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία «Quick Freeze» αφού πρώτα µετακινήσετε τα κατεψυγµένα τρόφιµα από το πάνω καλάθι σε άλλα. Μετά την πάροδο 24 ωρών, το ψυγείο θα τερµατίσει τη λειτουργία «Quick Freeze» αυτόµατα. * Τοποθετήστε τα τρόφιµα που θέλετε να καταψύξετε στο πάνω καλάθι της κατάψυξης χωρίς να υπερβείτε τη δυνατότητα κατάψυξης της συσκευής ( για το µοντέλο 466 ). * Τοποθετήστε τα τρόφιµα που θέλετε να καταψύξετε στο κάτω καλάθι της κατάψυξης χωρίς να υπερβείτε τη δυνατότητα κατάψυξης της συσκευής ( για το µοντέλο 566 ). * Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία «Quick Freeze», µην αποθηκεύετε ήδη κατεψυγµένα τρόφιµα µαζί µε νέα που θέλετε να καταψύξετε. Κατόπιν ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία «Quick Freeze». Μπορείτε να τοποθετήσετε τα τρόφιµα µαζί µε άλλα κατεψυγµένα (για τουλάχιστον 24 ώρες µετά τη 2η ενεργοποίηση της λειτουργίας «Quick Freeze»

13 Μην τοποθετείτε τρόφιµα που θέλετε να καταψύξετε δίπλα σε ήδη κατεψυγµένα. Καταψύξτε τα τρόφιµα (κρέας, κιµά, ψάρια κτλ.) χωρισµένα σε µερίδες µε τέτοιο τρόπο ώστε να τις καταναλώνετε ολόκληρες κάθε φορά. Μην καταψύχετε ξανά τρόφιµα που έχουν αποψυχθεί. Μπορεί να εµπεριέχει κινδύνους για την υγεία σας καθώς µπορεί να προκληθεί τροφική δηλητηρίαση. Μην τοποθετείτε ζεστά γεύµατα στην κατάψυξη πριν κρυώσουν. Μπορεί να προκαλέσετε αποσύνθεση των ήδη κατεψυγµένων τροφίµων. Όταν αγοράζετε κατεψυγµένα τρόφιµα, βεβαιωθείτε ότι έχουν καταψυχθεί υπό σωστές συνθήκες και ότι η συσκευασία τους δεν είναι σκισµένη. Κατά την αποθήκευση κατεψυγµένων τροφίµων, λαµβάνετε υπόψη τις συνθήκες που αναφέρονται στη συσκευασία. Αν δεν υπάρχουν επεξηγήσεις, τα τρόφιµα πρέπει να καταναλωθούν το συντοµότερο δυνατόν.. Τα κατεψυγµένα τρόφιµα πρέπει να µεταφέρονται χωρίς να φθείρονται και να τοποθετούνται στην κατάψυξη όσο το δυνατόν συντοµότερα. Μη χρησιµοποιείτε τα ράφια της πόρτας για την κατάψυξη τροφίµων. Αν παρατηρήσετε συγκέντρωση υγρασίας στη συσκευασία των κατεψυγµένων τροφίµων και αναδύεται άσχηµη οσµή, τα τρόφιµα ίσως να είχαν καταψυχθεί σε ακατάλληλες συνθήκες και να έχουν χαλάσει. Μην αγοράζετε τέτοιου είδους τρόφιµα! Η διάρκεια αποθήκευσης των κατεψυγµένων τροφίµων εξαρτάται από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγµατος και κλεισίµατος της πόρτας, τις ρυθµίσεις του θερµοστάτη, τον τύπο των τροφίµων και τον χρόνο που έχει µεσολαβεί από την αγορά των τροφίµων µέχρι την κατάψυξή τους. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της συσκευασίας και µην υπερβαίνετε ποτέ την ενδεικνυόµενη διάρκεια αποθήκευσης. Αν ξεχάσετε ή αφήσετε ανοιχτή την πόρτα για πολλή ώρα, θα συγκεντρωθεί στρώµα πάγου στο µηχάνηµα εξάτµισης της κατάψυξης. Αυτό µπορεί να δυσχεράνει την κυκλοφορία του αέρα. Για να ξεπεράσετε αυτό το πρόβληµα, αποσυνδέστε από το ρεύµα και περιµένετε έως ότου το µηχάνηµα αποψυχθεί. Μετά την απόψυξη, καθαρίστε τη συσκευή. Για να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης της κατάψυξης, µπορείτε να αφαιρέσετε καλάθια, καλύµµατα κτλ. Η χωρητικότητα όπως αναφέρεται στην ετικέτα υπολογίζεται χωρίς καλάθια, καλύµµατα κτλ. ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ * Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος ή βλάβης, χρησιµοποιείστε την παγοκύστη για να επιβραδύνετε τη διαδικασία απόψυξης των τροφίµων. Η µεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης επιτυγχάνεται τοποθετώντας την παγοκύστη απευθείας πάνω στα τρόφιµα στον πάνω θάλαµο. * Για να εξοικονοµήσετε χώρο, αποθηκεύστε την παγοκύστη στο χώρο της πόρτας. * Η παγοκύστη µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την προσωρινή ψύξη τροφίµων, για παράδειγµα σε µία ισοθερµική τσάντα. Κάποιες συστάσεις για την τοποθέτηση και αποθήκευση τροφίµων στο θάλαµο βαθιάς κατάψυξης εξηγούνται στις σελίδες 13, 14 και

14 Κρέας και ψάρια Προετοιµασία Χρόνος αποθήκευσης (µήνες) Σε θερµοκρασία δωµατίου Χρόνος απόψυξης -ώρες- Μπριζόλα Τυλιγµένο σε φύλλο αλουµινίου Αρνίσιο κρέας Τυλιγµένο σε φύλλο αλουµινίου Βοδινό ψητό Τυλιγµένο σε φύλλο αλουµινίου Βοδινό σε κύβους Σε µικρά κοµµάτια Αρνί σε κύβους Σε κοµµάτια Κιµάς Σε πακέτα χωρίς µπαχαρικά Εντόσθια (κοµµάτια) Σε κοµµάτια Λουκάνικο / σαλάµι Πρέπει να είναι συσκευασµένο Μέχρι να ξεπαγώσει Μπολόνιας ακόµα κι αν διαθέτει µεµβράνη Κοτόπουλο και γαλοπούλα Τυλιγµένο σε φύλλο αλουµινίου Χήνα και πάπια Τυλιγµένο σε φύλλο αλουµινίου Ζαρκάδι, Λαγός, αγριόχοιρος Σε µερίδες 2,5 κιλών και ως φιλέτα Ψάρια του γλυκού νερού (σολοµός, κυπρίνος, γουλιανός κτλ) Αφού καθαρίσετε 2 από τα εντόσθια και τα λέπια, Άπαχα ψάρια πλένετε και στεγνώστε τα. (πέρκα, καλκάνι, Αν το κρίνετε απαραίτητο, πλευρονήκτης κτλ) αφαιρέστε τις ουρές 4-8 και τα κεφάλια Λιπαρά ψάρια (τόννος, σκουµπρί, 2-4 αντζούγιες κτλ) Οστρακοειδή Χαβιάρι Σαλιγκάρια Καθαρισµένα σε σακούλες Στη συσκευασία του, σε δοχείο από αλουµίνιο ή πλαστικό Σε αλατισµένο νερό, σε δοχείο από αλουµίνιο ή πλαστικό Μέχρι να αποψυχθεί εντελώς Μέχρι να αποψυχθεί εντελώς Μέχρι να αποψυχθεί εντελώς Μέχρι να αποψυχθεί εντελώς Μέχρι να αποψυχθεί εντελώς Μέχρι να αποψυχθεί εντελώς Σηµείωση: Τα κατεψυγµένα τρόφιµα, όταν αποψυχθούν, πρέπει να µαγειρεύονται όπως τα φρέσκα. Αν δεν µαγειρευτούν µετά την απόψυξη, δεν πρέπει ΠΟΤΕ να καταψύχονται ξανά

15 Λαχανικά και φρούτα Προετοιµασία Χρόνος αποθήκευσης (µήνες) Σε θερµοκρασία δωµατίου Χρόνος απόψυξης -ώρες- Κουνουπίδι Ξεχωρίστε τα φύλλα, κόψτε την καρδιά σε κοµµάτια και αφήστε µέσα σε νερό όπου έχετε προσθέσει λεµόνι Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως κατεψυγµένο Χλωρά φασόλια Πλύνετε και κόψτε σε µικρά κοµµάτια Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως κατεψυγµένο Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως Πλύνετε και αποφλοιώστε 12 Φασόλια κατεψυγµένο Μανιτάρια, Πλύνετε και κόψτε σε µικρά Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως σπαράγγια κοµµάτια 6 9 κατεψυγµένο Λάχανο Καθαρισµένο Μελιτζάνα Καλαµπόκι Κόψτε σε κοµµάτια 2 εκατοστών αφού πλύνετε Ξεχωρίστε τη µία από την άλλη Καθαρίστε και αποθηκεύστε µε το κοτσάνι 12 Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως κατεψυγµένο Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως Καθαρίστε και τεµαχίστε 12 Καρότο κατεψυγµένο Πιπεριά Κόψτε το κοτσάνι, κόψτε στα δύο και αφαιρέστε τον πυρήνα 8-10 Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως κατεψυγµένο Σπανάκι Πλυµένο Μήλο, αχλάδι Ξεφλουδίστε και τεµαχίστε 8-10 (Στο ψυγείο) 5 Κόψτε στα δύο και Βερίκοκο, αφαιρέστε το κουκούτσι 4-6 (Στο ψυγείο) 4 ροδάκινο Φράουλα, Πλύνετε και αφαιρέστε τα βατόµουρο κοτσάνια Μαγειρεµένα φρούτα αµάσκηνο, κεράσι, Προσθέστε 10 % ζάχαρη στο δοχείο 12 4 Πλύνετε και αφαιρέστε τα κοτσάνια

16 Γαλακτοκοµικά Ζυµαρικά Προετοιµασία Χρόνος αποθήκευσης (µήνες) Συνθήκες αποθήκευσης Συσκευασµένο (οµογενοποιηµένο) γάλα Με τη συσκευασία του 2-3 Αγνό γάλα στη συσκευασία του Τυρί- εκτός από λευκό τυρί Σε φέτες 6-8 Βούτυρο, µαργαρίνη Με τη συσκευασία του 6 Αυγά* Λεύκωµα Μίγµα αυγού (Λεύκωµα - κρόκος) Κρόκος Προσθέστε λίγο αλάτι ή ζάχαρη ώστε να µην πήξει Με τη συσκευασία του για αποθήκευση µικρής διάρκειας. Για αποθήκευση µακράς διάρκειας σε πλαστικό δοχείο 30 gr ισούνται µε έναν κρόκο gr of it is equal to a yolk. Προσθέστε λίγο αλάτι ή ζάχαρη ώστε να µην πήξει gr of it is equal to a yolk. Σε κλειστό δοχείο* * Να µην καταψύχονται µε το κέλυφος. Λεύκωµα και κρόκος πρέπει να καταψύχονται ξεχωριστά ή πολύ καλά αναµεµιγµένα. Χρόνος αποθήκευσης (µήνες) Χρόνος απόψυξης σε θερµοκρασία δωµατίου -ώρες- Χρόνος απόψυξης στο φούρνο -λεπτά- Ψωµί ( C) Μπισκότα ,5 5-8 ( C) Ζυµαρικά ( C) Πίτες 1-1, ( C) Φύλλο κρούστας, φύλλο ζύµης ,5 5-8 ( C) Πίτσα (200 C) Η γεύση κάποιων αρτυµάτων σε µαγειρεµένα πιάτα (άνιθος, βασιλικός, κάρδαµο, ξύδι, διάφορα µπαχαρικά, τζίντζερ, σκόρδο, κρεµµύδι, µουστάρδα, θυµάρι, µαντζουράνα, µαύρο πιπέρι κτλ) αλλάζει και ενισχύεται κατά την αποθήκευση µακράς διαρκείας. Γι αυτό, προσθέτετε µικρή ποσότητα αρτυµάτων σε κατεψυγµένα γεύµατα ή προσθέστε την επιθυµητή ποσότητα αφού το φαγητό έχει ξεπαγώσει. Η διάρκεια αποθήκευσης των τροφίµων εξαρτάται από τα λίπη που περιέχουν. Κατάλληλα είναι η µαργαρίνη, το ελαιόλαδο και το βούτυρο. Ακατάλληλα το αραχιδέλαιο και το ζωικό λίπος. Τρόφιµα σε υγρή µορφή πρέπει να καταψύχονται σε πλαστικά δοχεία, τα υπόλοιπα σε πλαστικές µεµβράνες ή σακούλες

17 ΜΕΡΟΣ 4ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Βεβαιωθείτε πως έχετε αποσυνδέσει το φις από την πρίζα πριν αρχίσετε τον καθαρισµό. Μην καθαρίζετε το ψυγείο ρίχνοντας µέσα νερό. Σκουπίστε τα εσωτερικά και εξωτερικά µέρη της συσκευής χρησιµοποιώντας χλιαρό νερό και σαπούνι µε ένα απαλό πανί ή σφουγγάρι. Αφαιρέστε ένα ένα τα µέρη και καθαρίστε µε νερό και σαπούνι. Μην τα πλένετε σε πλυντήριο πιάτων. Μη χρησιµοποιείτε εύφλεκτα, αναφλέξιµα ή υλικά που προξενούν τήξη όπως διαλύτες, βενζίνη ή οξέα µε σκοπό τον καθαρισµό. Καθαρίστε τον συµπυκνωτή (στο πίσω µέρος) µε µία σκούπα µία φορά το χρόνο ώστε να εξοικονοµήσετε ενέργεια και να αυξήσετε την απόδοση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεµένη. Το ψυγείο κάνει πλήρη απόψυξη αυτόµατα. Το νερό που συγκεντρώνεται ως αποτέλεσµα της απόψυξης ρέει από το στόµιο εκροής στο δοχείο εξάτµισης πίσω από το ψυγείο και εξατµίζεται εκεί από µόνο του. Δίσκος εξάτμισης

18 Αντικατάσταση του λαµπτήρα (Αν ο φωτισµός γίνεται µε λαµπτήρα) 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ενέργειας. 2. Αφαιρέστε τις βίδες από τις πλευρές του καλύµµατος του λαµπτήρα (A). 3. Αντικαταστήστε το λαµπτήρα (B) µε έναν νέο (όχι περισσότερο από 15 Watt) 4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυµµα και βάλτε τη συσκευή στην πρίζα. Αντικατάσταση της λυχνίας (Αν ο φωτισµός γίνεται µε λυχνία LED) Καλέστε το εξουσιοδοτηµένο σέρβις. Λυχνία LED Αντικατάσταση της λάµπας φθορισµού (Αν ο φωτισµός γίνεται µε λάµπας φθορισµού) Καλέστε το εξουσιοδοτηµένο σέρβις. Λάµπα φθορισµού

19 ΜΕΡΟΣ 5ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ιατηρείστε τη συσκευασία και το προστατευτικό υλικό για νέα µεταφορά (προαιρετικά). Συσκευάστε το ψυγείο µε χοντρά υλικά, ιµάντες ή χοντρά καλώδια και ακολουθείστε τις οδηγίες σχετικά µε τη µεταφορά σε περίπτωση νέας µεταφοράς. Αφαιρέστε τα κινητά µέρη (ράφια, εξαρτήµατα, καλάθια λαχανικών κτλ.) ή δέστε τα εντός του ψυγείου µε ταινίες ώστε να αποφύγετε τα χτυπήµατα κατά τη µετεγκατάσταση και επαναµεταφορά. Μεταφέρετε το ψυγείο σε κατακόρυφη θέση. Αλλαγή φοράς της πόρτας (για κάποια µοντέλα) Μπορείτε να αλλάξετε τη φορά της πόρτας του ψυγείου. Καλέστε το πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο σέρβις. ΜΕΡΟΣ 6ο ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ Προειδοποιήσεις ελέγχου Το ψυγείο σας προειδοποιεί όταν η θερµοκρασία της ψύξης ή της κατάψυξης είναι σε ακατάλληλα επίπεδα ή όταν ένα πρόβληµα προκύπτει στη συσκευή. Οι κωδικοί προειδοποίησης εµφανίζονται στις Ενδείξεις Ψύξης και Κατάψυξης. ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Εµφανίζεται όταν ένα ή SR περισσότερα µέρη του Επικοινωνήστε µε την Προειδοποίηση ψυγείου έχει βλάβη ή πλησιέστερη εξουσιοδοτηµένη βλάβης προκύπτει πρόβληµα στο τεχνική υπηρεσία όσο το σύστηµα ψύξης. δυνατόν συντοµότερα. LV Χαµηλή τάση Το ψυγείο τίθεται σε κατάσταση αναµονής όταν η τάση του ρεύµατος είναι χαµηλότερη από 170 Volts. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει ζηµία του συµπυκνωτή λόγω χαµηλής τάσης. Το ψυγείο θα ξαναρχίσει να λειτουργεί αυτόµατα όταν η τάση επανέλθει στο επιθυµητό επίπεδο

20 Αν το ψυγείο δεν λειτουργεί: Υπάρχει διακοπή ρεύµατος; Το φις είναι σωστά συνδεδεµένο στην πρίζα; Έχει καεί η ασφάλεια του πίνακα παροχής ρεύµατος; Υπάρχει βλάβη στην πρίζα; Ελέγξτε, συνδέοντας το ψυγείο σε µία πρίζα που είστε βέβαιοι ότι λειτουργεί. Προειδοποιήσεις ελέγχου: Αν η θερµοκρασία στους θαλάµους ψύξης και κατάψυξης δεν βρίσκεται στα κατάλληλα επίπεδα ή η συσκευή παρουσιάζει κάποιο πρόβληµα, το ψυγείο σας προειδοποιεί. Οι κωδικοί προειδοποίησης εµφανίζονται στις οθόνες ρύθµισης των θαλάµων ψύξης και κατάψυξης. Αν το ψυγείο λειτουργεί κάνοντας θόρυβο: Φυσιολογικοί θόρυβοι Κροτάλισµα (Κροτάλισµα πάγου): Παράγεται κατά την αυτόµατη διαδικασία απόψυξης. Όταν η συσκευή ψύχεται ή θερµαίνεται (συστολή και διαστολή των υλικών της συσκευής). Σύντοµος µεταλλικός ήχος Παράγεται όταν ο θερµοστάτης θέτει σε ή εκτός λειτουργίας τον συµπυκνωτή. Θόρυβος συµπυκνωτή Είναι ο φυσιολογικός θόρυβος του µηχανήµατος. Αυτός ο ήχος καταδεικνύει ότι ο συµπυκνωτής λειτουργεί κανονικά. Όταν ο συµπυκνωτής τίθεται σε λειτουργία, µπορεί να παράγει περισσότερο θόρυβο για ένα µικρό χρονικό διάστηµα. Ήχος αναβρασµού και κελαρύσµατος: Ο θόρυβος αυτός δηµιουργείται καθώς το ψυκτικό υγρό κυκλοφορεί στους σωλήνες του συστήµατος. Ήχος ροής νερού: Είναι ο φυσιολογικός ήχος του νερού που ρέει στο δοχείο εξάτµισης κατά τη διαδικασία απόψυξης. Ήχος φυσήµατος: Είναι ο φυσιολογικός ήχος του ανεµιστήρα. Παράγεται από την κυκλοφορία του αέρα στα ψυγεία No Frost όταν το σύστηµα λειτουργεί κανονικά. Αν οι άκρες των τοιχωµάτων του ψυγείου που ακουµπούν στην τσιµούχα της πόρτας θερµαίνονται: Ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες (µε ζεστό καιρό), µπορεί οι επιφάνειες που εφάπτονται της τσιµούχας να θερµανθούν όταν ο συµπυκνωτής τίθεται σε λειτουργία. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αν υπάρχει συγκέντρωση υγρασίας στα εσωτερικά µέρη του ψυγείου: Τα τρόφιµα είναι σωστά συσκευασµένα; Τα σκεύη που τοποθετείτε στο ψυγείο είναι στεγνά;

21 Οι πόρτες του ψυγείου ανοίγουν πολύ συχνά; Όταν η πόρτα ανοίγει, η υγρασία του αέρα στο χώρο εισέρχεται στο ψυγείο. Ειδικά αν η σχετική υγρασία στο χώρο είναι υψηλή, όσο συχνότερα ανοίγει η πόρτα, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η συγκέντρωση υγρασίας. Είναι φυσιολογικός ο σχηµατισµός σταγόνων νερού στο πίσω τοίχωµα µετά την αυτόµατη διαδικασία απόψυξης (στα στατικά µοντέλα). Αν οι πόρτες δεν ανοίγουν ή κλείνουν σωστά: Οι συσκευασίες των τροφίµων εµποδίζουν τις πόρτες να κλείσουν; Τα εξαρτήµατα στις πόρτες, ράφια και συρτάρια, έχουν τοποθετηθεί σωστά; Οι τσιµούχες της πόρτας έχουν φθαρεί ή σκιστεί; Το ψυγείο βρίσκεται σε επίπεδη θέση; Σχετικά µε την εκροή νερού Αν η εκροή νερού δεν είναι φυσιολογική Βεβαιωθείτε ότι: Το δοχείο είναι εγκατεστηµένο σωστά. Οι τσιµούχες του δοχείου έχουν συναρµολογηθεί σωστά. Αν παρουσιαστεί διαρροή Βεβαιωθείτε ότι: Ο κρουνός αποστράγγισης έχει συναρµολογηθεί σωστά. Οι τσιµούχες του κρουνού αποστράγγισης έχουν συναρµολογηθεί σωστά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η λειτουργία προστασίας του συµπυκνωτή ενεργοποιείται µετά από διακοπές ρεύµατος ή όταν η συσκευή αποσυνδέεται από την πρίζα γιατί το αέριο του ψυκτικού συστήµατος παραµένει ασταθές. Το ψυγείο θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά µετά από 5 λεπτά, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αν δεν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε το ψυγείο για µακρό χρονικό διάστηµα (π.χ. κατά τις καλοκαιρινές σας διακοπές), αποσυνδέστε το από την πρίζα. Καθαρίστε το ψυγείο σύµφωνα µε το «Μέρος 4ο» και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να εµποδίσετε τη συγκέντρωση υγρασίας και τις δυσάρεστες οσµές. Αν το πρόβληµα παραµένει, παρότι έχετε ακολουθήσει τις παραπάνω οδηγίες, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο σέρβις. Η συσκευή που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο στο σπίτι για τους σκοπούς που αναφέρονται. εν είναι κατάλληλη για εµπορική ή κοινή χρήση. Αν ο καταναλωτής χρησιµοποιήσει τη συσκευή µε τρόπο που δεν συνάδει µε αυτές τις προδιαγραφές, τονίζεται ότι οι εταιρείες παραγωγής και διακίνησης δε φέρουν ευθύνη για οιαδήποτε επιδιόρθωση και βλάβη εντός του χρόνου ισχύος της εγγύησης. Η διάρκεια ζωής της συσκευής όπως αναφέρεται και δηλώνεται από το Υπουργείο Βιοµηχανίας είναι 10 χρόνια (περίοδος κατά την οποία υπάρχουν τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία της συσκευής)

22 Συµβουλές για εξοικονόµηση ενέργειας 1 Εγκαταστήστε τη συσκευή σε ένα δροσερό, καλά αεριζόµενο χώρο, όχι σε άµεση επαφή µε το ηλιακό φως και όχι κοντά σε πηγή θερµότητας (καλοριφέρ, κουζίνα κτλ). ιαφορετικά, χρησιµοποιήστε µονωτική πλάκα. 2 Αφήστε τα ζεστά τρόφιµα και ποτά να κρυώσουν έξω από τη συσκευή. 3 Όταν αποψύχετε κατεψυγµένα τρόφιµα, τοποθετήστε τα στο θάλαµο ψύξης. Η χαµηλή θερµοκρασία των κατεψυγµένων τροφίµων θα βοηθήσει στη ψύξη του θαλάµου ψύξης καθώς αυτά αποψύχονται. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονοµείτε ενέργεια. Αν τοποθετήσετε τα κατεψυγµένα τρόφιµα εκτός του ψυγείου, προκαλείται σπατάλη ενέργειας. 4 Σκεπάζετε ποτά και τρόφιµα σε υγρή κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση η υγρασία εντός της συσκευής αυξάνεται και ο απαιτούµενος χρόνος λειτουργίας της συσκευής επιµηκύνεται. Επίσης, σκεπάζοντας τα ποτά και τα τρόφιµα σε υγρή κατάσταση, διατηρείται η γεύση και το άρωµά τους. 5 Όταν εισάγετε τρόφιµα και ποτά στη συσκευή, ανοίγετε την πόρτα για όσο το δυνατόν λιγότερο. 6 ιατηρείτε κλειστά τα καλύµµατα των διαφόρων κουτιών και θαλάµων της συσκευής ( καλάθι λαχανικών κτλ). 7 Η τσιµούχα της πόρτας πρέπει να είναι καθαρή και εύκαµπτη. Αντικαταστήστε σε περίπτωση φθοράς

23 µ µ µ µ. µ µ µ µ µ µ. 1) 1) Κουμπί On / Off 6) µµ µ 11) 2) Αισθητήρας φωτός 11) Διακόπτης λάμπας 2) µ µ µ 7) µ. µ µ µ 12) µ 3) Πίνακας 12) Επάνω καλάθι κατάψυξης 3) µµ 8) µ µ µ. 13) µ 4) Γυάλινο ράφι ψύξης 13) Κάτω καλάθι κατάψυξης 4) µ 9) 14) µ 5) Κουτι θερμοστατη 14) Πάνω ράφι 5) 1) 6) Κάλυμμα καλαθιού λαχανικών 10) 6) µµ µ 15) Αυγοθηκη15) 11) µµ µ 2) 7) Φίλτρο οσμών 7) µ 16) Μεσαίο ράφι 12) 3) 8) µµ Καλάθι λαχανικών 8) - 22 µ - 17) Ράφι μπουκαλιών 13) µ 4) 9) Κάλυμμα µ κυλιόμενου κουτιού 9) 18) Ψύξη μπαταρίας 14) µ 5) 10) Κυλιόμενο κουτί αποθήκευσης 10) 19) Κάλυμμα 15) μπαταρίας µµ µ

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση 2-πόρτα του ψυγείου. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE

Οδηγίες για τη χρήση 2-πόρτα του ψυγείου. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE TAN 6 FNF D xx TAAN 6 FNF D xx TAAAN 6 FNF D xx Türkçe Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Cihazýn tanýmý, 5 Kapýlarýn açýlýþ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση 2-πόρτα του ψυγείου. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE

Οδηγίες για τη χρήση 2-πόρτα του ψυγείου. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE TAN 6 FNF D xx TAAN 6 FNF D xx TAAAN 6 FNF D xx Türkçe Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Cihazýn tanýmý, 5 Kapýlarýn açýlýþ

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

Öklid in Öğelerinin 13 Kitabından Birinci Kitap

Öklid in Öğelerinin 13 Kitabından Birinci Kitap Öklid in Öğelerinin 13 Kitabından Birinci Kitap Öğelerin 13 Kitabından Birinci Kitap Öklid in Yunanca metni ve Özer Öztürk & David Pierce in çevirdiği Türkçesi Düzeltilmiş 3. baskı 19 Eylül 2013 Matematik

Διαβάστε περισσότερα

DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 4-124-309-31(1) http://www.sony.net/ TR/ES/PT/GR DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Digital Video Camera Recorder Kullanma Kılavuzu Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN

TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN TR РУС 中 文 GR Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN TBG 55 PN-V TBG 85 PN-V TBG 120 PN-V TBG 150 PN TBG 210

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3 0006081100_201306 TR РУС 中 文 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

BTG 3 0006081100_201306 TR РУС 中 文 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ TR РУС 中 文 Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 EL Οδηγίες χρήσης BTG 3 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ MTM 0821 F. Contents.

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ MTM 0821 F. Contents. MTM 0821 F English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance,2 Description of the appliance, 3 Installation, 5 Start-up and use, 6 Maintenance and care, 7 Precautions and

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için - EN TR EL Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - About This Guide

Διαβάστε περισσότερα

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς MEDUMAT Transport için çok kullanımlık/tek kullanımlık Πολλαπλών χρήσεων/mίας χρήσης για το MEDUMAT Transport Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

Οδηγίες λειτουργίας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-W110/W115/W120/W125/W130 TR GR Gelişmiş kullanım konusundaki ayrıntılar için, bir bilgisayar kullanarak lütfen

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen

en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen tr Çalıştırma Talimatları el Οδηγίες λειτουργίας Siemens - Electrogeräte GmbH Carl - Wery - Straße 34 81739 München Cod. 9000370349 B www.siemens-home.com

Διαβάστε περισσότερα

BTG 15 BTG 20 BTG 28. - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου 0006081101_201403

BTG 15 BTG 20 BTG 28. - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου 0006081101_201403 TR РУС 中 文 EL Kullanım Yönergeleri Kılavuzu Инструкция по эксплуатации 手 册 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 15 BTG 20 BTG 28 - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 0006081099_201307 中 文 РУС - 单 段 燃 气 燃 烧 器 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT)

BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 0006081099_201307 中 文 РУС - 单 段 燃 气 燃 烧 器 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 - TEK KADEMELİ DOĞAL GAZ BRÜLÖRÜ - ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА - 单 段 燃 气 燃 烧 器 -

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S950/S980 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen bir bilgisayar kullanarak CD-ROM da (ürünle

Διαβάστε περισσότερα

p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK=

p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK= p~ñéíóáåëíêuåíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Q vçuêåéï~ééäá~ååé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T qüéüçíéä~íéëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Διαβάστε περισσότερα

lééê~íáåö=áåëíêìåíáçåë= déäêìáâë~~åïáàòáåö ~ä¼şí¼êã~=q~äáã~íä~ê¼= Οδηγίες λειτουργίας

lééê~íáåö=áåëíêìåíáçåë= déäêìáâë~~åïáàòáåö ~ä¼şí¼êã~=q~äáã~íä~ê¼= Οδηγίες λειτουργίας en nl tr el lééê~íáåöáåëíêìåíáçåë déäêìáâë~~åïáàòáåö ~ä¼şí¼êã~q~äáã~íä~ê¼ Οδηγίες λειτουργίας Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000370347 B www.bosch-home.com p~ñéíóáåëíêìåíáçåë

Διαβάστε περισσότερα

142099 40 Инструкции за монтаж

142099 40 Инструкции за монтаж 142099 40 Инструкции за монтаж Холодильно-морозильный шкаф RU Благодарим вас за доверие, которое вы нам оказали, приобретая наше изделие. Желаем, чтобы использование нашего холодильно-морозильного шкафа

Διαβάστε περισσότερα