Α ΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 2011"

Transcript

1 Α ΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 2011 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Ι.1.Για να αγωνίζεται ένας ίππος σε όλες τις Εθνικές κατηγορίες: Α. Πρέπει να έχει συµπληρώσει το 4 ο έτος της ηλικίας του. Β. Πρέπει να έχει συµπληρώσει το 5 ο έτος της ηλικίας του. Γ. εν παίζει κανένα ρόλο η ηλικία του ίππου. Ι.2. Ίπποι από 5 (πέντε) ετών και άνω µπορούν να λάβουν µέρος: Α. Σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες Β. Σε ιεθνείς Αγώνες µικρών κατηγοριών Γ. Μόνο σε Εθνικούς Αγώνες µε ελεγχόµενη ταχύτητα Ι.3. Ίπποι 4 (τεσσάρων) ετών µπορούν να λάβουν µέρος: Α. Σε ιεθνείς Αγώνες µικρών κατηγοριών Β. Μόνο σε Εθνικούς Αγώνες µε ελεγχόµενη ταχύτητα Γ. Σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες Ι.4. Οι ίπποι για να συµµετέχουν σε επίσηµους αγώνες της Ε.Ο.Ι. πρέπει: Α. Να φέρουν υποχρεωτικά τον αριθµό µητρώου ίππου. Β. Να έχουν εθνικό ή διεθνές διαβατήριο και να είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο της Ε.Ο.Ι. Γ. Να µην έχουν εµβολιαστεί µέσα στις 7 προηγούµενες ηµέρες από τον Αγώνα.. Όλα τα παραπάνω. Ι.5. Οι ίπποι για να συµµετέχουν σε Εθνικούς Αγώνες της Ε.Ο.Ι. πρέπει να είναι εµβολιασµένοι για την γρίπη των ιπποειδών: Α. Το πολύ 12 µήνες πριν τον Αγώνα Β. Το πολύ 6 µήνες πριν τον Αγώνα Γ. Το πολύ 3 µήνες πριν τον Αγώνα Ι.6. Η πρόκριση του ζεύγους ιππέα ίππου σε υψηλότερη κατηγορία σηµαίνει: Α. Πρόκριση του ζεύγους από την κατηγορία Γ στην κατηγορία Β και από την κατηγορία Β στην κατηγορία Α. Β. Πρόκριση του ζεύγους από την κατηγορία Γ στην κατηγορία Α. Γ. εν υπάρχει Κανονισµός προκρίσεων για τη συµµετοχή σε υψηλότερες κατηγορίες. Ι.7. Ο αθλητής της ιππικής αντοχής πρέπει να έχει συµπληρώσει το: Α. 14 ο έτος της ηλικίας του.. Β. 18 ο έτος της ηλικίας του. Γ. 12 ο έτος της ηλικίας του. σελ. 1/14

2 I.8. Στους εθνικούς αγώνες ιππικής αντοχής οι αθλητές όταν έχουν κοινούς αναβολείς µπορούν να φοράνε: Α. Αθλητικά παπούτσια ή παπούτσια µε κορδόνια Β. Μπότες ιππασίας ή παπούτσια µε τακούνι τουλάχιστον 12χιλ και µίνι-τσαπς Γ. Οτιδήποτε κλειστά ίσια παπούτσια χωρίς τακούνι. Πάνινα παπούτσια ή πέδιλα I.9. Στους αγώνες ιππικής αντοχής: Α. Απαγορεύονται τα γερµανικά ηνία και τα σταθερά ανάσπαστα Β. Επιτρέπονται τα γερµανικά ηνία και απαγορεύονται τα σταθερά ανάσπαστα Γ. Επιτρέπονται τα γερµανικά ηνία και τα σταθερά ανάσπαστα I.10. Στους εθνικούς αγώνες ιππικής αντοχής: Α. Η χρήση µαστιγίου επιτρέπεται. Β. Η χρήση σπιρουνιών επιτρέπεται. Γ. Ο αθλητής µπορεί να συµµετάσχει χωρίς µπότες ή τσαπς ιππασίας.. Επιτρέπεται οτιδήποτε παπούτσι µε κλειστούς αναβολείς. Ι.11. Στους Εθνικούς αγώνες ιππικής αντοχής οι αθλητές πρέπει να φοράνε: Α. τραγιάσκα Β. καπέλο ιππασίας µε στερέωση τριών σηµείων Γ. ηµίψηλο. κράνος ποδηλάτου Ι.12. Σε εθνικούς και διεθνείς αγώνες ιππικής αντοχής: Α. Καµία φάση δεν µπορεί να υπερβεί τα 40 χλµ. Β. Καµία φάση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 20 χλµ. Γ. εν υπάρχει καµία δέσµευση για τις χλµ αποστάσεις.. Το Α και το Β είναι σωστά. Ι.13. Κατά την εκκίνηση του αγώνα και εφ όσον αυτή είναι οµαδική: Α. Οι ίπποι δεν πρέπει να περάσουν τη γραµµή εκκίνησης αν δεν δοθεί το σχετικό σήµα. Β. Οι ίπποι µπορούν να ξεκινήσουν µέχρι και 30 min µετά το σήµα της εκκίνησης. Γ. Ο χρόνος ξεκινά να µετρά όταν ο ίππος περάσει τη γραµµή εκκίνησης. Ι.14. Εάν Αθλητής κάνει λάθος στην εκκίνηση : Α. Πρέπει να ξαναπεράσει από την εκκίνηση και ο χρόνος του θα µετρήσει όταν περάσει σωστά. Β. Πρέπει να ξαναπεράσει από την εκκίνηση αλλά ο χρόνος του θα µετρήσει από το αρχικό σήµα. Γ. εν χρειάζεται να ξαναπεράσει από την εκκίνηση αλλά θα προστεθούν στον χρόνο του 30λεπτά σαν ποινή. σελ. 2/14

3 Ι.15. Επιτρέπονται οι βοήθειες στον αγώνα: Α. Σε σηµεία µε πρόσβαση νερού. Β. Σε περίπτωση απώλειας πετάλου. Γ. Σε περίπτωση ατυχήµατος.. Το Β και το Γ είναι σωστά. Ι.16. Στις κτηνιατρικές πύλες και πριν τη λήξη του αγώνα ο αθλητής εισέρχεται όταν: Α. Έχει 64 κπ/min ή λιγότερους Β. Έχει ξεκουράσει το άλογό του 30 min Γ. Έχει ξεκουράσει το άλογό του 20 min Ι.17. Στις κτηνιατρικές πύλες και πριν τη λήξη του αγώνα ο αθλητής εισέρχεται όταν: Α. Έχει 62 κπ/min ή λιγότερους Β. Έχει 68 κπ/min ή λιγότερους Γ. Έχει 64 κπ/min ή λιγότερους Ι.18. Στην ζώνη επιθεώρησης (κτηνιατρικός έλεγχος) επιτρέπεται: Α. Η παρουσία µόνο του ζεύγους αθλητή ίππου. Β. Η παρουσία του ζεύγους αθλητή ίππου και ενός βοηθού. Γ. Η παρουσία 3 ατόµων και πάνω.. Ότι αποφασίσει η Αγωνόδικος Επιτροπή αλλά µέχρι 3 άτοµα το πολύ για κάθε ίππο Ι.19. Η ικανότητα του ίππου να συνεχίσει τον αγώνα, βεβαιώνεται από: Α. Την αποκατάσταση του σφυγµού. Β. Τη µεταβολική σταθερότητα. Γ. Τους οµαλούς βηµατισµούς.. Τα Α και το Γ. Ε. Τα Α, Β και Γ. Ι.20. Κατά τον τερµατισµό της τελευταίας φάσης κάθε ηµέρας: Α. Ο ιππέας πρέπει να είναι έφιππος. Β. Ο ιππέας µπορεί να οδηγεί ή ν ακολουθεί τον ίππο πεζός Ι.21. Η Ε.Ο.Ι. µπορεί να εφαρµόσει το σύστηµα ελέγχου απαγορευµένων ουσιών για ίππους ιππείς (anti doping control): Α. Όποτε το κρίνει σκόπιµο ή αναγκαίο. Β. Μόνο στον αγώνα Πρωταθλήµατος. Γ. Στους 5 πρώτους κάθε κατηγορίας. σελ. 3/14

4 Ι.22. Σε µια διαδροµή ιππικής αντοχής: Α. εν πρέπει να υπάρχουν πάνω από 10% - 12% δρόµοι ασφαλτοστρωµένοι. Β. Το δυσκολότερο τµήµα της διαδροµής πρέπει να είναι αρχή της φάσης. Γ. Ο τερµατισµός πρέπει να είναι αρκετά µεγάλος και φαρδύς ώστε να επιτρέπεται σε πολλούς ίππους να τερµατίσουν ταυτόχρονα και µε µεγάλη ασφάλεια.. Όλα τα παραπάνω. Ι.23. Για τη σωστή τήρηση των χρόνων και συνεπώς τη σωστή χρονοµέτρηση των αθλητών πρέπει: Α. Η Ε.Ο.Ι. να εξασφαλίσει την ακριβή εγγραφή εκκίνησης τερµατισµού κάθε ιππέα, από καλώς εκπαιδευµένα άτοµα. Β. Σε κάθε αγωνιζόµενο να δίνεται κάρτα χρόνου. Γ. Οι έφοροι χρονοµέτρες να συγχρονίζουν τα χρονόµετρα τους µε απόλυτη ακρίβεια πριν την εκκίνηση του πρώτου ιππέα.. Όλα τα παραπάνω. Ι.24. Υποχρεωτική ανάπαυση των ίππων µετά τη συµµετοχή σε εθνικούς αγώνες σηµαίνει : Α. Ανάπαυση 13 ηµερών µετά από τερµατισµό σε αγώνα 0 80 χλµ, Β. Ανάπαυση 20 ηµερών µετά από τερµατισµό σε αγώνα άνω των 80χλµ,. Γ. Ανάπαυση 60 ηµερών, αν ο ίππος αποκλειστεί για λόγους µεταβολισµού, που απαιτεί άµεση θεραπεία.. Ανάπαυση 90 ηµερών αν, σε δυο συνεχόµενους αγώνες, ο ίππος αποκλειστεί για λόγους µεταβολισµού που απαιτεί άµεση θεραπεία. Ε. Όλα τα παραπάνω. σελ. 4/14

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΙΠΠΟΚΟΜΙΑ ΣΑΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ) 1. Από τι εξαρτάται η ποσότητα φαγητού που τρώει ένα άλογο; Α. Από το µέγεθός του Β. Από τη δουλειά που κάνει Γ. Και από τα δύο. Από τη φυλή καταγωγής του 2. Πως λέγεται το λουρί που κρατάει τον αναβολέα ; Α. Έποχο Β. Αρτάνη Γ. Προστερνίδιο. Ανάσπαστο 3. Πως λέγεται η ζώνη που δένουµε τη σέλα πάνω στο άλογο; Α. Επιρρίνιο Β. Αρτάνη Γ. Προστερνίδιο. Έποχο 4. Πως λέγεται το µέρος της σέλας που κάθεται ο ιππέας; Α. Κάθισµα Β. Έδρα Γ. Σαµάρι. Καµπάνα 5. Τι φοράµε σε ένα άλογο κατά τη µεταφορά του µε φορτηγό ή τρέιλερ; Α. Γκέτες και καπίστρι Β. Μόνο καπίστρι Γ. Μπότες µεταφοράς ή bandages και καπίστρι. Σέλλα 6. Τι στρωµνή χρησιµοποιούµε σε ένα στάβλο; Α. Ροκανίδι Β. Άχυρο Γ. Λαστιχένιο πάτωµα. Όλα τα παραπάνω 7. Πώς πρέπει να είναι ο προσανατολισµός ενός σωστού στάβλου; Α. Να έχει πλάτη στο βορρά Β. Να έχει πλάτη στο νότο Γ. εν παίζει ρόλο. Ανατολικά σελ. 5/14

6 8. Πώς λέγεται το µέρος της χαλίνωσης που περνάει πίσω από τα αυτιά του αλόγου και είναι το υψηλότερο σηµείο του κεφαλιού του; Α. Παραγναθίδιο Β. Ηνία Γ. Κορυφαία. Ανάσπαστο 9. Πώς λέγεται το εργαλείο που καθαρίζουµε τις οπλές του αλόγου; Α. Μαντήλι Β. Πετσέτα Γ. Άγκιστρο. Αγκύλη 10.Από ποια πλευρά ρυταγωγούµε ένα άλογο; Α. Από την αριστερή Β. Από την δεξιά Γ. Από µπροστά. Από πίσω 11. Ποια είδη χαλίνωσης υπάρχουν; Α. Απλή Χαλίνωση Β. ιπλή Χαλίνωση Γ. Απλή κ ιπλή Χαλίνωση. Τριπλή Χαλίνωση 12. Κάθε πότε πεταλώνουµε ένα άλογο; Α. Κάθε 50 ηµέρες περίπου Β. Κάθε 20 ηµέρες περίπου Γ. Κάθε 80 ηµέρες περίπου. Κάθε 15 ηµέρες 13. Πόσα είδη σέλας υπάρχουν; Α. 4 Β. 2 Γ Πώς λέγεται το µέρος της χαλίνωσης που κρατάει ο ιππέας; Α. Έποχο Β. Ηνία Γ. Προστερνίδιο. Ανάσπαστο σελ. 6/14

7 15.Πώς λέγεται το µακρύ λουρί µε το οποίο γυµνάζουµε ένα άλογο από κάτω; Α. Ρυταγωγέας Β. Λουρί Γ. Σειραγωγέας. Ηνία 16.Ποια είναι η βασική τροφή του αλόγου; Α. Καρότα Β. Χόρτο Γ. Μήλα. Άχυρο 17.Πώς λέγεται το πανί που βάζουµε κάτω από τη σέλα; Α. Επίσαγµα Β. Πρόσταγµα Γ. Υπόσαγµα. Επίθεµα 18. Πώς καθαρίζουµε καθηµερινά ένα άλογο; Α. Με νερό Β. Με πανί Γ. Με ξυστρί, βούρτσα και αγκύλη. Με σκούπα 19. Ποιος είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο κουρεύουµε ένα άλογο; Α. Για να ξεϊδρώνει πιο εύκολα Β. Για αισθητικούς λόγους Γ. Για να δυναµώνει η τρίχα. Για να είναι ελαφρύτερο 20. Πώς λέγεται το µέρος της χαλίνωσης στο οποίο προσαρµόζεται η στοµίδα; Α. Παραπλευρίδια Β. Παραγναθίδια Γ. Προµετωπίδιο. Επιρρίνιο 21. Ποιος είναι υπεύθυνος για το άλογό του; Α. Ο σταβλίτης Β. Ο προπονητής Γ. Ο αθλητής. Ο αρχηγός οµάδος Ε. Ο ιδιοκτήτης σελ. 7/14

8 22. Με τι προστατεύουµε τα άλογα από το κρύο; Α. Με θέρµανση Β. Με µάλλινα πανιά Γ. Με τίποτα. Με κουβέρτες αλόγων 23. Κάθε πότε πρέπει να βγάζουµε ένα άλογο να κινείται έξω από το στάβλο; Α. Καθηµερινά και όσο πιο συχνά µπορούµε Β. Τρεις φορές την εβδοµάδα Γ. ύο φορές την εβδοµάδα. Όποτε έχουµε χρόνο 24. Γιατί βάζουµε λάδι ή λίπος στις οπλές των αλόγων; Α. Για οµορφιά Β. Για να γυαλίζουν Γ. Για προστασία και ενυδάτωση. Για οµοιοµορφία 25. Πόσες φορές πρέπει να τρώει ένα άλογο; Α. Μία Β. Τρεις ή περισσότερες Γ. Καµία. Έξι σελ. 8/14

9 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 1) Η ακρωµία του αλόγου βρίσκεται: A) στα πρόσθια άκρα B) στα οπίσθια άκρα Γ) κάτω από το πρόσθιο τµήµα (αψίδα) της σέλλας ) κοντά στην ουρά 2) Ο κυνήποδας βρίσκεται: Α) και στα τέσσερα άκρα Β) µόνο στα πρόσθια άκρα Γ) µόνο στα οπίσθια άκρα ) στην κεφαλή 3) Ο κυνήποδας βρίσκεται: Α) αµέσως κάτω από τον καρπό Β) αµέσως κάτω από το γόνατο Γ) αµέσως κάτω από τον ταρσό ) αµέσως κάτω από το µετακάρπιο / µετατάρσιο 4) Το γόνατο του αλόγου βρίσκεται: Α) στα πρόσθια άκρα, αµέσως κάτω από τη µασχάλη Β) στα πρόσθια άκρα, αµέσως επάνω από το µετακάρπιο Γ) στα οπίσθια άκρα, αµέσως επάνω από την κνήµη, στο ύψος της κοιλιάς ) στα οπίσθια άκρα, αµέσως κάτω από την κνήµη. 5) Ο ταρσός του αλόγου βρίσκεται: Α) αµέσως επάνω από το µετατάρσιο Β) αµέσως επάνω από το µετακάρπιο Γ) κοντά στην οπλή και των τεσσάρων άκρων ) κάτω ακριβώς από τον κυνήποδα 6) Η στεφάνη της οπλής βρίσκεται: Α) στην κάτω (πελµατιαία) επιφάνεια Β) στο άνω όριο της οπλής, δηλαδή στο όριο κεράτινης στιβάδας και δέρµατος Γ) είναι εξάρτηµα της χελιδόνας ) εκεί που τοποθετείται το πέταλο 7) Η χελιδόνα της οπλής βρίσκεται: Α) στην πελµατιαία επιφάνεια και στο οπίσθιο τρίτο της οπλής Β) στην πελµατιαία επιφάνεια και στο πρόσθιο τρίτο της οπλής Γ) στη στεφάνη ) στο σηµείο που αναδύονται οι πεταλωτικοί ήλοι ( καρφιά) σελ. 9/14

10 8) Η οσφυϊκή χώρα του αλόγου βρίσκεται: Α) κοντά στο κεφάλι Β) στα πρόσθια άκρα Γ) στα οπίσθια άκρα ) αµέσως πίσω από τη σέλλα 9) Ο γλουτός του αλόγου είναι: Α) το κεφάλι Β) η ουρά Γ) τα καπούλια ) τα αυτιά 10) Το µεσοκύνιο του αλόγου βρίσκεται: Α) ανάµεσα στην οσφύ και το γλουτό Β)ανάµεσα στη στεφάνη και στον κυνήποδα Γ) ανάµεσα στο µετακάρπιο και τον κυνήποδα ) ανάµεσα στον ταρσό και την κνήµη 11) Στο δάπεδο ενός στάβλου αλόγων θα πρέπει να υπάρχει: Α) µόνο τσιµέντο Β) µόνο άµµος Γ) στρωµνή ) µόνο χώµα 12) Η στρωµνή ενός στάβλου αλόγων δε µπορεί να είναι: Α) ροκανίδι Β) χαλίκι Γ) χαρτί ) άχυρο 13) Η ταΐστρα ενός αλόγου είναι προτιµότερο να είναι: Α) χτιστή και ρηχή Β) χτιστή και βαθιά Γ) πλαστική και ρηχή ) πλαστική και βαθιά 14) Η ταΐστρα ενός αλόγου είναι προτιµότερο να βρίσκεται: Α) στο κέντρο του box Β) να κρέµεται από την οροφή Γ) σε µία γωνία, στο ύψος του δαπέδου ) σε µία γωνία κοντά στην πόρτα σελ. 10/14

11 15) Η ποτίστρα του αλόγου: Α) είναι προτιµότερο να είναι ένας απλός κουβάς Β) είναι προτιµότερο να είναι αυτόµατη Γ) είναι προτιµότερο να έχει σχήµα θηλάστρου ) είναι προτιµότερο να µην υπάρχει µέσα στο box 16) Η στρωµνή θα πρέπει να καθαρίζεται: Α) δύο φορές την ηµέρα Β) µία φορά την ηµέρα Γ) µία φορά κάθε δύο ηµέρες ) µία φορά κάθε τρεις ηµέρες 17) Όσον αφορά τον αερισµό ενός box, αυτός θα πρέπει να εξασφαλίζεται: Α) από δύο παράθυρα που θα βρίσκονται στο ύψος της ράχης του αλόγου Β) από δύο παράθυρα που θα βρίσκονται αρκετά ψηλότερα από το ύψος της ράχης του αλόγου Γ) από δύο παράθυρα που θα βρίσκονται στο ύψος του δαπέδου ) δε χρειάζονται παράθυρα 18) Το ελάχιστο εµβαδόν ενός box για άλογα είναι: Α) 20 τετραγωνικά µέτρα Β)15 τετραγωνικά µέτρα Γ) 12 τετραγωνικά µέτρα ) 9 τετραγωνικά µέτρα 19) Το ελάχιστο ύψος τοποθέτησης µίας ταΐστρας-ποτίστρας για ένα άλογο 500kg είναι: Α) 0,5 µέτρο Β) 1 µέτρο Γ) 1,5 µέτρο ) 2 µέτρα 20) Ένα άλογο µπορεί να φάει: Α) τριφύλλι, βρώµη, σιτάρι, χαρούπι Β) τριφύλλι, βρώµη, κρέας Γ) τριφύλλι, σιτάρι, λάχανα, καλαµπόκι ) τριφύλλι, βρώµη, κριθάρι, καλαµπόκι σελ. 11/14

12 21) Στην περίπτωση που ένα άλογο χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για τους αγώνες αυξάνουµε ελαφρά την περιεκτικότητα του σιτηρεσίου σε: Α) καρπούς (βρώµη, κριθάρι, καλαµπόκι) Β) πατάτες Γ) χόρτο ) άχυρο 22) Στην περίπτωση που ένα άλογο θα πρέπει να παραµείνει ακινητοποιηµένο στο box για εύλογο χρονικό διάστηµα, τότε µειώνουµε την περιεκτικότητα του σιτηρεσίου σε: Α) καρπούς (βρώµη, κριθάρι, καλαµπόκι) Β) πατάτες Γ) χόρτο ) άχυρο 23) Ένα άλογο µε κολικό εµφανίζει: Α) χωλότητα Β) τύφλωση Γ) βήχα ) ανορεξία 24) Στην περίπτωση αλόγου ύποπτου κολικού θα πρέπει: Α) το άλογο να περπατήσει ήπια Β) το άλογο να ιππευτεί ήπια Γ) το άλογο να ιππευτεί έντονα ) το άλογο θα αφεθεί κλεισµένο στο στάβλο 25) Στην περίπτωση αλόγου ύποπτου κολικού θα πρέπει: Α) το άλογο να ταϊστεί και χόρτο και καρπό Β) το άλογο να φάει µόνο καρπό Γ) το άλογο να φάει µόνο χόρτο ) το άλογο να µην φάει τίποτε 26) Στην περίπτωση ενός αιµορραγούντος τραύµατος στα άκρα: Α) αφήνουµε την πληγή ακάλυπτη Β) πλένουµε µε ήπιο αντισηπτικό διάλυµα και επιδένουµε Γ) απλώς ψεκάζουµε µε αντισηπτικό σπρέυ ) επιδένουµε χωρίς να πλύνουµε σελ. 12/14

13 27) Στην περίπτωση που διαπιστώσουµε ρινικό έκκριµα και βήχα: Α) κάνουµε µπάνιο το άλογο Β) κάνουµε προπόνηση και καλούµε κτηνίατρο Γ) δεν κάνουµε προπόνηση και καλούµε κτηνίατρο ) απλώς αναµένουµε επί µία εβδοµάδα 28) Στην περίπτωση χωλότητας ενός πρόσθιου άκρου: Α) το άλογο ανεβάζει το γλουτό του όταν πατάει το πάσχον άκρο Β) το άλογο κατεβάζει το γλουτό του όταν πατάει το πάσχον άκρο Γ) το άλογο ανεβάζει το κεφάλι του όταν πατάει το πάσχον άκρο ) το άλογο κατεβάζει το κεφάλι του όταν πατάει το πάσχον άκρο 29) Στην περίπτωση που γίνει αντιληπτό ότι ένα άλογο χωλαίνει: Α) θα πρέπει να αποσύρεται από την προπόνηση Β) θα πρέπει να συνεχίζει την προπόνηση καθώς πολλές φορές η χωλότητα υποχωρεί Γ) θα πρέπει να συνεχίζει την προπόνηση αλλά µετά την χορήγηση ενός αναλγητικού ) α πρέπει να αποσύρεται από την προπόνηση και να καλείται κτηνίατρος 30) Η περιποίηση των οπλών ενός αλόγου περιλαµβάνει: Α) την εφαρµογή απολυµαντικών διαλυµάτων (φορµόλη, γαλαζόπετρα κτλ) στο πέλµα Β) την καθηµερινή διαβροχή τους µε νερό για µεγάλο χρονικό διάστηµα Γ) τον καθηµερινό εξονυχισµό τους ) την εφαρµογή λαδιού στο πέλµα σελ. 13/14

14 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Ι.1.= Β Ι.7.= Α Ι.13.= Α Ι.19.= Ε Ι.2.= Α Ι.8.= Β Ι.14.= Β Ι.20.= Α Ι.3.= Β Ι.9.= Α Ι.15.= Ι.21.= Α Ι.4.= Ι.10.= Ι.16.= Α Ι.22.= Ι.5.= Β Ι.11.= Β Ι.17.= Γ Ι.23.= Ι.6.= Α Ι.12.= Ι.18.= Ι.24.= Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1=Γ 7=Α 13= 19=Α 25=Β 2=Β 8=Γ 14=Β 20=Β 3= 9= 15=Γ 21=Γ 4=Β 10=Α 16=Β 22= 5=Γ 11=Γ 17=Γ 23=Α 6= 12=Α 18=Γ 24=Γ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ 1=Γ 6=Β 11=Γ 16-Α 21=Α 26=Β 2=Α 7=Α 12=Β 17=Β 22=Α 27=Γ 3= 8= 13=Α 18= 23= 28=Γ 4=Γ 9=Γ 14= 19=Β 24=Α 29= 5=Α 10=Β 15=Β 20= 25= 30=Α σελ. 14/14

ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Α.Ι.Α. 2015 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Α.Ι.Α. 2015 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Α.Ι.Α. 2015 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για το άλογό του ; Ο σταβλίτης και ο ρο ονητής. Ο κτηνίατρος. Ο αθλητής. Ο αρχηγός οµάδος. 2. Τι στρωµνή χρησιµοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 7η έκδοση. Iσχύς από 1η Ιανουαρίου 2009 endurance_kanonismos 08/03/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, Ισχύς 2009... 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.13 ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΗ Για την ανάπτυξη, διάπλαση, απόδοση και συµπεριφορά του ίππου δεν υπάρχει τίποτε πολυτιµώτερο απο τη σωστή διατροφή και την υγιεινή στάβλιση του, πράγµα που είχαν διαγνώσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης για RingSling

Οδηγίες Χρήσης για RingSling Οδηγίες Χρήσης για RingSling Το µωράκι σας θέλει συνέχεια την αγκαλιά σας κι εσείς θέλετε τα χέρια σας ελεύθερα! Μάθετε περισσότερα για το babywearing, φορέστε το µωρό σας και κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη!

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 Οι αλλαγές σε σχέση με την 1 η δημοσίευση στις 26/01/2015, εμφανίζονται με κόκκινο. Περιεχόμενα 1. Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY)

ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY) 2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Πανελλήνιο Έπαθλο Περιπέτειας 2007 ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ Μετά από έγκριση της ΕΘ.Ε.Α., η Λέσχη που αναφέρεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 111149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ II ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ Επιμέλεια: Τσουρέκας Τιμολέων Έκδοση 2012 492 2 300 Αγώνες Σκι Δρόμων Αντοχής 300.1 Όλοι οι αγώνες Δρόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 Περιεχόμενα 1. Οργάνωση Αγώνα... 5 1.1 Ανακοίνωση Αγώνα... 5 1.2 Ειδικός Κανονισμός του Αγώνα... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ» ΤΗΣ IAAF

«ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ» ΤΗΣ IAAF ΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΤΙΒΟΥ (IAAF) «ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ» ΤΗΣ IAAF ΕΝΑ ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εργονομία : Η επιστήμη που μελετά και προτείνει : Τη βελτίωση της άνεσης & της απόδοσης των εργαζομένων σε ένα χώρο Τη μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2013 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1ο ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Για την οργάνωση και διεξαγωγή του Πρωταθλήµατος και αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΗΛΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΗΛΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΗΛΑΣΙΑΣ 2015 Περιεχόµενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ... 2. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΕΙΑ ΠΟ ΗΛΑΤΙΣΤΗ... 3. ΣΤΟΛΕΣ / ΚΡΑΝΗ / ΠΟ ΗΛΑΤΑ... 4. ΠΑΤΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ... 5. ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου. Futsal Laws of the Game 2006 1 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου

Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου. Futsal Laws of the Game 2006 1 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου 2006 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου Futsal Laws of the Game 2006 1 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου Κανονισµοί του Παιχνιδιού 2006 Κανονισµός 1: Αγωνιστικός χώρος ιαστάσεις Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης για Wrap

Οδηγίες Χρήσης για Wrap Οδηγίες Χρήσης για Wrap Το µωράκι σας θέλει συνέχεια την αγκαλιά σας κι εσείς θέλετε τα χέρια σας ελεύθερα! Μάθετε περισσότερα για το babywearing, φορέστε το µωρό σας και κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη! www.babywearing.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η οργάνωση των αγώνων σκι Αντοχής

Η οργάνωση των αγώνων σκι Αντοχής Τεχνική Επιτροπή Βορείων Αθλημάτων Η οργάνωση των αγώνων σκι Αντοχής Επιμέλεια: Τσουρέκας Τιμολέων Δεκέμβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο Ι 2 Οργανωτική δομή ενός χιονοδρομικού αγώνος 2 Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ IAAF ΤΟΥ 2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ IAAF ΤΟΥ 2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ IAAF ΤΟΥ 2013 Εισαγωγικές σημειώσεις Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται όλες οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει στα Τεχνικά Άρθρα (Πέμπτο Μέρος) σε σχέση με την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA. 004.1 Προσδιορισμός του Mοτοcross. 004.2 Mοτοσυκλέτες και κλάσεις. 004.2.1 Mοτοσυκλέτες. 004.2.2 Kλάσεις. 004.

ΠEPIEXOMENA. 004.1 Προσδιορισμός του Mοτοcross. 004.2 Mοτοσυκλέτες και κλάσεις. 004.2.1 Mοτοσυκλέτες. 004.2.2 Kλάσεις. 004. ΠEPIEXOMENA 004.1 Προσδιορισμός του Mοτοcross 004.2 Mοτοσυκλέτες και κλάσεις 004.2.1 Mοτοσυκλέτες 004.2.2 Kλάσεις 004.3 Συμμετέχοντες 004.3.1 Αθλητές 004.3.2 Ηλικία συμμετεχόντων 004.4 Διαδρομή 004.4.1

Διαβάστε περισσότερα

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES OFFICIAL VOLLEYBALL RULES 2009 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Εγκεκριμένοι από το 31 ο Συνέδριο της FIVB -2008 Fédération Internationale de Volleyball Av. de la Gare 12-1001 Lausanne - Switzerland Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ESCAPE: Μια εκ αιδευτική αθλητική ρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των µαθητών. 21ο Γυµνάσιο Πάτρας Σχ. Έτος 2012-13

ESCAPE: Μια εκ αιδευτική αθλητική ρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των µαθητών. 21ο Γυµνάσιο Πάτρας Σχ. Έτος 2012-13 ESCAPE: Μια εκ αιδευτική αθλητική ρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των µαθητών 21ο Γυµνάσιο Πάτρας Σχ. Έτος 2012-13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 3 Ο Αθλητισµός ιστορική αναδροµή 4 Ντό ινγκ και αθλητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 1 Γεώργιος Σουλής ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Είναι τρομερά επικίνδυνο το να γράψει κάποιος ένα άρθρο σχετικά με την εκπαίδευση της Πρακτικής Σκοποβολής και αυτό επειδή η Ελλάδα δεν έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2014 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ... 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΤΗ... 3. ΣΤΟΛΕΣ / ΚΡΑΝΗ / ΠΟΔΗΛΑΤΑ... 4. ΠΑΤΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ... 5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2013 3 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Για την οργάνωση και διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER AUTO 2014

Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER AUTO 2014 Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER AUTO 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής Δημοσίευση Ειδικού Κανονισμού Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής για κανονικό παράβολο συμμετοχής Άνοιγμα της πίστας για άφιξη Διοικητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014 2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1ο ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Για την οργάνωση και διεξαγωγή του Πρωταθλήµατος και αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

2 κατσαβίδια Αλεν. Στόπερ

2 κατσαβίδια Αλεν. Στόπερ TOTAL GYM 1000 - ΤΟΤΑΛ ΤΖYΜ 1000 Οδηγίες Χρήσεως ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΩ : ΤΓ0649 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Ο ΗΓΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης για RingSling

Οδηγίες Χρήσης για RingSling Οδηγίες Χρήσης για RingSling Το μωράκι σας θέλει συνέχεια την αγκαλιά σας κι εσείς θέλετε τα χέρια σας ελεύθερα! Μάθετε περισσότερα για το babywearing, φορέστε το μωρό σας και κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης για Mei Tai

Οδηγίες Χρήσης για Mei Tai Οδηγίες Χρήσης για Mei Tai Το µωράκι σου θέλει συνέχεια την αγκαλιά σου κι εσύ θέλεις τα χέρια σου ελεύθερα! Μάθε περισσότερα για το babywearing, φόρα το µωρό σου σε µάρσιπο αγκαλιάς και κάνε τη ζωή σου

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής.

ραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής. ραστηριότητες ανάπτυξης προσανατολισµού στο χώρο 1) Κάθε µαθητής τοποθετείται µπροστά από ένα κώνο και απέναντί του σε απόσταση που ορίζει ο Καθ. Φύσ Αγωγής τοποθετείται άλλος ένας κώνος.(αρχικά η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Testfragen zum Film Auf Nummer sicher Arbeitsssicherheit in der BASF Aktiengesellschaft Standort Ludwigshafen

Testfragen zum Film Auf Nummer sicher Arbeitsssicherheit in der BASF Aktiengesellschaft Standort Ludwigshafen Testfragen zum Film uf Nummer sicher rbeitsssicherheit in der SF ktiengesellschaft Standort Ludwigshafen Erläuterungen zu den Gruppen: Relevante n sind in Spalte 1-3 grau gekennzeichnet Gruppe 1: "rbeiten

Διαβάστε περισσότερα